Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRAREA PRACTICA NR 4

Explorarea metabolismului hidro-electrolitic i acido-bazic E!aluarea spatiilor hidrice ale or"a#ismului$ determi#area electrolitilor %etermi#area p& ' ului sa#"ui#( metoda Astrup( determi#area rezer!ei alcali#e

E)PL*RAREA TUL+UR,RIL*R EC&ILI+RULUI ACI%*-+A-IC


Termenul de echilibru acido-bazic se folosete ca expresie a homeostaziei ionilor de hidrogen, al crui indice este pH-ul sanguin. Men inerea pH-ului este o condi ie esen ial pentru acti!itatea enzimatic de la ni!elul celular, mecanismele tampon asigur"nd o concentra ie constant a H# prin schimburi permanente de ioni cu mediul extracelular. $xist un echilibru permanent %ntre aportul i eliminarea ionilor de H#, a !alen elor acide ne!olatile i !olatile. &portul alimentar, prin aminoacizii sulfura i i fosfoproteine, genereaz %n decurs de '( ore )* + ,* m$-. H#, /* g de proteine dau prin metabolizare 0 + 1 m$-. H #. Metabolizarea lipidelor i glucidelor genereaz acizi organici care influen eaz echilibrul acido-bazic atunci c"nd metabolizarea lor este incomplet. $liminarea !alen elor acide este asigurat de ctre pulmon i rinichi. 2in metabolismul oxidati! se produc ',,l 34'.'( ore, pulmonul elimin"nd %n '( de ore /')**m$- de 34 ' ca rezultat al inte!en iei i a sistemelor tampon i a reac iilor de hidratare. 5inichiul elimin zilnic )* + /** m$-. H#, din care (* + )* m$-.l reprezint aciditatea titrabil. 5eglarea echilibrului acido-bazic se realizeaz prin inter!en ia mecanismelor6 - .izico-chimice reprezentate de sistemele tampon existente %n mediul celular si extracelular. 7istemele tampon reprezinta amestecuri %ntre un acid slab i sarea sa cu o baz tare. &cestea au capacitatea de a transforma un acid tare %ntr-un acid slab, care disociaza pu ini ioni de hidrogen. 8rincipalele sisteme tampon din organism sunt6 bicarbonat.acid carbonic, proteinat acid.proteinat de sodiu, Hb redusa.oxiHb, fosfat disodic.fosfat monosodic. - biolo"ice reprezentate de funcia ventilatorie i excretorie. 9n corectarea !aria iei concentra iei ionilor de H# sistemele tampon inter!in rapid, dar au o eficien func ional de scurt durat, ca i mecanismele de regalre a !entila iei. 9ns mecanismele renale inter!in mai lent, dar au eficien de durat mai mare. $xplorarea echilibrului acido-bazic se realizeaz prin6 /. determinarea pH '. metoda &strup :. determinarea rezer!ei alcaline / %ETER0INAREA p&-ului 1AN2UIN 2eterminarea pH-ului se poate realiza cu a;utorul pH-metrelor <metoda poten iometric= sau a indicatorilor <metoda colorimetric=. 7e poate utiliza s"nge !enos sau arterial prele!at fr staz, %n eprubete cu heparin %n condi ii de strict anaerobioz <seringi perfect etane, cu ulei de parafin=. 2eterminarea pH-ului se realizeaz %n /) + :* minute de la recoltare, %n plasma separat tot sub parafin. 3AL*RI N*R0ALE4 p&-ul sa#"ui# 5 6(78 ' 6(48 >alorile normale ale pH-ului %n diferite lichide biologice sunt redate %n tabelul nr. ?> /

Tabel @r. ?> 2omeniul pH-ului pentru diferite lichide biologice

Lichidul biolo"ic 7"nge A35 Brin Aichid intracelular 7uc gastric 7uc pancreatic Dil

p&-ul 1,:) + 1,() 1,:) + 1,() (,( + ,,( 0,, /,) + ',) ,,: + C 1-,

7cderea pH-ului se numete acidoz, iar creterea alcaloz. &ceste tulburri pot fi compensate, dac pH-ul rm"ne %n limite normale, %n ciuda !aria iilor presiunii par iale a 34 ' <p34'= i a bicarbonatului. Endirect, informa ii despre !aria iile pH-ului sanguin sunt oferite de !aloarea pH-ului urinar, tiut fiind c rinichiul este unul din organele implicate %n men inerea constant a homeostaziei acido-bazice. 5eac ia urinii este %n mod normal acid <tabel nr. ?>= 7cderi ale pH-ului urinar se %nt"lnesc %n6 diabet zaharat, inani ie, insuficien renal, diaree prelungit. 4 urina neutr sau alcalin apare dup !rsturi acide, infec ii ale cilor urinare, medicamente alcalinizante <bicarbonat de sodiu= etc. 9 0ET*%A A1TRUP Metoda &strup permite determinarea pe baza unei nomograme <7iggaard-&ndersen= a p34', a excesului de baze <$D=, a bazelor tampon <DT=, bicarbonatului standard i actual precum i calcularea cantit ii totale de 34' din plasm. 85E@3E8EBA M$T42$E + $ste o micrometod care se bazeaz pe rela ia de in!ers propor ionalitate existent %ntre p34' i pH-ul sanguin.
pH / pCO'

7e msoar trei !alori de pH cu a;utorul crora, dintr-o nomogram se pot calcula factorii principali ai echilibrului acido-bazic. M&T$5E&A$ @$3$7&5$ - tuburi capilare heparinizate - amestec de oxigen-dioxid de carbonF aparatul &strup se li!reaz cu ' butelii %n care concentra ia 34' sunt diferite, i anume de (G i ,G. Transformarea concentra iei %n presiune par ial se face conform rela iei </=6
pCO' = B )* CO' <G= /**

rela ia </=

unde6 D + presiunea barometric )* + tensiunea !aporilor de ap la :,o3 - solu ii tampon6 solu ie fosfat cu pH H 1,:,( i cu pH H 0,,( la :, o3. 7olu iile se pstreaz bine %nchise. - &parat &strup 8entru determinarea pH-ului se folosete o microelectrod de sticl care permite efectuarea msurtorilor dintr-o prob de s"nge de ')I. <fig.('.'0*=. $lectrodul de referin este confec ionat din calomel, ca electrolit folosindu-se o solu ie saturat de J3l. &paratul este pre!zut cu pomp de !id i un termostat care permite men inerea temperaturii la :,o3. $chilibrarea <amestecarea= s"ngelui recoltat cu cele dou amestecuri de oxigen-dioxid de carbon se realizeaz %n tonometru <fig. (:=. 2urata echilibrrii este de ) minute. '

- materiale necesare pentru recoltarea s"ngelui - s"nge capilar - se recolteaz %n trei tuburi capilare heparinizate. 8entru men inerea condi iilor de anaerobioz, capetele tuburilor se astup cu cear neutr <din trusa de recoltare a s"ngelui= T$H@E3& 2$ AB35B 7e recolteaz s"ngele %n tuburile heparinizate Msurarea pH-ul necesit parcurgerea urmtoarelor etape6 - a;ustarea aparatului prin determinri de pH %n cele dou solu ii tampon <0,,( i respecti! 1,:,(=F - msurarea pH-ului actual al s"ngelui <neintrodus %n tonometru=F - introducerea s"ngelui din celelalte ' tuburi capilare %n tonometru, timp de ) minute i determinarea pH-ului acestor probe6 pH/ <corespunde concentra iei mai mici de 34' + (G= i pH' <corespunde concentra iei mai mari de 34' + ,G=. 3&A3BA&5$& 5$KBAT&T$A45 7e utilizeaz nomograma 7iggaard-&ndersen <fig.= /. 8e baza rela iei </= se transform concentra ia 34' din !olume %n p34'. '. 7e fixeaz punctele corespunztoare la pH/ i pH'. 9ntotdeauna pH/ pH'. 8rin unirea celor dou puncte se ob ine o dreapt care reprezint linia de echilibrare a 34 ' <linia de titrare a 34'=. 8e aceeai linie se noteaz i !aloarea pH-ului probei %nainte de echilibrare. :. 8arametrii echilibrului acido-bazic se ob in astfel6 a. 8resiunea par ial a 34' <p34'= se ob ine duc"nd o perpendicular pe ordonat din punctul corespunztor !alorii pH-ului actual. 8unctul corespunztor intersec iei cu ordonata reprezint p34'. b. $xcesul de baze <$D= se ob ine la intersec ia curbei inferioare cu linia de titrare. c. Dazele tampon <DT= se ob in la intersec ia curbei superioare cu linia de echilibrare. d. Entersec ia dintre linia titrrii 34' i orizontala prin p34' egal cu (* mmHg reprezint bicarbonatul standard. 3oncentra iile bicarbonatului standard sunt calculate fc"nd abstrac ie de componenta respiratorie. e. Dicarbonatul actual se ob ine duc"nd o dreapt la un unghi de ()o din punctul corespunztor pH-ului actual pe dreapta corespunztoare bicarbonatului standard. f. 34' total <liber i legat sub form H34:-= se ob ine calcul"nd astfel6
CO' total = *,*: pCO' + HCO: actual

Semnificaia parametrilor Astrup /. pH standard + pH-ul unei probe de s"nge %n condi ii standard6 p34 ' H (* mmHg, temperatur de :1o3 i oxigenare complet a s"ngelui <satura ia cu oxigen a hemoglobinei este de C,G=. '. pH actual + pH-ul unei probe de cercetat %n condi iile din momentul recoltrii. :. pCO2 standard + presiunea partial a 34' %n condi ii standard. (. pCO2 actual + presiunea par ial a 34' corespunztoare pH-ului actual. ). CO2 total + reprezint 34' liber i legat sub form de bicarbonat i carbama i. 34 ' total reprezint puterea de combinare 34'. 9ntre acidul carbonic i bicarbonat exist un echilibru dinamic permanent. 0. Bicarbonatul standard + concentra ia H34:- %ntr-o proba de s"nge %n condi ii standard. Dicarbonatul standard reprezint !aloarea bicarbona ilor plasmatici dac nu ar inter!eni compensarea respiratorie. 2e aceea, acest parametru &strup indic componenta metabolic a echilibrului acido-bazic. Dicarbonatul standard prezint !alori crescute %n alcaloza metabolic i sczute %n acidoza metabolic. 1. Bicarbonatul actual + concentra ia H34:- disponibil %n proba de s"nge %n momentul recoltrii.

,. Bazele exces (EB) + numrul de m$- de acid sau baz necesari pentru a titra / litru de s"nge p"n la un pH de 1,(* la :1o3 i p34' de (* mmHg. 9n mod normal excesul de baze trebuie s fie * <nu exist nici exces nici deficit de baze=. &cest parametru &strup este un indicator al se!erit ii acidozei <are !aloare negati!= sau al alcalozei <!aloare poziti!=. C. Bazele tampon (BT) + suma tuturor anionilor tampon care pot accepta H#6 bicarbona i, proteine, hemoglobin, fosfa i. &cest parametru este un indicator al componentei metabolice6 crete prin acumulare de baze <alcaloz metabolic= i scade prin acumulare de acizi <acidoz metabolic=. /*. Bazele tampon normalizate + !aloarea bazelor tampon %n condi iile lipsei unui exces sau deficit de baze la pH H 1,(* i p34' H (* mmHg. 3alorile #ormale ale parametrilor Astrup pH standard 1,:) + 1,() pH actual 1,:) + 1,() p34' <mmHg= (* + () mmHg Dicarbonat standard <m$-.l= '' + '1 Dicarbonat actual <m$-.l= ') + '1 Daze tampon <m$-.l= (* + )* Daze exces <m$-.l= * ' Daze tampon normalizate <m$-.l= (* + )* 34' total <m$-.l= '* - '1 7 %ETER0INAREA RE-ER3EI ALCALINE :bicarbo#atul actual; 8rin rezer! alcalin se %n elege capacitatea bicarbonatului de a fixa, la o !aloare constant a p34' substan ele alcaline din s"nge. >olumul de 34' reprezint rezer!a alcalin. %ozarea tritrimetric< a bicarbo#atului actual 85E@3E8EBA M$T42$E + Dicarbona ii din ser sunt descompui cu o cantitate determinat de acid azotic, iar excesul de acid azotic se titreaz %n prezen a rou fenolului cu hidroxid de sodiu. M&T$5E&A$ @$3$7&5$ - eprubete - pipete - ser - H@4: solu ie de *,/ @ - @a4H solu ie *,/@ - Endicator rou fenol *,*(G %n alcool etilic de 0*o T$H@E3& 2$ AB35B Aa / mililitru ser nehemolizat se adaug se adaug *,1 ml solu ie acid azotic *,/@ i ( picturi solu ie de rou fenol *,*(G. 7e agit timp de ' minute pentru %ndeprtarea bioxidului de carbon rezultat din descompunerea bicarbona ilor. 7e titreaz cu solu ie de hidroxid de sodiu *,/ cu a;utorul unei pipete de / ml <pornind de la grada ia *,1 ml= p"n la primul !ira; potocaliu. 3&A3BA6 Dicarbonatul actual <m$-.l= H /** nr. 2e mililitri de @a4H rmai %n pipet dup titrare. >&A45E @45M&A$6 ') ' m$-.l INTERPRETAREA 0*%I=IC,RIL*R PAT*L*2ICE ALE EC&ILI+RULUI ACI%*-+A-IC 8e baza parametrilor ob inu i din nomograma 7iggaard-&ndersen putem stabili felul tulburrii echilibrului acido-bazic. &!"nd !aloarea pH-ului, p34' i a H34:- putem stabili dac (

a!em acidoz sau alcaloz, care poate s fie metabolic <modificarea principal se datoreaz bicarbonatului= sau respiratorie <modificarea principal este datorat p34'=. 9n func ie de modificarea pH-ului sanguin putem !orbi de acidoze respecti! alcaloze compensate <pH-ul nu se modific= i decompensate <pH-ul este modificat=. Modificrile echilibrului acido-bazic pot fi clasificate i %n func ie de modificarea raportului bicarbonat.acid carbonic <are !aloarea normal de '*./=. - scderea acestui raport apare %n acidoze, iar creterea %n alcaloze. HCO: - dac scderea raportului se datoreaz6 H ' CO: scderii numrtorului !orbim de acidoz metabolic creterii numitorului + acidoz respiratorie HCO: - dac creterea raportului este cauzat de6 H ' CO: creterea numrtorului + alcaloz metabolic scderii numitorului + alcaloz respiratorie. 9n tabelul nr. ?>E sunt redate modificrile care apar %n diferitele tulburri ale echilibrului acido-bazic, precum i circumstan ele de apari ie a acestor tulburri. 2e men ionat c, de regul, acidozele se %nso esc de hiperpotasemie iar alcalozele de o scdere a potasemiei.

Tabel @r. ?>E 1tarea echilibrului acido-bazic Normal< Acidoz< metabolic< Compensat %ecompe#sat< Compensat %ecompe#sat< Compensat %ecompe#sat< Compensat %ecompe#sat< p& 1,:) + 1,() 1,:C 1,/1 1,:0 1,'C 1,(* 1,)) 1,(' 1,)/ &C*7:mE>?l; '( + '1 /),'* //,'* '1,0* :* :* (C,,* /,,C* /,,)*

Modificrile parametrilor biologici %n strile de acidoz i alcaloz pC*9 :mm&"; (* '0 :' )* 0( )* ), :* ') &9C*7 @ :mE>?l; /,'* *,1* *,C0 /,)* /,C' /,)* /,1( *,C* *,1)
HCO: H ' CO:

AB :mE>?l; (,) ),0 ),C ),( ),, ( :,( (,' :,,

Cauze

'* /C,)* //,00 /,,(* /),0* '* ',,0' '/ '0

Acidoz< respiratorie Alcaloz< metabolic< Alcaloz< respiratorie

3etoacidoza diabetica, inani ie, ingestia de H(3l, insuficien renala, diaree, fistule intestinale Hipoventilaie: - afectarea centrului respirator, a peretelui toracic, - afec iuni pleuropulmonare, neuromusculare, cardio!asculare 7tenoz piloric, ingestie de alcaline Hiperventilaie %n caz de6 - hiperexcitabilitate a centrului respirator <leziuni ner!oase, intoxica ie cu salicila i= - febr - psihoze

L >alorile H'34: <%n m$-.l= se obtin %nmul ind p34' cu *,*: