Sunteți pe pagina 1din 7

Ordonana nr.

21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodrirea localitilor urbane i


rurale, publicat n M.Of. nr. 08 din data! 02"01"2002
#$%$ nr. &1& din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei %uvernului nr.
21"2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
'()#*+,- *.! MO.*-O/(# O0*+*,# nr. &18 din & august 20022
Guvernul Romniei
Ordonan nr. 21
din 30 ianuarie 2002
privind gospodrirea localitilor urbane i rurale
'ublicat n Monitorul Oficial, 'artea * nr. 8 din 1 februarie 2002
3n te4eiul prevederilor art. 101 din +onstituia /o45niei i ale art. 1 pct. *6.1 din
#egea nr. 1&1"2001 privind abilitarea %uvernului de a e4ite ordonane,
%uvernul /o45niei adopt pre7enta ordonan.
CAPITOLUL I
8ispo7iii generale
Art. 1. !1" 're7enta ordonan stabilete obligaiile i rspunderile care revin
autoritilor ad4inistraiei publice locale, instituiilor publice, agenilor econo4ici i
cetenilor pentru buna gospodrire a localitilor, pentru instaurarea unui cli4at de
ordine i curenie pe teritoriul acestora.
!2" ,sigurarea i pstrarea cureniei i ordinii pe teritoriul localitilor, buna
gospodrire a acestora i respectarea nor4elor de igien constituie o obligaie
funda4ental a autoritilor ad4inistraiei publice locale, a instituiilor publice,
agenilor econo4ici i a altor persoane 9uridice, precu4 i a cetenilor.
Art. 2. !1" ,ctivitile edilitar:gospodreti repre7int ansa4blul aciunilor de
utilitate i interes local, desfurate din iniiativa i sub organi7area autoritilor
ad4inistraiei publice locale, prin care se asigur buna gospodrire, pstrarea
cureniei, respectarea nor4elor de igien, precu4 i nfru4usearea localitilor
urbane i rurale de pe ntreg cuprinsul rii.
;2< Organi7area, derularea si participarea la activitatile edilitar:gospodaresti
constituie o obligatie per4anenta a consiliilor 9udetene, a consiliilor locale si a
pri4arilor, a autoritatilor si institutiilor publice, a agentilor econo4ici cu sau fara
personalitate 9uridica, precu4 si a cetatenilor.
Art. #. +onsiliile 9udeene i consiliile locale, precu4 i pri4arii rspund de
organi7area, conducerea, ndru4area, coordonarea i controlul ntregii activiti de
gospodrire i nfru4useare a localitilor, de pstrarea ordinii i cureniei n
oraele i co4unele rii.
Art. $. 3n ndeplinirea atribuiilor ce le revin potrivit pre7entei ordonane consiliile
9udeene i consiliile locale, precu4 i pri4arii vor adopta i vor dispune 4surile ce
se i4pun pentru asigurarea participrii cetenilor, a instituiilor publice i agenilor
econo4ici, cu sau fr personalitate 9uridic, la reali7area aciunilor de nfptuire i
pstrare a cureniei n interiorul localitilor i n afara acestora, la efectuarea la
1
ti4p a activitilor gospodreti.
Art. %. ,utoritile i instituiile publice, precu4 i agenii econo4ici au obligaia s
efectue7e lucrrile de ntreinere i curenie a cldirilor aflate n proprietatea sau n
folosina lor, a ane=elor acestora, a incintelor, 4pre94uirilor, precu4 i a oricror
alte spaii utili7ate de acestea.
Art. &. +etenii au obligaia s asigure ngri9irea locuinelor aflate n proprietatea
sau n folosina lor, a ane=elor gospodreti, curilor, 4pre94uirilor i s pstre7e
ordinea i curenia pe str7i, dru4uri, n piee, parcuri i grdini, n celelalte locuri
publice, precu4 i n 4i9loacele de transport n co4un.
CAPITOLUL II
Obligaiile i rspunderile autoritilor ad4inistraiei publice
'(C)IU*(A 1
Obligaiile i rspunderile consiliilor 9udeene
Art. +. ;1< *n aplicarea prevederilor pre7entei ordonante consiliile 9udetene sunt
obligate sa acorde asistenta te>nica, spri9in si indru4are autoritatilor ad4inistratiei
publice locale, in conditiile legii, pentru!
a" luarea 4surilor necesare n vederea proteciei sntii publice2
b" conservarea i protecia 4ediului2
c" 4eninerea n stare corespun7toare a spaiilor ver7i i a locurilor de agre4ent
din 9urul localitilor i din interiorul acestora2 e=tinderea obiectivelor si4ilare
e=istente, precu4 i reali7area altora noi2
d" ntoc4irea, aprobarea i respectarea docu4entaiilor de a4ena9area teritoriului i
de urbanis4, precu4 i a nor4elor privind e=ecutarea construciilor2
e" construirea, ntreinerea, repararea i 4oderni7area dru4urilor co4unale, a
str7ilor i trotuarelor, a anurilor i podeelor2
f< a4ena9area si curatarea, in conditiile legii, a cursurilor de apa, baltilor si 4alurilor
acestora2
g< infiintarea, organi7area si asigurarea bunei functionari a serviciilor de transport
public local de calatori, eficiente si nepoluante2
," nfiinarea, organi7area i asigurarea bunei funcionri a serviciilor publice de
salubritate, precu4 i pentru efectuarea unor aciuni de de7infecie i de7insecie a
localitilor2
i" a4ena9area unor locuri speciale de depo7itare i colectare a gunoaielor i
deeurilor 4ena9ere.
!2" +onsiliilor 9udeene le revine obligaia de a stabili i de a pune n e=ecutare
lucrrile necesare de 4oderni7are i de ntreinere a dru4urilor 9udeene i a
infrastructurii aferente acestora, precu4 i a altor obiective de interes 9udeean.
'(C)IU*(A a 2a
Obligaiile i rspunderile consiliilor locale i ale pri4arilor
Art. -. ;1< +onsiliile locale, +onsiliul %eneral al Municipiului )ucuresti si consiliile
locale ale sectoarelor acestuia, precu4 si pri4arii au obligatia sa asigure, in
conditiile legii!
a" 4surile necesare pentru protecia sntii publice, cu spri9inul i sub
supraveg>erea organelor de specialitate ale statului2
2
b" 4suri corespun7toare pentru conservarea i protecia 4ediului2
c" prevenirea polurii accidentale a 4ediului sau a surselor i cursurilor de ap, prin
depo7itarea necontrolat a deeurilor de ctre agenii econo4ici sau de ctre
ceteni2
d" reali7area unor siste4e 4oderne de colectare, depo7itare, transport i prelucrare
a deeurilor i gunoaielor2 a4ena9area unor locuri speciale de depo7itare n fiecare
localitate2
e" respectarea prevederilor legale i a docu4entaiilor de a4ena9area teritoriului i
urbanis4 aprobate, precu4 i a nor4elor privind e=ecutarea construciilor2
." curenia str7ilor, pieelor i a celorlalte locuri publice, ndeprtarea 7pe7ii, a
g>eii de pe str7i i trotuare, colectarea i depo7itarea re7iduurilor 4ena9ere i
stradale, sortarea i valorificarea resurselor 4ateriale refolosibile2
g" repararea i ntreinerea str7ilor, a dru4urilor co4unale, podurilor, podeelor,
curarea i a4ena9area anurilor, 4oderni7area dru4urilor e=istente i reali7area
unor dru4uri co4unale noi2
," finali7area construciilor ncepute2
i" ntreinerea n bun stare a construciilor e=istente, repararea i 7ugrvirea
periodic a acestora2
/" organi7area de aciuni pentru salubri7area i igieni7area localitilor2
?< curatenia si salubri7area digurilor si a 4alurilor, a cursurilor de apa, asanarea
terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor2
l" repararea, ntreinerea i 4oderni7area reelei de distribuie a apei2
0" canali7area i epurarea apelor u7ate i pluviale2
n" buna organi7are i funcionare a transportului n co4un, pstrarea cureniei i
aspectului corespun7tor al ve>iculelor, ntrirea ordinii i disciplinei2
o" respectarea strict a nor4elor igienico:sanitare n pieele agroali4entare, n
t5rguri i oboare2
p" a4ena9area, potrivit planului urbanistic general, i ntreinerea spaiilor ver7i, a
parcurilor, grdinilor publice, a terenurilor de sport i de 9oac pentru copii, a
celorlalte locuri publice de agre4ent2
r" pstrarea cureniei i respectarea nor4elor igienico:sanitare n cine4atografe,
teatre, sli de sport, stadioane i n celelalte uniti de cultur i sport aflate n
proprietatea unitii ad4inistrativ:teritoriale sau n ad4inistrarea consiliului local2
s" pstrarea, conservarea, repararea i restaurarea, n condiiile legii, a
4onu4entelor de pe teritoriul co4unei sau oraului.
CAPITOLUL III
Obligaiile i rspunderile instituiilor publice, ale agenilor
econo4ici, ale altor persoane 9uridice, precu4 i ale cetenilor
'(C)IU*(A 1
Obligaiile instituiilor publice, ale agenilor econo4ici
i ale celorlalte persoane 9uridice
Art. 1. *nstituiilor publice, agenilor econo4ici i celorlalte persoane 9uridice le
revin ur4toarele obligaii!
a" s ntrein n stare corespun7toare i4obilele n care i desfoar activitatea,
prin efectuarea lucrrilor de reparaii, a4ena9ri i a altor lucrri specifice2
b" s asigure repararea, splarea gea4urilor i a vitrinelor, nlocuirea celor sparte,
ntreinerea fir4elor i a faadelor i4obilelor n care i desfoar activitatea,
inclusiv splarea, curarea i 7ugrvirea periodic a acestora2
c" s asigure curenia la locurile de depo7itare a 4aterialelor n curile interioare i
3
pe celelalte terenuri pe care le dein, precu4 i pe cile de acces2
d" s asigure igiena n i4obilele i incintele deinute sub orice for4, prin activiti
de curare, de7insecie i derati7are2
e" s depo7ite7e corespun7tor re7iduurile 4ena9ere, industriale, agricole, precu4
i 4aterialele refolosibile2
." s efectue7e i s 4enin curenia trotuarelor, a prii carosabile a str7ii sau a
dru4ului, a locurilor de parcare pe care le folosesc i s ndeprte7e 7pada i
g>eaa de pe trotuarele din dreptul i4obilelor i incintelor n care i desfoar
activitatea, potrivit nor4elor stabilite de consiliile locale2
g" s respecte 4surile stabilite de consiliile locale i 9udeene pentru asigurarea
igienei publice i cureniei n localiti2
," s asigure curarea 4i9loacelor de transport i a utila9elor la intrarea acestora pe
dru4urile publice.
'(C)IU*(A a 2a
Obligaiile cetenilor
Art. 12. 3n aplicarea prevederilor pre7entei ordonane cetenilor le revin
ur4toarele obligaii!
a" ntreinerea i curenia locuinelor pe care le dein n proprietate sau cu c>irie, a
ane=elor gospodreti, a curilor i 4pre94uirilor acestora2
b" curarea faadelor locuinelor i a altor construcii a4plasate la frontul str7ii,
tencuirea i 7ugrvirea periodic a acestora, potrivit 4surilor stabilite de consiliile
locale2
c" finali7area construciilor ncepute, pe ba7a autori7aiilor eliberate de pri4ari, n
condiiile i n ter4enele stabilite de acestea2
d" repararea i ntreinerea instalaiilor aferente i4obilelor2
e" 4eninerea cureniei pe trotuare, pe partea carosabil a str7ii sau a dru4ului,
pe poriunea din dreptul gospodriei i a locurilor de parcare pe care le folosesc2
." ndeprtarea 7pe7ii i a g>eii de pe trotuarele din dreptul i4obilelor n care
locuiesc sau pe care le folosesc n alte scopuri2
g< pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice2
," respectarea 4surilor stabilite de consiliile locale i 9udeene pentru asigurarea
igienei publice i a cureniei n localiti2
i" depo7itarea re7iduurilor 4ena9ere i a gunoaielor nu4ai n locurile special
a4ena9ate de autoritile ad4inistraiei publice locale2
/" curarea 4i9loacelor de transport la intrarea acestora pe dru4urile publice.
?< curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
,rt. 11. : ,sociatiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre
obligatiile ce revin cetatenilor, potrivit prevederilor pre7entei ordonante, si vor
raspunde pentru reali7area acestora in fata autoritatilor ad4inistratiei publice locale.
CAPITOLUL I3
,lte dispo7iii
Art. 12. !1" +onsiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vi75nd buna
gospodrire, ntreinere, curenie i nfru4useare a localitilor s fie reali7ate,
integral sau parial, prin contribuia direct a cetenilor.
4
;2< Obiectivele preva7ute la alin. ;1< se stabilesc de consiliile locale, prin >otarare
adoptata cu votul 4a9oritatii consilierilor in functie, si pot consta in!
a" a4ena9area i repararea de str7i i trotuare2
b" sparea i a4ena9area anurilor i rigolelor2
c" reali7area de podee2
d" curarea cursurilor de ap, a lacurilor i blilor, precu4 i a 4alurilor acestora2
e" a4ena9area de locuri speciale pentru depo7itarea re7iduurilor 4ena9ere i a
gunoaielor2
." curarea i a4ena9area locurilor virane2
g" curenia n parcuri, a4ena9area de alei, inclusiv confecionarea i instalarea de
bnci.
Art. 1#. Obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobrii
locuitorilor prin referendu4 local, organi7at n condiiile legii, 4preun cu
4odalitile de efectuare a contribuiei cetenilor i cu ntinderea acesteia.
Art. 1$. 'entru finanarea obiectivelor aprobate prin referendu4 consiliile locale
pot stabili ta=e locale speciale, potrivit regle4entrilor legale n vigoare, sau, cu
acceptul scris al cetenilor, pot >otr efectuarea unui nu4r de 7ile:4unc, pe
care solicitanii le vor e=ecuta potrivit progra4rii stabilite de co4un acord cu
pri4arul sau cu 4puternicitul acestuia.
Art. 1%. 'restarea activitilor fi7ice prev7ute la art. 1@ se face cu respectarea
regi4ului nor4al de lucru i a nor4elor de securitate i igien a 4uncii.
Art. 1&. !1" 'entru reali7area lucrrilor aprobate prin referendu4, n condiiile art.
13, pri4arul va consulta i instituiile publice i agenii econo4ici care i desfoar
activitatea pe teritoriul localitii n care ur4ea7 s se e=ecute lucrrile respective.
!2" Modalitile de participare a instituiilor publice i a agenilor econo4ici la
reali7area lucrrilor aprobate se stabilesc pe ba7a negocierilor directe dintre
conductorul acestora i pri4ar, n funcie de specificul activitii desfurate i de
cel al obiectivului de reali7at.
Art. 1+. !1" Au4ele stabilite i ncasate potrivit pre7entei ordonane se pstrea7
n conturi separate i pot fi folosite nu4ai pentru reali7area obiectivelor pentru a
cror finanare au fost ncasate.
!2" Au4ele i 4aterialele r4ase dup reali7area obiectivului vor fi folosite nu4ai
pentru e=ecutarea altor lucrri si4ilare, potrivit >otr5rii consiliului local sau, dup
ca7, a consiliului 9udeean.
Art. 1-. !1" 8etalierea obligaiilor i responsabilitilor concrete care revin
instituiilor publice, agenilor econo4ici, celorlalte persoane 9uridice, precu4 i
cetenilor, potrivit prevederilor pre7entei ordonane, se face prin >otr5ri ale
consiliului local, la propunerea pri4arului.
!2" Botr5rile vor fi adoptate n ter4en de cel 4ult 0 de 7ile de la data intrrii n
vigoare a pre7entei ordonane.
CAPITOLUL 3
Aanciuni
,rt. 1C. : .erespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor
stabilite prin pre7enta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, civila,
contraventionala sau penala, dupa ca7, a persoanelor vinovate si se sanctionea7a
potrivit legii.
Art. 22. +onstituie contravenie ur4toarele fapte sv5rite de pri4ar!
a< neelaborarea si nesupunerea spre aprobare consiliul lui local a 4asurilor
5
necesare indeplinirii obligatiilor si a responsabilitatilor preva7ute la art. 8 lit. a<, b<,
c<, e<, ?<, n<, o< si s<2 refu7ul de a aplica 4asurile >otarate de consiliul local in aceste
do4enii sau nerespectarea acestora desi au fost stabilite sursele de finantare, iar
fondurile necesare au fost asigurate2
b< neorgani7area actiunilor de control asupra obligatiilor privitoare la pastrarea
curateniei in piete, oboare, targuri si in celelalte locuri publice, precu4 si la
indepartarea 7ape7i si a g>etii de pe trotuare2
c< neluarea 4asurilor preva7ute de lege pentru finali7area constructiilor incepute2
d" lipsa de preocupare pentru pstrarea, conservarea, repararea i restaurarea
4onu4entelor de orice natur de pe teritoriul co4unei sau oraului2
e" neelaborarea i nesupunerea spre aprobare consiliului local de ctre pri4ar a
proiectelor de >otr5ri prev7ute la art. 18.
Art. 21. +ontraveniile prev7ute la art. 20 se sancionea7 dup cu4 ur4ea7!
a< cu a4enda de la 2.000.000 lei la &.000.000 lei contraventiile preva7ute la lit. c< si
d<2
b< cu a4enda de la &.000.000 lei la 1&.000.000 lei contraventiile preva7ute la lit. b<2
c< cu a4enda de la 10.000.000 lei la 2&.000.000 lei contraventiile preva7ute la lit. a<
si e<.
Art. 22. ,4en7ile prev7ute la art. 21 se aplic pri4arului i sunt suportate de
acesta.
,rt. 22D1 . : %uvernul va reactuali7a anual, prin >otarare, li4itele a4en7ilor
contraventionale preva7ute in pre7enta ordonanta, in functie de rata inflatiei.
,rt. 23. : +onstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele
i4puternicite de 4inistrul ad4inistratiei publice, precu4 si de persoanele
i4puternicite de 4inistrul apelor si protectiei 4ediului.
Art. 2$. +onsiliile locale i consiliile 9udeene vor stabili, prin >otr5ri adoptate n
condiiile #egii ad4inistraiei publice locale nr. 21&"2001 i ale Ordonanei
%uvernului nr. 2"2001 privind regi4ul 9uridic al contraveniilor, faptele sv5rite de
instituiile publice, agenii econo4ici, alte persoane 9uridice, precu4 i de ceteni,
care constituie contravenii n do4eniul bunei gospodriri a localitilor urbane i
rurale, i sanciunile ce se pot aplica pentru acestea.
Art. 2%. 're7enta ordonan intr n vigoare la 30 de 7ile de la data publicrii ei n
Monitorul Oficial al /o45niei, 'artea *.
'/*M:M*.*A-/(
,8/*,. .EA-,A$
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei publice, Octav Cozmnc
Ministrul apelor i proteciei mediului, Petru Lificiu
6
)ucureti, 30 ianuarie 2002.
.r. 21.
,ceasta lege a fost adoptata de +a4era 8eputatilor in sedinta din 21 iunie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 1@ alin. ;2< din +onstitutia /o4aniei.
'/$A$8*.-$#$ +,M$/$* 8$'(-,-*#O/
6,#$/ 8O/.$,.(
,ceasta lege a fost adoptata de Aenat in sedinta din 21 iunie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 1@ alin. ;2< din +onstitutia /o4aniei.
p. '/$A$8*.-$#$ A$.,-(#(*,
8O/( *O,. -,/,+*#,
)ucuresti, 12 iulie 2002.
.r. &1&.
7