Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic Traian Vuia Focsani Modul VI: Circuite electrice Clasa: a XI-a E.

An scolar: 2013-2014 Prof ing: Negrea M PLANIFICARE ANUAL 4 de ore ! an" din care: 41 ore instruire practic# s#pt#$%nal# & ' ore la(orator te)nologic Nr* +nit#,i de crt* co$peten,# Co$peten,e individuale Con,inuturi te$atice

Avizat : director prof ing Lavric I Avizat sef catedra : prof Ceafalau V

1 1 1. Realizeaz circuite electrice de c.c. Circuite electrice

' '. Realizeaz circuite electrice de c.a.

Rezistoare: clasificare" $arcare 0n clar 1i 0n codul culorilor Surse de c.c.: - Clasificare4 - Para$etri: tensiunea la (orne" rezisten,a intern#4 Gruparea rezistoarelor i a surselor de c.c.: - serie4 - paralel4 - $i5t* Circuite cu rezistoare i surse de c.c.: - realizarea circuitelor4 - $#surarea tensiunilor la (ornele co$ponentelor4 - $#surarea intensit#,ilor din circuit* A!alizarea circuitelor de c.c. pe "aza #alorilor $surate utiliz%!d le&ile i teore$ele studiate: - legea lui /)$4 - teore$ele lui 6irc))off4 - legea lui 7oule* Co$po!e!te electrice pasi#e de circuit: ("o"i!e) co!de!satoare*: - clasificare4 - co$portarea in curent alternativ* Ide!ti+icarea "o"i!elor i co!de!satoarelor dup: - $arca94 - aspect* Realizarea circuitelor de c.a. cu rezistoare) co!de!satoare) "o"i!e: - circuite :;C serie4 - circuite :;C paralel* - :;C serie!0n paralel cu circuite C

Nr* ore Nr* ore instruire la(orator practic# te)nologic -s#pt#$%na. -s#pt#$%na. 1 -22. 2 -22. 1 -21. 3 -22.

/(s*

Modulul V3 incepe si$ultan cu $odulul V33*

3 -24. 1 -22.

3 -24.

3 -28. 1 -23. 3 -28.

8 -2'.

1 -24.

'. Realizeaz circuite electrice de c.a.

Circuite electrice .

,surarea para$etrilor de circuit: - valori efective ale tensiunii la (ornele co$ponentelor4 - si$ularea func,ion#rii circuitelor de c*a* folosind un soft didactic -/:CA<" sau orice alt soft care per$ite si$ularea func,ion#rii circuitelor de c*a.* I!terpretarea rezultatelor o"-i!ute pe cale practic i pri! si$ulare : - co$pararea rezultatelor: tensiuni" intensit#,i4 - calculul erorilor. Ide!ti+icarea aparatelor de protec-ie) co$utare i a receptoarelor de /oas te!siu!e : siguran,e4 relee ter$ice*

= -210. 1 -2=. 1 -210.

2 -212.

.. Utilizeaz aparate de c.a de /oas te!siu!e.

Ide!ti+icarea aparatelor de co$utare: relee ter$ice4 relee electro$agnetice4 0ntreruptoare auto$ate4 contactoare4 co$utatoare* Receptoare: l#$pi cu incandescen,#4 l#$pi fluorescente4 $otoare electrice Realizarea circuitelor de c.a. de /oas te!siu!e cu aparate de protec-ie) co$utare i receptoare. 0eri+icarea +u!c-io!rii circuitelor de c.a. de /oas te!siu!e ($a1i$ ''2 0*

1 -28. 2 -212.

2 -212.

1 -2>.

3 -214. 1 -2'. 2 -214. ?otal 41 ?otal ' ?otal 4

Intocmit: M Negrea