Sunteți pe pagina 1din 13

S.C. CONFIDEN TRAVEL S.R.L. APROB, Administrator Inspector Sef, Col.

Popa Ion AVIZAT Inspectoratul pentru Situaii de Urgen

PLANUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU

2011

I. DA ! D! ID!" I#ICA$! %eneficiar& S.C. C'"#ID!" $A(!) S.$.). )oc. PI !S I, str. Calea %asco*ului nr.1 +ud Arges el & Profil de acti*itate& turism II. P)A"U) ,!"!$A) A) U"I -.II Ane/at, din acesta re0ult1nd& - amplasarea cladirilor 2 - cile de acces 3i de inter*enie din incint2 - reelele 3i racordurile de alimentare cu energie electric, agent termic, ga0e etc.2 - *ecintile. III. C'"C!P IA D! '$,A"I4A$! SI D!S#ASU$A$! A I" !$(!" I!I I" CA4 D! I"C!"DIU a5 Conclu0ii pri*ind inter*enia, re0ultate din Scenariul de Securitate la incendiu Surse poteniale de aprindere 3i 6mpre7urri care pot fa*ori0a aprinderea Surse poteniale de aprindere & - Surse de aprindere cu flacr 8 c9i:rit, foc desc9is, sudura electrica si o/iacetilenica etc. - Surse de aprindere de natura termica ;foc desc9is, tigari etc.5 - Surse de aprindere de natura electrica ;scurtcircuit, supraincal0irea conductorilor electrici, aparate electrice su: tensiune, descarcari electrice atmosferice5 - Alte surse ;reaua intentie, etc5 Impre7urrile care pot fa*ori0a aprinderea materialelor si produselor com:usti:ile constau in nerespectarea normelor de parare impotri*a incendiilor pri*ind reali0area si e/ploatarea constructiilor, a instalatiilor utilitare aferente, in suprasolicitarea ec9ipamentelor si instalatiilor electrice si de ga0 metan, etc. Conditii ;impre7urari5 preliminate ce pot determina sau fa*ori0a aprinderea & - e/ecutarea de lucrari cu foc desc9is fara respectarea regulilor si masurilor specifice pre*enirii si stingerii incendiilor2 - utili0area si e/ploatarea instalatiilor si ec9ipamentelor cu defectiuni sau impro*i0atii2 - suplimentarea receptorilor electrici care conduc la suprasolicitari ale instalatiilor electrice2 - neasigurarea dispo0iti*elor de protectie a circuitelor electrice impotri*a supracurentilor ;suprasarcina, scurtcircuit5 2 - functionarea nesupra*eg9eata a ec9ipamentelor electrice si electronice 2 - nerespectarea regulilor si masurilor specifice la e/ploatarea sistemelor si aparatelor care utili0ea0a ga0e com:usti:ile 2
2

- neasigurarea *entilarii corespun0atoare a spatiilor in care pot aparea scapari de ga0e com:usti:ile 2 - e/plo0ie urmata de incendiu 2 - defectiuni te9nice d e/ploatare 2 - nereguli organi0atorice 2 - tra0net si alte fenomene naturale 2 - actiune intentionata. In ca0 de incendiu la <otelul $amada, situatia cea mai comple/a poate fi generata de inaltimea sa de =2>,1?m fata de cota 0ero si =2>.2@ fata de terenul amena7at pentru accesul autospecialelor si dificultatilor in e*acuarea turistilor. Incendiile in cladirile cu mai multe eta7e au urmatoarele caracteristici& - Propagarea rapida pe *erticala a flacarilor si a fumului datorita efectului de cos2 - Distri:utia fumului in cladire se face in functie de golurile si neetanseitatile e/istente, acesta afluand de regula, spre casa scarii si in casele lifturilor2 - In conditiile e/istente la 9otel se aprecia0a ca se :loc9ea0a cu fum caile de e*acuare la cca A min. de la patrunderea fumului pe coridoare2 - Caile de e*acuare si sal*are posi:ile care tre:uie a*ute in *edere& casele de scari, perna de sal*are, tu: e/panda:il, cos de sal*are, ca:luri, frang9ie2 ascensoarele nu *or fi folosite ca mi7loc de e*acuare nici su: ni*elul incendiat caci pre0enta focului in casa scarii poate da comen0i false prin topirea contactoarelor si aduce liftul in 0ona incendiului2 impul ma/im de e*acuare la eta7ele 28> din camera amplasata in 0ona a/elor D8C cu a/ele <18<2 la intrarea in casa scarii B C1 sec., inferior timpului normat de ?0 sec. Disiunea fortelor de inter*entie este in primul rand de a mentine casele de scari functiona:ile pentru e*acuarea turistilor si in acest sens se poate diri7a circulatia fumului, introducand aer in casele de scari si practicand desc9ideri in peretii perimetrali. - Pentru a e*ita aglomerarea cailor de e*acuare si producerea panicii este indicat ca alarmarea pu:licului sa se efectue0e diferentiat incepand cu ni*elul afectat de incendiu, continuand cu cele superioare si apoi cu ni*elurile de su: locul arderii2 - Se recomanda ca persoanele surprinse la ni*elul incendiat sa ramana in camere luand masuri de impiedicare a patrunderii fumului, prin o:turarea golurilor de la usi cu cearsafuri ude si facandu8si cunoscuta po0itia prin telefon, fluturarea de prosoape la ferestre etc. - Pentru e*itarea panicii si diri7area pu:licului spre 0onele cele mai sigure tre:uie creat un sistem de comunicare cu acestea ;megafon, gigafon, etc.5 pre0entandu8se mi7loacele de supra*ietuire sau de impiedicare a patrunderii focului si fumului ;inc9iderea usilor, inc9iderea sau desc9iderea ferestrelor, o:turarea golurilor de la g9enele de utilitati, utili0area apei mena7ere etc.52 - Di7loacele de sal*are din dotarea 9otelului se *or pastra intr8o incapere special destinata acestui scop, la ultimul ni*el.

:5 Particularitile tactice de inter*enie 15 !*acuarea utili0atorilor Principala indatorire a celor c9emati sa inter*ina in ca0 de incendiu este e*acuarea sau sal*area oamenilor, a caror *iata este in pericol. Prin notiunea de sal*are se intelege a7utorul ce tre:uie acordat persoanelor, care din cau0a incendiului sau a altui e*eniment nepre*a0ut, isi au *iata si sanatatea in pericol pe care nu8l pot inlatura singuri. Prin e*acuare se intelege scoaterea organi0ata a persoanelor si :unurilor materiale din spatiile in care incendiul, e/plo0ia sau *reo calamitate naturala poate pro*oca moartea, afecta sanatatea oamenilor sau produce pagu:e de :unuri materiale. Sal*area si e*acuarea tre:uie sa se produca organi0at. Sc9ema clasica de e*acuare intr8un singur timp, se poate repre0enta in felul urmator& - luarea la cunostinta despre pericol E cautarea usii de e*acuare E deplasarea spre culoarele de circulatie E cautarea iesirii celei mai apropiate ;in general cea pe care s8a *enit sau cea mai ferita de pericol5 E deplasarea spre aceasta iesire, conform organi0arii e*acuarii pe locul de munca. Aceasta sc9ema tre:uie sa se reali0e0e intr8un singur timp numit Ftimp de e*acuare admisi:ilG. Prin acest timp se intelege, timpul care se scurge intre momentul in care o data sesi0at pericolul, se declansea0a e*acuarea si cel in care e/ista certitudinea aflarii intr8un loc sigur, care nu mai este amenintat. Persoana care conduce inter*entia tre:uie sa sta:ilesca urmatoarele& - po0itia in care se afla persoanele periclitate2 - numarul de persoane aflate in pericol intr8un anumit loc2 - modul in care scarile, coridoarele sau alte cai de acces sunt folosite pentru sal*are si daca acestea sunt iluminate2 - ec9ipamentele necesare pentru sal*area de urgenta si de ce anume este ne*oie2 - locul cel mai potri*it pentru inceperea actiunii de sal*are2 - necesitatea e/ecutarii sal*arii concomitent cu locali0area incendiului. In toate ca0urile, persoanele sal*ate tre:uie transportate si duse in locuri sigure ;locurile de e*acuare sta:ilite anterior5. Pentru e*acuare se folosesc usile care duc direct in e/terior. Prin cale de iesire se intelege un traseu ori0ontal sau *ertical care poate include incaperi, coridoare, antreuri, scari, rampe cu conditia ca din orice punct al cladirii sa se asigure deplasarea neintrerupta pana la spatiul desc9is din e/terior aflat pe sol. !*acuarea :unurilor materiale din cladiri se *a face in ordinea urmatoare& - !*acuarea ar9i*elor2 - !*acuarea documentelor financiar conta:ile din :irouri2 - !*acuarea altor documente importante pentru desfasurarea acti*itatii din celelalte :irouri2 - !*acuarea aparaturii electronice, de :irotica si a mo:ilierului din :irouri. Disiunea principala este e*acuarea turistilor, incepand cu ni*elul incendiat si continuand cu eta7ul superior si in acest scop tre:uie asigurata functiona:ilitatea celei de
A

a doua cai de e*acuare si e*acuarea fumului prin crearea de goluri de comunicare cu e/teriorul la camere si coridorul central ;spargerea geamurilor5. A doua operatiune ca importanta este impiedicarea propagarii incendiului spre acel ni*el sau parte a eta7ului in care sunt refugiati oameni si pentru aceasta incendiul *a fi atacat din fata, din incaperile si coridorul spre care se e/tinde. #olosind autoscari mecanice, scari culisa:ile sau de fereastra se pot reali0a dispo0iti*e de inter*entie la ni*elul incendiat sau deasupra acestuia ;mi7loace din dotarea ISU5. Pentru locali0area incendiului se pot folosi toate tipurile de agenti de stingere a incendiilor ;apa, spuma, pul:ere si dio/id de car:on sau a0ot5. Pentru e*acuarea persoanelor :locate la eta7ul III sau I( se *or folosi tipurile de scari mentionate anterior sau perna de sal*are. !ste important a se cunoaste numarul e/act de persoane aflate in 9otel si a se identifica persoanele care nu s8au e*acuat singure. 25 )ocali0area 3i lic9idarea incendiilor& Stingerea incendiului la spatiile de ca0are si :irouri. )a aceste spatii este organi0ata ec9ipa de prima inter*entie ;din cadrul personalului de pe locurile de munca5. !c9ipa de inter*entie este constituita din & - un sef de ec9ipa ;de o:icei seful locului de munca5 2 - un numar de mem:ri, care cunosc precis misiunile pe care le au in ca0 de incendiu conform organi0arii apararii impotri*a incendiilor pe locul de munca. !c9ipa de prima inter*entie are urmatoarele sarcini & - anunta conducerea societatii si, dupa ca0, pompierii militari2 - conduce operatiile de stingere ;seful ec9ipei52 - co:oara si :loc9ea0a liftul la parter - intrerupe instalatia electrica si ga0ele2 - actionea0a pentru locali0area si lic9idarea incendiului i0:ucnit la locul de munca cu mi7loacele din dotare ;stingatoare52 - ia masuri de securitate a salariatilor proprii si turistilor si de protectie a :unurilor materiale impotri*a incendiilor2 - sta la dispo0itia pompierilor pentru informarea acestora asupra caracteristicilor constructiei precum si pentru participarea la actiunea de stingere. Caracteristicile incendiului& - incendiul se de0*olta datorita materialelor com:usti:ile e/istente in spatiile de ca0are sau :irouri ;material plastic, te/tile, material lemnos, 9artie etc.52 - pre0enta ta:lourilor electrice poate duce la i0:ucnirea unui incendiu daca se folosesc sigurante fu0i:ile supradimensionate2 - datorita marii intensitati a arderii, are loc o ardere cu consum mare de o/igen si in consecinta, arderea este incompleta cu dega7are mare de fum si funingine. Disiunea fortelor de inter*entie este de a mentine casele de scari functiona:ile pentru e*acuarea turistilor si in acest sens se poate diri7a circulatia fumului, practicand desc9ideri in peretii perimetrali.

- Pentru a e*ita aglomerarea cailor de e*acuare si producerea panicii este indicat ca alarmarea turistilor sa se efectue0e diferentiat incepand cu ni*elul afectat de incendiu, continuand cu cele superioare si apoi cu ni*elurile de su: locul arderii2 - Se recomanda ca persoanele surprinse la ni*elul incendiat sa ramana in camere luand masuri de impiedicare a patrunderii fumului, prin o:turarea golurilor de la usi cu cearsafuri ude si facandu8si cunoscuta po0itia prin telefon, fluturarea de prosoape la ferestre etc. - Pentru e*itarea panicii si diri7area turistilor spre 0onele cele mai sigure tre:uie creat un sistem de comunicare cu acestea ;megafon, gigafon etc.5 pre0entandu8se mi7loacele de supra*ietuire sau de impiedicare a patrunderii focului si fumului ;inc9iderea usilor, inc9iderea sau desc9iderea ferestrelor, o:turarea golurilor de la g9enele de utilitati, utili0area apei mena7ere etc.52 Daca prima inter*entie din di*erse moti*e nu a fost eficienta si incendiul nu a fost lic9idat, atunci este necesar a se pune in actiune toate fortele, luand masuri pentru& - !*acuarea turistilor pe etape, incepand cu ni*elul incendiat estimandu8se numarul si starea persoanelor e/istente la eta7ul incendiat si la cele superioare2 - !*aluarea sigurantei cailor de e*acuare si impiedicarea patrunderii fumului pe acestea prin introducerea de aer su: presiune din 9olul 9otelului cu utila7e si dispo0iti*e speciale2 - Posi:ilitatile de patrundere a personalului de inter*entie peste ni*elul incendiat pentru instalarea mi7loacelor de sal*are si coordonarea actiunii de diri7are a pu:licului 2 - )ocali0area incendiului la ni*elul la care s8a produs prin identificarea focarului, a cailor de propagare si :locarea acestora ;inundare cu pul:ere, umectare cu apa, etc.52 - Diri7area fumului produs, spre e/terior prin crearea unei suprapresiuni pe casa scarilor , practicarea de desc9ideri in peretii perimetrali si diri7area curentilor de aer in functie si de conditiile meteorologice2 - Impiedicarea propagarii incendiului pe fatade prin stropirea acestora cu tunurile de apa2 - Posi:ilitatea utili0arii retelei de 9idranti de la ni*elul incendiat, de su: acesta, sau de deasupra lui, cunoscand ca intinderea unei linii de furtun durea0a intre C08H0 s de eta7, in functie de inaltimea la care se afla acesta2 - Asigurarea cantitatilor de apa necesare si presiunii de lucru prin racordarea autospecialelor PSI la reteaua de 9idranti interiori si la instalatia sprinIler sau crearea de dispo0iti*e independente de aceasta2 - Concentrarea tuturor mi7loacelor disponi:ile din 0ona, pentru lucru la inaltime ;autoscari52 acestea *or fi utili0ate pentru sal*area turistilor, accesul ser*antilor la ni*elurile superioare si urcarea materialelor necesare etc2 - Utili0area com:inata a agentilor de stingere ;dio/id de car:on, pul:ere, spuma, apa, a0ot5 in functie de necesitati2 - Asigurarea unei legaturi radio sta:ile intre ec9ipele de inter*entie din interior si punctul de comanda2 - Di7loace de protectie adec*ate si in cantitati mari pentru personalul de inter*entie2
H

- Crearea unui comandament unic si cooperarea intre pompieri, autoritatile locale, politie, 7andarmi si personalul medical2 utili0area specialistilor societatii penrtu intreruperea alimentarii cu energie electrica, pornirea sau oprirea instalatiei de *entilatie si a liftului, a functionarii gospodariei de apa etc. 'rgani0area 3i desf3urarea inter*eniei 6n ca0 de incendiu la S.C. C'"#ID!" $A(!) S.$.). se aplic 6n 2 *ariante& A. Inter*enia cu forele proprii de la locul de munc. %. Continuarea aciunii de stingere cu forele proprii 3i solicitarea pentru inter*enie si spri7in a forelor din cadrul unitii speciali0ate de pompieri aparin1nd Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Arge3. A. "umar ma/im simultan de persoane & 11HH, din care A0 personal propriu. In aceste condiii se consider urmatoarea situatie& 6nceputul de incendiu se produce 6n timpul programului de lucru 3i de regul se poate o:ser*a la timp de ctre unul dintre anga7ai sau in urma semnalului dat de centrala de semnali0are. Semnalul de incendiu se poate primi prin centrala de semnali0are de la o linie pe care sunt legati detectorii de fum, ca0 in care personalul de supra*eg9ere *a da alarma comunicand eta7ul si locul semnali0arii. Persoana anume desemnata sa inter*ina la stingere, pre0enta tot timpul in 0ona receptiei, se *a deplasa cu ec9ipamentul corespun0ator la eta7ul si partea din 9otel care i8au fost indicate ;a*and asupra sa un rand de c9ei5 pentru a pune in functiune stingatoarele din dotare. A7uns la locul i0:ucnirii incendiului *a aprecia amploarea acestuia si *a sta:ili daca este necesara declansarea alarmei, ca0 in care *a semnali0a printr8un :uton manual si *a actiona cu stingatorul cel mai apropiat daca focul este pe 9ol. Daca focarul inceniului este in una din camere, dupa actionarea :utonului manual de semnali0are nu *a forta desc9iderea usii pentru a acti*a focul prin admisia de aer, ci *a proceda la alarmarea turistilor din camerele in*ecinate organi0and e*acuarea acestora. )a primirea semnalului de incendiu pe o linie cu :utoane manuale ;c9iar daca nu este pe acelasi eta7 cu semnali0area detectorului de fum, intrucat persoana desemnata sa inter*ina nu a putut a7unge la locul respecti* datorita inundarii coridorului cu fum5 sau la anuntarea telefonica a incendiului de catre un turist, personalul de supra*eg9ere confirma i0:ucnirea unui incendiu si e/ecuta urmatoarele& - Anunta pompierii militari, preci0and& numele, adresa, numrul de telefon de la care se apelea02 locul incendiului 3i ce arde2 $m1ne l1ng telefon pentru confirmarea mesa7ului 3i pentru a furni0a alte relaii referitoare la e*eniment. - Anunta in ordine, pe& Seful 9otelului2 Directorul societatii2 Statia de sal*are2 Personalul te9nic propriu ;electricieni, instalatori52
>

Personalul de la receptie, la primirea confirmarii de la personalul de supra*eg9ere pri*ind incendiul sau prin telefon, de la turisti, procedea0a astfel& rimite o a doua persoana la locul incendiului cu misiunea de a a7uta la e*acuarea turistilor, de a *erifica fiecare camera si a asigura inc9iderea usilor de la casele scarilor, dupa care *a aprecia starea camerei incendiate prin temperatura usii si a fumului, sta:ilind daca este oportuna patrunderea in camera cu furtunul de refulare de la 9idrantul interior de incendiu, sau trecerea la coordonarea e*acuarii ni*elului urmator. Daca se patrunde in camera este oportun sa se actione0e cu 7etul de apa asupra geamului pentru a8l sparge si a crea un gol de e*acuare a fumului2 - Persoanele care au ramas la receptie& Confirma pompierilor militari producerera incendiului mentionand cati turisti sunt pe ni*elul incendiat si pe cele superioare2 Apelea0a fiecare camera de la eta7ul incendiat si cele superioare, alarmand turistii2 Intocmesc situatia turistilor ca0ati de la eta7ul incendiat in sus, precum si a celorlalte persoane e/istente in cladire2 - Personalul te9nic de intretinere Co:oara si :loc9ea0a liftul la parter Intrerupe alimentarea cu energie electrica a 0onei afectate de incendiu2 (erifica functionarea ilumunatului de siguranta din cladire2 %. Continuarea aciunii de stingere cu forele proprii 3i forele din cadrul unitii speciali0ate de pompieri & Se *a cola:ora cu pompierii d1nd toate informaiile solicitate, permi1nd accesul la sursele de ap, etc. Dup stingerea incendiului se trece la identificarea cau0elor, surselor de aprindere 3i e*aluarea pagu:elor create, la eli:erarea locului incendiului 6ndeprt1nd resturile, refacerea instalaiilor deteriorate, etc. $esturile incendiului se *or 6ndeprta *erific1ndu8se s fie complet stinse 3i rcite 6nainte de depo0itare. C5 Protectia personalului de inter*entie& Se *a delimita 3i semnali0a imediat suprafaa pe care s8a produs e*enimentul. Se *or 6ndeprta persoanele neautori0ate. Se *a folosi aparatul indi*idual de protecie a respiratiei. Jm:rcmintea de protecie 6mpotri*a incendiilor nu asigur dec1t o protecie limitat. Dsuri de prim a7utor 6n ca0 de accident& - Deplasai *ictima 6ntr8un loc cu aer curat. C9emai ser*iciul de am:ulan. - Dac respiraia *ictimei este dificil, administrai o/igen.. - Asigurai8* c personalul care inter*ine posed cuno3tine minime de resuscitarea persoanelor. A5 Protecia *ecintilor
K

Se *a adopta un dispo0iti* de inter*entie pentru protectia cladirilor *ecine. ?5 Inlturarea efectelor negati*e produse de incendiu. - *erificarea camerelor de ca0areL:irourilor pentru stingerea e*entualelor incendii mocnite2 - e*acuarea materialelor arse2 - indepartarea urmelor pro*ocate de incendiu2 - *erificarea instalatiei electrice de iluminat si forta si punerea su: tensiune a te9nicii de calcul2 - repunerea in stare de functionare a mi7loacelor de prima inter*entie. I(. #'$.! D! I" !$(!".I! J" CA4 D! I"C!"DIU - Unitatea are ser*iciu propriu de pompieri ci*ili constituit conform 'DAI nr.1H0L2C.02.200> si 'DAI nr.1?KL22.02.200>2 - Dotare& 8 stingtoare tip PH B CC :uc2 8 stingatoare tip ,? B 1 :uc2 8 stingatoare tip ,2 B ? :uc2 8 sisteme d estingere a incendiilor cu 9idranti interiori, e/teriori si sprinIlere care ec9ipea0a parcarea su:terana, parterul8spatii 9otel = ane/e, eta7e curente, compartiment de incendiu2 8 instalatie de semnali0are si alarmare in ca0 de incendiu. - Unitatea se afl 6n 0ona de inter*enie a su:unitii de pompieri, Sectia 1 Pitesti aflat la o distan de 2,? Im 3i se deplasea0 la solicitare pe traseul Str raian E %dul $epu:licii E Calea %ucuresti 8 <otel $amada. (.SU$S! D! A)ID!" A$! CU AP- J" CA4 D! I"C!"DIU <otelul este pre*a0ut cu 9idranti e/teriori de incendiu, racordati la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Pitesti care pot fi utili0ati de autospecialele PSI. <idrantii e/teriori din reteaua municipiului Pitesti asigura de:itul de 10 lLsec. si o durata de functionare de C ore. Cladirea societatii este racordat la reeaua de alimentare cu ap a municipiului. Cladirea este ec9ipata pe fiecare ni*el cu doi 9idranti interiori de incendiu in functiune simultana, astfel ca fiecare punct este prote7at cu un 7et de 2.?lLsec. In conformitate cu art.H.CA din ".P. 0KHL0? E simultaneitatea functionarii instalatiilor de 9idranti interioriLe/teriori la cladiri cu Sali aglomerate pre*ede timpul de H0 min. ;prima ora5 pentru 9idrantii interiori la capacitate ma/ima si urmatoarele doua ore de functionare a 9idrantilor e/teriori. - (olumul re0er*ei intangi:ile de apa pentru 9idrantii interiori (9i B ?lLs / H0 min / H0 s B C mc 2 - De:itul, presiunea apei si *olumul re0er*ei intangi:ile de incendiu aferente instalatiei de 9idranti interiori sunt asigurate de gospodaria de apa amplasata in incinta. ,ospodarie de apa pentru incendiu &
@

!ste amplasata in e/teriorul cladirii si este compusa din & - $e0er*or din :eton cu *olum util de 12@ mc. din care C mc pentru 9idrantii interiori si 12H mc pentru sprinIlere 2 - Statie de pompare amplasata langa re0er*orul de incendiu compusa din grup de pompare pentru 9idranti interiori, a*and doua electropompe acti*e si una de re0er*a 2 - ,rup de pompare pentru instalatiile de sprinIlere format din C e lectropompe acti*e si una de re0er*a, o electropompa pilot pentru mentinerea presiunii in instalatie si compensare pierderi, ? re0er*oare cu mem:rana (B2Al cu rol de mentinere a presiunii si asigurarea automati0arii pompelor, 2 ACS8uri pentru instalatia sprinIler si un ACS pentru instalatia de sprinIler E sistem de functionare aer8apa. (I.P)A"U) C'"S $UC I!I Destinatia spatiilor& ca0are, sali de conferinta, restaurant si sala de :al, :irouri, foMere, receptie, :ar la parter, parca7 su:teran, adapost pentru situatii de urgenta, circulatii, grupuri sanitare, spatii de depo0itare, :ucatarie, *estiare personal, spatii te9nice, centrala termica, gospodarie de apa pentru consum mena7er si pentru stingerea incendiilor, grup electrogen, camere ta:louri electrice 2 "umar de ni*eluri& S=P=D=>=eta7 te9nic Aria construita & 2.2CH,AA mp Aria desfasurata & 1C.>10,A0 mp;suprafata supraterana5=C.22A mp;suprafata su:terana5 B 1>.0CA,A0 mp. "umar ma/im de persoane care utili0ea0a constructia& 11HH, din care A0 salariati proprii. In cladire sunt constituite doua incaperi cu aglomerari de persoane & Parter & - #ine dining E S B 1AK,2 mpL>2 persoane. !ta7ul I & - $estaurant E S B 2H?,2 mpL1C0 persoane 2 - Sala :al E S B AH?,2 mpLCC0 persoane. Din punct de *edere functional, cladirea cuprinde & Su:sol & 8 parca7 pentru HK autoturisme, adaposturi pentru SU, spatii te9nice, adapost grup electroge, camera ACS, case de scari L 2? de persoane 2 Parter & 8 maga0in, foMer 9otel, foMer Sali conferinte, :ar restaurant, oficii, gardero:a, :ucatarie, depo0ite alimente, camere te9nice, sas8uri, receptie marfa, spatii de circulatie L 1AA persoane 2 De0anin & 8 gol foMer, sala fitness, :irouri, camera I , cafeneaL0ona asteptare, grupuri sanitare, camera depo0itare, *estiare, spatii de circulatie, ateliere intretinere, sala mese personal L 2? persoane 2 !ta7ul I &
1

8 Sali deconferinta, scari interioare, restaurant, coridoare, grupuri sanitare, 9ol, sala de :al, cafeneaL0ona asteptare, camara, spalatorie *ase L ?K1 persoane 2 !ta7 II E (II & 8 camere ca0are, scari interioare, sas, oficiu, 9ol L C@0 persoane 2 !ta7 te9nic & 8 centrala termica, spatiu te9nic, scara L 1 persoana.

Cai interioare de acces, de evacuare si de interventie : )a eta7ul I, cel mai aglomerat, se pot afla 2> de persoane. Capacitatea normata de e*acuare a unui flu/ este de >0 de persoane. "umarul de flu/uri ;#5 B " &C B 2> &>0 B un flu/. Pentru trecerea unui flu/ este necesara, conform "ormati*ului P11K, art 2.H.H0, o latime minima de 0,Km, e*acuarea asigurandu8se in 2 directii nedepasindu8se lungimea ma/ima admisa de A0 m, respecti* pe 2 scari de tip inc9is cu lumina naturala, cu rampe drepte din :eton armat cu latimea de 1,A si 1,1 m, care de:usea0a la parter intr8un 9ol in legatura directa cu e/teriorul. Usile de e*acuare sunt pi*otante si se desc9id in sensul e*acuarii acolo unde sunt peste C0 de persoane. !ste asigurata instalatia electrica de iluminat de siguranta de e*acuare de tip C si marcarea cailor de e*acuare conform S AS "$. 2@>L182. Cladirea are asigurat accesul ec9ipa7elor de inter*entie direct pe doua laturi ale cladirii din stra0ile Calea %ucuresti si Calea %asco*, pe amena7arile carosa:ile adiacente care au latimea suficienta ;peste C,?m5 pentru a permite accesul acestora. Alcatuirea constructi*a a cailor de acces pentru autospeciale & in incinta, drum :etonat cu latimea deC,?m 2 in e/terior, drumuri pu:lice asfaltate. Natura materialelor si a elementelor de constructii, parametri : !lemente portante fara rol de separare a focului& 8 stalpi E $1K0 8 grin0i E $H0 8 scari E $H0 Plansee portante cu rol de separare la incendiu & 8 plansee E $!IH0 Pereti despartitori E !IC0 2 !IH0 2 !I1?0 Pereti e/teriori E !I1? Acoperis E $!IH0 Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu si timpii de siguranta la foc : Structura portanta :.a. E A1B21L2 9 2 ,$#BI Pereti interiori neportanti ;0idarie du:lata cu gips carton5 E A1N1L29 2 ,$#BI Pereti e/teriori neportanti ;0idarie5 E A1N1L29 2 ,$#BI Plansee ;:.a.5 E A1B19 2 ,#$BI Acoperis terasa ;:.a.5 E A1B19 2 ,$#BI
1

Din date re0ulta gradul I re0istenta la foc pentru intreaga cladire, indeplinind criteriile de conformare la foc pre*a0ute de art. C.2.A si C.2.C din "ormati*ul P11KL1@@@2 Sta:ilitatea la foc se estimea0a la cca. H0min. "i*elul riscurilor de incendiu& risc mic de incendiu2 Instalatii utilitare aferente : Instalatia electrica este e/ecutata pe :a0a de proiect de specialitate de catre o societate autori0ata, cu respectarea pre*ederilor "ormati*ului I>L2002 pentru proiectarea si e/ecutarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000( c.a. Instalatia electrica *a fi pre*a0uta conform pre*ederilor art. A.C.? din I>L2002 cu un dispo0iti* de protectie automat la curent de defect ;PACD5 cu protectie la curent diferential re0idual ;DD$5 a*and curentul nominal de funtionare mai mic sau cel mult egal cu C00mA, amplasata la :ransament. Incal0irea se asigura de la reteaua de termoficare. Dispozitivul de intervenie n caz de incendiu: Se considera ca incendiul s8a e/tins pe o suprafata de C00 mp, ar0and in principal mo:ilier si tesaturi te/tile. Conform FDetodologiei calculului fortelor si mi7loacelor necesare pentru stingerea incendiilorG, editata de DI E Comandamentul pompierilor, 1@K@, re0ulta& De:itul de apa necesar pentru stingere ;Oi nec5& Oi necB P2/H0/A/is, in lLmin, unde& P2 E coeficientul adimensional de corectie, pentru apaB1, conform ta:el nr. 12 A E aria incendiata, in mp2 is E intensitatea minima de stingere, conform ta:el nr. K, isB0,1 lLsec / mp Oi necB1/H0/C00/0,1B1K00lLmin Pentru protectie se ia in considerare aria de 1?0 mp, la ni*elele de su: si de deasupra incendiului, re0ultand& Oi necB1/H0/1?0/0,0?BA?0 lLmin Determinarea numarului de capete de de:itare a apei "iBOi necLOi i, unde Oi i E este de:itul specific al capetelor de de:itare, in lLmin, conform ta:el nr. @ se considera Oi iB C2? lLmin, pentru o tea*a tip C cu a7uta7 de 1H mm.
Nistingere = 1K00 C2?

Nistingere = ?,?H H

Niprotectie

A?0 = C2?

Niprotectie =1,CK 2

In conditiile unui incendiu la eta7ul al III8lea al 9otelului Arges se propune reali0area urmatorului dispo0iti*&
1

1. Sector de sal*are a turistilor :locati la capatul dinspre "ord al eta7ului al I(8lea prin intinderea scarii mecanice pe :alconul unei camere si concomitent instalarea pernei de sal*are pe latura dinspre str. (ictoriei. 2. Sector de inter*entie pentru stingere la eta7ul al III8lea care necesita reali0area a trei dispo0iti*e si ec9iparea a sase te*i tip C de la doua autospeciale PSI, alimentate la 9idrantii e/teriori din fata 9otelului Duntenia si Parcul 1@0> prin releu si un dispo0iti* de protectie alcatuit din doua te*i tip C, cate una la ni*elele II si I(, putandu8se utili0a o scara culisa:ila pentru eta7ul al doilea sau scarile interioare principale, iar pentru eta7ul al I(8lea se *a folosi autoscara mecanica. )a eta7ul al I(8lea se poate a7unge si pe scara metalica e/terioara fi/a de inter*entie sau de pe terasa 9otelului prin golul de acces in oficiul cameristei. Sc9ita dispo0iti*elor de sal*are, stingere si protectie se pre0inta in ane/a. Intocmit Cadru e9nic PSI