Sunteți pe pagina 1din 4

MATEMATICI SPECIALE

Calculatoare si Tehnologia Informatiei [CA,TI-lic.] An I – seria B [CA rom. - B] Grupele: e_30215; e_30216; e_30217; e_30218

lect. dr. MIRCEA RUS

http://users.utcluj.ro/~rmdan/ms1/

1 / 8

Tematică

Combinatorică enumerativă (metode şi probleme de numărare)

Teoria probabilităţilor (de tip discret)

Teoria grafurilor (şi aplicaţii)

+ alte teme de matematică discretă aplicată

2 / 8

Bibliografie

1. Daniela Roşca - Matematici Discrete, Editura Mediamira,

2009.

2. Arthur Enghel - Probleme de matematică: strategii de rezolvare, Ed. Gil, 2006 (pag. 77-145) (opţional, pentru primele 3 cursuri/seminarii)

3. Neculae Vornicescu - Grafe: teorie şi algoritmi, Editura Mediamira, 2005.

Alte referinţe bibliografice vor fi date pe parcursul semestrului.

3 / 8

4 / 8

MATEMATICI SPECIALE

Curs 1:

Combinatorică enumerativă (1)

Combinatorica

5 / 8

ramură a matematicii pure care studiază structuri discrete, de obicei finite;

alte denumiri sub care mai apare: Matematică discretă, Matematică finită.

Combinatorica enumerativă

se ocupă, în cea mai mare parte, cu probleme de numărare (în câte moduri se poate forma o structură de obiecte ce îndeplineşte anumite criterii)

Exemple: permutări, combinări, aranjamente.

6 / 8

1. Metode şi principii de numărare

Cea mai generală strategie de rezolvare a problemelor de combi- natorică se numeşte „Împarte şi cucereşte” (lat. divide et impera):

Împărţiţi o problemă într-o serie de probleme mai mici, soluţionaţi aceste porţiuni şi apoi combinaţi rezultatele obţinute într-o soluţie pentru întreaga problemă.

La acest principiu general se adaugă următoarele metode concrete:

(P) Regula produsului

(S) Regula sumei

(B) Numărarea prin bijecţii

(C) Numărarea în perechi

(R) Recursivitatea

(IE) Principiul includerii şi excluderii

(D) Principiul lui Dirichlet

7 / 8

2. Aranjamente, permutări, combinări (fără repetiţie) – recapitulare din liceu

8 / 8