Sunteți pe pagina 1din 2

1

AGROMETEOROLOGIE 18.10.2013 (curs)NOTIUNI FUNDAMENTALA DE FIZICA MOLECULARA, HIDRODINAMICA SI
TERMODINAMICA

def: particulele elementare sunt acele part. de substanta care se comporta ca un tot unitar
si care , la nivelul cunostintelor actuale, nu oot fi desfacute in alte particule mai mici, prin
nici un fel de interactiune.
PArticulele elementre sunt caract:
- masa de relaus
- sarcina electrica
- timp mediu de viata
- momentul magnetic

cele mai importante part. fundamentale sunt fotonul, protonul, neutronul, electronul, neutrino
si quarcin.

Acele part. fundamentale care au masa de relaus, timpul mediu de viata si spinul egalcu ale
particulei corespunzatoare, dar sarcina electrica si momentul magnetic opus. ex: pozitronul,
antiprotonul, neutrino, antineutrino.
atomul - este cea mai mica parte dintr-un element chimic care pastreaza prop. fizico-
chimice ale elementului respectiv. este alct. dintr-un nucleu in care este concentrata
intreaga masa atomica, fiind format din nucleoni, adica:
-protoni ( incarcare pozitiva)
-neutroni (incarcare neutra) si
-inveljs electronic ( part. incarcate negativ ce graviteaza oe anumite orbite in jurul nuceului).

NITIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARA

Def: sste cea mai mica parte dintr-o substanta, alcatuita din atomi identici sau diferiti care
pastreaza prop. chimice si compozitia procentuala a substantei din care provine.
def: fortele intermileculare sune acelea care determina structura , forma,stabilitatea dar si
prop. moleculare ale substantei.

STARILE DE AGREGARE ALE SUBSTANTEI

Moleculele unui corp, datorita miscarii de agitatie termica se aracterizeaza printr-o energie
cinetica medie ( proportionala cu temp. mediului respectiv) si printr-o energie potentiala ,
datorita fortelor de atractie dintre molecule, numite forte de coeziune.

2
Starea de agregare a unui corp depinde de raportul in care se gasesc una fata de alta
aceste energii.
Solidele - au firma si volum propriu, particulele vraviteaza in jurul unor puncte fixe si intre
particule se exercita interactiuni puternice
Lichidele - au volum propriu dar nu si forma proprie, particulele vibreaza in jurul unor puncte
in miscare, particulele exercita o atractie medie intre ele si urma prop.: fluiditate (sunt fluide)
Si vascoase (resistenta la curgere)
Gazele - nu au volum si nici forma proprie, particulele se misca haotic, fortele de interactie
sunt slabe si au densitate scazuta.

SATRILE DE AGREGARE- Schimbari de faza
- topire / solidificare - scinbari intre faza lichida si cea solida
- valorizare / condensare - scimbari intre faza lichida si cea gazoasa
- sublimare/ desublimare - schimbari directe intre faza lichida si cea gazoasa

SATREA GAZOASA
Def: starea gazoasa reprezinta starea de agregare a substantei in care particulele
componente ( moleculele) sunt siuate la distante mult mai mari fata de dimensiunile lor.
Datorita distantelor mari , fortele de coeziune sunt mici, energia potentiala fiind de aceea
mult mai mica decat energia cinetica. Pentru simplificarea studiului gazului s-a recurs la
modelul de gaz ideal.
1. Particulele componente sunt rapide, nu lovesc intre ele ci numai cu peretii vasului.
2. Cum miscarea fiind haotica, schimbarea directiei de miscare a partiulelor este rezultatul
ciocnirii cu oeretii vasului.
3. Cum nu exista forte de intercatiune , gazul ideal nu condenseaza.

TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL

- transformarea izoterma. aceasta lege afirma ca daca temp. si masa unui gaz raman
constante, produsul dintre presiune si volum ramane constant.
- transformarea izobara (Lussac) - legea afirma ca daca presiunea si masa raman
constante, atunci variata relativa a volumului este direct proportionala cu temperatura.
- transformarea izocor (Charles) - daca volumul si masa unui gaz raman constante,
variata relativa a presiunii este direct proportionala cu temp.