Sunteți pe pagina 1din 2

Tema: Igiena institutiilor medica-sanitare. Spitalele (stationare).

Necesitatea cunoasterii igienei spitalelor de catree medicii curativi. Orisice nstitutie medico-sanitare va
corespunde celor mai stricte conditi igienice. Pentru aceasta vorbesc urmatorele argumente:
1. Sunt parte componenta a complexului curativ-profilactic
. Pentru crearea regimului curativ protectoriu
!. Pentru profilaxia infectiilor spitalicesti "no#ocomiale$
%. Pentru asigurarea unor condditii optime de munc personalului medical
&. Pentru introducerea in procesl de diagnostic si tratament a noilor descoperiri in te'nica
(. )nstitutiile curative sunt pentru bolnavi o scala de educatie igienica
*uncctia medicului curativ in controlul sanitar preventiv alspitalelor:
+laborarea problemei penru proiectarea spitalului conform profilului necesar, paologiei
preponderente, rupurilor de virsta, conditiilor climaterice din localitate
-legerea terenului pentru constructie
+xperti#a sanitara a proiectului
Supravegerea sanitara a constructiei conform actelor normative in vigoare .eguli si normative
sanitaro-epidemiologice previn amplasarea, dotarea, explorarea institutiilor medico-sanitare
.eceptionarea in explorare a obiecteor contruite si supraveg'erea sanitara a reconstructiei
*unctiile medicului curativ in controlul curent al spitalelor:
- aprecia corect aciunea factorilor mediului asupora manifestarilor bolii si efectelor
tratamentului
- prevede posibilitatea aparitiei complicatiilor, infeciilor no#ocomiale la actiunea factorilor de
mediu, la timp a-i neutrali#a
- aprecia influenta mediului spitalicesc asupra duratei de ca#are
- organi#a condiii optime de munca, un regim protector, o alimentatie rationala
*actorii ce determina crearea conditiilor igienice in spitale:
-mplasarea institutiei curative in localitate
Sectorul de constructie a spitalului ssi sistemati#area lui
Sistemati#area si amena/area fiecarei unitati de ingri/ire medicala
Saluri#area sanitar-te'nica a institutiei
*unctionalitatea institutiei

Sistemele bloc centrali#at asigura o buna functionalitate a spitalului, spitalul este proiectat pe o
te'nologie mobila . -stfel de sisteme se inscriu adecvat in peisa/ul natural si de ar'itectura. Spitalele
construite pe acest sistem pot fi usor moderni#ate, reprofilate.
0irectiile principale de proiectae si contructie a spitalelor:
1. sigurarea unei structuri mobile a complexului stitalcesc, care permite de#membrarea lui intr-un
sir de blocuri functionale
. 1ontructia extinsa a locurilor cu saloane si folosirea iluminatului artificial intr-un sir de incaperi
auxiliare. Orientare libera a saloanelor.
!. 1entrali#area serviciilor de diagnostic, curative si auxiliare in limitele institutiei curative
%. 1entrali#area si cooperarea intre spotale in limitelee localitatii a serviciilor de diagnostic,
auxuliare "laborator, farmacie, spalatorie, de sterili#are$
&. 1rearea complexelor spitalicesti
(. Organi#area centrelor medicale: oncologic, cardiologic, a mamei si copilului unde in ba#a
programelor complexe meicii de diferite specialitati efectuea#a profilaxia si tratamentul
patologiilor respective
2. )ndustriali#area procesului curativ-diagnostic, dotarea cu te'nica medicala noua, care pre#inta
anumite cerinte catre planificare, suprafete suplimentare
3. 1rearea unitatilor, iinstitutiilor medicale nu dupa profil, ci dupa gravitatea bolii
Planificarea sectorului spitalicesc - pe terenul spitalui sunt create #one funtionale: #ona blocurilor
curative necontagioase, 451 contagioase, 4 policlinicii, 4 de morfopatologie, 4 de gospodarie, 4
verde.
Cerintele igienice catre planificarea interioara a spitalelor
Sectia de internare este o subdivi#iune de structura a spitalului. )nternarea poate fi efectuata centrali#at
sau decentrali#at. 6a nternarea decentrali#ata fiecrae sectie isi are ncaperile sale separate de primire si
externare a bolnavilor. )nternarea centrali#ata presupune incaperi comune pentru internare si externare
la toate sectiile cu exceptia celor de boli contagioase, pediatrice, obstetrica, care au fiecrae separat
serviciile sale. Serviciul de internare va avea o planificare care asigura principiul de flux in functionare
"minimum de incaperi si amplasare lor una fata de alta$.