Sunteți pe pagina 1din 5

Licenta

1.1 Conceptul de cultura organizationala


Cultura exprima modul de existenta specific uman, mecanismul care l a umanizat pe om
Nu exista o unica forma de manifestare a umanului, ci o multitudine de asemenea forme
corespunzatoare multitudinii de culturi.
Nu exista o cultura unica ci o multitudine de de culturi, culturi specifice care corespund
diferitelor forme de existenta umana.
Cultura si civilizatia sunt doua componente strructurale sincronice ale societatii, care nu pot
exista una fara cealalta.
Cultura explica specificul existentei umane raportand omul la natura din perspectiva parte
-intreg, dar fara sa ignore caracterul creator actional al acestuia. Cu alte cuvinte omul
apartine naturii insa intr-un mod activ prin asimilarea mediului extern, el are capacitatea de a-l
schimba adaptandu-l la scopurile si necesitatile lui. Activitatea creatoare a omului se
manifesta prin stabilirea unor scopuri ce reprezinta, intr-un sens filosofic, valori ce trebuie
realizate. entru a atinge scopurile propuse , omul trebuie sa ordoneze realitatea iar acest
lucru se materializeaza printr-o crearea unei interfete rationale pe care o cunoastem sub
numele de civilizatie.
Procesul civilizarii exprima legea evolutiei istoriei
1
!actorii nationali-statali si etnici au un rol ma"or in constituirea si functionarea culturii
organizatiei.
Cultura influenteaza asupra functionarii sistemului social prin intermediul valorilor si
normelor, prin institutionalizarea lor. #rganizatiile accepta valorile societatii ca fundament
pentru sitemul normativ si valoric, le formuleaza in termenii ce domina etica societatii
respective. Aceasta are un efect mobilizator deoarece, organizatia in activitatea sa se bazeaza
pe valorile personalitatii, asimilate de individ in procesul de educatie.
Cultura organizationala rezida in ansamblul valorilor, credintelor, aspiratiilor,
asteptarilor si comportamentelor conturate in decursul timpului in fiecare organizatie,
care predomina in cadrul sau si-i conditioneaza direct si indirect functionalitatea si
performantele.
2
1.2 Modalitati de manifestare
Cultura organizationala cuprinde mai multe elemente filozofia , valorile, normele,
comportamentul, regulile.
!
"ilozofia specifica organizatiei are menirea de a orienta politica si strategia acesteia si in
general atitudinea fata de personalul propriu si fata de clienti.
#alorile dominante pe care membrii organizatiei le impartasesc exprima idealurile spre care
tind respectivii membri prin munca depusa in cadrul organizatiei.
$ormele reprezinta restrictiile in cadrul carora actioneaza membrii grupului respectiv.
Comportamentul care se inregistreaza cu regularitate la persoanele unei organizatii, in
raporturile dintre oameni se poate concretiza in ritualuri si ceremonii proprii respectivei
organizatii, precum si intr-un limba% comun folosit.
$
Angela %elinschi Cultura organizationala si rolul ei in managementul modern &N' pag (
)
#vidiu Nicolescu, *on +erboncu. ,-anagement., &ucuresti, /ditura /conomica $(((, p. 01)
2
&urdus /ugen, 3ratat de management /ditura /conomica )114, pag )40
&egulile pe care trebuie sa le urmeze salariatii unei organizatii pentru a avea o anumita
ascensiune in cadrul acesteia , sau sforile pe care trebuie sa le traga un nou anga"at pentru a
fi acceptat in cadrul organizatiei.
Nici una dintre aceste componente nu reprezinta singura cultura organizatiei, ci numai
considerate toate la un loc, ele pot sa dea o anumita semnificatie acesteia.
0
-odalitati de manifestare a culturii organizationale5 simbolurile, valorile organizationale,
normele de comportament, ritualurile si ceremoniile, istorioarele si miturile.

'imbolul este un concept utilizat pentru a caracteriza anumite fenomene organizationale si
manifestarile lor la diferite niveluri.
# cultura poate fi privita ca un sistem de simboluri ce au rolul de a pastra ordinea si de a o
face functionala
(
*n cadrul culturii organizationale este esentiala functia de reprezentare a simbolurilor, prin
care acestea semnifica ceva diferit sau ceva mai mult decat simbolul respectiv in sine,
indiferent daca este vorba de o componenta materiala sau nu.
6tructural, simbolul este alcatuit dintr-o componenta ce poate fi materiala sau nu si care
reprezinta sensul propriu 7general cunoscut8 al acestuia, la care se adauga componenta cu
caracter de reprezentare sau sensul figurat al simbolului. Aceasta din urma exprima faptul
ca simbolul se idividualizaeaza la nivel de organizatie 7grupul organizational atribuie o
semnificatie subiectiva unui obiect, fapt, expresie, intamplare etc8 surprinzand relatii
organizationale complexe 7cognitive, emotionale, estetice,etice etc8.
entru ca anumite elemente sa poate fi considerate simboluri este necesara existenta mai
multor persoane care sa atribuie anumite mesa"e, semnificatii acelor elemente.
#alorile organizationale constituie un sistem moralindividualizat la nivel de organizatie, ele
implica o percepere colectiva asupra a ceea ce este pozitiv , important si de dorit in
organizatie.
Notiunea de valoare este una cruciala pentru cultura organizationala a unei firme si ea poate fi
definita astfel5 # valoare este o convingere ce considera ca un mod specific de a conduce
sasu de a a"unge la un rezultat este de preferat la nivel personal sau social, unui alt mod, opus,
de a conduce sau de a exista.
9
:oseph ;uigle< defineste valorile ca reguli sau linii de ghidare prin care o firma determina
membrii sai sa se manifeste conform cu ordinea, siguranta, si cresterea sa.
=
Claritatea setului de valori organizationale determina coerenta culturii organizationale si
implicit functionalitatea ridicata a acesteia.
>n set de valori care este clar, este presupus a intruni urmatoarele conditii5
+alorile sunt alese din mai multe alternative.
+alorile trebuie sa fie armonizate unele cu celelalte.
+alorile sa fie clar definite.
+alorile trebuie sa fie limitate ca numar.
+alorile trebuie sa fie realiste.
+alorie trebuie sa stimuleze performanta.
+alorile trebuie sa fie atractive si sa genereze un sentiment de mandrie.
0
&urdus /ugen, 3ratat de management /ditura /conomica )114, pag )40
4
-arian Nastase Cultura organizationala si manageriala &ucuresti /ditura ase )110, pagina 99
9
-arian Nastase Cultura organizationala si manageriala &ucuresti /ditura ase )110, pagina =2 7Cushner, ?.,
Cherrie, c., @ong, -., 'ichard, A.5 *ntercultural *nteractions5 A ractical Buide, &everl< Cills, 6age
ublication, $(D9, p.298
=
-arian Nastase Cultura organizationala si manageriala &ucuresti /ditura ase )110, pagina =2
7;uigle<, :.5 +ision, Coe Eeaders develop it, 6hare it, Aashington, -c. BraF Cill, $((2, p.)08
+alorile trebuie sa poate fi communicate.
+alorile trebuie sa poate fi scrise.
$ormele de comportament constituie un sistem de norme de conduita care sa ghideze
actiunile membrilor organiztiei cu scopul mentinerii sistemului de valori acceptat ca fiind
acceptabil din punct de vedere social.Normele prefigureaza atitudinile si comportamentele
asteptate sa fie afisate de catre salariati in cadrul si in afara organizatiei, precum si
recompensele sau sanctiunile declansate de respectarea respectiv incalcarea lor.
Normele de conduita pot fi5
$. "ormale, stabilite prin reglementari oficiale de catre managementul firmeiG
). )nformale, stabilite neoficial de membrii colectivitatii respective sau a subgrupurilor
din organizatie.
&itualurile si ceremoniile*reprezinta anumite modele colective de comportament, in special
in situatii cu un caracter predominant formal, fiind stabilite in timp si avand un bogat continut
simbolic.
&itualurile reprezinta un set de actiuni planificate , cu continut emotional, ce combina
diferite modalitati de expresie a culturii organizationale.'itualurile confirma si reproduc
anumite modele sociale si au de cele mai multe ori finalitate practica si simbolica.
Categorii de ritualuri5
Personale, ce sunt desfasurate de catre un individ si sunt conectate la rolul
acestuia in cadrul organizatieiG
"ocalizate oe sarcini sau obiective, activitati desfasurate de una sau mai multe
persoaneG
'ociale, ce sunt initiate de grupuri informaleG
+rganizationale, ce beneficiaza de o formalizare mai mare a acestor
manifestari.
Ceremonia reprezinta o manifestare colectiva, de o maniera formala si solemna , ce exprima
adesea o constientizare a traditiei si istoriei firmei. Ceremoniile sunt celebrari ale valorilor
culturale si prezumtiilor de baza ale organizatieiG sunt evenimente ce reflecta si onoreaza
cultura organizationala si sunt momente pe care oamenii si le amintesc de-a lungul timpului.
Ceremoniile a"uta si la atingerea anumitor scopuri, din care amintim5
-entin unitateaG
Contribuie la socializareG
*nitiaza noii membriiG
!urnizeaza un sentiment de implicare socialaG
3ransmit mesa"e simboliceG
Asigura dezvoltarea de relatiiG
!urnizeaza sperantaG
3ransmit atat mesa"e formasle cat si informale.
)storioarele si miturile
)storioarele organizationale reprezinta o modalitate importanta de intelegere a culturii
organizationale, de a percepe si descifra intelesurile pe care oamenii din firma le atribuie
diferitelorevenimente organizationale.Acestea amplifica dimensiunea culturala, umana a
organizatiei.
Cele mai multe dintre ele contin teme ma"ore5
+aloarea egalitatii in firmaG
Cum a"uta organizatia anga"atii si le ofera sigurantaG
Cum depasesc salariatii obstacolele interne sau externeG
Care sunt asteptarile pe care le pot avea salariatii din partea organizatieiG
'elatiile sefi-subordonati.
*storioarele sunt utilizate pentru a prezenta istoria organizatiei pe masura ce aceasta a evoluat
in timp. # cultura bogata in istorioare si mituri este apreciata ca fiind o cultura puternica.
Miturile pot fi percepute asemenea unor metafore organizationale, ca o forma de transmitere
a unor mesa"e simbolice dincolo de continutul concret al cuvintelor, expresiilor.
-iturile comunica credintele baza, valori ce nu pot fi sustinute intotdeauna si cu fapte
concrete.
-iturile exista in toate organizatiile si pot fi rezistente la schimbare si pot determina o
rezistenta a organizatiei la schimbare. Acesteas sunt unice pentru organizatie deoarece ele se
refera la evenimente trecute si la oameni considerati istorici.
#amenii utilizeaza miturile pentru a-si exprima si explica ideile si pentru a mentine coeziunea
grupului, pentru a-si legitima atitudinea si a comunica anumite dorinte, asteptari.
-iturile pot servi la realizarea unor scopuri importante precum5
6a explice sursas unor valori, atitudini si comportamenteG
6a genereze interes pentru noi idei, informatii, oportunitatiG
6a intelegem mai bine realitateaG
6a dezvoltam mecanisme ce ne pot a"uta in construirea viitorului.
1.! ,ipuri de culturi oganizationale
Hin punct de vedere structural determinarea culturii organizationale se realizaeaza pe baza a
trei aspecte esentiale5
$. relatiile dintre anga"ati si organizatieG
). ierarhizarea autoritatii in organizatieG
2. conceptia generala a anga"atilor privind destinul organizatiei, obiectivele acesteia si
locul lor in cadrul respectivei organizatii.
Aceste trei elemente sintetizeaza analiza organizatiei pdin prisma a doua dimensiuni culturale
generale, fiecare cuprinzand doua laturi in accelasi timp complementare s contrare5
egalitarism-ierar.izare si orientarea catre persoane- orientarea catre sarcini.
*n functie de aceste doua dimensiuni culturale, !ons 3rompenaars evidentiaza patru tipuri de
culturi organizationale5
$. Cultura de tip familie G
). Cultura de tip 3urn /ffelG
2. Cultura de tip 'acheta G
0. Cultura de tip incubator.
Cultura de tip familie /familiala0 se distinge prin caracterul in acelasi timp personal, care
presupune relatii directe intre componentii organizatiei si ierar.ic, "ustificat de experienta si
autoritatea tatalui, a capului de familie, mult peste cea a fiilor, mai ales a celor foarte tineri.
'ezulta astfel o cultura organizationala orientata spre putere, in care liderul este privit ca un
tata gri"uliu, care cunoaste mai bine decat subordonatii sai ceea ce trebuie facut si ceea ce este
bine pentru ei.
Cultura de tip familie se caracterizeaza printr-un grad inalt de ierarhizare, ceea e face ca intre
varful iertarhiei si baza sa existe un numar mare de niveluri ierarhice.
Cultura de tip ,urn 1ffel este puternic ierar.izata insa ierarhizarea este diferita de cea din
cultura de tip familie prin aceea ca fiecare nivel superior are clar definite functiile.
6ubordonatii asculta de superior deoarece el are acest rol de a conduce, de a-i indruma , el
dispune de o autoritate formala in virtutea careia decide ce trebuie sa faca acestia.
*n cultura de tip 3urn /ffel rolurile sunt mai importante decat persoanele. Aceasta este o
orientare catre functii, unde accentul se pune pe obiectivele de indeplinit iar ratiunea
existentei structurii organizatorice este ca fiecare anga"at sa stie ce functii ii sunt alocate.
Cultura de tip rac.eta difera de cele doua tipuri de culturi organizationale prezentate mai
sus, prin faptul ca se caracterizeaza mai mult prin egalitarism. Aceasta se aseamana mai mult
cu tipul de cultura 3urn /ffel prin aceea ca este mai impersonala si orientata spre sarcini,
sprde roluri.
Acest tip de cultura este orientata spre sarcini, mai ales spre cele de grup, dar nu neaparat
sarcini prestabilit, ci sarcini care rezulta din desfasurarea proceselor necesare atingerii
scopurilor finale, a tintelor de atins de catre membrii colectivitatii.
*ntr-o astfel de cultura, orice este bine de facut daca a"uta la atingerea scopurilor finale.

Cultura de tip incubator este, in acelasi timp, orientata spre persoane si spre egalitarism.
'olul peronalului intr-o astfel de cultura este foarte important in gasirea si dezvoltarea
resurselor, in inovarea produselor si serviciilor.Hispunand de un minim de structura ,
companiile care se caracterizeaza printr-o astfel de cultura organizationala dispun si de un
minim de ierarhizare. Competenta anumitor indivizi de a decide deriva din trasaturile
personale, din ideile extraordinare pe care le au, din inspiratia de care dau dovada si din
viziunea lor de lideri.
Acest tip de cultura se bazaeaza pe ideea ca , organizatia este pe planul secund fata de
sentimentul de implinire al indivizilor.. /xistenta indvizilor precede organizatia , aceasta
reprezentand doar ,incubator pentru afaceri, pentru autoexprimare si autorealizare..
1.2 )mportanta culturii organizationale
Cultura organizationala este un determinant deosebit de important pentru functionalitatea
si performantele organizatiei. *n acest sens aceasta indeplineste o serie de functii5
Cultura organizationala contribuie la dezvoltarea relatiilor firmei cu sta?eholderii
acesteiaG
Cultura organizationala realizaeaza interfata dintre cultura nationala si cea
individualaG
Cultura organizationala modeleaza identitatea indviduala si cea de grupG
Cultura organizationala este un determinant ma"or al comportamentului membrilor
unei organizatiiG
Cultura organizationala asigura sentimentul de apartenenta la o colectivitate
specificaG
Cultura organizationala ofera protectie componentilor sai.
D
D
-arian Nastase, Cultura organizationala si manageriala, &ucuresti, /ditura A6/, )110, p. 44