Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum vitae Europass

Informatii personale
Nume/Prenume Adresa Tele on &o'il Email Data nasterii Se/
Florenta-Amalia Mereu Str.Vasile Dumitrescu 55, sector 5, BUCURESTI, Romania !"5"#$% ()"(5#(!!# lor*mer")+*a,oo.com ("-(.-.$)) 0eminin

Locul de munc vizat


Domeniul ocupaional

Expert de specialitate pe termen scurt in cadrul Proiectului Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii" - ID 638 !

Experienta profesionala
E/1erienta 1e domenii &ana3ement Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului
"o#t$are%&e'nolo(ii - ! ani Educatie%&rainin( - 2 ani Da Analist pro(ramator "((%-(! 45 1re6ent Cole3iul Te,nic Ind.Alim. 8D. &otoc8 So t9are/Te,nolo3ii 0irma are .((-"5( an3a7ati. Pro#esor Istorie "((%-($ 45 "(($-(2 :ru1 Scolar 8D.:usti8,Bucuresti Educatie/Trainin3 0irma are .((-"5( an3a7ati. :ru1 Scolar Industrial 8D. :usti8, in 1re6ent are clase de teoretic la 6i si seral si clase cu 1ro il te,nic la Scoala de arte si meserii.

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, !!" !!#!# $

Res1onsa'ilitati, Reali6ari - Am coordonat Pro3ramul de educa;ie ci<ic= P>: ?@n<a;= s= sc,im'i lumeaA Bclasa a VII-a, au ost Cnscrise trei 1roiecte Cn concursD la Ec. Nr. ))F - Partici1area la concursurile de istorie, 1e sector, 1rile7uite de Giua Unirii H "! ianuarie, ?0ile de IstorieA Ii de s=r'=torirea a ?5(( de ani de la moartea lui Ete an cel &are Ii S JntA B#( a1rilieF, unde ec,i1a7ele Cole3iului K&o;ocL 1e care le-am coordonate au o';inut locul III B"((#-"((!F - Am 1artici1at la ela'orarea su'iectelor 1entru olim1iada de istorie a6a 1e Icoal=, a su'iectelor 1entru testele 1redicti<e Ii 1entru e/amenele de di eren;e, cori3en;e Ii 1entru Cnc,eierea situa;iilor. - Am 1artici1at la sesiunea de re erate cu 1rile7ul Gilei Inte3r=rii euro1ene, des =Iurat= Cn 1re6en;a 1ro esorilor in<ita;i de la 0acultatea RomJno-American= Ii am or3ani6at sesiunea de re erate 1rile7uit= de s=r'=torirea Gilei Euro1ei H $ mai B% maiF, a Gilei Unirii Ii a Gilei Na;ionale coordonJnd sus;inerea unor re erate, la ni<el de Icoal=. - Am coordonat ec,i1a7ul care a o';inut locul III la concursul de 1roiecte ?Am'asadorii RomJnieiA, Bacti<itate 1e sectorF, "((5, iar Cn "((% locul II. - Am or3ani6at acti<it=;i cu 1ri<ire la com'aterea dro3urilor Cn Icoal=. - Am acut 1arte din urm=toarele comisii Ii su'comisiiM - Res1onsa'il= cu ?Su'comisia de disci1lin= Ii rec<en;= a ele<ilorA BEc. Nr. .2"F - Res1onsa'ila Comisiei ?Nm Ii societateA BEc. Nr. ))F - Comisia de <eri icare Ii com1letare a documentelor Icolare BEc. Nr. ))F - Comisia de 'urse, ?Bani de OiceuA Ii Euro "(( BCol. ?D. &o;ocA, "((!-"((5F - Pro3ramul ?A doua Ians=A BCol. ?D. &o;ocA, "((!-"((5F - Comisia de Cnscriere 1entru e/amenenele de di eren;= BCol. ?D. &o;ocA, "((!"((5F - Comisia de di eren;e - e<aluator BCol. ?D. &o;ocA, "((!-"((5F - Comisia de acti<it=;i e/traIcolare - Comisia de rec<en;= Ii notare ritmic=D Comisia 1entru situa;ii statistice -Am ost 1ro esor e<aluator la olim1iada de Istorie 1e sector, 1e ca1ital=, la simularea e/amenului de Bacalaureat Ii la e/amenul de Bacalaureat. -@n anul Icolar "((5-"((% si "((%-"(() am ost in ormatician Cn comisia de Bacalaureat. -Am cola'orat si cola'ore6, ca Ii in ormatician, cu &ECT Ii cu IS5. -Am coordonat 1roiecte ale ele<ilor la sim1o6ioanele or3ani6ate su' e3ida PQandson Science - RomaniaA - In 1re6ent coordone6 1roiectul 8C,eia succesului8 - Runior Ac,ie<ement Romania

Re erinte, Alte o'ser<atii CursuriM -Curs de 1er ec;ionare 1rin Societatea de Etiin;e Istorice, "((.-"((", "((#-"((!, "((!-"((5 -Cursuri de 1re3=tire 1t. o';inerea de initi<=rii, iulie "((# -DE0INITIVATUO Cn "((# Bmedia $,"5F -P@n<=;are centrat= 1e ele<A Bcurs reali6at 1rin 1ro3ramul PQARE-TVETF, "((! -PTe,nolo3ia In orma;iei Ii Comunic=riiA, Bcu cali icati<ul 0oarte BineF, "((! -PInte3rare Euro1ean= Ii Proiecte Interna;ionaleA, "((! -PProiectarea didactic= la disci1lina istorieA, "((! -PUtili6area calculatorului Ii a Internet-uluiA Cn cadrul 1ro3ramului de ormare continu= din 1roiectul PQARE TVET RN (.(2.(., "((! -?Didactica 1red=rii istoriei. 0orme s1eci ice de e<aluareA, no<. "((5 -Per ec;ionarea e<alu=rii la Nlim1iadele de Istorie a6ele 1e sector, munici1iu Ii na;ional=, "((5 -N1erare calculator Ii 'a6= de date, "((% -&ana3ementul calit=;ii, "((% -Train t,e Trainer BINSENTF, "((% -&ana3ementul Proiectului BINSENTF, "((% -Administrator de re;ea BINSENTF, "((% -Cursuri 1re3atire 1entru 3radul II - iulie "(() - :radul II, au3ust "(() Bmedia $,5(F

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, !!" !!#!# $

Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului

A)utor analist pro(ramator "((%-(! 45 "(($-(2 Cole3iul Te,nic de Industrie Alimentara 8D. &otoc8 Educatie/Trainin3 0irma are "5(-5(( an3a7ati. Cole3iul are 1ro il te,nolo3ic a1t ce im1lica reali6area unor 1roiecte 1entru a'sol<irea cursurilorD Cole3iul se remarca 1rin a1tul ca 1ro esorii care isi des asoara acti<itatea aici olosesc rec<ent la'oratoarele de in ormatica si se im1lica in numer Res1onsa'ilitati, Reali6ari Coordonarea de 1roiecte in cadrul mani estarilor educationale. De e/em1lu coordonarea de 1roiecte reali6ate in Po9erPoint la concursul 8Am'asadorii Romaniei8 unde ele<ii au o'tinut locul trei la ni<el de sector, dar si-n cadrul sim1o6ioanelor or3ani6ate su' e3ida PQands-on Science - RomaniaA. Re erinte, Alte o'ser<atii CursuriM -P@n<=;are centrat= 1e ele<A Bcurs reali6at 1rin 1ro3ramul PQARE-TVETF, "((! -PTe,nolo3ia In orma;iei Ii Comunic=riiA, Bcu cali icati<ul 0oarte BineF, "((! -PUtili6area calculatorului Ii a Internet-uluiA Cn cadrul 1ro3ramului de ormare continu= din 1roiectul PQARE TVET RN (.(2.(., "((! -N1erare calculator Ii 'a6= de date, "((% -&ana3ementul calit=;ii, "((% -Train t,e Trainer BINSENTF, "((% -&ana3ementul Proiectului BINSENTF, "((% -Administrator de re;ea BINSENTF, "((% -Intelteac, B"(($-"(.(F

Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului Postul ocu1at Perioada Numele si adresa an3a7atorului Domeniu Descrierea 1ostului

Pro#esor Istorie "((#-($ 45 "((%-(2 Cole3iul Te,nic de Industrie Alimentara 8D.&otoc8 Bucuresti Educatie/Trainin3 0irma are .((-"5( an3a7ati. Pro#esor de Istorie "(("-($ 45 "((#-(2 Scoala cu clasele I-VIII nr.)) Educatie/Trainin3 0irma are "5-5( an3a7ati. Pro#esor de Istorie "((.-($ 45 "(("-(2 Scoala cu clasele I-VIII nr..2" Educatie/Trainin3 0irma are "5-5( an3a7ati.

Educatie si formare

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, !!" !!#!# $

Di1loma o'tinuta Perioada Institutie Nras Pro ilul Descriere BS1eciali6areF Di1loma o'tinuta Perioada Institutie Nras Pro ilul Descriere BS1eciali6areF

"tudii postuni*ersitare "((% - "((2 Uni<ersitatea Bucuresti - CREDIS - De1artament de Te,nolo3ii BUCURESTI In ormatica 0inali6at master Te,nolo3ia In ormatiilor Comunicatiilor in Educatie BTICEF. 3iurca Profesor Fizica si Si Informatica Colegiul Tehnic de 2alentina Daniela "toian +I*an, (Coleg) Industrie Alimentara "Dumitru Motoc" (Coleg) 8Este un om 1e care te 1oti 'a6a din toate 1unctele de <edere. Cole3, 1rieten, 80lorenta &ereuta este o ie 1ersoana or3ani6ata si 'ine 1re3atita 1ro !1! esional. Se Facultate +terminat, su'altern, stie mereu sa de un inalt 1ro esionalism.8 15 Martie descurca oarte 'ine cu sarcinile de ser<iciu care tre'uie re6ol<ate ur3ent.8 15 .$$) - "((. Martie !1! Uni<ersitatea Bucuresti BUCURESTI )ulieta marin informatician in"atamant (Coleg) 8Cole3a mea, 0lorenta de la col. &otoc, este in 1rimul rand o 1ersoana cu un Istorie caracter onest, corect, sincer, am'itiosD si s-ar 1utea s1une multe alte lucruri Istorie 'une dar nu as <rea sa induc s1re e/a3erare. Iar in ceea ce 1ri<este 1ro esional in toate situatiile 1rin care am intrat in contact cu ea, 1ot s1une ca a dat do<ada de multe cunostinte in domeniu .8 1# Martie !1! Analist pro(ramator- .ole(iul &e'nic Ind/Alim/ "D/ Motoc"

Recomandari
Titlu

Titlu

Pro#esor Istorie- 0rup "colar "D/0usti"-1ucuresti

Aptitudini si competente personale


Oim'i straine cunoscute Permis de conducere Alte a1titudini Alte acti<itati
En3le6a - A<ansatD 0rance6a - Ince1atorD Nu Bun or3ani6ator,lucrul Cn ec,i1=, 'una comunicare, creati<itate, coordonare, re6isten;= la stres. Proiecte Proiecte 1entru ele<i cole3iuluiD Nr3ani6area 1rimei editii a Sim1o6ionului liceului cu tema 8De6<oltarea dura'ila8 / Sim1o6ion National B% iunie "((2F Nr3ani6area celei de-a doua editii a Sim1o6ionului liceului cu tema 8De6<oltarea dura'ila8 / Sim1o6ion International B"% octom'rie "((2F Qo''* S1ort, Turism/E/cursii, Calculatoare/Internet

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, !!" !!#!# $

Con erinte Partici1are cu lucrari la di<erse Sim1o6ioane Oocale, Nationale si Internationale 1e di<erse teme. Oucrari 1u'licate Pu'licarea unui articol 8Istoria ecolo3iei8, etc.

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, !!" !!#!# $