Sunteți pe pagina 1din 5

1.2.

Evoluia istoric a controlului financiar


Conceptul de control se ntlnete nc din epoca feudal , cnd domnitorii rilor Romne
hotrau cuantumul drilor care se colectau din impozite, servicii sau propriet i, precum i
modul de utilizare al acestora. Caracteristic pentru acea perioad este faptul c veniturile i
cheltuielile visteriei se confundau cu cele ale domnitorilor. De aceea, pentru verificarea modului
n care se percepeau aceste dri ctre visterie, domnitorii romni dispuneau efectuarea de
controale periodice sau inopinante.Totodat, existau controale cu privire la modul de colectare a
banilor mnastireti, precum i a modului n care acetia erau administrai de ctre fiecare
mnstire n parte. Spre exemplu, n timpul domniei domnitorilor erban Cantacuzino i
Constantin rncoveanu e!umenii mnastirilor trebuiau s dea socoteal
ctre mitropolitul i marele lo!oft al mnstirii. "ai trziu, n anul #$%& se alctuiete o
comisie de #& e!umeni de la mnstirile pmntene pentru efectuarea controlului.
'ncepnd cu secolul al ()*+lea veniturile statului ncep s fie delimitate de veniturile personale
ale domnitorilor sau de pro+prietile acestora, n aceast perioad nre!istrndu+se o evoluie
remarcabil a sistemului fiscal i administrativ. , schimbare semnificativ a le!islaiei fiscale se
nre!istreaz n a doua -u+mtate a secolului al ()***+lea, cnd Constantin "avrocordat adopt
n ara Romneasc i "oldova o serie de reforme cu caracter fiscal, administrativ i a!rar.
Ca autoritate consultativ exista pe ln! vistierie un sfat compus din apte boieri. Domnitorul
romn numea prclabii i ispravnicii care a-uta i de slu-baii fiscali erau responsabili de
colectarea impozitelor i vrsarea acestora la vistierie. )isteria era !estionat de marele
vistiernic care inea evidena sumelor percepute i pltite, precum i a celorlalte valori. Dei se
efectuau controale, slu-baii domneti puteau fi reclamai, iar pe baza dovezilor prezentate se
aplicau sanciuni care puteau a-un!e pn la confiscarea averilor personale i pierderea unor
drepturi..aralel cu delimitarea visteriei rii de averea personal a domnitorilor a crescut i
responsabilitatea domnitorilor cu privire la modul de cheltuire a banilor publici. Cel dinti
domnitor care a -ustificat veniturile i cheltuielile visteriei a fost /icolae )od "avrocordat,
care a prezentat divanului boierilor socoteli de venituri i cheltuieli i smi ale visteriei.
.rin Re!ulamentele ,r!anice aplicate n #0%# i #0%1,care reprezint i primele constituii ale
principatelor romne, se nfiineaz o adunare obteasc ordinar, format din reprezentan 2ii
boierimii, ca putere le!iuitoare i se structureaz o or!anizare
3dministrativ i financiar a finanelor publice. Totodat,se ncepe conturarea controlului
!estiunii publice i se utilizeaz noiunea de bu!et sau previziunea cheltuielilor pentru anul ur+
mtor. Tot n aceast perioad se ntocmeai raportul trimestrial cu privire la sumele cheltuite,
raport care se prezenta domnitorului,ocazie cu care se numrau sumele existente n casa visteriei.
#
4a sfritul anului domnitorul trimitea rapoartele ctre 3dunarea ,bteasc, mpreun cu lista
tuturor drilor primite pe parcursul anului trecut. .reedintele 3dunrii ,bteti ntocmea un
raport ce cuprindea concluziile care se aduceau la cunotina domnitorului, iar acest raport se
pstra la vistierie pentru a servi la punct de plecare n stabilirea drilor pentru anul urmtor.
5lterior, 3dunarea ,b teasc a nfiin at controlul ob tesc care cerceta orice cheltuial a statului
n tot timpul anului. Controlul ob tesc era exercitat de #1 func ionari, sub conducerea unui ef
de control, ce a luat atribu iile de verificare din sarcina vistiernicului, controlul ctnd n aceste
condi ii independen i eficien . 3cest or!anism a fost transformat ulterior n "inisterul
Comer ului, care n anul #06& a fost n!lobat n "inisterul 7inan elor.
'n baza Conven iei de la .aris, din $ au!ust #080 s+au pus n practic principiile bu!etare pe
baza crora s+a promul!at primul Re!ulament al contabilit ii publice. Din punct de vedere
structural, controlul era administrativ i parlamentar 9le!islativ:.
Controlul administra iei se realiza prin nre!istrarea n contabilitatea ministerelor a tuturor
opera iunilor le!ate de administrarea i utilizarea fondurilor publice. Contabilii aveau obli!a ia
de a prezenta lunar ordonatorilor de credite rapoarte asupra opera+ iilor efectuate i actele
-ustificative trimise "inisterului 7inan+ elor. 'n cadrul controlului le!islativ, mini trii erau
obli!a i s prezinte n fiecare sesiune opera iunile efectuate n anul precedent care trebuiau s se
spri-ine pe acte -ustificative.'n anul #061 s+a creat serviciul *nspec iei de finan e sub
directa conducere a "inisterului 7inan elor cu sarcina de a face control inopinant asupra
contabilit ii tuturor a!en ilor apar innd "inisterului 7inan elor i de a semnala ministerului
nea-unsurile rezultate.
Conform 4e!ii asupra contabilit ii !enerale a statului din #06;, controlul administrativ atribuit n
cea mai mare parte "inisterului
7inan elor se executa prin nre!istrarea opera iunilor de venituri i cheltuieli la serviciile de
contabilitate ale ministerelor i centralizarea lor la Direc iunea Contabilit ii <enerale a 7inan+
elor, precum i prin control permanent i inopinant asupra serviciilor de contabilitate i
casieriilor de -ude e.
,dat cu 4e!ea din 1; ianuarie #06;, sistemul de control se modific prin nfiin area controlului
-urisdic ional asupra executrii bu!etului, sarcina fiind atribuit unui or!an specializat i
independent, respectiv 'nalta Curte de Conturi.
1
Capitolul 2.Istoria apariiei i dezvoltrii controlului financiar n Republica
Moldova
/o=iunea de control >i are ori!inea nc din epoca feudal, cnd domnitorii ?rilor Romne
hotrau cuantumul drilor care se colectau din impozite, servicii sau propriet=i, precum >i modul
de utilizare al acestora. Specific pentru acea perioad este faptul c veniturile >i cheltuielile
visteriei se confundau cu cele ale domnitorilor. Din aceast cauz, pentru verificarea modului n
care se percepeau aceste dri ctre visterie, domnitorii romni dispuneau efectuarea de controale
periodice sau inopinante.
Deasemenea, existau controale cu privire la modul de colectare a banilor mnstire>ti, precum
>i a modului n care ace>tia erau administra=i de ctre fiecare mnstire n parte. Drept exemplu
putem denumi c n timpul domniei domnitorilor @erban Cantacuzino >i Constantin rncoveanu
e!umenii mnstirilor trebuiau s dea socoteal ctre mitropolitul >i marele lo!oft al =rii. "ai
trziu, n anul #$%& se alctuie>te o comisie de #& e!umeni de la mnstirile pmntene pentru
efectuarea controlului.
'ncepnd cu secolul al ()*+lea veniturile statului ncep s fie delimitate de veniturile
personale ale domnitorilor sau de propriet=ile acestora, n aceast perioad nre!istrndu+se o
evolu=ie remarcabil a sistemului fiscal >i administrativ. , modificare semnificativ a le!isla=iei
fiscale se nre!istreaz n a doua -umtate a secolului al ()***+lea, cnd Constantin "avrocordat
adopt n ?ara Romneasc >i "oldova o serie de reforme cu caracter fiscal, administrativ >i
a!rar.
Ca autoritate consultativ exista pe ln! vistierie un sfat compus din >apte boieri. Domnitorul
romn numea prclabii >i ispravnicii care a-uta=i de slu-ba>ii fiscali erau responsabili de
colectarea impozitelor >i vrsarea acestora la vistierie. )isteria era !estionat de marele vistiernic
care =inea eviden=a sumelor percepute >i pltite, precum >i a celorlalte valori. De>i se efectuau
controale, slu-ba>ii domne>ti puteau fi reclama=i, iar pe baza dovezilor prezentate se aplicau
sanc=iuni care puteau a-un!e pn la confiscarea averilor personale >i pierderea unor drepturi.
.aralel cu delimitarea visteriei =rii de averea personal a domnitorilor a crescut >i
responsabilitatea domnitorilor cu privire la modul de cheltuire a banilor publici. Cel dinti
domnitor care a -ustificat veniturile >i cheltuielile visteriei a fost /icolae )od "avrocordat,
care a prezentat divanului boierilor socoteli de venituri >i cheltuieli >i smi ale visteriei.
.rin Re!ulamentele ,r!anice aplicate n #0%# >i #0%1, care reprezint >i primele constitu=ii
ale principatelor romne, se nfiin=eaz o adunare ob>teasc ordinar, format din reprezentan=ii
boierimii, ca putere le!iuitoare >i se structureaz o or!anizare administrativ >i financiar a
finan=elor publice. Totodat,se ncepe conturarea controlului !estiunii publice >i se utilizeaz
no=iunea de bu!et sau previziunea cheltuielilor pentru anul urmtor. Tot n aceast perioad se
%
ntocmea >i raportul trimestrial cu privire la sumele cheltuite, raport care se prezenta
domnitorului, ocazie cu care se numrau sumele existente n casa visteriei.
4a finele anului domnitorul trimitea rapoartele ctre 3dunarea ,b>teasc, mpreun cu lista
tuturor drilor primite pe parcursul anului trecut. .re>edintele 3dunrii ,b>te>ti ntocmea
un raport ce cuprindea concluziile care se aduceau la cuno>tin=a domnitorului, iar acest raport se
pstra la vistierie pentru a servi la punct de plecare n stabilirea drilor pentru anul urmtor.
5lterior, 3dunarea ,b>teasc a nfiin=at controlul ob>tesc care cerceta orice cheltuial a statului
n tot timpul anului. Controlul ob>tesc era exercitat de #1 func=ionari, sub conducerea unui >ef de
control, ce a luat atribu=iile de verificare din sarcina vistiernicului, controlul cptnd n aceste
condi=ii independen= >i eficien=. 3cest or!anism a fost transformat ulterior n "inisterul
Comer=ului, care n anul #06& a fost n!lobat n "inisterul 7inan=elor.
'n baza Conven=iei de la .aris, din $ au!ust #080 s+au pus n practic principiile bu!etare pe
baza crora s+a promul!at primul Re!ulament al contabilit=ii publice. Din punct de vedere
structural, controlul era administrativ =i parlamentar 9le!islativ:.
Controlul administra=iei se realiza prin nre!istrarea n contabilitatea ministerelor a tuturor
opera=iunilor le!ate de administrarea >i utilizarea fondurilor publice. Contabilii aveau obli!a=ia
de a prezenta lunar ordonatorilor de credite rapoarte asupra opera=iilor efectuate >i actele
-ustificative trimise "inisterului 7inan=elor. 'n cadrul controlului le!islativ, mini>trii erau
obli!a=i s prezinte n fiecare sesiune opera=iunile efectuate n anul precedent care trebuiau s se
spri-ine pe acte -ustificative.
'n anul #061 s+a creat serviciul *nspec=iei de finan=e sub directa conducere a "inisterului
7inan=elor cu sarcina de a face control inopinant asupra contabilit=ii tuturor a!en=ilor apar=innd
"inisterului 7inan=elor >i de a semnala ministerului nea-unsurile rezultate.
Conform 4e!ii asupra contabilit=ii !enerale a statului din #06;, controlul administrativ atribuit
n cea mai mare parte "inisterului 7inan=elor se executa prin nre!istrarea opera=iunilor de
venituri >i cheltuieli la serviciile de contabilitate ale ministerelor >i centralizarea lor la
Direc=iunea Contabilit=ii <enerale a 7inan=elor, precum >i prin control permanent >i inopinant
asupra serviciilor de contabilitate >i casieriilor de -ude=e.
,dat cu 4e!ea din 1; ianuarie #06;, sistemul de control se modific prin nfiin=area
controlului -urisdic=ional asupra executrii bu!etului, sarcina fiind atribuit unui or!an
specializat >i independent, respectiv 'nalta Curte de Conturi.
Dup 5nirea din #A#0 a fost nfiin=at <arda 7inanciar B or!aniza=ie fiscal militarizat ale
crei atribu=ii principale erauC Dprevenirea >i descoperirea contraven=iilor la le!ile >i normele
financiare, precum >i spri-inul or!anelor financiare n procedura lor oficial.
;
<arda 7inanciar a func=ionat pn n #A1$, exercitnd atribu=ii de control al bilan=urilor
contabile >i descrcarea !estiunii, al veniturilor statului, asupra oricrui mi-loc de transport cu
produse de orice fel, de la petrol pn la buturi spirtoase, precum >i a unit=ile de produc=ie.
Dupa #A;;, controlul financiar B contabil, att cel exercitat de stat ct >i controlul
propriuexecutat la nivelul a!en=ilor economici au cptat alte forme de or!anizare, determinate
de noile condi=ii politice.
Dup #A0A controlul financiar contabil a cptat noi dimesiuni, impuse de aplicarea
noiile!isla=ii a economiei de pia=, fiind nfiin=ate noi structuri de control. *nstituirea unui sistem
de controlfinanciar contabil asupra modului de formare >i utilizare a resurselor financiare ale
statului, ca >i uneledintre or!anismele specializate s execute aceast activitate au fost stabilite
chiar prin Constitu=ia Republicii "oldova.
'n anul #AA# cnd Republica "oldova a devenit un stat indepenedent >i suveran controlul
statului a fost ntrit prin nfiin=area sau renfiin=area unor structuri n cadrul "inisterului
7inan=elor. .otrivit le!isla=iei elaborate n perioada anilor #AA#+#AA%, cu modificrile ulterioare,
controlul financiar s+a realizatC
4a nivel na=ional B de ctre "inisterul 7inan=elor,prin or!anele sale specializateC Departamentul
Controlului 7inanciar de Stat, *nspectoratele7iscale >i <arda 7inanciarE
4a nivelul ministerelor >i celorlalte or!ane publice centrale B prin intermediul controlul financiar
preventiv >i controlul financiar de !estiune asupra patrimoniului propriuE
4a nivelul societ=ilor comerciale >i al celorlal=i a!en=i economici B prin intermediul de cenzori,
or!ane >i forme prevzute n actele normative, contractile de societate >i statute proprii de
nfiin=are >i or!anizare.
8