Sunteți pe pagina 1din 5

Inspectoratul colar al

Municipiului Bucureti

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

PROFESORI
ANUL 2015
NUMELE I PRENUMELE:
NCADRAT LA UNITATEA COLAR:
SPECIALITATEA:
VECHIMEA N NVMNT:
CRITERII CARE TREBUIE NDEPLINITE DE CTRE CANDIDAT
- Calificativul Foarte Bine obinut n fiecare an colar ncheiat din perioada evalurii;
- vechime efectiv n nvmntul preuniversitar de peste 4 ani;
Perioada evaluat: 1 septembrie 2009 31 august 2014
Punctaj

Criterii / Subcriterii

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv educativ: ponderea 80 %


a) rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n atingerea
obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul
colar, materializate n:
-progresul elevilor la clas;
(adeverin coal, pe baza situaiilor colare din fiecare an i a
raportului individual de activitate)
-rezultate ale elevilor la clas;
(adeverin coal, pe baza situaiilor colare din fiecare an i a
raportului individual de activitate))
- testri i examene naionale de sfrit de ciclu ;
-rezultate obinute cu clasa i individual la disciplinele de specialitate
din nvmntul vocaional;
b) iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin
utilizarea platformelor electronice de nvare i a softurilor
educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de
nvmnt;
( copie fi de observare a leciei din care reiese utilizarea softurilor,
semnate de director/ inspector colar , conform cu originalul , PV)
c) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la
olimpiade colare i/sau concursuri de profil, materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale la faza
/judeean/interjudeean/ naional/internaional, desfurate
n coordonarea i/sau finanarea Ministerului Educaiei
Naionale;
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul
inspectorului de specialitate
Faza internaional
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special

5p/ an

2p/ an

I: N* 30
II: N* 28
III: N* 26
PS: N*20
M/MS:N*15

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2015

Punctaj

Criterii / Subcriterii
Faza naional
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special

Faz municipal/interjudeean
Locul I/ locul II/ locul III/ meniune/ premiu special
Faz local (sector)
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special
( Se vor prezenta xerocopii diplome ale elevilor, conform cu originalul,
adeverine din care reiese numele cadrului didactic care a contribuit la
obinerea performanei)
d) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la
concursuri cultural-artistice i sportive incluse n Calendarul
activitilor educative naionale/regionale elaborate de
Ministerul Educaiei Naionale, materializate prin obinerea
premiilor I, II, III i a premiilor speciale;
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul
inspectorului de specialitate

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

I/ calificare in
lot N* 20
II: N* 18;
III: N* 16
PS: N*12
M/MS:N*10
I: N* 10
II: N* 9
III: N* 8
PS: N* 7
M/MS:N*5
I: N* 6
II: N* 5
III: N* 4
PS: N* 3
I: N* 4
II: N* 3
III: N* 2
PS: N* 1
M/MS:N*1

e) pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de


membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i
concursurile colare i extracolare, fazele judeene,
interjudeene, naionale i internaionale incluse n programul
de activiti i n calendarul inspectoratelor colare/Ministerului
Educaiei Naionale; ( inclusiv calitatea de asistent/ supraveghetor
la concursuri/examene naionale)
( adeverine participare/copii decizii conform cu originalul )
Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare
Participarea n calitate de presedinte/vicepresedinte al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i
extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene
Faze naionale
Faze internaionaleParticiparea n calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i
extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene
Faze naionale
Faze internaionale
Calitatea de membru al fiecarui grup/comisie de elaborare a
subiectelor, cu adeverinta din partea inspectoratelor scolare sau
document cu sigiliul ministerului
Calitatea de supraveghetor/asistent
Membru, secretar/informatician/persoana de contact
Vvicepresedinte
Presedinte
in cadrul concursurilor si olimpiadelor organizate de inspectoratul
scolar si in cadrul examenelor nationale (bacalaureat, titularizare,
ev. nat, testare nat, teze unice); punctajul se acorda in baza
adeverintelor,diplomelor, deciziilor sau anexelor acestora eliberate
de inspectoratele scolare sau minister

15p/an

N* 3 p
N* 4 p
N* 5 p
N* 6 p

N* 2 p
N* 3 p
N* 4 p
N* 5 p
10p/comisie

2p*N
4p*N
6p*N
8p*N

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2015

Punctaj

Criterii / Subcriterii

f) organizarea de concursuri, festivaluri la nivel internaional,


naional sau interjudeean
*organizarea de spectacole, expoziii, concerte, simpozioane la
nivel internaional, naional ori interjudeean incluse n
programul de activiti i n calendarul inspectoratelor
colare/Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin diplome
sau adeverine;
( diplome conform cu originalul/ adeverine)

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

Local
N* 3p
Interjudeean
/naional
N* 6p
Internaional
N* 8p

g) activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,


certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu
dificulti de nvare, certificate de centrele judeene de resurse
i asisten educaional/Centrul Municipiului Bucureti de
Resurse i Asisten Educaional
activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen, certificate
de inspectorul de specialitate
activitatea i rezultatele obinute cu elevi cu dificulti de nvare,
certificate de centrele judeene de resurse i asisten
( certificate CMBRAE sau alt certificat/ adeverin coal/ inspector
colar, planuri individualizate avizate , conform cu originalul )
h) activitate de coordonator de programe educative colare i
extracolare sau ndrumarea colectivelor redacionale ale
revistelor colare avizate de inspectoratul colar
( adeverin coal/ revista 3 numere / decizie numire conform
cu originalul)
i) activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune
comunitar;
( adeverine/ diploma conform cu originalul)
j) crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de elearning pentru susinerea progresului colar, avizate de
Ministerul Educaiei Naionale.
( copii softuri , conform cu originalul )

10p/an

2p/an/ copil

6p/an/
5p/
responsabilitate

1p/an

3p/ soft
Maxim 12
puncte
3p/ platform
Maxim 12
puncte

2.Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial: ponderea 10 %


a) - elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii,
ndrumtoare/ghiduri metodice,
- elaborarea de manuale colare, auxiliare didactice avizate de
inspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei Naionale dup
caz; cri n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;
* elaborarea de programe colare pentru discipline opionale
noi, nsoite de suportul de curs sau viznd curriculumul
pentru opional integrat n dezvoltare local, avizate de
inspectoratul colar;
( copii conform cu originalul ale documentelor respective / fia de
avizare a opionalului conform cu originalul )
b) elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n domeniul
didacticii, specialitii i managementului educaional,
nregistrate cu ISBN/ISSN;

5p/ program/
regulament/
metodologie/
ghid/
10 p/
manual/auxiliar/

N* 2p

2p/ articol
4p/ lucrare
tiinific
10p/ carte

(copii conform cu originalul )


Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2015

Punctaj

Criterii / Subcriterii
c)

- activitatea de evaluator de manuale,


- de mentorat,
-

de formator n formarea continu a personalului din


nvmnt

activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog social/

activitate n organismele de conducere ale organizaiilor


sindicale afiliate federaiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de
munc la nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar,

activitate n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor


didactice la nivel local/judeean/naional/internaional

participarea cu comunicri la simpozioane naionale i/sau


internaionale,
participarea la formarea personalului didactic prin CCD, n
calitate de formatori
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul
problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN;

( adeverine /certificate/ copii diplome conform cu originalul)


d) activitatea de inspector / metodist/ membru n consiliul
consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului colar
n comisia naional de specialitate, coordonator de cerc
pedagogic
( adeverine/ delegaii/ decizii conform cu originalul /)

e)

activitatea desfurat, n urma solicitrii Ministerului


Educaiei Naionale, n cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control
- Comisii pentru elaborarea subiectelor C.N.E.E. / comisii
naionale de specialitate
-

Comisii consultative de dialog social: - la nivel I.S.M.B. /


minister
Comisii de mobilitate la nivelul I.S.M.B.
Comisie paritar / colegiul de disciplin/ CA la nivel
ISMB/MECTS
Comisii tehnice de lucru la nivel ISMB
Comisii tehnice de lucru la nivel MECTS

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

N* 3p
4p/an
(indrumator
practica
pedagogica)
5p/curs
minim24 ore
7p/curs credite
transferabile
2p/an/comisie
Unitate scolara
4p/an
Sector 5p/an
Municipiu 6p/an
Naional 7p/an
Sector 2p/an
Municipiu 3p/an
Naional 4p/an
Internaional
5p/an
Naional
2p/lucrare
Internaional
4p/lucrare
5p/curs
minim24 ore
7p/curs credite
4 p/lucrare

10p/ comisie
naionalde
specialitate
10p/an inspector
8p/an metodist
6p/ an Consiliu
Consultativ
5p/an
coordonator
cerc pedagogic
3p/an membru
CA in unitatea
scolara
2p/an sef de
caedra/arie
curriculara

10 puncte /
an*numr de
comisii.
ISMB/1punct
/an
minister 2 p /an
4puncte/an
ISMB 4 puncte
/an
MECTS: 6p/an
2p/decizie/adev
erin
6 p/decizie;

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2015

Punctaj

Criterii / Subcriterii

Detalierea
punctajului

Autoevaluare

Documente
pagina

Punctaj
inspector
colar

8p/decizie

Comisii judetene/municipiul Bucuresti pt examene nationale,


admitere, titularizare la nivel ISMB
- Alte solicitari MEN / comisii de control
( decizii / adeverine inspector colar )

3 p /comisie

3. Criteriul privind participarea la proiecte: ponderea 5%


a)

proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective


performana colar, progresul colar, dezvoltarea
competenelor i abilitilor precolarilor i elevilor, educaia
civic, educaia complementar, formarea personalitii
precolarilor i elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice,
inculsiv activiti desfurate n colaborare cu institute
culturale/ ambasade (Institut Franais de Roumanie, Instituto
Cervantes, British Council etc.) Colaborarea cu MTS,
DSTMB si COSR.

pentru fiecare
proiect:
10p/an/membru
in echipa de
management
5p/an membru
in echipa de
implementare
3p/activitate in
cadrul
proiectelor

( copii proiecte / copii diplom conform cu originalul / adeverine)

b)

proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor


Metodologiei i criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate i
portofoliul personal/

5 p/ proiect /an

(raportul/ avizul CA conform cu originalul/ copii proiect/echip


implementare proiect/ diplome/ adeverine conform cu originalul

4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional: ponderea 5%


a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de
nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de
documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect
creterea calitii instituiei i a procesului de predare-nvareevaluare, a bazei didactico-materiale

5 p/ programe/
proiecte
educationale

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare


extrabugetar, avnd drept obiectiv creterea calitii
procesului de nvmnt

5p/ activitate/
responsabilitate/
proiect

CRITERIUL 1

CRITERIUL 2

EVALUATORI:

2 p / an pentru
sponsorizari

CRITERIUL 3

CRITERIUL 4

TOTAL

REPREZENTANI SINDICALI:

_____________________________

FSE Spiru Haret:____________________________________________

_____________________________

____________________________________________

_____________________________

FSLI: ____________________________________________________
____________________________________________________
Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2015