Sunteți pe pagina 1din 29

1

ECHIPAMENTE DE
ERBICIDAT CU SISTEM DE RIDICARE
SI ORIZONTALIZARE A RAMPEI


EEP-600
EEP-800

Seria_____


CARTE TEHNIC


CITII CU ATENIE
CARTEA TEHNICA

EDI#IA 2008

S. C. TEHNOFAVORIT S. A.
Bonida, jud. Cluj, str. Principal!, nr 273
Tel: 0264-262280 Tel/Fax: 0264-262285
Web : www.tehnofavorit.ro Email: desfacere@tehnofavorit.ro

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
STIMATE BENEFICIAR


V! felicitam pentru alegerea acestui utilaj produs de firma noastr!!
Pentru a evita orice eventual! neplacere la utilizarea produsului, v! rug!m s!
acordai atenie sugestiilor cuprinse in rindurile urm!toare.
Punerea in funciune $i ingrijirea unui utilaj sunt condiionate n primul rnd de
perfecta cunoastere a lui din toate punctele de vedere.
Aceste instruciuni sunt destinate celor interesai n funcionarea, exploatarea $i
intreinerea ma$inii. P!strai-le n loc sigur $i accesibil, astfel ca s! poate fi
consultate oricand este nevoie.
Citii aceste instruciuni in ordinea enun!rii lor de la inceput pn! la sfr$it f!r!
a c!uta doar pasajele care v! intereseaz! pentru moment.
Capitolele au leg!tura intre ele $i numai citindu-le in ordinea expunerii,vei
putea cunoa$te ma$ina in intregime $i vei $ti unde s! c!utai diferitele informaii n
cazul in care avei nevoie de vreuna din ele.
Este foarte important ca aceste instruciuni s! se consulte cu atenie inainte de
punerea n funciune $i apoi s! se respecte strict.
Buna funcionare a unui utilaj cu randament sporit $i f!r! accidente depinde n
mare m!sura de exploatarea corecta.
Incredinai deservirea utilajului unui personal loial firmei avand tot interesul $i
priceperea necesar! exploat!rii $i ingrijirii corespunz!toare!
Numai astfel este posibil! obinerea rezultatelor dorite, adic! meninerea n
bun! stare de funcionare a agregatului timp ndelungat pentru a beneficia de
drepturile garaniilor.
Dorindu-v! o utilizare indelungat! $i f!r! probleme, v! asigur!m de totala
noastr! receptivitate la orice eventuale imbun!t!iri sugerate de dumneavoastr!.
V! mulumim.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3


CUPRINS

pag.

1.Domeniu de utilizare...........................5
2.Caracteristici principale.......................5
3.Descrierea echipamentului......................5
4.Modul de funcionare..............................6
5.Instruciuni de punere in exploatare............7
6.Reglaje....................................8
7.Exploatarea echipamentului.......................10
8.Intreinerea tehnica a echipamentului.............10
9.Stocarea echipamentului.........................12
10.Deranjamente in funcionare.Cauze $i remedieri..13
11.Masuri de protectia muncii.......................13
12.Garanii.........................................14
13.Complet de livrare............................15
14.Piese de rezerv!................................15
15.Lista pieselor de schimb...................16
16.Pompa......................................17
17.Distribuitor...............................21
18.Diuze........................................22
19.Transmisia cardanic!..26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4


ATEN#IE


In perioadele friguroase (sub 0
0
C) se
va evita obligatoriu inghearea instalaiei
hidraulice n timpul depozit!rii, prin
golirea complet! sau depozitarea n
spaii nchise (cu temperaturi peste 0
0
C).
Manometrul $i pompa se va depozita
obligatoriu in locuri ferite de inghe.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
1.DOMENIUL DE UTILIZARE

Echipamentul purtat este destinat administr!rii erbicidelor $i
insectofungicidelor in culturile de cereale.


2.CARACTERISTICI PRINCIPALE

2.1.Caracteristici funcionale

DENUMIREA CARACTERISTICII EEP-600 ; EEP-800
L!imea de lucru [m] 12
In!limea de lucru a rampei [mm] 450-1000
Norma de lichid [l/ha] 40-740
Productivitatea [ha/h] 4

2.2.Caracteristici constructive

DENUMIREA CARACTERISTICII EEP-600 EEP-800
Purtat pe tractor U650
Num!rul rezervoarelor 1
Capacitatea rezervorului 600 L 800 L
Tipul pompei IMOVILI D82
Num!rul duzelor 24
Sistem de alimentare Cu sorb
Sistem de agitare Hidraulic
Sistem de pulverizare Cu jet
Sistem de orizontalizare Cu paralelogram
Sistem de ridicare a rampei Manual cu dispozitiv cu
clichet3.DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI


3.1.Descrierea general!.
Principalele p!rti componente (fig.1)
-Rezervor de lichid (1)
-Suport rezervor (2)
-Ramp! (3)
-Instalaia hidraulic! (4)
-Sistem de ridicare $i orizontalizare (5)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6


4.MODUL DE FUNCTIONARE

Cuprinde urm!toarele procese de lucru:
1. alimentarea rezervorului cu lichid
2. operaiunea de erbicidare (insectofungicidare)

4.1.Alimentarea rezervorului cu lichid. (fig.2a)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7


Se deschide circuitul spre sorb cu ajutorul robinetului (2).
Se deschide vana distribuitorului (7) acionnd maneta (a) n sus.
Se cupleaz! pompa. Lichidul aspirat de pompa (6) prin sorb (5) $i filtrul (3)
este refulat prin distribuitorul (7) la rezervorul (1).
La terminarea aspir!rii se inchide circuitul spre sorb cu robinetul (2).


4.2.Operaiunea de erbicidare (insectofungicidare-fig.2b)PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8

Se deschide circuitul spre rezervor cu ajutorul robinetului (2) si circuitul rampei de la
obturatoarele cu clapeta ale distribuitorului (7) actionnd manetele (b) in
sus.Se inchide vana distribuitorului actionnd maneta (a) in jos.
Se regleaz! presiunea dorita pe circuitul rampei de la regulatoarul de presiune
al distribuitorului.
Din rezervorul (1) lichidul trece prin filtru (3) $i ajunge la pompa (6).O parte
din lichidul refulat de pomp! ajunge la rezervor prin agitatorul (8) producnd agitarea
solutiei iar cealalt! parte ajunge la distribuitor (7).
De aici o parte din lichid merge la circuitul rampei (9) iar surplusul se intoarce in
rezervor.5. INSTRUC#IUNI DE PUNERE IN EXPLOATARE

Dup! transportarea echipamentului la beneficiar, inainte de a se efectua
eventuale mont!ri, demont!ri, reglaje, etc. este absolut necesar a se studia cartea
tehnic! pentru cunoa$terea temeinic! a echipamentului in ceea ce priveste
componenta, caracteristicile tehnice $i funcionale, modul de functionare, reglare $i
n general tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unei exploat!ri $i intreineri
corecte, a produsului.
Dup! asamblare se verific! intregul echipament pentru a se constata eventualele
avarii intervenite n timpul transportului.
5.1 Cuplarea la tractor se face prin intermediul transmisiei cardanice
Transmisia cardanic! poate lura cu un unghi de de maxim 35
0
.
Se interzice acionarea cardanului atunci cnd echipamentul este a$ezat pe
sol. Acionarea cardanului se va face numai dup! ce echipamentul a fost
ridicat la minim 100 mm de la sol. Inainte de a cobor echipamentul la sol
trebuie oprit acionarea cardanului.
5.2.Rodajul echipamentului.
5.2.1.Operatiuni preliminare.
Se efectueaz! un control minuios al ansamblurilor $i subansamblurilor
componente pentru a verifica integritatea lor.
Se va controla existena elementelor de sigurant!, strngerea colierelor, razele
de curbura ale furtunelor, asigurarea pompei impotriva rotirii pe axul prizei de putere
(pentru pompe montate direct pe priz!).
5.3.2.Rodajul propriu-zis al echipamentului
Rodajul se va face la inceput stationar $i va consta din alimentarea cu ap! a
rezervorului apoi pulverizarea acesteia prin duze.
Se recomand! ca aceast! prob! s! dureze cca. 60 minute, interval n care se vor
verifica inc!lzirea $i etan$eitatea pompei, etan$eitatea instalaiei hidraulice n
totalitate, funcionarea manometrului.
Se admite o usoar! nc!lzire a lag!relor pompei, temperatura maxim! admis!
fiind de 60
0
C.
In continuare se va face rodajul in cultura mare.Acesta va dura n totalitate 8
ore.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
Dup! fiecare or! de lucru se va face o oprire pentru a se vedea dac! nu au
intervenit deranjamente.
Deranjamentele survenite pe timpul probelor se remediaz! pe loc in cazul cnd
nu s-au produs deteriorari ale reperelor.


6.REGLAJE

-Reglajul inalimii de stropit
-Reglajul debitului de lichid

6.1.Reglajul inalimii de stropit.

Pentru tratamentele de erbicidare total! in!limea optim! de lucru
corespunz!toare distanei de 500 mm dintre capetele de pulverizare, este de 560 mm
cu abateri de +/- 25mm.
Acest reglaj se executa cu ajutorul ridic!torului hidraulic al tractorului sau prin
pozitionarea rampei pe cei doi montanti ai suportului bazin.Aceasta pozitionare se
efectueaza in urmatorul mod :
- se slabesc cele 4 piulite cu care este fixat cadrul de orizontalizare pe cei 2
montanti ai suportului bazin.
- cu ajutorul mecanismului cu clichet se ridica rampa in pozitia dorita si se
strang la loc cele 4 piulite. Pentru coborarea rampei se ridica clichetul de
blocare, se lasa rampa in pozitia dorita si se strang la loc cele 4 piulite.

Instalatia este prevazuta cu un sistem de orizontalizare care poate fi blocat cu
ajutorul manetei din figura 2c. Pe tot parcursul lucrului sistemul de
orizontalizare trebuie deblocat. In timpul transportului sistemul de
orizontalizare este obligatoriu sa fie blocat. Verticalitatea echipamentului se
va regla din tirantul central al tractorului. Pentru evitarea balans!rii rampei in
timpul lucrului lanturile tiranilor laterali a ridic!torului se vor intinde pan! la
refuz, n mod egal n ambele p!ri.

FIG 2 c


Maneta
blocare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10
6.2.Reglajul debitului de lichid.


Se realizeaz! cu ajutorul riglei.
Pentru a determina parametrii de lucru ai echipamentului se porneste de la tipul
duzei, norma de lichid la hectar $i funcie de viteza de inaintare a tractorului rezult!:
-debitul de lichid prin duz! (l/min)
-presiunea de lucru

Exemplu:

Avand urm!toarele date: duza de tip LU-03, norma de erbicid 300 l/ha iar
viteza de inaintare a tractorului 5km/h. Se fixeaz! rigla astfel incat gradaia
corespunzatoare normei de lichid de 300 l/ha coincide cu gradaia corespunzatoare
vitezei de lucru de 5 km/h.
Urm!rind linia indicatoare pentru celelalte dou! scale gradate rezult! debitul de
lichid prin duza 1,25 l/min iar n dreptul duzei de tip 03 rezult! presiunea de 3,4 bar
presiune citit! la manometrul distribuitorului.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11
7.EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI

In cazul n care erbicidul cu care se lucreaz! se dizolv! in ap!, deci d! o
soluie, acesta se toarn! direct n rezervor prin sita de la gura de alimentare.
In cazul prafurilor muiabile care dau suspensii este interzis ca erbicidul s! fie
introdus direct in rezervor. El trebuie in prealabil amestecat omogen cu o cantitate
mai mic! de ap!, operaie care se face intr-un butoi cu capacitatea de 50 sau 100l,
prevazut in interior cu un agitator mecanic cu palete acionat cu o manivel!.
In acest butoi se introduce o cantitate de erbicid cntarit! $i egal! cu doza care
trebuie introdus! n rezervor n funcie de norma pe hectar $i de capacitatea
acestuia.
Cantitatea total! de erbicid care trebuie introdus! in rezervor poate fi dedus!
din relatia:
q=(Q/N)*qc
n care:
q - cantitatea de erbicid ce trebuie introdusa la o
alimentare-[kg]
Q - capaciatea rezervorului ma$inii -[1/l]
N - norma de lichid cu care se lucreaz! -[l/ha]
qc- cantitatea de erbicid ce se d! la ha -[kg/ha].
In timpul lucrului trebuie s! se respecte cu strictee viteza de lucru $i presiunea
stabilit! la inceput pentru a se realiza norma de lichid prescris!.Trebuie s! fie
urmarite periodic manometrul $i supapa pentru reglarea presiunii $i s! se opreasc!
agregatul imediat ce se constat! defeciuni tehnologice sau tehnice la unul din aceste
ansambluri.
Este necesar s! se acorde o mare atenie inalimii de lucru a rampelor de stropit
asa nct s! se asigure efectuarea unui tratament uniform.
Intoarcerea agregatului la capete trebuie s! se fac! dupa ce rampele de stropit
au iesit in afara parcelei, reintrarea in parcela f!cndu-se cu viteza $i presiunea de
lucru stabilite iniial.
Agregatul trebuie s! fie condus cu toat! atenia pentru ca s! nu r!mana f$ii
netratate sau s! se obin! zone de suprapunere mai mari de 10 cm intre dou! treceri
al!turate.
In cazul cnd terenul este denivelat $i extremitaile rampelor coboar! sub 40 cm
fa! de vrful plantelor sau fat! de sol (cand tratamentele se fac inainte de sem!nat sau
r!sarit) este necesar s! se ridice rampele pn! cand acest aspect nu mai apare.
Viteza de mers in gol de la unitate la parcela $i napoi se alege in funcie de
starea drumului dar indiferent de acesta nu trebuie s! depaseasc! 10 km/h cu
rezervoarele goale $i 8 km/h cu rezervoarele pline.

8.INTRETINEREA TEHNICA A ECHIPAMENTULUI

ATENTIE ! In perioadele friguroase (sub 0
0
C) se va evita obligatoriu
inghe$area instala$iei hidraulice n timpul sta$ion%rii, prin golirea complet% sau
stationarea in spa$ii inchise cu temperaturi peste 0
0
C.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12
Meninerea echipamentului n stare tehnica bun!, respectiv realizarea unor
indici calitativi de lucru, de exploatare $i economici corespunz!tori depinde pe lang!
modul n care este exploatat, de felul n care este ingrijit $i din punct de vedere
tehnic.
In acest sens trebuie retinut c! pentru toate utilajele de administrat erbicide
prezint! o importan! deosebit! operatiunile de ingrijire tehnic! legate de curaenia
general!, dar mai ales a interiorului rezervorului, a circuitelor de refulare $i a filtrelor,
deoarece a$a cum s-a ar!tat ajungerea impurit!ilor la filtrele duzelor provoac!
infundarea lor partial! sau total!, respectiv diminuarea debitului sau scoaterea duzei
din funciune.
Inl!turarea filtrelor din capul de pulverizare nu rezolv! problema pentru ca
duzele far! filtru, se infund! foarte usor.
Pentru a evita acest neajuns este necesar ca zilnic, la sfr$itul lucrului s! fie
foarte bine cur!at! $i spalat! instalaia hidraulic!.
Aceasta comport! urmatoarele operatiuni:
-evacuarea din rezervor a resturilor de pesticide, prin busoanele de golire;
-desfacerea de la rampa de stropit a unuia din cele trei furtune ale circuitelor de
lucru;
-introducerea in rezervoare a cca 100 l ap!;
-punerea in funciune a pompei;
-sp!larea cu jet de ap! sub presiune a pereilor interiori ai rezervorului, cu
ajutorul furtunului deta$at cu un cap!t de la rampa de stropit, pn! ce acesta r!mne
curat;
-desfacerea bu$oanelor de golire $i continuarea sp!larii interiorului pn! la
evacuarea complet! a apei cu impuritai;
-decuplarea prizei de putere a tractorului, montarea busoanelor de golire $i
introducerea in rezervor a cca 100 l ap!;
-demontarea sitei filtrului principal $i al filtrelor de la capetele de pulverizare $i
sp!larea lor cu ap! curat!;
-montarea filtrelor pe echipament $i punerea n funciune a pompei cu circuitele
de acces a lichidului la duze deschise, timp de 2-3 minute pentru ca apa s! poat!
antrena toate resturile de substan! din circuitele de refulare;
-la 2-3 zile, operaia aceasta se face mai intai f!r! capete de pulverizare, timp
de 20-30 secunde, pentru a se asigura eliminarea din circuite a impurit!tilor mari $i a
depunerilor mari de pesticid, urmnd s! fie continuat! cu capetele de pulverizare
montate pn! cnd toate acestea funcioneaza corect, iar apa I ese perfect curat!;
-se decupleaz! priza de putere a tractorului, se scot busoanele de golire ale
rezervorului $i se evacueaz! restul de ap! din interiorul acestora.
In cazul in care in ziua urmatoare echipamentul va trebui s! lucreze cu alt
erbicid sau alt produs pesticid din grupa insectofungicidelor, este necesar ca
sp!larea interiorului echipamentului s! se repete cel putin o dat!, $i cu toat! atentia
pentru a se asigura curairea complet! a echipamentului de vechiul produs. Se evit!
astfel consecine care uneori pot fi deosebit de grave.
Vasele de preparare si manipulare a pesticidelor trebuie s! fie sp!late zilnic $i
pastrate in perfect! stare de cur!enie.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13
Inainte de inceperea lucrului trebuie verificate starea tuturor imbin!rilor
demontabile, strangerea $uruburilor $i a colierelor, starea tehnic! a furtunelor,
manometrelor $i a supapei de pe rampa de distribuie $i modul de cuplare a
echipamentului la tractor.
In timpul lucrului trebuie urmarit! atent funcionarea echipamentului $i n
special a capetelor de pulverizare, manometrului $i supapei pentru reglarea presiunii
oprindu-se agregatul imediat ce se constat! o defeciune tehnologic! sau tehnic!.
Dac! se constat! infundarea filtrelor n a doua jumatate a zilei este necesar s!
se introduc! a doua sp!lare a acestora, la jumatatea zilei de lucru.
Gresarea echipamentului se va face la camele $i articulaiile rampei de stropit
cu unsoare consistenta la un interval de 200 ore.
Dupa cca 100 ore de lucru duzele trebuie s! fie supuse unor probe de debit
deoarece se decalibreaz! u$or datorit! eroziunii lichidelor cu care se lucreaz!.
Cre$terea dimensiunilor orificiului duzei are ca urmare cresterea debitului $i ca
urmare cresterea normelor de lichid pentru aceeasi presiune de lucru. Ori trebuie s!
se rein! c! respectarea normei de lichid prescris! in cazul erbicidelor este
obligatorie. Se admit abateri de max. 10% fat! de norma prescris!.


9.STOCAREA ECHIPAMENTULUI


La sfr$itul campaniei, echipamentul trebuie s! fie pregatit pentru stocare, in
stare tehnic! corespunzatoare. In acest scop trebuie s! fie bine cur!at $i sp!lat $i
apoi supus unei revizii tehnice generale pentru depistarea defeciunilor $i a pieselor
uzate care, conform normativului de ingrijire $i reparaii se recondiioneaz! sau se
inlocuiesc.
La sfr$itul reviziei tehnice se face o verificare functional! a echipamentului
pentru a fi siguri ca i s-a restabilit capacitatea de lucru $i apoi se revopsesc zonele
in care vopseaua s-a deteriorat.
ATENTIE ! In vederea stocarii, dup% verificarea function%rii, instala$ia
hidraulic% se va goli complet pentru evitarea inghe$%rii.
Este indicat ca echipamentul s! fie stocat la ad!post de intemperii.
Se greseaz! toate locurile indicate n tabel.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
10.DERANJAMENTE IN FUNCTIONARE. CAUZE SI REMEDIERI

DEFEC'IUNEA CAUZA REMEDIEREA
1. Sorbul nfundat 1. Se cur!! sorbul
2. Cel puin un tub de pe
circuitul de alimentare este
gtuit sau spart.
2. Se a$eaz! tubul n
poziia corect! s-au se
schimb!.
3. Aer fals pe tubulatura de
absorbie
3. Se nlocuiesc tuburile $i
garniturile defecte


Alimentarea rezervoarelor
se face intr-un timp mai
mare de 10 minute sau nu
se face deloc
4. Sorbul este deasupra
nivelul lichidului
4. Se introduce sorbul sub
nivelul lichidului.
1. Robinetul (2) fig inchis 1. Se deschide robinetul
2. Filtrul este infundat 2. Se desfund! filtrul
3. Priza nu are turaia de
regim
3. Se aduce n turaia de
regim

Pompa nu refuleaz! lichid
sau n cantitate
necorespunz!toare
4. Aer fals pe tubulatura de
absorbie
4. Se nlocuiesc tuburile $i
garniturile defecte
1. Sita filtrului de la sorb
este spart!
1. Se va nlocui sorbul
2. Interiorul rezervorului este
murdar
2. Se spal! rezervorul


nfundarea frecvent! a
duzelor
3. Sit! diuz! nfundat!, sau
diuz! nfundat!
3. Se spal! sub jet de ap!
cu periu! de dini


11 .MSURI DE PROTEC#IA MUNCII

Majoritatea erbicidelor fiind toxice pentru om, este necesar s! se ia toate
m!surile de protecie a muncii, de prim ajutor $i de protejare a s!nataii populaiei.
M!surile de protecie in timpul folosirii erbicidelor se refer! la: evitarea
inhal!rii $i inghiirii lor, evitarea venirii acestora in contact cu pielea, cunoasterea
folosirii echipamentului de protecie, a primelor simptome de intoxicare, a
m!surilor de prim ajutor $i a antidoturilor.
Fiecare produs trebuie s! fie cunoscut de cel care il recomand! $i de cel care il
aplic!.
Muncitorii folosii la aciunile de combatere cu erbicide vor purta obligatoriu,
echipamentul de protecie individual!, m!$ti contra prafului sau vaporilor $i
gazelor, ochelari de protecie, iar dup! fiecare contact cu soluia de erbicidat vor
putea folosi pentru sp!larea minilor apa din recipientul cu care echipamentul este
dotat n acest scop.
Probele mecanice $i tehnologice vor fi conduse de persoane competente care
r!spund de asigurarea tuturor m!surilor, astfel ca munca s! se desf!soare f!r!
pericol de accidentare.
n timpul funcion!rii echipamentului pentru probe de lucru este interzis:
-s! se manance, s! se bea sau s! se fumeze;
-s! se demonteze piesele din circuitul de refulare a lichidului atunci cnd
manometrul indic! existena presiunii n instalaie;
-s! se de$urubeze duze sau s! se desfac! coliere dac! robinetele nu sunt
inchise;
-s! se desfunde duzele pulverizatoare prin suflarea aerului cu gura.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
In timpul lucrului nu se va folosi instalaia f!r! manometru sau cu furtunuri
defecte, sparte sau cu fisuri care pot impro$ca soluia de stropit; nu se admite
dereglarea regulatorului de presiune pentru a se crea suprapresiuni, deoarece aceasta
poate provoca explozii; este interzis! urcarea s au coborrea oricarei persoane n
timpul deplasarii agregatului; este interzis a se umbla la organele in mi$care n
timpul funcion!rii.
n timpul repaosului, sau dup! terminarea lucrului, nu se va l!sa rezervorul
inc!rcat in b!taia soarelui pentru a se evita exploziile prin dilatarea lichidului;
instalatia, recipientele, ustensilele se vor cur!a $i sp!la, se vor depozita $i parca cu
grija sub supraveghere n locuri bine stabilite, ferite de contactul cu oamenii $i
animalele. Dup! terminarea lucrului, vasele folosite pentru prepararea $i
manipularea substanelor vor fi bine sp!late $i ad!postite pentru a nu fi folosite n
alte scopuri, iar muncitorii se vor sp!la cu ap! $i s!pun; este indicat s!-$i cl!teasc! $i
gura cu ap!.
n timpul transportului instalaiei de la un loc de munc! la altul, se va urm!ri ca
aceasta s$ fie bine fixat!, s! nu prezinte balans iar p!rile laterale s! fie pliate $i
asigurate corespunz!tor.
Fixarea furtunelor instalaiei se va face obligatoriu numai prin coliere
interzicndu-se cu des!vr$ire utilizarea mijloacelor improvizate.


12. GARANTII


Perioada de garanie este de 18 luni de la data livr!rii.
Daca in aceast! perioad! apar defeciuni v! rug!m telefonati urgent la
tel. 064/262280 sau fax. 064/262285 $i formaia "SERVICE" va fi la dispoziia
dumneavoastr! pentru remediere gratuit!.
Nerespectnd cu strictee instructiunile de exploatare vom fi nevoiti s!
solicit!m plata pentru remedieri chiar $i n perioada de garanie.
n afara perioadei de garanie firma noastr! este pregatit! sa va asigure contra
cost piesele de schimb sau orice remedieri solicitate de dumneavoastr!.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
13.COMPLET DE LIVRARE

Nr.
Crt.
DENUMIRE BUC
1 Ramp! 1
2 Rezervor 1
3. Suport rezervor 1
4. Instalatie hidraulic! 1
5. Cutie I cu: pomp!, membran! 1
6. Pung! cu piese de rezerv! 1
7. Rigl! LECHLER 1


14.PIESE DE REZERV

Nr.
Crt.
DENUMIRE REPER DIM. BUC UNDE SE FOLOSE(TE
1. Colier cu $urub D13-19 3 Instalaia hidraulic!
2. Colier cu $urub D25-38 3 Instalaia hidraulic!
3. Corp antipicurare 2 Ramp!
LU-120-02 4
Rezerv! pentru setul
montat pe ma$ina de
acela$i culoare
4.
Duz!

(Fiecare
echipament se
livreaz! cu dou!
seturi de duze:
- 1 set pe ma$in!
- 1 set de rezerv!)
LU-120-04(03) 28
Cu debit diferit fa! de
debitul duzelor montate pe
ma$in! alt! culoare
5. Garnitur! duz! 2 Corp duz!
6. Garnitura
50X39X2
EEP-3.4.11 3 Instalaia hidraulic!
7. Inel O D20X3 1 Instalaia hidraulic!
8. Inel O D27X3 3 nstalaia hidraulic!
9. Piuli! baionet! 2 Corp duz!
10. Sit! duz! (ro$u) 4 Corp duz!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
15. LISTA PIESELOR DE SCHIMB


Nr.
Crt.
DENUMIRE REPER BUC*'I/PRODUS
1. Agitator ARAG 5020312 1
2. Arc EEP300-2.5 2
3. Colier cu $urub D13-19 12
4. Colier cu $urub D25-42 14
5. Corp antipicur!tor LECHLER 24
6. Distribuitor cu 3 c!i IMOVILLI 461230 CD 7/3 1
7. Duz! LECHLER LU-120 24
8. Filtru ARAG 312153 1
9. Garnitura EEP-3.4.11 8
10. Garnitur! duz! LECHLER 24
11. Inel O D20X3 3
12. Inel O D27X3 8
13. Niplu 1
1/4
AIUD 2
14. Olandeza 1
1/4
" AIUD 8
15. Olandeza 1/2" ARAG 200.021 1
16. Piulia baionet! LECHLER 24
17. Pompa IMOVILLI D82 1
18. Racord cu cot 1
1/4
"AIUD 5
19. Racord drept 13 ARAG 106.213 1
20. Racord rezervor 1
1/4
" AIUD 2
21. Rezervor lichid EEP-1.0-0 1
22. Robinet cu 3 c!i ARAG 454235 1
23. Semiracord rapid 18105H 1
24. Semiracord rapid ARAG 18105C 1
25. Semiracord rapid ARAG 18105F 1
26. Sit! duza LECHLER 24
27. Sorb 302330 1
28. Stu drept 1 " 1
29. Stu drept 1
1/4
" AIUD 1
30. (urub E8T-1.3-0 2
31. 'eav! tronson central 1
32. 'eav! tronson lateral I 2
33. 'eav! tronson lateral II 2

Observaii:
Se poate comanda orice reper din tabel. n cazul in care aveti echipament de
erbicidat dotat cu pomp! Oituz, aveti posibilitatea moderniz!rii instalaiei,
comandnd de la noi:
-pompa IMOVILLI D82 , cardanul si placa suport pompa, sau
-pompa IMOVILLI cu actionare de la priza de putere a tractorului, mai
performanta dect pompa Oituz.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
POMPA IMOVILLI D 82

PREZENTARE
Pompele cu membran! IMOVILLI sunt de tip semihidraulic $i sunt destinate pentru
efectuarea operaiunilor de pulverizare, stropire, sp!lare, dezinfectare $i tratamente
fitosanitare. Aceste pompe lucreaz! cu lichid la o temperatur! de maxim 50
0
C.
Toate pompele sunt dotate suplimentar cu placheta cu caracteristicile mai importante:

DATE CARACTERISTICE

DEBIT 79 l/min
TURA'IA 350-550 rot/min
PRESIUNEA MAXIM* 20 bar
MASA 10.5 kg
ULEI pentru pomp! SAE 30 sau T90
PUTERE 2.8 KW
NIVEL MAXIM DE ASPIRA'IE 3 m


Presiunea de refulare
[Bar]
Presiunea din camera de egalizare
[bar]
20 9
10 7
5 5


IMPORTANT
Inainte de pornirea pompei citii cu atenie acest prospect $i urmarii instruciunile
pentru utilizarea corect! a pompei.
Instruciunile $i regulile mai importante snt evideniate prin simbolul international !
Pentru transportarea pompei se foloseste banda textil! astfel inct s! fie asigurat!
securitatea pompei.
! INSTALARE
Fixati rigid pompa n cadru. Asigurai-v! c! pompa este protejat! adecvat.
INAINTE DE PORNIRE
1)Verificai cu ajutorul unui manometru pentru pneuri $i eventual corectai
presiunea din acumulatorul de presiune cu ajutorul unei pompe manuale.
2)Verificai dac! nivelul uleiului n tanc este cel indicat. Altfel completai cu
ulei antispumant SAE 30 sau ulei de transmisie T90. Asigurai-v! c! uleiul din
rezervor nu conine ap! sau soluie pentru tratament (in acest caz consultai
instalatorul).
3)Verificai etan$eitatea furtunelor $i a racordurilor mai ales la cele sub
presiune.
4)Verificati $i acordati presiunea in carter conform diagramei.
! Atentie: NICIODATA nu demontati capacul carterului inainte de a elibera aerului
prin intermediul ventilului de la acumulator (poz. 1812.002)
TUBURILE SI RACORDURILE
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
Intotdeauna folosii furtune cu diametrul interior egal cu cel al furtunelor cu care este
echipat! pompa.
Pentru c!ile de aspiraie folosii furtun de cauciuc sau plastic cu insertie de metal.
Evitai folosirea furtunelor de plastic cu inserie de naylon. Verificai etan$eitatea
racordurilor.
Nicioadat! nu folosii pompa far! filtru de aspiraie care s! aib! un debit de dou! ori
mai mare decat a pompei $i cu un cartu$ filtrant cu orificiile cu diamterul de 0,75
mm. Verificai starea filtrului inainte de fiecare utilizare.
Pentru conducta de refulare folosii furtune de calitate care s! admit! presiunea de
lucru a pompei conform tabelei.
Pentru conductele de trecere folosii furtune care s! admita o presiune de min 10 bar.
PORNIRE SI FOLOSIRE
! NU PORNI#I POMPA numai dac% recomand%rile indicate sunt respectate.
NU PORNI#I POMPA dac% nu sinteti sigur c% lichidul din pomp% nu este
inghe$at.
Lucrai cu pompa in limitele permise ale turatiei cu valva deschis! (presiune=0)
pentru cteva momente. Cnd lichidul este fluid reglai presiunea la valoarea dorit!.
! ATENTIE
1)Nu depasii nivelul maxim de aspiraie.
2)Lucrai cu pompa numai n limitele permise ale turatiei (conform caracteristicilor
tehnice).
3)NICIODAT* nu depasii presiunea maxim!(conform caracteristicilor tehnice).
4)NICIODAT* nu oprii pompa sub presiune.
5)NICIODAT* nu pornii pompa sub presiune.
6)NICIODAT* nu folosii pompa in alte situaii dect cele pentru care a fost
destinat!. Nu folosii alte lichide pentru pompa dact ap! (de exemplu:solventi,
carburanti).
7)NICIODAT* nu pulverizai lichidul spre oameni sau animale. Nu uitai c!
produsul pulverizat este periculos.
8)INTOTDEAUNA folosii echipament de protecie (m!nusi, ochelari, masca, etc).
9)NICIODAT* nu aruncai rezidurile amestecului chimic n aer liber. P!strai-le n
containere inchise.
NOT*: Nerespectarea conditiilor de la pct. 1 si 6 atrage dup! sine pierderea
garaniei.
DUP FOLOSIRE
1)Dup! terminarea lucrului deschidei valva (presiune=0) $i circulai prin pompa apa
curat! pentru curairea si drenarea pompei.
2)Pentru o staionare a pompei pe o perioad! mai mare de 3-4 luni dup! sp!larea cu
ap! curat! circulai prin pomp! un amestec de apa si 30% antigel in scopul protej!rii
impotriva oxidarii $i ingheului. La sfr$itul fiec!rui sezon de lucru verificai starea
valvei $i a membranei pentru eliminarea unor inconveniente n urm!torul sezon de
lucru.
Aceste operaii trebuie f!cute de personal calificat.
AVARII SI REMEDII
1)Pompa nu aspir! - verificai dac! nu sunt nchise c!ile de aspiraie, controlai toate
racordurile $i starea filtrului.
2)Pompare neregulat! - supapa poate fi infundat! sau uzat!. Verificai conductele de
aspiraie.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
3)Oscilaii $i pierderi de presiune - controlai starea valvei $i inlocuii valva dac! este
nevoie. Verificai c!ile de aspiraie. Verificai si corectai presiunea din
acumulatorul de presiune.
4)Debitul de lichid intermitent - verificai etan$eitatea racordurilor $i asigurai-v! c!
presiunea in carter este cea dorita.
5)Nivelul uleiului n tanc este peste limita admis! - uleiul este n amestec cu ap!; in
acest caz membrana are fisuri. Oprii imediat pompa $i inlocuii membrana.
PERIOADA DE GARANTIE
Pompa este n garanie pe un termen de 12 luni de la data livr!rii $i aceasta se
limiteaz! la depanare $i nlocuire de piese dar numai de personal calificat.
n nici un caz firma IMOVILLI nu este raspunzatoare de defeciunile survenite in
urma unei instal!ri $i intreineri necorespunz!toare, a unei funcion!ri n afara
admi$i sau n situaia folosirii unor accesorii care nu sunt originale.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
DISTRIBUITOR CD.7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23

DUZE LECHRER PENTRU SUCCESUL DUMNEAVOASTR
'I SPRE FOLOSUL MEDIULUI INCONJURTORProtecia modern! a plantelor este mai mult dect o simpl! utilizare de preparate
compatibile cu mediul. Stropii trbuie s! ajung! pe suprafaa int! ct mai precis, se
aspir! spre o acoperire uniform!. Doar astfel se poate ajunge la o combatere
incununat! de succes. In scopul protej!rii mediului nu trebuie s! apar! pierderi prin
abatere datorit! curenilor sau prin evaporare.
Cerintele fa! de tehnica stropirii $i n special fa! de duzele pentru protecia
plantelor sunt mari. De la duze se cere o precizie mare, care p!rea cu civa ani
inainte imposibil! $i pe care $i-o propune $i 'LECHLER'.
In cazul duzelor 'LECHLER' fiecare jet pulverizat se!man! cu cel!lalt. Acesta
inseamn! mult! atenie in cadrul produciei.
La 'LECRER' se face un control de calitate permanent, att a materialelor ct $i n
timpul fabricaiei, pn! la expedierea produsului.


Alegerea diuzei pe baza caracteristici diuzei.


Principala caracteristic! a pulverizarii este diametrul pic!turilor a c!ror valoare
estimata este 0.1-0.5 mm.
In funcie de acestea se disting urm!toarele tipuri de pulverizare.

Se disting:

1. Pulverizare cu stropi grosieri.

Coninutul pic!turilor fine (diametrul pic!turii =100,m) este de mai puin de 5% din
valoarea consumului de de lichid. Se utilizeaz! mai ales la evacuarea
ingr!$!mintelor lichide $i a erbicidelor adic! acolo, unde se dore$te o aplicaie
cu o abatere datorit! curenilor redus!.

2. Pulverizare cu stropi medii.

Continuul pic!turilor fine este intre 5% si 10% din valoarea consumului de lichid.
Se utilizeaz! pentru evacuarea sistemic! $i partial sistemic! a preparatelor chimice
impotriva d!un!torilor, adic! peste tot unde se dore$te un risc mic de abatere
datorit! curenilor.

3. Pulverizarea cu stropi fini.

Coninutul n pic!turi fini este mai mare de 10% din valoarea consumului de lichid.
Se utilizeaz! pentru evacuarea mijloacelor de contact. Adic! acolo, unde nu se poate
dect acceptnd un risc mai ridicat de abatere datorit! curenilor in scopul reducerii
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
24
consumului de lichid.
Pentru realizarea caracteristicilor dorite firma Lechhler ofer! urm!toarele tipuri de
duze:

1. DUZE CU JET LAMELAR MULTIFUNCTIONAL* TIP 'LU'

Asigur! cea mai ridicat! precizie de mpra$tiere n cadrul intregului domeniu
de presiune de la 1.5 la 5 bar.
- Domeniul de utilizare: pulverizarea de mijloace de protecie ale plantelor $i
a regulatoarelor de cre$tere (fungicide, pesticide, insecticide, acaricide)
- Caracteristici constructive
Material :otel inox, plastic, ceramica
Unghi de stropire 90
0
, 120
0
constant in cadrul intregului domeniu de presiune
de la 1.5 la 5 bari
- Caracteristica de pulverizare
un spectru al pic!turilor echilibrat, proporia pic!turilor grosiere fiind sensibil
redus!.


2. DUZE ANTIDERIVA TIP AD

- Caracteristici constructive
Material: ceramica,plastic
Unghi de stropire 90
0
, 120
0
Au o seciune de iesire cu pin! la 50% mai mare, reducnd altfel pericolul de
nfundare.
- Caracteristica de pulverizare
Aceste duze produc stropi medii pin! la stropi grosieri avnd de 5 ori mai
putina! deriv! datorit! curentilor de aer dect duzele cu jet lamelar obi$nuite.
Chiar si in cazul cantitailor mai mici de lichid la hectar sensibilitatea la vint
este foarte mic!.
Astfel se limiteaz! pierderile care apar prin evaporarea stropilor $i se
reduce poluarea mediului.
- Aceste duze sunt deosebit de adecvate pentru administrarea de
ingr!$!minte lichide.

3. DUZE CU INJEC'IE DE AER TIP 'ID'

- Caracteristici constructive
Material: plastic,ceramic!
Unghi de stropire 120
0
Poate fi montata! f!r! adaptare in corpurile de diuza standard.
- Domeniul de utilizare
Se poate utiliza att la aplicarea de substane pentru protecia plantelor ct
$i la administrarea de ngra$!minte lichide.
- Caracteristica de pulverizare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25
Sunt duze cu jet lamelar, cu absorbie de aer realiznd o caracteristica de
pulverizare deosebit de avantajoas! cu deriv! redus! $i f!r! pericolul scurgerii
soluiei pe plant!.

Alegerea diuzelor se va face n funcie de caracteristica de pulverizare dorit! ,
cantitatea de lichid la hectar, $i condiiile meteo, cu ajutorul recomand!rilor
din tabelele anexate sau rigla de calcul.
Scopul proteciei integrate a plantelor este de a lua toate m!surile pentru
sc!derea posibilitaii de producere a pagubelor $i de a corela in mod logic aceste
m!suri astfel nct organismele d!un!toare s! poat! fi meninut! sub pragul
economic al pagubelor.
O importan! deosebita ii revine aplicaiei intite a preparatelor impotriva
d!un!torilor.
In afara de respectarea cerinelor referitor la toleranele debitului volumic $i
la uniformizarea impr!$tierii, optimizarea intit! a spectrului m!rimii pic!turilor la
duzele de protecie duce in mod evident la imbun!tairea tehnicii de aplicare.
Astfel, prin reducerea coninutului de pic!turi fine se poate mic$ora in mod sensibil
abaterea substanelor active datorit! curenilor precum $i pierderile prin evaporare.
Pe de alt! parte, prin reducerea coninutului de pic!turi grosiere (pic!turi mai mari
de 500 ,m diametru) se diminueaz! n mod sensibil scurgerea respectiv picurarea
de pe frunzele plantelor - efect nedorit datorit! contaminarii cu pesticide a solului $i
a apei freatice.
Prin utilizarea de duze de precizie 'LECHRER' contribuii la respectarea
cerinelor de protecie integrat! a plantelor.
Indreptai-v! de acea spre duzele 'LECHRER', $i vei fi orientat spre viitor, vei
dispune de o tehnic! $i un randament ecologic.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
26


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
27
TRANSMISIA CARDANICSe cupleaz! transmisia pe de o parte pe ma$in!, pe de alt! parte pe
arborele prizei de putere de 540 rot/min. V! vei asigura dac! lungimea
transmisiei cardanice este corespunz!tor aleas!.

1. La lungimea maxim! trebuie s! mai r!mn! un grad de acoperire de
100 mm
2. In poziie apropiat! axul nu are voie s! ating! fundul p!rii mam! -
distan! 1 cm . Arborele se te$e$te cu pila $i se unge cu vaselina
(fig.10 $i fig. 11).
3. Transmisia poate lucra cu un unghi de maximum 30
0
.

V! recomand!m realizarea reglajelor $i verific!rilor din timp pentru a
nu distruge transmisia cardanic!.
Nu cuplai transmisia cardanic! la priz! de 1000 rot/min


Pentru a preveni eventuale accidente grave trebuie verificat cu atenie
dac! ap!r!torile transmisiei cardanice sunt montate corect $i asigurate
contra rotirii cu ajutorul lanurilor de asigurare.
Ap!r!torile transmisiei cardanice se vor nlocui n caz de deteriorare.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
28
Citi$i instruc$iunile
Inainte de punerea n funciune a
ma$inii citii instruciunile

Echipamentul de protec$ie

Substanele fitosanitare sunt d!un!toare
s!n!t!ii
Orice intervenie la ma$inile de stropit $i
manipularea substanelor fitosanitare se face
n echipament de protecie
Inainte de punerea in func$iune verifica$i
cu aten$ie racordurule
Scurgerile de substane sunt
d!un!toare $i poluante

Inainte de punerea n funciune
verificai ma$ina cu ateniePDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
29


ATENTIE !!!

La terminarea lucrului inaite de adecupla echipamentul de la
tractor se scoate in afara piciorul de sprijin poz.2. Acest lucru se
realizeaza astfel :
Se scoate splintul beta poz.3 si se scoate boltul de blocare poz. 1. Se
trage in afara piciorul de sprijin poz.3 pana in dreptulgaurii poz.4, se
introduce boltul de blocare care se blocheaza cu splintul beta. Se impiedica
astfel rasturnarea echipamentului in pozitia de stationare. Pentru a pregati
echipamentul de lucru, dupa ce acesta a fost cuplat la tractor se trage
inapoi piciorul de sprijin repetand in ordine inversa operatiunile descrise
mai sus.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com