Sunteți pe pagina 1din 4

1

Elemente introductive. Date generale


Denumirea cursului: Tehnici de optimizare Titularul cursului: Marcel BOGDAN http://cs.upm.ro/ marcel.bogdan/ Adresa electronic a: marcel.bogdan@science.upm.ro

Este responsabilitatea ec aruia dintre voi de a citi si a nt elege aceste notit e de curs ! Consultat ii: Luni 11-13, sala R32. In cadrul acestui curs se recomand a si de foarte multe ori se cere cunoa sterea urm atoarelor:

1) elemente de matematic a din gimnaziu: calcul elementar algebric (adunarea, nmult irea numerelor reale, sub form a zecimal a si a fract iilor, operat ii cu paranteze), rezolvarea ecuat iilor de gradul I; 2) elemente de algebr a de clasa a IX-a: rezolvarea ecuat iei de gradul II, reprezentarea funct iilor de gradul I (a dreptei); 3) reprezentarea funct iilor elementare: a funct iei putere xn , exponent ial a x e si logaritmic a ln x; 4) elemente de analiz a matematic a clasa a XI-a: derivarea funct iilor elementare, derivarea funct iilor compuse; determinarea punctelor critice; 5) elemente de analiz a matematic a clasa a XII-a: primitivele funct iilor b elementare; formula Leibniz-Newton a f (x) dx = F (b) F (a); 6) elemente de geometrie analitic a: determinarea unui semiplan, ecuat ia cercului; elipsei. Cele de mai sus v-ar putea asigura cel put in nota 2. Totodat a se cer si ar trebui nt elese not iuni de: I) Analiz a matematic a: derivarea part ial a, determinarea punctelor de extrem;

2 II) Ecuat ii diferent iale liniare cu coecient i constant i de ordinul I si II, rezolvarea ecuat iei caracteristice; solut ia general a; n cazul celor neomeogene se cere determinarea solut iei particulare; Probleme Cauchy; Cele de mai sus v-ar putea asigura cel put in nota 3. Domeniile mari ale matematicii ce au ca abordare not iunea de optimizare: A) Calculul Varit ional; http://en.wikipedia.org/wiki/Euler B) Cercet ari Operat ionale; C) Analiz a Convex a; D) Analiz a Neliniar a. Fie A o mult ime, f : A R o funct ie. Se consider a problemele: (M ) si (M ) max f (x).
x A

ecuat ia

Euler-Lagrange

min f (x)
xA

Deoarece maxxA [f (x)] = minxA f (x), rezolvarea unei probleme de tip (M ) se reduce la rezolvarea uneia de tip (M ) cu f := f. Exemple: 1. Fie A = R si f : R R, f (x) = x2 . S a se rezolve (M ) min f (x).
xR

2. Fie f : R2 R, f (x) = x1 2x2 , x = (x1 , x2 ) si A = {x R | x1 , x2 0, x1 2, x2 5}. S a se rezolve (M ) Dac a A = {x R | x1 , x2 0, x1 + x2 5, x1 x2 3}. S a se rezolve (M ) min f (x).
xA

min f (x).
x A

3 3. Fie A = {u C 2 [0, 1] | u(0) = 0, u(1) = 1} si F : X R,


1

F (u) =
0

[u 2 xu] dx.

S a se rezolve (M ) min F (u).


uA

Terminologie uzual a: optim, extrem, minim, maxim, inmum, supremum. Folosind eventual reprezentarea grac a sau pur si simplu intuitiv, s a se determine minimul si maximul funct iilor n ecare din cazurile urm atoare: 1. A = [0; 1], f (x) = 2x + 1; 2. A = [1; 1], f (x) = 2x + 3; 3. A = [3; 4], f (x) = x2 + 1. Intreb ari naturale: La ce folose ste optimizarea ? Ce fenomene optime cunoa stet i ? Cum ar ca o ma sin a comun a de capacitate 1, 5cm3 s a consume 30l/100km ? Alte formul ari uzuale: nivel maxim de product ie, salariu minim pe economie, ux informat ional optim, alocare optim a de memorie, etc. Revenind la probleme cu posibil a rezolvare intuitiv a:
x[1;2]

min f (x)

x[1;2]

max f (x).

Cum se procedeaz a analitic ? min x2 ex


xR x[1;2]

max x2 ex .

Se consider a funct ia f : R R, f (x) = x2 ex . Se determin a derivata, se rezolv a ecuat ia f ( x) = 0 , pentru determinarea punctelor critice, anume f (x) = (x2 ex ) = 2x ex + x2 (ex ) = ex (2x x2 ). De aici ex (2x x2 ) = 0,

4 se obt in x = 0 sau x = 2 si se face tabelul de variat ie. Se obt ine c a min x2 ex = 0,


xR

ceea ce se poate si intuitiv, deoarece x2 0 si ex > 0, pentru orice x R. De remarcat c a nu exist a max x2 ex .
x R

V a propun spre studiu la nivelul clasei a XI-a, funct iile f (x) = x2 ex , g (x) =
2

1 . 1 + ex