Sunteți pe pagina 1din 2

1

Sistemele de sanatate
Sistemul de sanatate este alcatuit din totalitatea componentelor care participa la realizarea
starii de sanatate a familiei si a comunitatii. Din punct de vedere social, sistemul de sanatate
este o componenta a sistemului functionand ca un subsistem. La randul lui, un sistem de
sanatate are in structura sa alte subsisteme aflate in interrelatie. Aceste subsisteme nu se
pot dezvolta in afara sistemului social.
Subsistemele din structura sistemului de sanatate sunt:
1. Producerea si dezvoltarea resurselor umane, materiale si financiare
2. Alcatuirea, intocmirea de programe de sanatate
3. Finantare
4. Managementul
5. Oferirea de servicii de sanatate
La inceputul anilor 90 au avut loc schimbari ample ale sistemelor de sanatate in tari din
Europa. Aceste schimbari au fost generate de cresterea continua a cheltuielilor pentru
sanatate fara imbunatatirea starii de sanatate de calitate insuficienta a serviciilor acordate,
de inegalitatea acoperirii populatiei cu servicii de sanatate si de volumul mare de munca fara
o recompensare corespunzatoare. Un sistem de sanatate ar trebui sa indeplineasca
urmatoarele conditii pentru a fi optim:
- Acoperirea generala a populatiei cu servicii de sanatate
- Accesibilitatea economica, geografica si temporala
- Concordanta cu nevoile de sanatate ale populatiei
- Eficacitate
- Eficienta inalta
- Echitate
- Posibilitati de alegere
- Acceptabilitate din partea populatiei
- Statul trebuie sa fie responsabil de sanatatea populatiei.
Existenta unui astfel de sistem de sanatate care sa raspunda tuturor acestor conditi este
imposibila deoarece in timp apar modificari legate de practica medicala, rezerve disponibile
si prioritati de dezvoltare.
Un sistem de sanatate isi defineste politica de reforma sanitara prin urmatoarele obiective:
- Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
- Furnizarea de inghrijiri de sanatate de o inalta calitate
- Garantarea accesului inclusiv economic la ingrijirile medicale.
Intr-un sistem de sanatate se stabilesc relatii intre beneficiarii de ingrijiri de sanatate,
furnizorii si un drept platitor. Aceste relatii pot fi:
2

a. Relatii simple care se stabilesc intre pacient si medic, relatii directe in care pacientul
plateste medicului ingrijirile medicale pe care le primeste
b. Relatii compleze pe langa utilizatorii si furnizorii de servicii de sanatate intervin si
terti platitori. Furnizorii de servicii medicale sunt reprezentati de obicei de o echipa
complexa medicala in care cei care acorda servicii de sanatate sunt medicii de familie,
medicii specialisti, stomatologii, asistentele medicale.
Relatiile stabilite intre consumator, furnizor si tert platitor se refera la accesibilitatea
populatiie la serviciile de sanatate, furnizarea de ingrijiri de sanatate de catre medic
pacientului, caracteristicile sistemului de sanatate.
Sursele principale de colectare a fondurilor pentru asistenta sanitara sunt:
- Impozite generale- banii colectati ajung la bugetul statului de unde sunt distribuiti
sectorului sanitar, conform bugetului aprobat la inceputul fiecarui an de organele
abilitate si primele de asigurare obligatorii- platite de fiecare individ in parte
indiferent de starea de sanatate. Aceste prime sunt un procent fix din venitul
salariatilor si cel al firmei, nu sunt corelate cu riscurile de imbolnavire a individului.
Prime de asigurare voluntara- optionale, corelate cu starea de sanatate a persoanelor
asigurate sau plata directa a serviciilor medicale care se practica in sistemul privat, dar si in
celelalte sisteme, de obicei fiind vorba de coplati.