Sunteți pe pagina 1din 12

SC STORE LOGISTIC

SRL
CUPRINS
1.Prezentare generala
2.Produse
3.Echipa
4. SC STORE LOGISTIC SRL -
Date Economice
5.Logistica si distributie
6.Parteneri
7.Misiune si viziune
8.Bibliografie
1. Prezentare generala
Store Logistic SRL s-a infiintat in decembrie 2008.Fondatorul STORE
LOGISTI are o e!"erienta de #$ ani "e "iata romaneasca in domeniul
%an&arilor de "roduse te'nice( utila)e(ser%icii si "roduse financiare . Intersul
aratat de clientii industriali din Romania "entru consultanta logistica a dus
la crearea STORE LOGISTI.
STORE LOGISTI ofera si im"lementea&a solutii de la com"le!itatea
"roiectarii unui sistem de raft metalic si ti"urile de utila)e care mani"ulea&a
"aletii in de"o&it "ana la aflarea stocurilor de marfa oricand si "ana la
usurinta scanarii unui "alet sau a comunicarii oriunde in de"o&it sau unitate
de "roductie.
STORE LOGISTI se adresea&a clientilor intre"rinderi *ici si *i)locii de
"e tot teritoriul Romaniei cat si clientilor cor"oratisti( retele de maga&ine(
retail sau catre clienti industriali. +%and sediul in ,ucuresti s"ecialistii
STORE LOGISTI se de"lasea&a la sediul clientilor indifferent de locatie .

2. Portofoliu produse
Oferta de "roduse metalice din gama STORE LOGISTI
cu"rinde-
- Rafturi metalice .OI si SEO./ 0+./ (statice si dinamice(
fi!e si mobile( rafturi cu "latforme me&anin( con%entionale si
/ri%e In(
- +r'i%e metalice fi!e si mobile(
- 1estiare metalice ( dula"uri metalice "entru ateliere
industrial(
- ,o! "aleti si containere metalice fi!e si mobile(
- onfectii metalice la comanda.
- Oferta de solutii integrate si consultanta STORE LOGISTI
cu"rinde-
-Solutii com"lete "entru de"o&ite logistice
-Solutii s"ecifice "entru industrie si de"o&ite
- onsiliere Gratuita "entru alegerea de *otosti%uitoare si
sti%uitoare electrice "entru de"o&ite
-1an&area de sti%uitoare electrice .OI sau SEO./ 0+./
"entru de"o&ite
-Im"lementare sistem de raft 2 sti%uitor 2 3*S
-Finantarea ec'i"amentelor "rin FO./4RI E4RO5E.E
-Finantarea ec'i"amentelor "rin Leasing Financiar
-Inc'irieri de rafturi si sti%uitoare
-Sisteme de management si sof6are "entru de"o&ite "rin
"arteneriat
-Solutii integrate de telecomunicatii "rin "arteneriat
-Finantari rambursabile ti" leasing sau credit "rin "arteneriat cu
institutii financiare
-Finantari nerambursabile din fonduri 4E "rin "arteneriat cu
consultanti in domeniu
-onsultanta de s"ecialitate "e "roiecte de rafturi metalice(
coduri de bare( telecomunicatii.
-/e&%oltarea de solu7ii "ersonali&ate s"ecifice fiecarui client.
FI.+.T+RI E0I5+*E.TE I./4STRI+LE - LE+SI.G
-/umnea%oastr8 alege7i ec'i"amentul sau utila)ul dorit de la
oricare furni&or autori&at( iar STORE LOGISTI "rin "artenerul
sau %8 9ntocme:te oferta de leasing( dumnea%oastr8 "ut;nd
o"ta "entru %arianta :i condi7iile de finan7are "ersonali&ate.
- 5ute7i alege dintre urm8toarele %ariante de finan7are- Leasing
Finaciar sau O"erational
- /obanda fi!a sau %ariabila
- omision de management se negocia&a in functie de ti"ul de
leasing.
- 5erioada de finan7are- # - 8 ani( 9n func7ie de durata normat8
de %ia78 a bunului finan7at
-5l87i lunare( trimestriale sau se&oniere <se "oate acorda o
"erioad8 de gra7ie=
- +%ansul este calculat 9n func7ie de "rofilul :i ne%oile clientului
c;t :i de ti"ul bunului ce face obiectul finan78rii intre #0> si
?0>@
-Solu7ii de finan7are tailor-made
-1aloarea re&idual8 9n func7ie de %iitoarea %aloare de "ia78
estimat8 a bunului
FI.+.T+RI .ER+*,4RS+,ILE
- Gama de solutii "ro"use clientilor cu acti%itate logistica cere
din "artea acestora "entru finali&area "roiectelor din ce in ce
mai mult necesitatea de finantari.
Finantarile nerambursabile sunt o solutie buna mai ales in
%reme de cri&a cand doban&ile bancare ince" sa creasca iar
a"robarea unui dosar de finantare se face din ce in ce mai greu
de catre institutiile bancare.
Fiecare I** din Romania abordea&a un "roiect din "risma
solutiilor te'nice si de "ret "ro"use de furni&ori. In final discutia
cu clientii se indrea"ta s"re modalitati de "lata si resursele de
"lata.
Odata cu instalarea cri&ei financiare si in Romania clientii %or
ince"e sa accese&e din ce in ce mai mult fondurile structurale
"ro"use de omunitatea Euro"eana "entru Romania.
Ailnic ar trebui c'eltuiti 8(? milioane de E4RO in Romania din
Fonduri Euro"ene.
3. ECHIPA
In cadrul societatii noastre si desfasoara acti%itatea( cu
"rofesionalism si de%otament( o ec'i"a tanara si dinamica(
orientata in "rinci"al asu"ra satisfactiei clientului. Obiecti%ul
nostru este acela de a oferi ser%icii de ni%el calitati% su"erior la
un "ret accesibil.
4.SC STORE LOGISTIC SRL
- Date Economice
Cifra de faceri: 347,695 Lei
Profitul net: 8,828 Lei
Pierdere net: 0 Lei
Profit brut: 15,176 Lei
Pierdere brut: 0 Lei
Salariati: 1 angaati
!i"ul de acti#itate, confor$ cla%ificarii C&'( din :
)nter$edieri in co$ertul cu "rodu%e di#er%e
*atorii !otal: 85,543 Lei
C+eltuieli totale: 332,937 Lei
,enituri totale: 348,113 Lei
&cti#e i$obili-ate !.!&L: 38,208 Lei
&cti#e circulante !.!&L: 56,363 Lei
Stocuri: 0 Lei
*i%"onibilitati bane%ti / Ca%a %i conturi la banci: 0 Lei
Creante: 13,339 Lei
C+eltuieli in a#an% 0 Lei
,enituri in a#an% 0 Lei
Ca"italuri: 9,028 Lei
Patri$oniul regiei: 0 Lei
Patri$oniul "ublic: 0 Lei
Pro#i-ioane "entru ri%curi %i c+eltuieli: 0 Lei
Ca"ital %ocial %ub%cri% %i #ar%at: 200 Lei
5. Logistica si distributie
STORE LOGISTI este o com"anie care ofera solutii logistice
integrate "entru clienti din industrie ( trans"ort( logistica
de"o&itarii si sistemelor de comisionare dar si institutiilor
financiare( cabinete medicale si institutii ale statului.
-%a sta la di"o&itie cu o gama %ariata de rafturi metalice( in
functie de cerintele si s"ecificul fiecarui client.
-%a ofera solutii "entru de"o&itare care se integrea&a com"let
indiferent de domeniul economic in care %a desfasurati acti%itatea.
Sco"ul nostru este de a o"timi&a "rocesele
de de"o&itare( rece"tie( li%rare urmarind
im"licit reducerea costurilor "e care
acestea le im"lica.
S"ecialitatea STORE LOGISTI const8
9n a integra solu7ia de rafturi metalice in
s"ecificul de"o&itelor sau a s"atiilor de
"roductie 9n a:a fel 9nc;t %e7i beneficia 9n
totalitate de s"a7iul dis"onibil "entru de"o&itarea :i mani"ularea
c;t mai eficient8 a "aletilor.
a"acitatea de "roductie com"let autonoma "ermite re&ol%area
cerintelor "ietii din Romania aco"erind in totalitate cererea de
de"o&itare industrial si mane%re a materialelor.
4tila)ele "entru "roductia acestor rafturi metalice sunt de ultima
generatie.
STORE LOGISTI asigura trans"ortul si instalarea rafturilor. u
o ec'i"a de "rofesionisti care acti%ea&a de #B ani in domeniu
"utem instala rafturile in orice locatie indicata de dumnea%oastra
in Romania.
STORE LOGISTI "oate "roiecta sisteme de rafturi in care se
de"o&itea&a E4RO5+LETI dar si "entru marfuri care se asea&a
"e "aleti ati"iciin s"ecial in &ona de materii "rime. Oferim solutii
com"lete de de"o&itare ce includ rafturi con%entionale( cantile%er(
dri%e in ( rafturi "entru s"atii comerciale etc.
Investitii in logistica
/e"o&ite-
-ca"acitate totala - 800 tone
-"rotectia mediului
-conditii de de"o&itare ada"tate diferitelor categorii de "roduse
-ser%icii de logistica com"lete atat "entru S Store SRL cat si
"entru terti
-monitori&are com"uteri&ata "ermanenta a tem"eraturii si
umiditatii
-sistem informational ce "ermite o buna comunicare a intregii
ec'i"e im"licate in distributie( acesta asigurand-
C actuali&area "ermanenta a ofertei
C "rocesarea ra"ida a cererilor
C li%rarea la tim" a comen&ilor
C conditii si modalitati de "lata fle!ibile
6.Parteneri
Furnizori
Store logistic desfasoara o selectie atenta a furni&orilor
sai astfel incat marfa aleasa "entru distributie si conformitatea
"roduselor cu normele de calitate sa fie intocmai cu cerintele
clientilor sai si ale legislatiei nationale si euro"ene in %igoare.
om"ania detine resurse s"eciali&ate "entru
identificarea ne%oilor clientilor si consumatorilor si "entru
antici"area sc'imbarilor ce inter%in in "iata ( reusind astfel sa
ras"unda intotdeauna cerintelor acestora.
CLIENTI
STORE LOGISTI ofera clientilor "osibilitatea de cerere
finantari ti" Leasing Financiar( O"erational si redite ,ancare
"rin "artenerul sau s"eciali&at.
-se adresea&a tuturor clientilor care abordea&a solutiile
logistice ce includ - rafturi metalice( masini si utila)e( sti%uitoare(
soft6are( 'ard6are. Ec'i"amente IT si medicale- ofera si
consultanta )uridica "entru "roiectele de finantare.
7.Misiune si Viziune
*isiunea com"aniei( inca de la infiintare( a fost aceea de a
aduce in Romania standardul de calitate su"erior al ser%iciilor
s"ecific *arii ,ritanii( "recum si de a intra "e "iata ser%iciilor de
e!ternali&are a ser%iciilor din Romania( *area ,ritanie si Statele
4nite ale +mericii.
onsultanta "entru solutii "ersonali&ate tuturor clientilor din
Industrie(Trans"ort(omert(Logistica.
+bordam fiecare "roiect "ornind de la intelegerea "rofunda a
"roceselor de business.
5olitica stabilit8 9n domeniul calit87ii este focali&at8 "e
9nde"linirea urm8toarelor obiecti%e strategice-
- Orientarea c8tre clien7i
- Eficien7a :i eficacitatea "roceselor de im"lementare a
"roiectelor
- Im"licarea :i con:tienti&area "ersonalului societ87ii comerciale
STORE LOGISTI
- Dmbun8t87irea continu8 a Sistemului de management al calit87ii
:i a "erforman7ei globale a societ87ii STORE LOGISTI
*E 3eb STORE ofera-
#.5roiectare si reali&are retele de calculatoare si telefonie@
2.ablare structurata "entru retele de date si %oce@
F.Lucrari de moderni&are a retelelor e!istente@
B.onfigurarea si securi&area legaturii la internet@
?.Instalare si configurare ser%ere cu sistem de o"erare
3indo6sGLinu! si statii de lucru@
$.,acH-u" si recu"erare de date@
I.Ser%ice calculatoare si retele de calculatoare( u"grade@
8.Su"ort te'nic stabilit "rin contract <recomandat=@
J.Su"ort te'nic la cerere@
#0.1an&are de "roduse s"ecifice domeniului IT@
##.onsultanta IT "entru ac'i&itionarea ec'i"amentelor si
contractarea ser%iciilor.
8.Bibliografie
+tt"://0001%torelogi%tic1ro
0001infoo1ro