Sunteți pe pagina 1din 107

Nr.

curent

Tip
plat

Cod proiect

1
2
3
4
5
6
7

R
R
R
R
R
R
R

93/3.3/S/63104
96/6.2/S/64003
96/6.2/S/64003
99/5.1/G/75477
81/3.2/S/55073
99/5.1/G/75985
110/5.2/G/87561

6/1.5/S/26-7706

Registrul cererilor aflate la plata la nivelul AMPOSDRU


Dat
Data plii
nregistrare
Cod SMIS
Denumire beneficiar
Nr. cerere
Sursa bugetul
Sursa FSE
cerere
national
AMPOSDRU
22273
8
18.02.2013
29.04.2013
29.04.2013
ASOCIATIA ACEDIMIA DE ADVOCACY
23551
4
25.02.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
CRFPA DOLJ
23551
5
27.02.2013
29.04.2013
29.04.2013
CRFPA DOLJ
29762
5
04.03.2013
29.04.2013
29.04.2013
EUROPEAN CONSULTING
29126
6
12.03.2013
28.03.2013
15.04.2013
RSC CONSULTING
30715
3
12.03.2013
28.03.2013
12.04.2013
COMUNA PODURI
44888
3
14.03.2013
28.03.2013
15.04.2013
DAROMET
4002

9
10
11

R
R
R

89/1.5/S/62923
108/2.3/G/79229
90/2.1/S/63812

19200
33627
22638

12

109/2.1/G/81570

33945

13

22/2.1/G/36060

9087

14
15
16
17
18

R
R
R
R
R

91/2.2/S/62183
88/1.5/S/55287
76/2.3/A/68211
81/3.2/S/55073
110/5.2/G/87572

22173
19138
36635
29126
43920

19
20
21
22

R
R
R
R

83/5.2/S/54912
105/5.1/G/76114
96/6.2/S/64003
110/5.2/G/87251

19285
29292
23551
44803

23
24
25
26
27

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79238
110/5.2/G/87021
110/5.2/G/86948
90/2.1/S/62356
110/5.2/G/86962

33606
43986
43966
22231
43784

28
29
30
31

R
R
R
R

108/2.3/G/83043
73/5.1/A/59220
81/3.2/S/50250
82/5.1/S/58409

33704
24388
36461
20818

32

105/5.1/G/77951

29516

33
34
35
36
37
38

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87572
108/2.3/G/83337
100/5.1/G/78901
19/1.3/G/11316
23/2.2/G/28073
105/5.1/G/76003

43920
37833
30164
8701
9090
29195

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU


UNIVERSITATEA NATIONALA DE
MUZICA
TERRA NOVA GROUP SRL
RADIO CITY FM BUCURESTI
CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII
MICROBIENE BIOTEHGEN BUCURESTI
COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN
FUNDATIA ACADEMICA ALUMNI A
COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA CEL
BATRAN
ASE BUCURESTI
ANCIDA FASHION SRL
RSC CONSULTING
ASOCIATIA ECOTUR DORA DISTRIA
EURO TRAINING AND EDUCATION
CENTER
CONTACT IMPEX SRL
CRFPA DOLJ
DIALFA SECURITY
SIND LIB IN TELECOM BOGDAN VODA
RADAUTI SUCEAVA
PRO SAFETY CONSULTING
ASOC SOCIET DE AJUTORARE ELEN
ISJ ALBA
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
TURISMULUI RURAL
PADERTEG CABLURI ELECTRICE
SINDICATUL INDEPENDENT ICA
EURODEZVOLTARE
ASOCIATIA PENTRU TINERET
FIDELITAS
ASOCIATIA CLUB ECOTUR D'ORA
DISTRIA
RAMI 2008 SRL
DAROMET
UNIV LUCIAN BLAGA SIBIU
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FIRST JOB SCHOOL

Nr. OP
Sursa
Sursa FSE bugetul
national
3169
3170
nu
3325
3326
3327
3342
3343
2765
2924
2818
2887
2715
2901

Suma de plat (LEI)


Sursa FSE

Sursa bugetul
national

493.431,40
0,00
54.206,34
157.839,47
183.370,68
210.682,98
37.086,42

256.717,69
2.828,61
31.360,35
15.610,51
57.766,72
23.314,15
10.620,32

19.03.2013

28.03.2013

22.02.2013

2698

568

476.628,79

199.277,19

2
8
2

19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013

27.03.2013
29.04.2013
27.03.2013

12.04.2013
29.04.2013
12.04.2013

2693
2530
2696

2860
2531
2867

327.411,85
148.037,26
1.003.749,71

99.647,09
4.578,47
238.847,99

19.03.2013

27.03.2013

12.04.2013

2683

2855

3.989,59

928,81

19.03.2013

27.03.2013

12.04.2013

2682

2863

51.139,37

11.905,71

4
4
3F
7
1

19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
20.03.2013
20.03.2013

27.03.2013
27.03.2013
12.07.2013
27.03.2013
27.03.2013

12.04.2013
12.04.2013
12.07.2013
12.04.2013
12.04.2013

2692
2690
6078
2680
2673

2857
2858
6079
2861
2856

459.824,67
766.216,22
6.517,60
23.542,05
3.415,69

107.051,40
233.196,24
201,56
65.132,67
956,24

7
6
6
1

20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013

28.03.2013
27.03.2013
29.04.2013
27.03.2013

15.04.2013
12.04.2013
29.04.2013
12.04.2013

2699
2672
3306
2679

2936
2865
3307
2854

602.919,61
306.221,27
213.246,83
94.899,25

172.656,07
30.285,62
32.935,61
27.394,67

8
3
9
3
7

20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013

27.03.2013
28.03.2013
27.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
15.04.2013
12.04.2013
NU ESTE CAZUL
15.04.2013

2681
2707
2676
2720
2759

2862
2929
2864
nu
2903

79.924,28
42.204,59
54.651,85
108.124,77
67.430,59

2.471,89
6.904,78
9.128,53
0,00
11.031,81

4
6
8
4

20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
27.03.2013

12.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
12.04.2013

2717
2727
2726
2691

2873
2908
2909
2852

209.439,62
93.247,25
139.496,68
828.340,98

6.477,51
9.222,25
24.617,06
137.654,33

20.03.2013

28.03.2013

12.04.2013

2722

2883

268.756,89

26.580,36

2
4
7F
2
2
8F

20.03.2013
20.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013

29.04.2013
28.03.2013
29.04.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
15.04.2013
29.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
15.04.2013

3061
2728
3304
2754
2755
2763

3062
2907
3305
2959
2941
2921

4.468,43
17.967,13
93.045,92
377.134,96
137.925,78
83.507,69

1.250,97
896,00
9.202,35
199.168,39
22.838,94
8.259,00

Comentarii

39
40

R
R

57/1.3/S/33440
107/1.5/S/79407

8209
32264

41
42
43
44

R
R
R
R

108/2.3/G/80200
107/1.5/S/82839
88/1.5/S/63319
57/1.3/S/26646

33755
32277
19107
8108

45
46
47
48
49
50

R
R
R
R
R
R

107/1.5/S/76945
88/1.5/S/63181
88/1.5/S/60078
87/1.3/S/63169
87/1.3/S/61341
91/2.2/S/61945

31903
19106
19146
22430
21752
22215

51

104/5.1/G/78490

31443

52

19/1.3/G/11316

8701

53

110/5.2/G/86948

43966

54

86/1.2/S/62508

21775

55
56
57

R
R
R

91/2.2/S/53701
87/1.3/S/48695
18/1.2/G/28682

21918
21302
8642

58
59
60

R
R
R

91/2.2/S/60443
81/3.2/S/51296
110/5.2/G/87220

22132
35712
43335

61
62
63

R
R
R

90/2.1/S/61811
108/2.3/G/79312
110/5.2/G/89268

21883
33742
43938

64

108/2.3/G/79746

34636

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

90/2.1/S/61811
86/1.2/S/61756
62/2.3/S/24222
108/2.3/G/81188
87/1.3/S/48695
108/2.3/G/80029
101/5.1/G/78980
107/1.5/S/82705
83/5.2/S/49860
108/2.3/G/81188
80/2.3/S/57719
81/3.2/S/55362

21883
21799
9280
33682
21302
33774
30248
32275
20898
33682
21209
35862

77

22/2.1/G/17038

10340

78

80/2.3/S/58665

21172

CNDIPT - CENTRUL NATIONAL DE


DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI
PROFESIONAL SI TEHNIC
UNIV THE GH ASACHI IASI
SINDICATUL POLITISTILOR SI
PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
BAZA DE REPARATII NAVE
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
SNSPA
UNIV TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
UNATC IL CARAGIALE
SNSPA
FUNDATIA COPII IN DIFICULTATE
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
UNIV LUCIAN BLAGA SIBIU - CENTRUL
DE CERCETARE SI IMPLEMENTARE
ASOC SOCIETATEA DE AJUTORARE
ELEN
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
SNSPA
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
CCIA TIMIS
PSIHO PROFIL
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA BUCURESTI ILFOV
LTL DOCUMENTARY SRL
ROM ELECTRONIC COMPANY
UNIUNEA JUDETEANA A
SINDICATELOR DEMOCRATICE
BRASOV
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA BUCURESTI ILFOV
UPB
ASTRA UNIVERSAL SRL IASI
SICEP SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
BARDOROM SECURITY SRL
ORASUL VIDELE
UMF CRAIOVA
INTERLOG COM
SICEP SRL
CRIVAS CONSULT
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU
DOMSA
ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA

3
3

21.03.2013
21.03.2013

28.03.2013
27.03.2013

15.04.2013
12.04.2013

2701
2677

2938
2853

103.887,48
374.710,73

273.337,44
114.042,40

3
2
3
4

21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013

29.04.2013
27.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
15.04.2013

3055
2689
2724
2704

3056
2859
2893
2900

58.371,83
3.080.439,22
730.127,20
412.427,96

1.977,94
759.887,07
222.212,63
97.056,86

3
2
6
3
2
5

21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
22.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

15.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

2705
2713
2697
2712
2700
2702

2911
2948
2947
2918
2934
2935

558.076,98
715.970,35
637.574,85
676.436,71
117.019,16
92.968,17

169.849,52
217.904,02
410.945,09
284.866,05
49.279,97
84.689,45

22.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2708

2932

95.578,56

9.452,82

22.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3074

3075

10.288,74

2.421,26

22.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2706

2933

25.589,12

7.163,32

22.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2714

2902

138.929,85

77.465,36

2
4
2

22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

16.04.2013
12.04.2013
16.04.2013

2703
2731
2756

2951
2871
2964

998.226,59
31.948,77
39.473,65

232.396,29
13.454,51
21.990,51

3
6
5

22.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013

2751
2733
2747

2958
2962
2956

829.858,13
346.190,19
134.042,56

193.198,58
105.362,23
38.406,57

5
5
3

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
16.04.2013
12.04.2013

2732
2735
2723

2872
2960
2884

186.438,41
131.915,54
38.759,07

29.406,16
4.079,87
11.099,31

25.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2785

2913

211.655,07

8.928,21

6
3
11
7
5
7
7
2
6
4
4
5

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
29.04.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
07.05.2013
28.03.2013

15.04.2013
15.04.2013
29.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
12.04.2013
16.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
07.05.2013
16.04.2013

2779
2757
3063
2784
2762
2721
2760
2753
2750
2736
3348
2748

2927
2906
3064
2915
2930
2892
2963
2905
2961
2965
3349
2955

200.375,05
909.376,85
56.905,08
295.764,43
71.895,07
190.916,05
106.536,30
430.295,82
301.156,66
156.745,80
550.783,73
186.377,65

28.550,87
506.607,87
2.452,57
9.147,35
30.276,98
5.904,62
10.536,56
130.959,60
64.168,18
4.847,81
27.466,90
56.723,63

25.03.2013

28.03.2013

16.04.2013

2809

2940

13.258,43

2.030,11

25.03.2013

28.03.2013

16.04.2013

2769

2946

75.492,87

3.697,66

79

109/2.1/G/82776

34017

80
81

R
R

103/5.1/G/75506
110/5.2/G/88775

31103
45046

82
83
84
85

R
R
R
R

84/6.1/S/57308
92/3.1/S/61396
92/3.1/S/49793
22/2.1/G/19015

21060
22852
22743
10449

86
87
88
89

R
R
R
R

89/1.5/S/62371
109/2.1/G/81698
108/2.3/G/81188
110/5.2/G/89000

19224
33992
33682
43427

90
91

R
R

90/2.1/S/61811
109/2.1/G/81698

21883
33992

92
93
94
95
96
97
98
99
100

R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/86985
89/1.5/S/57649
105/5.1/G/77154
108/2.3/G/80667
109/2.1/G/82553
108/2.3/G/79696
105/5.1/G/75948
110/5.2/G/89009
88/1.5/S/64331

43304
19198
29468
33582
34013
33640
29113
44496
19184

101

17/1.1/G/37259

9626

102
103
104
105
106

R
R
R
R
R

22/2.1/G/40356
108/2.3/G/79356
108/2.3/G/80481
109/2.1/G/81462
86/1.2/S/57462

10189
33585
37799
34867
21490

107
108
109
110
111
112
113
114
115

R
R
R
R
R
R
R
R
R

80/2.3/S/58665
80/2.3/S/58072
109/2.1/G/81462
80/2.3/S/58072
108/2.3/G/79229
88/1.5/S/47646
92/3.1/S/63907
88/1.5/S/52176
110/5.2/G/89190

21172
21188
34867
21188
33627
19092
23232
19132
44465

116

22/2.1/G/17038

10340

117
118
119

R
R
R

84/6.1/S/53561
91/2.2/S/63126
80/2.3/S/59398

21735
22027
21118

120
121

R
R

18/1.2/G/34597
108/2.3/G/80799

9345
33588

UNIVERSITATEA DE VEST DIN


TIMISOARA
ASOCIATIA DE FORMARE SI
CONSILIERE ARAD
QUANTA RESURSE UMANE
AUR - ASOC NAT A SPEC IN RES
UMANE
MIPA
MULTIPRO CONSULT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
USAMV A BANATULUI DIN TIMISOARA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
SICEP
ASOCIATIA ECO EDEN
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA BUCURESTI ILFOV
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
SYSCO MANAGEMENT
ACZ CONSULTING
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
BRILIANA WORK SRL
LTL DOCUMENTARY
FUNDATIA AGAPEDIA ROMANIA
UMF CAROL DAVILA
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
JURIDICE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA - FAC DE INGINERIE
HUNEDOARA
SC RO DE AF A CCI FILIALA ALBA
COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET
ASE BUCURESTI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA
CRIVAS CONSULT
ASE BUCURESTI
CRIVAS CONSULT
TERRA NOVA GROUP
UNIVERSITATEA AL IOAN CUZA IASI
OPERATIONS RESEARCH SRL
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD
SORSTE SA
COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU
DOMSA
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
MECTS
CRIVAS CONSULT
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
POWER GUARD SECURITY

25.03.2013

28.03.2013

12.04.2013

2738

2869

120.604,14

17.447,23

8F
3

25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
12.04.2013

2744
2792

2895
2890

17.614,65
114.517,56

1.742,11
25.533,03

9
6
5
3

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
12.04.2013

2734
2798
2758
2746

2898
2875
2904
2899

293.825,38
476.142,75
511.439,76
188.736,11

108.613,88
49.981,83
32.645,09
29.501,47

3
4
6
3

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
15.04.2013
12.04.2013
15.04.2013

2749
2782
2795
2787

2886
2925
2880
2923

2.347.468,71
91.408,48
355.933,62
21.155,76

519.556,82
12.630,32
11.008,26
5.922,27

7
3

25.03.2013
25.03.2013

29.04.2013
28.03.2013

29.04.2013
12.04.2013

3310
2797

3311
2876

205.231,42
188.386,01

28.833,27
32.939,73

6
4
7
11
3
3
8F
5
3

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
29.04.2013
28.03.2013
28.03.2013
29.04.2013
28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
16.04.2013
15.04.2013
29.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
29.04.2013
12.04.2013
16.04.2013

2819
2771
2781
3082
2820
2778
3053
2742
2773

2888
2943
2926
3083
2889
2928
3054
2894
2944

104.381,59
1.235.210,95
229.557,37
95.222,38
30.065,58
76.085,33
142.617,12
80.815,46
766.504,46

17.077,09
237.484,42
22.703,48
2.945,02
6.435,55
3.794,28
14.104,99
22.623,18
233.283,97

25.03.2013

28.03.2013

12.04.2013

2794

2877

344.428,57

119.380,95

5F
7
5
1
4

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

3091
3086
3059
2788
2766

3092
3087
3060
2922
2931

113.148,38
25.711,31
4.700,62
112.165,53
961.295,80

15.634,20
795,20
145,38
25.606,73
535.531,57

4
5
2
6
9
5
6
4
4

25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

16.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
16.04.2013

2768
2730
2807
2802
2741
2737
2740
2777
2808

2945
2920
2954
2949
2881
2870
2882
2917
2952

50.941,70
720.756,01
114.674,81
671.837,98
177.673,09
2.654.157,26
111.373,10
1.244.693,14
430.776,08

2.495,13
35.943,22
18.978,61
33.503,73
5.495,04
468.380,69
11.695,07
219.651,73
70.476,05

25.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2783

2916

19.575,06

4.557,26

7
2
5

25.03.2013
25.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
29.04.2013
28.03.2013

12.04.2013
NU ESTE CAZUL
16.04.2013

2796
3088
2801

2879
nu
2950

300.228,70
414.033,99
627.364,12

110.980,90
0,00
25.056,62

2
5

26.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
29.04.2013

12.04.2013
29.04.2013

2811
3065

2874
3066

512.252,72
37.413,91

231.190,69
1.865,79

122
123
124

R
R
R

18/1.2/G/28335
107/1.5/S/77946
23/2.2/G/24184

8649
31946
8812

125
126
127

R
R
R

40/3.2/G/40697
109/2.1/G/81675
108/2.3/G/83073

8413
38115
33631

128

88/1.5/S/59410

19163

129
130

R
R

103/5.1/G/75711
19/1.3/G/33310

30523
9930

131
132
133

R
R
R

89/1.5/S/63663
90/2.1/S/55475
108/2.3/G/83073

19232
21986
33631

134

107/1.5/S/77946

31946

135
136

R
R

89/1.5/S/49944
109/2.1/G/81762

19219
33973

137
138
139
140
141
142
143
144

R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89015
80/2.3/S/57719
90/2.1/S/63761
109/2.1/G/81853
109/2.1/G/81762
80/2.3/S/59398
109/2.1/G/81641
108/2.3/G/79893

44921
21209
22594
34022
33973
21118
38090
33644

145

62/2.3/S/31209

9413

146
147

R
R

62/2.3/S/31209
92/3.1/S/62546

9413
23427

148
149
150

R
R
R

60/2.1/S/17788
108/2.3/G/83073
108/2.3/G/79695

9297
33631
33766

151

96/6.2/S/62934

23509

152
153
154
155
156

R
R
R
R
R

101/5.1/G/79030
105/5.1/G/75662
106/5.1/G/75863
97/6.3/S/59120
97/6.3/S/60745

30392
29593
26228
22456
22514

157
158

R
R

73/5.1/A/59220
110/5.2/G/89059

24388
44670

159
160

R
R

110/5.2/G/87000
99/5.1/G/75779

43979
29902

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA


UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY
ASOCIATIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION
TERON SYSTEMS
BNS CLUJ
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
ISJ IASI
BNS CLUJ
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
UNIVERSIT ALEXANDRU IOAN CUZA
IASI
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UNIV SPIRU HARET FAC MANAG
FINANCIAR CRAIOVA
CRIVAS CONSULT
GR SC ANGHEL SALIGNY
ASE BUCURESTI
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CRIVAS CONSULT
MOBILIS SRL IASI
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE
ROMTELECOM SA
ALEWIJNSE TRAINING CENTER
ROMANIA
BNS CLUJ
ACZ CONSULTING
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
FRASIN SRL
VINEXPERT SRL
FEROM TRAINING
FUNDATIA UMANITARA CLOPOT
PADERTEG CABLURI ELECTRICE SRL
AMAZON BUSINESS SRL
MAESTRA SRL
PROD DOMUS SRL

26.03.2013

28.03.2013

24.04.2013

2815

2972

339.656,24

176.410,62

26.03.2013

28.03.2013

16.04.2013

2806

2953

187.191,69

56.971,38

26.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3069

3070

365.599,43

50.516,46

6
2
6

26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3078
3350
3051

3079
3351
3052

99.201,74
102.114,36
36.150,69

17.506,19
24.298,70
1.130,59

26.03.2013

28.03.2013

12.04.2013

2743

2897

2.215.246,21

390.925,80

7
4F

26.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
29.04.2013

12.04.2013
29.04.2013

2793
3089

2878
3090

204.487,32
76.323,56

20.224,02
17.961,26

3
8
7

26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
29.04.2013
29.04.2013

16.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013

2822
3071
3080

2939
nu
3081

1.615.581,36
5.763,76
32.438,04

491.698,68
0,00
1.588,92

26.03.2013

28.03.2013

15.04.2013

2786

2912

258.700,74

63.402,64

4
2

26.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
15.04.2013

2745
2817

2885
2919

1.901.121,08
213.009,59

335.491,95
34.073,21

3
3
8
7
3
4
3
7

26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
28.03.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
16.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3067
3072
3049
3084
3095
2823
3093
3057

3068
3073
3050
3085
3096
2942
3094
3058

95.116,71
493.777,42
87.359,40
1.188,80
38.160,79
444.473,48
77.372,00
70.536,16

18.341,67
24.624,07
20.339,49
164,26
8.884,18
22.165,35
10.690,83
3.092,12

26.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3346

3347

167.696,60

14.112,54

7
4

26.03.2013
26.03.2013

28.03.2013
28.03.2013

12.04.2013
16.04.2013

2821
2824

2866
2957

1.801.171,97
2.865.346,16

88.169,26
204.628,14

4
5
13

26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3047
3045
3076

3048
3046
3077

473.246,44
66.605,83
83.074,63

65.390,53
3.262,56
2.569,32

26.03.2013

NU ESTE CAZUL

24.04.2013

nu

2973

0,00

54.913,07

6
6
7
7
2

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

28.03.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

12.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

2790
3153
3041
3101
3151

2868
3154
3042
3102
3152

361.166,98
155.582,49
172.550,03
803.384,64
72.168,83

35.719,81
15.387,28
17.065,39
136.826,83
15.259,09

7
2

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3382
3109

3383
3110

42.143,46
38.714,62

4.168,04
11.086,58

3
7

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3107
3494

3108
3495

36.936,52
328.663,92

13.091,45
32.505,23

161

99/5.1/G/75452

31255

162

100/5.1/G/78018

28563

163

110/5.2/G/89649

44925

164
165
166
167

R
R
R
R

81/3.2/S/53777
83/5.2/S/58326
110/5.2/G/86945
81/3.2/S/59845

20722
21184
43695
29293

168
169
170
171

R
R
R
R

104/5.1/G/78279
104/5.1/G/80603
60/2.1/S/20143
83/5.2/S/55763

31463
31772
9380
21416

172
173

R
R

84/6.1/S/53996
69/6.1/S/15595

21408
8864

174
175
176

R
R
R

110/5.2/G/87553
103/5.1/G/79459
108/2.3/G/79711

43796
30482
33854

177

103/5.1/G/80783

30655

178

109/2.1/G/81980

38245

179

110/5.2/G/88851

45257

180

110/5.2/G/87371

45169

181

110/5.2/G/86985

43304

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

82/5.1/S/54993
109/2.1/G/82039
80/2.3/S/59576
110/5.2/G/87211
108/2.3/G/80481
110/5.2/G/88754
92/3.1/S/60503
90/2.1/S/64044
109/2.1/G/81556
108/2.3/G/79711
76/2.3/A/56150
108/2.3/G/79711

24436
33962
21028
43050
37799
45237
23198
22609
33943
33854
24364
33854

194

108/2.3/G/83311

34204

195
196

R
R

62/2.3/S/31455
109/2.1/G/81440

9416
34853

197

60/2.1/S/33675

9625

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI


INTERVENTIE SOCIALA SI
EDUCATIONALA ADISE IASI
CENTRUL DE FORMARE SI CALIFICARE
PRIMA SCHOOL
UNIVERSITATEA BIOTERRA
BUCURESTI
EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI
CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA
CONVEX NETWORK SRL
CCIA JUD ARAD
ASOCIATIA SPRIJIN SOCIAL SI
PROFESIONAL NORD VEST
LONG WAY SRL
EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA
FUNDATIA PAEM ALBA
ASOC PT DEZV SI POM SOCIO EC
CATALACTICA BUC
FUNDATIA PENTRU VOI
FUNDATIA SCOALA DE AF SI MESERII
TIMISOARA
PSIHO PROFIL SRL
FUNDATIA PATER PIO
FUNDATIA RO-GER DE PREGATIRE SI
PERFECTIONARE PROF
VLADIMIRESCU ARAD
ASOCIATIA CALIFICARE,
PERFECTIONARE SPECIALIZARE,
PETROSANI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN RO
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN RO
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU
FIECARE
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
LEXIM GRUP SRL
COLEGIUL UCECOM - SPIRU HARET
PROJECT CONSULTING SRL
CNIPMM ROMANIA FIL ARAD
ISJ BRASOV
UPB
FUNDATIA PATER PIO
MICHELIN ROMANIA SA
FUNDATIA PATER PIO
LIGA ASOCIATILOR DE PROPRIETARI
HABITAT
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR BUCURESTI
UNVERSITATEA BABES BOLIAY
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3404

3405

326.279,64

32.269,41

27.03.2013

30.04.2013

30.04.2013

3504

3505

129.466,17

12.804,34

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3029

3030

170.700,82

31.608,67

6
8
3
5

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

28.03.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

15.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

2810
3103
3017
3330

2910
3104
3018
3331

319.457,24
301.285,65
229.355,83
725.875,62

89.447,15
84.340,79
55.440,58
220.918,67

7
7
12
8

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
28.03.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
12.04.2013
29.04.2013

3391
3097
2813
3344

3392
3098
2896
3345

268.590,86
227.122,05
183.975,09
420.387,82

26.563,93
22.462,62
43.777,93
117.681,81

8
8F

27.03.2013
27.03.2013

30.04.2013
29.04.2013

04.04.2013
29.04.2013

3622
3338

2851
3339

539.063,91
490.998,33

199.267,42
103.071,04

4
8
5

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3496
3141
3027

3497
3142
3028

143.479,03
300.466,49
281.880,52

25.737,27
29.716,47
8.791,08

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3328

3329

103.873,76

10.273,23

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3149

3150

155.268,00

25.755,40

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3143

3144

34.994,25

5.725,15

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3131

3132

41.142,10

6.730,95

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3137

3138

114.390,58

18.714,59

8
5
6
3
4
4
5
6
2
4
5
3

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

28.03.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

04.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

2812
3129
3133
3336
3145
3111
3506
3127
3009
3119
3099
3139

2850
3130
3134
3337
3146
3112
3507
nu
3010
3120
3100
3140

803.057,26
7.053,25
293.330,63
59.985,00
48.827,08
118.561,12
99.630,51
10.599,26
68.963,74
136.074,65
96.602,77
190.787,28

134.554,80
974,58
14.358,84
17.177,70
1.510,12
23.857,28
10.256,08
0,00
16.055,39
6.661,00
3.164,79
6.117,40

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3021

3022

80.422,54

3.960,56

4
2

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3013
3025

3014
3026

457.654,61
133.717,45

14.154,27
31.130,65

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3312

3313

446.686,52

67.722,42

198
199

R
R

90/2.1/S/63761
108/2.3/G/79263

22594
37803

200
201

R
R

108/2.3/G/82061
109/2.1/G/82407

33653
38443

202

108/2.3/G/83311

34204

203
204

R
R

108/2.3/G/79879
109/2.1/G/81477

33769
33934

205
206

R
R

90/2.1/S/64210
90/2.1/S/63761

22674
22594

LICEUL TEORETIC ANGHET SALIGNY


GALATI
PROFI SERV GROUP SRL
FUNDATIA PT PROMOV INTREP
PRIVATE MICI SI MIJLOCII GALATI
LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA
LIGA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT
ASOCIATIA SOCIO CULTURALA
SFANTUL IOAN BOTEZATORUL
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
MISCAREA ROMANA PENTRU
CALITATE
GRUPUL SCOLAR ANGHEL SALIGNY

7
2

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3113
3125

3114
3126

186.430,11
18.511,89

43.405,67
923,17

5
1

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3147
3037

3148
3038

111.308,80
53.732,11

4.280,08
7.424,40

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3019

3020

70.598,47

3.476,76

4
3

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3023
3015

3024
3016

180.943,71
329.116,20

5.596,20
59.074,56

6
6

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3121
3005

3122
3006

541.548,23
124.525,93

126.077,39
28.992,81

207
208
209
210

R
R
R
R

60/2.1/S/20143
87/1.3/S/57406
89/1.5/S/64123
110/5.2/G/88924

9380
21591
19201
44918

211

110/5.2/G/88431

43796

212

102/5.1/G/77331

29706

213

96/6.2/S/64003

23551

214
215

R
R

110/5.2/G/88494
110/5.2/G/88283

43913
37081

216

103/5.1/G/76690

31112

217

105/5.1/G/77120

29162

218
219

R
R

97/6.3/S/47936
103/5.1/G/78683

22340
30115

220
221
222

R
R
R

92/3.1/S/61332
92/3.1/S/56106
90/2.1/S/64044

22821
23464
22609

223
224

R
R

109/2.1/G/82018
84/6.1/S/51204

33977
21740

225
226

R
R

602.1/S/33675
110/5.2/G/87089

9625
43779

227

14/6.1/S/9-2151

4126

228
229
230
231

R
R
R
R

110/5.2/G/88071
96/6.2/S/52138
108/2.3/G/79308
80/2.3/S/59498

44291
22440
33722
21030

232

109/2.1/G/82454

34026

233
234

R
R

109/2.1/G/81482
109/2.1/G/81893

37882
33952

235

84/6.1/S/50240

21106

236
237
238

R
R
R

110/5.2/G/88428
102/5.1/G/77089
110/5.2/G/89177

43793
29511
44792

239

110/5.2/G/88370

43787

EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA


SRL BUCURESTI
ISJ BOTOSANI
IML IASI
ASOCIATIA ECOTUR DORA DISTRIA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU
TEHNOLOGII COMPUTATIONALE SOCIETY FOR COMPUTING
TECHNOLOGIES
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ
FILIALA DOLJ MIHAI VITEAZU A
CONFEDERATIEI PATRONATUL ROMAN
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
CONSILIUL REGIONAL AL
INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI
MIJLOCII DEVA
ASOCIATIA REGIONALA DE
DEZVOLTARE COMUNITARA
TRANSILVANIA
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
FUNDATIA MARA
INST RO CERCETARI EC SOCIALE SI
SONDAJE - IRECSON
CEPROHART SA BRAILA
ISJ BRASOV
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
FUNDATIA ALATURI DE VOI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA
ANTREC ALBA
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA
DEZVOLTARII RURALE - ASDR
ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
INTERACTIV RO CONSULT
CRIVAS CONSULT
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
INSTITUTUL DE ASIGURARI SI PENSII
STEF MANAGEMENT CONSULTING
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ACZ CONSULTING
AJOFM VRANCEA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH

11
2
4
2

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013

3011
3179
3182
3117

3012
nu
3183
3118

341.746,50
1.288.151,48
757.385,28
11.537,82

81.320,54
0,00
230.508,56
3.229,85

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3123

3124

10.681,27

2.990,08

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3031

3032

25.427,15

4.139,58

27.03.2013

NU ESTE CAZUL

29.04.2013

nu

3384

0,00

23.525,74

2
7

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3115
3135

3116
3136

137.748,47
79.192,66

38.560,79
12.956,12

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3155

3156

27.042,22

2.674,51

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3320

3321

137.732,56

13.621,90

6
7

27.03.2013
27.03.2013

NU ESTE CAZUL
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

nu
3334

3128
3335

0,00
289.923,26

21.001,35
28.673,73

6
7
7

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

30.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3620
3157
3430

3621
3158
nu

207.078,07
412.254,62
285.479,23

21.728,48
29.780,96
0,00

3
10

27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
30.04.2013

29.04.2013
30.04.2013

3007
3517

3008
3518

305.530,64
715.877,68

42.216,50
264.627,44

6
2

27.03.2013
27.03.2013

30.04.2013
29.04.2013

30.04.2013
29.04.2013

3508
3001

3509
3002

178.751,32
64.186,52

26.020,03
17.161,00

27.03.2013

28.03.2013

NU ESTE CAZUL

2814

nu

419.722,27

0,00

5
8
5
7

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3043
3003
3039
3035

3044
3004
3040
3036

65.652,89
373.561,26
136.916,83
802.745,06

14.638,45
79.591,45
5.495,85
40.031,91

27.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3033

3034

78.041,92

14.836,74

2
2

28.03.2013
28.03.2013

28.03.2013
29.04.2013

12.04.2013
29.04.2013

2816
3105

2891
3106

253.975,22
60.924,13

36.361,97
14.497,24

28.03.2013

29.03.2013

23.04.2013

2833

2966

1.363.405,11

420.860,62

4
7
4

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3243
3164
3205

3244
3165
nu

38.849,28
61.726,44
173.193,45

10.875,33
10.257,75
0,00

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3186

3187

12.511,58

3.502,44

240
241

R
R

110/5.2/G/86962
102/5.1/G/78119

43784
29522

242

83/5.2/S/47717

19283

243
244
245
246
247

R
R
R
R
R

84/6.1/S/57397
110/5.2/G/87983
102/5.1/G/76106
110/5.2/G/87337
81/3.2/S/55648

21784
43784
28062
44417
36485

248

92/3.1/S/62527

23124

249

81/3.2/S/55652

36511

250
251

R
R

83/5.2/S/59130
104/5.1/G/82370

21107
32142

252
253
254

R
R
R

92/3.1/S/50933
107/1.5/S/79407
91/2.2/S/64054

23153
32264
21855

255
256
257
258
259
260

R
R
R
R
R
R

19/1.3/G/33739
87/1.3/S/62150
87/1.3/S/64227
87/1.3/S/63671
18/1.2/G/29587
110/5.2/G/88046

9995
21836
22670
22491
8649
43921

261
262
263

R
R
R

81/3.2/S/59417
88/1.5/S/58965
107/1.5/S/76844

20753
19144
31897

264
265
266
267
268
269
270

R
R
R
R
R
R
R

85/1.1/S/63376
86/1.2/S/64088
86/1.2/S/58160
84/6.1/S/58636
23/2.2/G/39860
110/5.2/G/88365
110/5.2/G/86797

20251
21312
21508
21410
10287
45068
44545

271

100/5.1/G/78154

2722

272

62/2.3/S/31209

9413

273
274

R
R

83/5.2/S/47674
90/2.1/S/56514

20851
21612

275

100/5.1/G/76639

31154

276
277

R
R

89/1.5/S/52603
108/2.3/G/83320

19214
37617

ASOCIATIA PRO MEHEDINTI


AJOFM VALCEA
CCI VALCEA
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
BNC CRIS COM SRL
ASOCIATIA SMART PROJECTS
CCINA CONSTANTA
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA PRIN
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA SI
DEZVOLTARE DURABILA SOMES DEJ
AJOFM BISTRITA NASAUD
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA GH ASACHI IASI
FUNDATIA FILOCALIA IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
ISJ IASI
UPB
ISJ IASI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FUNDATIA AMFITEATRU
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII GRIGORE
ALEXANDRESCU
UMF GR T POPA IASI
SNSPA
ACADEMINA NATIONALA DE
INFORMATII MIHAI VITEAZUL
UPB
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA PATRONATUL MEDICINEI
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
FUNDATIA NICOMED
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE
ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI IN DELTA DUNARII PROM
TOUR DELTA
ISJ OLT
ASOCIATIA ALIANTA ROMILOR DIN
JUDETUL GALATI
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ
NAPOCA
COLEGIUL TEHNIC CAROL I

8
9

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3184
3161

3185
nu

40.885,74
43.248,47

6.689,01
0,00

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3191

3192

371.138,22

103.895,06

6
3
6F
4
3

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3228
3203
3173
3188
3195

3229
3204
3174
3189
3196

688.439,64
65.343,87
381.071,09
156.573,95
974.860,15

254.623,33
18.712,30
37.688,35
25.615,89
296.696,56

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3230

3231

166.020,11

14.290,77

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3193

3194

377.178,89

114.793,57

7
7

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3239
3232

3240
nu

261.093,78
56.794,54

73.089,62
0,00

8
4
2

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3258
3253
3177

3259
3254
3178

258.548,73
553.404,73
508.628,97

26.389,95
168.427,53
118.413,49

4F
5
2
4
3
4

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013

3283
3255
3214
3190
3247
3245

3284
nu
3215
nu
3248
3246

217.706,13
180.920,39
1.471.660,70
2.402.048,43
124.207,92
53.430,79

51.232,88
0,00
619.756,69
0,00
69.971,95
14.957,21

4
3
2

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3199
3162
3262

3200
3163
3263

92.164,10
731.512,66
499.543,26

28.049,94
176.931,58
152.034,90

7
2
2
5
2
3
2

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3180
3175
3159
3492
3519
3498
3332

3181
3176
3160
3493
3520
3499
3333

478.242,31
117.784,39
1.550.603,94
635.110,97
338.601,50
118.683,49
45.740,12

260.165,78
35.182,35
863.831,27
234.771,66
66.563,07
33.223,82
13.098,45

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3500

3501

361.287,17

35.731,70

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3322

3323

600.096,43

29.375,35

6
8

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3502
3294

3503
nu

479.909,37
29.120,36

134.363,55
0,00

10

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3364

3365

377.117,42

37.297,32

3
3

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3264
3299

3265
3300

2.578.965,01
156.184,16

551.261,05
7.645,38

278
279
280
281
282
283
284

R
R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/63700
86/1.2/S/58609
19/1.3/G/22401
89/1.5/S/61879
101/5.1/G/78064
110/5.2/G/89660
78/3.2/A/67353

19234
21524
8754
19218
30692
43939
67353

285
286
287

R
R
R

82/5.1/S/59593
97/6.3/S/62040
108/2.3/G/83169

20827
22614
33647

288
289
290
291
292

R
R
R
R
R

101/5.1/G/78175
94/4.1/S/56663
111/4.1/S/102732
100/5.1/G/76198
81/3.2/S/59664

30739
36439
38396
28672
36525

293
294
295
296
297
298
299
300

R
R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81482
86/1.2/S/58717
63/3.2/S/41746
109/2.1/G/81714
109/2.1/G/81578
80/2.3/S/58072
84/6.1/S/50467
108/2.3/G/80571

37882
21525
9948
34006
33946
21188
21785
33770

301
302

R
R

108/2.3/G/82160
83/5.2/S/57877

33675
21441

303
304
305
306
307
308

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87121
108/2.3/G/79411
18/1.2/G/17293
63/3.2/S/20596
84/6.1/S/48404
92/3.1/S/62353

44418
33553
8613
9248
21638
22850

309

70/6.2/S/33488

9835

310

100/5.1/G/77923

28564

311
312
313

R
R
R

108/2.3/G/79500
101/5.1/G/75575
109/2.1/G/81462

33744
30304
34867

314
315
316
317
318
319
320
321
322

R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89402
108/2.3/G/79263
90/2.1/S/63784
109/2.1/G/81588
89/1.5/S/64153
89/1.5/S/60189
90/2.1/S/63784
109/2.1/G/81488
96/6.2/S/60000

44669
37803
22637
37953
19237
19208
22637
33942
22591

323

63/3.2/S/41637

10456

INST NAT DE CERCET DEZV PT


MICROTEHNOLOGIE
UMF DIN TARGU MURES
CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
UMF GR T POPA IASI
FUNDATIA NATURA VIE
ROMAIR CONSULTING
OIL TERMINAL SA CONSTANTA
SINDICATUL NATIONAL PETROM
ENERGIE
TBWA BUCURESTI SRL
SCOALA NATIONALA DE GAZ
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI
ARGES
ANOFM
AJOFM SALAJ
UAT BARAGANUL
ASE BUCURESTI
INSTITUTUL DE ASIGURARI SI PENSII
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
RU EUROPE SRL
ASE BUCURESTI
UNIV 1 DEC 1918 ALBA IULIA
CRIVAS CONSULT
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
EDINFO SRL IASI
ASOC DE CONSULTANTA SI
CONCILIERE AC SOC OLTENIA
ASOC SPRIJIN SOMERI DB
SCOALA RO DE AF A CCI FILIALA
CALARASI
ASOCIATIA CONSENSUAL
UNIV DIN BUCURESTI
MINISTERUL SANATATII
HR SPECIALISTS
UPB
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN RO
UNIUNEA SINDICALA SANITAS
BUCURESTI
ASSD
ASE BUCURESTI
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
PROFI SERV GROUP SRL
ASE
ECONOMIC CONFORT
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
ASE
UPB
MMFPSPV
INSTIT NAT CERCET STIINTIFICA IN
DOMENIUL MUNCII SI PROT SOCIALE

4
2
2
3
6
3
6F

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3171
3201
3301
3287
3297
3295
3488

3172
3202
nu
3288
3298
3296
3489

578.725,54
822.114,03
410.348,93
2.761.158,43
150.513,43
38.710,81
99.968,93

102.128,04
457.994,32
0,00
489.535,13
16.487,76
11.085,49
17.641,57

6
4
8

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3511
3340
3490

3512
3341
3491

392.849,22
1.552.844,06
36.122,78

63.952,20
196.248,15
1.768,25

9
5
4
5F
3

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013

3281
3166
3291
3318
3167

3282
nu
nu
3319
3168

109.033,66
896.411,34
317.752,25
26.726,63
590.272,67

10.783,55
0,00
0,00
2.643,30
179.648,21

3
2
11
1
3
8
5
4

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3249
3302
nu
3260
3278
3292
3266
3289

3250
3303
3280
3261
3279
3293
3267
3290

90.688,08
1.149.442,31
0,00
33.213,24
257.992,53
634.093,93
986.713,38
390.789,60

12.530,77
571.524,19
82.454,59
7.732,35
36.249,32
31.621,48
364.743,08
12.086,28

2
11

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3268
3270

3269
3271

53.215,33
147.947,00

2.536,85
41.466,97

3
3
4F
5
10
6

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013

3237
3374
3274
3403
3376
3352

3238
3375
3275
nu
3377
3353

68.839,32
71.780,66
54.536,88
1.100.020,24
124.329,00
519.652,09

19.270,62
3.268,01
95.847,40
0,00
47.090,32
41.547,89

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3197

3198

478.200,19

49.761,59

7F

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3235

3236

32.576,60

3.221,85

2
6
3

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3233
3285
3241

3234
3286
3242

127.566,71
162.216,96
91.148,14

3.945,36
16.043,44
12.765,54

3
3
10
2
3
2
8
2
5

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3272
3276
3251
3408
3393
3397
3399
3372
3369

3273
3277
3252
3409
3394
3398
3400
3373
nu

99.476,04
110.204,74
138.862,32
137.400,14
1.049.245,17
2.579.585,45
276.310,73
86.355,87
254.047,81

27.846,95
5.495,77
32.328,42
20.016,02
319.335,48
586.893,18
64.327,67
13.271,29
0,00

8F

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3389

3390

1.238.267,14

218.517,73

324
325
326
327
328
329
330

R
R
R
R
R
R
R

100/5.1/G/78013
22/2.1/G/19015
88/1.5/S/50783
88/1.5/S/60185
108/2.3/G/80645
89/1.5/S/63700
95/4.2/S/61654

28674
10449
19122
19147
33771
19234
36458

331
332

R
R

100/5.1/G/77215
87/1.3/S/64273

27941
22683

333
334

R
R

109/2.1/G/81578
86/1.2/S/62249

33946
21781

335
336
337

R
R
R

89/1.5/S/56287
84/6.1/S/50467
92/3.1/S/63239

19217
21785
23142

338

22/2.1/G/38522

10334

339
340

R
R

81/3.2/S/58819
92/3.1/S/63021

35882
22810

341

81/3.2/S/58274

9783

342
343
344
345
346

R
R
R
R
R

87/1.3/S/60891
90/2.1/S/63784
90/2.1/S/61315
97/6.3/S/64240
109/2.3/G/81666

21629
22637
21642
22353
33950

347

109/2.1/G/82583

34014

348

96/6.2/S/55474

22483

349
350
351

R
R
R

83/5.2/S/48027
109/2.1/G/81431
108/2.3/G/79313

20866
34852
33638

352
353

R
R

110/5.2/G/89521
108/2.3/G/82010

44516
33953

354
355

R
R

90/2.1/S/64002
110/5.2/G/89493

22589
45229

356
357

R
R

80/2.3/S/59411
80/2.3/S/57974

21113
21191

96/6.2/S/49743
90/2.1/S/61477

22421
21732

358
359

ASOCIATIA ROMANA PENTRU


MANAGEMENTUL PROIECTELOR
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
UNIV POLITEHNICA TIMISOARA
UNIV BABES BOLIAY
UPB
INSTIT NAT DE CERCET PT
ANOFM
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU
DEZVOLTARE UMANA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 ALBA
IULIA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
INSTIT NAT DE CERCET DEZVOLTARE
PT TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
AGROSERV MANAGEMENT
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL
ZARNESTI
INSTIT NAT DE CERCET DEZV IN
DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR
MEDICALE VICTOR BABES
BRAIN WAVE COMMUNICATION SRL
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
ASE
MERIDIAN BUSINESS GRUP
UNIVERSIITATEA SPIRU HARET
LICEUL IOAN SLAVICI
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
ASOCIATIA SOCIETATEA DE
AJUTORARE ELEN
PRESS MEDIA ELECTRONIC
SINDICATUL SANATATEA DOLJ
K CONSULTING MANAGEMENT
COORDINATION
STEF MANAGEMENT CONSULTING
AUR ASOC NAT A SPEC IN RES UMANE
BUCURESTI
INDUSTRIAL EUROSTAR
ORGANIZATIA PATRONALA A
TURISMULUI BALNEAR DIN ROMANIA
CRIVAS CONSULT
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
UNIVERSITAEA DIN CRAIOVA

9
4
4
3
3
5
5

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL

3418
3426
3424
3370
3513
3515
3510

3419
3427
3425
3371
3514
3516
nu

208.630,91
118.435,94
1.480.314,95
797.706,93
71.920,99
463.257,90
762.658,12

20.633,83
16.364,81
261.232,05
140.771,81
3.187,65
81.751,39
0,00

5
2

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3354
3422

3355
3423

597.552,95
1.118.965,38

59.098,64
471.264,99

4
2

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3414
3360

3415
3361

77.836,26
1.161.841,92

10.754,98
665.432,40

3
4
4

28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
23.04.2013

3358
3356
3623

3359
3357
2971

610.043,26
425.443,21
449.861,85

120.763,21
157.267,02
33.348,89

3F

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3308

3309

2.798,34

386,66

5
6

28.03.2013
28.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3367
3316

3368
3317

752.014,99
771.999,65

140.463,78
92.799,40

28.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3314

3315

817.392,38

165.053,71

2
9
7
7
3

28.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
22.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
22.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3412
4011
3566
3362
3226

3413
4012
3567
3363
3227

647.189,08
318.069,34
532.230,18
722.564,59
36.001,40

272.549,07
74.049,46
73.540,57
152.776,13
5.475,95

29.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3256

3257

52.097,25

7.198,50

29.03.2013

29.03.2013

23.04.2013

2834

2967

355.702,27

70.377,83

12
2
4

29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3564
3222
3560

3565
3223
3561

1.063.237,53
437.655,80
38.646,21

173.948,33
75.027,69
1.891,77

3
2

29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3208
3395

3209
3396

71.845,22
62.221,18

20.574,08
14.805,89

9
6

29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3556
3206

3557
3207

646.053,91
12.478,70

136.200,94
3.573,49

7
6

29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3558
3216

3559
3217

464.807,27
444.448,13

22.752,80
22.164,08

8
5

29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3212
3210

3213
3211

287.497,57
544.437,82

27.051,19
126.750,11

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/83090
83/5.2/S/58325
97/6.3/S/62246
92/3.1/S/63673
108/2.3/G/82125
84/6.1/S/53560
84/6.1/S/56327
110/5.2/G/88617
109/2.1/G/81513
108/2.3/G/79755

33590
21292
22621
23184
33604
21583
21445
44699
34862
33610

370
371

R
R

108/2.3/G/82061
90/2.1/S/58651

33653
22329

372
373
374
375
376

R
R
R
R
R

109/2.1/G/82350
99/5.1/G/76708
73/5.1/A/54114
110/5.2/G/87393
110/5.2/G/89091

33984
30173
24386
43778
43433

377

110/5.2/G/87683

43801

378
379
380
381
382
383

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87230
93/3.3/S/63046
103/5.1/G/77460
90/2.1/S/63960
80/2.3/S/57719
110/5.2/G/87169

43337
22271
29474
22581
21209
44660

384

17/1.1/G/30148

8868

385

108/2.3/G/80200

33755

386

108/2.3/G/79446

37808

387

2/1.2/S/4-2679

3962

388
389
390
391
392

R
R
R
R
R

108/2.3/G/83254
88/1.5/S/53501
108/2.3/G/82791
108/2.3/G/80082
91/2.2/S/63126

33648
19135
34526
33758
22027

393
394
395
396

R
R
R
R

109/2.1/G/82039
107/1.5/S/78421
89/1.5/S/61968
85/1.1/S/63876

33962
32052
19222
20211

397

107/1.5/S/77265

31968

398

108/2.3/G/80032

37801

FILIALA JUDETEANA A BNS


CONSTANTA
FUNDATIA ROMTENS
OLIMP NET SRL
CCIMB
VLADI CONSULTING
JUDETUL ALBA
K CONSULTING MANAGEMENT
INTRATEST
ASE BUCURESTI
FSS METAROM
FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA
INTREP PRIVATE MICI SI MIJLOCII
GALATI
ISJ OLT
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
ASOCIATIA ADL PROGRES
ECOREC RECYCLING SRL
COMUNA VICTORIA
FUNDATIA MELBA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
REPER 21
SUSMAN CONSULTING GRUP
MECTS
CRIVAS CONSULT
CONEST
GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB
CRAIOVA
SINDICATUL POLITISTILOR SI
PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA
FILIALA CLUJ NAPOCA A FND INV
PREUNIV AL COOPERATIEI
MESTESUGARESTI SPIRU HARET
UNITATEA EXECUTIVA PT FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR A
CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII
SINDICATUL SANITAS DIN CONSTANTA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
RADUCONS IMPEX SRL
STEF MANAGEMENT SRL
MECTS
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
ISJ DAMBOVITA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

5
6
6
6
4
8
8
5
2
3

29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
18.07.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3224
3220
nu
3218
3562
3406
3420
3378
3428
3416

3225
3221
6589
3219
3563
3407
3421
3379
3429
3417

29.313,72
350.263,45
0,00
272.487,89
161.700,63
503.516,52
682.336,42
70.927,04
81.274,52
498.929,94

917,30
98.051,45
22.783,39
28.050,22
5.761,60
186.127,17
258.438,79
15.724,33
14.741,08
15.430,82

4
5

29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3431
3366

3432
nu

102.789,62
256.043,81

4.777,64
0,00

1
8F
6
2
5

29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013

29.04.2013
30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
25.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3410
3625
3385
3387
3380

3411
2976
3386
3388
3381

68.122,92
197.628,58
61.132,13
43.791,55
259.997,65

15.055,76
25.451,25
6.046,03
12.258,85
42.536,27

29.03.2013

29.04.2013

29.04.2013

3568

3569

14.073,26

4.030,11

2
6
4
7
5
3

29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
22.05.2013
22.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
22.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013
29.04.2013

3554
3968
4019
3324
3474
3476

3555
3969
4020
nu
3475
3477

18.748,88
165.730,51
93.117,81
1.668.490,48
2.182.980,45
182.961,10

5.457,12
86.224,66
15.623,55
0,00
74.478,15
29.932,90

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3484

3485

205.282,07

81.647,76

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3454

3455

52.926,39

1.711,37

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3458

3459

32.670,05

1.600,19

01.04.2013

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

nu

0,00

0,00

3
2
6
6
3

01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3468
3433
3460
3448
3439

3469
3434
3461
3449
nu

189.275,94
849.306,04
217.397,68
89.075,33
156.212,72

8.756,00
189.876,76
6.723,64
2.754,91
0,00

4
2
3
3

01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
NU ESTE CAZUL

3446
3463
3580
3462

3447
3464
3581
nu

140.770,37
1.048.897,47
1.135.783,79
1.045.445,70

19.450,86
319.229,66
345.673,33
0,00

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3466

3467

558.808,61

170.072,19

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3574

3575

93.170,63

3.570,64

399
400

401

R
R

90/2.1/S/64051
108/2.3/G/83090

80/2.3/S/55112

22622
33590

21068

402
403
404

R
R
R

108/2.3/G/83090
90/2.1/S/58651
89/1.5/S/59184

33590
22329
21574

405

108/2.3/G/80079

33694

406

80/2.3/S/59533

21029

407

19/1.3/G/34332

9999

408
409

R
R

64/3.3/S/41329
108/2.3/G/79625

9676
33554

410
411
412
413

R
R
R
R

80/2.3/S/56800
81/3.2/S/56573
90/2.1/S/48816
109/2.1/G/81762

21247
20742
21598
33973

414

108/2.1/G/81875

34024

415

103/5.1/G/75742

30051

416
417

R
R

108/2.3/G/79266
80/2.3/S/57974

33869
21191

418
419
420
421
422
423

R
R
R
R
R
R

18/1.2/G/40990
56/1.2/S/31541
57/1.3/S/30768
90/2.1/S/60004
90/2.1/S/63915
108/2.3/G/80719

10078
8141
8148
22496
22531
33635

424

90/2.1/S/64150

22655

425
426
427
428
429
430

R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/82343
57/1.3/S/30074
111/4.1/S/91888
87/1.3/S/60891
86/1.2/S/62249
109/2.1/G/81893

33983
8127
38401
21629
21781
33952

431
432
433
434
435

R
R
R
R
R

19/1.3/G/37002
108/2.3/G/79861
90/3.1/S/64176
108/2.3/G/80928
90/2.1/S/939606

10046
33726
22656
33583
22489

436

90/2.1/S/61327

21644

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ


NAPOCA
BNS FILIALA JUDETEANA CONSTANTA
CONFEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA FRATIA
BNS FILIALA JUDETEANA CONSTANTA
ISJ GORJ
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA SANMED RAMNICU VALCEA
ASOCIATIA DIFUZORILOR SI
EDITORILOR PATRONAT AL CARTII
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE
CARTIANU
ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI
DELTA
FUNDATIA MARA
CONFEDERATIA PATRONATUL ROMAN
MEDRIGHT EXPERTS SRL
UNIV POLITEHNICA TIMISOARA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UNIVERSITATEA HYPERION
BUCURESTI
EUROPEAN PROFESSIONAL SYSTEM
SRL
FUNDATIA ING NEJLOVEANU NICULAE MAESTRU IN ARTA CULINARA
CONSTANTA
CRIVAS CONSULT
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
ASE BUCURESTI
CNDIPT
ISJ HUNEDOARA
USAMV BUCURESTI
UPB
UNIV DIN ORADEA FAC DE STIINTE
ECONOMICE
ASOCIATIA DE MEDICINA DE URGENTA
SI DEZASTRE
MECTS
AJOFM ILFOV
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
STEF MANAGEMENT CONSULTING
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE
MULTIPRO CONSULT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FUNDATIA CORONA IASI
MECTS
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
FUNDENI

01.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3486

3487

148.806,37

34.643,48

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3480

3481

157.024,33

5.846,67

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3470

3471

441.701,68

20.811,86

4
6
5

01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
NU ESTE CAZUL
29.04.2013

3456
3465
3570

3457
nu
3571

64.513,59
3.179,37
1.419.037,77

3.158,01
0,00
250.418,43

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3578

3579

134.632,41

4.163,89

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3572

3573

615.885,56

19.048,01

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3576

3577

83.365,18

19.618,37

10
4

01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3401
3482

3402
3483

380.148,37
87.814,01

197.779,90
3.009,25

6
6
6
4

01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013

30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

3478
3435
3452
3440

3479
3436
3453
3441

740.006,22
263.268,89
1.485.364,91
116.687,81

36.224,08
85.056,68
345.806,56
26.503,46

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3450

3451

197.474,39

32.312,59

01.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

3444

3445

51.009,89

13.367,67

3
7

01.04.2013
01.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

29.04.2013
29.04.2013

3437
3442

3438
3443

52.287,71
539.565,83

2.359,46
26.907,48

2
4
2
5
6
3

01.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL
30.04.2013
30.04.2013

3472
3532
3537
3521
3526
3616

3473
3533
3538
nu
3527
3617

84.833,44
2.213.959,56
389.515,78
1.108.155,56
1.160.696,61
96.714,42

28.741,12
661.312,59
91.664,93
0,00
270.220,81
4.412,00

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3594

3595

841.639,40

116.292,99

2
3
3
3
3
3

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
29.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
30.04.2013
29.04.2013
30.04.2013

3618
3588
3593
3596
3582
3612

3619
nu
nu
3597
3583
3613

84.441,19
147.308,00
17.790,18
414.357,52
1.044.894,27
80.186,75

18.541,95
0,00
0,00
174.497,32
598.451,90
12.547,04

2
4
6
3
6

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL

3524
3586
3543
3541
3553

3525
3587
3544
3542
nu

339.280,56
170.551,94
589.097,34
70.574,16
449.837,80

132.518,77
7.832,16
137.659,92
3.454,68
0,00

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3584

3585

347.186,49

77.203,42

437

108/2.3/G/80648

34062

438
439
440

R
R
R

90/2.1/S/61636
109/2.1/G/81451
80/2.3/S/58072

21747
34882
21188

441

110/5.2/G/88431

44913

442

90/2.1/S/63851

22518

443
444

R
R

90/2.1/S/64051
107/1.5/S/76841

22622
31896

445

89/1.5/S/60746

21542

446
447
448
449

R
R
R
R

108/2.3/G/79775
109/2.1/G/81451
108/2.3/G/81074
108/2.3/G/80648

37811
34882
33752
34062

450

90/2.1/S/63004

22397

451

18/1.2/G/28382

8616

452

103/5.1/G/76900

29440

453
454

R
R

90/2.1/S/61514
108/2.3/G/79958

21734
33592

455
456
457

R
R
R

108/2.3/G/80797
108/2.3/G/80188
109/2.1/G/81438

33712
33759
37845

458
459
460
461
462
463

R
R
R
R
R
R

97/6.3/S/59542
86/1.2/S/52422
86/1.2/S/61434
97/6.3/S/63743
89/1.5/S/61755
87/1.3/S/48695

22463
21259
21780
22446
19282
21302

ASAOCIATIA PROFORMARE
INSTIT NAT PT INTREP MICI SI MIJLOCII
ASOCIATIA EKOTUR IASI
CRIVAS CONSULT
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
GRUP SCOLAR VIRGIL MADGEARU IASI

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3551

3552

42.572,12

2.123,02

4
2
7

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

3600
3530
3539

3601
3531
3540

280.074,77
53.339,93
598.649,45

45.454,88
10.152,80
29.853,91

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3614

3615

43.061,80

12.054,56

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3589

3590

18.743,92

4.363,76

7
3

02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013

3602
3591

3603
3592

201.332,09
398.968,65

46.871,95
121.425,24

02.04.2013

30.04.2013

NU ESTE CAZUL

3534

nu

863.650,96

0,00

3
3
3
2

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
07.05.2013
30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
07.05.2013
30.04.2013
30.04.2013

3610
3652
3608
3606

3611
3653
3609
3607

76.226,06
31.568,44
95.902,81
23.655,79

3.801,30
4.361,95
4.694,54
1.179,68

02.04.2013

08.05.2013

08.05.2013

3654

3655

26.275,41

86.168,11

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3547

3548

212.093,89

103.018,66

02.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

3522

3523

247.268,93

24.455,17

5
4

02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013

3528
3604

3529
3605

325.525,21
99.052,04

75.785,25
4.939,60

3
4
2

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

3535
3545
3598

3536
3546
3599

190.298,28
162.336,84
412.398,35

8.635,20
5.758,89
56.982,88

MEN
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
MEDIA ONE
ACADEMIA ROMANA
UNIV BABES BOLIAY

8
2
3
7
3
6

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

30.04.2013
08.05.2013
21.05.2013
08.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

30.04.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

3549
3656
3801
3657
4437
4015

3550
nu
3802
3648
nu
4016

301.410,01
296.660,88
1.172.167,56
624.683,41
1.852.530,94
71.480,70

63.755,20
0,00
350.127,97
78.033,20
0,00
30.102,49

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ


NAPOCA
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL
ACADEMIEI ROMANE
CENTRUL DE FORMARE SI
CONSULTANTA PRIMA SCHOOL
ASOCIATIA EKOTUR IASI
FUNDATIA CORONA IASI
ASOCIATIA PROFORMARE
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
ASOCIATIA NON PROFIT L C
CONSULTING
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
TARGU MURES
STEF MANAGEMENT CONSULTING
FUNDATIA NATIONALA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA FILIALA
IASI
FUNDATIA EUROED
MOBILIS SRL IASI
FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL

464
465
466
467
468
469
470

62/2.3/S/24222

9280

ASTRA UNIVERSAL SRL

12

02.04.2013

08.05.2013

08.05.2013

3660

3661

119.536,49

3.697,01

R
R
R
R
R
R

6/1.5/S/8-7603
90/2.1/S/61851
6/1.5/S/5-7676
55/1.1/S/35279
57/1.3/S/34825
571.3/S/34825

3940
21904
3994
8145
8282
8282

4
8
8F
2
2
3

02.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4542
4697
3863
3857
3855
3827

4543
4698
3864
nu
nu
nu

876.727,32
74.529,64
2.875.516,08
129.926,24
151.527,19
329.307,19

154.716,59
10.298,09
507.444,01
0,00
0,00
0,00

471

23/2.2/G/12055

8541

4F

03.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3852

3853

536.335,45

74.107,81

472
473
474

R
R
R

23/2.2/G/12055
17/1.1/G/27759
23/2.2/G/26784

8541
8825
8905

3
2
3F

03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013

3825
3708
3848

3826
nu
3849

55.547,56
237.172,46
347.002,89

29.241,68
0,00
47.946,91

475

60/2.1/S/22581

9393

UMF CRAIOVA
FUNDATIA LERIS IASI
UNIV TEHN CLUJ
MECTS
MECTS
MECTS
GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI
AUTO
GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI
AUTO
ISJ GORJ
Scoala cu clasele I-VIII Colonie Nuci
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
FUNDENI

03.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3836

3837

232.647,36

54.162,44

476

62/2.3/S/31455

9416

477
478

R
R

19/1.3/G/38862
851.1/S/62699

10090
20249

479
480
481

R
R
R

80/2.3/S/49718
83/5.2/S/57446
80/2.3/S/59607

20842
21026
21027

482
483

R
R

83/5.2/S/56841
80/2.3/S/59398

21090
21118

484
485

R
R

86/1.2/S/64124
87/1.3/S/57378

21288
21587

486
487
488
489

R
R
R
R

90/2.1/S/48816
90/2.1/S/52839
84/6.1/S/57994
86/1.2/S/61086

21598
21643
21743
21748

490
491

R
R

86/1.2/S/62723
86/1.2/S/61959

21764
21797

492
493
494
495
496
497
498
499
500

R
R
R
R
R
R
R
R
R

90/2.1/S/62119
91/2.2/S/63126
91/2.2/S/62341
91/2.2/S/62341
91/2.2/S/60909
87/1.3/S/62979
87/1.3/S/63650
102/5.1/G/75991
102/5.1/G/75991

21923
22027
22077
22077
22135
22366
22489
29895
29895

501
502

R
R

107/1.5/S/77082
108/2.3/G/83066

31904
33589

503
504

R
R

108/2.3/G/83169
108/2.3/G/80684

33647
33697

505

108/2.3/G/83153

33715

506

108/2.3/G/79425

33723

507
508

R
R

108/2.3/G/79390
108/2.3/G/79706

33765
33891

509
510
511
512
513

R
R
R
R
R

109/2.1/G/82343
108/2.3/G/83074
108/2.3/G/79470
109/2.1/G/81434
109/2.1/G/81438

33983
34522
37809
37840
37845

FUNDATIA CASA DE MESERII A


CONSTRUCTORILOR BUCURESTI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
BUCURESTI
ISJ TR
UNIVERSITATEA PETROL GAZE
PLOIESTI
AGROSERV MANAGEMENT
FED NAT SINDIC IND ALIM
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA
CRIVAS CONSULT
INST NAT BOLI INFECTIOASE M BALS
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
ADECCO RO
FED ONPHR
ASE BUCURESTI
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD IASI
UNIVERSITATEA AL IOAN CUZA IASI
SOCIETATEA DE CERCETARE,
LEADERSHIP, MANAGEMENT,
MARKETING SI CULTURA
ORGANIZATIONALA
MECTS
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
FUNDATIA WORLD VISION RO
ISJ CARAS SEVERIN
UMFPE-MECTS
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV
ACZ CONSULTING
ACZ CONSULTING
INSTIT NAT DE CERCET EC CONSTIN C
KIRITESCU AL ACADEMIEI ROMANE
TRIMED AGAFITEI VET SRL
SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS
SERVICII CONSULTANTA M.B. SRL
COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI
INDUSTRIE ALIMENTARA TARA BARSEI
PREJMER
GRUP SCOLAR ANGHEL SALIGNY IASI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AF A
CCI FILIALA BRAILA
CENTRUL ROMAN DE INITIATIVE
ASOCIATIA DE MED DE URGENTA SI
DEZASTRE AMUD
ASOCIATIA SPRIJINITI COPII
FUNDATIA EUROED IASI
ASE
MOBILIS SRL

03.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4677

4678

296.284,67

9.163,45

3
3

03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
NU ESTE CAZUL

3840
3867

3841
nu

251.732,47
219.286,47

61.053,99
0,00

6
5
5

03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
08.05.2013
21.05.2013

3812
3803
3832

3813
3659
3833

98.109,24
148.771,78
963.761,88

4.831,58
42.603,27
47.177,16

5
6

03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

30.04.2013
21.05.2013

3722
3808

3646
3809

291.372,57
1.113.238,82

81.565,75
36.823,86

2
3

03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013

3828
3806

3829
3807

1.753.315,76
373.230,97

977.192,18
157.177,80

7
6
3
3

03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

3704
3865
3868
3850

3705
3866
3869
3851

610.653,07
1.231.888,75
474.833,32
398.455,29

142.165,63
170.215,45
175.524,29
221.976,83

4F
2

03.04.2013
03.04.2013

NEPLATIT
21.05.2013

NEPLATIT
21.05.2013

3830

3831

807.676,78
370.158,05

241.254,09
206.212,62

7F
4
3
4
2
2
5
15
14

03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
21.05.2013

4192
3858
3844
3842
3824
3856
3854
3820
3846

4193
nu
3845
3843
nu
nu
nu
3821
3847

332.845,14
174.803,56
906.573,91
1.600.258,66
168.137,48
1.498.373,82
1.132.373,70
89.026,29
85.235,90

45.990,67
0,00
211.058,71
372.554,88
0,00
0,00
0,00
8.804,80
8.429,92

2
4

03.04.2013
03.04.2013

24.05.2013
21.05.2013

NU ESTE CAZUL
21.05.2013

4702
3870

nu
3871

1.574.087,54
221.827,86

0,00
6.860,65

7
4

03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013

3804
3861

3805
3862

6.923,64
151.872,42

338,92
4.697,08

03.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3838

3839

101.086,36

3.126,38

03.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3816

3817

84.199,80

3.574,22

6
2

03.04.2013
03.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013

3814
3818

3815
3819

144.407,01
130.976,71

4.466,20
4.050,83

3
1
2
2
3

03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

23.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013

23.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013

4405
3810
3859
4608
3822

4406
3811
3860
4609
3823

19.248,36
95.805,01
51.364,77
5.017,29
104.318,48

3.100,14
4.690,04
2.514,36
1.168,07
14.414,14

Verificari suplimentare AM
POSDRU

514
515
516
517
518

R
R
R
R
R

110/5.2/G/89203
6/1.5/S/4-1497
22/2.1/G/22008
83/5.2/S/58845
82/5.1/S/59421

43929
3995
9941
19264
20824

519
520
521
522

R
R
R
R

110/5.2/S/59784
86/12/S/53365
84/6.1/S/56805
83/5.2/S/54563

21150
21306
21349
21366

523
524
525
526
527
528

R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/60746
84/6.1/S/56705
87/1.3/S/61839
86/1.2/S/61810
90/2.1/S/61957
91/2.2/S/54433

21542
21645
21803
21815
21908
21919

529
530
531
532
533

R
R
R
R
R

90/2.1/S/62528
87/1.3/S/63113
87/1.3/S/63650
87/1.3/S/63666
96/6.2/S/60289

22245
22427
22489
22490
22624

534

96/6.2/S/62289

23173

535

92/3.1/S/63270

23277

536
537
538
539
540

R
R
R
R
R

92/3.1/S/63270
82/5.1/S/59284
103/5.1/G/76601
102/5.1/G/77089
103/5.1/G/78998

23277
24525
29473
29511
30116

541
542

R
R

108/2.3/G/82160
108/2.3/G/83002

33675
33703

543
544
545
546

R
R
R
R

108/2.3/G/83153
108/2.3/G/81074
108/2.3/G/80490
108/2.3/G/79457

33715
33752
33760
33773

547
548
549
550
551

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79446
108/2.3/G/83337
109/2.1/G/81505
110/5.2/G/87393
110/5.2/G/87761

37808
37833
37894
43778
43784

552
553
554
555
556
557
558
559

R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/88286
57/1.3/S/32659
17/1.1/G/31896
23/2.2/G/28073
71/6.3/S/40234
19/1.3/G/38862
88/1.5/S/61150
88/1.5/S/61150

43916
8190
9023
9090
9101
10090
19148
19148

ROMAIR CONSULTING SRL


UNIV BABES BOLIAY
UNIV B BOLYAI CJ
TEAM CONSULTING
FIRST JOB SCHOOL
FUNDATIA DAN VOICULESCU PT DEZV
RO
Universitatea de Vest din Timisoara
FUNDATIA PAEM ALBA
CCIMB
Institutul de Biochimie al Academiei
Romane
ONPHR
UPB
Universitatea Politehnica din Bucuresti
UNIV ORADEA
ISJ Alba
PATRONAT UNIUNEA ENERGFETICA
RO
MECTS
CASA CORP DIDACTIC BV
ISJ VALCEA
FUNDATIA APELUL INGERULUI
MUNICIPIUL RESITA PRIN CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI RESITA
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
SUSMAN CONSULTING GROUP
ACZ CONSULTING
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
ASOC CONS CONCILIERE EC SOC
OLTENIA
FUNDATIA DEZV POP ARAD
COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI
IND ALIM TARA BARSEI PREJMER
Fundatia Corona Iasi
STEF MANAGEMENT CONSULTING
SC DEVELOP TRAINING CONS
FIL CLUJ NAPOCA A FUNDATIEI INVAT
PREUNIV AL COOP MESTESUGARESTI
SPIRU HARET
Rami 2008 srl
QIPA DEVELOPMENT SRL
Comuna Victoria
AJOFM ARGES
ASOC CLUB ECOTUR DORA D'ISTRIA
PIMM
ASOC REGI DEZV RURALA
UNIV ORADEA
ASOC CENTR REG INITIERE SI SERV
Universitatea Spiru Haret din Bucuresti
UNIVERSITATEA BUCURESTI
UNIVERSITATEA BUCURESTI

4
5
7
8
10

03.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013

21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
15.05.2013
21.05.2013

3834
4703
3898
nu
3880

3835
4704
3899
3667
3881

45.255,53
687.526,16
37.463,33
0,00
204.221,48

10.608,68
121.328,15
5.176,47
33.866,68
33.937,68

6
3
9
5

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

NU ESTE CAZUL
21.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL

08.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
15.05.2013

nu
3884
3706
nu

3658
3885
3707
3666

0,00
585.876,96
1.285.288,29
0,00

10.818,89
238.178,41
475.112,65
152.253,99

3
2
3
2
8
2

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

NU ESTE CAZUL
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL

3872
3907
3876
3873
3912
3906

nu
3908
3877
3874
3913
nu

1.222.436,99
658.870,57
1.340.158,66
524.455,09
193.313,89
1.030.100,88

0,00
243.770,56
564.377,57
292.170,48
26.711,03
0,00

4
2
6
3
8

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
30.04.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
21.05.2013

3713
3911
3553
3875
3882

3714
nu
nu
nu
3883

370.981,63
409.510,48
449.837,80
608.818,64
236.729,41

56.056,66
0,00
0,00
0,00
36.705,08

04.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3914

3915

323.151,26

30.405,92

04.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3903

3904

514.776,83

32.858,10

6
8
4
8
7

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
15.05.2013
21.05.2013

3909
3901
3886
nu
3916

3910
3902
3887
3665
3917

1.067.435,23
229.807,19
102.807,93
0,00
61.237,03

68.134,16
37.420,34
17.141,13
16.822,49
6.056,41

3
3

04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
21.05.2013

3711
3894

3712
3895

88.971,66
74.901,83

3.664,45
2.438,02

7
2
6
5

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013

22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013

4060
3888
4078
3896

4061
3889
4079
3897

102.008,09
55.601,75
90.529,29
271.388,82

3.154,89
2.366,24
2.799,88
8.393,47

4
5
4
3
3

04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
29.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
29.04.2013

3878
3890
4346
3892
3203

3879
3891
4347
3893
3204

109.846,75
25.386,95
150.851,79
40.524,45
65.343,87

3.409,09
1.266,02
28.569,61
9.503,26
18.712,30

1
3
2
3F
4
2
4
3

04.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
30.04.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

21.05.2013
25.04.2013
21.05.2013
22.05.2013
23.04.2013
21.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

3709
3723
3753
3768
3649
nu
nu
3759

3710
2974
3754
3769
2968
3744
3763
3760

31.503,83
194.022,56
98.269,51
41.835,63
112.598,68
0,00
0,00
732.610,41

8.819,06
81.708,23
76.562,28
5.780,61
18.070,54
36.153,05
185.306,54
222.968,39

560
561
562
563
564
565
566
567
568

R
R
R
R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/60203
89/1.5/S/54785
891.5/S/60189
80/2.3/S/50251
80/2.3/S/58287
86/1.2/S/63252
86/1.2/S/62689
90/2.1/S/61837
91/2.2/S/63189

19197
19197
19208
20843
21176
21604
21768
21903
22025

569

87/1.3/S/63471

22484

570
571
572
573
574
575

R
R
R
R
R
R

87/1.3/S/63698
90/2.1/S/63840
87/1.3/S/64069
105/5.1/G/76673
105/5.1/G/75718
103/5.1/G/78640

22616
22641
22665
29242
29613
30112

576
577
578
579
580
581
582

R
R
R
R
R
R
R

107/1.5/S/76841
108/2.3/G/80667
108/2.3/G/80915
108/2.3/G/81004
108/2.3/G/80722
108/2.3/G/83169
108/2.3/G/83164

31896
33582
33595
33596
33637
33647
33705

583
584
585
586

R
R
R
R

108/2.3/G/83325
108/2.3/G/79259
108/2.3/G/79820
109/2.1/G/81477

33707
33732
33754
33934

587
588

R
R

109/2.1/G/82617
109/2.1/G/82039

33947
33962

589
590

R
R

109/2.1/G/82189
109/2.1/G/82652

33994
34016

591
592
593
594

R
R
R
R

108/2.3/G/79304
110/5.2/G/87390
12/4.2/S/2-4495
57/1.3/S/33057

37804
43784
4077
8205

595
596
597
598
599
600
601
602

R
R
R
R
R
R
R
R

58/1.4/S/32519
66/4.2/S/41603
18/1.2/G/39819
18/1.2/G/40459
88/1.5/S/60370
85/1.1/S/58914
80/2.3/S/59283
87/1.3/S/55336

8253
8350
10008
10059
19162
20209
21121
21356

603
604

R
R

86/1.2/S/55585
86/1.2/S/62885

21426
21762

605
606

R
R

91/2,2/S/61264
91/2.2/S/62031

22139
22175

UNIV POLITEHNICA BUC


Universitatea Politehnica din Bucuresti
UNIV B BOLYAI CJ
ASOC CENTRUL RO INITIATIVE
ASOCIATIA PATRONATUL OPTICA
Universitatea Danubius Galati
UPG PLOIESTI
BNS
MECTS
Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca
UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA
CONSTANTA
ISJ ILFOV
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ASCENDIS TEAM
AMD Services SEL
ASOC CONS SOC FP VEST
Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca
ACZ CONSULTING
FD AMFITEATRU
Solid Consult Time srl
UPB
SCOALA NATIONALA GAZ
ASOC SPRIJINITI COPII
LC PROFESIONAL EXPERT SERVICII
SRL
FIRST JOB SRL
STEF MANAGEMENT CONSULTING
Universitatea din Pitesti
FUNDATIA INSTIT ORTOGNATOLOGIE
SI PROTETICA
UNIV B BOLYAI
GRUP SCOLAR RADU CERNATESCU
IASI
ASE BUCURESTI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
SMART SERVICII SRL
ANOFM
FED SIND LIB DIN INV
COMIT SECT DE FORM PROFPROT
MEDIU
ANOFM
UNIV B BOLYAI
SNSPA
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
ISJ CL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
ISJ CLUJ
UNIVERSITATEA PETROL GAZE
PLOIESTI
MECTS
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
HOLT ROMANIA

3
4
3
5F
2
3
3
4
2

05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL

3766
3740
3790
3752
3736
3794
3761
3750
3925

3767
3741
3791
nu
3737
3795
3762
3751
nu

1.108.607,75
2.544.541,80
862.945,93
10.981,19
276.421,43
531.033,72
1.649.248,83
405.173,88
77.709,89

292.581,93
449.036,79
152.284,58
0,00
13.531,12
237.505,48
918.785,68
94.328,19
0,00

05.04.2013

21.05.2013

21.05.2013

3734

3735

273.751,65

115.284,33

2
5
3
6
9
8

05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
27.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
27.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

3755
3731
3748
4707
3725
3715

3756
nu
3749
4708
3726
3716

809.605,13
246.715,98
495.508,96
276.711,18
84.217,79
222.475,19

320.562,60
0,00
208.672,42
27.367,04
8.329,23
22.003,04

4
12
2
4
3
9
2

05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

3738
3792
3727
3742
3782
3729
3700

3739
3793
3728
3743
3783
3730
3701

437.034,21
144.532,64
7.106,51
256.079,30
85.764,37
63.039,33
154.755,27

133.010,41
4.470,08
347,95
7.919,98
4.198,26
2.191,80
6.789,64

4
4
4
4

05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
21.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
21.05.2013

3780
3776
3778
3770

3781
3777
3779
3771

144.392,60
100.409,47
122.080,38
141.333,49

4.465,75
3.257,70
5.193,27
19.528,67

3
3

05.04.2013
05.04.2013

21.05.2013
22.05.2013

21.05.2013
22.05.2013

3702
3774

3703
3775

437,85
132.894,26

100,56
27.102,88

2
2

05.04.2013
05.04.2013

22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013

3784
3764

3785
3765

4.957,77
44.356,29

1.154,21
10.326,55

2
4
5
3

05.04.2013
05.04.2013
08.04.2013
08.04.2013

21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013

21.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

3732
3772
3922
3946

3733
3773
nu
3947

94.782,92
59.126,20
3.304.199,98
596.739,12

4.406,89
16.931,77
0,00
193.434,20

3
5
2
1
3
3
10
2

08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

3941
3943
3926
3933
3944
3928
4582
3940

3942
nu
3927
3934
3945
nu
4583
nu

2.408.655,07
1.697.850,11
66.203,55
44.464,83
1.101.360,14
2.119.984,05
200.707,93
4.216.855,28

595.231,71
0,00
36.881,56
24.771,07
335.196,56
0,00
9.828,37
0,00

3
4

08.04.2013
08.04.2013

22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL

3954
3939

3955
nu

96.146,90
869.862,21

28.719,21
0,00

2
3

08.04.2013
08.04.2013

22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013

3950
3935

3951
3936

3.778.954,56
418.467,66

608.225,80
97.423,10

607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

87/1.3/S/64234
105/5.1/G/75454
103/5.1/G/76557
99/5.1/G/75515
99/5.1/G/75430
105/5.1/G/78478
104/5.1/G/76901
107/1.5/S/78342
107/1.5/S/77213
111/4.1/S/92200
111/4.1/S/93900
110/5.2/G/86752

22671
29142
29477
29508
29643
30082
31372
31949
31962
35174
38391
43954

619
620
621
622
623
624
625
626
627

R
R
R
R
R
R
R
R
R

114/1.2/S/123268
18/1.2/G/28382
17/1.1/G/37412
18/1.2/G/39819
88/1.5/S/60185
89/1.5/S/60189
85/1.1/S/56656
85/1.1/S/56656
85/1.1/S/62075

44153
8616
9667
10008
19147
19208
20207
20207
20210

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

80/2.3/S/57272
86/1.2/S/64124
86/1.2/S/63699
861.2/S/54956
86/1.2/S/56283
86/1.2/S/57748
86/1.2/S/60072
86/1.2/S/60281
87/1.3/S/61130
91/2.2/S/61153
90/2.1/S/63659
92/3.1/S/48309
92/3.1/S/48452
106/5.1/G/77145
107/1.5/S/80127
108/2.3/G/80928
108/2.3/G/82288
108/2.3/G/79472

21245
21288
21394
21403
21473
21505
21588
21589
21632
22137
22550
22694
22695
27482
32265
33583
33605
33622

646

108/2.3/G/79565

33639

647
648
649

R
R
R

108/2.3/G/79614
108/2.3/G/79643
108/2.3/G/79697

33672
33673
33725

650
651

R
R

108/2.3/G/79515
108/2.3/G/79390

33753
33765

652
653
654

R
R
R

108/2.3/G/81039
109/2.1/G/82018
108/2.3/G/81994

33875
33977
34112

655

81/3.2/S/50321

36418

UNIV TEHN CJ
First Job School SRL
European Steps SRL
PACOPA
AJOFM NEAMT
INCDBA-IBA BUCURESTI
ORASUL ULMENI
UNIV A I CUZA IASI
ASE
AJOFM MURES
AJOFM HUNEDOARA
Redis Consult SRL
UNI EXECUTIVA PT FINANTAREA INV
SUP
UNIV TEHNICA CLUJ NAPOCA
EDITURA SIGMA
UNIV BABES BOLIAY
UNIV BABES BOLIAY
UNIV BABES BOLIAY
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
FND TINERI PENTRU TINERI
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
GRUPUL DE FORMARE
PROFESIONALA MASTER
INSTIT NAT BOLI INF MATEI BALS
UMF GR T POPA
UNIV TEH CLUJ
MEN
UPB BUC
UNIV BABES BOLYIAY CLUJ
UNIV BABES BOLIAY CLUJ
ISJ DAMBOVITA
FUNDATIA MACRINA ARMS
ISJ PRAHOVA
FUNDATIA CEED ROMANIA
MEDIA GOLD SRL
UPB
USAMV A BANATULUI TIMISOARA
FUNDATIA CORONA IASI
FUNDATIA AMFITTEATRU
CONSILIUL REGIONAL AL ipmm DEVA
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
ASOCIATIA CALIFICARE SPECIALIZARE
SI PERFECTIONARE
ASOCIATIA CLARA BOTOSANI
FUNDATIA DEZV IN EUROPA
FIL BAIA MARE INV PREUNIV SPIRU
HARET
FND SC RO DE AF A CCO BRAILA
ASOC PT SPRIJ LOC DIN MEDIUL
RURAL BUCURESTI
UNIV 1 DEC 1918 ALBA IULIA
ASOCIATIA COLFASA
UNIUNEA EDITORILOR DIN ROMANIA

3
8F
6F
6F
8
9
4
2
2
4
4
3

08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
21.05.2013

3937
4501
4681
4689
4400
3918
3929
3923
3952
3921
3920
3931

3938
4502
4682
4690
nu
3919
3930
3924
3953
nu
nu
3932

692.444,23
49.628,60
62.756,95
230.793,61
265.611,26
107.797,74
793.220,61
2.034.834,73
1.164.609,91
608.640,95
1.185.205,17
59.583,27

291.607,26
4.908,33
25.220,47
45.003,32
0,00
10.661,32
81.850,29
619.297,53
354.472,71
0,00
0,00
9.747,97

2
3
2
3
4
4
3
2
2

08.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

3948
4030
4009
4025
4007
4027
4509
4023
4409

3949
4031
4010
4026
4008
4028
4510
4024
4410

346.666,37
61.117,24
461.092,12
151.236,04
772.269,66
1.618.421,24
565.166,25
1.358.175,05
635.615,77

193.125,55
29.709,00
161.543,95
54.663,92
136.282,88
285.603,75
307.452,77
738.852,81
345.777,60

4
3
1
2
4
3
4
2
3
3
6
8
6
6
2
2
4
2

09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
23.04.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4005
4036
3956
4021
4159
4433
4147
4017
4029
3719
4646
4336
3992
4687
4403
4032
4429
4013

4006
4037
3957
4022
nu
4434
4148
4018
nu
2969
nu
4337
3993
4688
4404
4033
4430
4014

450.332,95
249.515,14
440.185,05
879.932,96
1.696.298,28
1.009.963,75
1.036.820,66
817.341,92
1.093.447,28
1.969.075,50
332.479,37
715.366,91
668.348,03
45.012,07
612.537,82
23.914,15
10.729,68
118.031,56

22.479,32
139.064,66
131.483,84
490.204,87
0,00
562.644,17
577.605,97
455.335,81
0,00
458.418,82
0,00
45.661,72
42.660,51
12.714,53
186.424,55
1.170,62
371,89
5.777,77

09.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4266

4267

132.271,88

6.474,85

4
4
2

09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

3958
4149
4330

3959
4150
4331

261.559,01
62.279,56
197.451,12

8.089,45
1.926,17
8.987,52

2
7

09.04.2013
09.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013

4505
4537

4506
4538

120.374,13
107.623,56

5.893,49
3.328,56

3
4
1

09.04.2013
09.04.2013
09.04.2013

24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013

4588
4246
4048

4589
4247
4049

51.985,42
182.000,30
67.883,37

2.544,74
25.147,78
3.322,96

09.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4064

4065

490.444,04

125.048,15

656

108/2.3/G/83320

37617

657
658

R
R

108/2.3/G/79304
109/2.1/G/81441

37804
37826

659
660
661
662
663
664

R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81493
71/6.3/S/32261
62/2.3/S/26977
83/5.2/S/57941
80/2.3/S/55526
80/2.3/S/57795

37890
8216
9347
21074
21089
21206

665

90/2.1/S/61957

21908

666

96/6.2/S/64274

23501

667
668
669
670

R
R
R
R

82/5.1/S/54993
105/5.1/G/75464
102/5.1/G/76960
108/2.3/G/82061

24436
29775
30360
33653

671
672

R
R

109/2.1/G/82617
109/2.1/G/82716

33947
33949

673
674

R
R

109/2.1/G/81590
109/2.1/G/82154

33972
33982

675

109/2.1/G/82350

34016

676

108/2.3/G/79612

34090

677

108/2.3/G/79707

34558

678
679
680

R
R
R

109/2.1/G/81447
81/3.2/S/59730
109/2.1/G/81505

34872
36505
37894

681
682
683

R
R
R

90/2.1/G/81567
109/2.1/G/81588
109/2.1/G/81641

37938
37953
38090

684

110/5.2/G/89043

42886

685

110/5.2/G/88308

43396

686
687

R
R

110/5.2/G/88353
110/5.2/G/86974

43793
43901

688
689
690

R
R
R

110/5.2/G/89540
110/5.2/G/87542
97/6.3/S/60002

43936
45271
60002

691
692
693

R
R
R

105/5.1/G/75460
108/2.3/G/79259
108/2.3/G/79643

75460
79259
79643

694

108/2.3/G/79707

79707

COLEGIUL TEHNIC CAROL I


FUNDATIA SOLIDARIT SANITARA DIN
RO
USAMV CLUJ NAPOCA
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
FNSAATDSC AGROSTAR
CNSLR FRATIA
MMFPSPV
MONOPRIX SRL
ASOCIATIA IMARA CUL. TUR. ROM.
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FAC DE
STIINTE SOCIO UMANE
FND SC RO DE AF A CCI FILIALA
VALCEA
ASOCIATIA SANSE AGALE PENTRU
FIECARE
EUROTRAINING ALBA SRL
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
FND PT PROMOVAREA IPMM GALATI
FUNDATIA INSTITUTUL DE
ORTOGNATOLOGIE SI PROTETICA
ASOCIATIA CULTURALA AMPHION
FIL BAIA MARE A FND INV PRE AL
COOP MESTESUG SPIRU HARET
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
UNIV TEHNICA GHEORGHE ASACHI
IASI
ASOCIATIA CALIFICARE, SPECIALIZARE
SI PERFECTIONARE
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION
SRL
CCIA TIMIS
QIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ECONOMIC CONFORT
MOBILIS SRL IASI
ACADEMIA ROMANA FILIALA
TIMISOARA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
FND RO GER DE PREG SI PERF PROF
CONTRUCTII
REAL ACCOUNTING SRL
FEDERATIA PATRONATELOR DIN
REGIUNEA OLTENIA
GETICO SYSTEMS SRL
MMFPS
FUNDATIA UMANITARA PROGRES AIUD
FIRST JOB SCHOOL BRASOV
ASOCIATIA CLARA BOTOSANI
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT

09.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4484

4485

190.894,29

6.113,45

3
3

09.04.2013
09.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4040
4695

4041
4696

123.680,82
92.458,76

3.882,97
21.525,24

3
10
8
9
7
5

09.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
22.05.2013

4491
nu
4348
3972
4669
4160

4492
3747
4349
nu
4670
4161

47.272,02
0,00
374.479,55
987.604,50
89.619,46
1.180,15

11.248,65
168.814,42
18.331,17
0,00
4.469,21
15.312,98

10.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4379

4380

586.578,90

113.582,80

10

10.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4360

4361

155.965,73

14.739,93

9
9
4
6

10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

NU ESTE CAZUL
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

15.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

nu
4194
4375
4425

3664
4195
4376
4426

0,00
81.854,35
460.236,60
99.959,91

26.030,92
8.095,48
45.517,90
3.711,55

4
1

10.04.2013
10.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013

4487
4356

4488
4357

84.222,31
97.928,55

19.607,72
22.814,62

1
2

10.04.2013
10.04.2013

22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
23.05.2013

4219
4328

4220
4329

55.552,93
26.754,30

12.946,82
6.229,52

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3764

3765

58.772,69

13.682,82

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3973

3974

154.060,71

4.764,76

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4066

4067

61.686,69

3.076,24

3
5
3

10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

3962
3980
3990

3963
3981
3991

405.096,02
462.761,93
104.688,18

55.973,89
83.909,92
14.465,22

3
3
4

10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4350
4377
4578

4351
4378
4579

77.695,07
105.232,74
403.106,41

12.718,53
14.618,52
70.101,31

10.04.2013

22.05.2013

NU ESTE CAZUL

4002

nu

214.433,64

0,00

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4054

4055

17.087,14

4.893,19

5
6

10.04.2013
10.04.2013

24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
22.05.2013

4340
3960

4341
3961

38.065,40
115.338,72

10.655,89
18.869,70

2
3
7

10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

22.05.2013
21.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
23.04.2013
NU ESTE CAZUL

3970
3720
3975

3971
2970
nu

119.085,91
119.514,34
159.455,49

25.379,16
34.224,92
0,00

7F
5
5

10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013

NU ESTE CAZUL
22.05.2013
22.05.2013

15.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

nu
3978
4034

3663
3979
4035

0,00
207.973,03
130.373,30

4.756,31
6.432,16
4.032,16

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3994

3995

6.595,67

328,92

695

109/2.1/G/G/81590

81590

696

108/2.3/G/83325

83325

697
698
699
700

R
R
R
R

110/5.2/G/88286
22/2.1/G/22008
98/6.4/S/61531
80/2.3/S/50271

88286
9941
20720
20846

701
702
703

R
R
R

80/2.3/S/57272
86/1.2/S/63815
108/2.3/G/80720

21245
21318
33614

704

108/2.3/G/79398

33629

705

108/2.3/G/83035

33630

706
707

R
R

108/2.3/G/79697
108/2.3/G/79768

33725
33746

708

108/2.3/G/79515

33753

709
710
711

R
R
R

109/2.1/G/82670
109/2.1/G/82154
108/2.3/G/79212

33948
33982
33982

712
713
714
715
716

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79596
108/2.3/g/80481
61/2.2/S/41538
21/1.5/G/36154
88/1.5/S/60185

37616
37799
8305
8387
19147

717
718

R
R

89/1.5/S/60189
81/3.2/S/46975

19208
20670

719
720

721
722

R
R

R
R

80/2.3/S/59703
83/5.2/S/59260

83/5.2/S/53508
86/1.2/S/54956

20986
21322

21371
21403

723
724
725

R
R
R

86/1.2/S/60281
86/1.2/S/60720
87/1.3/S/61991

21589
21624
21833

726

91/2.2/S/61473

22141

727

91/2.2/S/62183

22173

FIL BAIA MARE A FND INV PREUNIV AL


COOP MESTESUGARESTI SPIRU
HARET
LC PROFESIONAL EXPERT SERVICII
SRL
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA
D'ISTRIA
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
BNS
CRFPA TELEORMAN
GRUPUL DE FORMARE
PROFESIONALA MASTER SRL
UMF VICTOR BABES TIMISOARA
INFO EDUCATIA SRL IASI
FUNDATIA ROMANA-GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROF.
VLADIMIRESCU ARAD
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
ARHIPROIECT SRL
FIL BAIA MARE A FND INV PRE AL
COOP MESTESUG SPIRU HARET
ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE
SI SPRIJIN
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY
CONEST SA IASI
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE
ASACHI
COLEGIUL UCECOM - SPIRU HARET
PATRIARHIA ROMANA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
FUNDATIA ANA ASLAN
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI
GENERALISTI, MOASELOR SI
ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
ASOCIATIA EUROED
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE
ALIMENTARE
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII,
COMUNITATE SI FAMILIE
FUNDATIA ACADEMICA ALUMNI A
COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA CEL
BATRAN

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3976

3977

112.969,78

22.418,19

10.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3964

3965

168.682,87

5.217,00

2
6
7
8

10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
11.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

3966
4223
4104
3984

3967
4224
4105
3985

8.814,77
43.939,98
252.609,74
161.187,99

2.467,57
6.071,38
160.751,65
7.890,32

5
2
3

11.04.2013
11.04.2013
11.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

3988
4657
4659

3989
4658
4660

283.380,15
977.613,36
97.402,26

14.145,52
424.029,79
2.501,07

11.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4124

4125

69.273,23

3.103,85

11.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4038

4039

230.364,05

7.124,66

3
1

11.04.2013
11.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4205
4358

4206
4359

115.978,28
64.660,30

4.187,85
3.224,94

11.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

3982

3983

68.712,71

2.997,24

2
3
2

11.04.2013
11.04.2013
11.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

4679
4196
4328

4680
4197
4329

44.194,08
105.622,67
117.559,40

10.288,79
19.090,27
4.842,15

3
3
4
6
5

11.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

4003
4199
4183
4675
4232

4004
4200
4184
4676
4233

187.570,41
137.479,62
255.150,47
129.020,87
1.158.747,88

8.654,93
4.251,95
89.504,16
22.768,38
204.484,92

5
11

12.04.2013
12.04.2013

23.05.2013
22.05.2013

23.05.2013
22.05.2013

4236
3998

4237
3999

871.358,77
367.877,84

153.769,20
111.962,82

7
7

12.04.2013
12.04.2013

23.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
24.05.2013

4221
4423

4222
4424

232.708,53
203.161,00

11.391,33
56.872,14

12.04.2013

28.05.2013

28.05.2013

4714

4715

384.070,21

107.515,89

12.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4215

4216

219.233,87

122.133,75

4
2
2

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

23.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4292
4630
4176

4293
4631
4177

1.314,95
232.476,00
551.060,51

732,55
129.510,86
232.066,69

12.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4257

4258

758.825,22

176.673,81

12.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4172

4173

766.200,79

178.378,57

728
729

R
R

96/6.2/S/60724
92/3.1/S/62002

22732
23091

730
731
732

R
R
R

82/5.1/S/58694
105/5.1/G/76283
99/5.1/G/75448

24523
29514
29582

733
734
735

R
R
R

102/5.1/G/77331
104/5.1/G/76669
107/1.5/S/76841

29706
31402
31896

736
737
738

R
R
R

107/1.5/S/76841
107/1.5/S/76909
107/1.5/S/80765

31896
31942
32270

739
740
741

R
R
R

108/2.3/G/79356
108/2.3/G/83073
108/2.3/G/80342

33585
33631
33727

742
743
744
745

R
R
R
R

108/2.3/G/79457
109/2.1/G/81459
110/5.2/G/87862
110/5.2/G/89268

37671
37869
43782
43938

746

110/5.2/G/88311

45235

747

87/1.3/S/64234

22671

748

4/1.4/S/4-3954

3976

749

57/1.3/S/17884

8046

750

55/1.1/S/37932

8098

751
752
753

R
R
R

18/1.2/G/28335
17/1.1/G/33532
17/1.1/G/33532

8613
9325
9325

754
755
756

R
R
R

18/1.2/G/40990
88/1.5/S/52614
88/1.5/S/60185

10078
19115
19147

757
758
759

R
R
R

89/1.5/S/60189
85/1.1/S/62075
87/1.3/S/55336

19208
20210
21356

760
761

R
R

86/1.2/S/54956
87/1.3/S56116

21403
21427

762
763
764
765

R
R
R
R

89/1.5/S/59323
90/2.1/S/60390
87/1.3/S/61397
87/1.3/S/61602

21576
21615
21754
21757

PENITENCIARUL BAIA MARE


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
GAIA CONSULTING GROUP SRL
PACOPA SRL
ASOC SOCIETATEA PENTRU
TEHNOLOGII COMPUTATIONALE SOCIETY FOR COMPUTING T
ECHNOLOGIES
ASOCIATIA SMART PROJECTS
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
UPB
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
SCOALA RO DE AFACERI A CCI FILIALA
ALBA
BNS CLUJ
TEHNO IGIENA SRL
DEVELOPMENT TRAINING
CONSULTING
UNIVERSITATEA ORADEA
ARCA SRL
ROM ELECTRONIC COMPANY SRL
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
ROMANIA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
CALIFICARI
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI
TEHNIC
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
ASOCIATIA SFANTUL STELIAN
ASOCIATIA SFANTUL STELIAN
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
USAMV BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN
CLUJ NAPOCA
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
ISJ CLUJ
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
EUROTRAINING SOLUTION SRL
UPB
ISJ TELEORMAN

8
6

12.04.2013
12.04.2013

24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
22.05.2013

4626
4106

4627
4107

99.987,31
744.438,76

9.475,72
76.633,40

7
8
6F

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

3996
4584
4691

3997
4585
4692

985.433,22
142.359,06
444.736,74

160.419,36
14.079,47
61.586,29

7
8F
5

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4114
4616
4102

4115
4617
4103

72.752,53
125.653,66
1.231.450,48

8.265,73
12.427,29
266.472,57

6
3
2

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4225
4366
4449

4226
4367
4450

544.546,58
1.409.715,78
1.042.271,91

96.096,45
429.043,93
317.213,19

8
4
5

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

4112
4110
4000

4113
4111
4001

49.950,86
65.303,87
6.203,76

1.544,87
3.198,79
191,87

4
4
2
4

12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
12.04.2013

24.05.2013
23.05.2013
28.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
23.05.2013
28.05.2013
24.05.2013

4435
4415
4716
4352

4436
4416
4717
4353

236.262,17
71.912,17
124.094,93
75.852,95

7.307,08
9.936,42
35.678,30
15.204,50

12.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4413

4414

52.227,98

14.620,51

13.04.2013

NU ESTE CAZUL

28.05.2013

nu

4712

0,00

399.039,74

15.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4187

4188

2.236.090,25

524.515,00

15.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4153

4154

487.853,66

131.552,97

15.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4058

4059

60.023,09

820.666,05

3
3
2

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

4461
4092
4344

4462
4093
4345

412.522,56
199.474,08
71.473,30

123.221,03
68.892,80
38.881,77

3
4
6

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
23.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
23.05.2013
23.05.2013

4372
4242
4234

4373
4243
4235

75.002,58
531.572,81
407.826,57

22.403,37
93.806,97
71.969,40

6
3
3

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
23.05.2013
NU ESTE CAZUL

4168
4252
4444

4169
4253
nu

833.018,30
429.943,29
717.123,24

147.003,23
233.890,92
0,00

4
3

15.04.2013
15.04.2013

22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL

4083
4080

4084
nu

137.008,68
721.440,87

76.326,63
0,00

3
6
2
4

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4050
4417
4369
4189

4051
4418
4370
nu

1.088.975,49
442.032,15
1.047.301,34
1.709.343,31

331.427,33
81.765,65
441.082,85
0,00

766

86/1.2/S/61577

21792

767

86/1.2/S/61916

21800

768
769
770
771
772

R
R
R
R
R

93/3.3/S/49992
86/1.2/S/61841
91/2.2/S/63574
91/2.2/S/63189
91/2.2/S/61179

21807
21813
21939
22025
22138

773
774

R
R

87/1.3/S/62651
87/1.3/S/63199

22225
22476

775
776

R
R

96/6.2/S/59516
85/1.1/S/63160

22588
26972

777

100/5.1/G/77412

27940

778

100/5.1/G/77939

28565

779
780

R
R

101/5.1/G/76285
107/1.5/S/78534

30480
32045

781
782
783

R
R
R

107/1.5/S/79407
107/1.5/S/80272
108/2.3/G/79290

32264
32267
33636

784
785
786

R
R
R

109/2.1/G/81661
91/4.1/S/64305
113/4.2/S/122274

33980
35825
37281

787
788
789
790
791

R
R
R
R
R

83/5.2/S/58505
81/3.2/S/53966
90/2.1/S/62281
92/3.1/S/63907
96/6.2/S/63885

19284
20733
21974
23232
23541

792
793
794

R
R
R

108/2.3/G/79515
109/2.1/G/81742
81//3.2/S/55286

33753
33995
36423

795
796

R
R

60/2.1/S/22581
81/3.2/S/52242

9393
20729

797

82/5.1/S/58992

20820

798

90/2.1/S/60423

21627

799

90/2.1/S/62144

21927

800
801

R
R

90/2.1/S/62144
97/6.3/S/59924

21927
22466

UMF IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA


UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
FEDERATIA SINDICATELOR DIN
INVATAMANT SPIRU HARET
USAMV CLUJ NAPOCA
FUNDATIA COPII NOSTRI
MEN
ORGANIZATIA SALVATI COPII
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
ISJ DAMBOVITA
FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN ROMANIA
ISJ PRAHOVA
ASSOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
UMANA
CONSULTANTA PROFESIONALA SI
RECRUTARE DE PERSONAL
INCD PENTRU BIORESURSE
ALIMENTARE
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI SIN IASI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ESTETIC CLAS SRL
UNIVERSITATEA HYPERION
BUCURESTI
ANOFM
AJOFM CARAS SEVERIN
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
TARGET ACTIVE TRAINING SRL
OPERATIONS RESEARCH SRL
MMFPS
FIL BAIA MARE A FUNDATIEI INV PRE
AL COOP MESTESUGARESTI SPIRU
HARET
ASE BUCURESTI
CENAFER
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
FUNDENI
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI - FAC DE TEXTILE
PIELARIE SI MANAG INDUSTRIAL
INDC MECATRONICA SI TEHNICA
MASURARII BUCURESTI
INCD MECXATRONICA SI TEHNICA
MASURARII BUCURESTI
EUROPEAN PROJECT CONSULTING

15.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4254

4255

342.378,49

190.736,80

15.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4248

4249

3.763.113,44

1.254.020,56

10
1
2
3
3

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

4535
4489
4162
4374
4174

4536
4490
4163
nu
4175

95.069,78
124.255,49
1.292.899,64
178.111,87
1.644.196,02

49.461,97
69.221,92
300.998,88
0,00
382.783,90

3
3

15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4628
4368

4629
nu

643.166,64
850.217,05

270.855,12
0,00

5
2

15.04.2013
15.04.2013

21.05.2013
23.05.2013

30.04.2013
NU ESTE CAZUL

3721
4229

3647
nu

1.408.194,67
2.324.159,83

133.688,03
0,00

5F

15.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4667

4668

613.663,51

60.692,01

15.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4326

4327

163.053,65

16.126,17

7
3

15.04.2013
15.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4178
4364

4179
4365

87.410,31
1.793.969,17

11.027,13
316.582,79

5
2
6

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

4564
4185
4647

4565
4186
4648

417.552,05
794.265,21
191.742,80

127.081,06
173.669,20
5.973,61

2
5
5

15.04.2013
15.04.2013
15.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4651
4198
4371

4652
nu
nu

162.619,12
4.093.542,12
156.211,88

27.394,48
0,00
0,00

8
8
5
7
7

16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

08.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4131
4213
3786
4600
4322

3662
4214
3787
4601
nu

466.931,98
451.611,17
314.877,88
223.021,32
630.493,93

76.391,24
137.446,88
74.926,99
23.419,03
0,00

4
3
6

16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4610
4636
4256

4611
4637
nu

48.474,56
55.266,78
272.174,97

1.499,21
9.698,51
0,00

7
7

17.04.2013
17.04.2013

24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
22.05.2013

4624
4181

4625
4182

293.511,27
1.074.178,52

206.690,24
326.923,90

17.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4478

4479

378.856,58

61.674,33

17.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4144

4145

245.136,34

57.069,99

17.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4210

4211

163.872,07

38.150,92

6
9

17.04.2013
17.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4088
4665

4089
4666

230.788,80
547.409,20

53.729,74
118.264,13

802
803
804
805
806

R
R
R
R
R

64/3.3/S/31337
105/5.1/G/75435
105/5.1/G/75555
103/5.1/G/755518
108/2.3/G/83331

24405
29032
29314
29433
33721

807

108/2.3/G/79508

33724

808
809
810

R
R
R

108/2.3/G/79295
108/2.3/G/80480
108/2.3/G/83297

33772
33772
33781

811
812
813

R
R
R

109/2.1/G/81590
109/2.1/G/82154
109/2.1/G/81777

33972
33982
33999

814
815
816

R
R
R

108/2.3/G/79612
108/2.3/G/79417
108/2.3/G/80029

34090
34524
37765

817
818
819
820
821

R
R
R
R
R

110/5.2/G/87957
110/5.2/G/88694
110/5.2/G/89399
110/5.2/G/89505
110/5.2/G/89427

43393
43416
43811
43931
43932

822
823
824
825
826

R
R
R
R
R

110/5.2/G/87564
105/5.1/G/75745
66//4.2/S/34238
57/1.3/S/38654
19/1.3/G/40381

43932
75745
8348
8421
10156

827
828

R
R

88/1.5/S/49516
89/1.5/S/60782

19090
19199

829

85/1.1/S/55668

20242

830

80/2.3/S/57115

21255

831
832
833
834

R
R
R
R

87/1.3/S/52150
86/1.2/S/56711
89/1.5/S/59758
86/1.2/S/60072

21334
21475
21573
21588

835
836

R
R

90/2.1/S/60423
87/1.3/S/61515

21627
21755

837
838
839

R
R
R

91/2.2/S/61473
87/1.3/S/62771
87/1.3/S/63329

22141
22235
22481

840

90/2.1/S/64051

22622

841

90/2.1/S/64051

22622

BNS
FUNDATIA PAEM ALBA
AUTOSTART SA
ASOCIATIA IANCU DE HUNEDOARA
BARBARA SRL
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
ROMANIA
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
PSIHO PROFIL SRL
ADACA SRL CRAIOVA
FIL BAIA MARE A FND INV PRE AL
COOP MESTESUGARESTI SPIRU
HARET
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
CONVEX NETWORK SRL
ASOCIATIA CALIFICARE, SPECIALIZARE
SI PERFECTIONARE
ESTETIQUE BEAUTY CENTER
BARDOROM SECURITY SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
ASOCIATIA ALDARIDIM
ETHOS SRL
PAIDEA SRL
PAIDEA SRL
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL DE
ADEUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
SWOT SRL
ANOFM
CENAFER
ISJ TELEORMAN
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
UMF TG MURES
AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A
CALIT INV PREUNIVERSITAR
ASOCIATIA NATIONALA A
INDUSTRIILOR DE MORARIT SI
PANIFICATIE DIN ROMANIA ANAMOB
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
UPB
ACADEMIA ROMANA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA THE GH ASACHI DIN
IASI, FAC DE TEXTILE-PIELARIE
ISJ BUCURESTI
FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII,
COMUNITATE SI FAMILIE
MECTS
ISJ BRAILA
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ
NAPOCA

18 F
9
6F
8
4

17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4649
4640
4511
4614
4081

4650
4641
4512
4615
4082

132.289,18
93.182,56
236.626,33
223.292,55
57.688,93

178.333,16
9.215,86
28.187,78
22.083,88
2.333,42

17.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4072

4073

149.130,57

5.434,56

3
6
5

17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4362
4499
4085

4363
4500
4086

121.370,01
2.100,97
119.051,89

5.941,19
104,81
5.936,97

3
4
5

17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

4142
4140
4207

4143
4141
4208

152.963,22
57.338,57
152.844,55

22.036,57
7.922,72
21.224,18

4
2
6

17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

4098
4042
4118

4099
4043
4119

350.068,49
155.823,20
94.819,45

10.826,86
7.770,71
2.932,56

2
5
3
3
3

17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

4056
4311
4320
4069
4074

4057
4312
4321
4070
4075

10.160,32
54.762,31
86.677,08
189.958,53
183.045,29

2.909,57
15.332,16
18.121,71
38.519,46
35.942,95

6
9
8
3
3F

17.04.2013
17.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4120
4612
4287
4071
4539

4121
4613
nu
nu
nu

20.865,28
85.949,45
355.635,83
950.944,31
614.381,40

5.840,95
8.500,50
0,00
0,00
0,00

2
2

18.04.2013
18.04.2013

23.05.2013
22.05.2013

23.05.2013
22.05.2013

4274
4094

4275
4095

3.349.837,68
574.683,91

765.469,30
174.903,80

18.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4260

4261

1.476.222,31

754.572,42

18.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4046

4047

663.297,34

35.669,19

2
3
2
5

18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

4129
4419
4300
4062

4130
nu
nu
4063

626.013,07
593.782,82
1.985.644,41
360.976,81

367.828,78
0,00
0,00
201.097,80

5
1

18.04.2013
18.04.2013

24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4507
4209

4508
nu

401.582,51
518.728,22

93.492,09
0,00

3
2
3

18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4116
4087
4421

4117
nu
nu

599.838,54
3.006.731,51
1.478.410,90

137.398,68
0,00
0,00

18.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4338

4339

131.563,83

30.629,27

10

18.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4044

4045

64.258,04

14.959,86

842
843
844
845
846
847
848

R
R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/62047
96/6.2/S/63249
109/2.1/G/81724
109/2.1/G/82085
109/2.1/G/81459
111/4.1/S/91816
110/5.2/G/86962

23165
23542
33951
33981
37869
38398
43784

849

110/5.2/G/88961

43808

850

110/5.2/G/89168

43927

851
852

R
R

110/5.2/G/87557
57/1.3/S/30462

44288
8144

853
854

R
R

18/1.5/G/33715
18/1.2/G/39819

9276
10008

855
856

R
R

19/1.3/G/36996
88/1.5/S/52614

10044
19115

857

88/1.5/S/60185

19147

858
859
860

R
R
R

88/1.5/S/60185
89/1.5/S/60189
89/1.5/S/56287

19147
19208
19217

861
862

R
R

89/1.5/S/63258
81/3.2/S/51697

19220
20701

863

82/5.1/S/57868

20791

864

86/1.2/S/64124

21288

865
866
867
868

R
R
R
R

86/1.2/S/53849
86/1.2/S/63654
86/1.2/S/63654
86/1.2/S/54956

21310
21360
21360
21403

869
870

R
R

86/1.2/S/60281
86/1.2/S/61690

21589
21798

871

86/1.2/S/61878

21812

872
873

R
R

87/1.3/S/62350
91/2.2/S/53701

21842
21918

874

87/1.3/S/63908

22647

875

87/1.3/S/63908

22647

876
877

R
R

87/1.3/S/63908
92/3.1/S/60154

22647
23216

ASOCIATIA AGENTIA DE
MONITORIZARE A PRESEI
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
COLEGIUL EMIL NEGRUTIU TURDA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
AJOFM ARAD
ASOCIATIA PRO-MEHEDINTI
UNIUNEA DEMOCRATICA A
UCRAINIENILOR DIN ROMANIA
FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNBM
ANC
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG
MURES
USAMV BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
INCD TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI
INCD COSTIN KRISTESCU AL
ACADEMIEI ROMANE
MINISTERUL SANATATII
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
INST NAT BOLI INFECTIOASE PROF DR
MATEI BALS
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
USAMV BUCURESTI
USAMV BUCURESTI
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UPB
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINTI
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
FUNDATIA AGORA ORADEA

5
10
4
3
3
3
9

18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013

22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
23.05.2013

4052
4301
4244
4384
4427
4212
4227

4053
4302
4245
4385
4428
nu
4228

885.776,37
705.110,37
122.838,56
91.592,71
105.117,11
174.461,74
117.634,46

118.613,49
66.345,18
28.597,94
18.706,15
22.040,65
0,00
19.245,29

18.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4586

4587

11.923,20

1.950,66

18.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4307

4308

64.085,68

17.939,91

4
3

18.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

3788
4442

3789
4443

280.075,45
722.671,98

48.762,31
304.337,00

2
4

19.04.2013
19.04.2013

24.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
23.05.2013

4495
4288

4496
4289

218.621,20
113.822,31

143.643,48
33.998,87

3
3

19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4108
4342

4109
4343

131.496,01
435.674,31

30.945,02
104.290,74

19.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4122

4123

15.595,90

2.752,22

19.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4305

4306

746.052,46

131.656,32

19.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4238

4239

59.231,54

10.452,62

19.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4316

4317

470.411,15

83.013,73

4
5

19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
23.05.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4128
4286

nu
nu

1.492.851,44
372.355,30

0,00
0,00

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4661

4662

919.074,37

149.616,76

19.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4201

4202

99.429,96

55.416,25

2
5
3
5

19.04.2013
19.04.2013
19.04.2013
19.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

4230
4451
4455
4264

4231
4452
4456
4265

1.527.269,09
346.426,89
396.270,59
149.213,99

497.952,23
180.920,96
208.443,65
83.126,14

3
2

19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
23.05.2013

22.05.2013
23.05.2013

4203
4411

4204
4412

290.774,39
131.036,51

161.988,50
72.999,58

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4440

4441

707.346,79

394.058,24

19.04.2013

22.05.2013

NU ESTE CAZUL

4180

nu

2.020.486,97

0,00

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4445

4446

1.044.198,11

243.098,89

19.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4134

4135

243.396,07

102.500,76

19.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4132

4133

344.556,88

145.102,36

5
6

19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4190
4482

4191
4483

209.097,90
309.704,07

88.056,86
20.219,11

878
879

R
R

92/3.1/S/63271
96/6.2/S/64242

23292
23528

880
881

R
R

96/6.2/S/64233
96/6.2/S/64211

23543
23545

882

105/5.1/G/75471

29204

883
884

R
R

102/5.1/G/78614
102/5.1/G/75991

29403
29895

885

107/1.5/S/76822

31895

886

107/1.5/S/76841

31896

887
888

R
R

107/1.5/S/76841
107/1.5/S/76903

31896
31901

889

109/2.1/G/82670

33948

890

81/3.2/S/59760

36526

891

110/5.2/G/87440

43301

892
893
894

R
R
R

110/5.2/G/86764
110/5.2/G/87659
110/5.2/G/87002

43676
43780
44756

895

110/5.2/G/87555

44812

896
897
898

R
R
R

110/5.2/G/88692
110/5.2/G/88484
110/5.2/G/89601

45070
45221
45270

899

87/1.3/S/63908

63908

900

108/2.3/g/79434

37618

901
902

R
R

22/2.1/G/36443
80/2.3/S/50271

9464
20846

903
904

R
R

83/5.2/S/55695
80/2.3/S/59576

20989
21028

905
906
907
908

R
R
R
R

80/2.3/S/55223
90/2.1/s/61193
90/2.1/S/54481
87/1.3/S/63666

21086
21640
21914
22490

909

97/6.3/S/63236

22528

910
911
912

R
R
R

96/6.2/S/61237
76/2.3/A/64495
81/3.2/S/59348

23084
24369
29272

CCIA BOTOSANI
ASOCIATIA COLFASA
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
ASOCIATIA COLFASA
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SRL
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR - CEPIR
ACZ CONSULTING
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
GALATI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
UPB
ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE
SI SPRIJIN
SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU
ECOLOGISTUL
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI
COMUNA ARSURA
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE,
CONSILIERE SI FORMARE
PROFESIONALA PENTRU VOI
ASOCIATIA TARGOGISTE SPRE
EUROPA
DALEMA WEST SRL
CCI SIBIU
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
ASOCIATIA PENTRU SERVICII
ENERGETICE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
CRFPA TELEORMAN
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI
DE SANATATE
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ASOCIATIA EURO 26
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ISJ VALCEA
GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE
SC SCHALLENGE COM SRL
FUNDATIA AMFITEATRU

8
7

19.04.2013
19.04.2013

23.05.2013
23.05.2013

23.05.2013
23.05.2013

4240
4332

4241
4333

663.341,02
302.772,95

42.340,92
46.759,70

4
7

19.04.2013
19.04.2013

24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
07.05.2013

4671
4068

4672
3650

228.306,68
399.756,18

35.259,27
61.739,01

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4572

4573

54.326,91

14.484,41

9F
16

19.04.2013
19.04.2013

23.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
24.05.2013

4250
4566

4251
4567

194.778,97
77.866,38

19.263,84
7.701,07

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4469

4470

3.000.543,06

529.507,60

19.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4294

4295

20.159,75

3.557,60

7
2

19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013

4217
4556

4218
4557

930.407,27
3.426.255,82

164.189,52
680.673,56

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4580

4581

159.205,45

37.064,49

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4548

4549

1.625.912,90

286.925,81

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4568

4569

116.196,03

32.546,39

2
3
4

19.04.2013
19.04.2013
19.04.2013

21.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

30.04.2013
24.05.2013
24.05.2013

3724
4558
4475

3645
4559
4476

52.545,89
53.425,76
81.960,69

14.709,50
14.972,13
20.653,47

19.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4517

4518

30.137,19

8.436,49

4
2
3

19.04.2013
19.04.2013
19.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4164
4620
4166

4165
4621
4167

118.997,12
61.348,52
65.858,88

33.311,61
11.430,97
17.059,61

19.04.2013

22.05.2013

22.05.2013

4136

4137

196.939,84

82.936,77

20.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4438

4439

256.355,62

8.583,26

3
9

22.04.2013
22.04.2013

NU ESTE CAZUL
24.05.2013

28.05.2013
24.05.2013

nu
4638

4713
4639

0,00
277.250,08

8.548,66
12.656,79

6
7

22.04.2013
22.04.2013

23.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
24.05.2013

4296
4473

4297
4474

1.331.377,36
258.080,06

372.700,83
12.633,29

9
5
4
4

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

4272
4467
4634
4422

4273
4468
4635
nu

193.853,88
574.064,56
251.747,46
1.876.706,51

9.496,70
133.647,49
161.070,21
0,00

22.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4453

4454

484.053,12

102.346,23

7
3F
8

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

4570
4705
4298

4571
4706
4299

698.604,40
106.014,61
282.291,20

107.961,92
3.278,80
85.914,71

913

101/5.1/G/75577

30314

914

108/2.3/G/79536

33611

915
916
917
918
919
920

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/80630
108/2.3/G/79472
108/2.3/G/79810
108/2.3/G/81113
108/2.3/G/79317
108/2.3/G/79317

33613
33622
33625
33626
33628
33628

921
922
923

R
R
R

108/2.3/G/83035
108/2.3/G/79313
108/2.3/G/79807

33630
33638
33652

924

108/2.3/G/83395

33710

925
926
927
928

R
R
R
R

108/2.3/G/80797
108/2.3/G/80342
108/2.3/G/80571
108/2.3/G/79314

33712
33727
33770
34031

929
930
931

R
R
R

108/2.3/G/82114
113/4.2/S/122533
108/2.3/G/79596

34523
37285
37616

932

109/2.1/G/81667

38104

933
934
935
936
937
938

R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81980
83/5.2/S/54639
90/2.1/S/64310
74/5.2/A/47386
108/2.3/G/79823
108/2.3/G/79823

38245
20978
22677
24226
33643
79823

939

58/1.4/S/40539

8258

940
941

R
R

69/6.1/S/32801
64/3.3/S/34198

9159
9658

942
943
944

R
R
R

23/2.2/G/39022
89/1.5/S/62557
86/1.2/S/64075

10063
19229
21314

945
946
947

R
R
R

86/1.2/S/63806
86/1.2/S/63654
86/1.2/S/60072

21319
21360
21588

948
949
950

R
R
R

91/2.2/S/60443
102/5.1/G/78054
103/5.1/G/75784

22132
29376
29432

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA


DAMBOVITA
ASOCIATIA PENTRU STIINTA CULTURA
ECOLOGIE TINERET SI INTEGRARE
SOCIALA
CABINET MEDICAT DR TOPOLOGEANU
GABRIELA SRL
CRIPMM DEVA
ASOCIATIA ZAMOLXE
SITCO SERVICE SRL CRAIOVA
MANU CO SRL
MANU CO SRL
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
SINDICATUL SANATATEA GORJ
STEF MANAGEMENT CONSULTING
ECOIMPACT- ASOCIATIA ROMANA A
EVALUATORILOR SI AUDITORILOR
FUNDATIA NATIONALA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA FIL IASI
TEHNO IGIENA SRL
EDINFO SRL IASI
TOBIMAR CONSTTRUCT
CENTRUL EU PENTRU PROMOVAREA
SI INTEGRAREA ROMILOR
AJOFM TULCEA
COLEGIUL TEHNIC GH ASACHI IASI
ASOCIATIA CENTRUL MULTIMEDIA
TEATRU 74
ASOCIATIA CALIFICARE,
PERFECTIONARE SPECIAlIZARE,
PETROSANI
SVSTA ICG SRL
ISJ GALATI
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR DE
FORMARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMATIEI
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
CCI A ROMANIEI
FIL CRAIOVA A FND INV PRE AL COOP
MESTESUGARESTI SPIRU HARET
UPB
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
USAMV BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
FUNDATIA SOUL TO SOUL
SMART TRAINING SOLUTION SRL

22.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4574

4575

176.774,52

17.483,19

22.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4465

4466

61.141,25

2.992,93

2
3
6
6
2
3

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

4155
4525
4100
4550
4157
4523

4156
4526
4101
4551
4158
4524

106.888,64
53.720,12
113.435,52
151.653,47
158.877,53
53.968,57

5.125,20
1.855,54
3.508,32
4.690,31
6.000,26
1.669,13

5
5
4

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4151
4527
4562

4152
4528
4563

287.916,94
40.847,92
31.500,89

8.904,65
1.277,00
1.570,91

22.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4632

4633

55.512,45

2.717,39

4
4
5
1

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

4471
4170
4529
4090

4472
4171
4530
4091

159.996,69
116.120,03
230.427,17
87.887,99

4.948,35
3.591,34
7.126,61
4.388,54

1
6
4

22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
22.05.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL
22.05.2013

4388
4477
4076

4389
nu
4077

91.590,54
238.586,06
100.107,98

4.486,12
22.04.2013
3.096,12

22.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4622

4623

79.627,82

18.551,06

4F
7
6
5
4
5

22.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
24.04.2013

22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
16.07.2013
24.05.2013
24.05.2013

22.05.2013
23.05.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013
24.05.2013
23.05.2013

4096
4313
4699
6343
4576
4323

4097
4314
nu
6344
4577
4324

157.904,22
312.340,75
13.824,15
482.040,33
159.305,29
251.822,38

21.818,31
89.443,97
0,00
78.863,01
4.926,97
7.788,32

24.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4653

4654

159.939,15

67.103,80

6
5

24.04.2013
24.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013

4447
4700

4448
4701

1.223.851,70
781.850,90

256.912,61
220.522,05

2F
3
1

24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4503
4390
4655

4504
4391
4656

32.018,02
2.180.038,88
164.626,66

21.555,97
663.490,09
91.712,43

2
4
6

24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4457
4459
4644

4458
4460
4645

1.198.940,93
504.566,34
328.319,46

668.040,07
243.963,93
182.904,62

4
6F
8

24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL

23.05.2013
24.05.2013
28.05.2013

4318
4683
nu

4319
4684
4710

1.318.779,99
70.822,40
0,00

307.024,06
7.004,41
5.453,12

951

107/1.5/S/76896

31900

952
953

R
R

107/1.5/S/76896
107/1.5/S/82729

31900
32276

954
955
956

R
R
R

108/2.3/G/79398
109/2.1/G/81742
109/2.1/G/81588

33629
33995
37953

957
958
959
960
961

R
R
R
R
R

83/5.2/S/47934
84/6.1/S/55122
97/6.3/S/62066
92/3.1/S/63168
96/6.2/S/47839

20847
21439
22615
23056
28753

962

104/5.1/G/78225

31522

963

81/3.2/S/48531

36415

964

40/3.2/G/40697

8413

965
966
967

R
R
R

23/2.2/G/24338
69/6.1/S/33490
88/1.5/S/61178

8853
9209
19172

968
969

R
R

82/5.1/S/59274
84/6.1/S/49774

20822
21010

970

80/2.3/S/58023

21189

971

86/1.2/S/53849

21310

972
973
974
975
976
977

R
R
R
R
R
R

90/2.1/S/60333
90/2.1/S/50820
87/1.3/S/58422
97/6.3/S/59898
97/6.3/S/60838
90/2.1/S/63840

21593
21612
21616
22464
22563
22641

978

87/1.3/S/64069

22665

979
980

R
R

92/3.1/S/62199
92/3.1/S/62459

22826
23111

981
982
983
984
985
986
987
988
989

R
R
R
R
R
R
R
R
R

105/5.1/G/75489
102/5.1/G/76136
105/5.1/G/75956
105/5.1/G/78377
103/5.1/G/78998
100/5.1/G/78612
99/5.1/G/77822
104/5.1/G/75938
108/2.3/G/79411

29094
29372
29470
29542
30116
31160
31252
31362
33553

UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
SNSPA
FUNDATIA RO-GER DE PREGATIRE SI
PERF PROF VLADIMIRESCU ARAD
ASE BUCURESTI
ECONOMIC CONFORT SRL
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
FUNDATIA SOROS
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
CCIMB
HR SPECIALISTS SRL
UNIVERSITATEA BABESBOLYAI CLUJ
NAPOCA
INST RO DE CRECET EC SOCIALE SI
SONDAJE - IRECSON
ASOCIATIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION
ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR
HANDICAPATI FIZIC ROMANIA - FILIALA
VALCEA
ASOCIATIA ALTERNATIVE SOCIALE
UPB
CONFEDERATIA NATIONALA
SINDICALA CARTEL ALFA
FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA
CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU
ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
CENTRAS
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
FUNDATIA PROFESOR CONSTANTIN
POPOVICI
ISJ VALCEA
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
AJOFM IASI
ILE TRADE COMPANY SRL
ISJ ILFOV
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
ASOCIATIA PATRONATUL JUDETEAN
AL FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM
SUCEAVA
ERNST & YOUNG SRL
FUNDATIA UMANITARA PROGPERS
AIUD
CIVITAS PSG SRL
AJOFM ALBA
VECO ROM SRL
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
DIALFA SECURITY SRL
ASOCIATIA ECOVAS VASLUI
RSC CONSULTING SRL
ASOCIATIA CONSENSUAL

24.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4394

4395

251.123,98

76.429,04

3
2

24.04.2013
24.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013

4519
4642

4520
4643

211.940,88
144.655,50

64.503,75
44.025,58

4
1
4

24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4493
4354
4606

4494
4355
4607

61.754,55
19.515,75
188.941,89

3.022,95
4.543,44
26.342,63

7
7
5
5
10

25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013

23.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4268
4309
4126
4618
4497

4269
4310
4127
4619
4498

448.698,32
399.322,35
1.598.272,84
813.289,23
342.218,26

125.606,94
147.611,32
201.989,47
64.979,89
32.199,97

8F

25.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4673

4674

285.922,00

28.278,00

25.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4386

4387

160.025,33

50.046,53

26.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4533

4534

258.650,67

45.644,24

3F
3
3

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

4693
4138
4401

4694
4139
4402

315.537,12
295.286,17
959.485,62

42.912,17
109.153,87
228.906,57

6
5

26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
23.05.2013

4392
4276

4393
4277

722.173,60
131.900,88

117.563,15
48.757,76

26.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4262

4263

585.952,64

28.683,00

26.04.2013

23.05.2013

23.05.2013

4290

4291

398.307,83

118.975,06

8
6
3
7
8F
6

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
23.05.2013

24.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
28.05.2013
NU ESTE CAZUL

4602
4486
4315
4383
nu
4325

4603
nu
nu
nu
4711
nu

217.703,53
168.295,65
638.492,88
870.682,70
0,00
259.687,86

50.683,37
0,00
0,00
0,00
74.132,32
0,00

26.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4590

4591

528.203,68

222.441,06

7
9

26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013

4560
4540

4561
4541

560.254,03
881.097,70

35.760,90
56.240,28

7
7F
8
8
8
4
6
6F
4

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
NU ESTE CAZUL
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

4513
4685
4259
4544
4480
4270
4552
3797
4596

4514
4686
nu
4545
4481
4271
4553
3798
4597

56.793,44
217.811,69
279.161,67
208.505,71
128.830,78
396.278,55
199.120,13
259.509,65
10,48

5.616,93
21.541,82
0,00
20.621,45
12.741,51
39.192,38
19.693,20
25.665,79
0,51

990
991
992

R
R
R

108/2.3/G/79876
108/2.3/G/80667
108/2.3/G/80720

33562
33582
33614

993
994
995
996
997

R
R
R
R
R

109/2.1/G/82343
108/2.3/G/79810
108/2.3/G/79229
108/2.3/G/79246
108/2.3/G/79455

33625
33625
33627
33633
33692

998
999
1000
1001
1002

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79455
108/2.3/G/79511
108/2.3/G/79230
109/2.1/G/82010
109/2.1/G/82033

33692
33763
33843
33953
33954

1003
1004
1005

R
R
R

109/2.1/G/82026
109/2.1/G/81742
108/2.3/G/79417

33979
33995
34524

1006
1007
1008

R
R
R

109/2.1/G/81447
81/3.2/S/53604
81/3.2/S/49261

34872
36529
36535

1009

110/5.2/G/87248

37679

1010
1011
1012
1013

R
R
R
R

110/5.2/G/87164
110/5.2/G/89611
83/5.2/S/59157
94/4.1/S/63817

43912
43933
19267
36438

1014

108/2.3/G/83341

33709

1015
1016
1017
1018

R
R
R
R

108/2.3/G/83339
108/2.3/G/81113
90/2.1/S/63611
100/5.1/G/78528

33720
33626
22547
30040

1019

82/5.1/S/57342

20855

1020
1021
1022
1023

R
R
R
R

110/5.2/G/88055
108/2.3/G/80481
108/2.3/G/79695
62/2.3/S/26977

44834
37799
33766
9347

1024
1025
1026
1027
1028

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79208
90/2.1/S/60152
108/2.3/G/83340
108/2.3/G/83073
109/2.1/G/81440

33761
22512
33649
33631
34853

1029
1030

R
R

101/5.1/G/78944
111/4.1/S/92695

30249
38397

1031

81/3.2/S/49706

29333

3
ARTETA SRL
13
ACZ CONSULTING SRL
4
INFO EDUCATIA SRL IASI
ASOCIATIA DE MEDICINA DE URGENTE
4
SI DEZASTRE AMUD
5
ASOCIATIA ZAMOLXE
10
TERRA NOVA GROUP SRL
3
DA SRL
1
GLOBAL COMMERCIUM SRL
GLOBAL COMMERCIUM
2
DEVELOPMENT SRL
2
ALEXRAL CONSULT SRL
4
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
3
STEF MANAGEMENT CONSULTING
3
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA
2
ELIAS
2
ASE BUCURESTI
3
ESTETIQUE BEAUTY CENTER SRL
MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION
4
SRL
5
TARGET ACTIVE SRL
8
TOP QULITY MANAGEMENT
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
8
ROMILOR
GLOBAL COMMERCIUM
2
DEVELOPMENT SRL
4
ROMAIR CONSULTING SRL
6 RECTIF
ASOCIATIA MANUFUTURE ROMANIA
7
ANOFM
ASOCIATIA DE MEDICINA ANTI AGING
ASOCIATIA DREPTULUI LA SANATATE
SITCO SERVICE
ISMB
BRATILA SRL
CENTRUL JUDETEAN PENTRU
CONSERVAREA PROMOVAREA
CULTURII TRADITIONALE
ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ
NAPOCA
COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET
ACZ CONSULTING SRL
CNSLR FRATIA
INST PT DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE
FUNDATIA AGORA ORADEA
EPS ROMANIA SRL
BNS FIL JUD CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
CRFPA BRASOV
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
CREST

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4592
4396
4604

4593
4397
4605

129.985,81
57.483,43
128.357,81

6.226,54
1.777,84
3.969,83

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

23.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

4407
3799
4463
4531
4282

4408
3800
4464
4532
4283

72.964,77
69.891,90
152.708,61
401.392,12
20.968,67

16.478,46
2.161,61
4.722,95
12.764,79
1.045,68

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

4284
4398
4546
4594
4598

4285
4399
4547
4595
4599

42.338,66
140.589,99
365.276,61
80.962,05
152.132,03

2.111,38
5.757,64
11.297,21
14.631,36
33.427,81

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

24.05.2013
24.05.2013
23.05.2013

4554
4515
4280

4555
4516
4281

53.100,18
25.324,24
144.276,13

12.362,21
5.895,71
5.451,29

26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

24.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

4521
4303
4431

4522
4304
4432

210.583,14
215.509,86
242.014,69

29.097,19
67.126,02
42.708,48

26.04.2013

24.05.2013

24.05.2013

4381

4382

154.287,84

25.241,88

26.04.2013
26.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

24.05.2013
23.05.2013
22.05.2013
05.06.2013

24.05.2013
23.05.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4663
4278
4146
4760

4664
4279
nu
nu

26.759,78
38.140,58
749.059,56
252.276,79

7.663,11
10.922,19
0,00
0,00

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4764

4765

300.663,53

12.564,51

3
7
7
9

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013

4758
4754
4753
4751

4759
4755
nu
4752

75.972,82
224.126,79
939.495,63
259.831,23

3.718,95
6.931,76
0,00
25.697,59

10

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4756

4757

36.384,14

25.464,25

6
2
14
9

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

NU ESTE CAZUL
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4763
4761
4808
4802

nu
4762
4809
4803

69.476,88
110.583,67
71.463,72
607.679,57

0,00
5.160,97
2.210,22
32.204,22

5
7
4
8
4

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4812
5188
5157
4789
4791

4813
5189
5158
4790
4792

102.403,30
40.229,41
249.692,93
15.694,53
134.499,32

4.704,31
8.772,00
7.722,46
768,77
19.706,49

6
1

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL

4814
4832

4815
nu

187.090,48
8.169,26

18.503,45
0,00

29.04.2013

05.06.2013

31.05.2013

5091

4728

560.572,36

170.634,22

1032
1033
1034
1035
1036

R
R
R
R
R

101/5.1/G/78940
101/5.1/G/76808
90/2.1/S/62591
108/2.3/G/83066
108/2.3/G/79868

30248
30575
22247
33589
33623

1037
1038
1039

R
R
R

57/1.3/S/32629
80/2.3/S/59498
108/2.3/G/80684

8186
21030
33697

1040

90/2.1/S/48816

21598

1041

22/2.1/G/35273

10612

1042

108/2.3/G/79386

37805

1043
1044

R
R

108/2.3/G/80580
90/2.1/S/57546

33593
22032

1045

108/2.3/G/83277

33706

1046

108/2.3/G/79295

33772

1047
1048

R
R

108/2.3/G/79203
108/2.3/G/79417

33594
34524

1049
1050
1051

R
R
R

109/2.1/G/81440
108/2.3/G/80946
108/2.3/G/79212

34853
33764
33863

1052
1053

R
R

108/2.3/G/80032
109/2.1/G/81441

37801
34854

1054

109/2.1/G/81851

38202

1055
1056
1057

R
R
R

108/2.3/G/79723
108/2.3/G/79823
90/2.1/S/64310

34612
33643
22677

1058
1059

R
R

109/2.1/G/82583
108/2.3/G/80096

34014
33587

1060
1061

R
R

108/2.3/G/79807
80/2.3/S/59283

33652
21121

1062
1063

R
R

109/2.1/G/81777
108/2.3/G/80946

33999
33674

1064
1065

R
R

108/2.3/G/79457
90/2.1/S/63100

37671
22519

1066
1067

R
R

109/2.1/G/82670
109/2.1/G/81451

33948
34882

FOCUS PLUS SRL


UNIVERSITATEA DIN PITESTI
UPB
TRIMED ADAFITEI VET SRL
ARHIPROIECT SRL
UNITATEA DE MANAGEMENT A
PROIECTELOR CU FINANTARE
EXTERNA - MECTS
CRIVAS CONSULT SRL
SERVICII CONSULTANTA MB SRL
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
COLEGIUL ECONOMIC FRANCESCO
SAVERIO NITTI TIMISOARA
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
COMPA SA
PATRONATUL NATIONAL ROMAN FILIALA CALARASI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
ESTETIQUE BEAUTY CENTER SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
MAGIC ART SRL SIBIU
CONEST SA IASI
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
FOCSANI
USAMV CLUJ NAPOCA
FEDERATIA SINDICATELOR DIN
INDUSTRIA ALIMENTARA
ASOCIATIA NATIONALA A
PATRONATULUI OPERATORILOR DE
TRANSPORT IN REGIM DE TAXI
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
ISJ GALATI
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
MORALE TRABAJO SRL SIBIU
STEF MANAGEMENT CONSULTUNG
SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
CONVEX NETWORK SRL BUCURESTI
MAGIC ART SRL SIBIU
DEVELOPMENT TRAINING
CONSULTING SRL
ASOCIATIA CULTURALA ART ACT
ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE
SI SPRIJIN
ASOCIATIA EKOTUR IASI

4
5
4
5
1

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
24.04.2013

05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

4892
5169
5149
5167
4854

4893
5170
5150
5168
4855

389.382,46
394.682,59
714.221,79
51.224,80
57.364,99

42.495,05
39.034,54
166.417,11
1.584,27
2.861,28

6
8
5

26.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

NU ESTE CAZUL
05.06.2013
05.06.2013

4900
4771
4955

nu
4772
4956

1.447.216,49
700.914,49
80.595,77

0,00
34.953,74
2.492,65

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4905

4906

492.212,23

114.591,52

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4915

4916

113.746,31

15.716,83

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4830

4831

198.853,30

6.318,90

3
5

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4779
4816

4780
4817

50.799,61
30.284,04

2.533,31
43.785,71

29.04.2013

05.06.2013

04.06.2013

5038

5039

151.335,64

7.146,64

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4824

4825

145.681,46

5.584,89

5
4

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4822
4913

4823
4914

125.317,99
104.271,17

5.143,37
3.224,88

3
4
3

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4767
4836
4785

4768
4837
4786

98.317,73
130.304,27
193.878,53

22.889,27
4.030,03
5.996,24

5
4

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4828
4826

4829
4827

249.161,50
144.385,24

7.882,55
25.552,89

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4810

4811

48.347,17

11.255,66

1
6
7

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
23.05.2013
NU ESTE CAZUL

4793
5016
5015

4794
4325
nu

65.822,45
249.036,45
27.373,93

3.222,08
7.702,16
0,00

4
2

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
03.06.2013

4867
5095

4868
4736

41.058,70
571.252,22

5.673,26
21.314,15

3
9

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4871
4869

4872
4870

43.145,33
219.797,59

2.151,60
10.763,17

6
3

29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
04.06.2013

4875
5018

4876
5019

264.993,62
115.688,45

39.364,73
3.577,99

6
2

29.04.2013
29.04.2013

06.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
05.06.2013

5227
4856

5228
4857

220.111,45
226.892,28

6.807,57
52.822,60

4
4

29.04.2013
29.04.2013

06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
05.06.2013

5162
4847

5163
4848

46.826,78
22.335,54

10.901,70
4.573,08

1068

109/2.1/G/81457

33933

1069
1070
1071
1072
1073

R
R
R
R
R

80/2.3/S/59411
62/2.3/S/24496
90/2.1/S/56514
108/2.3/G/82519
108/2.3/G/80799

21113
9295
22029
33713
33588

1074
1075
1076
1077

R
R
R
R

110/5.2/G/86809
110/5.2/G/86945
81/3.2/S/57404
90/2.1/S/64310

43779
43278
20752
22677

1078

102/5.1/G/77907

29523

1079
1080
1081
1082
1083

R
R
R
R
R

108/2.3/G/83339
97/6.3/S/63272
110/5.2/G/87344
110/5.2/G/87361
110/5.2/G/89447

33720
22526
43777
45167
44499

1084

81/3.2/S/59337

36542

1085

108/2.3/G/80630

33613

1086
1087
1088

R
R
R

102/5.1/G/77331
97/6.3/S/63310
108/2.3/G/82586

29706
22524
34525

1089
1090
1091

R
R
R

109/2.1/G/82553
90/2.1/S/53676
63/3.2/S/41728

34013
21898
10459

1092
1093
1094

R
R
R

103/5.1/G/76900
102/5.1/G/75991
22/2.1/G/22008

29440
29895
9941

1095

69/6.1/S/34922

9246

1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/88823
110/5.2/G/87050
90/2.1/S/55475
108/2.3/G/80195
103/5.1/G/75821
110/5.2/G/86974
110/5.2/G/87029
110/5.2/G/89639

43805
44780
21986
34667
31232
43901
43285
43935

GRUPUL SCOLAR VOIEVODUL MIRCEA


ORGANIZATIA PATRONALA A
TURISMULUI BALNEAR DIN ROMANIA
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
ISJ OLT
CCI BRASOV
POWER GUARD SECURITY TG JIU
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
CONVEX NETWORK SRL
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
ISJ GALATI
UNIUNEA GENERALA A
INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA - 1903 FILIALA DOLJ
ASOCIATIA PROMOVAREA DREPTULUI
LA SANATATE
FUNDATIA CULTURALA DELTA
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST
FUNDATIA PAEM ALBA
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE
PUBLICA
CABINET MEDICAL DR TOPOLOGEANU
GABRIELA SRL
ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU
TEHNOLOGII COMPUTATIONALE
SOCIETY FOR COMPUTATIONAL
TECHNOLOGIES
UNSR
MARINE BUILDING SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY CLUJ
ISJ DAMBOVITA
HOFAG ENGINEERING SRL
ASOCIATIA NON PROFIT L C
CONSULTING
ACZ CONSULTING
UNIVERSITAEA BABES BOLIAY CLUJ
FUNDATIA CENTRUL DE ANALIZA SI
DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
ELEUTHERIA
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA - INDECO
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
ISJ IASI
SCUDETTO SRL
A C CONSULTING CENTRE SRL
REAL ACCOUNTING SRL
CCI HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI PODARI

29.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4864

4865

70.498,16

14.725,92

8
9
9
2
6

29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL
06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

04.06.2013
04.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013
06.06.2013

5009
nu
5161
4845
5202

5010
4738
nu
4846
5203

425.552,52
0,00
35.424,74
133.283,68
100.522,49

20.831,24
18.365,01
0,00
4.160,18
4.728,14

5
6
12
8

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
NU ESTE CAZUL

4775
4773
4818
4833

4776
4774
4819
nu

242.113,42
86.822,55
190.080,26
60.182,81

39.610,36
14.204,39
57.850,51
0,00

6F

30.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4783

4784

22.337,34

2.209,18

4
7
5
3
5

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
04.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4909
4795
4959
4937
4907

4910
4737
4960
4938
4908

87.957,16
562.605,40
75.480,78
89.630,66
38.866,36

4.305,59
99.664,03
12.348,84
25.090,87
11.130,03

30.04.2013

06.06.2013

NU ESTE CAZUL

4961

nu

615.889,65

0,00

30.04.2013

06.06.2013

06.06.2013

4968

4969

95.532,61

4.764,09

8
7
3

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4923
4951
4949

4924
4952
4950

81.341,31
230.355,29
252.823,89

8.044,75
29.112,26
7.819,30

4
4
5

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013

4933
4797
4947

4934
nu
4948

23.245,51
852.650,01
278.175,58

3.211,93
0,00
49.089,82

9F
17
8F

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4800
4798
4903

4801
4799
4904

24.755,46
81.881,95
147.710,01

2.448,34
8.098,21
20.409,73

30.04.2013

05.06.2013

05.06.2013

4777

4778

283.632,53

59.184,62

2
4
9
2
8
7
4
3

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
04.06.2013

4927
4919
4902
4911
4929
4921
4838
5052

4928
4920
nu
4912
4930
4922
4839
5053

32.931,01
57.992,59
210.067,46
101.014,43
201.746,74
94.931,91
70.253,12
223.712,70

9.218,59
15.798,15
0,00
5.002,19
19.952,97
15.531,10
19.684,99
47.221,36

1104
1105

R
R

80/2.3/S/55283
109/2.1/G/81566

21088
33944

1106
1107

R
R

97/6.3/S/50679
110/5.2/G/88444

22370
43796

1108
1109
1110
1111

R
R
R
R

90/2.1/S/62920
103/5.1/G/75781
108/2.3/G/82169
83/5.2/S/56447

22395
30902
33676
21419

1112
1113

R
R

109/2.1/G/81616
90/2.1/S/60390

34863
21615

1114
1115

R
R

81/3.2/S/58102
90/2.1/S/64310

36419
22677

1116
1117
1118
1119

R
R
R
R

109/2.1/G/81616
110/5.2/G/88877
110/5.2/G/89203
108/2.3/G/82586

34863
44678
43929
34525

1120

108/2.3/G/79434

37618

1121
1122
1123

R
R
R

110/5.2/G/86824
110/5.2/G/88907
108/2.3/G/79810

44287
45165
33625

1124
1125

R
R

108/2.3/G/79434
80/2.3/S/55112

37618
21068

1126

108/2.3/G/80490

33760

1127
1128
1129
1130
1131
1132

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87054
108/2.3/G/79867
80/2.3/S/59451
90/2.1/S/64044
90/2.1/S/61837
108/2.3/G/83297

44636
33552
21108
22609
21903
33718

1133

108/2.3/G/79508

33724

1134

110/5.2/G/89550

44410

1135

97/6.3/S/63494

22450

1136
1137

R
R

108/2.3/G/79266
108/2.3/G/83119

33869
37826

1138

101/5.1/G/79168

30393

CENTRUL NATIONAL DE INSTRUIRE SI


CALIFICARE FEROVIARA CENAFER
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
FUNDATIA CORONA IASI
FUNDATIA ING NEJLOVEANU NICULAE
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
CCIA VASLUI
ILE TRADE COMPANY SRL
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT SLATINA
EUROTRAINING SOLUTION SRL
PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA
DE MORARIT, PANIFICATIE SI
PRODUSE FAINOASE ROMPAN
ISJ GALATI
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
QUANTA RESURSE UMANE SRL
ROMAIR CONSULTING SRL
MARINE BUILDING SRL
ASOCIATIA PENTRU SERVICII
ENERGETICE DIN ROMANIA ASER
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE A ROMANIEI FILIALA
MARAMURES
AJOFM GALATI
ASOCIATIA ZAMOLXE
ASOCIATIA PENTRU SERVICII
ENERGETICE DIN ROMANIA - ASER
CNSLR FRATIA
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASOCIATIA TINERILOR PENTRU
EXCELENTA
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
CRIVAS CONSULT SRL
ISJ BRASOV
BNS
ADACA SRL CRAIOVA
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
ASOCIATIA PENTRU COOPERARE
DIANA
ASOCIATIA C4C - COMMUNICATION
FOR COMMUNITY
FUNDATIA INGINER NEJLOVEANU
NICULAE
METATECH EDUCATION SRL
ASOCIATIA EUROPA PENTRU
DEZVOLTARE UMANA

6
2

30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

NU ESTE CAZUL
04.06.2013

4866
5013

nu
5014

265.408,23
111.496,49

0,00
25.957,41

5
1

30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
04.06.2013

5020
5026

5021
5027

1.017.943,24
64.760,60

128.647,48
18.128,84

8
7
4
8

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

4898
4894
4896
4945

4899
4895
4897
4946

655.518,49
89.074,96
192.570,26
496.875,53

148.128,95
8.809,61
9.426,52
142.288,58

3
7

30.04.2013
30.04.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4953
4935

4954
4936

134.510,37
245.839,81

15.585,89
58.418,96

7
9

30.04.2013
30.04.2013

06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
NU ESTE CAZUL

5153
5183

5154
nu

450.745,58
5.466,67

79.543,34
0,00

4
3
5
2

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

5179
5184
4943
5143

5180
5185
4944
5144

61.217,76
151.867,05
81.049,21
173.075,42

8.458,72
32.184,40
13.259,85
6.673,36

30.04.2013

06.06.2013

06.06.2013

5128

5129

137.081,71

4.239,64

2
2
7

07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

03.06.2013
NU ESTE CAZUL
28.05.2013

5092
4766
5089

4730
nu
4719

34.505,99
43.007,25
149.941,28

9.601,14
0,00
4.637,36

6
6

07.05.2013
07.05.2013

05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013

4769
4820

4770
4821

198.746,55
254.087,97

6.146,80
11.824,24

07.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4834

4835

144.958,92

4.483,27

5
3
7
8
5
6

07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
07.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
05.06.2013
07.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013
05.06.2013

4781
4917
5352
4901
4804
4931

4782
4918
5353
nu
4805
4932

43.141,43
163.191,06
646.783,36
10.738,56
524.785,26
114.941,93

11.701,86
5.605,59
20.783,86
0,00
122.174,82
3.830,87

07.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4925

4926

188.410,62

5.827,13

07.05.2013

05.06.2013

22.05.2013

5090

3796

214.316,33

41.554,51

07.05.2013

05.06.2013

31.05.2013

5087

4727

506.547,64

107.102,38

4
2

07.05.2013
07.05.2013

05.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
04.06.2013

5022
5024

5023
5025

101.447,31
171.130,00

4.965,95
5.344,70

07.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5177

5178

103.308,42

16.817,65

1139
1140
1141
1142
1143

R
R
R
R
R

80/2.3/S/46538
109/2.1/G/81675
108/2.3/G/82125
80/2.3/S/57974
80/2.3/S/59451

20803
38115
33604
21191
21108

1144
1145
1146

R
R
R

108/2.3/G/79565
108/2.3/G/82647
110/5.2/G/87446

33639
33714
43908

1147
1148
1149
1150

R
R
R
R

80/2.3/S/59703
109/2.1/G/82033
62/2.3/S/24496
111/4.1/S/93900

20986
33954
9295
38391

1151
1152

R
R

108/2.3/G/80032
90/2.1/S/61519

37801
21741

1153
1154
1155

R
R
R

109/2.1/G/81807
108/2.3/G/79823
90/2.1/S/63812

33975
33643
22638

1156

108/2.3/G/80079

33694

1157
1158
1159
1160
1161
1162

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79295
110/5.2/G/87283
105/5.1/G/76049
110/5.2/G/88646
110/5.2/G/88591
90/2.1/G/63960

33772
43918
29322
43802
43797
22581

1163
1164

R
R

90/2.1/S/62399
108/2.3/G/79696

22243
33640

1165

108/2.3/G/80019

33921

1166
1167

R
R

81/3.2/S/49461
81/3.2/S/58103

35806
36523

1168

80/2.3/S/55896

21097

1169

108/2.3/G/80019

33921

1170

91/3.1/S/62083

22813

EURODEZVOLTARE SRL
TERON SYSTEMS SRL CAMPINA
VLADI CONSULTING SRL
CRIVAS CONSULT SRL
CRIVAS CONSULT SRL
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA - INDECO
ASOCIATIA ZAMOLXE
UGIR 1903 - FILIALA DOLJ
ORDINUL ASISTENTILOR GENERALISTI,
MOASELOR SI ASISTENTILOR
MEDICALI DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FEDERATIA SANITAS DIN ROMANIA
ANOFM HUNEDOARA
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI
CAI FERATE GALATI
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
RADIO CITY FM BUCURESTI SRL
ASOCIATIA SANMED RAMNICU VALCEA
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
SYNTHESIS MANAGEMENT SRL
ULTRA SECURITY SRL
COMUNA FALCIU
ASOCIATIA Q PROFESSIONALS
MECTS
ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI
DETINATORILOR DE CAZANE DE APA
CALDA, FIERBINTE SI DE ABUR, DE
BRILIANA WORK SRL CAMPINA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA ZONA
METROPOLITANA CONSTANTA
FUNDATIA INSTITUTUL DE
MANAGEMENT IN ASIGURARI
CCIMB
FUNDATIA RO GER DE PREGATIRE SI
PERF PROF IN DOMENIUL
CONSTRUCTIILOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI
DETINATORILOR DE CAZANE DE APA
CALDA, FIERBINTE SI DE ABUR, DE
APARARE PENTRU INCALZIRE
CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL SI
ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE DIN
ROMANIA

3
3
5
8
6

07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
04.06.2013
06.06.2013
04.06.2013
04.06.2013

5175
5003
5173
5001
5036

5176
5004
5174
5002
5037

1.015.148,43
56.289,68
164.513,15
375.777,80
1.091.139,43

46.447,06
13.394,45
5.088,04
18.739,58
36.108,42

5
7
3

07.05.2013
07.05.2013
08.05.2013

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
03.06.2013
06.06.2013

5171
5094
5120

5172
4731
5121

247.717,06
178.554,68
28.601,89

7.792,84
5.522,31
8.006,71

8
4
10 F
5

08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
NU ESTE CAZUL

5213
5100
5229
4840

5214
5101
5230
nu

237.645,40
117.863,08
1.042.101,49
120.842,81

11.632,99
17.534,13
33.073,23
0,00

6
6

08.05.2013
08.05.2013

05.06.2013
06.06.2013

05.06.2013
06.06.2013

5073
5204

5074
5205

201.918,53
672.222,79

6.244,90
152.144,53

4
7
3

08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013

07.06.2013
06.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
06.06.2013
07.06.2013

5307
5239
5277

5308
5240
5278

49.293,75
170.800,53
145.172,16

11.476,03
5.282,49
34.544,54

08.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5247

5248

249.650,39

7.721,15

5
2
8F
3
7
8

08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013
08.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
NU ESTE CAZUL

5198
5192
5283
5080
5231
5136

5199
5193
5284
5081
5232
nu

167.383,29
8.553,48
187.961,56
32.065,40
234.837,20
458.912,08

5.176,80
2.449,43
18.589,58
8.986,06
38.419,95
0,00

5
4

08.05.2013
08.05.2013

06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013

5134
5130

5135
5131

557.263,15
317.836,73

129.735,97
11.507,72

08.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5145

5146

51.158,74

1.903,89

5
5

08.05.2013
08.05.2013

06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013

5137
5139

5138
5140

513.203,01
1.051.800,23

139.879,84
192.619,65

09.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5237

5238

903.618,87

41.200,54

09.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5124

5125

166.563,96

7.705,41

09.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5122

5123

442.314,93

29.257,94

1171
1172
1173
1174
1175

R
R
R
R
R

110/5.2/89608
81/3.2/S/59925
108/2.3/G/83329
109/2.1/G/81521
108/2.3/G/80667

43330
35738
33766
34868
33582

1176

108/2.3/G/79454

33632

1177
1178
1179

R
R
R

80/2.3/S/55283
110/5.2/G/87253
109/2.1/G/81434

21088
44783
37840

1180
1181
1182
1183
1184
1185

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79454
109/2.1/G/81432
92/3.1/S/60024
110/5.2/G/88992
110/5.2/G/87220
110/5.2/G/88054

33632
37866
23160
44920
43335
43783

1186

92/3.1/61201

22814

1187
1188

R
R

92/3.1/S/62527
81/3.2/S/50249

23124
29303

1189
1190
1191
1192

R
R
R
R

83/5.2/S/58480
108/2.3/G/79850
99/5.1/G/77802
100/5.1/G/78067

19256
33615
31023
31166

1193

100/5.1/G/76347

30150

1194

96/6.2/S/62289

23173

1195
1196

R
R

93/3.3/S/61944
108/2.3/G/83291

22172
33717

1197

109/2.1/G/82279

33996

1198
1199

1200

R
R

89/1.5/S/64123
110/5.2/G/89547

108/2.3/G/80040

19201
43332

33693

1201
1202
1203
1204

R
R
R
R

80/2.3/S/59411
56/1.2/S/36310
87/1.3/S/64069
90/2.1/S/62144

21113
8180
22665
21927

1205

109/2.1/G/82026

33979

1206

109/2.1/G/81807

33975

ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
SVASTA ICG SRL
ACZ CONSULTING SRL
UPB
ACZ CONSULTING SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI
INSTRUIRE FEROVIARA CENAFER
EDUCONS SRL
ASE BUCURESTI
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ASE BUCURESTI
HUMAN CAPITAL SOLUTIONS
ASOCIATIA ONE PROFI
PSIHO PROFIL SRL
ASOCIATIA PAS IN DOI
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN
FARMEXPERT SRL
ASOCIATIA CATALACTICA FILIALA
TELEORMAN
MAGIC YOUNG SRL
COMUNA PLOPANA
ORASUL EFORIE
FUNDATIA PENTRU TIENRET BUZAU
MUNICIPIUL RESITA PRIN CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI RESITA
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA SUD VEST OLTENIA
ASOCIATIA HELICOMED IASI
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
IMM
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
ORGANIZATIA PATRONALA A
TURISMULUI BALNEAR DIN ROMANIA
SNSPA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
INCDMTM BUCURESTI
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA
ELIAS
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI
CAI FERATE GALATI

4
6
14
1
14

09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5110

5111
5152
4958
5133

134.388,91
551.731,72
225.343,88
75.163,53
145.768,59

35.922,28
97.364,42
6.969,40
17.498,76
4.508,31

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

5151
4957
5132

09.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4939

4940

55.690,56

2.777,22

5
4
3

09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

NU ESTE CAZUL
05.06.2013
06.06.2013

5156
4941
4966

nu
4942
4967

392.227,46
86.874,76
105.507,58

0,00
18.536,19
24.563,13

2
3
6
3
6
3

09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
10.05.2013
10.05.2013
10.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

4970
4964
5141
5082
5118
5235

4971
4965
5142
5083
5119
5236

124.266,41
29.076,00
394.323,18
111.832,18
102.292,67
58.127,86

3.843,29
6.769,16
25.169,56
31.021,51
22.556,71
13.922,28

10.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5116

5117

336.150,74

34.603,75

6
10

10.05.2013
10.05.2013

07.06.2013
06.06.2013

07.06.2013
06.06.2013

5348
4962

5349
4963

105.662,69
138.703,78

10.877,05
43.202,82

9
5
4
3

16.04.2013
26.04.2013
08.05.2013
10.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

25.04.2013
03.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

5099
5096
5186
5159

2975
4735
5187
5160

1.009.227,10
354.462,47
202.746,69
366.380,32

282.519,29
10.962,76
20.344,34
36.235,42

8F

10.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5346

5347

95.670,94

9.461,96

10.05.2013

05.06.2013

04.06.2013

5028

5029

424.162,45

39.910,25

6
2

13.05.2013
13.05.2013

05.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
05.06.2013

5005
4852

5006
4853

234.157,91
176.779,00

121.825,40
5.691,78

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4887

4888

138.773,62

23.096,75

13.05.2013

NU ESTE CAZUL

04.06.2013

nu

4739

0,00

110.270,79

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4862

4863

46.962,46

12.591,37

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4841

4842

57.231,18

1.770,04

9
4
5
8

13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
05.06.2013

5007
5032
5011
4843

5008
5033
5012
4844

918.132,79
1.661.536,22
643.675,21
139.036,28

44.148,77
559.150,18
271.069,28
32.368,92

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

5066

5067

54.145,28

10.760,48

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

5060

5061

69.431,60

16.164,32

1207

89/1.5/S/63663

19232

1208

91/2.2/S/63355

21942

1209
1210
1211
1212

R
R
R
R

87/1.3/S/48695
90/2.1/S/50820
110/5.2/G/89235
104/5.1/G/78016

21302
21612
44435
31501

1213

109/2.1/G/82279

33996

1214

80/2.3/S/56800

21247

1215

93/3.3/S/50253

21873

1216
1217

R
R

107/1.5/S/77946
100/5.1/G/75811

31946
27734

1218
1219
1220
1221
1222

R
R
R
R
R

90/2.1/S/61957
110/5.2/G/89660
91/2.2/S/61460
96/6.2/S/64251
104/5.1/G/77968

21908
43939
22140
23523
31422

1223

96/6.2/S/64239

23529

1224

70/6.2/S/40813

9948

1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231

R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/80580
90/2.1/S/60390
92/3.1/S/61820
92/3.1/S/64309
94/4.1/S/61424
110/5.2/G/87358
100/5.1/G/77287

33593
21615
23066
23345
20206
43358
30144

1232

108/2.3/G/79446

37808

1233
1234
1235

R
R
R

104/5.1/G/81634
94/4.1/S/63810
88/1.5/S/57351

31944
36436
19154

1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242

R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81493
110/5.2/G/87021
82/5.1/S/46308
110/5.2/G/88108
92/3.1/S/63785
110/5.2/G/88066
108/2.3/G/80342

37890
43986
20792
43784
23222
45051
33727

1243
1244

R
R

110/5.2/G/88394
96/6.2/S/62509

43790
23444

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN


CUZA IASI
ASOCIATIA C4C COMMUNICATION FOR
CUMMUNITY
UNIVERSITATEA BABES BOLIAY CLUJ
ISJ VALCEA
AMIRAS C L IMPEX SRL
FUNDATIA RUHAMA
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
CONFEDERATIA PATRONATUL ROMAN
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI - FSLIL
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
BORDUN TEHNOLOGICA SRL
UNIVERSITAEA DIN ORADEA FAC DE
STIINTE SOCIO ECONOMICE
ROMAIR CONSULTING SRL
ISMB
FEDERATIA ONPHR ROMANIA
ASOCIATIA PROMETEU
CENTRUL CRESTIN DE REINTEGRARE
SOCIALA ONISIM
ASOCIATIA TINERILOR
INTREPRINZATORI CONCORDIA
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
EUROTRAINING SOLUTIONS SRL
PEOPLE INVESTMENT SRL
PATRONATUL ROMAN
AJOFM CLUJ
CEPECA CONSULTING CENTER SRL
AJOFM GALATI
FILIALA DIN CJ A FND INV PRE AL
COOP MESTESUGARESTI SPIRU
HARET
ASOCIATIA DE SPRIJINIRE,
PROMOVARE SI COOPERARE
INTERNATIONALA A TINERILOR
PROTIN
ANOFM
UTCB
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
PRO SAFETY CONSULTING SRL
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
ASOCIATIA HELICOMED
FUNDATIA ORIZONT
AMIRAS CL IMPEX SRL
TEHNO IGIENA SRL
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA

13.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4850

4851

1.375.333,13

242.705,85

13.05.2013

05.06.2013

31.05.2013

5084

4725

476.042,69

110.827,10

7
7
4
6F

13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL
06.06.2013
06.06.2013

5057
5059
5181
5164

5058
nu
5182
5165

20.186,27
352.513,65
68.238,17
169.781,03

8.501,00
0,00
19.541,13
16.791,53

13.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5147

5148

145.580,47

20.115,50

13.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5126

5127

823.678,79

40.319,44

14.05.2013

05.06.2013

04.06.2013

5050

5051

201.696,31

104.936,60

2
7 SUP

17.05.2013
01.02.2013

11.06.2013
28.11.2013

21.05.2013
28.11.2013

5451
9522

3746
9523

719.298,70
7.263,39

218.917,00
718,36

7
4
1
3
9F

17.04.2013
17.04.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013

05.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

05.06.2013
07.06.2013
NU ESTE CAZUL
06.06.2013
06.06.2013

4890
5263
4982
5241
5190

4891
5264
nu
5242
5191

403.915,93
43.774,93
874.187,58
484.690,93
129.649,83

58.039,76
12.138,37
0,00
74.854,78
12.822,51

13.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5315

5316

319.466,77

49.337,87

13.05.2013

05.06.2013

31.05.2013

5085

4724

209.991,48

19.758,50

4
8
5
6
9
2
9

13.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013

07.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
NU ESTE CAZUL
06.06.2013
NU ESTE CAZUL

5299
5255
4983
4980
4985
5243
5335

5300
5256
4984
4981
nu
5244
nu

117.890,26
255.436,07
2.295.232,33
1.051.914,65
42.039,94
258.703,62
175.168,82

5.273,34
58.739,51
162.751,24
108.285,33
0,00
42.324,56
0,00

14.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5336

5337

60.009,37

2.590,77

8
7
5

14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013

07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

07.06.2013
NU ESTE CAZUL
06.06.2013

5293
5219
5194

5294
nu
5195

442.616,11
368.241,16
681.543,54

43.775,22
0,00
120.272,39

4
4
10 F
2
5
4
6

14.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

5289
5251
5323
5340
5245
5285
5287

5290
5252
5324
5341
5246
5286
5288

125.335,16
37.332,60
75.901,32
73.031,64
340.797,99
253.187,33
206.012,45

17.318,11
6.107,71
7.506,72
20.444,21
35.082,15
41.422,08
6.371,52

2
5

15.05.2013
15.05.2013

07.06.2013
05.06.2013

07.06.2013
03.06.2013

5291
5097

5292
4734

59.815,37
963.735,84

16.744,49
148.837,60

1245

81/3.2/S/58406

20719

1246
1247
1248
1249
1250

R
R
R
R
R

90/2.1/S/63742
83/5.2/S/59699
101/5.1/G/76066
82/5.1/S/58969
111/4.1/S/91800

22592
21311
29945
24524
38400

1251
1252
1253

R
R
R

108/2.3/G/79893
95/4.2/S/61467
100/5.1/G/76457

33644
20246
30147

1254

110/5.2/G/88071

44291

1255
1256

R
R

100/5.1/G/78251
108/2.3/G/79356

28672
33585

1257

81/3.2/S/48872

36507

1258

109/2.1/G/82776

34017

1259
1260

R
R

109/2.1/G/82776
108/2.3/G/82791

34017
34526

1261
1262
1263

R
R
R

100/5.1/G/76672
81/3.2/S/54673
107/1.5/S/76813

31149
29452
31894

1264

22/2.1/G/17038

10340

1265

93/3.3/S/63280

22332

1266
1267
1268
1269

R
R
R
R

82/5.1/S/57743
83/5.2/S/54563
101/5.1/G/78178
99/5.1/G/76207

24489
21366
30002
29984

1270

102/5.1/G/78375

29393

1271

16/6.3/S/1-3824

4136

1272

108/2.3/G/83018

33607

1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279

R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/82454
110/5.2/G/87159
105/5.1/G/77319
110/5.2/G/89009
97/6.3/S/60931
96/6.2/S/60987
96/6.2/S/64373

34026
45059
29867
44496
22564
22734
23499

1280
1281
1282

R
R
R

109/2.1/G/82279
80/2.3/S/57719
80/2.3/S/55526

33996
21209
21089

INCD SI INCERCARI PENTRU


ELECTRONICA
PROFILES INTERNATIONAL SRL
BRASOV
CCIJ VASLUI
CRFPA CALARASI
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
AJOFM SIBIU
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
AJOFM DOLJ
AJOFM BUZAU
ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA
DEZVOLTARII RURALE
ORGANIZATIA DE DEZVOLTARE
SOCIALA SI ADMINISTRATIVA
SC RO DE AF A CCI ALBA
INCD PT PROTECTIA MUNCII
ALEXANDRU DARABONT
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA`
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
RADUCONS IMPEX SRL
ASOCIATIA CENTRUL PENTRU
DEZVOLTARE SMART
COGNITROM SRL
UPB
COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU
DOMSA
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPARENTA
FUNDATIA UNIVERSITATEA DUNAREA
MAREA NEAGRA
CCIMB
URBCONNET SRL
AJOFM VASLUI
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
COMUNITARA VALCEA
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
LAGUNA GROUP SRL
INDUSTRIAL EURO STAR SRL
FUNDATIA AGAPEDIA ROMANIA
ASOCIATIA NOVUM
FUNDATIA ALPHA TRANSILVANIA
FUNDATIA ESTUAR
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
CRIVAS CONSULT SRL
MONOPRIX SRL

15.05.2013

NU ESTE CAZUL

07.06.2013

nu

5328

0,00

94.609,83

6
8
5
11
3

15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
05.06.2013
NU ESTE CAZUL

5271
5317
5350
4860
5166

5272
5318
5351
4861
nu

482.473,13
504.321,53
566.895,29
478.194,62
1.260.885,97

114.807,24
141.177,89
56.108,73
77.897,04
0,00

8
10 F
7

15.05.2013
15.05.2013
16.05.2013

06.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

4972
5075
4998

4973
nu
nu

90.946,31
268.032,08
448.918,97

2.812,77
0,00
0,00

16.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5269

5270

93.682,86

18.761,43

6
9

16.05.2013
16.05.2013

07.06.2013
06.06.2013

07.06.2013
06.06.2013

5303
4994

5304
4995

315.302,74
109.909,11

31.183,79
3.399,25

16.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5305

5306

604.882,69

106.744,00

16.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

4990

4991

24.288,36

3.356,03

4
7

16.05.2013
16.05.2013

06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
06.06.2013

4986
5104

4987
5105

80.953,63
240.872,31

11.185,72
7.449,66

5
4
2

16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
04.06.2013

5114
5112
5044

5115
5112
5045

298.105,72
127.210,39
1.226.415,41

29.482,98
39.622,91
373.256,87

16.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5295

5296

53.141,73

7.342,82

21.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

5071

5072

307.858,30

86.831,83

5
4
7F
8

07.03.2013
08.03.2013
16.04.2013
19.04.2013

NU ESTE CAZUL
07.06.2013
07.06.2013
06.06.2013

04.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
NU ESTE CAZUL

nu
5313
5321
5210

4740
5314
5322
nu

0,00
517.514,05
215.868,41
222.877,11

156.356,41
164.658,34
21.349,62
0,00

6F

19.04.2013

07.06.2013

07.06.2013

5331

5332

334.838,39

33.115,89

15.05.2013

12.07.2013

14.06.2013

5812

5656

99.410,10

26.962,90

17.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5267

5268

99.802,82

3.161,38

3
4
10
6
6
4
9F

17.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
20.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
03.06.2013

4999
5208
5265
4996
5215
5200
5093

5000
5209
5266
4997
5216
5201
4732

136.664,45
220.276,14
205.565,63
87.636,49
504.262,25
317.540,97
261.034,64

20.470,82
47.730,92
20.330,67
22.393,91
63.728,57
29.878,03
24.561,25

2
6
8

20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
07.06.2013

4974
5196
5311

4975
5197
5312

45.508,06
432.710,08
76.935,08

10.594,70
21.578,72
3.836,66

1283

101/5.1/G/78226

30315

1284
1285
1286
1287
1288
1289

R
R
R
R
R
R

104/5.1/G/79047
97/6.3/S/60732
110/5.2/G/89287
97/6.3/S/54973
92/3.1/S/49297
110/5.2/G/89184

31515
22495
43925
22432
22701
43606

1290

92/3.1/S/61622

22893

1291
1292
1293
1294

R
R
R
R

110/5.2/G/87273
110/5.2/G/87486
110/5.2/G/89469
110/5.2/G/88952

44697
44467
45196
45166

1295

103/5.1/G/80121

30516

1296

100/5.1/G/75798

27277

1297

110/5.2/G/87968

43327

1298
1299

R
R

110/5.2/G/87180
96/6.2/S/60031

44714
22607

1300

110/5.2/G/86837

43227

1301
1302

R
R

110/5.2/G/89194
102/5.1/G/76939

43110
29406

1303

110/5.2/G/89402

44717

1304
1305
1306

R
R
R

103/5.1/G/75711
102/5.1/G/76939
102/5.1/G/78049

30523
29406
30442

1307

81/3.2/S/53777

20722

1308
1309

R
R

37/3.2/G/40336
110/5.2/G/87211

5409
43050

1310

102/5.1/G/78180

29382

1311
1312
1313
1314

R
R
R
R

84/6.1/S/57676
110/5.2/G/88757
81/3.2/S/47649
81/3.2/S/53449

21582
43917
36516
35886

1315
1316
1317

R
R
R

96/6.2/S/53577
110/5.2/G/89015
110/5.2/G/89368

22460
44921
43681

ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE


EUROPA
SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT
MARAMURES
BLOCKBUSTER MEDIA SRL
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA COLFASA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI
DIN ROMANIA
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
FUNDATIA SR A CCI TULCEA
AMIRAS C L IMPEX SRL
ALFARO SECURITY SRL
ASOCIATIA DE CONSULTANTA
SOCIALA SI FORMARE PROFESIONALA
VEST
ASOCIATIA SIGMA DEVELOPMENT
CENTER CONSTANTA
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
SMART
EUROAPTITUDINI SA
QIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT SRL
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
ASOCIATIA INOVART
EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI
ASOCIATIA NON PROFIT PENTRU
ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA
AUREL MOGOSEANU
LEXIM GRUP SRL
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
INTEGRAREA SI PROMOVAREA
ROMILOR
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIETATII CIVILE
FUNDATIA AMFITEATRU
CCI VALCEA
CEPROHART SA BRAILA
ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI TOXICOMANILOR
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FUNDATIA AMFITEATRU

20.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

5225

5226

336.707,25

33.300,72

5
11
5
4
4
5

20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

06.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

06.06.2013
28.05.2013
05.06.2013
03.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

5206
nu
4883
5098
5220
5222

5207
4718
4884
4733
5221
5223

160.487,03
0,00
53.684,31
844.874,46
790.007,48
64.555,71

15.872,34
157.251,22
15.087,92
178.636,84
50.426,01
18.076,73

21.05.2013

NU ESTE CAZUL

06.06.2013

nu

5224

0,00

49.252,35

3
7
4
2

21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013

05.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

28.05.2013
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

5088
5257
5249
5309

4720
5258
5250
5310

185.371,48
149.042,77
162.585,36
252.235,08

34.910,81
24.383,77
43.683,76
41.266,29

22.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5333

5334

371.839,99

26.775,39

7F

22.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5342

5343

207.529,17

20.524,86

22.05.2013

06.06.2013

06.06.2013

4988

4989

131.017,54

36.837,93

3
8

22.05.2013
22.05.2013

06.06.2013
07.06.2013

06.06.2013
07.06.2013

5211
5259

5212
5260

159.279,94
1.642.147,24

43.433,46
154.512,76

22.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5253

5254

46.098,26

7.541,79

6
5

22.05.2013
22.05.2013

07.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
07.06.2013

5325
5297

5326
5298

46.308,50
304.167,52

12.972,85
30.082,50

22.05.2013

07.06.2013

07.06.2013

5338

5339

76.332,20

21.368,15

8F
6
7

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

5344
5329
5273

5345
5330
5274

100.213,58
30.084,60
51.050,87

9.911,22
2.975,40
5.048,99

22.05.2013

NU ESTE CAZUL

07.06.2013

nu

5327

0,00

67.130,79

5F
4

22.05.2013
22.05.2013

07.06.2013
07.06.2013

07.06.2013
07.06.2013

5279
5275

5280
5276

354.430,30
38.896,97

62.546,52
11.138,80

22.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4858

4859

117.158,20

19.072,26

7
5
4
8

22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
23.05.2013

07.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
06.06.2013

07.06.2013
05.06.2013
04.06.2013
06.06.2013

5261
5078
5054
4992

5262
5079
5055
4993

439.795,91
93.017,77
563.586,37
221.788,10

162.572,55
26.054,40
171.526,29
39.139,08

6
4
5

23.05.2013
23.05.2013
24.05.2013

06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

4978
4976
5076

4979
4977
5077

579.396,42
253.377,91
56.166,48

54.516,51
41.453,26
15.723,04

1318
1319
1320
1321

R
R
R
R

110/5.2/G/89513
96/6.2/S/63249
99/5.1/G/76022
110/5.2/G/86998

43930
23542
29972
44415

1322
1323

R
R

110/5.2/G/87564
111/4.1/S/92111

43923
35173

1324
1325
1326
1327

R
R
R
R

92/3.1/S/62384
100/5.1/G/78567
100/5.1/G/78620
84/6.1/S/48404

22861
30041
30143
21638

1328
1329
1330
1331
1332
1333

R
R
R
R
R
R

101/5.1/G/78686
81/3.2/S/56573
104/5.1/G/76331
81/3.2/S/50144
92/3.1/S/50206
92/3.1/S/62928

30383
20742
30912
35888
23078
22786

1334

83/5.2/S/58094

21440

1335
1336
1337
1338

R
R
R
R

83/5.2/S/58505
110/5.2/G/87590
81/3.2/S/58708
101/5.1/G/75479

19284
43910
20753
30035

1339
1340

R
R

110/5.2/G/87461
110/5.2/G/88227

45044
44717

1341
1342
1343
1344

R
R
R
R

81/3.2/S/58833
83/5.2/S/57941
110/5.2/G/88656
97/6.3/S/59946

29482
21074
43915
22467

1345
1346
1347
1348
1349

R
R
R
R
R

83/5.2/S/59130
110/5.2/G/89062
110/5.2/G/88108
99/5.1/G/75756
110/5.2/G/88308

21107
43809
43784
29763
43396

1350
1351
1352
1353

R
R
R
R

84/6.1/S/57485
110/5.2/g/87393
81/3.2/S/59805
88/1.5/S/56668

21409
43778
36533
19121

1354

87/1.3/S/62446

21847

1355
1356

R
R

110/5.2/G/87683
84/6.1/S/53513

43378
21075

CENTRUL EUROPEAN PENTRU


PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
BASIL CONSULT SRL
AMIRAS C L IMPEX SRL
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL DE
EDUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
AJOFM TIMIS
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
EDUCATIA ECONOMICA SI
DEZVOLTARE DIN ROMANIA - CEED
ROMANIA
AJOFM GALATI
FUNDATIA SATEAN BRAILA
HR SPECIALISTS SRL
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
MEDRIGHT EXPERTS SRL
MUNICIPIUL DEJ
EMC SOUTH CENTRAL EUROPE SRL
TOTAL CONSULTING SRL
CCIA TELEORMAN
ASOCIATIA GRUPUL PENTRU
DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIA SI
DEZVOLTARE COMUNITARA
FUNDATIA AMFITEATRU
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
FAXMEDIA CONSULTING SRL
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
INFO GRUP SRL
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN
ROMANIA
MMFPS
FUNDATIA AMFITEATRU
AUTOSERVICE MARINI SRL
ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA
DURABILA SOMES DEJ
COMUNA DORNA ARINI
FUNDATIA HELICOMED
SILOP TRAINING CENTER SRL
GLOBAL COMMERCIUM SRL
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU DIVERSITATEA
ETNOCULTURALA
COMUNA VICTORIA
UMF GR T POPA IASI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA AFI PRO FAMILIA

4
11
8F
5

24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
07.06.2013

05.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
07.06.2013

5062
5030
5042
5281

5063
5031
5043
5282

170.916,03
541.146,13
146.867,85
138.936,40

43.626,99
50.917,47
14.525,40
22.730,35

7
6

24.05.2013
24.05.2013

06.06.2013
05.06.2013

06.06.2013
NU ESTE CAZUL

5217
5056

5218
nu

192.342,45
456.705,10

31.687,00
0,00

11
9F
7F
11

24.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL
05.06.2013
04.06.2013

4881
5068
5064
5040

4882
nu
5065
5041

388.369,53
39.891,81
281.968,11
234.125,15

34.192,87
0,00
27.886,96
88.676,23

7
7
6F
7
6
6

27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013

05.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

04.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
05.06.2013

5046
5106
5319
5102
5233
5069

5047
5107
5320
5103
5234
5070

193.997,65
347.860,38
110.917,94
802.648,03
121.722,78
2.119.432,31

19.186,58
112.386,43
10.969,91
141.643,77
10.404,60
135.282,91

24.05.2013

05.06.2013

05.06.2013

4877

4878

699.854,09

114.497,89

9
5
8
10

27.05.2013
27.05.2013
28.05.2013
28.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

31.05.2013
05.06.2013
04.06.2013
04.06.2013

4889
4879
5048
5034

4729
4880
5049
5035

372.960,06
113.690,36
736.429,97
9.025,80

61.017,20
31.887,24
129.958,23
892,66

3
3

28.05.2013
28.05.2013

05.06.2013
05.06.2013

31.05.2013
05.06.2013

5086
4885

4726
4886

232.725,97
70.258,21

38.074,55
20.129,16

6
10
5
6

28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
29.05.2013

05.06.2013
05.06.2013
11.06.2013
12.06.2013

05.06.2013
NU ESTE CAZUL
11.06.2013
12.06.2013

4873
4849
5452
5499

4874
nu
5453
5500

961.831,78
652.303,30
76.927,70
589.772,73

292.731,41
0,00
18.076,52
75.455,33

8
2
3
7F
3

29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
12.06.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
12.06.2013

5472
5470
5458
5573
5509

5473
5471
5459
5574
5510

221.539,51
47.992,08
124.210,55
41.878,25
8.935,17

62.016,95
7.851,62
33.959,82
11.166,81
2.558,73

9
4
6
2

29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013

11.06.2013
13.06.2013
12.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
13.06.2013
12.06.2013
11.06.2013

5434
5553
5503
5445

5435
5554
5504
5446

277.606,26
78.177,80
361.817,67
1.558.264,34

102.626,38
12.790,08
63.850,18
474.254,37

29.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5501

5502

235.311,91

83.704,77

3
7

29.05.2013
29.05.2013

12.06.2013
12.06.2013

12.06.2013
12.06.2013

5482
5484

5483
5485

4.574,22
1.260.444,84

1.309,91
264.594,29

1357

89/1.5/S/62988

21532

1358

107/1.5/S/77222

31964

1359

20/1.4/G/12764

8088

1360

87/1.3/S/62517

21863

1361

91/2.2/S/55876

21920

1362
1363

R
R

60/2.1/S/33957
99/5.1/G/77100

9643
31032

1364

103/5.1/G/75781

30902

1365

81/3.2/S/59102

29252

1366
1367

R
R

20/1.4/G/12764
88/1.5/S/57351

12764
19154

1368

103/5.1/G/75742

30051

1369

20/1.4/G/31659

8119

1370
1371
1372

R
R
R

110/5.2/G/88055
105/5.1/G/75662
83/5.2/S/59260

44834
29593
21322

1373
1374
1375

R
R
R

104/5.1/G/79044
110/5.2/G/89490
97/6.3/S/62900

31444
43374
22627

1376
1377
1378
1379
1380

R
R
R
R
R

110/5.2/G/87248
110/5.2/G/89468
110/5.2/G/88617
92/3.1/S/56548
110/5.2/G/88953

37679
44770
44699
22718
43940

1381

71/6.3/S/32261

8216

1382

91/2.2/S/59988

21965

1383

62/2.3/S/27500

9394

1384

96/6.2/S/54702

22480

1385
1386
1387

R
R
R

87/1.3/S/52150
89/1.5/S/61104
107/1.5/S/76813

21334
21540
31894

INCE COSTIN C KIRITESCU AL


ACADEMIEI ROMANE
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD DIN
IASI
CENTRUL DE PREGATIRE IN
INFORMATICA SA
UNIVERSITATEA CONSTANTIN
BRANCUSI DIN TG JIU
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL
CRESTINA CHRISTIANA
SINDICATUL NOVA VITA
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
DEVA
ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET
PLOIESTI
CENTRUL DE PREGATIRE IN
INFORMATICA SA
UTCB
EUROPEAN PROFESSIONAL SYSTEM
SRL
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI
FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE
PROVOCATIE
ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ
NAPOCA
FRASIN SRL
ASOCIATIA EUROED
FEDERATIA ORGANIZATIILOR
NEGUVERNAMENTALE DIN JUDETUL
MARAMURES
ARCHIVE BLUE SRL
FUNDATIA EUROED
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
AMIRAS C L IMPEX SRL
INTRATEST SRL
MIBA CONSULTING SRL
ASOCIATIA AD MOTRIUM
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN AGRICULTURA,
ALIMENTATIE, TUTUN, DOMENII SI
SERVICII CONEXE - AGROSTAR
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
PATRONATUL SERVICIILOR DE
SECURITATE
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN
SIBIU
ACADEMIA ROMANA
UPB

29.05.2013

11.06.2013

NU ESTE CAZUL

5444

nu

1.233.064,90

0,00

29.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5505

5506

406.367,50

123.704,51

29.05.2013

11.06.2013

11.06.2013

5423

5424

77.770,91

133.756,94

29.05.2013

11.06.2013

11.06.2013

5449

5450

1.269.974,93

485.283,57

29.05.2013

11.06.2013

11.06.2013

5447

5448

1.676.772,60

390.368,02

9
7

30.05.2013
20.05.2013

11.06.2013
13.06.2013

11.06.2013
13.06.2013

5405
5543

5406
5544

1.170.812,15
209.750,50

161.776,23
20.744,56

22.05.2013

11.06.2013

11.06.2013

5413

5414

115.153,79

11.388,84

28.05.2013

11.06.2013

11.06.2013

5399

5400

258.987,49

78.822,28

4
6

30.04.2013
14.05.2013

12.07.2013
11.06.2013

14.06.2013
11.06.2013

5821
5381

5647
5382

107.883,53
242.352,63

25.306,03
42.768,11

20.05.2013

NU ESTE CAZUL

14.06.2013

nu

5641

0,00

2.125,85

23.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5522

5523

552.242,06

129.538,27

7
7
8

22.05.2013
23.05.2013
20.05.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

NU ESTE CAZUL
11.06.2013
11.06.2013

5372
5379
5401

nu
5380
5402

337.375,90
213.818,98
154.905,81

0,00
21.146,93
43.363,76

7F
7F
6

20.05.2013
20.05.2013
23.05.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

5387
5385
5377

5388
5386
5378

316.598,66
358.801,34
23.392,82

31.311,97
58.700,80
32.771,68

9
4
6
8
2

24.05.2013
28.05.2013
24.05.2013
17.05.2013
24.05.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

5389
5383
5391
5397
5393

5390
5384
5392
5398
5394

226.328,10
67.889,97
191.546,23
200.753,89
11.475,50

37.027,85
19.441,43
31.337,45
12.814,08
3.214,98

11 F

21.05.2013

13.06.2013

13.06.2013

5606

5607

1.663.364,99

231.829,55

13.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5513

5514

311.373,16

64.497,35

13.05.2013

12.07.2013

14.06.2013

5793

5669

1.149.262,84

35.544,21

13.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5518

5519

522.461,12

80.687,94

3
3
3

13.05.2013
16.05.2013
16.05.2013

12.07.2013
12.06.2013
12.06.2013

14.06.2013
NU ESTE CAZUL
12.06.2013

5810
5493
5490

5664
nu
5491

88.804,70
2.709.820,86
1.081.675,43

20.898,46
0,00
329.205,57

1388

89/1.5/S/49944

19219

1389
1390
1391

R
R
R

88/1.5/S/52946
91/2.2/S/62220
83/5.2/S/54604

19134
22145
20973

1392

99/5.1/G/75559

29642

1393
1394

R
R

101/5.1/G/75575
110/5.2/G/86957

30304
44629

1395

90/2.1/S/64002

22589

1396
1397
1398
1399

R
R
R
R

108/2.3/G/80200
108/2.3/G/79623
109/2.1/G/81438
109/2.1/G/81431

33755
33777
37845
34852

1400
1401
1402

R
R
R

83/5.2/S/58447
96/6.2/S/54611
108/2.3/G/80946

21190
22479
33764

1403

108/2.3/G/83325

33707

1404

22/2.1/G/36034

9041

1405

80/2.3/S/58665

21172

1406
1407
1408
1409
1410

R
R
R
R
R

80/2.3/S/55896
108/2.3/G/79312
108/2.3/G/82647
109/2.1/G/81477
109/2.1/G/82085

21097
33742
33714
33934
33981

1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417

R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79398
108/2.3/G/83267
110/5.2/G/87020
80/2.3/S/59576
58/1.4/S/33121
85/1.1/S/62699
87/1.3/S/63211

33629
37725
44575
21028
8254
20249
22478

1418
1419

R
R

87/1.3/S/62350
91/2.2/S/64110

21842
21854

1420
1421
1422

R
R
R

87/1.3/S/63641
87/1.3/S/62536
76/2.3/A/42426

22488
21952
24359

1423

87/1.3/S/62350

21842

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN


CUZA DIN IASI
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
DIN SUCEAVA
ASOCIATIA GEDEON
AJOFM MARAMURES
FUNDATIA PENTRU EDUCATIE
DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR
CONSTANTIN BRANCOVEANU BACAU
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOBITA
MG STEVENS FEINANCE SRL
AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE UMANE
BUCURESTI
SINDICATUL POLITISTILOR SI
PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA
SINDICATUL SANAB BRAILA
MOBILIS SRL IASI
PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL
ASOCIATIA COMUNELORDIN ROMANIA
ARAS
MAGIC ART SRL SIBIU
LC PROFESIONAL EXPERT SERVICII
SRL
GRUPUL SCOLAR TUDOR
VLADIMIRESCU
ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA
AGFR
FUNDATIA RO GER DE PREG SI PERF
PROF IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
LTL DOCUMENTARY SRL
ASOCIATIA ZAMOLXE
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
COLEGIUL EMIL NEGRUTIU TURDA
FUNDATIA RO GER DE PREG SI PERF
PROF VLADIMIRESCU ARAD
FUNDATIA MELBA
SIRENA TRADE SRL BRAILA
FEDERATIA SANITAS DIN ROMANIA
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
ISJ TELEORMAN
ISJ BRASOV
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINTI
ISJ DAMBOVITA
UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA
ISJ BRAILA
TIGITRANS SA
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINTI

16.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5524

5525

1.126.727,05

198.834,18

6
2
6

16.05.2013
16.05.2013
29.05.2013

12.07.2013
12.06.2013
12.06.2013

14.06.2013
12.06.2013
NU ESTE CAZUL

5806
5520
5492

5668
5521
nu

363.347,64
2.149.058,87
580.563,81

169.153,58
500.320,59
0,00

29.05.2013

12.07.2013

14.06.2013

5813

5654

205.346,92

22.110,04

7
3

30.05.2013
30.05.2013

12.06.2013
11.06.2013

12.06.2013
11.06.2013

5480
5454

5481
5455

217.955,62
98.541,08

21.556,05
28.218,88

10

30.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5462

5463

770.881,65

155.911,30

6
5
4
3

30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013

12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

5486
5478
5614
5575

5487
5479
5615
5576

211.025,52
294.337,11
471.565,81
352.688,92

8.520,84
10.474,88
65.158,31
48.732,57

7
8
5

30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013

12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013

14.06.2013
14.06.2013
13.06.2013

5822
5820
5551

5651
5659
5552

190.863,19
960.469,43
94.503,98

118.121,77
148.333,14
4.712,80

30.05.2013

13.06.2013

13.06.2013

5557

5558

134.232,14

4.151,51

30.05.2013

12.07.2013

14.06.2013

5816

5662

110.030,60

15.203,40

30.05.2013

13.06.2013

13.06.2013

5616

5617

54.734,06

2.680,89

8
6
6
5
4

30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
12.07.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
14.06.2013

5539
5466
5456
5559
5815

5540
5467
5457
5560
5657

447.369,06
245.369,55
182.636,81
70.617,62
79.409,48

21.905,70
7.588,75
5.648,56
9.757,55
18.487,25

6
5
2
8
5
4
2

30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
13.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

5565
5541
5516
5817
nu
5600
5599

5566
5542
5517
5653
5644
nu
nu

42.263,44
223.742,18
144.882,51
480.305,06
0,00
1.033.112,31
1.568.197,52

1.421,96
6.919,86
41.489,52
23.511,44
213.899,58
0,00
0,00

4
3

31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
13.06.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

5603
5601

nu
nu

249.717,45
1.244.305,93

0,00
0,00

2
3
3

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

27.09.2013
13.06.2013
13.06.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL
13.06.2013

7986
5570
5604

7987
nu
5605

1.581.549,92
2.131.477,77
110.696,29

532.282,30
0,00
3.423,60

31.05.2013

13.06.2013

NU ESTE CAZUL

5602

nu

382.973,90

0,00

1424
1425

R
R

107/1.5/S/80641
88/1.5/S/61178

32268
19172

1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

R
R
R
R
R
R
R

79/1.4/S/53587
87/1.3/S/62536
87/1.3/S/61397
87/1.3/S/57406
110/5.2/G/89203
80/2.3/S/55068
90/2.1/S/60152

19253
21952
21754
21591
43929
20166
22512

1433
1434

R
R

110/5.2/G/88370
995/4.2/S/54476

44910
20243

1435

16/6.3/S/1-3824

4136

1436
1437

R
R

108/2.3/G/79565
108/2.3/G/79625

33639
33554

1438
1439

R
R

110/5.2/G/88329
103/5.1/G/76416

43919
30050

1440
1441

R
R

84/6.1/S/57308
57/1.3/S/30768

21060
8148

1442
1443
1444

R
R
R

109/2.1/G/81724
110/5.2/G/88061
110/5.2/G/89639

33951
44720
43935

1445

109/2.1/G/81570

33945

1446
1447
1448
1449
1450

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79755
108/2.3/G/80082
108/2.3/G/80645
108/2.3/G/80719
111/4.1/S/91801

33610
33758
33771
33635
35172

1451
1452
1453

R
R
R

81/3.2/S/57946
81/3.2/S/53084
82/5.1/S/58276

36474
20750
20813

1454

107/1.5/S/77946

21948

1455

108/2.3/G/79238

33606

1456

102/5.1/G/78679

30354

UMF TARGU MURES


UPB
AS PATR A PROD SI UTILIZ DE
ECHIPAM IND PT PROT MEDIU UNIMED
ISJ BRAILA
UPB
ISJ BOTOSANI
ROMAIR CONSULTING
AFACOV CONSULTING SRL
FUNDATIA AGORA ORADEA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ANOFM
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
ASOCIATIA PT INTEGRARE
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
FUNDATIA MARA
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SMC SRL
EUROJOBS SRL
AUR AGENTIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE UMANE
CNDIPT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
PRIMARIA COMUNEI PODARI
CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII
MICROBIENE BIOTEHGEN BUCURESTI
FEDERATIA SINDICALA A
METALURGISTILOR METAROM
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
UPB
UPB
ANOFM
ORDINUL ASISTENTILOR GENERALISTI
MOASELOR SI ASISTENTILOR
MEDICALI DIN ROMANIA
UPB
ASOCIATIA PARTNET
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
DIN SUCEAVA
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICATII BOGDAN VODA
RADAUTI SUCEAVA
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU EDUCATIE SI FORMARE
PROFESIONALA

2
4

31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
13.06.2013

5595
5567

5596
5568

574.971,52
1.914.347,69

174.991,33
337.826,06

3
4
3
3
6
12
8

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
13.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
11.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
NU ESTE CAZUL
12.06.2013
NU ESTE CAZUL
13.06.2013
11.06.2013
13.06.2013

5597
5569
5536
5498
5563
5440
5561

5598
nu
5537
nu
5564
5441
5562

599.363,60
1.605.913,79
1.065.405,82
1.928.683,30
100.817,62
474.850,90
81.829,90

251.468,01
0,00
448.707,77
0,00
16.494,02
14.841,12
12.518,86

5
9

31.05.2013
31.05.2013

12.07.2013
12.07.2013

14.06.2013
NU ESTE CAZUL

5819
5828

5660
nu

32.010,92
2.060.264,64

8.961,02
0,00

31.05.2013

12.07.2013

14.06.2013

5812

5665

13.015,86

1.644,94

3
5

31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
12.06.2013

13.06.2013
12.06.2013

5547
5526

5548
5527

65.122,96
117.245,51

3.187,84
3.626,15

2
7F

31.05.2013
31.05.2013

NU ESTE CAZUL
12.06.2013

14.06.2013
12.06.2013

nu
5532

5645
5533

0,00
253.746,52

6.545,59
26.291,80

10
3

31.05.2013
31.05.2013

12.07.2013
12.06.2013

14.06.2013
12.06.2013

5825
5534

5650
5535

267.632,71
623.250,45

98.931,64
146.669,81

5
4
4

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

13.06.2013
12.07.2013
15.07.2013

13.06.2013
14.06.2013
12.06.2013

5555
5811
6233

5556
5652
5508

120.634,93
204.448,04
33.182,03

18.903,21
57.232,42
9.288,85

31.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5474

5475

37.163,62

8.652,03

31.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5476

5477

191.903,46

5.935,16

7
4
4
3

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.07.2013

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
NU ESTE CAZUL

5468
5530
5460
5431

5469
5531
5461
nu

134.996,11
649.733,43
611.432,00
474.832,82

4.175,14
21.073,58
19.494,04
0,00

5
4
8

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

15.07.2013
12.07.2013
15.07.2013

12.06.2013
11.06.2013
12.06.2013

6231
5432
6232

5465
5433
5497

259.954,34
344.111,36
746.085,98

79.116,54
104.729,55
108.233,51

31.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5494

5495

785.963,36

138.699,42

31.05.2013

12.06.2013

12.06.2013

5528

5529

433.339,69

13.402,26

31.05.2013

12.07.2013

12.06.2013

5488

5489

82.666,51

13.464,45

1457

110/5.2/G/89376

43926

1458
1459
1460
1461
1462

R
R
R
R
R

109/2.1/G/82350
110/5.2/G/89611
110/5.2/G/86962
40/3.2/G/36822
80/2.3/S/54992

33717
43933
43907
8331
21064

1463

102/5.1/G/77882

29481

1464

83/5.2/S/58823

21210

1465
1466
1467

R
R
R

110/5.2/G/88431
82/5.1/S/57990
109/2.1/G/81698

44913
35737
33992

1468
1469
1470

R
R
R

96/6.2/S/64274
108/2.3/G/83337
108/2.3/G/79388

23501
37833
33609

1471
1472

R
R

83/5.2/S/57877
96/6.2/S/52138

21441
22440

1473
1474

R
R

110/5.2/G/89265
108/2.3/G/83254

44922
33648

1475
1476
1477
1478

R
R
R
R

105/5.1/G/77133
110/5.2/G/89485
105/5.1/G/77154
69/6.1/S/41464

29466
45269
29468
18908

1479

110/5.2/G/89649

44925

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487

R
R
R
R
R
R
R
R

83/5.2/S/55672
83/5.2/S/48027
92/3.1/S/64177
92/3.1/S/63907
103/5.1/G/76388
104/5.1/G/77150
103/5.1/G/76398
110/5.2/G/86839

21417
20866
23279
23232
30042
21412
30047

1488
1489

R
R

93/3.3/S/51265
98/6.4/S/61531

21877
20720

1490
1491
1492
1493
1494

R
R
R
R
R

93/3.3/s/64204
92/3.1/S/63228
105/5.1/G/75956
82/5.1/S/55302
82/5.1/S/54264

22363
23099
29470
20839
24485

1495

110/5.2/G/88428

44912

CENTRUL EUROPEAN PENTRU


PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
UNIVERSITATEA TEHNICA GH ASACHI
IASI
ROMAIR CONSULTING SRL
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
FUNDATIA ROMTENS
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
FEDERATIA AGRICULTORILOR
FERMIERUL
CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM
MONTAN ALBAMONT
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
PROCER COMPANY SA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CAMERELOR DE COMERT
SI INDUSTRIE FILIALA VRANCEA
RAMI 2008 SRL CRAIOVA
MARCIP COM SRL
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNBM
SINDICATUL SANITAS CONSTANTA
FUNDATIA UMANITARA PROGPERS
AIUD
FUNDATIA PENTRU INVATAMANT
SYSCO MANAGEMENT SRL
MMFPS
UNIVERSITATEA BIOTERRA
BUCURESTI
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
MARAMURES
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
CELLA INVEST SRL
OPERATIONS RESEARCH SRL
EURO JOBS SRL
ACZ CONSULTING SRL
EURO JOBS SRL
REDIS CONSULT SRL
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI
SI NONAMATORI
BNS
CONFEDERATIA SINDICALA MERIDIAN
AJOFM IASI
AJOFM ALBA
AJOFM OLT
AJOFM CLUJ
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH

31.05.2013

15.07.2013

12.06.2013

6234

5512

126.107,24

35.304,55

3
5
10
3F
6

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
03.06.2013

13.06.2013
12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

5549
5818
5814
5577
5545

5550
5648
5649
5578
5546

201.880,08
61.961,56
100.112,36
612.348,23
501.114,14

27.894,65
11.998,77
16.378,63
108.061,44
24.530,06

04.06.2013

13.06.2013

13.06.2013

5612

5613

115.403,40

18.786,60

03.06.2013

11.06.2013

11.06.2013

5419

5420

383.794,25

107.437,93

5
5
5

03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

5421
5407
5442

5422
5408
5443

33.337,89
344.420,51
168.370,08

9.332,49
34.063,57
23.264,43

11
6
5

03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

5415
5438
5427

5416
5439
5428

243.545,26
88.643,82
98.008,38

23.813,77
3.481,86
3.031,19

12
9

03.06.2013
03.06.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

14.06.2013
14.06.2013

nu
nu

5643
5642

0,00
0,00

49.668,85
78.489,87

4
4

03.06.2013
03.06.2013

11.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013

5411
5436

5412
5437

257.549,59
125.677,26

42.135,76
4.234,33

9F
2
8
5

03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

12.07.2013
11.06.2013
11.06.2013
12.06.2013

14.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
NU ESTE CAZUL

5808
5409
5425
5515

5667
5410
5426
nu

92.641,60
213.670,85
197.193,71
151.974,92

9.162,35
42.543,78
19.502,68
0,00

03.06.2013

11.06.2013

11.06.2013

5373

5374

149.868,58

27.523,97

9
13
9
8
7
9F
7
2

03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
11.06.2013

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
11.06.2013

5395
5417
5375
5429
5620
5579
5618
5403

5396
5418
5376
5430
5621
5580
5619
5404

262.332,01
953.709,14
149.576,56
148.386,13
233.870,70
306.394,52
129.330,88
120.381,37

73.618,39
156.029,21
15.701,41
15.581,73
24.896,89
30.696,20
12.790,96
19.694,70

9
8

16.05.2013
20.05.2013

12.07.2013
12.07.2013

05.06.2013
05.06.2013

5827
5829

4788
4807

277.872,43
275.321,47

144.568,77
175.204,57

5
8
9F
9
9

06.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

13.06.2013
13.06.2013
12.07.2013
13.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

5610
5589
5833
5624
5590

5611
nu
nu
nu
nu

664.304,49
491.216,91
86.805,95
421.532,93
1.681.397,93

345.617,87
0,00
0,00
0,00
0,00

03.06.2013

13.06.2013

13.06.2013

5587

5588

36.432,63

10.198,81

1496

110/5.2/G/87390

44290

1497
1498

R
R

63/3.2/S/35058
110/5.2/G/88646

9744
43802

1499

110/5.2/G/87121

44418

1500
1501
1502
1503

R
R
R
R

106/5.1/G/76091
110/5.2/G/87337
81/3.2/S/51194
84/6.1/S/51204

26069
44417
35792
21740

1504

82/5.1/S/57666

20854

1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511

R
R
R
R
R
R
R

80/2.3/S/46322
104/5.1/G/78764
22/2.1/G/40231
80/2.3/S/58072
90/2.1/S/59295
110/5.2/G/86962
110/5.2/G/87464

20780
31632
10201
21188
22384
43907
43779

1512

105/5.1/G/76218

29471

1513

99/5.1/G/76746

30178

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/86985
92/3.1/S/53763
110/5.2/G/88260
102/5.1/G/75991
110/5.2/G/89268
110/5.2G/89177
110/5.2/G/87561
110/5.2/G/87410
84/6.1/S/56805
99/5.1/G/76679
110/5.2/G/87917
102/5.1/G/78049

43304
23360
44715
29895
43938
44792
44888
43909
21349
30174
44432
30442

1526
1527
1528
1529

R
R
R
R

105/5.1/G/77951
83/5.2/S/57446
73/5.1/A/66343
110/5.2/G/89660

29516
21026
24428
43939

1530
1531
1532

R
R
R

83/5.2/S/54620
81/3.2/S/52242
84/6.1/S/56527

19286
20729
21751

1533

108/2.3/G/80684

33697

1534
1535

R
R

108/2.3/G/83018
90/2.1/S/60004

33607
22496

T SMART SERVICII SRL


ASAOCIATIA CONSTRULCTORILOR SI
PROMOTORILOR DIN ROMANIA
COMUNA FALCIU
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CAMERELOR DE COMERT
SI INDUSTRIE - FILIALA CALARASI
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
CCINA CONSTANTA
BARDOROM SECURITY SRL
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ASOCIATIA SPRIJIN SOMERI
DAMBOVITA
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI
ASOCIATIA ESPERANDO
COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
CRIVAS CONSULT SRL
G M INTERNATINAL INSTALATII SRL
ASOCIATIA PRO MEHEDINT
COMUNA VALEA SEACA
ASOCIATIA PENTRU TINERET
FIDELITAS MERCUREA CIUC
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
SNSPA
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
ACZ CONSULTING SRL
ROM ELECTRONIC COMPANY SRL
AJOFM VRANCEA
DAROMET SRL
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
FUNDATIA PAEM ALBA
FUNDATIA CORONA IASI
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
ASOCIATIA INOVART
ASOCIATIA DE TINERET FIDELITAS
MIERCUREA CIUC
AGROSERV MANAGEMENT SRL
DIACOSTAMPET SRL
ROMAIR CONSULTING SRL
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN
AFACERI
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
ASOCIATIA DEPRESIUNEA HOREZU
SERVICII DE CONSULTANTA M.B. SRL
CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
ISJ HUNEDOARA

03.06.2013

13.06.2013

13.06.2013

5571

5572

134.141,92

24.159,95

6
4

03.06.2013
03.06.2013

13.06.2013
13.06.2013

13.06.2013
13.06.2013

5581
5585

5582
5586

816.305,02
30.208,45

144.053,83
8.465,67

03.06.2013

13.06.2013

13.06.2013

5583

5584

67.126,84

18.791,24

10 F
5
7
11

03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

12.07.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

12.07.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

5834
5625
5627
5629

5835
5626
5628
5630

158.179,52
103.862,09
1.019.145,99
650.620,08

15.644,13
29.076,88
179.849,29
240.504,67

12

04.06.2013

NU ESTE CAZUL

17.06.2013

nu

5683

0,00

36.798,21

4
8F
6F
9
8
11
2

04.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013
12.07.2013
12.07.2013

19.06.2013
12.07.2013
12.07.2013
19.06.2013
13.06.2013
14.06.2013
12.07.2013

nu
5842
5837
5804
5622
5858
5859

5690
5843
5838
5688
5623
5655
5860

0,00
167.087,25
117.236,15
859.425,25
1.312.268,99
38.204,73
87.963,90

7.958,98
16.525,12
16.199,04
42.858,48
208.190,85
6.250,39
24.627,86

5F

05.06.2013

12.07.2013

14.06.2013

5855

5666

230.687,98

22.815,30

9F

05.06.2013

12.07.2013

19.06.2013

5805

5692

205.175,44

20.292,06

8
7
10
18
5
5
4
4
10
9F
10
8

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

13.06.2013
12.07.2013
13.06.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013
12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013

13.06.2013
14.06.2013
13.06.2013
20.06.2013
14.06.2013
NU ESTE CAZUL
19.06.2013
14.06.2013
13.06.2013
12.07.2013
12.07.2013
13.06.2013

5633
5854
5639
5800
5853
5846
5803
5856
5608
5851
5861
5637

5634
5646
5640
5713
5658
nu
5689
5663
5609
5852
5862
5638

133.040,02
577.499,86
473.363,38
101.826,62
56.138,56
123.382,52
284.599,54
82.119,36
801.746,91
137.537,61
471.357,21
138.073,86

21.765,68
59.448,52
72.287,88
10.070,77
9.184,41
0,00
57.581,89
20.875,07
296.369,39
13.602,61
77.115,23
13.655,66

6F
6
7
5

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

13.06.2013
13.06.2013
12.07.2013
13.06.2013

13.06.2013
13.06.2013
14.06.2013
13.06.2013

5635
5593
5857
5591

5636
5594
5661
5592

147.656,92
112.831,14
192.050,45
81.159,91

14.603,43
32.311,07
18.994,00
13.277,96

7
8
3

05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013
13.06.2013

17.06.2013
17.06.2013
13.06.2013

nu
5776
5631

5686
5685
5632

0,00
213.306,66
780.237,41

90.568,82
64.919,42
288.418,30

06.06.2013

12.07.2013

20.06.2013

5802

5709

141.418,92

4.373,78

6
6

06.06.2013
06.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

20.06.2013
NU ESTE CAZUL

5795
5866

5710
nu

291.662,42
1.019.893,65

9.020,49
0,00

1536
1537
1538
1539
1540
1541

R
R
R
R
R
R

97/6.3/S/59542
96/6.2/S/63660
81/3.2/S/47484
108/2.3/G/79695
111/4.1/S/92443
94/4.1/S/61173

22463
23535
20726
33766
38399
36435

1542
1543

R
R

85/1.1/S/63376
82/5.1/S/59284

20251
24525

1544
1545

R
R

101/5.1/G/78175
108/2.3/G/79711

30739
33854

1546
1547
1548
1549
1550
1551

R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/57083
99/5.1/G/76242
80/2.3/S/59871
108/2.3/G/80883
82/5.1/S/59815
99/5.1/G/77624

19215
30096
20951
33646
20829
30895

1552

84/6.1/S/55178

21418

1553

97/6.3/S/60759

22517

1554
1555
1556
1557

R
R
R
R

82/5.1/S/55544
81/3.2/S/51296
83/5.2/S/59699
110/5.2/G/88694

24434
35712
21311
43416

1558
1559

R
R

71/6.3/S/34434
110/5.2/G/87089

8278
44056

1560

81/3.2/S/59915

35851

1561
1562

R
R

83/5.2/S/58176
64/3.3/S/41329

21101
9676

1563

100/5.1/G/78415

30148

1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570

R
R
R
R
R
R
R

81/3.2/S/54623
110/5.2/G/87486
108/2.3/G/83329
110/5.2/G/87133
90/2.1/S/63784
110/5.2/G/87983
92/3.1/S/63907

36520
44467
33766
44289
22637
44517
23232

1571

110/5.2/G/88554

45069

1572

110/5.2/G/87347

44411

1573

82/5.1/S/55979

20872

1574

108/2.3/G/82160

33675

FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL


FUNDATIA ESTUAR
HIS MEDICAL SCHOOL SRL
ACZ CONSULTING SRL
AJOFM OLT
ANOFM
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
MIHAI VITEAZUL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
FUNDATIA OAMENILOR DE AFACERI
ARGES
FUNDATIA PATER PIO
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
DIN SUCEAVA
ASOCIATIA SMART PROJECTS
CCIA SUCEAVA
ABYL GUARD SECURITY SRL
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
AJOFM NEAMT
ASOCIATIA PENTRUNATUL MEDICINEI
INTEGRATIVE PMI
ASOCIATIA CENTRUL PENTRU
PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA
CRFPA DOLJ
CCIA TIMIS
CCI IASI
ASOCIATIA ALDARIM
ASOCIATIA FEMEILOR SI FAMILIILOR
DIN MEDIUL RURAL
ANTREC ALBA
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
JUDETEANA CONSTANTA
ROMACTIV BUSINESS CONSULTING
SRL
SALVATI DUNAREA SI DELTA
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL
CRESTINA CHRISTIANA
ASOCIATIA PATRONILOR SI
MESERIASILOR CLUJ
SRACC TULCEA
ACZ CONSULTING
BNC CRIS COM SRL
ASE BUCURESTI
BNC CRIS COM SRL
OPERATIONS RESEARCH
ASOCIATIA UNIVERSITARA
ECOLOGICA GALATI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI FILIALA TULCEA
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE
SOCIALA SI ECONOMICA ZALAU
ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI
CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

9
8
6
15
4
8

06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
06.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

20.06.2013
20.06.2013
12.07.2013
20.06.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

5797
5796
nu
5801
5865
5863

5712
5715
5864
5714
nu
nu

465.456,32
750.584,02
0,00
180.449,98
136.535,65
132.356,77

98.454,80
115.918,83
49.796,38
5.735,57
0,00
0,00

8
9

06.06.2013
06.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
20.06.2013

5867
5799

5868
5711

657.852,96
233.424,63

357.874,72
38.009,38

10
6

06.06.2013
06.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

20.06.2013
20.06.2013

5794
5809

5717
5716

237.511,21
291.614,06

23.490,12
9.018,99

6
7F
6
2
7
9

29.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
19.06.2013
19.06.2013
17.06.2013
NU ESTE CAZUL

5830
5823
5826
5841
5832
5836

5831
5824
5691
5687
5684
nu

1.942.091,35
279.302,80
987.940,08
137.114,26
1.068.214,40
307.274,38

342.722,01
27.623,36
30.554,86
7.303,88
175.687,30
0,00

03.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5844

5845

754.368,01

330.063,07

05.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5849

5850

807.881,71

174.106,82

8F
7
9
6

05.06.2013
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

NEPLATIT
20.06.2013
12.07.2013
12.07.2013

nu
5798
5869
5873

5718
5870
5874

0,00
655.293,54
48.002,35
77.536,04

1.178,24
123.942,43
40.354,77
20.144,14

11
3

07.06.2013
07.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

5871
5875

5872
5876

561.758,01
97.417,99

70.994,87
26.712,36

07.06.2013

12.07.2013

NU ESTE CAZUL

5877

nu

1.585.120,69

0,00

6
11

07.06.2013
10.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

5878
5928

5879
5929

1.018.427,44
1.096.098,55

166.617,29
404.763,90

10.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5896

5897

369.256,87

36.519,90

4
8
15
4
11
4
9

10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

5906
5986
5908
5910
5920
5916
5914

5907
5987
5909
5911
5921
5917
5915

1.610.525,08
67.038,73
52.328,28
53.817,28
101.042,37
54.425,77
226.217,73

350.202,87
10.967,70
1.618,40
15.411,48
23.523,59
15.585,72
23.754,68

10.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5898

5899

77.151,31

21.610,00

10.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5902

5903

87.543,44

14.322,33

10

10.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5912

5913

421.681,18

68.863,84

10.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5900

5901

224.628,50

6.947,27

Verificari suplimentare AM
POSDRU

1575
1576
1577
1578

R
R
R
R

97/6.3/S/63494
101/5.1/G/78135
92/3.1/S/63177
110/5.2/G/86733

22450
30703
23058
43902

1579
1580

R
R

97/6.3/S/62383
81/3.2/S/52837

22646
29125

1581

57/1.3/S/30462

8144

1582

93/3.3/S/54001

21882

1583

92/3.1/S/50933

23153

1584

1585
1586

R
R

110/5.2/G/89168

96/6.2/S/62487
102/5.1/G/77029

43927

23428
29552

1587
1588

R
R

102/5.1/G/77032
110/5.2/G/88054

29534
43783

1589
1590

R
R

110/5.2/G/87116
110/5.2/G/89091

87116
43433

1591
1592

R
R

82/5.1/S/58992
110/5.2/G/86948

20820
43966

1593

82/5.1/S/48603

20794

1594
1595
1596
1597
1598

R
R
R
R
R

81/3.2/S/50250
92/3.1/S/62928
82/5.1/S/50496
104/5.1/G/80536
92/3.1/S/56106

36461
22786
20800
31682
23464

1599
1600

R
R

81/3.2/S/46975
110/5.2/G/88741

20670
44915

1601

96/6.2/S/49743

22421

1602

100/5.1/G/75669

27279

1603

84/6.1/S/47678

21526

1604
1605
1606
1607
1608

R
R
R
R
R

96/6.2/S/62996
100/5.1/G/78191
100/5.1/G/76667
97/6.3/S/60058
105/5.1/G/76020

23539
30151
27972
22470
29325

ASOCIATIA C4C COMMUNICATION FOR


8
COMMUNITY
7
OMNIA EXIM SRL
4
CCIMB
3
ACTIV CONSTRUCT SRL
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI
6
DE SANATATE SASTIPEN
9
ACTIVE JOB CONSULTING SRL
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
3 RECTIF
CALIFICARI ANC
SINDICATUL INVATAMANTULUI
5
PREUNIVERSITAR GALATI
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
9
NAPOCA
FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
ASOCIATIA MEREU PENTRU EUROPA
ASOCIATIA MEREU PENTRU EUROPA
ASOCIATIA PAS IN DOI
FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE
FUNDATIA MELBA
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA
CCIA TELEORMAN
CCIA BISTRITA NASAUD
COMUNA BUDUREASA
CEPROHART SA BRAILA
FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO
EUROPA
ASOCIATIA NEVEZATORILOR DIN
ROMANIA
MONDO CONSULT SRL
AJOFM CONSTANTA
FIRST JOB SCHOOL SRL
ASOCIATIA IMM COVASNA ASIMCOV

10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

08.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

nu
5924
5918
5904

5765
5925
5919
5905

0,00
221.745,51
211.759,43
183.251,76

154.417,02
21.930,88
21.798,76
52.477,20

10.06.2013
10.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

5922
5926

5923
5927

1.286.784,80
473.192,95

162.623,62
147.387,97

10.06.2013

12.07.2013

NU ESTE CAZUL

5930

nu

341.575,86

0,00

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5839

5840

212.545,63

110.581,18

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5935

5936

470.617,53

48.220,56

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5960

5961

332.501,81

61.937,74

11.06.2013

12.07.2013

NU ESTE CAZUL

5937

nu

301.153,91

0,00

11.06.2013

NU ESTE CAZUL

12.07.2013

nu

5975

0,00

13.250,55

8
4

11.06.2013
11.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

5956
5942

5957
5943

0,07
108.817,60

13.452,97
24.487,09

5
6

11.06.2013
11.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
08.07.2013

5938
5766

5939
5767

205.762,87
258.120,69

42.469,85
41.997,45

9
10

11.06.2013
11.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

nu
5954

5976
5955

0,00
492.110,22

80.119,33
80.510,46

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5971

5972

134.247,03

21.854,17

9
7
8
5
8

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

12.07.2013
15.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
15.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

5940
5952
5950
5946
5948

5941
5953
5951
5947
5949

184.475,17
467.066,10
463.610,29
122.407,91
284.279,32

32.554,44
29.812,73
62.611,38
12.106,28
18.145,49

12
3

11.06.2013
11.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

5944
5958

5945
5959

282.435,41
137.487,51

85.958,61
33.706,77

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5968

5969

259.011,99

24.370,93

11 F

11.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5931

5932

65.284,96

6.456,76

11.06.2013

12.07.2013

15.07.2013

5966

5967

766.521,69

283.392,24

5
8F
8F
8
5

11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
15.07.2013
12.07.2013

5962
5964
5970
5933
5984

5963
5965
nu
5934
5985

1.170.013,40
160.431,90
383.381,88
476.885,54
230.487,13

110.088,79
15.866,90
0,00
103.569,19
22.795,42

1609
1610
1611

R
R
R

106/5.1/G/77236
87/1.3/S/63666
82/5.1/S/59756

27475
22490
24526

1612
1613
1614
1615

R
R
R
R

110/5.2/G/87553
92/3.1/S/63886
64/3.3/S/31648
108/2.3/G/80928

43361
23230
24439
33583

1616
1617
1618
1619

R
R
R
R

97/6.3/S/50247
110/5.2/G/87021
69/6.1/S/33490
108/2.3/G/79368

22362
43986
9209
33743

1620

93/3.3/S/57379

22070

1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627

R
R
R
R
R
R
R

104/5.1/G/75879
108/2.3/G/83291
111/4.1/S/100197
90/2.1/S/61837
96/6.2/S/60000
108/2.3/G/80667
111/4.1/S/100197

30864
33717
38393
21903
22591
33582
38393

1628

96/6.2/S/63444

23511

1629

92/3.1/S/62527

23124

1630

70/6.2/S/21986

9670

1631
1632
1633
1634
1635

R
R
R
R
R

81/3.2/S/59569
110/5.2/G/88528
105/5.1/G/76173
101/5.1/G/79168
103/5.1/G/76397

36484
45223
29224
30393
30046

1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89521
83/5.2/S/55763
110/5.2/G/87220
110/5.2/G/87266
83/5.2/S/55328
103/5.1/G/78410
88/1.5/S/55287
87/1.3/S/62771
41/3.3/G/18398
98/6.4/S/61531

44516
21416
43335
43695
18254
29480
19138
22235
8995
20720

1646
1647
1648

R
R
R

93/3.3/S/51265
105/5.1/G/75433
86/1.2/S/56283

21877
28994
21473

1649

104/5.1/G/78490

31443

1650

104/5.1/G/81371

31624

INCD PENTRU BIORESURSE


ALIMENTARE IBA BUCURESTI
ISJ VALCEA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
FUNDATIA SCOALA DE AFACERI SI
MESERII TIMISOARA
SCHULTZ CONSULTING SRL
CNIPMMR
FUNDATIA CORONA IASI
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN DE
INITIATIVE
PRO SAFETY CONSULTING SRL
ASOCIATIA ALTERNATIVE SOCIALE
ULTRA SECURITY SRL BRASOV
ORGANIZATIA INTERNATIONALA
PENTRU CARITATE CRESTIN
ORTODOXA
SINDICATUL LIBERTATEA CAI FERATE
CLUJ
ASOCIATIA HELICOMED IASI
AJOFM TELEORMAN
BNS
MMFPSPV
ACZ CONSULTING SRL
AJOFM TELEORMAN
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI
MEDICALA
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN
SOCIETATEA DE SCLEROZA MULTIPLA
DIN ROMANIA
ASOCIATIA AEROPORTURILOR DIN
ROMANIA
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
AEDU
EUROJOBS SRL
K CONSULTING MANAGEMENT
COORDINATION SRL
FUNDATIA PAEM ALBA
PSIHO PROFIL SRL
AIPPIMM
AJOFM SIBIU
GENERAL AGRO SRL
ASE BUCURESTI
MECTS
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
BNS
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI
SI NON AMATORI
MAESTRA SRL
MEN
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE DIN ROMANIA FILIALA SATU
MARE

6F
3 RECTIF
5

11.06.2013
12.06.2013
12.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013

5982
5883
6074

5983
nu
6075

36.412,87
322.157,24
308.130,91

3.601,28
0,00
50.160,85

5
6
11 F
4

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

6064
6060
6072
6076

6065
6061
6073
6077

148.995,35
858.606,05
1.407.007,33
53.969,39

24.376,01
58.507,72
396.848,21
2.641,86

4
5
4
7

12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013

15.07.2013
15.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

15.07.2013
15.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

6058
6070
6068
6066

6059
6071
6069
6067

255.786,88
46.345,53
221.654,56
105.727,25

54.082,55
7.584,24
81.935,62
3.269,91

12.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5847

5848

185.711,85

96.620,35

6F
3
2
6
6
15
3

13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
15.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
15.07.2013
NU ESTE CAZUL

6086
5979
5981
6088
6083
6090
6080

6087
5980
nu
6089
nu
6091
nu

182.472,36
240.210,43
182.849,77
524.763,10
484.601,35
50.024,35
81.574,18

18.046,71
10.700,24
0,00
122.169,66
0,00
1.547,15
0,00

13.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6084

6085

465.985,76

64.011,08

13.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6081

6082

121.201,40

12.476,61

11 F

13.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6062

6063

281.174,39

26.456,23

6
4
5F
4
8F

14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

5880
6092
5988
5891
5884

5881
6093
5989
5892
5885

720.766,11
196.351,42
470.502,98
168.982,05
152.377,86

127.194,02
32.511,83
46.533,26
18.371,17
15.070,35

4
9
7
4
9
8
4 RECTIF
2 RECTIF
8F
9

14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
17.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
21.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
17.09.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

05.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
17.09.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013

5746
5889
5887
7728
5893
5894
6116
5882
6050
6147

5747
5890
5888
7729
nu
5895
nu
nu
6051
6148

130.402,92
298.492,95
167.941,46
125.811,70
1.786.371,78
354.304,08
555.229,14
242.862,07
93.623,07
232.811,40

29.939,65
83.559,01
27.475,64
35.219,26
0,00
35.041,07
0,00
0,00
26.406,52
148.152,70

10
8F
4 RECTIF

25.06.2013
14/06.2013
20.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL

5991
5997
6045

5992
5998
nu

260.111,87
96.359,10
416.720,81

135.328,47
9.530,03
0,00

7F

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6031

6032

532.743,92

52.688,96

17.06.2013

12.07.2013

08.07.2013

5781

5782

173.762,41

17.185,30

1651

89/1.5/S/58852

19216

1652
1653
1654

R
R
R

19/1,3/G/38652
111/4.1/S/102732
90/2.1/S/62281

10087
38396
21974

1655
1656
1657
1658

R
R
R
R

67/5.1/S/62508
111/4.1/S/91810
111/4.1/S/91888
90/2.1/S/53676

8379
35162
38401
21898

1659
1660
1661

R
R
R

110/5.2/G/87347
110/5.2/G/87251
101/5.1/G/76285

44411
44803
30480

1662
1663
1664
1665

R
R
R
R

87/1.3/S/63122
108/2.3/G/80850
108/2.3/G/80029
111/4.1/S/91864

22428
34088
37765
38394

1666
1667

R
R

108/2.3/G/83395
100/5.1/G/76860

33710
28562

1668

97/6.3/S/63236

22528

1669

83/5.2/S/57486

21072

1670

91/2.2/S/60655

22134

1671

82/5.1/S/59593

20827

1672

18/1.2/G/40990

10078

1673

100/5.1/G/76762

28164

1674

92/3.1/S/62046

23106

1675

113/4.2/S/122645

37282

1676

110/5.2/G/88311

45235

1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87371
110/5.2/G/88754
110/5.2/G/88905
104/5.1/G/80603
110/5.2/G/87344
83/5.2/S/55763
102/5.1/G/78038

45169
45237
43914
31772
43777
21416
30445

1684

84/6.1/S/57397

21784

1685

110/5.2/G/87488

43905

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


COLEGIUL NATIONAL BANATEAN
TIMISOARA
AJOFM SALAJ
TARGET ACTIVE TRAINING SRL
ASOCIATIA NATIONALA A
SCAFANDRILOR SI SALVATORILOR
PROFESIONISTI DIN ROMANIA
AJOFM TULCEA
AJOFM ILFOV
ISJ DAMBOVITA
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI FILIALA TULCEA
DIALFA SECURITY SRL
IBA BUCURESTI
MEN - UNIT DE MANAG AL
PROIECTELOR CU FINANTARE
EXTERNA
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI
BARDOROM SECURITY SRL
AJOFM VRANCEA
ECOIMPACT ASOCIATIA ROMANA A
EVALUATORILOR SI AUDITORILOR DIN
MEDIUL
SERVICE GUARD SRL
GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA
ACOR ASOCIATIA NATIONALA A
COMUNELORDIN ROMANIA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
SINDICATUL NATIONAL PETROM
ENERGIE
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN
SIBIU
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
RESOURCES DEVELOPMENT IDEAS
SRL
CENTRUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A PERSONALULUI
PROPRIU DIN CADRUL ANOFM
RASNOV
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
SIN ROMANIA
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
SIN ROMANIA
PROJECT CONSULTING AGE SRL
ZENO CONSULTING SRL
LONG WAY SRL
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST
FUNDATIA PAEM ALBA
ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
DEVO DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6011

6012

1.083.234,52

329.816,36

3
5
6

17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
NU ESTE CAZUL
05.07.2013

6022
6024
5751

6023
nu
5752

334.214,04
294.161,71
77.344,89

78.650,74
0,00
18.404,66

14 F
7
4
5

17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013

16.07.2013
12.07.2013
16.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

6020
6025
6014
6013

6021
nu
nu
nu

3.621.506,55
175.682,96
18.120,32
472.382,46

506.164,85
0,00
0,00
0,00

9
2
8

17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

02.07.2013
02.07.2013
12.07.2013

5738
5740
6018

5739
5741
6019

68.162,63
190.927,46
135.374,68

11.151,58
31.760,26
13.388,71

5
2
8
4

17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

NU ESTE CAZUL
02.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL

6017
5742
6015
6028

nu
5743
6016
nu

801.635,06
120.088,54
184.122,00
113.760,20

0,00
4.625,53
5.694,49
0,00

4
5F

17.06.2013
17.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

6026
5999

6027
6000

214.448,44
43.915,05

8.757,43
4.343,25

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6003

6004

1.009.541,91

154.764,96

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6005

6006

1.090.424,08

268.596,67

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6001

6002

3.494.108,05

563.073,18

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6007

6008

152.085,40

24.758,09

17.06.2013

12.07.2013

02.07.2013

5744

5745

291.129,42

86.960,73

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6029

6030

108.093,76

10.690,58

17.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6009

6010

3.251.911,21

258.729,90

18.06.2013

12.07.2013

NU ESTE CAZUL

6115

nu

410.875,65

0,00

19.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6129

6130

118.958,38

33.300,77

2
5
3
8
6
10
6F

19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

6127
6125
6135
6119
6117
6141
6123

6128
6126
6136
6120
6118
6142
6124

170.538,67
291.706,86
248.318,10
241.761,20
79.227,04
363.612,39
351.196,25

27.900,55
47.723,98
59.292,58
23.910,45
22.178,52
101.788,30
34.733,70

19.06.2013

12.02.2013

12.02.2013

6139

6140

349.817,47

129.381,99

19.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

5995

5996

50.023,87

14.325,17

1686
1687

R
R

99/5.1/G/76112
110/5.2/G/88775

30104
45046

1688
1689
1690
1691
1692
1693

R
R
R
R
R
R

102/5.1/G/78180
92/3.1/S/61396
110/5.2/G/86974
84/6.1/S/53560
82/5.1/S/59421
81/3.2/S/50249

29382
22852
43501
21583
20824
29303

1694

55/1.1/S/38855

8099

1695

96/6.2/S/60289

22624

1696

92/3.1/S/64346

23357

1697
1698
1699
1700
1701
1702

R
R
R
R
R
R

84/6.1/S/58430
19/1.3/G/36358
89/1.3/S/64065
81/3.2/S/51194
23/2.2/G/40072
100/5.1/G/76697

21058
10020
22664
35792
10318
28162

1703

107/1.5/S/79407

32264

1704
1705

R
R

71/6.3/S/38123
91/2.2/S/63328

8960
21944

1706

92/3.1/S/60896

23338

1707

19/1.3/G/30021

9858

1708
1709
1710

R
R
R

100/5.1/G/78154
86/1.2/S/63661
110/5.2/G/86968

28722
21359
43695

1711

110/5.2/G/89540

43936

1712
1713

R
R

110/5.2/G/86892
63/3.2/S/24456

43292
9356

1714

81/3.2/S/58942

35884

1715
1716

R
R

93/3.3/S/62406
64/3.3/S/62346

22264
22241

1717

100/5.1/G/75466

27230

1718

93/3.3/S/60304

22088

FILIALA IASI A FUNDATIEI HOLT


ROMANIA - FUNDATIE DE
CONSULTANTA SI SERVICII SOCIALE
PENTRU COPII SI FAMILII
QUANTA RESURSE UMANE
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
MPA SRL
REAL ACCOUNTING SRL
JUDETUL ALBA
FIRST JOB SCGOOL SRL
FORMEXPERT SRL
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
A INVATAMANTILUI PROFESIONAL SI
TEHNIC
FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL
FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR
MANAGERI
ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI
DELTA
ISJ SALAJ
ISMB
BARDOROM SECURITY SRL
PRIMARIA ORASULUI MIZIL
CCIA BRAILA
UNIVERSITATEA GH ASACHI DIN IASI
ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI SIDA
FUNDATIA CULTURALA DELTA
CONSILIUL NATIONAL AL IPMM DIN
ROMANIA
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE
ENESCU DIN IASI
MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI
FEDERATIA PATRONATELOR DIN
REGIUNEA OLTENIA
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA COMUNA LUMINA
OPERA NATIONALA ROMANA
INCD IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI
STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR
BABES
SINDICATUL NATIONAL AL
FUNCTIONARILOR PUBLICI
CCMIB
FEDERATIA AGRICULTORILOR
FERMIERUL
CONFEDERATIA SINDICATELOR
LIBERE DIN ROMANIA FRATIA

8F
4

19.06.2013
19.06.2013

16.07.2013
12.07.2013

16.07.2013
12.07.2013

6121
6131

6122
6132

83.305,04
253.090,26

8.238,95
41.406,20

10
7
8
9
11
11

19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
20.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
02.07.2013

6133
6137
6043
nu
5977
5734

6134
6138
6044
5990
5978
5735

103.417,02
721.537,69
99.907,10
0,00
325.319,85
140.610,95

16.690,27
75.741,52
16.345,05
245.633,11
54.061,90
43.796,86

20.06.2013

12.07.2013

02.07.2013

5736

5737

822.354,89

447.364,45

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6033

6034

319.676,30

49.566,05

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6038

6039

3.254.203,71

207.715,13

5
2F
2
8
3
7

20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

6035
6037
6042
6040
6046
6048

6036
nu
nu
6041
6047
6049

491.935,99
577.604,45
798.957,65
731.087,68
247.889,46
153.831,07

181.846,38
0,00
0,00
129.015,47
57.710,94
15.214,05

20.06.2013

12.07.2013

08.07.2013

5779

5780

1.244.644,83

219.894,02

8
3

20.06.2013
20.06.2013

NU ESTE CAZUL
12.07.2013

08.07.2013
05.07.2013

nu
5749

5778
5750

0,00
496.099,83

73.313,38
115.496,58

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6052

6053

1.020.772,92

105.079,56

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6172

6173

221.605,82

52.150,60

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6054

6055

148.376,79

14.674,63

20.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6056

6057

1.179.787,72

457.846,80

21.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6146

6145

180.257,56

31.570,80

21.06.2013

12.07.2013

08.07.2013

5774

5775

116.675,02

31.607,30

1
9F

21.06.2013
21.06.2013

12.07.2013
16.07.2013

12.07.2013
16.07.2013

6149
6259

6150
6260

36.878,03
49.311,31

10.339,29
209.169,76

21.06.2013

12.07.2013

12.07.2013

6143

6144

788.742,69

231.650,35

5
3

25.06.2013
25.06.2013

12.07.2013
NU ESTE CAZUL

12.07.2013
12.07.2013

5993
nu

5994
6158

712.628,14
0,00

200.997,68
116.609,93

25.06.2013

NU ESTE CAZUL

05.07.2013

nu

5748

0,00

11.025,00

25.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6184

6185

376.831,49

196.324,08

1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725

R
R
R
R
R
R
R

103/5.1/G/78709
101/5.1/G/76509
81/3.2/S/52242
110/5.2/G/87761
92/3.1/S/62353
103/5.1/G/77513
83/5.2/S/49860

30113
30034
20729
45065
22850
30083
20898

1726
1727

R
R

96/6.2/S/52980
83/5.2/S/54202

22459
21385

1728

98/6.4/S/64094

20731

1729
1730

R
R

93/3.3/S/54954
98/6.4/S/61531

22067
20720

1731
1732
1733

R
R
R

93/3.3/S/54694
110/5.2/G/87206
21/1.5/G/16838

22066
44775
10397

1734
1735

R
R

107/1.5/S/77497
110/5.2/G/88260

32002
44715

1736

110/5.2/G/88851

45257

1737
1738
1739
1740
1741

R
R
R
R
R

86/1.2/S/53849
87/1.3/S/63671
89/1.5/S/63700
97/6.3/S/54973
96/6.2/S/52138

21310
22491
19234
22432
22440

1742
1743
1744

R
R
R

105/5.1/G/75494
92/3.1/S/61490
81/3.2/S/59348

29112
22875
29272

1745

82/5.1/S/58694

24523

1746
1747

R
R

83/5.2/S/56841
88/1.5/S/58711

21090
19149

1748

81/3.2/S/55651

20723

1749
1750
1751

R
R
R

110/5.2/G/86837
110/5.2/G/89611
89/1.5/S/59184

43779
43933
21574

1752
1753
1754
1755

R
R
R
R

85/1.1/S/57551
87/1.3/S/62665
23/2.2/G/20267
82/5.1/S/57747

20208
8655
22226
20788

1756

95/4.2/S/59727

20244

ASOCIATIA ADL PROGRES


SINDICATUL MINIER CARBONIFERA
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
AJOFM ARGES
UPB
TUV AUSTRIA ROMANIA SRL
INTERLOG COM SRL
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
CCIA CARAS SEVERIN
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU INITIATIVE ETICE SI SOLIDARE
FUNDATIA MULTIMEDIA PENTRU
DEMOCRATIE LOCALA
BNS
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN ELECTRICITATE
UNIVERS
FUNDATIA ZI DESCHISA
SNSPA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ISJ IASI
INCD PENTRU MICROTEHNOLOGIE
ASOCIATIA COLFASA
ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
ASOCIATIA INTERCOMUNITARA DE
DEZVOLTARE ALBA IULIA
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE
ERGONOMIE DENTARA
QUIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT SRL
ROMAIR CONSULTING SRL
ASE BUCURESTI
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI
TEHNIC
MEN
ISJ CONSTANTA
INTERLOG COM SRL
CENTRUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA PERSONALULUI
PROPRIU RASNOV

7F
8
9
4
7
6
7

25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
NU ESTE CAZUL
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

6156
5772
5776
6169
6167
6159
6165

6157
5773
5777
nu
6168
6160
6166

314.044,49
190.665,46
426.247,39
78.052,05
587.601,01
269.456,68
740.084,38

31.059,34
18.857,02
129.727,47
0,00
37.506,45
26.649,56
121.079,66

6
5

25.06.2013
25.06.2013

12.07.2013
12.07.2013

12.07.2013
12.07.2013

6161
6163

6162
6164

556.523,30
329.573,25

75.682,03
92.259,51

26.06.2013

NU ESTE CAZUL

08.07.2013

nu

5764

0,00

117.847,16

8
10

27.06.2013
27.06.2013

15.07.2013
15.07.2013

15.07.2013
15.07.2013

6221
6182

6222
6183

270.672,66
198.824,00

76.343,27
126.524,36

5
5F
2

27.06.2013
25.06.2013
26.06.2013

15.07.2013
12.07.2013
15.07.2013

15.07.2013
12.07.2013
15.07.2013

6186
6152
6225

6187
5153
6226

274.866,46
598.257,17
313.109,92

143.004,84
97.876,39
95.294,32

3
11

26.06.2013
26.06.2013

13.03.2013
00.01.1900

13.03.2013
00.01.1900

1825
6098

1826
6099

366.009,58
257.715,33

111.394,22
42.162,87

26.06.2013

00.01.1900

00.01.1900

6108

6109

154.303,13

25.244,38

4
5
6
5
10

26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013

15.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL

15.07.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013
05.07.2013
12.07.2013

6228
6230
6096
5754
nu

6229
nu
6097
5755
6151

424.664,94
2.591.709,80
604.752,36
434.338,97
0,00

126.847,97
0,00
106.721,00
91.834,88
47.466,47

7
4
9

26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013

12.07.2013
12.07.2013
NU ESTE CAZUL

12.07.2013
05.07.2013
15.07.2013

6170
5758
nu

6171
5759
6227

181.886,78
557.501,74
0,00

17.988,79
50.098,44
46.434,33

26.06.2013

12.07.2013

08.07.2013

5789

5790

427.493,19

69.591,91

6
4

26.06.2013
26.06.2013

12.07.2013
16.07.2013

05.07.2013
16.07.2013

5756
6104

5757
6105

258.482,23
535.608,27

72.358,56
163.011,21

26.06.2013

12.07.2013

08.07.2013

5787

5788

1.068.472,62

325.187,32

6
6
6

26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

6100
6102
6094

6101
6103
6095

226.673,63
117.291,52
1.205.032,32

37.084,38
19.194,10
212.652,76

2
2
2
8

26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013

12.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

05.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
16.07.2013

5760
6264
6266
6285

5761
nu
nu
6286

1.350.969,96
3.411.255,32
1.245.723,05
307.741,97

728.017,27
0,00
0,00
51.203,24

26.06.2013

16.07.2013

NU ESTE CAZUL

6285

nu

614.661,76

0,00

1757
1758

R
R

19/1.3/G/31271
103/5.1/G/76690

9892
31112

1759

90/2.1/S/63942

22552

1760
1761
1762
1763
1764
1765

R
R
R
R
R
R

80/2.3/S/58023
108/2.3/G/79313
109/2.1/G/82033
110/5.2/G/86947
110/5.2/G/87390
84/6.1/S/48404

21189
33638
33954
43941
44290
21638

1766

92/3.1/S/48309

22694

1767
1768

R
R

110/5.2/G/88071
93/3.3/S/63046

44291
22271

1769
1770

R
R

82/5.1/S/59274
3/1.3/S/2-3777

20822
3966

1771

86/1.2/S/53365

21306

1772

86/1.2/S/60072

21588

1773

83/5.2/S/55695

20989

1774

83/5.2/S/47934

20847

1775
1776
1777
1778
1779

R
R
R
R
R

109/2.1/G/81597
19/1.3/G/21201
81/3.2/S/56573
80/2.3/S/59283
108/2.3/G/80580

34003
4693
20742
21121
33593

1780

96/6.2/S/61237

23084

1781
1782

R
R

87/1.3/S/62260
108/2.3/G/79861

21839
33726

1783
1784

R
R

108/2.3/G/80040
106/5.1/G/77235

33693
26489

1785
1786

R
R

81/3.2/S/59760
108/2.3/G/80571

36526
33770

1787
1788
1789
1790

R
R
R
R

108/2.3/G/79390
19/1.3/G/40784
87/1.3/S/61341
90/2.1/G/56319

33765
10162
21752
22028

UNIVERSITATEA DE VEST DIN


TIMISOARA
CRIMM DEVA
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE GR T POPA
CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU
ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
CENTRAS
SINDICATUL SANATATEA GORJ
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
MG STEVENS FINANCE SRL
T SMART SERVICII SRL
HR SPECIALISTS SRL
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
EDUCATIE ECONOMICA SI
DEZVOLTARE DIN ROMANIA CEED
ROMANIA
ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA
DEZVOLTARII RURALE ASDR
REPER 21
CONFEDERATIA NATIONALA
SINDICALA CARTEL ALFA
MEN
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI
DE SANATATE
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
MEDRIGHT EXPERTS SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
STEF MANAGEMENT SRL
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE
AGENTIA DE ADMINISTRARE A
RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA
PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE
MULTIPRO CONSULT SRL RAMNICUL
VALCEA
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
SUCCES HUNAM RESOURCES SRL
SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU
ECOLOGISTUL
EDINFO SRL IASI
FUNDATIA SC RO DE AF A CCI BRAILA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
SNSPA
MECTS

2
8

26.06.2013
26.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6279
6106

6280
6107

277.291,43
95.032,83

118.349,82
9.398,85

27.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6174

6175

600.140,71

139.718,26

6
6
5
3
6
12

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013

NU ESTE CAZUL
15.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

15.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

nu
6180
6273
6178
6247
6405

6177
6181
6274
6179
6248
6406

0,00
86.473,19
52.311,59
120.982,52
31.805,59
118.034,36

2.193,51
4.232,95
7.228,12
34.645,36
5.203,47
85.429,17

27.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6374

6375

900.919,15

57.505,48

7
7

27.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6351
6366

6352
6367

92.872,22
119.814,29

18.197,83
62.335,81

7
2

28.06.2013
28.06.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

12.07.2013
NU ESTE CAZUL

nu
nu

5974

0,00
0,00

62.726,82
0,00

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6202

6203

242.585,12

72.460,49

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6387

6388

210.372,67

117.197,23

28.06.2013

NU ESTE CAZUL

08.07.2013

nu

5972

0,00

242.541,92

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6372

6373

217.028,54

60.754,17

2
2
8
11
5

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

6328
6211
6253
6357
6251

6329
nu
6254
6358
6252

316.153,74
750.958,44
253.666,77
215.240,04
156.802,82

62.794,81
0,00
81.954,44
10.539,99
5.521,12

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6255

6256

768.037,44

118.692,06

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6383

6384

590.819,19

248.810,16

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6238

6239

157.608,56

4.874,49

6
8F

28.06.2013
28.06.2013

15.07.2013
16.07.2013

15.07.2013
16.07.2013

6212
6410

6213
6411

249.481,01
136.156,16

7.715,91
13.465,99

6
6

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6349
6360

6350
6361

1.105.035,90
103.104,95

195.006,34
3.188,81

8
3
3
7

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
15.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
NU ESTE CAZUL

6355
6292
6194
6218

6356
6293
6195
nu

100.782,84
48.620,91
171.510,71
149.612,01

3.116,99
20.475,60
72.227,86
0,00

Verificari suplimentare AM
POSDRU

1791
1792
1793

1794

R
R
R

108/2.3/G/79454
81/3.2/S/59616
19/1.3/G/27639

82/5.1/S/59862

33632
20721
9755

20830

1795
1796

R
R

108/2.3/G/79304
109/2.1/G/82652

37804
34016

1797

108/2.3/G/80326

33645

1798

64/3.3/S/41722

9679

1799
1800
1801
1802

R
R
R
R

108/2.3/G/79775
108/2.3/G/80850
90/2.1/S/58651
90/2.1/S/53676

37811
34088
22329
21898

1803

110/5.2/G/88428

44912

1804
1805

R
R

110/5.2/G/88370
110/5.2/G/87002

44910
44756

1806

81/3.2/S/46975

20670

1807
1808

R
R

106/5.1/G/76749
113/4.2/S/122274

26493
37281

1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

R
R
R
R
R
R
R
R

106/5.1/G/77393
81/3.2/S/55286
81/3.2/S/53604
83/5.2/S/55763
83/5.2/S/55763
83/5.2/S/47717
110/5.2/G/87542
82/5.1/S/48625

27466
36423
36529
21416
21416
19283
45271
20796

1817

81/3.2/S/55075

20739

1818
1819

R
R

110/5.2/G/87555
110/5.2/G/89009

44812
44496

1820

82/5.1/S/58694

24523

1821
1822

R
R

92/3.1/S/62384
110/5.2/G/87000

22861
43979

1823

82/5.1/S/57774

20789

GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL BUCURESTI
FUNDATIA DAN SETLACEC BUCURESTI
CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
ASE
ASOCIATIA EXPERTILOR PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA
ASOCIATIA NATIONALA A
EXPORTATORILOR SI
IMPORTATORILOR DIN ROMANIA
CENTRUL DE FORMARE SI
CONSULTANTA PRIMA SCHOOL
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI
ISJ GORJ
ISJ DAMBOVITA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SMC SRL
AJOFM CARAS SEVERIN
ASOCIATIA EUROPA PENTRU
DEZVOLTARE UMANA
CENAFER
TARGET ACTIVE TRAINING SRL
FUNDATIA PAEM ALBA
FUNDATIA PAEM ALBA
CCI VALCEA
GETICO SISTEMS SRL
AJOFM HARGHITA
INCD PROT MUNCII ALEXANDRU
DARABONT
CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE
CONSILIERE SI FORMARE
PROFESIONALA PENTRU VOI
FUNDATIA AGAPEDIA ROMANIA
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
FUNDATIE CENTRUL PENTRU
EDUCATIE ECONOMICA SI
DEZVOLTARE DIN ROMANIA CEED RO
MAESTRA SRL
FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
MANAGERIALA

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6235

6236

44.232,39

2.205,81

5
2F

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
15.07.2013

16.07.2013
NU ESTE CAZUL

6401
6204

6402
nu

239.417,53
486.182,21

72.866,21
0,00

28.06.2013

15.07.2013

NU ESTE CAZUL

6176

nu

785.106,43

0,00

4
3

28.06.2013
28.06.2013

15.07.2013
16.07.2013

15.07.2013
16.07.2013

6198
6376

6199
6377

163.302,37
60.979,15

7.993,82
9.050,96

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6216

6217

157.515,46

5.764,36

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6205

6206

780.489,43

220.138,04

4
3
7
6

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

6262
6277
6272
6269

6263
6278
nu
nu

333.132,98
19.641,86
33.397,78
515.014,31

11.015,42
922,67
0,00
0,00

28.06.2013

15.07.2013

15.07.2013

6196

6197

57.013,59

15.960,17

6
5

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6415
6318

6416
6319

84.243,12
129.042,44

23.582,70
31.065,95

13

28.06.2013

NU ESTE CAZUL

15.07.2013

nu

6237

0,00

81.948,90

7
6

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
NU ESTE CAZUL

6399
6300

6400
nu

150.136,34
91.281,25

36.695,47
0,00

3
7
6
12
11
7
4
5

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL
15.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
NU ESTE CAZUL
08.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
08.07.2013
NU ESTE CAZUL

6306
6348
5769
6364
6362
nu
5770
6246

6307
nu
5768
6365
6363
6330
5771
nu

89.704,35
775.572,20
156.524,05
197.566,11
248.109,04
0,00
138.309,36
1.369.914,15

23.243,86
0,00
48.753,39
55.305,92
69.454,72
37.305,00
30.568,70
0,00

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6389

6390

628.607,38

191.315,29

4
7

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
15.07.2013

16.07.2013
15.07.2013

6249
6219

6250
6220

215.171,11
74.142,37

52.618,67
12.129,88

28.06.2013

NU ESTE CAZUL

08.07.2013

nu

5791

0,00

92.692,56

12
4

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
15.07.2013

16.07.2013
15.07.2013

6242
6209

6243
6210

184.869,20
99.271,50

11.800,17
16.241,07

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6412

6413

1.125.756,47

136.704,43

1824

106/5.1/G/77114

26321

1825

81/3.2/S/50321

36418

1826

81/3.2/S/57643

36532

1827
1828

R
R

108/2.3/G/79820
81/3.2/S/49261

33754
36535

1829
1830
1831

R
R
R

83/5.2/S/59130
83/*5.2/S/58326
96/6.2/S/63885

21107
21184
23541

1832
1833
1834
1835

R
R
R
R

81/3.2/S/59616
110/5.2/G/88992
110/5.2/G/88823
105/5.1/G/75441

20721
44920
43805
29152

1836
1837
1838
1839

R
R
R
R

110/5.2/G/88431
110/5.2/G/86948
110/5.2/G/87298
110/5.2/G/88371

44913
43966
43776
43787

1840
1841
1842
1843

R
R
R
R

95/4.2/S/61043
93/3.3/S/62277
110/5.2/G/89660
92/3.1/S/63785

20245
22240
43939
23222

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

R
R
R
R
R
R
R

83/5.2/S/54377
110/5.2/G/86752
110/5.2/G/87917
110/5.2/G/89493
102/5.1/G/77089
97/6.3/S/60002
110/5.2/G/86759

21050
43954
44432
45229
29511
22469
43774

1851
1852

R
R

96/6.2/S/55474
23/2.2/G/34172

22483
9292

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

R
R
R
R
R
R
R
R

92/3.1/S/63242
82/5.1/S/50496
83/5.2/S/54604
110/5.2/G/89456
92/3.1/S/60024
96/6.2/S/64242
110/5.2/G/87253
81/3.2/S/58809

23233
20800
20973
44505
23160
23528
44783
29422

1861
1862

R
R

109/2.1/G/81482
86/1.2/S/60720

37882
21624

1863
1864

R
R

97/6.3/S/50247
110/5.2/G/88046

22362
43921

1865

106/5.1/G/76695

27467

FUNDATIA CULTURALA ART PROMO


ASOCIATIA UNIUNEA EDITORILOR DIN
ROMANIA
UNIUNEA ROMANA DE TRANSPOR
PUBLIC
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
TOP QUALITY MANAGEMENT SRL
ASOCIATIA PT INFRASTRUCTURA SI
DEZV DURABILA SOMES DEJ
CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA
MMFPS
FUNDATIA DAN SETLACEC BUCURESTI
ASOCIATIA ONE PROFI
INDECO
MUNICIPIUL ALBA IULIA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
AJOFM NEAMT
ASOCIATIA HELICOMED
CENTRUL NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A PERSONALULUI
PROPRIU RASNOV
FEDERATIA FILANTROPIA
ROMAIR CONSULTING SRL
FUNDATIA ORIZONT
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
REDIS CONSULT SRL
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
INDUSTRIAL EUROSTAR
ACZ CONSULTING SRL
MMFPS
EXCELENT SRL
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
FUNDATIA GIOVANNI BOSCO
ASOCIATIA PETRONALA
MESERIASILOR DIN CLUJ
CCI BISTRITA NASAUD
AJOFM MARAMURES
ASOCIATIA AGRIBUSINESS
HUMAN CAPITAL SOLUTIONS
ASOCIATIA COLFASA
EDUCONS SRL
FUNDATIA PENTRU SMURD
INSTITUTUL DE ASIGHURARI SI PENSII
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN DE
INITIATIVE
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA BUCHAREST BUSINESS
SCHOOL

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6240

6241

578.718,85

57.235,93

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6381

6382

551.534,91

97.329,69

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6294

6295

492.500,95

149.891,59

5
9

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6368
6244

6369
6245

192.446,12
349.205,23

6.181,22
61.624,45

9
9
8

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

15.07.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013

15.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL

6200
nu
6291

6201
6414
nu

181.197,37
0,00
838.609,32

50.723,72
61.002,35
0,00

6
4
3
6F

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

NU ESTE CAZUL
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

nu
6312
6406
6289

6349
6313
6407
6290

0,00
268.672,40
87.488,14
278.400,32

40.062,27
48.969,88
23.173,10
29.949,48

6
11
5
2

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013

6316
6287
6301
6304

6317
6288
nu
6305

76.898,05
234.511,30
225.800,32
147.907,05

20.634,77
38.366,64
0,00
41.054,09

7
8
6
6

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

NU ESTE CAZUL
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

6261
6397
6296
6385

nu
6398
6297
6386

361.418,79
654.494,11
153.899,38
202.157,01

0,00
340.513,82
25.178,33
20.810,28

7
4
11
7
9
8
4

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

NU ESTE CAZUL
16.07.2013
16.07.2013
12.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
08.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL
16.07.2013

nu
6404
6408
5785
6380
6340
6378

6359
6405
6409
5786
6403
nu
6379

0,00
67.978,87
236.940,74
123.314,00
167.471,62
856.794,36
228.635,84

60.361,31
11.121,51
38.764,10
21.236,13
16.563,13
0,00
52.649,45

7
2F

28.06.2013
28.06.2013

15.07.2013
16.07.2013

15.07.2013
16.07.2013

6188
6393

6189
6394

298.912,08
945.708,51

46.163,44
169.823,72

5
9
7
3
7
8
5
6

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
NU ESTE CAZUL
15.07.2013
16.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

6320
6345
6331
6192
6338
6190
6341
6391

6321
6346
nu
6193
6339
6191
6342
6392

916.146,72
129.072,06
399.778,79
183.776,86
503.776,52
868.653,54
191.960,91
731.726,12

62.997,86
45.517,03
0,00
38.899,97
32.155,95
134.153,27
35.922,90
197.606,74

4
3

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6336
6302

6337
6303

181.540,05
102.428,92

37.458,27
57.062,48

5
5

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6310
6308

6311
6309

229.765,19
60.161,31

48.580,62
16.841,34

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6395

6396

159.312,12

24.736,55

1866
1867
1868
1869
1870

R
R
R
R
R

109/2.1/G/81505
92/3.1/S/63673
110/5.2/G/88061
110/5.2/G/87361
84/6.1/S/55122

37894
23184
44720
45167
21439

1871
1872

R
R

81/3.2/S/55648
105/5.1/G/75604

36485
29222

1873
1874
1875

R
R
R

110/5.2/G/86824
96/6.2/S/64099
108/2.3/G/80480

44287
23547
33772

1876
1877

R
R

84/6.1/S/50240
80/2.3/S/48225

21106
20808

1878

108/2.3/G/79446

37808

1879
1880

R
R

90/2.1/S/64312
80/2.3/S/59398

22678
21118

1881

104/5.1/G/75774

31432

1882
1883

R
R

63/3.2/S/26324
97/6.3/S/59120

9426
22456

1884
1885
1886

R
R
R

110/5.2/G/88395
96/6.2/S/64274
100/5.1/G/77688

44911
23501
31159

1887

110/5.2/G/87440

43301

1888
1889
1890

R
R
R

83/5.1/S/58505
92/3.1/S/62546
92/3.1/S/61758

19284
23127
23010

1891
1892
1893

R
R
R

110/5.2/G/89608
99/5.1/G/76219
9/3.1/S/9-85

43330
30003
4046

1894
1895

R
R

83/5.2/S/47674
81/3.2/S/59775

20851
35876

1896

96/6.2/S/64003

23551

1897
1898

R
R

81/3.2/S/59798
99/5.1/G/77970

36494
31253

1899

63/3.2/S/31656

9561

QUIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT SRL


CCIMB
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
FUNDATIA PAEM ALBA
FUNDATIA SOROS
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA PRIN
SOCIETATEA ROMANA DE
REUMATOLOGIE
PSIHOTERRA RESOURCES SRL
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE A ROMANIEI
ROGEPA SRL
PSOHI PROFIL SRL
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
CCIA ARAD
FILIALA CLUJ A FUND INV PREUNIV AL
COOP MESTESUG SPIRU HARET
ASOCIATIA CENTRUL MULTIMEDIA
TEATRU 74
CRIVAS CONSULT SRL
FILIALA CLUJ A FUNDATIEI INV
PREUNIV AL COOPERATIEI
MESTESUGARESTI SPIRU HARET
ASOCIATIA OPERATORILOR LOGISTICI
SI DEPOZITARILOR DE PRODUSE
CONGELATE SI REFRIGERATE
FEROM TRAINING SRL
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI
FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE
PRO VOCATIE
FUNDATIA SC DE AF A CCI VALCEA
ALFARO SECURITY SRL
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA
ROMTELECOM SA
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
FUNDATIA UMANITARA SILVIA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI IN DELTA DUNARII PROM
TOUR DELTA
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA
CRFPA DOLJ
LIGA ROMANA PENTRU SANATATE
MINTALA
FUNDATIA EUROED
FUNDATIA ROMANA CHILDRENS
APPEAL

5
7
5
4
8

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

6214
6326
6332
6322
6314

6215
6327
6333
6323
6315

92.255,75
244.408,07
131.331,67
138.536,80
424.297,71

19.505,35
25.159,65
21.598,52
31.650,20
156.843,58

4
5F

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6334
6298

6335
6299

677.807,78
560.582,93

206.289,33
55.442,26

3
8
7

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013

16.07.2013
16.07.2013
15.07.2013

6324
6267
6207

6325
6268
6208

56.294,37
569.760,16
23.524,27

9.209,70
53.609,82
998,58

5
7F

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6283
6281

6284
6282

1.108.674,50
92.400,61

380.129,39
8.925,17

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6275

6276

71.329,12

2.206,06

4
7

28.06.2013
28.06.2013

16.07.2013
16.07.2013

16.07.2013
16.07.2013

6257
6270

6258
6271

217.678,95
167.747,00

114.947,08
5.971,49

6F

28.06.2013

16.07.2013

16.07.2013

6403

6404

163.227,25

16.143,36

4
8

01.07.2013
01.07.2013

15.07.2013
17.07.2013

08.07.2013
17.07.2013

5783
6447

5784
6448

587.483,88
675.703,42

103.673,63
146.044,06

4
12
5F

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

19.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6459
6431
6539

6460
6432
6540

148.079,52
185.985,32
461.232,25

42.038,01
17.499,71
45.616,38

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6512

6513

110.611,61

23.652,14

11
5
7

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6427
6429
6433

6428
6430
6434

224.442,27
332.650,18
1.074.164,55

36.719,32
21.232,99
73.009,48

5
6F
3F

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6435
6461
6492

6436
6462
6493

154.267,50
254.879,08
1.128.096,02

25.238,55
25.207,82
72.006,13

7
4

01.07.2013
01.07.2013

NU ESTE CAZUL
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

nu
6463

6504
6464

0,00
325.439,94

115.059,97
57.430,58

8F

01.07.2013

NU ESTE CAZUL

NEPLATIT

nu

0,00

13.710,93

7
8

01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6451
6486

6452
6487

208.979,54
293.545,57

36.878,74
29.031,98

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6468

6469

135.274,26

41.170,43

Verificari suplimentare AM
POSDRU

1900
1901

R
R

63/3.2/S/34113
96/6.2/S/62934

81/3.2/S/59614
71/6.3/33543
101/5.1/G/78981
99/5.1/G/77201

9682
23509

1902
1903
1904
1905

R
R
R
R

35879
8260
30251
30712

1906

97/6.3/S/63072

22579

1907

110/5.2/G/88394

43790

1908

83/5.2/S/58480

19256

1909
1910

R
R

83/5.2/S/58505
100/5.1/G/78121

19284
30163

1911
1912
1913

R
R
R

110/5.2/G/87054
110/5.2/G/87446
110/5.2/G/86962

44636
43908
43907

1914

81/3.2/S/49461

35806

1915
1916

R
R

81/3.2/S/58819
100/5.1/G/75828

25882
27736

1917
1918
1919

R
R
R

70/6.2/S/33488
110/5.2/G/88365
81/3.2/S/55073

9835
45068
29126

1920
1921

R
R

81/3.2/S/59322
110/5.2/G/88444

20725
43796

1922
1923
1924
1925
1926

R
R
R
R
R

81/3.2/S/53777
110/5.2/G/88227
101/5.1/G/75495
110/5.2/G/89015
110/5.2/G/87862

20722
44717
30293
44921
43782

1927
1928

R
R

100/5.1/G/75686
81/3.2/S/53540

31133
29394

1929
1930
1931

R
R
R

69/6.1/S/32801
82/5.1/S/57747
110/5.2/G/87820

9159
20788
43387

1932
1933
1934

R
R
R

82/5.1/S/54993
110/5.2/G/87266
84/6.1/S/50269

24436
43341
21119

1935

92/3.1/S/63270

23277

1936
1937

R
R

63/3.2/S/35058
110/5.2/G/87659

9744
43780

AD AUTO TOTAL SRL


ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE
MATERIALE DE COPNSTRUCTII DIN
ROMANIA
ANOFM
ROMAIR CONSULTING SRL
FGM TOUR SRL
SINDICATUL LIBER AL LUCRATORILOR
DIN INVATAMANT
ASOCIATIA PENTRU INTEGREARE SI
DEZVOLTARE INDECO
ASOCIATIA CATALACTICA FILIALA
TELEORMAN
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA
FSS METAROM
ASOIATIA TINERILOR PENTRU
EXCELENTA
UNGIR 1903 FILIALA DOLJ
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
FUNDATIA INSTITUTUL DE
MANAGEMENT IN ASIGURARI
INCD IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI
STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR
BABES
HANA TEAM SRL GALATI
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
FUNDATIA INCOMED
RSC CONSULTING SRL
INCD PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
FUNDATIA CORONA IASI
EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI
INFO GRUP SRL
FUNDATIA AMFITEATRU
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ARCA SRL
EUROCENTER MANAGEMENT
NETWORK SRL
FEDERATIA SANITAS DIN ROMANIA
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
INTERLOG COM SRL
CEPECA CONSULTING SRL
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU
FIECARE
AIPPIMM
ASOCIATIA REACT
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR SI
PROMOTORILOR DIN ROMANIA
COMUNA ARSURA

6F

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6474

6475

3.107.488,67

548.380,33

8F

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6439

6440

27.759,69

40.755,43

3
9
6
5F

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
NU ESTE CAZUL
17.07.2013
17.07.2013

6502
6467
6465
6441

6503
nu
6466
6442

534.103,43
1.802.842,50
332.057,70
347.437,46

162.553,22
0,00
32.840,87
34.361,95

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6498

6499

1.648.910,94

215.017,17

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6443

6444

54.983,39

15.391,85

10

01.07.2013

18.07.2013

18.07.2013

6564

6565

875.387,04

236.478,45

10
5

01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6425
6478

6426
6479

508.011,43
226.880,98

83.111,95
22.438,78

6
4
12

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6500
6417
6488

6501
6418
6489

116.978,86
57.575,26
106.873,02

26.107,77
16.117,41
17.484,70

01.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6470

6471

816.577,75

144.101,95

6
6F

01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6476
6508

6477
6509

874.624,49
113.192,32

154.345,50
11.194,84

6
4
8

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6449
6423
6421

6450
6424
6422

732.091,72
43.689,21
507.818,38

76.358,79
12.230,20
89.615,01

6
2

01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6455
6445

6456
6446

284.128,06
59.064,70

86.473,75
14.957,13

10 F
4
5F
5
3

01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
16.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
16.07.2013

6490
6457
6437
6419
6370

6491
6458
6438
6420
6371

209.127,93
133.691,17
75.493,29
67.652,99
72.881,10

73.374,16
22.023,54
28.725,67
11.068,20
20.953,91

4
6

01.07.2013
01.07.2013

19.07.2013
17.07.2013

19.07.2013
17.07.2013

6593
6472

6594
6473

515.017,68
448.389,97

50.935,81
136.571,55

7
10
2

01.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

18.07.2013
NU ESTE CAZUL
18.07.2013

18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013

6560
nu
6558

6561
6590
6559

1.105.688,75
0,00
67.982,32

232.107,68
8.468,06
18.069,60

10
3
6

02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

NU ESTE CAZUL
17.09.2013
17.07.2013

12.07.2013
17.09.2013
17.07.2013

nu
7726
6496

5973
7727
6497

0,00
80.226,23
959.053,23

105.947,21
19.973,72
354.518,38

02.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6523

6524

984.371,72

62.832,24

7
4

02.07.2013
02.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6549
6541

6550
6542

3.004.463,57
9.159,34

530.199,45
2.566,83

1938
1939

R
R

99/5.1/G/77706
84/6.1/S/56805

31013
21349

1940
1941

R
R

67/5.1/S/22929
110/5.2/G/88203

8373
45233

1942
1943
1944
1945
1946

R
R
R
R
R

84/6.1/S/56327
96/6.2/S/61909
110/5.2/G/87769
82/5.1/S/57747
83/5.2/S/48027

21445
23128
43384
20788
20866

1947
1948
1949
1950
1951

R
R
R
R
R

103/5.1/G/80783
82/5.1/S/55302
82/5.1/S/59421
110/5.2/G/88591
115/6.2/G/123621

30655
20839
20824
43797
45519

1952
1953

R
R

110/5.2/G/88353
110/5.2/G/88457

43402
43408

1954

81/3.2/S/54406

36460

1955

110/5.2/G/89194

43110

1956
1957
1958

R
R
R

110/5.2/G/87248
110/5.2/G/88877
110/5.2/G/87021

37679
44678
43986

1959
1960
1961

R
R
R

110/5.2/G/88012
83/5.2/S/58325
105/5.1/G/76944

44802
21292
29183

1962
1963
1964

R
R
R

110/5.2/G/88353
103/5.1/G/76690
115/6.2/G/123561

43793
31112
44542

1965
1966
1967

R
R
R

103/5.1/G/80500
110/5.2/G/87869
110/5.2/G/86785

31341
37078
37075

1968

110/5.2/G/89043

42886

1969

83/5.2/S/58480

19256

1970

59/1.5/S/22487

4004

1971
1972

R
R

19/1.3/G/26145
108/2.3/G/79290

8765
33636

FUNDATIA SFANTUL IOAN BOSCO


FUNDATIA PAEM ALBA
FUNDATIA RO GER DE PREG SI PERF
PROF IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
SYSCO MANAGEMENT SRL
K CONSULTING AND COORDINATION
SRL
PENITENCIARUL TIMISOARA
CEPECA CONSULTING CENTER SRL
INTERLOG COM SRL
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
FUNDATIA RO GER DE PREG SI PERF
PROF VLADIMIRESCU
AJOFM OLT
FIRST JOB SCHOOL SRL
ASOCIATIA Q PROFESSIONALS
DGASPC TIMIS
FUND RO GER DE PREGATIRE SI
PERFECTIONARE PROF IN DOMENIUL
CONSTRUCTIILOR TIMISOARA
BEST PROSERV SRL
SISTEME DE MANAGEMENT PEGAS
SRL
FUNDATIA RO GER DE PREG SI PERF
PROF VLADIMIRESCU ARAD
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
QUANTA RESURSE UMANE
PRO SAFETY CONSULTING
FUNDATIA SOCIETATEA CIVILA
PENTRU EDUCATIE SI INFORMATIZARE
FUNDATIA ROMTENS SA
ENNA CHER SRL
FUNDATIA RO GER DE PREGATIRE SI
PERFECTIONARE PROFESIONALA IN
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
TIMISOARA
CONSILIUL REGIONAL AL IPMM DEVA
DGASPC TIMIS
TERRAMARA INVESTMENT
CONSULTANCY
ASOCIATIA PROGRESSON
ASOCIATIA PROGRESSON
ACADEMIA ROMANA FILIALA
TIMISOARA
ASOCIATIA CATALACTICA FILIALA
TELEORMAN
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL
BATRAN
ESTETIC CLAS SRL

6
11

02.07.2013
02.07.2013

17.07.2013
NU ESTE CAZUL

17.07.2013
18.07.2013

6554
nu

6555
6585

405.954,38
0,00

40.149,33
196.377,73

11 F
2

02.07.2013
02.07.2013

NU ESTE CAZUL
17.07.2013

NEPLATIT
17.07.2013

nu
6547

6548

0,00
141.179,35

87.408,86
40.429,06

9
5
2
9
14

02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

NU ESTE CAZUL
18.07.2013
18.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

nu
6562
6566
6510
6543

6563
6567
6511
6544

0,00
447.899,51
187.447,62
156.545,76
435.692,68

611.537,49
72.469,08
35.705,72
26.046,66
71.280,42

9F
10
12
8
1

02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013

17.07.2013
NU ESTE CAZUL
17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013

6484
6551
6531
6552
6574

6485
nu
6532
6553
6575

96.786,32
1.907.088,28
197.563,02
173.388,47
47.624,69

9.572,27
0,00
54.886,16
28.366,79
4.481,10

6
4

02.07.2013
02.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013

6527
6533

6528
6534

43.810,45
67.013,56

12.264,13
19.190,45

02.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6529

6530

637.933,99

112.576,59

02.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6535

6536

84.557,55

15.133,07

10
4
6

02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6516
6525
6514

6517
6526
6515

163.088,79
223.505,33
62.341,12

26.681,74
36.566,03
10.199,16

2
7
7F

02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013

18.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

18.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

6579
6506
6556

6580
6507
6557

26.333,17
295.928,80
210.694,51

7.371,61
82.841,21
20.837,91

7
9
1

02.07.2013
03.07.2013
03.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013

17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013

6537
6482
6572

6538
6483
6573

24.120,15
231.691,83
33.548,51

6.752,11
22.914,58
3.156,64

7
7
7

03.07.2013
03.07.2013
03.07.2013

17.07.2013
18.07.2013
16.07.2013

17.07.2013
18.07.2013
16.07.2013

6480
6583
6353

6481
6584
6354

180.219,09
240.500,81
250.075,23

17.823,87
50.903,49
49.869,39

03.07.2013

17.07.2013

NU ESTE CAZUL

6505

nu

324.549,66

0,00

10

03.07.2013

18.07.2013

18.07.2013

6564

6565

875.387,04

236.478,45

7F

04.07.2013

17.09.2013

17.09.2013

7733

7734

24.977,58

29.606,74

2
7

04.07.2013
04.07.2013

18.07.2013
17.07.2013

18.07.2013
17.07.2013

6581
6521

6582
6522

77.129,16
285.766,38

67.243,31
9.559,07

Verificari suplimentare AM
POSDRU

1973

23/2.2/G/40709

10335

1974

86/1.2/S/54956

21403

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79746
86/1.2/S/62249
90/2.1/S/57677
23/2.2/G/24491
22/2.1/G/19015
98/6.4/S/59820
98/6.4/S/64086

34636
21781
22034
8855
10449
20671
20736

1982
1983
1984
1985
1986

R
R
R
R
R

90/2.1/S/63004
80/2.3/S/59680
109/2.1/G/81440
108/2.3/G/79596
108/2.3/G/83119

22397
20990
34853
37616
37826

1987

109/2.1/G/81893

33952

1988

109/2.1/G/81578

33846

1989
1990

R
R

80/2.3/S/58665
90/2.1/S/57546

21172
22032

1991
1992

R
R

80/2.3/S/59744
108/2.3/G/79893

20980
33644

1993
1994
1995
1996
1997

R
R
R
R
R

90/2.1/S/64210
90/2.1/S/56514
94/4.1/S/52806
111/4.1/S/93900
90/2.1/S/61811

22674
22029
37044
38391
21883

1998

109/2.1/G/81661

33980

1999
2000
2001
2002

R
R
R
R

109/2.1/G/81567
109/2.1/G/81526
108/2.3/G/79695
108/2.3/G/82288

37938
37906
33766
33605

2003

21/1.5/G/24239

8191

2004
2005

R
R

87/1.3/S/63154
86/1.2/S/64076

22429
21313

2006

108/2.3/G/79958

33592

2007

109/2.1/G/81521

34868

2008

22/2.1/G/36060

9087

SCOALA CU CLASELE I-VII SPIRU


HARET MEDGIDIA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
UNIUNEA JUDETEANA A
SINDICATELOR DEMOCRATICE
BRASOV
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ISJ CLUJ
PRIMARIA COMUNEI STROESTI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL DE REEDUCARE BUZIAS
MMFPSPV
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA
INSERV CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
COLEGIUL TEHNIC GH ASACHI
METATECH EDUCATION SRL
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA
COMPA SA
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
DIN TARGU MURES
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
MISCAREA ROMANA PENTRU
CALITATE MRC
ISJ OLT
ANOFM
AJOFM HUNEDOARA
ADR BI
UNIVERSITATEA HYPERION
BUCURESTI
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASE BUCURESTI
ACZ CONSULTING SRL
FUNDATIA AMFITEATRU
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
AGENTIA DE ADMINISTRARE A
RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA
PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN
DROBETA TURNU SEVERIN

3F

04.07.2013

18.07.2013

18.07.2013

6570

6571

326.381,52

53.970,29

04.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

6519

6520

97.082,66

54.084,11

3
4
8
3F
5
10
6

04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
28.06.2013
28.06.2013

18.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
NU ESTE CAZUL
25.07.2013

18.07.2013
17.07.2013
NU ESTE CAZUL
18.07.2013
18.07.2013
26.07.2013
NU ESTE CAZUL

6568
6494
6518
6577
6587
nu
6597

6569
6495
nu
6578
6588
6802
nu

302.795,21
423.075,65
93.420,53
519.992,52
187.211,75
0,00
590.833,59

10.146,79
242.312,00
0,00
83.143,27
25.867,86
109.109,34
0,00

6
5
5
5
3

05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

6621
6619
6625
6627
6629

6622
6620
6626
6628
6630

24.932,91
2.129.950,13
152.107,31
131.301,38
393.957,41

101.259,73
65.874,75
21.017,33
4.060,87
12.184,25

05.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6623

6624

60.329,66

8.543,82

05.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6604

6605

75.080,04

10.374,14

7
6F

05.07.2013
05.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

6598
6730

6599
6731

163.801,39
221.660,92

8.023,03
30.661,59

7F
9

05.07.2013
05.07.2013

26.07.2013
25.07.2013

26.07.2013
25.07.2013

6600
6612

6601
6613

93.157,54
96.995,04

12.839,23
2.999,85

7
10
8
6
8

05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
25.07.2013

6602
6615
6616
6614
6608

6603
nu
nu
nu
6609

761.368,25
33.149,02
779.770,27
163.108,70
181.319,36

185.915,09
0,00
0,00
0,00
26.791,29

05.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6610

6611

346.094,28

47.821,36

4
2
16
5

05.07.2013
05.07.2013
09.07.2013
09.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

6606
6617
6645
6639

6607
6618
6646
6640

33.304,74
21.330,69
173.061,93
296.602,92

7.925,06
4.965,98
5.352,43
10.054,06

09.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6637

6638

185.404,31

87.638,47

2
3

09.07.2013
09.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6641
6635

6642
6636

1.427.247,43
1.802.195,84

601.053,04
1.003.991,45

09.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6643

6644

43.297,70

2.159,20

09.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6633

6634

282.458,35

45.366,09

09.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6728

6729

44.581,15

6.159,98

2009
2010

R
R

90/2.1/S/64150
108/2.3/G/80029

22655
37765

2011
2012
2013

R
R
R

8/2.2/S/8-3010
83/5.2/S/58326
90/2.1/S/63851

4033
21184
22518

2014
2015
2016
2017

R
R
R
R

90/2.1/S/61519
80/2.3/S/50271
80/2.3/S/59498
108/2.3/G/83073

21741
20846
21030
33631

2018
2019

R
R

93/3.3/S/62370
90/2.1/S/52839

22263
21643

2020

90/2.1/S/62920

22395

2021
2022
2023

R
R
R

90/2.1/S/60423
109/2.1/G/81459
110/5.2/G/87159

21627
37869
45059

2024
2025
2026

R
R
R

83/5.2/S/49766
113/4.2/S/122533
86/1.2/S/57748

20868
37285
21505

2027
2028
2029

R
R
R

106/5.1/G/77815
17/1.1/G/27759
91/2.2/S/61752

27484
8825
22164

2030

106/5.1/G/77903

27485

2031
2032

R
R

89/1.5/S/57649
41/3.3/G/21568

19198
9007

2033

108/2.3/G/82061

33653

2034
2035

R
R

80/2.3/S/55223
110/5.2/G/89203

21086
43929

2036
2037

R
R

80/2.3/S/55068
90/2.1/S/58123

21066
22328

2038

60/2.1/S/20143

9380

2039

90/2.1/S/60649

21633

2040

108/2.3/G/83339

33720

UNIVERSITATEA DIN ORADEA,


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
BARDOROM SECURITY SRL
FUNDATIA ROMILOR PENTRU
INTERVENTIE SOCIALA SI STUDII
ROMANO CRISS
CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA
GRUPUL COLAR VIRGIL MADGEARU
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI
GENERALISTI MOASELOR SI
ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
CRFPA TELEORMAN
CRIVAS CONSULT SRL
BNS CLUJ
FEDERATIA SINDICATELOR GAZ
ROMANIA
ADECCO RESURSE UMANE SRL
FUNDATIA INGINER NEJLOVEANU
NICULAE MAESTRU IN ARTA CULINARA
UNIVERSITATEA GH ASACHI IASI
FACULTATEA DE TEXTILE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
LAGUNA GRUP SRL
FUNDATIA CENTRUL PENTRU ANALIZA
SI DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
ELUTHERIA
AJOFM TULCEA
UPB
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
ISJ GORJ
MEN
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
USAMV IASI
FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA
INTREPRINDERILOR PRIVARE MICI SI
MIJLOCII GALATI
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ROMAIR CONSULTING SRL
AFACOV CONSTULTING GRUP SRL SF
GHEORGHE
MECTS
EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA
SRL BUCURESTI
ASOCIATIA UMANITARA SOCIETATEA
DOAMNELOR DIN CALAN SCOALA
POSTLICEALA SANITARA CAROL
DAVILA CALAN
ASOCIATIA PROMOVAREA DREPTULUI
LA SANATATE

9
9

09.07.2013
09.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6655
6661

6656
6662

666.367,65
349.127,59

92.074,93
10.797,76

3
10 F
9

09.07.2013
09.07.2013
09.07.2013

25.07.2013
26.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
26.07.2013
25.07.2013

6657
6726
6653

6658
6727
6654

388.744,83
1.316,78
3.133,32

90.503,36
215,43
729,47

7
10
9
9

09.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
09.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

6647
6659
6649
6651

6648
6660
6650
6652

439.664,39
1.185,13
606.133,12
35.809,08

99.731,94
1.400,42
30.227,11
1.598,45

9
7

10.07.2013
10.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

6663
6792

6664
6793

548.547,00
901.697,77

285.392,70
124.591,52

10.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6794

6795

506.344,11

235.141,74

7
5
5

10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

6798
6769
6773

6799
6770
6774

209.369,26
85.803,21
288.929,60

48.743,08
13.009,90
47.269,61

8
7
4

10.07.2013
10.07.2013
11.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
26.07.2013

25.07.2013
NU ESTE CAZUL
26.07.2013

6694
6691
6790

6695
nu
6791

383.209,27
459.104,39
3.269.124,43

107.274,18
0,00
1.131.456,34

5F
3
4

11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

6720
6777
6738

6721
nu
nu

261.977,04
75.820,69
713.598,97

29.708,25
0,00
0,00

11.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6722

6723

236.385,73

27.396,84

5
2

11.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6692
6698

6693
6699

1.820.045,54
37.149,00

322.730,23
34.864,57

12.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6685

6686

92.888,66

2.872,85

10
7

12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6681
6689

6682
6690

58.751,19
95.174,48

8.541,05
27.254,80

13
6

12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
NU ESTE CAZUL

6665
6676

6666
nu

219.510,15
469.616,25

6.788,97
0,00

13

12.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6674

6675

320.703,04

84.801,31

5F

12.07.2013

NU ESTE CAZUL

31.07.2013

nu

6852

0,00

30.827,08

12.07.2013

25.07.2013

25.07.2013

6667

6668

102.904,41

3.258,91

2041
2042
2043
2044
2045

R
R
R
R
R

14/6.1/S/7-1158
81/3.2/S/53966
108/2.3/G/82125
97/6.3/S/64240
996/6.2/S/63660

4124
20733
33604
22353
23535

2046
2047

R
R

93/3.3/S/64204
110/5.2/G/87590

22363
43910

2048
2049
2050

R
R
R

92/3.1/S/48614
97/6.3/S/63272
92/3.1/S/62002

22696
22526
23091

2051
2052

R
R

81/3.2/S/58451
108/2.3/G/80722

20735
33637

2053
2054
2055
2056

R
R
R
R

81/3.2/S/46971
90/2.1/S/60390
108/2.3/G/80720
108/2.3/G/79625

29124
21615
33614
33554

2057

64/3.3/S/21561

9381

2058
2059
2060
2061

R
R
R
R

93/3.3/S/60854
81/3.2/S/57404
97/6.3/S/63743
94/4.1/S/61424

22091
20752
22446
20206

2062

93/3.3/S/63104

22273

2063
2064
2065
2066
2067

R
R
R
R
R

93/3.3/S/57379
96/6.2/S/60724
1105.2/G/87050
92/3.1/S/62459
81/3.2/S/53084

22070
22732
44780
23111
20750

2068
2069
2070

R
R
R

104/5.1/G/82393
110/5.2/G/89015
81/3.2/S/47649

31822
44921
36516

2071
2072

R
R

110/5.2/G/87557
83/5.2/S/59260

44288
21322

2073
2074
2075
2076
2077
2078

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87248
110/5.2/G/88617
111/4.1/S/92111
109/2.1/G/81488
80/2.3/S/57795
109/2.1/G/81477

37679
44699
35173
33942
21206
33934

2079
2080

R
R

110/5.2/G/86764
109/2.1/G/81698

43676
33992

FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE


PENTRU COMUNITATILE DE ROMI
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
VLADI CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FUNDATIA ESTUAR
CONFEDERATIA NATIONALA MERIDIAN
FUNDATIA AMFITEATRU
EXEC EDU FORMARE CONTINUA
MANAGERIALA SRL
FUNDATIA CULTURALA DELTA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
SOCIETATEA ROMANA DE
PNEUMOLOGIE
UPB
SOCIETATEA DE STOMATILOGIE
ESTETICA DIN ROMANIA
EUROTRAINING SOLUTIONS SRL
INFO EDUCATIA IASI SRL
FUNDATIA MARA
FUNDATIA ORGANIZATIA
INTERNATINALA DE CARITATE
CRESTIN ORTODOXA
FEDERATIA EDITORILOR SI
DIFUZORILOR DE CARTE DIN ROMANIA
FEDCR
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
MEDIA ONE SRL
AJOFM CLUJ
ASOCIATIA ACADEMIA DE ADVOCACY
ORGANIZATIA INTERNATIONALA
CRESTIN ORTODOXA
PENITENCIARUL BAIA MARE
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
ERNST YOUNG SRL
UPB
K CONSULTING MANAGEMENT AND
COORDINATION SRL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CCI VALCEA
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNBM
ASOCIATIA EUROED
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
INTRATEST SRL
AJOFM TIMIS
UPB
ASOCIATIA IMARA CUL TUR ROM
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI

10
9
6
8
9

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

26.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
NU ESTE CAZUL

26.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
26.07.2013

6807
6687
6683
6669
nu

6808
6688
6684
6670
6804

12.620,96
306.871,99
236.686,36
1.386.233,98
0,00

2.023,27
93.395,82
7.320,20
293.099,70
44.957,61

6
6

12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6677
6671

6678
6672

610.645,08
109.373,43

317.700,48
23.361,93

6
8
7

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
26.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
26.07.2013

6696
6702
6775

6697
6703
6776

236.536,84
406.422,25
386.742,46

15.098,10
51.363,57
39.811,72

6
4

12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013

6704
6679

6705
6680

395.731,71
705.347,62

120.440,09
21.832,35

7
9
5
6

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

6706
6710
6712
6708

6707
6711
6713
6709

1.149.528,93
213.518,31
107.941,18
295.506,25

349.856,63
48.597,03
5.382,89
9.139,37

10

12.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6809

6810

9.607,82

2.709,91

4
13
8F
10

12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013

25.07.2013
NU ESTE CAZUL
26.07.2013
25.07.2013

25.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
NU ESTE CAZUL

6700
nu
6747
6673

6701
6806
6748
nu

388.922,87
0,00
510.497,42
95.844,31

109.696,20
143.532,30
64.516,58
0,00

12.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6786

6787

1.011.312,93

526.156,05

9
9
5
10
5

12.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013

NU ESTE CAZUL
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
NU ESTE CAZUL

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

nu
6753
6764
6757
nu

6803
6754
6765
6758
6805

0,00
227.348,07
83.272,78
1.281.257,01
0,00

121.382,21
21.391,61
22.256,86
81.782,36
246.192,53

7F
6
5

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

6749
6724
6788

6750
6725
6789

398.522,49
170.375,35
351.240,87

39.414,32
27.873,84
66.431,67

5
9

16.07.2013
16.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

25.07.2013
26.07.2013

6714
6751

6715
6752

247.746,70
367.380,49

40.531,98
102.843,13

11
7
7
3
6
6

16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013

26.07.2013
25.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
25.07.2013
NU ESTE CAZUL
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

6778
6716
6735
6741
6732
6759

6779
6717
nu
6742
6733
6760

230.599,76
303.840,06
721.978,37
77.209,31
170.451,47
125.043,33

37.726,70
49.709,00
0,00
34.808,35
5.271,70
17.277,78

3
6

16.07.2013
16.07.2013

26.07.2013
25.07.2013

26.07.2013
25.07.2013

6761
6718

6762
6719

32.502,51
233.274,30

9.417,16
32.232,53

2081

108/2.3/G/83329

33766

2082
2083

R
R

108/2.3/G/83311
108/2.3/G/82519

34204
33713

2084

80/2.3/S/55896

21097

2085
2086
2087

R
R
R

109/2.1/G/81807
108/2.3/G/80571
82/5.1/S/59284

33975
33770
24525

2088
2089
2090

R
R
R

110/5.2/G/89402
105/5.1/G/75954
81/3.2/S/53449

44717
29194
35886

2091
2092
2093
2094
2095

R
R
R
R
R

81/3.2/S/59337
110/5.2/G/87169
84/6.1/S/56527
96/6.2/S/63249
92/3.1/S/56548

36542
44660
21751
23542
22718

2096
2097
2098

R
R
R

110/5.2/*G/86797
99/5.1/G/77079
91/2.2/S/63832

44545
30993
21857

2099

81/3.2/S/58451

20735

2100

96/6.2/S/54611

22479

2101

6/1.5/S/7-4871

3998

2102

100/5.1/G/76484

27937

2103

93/3.3/S/51265

21877

2104

93/3.3/S/49992

21807

2105
2106
2107

R
R
R

114/1.2/S/123199
87/1.3/S/62274
107/1.5/S/82839

44151
21840
32277

2108

108/2.3/G/79203

33594

2109
2110
2111
2112

R
R
R
R

96/6.2/S/62047
80/2.3/S/57974
108/2.3/G/82586
108/2.3/G/79402

23165
21191
34525
37615

2113
2114

R
R

108/2.3/G/79208
108/2.3/G/79229

33761
33627

ACZ CONSULTING
LIGA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT
CCI BRASOV
FUNDATIA RO GER DE PREGGATIRE SI
OERFECTIONARE PROFESIONALA IN
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI
CAI FERATE GALATI
EDINFO SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
AJOFM BRASOV
CEPROHART SA BRAILA
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE
PUBLICA
CONEST SA
ASOCIATIA DEPRESIUNEA HOREZU
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
MIBA CONSULTING SRL
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL
CONEST SA IASI
CONSILIUL LOCAL DUMESTI
SOCIETATEA ROMANA DE
PNEUMOLOGIE
ARAS ASOCIATIE ROMANA ANTI SIDA
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD IASI
ASOCIATIA EXPERTILOR PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI
SI NON AMATORI
FEDERATIA SINDICATELOR DIN
INVATAMANT SPIRU HARET
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR CERCETARII DEZVOLTARII
SI INOVARII UEFISCDI
ISJ CLUJ
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
INSTITUTUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
ASOCIATIA AGENTIE DE
MONITORIZARE A PRESEI
CRIVAS CONSULT SRL
MARINE BUILDING SRL
TRANSGHEPARD SRL
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
TERRA NOVA GROUP SRL

16

16.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6739

6740

49.523,20

1.531,65

4
3

16.07.2013
16.07.2013

26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
26.07.2013

6767
6745

6768
6746

215.640,20
114.856,45

6.981,28
3.552,26

16.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

6755

6756

612.805,85

30.006,42

5
7
10

16.07.2013
16.07.2013
17.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
NU ESTE CAZUL

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

6800
6796
nu

6801
6797
6763

81.154,06
206.256,19
0,00

11.213,41
6.379,06
23.899,58

5
7
9

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

26.07.2013
NU ESTE CAZUL
26.07.2013

6782
6766
6784

6783
nu
6785

65.632,18
343.215,40
242.343,60

18.372,83
0,00
42.766,52

8
4
4
12
9

17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

NU ESTE CAZUL
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013

6734
6771
6736
6743
6780

nu
6772
6737
6744
6781

507.942,80
263.798,69
200.216,03
514.396,69
251.704,76

0,00
43.158,13
74.010,76
48.400,56
16.066,26

3
7F
1

31.05.2013
17.07.2013
18.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6930
7122
nu

6931
7123
6854

40.951,01
252.770,24
0,00

11.727,00
24.999,26
30.917,63

18.07.2013

NU ESTE CAZUL

31.07.2013

nu

6835

0,00

49.678,78

18.07.2013

NU ESTE CAZUL

31.07.2013

nu

6853

0,00

78.684,25

6F

18.07.2013

13.08.2013

13.08.2013

7138

7139

255.065,83

119.028,67

8F

18.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6859

6860

128.797,87

12.738,26

11

18.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6823

6824

237.856,95

123.749,90

11

18.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6862

6863

111.901,77

58.219,16

1
1
3

18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL
31.07.2013

6917
6894
6886

6918
nu
6887

1.888.969,06
398.924,89
828.976,57

564.237,51
0,00
146.289,98

18.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6819

6820

196.081,58

6.064,38

6
9
4
5

18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6829
6935
6880
6932

6830
6936
6881
6933

1.818.731,95
578.565,56
119.498,00
300.619,36

171.127,95
28.852,35
5.963,45
9.297,51

6
11

18.07.2013
18.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

6821
6827

6822
6828

217.512,70
152.012,42

6.727,20
4.701,41

2115
2116

R
R

108/2.3/G/79754
80/2.3/S/59451

33768
21108

2117
2118
2119

R
R
R

108/2.3/G/79356
108/2.3/G/80667
110/5.2/G/89062

33585
33582
43809

2120
2121
2122

R
R
R

93/3.3/S/51265
98/6.4/S/61531
98/6.4/S/61531

21877
20720
20720

2123
2124
2125

R
R
R

92/3.1/S/61201
93/3.3/S/60304
110/5.2/G/87511

22814
22088
45050

2126
2127

R
R

84/6.1/S/51204
92/3.1/S/49793

21740
22743

2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

97/6.3/S/50679
110/5.2/G/88371
82/5.1/S/54264
110/5.2/G/87983
110/5.2/G/87133
92/3.1/S/63907
110/5.2/G/89399
104/5.1/G/78428
83/5.2/S/54639
110/5.2/G/86957

22370
43787
24464
44517
44289
23232
43811
31662
20978
44629

2138
2139
2140

R
R
R

101/5.1/G/78129
81/3.2/S/56573
111/4.1/S/91816

30033
20742
38398

2141
2142

R
R

92/3.1/S/61622
110/5.2/G/88907

22893
45165

2143

110/5.2/G/87555

44812

2144

110/5.2/G/88692

45070

2145
2146
2147

R
R
R

70/6.2/S/40813
109/2.1/G/81513
96/6.2/S/64211

9948
34862
23545

2148
2149

R
R

108/2.3/G/79807
108/2.3/G/79388

33652
33609

2150
2151

R
R

80/2.3/S/57272
92/3.1/S/64309

21245
23345

2152
2153
2154

R
R
R

101/5.1/G/76947
90/2.1/S/63915
80/2.3/S/46538

29966
22531
20803

2155

8/2.2/S/7-4813

4035

FSS METAROM
CRIVAS CONSULT SRL
SCOALA ROMANA DE AFACERI A CII
ALBA
ACZ CONSULTING SRL
COMUNA DORNA ARINI
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI
SI NON AMATORI
BNS
BNS
ASOCAITIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
CNSLR FRATIA
ASOCIATIA CERES
FUNDATIA ALATURI DE VOI ROMANIA
MULTIPROCONSULT SRL
UNIEVRSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
ASOCIATIA HELICOMED
AJOFM CLUJ
BNC CRIS COM SRL
BNC CRIS COM SRL
OPERATIONS RESEARCH SRL
ETHOS SRL
INSTITUTUL POSTLICEAL PHOENIX
SVASTA ICG SRL
MG STEVENS FINANCE SRL
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
MEDRIGHT EXPERTS SRL
AJOFM ARAD
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI
DIN ROMANIA
AJOFM GALATI
CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE,
CONSILIERE SI FORMARE
PROFESIONALA PENTRU VOI
ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE
EUROPA
ASOCIATIA TINERILOR
INTREPRINZATORI CONCORDIA
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA COLFASA
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
MARCIP SRL
GRUPUL DE FORMARE
PROFESIONALA MASTER SRL
PATRONATUL ROMAN
SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT
USAMV BUCURESTI
EURODEZVOLTARE SRL
CENTRUL ROMILOR AMARE
RROMENTZA

2
8

18.07.2013
18.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

6840
6868

6841
6869

50.878,16
620.024,14

2.492,02
20.644,45

10
16
3

18.07.2013
18.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6876
6895
6874

6877
6896
6875

24.300,48
57.572,52
39.774,79

751,56
1.780,59
6.507,25

12
11
12

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6870
6844
6911

6871
6845
6912

147.664,37
165.743,98
209.938,40

76.825,38
105.473,44
133.597,17

9
6
2

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL
31.07.2013

31.07.2013
01.08.2013
31.07.2013

6855
nu
6866

6856
7127
6867

701.436,66
0,00
183.645,73

72.206,72
189.234,65
51.412,84

12
6

19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

6811
6850

6812
6851

416.354,37
429.126,88

153.907,29
27.391,08

6
3
10
5
5
10
4
6F
8
4

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6833
6864
7048
7075
7116
7079
7087
7112
7118
6924

6834
6865
nu
7076
7117
7080
7088
7113
7119
6925

814.775,05
46.892,85
1.665.162,65
143.609,01
112.699,04
120.141,36
133.736,15
483.725,74
72.451,56
69.959,56

102.971,12
10.403,14
0,00
29.028,57
30.656,62
12.615,81
21.879,57
47.841,01
65.465,55
20.034,08

4
9
4

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7081
7083
7016

7082
7084
nu

241.480,48
161.945,23
560.322,01

23.882,68
71.643,60
0,00

9F
3

19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7110
7093

7111
nu

241.784,27
75.823,04

15.433,03
0,00

19.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7100

7101

50.524,20

9.696,43

19.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7077

7078

235.918,49

40.780,53

6
3
8

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

7120
7017
6904

7121
7018
6905

56.058,76
48.181,92
626.484,70

5.274,68
9.680,46
96.753,15

5
6F

19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

6987
7108

6988
7109

33.155,14
108.404,38

1.634,58
3.352,71

7
7

19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

7051
7039

7052
7040

429.905,09
552.099,80

21.459,62
57.590,42

5
7
4

19.07.2013
19.07.2013
19.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

7035
6915
6989

7081
6916
6990

514.811,42
116.743,98
755.792,30

50.915,43
81.158,53
33.019,79

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7096

7097

500.399,22

69.142,33

2156

88/1.5/S/58711

19149

2157
2158
2159
2160
2161

R
R
R
R
R

105/5.1/G/75471
110/5.2/G/88484
86/1.2/S/62885
2/1.2/S/6-2789
96/6.2/S/62129

29204
45221
21762
3964
23168

2162

91/2.2/S/55876

21920

2163
2164
2165
2166
2167

R
R
R
R
R

17/1.1/G/9107
110/5.2/G/89091
85/1.1/S/64159
55/1.1/S/35279
87/1.3/S/61602

4612
43433
20252
8145
21757

2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

107/1.5/S/76841
103/5.1/G/79459
81/3.2/S/59845
88/1.5/S/63181
110/5.2/G/88054
87/1.3/S/63055
78/3.2/A/67057
107/1.5/S/80272
86/1.2/S/64238
103/5.1/G/75821
110/5.2/G/87393
8/2.2/S/4-3024

31896
30482
29293
19106
43783
22424
36596
32267
21286
31232
43778
4032

2180

110/5.2/G/87711

43781

2181

110/5.2/G/86985

43304

2182
2183

R
R

110/5.2/G/88329
87/1.3/S/62468

43919
21850

2184

92/3.1/S/63922

23238

2185

110/5.2/G/88554

45069

2186
2187
2188

R
R
R

109/2.1/G/81724
87/1.3/S/63709
97/6.3/S/59898

33951
22619
22464

2189

110/5.2/G/87347

44411

2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/62805
102/5.2/G/78049
109/2.1/G/81556
23/2.2/G/38645
92/3.1/S/60503
103/53.1/G/77460
103/5.1/G/76601
19/1.3/G/21648
92/3.1/S/63785
83/5.2/S/55328

23504
30442
33943
9985
23198
29474
29473
8752
23222
19254

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANT SRL
DALEMA WEST SRL
MECTS
MEN
ARHIEPISCOPIA ARADULUI
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE
LAZAR
FUNDATIA MELBA
ISJ ILFOV
MEN
ISJ TELEORMAN
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
PSIHO PROFIL SRL
CCIA CARAS SEVERIN
SNSPA
ASOCIATIA PAS IN DOI
MUN - UMPFE
PROSPECTIUNI SA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
A C CONSULTING CENTRE SRL
COMUNA VICTORIA
MECTS
TERRAMARA INVESTMENT
CONSULTANCY
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
SC SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SMC SRL
ISJ HARGHITA
FUNDATIA INSTITUTUL NATIONAL
PENTRU INTREPRINDERI MICI SI
MIJLOCII
ASOCIATIA UNIVERSITARA
ECOLOGICA GALATI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
MECTS
AJOFM IASI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI FILIALA TULCEA
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE DE ROMI
ASOCIATIA INOVART
UPB
FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA
CNIPMM DIN ROMANIA FILIALA ARAD
SUSMAN CONSULTING GROUP SRL
SUSMAN CONSULTING GROUP SRL
SNSPA
FUNDATIA ORIZONT
AJOFM SIBIU

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7102

7103

598.197,81

182.060,20

7F
3
5
2
8F

22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
31.07.2013

7114
7085
6861
6884
7106

7115
7086
nu
nu
7107

130.169,47
97.098,63
562.641,66
173.345,40
682.730,90

12.873,90
27.805,81
0,00
0,00
64.239,44

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6888

6889

2.235.676,43

340.077,85

2
7
2
3
5

22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

6857
7897
6893
6885
7003

6858
7898
nu
nu
nu

930.307,62
300.746,02
1.212.333,77
1.374.780,84
2.908.325,49

272.417,15
49.202,81
0,00
0,00
0,00

9
9
6
3
5
5
5F
3
1
9
5
3

22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013

13.08.2013
31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

13.08.2013
31.07.2013
31.07.2013
01.08.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7142
6846
6817
nu
6813
6906
6848
6831
6836
6825
6882
6919

7143
6847
6818
7124
6814
nu
6849
6832
6837
6826
6883
nu

712.173,80
419.963,32
656.637,28
0,00
83.615,00
182.829,35
73.955,67
64.424,70
352.773,66
257.469,36
51.749,15
69.127,51

125.677,74
41.534,84
199.846,13
159.408,15
13.903,85
0,00
13.051,00
19.607,52
163.771,61
25.464,02
14.486,46
0,00

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6838

6839

153.429,26

25.101,41

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6815

6816

163.474,19

26.744,79

3
2

22.07.2013
22.07.2013

NU ESTE CAZUL
31.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL

nu
6890

6899
nu

0,00
2.851.104,40

794,11
0,00

22.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6891

6892

1.175.510,67

75.032,60

08.07.2013

31.07.2013

25.07.2013

6631

6632

90.945,84

25.473,84

6
2
8

18.07.2013
22.07.2013
22.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

6999
6945
7057

7000
nu
nu

80.497,69
900.145,97
1.265.451,31

11.122,72
0,00
0,00

10

23.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6920

6921

108.103,13

17.685,94

7F
9
3
3
6
5F
5F
2
7
10

23.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7094
7042
6961
6997
6963
7031
7089
6900
6991
6976

7095
7043
6962
6998
6964
7032
7090
6901
6992
nu

1.587.064,92
174.648,84
253.697,68
394.591,75
445.274,50
101.141,26
112.902,83
266.314,35
214.387,78
1.358.306,20

149.329,96
17.272,96
50.915,40
61.914,32
31.063,50
13.145,21
13.351,03
115.033,52
22.069,33
0,00

2200
2201

R
R

110/5.2/G/87371
87/1.3/S/61839

45169
21803

2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209

R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87152
110/5.2/G/87284
108/2.3/G/83169
81/3.2/S/51296
110/5.2/G/86974
18/1.2/G/40459
89/1.5/S/64162
108/2.3/G/79755

45062
45054
33647
35712
43901
10059
19221
33610

2210

108/2.3/G/79398

33629

2211
2212

R
R

89/1.5/S/59323
91/2.2/S/62447

21576
22074

2213

109/2.1/G/82350

34016

2214

18/1.2/G/40067

10054

2215

109/2.1/S/82154

33982

2216
2217
2218
2219

R
R
R
R

108/2.3/G/79457
87/1.3/S/55336
91/2.2/S/61945
103/5.1/G/75716

37671
21356
22215
29472

2220

21/1.5/G/13798

8159

2221
2222

R
R

86/1.2/S/55585
92/3.1/S/61593

21426
22891

2223
2224

R
R

110/5.2/G/89547
81/3.2/S/59925

43332
35738

2225
2226
2227
2228
2229

R
R
R
R
R

110/5.2/G/86809
92/3.1/S/56106
81/3.2/S/51596
92/3.1/S/50206
81/3.2/S/52242

43906
23464
35763
23078
20729

2230

100/5.1/G/76672

31149

2231
2232
2233

R
R
R

97/6.3/S/59924
84/6.1/S/50467
96/6.2/S/58682

22466
21785
22576

2234
2235
2236

R
R
R

81/3.2/S/59497
71/6.3/S/41699
111/4.1/S/91800

35822
9307
38400

FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA


DIN ROMANIA
UPB
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE DIN ROMANIA FILIALA BRASOV
TOBIMAR CONSTRUCT SRL
SCOALA NATIONALA DE GAZ
CCIA TIMIS
REAL ACCOUNTING SRL
SNSPA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FSS METAROM
FUNDATIA ROMANA GERMANA
CENTRU DE PREGATIRE SI
PERFECTIONARE VLADIMIRESCU
ARAD
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
ASOCIATIA GEDEON
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FACULTATEA DE ISTORIE
DEVELOPMENT TRAINING
CONSULTING SRL
ISJ CLUJ
FUNDATIA COPII IN DIFICULTATE
ASOCIATIA BARNABAS
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE
PLOIESTI
INCD PENTRU TEXTILE SI PIELARIE
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR
MICI SI MIJLOCII BRAILA
SVASTA ICG SRL
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
CEPROHART SA BRAILA
CNSLR FRATIA
TOTAL CONSULTING SRL
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
SMART
EUROPEAN PROJECT CONSULTING
SRL
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
AJOFM BUZAU
SOCIETATEA DE IMUNOLOGI DIN
ROMANIA
DGASMB
AJOFM SIBIU

3
4

24.07.2013
24.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL

31.07.2013
31.07.2013

6949
nu

6950
6986

186.557,50
0,00

30.521,28
246.593,58

2
2
10
8
9
2
3
5

24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

6979
6981
6974
6965
6902
6951
6970
6953

6980
6982
6975
6966
6903
6952
6971
6954

102.089,33
147.524,31
189.478,37
817.963,76
205.385,08
66.355,11
326.536,18
485.714,96

19.712,31
42.246,04
5.860,16
144.346,55
33.601,51
29.021,38
79.640,93
15.022,11

24.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6959

6960

93.180,47

2.881,87

4
3

24.07.2013
24.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

7037
7019

7038
7020

463.731,16
1.702.322,93

141.135,57
396.316,37

24.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7059

7060

93.177,31

15.148,91

24.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7061

7062

151.765,34

54.081,18

24.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7055

7056

86.073,66

20.041,54

7
4
6F
4F

24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
24.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
13.08.2013
13.08.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL
13.08.2013
13.08.2013

7063
7058
7148
7219

7064
nu
7149
7220

400.507,56
677.870,00
359.412,30
112.766,25

12.386,83
0,00
49.661,57
14.484,10

24.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7050

7049

45.326,14

256.848,12

4
5

24.07.2013
25.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

6947
7046

6948
7047

187.631,29
578.786,77

56.045,71
40.635,11

4
7

25.07.2013
25.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

7029
7071

7030
7072

96.517,75
603.986,50

20.132,03
106.585,85

6
9
5
7
10

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

7091
7044
6913
6943
6941

7092
7045
6914
6944
6942

200.115,35
454.927,85
346.341,49
131.244,13
376.846,88

32.739,37
29.037,95
103.902,45
8.377,28
114.692,53

25.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7098

7099

526.429,79

52.064,49

10
6
8

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7004
7011
7013

7005
7012
nu

687.184,39
630.964,99
585.781,94

148.450,55
233.239,08
0,00

4
4
4

25.07.2013
25.07.2013
25.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

7014
7001
7006

7015
7002
nu

670.527,02
1.250.542,03
786.684,43

204.073,44
171.559,97
0,00

2237

111/4.1/S/92695

38397

2238

108/2.3/G/79295

33772

2239
2240

R
R

90/2.1/S/63442
84/6.1/S/53513

22533
21075

2241

108/2.3/G/83169

33647

2242

110/5.2/G/89669

44927

2243

96/6.2/S/59516

22588

2244

110/5.2/G/89265

44922

2245

110/5.2/G/88924

44918

2246

19/1.3/G/13096

8722

2247
2248

R
R

92/3.1/S/62527
90/2.1/G/63960

23124
22581

2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256

R
R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/80580
108/2.3/G/79411
108/2.3/G/79259
90/2.1/S/61315
109/2.3/G/81666
94/4.1/S/62798
113/4.2/S/122649
102/5.1/G/78162

33593
33533
33732
21908
33950
36434
37283
30052

2257

110/5.2/G/87564

43923

2258

110/5.2/G/89550

44410

2259
2260
2261

R
R
R

110/5.2/G/87054
110/5.2/G/87561
111/4.1/S/93900

44636
44888
38391

2262

110/5.2/G/87461

45044

2263

83/5.2/S/58094

21440

2264
2265

R
R

109/2.1/G/81912
108/2.3/G/79823

38230
33643

2266

83/5.2/S/58176

21101

2267
2268
2269
2270
2271
2272

R
R
R
R
R
R

83/5.2/S/55672
80/2.3/S/59498
76/2.3/A/45702
80/2.3/S/59398
110/5.2/G/86945
80/2.3/S/56800

21417
21030
24282
21118
43278
21247

CRFPA BRASOV
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
ASOCIATIA PRO FAMILIA
SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS
UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA
FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN ROMANIA
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNMB
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA
DISTRIA
UNIVERSITATEA DE EDUCATIE FIZICA
SI SPORT
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN
MECTS
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASOCIATIA CONSENSUAL IASI
FIRST JOB SCHOOL SRL BRASOV
MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL
LICEUL ECONOMIC IOAN SLAVICI
ANOFM
ANOFM
ASOCIATIA APROAPE DE TINERI
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL PENTRU
EDUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
ASOCIATIA PENTRU COOPERARE
DIANA
ASOCIATIA TINERILOR PENTRU
EXCELENTA
DAROMET SRL
AJOFM HUNEDOARA
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
ASOCIATIA GRUPUL PENTRU
DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL
ASOCIATIA TINERILOR
INTREPRINZATORI DIN ROMANIA
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
ROMACTIV BUSINESS CONSULTING
SRL
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA IMM MARAMURES
CRIVAS CONSULT SRL
UZUC SA
CRIVAS CONSULT SRL BUCURESTI
CONVEX NETWORK SRL
PATRONATUL ROMAN

25.07.2013

31.07.2013

NU ESTE CAZUL

6934

nu

81.608,78

0,00

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7009

7010

299.833,15

9.273,19

5
8

26.07.2013
26.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

7007
6955

7008
6956

772.775,65
869.207,54

179.909,25
194.277,36

11

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6928

6929

100.498,14

3.108,19

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6977

6978

282.519,69

63.134,75

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6939

6940

2.508.489,85

236.028,59

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6842

6843

322.123,02

52.700,14

26.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6957

6958

57.154,38

15.999,58

4F

26.07.2013

13.08.2013

19.07.1919

7141

147835,41

34.790,18

34.790,18

8
9

26.07.2013
26.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL

6872
6946

6873
nu

264.802,07
562.539,82

26.573,19
0,00

6
5
6
8
4
7
4
8

26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
26.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
39/07/2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
31.07.2013

6937
6909
6922
6907
6926
7041
7036
6993

6938
6910
6923
6908
6927
nu
nu
6994

83.000,50
65.023,50
233.887,29
910.203,70
38.959,79
524.020,24
1.454.227,13
328.814,62

2.889,39
2.367,12
7.233,63
125.766,82
5.383,24
0,00
0,00
32.520,13

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7069

7070

77.486,84

12.677,04

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

6983

6984

150.227,95

24.577,67

7
5
7

29.07.2013
29.07.2013
29.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013
NU ESTE CAZUL

6967
7067
6969

6968
7068
nu

96.630,94
208.318,71
245.103,95

15.809,06
34.081,46
0,00

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7073

7074

176.157,86

28.819,87

10

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7065

7066

670.508,97

109.696,95

3
8F

29.07.2013
29.07.2013

13.08.2013
13.08.2013

31.07.2013
13.08.2013

7136
7146

6996
7147

211.015,80
206.888,13

39.979,95
6.398,60

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7027

7028

519.812,92

85.042,70

10
10
4F
8
7
8

26.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
29.07.2013

NU ESTE CAZUL
13.08.2013
31.07.2013
31.07.2013
13.08.2013
NU ESTE CAZUL

01.08.2013
13.08.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

nu
7144
7033
7025
7135
nu

7125
7145
7034
7026
6973
6985

0,00
784.629,96
1.088.916,01
749.595,28
274.504,70
0,00

47.133,47
36.602,60
33.677,82
26.814,54
44.909,66
22.928,74

2273
2274

R
R

108/2.3/G/80797
108/2.3/G/83329

33712
33766

2275

96/6.2/S/62289

23173

2276

84/6.1/S/55178

21418

2277
2278
2279
2280
2281

R
R
R
R
R

90/2.1/S/61957
87/1.3/S/62150
90/2.1/S/64176
109/2.1/G/81451
89/1.5/S/56815

21908
21836
22656
34882
21519

2282
2283

R
R

90/2.1/S/63851
8/2.2/S/4-3024

22518
4032

2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290

R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81447
108/2.3/G/79417
97/6.3/S/62066
110/5.2/G/89368
110/5.2/G/89184
81/3.2/S/59384
81/3.2/S/51697

34872
34524
22615
43681
43606
36543
20701

2291
2292
2293
2294
2295
2296

R
R
R
R
R
R

82/5.1/S/48603
110/5.2/G/88757
110/5.2/G/86839
92/3.1/S/63271
102/5.1/G/78049
101/5.1/G/78980

20794
43917
43963
23292
30442
30250

2297
2298
2299
2300

R
R
R
R

84/6.1/S/53606
108/2.3/G/80946
108/2.3/G/83164
80/2.3/S/59576

21746
33764
33705
21028

2301
2302
2303

R
R
R

81/3.2/S/52761
96/6.2/S/47839
92/3.1/S/62384

36476
28753
22861

2304

109/2.1/G/81495

33985

2305

108/2.3/G/79508

33724

2306

83/5.2/S/47934

20847

2307

97/6.3/S/59542

22463

2308

40/3.2/G/40697

8413

2309

106/2.1/G/82343

33625

FUNDATI ANATIONALA PENTRU


DEZVOLTARE CULTURALA FILIALA IASI
ACZ CONSULTING SRL
MUNICIPIUL RESITA PRIN CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI RESITA
ASOCIATIA PATRONATUL MEDICINEI
INTEGRATIVE PMI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE STIINTE SOCIO
UMANE
ISJ IASI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ASOCIATIA EKOTUR IASI
ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI

5
17

29.07.2013
29.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

31.07.2013
31.07.2013

7023
7021

7024
7022

391.341,91
127.934,94

12.103,36
3.956,75

29.07.2013

31.07.2013

31.07.2013

7104

7105

253.906,27

23.890,53

29.07.2013

NU ESTE CAZUL

01.08.2013

nu

7126

0,00

398.417,98

9
6
7
5
4

29.07.2013
30.07.2013
30.07.2013
30.07.2013
30.07.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

31.07.2013
NU ESTE CAZUL
13.08.2013
13.08.2013
NU ESTE CAZUL

7137
7181
7195
7150
7188

7054
nu
7196
7151
nu

451.956,67
334.300,18
1.016.018,93
25.919,15
3.973.666,42

62.448,83
0,00
237.422,71
4.146,06
0,00

30.07.2013
30.07.2013

13.08.2013
13.08.2013

13.08.2013
NU ESTE CAZUL

7202
7201

7203
nu

195.025,84
753.231,69

32.368,95
0,00

30.07.2013
30.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
13.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
NU ESTE CAZUL

7156
7189
7152
7210
7204
7226
7175

7157
7190
7153
7211
7205
7227
nu

242.409,74
332.736,40
1.123.190,72
78.102,36
84.392,55
333.621,30
445.253,75

33.494,81
10.290,82
141.948,64
21.863,69
21.068,73
58.874,35
0,00

31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

7206
7179
7177
7173
7191
7154

7207
7180
7178
7174
7192
7155

429.651,12
71.281,74
53.829,99
677.274,83
78.525,67
272.966,12

69.943,21
19.954,35
15.415,11
43.230,31
7.766,27
26.996,64

01.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

7165
7171
7169
7199

7166
7172
7170
7200

791.646,02
110.219,09
431.927,01
215.383,00

292.635,55
4.889,52
16.538,61
20.246,23

02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
20.08.2013

13.08.2013
13.08.2013
20.08.2013

7186
7208
7254

7187
7209
7255

1.210.573,78
333.557,02
36.076,63

344.693,61
31.385,02
2.302,77

02.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7193

7194

251.205,81

56.706,43

02.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7197

7198

226.678,53

7.010,68

02.08.2013

NU ESTE CAZUL

13.08.2013

nu

7164

0,00

57.391,08

02.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7182

7183

254.361,12

53.803,27

GRUP SCLOAR VIRGIL MADGEARU IASI

10
2
MEN
MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION
5
SRL
5
ESTETIQUE BEAUTY CENTER SRL
6
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
6
FUNDATIA AMFITEATRU
6
FUNDATIA AMFITEATRU
9
FUNDATIA CRED
6
MINISTERUL SANATATII
FUNDATIA DEZVOLTAREA
9
POPOARELOR
6
FUNDATIA AMFITEATRU
3
REDIS CONSULT SRL
9
CCIA BOTOSANI
10
ASOCIATIA INOVART
8F
ORASUL VIDELE
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU
4
DEZVOLTARE UMANA
6
MAGIC ART SRL SIBIU
3
ASOCIATIA SPRIJINITI COPII
9
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
4
BUCURESTI
11
HR SPECIALISTS SRL
12 RECTIF
FUNDATIA CEED ROMANIA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
2
BUCURESTI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
6
DIN ROMANIA
ASOCAITIA PENTRU DEZVOLTARE
9
DURABILA SLATINA
FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL
ASOCIATIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION
ASOCIATIA DE MEDICINA DE URGENTA
SI DEZASTRE AMUD

10
8

02.08.2013

14.08.2013

14.08.2013

7252

7253

338.656,58

59.762,93

02.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7160

7161

33.648,30

7.513,73

2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318

R
R
R
R
R
R
R
R
R

104/5.1/G/81634
114/1.2/S/123268
110/5.2/G/88656
110/5.2/G/89287
81/3.2/S/54673
80/2.3/S/59398
80/2.3/S/59451
60/2.1/S/41750
81/3.2/S/55465

31944
44153
43915
43925
29452
21118
21108
9706
36531

2319

107/1.5/S/78702

32082

2320
2321

R
R

107/1.5/S/77265
83/5.2/S/55763

31968
21416

2322
2323

R
R

91/2.2/S/59988
91/2.2/S/57902

21965
21943

2324

89/1.5/S/62371

19224

2325
2326
2327

R
R
R

86/1.2/S/59367
80/2.3/S/57974
108/2.3/G/79695

21561
21191
33766

2328

90/2.1/S/60333

21593

2329
2330

R
R

109/2.1/G/82454
104/5.1/G/80655

34026
31722

2331
2332
2333
2338
2334
2335
2336
2337

R
R
R
R
R
R
R
R

82/5.1/S/55979
110/5.2/G/88006
95/4.2/S/54476
91/2.2/S/63832
110/5.2/G/89639
110/5.2/G/89660
110/5.2/G/87361
110/5.2/G/87127

20872
44909
20243
21857
43935
43939
45167
45168

2339

108/2.3/G/79879

33769

2340

92/3.1/S/63270

23277

2341
2342

R
R

110/5.2/G/89540
81/3.2/S/52242

43936
20729

2343
2344
2345

R
R
R

92/3.1/S/63270
105/5.1/G/77319
81/3.2/S/57404

23277
29867
20752

2346
2347

R
R

81/3.2/S/58102
81/3.2/S/53431

36419
37769

ASOCIATIA DE SPRIJINIRE
PROMOVARE SI COOPERARE
INTERNATIONALA A TINERILOR
PROTIN
UEFISCDI
FUNDATIA AMFITEATRU
FUNDATIA AMFITEATRU
COGNITROM SRL
CRIVAS CONSULT SRL
CRIVAS CONSULT SRL
UEFISCDI
FUNDATIA CORONA IASI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
FUNDATIA PAEM ALBA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
FUNDATIA MARA
USAMV A BANATULUI DIN TIMISOARA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
CRIVAS CONSULT SRL
ACZ CONSULTING SRL
FUNDATIA PROFESON CONSTANTIN
POPOVICI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
ASOCIATIA CONSENSUAL
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE
SOCIALA SI ECONOMICA ZALAU
ASOCIATIA ECO EDEN
ANOFM
CONSILIUL LOCAL DUMESTI
PRIMARIA COMUNEI PODARI
ROMAIR CONSULTING
FUNDATIA PAEM ALBA
SYSCO MANAGEMENT SRL
ASOCIATIA SOCIO CULTURALA
SFANTUL IOAN BOTEZATORUL
BERBESTI
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
FEDERATIA PATRONATELOR DIN
REGTIUNEA OLTENIA F PRO
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
PANTRONATUL ROMAN DIN IND DE
MORARIT PANIFICATIA SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN
EURODEZVOLTARE SRL

9F
2 RECTIF
6
6
5
9
9
4
6

02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
02.08.2013
05.08.2013

14.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
13.08.2013

14.08.2013
NU ESTE CAZUL
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
13.08.2013

7250
7176
7167
7162
7158
7184
7212
7238
7223

7251
nu
7168
7163
7159
7185
7213
7239
7224

324.020,40
299.884,40
67.150,85
99.484,70
162.180,77
785.605,72
698.547,71
2.145.895,03
1.245.751,85

32.045,96
0,00
18.797,96
27.849,38
50.515,32
25.640,48
23.889,43
296.507,69
222.857,67

05.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7221

7222

2.007.104,90

610.858,01

4
13

05.08.2013
05.08.2013

14.08.2013
14.08.2013

14.08.2013
14.08.2013

7244
7228

7245
7229

1.759.721,40
92.087,55

377.120,73
66.013,36

3
3F

05.08.2013
05.08.2013

13.08.2013
20.08.2013

13.08.2013
20.08.2013

7216
7256

7217
7257

99.650,70
0,01

23.199,59
152.011,21

05.08.2013

13.08.2013

13.08.2013

7214

7215

3.823.747,91

674.779,04

2
10
17

05.08.2013
06.08.2013
06.08.2013

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

7232
7236
7240

7233
7237
7241

828.399,88
875.747,74
162.527,27

462.075,23
40.905,92
5.026,62

06.08.2013

14.08.2013

14.08.2013

7242

7243

210.575,50

59.153,98

4
6

06.08.2013
06.08.2013

14.08.2013
14.08.2013

14.08.2013
14.08.2013

7230
7248

7231
7249

116.798,09
219.591,88

26.088,42
21.717,86

11 F
2
10
2
5
7
5
2

06.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
07.08.2013
07.08.2013
07.08.2013
07.08.2013

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

14.08.2013
14.08.2013
NU ESTE CAZUL
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7246
7234
7225
7267
7289
7303
7273
7277

7247
7235
nu
7268
7290
7304
7274
7278

294.813,40
61.591,91
1.862.036,37
320.499,01
77.880,51
100.169,53
123.457,06
178.476,08

29.157,37
17.241,81
0,00
253.662,06
21.801,58
28.685,21
20.197,89
51.109,60

07.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7275

7276

126.926,16

3.925,55

10

07.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7315

7316

382.566,07

24.419,11

4
11

07.08.2013
07.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

7299
7295

7300
7296

149.344,85
42.624,27

24.433,19
12.972,60

9
11
14

07.08.2013
07.08.2013
07.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
29.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
29.08.2013

7297
7301
7490

7298
7302
7491

760.086,64
145.919,26
184.939,81

48.516,17
14.431,58
113.022,74

8
3

07.08.2013
07.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

7291
7309

7292
7310

371.020,49
798.666,42

65.474,20
199.527,02

2348
2349

2350

R
R

81/3.2/S/48872
109/2.1/G/82776

80/2.3/S/59411

36507
33996

21113

2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358

R
R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/82279
109/2.1/G/82039
96/6.2/S/60031
92/3.1/S/49297
86/1.2/S/63252
86/1.2/S/61959
89/1.5/S/62259
19/1.3/G/40784

34017
33962
22607
22701
21604
21797
19226
10162

2359

18/1.2/G/30228

8669

2360

86/1.2/S/62594

21770

2361
2362
2363

R
R
R

88/1.5/S/47646
91/2.2/S/62031
65/4.1/S/33616

19092
22175
8343

2364
2365
2366

R
R
R

110/5.2/G/88055
104/5.1/G/80536
92/3.1/S/60154

44834
31682
23216

2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/86824
110/5.2/G/88286
110/5.2/G/89447
110/5.2/G/86948
110/5.2/G/87917
110/5.2/G/87029
84/6.1/S/56805
110/5.2/G/87021
84/6.1/S/49774
110/5.2/G/89009
92/3.1/S/63228

44287
43916
44499
43966
44432
43285
21349
43986
21010
44496
23099

2378
2379
2380

R
R
R

96/6.2/S/55474
97/6.3/S/63310
110/5.2/G/87872

22483
22524
44818

2381

110/5.2/G/87273

44697

2382
2383
2384

R
R
R

81/3.2/S/55652
1105.2/G/87000
83/5.2/S/57941

36511
43979
21074

2385
2386

R
R

96/6.2/S/62487
92/3.1/S/52140

23428
23166

INCD PT PROTECTIA MUNCII


ALEXANDRU DARABONT
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
ORGANIZATIA PATRONALA A
TURISMULUI BALNEAR DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
EUROAPTITUDINI SA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI
UNIVERSITATEA AL IOAN CUZA IASI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
HOLT ROMANIA
ANOFM
ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ
NAPOCA
COMUNA BUDUREASA
FUNDATIA AGORA ORADEA
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE A ROMANIEI FILIALA
MARAMURES
ASOCIATIA ECOTUR DORA DISTRIA
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
CCI HUNEDOARA
FUNDATIA PAEM ALBA
PRO SAFETY CONSULTING SRL
FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA
FUNDATIA AGAPEDIA ROMANIA
AJOFM IASI
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
UNSR
ASOCIATIA ECO EDEN
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
MAESTRA SRL
MMFPS
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
CCIMB

07.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7279

7280

681.830,02

120.322,95

07.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7287

7288

375.658,33

51.906,35

10

07.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7285

7286

982.591,26

101.040,47

5
6
9
5
4
3
2
4

07.08.2013
07.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7269
7281
7283
7271
7352
7361
7307
7313

7270
7282
7284
7272
7353
7362
7308
7314

171.280,86
61.844,51
815.510,70
721.213,71
885.867,45
362.902,05
668.111,08
78.590,43

23.666,62
8.545,33
76.732,95
46.034,92
283.217,64
202.170,35
203.338,16
24.249,36

3F

08.08.2013

29.08.2013

29.08.2013

7492

7493

346.178,80

103.404,07

09.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7346

7347

3.209.854,66

1.788.188,93

4
4
7

08.08.2013
08.08.2013
09.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
NU ESTE CAZUL

7348
7377
7356

7349
7378
nu

2.916.917,36
290.146,82
123.004,00

514.750,12
67.548,84
0,00

8
6F
7

09.08.2013
09.08.2013
09.08.2013

26.08.2013
27.08.2013
26.08.2013

NU ESTE CAZUL
27.08.2013
26.08.2013

7385
7470
7341

nu
7471
7342

140.953,25
204.805,96
610.495,51

0,00
20.255,54
38.967,80

4
3
6
12 F
12 F
5
12
7
6
8
9

09.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013
12.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
27.08.2013
NU ESTE CAZUL
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
27.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
NU ESTE CAZUL

7317
7335
7325
7482
7480
7409
nu
7381
7365
7350
7401

7318
7336
7326
7483
7481
7410
7402
7382
7366
7351
nu

44.970,96
65.122,62
116.701,36
319.564,86
336.616,66
116.896,51
0,00
67.429,06
162.310,75
168.960,22
195.347,40

7.357,36
18.230,19
21.628,64
52.281,62
55.071,34
24.334,01
260.084,62
11.031,56
59.998,91
27.642,32
0,00

8
8
2

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7293
7339
7392

7294
7340
7393

207.713,76
817.215,05
8.979,92

32.078,93
103.279,49
2.513,80

12.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7386

7387

165.382,39

27.056,97

9
5
11

12.08.2013
12.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
NU ESTE CAZUL

7337
7354
7345

7338
7355
nu

266.497,71
80.879,71
1.678.433,04

81.108,00
13.232,12
0,00

6
4

13.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

NU ESTE CAZUL
26.08.2013

7373
7371

nu
7372

249.953,89
253.448,96

0,00
26.090,33

2387
2388

R
R

96/6.2/S/60289
106/5.1/G/77209

22624
26314

2389
2390
2391
2392

R
R
R
R

82/5.1/S/56420
82/5.1/S/58969
109/2.1/G/82010
109/2.1/G/81451

20882
24524
33953
34882

2393

60/2.1/S/33957

9643

2394
2395
2396
2397

R
R
R
R

108/2.3/G/83043
108/2.3/G/82169
108/2.3/G/80667
109/2.1/G/81777

33704
33676
33582
33999

2398
2399

R
R

108/2.3/G/79390
108/2.3/G/80079

33765
33694

2400
2401
2402

R
R
R

91/2.2/S/61137
37/3.2/G/22869
110/5.2/G/87337

22136
5422
44417

2403
2404
2405

R
R
R

79/1.4/S/55718
87/1.3/S/55659
115/6.2/G/123561

19243
21358
45542

2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413

R
R
R
R
R
R
R
R

87/1.2/S/63661
99/5.1/G/77572
97/6.3/S/54973
92/3.1/S/63168
96/6.2/S/64242
110/5.2/G/87344
110/5.2/G/88260
110/5.2/G/88418

21359
30896
22432
23056
23528
43777
44715
43793

2414
2415
2416
2417
2418

R
R
R
R
R

110/5.2/G/88353
115/6.2/G/123621
99/5.1/G/76092
84/6.1/S/51204
110/5.2/G/87089

43402
45519
29973
21740
44056

2419

110/5.2/G/86797

44545

2420

6/1.5/S/13-6998

3939

2421

96/6.2/S/64239

23529

2422
2423
2424

R
R
R

19/1.3/G/28705
110/5.2/G/88992
87/1.3/S/63329

9816
44920
22481

2425
2426

R
R

81/3.2/S/55075
96/6.2/S/63885

20739
23541

FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL


MINVAS IMPEX COMPANY SRL
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO
EUROPA
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
STEF MANAGEMENT CONSULTING
ASOCIATIA EKOTUR IASI
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL
CRSTINA CHRISTIANA
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
TURISMULUI RURAL
CCIA VASLUI
ACZ CONSULTING
CONVEX NETWORK SRL
FUNDATIA SCOALA DE AFACERI A CCI
FILIALA BRAILA
ASOCIATIA SANMED RM VALCEA
ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA
ALBA IULIA
ETA2U SRL
CCINA CONSTANTA
COLEGIUL NATIONAL AL
ASISTENTILOR SOCIALI DIN ROMANIA
ISJ BIHOR
DGASPC TIMIS
UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE
ENESCU DIN IASI
AJOFM NEAMT
ASOCIATIA COLFASA
CCIMB
ASOCIATIA COLFASA
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
CDDC
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA IN DOMENIUL
CONSTRUCTIILOR
DGASPC TIMIS
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ANTREC ALBA
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
CENTRUL CRESTIN DE REINTEGRARE
SOCIALA ONISM
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA ROMAN
ASOCIATIA ONE PROFI
ISJ BRAILA
INCD PENTRU PROTECTIA MUNCII
ALEXANDRU DARABONT
MMFPS

10
4

13.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

7323
7343

7324
7344

267.025,09
702.719,20

41.402,44
70.634,57

6
12
4
6

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
NU ESTE CAZUL
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7374
nu
7333
7331

7375
7376
7334
7332

1.319.068,76
0,00
76.887,83
126.291,23

150.133,78
130.286,13
11.140,13
26.315,68

10

13.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7311

7312

1.637.540,72

226.266,15

5
5
17
7

13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7305
7399
7363
7367

7306
7400
7364
7368

269.282,01
388.545,09
223.313,33
157.507,39

8.328,31
12.447,57
6.906,60
21.878,91

9
5

13.08.2013
13.08.2013

27.08.2013
27.08.2013

27.08.2013
27.08.2013

7413
7411

7414
7412

142.180,57
164.338,04

4.397,34
7.457,04

2
4
6

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

7437
7462
7417

7438
7463
7418

1.665.584,34
135.130,64
237.873,48

388.434,72
23.846,59
39.801,87

3
2
2

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

27.08.2013
NU ESTE CAZUL
27.08.2013

7445
7420
7443

7446
nu
7444

780.046,54
2.941.511,05
71.056,19

327.275,05
0,00
10.244,45

4
8
6
6
9
7
12 F
2

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

27.08.2013
29.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
29.08.2013
27.08.2013

27.08.2013
NU ESTE CAZUL
26.08.2013
27.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
29.08.2013
27.08.2013

7421
7494
7357
7460
7359
7464
7488
7447

7422
nu
7358
7461
7360
7465
7489
7448

893.978,36
176.471,67
971.380,52
1.379.329,73
443.753,35
68.805,68
401.602,73
54.594,02

267.032,50
0,00
150.206,01
88.042,32
68.532,46
17.853,21
65.703,22
15.282,85

8
2
5F
13
4

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
NU ESTE CAZUL
27.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

7425
7433
7466
nu
7431

7426
7434
7467
7419
7432

54.613,36
83.358,87
193.364,39
0,00
176.323,41

15.288,26
12.162,43
19.123,95
271.451,76
35.092,66

14.08.2013

27.08.2013

27.08.2013

7429

7430

129.381,03

30.912,69

14.08.2013

28.08.2013

28.08.2013

7478

7479

872.707,99

164.525,48

14.08.2013

27.08.2013

27.08.2013

7456

7457

586.253,76

60.931,99

3F
5
4

14.08.2013
14.08.2013
14.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
26.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
NU ESTE CAZUL

7476
7458
7406

7477
7459
nu

511.757,29
223.006,85
538.952,06

124.132,02
36.484,48
0,00

8
9

19.08.2013
19.08.2013

26.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
NU ESTE CAZUL

7329
7319

7330
nu

466.786,82
627.006,67

142.065,55
0,00

2427

52/5.1/S/58276

20813

2428
2429
2430

R
R
R

81/3.2/S/58833
97/6.3/S/64237
96/6.2/S/54611

29482
22354
22479

2431
2432

R
R

59/1.5/S/2248
81/3.2/S/50144

4004
35888

2433
2434
2435
2436
2437

R
R
R
R
R

91/3.1/S/62083
84/6.1/S/50269
97/6.3/S/62040
110/5.2/G/87220
103/5.1/G/75784

22813
21119
22614
43335
29432

2438
2439
2440

R
R
R

110/5.2/G/89402
110/5.2/G/89150
110/5.2/G/88108

44717
44474
43784

2441
2442
2443

R
R
R

110/5.2/G/87572
110/5.2/G/87862
101/5.1/G/76285

43920
43782
30480

2444

92/3.1/S/64346

23357

2445
2446

R
R

103/5.1/G/75742
110/5.2/G/87358

30051
43358

2447

100/5.1/G/75466

27230

2448
2449
2450
2451
2452
2453

R
R
R
R
R
R

81/3.2/S/55652
835.2/S/54604
101/5.1/G/78064
83/5.2/S/48027
110/5.2/G/87283
83/5.2/S/58325

36511
20973
30692
20866
43918
21292

2454

83/5.2/S/54377

21050

2455

82/5.1/S/59593

20827

2456

110/5.2/G/87440

43301

2457
2458
2459
2460
2461

R
R
R
R
R

81/3.2/S/58274
63/3.2/S/20264
110/5.2/G/87266
108/2.3/G/83066
92/3.1/S/61820

9783
9211
43341
33589
23066

ASOCIATIA PARTENERIAT PENTRU


9
DEZVOLTARE DURABILA PARTNET
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN
7
ROMANIA
5
SIVECO ROMANIA SA
10 F
ARAS
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
5 RECTIF
CONSTRUCTII BUCURESTI
8
EMC SOUTH CENTRAL EUROPE
ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA FIERBINTE
SI DE ABUR DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
ASOCIATIA REACT
TBWA BUCURESTI SRL
PSIHO PROFIL SRL
SMART TRAINING SOLUTIONS SRL
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
TOTAL CONSULTING SRL
ASOCIATIA HELICOMED
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA
DISTRIA
ARCA SRL
IBA BUCURESTI
FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR
MANAGERI
EUROPEAN PROFESSIONAL SYSTEM
SRL
CEPECA CONSULTING CENTER SRL
FEDERATIA AGRICULTORILOR
FERMIERUL
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
AJOFM MARAMURES
FUNDATIA NATURA VIE
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
SYNTHESIS MANAGEMENT SRL
FUNDATIA ROMTENS SA
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
SINDICATTUL NATIONAL PETROM
ENERGIE
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA
ROMANIAN SOFT COMPANY
AIPPIMM
TRIMED AGAFITEI VET SRL
PEOPLE INVESTMENT SRL

19.08.2013

NU ESTE CAZUL

26.08.2013

nu

7320

0,00

111.362,66

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
27.08.2013

26.08.2013
26.08.2013
27.08.2013

7327
7321
7472

7328
7322
7473

462.296,77
862.696,06
124.016,21

140.699,02
186.365,85
69.048,51

14.08.2013
19.08.2013

NU ESTE CAZUL
26.08.2013

17.09.2013
26.08.2013

nu
7403

7732
7404

0,00
388.696,66

142.793,92
68.593,53

7
7
5
8
9F

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013

27.08.2013
NU ESTE CAZUL
27.08.2013
27.08.2013
29.08.2013

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
29.08.2013

7427
nu
7451
7423
7484

7428
7455
7452
7424
7485

447.415,63
0,00
1.425.207,94
307.037,40
76.637,95

29.716,48
292.962,08
180.117,52
50.232,09
18.990,40

6
3
4

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013

26.08.2013
27.08.2013
26.08.2013

26.08.2013
27.08.2013
26.08.2013

7369
7453
7390

7370
7454
7391

94.859,04
158.991,91
291.184,84

15.796,80
27.917,93
49.863,31

3
4
9

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013

26.08.2013
27.08.2013
29.08.2013

26.08.2013
27.08.2013
29.08.2013

7383
7435
7486

7384
7436
7487

24.634,58
341.237,36
19.742,88

6.896,62
59.385,42
1.952,59

10

19.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7379

7380

880.634,52

56.210,71

7F
3

19.08.2013
19.08.2013

29.08.2013
26.08.2013

29.08.2013
26.08.2013

7495
7388

7496
7389

25.636,30
279.262,45

25.176,35
45.688,04

19.08.2013

27.08.2013

27.08.2013

7474

7475

193.992,87

22.075,81

10
8
7
15
3
8

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013

27.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

27.08.2013
NU ESTE CAZUL
27.08.2013
27.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

7449
7405
7415
7468
7395
7397

7450
nu
7416
7469
7396
7398

357.333,74
622.256,11
383.946,46
823.078,51
37.040,24
543.674,36

99.347,37
0,00
38.102,94
134.657,71
10.607,09
152.194,18

19.08.2013

NU ESTE CAZUL

26.08.2013

nu

7394

0,00

27.697,77

19.08.2013

26.08.2013

26.08.2013

7407

7408

774.786,76

126.128,08

19.08.2013

27.08.2013

27.08.2013

7441

7442

142.580,97

23.326,60

6
12
5F
6
6

19.08.2013
19.08.2013
19.08.2013
20.08.2013
20.08.2013

27.08.2013
30.08.2013
17.09.2013
30.08.2013
30.08.2013

27.08.2013
30.08.2013
17.09.2013
30.08.2013
30.08.2013

7439
7536
7730
7521
7523

7440
7537
7731
7522
7524

645.978,10
1.193.111,82
34.836,37
373.643,42
2.595.494,82

157.593,23
271.697,90
5.699,32
11.555,98
176.757,72

2462
2463

R
R

96/6.2/S/64251
82/5.1/S/59573

23523
20826

2464
2465

R
R

63/3.2/S/31656
100/5.1/G/78067

9561
31166

2466

96/6.2/S/53577

22460

2467
2468
2469

R
R
R

108/2.3/G/80490
90/2.1/S/55475
108/2.3/G/83267

33760
21986
37725

2470

109/2.1/G/82018

33977

2471
2472

R
R

110/5.2/G/88932
110/5.2/G/88818

44919
44916

2473
2474
2475

R
R
R

110/5.2/G/88395
108/2.3/G/80684
108/2.3/G/79610

44911
33697
33756

2476
2477
2478

R
R
R

108/2.3/G/83325
92/3.1/S/63907
92/3.1/S/62353

33707
23232
22850

2479
2480
2481

R
R
R

86/1.2/S/62508
102/5.1/G/78679
81/3.2/S/51194

21775
30354
35792

2482
2483
2484
2485

R
R
R
R

102/5.1/G/78614
86/1.2/S/63699
85/1.1/S/63196
110/5.2/G/88905

29403
21394
20250
43914

2486

96/6.2/S/49743

22421

2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89513
110/5.2/G/89611
84/6.1/S/56705
81/3.2/S/50249
110/5.2/G/89601
110/5.2/G/89429
99/5.1/G/75452
96/6.2/S/62509
106/5.1/G/77114
110/5.2/G/86962
83/5.2/S/47717
92/3.1/S/64177
110/5.2/G/89505
108/2.3/G/81113
109/2.1/G/81675
108/2.3/G/79312

43930
43933
21645
29303
45270
45268
31255
23444
26321
43907
19283
23279
43931
33626
38115
33742

FEDERATIA ONPHR ROMANIA


ANOFM
FUNDATIA ROMANIAN CHILDREN
APPEAL
ORASUL EFORIE
ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI TOXICOMANILOR
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ISJ IASI
FUNDATIA MELBA
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU TINE
ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU TINE
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI
FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE
CRFPS PRO VOCATIE
SERVICII DE CONSULTANTA MB SRL
COLEGIUL NATIONAL TRAIAN
LC EXPERT PROFESIONAL EXPERT
SERVICII SRL
OPERATIONS RESEARCH SRL
UPB
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
FUNDATIA CREFOP
BARDOROM SECURITY
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR CEPIR
UMF GR T POPA IASI
CNDIPT
ZENO CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE ALBA
IULIA
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR CEPIR
ROMAIR CONSULTING ARL
FEDERATIA ONPHR
FORM EXPERT SRL
CCI SIBIU
MANU CO SRL
ADISE
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
FUNDATIA CULTURALA ARTPROMO
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
CCI VALCEA
CELLA INVEST SRL
PAIDEA SRL
SITCO SERVICE SRL
TERON SYSTEMS SRL
LTL DOCUMENTARY SRL ALBA IULIA

4
7

20.08.2013
20.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
NU ESTE CAZUL

7525
7520

7526
nu

704.110,82
850.007,21

108.741,59
0,00

10 F
4

20.08.2013
20.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

7695
7516

7696
7517

132.212,07
28.313,89

23.331,55
2.800,28

20.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7512

7513

586.697,81

55.203,51

8
10
6

20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
NU ESTE CAZUL
30.08.2013

7502
7656
7550

7503
nu
7551

159.464,55
974.856,15
294.424,29

4.931,89
0,00
9.105,91

20.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7542

7543

188.501,56

26.046,08

20.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7540

7541

70.156,33

19.639,30

20.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7518

7519

47.725,38

13.360,06

5
7
3

20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7498
7500
7640

7499
7501
7641

286.722,94
311.947,10
161.336,83

46.908,59
9.647,85
7.899,02

7
11
8

20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7504
7615
7605

7505
7616
7606

163.925,64
54.267,34
676.183,52

5.069,86
10.394,16
43.160,65

3
6
9

21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7529
7568
7584

7530
7569
7585

215.901,11
90.045,90
937.720,76

66.573,57
11.308,97
165.480,13

10
2
2
4

21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7586
7592
7534
7660

7587
7593
7535
7661

10.715,42
322.571,08
905.641,44
350.022,71

1.059,77
179.702,22
492.672,68
57.264,60

10

21.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7613

7614

288.456,76

27.141,45

5
7
3
12
4
2
6F
6
7 DIFF
13
8
10
4
8
4
7

21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
NU ESTE CAZUL
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7687
7630
7617
7506
7611
7634
7678
7508
7670
7684
nu
7527
7510
7600
7564
7588

7688
7631
7618
7507
7612
7635
7679
7509
7671
7685
7686
7528
7511
7601
7565
7589

328.741,56
81.379,26
620.451,42
191.796,49
178.020,88
51.034,25
155.613,71
1.007.539,66
87.531,42
114.820,33
0,00
405.220,37
195.120,47
265.165,95
215.871,44
310.598,51

53.782,94
13.313,85
229.352,68
41.378,01
45.815,43
14.614,51
15.390,37
155.602,58
8.656,95
18.784,90
43.762,57
42.536,95
48.181,42
8.201,01
35.335,62
9.606,14

2503

80/2.3/S/59283

21121

2504

110/5.2/G/87347

44411

2505
2506
2507
2508
2509

R
R
R
R
R

92/3.1/S/50583
108/2.3/G/80850
109/2.1/G/81495
108/2.3/G/79246
109/2.1/G/81655

23089
34088
33958
33633
34004

2510
2511
2512
2513

R
R
R
R

108/2.3/G/83043
92/3.1/S/53763
92/3.1/S/63177
97/6.3/S/62066

33704
23360
23058
22615

2514
2515
2516

R
R
R

87/1.3/S/57054
18/1.2/G/16159
97/6.3/S/63007

21580
8431
22604

2517
2518

R
R

81/3.2/S/50321
87/1.3/S/64273

36418
22683

2519

82/5.1/S/57868

20791

2520
2521

R
R

58/1.4/S/32519
110/5.2/G/87390

8253
44290

2522
2523
2524

R
R
R

81/3.2/S/55651
92/3.1/S/63886
92/3.1/S/52320

20723
23230
23344

2525

115/6.2/G/123632

45492

2526
2527
2528
2529
2530

R
R
R
R
R

115/6.2/G/123623
82/5.1/S/59756
83/5.2/S/49860
69/6.1/S/33490
110/5.2/G/89177

45536
24526
20898
9209
44792

2531
2532

R
R

92/3.1/S/61201
84/6.1/S/53560

22814
21583

2533

110/5.2/G/89194

43110

2534

83/5.2/S/59130

21107

2535
2536
2537
2538

R
R
R
R

110/5.2/G/88554
110/5.2/G/88694
110/5.2/G/87542
110/5.2/G/88775

45069
43416
45271
45048

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA


FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI FILIALA TULCEA
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
AFACERILOR DIN ROMANIA
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI
UPB
DA SRL
UPB
ASOCIATIA PROMOVAREA
TURISMULUI RURAL
SNSPA
CCIMB
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN
PLOIESTI
SNSPA
CNSLR FRATIA
ASOCIATIA UNIUNEA EDITORILOR DIN
ROMANIA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
COMITETUL SECTORIAL PENTRU
FORMARE PROFESIONALA IN
DOMENIUL PROTECTIA MEDIULUI
T SMART SERVICII SRL
ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE
ERGONOMIE DENTARA
SCHULTZ CONSULTING SRL
CCIA CARAS SEVERIN
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
INTERLOG COM SRL
ASOCIATIA ALTERNATIVE SOCIALE
AJOFM VRANCEA
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
JUDETUL ALBA
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLAADIMIRESCU
ARAD
ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA SI
DEZVOLTARE DURABILA SOMES DEJ
ASOCIATIA ECOLOGICA
UNIVERSITARA GALATI
ASOCIATIA ALDMARIDIM
GETICO SYSTEMS SRL
QUANTA RESURSE UMANE

12

22.08.2013

NU ESTE CAZUL

30.08.2013

nu

7531

0,00

7.956,07

11

22.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7607

7608

79.153,40

12.949,70

7
4
3
4
2

22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7628
7596
7594
7689
7676

7629
7597
7595
7690
7677

1.264.307,97
35.844,12
227.139,85
405.746,65
341.500,84

80.700,51
1.602,12
31.384,90
12.548,87
69.285,91

6
8
5
7

22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7619
7664
7662
7514

7620
7665
7663
7515

241.629,33
1.087.322,70
521.433,98
1.445.007,42

7.473,07
73.366,11
33.998,33
182.619,77

4
1
5

22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7598
7638
7580

7599
7639
7581

111.437,32
34.379,71
875.563,78

40.981,79
19.152,71
143.854,71

9
3

22.08.2013
22.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

7582
7609

7583
7610

643.322,13
538.156,34

113.527,44
226.650,66

22.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7590

7591

388.544,87

160.451,52

4
7

22.08.2013
23.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

7532
7603

7533
7604

885.276,85
171.182,49

207.657,53
28.005,88

6
7
5

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7650
7653
7658

7651
7654
7659

867.699,34
1.463.583,06
695.379,32

269.748,98
93.420,20
59.538,35

26.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7667

7668

64.599,06

6.078,25

1
6
8
5
6

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
NU ESTE CAZUL

7669
7546
7636
7556
7602

7670
7547
7637
7557
nu

122.323,36
387.163,62
869.959,55
328.480,24
58.103,19

11.509,64
63.065,84
142.327,57
121.424,21
0,00

10
10

26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
NU ESTE CAZUL

30.08.2013
30.08.2013

7622
nu

7623
7655

344.005,83
0,00

35.412,36
402.336,07

26.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7644

7645

85.352,31

13.963,85

10

26.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7624

7625

203.866,31

57.069,58

6
7
5
5

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7682
7632
7538
7642

7683
7633
7539
7643

95.063,07
101.935,83
185.442,90
273.665,88

16.375,52
16.676,96
30.338,92
44.772,42

2539
2540
2541
2542
2543

R
R
R
R
R

110/5.2/G/87553
110/5.2/G/86837
110/5.2/G/89427
110/5.2/G/86998
110/5.2/G/87251

43361
43227
43932
44415
44803

2544
2545

R
R

110/5.2/G/88308
82/5.1/S/55302

43396
20839

2546
2547
2548

R
R
R

84/6.1/S/57308
110/5.2/G/88754
100/5.1/G/77287

21060
45237
30144

2549

97/6.3/S/47936

22340

2550
2551
2552
2553

R
R
R
R

83/5.2/S/58733
110/5.2/G/88054
97/6.3/S/60745
97/6.3/S/59946

21104
43783
22514
22467

2554

110/5.2/G/87230

43337

2555
2556

R
R

109/2.1/G/82670
108/2.3/G/79263

33948
37803

2557
2558
2559

R
R
R

108/2.3/G/79434
110/5.2/G/89469
110/5.2/G/89015

37618
45196
44921

2560
2561

R
R

109/2.1/G/82617
114/1.2/S/123268

33947
44153

2562
2563
2564

R
R
R

110/5.2/G/89540
110/5.2/G/89493
110/5.2/G/88591

43936
45229
43797

2565
2566

R
R

110/5.2/G/89376
110/5.2/G/86962

43926
43907

2567

110/5.2/G/89168

43927

2568

84/6.1/S/57397

21784

2569
2570

R
R

99/5.1/g/75723
83/5.2/S/59260

29745
21322

2571
2572

R
R

110/5.2/G/86968
105/5.1/G/76673

43695
29242

2573
2574
2575

R
R
R

83/5.2/S/58823
115/6.2/G/123593
110/5.2/G/87220

21210
45538
43335

2576

110/5.2/G/88851

45257

FUNDATIA SCOALA DE AFACERI SI


MESERII
QIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT
PAIDEA SRL
AMIRAS C L IMPEX SRL
DIALFA SECURITY SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
AJOFM OLT
AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE UMANE
PROJECT CONSULTING AGE SRL
AJOFM GALATI
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
ASOCIATIA FEMEILOR SI FAMILIILOR
DIN MEDIUL RURAL
ASOCIATIA PAS IN DOI
FUNDATIA UMANITARA CLOPOT
AUTOSERVICE MARINI SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE
SI SPRIJIN
PROFI SERV GROUP SRL
ASOCIATIA PENTRU SERVICII
ENERGETICE DIN ROMANIA ASER
AMIRAS C L IMPEX SRL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FUNDATIA INSTITUTUL DE
ORTOGNATOLOGIE SI PROTETICA
UEFISCSU
FEDERATIA PATRONATOLOR DIN
REGIUNEA OLTENIA F PRO
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
ASOCIATIA Q PROFESSIONALS
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
DEZVOLTAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
FUNDATIA INSTITUTUL NATIONAL
PENTRU IMM
ASOCIATIA EUROED
MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI
ASCENDIS TEAM SRL
CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM
ALBAMONT
DGASPC ARAD
PSIHO PROFIL SRL
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA

6F
7
4
6
3

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7680
7626
7554
7548
7674

7681
7627
7555
7549
7675

229.370,19
141.195,23
205.274,18
350.175,21
140.163,68

37.525,55
23.099,89
50.467,84
73.431,58
22.931,13

4
11

26.08.2013
26.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
NU ESTE CAZUL

7544
7621

7545
nu

44.223,63
1.373.870,26

12.664,18
0,00

11
6
10

26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013

NU ESTE CAZUL
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
NU ESTE CAZUL

nu
7648
7666

7657
7649
nu

0,00
267.937,71
183.027,67

317.375,89
43.835,28
0,00

26.08.2013

NU ESTE CAZUL

30.08.2013

nu

7652

0,00

142.026,65

5
6
3
7

26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7552
7578
7576
7570

7553
7579
7577
7571

958.446,65
249.796,41
43.289,74
719.380,35

223.145,32
40.867,32
9.153,01
90.915,16

27.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7558

7559

168.778,11

49.125,16

5
4

27.08.2013
27.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

7560
7566

7561
7567

289.128,64
8.388,21

38.650,21
418,31

7
5
7

27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

7574
7572
7646

7575
7573
7647

127.576,74
303.761,68
234.131,09

3.945,67
49.696,18
38.304,43

5
1 DIFF

27.08.2013
14.08.2013

30.08.2013
30.08.2013

30.08.2013
NU ESTE CAZUL

7562
7699

7563
nu

100.826,16
161.009,80

19.109,20
0,00

5
8
9

28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

7741
7739
7737

7742
7740
7738

121.710,93
101.237,07
136.915,17

19.912,21
16.562,64
22.399,67

5
14

28.08.2013
28.08.2013

30.08.2013
17.09.2013

02.09.2013
17.09.2013

7702
7769

7709
7770

418.129,58
71.949,79

69.443,66
11.771,17

28.08.2013

17.09.2013

17.09.2013

7735

7736

168.170,92

27.513,18

28.08.2013

30.08.2013

30.08.2013

7700

7701

388.485,35

143.683,53

5F
10

26.08.2013
28.08.2013

17.09.2013
NU ESTE CAZUL

17.09.2013
02.09.2013

7765
nu

7766
7708

74.571,14
0,00

7.375,18
44.253,60

6
7

28.08.2013
28.08.2013

30.08.2013
17.09.2013

30.08.2013
17.09.2013

7697
7767

7698
7768

200.012,90
271.353,93

32.722,61
26.837,21

10
1
9

28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013

30.08.2013
17.09.2013
17.09.2013

30.08.2013
17.09.2013
17.09.2013

7693
7757
7762

7694
7758
7763

250.901,65
3.507,10
179.624,89

63.332,85
329,99
29.387,08

28.08.2013

30.08.2013

02.09.2013

7705

7705

219.806,90

35.960,96

2577

102/5.1/G/78180

29382

2578

96/6.2/S/64274

23501

2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587

R
R
R
R
R
R
R
R
R

100/5.1/G/78656
96/6.2/S/52913
63/3.2/S/41746
109/2.1/G/81772
108/2.3/G/80096
108/2.3/G/82125
108/2.3/G/79312
90/2.1/S/60390
109/2.1/G/81641

30149
22455
10464
33997
33587
33604
33742
21615
38090

2588

109/2.1/G/81493

37890

2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597

R
R
R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/80082
108/2.3/G/80648
94/4.1/S/61173
55/1.1/S/41523
83/5.2/S/57486
83/5.2/S/57486
92/3.1/S/63239
87/1.3/S/61515
86/1.2/S/61756

33758
34062
36435
8100
21072
21072
23142
21755
21799

2598

87/1.3/S/62979

22366

2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87121
110/5.2/G/87561
81/3.2/S/52242
92/3.1/S/62546
107/1.5/S/78342
92/3.1/S/50933
110/5.2/G/88365
110/5.2/G/89468
101/5.1/G/78944
81/3.2/S/51194
97/6.3/S/59120
78/3.2/A/66824

44418
44888
20729
23127
31949
23153
45068
44770
30249
35792
22456
36628

2611

93/3.3/S/62864

22268

2612

102/5.1/G/78732

30405

2613
2614
2615

R
R
R

96/6.2/S/52980
96/6.2/S/62129
110/5.2/G/88694

22459
23168
43416

2616
2617

R
R

81/3.2/S/49461
81/3.2/S/52837

35806
29125

2618

81/3.2/S/54623

36520

CENTRUL EUROPEAN PENTRU


PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR CEPIR
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI VRANCEA
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA A REGIUNII DE
DEZVOLTARE SUD EST
PENITENCIARUL GALATI
RU EUROPE SRL
UPB
MORALE TRABAJO SRL SIBIU
VLADI CONSULTING SRL
LTL DOCUMENTARY SRL ALBA IULIA
EUROTRAINING SOLUTION SRL
MOBILIS SRL IASI
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASOCIATIA PROFORMARE
ANOFM
MEN
ACOR
ACOR
AGROSERV MANAGEMENT SRL
ISMB
UPB
MEN - UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR CU FINANTARE
EXTERNA
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI CALARASI
DAROMET SRL
ASOCIATIA SOLIDARITATEA UMANA
ROMTELECOM SA
UNIVERSITATEA AL I CUZA IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NICOMED SRL
AMIRAS C L IMPEX SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
BARDOROM SECURITY SRL
FEROM TRAINING SRL
ANNEMARIE DESIGN SRL
FEDERATIA JUNIOR CHAMBER
INTERNATIONAL ROMANIA
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
COMUNITARA VALCEA
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
ARHIEPISCOPIA ARADULUI
ASOCIATIA ALDMARIDIM
FUNDAIA INSTITUTUL DE
MANAGEMENT IN ASIGURARI
ACTIVE JOB CONSULTING SRL
ASOCIATIA PATRONILOR SI
MESERIASILOR DIN CLUJ

11

28.08.2013

17.09.2013

17.09.2013

7755

7756

2.978,88

294,62

13

28.08.2013

30.08.2013

02.09.2013

7703

7710

394.024,99

37.654,15

6F
6
12
2
3
7
8
10
5F

28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013

17.09.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
02.09.2013
30.08.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

7760
7704
7691
7707
7706
7786
7818
7780
7820

7761
7711
7692
7725
7724
7787
7819
7781
7821

238.456,44
287.935,06
1.073.556,43
419.695,14
844.397,66
237.825,95
77.660,82
487.871,59
472.588,74

23.583,59
44.468,17
378.020,06
77.814,76
26.115,39
7.355,44
2.401,88
94.455,21
65.299,64

30.08.2013

17.09.2013

17.09.2013

7792

7793

115.530,39

27.491,12

8
4
9
3
4
5
5
2
4

30.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
NU ESTE CAZUL
17.09.2013

7798
7813
7759
7779
7777
7784
7782
7764
7801

7799
7814
nu
nu
7778
7785
7783
nu
7802

183.288,49
19.434,25
934.904,65
185.254,72
559.640,59
302.979,91
892.144,47
1.344.199,63
1.692.724,17

5.668,72
969,16
0,00
0,00
91.614,74
49.568,27
56.945,39
0,00
943.005,50

02.09.2013

17.09.2013

NU ESTE CAZUL

7800

nu

1.234.785,65

0,00

5
6
12
6
3
10
5
5
7F
10
9
4F

02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

7790
7788
7747
7807
7749
7775
7743
7751
7828
7745
7753
7773

7791
7789
7748
7808
7750
7776
7744
7752
7829
7746
7754
7774

207.166,87
217.545,31
289.710,41
561.927,55
2.276.113,50
5.762,11
104.168,91
311.435,92
232.729,25
749.311,11
767.287,01
56.634,80

38.168,48
35.590,96
88.172,74
35.867,72
467.979,97
33.850,69
20.834,77
59.688,14
23.017,19
132.231,37
165.754,89
9.994,37

02.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7822

7823

315.059,52

164.311,25

6F

04.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7809

7810

350.504,80

34.665,30

7
9
8

04.09.2013
04.09.2013
04.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

7794
7811
7805

7795
7812
7806

589.076,89
38.625,76
122.954,62

73.137,26
3.634,37
20.115,69

7
10

04.09.2013
04.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

7830
7824

7831
7825

861.394,94
288.652,42

152.010,87
89.908,13

04.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7826

7827

884.228,69

157.718,02

2619
2620

R
R

93/3.3/S/63280
111/4.1/S/91810

22332
35162

2621
2622
2623
2624
2625
2626

R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/81667
108/2.3/G/82791
108/2.3/G/79511
90/2.1/S/63840
108/2.3/G/83331
109/2.1/G/81441

38104
34526
33763
22641
33721
34854

2627

90/2.1/S/48816

21598

2628

80/2.3/S/59607

21027

2629
2630

R
R

109/2.1/G/82026
111/4.1/S/102732

33979
38396

2631

91/2.2/S/60443

22132

2632
2633

R
R

23/2.2/G/22829
107/1.5/S/76888

8808
31899

2634
2635

R
R

21/1.5/G/40712
59/1.5/S/1-23784

40712
4005

2636
2637
2638
2639
2640
2641

R
R
R
R
R
R

87/1.3/S/57378
6/1.5/S/24-7546
3/1.3/S/1-3537
93/3.3/S/63046
87/1.3/S/63650
89/1.5/S/52432

21587
3983
3965
22271
22849
19196

2642
2643

R
R

114/1.2/S/123268
57/1.3/S/36217

44153
8285

2644
2645
2646

R
R
R

91/2.2/S/55876
87/1.3/S/62534
96/6.2/S/64211

21920
21891
23545

2647
2648

R
R

96/6.2/S/64233
108/2.3/G/79696

23543
33640

2649
2650
2651

R
R
R

90/2.1/S/62399
92/3.1/S/48309
97/6.3/S/63272

22243
22694
22526

2652

101/5.1/G/79030

30392

ASOCIATIA ROMANA PENTRU


TRANSPARENTA
AJOFM TULCEA
ASOCIATIA CENTRUL MULTIMEDIA
TEATRU 74
RADUCONS IMPEX SRL
ALEXRAL CONSULT SRL
ISJ ILFOV
BARBARA SRL
USAMV CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA BUCURESTI
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA
ELIAS BUCURESTI
AJOFM SALAJ
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU
HARSOVA
USAMV BUCURESTI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MEN-UMPFE
REPER 21
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV
USAMV CLUJ NAPOCA
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR SI A CERCETARII
STIINTIFICE UNIVERSITARE
COGNITROM SRL
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
ISJ BIHOR
ASOCIATIA COFFASA
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
BRILIANA WORK SRL CAMPINA
ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA FIERBINTE
SI DE ABUR DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHIPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
FUNDATIA CEED ROMANIA
FUNDATIA CULTURALA DELTA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE

8
8

04.09.2013
04.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
NU ESTE CAZUL

7796
7878

7797
nu

322.685,25
571.742,24

91.013,79
0,00

3
8F
3
7
5
5

05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013

17.09.2013
20.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
20.09.2013
17.09.2013
NU ESTE CAZUL
17.09.2013
17.09.2013

7865
7902
7867
7817
7872
7803

7866
7903
7868
nu
7873
7804

119.301,19
205.876,46
224.832,04
78.774,72
37.048,59
37.126,68

23.464,05
6.367,31
10.215,51
0,00
1.145,83
5.129,95

05.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7849

7850

373.756,30

87.013,89

05.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7815

7816

1.313.634,13

64.303,77

4
6

05.09.2013
05.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
NU ESTE CAZUL

7863
7871

7864
nu

99.488,20
368.516,22

23.161,77
0,00

06.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7879

7880

606.487,54

141.195,86

3F
4

06.09.2013
06.09.2013

NU ESTE CAZUL
17.09.2013

18.09.2013
17.09.2013

nu
7881

7890
7882

0,00
1.044.490,65

16.262,77
207.437,26

3
6

06.09.2013
06.09.2013

18.09.2013
18.09.2013

18.09.2013
18.09.2013

7897
7891

7898
7892

372.541,45
556.670,30

65.742,61
98.235,95

4
4
8F
8
7
2

06.09.2013
06.09.2013
06.09.2013
06.09.2013
06.09.2013
06.09.2013

17.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
27.09.2013

17.09.2013
18.09.2013
NU ESTE CAZUL
17.09.2013
NU ESTE CAZUL
27.09.2013

7869
7893
7901
7874
7862
7968

7870
7894
nu
7875
nu
7969

1.002.590,70
930.803,03
1.177.093,20
97.599,69
745.322,07
223.498,40

422.218,44
164.259,36
0,00
50.778,21
0,00
116.826,93

3
7

06*09/2013
06.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

7883
7887

7884
7888

286.815,38
46.090,52

159.782,96
93.232,42

6
2
9

06.09.2013
09.09.2013
09.09.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
NU ESTE CAZUL
17.09.2013

7860
7832
7771

7861
nu
7772

969.456,64
1.824.739,52
495.076,63

133.954,06
0,00
76.458,73

5
5

09.09.2013
09.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
17.09.2013

7843
7841

7844
7842

633.066,40
403.584,93

97.769,62
12.482,01

6
10
9

09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013

17.09.2013
18.09.2013
17.09.2013

17.09.2013
18.09.2013
17.09.2013

7839
7899
7837

7840
7900
7838

629.796,47
1.163.522,07
500.673,27

131.946,48
74.267,37
63.274,99

7F

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7876

7877

50.643,40

5.008,70

2653
2654
2655

R
R
R

86/1.2/S/63806
109/2.1/G/81505
110/5.1/G/75577

21319
37894
30314

2656
2657

R
R

83/5.2/S/59130
83/5.2/S/58845

21107
19264

2658

110/5.2/G/88071

44291

2659

91/2.2/S/63355

21942

2660
2661
2662
2663
2664

R
R
R
R
R

110/5.2/G/87968
87/1.3/S/53889
90/2.1/S/63742
61/2.2/S/41538
108/2.3/G/79259

43327
21335
33921
8305
33732

2665
2666

R
R

81/3.2/S/49706
19/1.3/G/21201

29333
4693

2667
2668

R
R

19/1.3/G/31271
88/1.5/S/49598

9892
19093

2669
2670
2671

R
R
R

87/1.3/S/62651
56/1.2/S/31081
110/5.2/G/87211

22225
8140
43050

2672

93/3.3/S/62370

22263

2673

82/5.1/S/57342

20855

2674

93/3.3/S/62500

22266

2675

93/3.3/S/50253

21873

2676
2677

R
R

110/5.2/G/89649
87/1.3/S/62274

44925
21840

2678
2679

R
R

90/2.1/S/59295
109/2.1/G/81762

22384
33973

2680
2681

R
R

80/2.3/S/55068
108/2.3/G/80480

21066
34045

2682
2683
2684

R
R
R

108/2.3/G/79386
92/3.1/S/49068
97/6.3/S/64237

37805
22700
22354

2685

81/3.2/S/59760

36526

UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
QIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7858

7859

746.456,94

415.919,69

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7851

7852

172.687,37

23.860,97

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7853

7854

244.112,72

24.143,03

09.09.2013
09.09.2013

17.09.2013
18.09.2013

17.09.2013
18.09.2013

7855
7895

7856
7896

155.555,97
336.912,23

43.545,76
94.440,45

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7835

7836

127.662,05

23.825,86

09.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

7833

7834

352.286,90

82.015,62

09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
30.08.2013

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
27.09.2013

17.09.2013
NU ESTE CAZUL
17.09.2013
17.09.2013
27.09.2013

7845
7857
7847
7885
8023

7846
nu
7848
7886
8024

149.012,53
985.359,52
871.906,37
432.432,92
112.307,17

24.378,83
0,00
198.299,38
59.751,14
3.473,42

30.08.2013
09.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7927
8025

7928
nu

479.439,80
46.946,69

231.806,33
0,00

09.09.2013
11.09.2013

27.09.2013
30.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7992
8057

7993
nu

340.754,99
198.045,55

80.190,03
0,00

11.09.2013
11.09.2013
11.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

7970
nu
7920

7971
7967
7921

1.162.246,66
0,00
211.328,07

489.453,94
630.760,26
48.840,29

11.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7941

7942

465.442,30

259.707,87

11.09.2013

30.09.2013

30.09.2013

8060

8061

229.953,53

22.742,67

11.09.2013

NU ESTE CAZUL

27.09.2013

nu

7938

0,00

71.812,29

11.09.2013

NU ESTE CAZUL

27.09.2013

nu

7935

0,00

219.535,95

11.09.2013
11.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7939
7989

7940
nu

140.321,45
485.254,65

37.209,09
0,00

9
5

12.09.2013
12.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

7990
7957

7991
7958

1.003.053,90
418.614,87

138.596,34
57.841,84

14
8

12.09.2013
12.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

7908
7965

7909
7966

279.561,73
447.278,45

8.646,24
13.833,35

5
3
6

12.09.2013
13.09.2013
13.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
NU ESTE CAZUL

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

7984
7906
nu

7985
7907
7924

152.816,09
734.336,20
0,00

4.726,27
75.593,43
102.974,49

13.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7945

7946

529.374,19

93.418,98

ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA SI
DEZVOLTARE DURABILA SOMES DEJ

11
9F
TEAM CONSULTING SRL
ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA
8
DEZVOLTARII RURALE
ASOCIATIA C4C - COMMUNICATION
4
FOR COMMUNITY
ASOCIATIA JUDETEANA A
6
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
4
MEN-UMPFE
7
PROFILES INTERNATIONAL SRL
5
PATRIARHIA ROMANA
7
FIRST JOB SCHOOL SRL
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
7
CREST
2 RECTIF
CASA CORPULUI DIDACRIC CLUJ
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
3
TIMISOARA
2 RECTIF
USAMV CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
4
TARGOVISTE
4
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
5
LEXIM GRUP SRL
FEDERATIA SINDICATELOR GAZ
10
ROMANIA
CENTRUL JUDETEAN PENTRU
CONSERVAREA SI PROMOVAREA
11 F
CULTURII TRADITIONALE
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU INITIATIVE ETNICE SI
9
SOLIDARE
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
7
INDUSTRIA LEMNULUI
UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN
4
BUCURESTI
2
ISJ CLUJ
G M INTERNATIONAL INSTALATII SRL
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
AFACOV CONSULTING GROUP SRL SF
GHEORGHE
PSIHO PROFIL SRL
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
SIVECO ROMANIA SA
SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU
ECOLOGISTUL

2686
2687

R
R

109/2.1/G/81457
92/3.1/S/61490

33933
22875

2688
2689
2690

R
R
R

101/5.2/G/86764
108/2.3/G/83267
111/4.1/S/92443

43676
37725
38399

2691
2692

R
R

82/5.1/S/54993
104/5.1/G/80979

24436
31723

2693
2694
2695

R
R
R

110/5.2/G/87486
110/5.2/G/88952
110/5.2/G/87133

44467
45166
44289

2696

93/3.3/S/63280

22332

2697
2698

2699

2700

R
R

110/5.2/G/88394
110/5.2/G/87983

69/6.1/S/41464

110/5.2/G/88823

43790
44517

18908

43805

2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707

R
R
R
R
R
R
R

81/3.2/S/57946
40/3.2/G/38833
110/5.2/G/88066
100/5.1/G/78497
68/5.2/S/36694
110/5.2/G/88528
92/3.1/S/63785

36474
8462
45051
31203
9780
45223
23222

2708
2709

R
R

82/5.1/S/57774
109/2.1/G/82085

20789
33981

2710

108/2.3/G/79565

33639

2711

108/2.3/G/79238

33606

2712
2713
2714

R
R
R

109/2.1/G/82189
108/2.3/G/79867
90/2.1/S/50820

33994
33552
21612

2715
2716

R
R

108/2.3/G/79536
108/2.3/G/83340

33611
33649

GRUPUL SCOLAR VOIEVODUL MIRCEA


FUNDATIA POST PRIVATIZARE
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA FNPAR
FUNDATIA MELBA
AJOFM OLT
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU
FIECARE CRAIOVA
ORASUL CAVNIC
FUNDATIA SCOALA RO DE AF A CCI
TULCEA
ALFARO SECURITY SRL
BNC CRIS COM SRL
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPARENTA
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
BNC CRIS COM SRL
MMFPS-DIRECTIA IMPLEMENTARE
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI
EUROPENE NERAMBURSABILE
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI
GENERALISTI MOASELOR SI
ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
CARO TRAINER SRL
AMIRAS C L IMPEX SRL
FUNDATIA MAGDALENA DEJIS
RGIC CONSULTANTA SRL
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
FUNDATIA ORIZONT
FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
MANAGERIALA
COLEGIUL EMIL NEGRITIU TURDA
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARE INDECO
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICATII BOGDAN VODA
RADAUTI SUCEAVA
GRUPUL SCOLAR RADU CERNATESCU
IASI
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
ISJ VALCEA
ASOCIATIA PENTRU STIINTA CULTURA
ECOLOGIE TINERET SI INTEGRARE
SOCIALA ASCETIS
EPS ROMANIA

4
5

13.09.2013
13.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

7916
7904

7917
7905

177.247,93
701.144,57

28.127,73
44.753,91

4
7
5

13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7910
7912
7954

7911
7913
nu

54.055,82
375.863,27
335.303,63

15.132,18
11.624,64
0,00

11
5F

16.09.2013
16.09.2013

NU ESTE CAZUL
27.09.2013

18.09.2013
27.09.2013

nu
7947

7889
7948

0,00
695.283,81

7.521,42
68.764,34

9
3
6

16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

7976
7951
7936

7977
7952
7937

134.127,47
304.220,97
187.035,61

21.943,59
49.771,32
30.599,50

16.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7914

7915

351.364,28

99.102,75

4
6

16.09.2013
16.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

7918
7922

7919
7923

119.452,60
193.809,62

33.439,11
31.707,74

7 CONTEST

16.09.2013

27.09.2013

NU ESTE CAZUL

8006

nu

522.380,05

0,00

16.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7943

7944

164.891,07

26.976,59

6
6
5
6F
8F
5
8

17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

7929
7955
7974
8058
7963
7933
8045

7930
7956
7975
8059
7964
7934
8046

232.612,47
165.137,89
260.889,93
386.734,77
796.911,58
245.226,06
251.285,56

70.795,10
29.141,98
59.864,80
38.248,50
372.460,45
40.119,60
25.867,63

8
5

16.09.2013
18.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

8043
7949

8044
7950

708.383,79
140.979,74

148.743,53
23.773,21

18.09.2013

30.09.2013

30.09.2013

8053

8054

240.256,29

7.430,61

10

18.09.2013

30.09.2013

30.09.2013

8055

8056

213.873,08

6.614,63

3
4
8

18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7972
7959
7953

7973
7960
nu

44.957,66
390.001,82
101.174,73

10.466,56
12.061,91
0,00

3
5

18.09.2013
18.09.2013

30.09.2013
27.09.2013

30.09.2013
27.09.2013

8049
7931

8050
7932

66.526,85
442.756,32

3.132,04
13.693,49

2717
2718

R
R

108/2.3/g/83395
80/2.3/S/57719

33710
21209

2719

109/2.1/G/82463

34027

2720
2721

R
R

87/1.3/S/63908
87/1.3/S/61602

22647
21757

2722

18/1.2/G/39819

10008

2723

13/5.2/S/1331

4114

2724

5/1.5/S/2-4141

3978

2725

88/1.5/S/63269

19183

2726
2727

R
R

86/1.2/S/61756
91/2.2/S/62423

21799
22075

2728
2729

R
R

107/1.5/S/77222
18/1.2/G/40459

31964
10059

2730

89/1.5/S/63663

19232

2731
2732
2733
2734

R
R
R
R

87/1.3/S/64227
86/1.2/S/52422
110/5.2/G/88977
110/5.2/G/89203

22670
21259
44675
43929

2735

82/5.1/S/59862

20830

2736

110/5.2/G/88311

45235

2737

99/5.1/G/76374

30175

2738

110/5.2/G/86985

43304

2739

102/5.1/G/77331

29706

2740

110/5.2/G/89043

42886

2741
2742
2743
2744

R
R
R
R

110/5.2/G/89521
110/5.2/G/89091
92/3.1/S/61396
110/5.2/G/87002

44516
43433
22852
44756

2745
2746

R
R

97/6.3/S/62383
81/3.2/S/56573

22646
20742

ECOIMPACT ASOCIATIA ROMANA A


EVALUATORILOR SI AUDITORILOR DE
MEDIU
CRIVAS CONSULT SRL
UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA
BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ISJ TELEORMAN
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ANOFM
UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR A CERCETARII
DEZVOLTARII SI INOVARII UEFISCDI
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
ISJ OLT
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD IASI
SNSPA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
MECTS
EUROTRAINING ALBA SRL
ROMAIR CONSULTING SRL
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
ASOCIATIA FILANTROPICA TRUP SI
SUFLET IASI
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU
TEHNOLOGII COMPUTATIONALE
ACADEMIA ROMANA FILIALA
TIMISOARA
K CONSULTING MANAGEMENT AND
COORDINATION SRL
FUNDATIA MELBA
MPA SRL
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI
DE SANATATE SASTIPEN
MEDRIGHT EXPERTS SRL

5
7

18.09.2013
18.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

7961
7925

7962
7926

179.782,42
501.449,24

8.494,02
25.006,66

18.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7980

7981

337.379,27

49.841,81

7
6

20.09.2013
20.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL

8000
7988

8001
nu

59.751,81
705.331,27

25.163,13
0,00

20.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

7994

7995

20.09.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

3F

20.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8041

20.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

5
2

20.09.2013
20.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

4
3

20.09.2013
20.09.2013

3 RECTIF

76.869,85

42.823,69

2.050.315,90

467.088,63

8042

10.809.300,38

2.073.702,88

7978

7979

1.216.604,50

333.727,75

27.09.2013
NU ESTE CAZUL

7982
7996

7983
nu

227.760,34
1.991.595,95

404.319,91
0,00

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

8011
8017

8012
8018

379.154,91
24.460,57

87.313,17
7.306,40

20.09.2013

27.09.2013

NU ESTE CAZUL

8034

nu

909.035,70

0,00

3
3
2
8

20.09.2013
20.09.2013
23.09.2013
23.09.2013

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
NU ESTE CAZUL
27.09.2013
27.09.2013

7997
7999
8037
8026

7998
nu
8038
8027

1.017.330,42
967.997,54
60.139,53
129.901,18

428.425,74
0,00
17.221,95
26.951,78

23.09.2013

27.09.2013

NU ESTE CAZUL

8033

nu

430.890,07

0,00

23.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8035

8036

203.140,54

38.825,38

23.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8029

8030

48.211,14

4.768,14

10

23.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8019

8020

164.127,52

26.851,68

23.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8021

8022

148.937,70

14.730,10

23.09.2013

27.09.2013

NU ESTE CAZUL

8028

nu

166.580,80

0,00

5
8F
8
6

23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013

27.09.2013
30.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
30.09.2013
27.09.2013
27.09.2013

8031
8051
8004
8015

8032
8052
8005
8016

421.677,87
86.050,15
120.776,95
250.802,35

68.987,56
14.078,02
64.509,73
41.031,90

7
10 F

23.09.2013
23.07.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

8002
8047

8003
8048

1.141.329,59
350.645,70

144.241,02
61.878,65

Verificari suplimentare AM
POSDRU

2747

110/5.2/G/87555

44812

2748
2749

R
R

110/5.2/89608
92/3.1/S/62546

43330
23127

2750
2751
2752
2753

R
R
R
R

97/6.3/S/60759
110/5.2/G/86733
113/4.2/S/122274
113/4.2/S/121748

22517
43902
37281
37284

2754
2755

R
R

96/6.2/S/61237
97/6.3/S/6002

23084
22469

2756
2757
2758

R
R
R

101/5.1/G/78686
81/3.2/S/50144
100/5.1/G/76237

30383
35888
27945

2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767

R
R
R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89550
103/5.1/G/78998
96/6.2/S/63885
81/3.2/G/59730
110/5.2/G/87769
115/6.2/G/123593
83/5.2/S/54202
96/6.2/S/63249
104/5.1/G/82370

44410
30116
23541
36505
43384
45538
21385
23542
32142

2768
2769
2770

R
R
R

83/5.2/S/54638
102/5.1/G/75991
110/5.2/G/87410

21390
29895
43909

2771
2772
2773

R
R
R

86/1.2/S/61810
87/1.3/S/62624
87/1.3/S/63122

21815
29077
22428

2774
2775
2776
2777
2778
2779

R
R
R
R
R
R

86/1.2/S/63140
109/2.1/G/81521
108/2.3/G/79711
110/5.2/G/89235
108/2.3/G/79230
89/1.5/S/62557

21607
34868
33854
44435
33843
19229

2780

107/1.5/S/76945

31943

2781
2782

R
R

91/2.2/S/64347
89/1.5/S/62259

21829
19226

2783

88/1.5/S/59321

19145

2784
2785
2786

R
R
R

107/1.5/S/78534
111/4.1/S/91888
40/3.2/G/40024

32054
38401
8488

CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE


CONSILIERE SI FORMARE
PROFESIONANLA PENTRU VOI
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
ROMTELECOM SA
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
FEMEII DIN ROMANIA
ACTIV CONSTRUCT SRL
AJOFM CARAS SEVERIN
AJOFM ALBA
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE
MMFPS
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
EMC SOUTH CENTRAL EUROPE SRL
CONSAFIM SRL
ASOCIATIA PENTRU COOPERARE
DIANA
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
MMFPS
CCIA TIMIS
CEPECA CONSULTING CENTER SRL
DGSDPC ARAD
CCIA CARAS SEVERIN
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
AJOFM BISTRITA NASAUD
ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL DE
INITIERE SI SERVICII
ACZ CONSULTING SRL
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
ISJ DAMBOVITA
MEN
UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII
BUCURESTI
UPB
FUNDATIA PATER PIO
AMIRAS C L IMPEX SRL
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
UPB
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
FUNDATIA ROMANO CRISS CENTRUL
ROMILOR PENTRU INTERVENTIE
SOCIALA SI STUDII
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
AJOFM ILFOV
CCIMB

23.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

8013

8014

206.690,29

34.517,56

6
7

23.09.2013
23.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

27.09.2013
27.09.2013

8007
8009

8008
8010

131.947,95
689.160,14

21.587,02
43.988,94

7
4
7
3

23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013

27.09.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

27.09.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8039
8159
8087
8167

8040
8160
nu
nu

807.955,90
264.786,51
73.364,16
519.766,11

170.830,93
44.872,04
0,00
0,00

9
9

24.09.2013
24.09.2013

08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
NU ESTE CAZUL

8115
8106

8116
nu

913.500,82
547.261,67

141.171,88
0,00

8
9
7F

24.09.2013
25.09.2013
25.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

8172
8125
8139

8173
8126
8140

92.174,76
67.552,15
43.883,98

9.116,18
11.920,96
4.340,17

5
9
11
6
3
2
6
13
8

25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL

8072
8100
8076
8147
8149
8070

8073
8101
nu
8148
8150
8071

8066
8090

8067
nu

185.682,08
107.690,59
327.463,22
609.886,69
100.135,78
33.138,12
183.946,75
520.475,68
88.782,69

30.378,06
10.650,71
0,00
107.627,06
16.382,46
4.880,37
226.397,40
48.972,55
0,00

3
19 F
5

25.09.2013
26.09.2013
26.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

8168
8102
8145

8169
8103
8146

1.051.039,96
130.290,39
284.285,18

270.005,12
12.885,87
46.509,77

3
2
6

26.09.2013
26.09.2013
26.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8085
8091
8069

8086
nu
nu

2.607.417,67
1.147.976,35
979.765,99

1.262.778,44
0,00
0,00

5F
3
7
5
5
4

26.09.2013
26.09.2013
26.09.2013
26.09.2013
26.09.2013
26.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

8170
8074
8077
8157
8098
nu

8171
8075
8078
8158
8099
8068

1.065.731,81
175.360,20
185.250,71
331.769,60
175.007,51
0,00

381.343,10
39.143,76
5.729,40
63.016,20
5.412,60
334.520,32

26.09.2013

08.10.2013

08.10.2013

8143

8144

1.179.204,13

215.037,15

2
3

26.09.2013
26.09.2013

08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013

8141
8064

8142
8065

192.599,36
1.053.342,03

44.838,90
350.370,85

26.09.2013

NU ESTE CAZUL

08.10.2013

nu

8084

0,00

144.283,69

4
5
4F

26.09.2013
27.09.2013
24.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
15.10.2013

08.10.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013

8092
8089
8344

8093
nu
8345

2.911.794,82
88.567,18
29.207,65

513.846,15
0,00
60.503,45

2787
2788

R
R

108/2.3/G/83090
108/2.3/G/80645

33590
33771

2789
2790
2791
2792

R
R
R
R

90/2.1/S/63004
109/2.1/G/81556
110/5.2/G/87761
92/3.1/S/62264

22397
33943
45065
22843

2793

110/5.2/G/87116

45164

2794
2795

R
R

102/5.1/G/77882
82/5.1/S/59421

29481
20824

2796
2797

R
R

110/5.2/G/88494
110/5.2/G/87298

43913
43776

2798
2799
2800

R
R
R

110/5.2/G/89168
99/5.1/G/75457
110/5.2/G/88055

43927
28893
44834

2801
2802
2803
2804
2805
2806

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/89265
110/5.2/G/87393
73/5.1/A/54114
110/5.2/G/88727
83/5.2/S/48027
110/5.2/G/87659

44922
43778
24386
43804
20866
43780

2807
2808
2809

R
R
R

110/5.2/G/87164
99/5.1/G/75452
110/5.2/G/87253

43912
31255
44783

2810

81/3.2/S/59322

20725

2811

110/5.2/G/87683

43378

2812

97/6.3/S/50679

22370

2813
2814
2815

R
R
R

110/5.2/G/87711
110/5.2/G/86974
92/3.1/S/61095

43781
44912
44910

2816

110/5.2/G/88428

44913

2817

110/5.2/G/88370

23533

2818
2819
2820
2821
2822

R
R
R
R
R

110/5.2/G/88431
96/6.2/S/63589
110/5.2/G/88646
110/5.2/G/88061
110/5.2/G/88046

43901
43802
44720
43921
22809

2823

101/5.1/G/75575

30304

2824

82/5.1/S/58694

24523

FILIALA JUDETEANA A BNS


CONSTANTA
UPB
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA
UPB
AJOFM ARGES
MECTS
FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE
FEDERATIA AGRICULTORILOR
FERMIERUL
FIRST JOB SCHOOL SRL
FILIALA DOLJ MIHAI VITEAZUL A
CONFEDERATIEI PATRONATUL ROMAN
AJOFM NEAMT
FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE
2 VABIS SRL
ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNBM
COMUNA VICTORIA
ECOREC RECYCLING
CDDC
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
COMUNA ARSURA
GLOBEL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ADISE
EDUCONS SRL
INCD PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
TERREMARA INVESTMENT
CONSULTANCY
REAL ACCOUNTING SRL
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
COMUNA FALCIU
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA

7
5F

27.09.2013
27.09.2013

08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013

8113
8178

8114
8179

216.009,95
557.561,76

6.680,72
17.244,18

7
4
5
6

27.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
30.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8096
8109
8108
8083

8097
8110
nu
nu

89.563,61
215.420,06
75.839,78
1.452.666,85

88.143,22
30.188,01
0,00
0,00

30.09.2013

08.10.2013

08.10.2013

8129

8130

437.266,65

71.537,92

6F
13 F

30.09.2013
30.09.2013

14.10.2013
08.10.2013

14.10.2013
08.10.2013

8228
8161

8229
8162

80.608,08
124.269,70

26.451,78
12.290,42

3
6

30.09.2013
30.09.2013

08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
NU ESTE CAZUL

8117
8107

8118
nu

124.884,43
262.696,90

28.740,52
0,00

7 sup
7
9

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
NU ESTE CAZUL

8123
8151
8088

8124
8152
nu

68.458,05
100.259,68
151.051,65

11.199,91
16.661,23
0,00

6
6
7
2
16
5

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

8104
8111
8174
8155
8079
8153

8105
8112
8175
8156
8080
8154

133.310,12
142.765,14
29.630,76
67.293,68
1.015.253,93
36.374,62

21.809,87
26.806,98
2.930,52
17.944,27
166.098,09
10.193,69

3
7 SUP
6

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

8121
8119
8081

8122
8120
8082

133.178,44
75.581,71
237.842,69

34.975,54
7.475,12
38.911,66

30.09.2013

08.10.2013

08.10.2013

8094

8095

305.634,80

93.019,28

30.09.2013

08.10.2013

08.10.2013

8165

8166

289.174,42

62.024,05

30.09.2013

08.10.2013

08.10.2013

8163

8164

1.380.423,78

174.457,70

5
10
8F

30.09.2013
26.09.2013
23.09.2013

08.10.2013
14.10.2013
14.10.2013

08.10.2013
14.10.2013
14.10.2013

8127
8184
8219

8128
8185
8220

192.399,80
103.983,75
276.119,51

31.477,09
17.012,00
29.904,28

01.10.2013

08.10.2013

08.10.2013

8131

8132

105.488,15

23.457,72

01.10.2013

08.10.2013

08.10.2013

8135

8136

162.665,88

32.840,73

7
6
5
6
6

01//10.2013
01//10/2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
08.10.2013

08.10.2013
08.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
08.10.2013

8133
8137
8186
8182
8180

8134
8138
8187
8183
8181

109.007,64
548.378,25
42.539,97
83.306,51
84.496,15

21.834,79
84.690,54
11.921,47
13.629,16
23.653,54

02.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8209

8210

137.900,93

13.638,55

10

02.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8240

8241

88.785,22

14.453,41

2825

105/5.1/G/75662

29593

2826

84/6.1/S/58430

21058

2827
2828
2829

R
R
R

22/2.1/G/36443
82/5.1/S/58409
81/3.2/S/59587

9464
20818
20740

2830
2831
2832

R
R
R

81/3.2/S/48872
94/4.1/S/62798
76/2.3/A/65765

36507
36434
36604

2833
2834

R
R

90/2.1/S/62144
108/2.3/G/80946

21927
33674

2835
2836
2837
2838
2839

R
R
R
R
R

109/2.1/G/81616
108/2.3/G/79290
111/4.1/S/91864
56/1.2/S/32768
87/1.3/S/54379

34863
33636
38394
8175
21339

2840

84/6.1/S/53606

21746

2841

97/6.3/S/63236

22528

2842

93/3.3/S/51265

21877

2843
2844

R
R

93/3.3/S/54001
85/1.1/S/62075

21882
20210

2845

107/1.5/S/82839

32277

2846
2847

R
R

107/1.5/S/77497
86/1.2/S/58717

32002
21525

2848

86/1.2/S/64076

21313

2849

87/1.3/S/62647

22221

2850

81/3.2/S/50321

36418

2851
2852
2853
2854

R
R
R
R

92/3.1/S/61201
110/5.2/G/87000
97/6.3/S/59898
110/5.2/G/87159

22814
43979
22464
45059

2855

110/5.2/G/87564

43923

2856
2857
2858

R
R
R

93/3.3/S/64204
93/3.3/S/62277
93/3.3/S/62277

22363
22240
22240

2859

93/3.3/S/53245

21881

FRASIN SRL
ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI
DELTA
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
BRASOV
EURODEZVOLTARE SRL
FUNDATIA CRED
INCD PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU
DARABONT
ANOFM
KUBO ICE CREAM COMPANY SRL
INCD PENTRU MECANICA SI TEHNICA
MASURARII
MAGIC ART SRL SIBIU
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
ESTETIC CLAS SRL
AJOFM VRANCEA
MECTS
ISJ GALATI
ASOCIATIA EUROPA PENTRU
DEZVOLTARE UMANA
GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA
ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI
SI NONAMATORI
SINDICATUL INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL
GALATI
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE CAROL DAVILA DIN
BUCURESTI
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN
CONSTANTA
ASOCIATIA UNIUNEA EDITORILOR DIN
ROMANIA
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
MAESTRA SRL
AJOFM IASI
LAGUNA GRUP SRL
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL PENTRU
EDUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
CONFEDERATIA SINDICALA
NATIONALA MERIDIAN
FEDERATIA FILANTROPIA
FEDERATIA FILANTROPIA
FEDERATIA SINDICATELOR
CIMENTISTILOR DIN ROMANIA

8F

02.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8242

8243

306.227,13

30.286,20

03.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8250

8251

710.273,30

197.239,65

4
5
10

03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

8426
8230
8340

8427
8231
8341

25.202,97
892.768,97
296.214,67

3.482,40
148.361,02
52.273,19

7
8
3F

03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013

8373
8190
8288

8374
nu
8289

35.899,54
194.848,57
577.798,19

6.335,21
0,00
17.870,05

9
7

03.10.2013
03.10.2013

14.10.2013
15.10.2013

14.10.2013
15.10.2013

8197
8248

8198
8249

91.275,12
201.791,71

21.249,69
6.240,98

5
8
5
3
3

03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
04.10.2013
04.10.2013

14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013

14.10.2013
14.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8188
8201
8218
8337
8215

8189
8202
nu
nu
nu

180.868,17
270.317,86
624.320,25
1.411.914,32
1.136.009,69

24.991,34
8.360,35
0,00
0,00
0,00

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8216

8217

2.207.911,55

535.876,62

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8213

8214

773.164,07

97.712,33

13

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8191

8192

242.795,03

126.319,04

6
4

04.10.2013
04.10.2013

NU ESTE CAZUL
14.10.2013

18.10.2013
14.10.2013

nu
8199

8428
8200

0,00
698.487,11

78.895,05
379.979,87

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8211

8212

914.999,64

161.470,52

4
3

04.10.2013
04.10.2013

14.10.2013
15.10.2013

14.10.2013
15.10.2013

8195
8246

8196
8247

349.795,12
902.400,39

106.459,38
502.898,97

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8207

8208

249.656,63

342.116,40

04.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8252

8253

1.060.322,67

350.828,67

10

04.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

8203

8204

493.273,75

87.048,31

11
6
9
6

07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013

14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013
14.10.2013

14.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
14.10.2013

8232
8254
8223
8221

8233
8255
nu
8222

179.514,42
110.054,10
1.061.595,96
301.946,02

18.479,43
18.005,13
0,00
49.399,13

07.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8286

8287

173.582,33

28.398,51

7
10
9

07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013

14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013

14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013

8205
8257
8193

8206
8258
8194

497.985,23
716.276,88
219.420,65

259.086,91
372.657,56
114.158,04

07.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8342

8343

613.007,43

261.474,29

2860
2861

R
R

110/5.2/G/88444
99/5.1/G/75985

43796
30715

2862
2863

R
R

92/3.1/S/63242
109/2.1/G/81462

23233
34867

2864
2865
2866
2867

R
R
R
R

108/2.3/G/79775
108/2.3/G/83337
108/2.3/G/83175
108/2.3/G/83291

37811
37833
33716
33717

2868
2869

R
R

108/2.3/G/79596
108/2.3/G/79313

37616
33638

2870

81/3.2/S/54623

36520

2871

80/2.3/S/55112

21068

2872

90/2.1/S/62528

22245

2873
2874

R
R

108/2.3/G/80032
108/2.3/G/80719

37801
333635

2875

109/2.1/G/82583

34104

2876
2877
2878
2879

R
R
R
R

97/6.3/S/50247
110/5.2/G/89368
110/5.2/G/86947
108/2.3/G/79711

22362
43681
43941
33854

2880
2881

R
R

108/2.3/G/79614
109/2.1/G/82553

33672
34013

2882
2883
2884
2885

R
R
R
R

110/5.2/G/87180
81/3.2/S/53540
94/4.1/S/52806
94/4.1/S/63817

44417
29394
37044
36438

2886

81/3.2/S/59618

20748

2887
2888
2889
2890
2891

R
R
R
R
R

83/5.2/S/49766
92/3.1/S/56548
102/5.1/G/78589
81/3.2/S/49261
81/3.2/S/53604

20868
22718
30153
36535
36529

2892
2893

R
R

96/6.2/S/55474
98/6.4/S/61531

22483
20720

2894
2895

R
R

93/3.3/S/63104
108/2.3/G/83254

22273
33648

2896

108/2.3/G/83153

33715

FEDERATIA CORONA IASI


COMUNA PODURI
ASOCIATIA PATRONILOR SI
MESERIASILOR CLUJ
ASE BUCURESTI
CENTRUL DE FORMARE SI
CONSULTANTA PRIMA SCHOOL SRL
RAMI 2008 SRL
ASOCIATIA CULTURALA SEBASTIAN
ASOCIATIA HELICOMED IASI
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE
ASACHI
SINDICATUL SANATATEA GORJ
ASOCIATIA PATRONILOR SI
MESERIASILOR DIN CLUJ
CONFEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA
PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICA
ROMANA
SOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI
UPB
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN DE
INITIATIVE
FUNDATIA AMFITEATRU
MG STEVENS FINANCE SRL
FUNDATIA PATER PIO
ASOCIATIA CALIFICARE SPECIALIZARE
SI PERFECTIONARE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
SMART
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
ANOFM
ANORM
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE SI
INDEPENDENTE ENERGETICA
FUNDATIA CENTRUL PENTRU ANALIZA
SI DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
ELEUTHERIA
MIBA CONSULTING SRL
ASOCIATIA VASILIADA
TOP QUALITY MANAGEMENT SRL
TARGET ACTIVE TRAINING SRL
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
BNS
ASOCIATIA ACADEMIA DE ADVOCACY
SINDICATUL SANITAS CONSTANTA
COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI
INDUSTRIE ALIMENTARA TARA BARSEI
PREJMER

3
4

07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8333
8280

8334
8281

97.359,47
130.550,04

27.254,45
12.911,54

6
4

07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
14.10.2013

15.10.2013
14.10.2013

8274
8224

8275
8225

677.082,00
108.570,09

43.218,00
15.871,03

5
7
4
4

07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
14.10.2013

8331
8236
8270
8226

8332
8237
8271
8227

163.303,39
213.753,57
606.704,10
396.262,61

5.050,62
6.610,94
18.871,27
12.255,54

6
7

07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8284
8265

8285
8266

257.188,80
148.560,36

7.954,29
4.904,07

07.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8272

8273

1.124.550,00

198.450,00

07.10.2013

NU ESTE CAZUL

18.10.2013

nu

8431

0,00

18.890,82

07.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8259

8260

569.713,48

78.719,80

7
5F

07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8244
8381

8245
8382

193.907,98
611.429,68

5.997,15
18.910,20

07.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8335

8336

81.889,03

11.314,96

6
7
4
8

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8263
8238
8282
8351

8264
8239
8283
8352

414.743,77
135.433,30
72.985,65
163.862,48

72.257,14
23.393,77
20.900,66
5.067,91

5
5

07.10.2013
07.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8278
8261

8279
8262

455.811,80
127.421,24

14.097,28
17.606,35

4
7
9
8

08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

15.10.2013
NU ESTE CAZUL
14.10.2013
14.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8268
nu
8235
8234

8269
8267
nu
nu

289.665,02
0,00
1.025.869,30
1.480.722,67

47.389,92
95.872,33
0,00
0,00

08.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8276

8277

264.592,32

80.528,10

9
10
7
10
7

09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
08.10.2013
09.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8353
8385
8375
8387
8391

8354
8386
8376
8388
8392

238.172,31
251.066,14
380.391,54
445.596,32
338.221,75

145.865,60
16.025,50
37.621,13
78.634,65
105.347,76

9
13

09.10.2013
09.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8383
8389

8384
8390

252.563,58
331.344,17

39.005,46
210.855,38

10
5

09.10.2013
10.10.2013

NU ESTE CAZUL
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

nu
8355

8256
8356

0,00
356.460,74

258.035,17
11.024,56

10.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8412

8413

102.434,91

3.168,08

2897

108/2.3/G/79295

33772

2898
2899
2900

R
R
R

109/2.1/G/81570
109/2.1/G/81434
90/2.1/S/52839

33945
37840
21643

2901
2902
2903
2904
2905

R
R
R
R
R

101/5.1/G/75730
110/5.2/G/87446
109/2.1/G/81777
108/2.3/G/79368
108/2.3/G/80799

29921
43908
33999
33743
33588

2906
2907
2908
2909
2910
2911

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/81039
96/6.2/S/60724
108/2.3/G/79623
90/2.1/S/62281
108/2.3/G/80188
108/2.3/G/83329

33875
22732
33777
21974
33759
33719

2912
2913

R
R

93/3.3/S/64204
111/4.1/S/91801

22363
35172

2914
2915
2916

R
R
R

110/5.2/G/88554
108/2.3/G/79810
84/6.1/S/55122

45069
33625
21439

2917

108/2.3/G/79893

33644

2918
2919
2920
2921

R
R
R
R

80/2.3/S/55223
104/5.1/G/81369
87/1.3/S/62979
91/2.2/S/64054

21086
31625
22366
21855

2922
2923

R
R

89/1.5/S/59323
86/1.2/S/63654

21576
21360

2924

57/1.3/S/33440

8679

2925

85/1.1/S/58832

20247

2926
2927

R
R

107/1.5/S/76896
86/1.2/S/61434

31900
21780

2928
2929
2930
2931

R
R
R
R

19/1.3/G/36996
95/4.2/S/61654
86/1.2/S/62249
111/4.1/S/92200

10044
36458
21781
35174

2932

64/3.3/S/41722

9679

2933

109/2.1/G/81578

33946

2934

92/3.1/S/62527

23124

FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA


DIN ROMANIA
CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII
MICROBIENE BIOTEHGEN
ASE BUCURESTI
ADECCO RESURSE UMANE SRL
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SMC SRL
UGIR 1903 FILIALA DOLJ
CONVEX NETWORK SRL
ULTRA SECURITY SRL
POWER GUARD SECURITY SRL
ASOCIATIA PENTRU PRIJINIREA
LOCUITORILOR DIN MEDIUL RURAL
PENITENCIARUL BAIA MARE
SINDICATUL SANAB BRAILA
TARGET ACTIVE TRAINING SRL
FUNDATIA EUROED
ACZ CONSULTING SRL
CONFEDERATIA NATIONALA
SINDICALA MERIDIAN
ANOFM
ASOCIATIA ECOLOGICA
UNIVERSITARA GALATI
ASOCIATIA ZAMOLXE
FUNDATIA SOROS
ASOCIATIA INNAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ORASUL BAIA SPRIE
UMFPE - MECTS
FUNDATIA FILOCALIA IASI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
USAMV BUCURESTI
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI
TEHNIC
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI
TEHNIC
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN
TARGU MURES
ANOFM
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
AJOFM MURES
ASOCIATIA NATIONALA A
EXPORTATORILOR SI
IMPORTATORILOR DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE ALBA
IULIA
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN

10.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8292

8293

395.563,17

12.233,91

6
4
8

10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8359
8361
8393

8360
8362
8394

28.709,92
139.782,04
1.208.525,02

6.683,93
20.046,45
166.987,18

6F
5
8
8
7

09.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8395
8357
8363
8379
8406

8396
8358
8364
8380
8407

137.971,17
85.271,41
195.619,36
257.276,02
203.057,24

19.313,54
19.515,09
27.512,75
7.956,99
6.280,12

4
10
6
7
5
18

10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8365
8367
8404
8402
8324
8369

8366
8368
8405
8403
8325
8370

419.843,76
168.234,97
255.021,04
182.090,59
219.521,05
98.027,09

13.633,99
15.829,55
7.887,25
43.329,50
6.789,31
3.031,77

8
4

10.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
NU ESTE CAZUL

8349
8401

8350
nu

423.238,87
292.499,97

220.198,60
0,00

7
8
9

11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
23.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
23.10.2013

8290
8294
8442

8291
8295
8443

262.193,54
245.122,48
0,01

42.895,52
7.581,11
179.690,36

10

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8329

8330

127.037,88

3.929,01

11
7F
4
3

11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013

8327
8399
8348
8307

8328
8400
nu
8308

71.693,89
434.395,65
1.668.732,65
525.223,66

7.218,72
42.962,22
0,00
117.355,50

5
6

11.10.2013
11.10.2013

NU ESTE CAZUL
15.10.2013

18.10.2013
15.10.2013

nu
8418

8430
8419

0,00
32.749,64

251.401,96
160.937,47

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8377

8378

394.913,53

253.784,86

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8408

8409

1.657.614,97

901.749,36

4
4

11.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8414
8397

8415
8398

208.858,25
1.445.394,57

63.565,56
431.741,23

4
6
5
5

11.10.2013
03.10.2013
11.10.2013
11.10.2013

12.12.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

12.12.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013
NU ESTE CAZUL

9696
8311
8371
8315

9697
nu
8372
nu

356.088,42
1.395.101,43
1.141.015,68
976.685,03

83.798,44
0,00
653.504,39
0,00

11/10/201

15.10.2013

15.10.2013

8424

8425

336.920,21

95.028,78

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8410

8411

64.850,68

15.097,83

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8416

8417

184.725,28

15.974,06

2935
2936
2937
2938
2939

R
R
R
R
R

91/2.2/S/62341
110/5.2/G/87050
90/2.1/S/57677
94/4.1/S/63810
111/4.1/S/93900

22077
44780
22034
36436
38391

2940

93/3.3/S/54954

22067

2941
2942

R
R

87/1.3/S/48695
110/5.2/G/89456

21302
44505

2943
2944
2945
2946

R
R
R
R

84/6.1/S/58636
92/3.1/S/63673
94/4.1/S/64305
83/5.2/S/58325

21410
23184
35825
21292

2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954

R
R
R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/54702
110/5.2/G/89009
96/6.2/S/52138
96/6.2/S/63885
97/6.3/S/60002
92/3.1/S/50206
846.1/S/53560
100/5.1/G/78067

22480
44496
22440
23541
22469
23078
21583
31166

2955
2956

R
R

84/6.1/S/53561
110/5.2/G/89447

21735
44499

2957
2958
2959

R
R
R

108/2.3/G/79508
108/2.3/G/80667
108/2.3/G/82647

33724
33582
33714

2960
2961
2962

R
R
R

108/2.3/G/80040
108/2.3/G/80480
108/2.3/G/79259

33693
34045
33732

2963

108/2.3/G/79596

37616

2964

107/1.5/S/77082

31952

2965
2966
2967
2968

R
R
R
R

110/5.2/G/88692
110/5.2/G/88656
81/3.2/S/55286
91/2.2/S/62423

45070
43915
36423
22075

2969
2970

R
R

96/6.2/S/61237
91/2.2/S/62031

23084
22175

2971
2972

R
R

107/1.5/S/76822
91/2.2/S/62423

31895
22075

2973
2974

R
R

19/1.3/G/38862
85/1.1/S/56656

10090
20207

2975

97/6.3/S/59542

22463

FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA


FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
ISJ CLUJ
ANOFM
AJOFM HUNEDOARA
FUNDATIA MULTIMEDIA PENTRU
DEMOCRATIE LOCALA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ASOCIATIA AGRIBUSINESS
ASOCIATIA PATRONATUL MEDICINEI
INTEGRATIVE PNI
CCIMB
ANOFM
FUNDATIA ROMTENS SA
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
FUNDATIA AGAPEDIA ROMANIA
ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
MMFPS
MMFPS
TOTAL CONSULTING SRL
JUDETUL ALBA
ORSUL EFORIE
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
ACZ CONSULTING SRL
ASOCIATIA ZAMOLXE
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
PSIHO PROFIL SRL
FIRST JOB SCHOOL SRL
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE
ASACHI
INCD CONTIN C KIRITESCU AL
ACADEMIEI ROMANE
ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE
EUROPA
FUNDATIA AMFITEATRU
CENAFER
ISJ OLT
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE
HOLT ROMANIA
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
GALATI
ISJ OLT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
BUCURESTI
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL

5
6
9
8
8

11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8421
8346
8314
8298
8306

8422
8347
nu
nu
nu

1.751.940,30
138.431,72
101.387,87
1.051.702,84
173.824,45

408.830,88
30.402,70
0,00
0,00
0,00

11.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

8299

8300

449.532,55

126.791,23

8
4

11.10.2013
11.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

8296
8312

8297
8313

102.472,31
273.158,83

43.153,90
44.689,47

6
8
6
9

11.10.2013
23.09.2013
11.10.2013
14.10.2013

NU ESTE CAZUL
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

18.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013

nu
8420
8301
8302

8432
8421
nu
8303

0,00
391.219,69
2.820.702,14
62.606,24

189.366,77
40.068,07
0,00
170.864,06

7
9
11
11
9
8
11
5

14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
NU ESTE CAZUL
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013
17.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

8304
8338
nu
8323
8326
8309
8321
8319

8305
8339
8428
nu
nu
8310
8322
8320

569.649,80
168.003,26
0,00
3.998,92
18.173,50
317.350,59
818.601,24
359.244,61

87.975,67
27.485,76
30.031,18
0,00
0,00
20.256,42
183.575,50
35.529,69

8
7

14.10.2013
14.10.2013

NU ESTE CAZUL
15.10.2013

15.10.2013
15.10.2013

nu
8316

8318
8317

0,00
101.692,94

97.683,72
16.637,22

7
18
8

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8498
8494
8462

8499
8495
8463

428.015,97
64.920,05
88.916,10

13.237,61
2.007,84
2.749,98

7
9
8

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8445
8533
8501

8446
8534
8502

159.604,55
317.063,78
117.517,71

4.936,22
9.806,10
3.634,57

15.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8496

8497

122.496,71

3.788,56

15.10.2013

25.10.2013

NU ESTE CAZUL

8457

nu

1.664.746,68

0,00

6
7
8
4

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
07.11.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8464
8453
9167
8459

8465
8454
nu
nu

330.199,08
134.749,10
425.692,72
602.216,98

54.021,40
31.439,46
0,00
0,00

10
5

15.10.2013
15.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013

18.10.2013
25.10.2013

nu
8451

8428
8452

0,00
310.041,30

38.866,84
72.180,46

6
3

15.10.2013
15.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL

8460
8472

8461
nu

1.915.311,68
1.438.740,64

337.996,18
0,00

4 SUP
4

15.10.2013
15.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

8470
8466

8471
8467

18.950,59
1.002.055,17

4.459,65
545.122,13

11

15.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8455

8456

330.724,67

67.416,98

2976
2977
2978

R
R
R

113/4.2/S/122533
108/2.3/G/83074
81/3.2/S/47484

37285
34522
20726

2979
2980
2981
2982
2983

R
R
R
R
R

106/5.1/G/75910
81/3.2/S/58809
110/5.2/G/87169
83/5.2/S/49860
110/5.2/G/88457

27459
29442
44660
20898
43408

2984

108/2.3/G/79398

33629

2985
2986
2987
2988

R
R
R
R

93/3.3/S/54694
83/5.2/S/56447
110/5.2/G/89287
97/6.3/S/60002

22066
21419
43925
22469

2989
2990
2991
2992

R
R
R
R

81/3.2/S/57643
96/6.2/S/63885
110/5.2/G/89184
81/3.2/S/49261

36532
23541
43606
36535

2993

2994
2995

R
R

91/3.1/S/62083

40/3.2/G/38874
96/6.2/S/60289

22813

8463
22624

2996
2997

R
R

110/5.2/G/86797
96/6.2/S/64099

44545
23547

2998
2999
3000

R
R
R

110/5.2/G/87557
108/2.3/G/80720
80/2.3/S/55283

44288
33614
21077

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79706
76/2.3/A/65885
108/2.3/G/79411
90/2.1/S/63659
90/2.1/S/61315
90/2.1/G/63960
63/3.2/S/31841
110/5.2/G/88757
98/6.4/S/61531
98/6.4/S/61531

33891
24394
33553
22550
21642
22581
9575
43917
20720
20720

3011

93/3.3/S/62406

22264

AJOFM TULCEA
ASOCIATIA SPRIJINITI COPII
HIS MEDICAL SCHOOL SRL
FUNDATIA UNIVERSITARA HYPERION
FUNDATIA PENTRU SMURD
CONEST SA
INTERLOG COM SRL
BEST PROSERV SRL
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU ARAD
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN ELECTRICITATE
UNIVERS
ILE TRADE COMPANY SRL
FUNDATIA AMFITEATRU
MMFPS
UNIUNEA ROMANA DE TRANSPORT
PUBLIC
MMFPS
FUNDATIA AMFITEATRU
TOP QUALITY MANAGEMENT SRL
ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA FIERBINTE
SI DE ABUR DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHIPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
FUNDATIA CENTRUL ROMAN PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
ROGEPA SRL
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE UNBM
INFO EDUCATIA SRL IASI
CENAFER
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN DE
INITIATIVE BUCURESTI
RSGRUP SRL
ASOCIATIA CONSENSUAL IASI
ISJ PRAHOVA
MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL
MECTS
SPITALUL CLINIC COLENTINA
FUNDATIA AMFITEATRU
BNS
BNS
SINDICATUL NATIONAL AL
FUNCTIONARILOR PBLICI

8
2
7F

15.10.2013
15.10.2013
16.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013

8478
8473
8488

nu
8474
8489

656.917,05
371.434,31
610.677,51

0,00
16.307,98
107.766,63

6F
7
5
9 SUP
5

16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013

28.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8718
8468
8447
8678
8449

8719
8469
8448
8679
8450

470.029,35
2.692.955,64
186.579,87
44.084,85
96.910,63

46.486,42
475.227,47
47.252,51
7.212,39
27.751,97

27.09.2013

25.10.2013

25.10.2013

8606

8607

58.615,21

1.812,84

6
9
7
10

14.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
17.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
28.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL

nu
8631
8629
8600

8563
8632
8630
nu

0,00
435.850,19
62.118,09
861.240,70

150.683,02
145.167,51
17.389,11
0,00

4
12
7
11

17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013

8633
8661
8651
8642

8634
nu
8652
8643

465.492,98
130.896,70
157.428,36
29.530,37

141.671,78
0,00
25.755,68
5.211,22

17.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8587

8588

420.796,45

28.020,51

5F

17.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8788

8789

228.222,92

40.274,64

11

17.10.2013

NU ESTE CAZUL

25.10.2013

nu

8500

0,00

42.124,39

5
9

17.10.2013
17.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

8516
8518

8517
8519

135.038,79
529.024,40

22.092,69
49.776,91

6
6
7

17.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
NU ESTE CAZUL

8522
8486
8507

8523
8487
nu

269.634,22
225.856,33
918.112,34

44.112,84
7.333,43
0,00

3
4 SUP
6
7
9
10
8F
7
14
15

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
28.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
28.10.2013
25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8503
8817
8582
8477
8480
8458
8484
8512
8510
8514

8504
8818
8583
nu
8481
nu
8485
8513
8511
8515

214.758,53
17.331,39
92.368,94
637.411,46
793.139,23
43.746,84
2.409.734,70
70.708,62
153.781,14
238.502,19

6.642,02
536,03
4.521,56
0,00
109.591,51
0,00
425.247,31
17.434,56
97.860,73
151.774,12

18.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8508

8509

786.625,69

221.868,78

3012
3013
3014
3015
3016

R
R
R
R
R

106/5.1/G/77393
81/3.2/S/53966
108/2.3/G/83297
92/3.1/S/60154
108/2.3/G/82169

27466
20733
33718
23216
33676

3017

108/2.3/G/79304

37804

3018

109/2.1/G/81724

33951

3019
3020
3021
3022

R
R
R
R

81/3.2/S/58833
97/6.3/S/54973
78/3.2/A/66551
108/2.3/G/79643

29482
22432
36626
33673

3023

82/5.1/S/57666

20854

3024
3025
3026

R
R
R

110/5.2/G/87347
81/3.2/S/52761
108/2.3/G/79472

44411
36476
33622

3027
3028

R
R

60/2.1/S/33675
87/1.3/S/62665

9625
22226

3029

84/6.1/S/50240

21106

3030
3031
3032
3033

R
R
R
R

91/2.2/S/55876
110/5.2/G/87390
110/5.2/G/88227
81/3.2/S/54673

21920
44290
44717
29452

3034
3035
3036
3037
3038
3039

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87273
85/1.1/S/62699
107/1.5/S/82729
89/1.5/S/61968
86/1.2/S/58609
23/2.2/G/11763

44697
20249
32276
19222
21524
4704

3040
3041
3042
3043
3044
3045

R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/62988
102/5.1/G/77907
23/2.2/G/14269
97/6.3/S/60931
110/5.2/G/88484
110/5.2/G/88203

21532
29523
4703
22564
45221
45233

3046
3047
3048

R
R
R

82/5.1/S/54993
110/5.2/G/87344
110/5.2/G/87486

24436
43777
44467

3049

83/5.2/S/57877

21441

3050
3051
3052
3053

R
R
R
R

101/5.1/G/78175
101/5.1/G/78940
111/4.1/S/91800
103/5.1/G/76690

30739
30248
38400
31112

ASOCIATIA EUROPA PENTRU


DEZVOLTARE UMANA
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
ADACA SRL
FUNDATIA AGORA ORADEA
CCIA VASLU
FEDERATIA SOLIDRITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FAC DE
GEOGRAFIE
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN
ROMANIA
ASOCIATIA COLFASA
LAVOBAD IMPEX SRL
ASOCIATIA CLARA DOROHOI
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI FILIALA TULCEA
UPB
CONSILIUL REGIONAL AL IPMM DEVA
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA
MEN
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
T SMART SERVICII SRL
INFO GRUP SRL
COGNITROM SRL
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
ISJ TELEORMAN
SNSPA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UMF DIN TG MURES
COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU
INCD COSTIN KIRITESCU AL
ACADEMIEI ROMANE
UGIR 1903 FILIALA DOLJ
SCOALA CU CLASELE I-VIII COSTESTI
ASOCIATIA NOVUM
DELMA VEST SRL
SYSCO MANAGEMENT SRL
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU
FIECARE
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST
SRACC TULCEA
ASOCIATIA SPRIJIN A SOMERILOR
DAMBOVITA
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI
ARGES
FOCUS PLUS SRL
AJOFM SIBIU
CRIMM DEVA

4
10
7
8
6

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
06.11.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
06.11.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8566
9126
8598
8482
8578

8567
9127
8599
8483
8579

558.718,72
242.890,12
223.369,76
411.572,12
103.414,60

55.257,89
73.923,08
6.908,34
26.270,56
3.198,39

18.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8531

8532

258.551,06

8.319,94

18.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8537

8538

64.465,44

8.907,47

8
6
2F
6F

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
29.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
29.10.2013

nu
8505
8574
8847

8558
8506
8575
8848

0,00
1.336.509,72
55.779,12
44.948,27

160.855,48
168.907,85
9.843,37
1.394,47

13

18.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9058

9059

226.934,76

27.948,32

12
5
4

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
06.11.2013
25.10.2013

25.10.2013
06.11.2013
25.10.2013

8662
9128
8550

8663
9129
8551

76.883,30
1.673.146,56
138.173,42

12.578,30
295.261,16
6.763,73

7
3

18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
06.11.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL

8554
9134

8555
nu

1.024.393,03
732.214,90

164.113,40
0,00

18.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8541

8542

1.290.090,94

399.903,81

7
8
5
6

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8546
8568
8570
8539

8547
8569
8571
8540

1.035.907,88
151.947,52
106.210,75
146.640,43

143.135,92
24.859,00
17.376,34
48.585,64

5
5
3
4
3
3

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8596
8543
8490
8492
8475
8520

8597
nu
8491
8493
8476
8521

247.153,88
982.750,91
1.346.516,12
1.258.875,43
644.520,33
28.636,38

40.435,00
0,00
409.809,25
243.171,97
259.835,06
6.421,82

4
4
3F
7
4
3

18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8479
8635
8657
8591
8525
8527

nu
nu
8658
8592
8526
8528

5.234.252,03
20.103,70
69,83
373.369,55
252.393,62
355.048,06

0,00
0,00
3.300,38
47.186,37
42.614,83
68.403,30

14 S
8
10

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
28.10.2013

31.10.2013
25.10.2013
28.10.2013

nu
8529
8726

9084
8530
8727

0,00
140.023,89
61.585,61

266,80
24.515,87
10.075,56

13

21.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8807

8808

220.492,29

54.869,19

11
5
5
10

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013

8813
8623
8601
8666

8814
8624
nu
8667

319.323,69
197.676,82
632.006,87
290.747,51

31.581,45
19.550,46
0,00
28.755,25

3054

110/5.2/G/88371

43787

3055
3056
3057

R
R
R

110/5.2/G/88418
111/4.1/S/100197
111/4.1/S/92695

43793
38393
38397

3058

84/6.1/S/57485

21409

3059
3060
3061
3062
3063

R
R
R
R
R

81/3.2/S/55648
111/4.1/S/102732
110/5.2/G/87029
99/5.1/G/76304
100/5.1/G/76938

36485
38396
43285
30713
27966

3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070

R
R
R
R
R
R
R

92/3.1/S/61820
81/3.2/S/59925
84/6.1/S/50467
100/5.1/G/78612
69/6.1/S/33490
83/5.2/S/49860
110/5.2/G/87820

23066
35738
21785
31160
9209
20898
43387

3071

109/2.1/G/82776

34017

3072

108/2.3/G/79457

37671

3073
3074

R
R

108/2.3/G/82160
92/3.1/S/60503

33675
23198

3075

108/2.3/G/80079

33694

3076
3077
3078

R
R
R

108/2.3/G/79238
108/2.3/G/79212
108/2.3/G/80928

33606
33863
33583

3079

90/2.1/S/63442

22533

3080
3081

R
R

92/3.1/S/60024
115/6.2/G/123593

23160
455538

3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088

R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87283
102/5.1/G/78119
109/2.1/G/81673
110/5.2/G/86945
110/5.2/G/87211
84/6.1/S/49774
99/5.1/G/75632

43918
29522
34005
43278
43050
21010
29505

3089
3090

R
R

92/3.1/S/62199
115/6.2/G/123561

22826
45542

ASOCIATIA HELICOMED DEVA


CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA SI COMPETITIVITATE CDDC
AJOFM TELEORMAN
CRFPA BRASOV
FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU DIVERSITATE
ETNOCULTURALA
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA PRIN
SOCIETATEA ROMANA DE
REUMATOLOGIE
AJOFM SALAJ
CCI GHUNEDOARA
FUNDATIA CORONA IASI
ALUMIL ROM INDUSTRY
PEOPLE INVESTMENT SRL BUCURESTI
SVASTA ICG SRL
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
DIALFA SECURITY SRL
ASOCIATIA ALTERNATIVCE SOCIALE
INTERLOG COM SRL
CEPECA CONSULTING CENTER SRL
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIISOARA
DEVELOPMENT TRAINING
CONSULTING SRL
ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI
CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA
CNIPMMR FILIALA ARAD
ASOCIATIA SANMED RAMNICU VALCEA
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICATII BOGDAN VODA
RADAUTI SUCEAVA
CONEST SA IASI
FUNDAIA CORONA IASI
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
SC HUMAN CAPITAL SOLUTIONS SRL
DGASPC ARAD
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS
AJOFM VALCEA
UPB
CONVEX NETWORK SRL
LEXIM GRUP SRL
FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA
2 VABIS SRL
ASOCIATIA PATRONATUL JUDETEAN
AL FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM
SUCEAVA
DGASPC TIMIS

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8686

8687

249.715,32

42.375,01

3
4
3

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
28.10.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8594
8524
8715

8595
nu
nu

79.252,30
247.587,26
86.416,84

21.010,78
0,00
0,00

10

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8618

8619

239.771,60

88.639,54

5
7
6
8F
5

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

28.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

8734
8593
8602
8690
8688

8735
nu
8603
8691
8689

720.392,70
754.616,57
203.674,50
265.696,02
349.612,76

173.731,32
0,00
33.321,66
26.277,63
34.577,09

7
8
7
5F
6
10
3

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL
29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

25.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

8604
8707
nu
8816
8694
8716
8722

8605
8708
8706
8841
8695
8717
8723

2.538.851,33
625.212,44
0,00
233.732,77
605.646,59
460.566,00
159.203,09

165.103,86
110.331,61
123.343,30
23.116,44
178.555,64
75.349,75
26.046,03

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8659

8660

28.085,69

3.880,72

21.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8792

8793

163.417,59

5.054,15

5
7

21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
25.10.2013

8698
8676

8699
8677

132.815,46
571.390,86

6.229,17
36.471,76

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8640

8641

149.104,08

4.611,47

11
4
5

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8649
8682
8584

8650
8683
8585

39.306,74
301.976,14
69.524,16

1.215,66
9.339,47
3.052,88

21.10.2013

NU ESTE CAZUL

29.10.2013

nu

8865

0,00

141.173,53

8F
3

21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
25.10.2013

29.10.2013
25.10.2013

8724
8674

8819
8675

490.956,80
28.996,01

31.337,67
3.035,43

4
11 SUP
2
8
6
7
6

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
30.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8709
9009
8653
8621
8612
8589
8608

8710
nu
8654
8622
8613
8590
8609

30.158,07
349.613,40
773.603,90
141.560,45
104.224,55
233.853,84
64.418,23

8.636,26
0,00
115.175,64
23.159,65
17.051,40
60.978,77
10.705,07

8F
3

21.10.2013
21.10.2013

29.10.2013
25.10.2013

29.10.2013
25.10.2013

8851
8625

8852
8626

182.350,92
90.109,46

11.639,42
9.759,90

3091

110/5.2/G/89194

43110

3092
3093
3094

R
R
R

110/5.2/88353
97/6.3/S/59946
84/6.1/S/51204

43402
22467
21740

3095
3096

R
R

96/6.2/S/64274
81/3.2/S/53449

23501
35886

3097
3098

R
R

110/5.2/G/89376
92/3.1/S/60896

43926
23338

3099

110/5.2/G/89547

43332

3100
3101
3102
3103
3104
3105

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/87440
110/5.2/G/89059
110/5.2/G/88617
83/5.2/S/55763
110/5.2/G/86752
115/6.2/G/123621

43301
44670
44699
21416
43954
45519

3106
3107

R
R

110/5.2/G/88071
110/5.2/G/88992

44291
44920

3108

83/5.2/S/59130

21107

3109
3110
3111
3112
3113

R
R
R
R
R

107/1.5/S/82514
86/1.2/S/61086
57/1.3/S/30074
107/1.5/S/76841
86/1.2/S/61577

32273
21748
8127
31896
21792

3114
3115

R
R

107/1.5/S/79407
18/1.2/G/40067

32264
10054

3116
3117

R
R

96/6.2/S/54702
88/1.5/S/52826

22480
19133

3118

85/1.1/S/63376

20251

3119
3120
3121
3122
3123
3124

R
R
R
R
R
R

107/1.5/S/76841
87/1.3/S/62665
107/1.5/S/77213
86/1.2/S/56711
87/1.3/S/60891
87/1.3/S/48695

31896
22226
31962
21475
21629
21302

FUNDATIA ROMANO GERMANA DE


PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU ARAD
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA IN DOMENIUL
CONSTRUCTIILOR TIMISOARA
AUTOSERVICE MARINI SRL
FUNDATIA ALATURI DE VOI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCEI FILIALA VRANCEA
CEPROHART SA BRAILA
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
CNIPMMPR
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR
MICI SI MIJLOCII BRAILA
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
AMAZON BUSINESS SRL
INTRATEST SRL
FUNDATIA PAEM ALBA
REDIS CONSULT SRL
DGASPC TIMIS
ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA
DEZVOLTARII RURALE
ASOCIATIA ONE PROFI
ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA SI
DEZVOLTARE DURABILA SOMES DEJ
INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION
STOILOW AL ACADEMIEI ROMANE
ASE
MECTS
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ
UNIVERSITATEA GHEORGHE ASACHI
IASI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ
ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC
UMF CRAIOVA
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
MIHAI VITEAZUL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
MEN
ASE
UPB
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8672

8673

99.790,33

16.325,95

9
8
14 F

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013

8732
8702
nu

8733
8703
8842

97.166,34
744.579,39
0,00

20.721,33
94.099,81
51.096,29

14
10

21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
28.10.2013

28.10.2013
28.10.2013

8711
8692

8712
8693

389.875,38
311.931,63

37.054,06
55.046,76

6
7

21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
28.10.2013

25.10.2013
28.10.2013

8638
8700

8639
8701

411.550,82
685.479,81

67.330,75
70.564,10

21.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8696

8697

193.982,89

35.404,16

7
3
8
14
5
3

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
25.10.2013

8713
8728
8720
8561
8730
8625

8714
8729
8721
8562
8731
8626

173.969,65
560.345,76
187.204,54
270.924,50
40.591,98
136.808,41

28.461,87
109.169,96
30.627,13
109.084,85
11.624,19
14.721,33

9
6

21.10.2013
21.10.2013

28.10.2013
25.10.2013

28.10.2013
25.10.2013

8704
8644

8705
8645

142.973,97
276.971,24

25.355,67
45.313,19

12

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8627

8628

212.555,10

59.501,89

3
4
4
10
3

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013

8620
8680
8648
8636
8610

nu
8681
nu
8637
8611

1.548.394,24
454.959,44
366.696,48
2.470.377,56
88.705,78

0,00
253.454,91
0,00
435.948,98
42.592,15

7
3

21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

8646
8655

8647
8656

1.343.490,38
108.863,13

237.086,54
45.758,01

8
3

21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013

8564
8556

8565
8557

541.200,12
1.303.034,86

83.581,96
229.947,33

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8548

8549

94.780,99

540.580,89

11
4
3
4
4
9

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

25.10.2013
06.11.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

8535
9137
8544
8576
8668
8670

8536
nu
8545
8577
8669
8671

979.867,82
868.850,52
1.133.754,81
806.142,47
403.683,13
290.454,39

172.917,85
0,00
298.471,02
264.426,39
170.002,04
73.642,51

3125

86/1.2/S/61959

21797

3126
3127
3128
3129
3130

R
R
R
R
R

86/1.2/S/64124
110/5.2/G/88741
18/1.2/G/39819
87/1.3/S/63908
82/5.1/S/50496

21288
44915
10008
22647
20800

3131
3132
3133
3134

R
R
R
R

96/6.2/S/64239
91/2.2/S/61153
96/6.2/S/60000
110/5.2/G/89611

23529
22137
22591
43933

3135

82/5.1/S/56420

20882

3136

86/1.2/S/62508

21775

3137

87/1.3/S/62517

21863

3138

91/2.2/S/60443

22132

3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146

R
R
R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/60189
110/5.2/G/88591
110/5.2/G/57464
83/5.2/S/5463
90/2.1/S/60390
108/2.3/G/83297
19/1.3/G/40784
87/1.3/S/61991

19208
43797
43779
20978
21615
33718
10162
21833

3147

97/6.3/S/59924

22466

3148

80/2.3/S/59703

20986

3149
3150
3151

R
R
R

109/2.1/G/81497
92/3.1/S/63271
108/2.3/G/79314

34002
23292
34031

3152

80/2.3/S/58665

21172

3153

90/2.1/S/60333

21593

3154

109/2./G/81851

38202

3155
3156
3157
3158
3159
3160

R
R
R
R
R
R

86/1.2/SS/60281
81/3.2/S/59775
97/6.3/S/62066
108/2.3/G/81004
109/2.1/G/81432
97/6.3/S/64240

21589
35876
22615
33596
37866
22353

3161
3162
3163
3164

R
R
R
R

96/6.2/S/62934
92/3.1/S/56106
82/3.2/S/51596
97/6.3/S/62900

23509
23464
35763
22627

UNIVERSITATEA AL IOAN CUZA IASI


INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI
INFECTIOASE MATEI BALS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
CCI BISTRITA NASAUD
CENTRUL CRESTIN DE REINTEGRARE
SOCIALA ONISM
FUNDATIA SF MACRINA ARMS
MMFPS
ROMAIR CONSULTING SRL
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO
EUROPA
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN
BRASOV
UNIVERSITATEA BRANCUSI DIN TG JIU
FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND
ROMANIA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN
CLUJ
ASOCIATIA Q-PROFESSIONALS
COMUNA VALEA SEACA
SVASTA ICGH SRL
EUROTRAINING SOLUTION SRL
ADACA SRL
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
EUROPEAN PROJECT CONSULTING
SRL
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI
GENERALISTI MOASELOR SI
ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
CCIA BOTOSANI
TOBIMAR CONSRUCT SRL
ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR ROMANIA AGFR
FUNDATIA PROFESOR CONSTANTIN
POPOVICI
FUNDATIA SINDICATELOR DIN
INDUSTRIA ALIMENTARA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
SOLID CONSULT TIME SRL
ASE
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA
CEPROHART SA
CNSLR FRATIA
FUNDATIA EUROED

21.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

8664

8665

64.602,59

35.989,68

5
4
6
8
10

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013

NU ESTE CAZUL
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

nu
8572
8614
8616
8552

8586
8573
8615
8617
8553

0,00
91.323,65
110.755,72
814.712,26
306.812,86

124.847,37
21.801,95
39.816,30
343.097,68
47.491,83

6
4
7
8

21.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
13.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

25.10.2013
25.10.2013
NU ESTE CAZUL
28.10.2013

8580
8559
8742
8745

8581
8560
nu
8746

570.998,92
1.309.391,73
759.172,34
171.838,14

53.726,37
304.838,39
0,00
28.113,15

18.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8830

8831

1.220.019,84

120.661,30

22.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8760

8761

174.764,91

52.202,51

22.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8784

8785

620.620,73

261.360,41

22.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8740

8741

1.175.913,58

273.763,45

8
10
3
9F
11
8
5
3

22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

8756
8758
8796
8863
8748
8811
8855
8779

8757
8759
8797
8864
8749
8812
8856
8780

1.364.507,31
149.438,36
9.875,38
192.078,97
187.139,07
194.462,18
144.480,63
466.288,96

240.795,41
24.448,49
2.764,88
31.424,60
31.993,52
6.014,29
34.000,69
196.367,07

11

22.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8752

8753

448.726,21

96.937,08

22.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8801

8802

379.448,66

16.700,14

2
10
2

22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013

8738
8754
8820

8739
8755
8815

179.696,77
707.020,44
320.623,09

45.668,39
45.128,96
14.785,97

22.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8769

8770

243.635,41

11.529,71

10

22.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8859

8860

117.303,31

88.702,93

22.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8736

8737

80.535,91

18.749,50

5
5
8
5
4
9

22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013

29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL

29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
01.11.2013

8903
8832
8821
8786
8823
nu

8904
8833
8822
8787
8824
9090

3.561,53
484.617,01
1.343.261,19
637.523,10
33.051,60
0,00

1.984,10
85.520,65
169.761,10
19.717,21
7.694,72
145.414,31

9 SUP
10
6
7

22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013

29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL

29.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
13.12.2013

8790
8805
8838
nu

8791
8806
8839
9823

2.665,22
473.247,43
775.590,19
0,00

250,77
30.207,28
169.415,91
24.545,92

3165
3166

R
R

110/5.2/G/88907
100/5.1/G/76457

45165
31147

3167
3168

R
R

90/2.1/S/64002
110/5.2/G/89190

22589
44465

3169

110/5.2/G/88365

45068

3170
3171
3172

R
R
R

86/1.2/S/61830
113/4.2/S/122645
81/3.2/S/59102

21814
37282
29252

3173

103/5.1/G/80500

31341

3174
3175
3176
3177
3178

R
R
R
R
R

110/5.2/G/88012
105/5.1/G/75718
83/5.2/S/56447
110/5.2/G/89660
110/5.2/G/89639

44802
29613
21419
43939
43935

3179
3180
3181

R
R
R

97/6.3/S/47936
110/5.2/G/86962
110/5.2/G/87482

22340
43907
43904

3182
3183

R
R

80/2.3/S/46322
101/5.1/G/76808

20780
30575

3184
3185

R
R

107/1.5/S/77946
89/1.5/S/52603

31948
19214

3186

87/1.3/S/51391

21305

3187

86/1.2/S/61830

21814

3188
3189
3190
3191

R
R
R
R

108/2.3/G/83018
91/2.2/S/61264
91/2.2/S/60655
87/1.3/S/62426

33607
22139
22134
21846

3192
3193

R
R

91/2.2/S/59988
87/1.3/S/63055

21965
22424

3194
3195

R
R

87/1.3/S/57378
108/2.3/G/80946

21587
33674

3196

80/2.3/S/59607

21027

3197

109/2.1/G/82279

33674

3198
3199
3200
3201

R
R
R
R

93/3.3/S/61944
90/2.1/S/60004
80/2.3/S/55526
108/2.3/G/79625

22172
22496
21089
33554

AJOFM GALATI
AJOFM BUZAU
ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE UMANE
BUCURESTI AUR
SORSTE
FUNDATIA NICOMED
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
CNFPPP RASNOV
ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET
TERRAMARA INVESTMENT
CONSULTANCY SRL
FUNDATIA SOCIETATEA CIVILA
PENTRU EDUCATIE SI INFORMATIZARE
AMD SERVICES SRL
ILE TRADE COMPANY SRL
ROMAIR CONSULTING SRL
RPIMARIA COMUNEI PODARI
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
DURABILA SLATINA
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
DEVO DEVELOPMENT SRL
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
SUCEAVA
UNIVERSITATEA DIN CLUJ NAPOCA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA VALCEA
UNIVERSITATEA AL I CUZA IASI
UNIVERSITATEA AL I CUZA IASI
UPB
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN
CLUJ
MEN - UMPFE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN
CLUJ
MAGIC ART SRL SIBIU
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA BUCURESTI
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALA SUD VES OLTENIA
ISJ HUNEDOARA
MONOPRIX SRL BRAILA
FUNDATIA MARA

4
8F

22.10.2013
22.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

8843
8846

nu
nu

98.536,39
56.844,44

0,00
0,00

11
5

22.10.2013
22.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

8907
8777

8908
8778

704.519,18
546.565,72

308.798,51
89.419,53

22.10.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

80.271,24

13.132,58

3
6
6

22.10.2013
23.10.2013
23.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
NU ESTE CAZUL

28.10.2013
NU ESTE CAZUL
28.10.2013

8765
8747
nu

8766
nu
8825

1.369.420,96
510.143,76
0,00

762.895,41
0,00
93.261,09

8F

23.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8773

8774

316.481,23

31.300,33

3
10
10
8
6

23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

8857
8853
8836
8849
8771

8858
8854
8837
8850
8772

121.282,71
156.759,79
418.587,65
188.968,66
228.108,31

33.951,43
15.503,71
119.869,55
36.002,15
41.861,54

8
15
2

23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013

NU ESTE CAZUL
29.10.2013
28.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
28.10.2013

nu
8861
8750

8781
8862
8751

0,00
117.386,18
253.520,38

1.587,45
19.204,67
59.484,00

5
6F

24.10.2013
24.10.2013

28.10.2013
29.10.2013

28.10.2013
29.10.2013

8826
8794

8827
8795

125.905,31
486.879,09

19.454,95
48.152,87

6
4

24.10.2013
24.10.2013

28.10.2013
28.10.2013

28.10.2013
28.10.2013

8834
8762

8835
8763

1.252.020,64
1.977.788,35

220.944,82
349.021,47

24.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8901

8902

493.135,85

207.673,03

24.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8767

8768

1.010.706,98

563.058,21

7
3
4
2

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013

8828
8743
8809
8798

8829
8744
8810
8799

182.740,13
5.623.304,13
2.948.163,50
303.002,85

5.671,76
973.577,38
547.415,65
127.613,10

4
6

24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
28.10.2013

29.10.2013
NU ESTE CAZUL

8905
8764

8906
nu

368.445,70
1.145.330,11

77.314,28
0,00

5
8

24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

8844
8782

8845
8783

66.562,54
236.456,31

28.031,31
7.313,08

24.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8775

8776

823.135,96

40.293,37

24.10.2013

28.10.2013

28.10.2013

8803

8804

517.432,15

71.495,86

7
7
9
7

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

NU ESTE CAZUL
30.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

28.10.2013
NU ESTE CAZUL
29.10.2013
29.10.2013

nu
8928
8878
8886

8840
nu
8879
8887

0,00
764.065,91
122.119,39
292.004,47

111.385,94
0,00
6.089,94
9.031,07

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3202

80/2.3/S/55896

21097

3203

108/2.3/G/83002

33703

3204
3205

R
R

108/2.3/G/79266
108/2.3/G/80915

33869
33593

3206
3207
3208

R
R
R

90/2.1/G/61514
108/2.3/G/79229
108/2.3/G/83331

21734
33627
33721

3209
3210

R
R

83/5.2/S/58447
82/5.1/S/54993

21190
24436

3211
3212
3213
3214

R
R
R
R

109/2,1/G/82018
109/2.1/G/81438
109/2.1/G/81441
108/2.3/G/79411

33977
37845
34854
33533

3215
3216
3217
3218

R
R
R
R

90/2.1/S/63761
109/2.1/G/82652
109/2.1/G/82039
108/2.3/G/81074

22594
34016
33962
33752

3219

108/2.3/G/79390

33765

3220

102/5.1/G/75764

28001

3221
3222
3223

R
R
R

101/5.1/G/75893
111/4.1/S/92443
108/2.3/G/79470

30048
38399
37809

3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230

R
R
R
R
R
R
R

92/3.1/G/62046
110/5.2/G/86759
108/2.3/G/79623
91/2.2/S/63328
89/1.5/S/64109
91/2.2/S/61153
107/1.5/S/80272

23106
43774
33777
21944
19233
22137
32267

3231

84/6.1/S/56327

21445

3232

108/2.3/G/79386

37805

3233
3234
3235
3236
3237
3238

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/79820
109/2.1/G/81742
108/2.3/G/82586
110/5.2/G/87361
108/2.3/G/82519
108/2.3/G/80342

33754
33995
34525
45167
33713
33727

3239

92/3.1/S/61332

22821

FUNDATIA RO GER DE PREGATIRE SI


PERFECTIONARE PROFESIONALA IN
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR ARAD
FUNDATIA INGINER NEJLOVEANU
NICULAE MAESTRU IN ARTA CULINARA
FUNDATIA AMFITEATRU
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR
TG MURES
TERRA NOVA GRUP SRL
BARBARA SRL
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA
ASOCIATIA SANSE EGALE
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
MOBILIS SRL IASI
USAMV CLUJ NAPOCA
ASOCIATIA CONSENSUAL
GRUPUL SCOLAR ANGHEL SALIGNY
GALATI
ASE BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FUNDATIA CORONA IASI
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI BRAILA
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU IMM
ASOCIATIA PENTRU COOPERARE
DIANA
AJOFM OLT
FUNDATIA EUROED
RESURCES DEVELOPMENT IDEAS SRL
EXCELENT SRL
SINDICATUL SANAB BRAILA
FUNDATIA CULTURALA DELTA
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
FUNDATIA MACRINA ARMS
UNIVERSITRATEA DIN ORADEA
K CONSULTING MANAGEMENT AND
COORDINATION SRL
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASE BUCURESTI
MARINE BUILDING SRL
FUNDATIA PAEM ALBA
CCI BRASOV
TEHNO IGIENA SRL PIATRA NEAMT
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI
ECONOMICO SOCIALE SI SONDAJE
IRECSON

10

24.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8909

8910

935.673,63

45.815,83

24.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

8943

8944

61.603,64

3.015,56

5
4

24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

29.10.2013
29.10.2013

8874
8876

8875
8877

157.746,18
55.729,38

5.879,91
2.314,60

6
12
6

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

NU ESTE CAZUL
30.10.2013
30.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

nu
8982
8949

8981
8983
8950

0,00
127.837,11
10.764,91

73.493,63
3.953,74
332,94

F
12 S

22.10.2013
21.10.2013

30.10.2013
NU ESTE CAZUL

30.10.2013
30.10.2013

8929
nu

8930
8951

355.448,12
0,00

58.152,19
9.522,66

6
5F
6
7

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

30.10.2013
15.11.2013
29.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
15.11.2013
29.10.2013
29.10.2013

8947
9331
8880
8884

8948
9332
8881
8885

86.389,05
456.338,68
75.761,62
72.051,02

20.112,16
63.054,30
10.468,31
2.483,69

9
4
7
4

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013

8890
8892
8894
8936

8891
8893
8895
8937

63.210,17
63.341,61
220.630,92
120.012,58

14.716,93
10.401,66
45.045,52
5.505,29

10

24.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8915

8916

162.713,40

5.032,37

23.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9082

9083

384.527,32

39.857,76

4F
6
3

23.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

29.10.2013
NU ESTE CAZUL
29.10.2013

8872
8942
8882

8873
nu
8883

1.048.641,85
461.997,10
13.401,45

110.924,63
0,00
656,02

5
5
7
4
5
5
4

24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013

8919
8868
8870
8917
8866
8922
8938

8920
8869
8871
8918
8867
8923
8939

1.942.342,64
222.582,47
198.468,15
292.721,80
470.108,66
769.525,15
519.498,06

123.979,32
36.415,05
6.138,19
68.148,31
143.076,55
179.152,51
116.942,43

10

25.10.2013

NU ESTE CAZUL

30.10.2013

nu

8931

0,00

212.679,81

25.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8911

8912

284.344,37

9.378,69

6
4
5
6
4
7

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

8986
8988
8992
8984
8932
8926

8987
8989
8993
8985
8933
8927

146.541,23
99.842,73
218.691,93
270.162,45
196.773,19
347.918,42

4.532,20
15.658,28
7.646,90
44.199,26
6.085,77
10.760,36

25.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

8934

8935

238.624,74

17.214,48

3240

81/3.2/S/48531

36415

3241
3242
3243

R
R
R

81/3.2/S/48531
109/2.1/G/81459
109/2.1/G/81477

36415
37869
33934

3244

110/5.2/G/88370

44910

3245

108/2.3/G/79417

34524

3246

108/2.3/G/80630

33613

3247

90/2.1/S/59295

22384

3248
3249
3250
3251

R
R
R
R

108/2.3/G/83339
108/2.3/G/79861
80/2.3/S/59283
83/5.2/S/54007

33720
33726
21121
19255

3252
3253
3254
3255

R
R
R
R

81/3.2/S/58942
99/5.1/G/76859
18/1.2/G/39819
85/1.1/S/56656

35884
30176
10008
20207

3256
3257

R
R

100/5.1/G/78251
96/6.2/S/60987

28673
22734

3258

92/3.1/S/61332

22821

3259
3260
3261

R
R
R

110/5.2/G/87054
87/1.3/S/63666
87/1.3/S/63666

44636
22490
22490

3262

94/4.1/S/62971

20204

3263

110/5.2/G/89402

45263

3264

110/5.2/G/87461

45044

3265

109/2.1/G/82343

33983

3266

108/2.3/G/83090

33590

3267
3268

R
R

104/5.1/G/79047
111/4.1/S/91816

31515
38398

3269
3270
3271
3272
3273
3274

R
R
R
R
R
R

84/6.1/S/57676
105/5.1/G/77154
110/5.2/G/88877
105/5.1/G/75745
92/3.1/S/63886
111/4.1/S/93900

21582
29468
44678
29773
23230
38391

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI


ECONOMICO SOCIALE SI SONDAJE
IRECSON
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI
ECONOMICO SOCIALE SI SONDAJE
IRECSON
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ESTETIQUE BEAUTY CENTER SRL
BACAU
CABINET MEDICAL DR TOPOLOGEANU
GABRIELA SRL
G M INTERNATIONAL INSTALATII SRL
ASOCIATIA PROMOVAREA DREPTULUI
LA SANATATE
MULTIPRO CONSULT SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
TOBIMAR CONSTRUCT SRL
INCD IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI
STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR
BABES
GLOBAL COMMERCIUM SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
ORGANIZATIA DE DEZVOLTARE
SOCIALA SI ADMINISTRATIVA
FUNDATIA ALPHA TRANSILVANIA
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI
ECONOMICO SOCIALE SI SONDAJE
IRECSON
ASOCIATIA TINERILOR PENTRU
EXCELENTA
ISJ VALCEA
ISJ VALCEA
ANOFM
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
ASOCIATIA DE MEDICINA DE URGENTA
SI DEZASTRE
BNS FILIALA JUDETEANA CONSTANTA
SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT
MARAMURES
AJOFM ARAD
FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIETATII CIVILE
SYSCO MANAGEMENT SRL
QUANTA RESURSE UMANE SRL
SWOT SRL
SCHULZ CONSULTING SRL
AJOFM HUNEDOARA

25.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8924

8925

357.708,64

67.879,33

9
6
7

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

8994
8945
8800

8995
8946
8801

38.218,86
205.484,43
228.773,20

6.744,50
28.392,68
31.610,59

25.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8888

8889

112.555,19

22.413,33

25.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8900

8921

378.307,72

11.700,24

25.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

8940

8941

86.332,59

3.761,41

10

25.10.2013

29.10.2013

29.10.2013

8898

8899

497.955,97

71.283,06

6
6
13
8F

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
29.10.2013

8990
8896
8996
8913

8991
8897
8997
8914

222.486,15
383.587,52
22.124,82
1.293.239,62

6.881,01
11.863,53
6.825,92
211.577,25

5
5F
7
5

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

9000
8998
8956
9027

9001
8999
8957
9028

930.386,74
776.014,79
165.162,70
144.700,68

184.330,78
76.748,72
49.334,31
78.717,77

7
5

25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
30.10.2013

30.10.2013
30.10.2013

8954
9025

8955
9026

160.172,43
334.128,89

15.841,23
31.438,82

25.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

9012

9013

195.168,74

20.882,38

8
6
5

25.10.2013
25.10.2013
25.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

30.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

9029
9015
9014

9030
nu
nu

136.305,06
598.424,18
2.501.436,27

22.299,85
0,00
0,00

25.10.2013

NEPLATIT

NU ESTE CAZUL

643.727,31

0,00

28.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

9002

9003

107.580,75

17.600,48

28.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

9004

9005

234.896,95

38.429,73

28.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

8952

8953

376.686,64

56.725,51

28.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

8964

8965

116.411,82

3.600,37

6F
5

28.10.2013
28.10.2013

31.10.2013
30.10.2013

31.10.2013
NU ESTE CAZUL

9036
9006

9037
nu

201.221,88
322.745,42

19.901,08
0,00

8
9F
5
10
8
9

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

NU ESTE CAZUL
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

21.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
30.10.2013
NU ESTE CAZUL

nu
9038
9040
8958
9007
9010

9042
9039
9041
8959
9008
nu

0,00
50.390,18
307.704,71
117.409,47
1.197.418,43
334.043,46

237.523,84
4.983,63
50.341,26
11.611,93
76.430,96
0,00

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282

R
R
R
R
R
R
R
R

92/3.1/S/62928
111/4.1/S/91810
87/1.3/S/64273
107/1.5/S/80127
87/1.3/S/63650
87/1.3/S/64069
57/1.3/S/30768
18/1.2/G/11495

22786
35162
22683
32265
22489
22665
8148
8288

3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

86/1.2/S/61830
97/1.3/S/61397
107/1.5/S/76903
91/2.2/S/54433
86/1.2/S/61086
87/1.3/S/62274
86/1.2/S/56283
80/2.3/S/50271
108/2.3/G/79317
109/2.1/G/82312
108/2.3/G/79308

21814
21754
31901
21919
21748
21840
21473
20846
33628
33998
33722

3294
3295
3296
3297
3298

R
R
R
R
R

108/2.3/G/80200
109/2.1/G/81567
92/2.1/S/63761
108/2.3/G/79454
105/5.1/G/75464

33755
37938
22594
33632
29775

3299

110/5.2/G/89513

43930

3300

108/2.3/G/79958

33592

3301
3302

R
R

109/2.1/G/81893
109/2.1/G/81455

33592
33932

3303

108/2.3/G/79879

33769

3304
3305
3306
3307

R
R
R
R

90/2.1/S/64150
1/1.1/S/2-4037
98/6.4/S/59820
93/3.3/S/53132

22655
3955
20671
21879

3308

100/5.1/G/78121

30163

3309
3310
3311

R
R
R

110/5.2/G/88428
87/1.3/S/57406
86/1.2/S/58132

43793
21591
21506

3312

89/1.5/S/62823

19200

3313

80/2.3/S/57115

21255

CCIA TELEORMAN
AJOFM TULCEA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
USAMV A BANATULUI TIMISOARA
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
CNDIPT
SNSPA
UNIVERSITATEA TEHNICA
CONSTRUCTII BUCURESTI
UPB
UPB
ISJ ALBA
ASE BUCURESTI
ISJ CLUJ
MECTS
CRFPA TELEORMAN
MANU CO SRL
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
INTERACTIV RO CONSULT
SINDICATUL POLITISTILOR SI
PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
BAZA DE REPARATII NAVE
STEF MANAGEMENT CONSULTING
GRUP SCOLAR ANGHEL SALIGNY
GLOBAL COMMERCIUM SRL
EUROTRAINING ALBA SRL
CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA SOCIO CULTURALA
SFANTUL IOAN BOTEZATORUL
BERBESTI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
MEN
CENTRUL DE REEDUCARE BUZIAS
MEN
FEDERATIA NATIONALA A
SIDERURGISTILOR METAROM
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ISJ BOTOSANI
ASE BUCURESTI
UNIVERSITATEA NATIONALA DE
MUZICA BUCURESTI
ASOCIATIA NATIONALA A
INDUSTRIILOR DE MORARIT SI
PANIFICATIA RIN ROMANIA ANAMOB

8
9
4
3
8
6
4
3

28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
NU ESTE CAZUL

30.10.2013
NU ESTE CAZUL
30.10.2013
30.10.2013
NU ESTE CAZUL
30.10.2013
30.10.2013
16.12.2013

8962
9011
9016
9018
9024
9022
9020
nu

8963
nu
9017
9019
nu
9023
9021
9848

981.702,89
575.181,71
1.219.033,73
967.555,36
1.618.048,58
1.247.306,38
449.563,93
0,00

62.661,89
0,00
513.409,90
197.570,26
0,00
525.274,93
105.796,08
86.625,86

5
4
3
3
5
3
5
11
4
3
6

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
30.10.2013
NU ESTE CAZUL
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
NU ESTE CAZUL
30.10.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

8960
9034
9031
8968
8966
9057
9033
nu
9060
9053
9055

8961
9035
9032
nu
8967
nu
nu
9085
9061
9054
9056

379.372,80
1.230.143,16
2.534.537,15
605.214,15
232.998,28
212.805,44
499.947,96
0,00
220.710,31
84.840,15
190.530,23

211.346,09
338.631,54
447.271,26
0,00
129.801,81
0,00
0,00
751,78
6.826,09
14.435,11
5.892,69

7
5
10
5
10

29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

9064
9049
9051
9062
9076

9065
9050
9052
9063
9077

385.830,41
56.246,93
65.309,45
281.353,39
141.391,02

14.060,69
13.384,28
15.205,70
9.039,63
13.983,73

30.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9080

9081

374.589,68

61.283,81

30.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9072

9073

181.298,53

6.125,46

5
2

30.10.2013
30.10.2013

31.10.2013
31.10.2013

31.10.2013
31.10.2013

9068
9078

9069
9079

235.267,35
55.704,34

33.790,22
12.994,90

30.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9070

9071

156.597,24

4.843,21

10
2
11
5

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

31.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
01.11.2013

31.10.2013
NU ESTE CAZUL
01.11.2013
NU ESTE CAZUL

9066
9043
9093
9089

9067
nu
9094
nu

2.340.694,59
5.652.160,98
6.554,66
3.355.604,88

323.424,00
0,00
2.184,89
0,00

30.10.2013

01.11.2013

01.11.2013

9091

9092

371.631,16

36.754,73

8
4
2

30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

31.10.2013
NU ESTE CAZUL
31.10.2013

9045
9044
9047

9046
nu
9048

106.158,04
797.205,21
192.953,10

22.043,51
0,00
107.492,90

30.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

9074

9075

349.316,23

106.313,64

21.10.2013

06.11.2013

06.11.2013

9151

9152

1.198.561,67

58.674,34

3314

90/2.1/S/62144

21927

3315

19/1.3/G/30954

9876

3316

108/2.3/G/79746

34636

3317
3318
3319

R
R
R

90/2.1/S/64210
80/2.3/S/57974
108/2.3/G/79511

22674
31191
33763

3320
3321
3322
3323

R
R
R
R

80/2.3/S/49718
108/2.3/G/83119
108/2.3/G/79867
109/2.1/G/81459

20842
37826
33552
37869

3324
3325
3326

R
R
R

81/3.2/S/55651
63/3.2/S/41637
100/5.1/G/78518

20723
3723
30039

3327
3328

R
R

108/2.3/G/80481
109/2.1/G/81588

37799
37953

3329
3330
3331
3332

R
R
R
R

108/2.3/G/79775
80/2.3/S/59498
90/2.1/S/62591
80/2.3/S/59498

37811
21030
22247
21030

3333

108/2.3/G/79893

33644

3334
3335
3336

R
R
R

89/1.5/S/62923
91/2.2/S/63832
92/3.1/S/62459

19200
21857
23111

3337

110/5.2/G/88431

44913

3338

91/2.2/S/53701

21918

3339
3340

R
R

91/2.2/S/53701
87/1.3/S/64227

21918
22670

3341
3342
3343
3344
3345

R
R
R
R
R

80/2.3/S/57115
80/2.3/S/59398
108/2.3/G/80029
80/2.3/S/58072
80/2.3/S/58072

21255
21118
37765
21188
21188

3346

81/3.2/S/50250

36461

3347
3348
3349
3350
3351

R
R
R
R
R

81/3.2/S/59798
110/5.2/G/88054
92/3.1/S/63785
99/5.1/G/77802
96/6.2/S/64211

36494
43783
23222
31023
23545

INCD PENTRU MECATRONICA SI


TEHNICA MASURARII INCDMTM
BUCURESTI
UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN
RESITA
UNIUNEA JUDETEANA A
SINDICATELOR DEMOCRATICE
BRASOV
MISCAREA ROMANA PENTRU
CALITATE
CRIVAS CONSULT SRL
ALEXRAL CONSULT SRL
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
PLOIESTI
METATECH EDUCATION SRL
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE
ERGONOMIE DENTARA
INCSMPS
AJOFM CONSTANTA
COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET
BUCURESTI
ECONOMIC CONFORT SRL
CENTRUL DE FORMARE SI
CONSULTANTA PRIMA SCHOOL SRL
CRIVAS CONSULT SRL
UPB
CRIVAS CONSULT SRL
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
UNIVERSITATEA NATIONALA DE
MUZICA
CONSILIUL LOCAL DUMESTI
ERNST YOUNG SRL
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
UPB
ASOCIATIA NATIONALA A
INDUSTRIILOR DE MORARIT SI
PANIFICATIA RIN ROMANIA ANAMOB
CRIVAS CONSULT
BARDOROM SECURITY SRL
CRIVAS CONSULT SRL
CRIVAS CONSULT SRL
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA
LIGA ROMANA DE SANATATE MINTALA
ASOCIATIA PAS IN DOI
FUNDATIA ORIZONT
COMUNA PLOPANA
ASOCIATIA COLFASA

10

28.10.2013

08.11.2013

08.11.2013

9238

9239

152.958,74

35.610,20

29.10.2013

06.11.2013

06.11.2013

9115

9116

88.225,43

20.762,15

31.10.2013

06.11.2013

06.11.2013

9163

9164

727.436,11

23.167,80

8
11
4

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

9146
9124
9105

9147
9125
9106

74.502,00
687.486,78
468.029,37

145.449,82
27.443,74
14.475,13

7
4
5
7

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

9155
9100
9103
9109

9156
9101
9104
9110

455.398,69
251.003,32
104.149,55
71.987,51

22.655,38
10.936,49
3.221,12
9.946,83

7
9S
4F

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

NU ESTE CAZUL
08.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
08.11.2013
NU ESTE CAZUL

nu
9202
9143

9102
9203
nu

0,00
353.043,27
384.669,58

105.906,34
62.301,75
0,00

7
5

31.10.2013
31.10.2013

06.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013

9144
9122

9145
9123

429.971,45
480.240,43

16.487,21
81.059,95

6
11
5
12

31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013

06.11.2013
06.11.2013
NU ESTE CAZUL
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

9140
9098
nu
9117

9141
9099
9142
9118

164.354,79
758.539,39
0,00
296.945,08

5.083,14
28.604,13
278.684,06
11.605,89

11

31.10.2013

06.11.2013

06.11.2013

9132

9133

108.670,54

3.360,94

4
3
11

01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

NU ESTE CAZUL
06.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

nu
9130
9119

9121
9131
9120

0,00
28.351,28
540.775,42

67.428,84
6.600,44
34.517,58

01.11.2013

06.11.2013

06.11.2013

9111

9112

107.128,08

22.111,20

01.11.2013

06.11.2013

06.11.2013

9138

9139

352.764,00

82.126,69

5
4

01.11.2013
01.11.2013

06.11.2013
06.11.2013

06.11.2013
06.11.2013

9107
9135

9108
9136

70.086,33
666.606,80

16.316,74
276.362,55

5
10
10
10
11

01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
06.11.2013
15.11.2013

06.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
06.11.2013
15.11.2013

9153
9149
9189
9157
9327

9154
9150
9190
9158
9328

3.067.733,66
761.261,77
187.238,90
911.609,53
434.358,43

150.177,71
27.034,22
5.790,90
34.493,86
16.090,71

10 F

04.11.2013

07.11.2013

07.11.2013

9174

9175

267.400,62

47.188,34

8
7
9
5
10

04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013

07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
06.11.2013

07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
06.11.2013

9168
9178
9172
9176
9161

9169
9179
9173
9177
9162

196.384,69
163.559,93
239.639,18
116.812,13
338.576,14

34.656,12
26.758,81
24.668,74
13.236,31
52.289,08

3352
3353
3354
3355
3356
3357

R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/64242
82/5.1/S/58969
108/2.3/G/83320
108/2.3/G/83267
82/5.1/S/59815
108/2.3/G/82125

23528
24524
37617
37725
20829
33604

3358
3359

R
R

108/2.3/G/83169
97/6.3/S/63272

33647
22526

3360
3361
3362

R
R
R

90/2.1/S/64051
105/5.1/G/75433
99/5.1/G/76207

22622
28994
29984

3363
3364
3365

R
R
R

93/3.3/S/63280
21/1.5/G/36046
90/2.1/S/61837

22332
8386
21903

3366
3367
3368
3369
3370

R
R
R
R
R

108/2.3/G/83066
80/2.3/S/57974
108/2.3/G/79695
90/2.1/S/55475
81/3.2/S/55652

33589
21191
33766
21986
36511

3371
3372
3373

R
R
R

63/3.2/S/34072
92/3.1/S/61758
96/6.2/S/64251

9666
23010
23523

3374

110/5.2/G/86824

44287

3375
3376

R
R

81/3.2/S/46971
110/5.2/G/89493

29124
45229

3377
3378
3379

R
R
R

110/5.2/G/87572
110/5.2/G/88641
110/5.2/G/89447

43920
43801
44499

3380

93/3.3/S/60080

22086

3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387

R
R
R
R
R
R
R

86/1.2/S/61577
108/2.3/G/80188
108/2.3/G/83340
108/2.3/G/80195
109/2.1/G/82010
87/1.3/S/62536
108/2.3/G/79246

21792
33759
33649
34667
33953
21952
33633

3388
3389
3390
3391
3392
3393

R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/82061
111/4.1/S/91864
81/3.2/S/52837
110/5.2/G/87390
111/4.1/S/91809
92/3.1/S/64309

33653
38394
29125
44290
35120
23345

3394

110/5.2/G/88924

44918

ASOCIATIA COLFASA
PATRONATUL NATIONAL ROMAN
COLEGIUL TEHNIC CAROL I
FUNDATIA MELBA
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
VLADI CONSULTING SRL
SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS
FUNDATIA CULTURALA DELTA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
MAESTRA SRL
AJOFM VASLUI
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPARENTA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
BNS
TRIMED AGATIEI VET SRL PIATRA
NEAMT
CRIVAS CONSULT SRL
ACZ CONSULTING SRL
ISJ IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ION
DACIAN
ASE BUCURESTI
FEDERATIA ONPHR ROMANIA
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE
ROSIE A ROMANIEI
SOCIETATEA DE STOMATOLOGIE
ESTETICA DIN ROMANIA
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA
DISTRIA
CDDC
INDUSTRIAL EUROSTAR
UNIVERSITATEA PETROL GASE
PLOIESTI
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ
NAPOCA
FUNDATIA EUROED IASI
EPS ROMANIA
SCUDETTO SRL
STEF MANAGEMENT SRL
ISJ BRAILA
DA SRL
FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA
IPMM GALATI
AJOFM VRANCEA
ACTIVE JOB CONSULTING SRL
T SMART SERVICII SRL
AJOFM ALBA
PATRONATUL ROMAN
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA
DISTRIA

10
13
5
8
8
8

04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013

06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
07.11.2013
08.11.2013

06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
07.11.2013
08.11.2013

9159
9170
9193
9200
9184
9187

9160
9171
9194
9201
9185
9188

433.701,68
335.106,39
355.035,41
160.398,83
344.400,85
125.030,13

66.980,09
33.142,39
10.980,47
4.960,79
57.148,73
3.866,91

12
10

04.11.2013
04.11.2013

07.11.2013
06.11.2013

07.11.2013
06.11.2013

9182
9165

9183
9166

126.002,75
616.538,01

3.896,99
77.917,96

11
8F
9

04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013

07.11.2013
08.11.2013
08.11.2013

07.11.2013
08.11.2013
NU ESTE CAZUL

9180
9212
9219

9181
9213
nu

228.384,31
61.151,10
170.036,93

100.618,29
6.047,91
0,00

10
3
7

05.11.2013
01.11.2013
01.11.2013

08.11.2013
11.11.2013
08.11.2013

08.11.2013
11.11.2013
08.11.2013

9195
9249
9224

9196
9250
9225

347.053,62
378.980,49
350.503,44

97.886,92
66.878,90
77.929,89

7
12
18
11
11

05.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
NU ESTE CAZUL
08.11.2013

9206
9197
9191
9199
9204

9207
9198
9192
nu
9205

120.806,35
461.891,92
107.490,14
237.209,36
451.655,98

3.736,28
20.092,33
3.324,44
0,00
105.992,80

7
8
5

05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013

12.12.2013
08.11.2013
08.11.2013

12.12.2013
08.11.2013
08.11.2013

9674
9208
9215

9675
9209
9216

262.263,39
756.180,71
346.858,07

341.546,21
48.266,85
54.485,72

5F

06.11.2013

08.11.2013

08.11.2013

9234

9235

158.597,71

25.946,99

8
9

06.11.2013
06.11.2013

NU ESTE CAZUL
11.11.2013

08.11.2013
11.11.2013

nu
9232

9240
9233

0,00
100.241,89

174.128,24
16.399,83

4
2
8

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013

9217
9241
9230

9218
9242
9231

19.582,33
54.248,48
88.804,35

5.482,20
15.186,12
14.528,61

06.11.2013

NU ESTE CAZUL

23.12.2013

nu

10008

0,00

41.321,25

4
6
6
3
5
5
5

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
07.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
11.11.2013

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
NU ESTE CAZUL
11.11.2013

9228
9236
9220
9222
9226
9214
9247

9229
9237
9221
9223
9227
nu
9248

125.475,38
138.489,59
199.562,89
405.139,86
63.233,88
1.693.724,78
401.927,26

37.479,66
4.283,18
6.172,05
15.517,16
15.046,87
0,00
12.430,74

8
6
11
9
5
8

07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013

13.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013

13.11.2013
NU ESTE CAZUL
11.11.2013
11.11.2013
NU ESTE CAZUL
11.11.2013

9273
9251
9245
9243
9252
9253

9274
nu
9246
9244
nu
9254

175.849,96
487.196,38
396.333,50
45.914,72
1.584.151,03
524.575,94

5.438,64
0,00
123.448,14
7.511,76
0,00
54.000,46

08.11.2013

13.11.2013

13.11.2013

9269

9270

22.076,97

6.180,14

3395

97/6.3/S/63236

22528

3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

109/2.1/G/82553
109/2.1/G/82033
90/2.1/S/58651
108/2.3/G/81074
109/2.1/G/81714
110/5.2/G/86837
102/5.1/G/76960
110/5.2/G/88905
110/5.2/G/88061
110/5.2/G/87020
110/5.2/G/87220
96/6.2/S/61909
37/3.2/G/38751
82/5.1/S/59756
82/5.1/S/57747
91/2.2/S/63126
86/1.2/S/63252

34013
33954
22329
33752
34006
43227
30360
43914
44720
44575
43335
23128
5402
24526
20788
22027
21604

3413
3414

R
R

89/1.5/S/55216
85/1.1/S/62075

19207
20207

3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421

R
R
R
R
R
R
R

86/1.2/S/60072
57/1.3/S/30768
57/1.3/S/30768
56/1.2/S/31541
86/1.2/S/63827
87/1.3/S/62771
92/3.1/S/62546

21588
8148
8148
8141
21317
22235
23127

3422
3423

R
R

82/5.1/S/48603
92/3.1/S/61490

20794
22875

3424
3425
3426
3427

R
R
R
R

92/3.1/S/48614
87/1.3/S/61130
86/1.2/S/58146
87/1.3/S/61602

22696
21632
21507
21757

3428
3429

R
R

87/1.3/S/62651
87/1.3/S/64273

22225
22683

3430
3431
3432
3433
3434

R
R
R
R
R

87/1.3/S/63698
91/2.2/S/61460
85/1.1/S/64345
87/1.3/S/63909
114/1.2/S/123199

22616
22140
20262
22649
44151

3435
3436
3437
3438
3439

R
R
R
R
R

90/2.1/S/61327
80/2.3/S/59398
80/2.3/S/57719
111/4.1/S/91888
109/2.1/G/81434

21644
21118
21209
38401
37840

3440
3441

R
R

108/2.3/G/79203
108/2.3/G/80722

33594
33637

GRUPUL PENTRU INTEGRARE


EUROPEANA
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ISJ GORJ
FUNDATIA CORONA IASI
ASE BUCURESTI
QUIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT
ASOCIATIA PSIHOLOGII GORJENI
ZENO CONSULTING SRL
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
SIRENA TRADE SRL
PSIHO PROFIL SRL
PENITENCIARUL TIMISOARA
UMF VICTOR BABES TIMISOARA
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
INTERLOG COM SRL
MECTS
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI
INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARA
FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
CNDIPT
CNDIPT
ASE BUCURESTI
UMF IULIU HATIEGANU CLUJ
MEN
ROMTELECOM SA
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
EXEC-EDU-FORMARE CONTINUA
MANAGERIALA SRL
ISJ DAMBOVITA
UPB
ISJ TELEORMAN
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA
CONSTANTA
ISMB
MEN
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
UEFISCDI - MEN
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
FUNDENI
CRIVAS CONSULT SRL
CRIVAS CONSULT SRL
AJOFM ILFOV
ASE BUC
INSTITUTUL PENTRU DEZVOTAREA
RESURSELOR UMANE
UPB

08.11.2013

13.11.2013

13.11.2013

9255

9256

652.411,52

82.451,65

6
6
8
5
2
8
5F
5
7
3
10
6
4
7
11
5
5

08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
06.11.2013
06.11.2013

13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

13.11.2013
13.11.2013
NU ESTE CAZUL
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
NU ESTE CAZUL
15.11.2013

9278
9271
9277
9275
9267
9265
9259
9261
9263
9257
9284
9306
9308
9329
9333
9286
9281

9279
9272
nu
9276
9268
9266
9260
9262
9264
9258
9285
9307
9309
9330
9334
nu
9282

67.249,13
318.000,23
81.339,05
34.000,36
191.384,49
131.843,79
390.475,56
198.969,58
170.647,36
330.515,68
165.423,53
328.829,07
387.858,92
7.443,51
389.732,02
277.997,50
948.374,95

15.656,22
43.939,48
0,00
1.533,79
46.578,81
21.569,97
38.618,46
32.551,92
27.918,34
54.960,36
27.063,72
53.203,77
68.445,69
1.211,74
64.845,04
0,00
399.057,45

2
5

06.11.2013
06.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

NU ESTE CAZUL
15.11.2013

9283
9361

nu
9362

8.788.618,97
190.175,48

0,00
103.456,24

8
5
6
5
4
3
8

06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
NU ESTE CAZUL
15.11.2013

9292
9319
9337
9325
9290
9289
9298

9293
9320
9338
9326
9291
nu
9299

542.774,23
1.177.831,72
532.994,99
1.574.669,52
1.636.484,40
830.011,26
529.168,25

302.375,96
277.179,67
125.429,95
470.355,82
488.820,02
0,00
33.776,70

10
6

12.11.2013
12.11.2013

NU ESTE CAZUL
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

nu
9296

9316
9297

0,00
644.334,30

113.182,27
41.127,72

7
4
5
7

12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
27.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
NU ESTE CAZUL
27.11.2013
NU ESTE CAZUL

9355
9393
9421
9395

9356
nu
9422
nu

295.238,78
1.730.136,46
635.166,70
1.120.068,35

18.845,03
0,00
353.847,19
0,00

5
5

12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

9391
9351

9392
9352

659.284,80
357.453,01

277.642,92
150.545,39

3
2
2
2
2

12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
15.11.2013
15.11.2013

9323
9318
9394
9321
9381

9324
nu
nu
9322
9382

3.353.957,56
2.881.157,66
516.458,28
2.266.000,77
424.832,20

789.288,34
0,00
0,00
954.351,97
126.897,93

4
11
8
6
5

12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
NU ESTE CAZUL
15.11.2013

9353
9304
9294
9377
9378

9354
9305
9295
nu
9379

29.390,05
403.616,97
3.626.026,01
145.210,06
59.713,92

54.564,19
14.894,70
120.511,80
0,00
8.250,93

7
5

12.11.2013
12.11.2013

27.11.2013
15.11.2013

27.11.2013
15.11.2013

9418
9300

9419
9301

411.402,35
536.164,53

12.723,79
16.582,40

3442

3443

108/2.3/G/79612

81/3.2/S/58102

34090

36419

3444
3445
3446
3447
3448
3449

R
R
R
R
R
R

81/3.2/S/48872
40/3.2/G/19120
87/1.3/S/61341
91/2.2/S/62341
88/1.5/S/52176
86/1.2/S/58132

36507
8012
21752
22077
19132
21506

3450
3451
3452
3453

R
R
R
R

91/2.2/S/55876
83/5.2/S/48027
96/6.2/S/63249
110/5.2/G/89177

21920
20866
23542
44792

3454
3455
3456
3457

R
R
R
R

110/5.2/G/87347
110/5.2/G/89203
110/5.2/G/87659
110/5.2/G/88646

44411
43929
43780
43802

3458
3459

R
R

71/6.3/S/34434
108/2.3/G/80850

8278
34088

3460
3461

R
R

108/2.3/G/79536
80/2.3/S/59498

33611
21030

3462
3463
3464
3465
3466
3467

R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/86892
80/2.3/S/59498
107/1.5/S/76841
81/3.2/S/50249
110/5.2/G/86998
101/5.1/G/78940

43292
21030
31896
29303
44415
20729

3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475

R
R
R
R
R
R
R
R

60/2.1/S/33957
87/1.3/S/62771
8/2.2/S/4-3024
8/2.2/S/4-3024
89/1.5/S/54785
6/1.5/S/25-5264
88/1.5/S/58711
108/2.3/G/83337

9643
22235
4032
4032
19197
4001
19149
37833

3476

108/2.3/G/79398

33629

3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483

R
R
R
R
R
R
R

60/2.1/S/22581
55/11/S/37932
89/1.5/S/59758
86/1.2/S/54956
87/1.3/S/63909
91/2.2/S/62423
18/1.2/G/28382

9393
8098
21573
21403
22649
22075
8616

ASOCIATIA CALIFICARE SPECIALIZARE


SI PERFECTIONARE
PATRONATUL ROMAN SIN INDUSTRIA
DE MORARIT PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMAPAN
INCD PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU
DARABONT
CCIMB
SNSPA
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
USAMV ION IONESCU DE LA BRAD
ASE BUCURESTI
FUNDATIA ROMA EDUCATIONA FUND
ROMANIA
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
AJOFM VRANCEA
FUNDATIA SCOALA DE AFACERI A CCI
TULCEA
ROMAIR CONSNULTING SRL
COMUNA ARSURA
COMUNA FALCIU
ASOCIATIA FEMEILOR SI FAMILIILOR
DIN MEDIUL RURAL
OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI
ASOCIATIA PENTRU STIINTA CULTURA
ECOLOGIE TINERET SI INTEGRARE
SOCIALA ASCETIS
CRIVAS CONSULT SRL
UNITETEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA LUMINA
CRIVAS CONSULT SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FORM EXPERT SRL
AMIRAS C L IMPEX SRL
FOCUS PLUS SRL
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL
CRESTINA CHRITIANA
MECTS
MEN
MECTS
UPB
UNIVERSITATEA AL IOAN CUZA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
RAMI 2008 SRL CRAIOVA
FUNDATIA RO GER PENTRU
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU
SCOALA POSLICEALA SANITARA
FUNDENI
CNDIPT
ACADEMIA ROMANA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA BEBES BOLYAI
ISJ OLT
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ

12.11.2013

15.11.2013

15.11.2013

9310

9311

139.657,03

4.319,30

12.11.2013

15.11.2013

15.11.2013

9357

9358

255.062,10

45.010,96

8
4F
4
6
5
3F

12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
12.11.2013

15.11.2013
27.11.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
27.11.2013
15.11.2013
19.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

9373
9423
nu
nu
9312
9302

9374
9424
9317
9345
9313
9303

490.114,39
107.706,59
0,00
0,00
395.331,41
1.547.937,53

86.490,77
19.007,05
401.622,88
163.705,42
69.764,37
544.893,07

8
17
14
7

12.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
NU ESTE CAZUL

9287
9371
9385
9380

9288
9372
9386
nu

1.788.683,83
1.325.554,11
581.625,23
76.527,34

247.150,26
216.863,98
54.726,22
0,00

13
9
6
6

13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

9383
9365
9359
9369

9384
9366
9360
9370

66.816,86
171.588,35
46.034,36
37.296,71

10.931,41
28.072,29
12.900,75
10.452,09

12
5

13.11.2013
13.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

9314
9363

9315
9364

1.877.211,69
111.103,58

237.241,67
4.705,56

4
13

13.11.2013
13.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

15.11.2013
15.11.2013

9339
9335

9340
9336

112.194,48
431.958,21

3.469,93
18.194,37

2
14
12
13
7
6

13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
27.11.2013
27.11.2013

15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
27.11.2013
27.11.2013

9341
9367
9375
9389
9416
9406

9342
9368
9376
9390
9417
9407

220.013,67
138.186,12
479.879,15
188.706,21
252.483,05
289.001,09

38.935,02
6.891,17
84.684,55
33.301,10
41.306,86
28.582,51

11 F
4
5
4
4
6
5
8

14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013

15.11.2013
27.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
NU ESTE CAZUL
28.11.2013

15.11.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
28.11.2013
29.11.2013
27.11.2013
28.11.2013

9387
9420
9558
9553
9490
9646
nu
9479

9388
nu
nu
nu
9491
9647
9431
9480

1.680.500,84
977.247,44
79.763,72
142.436,84
2.296.069,47
3.072.881,52
0,00
112.824,46

232.202,14
0,00
30.124,65
22.117,29
405.188,73
542.273,21
211.267,29
3.489,42

14.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9523

9524

83.316,11

2.576,79

8
4F
3
7
3
5
4F

14.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
14.11.2013

29.11.2013
27.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
12.12.2013

29.11.2013
27.11.2013
NU ESTE CAZUL
29.11.2013
29.11.2013
NU ESTE CAZUL
12.12.2013

9551
9403
9559
9560
9657
9568
9775

9552
9404
nu
9561
9658
nu
9776

151.141,00
5.067.814,42
7.283.768,68
873.355,77
13.953,61
836.248,50
59.039,68

20.883,80
1.784.405,39
0,00
486.540,76
5.876,72
0,00
17.635,23

3484
3485
3486

R
R
R

87/1.3/S/51391
87/1.3/S/62208
79/1.4/S/53587

21305
21837
19253

3487

21/1.5/G/39679

8480

3488
3489

R
R

108/2.3/G/79446
17/1.1/G/30148

37808
8868

3490
3491

R
R

19/1.3/G/36996
90/2.1/S/64176

10044
22656

3492

110/5.2/G/87555

44812

3493

108/2.3/G/79295

33772

3494
3495
3496

R
R
R

91/2.2/S/61473
109/2.1/G/81440
90/2.1/S/63812

22141
34853
22638

3497
3498
3499
3500
3501
3502

R
R
R
R
R
R

17/1.1/G/31962
110/5.2/G/88061
110/5.2/G/87089
108/2.3/G/83073
108/2.3/G/83329
82/5.1/S/48625

9204
44720
43779
33631
33719
20796

3503
3504
3505
3506
3507
3508

R
R
R
R
R
R

80/2.3/S/57272
99/5.1/G/76092
110/5.32/G/87393
81/3.2/S/55362
87/1.3/S/63908
87/1.3/S/63709

21245
29973
43778
35862
22647
22619

3509

87/1.3/S/62350

21842

3510
3511

R
R

110/5.2/G/87968
80/2.3/S/57974

43327
21191

3512
3513

R
R

92/3.1/S/63242
111/4.1/S/91801

23233
35172

3514
3515
3516
3517

R
R
R
R

110/5.2/G/89168
82/5.1/S/58276
110/5.2/G/89268
111/4.1/S/93900

43927
20813
43938
38391

3518
3519

R
R

96/6.2/S/62487
96/6.2/S/63885

23428
23541

UNIVERISTATEA ALEXANDRU IOAN


CUZA
UMF GR T POPA IASI
UNIMED
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE CAROL DAVILA
FUNDATIA INVATAMANTULUI
PREUNIVERSITAR AL COOPERATIVEI
MESTESUGARESTI SPIRU HARET CLUJ
LICEUL MATEI BASARAB GRAIOVA
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG
MURES
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE
CONSILIERE SI FORMARE
PROFESIONALA PENTRU VOI
FUNDATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII
COMUNITATE SI FAMILIE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
RADIO CITY FM BUCURESTI
ASOCIATIA REGIONALA PENTRU
DEZVOLTARE RURALA
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
ANTREC FILIALA ALBA
BNS CLUJ
ACZ CONSULTING SRL
AJOFM HARGHITA
GRUPUL DE FORMARE
PROFESIONALA MASTER
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
COMUNA VICTORIA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
MECTS
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINTI
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
CRIVAS CONSULT
ASOCIATIA PATRONILOR SI
MESERIASILOR CLUJ
ANOFM
FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE
PARTNET
ROM ELECTRIC COMPANY
AJOFM HUNEDOARA
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
MMFPS

4
3
4

14.11.2013
14.11.2013
14.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

9569
9602
9571

9570
9603
9572

752.193,65
1.279.718,08
296.727,32

316.769,38
367.248,65
124.494,43

2F

14.11.2013

12.12.2013

12.12.2013

9690

9691

656.269,39

159.923,58

6
3

14.11.2013
14.11.2013

29.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
28.11.2013

9525
9524

9526
9525

168.875,13
255.429,81

7.428,72
74.796,19

1
8

14.11.2013
14.11.2013

27.11.2013
NU ESTE CAZUL

27.11.2013
27.11.2013

9412
nu

9413
9405

19.405,67
0,00

4.566,75
99.350,36

15.11.2013

27.11.2013

27.11.2013

9399

9400

234.906,90

38.431,36

14.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9516

9517

152.519,14

4.717,10

4
6
4

14.11.2013
15.11.2013
15.11.2013

27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

9401
9494
9529

9402
9495
9530

1.799.864,40
258.509,75
196.654,50

248.695,13
35.719,42
46.795,06

2F
8
5
10
19 F
6

15.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013

12.12.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
12.12.2013
28.11.2013

12.12.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
12.12.2013
NU ESTE CAZUL

9688
9506
9510
9485
9686
9534

9689
9507
9511
9486
9687
nu

52.276,31
146.531,75
230.347,62
494.406,57
133.111,98
1.235.082,69

152.769,65
23.972,96
37.685,45
15.290,92
4.116,86
0,00

7
6S
7
6
9
3

18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013

NU ESTE CAZUL
13.12.2013
29.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

03.12.2013
13.12.2013
29.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
NU ESTE CAZUL

nu
9813
9517
9429
9535
9489

9669
9814
9518
9430
9536
nu

0,00
53.815,13
75.881,26
597.895,57
358.183,37
849.980,39

23.014,96
5.322,37
12.414,37
135.425,81
150.840,85
0,00

18.11.2013

28.11.2013

NU ESTE CAZUL

9501

nu

848.291,72

0,00

7
13

18.11.2013
19.11.2013

28.11.2013
27.11.2013

28.11.2013
27.11.2013

9508
9346

9509
9347

109.026,66
182.398,67

17.837,03
9.096,00

7
4 RECTIF

19.11.2013
20.11.2013

27.11.2013
12.12.2013

27.11.2013
NU ESTE CAZUL

9414
9676

9415
nu

1.632.821,11
154.124,19

104.222,62
0,00

8
10 F
6
10

20.11.2013
20.11.2013
20.11.2013
20.11.2013

27.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
27.11.2013

27.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
NU ESTE CAZUL

9349
9531
9502
9348

9350
9532
9503
nu

311.516,76
1.691.225,99
165.218,95
308.927,63

50.964,93
245.000,75
27.030,24
0,00

7
13

20.11.2013
20.11.2013

27.11.2013
28.11.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

9396
9442

nu
nu

234.901,95
356.382,71

0,00
0,00

3520

108/2.3/G/80684

33697

3521
3522

R
R

90/2.1/S/60423
109/2.1/G/82716

21627
33949

3523
3524
3525

R
R
R

110/5.2/G/89608
84/6.1/S/48404
108/2.3/G/80648

43330
21638
34062

3526
3527
3528

R
R
R

108/2.3/G/80326
108/2.3/G/82114
63/3.2/S/20264

33645
34523
9211

3529
3530
3531

R
R
R

86/1.2/S/61878
89/1.5/S/59184
1071.5/S/78342

21812
21574
31949

3532

108/2.3/G/83043

33704

3533
3534
3535

R
R
R

83/5.2/S/58094
91/2.2/S/63574
18/1.2/G/17293

21440
21939
8464

3536
3537

R
R

2/1.2/S/1622
110/5.2/G/88055

3960
44834

3538

101/5.2/G/86764

43676

3539

81/3.2/S/50321

36418

3540

81/3.2/S/59337

36542

3541

93/3.3/S/63280

22332

3542

110/5.2/G/87371

45169

3543
3544

R
R

81/3.2/S/49706
103/5.1/G/75781

29333
30902

3545
3546
3547
3548
3549
3550

R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/49743
83/5.2/S/48027
92/3.1/S/64177
110/5.2/G/89505
110/5.2/G/89427
110/5.2/G/87542

22421
20866
23279
43931
43932
45271

3551

110/5.2/G/89521

44516

3552

83/5.2/S/47674

20851

3553
3554

R
R

100/5.1/G/75811
100/5.1/G/78556

27734
30142

SERVICII DE CONSULTANTA M B SRL


UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI, FACULTATEA DE TEXTILE
ASOCIATIA CULTURALA AMPHION
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
HR SPECIALISTS
ASOCIATIA PROFORMARE
ASOCIATIA EXPERTILOR PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA
CEPIR
ROMANIAN SOFT COMPANY
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
ASE BUCURESTI
UNIVERSITATEA AL I CUZA
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
TURISMULUI RURAL
ASOCIATIA GRUPUL PENTRU
DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL
FUNDATIA COPII NOSTRI
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
CALIFICARI
ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA FNPAR
ASOCIATIA UNIUNEA EDITORILOR DIN
ROMANIA
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE
PUBLICA
ASOCIATIA ROMANA DE
TRANSPARENTA
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
CREST
ASOCIATIA SPRIJIN SI EGALITATE
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA IULIA
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
CELLA INVEST SRL
PAIDEA SRL
PAIDEA SRL
GETICO SYSTEMS SRL
K CONSULTING MANAGEMENT
COORDINATION SRL
ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI IN DELTA DUNARII PROM
TOUR DELTA
BORDUN TEHNOLOGICA BRAILA SRL
AJOFM CONSTANTA

20.11.2013

27.11.2013

27.11.2013

9397

9398

181.848,81

5.624,19

8
2

20.11.2013
20.11.2013

NU ESTE CAZUL
27.11.2013

04.12.2013
27.11.2013

nu
9425

9672
9426

0,00
198.440,31

97.993,11
46.231,06

7
13
5

20.11.2013
20.11.2013
20.11.2013

27.11.2013
29.11.2013
27.11.2013

27.11.2013
29.11.2013
27.11.2013

9408
9515
9410

9409
9516
9411

127.961,17
141.983,19
142.245,78

20.934,77
29.805,30
7.093,62

5
2
13

20.11.2013
20.11.2013
11.11.2013

28.11.2013
27.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
27.11.2013
29.11.2013

9439
9427
9547

9440
9428
9548

55.026,63
232.155,89
256.011,56

1.701,85
11.096,69
45.178,50

3
7
7

11.11.2013
21.11.2013
21.11.2013

28.11.2013
29.11.2013
28.11.2013

28.11.2013
29.11.2013
28.11.2013

9483
9612
9432

9484
9613
9433

571.211,16
3.047.835,04
3.017.629,60

217.963,23
537.853,23
532.522,87

21.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9445

9446

250.476,67

7.746,70

11
3
5F

21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

9459
9463
9509

9460
9464
9510

527.980,36
671.540,26
287.924,53

86.378,91
156.340,72
86.003,44

3F
10

21.11.2013
22.11.2013

29.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL

9535
9441

9536
nu

5.678.226,07
169.902,61

2.137.619,59
0,00

22.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9435

9436

44.301,54

12.401,61

11

22.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9449

9450

518.378,48

91.478,56

22.11.2013

28.11.2013

NU ESTE CAZUL

9434

nu

655.725,73

0,00

11

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9453

9454

311.370,85

87.822,55

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9447

9448

266.748,32

43.640,70

8
9

25.11.2013
25.11.2013

28.11.2013
28.11.2013

28.11.2013
28.11.2013

9455
9457

9456
9458

595.449,91
126.202,10

181.250,70
12.481,53

11
18
11
5
5
6

25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
NU ESTE CAZUL
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
04.12.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

9512
9514
nu
9473
9475
9477

9513
9515
9670
9474
9476
9478

296.868,20
974.654,32
0,00
181.376,22
176.163,52
145.436,00

27.932,89
159.455,90
34.801,46
29.673,61
28.820,79
23.793,69

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9518

9519

242.469,18

39.668,57

25.11.2013

12.12.2013

12.12.2013

9678

9679

139.509,07

22.901,84

7S
4F

25.11.2013
25.11.2013

28.11.2013
12.12.2013

28.11.2013
NU ESTE CAZUL

9522
9677

9523
nu

7.263,39
256.728,06

718,36
0,00

3555

83/5.2/S/55672

21417

3556

110/5.2/G/89540

43936

3557

99/5.1/G/76374

30175

3558
3559
3560
3561
3562

R
R
R
R
R

96/6.2/S/53577
1/1.1/S/8-4554
55/1.1/S/38855
88/1.2/S/56872
91/2.2/S/62477

22460
3958
8099
21476
22074

3563

87/1.3/S/60891

21629

3564
3565
3566
3567

R
R
R
R

107/1.5/S/76851
1/1.1/S/8-4554
86/1.2/S/64088
107/1.5/S/76844

31898
3958
21312
31897

3568
3569
3570
3571
3572

R
R
R
R
R

108/2.3/G/79515
92/3.1/S/49068
110/5.2/G/87133
96/6.2/S/60724
120/6.2/G/123731

33753
22700
44289
22732
47510

3573

108/2.3/G/79208

33761

3574
3575
3576
3577

R
R
R
R

80/2.3/S/59607
108/2.3/G/83331
90/2.1/S/61315
108/2.3/G/79472

21027
33721
21642
33622

3578

82/5.1/S/59593

20827

3579

110/5.2/G/88554

45069

3580
3581

R
R

110/5.2/G/89550
82/5.1/S/59284

44410
24525

3582

109/2.1/G/81578

33946

3583

60/2.1/S/20143

9380

3584
3585
3586

R
R
R

92/3.1/S/61201
110/5.2/G/87344
83/5.2/S/57941

22814
43777
21074

3587
3588
3589
3590

R
R
R
R

96/6.2/S/55474
90/2.1/S/61837
82/5.1/S/56420
81/3.2/S/51194

22483
21903
20882
35792

FUNDATIA CENTRUL PENTRU


DEZVOLTAREA IMM MARAMURES
FEDERATIA PATRONATELOR DIN
REGIUNEA OLTENIA F-PRO
ASOCIATIA FILANTROPICA TRUP SI
SUFLET IASI
ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI TOXICOMANILOR
MECTS
CNDIPT
MECTS
ASOCIATIA GEDEON
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN
SIBIU
MECTS
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
SNSPA
FILIALA DIN BAIA MARE A
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR
AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI
SPIRU HARET
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
BNC CRIS COM SRL
PENITENCIARUL BAIA MARE
DGASPC CLUJ
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSRIA
ALIMENTARA BUCURESTI
BARBARA SRL
MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL
CONSILIUL REGIONAL AL IPMM DEVA
SINDICATUL NATIONAL PETROM
ENERGIE
ASOCIATIA ECOLOGICA
UNIVERSITARA GALATI
ASOCIATIA PENTRU COOPERARE
DIANA
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
UNIVERSITATEA 11 DECEMBRIE ALBA
IULIA
EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA
SRL BUCURESTI
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O
VIATA MAI BUNA
ASOCIATIA ASTRICO NORD EST
MMFPS
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
BNS
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR
BARDOROM SECURITY SRL

11 F

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9520

9521

346.282,01

56.652,61

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9443

9444

275.783,19

45.118,82

9F

25.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9461

9462

229.373,07

22.685,25

8
3
3F
3
4

25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
12.12.2013
29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL
12.12.2013
NU ESTE CAZUL
29.11.2013

9614
9562
9694
9565
9566

9615
nu
9695
nu
9567

430.094,54
724.431,79
1.130.053,10
409.871,24
1.111.478,63

40.468,41
0,00
657.679,70
0,00
258.762,41

25.11.2013

12.12.2013

12.12.2013

9692

9693

896.115,37

377.378,76

3
2
3
3

25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL
28.11.2013
28.11.2013

9610
9609
9437
9451

9611
nu
9438
9452

1.727.957,49
2.262.169,89
153.330,94
855.840,72

304.933,68
0,00
85.419,66
181.844,99

5
4
7
11
1

26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

9469
9471
9467
9528
9527

9470
9472
9468
9529
9528

240.382,38
484.029,21
415.739,56
99.154,05
131.712,74

10.477,19
32.345,92
68.016,04
9.329,59
14.818,55

26.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9530

9531

385.908,17

11.935,30

8
7
10
5

26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

9532
9481
9519
9511

9533
9482
9520
9512

713.765,33
224.332,59
538.444,70
150.805,59

34.939,56
6.938,12
74.399,26
5.421,96

26.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9504

9505

697.926,26

113.615,90

27.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

9492

9493

199.811,36

32.689,64

6
11

27.11.2013
27.11.2013

28.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
29.11.2013

9537
9577

9538
9578

168.558,26
284.568,06

27.576,55
39.224,92

27.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9506

9507

462.480,79

70.590,28

14

27.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9521

9522

677.591,90

93.625,83

12
9
12 F

27.11.2013
27.11.2013
27.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
NU ESTE CAZUL

9487
9504
9601

9488
9505
nu

394.874,86
138.017,45
2.179.045,24

40.648,88
22.580,00
0,00

10
8
8
11

27.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
26.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

9526
9465
9513
9533

9527
9466
9514
9534

272.257,74
703.091,84
1.135.266,91
1.112.080,40

32.913,69
102.451,83
112.279,15
196.249,48

3591
3592

R
R

108/2.3/G/83277
111/4.1/S/91801

33706
35172

3593

97/6.3/S/63105

22575

3594

92/3.1/S/61332

22821

3595

97/6.3/S/59542

22463

3596

96/6.2/S/62982

23537

3597
3598
3599
3600
3601
3602

R
R
R
R
R
R

96/6.2/S/62047
95/4.2/S/61654
110/5.2/G/88108
116/6.2/G/124407
110/5.2/G/87464
110/5.2/G/87862

23165
36548
43784
47427
43779
43782

3603

110/5.2/G/88286

43916

3604

110/5.2/G/87957

43393

3605

81/3.2/S/58274

9783

3606

69/6.1/S/32801

9159

3607

84/6.1/S/58430

21058

3608

96/6.2/S/64274

23501

3609

91/3.1/S/62083

22813

3610

70/6.2/S/33488

9835

3611
3612

R
R

92/3.1/S/64346
81/3.2/S/53540

23357
29394

3613

109/2.1/G/81590

33972

3614

108/2.3/G/80490

33760

3615
3616
3617
3618

R
R
R
R

108/2.3/G/83043
110/5.2/G/87983
110/5.2/G/87251
110/5.2/G/88365

33704
44517
44803
45068

PATRONATUL NATIONAL ROMAN


FILIALA CALARASI
ANOFM
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI
ECONOMICO SOCIALE SI SONDAJE
IRECSON
FUNDATIA RUMANIAN ANGEL APPEAL
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
ASOCIATIA AGENTIA DE
MONITORIZARE A PRESEI
ANOFM
ASOCIATIA HELICOMED
DGASPC IASI
COMUNA VALEA SEACA
ARCA SRL
ASOCIATIA CLUB ECOTUR DORA D
ISTRIA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
FEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI
DELTA
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI VRANCEA
ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DISTRIBUITORILOR SI DETINATORILOR
DE CAZANE DE APA CALDA FIERBINTE
SI DE ABUR DE APARATE PENTRU
INCALZIRE CONSUMATOARE DE
COMBUSTIBIL SI ECHIPAMENTE SUB
PRESIUNE DIN ROMANIA
ADMINISTRATIA NATIONALA A
PENITENCIARELOR
FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR
MANAGERI
FEDERATIA SANITAS ROMANIA
FILIALA BAIA MARE A FUNDATIEI
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR
AL COOPERATIVEI MESTESUGARESTI
SPIRU HARET
STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
TURISMULUI RURAL
BNC CRIS COM SRL
DIALFA SECURITY SRL
FUNDATIA NICOMED

4
5

27.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL

9545
9543

9546
nu

55.070,73
1.140.885,65

1.703,22
0,00

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9543

9544

459.246,17

97.101,15

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9541

9542

2.805,35

179,07

12 F

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9653

9654

290.323,69

36.691,06

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9537

9538

406.607,93

62.795,79

7
7
5
1
4
5

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

9539
9616
9640
9644
9577
9575

9540
nu
9641
9645
9578
9576

1.790.053,51
3.009.245,86
280.934,24
162.154,30
125.257,19
322.510,70

168.429,54
0,00
49.664,91
15.257,41
35.069,12
52.763,56

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9642

9643

43.242,75

12.105,22

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9648

9649

142.126,36

38.479,01

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9556

9557

1.195.066,24

230.136,06

8F

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9554

9555

3.010.634,71

631.996,51

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9573

9574

738.655,58

154.150,02

15

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9631

9632

311.012,53

30.266,46

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9549

9550

350.514,64

22.807,92

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9629

9630

298.223,47

31.681,30

11
8

28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL

29.11.2013
04.12.2013

9627
nu

9628
9673

668.089,03
0,00

42.643,98
141.573,96

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9651

9652

161.620,73

37.666,33

28.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9621

9622

204.303,83

6.318,67

8
7
4
7

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

9638
9604
9623
9634

9639
9605
9624
9635

118.492,41
428.056,95
224.379,47
130.876,57

3.664,71
70.031,19
36.709,05
21.411,73

3619
3620

R
R

81/3.2/S/54623
110/5.2/G/86957

36520
44629

3621
3622
3623
3624
3625

R
R
R
R
R

110/5.2/G/89402
110/5.2/G/87561
84/6.1/S/53513
120/6.2/G/124422
83/5.2/S/54604

44717
44888
21075
47457
20973

3626

108/2.3/G/80797

33712

3627
3628
3629
3630

R
R
R
R

90/2.1/S/63851
90/2.1/S/63840
90/2.1/S/63659
90/2.1/S/52839

22518
22641
22550
21643

3631

108/2.3/G/80326

33645

3632
3633

R
R

90/2.1/S/62820
10/3.3/S/1560

22395
4055

3634
3635

R
R

97/6.3/S/63007
89/1.5/S/56815

22604
21519

3636

89/1.5/S/57649

19198

3637
3638

R
R

1/1.1/S/1-2984
57/1.3/S/34533

1521
8246

3639
3640

R
R

87/1.3/S/63906
86/1.2/S/61916

22645
21800

3641
3642

R
R

110/5.2/G/87054
110/5.2/G/87337

44636
44417

3643
3644
3645
3646
3647
3648

R
R
R
R
R
R

81/3.2/S/57643
81/3.2/S/59348
96/6.2/S/60031
81/3.2/S/58103
92/3.1/S/49297
92/3.1/S/48452

36532
29272
22607
36523
22701
22695

3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655

R
R
R
R
R
R
R

108/2.3/G/83325
109/2.1/G/82154
105/5.1/G/77319
110/5.2/G/89493
96/6.2/S/62509
92/3.1/S/63785
110/5.2/G/89447

33707
33982
29867
45229
23444
23222
44499

3656
3657

R
R

110/5.2/G/87273
110/5.2/G/87486

44697
44467

ASOCIATIA PETRONILOR SI
MESERIASILOR CLUJ
MG STEVENS FINANCE
FILIALA BRAILA A PATRONATULUI
ROMAN
DAROMET SRL
ASOCIATIA PROFAMILIA
DGASPC BIHOR
AJOFM MARAMURES
FUNDATIA NATIONALA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA FILIALA
IASI
LICEUL TEORETIC VIRGIL MADGEARU
IASI
ISJ ILFOV
ISJ PRAHOVA
ADDECO RESURSE UMANE SRL
ASOCIATIA EXPERTILOR PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA
FUNDATIA IN NEJLOVEANU NICULAE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CONFEDERATIA NATIONALA A
SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA
FRATIA
ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
AGENTIA ROMANA PENTRU
ASIGURAREA CALITATII IN
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
MEN
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
ASOCIATIA TINERILOR PENTRU
EXCELENTA
CCINA CONSTANTA
UNIUNEA ROMANA DE TRANSPORT
PUBLIC
FUNDATIA AMFITEATRU
EUROAPTITUDINI
CCIMB
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDIA GOLD SRL
LC PROFESIONAL EXPERT SERVICII
SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA
FUNDATIA ORIZONT
INDUSTRIAL EUROSTAR SRL
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
SRACC TULCEA

7
5

28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013

9619
9655

9620
9656

1.099.375,85
220.708,31

194.007,50
39.289,35

8
7
9
1
9

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
12.12.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
12.12.2013
NU ESTE CAZUL

9625
9636
9607
9682
9606

9626
9637
9608
9683
nu

133.936,54
250.088,54
1.563.303,29
54.008,76
454.313,00

21.912,36
40.915,11
328.170,74
5.483,36
0,00

6F

28.11.2013

12.12.2013

12.12.2013

9680

9681

379.736,76

11.744,44

11
8
8
9

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
29.11.2013

9575
9633
9650
9579

9576
nu
nu
9580

243.104,97
109.701,85
89.807,28
616.341,66

33.590,88
0,00
0,00
85.162,62

28.11.2013

12.12.2013

12.12.2013

9684

9685

63.730,36

1.971,04

10
8

28.11.2013
28.11.2013

29.11.2013
12.12.2013

29.11.2013
12.12.2013

9617
9698

9618
9699

1.249.439,43
383.888,79

172.640,51
138.237,02

6
5F

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL

9573
9663

9574
nu

1.389.894,58
2.644.162,24

175.654,62
0,00

29.11.2013

29.11.2013

29.11.2013

9664

9665

389.829,80

68.793,49

4F
3F

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
29.11.2013

29.11.2013
NU ESTE CAZUL

9659
9585

9660
nu

5.970.767,46
5.020.038,62

2.091.575,68
0,00

2
3

29.11.2013
25.11.2013

29.11.2013
12.12.2013

29.11.2013
12.12.2013

9661
9703

9662
9704

2.231.624,64
3.156.202,71

629.441,84
1.114.557,73

9
7

29.11.2013
29.11.2013

12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

9724
9712

9725
9713

96.445,20
155.334,41

15.778,68
25.413,10

5
10
10
6
6
7F

29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

9759
9755
9800
9765
9753
9706

9760
9756
9801
9766
9754
9707

977.407,65
187.211,05
664.191,47
830.882,68
684.558,16
74.781,08

226.436,80
56.977,28
62.495,05
146.626,35
43.695,20
4.773,27

8
6
12 F
10
7
10
9

02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

9708
9761
9732
9763
9726
9757
9720

9709
9762
9733
9764
9727
9758
9721

401.838,50
74.197,40
207.987,87
70.247,92
1.280.125,72
229.083,28
89.749,44

12.428,00
11.184,76
20.570,21
11.492,74
197.700,28
23.582,10
14.683,23

6
11

02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

9777
9722

9778
9723

257.521,81
66.207,39

42.131,22
10.831,69

3658

110/5.2/G/87390

44290

3659

110/5.2/G/89265

44922

3660
3661
3662
3663

R
R
R
R

110/5.2/G/86809
105/5.1/G/75718
87/1.3/S/62339
57/1.3/S/34825

43906
29613
21841
8745

3664

89/1.5/S/62923

19200

3665
3666

R
R

110/5.2/G/87180
19/1.3/G/36359

44417
10042

3667
3668

R
R

93/3.3/S/50253
110/5.2/G/88283

21873
37081

3669

63/3.2/S/35058

9744

3670

102/5.1/GT/78762

78762

3671

108/2.3/G/83035

33630

3672

109/2.1/G/81807

81807

3673
3674
3675

R
R
R

81/3.2/S/49461
110/5.2/G/88694
81/3.2/S/51296

35806
43416
35712

3676

110/5.2/G/88692

45070

3677
3678

R
R

109/2.1/G/81616
90/2.1/S/50820

34863
21612

3679

109/2.1/G/81875

34024

3680

80/2.3/S/55223

21086

3681
3682
3683
3684

R
R
R
R

109/2.1/G/82350
108/2.3/G/80928
80/2.3/S/58072
110/5.2/G/86953

33984
33583
21188
37076

3685

90/2.1/S/64312

22678

3686
3687

R
R

109/2.1/G/81875
110/5.2/G/88032

34024
37079

3688
3689

R
R

83/5.2/S/56841
105/5.1/G/78162

21090
30052

SC T SMART SERVICII SRL


ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNBM
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
AMD SERVICES SRL
ISJ BACAU
MECTS
UNIVERSITATEA NATIONALA DE
MUZICA
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE
SMART
FUNDATIA EOS
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR SI
PROMOTORILOR DIN ROMANIA
CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU
ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
CENTRAS
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI
CAI FERATE GALATI
FUNDATIA INSTITUTUL DE
MANAGEMENT IN ASIGURARI
ASOCIATIA ALDMARIDIM
CCIA TIMIS
ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE
EUROPA
CENTRUL DE CONSULTANTA SI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR
EUROPROJECT
ISJ VALCEA
UNIVERSITATEA HYPERION
BUCURESTI
ASOCIATIA DE SPRIJIN AL SOMERILOR
DAMBOVITA
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI IASI
FUNDATIA CORONA IASI
CRIVAS CONSULT SRL
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
ASOCIATIA CENTRUL MUTIMEDIA
TEATRU 74
UNIVERSITATEA HYPERION DIN
BUCURESTI
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
FEDERATIA NATIONALA A
PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ROMANIA
ASOCIATIA APROAPE DE TINERI

10

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9749

9750

186.899,68

30.577,26

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9718

9719

172.567,50

28.232,48

7
11
2
4

02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

9714
9767
9705
9702

9715
9768
nu
nu

184.363,46
224.986,99
1.379.746,76
200.732,94

30.162,32
22.251,46
0,00
0,00

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9730

9731

479.675,64

90.697,24

5
1

02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

9747
9769

9748
9770

393.497,19
27.364,93

64.377,13
11.532,49

8F
8F

02.12.2013
02.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013

9710
9739

9711
9740

0,76
283.551,23

42.490,78
46.389,69

02.12.2013

17.12.2013

17.12.2013

9876

9877

1.593.069,88

281.129,99

6F

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9773

9774

14.043,67

1.388,94

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9737

9738

142.740,84

4.414,67

02.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

9716

9717

12.375,94

2.881,23

8
9
9F

03.12.2013
03.12.2013
03.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

9728
9743
9751

9729
9744
9752

623.777,87
194.889,46
894.634,05

110.078,45
31.884,41
157.876,60

04.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9786

9787

240.526,15

39.350,68

6
8

04.12.2013
04.12.2013

13.12.2013
12.12.2013

13.12.2013
NU ESTE CAZUL

9802
9734

9803
nu

164.065,22
225.902,72

22.669,61
0,00

04.12.2013

16.12.2013

16.12.2013

9842

9843

108.728,67

24.757,63

12

04.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

21.299,64

2.337,31

5
6
12
8

04.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
04.12.2013

17.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
12.12.2013

17.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
12.12.2013

9888
9836
9830
9741

9889
9837
9831
9742

147.404,71
34.867,48
468.033,91
352.625,30

32.074,13
1.392,13
18.188,64
57.690,40

04.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9796

9797

309.210,07

42.724,91

3
8

04.12.2013
04.12.2013

13.12.2013
12.12.2013

13.12.2013
12.12.2013

9811
9771

9812
9772

124.048,07
235.013,13

17.140,26
38.448,73

7
9F

04.12.2013
04.12.2013

NU ESTE CAZUL
18.12.2013

12.12.2013
18.12.2013

nu
9907

9779
9908

0,00
7.276,92

82.479,59
719,68

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3690
3691
3692
3693
3694
3695

R
R
R
R
R
R

83/5.2/S/49766
108/2.3/G/80580
87/1.3/S/62882
87/1.3/S/64250
17/1.1/G/33532
107/1.5/S/82839

20868
33593
22350
22682
9325
32277

3696

96/6.2/S/52980

22459

3697
3698

R
R

107/1.5/S/77497
86/1.2/S/57462

32002
21490

3699

86/1.2/S/62307

21779

3700
3701

R
R

108/2.3/G/83043
109/2.1/G/81493

33704
37890

3702

108/2.3/G/80200

33755

3703
3704

R
R

108/2.3/G/83002
90/2.1/S/61837

33703
21903

3705
3706
3707
3708

R
R
R
R

97/6.3/S/60759
110/5.2/G/89368
97/6.3/S/63272
89/1.5/S/64153

22517
43681
22526
19237

3709

57/1.3/S/17884

8046

3710

87/1.3/S/63471

22484

3711

110/5.2/G/87564

43923

3712
3713

R
R

110/5.2/G/88308
110/5.2/G/86962

43396
43907

3714
3715

R
R

93/3.3/S/62500
110/5.2/G/88032

22266
37079

3716
3717

R
R

107/1.5/S/77265
86/1.2/S/54956

31968
21403

3718

86/1.2/S/60881

21728

3719

58/1.4/S/40539

8258

3720
3721

R
R

87/1.3/S/57378
19/1.3/G/41140

21587
8069

3722

83/5.2/S/59130

21107

FUNDATIA PENTRU ANALIZA SI


DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
ELUTHERIA
STEF MANAGEMENT CONSULTING
MEN
ISJ ALBA
ASOCIATIA SFANTUL STELIAN
UMF CAROL DAVILA BUCURESTI
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN
TARGOVISTE
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU
IOAN CUZA
ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI RURAL
STEF MANAGEMENT CONSULTING
SINDICATUL POLITISTILOR SI
PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR FILIALA ARAD
BNS
ASOCIATIA PROMOVAREA FEMEII DIN
ROMANIA
FUNDATIA AMFITEATRU
FUNDATIA CULTURALA DELTA
UMF CAROL DAVILA
UNIVERSITATEA TREHNICA
GHEORGHE ASACHI IASI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL DE
EDUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA PRO MEHEDINTI
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU INITIATIVE ETICE SI SOLIDARE
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA HYPERION
BUCURESTI
ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR DE
FORMARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMATIEI
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
ASE BUCURESTI
ASOCIATIA PENTRU
INFRASTRUCTURA REGIONALA SI
DEZVOLTARE DURABILA SOMES DEJ

10
7
2
3
4F
5

04.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013

NU ESTE CAZUL
13.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
13.12.2013

16.12.2013
13.12.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
12.12.2013
13.12.2013

nu
9783
9701
9700
9735
9806

9839
9784
nu
nu
9736
9807

0,00
167.928,21
1.314.973,20
1.990.242,09
206.115,49
848.787,04

121.865,38
5.193,66
0,00
0,00
60.355,73
149.785,95

05.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9790

9791

477.552,17

47.421,70

5
5

05.12.2013
05.12.2013

13.12.2013
13.12.2013

13.12.2013
13.12.2013

9781
9824

9782
9825

456.629,90
635.551,61

138.974,32
354.061,63

05.12.2013

13.12.2013

NU ESTE CAZUL

9785

nu

260.156,65

0,00

9F
6

05.12.2013
06.12.2013

24.12.2013
13.12.2013

24.12.2013
13.12.2013

10128
9809

10129
9810

68.720,11
128.822,74

2.125,37
18.297,99

06.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9794

9795

137.980,99

4.667,25

5
9

06.12.2013
05.12.2013

13.12.2013
12.12.2013

13.12.2013
12.12.2013

9821
9745

9822
9746

77.741,61
232.923,54

3.805,53
32.184,06

8
8
11
8

03.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013

NU ESTE CAZUL
17.12.2013
13.12.2013
17.12.2013

13.12.2013
17.12.2013
13.12.2013
17.12.2013

nu
9878
9828
9886

9808
9879
9829
9887

0,00
66.514,03
674.476,77
2.363.503,49

108.570,36
10.881,86
85.240,25
1.129.097,49

4F

09.12.2013

17.12.2013

17.12.2013

9871

9872

564.388,42

132.817,78

09.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9788

9789

1.303.186,90

548.807,74

10

09.12.2013

17.12.2013

17.12.2013

9874

9875

207.329,67

33.919,65

5
16

09.12.2013
09.12.2013

16.12.2013
17.12.2013

16.12.2013
17.12.2013

9844
9892

9845
9893

118.376,91
46.216,49

27.804,58
7.560,64

10
9S

09.12.2013
09.12.2013

23.12.2013
13.12.2013

23.12.2013
13.12.2013

10024
9817

10025
9818

94.324,90
20.077,23

87.267,85
3.284,68

5
8

09.12.2013
09.12.2013

20.12.2013
NU ESTE CAZUL

20.12.2013
20.12.2013

9984
nu

9985
9986

1.409.269,60
0,00

248.694,64
66.490,35

09.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9987

9988

648.768,11

224.250,79

09.12.2013

16.12.2013

16.12.2013

9846

9847

224.999,98

94.400,62

6
2

09.12.2013
09.12.2013

NU ESTE CAZUL
13.12.2013

17.12.2013
13.12.2013

nu
9826

9873
9827

0,00
28.856,00

446.805,38
12.152,06

13

09.12.2013

18.12.2013

18.12.2013

9898

9899

64.174,83

56.172,97

3723

110/5.2/G/89015

44921

3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730

R
R
R
R
R
R
R

97/6.3/S/63310
81/3.2/S/51697
110/5.2/G/88046
96/6.2/S/47839
92/3.1/S/62002
110/5.2/G/89184
110/5.2/G/88775

22524
20701
43921
28753
23091
43606
45046

3731
3732
3733

R
R
R

102/5.1/G/77331
83/5.2/S/55763
110/5.2/G/86953

29706
21416
37076

3734
3735
3736

R
R
R

100/5.1/G/78393
108/2.3/G/79807
80/2.3/S/58072

30038
33652
21188

3737

62/2.3/S/31209

9413

3738
3739

R
R

109/2.1/G/81440
80/2.3/S/59398

34853
21118

3740
3741
3742
3743

R
CP
R
R

109/2.1/G/81505
97/6.3/S/63272
81/3.2/S/53966
80/2.3/S/58072

37894
22526
20733
21188

3744

97/6.3/S/62383

22646

3745
3746

R
R

81/3.2/S/46971
92/3.1/S/62546

29124
23127

3747
3748
3749

R
R
R

63/3.2/S/34072
110/5.2/G/89235
86/1.2/S/62718

9666
44435
21765

3750
3751

R
R

93/3.3/S/63280
87/1.3/S/63122

22332
22428

3752
3753

R
R

109/2.1/G/81655
85/1.1/S/57551

34004
20208

3754
3755

R
R

109/2.1/G/81457
109/2.1/G/81893

33933
33592

3756
3757
3758
3759

R
R
R
R

108/2.3/G/79455
80/2.3/S/59398
110/5.2/G/87283
110/5.2/G/87248

33692
21118
43918
37679

3760
3761

R
R

108/2.3/G/79508
110/5.2/G/87298

33724
43776

UNIVERSITATEA SPIRU HARET, FAC DE


MANAGEMENT FINANCIAR FINANCIAR
CONTABIL CRAIOVA
UNIUNEA NATIONALA A TUTUROR
STUDENTILOR DIN ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
FUNDATIA AMFITEATRU
HR SPECIALISTS SRL
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FUNDATIA AMFITEATRU
QUANTA RESURSE UMANE
ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU
TEHNOLOGII COMPUTATIONALE
SOCIETY FOR COMPUTING
TECHNOLOGIES
FUNDATIA PAEM ALBA
FUNDATIA CULTURALA ARTEX
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
STEF MANAGEMENT CONSULTING
CRIVAS CONSULT SRL
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ
NAPOCA
CRIVAS CONSULT SRL
QIPA INDIVIDUAL DEVELOPMENT SRL
FUNDATIA CULTURALA DELTA
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
CRIVAS CONSULT SRL
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI
DE SANATATE SASTIPEN
SOCIETATEA DE STOMATOLOGIE
ESTETICA DIN ROMANIA
ROMTELECOM SA
TATRUL NATIONAL DE OPERETA ION
DACIAN
AMIRAS C L IMPEX SRL
UNIVERSITATEA ATHENAEUM
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPARENTA
MEN
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI
CNDIPT
LICEUL TEHNOLOGIC VOIEVODUL
MIRCEA
STEF MANAGEMENT SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
CRIVAS CONSULT SRL
SYNTHESIS MANAGEMENT SRL
CEPIR
FEDERATIA SOLIDARITATEA SANITARA
DIN ROMANIA
AJOFM NEAMT

09.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9924

9925

115.933,35

18.966,98

9
7F
7
12
8
8
6

09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013

13.12.2013
19.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
NU ESTE CAZUL
17.12.2013
16.12.2013

13.12.2013
NU ESTE CAZUL
17.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
17.12.2013
16.12.2013

9798
9930
9896
9882
nu
9894
9840

9799
nu
9897
9883
9900
9895
9841

842.215,57
813.209,12
100.717,30
529.041,70
0,00
103.183,63
273.459,52

106.439,05
0,00
21.837,56
49.778,54
72.786,65
16.881,10
44.738,67

10
15
S

09.12.2013
09.12.2013
09.12.2013

17.12.2013
16.12.2013
13.12.2013

17.12.2013
16.12.2013
13.12.2013

9884
9864
9819

9885
9865
9820

138.038,19
39.722,61
13.776,62

13.652,13
63.189,15
2.253,88

4
6
13

10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013

16.12.2013
16.12.2013
18.12.2013

16.12.2013
16.12.2013
18.12.2013

9832
9834
9901

9833
9835
9902

259.240,49
184.943,71
235.061,48

25.639,17
6.565,74
11.722,23

10

10.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9935

9936

967.192,27

29.913,16

7
13

10.12.2013
10.12.2013

18.12.2013
17.12.2013

18.12.2013
17.12.2013

9903
9869

9904
9870

119.820,62
175.846,04

16.556,14
5.990,31

7
1
11
14

10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013

18.12.2013
23.12.2013
NU ESTE CAZUL
13.12.2013

18.12.2013
23.12.2013
18.12.2013
13.12.2013

9909
9993
nu
9815

9910
9994
9913
9816

73.461,08
2.370.645,09
0,00
126.692,68

10.150,44
299.601,69
33.190,12
6.318,01

10.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

9792

9793

681.303,13

86.102,96

9
9

10.12.2013
10.12.2013

19.12.2013
13.12.2013

19.12.2013
13.12.2013

9941
9804

9942
9805

628.533,95
830.469,64

110.917,76
53.008,70

8F
6
4F

10.12.2013
10.12.2013
15.11.2013

19.12.2013
17.12.2013
17.12.2013

19.12.2013
17.12.2013
17.12.2013

9914
9890
9880

9915
9891
9881

2.860.145,75
199.277,96
805.552,81

599.137,26
32.602,38
264.082,90

12
7

10.12.2013
11.12.2013

18.12.2013
16.12.2013

18.12.2013
NU ESTE CAZUL

9905
9838

9906
nu

205.237,95
660.894,75

57.887,63
0,00

3
3

11.12.2013
11.12.2013

16.12.2013
NU ESTE CAZUL

16.12.2013
16.12.2013

9853
nu

9854
9857

324.131,66
0,00

44.786,69
447.077,22

5
6

11.12.2013
11.12.2013

16.12.2013
16.12.2013

16.12.2013
16.12.2013

9860
9858

9861
9859

177.048,38
122.260,70

34.033,94
29.092,63

3
12
5
12

11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
19.12.2013

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
19.12.2013

9850
9855
9862
9933

9851
9856
9863
9934

8.406,17
117.017,51
146.240,01
183.401,81

419,20
5.835,52
41.878,26
30.004,99

8
7

11.12.2013
11.12.2013

19.12.2013
16.12.2013

19.12.2013
NU ESTE CAZUL

9918
9852

9919
nu

199.886,17
302.057,33

6.182,05
0,00

3762

110/5.2/G/86968

43695

3763

82/5.1/S/54993

24436

3764

93/3.3/S/60854

22091

3765

110/5.2/G/88431

44913

3766

108/2.3/G/80032

37801

3767

90/2.1/S/61957

21908

3768
3769

R
R

90/2.1/S/61477
109/2.1/G/81526

21732
37906

3770

108/2.3/G/79596

37616

3771
3772
3773

R
R
R

109/2.1/G/81590
90/2.1/S/62144
63/3.2/S/41746

33972
21927
10464

3774

81/3.2/S/58819

35882

3775

93/3.3/S/57379

22070

3776

110/5.2/G/88370

44910

3777

110/5.2/G/88395

44911

3778

110/5.2/G/88428

44912

3779
3780

R
R

98/6.4/S/64094
101/5.1/G/79672

20731
31394

3781
3782
3783
3784

R
R
R
R

103/5.1/G/76690
110/5.2/G/88727
110/5.2/G/89601
110/5.2/G/86839

31112
43804
45270
43963

3785

110/5.2/G/87116

45164

3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792

R
R
R
R
R
R
R

110/5.2/G/86985
92/3.1/S/63785
115/6.2/G/123621
105/5.1/G/75464
115/6.2/G/123623
110/5.2/G/89611
110/5.2/G/89660

43304
23222
45519
29775
45536
43933
43939

MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI


ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU
FIECARE
FEDERATIA EDITORILOR SI A
DIFUZORILOR DE CARTE DIN ROMANIA
FEDCR
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
FOCSANI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE STIINTE SOCIO
UMANE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
ASE BUCURESTI
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE
ASACHI
FILIALA BAIA MARE A FUNDATIEI
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR
AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI
SPIRU HARET
INCDMTM BUCURESTI
RU EUROPE SRL
INCD IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI
STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR
BABES
ORGANIZATIA INTERNATIONALA DE
CARITATE CRESTIN ORTODOXA
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI
FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE
CRFPS
ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH
RESEARCH
ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE
PENTRU INITIATIVE ETICE SI SOLIDARE
ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
CONSILIUL REGIONAL AL IPMM DEVA
CDDC
CCI SIBIU
REDIS CONSULT SRL
FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE
FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE
BETHANY
FUNDATIA ORIZONT
DGASPC TIMIS
EUROTRAINING ALBA SRL
DGASPC HUNEDOARA
ROMAIR CONSULT SRL
ROMAIR CONSULT SRL

11.12.2013

17.12.2013

17.12.2013

9866

9867

367.653,05

60.148,96

15 S

11.12.2013

NU ESTE CAZUL

16.12.2013

nu

9849

0,00

6.727,35

12.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9939

9940

363.894,15

102.636,81

12.12.2013

18.12.2013

18.12.2013

9911

9912

163.226,15

26.827,67

8F

12.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9960

9961

336.040,55

10.393,02

10

12.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9970

9971

1.192.781,10

164.811,77

6
3

12.12.2013
12.12.2013

NU ESTE CAZUL
20.12.2013

NEPLATIT
20.12.2013

nu
9989

9990

0,00
47.298,43

83.548,13
11.011,51

12.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9926

9927

401.822,80

12.427,51

5
11
13 F

12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

20.12.2013
19.12.2013
19.12.2013

20.12.2013
19.12.2013
19.12.2013

9974
9937
9916

9975
9938
9917

293.703,70
161.544,17
822.556,84

41.239,77
37.608,96
145.157,11

12.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9922

9923

1.600.390,80

282.421,91

10

12.12.2013

19.12.2013

19.12.2013

9931

9932

200.772,27

164.390,29

13.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10020

10021

154.794,00

25.324,69

13.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10030

10031

247.706,88

40.525,47

13.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10034

10035

166.146,07

27.181,91

16.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10155

10156

298.594,02

188.914,31

13.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10037

10038

585.322,27

57.889,00

11
3
5
4

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

NEPLATIT
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NEPLATIT
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10115
10076
10078

10116
10077
10079

87.123,38
130.248,96
342.569,67
121.821,19

8.616,60
21.947,88
56.045,26
21.463,37

16.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9958

9959

390.490,08

63.885,16

11
11
4
11
2
9
9

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

24.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
20.12.2013

24.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
20.12.2013

10080
10022
10047
10014
10028
10018
9952

10081
10023
10048
10015
10029
10019
9953

147.973,82
95.592,10
79.915,31
190.100,83
130.204,52
214.610,48
193.927,42

24.208,89
9.840,36
11.647,16
18.801,18
12.251,19
35.110,81
31.727,01

Verificari suplimentare AM
POSDRU

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3793

110/5.2/G/88591

43797

3794
3795

R
R

84/6.1/S/57397
87/1.3/S/55336

21784
21356

3796
3797

R
R

86/1.2/S/62485
110/5.2/G/88528

21776
45223

3798
3799

R
R

110/5.2/G/89194
83/5.2/S/59699

43110
21311

3800
3801

R
R

57/1.3/S/33057
113/4.2/S/122533

8205
37285

3802
3803
3804

R
R
R

110/5.2/G/89456
66/4.2/S/41603
87/1.3/S/63671

44505
8350
22491

3805
3806

R
R

89/1.5/S/62371
89/1.5/S/52603

19224
19214

3807
3808

R
R

87/1.3/S/57054
86/1.2/S/60720

21580
21624

3809
3810
3811
3812

R
R
R
R

91/2.2/S/63355
86/1.2/S/56872
92/3.1/S/62264
115/6.2/G/126561

21942
21476
22843
45542

3813
3814
3815
3816

R
R
R
R

110/5.2/G/87461
96/6.2/S/63249
108/2.3/G/79402
80/2.3/S/59451

45044
23542
37615
21108

3817
3818

R
R

109/2.1/G/82154
108/2.3/G/79625

33982
33554

3819

108/2.3/G/79455

33692

3820
3821

R
R

109/2.1/G/81482
109/2.1/G/82407

37882
38443

3822

82/5.1/S/57868

20791

3823
3824

R
R

108/2.3/G/79390
110/5.2/G/88656

33765
43915

3825

90/2.1/S/48816

21598

3826

108/2.3/G/82160

33675

3827

110/5.2/G/88649

44925

ASOCIATIA Q-PROFESIONALS
CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE UMANA
ISJ CLUJ
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURESTI
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
FUNDATIA ROMANO GERMANA DE
PREGATIRE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU ARAD
CCI IASI
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INVATAMANT
AJOFM TULCEA
ASOCIATIA NATIONALA A
CONSULTANTILOR AGRIBUSINESS
ANOFM
ISJ IASI
USAMV A BANATULUI DIN TIMISOARA
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
UNIVERSITATEA PETROL GAZE
PLOIESTI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ASOCIATIA C4C COMMUNICATION
COMMUNITY
MECTS
MECTS
DGASPC TIMIS
SINDICATUL TARANILOR SI
PROPRIETARILOR ROMANI
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
TRANSGHEPARD SRL
CRIVAS CONSULT SRL
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
FACULTATEA DE INSTORIE SI
FILOZOFIE
FUNDATIA MARA
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
INSTITUTUL DE ASIGURARI SI PENSII
LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA
FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE
AFACERI A CCI BRAILA
FUNDATIA AMFITEATRU
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
TIMISOARA
ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI
CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA
UNIVERSITATEA BIOTERRA
BUCURESTI

11

16.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9948

9949

115.424,71

18.883,77

9
5

16.12.2013
16.12.2013

NU ESTE CAZUL
23.12.2013

23.12.2013
NU ESTE CAZUL

nu
10036

10044
nu

0,00
1.115.927,34

279.499,69
0,00

3
6

16.12.2013
16.12.2013

19.12.2013
20.12.2013

19.12.2013
20.12.2013

9920
9950

9921
9951

2.029.709,85
148.619,94

1.130.837,85
30.446,37

10
10

16.12.2013
16.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

9954
9962

9955
9963

153.794,39
158.120,65

25.161,15
25.898,40

4
9

16.12.2013
16.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

20.12.2013
NU ESTE CAZUL

9964
9977

9965
nu

2.344.047,04
862.554,38

551.625,65
0,00

5
6F
6

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

19.12.2013
20.12.2013
20.12.2013

19.12.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

9928
9947
9981

9929
nu
nu

284.242,30
1.159.356,82
1.800.741,14

46.502,75
0,00
0,00

5
5

16.12.2013
16.12.2013

20.12.2013
23.12.2013

20.12.2013
23.12.2013

9968
10026

9969
10027

3.125.589,04
3.231.515,72

551.574,54
570.267,48

5
5

16.12.2013
16.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

9982
9972

9983
9973

93.069,83
1.586.141,84

41.578,43
508.854,59

5
4
7
4

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013

20.12.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
20.12.2013

9943
9976
9978
9979

9944
nu
nu
9980

282.718,29
826.710,48
708.440,51
88.457,46

65.819,41
0,00
0,00
11.053,29

6
15
6
10

17.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
17.12.2013

20.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

20.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

9945
10055
10159
10069

9946
10056
10160
10070

287.284,62
548.236,14
475.640,64
694.598,45

47.000,49
51.584,58
14.710,53
25.263,67

7
8

17.12.2013
17.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

10057
10096

10058
10097

72.505,28
100.415,27

10.018,37
3.105,63

17.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10032

10033

136.969,68

6.830,51

5F
2

17.12.2013
17.12.2013

24.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
23.12.2013

10141
10053

10142
10054

194.218,06
141.725,75

26.835,96
19.582,87

10 F

17.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10130

10131

613.582,87

60.684,01

11 F
8

17.12.2013
17.12.2013

24.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
23.12.2013

10145
10051

10146
10052

249.438,75
94.186,34

7.714,61
15.409,12

10

17.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9956

9957

1.072.242,94

249.627,98

17.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10012

10013

297.465,26

9.832,94

02.12.2013

20.12.2013

20.12.2013

9966

9967

195.117,13

36.947,13

3828
3829
3830

R
R
R

109/2.1/G/81567
80/2.3/S/59451
84/6.1/S/56805

37938
21108
21349

3831
3832

CP
R

81/3.2/S/57643
108/2.3/G/83119

36532
37826

3833

92/3.1/S/63270

23277

3834

97/6.3/S/59120

22456

3835
3836
3837

R
R
R

84/6.1/S/58430
108/2.3/G/80082
80/2.3/S/59283

21058
33758
21121

3838
3839
3840
3841

CP
R
R
R

110/5.2/G/87474
110/5.2/G/87761
110/5.2/G/88907
87/1.3/S/62421

43924
45065
45165
21845

3842
3843
3844
3845

R
R
R
R

88/1.5/S/59410
114/1.2/S/123199
86/1.2/S/64238
55/1.1/S/35279

19163
44151
21286
8145

3846

88/1.5/S/47646

19092

3847

86/1.2/S/63806

21319

3848
3849

R
R

85/1.1/S/63376
95/4.2/S/61043

20251
20245

3850

91/2.2/S/62183

22173

3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859

R
R
R
R
R
R
R
R
R

89/1.5/S/63258
87/1.3/S/63650
108/2.3/G/80915
97/6.3/S/62066
80/2.3/S/59451
108/2.3/G/79755
108/2.3/G/79610
82/5.1/S/58409
110/5.2/G/88757

19220
22489
33595
22615
21108
33610
33756
20818
43917

3860
3861
3862

R
R
R

82/5.1/S/48603
81/3.2/S/59616
91/2.2/S/63189

20794
20721
22025

3863
3864

R
R

71/6.3/S/38123
111/4.1/S/93900

8960
38391

3865
3866

R
R

110/5.2/G/86797
110/5.2/G/89150

44545
44474

3867

6/1.5/S/18-5849

3941

STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL


CRIVAS CONSULTING
FUNDATIA PAEM ALBA
UNIUNEA ROMANA DE TRANSPORT
PUBLIC
MECATECH EDUCATION SRL
ASOCIATIA ROMANA A TINERILOR CU
INITIATIVA
FEROM TRAINING SRL
ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SI
DELTA
STEF MANAGEMENT CONSULTING
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
LEGUMICOLA PLESCOIU
COOPERATIVA AGRICOLA
AJOFM ARGES
AJOFM GALATI
ISJ CARAS SEVERIN
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE
ASACHI DIN IASI
UEFISCDI
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
MECTS
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN
CUZA DIN IASI
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
MIHAI VITEAZUL
CNDIPT RASNOV
FUNDATIA ACADEMICA A COLEGIULUI
NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN
INCD COSTIN C KIRITESCU AL
ACADEMIEI ROMANE
CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV
FUNDATIA AMFITEATRU
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
CRIVAS CONSULT SRL
FSS METAROM
COLEGIUL NATIONAL TRAIAN
EURODEZVOLTARE SRL
FUNDATIA AMFITEATRU
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR
FUNDATIA DAN SETLACEC
MEN
ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI SIDA
AJOFM HUNEDOARA
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL
TOTAL CONSULTING SRL
UNIVERSITATEA PETROL GAZE
PLOIESTI

6
11
13

18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013

23.12.2013
23.12.2013
NU ESTE CAZUL

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

10001
10003
nu

10002
10004
9997

93.222,08
238.712,00
0,00

13.182,48
11.904,27
160.300,84

1
5

18.12.2013
18.12.2013

23.12.2013
23.12.2013

23.12.2013
23.12.2013

9995
10040

9996
10041

169.568,91
329.902,85

29.923,93
10.203,18

11

18.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

9998

9999

1.151.438,11

73.496,05

10

18.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

552.095,95

119.267,76

8
9F
14

18.12.2013
17.12.2013
17.12.2013

23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10016
10126
10119

10017
10127
10120

239.513,35
293.857,61
95.709,26

50.278,97
9.088,37
2.960,08

1
6
5
3

19.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19.12.2013

24.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

10124
10010
10011
10000

10125
nu
nu
nu

78.745,04
261.649,10
262.824,37
2.083.583,04

12.882,89
0,00
0,00
0,00

6F
3
2
4

19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
NU ESTE CAZUL

10153
9991
10064
10066

10154
9992
10065
nu

1.272.327,42
1.585.642,34
134.504,21
673.783,93

224.528,38
473.633,42
40.176,58
0,00

6F

19.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10143

10144

16.662,68

2.940,48

19.12.2013

NU ESTE CAZUL

24.12.2013

nu

10073

0,00

607.846,14

10 F
8

19.12.2013
18.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
NU ESTE CAZUL

10113
10063

10114
nu

199.260,41
75.475,60

58.348,39
0,00

19.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10099

10100

1.344.382,62

188.345,68

5
9
5
9
12
6F
4
6
8

19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
24.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10098
10084
10082
10005
10045
10117
10074
10059
10067

nu
nu
10083
10006
10046
10118
10075
10060
10068

2.269.679,52
1.116.260,58
292.387,81
563.845,30
218.070,27
29.663,57
660.581,58
546.294,25
62.101,50

0,00
0,00
10.559,60
71.258,66
7.881,80
4.137,56
21.666,91
90.783,59
10.159,96

11 F
7
4

19.12.2013
19.12.2013
12.11.2013

24.12.2013
NU ESTE CAZUL
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
NU ESTE CAZUL

10089
nu
10062

10090
10061
nu

244.331,56
0,00
1.039.033,35

33.976,41
38.683,62
0,00

9
11

19.12.2013
19.12.2013

NU ESTE CAZUL
23.12.2013

NEPLATIT
NU ESTE CAZUL

nu
10007

nu

0,00
354.685,25

23.180,08
0,00

6
4

19.12.2013
19.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

10085
10087

10086
10088

179.123,89
421.698,26

29.305,12
68.990,89

2F

19.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

10049

10050

337.535,34

59.565,06

Verificari suplimentare AM
POSDRU

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3868

4/1.4/S/5-2222

3975

3869

93/3.3/S/49992

21807

3870
3871
3872
3873
3874

R
R
R
R
R

92/3.1/S/62527
108/2.3/G/79356
83/5.2/S/48027
90/2.1/S/64150
109/2.1/G/81588

23124
33585
20866
22655
37953

3875

96/6.2/S/59516

22588

3876
3877
3878

R
R
R

110/5.2/G/87121
110/5.2/G/87253
84/6.1/S/53513

44418
44783
21075

3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886

R
R
R
R
R
R
R
R

82/5.1/S/59862
83/5.2/S/51410
110/5.2/G/86733
108/2.3/G/79290
105/5.1/G/75745
110/5.2/G/88617
110/5.2/G/87127
110/5.2/G/88905

20830
20895
43902
33636
29773
44699
43695
43914

3887

83/5.2/S/58733

21104

3888

110/5.2/G/87711

43781

3889

101/5.1/G/79168

30393

3890
3891

R
R

16/6.3/S/1996
110/5.2/G/87211

4138
43050

3892
3893
3894

R
R
R

110/5.2/G/87230
110/5.2/G/87000
110/5.2/G/87021

43337
43979
43986

3895

110/5.2/G/87564

43923

3896
3897
3898
3899
3900

R
R
R
R
R

109/2.1/G/82454
110/5.2/G/87446
92/3.1/S/61890
83/5.2/S/57486
110/5.2/G/86759

34026
43908
23076
21072
43774

3901
3902
3903

R
R
R

97/6.3/S/63236
92/3.1/S/59376
835.2/S/57446

22528
23088
21026

3904

110/5.2/G/87440

43301

3905

97/6.3/S/59924

22466

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU


SPORT SI TINERET
FEDERATIA SINDICATELOR IN
INVATAMANT SPIRU HARET
CLUBUL INTREPRINZATORULUI
ROMAN
SCOALA ROMANA A CCI ALBA
SOCIETATEA DE AJUTORARE ELEN
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ECONOMIC COMFORT SRL
FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN ROMANIA
SCOALA ROMANA DE AFACERI A CCI
CLARASI
EDUCANS SRL
ASOCIATIA AFI PRO FAMILIA
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA BUCURESTI
FUNDATIA PAEM ALBA
ACTIV CONSTRUCT SRL
ESTETIC CLAS SRL
SWOT SRL
INTRATEST SA
SYSCO MANAGEMENT SRL
ZENO CONSULTING SRL
ASOCIATIA FEMEILOR SI FAMILIILOR
DIN MEDIUL RURAL
TERRAMARA INVESTMENT
CONSULTANCY
ASOCIATIA EUROPE PENTRU
DEZVOLTARE UMANA
ASOCIATIA FEMEILOR TIGANCI
PENTRU COPII NOSTRI
LEXIM GRUP SRL
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
MAESTRA SRL
PRO SAFETY CONSULTING SRL
ASOCIATIA CENTRUL ZONAL DE
EDUCATIA ADULTILOR CRAIOVA
UNIVERRSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
UGIR 1903 - DOLJ
AJOFM IALOMITA
ACOR
EXCELENT SRL
GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA
RIGHT PEOPLE SRL
AGROSERV MANAGEMENT SRL
ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI GALATI
EUROPEAN PROJECT CONSULTING
SRL

19.12.2013

NEPLATIT

NU ESTE CAZUL

12

20.12.2013

NU ESTE CAZUL

24.12.2013

10
11 F
19
11
6

20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013

23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

nu

1.680.111,35

0,00

nu

10093

0,00

47.242,90

10042
10122
10111
10091
10107

10043
10123
10112
10092
10108

551.161,74
558.973,60
1.580.642,09
241.987,85
335.770,78

36.922,88
17.287,85
258.597,02
33.436,52
46.394,92

20.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10109

10110

1.150.946,70

108.294,77

6
7
10

20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10105
10101
10103

10106
10102
10104

257.476,29
279.141,15
235.209,81

42.123,77
45.668,19
65.125,08

10 F
10 S
5
9F
11
9
3
6

20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NU ESTE CAZUL
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2012
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10121
10157
10071
10163
10173
10181
10169
10165

nu
10158
10072
10164
10174
10182
10170
10166

687.762,37
15.057,26
258.284,73
106.003,32
108.772,25
220.213,16
257.458,75
217.433,98

0,00
2.463,41
42.256,03
3.278,44
10.757,70
36.027,43
46.715,67
35.572,75

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10187

10188

1.145.407,91

187.391,61

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10175

10176

172.589,97

28.236,15

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10136

10137

861.605,16

85.213,70

11 S
7

23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013

10167
10171

10168
10172

32.049,65
314.580,77

4.050,43
51.466,20

4
7
8F

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10185
10177
10139

10186
10178
10140

127.985,57
149.586,10
129.622,32

29.764,92
24.472,66
21.206,55

11

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10161

10162

139.867,50

22.882,68

5
6
8F
6
6

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
NU ESTE CAZUL
24.12.2013
24.12.2013

10190
10183
10138
10132
10179

10191
10184
nu
10133
10180

319.658,98
187.967,00
1.582.773,28
806.375,43
299.849,79

48.375,88
30.751,87
0,00
188.693,80
49.056,18

9
7
7

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

24.12.2013
24.12.2013
NU ESTE CAZUL

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

10134
10147
nu

10135
10148
10189

735.226,54
50.630,35
0,00

92.917,79
12.887,64
14.558,30

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10149

10150

156.620,92

25.623,58

12

23.12.2013

24.12.2013

24.12.2013

10151

10152

366.662,34

79.209,05

Verificari suplimentare AM
POSDRU

3906

110/5.2/G/88754

45237

3907

TVA

105/5.1/G/75435

29032

3908
3909
3910

TVA
TVA
TVA

105/5.1/G/75460
84/6.1/S/56805
105/5.1/G/75489

29132
21349
29094

3911
3912
3913
3914
3915
3916

R
R
R
R
R
R

93/3.3/S/64204
110/5.2/G/87410
110/5.2/G/86974
108/2.3/G/79734
108/2.3/G/79876
97/6.3/S/64240

22363
43909
43901
33641
33562
22353

3917

106/5.1/G/76695

27467

3918
3919
3920
3921
3922

R
R
R
R
R

92/3.1/S/48309
96/6.2/S/54973
92/3.1/S/63886
92/3.1/S/52140
81/3.2/S/55286

22694
22432
23230
23166
36423

3923

81/3.2/S/59337

36542

3924

81/3.2/S/50321

36418

3925

81/3.2/S/58833

29482

3926
3927

R
CP

109/2.1/G/82583
92/3.1/S/49068

34104
22700

3928
3929
3930
3931

CP
CP
CP
R

96/6.2/S/55474
92/3.1/S/61490
110/5.2/G/88046
41/3.3/G/21568

22483
22875
43921
9007

3932

TVA

82/5.1/S/59284

24525

3933
3934

TVA
R

101/5.1/G/78944
110/5.2/G/87002

30249
44756

3935

96/6.2/S/64239

23529

3936

104/5.1/G/79047

31515

3937

110/5.2/G/88308

43396

3938
3939

R
R

110/5.2/G/88823
110/5.2/G/87464

43805
43779

3940

101/5.1/G/75730

29921

PROJECT CONSULTING SRL


FUNDATIA PEM ALBA
FUNDATIA PROGPERS AIUD
FUNDATIA PEM ALBA
FUNDATIA PROGPERS AIUD
CONFEDERATIA SINDICALA
NATIONALA MERIDIAN
CARPEDIEM TECHNOLOGIES SRL
REAL ACCOUNTING SRL
ASCENDIS TEAM SRL
ARTETA SRL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ASOCIATIA BUCHAREST BUSINESS
SCHOOL
FUNDATIA CENTRUL PENTRU
EDUCATIE ECONOMICA SI
DEZVOLTARE DIN ROMANIA CEED
ASOCIATIA COLFASA
SCHULTZ CONSULTING SRL
CCIMB
CENAFER
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE
PUBLICA
ASOCIATIA UNIUNEA EDITORILOR DIN
ROMANIA
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN
ROMANIA
FUNDATIA PENTRU CULTURA SI
INVATAMANT IOAN SLAVICI
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
ASOCIATIA HANDICAPATILOR
SOMATICI DIN ROMANIA
FUNDATIA POST PRIVATIZARE
FUNDATIA AMFITEATRU
USAMV IASI
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA
DAMBOVITA
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA
CENTRUL CRESTIN DE REINTEGRARE
SOCIALA ONISIM
SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT
MARAMURES
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO
COMUNA VALEA SEACA
SYNTHESIS MANAGEMENT
CONSULTANTS SMC SRL

23.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

181.682,93

29.723,78

23.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

11.222,33

1.109,90

23.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

2.890,56

285,87

23.12.2013

NU ESTE CAZUL

NEPLATIT

0,00

5.545,35

23.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

3.271,24

323,53

9
6
11
3
4
10 F

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

255.764,59
333.922,72
120.549,34
695.441,31
64.163,32
2.653,35

133.066,72
54.630,60
19.722,17
21.508,49
1.984,43
36.714,55

5F

24.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

514.561,89

50.890,74

11
8
9
5
9

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NU ESTE CAZUL

nu

2.006.156,86
702.576,41
1.125.440,77
162.360,64
1.587.300,39

128.052,57
88.791,48
71.836,64
16.713,60
0,00

10

24.12.2013

NEPLATIT

NU ESTE CAZUL

nu

392.042,01

0,00

12

24.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

476.575,89

84.101,63

9F

24.12.2013

NEPLATIT

NEPLATIT

561.233,16

111.360,45

6
1

24.12.2013
24.12.2013

NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT

142.370,80
797.639,36

19.671,99
50.913,15

1
1
1
3

24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

266.987,31
509.029,48
127.441,45
302.914,76

25.121,34
32.491,24
20.849,74
85.437,50

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

82.157,82

8.125,50

1
7

06.01.2014
06.01.2014

NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT

11.333,49
131.784,89

1.120,90
21.560,34

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

439.554,23

41.358,49

6F

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

1.151,45

113,88

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

163.285,61

44.161,68

5
5

06.01.2014
06.01.2014

NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT

167.793,91
130.114,99

43.814,83
25.735,22

7S

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

7.633,53

754,97

nu

Verificari suplimentare AM
POSDRU
Verificari suplimentare AM
POSDRU
Verificari suplimentare AM
POSDRU
Verificari suplimentare AM
POSDRU
Verificari suplimentare AM
POSDRU

3941
3942

R
R

81/3.2/S/55648
69/6.1/S/33490

36485
9209

3943

110/5.2/G/87683

43378

3944
3945
3946
3947

R
R
R
R

81/3.2/S/59497
92/3.1/S/63907
97/6.3/S/59898
96/6.2/S/64251

35822
23232
22464
23523

ASOCIATIA MEDICALA ROMANA PRIN


SOCIETATEA ROMANA DE
REUMATOLOGIE
ASOCIATIA ALTERNATIVE SOCIALE
GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL
SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN
ROMANIA
OPERATIONS RESEARCH SRL
AJOFM IASI
FEDERATIA ONPHR ROMANIA

6
7

06.01.2014
06.01.2014

NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT

913.809,98
669.532,43

161.260,58
140.549,15

06.01.2014

NEPLATIT

NEPLATIT

161.875,06

43.685,90

5
12 F
10
6

06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014

NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT
NEPLATIT

NEPLATIT
NEPLATIT
NU ESTE CAZUL
NEPLATIT

786.837,64
10.606,23
1.987.164,04
468.524,23

205.197,56
4.438,02
0,00
72.358,03

nu

S-ar putea să vă placă și