Sunteți pe pagina 1din 2

Sedinta 4_Analiza economica

Pag. 1 / 2

Aplicatia 1
Pretul cu ridicata al unui produs fabricat in Romania este de 100.000 lei/ buc. Acesta se vinde unui comerciant en gros,
care isi formeaza pretul prin includerea unui adaos comercial in proportie de 10% la pretul de aprovizionare. Produsul
este vandut catre populatie de catre un detailist care afiseaza pretul cu amanuntul stabilit, pe seama unei marje de
adaos de 12% fata de pretul de aprovizionare.
Sa se calculeze:
a) preturile la care se negociaza tranzactiile intre agentii economici;
b) preturile inscrise pe facturi;
c) nivelul pretului cu amanuntul;
d) TVA incasat la bugetul statului de la fiecare platitor.

Aplicatia nr. 2
Un importator din Romania intocmeste declaratia vamala din care rezulta ca valoarea in vama a produsului importat
este de 0,5 USD/buc.
Regimul fiscal la frontiera cuprinde:
- Taxa vamala = 20%
- Accize = 185%
- TVA = 24%
- Marja importatorului este de 10% la valoarea in vama.
Cursul valutar la care se efectueaza transformarea in lei = 3,41 lei/USD.
Importatorul vinde cantitatea importata la doi angrosisti. Unul dintre ei (A) a declarat adaosul comercial de 5% la
pretul de aprovizionare, iar celalalt (B) a declarat adaosul comercial de 7% la acelasi pret.
Engrosistul A are magazin propriu de desfacere, iar pretul afisat se stabileste cu o marja de adaos de 3% la pretul de
gros. Engrosistul B vinde produsul la un detailist (C) care, pentru a-si vinde marfa va stabili un pret cu o marja de adaos
astfel ca nivelul pretului cu amanuntul sa fie acelasi cu cel al angrosistului A, prin magazinul sau propriu. Care este
acest nivel de pret?

Aplicatia 3
Sa se stabileasca pretul de vanzare pe piata din Romania al unui bun de consum din import, importat de agentul
economic A si revandut detailistului B, pentru desfacerea catre populatie. Datele privind pretul si alte cheltuieli pe
parcurs extern sunt prezentate in continuare:
- Pretul extern / buc = 50 USD
- Cheltuieli de transport = 1 USD/ buc
- Cheltuieli de asigurare = 0,75 USD/ buc
- Cheltuieli de incarcare descarcare = 0,25 USD/buc
Comisionul vamal este de 1%, iar taxa vamala prevede 20% la valoarea in vama. Produsul nu figureaza pe lista
accizelor. In vederea revanzarii catre detailist, importatorul aplica o marja procentuala de 10%. Cursul de schimb
valutar 3,41 lei/USD.
Detailistul stabileste pretul cu amanuntul la 300 lei.
Se cere:
a) Preturile de vanzare ale celor doi agenti economici;
b) Total TVA incasat la bugetul statului si pe etape:
- in vama
- la revanzarea catre detailist
- la desfacerea catre populatie
c) adaosul comercial al detailistului si proportia acestuia fata de pretul importatorului.

Aplicatia 4
Pentru un bun destinat consumului populatiei si produs in tara se cunosc:
- pretul cu ridicata negociat al producatorului PR = 8 lei/ buc
- cota de adaos comercial practicata de angrosist: 20% la pretul de cumparare negociat
- cota de adaos comercial practicata de detailist: 30% la pretul de cumparare, acceptat in urma negocierii cu
angrosistul;
- cota TVA: 24%
Pe baza datelor de mai sus sa se calculeze:
a) preturile negociate intre agentii economici;
b) preturile inscrise in facturi;
c) pretul cu amanuntul;
Sedinta 4_Analiza economica

Pag. 2 / 2

d) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor;
e) TVA cuprins in pretul cu amanuntul.

Aplicatia 5
Un angrosist cumpara de la producatorul din Romania, un produs pentru care plateste 20 lei/ buc. Angrosistul,
practica un adaos comercial inainte de a-l revinde catre detailist de 15%. Pretul afisat de catre detailist la desfacere,
include un adaos comercial de 25 %. Conform legislatiei in vigoare, pentru produsul implicat, cota TVA este de 24%. Sa
se calculeze:
a) preturile negociate intre agentii economici;
b) preturile inscrise in facturi;
c) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Aplicatia nr.6
Un producator vinde catre comerciantul en gros produsele sale cu pretul de 5 lei/buc. Cota de adaos practicata de
angrosist este de 5% fata de pretul de cumparare negociat. Produsele ajung la consumatorul final prin intermediul
detailistului la un pret de 7,5 lei/ buc (TVA inclus). Pentru o cota a TVA de 24%, sa se determine:
a) preturile negociate intre agentii economici;
b) preturile inscrise in facturi;
c) adaosul comercial practicat de catre detailist;
d) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Aplicatia 7
Pentru un echipament electronic audio, provenit din China, se cunosc urmatoarele date:
- Pretul extern (PE) = 30 USD/ buc - Taxa vamala = 30%
- Comision vamal = 2% - Curs valutar = 3,41 lei/ USD
Importatorul vinde cantitatea importata catre angrosist, aplicand la pretul de import o marja de 15%. Produsul este
revandut unui detailist, in conditiile in care angrosistul aplica o cota de adaos comercial de 4%. Pretul afisat de catre
detailist are inclus un adaos comercial de 8% fata de pretul negociat cu angrosistul. Pentru TVA = 24%, se cere :
a) Pretul de import
b) preturile negociate intre agentii economici;
c) preturile inscrise in facturi;
d) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Aplicatia 8
Un importator achita pentru un produs provenit din SUA, o valoare de 10 USD/buc , la care se adauga:
- cheltuielile de asigurare (CA): 0,2 USD/buc,
- cheltuielile de transport (CT): 0,4 USD/ buc si
- cheltuieli de incarcare- descarcare (CID): 0,2 USD/ buc.
Regimul fiscal aplicat acestui tip de produs cuprinde: Taxa vamala (TV): 30%
Comision vamal (CV): 2%
Accize (Acc): 50%
TVA: 24%
Cursul de schimb valutar (CS) este de 3,41 USD/ lei. In vederea vanzarii produsului, importatorul aplica o marja de 30%
la pretul achitat in vama. Importatorul vinde marfa la doi angrosisti care aplica cote de adaos comercial diferite: 10% si
respectiv 15%. Primul angrosist are magazin propriu de desfacere unde vinde produsul pe baza unei cote de adaos
comercial de 30%. Cel de al doilea angrosist vinde unui detailist care pentru a vinde aliniaza pretul cu amanuntul
practicat de magazinul propriu al primului angrosist.
Se cere sa se calculeze:
a) Pretul de import
b) preturile negociate intre agentii economici;
c) preturile inscrise in facturi;
d) adaosul comercial practicat de catre detailist;
e) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor;
f) TVA cuprins in pretul cu amanuntul pe baza cotei recalculate.