Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE

nfiinarea unei reele a deeurilor pentru planificarea durabil a gestionrii


deeurilor solide i promovarea instrumentelor decizionale integrate n
Regiunea Balcani (BALKWASTE)
LI!"#$!%&$R'$()(
LI!"# !%&$R'$"""()(
ACTIVITATEA 4: Raport privind managementul integrat al deeurilor
*roiectarea i implementarea planificrii managementului integrat al deeurilor

(Su!ontra!tor"
#artie $%&&
!uroconsultants *agina +
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
I'(E)
I'(E)************************************************************************************************************************************ $
+I,-RI*********************************************************************************************************************************** 4
ABREVIERI*************************************************************************************************************************** .
&* I'TR/(-CERE************************************************************************************************************** 0
+,+, I%'R-./II 0'%1!213.L!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (
+,4, 50'* 6I 'BI!01I&!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (
$* 1LA'I+ICAREA #A'A,E#E'T-L-I I'TE,RAT AL (E2E-RIL/R******************3
4,+, I%1R'730!R!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )
4,4, 0'-*'%!%1! 08!I!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 9
4,:, I!R.R8I. *L.%II0;RII,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +"
4* 1/LITICA -'I-'II E-R/1E'E 1RIVI'( ,ESTI/'AREA (E2E-RIL/R******&&
:,+, I%1R'730!R!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ++
:,4, 'BI!01I&!L! L!<I5L./I!I 3!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ++
3.2.1. mbuntirea cadrului legal general...................................................................................11
3.2.2. Prevenirea impactului negativ al deeurilor.........................................................................11
3.2.3. Promovarea reciclrii deeurilor.........................................................................................13
:,:, 0 '%0!*1!L! -.%.<!-!%13L3I 7!6!3RIL'R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+=
3.3.1. Ierarhia deeurilor................................................................................................................14
3.3.2. Responsabilitate etins a productorului............................................................................1!
3.3.3. Principiul poluatorul pltete...............................................................................................1!
4* 1LA'-L STRATE,IC************************************************************************************************ &0
=,+, I%'R-./II <!%!R.L!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(
=,4, 51R.1!<I!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +#
4.2.1. "tudiul iniial de re#erin............................................................................................................. 1$
4.2.1.1. Colectarea datelor privind cantitile i compoziia deeurilor...............................................20
4.2.1.2. Identificarea cadrului actual de planificare strategic.............................................................20
4.2.2. "tabilirea sau revi%uirea cadrului de plani#icare strategic.................................................21
4.2.3. Identi#icarea opiunilor de gestionare a deeurilor i evaluarea preliminar......................21
4.2.4. &e%voltarea strategiei..........................................................................................................22
=,:, *L.%3L 7! .0/I3%!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4:
4.3.1. 'laborarea planului.............................................................................................................23
4.3.2. Planul de investiii................................................................................................................2!
=,=, *L.%3L 7! -'%I1'RI>.R!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4(
4.4.1. (a%a de monitori%are............................................................................................................2)
4.4.2. (a%a de revi%uire..................................................................................................................2*
=,?, *L.%3L '*!R./I'%.L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4#
=,(, %/!L!<!R!. 7!I0I!%/!L'R 6I . 0'%51R@%<!RIL'R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4)
!uroconsultants *agina 4
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
=,#, *RI&IR! <!%!R.L; .53*R. *L.%3L3I 51R.1!<I0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,49
.* TI1-RI (E (E2E-RI 2I #ET/(E (E #A'A,E#E'T***************************************4&
?,+, I%1R'730!R!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :+
?,4, 1I*3RI 7! 7!6!3RI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :+
!.2.1. &eeurile "olide +unicipale................................................................................................31
5.2.2. &eeurile industriale............................................................................................................32
!.2.3. &eeurile medicale...............................................................................................................33
!.2.4. (luurile speciale.................................................................................................................33
?,:, 1R.%5!R3L 7!6!3RIL'R 5'LI7! -3%I0I*.L!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::
?,=, -!1'7! 7! -.%.<!-!%1 .L 7!6!3RIL'R 5'LI7! -3%I0I*.L!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=
!.4.1. Reciclarea.............................................................................................................................34
!.4.2. ,ratarea biologic...............................................................................................................34
!.4.3. Incinerarea -deeuri trans#ormate .n energie/......................................................................3!
!.4.4. &epo%itul de deeuri.............................................................................................................3!
0* REC/#A'(5RI*********************************************************************************************************** 40
6* S-#AR************************************************************************************************************************* 43
3* RE+ERI'7E ************************************************************************************************************* 4&
!uroconsultants *agina :
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
+I,-RI
igura +A IerarBia planificrii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++
igura 4A IerarBia deeurilor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(
igura :A *roiectarea planului strategic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+)
igura =A 0lasificarea deeurilor solide ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?
!uroconsultants *agina =
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
ABREVIERI
.<7 .utoritatea de <estionare a 7eeurilor
75- 7eeuri 5olide -unicipale
5- 5tate -embre
3! 3niunea !uropean
I**0 *revenirea i 0ontrolul Integrat al *olurii
I5' 'rganizaia Internaional pentru 5tandardizare
7!!! 7eeuri de !cBipamente !lectrice i !lectronice
&53 &eBicule scoase din uz
-I75 -anagement Integrat al 7eeurilor 5olide
-75 -anagementul 7eeurilor 5olide
R!* Responsabilitatea !Ctins a *roductorului
!uroconsultants *agina ?
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
&* I'TR/(-CERE
&*&* I'+/R#A7II C/'TE)T-ALE
-anagementul deeurilor reprezint o provocare semnificativD iar
elaborarea unei strategii durabile de mediu privind procedurile de management
al deeurilor constituie un scop maEor pentru toate rile 3niunii !uropene,
5trategia 3! descBide noi posibiliti de management al deeurilor pentru a
reduce cantitatea deeurilor duse la depozitD pentru a recupera mai mult compost
i energie din deeuri i pentru a mbunti cantitatea i calitatea reciclrii,
*rincipalele beneficii ateptate sunt creterea eficienei i a rentabilitiiD datorit
importanei puse pe impactul asupra mediuluiD o reducere a costurilor i a
obstacolelor din calea reciclrii i o reducere a polurii cauzate de deeuriD n
specialD a emisiilor de gaze cu efect de ser,
&*$* SC/1 2I /BIECTIVE
*rincipalul scop al acestui raport este de a oferi un gBid despre cum este
structurat i gestionat un proces de planificare strategicD concentrFnduGne pe
analiza specificaiilor pentru o planificare durabil a managementului deeurilor,
-ai precisD luFnd n calcul diferitele caracteristici geografice eCistente n
Regiunea BalcaniD acest raport ofer o descriere clar a componentelorGcBeie n
planificarea regional i local a gestiunii deeurilor, Bazat pe cerinele cadrului
legislativ european privind deeurile i pe viitoarele iniiative politice (eC, 0arta
&erde privind gestionarea deeurilor biologice)D acest raport cuprinde toi paii
pentru o planificare durabil a gestiunii deeurilorD inclusiv infrastructura
necesar pentru stabilirea unui sistem integrat de management al deeurilor ntrG
o anumit regiune geografic,
0erinele pentru stabilirea unui sistem integrat de gestionare a deeurilorD din
diferite zone geograficeD vor fi identificate n baza unor analize efectuate anterior
ale cadrului legislativ european privind deeurile i a unor cercetri anterioare i
a unor activiti demonstrative n teritoriu,
%umeroase studii de cercetare i cutri pe internet au fost realizate i au
fost eCaminate cele mai recente studii de caz i rapoarteD pentru a identifica
diferite sisteme integrate de management al deeurilor,
!uroconsultants *agina (
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
.cest raport a fost conceput s ofere un concept de baz despre *lanificarea
5trategic a -anagementului 7eeurilor 5olide tuturor prilor interesate, n
generalD partea interesat o reprezint orice persoanD grup sau instituie ce are
un interes ntrGun plan sau program de gestionare a deeurilor solide, .ceast
definiie include factorii de decizieD beneficiarii i intermediarii, *rile interesate
pot fi mprite n trei grupuri foarte largiA
H *ri cBeie interesate D careD ntrGun plan de management al
deeurilor solideD sunt acele persoane ce pot influena semnificativ planul
i care sunt importante pentru succesul acestuia,
H *ri principale interesate D adic cei care sunt afectai n ultim
instanD fie pozitiv (beneficiari)D fie negativ (de eCempluD cei mutai
mpotriva voinei),
H *ri secundare interesate D aici fiind inclui cei care au un rol
intermediar,
*rile interesate cBeieD care sunt principalii destinatari ai acestui raportD
includ pe conductorii politiciD oficialiti din domeniuD factori de decizie politicD
elaboratori de planuri naionale i autoriti competente responsabile de
funcionarea i autorizarea instalaiilor de tratare i depozitare a deeurilor, -ai
eCactD prile interesate de *lanificarea i Implementarea gestiunii deeurilor
solide cuprindA
H -inisterele de mediu naionaleD .utoriti de mediu regionale $
localeD cci politica general de gestionare a deeurilor este deseori stabilit
la aceste nivele,
H 7epartamentele de sntate public i igien, ntrGun sistem
integratD acest departament ar trebui s aib responsabiliti de inspecie i
constrFngereD dar nu este necesar s fie direct implicat n operaiunile de
colectare sau depozitare,
H 7epartamentele de lucrri publice i birourile de cadastru sau de
amenaEare teritorial,
H .geniile de administrare a resurselor naturale D careD adeseaD la
nivel local sau regionalD au responsabiliti n activitile relaionate cu unele
aspecte ale gestiunii deeurilor solide,
H <uvernele regionale,
> .utoritile de gestionare a deeurilorD careD n maEoritatea rilorD se
asigur c se realizeaz colectareaD c materialele colectate sunt livrate
instalaiilor de prelucrareD pieelor sau instalaiilor de depozitare i au
responsabilitatea total n ceea ce privete operaiunile de gestionare a
!uroconsultants *agina #
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
deeurilor,
!uroconsultants *agina )
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
$* 1LA'I+ICAREA #A'A,E#E'T-L-I I'TE,RAT AL
(E2E-RIL/R
$*&* I'TR/(-CERE
*lanul de -anagement Integrat al 7eeurilor este necesar pentru a asigura
faptul c serviciile legate de deeuri in pasul cu cerereaD sunt conforme nevoilor
i sunt rentabile, -ai mult cBiarD procesul de planificare trebuie s asigure faptul
c derularea planului duce la atingerea obiectivelor saleD lucru care ar trebui s
asigure mbuntiri durabile ale acoperirii i standardelor serviciilor,
*racticile tradiionaleD n general izolateD se ocup de problemele deeurilor
solide ntrGun mod parialD tratFnd doar managementul sistemuluiD instalaiile de
tratare i eliminarea final, 3n *lan de -anagement Integrat al 7eeurilor ia n
considerare generarea deeurilorD durabilitatea sistemelor i rolul cetenilor ca
productoriD consumatoriD reciclatori i administratoriD pentru a stabili un concept
comunD n care s fie produse doar rezultate cFtigtoare i pozitive pentru
societate i mediu,
-ai eCactD o planificare integrat a managementului deeurilor ar trebui s
implice colectareaD transportulD procesareaD reciclarea i eliminarea deeurilorD
precum i dezafectarea final i reabilitarea locurilor de depozitare a deeurilor la
finalul ciclului lor de via, 0u alte cuvinteD conceptul de gestionare integrat a
deeurilor solide ia n considerare ntreg ciclulD inclusiv producereaD consumulD
aruncarea i eliminarea final, n practicD acest concept include minimizarea
generrii deeurilor n timpul procesului de producie i refolosirea acestora prin
implementarea mai multor sisteme corespunztoare de colectareD pentru fiecare
situaie, Reducerea deeurilor va duceD aadarD la un mai lung ciclu de via al
depozitelor de deeuriD ceea ce contribuie la o durabilitate economic i de
mediu a sistemelor,
7up cum se declara n .genda 4+
+
A I' gestionare a deeurilor prielnic
mediului trebuie s treac peste simpla eliminare n siguran sau recuperare a
deeurilor generate i s caute s se ocupe de cauza problemeiD ncercFnd s
scBimbe modelele nedurabile de producie i consum, .cest lucru presupune
aplicarea conceptului de gestionare integrat a ciclului de viaD care prezint
oportunitatea unic de a mpca dezvoltarea cu protecia mediului,J
!uroconsultants *agina 9
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
$*$* C/#1/'E'TE C8EIE
7ezvoltarea proceselor -anagementului Integrat al 7eeurilor 5olide (I5K-)
se bazeaz pe unele elemente esenialeD dup cum urmeazA
H Integrarea tuturor elementelor ale ciclului deeurilor solideD bazat
pe procesele celor :R (ReducereD RefolosireD Reciclare) i analizarea
ciclurilor de funcionareD ceea ce necesit cunotine eCtinse despre impactul
folosirii resursei asupra generrii i gestionrii deeurilorD precum i o
prognoz i o modelare mai sistematic,
H Integrarea aspectelor teBniceD de mediuD socialeD financiareD
instituionale i politiceD pentru a garanta durabilitatea sistemuluiL
H *articiparea activ a ntregului publicD a prilor implicate
individuale i comunitareD la conceperea i planificarea proceselor i
soluiilor, Lista prilor interesateD de obiceiD i include cBiar pe ceteniD
responsabili de separarea i depozitarea difereniat de dinaintea colectrii a
materialelor reciclabile i a altor deeuri menaEereD marii productoriD
responsabili pentru propriile deeuriD municipalitateaD care Eoac rolul principal
n managementul integrat al ntregului sistemD companiile private i investitorii
ce pot fi responsabili de procesarea deeurilorD instituiile de sntate cu o
gestionare intern a deeurilor infecioaseD -inistere relevanteD responsabile
pentru gFndirea strategiei de ansamblu etc,
+
.genda 4+ este un program operat de %aiunile 3nite ('%3) referitor la dezvoltarea durabil, !ste un
plan de aciune cuprinztorD ce trebuie aplicat globalD naional i local de ctre organizaii '%3D guverne i
grupurile importante din fiecare zon n care omul are impact asupra mediului,
!uroconsultants *agina +"
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
$*4* IERAR8IA 1LA'I+IC5RII
n generalD ierarBia planificriiD ilustrat n figura de mai EosD descrie
separarea conceptual a diferitelor rezultate necesare n dezvoltarea i
implementarea unor practici mbuntite de gestionare a deeurilor,
igura +A IerarBia planificrii
ntregul proces de planificare al unui management corespunztor al
deeurilor solide (5K-) se bazeaz pe o politic general careD n cazul !uropei
iD n consecinD al rilor balcaniceD este stabilit de ctre 3niunea !uropean,
*lanificarea strategic poate fi definit ca procesul de determinare a nevoilorD
prioritilor i aciunilor necesare ce trebuie ntreprinse pentru dezvoltarea
practicilor de gestionare a deeurilor,
3n *lan 5trategic de -anagement al 7eeurilor 5olide trebuie pregtit n
patru stadiiA 5trategiaD *lanul de .ciuneD *lanul de -onitorizare i *lanul
'peraional, .ceste elemente au roluri distincteD iar separarea lor conceptual
este utilD oferind o abordare de luare treptat a deciziilor n cadrul procesului de
planificare strategic, -ai mult cBiarD este foarte important s se asigure suficient
timp disponibil pentru a se aEunge la un acord comun asupra strategiei i s fie
tratate corespunztor aceste probleme n etapele ulterioare,
!uroconsultants *agina
*L.%3L
51R.1!<I0
*L.%3L '*!R./I'%.L
*L.%3L 7! -'%I1'RI>.R!
*L.%3L 7! .0/I3%!
51R.1!<I!
1/LITIC5
++
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
4* 1/LITICA -'I-'II E-R/1E'E 1RIVI'( #A'A,E#E'T-L
(E2E-RIL/R
4*&* I'TR/(-CERE
0a organizaie internaionalD politica $ strategia 3! are scopul principal de a
reduce impactul negativ asupra mediuluiD cauzat de deeuri n tot ciclul lor de
viaD de la producieD la eliminareD prin intermediul reciclrii, .ceast abordare
nseamn c fiecare deeu n parte nu este vzut doar ca surs de poluare ce
trebuie redusD ci i ca resurs potenial ce trebuie eCploatat,
4*$* /BIECTIVELE LE,ISLA7IEI -E
'biectivele legislaiei comunitare precedente adoptrii acestei strategii nc
se mai aplicA mai eCact limitarea deeurilor i promovarea refolosiriiD reciclrii i
recuperrii deeurilor, .ceste obiective sunt integrate n abordarea bazat pe
impactul asupra mediului i pe ciclul de via al resurselor, Ideea central a
acestei strategii este de a modificaA
+, LegislaiaD pentru mbuntirea implementriiL
4, 7e a preveni impactul negativ al deeurilorL
:, 7e a promova reciclarea eficient,
3.2.1. MBUNTIREA CADRULUI LEGAL GENERAL
5trategia permite ca legislaia s fie simplificat, .cest lucruD n principiuD
trebuie realizat prin fuzionarea 7irectivei 0adru privind 7eeurile cu 7irectiva
7eeurilor *ericuloase i prin introducerea unei noi 7irective I**0,
5trategia permite ca cerinele de mediu s fie cele care stabilesc momentul
cFnd deeurile nceteaz a mai fi considerate drept deeuri, 7e asemeneaD
introduce o nou definiie a activitilor de recuperare i eliminareD pentru a
promova cea mai bun practic de mediuD i o definiie a reciclrii, n acest
moment (4""9)D 3! nc planific viitoare iniiative politiceD cum ar fi <estionarea
7eeurilor Biologice etc,
3.2.2. PREVENIREA IMPACTULUI NEGATIV AL DEEURILOR
*rincipala preocupare a strategiei de prevenire a producerii de deeuri este
de a reduce impactul asupra mediului al deeurilor i al produselor ce vor deveni
deeuri, *entru a fi eficientD acest impact trebuie redus n fiecare stadiu din
durata de eCploatare a resursei, .plicarea instrumentelor stabilite n legislaia
!uroconsultants *agina +4
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
comunitar eCistentD cum ar fi diseminarea celor mai bune teBnici disponibile
sau a unui design ecologic al produselorD esteD aadarD un factor important pentru
atingerea acestui scop,
5trategia oferD de asemeneaD un cadru coordonat pentru aciuni specifice
naionale, *rin noua 7irectiv 0adru privind 7eeurile (4""))D 5tatelor -embre li
se impune s realizeze programe de prevenire a producerii de deeuri, .ceste
programe includ obiective specifice de prevenire ce trebuie implementate la
nivelul corespunztor i care trebuie fcute publice,
/rile balcaniceD ca orice alt 5tat -embru (5-)D au obligaia de a atinge
anumite inte privind reciclarea materialelor i devierea deeurilor
biodegradabile, 7irectiva 0onsiliului +999$:+$!0 din 4( aprilie +999 se refer la
eliminarea deeurilor n gropile de gunoi, 5copul 7irectivei este de a defini
msuriD direcii i ndrumareD pentru a preveni sau a reduceD pe cFt posibilD
efectele negative ale depozitelor de deeuri asupra mediuluiD n special asupra
apei de suprafaD a apei freaticeD a soluluiD a aerului i a sntii omuluiD
furnizFnd cerine stricte teBnice i operaionale privind deeurile i depozitele de
deeuri,
7irectiva cere de la 5- stabilirea unei strategii naionale pentru
implementarea reducerii 7eeurilor Biodegradabile -unicipale duse la depozite
ntrGun anumit interval de timpD prin reciclareD compostareD producere de biogaz
sau recuperare de materiale $ energieD i notificarea 0omisiei n legtur cu
aceast strategie,
-ai eCactD 7irectiva stabilete urmtoarele obiectiveA
H n 4""(D deeurile biodegradabile duse la depozit trebuie reduse la
#?M din cantitatea total de deeuri biodegradabile produse n +99?D pentru
care eCist disponibile date standardizate !urostatL
H n 4""9D deeurile biodegradabile duse la depozit trebuie reduse la
?" M din cantitatea total de deeuri biodegradabile produse n +99?D pentru
care eCist disponibile date standardizate !urostatL
H n 4"+(D deeurile biodegradabile duse la depozit trebuie reduse la
:? M din cantitatea total de deeuri biodegradabile produse n +99?D pentru
care eCist disponibile date standardizate !urostatL
/ri precum <reciaD -area Britanie i RomFniaD unde peste )"M din deeuri
!uroconsultants *agina +:
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
erau duse la gropile de gunoi n anul de referinD au cFtigat o prelungire de =
ani pentru a atinge intele mai sus menionate, .ceste ri i formuleaz
strategiileD fiCFnd obiectivele pentru anii 4"+"D 4"+: i 4"4", .cest lucru necesit
adoptarea unor teBnologii de tratare care au ca rezultat fie reciclarea materialului
(cum ar fi compostarea)D fie recuperarea energiei (cum ar fi tratarea termic),
3.2.3. PROMOVAREA RECICLRII DEEURILOR
5trategia are drept scop promovarea sectorului de reciclare pentru a
reintroduce deeul n ciclul economicD sub forma unor produse de calitateD n
acelai timp minimizFnd impactul negativ al acestuia asupra mediului,
'biectivele de reciclareD pe termen lungD sunt stabilite la nivelurile
corespunztoareD luFnd n calcul caracteristicile fiecrui material i gama de
opiuni pentru reciclarea acestuia, 5trategia asigur i alte msuriD cum ar fi
scBimbul de informaii referitoare la taCele naionale de eliminareD precum i
msuri care ar aEuta mecanismele pieeiD n cazul n care acestea sGar dovedi
insuficiente pentru creterea nivelurilor de reciclare, 5trategia pune un accent
deosebit pe deeurile biodegradabileD dou treimi dintre acestea trebuind s fie
redirecionate spre a fi eliminateD folosind alte metode decFt gropile de gunoiD
dup cum se impune prin 7irectiva +999$:+$!0,
5trategia prevede caD ndeosebiD 0omisia s adopte linii directoareD iar
5tatele -embre s adopte strategii de gestionare, -ai precisD 5tatele
-embre ar trebui s ia msurile necesare concepute pentru a atinge
urmtoarele inteA
H *Fn n 4"4"D pregtirea pentru reutilizarea i reciclarea deeurilor
cum ar fiD cel puinD BFrtiaD metaleleD plasticul i sticla din gospodrii iD
posibilD din alte surseD dac aceste fluCuri de deeuri sunt asemntoare
deeurilor din gospodriiD va crete cu un minimum general de ?"MD ca
greutateL
H *Fn n 4"4"D pregtirea pentru reutilizareD reciclare i recuperarea
altor materialeD inclusiv pentru operaiunile de rambleiere folosind deeuri
n locul altor materialeD pentru deeurile nepericuloase din construcii i
demolriD eCcluzFnd materialele geologice naturale definite n categoria +#
"? "= din lista deeurilorD va crete la un minimum de #"MD ca greutate,
*Fn cel tFrziu pe :+ decembrie 4"+=D 0omisia va eCamina aceste msuri i
!uroconsultants *agina +=
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
obiective,
4*4* C/'CE1TELE #A'A,E#E'T-L-I (E2E-RIL/R
!Cist o serie de concepte referitoare la managementul deeurilorD a cror
utilizare variaz n funcie de ri sau regiuni, *rintre conceptele cele mai
generale i folosite pe scar larg sunt incluse urmtoareleA
3.3.1. IERARHIA DEEURILOR
IerarBia deeurilor se refer la cei N:RND adic Reducere (prevenire i
minimizare)D Refolosire i Reciclare (inclusiv recuperarea energiei)D care clasific
strategiile de gestionare a deeurilor n funcie de oportunitatea lor n ceea ce
privete minimizarea deeurilor, IerarBia deeurilor rmFne piatra de temelie a
aproape tuturor strategiilor de minimizare a deeurilor, 5copul ierarBiei deeurilor
este de a obine un maCim de beneficii practice din produse i de a genera o
cantitate minim de deeuri,
igura 4A IerarBia deeurilor
0onform acestei ierarBii a deeurilorD cea mai eficient soluie de mediu este
de a reduce (prin prevenire i minimizare) generarea de deeuriD iar produsele i
materialele pot fiD uneoriD refolosite cu acelai scop sau cu unul diferit, .deseori
se pot recupera resurse din deeuri (aa cum este cazul reciclrii i compostrii)
iD de asemeneaD se poate recupera i valoare prin generarea de energie din
deeuri (eC, digestie anaerobD incinerare), !liminarea deeurilor se consider a
fi ultima opiune,
Referitor la reducerea deeurilorD conform politicilor 3!D 5tatele -embre ar
trebui s stabileasc programe de prevenire a deeurilor pFn cel tFrziu pe +4
decembrie 4"+:, .ceste programe vor fi integrate fie n planurile anterioare de
!uroconsultants *agina
'piunea
cea mai
avantaEoas

'piunea cea
mai puin
avantaEoas
prevenirea
minimizarea
refolosirea
reciclarea
recuperarea energiei
eliminarea
+?
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
gestionare a deeurilorD fie n alte programe de politic de mediuD dup cum
este cazulD fie vor funciona ca programe separate,
3.3.2. RESPONSABILITATE EXTINS A PRODUCTORULUI
Responsabilitatea !Ctins a *roductorului (R!*) este o strategie menit s
promoveze introducerea tuturor costurilor asociate cu produsele pe parcursul
ciclului lor de via (inclusiv costurile de eliminare atunci cFnd sunt scoase din
uz) n preul de pia al produsului, Responsabilitatea eCtins a productorului
este menit s impun o responsabilitate asupra ntregului ciclu de via al
produsului i ambalaEului pus pe pia, .sta nseamn c firmele care producD
import i$sau vFnd produse trebuie s fie responsabile pentru produse atFt n
timpul procesului de producieD cFt i dup ce sunt scoase din uz,
R!* iaD de asemeneaD n calcul i faciliteaz utilizarea eficient a resurselor
pe tot parcursul ciclului lor de viaD inclusiv reparareaD refolosireaD
dezasamblarea i reciclareaD fr a compromite libera circulaie a bunurilor pe
piaa intern,
3.3.3. PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE
*rincipiul *oluatorul *ltete este principiul conform cruia partea care
polueaz pltete pentru preEudiciul cauzat mediului iD prin urmareD productorul
de deeuri i posesorul de deeuri trebuie sGi gestioneze deeurile astfel ncFt
s garanteze un nivel ridicat de protecie a mediului i a sntii omuluiD inclusiv
prin tratarea corespunztoare i prin eliminarea deeurilor,
!uroconsultants *agina +(
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
4* 1LA'-L STRATE,IC
4*&* I'+/R#A7II ,E'ERALE
3n *lan 5trategic de -anagement al 7eeurilor 5olide trebuie bazat pe
politici concrete i poate avea implicaii maEore politiceD instituionaleD teBnice i
financiareD toate trebuind analizate ntrGun mod clar i eficient n planul n care va
fi aprobatD adoptat i implementat,
.stfelD planificarea strategic presupune privirea ntregului sistem ca o
entitate complet i se concentreaz pe dezvoltarea pe termen lung,
n generalD dup cum arat figura urmtoareD *lanul 5trategic trebuie pregtit
n patru etapeD i anume conceptualizarea strategieiD *lanul de .ciuneD *lanul
de -onitorizare i *lanul 'peraional, -ai mult cBiarD ar trebui ntrunit un 0omitet
7irector care s se ocupe de managementul total i de organizarea procesului
de planificare strategicD fiind format din membri care au funciaD eCperiena i
autoritatea necesare pentru a diriEa n totalitate iniiativa,
+igura 4: 1roie!tarea planului 9trategi!
*rocesul de baz de planificare strategic includeA
!uroconsultants *agina
*L.%3L
51R.1!<I0
51R.1!<I!
*L.% 7!
.0/I3%!
*L.% 7!
-'%I1'RI>.R!
*L.%
'*!R./I'%.L
+#
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
Identificarea scopului planului O !ste foarte important de identificat scopul i
obiectivele pe termen mediu i lung ale planificrii generale,
+, Identificarea situaiei actuale
4, 5tabilirea intelor pe care ara trebuie s le ating
:, Identificarea abordrilor specifice sau a strategiilor ce trebuie
implementate pentru atingerea fiecrei inte
=, Identificarea aciunilor specifice i a planurilor operaionale pentru
implementarea strategiei G .cestea sunt activitile specifice pe care fiecare
funcie maEor (de eCempluD fiecare 7epartament etc,) trebuie s le realizeze
pentru a asigura implementarea eficient a fiecrei strategii,
?, -onitorizarea i actualizarea planului O 0ei care fac planificarea i
care iau deciziile analizeaz cu regularitate n ce msur sunt atinse
obiectivele i dac planurile de aciune sunt implementate,
1rebuie inut cont de faptul c elaborarea unui plan este un proces care ar
trebui s implice discuii cu o serie de grupuri diferite de pri interesate (ceea ce
va oferi o ans maEor de a lega planul strategic de realitatea eCistent) i ar
trebui realizat ntrGo perioad mai lung de timp, 7ei este important ca planul s
fie documentat n form scrisD pentru a oferi o ndrumare coerent i un punct
de referinD acesta trebuie s rmFn un proces activ,
4*$* STRATE,IE
n primul rFndD strategia general stabilete cadrul de ansamblu conform
cruia sistemele i standardele de gestionare a deeurilor solide trebuie
dezvoltate, 5trategia trebuie s includ urmtoarele elementeA
H &iziune de ansamblu
H 0adru politic naional
H *olitic de gestionare a deeurilor (inclusiv colectarea deeurilorD
reciclarea i stabilirea unor inte de eliminare)
H 5copuri i obiective (naionale $ regionale $ municipale)
H 0adru de dezvoltare a planificrii
H Roluri i responsabiliti ale prilor interesate
H luCuri de deeuri ce trebuie rezolvate
H 0erine de contientizare a publicului
H *olitici privind participarea sectorului privat
H Recuperarea costurilor i politici de gestiune financiar
H 0alendarul pentru planificarea aciunilor
!uroconsultants *agina +)
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
5trategia trebuie s in cont c gestionarea deeurilor are legtur i cu
materialele produse de activitatea omului i planificarea integrat presupune i
reducerea efectului acestora supra sntii omului i asupra mediului,
-ai mult cBiarD gestionarea deeurilor implic i deeurile periculoase i
nepericuloaseL totuiD gestionarea deeurilor nepericuloase menaEere i
instituionale din zonele metropolitane reprezintD de obiceiD responsabilitatea
autoritilor locale de conducereD n vreme ce gestionarea deeurilor
nepericuloase comerciale i industriale reprezintD de obiceiD responsabilitatea
productorului,
-ai mult cBiarD viziunea de ansamblu ar trebui s conduc la o dezvoltare
teBnic i o promovare a produselor proiectateD astfel ncFt s contribuie cFt mai
puin posibil la creterea cantitii de deeuri, n plusD reducerea sursei implic
eforturi de reducere a deeurilor periculoase i a altor materiale prin modificarea
produciei industrialeD inclusiv prin scBimbri n teBnologia de producieD n
materiile prime folosite i n realizarea produsului, n acest conteCtD cadrul
general ar trebui s conin msuri de prevenire corespunztoareD cum ar fiA
P 0ercetarea i proiectarea de produse i teBnologii mai curate i mai
puin poluatoare,
P !laborarea unor indicatori de presiune asupra mediuluiD asociai cu
generarea de deeuri,
P *romovarea ecoGdesignului i a eticBetelor ecologice,
P urnizarea de informaii privind teBnicile de prevenire a deeurilor,
P Instruirea autoritilor competente n legtur cu cerinele de
prevenire a deeurilor din autorizaii,
P 0ampanii de contientizareD susinere financiar i pentru luarea
deciziilorD n cazul afacerilor,
P .corduri voluntareD grupuri de consultare consumatori $ productori
sau negocieri sectoriale pentru stabilirea unor inte i furnizarea de
informaii
P *romovarea unor sisteme de management de mediu de prestigiuD
cum ar fi !-.5 i I5' +=""+,
-etodologia *lanificrii 5trategice ar trebui s includ urmtorii paiA
H Baza de plecare
H 5tabilirea sau revizuirea cadrului de planificare strategic
H Identificarea i evaluarea opiunilor de gestionare a deeurilor
H 7ezvoltarea strategiei
!uroconsultants *agina +9
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
4.2.1. STUDIUL INIIAL DE REFERIN
*entru a fi stabilit o viziune de ansambluD realizarea unui studiu iniial de
referin Eoac un rol crucial, 5tudiul iniial de referin trebuie realizat pentru
identificarea cantitii i compoziiei deeurilor i pentru nelegerea practicilor
eCistente de gestionare a deeurilor, 5tudiul iniial de referin trebuie s
analizeze n detaliu diferitele zone importante pentru serviciile de gestionare a
deeurilorD inclusiv aspectele instituionaleD operaionale i financiare, .cest
studiu iniial de referin trebuie s analizeze n detaliu diferitele zone importante
pentru serviciile de gestionare a deeurilorD inclusiv aspectele instituionaleD
operaionale i financiareD cum ar fi cantitatea i compoziia deeurilorD
operaiunile eCistente de gestionare a deeurilor solideD cadrul instituional i
financiarD prognoza cantitilor viitoare de deeuri i analiza deficienelor i a
constrFngerilor,
0oninutul unui studiu iniial de referin ar trebui s trateze urmtoarele
aspecteA
H 0antitatea i compoziia deeurilor
H 'peraiunile i practicile eCistente de gestionare a deeurilor solide
H 0adrul instituional $ financiar
H *rognoza cantitilor viitoare de deeuri
H .naliza deficienelor i a constrFngerilor
-ai precisD studiul iniial de referin ar trebui s se concentreze s
analizezeA
> 5tarea gestionrii naionale a deeurilorD cu date actualizate privindA
a) *arametrii teBnici relevaniA ratele de generare a deeurilorD ratele
anticipate de colectare i reciclareD municipalitile $ populaia luat n
calculL
b) *lanurile regionale de gestionare a deeurilor solide i cele de
amenaEare a teritoriuluiL
c) Localizarea amplasamentelorA identificarea locurilor eCistente de
tratare a deeurilorD inclusiv a gropilor de gunoiD i o analiz critic a
viitoarelor amplasamente pentru instalaiile de tratareD din punct de
vedere al problemelor de mediu i logistice i al potenialelor
dezecBilibreL
d) 0olectarea datelor i informaiilor privitoare la gestionarea
deeurilor solideD inclusiv a deeurilor comercialeL i
e) 0adrul legal pentru realizarea acestor activiti,
!uroconsultants *agina 4"
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
H -ediul instituional i de reglementare privind gestionarea
deeurilor (eC, descrierea iniiativelor publice i a programelor de promovare
a regenerrii urbane i de promovare a investiiilor n ceea ce privete
gestionarea deeurilor)
H 7escrierea EuctorilorGcBeie i a prilor interesateD atFt din
sectoarele publiceD cFt i din cele privateD inclusiv a consultanilor i a '%<G
urilorD n ceea ce privete gestionarea deeurilor n zone geografice
relevante,
4*$*&*&* C/LECTAREA (ATEL/R 1RIVI'( CA'TITATEA 2I C/#1/:I7IA
(E2E-RIL/R
*rincipalul obiectiv al colectrii datelor privind cantitatea i compoziia
deeurilor este de a determina nevoia de colectareD transferD instalaii de tratare
i eliminare, 7atele referitoare la compoziia deeurilor pot fiD de asemeneaD de
folos la stabilirea situaiei actuale a reciclrii din sistemele de gestionare a
deeurilor solide iD n specialD de gestionare a deeurilor solide municipale i la
stabilirea fezabilitii scBemelor de recuperare a resurselor i de tratare a
deeurilor, Rezultatele acestui studiu vor fi aEustate n baza ipotezelor i
evalurilor care trebuie s ia n calcul efectele variaiilor sezoniere i natura
turistic a zonei,
0antitatea i compoziia deeurilor influeneaz direct funcionarea i
capacitatea sistemelor i instalaiilor de colectare i de tratare $ eliminare a
deeurilor, *entru planificarea i actualizarea sistemelor $ instalaiilor eCistente
sau pentru dezvoltarea unora noiD esteD aadarD foarte important s se determine
cu cea mai mare precizie posibil cantitatea i compoziia deeurilor actuale,
7atele adunate i centralizate referitoare la cantitatea i compoziia deeurilor
actuale vor reprezenta baza pentru prognoza generrii de deeuri viitoare i a
compoziiei lorD de obiceiD pe o perioad de +"G4" de ani, *rognozele trebuie s
in cont de modificrile prevzute ale populaieiD de *IB$venitul mediu i de
modificrile asociate ale tiparelor de consumD de scBimbri ale structurii
economice i de ali factori ce se consider c influeneaz generarea deeurilor,
4*$*&*$* I(E'TI+ICAREA CA(R-L-I ACT-AL (E 1LA'I+ICARE STRATE,IC5
.l doilea obiectiv al studiului iniial de referin este de a oferi un audit
preliminar al sistemului eCistent de gestionare a deeurilor solide, 7ei acest
studiu ar trebui s furnizeze o bun nelegere a problemelor teBnice eCistenteD
nu va reflecta pe deplin dinamica politicD instituional i de management ce
!uroconsultants *agina 4+
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
influeneaz operaiunile de gestionare a deeurilor, .ceste cBestiuni vor trebui
nelese complet i luate n considerare n *lanul 5trategicD pentru ca strategia
general s fie viabil din punct de vedere economicD de mediu i socioGpolitic,
3rmtorul pas este de a stabili cadrul de planificare strategic,
4.2.2. STABILIREA SAU REVIZUIREA CADRULUI DE PLANIFICARE STRATEGIC
n baza problemelorGcBeie i parametrilor identificai n studiul iniial de
referinD 0adrul de *lanificare 5trategic trebuie stabilit sau revizuit, .specteleG
cBeie ce trebuie luate n calcul n acest stadiu suntA
+, 7efinirea viziunii strategice
4, 5tarea *lanului 5trategic de <estionare a 7eeurilor 5olide
:, 7efinirea scopului planului
=, 5tabilirea obiectivelor i a intelor
'biectivele i intele sunt eseniale pentru asigurarea unei nelegeri comune
a obiectivelor *lanului 5trategic de <estionare a 7eeurilor 5olide, ntrGadevrD
0adrul 5trategic de *lanificare acioneaz ca platform n baza creia va
funciona gestionareaD definind clar probleme ca viziunea strategic de ansamblu
i responsabilitile ministerelorD furnizorilor de servicii i generatorilor de
deeuri, n plus fa de cele de mai susD obiectiveleD aciunile relevante ce
trebuie ntreprinseD precum i limitele spaiale i temporale ale planului trebuie s
fie clar definite,
-ai mult cBiarD *lanul 5trategic de <estionare a 7eeurilor 5olide trebuie s
ia total n considerare politica i legislaia naionalD deoarece aceasta poate
influena greu gama de opiuni pe care municipalitile le pot avea n gestionarea
deeurilorD inclusiv colectarea taCelorD finanele municipale i participarea
sectorului privat, .adarD 0adrul 5trategic de *lanificare trebuie s aib un statul
oficial i s fie n deplin concordan cu alte *lanuri de 7ezvoltare i 5trategii
localeD fie eCistenteD fie n curs de elaborare,
4.2.3. IDENTIFICAREA OPIUNILOR DE GESTIONARE A DEEURILOR I
EVALUAREA PRELIMINAR
5copul acestui pas este de a identifica i a evalua soluiile $ scenariile
alternative disponibile pentru rezolvarea fiecrei pri componente a sistemului
de gestionare a deeurilor n ansamblu,
ntrGadevrD beneficiile de mediu i economice ale diferitelor metode de
tratare depind semnificativ de condiiile localeD cum ar fi densitatea populaieiD
!uroconsultants *agina 44
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
infrastructura etc,D precum i de pieele produselor asociate (energieD reciclabile
i compost), n plusD scenariile propuse de gestionare trebuie s in pasul cu
cerereaD s fie adecvate nevoilorD s fie rentabile i s optimizeze profitul
ecologic i socialD aadarD ar trebui identificai i analizai principalii beneficiari ai
serviciilor de gestionare a deeurilor solideD precum i cBeltuielile i veniturileD
inclusiv taCele de admitere la depozitul de deeuri i veniturile unor tere priD
cum ar fi cele din vFnzarea de electricitateD reciclabileD compost etc,
*roblemaGcBeie din aceast etap este descBiderea unor dezbateri active
privind deficienele i constrFngerile sistemului de gestionare a deeurilor i
asigurarea faptului c toi participanii au ansa de aGi spune punctul de vedere
n legtur cu cBestiunile care i intereseaz n mod special, 'rganizarea unei
serii de grupuri de lucru va spori ansele unor contribuii active din partea tuturor
prilor interesate, Liderii grupurilor de lucru au responsabilitatea de a se asigura
c toi membrii i spun punctul de vedere,
1eBnicile de analiz ce pot fi folosite n evaluarea scenariilor alternative sunt
.naliza 5K'1 (*uncte tariD puncte slabeD oportunitiD ameninri) i .naliza
multicriterial (-0.), 1oate scenariile alternative trebuie s fie evaluateD luFnd n
calcul un numr semnificativ de factori restrictivi i de premise obligatorii iD
astfelD folosind -0.D membrii nu trebuie s cad de acord asupra importanei
relative a criteriilor sau asupra clasificrii alternativelor, iecare membru i face
cunoscute propriile preri i aduce o contribuie distinctD identificabil pentru a
aEunge la o concluzie de comun acord,
n cele din urmD cadrul legal pentru realizarea acestor activiti va fi de
asemenea evaluat iD dac se consider necesarD se pot propune i aplica
modificri,
4.2.4. DEZVOLTAREA STRATEGIEI
7ezvoltarea strategic este pasul final al *lanului 5trategic i trebuie s
nglobeze toate rezultatele aciunilor menionate anterior, *artea final a *lanului
5trategic trebuie s ofere clarA
H !valuarea situaiei actuale
H Identificarea politicilor actuale i a provocrilor viitoare
H 7efinirea intelor (a scopurilor i $ sau obiectivelor)
H ' cale (cadru) ce poate face posibil drumul pFn la scop $ obiective
!uroconsultants *agina 4:
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
7up cum am afirmatD este important ca planul dvs, s fie documentat n
form scrisD pentru a oferi o ndrumare coerent i un punct de referinL totuiD
acesta trebuie s rmFn un proces activ,
4*4* 1LA'-L (E AC7I-'E
*lanul de .ciune este pasul urmtor i conine opiunile specifice ce trebuie
urmate pentru a respecta cerinele 5trategiei stabilite anterior, *lanul de .ciune
ar trebui s se ocupe de o implementare pe termen lung a soluiilor propuse i ar
trebui s includ urmtoareleA
> 5tudii de prefezabilitate pentru opiunile teBnice privindA
Q 0olectarea i reciclarea
Q 1ratarea i eliminarea
H *lanuri privindA
Q 7ezvoltarea instituional$organizaional
Q 7ezvoltarea serviciilor$facilitilor
Q <estiunea financiar i recuperarea costurilor
Q 0ontientizarea i participarea publicului
H -odel financiar i *lan de investiii
H *rogram pentru studiul de fezabilitate detaliat i pentru implementare
*lanul de aciune esteD n generalD un proces ce va implica ntFlniri i
consultri cu toate departamentele relevante i cu alte pri interesate i analize
detaliate de suport, !ste posibil s fie nevoie s fie colectate date suplimentare
n timpul acestui pasD pentru a se asigura luarea unor decizii pe baza unor
informaii corecte,
!ste foarte important de menionat cD pentru analiza i evaluarea teBnicoG
economicD va fi luat n calcul procesul complet al ciclului de via al gestionrii
deeurilor, n generalD o abordare complet a gestiunii deeurilor include date
teBnice i economiceD de la producerea deeurilor la dezasamblarea final a
instalaiilorD inclusiv costul colectrii i transportrii deeurilorD al staiilor de
transport suplimentareD lucrrile de infrastructur (construirea instalaiilorD
structurilorD lucrrile electromecanice etc,)D lucrrile de control i monitorizareD
cBeltuielile de reabilitare a gropilor de gunoi etc,
4.3.1. ELABORAREA PLANULUI
*lanul de aciune propus trebuie s furnizeze un model durabilD oferind soluii
!uroconsultants *agina 4=
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
pe termen lung pentru problemele de gestionare a deeurilor i asigurFnd
viabilitatea financiar, .specteleGcBeie ce impun o evaluare detaliat n acest
stadiu suntA
H 'piuni instituionale
H 0olectarea deeurilor i opiunile de reciclare
H 1ratarea deeurilor i opiuni de eliminare
H Recuperarea costurilor i management financiar
H 0ontientizarea i participarea publicului
-odelul va include toate aspectele mai sus menionate i mai trebuieA
H 5 ia n calcul nevoia de dezvoltare a unei abordri integrate a
gestionrii deeurilorD inclusiv relaia sa cu alte aspecte ale dezvoltrii urbane
i cerinele diferitelor componente ale procesului de gestionare a deeurilorD
precum i s se ocupe de aspectele de sustenabilitateD inclusiv de ecBilibru
pe termen lung al ciclului de gestionare a deeurilorD de la generareaD
tratareaD la eliminarea final i la dezafectarea instalaiilor,
H 5 mbunteasc organizarea i managementulD stabilind roluri
clareD responsabiliti i rspunderi,
H 5 identifice principalii beneficiari ai serviciilor de deeuri solide
(gospodrii privateD afaceriD instituii publiceD etc,) i s evalueze posibilitatea
i disponibilitatea acestora de a plti pentru serviciuD pentru a asigura
susinerea financiar a modelului iD aadarD pentru a contribui la furnizarea
unei soluii pe termen lung pentru problemele de gestionare a deeurilor n
regiunile urbane respective, 0a indicatorD veniturile de la beneficiari vor
include i taCa de admitere la groapa de gunoi i veniturile unor tere pri (din
vFnzarea de electricitateD reciclabileD materiale de compost etc,)
H 5 identifice cum ar putea fi finanate cele mai potrivite scenarii (eC,
contribuii ale publicului i ale participanilor privai), n specialD urmtoarele
elemente trebuie analizateA nevoile i strategia de investiiiD produsele i
beneficiariiGintD evaluarea suportabilitii i a disponibilitii de platD
mecanismele de recuperare a costurilor etc,
H 5 promoveze o contientizare a publiculuiD implementFnd o
campanie proeminent de contientizare a publicului i ncuraEFnd
participarea comunitii,
!uroconsultants *agina 4?
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
4.3.2. PLANUL DE INVESTIII
7up cum am afirmatD problemele economice i financiare trebuie abordate
n toate etapele planificrii strategice, 1otuiD n aceast etapD este necesar un
plan detaliat de investiii,
.naliza financiar trebuie s stabileasc viabilitatea financiar a opiunii
preferate de planul strategic de gestionare a deeurilor solide i cum pot fi
suportate de ctre municipalitate costurile necesare cu investiiile i cBeltuielile
periodice, .naliza financiar areD n generalD trei obiectiveA
H de a demonstra viabilitatea financiar a strategieiL
H de a pregti un plan de finanare care s acopere cBeltuielile cu
investiiile n timpul fazei de implementareL i
H de a asigura c sunt disponibile resursele financiare pentru
satisfacerea tuturor cerinelor i obligaiilor financiare viitoare,
Referitor la proiectele specifice de gestionare a deeurilorD evaluarea
economic se va baza pe datele teBnice i va conine cel puin urmtoareleA
., 3n deviz cu cBeltuielile de construcie a lucrrilor
B, 7ate precum organizarea i funcionarea instalaiilor (ore de
funcionareD personal necesar etc,) i cBeltuieli operaionale ale lucrrilor pe o
perioad de +?G4? de ani (n funcie de natura instalaiei)
0, 7ate pentru ntreinerea tuturor instalaiilor i cBeltuielile de
ntreinere pentru o perioad de +?G4? de ani (n funcie de natura instalaiei)
7, 7ate privind dezafectarea instalaiei i reabilitarea
amplasamentului,
!, *rezentarea fluCului de numerarD identificFnd sursele de venit i
cBeltuieli anuale,
' atenie special va fi acordat modului n care aciunile i produsele de
inginerie financiar destinate gestionrii deeurilor pot umple golurile financiare
i pot trezi interesul i disponibilitatea potenialilor EuctoriGcBeie de pe piaD cum
ar fi bncileD i a prilor interesate atFt din sectorul public (eC, municipalitiD
asociaii de municipaliti) din sectorul privat (eC, manageri de deeuri) i a altor
entiti,
-ai mult cBiarD n aceste etapeD trebuie s se ia n calcul posibilul aEutor
!uroconsultants *agina 4(
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
financiar din onduri 5tructurale (Regulamentul !7R +")"$4""()D ondul de
0oeziune (Regulamentul 0 +")=$4""() i ondurile I*. (Regulamentul
+")?4$4""( i Implementarea Regulamentului #+)$4""#) pentru proiectele
maEore, 0onform acestor regulamenteD atFt investiiile n infrastructurD cFt i n
provincieD pot fi finanate cu instrumente financiare ale 0omunitii, .cestea
implic aEutoare nerambursabile (!7RD 0D I*.)D mprumuturi i alte
instrumente i mecanisme financiare (Banca !uropean de InvestiiiD ondul
!uropean de Investiii etc),
4*4* 1LA'-L (E #/'IT/RI:ARE
*e lFng dezvoltarea unui plan strategic eficient i implementarea luiD o parte
important a planificrii strategiei este monitorizarea, -onitorizarea i asigur pe
factorii de decizie c toate eforturile sunt conform planului i c rezultatele
obinute se potrivesc cu obiectivele cuantificate iniial, n plusD monitorizarea
permite aplicarea oricrei aciuni corective necesare, 5trategia ar trebui
monitorizat n permanen, .cest lucru implic un efort continuu pentru
mbuntirea statisticilor privind gestionarea deeurilor i pentru construirea
unei baze de cunotine mai puternic privind impactul asupra mediului i
indicatorii de impact, 7e obiceiD planul de monitorizare este format din faza de
monitorizare i cea de revizuire,
4.4.1. FAZA DE MONITORIZARE
7atele i informaiile privind cantitile de deeuri i performanele serviciilor
trebuie colectate regulat pentru a permite ca implementarea *lanului 5trategic de
gestionare a deeurilor solide s fie monitorizat, Informaiile ar trebui integrate
astfelD ncFt s devin parte din sistemele informaionale de gestiune ale
7epartamentelor relevante, n plusD ar trebui concepute msuri i indicatori de
performanD pentru a aEuta la monitorizarea performanei serviciului i pentru a
oferi semnale pentru viitoarele aciuni,
Indicatorii de performan sunt o msur a performanei i se folosescD de
obiceiD pentru a defini i evalua msura n care are succes un plan strategic $ de
aciuneD n ceea ce privete evoluia ctre obiectivele pe termen lung, Indicatorii
individuali sunt concepui pentru a transforma informaia compleC
ntrGo form concis i uor de neles, *e de alt parteD sistemele
indicatoare (sau coleciile de indicatori)D cFnd sunt vzute ca un ntregD sunt
menite s furnizeze o evaluare a ntregului domeniu sau a unei submulimi
!uroconsultants *agina 4#
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
maEore, 3nele sisteme indicatoare au evoluat astfel ncFt includ muli indicatori i
necesit un anumit nivel de cunotine i eCpertiz n diferite discipline pentru a
le nelege pe deplin, n ultima vremeD au fost concepute o serie de metode
pentru a minimiza aceste informaii i a permite o nelegere rapid,
4.4.2. FAZA DE REVIZUIRE
Revizuirea performanelor trebuie s reprezinte o parte integrant a oricrei
proceduri de gestionare a deeurilor solide, 0Fnd se revizuiete evoluia fcut
spre atingerea scopurilor i obiectivelor strategiceD 0omitetul de -anagement ar
trebui cel puinA
P s se asigure c activitile rmFn n parametrii scopurilor i
obiectivelor strategice stabiliteL i
P s se asigure c activitile sunt coerente cu viziunea de ansambluD
cu misiunea i cu valorileL i
0omitetul de management ar trebui s foloseasc rapoarte lunare sau
anuale privind planurile operaionale pentru a revizui evoluia ctre atingerea
scopurilor i obiectivelor strategice, 7e aceeaD trebuie s se asigure c toate
prile implicate menin nregistrri corespunztoareD pentru a putea fi evaluat
progresul fcut, n fiecare raport vor fi furnizate cel puin urmtoarele elementeA
+, -surtorile performaneiD bazate pe indicatorii de atingere a intelor
4, 1endinele privind progresul (sau lipsa acestuia) ctre scopuriD
inclusiv ctre care scopuri i obiective
:, Recomandri referitoare la stare
=, 'rice aciuni ce trebuie ntreprinse de ctre conducere
*entru o planificare general i ca baz pentru actualizri ale *lanului de
<estionare a 7eeurilor 5olideD vor fi suficiente rapoarte anuale sau bianuale, *e
de alt parteD vor fi necesare rapoarte periodice de management pentru cei dintrG
un nivel de conducere inferior (instalaii de tratare etc,)D redactate sptmFnal
sau lunar,
4*.* 1LA'-L /1ERA7I/'AL
*e lFng *lanurile de .ciune i cel de -onitorizareD *lanul 'peraional este
cea deGa treia parte a unui *lan 5trategic complet, .cesta definete modul n
!uroconsultants *agina 4)
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
care implementarea aciunii i planurile de monitorizare vor fi aplicate n practic,
0u alte cuvinteD planul operaional ar trebui s clasifice i s sublinieze activitile
i intele pe care ara le va realiza pentru a merge spre atingerea scopurilor i
obiectivelor stabilite n planul strategic, 7e obiceiD n planul operaionalD ara este
mprit n regiuniD iar fiecare regiune implementeaz un plan n conformitate cu
caracteristicile geografice speciale i cu cele referitoare la deeuri, 0u toate
acesteaD componenteleGcBeie ale planului operaional apar n toate regiunileD ca
i alte pri ale *lanului 5trategic n ansamblu, 0omponenteleGcBeie ale unui
*lan 'peraional complet includ analize i discuii privindA
H Instalaii i cerinele privind capacitatea G nevoile de capacitate (de
pildD sisteme interneD structuri de managementD parteneri implicaiD un cadru
de susinere legal etc,) necesare pentru implementarea planului de aciune
H 0erinele umane O 0apacitatea uman i aptitudinile necesare
pentru implementarea planului de aciuneD precum i sursele actuale i
poteniale ale acestor resurse
H 0erinele financiare O inanarea necesar pentru implementarea
planului de aciuneD sursele actuale i poteniale ale acestor fonduri i
resursele critice i lacunele n finanare,
H !valuarea riscului i strategia de atenuare O 0e riscuri eCist i n
ce mod pot fi acestea rezolvate,
.tunci cFnd planul trece la implementareD mai multe dintre aceste
componente vor fi definite mai detaliat i testate n realitate, .stfelD planul
operaional ofer o punte critic ntre planul de aciune i implementarea sa, n
plusD n acest stadiu specificD se stabilesc cerinele pentru obinerea autorizaiilor
necesare i bugetele,
4*0* ;'7ELE,EREA (E+ICIE'7EL/R 2I A C/'STR<',ERIL/R
*osibilele deficiene i constrFngeri din timpul implementrii unui plan de
gestionare a deeurilor solide sunt urmtoareleA
H %ivelul de ambiie i profesionalism
H Resursele disponibile (adaptarea la bugetul actualD personalul instruit etc,)
H 5istemul administrativ (mprirea rolurilor i gradul de rspundere)
H *ersonalul (profesionalismD platD disciplinD rspundereD competen i
instruire)
!uroconsultants *agina 49
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
H Legislaia corespunztoare
H Infrastructura corespunztoare
H 0onstrFngeri de dezvoltare a planificrii
H !cBipament (ntreinere preventivD reparaiiD nlocuiri i acBiziiiD suficiena
spaiilor de depozitare)
H *robleme sociale (nivelul serviciilor prestate ctre comunitile cu venituri
miciD rspFndirea cuttorilor n gunoaie) etc,
H 0ontientizarea i participarea publicului (valoarea recunoscut i nevoia
de serviciiD cooperare i de spriEinD voina politicD dispute etc,)
!ste important de identificat posibilele deficiene i constrFngeri n fazele
timpurii ale planificrii i de prevzut msuri corective,
4*6* 1RIVIRE ,E'ERAL5 AS-1RA 1LA'-L-I STRATE,IC
LuFnd n considerare toate cele de mai susD realizarea unei planificri
strategice ar trebui s implice urmtoareleA
+, *regtirea
H Linii directoare pentru a menine perspectiva n timpul planificrii
H ! nevoie de un consultant sau de un coordonator care s aEute la
planificareR
H 0ine ar trebui s fie implicat n planificareR
H 0Fte ntruniri de planificare vor fi necesareR
> 0um va fi asigurat implementarea planuluiR
4, 5tabilirea direciei strategice (scopD valoriD viziuneD obiective prioritare etc,)
:, .naliza strategic (evaluarea preliminar i analiza 5K'1$-0.)
H 5tudiul de referin iniial (colectarea datelor privind cantitile de
deeuri i compoziia lorD identificarea *lanului 5trategic actual)
H Identificarea opiunilor alternative i evaluarea preliminar
H !valuarea preliminar (folosind analiza 5K'1$-0.)
=, *lanificarea aciunii (planuri anualeD obiectiveD responsabiliti i
program etc,)
?, -onitorizareaD evaluarea i abateri de la plan
(, *lanul operaional
!uroconsultants *agina :"
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
0onceptele$problemele de baz ce ar trebui cuprinse n primul rFnd n *lanul
5trategic sunt prezentate n continuareA
+, &iziunea generalD scopurileD intele i politica de fond actual
4, Legislaia i autorizaiile de mediu
:, -odelele instituionale
=, 5ituaia actual a gestionrii deeurilor solide
?, 7eeurile solideA origineD definiie i caracteristici
(, *rognoze privind cantitatea de deeuri solide
#, *ersonalizarea intelor pe termen scurt i mediu
), *lanificarea depozitriiD colectrii i transportului deeurilor solide
9, Recuperarea materialelor reciclabile
+", 1ratarea deeurilor solideD inclusiv scBemele de separare la surs
++, !liminarea final a deeurilor solide
+4, 0Bestiuni financiare (plat pentru servicii etc,)
!ste important ca evoluia s fie revizuit de ctre prile interesate cBeie la
intervale regulate i s se fac amendamentele i aEustrile necesareD n funcie
de necesitate, Revizuirile periodice ar trebui s evalueze dac scopurileGcBeie
sunt atinse,
!uroconsultants *agina :+
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
.* TI1-RI (E (E2E-RI 2I #ET/(E (E
#A'A,E#E'T
.*&* I'TR/(-CERE
*racticile de gestionare a deeurilor difer de la naiunile dezvoltate la cele n
curs de dezvoltareD de la zonele urbane la cele rurale i de la zonele rezideniale
la productorii industriali, <estionarea deeurilor municipale nepericuloase din
zonele metropolitane esteD de obiceiD responsabilitatea autoritilor localeD n
vreme ce gestionarea deeurilor nepericuloase i periculoase private este
responsabilitatea productorului,
.*$* TI1-RI (E (E2E-RI
3n program de gestionare integrat a deeurilor nu se va ocupa doar de
deeurile menaEereD ci i de multe alte tipuri de deeuri, *e rute specialeD se
ridic deeurile industrialeD care poate avea diferite cerine de tratare i
eliminare, 7eeurile medicaleD cunoscute de asemenea sub numele de materiale
biologice periculoaseD vor fi ridicate i ele ntrGun mod special,
-ai precisD deeurile solide pot fi clasificate n diferite tipuriD n funcie de
sursa lorD dup cum urmeazA
a) 7eeuri 5olide -unicipale (-5K)
b) 7eeuri industriale$agricole
c) 7eeuri medicale (spitaliceti)
d) luCuri speciale
.2.1. DEEURILE SOLIDE MUNICIPALE
0onform !urostat i .geniei !uropene de -ediu (.!-)D deeurile solide
municipale (-5K) includ mai ales deeuri menaEere (deeuri domestice)D
adugFnduGliGse deeurile din comer (deeuri din locaii folosite n ntregime sau
n principal pentru comer sau afaceri sau pentru sportD relaCareD educaie sau
agrement)D deeurile nepericuloase din industrie i deeurile din clinici i spitaleD
care sunt similare ca natur i compoziie deeurilor menaEereD colectate de ctre
sau n numele autoritilor municipale i eliminate prin intermediul sistemului de
gestionare a deeurilor, 0ompoziia deeurilor municipale poate varia de la o
municipalitate la altaD depinzFnd de sistemul local de gestionare a deeurilor, n
generalD deeurile solide municipale sunt formate din deeuri organiceD BFrtieD
!uroconsultants *agina :4
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
plasticD sticlD metaleD lemnD teCtile i alte materialeD cum ar fi cauciucul i pielea,
7eeurile solide municipale includD de asemeneaD deeul verde din grdini i
parcuriD cum ar fi iarbaD florile tiate i crenguele de la gardurile vii curate, n
urmtoarea figurD sunt descrise clasificarea deeurilor solide i fraciuni de
deeuri solide ce sunt incluse n deeurile solide municipale,
igura =A 0lasificarea deeurilor solide
.2.2. DEEURILE INDUSTRIALE
7eeurile industriale pot fi clasificate n : tipuri diferiteD adic deeuri
nepericuloase (municipale)D deeurile nepericuloase (private) i deeurile
periculoase,
7eeurile industriale (municipale) nepericuloase
.ceast categorie include deeurile care sunt similare ca natur i
compoziie deeurilor menaEereD colectate de ctre sau n numele autoritilor
municipale i eliminate prin intermediul sistemului de gestionare a deeurilor,
.ceast categorie include n principal materiale de ambalare (BFrtieD sticlD
plasticD metale i lemn) de la produsele de consum,
7eeurile industriale (private) nepericuloase
.ceast categorie include fluCuri de deeuri nepericuloaseD cum ar fi
materialele de ambalare industrialeD deeurile din procesarea alimentelorD
subprodusele animale ce nu sunt potenial duntoare animalelorD publicului sau
mediului (n conformitate cu Regulamentul (!0) nr, +##=$4""4)D deeurile de la
ferme etc,D care sunt similareD ca naturD deeurilor solide municipaleD dar
responsabilitatea gestiunii lor i revine productorilorD conform strategiei
Responsabilitii !Ctinse a *roductorului (R!*), R!* folosete miEloace politice
pentru aGi face pe productori rspunztori de cBeltuielile cu gestionarea
propriilor deeuri i a veBiculelor scoase din uz,
!uroconsultants *agina
7!6!3RI
5'LI7!
7eeuri
industriale
7eeuri
medicale
7eeuri
agricole
luCuri
speciale
7eeuri
menaEere
7eeuri
verzi
7eeuri
comerciale
%epericuloase
(municipale)
%epericuloase
(municipale)
%epericuloase
(private)
7eeuri
periculoase
7eeuri
periculoase
::
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
7eeurile periculoase
.ceast categorie include fluCuri de deeuri periculoaseD cum ar fi cele
inflamabileD corosiveD toCiceD eCplozive etc,
.2.3. DEEURILE MEDICALE
7eeurile medicale pot fi clasificate n 4 tipuri diferiteD i anume
nepericuloase
(asemntoare celor municipale) i deeuri medicale periculoase,
7eeurile (municipale) nepericuloase
.ceast categorie include deeurile care sunt similare ca natur i
compoziie deeurilor menaEere (deeuri de buctrieD deeuri de ambalaEe etc)D
colectate de ctre sau n numele autoritilor municipale i eliminate prin
intermediul sistemului de gestionare a deeurilor,
7eeurile medicale periculoase
7eeurile medicale includ deeurile de la spitaleD cliniciD laboratoare i aziluriD
ce sunt clasificate ca fiind infecioase i periculoase pentru sntate i care ar
putea duce la eCtinderea unor boli infecioase iD de aceeaD necesit o eliminare
corespunztoare, *entru aceste tipuri de deeuriD responsabilitatea gestionrii i
revine productorului (spitalelorD clinicilor etc),
.2.4. FLUXURILE SPECIALE
luCurile speciale includ 7eeurile din 0onstrucii i 7emolri (0S7)D
bateriileD veBiculele scoase din uz (&53)D 7eeurile de !cBipamente !lectrice i
!lectronice (7!!!)D anvelopele uzate i uleiurile uzate, n generalD politica 3!
oblig actorii economici (productoriiD importatorii) s organizeze sau s participe
la scBeme de reciclare colective (sau individuale) (eC, sisteme de returnareD
colectareD transport i recuperare)D pentru a atinge inte cantitative specifice,
?,:, TRA'S+ER-L (E2E-RIL/R S/LI(E #-'ICI1ALE
n aceeai perioad n care oraele de dimensiuni mari i medii au trecut
printrGo puternic eCpansiune urbanD a aprut o cretere a presiunii asupra
mediuluiD o absen a terenului i refuzul locuitorilor de a accepta instalaii de
tratare i eliminare a deeurilor aproape de casele lor, *entru a rezolva aceste
problemeD municipalitile amplaseaz instalaiile i gropile de gunoi relativ
departe de oraeD stabilind staii de transfer pentru un transfer mai eficient al
deeurilor, n generalD staiile de transfer ncep s fie luate n calcul cFnd distana
!uroconsultants *agina :=
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
ntre locaia activitilor de colectare pe scar larg i groapa de gunoi este mai
mare de 4? TmD iar veBiculele folosite la transportul deeurilor de la staiile de
transfer la instalaiile de tratare pot transportaD de obiceiD de trei ori mai mult
material decFt camioanele de colectare,
?,=, #ET/(E (E #A'A,E#E'T AL (E2E-RIL/R S/LI(E
#-'ICI1ALE
-etodele de gestionare a deeurilor solide municipale ar trebui s se bazeze
pe mai sus menionata ierarBie a deeurilor (: R)D conform creia cea mai
eficient soluie de mediu este de a reduce (prin prevenire i minimizare)
generarea de deeuriD iar produsele i materialele pot fiD uneoriD refolosite cu
acelai scop sau cu unul diferit, .deseori se pot recupera resurse din deeuri
(aa cum este cazul reciclrii i compostrii) iD de asemeneaD se poate
recupera i valoare prin generarea de energie din deeuri (eC, digestie
anaerobD incinerare), !liminarea deeurilor se consider a fi ultima opiune,
*e lFng cele de mai susD metodele de tratare includ urmtoareleA
.4.1. RECICLAREA
Reciclarea implic procesarea materialelor uzate n produse noiD pentru a
preveni transformarea n deeuri a unor materiale potenial utile, -aterialele
reciclabile includ multe tipuri de sticlD BFrtieD metalD plasticD teCtile i electronice,
7eeurile separate la surs sunt transferate la instalaii de recuperare a
materialelor (IR-) pentru sortare, IR- este o fabric specializat care primeteD
separ i pregtete materialele reciclabile pentru punerea pe pia ctre
productorii utilizatori finali, ' IR- accept materiale reciclabile miCte
(amestecate) ce au fost separate la surs de deeurile solide municipale
generaleD n principal prin folosirea unor pubele pentru materiale reciclabile
miCte, -aterialele sunt sortate conform specificaiilorD apoi sunt fcute balotD
mruniteD zdrobite sau pregtite n alt mod pentru livrarea pe pia, Referitor la
deeurile miCteD sortarea materialelor reciclabile poate fi realizat prin instalaii
de tratare mecanoGbiologiceD ce combin o instalaie de sortare cu o form de
tratament biologicD cum ar fi compostul sau digestia anaerob,
.4.2. TRATAREA BIOLOGIC
1ratamentul biologic folosete microorganisme vii pentru a descompune
deeurile organice fie n apD 0'4 i materii anorganice simple sau n materii
organice mai simpleD cum ar fi aldeBidele i acizii, *rincipalele metode de tratare
!uroconsultants *agina :?
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
biologic folosite n 3! sunt tratarea aerob (compostarea) i tratarea anaerob,
*rodusele ce rezult sunt compostulD ce se folosete n agricultur sau
peisagisticD iarD n plusD n cazul digestiei anaerobeD biogazul care poate fi folosit
la producia de energie,
1ratarea biologic a deeurilor poate fi aplicat fie materiilor organice
separate la sursD fie deeurilor municipale solide miCteD dup tratarea mecanic
adecvat,
.4.3. INCINERAREA !DEEURI TRANSFORMATE N ENERGIE"
Incinerarea se folosete ca tratare a unei game foarte largi de deeuri,
Incinerarea n sine esteD de obiceiD doar o parte a unui sistem compleC de tratare
a deeurilor careD laolaltD se ocup de gestionarea n ansamblu a gamei largi de
deeuri ce apar n societate,
'biectivul incinerrii deeurilor este de a trata deeurile astfel ncFt s le
reduc volumul i periculozitatea iD n acelai timpD s capteze (i s
concentreze) sau s distrug substanele potenial periculoase care sunt sau pot
fi eliberate n timpul incinerrii, *rocesele de incinerare pot oferiD de asemeneaD
miEloace de a permite recuperarea energieiD a coninutului mineral i $ sau cBimic
din deeuri, *e scurtD incinerarea deeurilor reprezint oCidarea materialelor
combustibile coninute n deeuri, 7eeurileD n generalD sunt materiale
eterogeneD formate din substane organiceD mineraleD metale i ap, n timpul
incinerriiD se creeaz gaze de ardere ce conin maEoritatea energiei disponibile
sub form de cldur,
.4.4. DEPOZITUL DE DEEURI
7epozitarea la groapa de gunoi implic eliminarea gestionat a deeurilorD
cu un tratament prealabil redus sau ineCistent, 7epozitarea la groapa de gunoi a
deeurilor biodegradabile are ca rezultat formarea gazului de depozit, *rincipalul
impact al gestionrii deeurilor municipale solide este considerat metanul
eCistent n gazul de depozitD sub form de gaz cu efect de ser, 0a opiune cel
mai puin dezirabil din ierarBia gestiunii deeurilorD depozitarea la depozitul de
deeuri ar trebui rezervat deeurilor stabilizateD care nu mai pot fi valorificate,
<azul de depozit poate fi colectat sau eliminat prin ardere sau poate fi folosit
drept combustibil, 1oate componentele deeurilor solide municipale sunt
actualmente acceptabile pentru depozitareD inclusiv fraciunile reziduale rmase
dup separarea materialelor pentru reciclare i reziduurile din procesele
anterioare tratriiD cum ar fi incinerarea i 1-B,
!uroconsultants *agina :(
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
0* REC/#A'(5RI
*e baza elementelor cuprinse n planul strategicD n acest capitolD se
formuleaz recomandri ce au legtur direct cu situaia actual din rile din
regiunea Balcani,
Q Con9olidarea !apa!it=>ii in9titu>ionale
-aEoritatea autoritilor publice duc lips de personal instruit care s
cunoasc problema gestiunii deeurilor, .cest lucru este esenial pentru a putea
stabili sisteme eficiente de colectareD pentru a monitoriza procedurile de acordare
a autorizaiilor de mediu i de prezentare a documentelor i pentru a
supravegBea construcia i funcionarea gestiunii deeurilor i a infrastructurii de
eliminare,
Q ;mun=t=>irea 9ervi!iilor de !ole!tare a deeurilor
-unicipalitile care suntD de obiceiD responsabile pentru colectarea
deeurilor folosesc veBicule vecBi sau un numr necorespunztor de pubele de
colectare, n plusD de obiceiD nu eCist un inventar al ecBipamentului asociatD al
consumului de carburant etc, .ceasta face dificil de implementat indicatorii de
monitorizare privind colectarea deeurilorD iar msurile de mbuntireD ca
introducerea unui program de Bri i de urmrire a traseuluiD nu vor avea un
impact direct msurabil, 0a o soluieD serviciile de colectare a deeurilor trebuie
s iniieze sisteme de monitorizareD s realizeze inventare ale ecBipamentelor i
s nregistreze cBeltuielile zilnice,
Q / plani?i!are reali9t= a ge9tion=rii deeurilor re?eritoare la
produ9ele re@ultate An urma trat=rii
n timpul elaborrii planurilor de gestionare a deeurilorD rutele de eliminare
sau reciclare ale anumitor fluCuri de deeuri trebuie luate n considerare, -ai
precisA
G -5B (-aterial stabilizat biologic)
1rebuie analizat legislaia naional pentru a se vedea dac se poate folosi
ca ngrmFnt pentru pmFnt sau dac va fi folosit ca material de sigilare a
gropilor de gunoi,
!uroconsultants *agina :#
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
G -ateriale reciclabile
1rebuie s se gseasc o pia pentru plasticulD metalulD sticlaD BFrtia care se
colecteaz separat, 0ontactarea operatorilor eCisteni din alte instalaii de
recuperare a materialului se poate dovedi un lucru util n aceast direcie, *oate
fi creat i mprit autoritilor locale o list comun de companii ce recicleaz
materiale,
G 0enua rezidual
/inFnd cont de faptul c gropile de gunoi pentru deeuri periculoase nu sunt
foarte des ntFlnite n rile din regiunea BalcaniD trebuie eCaminate criteriile
pentru acceptarea cenuii colectate n gropile de gunoi pentru deeuri
nepericuloase, Ruta de eliminare a cenuii zburtoareD care este considerat
deeu periculosD trebuie luat n calcul i ea,
Q In!luderea !et=>enilor An 9i9temul de ge9tionare a deeurilor
*rogramele reuite de separare la surs i de acceptare social a
infrastructurii de gestionare a deeurilor cer implicarea activ a cetenilor
participani, 7ei asemenea programe au loc n rile din regiunea BalcaniD
acestea se ntFmpl la o scar i pe o durat restrFns i nu fac parte dintrGo
campanie integrat ce are scopul de aGi implica pe ceteni pentru a reduce
costurile i a spori contientizarea privind mediul,
Q 1reg=tirea unui plan de monitori@are
5tabilirea unui plan de monitorizare a fost deEa menionat ca parte din planul
strategic, Implementarea planului de monitorizare necesit un fluC de date
constant ce va fi folosit pentru cuantificarea indicatorilor, n situaia actualD
operaiunile de gestionare a deeurilor i rezultatele lor nu sunt nregistrate
sistematic n maEoritatea rilor din regiunea Balcani,
Q Stailirea unor >inte reali9te
%ivelul de ambiie i intele ce sunt de ateptat n urma implementrii planului
de gestionare a deeurilor ar trebui s in cont de situaia economic a zonei i
de contiina de mediu a populaiei afectate,
!uroconsultants *agina :)
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
6* S-#AR
*lanul de -anagement Integrat al 7eeurilor este necesar pentru a asigura
faptul c serviciile legate de deeuri in pasul cu cerereaD sunt conforme nevoilor
i sunt rentabile, -ai mult cBiarD procesul de planificare trebuie s asigure faptul
c derularea planului duce la atingerea obiectivelor saleD lucru care ar trebui s
asigure mbuntiri durabile ale acoperirii i standardelor serviciilor,
7up cum am declaratD acest raport a fost conceput s ofere un concept de
baz despre *lanificarea 5trategic a <estionrii 7eeurilor 5olide tuturor
prilor interesate, *rile interesate cBeieD care sunt principalii destinatari ai
acestui raportD includ autoritile naionale sau statale $ regionale de mediuD
departamentele de sntate public i igienD departamentele de lucrri publice
i de cadastru sau ageniile de planificare teritorialD ageniile de gestionare a
resurselor naturaleD autoritile municipaleD guvernele regionale i autoritile de
gestionare a deeurilor,
ntregul proces de planificare a unei gestionri corespunztoare a deeurilor
solide (5K-) se bazeaz pe o politic general careD n cazul !uropei iD n
consecinD al rilor balcaniceD este stabilit de ctre *olitica 3niunii !uropene
privind <estionarea 7eeurilor, 3n *lan 5trategic de <estionare a 7eeurilor
5olide trebuie pregtit n patru stadiiA 5trategiaD *lanul de .ciuneD *lanul de
-onitorizare i *lanul 'peraional,
3n *lan 5trategic de <estionare a 7eeurilor 5olide trebuie bazat pe politici
concrete i poate avea implicaii maEore politiceD instituionaleD teBnice i
financiareD toate necesitFnd a fi analizate ntrGun mod clar i eficient n planul n
care va fi aprobatD adoptat i implementat, *oliticaD n cazul !uropei iD n
consecinD a rilor din regiunea BalcaniD este stabilit n general de ctre
3niunea !uropean,
0a organizaie internaionalD politica $ strategia 3! are scopul principal de a
reduce impactul negativ asupra mediuluiD cauzat de deeuri n tot ciclul lor de
viaD de la producieD la eliminareD prin intermediul reciclrii, .ceast abordare
nseamn c fiecare deeu n parte nu este vzut doar ca surs de poluare ce
trebuie redusD ci i ca resurs potenial ce trebuie eCploatat,
!uroconsultants *agina :9
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
Referitor la proiectarea i implementarea unui *lan 5trategic pentru o
gestionare integrat a deeurilorD paii principali sunt urmtoriiA
&* 1/LITICA
*oliticaD adic platforma pe care *lanul 5trategic va fi fondatD se bazeaz
peA
H Respectarea *oliticii i Legislaiei 3! privind <estionarea
7eeurilor (eC, devierea deeurilor biodegradabileD reciclarea deeurilor
de ambalaEe etc)
H Respectarea legislaiei naionale (*lanuri regionale de gestionare a
deeurilorD responsabilitile prilor interesanteD orientri teBniceD inte
personalizate etc)
$* STABILIREA STRATE,IEI
5trategia general ar trebui s fiCeze cadrul de ansamblu conform cruia
sistemele i standardele de gestionare a deeurilor solide trebuie dezvoltate,
5trategia ar trebui s includA
H 5tabilirea viziunii de ansamblu (eC, scopD valoriD viziuneD obiective
la nivel nalt etcD, bazat pe politic)
H Identificarea situaiei actuale din sectorul gestionrii deeurilor
solide (Infrastructur i practici eCistente de gestionare a deeurilor)
H Identificarea cantitii i compoziiei deeurilor
H *rognoza generrii de deeuri
H Identificarea opiunilor alternative
H !valuarea preliminar a opiunilor alternative (folosind analiza
5K'1$-0.)
4* 1LA'-L (E AC7I-'E
*lanul de .ciune este pasul urmtor i conine opiunile specifice ce
trebuie urmate pentru a respecta cerinele 5trategiei stabilite anterior, *lanul
de .ciune ar trebui s se ocupe de o implementare pe termen lung a
soluiilor propuse i ar trebui s includ urmtoareleA
H Identificarea opiunilor teBnice pentru colectarea i tratarea
deeurilor
H .locarea responsabilitilor i stabilirea programelor
!uroconsultants *agina ="
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
H !valuarea preliminar a costurilor
4* 1LA'-L (E #/'IT/RI:ARE
*e lFng elaborarea unui plan strategic eficient i implementarea luiD o
parte important a planificrii strategiei este monitorizarea, -onitorizarea i
asigur pe factorii de decizie c toate eforturile sunt conform planului i c
rezultatele obinute se potrivesc cu obiectivele cuantificate iniial, n plusD
monitorizarea permite aplicarea oricrei aciuni corective necesare,
*lanurile de -onitorizare ar trebui s includ cel puinA
H 5tabilirea indicatorilor de performan (date i informaii privind
cantitile de deeuri i performanele serviciilor)
H Revizuirea performanelor
.* 1LA'-L /1ERA7I/'AL
*e lFng *lanurile de .ciune i cel de -onitorizareD *lanul 'peraional
este cea deGa treia parte a unui *lan 5trategic complet, .cesta definete
modul n care implementarea aciunii i planurile de monitorizare vor fi
aplicate n practic, 0u alte cuvinteD planul operaional ar trebui s includ cel
puinA
H Instalaia i capacitile
H Resursele umane
H 0erinele financiare
H !valuarea riscurilor
n cele din urmD dup cum am declaratD este important de identificat
posibilele deficiene i constrFngeri n fazele timpurii ale planificrii i de
prevzut msuri corectiveD pentru a evita orice implicaii,
!uroconsultants *agina =+
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
3* RE+ERI'7E
5tudii de caz$5tudii de cercetare
+, 7efra
4
(4""#)D 5trategia privind deeurile pentru .nglia 4""#D
disponibil de laA UUU,defra,gov,uT
4, 7efra (4""?)D 3n gBid de practici pentru dezvoltarea strategiilor
de gestionare a deeurilor solide municipaleD disponibil de laA
UUU,defra,gov,uT
:, 0.R1. &!R7! privind gestionarea deeurilor biologice n 3!,
VBttpA$$ec,europa,eu$environment$Uaste$compost$pdf$greenWpaperWanneC,p
dfX
=, I5K.
:
(4""9)D 0arta alb privind 7eeurile i 5cBimbrile
0limaticeD disponibil de laA UUU,isUa,org
?, RistiY <oran (4""?)D Indicatori principali ai gestionrii integrate a
deeurilor solideD 5eria acta 3niversitatisA KorTing and Living
!nvironmental *rotection &ol, 4D %o ?D 4""?D pp, :): G :94
(, 5toToe Zim and 1eague !lizabetB (+99?)D <estionarea integrat
a deeurilor solide pentru zonele rurale O 3n set de instrumente de planificare
pentru cei care gestioneaz deeurile solideD disponibil laA UUU,usda,gov
#, >otosa <, et all, (4""9)D 7ezvoltarea unei strategii complete
pentru gestionarea integrat a deeurilor n cadrul planificrii municipaleA
5cBimbriD politiciD soluii i perspective pentru municipalitile elene n
direcia de zeroGdeeuriD costuriGreduseD <estionarea 7eeurilorD volum 49D
publicaia ?D mai 4""9D paginile +()(G+(94
), .utoritile Locale 0arloU O *lan comun de gestionare a deeurilor
pentru sudGestD 4""( G4"++D disponibil laA
BttpA$$UUU,carloU,ie$sites$carloUinternet$*ages$0arloU8ome,aspC
9, /inutul Zefferson O *lan complet de gestionare a deeurilorD
disponibil laA UUU,co,Eefferson,Ua,us
4
7epartamentul pentru Bran ecologic i afaceri rurale
:
.sociaia Internaional pentru 7eeurile 5olide
!uroconsultants *agina =4
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA PLANIFICRII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEEURILOR SOLIDE
+", /inutul .rlington O *lan de gestionare a deeurilor solide pe 4" de aniD
disponibil laA
BttpA$$UUU,arlingtonva,us$departments$!nvironmental5ervices$sUd$!nviro
nmental5ervices5Ud5K-*,aspC
*agini de Internet i 7irective
+, !uropa
VBttpA$$europa,eu$legislationWsummaries$environment$UasteWmanagement$
l ++"44Wen,BtmX
4, *agin de legislaie 3!
VBttpA$$ec,europa,eu$environment$Uaste$compost$indeC,BtmX
:, 7IR!01I&. 4"")$9)$!0 privind deeurile i de abrogare a anumitor
7irective,
VBttpA$$eurleC,europa,eu$LeC3ri5erv$LeC3ri5erv,doRuri['ZALA4"")A:+4A"""
:A"":"AenA*7X
=, 7IR!01I&. 4"")$+$!0 (7irectiva I**0)
VBttpA$$eurleC,europa,eu$Z'8tml,doRuri['ZM:.LM:.4"")M:."4=M:.5
'-M:.!%M:.81-LX
!uroconsultants *agina =: