Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.$ %a#ultatea 1.) *epartamentul 1.

- *omeniul de studii 1.. i#lul de studii 1.0 1ro'ramul de studii2 ali(i#area Universitatea Babe-Bolyai, lu!-"apo#a &eo'ra(ie &eo'ra(ie al +,tensiilor &eo'ra(ie /i#en &eo'ra(ia 3urismului

2. Date despre disciplin $.1 *enumirea dis#iplinei CO !NICA"E I I A#INE $N %!"IS $.$ 3itularul a#tivitilor de #urs /e#tor dr. 1op lin $.) 3itularul a#tivitilor de seminar $.- 4nul de I $.. I $.0 3ipul de +, $.6 7e'imul studiu 5emestrul evaluare dis#iplinei &. %imp'l total estimat 8ore pe semestru al a#tivitilor dida#ti#e9 ).1 "umr de ore pe sptmn $ din #are: ).$ $ ).) seminar2laborator #urs ).- 3otal ore din planul de $; din #are: ).. $; ).0 seminar2laborator nvmnt #urs *istribuia (ondului de timp 5tudiul dup manual, suport de #urs, biblio'ra(ie i notie *o#umentare suplimentar n bibliote#, pe plat(ormele ele#troni#e de spe#ialitate i pe teren 1re'tire seminarii2laboratoare, teme, re(erate, porto(olii i eseuri 3utoriat +,aminri 4lte a#tiviti ................................... &.( %otal ore st'di' indi)id'al *( &.+ %otal ore pe semestr' 12, &.* N'mr'l de credite , -. Precondi.ii 8a#olo unde este #a=ul9 -.1 de #urri#ulum -.$ de #ompetene apa#itatea de anali= i sinte= apa#itatea de-a utili=a indu#ia i dedu#ia apa#itatea de stru#turare i interpretare a in(ormaiei apa#itatea de #omuni#are n limba en'le= 8de nele'ere a materialelor audio-video i a te,telor s#rise n spe#ial9

ore -. )< 1< 1< $ -

,. Condi.ii 8a#olo unde este #a=ul9 ..1 de des(urare a /aptop, videoproie#tor, a##es la Internet #ursului

..$ de des(urare a seminarului2laboratorului

a##es la Internet

pro0esionaleCompeten.e

/. Competen.e speci0ice ac'm'late +,pli#area teoriilor #u apli#abilitate n #omuni#are si ima'ine in turism >nsuirea i stpnirea teoriilor, #on#eptelor i a le'ilor de (un#ionare a sistemului le'islativ-turisti#? ompletarea ba'a!ului in(ormaional #u #ele mai de a#tualitate metode n evaluarea i apro(undarea domeniului de spe#ialitate? 4pro(undarea i per(e#ionarea limba!ului de spe#ialitate apt s asi'ure atin'erea unui nivel superior de pre'tire n domeniu? 1er#eperea ntr-o nou ordine de idei a #omuni#arii si ima'inii n domeniul turismului? *e=voltarea unor #apa#iti superioare de ima'isti# i previ=iune n domeniul de pre'tire.

letrans)ersa.eCompeten

4pli#area strate'iilor de mun# e(i#ient i responsabil, de pun#tualitate, serio=itate i rspundere personal, pe ba=a prin#ipiilor, normelor i a valorilor #odului de eti# pro(esional 4pli#area te@ni#ilor de mun# e(i#ient n e#@ip multidis#iplinar pe diverse paliere ierar@i#e: atitudine eti# (a de 'rup, respe#t (a de diversitate i multi#ulturalitate, a##eptarea diversitii de opinie i a #riti#ilor, asumarea rolului spe#i(i# mun#ii n e#@ip *o#umentarea n limba romn i #el puin ntr-o limb strin, pentru de=voltarea pro(esional i personal, prin (ormare #ontinu i adaptarea e(i#ient la noile des#operiri tiini(i#e

(. O1iecti)ele disciplinei 8reieind din 'rila #ompetenelor spe#i(i#e a#umulate9 6.1 Abie#tivul 'eneral al onturarea unor (undamente teoreti#e i metodolo'i#e dis#iplinei ne#esare investi'aiilor i interpretrilor in #omuni#are si ima'ine in turism 6.$ Abie#tele spe#i(i#e unoaterea modului de (un#ionare a sistemului #omple, de #omuni#are turisti# i (amiliari=area #u o serie de noiuni 'enerale unoaterea i nele'erea #ara#teristi#ilor unui pro#es de #omuni#are turisti#

unoaterea i nele'erea obie#tivelor #omuni#rii turisti#e unoaterea (un#iilor #omuni#rii i nele'erea rolului deinut de a#estea Identi(i#area #ara#teristi#ilor te@ni#ilor de #omuni#are i dobndirea #apa#itii de a utili=a mi!loa#ele adaptate spe#i(i#ului situaiilor de #omuni#are din turism apa#itatea de a #on#epe suporturi de #omuni#are n turism i #ontienti=area importanei noilor te@nolo'ii de in(ormare i #omuni#are ontienti=area importanei publi#itii i #unoaterea oportunitilor de promovare turisti# pe #are le o(er parti#iparea la saloane i tr'uri pro(esionale

+. Con.in't'ri ;.1 urs Introdu#ere n tiina #omuni#rii i etape n de=voltarea #omuni#rii umane 8de(iniii i etape n de=voltarea #omuni#rii umane, rolul i obie#tivele #omuni#rii umane, teorii ale #omuni#rii de mas, e(e#tele #omuni#rii de mas9 ara#teristi#ile unui pro#es de #omuni#are 8emitorul turisti#, mesa!ul turisti#, mi!lo#ul de #omuni#are, limba!ul #omuni#rii, re#eptorul turisti#, #onte,tul9 Abie#tivele #omuni#rii n turism 8re#eptarea #ore#t a mesa!ului, a##eptarea mesa!ului, provo#area unei rea#ii9 %un#iile #omuni#rii n turism 8in(ormarea turisti#, transmiterea in(ormaiilor, in(luenarea re#eptorului, instruirea turitilor, #rearea de ima'ine, motivarea turitilor, promovarea #ulturii or'ani=aionale9 3e@ni#ile i mi!loa#ele de #omuni#are n turism 8#omuni#area verbal, #omuni#area s#ris, #omuni#area 'ra(i#, #omuni#area non-verbal, limba!ul trupului, limba!ul spaial, limba!ul vestimentaiei, limba!ul timpului, limba!ul t#erii, limba!ul #ulorii9 5uporturile #omuni#rii turisti#e 8do#umentaia #omer#ial -suporturi tiprite, ele#troni#e, ane,e-, suporturi ele#troni#e i in(ormati#e, internet-ul #a suport de in(ormare, vn=area on-line a produselor turisti#e, semnali=area turisti# -a(iul, '@idurile turisti#e, indi#atoarele turisti#e, @rileomuni#area turisti# evenimenial 8parti#iparea la tr'uri, saloane i (estivaluri de turism, tipuri de tr'uri i avanta!e promoionale i in(ormative, #on#eperea unui stand turisti#9

Betode de predare prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive prele'ere oral #u se#iuni intera#tive

Abservaii - ore

- ore

- ore - ore

- ore

- ore

- ore

Biblio'ra(ie

Bono, +. 8$<<;9, Cum s avem o minte armonioas, +dit. urtea ve#@e, Bu#ureti. &uC'uen, ". 8$<<69, Psihologia manipulrii i a supunerii, +dit. 1olirom, Iai. 1nioar, I.Av. 8$<<09, Comunicarea eficient, +dit. 1olirom, Iai. 1op, . . 8$<<69, Geografie Conceptuala, 5, lu! "apo#a. Alivesi, 5. 8$<<;9, Comunicare managerial, +dit. 3ritoni#, Bu#ureti. D D D 8$<<;9, Comunicare n instituii i organizaii, +dit. 1olirom, Iai. EEE.in(otravelromania.ro EEE.uav.ro2 EEE.#edes-#d.ro EEE.antre#.ro EEE.mdrt.ro EEE.romaniantourism.ro EEE.totaltourism.ro EEE.Eorld-tourism.ro ;.$ 5eminar2laborator Betode de predare Abservaii Biblio'ra(ie *. Cola1orarea con.in't'rilor disciplinei c' a2teptrile repre3entan.ilor com'nit.ii epistemice4 asocia.iilor pro0esionale 2i anga5atori repre3entati)i din domeni'l a0erent program'l'i oninutul dis#iplinei #orespunde modului de abordare a a#estor subie#te n #oala romneas# 16. E)al'are 1<.1 riterii de 1<.$ Betode de evaluare evaluare 1<.- urs veri(i#area 'radului de +valuare se#venial n timpul sistemati=are i semestrului utili=are a noiunilor nsuite #oerena lo'i# +valuare s#ris n sesiunea de e,amene interesul pentru 1arti#iparea a#tiv la #ursuri studiul individual 1<.. apa#itatea de-a 1arti#ipare a#tiv la seminarii 5eminar2laborator opera #u #unotinele a#umulate n a#tiviti pra#ti#e 1<.0 5tandard minim de per(orman "ota . n #adrul pro#esului de evaluare 3ip a#tivitate *ata #ompletrii .......................... 5emntura titularului de #urs ............................................... 1<.) 1ondere din nota (inal ,7

(67 ,7 26 7

5emntura titularului de seminar ................................................... 5emntura e(ului de departament ...............................................

*ata avi=rii n departament ..........................