Sunteți pe pagina 1din 4

Rotaru Daiana

Anul I Medicina Generala


Seria D
Grupa 26
Tema 2
Intrebarile 1-4
Pentru rezolvarea acetor intrebari am lucrat in Microo!t "!!ice #$cel 2%%&'
2'1. Ipotezele statistice sunt:
Ipoteza de zero(
H
0
:

M
=
F
; media varstei este aceeasi pentru cele doua sexe
Ipoteza alternativa(
H
a
:

M

F
; media varstei este diferita pentru cele doua sexe
2'2. Pentru a putea decide ce varianta de test t se foloseste in situatia de fata am verificat daca
cele doua esantioane au variantele e!ale sau nu. Pentru asta am aplicat testul F de e!alitate a
variantelor.
F-Test Two-Sample for Variances

Variable
1
Variable
2
Mean 19,7 19,68421
Variance 2,07931 2,6721
!"ser#ations 30 19
$f 29 18
F 0,77803
%&F'(f) one-
tail 0,26623
F *ritical
one-tail 0,0681
"unt calcula#i urm$torii indicatori:
% Media varian#a &i num$rul de o'serva#ii pentru cele dou$ &iruri de valori;
% (aloarea statisticii calculate F =0,77803;
% P)F*=f+ one%tail: 0,26623,0.0- diferen#ele sunt nesemnificative deci varian#ele sunt e!ale.
2'). In continuare am folosit t%.est: ./o%"ample 0ssumin! 12ual (ariances deoarece
diferentele sunt nesemnificative iar variantele sunt e!ale.
t-Test+ Two-Sample ,ss-min.
/0-al Variances
Variable 1 Variable 2
Mean 19,7 19,6842103
Variance 2,07931034 2,6721462
!"ser#ations 30 19
%oole$ Variance 2,306494961
12pot3esi4e$ Mean 5ifference 0
$f 47
t Stat 0,034931
%&T'(t) one-tail 0,48931817
t *ritical one-tail 1,677926722
%&T'(t) two-tail 0,971863634
t *ritical two-tail 2,01174048
3'servam ca %&T'(t) one-tail(0,489318176
2.4' 4oncluzie: se accepta H
0
si vom spune ca nu exista diferente semnificative intre varsta
tinerilor dupa cele doua sexe.
Intrebarile *-+
Pentru rezolvarea acetor intrebari am lucrat in Microo!t "!!ice #$cel 2%%&
2'*. Ipotezele statistice sunt:
,%( Ipoteza de zero: cele doua varia'ile sunt independente % nu exista nici o relatie intre
numarul orelor de somn si culoarea oc5ilor
H0: p=0
,a( Ipoteza alternativa: cele doua varia'ile sunt corelate 6exista o relatie intre numarul
orelor de somn si culoarea oc5ilor
Ha: p0
2'6' Metoda statistica potrivita pentru lucrarea acestor date este coeficientul de corela#ie
liniar$ al lui Pearson prin aplicarea func#iei statistice 437718 &i !raficul care este de tip
"40..17.
2'&' 3'serv$m c$ se o'#ine r= 0,37196. 9udecand dupa r o'servam ca exist$ o corela#ie
direct$ moderat$ :ntre numarul orelor de somn si culoarea oc5ilor.
Pentru a ne pronunta asupra semnificatiei statistice am calculat valoarea lui p cu functia
..1"..
p= 2,2712/-19 deci exist$ diferen#e extrem de semnificative
2'+' -oncluzie( corelatia intre intre numarul orelor de somn si culoarea oc5ilor este extrem de
semnificativa din punct de vedere statistic )p*0.000;+
Intrebarile . - 12
Pentru rezolvarea acetor intrebari am lucrat in Microo!t "!!ice #$cel 2%%&
2'.' Pentru a investi!a posi'ila asociere intre masa corporala a unei persoane si inaltimea
aceleasi persoane se calculeaza coeficientul de corela#ie liniar$ al lui Pearson prin aplicarea
func#iei statistice 437718 &i !raficul care este de tip "40..17.
2'1%' "e face un !rafic de tip <scatter=.
2'11' In Microsoft%1xcel coeficientul de corelatie l%am determinat cu .ools > ?ata anal@sis >
7e!ression.
S7MM,89 !7T%7T
Regression Statistics
M-ltiple 8 0,621
8 S0-are 0,386
,$:-ste$ 8 S0-are 0,373
Stan$ar$ /rror 0,066
!"ser#ations 49
,;!V,
df SS MS F Significance F
8e.ression 1 0,128734 0,12873427 29,764742 1,88403/-06
8esi$-al 47 0,20472 0,0043293
Total 48 0,333306

Coefficient
s
Standard
Error t Stat P-value Lower 9!
<ntercept 1,44 0,04646 30,9976749 6,1379/-33 1,346672337
= Varia"le 1 0,004 0,00072 ,438424167 1,88403/-06 0,00246697
4oeficientul de corelatie Pearson este r / %'621
9udecand doar dupa r putem spune ca exista o corelatie directa )pozitiva+ si relativ puternica
)r peste 0.-+ 6 corespunzatoare unei corelatii puternice intre masa corporala si inaltime.
Pentru a ne pronunta asupra semnificatiei statistice am calculat valoarea lui p cu functia
..1"..
p= 1,88796/-34 deci exist$ diferen#e extrem de semnificative
2'12' -oncluzie: corelatia intre masa corporala si inaltime este extrem de semnificativa din
punct de vedere statistic )p*0.000;+.