Sunteți pe pagina 1din 15

SCOALA CU CLASELE I-VIII __________ PROFESOR: ___________ DISCIPLINA: EDUCATIE TEHNOLOGICA CLASA a VII-a

AN SCOLAR 2012 2013


AVIZAT DIRECTOR AVIZAT SEF CATEDRA PROGRAMA SCOLARA APROBATA PRIN OM 50 ! 0 "0 "2012

COMPETEN#E GENERALE 1. Analizarea impactului dezvoltrii tehnologiilor asupra mediului i societii 2. Formarea capacitii de proiectare, executare, evaluare, utilizare i valorificare a produselor 3. tilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare, a termenilor i sim!olurilor specifice tehnologiilor ". #valuarea resurselor personale i formarea spiritului de iniiativ i antreprenoriat $n planificarea carierei.

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA MODULUL I: MATERIALE SI TEHNOLOGII $MATERIALE METALICE% MATERIALE PLASTICE% CAUCIUC% STICLA& ' SEMESTRUL I NR" UNITATI DE NR" CONTINUTURI OBIECTIVE DE REFERINTA SAPT CRT INVATARE ORE %rezentarea disciplinei, a +unoasterea continuturilor si o!iectivelor din programa modulelor 1 1",1-../ +unoasterea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca &nstructa' privind ())* *aterii prime si materiale metalice 1.1. &dentificarea materiilor prime si materialelor in functie de *aterii prime si *aterii prime si materiale proprietatile specifice ale acestora 2 21../,.2.1. materiale plastice 1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, 1 .3,./.1. & 0provenienta, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 1 12,14.1. *aterii prime si materiale din clasificare, 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand 1 1/,23.1. cauciuc proprietati1 terminologia si sim!olurile specifice domeniului. *aterii prime si materiale din sticla #lemente de !aza privind analiza Analiza de produs produselor 0gama de 1 24,3..1. Analiza produselor din materiale produse1 5 utilizare, 1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret metalice && materiale folosite, 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand 1 .2,.4.11 Analiza produselor din materiale alcatuire, forma, terminologia si sim!olurile specifice domeniului plastice schita constructiva, 1 ./,13.11 Analiza produselor din cauciuc prezentare, pret Analiza produselor din sticla

&&& 6ealizarea unui produs simplu

)tudierea 7Fisei tehnologice8. #lemente de lim!a' grafic specific 9peratii tehnologice 6ealizarea produselor din materiale metalice 6ealizarea produselor din materiale plastice 6ealizarea produselor din cauciuc 6ealizarea produselor din sticla *Traditii locale.Tehnologii artizanale. Soft educational.

1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 2.1. )electarea materiilor prime si materialelor metalice, plastice, cauciuc si sticla pentru o!tinerea produselor 2.2. #xecutarea unor operatii tehnologice 0 de pregatire, de prelucrare, de finisare1 pentru realizarea unui produs pe !aza fisei tehnologice 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului 1.":Analizarea evolutiei diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice, plastice, cauciuc, sticla

1 1 1 1 1 1

14,2..11 23,2;.11 3..11,.".12 .;,11.12 1",1-.12 .",.-..1

&2

#valuarea si valorificarea produselor

%ret

+alitate. tilizare. %rezentare. *Noi posibilitati de utilizare si decorare a produselor

1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului 4.2. Identificarea unor posibilitati de utilizare si decorare a anumitor produse

11,13..1

Activitati si meserii specifice realizarii produselor

Activitati si meserii specifice realizarii produselor din materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticla

3.1 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului ".1. Analizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice acestora

1-,22..1

2&

6ecapitulare si evaluare

+alitatea produselor

Aprecierea calitatatii produselor din punct de vedere al producatorului<consumatorului

23,2/..1

MODULUL II: TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRANSPORT' SEMESTRUL II NR" UNITATI DE NR" CONTINUTURI OBIECTIVE DE REFERINTA SAPT CRT INVATARE ORE 2.2. Analizarea complementaritatii dintre sistemele de comunicatii si transporturi (otiuni generale )isteme de 1 .-,12..2 3.1. tilizarea sim!olurilor i terminologiei specifice comunicatiilor si & comunicatii si )tructura sistemelor de transporturilor. transporturi 1 13,1/..2 comunicatii si transporturi 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi 1.1 &dentificarea tipurilor de retele de comunicatii si transport si efectele lor asupra omului si a mediului (otiuni generale 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea 1 22,24..2 6etele de 6etelele de telecomunicatii unor aplicatii comunicatii 3.1. tilizarea sim!olurilor i terminologiei specifice comunicatiilor si ,retele informatice && 2 .1,12..3 0 cai, noduri, transporturilor. ,retele de telefonie fixa si mo!ila terminale1 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii ,retele de radio si televiziune 1 13,1/..3 si transporturi )istemul postal ".1. =escrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva (otiuni generale 1.1 &dentificarea tipurilor de retele de comunicatii si transport si efectele 6etele de transport terestru lor asupra omului si a mediului 0feroviar si rutier1 6etele de 3.1. tilizarea sim!olurilor i terminologiei specifice comunicatiilor si 1 22,24..3 transport0 cai, 6etele de transport aerian transporturilor. &&& noduri, 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii 6etele de transport pe apa 1 2/..3,.2.." terminale1 si transporturi 0 naval si fluvial1 1 12,14.." *Transporturi prin conducte si pe ".1. =escrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva cablu

*i'loace si tehnologii de realizare a transportului

&2

*i'loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane *i'loace si tehnologii de realizare a transportului de marfuri *i'loace si tehnologii de realizare a transportului de informatii >ehnologii neconventionale 0pe perna de aer, suspensii magnetice,etc1 +omunicatii si lim!a' grafic in transporturi *Soft educational

+omunicatii si lim!a' grafic in transporturi

2&

+alitatea serviciilor de comunicatii si transport

+alitatea serviciilor de comunicatii si transport

1.2. &dentificarea unor mi'loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane, marfuri si de informatii 1.3. #la!orarea unor strategii de prote'are a mediului in conditiile transportului actual 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi 2. .* !ompararea mi"loacelor si tehnologiilor de transport 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.1. tilizarea sim!olurilor i terminologiei specifice comunicatiilor si transporturilor. 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.2 )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi ".1. =escrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva 1.3.#la!orarea unor strategii de prote'are a mediului in conditiile transportului actual ".1. )a descrie oportunitati profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva

1 1 2

1/,23.." 24,3..." .3,1"..3

1;,21..3

2",2-..3

&mpactul dezvoltarii comunicatiilor si transporturi, 2&& lor asupra individului, mediului si societatii 2&&& 6ecapitulare ? evaluare

&mpactul dezvoltarii comunicatiilor si transporturilor asupra individului , mediului si societatii )olutii de prote'are a mediului

31..3,."..4

+alitatea vietii si a mediului

Alegerea celor mai potrivite mi'loace de comunicare si transport din perspective ecologice si de calitate a vietii

.;,11..4

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


MODULUL I: MATERIALE SI TEHNOLOGII - MATERIALE METALICE% MATERIALE PLASTICE% CAUCIUC% STICLA $1( ORE&' SEM" I >#*A: MATERII PRIME SI MATERIALE $PROVENIENTA% CLASIFICARE% PROPRIETATI& $5 ORE& RESURSE SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE EVALUARE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ 1.1.&dentificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului. 1.1.&dentificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului. - 9!servatii si discutii pe !aza unor enciclo, pedii, lucrari de specialitate, mostre manual - #xercitii de identificare si de comparare a enciclope diferitelor tipuri de materiale din mediul dii apropiat mostre de - #xercitii de o!servare si de comparare a materiale unor produse in functie de materialele metalice utilizate produse - )tudiu de caz privind utilizarile lucrari de materialelor metalice specialitate - 2izita la un atelier de prelucrari metalice pliante, - =emonstratii privind proprietatile reviste materialelor ,9!servarea sistematica a ,explicatia elevilor ,conversatia ,>ema de lucru in clasa5 euristica pag 13, pag. 2/ ,o!servatia , Activitati practice ,demonstratia ,>ema pentru acasa5 ,conversatie 6ealizati un portofoliu in examinatoare care vor fi adunate cola'e, ,pro!lematizare fise de lucru, referate ,explicatie #valuarea portofoliului se docimologica va face periodic, dar si la sfarsit de semestru

*aterii prime si materiale metalice

*aterii prime si materiale plastice

- 9!servatii si discutii pe !aza unor enciclo, pedii, lucrari de specialitate, mostre - #xercitii de o!servare si de comparare a unor produse in functie de materialele utilizate - )tudiu de caz privind utilizarea materialelor plastice - =emonstratii privind proprietatile materialelor plastice

manual pliante fotografii cataloage mostre de materiale plastice - produse -

,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,pro!lematizare ,explicatie docimologica ,metoda cu!ului

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag 1/ , Activitati practice ,>ema pentru acasa5 #valuare pag. 2/, pag. 4- ex. 1

*aterii prime si materiale din cauciuc

1.1.&dentificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului. 1.1.&dentificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului.

- 9!servatii si discutii pe !aza unor enciclopedii, lucrari de specialitate, mostre - #xercitii de o!servare si de comparare a unor produse in functie de materialele utilizate - #xercitii de identificare si de selectare a sim!olurilor si termenilor specifici domeniului din diferite surse

manual reviste mostre de materiale din cauciuc - pliante - produse -

,explicatia ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,'urnalul cu du!la intrare

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag. 22 , Activitati practice ,>ema pentru acasa5 #valuare pag.2/, pag. 4- ex. 2

*aterii prime si materiale din sticla

- #xercitii de o!servare si de comparare a unor produse in functie de materiale - tilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare pentru a analiza si descrie diferite materiale si produse - =emonstratii privind proprietatile materialelor studiate - #la!orarea unor materiale 0cola'e1

*anual reviste mostre de materiale din sticla - cataloag e - fotografi i - produse -

,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,pro!lematizare

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag. 2, Activitati practice ,>ema pentru acasa5 #valuare pag.4- ex. 1, ex. &&&, ex. 2&&

>#*A: ANALIZA DE PRODUS GAMA DE PRODUSE $3 ORE& SUBTEMA - Analiza produselor din materiale metalice COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE - Analiza unor o!iecte confectionate din metal, plastic, cauciuc, sticla - =iscutii ce evidentiaza game de produse, caracteristicile produselor - #xercitii de comunicare,descriere a unui produs folosind corect terminologia - #xercitii de intocmire a unor fise de analiza de produs - #xercitii de identificare si de selectare a sim!olurilor si termenilor specifici domeniului din diferite texte, imagini, documente - #xercitii de aprofundare a textului cu a'utorul imaginilor si a sim!olurilor - )chim! de opinii si de idei cu colegii - #xercitii de sesizare a defectelor si remedierea lor prin efectuarea unor mici reparatii - #la!orarea de materiale 0colectie de etichete<prospecte@ fise de documentare@ miniproiecte1 - tilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare pentru a analiza si descrie produse5 denumire, componente, mod de utilizare, mod de functionare RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ EVALUARE

,explicatia ,colectie de etichete, prospecte, documen, tatii ,fise de analiza ,fotografii ,reclame ,reviste ,produse finite ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,>ema de lucru in clasa5 #valuare pag 34 , Activitati practice5 +aietul elevului ,9!servarea sistematica a elevilor

- Analiza produselor din materiale plastice

- Analiza produselor din cauciuc

1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului

,pro!lematizare ,>ema pentru acasa5 #valuare pag.4- ex. &2 ,explicatie docimologica ,mozaicul ,!rainstorming

Analiza produselor din sticla

>#*A: REALIZAREA UNUI PRODUS SIMPLU $4 ORE& SUBTEMA - #lemente de lim!a' grafic. - 9peratii tehnologice COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE - #xercitii de citire si utilizare a unei fise tehnologice pentru produse din materiale metalice, plastic, cauciuc, sticla - #xercitii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate in realizarea de produse - #xercitii de selectare a materialelor si instrumentelor de masura, scule, unelte, aparate simple necesare executarii unui produs - #xercitii de demontare,montare a unor produse - #xecutia practica a unor produse conform fisei tehnologice - #xercitii de utilizare a echipamentelor individuale de protectie in vederea asigurarii securitatii, sanatatii in munca si prevenire a incendiilor - #xercitii de identificare a surselor de poluare - )tudiu de caz privind realizarea unui produs - =iscutii diri'ate privind com!aterea poluarii - #xercitii de identificare si de selectare a sim!olurilor si termenilor specifici domeniului din diferite surse - 9rganizarea locului de munca in functie de rolul asumat in executarea unor produse RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ EVALUARE

1.3. &dentificarea efectelor tehnologiilor de o!tinere a materiilor prime, semifa!ricatelor si a produselor finite asupra mediului si - 6ealizarea produselor din societatii 2.1. )electarea materiilor prime materiale si materialelor metalice, plastice, metalice cauciuc si sticla pentru o!tinerea produselor 2.2. #xecutarea unor operatii - 6ealizarea tehnologice 0 de pregatire, de produselor prelucrare, de finisare1 pentru din materiale realizarea unui produs pe !aza plastice fisei tehnologice 3.1. 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile - 6ealizarea specifice domeniului produselor 1.":Analizarea evolutiei din cauciuc diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice, plastice, cauciuc, sticla - 6ealizarea produselor din sticla

,fise tehnologice ,schite constructive ,unelte, scule, instrumente de masura ,mostre de materiale ,produse finite ,reviste
-norme

,explicatia ,conversatia euristica ,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 ,o!servatia pag. "1, pag. ";, pag. 31 Aplicatii practice folosind ,descoperirea materiale metalice, materiale plastice, sticla, ,demonstratia cauciuc pentru o!tinerea unui produs simplu 0'ucarii, ,conversatie machete, o!iecte examinatoare decorative1 ,>ema pentru acasa5 ,pro!lematizare #valuare pag. 3" ex. &,2.

,explicatie specifice docimologica (>)* si %)& ,carti de specialiatate

>#*A: EVALUAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR $1 ORA& SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE 1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 3.1. 2alorificarea informatiilor - +alitate. tilizare. culese din surse diferite utilizand %rezentare. terminologia si sim!olurile specifice domeniului %ret 4.2. Identificarea unor posibilitati de utilizare si decorare a anumitor produse RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ ,manual =iscutii cu privire la calitatea produselor ,explicatia =ez!ateri privind aspectele comercializarii ,cataloage ,conversatia ,mostre de produselor euristica materiale #valuarea si valorificarea produselor ,o!servatia ,standarde de o!tinute prin organizarea de ,descoperirea calitate expozitii<tom!ole<concursuri intre grupe, ,demonstratia ,produse clase ,conversatie ,colectie de examinatoare #xercitii de realizare a unor reclame etichete, ,pro!lematizare #xercitii de utilizare a termenilor economici prospecte, 0productie, cheltuieli, profit1, de specialitate documentatii ,explicatie docimologica si a lim!a'ului grafic in realizarea de ,fotografii ,stiu<vreau sa microproiecte, ta!ele de calcul a pretului, ,pliante stiu<am invatat desene sau materiale pu!licitare ,reviste ,turul galeriei )tudiu de caz ,reclame ACTIVITATI DE INVATARE EVALUARE

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 #valuare pag. 3- ex &&,&&& pag. 4/, ex.2&&& , Activitati practice ,>ema pentru acasa5 6ealizati cola'e cu produse, specificand pretul de vanzare.

>#*A: ACTIVITATI SI MESERII SPECIFICE REALIZARII PRODUSELOR $1 ORA& SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ ,explicatia ,conversatia euristica ,plansa ce ,o!servatia ilustreaza ,descoperirea scara ,demonstratia nivelului de ,conversatie calificare examinatoare ,pro!lematizare ,enciclopedii ,explicatie docimologica ,metoda cu!ului ,eseul de 3 minute EVALUARE

- Activitati si meserii specifice realizarii produselor din metal, plastic, cauciuc, sticla

3.1 2alorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si sim!olurile specifice domeniului ".1. Analizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice acestora

- +ulegerea de informatii referitoare la ocupatiile specifice zonei utilizand diferite surse - &ntocmirea unor minieseuri<fise privind ocupatiile oamenilor din comunitatea umana - #xercitii de recunoasterea meseriei in functie de tipul de material si de tehnologia de prelucrare a acestuia

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 #valuare pag 4",4;, pag.4/ ex. 2, 2&. , Activitati practice ,>ema pentru acasa5 6ealizati cola'e pentru diferite meserii ale oamenilor

*9= A A 5 TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRANSPORT $1! ORE&' SEM" II >#*A: SISTEME DE COMUNICATII SI TRANSPORTURI $2 ORE& COMPETENTE SUBTEMA ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE - #xercitii de clasificare a transporturilor - =iscutii si explicatii cu tema5 comunicare, cai de comunicatii 2.2. Analizarea (otiuni - Boc de rol pentru identificarea tipurilor de complementaritatii dintre generale comunicare sistemele de comunicatii si - =iscutii in grup privind avanta'ele si transporturi dezavanta'ele utilizarii diferitelor 3.1. tilizarea sim!olurilor i tehnologii de comunicare terminologiei specifice comunicatiilor si transporturilor. - =iscutii referitoare la structura sistemelor )tructura 3.2. )electarea informatiilor de comunicatii si transport sistemelor de din diverse surse referitoare la - #xercitii de identificare a oportunitatii comunicatii si comunicatii si transporturi utilizarii retelelor de comunicatii si transporturi transport in activitatile socio,umane RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+

#2AA A6#

,manual ,cataloage ,pliante ,reviste ,fotografii ,=#C ,planse ce ilustreaza tipuri de comunicare

,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

,>ema de lucru in clasa5 #valuare pag.;4 ex. &, &2, 2 ,)tudiu de caz5 tipuri de comunicare. Activitati practice ,>ema pentru acasa5 pag.;4, ex. &&, &&&

>#*A: RETELE DE COMUNICATII $5 ORE& COMPETENTE SUBTEMA SPECIFICE

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+

EVALUARE

1.1 &dentificarea tipurilor de retele de (otiuni comunicatii si transport generale si efectele lor asupra omului si a mediului 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.1. tilizarea sim!olurilor i 6etelele de terminologiei specifice teleco,municatii comunicatiilor si ,retele informatice transporturilor. ,retele de telefonie 3.2. )electarea fixa si mo!ila informatiilor din diverse ,retele de radio si surse referitoare la televiziune comunicatii si transporturi .".1. =escrierea oportunitatilor - 6edactarea si expedierea unui mesa' prin profesionale legate de posta serviciile de comunicatii si - >ransmiterea unui fax, e,mail transport existente si de )istemul postal perspectiva - #xercitii de alegere a unui produs sau serviciu in functie de diferite criterii - #xercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul comunicatiilor

- =iscutie cu privire la retelele de comunicatii - #xercitii de selectare a termenilor si a sim!olurilor specifice comunicatiilor - &dentificarea avanta'elor si dezavanta'elor oferite de sursele de informare din sistemul de comunicatii - )tudiu de caz privind influenta mi'loacelor ,manual moderne de comunicatii asupra calitatii -reviste vietii ,cataloage ,televizor cu teletext - )tudiu de caz pentru identificarea tipurilor -calculator de retele de comunicatii ,imprimate - #xercitii de identificare a oportunitatii tipizate utilizarii retelelor de comunicatii in utilizate in activitatile socio,umane serviciile - Activitati practice de utilizarea unor soft,uri postale - #xercitii de alegere a unui produs sau ,plansa cu serviciu in functie de diferite criterii tipuri de - )tudiu de caz privind utilizarea comunicarii retele in nodurile retelelor de comunicatii

,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 #valuare pag.-4 ex.&,&&&,&2,2&,2&& ,Activitati practice ,>ema pentru acasa5 6ealizati o colectie de tim!re pag.-4 ex.&&,2, pag. 124 ex. 2&

>#*A: RETELE DE TRANSPORT $3 ORE& SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ EVALUARE

- =iscutii referitoare la5 cai, noduri, terminale - )tudiu de caz pentru identificarea tipurilor de 6etele retele de transport<influienta lor asupra de calitatii vietii transport - 9perare cu diverse surse de informare mersul terestru trenurilor, teletext1 0feroviar - #xercitii de identificare a componentelor si rutier1 1.1 &dentificarea tipurilor de retele 0infrastructura, suprastructura1 de comunicatii si transport si efectele lor asupra omului si a mediului - &dentificarea relatiei dintre retelele de 3.1. tilizarea sim!olurilor i comunicatie si cele de transport terminologiei specifice 6etele comunicatiilor si transporturilor. - =iscutii diri'ate privind avanta'ele si dezavanta'ele tipurilor de retele de transport de transport 3.2. )electarea informatiilor din pe apa &dentificarea relatiei dintre retelele de diverse surse referitoare la comunicatii si cele de transport utilizand comunicatii si transporturi fotografii, al!ume, reviste de specialitate .".1. =escrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si - #xercitii de interpretare a sim!olurilor si de perspectiva semnelor grafice specifice comunicatiilor si transporturilor 6etele - )tudii de caz de transport - #xercitii de selectare a termenilor si a aerian sim!olurilor specifice transporturilor, din diferite enunturi si imagini - #xercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul transporturilor

,manual ,mersul trenurilor ,calculator ,televizor cu teletext ,atlas geografic ,pliante ,reviste ,fotografii ,harti ,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag./.,/3,/3,/; ,Activitati practice ,>ema pentru acasa5 pag. //, ex. &,2

>#*A: MI6LOACE SI TEHNOLOGII DE REALIZARE A TRANSPORTULUI $5 ORE& COMPETENTE SUBTEMA ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE - &dentificarea diferitelor etape ale dezvoltarii transporturilor 0de persoane, de marfuri, de energie, de informatii1 - #xercitii de selectare a mi'loacelor de transport - )tudiu de caz privind influienta mi'loacelor de transport asupra calitatii vietii - #xercitii de selectare a termenilor si a sim!olurilor specifice transporturilor, din diferite enunturi si imagini prezentate - #xercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul transporturilor - +omentarea unor articole din presa privind transporturile

RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+

EVALUARE

*i'loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane

,pliante pu!licitare ,cataloage prezentare ,explicatia ,conversatia euristica

*i'loace si tehnologii de realizare a transportului de marfuri

*i'loace si tehnologii de realizare a transportului de informatii

1.2. &dentificarea unor mi'loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane, marfuri si de informatii 1.3.#la!orarea unor strategii de prote'are a mediului in conditiile transportului actual 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.2. )electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi 2. .* !ompararea mi"loacelor si tehnologiilor de transport

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag.1.3, 1.4, 1.;, 112, pag.11" ex. &2,2 ,)tudiu de caz5 *i'loacele de transport si calitatea vietii ,Activitati practice5 realizarea machetelor mi'loacelor de transport ,>ema pentru acasa5 6ealizati cola'e cu diferite mi'loace de transport, grupandu,le dupa diferite criterii pag. 11" ex.&,&&& pag.123 ex. &2,2&&

,materiale pt realizarea unui produs ,o!servatia ,telefon fix, mo!il ,cartele magnetice ,radio, televizor, calculator ,manual
-ilustratii

,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

- )imularea unor tranzactii comerciale virtuale - )imulari de interviuri - &ntocmirea unor chestionare - Activitati practice de utilizare a unor soft,uri - tilizarea cartelelor magnetice, telefon - tilizarea telefoniei fixe si mo!ile

cu

marci de produse

>#*A: COMUNICATII SI LIMBA6 GRAFIC IN TRANSPORTURI $1 ORE& COMPETENTE SUBTEMA ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii +omunicati pentru realizarea unor i si lim!a' grafic aplicatii 3.2. )electarea informatiilor in transporturi din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi - #xercitii de interpretare a sim!olurilor si semnelor grafice specifice comunicatiilor si transporturilor - #xercitii de ela!orare de schite, scheme specifice sistemelor de comunicatii si transport - 9perare cu diferite surse de informare5 carte de telefon, mersul trenurilor, teletext, internet

RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ ,manual ,reviste ,pliante ,calculator ,pictograme ,explicatia ,conversatia euristica ,o!servatia ,descoperirea ,demonstratia ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

EVALUARE ,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag.11,Activitati practice ,>ema pentru acasa5 pag.123,ex. &&

>#*A: CALITATEA SERVICIILOR DE COMUNICATII SI TRANSPORT $1 ORA& COMPETENTE SUBTEMA ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE 2.1. tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.2 )electarea informatiilor din - #xercitii de alegere a unui produs sau a unui +alitatea diverse surse serviciu in functie de diferite criterii5 calitate, referitoare la design, comoditate, confort, securitate, efecte serviciilor de comunicatii si poluante, pret comunicatii si transporturi transport - 9perare cu diverse surse de informare5 carte de ".1. =escrierea telefon, mersul trenurilor, teletext, &nternet oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport existente si de perspectiva

RESURSE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+

EVALUARE

,manual ,cataloage ,calculator ,reviste ,pliante pu!licitare

,explicatia ,conversatia euristica ,descoperirea ,demonstratia ,conversatie examinatoare ,pro!lematizare ,explicatie docimologica

,9!servarea sistematica a elevilor ,>ema de lucru in clasa5 pag. 124, ex. 12, 13 ,Activitati practice ,>ema pentru acasa5 pag.12.

>#*A: IMPACTUL DEZVOLTARII COMUNICATIILOR SI TRANPORTURILOR ASUPRA INDIVIDULUI% MEDIULUI SI SOCIETATII $1ORA& RESURSE COMPETENTE SUBTEMA ACTIVITATI DE INVATARE EVALUARE SPECIFICE )a*+,-a.+ /,01+23,a.+ &mpactul 1.3.#la!orarea unor ,explicatia dezvoltarii strategii de prote'are - )tudii de caz referitor la calitatea vietii si ,conversatia mi'loacele de transport si comunicatii comunicatiilor si a mediului in euristica ,9!servarea sistematica a transporturilor conditiile - =iscutii privind impactul mi'loacelor de ,manual ,o!servatia elevilor asupra transportului actual transport si caile de comunicatii asupra ,reviste ,descoperirea ,>ema de lucru in clasa5 individului si ".1. )a descrie individului, societatii si mediului incon'urator ,plansa ,demonstratia pag 12" societatii oportunitati efectul de - #la!orarea unor proiecte privind solutii de ,conversatie ,Activitati practice profesionale legate sera &mpactul reducere a efectelor poluante produse de examinatoare ,>ema pentru acasa5 >est de serviciile de ,fotografii mi'loacele de transport dezvoltarii ,pro!lematizare de evaluare pag.12", ex &&& comunicatiilor si comunicatii si - )tudiul unor materiale din media pentru ,explicatie transport existente si transporturilor dezvoltarea carierei docimologica de perspectiva asupra mediului &. EVALUARE $2 ORE& NR" CRITERII DE EVALUARE CRT 1 Aprecierea calitatii produselor prin prisma producatorului si a consumatorului

CONTINUTURILE EVALUARII

DATA

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

+alitatea produselor

23,2/..1 )electarea logica a metodologiei si tehnicilor de lucru &nterpretarea datelor utilizand adecvat lim!a'ul specific 6elatarea relatiei dintre scopul temei si concluziile desprinse - Aprecierea calitatii executiei temei -

- Alegerea mi'loacelor de transport si comunicatii din perspective ecologice si sociale

+alitatea vietii si a mediului

.;,11..4

S-ar putea să vă placă și