Sunteți pe pagina 1din 13

IV.4.

6 Proba de vocabulary Rey (adaptată) 1

TEHNICA: Se citeşte copilului fiecare cuvânt în parte şi i se solicită două cuvinte din
categoria respectivă.

Timp : 15 minute

VÂRSTA (ani)
6-8/9 9/10-14 14-18
1 Îmbrăcăminte X 0 0
2 Arbori X 0 0
3 Încălţăminte X 0 0
4 Construcţii navale X 0 0
5 Boli 0 0 0
6 Clădiri publice 0 0 0
7 Fiinţe zburătoare 0 X 0
8 Cereale 0 X 0
9 Textile 0 0 0
10 Legume X 0 0
11 Grade militare 0 X 0
12 Metale preţioase 0 X 0
13 Insecte 0 X 0
14 Părţi ale corpului X 0 0
15 Maşini-unelte 0 0 X
16 Condimente 0 0 X
17 Diviziuni ale timpului 0 X 0
18 Sentimente 0 X 0
19 Verbe 0 X 0
20 Materii prime 0 X 0
21 Mamifere 0 X 0
22 Arte 0 X 0
23 Grade de rudenie 0 X 0
24 Pietre preţioase 0 X 0
25 Plante 0 0 0
26 Ştiinţe 0 0 X
27 Meserii 0 0 X
28 Forme geometrice 0 X X
29 Arbori din ţările calde 0 0 X
30 Consoane 0 X X
31 Munci agricole 0 X 0
32 Personaje istorice 0 X 0

1
Coord. Vrăsmaş, E.,Oprea, V., “Set de instrumente, probe şi teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu
dizabilităţi, Asociaţia Reninco, România, Bucureşri, 2003, p. 84
33 Fiinţe înotătoare 0 X 0
34 Perioade de vârstă 0 X 0
35 Pictori romani 0 0 X
36 Băuturi 0 0 X
37 Decoratii 0 0 X
38 Muzicieni 0 0 X
39 Tipuri de ape 0 X 0
40 Animale exotice 0 X 0
41 Feluri de mâncare 0 0 X
42 Mijloace de locomoţie 0 X 0
43 Organe de simţ 0 X 0
44 Aparate de zbor 0 X 0
45 Sporturi 0 X 0
46 Capitale europene 0 X 0
47 Feluri de climă 0 X 0
48 Împărţiri administrative 0 X 0
49 Inventatori 0 0 X
50 Clase sociale 0 0 X
51 Instrumente muzicale 0 0 X
52 Personaje din opere literare 0 0 X
53 Opere musicale 0 0 X
54 Unităti de producţie industrial 0 0 X

55 Conducători politici actuali 0 0 X


56 Măsuri de lungime 0 X 0
57 Scriitori 0 X 0
58 Oceane 0 X 0
59 Actori de teatru 0 0 X
60 Sportivi 0 X 0

Vârsta Itemi
6 – 8/9 ani 1, 2, 3, 4, 10, 14
9 /10 – 14 ani 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39,
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 57, 58, 59
14 – 18 ani 15, 16, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60

Vârsta ………… Studii ………………………………………………………….


Profesiune ………………………………………………………………………..
Diagnostic ………………………………………………………………………...
Concluzii ………………………………………………………………………….
IV.4.7 Proba de flexibilitate asociativă (U. Şchipu, M. Gârboveanu, A. Turcu) 2

Scopul acestei probe este evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului, a capacităţii de


exprimare verbală şi a capacităţii de flexibilitate asociativă.
Material necesar: patru categorii de cuvinte şi un cronometru.
Categoria A: avion, zăpadă, turtă dulce, portocală
Categoria B: poimâine, cel mai mic, ridică
Categoria C: lup, veveriţă, alune, izvor
Categoria D: stradă, ploaie, tramvai, vitrină

Tehnica de lucru : se cere copilului să alcatuiască o scurtă povestire cu cuvintele date de


examinator. Se notează textul elaborat de copil.

Instructaj : se dau primele cuvinte din categoria A şi i se solicită copilului să alcătuiască o


povestire cu ajutorul acestor cuvinte. După ce se notează povestirea, se dau cuvintele din
celelalte categorii, cu o pauză de cinci minute între acestea. Notarea : se notează tot ce spune
copilul şi timpul de expunere. Se va da o notă pentru fiecare poveste în functie de : numărul de
cuvinte folosite în plus, asociate cu cuvintele date, numărul de imagini artistice, mod de
compoziţie ( relatia dintre titlul dat şi povestire).

2
Coord. Vrăsmaş, E.,Oprea, V., “Set de instrumente, probe şi teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu
dizabilităţi, Asociaţia Reninco, România, Bucureşri, 2003, p. 92
Grila de evaluare a dezvoltării limbajului (test adaptat)
Grila a fost preluată din studiul publicat de Aurelia Moraru în Analele Universităţii
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 2/2013 3. Grila conține 7
probe care vizează diferite aspecte ale dezvoltării limbajului: însuşiri contrare; însuşiri similare;
completare lacune; identificare însuşiri; identificare fiinţe, lucruri; semnificaţie verbală;
identificare omonime.
În funcție de rezultatele obținute subiectul este încadrat într-o clasă/nivel:
 Nivelul 1- nivel foarte bun al dezvoltării limbajului
 Nivelul 2- nivel bun al dezvoltării limbajului
 Nivelul 3- nivel mediu al dezvoltării limbajului
 Nivelul 4- nivel slab al dezvoltării limbajului
 Nivelul 5- nivel foarte slab al dezvoltării limbajului
Pentru fiecare răspuns corect/ sarcină corect rezolvată, subiectul primește un punct.
Etalonul testului este prezentat în secțiunea de adaptare și validare a probei.

Testul de evaluare a dezvoltării limbajului a fost preluat din articolul publicat de Aurelia
Moraru în Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale
Educaţiei, Nr. 2/20134. Grila conține 7 probe care vizează diferite aspecte ale dezvoltării
limbajului: însuşiri contrare; însuşiri similare; completare lacune; identificare însuşiri;
identificare fiinţe, lucruri; semnificaţie verbală; identificare omonime.
Pentru fiecare răspuns corect/sarcină rezolvată, elevul primește un punct. Punctele se
totalizează și se raportează la una din clasele de dezvoltare. Aceste clase au fost calculate prin
împărțirea în percentile a răspunsurilor medii ale distribuției. Clasele rezultate au fost
următoarele:
 Nivelul 1- nivel foarte bun al dezvoltării limbajului
 Nivelul 2- nivel bun al dezvoltării limbajului
 Nivelul 3- nivel mediu al dezvoltării limbajului
 Nivelul 4- nivel slab al dezvoltării limbajului
 Nivelul 5- nivel foarte slab al dezvoltării limbajului

3
http://www.utgjiu.ro/revista/dppd/pdf/2013-02/10_IULIANA_MACU.pdf
4
http://www.utgjiu.ro/revista/dppd/pdf/2013-02/10_IULIANA_MACU.pdf
În cele ce urmează vor fi prezentate scalele, numărul de itemi și rezultatele validării
gradului de consistență internă și a fidelității instrumentului.
Proba test Itemi Total
Însuşiri contrare 10 itemi 10 puncte
Însuşiri similare 10 itemi 10 puncte
Completare lacune 10 itemi 10 puncte
Identificare însuşiri 10 itemi 10 puncte
Identificare fiinţe, lucruri 10 itemi 10 puncte
Semnificaţie verbală 6 itemi 10 puncte
Identificare omonime 6 itemi 10 puncte
62 puncte
Graficul următor prezintă rezultatele brute obținute de subiecți, prin însumarea
răspunsurilor corecte.

Fig. 4 – Grila de dezvoltare a limbajului

Pentru a putea încadra răspunsurile subiecților și pentru a reuși să comparăm rerultatele


obținute la evaluarea inițială și la cea finală, a fost realizat un etalon în 5 clase. În cele ce
urmează prezentăm împărțirea pe clase a subiecților și punctajele care indică limitele pentru
fiecare nivel.
Nivel de dezvoltare Percentile
Nivelul 5- nivel foarte slab al dezvoltării < 12
limbajului
Nivelul 4- nivel slab al dezvoltării 13-24
limbajului
Nivelul 3- nivel mediu al dezvoltării 25-36
limbajului
Nivelul 2- nivel bun al dezvoltării 37- 48
limbajului
Nivelul 1- nivel foarte bun al dezvoltării 49-62
limbajului
Pentru verificarea gradului de consistență internă a testului a fost caluclat coeficientul
Alpha Crombach. Valoarea coeficientului indică o bună consistență internă a probei (α= 0,800).
Valoarea coeficientului ne permite să afirmăm că există un grad ridicat de validitatea a probei,
rezultatele obținute în urma aplicării probei, pot fi folosite pentru analizele de comparație
calitativă și cantitativă.
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Based on
Standardized
Cronbach's Alpha Items N of Items

,802 ,812 7

În cele ce urmează vor fi prezentați itemii testului, pentru fiecare probă. Pentru aplicarea
testului s-au folosit materiale imagistice (cărți de joc, jetoane) ilustrând diferite categorii.
Aplicarea probei s-a făcut oral, rezultatele au fost consemnate pe o fișă de răspuns.
Probă Itemi
Însuşiri contrare Mare/mic; jos/sus; gol/plin; ud/uscat; gras/slab; înalt/scund;
dulce/acru; greu/ușor; tare/moale; gros/subțire
Însuşiri similare Mare; mic; roșu; tare; animal; legumă;fruct; fată;băiat; înalt
Completare lacune Soarele este………
Pisica este……......
Mama este femeie, tata este………..
Mihai este băiat, Ana este………….
Mașina merge pe stradă, trenul merge pe…………
Gogoașa este dulce, lămâia este…………..
Șoricelul este mic, elefentul este……………
Câinele aleargă, peștele……………………..
Afară plouă, îmi trebuie…………………….
Este foarte cald, am nevoie de ………………
Identificare însuşiri Cum este?
Masa; paharul; geaca; bomboane; cal; elefant; avion; balon; pix;
piatră
Identificare fiinţe, Chei; priză; horn; veveriță; cerb; maimuță; polițist; grădinar;
lucruri rechin; zidar
Semnificaţie verbală Ce este?
Un lacăt; o mistrie; un congelator; un zmeu; o undiță; un car
Identificare omonime Capră; toc; broască; lac; nouă; bancă
PROBE PENTRU CUNOAŞTEREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE
A LIMBAJULUI ( 7 probe)

( Adaptare după ALICE DESCOEUDRES )

Proba 1 : Contrarii cu obiecte şi imagini.


Se prezintă copilului 10 obiecte cu proprietăţi contradictorii ( în stare reală
sau imaginea lor ).

1. Imaginea unei ciuperci mari şi a uneia mici.


2. O peniţă nouă şi una veche.
3. O bucată de fier tare şi o bucată de cauciuc moale.
4. Imaginea unui bloc înalt şi a unei case scunde.
5. O bucată de hârtie netedă şi un glapapir zgrunţuros.
6. Imaginea unui bătrân şi a unui tânăr.
7. O bucată de stofă călcată şi una mototolită.
8. Imaginea unui copil vesel şi a unui copil trist.
9. Desenul unei linii drepte şi al uneia curbe.
10. Două cutii de aceaşi mărime şi aceaşi formă : una goală şi a doua plină cu
cuie. Se aşază una pe o mână ( exemplu : cea grea pe mâna stângă).

Instructaj : Se prezintă copilului obiectele succesiv, cu următoarele precizări verbale :


“Această ciupercă este mare – ise arată imaginea, iar aceasta este……( copilul spune adjectivul
contrariu).
Alt calificativ nu este luat în consideraţie. Se procedează la fel la toate cele 10 probe.
Se consemnează numărul de răspunsuri exacte. Se reia proba invers : se prezintă întâi
imaginea ciupercii mici. Se consemnează răspunsurile exacte, se adună cu primele şi se
face media.

Proba 2 : Completarea lacunelor dintr-un text vorbit


a. S-a făcut frumos, cerul este…….(albastru).
b. Soarele este foarte………………(fierbinte).
c. Ioana şi Maria se plimbă pe câmp. Ele adună ……(flori).
d. Ele sunt foarte mulţumite, auzind cântecele frumoase ale
micilor…..(păsărele).
e. Deodată cerul se întunecă de ……(nori).
f. Fetiţele se grăbesc să se întoarcă ……..(acasă).
g. Înainte de-a ajunge acasă a început o mare……..(furtună).
h. Fetiţele se sperie de zgomotul…………(tunetului).
i. Ele roagă să fie adăpostite într-o casă, deoarece plouă puternic şi nu au
………(umbrelă), iar hainele lor erau complet……..(ude).
Instructaj : Se explică copilului că I se va spune o mică povestire şi acolo unde se opreşte
logopedul, copilul trebuie să spună cuvântul potrivit. Se consemnează numărul de răspunsuri
corecte.

Proba 3 : Repetare de numere


Testul are următoarele serii de numere :
Seria I :2–4;
II : 5 – 6 –3-;
III : 4 – 7 – 3 –2 ;
IV :8–4–6–5–9;
V :6–9–2–3–4–8.

Instructaj : “Eu îţi spun nişte numare. Tu trebuie să repeţi numerele spuse de mine”.
Dacă copilul n-a înţeles, se repetă chiar de trei ori, dar seria respectivă nu se mai
consideră. Dacă repetă numai prima serie , primeşte coeficientul 2, pentru seria a II-a
coeficientul 3, a III-a = 4 ; a IV-a = 5 şi pentru seria a V-a coeficientul 6. Se consideră
coeficientul ultimei serii reproduse corect.

Proba 4 : Cunoaşterea a 6 materii


Instructaj : Din ce sunt făcute ?
- cheia………….
- masa………….
- linguriţa………
- fereastra………
- pantofii……….
- casele…………(cel puţin trei materii : cărămidă, lemn, ciment).
Se consemnează răspunsurile corecte.
Proba 5 : Contrarii fără obiecte sau imagini

Dacă copilul nu înţelege termenul contrar i se explică prin demonstraţii concrete.


Vom expune 8 termeni. Copilul va spune termenii contrari:
1. cald…………(frig sau rece) ;
2. uscat………...( ud sau umed) ;
3. frumos………(urât) ;
4. neascultător….(ascultător sau cuminte) ;
5. curat………….(murdar) ;
6. mare………….(mic) ;
7. uşor………….(greu) ;
8. vesel…………(trist, indispus, nefericit).
Se notează de la 0 la 8, după răspunsurile exacte.

Proba 6 : Denumirea a 10 culori

Se prezintă culorile : roşu, verde, negru, roz, alb, violet, gri, galben, maron, albastru.
Se cere copilului să le denumească şi se notează răspunsurile de la 0 la 10, după numărul
exact al răspunsurilor copiilor.

Proba 7 : Cunoaşterea sensului verbelor


Testul are două serii de câte şase verbe.
Seria I : a tuşi, a fricţiona, a câştiga, a arunca, a spăla, a respira.
Mimăm tusea şi cerem copilului să spună ce facem ş.a.m.d. cu celelalte verbe.
Seria a II-a : Se cere elevului să imite prin acţiune sensul verbelor : a scrie, a se apleca,
a se balansa, a se ridica, a sări, a împinge (ceva).
Mimăm scrierea, cerem elevului să facă şi el la fel, apoi să spună ce face. Se
consemnează rezultatele, care se notează de la 0 la 12, după numărul răspunsurilor corecte.
CALCULAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE A LIMBAJULUI
PROBA COEFICIENTUL CORESPUNZĂTOR
VÂRSTELOR
I. Contrarii (cu obiecte şi 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani
imagini) 4 5 6 8 12

II. Lacune 2 3 4 6 8

III. Cifre 3 3 4 5 5

IV. Materii 3 4 5 6 6

V. Contrarii (fără obiecte


şi imagini) 4 5 6 7 8

VI: Culori 2 3 4 6 8
VII. Verbe 4 6 8 9 11

Notă : Având valorile realizate de fiecare copil la cele 7 probe, le scriem în ordinea
respectivă pe verticală şi în dreptul lor scriem vârsta limbajuluicorespunzătoare din tabelul de
mai sus. Adunăm cele 7 vârste ale limbajului şi suma lor o împărţim la 7 şi obţinem vârsta
psihologică a limbajului copilului, care corespunde sau nu vârstei cronologice.
PROBA PENTRU DETERMINAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A
LIMBAJULUI, ÎNŢELEGEREA UNOR CUVINTE FAMILIARE
(Adaptare după R. ZAZZO)
Instructaj : Îţi voi pune câteva întrebări; caută să răspunzi cât mai bine.
1. Ce este un scaun?
2. Ce este o păpuşă ?
3. Ce este un cal ?
4. Ce este găina ?
5. Ce este furculiţa ?
6. Ce este mărul ?
7. Ce este o masă ?
8. Ce este ploaia ?
9. Ce este mama ?
10. Ce este şoferul?
Precizări tehnice : Întrebările se pun în ordinea indicată. Se insistă să se obţină
răspunsul când copilul repetă cuvântul.
Notare : Se vor înregistra fidel toate definiţiile date de copil, indicându-se în final
numărul de definiţii corecte.

PROBA DE COMPLETARE A LACUNELOR


Scopul : Verificarea folosirii adecvate a cuvintelor în propoziţii, precum şi a capacităţii
de înţelegere a unui context.
Tehnica aplicării : Se completează propoziţii date cu cuvinte potrivite ca sens.
1. Primăvara este…………………………..
2. Copiii se joacă………………………….
3. Păsărelele se întorc……………………..
4. Razele soarelui sunt…………………….
5. Ziua este………………………………..
6. Se aude………………………………….
7. Copiii pleacă veseli la………………….
8. Mama pregăteşte………………………
9. Ţara noastră este………………………..
10. Copiii aşteaptă………………………….

Instructaj : Ascultă cu atenţie ce spun eu şi adaugă ce trebuie.


Notare :
- 1punct pentru fiecare răspuns corect (când propoziţia completată are sens şi are
acord gramatical);
- se verifică şi bogăţia vocabularului, imaginaţia lingvistică, caligrafia, ortografia,
aşezarea în pagină, forma scrisului etc.

PROBA DE FLEXIBILITATE ASOCIATIVĂ


(adaptare după A. ŞCHIOPU, M. GIROVEANU, A. TURCU)
Scop : Aprecierea capacităţii de exprimare verbală şi flexibilitate asociativă.
Materiale necesare : 4 categorii de cuvinte şi un cronometru.
- categoria A de cuvinte : avion, zăpadă, turtă dulce, portocală.
- categoria B de cuvinte : poimâine, cel mai mic, ridică.
- categoria C de cuvinte : lup, veveriţă, alune, izvor.
- categoria D de cuvinte : stradă, ploaie, tramvai, vitrină.
Tehnica de lucru : Se cere copilului să alcătuiască o scurtă povestire cu cuvintele date
de experimentator. Se notează textul compunerii.
Instructaj : Se dau primele cuvinte din categoria A şi I se spune copilului : “u aceste
cuvinte pe care eu ţi le spun, tu trebuie să alcătuieşti o povestire. După ce se notează povestirea,
după o pauză de 5 minute, se dau copilului cuvintele din următoarele categorii.
Notare : Se notează tot ceea ce spune copilul. Se notează timpul de expunere. Se va
acorda o notă pentru fiecare poveste, în funcţie de :
1. Numărul de cuvinte pe care le foloseşte copilul,asociate cu cuvintele
date.
2. Numărul de imagini artistice.
3. Modul de compoziţie, după relaţie, titlu şi povestire. Notarea individuală
se va face cu plus şi minus.