Sunteți pe pagina 1din 3

MCMI III

 Testul cuprinde 175 de itemi la care se poate răspunde cu “Adevărat” sau “Fals”.
 poate fi rapid completat chiar şi de persoane ce evidenţiază probleme psihologice.
 Are 27 de scale din care 24 de scale clinice (Patternuri clinice de personalitate,
Patologii severe ale personalităţii, Sindroame clinice şi Sindroame severe) şi 3 scale
de validitate (Dezvăluire, Dezirabilitate şi Înjosire).
 Enumerarea şi descrierea scalelor clinice şi de validare
 Patternuri clinice de personalitate
 1 Schizoid - lipsa dorinţei şi incapacitatea de a experimenta plăcere sau durere.
Tind să fie apatici, neatenţi, distanţi şi asociali. Nevoile lor emoţionale sunt minimale
şi funcţionează ca observatori pasivi detaşaţi de recompensele şi cerinţele relaţiilor
umane.
 2A Evitant - prudenţi, gata să se distanţeze de experienţele dureroase ale vieţii.
Manifestă teamă şi neîncrederea în ceilalţi. Menţin o stare de veghe constantă ca nu
cumva impulsurile şi dorinţa lor de afecţiune să îi ducă la repetarea durerii şi angoasei
pe care au experimentat-o anterior cu ceilalţi. Doar prin retragere ei consideră că se
pot proteja de critică sau respingere.
 2B Depresiv- o pierdere semnificativă, un sentiment al renunţării, al pierderii
speranţei că bucuria ar putea fi recuperată; experimentează durerea ca o stare
permanentă, considerând că plăcerea nu mai este nici măcar posibilă.
 3 Dependent- au învăţat nu doar să se îndrepte spre alţii ca fiind sursa lor de
protecţie şi securitate, ci şi să aştepte pasiv ca alţii să preia controlul vieţii lor. Ei sunt
caracterizaţi de o căutare de relaţii în care ei să se poată sprijinii pe alţii în nevoia lor
de afecţiune, securitate şi călăuzire. Au învăţat confortul asumării unui unui rol pasiv
în relaţiile interpersonale, acceptând orice fărâmă de bunătate şi susţinere obţinute şi
supunându-se de bună voie dorinţelor altora pentru a le păstra afecţiunea.
 4 Histrionic – caută să iasă în evidenţă, cer atenţie, afecţiune, admiraţie,
favoruri, evită dezaprobarea, au un comportament exagerat, adesea teatrali. Doar par
încrezători şi siguri de ei. Lauda şi afecţiunea trebuie să fie aprovizionate în mod
constant fiind căutate în orice relaţie interpersonală sau context social.
 5 Narcisistic- experimentează plăcerea focalizându-se pe ei înşişi. Experienţele
anterioare i-au învăţat să se supraevalueze. Această încredere şi simţ al superiorităţii
pot fi bazate pe premise false şi se poate să nu fie susţinute de realizări reale sau
mature. Ei presupun că ceilalţi vor recunoaşte calităţile lor speciale /deosebite.
Afişează un aer arogant de încredere în sine fără să se preocupe că îi explorează, într-
un mod patologic, pe ceilalţi în avantajul lor.
 6A Antisocial – comportamente duplicitare, ilegale, imorale. Dorinţă de
autonomie, răzbunare sau recompensă. Sunt iresponsabili şi impulsivi crezând că
ceilalţi sunt ostili, nedemni de încredere. Lipsiţi de empatie şi remuşcare.
 6B Agresiv- Sadic - pot obţine plăcere şi satisfacţie din umilirea, violarea
drepturilor şi sentimentelor altora. Adesea ostili, combativi, indiferenţi.
 7 Compulsiv - deosebit de disciplinat (ex: duce o viaţã regulatã, înalt
structuratã, strict organizatã) perfectionist; scrupulos şi foarte conştiincios faţã de
problemele legate de moralitate si eticã; preferã politeţea, formalitatea şi
corectitudinea decât relaţiile personale. Construieşte lumea în termeni de: legi, reguli,
scheme şi ierarhii; este rigid; încãpãţânat, indecis şi deosebit de derajat de nefamiliar .
 8 Pasiv-Agresiv – Negativist- rezistã la expectaranţele mari ale altora,
manifestând frecvent amânare, ineficienţă şi abţinere, are o atitudine plictisită; obţine
gratificare când reuşeşte să-i demoralizeze pe ceilalţi sau să le submineze plăcerea.
Aratã invidie şi urã (picã) fatã de cei ce au mai mult noroc. Se plânge şi bombăne,
abordează viitorul cu pesimism. Se auto-percepe ca neînţeles, ghinionist, neapreciat,
înjosit de alţii. Iritabil, ursuz, în persecută pe cei autoritari pe motiv că ar fi plictisit
sau frustrat.
 8B Masochist – preferă să se prezinte într-o lumină nefavorabilă. Nu caută să se
bucure de viaţă. Caută să fie criticat, exploatat, condamnat, căutând astfel de relaţii şi
evitându-le pe cele suportive. Se consideră a fi un eşec ca şi persoană şi se centrează
exclusiv pe trăsăturile negative. Subminează obiecivele personale şi sabotează şansele
de reuşită pentru a păstra imaginea coerentă de lipsă de valoare.
 S Schizotipal – ruminativ, pierdut în vise şi iluzii, prezintă gândire magică, idei de
referinţă, îm bină realitatea cu fantezia; bizar. Se autopercepe ca fiind ciudat. Deficite
marcante în manifestarea emoţiilor şi în contactele sociale.
 8B Borderline – prezintă răbufniri bruşte, neaşteptate, impulsive. Comportament de
automutilare, risc de suicid. Teamă de abandon, deşi doreşte apropiere şi afecţiune
reacţionează cu furie, direcţionată adesea spre sine. Experimentează gânduri şi emoţii
antitetice, conflictuale cu privire la sine, alţii şi lume. Imagine de sine confuză,
nesigură.
 P Paranoid – temător, vigilent, controlat, rezistent la sursele externe de schimbare.
Vede mereu motive ascunse şi intrigi. Este sceptic, cinic şi neîncrezător inclusiv în
relaţiile cu persoanele apropiate. Rece, lipsit de umor, răzbunător.
Sindroame clinice
 A Anxietate
 H Somatoform
Patologii severe ale personalităţii
 N Manie
 D Distimie
 B Dependenţa de Alcool
 T Dependenţa de Drog
 R Stres PostTraumatic
 Sindroame severe

 SS Tulburări de Gândire
 CC Depresie Majoră
 PP Tulburare Delirantă
 Indici de Modificare
 X Dezvăluire
 YDezirabilitate
 Z Înjosire
 V Validitate

S-ar putea să vă placă și