Sunteți pe pagina 1din 5

PREZENTAREA SCALEI PORTAGE PREZENTAREA SCALEI PORTAGE

Portage este o scala de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu varste cuprinse


intre 0 ! ani"
Scala cuprinde un nu#ar de $% de ite#i& care evalueaza deprinderile& a'ilitatile si
capacitatile copilului in ! do#enii(
dezvoltarea sugarului)
autoservire)
dezvoltarea cognitiva)
dezvoltarea #otorie)
dezvoltarea li#'a*ului)
socializare"
Acesti ite#i sunt esalonati pe cele ! arii de dezvoltare& in con+or#itate
cu ! nivele de varsta(
0 , an)
, - ani)
- % ani)
% . ani)
. / ani)
/ ! ani"
In ansa#'lu& scala prezinta principalele co#porta#ente& capacitati si
deprinderi pe care un copil ar tre'ui sa la #ani+este sau sa le posede
intr0o anu#ita etapa de dezvoltare din e1istenta sa& pentru a se putea
sta'ili in #od *ust e1istenta unei concordante intre varsta sa
cronologica si varsta #entala" Aceste a'ilitati sunt prezentate in
ordinea cronologica +ireasca a aparitiei lor asa cu# se succed ele in
cursul unei dezvoltari nor#ale"
In ur#a evaluarii se va calcula corelatia dintre varsta cronologica si
cea #entala& rezultand un coeficient de dezvoltare 2345& care ne va
releva gradul de dezvoltare a copilului) e1ista doua posi'ilitati(
a) sa e1iste o concordanta reala inte varsta cronologica si cea #entala
0 copilul se a+la la un nivel de dezvoltare speci+ic varstei sale)
b) e1istenta unei neconcordante intre varsta cronologica si cea
#entala) si aici e1ista doua alternative(
,
neconcordanta poate +i in sens descendent 2cand copilul se a+la
la un nivel in+erior 0 se inregistreaza intarzieri in dezvoltare5)
sau poate +i in sens ascendent 2copilul se a+la la un nivel
superior de dezvoltare5"
6n aspect +oarte i#portant care tre'uie luat in calcul este ur#atorul(
copiii pot evidentia anu#ite inadvertente& nesincronizari in dezvoltare)
in unele do#enii pot avea intarzieri& in altele se pot dezvolta nor#al
sau pot avea c7iar unele salturi sau per+or#ante" 8entiona# ca
intarzierile in dezvoltare pot +i doar in anu#ite do#enii& sau pot +i
generale"
In grila de evaluare tre'uie raspuns incepand cu pri#ul ite# de la
+iecare sectiune 2de e1"& daca vre# sa a+la# nivelul de dezvoltare al
unui copil de % ani in aria cognitiva& incepe# cu pri#ul ite# de la
varsta de la , an5"
Raspunsul a+ir#ativ se noteaza prin incercuirea ite#ului respectiv pe
grila de raspuns) daca raspunsul este negativ& atunci ite#ul nu este
#arcat in nici un +el"
4aca incerca# sa co#pleta# o parte dintre ite#ii din scala in cadrul
interviului cu parintii& #entiona# ur#atoarele(
o sarcina va +i considerata ca +iind indeplinita de catre copil intr0o
#aniera satis+acatoare nu#ai atunci cand eaeste indeplinita de
catre aceste in #od uzual si& in general& corect)
daca el indeplineste sarcina nu#ai din cand in cand& si atunci
inco#plet& cu a*utor sau nesatis+acator& raspunsul va +i considerat
negativ" In cazul in care nu sunte# siguri daca copilul raspunde
sau nu la un ite#& +ace# pe loc o pro'a practica cu copilul"
Incepeti evaluarea cu +iecare ite# de la +iecare sectiune& pentru pri#ul
interval de varsta" 4aca raspunsruile sunt a+ir#ative in proportie de
-
90: pentru respectivul palier de varsta& #erge# #ai departe& la
ur#atorul"
In #o#entul in care a*ungeti la un interval de varsta la care copilul nu
poate indeplini #ai #ult de /0: 0 !0: dintre ite#i& aveti doua
variante(
a) Trecand la intervalul i#ediat superior& puteti constata ca acesta
#ai indeplineste in #od sat+is+acator si %0: /0: dintre ite#ii de
la acest palier in acest caz veti cu#ula procentele de la acest
palier& cu procentele de la palierul anterior& a"i" se vor intruni
conditiile cerute de 90: necesare pentru a putea sta'ili varsta
#entala ca situandu0se la penulti#ul interval de varsta evaluat" 4e
e1e#plu( pentru aria cognitiva& la intervalul de - % ani& sunt
indepliniti ite#ii in procent de 90:) la palierul ur#ator& de % .
ani& nu indeplineste criteriile decat in proportie de !0:" In acest
caz #erge# #ai departe daca constata# ca la paleirul
corespunzator nivelului de varsta de . / ani #ai poate raspunde
la ite#i in proportie de %0:& cu#ula# aceste procente cu cele
!0: o'tinute anterior& o'tinand ast+el un procent de 90:" Atunci
sta'ili# varsta #entala la . ani"
b) A doua situatie este cea in care& trecand la nivelul i#ediat superior
sa constata# ca copilul nu poate raspunde la cei %0: din ite#i) in
acest caz considerati ca intervalul de varsta la care copilul poate
raspunde la #a1i# /0: !0: dintre ite#i& este per+or#anta
#a1i#a a copilului si releva nivelul sau de dezvoltare 2in acest
caz& este de %&/ ani5"
4upa cu# spunea#& este posi'il ca dezvoltarea copilului sa nu +ie
egala in toate do#eniile& a" i" la +inal puteti o'tine o situatie care sa
arate ca# asa( socializare %&/ ani) li#'a* ,&$ ani) autoservire %
ani) cogntitiv -&/ ani) #otor .&/ ani"
%
;arsta #entala a copilului va +i #edia arti#etica intre cele / sectiuni
2in cazul in care copilul a depasit stadiul de sugar& aceasta sectiune se
e1clude din evaluare5( %&/ < ,&$ < % < -&/ < .&/ = ,/&%" I#parti# acest
rezultat la / si o'tine# o varsta #entala de %&0!" 340ul se va calcula
ast+el( varsta #entala de i#partit la varsta cronologica 2sa zice#&
/&-/5& in#ultit cu ,00" E1presia #ate#atica a acestei relatii este
ur#atoarea(
2Li#'a* < Gandire < 8otricitate < Autoservire <
Socializare5 ( / = ;ARSTA 8ENTALA 2;85"
34 = 2;8 ( ;C5 1 ,00 = 2%&0! ( /&-/5 1 ,00 = /$ pct"
RETAR4 6SOR
INTERPRETARE(
,%0 sau < E1eceptional
,-0 ,-9 >oarte 'un
,,0 ,,9 8ediu Superior
90 ,09 8ediu
$0 $9 8ediu In+erior
?0 ?9 Granita
// !9 Retard usor
.0 0 /. Retard #oderat
%0 %9 Retard sever
su' %0 Retard pro+und
.
/