Sunteți pe pagina 1din 63

DISPOZITII GENERALE DE

ORDINE INTERIOARA
pentru prevenirea si stingerea
incendiilor - DG P.S.I.-!
"APITOL#L I -Prevederi generale
Sectiunea !
Scopul dispo$itiilor generale
Art. !. - Pre$entele dispo$itii generale de ordine interioara pentru
prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-! sta%ilesc& pe %a$a
Nor'elor generale de prevenire si stingere a incendiilor& apro%ate prin
Ordinul 'inistrului de interne nr. (()*!++,& pu%licate in -onitorul O.icial al
Ro'aniei& Partea I& nr. /,0 din + octo'%rie !++,& regulile si 'asurile care
tre%uie aplicate la organi$area si des.asurarea activitatilor de ordine
interioara pentru a preveni aparitia conditiilor
.avori$ante producerii de incendii si pentru a li'ita consecintele acestora.
Art. 1. - Principalele conditii care .avori$ea$a producerea de incendii
constau in pre$enta& in anu'ite i'pre2urari deter'inate& in acelasi ti'p si
spatiu& a 'aterialelor si su%stantelor co'%usti%ile& precu' si a surselor
potentiale de aprindere.
Sectiunea a 1-a - S.era de cuprindere
Art. /. - Ordinea interioara& din punct de vedere al prevenirii si stingerii
incendiilor& repre$inta ansa'%lul dispo$itiilor care tre%uie sta%ilite& aplicate
si respectate in incinta agentilor econo'ici& institutiilor si gospodariilor
populatiei& precu' si in $onele culturilor agricole si cu vegetatie .orestiera&
inainte& in ti'pul si la ter'inarea unor activitati caracteri$ate prin .actori de
risc de incendiu speci.ici.
Art. 0. - Prin dispo$itiile generale de prevenire si stingere a incendiilor
privind ordinea interioara se regle'entea$a3
a4 lucrarile cu .oc desc5is6
%4 .u'atul6
c4 asigurarea cailor de acces& de evacuare si de interventie6
d4 colectarea deseurilor& re$iduurilor si a a'%ala2elor co'%usti%ile& precu'
si distrugerea acestora6
e4 e.ectuarea de lucrari pre'ergatoare in ti'pul se$onului rece si in
perioadele caniculare si secetoase.
Sectiunea a /-a - De.initii - Ter'inologie
Art. ). - 7!4 Prin .oc desc5is& in sensul pre$entelor dispo$itii generale& se
intelege arderea in aer li%er& respectiv acea ardere care nu se des.asoara
intr-un spatiu inc5is de co'%ustie. Pot .i incluse in aceasta categorie
.lacara produsa de3 %ric5ete& c5i%rituri& lu'anari& la'pi sau aparate de
gatit& aparate de lipire& taiere& sudura etc.& .ocul .acut in aer li%er in scop de
incal$ire sau pentru arderea de resturi 'ena2ere ori vegetale& precu' si
.lacara care apare in ur'a unor reactii c5i'ice.
714 In categoria .oc desc5is se includ si 'aterialele in stare incandescenta&
a.late in situatii deose%ite& cu' sunt3 i'proscarile& deversarile& rasturnarile&
stationarile etc.& care pot provoca incendii datorita radiatiei ter'ice sau
contactului direct cu 'aterialele co'%usti%ile.
Art. 8. - 9u'atul este activitatea care presupune e:istenta unui 'i2loc de
aprindere 7c5i%rit& %ric5eta4 a tigarii& tra%ucului sau pipei si a restului ce
ra'ane la ter'inarea procesului de .u'at3 rest de tigara 7'uc4& de tra%uc&
scru' de pipa etc.
Art. (. - 7!4 "aile de acces& de evacuare si de interventie cuprind intrarile si
iesirile in si din incinta agentilor econo'ici& institutiilor& la cladirile
industriale si civile& alte a'ena2ari& precu' si dru'urile sau caile de
circulatie din interiorul acestora& inclusiv intrarile la cladiri& la pri$ele de
apa de la %a$ine sau rauri& culoarele de circulatie dintre stive sau dintre
depo$ite e:terioare& traversarile de cale .erata.
"aile de acces& de evacuare si de interventie sunt destinate sa asigure3
a4 evacuarea nesting5erita si in conditii de siguranta a persoanelor a.late in
pericol si a %unurilor 'ateriale6
%4 accesul in tot ti'pul anului al 'asinilor& utila2elor si al personalului care
actionea$a la stingerea incendiului sau la salvarea persoanelor si a
%unurilor.
714 Pe teritoriul localitatilor& in aceasta categorie se includ si arterele
destinate circulatiei rutiere& dru'urile 2udetene sau nationale.
Art. ,. - 7!4 Deseurile si re$iduurile co'%usti%ile sunt resturi care provin din
prelucrarea 'aterialelor si a produselor co'%usti%ile sau din operatiuni de
conditionare si curatare a diverselor tipuri de produse& ec5ipa'ente si
utila2e.
In aceasta categorie intra si depunerile de produse in.la'a%ile si de
grasi'i sau de uleiuri pe ele'entele co'ponente ale instalatiilor de
ventilare si e:5austare& precu' si scaparile necontrolate de .luide
co'%usti%ile.
714 Deseurile si re$iduurile co'%usti%ile se colectea$a pentru3
a4 reintroducerea acestora in di.erite procese productive6
%4 distrugerea organi$ata& in anu'ite conditii.
7/4 A'%ala2ele sunt luate in considerare datorita naturii constructive a
acestora 75artie& carton& le'n& cauciuc& P;"& te:tile& 'ase plastice etc4.
Art. +. - Lucrarile pre'ergatoare si in ti'pul se$onului rece sunt
ansa'%luri de activitati care tre%uie sa se des.asoare la instalatiile si
siste'ele la care este necesar sa se asigure %una .unctionare in ti'pul
anoti'pului in care se inregistrea$a te'peraturi sca$ute. Acestea se re.era
intotdeauna si la activitatile care vi$ea$a inlaturarea e.ectelor ing5etului si
caderilor a%undente de $apada.
Art. !. - Se$onul canicular si secetos este acea perioada din cursul unui
an cand& pe parcursul 'ai 'ultor $ile consecutive& se inregistrea$a
te'peraturi de peste /)<" si lipsa de precipitatii& situatie care .avori$ea$a
cresterea nu'arului de incendii si a consecintelor negative ale acestora.
"APITOL#L II
9actorii de risc de incendiu speci.ici
Sectiunea !
Lucrarile cu .oc desc5is
Art. !!. - 7!4 Aprinderea 'aterialelor co'%usti%ile su% actiunea .ocului
desc5is se poate .ace prin e.ecte directe sau indirecte.
714 E.ectele directe constau in actiunea ne'i2locita a .lacarii sau a arcului
electric asupra 'aterialului co'%usti%il. Para'etrul esential este
te'peratura ridicata a .lacarii sau a 2etului de plas'a.
7/4 La lucrarile de sudare o:iacetilenica& de lipire cu .lacara si de de%itare
cu .lacara o:iacetilenica te'peratura .lacarii poate atinge valori cuprinse
intre 1. si /.<".
704 La sudarea sau la de%itarea 7taierea4 cu arc electric& in centrul arcului
te'peratura atinge !.<"
Te'peratura .lacarii la arderea 'aterialelor co'%usti%ile depinde de3
natura 'aterialului& inalti'ea& co'po$itia si dia'etrul .lacarii& de pierderile
de caldura prin radiatie si poate atinge ur'atoarele valori3
a4 .lacara de c5i%rit - 8-(<"6
%4 .lacara de le'n - ,)-!.0<"6
c4 .lacara la'pii de petrol - (,-!./<"6
d4 .lacara de %u'%ac - /)<"6
e4 .lacara de 5artie - )!<"6
.4 .lacara de 5uila - !.1<"6
g4 .lacara de cauciuc natural - !.!<"6
54 .lacara de polistiren - !./<"6
i4 .lacara de sodiu 'etalic - +<"6
24 .lacara de 'agne$iu - 1.<".
784 La ga$e te'peratura .lacarii depinde de continutul a'estecului& .iind
'ai sca$uta in a'estec cu aerul si 'ai ridicata in a'estec cu o:igenul&
ast.el3
a4 .lacara de 5idrogen - 1.0-/.,<"6
%4 .lacara de 'etan - 1.1!-/./<"6
c4 .lacara de propan - !.+/<"6
d4 .lacara de acetilena - 1./1)-/.!/(<".
Art. !1. - 7!4 E.ectele indirecte constau in actiunea scanteilor& %rocurilor de
sudura& ga$elor .ier%inti& .lacarilor secundare& conductiei ter'ice etc.&
re$ultate ca e.ecte secundare ale utili$arii .lacarii sau arcului electric pentru
sudare& lipire sau de%itare.
714 In ti'pul operatiunilor de sudare sau de taiere cu .lacara o:iacetilenica
sau cu arc electric se .or'ea$a scantei ori %rocuri care se deplasea$a pe
traiectorii di.erite de la locul de producere. Acestea isi pastrea$a potentialul
de aprindere pana la distante de )-! '.
Art. !/. - Scanteile au di'ensiuni de la &! '' pana la &1 '' si dispun
de energie ter'ica& .iind capa%ile sa aprinda 'ateriale usor in.la'a%ile si
a'estecuri e:plo$ive a.late in ra$a lor de actiune.
Art. !0. - 7!4 =rocurile de sudura sunt particule de 'etal topit sau de o:id al
acestuia avand dia'etrul intre 1 si ) ''& care& la atingerea 'aterialelor
co'%usti%ile& pot produce aprinderea lor& initiind un incendiu la cateva ore
dupa ter'inarea lucrarii.
714 =rocurile& ca si scanteile& au di.erite traiectorii deter'inate de
particularitatile procedeului si de caracteristicile de e:ploatare ale
ec5ipa'entului .olosit.
Art. !). - Actiunea indelungata a radiatiei ter'ice sau a ga$elor .ier%inti
ascendente care se produc in ti'pul operatiunilor de sudare poate genera
incendii in $one 'ai apropiate sau 'ai indepartate de locul sudarii.
Art. !8. - 9lacarile secundare pot .i deter'inate de patrunderea
'ono:idului de car%on 7"O4 sau a 5idrogenului 7>14& produsi inter'ediari
co'%usti%ili ai reactiei dintre o:igen si acetilena& din $ona du$ei aparatului
de sudura& care nu s-au consu'at in intregi'e in .lacara initiala. Aceste
.lacari de culoare %leu-pal pot aparea in .ante& .isuri& i'%inari apropiate sau
la capatul unei conducte .
Art. !(. - "onductia ter'ica prin piese 'etalice constituie& in anu'ite
situatii& e.ect indirect de producere a incendiului datorat lucrarilor de
sudare. 9eno'enul este deter'inat de conductivitatea ter'ica 'are a
'etalelor care .avori$ea$a trans.erul de caldura la distante 'ari de $ona
aplicarii socului ter'ic .
Art. !,. - In categoria e.ectelor indirecte pot .i incluse si unele in.luente
negative deter'inate de .olosirea curentului electric la sudarea electrica&
cu' ar .i3
a4 trans'iterea accidentala de curent electric prin instalatia de sudare in
conductoarele neutre sau punerea la pa'ant a circuitului pri'ar6
%4 e:istenta unor contacte i'per.ecte sau a de.ectelor de i$olatie6
c4 racordarea necorespun$atoare a pieselor de sudare6
d4 sectiunea redusa sau ruperea cordonului 7ca%lului4 de sudare6
e4 aparitia curentilor indusi in piesele 'etalice din 2urul ca%lurilor de
sudare& la sudarea in curent alternativ.
Sectiunea a 1-a
9ocul desc5is
Art. !+. - 7!4 9ocul desc5is se .oloseste& de regula& in scopuri utilitare&
pentru gatit& incal$it sau in scop distractiv& cu' ar .i .ocul de ta%ara& .ocul
pentru arderea 'iristilor& .ocul pentru arderea gunoaielor si deseurilor&
.ocul pentru incal$ire in 5ale industriale si cladiri in constructie.
714 Se inter$ice lasarea .ara supraveg5ere a .ocului desc5is. Scapat de su%
control& .ocul desc5is se poate propaga la 'aterialele si ele'entele
co'%usti%ile din apropiere.
Art. 1. - 7!4 In aer li%er principalul .actor .avori$ant in propagarea .ocului il
constituie vantul& prin directia si vite$a sa.
714 Alti .actori .avori$anti in propagarea .ocului sunt3 pre$enta 'aterialelor
co'%usti%ile in apropiere 7ier%uri& .run$e& capite de .an sau resturi
vegetale& constructii din le'n etc.4 si con.iguratia terenului care poate
deter'ina crearea curentilor de aer.
7/4 Daca te'peratura .lacarii depaseste (-,<"& .eno'enul principal
i'plicat in propagarea .ocului il constituie radiatia ter'ica a .lacarii.
Art. 1!. - 7!4 Alt 'od de propagare a .ocului il constituie ga$ele .ier%inti
dega2ate de ardere.
714 Propagarea .ocului se poate .ace si prin scanteile sau particulele
incandescente dega2ate de ardere si purtate de vant sau de curentii de aer.
Sectiunea a /-a
9u'atul
Art. 11. - 7!4 Incendiile produse de .u'at se datorea$a atat .lacarii 7c5i%rit&
%ric5eta4 utili$ate pentru aprinderea tigarii& pipei sau tra%ucului& cat si
restului ce ra'ane la ter'inarea procesului de .u'at.
714 9lacara de c5i%rit are o durata de ardere de circa 1 de secunde.
"5i%ritul aprins si aruncat la inta'plare poate initia incendierea
'aterialelor usor in.la'a%ile& cu' sunt3 paiele de grau 7cand gradul de
uscare este avansat si curentii de aer .avora%ili4& resturi de 5artie si lic5ide
in.la'a%ile& a.late in vase desc5ise sau i'prastiate.
7/4 Se inter$ice aprinderea unui c5i%rit sau a unei %ric5ete intr-o at'os.era
potential e:plo$iva si in incaperi inc5ise in care s-au produs scurgeri de
ga$e& aprinderea a'estecului ga$-aer .iind& de regula& instantanee.
Art. 1/. - 7!4 Te'peratura unei tigari aprinse este cuprinsa intre )) si
8<"& iar ti'pul de ardere di.era in .unctie de calitatea tigarii& .iind cuprins
intre (&) si !1 'inute.
714 Anali$and aprinderea unor 'ateriale co'%usti%ile de la resturi de tigara
aprinsa& e:peri'ental s-au o%tinut ur'atoarele re$ultate3
a4 'aterialele din %u'%ac !? se aprind in / de secunde si ard 'ocnit in
continuare6
%4 'aterialele tip %u'%ac 8(? se aprind dupa 8-( 'inute6
c4 'aterialele tip %u'%ac )? 7PE )?4 se aprind dupa )-! 'inute si ard
'ocnit pe portiuni li'itate6
d4 'aterialele reali$ate in intregi'e din .ire si .i%re sintetice 7relon& visco$a&
PE& PA4 se ter'odegradea$a su% .or'a de topitura care nu se aprinde6
e4 'aterialele de origine ani'ala 7lana& 'atase naturala4 se
ter'odegradea$a si nu .avori$ea$a arderea 'ocnita6
.4 vatelina se car%oni$ea$a .ara a pre$enta puncte de incandescenta si .ara
a se aprinde6
g4 $egrasul se aprinde 'ocnit& in.luentand aprinderea celorlalte ele'ente
de tapiterie cu care se a.la in contact6
54 ru'egusul arde 'ocnit 1-/ ore& dupa care& cu pro%a%ilitate sca$uta& are
loc aprinderea cu .lacara6
i4 talasul de le'n se aprinde& in ca$uri rare& dupa !-1 ore6
24 5artia se aprinde in circa /-0) de 'inute6
@4 paiele si .anul se aprind& nu'ai in stare uscata& in /-0) de 'inute6
l4 litiera de padure 7.run$e& produse vegetale etc.4 se aprinde dupa 1-1&) ore&
in .unctie de u'iditate.
7/4 In ca$ul tigarilor aprinse sau al resturilor acestora& .eno'enul de
aprindere depinde de nu'erosi .actori& cu' sunt3 curentii de aer&
u'iditatea& posi%ilitatea acu'ularii caldurii& 'odul de dispunere a
'aterialelor co'%usti%ile& posi%ilitatea reali$arii aportului de aer proaspat.
704 Prin ur'are& la 'area 'a2oritate a 'aterialelor co'%usti%ile e:ista o
.a$a inter'ediara de !-/ ore de ardere 'ocnita& care este cea 'ai pro%a%ila
in considerarea tigarii drept sursa de aprindere in ca$ul producerii unui
incendiu.
Sectiunea a 0-a
"aile de acces& de evacuare si de interventie
Art. 10. - In privinta cailor de acces& de evacuare si de interventie
interesea$a starea acestora& practica%ilitatea si identi.icarea lor cu
usurinta& ele'ente esentiale in scurtarea 7reducerea4 ti'pilor operativi de
interventie& in special a ti'pului de deplasare 7T/4 si a ti'pului nor'ali$at
de evacuare 7Tne4.
Art. 1). - -entinerea in stare de utili$are a cailor de acces& de evacuare si
de interventie pe toata durata $ilei si in orice anoti'p la para'etrii la care
au .ost proiectate si reali$ate& precu' si cunoasterea operativa a oricaror
situatii ce pot i'piedica din 'otive o%iective .olosirea acestora in conditii
de siguranta repre$inta cerinte .unda'entale re.eritoare la aceste cai.
Sectiunea a )-a
Deseurile& re$iduurile si a'%ala2ele co'%usti%ile
Art. 18. - Pre$enta deseurilor& re$iduurilor si a a'%ala2elor& precu' si a
scurgerilor necontrolate de .luide co'%usti%ile poate .avori$a& in anu'ite
conditii& propagarea .ocului pe supra.ete e:terioare intinse& precu' si
in*din interiorul cladirilor.
Art. 1(. - Pra.ul sau pul%erile co'%usti%ile depuse ori acu'ulate pe
ele'ente de constructie& pe utila2e si ec5ipa'ente& indeose%i pe aparate de
incal$it si si'ilare acestora& constituie .actori de propagare a .ocului si
.ocare de e:plo$ie.
Art. 1,. - 7!4 Lacurile si vopselele su% .or'a de depuneri in ca%inele de
vopsire si tu%ulaturile de ventilatie pre$inta in ti'p tendinta de
autoaprindere la contactul cu aerul. Aceeasi caracteristica o au uleiurile si
grasi'ile.
714 Pericolul creste atunci cand vopselele si lacurile contin pig'enti cu
reactivitate 'are in co'%inatie cu diluanti care au continut de toluen sau
alte lic5ide in.la'a%ile peste li'itele ad'ise.
Art. 1+. - 7!4 Adsor%tia uleiurile de catre 'ateriale poroase .avori$ea$a
procesul de autoaprindere prin piroli$a celulo$ei din structura tesaturilor.
714 "a sursa de autoaprindere uleiurile vegetale sunt 'ai periculoase decat
cele de origine ani'ala& e:ceptand uleiul de peste.
7/4 "apacitatea uleiurilor de a se autoaprinde se aprecia$a prin indicele de
iod 7gra'e de iod care se co'%ina cu ! g ulei4& .iind suscepti%ile de a se
autoaprinde cele care au acest indice peste , 7uleiurile de ricin& 'asline&
s.ecla& %u'%ac& poru'%& soia& .loarea-soarelui& canepa& nuca& in si peste4.
704 In .unctie de natura 'aterialului& deseurile i'pregnate cu uleiuri pot
initia incendii prin autoaprindere dupa 1-0 ore.
Art. /. - Pentru unele a'%ala2e neco'%usti%ile se au in vedere curatarea si
spalarea acestora de resturile de continut 7to:ic& in.la'a%il sau cu pericol
de incendiu4 si aruncarea ori tratarea 7neutrali$area4 acestui a'estec.

Sectiunea a 8-a
Se$onul rece
Art. /!. - Perioada se$onului rece este caracteri$ata de incendii datorate
siste'elor si 'i2loacelor de incal$ire utili$ate in cladiri pentru 'entinerea
te'peraturii 'ediului interior la anu'ite niveluri de con.ort necesare
des.asurarii in conditii corespun$atoare a activitatilor econo'ico-sociale si
culturale.
Art. /1. - 7!4 So%ele 'etalice& in special cele cu co'%usti%il lic5id& pre$inta
un pericol 'ai ridicat decat so%ele cu acu'ulare de caldura. Testele
e.ectuate pentru ur'arirea .unctionarii so%elor cu co'%usti%il lic5id&
reali$ate in conditii nor'ale de e:ploatare& au pus in evidenta te'peraturi
'a:i'e de 0)<" la ar$ator& /,<" la plita si 1)<" la peretii laterali.
714 Te'peratura scade la ,<" la distante intre ) si / c' de so%a.
Art. //. - 7!4 Scanteile si particulele aprinse ce ies pe cos pot a2unge la o
distanta de 1)-/ ' si sunt sursele care generea$a cel 'ai .recvent
incendii& daca acoperisul casei sau acoperisurile caselor din apropiere sunt
co'%usti%ile sau pre$inta depuneri de pra.& .uningine& ru'egus si alte
pul%eri co'%usti%ile.
714 "aldura sau scanteile care ies prin .isurile unui cos de .u' deteriorat
prin cutre'ure& vi%ratii& alunecari de tren etc. ori datorita vec5i'ii
i'o%ilului constituie surse de aprindere& daca in $ona lor e:ista ele'ente
de constructie sau structuri din le'n 7grin$i& %arne& suport acoperis etc.4.
Art. /0. - Aprinderea .uninginii depuse pe peretii interiori poate produce o
te'peratura de ,-!.<".
Art. /). - =urlanele 'etalice pot constitui surse de initiere a incendiilor in
ur'atoarele situatii3
a4 prin contactul direct al peretilor acestora& cu te'peratura ridicata& cu
'aterialele co'%usti%ile ale constructiilor sau cu dotarile interioare6
%4 prin disiparea caldurii& a ga$elor de ardere sau a .lacarilor in ca$ul
i'%inarilor insu.iciente datorate des.acerii legaturilor acestora prin
incal$ire si dilatare6
c4 prin gaurile sau prin .isurile din corpul %urlanului& provocate de
e:ploatarea indelungata a acestuia sau datorita corodarii.
Art. /8. - Aparatele electrice de incal$it cu ele'ent incal$itor in cuva de ulei
pot constitui sursa de aprindere& deoarece in .unctionarea .ara ter'ostat
te'peratura peretilor cuvei poate atinge !)<"& .ata de 'a:i'u' ()<"&
cand acestea .unctionea$a cu ter'ostat.
Art. /(. - Resourile constituie o sursa .recventa de aprindere prin plasarea
lor necorespun$atoare su% %irouri& ra.turi& te2g5ele& unde pro%a%ilitatea de
a intra in contact cu 'ateriale co'%usti%ile 7te:tile& 5artie& le'n etc.4 este
.oarte 'are.
Art. /,. - Resourile i'provi$ate si arti$anale pre$inta risc deose%it datorita
puterii 'ari a acestora si a de.icientelor pe circuitele de ali'entare& aspecte
care conduc la suprasolicitarea instalatiei electrice la care sunt racordate
7conductori& pri$e& stec5ere etc.4.
Art. /+. - E.ectele se$onului rece 7ing5et si depuneri de $apada4 pot
in.luenta in sens negativ si operatiunile de interventie la stingerea
incendiilor prin reducerea posi%ilitatilor de .olosire a surselor de ali'entare
cu apa& de acces la locul incendiului si& 'ai ales& a vite$ei de deplasare a
autospecialelor.
Sectiunea a (-a
Perioade caniculare si secetoase
Art. 0. - In perioadele caniculare si secetoase& su% in.luenta directa a
ra$elor solare creste gradul de uscaciune a plantelor si 'aterialelor
co'%usti%ile sau se produc cresteri 'ari de volu' in ti'p scurt ale
vaporilor si ale ga$elor in.la'a%ile a.late in re$ervoare& recipiente sau in
alte a'%ala2e de stocare.
Art. 0!. - #scaciunea avansata .avori$ea$a& pe de o parte& aprinderea
'aterialelor co'%usti%ile de la surse cu energie de aprindere 'ai 'ica
decat in 'od o%isnuit si in ti'p 'ai scurt decat cel de 'ani.estare a sursei&
iar pe de alta parte& propagarea cu vite$a ridicata a .ocului.
Art. 01. - "resterile rapide ale volu'ului vaporilor si ga$elor in.la'a%ile
deter'ina cresteri %ruste ale presiunii in re$ervoarele sau recipientele de
pastrare a produselor respective& su% e.ectul careia pot aparea .recvent
e:plo$ii& ur'ate de incendii.
Art. 0/. - Te'peraturile at'os.erice ridicate deter'ina dega2ari 'asive de
su%stante volatile si in.la'a%ile din co'ponenta unor 'ateriale de
protectie sau de i$olare care se pun in opera in special in ti'pul $ilei.
Art. 00. - In perioadele caniculare si*sau secetoase sunt vi$ate de e.ectele
acestora3
a4 culturile agricole& in special cele de cereale paioase6
%4 depo$itele de .ura2e si plante te5nice a.erente sectoarelor $oote5nice si
din gospodariile populatiei6
c4 $onele cu vegetatie .orestiera6
d4 locuintele si ane:ele gospodaresti& in special cele din 'ediul rural ale
caror ele'ente de constructie sunt e:ecutate din le'n6
e4 recipientele& re$ervoarele si alte categorii de a'%ala2e care contin lic5ide
usor in.la'a%ile si ga$e lic5e.iate su% presiune6
.4 su%stantele care se desco'pun su% actiunea lu'inii solare 7.os.or al%&
.os.or gal%en& a'estecuri de clor si %ro' cu unele ga$e etc.46
g4 sursele naturale de apa pentru incendiu& carora le scad nivelul si de%itul.
"APITOL#L III
Reguli si 'asuri de prevenire si stingere a incendiilor
Sectiunea !
Lucrarile cu .oc desc5is
Art. 0). - 7!4 Nereali$area 'asurilor de prevenire a incendiilor& preva$ute in
pre$entele dispo$itii generale& conduce la inter$icerea e:ecutarii lucrarilor
cu .oc desc5is.
714 Lucrarile cu .oc desc5is se vor e:ecuta si se vor supraveg5ea nu'ai de
persoane cali.icate& e:peri'entate si instruite.
Art. 08. - Persoana .i$ica cu atri%utii de conducere 7pri'ar& patron& utili$ator
etc.4 va regle'enta prin docu'ent scris 7deci$ie& dispo$itie etc.4 'odul de
e:ecutare a lucrarilor cu .oc desc5is& activitate care presupune3
a4 sta%ilirea& daca este ca$ul& a locurilor unde& periodic sau per'anent& se
pot e.ectua lucrari cu .oc desc5is 7topirea %itu'ului& arderea re$iduurilor
co'%usti%ile& curatari prin ardere etc.4 si a persoanelor care le
supraveg5ea$a6
%4 sta%ilirea locurilor 7$onelor4 cu pericol de incendiu in care este inter$isa
utili$area .ocului desc5is6
c4 no'inali$area persoanelor care au dreptul sa e'ita per'is de lucru cu
.oc6
d4 descrierea procedurii de e'itere& se'nare& aducere la cunostinta si
pastrare a per'isului de lucru cu .oc6
e4 intoc'irea unei instructiuni speci.ice de prevenire a incendiilor pentru
ast.el de lucrari& care sa .ie tinuta de e:ecutant asupra sa si prelucrata cu
acesta inainte de inceperea lucrarii.
Art. 0(. - Este inter$isa .olosirea .ocului desc5is in locurile 7incaperile&
$onele& instalatiile& ec5ipa'entele& 'i2loacele de transport etc.4 in care se
prelucrea$a& se utili$ea$a& se depo$itea$a& se ve5iculea$a& se 'anipulea$a
'ateriale si su%stante co'%usti%ile sau care& in pre$enta .ocului desc5is&
pre$inta pericol de incendiu sau de e:plo$ie& precu' si in apropierea
acestora& cu' sunt3
a4 instalatiile de producere& prelucrare& reglare& co'pri'are& transport si
distri%utie a ga$elor co'%usti%ile 7ga$ 'etan& ga$ de sonda& ga$ de .urnal&
acetilena& 5idrogen etc.4 si a o:igenului6
%4 instalatiile de producere& prelucrare& po'pare& transport si distri%utie a
lic5idelor co'%usti%ile 7produse petroliere& vopsele& lacuri etc.46
c4 gospodariile de ungere si actionarile 5idraulice cu ulei sau cu alte lic5ide
co'%usti%ile6
d4 sectiile si atelierele de vopsitorie& prelucrare a le'nului& de 'odelarii& de
acoperiri 'etalice& de intretinere si reparatie a autove5iculelor si utila2elor
de ridicat si stivuit& de vulcani$are& tapiterie& croitorie etc.6
e4 depo$itele de lic5ide co'%usti%ile 7%en$ina& %en$en& vopsele& lacuri&
solventi& uleiuri& 'otorina etc.4& 'aterial le'nos si produse din le'n&
produse te:tile si de 5artie& car%id& 'ase plastice& recipiente transporta%ile
cu ga$e co'pri'ate& e:plo$ivi etc.6
.4 incaperile in care se e:ecuta operatiuni de spalare sau de curatare cu
produse petroliere 7%en$ina& neo.alina& parc5etin& petrosin etc.4& precu' si
de vopsire in care s-au .olosit solventi in.la'a%ili6
g4 incaperile unde se e:ecuta lucrari de .inisa2 cu su%stante co'%usti%ile6
54 incaperile si podurile cladirilor ale caror ele'ente de constructie sunt
reali$ate din 'ateriale co'%usti%ile6
i4 la%oratoarele si statiile-pilot in care se utili$ea$a su%stante co'%usti%ile6
24 incaperile de incarcat acu'ulatori6
@4 incaperile cu ec5ipa'ent electric de calcul& 'asura& control&
auto'ati$are& se'nali$are& control tra.ic6
l4 incaperile speciale de ca%luri electrice6
'4 constructiile civile 7pu%lice4& pe ti'pul progra'ului cu pu%licul
7'aga$ine& teatre& e:po$itii& cine'atogra.e etc.4& si alte locuri sta%ilite.
Art. 0,. - #tili$area .ocului desc5is nu se ad'ite la distante 'ai 'ici de 0
' .ata de locurile cu pericol de e:plo$ie 7ga$e si lic5ide co'%usti%ile&
vapori in.la'a%ili& e:plo$ivi etc.4& respectiv ! ' .ata de 'ateriale sau
su%stante co'%usti%ile 7le'n& 5artie& te:tile& carton as.altat& %itu'& ulei
etc.4& .ara a .i supraveg5eat si asigurat prin 'asuri corespun$atoare.
Art. 0+. - Per'isul de lucru cu .oc 7autori$atia de lucru4 preva$ut la art. /+
alin. 7/4 din Nor'ele generale de prevenire si stingere a incendiilor&
apro%ate prin Ordinul 'inistrului de interne nr. (()*!++,& se intoc'este in
doua e:e'plare& dintre care unul se in'anea$a se.ului .or'atiei de lucru
sau persoanei care e:ecuta operatiunile cu .oc desc5is& iar celalalt ra'ane
la e'itent 7se.ul sectorului de activitate unde se e:ecuta lucrarea4.
Art. ). - 7!4 Se.ul sectorului de activitate& atelier& sectie& depo$it& instalatie
etc.& in care se e:ecuta operatiuni cu .oc desc5is& are o%ligatia sa asigure
'asuri pentru3
a4 pregatirea locului& con.or' art. /+ alin. 714 din Nor'ele generale de
prevenire si stingere a incendiilor& apro%ate prin Ordinul 'inistrului de
interne nr. (()*!++,6
%4 instruirea personalului6
c4 controlul dupa ter'inarea lucrarii.
714 In ca$ul lucrarilor cu .oc desc5is care se e:ecuta in instalatii si in alte
locuri 7$one4 cu risc ridicat de incendiu sau de e:plo$ie& persoana cu
atri%utii de conducere va dispune luarea si a altor 'asuri de protectie
speci.ice.
Art. )!. - Per'isul de lucru cu .oc este vala%il o singura $i. La ter'inarea
lucrului per'isul de lucru cu .oc se preda de catre e:ecutant e'itentului. In
'od si'ilar se procedea$a si in ca$ul autori$atiei de lucru.
Art. )1. - Ec5ipa'entele si aparatele utili$ate pentru e:ecutarea lucrarilor
cu .oc desc5is tre%uie sa .ie in %una stare de .unctionare. De indeplinirea
acestei cerinte raspunde e:ecutantul.
Art. )/. - Toate ec5ipa'entele si aparatele de sudura se intretin si se
veri.ica in con.or'itate cu instructiunile .urni$orului. Proprietarul acestora
tre%uie sa .aca dovada e.ectuarii intretinerii si veri.icarii lor la ter'en si de
catre personal sau persoane .i$ice de specialitate.
Art. )0. - Pregatirea locului unde ur'ea$a sa se e:ecute operatiunea de
sudare sau de taiere cu .lacara o:iacetilenica presupune3
a4 incon2urarea acestuia cu panouri neco'%usti%ile cu inalti'ea de
'ini'u' 1 ' si %ine ancorate de podea6
%4 protectia pardoselii din 'aterial co'%usti%il cu un strat de nisip cu
grosi'ea de 1 c'& cu ta%la sau cu placi din 'ateriale neco'%usti%ile6
c4 indepartarea 'aterialelor si su%stantelor co'%usti%ile transporta%ile la o
distanta de cel putin ! ' de locul sudarii sau taierii6
d4 curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin ! '' de o parte
si de alta in 2urul punctului de lucru6
e4 u'e$irea cu apa sau prote2area cu panouri neco'%usti%ile a 'aterialelor
si ele'entelor de constructie co'%usti%ile .i:e pentru a .i .erite de
contactul cu scanteile sau %rocurile de sudura& cu .lacara sau cu alte
particule de 'ateriale incandescente6
.4 inlaturarea posi%ilitatilor ca sursele de .oc 7scantei& particule
incandescente etc.4 sa intre in contact cu 'aterialele co'%usti%ile care se
a.la in incaperile adiacente sau la cota in.erioara& prin acoperirea sau
o%turarea golurilor ori ori.iciilor din pardoseala si pereti cu placi sau dopuri
neco'%usti%ile6
g4 a'plasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena
transporta%il si a %uteliei de o:igen& ast.el3 cel putin ! ' intre acestea si
locul de sudura sau orice sursa cu .oc desc5is si& respectiv& cel putin ) '
intre ele6
54 dotarea cu 'i2loace de pri'a interventie corespun$atoare6
i4 asigurarea pre$entei persoanei dese'nate sa supraveg5e$e e:ecutarea
lucrarilor cu .oc desc5is.
Art. )). - 7!4 Generatoarele de acetilena transporta%ile se instalea$a& de
regula& in aer li%er& in a.ara incaperii unde se sudea$a si .erite de ra$ele
solare ori de sursele cu .oc desc5is.
714 In 'od e:ceptional se ad'ite instalarea unui singur generator de
acetilena transporta%il nu'ai in incaperi in care se e:ecuta lucrari de
reparatii& 'onta2 sau de intretinere cu caracter te'porar& cu respectarea
ur'atoarelor conditii3
a4 de%itul 'a:i' de acetilena sa nu depaseasca /&1 '/*56
%4 generatorul sa .ie veri.icat si sa posede placa de ti'%ru6
c4 incarcatura de car%id sa nu .ie 'ai 'are de 0 @g6
d4 incaperea sa ai%a un volu' de 'ini'u' /) '/ si sa .ie %ine ventilata6
e4 sa e:iste posi%ilitatea asigurarii distantelor de siguranta6
.4 sa se reali$e$e& pe toata durata a'plasarii generatorului in incapere&
oprirea .unctionarii eventualelor utila2e care lucrea$a cu .lacara sau produc
scantei.
Art. )8. - 7!4 Lucrarile de sudare la instalatii& re$ervoare& recipiente si
conducte prin care s-au ve5iculat si in care s-au depo$itat su%stante
co'%usti%ile sau vapori in.la'a%ili se vor e.ectua nu'ai dupa golirea&
aerisirea& spalarea& u'plerea cu apa sau cu ga$ inert& i$olarea acestora prin
.lanse oar%e de restul instalatiilor si dupa e.ectuarea anali$elor de
la%orator.
714 Piesele& instalatiile si 'aterialele la care se vor e:ecuta operatiuni de
sudare sau de taiere se vor curata in preala%il de 'ateriale co'%usti%ile&
cu' sunt uleiurile& te:tilele etc.
Art. )(. - In ti'pul e:ecutarii lucrarii tre%uie sa se asigure3
a4 supraveg5erea per'anenta si cu atentie a .lacarii& a dispersiei
7raspandirii4 si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de 'ateriale
incandescente si a intensitatii .lu:ului de caldura6
%4 strangerea si depo$itarea resturilor de electro$i in vase speciale cu nisip
sau cu apa6
c4 inc5iderea ro%inetelor %uteliei de o:igen si a generatorului de acetilena&
daca durata intreruperii e:ecutarii lucrarii depaseste ! 'inute6
d4 inter$icerea agatarii ar$atoarelor 7c5iar stinse4 de %uteliile de o:igen sau
de generatoarele de acetilena6
e4 nee.ectuarea de deplasari cu ar$atoarele aprinse in a.ara $onei de lucru
sau de urcari pe scari& sc5ele etc.6
.4 evacuarea car%idului din generator in ca$ul intreruperii lucrului pe o
perioada 'ai indelungata.
Art. ),. - Dupa ter'inarea lucrarii tre%uie sa se asigure& de regula&
ur'atoarele3
a4 veri.icarea 'inutioasa a locului in care s-a e:ecutat lucrarea& precu' si a
spatiilor adiacente si a celor situate la cotele in.erioare sau superioare&
pentru a constata daca nu s-au creat .ocare de incendiu 7$one
incandescente& 'iros de ars sau dega2ari de .u' etc.46
%4 descoperirea tuturor $onelor prote2ate& veri.icandu-se daca starea lor
este intacta& si luarea de 'asuri in consecinta6
c4 veri.icarea& la anu'ite intervale& pe parcursul 'ai 'ultor ore si in ti'pul
noptii& a situatiei e:istente la locul in care s-a e.ectuat lucrarea si in
i'ediata apropiere a acestuia6
d4 depo$itarea in conditii de siguranta a ec5ipa'entelor .olosite la lucrare6
e4 rea'plasarea pe po$itiile initiale a ele'entelor si 'aterialelor
co'%usti%ile la cel putin 8 ore de la ter'inarea lucrarii6
.4 colectarea na'olului 7sla'ului4 de car%id in containere destinate acestui
scop si depo$itarea acestora intr-un loc special a'ena2at.
Art. )+. - In toate ca$urile in care este constituit si .unctionea$a un serviciu
privat de po'pieri civili se va asigura inregistrarea la acesta a per'isului
de lucru cu .oc 7autori$atiei de lucru4& inainte de inceperea e.ectiva a
lucrarii.
Sectiunea a 1-a
9u'atul
Art. 8. - Regle'entarea .u'atului este o%ligatorie in cadrul .iecarui agent
econo'ic sau al .iecarei institutii pu%lice si& cand este ca$ul& la nivelul
unitatii ad'inistrativ-teritoriale si se .ace prin dispo$itie scrisa data de
persoana .i$ica cu atri%utii de conducere.
Art. 8!. - 7!4 Pentru situatiile in care o constructie sau o a'ena2are este
.olosita de 'ai 'ulti utili$atori& regle'entarea .u'atului se .ace prin
dispo$itie e'isa de proprietarul constructiei sau al a'ena2arii respective&
insusita de utili$atorii in cau$a.
714 In dispo$itie se vor 'entiona3
a4 locurile 7$onele4 cu pericol de incendiu sau de e:plo$ie in care este
inter$is .u'atul sau& dupa ca$& accesul cu tigari& c5i%rituri sau %ric5ete6
%4 locurile a'ena2ate pentru .u'at6
c4 persoanele dese'nate sa raspunda de supraveg5erea respectarii
regle'entarii pe locuri si sectoare de activitate6
d4 alte date si in.or'atii necesare sa .ie preci$ate pentru a di'inua
pericolul de incendiu.
Art. 81. - 9u'atul este inter$is& de regula& in toate locurile in care nu se
ad'ite .olosirea .ocului desc5is& preva$ute de pre$entele dispo$itii
generale& precu' si in3
a4 spatiile de ca$are co'una6
%4 incaperile cu ec5ipa'ent electronic de calcul& 'asura& control si
auto'ati$are6
c4 incaperile centralelor ter'ice6
d4 locurile cu sc5ele& co.ra2e si esa.oda2e& reali$ate din 'ateriale
co'%usti%ile6
e4 lanurile de cereale in .a$a de coacere si $onele i'padurite.
Art. 8/. - In toate $onele 7locurile4 in care este inter$is .u'atul se vor instala
indicatoare de securitate speci.ice& preva$ute de regle'entarile in vigoare.
Art. 80. - Locurile pentru .u'at sta%ilite in e:teriorul cladirilor nu vor .i
a'plasate la o distanta 'ai 'ica de 0 ' .ata de locurile in care e:ista
pericol de e:plo$ie 7ga$e si lic5ide co'%usti%ile& e:plo$ivi& vapori
in.la'a%ili etc.4& ! ' .ata de locurile in care e:ista 'ateriale solide
co'%usti%ile 7le'n& te:tile& 5artie& carton as.altat& %itu'4 si ) ' .ata de
culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de $onele
i'padurite.
Art. 8). - La locurile sta%ilite pentru .u'at se vor prevedea scru'iere& vase
cu apa& nisip sau pa'ant& gropi si se vor instala inscriptii ALO" PENTR#
9#-ATA.
Art. 88. - Scru'ierele si vasele din interiorul cladirilor 7coridoare& 5oluri
etc.4 se a'plasea$a ast.el incat sa nu .ie posi%ila aprinderea 'aterialelor
co'%usti%ile din apropiere 7draperii& perdele& 2alu$ele etc.4.
Art. 8(. - In locurile de 'unca unde este per'is .u'atul se vor asigura
scru'iere. Acestea se a'plasea$a ast.el incat sa nu .aca posi%ila
aprinderea 'aterialelor co'%usti%ile din apropiere& cu' sunt cele de
%irotica si altele.
Art. 8,. - Depunerea in scru'iere& vase sau gropi a altor deseuri de
'ateriale co'%usti%ile 75artie& carton& te:tile etc.4 este inter$isa.
Art. 8+. - Golirea scru'ierelor si a vaselor in cosurile de 5artie sau in alte
locuri in care e:ista 'ateriale co'%usti%ile este inter$isa.
Art. (. - Aruncarea la inta'plare a resturilor de tigari sau c5i%rituri aprinse
este inter$isa.
Art. (!. - Se reco'anda sa se evite .u'atul& in perioadele de rela:are sau
de odi5na& in paturi& pe canapele& .otolii etc.
Sectiunea a /-a - Asigurarea cailor de acces& de evacuare si de interventie
Art. (1. - Accesul 'i2loacelor si al persoanelor pentru interventiile operative
in ca$ de urgenta pu%lica de incendiu& in vederea salvarii si acordarii
a2utorului persoanelor a.late in pericol& stingerii incendiilor si li'itarii
e.ectelor acestora& tre%uie sa .ie asigurat in per'anenta la toate3
a4 constructiile de orice .el 7industriale& social-ad'inistrative& speciale etc.4
si incaperile acestora6
%4 instalatiile te5nologice si ane:e6
c4 depo$itele inc5ise si desc5ise de 'aterii pri'e& se'i.a%ricate& .inite si
au:iliare6
d4 instalatiile& aparatele si 'i2loacele de prevenire si stingere a incendiilor&
precu' si la punctele de co'anda ale acestora 7centrale si %utoane de
se'nali$are a incendiilor& aparate de control si se'nali$are ale instalatiilor
sprin@ler& statii de po'pe de apa& claviaturile si vanele retelelor de apa&
a%ur& drencer& ga$e inerte si spu'a& 5idranti de incendiu& stingatoare&
pic5ete de incendiu& %a$ine& re$ervoare si castele de apa& ra'pe ale
surselor de apa naturale& posturi tele.onice de anuntare a incendiilor etc.46
e4 dispo$itivele de actionare a unor 'i2loace cu rol de protectie in ca$ de
incendiu 7cortine 'etalice de siguranta& trape de evacuare a .u'ului si
ga$elor .ier%inti& clapete de pe tu%ulatura de ventilatie& e:5austare si
transport pneu'atic& o%loane& .erestre si usi de inc5idere a golurilor din
ele'entele de co'parti'entare i'potriva incendiilor46
.4 ta%lourile de distri%utie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de
ilu'inat& de .orta si ilu'inat de siguranta si la sursele de re$erva care sunt
destinate sa ali'ente$e receptoare electrice cu rol in ca$ de incendiu6
g4 claviaturile si vanele instalatiilor te5nologice sau au:iliare& care tre%uie
'anevrate in ca$ de incendiu& si punctele de co'anda ale acestora 7ga$e si
lic5ide co'%usti%ile& %en$i transportoare46
54 celelalte 'i2loace utili$ate pentru interventie in ca$ de incendiu 7ve5icule
pentru tractare& transport sau i$olare& cisterne ori autocisterne de apa si
c5eile de pornire a acestora etc.4.
Art. (/. - 7!4 "aile de acces& de evacuare si de interventie tre%uie sa .ie
'entinute in per'anenta& in orice anoti'p& practica%ile si curate. Aceasta
o%ligatie revine persoanelor 2uridice sau .i$ice care ad'inistrea$a
constructiile& instalatiile& siste'ele& dispo$itivele sau 'i2loacele respective.
714 Ad'inistratorii in cau$a vor se'nala prin indicatoare& potrivit
prevederilor legale in vigoare& pre$enta unor ase'enea 'i2loace si vor
atentiona asupra regulilor care tre%uie respectate.
Art. (0. - =locarea cailor de acces& de evacuare si de interventie cu
'ateriale care reduc lati'ea sau inalti'ea li%era de circulatie sta%ilita ori
care pre$inta pericol de incendiu sau e:plo$ie& precu' si e.ectuarea unor
'odi.icari la acestea& prin care se inrautateste situatia initiala& sunt
inter$ise.
Art. (). - Peste santurile sau sapaturile e:ecutate pe caile de acces& de
evacuare si de interventie se vor a'ena2a treceri 7podete4 %ine consolidate
sau se vor asigura cai ocolitoare& se'nali$ate corespun$ator.
Art. (8. - 7!4 Gararea loco'otivelor si a vagoanelor de cale .erata in
intersectiile cu dru'urile u$inale sau cu caile de acces rutiere este
inter$isa.
714 In ca$ul in care loco'otivele sau vagoanele sunt %locate& din 'otive
te5nologice& in intersectiile cu dru'urile u$inale sau cu caile de acces
rutiere& se va asigura tractarea in cel 'ai scurt ti'p a 'aterialului rulant ori
se vor sta%ili rute de ocolire a intersectiei& se'nali$ate corespun$ator.
Art. ((. - Se inter$ice %locarea in po$itie desc5isa a usilor de la casele
scarilor& de pe coridoare& a celor cu dispo$itive de autoinc5idere sau a altor
usi care& in ca$ de incendiu& au rol sa opreasca patrunderea .u'ului& a
ga$elor .ier%inti si propagarea incendiilor pe verticala sau pe ori$ontala.
Art. (,. - 7!4 Dispo$itivele care asigura inc5iderea auto'ata in ca$ de
incendiu a ele'entelor de protectie a golurilor 7usi& o%loane etc.4& cele de
actionare a trapelor si clapetelor& precu' si cele care 'entin in po$itie
inc5isa usile incaperilor ta'pon vor .i in per'anenta in stare de
.unctionare.
714 Siste'ul de inc5idere a usilor de pe traseele de evacuare tre%uie sa
per'ita desc5iderea cu usurinta a acestora in ca$ de incendiu.
Art. (+. - 7!4 "aile de acces& de evacuare si de interventie se vor 'arca cu
indicatoare de securitate& con.or' regle'entarilor legale in vigoare& ast.el
incat traseele acestora sa poata .i recunoscute cu usurinta& atat $iua cat si
noaptea& de persoanele care le utili$ea$a in ca$ de incendiu.
714 Se vor 'onta indicatoare corespun$atoare la ra'pele scarilor care duc
la de'isol sau la su%sol ori la usile de acces catre spatii si incaperi din
care evacuarea nu poate .i continuata.
Art. ,. - In casele scarilor& pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale
cladirilor nu se ad'ite a'ena2area de incaperi ori locuri de lucru&
depo$itarea etc.& care ar putea i'piedica evacuarea persoanelor si a
%unurilor& precu' si accesul personalului de interventie.
Art. ,!. - "5eile usilor de acces in cladiri si cele ale incaperilor incuiate se
pastrea$a in locuri sau la persoane dese'nate& ast.el incat aceste c5ei sa
poata .i identi.icate si .olosite in ca$ de necesitate 7interventie& control&
veri.icari etc.4.
Sectiunea a 0-a
"olectarea deseurilor& re$iduurilor co'%usti%ile si a a'%ala2elor
si distrugerea lor
Art. ,1. - 7!4 Deseurile si re$iduurile co'%usti%ile& utili$ate ori re$ultate din
procesul te5nologic& se colectea$a rit'ic& dar o%ligatoriu la ter'inarea
sc5i'%ului si se depun in locurile destinate depo$itarii sau distrugerii lor&
ast.el incat la locurile de 'unca sa .ie in per'anenta curatenie.
714 Se colectea$a3
a4 pul%erile& ru'egusul si talasul& sca'ele sau resturile te:tile si alte
deseuri co'%usti%ile depuse 7acu'ulate4 pe pardoseli& pereti& instalatii&
'asini& utila2e& aparatura& canale sau alte locuri& precu' si 'aculatura de
%irotica6
%4 scurgerile de lic5ide co'%usti%ile de pe sol& pardoseli& instalatii& 'asini
si utila2e& canale sau din alte locuri6
c4 a'%ala2ele care pre$inta pericol de incendiu sau de e:plo$ie 7le'n&
carton& 'etalice pentru produse in.la'a%ile& car%id etc.46
d4 depunerile de grasi'i& vopsele& lacuri etc. de pe ele'entele instalatiilor
de evacuare.
Art. ,/. - 7!4 Pentru orice tip de activitate se sta%ileste 'odul de gestionare
a deseurilor& re$iduurilor si a a'%ala2elor.
714 Gestionarea acestora presupune3
a4 no'inali$area& dupa ca$& a deseurilor& re$iduurilor si a a'%ala2elor
speci.ice activitatii6
%4 indicarea regi'ului de colectare si curatare6
c4 locurile de depo$itare si 'odul de distrugere sau de valori.icare6
d4 dese'narea personalului responsa%il cu gestionarea lor6
e4 co'pletarea datelor noi la aparitia oricaror 'odi.icari de situatii.
Art. ,0. - Deseurile si re$iduurile de lic5ide co'%usti%ile sau cele din
'ateriale solide 7carpe& calti& %u'%ac& ru'egus etc.4& care contin ast.el de
produse& se colectea$a in cutii sau in vase 'etalice ori cu captuseala
'etalica interioara& preva$ute cu capac& a'plasate in locuri .ara risc de
incendiu si 'arcate.
Art. ,). - Deseurile& re$iduurile si a'%ala2ele co'%usti%ile& care se
reutili$ea$a& se vor depo$ita& cu asigurarea distantelor de siguranta .ata de
cladiri& instalatii& culturi agricole& supra.ete i'padurite si alte 'ateriale
co'%usti%ile& in raport de natura si de proprietatile .i$ico-c5i'ice ale
acestora.
Art. ,8. - A'%ala2ele 'etalice& din 'aterial plastic sau din sticla reutili$a%ile
se curata& se spala& sau se neutrali$ea$a de restul continutului cu 'ateriale
adecvate si se depo$itea$a in locuri special destinate.
Art. ,(. - Deseurile& re$iduurile si a'%ala2ele co'%usti%ile& care nu se 'ai
reutili$ea$a& se vor distruge prin ardere in cre'atorii a'ena2ate si
a'plasate ast.el incat sa nu puna in pericol viata oa'enilor& cladirile&
instalatiile& culturile agricole& supra.etele i'padurite si alte 'ateriale
co'%usti%ile.
Aceste cre'atorii tre%uie sa posede autori$atiile preva$ute de lege.
Art. ,,. - Deseurile& re$iduurile si a'%ala2ele co'%usti%ile& care dega2a prin
ardere su%stante sau co'pusi periculosi pentru viata sau pentru 'ediu&
pot .i distruse prin .oc desc5is su% supraveg5ere& cu respectarea
prevederilor in vigoare si ale pre$entelor dispo$itii generale.
Sectiunea a )-a
Reguli pentru se$onul rece
Art. ,+. - Inainte de inceperea se$onului rece se vor controla si se vor
inlatura de.ectiunile constatate& asigurandu-se %una .unctionare a3
a4 instalatiilor si a siste'elor de incal$ire e:istente la agenti econo'ici&
institutii pu%lice si la gospodariile populatiei 7surse de caldura& conducte&
corpuri si ele'ente de incal$ire& so%e& cosuri si canale de .u' etc.46
%4 instalatiilor de incal$ire din incaperi in care sunt 'ontate instalatiile de
stingere cu apa& precu' si cele de depo$itare a su%stantelor c5i'ice de
stingere si din spatiile de garare a autospecialelor6
c4 serpentinelor de incal$ire cu a%uri sau apa calda a ca'inelor&
re$ervoarelor de depo$itare a lic5idelor co'%usti%ile& a ga$elor sau apei
pentru stingerea incendiilor6
d4 dispo$itivelor de incal$ire a ar'aturilor de siguranta de la re$ervoarele
de lic5ide co'%usti%ile sau ga$e lic5e.iate6
e4 conductelor si .urtunurilor de a%uri de la instalatiile de stingere& precu'
si a celor din diverse instalatii de productie si au:iliare.
Art. +. - "o'ponentele instalatiilor de stingere cu apa& care sunt e:puse
ing5etului in ti'pul iernii si nu sunt preva$ute cu dispo$itive .i:e de
incal$ire& vor .i prote2ate i'potriva ing5etului.
Art. +!. - Se vor asigura uneltele si accesoriile pentru des$ape$irea
dru'urilor si a cailor de acces& de evacuare si de interventie.
Art. +1. - "aile de acces si accesul la sursele de apa sau la dispo$itivele de
punere in .unctiune a instalatiilor de stingere se vor curata de $apada si
g5eata& asigurandu-se 'entinerea per'anent li%era a acestora.
Art. +/. - Personalul destinat sa raspunda de aprinderea si de stingerea
.ocurilor va .i instruit asupra regulilor ce tre%uie respectate si& respectiv&
luate pe ti'pul se$onului rece.
Sectiunea a 8-a
Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase
Art. +0. - In perioadele caniculare sau secetoase persoana .i$ica cu atri%utii
de conducere 7pri'ar& patron& utili$ator etc.4 va ela%ora un progra' de
'asuri speciale care sa contracare$e e.ectele negative ale acestora in s.era
prevenirii si stingerii incendiilor.
Art. +). - -asurile speciale tre%uie sa cuprinda3
a4 identi.icarea si no'inali$area sectoarelor de activitate in care creste
riscul de incendiu in conditiile caracteristice te'peraturilor at'os.erice
ridicate si lipsei de precipitatii6
%4 inter$icerea utili$arii .ocului desc5is in $onele a.ectate de uscaciune
avansata6
c4 restrictionarea e.ectuarii& in anu'ite intervale din ti'pul $ilei& a unor
lucrari care creea$a conditii .avori$ante pentru producerea de incendii prin
dega2ari de su%stante volatile sau supraincal$iri e:cesive6
d4 asigurarea prote2arii .ata de e.ectul direct al ra$elor solare a
recipientelor& re$ervoarelor si a altor tipuri de a'%ala2e care contin vapori
in.la'a%ili sau ga$e lic5e.iate su% presiune& prin depo$itare la u'%ra
7copertine& soproane desc5ise etc.4 sau& dupa ca$& prin racire cu perdele de
apa rece6
e4 indepartarea din locurile unde se a.la a o%iectelor optice 7inclusiv a
cio%urilor de sticla4 care pot actiona in anu'ite conditii drept concentratori
ai ra$elor solare6
.4 intensi.icarea patrularilor in $onele cu culturi agricole si in cele
.recventate pentru agre'ent in locuri cu vegetatie .orestiera6
g4 asigurarea re$ervelor de apa pentru incediu si veri.icarea $ilnica a
situatiei e:istente6
54 veri.icarea operativitatii de actiune a .or'atiilor de interventie ale
serviciilor de po'pieri civili6
i4 'ediati$area incendiilor deter'inate de e.ectele se$onului canicular si
secetos& prin detalierea cau$elor si a i'pre2urarilor .avori$ante.
Art. +8. - -asurile speciale sta%ilite vor .i aduse la cunostinta tuturor
salariatilor si& dupa ca$& populatiei.
"APITOL#L I;
Dispo$itii .inale
Art. +(. - Prevederile pre$entelor dispo$itii generale se aplica in orice
activitate econo'ica& sociala& .inanciara si ad'inistrativa.
Art. +,. - In vederea aplicarii pre$entelor dispo$itii generale .actorii de
deci$ie 7patron& utili$ator& ad'inistrator si& dupa ca$& pri'ar etc.4 vor sta%ili&
prin actele de autoritate preva$ute de lege& aspectele de natura
organi$atorica si vor lua 'asuri de ela%orare a unor 'etodologii&
proceduri& instructiuni si altele ase'enea& pentru detalierea anu'itor
prevederi.
DISPOZITII GENERALE
privind instruirea in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor -
D.G.P.S.I.-1
"APITOL#L I
Scopul si do'eniul de aplicare
Art. !. - Pre$entele Dispo$itii generale privind instruirea in do'eniul
prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-1& denu'ite in continuare
dispo$itii generale& sta%ilesc principiile& 'odalitatile& cerintele si conditiile
necesare in vederea organi$arii si des.asurarii activitatii de instruire in
do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor anga2ate
in 'unca& in cadrul educatiei pro.esionale per'anente.
Art. 1. - Instruirea in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor a
persoanelor anga2ate in 'unca constituie parte co'ponenta a activitatii de
aparare i'potriva incendiilor des.asurate de persoanele .i$ice si 2uridice
potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. /. - Persoanele .i$ice si 2uridice care des.asoara activitati cu personal
anga2at in conditiile preva$ute de lege sunt o%ligate sa organi$e$e si sa
des.asoare instruirea acestuia in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor
pe %a$a pre$entelor dispo$itii generale& precu' si a altor regle'entari
speci.ice.
Art. 0. - Instruirea salariatilor in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor
este parte co'ponenta a pregatirii pro.esionale a acestora si are ca scop
insusirea cunostintelor si .or'area deprinderilor necesare in vederea
prevenirii si stingerii incendiilor la locul de 'unca si& dupa ca$& in incinta
agentilor econo'ici si a institutiilor in cau$a.
Art. ). - Ter'enii speci.ici utili$ati in cuprinsul pre$entelor dispo$itii
generale au intelesul celor utili$ati in legislatia speci.ica do'eniului
apararii i'potriva incendiilor.
"APITOL#L II
"ategorii de instructa2e si cerinte speci.ice
Art. 8. - "ategoriile de instructa2e in do'eniul prevenirii si stingerii
incendiilor& prin care se reali$ea$a instruirea la anga2are si instruirea
periodica& sunt3
a4 instructa2ul introductiv general6
%4 instructa2ul speci.ic locului de 'unca6
c4 instructa2ul periodic6
d4 instructa2ul pe sc5i'%& acolo unde situatia o i'pune6
e4 instructa2ul special pentru lucrari periculoase6
.4 instructa2ul la conversia pro.esionala6
g4 instructa2ul pentru personalul din a.ara agentului econo'ic sau a
institutiei.
Art. (. - Instructa2ul introductiv general vi$ea$a do%andirea de cunostinte
cu privire la3
a4 siste'ul de acte nor'ative generale care regle'entea$a activitatea de
aparare i'potriva incendiilor si de acte nor'ative speci.ice pro.ilului
agentului econo'ic sau institutiei6
%4 'odul de organi$are a activitatii de aparare i'potriva incendiilor la
nivelul agentului econo'ic sau al institutiei6
c4 .or'ele si 'etodele speci.ice de prevenire si stingere a incendiilor6
d4 'i2loacele te5nice de prevenire si stingere a incendiilor& cu care sunt
ec5ipate constructiile si instalatiile te5nologice proprii& si 'odul de
utili$are a acestora6
e4 'odul de actiune in ca$ul o%servarii si anuntarii unui incendiu6
.4 actiunile ce tre%uie intreprinse dupa perceperea alar'ei de incendiu.
Art. ,. - La instructa2ul introductiv general participa ur'atoarele categorii
de persoane3
a4 noii anga2ati in 'unca 7pe %a$a de contract individual de 'unca&
conventie civila etc.46
%4 salariatii trans.erati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea
respectiva6
c4 lucratorii se$onieri& te'porari sau $ilieri6
d4 elevii scolilor pro.esionale& liceelor industriale si studentii a.lati in
practica de specialitate.
Art. +. - In ca$ul unui nu'ar 'are de participanti& la aceasta categorie de
instructa2 se vor constitui grupe avand cel 'ult 1 de persoane.
Art. !. - Durata instructa2ului introductiv general se sta%ileste prin
regle'entari interne& depin$and in principal de speci.icul activitatii&
co'ple:itatea proceselor te5nologice& gradul de vulnera%ilitate la incendiu
si e:plo$ie al o%iectivului& precu' si de nivelul de pregatire al
participantilor& dar nu va .i 'ai 'ica de , ore.
Art. !!. - La ter'inarea perioadei de instructa2 introductiv general
persoanele instruite vor .i veri.icate pe %a$a de teste asupra cunostintelor
acu'ulate& pentru .iecare categorie de personal sta%ilindu-se nivelul 'ini'
de cunostinte necesare.
Art. !1. - Nu vor .i ad'ise la locurile de 'unca persoanele care nu si-au
insusit nivelul 'ini' de cunostinte pre$entate in cadrul instructa2ului
introductiv general.
Art. !/. - Instructa2ul speci.ic locului de 'unca se .ace dupa instructa2ul
introductiv general& e:ecutandu-se individual de catre se.ul locului de
'unca respectiv.
Art. !0. - La e.ectuarea instructa2ului speci.ic locului de 'unca se
ur'areste sa se asigure participantilor cunostinte re.eritoare la3
a4 caracteristicile .i$ico-c5i'ice si clasele de periculo$itate ale
su%stantelor& 'aterialelor si produselor utili$ate la locul de 'unca6
%4 cau$ele potentiale si riscurile 7pericolele4 de incendiu si*sau e:plo$ie
speci.ice locului de 'unca& 'asurile de prevenire a acestora6
c4 descrierea& .unctionarea si 'odul de ur'arire si interventie la instalatiile
si siste'ele de siguranta ale 'asinilor si utila2elor de la locurile de 'unca&
inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor te5nologice6
d4 continutul instructiunilor de aparare i'potriva incendiilor si al planurilor
de interventie speci.ice6
e4 descrierea& .unctionarea& a'plasarea si 'odul de actionare a
instalatiilor& utila2elor& aparatelor& dispo$itivelor si 'i2loacelor de protectie
i'potriva incendiilor6
.4 sarcinile speci.ice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea
incendiilor& evacuarea persoanelor si a %unurilor si pentru anuntarea si
stingerea incendiilor.
Art. !). - Durata instructa2ului preva$ut la art. !/ depinde de co'ple:itatea
locului de 'unca 7constructii& instalatii& utila2e4 si nu va .i 'ai 'ica de , ore
reparti$ate pe ti'pul perioadei de lucru de pro%a.
Art. !8. - Pro%le'ele pre$entate pe ti'pul instructa2ului speci.ic locului de
'unca vor .i ur'ate in 'od o%ligatoriu de de'onstratii practice.
Art. !(. - Ad'iterea de.initiva la lucru a persoanelor instruite se va .ace
nu'ai dupa veri.icarea acestora pe %a$a de teste cu privire la nivelul de
insusire a cunostintelor necesare.
Art. !,. - Instructa2ul periodic se e:ecuta cu toate categoriile de salariati si
are o durata de cel putin doua ore& avand drept scop rei'prospatarea&
co'pletarea si detalierea cunostintelor do%andite prin instructa2ul
introductiv general si prin instructa2ul speci.ic locului de 'unca.
Art. !+. - Instructa2ul periodic se e:ecuta pe %a$a te'aticii anuale si a
gra.icului de instruire& apro%ate de patron.
Art. 1. - Te'atica orientativa anuala de instruire& adaptata .iecarei
categorii de salariati& se structurea$a de regula ast.el3
a4 actele nor'ative care regle'entea$a activitatea de aparare i'potriva
incendiilor6
%4 o%ligatiile generale si speci.ice care revin categoriilor de salariati6
c4 riscul de incendiu& cau$ele potentiale de incendiu pre$entate de
instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de 'unca des.asurate&
nor'ele& regulile si 'asurile de prevenire si inlaturare a acestora6
d4 descrierea& .unctionarea& intretinerea si 'odul de utili$are a tuturor
siste'elor de protectie i'potriva incendiilor& a.late in dotare6
e4 actiunea salariatilor in cadrul ec5ipelor de interventie 7raspuns4 in ca$ de
incendiu la antrena'ente si e:ercitii practice.
Art. 1!. - Te'atica orientativa se adaptea$a si se co'pletea$a pe parcurs
de catre cei care e:ecuta instruirea cu conclu$iile si invata'intele re$ultate
din3
a4 controalele e.ectuate privind respectarea nor'elor si a sarcinilor
sta%ilite6
%4 incendiile si eveni'entele produse in sectoare de activitate si'ilare6
c4 alte pro%le'e care se considera necesare.
Art. 11. - In gra.icul anual de instruire se 'entionea$a periodicitatea
instructa2elor si se preci$ea$a $ilele in care acestea se e:ecuta& esalonat&
pe locurile de 'unca si pe categorii de salariati.
Art. 1/. - Intervalul dintre doua instructa2e periodice se sta%ileste de catre
patron& tinand sea'a de ur'atoarele3
- cel 'ult o luna 7/ de $ile4 pentru personalul 'uncitor cu .unctii de
e:ecutie sau operative6
- !-/ luni pentru personalul care lucrea$a direct si ne'i2locit la aparate&
'asini& utila2e si instalatii te5nologice 7te5nicieni& 'aistri& su%ingineri&
ingineri4& precu' si pentru analisti& cercetatori si personalul din
la%oratoare6
- /-8 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie&
control te5nic& cercetare& proiectare& de intretinere si reparatii& investitii&
transporturi& precu' si pentru cel care lucrea$a in institutii pu%lice6
- !-8 luni pentru personalul TESA care are atri%utii de organi$are&
conducere si control 7se.i de sectii& ateliere& instalatii& depo$ite etc.4& pentru
cel din conducerea agentului econo'ic sau a institutiei& precu' si pentru
cel din structura autoritatilor pu%lice locale si a ad'inistratiei pu%lice
centrale de specialitate si a institutiilor statului.
Art. 10. - Instructa2ul periodic se va .ace o%ligatoriu in ur'atoarele ca$uri3
a4 cand un salariat a lipsit 'ai 'ult de / de $ile calendaristice de la locul
de 'unca6
%4 cand s-au adus 'odi.icari procesului te5nologic sau au .ost introduse
noi te5nologii6
c4 la reluarea activitatii dupa producerea unui eveni'ent negativ 7incendiu&
e:plo$ie& cala'itate naturala& avarie46
d4 cand au aparut 'odi.icari ale legislatiei speci.ice do'eniului apararii
i'potriva incendiilor sau cone:e acesteia.
Art. 1). - Pe ti'pul des.asurarii instructa2ului periodic se va pune accent pe
de'onstratiile practice& salariatii .iind angrenati e.ectiv in e:ecutarea unor
operatiuni speci.ice.
Art. 18. - ;eri.icarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si
deprinderile .or'ate in ti'pul instructa2ului periodic se va .ace prin sonda2&
insistandu-se de .iecare data pentru clari.icarea pro%le'elor si eli'inarea
de.icientelor constatate.
Art. 1(. - Anual se e.ectuea$a o veri.icare de .ond pe %a$a de teste tip
c5estionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a pro%le'aticii care a
.acut o%iectul instructa2ului periodic& re$ultatele conse'nandu-se in .isa
individuala de instructa2.
Art. 1,. - 7!4 Instructa2ul periodic se .ace de catre persoanele dese'nate de
patron& ast.el3
- pentru personalul 'uncitor& de catre conducatorul locului de 'unca
respectiv6 - pentru personalul incadrat pe .unctii te5nice si ad'inistrative
din sectoarele de productie si din co'parti'entele de cercetare&
proiectare& intretinere& reparatii& controlul calitatii& aprovi$ionare te5nico-
'ateriala si des.acere& de catre se.ii co'parti'entelor respective6
- pentru se.ii de sectii& sectoare& co'parti'ente si servicii .unctionale si
se.ii de departa'ente& de catre conducatorul te5nic.
714 Pentru agentii econo'ici sau institutiile care au cel 'ult + salariati
e.ectuarea instructa2ului periodic este sarcina e:clusiva a patronului.
Art. 1+ - 7!4 Instructa2ul pe sc5i'% se e:ecuta la intrarea in sc5i'%ul de
lucru cu salariatii din locurile de 'unca cu risc 'are si .oarte 'are de
incendiu& no'inali$ate de patron.
714 Durata acestui instructa2 nu va depasi !-!) 'inute.
Art. /. - Instructa2ul pe sc5i'% se e.ectuea$a& de regula& pentru
atentionarea salariatilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli si
'asuri de prevenire si stingere a incendiilor& care tre%uie ur'arite tinandu-
se sea'a de constatarile din tura anterioara& precu' si de operatiunile sau
lucrarile care se e:ecuta pe ti'pul sc5i'%ului respectiv.
Art. /!. - Instructa2ul pe sc5i'% se e.ectuea$a de conducatorul locului de
'unca& e:ecutia conse'nandu-se& su% se'natura& in registrul de predare-
pri'ire a sc5i'%ului de lucru.
Art. /1. - Instructa2ul special pentru lucrari periculoase se e:ecuta inainte
de inceperea unor lucrari in ti'pul carora pot aparea situatii generatoare
de incendiu din cau$a 'ani.estarii unor surse speci.ice de aprindere sau a
crearii unor conditii potential e:plo$ive.
Art. //. - Lucrarile care .ac o%iectul unui ast.el de instructa2 se re.era in
principal la3
a4 lucrari de sudare6
%4 lucrari de taiere sau lipire cu .lacara6
c4 lucrari care pot provoca scantei 'ecanice6
d4 lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite6
e4 lucrari de topire a %itu'ului sau as.altului6
.4 lucrari de curatare prin ardere a unor utila2e& aparate& conducte
te5nologice sau conductoare electrice6
g4 lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau re$iduuri
nerecupera%ile sau neutili$a%ile6
54 lucrari la care se utili$ea$a .oc desc5is 7de$g5etari& decongelari&
aprinderea cuptoarelor te5nologice& ca$anelor etc.46
i4 punerea ori repunerea in .unctiune a instalatiilor si utila2elor te5nologice
care pre$inta risc .oarte 'are de incendiu sau oprirea acestora6
24 aplicarea unor 'ateriale de protectie din care se pot dega2a cu usurinta
vapori si ga$e in.la'a%ile si*sau e:plo$ive6
@4 curatarea interioara a unor vase& re$ervoare& recipiente sau siste'e de
evacuare in care au .ost stocate& prelucrate sau ve5iculate produse
co'%usti%ile etc.6
l4 prelevarea de pro%e din recipiente sau instalatii care contin su%stante
periculoase.
Art. /0. - 7!4 Instructa2ul special pentru lucrari periculoase se e.ectuea$a
ast.el3
a4 privind te5nologia de e:ecutie& de catre conducatorul .or'atiei de lucru6
%4 privind conditiile te5nologice& de catre conducatorul locului de 'unca.
714 E.ectuarea instructa2ului special pentru lucrari periculoase se
conse'nea$a& dupa ca$& in per'isul 7autori$atia4 de e:ecutie a lucrarii&
registrul de tura sau in .isele individuale.
7/4 "ontinutul per'isului de lucru cu .oc este pre$entat in ane:a nr. ( la
Nor'ele generale de prevenire si stingere a incendiilor& apro%ate prin
Ordinul 'inistrului de interne nr. (()*!++,& pu%licat in -onitorul O.icial al
Ro'aniei& Partea I& nr. /,0 din + octo'%rie !++,& iar cel al autori$atiei de
lucru este preva$ut in nor'ele speci.ice& e'ise de autoritatile
ad'inistratiei pu%lice centrale de specialitate.
Art. /). - Instructa2ul la conversia pro.esionala se des.asoara cu toate
categoriile de salariati care au parcurs un ast.el de curs& potrivit art. !/) din
Legea invata'antului nr. ,0*!++)& repu%licata& si*sau con.or' prevederilor
Nor'elor 'etodologice privind organi$area& des.asurarea si a%solvirea
cursurilor de cali.icare& recali.icare& per.ectionare si a altor .or'e de
pregatire pro.esionala a so'erilor si ale Nor'elor de in.iintare& organi$are
si .unctionare a centrelor de cali.icare& recali.icare si per.ectionare a
so'erilor& apro%ate prin Ordinul 'inistrului de stat& 'inistrul 'uncii si
protectiei sociale& nr. 0/)*!++)& pu%licat in -onitorul O.icial al Ro'aniei&
Partea I& nr. )0 din !) 'artie !++8.
Art. /8. - La sta%ilirea pro%le'aticii pentru instructa2ul de conversie
pro.esionala& a persoanelor care il e.ectuea$a& a duratei necesare& a
'odului de veri.icare a insusirii cunostintelor se vor avea in vedere
ur'atoarele3
a4 in ca$ul persoanelor care isi vor des.asura activitatea in acelasi loc de
'unca in care au lucrat si inainte de conversia pro.esionala& se.ul locului
de 'unca va prelucra cu acestea nu'ai unele aspecte din cadrul
pro%le'aticii pentru instructa2ul speci.ic locului de 'unca pe care le
aprecia$a ca sunt necesare ca ur'are a noilor sarcini de 'unca pe care le
au de indeplinit6
%4 in ca$ul persoanelor care isi vor des.asura activitatea in alt loc de 'unca
din cadrul aceluiasi agent econo'ic sau al aceleiasi institutii in care au .ost
anga2ate si inainte de conversia pro.esionala& inclusiv pentru cele recrutate
din randul so'erilor dupa conversia pro.esionala& se vor respecta
prevederile art. !/ si ur'atoarele din pre$entele dispo$itii generale6
c4 in ca$ul persoanelor care isi vor des.asura activitatea in cadrul altui
agent econo'ic sau al altei institutii& acestea se considera nou-anga2ate si
vor parcurge categoriile de instructa2e preva$ute de pre$entele dispo$itii
generale.
Art. /(. - Instructa2ul pentru personalul din a.ara agentului econo'ic sau a
institutiei se des.asoara cu persoanele care e:ecuta te'porar di.erite
activitati in locuri cu risc de incendiu si*sau de e:plo$ie din incinta
agentului econo'ic sau a institutiei respective& si anu'e3
a4 personalul societatilor co'erciale de constructii-'onta2 si instalatii6
%4 personalul societatilor co'erciale 7.ir'elor4 de reparatii& revi$ii&
intretinere si de service6
c4 conducatorii auto si 'i2loacele pentru transportul 'aterialelor
periculoase si personalul apartinand cailor .erate6
d4 personalul de pa$a apartinand altor societati co'erciale sau .ir'e
speciali$ate6
e4 vi$itatori in grup de 'ini'u' ) persoane.
Art. /,. - Locurile cu risc de incendiu si*sau de e:plo$ie din incinta
agentului econo'ic sau a institutiei pentru care se e:ecuta instructa2ul
pentru personalul preva$ut la art. /( se sta%ilesc prin act de autoritate al
patronului.
Art. /+. - Instructa2ul pentru personalul din a.ara agentului econo'ic sau a
institutiei se e.ectuea$a& de regula& de personalul te5nic cu atri%utii in
do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor& de se.ul serviciului de po'pieri
civili sau de conducatorul locului in care este preva$ut un ase'enea
instructa2.
Art. 0. - Pro%le'atica instructa2ului consta in3
a4 pre$entarea procedurilor speci.ice instructa2ului introductiv general
pentru categoriile de persoane preva$ute la art. /( lit. a4 si %46
%4 pre$entarea procedurilor din cadrul instructa2ului speci.ic locului de
'unca pentru categoriile de persoane preva$ute la art. /( lit. c4 si d46
c4 pre$entarea unei proceduri special intoc'ite pentru persoanele
preva$ute la art. /( lit. e4& prin care acestea sunt instruite su'ar 7'a:i'u'
!) 'inute4 asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care
tre%uie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole e:istente in
anu'ite locuri de pe traseul parcurs in incinta agentului econo'ic sau a
institutiei.
Art. 0!. - "onse'narea e.ectuarii instructa2ului pentru personalul din a.ara
agentului econo'ic sau a institutiei se .ace intr-un proces-ver%al intoc'it
in acest scop& care sa contina pro%le'atica pre$entata& insotit de ta%ele
cuprin$and nu'ele& prenu'ele si se'natura persoanelor instruite.
"APITOL#L III
Inregistrarea si con.ir'area instructa2ului
Art. 01. - Instruirea in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor se certi.ica
prin inscrisuri reali$ate& dupa ca$& in .isa individuala de instructa2 p.s.i.&
registrul de predare-pri'ire a sc5i'%ului sau procesele-ver%ale de
instruire.
Art. 0/. - 9isele individuale de instructa2 p.s.i. se intoc'esc pentru toate
persoanele anga2ate& con.or' 'odelului preva$ut in ane:a care .ace parte
integranta din pre$entele dispo$itii generale.
Art. 00. - Dupa e.ectuarea instructa2elor este o%ligatorie co'pletarea .iselor
individuale de instructa2 p.s.i.& inscrisul e.ectuandu-se cu pasta sau cu
cerneala.
Art. 0). - Dupa co'pletare .isa individuala de instructa2 p.s.i. se se'nea$a
de catre persoana instruita si de persoanele care au e.ectuat si au veri.icat
instructa2ul.
Art. 08. - Prin se'natura persoana instruita de'onstrea$a participarea la
instructa2& iar persoana care a veri.icat instructa2ul con.ir'a& pe %a$a
e:a'inarii persoanei instruite& ca aceasta si-a insusit cunostintele.
Art. 0(. - "onducatorii locurilor de 'unca vor pastra .isele individuale de
instructa2 p.s.i. pentru personalul din su%ordine.
"APITOL#L I;
Organi$area activitatii de instruire
Art. 0,. - Organi$area activitatii de instruire a personalului anga2at in 'unca
se va .ace avandu-se in vedere ur'atoarele3
a4 responsa%ilitatea patronului privind in.or'area si instruirea salariatilor
cu privire la actele nor'ative& nor'ele& regulile si 'asurile speci.ice de
prevenire si stingere a incendiilor& precu' si asupra sarcinilor ce le sunt
sta%ilite prin planurile de interventie6
%4 o%ligatiile salariatilor in do'eniul apararii i'potriva incendiilor nu vor
a.ecta principiul responsa%ilitatii patronului& care tre%uie sa se .oloseasca
de instru'entul veri.icarii cunoasterii acestor o%ligatii6
c4 in conte:tul responsa%ilitatii sale patronul va asigura 'asurile te5nice si
organi$atorice necesare pentru instruirea e.icienta a salariatilor in
do'eniul apararii i'potriva incendiilor.
Art. 0+. - Siste'ul de 'asuri te5nice si organi$atorice vi$ea$a in principal3
a4 dese'narea personalului care e:ecuta instructa2ele si veri.ica insusirea
cunostintelor6
%4 sta%ilirea categoriilor de instructa2e& a salariatilor cuprinsi si a duratei
instructa2elor in .unctie de speci.icul activitatii agentului econo'ic sau a
institutiei si de periodicitatea instructa2elor6
c4 intoc'irea sau procurarea docu'entelor si 'aterialelor pentru
plani.icarea& organi$area& des.asurarea si veri.icarea instructa2elor6
d4 asigurarea %a$ei 'ateriale si docu'entare corespun$atoare.
Art. ). - Instruirea salariatilor in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor
se reali$ea$a de catre persoane co'petente.
Art. )!. - Prin persoana co'petenta se intelege persoana care3
a4 este %ine pregatita pro.esional6
%4 cunoaste pro%le'atica speci.ica do'eniului apararii i'potriva
incendiilor6
c4 poseda calitati psi5opedagogice si atestatele preva$ute de lege.
Art. )1. - 7!4 Pot .i dese'nate sa e:ecute instructa2e in do'eniul prevenirii
si stingerii incendiilor ur'atoarele categorii de personal3
a4 cadre te5nice cu atri%utii in do'eniul apararii i'potriva incendiilor6
%4 persoane cu atri%utii de conducere in cadrul unitatii& departa'entului&
co'parti'entului sau al sectorului de activitate 7sectie& sector& atelier&
instalatie etc.46
c4 se.ul serviciului de po'pieri civili6
d4 persoane atestate ca specialisti& veri.icatori si e:perti in do'eniul
prevenirii si stingerii incendiilor6
e4 cadre dese'nate din unitatile "orpului Po'pierilor -ilitari.
714 Persoanele preva$ute la alin. 7!4 e.ectuea$a si veri.icarile privind
insusirea cunostintelor de catre persoanele instruite.
Art. )/. - 7!4 In activitatea de instruire pe linia prevenirii si stingerii
incendiilor se pot .olosi .or'e si 'i2loace di.erite& ast.el3
a4 .or'e si 'i2loace vi$uale3 a.ise& a.isete& %rosuri& pliante& .oto'onta2e&
panouri& inscriptii si indicatoare de securitate& gra.ice& 'ac5ete& .otogra.ii
etc.6
%4 .or'e si 'i2loace audiovi$uale3 .il'e de scurt 'etra2& inregistrari video&
proiectii co'entate de dia.il'e sau la epidiascop si altele6
c4 .or'e si 'i2loace auditive3 instructa2e& con.erinte& e:puneri& consultatii&
de$%ateri& concursuri& casete audio sau discuri etc.6
d4 .or'e si 'i2loace practic-aplicative3 e:ercitii& aplicatii& de'onstratii&
antrena'ente& e:ecutate la locul de 'unca sau in poligoane speciale.
714 La alegerea .or'elor si 'i2loacelor se va avea in vedere asigurarea
caracterului intensiv pentru activitatea de instruire.
Art. )0. - Instructa2ele in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor se vor
.ace pe %a$a unor 'ateriale scrise 7proceduri4& apro%ate de patron si
reali$ate de catre persoanele dese'nate.
Art. )). - =a$a 'ateriala si docu'entara necesara in vederea des.asurarii si
veri.icarii instructa2elor va cuprinde3
a4 legislatia speci.ica in vigoare6
%4 'anuale si cursuri de specialitate6
c4 standarde6
d4 carti& %rosuri& indru'atoare& cataloage& pliante& reviste6
e4 .il'e& diapo$itive6
.4 a.ise& panouri gra.ice& .oto'onta2e6
g4 'ac5ete& 'ostre de dispo$itive si instalatii6
54 teste de veri.icare.
"APITOL#L ;
"erinte privind 'aterialele necesare in vederea instruirii in do'eniul
prevenirii si stingerii incendiilor
Art. )8. - La reali$area 'aterialelor de instruire in do'eniul prevenirii si
stingerii incendiilor se va tine sea'a in principal de ur'atoarele cerinte3
I. "erinte generale3
a4 continutul 'aterialelor va .i in concordanta cu %a$ele teoretice ale
activitatii de aparare i'potriva incendiilor& precu' si cu legislatia speci.ica
in vigoare6
%4 reali$area 'aterialelor se va %a$a pe principiile pedagogiei 'oderne6
c4 continutul si reali$area 'aterialelor vor .i adecvate nivelului de pregatire
a su%iectilor carora li se adresea$a.
II. "erinte speci.ice pentru cursuri si 'anuale3
a4 sa .ie ela%orate in %a$a unei docu'entatii %i%liogra.ice actuali$ate6
%4 sa .oloseasca ter'inologia speci.ica do'eniului apararii i'potriva
incendiilor6
c4 redactarea sa .ie clara& concisa& .ara .or'ulari sa%lon6
d4 cunostintele sa .ie e:puse in 'od siste'atic& intr-o ordine logica6
e4 gradul de a%stracti$are sa .ie in concordanta cu nivelul de pregatire a
persoanelor carora li se adresea$a6
.4 structura 'aterialelor sa asigure o alternativa si un raport opti' intre
cunostintele teoretice si practice corespun$atoare nivelului de pregatire a
personalului caruia ii sunt adresate6
g4 sa suprinda ilustratii si desene& ideogra'e si ta%ele.
III. "erinte speci.ice pentru a.ise3
a4 gra.ica sa .ie si'pla& .ara greseli te5nice& accentuandu-se ele'entele
principale ale te'ei si supri'andu-se detaliile nese'ni.icative6
%4 se vor utili$a culori vii& contrastante& in concordanta cu su%iectul6
c4 sa nu ai%a te:t sau te:tul sa .ie scurt& concis si vi$i%il de la 0-) '
distanta.
I;. "erinte speci.ice pentru .il'e3
a4 scenariul sa asigure perceperea corecta si clara a 'esa2ului6
%4 i'aginea sa .ie clara si sugestiva 7cro'atica& .ond& ilu'inare&
ung5iulatie& e.ecte speciale46
c4 sonorul sa .ie clar 7dialog& co'entarii& 'u$ica& $go'ot46
d4 sa e:iste sincroni$are i'agine-sunet6
e4 .or'e de pre$entare3 .il'ari reale si ani'atie6
.4 durata proiectiei sa .ie de !-1 de 'inute.
;. "erinte speci.ice pentru teste de veri.icare3
a4 sa cuprinda un nu'ar su.icient de intre%ari-pro%le'a din 'aterialul de
instruire utili$at6
%4 intre%arile care co'pun testul sa .ie .or'ulate intr-o .or'a clara si
concisa& ast.el incat sa per'ita un raspuns scurt care sa necesite cat 'ai
putin ti'p pentru scris6
c4 sa .ie insotite de siste'ul de cotare& grile de veri.icare si instructiuni de
co'pletare.
"APITOL#L ;I
Dispo$itii .inale
Art. )(. - Prevederile pre$entelor dispo$itii generale nu se aplica salariatilor
dese'nati sa .aca parte din serviciile de po'pieri civili& a caror instruire se
.ace pe %a$a te'aticii adecvate pentru indeplinirea atri%utiilor speci.ice.
Art. ),. - Pentru salariatii anga2ati i'ple'entarea siste'ului de instruire
preva$ut de pre$entele dispo$itii generale se va reali$a in ter'en de 8 luni
de la intrarea in vigoare a acestora.
Art. )+. - 7!4 In situatia cladirilor sau a a'ena2arilor .olosite si'ultan de 'ai
'ulti utili$atori& proprietarul cladirii va pune la dispo$itie acestora
procedurile speci.ice instructa2ului introductiv general& e.ectuarea
celorlalte categorii de instructa2e ra'anand in raspunderea utili$atorului.
714 Intevalele de ti'p la care se plani.ica instructa2ul periodic sunt sta%ilite
de proprietarul cladirii sau al a'ena2arii prin contractul& conventia&
intelegerea de inc5iriere sau prin locatia de gestiune etc.
7/4 #tili$atorul tre%uie sa .aca dovada insusirii de catre toti salariatii proprii
a cunostintelor si pro%le'aticii care au .acut o%iectul instruirilor.
Art. 8. - Instruirea populatiei in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor
se .ace de catre po'pierii 'ilitari& in cooperare cu organele ad'inistratiei
pu%lice locale si cu spri2inul 'i2loacelor de co'unicare in 'asa locale si
centrale.
Art. 8!. - 7!4 In cladirile pu%lice in care se organi$ea$a activitati la care
participa si'ultan 'ai 'ult de ) de persoane& prin gri2a proprietarului sau
a ad'inistratorului cladirii respective& inainte de inceperea activitatii se va
pre$enta o procedura sintetica privind regulile generale de prevenire a
incendiilor si 'odul de co'portare si actiune in ca$ de urgenta pu%lica de
incendiu.
714 In.or'area calatorilor asupra riscurilor& regulilor si 'asurilor speci.ice
de prevenire si stingere a incendiilor in 'i2loacele de transport pu%lic
7'etrou& auto& .eroviar& aerian sau naval4 se .ace prin gri2a personalului
dese'nat de patron.
Art. 81. - Patronii& utili$atorii& proprietarii& ad'inistratorii si altii ase'enea
vor asigura pastrarea tuturor docu'entelor care sa certi.ice& ori de cate ori
situatia o i'pune& organi$area si
des.asurarea instruirii in do'eniul prevenirii si stingerii incendiilor in
con.or'itate cu prevederile pre$entelor dispo$itii generale.
Art. 8/. - Pentru instruirea personalului in do'eniul prevenirii si stingerii
incendiilor patronul poate inc5eia contracte ori conventii cu persoane .i$ice
sau 2uridice care detin co'petenta necesara in vederea des.asurarii acestei
activitati.
Art. 80. - Persoanele .i$ice sau 2uridice care reali$ea$a in scopul
co'erciali$arii 'ateriale pentru instruire in do'eniul prevenirii si stingerii
incendiilor 7'anuale& cursuri& %rosuri& a.ise& pliante& .il'e etc.4 tre%uie sa
o%tina avi$ul Inspectoratului General al "orpului Po'pierilor -ilitari.
DISPOZITII GENERALE
privind ec5iparea si dotarea constructiilor& instalatiilor te5nologice si a
plat.or'elor a'ena2ate cu 'i2loace te5nice
de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-/
"APITOL#L I
Dispo$itii generale
Art. !. - Pre$entele dispo$itii generale sta%ilesc principii& criterii& cerinte
conditii te5nice o%ligatorii& care se aplica& indi.erent de titularul dreptului
de proprietate& la ec5iparea& dotarea si e:ploatarea constructiilor&
instalatiilor te5nologice si plat.or'elor a'ena2ate cu 'i2loace te5nice de
p.s.i.& in scopul reducerii riscului de incendiu& al preinta'pinarii
i$%ucnirii&li'itarii si di'inuarii e.ectelor negative ale incendiilor& al
protectiei utili$atorilor si .ortelor de interventie& precu' si pentru stingerea
incendiilor in conditii de operativitate si e.icienta.
Art. 1. - 7!4 La introducerea unor noi activitati& ec5ipa'ente&
instalatii&te5nologii& aparate si altele ase'enea& .actorii i'plicati in
do'eniu vor sta%ili 'asuri& cerinte si conditii speci.ice de ec5ipare si
dotare pe %a$a docu'entatiilor puse la dispo$itie de producatori& .urni$ori&
proprietari sau utili$atori& in con.or'itate cu prevederile legislatiei in
vigoare.
714 Pentru constructiile 'onu'ente istorice sau de ar5itectura prevederile
pre$entelor dispo$itii generale se aplica nu'ai in conditiile nea.ectarii
caracterului 'onu'entului.
"APITOL#L II
"lasi.icarea 'i2loacelor te5nice de prevenire
si stingere a incendiilor
Art. /. - Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor&
instalatiilor te5nologice& plat.or'elor a'ena2ate si utili$atorilor la actiunea
.ocului& 'i2loacele te5nice de p.s.i. se clasi.ica in ur'atoarele categorii
principale3
a4 siste'e& instalatii& aparate si dispo$itive de se'nali$are& alar'are&
averti$are si alertare in ca$ de incendiu& destinate detectarii si se'nali$arii
incendiilor produse in $ona supraveg5eata& in scopul luarii 'asurilor
i'ediate pentru alar'area& averti$area sau evacuarea persoanelor&
actionarea unor ec5ipa'ente de stingere sau de protectie& trans'iterea
apelurilor de urgenta si alertarea .ortelor de interventie6
%4 siste'e& instalatii si dispo$itive de li'itare si stingere a incendiilor& care
asigura pre$enta su%stantei de stingere in $ona prote2ata sau li'itea$a
propagarea incendiului in incaperi si spatii adiacente locului de i$%ucnire6
c4 stingatoare si alte aparate de stins incendii& care contin su%stante de
stingere ce pot .i diri2ate asupra unui .ocar de ardere& prin actionare
'anuala sau auto'ata& su% e.ectul presiunii create in interiorul acestora
sau datorita e.ectelor produse in $ona supraveg5eata de .eno'enele .i$ico-
c5i'ice asociate incendiului6
d4 utila2e& unelte si alte 'i2loace initiale de interventie utili$ate pentru
preinta'pinarea propagarii incendiilor& intreruperea arderii in di.erite
.ocare si& dupa ca$& stingerea acestora.
Art. 0. - -i2loacele te5nice de p.s.i. utili$ate pentru intreruperea procesului
de ardere sau pentru prote2area 'aterialelor co'%usti%ile din aproprierea
.ocarului sunt3
a4 apa& care poate .i aplicata direct asupra .ocarului sau su% .or'a de 2et
co'pact ori pulveri$at 7ceata sau ploaie4& .olosindu-se di.erite 'i2loace
u$uale 7galeti& vase etc.4& accesorii ale 5idrantilor si instalatii speciale
7sprin@ler& drencer& pulveri$atoare4. E.ectul de stingere se reali$ea$a& in
principal& prin racirea 'aterialului care arde si prin i$olarea supra.etei
incendiate de o:igenul at'os.eric6
%4 spu'antii .olositi pentru o%tinerea spu'elor aero'ecanice& care sunt
re.ulate asupra supra.etelor incendiate prin inter'ediul instalatiilor de
stingere .i:e&se'i.i:e si 'o%ile sau a.erente autospecialelor de interventie.
E.ectul de stingere este deter'inat de stratul de spu'a care provoaca
racirea partiala a supra.etei incendiate si li'itea$a vapori$area in $ona de
.lacari si accesul o:igenului at'os.eric6
c4 pul%erile stingatoare& aplicate asupra .ocarului prin utili$area unor
instalatii& utila2e si aparate adecvate& deter'ina stingerea incendiului& in
principal& prin agentii de stingere generati la desco'punerea pul%erii su%
actiunea te'peraturii si crearea unor %ariere care li'itea$a accesul
o:igenului at'os.eric in $ona de ardere6
d4 a%urul& deversat in $ona prote2ata prin inter'ediul unor instalatii
adecvate& diluea$a concentratia de o:igen su% li'ita necesara continuarii
procesului de ardere sau at'os.era potential e:plo$iva .or'ata in ur'a
unor scapari de ga$e6
e4 ga$ele inerte& re.ulate asupra .ocarului prin instalatii speciale&
stingatoare si alte aparate& reali$ea$a e.ectul de stingere& in principal& prin
reducerea concentratiei de o:igen su% li'ita necesara continuarii
procesului de ardere6
.4 agentii stingatori sau neutrali$atori speciali& re.ulati in $ona prote2ata prin
inter'ediul unor instalatii si utila2e speciale sau stingatoare& in5i%a sau
stopea$a arderea prin neutrali$area radicalilor li%eri necesari continuarii
reactiei de o:idare.
Art. ). - Principalele tipuri de 'i2loace te5nice de p.s.i. pre$entate la art. / si
0 sunt preva$ute in ane:a nr. !.
"APITOL#L III
"riterii de ec5ipare si dotare cu 'i2loace te5nice
de prevenire si stingere a incendiilor
Art. 8. - Ec5iparea si dotarea constructiilor& instalatiilor te5nologice si
plat.or'elor a'ena2ate cu 'i2loace te5nice de p.s.i. se asigura con.or'
regle'entarilor te5nice& nor'elor speci.ice de p.s.i.& pre$entelor dispo$itii
generale& precu' si pe %a$a conclu$iilor desprinse din scenariile de
siguranta la .oc si din evaluarea capacitatii de aparare i'potriva
incendiilor.
Art. (. - La sta%ilirea tipurilor de 'i2loace te5nice de p.s.i. cu care se
ec5ipea$a constructiile& instalatiile te5nologice si plat.or'ele a'ena2ate se
au in vedere ur'atoarele criterii3
a4 conditiile si cerintele te5nice preci$ate in regle'entarile speci.ice6
%4 interdependenta dintre nivelurile ad'ise ale criteriilor de per.or'anta si
ale ti'pilor privind siguranta la .oc si .actorii de deter'inare si evaluare ai
acestora6
c4 posi%ilitatile de actionare in spatii inc5ise& in su%soluri& la inalti'e sau in
'edii cu nocivitate 'arita6
d4 .unctiile& caracteristicile si per.or'antele 'i2loacelor te5nice de p.s.i.6
e4 e.icienta si co'pati%ilitatea su%stantelor de stingere cu clasele de
incendiu& potrivit ane:ei nr. 16
.4 valoarea constructiei& a instalatiei te5nologice& a plat.or'ei
a'ena2ate&inclusiv a %unurilor prote2ate6
g4 in.luenta su%stantelor de stingere asupra utili$atorilor
7persoanelor4&ele'entelor de constructie ale cladirii si 'ediului6
54 co'pati%ilitatea dintre di.erite su%stante de stingere utili$ate si'ultan
sau succesiv6
i4 capacitatile .i$ice si psi5ice ale personalului care poate utili$a aceste
'i2loace6
24 raportul cost*e.icienta.
Art. ,. - La lucrarile de a'ena2ari sau sc5i'%ari de destinatie a
constructiilor& instalatiilor te5nologice si plat.or'elor a'ena2ate e:istente&
la care din punct de vedere te5nic nu pot .i indeplinite anu'ite prevederi
ale regle'entarilor te5nice& ale nor'elor speci.ice de prevenire si stingere
a incendiilor si ale pre$entelor dispo$itii generale& se vor asigura 'asuri
co'pensatorii corespun$atoare situatiilor date.
Art. +. - Pentru toate constructiile& instalatiile te5nologice si plat.or'ele
a'ena2ate se vor asigura alar'area si averti$area utili$atorilor
7persoanelor4 in ca$ de incendiu cu siste'e& instalatii si 'i2loace con.or'
regle'entarilor te5nice.
Art. !. - Nu'arul de stingatoare cu care se dotea$a constructiile se
sta%ileste potrivit ane:ei nr. / sau& dupa ca$& nor'ativelor te5nice ori
nor'elor speci.ice& daca prin acestea se prevede un nu'ar 'ai 'are.
Art. !!. - Pentru tipurile de constructii& instalatii te5nologice si plat.or'e
a'ena2ate care nu se incadrea$a in prevederile regle'entarilor te5nice si
nor'elor speci.ice se reco'anda veri.icarea necesitatii si oportunitatii
ec5iparii si dotarii acestora cu anu'ite tipuri de 'i2loace te5nice de p.s.i.
prin utili$area unor proceduri si 'etode de calcul agreate.
"APITOL#L I;
"erinte si conditii te5nice speci.ice
Sectiunea I
"erinte si conditii te5nice speci.ice privind a'plasarea&
'arcarea si depo$itarea 'i2loacelor te5nice de p.s.i.
Art. !1. - -i2loacele te5nice de p.s.i. cu care sunt ec5ipate si dotate
constructiile& instalatiile te5nologice si plat.or'ele a'ena2ate se
a'plasea$a si*sau se depo$itea$a con.or' docu'entatiilor te5nice de
e:ecutie si regle'entarilor speci.ice in locuri .erite de inte'perii& agenti
corosivi&e.ecte negative ale te'peraturii etc. sau& dupa ca$& se prote2ea$a
corespun$ator
'ediilor in care se utili$ea$a.
Art. !/. - 7!4 La a'plasarea 'i2loacelor te5nice de p.s.i. care sunt utili$ate
de personalul de pe locurile de 'unca si*sau de .ortele de interventie& in
ca$ de incendiu& se au in vedere ur'atoarele cerinte3
a4 locurile de a'plasare sa .ie vi$i%ile& usor accesi%ile 7pe cai de evacuare&
coridoare& 5oluri& in $onele iesirilor si alte ase'enea spatii4 si la distante
opti'e .ata de .ocarele cele 'ai pro%a%ile6
%4 inalti'ea de 'ontare si greutatea acestora sa .ie pe 'asura capacitatilor
.i$ice ale persoanelor care le utili$ea$a6
c4 sa .ie %ine .i:ate si sa nu i'piedice evacuarea persoanelor in ca$ de
incendiu.
714 Locurile de a'plasare a 'i2loacelor te5nice de p.s.i. vor .i indicate prin
'arca2e sau panouri de se'nali$are& con.or' prevederilor legale.
Art. !0. - La a'plasarea stingatoarelor in peri'etrul supra.etei prote2ate se
reco'anda respectarea ur'atoarelor valori ale distantelor si inalti'ii de
'ontare3
a4 'a:i'u' !) ' si 1 ' .ata de cele 'ai i'portante .ocare din clasele =
si A6
%4 'ini'u' 1 ' .ata de .ocarele posi%ile6
c4 'a:i'u' !&0 ' inalti'e .ata de pardoseala.
Art. !). - 7!4 -i2loacele te5nice de p.s.i. se 'arc5ea$a in con.or'itate cu
prevederile regle'entarilor te5nice si ale standardelor speci.ice.
714 Pe ti'pul e:ploatarii se asigura li$i%ilitatea 'arca2elor& precu' si
prote2area acestora i'potriva deteriorarilor de orice .el.
Sectiunea a II-a
"erinte si conditii te5nice speci.ice privind starea de .unctionare a
'i2loacelor te5nice de p.s.i.
Art. !8. - -i2loacele te5nice de p.s.i. cu care se ec5ipea$a si se dotea$a
constructiile& instalatiile te5nologice si plat.or'ele a'ena2ate se intretin
per'anent in stare de .unctionare& cu asigurarea .ia%ilitatii si e.icientei
necesare& con.or' regle'entarilor te5nice.
Art. !(. - 7!4 Proprietarii 7utili$atorii4 constructiilor& instalatiilor te5nologice
si plat.or'elor a'ena2ate vor e:ecuta periodic controlul starii de
.unctionare a 'i2loacelor te5nice de p.s.i. cu care acestea sunt ec5ipate si
dotate& personal sau prin persoane anu'e dese'nate si instruite in acest
scop.
714 "ontrolul starii de .unctionare a 'i2locelor te5nice de p.s.i. se e:ecuta
con.or' prevederilor cuprinse in regle'entarile te5nice& nor'ele speci.ice
de p.s.i.& precu' si in instructiunile te5nice ela%orate de proiectanti si*sau
de producatori 7.urni$ori4.
Art. !,. - -i2loacele te5nice de p.s.i. vor .i rea%ilitate pe %a$a docu'entatiei
te5nice ori de cate ori este necesar& pentru a preinta'pina ne.unctionarea
la para'etrii si in conditiile proiectate sau ca ur'are a 'odi.icarilor care
intervin in e:ploatarea constructiilor& instalatiilor te5nologice si
plat.or'elor a'ena2ate& a sc5i'%arilor de destinatie& e:tinderilor&
'oderni$arilor acestora sau altor cau$e.
Art. !+. - Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins
incendii7recipiente& capsule& re$ervoare etc.4 cu su%stante de stingere se va
.ace de catre persoane 2uridice si& dupa ca$& .i$ice& atestate potrivit
prevederilor legale.
Sectiunea a III-a
"erinte si conditii te5nice speci.ice privind lucrarile de veri.icare&
intretinere si reparare a 'i2loacelor te5nicede p.s.i.
Art. 1. - Lucrarile de veri.icare& intretinere si reparare a 'i2loacelor te5nice
de p.s.i. se e:ecuta nu'ai de catre persoane 2uridice si& dupa ca$& .i$ice&
atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrarilor se sta%ileste
con.or' regle'entarilor te5nice de e:ploatare si preci$arilor producatorilor
7.urni$orilor4 acestor 'i2loace te5nice.
Art. 1!. - 7!4 Pe ti'pul lucrarilor de veri.icare si intretinere se va proceda la
un control co'plet al .unctionarii siste'elor& instalatiilor& ec5ipa'entelor
si aparatelor in cau$a.
714 Daca se constata a%ateri de la conditiile de .unctionare sta%ilite initial&
para'etrii caracteristici tre%uie reglati si adusi la valorile care sa asigure
%una .unctionare a acestor 'i2loace.
Art. 11. - Pe perioadele de oprire a .unctionarii siste'elor& instalatiilor&
aparatelor si dispo$itivelor de se'nali$are& alar'are& averti$are& alertare&
li'itare si stingere a incendiilor& pentru e:ecutarea lucrarilor de intretinere
si reparare ori in ca$ de opriri accidentale& proprietarii 7utili$atorii4tre%uie sa
asigure 'asuri te5nice si organi$atorice supli'entare pentru evitarea
producerii unor eventuale incendii& precu' si de actiune in ca$ de
necesitate.
Art. 1/. - 7!4 Siste'ele& instalatiile& aparatele si dispo$itivele de se'nali$are&
alar'are& averti$are& alertare& li'itare si stingere a incendiilor& avand o
durata in e:ploatare de peste !) ani& vor .i supuse unor e:a'inari de
apreciere 7dupa ca$& e:perti$e4 care vor vi$a3
a4 diagnosticarea starii te5nice& in con.or'itate cu regle'entarile speci.ice6
%4 conceptia de instalare si disponi%ilitatea pe plan te5nologic6
c4 adaptarile si 'odi.icarile survenite in ti'p6
d4 starea generala de conservare a ele'entelor co'ponente6
e4 co'portarea .unctionala in raport cu eventualele 'odi.icari ale cerintelor
speci.ice de indeplinit.
714 In .unctie de re$ultatele o%tinute se vor lua 'asuri de reparare& inlocuire
sau 'oderni$are& dupa ca$.
Art. 10. - Su%stantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun
veri.icarilor periodice privind 'entinerea calitatilor in ti'p& con.or'
regle'entarilor speci.ice si preci$arilor producatorului 7.urni$orului4.
Sectiunea a I;-a
"erinte si conditii te5nice speci.ice privind securitatea persoanelor
7utili$atorilor4
Art. 1). - -i2loacele te5nice de p.s.i. cu care se ec5ipea$a si se dotea$a
constructiile& instalatiile te5nologice si plat.or'ele a'ena2ate& precu' si
su%stantele de stingere se reali$ea$a& se a'plasea$a& se depo$itea$a& se
'anipulea$a si se utili$ea$a ast.el incat sa nu puna in pericol viata si
integritatea persoanelor 7utili$atorilor4& inclusiv ale 'e'%rilor .ortelor de
interventie.
Art. 18. - Siste'ele si instalatiile auto'ate pentru stingerea incendiilor vor
.i preva$ute cu dispo$itive de averti$are a persoanelor 7utili$atorilor4& optice
si acustice& pentru se'nali$area intrarii acestora in .unctiune.
Art. 1(. - 7!4 In ca$ul in care su%stantele stingatoare deversate auto'at in
ca$ de incendiu pot pune in pericol viata persoanelor 7utili$atorilor4 din
$onele prote2ate& siste'ele 7instalatiile4 de stingere se prevad cu
dispo$itive de te'pori$are care sa intar$ie intrarea acestora in .unctiune cu
o perioada presta%ilita.
714 Perioada dintre declansarea se'nalului de averti$are si intrarea in
.unctiune a siste'ului 7instalatiei4 de stingere se va calcula ast.el incat sa
se asigure evacuarea persoanelor 7utili$atorilor4 din orice punct al $onei
prote2ate.
Art. 1,. - #sile de acces in $one& spatii sau incaperi in care sunt posi%ilie
deversari ale su%stantelor stingatoare ce pot pune in pericol viata
persoanelor 7utili$atorilor4& precu' si caile de evacuare din aceste locuri
vor .i 'arcate cu inscriptii de averti$are asupra pericolului& a'plasate in
locuri vi$i%ile pentru personalul de pe locurile de 'unca si .ortele de
interventie.
Art. 1+. - Se'nalele optice si acustice produse de dispo$itivele de
averti$are tre%uie sa indeplineasca ur'atoarele conditii3
a4 sa .ie inactive in starea de asteptare6
%4 sa indice toate caile de acces in $onele de stingere6
c4 sa poata .i clar identi.icate si percepute cu tonalitati di.erite& la inceputul
si la s.arsitul perioadei de te'pori$are6
d4 sa nu poata .i oprite inainte de e:pirarea ti'pului de .unctionare a
siste'ului 7instalatiei4 de stingere6
e4 sa .ie in concordanta cu capacitatile psi5o'otorii ale persoanelor
7utili$atorilor4.
Sectiunea a ;-a
"erinte si conditii te5nice speci.ice privind e:ploatarea constructiilor&
instalatiilor te5nologice si a plat.or'elor a'ena2ate& ec5ipate si dotate cu
'i2loace te5nice de p.s.i.
Art. /. - 7!4 Pe ti'pul e:ploatarii constructiilor& instalatiilor te5nologice si
plat.or'elor a'ena2ate proprietarii 7utili$atorii4 acestora tre%uie sa
sta%ileasca 'asuri te5nico-organi$atorice care sa asigure 'entinerea
conditiilor si caracteristicilor speci.ice care s-au avut in vedere la
proiectarea si reali$area siste'elor& instalatiilor& aparatelor si dispo$itivelor
de se'nali$are& alar'are& averti$are& alertare& li'itare si stingere a
incendiilor.
714 Principalele conditii si caracteristici speci.ice care tre%uie avute in
vedere pe ti'pul e:ploatarii sunt3
a4 accesi%ilitatea si vi$i%ilitatea6
%4 integritatea .i$ica6
c4 sensi%ilitatea detectoarelor de incendiu6
d4 diagra'ele de stropire ale capetelor deversoare6
e4 a'plasarea in locurile sta%ilite.
7/4 Principalele cau$e posi%ile care pot in.luenta aceste conditii si
caracteristici speci.ice& precu' si ele'entele co'ponente ale siste'elor&
instalatiilor si ec5ipa'entelor de prevenire si stingere a incendiilor a.ectate
sunt pre$entate in ane:a nr. 0.
"APITOL#L ;
Docu'entatii speci.ice
Art. /!. - Persoanele .i$ice sau 2uridice care produc si*sau co'erciali$ea$a
'i2loace te5nice de p.s.i. tre%uie sa puna la dispo$itie %ene.iciarului
7proprietar& utili$ator4 toate docu'entele care asigura& dupa ca$&
certi.icarea& o'ologarea& avi$area& agre'entarea te5nica etc.& potrivit
prevederilor legale.
Art. /1. - Producatorii& .urni$orii& proiectantii si e:ecutantii de siste'e de
instalatii& aparate si dispo$itive de se'nali$are& alar'are& averti$are&
alertare& li'itare si stingere a incendiilor& stingatoare si alte aparate de
stins incendii tre%uie sa puna la dispo$itie %ene.iciarului
7proprietar&utili$ator4& dupa ca$& ur'atoarele3
a4 docu'entatia te5nica a.erenta6
%4 sc5e'a sinoptica a siste'ului 7instalatiei4& sc5e'ele %loc si de
racordare6
c4 instructiunile de utili$are si pentru controlul starii de .unctionare6
d4 'asuri care se adopta in ca$ de ne.unctionare6
e4 registrul 7cartea4 de control.
Art. //. - 7!4 In registrul 7cartea4 de control al siste'elor si instalatiilor de
se'nali$are& alar'are& alertare& li'itare si stingere a incendiilor se
conse'nea$a toate datele relevante privind3
a4 e:ecutarea controalelor starii de .unctionare& a operatiunilor de
veri.icare& intretinere si reparatii6
%4 e:ecutarea de 'odi.icari& e:tinderi& rea%ilitari& 'oderni$ari etc.6
c4 producerea unor deran2a'ente& alar'e de incendiu& alar'e .alse&
intreruperi& declansari inte'pestive etc.& cu 'entionarea cau$elor care le-
au deter'inat.
714 Datele conse'nate tre%uie sa indice cu claritate $iua& luna& anul& ora si
locul de producere a .eno'enului 7eveni'entului4.
"APITOL#L ;I
Dispo$itii .inale
Art. /0. - In vederea asigurarii conditiilor de interventie operativa si
e.icienta in ca$ de incendiu proprietarul 7utili$atorul4 constructiilor&
instalatiilor te5nologice si plat.or'elor a'ena2ate& ec5ipate si dotate cu
'i2loace te5nice de p.s.i. tre%uie sa asigure su%stantele de stingere in
cantitatile necesare si la para'etrii de per.or'anta speci.ici& potrivit
regle'entarilor.
Art. /). - Pe %a$a prevederilor pre$entelor dispo$itii generale .actorii
i'plicati in do'eniul apararii i'potriva incendiilor vor ela%ora regle'entari
te5nice si nor'e speci.ice privind ec5iparea si dotarea constructiilor&
instalatiilor te5nologice si plat.or'elor a'ena2ate cu 'i2loace te5nice de
p.s.i.& potrivit co'petentelor si o%ligatiilor legale ce le revin.
Art. /8. - Ane:ele nr. !-0 .ac parte integranta din pre$entele dispo$itii
generale.
ANEBA Nr. ! la dispo$itiile generale
PRIN"IPALELE TIP#RI DE -ICLOA"E TE>NI"E DE P.S.I.
A. Siste'e& instalatii& aparate si dispo$itive de se'nali$are& alar'are si
alertare in ca$ de incendiu
TIP#RI ELE-ENTE "O-PONENTE 9#N"TII INDEPLINITE
Siste'e si instalatii de se'nali$are a incendiilor 7 cu actionare 'anuala
sau 'i:ta4 - ec5ipa'ente de control si se'nali$are - detectoare de incendiu
- %utoane 'anuale de se'nali$are - ec5ipa'ente si dispo$itive ane:e7surse
de energie& dispo$itive de alar'are acustica si optica4 Detectare&
se'nali$are& averti$are& alar'are& alertare& evacuare& actionarea
ec5ipa'entelor de protectie si stingere
Detectoare autono'e 7do'estice sau re$identiale4 - detector de .u' -
ele'ente de se'nali$are acustice si*sau optice Detectare& se'nali$are&
averti$are & alar'are& evacuare
Siste'e de averti$are*alar'are - dispo$itive acustice7sirene electrice&
clopote& sonerii& a'pli.icatoare de voce& generatoare de se'nale4 -
dispo$itive optice 7la'pi se'nali$atoare& panouri de se'nali$are4 - Statii de
radio.icare sau radioa'pli.icare - Televi$iune cu circuit inc5is - Inter.oane
Averti$are& alar'are& evacuare
Siste'e de trans'itere a apelurilor de urgenta pentru alertarea .ortelor de
interventie D Dispo$itive auto'ate de trans'itere a se'nalului de alar'a
la serviciile de po'pieri D -i2loace si aparate de co'unicatie 7tele.oane
.i:e&- 'o%ile& directe& cap la cap& statii radio etc.4 alertare
=. Siste'e& instalatii si dispo$itive de li'itare si stingere a incendiilor
TIP#RI 9#N"TII INDEPLINITE S#=STANTE DE STINGERE
Instalatii tip sprin@ler conventionalede stingere de atingere 7apa-apa*apa-
aer*apa-antigel4 cu apa tip sprin@ler re$identiale tip drencer7cu actionare
auto'ata*'anuala 4 pulveri$atoare7cu actionare auto'ata*'anuala4
5idranti interiori 5idranti e:teriori coloane uscate Detectare& se'nali$are&
stingere auto'ata Detectare& averti$are& stingere auto'ata Li'itare&
stingere& racire Li'itare& stingere& dega$are Li'itare& stingere Li'itare&
stingere& stingere Apa Apa Apa Apa Apa& spu'a Apa& spu'a Apa
Instalatii de stingere cu spu'a 7se'i.i:e4 Stingere& protectie Spu'a
aero'ecanica
Instalatii de stingere cu ga$e inerte 72oasa*inalta presiune cu actionare
auto'ata*'anuala4 Stingere& racire& inerti$are Dio:id de car%on& a$ot& alte
ga$e
Instalatii de stingere cu 5aloni Stingere Inlocuitori de 5aloni
Instalatii de stingere cu a%ur 7se'i*.i:e& cu actionare auto'ata*'anuala4
Li'itare& stingere& diluare at'os.era potential e:plo$iva A%ur
Instalatii de stingere cu pul%eri7.i:e*'o%ile cu actionare auto'ata*'anuala4
Stingere Pul%eri stingatoare
Siste'e si instalatii de stingere cu aerosoli Stingere Aerosoli
Dispo$itive si siste'e de evacuare a .u'ului si ga$elor .ier%inti produse de
incendii7volet& trapa& cupolet4 Li'itare a propagarii incendiilor -
Dispo$itive si siste'e de autoinc5idere Actionare usi& o%loane& cortine de
siguranta -
". Stingatoare si alte aparate de stins incendii
TIP#RI S#=STANTE DE STINGERE
Stingatoare portative Stingatoare transporta%ile Apa Spu'a Pul%eri
stingatoare Dio:id de car%on Inlocuitori de 5aloni
Stingatoare auto'ate cu lic5id pulveri$at Su%stante speciale de stingere
Generatoare porta%ile cu aerosoli Aerosoli
". #tila2e& unelte si alte 'i2loace initiale de interventie
TIP#RI 9#N"TII INDEPLINITE
#tila2e electrogenerator de spu'a de inalta in.oiere 5idrogenerator de
spu'a de inalta in.oiere electroincarcator de pul%ere tun re'orca%il pentru
apa si spu'a electropo'pa transporta%ila ventilatoare 'o%ile Producere
spu'a Producere spu'a Incarcare pul%ere Stingere & racire Asigura
presiunea Evacuarea .u'ului si ga$elor .ier%inti& introduce aer.
#nelte topoare& tarnacoape& rangi de otel& cangi cu coada Lopeti& galeti&
'aturi& .urci Asigurarea conditiilor de interventie in ca$ de incendiu
Alte 'i2loace initiale de interventie 3 panouri de incendiu& la$i cu nisip&
%utoaie cu apa& paturi si prelate igni.uge& dispo$itive pentru dega2are&
deli'itare Intreruperea arderii la di.erite .ocare
D. Su%stante de stingere
TIP#RI
Apa Apa Apa i'%unatatita c5i'ic Spu'anti E4 Proteici 7P4 9luoroproteice
79P4 9luoproteici cu .or'are de .il' apos 7999P4 Sintetici 7S4 9luorosintetici
cu .or'are de .il' apos 7A9994 Re$istenti la alcool 7AR4 Pul%eri stingatoare
Pul%eri A=" Pul%eri =" Alte tipuri de pul%eri 7speciale4 A%ur A%ur saturat
A%ur supraincal$it Ga$e inerte Dio:id de car%on& a$ot Agenti stingatori sau
n eutrali$atori speciali Inlocuitori de 5aloni 5idro.luorocar%uri
>idrocloro.luorocar%uri Inlocuitori de tip ga$e Inerte Aerosoli
E4 Pentru stingerea incendiilor se .oloseste spu'a aero'ecanica& care se
o%tine prin dispersarea unui ga$ su% presiune 7aer& a$ot4 intr-o solutie
apoasa de spu'ant.
E4 In .unctie de coe.icientul de in.oiere E& care repre$inta raportul dintre
volu'ul spu'ei si volu'ul de solutie de spu'ant& spu'ele se i'part in /
categorii3
- spu'e de 2oasa in.oiere 7!FEG14
- spu'e de 'edie in.oiere 71FEG14
- spu'e de inalta in.oiere 7E H 14.
ANEBA Nr. 1
la dispo$itiile generale
"o'pati%ilitatea su%stantelor de stingere cu clasele de incendiu
"lasa de incendiu
Su%stante de stingere A = " D I'plicand instalatii electrice su% tensiune
Apa 72et co'act4 Apa72et pulveri$at Apa i'%unatatita Spu'a Pul%eri A="
Pul%eri =" Pul%eri speciale D A%ur Ga$e inerte Inlocuitori de 5aloni
Aerosoli I - - - - - - I J - - - - - I J - - - - - I I - - - - - I I I - - I - I I - - I - - - I -
I I I - - - I J I I - - I I I I - - I I I I - - I
IE.icienta J E.icienta partiala - Ine.icienta - - #tili$are inter$isa
NOTA3
!. "lasele de incendiu3
!. A - incendii de 'ateriale solide6
!. = - incendii de lic5ide co'%usti%ile sau 'ateriale solide care se topesc
usor6
!. " - incendii de ga$e co'%usti%ile6
!. D - incendii de 'etale co'%usti%ile.
1. La aplicarea si'ultana sau succesiva a unor su%stante de stingere
di.erite utili$atorii vor avea in vedere in.or'atiile .urni$ate de producatori
re.eritoare la eventualele inco'pati%ilitati care pot a.ecta inaccepta%il
e.icienta de stingere.
ANEBA Nr. /
la dispo$itiile generale
STA=ILIREA N#-AR#L#I DE STINGATOARE PORTATI;E PENTR#
"ATEGORII DE "ONSTR#"TII
"ategorii de constructii Nu'ar de stingatoare* Supra.ata des.asurata
A. "onstructii civile 7pu%lice4 !. "ladiri ad'inistrative3 - sedii ale
ad'inistratiei pu%lice centrale si locale6 - sedii de sindicate& culte& .undatii&
organi$atii neguverna'entale& asociatii& agentii& .onduri etc.6 - sedii de
%irouri. 1. "ladiri .inanciar-%ancare3 - sedii de %anci 7centrale si .iliale46 -
sedii de societati de asigurari 7de %unuri& de persoane4& %urse de valori si
'ar.uri. /. "ladiri co'erciale3 - co'ert ali'entar si neali'entar6 - 'aga$ine
generale si super'aga$ine 7super'ar@et46 - ali'entatie pu%lica6 - piete
agroali'entare6 - servicii si autoservice. 0. "ladiri de cult3 - lacasuri de cult6
- 'anastiri si sc5ituri& inclusiv spatiile de ca$are6 - capele. ). "ladiri de
cultura3 - e:po$itii6 - 'u$ee6 - %i%lioteci6 - clu%uri si sali de reuniune6 -
ca$inouri6 - centre si co'ple:uri culturale6 - case de cultura si sali
polivalente6 - cine'atogra.e6 - teatre dra'atice& de co'edie& de revista&
opera& opereta& de papusi6 - circuri6 - discoteci. 8. "ladiri de invata'ant3 -
invata'ant prescolar 7gradinite46 - scoli pri'are si gi'na$iale6 - licee6 -
scoli postliceale si pro.esionale6 - invata'ant superior6 - ca'ine si
internate. (. "ladiri de sanatate3 - spitale 7clinici universitare& generale& de
specialitate46 - centre 'edicale pentru asistenta de specialitate 7%oli
cronice& persoane cu 5andicap& recuperari .unctionale& psi5iatrice46 -
policlinici& dispensare ur%ane si rurale6 - alte unitati sanitare 7centre de
recoltare a sangelui& 'edicina preventiva& statii de salvare& .ar'acii46 -
crese si crese speciale pentru copii6 - leagane de copii. ,. "ladiri si
a'ena2ari sportive3 - co'ple:uri sportive 7incaperi si ane:e46 - sali de
antrena'ent si co'petitii sportive6 - patinoare arti.iciale si piscine6 -
poligoane de tir si popicarii. +. "ladiri de turis'3 - 5oteluri6 - 'oteluri& vile si
%ungalouri6 - ca%ane6 - ca'pinguri6 - sate de vacanta. !. "ladiri de locuit3 -
%locuri6 - locuinte uni.a'iliale6 - vile si alte cladiri avand si utilitate turistica
7agroturis'4. !!. "ladiri civile cu .unctiuni 'i:te 7co'ert& %irouri& reuniuni&
productie sau depo$itare4 !1. "ladiri de transport3 - gari& autogari& aerogari
!/. Alte a'ena2ari3 - circuri 'o%ile6 - scene si tri%une a'ena2ate provi$oriu
in aer li%er 7pentru spectacole& 'itinguri& co'petitii sportive etc.46 -
studiouri de televi$iune& indeose%i cele cu pu%lic. =. "onstructii de
productie si depo$itare !. "ladiri de productie si*sau depo$itare care se
incadrea$a in categoria A& = sau " de pericol de incendiu 1. "ladiri de
productie si*sau depo$itare care se incadrea$a in categoria D sau E
depericol de incendiu ! %uc.*/) '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*1 '1 7'in.
1 %uc.*nivel4 ! %uc.*1) '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*/ '1 7'in. 1
%uc.*nivel4 ! %uc.*1) '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*1) '1 7'in. 1
%uc.*nivel4 ! %uc.*/ '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*1) '1 7'in. 1
%uc.*nivel4 ! %uc.*/ '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*nivel ! %uc.*/ '1 7'in.
1 %uc.*nivel4 ! %uc.*0 '1 7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*!) '1 ! %uc.*!) '1
7'in. 1 %uc.*nivel4 ! %uc.*1 '1 7'in. 1 %uc.*nivel4
O=SER;ATII3
!. Stingatoarele vor avea incarcatura 'ini'a de 8 @g sau per.or'ante de
stingere ec5ivalente cu aceasta.
1. In co'parti'ente& incaperi si spatii de productie si depo$itare cu aria
'ai 'are de ) '1& incadrate in categoria A& = sau " de pericol de
incendiu& se prevad si stingatoare transporta%ile& 'ini'u' ! %ucata*) @g
la .iecare ) '1.
ANEBA Nr. 0
la dispo$itiile generale
"au$e posi%ile care pot a.ecta conditiile si caracteristicile speci.ice
ale unor 'i2loace te5nice de P.S.I.
"onditii si caracteristici speci.ice Ele'ente co'ponente ale siste'elor&
instalatiilor si ec5ipa'entelor de P.S.I. care pot .i a.ectate "au$e posi%ile
Accesi%ilitatea si vi$i%ilitatea D %utoane 'anuale de se'nali$are D
ec5ipa'ent de control si se'nali$are D panouri de se'nali$are D
'i2loace de co'unicatie D vane si ro%inete de incendiu D 5idranti interiori
si e:teriori D 'ano'etre D stingatoare si alte aparate de stins incendii -
depo$itari de 'ateriale - co'parti'entari - lucrari de constructii - li'itari de
acces - 'ascari diverse - inundatii si caderi 'asive de $apada - etc.
Integritatea .i$ica D detectoare de incendiu D dispo$itive si aparate de
alar'are& averti$are si alertare D circuite electrice D vane si ro%inete de
incendiu D tevi& conducte& capete deversoare D 'anipularea negli2enta a
unor 'ateriale D e:ecutarea unor lucrari de con structii .ara luarea
'asurilor de prote2are D etc.
Sensi%ilitatea detectoarelor de incendiu D detectoare de .u' D detectoare
de te'peratura D detectoare de .lacara D acoperiri cu vopsea& var& placari
D reducerea peste li'ita ad'isa a spatiului li%er in 2urul detectoarelor prin
depo$itari de 'ateriale& a'plasarea unor orna'ente D depuneri de
su%stante volatile D etc.
Diagra'ele de stropire ale capetelor deversoare - capete sprin@ler - capete
drencer - du$e pulveri$atoare D depo$itari de 'ateriale peste li'itele
ad'ise in 2urul capetelor deversoare D atasarea unor 'ateriale de capetele
deversoare D de.or'ari ale tevilor de racord in ur'a e:ecutarii unor lucrari
de constructii sau 'anipulari de 'ateriale D etc.
A'plasarea pe locurile sta%ilite D .urtunuri si tevi de re.ulare D
stingatoare si alte aparate de stins incendii D unelte si alte 'i2loace initiale
de interventie D .olosirea in alte scop D sustrageri D etc.
DISPOZITII GENERALE
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de KncLrcLri electrostatice
-
D.G.P.S.I.-0
"APITOL#L I
Dispo$iMii generale
Art. !. - 7!4 Dispo$iMiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu
generate de KncLrcLri electrostatice - D.G.P.S.I.-0 sta%ilesc 'asurile
te5nico-organi$atorice& principiile& cerinMele Ni condiMiile te5nice necesare
in vederea prevenirii .or'arii scOnteilor produse de descLrcarea sarcinilor
electrostatice& care Kn anu'ite K'pre2urLri pot iniMia incendii sau e:plo$ii.
714 Prevederile pre$entelor dispo$iMii se aplica Ni sunt o%ligatorii indi.erent
de titularul dreptului de proprietate.
Art. 1. - -Lsurile te5nico-organi$atorice se sta%ilesc& se reali$ea$L Ni se
'enMin Kn e:ploatare de cLtre proiectanMii& e:ecutanMii sau proprietarii
7utili$atorii4 construcMiilor Ni a'ena2Lrilor& ec5ipa'entelor& utila2elor Ni
instalaMiilor te5nologice& potrivit o%ligaMiilor legale ce le revin& pe ti'pul
des.LNurLrii proceselor te5nologice& precu' Ni al 'anipulLrii& transportului
Ni al depo$itarii 'aterialelor.
Art. /. - In sensul pre$entelor dispo$iMii& ter'enii Ni e:presiile utili$ate au
ur'Ltoarele se'ni.icaMii3
a4 aditiv antistatic - su%stanMa solida 7pra.& pul%ere4 sau lic5ida care&
introdusa intr-un volu' de lic5id co'%usti%il& are rolul de a reduce e.ectul
di.u$iei tur%ulente datorat pulsaMiilor de vite$a& Kn ca$ul transva$Lrii&
transportului etc. lic5idelor prin conducte cilindrice Ni de a li'ita ast.el
riscul datorat KncLrcLrilor electrostatice6
%4 antistatic - caracteristica intrinseca a 'aterialului de a nu se KncLrca cu
electricitate statica6 Kn 'od o%iNnuit aceasta caracteristica este avuta Kn
vedere la 'aterialele care se utili$ea$L Kn 'edii cu risc de incendiu sau
e:plo$ie6
c4 corp electrostatic la pL'Ont - su%stanMa& 'aterial& circuit& aparat& 'aNina&
recipient sau instalaMie a cLrei re$istenta de scurgere a sarcinilor
electrostatice nu depLNeNte !8 o5'i& re$istenta .iind 'Lsurata Kntre
pL'Ont Ni un punct oarecare al ele'entului considerat6
d4 descLrcare corona - descLrcare electrica inco'pletL 7nu se de$voltL pe
toata distanMa dintre electro$ii con.iguraMiei4 care apare Kn $one ale
conductoarelor cu ra$a de cur%ura 'ica6 descLrcarea corona se de$volta
nu'ai dacL intensitatea cO'pului electric Kn $onL depLNeNte o valoare
deter'inata6
e4 descLrcare electrostaticL - proces de reali$are a unui canal conductor
Kntre douL corpuri a.late la potenMiale di.erite .aML de pL'Ont6 Kn .uncMie de
valoarea 'edie a cO'pului electric Kntre cele douL corpuri& descLrcarea
poate .i inco'pletL 7corona4 sau co'pletL 7strLpungere46
.4 dispersie - .eno'en de K'prLNtiere& rLspOndire& risipire6 Kn sensul
pre$entelor dispo$iMii& de.iniMia se re.era la pul%eri& pra.uri& ga$e& ceMuri& care
se pot aprinde6 de e:e'plu& pra.ul este o .or'a dispersa a su%stanMelor
solide& iar ceaMa este o .or'a dispersa a lic5idelor co'%usti%ile6
g4 electricitate statica - energie de natura electrica ce apare datorita unor
.eno'ene electroc5i'ice& .recLri& KncLl$iri Ni de de.or'are a corpurilor&
plasLrii acestora Kntr-un cO'p electric& precu' Ni ca ur'are a altor acMiuni
.i$ice care presupun sc5i'%area relativa a supra.eMelor de contact6 energia
acu'ulata rL'One practic constantL sau pre$intL variaMii .oarte lente6
energia acu'ulata& daca se disipea$L Kntr-o descLrcare electrica& poate
iniMia e:plo$ia unor a'estecuri in.la'a%ile& daca este 'ai 'are decOt
energia 'ini'a de aprindere a acestora6
54 in.luenMa electrostatica - .eno'en de separare a sarcinilor electrice pe un
conductor neutru i$olat sau 'odi.icarea repartiMiei sarcinilor electrice pe un
conductor KncLrcat Ni i$olat& su% acMiunea unui cO'p electric e:terior6
i4 KncLlML'inte antistaticL - KncLlML'inte KncercatL Kn con.or'itate cu
'etoda ).( din SR EN /006 re$istenMa electrica tre%uie sa .ie cuprinsL Kntre
! @2 Ni !. -26
24 KncLrcare electrostaticL - proces .i$ic prin care& pe corpuri solide& lic5ide
sau vapori& apar sarcini electrice datorita unor acMiuni 'ecanice 7.recare&
ciocnire& vi%raMii4& ter'ice& c5i'ice etc6
@4 legare la pL'Ont - legLtura electrica a unui corp conductor la pri$a de
pL'Ont& pentru a asigura acestuia& Kn 'od per'anent& potenMialul
pL'Ontului 7considerat nul46
l4 legLtura de ec5ipotenMiali$are - legLtura electrica reali$ata intre di.erite
puncte pentru a asigura acestora acelaNi potenMial .aML de pL'Ont6
'4 pardoseala i$olanta electric 7electroi$olanta4 - pardoseala reali$ata din
'ateriale i$olante electric 7le'n& cauciuc& %ac5elita etc.4& care acoperL
Kntreaga supra.aML a pardoselii& sunt lipite pe suport& nu pre$intL crLpLturi&
iar rosturile nu depLNesc / ''6
n4 pri$a de pL'Ont - instalaMie care asigura o legLtura electrica directL cu
pL'Ontul a unei instalaMii electrice sau a unor ec5ipa'ente electrice6
o4 re$istenta electrica de dispersie a unei pri$e de pL'Ont - re$istenMa
electrica ec5ivalenta a pri$ei de pL'Ont6
p4 scOnteie electrostaticL - descLrcare %rusca de electricitate& printr-un
interval& Kntre doua corpuri6
r4 transva$are - operaMiune de trecere a unui .luid 7lic5id& ga$ etc.4 sau a
unui 'aterial pulverulent dintr-un vas Kn altul prin curgere gravitaMionala&
po'pare etc.6
s4 $ona cu pericol de e:plo$ie - spaMiul Kn care& Kn condiMii nor'ale de
.uncMionare& se pot acu'ula& accidental sau per'anent& ga$e& vapori sau
pra. Kn cantitLMi su.iciente pentru a da naNtere unei at'os.ere e:plo$ive Kn
a'estec cu aerul sau cu o:igenul.
"APITOL#L II
9or'area Ni acu'ularea KncLrcLrilor electrostatice
Art. 0. - 9or'area Ni acu'ularea KncLrcLrilor electrostatice repre$intL
.eno'ene de siste' sau de asociaMie cu apariMia unei sarcini electrice pe
supra.aML unui corp i$olant sau i$olat din punct de vedere al
conducti%ilitLMii electrice.
Art. ). - "ele 'ai .recvente 'oduri de electri$are a corpurilor sunt3 .recarea&
contactul direct& in.luenta& acMiunea electroc5i'icL Ni acMiunea
.otoelectrica.
Art. 8. - 7!4 Principalele 'ateriale Ni su%stanMe utili$ate .recvent Ni pe scara
larga& suscepti%ile sL .or'e$e Ni sL acu'ule$e sarcini electrostatice& sunt3
a4 solide3 cauciucul natural si sintetic& 'asele plastice& .i%rele arti.iciale&
te:tilele pe %a$a de lOnL& .i%rele arti.iciale& 5Ortia& sticla& sul.ul& rLNinile
sintetice& unele rLNini naturale 7c5i5li'%arul46
%4 lic5ide3 sul.ura de car%on& eterul& %en$ina& 5idrocar%urile& esterii&
5idrocar%urile clorurate& cetonele in.erioare si alcoolii6
c4 ga$e 7vapori43 dio:idul de car%on& 'etanul& propanul& etanul& %utanul&
acetilena si 5idrogenul.
714 Principalele operaMiuni cinetice Kn care sunt pre$ente 'ateriale Ni
su%stanMe 'enMionate la alin. 7!4& pe ti'pul cLrora pot sa aparL KncLrcLri
electrostatice& sunt3
a4 KncLrcare& descLrcare& u'plere& golire& transva$are& ali'entare6
%4 a'estecare& 'ala:are& agitare& %ar%otare& o'ogeni$are6
c4 .iltrare& separare& sortare& cernere& centri.ugare6
d4 ventilare& e:5austare& desprL.uire& aerisire& vacuu'are6
e4 pulveri$are& in2ectare& dispersare& stropire& pur2are& re.ulare6
.4 .recare& angrenare& trans'isie6
g4 spLlare& curLMare& puri.icare& a'%alare6
54 transport& ve5iculare& 'anipulare6
i4 poli$are& Nle.uire& sa%lare6
24 rulare& derulare& lipire& de$lipire6
@4 'Lcinare& concasare& s.LrO'are.
7/4 Principalele procese te5nologice Kn care sunt pre$ente 'aterialele Ni
su%stanMele prevL$ute la alin. 7!4& cu capacitate ridicata de KncLrcare
electrostatica& sunt3
a4 .a%ricarea .i%relor si .irelor te:tile6
%4 .a%ricarea .oliilor de polietilena sau de policlorura de vinil6
c4 .a%ricarea pul%erilor pentru e:plo$ivi6
d4 egrenarea %u'%acului6
e4 .a%ricarea 5Ortiei si i'pri'area acesteia6
.4 .a%ricarea cauciucului si produselor de cauciuc.
704 E:e'plele de operaMiuni Ni procese pe parcursul cLrora pot sL aparL
KncLrcLri electrostatice sunt pre$entate Kn ane:a nr. ! iar aspectele
re.eritoare la pericolul de e:plo$ie Ni*sau incendiu& Kn ca$ul unor operaMiuni
Ni procese te5nologice care generea$L electricitate statica& sunt pre$entate
in ane:a nr. 1.
Art. (. - Electricitatea statica poate provoca incendiu sau e:plo$ie ur'atL
sau nu de incendiu& Kn ca$ul Kndeplinirii si'ultane a ur'Ltoarelor condiMii3
a4 e:istenta 'aterialului co'%usti%il sau a at'os.erei e:plo$ive6
%4 deplasarea sarcinilor cu apariMia descLrcLrilor disruptive6
c4 energia eli%erata prin descLrcare sL .ie 'ai 'are decOt energia 'ini'a
pentru aprinderea 'aterialului co'%usti%il sau a at'os.erei e:plo$ive.
Art. ,. - In ca$ul Kn care at'os.era din spatiile Knc5ise este uscata arti.icial&
prin siste'e de KncLl$ire sau ventilare cu aer uscat& apar condiMii
.avori$ante ast.el KncOt KncLrcLrile electrostatice pot provoca incendiu sau
e:plo$ie.
"APITOL#L III
Riscuri sau pericole de e:plo$ie si*sau de incendiu
deter'inate de electricitatea statica
Art. +. - Pericolul de e:plo$ie poate sL aparL la 'anipularea su%stanMelor
co'%usti%ile sau o:ida%ile& daca acestea se pre$intL su% .or'a de
dispersie .ina de ga$e& vapori& ceata 7particule .ine de lic5id& aerosoli4 sau
pra.uri 7particule .ine de solid& respectiv aerosoli4& atunci cOnd concentraMia
acestora Kn a'estec cu aerul se a.la Kntre li'itele de e:plo$ie Ni cOnd e:istL
un potenMial electrostatic egal sau 'ai 'are decOt energia 'ini'a de
aprindere a unor su%stanMe co'%usti%ile din 'ediul respectiv.
Art. !. - ScOnteile electrice care provin din di.erenMe de potenMial in.erioare
nivelului de /) volMi sunt considerate nepericuloase datorita insu.icienMei
cLldurii la vOr.urile scOnteilor.
Art. !!. - Nivelul riscului generat de KncLrcLrile electrostatice Kntr-o $onL de
lucru se aprecia$L Kn .uncMie de energia 'ini'a de aprindere& ast.el3
a4 .oarte redus /! 'C
%4 redus )-! 'C
c4 'ediu !-) 'C
d4 'are &!-! 'C
e4 .oarte 'are P &! 'C.
Art. !1. - Pericolul de e:plo$ie si*sau incendiu depinde de vite$a si de
'odul de 'anipulare a lic5idelor prin conducte sau instalaMii pe ti'pul
des.LNurLrii operaMiunilor de ali'entare& golire& transport si distri%uMie.
Art. !/. - Stratul de pra. co'%usti%il se co'porta di.erit la descLrcLrile
electrostatice& Kn .uncMie de natura produsului de aprindere.
"APITOL#L I;
-asuri generale de prevenire a incendiilor deter'inate
de electricitatea statica
SecMiunea !
SoluMii pentru dispersia electricitLMii statice
Art. !0. - In .uncMie de caracteristicile proceselor te5nologice Ni de
capacitatea de reacMie a operatorilor se pot adopta soluMii care sL conducL
la dispersia electricitLMii statice. SoluMiile cele 'ai e.iciente sunt3
a4 legarea la pL'Ont 7siste'e ec5ipotenMiale46
%4 neutrali$area sarcinilor6
c4 reducerea .recLrilor6
d4 u'idi.icarea at'os.erei6
e4 'Lrirea conductivitLMii corpurilor i$olante.
Art. !). - 7!4 La o valoare a re$istentei de scurgere a sarcinilor electrice 'ai
'ica de !8 o5'i& pentru 'a2oritatea su%stanMelor in.la'a%ile se eli'ina
posi%ilitatea .or'arii sarcinilor electrostatice 'ari Ni se considera reali$atL
legarea la pL'Ont.
714 Qn locurile Kn care se 'anipulea$L su%stanMe e:plo$ive valorile li'ita
care se aleg sunt de ordinul !0-!) o5'i pentru re$istenta de curgere a
sarcinilor electrice.
Art. !8. - Legarea la pa'ant a o%iectelor 'etalice asigura reducerea
di.erentei de potential dintre o%iecte si pa'ant& pana la li'ite
nepericuloase& iar conducti%ilitatea 'aterialelor utili$ate tre%uie sa .ie
su.icient de 'are& ast.el incat sa per'ita scurgerea .ara descarcare
disruptiva a incarcarilor
electrostatice.
Art. !(. - 7!4 Este o%ligatoriu sa .ie legate la pa'ant3
a4 constructiile 'etalice& ec5ipa'entele& re$ervoarele& conductele& utila2ele
si instalatiile 7pentru a'estec& valturile& calandrele& 'asinile de e:trudare
sau in2ectie etc.4 care ve5iculea$a 'ateriale si su%stante care produc
electricitate statica6
%4 ele'entele %une conducatoare de electricitate care nu participa direct la
procesul te5nologic6
c4 partile 'etalice ale ec5ipa'entelor electrice 7carcase& 'otoare& aparata2&
ta%louri etc.4& ale instalatiilor& utila2elor& incarcatoarelor si cisternelor&
inclusiv ale sinelor de cale .erata de la ra'pele de incarcare-descarcare.
714 "onducti%ilitatea electrica a legaturilor se asigura prin3
a4 .i:area de'onta%ila 7strangere46
%4 .i:area nede'onta%ila 7sudare& lipire etc.4.
Art. !,. - 7!4 Atunci cand continuitatea tu%ulaturii 'etalice este intrerupta
prin %urdu.uri din 'ateriale te:tile sau plastice& se prevad siste'e de
ec5ipotentiali$are intre tronsoanele %une conducatoare de electricitate.
714 Legaturi ec5ipotentiale se prevad la racordurile si .lansele cu garnituri
i$olatoare de pe traseele de conducte& tu%uri si .urtunuri pentru ve5icularea
.luidelor generatoare de electricitate statica si& dupa ca$& la dispo$itivele
7capetele4 de pulveri$are& re.ulare sau de%itare a acestora.
Art. !+. - "onductele si recipientele racordate la gurile de aspiratie& .i:e sau
'o%ile& precu' si .iltrele sau ciururile care intra in contact cu o su%stanta
capa%ila sa acu'ule$e sarcini electrostatice in ti'pul unui proces de
.a%ricatie& stocare sau al operatiunii de transva$are tre%uie sa .ie legate
intre ele 7pentru a se asigura ec5ipotentialitatea4& precu' si la pa'ant.
Art. 1. - Legaturile la pa'ant tre%uie veri.icate ast.el3
a4 $ilnic& vi$ual6
%4 periodic& prin personal speciali$at se 'asoara valoarea re$istentei de
dispersie a pri$ei de pa'ant& precu' si asigurarea continuitatii la
instalatiile electrice.
Art. 1!. - Legarea la pa'ant a %o%inelor& cilindrilor si a ta'%urelor 'etalice
ale caror e:tre'itati se rotesc in lagare preva$ute cu ungere se asigura prin
siste'e speciale cu perii alunecatoare pe ar%ore& tangentiale si de capat.
Art. 11. - Reducerea .recarilor intre corpurile 7supra.etele4 a.late in contact
se poate reali$a prin di'inuarea presiunii e:ercitate pe corpuri.
Art. 1/. - Neutrali$area sarcinilor electrostatice in'aga$inate pe corpurile
neconducatoare se reali$ea$a prin3
a4 ioni$area per'anenta a at'os.erei6
%4 inductie electrostatica6
c4 u'idi.icarea at'os.erei.
Art. 10. - 7!4 Ioni$area at'os.erei se reali$ea$a cu3
a4 generatori de ca'puri electrostatice .oarte intense& create in apropierea
'ediului incarcat electrostatic6
%4 neutrali$atori radioactivi cu radiatii tip a sau R.
714 Neutrali$atoarele radioactive se reco'anda pentru procesele
te5nologice de .a%ricare a .oliilor de plastic& de cauciuc sau a 5artiei&
precu' si la prelucrarea .irelor si .i%relor sintetice& ioni$area aerului
reali$andu-se de-a lungul 'aterialului.
Art. 1). - Inductia electrostatica se reali$ea$a cu dispo$itive care .or'ea$a
un ca'p electrostatic autoindus& ele constand dintr-un .ir 'etalic .i: legat
de o %ara preva$uta cu un capat 'iscator sau o ti2a ter'inata prin var.uri.
Legata la pa'ant& %ara tre%uie sa .ie ase$ata .oarte aproape de supra.ata
'aterialului 7o%iectului4 incarcat cu sarcini electrostatice& .ara sa o atinga
insa& .apt pentru care nu este reco'andata utili$area dispo$itivelor in
at'os.ere in.la'a%ile sau e:plo$ive.
Art. 18. - 7!4 #'idi.icarea at'os.erei se reco'anda sa .ie utili$ata in ca$ul
operatiunilor de .a%ricatie sau de 'anipulare care per'it acest procedeu.
714 Pentru i'piedicarea .or'arii sarcinilor electrostatice se reco'anda
u'iditati relative ale aerului peste (?.
7/4 -asura devine sigura atunci cand este co'%inata cu utili$area
eli'inatorilor inductivi sau radioactivi.
Art. 1(. - -arirea conductivitatii corpurilor i$olante 7te:tile& cauciuc&
'ateriale plastice& 5artie& lic5ide pure etc.4 poate .i .acuta& in 'asa lor sau
super.icial& prin adaosul sau aplicarea pe supra.ata acestora a unor
produse antistatice cu' sunt co'po$itiile organice a$otate 7a'inele&
sarurile de a'oniu cuaternare& a'idele etc.4& derivatii acidului .os.oric sau
.os.oros.
Sectiunea a 1-a
-asuri te5nico-organi$atorice
Art. 1,. - Sta%ilirea 'asurilor te5nico-organi$atorice de prevenire a
producerii scanteilor electrostatice tre%uie sa se %a$e$e pe o anali$a
detaliata care vi$ea$a3
a4 identi.icarea operatiunilor si instalatiilor care conduc la .or'area si
acu'ularea sarcinilor electrostatice6
%4 cunoasterea proprietatilor .i$ico-c5i'ice ale 'ateriilor pri'e si
'aterialelor .olosite6
c4 evaluarea valorilor tensiunilor de incarcare6
d4 evaluarea 'ediului in care se lucrea$a6
e4 'odul de 'anipulare a 'aterialelor6
.4 controlul e.icacitatii acestor 'asuri.
Art. 1+. - -asurile te5nico-organi$atorice re$ultate in ur'a anali$ei&
con.or' art. 1, tre%uie sa indeplineasca ur'atoarele conditii3
a4 sa .ie in concordanta cu caracteristicile speci.ice ale constructiilor&
instalatiilor te5nologice& utila2elor pentru care sunt adoptate6
%4 sa ai%a la %a$a calcule& deter'inari& 'etode si e:peri'entari stiinti.ice6
c4 sa ai%a cea 'ai 'are e.icienta pentru li'itarea acu'ularii sarcinilor
electrostatice6
d4 sa .ie in concordanta cu noutatile in do'eniu.
Art. /. - Reducerea riscurilor deter'inate de electricitatea statica se
reali$ea$a prin actiuni de prevenire care vi$ea$a3
a4 locul de 'unca6
%4 legaturile la pa'ant6
c4 i'%raca'intea sau ec5ipa'entul de protectie a personalului6
d4 operatiunile si procesele de .a%ricatie6
e4 conductorii electrici6
.4 i$olantii.
Art. /!. - Actiunea asupra locului de 'unca are in vedere& in pri'ul rand&
controlul a'estecurilor& respectiv crearea unei at'os.ere care sa .ie in
a.ara intervalului cuprins intre li'itele in.erioare si superioare de e:plo$ie
ale a'estecului. Principalele 'etode utili$ate sunt3
a4 inerti$area incintelor inc5ise 7re$ervoare& reactoare etc.4 pentru
produsele
cu niveluri de risc 'are si .oarte 'are6
%4 ventilarea 'ecanica .ortata a spatiilor sau a incintelor de lucru.
Art. /1. - Protectia i'potriva electricitatii statice se reali$ea$a prin
conectarea la pri$a de pa'ant& care in 'od u$ual poate avea si alte
.unctionalitati cu' ar .i& legarea la pa'ant a instalatiilor si utila2elor din
'otive de securitate a 'uncii sau legarea la pa'ant a instalatiilor de
protectie
i'potriva trasnetului.
Art. //. - Legarea la pa'ant tre%uie reali$ata cu a2utorul unor conductoare
din otel $incat& cu aria sectiunii transversale de 'ini'u' ! ''1.
Art. /0. - Ele'entele de contact cu solul si circuitul de legare la pa'ant
tre%uie sa .ie prote2ate i'potriva deteriorarilor 'ecanice& ter'ice& c5i'ice
etc.
Art. /). - Re$istenta intre o%iectul legat la pa'ant si sol se co'pune din
re$istenta conductorului de legatura si a electrodului din sol.
Art. /8. - Ele'entele conducatoare ale unui o%iect& aparat& utila2 sau ale
unei instalatii suscepti%ile sa acu'ule$e sarcini electrostatice ca ur'are a
procesului de .a%ricatie sau a procedeului de 'anipulare tre%uie sa .ie
legate la pa'ant.
Art. /(. - Se inter$ice .olosirea i'%raca'intei si incalta'intei con.ectionate
din 'ateriale care se incarca electrostatic.
Art. /,. - In $onele in care e:ista pericolul .or'arii at'os.erei e:plo$ive
personalul tre%uie sa utili$e$e ec5ipa'ent special de protectie.
Art. /+. - In procesele de productie in care se produce electricitate statica
tre%uie sa se ai%a in vedere3
a4 inlocuirea& pe cat posi%il& a ele'entelor i$olante cu ele'ente
conducatoare de electricitate6
%4 'arirea conducti%ilitatii electrice a %en$ilor transportoare& curelelor de
trans'isie si a tu%ulaturilor prin reali$area puntilor ec5ipotentiale sau
tratarea acestora cu ade$ivi %uni conducatori de electricitate6
c4 e.ectuarea proceselor de .a%ricatie in incaperi cu at'os.era controlata si
inerti$ata6
d4 li'itarea vite$elor de curgere a lic5idelor si a 'aterialelor pulverulente6
e4 legarea la pa'ant pe toata durata des.asurarii operatiunilor generatoare
de sarcini electrostatice& inclusiv a celor care se des.asoara oca$ional sau
pentru a caror e.ectuare se .olosesc siste'e de'onta%ile6
.4 evitarea 'iscarilor supli'entare ale persoanelor care e:ecuta ori
supraveg5ea$a activitatile preva$ute la art. 8 alin. 714.
Art. 0. - Actiunea asupra conductorilor vi$ea$a3
a4 asigurarea ec5ipotentialitatii intre 'aterialele si o%iectele legate la
pa'ant6
%4 reali$area unor contacte sigure& de %una calitate.
Art. 0!. - Actiunea asupra i$olantilor se re.era la utili$area selectiva& in
.unctie de procesele te5nologice& a li'itatorilor de sarcini electrostatice
prin ioni$ari inductive& electrice sau radioactive& precu' si a su%stantelor
antistatice.
Art. 01. - Descarcarea electricitatii statice din %aloturile de te:tile& 'ateriale
sintetice& 5artie etc. se reali$ea$a e.icient prin ioni$are& cu var.uri& ace
'etalice& perii de descarcare& %en$i 'etalice sau prin u'e$irea locala a
aerului.
Art. 0/. - Pentru i'%unatatirea conducti%ilitatii partilor in 'iscare& in ca$ul
lagarelor care .olosesc lu%ri.ianti& se utili$ea$a adaosuri de gra.it sau sul.at
de 'oli%den.
Art. 00. - In procesele de uscare& prin pulveri$are sau in strat .luidi$at a
su%stantelor pulverulente& pentru li'itarea acu'ularilor de sarcini
electrostatice atat in uscatorul propriu-$is& cat si in separatorul de pra.& pe
langa legarea la pa'ant tre%uie asigurata inerti$area uscatoarelor pe toata
durata des.asurarii operatiunilor de uscare.
Art. 0). - La spalarea recipientelor de produse petroliere& vite$a apei nu
tre%uie sa depaseasca ! '*s& iar presiunea a%urului / at'.
Art. 08. - La descarcarea din cisterne a ga$elor petroliere lic5e.iate 7GPL4 se
li'itea$a vite$a acestora la ! '*s.
Art. 0(. - Sunt inter$ise3
a4 po'parea unor produse grele 7petrol& 'otorina& ulei& pacura etc.4 intr-un
re$ervor care a continut anterior %en$ina sau alte produse in.la'a%ile&
inainte de golirea co'pleta a conductei de incarcare si a re$ervorului de
produsele anterioare sau inainte de evacuarea din re$ervoare a ga$elor
re$ultate6
%4 des.undarea cu apa a ro%inetelor prin care s-au ve5iculat lic5ide
co'%usti%ile6
c4 spalarea cu apa a conductelor a.erente re$ervoarelor& inainte de
asigurarea unui strat de apa& care sa depaseasca cu 'ini'u' / c' cota
racordului conductei6
d4 vopsirea prin stropire sau pulveri$are cu aer sau alte ga$e a recipientelor
desc5ise care contin produse volatile si care pot genera ga$e in.la'a%ile6
e4 incarcarea recipientelor cu' ar .i3 re$ervoare& vagoane& autocisterne etc.&
cu produse co'%usti%ile lic5ide prin curgere gravitationala sau .ara
utili$area pentru incarcare a palniilor sau prelungitoarelor& care tre%uie sa
a2unga la cel 'ult / c' deasupra partii in.erioare a recipientului6
.4 accesul personalului pe re$ervoare pe durata unor operatiuni cu' ar .i&
po'pare& a'estec etc.6 in ca$ul in care necesitatile te5nologice i'pun
totusi e:ecutarea unor 'asuratori sau luarea pro%elor in ti'pul
operatiunilor de po'pare sau a'estecare se vor lua 'asuri
corespun$atoare pentru asigurarea legarii la pa'ant a utila2elor sau
dispo$itivelor utili$ate6
g4 e:ecutarea de reparatii in ti'pul .unctionarii instalatiilor te5nologice6
54 utili$area trans'isiilor cu curele in 'edii unde apar .recvent a'estecuri
e:plo$ive6
i4 utili$area incarcatoarelor cu gauri sau neetanseitati& prin care produsul
in.la'a%il po'pat se poate raspandi su% .or'a de stropi& generand
supli'entar sarcini electrostatice6
24 scurgerea %rusca& su% .or'a de 2et& a produselor in.la'a%ile si volatile&
prin legaturile de luat pro%e& pe la sticlele de nivel etc.6
@4 des.undarea ro%inetelor de scurgere a.erente aparatelor sau vaselor su%
presiune prin lovire sau prin alte operatiuni 'ecanice6
l4 transportul si 'anipularea produselor petroliere in a'%ala2e din 'aterial
plastic& cu e:ceptia celor antistati$ate si special destinate in acest scop6
'4 .olosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor in re$ervoare de produse
in.la'a%ile& daca nu sunt luate 'asuri de punere la pa'ant a plutitorului6
n4 agitarea sau o'ogeni$area in re$ervoare& vase etc. a lic5idelor usor
in.la'a%ile6 o'ogeni$area poate .i .acuta nu'ai prin recirculare sau cu
a'estecatoare 'ecanice avand palete situate su% nivelul lic5idului6
o4 utili$area unor instalatii pentru e:5austarea pra.ului de 'ateriale
co'%usti%ile sau a vaporilor in.la'a%ili& co'une cu cele pentru evacuarea
'aterialelor pulverulente provenite de la utila2ele de sle.uit& poli$at& strun2it
etc.6
p4 .olosirea aerului co'pri'at pentru ali'entarea reactoarelor6 aceasta se
.ace in circuit etans& 'ecani$at 7auto'ati$at4 atat pentru incarcarea& cat si
pentru descarcarea reactoarelor6
r4 desc5iderea capacului reactorului in ti'pul procesului te5nologic .ara
asigurarea in preala%il a pernei de ga$ inert si punerea in .unctiune a
siste'ului de ventilare6
s4 luarea pro%elor in ti'pul proceselor de cristali$are din reactor6
t4 desc5iderea capacului reactorului in care au .ost e.ectuate di.erite
operatiuni& .ara progra'area preala%ila a unei .a$e de linistire cu durata cel
putin egala cu ti'pul de rela:are pentru su%stantele din reactor.
Art. 0,. - ;asele 'etalice porta%ile& %utoaiele& canistrele 'etalice etc.& care
ur'ea$a sa .ie incarcate cu produse petroliere lic5ide& tre%uie sa .ie
ase$ate& pe durata incarcarii lor& pe o placa 'etalica legata la pa'ant si
conectate& prin inter'ediul unei legaturi electrice& la recipientul sau
racordul din care se .ace incarcarea.
Art. 0+. - 9urtunurile .le:i%ile de descarcare sau incarcatoarele tre%uie
preva$ute cu ar'aturi din %ron$ si garnituri etanse.
Art. ). - Operatiunile de transva$are a lic5idelor co'%usti%ile& cu' ar .i
ali'entarea cu car%urant& tre%uie sa se intrerupa pe durata .eno'enelor
'eteo insotite de .urtuni cu descarcari su% .or'a de trasnet& daca aceste
.eno'ene se produc in $one apropiate.
Art. )!. - In ca$ul GPL& pentru egali$area potentialelor cisterne si
re$ervorului se utili$ea$a ca%lul de suntare& a.lat in dotarea cisternei.
Art. )1. - Este o%ligatorie instruirea personalului operator asupra 'odului
de .or'are si acu'ulare a sarcinilor electrostatice& asupra 'etodelor de
co'%atere a acestora& precu' si asupra riscurilor deter'inate de
incarcarile electrostatice.
"APITOL#L ;
#nele 'asuri speci.ice de prevenire a incendiilor deter'inate
de electricitatea statica
Sectiunea !
-asuri de prevenire la ve5icularea si depo$itarea lic5idelor in.la'a%ile
Art. )/. - 7!4 Incarcarea re$ervoarelor cu lic5ide in.la'a%ile se .ace pe la
%a$a acestora& su% nivelul lic5idului.
714 ;ite$a de curgere poate .i 'arita nu'ai dupa ce nivelul lic5idului in
recipient depaseste cu 1 c' gura conductei de intrare& iar in ca$ul
re$ervoarelor cu capac plutitor nu'ai dupa ce capacul pluteste pe lic5id.
Art. )0. - 7!4 La u'plerea re$ervoarelor tre%uie luate 'asuri pentru evitarea
stropirii sau pulveri$arii lic5idului.
714 In ca$ul palniilor con.ectionate din 'ateriale i$olante& inainte de
inceperea operatiunii de u'plere& prin palnie tre%uie introdus un conductor
legat la pa'ant& pana la partea in.erioara a re$ervorului.
Art. )). - In ti'pul incarcarii cu ga$e petroliere lic5e.iate a vaselor tip
ter'os tre%uie introdusa in acestea o sar'a sau ti2a 'etalica& in vederea
reali$arii contactului dintre lic5idul din vas si racordul de incarcare legat la
pa'ant.
Art. )8. - Pentru a se evita patrunderea in interiorul re$ervoarelor a
corpurilor straine& acu'ulatoare de sarcini electrice& in circuitele de
transva$are tre%uie sa se utili$e$e .iltre.
Art. )(. - Inainte de spalarea cu apa sau spu'a a re$ervoarelor&
autocisternelor& tancurilor petroliere sau a slepurilor tre%uie sa se asigure
evacuarea a'estecurilor in.la'a%ile& utili$andu-se in acest scop ga$ inert
sau a%ur.
Art. ),. - 9urtunurile pentru spalarea cu apa a depunerilor din re$ervoare&
vase sau utila2e& precu' si cele pentru a%ur tre%uie sa .ie preva$ute cu
insertie sau ar'are 'etalica si legate la pa'ant& inainte de inceperea
operatiunilor de a%urire si curatare.
Art. )+. - 9urtunurile .le:i%ile ale po'pelor de distri%utie a car%urantilor
tre%uie sa .ie o'ologate& antistati$ate& lungi'ea lor nedepasind valoarea
speci.icata de nor'ativele in vigoare6 ele tre%uie 'entinute in stare de
utili$are& iar dispo$itivele de inc5idere tre%uie reali$ate din 'ateriale
ne.eroase.
Art. 8. - 9iecare sorti'ent de car%urant se depo$itea$a in re$ervoarele sau
co'parti'entele sta%ilite& .iind inter$isa sc5i'%area destinatiei acestora de
la un sorti'ent de produs la altul& .ara asigurarea tuturor 'asurilor de
pregatire necesare 7golire& curatare a peretilor interiori etc.4.
Art. 8!. - La gurile de descarcare a car%urantilor in re$ervoare se prevad
%orne de legare la pa'ant pentru conectarea autocisternelor.
Sectiunea a 1-a
-asuri de prevenire la separarea su%stantelor lic5ide si solide
Art. 81. - La operatiunile de separare prin .iltrare a suspensiilor din lic5idele
in.la'a%ile se i'pun ur'atoarele 'asuri3
a4 utili$area nu'ai a .iltrelor 'etalice conectate la pri$a de pa'ant6
%4 conectarea la pa'ant a tuturor ele'entelor 'etalice ale instalatiei de
separare6
c4 'arirea conductivitatii lic5idelor prin adaugare de aditivi cu proprietati
antistatice.
Art. 8/. - La operatiunile de separare prin centri.ugare a su%stantelor
lic5ide si solide se vor avea in vedere ur'atoarele3
a4 utili$area unor instalatii de centri.ugare care sa ai%a in constructie partea
interioara din 'ateriale %une conducatoare de electricitate6
%4 asigurarea inerti$arii recipientului inaintea inceperii operatiunii de
separare6
c4 con.ectionarea cicloanelor in care sunt separate su%stantele
pulverulente din 'ateriale %une conducatoare de electricitate6
d4 legarea individuala la pa'ant a utila2elor de a'estec& valturilor&
calandrelor& .iltrelor& uscatoarelor cu aer.
Sectiunea a /-a
-asuri de prevenire la vopsirea si*sau la lacuirea prin pulveri$are
Art. 80. - In $onele de lucru pentru operatiuni de vopsire si*sau lacuire prin
pulveri$are tre%uie sa se asigure u'e$irea locala a aerului.
Art. 8). - In ca'erele de pulveri$at vopsea si*sau lac tre%uie asigurate
.unctionarea la para'etri nor'ali a instalatiilor de ventilatie generala&
inter%locarea dintre siste'ul de ventilatie si cel de ad'isie a aerului
co'pri'at la pistolul de pulveri$are& precu' si .unctionarea perdelelor cu
apa.
Art. 88. - Pentru operatiunile de vopsire si*sau lacuire prin pulveri$are se va
utili$a nu'ai aer co'pri'at .ara i'puritati& iar te'peratura acestuia& in
ca$ul pulveri$arii nitrolacului la cald& nu tre%uie sa depaseasca ) grade ".
Art. 8(. - La ali'entarea utila2elor pentru turnarea lacului tre%uie sa se
utili$e$e nu'ai recipiente cu structura 'etalica& etanse in raport cu 'ediul
de lucru.
Sectiunea a 0-a
-asuri de prevenire speci.ice vopsirii in ca'p electrostatic
Art. 8,. - La vopsirea in ca'p electrostatic se respecta regulile si 'asurile
preci$ate la art. 80-8(& precu' si ur'atoarele3
a4 curentul 'a:i' de scurtcircuit nu tre%uie sa depaseasca &1 'A6
%4 distanta de siguranta preva$uta in regle'entarile te5nice speci.ice se
'entine strict& pentru a nu se produce strapungeri ale dielectricului dintre
pistolul*du$a de pulveri$are si piesele supuse vopsirii6
c4 instalatia de vopsire prin pulveri$are in ca'p electrostatic se prevede cu
siste'e de prote2are i'potriva caderilor %ruste de tensiune.
Sectiunea a )-a
-asuri de prevenire la ansa'%luri si su%ansa'%luri a.late in 'iscare
Art. 8+. - In ca$ul trans'isiilor prin curele tre%uie sa se utili$e$e 'ateriale
%une conducatoare de electricitate& o%tinute prin aplicarea unui trata'ent
antistatic pe toata supra.ata acestora.
Art. (. - Legarea la pa'ant a %en$ilor transportoare este o%ligatorie si se
poate reali$a cu siste'e tip pieptene 'etalic& cu dinti ascutiti si indreptati
spre partea interioara a %en$ii& in punctul in care aceasta se desparte de
ta'%ure 7role4.
Art. (!. - Pentru scurgerea electricitatii statice generate de lagarele cu
cu$ineti din 'ateriale i$olatoare 7te.lon& nailon etc.4 sau de cele care
lucrea$a pe perna de ulei sunt necesare reali$area legaturii electrice intre
ar%orele si carcasele lagarului& precu' si legarea la pa'ant a intregului
siste'.
Sectiunea a 8-a
-asuri de prevenire la prelucrarea cauciucului si a 'aselor plastice
Art. (1. - Toate ele'entele a.late in 'iscare ale utila2ului te5nologic prin
care se prelucrea$a cauciuc si*sau 'ase plastice tre%uie legate la pa'ant
prin inter'ediul unor perii 'etalice sau din car%une.
Art. (/. - Instalatiile si utila2ele de prelucrare a cauciucului si*sau a 'aselor
plastice tre%uie preva$ute cu ventilatie 'ecanica locala si siste'e de
u'idi.icare a at'os.erei& iar incaperile in care sunt a'plasate se prevad in
'od o%ligatoriu cu pardoseala antistatica.
Art. (0. - 7!4 Reducerea nivelului de incarcare electrostatica in procesele de
prelucrare a 'aselor plastice se o%tine prin introducerea in 'aterial a unor
su%stante antistatice& cu' sunt3
a4 eter sau poliglicol 'ulti'olecular pentru polistiren& polietilena sau
polivinilclorid6
%4 co'%inatie de stearina-a'oniac 7!,-)?4& pentru cele 'ai 'ulte dintre
'asele plastice6
c4 .os.ati de alcool gras pentru 'aterialele plastice si .i%rele sintetice.
714 Supra.etele din 'ateriale i$olante ale utila2elor tre%uie sa .ie acoperite
cu su%stante antistatice.
Sectiunea a (-a
-asuri de prevenire la prelucrarea celulo$ei si 5artiei
Art. (). - 9or'area si acu'ularea sarcinilor electrostatice tre%uie di'inuate
se'ni.icativ prin reducerea presiunii dintre cilindri si 'odi.icarea ung5iului
su% care intra 5artia la presare.
Art. (8. - Pornirea 'asinilor de .a%ricat 5artie este per'isa nu'ai dupa
veri.icarea siste'elor de colectare a sarcinilor electrice care se 'ontea$a
pe intreaga lati'e a cilindrului de i'pri'are.
Art. ((. - Instalatiile de .a%ricatie a celulo$ei si 5artiei tre%uie 'entinute in
stare de curatenie& dupa .iecare sc5i'% de lucru personalul de deservire
procedand la indepartarea deseurilor si 'aterialelor co'%usti%ile si la
curatarea acestora de pra.& sca'e si ulei.
Art. (,. - La .a%ricarea sorti'entelor de 5artie tre%uie sa se ai%a in vedere
ur'atoarele3
a4 asigurarea .unctionarii instalatiei de ventilatie generala pentru
introducerea aerului proaspat si evacuarea aerului viciat din
co'parti'entele de .a%ricatie6
%4 asigurarea per'anenta a operationalitatii instalatiilor auto'ate de
stingere a incendiilor.
Sectiunea a ,-a
#nele 'asuri de prevenire la ra'pele auto si de cale .erata pentru
incarcarea-descarcarea produselor petroliere
Art. (+. - 7!4 La ra'pele auto si de cale .erata pentru incarcarea-
descarcarea produselor petroliere se reali$ea$a ec5ipotentiali$area
ele'entelor 'etalice.
714 La intrarea in ra'pa si in $onele de descarcare sinele de cale .erata se
leaga electric intre ele si se conectea$a la pri$a de pa'ant.
7/4 "onductele prin care se transva$ea$a produsele petroliere si
recipientele a.erente operatiunilor de incarcare*descarcare se conectea$a
la pri$a de pa'ant.
Sectiunea a +-a
#nele 'asuri de prevenire la ali'entarea cu car%urant a aeronavelor si
navelor
Art. ,. - Pe durata ali'entarii cu car%urant aeronavele nu tre%uie sa se a.le
in i'ediata apropiere a unui radar de sol& la care se e:ecuta pro%e sau care
se a.la in stare de .unctionare.
Art. ,!. - Pe durata operatiunilor de ali'entare cu car%urant sunt inter$ise
instalarea sau de'ontarea %ateriilor de acu'ulatori ale aeronavei& precu'
si %ransarea generatoarelor de sol.
Art. ,1. - 7!4 Pentru ca o aeronava sau nava sa poata .i ali'entata cu
car%urant in ti'p ce pasagerii se a.la la %ord& se i'%arca sau se de%arca&
este necesara pre$enta la %ord a personalului cali.icat care poate e:ecuta
procedurile de protectie si evacuare a pasagerilor.
714 Supli'entar se aplica ur'atoarele 'asuri de prevenire3
a4 traseul ur'at de pasageri tre%uie sa evite $onele in care e:ista riscul
dega2arii vaporilor de car%urant6 operatiunile de i'%arcare*de%arcare
tre%uie sa .ie supraveg5eate6
%4 prin siste'ul de interco'unicatii al aeronavei sau prin orice alte
'i2loace adecvate tre%uie asigurata co'unicarea %ilaterala intre ec5ipa de
la sol responsa%ila cu aceste operatiuni si personalul speciali$at de la
%ordul aeronavei.
Art. ,/. - 7!4 Legarea la pa'ant a unei aeronave sau nave consta in luarea
ur'atoarelor 'asuri3
a4 legarea la pri$a de pa'ant a ali'entatorului6
%4 legarea la pri$a de pa'ant a aeronavei& respectiv a navei6
c4 reali$area unei legaturi electrice intre aeronava& respectiv a navei si
ali'entator6
d4 reali$area unei legaturi electrice intre aeronava si capatul .urtunului
.le:i%il pentru car%urant& in ca$ul ali'entarii prin e:tradosul aripilor.
714 La ter'inarea operatiunii de ali'entare toate legaturile electrice tre%uie
deconectate in ordinea inversa celei speci.icate 'ai sus.
Art. ,0. - In ca$ul in care nu este speci.icata o%ligatia legarii la pa'ant a
aeronavei sau navei& se vor lua ur'atoarele 'asuri pentru inlaturarea
sarcinilor electrice3
a4 reali$area unei legaturi electrice intre aeronava si ali'entator6
%4 reali$area unei legaturi electrice intre aeronava si capatul .urtunului
.le:i%il pentru car%urant& in ca$ul ali'entarii prin e:tradosul aripilor.
Art. ,). - La ali'entarea cu car%urant de la o statie 7siste' de po'pare .i:4
se va evita conectarea la pri$a de pa'ant in $ona statiei 7po'pei .i:e4&
deoarece in 'o'entul conectarii pot aparea descarcari electrice datorate
di.erentelor de potential.
Art. ,8. - Toate aeronavele a.late pe pista& precu' si autoali'entatoarele de
pe plat.or'ele pistelor de decolare*ateri$are tre%uie sa .ie legate la pa'ant
pe toata durata de stationare.
Sectiunea a !-a
-asuri de prevenire la u'plerea re$ervoarelor din %en$inarii si la
ali'entarea cu car%uranti a autove5iculelor
Art. ,(. - Personalul %en$inariilor tre%uie sa ur'areasca per'anent
'entinerea in %une conditii a capacelor si a ra'elor c5esoanelor
re$ervoarelor& pentru a evita .or'area straturilor i$olante electric.
Art. ,,. - 7!4 9urtunurile .le:i%ile ale po'pelor de distri%utie a car%urantilor
tre%uie sa .ie o'ologate& antistati$ate& lungi'ea lor nedepasind valoarea
speci.icata de nor'ativele in vigoare.
714 Dispo$itivele de inc5idere tre%uie reali$ate din 'ateriale 'etalice care
nu produc scantei.
7/4 Se inter$ice livrarea de car%uranti in vase din 'ase plastice.
Art. ,+. - 9iecare sorti'ent de car%urant se depo$itea$a in re$ervoarele sau
in co'parti'entele sta%ilite& .iind inter$isa sc5i'%area destinatiei acestora
de la un sorti'ent de produs la altul .ara asigurarea tuturor 'asurilor de
pregatire necesare 7golire& curatare a peretilor interiori etc.4.
Art. +. - La gurile de descarcare a car%urantilor in re$ervoare se prevad
%orne de legare la pa'ant pentru conectarea autocisternelor.
Sectiunea a !!-a
-asuri de prevenire speci.ice activitatilor do'estice 7gospodaresti4
Art. +!. - In ca$ul activitatilor do'estice 7gospodaresti4 principalele 'asuri
de prevenire a incendiilor& destinate reducerii riscurilor generate de
electricitatea statica& se re.era la3
a4 inter$icerea spalarii sau curatarii i'%raca'intei cu %en$ine& solventi si
alte lic5ide in.la'a%ile6
%4 inter$icerea utili$arii %idoanelor& canistrelor si a altor recipiente din 'ase
plastice la transportul& stocarea sau 'anipularea %en$inei& petrolului si a
altor lic5ide in.la'a%ile6
c4 inter$icerea .olosirii palniilor din 'ateriale plastice la transva$area
lic5idelor in.la'a%ile6
d4 legarea la pa'ant& pe durata incarcarii cu produse petroliere sau cu alte
lic5ide in.la'a%ile a %utoaielor si canistrelor 'etalice& prin ase$area
acestora pe o placa 'etalica legata la pa'ant& respectiv prin conectarea la
recipientul legat la pa'ant de la care se reali$ea$a incarcarea.
SE"TI#NEA a !1-a
;eri.icarea la receptia si darea in e:ploatare a instalatiilor de legare la
pa'ant
Art. +1. - In vederea receptiei si darii in e:ploatare a instalatiilor de legare la
pa'ant e:ecutantul tre%uie sa intoc'easca si sa predea %ene.iciarului3
a4 docu'entatia te5nica de e:ecutie6
%4 procesul-ver%al de lucrari ascunse pentru ele'entele ingropate6
c4 %uletinele de veri.icare.
Art. +/. - =uletinele de veri.icare tre%uie sa cuprinda3
a4 data e.ectuarii veri.icarii6
%4 .unctia& calitatea si nu'ele persoanei care a e.ectuat veri.icarea6
c4 denu'irea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au e.ectuat
veri.icari6
d4 re$ultatul veri.icarii continuitatii cone:iunilor electrice intre utila2e si
pri$a de pa'ant6
e4 valoarea re$istentei de dispersie a instalatiei de legare la pa'ant&
'asurata la utila2ul cel 'ai indepartat de pri$a de pa'ant6
.4 'etoda de 'asurare .olosita& tipul si clasa de preci$ie a aparatelor
utili$ate in acest sens6
g4 aprecieri asupra gradului de u'iditate a solului 7u'ed& uscat& .oarte
uscat46
54 o%servatii asupra de.ectelor constatate si inlaturate.
Art. +0. - -asurarea re$istentei de dispersie pentru instalatia de legare la
pa'ant se .ace3
a4 in instalatii su%terane si in instalatii locale de legare la pa'ant& cel putin
de doua ori pe an6
%4 la retelele generale de legare la pa'ant& cel putin o data pe an.
"APITOL#L ;I
Dispo$itii .inale
Art. +). - I'%raca'intea& incalta'intea si ec5ipa'entul de protectie a
persoanelor care supraveg5ea$a activitatile preva$ute la art. 8 alin. 714 se
aleg ast.el incat sa indeplineasca conditiile de prevenire a .or'arii
electricitatii statice sta%ilite in pre$entele dispo$itii.
Art. +8. - 7!4 In vederea aplicarii pre$entelor dispo$itii .actorii de deci$ie
7patron& utili$ator& ad'inistrator etc.4 vor sta%ili& prin actele de autoritate
preva$ute de lege& aspectele de natura organi$atorica si te5nica speci.ice si
vor lua 'asuri de ela%orare a procedurilor si instructiunilor proprii& pentru
detalierea anu'itor prevederi.
714 In ter'en de + de $ile de la data intrarii in vigoare a pre$entelor
dispo$itii patronii vor anali$a situatia e:istenta in raport cu prevederile
pre$entelor dispo$itii si vor sta%ili& dupa ca$& 'asurile de rea%ilitare
necesare& speci.ice .iecarei instalatii& .iecarui utila2& ec5ipa'ent sau
produs&
capa%ile sa produca incarcari electrostatice.
Art. +(. - #nele date privind valorile tensiunilor de incarcare& ale energiilor
'ini'e de aprindere& pentru a'estecuri in.la'a%ile sau pulverulente&
pul%eri 'etalice& la prelucrarea unor produse agricole& precu' si ale
re$istivitatii lic5idelor in.la'a%ile vor .i cuprinse intr-un indru'ator care va
.i pu%licat in Revista APo'pierii Ro'aniA cu scopul de a veni in spri2inul
specialistilor care doresc sa apro.unde$e unele aspecte privind riscul
generat de electricitatea statica.
Art. +,. - Ane:ele nr. ! si 1 .ac parte integranta din pre$entele dispo$itii.

Ane:a nr. !
la dispo$itiile generale
EBE-PLE
de operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari
electrostatice
Principalele operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara
incarcari
electrostatice sunt3
- ve5icularea lic5idelor co'%usti%ile sau a solventilor cu vite$e relativ 'ari
7peste &( '*s4 prin ele'ente sau portiuni de conducte6
- incarcarea si*sau descarcarea lic5idelor co'%usti%ile a.late la presiunea
at'os.erica in*din re$ervoare 7cisterne46
- ve5icularea lic5idelor in.la'a%ile prin ele'ente care deter'ina reducerea
sectiunii transversale a traseului& cu' ar .i a2uta2e& ventile& dia.rag'e etc.6
- pulveri$area produselor co'%usti%ile 7lic5ide& pul%eri etc.4 prin utili$area
principiului lui =ernoulli6
- pur2area sau incal$irea lic5idelor in.la'a%ile vascoase utili$andu-se
a%urul6
- transportul si 'anipularea produselor lic5ide in.la'a%ile in a'%ala2e din
'ateriale plastice6
- operatiunile de incarcare*descarcare in dane a navelor petroliere destinate
transportului lic5idelor co'%usti%ile6
- spalarea prin agitare& .recare etc. a tesaturilor si 5ainelor& utili$andu-se
su%stante in.la'a%ile6
- separarea prin centri.ugare a su%stantelor solide si lic5ide in.la'a%ile6
- operatiunile cu' ar .i u'plerea& golirea& agitarea lic5idelor in.la'a%ile&
e.ectuate in vase e'ailate6
- operatiunile de .iltrare a suspensiilor din lic5ide in.la'a%ile6
- uscarea prin pulveri$are sau in strat .luidi$at6
- vacuu'area lic5idelor in.la'a%ile6
- ali'entarea aeronavelor cu car%uranti la sol6
- procesele de 'acinare& a'estecare etc. a unor produse co'%usti%ile6
- procesele de .iltrare prin site& 'ateriale poroase etc. a unor pul%eri
7pra.uri4 co'%usti%ile6
- 'acinarea 'aterialelor co'%usti%ile6
- procesele de producere a pul%erilor 7pra.urilor4 co'%usti%ile6
- operatiunile de sle.uire si poli$are a 'etalelor& 'aselor plastice& le'nului&
plutei etc.6
- transportul pneu'atic prin conducte al produselor pulverulente6
- sortarea& cernerea& a'%alarea& 'acinarea& 'ala:area si a'estecarea
produselor
pulverulente6
- procesele de .a%ricatie a .irelor si .i%relor in industria te:tila6
- .a%ricarea pul%erilor e:plo$ive in industria de ar'a'ent6
- operatiunile de sa%lare a structurilor 'etalice6
- .iltrarea aerului sau a altor ga$e i'puri.icate cu pul%eri 'etalice& pul%eri
7pra.uri4 agricole6
- despra.uirea supra.etelor 'etalice de di.erite .or'e& utili$andu-se aer sau
alte ga$e su% presiune6
- transportul unor a'estecuri de pul%eri in .lu: de aer 7uscare cu aer sau cu
alte ga$e46
- procesele locale si generale de ventilare& aerisire& despra.uire etc.6
- egrenarea %u'%acului6
- antrenarea cu curele de trans'isie din 'ateriale i$olante& dispuse pe roti
dintate sau .ulii& in procese care utili$ea$a produse co'%usti%ile6
- .recarea i'%raca'intei si incalta'intei con.ectionate din 'ateriale
i$olante
7'atase& .i%re sintetice sau arti.iciale etc.4 de corpul operatorului pe durata
utili$arii acestora in procesul de productie6
- descarcarea accidentala& la presiune at'os.erica& a unui recipient care a
continut ga$e in.la'a%ile6
- trans'isiile utili$and curele reali$ate din cauciuc i$olant electric6
- spalarea cu 2et pulveri$ant de apa si*sau a%ur supraincal$it a recipientelor
7ca$ane& re$ervoare& cisterne etc.4 care au continut produse volatile si care
'ai pot contine vapori ai acestor produse6
- operatiunile de o'ogeni$are in re$ervoare a produselor co'%usti%ile prin
agitarea cu aer& diverse alte ga$e sau prin utili$area de dispo$itive
'ecanice6
- operatiunile de lacuire si vopsire a 'aterialelor prin procedeul
pulveri$arii6
- pulveri$area electrostatica utili$and vopseluri& pul%eri etc.6
- procesele de i'pri'are utili$andu-se procedeul gravarii6
- operatiunile de i'pri'are in instalatii tipogra.ice 7litogra.iere& vopsire
etc.46
- detenta ga$elor co'pri'ate sau lic5e.iate6
- .a%ricarea .oliilor de polietilena6
- procesele te5nologice de producere a 5artiei6
- derularea unor .il'e sau pelicule& %en$i din 5artie si te:tile6
- 'anipularea .oliilor din 'ateriale plastice6 procese de a'%alare in saci
din
'ateriale i$olante6
- transva$area a%urului& aerului sau a altor ga$e& prin conducte sau
.urtunuri&
cand a%urul este u'ed& iar aerul sau ga$ul contine particule din 'ateriale
care
se pot electri$a usor6
- operatiunile de u'plere sau golire cu 2et sau prin cadere li%era a unor
utila2e& re$ervoare etc.6
- puri.icarea ga$elor continand particule coloidale6
- .or'area cristalelor de g5eata6
- $garierea& co'pri'area& intinderea structurilor din cuart6
- de.or'area 'ecanica a unor 'ateriale 7de e:e'plu& 'ica46
- de$integrarea radioactiva6
- e.ectul .otoelectric6
- puri.icarea ga$elor de particule lic5ide si solide in suspensie etc.
"orpul u'an intervine in acest .eno'en in / 'oduri3
- ca generator de electricitate statica 7acu'ulare-descarcare4 datorita
'iscarii
corpului operatorilor 7indeose%i cei cu i'%raca'inte de nailon sau plastic4
ori
prin .recarea 'aterialelor in ti'pul deplasarii6
- in transportul sarcinilor electrostatice de la un 'aterial incarcat la corpul
u'an6
- la descarcarea electrostatica de la corpul u'an la pa'ant& 'ai rapid la cei
cu
pielea u'eda.
Ane:a nr. 1
la dispo$itiile generale
ASPE"TE
re.eritoare la pericolul de e:plo$ie si*sau incendiu in ca$ul unor operatiuni
si
procese te5nologice
care generea$a electricitate statica
Incarcarea electrostatica a 'aterialelor sau conductelor din vecinatatea
celor
prin care se ve5iculea$a lic5ide in.la'a%ile se produce prin in.luenta& in
acest
ca$ avand loc descarcarea prin scanteie intre partile 'etalice a.late in
apropiere.
La ve5icularea 5idrocar%urilor prin po'pare in*din recipiente apare o
incarcare
electrostatica a lic5idului si a conductelor& respectiv a .urtunurilor 7curgere
in conductele de legatura& tur%ulenta 'are in po'pa4 cu producerea de
descarcari
prin scanteie intre partile 'etalice ale conductelor si recipientelor& in
special la intrarea si iesirea din .unctiune a po'pei.
La u'plerea sau golirea 'i2loacelor de transport auto pot aparea
descarcari
electrostatice prin scanteie intre partile %une conducatoare de electricitate
ale siste'elor de ali'entare cu co'%usti%il si 'i2locul de transport&
precu' si
intre so.er si autove5icul sau siste'ul de ali'entare.
La recipientele din 'ateriale i$olatoare 7sticla& 'ase plastice etc.4 cu
capacitate su% ) litri sarcinile electrostatice .or'ate sunt nepericuloase&
e:ceptie .acand sul.ura de car%on.
La incarcarea re$ervoarelor 'ari din 'ateriale i$olatoare& datorita curgerii
si
tur%ulentei se pot produce descarcari prin scanteie intre partile
conducatoare
ale conductelor de ali'entare 7.lansele de 'etal4 si personalul de
deservire.
Pe ti'pul incarcarii cu 5idrocar%uri a vaselor preva$ute cu agitatoare pot
avea
loc descarcari electrostatice prin scantei intre lic5id si vas cu consecinte
grave 7e:plo$ii& incendii4.
Pe ti'pul 'anevrelor de la o gura de vi$itare desc5isa a unui reactor plin
cel
'ai 'are pericol de descarcare prin scanteie este in $ona gurii de vi$itare
datorita a'estecarii vaporilor in.la'a%ili cu aerul. Pe ti'pul incarcarii cu
su%stante solide 7pul%eri4 a reactoarelor care contin 5idrocar%uri& in special
la incarcarea vasului cu su%stante solide conco'itent cu .unctionarea
siste'ului
de agitare-o'ogeni$are se incarca electrostatic su%stantele solide si
lic5idul
in.la'a%il si pot avea loc descarcari prin scanteie atat la supra.ata
lic5idului& cat si in $ona gurii de vi$itare.
La .iltrarea suspensiilor din lic5idele in.la'a%ile sarcinile electrostatice
preluate de pe 'aterialele i$olatoare ale .iltrelor de catre conductele sau
ter'inatiile 'etalice ale .urtunurilor din 'aterial sintetic pot produce
descarcarea prin scanteie la apropierea unei ast.el de parti de un o%iect
legat
la pa'ant& descarcarile .iind cu atat 'ai 'ari cu cat lic5idul are polaritatea
'ai 'ica.
In situatia in care re$ervorul este i$olat .ata de sol& potentialul .or'at intre
re$ervor si sol poate sa cree$e o descarcare electrostatica prin scanteie
atat
la operatiunile de u'plere& cat si la cele de golire a re$ervorului 7i$olat de
sol prin pneurile autove5iculului4.
Scanteile de aprindere din interiorul re$ervoarelor conectate la sol nu pot .i
oprite si nici evitate in totalitate prin si'pla punere la pa'ant si nici prin
scurgerea sarcinilor electrostatice. In e:teriorul re$ervorului insa .or'area
unei scantei de aprindere nu este pro%a%ila& cu e:ceptia ca$ului in care
re$ervorul este preva$ut cu o i$olatie .ata de sol 'ai 'are de !8 o5'i.
In ca$ul tur%ionarii su%stantelor pulverulente& la prelucrare& transport si
depo$itare pot aparea descarcari puternice care conduc la aprinderea
pul%erii&
pri'a e:plo$ie avand loc in $ona tur%ionara& dupa care pot avea loc si
e:plo$ii
secundare.
La operatiunile de uscare 7prin pulveri$are sau in strat .luidi$at4
descarcarile
disruptive pot sa apara intre 'aterialele pulverulente si partile
conducatoare
care vin in contact cu pul%erea 7cu' ar .i cicloanele& separatoarele de pra.&
.iltrele etc.4& precu' si intre corpurile incarcate electrostatic si personalul
de deservire din i'ediata apropiere.
In ca$ul operatiunilor de prelucrare a cauciucului si 'aterialelor plastice
electricitatea statica poate constitui o sursa de aprindere.
La trecerea 'aterialelor prin valturi& pentru o'ogeni$are si plasti.iere&
acu'ularea sarcinilor electrostatice este insotita de dega2area vaporilor de
plasti.ianti& acestia putand .or'a cu aerul a'estecuri e:plo$ive.
-asinile de .or'are a colilor de 5artie 7in procesul de presare&
di'ensionare&
taiere4& precu' si operatiunea de i'pri'are a colilor 7ca ur'are a te5nicii
i'pri'arii rapide si .olosirii unor solventi& cerneluri in.la'a%ile cu uscare
rapida4 generea$a sarcini electrostatice care pot duce la aparitia
descarcarilor
disruptive intre 'aterialele si partile conducatoare de electricitate din $ona
de lucru.
La lucrarile policro'e procesul te5nologic se des.asoara in at'os.era
in.la'a%ila& electricitatea statica acu'ulata .iind in.luentata de u'iditate.
La
vite$e 'ari presele de policro'ie de$volta sarcini electrostatice care pot
aprinde vaporii in.la'a%ili .or'ati deasupra re$ervorului cu solventi
7cerneluri4 sau in 'ediul incon2urator.
In ca$ul preselor pentru 5eliogravura sarcinile electrostatice se .or'ea$a
pe
'ateriale si cilindri de cauciuc si de cupru& descarcarile disruptive care pot
aparea avand energia su.icienta pentru aprinderea vaporilor in.la'a%ili
.or'ati
in $ona de lucru.
La operatiunile de aplicare a lacurilor& vopselelor sau 'aterialelor de
i'pregnare se pot produce acu'ulari electrostatice aparand totodata si
descarcarile disruptive. In ca$ul 'etodei de vopsire sau lacuire prin
pulveri$are sarcinile electrostatice acu'ulate pe supra.ata supusa
pulveri$arii
pot produce doar un punct de aprindere care poate .i insa su.icient pentru
a
ridica te'peratura pana la punctul de aprindere a solventilor in.la'a%ili&
antrenand si o reactie in lant care poate avea ur'ari grave.
Sarcinile electrostatice produse pe ti'pul .unctionarii cu vite$e 'ari a
curelelor plate din piele sau din cauciuc& precu' si in ca$ul %en$ilor
transportoare utili$ate pentru 'ateriale incal$ite sau .oarte uscate produc
descarcari disruptive la $onele de contact intre partile a.late in 'iscare. Si
'aterialele care sunt varsate la capatul unui transportor cu %anda pot
produce
descarcari disruptive ale caror energii sunt capa%ile sa aprinda a'estecuri
e:plo$ive de pul%eri cu aer.
"antitatea de electricitate ce poate .i acu'ulata pe corpul u'an& care se
co'porta ca un capacitor& poate .i su.icienta pentru a da nastere unei
descarcari disruptive la contactul corpului o'enesc cu o 'asa legata la
pa'ant.
In ca$ul in care persoanele 7operatorii4 sunt ec5ipate cu incalta'inte
i$olanta&
acestea se pot incarca si prin in.luenta de la ve5iculele incarcate
electrostatic& iar la atingerea unui corp 7o%iect4 legat la pa'ant descarcarea
se .ace prin scanteie.
Energia 'a:i'a suscepti%ila sa .ie eli%erata printr-o descarcare disruptiva
poate sa atinga valoarea $ecilor de 'ili2ouli& valoare su.icienta pentru
aprinderea 'ediilor e:plo$ive.