Sunteți pe pagina 1din 12

LATINITATE

I
DACISM
FIA STUDIULUI DE CAZ
Titlul : Latinitate i dacism
Bili!"#a$ie : - C%linescu &e!#"e ' Ist!#ia lite#atu#ii #!m(ne
)c!m*endiu+ , editu#a Mine#-a, Bucu#eti, ./01 2
3 C(nta#e 4!m(niei, ant!l!"ie, ./55, Editu#a 6ent#u
Lite#atu#% 2
3 D#ima 7-idiu ' Ist!#ia cultu#ii i ci-ili8a9iei
III, editu#a Saeculum I:7: i editu#a ;estala,
Bucu#eti, .//< 2
3 &#au# Ale=and#u ' Lin"-istica *e >n9elesul
tutu#!#, Editu#a encicl!*edic% #!m(n%, Bucu#eti,
./<? 2
3 &iu#escu C: C!nstantin ' F!#ma#ea *!*!#ului
#!m(n, Editu#a Sc#isul 4!m(nesc, C#ai!-a, ./<1 2
3 La t#ecutu39i ma#e, ma#e -iit!#, 6!e8ii
*at#i!tice, Editu#a Alat#!s, Bucu#eti, ./01
Ba8a !#ic%#ei lite#atu#i na9i!nale este -ia9a s*i#itual% a *!*!#ului, ia# !#"anul ei de e=*#ima#e este lima lui:
N%scut% *ent#u a se#-i ca mi@l!c de c!munica#e, lima n3a *utut s% nu at#a"% aten9ia asu*#a sa:
A7#ice cultu#% >nce*e cu un mi#ac!l al s*i#itului : lima: ) Bac! Bu#cCDa#dt +
Temelia limii i a *!*!#ului #!m(n ! #e*#e8int% c!nce*tele de latinitate i dacism: Latinitatea este un
cu#ent de idei #e$e#it!# la !#i"inea latin% a unui neam, ia# dacismul este u cu#ent ide!l!"ic aut!Dt!n, a$i#mat la
>nce*utul sec!lului al EE ' lea i ca#acte#i8at *#in e=a"e#a#ea c!nt#iu9iei dacil!# >n etn!"ene8a #!m(neasc%:
Lima #!m(n%, #e*#e8entant% a latinita9ii #%s%#itene, a $!st de3a lun"ul tim*ului , c(ntat% i sla-it% >n
luc#%#ile l!# de mul9i sc#iit!#i #!m(ni, ca#e i3au >ncDinat -ia9a i munca l!# *at#iei, $iind c!ntien9i de s!#"intea
n!i% a acestei limi i de cultu#a *e ca#e aceasta ! *#esu*une: Latinitatea este un c!nce*t ca#e desemnea8% un
cu#ent de idei #e$e#it!# la !#i"inea latin% a unui neam:
F!#ma#ea *!*!#ului #!m(n >n s*a9iul ca#*at!3danuian i c!ntinuitatea lui >n acest s*a9iu c!nstituie un
*#!ces asem%n%t!# $!#m%#ii i c!ntinuit%9ii cel!#lalte *!*!a#e #!manice eu#!*ene : $#ance8, italian, s*ani!l i
*!#tu"De8: La t!ate aceste *!*!a#e c!nstat%m un element etnic de a8% : "alii >n ca8ul $#ance8il!#, celtie#ii >n ca8ul
s*ani!lil!# i *!#tu"De8il!#, "alii i et#uscii >n ca8ul italienil!#: La #!m(ni au $!st dac!3"e9ii, #amu#a de n!#d a
t#acil!#:
Dacii, sau "e9ii, $ac *a#te din ma#ele "#u* etnic al t#acil!# i c!nstituie cea mai im*!#tant% #amu#% a lui,
a-(nd ! ci-ili8a9ie, ! cultu#% i ! ist!#ie *!litic% *e ca#e n3a e"alat3! nici! alt% #amu#%: Se *!ate s*une c% "et!3dacii
#e*#e8int% elita nume#!sului "#u* al t#acil!#: Cu *#i-i#e la mul9imea acest!# t#aci, Fe#!d!t $ace ! a$i#ma9ie de cea
mai ma#e im*!#tan9% : ANeamul t#acil!# este, du*% cel al in8il!#, cel mai nume#!s din lume: Dac% a# a-ea un sin"u#
c(#muit!# sau dac% t#acii s3a# >n9ele"e >nt#e ei, ele a# $i de ne>n-ins i, du*% s!c!tin9a mea, cu mult mai *ute#nic
dec(t t!ate neamu#ile: Dint#e cele *este .GG de $!#ma9iuni t#iale i "entilice ale t#acil!#, t#iu#ile dacil!# i "e9il!#
e#au cele mai ma#i i cele mai *ute#nice: 7cu*au te#it!#iul cu*#ins >nt#e Mun9ii Balcani i Mun9ii Sl!-aciei, i de la
lit!#alul a*usean al M%#ii Ne"#e *(n% dinc!l! de a8inul Tisei: T#iu#ile denumite Adacice l!cuiau *e te#it!#iul
actualei T#ansil-anii i al Banatului, ia# al A"e9il!# >n c(m*ia Dun%#ii ' inclusi- >n sudul $lu-iului 3 , >n M!ld!-a i
D!#!"ea de a8i:
4eli"ia "et!3dacil!#, ca a tutu#!# *!*!a#el!# din anticDitate, c!nstituie unul dint#e suiectele cele mai
*asi!nante, at(t *#in $ascina9ia suiectului >n sine, c(t mai ales *#in au#a c#eat% >n @u#ul lui de c%t#e ! lite#atu#% de t!t
$elul: Dei ist!#i!"#a$ia n!ast#%, )da# nu numai+ a #euit acDi8i9ii n!taile, ea este t!tui destul de de*a#te de a a-ea
i a ne !$e#i ! ima"ine a #eli"iei "et!3dacice c(t mai c!m*let% i "ene#al acce*tat%:Ca !#ice neam ind!3eu#!*ean, i
"et!3dacii a-eau ! #eli"ie *!liteist%: Zeul cel mai $#ec-ent men9i!nat la aut!#ii -ecDi este Zalm!=is, A8eul ca#*atic al
nemu#i#ii: Unii sus9in c% este ! di-initate cDt!nian%, al9ii c% este u#aniana: 6!t#i-it sc#ie#ii lui Fe#!d!t Aacest
Zalm!=is, $iind !m ca t!9i !amenii, a# $i t#%it >n #!ie la Sam!s ca scla- al lui 6HtDa#!#as: A*!i, c(ti"(ndu3i
lie#tatea, a# $i d!(ndit a-u9ie mult% i, d!(ndind a-e#e, s3a >nt!#s !"at *#int#e ai lui: Cum t#acii duceau ! -ia9%
de s%#%cie c#unt% i e#au li*si9i de >n-%9%tu#%, Zalm!=is acesta ca#e cun!scuse $elul de -ia9% i!nian i m!#a-u#i mai
alese dec(t cele din T#acia, ca unul ce t#%ise *#int#e eleni, i mai ales al%tu#i de !mul cel mai >n9ele*t al Elladei,
l(n"% 6HtDa"!#as, a *us s% i se cl%deasc% ! sal% de *#imi#e, unde3i "%8duia i3i !s*%ta *e ceta9enii de $#unte2 >n
tim*ul !s*e9el!#, >i >n-%9a c% nici el, nici !as*e9ii lui, i nici u#maii l!# >n -eac nu -!# mu#i, ci se -!# muta numai
>nt#3un l!c unde, t#%ind de3a *u#u#ea, -!# a-ea *a#te de t!ate un%t%9ile: In tim*ul c(t >i !s*%ta !as*e9ii i le cu-(nta
ast$el, *usese s% i se $ac% ! l!cuin9% su *%m(nt: C(nd l!cuin9a >i $u "ata, se $%cu ne-%8ut din mi@l!cul t#acil!#,
c!!#(nd >n ad(ncul >nc%*e#il!# sute#ane, unde st%tu ascuns -#eme de t#ei ani: T#acii $u#% cu*#ini de *%#e#e de #%u
du*% el i3l @eli#% ca *e un m!#t: In al *at#ulea an se i-i >ns% ia#%i >n $a9a t#acil!#, i aa >i $%cu Zam!l=is s% c#ead% >n
t!ate s*usele lui:
Desc!*e#i#ile a#De!l!"ice i studiile #ecente au adus te=tului lui Fe#!d!t c!m*let%#i i #ecti$ic%#i: C%
Zam!l=is a# $i $!st la !#i"ine >ntemeiet!#ul unui cult ini9iatic i mistic, un *e#s!na@ ist!#ic #eal, un taumatu#" i un
#e$!#mat!# ca#e, ulte#i!# a $!st di-ini8at, este ! i*!te8% acce*tail%: Di!d!# din Sicilia >l situea8% al%tu#i de ceilal9i
d!i ma#i >ntemeiet!#i de #eli"ii ai !meni#ii, Za#atDust#a i M!ise: C% a# $i $!st scla- al lui 6ita"!#a este >ns% !
le"end% nai-%, #es*ins% cDia# de Fe#!d!t, ca#e e#a c!n-ins c% Aacest Zam!l=is a t#%it cu mai mult% -#eme >naintea
lui 6HtDa"!#as:
6#i-it% su #a*!#tul *#acticil!# de cult, #eli"ia dac!3"e9il!# e#a ! #eli"ie ini9iatic% i mistic%: 6ent#u aceast%
#eli"ie, ca#acte#istic e#a actul ini9iatic al #et#a"e#ii tem*!#a#e >n ceea ce semni$ic% Acealalt% lume, i anume, >nt#3!
l!cuin9% sute#an% sau >nt#3! "#!t%: De asemenea, semni$icati-e *ent#u c!nce*9ia #eli"i!as% i *#acticile cultice
dac!3"etice, i din n!u c!n$i#mate de Fe#!d!t, e#au i ancDetele #ituale ale as!cia9iil!# #eli"i!ase sec#ete *e ca#e le
$!#mau ini9ia9ii: Aceste *#actici de cult sunt atestate >n lumea t#acil!# din sudul i n!#dul Dun%#ii:
Fe#!d!t -!#ete des*#e cultul lui Zam!l=is ast$el : Iat% >n ce $el se s!c!t ei nemu#it!#i : c#edin9a l!# este c%
ei nu m!#, ci c% cel ca#e *ie#e se duce la Zam!l=is: T!t >n al cincilea an a#unc% s!#9ie, i >nt!tdeauna *e acel dint#e
ei *e ca#e cade s!#9ul, >l t#imit ca s!lie la Zalm!=is, >nc#edint(ndu3i de $ieca#e dat% ne-!ile l!#: T#imite#ea s!lului se
$ace ast$el : c(9i-a dint#e ei, ae8(ndu3se la #(nd, 9in cu -(#$ul >n sus t#ei suli9e, ia# al9ii, a*uc(ndu3l de m(ini i de
*ici!a#e *e cel t#imis la Zam!l=is, >l lea"%n% de c(te-a !#i i a*!i, $%c(ndu3i -(nt, >l a#unc% >n sus, *este -(#$ul
suli9el!#: Dac% >n c%de#e, !mul m!a#e st#%*uns, #%m(n >nc#edin9a9i c% 8eul le este ine-!it!#2 dac% nu m!a#e, atunci
>l >n-inuiesc *e s!l, Duluindu3l c% este un !m #%u2 du*% ce a#unc% -ina *e el, t#imit *e un altul: T!t ce au de ce#ut >i
s*un s!lului c(t mai este >n -ia9%: C(nd tuna i $ul"e#a, t#acii, des*#e ca#e este -!#a, t#%"eau cu s%"e9ile s*#e ce#,i
>i amenin9au 8eul, c%ci ei nu #ecun!teau -#un alt 8eu a$a#% de al l!#:
E#a ad!#at >n Dacia i un 8eu al #%8!iului, c%#uia "e9ii >i @e#t$eau *#i8i!ne#ii *#ini >n #%8!i, As!c!tind c%
8eul #%8!aiel!# t#euie >m*%cat *#in -%#sa#e de s(n"e !menesc: Ca di-init%9i $eminine, se *a#e c% dac!3"e9ii a-eau
i ! 8ei9% a $!cului -et#ei, a $!cului sac#u: Mai ce#t% *a#e e=isten9a la daci a 8ei9ei Bendis, 8ei9a Lunii, a *%du#il!#, a
$a#mecel!#, a -#%@il!#, c!#es*un8(nd deci A#temidei "#ecil!# i Dianei #!manil!#: 7 sin"u#% dat% numit de aut!#ii
antici, i anume de Fe#!d!t, a*a#e &eelei8is, 8eul $u#tunii i al $ul"e#ului: 6#!ail c% la >nce*ut &eelei8is $usese
un 8eu al ce#ului: De cultul lui e#a le"at i #itul t#a"e#ii cu a#cul >n n!#i >n tim*ul $u#tunii *ent#u a s*e#ia *ute#ile
dem!nice: 6(n% la u#m%, *#int#3un *#!ces de sinc#etism #eli"i!s, &eelei8is a a@uns s% $ie c!n$undat cu Zam!l=is,
c!nt!*indu3li3se at#iutele: 6ent#u Mi#cea Eliade A&eelei8is #e*#e8int% -ecDiul 8eu celest al dac!3"e9il!#, *at#!nul
clasei a#ist#!c#ate i milita#e, JJta#a!stesKK )L+ i Zam!l=is JJ8eul Miste#iil!#KK, maest#ul ini9ie#ii,cel ca#e
c!n$e#% im!#talitatea:
Ci-ili8a9ia i cultu#a *!*!#ului dac stau la temelia *!*!#ului #!m(n ca elementul etnic c!m*!nent cel mai
>nsemnat: Du*% m%#tu#iile lite#a#e antice, dacii sau "e9ii e#au l!n8i, cu *iele al%, cu !cDi alat#i, ca i ceilal9i
n!#dici eu#!*eni: At(t T#!$eul, c(t i C!lumna lui T#aian ni3i a#at% de statu#% *!t#i-it%, nici $!a#te >nal9i, nici scu#9i:
B%#a9ii *u#tau *%#ul ma#e i a-eau t!9i a#% : nic%ie#i nu "%sim un dac #e*#e8entat alt$el: 6e $#unte i la t(m*le
*%#ul e t%iat: Femeile, @udec(nd du*% C!lumn%, *a# s% $i $!st 8-elte, >nalte i, >n "ene#al, $#um!ase2 *%#ul >l *u#tau
*ie*t%nat, cu c%#a#e la mi@l!c i st#(ns >n s*ate, $%cut c!c: 7cu*a9ia de c%*etenie a dacil!# a $!st a"#icultu#a:
Le=ic!"#a$ul i8antin Suidas s*une c%, >n -#emea #%8!iului cu T#aian, Deceal >m*%#9ise sa#cinile >nt#e n!ilii daci
ast$el : *e unii i3a *us s% a*e#e cet%9ile, *e ceilal9i s% ai% "#i@% de unul me#s al a"#icultu#ii: 7 #amu#% im*!#tant% a
a"#icultu#ii i la ca#e st#%m!ii n!t#i 9ineau mult, e#a -iticultu#a: Dacii au $!st, de asemenea i #ema#caili
c#esc%t!#i de -ite: 4asa cail!# "e9i e#a, *e d#e*t cu-(nt, -estit%: Tu#mele de !i i ci#e8ile de !i i -aci @ucau un #!l
im*!#tant >n ec!n!mia -ie9ii "etice: Din l(na !il!# ca i din c(ne*a *e ca#e tiau at(t de ine s3! luc#e8e, >i $%ceau
-emintele: A*icultu#a e#a i ea de8-!ltat%: E=istau nume#!ase *#is%ci *#in *!ienile *%du#il!# i >n mi@l!cul
$(ne9el!# aa de >ntinse >n -#emea aceea: E=*l!atau a*!i sa#ea, ia# >n Mun9ii A*useni au#ul i a#"intul: Cantit%9ile
en!#me de metal *#e9i!s *e ca#e le3a luat T#aian din Dacia, im*lic% ! e=*l!ata#e c!ntinu% a 8%c%mintel!# au#!3
a#"inti$e#e: tiau s% luc#e8e #!n8ul, $ie#ul, au#ul i a#"intul2 $%ceau unelte, cum sunt sece#ile i c!asele de #!n8,
t!*!a#ele, $ia#ele de *lu", cletele de $ie#, a#me cum sunt s%iile de $ie#, "%site >n mai multe *a#9i ale te#it!#iului
dacic, !iecte de cult sau m!ilie#, *!d!ae de t!t $elul, mai ales de a#"int: tiau s% $ac% din acest metal *#e9i!s
-ase $#um!ase cum sunt cele ale te8au#ului de la S(nc#%ieni sau ale te8au#ului de la A"i"Di!l: tiau, de asemenea,
>nc% din *#ima @um%tate a sec!lului al I; ' lea >:e:n:, s% at% m!nede de a#"int de ca#acte# aut!Dt!n sau imit(nd *e
cele maced!ne i "#eceti, mai t(#8iu *e cele #!mane: Num%#ul acest!# m!nede e c!nside#ail i ele au $!st "%site *e
t!at% su*#a$a9a *%m(ntului #!m(nesc, at(t >n Muntenia, c(t i >n M!ld!-a, i >n T#ansil-ania: E#au, >n s$(#it, mete#i
>n luc#ul lemnului, din ca#e $%ceau !iecte casnice i unelte a"#ic!le: Se *#ice*eau >n ce#amic%, luc#au din *%m(nt
a#s -ase de di$e#ite $!#me i m%#imi, unele $!a#te $#um!s >m*!d!ite: Int#3un cu-(nt, cun!teau t!ate >ndeletnici#ile
ec!n!mice esen9iale i, *#in !"%9ia *%m(ntului, a# $i *utut t#%i $%#% s% ai% ne-!ie de ce-a din a$a#%: Dim*!t#i-%,
*uteau ei e=*!#ta i e=*!#tau, de $a*t, mate#ii *#ime: I8-!a#ele ne -!#esc de e=*!#tul de "#(ne, de *ete, de cea#% i
mie#e, i de scla-i: Se -!# $i ad%u"at la acestea, *iei si l%nu#i i, $!a#te *#!ail, sa#e i lemne, nu numai s*#e
C(m*ia 6an!nic%, da# i s*#e alte l!cu#i mai de*a#te ca E"i*tul: Aduceau >n scDim, din sudul "#ecesc, -in i
untdelemn: Im*!#tau, de asemenea, 9es%tu#i $ine, st!$e scum*e *ent#u u8ul n!ilil!# i al cu#9ii #e"ale: Du*% c%de#ea
Sa#mi8e"etusei, s3au "%sit >nt#3! *ete#%, ascunse, Dainele i st!$ele scum*e ale lui Deceal: Dac!3"e9ii, cun!teau
de asemenea, i *#acticau sc#isul: Fa*tul este c!n$i#mat de Di! Cassius, ca#e -!#ete des*#e ! sc#is!a#e *#imit% de
>m*%#atul D!mi9ian de la Deceal, *#ecum i des*#e cea sc#is% *e ! iasc%, *#imit% de T#aian: 6(n% >n sec!lul I e:n
al$aetul $!l!sit e#a cel "#ecesc, ia# du*% aceast% dat%, mai mult cel latin: In a$a#% de insc#i*9ia amintit% '
ADecealus *e# Sc!#il! ' se cun!sc a8i d!a# lite#e i8!late !#i >n "#u*u#i de c(te d!u% sau t#ei, >nsemnate *e di$e#ite
unelte, da# mai des *e -ase, sau s%*ate >n l!cu#i incluse >n 8idul cet%9il!#: In ca8ul din u#m%, lite#ele se#-eau *ent#u
a c!nsemna nume de *e#s!ane, de 8ei, de #e"i i *#e!9i, dei n3a $!st *!siil%, *(n% >n *#e8ent, #ec!nstitui#ea nici
unui nume:
Des*#e $%u#it!#ul acestui stat, Bu#eista, in$!#ma9iile cele mai !"ate sunt l%sate de "e!"#a$ul "#ec St#a!n :
ABu#eista, %#at "et, a de-enit c%*etenia unei *ute#nice uniuni de t#iu#i a*#!=imati- >n anul 0? >:e:n: In *!litica
sa inte#n%, Bu#eista a $!st a@utat de ma#ele *#e!t Deceneu, >n !*e#a de #estau#a#e a !#dinii i de >ns%n%t!i#e a
m!#a-u#il!# *!*!#ului: Ast$el, >n decu#s de .G3.? ani, Bu#eista a c#eat un stat ca#e se >ntindea din a8inul Dun%#ii
de Mi@l!c i Mun9ii Sl!-aciei, *(n% la "u#ile Bu"ului i 9%#mul a*usean al M%#ii Ne"#e 2 ia# >n sud *(n% >n 8!na
Mun9il!# Balcani:
Da# >n u#ma unei #e-!lte a unui "#u* de n!ili, ad-e#sa#i ai aut!#it%9ii statale cent#ali8ate, Bu#eista este ucis
>n anul MM >:e:n: In cei .1. de ani ca#e s3au scu#s de la m!a#tea lui Bu#eista, *(n% la c(#mui#ea lui Deceal,
ac9iunea de #euni$ica#e a t#iu#il!# dac!3"etice a c!ntinuat $%#% >nt#e#u*e#e2 >nc(t >n anul 0N e:n: , >n tim*ul d!mniei
#e"elui dac Du#as ' Diu#*aneus )*#edeces!#ul lui Deceal+, A>n @u#ul statului dac t#ansil-%nean cu cent#ul >n Mun9ii
7#%tiei se "#u*ase#% de acum "et!3dacii din 7ltenia, Muntenia, M!ld!-a cent#al% i de mia8%8i: )Fad#ian
Diac!-iciu+: 6#in u#ma#e un stat mai *u9in >ntins dec(t al lui Bu#eista: Te#it!#iile d!#!"ene $usese#% >nt#e tim*
ane=ate *#!-inciei #!mane M!esia din sudul Dun%#ii, 8!n% c!nt#!lat% st#ict de "a#ni8!anele #!mane: 4!manii
ate*tau m!mentul *#ielnic s% !cu*e i s% t#ans$!#me i #e"atul dac!3"et >nt#3! *#!-incie #!man%:
6ent#u a *#e>nt(m*ina !$ensi-a #!manil!#, #e"ale Du#as ' Diu#*aneus atac% i *#ad% M!esia >n ia#na 0N305
e:n:, !$ensi-a lui $iind c!ndus% *#!ail de ne*!tul s%u Deceal: 4!manii sunt >n-ini, ia# "u-e#nat!#ul M!esiei
deca*itat: Situa9ia e#a *ent#u #!mani ala#mant%: Im*%#atul D!mi9ian >n *e#s!an% -ine *e $#!ntul dun%#ean *ent#u a
c!nduce !*e#a9iunile *e te#it!#iul dacic: B%t#(nul #e"e Du#as cedea8% t#!nul lui Deceal: N!ul #e"e dac Ae#a $!a#te
*#ice*ut >n *lanu#ile de #%8!i, i iscusit >n >n$a*tui#ea l!#, tiind s% alea"% m!mentul c(nd s% atace *e duman i
c(nd s% se #et#a"% la tim* sc#ie Di! Cassius: AE#a diaci >n a >ntinde cu#se, lu*t%t!# -itea8, tia sa $!l!seasc% !
-ict!#ie i s% ias% cu ine dint#3! >n$#(n"e#e: Din aceast% *#icin% a $!st mult% -#eme un ad-e#sa# de temut *ent#u
#!mani:
Deceal #ecu#"e la di*l!ma9ie *e $#!nt, ce#(nd *ace, ia# D!mi9ian #e$u8%: A#mata #!man% t#ece Dun%#ea )0<
e:n:+ >naint(nd *e ;alea 7ltului 2 da# >n de$ileul Tu#nu 4!u este >n-ins%, "ene#alul ' c!mandant C!#nelius Fuscus
este ucis i mul9i #!mani cad *#i8!nie#i: In anul u#m%t!#, ! alt% a#mat% *%t#unde *#in Banat, !9ine -ict!#ia, da#
#enun9% s% >nainte8e s*#e Sa#mi8e"etusa, ca*itala #e"atului: Se >ncDeie ! *ace de c!m*#!mis, c!nside#at% la 4!ma
#uin!as% *ent#u #!mani, >n ca#e #e"ele dac a*%#ea ca un aliat al 4!mei, *#imind, *#int#e altele, i mete#i #!mani
c!nst#uct!#i de maini de #%8!i: Deceal $!l!sete tim*ul *ent#u a se *#e"%ti de a*%#a#e:
7$ensi-a #!man% *#e"%tit% de T#aian >nce*e du*% lun"i i minu9i!ase *#e*a#ati-e: E$ecti-ul t#u*el!#
c!masate la $#!ntie#a Daciei atin"ea *este .NG GGG de s!lda9i: Du*% mai multe >n$#(n"e#i, >n .G. si .G?, Deceal
ce#e *ace: C!ndi9iile >n ca#e i3a $!st ac!#dat% e#au de!seit de "#ele: Im*%#atul T#aian, a c%#ui inten9ie cla#% e#a de a
t#ans$!#ma Dacia >nt#3! *#!-incie #!man%, >i men9ine t#u*ele c!ncent#ate la Dun%#e: A#Ditectul A*!l!d!# din
Damasc c!nst#uiete la D#!eta cel mai lun" *!d de *iat#% ' *este ..GG m ' din t!t Im*e#iul 4!man: Deceal nu
#es*ect% t!ate c!ndi9iile *%cii: In -a#a anului .GN, T#aian *!#nete c!nt#a dacil!# cu ! a#mat% mai nume#!as% ca >n
*#imul #%8!i: Cet%9ile din Mun9ii 7#%tiei sunt cuce#ite, de-astate i incendiate: Du*% asediul i ca*itula#ea
Sa#mi8e"etusei, >n -a#a anului .G5, Deceal se #et#a"e cu un "#u* de #%8!inici >n mun9i: Este u#m%#it i, *ent#u a
nu c%dea *#i8i!nie#, se sinucide: Ca*ul >i este dus ca t#!$eu la 4!ma: Din Dacia, de-enit% acum *#!-incie a
Im*e#iului 4!man, >n-in"%t!#ul adusese la 4!ma ! *#ad% u#ia% : .5N NGG C" au# $in i 11. GGG C" a#"int:
Ci-ili8a9ia i cultu#a *!*!#ului #!man a $!st una >n$l!#it!a#e i nu a *utut $i >nt#ecut% de nici ! alt% cultu#%
de3a lun"ul anil!#: 7cu*a9ia cea mai *#e9uit% de #!mani a $!st dint!tdeauna a"#icultu#a, dei, >n "ene#al s!lul Italiei
nu e#a de!seit de *#!ducti-: In tim*u#ile -ecDi, c(nd >nc% *#ed!mina *%st!#itul, cultu#ile a"#ic!le *#e$e#au meiul i
! s*ecie de "#(u #e8istent% >n te#enu#ile *#ea umede, alacul, din a c%#ui $%in% se $%ceau m%m%li"a i li*ia, c%ci aia
*e la >nce*utul sec!lului al II ' lea >:e:n: au >n-%9at #!manii s% $ac% *(inea din aluat d!s*it cu d#!@die: Se culti-a i
!#8ul, *ent#u ca#e >ns% #!manii n3a-eau *#e$e#in9a *e ca#e ! a-eau "#ecii: Dint#e le"umin!ase, mai >nt(i a $!st
culti-at !ul: Cea mai #entail% e#a cultu#a -i9ei de -ie i a m%slinului, *ent#u ca#e a*#!a*e >nt#e" te#it!#iul Italiei
*#e8enta c!ndi9ii $a-!#aile: Uleiul de m%sline e#a $!l!sit nu numai >n alimenta9ie, ci i *ent#u iluminat i, mai
t(#8iu, *ent#u *#e*a#a#ea un"uentel!# i a *a#$umu#il!#: Cultu#a *!mil!# $#ucti$e#i e#a *#acticat% at(t *e micile
*#!*#iet%9i )m%#ul, *%#ul, sm!cDinul, mi"dalul, sc!#uul+, c(t i >n li-e8ile de *e lati$undii, cu s*ecii mai #a#e la acea
dat% : ci#eul )adus din Asia Mic%+, #!diul ) din A$#ica+, "utuiul )din S*ania+, nucul i *ie#sicul )din 6e#sia+: &ama
de 8a#8a-atu#i e#a $!a#te la#"%, a*#!a*e t!ate cele e=istente i a8i *e *%m(ntul italic:
Casele 9%#anil!# e#au de #e"ul% nite c!lie s%#%c%ci!ase, cu *e#e9i de (#ne ac!*e#ite cu lut i cu un ac!*e#i
de stu$: L!cuin9a *%tu#il!# medii i s%#ace c!nsta >nt#3! sin"u#% >nc%*e#e, a-(nd ! descDi8%tu#% >n ta-an i ac!*e#i
*#in ca#e *%t#undeau lumina i a*a de *l!aie, c!lectat% >nt#3un a8in din mi@l!cul >nc%*e#ii: M!ilie#ul e#a !a#te
#edus: Casa #!man% a-ea un num%# ma#e de *atu#i, cu destina9ii di-e#se : *atu#i *ent#u d!#mit, *atu#i ' cana*ele *e
ca#e se lua masa i *atu#i ca#e se#-eau d#e*t s!$ale: 6ent#u iluminat se $!l!seau lum(n%#i de cea#% sau de seu i
l%m*i mici cu ulei: Im#%c%mintea #!manil!# se ca#acte#i8a, >nainte de t!ate, *#in sim*litate: Nu necesita nici c#!ial%
a*#!a*e del!c i nici cus%tu#%: ;em(ntul na9i!nal i !$icial al #!manil!, da# ca#e e#a inte#8is 9%#anil!#, muncit!#il!#
sim*li i scla-il!#, e#a t!"a : ! ucat% de st!$% "#!as% de l(n% al%, t%iat% >n $!#m% de e*li*s% sau de semice#c:
Femeile *u#tau, di#ect *e *iele, ! c%ma% de in, ia# >n @u#ul ustului ! $(ie de *(n8%, d#e*t sutien: In tim*u#ile -ecDi
>m#%cau t!"a i ele, la $el ca %#a9ii, da# >nc% din sec!lele 4e*ulicii t!"a e#a #e8e#-at% numai $emeil!# de
m!#a-u#i u!a#e: In l!cul ei, *este c%ma% *u#tau ! tunic% lun"% *(n% la *%m(nt )stola+, cu m(neci scu#te sau $%#%
m(neci, >ncins% cu un c!#d!n: 6este stola, un $el de al din l(n% c!l!#at% ac!*e#ea i >n$%u#a ume#ii: Un ca*%t al
alului se >n$%u#a *e un #a9, cel%lalt ca*%t c%dea *(n% la *%m(nt, ia# cu un $ald al alului $emeia >i ac!*e#ea ca*ul,
c%ci ! $emeie #!man% nu ieea nici!dat% din cas% cu ca*ul neac!*e#it: Inc%l9amintea de #i"!a#e a %#a9il!# c(nd
*u#tau t!"a e#a un $el de "Dete din *iele su9i#e, $%#% t!cu#i, $i=ate *e *ici!# cu ase cu#ele: Mult mai c!m!de, mai
*#actice e#au sandalele: O%#anii i s!lda9ii *u#tau sa!9i:
4!manii a-eau ! c#edin9% *!liteist% cu ! mul9ime de 8ei, ins*i#a9i din cultu#a "#eac%, *ent#u c% >n
m!mentul >n ca#e au cuce#it &#ecia, #!manii au $!st cuce#i9i de cultu#a "#eac%: Cei mai cun!scu9i au $!st Bu*ite# '
8eul tat%, Mine#-a ' 8ei9a >n9ele*ciunii, Diana ' 8ei9a lunii i a -(n%t!#ii, Ma#te ' 8eul #%8!iului, Ne*tun ' 8eul
m%#il!#, Aescula*ius ' 8eul medicinei, B!na Dea ' 8ei9a !c#!tit!a#e a $emeil!# i ine>n9eles ;enus ' 8ei9a iui#ii:
Zeii #!mani nu a-eau statui, ci se c#edea c% ei e=ist% in !iectele >nc!n@u#%t!a#e: Zeii e#au $!a#te nume#!i, se
c#edea ca $ieca#e $amilie a#e 8eul ei: Fieca#e 8eu ac9i!na >nt#3un d!meniu #est#(ns i se *#esu*une c% e=istau *este
1G:GGG de 8ei ca#e -e"Deau asu*#a unei st%#i a Im*e#iului 4!man i a l!cuit!#il!# lui:
6#!cesul de #!mani8a#e >nce*e >n anul .G5, c!nt#iuind la acesta, >n *#imul #(nd, a#mata #!man%, *#e8ent% >n
num%# ma#e >n Dacia: 6#!-incie de "#ani9%, su*us% >n *e#manen9% atacu#il!# a#a#e, Dacia a ene$iciat de *#e8en9a
a d!u% le"iuni i a nume#!ase t#u*e au=ilia#e: Cei a*#!=imati- NG GGG de s!lda9i #!mani au $!st cant!na9i >n cast#e,
nume#!ase >n Dacia, >n @u#ul c%#!#a se -a de8-!lta ! >n$l!#it!a#e -ia9% ec!n!mic%: Num%#ul c!l!nitil!# #!mani
adui de T#aian >n Dacia a $!st ma#e: Ei *#!-eneau de *e >nt#e" cu*#insul Im*e#iului, da# t!9i -!#eau lima latin%:
Imi"#a#ea masi-% dete#min% ! u#ani8a#e accentuat% a *#!-inciei: Multe ae8%#i, situate l(n"% -ecDile da-e dacice,
sunt #idicate la #an"ul de munici*ii i c!l!nii )A*ulum, Na*!ca, 6!taissa+: Ele e#au !#"ani8ate du*% m!delul #!man
i c!nstituiau ade-%#ate $!ca#e de #!mani8a#e a acestui te#it!#iu: 6#!cesul de #!mani8a#e a *!*ula9iei dac!3"etice a
c!ntinuat *(n% >n sec!lul al ;II ' lea, c(nd se c!nside#% lima #!m(n% ca $!#mat%:
Du*% #et#a"e#ea le"iunil!# i administ#a9iei #!mane, >n anul ?<N, Dacia #%m(ne >n *a#te >n st%*(ni#ea dacil!#
lie#i, ca#*ii: In *a#tea de a*us a ei, *#in Banat i C#iana, l!cuiau -andalii2 >n cent#ul i #%s%#itul ei, "!9ii i anume !
#amu#% a l!#, -i8i"!9ii sau te#-in"ii2 >n *a#tea de n!#d, *#in Ca#*a9ii Ma#amu#eului i ai Sl!-aciei, l!cuiau "e*i8ii:
Dint#e t!ate neamu#ile c(te i3au e=e#citat d!mina9ia tem*!#a#% >n Dacia, du*% #et#a"e#ea le"iunil!# #!mane,
sla-ii sunt aceia ca#e au a-ut mai mult% >nsemn%tate: Se tie >nt#3ade-%# c% *!*!a#ele #!manice de ast%8i au #e8ultat
din amestecul -!#it!#il!# de lim% latin% din im*e#iu cu neamu#ile mi"#at!#ii ca#e s3au ae8at >n 9%#ile #es*ecti-e:
F#ace8ii *#!-in din amestecul "al!3#!manil!# cu $#ancii, neam "e#manic, *e ca#e l3au asimilat: In Italia, s3au ae8at
l!n"!a#8ii, ia# >n S*ania -i8i"!9ii, ia#%i "e#manici2 la n!i, sla-ii, *e ca#e, de asemenea, i3am asimilat:
4e*#e8ent%m, *#in aceasta, ! nuan9% a*a#te, ca#acte#istic%, *#ecum i ! ci-ili8a9ie i ! cultu#% de!seit% >n mi@l!cul
ma#ii $amilii #!manice: Ist!#icul i sla-istul I!n B!"dan, *#ecum i #!manistul 7-id Desunianu au sus9inut c%
*!*!#ul #!m(n a*a#e c!m*let c!nstituit numai du*% amestecul cu sla-ii: Aceast% a$i#ma9ie t#euie >n9eleas% >n
sensul c%, *!*!#ul #!m(n, i3a c%*%tat ca#acte#isticile sale etnice c!m*lete numai du*% ce elementul esen9ial,
dac!#!manic, c!nstituind temeiul, s3a ad%u"at elementul sla-: Dac% a# $i s% se#iem elementele etnice c!nstituti-e ale
*!*!#ului #!m(n, du*% im*!#tan9a l!#, a-em deci : >nt(i, elementul aut!Dt!n, dacic, a*!i, >n al d!ilea #(nd,
elementul #!man, ia# >n al t#eilea #(nd, la u#m%, cel sla-ic: Su #a*!#tul limii, unul dint#e cei mai uni cun!sc%t!#i,
acelai #!manist 7-id Desunianu s*une c% in$luen9a sla-% a $!st mult mai intens% i mai -a#iat% dec(t aceea
"e#manic% asu*#a limii italiene sau $#ance8e: Sla-ii au l%sat dac!#!manil!# ! >nsemnat% m!teni#e : ea c!nst% >n
t!*!nime, >n !n!mastic% i >n "ene#al, >n lim%: Dint#e #(u#i, Bist#i9a, D(m!-i9a, Ial!mi9a, T(#na-a, C#asna, 6utna,
Milc!-ul, Telea@%nul, Nea@l!-ul i ! sum% altele *!a#t% nume sla-e: Dint#e mun9i, numai >n i#ul F%"%#aului "%sim
*este 8ece -(#$u#i cu nume sla-, >nt#e ca#e i Ne"!iul: Ca nume de !#ae, cit%m C#ai!-a, 4(mnicul, T(#"!-ite,
Slatina, Zlatna 2 ca nume de sate, cele te#minate >n 3i9a, de e=em*lu : T!*!lni9a, T!*li9a, cele te#minate >n 3!-
sau 3!-a ca D#an!-, Nan!-, Sna"!-, a*!i Cuc!-a, 4aD!-a etc:
D!u% nume date de sla-i i anume ;laca i ;l%sia me#it% ! de!seit% aten9ie: Cel dint(i >nseamn% 9a#a
;laDil!#, adic% a #!m(nil!#, i a $!st dat #e"iunii de c(m*ie unde a e=istat @ude9ul cu acelai nume i de!a#ece, aici,
>n aceast% #e"iune, au "%sit n%-%lit!#ii sla-i *e st#%m!ii #!m(nil!#: Cel de3al d!ilea a#e acelai >n9eles i a $!st dat
c!d#ului u#ia ca#e se >ntindea la mia8%8i de 6l!ieti, ac!*e#ind 9inutul udat de 6#aD!-a, Ial!mi9a, D(m!-i9a i de
a$luen9ii l!# i a-(nd >n mi@l!c minunatul lac al Sna"!-ului: Aceste d!u% numi#i atest% *#e8en9a st#%#!m(nil!#, >n
m!mentul n%-%li#ii sla-il!#, >n c(m*ie: i !n!mastica a#at% ! >nsemnat% in$luent% sla-%: Ast$el au #e8ultat 4adu,
Dan, ;lad, 6(#-u, D!#e, a*!i D#a"!mi#, TiD!mi#, D!#!mi#, ;ladisla- sau ;laicu: In lima #!m(n%, ! esime din
cu-inte sunt de !#i"ine sla-%: 7se#-%m >ns% c% multe din aceste cu-inte sla-e se >nt#euin9ea8% $!a#te #a# i c% ele
n3au $!#mat $amilii de cu-inte, *e c(nd acelea de !#i"ine latin% #e-int t!t me#eu, sunt nec!ntenit >nt#euin9ate >n
"#aiul 8ilnic i au $amilii $!a#te !"ate: A*!i, m!#$!l!"ia i sinta=a limii #!m(ne sunt latine, ceea ce e, de
asemenea, dete#minant *ent#u ca#acte#ul acestei limi: &%sim cu-inte sla-e >n di-e#se d!menii ale acti-it%9ii i
sim9i#ii !meneti: In a"#icultu#% i >n c#ete#ea -itel!# ele sunt mai *u9in nume#!ase: Numai ! sin"u#% ce#eal% a#e
nume sla- )!-%8ul+ , ia# dint#e animalele d!mestice : i-!lul, c!c!ul, "(sca: 7 sum% dint#e cu-intele ca#e a#at%
>nsui#ile i de$ectele $i8ice sau m!#ale ale !mului au aceeai !#i"ine: De *ild% : la@in, dest!inic, d#a", d(#8, iuit,
s$(nt, c(#n, "(#!-, lac!m, n%uc, *#!st, ti#, -in!-at: In ce *#i-ete s!cietatea, adic% clasele s!ciale i !#"ani8a#ea
de stat, sunt de !#i"ine sla-% u#m%t!#ii te#meni : !ie#, st%*(n, @u*(n, #!, cnea8, -!ie-!d: In d!meniul #eli"i!s, s3au
>m*#umutat ! se#ie de te#meni *#i-ind cultul i !#"ani8a#ea ie#a#Dic% : ut#enie, -ece#nie, maslu, sta#e9, #ai, iad:
Aceast% mul9ime de cu-inte sla-e n3a int#at de!dat%, >n aceeai e*!c%, >n lima #!m(n%, ci *e #(nd, >nce*(nd
din -eacul al ;I3 lea: 7 *a#te >nsemnat%, cea mai >nsemnat%, a int#at *e tim*ul c!nl!cui#ii cu sla-ii >n Dacia, *(n%
ce acetia au $!st asimila9i, adic% >n sec!lele ;I ' E: Da# ! se#ie de cu-inte sla-e au $!st >m*#umutate i mai t(#8iu,
>n e*!ca m!de#n%, de la *!l!ni, de la #uteni i de la #ui:
De la neamu#ile "e#manice au #%mas c(te-a cu-inte >n lima #!m(n%, *u9ine la num%#, i c(te-a te8au#e,
dint#e ca#e cel mai cun!scut i mai de *#e9 este te8au#ul de la 6iet#!asa: El se c!m*une din .? *iese, t!ate de au#, i
>m*!d!ite, unele, cu *iet#e scum*e:
De asemenea, in$luen9a ma"Dia#%, >n sec!lele E3EI, a l%sat m!teni#e *!*!#ului #!m(n cu-inte ca : ald%ma,
"(nd, -am%, !#a, D!ta#, ima, elu": Din in$luen9a tu#c% din sec!lul al E;I ' lea au #e8ultat : acla-a, aci, *a%,
acadea, ma"iun, catai$, iau#t, musaca, sa#ma: In sec!lul al E;II 'lea a $!st in$luen9a "#eac% : $#isc%, t#anda$i#, 8!die,
$lamu#%, !mid%:
In ciuda tutu#!# in$luen9el!# , lima #!m(n% este ! lim% #!manic%: St#uctu#a ei, m!#$!l!"ia, sinta=a ei i
elementele $undamentale ale le=icului, acelea de >nt#euin9a#e *e#manent%, de ci#cula9ie intens%, sunt latine: Ceea ce
au ad%u"at *e u#m% sla-ii, >n mai ma#e m%su#%, *!*!a#ele -ecDi tu#ceti, >n mai mic%, n3au *utut m!di$ica acest
ca#acte# ini9ial i $undamental al limii #!m(ne: Lima #!m(n% se $!#mea8% >nce*(nd cu anul .G5 i se >ntinde *(n%
>n sec!lul al ;II ' lea: In *e#i!ada .G5 ' ?<N se $!#mea8% #!m(na c!mun%, *#!t!#!m(na sau st#%#!m(na, lim% cu
un e-ident ca#acte# #!manic: In lima #!m(n%, s3au m!tenit de la latini "enu#ile i declin%#ile sustanti-ale, cele
*at#u c!n@u"%#i ale -e#el!#, $!#mele *#!n!minale, nume#alul de la . la .G, "#adele de c!m*a#a9ie i ca8u#ile, cu
e=ce*9ia ca8ului alati-: C(nd s3a !se#-at #e"ula#itatea scDim%#il!# de sunete, lin"-itii au >nce*ut s% -!#easc%
de le"i $!netice: Ast$el scDima#ea lui l inte#-!calic latin >n # >n #!m(nete a de-enit ! le"e: Latinescul
$ilum, "ula, m!la, sali#e, scala s3a t#ans$!#mat >n #!m(nescul $i#, "u#%, m!a#%, s%#i, sca#%, ca i
*#e$ace#ea lui a neaccentuat >n %, e=em*lu latinescul la=a#e, ma#ita#e, ma=illa, *a#ente, saluta#e se
t#ans$!#m% >n #!m(nescul l%sa, m%#ita, m%sea, *%#inte, s%#uta: C!nstat%m c% a latin accentuat u#mat de
n de-ine (, de e=em*lu lana de-ine l(n%:
Fieca#e lim% >i a#e *#!*#iile dialecte: In lima #!m(n% c!mun% >nt(lnim dialectele dac!3#!m(n, a#!m(n,
ist#!#!m(n, me"len!#!m(n: Da# >n inte#i!#ul unui dialect distin"em i sudialecte: De e=em*lu, dialectul dac!3
#!m(n, a#e u#m%t!a#ele sudialecte : muntean, m!ld!-ean, ma#amu#eean, %n%9ean, c#ian: Ia# >n cad#ul
sudialectel!# se nasc "#aiu#ile, s*#e e=em*lu sudialectul muntean este >ns!9it de "#aiul ial!mi9ean, -#(ncean,
tele!#m%nean etc:
Elementele de sust#at ale limii #!m(ne, adic% cu-inte de !#i"ine dacic%, sunt >n num%# de a*#!=imati-
.5G, t!tali8(nd *este 5GG3<GG de de#i-ate, inclusi- t!*!nimele i ant#!*!nimele: In ansamlul s%u, acest $!nd de
*#!ail% *#!-enien9% dacic%, sustanti-e, ad@ecti-e, -e#e, ad-e#e, denumesc ! ma#e di-e#sitate de !iecte, st%#i,
$a*te,ac9iuni, $en!mene etc: 4e*a#ti8ate *e "#u*e semantice, ele se #e$e#% la *%#9ile c!#*ului !menesc ) u8%,
"#uma8, "u%, u#t%, ale+, la $unc9ii $i8i!l!"ice i la !li )su"#uma, ame9i, -%t%ma, u#d!a#e, ulci!#+, la st%#i a$ecti-e
) ucu#a, #%da, de8mie#da, a*#i"+, la -(#sta i la #ela9iile $amiliale ) *#unc, c!*il, %iat, mi#e, m!+: Unele se #e$e#%
la >m#%c%minte i >nc%l9%minte )*(n8%, c%ciul%, aie#, ca#(m+, sau la l!cuin9% i "!s*!d%#ie ) c%tun, !#dei, -at#%,
u#lan, lea"%n, "a#d, 8est#e+: Altele numesc unelte di$e#ite i !iecte casnice ) m%tu#%, caie#, 8"a#d%, "#esie, d!*,
t%#u, c(#li"+ sau $en!mene natu#ale i n!9iuni de tim* ) amu#", !a#e, -isc!l, a adia+: Un num%# a*#eciail de
cu-inte #%mase de la daci >n lima #!m(n% sunt cele ca#e se #e$e#% la $aun% i la $l!#%:)ma8%#e, #ad, m%ce, mu"u#e,
s(mu#e, st#u"u#e2 m(n8, 9a*, -ie8u#e, a#8%, !*(#l%, melc, alau#+: Unele sunt le"ate de *%st!#it ) aci, 9a#c, st(n%,
#(n8%, u#d%+: A*!i ad-e#e ' "ata, ni9el ' i ad@ecti-e ' c#e9, ta#e 3: Mai nume#!ase sunt -e#ele : a %"a, a ucu#a,
a c#u9a, a d%#(ma, a >ncu#ca, a le*%da, a mica, a necDe8a, a *%st#a, a #%da, a 8u#da, a scula, a uita, a -isc!li i
altele:
6e l(n"% celelalte m!teni#i dac!3"etice, cu-intele de !#i"ine dacic%, int#ate de$initi- >n $!ndul le=ical cu#ent
al limii #!m(ne, a#at% >nc% ! dat% c% *!*!#ul #!m(n este c!ntinuat!#ul ci-ili8a9iei i cultu#ii dac!3"e9il!#:
Le=ic!nul #!m(nesc aut!Dt!n d!-edete c% *!*ula9ia t#ac!3 dacic% $!#mea8% temelia i t#uncDiul *#inci*al *e ca#e
s3a "#e$at i *#in ca#e a *utut s% d%inuiasc% #!manitatea >n Balcani i >n Ca#*a9i, $iind deci >ns%i a8a etnic% '
s!cial% a *!*!#ului #!m(n: )I:I 4ussu+:
Lima #!m(n% este ! lim% ca#e se de$inete *#in diasistem, cu*#in8(nd lima *!*ula#% i lima lite#a#% sau
lima sc#is%: 6#imul d!cument desc!*e#it, sc#is >n lima #!m(n%, datea8% din anul .N?., i anume Sc#is!a#ea lui
Neacu: Sc#is!a#ea cu*#inde ./G de cu-inte, din ca#e .? nu sunt de !#i"ine latin%: Inainte de aceast% dat%, se
$!l!seau lima sla-!n% i al$aetul cDi#ilic: A*a#i9ia ti*a#ului >n s*a9iul #!m(nesc se dat!#ea8% diac!nului C!#esi,
ca#e ti*%#ete c%#9i at(t >n sla-%, c(t i >n #!m(n%: In sec!lele E;II ' E;II, sunt t#aduse un num%# im*!#tant de c%#9i
cu c!n9inut #eli"i!s, da# i te=te @u#idice: C(9i-a din t#aduc%t!#ii acelei *e#i!ade sunt : Simi!n te$an ) N!ul
Testament de la B%ld#ad+ , ;a#laam ) Ca8ania + , D!s!$tei )6salti#ea ' >n -e#su#i+ , Antim I-i#eanu
)DidaDiile+: Sec!lul E;III este ma#cat, de asemenea, de sc#ie#i !#i"inale, &#i"!#e U#ecDe $iind c#eat!#ul limii
lite#a#e a #!m(nil!#: In anul .<0G, Samuil Micu i &De!#"De incai, alc%tuiesc *#ima "#amatic% a limii #!m(ne: In
sec!lul EIE, I!n Feliade 4%dulescu *une !#dine >n al$aet, #educ(nd num%#ul de lite#e cDi#ilice de la M1 la ?<, ia# >n
anul .05G, *#in dec#et, se $ace t#ece#ea de la al$aetul cDi#ilic la al$aetul latin: T!t >n acest sec!l, *#esa,
>n-%9%m(ntul i teat#ul au ! ma#e c!nt#iu9ie >n de8-!lta#ea limii:

7dat% cu a*a#i9ia sentimentului na9i!nal, s3a *us i *#!lema !#i"inii #!m(nil!#: N3a $!st "#eu s% se -ad% c%
lima n!ast#% este ! c!ntinua#e a latinei aduse de c!l!nitii #!mani: Ideea #!manit%9ii a cu*#ins #e*ede masele la#"i
ale *!*ula9iei, ca#e au >nce*ut s% se inte#ese8e de di$e#en9a >nt#e limile latine i cele ca#e li s3au ad%u"at *#in
>m*#umut din limile -ecine: In lu*ta *ent#u a dem!nst#a latinitatea #!m(nei, c%#tu#a#ii a#deleni au >nce*ut s%
m!di$ice >n cDi* a#it#a# elementele limii, s% e=clud% din u8a@, >n m!d delie#at, cu-intele >m*#umutate din limile
-ecine, s% int#!duc% >n l!c cu-inte latineti luate din c%#ti, s% t#ans$!#me cu-intele de !#i"ine st#%in% aa >nc(t s%
*!at% $i e=*licate ca i cum a# $i $!st m!tenite din latinete, s% t#ans$!#me elementele latine #ecent >m*#umutate,
>nce#c(nd s% le a#an@e8e aa >nc(t s% *a#% c% sunt *%st#ate din anticDitate, s% sc#ie #!m(na nu aa cum e *#!nun9at%
a8i, ci cum a $!st *#!nun9at% la >nce*utu#ile ei: T!ate aceste st#%danii au a-ut #e$le=e i dinc!ace de mun9i i au dat
nate#e un!# -i!lente lu*te te!#etice, la ca#e au *a#tici*at $!a#te mul9i intelectuali i mai cu seam% sc#iit!#i: S3au
sc#is *a#!dii, c!medii, >n ca#e e#au #idiculi8a9i cei ca#e -#!iau s% m!di$ice lima, s3au sc#is i *ulica9ii *e t!n
se#i!s, a#%t(ndu3se c% int#!duce#ea de cu-inte n!i, -a duce la #u*e#ea >n d!u% a limii, c% 9%#anii nu -!# mai >n9ele"e
*e !#%eni:
6#imul ca#e dem!nst#ea8% latinitatea limii #!m(ne este &#i"!#e U#ecDe, >nt#3un ca*it!l din luc#a#ea sa
Let!*ise9ul O%#ii M!ld!-ei, c!nsac#at s*ecial acestei *#!leme, intitulat 6ent#u lima n!ast#% m!ld!-eneasc%,
*ent#u ca#e c!ncDide cu m(nd#ie c% de la 4>m )4!ma+ ne t#a"em2 i cu ale l!# cu-inte ni3i amestecat
"#aiul:6ent#u a3i c!n-in"e citit!#ii de acest ade-%#, el d% ! *#!% de etim!l!"ii latine : :::de la #>mleni, ce le
8icem latini, *(ine, ei 8ic *anis, "%in%:::ei 8ic "alina, muie#ea:::mulie# P:::Q i altele multe din lima latin%, c% de n3
am s!c!ti *#e am%nuntul, t!ate le3am >n9ele"e:
Lui &#i"!#e U#ecDe >i u#mea8% al9i sc#iit!#i i lin"-iti ca#e sus9in >n luc#%#ile l!# s!#"intea latin% a limii
#!m(ne: In Ist!#ie >n -e#su#i *!l!ne des*#e M!ld!-a i Oa#a 4!m(neasc%, c#!nica#ul Mi#!n C!stin, #eali8ea8% !
sinte8% a scDemei st#uctu#ii limii #!m(ne : Unde t#euia s% $ie Deus, a-em Dumne8eu sau Dumned8eu, al mieu >n
l!c de meus, aa s3a st#icat lima2 unde e#a c!elum, a-em cie#ul2 D!m! ' !mul2 $#!ns ' $#unte2 an"elus ' ind8ie#ul:
Unele cu-inte au #%mas cDia# >nt#e"i : a#a ' a#a, aa i luna, ia# altele $!a#te mici de!sei#i: In *lus s3au mai
ad%u"at mai t(#8iu i *u9ine cu-inte un"u#eti: In s$(#it, lu(ndu3se cele s$inte de la s(#i, s3au ad%u"at i *u9ine
cu-inte sla-!neti:: Ia# >n !*e#a De neamul m!ld!-enil!#, din ce 9a#% au ieit st#%m!ii l!#, aa cum indic% i
titlul, c#!nica#ul >i *#!*une s% sc!at% lumii la -ede#e $elul neamului, din ce i8-!# i semin9e s>ntu l%cuit!#ii 9%#ei
n!ast#e, M!ld!-ei i O%#ii Munteneti i #!m(nii din 9%#ile un"u#eti: El d!-edete c% *#ecum i alte neamu#i:
$#an9!8ii ' "alii, tu#cii ' !t!mani, un"u#ii ' Duni, aa i #!m(nii *!a#t% numele #!manil!#:
T!t aici, Mi#!n C!stin, *#e8int% i c(te-a !iceiu#i #!mane, *%st#ate i ast%8i, cum a# $i t!astul la *et#ece#i i
ani-e#s%#i, *#ecum i #itualul >n"#!*%#ii m!#tului:
Dimit#ie Cantemi#, *#e8int% #%d%cinile ad(nci ale #!man!3m!ld!3-laDil!#, s%*(nd ad(nc >n ist!#ie *(n% la
>nst#eina#ea lui Eneas la La9ium, c!ntinu(nd cu >ntemeie#ea 4!mei de c%t#e 4!mulus, i a@un"(nd la anul .G<,
anul t!cmi#ii $i#ii !meneti : Ia#% a #!man!3m!ld!3-laDil!# niam, de -!m -#e s% c#edem ade-e#in9ii, ca#e >n
D#!nice m%#tu#isete, de3i -!m c%uta ce mai de *#e u#m% ->#st%, )de c>nd adec% T#aian >n*%#atul din 4!ma,
>n*%#%tiasa cet%9il!#, ale">nd cet%9eni #!mani, >n DacDiia i3au t#ecut+, >l -!m a$la de *e la anul t!cmi#ii $i#ii !meneti
.G<, s% $ie >nce*ut: Dei -!m ce#ca ce de *#e mi@l!c ->#st%, ! -!m "%si de !dat% cu 4!mulus, 4!ma, i cu numele
#!man, adec% cu e*te sute cinci8%ci i t#ii de ani mai denainte, dec>t a s% nate D!mnu Fs: De3i -!m isc!di ce d3
>nce*ut nate#e, *#ecum de la #%8si*a T#!adii, i de la >nst#eina#ea lui Eneas la La9ium, adec% >n 9a#a l%tineasc%, a
-ecDil!# semne i sc#is!#i m%#tu#isesc::::P:::Q::Int#3acesta cDi* da#%, *#e #!man!3m!ld!3-laDii n!t#i, 4!ma maica,
din l%unt#u#ile sale n%sc>ndu3i i3au a*lecat i i3au c#escut2 T#aian *%#intele, cu !iceele i a#mele #!maneti
>n-%9>ndu3i, a DacDii ade-%#a9i m!tenit!#i i3au *us i cu cu#at s>n"ele $iil!# s%i, *#e DacDia, ca#e mai denainte
-a#-a#% ie#a, au e-"Denisit3!:
St!lnicul C!nstantin Cantacu8in!, >n !*e#a sa Ist!#ia 9%#ii #!m(neti -!#ete, de asemenea, des*#e
!#i"inea #!m(nil!#, sus9in(nd c% acetia sunt descenden9ii #!manil!# #%mai >n Dacia, a$i#m(nd ast$el c!ntinuitatea
dac!3#!man% la n!#dul Dun%#ii : Ia#% n!i >nt3alt cDi* de ai n!t#i i de t!9i c(9i sunt #um(ni, 9inem i c#edem,
ade-e#indu3ne den mai aleii i mai ade-e#i9ii %t#(ni ist!#ici i de al9ii mai >nc!ace, c% -alaDii, cum le 8ic ei, ia#%
n!i, #um(nii, s>ntem ade-%#a9i #!mani >n c#edin9% i >n %#%9ie, den ca#ii Ul*ie T#aian i3au ae8at aici >n u#ma lui
DecDe-al, du*#e ce t!t l3au su*us i l3au *ie#dut 2 i a*!i alt i alalt t!t i#ea"ul >m*%#a9il!# aa i3au 9inut i i3au l%sat
ae8a9i aici i dint#3acel!#a #%m%i9% s% t#a" *%n% ast%8i #um(nii acetea: Ins% #um(nii >n9ele" nu numai cetea de
aici, ce i den A#deal, ca#ii >nc% i mai nea!i s>nt, i m!ld!-enii, i t!9i c>9i i >nt#3alt% *a#te s% a$l% i au aceast%
lim%, m%ca#% $ie i ce-ai mai !seit% >n nite cu-inte den amesteca#ea alt!# limi, cum s3au 8is mai sus, ia#% t!t
unii s>nt: Ce da#% *e acetea, cum 8ic, t!t #!mani >i 9inem, c% t!9i acetea dint#3! $(nt(n% au i8-!>t i cu#%:
A*%#ut% >n sec al E;III 'lea, c!ala A#delean% a-ea d#e*t sc!* a$i#ma#ea d#e*tu#il!# *!litice ale *!*!#ului
#!m(n din T#ansil-ania: 6%t#uni de ideile iluministe, #e*#e8entan9i acesteia, Samuil Micu, &De!#"De incai, 6et#u
Mai!# i Budai ' Deleanu, *#i-eau inst#uc9ia , *#in c!al% sau *#in inte#mediul c%#9ii, ca un mi@l!c de lumina#e i de
*#!"#es, m!dul *#in ca#e se a@un"ea la c!ntiin9a de sine, la desc!*e#i#ea -al!#il!# umane, deci a d#e*tu#il!# l!#, >n
*#imul #(nd, ca !ameni: 7*e#a de cultu#% a #e*#e8entan9il!# c!lii A#delene *#e$i"u#ea8%, *#in tematicaei, unitatea
#!m(neasc% i !#i"inea *u# #!man% a *!*!#ului #!m(n:
Samuil Micu este cel ca#e, >nce#c(nd s% d!-edeasc% *#!-enien9a latin% a #!m(nil!#, c!ncDide c% acest luc#u
#eiese din *at#u elemente : >nt(iu din sc#iit!#i, a d!ua din !iceiu#i, a t#eia din lim%, a *at#a din nume:
Asemenea lui Samuil Micu, &De!#"De incai, >n !*e#a F#!nica #!m(nil!# i a mai mult!# neamu#i:::,
>ncea#c% s% d!-edeasc% s!#"intea #!man% a *!*!#ului #!m(n : Din *a#tea c!l!niei, ca#ea au #emas >n DacDia
;ecDe:::s3au *#%sit a*!i t!9i #!m(nii c>9i s>nt de3a st>n"a Dun%#ei, cum cu#% >n Ma#ea Nea"#%2 ia#% din *a#tea
c!l!niei ca#ea s3au t#ecut Dun%#ea i s3au ae8at >n DacDia cea N!a!, aide#ea i din #!manii *#e ca#ii i3au adus
Ma#ele C!nstantin din T#acDia, MacDid!nia i TDessalia, s3au *#%sit #!m(nii cei ce s>nt de3a d#ea*ta Dun%#ei, ca#ii
s3au numit du*% aceaia, amu -laDi, amu c!t8!, sau cu8!3-laDi, ia#% mai *#e u#m% 9in9a#i, t!cma cum s3au numit i
ceii ce au #emas de3a st>n"a Dun%#ei, >nt>iu #!m(ni, a*!i a!t#i9i, du*% aceaia c!mani i *a9inacDite, mai *#e u#m%
munteni, m!ld!-eni, m%#"ineni, m!cani, $#%tu9i2 ci !#i cum s3au numit, sau se numesc i acum, t!t de ! -i9% i
*!#!di9% s>nt, adec% #!mani de s>n"e, *#ecum $i#ea i ->#tutea >i m%#tu#iseate ):::+:
Dint#e ist!#icii c!lii A#delene, 6et#u Mai!# este te!#eticianul int#ansi"ent al #%d%cinii *u# #!mane a
*!*!#ului n!st#u: El este acela ca#e ac!#d% cel mai mult s*a9iu discut%#ii *u#it%9ii neamului n!st#u i $ace cea mai
lun"% dem!nst#a9ie a acestei *#!leme >n !*e#a cu ca#acte# *!lemic Ist!#ia *ent#u >nce*utul #!m(nil!# >n DacDia:
Lima #!m(n%, #e*#e8entant% a latinita9ii #%s%#itene, a $!st de3a lun"ul tim*ului , c(ntat% i sla-it% >n
luc#%#ile l!# de mul9i sc#iit!#i #!m(ni, ca#e i3au >ncDinat -ia9a i munca l!# *at#iei, $iind c!ntien9i de s!#"intea
n!i% a acestei limi i de cultu#a *e ca#e aceasta ! *#esu*une:
Inte#esul *a!*titil!# *ent#u t#ecutul dacic i #!man al neamului l!# decu#"e din ide!l!"ia #!mantic%,
!#ientat% s*#e cun!ate#ea ist!#iei *#!*#iului *!*!#, s*#e $!lcl!# ca de*!8ita# al t#adi9iei: In -i8iunea l!#, *!e8ia
*!*ula#% a *%st#at mai ine dec(t is!#ia c!nsemnat%, mem!#ia tim*u#il!# st#%-ecDi >n ca#e s3a *l%m%dit *!*!#ul
#!m(n:
Se e=*lic% aste$el, >mina#ea *#e!cu*%#il!# tiin9i$ice )a#tic!le, studii+ cu c#ea9ia lite#a#%: &De!#"De AsacDi,
Alecu 4uss!, Dimit#ie B!lintineanu, ;asile Alecsand#i >ncea#c% >n m!d *#!"#amatic s% c!nst#uiasc% ! mit!l!"ie
#!m(neasc%, $!l!sindu3se de t#adi9ia *!*!la#%:
&De!#"e AsacDi a *#e$i"u#at mitul etn!"ene8ei #!m(nil!# >n alada T#aian i D!cDia, ca i >n *!e8ia La
*at#ie, inte"#at% -!lumului 6!esie, unde, sc#iit!#ul >i *#e8int% *e #!m(ni ca m!tenit!#ii 4!mei i ai Daciei : 7,
#!m(ni, #!m(ni ai Daciei, ce *u#ta9i un m>nd#u semnR De3!#i"in%, ist!#ia acum $ie3ni >ndemnS R In -ecDime maica
4!ma, ce3a $!st d!amn%3n t!at% lume, R Ne3a l%sat le"i i *%m>ntu#i, -!#a sa i naltul nume: R 7a#e da#ul ce de
tim*u#i i a#a#i s3a *ast#at,R C>nd senin% s!a#ta luce, $i3-a ast%8i de$%imatT R Nu, *#in mu8e 3a -i#tutei d!#ul dulce
i $ie#inte, R In n!i lumea s% cun!asc% st#%ne*!9i #!manei "inte:
Alecu 4uss! e-!c% Dacia *a#adisiac% i *e Deceal, c!nduc%t!#ul ei, >n am*lul *!em >n *#!8% intitulat
C(nta#ea 4!m(niei:
i al9i sc#iit!#i au -enit >n s*#i@inul acest!#a, dem!nst(nd, *#in luc#%#ile l!# !#i"inea *!*!#ului #!m(n,
sc#iit!#i *#ecum And#ei Mu#eanu, ca#e a sc#is Un #%sunet, de-enit% ulte#i!# imn na9i!nal2 ;asile Alecsand#i >n
*!e8ia Santinela #!man% *#e8int% lima #!man% #e*#e8entata% de santinel%, a*%#%t!a#ea #!m(nei, ia# >n C(ntecul
"intei latine, aa cum el >nsui sus9ine, dem!nst#ea8% >n#udi#ea #!m(nei cu celelelte limi #!manice : Am sc#is3!
*ent#u a *#e8enta un s*ecimen de lim% #!m(neasc%, s*#e a se c!nstata >nc% ! dat% >n#udi#ea n!ast#% cu #amu#ile
"intei latine:
In a d!ua @umatate a sec!lului al EIE 'lea , B!"dan 6et#iceicu Fasdeu *ulic% >n -!lumul 6!esie, 6!dul
lui T#aian, >n ca#e s*#i@in% ideea uni#ii #!m(nil!#:
Su as*ect lite#a#, tendin9a daci8ant% culminea8% >n a d!ua @umatate a sec!lului al EE ' lea, *#in sc#ie#ile lui
MiDai Eminescu: Tema dacic% se #e"%sete at(t >n ma#ile *!eme Mement! M!#i, 4u"%ciunea unui dac i
Sa#mis, c(t i >n *#!iectele d#amatice: In *!e8ia Mement! M!#i, Eminescu #eali8ea8% ! e-!ca#e a ci-ili8a9iil!#
de la !#i"ini: Aici -i8iunea eminescian% asu*#a Daciei este *a#adisiac%, sc#iit!#ul #e$%c(nd ima"inea unui *!*!#
a*us:
In sec!lul al EE ' lea ideea dacic% *#inde c!nsisten9% i de-ine !iect de studiu *ent#u ist!#ici, $il!s!$i ai
cultu#ii i ai #eli"iei, "e!"#a$i, s!ci!l!"i, $!lcl!#iti: Luc#%#il!# un!# ist!#ici *#ecum ;asile 6(#-an, Fad#ian
Daic!-iciu, li se adau"% studii, a#tic!le cu #e8!nan9a *ute#nic% >n *e#i!ada inte#elic% semnate de Lucian Bla"a,
Mi#cea Eliade, Simi!n MeDedin9i:
In *e#i!ada inte#elic% ideea dacic% s3a t#ans$!#mat une!#i >n dacism, t#acism !#i t#ac!manie, de-enind
su*!#t ide!l!"ic *ent#u e=t#emismul de d#ea*ta )mica#ea le"i!na#%+: i >n *e#i!ada *!stelic%, >n *lin ceauism,
dacismul i t#acismul au a-ut ade*9ii l!# $#ec-en9i, at(t >n 9a#%, c(t i >n dias*!#%:
I!an Neni9escu >n *!e8ia 6ui de lei, *#e8int% de asemenea, !#i"inea #!m(nil!# : E#!i au $!st, e#!i sunt
>nc%, R i3!# $i >n neamul #!m(nesc: R C%ci #u*9i s>nt ca din ta#e st(nc% R 4!m(nii !#iiunde c#esc: R E -ia9a n!ast#%
$%u#it% R De d!i %#a9i cu #a9e ta#iR i cu -!in9a !9elit%, R Cu min9i dete*te, inimi ma#i:R i unu3i Deceal cel
Da#nic,R Ia# cel%lalt T#aian cel d#e*t,R Ei *ent#u -at#a l!# ama#nic R Au dat cu3at(9ia dumani *ie*t:R i din aa *%#in9i
de sam% R In -eci s3!# nate lu*t%t!#iR Ce *ent#u *at#ia l!# mam% R ;!# sta ca -#ednici u#m%t!#i: R Au $!st e#!i i3!#
s% mai $ie, R Ce3!# $#>n"e dumanii miei: R Din c!a*sa Daciei i3a 4!mei R In -eci !# nate *ui de lei S:
Da# nu numai din cultu#a #!manil!# ne3au #%mas !iceiu#i, ci i din cultu#a dacil!#: F!lcl!#ul n!st#u
*%st#ea8% ne>nd!ielnic *#!$unde u#me dac!3"etice: In *!#tul *!*ula#, aceste u#me sunt e-idente: C%maa >nc#e9it% la
"(t a 9%#%ncil!#, c%maa des*icat% late#al a %#a9il!#, ci!a#ecii din st!$% "#!as% al% de l(n%, st#(ni *e c!a*se i
*ul*e: A*!i #(ul lat de *iele sau de *(n8% "#!as%, !*incile, c%ciula 9u"uiat% de lan%, sunt atestate ic!n!"#a$ic *e
C!lumna lui T#aian i *e met!*!le de la Adamclissi: In !#namentica >m#%c%mintei,a ce#amicii, a !iectel!# i a
uneltel!# de lemn c#estate de 9%#ani unii ce#cet%t!#i >nclin% s% c#ead% c% s3au men9inut anumite m!ti-e dec!#ati-e
dac!3"etice, ca #adul, s!a#ele, s*i#ala sau 8i"38a"ul: Ce#cet%#ile a# *utea c!ntinua i >n d!meniul mu8icii *!*ula#e,
al mel!sului, al inst#umentel!# )naiul, de e=em*lu, de#i-% din t#acicul $laut al lui 6an+: Int#e*#inde#ea a# $i cu at(t
mai @usti$icat% cu c(t aut!#ii antici -!#esc des des*#e a*lica9ia *e ca#e ! a-eau t#acii s*#e mu8ic%: A#ist!tel s*unea
c% t#acii >i -e#si$icau le"ile i le #ecitau c(nt(ndu3le: 7#at!#ul i ist!#icul "#ec TDe!*!m*!s a$i#ma c% s!lii t#aci >i
e=*uneau te=tul s!liei c(nt(ndu3l i ac!m*aniindu3se cu un inst#ument cu c!a#de: I!#danes ne in$!#mea8% c% *#e!9ii
t#aci !$iciau c(nt(nd, i ac!m*aniindu3se cu un inst#ument asem%n%t!# cDita#ei: Inaintea lui, St#a!n sc#ia :
Mu8ica >n >nt#e"imea ei este s!c!tit% t#acic% i asiatic% ):::+: Ba i cei ca#e s3au !cu*at de -ecDea mu8ic% e#au ' se
s*une ' t!t t#aci, anume 7#$eu, Musai!s i TDamH#is:
In d!meniul a#tel!# *lastice, nu *a#e e=culs ca ima"inea c%la#e9ului t#ac s% $i su"e#at ' >n ic!n!"#a$ia
n!ast#% *!*ula#%3 ima"inea S$: &De!#"De !m!#(nd alau#ul: De asemenea, Mi#cea Eliade #ema#c% elemente c!mune
8eului $u#tunii &eelei8is i *#!$etului Ilie: Medie-al%, da# nu $%#% *!siile in$luen9e t#ac!3"etice este i ce#amica
aa 8is% dacic%, nea"#%, lust#uit%, cu ti*ica ei !#namenta9ie !9inut% *#in *#!cedeul inci8iei:
Multe dint#e c#edin9ele i !iceiu#ile *!*ula#e #!m(neti, *#!-in $%#% >nd!ial% dint#3un sust#at t#ac!3dacic:
E=em*le se "%sesc >n $!lcl!#ul !iceiu#il!#, t#adi9iil!# i #itualu#il!# a"#a#e, le"ate de di$e#ite m!mente ale anului
sau de $en!mene ale natu#ii: Ast$el sunt #itu#ile ma"ice *ent#u in-!ca#ea *l!ii, a $e#tilit%9ii !"!a#el!#, *e#sist(nd
*(n% de cu#(nd >n unele #e"iuni ale 9%#ii : Sngeorzul, Plugarul, Boul nstruat, Paparudele, Drgaica :a: In
aceleai sust#atu#i dac!3"etice a# t#eui c%utat% i !#i"inea un!# dansu#i *!*ula#e, s*#e e=em*lu a D!#ei, i
>nde!sei a s*ectacul!sului dans al c%lua#il!#, >n ca#e st%#uie aminti#ea un!# #itu#i de medicin% ma"ic%, a un!# #itu#i
de ini9ie#e, a unui st#%-ecDi cult al S!a#elui, *#ecum i sim!lu#i mitice ale un!# $en!mene ale natu#ii:
Ist!#icul 6!m*!nius Mela c!nsemna !iceiul t#ac!3dacil!#, n!tat i de Fe#!d!t, de a3i cinsti $une#a#iile *#in
c(ntece i @!cu#i : sunt e-idente anal!"iile cu !iceiul *#i-e"Diului, !dini!a#% $!a#te #%s*(ndit la #!m(ni, un
ade-%#at !s*%9 $une#a# t#ac!3dacic, >ns!9it i de *!#tul un!# m%ti c!mice, de -eselie, "lume i u$!ne#ii:
U#me ale m!teni#ii dacice se *!t %nui i >n di-e#se *#!duc9ii de lite#atu#% *!*ula#%: De *ild% >n desc(ntece,
cimilitu#i sau unele c!linde: A#Daicele #itu#i de c!nst#uc9ie, d!cumentate >n ne!liticul de *e te#it!#iul 4!m(niei, au
t#euit s% st#%at% -eacu#ile de cultu#% s*i#itual% dacic% *ent#u ca s% a@un"% la n!i su $!#ma le"endei Mete#ului
Man!le, *!-estea 8ida#ului de m%n%sti#e ca#e >i 8idete s!9ia ca s% !*#easc% su#*a#ea cl%di#ii, indic(nd c!nce*9ia
n!ast#% des*#e c#ea9ie, ca#e e #!d al su$e#in9ei, de$init% ca mitul estetic: Sunt *at#u mitu#i, nut#ite din ce >n ce mai
mult de mediile lite#a#e, tin8(nd a de-eni *il!nii unei t#adi9ii aut!Dt!ne: Unul din aceste mitu#i este si cel al
Mete#ului Man!le, de ca#e am amintit mai sus: Ins%, >nt(iul mit, T#aian i D!cDia, sim!li8ea8% c!nstitui#ea
>ns%i a *!*!#ului #!m(n: El a $!st $!#mulat *#!*#iu38is de AsacDi, D!cDia ca#e >m*iet#ete cu !ile sale, $u"ind de
T#aian, >ns% cu elemente *!*ula#e i cu ! le"end% cantemi#ian%: Mi!#i9a, ist!#ia ci!anului ca#e -!iete a $i
>nm!#m(ntat l(n"% !ile sale, sim!li8ea8% e=isten9a *ast!#al% a *!*u#ului #!m(n i e=*#im% -i8iunea $#anciscan3
*anteist% a m!#9ii indi-idului #!m(n: Acest mit a a@uns s% $ie s!c!tit de unii, Di-ina n!ast#% C!medie: In s$(#it,
Zu#%t!#ul e mitul e#!tic, *e#s!ni$ica#ea in-a8iei instinctului *ue#al: 6!e8ia #!m(n%, *#in Eminescu >nde!sei, a
a#%tat >nclin%#i de a s!c!ti iui#ea ca ! $!#9% im*lacail%, $%#% -#e! *a#tici*a#e a c!ntiin9ei: 6e l(n"% aceste *at#u
mitu#i >ncea#c% s% se #idice i altele >m#%9i(nd mai cu seam% d!meniul #eli"i!sului:
Ins%, cea mai cu#ent% *#e@udecat% >nt#e9inut% de n!i >nine i de st#%ini este c% suntem ! na9iune t(n%#%,
ine>n9eles >n sta#e de un $#um!s -iit!#: Asta d% un anume !*timism, >ns% nu e mai *u9in *#ile@ul unui ae# *#!tect!#
din *a#tea *!*!a#el!# -ecDi, a cDia# a un!# *#eten9ii de su*e#i!#itate a cuta#ei na9ii $!a#te de cu#(nd imi"#ate: Nici
datele ist!#iei, nici e=amenul etn!l!"ic nu c!n$i#m% tine#e9ea n!ast#%: N!i suntem >n $!nd "e9i, i "e9ii #e*#e8int%
unul dint#e cele mai -ecDi *!*!a#e aut!Dt!ne ale Eu#!*ei, c!ntem*!#ane cu "#ecii, cu cel9ii, cu "#u*u#ile italice
ante#i!a#e im*e#iului #!man: Acest im*e#iu #!man "%sea aici un stat -ecDi, se lu*ta cu el i3l #%*unea cu "#eu: Ca
>nt!tdeauna >ndelun"ul 8uciumatei n!ast#e ist!#ii, *#in ae8a#ea "e!"#a$ic%, n!i am su*!#tat i8i#ile, as!#ind
elementul al!"en: 7 #e-%#sa#e celtic% acum -#e! d!u% milenii a l%sat u#me e-idente >n $i8i!n!mia i *u#ta#ea
n!ast#%: Cu "#ecii am $!st >nt!tdeauna >n st#(nse le"atu#i, $ie *#in mi@l!ci#ea t#acil!#, $ie *#in e=*ansiunea stat!#nic%
a insula#il!# s*#e c!asta 6!ntului Eu=in: De alt$el, mit!l!"ia n!ast#% #eli"i!as% >ntemeiat% *e cultul lui Zam!l=e,
ca#e, aa neul!as% cum este, st% alatu#i de ma#ile #eli"ii st#%-ecDi a 7lim*ului i a ;alDallei, atest% >n#udi#ea
!$icial% cu lumea elin%, *#in elementul di!nisiac i *ita"!#eic: T!a#te #asele ma#i se ca#acte#i8ea8% *#int#3! ad(nc%
n!9iune a ete#nit%9ii i *#in *une#ea -ie9ii te#est#e >n de*enden9% de as!lut: In tim* ce *!*!a#ele a#a#e sunt
su*e#sti9i!ase i t#ac9i!nea8% cu dem!nii, "e9ii, >n$in"(ndu3se >n suli9%, c!nsultau di-initatea de3a d#e*tul >n ce#:
Sentimentul ad(nc al *#!-iden9ei >l au #!m(nii >n cel mai >nalt "#ad i ceea ce s3a s!c!tit sce*ticism, $atalism, nu e
dec(t c#edin9a c% Zeul nu a@ut% >n $a*te necu-enite: 4!manii culti-au 8ei de stat: Zam!l=e e#a ! di-initate
uni-e#sal%, e=*!nent al e=isten9ei de du*% m!a#te: &#ecii -%iet%t!#i *#i-eau cu !#!a#e l!cul cu um#e al m!#9ii *e
ca#e3l ae8au >n Se*tent#i!nul ce9!s, "e9ii n3a# $i c%utat m!#tea cu at(ta $#ene8ie de n3a# $i s!c!tit3! *#ile@ de
i8%-i#e: T#adi9ia s*une c% Deceal i t!ate c%*eteniile sale s3au sinucis la Sa#mi8e"etusa, e=te#mina#e masi-%, ca#e
nu e un sim*lu semn de de8n%de@de, ci ! >nc#ede#e ne9%#muit% >n sal-a#ea di-in%: In-a8ia #!man% ne3a l%sat ! lim%
i mult s(n"e din acele *%#9i ale im*e#iului ca#e nu ne e#au *#!*#iu 8is st%ine: T#aian >nsui e#a un ie#ic: 6#in
*enet#a9ia #!man%, nu s3a n%scut un *!*!# n!u ci, un *!*!# $!a#te -ecDi s3a m!di$icat *#in >n#(u#i#ea altuia mai n!u:
Im*e#iul #!man, $!#ma9ie m!8aical%, ca multe state cuce#it!a#e, cu ! ci-ili8a9ie de >m*#umut, >n$%9isa *ent#u Dacia
un $en!men *!litic #ecent: C#etinismul adus de #!mani "%si aici un te#en *#ielnic i >n -#eme ce multe *!*!a#e din
Eu#!*a se c#etina#% >n tim*u#i cu t!tul a*#!*iate, dacii im*e#iali $u#% c#etini $!a#te de cu#(nd: Cultul m!#9ii i
setea -ie9ii ete#ne >i >nd#e*tau numai dec(t s*#e n!ua #eli"ie:
Ceea ce >nd#e*t%9ete *e mul9i s% sus9in% tine#e9ea n!ast#%, este $!#ma 9%#%neasc% a ci-ili8a9iei #!m(ne: Unii
c!na9i!nali de*l(n" aceast% sta#e i s*e#% c% >n m!d -ite@esc ne -!m a#unca, asemeni *!*a#el!# de cul!a#e de *e alte
c!ntinente, >n cea mai -i!lent% -ia9% de !#a teDnic: St#%inii #%u-!it!#i numesc asta de$icit de ci-ili8a9ie i e=alt%,
c!m*a#ati-, ci-ili8a9ia l!#: Da# t!cmai #u#alismul n!st#u c!nstituie d!-ada su*limenta#% a ma#ii n!ast#e -ecDimi:
Int#ade-%#, #asele st#%-ecDi, sunt c!nse#-ati-e, #e"#esi-e i de$ensi-e: Aut!Dt!nia le !li"% la muncile c(m*ului i
*#ime@diile in-a8iei la !cu*a9ia *ast!#al%: In mun9ii !ccidentali, ca i >n Ca#*a9i, !amenii au $i8i!n!mia ti*ic%
st#%-ecDil!# ci-ili8a9ii *ast!#ale : $a9a #%8dat% de -(ntu#ile al*ine, !cDi *%t#un8%t!# i neclintit de -ultu#, 9inut%
#i"id%, mu9enie: O%#anca #!m(n% >i ac!*e#% "u#a cu asmaua, ca *e un !#"an ne$!l!sit!#: Ta%#a de c!#tu#i se
*#e$ace >n !#a: Satele un"u#il!# sunt nite minuscule !#ae, !#aele #!m(nil!# sunt nite ma#i sate:
C(nd, *#in u#ma#e, studiem lite#atu#a #!m(n%, e "#eit s% m%su#%m cu dimensiuni su*e#$iciale: Ci-ili8a9ia i
cultu#a *!*!#ului #!m(n sunt st#%-ecDi, i lite#atu#a nu3i dec(t ! $!#m% secunda#% i del!c !li"at!#ie: 6!*!#ul
#!m(n a a-ut ca mi@l!c de *e#$ec9iune su$leteasc%, lima su*e#i!a#%, #itu#ile, t#adi9iile !#ale, c%#9ile ise#iceti: C(nd
>nt(iele c#!nici se i-i#%, ele atestau ! e=*#esie #a$inat%, e$ect al unei >naint%#i cultu#ale ne>nt#e#u*te: N!u% este numai
lite#atu#a de ti* !ccidental )*!e8ie *#!$an%, *#!8% analitic%, d#am%+: C(nd ! ad!*tam aduceam un su$let
e=*e#imentat i d!u% sute de ani ne3au $!st de a@uns s% *#!ducem ! lite#atu#% su*e#i!a#%, de mul9i in-idiail%:
C(te-a sec!le de >nt(#8ie#e #elati-%, nu *!t anula $!l!sul unei e=isten9e imem!#iale: