Sunteți pe pagina 1din 5

CAPITOLUL 1

PREPARAREA BETONULUI
A. Date iniiale: 1. Clasa betonului: C20/25 2. Caracteristici element: a) Tipul elementului: Plac din beton armat; b) Dimensiunea minim a elementului: hpl 1!0mm; c) "rosimea stratului de acoperire a armturii cu beton: c 15mm; d) Distan#a ma$ima %ntre barele de armtur: D 250mm; !. Clasa de e$punere &i condi#iile de mediu: 'ediu uscat moderat( element situat %n spa#ii %nchise )erit de ac#iunea direct a intemperiilor *1.a.); +. Condi#ii &i tehnolo,ii de e$ecutare: Condi#ii de e$ecutare normale( utili-.nd co)ra/e te,o; 5. Condi#ii de transport &i punerea %n lucrare a betonului: Transport cu autoa,itatorul &i turnarea betonului cu bena; 0. 1miditatea a,re,atelor: 2 pentru sorturile de nisip *023mm): u4 +5; 2 pentru sorturile de pietri& *3231mm): uP 25; 3. "radul de omo,enitate: 66. B. Stabilirea calitativ a materialel r c m! nente. 1. Consisten#a betonului. Clasa de consistenta: T! *tasare 3020mm) 2. Do-a/ul minim de ciment. Clasa de e$punere *1.a.). Do-a/ul minim de ciment: !00 7,/mc

!. 8,re,atele. a) Tipul: a,re,ate pro9enind din s)r.marea natural a rocilor &i anume a,re,ate silicioase de balastier cu densitatea aparent :a, 2(3 7,/dm! b) Dimensiunea ma$im:
1 1 d ma$ h pl = 1!0 = ++mm ! !

d ma$ D 2 5mm = 250 2 5 = 2+5mm d ma$ 1(! c = 1(! 15 = 20mm

Toate aceste condi#ii trebuind s )ie respectate simultan( re-ult d ma$ 20mm . ;e ale,e d ma$ = 20mm c) "ranulo-itatea: ;ortul 0 < 0(2mm: 10 < 15 5: se ale,e 125; ;ortul 0(2 < 1mm: !0 < +0 5: se ale,e !55; ;ortul 1 < !mm: 50 < 00 5: se ale,e 5=5; ;ortul ! < 3mm: 30 < =05: se ale,e 305; ;ortul 3 < 20mm: >5 < 1005: se ale,e 1005. +. Cimentul. Cimentul de tip 6 < !2(5. 5. ?aportul 8/C ma$im. ?aportul 8/C ma$im 0(05. C. Determinarea cantitii c m! nenil r. 1. Cantitatea de ap. 8 1=5 l/m! Coe)icientul de corec#ie c 1(05( re-ult: 8@ 8$c 1=5$1(05 1>+(! l/m!

2. ?aportul 8/C. 8/C 0(55. 8/C ma$im admis 0(05. ;e ale,e 8/C ma$im 0(55. !. Cantitatea de ciment.
CA = 8A 1>+(! = = !5!.23 7,/m ! 8/C 0(55

" do-a/ul minim de ciment de

!007,/m!. ;e adopt C !5!7,/m!. +. Cantitatea de a,re,ate. Cantitate total de a,re,ate %n stare uscat se e9aluea- aplic.nd rela#ia:
C !5! 8 , = ag 1000 1>+(! 20 = 1=0+7,/m ! 1000 8A2p = 2(3 ! c

1nde: :a, 2(37,/dm! :c !7,/dm! p 9olumul de aer inclus( e,al cu 25. 5. Bmpr#irea a,re,atului total pe sorturi. ;ortul 0 < 0(2mm: ;ortul 0(2 ;ortul 1 < ;ortul ! < ;ortul 3 <
12 1=0+ = 2107,/m ! 100 !5 12 < 1mm: 100 1=0+ = +157,/m ! 5= !5 !mm: 100 1=0+ = +157,/m ! 30 5= 3mm: 100 1=0+ = !257,/m ! >3 30 20mm: 100 1=0+ = !3>7,/m !

0. Corectarea cantit#ii de ap. Cantitate suplimentar de ap pro9enit din umiditatea sorturilor de nisip *+5)( este:

8 4 = 8 ,i

u4 + = *210 + +15 + +15 + !25) = 5+.=+l/m ! 100 100

Cantitate suplimentar de ap pro9enit din umiditatea sorturilor de pietri& *25)( este:


8 P = 8 ,i uP 2 = !3> = 3.5=l/m ! 100 100

Cantitatea total de ap suplimentar :


8 = 8 4 + 8 P = 5+.=+ + 3(5= = 02.+2l/m !

Cantitatea corectat de ap:


8A A = 8A28 = 1>+(! 2 02.+2 = 1!1.==l/m !

3. Corectarea cantit#ilor de a,re,at pe sorturi. Cantit#ile corectate de a,re,at se stabilesc ma/or.nd cantit#ile calculate anterior cu procentul re-ultat din umiditatea relati9 a )iecrui sort( ast)el:
u 8A,i = 8 ,i 1 + i 7,/m ! 100

;ortul 0 < 0(2mm: ;ortul 0(2 ;ortul 1 < ;ortul ! < ;ortul 3 <

+ ! 210 1 + = 2257,/m ; 100 + ! < 1mm: +15 1 + 100 = +!27,/m ; + ! !mm: +15 1 + 100 = +!27,/m ; + ! 3mm: !25 1 + 100 = !!=7,/m ; 2 ! 20mm: !3> 1 + 100 = !=37,/m .

=. Cantitatea total de a,re,at.


8A A a, = 8A,i = 225 + +!2 + +!2 + !!= + !=3 = 1=1+7,/m !

>. Densitatea aparent a betonului. :b 8CCDCD8C, 1!1.==D!5!D1=1+ 2!007,/m!