Sunteți pe pagina 1din 93

Cod Rutier - Capitolul I

Dispozitii generale Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament. Art. 2. - n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos de mai jos au urmatoarea semnificatie: 1. decli itate - !nclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal" 2. iabilitatea drumului - starea te#nica corespunzatoare a partii carosabile, const$nd !n practicabilitatea permanenta a acesteia potri it reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei" %. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public !nsotind o ceremonie" &. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice !n baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu a izul politiei rutiere '. retinerea permisului de conducere, a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare ori a do ezii !nlocuitoare a acestora - masura te#nico-administrati a dispusa de politia rutiera const$nd !n ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere p$na la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri" (. retragerea permisului de conducere - masura te#nico-administrati a dispusa de politia rutiera !n baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, const$nd !n retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce auto e#icule sau tram aie" ). retragerea certificatului de !nmatriculare - masura te#nico-administrati a dispusa de politia rutiera const$nd !n retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune !n miscare pe drumurile publice e#iculul respecti " *. retragerea placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare - masura te#nicoadministrati a dispusa de politia rutiera const$nd !n demontarea placutelor de pe e#icul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere p$na la !ncetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri" +. seful ser iciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care !ndeplineste atributiile functiei de sef al ser iciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al ,rigazii de Politie -utiera din cadrul Directiei .eneral de Politie a /unicipiului ,ucuresti" 10. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru pre enirea producerii unor e enimente cu consecinte negati e, pentru sal area de ieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului !nconjurator" Art. %. - 112 Administratorul drumului public este obligat sa asigure iabilitatea acestuia. 122 n scopul desfasurarii !n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere. 1%2 Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii. 1&2 Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate pri ata, desc#is circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu inter alul de timp !n care este permis accesul e#iculelor si pietonilor. 1'2 3a intrarea pe un drum care nu este desc#is circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, !n loc izibil, indicator cu semnificatia 1

4Accesul interzis5 si panou cu inscriptia 4Drum !nc#is circulatiei publice5. Art. &. - 112 nc#iderea sau crearea de restrictii pentru circulatia e#iculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, !n conditiile stabilite de lege. 122 n cazul unor e enimente rutiere sau !n situatia !n care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu a izul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, inform$nd participantii la trafic cu pri ire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare. Art. '. - 112 Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de !nlaturare imediata a cauzelor e enimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii te#nice necorespunzatoare a acestuia. 122 n cazul producerii unor e enimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa !l curete, sa !nlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala. Art. (. - 112 6raseele pe care se efectueaza ser icii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport !n regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale. 122 7tatiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusi locurile de asteptare a clientilor pentru transportul !n regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu a izul politiei rutiere. 1%2 Pe drumurile din afara localitatilor, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze al eole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane. 1&2 Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt pre azute cu al eole, prin aplicarea marcajului 47tatie autobuz, troleibuz5. 1'2 Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de ) m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze !n zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator. 1(2 7tatiile mijloacelor de transport public de persoane situate !n apropierea intersectiilor, se amenajeaza la cel putin '0 m !nainte sau dupa acestea. 1)2 Daca !n localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane tra erseaza calea ferata la acelasi ni el, !n ambele parti !nainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin '0 m de aceasta. Art. ). - 112 3a intersectia unei cai ferate cu un drum public, administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la ni el, iar !mpreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa !ntretina mijloacele de semnalizare ale acesteia, potri it competentelor. 122 3a trecerea la ni el cu calea ferata, administratorul acesteia si cel al drumului public, !mpreuna cu detinatorii terenurilor !n ecinate sunt obligati sa !nlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua izibilitatea din zona !n care conducatorul de e#icul este obligat sa se asigure. 1%2 3a intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si8sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de e#icule si pietoni p$na la trecerea e#iculului fero iar. 1&2 Daca la trecerea la ni el cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele pre azute la alin. 122, administratorul drumului public !mpreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru: a2 instalarea de bariere manuale sau dispoziti e automate, !n ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati" 2

b2 desfiintarea trecerii cu de ierea circulatiei rutiere pe alta trecere la ni el cu calea ferata !n ecinata, cu izibilitate asigurata sau pre azuta cu bariera manuala" c2 separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respecti fero iara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane. Art. *. - 112 3ucrarile !n zona drumului public se executa, !n conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu a izul politiei rutiere. 122 9xecutantul de lucrari !n zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate !n proiect, pentru a permite circulatia !n siguranta a participantilor la trafic. 1%2 :$nd lucrarile se efectueaza pe trotuar si !mpiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator. 1&2 9xecutantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect. 1'2 Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa erifice si sa receptioneze lucrarile executate !n zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate pre azute de lege si a izelor obtinute anterior !nceperii lucrarilor.

Cod Rutier - Capitolul II


;9<=:>3939 79:6=>?9A 1 7tarea te#nica a e#iculelor si controlul acesteia Art. +. - 112 P$na la !nmatriculare sau !nregistrare, e#iculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie te#nica, !n baza unei autorizatii pro izorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca !ndeplinesc normele te#nice pri ind siguranta circulatiei rutiere. 122 7e inspecteaza din punct de edere te#nic, !nainte de a fi repuse !n circulatie, auto e#iculele, tram aiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii !n urma unor e enimente care au produs a arii gra e la mecanismul de directie, instalatia de fr$nare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului. @ 1. :onditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si a ertizare sonora pe care trebuie sa le !ndeplineasca auto e#iculele, tram aiele, remorcile, tractoarele folosite !n exploatari agricole si forestiere si e#iculele pentru efectuarea de ser icii sau lucrari Art. 10. - Auto e#iculele, tractoarele folosite !n exploatari agricole si forestiere si e#iculele pentru efectuarea de ser icii sau lucrari, tram aiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si a ertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor te#nice stabilite de autoritatea competenta. Art. 11. - Auto e#iculele destinate exclusi transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, !n fata si !n spate, indicatorul 4:opiiA5. Art. 12. - Auto e#iculele care depasesc masa si8sau gabaritul trebuie ec#ipate cu urmatoarele dispoziti e suplimentare de semnalizare: a2 o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, a $nd fondul alb si c#enarul rosu, montata la partea din st$nga fata" b2 marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a auto e#iculului sau !ncarcaturii, c$t mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea auto e#iculului depaseste 2,' m" c2 unul sau mai multe dispoziti e speciale de a ertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel !nc$t lumina emisa de acestea sa fie izibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispoziti e fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,' m !ntre ele" d2 lumini montate pe partile laterale ale !ncarcaturii ori e#iculului care depaseste latimea de 2,' m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un 3

dispoziti fluorescent-reflectorizant. Art. 1%. - 7e interzice montarea la auto e#icul, tractor folosit !n exploatari agricole si forestiere si e#icul pentru efectuarea de ser icii sau lucrari, tram ai sau remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispoziti e ori accesorii de a ertizare, dec$t cele omologate. @ 2. :onditiile te#nice minime pe care trebuie sa le !ndeplineasca bicicletele, mopedele, e#iculele cu tractiune animala si cele trase sau !mpinse cu m$na Art. 1&. - n circulatia pe drumurile publice, bicicleta trebuie sa fie: a2 pre azuta cu dispoziti de fr$nare eficace" b2 pre azuta cu un sistem adec at, functional, de directie" c2 dotata cu sistem de a ertizare sonora" se interzic ec#iparea si folosirea sistemelor de a ertizare sonora specifice auto e#iculelor" d2 ec#ipata !n fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar !n spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispoziti fluorescent-reflectorizant, izibil, de aceeasi culoare" e2 ec#ipata cu elemente sau dispoziti e care, !n miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor. Art. 1'. - -emorca atasata unei biciclete trebuie sa fie ec#ipata, !n partea din spate, cu un dispoziti fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie ec#ipata si cu o lumina de culoare rosie. Art. 1(. - 112 n circulatia pe drumurile publice, mopedul trebuie sa fie ec#ipat cu: a2 instalatie de fr$nare eficace" b2 sistem de a ertizare sonora" c2 instalatie de e acuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului" d2 lumina de culoare alba !n fata, respecti lumina si dispoziti fluorescent-reflectorizant de culoare rosie !n spate" e2 lumini de culoare galbena pentru semnalizarea sc#imbarii directiei de mers, !n fata si !n spate" f2 placuta cu numarul de !nregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura izibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare. 122 7e interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispoziti e ori accesorii de a ertizare, dec$t cele omologate. Art. 1). - 112 ;e#iculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat !n fata cu doua dispoziti e fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar !n spate cu doua dispoziti e fluorescentreflectorizante de culoare rosie, omologate, montate c$t mai aproape de marginile exterioare ale e#iculului. 122 Placutele cu numarul de !nregistrare se amplaseaza !n locuri unde se asigura permanent izibilitatea acestora, una pe partea st$nga si una la partea din spate a e#iculului. 1%2 Atunci c$nd ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori !n alte conditii meteorologice care reduc izibilitatea, precum si pe timpul noptii e#iculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat !n plus, !n partea laterala st$nga cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de ni elul rotilor. 1&2 /ijloacele de semnalizare pre azute la alin.112, precum si dispoziti ul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform pre ederilor alin.1%2 trebuie mentinute curate si intacte, iar izibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructi e ale e#iculului sau de !ncarcatura transportata. 1'2 :onducatorul e#iculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe #arnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie obser at cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic. Art. 1*. - ;e#iculul tras sau !mpins cu m$na trebuie sa fie pre azut, !n fata si !n spate, cu 4

c$te un dispoziti fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respecti rosie. 79:6=>?9A a 2-a nmatricularea si !nregistrarea e#iculelor @ 1. nmatricularea si !nregistrarea e#iculelor Art. 1+. - Autoritatile competente pentru !nmatricularea si radierea auto e#iculelor si remorcilor sunt ser iciile publice comunitare regim permise de conducere si !nmatriculare a e#iculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si !nmatriculare a e#iculelor. Art. 20. - 112 3a !nmatriculare, auto e#iculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de !nmatriculare si se elibereaza certificat de !nmatriculare. 122 Placutele cu numarul de !nmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, !n relief, de culoare neagra, albastra sau rosie. 1%2 n certificatul de !nmatriculare se !nscriu, obligatoriu, numarul de !nmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al auto e#iculului sau remorcii Art. 21. - 112 Auto e#iculul, tram aiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si auto e#iculul sau remorca asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesi i nu pot fi omologate !n ederea admiterii !n circulatia pe drumurile publice. 7e excepteaza auto e#iculul si remorca pentru care politia poate stabili pro enienta legala a acestuia. 122 Auto e#iculele si remorcile reclamate ca fiind furate !n -om$nia sau !n strainatate si date !n urmarire de =nspectoratul .eneral al Politiei -om$ne nu se !nmatriculeaza. Art. 22. - 3a !nregistrare, e#iculelor li se atribuie placute cu un singur numar de !nregistrare, care trebuie sa aiba: a2 fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, !n relief, de culoare neagra, pentru e#iculele !nregistrate la consiliile locale" b2 fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, !n relief, de culoare neagra, pentru auto e#iculele care se !nregistreaza la /inisterul Apararii, /inisterul Administratiei si =nternelor sau, dupa caz, la 7er iciul -om$n de =nformatii. @ 2. ?umerele de !nmatriculare sau de !nregistrare, cele pro izorii si de probe ale auto e#iculelor sau tram aielor Art. 2%. - 112 3a !nmatriculare, fiecarui auto e#icul si fiecarei remorci li se atribuie c$te un numar de !nmatriculare compus din indicati ul judetului sau al municipiului ,ucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule. 122 ?umerele de !nmatriculare ale auto e#iculelor si remorcilor apartin$nd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care !si desfasoara acti itatea !n -om$nia sunt compuse din indicati ul :D, :B sau 6:, dupa caz, si numarul de ordine. 1%2 n cazul numarului de !nmatriculare temporara, la indicati ul judetului sau al municipiului ,ucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul !n care expira alabilitatea !nmatricularii. 1&2 3a autorizarea pro izorie a circulatiei auto e#iculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicati ul judetului sau al municipiului ,ucuresti si numarul de ordine. 1'2 3a !nmatricularea pentru probe a auto e#iculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicati ul judetului sau al municipiului ,ucuresti, numarul de ordine si !nscrisul CP-B,95. 1(2 3a data !nmatricularii, !nregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit. Art. 2&. - 112 ?umerele de !nmatriculare se atribuie la r$nd, !n ordine crescatoare. 122 3a !nmatriculare, proprietarul e#iculului poate solicita, cu plata tarifelor !n igoare, 5

atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de !nmatriculare. 1%2 ?u pot fi atribuite combinatiile de litere care pot a ea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita !n scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de !nmatriculare. Persoanele care detin deja e#icule !nmatriculate cu numere restrictionate ulterior, pot utiliza !n continuare numerele !n cauza, dar numai p$na la !nstrainarea e#iculului. 1&2 3a transferul dreptului de proprietate asupra unui e#icul, numarul de !nmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul !n acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de !nmatriculare respecti . ?oul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de !nmatriculare, cu plata tarifelor !n igoare. Art. 2' - 112 ?umarul de !nregistrare al e#iculelor !nregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abre iata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe. 122 ?umarul de !nregistrare al auto e#iculelor !nregistrate la /inisterul Apararii, /inisterul Administratiei si =nternelor si, dupa caz, la 7er iciul -om$n de =nformatii se compune din abre ierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe. Art. 2(. - 112 Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare !n locurile special destinate, la partea din fata si din spate a auto e#iculului sau tram aiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate. 122 7e interzice circulatia pe drumurile publice a e#iculelor care nu au montate placutele cu numarul de !nmatriculare sau, dupa caz, de !nregistrare, !n locurile stabilite. 79:6=>?9A a %-a Bbligatiile proprietarilor sau detinatorilor de e#icule Art. 2). - 112 Proprietarul de auto e#icul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta !n -om$nia, este obligat: a2 sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de !nmatriculare, !n cel mult &* de ore de la constatare" b2 sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de !nmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat !n posesia acestuia" 122 Persoanele juridice detinatoare de e#icule au, pe l$nga cele pre azute la alin. 112, si urmatoarele obligatii: a2 sa erifice starea te#nica a e#iculelor, sa faca mentiuni despre aceasta !n foaia de parcurs sau ordinul de ser iciu si sa nu permita iesirea !n circulatie a celor care nu !ndeplinesc conditiile te#nice" b2 sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de ser iciu pentru e#iculele care se deplaseaza !n cursa" c2 sa nu permita conducerea e#iculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional" d2 sa nu permita conducatorilor de e#icule sa plece !n cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori !ntr-o stare accentuata de oboseala" e2 sa tina seama de obser atiile facute de politisti sau de conducatorii de e#icule !n foaia de parcurs" f2 sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie !n care sunt implicati conducatorii de e#icule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia" g2 sa erifice respectarea timpilor de repaus si de odi#na, precum si a regimului legal de iteza, prin citirea !nregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odi#na si a itezei de 6

deplasare" #2 sa erifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor !nscrise !n aceasta. Art. 2*. - 112 Detinatorii de e#icule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt. 122 Durata semnalului emis de sistemul pre azut la alin.112 nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic pre azut !n reglementarile legale !n igoare. 1%2 7e interzice montarea pe e#icule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, !n imediata apropiere, a altui e#icul.

Cod Rutier - Capitolul III


P9-/=7>3 D9 :B?D>:9-9 Art. 2+. - 112 De la data aderarii -om$niei la >niunea 9uropeana, pentru a fi !nscris la o unitate autorizata !n ederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca do ada ca este apt din punct de edere psi#ologic. 122 nainte de a urma cursurile practice de !n atare a conducerii unui e#icul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca do ada pregatirii teoretice, !ntr-o unitate autorizata, !n ederea obtinerii permisului de conducere. 1%2 Pregatirea practica a persoanei pre azute la alineatul 122, !n ederea obtinerii permisului de conducere alabil pentru oricare dintre categoriile A, ,, ,9 si subcategoriile A1 si ,1 se poate efectua si de catre un instructor auto atestat !n conditiile legii, care a !nc#eiat un contract cu unitatea autorizata !n care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica. 1&2 Pot efectua cursurile practice de !n atare a conducerii unui e#icul pe drumurile publice si persoanele care nu au !nca $rsta minima pre azuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte e#iculul respecti , dar nu cu mai mult de % luni !nainte de !mplinirea acesteia. 1&2 Art. %0. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de e#icule: a2 :A69.B-=A A: motocicleta cu sau fara atas" b2 :A69.B-=A ,: 1. auto e#iculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste %.'00 Dg si al carui numar de locuri pe scaune, !n afara conducatorului, nu este mai mare de *" 2. ansamblul format dintr-un auto e#icul tragator din categoria , si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste )'0 Dg" %. ansamblul de e#icule a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste %.'00 Dg, format dintr-un auto e#icul tragator din categoria , si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a auto e#iculului tragator" c2 :A69.B-=A ,9: ansamblul format dintr-un auto e#icul tragator din categoria , si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste )'0 Dg, iar masa totala maxima autorizata a !ntregului ansamblu depaseste %.'00 Dg" d2 :A69.B-=A :: 1. auto e#iculul, altul dec$t cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de %.'00 Dg" 2. ansamblul format dintr-un auto e#icul din categoria : si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste )'0 Dg" e2 :A69.B-=A :9: ansamblul de e#icule const$nd dintr-un auto e#icul tragator din categoria : si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de )'0 Dg" f2 :A69.B-=A D: auto e#iculul destinat transportului de persoane a $nd mai mult de * locuri pe scaune, !n afara locului conducatorului. Auto e#iculului din aceasta categorie i se 7

poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste )'0 Dg" g2 :A69.B-=A D9: ansamblul de e#icule const$nd dintr-un auto e#icul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de )'0 Dg. -emorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane" #2 :A69.B-=A 6r: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari" i2 :A69.B-=A 6b: troleibuz" j2 :A69.B-=A 6 : tram ai" D2 7>,:A69.B-=A A1: motocicleta cu o capacitate care nu depaseste 12' cmc si o putere care nu depaseste 11 DE" l2 7>,:A69.B-=A ,1: auto e#iculul cu trei sau patru roti a $nd masa proprie peste &00 Dg, dar nu mai mare de ''0 Dg, si ec#ipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de &' cmc sau cu orice alt motor cu o putere ec#i alenta ori cu iteza prin constructie mai mare de '0 Dm8#" m2 7>,:A69.B-=A :1: auto e#iculul, altul dec$t cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste %.'00 Dg, dar nu mai mare de ).'00 Dg. Auto e#iculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste )'0 Dg" n2 7>,:A69.B-=A :19: ansamblul de e#icule const$nd dintr-un auto e#icul tragator din subcategoria :1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de )'0 Dg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 Dg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a auto e#iculului tragator" o2 7>,:A69.B-=A D1: 1. auto e#iculul destinat transportului de persoane a $nd cel putin + locuri pe scaune, dar nu mai mult de 1(, !n afara locului conducatorului" 2. ansamblul de e#icule format dintr-un auto e#icul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste )'0 Dg" p2 7>,:A69.B-=A D19: ansamblul de e#icule const$nd dintr-un auto e#icul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de )'0 Dg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 Dg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a auto e#iculului tragator. -emorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane. Art. %1. - 6raseele pe care se poate !n ata conducerea unui auto e#icul sau tram ai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere, se stabilesc de catre politia rutiera. Art. %2. - 112 Autoritatile competente care examineaza persoanele !n ederea obtinerii permisului de conducere sunt ser iciile publice comunitare regim permise de conducere si !nmatriculare a e#iculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza caruia candidatii !si au domiciliul sau resedinta. 122 /embrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor internationale acreditate !n -om$nia, se pot prezenta la examen !n ederea obtinerii permisului de conducere !n conditiile stabilite prin protocol de catre /inisterul Administratiei si =nternelor si /inisterul Afacerilor 9xterne. 1%2 9xaminarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si !n alte localitati dec$t !n municipiul resedinta de judet !n care candidatii !si au domiciliul sau, !n cazul cetatenilor straini, resedinta, !n baza ordinului prefectului unitatii administrati -teritoriale respecti e. Art. %%. - 112 Persoana care solicita examinarea !n ederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa !ndeplineasca urmatoarele conditii: a2 sa aiba $rsta de cel putin 1( ani !mpliniti, pentru subcategoriile A1 si ,1" b2 sa aiba $rsta de cel putin 1* ani !mpliniti, pentru categoriile A, ,, ,9, :1, :19 si 6r" 8

c2 sa aiba $rsta de cel putin 21 de ani !mpliniti, pentru categoriile :, :9, D, D9, 6b si 6 , precum si subcategoriile D1 si D19" d2 sa fie apta din punct de edere medical pentru conducerea auto e#iculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea" e2 sa nu fi fost condamnata, prin #otar$re judecatoreasca ramasa definiti a, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lo ire ori atamare cauzatoare de moarte, atamare corporala gra a, t$l#arie sau de furt al unui auto e#icul" f2 !n cazul !n care a fost condamnata printr-o #otar$re judecatoreasca definiti a, pentru una din infractiunile pre azute la lit. e2 sa faca do ada ca !ndeplineste conditiile pre azute de art.11( din Brdonanta de urgenta a .u ernului nr.1+'82002, republicata pentru prezentarea la examen !n ederea obtinerii unui nou permis de conducere. g2 sa fie apta din punct de edere psi#ologic pentru a conduce auto e#icule sat tram aie pe drumurile publice. 122 :onditia pre azuta la litera g2 a alin. 112 opereaza p$na la data aderarii -om$niei la >niunea 9uropeana. Art. %&. - 112 Pentru programarea la examen !n ederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa contina urmatoarele documente: a2 cererea-tip, semnata de solicitant" b2 fisa de scolarizare !n care se consemneaza si a izul medicului 4apt pentru conducerea e#iculelor5 din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicala se pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit candidatul" c2 certificatul de cazier judiciar" d2 copia actului de identitate" e2 c#itantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere. 122 Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. 1%2 6itularul unui permis de conducere care solicita obtinerea de noi categorii sau subcategorii, trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe l$nga documentele pre azute la alin.112 si o copie a permisului de conducere. 1&2 :etateanul rom$n cu domiciliul !n strainatate care solicita obtinerea permisului de conducere trebuie sa depuna la dosarul de examinare pe l$nga documentele pre azute la alin.112, o declaratie autentificata la notar din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat, precum si documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta !n proprietate sau !nc#iriata !n -om$nia. Art. %'. - 112 9xamenul pentru obtinerea permisului de conducere consta !n: a2 proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica si a notiunilor de prim ajutor" b2 proba practica de conducere a auto e#iculului !n traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se erifica numai !ndem$narea !n conducere !n poligoane special amenajate. 122 Persoana cu #andicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si8sau , daca auto e#iculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia. 1%2 9xaminarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se a efectua !n zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie !n parte. Art. %(. - 112 -ezultatul examinarii la proba teoretica si la proba practica se consemneaza prin calificati ul 4admis5 sau 4respins5. 122 Persoana declarata 4admis5 la proba teoretica dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a e#iculului !n traseu, !ntr-un termen de cel mult un an de zile de la data 9

absol irii cursurilor este declarata 4respins5, urm$nd sa efectueze un nou curs de pregatire. 1%2 Persoana declarata 4respins5 se poate programa la un nou examen dupa cel putin 1' zile de la data la care a fost declarata 4respins5, dar nu mai t$rziu de un an de zile de la absol irea cursurilor, !n caz contrar urm$nd sa efectueze un nou curs de pregatire. Art. %). - Permisul de conducere se elibereaza de catre ser iciile publice comunitare regim permise de conducere si !nmatriculare a e#iculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potri it art.%2. Art. %*. - 112 Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 2' DE sau un raport putere8greutate care depaseste 0,1( DE8Dg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere8greutate care depaseste 0,1( DE8Dg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii te#nice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promo eaza un test specific de cunostinte si comportament. 122 Posesorul unui permis de conducere alabil numai pentru categoria 6r are dreptul sa conduca si un ansamblu de e#icule format dintr-un tractor si una sau doua remorci. 1%2 Posesorul permisului de conducere alabil pentru una dintre categoriile ,, : sau :9 are dreptul sa conduca si e#icule din categoria 6r. 1&2 Posesorul unui permis de conducere alabil pentru categoriile D sau D9 are dreptul sa conduca si e#icule din categoria 6b - troleibuz. Art. %+. - 112 Persoana care solicita examinarea !n ederea obtinerii permisului de conducere alabil pentru categoriile : sau D ori subcategoriile :1 sau D1,trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce auto e#icule din categoria ,. 122 Persoana care solicita examinarea !n ederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile ,9, :9, D9 ori subcategoriile :19 sau D19 trebuie, sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce auto e#icule din categoriile ,, :, D ori subcategoriile :1 sau D1, dupa caz. Art. &0. - 112 Permisul de conducere alabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si auto e#iculele din subcategoria pe care aceasta o include. 122 Permisul de conducere alabil pentru categoriile :9 sau D9 este alabil si pentru conducerea ansamblului de e#icule din categoria ,9, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria ,. 1%2 Permisul de conducere alabil pentru categoria :9 este alabil si pentru categoria D9, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria D. 1&2 Permisul de conducere alabil pentru subcategoria :19 este alabil si pentru subcategoria D19, daca titularul are $rsta de cel putin 21 ani !mpliniti. 1'2 Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D19 este alabil si pentru conducerea e#iculelor din subcategoriile :1 sau, respecti , :19. Art. &1. - 112 Auto e#iculele destinate !n atarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, or fi dotate cu dubla comanda pentru fr$na si ambreiaj. 122 Auto e#iculele pre azute la alin. 112 or fi ec#ipate cu o caseta a $nd inscriptia 47coala5, cu dimensiunile si caracteristicile pre azute !n actele normati e !n igoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tram aiele, care or a ea inscriptia 47coala5 aplicata pe partile laterale, !n fata si !n spate. Art. &2. - Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina se presc#imba, !n conditiile legii, de catre ser iciul public comunitar regim permise de conducere si !nmatriculare a e#iculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, !n cazul cetatenilor straini si al cetatenilor rom$ni cu domiciliul !n strainatate, resedinta. Art. &%. - 6itularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, !n cel mult &* de ore de la constatare, si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere. 10

Art. && - 112 9liberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, !n conditiile legii, !n baza urmatoarelor documente: a2 fisa detinatorului permisului de conducere" b2 originalul si copia actului de identitate" c2 do ada platii contra alorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document" d2 permisul de conducere a carui presc#imbare se solicita, !n original, daca acesta exista. e2 fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce auto e#icule sau tram aie, daca solicitarea presc#imbarii s-a facut dupa expirarea alabilitatii administrati e a permisului de conducere. 122 Pe l$nga documentele pre azute la alin.112 solicitantul trebuie sa prezinte: a2 !n cazul sc#imbarii numelui- documentul care atesta acest lucru, !n original si copie" b2 !n cazul pierderii, furtului sau distrugerii- do ada publicarii anuntului pre azut la art.&%" 1%2 n situatia cetatenilor rom$ni care au domiciliul !n -om$nia si se afla temporar !n strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale -om$niei ori, daca a fost data !n fata autoritatilor straine, sa !ndeplineasca conditiile de supralegalizare pre azute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform :on entiei cu pri ire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la <aga la ' octombrie 1+(1, la care -om$nia a aderat prin Brdonanta .u ernului nr.((81+++, aprobata prin 3egea nr.'282000, cu modificarile ulterioare. /andatarul a prezenta documentele pre azute la alin.112, !n urmatoarele conditii: a2 fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere !n fata unui functionar diplomatic" b2 actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, trebuie sa fie izate de misiunea diplomatica" c2 declaratia pe proprie raspundere a titularului, !n fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national, cu exceptia celui depus pentru presc#imbare. Art. &'. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care !l detine, !n termen de %0 de zile, autoritatii emitente.

Cod Rutier - Capitolul IV


7emnalizarea rutiera Art. &(. - 112 7emnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc !n conformitate cu standardele !n domeniu. 122 7emnalizarea rutiera !n tunele sau pe iaducte se asigura, se realizeaza si se !ntretine de catre administratorul acestora. 79:6=>?9A 1 7emnalele luminoase @ 1. 7emnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei e#iculelor Art. &) - 112 7emnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesi , continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. 122 Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a2 cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de a ertizare" b2 cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti" c2 cu trei corpuri de iluminat, pentru e#icule" d2 cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tram aie. 11

1%2 7emafoarele se monteaza !n axul ertical al st$lpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus !n jos, fiind urmatoarea: a2 la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, erde" b2 la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, erde" c2 la semaforul pentru tram aie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba. Art. &*. - 112 7emafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei !n intersectii se instaleaza obligatoriu !nainte de intersectie, astfel !nc$t sa fie izibile de la o distanta de cel putin '0 m. Acestea pot fi repetate !n mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei. 122 7emnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei e#iculelor este alabila pe !ntreaga latime a partii carosabile desc#ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz !n care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate. Art. &+. - Pe lampile de culoare rosie sau erde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. n acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce !nsotesc, la partea inferioara, semafoarele. 7ageata pentru mersul !nainte are $rful !n sus. Art. '0. - 112 7emafoarele pentru tram aie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si una sub cea din mijloc, !nsotite de panouri cu semne aditionale. 122 7emnalul de libera trecere pentru tram aie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei. 1%2 7emnalul de interzicere a trecerii tram aiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei. Art. '1. - 112 7emnalul de culoare erde permite trecerea. 122 :$nd semaforul este !nsotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare erde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai !n directia indicata, oricare ar fi !n acel moment semnalul !n functiune al semaforului. Art. '2. - 112 7emnalul de culoare rosie interzice trecerea. 122 3a semnalul de culoare rosie e#iculul trebuie oprit !naintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar !n lipsa acestuia, !n dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, !n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, e#iculul trebuie oprit !nainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat. 1%2 Atunci c$nd semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare erde. Art. '%. - 112 :$nd semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de culoare erde, conducatorul e#iculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile pre azute la art. '2 alin. 122, cu exceptia situatiei !n care, la aparitia semnalului, se afla at$t de aproape de acele locuri, !nc$t nu ar mai putea opri e#iculul !n conditii de siguranta. 122 7emnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de e#icul fiind obligat sa circule cu iteza redusa, sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile !n acel loc. Art. '&. - n intersectii dirijarea circulatiei tram aielor se poate realiza si prin semafoare 12

a $nd semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte e#icule. Art. ''. - 7emnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are !n c$mpul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respecti erde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor !nsotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta. Art. '(. - 112 :$nd deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispoziti e care emit semnale rosii si erzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie re ersibila. 7emnalul rosu, a $nd forma a doua bare !ncrucisate, interzice accesul e#iculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul erde, de forma unei sageti cu $rful !n jos, permite intrarea e#iculelor si circulatia pe acea banda. 122 7emnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu $rful orientat catre dreapta sau st$nga jos, anunta sc#imbarea semnalului erde, !n cazul benzilor cu circulatie re ersibila ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi !nc#isa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti. Art. '). - :onducatorul e#iculului care intra !ntr-o intersectie la culoarea erde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate !n interiorul acesteia. @ 2. 7emnalele luminoase pentru pietoni Art. '*. - 112 7emnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare erde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei e#iculelor. 122 7emnalul de culoare erde poate a ea !n c$mpul sau imaginea unui pieton !n mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit. 1%2 7emnalele luminoase pentru pietoni pot fi !nsotite de semnale acustice pentru a asigura tra ersarea drumului de catre ne azatori. 1&2 Pe sectoarele de drum unde alorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu a izul politiei, poate amplasa !n zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de erde, care se poate face direct de catre pietoni. Art. '+. - 112 7emnalul de culoare erde permite trecerea. 122 :$nd semnalul de culoare erde !ncepe sa functioneze intermitent !nseamna ca timpul afectat tra ersarii drumului este !n curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. n acest caz pietonul surprins !n tra ersarea drumului trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este pre azut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei e#iculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare erde. Art. (0. - 7emnalul de culoare erde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor sa se angajeze !n tra ersare pe partea carosabila. @ %. Alte semnale luminoase Art. (1. - n cazul semaforizarii corelate, !n lungul unui traseu pot fi instalate dispoziti e de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispoziti e luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de auto e#icule si iteza de deplasare. Art. (2. - 7emaforul de a ertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate a ea !n c$mpul sau imaginea unui pieton !n miscare, de culoare galbena pe fond negru. Art. (%. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu exceptia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii acestora. 79:6=>?9A a 2-a =ndicatoarele

13

Art. (&. - =ndicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a2 de a ertizare" b2 de reglementare, care pot fi: 1. de prioritate" 2. de interzicere sau restrictie" %. de obligare" c2 de orientare si informare, care pot fi: 1. de orientare" 2. de informare" %. de informare turistica" &. panouri aditionale" '. indicatoare Dilometrice si #ectometrice" d2 mijloace de semnalizare a lucrarilor, care cuprind: 1. indicatoare rutiere temporare" 2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor. Art. ('. - 112 =ndicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. n cazul !n care conditiile locale !mpiedica obser area din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea st$nga, !n zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei e#iculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, !n loc izibil pentru toti participantii la trafic. 122 =ndicatoarele pot fi !nsotite de panouri cu semne aditionale contin$nd inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia. 1%2 7emnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori c#iar pe indicatoare, daca !ntelegerea semnificatiei acestora nu este afectata. 1&2 Pentru a fi izibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate. 1'2 n locuri periculoase, pentru a spori izibilitatea si a e identia semnificatia unor indicatoare acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent - retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi !nsotite, dupa caz, de dispoziti e luminoase. Art. ((. - 112 7emnificatia unui indicator este alabila pe !ntreaga latime a partii carosabile desc#ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. 122 :$nd indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este alabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. 1%2 7emnificatia indicatorului de a ertizare !ncepe din locul unde este amplasat. n cazul indicatoarelor care a ertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale. 1&2 =ndicatoarele de a ertizare se instaleaza !naintea locului periculos, la o distanta de maximum '0 m !n localitati, !ntre 100 m si 2'0 m !n afara localitatilor, respecti !ntre '00 m si 1000 m pe autostrazi si drumuri expres. :$nd conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional 4Distanta !ntre indicator si !nceputul locului periculos5. 1'2 Pe autostrazi si drumuri expres, !n toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou aditional 4Distanta !ntre indicator si !nceputul locului periculos5. n situatia c$nd lungimea sectorului periculos depaseste 1000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional 43ungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul5. 1(2 7emnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie !ncepe din dreptul acestora. n lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sf$rsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare !nceteaza !n intersectia cea mai apropiata. :$nd indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate !mpreuna cu indicatorul ce anunta intrarea !ntr-o localitate, semnificatia lor este alabila pe drumul respecti p$na la !nt$lnirea indicatorului 4=esire din localitate5, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare 14

dispun altfel. Art. (). - =ndicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de a ertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este !nlocuit cu fondul galben. 79:6=>?9A a % - a 7emnalizarea trecerilor la ni el cu calea ferata Art. (*. - Apropierea de o trecere la ni el cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de a ertizare corespunzatoare si8sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la ni el cu calea ferata. Art. (+. - 112 6recerea la ni el cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele 46recere la ni el cu calea ferata simpla, fara bariere5 sau 46recere la ni el cu calea ferata dubla, fara bariere5, !nsotite de indicatorul 4Bprire5. 122 3a trecerea la ni el cu calea ferata curenta pre azuta cu instalatii de semnalizare automata fara bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza optic, prin functionarea dispoziti elor cu lumini intermitent-alternati e rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentata de lumina intermitenta alba si acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente. Art. )0. - 112 6recerile la ni el cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, pre azute cu semibariere. 122 6recerile la ni el cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual. 1%2 ,arierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi pre azute, la mijloc, cu un disc rosu. ,enzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori pre azute cu dispoziti e cu lumina rosie. 1&2 3a trecerea la ni el cu calea ferata pre azuta cu instalatii de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza !n conditiile pre azute la art.(+ alin.122, precum si prin cobor$rea !n pozitie orizontala a semibarierelor. Art. )1. - 112 7emnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata c#iar si numai !n una din urmatoarele situatii : a2 prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispoziti ului cu lumina intermitentalternati a rosie" b2 prin functionarea sistemului sonor" c2 prin pozitia orizontala a unei singure semibariere. 122 :irculatia rutiera se considera de asemenea interzisa si !n situatia !n care barierele sau semibarierele sunt !n curs de cobor$re sau de ridicare. Art. )2. - n zona trecerilor la ni el, functionarea instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor fara bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum si instalarea indicatoarelor 4Bprire5, 46recere la ni el cu o cale ferata simpla8dubla, fara bariere5, 46recere la ni el cu o cale ferata simpla8dubla, fara bariere, pre azuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata5 sunt asigurate de administratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de catre administratorul drumului. Art. )%. - 112 3a trecerea la ni el cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul 4Alte pericole5, !nsotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomoti e. 122 Atunci c$nd pe calea ferata industriala se deplaseaza un e#icul fero iar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata. Art. )&. - Portile de gabarit instalate !naintea unei treceri la ni el cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul e#iculelor a caror !ncarcatura depaseste !n !naltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena

15

si neagra. Pe st$lpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza !naltimea maxima de trecere admisa. 79:6=>?9A a &-a /arcajele Art. )'. - 112 /arcajele ser esc la organizarea circulatiei, a ertizarea sau !ndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau !mpreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia. 122 /arcajele se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. /arcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sa fie reflectorizante sau !nsotite de dispoziti e reflectorizante care trebuie sa-si pastreze proprietatile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceata. 1%2 /arcajele nu trebuie sa incomodeze !n nici un fel desfasurarea circulatiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. /arcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticla si pot fi !nsotite de butoni cu elemente retroreflectorizante. Art. )(. - /arcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a2 longitudinale, care pot fi: 1. de separare a sensurilor de circulatie" 2. de separare a benzilor pe acelasi sens" b2 de delimitare a partii carosabile" c2 trans ersale, care pot fi: 1. de oprire" 2. de cedare a trecerii" %. de tra ersare pentru pietoni" &. de tra ersare pentru biciclisti" d2 di erse, care pot fi : 1. de g#idare" 2. pentru spatii interzise " %. pentru interzicerea stationarii " &. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre" '. pentru locuri de parcare" (. sageti sau inscriptii" e2 laterale aplicate pe : 1. lucrari de arta 1poduri, pasaje deni elate, ziduri de sprijin2" 2. parapete " %. st$lpi si copaci situati pe platforma drumului " &. borduri. Art. )). - 112 Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, at$t pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, c$t si pentru delimitarea partii carosabile. 122 /arcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice !ncalcarea acestuia. 1%2 /arcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea e#iculelor pe acea parte a drumului. :$nd o asemenea linie !nsoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este alabila interzicerea. 1&2 /arcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simboliz$nd o anumita categorie sau anumite categorii de e#icule, semnifica faptul ca banda este rezer ata circulatiei acelei sau acelor categorii de e#icule. Art. )*. - /arcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca mane ra sau reglementarile instituite impun acest lucru. Art. )+. - 112 /arcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste !n 16

urmatoarele situatii: a2 marcajul cu linie discontinua simpla: 1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie !n ambele sensuri" 2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens" %. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. n localitati acest marcaj nu este obligatoriu" &. pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie" '. pentru marcaje de g#idare !n intersectii" b2 marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor re ersibile. Pe asemenea benzi marcajul este !nsotit de dispoziti e luminoase speciale pre azute la art. '(. 122 3inia continua se foloseste !n urmatoarele situatii : a2 linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si !n zone periculoase" b2 linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau !n alte situatii stabilite de administratorul drumului respecti , cu acordul politiei rutiere. 1%2 n cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de e#icul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate !n sensul de mers. 1&2 Pe drumurile cu circulatie !n ambele sensuri pre azute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa !ntre indicatoarele de a ertizare 4:opii5, aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.5 Art. *0. - 112 /arcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate !n lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile !n sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea st$nga, l$nga mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla. 122 /arcajele de g#idare au rolul de a materializa traiectoria pe care e#iculele trebuie sa o urmeze !n tra ersare unei intersectii ori pentru efectuarea irajului la st$nga, fiind obligatoriu a se realiza !n cazul !n care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare. 1%2 /arcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza: a2 prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubl$nd marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului" b2 printr-o linie !n zig-zag la marginea partii carosabile. 1&2 /arcajele prin sageti sunt folosite pentru: a2 selectarea pe benzi " b2 sc#imbarea benzii 1banda de accelerare, banda suplimentara pentru e#icule lente, banda care se suprima prin !ngustarea partii carosabile2" c2 repliere, numai !n afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie. Art. *1. - 112 /arcajul trans ersal const$nd dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia !naintea careia e#iculul trebuie oprit la !nt$lnirea indicatorului 4Bprire5. >n asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la ni el cu o cale ferata, cu o linie de tram ai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce !nsoteste indicatorul 4Bprire5 se poate aplica pe partea 17

carosabila inscriptia 476BP5. 122 /arcajul trans ersal const$nd dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci c$nd se impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triung#i a $nd o latura paralela cu linia discontinua, iar $rful !ndreptat spre e#iculul care se apropie. 1%2 /arcajul trans ersal const$nd din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa tra erseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare dec$t a oricaror alte marcaje. 1&2 /arcajul trans ersal const$nd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat tra ersarii partii carosabile de catre biciclisti. Art. *2. - 112 n scopul sporirii impactului izual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri si figuri. 122 Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale desc#ise traficului international 192, la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje rezonatoare pentru a ertizarea conducatorilor de auto e#icule la iesirea de pe partea carosabila. Art. *%. - 112 /arcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, !n mod adec at, prin indicatoare. 122 /arcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. 7ageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata !ntr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca e#iculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda. 1%2 /arcajul format dintr-o linie !n zig-zag semnifica interzicerea stationarii e#iculelor pe partea drumului pe care este aplicat. B astfel de linie completata cu !nscrisul 4,>75 sau 46AG=5 poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respecti de taximetre. 1&2 /arcajul aplicat !n afara benzilor, format din linii paralele, !nconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei. 1'2 /arcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai izibile conducatorilor de e#icule. 1(2 /arcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor pro izorii, folosite la organizarea circulatiei !n zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. n zonele periculoase sau unde stationarea e#iculelor este limitata !n timp, marcajele pot fi si de alte culori. 79:6=>?9A a '-a 7emnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor Art. *&. - 112 n afara localitatilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu st$lpi de g#idare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la inter ale de '0 m !ntre ei, sau prin parapete. Pe st$lpii de g#idare lamelari si pe parapete se aplica dispoziti e reflectorizante de culoare rosie si alba sau galbena. Dispoziti ele reflectorizante de culoare rosie trebuie sa fie izibile numai pe partea dreapta a drumului !n sensul de mers. /aterialele din care st$lpii de g#idare lamelari sunt confectionati, nu trebuie sa fie dure. 122 Dispoziti ele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului. Art. *'. - 112 7emnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se realizeaza !n scopul asigurarii desfasurarii !n conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau, dupa caz, de ierea acesteia pe ariante ocolitoare 18

si are semnificatia interzicerii circulatiei !n zona afectata de lucrari. 122 7ectoarelor de drum afectate de lucrari, trebuie semnalizate izibil prin indicatoare si mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare, pre azute cu elemente fluorescent - reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie !nsotite de lampi cu lumina galbena intermitenta. 1%2 Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate !n lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip 4limitatoare de iteza5 si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit. Art. *(. - 112 7emnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie !ntretinuta si modificata corespunzator e olutiei acestora. 3a terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potri it noilor conditii de circulatie. 122 Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte ec#ipament de protectie - a ertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi obser ate cu usurinta de participantii la trafic. Art. *). - ?icio lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi !nceputa sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea temporara corespunzatoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa !n alte conditii dec$t cele stabilite !n autorizatie sau acord. 79:6=>?9A a (-a 7emnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia Art. **. - 112 7emnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii: a2 bratul ridicat ertical semnifica 4atentie, oprire5 pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de e#icule care nu ar mai putea opri !n conditii de siguranta. Daca semnalul este dat !ntr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de e#icule care se afla deja angajati !n tra ersare" b2 bratul sau bratele !ntinse orizontal semnifica 4oprire5 pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele !ntinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobor! bratul sau bratele, pozitia sa !nsemn$nd, de asemenea, 4oprire5 pentru participantii la trafic care in din fata ori din spate" c2 balansarea, pe timp de noapte, !n plan ertical, a unui dispoziti cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant, semnifica 4oprire5 pentru participantii la trafic, spre care este !ndreptat" d2 balansarea pe erticala a bratului, a $nd palma orientata catre sol, semnifica reducerea itezei" e2 rotirea ioaie a bratului semnifica marirea itezei de deplasare a e#iculelor sau grabirea tra ersarii drumului de catre pietoni. 122 Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca e#iculul sa a anseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa !l ocoleasca prin partea sa st$nga sau dreapta, iar pietonii sa tra erseze drumul ori sa se opreasca. 1%2 3a efectuarea comenzilor pre azute la alin. 112 si 122, politistul poate folosi si fluierul. Art. *+. - 112 Bprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de: a2 politistii de frontiera" b2 !ndrumatorii de circulatie ai /inisterului Apararii" 19

c2 agentii de cale ferata, la trecerile la ni el" d2 personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice" e2 membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de !n atam$nt" f2 ne azatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci c$nd acestia tra erseaza strada. 122 Persoanele pre azute la alin.112 lit.a2 - d2 pot efectua si urmatoarele semnale: a2 balansarea bratului !n plan ertical, cu palma m$inii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea itezei" b2 rotirea ioaie a bratului, care semnifica marirea itezei de deplasare a e#iculelor, inclusi grabirea tra ersarii drumului de catre pietoni" Art. +0. - Persoanele pre azute la art. ** alin. 112 si art. *+ alin. 112 lit. a2- e2, care dirijeaza circulatia trebuie sa fie ec#ipate si plasate astfel !nc$t sa poata fi obser ate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic. 79:6=>?9A a )-a 7emnalele utilizate de conducatorii auto e#iculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic Art. +1. - 112 7emnalele mijloacelor speciale de a ertizare, luminoase si sonore se folosesc de catre conducatorii auto e#iculelor pre azute la art.%2 alin.122 lit.a2 si b2 din Brdonanta de urgenta a .u ernului nr.1+'82002, republicata numai daca inter entia sau misiunea impun urgenta. 122 7emnalele mijloacelor de a ertizare luminoasa pot fi folosite si fara a fi !nsotite de cele sonore, !n functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie !n care auto e#iculul respecti nu are regim de circulatie prioritara. 1%2 7e interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de a ertizare sonora separat de cele luminoase. Art. +2. - 112 Politistul rutier aflat !ntr-un auto e#icul al politiei poate utiliza si dispoziti e luminoase cu mesaje ariabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de oce. 122 Politistul rutier, aflat !ntr-un auto e#icul al politiei, poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a e#iculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii e#iculelor care circula !n spatele auto e#iculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea st$nga a auto e#iculului semnifica oprire pentru conducatorii e#iculelor care circula pe banda din partea st$nga !n acelasi sens de mers ori !n sens opus celui al auto e#iculului politiei. Art. +%. - :onducatorii de auto e#icule care se apropie de o coloana oficiala o pot depasi daca li se semnalizeaza aceasta mane ra de catre politistul rutier. 7e interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala. Art. +&. - 112 :oloanele oficiale se !nsotesc de ec#ipaje ale politiei rutiere, !n conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul administratiei si internelor. 122 :oloanele de e#icule cu specific militar se !nsotesc de auto e#icule de control al circulatiei apartin$nd /inisterului Apararii, care au !n functiune mijloacele speciale de a ertizare sonore, precum si cele luminoase de culoare albastra. Art. +'. - ;e#iculele care, prin constructie sau datorita !ncarcaturii transportate, depasesc masa si8sau gabaritul pre azute de normele legale, precum si transporturile speciale pot fi !nsotite de ec#ipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne.

Cod Rutier - Capitolul V


20

-eguli de circulatie 79:6=>?9A 1 -eguli generale Art. +(. - 112 Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci c$nd au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. 122 7e interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale sau substante ori sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut e ita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa !l !nlature si, daca nu este posibil, sa !i semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie. Art. +). - 112 :opiii cu $rsta sub 12 ani sau cu !naltimea sub 1'0 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu $rsta sub % ani se transporta numai !n dispoziti e de retinere omologate. 122 :onducatorilor de auto e#icule le este interzis sa transporte copii cu $rsta de p$na la 12 ani pe scaunul din fata, c#iar daca sunt tinuti !n brate de persoane majore, !n timpul deplasarii pe drumurile publice. 1%2 7e interzice conducatorilor de auto e#icule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina !n brate animale, !n timpul deplasarii pe drumurile publice. 1&2 7e excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta: a2 conducatorii de autoturisme pe timpul executarii mane rei de mers !napoi sau care stationeaza" b2 femeile !n stare izibila de gra iditate" c2 conducatorii de autoturisme care executa ser icii de transport public de persoane, !n regim de taxi, c$nd transporta pasageri" d2 persoanele care au certificat medical !n care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta" e2 instructorii auto pe timpul pregatirii practice a persoanelor care !n ata sa conduca un auto e#icul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente !n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere" 1'2 Persoanele pre azute la alin.1&2 lit.d2 sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, !n continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de alabilitate a acestuia" 1(2 Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica !n /onitorul Bficial al -om$niei. Art. +*. - 112 7e interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multor persoane dec$t locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor oluminoase. 122 :opiii !n $rsta de p$na la ) ani, daca sunt tinuti !n brate, precum si cei de p$na la 1& ani se transporta numai !n atasul motocicletelor. Art. ++. - 112 :irculatia pe drumurile publice a e#iculelor care nu sunt supuse !nmatricularii sau !nregistrarii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau !mpinse cu m$na, este permisa numai !n timpul zilei. 122 7e interzice conducatorilor e#iculelor pre azute la alin.112 sa circule cu acestea cu o iteza mai mare de %0 Dm8#. 79:6=>?9A a 2-a >tilizarea partii carosabile Art. 100. - ;e#iculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. n cazul !n care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte e#icule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament !n sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol. 21

Art. 101. - :$nd drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, e#iculele se conduc pe banda situata l$nga acostament sau bordura. :elelalte benzi pot fi folosite succesi , de la dreapta spre st$nga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a re eni pe banda din dreapta atunci c$nd acest lucru este posibil. Art. 102. - ;e#iculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu iteza redusa trebuie conduse numai pe banda de l$nga acostament sau bordura, daca !n sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora. Art. 10%. - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tram aiului l$nga axul drumului, conducatorii de e#icule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tram aiului, la apropierea acestuia. Art. 10&. - ;e#iculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezer ata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si auto e#iculele cu regim de circulatie prioritara c$nd se deplaseaza !n actiuni de inter entii sau !n misiuni care au caracter de urgenta. Art. 10'. - 7e interzice intrarea !ntr-o intersectie c#iar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permit, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de e#icul risca sa ram$na imobilizat, st$njenind sau !mpiedic$nd desfasurarea traficului. 79:6=>?9A a %-a -eguli pentru circulatia e#iculelor @ 1. Pozitii !n timpul mersului si circulatia pe benzi Art. 10(. - 112 Pe un drum public pre azut cu minimum trei benzi pe sens, c$nd conducatorii a doua auto e#icule circula !n aceeasi directie, dar pe benzi diferite si intentioneaza sa se !nscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care ine din st$nga sa ocupe acea banda. 122 Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de auto e#icule care circula pe o banda care se sf$rseste, pentru a continua deplasarea pe banda din st$nga trebuie sa permita trecerea e#iculelor care circula pe acea banda. Art. 10). - 112 3a intersectiile pre azute cu indicatoare si8sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de e#icule trebuie sa se !ncadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers oite, cu cel putin '0 m !nainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor. 122 3a intersectiile fara marcaje de delimitarea benzilor, conducatorii e#iculelor ocupa !n mers, cu cel putin '0 m !nainte de intersectie, urmatoarele pozitii: a2 r$ndul de l$nga bordura sau acostament, cei care or sa sc#imbe directia de mers spre dreapta" b2 r$ndul de l$nga axa drumului sau de l$nga marcajul de separare a sensurilor, cei care or sa sc#imbe directia de mers spre st$nga. :$nd circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de e#icule care intentioneaza sa ireze la st$nga, sunt obligati sa ocupe r$ndul de l$nga bordura sau acostamentul din partea st$nga" c2 oricare dintre r$nduri, cei care or sa mearga !nainte. 1%2 Daca !n intersectie circula si tram aie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe r$nduri, toti conducatorii de e#icule, indiferent de directia de deplasare, or circula pe un singur r$nd, las$nd liber traseul tram aiului. 1&2 n cazul !n care tram aiul este oprit !ntr-o statie fara refugiu pentru pietoni, e#iculele trebuie sa opreasca !n ordinea sosirii, !n spatele acestuia, si sa-si reia deplasarea numai dupa ce usile tram aiului au fost !nc#ise si s-au asigurat ca nu pun !n pericol siguranta pietonilor angajati !n tra ersarea drumului public. Art. 10*. - 7c#imbarea directiei de mers prin irare la dreapta sau la st$nga este interzisa !n locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. Art. 10+. - Daca !n apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule !ntr-o anumita directie, e#iculele trebuie sa fie conduse numai !n directia sau directiile indicate. 22

Art. 110. - 112 n situatiile !n care exista benzi speciale pentru executarea mane rei, sc#imbarea directiei de deplasare se face prin st$nga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de g#idare, cu respectarea semnificatiei acestuia. 122 7c#imbarea directiei de mers spre st$nga, !n cazul e#iculelor care intra !ntr-o intersectie circul$nd pe acelasi drum !n aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin st$nga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora. 1%2 Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta. Art. 111. - 7e interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la !nceputul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul. @ 2. 7emnalele conducatorilor de e#icule Art. 112. - :onducatorii de e#icule semnalizeaza cu mijloacele de a ertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, !naintea efectuarii oricarei mane re sau pentru e itarea unui pericol imediat. Art. 11%. - 112 /ijloacele de a ertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 2' m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa-i determine pe acestia la mane re ce pot pune !n pericol siguranta circulatiei. 122 7emnalizarea cu mijloacele de a ertizare sonora nu poate fi folosita !n zonele de actiune a indicatorului 4:laxonarea interzisa5. 1%2 7e excepteaza de la pre ederile alin. 122: a2 conducatorii auto e#iculelor cu regim de circulatie prioritara c$nd se deplaseaza !n actiuni de inter entii sau !n misiuni care au caracter de urgenta" b2 conducatorii auto e#iculelor care folosesc acest semnal pentru e itarea unui pericol imediat. Art. 11&. - 112 :onducatorii de auto e#icule, tram aie si mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si8sau semnalizare a acestora, dupa cum urmeaza: a2 luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii e#iculului pe partea carosabila !n afara localitatilor, de la lasarea serii si p$na !n zorii zilei, ziua c$nd ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori !n alte conditii care reduc izibilitatea pe drumul public" b2 luminile de !nt$lnire sau de drum, !n mers, at$t !n localitati, c$t si !n afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public" c2 luminile de !nt$lnire si cele de ceata pe timp de ceata densa" d2 luminile de !nt$lnire ale auto e#iculelor care !nsotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte e#icule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, !n timpul zilei" e2 luminile de !nt$lnire atunci c$nd ploua torential, ninge abundent ori !n alte conditii care reduc izibilitatea pe drum" f2 luminile pentru mersul !napoi atunci c$nd e#iculul este mane rat catre !napoi" g2 luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea sc#imbarii directiei de mers, inclusi la punerea !n miscare a e#iculului de pe loc. 122 Pe timpul noptii, la apropierea a doua e#icule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de !nt$lnire concomitent cu reducerea itezei. :$nd conducatorul de auto e#icul se apropie de un auto e#icul care circula !n fata sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de !nt$lnire de la o distanta de cel putin 100 m. 1%2 Pe timpul noptii sau !n conditii de izibilitate redusa conducatorii de auto e#icule si tram aie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti, sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de !nt$lnire cu cele de drum daca nu !ncalca astfel pre ederile alin. 122. 1&2 Pe timpul noptii sau !n conditii de izibilitate redusa auto e#iculele sau remorcile cu 23

defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a a ea !n functiune pe partea st$nga, !n fata o lumina de !nt$lnire si !n spate una de pozitie. 1'2 3uminile de a arie se folosesc !n urmatoarele situatii: a2 c$nd e#iculul este imobilizat in oluntar pe partea carosabila" b2 c$nd e#iculul se deplaseaza foarte lent si8sau constituie el !nsusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic" c2 c$nd auto e#iculul sau tram aiul este remorcat. 1(2 n situatiile pre azute la alin.1'2, conducatorii de auto e#icule, tram aie sau mopede trebuie sa puna !n functiune luminile de a arie, !n mod succesi , !n ordinea opririi si !n cazul !n care aceasta mane ra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers. 1)2 :$nd circula prin tunel conducatorul de e#icul este obligat sa foloseasca luminile de !nt$lnire. Art. 11'. - >n e#icul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, !n locurile !n care aceste mane re sunt permise, atunci c$nd se afla: a2 pe un drum iluminat, astfel !nc$t e#iculul este izibil de la o distanta de cel putin '0 m" b2 !n afara partii carosabile, pe un acostament consolidat" c2 !n localitati, la marginea partii carosabile, !n cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt pre azute cu sursa de energie. Art. 11(. - 112 :onducatorii de e#icule sunt obligati sa semnalizeze sc#imbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea !n miscare. 122 =ntentia conducatorilor de auto e#icule, tram aie sau mopede de a sc#imba directia de mers, de a iesi dintr-un r$nd de e#icule stationate sau de a intra !ntr-un asemenea r$nd, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a ira spre dreapta ori spre st$nga ori care urmeaza sa efectueze !ntoarcere, depasire sau oprire se semnalizeaza prin punerea !n functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin '0 m !n localitati si 100 m !n afara localitatilor, !nainte !nceperea efectuarii mane relor. 1%2 -educerea itezei de deplasare sau oprirea auto e#iculelor, tram aielor sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate. Art. 11). - 112 :onducatorii e#iculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau !mpinse cu m$na sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale: a2 bratul st$ng !ntins orizontal atunci c$nd intentioneaza sa sc#imbe directia de mers spre st$nga sau de a depasi" b2 bratul drept !ntins orizontal atunci c$nd intentioneaza sa sc#imbe directia de mers spre dreapta" c2 bratul drept !ntins orizontal balansat !n plan ertical atunci c$nd intentioneaza sa opreasca. 122 7emnalele pre azute la alin.112 trebuie efectuate cu cel putin 2' m !nainte de efectuarea mane relor. @ %. Depasirea Art. 11*. - :onducatorul de e#icul care efectueaza depasirea este obligat: a2 sa se asigure ca acela care !l urmeaza sau !l precede nu a semnalizat intentia !nceperii unei mane re similare si ca poate depasi fara a pune !n pericol sau st$njeni circulatia din sens opus" b2 sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii" c2 sa pastreze !n timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de e#iculul depasit" d2 sa reintre pe banda sau !n sirul de circulatie initiale dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta mane ra !n conditii de siguranta pentru e#iculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic. Art. 11+. - :onducatorul de e#icul care urmeaza sa fie depasit este obligat: a2 sa nu mareasca iteza de deplasare" b2 sa circule c$t mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe 24

care se deplaseaza. Art. 120. - 112 7e interzice depasirea e#iculelor: a2 !n intersectii cu circulatia nedirijata" b2 !n apropierea $rfurilor de rampa, c$nd izibilitatea este redusa sub '0 m" c2 !n curbe si !n orice alte locuri unde izibilitatea este redusa sub '0 m" d2 pe pasaje deni elate, pe poduri, sub poduri si !n tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite !n aceste locuri e#iculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca izibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin ) m" e2 pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje" f2 pe trecerile la ni el cu calea ferata curenta si la mai putin de '0 m !nainte de acestea" g2 !n dreptul statiei pentru tram ai, atunci c$nd acesta este oprit, iar statia nu este pre azuta cu refugiu pentru pietoni" #2 !n zona de actiune a indicatorului 4Depasirea interzisa5" i2 c$nd pentru efectuarea mane rei se !ncalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar auto e#iculul circula, c#iar si partial, pe sensul opus, ori se !ncalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere" j2 c$nd din sens opus se apropie un alt e#icul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze mane re de e itarea coliziunii" D2 pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de e#icule !n asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie. 122 7e interzice depasirea coloanei oficiale. @ &. ;iteza si distanta !ntre e#icule Art. 121. - 112 :onducatorii de e#icule sunt obligati sa respecte iteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte e#iculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare. 122 ?erespectarea regimului de iteza stabilit conform legii, se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace te#nice omologate si erificate metrologic. 1%2 Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de iteza. 1&2 n afara localitatilor, !naintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si8sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 de metri fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea itezei de deplasare a e#iculelor. Art. 122. - 7e interzice conducatorilor de e#icule sa reduca brusc iteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara moti !ntemeiat. Art. 12%. - :onducatorul de e#icul este obligat sa circule cu o iteza care sa nu depaseasca %0 Dm8#, !n localitati, sau '0 Dm8# !n afara localitatilor, !n urmatoarele situatii: a2 la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata" b2 !n curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau !n care izibilitatea este mai mica de '0 m" d2 la trecerea pe l$nga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla !n mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens" e2 la trecerea pe l$nga animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament" f2 c$nd partea carosabila este acoperita cu polei, g#eata, zapada batatorita, m$zga sau piatra cubica umeda" g2 pe drumuri cu deni elari, semnalizate ca atare" #2 !n zona de actiune a indicatorului de a ertizare 4:opii5 !n inter alul orar 0)00 - 2200 precum si a indicatorului 4Accident5" i2 la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, c$nd 25

drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, !n imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze !n tra ersare" j2 la sc#imbarea directiei de mers prin iraje" D2 c$nd izibilitatea este sub 100 de m !n conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente. Art. 12&. - Administratorul drumului public este obligat ca !n locurile pre azute la art. 12% sa instaleze indicatoare de a ertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de e#icule sa reduca iteza de deplasare. @ '. -eguli referitoare la mane re Art. 12'. - Pentru a putea !ntoarce e#iculul de pe un sens de mers pe celalalt prin mane rare !nainte si !napoi sau prin iraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula !n acel moment nici un e#icul. Art. 12(. - 7e interzice !ntoarcerea e#iculului: a2 !n locurile !n care este interzisa oprirea oluntara a e#iculelor, cu exceptia cazurilor pre azute la art. 1&2 lit. f2" b2 !n intersectiile !n care este interzis irajul la st$nga, precum si !n cele !n care, pentru efectuare, este necesara mane rarea !nainte si !napoi a e#iculului" c2 !n locurile unde soliditatea drumului nu permite" d2 pe drumurile cu sens unic" e2 pe marcajul pietonal" f2 !n locurile !n care este instalat indicatorul 4ntoarcerea interzisa5. Art. 12). - 112 Pe drumurile publice !nguste si8sau cu decli itate, unde trecerea e#iculelor care circula din sensuri opuse, unele pe l$nga altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza: a2 la !nt$lnirea unui ansamblu de e#icule cu un e#icul conducatorul acestuia din urma trebuie sa mane reze cu spatele" b2 la !nt$lnirea unui e#icul greu cu un e#icul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa mane reze cu spatele" c2 la !nt$lnirea unui e#icul care efectueaza transport public de persoane cu un e#icul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa mane reze cu spatele. 122 n cazul e#iculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o mane ra de mers !napoi re ine conducatorului care urca, cu exceptia cazului c$nd este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta mane ra, mai ales atunci c$nd se afla aproape de un refugiu. Art. 12*. - 112 7e interzice mersul !napoi cu e#iculul: a2 !n cazurile pre azute la art. 12(, cu exceptia lit. d2" b2 pe o distanta mai mare de '0 m" c2 la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice. 122 n locurile !n care mersul !napoi este permis dar izibilitatea !n spate este !mpiedicata, e#iculul poate fi mane rat !napoi numai atunci c$nd conducatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata !n afara e#iculului. 1%2 Persoana care dirijeaza mane rarea cu spatele a unui e#icul este obligata sa se asigure ca mane ra se efectueaza fara a pune !n pericol siguranta participantilor la trafic. 1&2 /ersul !napoi cu auto e#iculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. 7e recomanda dotarea auto e#iculelor si cu dispoziti e sonore pentru semnalizarea acestei mane re. @ (. =ntersectii si obligatia de a ceda trecerea Art. 12+. - 112 ;e#iculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele a $nd semnificatia: 4Drum cu prioritate5, 4=ntersectie cu un drum fara prioritate5 sau 4Prioritate fata de circulatia din sens in ers5, are prioritate de trecere. 122 :$nd doua e#icule urmeaza sa se !nt$lneasca !ntr-o intersectie dirijata prin 26

indicatoare, enind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, e#iculul care ine din dreapta are prioritate. Art. 1%0. - :onducatorul de e#icul care se apropie de intrarea intr-o intersectie, simultan cu un auto e#icul cu regim de circulatie prioritara care are !n functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa !i acorde prioritate de trecere. Art. 1%1. - 112 3a apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane pre azuta cu al eola, din care conducatorul unui astfel de e#icul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul e#iculului care circula pe banda de l$nga acostament sau bordura este obligat sa reduca iteza si, la ne oie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea !n trafic. 122 :onducatorii de e#icule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca !n tram ai sau dupa ce au cobor$t din acesta, daca tram aiul este oprit !n statie fara refugiu. Art. 1%2. - :onducatorul e#iculului al carui mers !nainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat sa reduca iteza si, la ne oie, sa opreasca pentru a permite trecerea e#iculelor care circula din sens opus. Art. 1%%. - n cazul pre azut la art. '1 alin. 122, conducatorii e#iculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza. Art. 1%&. - 3a iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de e#icule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor e#iculelor cu care se intersecteaza. Art. 1%'. - :onducatorul de e#icul este obligat sa acorde prioritate de trecere si !n urmatoarele situatii: a2 la intersectia nedirijata atunci c$nd patrunde pe un drum national enind de pe un drum judetean, comunal sau local" b2 la intersectia nedirijata atunci c$nd patrunde pe un drum judetean enind de pe un drum comunal sau local" c2 la intersectia nedirijata atunci c$nd patrunde pe un drum comunal enind de pe un drum local" d2 c$nd urmeaza sa patrunda !ntr-o intersectie cu circulatie !n sens giratoriu fata de cel care circula !n interiorul acesteia" e2 c$nd circula !n panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. n aceasta situatie mane ra nu este considerata depasire !n sensul pre ederilor art. 120 lit. j2" f2 c$nd se pune !n miscare sau la patrunderea pe drumul public enind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de e#iculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare" g2 c$nd efectueaza un iraj spre st$nga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare" #2 pietonului care tra erseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea erde a semaforului destinat lui, atunci c$nd acesta se afla pe sensul de mers al e#iculului. @ ). 6recerea la ni el cu calea ferata Art. 1%(. - 112 3a trecerea la ni el cu calea ferata curenta, conducatorul de e#icul este obligat sa circule cu iteza redusa si sa se asigure ca din partea st$nga sau din partea dreapta nu se apropie un e#icul fero iar. 122 3a tra ersarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din st$nga sau din dreapta nu se apropie un e#icul fero iar. Art. 1%). - 112 :onducatorul de e#icul poate tra ersa calea ferata curenta pre azuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este !n functiune. 27

122 :$nd circulatia la trecerea la ni el cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de e#icul trebuie sa respecte semnalele acestora. Art. 1%*. - 112 :onducatorul de e#icul este obligat sa opreasca atunci c$nd: a2 barierele sau semibarierele sunt cobor$te, !n curs de cobor$re sau ridicare" b2 semnalul cu lumini rosii si8sau semnalul sonor sunt !n functiune" c2 !nt$lneste indicatorul 46recerea la ni el cu calea ferata simpla, fara bariere5, 46recerea la ni el cu calea ferata dubla, fara bariere5 sau 4Bprire5. 122 ;e#iculele trebuie sa opreasca, !n ordinea sosirii, !n locul !n care exista izibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele pre azute la alin. 112 lit. c2 sau, dupa caz, !naintea marcajului pentru oprire, ori !naintea barierelor sau semibarierelor, c$nd acestea sunt !nc#ise, !n curs de cobor$re sau ridicare. Art. 1%+. - 112 n cazul imobilizarii unui e#icul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din e#icul si sa elibereze platforma caii ferate, iar c$nd nu este posibil, sa semnalizeze prezenta e#iculului cu orice mijloc adec at. 122 Participantii la trafic, care se gasesc !n apropierea locului unde un e#icul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, c$nd nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. 1%2 :onducatorului de e#icul !i este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate !naintea cailor ferate electrificate, daca !naltimea sau !ncarcatura e#iculului atinge ori depaseste partea superioara a portii. Art. 1&0. - 112 3a intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul e#iculelor fero iare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata. 122 n cazul pre azut la alin. 112, conducatorii de e#icule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata. @ *. Bprirea, stationarea si parcarea Art. 1&1. - 112 :onducatorii auto e#iculelor imobilizate pe drumurile publice care se !ndeparteaza de acestea sunt obligati sa actioneze fr$na de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze o treapta de iteza inferioara, sau !n cea de parcare daca auto e#iculul are transmisie automata. 122 n cazul imobilizarii in oluntare a auto e#iculului !n panta sau !n rampa, pe l$nga obligatiile pre azute la alin. 112, conducatorul trebuie sa brac#eze rotile directoare. 1%2 n cazul imobilizarii in oluntare a auto e#iculului !n pasaje subterane sau tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului. 1&2 n localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea oluntara a e#iculelor este permisa si pe partea st$nga, daca ram$ne libera cel putin o banda de circulatie. 1'2 n afara localitatilor oprirea sau stationarea oluntara a e#iculelor se face !n afara partii carosabile, iar atunci c$nd nu este posibil, c$t mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. 1(2 ?u este permisa stationarea pe partea carosabila, !n timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate !n lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a e#iculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau !mpinse cu m$na. 1)2 ?u este permisa oprirea sau stationarea !n tuneluri. n situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de auto e#icul !i este permisa oprirea sau stationarea numai !n locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. n caz de imobilizare prelungita a auto e#iculului !n tunel, conducatorul de e#icul este obligat sa opreasca motorul. Art. 1&2. - 7e interzice oprirea oluntara a e#iculelor: a2 !n zona de actiune a indicatorului 4Bprirea interzisa5" b2 pe trecerile la ni el cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de '0 m !nainte si dupa acestea" c2 pe poduri, pe si sub pasaje deni elate, precum si pe iaducte" 28

d2 !n curbe si !n alte locuri cu izibilitate redusa sub '0 m" e2 pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 2' m !nainte si !nainte de acestea" f2 !n intersectii, inclusi cele cu circulatie !n sens giratoriu, precum si !n zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar !n lipsa acestora, la o distanta mai mica de 2' m de coltul intersectiei" g2 !n statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 2' m !nainte si dupa acestea" #2 !n dreptul altui e#icul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se st$njeneste circulatia a doua e#icule enind din sensuri opuse, precum si !n dreptul marcajului continuu, !n cazul !n care conducatorii celorlalte e#icule care circula !n acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj" i2 !n locul !n care se !mpiedica izibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos" j2 pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatia 4Drum !ngustat5, 4Prioritate pentru circulatia din sens in ers5 sau 4Prioritate fata de circulatia din sens in ers5" D2 pe pistele obligatorii pentru pietoni si8sau biciclisti ori pe benzile rezer ate unor anumite categorii de e#icule, semnalizate ca atare" l2 pe platforma caii ferate industriale sau de tram ai ori la mai putin de '0 m de acestea, daca circulatia e#iculelor pe sine ar putea fi st$njenita sau !mpiedicata" m2 pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene 192" n2 pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor" o2 pe pistele pentru biciclete" p2 !n locurile unde este interzisa depasirea. Art. 1&%. - 7e interzice stationarea oluntara a e#iculelor: a2 !n toate cazurile !n care este interzisa oprirea oluntara" b2 !n zona de actiune a indicatorului cu semnificatia 47tationarea interzisa5 si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii" c2 pe drumurile publice cu o latime mai mica de ( m" d2 !n dreptul cailor de acces care deser esc proprietatile alaturate drumurilor publice" e2 !n pante si !n rampe" f2 !n locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia 47tationare alternanta5, !n alta zi sau perioada dec$t cea permisa, sau indicatorul cu semnificatia 4Hona de stationare cu durata limitata5 peste durata stabilita. Art. 1&&. - 112 Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea e#iculelor. 122 Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial sau total, a unui e#icul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar !n lipsa acestuia, numai daca ram$ne liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime !nspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor. Art. 1&'. - 7e interzice conducatorului de auto e#icul si pasagerilor ca !n timpul opririi sau stationarii sa desc#ida sau sa lase desc#ise usile acestuia ori sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie. Art. 1&(. - :irculatia e#iculelor si a pietonilor !n spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator se desfasoara conform normelor rutiere, pe !ntreaga perioada c$t parcarile sunt desc#ise circulatiei publice. @ +. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de auto e#icule si tram aie Art. 1&). - :onducatorul de auto e#icul sau tram ai este obligat: 1. 7a aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente pre azute de legislatia !n igoare. 29

2. 7a circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si8sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru auto e#iculele conduse. %. 7a erifice functionarea sistemului de lumini si semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale auto e#iculului, precum si placutele cu numarul de !nmatriculare sau !nregistrare ale auto e#iculului si remorcii. &. 7a permita controlul starii te#nice a e#iculului, precum si al bunurilor transportate, !n conditiile legii. '. 7a se prezinte la erificarea medicala periodica, potri it legii" (. 7a aplice pe parbrizul si pe luneta auto e#iculului semnul distincti stabilit pentru conducatorii de auto e#icule !ncepatori, daca are o ec#ime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere. Art. 1&*. - 7e interzice conducatorului de auto e#icul sau tram ai: 1. sa conduca un auto e#icul sau tram ai cu do ada !nlocuitoare a permisului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei alabilitate a expirat" 2. 7a transporte !n auto e#icul sau tram ai mai multe persoane dec$t numarul de locuri stabilite !n certificatul de !nmatriculare sau !nregistrare. %. 7a transporte persoane !n stare de ebrietate pe motocicleta sau !n cabina ori !n caroseria auto e#iculului destinat transportului de marfuri. &. 7a transporte persoane !n caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra !ncarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau !n picioare !n caroseria autocamionului, pe scari si !n remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor. '. 7a transporte copii !n $rsta de p$na la 12 ani pe scaunul din fata al auto e#iculului, c#iar daca sunt tinuti !n brate de persoane majore. (. 7a transporte !n si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, !mpreuna cu !ncarcatura, dimensiunile acestuia. ). 7a desc#ida usile auto e#iculului sau tram aiului !n timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile desc#ise. *. 7a aiba !n timpul mersului preocupari de natura a-i distrage !n mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un ni el de zgomot care ar afecta deplasarea !n siguranta, a lui si a celorlalti participanti la trafic. +. 7a intre pe drumurile modernizate cu auto e#iculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pot pune !n pericol siguranta circulatiei. 10. 7a aiba aplicate, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, !nscrisuri sau accesorii care restr$ng sau estompeaza izibilitatea conducatorului sau a pasagerilor, at$t din interior c$t si din exterior. 11. 7a aiba aplicate folii sau tratamente c#imice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale care restr$ng sau estompeaza izibilitatea, at$t din interior, c$t si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta. 12. 7a aiba aplicate folii sau tratamente c#imice pe dispoziti ele de iluminare sau semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare, care !mpiedica citirea numarului de !nmatriculare sau de !nregistrare. 1%. 7a lase liber !n timpul mersului olanul, g#idonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul sau sa decupleze transmisia !n timpul mersului. 1&. 7a foloseasca !n mod abuzi mijloacele de a ertizare sonora. 1'. 7a circule cu auto e#iculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de %,' tone pe drumurile acoperite cu zapada, g#eata sau polei, fara a a ea montate pe roti lanturi sau 30

alte ec#ipamente antiderapante omologate, !n perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. 1(. 7a circule a $nd montate pe auto e#icul an elope cu alte dimensiuni sau caracteristici dec$t cele pre azute !n certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa. 1). 7a conduca un auto e#icul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot !n mers sau stationare depaseste pragul fonic pre azut de lege ori care are montat pe sistemul de e acuare a gazelor dispoziti e neomologate. 1*. 7a circule cu auto e#iculul a $nd placutele cu numerele de !nmatriculare, !nregistrare, pro izorii sau pentru probe deteriorate ori neconforme cu standardul. 1+. 7a sa $rseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare sau ulgare celorlalti participanti la trafic 20. 7a circule cu auto e#iculul a ariat mai mult de %0 de zile de la data producerii a ariei. 21. 7a arunce, pe drumurile publice, din auto e#icul obiecte, materiale sau substante. Art. 1&+. - 112 :onducatorul de auto e#icul sau tram ai cu o ec#ime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distincti sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are !n centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de (0 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza: a2 la motocicleta, !n partea din spate l$nga numarul de !nmatriculare" b2 la auto e#icul, pe parbriz !n partea din dreapta jos si pe luneta, !n partea st$nga jos" c2 la auto e#iculul care nu este pre azut cu luneta, pe parbriz !n partea din dreapta jos si pe caroserie, !n partea din spate st$nga sus" d2 la tram ai, pe parbriz !n partea din dreapta jos si pe luneta ultimului agon, !n partea din spate st$nga sus" e2 la auto e#iculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul auto e#iculului !n partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii, !n partea din spate st$nga sus. 122 :onducatorului de e#icul pre azut la alin.112 !i este interzis: a2 sa conduca auto e#icule care transporta marfuri sau produse periculoase" b2 sa conduca e#icule destinate testarii sau cele pentru probe" c2 sa conduca e#icule destinate transportului public de persoane, inclusi !n regim de taxi. @ 10. :irculatia e#iculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane Art. 1'0. - 112 ncarcatura unui e#icul trebuie sa fie asezata si, la ne oie, fixata astfel !nc$t: a2 sa nu puna !n pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau pri ate" b2 sa nu st$njeneasca izibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea e#iculului" c2 sa nu fie t$r$ta, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum" d2 sa nu masc#eze dispoziti ele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numarul de !nmatriculare sau !nregistrare ori pro izoriu, iar !n cazul e#iculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora" e2 sa nu pro oace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale. 122 3anturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce ser esc la asigurarea sau protectia !ncarcaturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de e#icul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranta circulatiei. 1%2 ncarcatura care consta !n materiale sau produse ce se pot !mprastia !n timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. :$nd !ncarcatura consta !n obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu depasi gabaritul e#iculului. 31

Art. 1'1. - :onducatorul auto e#iculului si tram aiului care efectueaza transport public de persoane este obligat: a2 sa opreasca pentru urcarea sau cobor$rea pasagerilor numai !n statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane !n regim de taxi. Daca statia este pre azuta cu al eola, oprirea se a face numai !n interiorul acesteia" b2 sa desc#ida usile numai dupa ce e#iculul a fost oprit !n statie" c2 sa !nc#ida usile numai dupa ce pasagerii au cobor$t ori au urcat" d2 sa repuna !n miscare auto e#iculul sau tram aiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua, !n siguranta, aceasta mane ra. Art. 1'2. - 7e interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane: a2 sa urce, sa coboare, sa tina desc#ise usile ori sa le desc#ida !n timpul mersului e#iculului" b2 sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei e#iculului" c2 sa arunce din e#icul orice fel de obiecte, materiale sau substante. @ 11. -emorcarea Art. 1'%. - 112 >n auto e#icul poate tracta pe drumul public o singura remorca. 7e excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si auto e#iculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane !n localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 2' m si sa nu circule cu iteza mai mare de 2' Dm8#. 122 /otocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara a $nd o singura axa. Art. 1'&. - :uplarea unui e#icul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de e#icule, se poate efectua numai daca: a2 elementele care compun dispoziti ul de cuplare sunt omologate si compatibile" b2 ansamblul de e#icule poate realiza raza minima de irare a auto e#iculului tragator" c2 dimensiunile ansamblului de e#icule nu depasesc limitele pre azute de lege" d2 elementele de cuplare ale ec#ipamentelor de fr$nare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile" e2 e#iculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste deni elari, la efectuarea irajelor sau la sc#imbarea directiei de mers. Art. 1''. - 112 n cazul ram$nerii !n pana a unui auto e#icul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa !l scoata imediat !n afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa !l deplaseze l$nga bordura ori acostament, asez$ndu-l paralel cu axa drumului si lu$nd masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare. 122 Pe timpul noptii sau !n conditii de izibilitate redusa, auto e#icul sau remorca acestuia care au defectiuni la sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoasa nu pot fi tractate pe drumurile publice fara a a ea !n functiune, !n partea st$nga, !n fata, o lumina de !nt$lnire si !n spate, una de pozitie. Art. 1'(. - 112 Daca un auto e#icul sau o remorca a ramas !n pana pe partea carosabila a drumului si nu pot fi deplasate !n afara acesteia, conducatorul auto e#iculului este obligat sa puna !n functiune luminile de a arie si sa instaleze triung#iurile reflectorizante. 122 6riung#iurile reflectorizante se instaleaza !n fata si !n spatele e#iculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin %0 m de acesta, astfel !nc$t sa poata fi obser ate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. n localitati, atunci c$nd circulatia este intensa, triung#iurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau c#iar pe e#icul, astfel !nc$t sa poata fi obser ate din timp de ceilalti conducatori de e#icule. 1%2 Daca e#iculul nu este dotat cu lumini de a arie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori !n conditii de izibilitate redusa, o lampa portati a cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a e#iculului. 32

1&2 7e interzice folosirea triung#iurilor reflectorizante sau a luminilor de a arie !n mod nejustificat sau pentru a simula o ram$nere !n pana !n locurile unde oprirea ori stationarea sunt interzise. 1'2 n cazul caderii din e#icule, pe partea carosabila, a !ncarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi !nlaturat imediat, conducatorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele pre azute la alin. 112 - 1%2. Art. 1'). - 112 -emorcarea unui auto e#icul se face cu respectarea urmatoarelor reguli: a2 conducatorii auto e#iculelor tragator si, respecti , remorcat, trebuie sa posede permise de conducere alabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre auto e#icule" b2 auto e#iculul tragator sa nu remorc#eze un auto e#icul mai greu dec$t masa lui proprie, cu exceptia cazului c$nd remorcarea se efectueaza de catre un auto e#icul destinat special depanarii" c2 remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice !n lungime de cel mult & m. Autoturismul al carui mecanism de directie si sistem de fr$nare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, !n lungime de % - ' m. ,ara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt pre azute auto e#iculele" d2 conducatorul auto e#iculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul auto e#iculului tragator. Atunci c$nd sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si !n conditii de izibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia 4Fara semnalizare5, precum si indicatorul 4Alte pericole5. 122 Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a auto e#iculului remorcat, atunci !n acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana. 1%2 7e interzice remorcarea unui auto e#icul cu doua roti cu sau fara atas, a auto e#iculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este !nmatriculat ori !nregistrat sau c$nd drumul este acoperit cu polei, g#eata sau zapada. 7e interzice si remorcarea a doua sau mai multe auto e#icule, a carutelor, a e#iculelor care !n mod normal sunt trase sau !mpinse cu m$na ori a utilajelor agricole. 1&2 Prin exceptie de la pre ederile alin. 1%2 se permite remorcarea unui auto e#icul al carui sistem de directie nu functioneaza numai !n cazul c$nd remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale auto e#iculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale auto e#iculului remorcat pe o platforma de remorcare. 1'2 :onducatorul poate !mpinge sau tracta, cu propriul auto e#icul, !n situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul !n functiune sau pentru a efectua scurte mane re, fara a pune !n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic. @ 12. Hona rezidentiala si pietonala Art. 1'*. - 112 n zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis. 122 :onducatorii de e#icule sunt obligati sa circule cu o iteza de cel mult 20 Dm8#, sa nu stationeze sau sa parc#eze e#iculul !n afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu st$njeneasca sau sa !mpiedice circulatia pietonilor c#iar daca, !n acest scop, trebuie sa opreasca. Art. 1'+. - n zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de e#icul poate intra numai daca locuieste !n zona sau presteaza ser icii publice 4din poarta !n poarta5 si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu iteza maxima de ' Dm8#, sa nu st$njeneasca sau sa !mpiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora. 79:6=>?9A a &-a -eguli pentru alti participanti la trafic @ 1. :irculatia bicicletelor si a mopedelor 33

Art. 1(0. - 112 ,icicletele si mopedele, atunci c$nd circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur r$nd. 122 Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai daca fac do ada ca au absol it un curs de legislatie rutiera !n cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de auto e#icule. 1%2 Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii e#iculelor pre azute la alin. 112 sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. 7e interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete. 1&2 7e recomanda ca, !n circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata. Art. 1(1. - 112 7e interzice conducatorilor de biciclete sau mopede: a2 sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul a $nd semnificatia 4Accesul interzis bicicletelor5" b2 sa !n ete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate" c2 sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului c$nd pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor" d2 sa circule fara a tine cel putin o m$na pe g#idon si ambele picioare pe pedale" e2 sa circule !n paralel, cu exceptia situatiilor c$nd participa la competitii sporti e organizate" f2 sa circule !n timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora" g2 sa se tina de un e#icul aflat !n mers ori sa fie remorcat de un alt e#icul sau !mpins ori tras de o persoana aflata !ntr-un e#icul" #2 sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului p$na la ) ani, numai daca e#iculul are montat !n fata un suport special, precum si a situatiei c$nd e#iculul este construit si8sau ec#ipat special pentru transportul altor persoane" i2 sa circule pe partea carosabila !n aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite" j2 sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin olumul ori greutatea lor, st$njenesc sau pericliteaza conducerea e#iculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic" D2 sa circule pe aleile din parcuri sau gradini publice, cu exceptia cazurilor c$nd nu st$njenesc circulatia pietonilor" l2 sa circule pe timp de noapte sau c$nd izibilitatea este redusa, fara sa !ndeplineasca conditiile pre azute la art. 1& si 1(" m2 sa circule atunci c$nd partea carosabila este acoperita cu polei, g#eata sau zapada. n2 sa circule cu defectiuni te#nice la sistemele de fr$nare sau cu un e#icul care nu este pre azut cu a ertizor sonor" o2 sa tra erseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, !n timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau moped" p2 sa circule pe alte benzi dec$t cea de l$nga bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor !n care, !nainte de intersectie, trebuie sa se !ncadreze regulamentar pentru efectuarea irajului la st$nga" r2 sa circule fara a purta !mbracaminte cu elemente fluorescent - reflectorizante, de la lasarea serii p$na !n zorii zilei sau atunci c$nd izibilitatea este redusa" s2 sa conduca e#iculul fara a mentine contactul rotilor cu solul. 122 Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii de biciclete sunt obligati sa aiba asupra lor actul de identitate. iar, conducatorii de mopede sunt obligati sa aiba, !n plus, certificatul de absol ire a cursurilor de legislatie rutiera si certificatul de !nregistrare a e#iculului. @ 2. nsotirea animalelor

34

Art. 1(2. - 112 Animalele de po ara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele !n turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, !n municipii si orase, precum si pe drumurile la !nceputul carora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie apartin$nd politiei, jandarmeriei ori /inisterului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localitati, atunci c$nd participa la executarea unor misiuni. 122 Atunci c$nd circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie !mpartite !n grupuri, bine separate !ntre ele pentru a nu !ngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup a $nd cel putin un conducator. 1%2 Atunci c$nd sunt conduse pe drumul public, animalele si !nsotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea st$nga a drumului, !n sensul de mers, iar c$nd acesta nu exista, c$t mai aproape de marginea din st$nga a partii carosabile. Art. 1(%. - 112 :onducatorul de animale de calarie este obligat: a2 sa conduca animalele astfel !nc$t acestea sa se deplaseze pe acostament, iar !n lipsa acestuia c$t mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului" b2 sa nu lase animalele nesupra eg#eate pe partea carosabila sau !n imediata apropiere a acesteia" c2 de la lasarea serii p$na !n zorii zilei, sa poarte !mbracaminte cu elemente fluorescentreflectorizante" d2 sa tra erseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara pericol. e2 sa semnalizeze sc#imbarea directiei de mers spre st$nga prin ridicarea !n plan orizontal a bratului st$ng, iar oprirea prin balansarea bratului drept" 122 Persoanele care conduc animale izolate sau de po ara sunt obligate: a2 sa se deplaseze pe acostament, iar !n lipsa acestuia, c$t mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului" b2 sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate a ea o lungime mai mare de 2 metri" c2 sa asigure deplasarea animalelor !nsiruite si legate unul !n spatele altuia" d2 de la lasarea serii p$na !n zorii zilei, sa poarte !mbracaminte cu elemente fluorescentreflectorizante" e2 sa tra erseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupa ce s-a asigurat ca o pot face fara pericol. 1%2 Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli: a2 turma trebuie sa aiba !n fata si !n spate c$te un conducator" b2 pe timpul noptii sau !n orice alte situatii c$nd izibilitatea este redusa, conducatorul care se afla !n fata turmei trebuie sa aiba un dispoziti cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispoziti cu lumina de culoare rosie" c2 conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu !mpiedice circulatia celorlalti participanti la trafic" d2 animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, !n lipsa acestuia, c$t mai aproape de marginea partii carosabile, astfel !nc$t sa nu ocupe mai mult de jumatate din latimea sensului de mers" e2 la intersectii, precum si atunci c$nd tra erseaza drumul, conducatorii turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere e#iculelor cu care se intersecteaza" f2 !n deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducatorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupra eg#eate. @ %. :irculatia e#iculelor cu tractiune animala Art. 1(&. - Pe drumurile pe care le este permis accesul, e#iculele cu tractiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, !n lipsa acestuia, c$t mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile. Art. 1('. - 112 :onducatorul e#iculului cu tractiune animala este obligat: 35

a2 sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de !nregistrare, iar pe e#icul montate placutele cu numarul de !nregistrare" b2 sa conduca animalele astfel !nc$t acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic" c2 sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public" d2 pe timpul opririi sau stationarii pe acostament sau !n afara partii carosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel !nc$t acestea sa nu poata intra pe partea carosabila" e2 sa nu conduca e#iculul c$nd se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora" f2 sa semnalizeze sc#imbarea directiei de mers cu bratul si sa se asigura ca din fata sau din spate nu circula e#icule carora le poate pune !n pericol siguranta deplasarii" g2 de la lasarea serii p$na !n zorii zilei sau atunci c$nd izibilitatea este redusa, sa nu circule pe drumurile publice fara a purta !mbracaminte cu elemente fluorescentreflectorizante si fara ca e#iculul sa aiba la partea din fata un dispoziti cu lumina alba sau galbena, iar !n partea din spate un dispoziti cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala st$nga" #2 sa nu paraseasca e#iculul sau animalele ori sa doarma !n timpul mersului" i2 sa nu transporte obiecte care depasesc !n lungime sau !n latime e#iculul, daca !ncarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau !n conditii de izibilitate redusa cu un dispoziti fluorescent-reflectorizant, montat !n partea din spate a !ncarcaturii" j2 sa nu circule cu animale care !nsotesc e#iculul, daca acestea nu sunt legate de latura din dreapta a e#iculului sau de partea din spate a acestuia, c$t mai aproape de partea dreapta. 3egatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,' metri" D2 sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile e#iculului murdare de noroi" l2 sa nu transporte !n e#icule persoane care stau !n picioare" m2 sa nu abandoneze e#iculul pe drumurile publice. 122 :onducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule !n conditiile stabilite !n licenta de autoritatea competenta. @ &. :irculatia pietonilor Art. 1((. - Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia, care circula pe partea carosabila a drumului, care nu este pre azut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe !mbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, izibila din ambele sensuri. Art. 1(). - 112 7e interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora: a2 sa se angajeze !n tra ersarea drumului public atunci c$nd se apropie un auto e#icul cu regim de circulatie prioritara care are !n functiune semnalele speciale de a ertizare luminoase si sonore" b2 sa tra erseze partea carosabila prin fata sau prin spatele e#iculului oprit !n statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor !n care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator" c2 sa prelungeasca timpul de tra ersare a drumului public, sa se opreasca ori sa se !ntoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt pre azute cu semafoare" d2 sa tra erseze drumul public prin alte locuri dec$t cele permise" e2 sa ocupe partea carosabila !n scopul !mpiedicarii circulatiei" f2 sa tra erseze calea ferata atunci c$nd barierele sau semibarierele sunt cobor$te ori c$nd semnalul luminos sau acustic interzic trecerea" g2 sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator. 122 7e interzice oricarei persoane sa efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, !n parcari ori !n statiile mijloacelor de transport public de persoane. Art. 1(*. - 112 Persoanele care se deplaseaza pe drumul public form$nd un grup organizat, 36

o coloana militara sau un cortegiu trebuie sa circule !n formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, !n sensul lor de mers, ocup$nd cel mult o banda de circulatie. 122 De la lasarea serii si p$na !n zorii zilei, precum si ziua, !n conditii de izibilitate redusa persoanele care se afla !n fata si !n spatele sirului dinspre axa drumului, trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba, respecti rosie, care sa fie izibile pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie sa aiba aplicate pe !mbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante. 1%2 :onducatorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supra eg#eze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu st$njeni circulatia e#iculelor. 1&2 7e interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga !n cadenta la trecerea peste poduri. 79:6=>?9A a '-a :irculatia pe autostrazi Art. 1(+. - 112 :onducatorii de auto e#icule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare 1de accelerare2 trebuie sa cedeze trecerea auto e#iculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu st$njeneasca !n nici un fel circulatia acestora. 122 :onducatorii care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire 1de decelerare2. Art. 1)0. -:irculatia auto e#iculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului !n care se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.

Cod Rutier - Capitolul VI


:irculatia auto e#iculelor cu mase si8sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase @ 1. :irculatia auto e#iculelor cu mase si8sau dimensiuni de gabarit depasite Art. 1)1. - Auto e#iculul sau ansamblul de e#icule care, prin constructie sau datorita !ncarcaturii transportate, depaseste masa totala de *0 tone si8sau lungimea de &0 m ori latimea de ' m sau !naltimea de ' m poate circula pe drumul public numai !n baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu a izul politiei rutiere. Art. 1)2. 112 n circulatia pe drumurile publice, auto e#iculul sau ansamblul de e#icule care, cu sau fara !ncarcatura, are o latimea !ntre %,2 m si &,' m inclusi sau lungime mai mare de 2' m trebuie sa fie precedat de un auto e#icul de !nsotire, iar cel cu latimea mai mare de &,' m sau lungime mai mare de %0 m, trebuie sa fie !nsotit de doua auto e#icule care sa circule unul !n fata si celalalt !n spate. 122 Pe autostrazi auto e#iculul care, cu sau fara !ncarcatura, depaseste latimea de %,2 m trebuie sa fie urmat de un auto e#icul de !nsotire. 1%2 Auto e#iculul de !nsotire trebuie sa fie ec#ipat cu un dispoziti special de a ertizare cu lumina galbena si sa aiba montata, !n functie de locul ocupat la !nsotire, la partea st$nga din fata sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, a $nd fondul alb si c#enarul rosu. 1&2 :onducatorul auto e#iculului cu masa si8sau dimensiuni de gabarit depasite, precum si conducatorii auto e#iculelor de !nsotire sunt obligati sa puna si sa mentina !n functiune semnalele speciale de a ertizare cu lumina galbena pre azute la art. %2 alin. 112 lit. c2 din Brdonanta de urgenta a .u ernului nr.1+'82002, republicata pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

37

Art. 1)%. - 9ste interzisa circulatia auto e#iculelor cu mase si8sau gabarite depasite: a2 pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, daca e#iculul sau ansamblul de e#icule atinge ori depaseste latimea, !naltimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisa" b2 c$nd izibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, g#eata sau zapada. @ 2. 6ransportul marfurilor sau produselor periculoase Art. 1)&. 112 6ransportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai daca sunt !ndeplinite urmatoarele conditii: a2 e#iculul !ndeplineste conditiile te#nice si de agreere, pre azute !n Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase 1A.D.-.2, !nc#eiat la .ene a la %0 septembrie 1+'), la care -om$nia a aderat prin 3egea nr. %181++&, cu modificarile ulterioare" b2 e#iculul are dotarile si ec#ipamentele necesare pre azute !n reglementarile !n igoare" c2 conducatorul e#iculului detine certificat AD- corespunzator. 122 Administratorul drumului public stabileste, cu a izul politiei rutiere, traseele interzise accesului e#iculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternati e si a semnalizarii corespunzatoare acestora. Art. 1)'. 112 :onducatorul e#iculului care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport pre azute de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea !ncarcaturii put$nd fi !nsotit de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora. 122 n cabina auto e#iculului care transporta marfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii ec#ipajului. 1%2 Daca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se !mprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de a ertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la !ndem$na si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie. Art. 1)(. - 7e interzice conducatorului de auto e#icul care transporta marfuri sau produse periculoase: a2 sa pro oace socuri auto e#iculului !n mers" b2 sa fumeze !n timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de '0 m de auto e#icul" c2 sa lase auto e#iculul si !ncarcatura fara supra eg#erea sa, a !nsotitorului ori a unei alte persoane calificate" d2 sa remorc#eze un e#icul ramas !n pana" e2 sa urmeze alte trasee sau sa stationeze !n alte locuri dec$t cele stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte" f2 sa transporte alte !ncarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului" g2 sa permita prezenta !n auto e#icul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducator, a !nsotitorilor sau a celor care !ncarca ori descarca marfurile sau produsele transportate" #2 sa intre pe sectoarele de drum pe care !i este interzis accesul" i2 sa pastreze !n auto e#icul rezer e de combustibil in ambalaje care nu sunt special confectionate !n acest scop.

Cod Rutier - Capitolul VII


7A?:6=>?= :B?6-A;9?6=B?A39 7= /A7>-= 69<?=:B-AD/=?=76-A6=;9 38

79:6=>?9A 1 :onstatarea contra entiilor si aplicarea sanctiunilor contra entionale Art. 1)). 112 ndrumarea, supra eg#erea, controlul respectarii normelor pri ind circulatia de drumurile publice si luarea masurilor legale !n cazul !n care constata !ncalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei -om$ne. 122 Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne. Art. 1)*. 112 n punctele de trecere a frontierei de stat a -om$niei, politistii de frontiera au si atributia de a aplica sanctiuni !n cazul !n care constata contra entii la regimul circulatiei pe drumurile publice. 122 Procesul erbal de constatare a contra entiei se trimite, !n cel mult o zi lucratoare de la data !ntocmirii, ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta. Art. 1)+ 112 Politia rutiera sau politia de frontiera !n punctele de trecere a frontierei de stat pot actiona, !mpreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii !n domeniu, pentru pre enirea si constatarea unor !ncalcari ale normelor pri ind deplasarea !n siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic. 122 Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat !n punctul de trecere a frontierei de stat care actioneaza !n cadrul ec#ipajului mixt are, ca principale atributii: a2 sa opreasca e#iculele pentru control si sa erifice documentele pe care conducatorii acestora trebuie sa le aiba asupra lor" b2 sa constate si sa aplice sanctiuni !n cazul contra entiilor aflate !n competenta sa" 1%2 -eprezentantii autoritatilor pre azute la alin.112 din cadrul ec#ipajului mixt au ca principale atributii: a2 sa actioneze, !mpreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de frontiera pentru respectarea de catre conducatorii de e#icule sau de catre operatori a normelor pri ind transportul rutier pe drumurile publice din -om$nia" b2 sa execute acti itati de control pri ind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si de erificare a starii te#nice a e#iculelor, conform competentelor" c2 sa constate si sa aplice sanctiuni !n cazul contra entiilor aflate !n competenta lor. 1&2 n cazul depistarii !n trafic a unui e#icul care prezinta defectiuni te#nice la mecanismul de directie, la sistemul de fr$nare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula a $nd lumina farurilor nereglata corespunzator, reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaza despre acestea !ntr-o nota te#nica de constatare ce se anexeaza procesului- erbal de constatare a contra entiei !nc#eiat de catre politistul rutier. Art. 1*0. 112 n cazul !n care constata !ncalcari ale normelor rutiere, agentul constatator !nc#eie un proces- erbal de constatare a contra entiei, potri it modelului pre azut !n anexa nr.1A, care a cuprinde !n mod obligatoriu: data, ora si locul unde este !nc#eiat" gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte" numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contra enientului, numarul si seria actului de identitate sau, !n cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor rom$ni cu domiciliul !n strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent" descrierea faptei contra entionale cu indicarea datei, orei si locului !n care a fost sa $rsita, precum si aratarea tuturor !mprejurarilor ce pot ser i la aprecierea gra itatii faptei si la e aluarea e entualelor pagube pricinuite" indicarea actului normati prin care se stabileste si se sanctioneaza contra entia" numarul puncteloramenda aplicate si aloarea acestora, posibilitatea ac#itarii, de catre persoana fizica, !n 39

termen de cel mult 2 zile lucratoare a jumatate din minimul amenzii pre azute de actul normati , sanctiunea contra entionala complementara aplicata si8sau masura te#nicoadministrati a dispusa" indicarea societatii de asigurari, !n situatia !n care fapta a a ut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale" termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune pl$ngerea. 122 n cazul !n care contra enientul refuza sau nu poate sa semneze procesul- erbal, agentul constatator a face mentiune despre aceste !mprejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. n acest caz procesul- erbal a cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului. 1%2 Atunci c$nd contra enientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu copia procesuluierbal 1exemplarul nr.22, acestuia i se a comunica si !nstiintarea de plata, !n care se a face mentiunea cu pri ire la obligati itatea ac#itarii amenzii la institutiile abilitate sa o !ncaseze, potri it legislatiei !n igoare, !n termen de 1' zile de la comunicare, !n caz contrar urm$nd sa se procedeze la executarea silita. 1&2 n situatia !n care contra enientul este persoana juridica, !n procesul- erbal se fac mentiuni cu pri ire la denumirea, sediul, codul unic de !nregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezinta. 1'2 n momentul !nc#eierii procesului- erbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contra enientului dreptul de a face obiectiuni cu pri ire la continutul actului de constatare. Bbiectiunile trebuie consemnate distinct !n procesul- erbal la rubrica 4Alte mentiuni5, sub sanctiunea nulitatii procesului- erbal. 1(2 n cazul !n care pentru fapta sa $rsita se dispune ca masura te#nico-administrati a retinerea permisului de conducere si8sau a certificatului de !nmatriculare ori de !nregistrare sau a placutelor cu numarul de !nmatriculare ori de !nregistrare, odata cu !nc#eierea procesului- erbal de constatare a contra entiei agentul constatator elibereaza si o do ada !nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz, al carei model este pre azut !n anexa 1,. 1)2 Atunci c$nd permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce auto e#icule sau tram aie, se elibereaza do ada !nlocuitoare fara drept de circulatie. 1*2 n situatia !n care, prin acelasi proces- erbal de constatare a contra entiei, se dispun mai multe masuri te#nico-administrati e, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de placute, c$te o do ada !nlocuitoare. 1+2 Pentru e#iculele implicate !n accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau detinatorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este pre azut !n anexa nr.1:. Art. 1*1. 112 n situatia !n care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc te#nic certificat sau mijloc te#nic omologat si erificat metrologic, politistul rutier !nc#eie un proces erbal de constatare a contra entiei potri it modelului pre azut !n anexa nr.1D, dupa prelucrarea !nregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de e#icul. 122 Datele de identificare a contra enientului care se consemneaza !n procesul- erbal de constatare a contra entiei sunt cele comunicate, !n scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al e#iculului. Art. 1*2. 112 Bprirea e#iculelor pe drumurile publice se realizeaza prin executarea semnalelor regulamentare de catre politistul rutier sau, dupa caz, de catre politistul de frontiera, atunci c$nd constata !ncalcari ale normelor rutiere ori !n situatia !n care exista indicii temeinice despre sa $rsirea unei contra entii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum 40

si pentru erificarea detinerii de catre conducatorii e#iculelor a documentelor pre azute de lege. Bprirea e#iculelor pe drumurile publice se realizeaza si !n conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun !n pericol siguranta circulatiei. 122 Bprirea e#iculelor se face, de regula, !n afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, c$t mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau l$nga bordura ori !n spatiile de parcare iar noaptea, cu precadere, !n locuri iluminate. 1%2 7e interzice imobilizarea e#iculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de catre politist !n locurile !n care izibilitatea este redusa sub '0 m. Art. 1*%. - :onducatorul e#iculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera, este obligat sa ram$na !n e#icul, cu m$inile pe olan, iar ceilalti pasageri sa nu desc#ida portierele, respect$nd indicatiile politistului. Art. 1*&. 112 n situatia !n care conducatorul de auto e#icul sau tram ai, oprit !n trafic pentru !ncalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa !l conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru erificarea !n e identa a situatiei permisului de conducere, atunci c$nd nu exista posibilitatea realizarii acestor erificari pe loc. 122 n cazul !n care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sa erifice !n e identa daca domiciliul sau, dupa caz resedinta, !nscris !n document corespunde cu cel din -egistrul national de e identa a persoanelor 1%2 Agentul constatator este obligat sa !nscrie, !n procesul- erbal de constatare a contra entiei, domiciliul sau, dupa caz, resedinta contra enientului din actul de identitate, iar !n situatia !n care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta a fi consemnata numai dupa erificarea efectuata !n -egistrul national de e identa a persoanelor. 1&2 Procedura pre azuta la alin. 122 - 1%2 se aplica si atunci c$nd domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat !n certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare nu corespunde cu datele existente !n e identa e#iculelor. Art. 1*'. 112 :onstatarea contra entiei de conducere a unui auto e#icul sau tram ai de catre o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc te#nic certificat sau cu un mijloc te#nic omologat si erificat metrologic. 122 :onducatorilor de auto e#icule sau tram aie li se recolteaza obligatoriu probe biologice !n ederea stabilirii alcoolemiei atunci c$nd: a2 rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,&0 mg8l alcool pur !n aerul expirat" b2 !n e eniment este implicat un e#icul care transporta marfuri sau produse periculoase. 1%2 :onducatorilor de e#icule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci c$nd rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace te#nice certificate indica prezenta !n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare. Art. 1*(. - n cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducatorii e#iculelor sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat !n ederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,&0 mg8l alcool pur !n aerul expirat sau indica prezenta !n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducatorii de e#icule sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice. Art. 1*). -:onducatorii de e#icule sau de animale implicati !n accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau atamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice !n ederea stabilirii 41

alcoolemiei sau, dupa caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. Art. 1**. - n toate cazurile !n care se recolteaza probe biologice !n ederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei !n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si examinarea clinica. 79:6=>?9A a 2-a /asuri te#nico-administrati e @ 1. -etinerea sau retragerea permisul de conducere Art. 1*+. 112 Politistul rutier este obligat, ca atunci c$nd erifica documentele unui conducator de auto e#icul sau tram ai, sa urmareasca daca exista concordanta !ntre datele !nscrise !n actul de identitate si cele din permisul de conducere. n cazul !n care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau resedinta, precum si !n cazul !n care termenul de alabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze do ada !nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 1' zile. 122 n cazul !n care conducatorul de auto e#icul sau tram ai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza erificarile pre azute la art. 1*& alin. 122. n cazul !n care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. 112. 1%2 Permisul de conducere retinut !n conditiile alin. 112 sau 122 se trimite, !mpreuna cu raportul de retinere, autoritatii competente care l-a eliberat. Art. 1+0. 112 n cazurile pre azute de lege, o data cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine permisul de conducere, eliber$nd do ada !nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz. 122 Permisul de conducere retinut !n conditiile alin. 112, !mpreuna cu un raport de retinere al carui model este pre azut !n anexa nr.19 se trimit cel mai t$rziu !n prima zi lucratoare care urmeaza celei !n care a fost eliberata do ada !nlocuitoare, la ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare !n e identa conducatorilor de auto e#icule si tram aie. 1%2 -aportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de !nmatriculare retinute unui conducator de auto e#icul care poseda permis de conducere sau certificat de !nmatriculare eliberate de o autoritate straina, se trimit politiei rutiere din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne pentru a fi trimise autoritatilor emitente. Art. 1+1. 112 n situatia !n care contra enientul a sa $rsit fapta pe raza de competenta a altui judet dec$t cel care !l are !n e identa, permisul de conducere se pastreaza la ser iciul politiei rutiere pe teritoriul careia a fost constatata contra entia, p$na c$nd seful ser iciului #otaraste asupra sanctiunii contra entionale complementare, dar nu mai mult de 1' zile de la data retinerii, dupa care !l trimite ser iciului politiei rutiere al judetului care !l are !n e identa. 122 Permisul de conducere se pastreaza la ser iciul politiei rutiere din judetul care are !n e identa titularul, p$na la restituire sau, dupa caz, p$na la anularea documentului. Art. 1+2. - 112 :onducatorului de auto e#icul sau tram ai, testat cu un mijloc te#nic certificat sau cu un mijloc te#nic omologat si erificat metrologic, i se retine permisul de conducere daca aloarea concentratiei este de cel mult 0,&0 mg8l alcool pur !n aerul expirat, eliber$ndu-se do ada !nlocuitoare fara drept de circulatie, daca nu doreste recoltarea probelor biologice !n ederea stabilirii alcoolemiei, !n conditiile stabilite la art. 1+& alin. 112. 122 :$nd conducatorul e#iculului solicita recoltarea probelor biologice !n ederea stabilirii alcoolemiei, acesta a fi !nsotit de politistul rutier, la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala, iar dupa recoltare i se a elibera o do ada

42

!nlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 1' zile, a carei alabilitate intra !n igoare la 2& de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice. Art. 1+%. 112 :onducatorul de auto e#icul sau tram ai trebuie !nsotit de politistul rutier sau, dupa caz, de politistul de frontiera, imediat la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice !n ederea stabilirii alcoolemiei, daca prin testarea cu un mijloc te#nic certificat sau cu un mijloc te#nic omologat si erificat metrologic s-a constatat ca aloarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,&0 mg8l alcool pur !n aerul expirat. 122 Dupa recoltarea probelor biologice politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza do ada !nlocuitoare fara drept de circulatie. 1%2 Atunci c$nd conducatorul de auto e#icul sau tram ai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, !nainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata sau institutia medico-legala sa faca erificari !n e idente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei permisului de conducere. 1&2 n situatia !n care conducatorul de auto e#icul sau tram ai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier !i aduce acestuia la cunostinta, prin !nstiintare scrisa pe care i-o !nm$neaza imediat, ca nu mai are dreptul sa conduca auto e#icule sau tram aie, p$na la finalizarea dosarului penal, precum si obligatia de a preda permisul de conducere ser iciului politiei rutiere pe raza caruia a fost sa $rsita fapta. Art. 1+&. 112 Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la inter al de o ora !ntre prele ari. n cazul refuzului de prele are a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroacti al alcoolemiei. 122 -efuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza !n procesul- erbal de prele are. Art. 1+'. - :onducatorului de auto e#icul sau tram ai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc te#nic certificat care a rele at prezenta !n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura pre azuta la art. 1+2. Art. 1+(. 112 :onducatorului de auto e#icul sau tram ai depistat !n trafic !ncalc$nd o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contra entionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control do ada !nlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta sa $rsita anterior, aflata !n termenul de alabilitate, i se retine do ada prezentata si i se elibereaza o noua do ada, a carei alabilitate nu poate depasi termenul de alabilitate al primei do ezi. 122 Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele pre azute la art. 102 din ordonanta de urgenta, politistul rutier elibereaza titularului permisului o do ada !nlocuitoare fara drept de circulatie. 1%2 Do ada !nlocuitoare a permisului de conducere, retinuta !n conditiile pre azute la alin. 112, se trimite la ser iciul politiei rutiere al judetului care !l are !n e identa pe contra enient, !mpreuna cu raportul de retinere. Art. 1+). 112 Permisul de conducere al unei persoane declarata inapta din punct de edere medical de catre o institutie medicala autorizata, se retrage de catre ser iciul politiei rutiere pe raza caruia !si desfasoara acti itatea medicul de familie care !n e identa persoana respecti a. 122 7eful ser iciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si !l pastreaza la sediul unitatii, p$na la !ncetarea cauzelor pentru care a fost retras. n situatia !n care conducatorul de auto e#icul sau tram ai are domiciliu sau resedinta pe raza altui judet, seful ser iciului politiei rutiere care a dispus masura te#nico-administrati a trimite

43

permisul de conducere la ser iciul politiei rutiere din judetul care !l are !n e identa, !mpreuna cu un raport de retragere. @ 2. -etinerea sau retragerea certificatului de !nmatriculare ori de !nregistrare si a placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare Art. 1+*. 112 n cazurile pre azute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare ori placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare, eliber$nd do ada !nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz. 122 Documentele sau placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare retinute !n conditiile alin.112, !mpreuna cu raportul de retinere se trimit cel mai t$rziu !n prima zi lucratoare care urmeaza celei !n care a fost eliberata do ada !nlocuitoare, la ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare !n e identa e#iculelor. 1%2 :ertificatul de !nregistrare sau placutele cu numarul de !nregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute !n conditiile legii, se trimit !mpreuna cu raportul de retinere, autoritatii care le-a eliberat. 1&2 -aportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de !nmatriculare, eliberate de o autoritate straina retinute !n conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne pentru a fi remise autoritatilor emitente. Art. 1++. 112 Atunci c$nd politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca auto e#iculul este condus de proprietar sau de detinatorul mandatat si datele pri ind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta !nscrise !n certificatul de !nmatriculare ori de !nregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare eliber$nd titularului do ada !nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 1' zile. 122 :ertificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare se trimite autoritatii competente care l-a eliberat, !mpreuna cu raportul de retinere. Art. 200. 112 n cazurile !n care legea pre ede aplicarea masurii te#nico-administrati e a retragerii placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare, conducatorul e#iculului este obligat sa demonteze si sa predea placutele agentului constatator care a dispus masura. 122 :$nd conducatorul e#iculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el !nsusi placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare, !n prezenta unui martor asistent, consemn$nd despre aceasta !n procesul- erbal de constatare a contra entiei. Art. 201. - Atunci c$nd e#iculul este !nmatriculat sau !nregistrat !ntr-un alt judet dec$t cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare si placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare se trimit, dupa expirarea termenului pre azut de lege pentru introducerea pl$ngerii !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei, ser iciului politiei rutiere din judetul care are !n e identa e#iculul. Art. 202. 112 :ertificatul de !nmatriculare sau de !nregistrare, precum si placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare se restituie de catre ser iciul politiei rutiere care le are !n pastrare, proprietarului sau utilizatorului e#iculului, la prezentarea de catre acesta a do ezii !ncetarii moti elor pentru care s-a dispus masura te#nico-administrati a. 122 n cazul introducerii pl$ngerii !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei, !n do ada !nlocuitoare a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare se !nscrie mentiunea ca e#iculul are drept de circulatie pentru %0 de zile, cu posibilitatea prelungirii 44

dreptului de circulatie, iar placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare se restituie de catre politia rutiera !n baza ordonantei presedintiale emise de instanta in estita cu solutionarea cauzei sau a #otar$rii judecatoresti ramase definiti e. @ %. Anularea permisului de conducere Art. 20%. 112 Anularea permisului de conducere, !n cazurile pre azute la art.11& alin.112 din Brdonanta de urgenta a .u ernului nr.1+'82002, republicata se dispune: a2 de seful ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constata fapta, !n baza #otar$rii judecatoresti ramasa definiti a, dispusa de o instanta din -om$nia, b2 de seful politiei rutiere din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne, !n baza unei #otar$ri judecatoresti ramasa definiti a, pronuntata de catre o autoritate straina competenta, pentru o infractiune sa $rsita de titular pe teritoriul statului respecti , daca pentru fapta sa $rsita legislatia rom$na pre ede aceasta masura" 122 Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful ser iciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, !n conditiile existentei unei sesizari din partea unei autoritati competente sau a unui certificat de deces. 1%2 /asura anularii permisului de conducere se comunica, !n termen de cel mult ' zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile pre azute la alin.112" 1&2 n termenul pre azut la alin.1%2, permisul de conducere se transmite de ser iciul politiei rutiere care a dispus anularea, la autoritatea competenta care l-a eliberat, !n ederea efectuarii mentiunii !n e identa. 79:6=>?9A a %-a 7anctiuni contra entionale complementare @ 1. Aplicarea punctelor de penalizare Art. 20&. 112 :$nd pentru fapta sa $rsita legea pre ede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia sa le !nscrie !n procesul- erbal de constatare a contra entiei. 122 Procesul- erbal de constatare a contra entiei se trimite, !n cel mult 2 zile lucratoare de la data !ntocmirii acestuia, la ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta. Art. 20'. - Punctele de penalizare se !nscriu !n e identa conducatorilor de auto e#icule sau tram aie de catre ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Art. 20(. - :$nd instanta competenta, prin #otar$re judecatoreasca ramasa ire ocabila, a dispus anularea procesului- erbal de constatare a contra entiei, ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta radiaza din e identa punctele de penalizare aplicate. Art. 20). - :$nd un conducator de auto e#icule, posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate straina, sa $rseste o fapta pentru care legea pre ede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul- erbal de constatare a contra entiei se trimite politiei rutiere din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne, pentru informarea autoritatii statului care a emis permisul de conducere. Art. 20*. - 6itularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obtina, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care !l are !n e identa, informatii cu pri ire numarul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate. @ 2. 7uspendarea exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule sau tram aie Art. 20+. 112 3a cumulul a cel putin 1' puncte de penalizare, ser iciul politiei rutiere din judetul care are !n e identa conducatorul de auto e#icul comunica acestuia, !n scris, !n termen de 10 zile de la data !nregistrarii !n e identa a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contra entionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, !n termen de ' zile de la primirea !nstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. 45

122 6itularul permisului de conducere are dreptul de a conduce auto e#icule de la data cumularii celor 1' puncte de penalizare si p$na la data expirarii termenului c$nd a ea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, p$na la data predarii permisului de conducere. 1%2 7uspendarea exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule opereaza !n ziua urmatoare celei !n care a fost predat permisul de conducere sau, dupa caz, a expirat termenul de predare a acestuia. 1&2 n cazul !n care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie, !n termenul pre azut la alin.112, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule se majoreaza, de drept, cu %0 de zile. 1'2 n situatia !n care titularul permisului de conducere face do ada imposibilitatii prezentarii la politie !n termenul de ' zile de la primirea !nstiintarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule dispusa potri it alin.1&2 se anuleaza. Art. 210. 112 n situati !n care conducatorul de auto e#icul sa $rseste o fapta pentru care, potri it legii, se retine permisul de conducere !n ederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce eliber$ndu-se do ada !nlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contra entionala complementara opereaza !ncep$nd cu ziua urmatoare celei !n care a expirat alabilitatea do ezii. 122 :$nd do ada !nlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fara drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contra entionale complementare prin procesul- erbal de constatare a contra entiei. Art. 211. - n cazul !n care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie, care are legatura cu dreptul de a conduce auto e#icule sau tram aie, potri it art.112 lit.c2 din :odul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare seful ser iciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta, dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule sau tram aie pe durata c$t opereaza masura de siguranta. Art. 212. 112 Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina, retinut ca urmare a !ncalcarii, de catre titular, a unei norme rutiere pentru care legea pre ede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si pentru care s-a eliberat do ada !nlocuitoare cu drept de circulatie, !mpreuna cu o copie a procesului- erbal de constatare a contra entiei, se trimit politiei rutiere din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne, !n termen de 1' zile de la aplicarea sanctiunii contra entionale complementare. 122 :$nd do ada !nlocuitoare este eliberata fara drept de circulatie, permisul de conducere si copia procesului- erbal de constatare a contra entiei se trimit unitatii de politie pre azuta la alin.112 !n cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei. 1%2 P$na la !mplinirea termenului pre azut la alin.112 titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, poate solicita ca, p$na la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul sa fie pastrat la ser iciul politiei rutiere pe raza caruia a fost sa $rsita fapta pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere a fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce. Art. 21%. 112 7uspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne si !n cazul c$nd titularul permisului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din -om$nia a sa $rsit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respecti a dispus, prin #otar$re, o astfel de masura. 46

122 7uspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul -om$niei numai daca pentru fapta sa $rsita legislatia rutiera rom$neasca pre ede o astfel de masura. 1%2 Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul -om$niei nu poate fi mai mare dec$t cea pre azuta de legislatia rutiera rom$neasca pentru o fapta asemanatoare. 1&2 Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia !n considerare, obligatoriu, perioada c$t titularul permisului de conducere nu a a ut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie. Art. 21&. 112 n cazul sa $rsirii a doua sau mai multor contra entii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces- erbal, perioada de suspendare se calculeaza prin !nsumarea perioadelor pre azute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca +0 de zile. 122 :$nd o persoana careia i-a fost retinut permisului de conducere pentru o fapta pre azuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, sa $rseste !n perioada !n care are drept de circulatie o noua contra entie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contra entie. @ %. :onfiscarea bunurilor Art. 21'. 112 /ijloacele speciale de a ertizare luminoase si sonore, precum si dispoziti ele care perturba functionarea mijloacelor te#nice de supra eg#ere a traficului confiscate, !n conditiile legii, se predau la ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. 122 Placutele cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare, confiscate, !n conditiile legii, se predau la ser iciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autoritatii competente care le-a eliberat. 1%2 ;e#iculele cu tractiune animala, confiscate !n conditiile legii, se predau autoritatilor administratiei publice locale, pe baza de proces- erbal, !n ederea transmiterii acestora spre alorificare, potri it dispozitiilor Brdonantei .u ernului nr.12*81++* pentru reglementarea modului si conditiilor de alorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potri it legii, !n proprietatea pri ata a statului, aprobata cu modificari si completari prin 3egea nr. +*81+++, republicata. @ &. =mobilizarea e#iculului Art. 21(. 112 =mobilizarea unui e#icul se dispune si se efectueaza de catre politia rutiera, !n cazurile si !n conditiile pre azute de lege. 122 =mobilizarea se face, !n prezenta unui martor asistent, prin folosirea, !n interiorul sau !n exteriorul e#iculului, a unor dispoziti e te#nice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza !n procesul- erbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus masura. 1%2 n lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza moti ele care au condus la !nc#eierea procesului- erbal !n acest mod. 1&2 =mobilizarea unui e#icul este interzisa !n toate locurile unde oprirea sau stationarea sunt interzise. Art. 21). 112 Atunci c$nd se impune imobilizarea, !n conditiile legii, a unui e#icul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de !ndata, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, !mpreuna cu unitatile =nspectoratului .eneral pentru 7ituatii de >rgenta, destinatia finala pentru parcarea auto e#iculului. 122 =mobilizarea unui e#icul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite si8sau mase depasite se dispune de catre politia rutiera, !n conditiile stabilite !mpreuna cu reprezentantii autoritatilor cu atributii !n domeniu. 47

Art. 21*. - -e ocarea imobilizarii se dispune: a2 de catre politistul rutier care a dispus-o, daca este prezent, iar moti ele pentru care a fost dispusa au !ncetat" b2 de catre seful ser iciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, daca moti ele pentru care a fost dispusa masura au !ncetat" c2 de catre procuror sau de instanta de judecata, atunci c$nd e#iculul a facut obiectul unei infractiuni. 79:6=>?9A a &-a -estituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce Art. 21+. 112 -estituirea permisului de conducere se dispune de catre seful ser iciului politiei rutiere care !l are !n e identa, la cererea titularului, !n urmatoarele cazuri: a2 la expirarea termenului de suspendare, c$nd sanctiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte" b2 la expirarea termenului de suspendare, c$nd sanctiunea a fost aplicata ca urmare a sa $rsirii unei contra entii pentru care legea pre ede suspendarea dreptului de a conduce pentru %0, (0 sau +0 de zile sau, dupa caz a fost majorata cu %0 de zile, daca titularul a promo at testul de erificare a cunoasterii regulilor de circulatie. c2 !n baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respecti e ca inapta medical au !ncetat. 122 -estituirea permisului de conducere se dispune de catre seful ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita fapta, la cererea titularului, !n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus ne!nceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau !ncetarea urmaririi penale, !n baza #otar$rii judecatoresti ramase definiti e prin care s-a dispus ac#itarea inculpatului sau prin care procesul- erbal de constatare a contra entiei a fost anulat sau ca urmare a !ncetarii masurii de siguranta pre azute la art.112 lit.c2 din :odul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare" 1%2 ;erificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contra enient se efectueaza de catre ser iciul politiei rutiere care !l are !n e identa, !n cazul !n care sanctiunea a fost aplicata ca urmare a sa $rsirii unei contra entii pentru care legea pre ede suspendarea dreptului de a conduce pentru %0, (0 sau +0 de zile sau, dupa caz a fost majorata cu %0 de zile. 1&2 ;erificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta !n completarea unui test grila, ce contine 1' !ntrebari din legislatia rutiera. 9ste declarat 4promo at5 persoana care a formulat raspunsul corect la cel putin 1% !ntrebari. 1'2 :ontra enientul este obligat sa sustina examenul de erificare a cunoasterii regulilor de circulatie, !n perioada executarii sanctiunii contra entionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, !n zilele stabilite, saptam$nal, la ni elul ser iciului politiei rutiere. 1(2 Pre ederile alin. 112 - 1'2 se aplica si !n cazul titularului unui permis de conducere rom$nesc pentru care, potri it legii, a fost aplicata sanctiunea contra entionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta straina, ca urmare a sa $rsirii de catre acesta, pe teritoriul statului respecti , a unei fapte pentru care se aplica aceasta sanctiune. Art. 220. 112 6itularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, !mpotri a caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, !nainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare !nainte de data parasirii teritoriului -om$niei. 122 n situatia restituirii permisului de conducere potri it alin.112, seful politiei rutiere din 48

cadrul =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul. Art. 221. 112 Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la %0 de zile, la cererea titularului, daca sunt !ndeplinite, cumulati , urmatoarele conditii: a2 a fost declarat admis la testul de erificare a cunoasterii regulilor de circulatie" b2 a obtinut permis de conducere cu cel putin 1 an !nainte de sa $rsirea faptei" c2 !n ultimii % ani de la data sa $rsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de masura" d2 !n ultimii 2 ani de la data constatarii contra entiei pentru care se aplica sanctiunea contra entionala complementara nu a mai a ut suspendata exercitarea dreptului de a conduce auto e#icule sau tram aie. 122 :onducatorul de auto e#icul sau tram ai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca : a2 perioada de suspendare a fost majorata, conform legii" b2 a cumulat, din nou, cel putin 1' puncte de penalizare !n urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce" c2 a fost implicat !ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit ca a condus e#iculul !n timp ce se afla sub influenta alcoolului" d2 sanctiunea contra entionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la ni el cu calea ferata c$nd barierele sau semibarierele sunt cobor$te ori !n curs de cobor$re sau c$nd semnalele cu lumini rosii si8sau sonore sunt !n functiune.

Cod Rutier - Capitolul VIII


Dispozitii tranzitorii si finale Art. 222. - :u ocazia presc#imbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1++' cu cele model nou, ec#i alarea dintre ec#ile si noile categorii se face dupa cum urmeaza: a2 categoria . cu categoria A" b2 categoria A cu categoria A" c2 categoria , cu categoria ," d2 categoria : cu categoria :" e2 categoria D cu categoria D" f2 categoriile :, 9 si8sau : I 9 cu categoria :9" g2 categoriile ,, :, 9 si8sau , I 9 si : I 9 cu categoriile ,9 si :9" #2 categoriile :, D, 9 si8sau : I 9 si D I 9 cu categoriile :9 si D9" i2 categoriile ,, :, D, 9 si8sau , I 9, : I 9 si D I 9 cu categoriile ,9, :9 si D9" j2 categoria F cu categoria 6r" D2 categoria < cu categoria 6b" l2 categoria = cu categoria 6 . Art. 22%. 112 Politia rutiera asigura !nsotirea coloanelor oficiale cu ec#ipaje specializate potri it competentei. 122 7e !nsotesc cu ec#ipaje ale politiei rutiere demnitari rom$ni sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza: a2 presedintele -om$niei" b2 presedintele 7enatului" c2 presedintele :amerei Deputatilor" d2 primul-ministru al .u ernului. 1%2 n situatii deosebite, care impun deplasarea !n regim de urgenta, pot beneficia de 49

!nsotirea cu ec#ipaje ale politiei rutiere si ministrii din .u ernul -om$niei sau omologi din strainatate aflati !n izita oficiala !n -om$nia, precum si sefii misiunilor diplomatice acreditati !n -om$nia, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. 1&2 ,eneficiaza de !nsotire si candidatii la functia de Presedinte al -om$niei, pe timpul campaniei electorale, dupa alidarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc acti itatile electorale. 1'2 ,eneficiaza de !nsotire cu ec#ipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai -om$niei, !n conditiile legii. 1(2 :oncursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potri it legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale or fi !nsotite numai cu aprobarea =nspectoratului .eneral al Politiei -om$ne, !n functie de disponibilitati, contra cost, potri it tarifelor stabilite de normele legale. Art. 22&. 112 3a ni elul unitatilor de !n atam$nt, curs primar si gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera or fi sprijinite si !ndrumate de catre politisti rutieri. 122 :oncursurile organizate la ni elul unitatilor de !n atam$nt pe teme rutiere or fi coordonate de catre ser iciul politiei rutiere din judetul !n care !si are sediul unitatea de !n atam$nt. Art. 22'. - Anexele nr.1A -19 fac parte integranta din prezentul -egulament. Anexa nr.1A -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93B- 9xemplar nr.1 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P-B:97-;9-,A3 7eria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK nc#eiat astazi: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK constat ca: 1grad profesional, nume, prenume2 1unitatea2 Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, :?PLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKL, act de ident.LKKKKKKKL,seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr.LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,cu sediul !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKK, :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, reprezentata de dl.8dna. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL act de ident. LKKKKKL seria LKKLKKL nr.LKKLKKL KKLKKLKKLKKL cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKK bl.KKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a sa $rsit urmatoarele: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Fapta sa $rsita este pre azuta de: art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKart. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata

50

de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKart. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK 7tabilesc: a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, lei" b2 LKKKLM P>?:69-A/9?DA, !n aloare de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKLM P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din KKKKKKKKKK. f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. :ontra enientul ac#ita pe loc, cu c#itanta nr.KKKKKKKKKKKKKK sau poate ac#ita !n cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului- erbal de constatare a contra entiei, jumatate din minimul amenzii pre azute de lege, adica suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK lei. :ontra enientul LKKL refuza 8 LKKL nu poate 8 sa semneze procesul- erbal. /artor asistent.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKL KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . 1nume si prenume2 Alte mentiuni KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;e#icul nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKasigurat cu polita nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL alabila p$na la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL. :ontra enientul poate face pl$ngere !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei !n termen de 1' zile de la data !nm$narii8 comunicarii, care se depune la 7er iciul politiei rutiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Agent constatator /artor asistent :ontra enient Am luat la cunostinta M se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?76==?6A-9D9P3A6A Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKL act de ident.LKKKKKKL seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, cu domiciliul8resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKbl.KKKKKsc.KKKKap.KKKKsector8judet KKKKKKKK Persoana juridica KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, cu sediul !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL :onform procesului erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKK nr. KKKKKKKKKK , !nc#eiat la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL s-a stabilit drept amenda suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKK lei, pe care a trebui sa o ac#itati la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK , la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze eniturile bugetelor locale sau la g#iseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a -om$niei. 51

:#itanta si copia procesului- erbal se transmit !n termen de 1' zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator. Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice !n cadrul .#iseului irtual de plati, caz !n care nu a eti obligatia de a face do ada platii unitatii din care face parte agentul constatator. n caz de neplata a obligatiilor se a trece la executarea silita. - erso :atre KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n temeiul art. KKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK trimitem alaturat procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKK, !nc#eiat pe numele dlui8dnei8pers. juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK , !n ederea executarii silite. 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -ecomandat nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3oc pentru francare 7tampila cu data prezentarii 7tampila cu data primirii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?B6A =. :onform pre ederilor art.11* alin.112 din B.>... nr.1+'82002 pri ind circulatia pe drumurile publice, republicata, contra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a procesului erbal !n termen de 1' zile la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Pl$ngerea, semnata si datata, se depune !n 2 exemplare, !nsotita de: - copia procesului- erbal de constatare a contra entiei" - copia actului de identitate" - copia do ezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare, a placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare a e#iculului sau, dupa caz, a autorizatiei de reparatii" - copii ale oricaror alte acte sau documente !n sustinerea pl$ngerii. :onform dispozitiilor art.11* alin.122 din B.>... nr.1+'82002, republicata, pl$ngerea suspenda executarea. Pentru prelungirea8acordarea dreptului de circulatie trebuie sa a prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita contra entia !n ederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe do ada, ca a eti dreptul de a conduce auto e#icule sau tram aie pentru o perioada de %0 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost sa $rsita contra entia, din %0 !n %0 de zile, !n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este !n curs de solutionare, p$na la ram$nerea definiti a a #otar$rii judecatoresti. ==. Prin urmatoarele abre ieri se !ntelege: - act de ident. - :.=. 1carte de identitate2, ,.=. 1buletin de identitate2, Pasp. 1pasaport2, :.=.P. 1cartea de identitate pro izorie2" - :?P - codul numeric personal" - :>= - codul unic de !nregistrare al persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

52

-B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93B- 9xemplar nr.2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P-B:97-;9-,A3 7eria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK nc#eiat astazi: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK constat ca: 1grad profesional, nume, prenume2 1unitatea2 Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, :?PLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKL, act de ident.LKKKKKKKL,seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr.LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, data emiterii LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, emitent KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,cu sediul !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKK, :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, reprezentata de dl.8dna. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL act de ident. LKKKKKL seria LKKLKKL nr.LKKLKKL KKLKKLKKLKKL cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKK bl.KKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a sa $rsit urmatoarele: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Fapta sa $rsita este pre azuta de: art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din 7tabilesc: a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, lei" b2 LKKKLM P>?:69-A/9?DA, !n aloare de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKLM P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. :ontra enientul ac#ita pe loc, cu c#itanta nr.KKKKKKKKKKKKKK sau poate ac#ita !n cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului- erbal de constatare a contra entiei, jumatate din minimul amenzii pre azute de lege, adica suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK lei. :ontra enientul LKKL refuza 8 LKKL nu poate 8 sa semneze procesul- erbal. /artor asistent.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKL 53

KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . 1nume si prenume2 Alte mentiuni KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;e#icul nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKasigurat cu polita nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL alabila p$na la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL. :ontra enientul poate face pl$ngere !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei !n termen de 1' zile de la data !nm$narii8 comunicarii, care se depune la 7er iciul politiei rutiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Agent constatator /artor asistent :ontra enient Am luat la cunostinta M2 se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DB;ADA 7ubsemnatul1a2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK am primit procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKK si !nstiintarea de plataMM . Agent constatator :ontra enient KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKK 7ubsemnatul1a2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK agent procedural la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK m-am deplasat !n ziua de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL la adresa dinKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKK , bl.KKKKK , sc. KKKKK , ap. KKKKK , la domiciliul8resedinta8sediul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, pentru a-i !nm$na procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKK si !nstiintarea de plata. :el !n cauza LKKL a refuzat sa le primeasca 8 LKKL nu a fost gasit , moti pentru care comunicarea s-a realizat prin afisare la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . 1se !nscrie: 4domiciliu585resedinta585sediu52 Agent procedural /artor KKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKK MM2 se completeaza c$nd contra enientul este de fata la !nc#eierea procesului- erbal sau !i poate fi !nm$nat direct. - erso :atre, Dl.8dna.8pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -ecomandat nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3oc pentru francare 7tampila cu data prezentarii 7tampila cu data primirii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?B6A =. :onform pre ederilor art.11* alin.112 din B.>... nr.1+'82002 pri ind circulatia pe drumurile publice, republicata, contra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a 54

procesului erbal !n termen de 1' zile la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Pl$ngerea, semnata si datata, se depune !n 2 exemplare, !nsotita de: - copia procesului- erbal de constatare a contra entiei" - copia actului de identitate" - copia do ezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare, a placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare a e#iculului sau, dupa caz, a autorizatiei de reparatii" - copii ale oricaror alte acte sau documente !n sustinerea pl$ngerii. :onform dispozitiilor art.11* alin.122 din B.>... nr.1+'82002, republicata, pl$ngerea suspenda executarea. Pentru prelungirea8acordarea dreptului de circulatie trebuie sa a prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita contra entia !n ederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe do ada, ca a eti dreptul de a conduce auto e#icule sau tram aie pentru o perioada de %0 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost sa $rsita contra entia, din %0 !n %0 de zile, !n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este !n curs de solutionare, p$na la ram$nerea definiti a a #otar$rii judecatoresti. ==. Prin urmatoarele abre ieri se !ntelege: - act de ident. - :.=. 1carte de identitate2, ,.=. 1buletin de identitate2, Pasp. 1pasaport2, :.=.P. 1cartea de identitate pro izorie2" - :?P - codul numeric personal" - :>= - codul unic de !nregistrare al persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Anexa nr.1, -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DB;ADA 7eria KKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 9liberata la: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL Dlui.8Dnei. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL i-a1u2 fost retinut1e2 la data de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL ora. LKKLKKL urmatoarele: N permisul de conducere 1sub2categoriile KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N certificatul de !nmatriculare 1!nregistrare2 nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKal e#iculului 1marca2 KKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK apartin$ndKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N placutele cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N atestat profesional seria KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N do ada seria KKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din data de LKKLKKLLKKL KKLLKKLKKLKKLKKL. pentru 1moti e si locul2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Prezenta s-a eliberat, !n baza procesului- erbal seria KKKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKdin LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 55

- N cu drept de circulatie KKKKKK zile, !ncep$nd cu data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL. - N fara drept de circulatie Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume si stampila unitatii2 - erso Prezenta do ada se prelungeste !n conditiile B.>... nr.1+'82002, republicata : 1. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 2. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 %. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 &. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 '. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 Anexa nr.1: -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A>6B-=HA6=9D9-9PA-A6== 7eria KKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7e elibereaza prezenta pentru e#iculul marca KKKKKKKKKKKKKKKK culoarea KKKKKKKKKKKKKKKKK cu nr. !nmatriculare8 !nregistrare KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK detinator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKLKKL sau :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . Auto1 e#iculul2 a fost implicat !n accidentul de circulatie din data LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL ora. LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Auto1 e#iculul2 poate intra !n reparatii cu urmatoarele a arii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Prezenta s-a eliberat la data de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL accidentul fiind !nregistrat la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 1unitatea de politie2 Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume si prenume2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -B/J?=A 56

/=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?r. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :B/>?=:A-9 Dlui8Dnei8Persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n conformitate cu art. %+ din B.>... nr.1+'82002, republicata, a solicitam ca, !n termen de ' zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati datele de identificare a persoanei careia i-ati !ncredintat e#iculul cu numarul de !nmatriculare8!nregistrare KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost !nregistrat cu ajutorul mijloacelor te#nice certificate la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK sa $rsind urmatoarele : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;a facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contra entie, fapta pre azuta si sanctionata: N de art. 102 alin.112 pct.1& din B.>... nr.1+'82002, republicata, cu + - 20 puncte-amenda 1pentru persoane fizice2. N de art. 10' alin.112 pct.10 din B.>... nr.1+'82002, republicata, cu 21 - 100 puncteamenda 1pentru persoane juridice2. Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume si prenume2 Anexa nr. 1 D -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P-B:97-;9-,A3 7eriaOO nr. OOO. nc#eiat astazi: ziuaO.. luna O.. anul OOO ora OO !n localitatea OOOOOOOOOOOO. Agent constatator OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.. constat ca : 1grad profesional, nume, prenume2 Dl8D-na OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. :?P 8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 act de iden. OOOOOOO.. seria OO nr. OOO cu domiciliul8resedinta !n localitatea8tara OO 1,=,:=,PA7P,:=P2 OOOOOOOOOOOOOOOOO.,strOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO..nrOOOOO bl. OO.. sc. OO. apt. OO. sector8judet . OOOOOOOOOOOOOOOOOO. n ziuaOOlunaOO.anulOOO..oraOOO.locul OOOOOOOOOOOOOOOO.. A fost depistat conduc$nd auto e#iculul cu nr.!nmatriculare1!nregistrare2 OOOOOOO Descrierea faptei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . fiind !nregistrat cuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .. nregistrarea se pastreaza la sediul unitatii ( luni de la data constatarii contra entiei Fapta sa $rsita este pre azuta de artOOOOOOOOOOdin OOOOOO..si 57

sanctionata de artOOOOOOO dinOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.. 7tabilesc: A;9-6=7/9?68O.P>?:69-A/9?DA !n aloare deOOOOOOO.lei OO..P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, conform art OO.. din OOOOOOOOOOOOOOO. 7anctiunea contra entionala complementara aplicataOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :ontra enientul poate ac#ita jumatate din minimul amenzii, respecti OOOOOO..lei !n 2 zile lucratoare de la primirea prezentului proces- erbal 1conf.stampila postei2 :ontra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a procesului erbal !n termen de 1' zile de la primire, la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Agent constatator OOOOOOOOOOOO.. 1grad profesional, nume, prenume2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?76==?6A-9D9P3A6A Amenda se ac#ita la :9: - 7.A., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze eniturile bugetelor locale, la g#iseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a -om$niei dupa care c#itanta si copia procesului erbal or fi remise !n termen de 1' zile de la comunicare unitatii emitente. Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice !n cadrul .#iseului irtual de plati, caz !n care se elimina obligati itatea pentru platitor de a face do ada platii unitatii emitente. n situatia neplatii obligatiilor se a trece la executarea silita. A.9?6 :B?76A6A6B-OOOOOOOOOOOOOOO 1grad profesional, nume, prenume2 Anexa nr.19 -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK AP-B, 7eful 7er iciului Politiei -utiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3ocalitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL Art.KKKKKK din B.>... nr.1+'82002, republicata 3ocul constatarii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Propun suspendarea exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule8tram aie pentru o perioada de KKKKKKKKKKKzile - A P B - 6 D9 - 9 6 = ? 9 - 9 Azi, data de mai sus, am depistat pe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, a $nd domiciliul8resedinta8sediul !n localitateaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, nr. KKKKKK, bl. KKKKK sc. KKKK ap. KKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, care la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKL KKLKKL conduc$nd auto e#iculul cu numarul de !nmatriculare8!nregistrare LKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL nu a respectat dispozitiile art. KKKKKKKKKK din B.>... nr.1+'82002, republicata, prin aceea ca: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 58

Pentru care am stabilit : a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" b2 LKKKL P>?:69-A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKL P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din KKKKKKKKKK. f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. sanctiuni aplicate prin procesul- erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume2

Contestarea amenzilor
Atacarea unui proces erbal prin care s-au stabilit amenzi rutiere se face la instanta de judecata. :ontestarea unei amenzi 1a unui proces erbal2 se face prin redactarea unui act de in estire a instantei 1plangere2.Plangerea se depune la sediul politiei in a carei raza 59

teritoriala ati fost amendat. /ai exact, daca ati primit o amenda in =asi si sunteti din ,ucuresti, a trebui sa depuneti plangerea la sediul politiei rutiere din =asi. Plangerea se adreseaza judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost sa arsita fapta. 6rebuie sa alcatuiti un dosar si sa il depuneti in termen de 1' zile de la data intocmirii a procesului erbal de contra entie. Dosarul trebuie sa contina cate doua exemplare din urmatoarele acte: - copie xerox act de identitate - copie xerox proces- erbal de contra entie - plangerea impotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei - memoriu impotri a politistului, daca considerati ca s-a comis un abuz. Plangerea suspenda executarea, cat timp se judeca nu exista nici un titlu care sa a oblige sa platiti amenda. 3egea spune ca trebuie sa ac#itati amenda si cand i se face dreptate cereti banii inapoi la administratia financiara. Acest lucru este alabil numai daca ati semnat procesul erbal, altfel, daca nu ati semnat procesul erbal de contra entie, nu trebuie sa platiti amenda pana nu se a solutiona cazul.

Motive de anulare a proceselor verbale


3ista prezinta doar o serie de moti e de anulare a procesului erbal de contra entie. 9ste o selectie a mot elor care au dus la anularea amenzilor in instanta.- neprezentarea probei radar in instanta" - politistul nu mentioneaza distanta de indicatorul care interzice oprirea8stationarea si nu mentioneaza numarul casei in fata careia a fost oprita masina" - politistul nu mentioneaza unde a stat auto e#icolul, era sau nu pe partea carosabila, adica era sau nu sub incidenta indicatorului care interzice oprirea8stationarea" - mentionarea mincinoasa a numarul casei si a distantei fata de indicatorul care interzice oprirea8stationarea" - necorelarea intre distanta de la indicatorul care interzice oprirea8stationarea si numarul casei in fata careia era oprita masina" - nementionarea moti elor care au dus la intocmirea unui proces erbal care nu contine datele cerute de lege" - nu sunt mentionate obiectiunile contra enientului" - lipsa semnaturii agentului constator" - lipsa mentiunilor cu pri ire la numele si functia agentului constatator" - nerespectarea formei cerute de lege a formularului pe care s-a facut P;," - stabilirea amenzii contra entionale in suma totala, fara sa indice sanctiunea aplicata pentru fiecare din contra entile stabilite" - politistul nu este specializat si8sau nu are dispozitie din partea =nspectoratului .eneral al Politiei -omane de a exercita controlul respectarii normelor de circulatie rutiera si de a aplica masurile legale in cazul in care exista incalcari ale normelor pri ind circulatia pe drumurile publice" - contra enientul nu era de fata si nu putea sa faca obiectiuni.

Amenda neplatita?
Daca se refuza perceperea taxelor si impozitelor locale, plata acestora se poate face in mod alabil prin consemnarea sumei la dispozitia unitatii administrati teritoriale 1art.1110 cod ci il si art.'*( si urm. cod procedura ci ila2. 60

:u alte cu inte, amenda a fi trecuta ca o creanta la administratia financiara, a fi trecuta la impozit. ?u puteti plati impozitele 1pe casa, masina, etc.2 daca nu ac#itati amenda. Daca nu a eti treaba cu finantele timp de cinci ani a eti sanse sa scapati de datorie. C1O2 executarea amenzilor contra entionale se prescrie in ' ani 1art.12* si ce a la art.1%1 din codul de procedura fiscala2 1O2 ?u se aplica penalitati sau majorari de intirziere. /ai pe scurt, o amenda neplatita timp de cinci ani se prescrie 1se anuleaza2. /ai jos a prezentam o decizie a :urtii :onstitutionale care propune transformarea amenzilor neplatite in munca in folosul comunitatii. Atentie, aceasta decizie se refera la amenzi cu caracter penalAAA Amenzile rutiere 1cu exceptia cazurilor in care se lasa cu ictime: deces, atamare gra a, etc.2 sunt incadrate la administrati e si se prescriu dupa cinci ani. =n /onitorul Bficial nr. **) din 2+ decembrie 200* a fost publicata Decizia :urtii :onstitutionale nr. 1%'&8200* referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. + alin. 1'2 din Brdonanta .u ernului nr. 282001 pri ind regimul juridic al contra entiilor, precum si art. 1 alin. 1%2, art. * alin. 1'2 lit. b2 si art. 1% din Brdonanta .u ernului nr. ''82002 pri ind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei acti itati in folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Brdonanta de urgenta a .u ernului nr. 10*8200% pri ind desfiintarea inc#isorii contra entionale.

Inmatriculare auto
;a prezentam toti pasii pe care ii a eti de urmat pentru a inmatricula un auto e#icul. Dupa ac#izitionarea unui sau a mai multor e#icule din import sau din tara a eti la dispozitie %0 de zile pentru a inc#eia toate formalitatile premergatoare inmatricularii. =nmatricularea poate fi de mai multe feluri: definitiva - persoane fizice si juridice care isi au domiciliul definiti in -omania" temporara - persoanelor fizice si juridice cu iza de rezidenta sau sedere temporara in tara, precum si reprezentantelor firmelor straine in -omania si care este alabila numai in perioada rezidentei, expirarea acesteia implica o noua inmatriculare. =n aceasta categorie sint incluse si e#icule din import ac#izitionate in sistem leasing extern pentru care se intocmesc documente amale temporare. provizorie - se face pe o perioada scurta de timp 1%0 zile2, pentru a a ea timpul necesar intocmirii tuturor formalitatilor legale pri ind inmatricularea. Aceasta nu se prelungeste si nu se acorda decit o singura data la sc#imbarea proprietarului, expirarea ducind la interdictia circulatiei pe drumurile publice pina la definiti area uneia din modalitatile de inmatriculare legale. P6oate actele se or intocmi sub un singur nume. ?u se accepta factura de inzare sau act de inzare-cumparare cu un nume si inmatriculare sub alt nume. P6oate demersurile trebuiesc facute in ordinea indicata si cu actele cerute de autoritati, lipsa unor documente atragind neacceptarea ori respingerea lucrarii sau amenzi si suprataxe. Intocmirea formalitatilor vamale de import: Pentru aceasta la intrarea in tara trebuie sa cereti autoritatilor amale fie intocmirea de formalitati amale definiti e, fie intocmirea de documente de tranzit amal spre alt punct amal din tara. ?u treceti frontiera fara a alege una din aceste posibilitati deoarece ulterior daca doriti sa inmatriculati e#iculul a trebui sa platiti amenzi foarte mari. La punctul vamal de frontiera va trebui sa prezentati urmatoarele acte: 1. :artea de identitate din tara de origine, 1ex. 6arga - Franta sau =talia, Fa#rzeugbrief .ermania, etc.2, cu stampila autoritatilor respecti e ce atesta exportul si radierea din circulatie, 2. Factura de cumparare originala 1sau copie simpla contract leasing, in care sa fie 61

specificate datele de identificare ale e#iculului in cazul sistemului de leasing. sau act de inzare cumparare notarial din tara de origine2, 1ex. Qaufertrag - .ermania 2, %. :ertificatul de miscare 9>- 1, &. :ertificatul de origine 1 facultati pentru second-#and dar obligatoriu pentru e#icule noi2, '. :ertificatul de calitate si noxe 9uro == sau 9uro === cel putin pentru motorul e#iculului, (. :ertificatul de inmatriculare pro izorie internationala, eliberat de autoritatile tarii din care se face importul sau autorizatia de circulatie internationala pentru e#icule noi, ). Asigurarea internationala alida pentru perioada de alabilitate a certificatului de la punctul precedent. La definitivarea formalitatilor in afara actelor prezentate mai sus trebuie sa mai aveti si urmatoarele acte: 1. Declaratia amala de tranzit, eliberata de punctul de frontiera, 2. Briginalul si o :opie simpla act aditional la statutul societatii 1numai daca e#iculul reprezinta aport la capitalul social al firmei2, %. Briginalul si o copie simpla cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii 1numai daca e#iculul reprezinta aport la capitalul social al firmei2, &. Delegatie din partea firmei 1sau din partea proprietarului e#iculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la declararea in ama a e#iculului2. Pentru firme declarantul trebuie sa aiba asupra sa si o stampila a firmei pentru a stampila declaratia de aloare in ama. '. :opii dupa certificatul de inmatriculare si inregistrare fiscala firma, sau :>= 1cod unic de inregistrare fiscala2 (. ?ota de constatare te#nica pentru ama eliberata de -A- -A dupa ce au fost erificate si constatate datele te#nice si de identificare a e#iculului 1 e#iculelor2 la sediul -A-, ). Dosarul de expertiza te#nica si e aluare eliberat de un e aluator judiciar sau :orpul 9xpertilor 6e#nici -oman. Acest dosar se cere de altfel pentru eliberarea cererii de inscriere mentiuni si actului aditional la statutul societatii 1in cazul in care e#iculul este aport la capitalul social2. Obtinerea cartii de identitate cu elementele de secretizare aplicate (folie scotch cu holograma RAR). A. Pentru aceasta trebuie sa a prezentati la sediul -A- pentru omologarea e#iculului: a. de tip 1in cazul in care societatea sau persoana respecti a importa un numar mai mare de 10 buc. ;e#icule pe an calendaristic2, b. indi iduala, c. artizanala, daca e#iculul prezinta modificari sau este realizat din subansamble. Puteti sa obtineti direct de la inzator cartile de identitate daca acesta este dispus sa faca omologarea sau este reprezentanta straina a unei firme producatoare sau pe cont propriu urmand pasii: PProgramati e#iculul in prealabil la omologare telefonic sau direct la sediul -A-. PPrezentati- a la -A- cu e#iculul in cauza 1sau de tipul celor ce urmeaza sa fie omologate de tip2 si cu urmatoarele documente: 1. :opii dupa certificatul de inmatriculare si inregistrare fiscala firma, 2. :artea de identitate din tara de origine, %. :opie simpla dupa cartea de identitate de la paragraful precedent 1fata 8 erso2, &. :opie simpla dupa factura de cumparare 1factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing, sau act de inzare cumparare din tara de origine2, sau contract de inzare cumparare, '. Factura de cumparare originala 1sau copie simpla contract leasing, in care sa fie specificate datele de identificare ale e#iculului in cazul sistemului de leasing. sau act de inzare cumparare din tara de origine2, (. D.;.=. original 1sau c#itanta amala ce atesta intocmirea formalitatilor amale pentru 62

persoane fizice2, ). :opie simpla D.;.=., *. Briginalul si o :opie simpla act aditional la statutul societatii 1numai daca e#iculul reprezinta aport la capitalul social al firmei2, +. Briginalul si o copie simpla cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii, izate de organul amal care a facut inscrierea aportului, 10. Delegatie din partea firmei 1sau din partea proprietarului e#iculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la omologare si ridicarea documentelor de identitate a e#iculului2, 11. 7uma adec ata prestatiei. Daca e#iculul in urma erificarii do edeste ca nu indeplineste conditiile te#nice pentru a fi admis in circulatie, a eti la dispozitie %0 zile pentru remedieri. =n aceste %0 zile a puteti prezenta o singura data la re erificare 1platind numai prestatiile pentru care ati fost respins la prima inspectie 2, in caz contrar eti plati de doua ori contra aloarea omologarii. ,. Daca a eti cartea de identitate 1 e#icule noi importate, sau de productie interna pentru care exista in fisierele -A- omologari de tip sau serie2, pentru folia de secretizare a puteti prezenta la sediul -A- cu: 1. :artea de identitate originala, 2. :opie simpla dupa cartea de identitate1fata 8 erso2, %. :opie simpla dupa factura de cumparare 1factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing2, sau contract de inzare cumparare, &. Factura de cumparare originala 1sau copie simpla contract leasing, in care sa fie specificate datele de identificare ale e#iculului in cazul sistemului de leasing sau act de inzare cumparare din tara de origine2, sau contract de inzare cumparare, '. :opie simpla D.;.=.1declaratie amala de import2, (. D.;.=. original, ). :opie simpla act aditional la statutul societatii 1numai daca e#iculul reprezinta aport la capitalul social al firmei2 si cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii, izate de organul amal care a facut inscrierea aportului. Completarea si obtinerea vizei Administratiei inanciare pe fisa de inmatriculare. Pentru aceasta: A. procurati fisa tip de inmatriculare de la ,rigada de Politie -utiera a :apitalei 17tr. >driste2, sau de la birourile de copiat acte din acest perimetru, ,. completati-o prin dactilografiere folosind cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al firmei 1de preferat la un birou specializat, in perimetrul politiei2, :. prezentati- a la sediul administratiei financiare de sector cu urmatoarele acte: 1. Fisa de inmatriculare auto completata, 2. :opie simpla fata- erso dupa cartea de identitate, %. :opie simpla dupa D.;.=., &. :opie simpla dupa factura de cumparare 1factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing2, sau contract de inzare cumparare, '. :opie simpla contract leasing, in care sa fie specificate datele de identificare ale e#iculului in cazul sistemului de leasing, (. :opie simpla act aditional la statutul societatii 1numai daca e#iculul reprezinta aport la capitalul social al firmei2 si cerere de inscrieri mentiuni la statutul societatii, ). :opie certificat de inmatriculare firma, *. :opie cod fiscal firma, +. Declaratie de impozitare completata si stampilata 1se procura formularul tip in prealabil tot de la administratia financiara cind se calculeaza si sumele ce trebuiesc arsate ca impozite si taxe pentru e#iculul in cauza2, 10. :opie ordin de plata sau c#itanta de plata a taxelor 1impozitului pe mijloace de transport2, pentru anul in curs sau contra aloarea sumei respecti e, 63

11. Delegatie8cerere de stabilire a taxelor pe mijloacele de transport 1numai ptr. 7ocietati comerciale2. D. la termenul dat de catre functionarul administratiei financiare ridicati fisa de inmatriculare cu stampila de luare in e identa si plata a taxelor pentru anul in curs. Prezentati- a la sediul ,rigazii de Politie -utiera a :apitalei cu urmatoarele acte: 1. :arte de identitate cu folia de secretizare aplicata, 2. Fisa de inmatriculare auto cu iza administratiei financiare, %. :opie legalizata dupa factura de cumparare, 1numai daca pro ine din strainatate2, 1copie legalizata contract leasing din care sa reiasa datele de identificare a e#iculului si copie simpla factura proforma2, 1sau contract de inzare cumparare original, toate cele trei pagini2, &. :opie legalizata si o copie simpla D.;.=., '. Briginalul si copie simpla anexa de erificare te#nica a e#iculului eliberata de -A-, (. :opie asigurare prin efectul legii 1deoarece originalul trebuie sa ramana la utilizatorul masinii-sofer2, ). :opie simpla certificat de inmatriculare firma, *. :opie simpla cod fiscal firma, +. Delegatie 1procura notariala2 din partea firmei 1sau din partea proprietarului e#iculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la depunerea si ridicarea documentelor de identitate a e#iculului2. Pentru persoane fizice alaturi de procura se prezinta si documentele de identitate ale proprietarului 1legitimatie pro izorie I pasaport sau buletinul de identitate pentru cetateni -omani2, 10. :#itanta de plata a contra alorii certificatului de inmatriculare, 11. :#itanta de plata a taxei de inmatriculare. Daca doriti reun numar8numere preferential mai intai trebuiesc rezer ate numerele preferentiale apoi a prezentati pentru inmatriculare. Politistul de la g#iseul de inmatriculari a a preciza cand sa ridicati actele si numerele. Pentru fiecare e#icul trebuiesc preparate aceste acte 1nu se accepta cate o singura copie sau delegatie pentru mai multe masini2. Pentru ridicarea actelor a este necesara o noua delegatie 1sau procura notariala2 din partea proprietarului si buletinul de identitate al D s.

Eliberarea unui permis de conducere


Dosarul trebuie sa contina: 1. cerere tip" 2. fisa de scolarizare care contine datele de stare ci ila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia !n spatiul special destinat" %. fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata" &. copie dupa actul de identitate 1carte de identitate, buletin2" '. cazier judiciar" (. certificat medical pentru conducatorii auto" ). a izul psi#ologic" *. c#itanta care sa do edeasca plata contra alorii examinarii" +. copia permisului de conducere, !n cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii 1subcategorii2" 10 c#itanta care sa do edeasca plata contra alorii permisului de conducere" 11. copia #otar$rii judecatoresti de condamnare, ramasa definiti a, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere !n locul celui anulat.

64

Preschimbarea permiselor de conducere


in cazul expirarii, pierderii, urtului sau modi icarii datelor privind detinatorul !art" ## din $otar%rea &uvernului nr"'()'*+,,-. DB:>/9?69 ?9:97A-9: actul de identitate 1original si copie 2" fisa detinatorului permisului de conducere, completata olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice" permisul de conducere a carui presc#imbare se solicita in original, dupa caz" declaratie de pierdere8furt8deteriorare - dupa caz" contra aloare permis de conducere - (* lei 1:9:2" documentul care atesta sc#imbarea numelui 1certificat de casatorie, #otar$re de di ort, etc.2, original I copie" fisa medicala-tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce auto e#icule sau tram aie, daca presc#imbarea se solicita dupa expirarea alabilitatii administrati e a permisului de conducere" P-97:<=/,A-9A P9-/=7>3 D9 :B?D>:9-9 - -B/J?97: in cazul cetatenilor rom$ni care au domiciliul in -omania si se afla temporar in strainatate, 9liberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale -om$niei ori, daca a fost data in fata autoritatiilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare pre azute de lege sau sa aiba aplicata apostila Cconform :on entiei cu pri ire la suprimarea cerintei asupra legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la <aga la 0'.10.1+(1, la care -om$nia a aderat prin Brdonanta .u ernului nr.((81+++, aprobata prin 3egea nr.'282000 cu modificarile ulterioare5. /andatarul a prezenta urmatoarele documentele: actul de identitate - titular permis de conducere 1copie2" permisul de conducere a carui presc#imbare se solicita in original, dupa caz" declaratie-tip de pierdere8furt8deteriorare - dupa caz - completata de titular" contra aloare permis de conducere - (* lei" documentul care atesta sc#imbarea numelui 1certificat de casatorie, #otar$re de di ort, etc.2 - dupa caz" fisa detinatorului permisului de conducere. 6rebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagra in spatiul special destinat, in fata unui functionar diplomatic" actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, %R&cm8&R' cm, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, in spatiul special destinat acesteia, fiind izate de misiunea diplomatica" declaratia pe propria raspundere a titularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru presc#imbare" Atentie : cetatenii rom$ni cu domiciliul in strainatate, or completa o declaratie tip pe proprie raspundere din care sa rezulte unde au domiciliul sau resedinta in ,ucuresti. DB:>/9?69 ?9:97A-9: cerere de presc#imbare a permisului din care sa rezulte explicit, pentru ce categorii 8subcategorii corespondente celor rom$nesti, se solicita presc#imbarea" permisul de conducere strain, original si copie, precum si traducerea legalizata in limba rom$na a acestuia 1nu se solicita traducerea legalizata in limba rom$na in cazul permiselor de conducere emise de autoritatile -epublicii /oldo a - care sunt editate in 65

limba rom$na2" documentul de identitate al solicitantului, original si copie, respecti : pasaportul si permisul de sedere temporara sau, dupa caz permisul de sedere permanenta, in -om$nia, in cazul cetatenilor straini" pasaportul, cartea de identitate pro izorie, buletinul sau cartea de identitate, in cazul cetatenilor rom$ni. fisa detinatorului de permis, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color %R& cm sau &R' cm, de data recenta semnata de solicitant cu pix de culoare neagra in spatiul special destinat" fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate inc#eiata cu concluzia Capt conducator auto5, cu precizarea categoriei 8 categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce auto e#icule, precum si a e entualelor restrictii medicale ce or fi mentionate in pemisul de conducere presc#imbat. Fisa are alabilitate un an de zile de la data eliberarii" certificat de cazier judiciar solicitat pentru moti ul presc#imbare permis de conducere. Din cuprinsul acestui document nu trebuie sa rezulte mentiuni referitoare la condamnare prin #otar$re judecatoreasca ramasa definiti a pentru infractiunile nominalizate in art. 2& alin.2 din B>. nr.1+'82002, pri ind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin 3egea nr.&+8200( si B>. nr.(%8200(, respecti : infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice" omor" lo ire ori atamare cauzatoare de moarte: atamare corporala gra a" furtul unui auto e#icul cu exceptia cazurilor c$nd a inter enit una din situatiile pre azute la art.11( alin.1, respecti : au trecut ( luni de la data expirarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de pri are de libertate ori la locul de munca" a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ram$nerii definiti e a #otar$rii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarii executar=i pedepsei sub supra eg#ere" a inter enit amnistia" interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de auto e#icule a expirat sau a fost re ocata" declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca permisul de conducere depus la presc#imbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda alt permis de conducere national rom$nesc ori strain ori un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati , precum si faptul ca nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce. contra aloarea permisului de conducere - (* lei 1:9:2 =/PB-6A?6: Pentru permisele de conducere eliberate de autoritatile -epublicii 3ibaneze si -epublicii =slamice PaDistan , pe l$nga documentele sus-mentionate este necesara si ade erinta care sa ateste autenticitatea si ec#i alarea categoriilor respecti ului permis de conducere, eliberata de Ambasada statului respecti in -om$nia Pentru presc#imbarea permiselor de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si a reprezentantilor organizatiilor economice culturale si ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in -om$nia, or fi presc#imbate, cu toate categoriile inscrise in acesta, indiferent de statul emitent prezent$nd pe l$nga documentele enumerate mai sus 1cu exceptia cazierului judiciar si a declaratiei notariale2 si documentul de identitate in original si copie, respecti pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de /inisterul Afacerilor 9xterne sau, dupa caz, pasaport de ser iciu si carte de identitate eliberate de /inisterul Afacerilor 9xterne. =ncep$nd cu data de 2%.01.200* a anuntam ca permisele de conducere straine se or presc#imba prin preluarea imaginii la g#iseu odata cu depunerea documentelor necesare. Persoanele care doresc sa-si presc#imbe permisele de conducere straine, si nu se pot prezenta personal la ser iciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor 1pe moti ul ca nu se afla in tara2, pot depune documentele prin 66

mandatar cu procura speciala. =n acest caz declaratia notariala si procura trebuie intocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale -om$niei din tara respecti a. A?9GA 1 - Brdinul /A= 1&*08200( 3=76A cuprinz$nd statele semnatare ale :on entiei asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi presc#imbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise -epublica Africa de 7ud -epublica Albania -epublica Armenia -epublica Austria -epublica Azerbaidjan >niunea ,a#amas 7tatul ,a#rain -epublica ,elarus -egatul ,elgiei -epublica ,osnia si <ertego ina -epublica Federati a a ,raziliei -epublica ,ulgaria -epublica :ote dS= oire -epublica :roatia -epublica :uba -egatul Danemarcei -epublica 9stonia -epublica /acedonia Federatia -usa -epublica Finlanda -epublica Franceza .eorgia -epublica Federala .ermania -epublica 9lena -epublica :ooperatista .uTana -epublica >ngara -epublica =slamica =ran 7tatul =srael -epublica =taliana -epublica Qaza#stan 7tatul QuUait -epublica 3etonia -epublica 3iberia -epublica 3ituania /arele Ducat de 3uxemburg -egatul /aroc Principatul /onaco 7tatul /ongoliei -epublica Federala ?igeria -egatul ?or egiei -epublica >zbeDistan -epublica =slamica PaDistan -epublica Filipinelor -epublica Polona -epublica :entrafricana 67

-epublica /oldo a -epublica :ongo -epublica :e#a 7erenisima -epublica 7an /arino -epublica 7enegal 7erbia -epublica 7eTc#elles -epublica 7lo aca -epublica 7lo enia -egatul 7uediei :onfederatia 9l etiana -epublica 6adjiDistan -epublica 6unisiana -epublica 6urDmenistan >craina -epublica Brientala a >ruguaTului -epublica HimbabUe A?9GA 2 3=76A cuprinz$nd statele care nu au semnat :on entia asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi presc#imbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise :anada -epublica :ipru -epublica :oreea -epublica Araba 9gipt -egatul <asemit al =ordaniei -epublica =rlanda -epublica =slanda Vaponia -epublica 3ibaneza -epublica /alta -egatul >nit al /arii ,ritanii -egatul 6arilor de Vos 1Blanda2 -epublica Portug#eza /untenegru -epublica Araba 7iriana -egatul 7paniei 7tatele >nite ale Americii -epublica 6urcia -epublica Populara :#ineza

Pierderea sau urtul permisului de conducere


in cazul expirarii, pierderii, furtului sau modificarii datelor pri ind detinatorul 1art. && din <otar$rea .u ernului nr.1%+18200(2 Acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere: actul de identitate 1original si copie 2" 68

- titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, !n cel mult &* de ore de la constatare si sa solicite publicarea !n /onitorul Bficial al -om$niei, Partea a ===-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere" - fisa detinatorului permisului de conducere, completata olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice" - permisul de conducere a carui presc#imbare se solicita in original, dupa caz" declaratie de pierdere8furt8deteriorare - dupa caz" - contra aloare permis de conducere - (* lei 1:9:2" - documentul care atesta sc#imbarea numelui 1certificat de casatorie, #otar$re de di ort, etc.2, original I copie" - fisa medicala-tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce auto e#icule sau tram aie, daca presc#imbarea se solicita dupa expirarea alabilitatii administrati e a permisului de conducere"

Atacarea procesului verbal de contraventie


Atacarea unui proces erbal prin care s-au stabilit amenzi rutiere se face la instanta de judecata. :ontestarea unei amenzi 1a unui proces erbal2 se face prin redactarea unui act de in estire a instantei 1plangere2.Plangerea se depune la sediul politiei in a carei raza teritoriala ati fost amendat. /ai exact, daca ati primit o amenda in =asi si sunteti din ,ucuresti, a trebui sa depuneti plangerea la sediul politiei rutiere din =asi. Plangerea se adreseaza judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost sa arsita fapta. 6rebuie sa alcatuiti un dosar si sa il depuneti in termen de 1' zile de la data intocmirii a procesului erbal de contra entie. Dosarul trebuie sa contina cate doua exemplare din urmatoarele acte: - copie xerox act de identitate - copie xerox proces- erbal de contra entie - plangerea impotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei - memoriu impotri a politistului, daca considerati ca s-a comis un abuz. Plangerea suspenda executarea, cat timp se judeca nu exista nici un titlu care sa a oblige sa platiti amenda. 3egea spune ca trebuie sa ac#itati amenda si cand i se face dreptate cereti banii inapoi la administratia financiara. Acest lucru este alabil numai daca ati semnat procesul erbal, altfel, daca nu ati semnat procesul erbal de contra entie, nu trebuie sa platiti amenda pana nu se a solutiona cazul.

/capa de radar0
Va prezentam cateva s aturi care pot i puse in aplicare atunci cand aveti dubii in privinta radarului" 1aca sunteti trasi pe dreapta pe motiv ca ati depasit viteza le2ala, ar i bine sa stiti cum va puteti apara" 1. =n momentul in care politistul a opreste pentru depasirea itezei, la cererea d s., el 6-9,>=9 sa aiba asupra lui si sa a prezinte: certificatul
69

de omologare a aparatului radar de catre ,iroul -oman de /etrologie 3egala, buletinul de erificare metrologica in termen de alabilitate respecti 12 luni de la data efectuarii erificarii si autorizatia de operator radar pentru cel care a inc#eie procesul- erbal. 3ipsa oricaruia din aceste documente trebuie pre azuta de d s. la rubrica Calte mentiuni5 si este caz de nulitate absoluta a procesului- erbal. 2. Politistii nu au oie sa mearga cu radarul mobil oprit si sa-l porneasca atunci cand d s. sunteti foarte aproape de el. Aparatul radar, conform normelor metrologice, are o functie de autotestare care se face automat la fiecare pornire a aparatului. :at timp in partea stanga jos a fotografiei apare litera C65 aparatul radar nu si-a terminat autotestarea si conform normelor masuratorile nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislatiei rutiere 1mai apare si o dunga alba care este exact peste ultima cifra din iteza pre azuta pe mijlocul fotografiei2. De asemenea, tot conform normelor metrologice, politistii nu au oie sa foloseasca aparatul radar scos de pe suport deoarece nu se respecta ung#iul de incidenta si nici nu au oie sa foloseasca un para an pe care sa-l ridice la apropierea auto e#iculului. %. Aparatul radar de tip stationar nu poate fi amplasat in apropierea unei surse puternice de radiatii electromagnetice, adica un stalp de radio, tele iziune, telefonie mobila sau, cel mai des, o instalatie electrica de inalta tensiune. ?ormele pentru proiectarea si amplasarea unei locuinte pre ad pentru e itarea poluarii electromagnetice amplasarea locuintei la cel putin 200m de o retea electrica de inalta tensiune. Deci, aparatul radar trebuie sa fie cel putin la 200 m de instalatia electrica de inalta tensiune, in afara campului electromagnetic. Aparatul radar stationar are lungimea fasciculului de &00-'00m. Daca acest fascicul este indreptat spre instalatia electrica de inalta tensiune in timpul masurarii ceea ce se poate determina foarte usor din fotografie, atunci distanta la care trebuie sa fie amplasat aparatul radar stationar creste pana la &00-'00m functie de ung#i. &. Daca in fotografiile depuse in instanta drept probe de catre Politie apar mai multe auto e#icule simultan, erificati in toate fotografiile distanta dintre d s. si celelalte auto e#icule. Daca aceasta ariaza de la prima fotografie la a doua, atunci nu d s. a eati neaparat iteza cea mare din toate si este clar ca se incalca normele metrologice care pre ad ca masuratorile nu pot constitui probe daca circula simultan mai multe auto e#icule si nu se poate determina :3A- auto e#iculul izat. '. Brdonanta 282001 pri ind regimul juridic al contra entiilor pre ede ca agentul care constata contra entia se numeste agent constatator. Agentul constatator este si cel care aplica sanctiunea, altfel procesulerbal este lo it de nulitate absoluta. Deci, daca un agent constata
70

contra entia, dar procesu- erbal este intocmit de un alt agent 1situatia in care se transmite iteza prin statie2, procesul- erbal este nul, nu are nici o aloare si in urma contestatiei d s. instanta il a anula, a anula si amenda si punctele. (. Brdonanta 282001 pri ind regimul juridic al contra entiilor pre ede ca agentul constatator are obligatia sa aduca la cunostinta contra enientului ca are dreptul de a a ea sau nu obiectiuni pe care sa le inscrie la rubrica Calte mentiuni5 sub sanctiunea nulitatii procesuluierbal. Deci, daca la rubrica Calte mentiuni5 nu este completat nimic, atunci procesul- erbal este nul de drept si instanta il a anula si a anula si amenda si punctele. ). :amerele digitale amplasate pe drumuri nu sunt omologate de ,iroul -oman de /etrologie 3egala 1,-/32 si nu pot fi folosite pentru determinarea itezei legale, ci doar pentru probarea unei depasiri neregulamentare, trecerea pe rosu la semafor si altele de acest gen. 7istemul omologat de ,-/3 este principiul buclei inducti e: in asfalt sunt amplasati doi senzori electromagnetici la o distanta de ' metri unul de celalalt. 3a trecerea prin dreptul primului senzor acesta imprima auto e#iculului o amprenta magnetica unica. 3a trecerea prin dreptul celui de-al doilea senzor acesta calculeaza iteza si daca este mai mare decat cea legala, trimite comanda catre camera digitala care face fotografia din spate. :amerele care sunt pre azute cu bucla inducti a sunt doar ( din cele &+ amplasate pana in prezent si ele se afla pe D?1 la: ,alotesti, :iolpani, Puc#enii /ari, ,arcanesti, :omarnic, 7inaia. :amerele digitale din orase niciuna nu are bucla inducti a. 7e obser a foarte usor care camere au si bucle inducti e prin faptul ca, pe fiecare sens, in dreptul camerelor respecti e lipite de asfalt, in exteriorul asfaltului, sunt doua portiuni de beton de circa %0cm81'cm, la circa 'm una de cealalta, in care sunt incastrati senzorii. Data iitoare eti fi mai pregatiti pentru momentul confruntarii cu agentii de la circulatie. 7uccesA

Modele de procese verbale


-B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93B- 9xemplar nr.1 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P-B:97-;9-,A3 7eria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK nc#eiat astazi: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din 71

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK constat ca: 1grad profesional, nume, prenume2 1unitatea2 Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, :?PLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKL, act de ident.LKKKKKKKL,seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr.LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,cu sediul !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKK, :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, reprezentata de dl.8dna. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL act de ident. LKKKKKL seria LKKLKKL nr.LKKLKKL KKLKKLKKLKKL cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKK bl.KKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a sa $rsit urmatoarele: Fapta sa $rsita este pre azuta de: art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKart. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKart. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK 7tabilesc: a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, lei" b2 LKKKLM P>?:69-A/9?DA, !n aloare de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKLM P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din KKKKKKKKKK. f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. :ontra enientul ac#ita pe loc, cu c#itanta nr.KKKKKKKKKKKKKK sau poate ac#ita !n cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului- erbal de constatare a contra entiei, jumatate din minimul amenzii pre azute de lege, adica suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK lei. :ontra enientul LKKL refuza 8 LKKL nu poate 8 sa semneze procesul- erbal. /artor asistent.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKL KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . 1nume si prenume2 Alte mentiuni KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;e#icul nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKasigurat cu polita nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL alabila p$na la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL. :ontra enientul poate face pl$ngere !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei !n termen de 1' zile de la data !nm$narii8 comunicarii, care se depune la 7er iciul politiei rutiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK .

72

Agent constatator /artor asistent :ontra enient Am luat la cunostinta M se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 34/5II45ARE 1E P6A5A Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKL act de ident.LKKKKKKL seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, cu domiciliul8resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKbl.KKKKKsc.KKKKap.KKKKsector8judet KKKKKKKK Persoana juridica KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, cu sediul !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL :onform procesului erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKK nr. KKKKKKKKKK , !nc#eiat la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL s-a stabilit drept amenda suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKK lei, pe care a trebui sa o ac#itati la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK , la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze eniturile bugetelor locale sau la g#iseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a -om$niei. :#itanta si copia procesului- erbal se transmit !n termen de 1' zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator. Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice !n cadrul .#iseului irtual de plati, caz !n care nu a eti obligatia de a face do ada platii unitatii din care face parte agentul constatator. n caz de neplata a obligatiilor se a trece la executarea silita. - erso :atre KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n temeiul art. KKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK trimitem alaturat procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKK, !nc#eiat pe numele dlui8dnei8pers. juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK , !n ederea executarii silite. 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -ecomandat nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3oc pentru francare 7tampila cu data prezentarii 7tampila cu data primirii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?B6A =. :onform pre ederilor art.11* alin.112 din B.>... nr.1+'82002 pri ind circulatia pe drumurile publice, republicata, contra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a procesului erbal !n termen de 1' zile la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Pl$ngerea, semnata si datata, se depune !n 2 exemplare, !nsotita de: - copia procesului- erbal de constatare a contra entiei" - copia actului de identitate" 73

- copia do ezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare, a placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare a e#iculului sau, dupa caz, a autorizatiei de reparatii" - copii ale oricaror alte acte sau documente !n sustinerea pl$ngerii. :onform dispozitiilor art.11* alin.122 din B.>... nr.1+'82002, republicata, pl$ngerea suspenda executarea. Pentru prelungirea8acordarea dreptului de circulatie trebuie sa a prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita contra entia !n ederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe do ada, ca a eti dreptul de a conduce auto e#icule sau tram aie pentru o perioada de %0 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost sa $rsita contra entia, din %0 !n %0 de zile, !n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este !n curs de solutionare, p$na la ram$nerea definiti a a #otar$rii judecatoresti. ==. Prin urmatoarele abre ieri se !ntelege: - act de ident. - :.=. 1carte de identitate2, ,.=. 1buletin de identitate2, Pasp. 1pasaport2, :.=.P. 1cartea de identitate pro izorie2" - :?P - codul numeric personal" - :>= - codul unic de !nregistrare al persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93B- 9xemplar nr.2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P-B:97-;9-,A3 7eria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK nc#eiat astazi: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL !n localitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK constat ca: 1grad profesional, nume, prenume2 1unitatea2 Dl.8Dna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, :?PLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKL, act de ident.LKKKKKKKL,seria LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL nr.LKKLKKLKKLKKLKKLKKL, data emiterii LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, emitent KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,cu sediul !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKK bl.KKKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKK, :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL, reprezentata de dl.8dna. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL act de ident. LKKKKKL seria LKKLKKL nr.LKKLKKL KKLKKLKKLKKL cu domiciliul8 resedinta !n KKKKKKKKKKKKKKKKKKK str.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKK bl.KKKKK sc.KKKKKK ap.KKKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a sa $rsit urmatoarele: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Fapta sa $rsita este pre azuta de: art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK 74

si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKK si sanctionata de art. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK din 7tabilesc: a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, lei" b2 LKKKLM P>?:69-A/9?DA, !n aloare de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKLM P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. :ontra enientul ac#ita pe loc, cu c#itanta nr.KKKKKKKKKKKKKK sau poate ac#ita !n cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului- erbal de constatare a contra entiei, jumatate din minimul amenzii pre azute de lege, adica suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK lei. :ontra enientul LKKL refuza 8 LKKL nu poate 8 sa semneze procesul- erbal. /artor asistent.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKL KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . 1nume si prenume2 Alte mentiuni KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;e#icul nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKasigurat cu polita nr. LKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL alabila p$na la LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL. :ontra enientul poate face pl$ngere !mpotri a procesului- erbal de constatare a contra entiei !n termen de 1' zile de la data !nm$narii8 comunicarii, care se depune la 7er iciul politiei rutiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . Agent constatator /artor asistent :ontra enient Am luat la cunostinta M2 se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DB;ADA 7ubsemnatul1a2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK am primit procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKK si !nstiintarea de plataMM . Agent constatator :ontra enient KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKK 7ubsemnatul1a2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK agent procedural la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK m-am deplasat !n ziua de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL la adresa dinKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr.KKKKKK , bl.KKKKK , sc. KKKKK , ap. KKKKK , la domiciliul8resedinta8sediul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, pentru a-i !nm$na procesul erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKK si !nstiintarea de 75

plata. :el !n cauza LKKL a refuzat sa le primeasca 8 LKKL nu a fost gasit , moti pentru care comunicarea s-a realizat prin afisare la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK . 1se !nscrie: 4domiciliu585resedinta585sediu52 Agent procedural /artor KKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKK MM2 se completeaza c$nd contra enientul este de fata la !nc#eierea procesului- erbal sau !i poate fi !nm$nat direct. - erso :atre, Dl.8dna.8pers. juridicaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -ecomandat nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3oc pentru francare 7tampila cu data prezentarii 7tampila cu data primirii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?B6A =. :onform pre ederilor art.11* alin.112 din B.>... nr.1+'82002 pri ind circulatia pe drumurile publice, republicata, contra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a procesului erbal !n termen de 1' zile la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Pl$ngerea, semnata si datata, se depune !n 2 exemplare, !nsotita de: - copia procesului- erbal de constatare a contra entiei" - copia actului de identitate" - copia do ezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de !nmatriculare sau de !nregistrare, a placutelor cu numarul de !nmatriculare sau de !nregistrare a e#iculului sau, dupa caz, a autorizatiei de reparatii" - copii ale oricaror alte acte sau documente !n sustinerea pl$ngerii. :onform dispozitiilor art.11* alin.122 din B.>... nr.1+'82002, republicata, pl$ngerea suspenda executarea. Pentru prelungirea8acordarea dreptului de circulatie trebuie sa a prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost sa $rsita contra entia !n ederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe do ada, ca a eti dreptul de a conduce auto e#icule sau tram aie pentru o perioada de %0 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost sa $rsita contra entia, din %0 !n %0 de zile, !n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este !n curs de solutionare, p$na la ram$nerea definiti a a #otar$rii judecatoresti. ==. Prin urmatoarele abre ieri se !ntelege: - act de ident. - :.=. 1carte de identitate2, ,.=. 1buletin de identitate2, Pasp. 1pasaport2, :.=.P. 1cartea de identitate pro izorie2" - :?P - codul numeric personal" - :>= - codul unic de !nregistrare al persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Anexa nr.1, -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93B76

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DB;ADA 7eria KKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 9liberata la: ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL Dlui.8Dnei. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL i-a1u2 fost retinut1e2 la data de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL ora. LKKLKKL urmatoarele: permisul de conducere 1sub2categoriile KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK certificatul de !nmatriculare 1!nregistrare2 nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKal e#iculului 1marca2 KKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK apartin$ndKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK placutele cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK atestat profesional seria KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK do ada seria KKKKKKKKKKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din data de LKKLKKLLKKL KKLLKKLKKLKKLKKL. pentru 1moti e si locul2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Prezenta s-a eliberat, !n baza procesului- erbal seria KKKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKdin LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL - N cu drept de circulatie KKKKKK zile, !ncep$nd cu data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL. - N fara drept de circulatie Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume si stampila unitatii2 - erso Prezenta do ada se prelungeste !n conditiile B.>... nr.1+'82002, republicata : 1. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 2. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 %. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 &. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 '. de la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL p$na la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL 79F>3 79-;=:=>3>= PB3=6=9= ->6=9-9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii2 Anexa nr.1: 77

-B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A758RI9A5IE 1E REPARA5II 7eria KKKKKKKKKK nr.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7e elibereaza prezenta pentru e#iculul marca KKKKKKKKKKKKKKKK culoarea KKKKKKKKKKKKKKKKK cu nr. !nmatriculare8 !nregistrare KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK detinator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :?P LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKLKKLKKLKKL sau :>= LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL . Auto1 e#iculul2 a fost implicat !n accidentul de circulatie din data LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL ora. LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Auto1 e#iculul2 poate intra !n reparatii cu urmatoarele a arii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Prezenta s-a eliberat la data de LKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKLKKL accidentul fiind !nregistrat la KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 1unitatea de politie2 Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume si prenume2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?r. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK din KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :B/>?=:A-9 Dlui8Dnei8Persoanei juridice KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK n conformitate cu art. %+ din B.>... nr.1+'82002, republicata, a solicitam ca, !n termen de ' zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati datele de identificare a persoanei careia i-ati !ncredintat e#iculul cu numarul de !nmatriculare8!nregistrare KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost !nregistrat cu ajutorul mijloacelor te#nice certificate la data LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL locul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK sa $rsind urmatoarele : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;a facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contra entie, fapta pre azuta si sanctionata: de art. 102 alin.112 pct.1& din B.>... nr.1+'82002, republicata, cu + - 20 puncte-amenda 1pentru persoane fizice2. de art. 10' alin.112 pct.10 din B.>... nr.1+'82002, republicata, cu 21 - 100 puncte-amenda 1pentru persoane juridice2. Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume si prenume2 Anexa nr. 1 D -B/J?=A 78

/=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P-B:97-;9-,A3 7eriaOO nr. OOO. nc#eiat astazi: ziuaO.. luna O.. anul OOO ora OO !n localitatea OOOOOOOOOOOO. Agent constatator OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.. constat ca : 1grad profesional, nume, prenume2 Dl8D-na OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. :?P 8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 act de iden. OOOOOOO.. seria OO nr. OOO cu domiciliul8resedinta !n localitatea8tara OO 1,=,:=,PA7P,:=P2 OOOOOOOOOOOOOOOOO.,strOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO..nrO.. bl. OO.. sc. OO. apt. OO. sector8judet . OOOOOOOOOOOOOOOOOO. n ziuaOOlunaOO.anulOOO..oraOOO.locul OOOOOOOOOOOOOOOO.. A fost depistat conduc$nd auto e#iculul cu nr.!nmatriculare1!nregistrare2 OOOOOOO Descrierea faptei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . fiind !nregistrat cuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .. nregistrarea se pastreaza la sediul unitatii ( luni de la data constatarii contra entiei Fapta sa $rsita este pre azuta de artOOOOOOOOOOdin OOOOOO..si sanctionata de artOOOOOOO dinOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.. 7tabilesc: A;9-6=7/9?68O.P>?:69-A/9?DA !n aloare deOOOOOOO.lei OO..P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, conform art OO.. din OOOOOOOOOOOOOOO. 7anctiunea contra entionala complementara aplicataOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :ontra enientul poate ac#ita jumatate din minimul amenzii, respecti OOOOOO..lei !n 2 zile lucratoare de la primirea prezentului proces- erbal 1conf.stampila postei2 :ontra enientul poate depune pl$ngere !mpotri a procesului erbal !n termen de 1' zile de la primire, la sediul ser iciului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Agent constatator OOOOOOOOOOOO.. 1grad profesional, nume, prenume2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 34/5II45ARE 1E P6A5A Amenda se ac#ita la :9: - 7.A., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze eniturile bugetelor locale, la g#iseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a -om$niei dupa care c#itanta si copia procesului erbal or fi remise !n termen de 1' zile de la comunicare unitatii emitente. Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice !n cadrul .#iseului irtual de plati, caz !n care se elimina obligati itatea pentru platitor de a face do ada platii unitatii emitente. n situatia neplatii obligatiilor se a trece la executarea silita. A.9?6 :B?76A6A6B-OOOOOOOOOOOOOOO 1grad profesional, nume, prenume2

79

Anexa nr.19 -B/J?=A /=?=769->3 AD/=?=76-A6=9= 7= =?69-?93BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK AP-B, 7eful 7er iciului Politiei -utiere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3ocalitatea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ziua LKKLKKL luna LKKLKKL anul LKKLKKLKKLKKL ora LKKLKKL Art.KKKKKK din B.>... nr.1+'82002, republicata 3ocul constatarii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Propun suspendarea exercitarii dreptului de a conduce auto e#icule8tram aie pentru o perioada de KKKKKKKKKKKzile R A P 8 R 5 1E R E 5 I 4 E R E Azi, data de mai sus, am depistat pe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, a $nd domiciliul8resedinta8sediul !n localitateaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK str. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, nr. KKKKKK, bl. KKKKK sc. KKKK ap. KKKKK sector8judet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, care la data de LKKLKKLLKKLKKLLKKLKKL KKLKKL conduc$nd auto e#iculul cu numarul de !nmatriculare8!nregistrare LKKLKKLKKLKKLKKL KKLKKL nu a respectat dispozitiile art. KKKKKKKKKK din B.>... nr.1+'82002, republicata, prin aceea ca: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Pentru care am stabilit : a2 LKKKL A;9-6=7/9?68 LKKKL A/9?DA !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" b2 LKKKL P>?:69-A/9?DA, !n suma de KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKlei" c2 LKKKL P>?:69 D9 P9?A3=HA-9, d2:B?F=7:A-9A: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK e2 =/B,=3=HA-9A ;9<=:>3>3>= 1marca2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK nr. de !nmatric.8!nreg. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cf. art. KKKKKKKKK din KKKKKKKKKK. f2 -96=?9-9A LKKKL permisului de conducere8 LKKKL certificatului de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL placutelor cu numarul de !nmatriculare 1!nregistrare28 LKKKL atestatului profesional. sanctiuni aplicate prin procesul- erbal de constatare a contra entiei seria KKKKKK nr. KKKKKKKKKKKKKKKKK Agent constatator KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1grad profesional, nume, prenume2

4orme metrolo2ie le2ala-4M6 ,+'-,:


A la cum unctioneaza cinemometrele !aparatele de masurat viteza autovehiculelor.
Puntul #; Cerinte privind utilizarea cinemometrelor" P &.1 :inemometrele trebuie !ntretinute, transportate, instalate si utilizate !n stricta conformitate cu pre ederile manualului de utilizare aprobat. Bperatorii au obligatia de a se asigura !n legatura cu corecta instalare si functionare a cinemometrelor si de a nu le utiliza daca exista dubii !n ceea ce pri este corectitudinea efectuarii masurarilor. &.2 /asurarile si !nregistrarile care constituie probe pentru aplicarea pre ederilor legislatiei rutiere !n igoare, trebuie sa fie efectuate numai de catre operatori calificati. =nstruirea 80

operatorilor se a efectua !n conformitate cu reglementarile specifice !n igoare, elaborate de institutia abilitata sa detina si sa utilizeze cinemometrele. &.% :inemometrele or putea fi utilizate legal numai daca au fost erificate metrologic, au fost marcate si sigilate !n conformitate cu pre ederile prezentei norme si sunt !nsotite de buletine de erificare metrologica !n termen de alabilitate. &.& /asurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislatiei rutiere daca nu sunt respectate cerintele &.1O&.% din prezenta norma, precum si !n urma-toarele cazuri: - daca masurarile au fost efectuate !n conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna" - daca cinemometrul este destinat numai utilizarii !n regim stationar, iar masurarile au fost efectuate cu cinemometrul !n miscare" - daca, !n momentul masurarii, !n raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe auto e#icule, iar auto e#iculul izat nu poate fi pus clar !n e identa. P extras din ?/3 021-0'

Inmatricularea permanenta sau Inmatricularea temporara


1art.) din Brdinul /.A.=. nr.1'018200(2 DB:>/9?69 ?9:97A-9 : a2 cererea solicitantului. =n cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane ce poate folosi e#iculul in irtutea unui drept legal - altul decat dreptul de proprietate, proprietarul a mentiona explicit solicitarea in cerere, indicand si datele acestei persoane 1pe a doua fisa de inmatriculare2" b2 fisa de inmatriculare a e#iculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale completata cu datele proprietarului si a and iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. =n cazul inscrierii pe certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se a depune si o a doua fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. =n cazul inmatricularii temporare pentru export, nu este necesara iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. ;iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale de pe fisa de inmatriculare se poate inlocui prin prezentarea :ertificatului de atestare fiscala " c2 cartea de identitate a e#iculului, eliberara de -.A.-. , in original si in copie xerox" d2 documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra auto e#iculului sau remorcii, in original si in copie xerox" e2 actul de identitate al solicitantului, in original si in copie xerox. =n situatia persoanelor juridice se or prezenta alaturi actul de identitate al delegatului si copia documentului ce atesta dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul" f2 do ada efectuarii inspectiei te#nice periodice, aflata in termenul de alabilitate al acesteia, cu exceptia auto e#iculelor si remorcilor noi" g2 copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere ci ila pentru prejudicii produse tertilor prin accident de circulatie, aflata in termenul de alabilitate al acesteia" #2 do ada efectuarii formalitatilor amale de import definiti sau temporar, in original sau copie legalizata a acesteia, doar pentru inmatricularea temporara, in cazul auto e#iculelor si remorcilor dobandite din strainatate 1din afara comunitatii europene2, in cazurile pre azute de lege," i2 do ada platii taxei de inmatriculare, stabilita potri it legii 1 ezi si sectiunea 6axe2" j2 do ada platii taxei de poluare pentru autoturisme si auto e#icule, stabilita potri it legii 1 ezi si sectiunea 6axe2" D2 do ada platii contra alorii certificatului de inmatriculare 1 ezi si sectiunea 6axe2"

81

l2 do ada platii contra alorii placutelor cu numarul de inmatriculare 1 ezi si sectiunea 6axe2" m2 certificatul de autenticitate al e#iculului eliberat de -.A.-., cu exceptia e#iculelor noi, a auto e#iculelor destinate competitiilor sporti e si a e#iculelor istorice" n2 procura speciala, dupa caz. Documentele originale pre azute la lit. d2 si e2 se restituie pe loc, dupa certificarea copiilor acestora. :artea de identitate a e#iculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare a e#iculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare. =n cazul e#iculului de pro enienta straina care a fost anterior inmatriculat in alt stat si care se inmatriculeaza pentru prima data in -omania, solicitantul trebuie sa prezinte, pe langa documentele sus-mentionate si toate documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original, precum si placutele cu numarul de inmatriculare. Acestea se retin si se ar#i eaza la 7er iciul =nmatriculari, fiind posibila emiterea, la cerere, a unei do ezi de retinere pentru a ser i in fata autoritatii straine la radiere. Persoana juridica solicitanta a inmatricularii trebuie sa depuna la ser iciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor competent, pe langa documentele sus-mentionate si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie. Documentele se elibereaza: pentru persoane fizice 1personal sau prin imputernicit prin procura notariala2, in baza documentului de identitate" pentru persoane juridice - delegatie I act de identitate delegat.

5ranscrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul


1art.* din Brdinul /A= nr.1'018200(2 DB:>/9?69 ?9:97A-9: a2 fisa de inmatriculare a e#iculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale completata cu datele proprietarului si a $nd iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. =n cazul inscrierii pe certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se a depune si o a doua fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. =n cazul inmatricularii temporare pentru export, nu este necesara iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. ;iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale de pe fisa de inmatriculare se poate inlocui prin prezentarea :ertificatului de atestare fiscala " b2 cartea de identitate a e#iculului, eliberara de -.A.-. , in original si in copie xerox" c2 documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra auto e#iculului sau remorcii, in original si in copie xerox" d2 actul de identitate al solicitantului, in original si in copie xerox. =n situatia persoanelor juridice se or prezenta alaturi actul de identitate al delegatului si copia documentului ce atesta dob$ndirea personalitatii juridice, denumirea si sediul" e2 do ada efectuarii inspectiei te#nice periodice, aflata in termenul de alabilitate al acesteia, cu exceptia auto e#iculelor si remorcilor noi" f2 copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere ci ila pentru prejudicii produse tertilor prin accident de circulatie, aflata in termenul de alabilitate al acesteia, inc#eiata pe numele noului proprietar" g2 certificatul de inmatriculare al fostului proprietar, in care acesta a inscris 1pe erso :=, in rubrica speciala2 transmiterea dreptului de proprietate"

82

#2 placutele cu numarul de inmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet dec$t al fostului proprietar" i2 do ada platii taxei de inmatriculare, stabilita potri it legii 1 ezi si sectiunea 6axe2" j2 do ada platii contra alorii certificatului de inmatriculare 1 ezi si sectiunea 6axe2" D2 do ada platii contra alorii placutelor cu numarul de inmatriculare 1 ezi si sectiunea 6axe2 cu exceptia cazului in care acestea se pastreaza pe e#icul de la ec#iul proprietar" l2 certificatul de autenticitate al e#iculului, cu exceptia auto e#iculelor destinate competitiilor sporti e si a e#iculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementarile in igoare" m2 procura speciala, dupa caz. n2 cererea noului proprietar. =n cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi e#iculul in irtutea unui drept legal, altul dec$t cel de proprietate, proprietarul a mentiona solicitarea explicita in cerere Documentele originale pre azute lit. d2 si e2 se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. :artea de identitate a e#iculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare al e#iculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare. :ertificatul de autenticitaate pre azut la litera Cl5, nu se mai solicita in urmatoarele cazuri: la terminarea contractului de leasing, atunci c$nd emiterea unui nou certificat se efectueaza pe numele utilizatorului, respecti persoana care este deja inscrisa in ec#iul certificat" la preluarea contractului de leasing de catre alt utilizator" in cazul solicitarii emiterii unui certificat de inmatriculare pe numele unei persoane fizice din aceeasi familie cu a titularului anterior 1familia are un patrimoniu comun2, precum si in cazul mostenirilor" in cazul in care cerficatul de inmatriculare se emite ca urmare a comasarii, di izarii, reorganizarii sau fuzionarii a doua sau mai multe persoane juridice. Persoana juridica solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui e#icul trebuie sa depuna la ser iciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor competent, pe l$nga documentele sus-mentionate si acte care sa ateste dob$ndirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie. Documentele se elibereaza: pentru persoane fizice 1personal sau prin imputernicit prin procura notariala2, in baza documentului de identitate" pentru persoane juridice - delegatie I act de identitate delegat.

1uplicat al certi icatului de inmatriculare


- in cazul pierderii* urtului*deteriorarii !art"'( din 8rdinul MAI nr"':,'*+,,-. DB:>/9?69 ?9:97A-9: a2 cererea solicitantului" b2 cartea de identitate a e#iculului 1original si copie2" c2 certificatul de inmatriculare deteriorat, dupa caz" d2 do ada platii contra alorii certificatului de inmatriculare - %) lei 1 ezi si sectiunea 6axe2" e2 actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. =n cazul persoanelor juridice, pe l$nga documentele sus-mentionate se solicita si copia certificatului de inregistrare a societatii, delegatia si actul de identitate delegat. Documentul original pre azut lit. e2 se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copia. :artea de identitate a e#iculului se restituie odata cu predarea duplicatului certificatului de inmatriculare al e#iculului. 83

Documentele se elibereaza pentru: persoane fizice 1personal sau prin imputernicit prin procura notariala2, in baza documentului de identitate" persoane juridice - delegatie I act de identitate delegat.

Eliberarea unui nou certi icat de inmatriculare


- ca urmare a modi icarii unor date inscrise in acesta !art"'# din 8rdinul MAI nr"':,'*+,,-. DB:>/9?69 ?9:97A-9 : a2 cererea solicitantului" b2 cartea de identitate a e#iculului, cu modificarile te#nice operate de -egia Autonoma C-egistrul Auto -om$n5 1original si copie2 -daca modificarile se refera la e#icul" c2 fisa de inmatriculare a e#iculului, izata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale numai in cazul modificarilor ce se refera la sc#imbarea: domiciliului titularului, a resedintei cetatenilor straini, a sediului in cadrul aceluiasi judet, sc#imbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrica diferita" d2 ec#iul certificat de inmatriculare - original" e2 do ada platii contra alorii certificatului de inmatriculare - %) lei" f2 actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. Documentul original pre azut lit. f2 se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. :artea de identitate a e#iculului se restituie odata cu predarea noului certificat de inmatriculare a e#iculului. =n cazul solicitarii atribuirii unui alt numar de inmatriculare, se or depune in plus fata de documentele sus-mentionate, placutele cu ec#iul numar de inmatriculare, do ada de plata a contra alorii celor noi si, dupa caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare. =n cazul in care proprietarul e#iculului intentioneaza transferarea dreptului de proprietate a e#iculului si opteaza pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt numar de inmatriculare cu depunerea documentelor susmentionate, daca cererea pentru pastrarea combinatiei si cererea pri ind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la ser iciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor competent sa inmatriculeze e#iculul. Proprietarul ce solicita pastrarea combinatiei de numar de inmatriculare asigura si pastrarea fizica a placutelor cu numarul de inmatriculare. Documentele se elibereaza pentru: persoane fizice 1personal sau prin imputernicit prin procura notariala2, in baza documentului de identitate" persoane juridice - delegatie I act de identitate delegat.

Autorizatia de circulatie provizorie


!art"': din 8rdinul MAI nr"':,'*+,,-. P$na la inmatriculare, ser iciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor competente -autorizeaza pro izoriu circulatia auto e#iculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada ce nu a depasi %0 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere ci ila pentru prejudicii produse prin accidente de auto e#icule. DB:>/9?69 ?9:97A-9: a2 cererea solicitantului" 84

b2 do ada inc#eierii unei asigurari obligatorii de raspundere ci ila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de auto e#icule, in termenul de alabilitate a acesteia, pe numele solicitantului" c2 do ada platii taxei de autorizare pro izorie a circulatiei - ) lei 1 ezi si sectiunea 6axe2" d2 copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra e#iculului" e2 actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, sau, in cazul persoanei juridice, documentele care sa ateste dob$ndirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie" f2 do ada platii contra alorii placutelor cu numar pro izorie 1 aloarea difera in functie de tipul placutelor2" g2 do ada platii contra alorii autorizatiei de circulatie pro izorie - 1% lei 1 ezi si sectiunea 6axe2"" #2 copia declaratiei amale pentru e#iculele de pro enienta straina la care se solicita inmatricularea in -om$nia, cu exceptia primei autorizari. ;e#iculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie pro izorie - i se pot atribui succesi , in aceleasi conditii, mai multe autorizatii pro izorii care nu pot cumula mai mult de +0 de zile, cu conditia ac#itarii tuturor taxelor si tarifelor legale necesare inmatricularii, inainte de eliberarea urmatoarei autorizatii 1taxa de poluare pentru auto e#icule, contra aloare certificat de inmatriculare, taxa de inmatriculare2. Autorizatia de circulatie pro izorie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul -om$niei. Autorizatia de circulatie pro izorie si placile aferente se elibereaza pe loc la g#iseu. A>6B-=HA-9A P-B;=HB-=9 de societatile abilitate sa comercializeze e#icule noi sau societatile de leasing. 1art.1) din Brdinul /A= nr.1'018200(2 Autorizatiile de circulatie pro izorie pot fi eliberate in alb societatilor abilitate sa comercializeze e#icule noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea e#iculelor si au un olum mediu de $nzari de cel putin ' e#icule intrun inter al de o luna. 9liberarea autorizatiilor de circulatie pro izorie - se efectueaza in baza urmatoarelor documente: a2 cererea solicitantului" b2 copii de pe facturile fiscale de $nzare si jurnalul de $nzari al societatii din care sa rezulte ca aceasta a comercializat un numar de e#icule care sa justifice acordarea autorizatiilor de circulatie pro izorie" c2 do ada platii taxei de autorizare pro izorie a circulatiei" d2 documentele care sa ateste dob$ndirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, 1in copie certificata conform cu originalul2" e2 do ada platii contra alorii placutelor cu numar pro izoriu" f2 do ada platii contra alorii autorizatiei de circulatie pro izorie. Documentele sus-mentionate se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie pro izorie. Persoanele juridice or completa ulterior autorizatiile pe numele propriu sau al clientilor, numai pentru e#iculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizatie a fi insotita de asigurarea obligatorie de raspundere ci ila pentru prejudicii produse prin accidente de auto e#icule. ?u se poate emite dec$t o singura autorizare pro izorie. =n cazul in care detinatorul solicita o a doua autorizare succesi a, el a fi indrumat spre 7er iciul =nmatriculari A>6B-=HA-9A P9?6-> P-B,9 A A>6B;9<=:>393B- 7= -9/B-:=3B1art.1+ si 20 din Brdinul /A= nr.1'018200(2

85

7er iciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a e#iculelor competent autorizeaza pentru probe auto e#iculele si remorcile care: a2 efectueaza probe in ederea omologarii, precum si autosasiuri care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de acti itate fabricarea, asamblarea, carosarea ori incercarea auto e#iculelor sau a remorcilor" b2 se comercializeaza, in ederea efectuarii probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea e#iculelor si au un olum mediu de $nzari de cel putin 10 e#icule pe luna in ultimele ( luni. Autorizatia de circulatie pentru probe este alabila un an de la data eliberarii. Autorizatia de circulatie pentru probe este alabila doar pe teritoriul -om$niei, pentru cazul pre azut la lit. a2, si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului ,ucuresti, in raza caruia societatea isi are sediul, pentru cazul pre azut la lit. b2. Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de inmatriculare, fiind insotit de o anexa completata de titularul autorizarii, care cuprinde elementele de identificare a e#iculului. Autorizatia de circulatie pentru probe se elibereaza in baza urmatoarelor documente: a2 cererea solicitantului" b2 documentele care sa ateste dob$ndirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie" c2 copii de pe actul constituti al societatii din care sa rezulte ca obiect de acti itate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea e#iculelor rutiere, precum si o ade erinta de la -egia Autonoma C-egistrul Auto -om$n5 din care sa rezulte ca societatea are e#icule in curs de omologare pentru circulatie, in cazul e#iculelor supuse incercarii in ederea omologarii" d2 copii de pe actul constituti al societatii din care sa rezulte ca obiect de acti itate comercializarea e#iculelor rutiere si copii de pe facturile fiscale de $nzare si jurnalul de $nzari al societatii, care sa ateste un olum mediu de $nzari de cel putin 10 e#icule pe luna, in ultimele ( luni, precum si copii de pe actele care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea e#iculelor supuse $nzarii, in cazul comerciantilor" e2 do ada asigurarii obligatorii de raspundere ci ila pentru prejudicii produse prin accidente de auto e#icule, in termenul de alabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitata" f2 do ada platii taxei de autorizare a circulatiei pentru probe" g2 do ada platii contra alorii placutelor cu numar pentru probe" #2 do ada platii contra alorii certificatului de inmatriculare.

Radierea din circulatie a vehiculelor


!art"+# si +: din 8rdinul MAI nr"':,'*+,,-. Cazurile in care proprietarii sunt obli2ati sa solicite radierea in termen de (, de zile, sunt; a2 e#icul dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate in ederea dezmembrarii" b2 scoaterea definiti a din -om$nia a e#iculului" c2 declararea furtului e#iculului" Proprietarii de e#icule inmatriculate pot solicita si radierea din circulatie la cerere, prezent$nd pe l$nga documentele sus-mentionate si do ada detinerii unui spatiu - in ederea depozitarii acestuia. Aceasta radiere nu permite si scoaterea din e identa fiscala. Documentele in baza carora se poate solicita radierea e#iculelor sunt urmatoarele : certificat de inmatriculare - original 1in cazul pierderii8furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare2 " 86

placute cu numar de inmatriculare 1in cazul pierderii8furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor cu numar de inmatriculare2 " cartea de identitate a e#iculului 1doar pentru e#iculele inmatriculate dupa 1 iulie 1++%2, fisa de inmatriculare cu iza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potri it legii, ori a certificatului de atestare fiscala, documente care atesta faptul ca a inter enit una dintre urmatoarele situatii 1dezmembrare, export, furt, depozitare in spatiu propriu2. document de identitate 1original si copie2" trei exemplare certificat de radiere completat. =n cazul e#iculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1++%, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele ec#i sau care au o ec#ime de fabricatie mai mare de %0 de ani, radierea se poate efectua in baza unei declaratii pe propria raspundere a titularului inmatricularii ori a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca e#iculul a fost dezmembrat sau retras definiti din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice. :ertificatul de radiere se elibereaza pe loc, la g#iseu.

<urnizarea unor noi placute de inmatriculare


placute cu numar de inmatriculare in locul celor deteriorate * pierdute * urate :omanda placutei8placilor se solicita la g#iseele 7er iciului Public :omunitar -egim Permise de :onducere si =nmatriculare a ;e#iculelor, prezent$nd urmatoarele documente: declaratie pri ind pierderea8furtul sau deteriorarea placutei8placilor" documentul de identitate 1original si copie2" certificatul de inmatriculare 1original si copie2" =n cazul persoanelor juridice, pe l$nga documentele sus-mentionate se solicita si delegatia precum si actul de identitate delegat. :ontra aloarea placilor difera in functie de tipul placutei si se ac#ita direct la g#isee: Placa tip A - 20 lei8buc. 1autoturisme2" Placa tip , - 2% lei8buc. 1alte categorii2" Placa tip : - 1) lei lei8buc. 1motociclete2" ?oile placute se elibereaza in termen de 2 ore de la depunerea comenzii, in baza prezentarii documentului de identitate - persoane fizice8delegatiei-persoane juridice si a c#itantei de plata a contra alorii placilor. De asemenea, placile deteriorate se prezinta la g#iseu in ederea distrugerii acestora. 93=,9-A-9 DB:>/9?69 : Documentele se elibereaza: pentru persoane fizice 1personal sau prin imputernicit prin procura notariala2, in baza documentului de identitate" pentru persoane juridice - delegatie I act de identitate delegat. F>-?=HA-9 D9 DA69 =n conformitate cu pre ederile art.2 din <otar$rea nr.2%%)8200& pri ind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din -egistrul ?ational de e identa a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului ,ucuresti de e identa a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si a 3egii nr.%&*8200' pri ind denominarea monedei nationale, pentru furnizarea datelor pri ind propria persoana 1ade erinte, copii documente ar#i a, etc.2 este necesara ac#itarea unei taxe de furnizare date - in aloare de 1 leu, pentru fiecare informatie8inregistrare solicitata. =nformatiile se solicita personal sau prin posta fiind insotite de copia documentului de identitate. 87

Cum inmatriculam?
7nde mer2em pentru completarea dosarului in cazul inmatricularii*transcrierii vehiculelor; 1. -egia Autonoma 4-egistrul Auto -om$n - in ederea omologarii8autentificarii e#iculului8=6P - dupa caz" 2. Autoritatea ?ationala a ;amilor - in cazul e#iculului importat din afara >niunii 9uropene. %. Bbtinerea tipizatelor si completarea acestora 1cerere, fisa de inmatriculare, contract de $nzare-cumparare2- in functie de operatia solicitata" &. Brganul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale 1D=632 - pentru aplicarea izei pe fisa de inmatriculare care atesta luarea in e identa a e#icului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport" '. Ac#itarea taxelor: Autoritatea fiscala competenta - 6rezorerie - taxa pe poluare pentru auto e#icule" :9: - taxa de inmatriculare, taxa certificat de inmatriculare, taxa autorizare pro izorie, taxa autorizatie de circulatie pro izorie" ,:- - taxa certificat de inmatriculare, taxa autorizatie de circulatie pro izorie. (. 7ocietate de Asigurari - in ederea inc#eierii asigurarii obligatorii de raspundere ci ila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie" ). Gerocopierea documentelor originale - unde este cazul" *. Depunerea dosarului la g#iseele institutiilor abilitate. !I4MA5RIC76ARI*5RA/CRIERI *RA1IERI * A758RI9A5II PR8VI98RII *PERMI/E 1E C8417CERE. =ucuresti, /os"Pipera nr"#), sector +

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere


!art"> din 8rdinul MAI nr" '#)>*+,,-. 1osarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente; '" cerere-tip" +" fisa de scolarizare care contine datele de stare ci ila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat Ia izul unitatii sanitare" (" certificatul de cazier judiciar, in termenul de alabilitate 1pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in -omania, acesta se elibereaza de =nspectoratul .eneral al Politiei -omane2" #. copia documentului de identitate" :" c#itanta de plata a taxei de examinare" -" copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii 1subcategorii2" >. copia #otar$rii judecatoresti de condamnare, ramasa definiti a, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere. ?" pentru cetatenii rom$ni cu domiciliul in strainatate - declaratie notariala autentificata din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum si documente din care sa rezulte resedinta in -om$nia. 88

Persoanele care solicita obtinerea unui nou permis de conducere se or prezenta cu dosarul complet la sediul ser iciului in ederea obtinerea izei necesare programarii la examen. Dosarul de examinare se depune personal, la sediul 7er iciului, din ,ucuresti, 7os.Pipera nr.&+, sector 2. 9GA/=?A-9A P9?6-> B,6=?9-9A P9-/=7>3>= D9 :B?D>:9-9 Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba $rsta de cel putin 1* ani, cu urmatoarele exceptii: cel putin 1( ani, pentru subcategoriile A1 si ,1" cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, DI9, 6b si 6 si subcategoriile D1 si D1I9" sa fie apta din punct de edere medical si psi#ologic pentru conducerea pe drumurile publice a auto e#iculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea" sa faca do ada pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea. sa faca do ada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a 7er iciului Public :omunitar -egim Permise de :onducere si =nmatriculare a ;e#iculelor ,ucuresti unde solicita sa fie examinata. Persoana condamnata prin #otarare judecatoreasca ramasa definiti a pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lo ire ori atamare cauzatoare de moarte, atamare corporala gra a, poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a bre etului de conducator, in conditiile pre azute la art. 11( alin. 112 lit. a2 si b2 din B.>... 1+'82002. Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: cerere-tip, semnata de solicitant" fisa de scolarizare care contine datele de stare ci ila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat" certificatul de cazier judiciar, in termenul de alabilitate 1pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in -omania, acesta se elibereaza de =nspectoratul .eneral al Politiei -omane2" copia documentului de identitate" c#itanta de plata a taxei de examinare" copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii 1subcategorii2" copia #otararii judecatoresti de condamnare, ramasa definiti a, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere. 1osarul de examinare se depune personal, cu exceptia primului examen, cand pot i depuse de reprezentantii scolilor de so eri, la sediul /erviciului, din =ucuresti, /os" Pipera nr" #), sector +" PR8&RAM76 1E 67CR7 C7 P7=6IC76 !/A6A 1E E@AMI4ARE. 674I, MAR5I, MIERC7RI si VI4ERI de la ,?;,, la ':;(, A8I de la ,?;,, la '>;(,

5axe auto
I" 5axe de examinare*reexaminare - taxa pentru obtinerea permisului de conducere pentru auto e#icule din categoriile si subcategoriile A, A1, ,, ,1 si ,I9: ' lei

89

- taxa pentru obtinerea permisului de conducere pentru auto e#icule din categoriile si subcategoriile :, :1, 6r, D, D1, :I9, DI9, :1I9,D1I9,6b si 6 : 2& lei 6axe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de % ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absol it o scoala de conducatori de auto e#icule, cu exceptia celor pentru categoriile ,, ,1, ,I9: )2 lei :ontra aloarea permis de conducere: (* lei, se ac#ita la unitate :9: sau ,.:.-. II" 5A@E 1E I4MA5RIC76ARE a autovehiculelor si remorcilor A>6B-=HA-9 D9 :=-:>3A6=9 7= A>6B-=HA-9 D9 :=-:>3A6=9 P9?6-> P-B,9. 1 cap. =; - 39.9A ?-. 11)81+++ cu modificarile si completarile ulterioare2 '" 6axe de inmatriculare permanenta sau temporara a auto e#iculelor si remorcilor: a2 auto e#icule si remorci cu masa totala maxima autorizata pina la %.'00Dg inclusi : '2 lei b2 auto e#icule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de %.'00Dg: 10& lei +" 6axe de autorizare pro izorie a circulatiei auto e#iculelor si remorcilor neinmatriculate: a2 6axa autorizare pro izorie: ) lei b2 :ontra aloare autorizare pro izorie: 1% lei c2 :ontra aloare numere pro izorii 1g#iseu2: &0 lei (" 6axe de autorizare a circulatiei pentru probe a auto e#iculelor si remorcilor 1:9: sau trezorerie2: 2+( lei #" :ontra aloarea certificatului de inmatriculare sau autorizarii de circulatie pentru probe: %) lei. 1 se ac#ita la unitate :.9.:. sau ,.:.-.2 :" 6axa pe poluare pentru autoturisme si auto e#icule, stabilita potri it legii 1 se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei ?ationale de Administrare Fiscala si se ac#ita, in lei, de contribuabili prin irament sau in numerar la unitatile 6rezoreriei statului din cadrul organului fiscal la care contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul '11(100+2 III" C845RAVA68AREA P6ACI68R C7 47MAR 1E I4MA5RIC76ARE se ac#ita la g#iseele 7er iciului =nmatriculari Placa tip A - 20 lei8buc. 1 pentru autoturisme2" Placa tip , - 2% lei8buc. 1 forma patrata2" Placa tip : - 1) lei8 buc 1 pentru moto2" 6arif atribuire numar preferential &' lei" -" 6axa furnizare date: & lei.

Procesul verbal de contraventie cuprinde;


Procesul- erbal trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele: - data si locul unde este inc#eiat" - numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator" - datele dumnea oastra personale din actul de identitate" - codul numeric personal al dumnea oastra" - ocupatia" - locul de munca" - descrierea faptei contra entionale: 1. indicarea datei, orei si locului in care a fost sa arsita contra entia" 2. aratarea tuturor imprejurarilor ce pot ser i la aprecierea gra itatii faptei si la e aluarea e entualelor pagube pricinuite" - indicarea actului normati prin care se stabileste si se sanctioneaza contra entia" - in caz de accident si numele societatii de asigurari" - posibilitatea ac#itarii in termen de &* de ore a jumatate din minimul amenzii" 90

- termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea impotri a procesului erbal" - daca procesul erbal nu poarta semnatura dumnea oastra, politistul trebuie sa desemneze un martor care sa contrasemneze procesul erbal. >n politist nu poate sa fie trecut ca martor. :e trebuie sa contina exact un proces- erbal este trecut la art. 1( din B. 282001

Cerere privind radierea amenzilor


Pentru a sterge o amenda din e identele Directiei .enerale de =mpozite si 6axe 3ocale trebuie sa ac#itati amenda si apoi sa completati o cerere tip atasata mai jos: DBA/?A D=-9:6B-, 7ubsemnatul1a2 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO domiciliat1a2 !n OOOOOOOO, stradaOOOOOOOOOOOO nr. OOOO, bloc OOOO.., scaraOOO, etaj OOOOO., ap. OOOOO.., sector OOO., cu urmatoarele date de identitate: cod numeric personal OOOOOOOOOOOO.., ,=8:= serie OOO., nr. OOOOO, eliberat de 7ectia de Politie nr. OOO.. la data de OOOOOO.., a rog sa dispuneti scoaterea din e identele fiscale a procesului- erbal de contra entie nr. OOOOOO din OOOOO.. . Precizez ca am ac#itat contra aloarea amenzii respecti e la :.9.:.8alte institutii OOOOOOOOOOOOO cu c#itanta nr. OOOOOO din OOOOOOO . n acest sens, anexez urmatoarele documente: copia c#itantei. Data: OOOOOOOO 7emnatura, Doamnei Director al Directiei .enerale de =mpozite si 6axe 3ocale

Radierea de la impozit a vehiculelor


D9:3A-A6=A P9?6-> 7:BA69-9A D=? 9;=D9?6A A /=V3BA:93B- D9 6-A?7PB-6 1formular tip2" A:6>3 D9 =?76-A=?A-9, :A-9 PBA69 F=: :B?6-A:6 D9 ;A?HA-9-:>/PA-A-9, :B?6-A:6 D9 7:<=/,, FA:6>-A, A:6 D9 DB?A6=9, <B6A-A-9A V>D9:A6B-9A7:A -A/A7A D9F=?=6=;A 7= =-9;B:A,=3A, A:6 AD=6=B?A3 3A A:6>3 :B?76=6>6=; A3 :B?6-=,>A,=3>3>= 96:. 1fotocopie2" F=7A D9 =?/A6-=:>3A-9" :A-69A D9 =D9?6=6A69 A /=V3B:>3>= D9 6-A?7PB-6" 6AGA D9 6=/,-> - * 39=. 1eclaratie pentru scoaterea din evidenta a miBloacelor de transport pentru persoane izice: 1EC6ARA5IA 7ubsemnatul1a2 OOOOOOOOOOOOOOOOOO. W2 7ubscrisa OOOOOOOOOOOO.., cu sediul !n -B/J?=A8 OOOOOOO, judeNul OOOO.., codul poNtal OOO., municipiul8oraNul8comuna OOOOOOOO.., satul8sectorul OOOOOO., str. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO., nr. OOO., bl. O.., sc. O.., et. OO,ap. OO.., identificat prin ,.=.8:.=.8:.=.P.8PaNaport seria OOOO.. nr. OOO., :.=.F.M2 OOOOOOOOOO., tel.fax OOOOOOOO, email OOOOOOOOOOOOOOOreprezentatN prin OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX2, !n calitate de proprietar8coproprietar8moN tenitorY28mandatar8acNionar unic8asociat8administrator8!mputernicit cu domiciliul fiscal !n -B/J?=A8 91

OOOOOOOOO, judeNulOOOO, codul poNtal OOOOO, municipiul8oraN ul8comunaOOOOOOOOOOOO., satul8sectorulOOOOOOOO, str. OOOOOOOOOOOOOOO, nr. OOOO.., bl. OO sc. OO..etO OOO, ap. OOO., identificat prin ,.=.8:.=.8:.=.P.8PaNaport seria OO nr. OOOO., :.=.F.M2 OOOOOOOOO.., tel.8fax OOOOOOO.., e-mail OOOOOOOOOOOOOOOOO., solicit scoaterea din e idenNa d s. a urmNtorului mijloc de transport marca OOOOOOOOOOOOOOOO.., cu seria motor OOOOOOOO., seria Nasiu Z2 OOOOO, capacitatea cilindricN OOOcmY, capacitateb2 OOO..tone, dob$ndit la data de OOOOOOOOOOO.., ca efect al !nstrNinNrii8transferului de la un alt punct de lucru8furtului8scoaterii din funcNiune8sc#imbNrii domiciliului8!ncetarea contractului de leasing !nainte de scadenNN8scoaterii definiti e din NarN, !ncep$nd cu data de OOOOO., do edind aceasta prin: actul OOOOOOOO.8OOOOOOO..8certificatul de radiere OOO..8 OOOOOOOOO.., anexatc2 la prezenta. ?oul proprietar: OOOOOOOO. VudeNul OOOOOOOOO. 3ocalitatea OOOOOOOOO., 7ectorul, str. OOOOOOOOOOOO, nr. OO.., bl. OOOOO, sc. OO.. ap. OOO. . 7emnNtura declarantului, OOOOOOOOOOOOOO a2 serie Nasiu pentru remorci b2 capacitate tone pentru remorci c2 contribuabilii or !nscrie pe actele ataNate !n fotocopie menNiunea 4conform cu originalul5 Ni le or certifica prin semnNturN Ni NtampilN 12 7e completeazN !n cazul persoanelor fizice" M2 7e a completa: codul de identificare fiscalN1codul numeric personal, numNrul de identificare fiscalN, dupN caz2" etc. X2 7e completeazN !n cazul persoanelor juridice" Y2 /oNtenitorii trebuie sN facN do ada titularului cu copia actului de deces.

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele iscale


D9:3A-A6=9 D9 =/P>?9-9 1formular tip - 2 exemplare2" :A-69A D9 =D9?6=6A69 A /=V3B:>3>= D9 6-A?7PB-6 1original si fotocopie2" A:6>3 D9 DB,A?D=-9 A3 /=V3B:>3>= D9 6-A?7PB-6, :A-9 PBA69 F=: -:B?6-A:6 D9 ;A?HA-9-:>/PA-A-9" -:B?6-A:6 D9 7:<=/, " -FA:6>-A" -A:6 D9 DB?A6=9" -<B6A-A-9 V>D9:A6B-9A7:A -A/A7A D9F=?=6=;A 7= -9;B:A,=3A" -A:6 AD=6=B?A3 3A A:6>3 :B?76=6>6=; A3 :B?6-=,>A,=3>3>=" -:B?6-A:6 D9 39A7=?. F=?A?:=A- 7= P-B:97>3 ;9-,A3 D9 P-9DA-9P-=/=-9 A /=V3B:>3>= D9 6-A?7PB-6, =? :AH>3 :B?6-=,>A,=3=3B- :A-9 A> :A3=6A69A D9 3B:A6A- 1fotocopie2" :9-6=F=:A6 D9 A6976A-9 F=7:A3A 9/=7 D9 :A6-9 :B/PA-6=/9?6>3 D9 7P9:=A3=6A69 A3 A>6B-=6A6== AD/=?=76-A6=9= P>,3=:9 3B:A39 P9?6-> :B?6-=,>A,=3>3 :A-9 =?76-A=?9AHA /=V3B:>3 D9 6-A?7PB-6, 9G:9P6=9 FA:A?D :AH>-=39 /=V3BA:93B- D9 6-A?7PB-6 =? 39A7=?. 7= :939 DB,A?D=69 =? 76-A=?A6A69 1original2" 92

DB:>/9?6>3 ;A/A3 9/=7 D9 :A6-9 A>6B-=6A69A ;A/A3A -B/A?A P9?6-> /=V3B:>3 D9 6-A?7PB-6, =? :AH>3 =? :A-9 A:976A 9769 DB,A?D=6 D=? A369 76A69 D9:A6 76A6939 /9/,-9 A39 >.9. 1fotocopie2" =? :AH>3 /=V3BA:93B- D9 6-A?7PB-6 D9 P-B;9?=9?6A 9G69-?A, A:6>3 D9 P-BP-=96A69 ;A F= 6-AD>7 7= 39.A3=HA6" F=7A D9 =?/A6-=:>3A-9 1original si fotocopie2" :BD>3 >?=: D9 =?-9.=76-A-9.

93