Sunteți pe pagina 1din 380

Petru Mihancea

SCLEROZA
MULTIPL
Editura Universitii din Oradea, 2005
Dasclilor mei, cu recunotin
Prof. univ. dr. Cmpeanu Emil
Prof. univ. dr. Maros Tiberiu
Prof. univ. dr. Popoviciu Liviu
Prof. univ. dr. erban Mircea
Refereni tiinifici:
Prof. dr. MA!"U #$%$U
!onf. dr. #A&"R RA$A'
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Ro!"niei
MI#ANCEA$ PETRU
Sclero%a !ulti&l'(Petru Mi)ancea. * Oradea:
Editura Universitii din Oradea, 2005
+i,-io.r.
$/+' 012*342*500*2
343.522*006
EDITURA UNI(ERSIT)II DIN ORADEA
EDITUR ACREDITAT *I RECUNOSCUT DE
CNCSIS
Adresa editurii
Oradea, !a-ea Ar7atei Ro78ne nr. 5
Adresa autoru-ui:
Oradea, Piaa $nde9endenei nr. 61
+-oc A2, eta: 2, a9. 6
e-.: 0250*622.042
0250*621.525
e)noredactor:
or:e !-audia
in.. /;<- i,eriu
i9rit -a $79ri7eria de %est
Oradea !a-ea Aradu-ui nr.
405
Ro78nia
Prefa
Perioada !""!#$%%% a fost numit de ctre cercettorii americani din
domeniul sclero&ei multiple '(M) *decada creierului+. ,n aceast perioad
au fost obinute importante re&ultate, mai ales -n tratamentul (M. Cu toate
pro.resele obinute, (M continu s fie o boal .rav a adultului tnr,
cruia -i cau&ea& multiple di&abiliti, cu multe valene clinice, de la o
vrst, cnd potenialul biolo.ic al pacientului ar trebui s fie ma/im.
0ceast boal aduce mari pre1udicii sociale i economice, fiind a treia
cau& principal a invaliditii -n .rupa de vrst $%#2% de ani, dup,
traumatism i artrit.
Mono.rafia Conferenialului Dr. Mi3ancea Petru este structurat -n
cinci capitole mari, -n care se discut -n lumina ultimelor cercetri,
etiopato.enia, dia.nosticul, tratamentul clasic i tratamentul actual i de
viitor al (M. Este foarte interesant capitolul despre tratamentul de viitor al
bolii, care aduce multe nouti din literatura de specialitate, ct i din
e/periena proprie a autorului. 0precie& aceast mono.rafie i datorit
volumului mare de munc, documentri foarte bune, cu nouti valoroase
i consider c este o lucrare foarte reuit -n domeniul neurolo.iei i de
ma/im utilitate pacienilor cu (M, medicilor neurolo.i, studenilor -n
medicin, fi&io4inetoterapeuilor, psi3oterapeuilor, asistentelor medicale,
sociale, mana.erilor -n domeniul sanitar, rudelor pacienilor i tuturor celor
care vor s se documente&e referitor la aceast boal, spre a veni -n
a1utorul bolnavilor cu (M.
Cartea este redactat clar, -ntr5un limba1 coerent, e/presiv i se -nscrie
-n lista crilor de referin -n patolo.ia neurolo.ic, de utilitate practic
pentru toi aceia care doresc s practice o medicin modern i eficient.
6innd seama de vastitatea problemelor de&voltate -n mono.rafie,
aceasta s5ar mai putea intitula, *Totul despre (M+.
Prof. =r. Matcu #iviu
Catedra de neurolo.ie
7niversitatea de Medicin i 8armacie *9ictor :abe+
Timioara
3
Abrevieri
A=' Acid de;o>iri,onuc-eic
A$ A7,u-ation $nde>
A-, A-,u7ine
AM#R Reacie auto-o. -i7focitar 7i>t
AP# #i.an;ii de 9e9tide a-terate
At. Anti.en
+?E +ariera )e7atoencefa-ic
!A=A/$# !ere,ra- autoso7a- do7inant arterio9at)@ Ait) su,cortica- infarcts
!M? !o79-e> 7a:or de )istoco79ati,i-itate
!OP4 !o9o-i7er 4
=M era9ii de 7odificare a ,o-ii
=U =e9arta7ent de ur.en
EAE Encefa-o7ie-it a-er.ic e>9eri7enta-
E=// E>9anded disa,i-it@ status sca-e
EEB E-ectroencefa-o.rafie
E#CO E-ectrofore;
EMB E-ectro7io.rafie
C=A Ad7inistraia 9entru A-i7entaie i Medica7ente
C' Cactor de necro; tu7ora-
BA+A Acid .a7a a7ino,utiric
?#A ?u7an -@79)ocite anti.en
?MB*!oA ?idro>i 7eti-.-uta>i- !oen;i7a A
$C' $nterferon
$.A $7uno.-o,u-ina A
$.E $7uno.-o,u-ina E
$.B $7uno.-o,u-ina B
$.M $7uno.-o,u-ina M
$BC Cactor de cretere de ti9 insu-in
$B $% $7uno.-o,u-ine intravenoase
$# $nter-euDine
$M $ntra7uscu-ar
$% $ntravenos
#+ #i7focit +
#!R #ic)id cefa-ora)idian
1
# #i7focit
M Menta-
ME#A/ Mitoc)ondria- ence9)a-o7@o9at)@ Ait) -actic acidosis and stroDe*-iDe
e9isodes
M'! !u-tur de ce-u-e 7ononuc-eare
M/ Mduva s9inrii
M/C! Mu-ti9-e sc-erossis functiona- co79osite
'AA '*aceti- as9artat
'O o>id nitric
P=E Cosfodiestera;e
PEA Potenia- evocat auditiv
PEM Potenia- evocat 7otor
PE/ Potenia- evocat so7este;ic
PE// Panencefa-it sc-ero;ant su,acut
PE% Potenia- evocat vi;ua-
P?A Cito)e7o.-utinina
P#P Proteo-i9ide
PM+ Proteina ,a;ic 7ie-inic
PEM PoDe Aeed 7ito.en
RM' Re;onan 7a.netic nuc-ear
RM' / Re;onan 7a.netic nuc-ear 9rin s9ectrosco9ie
RMM Re;onan 7a.netic nuc-ear 9rin transfer de 7a.neti;aie
/AC' /coru- 9e sca-e-e de afectare a funcii-or neuro-o.ice
/C /iste7 funciona-
/M /c-ero; 7u-ti9-
/MPP /c-ero; 7u-ti9- 9ri7ar 9ro.resiv
/MPR /c-ero; 7u-ti9- 9ro.resiv cu recuren
/MRR /c-ero; 7u-ti9- recurent re7isiv
/M/P /c-ero; 7u-ti9- secundar 9ro.resiv
/'! /iste7u- nervos centra-
4 i79u- de re-a>are -on.itudina- s9in*reea
2 i79u- de re-a>are transversa- s9in*s9in
!R Rece9tor de ce-u-e
E i79 de ecou
BC ,eta Cactoru- ,eta de transfor7are a creterii
) !e-u-e )e-9er
*M+P !e-u-e s9ecific 9rotein ,a;ic 7ie-inic
MO Mduva osoas 9entru trans9-ant
F!RG Rece9tori ce-u-ari ai -i7focitu-ui
U$ Uniti internaiona-e
%E+ %irusu- E9stein +arr
%?/ %irusu- )e9atitei serice
%?U %irusu- )e9atitei u7ane
EA$/ Eec)ser Adu-t $nte--i.ence /ca-e
5
Cu&rins
$ntroducere ............................................................................................ 0
!a9. $. EP$=EM$O#OB$A /!#ERO&E$ MU#$P#E F/MG ...................... 44
A. $storic a- cercetrii e9ide7io-o.ice Hn /M ............................................. 44
+. Actua-iti Hn e9ide7io-o.ia /M ............................................................ 22
!a9. $$. E$OPAOBE'$A /!#ERO&E$ MU#$P#E F/MG .................... 22
A. 'oiuni .enera-e de i7uno.enetic ...................................................... 22
+. eorii etio9ato.enice Hn /M .................................................................. 20
!. Mecanis7e neuroi7uno-o.ice Hn /M .................................................... 52
=. Encefa-o7ie-ita a-er.ic e>9eri7enta- FEAEG a c8ine-ui, 7ode-
7orfo9ato-o.ic, c-inic i i7unoc)i7ic 9entru /M ................................. 34
E. $nteraciuni etio9ato.enetice, anato7o9ato-o.ice, neuro*fi;io-o.ice,
c-inice i tera9eutice Hn /M ................................................................... 12
!a9. $$$. =$AB'O/$!U# /!#ERO&E$ MU#$P#E F/MG ...................... 56
A. /e7ne c-inice a-e /M ........................................................................... 56
+. =ia.nosticu- c-inic a- /M .................................................................... 401
!. 'oi-e criterii de dia.nostic a-e /M, reco7andate de Bru9u-
$nternaiona- 9entru =ia.nosticarea /M ............................................. 442
=. =ia.nosticu- 9arac-inic a- /M ............................................................. 422
E. =ia.nosticu- diferenia- a- /M ............................................................. 466
C. Cor7e-e c-inice a-e /M i evo-uia -or .................................................. 456
!a9. $%. RAAME'U# !#A/$!
A# /!#ERO&E$ MU#$P#E F/MG .................................................. 415
A. A-i7entaia Hn /M. .............................................................................. 410
+. rata7entu- etio9ato.enic a- /M ........................................................ 455
!. rata7entu- de recu9erare Hn /M ....................................................... 200
!a9. %. PRE&E' I$ %$$OR J' RAAME'U#
/!#ERO&E$ MU#$P#E F/MG ....................................................... 265
A. rata7entu- de fond i7uno7odu-ator, de 7odificare a evo-uiei ,o-ii 263
4. Medica7ente cu reco7andare de nive- A ...................................... 261
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- + ...................................... 231
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- ! ...................................... 210
+. rata7entu- 9usee-or ,o-ii .................................................................. 212
!. rata7entu- si79to7atic Hn /M ......................................................... 216
=. era9ia fi;ic recu9eratorie FCi;ioc)inetotera9iaG Hn /M ................. 254
E. era9ia 9si)o*socia- ......................................................................... 253
C. rata7ente Hn /M af-ate Hn fa;a de e>9eri7ent Fstudii c-iniceG ............ 203
+i,-io.rafie se-ectiv .......................................................................... 244
0
Introducere
(clero&a multipl '(M) este o boal neurolo.ic invalidant, cel mai frecvent
dia.nosticat la adultul tnr de vrst mi1locie, fiind a treia cau& principal a
invaliditii -n acest .rup de vrst, dup traumatism i artrit.
Este o boal bi&ar, cu etiolo.ia -nc necunoscut, dia.nosticul este dificil,
putndu5se pune -n timp. Pro.nosticul este imposibil de prev&ut, vindecri totale
ale bolii nee/istnd pn -n pre&ent. :oala evoluea& -n pusee, unele cu remise
aproape total, altele cu pro.resie continu, crend forme beni.ne, respectiv forme
.rave. De aceea, -n -ntrea.a lume, bolnavii cu (M sunt considerai persoane cu
disabiliti deosebite, -n evoluie, care trebuie s beneficie&e de tratament toat
viaa.
Principala modificare 3istopatolo.ic -n (M este demielini&area. (imptomele
bolii sunt polimorfe, datorit atin.erii tuturor se.mentelor sistemului nervos cen5
tral, iar -n urma ultimelor cercetri i a fibrelor nervoase din sistemul nervos
periferic. (5a demonstrat c -n (M sunt atinse de procesul distructiv inclusiv
neuronul i a/onul. Distru.erea mielinei i a/onului s5ar datora unui proces
inflamator autoimun cu implicaii imuno.enetice, cau&a declanrii acestuia
necunoscndu5se -nc.
Prin distru.erea mielinei i a/onului, apar deficite motorii cu tulburri de
mers i spasticitate, tulburri de sensibilitate, ata/ie, tremurturi, tulburri
sfincteriene, tulburri de dinamic se/ual, di&artrie, tulburri de de.lutiie i
oculomotricitate. 0pariia plcilor scleroase -n emisferele cerebrale pot produce
tulburri co.nitive, din ce -n ce mai frecvente -n (M.
Combinarea tuturor acestor simptome d caracterul polimorf al bolii, cu un
3andicap final destul de pronunat. Cu toate pro.resele obinute pn a&i -n ceea
ce privete demielini&area i suferina a/onal, e/ist multe necunoscute cu privire
la evoluia (M i soluiile terapeutice cele mai adecvate.
;e&ultatele cercetrilor medicilor americani cu privire la (M -n perioada
aa5&isei *decada creierului+ '!""!#$%%%), ofer premisele obinerii unei terapii,
-n perspectiv, etiolo.ic. Dei ar.umentele pentru mecanismul autoimun sunt
evidente, re&ultatele noilor terapii medicamentoase sunt diferite. 7n spri1in valoros
-n introducerea noilor terapii repre&int ima.eria prin ;M<. Pn la descoperirea
unui tratament etiolo.ic trebuie s tratm procesele acute ale bolii i simptomele
ei. Pentru tratamentul puseelor avem ast&i la -ndemn tratamentul cu
40
metilprednisolon. La ora actual, -n lume se desfoar multiple cercetri -n
domeniul (M, care cred c nu peste mult timp vor putea vindeca (M. Tocmai de
aceea -n carte ne ocupm -ntr5un capitol separat de terapia de viitor -n (M. ,n
afara puseelor acute, tratamentul const -n combaterea unor simptome i a
imobilitii, care duc la frecvente complicaii. Pentru prevenirea complicaiilor,
bolnavii cu (M trebuie s fie tratai tot timpul. Dac msurile de tratament de
recuperare nu sunt fcute permanent, cu si.uran c boala va pro.resa. Cei mai
muli bolnavi nu pot face acest tratament la domiciliu, iar tratamentele de
recuperare, fcute o dat sau de dou ori pe an -n clinici de specialitate sunt
insuficiente. De aceea, pentru bolnavii cu (M sunt necesare centre speciali&ate
ambulatorii, unde s fac tratament permanent, sub suprave.3erea unei ec3ipe
multidisciplinare, format din medici neurolo.i, fi&io4inetoterapeui, psi3oterapeui,
er.oterapeui i asisteni sociali.
;ecuperarea care utili&ea& abordarea bolnavului -n ec3ip, asi.ur cel mai
bine instruirea i strate.iile necesare bolnavului pentru a face fa cerinelor i
sc3imbrilor cau&ate de (M.
= asemenea terapie de recuperare se poate face -ntr5un centru ambulator
bine dotat i condus.
7n astfel de centru funcionea& de !% ani la =radea, primul de acest fel din
;omnia. Centrul de >i (M din =radea funcionea& .raie spri1inului unor oameni
inimoi din ar i strintate, crora le mulumim. 7niunea <aional a
8undaiilor de (M din ;omnia care funcionea& -n ar de civa ani, -n
pre&ent (ocietatea (M din ;omnia, trebuie s lupte pentru reali&area unor
asemenea centre (M -n toate 1udeele rii. <umai atunci cnd tratamentul
medicamentos este susinut de terapia psi3osocial putem spune c tratamentul
bolnavului cu (M este complet.
Mulumim firmei ;?C@TE; AEDE=< # ;EP;E>E<T0<60 PE<T;7
;=MB<?0, principalul sponsor, care a contribuit 3otrtor la apariia acestei
cri.
44
CAPITOLUL I
EPIDEMIOLO+IA SCLEROZEI MULTIPLE ,SM-
A. $storic a- cercetrii e9ide7io-o.ice Hn /M
+. Actua-iti Hn e9ide7io-o.ia /M
A. Istoric al cercet'rii e&i/e!iolo0ice 1n SM
Jn 4525 a fost descris Hn c-inica neuro-o.ic 9ri7u- ca; cu su,strat
anato7o*7orfo-o.ic de /M de ctre en.-e;u- Ro,ert !RA/EE##. Pri7u-
care a constatat 7odificri-e de ti9 insu-ar Hn siste7u- nervos centra-, Hn
s9ecia- 7duv a fost !RU%E$#?$E#, Hn -ucrri-e -ui dintre anii 4525
4562. Au ur7at a9oi 7u-ti9-e-e cercetri c-inice i 7orfo-o.ice asu9ra
ca;uri-or descrise ca sc-ero; Hn insu-e sau 9ete.
Jn 4560 CRE=ER$!/ a fost 9ri7u- care a 9us dia.nosticu- Kintra vita7L
de sc-ero; Hn focar. Jn 4553 BO#=/!?M$= i %A#E'$'$ER au descris
9ri7ii ta,-ou- se7io-o.ic a- /M i au artat c ,oa-a este de durat, atin.8nd
Hn s9ecia- v8rste-e tinere. O serie de cercettori ca ROM$A'/MN F4551G,
R$'=C$/!? F4532G descriu diferite-e 7odificri )isto7orfo-o.ice din focare-e
insu-are, a9rute Hn siste7u- nervos centra- a- ,o-navi-or cu /M.
Ico-a-a france; de neuro-o.ie a adus nu7eroase contri,uii -a
cercetarea /M at8t din 9unct de vedere )isto7orfo-o.ic c8t i c-inic. !e-
care a fo-osit 9entru 9ri7a dat denu7irea de Ksc-ero; Hn 9-ciL a fost
%U#P$A' Hn 4533. Meritu- ce- 7ai 7are Hn descrierea ,o-ii ca i o 7ie-it cu
caracter ondu-ant a fost !?AR!?O Hn 4532. E- descrie si79to7e-e de
,a; a ,o-ii ca: se7ne cere,e-oase Ftre7or inteniona-, voce sacadatG,
se7ne vesti,u-are Fnista.7usG i se7ne 9ira7ida-e Fref-e>e cutanat 9-antare
Hn e>tensieG.
O serie de e-evi ai -ui !?AR!O au continuat -ucrri-e i cercetri-e
Hn do7eniu- /M: +OUR'E%$##E F4530G, BERAR= i #EO F4535G.
U?OCC a studiat 9ri7u- tu-,urri-e o9tice din /M, 9e care
OPPE'?E$M -e a9rofundea; Hn 4556, Hncerc8nd i o siste7ati;are a
si79to7e-or ,o-ii.
Jn seco-u- OO cercetri-e se a79-ific. A7inti7 cercetri-e -ui
/RUMPE## F4045G, =AE/O' F4045G, MAR+URB F4022G, PEE ?.
F4025G, +O=E!?E# B. i #. van +OBAER F4022G, /!?ERER F4021G,
42
MA+A i ?. EO##C F4061G, MARBU#$/ M., /O#O%$E% O. i
/?U+#A=&E A. F4063G, PEER/ B. F4051G, MO#+ F4051G, #?ERM$E
C. F4051G, /E$E#+ERBER F4031G, ER$!M F4011G, /O?#MA' i EE$'ER
F4015G, BO'/EE F4050G, ?OME/ F4050G, E/!U=ERO F4051G,
+URME/ F4050G, PO?'/O' i /AO F4053G, NA'AB$/AEA F4055G,
AM$MO% i BO#O%$M$' F4051G, MOPROE/M$ F4055G, URP$' F4053G,
#AR'ER F4053G, MUR&ME P. i ?N##E/E= M. F4053G, PO/ER !. F4051G,
RE='$!M F4051G, AR'A/O' F4051G, E$#M$'/O' F4051G, M$''U'E'
i PO'U'E' F4055G i a-ii.
Jn Ro78nia sunt nu7eroi 7edici i cercettori care s*au 9reocu9at i
se 9reocu9 de diferite-e do7enii a-e /M. A7inti7 aici 9e MARO/ F4035G,
!QMPEA'U, IER+A' F4035G, !QMPEA'U, IER+A' F4012G, C#OR$!A
%ER=EI F4011G, !APA#R =R"B"'E/!U F4012G, =R"B"'E/!U i
'$/$PEA'U F4054G, M$R!EA F4054G, /AMAO$U i =UM$R$U F4052G,
PERE/!U A. F4052G, POPO%$!$U F4051G, PE'=ECU'=A F4051G,
IECA'$A MORN F4051G, /AMAO$U F4050G. POPA !. F4001G, PA/!U
F4000G, +"PE'ARU F2006G.
!u toate strdanii-e nu7eroi-or cercettori din Hntrea.a -u7e /M a
r7as i Hn ;i-e-e noastre o ,oa- cu etio-o.ia nee-ucidat. $nteresu- 9entru
/M crete tot 7ai 7u-t 7ai a-es c s*a o,servat c re9arti;area ei Hn -u7e
este etero.en, de9in;8nd de -atitudine. Preva-ena descrete Hn fiecare
e7isfer dins9re 9o- s9re ecuator.
$ndice-e de 9reva-en este nu7ru- de ca;uri de ,oa- -a un anu7it
7o7ent dat F;iua de 9reva-enG ra9ortat -a 400.000 -ocuitori. Acest indice
ofer ce-e 7ai o,iective infor7aii asu9ra frecvenei ,o-ii. Oricare ar fi
-atitudinea, factorii de risc 7odu-ea; 9reva-ena. Cactorii de susce9ti,i-itate
.enetic, factorii de risc ai 7ediu-ui, 9rofesiona-i, a-i7entari i infecioi au
fost individua-i;ai fr a se 9utea a:un.e -a vreo conc-u;ie, Hn ceea ce
9rivete ro-u- -or Hn etio9ato.enia /M.
MUR&ME P. C. identific trei ;one 9e .-o, Hn funcie de 9reva-en. O
;on de 7are 9reva-en, Fnu7it i ;ona de 7are riscG unde 9rocentu- /M
este 7ai 7are de 30 -a 400.000 -ocuitori i se situea; -a -atitudinea: nord
de 60S i sud de 20S. #i7ita sa su9erioar, dac e>ist, este 9uin cunoscut
din -i9s de date e>acte referitoare -a 9o9u-aii-e ce triesc dinco-o de 35S
-atitudine. Jn aceast ;on de 7are risc, anu7ite re.iuni din nordu- /uediei
sau /coiei, au o 9reva-en care atin.e sau c)iar de9ete 200 -a 400.000
de -ocuitori. Jn An.-ia, $r-anda de 'ord i Re9u,-ica $r-anda frecvena ,o-ii
este de a9ro>i7ativ 50400 ca;uri -a 400.000 -ocuitori. =u9 MUR&ME
-i7ita inferioar a riscu-ui cunoscut este de 30 -a 400.000 -ocuitori. Africa
de 'ord este considerat o re.iune cu risc sc;ut.
42
/!?AP$RO R. F4004G indic o frecven de 650(400.000 -ocuitori
Hn insu-e-e ORM'EN i /?E#A'= situate Hn a9ro9ierea coastei /coiei.
Este frecvena cea 7ai 7are .sit de noi Hn -iteratura de s9ecia-itate. &one-e
cu 9reva-en 7i:-ocie Hntre 5 i 30 -a 400.000 -ocuitori care cu9rinde sudu-
Euro9ei, re.iuni-e 7editeraneene, sudu- /tate-or Unite i nordu- Austra-iei.
&one-e su,ecuatoria-e sunt cu 9reva-ena cea 7ai s-a,, adic 7ai
7ic de 5 -a 400.000 de -ocuitori. Jn Euro9a nu sunt ;one cu 9reva-en
:oas. Brania Hntre ;one-e cu 9reva-en 7are i 7edie Hn e7isfera nordic
s*ar .si de -a Pirinei, 9rin E-veia, nordu- Mrii Adriatice 98n -a Marea
'ea.r, 7ai 9recis Hntre 9ara-e-e-e 62S65S -atitudine nordic. /e o,serv
c aceast .rani trece c)iar 9e teritoriu- Ro78niei. Jntr*adevr studii-e
noastre e9ide7io-o.ice arat o frecven 7ai 7are a /M -a nordu- 9ara-e-ei
de 65S, .sindu*se c)iar o ;on ende7ic Hn nord*vestu- rii noastre unde
frecvena atin.e 30 -a 400.000 -ocuitori FMircea, 4052G.
Jn Ro78nia, situat Hntre 62S i 65S -atitudine nordic i 20S20S
-on.itudine estic, 9ri7e-e studii e9ide7io-o.ice des9re /M au fost fcute
de MRE$'=#ER F4026G, studii Hn care se re7arc Hn Ro78nia 2 ;one Hn care
/M are o frecven ridicat: nord*vestu- ransi-vaniei, nordu- Mo-dovei i
sudu- O-teniei. /AMAO$U F4052G Hntr*un studiu re;u-tat din evidene-e
/9ita-e-or Pudeene arat o 9reva-en a /M de 2422 -a 400.000 -ocuitori.
PERE/!U i C#OR$!A %ER=EI F4051G 9re;int un studiu e9ide7io-o.ic
a- /M Hn Ro78nia. Ra9ortat -a Hntre. teritoriu- Ro78niei 9reva-ena /M a
fost de 25 -a 400.000 -ocuitori, ce-e 7ai 7ici 9reva-ene s*au .sit Hn
:udee-e din sudu- rii, de*a -un.u- =unrii F5,50,6 -a 400.000 -ocuitori i
Hn :udee-e riverane Mrii 'e.re F2,00,6 -a 400.000 -ocuitoriG. O
9reva-en 7edie se .sete Hn 9artea nordic a O-teniei 20,5 -a 400.000
-ocuitori. Autorii studiu-ui .sesc ce-e 7ai ridicate 9reva-ene Hn :udee-e
din nord*vestu- ransi-vaniei i Hn nordu- Mo-dovei, unde 9reva-ena se
.sete Hntre 25
32,3 -a 400.000 -ocuitori. Jn :udeu- +i)or din nord*vesu- ransi-vaniei,
M$?A'!EA i MORAR F4006G .sesc o 9reva-en de 51 -a 400.000
-ocuitori, iar Hn orau- Oradea, centru- :udeu-ui, 9reva-ena este de 60 -a
400.000 -ocuitori. !onfor7 tuturor acestor cercetri, Ro78nia are ;one-e
ce-e 7ai 7u-te Hncadra,i-e Hn ;one .eo.rafice cu 9reva-en 7edie i cu
9reva-en av8nd risc crescut a- /M.
=iferene-e de 9reva-en Hntre ce-e 2 7ari ;one descrise sunt 9oate
7ai 9uin nete dec8t s*ar crede. =e;vo-tarea 7edicinei Hn ri-e cu 9reva-en
7ic a 9er7is sta,i-irea dia.nosticu-ui de /M Hn re.iuni unde se credea c
este a,sent, 9recu7 unisia i $ordania. /tudii e9ide7io-o.ice foarte fine
au artat c 9reva-ena Hn /ici-ia i /ardinia era 7u-t su9erioar 9reva-enei
c-asice din ;ona 7editeranean. Jn 9-us, Hn interioru- unei ;one date,
46
9reva-ena nu este Hntotdeauna o7o.en. Jn Euro9a e>ist ca;uri 7u-ti9-e
Hn ;one -i7itate Hn care 9reva-ena de9ete foarte 7u-t 9e cea din ;one-e
-i7itrofe. Astfe- sunt cunoscute focare-e din ri-e scandinave, nordu- /UA
i sudu- !anadei, din 'oua &ee-and i Austra-ia.
/*a o,servat c Hn ;one-e cu 9reva-en crescut, de o,icei triesc
9o9u-aii cauca;iene, astfe- ,oa-a este considerat de unii, s9ecific acestei
rase, asiaticii i ne.rii av8nd un risc 7ini7. /e cunoate 9reva-ena s-a, -a
:a9one;ii ce triesc Hn Pa9onia i /UA, -a i.anii din Un.aria, 9recu7 i
9reva-ena diferit du9 ori.inea 9o9u-aiei Hn Africa de /ud sau Hn $srae-.
Aceast etero.enitate ne face s ne Hntre,7 dac Hn etio-o.ia /M nu
intervin i factori etnici i factori de 7ediu.
/tudii-e e9ide7io-o.ice fcute 9e i7i.rani 9ot aduce une-e rs9unsuri.
E-e au fost foarte nu7eroase, referindu*se -a f-u>uri-e 7i.ratoare dins9re o
;on de 7ai 7are risc FEuro9a de 'ord de e>e79-uG s9re o ;on cu risc
7i:-ociu F$srae-, Africa de /udG sau -a f-u>uri o9use Fdins9re PaDistan s9re
Marea +ritanieG. Pe ,a;a acestor studii se ad7ite c i7i.ranii Hnfrunt ace-ai
risc ca i 9o9u-aia rii .a;d dac 7i.rea; Hnainte de 45 ani, Hn sc)i7, Hi
9strea; riscu- din ara 7a7 dac o 9rsesc du9 v8rsta de 45 ani. /*a
7ai dedus Hn afar de aceasta, c 9erioada de -aten Hntre e>9unerea -a
factorii de risc i e>9resia c-inic a ,o-ii ar dura Hntre 5 i 20 de ani. Pe ,a;a
acestor o,servaii i a i9ote;e-or asu9ra ro-u-ui virui-or au fost 9ro9use 7ai
7u-te 7ode-e e9ide7io-o.ice.
Jn 4050 MUR&ME P. C. 9ro9une un 7ode- de trans7isi,i-itate a ,o-ii.
!onta7inarea se 9roduce cu foarte 7u-t ti79 Hnainte de de,utu- c-inic a-
,o-ii, 9ro,a,i- Hn :uru- 9u,ertii, 9entru cei ce se nasc Hn ;one-e cu risc
7are. /e 9oate ca un contact scurt cu 9resu9usu- a.ent etio-o.ic s fie
suficient, dei se susine necesitatea unui contact 9re-un.it i re9etat. Ca9tu-
c 7i.rarea du9 v8rsta de 45 ani Hn ;one cu 9reva-en diferit nu
inf-uenea; riscu- individua-, su.erea; c a.entu- etio-o.ic tre,uie cutat
Hn ;one-e cu risc crescut.
Jn .enera- studii e9de7io-o.ice re9etate Hn ti79, vi;8nd aceast ;on
au confir7at constana 9rocente-or de 9reva-en. otui au fost co7unicate
a,ateri de -a aceast re.u-, care 9ot fi considerate e9ide7ii 9ornite de -a o
surs unic. MUR&ME i co-a,oratorii, Hn 4050 se7na-ea; Hn insu-e-e
Caeroer i $s-anda creteri 7ari a-e incidenei anua-e a ca;uri-or de /M.
Autorii fac o 9osi,i- re-aie cu ocu9area te79orar a acestor teritorii
de tru9e 9rovenind din ;one de risc 7are. Astfe- Hn $nsu-e-e Caeroer, du9
a- doi-ea r;,oi 7ondia- au staionat 5 ani a9ro>i7ativ 5.000 so-dai
,ritanici. Este 9osi,i- ca tru9e-e de ocu9aie s fi adus a.entu- etio-o.ic
res9onsa,i- de dec-anarea u-terioar a ,o-ii. Jn aceeai ;on !OOM i
co-a,oratorii F4010G au descris nu7itu- K9arado> din $nsu-e-e OrDne@*
/)et-and*CaeroerL.
45
Jn insu-e-e OrDne@ i /)et-and 9reva-ena /M a atins 200 -a 400.000
-ocuitori. Jn insu-e-e Caeroer, af-ate a9roa9e Hn aceeai re.iune a fost
dia.nosticat un sin.ur ca;, dei aceste insu-e au c-i7a si7i-ar, densitatea i
ori.inea etnic a 9o9u-aiei identice. Jntre 40544034 Hn insu-e-e Caeroer a
fost o cretere e9ide7ic a 9reva-enei ,o-ii, deci susce9ti,i-itatea e>ist.
!ooD a e>9-icat acest 9arado> e9ide7io-o.ic su.er8nd o 9osi,i- re-aie
etio-o.ic a /M cu virusu- :i.odiei.
Jn insu-e-e OrDne@ i /)et-and creterea c8ini-or este un o,icei foarte
frecvent, iar :i.odia este o ,oa- ende7ico*e9ide7ic, 9e c8nd Hn insu-e-e
Caeroer nu a fost ra9ortat nici un ca; de :i.odie du9 4053, ca ur7are a
carantinei stricte asu9ra c8ini-or i79ortai. Aceast -e.tur o face i 7edicu-
veterinar ro78n M$$E#U F4055G.
/e 9oate vor,i deci de o ori.ine infecioas a ,o-ii i de
trans7isi,i-itatea ei. +oa-a 9are a fi trans7is Hn fa;a 9rec-inic sau de
incu,aie. /*ar 9utea vor,i de unu- sau 7ai 7u-i virui, Hn sensu- cunoscut
a- deter7inrii ace-uiai sindro7 de ctre virui diferii. Evidene-e
e9ide7io-o.ice ar.u7entea; aceast teorie. otui, 98n Hn 9re;ent nu a
fost 9us Hn eviden un virus s9ecific 9entru /M, dei cercetri-e Hn acest
do7eniu au fost i sunt nenu7rate.
Jn cadru- factori-or de 7ediu sau e>o.eni, Hn actua-a 9erioad, viruii
7erit un -oc s9ecia-, datorit a,undenei -iteraturii de s9ecia-itate i a
s9ecu-aii-or 9rivitoare -a ei.
$9ote;a vira-, rod a- studii-or e9ide7io-o.ice, se ,a;ea; 9e 7ai 7u-te
ar.u7ente. !oeficienii de ser cu anticor9i antivira-i i Hn s9ecia- antiru:eo-
sunt 7ai ridicai -a ,o-navii cu /M dec8t -a su,iecii 7artori.
%8rsta a9ariiei ,o-i-or vira-e a-e co9i-riei i Hn s9ecia- a ru:eo-ei este
7ai 7are -a ,o-navii cu /M co79arativ cu su,iecii 7artor. %8rsta a9ariiei
,o-i-or vira-e a-e co9i-riei este 7ai 7are Hn ri-e cu risc 7are FEuro9a de
'ordG dec8t Hn ri-e cu risc 7ic FAfrica de 'ordG. =ate-e furni;ate de OM/
ne arat c un 7are 9rocent de co9ii aveau de ti79uriu ca-iti antivira-e
9o;itive, Hn ;one-e unde /M este rar.
=orind s e>9-ic7 acest -e.tur Hntre ,o-i-e vira-e i /M se 9oate
i7a.ina un ro- direct a- anu7itor virui Hn iniierea 9rocesu-ui 9ato-o.ic.
!aracteristici-e i7uno.enetice 9articu-are, survenirea unei infecii vira-e -a
o v8rst 7ai t8r;ie, ar s9ori se7nificativ riscu- dec-anrii acestui 9roces.
/urvenirea 9recoce a infecii-or vira-e ar constitui un factor de 9rotecie,
e>9-ic8nd fa9tu- c ce-e 7ai s-a,e 9reva-ene coincid cu ce-e 7ai sc;ute
nive-e socio*econo7ice, unde infecii-e se fac 9recoce.
Aceast teorie este Hn concordan cu 7ode-u- -ui =EE#/ sau
7ode-u- 9o-io7ie-itei, care au fost 9ro9use 9entru a e>9-ica re9artiia
43
.eo.rafic a ,o-ii. E-e 9er7it s se e>9-ice de ase7enea i79ortana
7ediu-ui Hn ti79u- co9i-riei, care a fost su.erat 9rin studii-e 7i.rani-or.
=ar Hn a,sena dove;ii directe a ro-u-ui virui-or, nu 9ute7 ne.a c
factorii .enetici ar 9utea avea efecte inde9endente, unu- -e.at 7odu-8nd
i7unitatea antivira-, ce--a-t -e.at de 7ecanis7e-e af-ate -a ori.inea /M.
Re-aia Hntre ,o-i-e vira-e i /M ar fi, atunci indirect.
Ast;i se dis9une de ar.u7ente so-ide Hn favoarea e>istenei factoru-ui
.enetic de susce9ti,i-itate Hn /M.
re,uie s e>iste, incontesta,i-, factori -e.ai de se>, Hntruc8t se>u-
fe7inin este ce- 7ai afectat de ,oa-, ra9ortu- H7,o-nviri-or Hntre fe7ei i
,r,ai fiind de 2 -a 4.
$nde9endent de se>, riscu- re-ativ de /M a- unui individ av8nd o rud
de .radu- $ atins de ,oa- este de 20 -a 50 de ori 7ai 7are dec8t ace-a a-
9o9u-aiei .enera-e.
/tudii-e asu9ra .e7eni-or arat c atin.erea conco7itent este 7ai
frecvent -a 7ono;i.oi F20*25TG dec8t -a di;i.oi F2*20TG. Procentu- de
concordan 7ai sc;ut -a .e7enii 7ono;i.oi a fost o,servat Hntr*un studiu
france; 7u-ticentru, 9rocentu- de concordan fiind de 3T, cu 9uin 7ai
ridicat dec8t ce- a- di;i.oi-or 2T.
MONA F4032G studia; 250 de ca;uri de /M fa7i-ia-e, din care 406
conineau .e7eni. Jn studii-e .e7eno-o.ice s*a 9ornit de -a 9re7isa c
7ono;i.oii, av8nd a9ro>i7ativ ace-ai .eno7 vor reaciona -a factorii
e>o.eni -a fe-.
Jntr*un studiu de 35 9erec)i de .e7eni, dintre care 20 7ono;i.oi i
20 di;i.oi, MA!MAN F4033G arat o concordan de 45,6T 9entru
7ono;i.oi i 40,2T 9entru de;i.oi. Procentu- nu a de9it 25T niciodat
-a 7ono;i.oi du9 acest autor. !)iar dac factoru- .enetic ar aco9eri tota-
su9rafaa 9ato.enic a ,o-ii, se consider c -a 7ono;i.oi concordana nu
ar 9utea fi 7ai 7are de 50T.
NOR=A'O% F4052G d o 9reva-en a /M -a .e7eni de 545 ori 7ai
7are ca -a 9o9u-aia .enera-. !UR$/ F4022G arat o 9reva-en a /M -a
fraii .e7eni de 62 ori 7ai 7are fa de 9o9u-aia .enera-. PRA F4054G
de 40 ori 7ai 7are, M$##ER i A##$/O' F4056G de 45 ori 7ai 7are, iar
MA!MAN F4033G de 445 ori 7ai 7are ca -a 9o9u-aia .enera-. =u9
MA!MAN, Hn ca;uri de 7ono;i.oi concordani se Hnt8-nea Hn 33,1T ca;uri
de /M fa7i-ia-, iar -a 9erec)i-e discordante nu7ai Hn 40T. E>istena
concordanei ar indica un risc fa7i-ia- 7ai 7are 9entru /M.
%aria,i-itatea 9rocente-or, Hn s9ecia- -a di;i.oi 9oate s fie datorat
7etodo-o.iei de studiu, 9e vertica- care antrenea; Hn .enera- o
su9raesti7are a concordanei. Jn .enera- 9rocentu- concordanei -a
41
7ono;i.oi nu este 9rea ridicat i i9ote;a unei trans7iteri .enetice autoso7a-
do7inante a /M nu are 9rea 7u-i susintori. !E'=ROE/!?$ F4031G
susine c riscu- co9ii-or ce 9rovin dintr*o 7a7 fenoti9ic nor7a- dar cu
/M Hn fa7i-ie este de 43 ori 7ai 7are dec8t -a 9o9u-aia .enera-.
=ac a78ndoi 9rinii 9rovin din fa7i-ii cu /M riscu- este de 2 ori 7ai
7are ca 7edia ad7is.
MUR&ME F4035G consider riscu- de H7,o-nvire de /M de 3 ori 7ai
7are Hn fa7i-ii-e cu /M dec8t -a 9o9u-aia .enera-. Astfe-, incidena /M Hn
aceste fa7i-ii ar a:un.e -a 232 -a 400.000 -ocuitori, 9rocent ce de9ete
7u-t 7edia acce9tat. =ac se consider c Hn aceste fa7i-ii ar fi i ca;uri
infrac-inice i ,eni.ne, acest 9rocent 9oate a:un.e -a 206 -a 400.000
-ocuitori. Jn +u-.aria, du9 NOR=A'O% F4052G, 9reva-ena fa7i-ia- este
de 3T. Jn Ro78nia se 9oate cita studiu- efectuat Hn ransi-vania, Hn care
$#EA'A A#MAIU F4055G .sete nu7ai dou ca;uri fa7i-ia-e din 302
ca;uri.
A-te studii dau ur7toare-e incidene -a 7e7,rii fa7i-ii-or cu /M:
MA!MAN F4030G de 25 de ori 7ai 7are dec8t Hn 9o9u-aia .enera-,
/!?AP$RA F4032G 1,5 ori 7ai 7are fa de restu- 9o9u-aiei i un 9rocent
de 25,5 -a 400.000 -a rude-e ,o-navi-or. !E'=ROE/M$ F4031G .sete
for7a fa7i-ia- Hn 2,55,1T, iar OCER=O# F4036G Hn 46,5T. Una din
cifre-e ridicate citat de /U?ER#A'= F4053G este de 45,0T. Jn .enera-
9reva-ena este cu at8t 7ai 7are cu c8t .radu- de rudenie este 7ai a9ro9iat,
e- sc;8nd cu c8t co-atera-ii sunt 7ai Hnde9rtai.
Cor7e-e de /M con:u.a-e au fost studiate, dar 9reva-ena -or nu
de9ete 9e cea din 9o9u-aia .enera- F/!?AP$RA, 4032G.
/tudii-e 9rivind consan.vinitatea 9-edea; 9entru o trans7itere
autoso7a- recesiv. /*a notat Hn une-e studii o inciden 7ai 7are a
cosan.vinitii Hn ca;uri-e fa7i-ii-or cu /M, fa de 9o9u-aia .enera-
F/AMAO$U 4050G.
E>istena unor discordane Hntre 9rocente-e de /M fa7i-ia-e i /M -a
.e7eni este 9us 9e sea7a e>istenei unor for7e infrac-inice -a unii din
7e7,ri. 'ici unu- din studii: fa7i-ia-e, con:u.a-e, consan.vinitii, .e7e-are
nu sunt )otr8toare. oate sunt varia,i-e ca re;u-tate i neconcordante ca i
conc-u;ii. Re;onana 7a.netic nuc-ear, investi.aii-e i7uno*neuro-o.ice
ar 9utea 9une Hn eviden Fde9istaG ca;uri-e fa7i-ia-e, .e7e-are etc. de /M
c-inice sau ,eni.ne. Aceasta ar 9utea 7odifica 7u-te din date-e 9e care -e
ave7 -a aceast or.
=ate-e 9re;ente su.erea; intervenia unui factor .enetic varia,i- ca
va-oare i 9ondere, dar care nu 9oate fi ne.at Hn nici unu- din ca;uri. /e
crede c /M este 9rodus de o 9erec)e de .ene recesiv autoso7a-e cu
9reva-en de 32T F/O%ER 4056G. /e su.erea; de ctre /AMAO$U i
45
co-a,oratorii Hn 4050 e>istena unei re-aii Hntre 9reva-ena .enei i
distri,uirea .eo.rafic a /M.
$ntrevenia factoru-ui .enetic ar fi Hn ra9ort cu e>istena unei
9redis9o;iii i7uno9atice ce definete susce9ti,i-itatea -a /M. /9re
deose,ire de a-te ,o-i ereditare Hn care nu7ai o .en este anor7a-, 9osi,i-
c Hn /M este nevoie ca 7ai 7u-te .ene s fie afectate, 9entru ca una dintre
acestea s deter7ine dec-anarea ,o-ii. Pentru studiu- acestor factori .enetici
tre,uie fcute cercetri 9e ,o-navii a-e cror rude a9ro9iate sunt ,o-nave.
Un astfe- de studiu se face Hn An.-ia i $r-anda de ctre A#$/A$R
!OMP/O' ce co-ectea; 9ro,e de s8n.e de -a .e7eni dintre care unu-
,o-nav de /M. /e i;o-ea; A=' din -eucocite i se de9une Hntr*o K,ancL de
eantioane 9entru a fi fo-osit u-terior c8nd va fi nevoie. Aceasta, H79reun
cu unii factori e>o.eni ar deter7ina ,oa-a. Acest ter7en de 9redis9o;iie,
a-t dat fr coninut, ast;i ascunde ceva defini,i- Hn ter7eni
7orfofunciona-i.
/e 9oate s9une c acest KcunoscutL Hntr*o anu7it 7sur ast;i este
siste7u- ?.#.A. F)u7an*-@79)ocite*anti.enG. Anti.ene-e de )istoco79a*
ti,i-itate sunt definite .enetic i se .sesc 9e su9rafaa tuturor ce-u-e-or unui
or.anis7, inc-usiv ce-e i7unoco79etente i au o s9ecificitate individua-.
Jn fa7i-ii-e de ,o-navi cu /M i c)iar -a ,o-navii cu /M se constat o
frecven crescut a anu7itor afeciuni, Hn care este i79-icat siste7u- ?.#.A.:
dia,et insu-inode9endent, ast7, co-it u-ceroas, s9ondi-it anc)i-o;ant,
nevrit cronic, 7iastenie, tiroidit, etc.
Ori.inea i7unitar a unora din aceste afeciuni este sta,i-it i deci un
7ecanis7 de aceeai natur ar 9utea fi i79-icat Hn /M.
Prin caracteru- su funciona- siste7u- ?.#.A. :oac un ro- de 9ri7
ordin Hn definirea 7oda-itii reactive i7unitare a unui or.anis7.
Este 9osi,i- ca -a nive-u- siste7u-ui, aa nu7it, co79-e> 7a:or de
)istoco79ati,i-itate F!.M.?.G i care este de 9rovenien fi-o.enetic 7ai
vec)e, s se .seasc c)eia care s desc)id 9oarta s9re Hne-e.erea
coo9errii factori-or .enetici i i7unitari Hn .ene;a /M, su, for7a unui factor
unitar, 9e care -*a7 nu7i factor i7uno.enetic F=$M$R$U, 4055G. /e 9oate
s9une c siste7u- ?.#.A. este caracteri;at 9rintr*o serie de .ene -oca-i;ate Hn
.eno7u- ce-u-ar i care se traduc 9rintr*o serie de anti.ene de -a nive-u-
7e7,rane-or ce-u-are. /e crede c .ene-e de 9e cro7o;o7u- 3 u7an
codific susce9ti,i-itatea -a /M i dease7enea 9ro.nosticu- ei FCAU!?E,
4056G.
Anu7ii anti.eni ai siste7u-ui ?.#.A., Hn -e.tur cu cro7o;o7u- 3,
diferii du9 etnie, sunt asociai /M. #a cauca;ieni, anti.enii c-asei $ FA2 i
+1G i 7ai a-es anu7ii anti.eni ai c-asei $$ sunt asociai /M. #a a-te
9o9u-aii sunt 9ui Hn cau; anti.eni diferii: =R6 -a 9o9u-aia
40
7editeranean, =RE52
20
Hn Ara,ia /audit i =UE3 -a :a9one;i. Asocierea /M cu anu7ii anti.eni
?.#.A. a fost su.erat de studii e9ide7io-o.ice .eo.rafice, core-8nd
9reva-ena ,o-ii -a diferite 9o9u-aii cu distri,uia anti.ene-or ?.#.A. -a
ace-eai 9o9u-aii. Aceast asociere a fost a9oi confir7at de studii ,o-nav*
7artor.
Aceast confir7are ca9t va-oare atunci c8nd ,o-navu- i 7artoru-
au aceeai ori.ine .eo.rafic, 9e7i8ndu*ne s e>c-ude7 i9ote;a c
diferene-e o,servate ar fi ref-ectarea unei etero.eniti .eo.rafice. Autori
france;i su,-inia; c -a 9o9u-aia france; distri,uia anti.eni-or ?.#.A.
varia; de -a o re.iune -a a-ta a Cranei.
Riscu- /M 9are s de9ind de ase7enea de anu7ii anti.eni a-oti9ici
ai i7uno.-o,u-ine-or B., -e.ate de cro7o;o7u- 46. Anti.ene-e incri7inate
varia; de -a un studiu -a a-tu- ca i anti.ene-e ?.#.A., 9ro,a,i- din ace-eai
cau;e. Pute7 s9une Hn 9re;ent c /M s*ar datora unei 9ertur,ri i7uno*
.enetice. 'u 9ot fi ne.-i:ai nici a-i factori care ar 9utea interveni Hn
dec-anarea ,o-ii.
Unii din aceti factori 7u-t studiai au fost factorii de 7ediu .eo.rafic.
!auca;ienii, 7on.o-oi;ii i africanii nu difer doar 9rin 9atri7oniu-
.enetic ci i 9rin 7ediu- Hn care triesc. Preva-ena ,o-ii fiind -e.at de
-atitudine, toi factorii -e.ai de -atitudine inf-uenea; /M i Hn s9ecia- c-i7a
Fte79eratura, soare-eG. /e 9are c vre7ea ca-d i Hnsorit favori;ea;
9usee-e acute Fdei ,oa-a este 7ai rar Hn ri-e ca-deG. !aracteristici fi;ice a-e
7ediu-ui inde9endent de -atitudine, cu7 ar fi coninutu- Hn anu7ii ioni de
7eta-e a- a9ei i so-u-ui au fost incri7inate Hn a9ariia ,o-ii. Jnc din anii
4050 s*au cercetat structura i 9articu-ariti-e )idrice i te-urice, Hn ra9ort
cu diferite
e-e7ente 7eta-ice i re-aia -or cu /M. !onc-u;ii-e au fost diferite.
/*a deter7inat Hn u-ti7u- ti79 c e>cesu- de a-u7iniu din so-,
considerat un e-e7ent care de;in)i, .ena care antrenea; sinte;a 9roteinei
,a;ice din 7ie-in, ar fi res9onsa,i- de 9roducerea /M i a ,o-ii A-;)ei7er
F/AMAO$U, 4051G. Jn acest conte>t 9ute7 re7arca frecvena crescut a
ca;uri-or de /M 9e ce-e dou versante a-e Munte-ui +i)oru-ui a crui su,so-
este ,o.at Hn 7inereu de ,au>it FM$?A'!EA, 4002G.
/tudii 9rivind frecvena /M Hn 7ediu- rurar i ur,an au artat diferene
7ari. Jn 7ediu- rura- /M a fost asociat cu ocu9aia creterii de ani7a-e ca:
oi, ca9re, c8ini. Aceast asociere 9oate ref-ecta ro-u- de re;ervoare de virui
sau a-te 7icroor.anis7e a acestor ani7a-e, 7icroor.anis7e care ar 9utea
interveni Hn etio9ato.enia ,o-ii FM$$E#U, 4012G.
/*a e7is i9ote;a c 7icroor.anis7e-e acestea, 9recu7 i viruii din
sfere-e .ri9a-e ar :uca ro- de activatori ai virui-or -eni, cu ro- Hn 9ato.enia
/M. Crecvena ridicat a /M Hn e7isfera nordic ar fi dat de frecvena
24
crescut
22
a infecii-or res9iratorii. oate aceste 7icroor.anis7e ar :uca ro-u- de a activa
ceva ase7ntor co79-e>u-ui Creud FA##$/O', 4034G. Ace-ai ro- -*ar :uca
i vaccinri-e care sunt nedorite Hn /M.
#e.at de 9rofesiunea ,o-navi-or ce triesc Hn 7ediu- ur,an a7 9utea
su,-inia c a fost notat -a diferite 9rofesii un e>ces de ca;uri de /M. Jn
Ber7ania acest -ucru s*a o,servat Hn industria 7eta-e-or fo-osite -a
confecionarea 7ateria-e-or e-ectrice, Hn /uedia Hn industria 9roducerii i
fo-osirii su,stane-or or.anice, asociat cu 9ractica sudurii, Hn =ane7arca,
'orve.ia i E-veia Hn industria )8rtiei, Hn 'orve.ia, E-veia i $ta-ia Hn
industria 9ie-riei i industria -8nii. /o-venii or.anici ar 9utea
interveni Hn fi;io9ato.enia /M 9rin dou 7ecanis7e diferite: a-terarea
,arierei )e7ato* encefa-itice i aciunea asu9ra siste7u-ui i7unitar.
Puine din aceste date au fost confir7ate de a-i cercettori i Hn a-te ;one
a-e -u7i.
ot Hn -e.tur cu 9rofesia, 9ute7 re7arca frecvena 7ai 7are a ,o-ii
-a 9rofesii care necesit un efort fi;ic i 7enta- 7ai 7are. 'oi consider7 c
efortu- fi;ic ar aciona indirect. Un efort fi;ic 7are crete te79eratura
cor9u-ui, care ti7 c este un factor de risc Hn dec-anarea unui 9useu acut
Hn /M. ot te79eratura crescut a cor9u-ui o incri7in7 ca factor
favori;ant Hn ti79u- unor infecii intercurente ,ana-e. E>9eri7enta- a fost
de7onstrat c Hn cursu- fe,re-or ridicate se 9er7ea,i-i;ea; ,ariera
)e7ato*encefa-ic i astfe- se crea; faci-itatea 9trunderii 7acro*
7o-ecu-e-or de i7uno.-o,u-ine Hn siste7u- nervos
Privind incri7inarea activitii 7enta-e intense Hn dec-anarea /M,
sunte7 de acord c dac aceasta re9re;int un stres este o cau; 9osi,i-.
/tresu- 9si)ic :oac un ro- nes9ecific a9roa9e Hn toate ,o-i-e. /*a de7onstrat
c trau7a 9si)ic 9oate activa o deteriorare i7un at8t e>9eri7enta- c8t i
c-inic. Aa s*ar 9utea e>9-ica i intervenia trau7atis7e-or fi;ice Hn
dec-anarea /M, -ucru Hns nede7onstrat Hn une-e studii.
Unii autori consider i 9uncia -o7,ar ca un factor ce 9oate dec-ana
un 9useu acut. Jn -un.a noastr activitate nu a7 o,servat nici o inf-uen a
9unciei -o7,are asu9ra ,o-navi-or cu /M FM$?A'!EA, 4002G.
Jn sc)i7, a7 o,servat ca;uri de /M dec-anate du9 intervenii
c)irur.ica-e, avort, sarcin i trava-iu- din sarcin. Ro-u- :ucat de intervenia
c)irur.ica- nu este c-ar. /e 9resu9une intervenia aneste;ice-or.
Privind efectu- sarcinii, studii 7ai vec)i sta,i-esc o re-aie evident
Hntre sarcin i dec-anarea /M sau a.ravarea ei. A-te studii 7ai noi susin
c sarcina nu are ro- nociv asu9ra /M. Prerea noastr este c trava-iu-
inf-uenea; 7ai 7u-t ne.ativ, dec8t sarcina 9ro9riu ;is evo-uia ,o-ii.
=ease7enea a7 constatat c Hntreru9erea sarcinii 9e ca-e artificia-
inf-uenea; tot at8t de ne.ativ /M 9recu7 sarcina i trava-iu-.
22
!e- 7ai discutat factor e>o.en ce ar inf-uena /M este factoru-
nutriiona-. Pe ,a;a core-aii-or .eo.rafice s*a su.erat c o a-i7entaie ,o.at
Hn .rsi7i ani7a-e ar fi asociat cu o 9reva-en ridicat a /M. Jn s9ri:inu-
acestei i9ote;e nscute din e9ide7io-o.ia .eo.rafic, au fost evocate
re;u-tate-e cercetri-or asu9ra variaii-or ca-itative a aci;i-or .rai ai esutu-ui
cere,ra- i ai 7ie-inei, Hn funcie de a-i7entaie. O a-i7entaie ,o.at Hn
aci;i .rai, 9o-isaturai i vita7ina = ar 9utea e>9-ica 9reva-ena sc;ut a
/M -a 9escarii norve.ieni. Acest ansa7,-u de fa9te a 9rut destu- de coerent
9entru a :ustifica studiu- eficacitii re.i7uri-or ,o.ate Hn aci;i .rai nesaturai
Hn /M.
=in a-i7entaie, acidu- -ino-eic, care este un acid .ras esenia- se
9resu9une c ar :uca un ro- i79ortant. Prin desaturare e- se transfor7 Hn
acid ara)idonic, care este Hncor9orat Hn 7e7,rana ce-u-ar. =in acidu-
ara)idonic deriv 9rin diferite reacii 9rosta.-andine-e, care :oac un ro-
7odu-ator asu9ra sina9se-or, fiind una din 7oda-itatea de inf-uenare a
siste7u-ui i7unitar, de ctre siste7u- nervos centra-. /*au fcut o serie de
cercetri e>9eri7enta-e 9rin care s*a de7onstrat intervenia 9rosta*
.-andine-or Hn re.-area rs9unsu-ui i7un, 7odu- de aciune fiind 7u-ti9-u.
!oncret, discut8nd des9re /M tre,uie avut Hn vedere c 7acrofa.u-
este 9rinci9a-u- 9roductor de 9rosta.-andine i acestea in)i, 9osi,i-itatea
-i7focite-or de a 9roduce -infoDine. Astfe-, 9rosta.-andine-e intervin Hn
reacii-e i7unitare care au -oc Hn /M. /u, inf-uena 9rosta.-andine-or
ce-u-e-e -i7focitare active a-e unui su,iect nor7a- cresc 98n -a nive-u-
unui ,o-nav de /M. As9irina care in)i, 9rosta.-andine-e, ad7inistrat
unui ,o-nav de /M reduce nu7ru- de -i7focite active a-e acestuia 98n
-a nive-u- nor7a-.
$ncidena 7ai ridicat a /M Hntr*o anu7it ;on i 7ai sc;ut Hn a-ta
este 9us de unii autori 9e sea7a unui a9ort 7ai ridicat, res9ectiv 7ai
deficitar a- dietei a-i7entare Hn aci;i .rai 9o-inesaturai. Astfe-, se susine c
o diet 7ai srac Hn .rsi7i Fdeci Hn aci;i .rai saturaiG i 7ai ,o.at Hn
u-eiuri FHn aci;i .rai 9o-inesaturaiG duce -a a7e-iorarea /M. !ercettorii
susin c o a-i7entaie ,o.at Hn .rsi7i 7rete ri.iditatea 7e7,rane-or
ce-u-are, astfe- ce-u-a este 7ai uor atacat de no>e diferite. O diet ,o.at
Hn u-eiuri reduce aceast ri.iditate 7e7,rana-.
Jn -i9sa u-eiuri-or din a-i7entaie 7ie-ina sinteti;at Hn or.anis7 este
7ai uor atacat de no>e. =ease7enea, e-i7inarea aci;i-or .rai nesaturai
din structura 7ie-inei o face 7ai vu-nera,i- -a atacu- i7un. =eficitu- acestor
u-eiuri din 7e7,rana -i7focite-or -e face 9e acestea 7ai 9uin active fa de
atacuri-e vira-e.
=ac sunt studii 7u-ti9-e care susin c un re.i7 a-i7entar srac Hn
-i9ide are un ro- 9o;itiv Hn evo-uia /M, nu e>ist studii e>9eri7enta-e i
26
c-inice care s de7onstre;e e>istena unui ra9ort Hntre deficitu- de u-eiuri i
ano7a-ii-e 9rivind i7unitatea u7ora- i ce-u-ar Hn /M.
Jn Asia consu7u- de u-eiuri este crescut fa de ce- a- .rsi7i-or
saturate, fa9t care 9oate e>9-ica 98n -a un 9unct incidena 7ai sc;ut a
/M aici.
/e tie c -a9te-e de vac este -i9sit de aci;i .rai nesaturai, astfe- dieta
e>c-usiv cu -a9te de vac a co9ii-or 7ici duce -a a9ariia -a acetia a unei
7ie-ine 7ai uor atacat de a.eni nocivi. ?OMP/O' F4012G vor,ete de
o 9ertur,are .enetic a 7eta,o-is7u-ui -i9idic, care Hn 9re;ena unui virus
ar 9utea dec-ana ,oa-a. =e o,icei toate 9ertur,ri-e 7eta,o-ice sunt date
de unii )or7oni. Aa s*ar e>9-ica a9ariia ,o-ii du9 9u,ertate.
/*a 7ai constatat, -a nive-u- .-o,u-ui c ;ona 7a>i7 de inciden a
/M cores9unde cu ;one-e 7ari cu-tivatoare de .r8u i secar, iar ;one-e
7edii a /M cu ce-e cu-tivatoare de 9oru7, i ore;. &one-e cu incidena
cea 7ai 7ic se su9ra9un 9este ;one-e 7ari cu-tivatoare de 7ei. Aceast
constatare a fcut 9e unii autori s susin c into-erana .enetic 9entru
.-uten este .eneratoare de /M F#$=ER/E=BE, 4511G. B-utenu- intr Hn
co79etiie cu a,sor,irea aci;i-or .rai, nesaturai, esenia-i. Aa a a9rut
reco7andarea de diet fr .-uten Hn /M.
!ercetarea e9ide7io-o.ic s*ar 9utea de;vo-ta i Hn a-te direcii.
Pro.rese-e continui a-e te)nici-or de .enetic 7o-ecu-ar incit -a studierea
anu7itor as9ecte de e9ide7io-o.ie .enetic a /M, 7ai a-es Hn for7e-e
fa7i-ia-e. =iferite-e e-e7ente e9ide7io-o.ice c-inice i .enetice su.erea;
c, /M este o ,oa- etero.en, de unde interesu- 9otenia- de a studia se9arat
for7e-e cu 9usee acute i for7e-e cu evo-uie 9ro.resiv, a-e cror factori
de risc ar 9utea fi diferii F=E#A/'ER$E*#AUPRERE M. i A#PERO%$!?
A. 4004G.
Rs98ndirea te)nici-or de i7a.erie 9rin re;onan 7a.netic nuc-ear
ar tre,ui s 9er7it studierea for7e-or c-inice si-enioase i ,eni.ne a-e
acestei ,o-i i Hn s9ecia- Hn fa7i-ii-e ,o-navi-or.
B. Actualit'i 1n e&i/e!iolo0ia SM
=u9 PO&&$##$ !. i co-a,. F2002G /M afectea; ce- 9uin 250.000
de 9ersoane din Euro9a. Jn u-ti7ii 50 de ani au fost 9u,-icate Hn Euro9a
7ai 7u-t de 450 de studii descri9tive cu 9rivire -a /M. Jn ciuda efortu-ui
tiinific considera,i-, 7ai 7u-te din variaii-e 9rivind distri,uia /M .site Hn
diferite ri din Euro9a 9ot ref-ecta, ce- 9uin Hn 9arte, diferene de
7etodo-o.ia studii-or, Hn s9ecia- Hn ca;u- se-eciei i a dia.no;ei.
25
!e-e 7ai recente studii descri9tive ,a;ate 9e 7etode 7ai acurative au
cu9rins acce9iunea 9rin care se credea c distri,uia /M Hn Euro9a este
-e.at de -atitudine FBRA'$ER$ E. 4001G.
P8n Hn 4050 ri-e euro9ene situate Hntre -atitudinea de 23
o
i 63
o
nord erau 9rivite ca av8nd o 9reva-en a ratei /M 7u-t 7ai sc;ut,
a9ro>i7ativ 525 ca;uri -a 400.000 -ocuitori, co79arativ cu ri-e din centru-
i nordu- Euro9ei. Aceast 9ers9ectiv a fost ,a;at Hn 9rinci9a- 9e vec)i-e
studii fcute Hn $ta-ia Hntre 40504015. /tudii 7ai recente efectuate Hn $ta-ia
i a-te ri din sudu- Euro9ei arat c 9reva-ena /M este, de fa9t, 7u-t 7ai
ridicat dec8t credea7 Hn trecut FRO/A$ B., 4006G. =e aceea distri,uia
/M Hn Euro9a 9are a fi 7u-t 7ai co79-e> dec8t se credea Hn trecut, cu 7ari
variaii, nu nu7ai Hn ri-e situate 9e aceeai -atitudine, dar c)iar i Hn interioru-
ri-or. /unt deose,it de se7nificative deviaii-e de -a o7o.enitate, iar
;one-e cu inciden ridicat tind s fie continue, for78nd ,en;i sau area-e. Jn
Euro9a /M este frecvent Hn sudu- /candinaviei, dar nu i Hn nord, Hn
insu-e-e OrDne@
i /)et-and, dar nu i Hn Caroer, Hn /ardinia, dar nu Hn Brecia sau /9ania, i
Hn /ici-ia dar nu i Hn Ma-ta.
=istri,uia Hn /candinavia a fost studiat 9e 9arcursu- 7ai 7u-tor ani
de ctre MUR&ME P. M. F4031R 4016R 4015G. &one-e cu inciden ridicat
din nord 9ar s descrie un KCennoscandinavian focusL, Hn 9artea sudic a
-acuri-or din interioru- /uediei. Acesta este -ocu- de ori.ine a /M -a
Hnce9utu- seco-u-ui a- 45*-ea i s*a rs98ndit de*a -un.u- ri-or ,a-tice, a
nordu-ui Euro9ei i a a-tor ri FMUR&ME P. M., 4016G. Jn 9re;ent
frecvena acestei ,o-i este varia,i-, iar Hn une-e ;one, incidena /M a
sc;ut, cau;at 9ro,a,i- de efectu- de saturare din ace-e -ocuri, care a fcut
o,iectu- unor intense studii e9ide7io-o.ice.
Jn =ane7arca, un i79ortant studiu a -ui MO!? ?E'R$!?/E' i
co-a,oratorii F4006G, efectuat Hntre 40654053, a artat incidene 7ai
sc;ute, co79arative cu rate-e de inciden din 9erioade-e anterioare. Rate-e
de inciden 9e o 9erioad de trei decenii, din 40504050 au fost 5,4 Hntre
40504030R 2,5 Hntre 40344010 i 6,2 Hntre 40144050. /cderea
incidenei Hntre 4050 i 4030 a de9ins de rata redus Hn 9o9u-aia de su,
25 ani. =u9 ce s*a fcut o corecie 9entru i79actu- investi.aii-or de
-a,orator 9rivind 9erioada de sta,i-ire a dia.nosticu-ui, s*a conc-u;ionat c
o sc)i7,are a 7ediu-ui a deter7inat frecvena /M Hn decada de 7i:-oc.
Jn 9artea de vest a 'orve.iei, incidena /M 9ro,a,i- sau si.ur, 9are
s fie insta,i-. /e 7odific de -a 4,4 -a 400.000 -ocuitori Hntre 40524051
-a 6,0 -a 400.000 -ocuitori Hntre 40154052 i 2,6 -a 400.000 -ocuitori Hntre
40524051 F#AR/E' P. P. i co-a,., 4056R BRO''$'B M. i co-a,. 4004R
4006G. Un studiu 7ai recent arat c incidena /M, Hn dou din ;one-e din
23
nordu- e>tre7 a- 'orve.iei a crescut Hn u-ti7ii ;ece ani, dar este Hnc 7ai
sc;ut dec8t 9e coasta de vest i 9artea de est a 'orve.iei FBRO'#$E /.A.
i co-a,., 2000G.
Jntre 9ri-e vestice i nordice a-e Cin-andei s*au evideniat variaii
re.iona-e, Hn a9ariia /M Hntre 40364010 F#A%ER M., 4006G. Un studiu
recent a- incidenei ca;uri-or si.ure de /M, dintre 40104002 a de7onstrat
un .radient 9ersistent: incidena a fost 5,4 -a 400.000 -ocuitori Hn 9artea
nordic Uusi7aa, 44,3 Hn 9artea vestic /eino:oDi, i 5,2 Hn ;ona vecin
%aasa F/UME#A?$ M. #. i co-a,., 2000G.
Aceste re;u-tate su.erea; c 9e tota-, diferene-e re.iona-e Hn Cin-anda
sunt datorate incidenei ridicate a /M Hn vest F/eina:oDiG, unde a fost
desco9erit anterior un c-uster fa7i-iar e>ece9iona- de ridicat F#A%ER M.,
4006G. Mai 7u-t dec8t at8t, 9re;ena /M este Hn cretere Hn 9artea vestic
F/eina:oDiG i sudic FUusi7aaG, dar nu i Hn %aasa, -oca-itate vecin cu
/eina:oDi F/UME#A?$ M. #. i co-a,., 2004G.
O ana-i; co79re)ensiv efectuat Hn BVt)e,or., /uedia, arat c
diferena 9entru /M 9ro,a,i- i si.ur a sc;ut 9ro.resiv, de -a o rat sta,i-
-a 6,2 -a 400.000 -ocuitori Hntre 40504036, 9e durata a cinci ani succesivi,
Hntre 40164055 -a 2,2 -a 400.000 -ocuitori, 9e c8nd Hn aceti ani 9reva-ena
a fost sta,i- F/%E''$'B//O' A. i co-a,., 4000G. !e- 7ai recent studiu
efectuat Hn re.iunea %aste,ottern, din nordu- /uediei, indic o 9reva-en
Konset ad:usted crudeL a /M -a 425 -a 400.000 -ocuitori. Preva-ena /M
este 7ai 7are dec8t Hn ra9oarte-e anterioare din a-te ;one 7a:ore din
/candinavia F/U'=/ROM P. i co-a,., 2004G.
/tudii e9ide7io-o.ice recente confir7 frecvena .enera- ridicat a
/M Hn Re.atu- Unit a- Marii +ritanii i cu e>ce9ii nota,i-e, continu s
indice un trend a- 9reva-enei Hn fiecare din districte-e nou investi.ate.
/eria esti7ri-or 9uncte-or de 9reva-en Hn Wara Ba-i-or Hn 4055 i 4055
au fost
441 -a 400.000 -ocuitori i res9ectiv 420 -a 400.000 -ocuitori F?E''E//EN
A. i co-a,., 4050G.
/E$'B#ER R.P. i !OMP/O' =.A./. F4053G au artat o 9reva-en
ridicat Hn Wara Ba-i-or 9e o 9erioad de 50 de ani, ref-ect8nd dise7inarea
,o-ii 9e 9arcursu- ti79u-ui, 9ractic Hn toate re.iuni-e Hn care au fost efectuate
a-te studii. Aceste date sunt datorate 9ro,a,i- i unei reduceri sta,i-e a ratei
7orta-itii Hn /M, care a survenit du9 a- $$*-ea r;,oi 7ondia-, 9recu7 i a
sc)i7,ri-or Hn definirea, c-asificarea, a 7etode-or de -a,orator i
dia.nosticare. =in nefericire, co79ararea unora dintre studii-e efectuate este
foarte difici-, deoarece 98n -a 7i:-ocu- ani-or 4050, toate studii-e au fo-osit
7etoda de c-asificare su.erat de ctre A##$/O' R./. i M$##AR= P.?.=.
F4056G, 9e c8nd Hn 9re;ent sunt fo-osite criterii-e -ui PO/ER !.M. i
21
co-a,oratorii F4052G i 7ai recent criterii-e Mc=O'A#= E. i co-a,. F2004G.
A-te studii arat o diferen a frecvenei /M -a nive- naiona-, cu 421
9rocente a /M 7ai 7u-t Hn /coia dec8t Hn An.-ia i Wara Ba-i-or
F!OMP/O' A.,
4005G.
Un studiu recent efectuat Hn a@side ?ea-t) +oard, /coia, arat o
9reva-en si7i-ar cu cea .sit Hn indicatorii din re.iunea Bra79ain, /coia,
dar se7nificativ 7ai ridicat dec8t esti7ri 7ai recente din An.-ia i Wara
Ba-i-or FCOR+E/ R.+. i co-a,., 4000G. =iferene-e 7etodo-o.ice 9ot fi -uate
Hn considerare 9entru ce-e 7ai 7u-te dintre diferene-e ra9ortate dintre nord
i sud, cu toate c dove;i-e arat c /M este 7u-t 7ai 9reva-ent Hn nordu-
Marii +ritanii i Hn nordu- $r-andei dec8t Hn An.-ia i Wara Ba-i-or. !e-e 7ai
7u-te ;one continenta-e a-e Euro9ei 9ar s fie un a7estec for7at din .ru9uri
etnice distincte, a7estecate de seco-e de 7icri 9o9u-aiona-e, cu rate
diferite a-e frecvenei. Aceast )etero.enie .enetic face inter9retarea
studii-or e9ide7io-o.ice difici-.
Jn /a>onia de /ud, Ber7ania, incidena anua- a crescut de -a 2,3 -a
400.000 -ocuitori -a 6,3 -a 400.000 -ocuitori, iar 9reva-ena a crescut de -a
54 -a 445 -a 400.000 -ocuitori Hntre 4030 i 4050 FPO/ER !.M.. i co-a,.,
4050G. Jntr*un studiu recent din ?esse, Ber7ania, 9reva-ena Hntre .er7ani
a fost de 9atru ori 7ai 7are dec8t cea .sit Hn cadru- a-tor .ru9uri etnice
re;idente Hn ;ona studiat. Este 7ai 9ro,a,i- c 7otenitorii .er7ani sunt
9urttorii unui risc 7ai ridicat a- /M, co79arativ cu a-te 9o9u-aii de 9e
continentu- Euro9ean F#AUER M. i co-a,., 4006G.
Jn vestu- Po-oniei, 9reva-ena a sc;ut de -a 62 -a 400.000 -ocuitori
Hntre 4035 i 4054 FEE'=ER M. i co-a,., 4055G. A-te studii conte79orane
inc-ud 9reva-ena esti7at -a estonieni, rui i a-te naiona-iti de 55, 20 i
62 -a 400.000 -ocuitori res9ectiv, Hn sudu- Estoniei FBRO// M. i co-a,.,
4002G.
Crana s*ar 9utea s se a-ture cu ti79u- re.iuni-or care au o 9reva-en
a /M 7ai sc;ut dec8t s*ar ate9ta confor7 situaiei sa-e .eo.rafice Hn
Euro9a, dac factorii socio*istorici i etnici sunt fr i79ortan Hn
deter7inarea distri,uiei, F!OMP/O' A., 4005G. Rata 9reva-enei varia;
Hntre 25 -a 400.000 -ocuitori -a 55 -a 400.000 -ocuitori, Hn confor7itate cu
diferite studii F!O'CA%REUO !. i co-a,., 4051G.
Un studiu recent efectuat Hn %a--ado-id, nordu- /9aniei, indic inutu-
ca av8nd un risc ridicat 9entru /M, cu o 9reva-en de 9este 50 -a 400.000
-ocuitori FO#A M.A. i co-a,., 4000G. Aceasta a fost confir7at de un a-t
studiu efectuat Hn $nsu-e-e +a-eare, art8nd o rat a 9reva-enei de 35,3 -a
400.000 -ocuitori i o rat a incidenei de 2,6 -a 400.000 -ocuitori 9e an
F!A/UUERO P. i co-a,., 2004G.
25
Jn 7od oca;iona- une-e ra9oarte indic o inciden sc;ut a /M Hntre
rro7i, co79arativ cu a-te 9o9u-aii a-,e din +u-.aria, care Hn concordan
cu -iteratura este o ;on cu 9reva-en sc;ut. Aceste ra9oarte au .sit c
9reva-ena /M -a rro7i este de 40,4 -a 400.000 -ocuitori Hn 9ri7a re.iune i
de 45,6 Hn cea de a doua re.iune. Acest re;u-tat su.erea; fa9tu- c /M este
7ai 9uin frecvent -a rro7i dec8t -a a-,ii care triesc Hn aceeai ;on
FM$#A'O% $. i co-a,., 4000G.
Jn $ta-ia, studii-e e9ide7io-o.ice anterioare au artat o 9reva-en
sc;ut a /M, osci-8nd Hntre 6 i 24 de ca;uri -a 400.000 -ocuitori, dar studii
7ai recente au .sit va-ori Hntre 20 i 402 ca;uri -a 400.000 -ocuitori Hn
diferite ;one, venind astfe- Hn s9ri:inu- consideraiei c Hn u-ti7e-e decenii
9reva-ena /M a crescut. Aceste date ar 9utea fi datorate unei rea-e sc)i7,ri
sau ref-ect H7,untirea identificrii ca;uri-or i a dia.no;ei.
Un studiu asu9ra 9reva-enei /M din districtu- #XAYui-a, centru-
$ta-iei, a indicat o rat de 52 -a 400.000 -ocuitori, venind Hn s9ri:inu-
consideraiei c $ta-ia este o ;on Hn care /M are o 9reva-en ridicat
FOARO R. i co-a,., 2000G.
$ncidena /M .sit Hntr*un studiu recent efectuat Hn +a.)eria, /ici-ia,
confir7 frecvena ridicat a /M Hn /ici-ia i indic fa9tu- c /M este
distri,uit Hn 7od o7o.en Fce- 9uin Hn 9artea de nord i centra- a /ici-ieiG
indiferent de -atitudine sau de 9re;ena dove;i-or do7inaiei caracteristici-or
nor7ande F/A#EM$ B. i co-a,. 2000G.
Jn confor7itate cu aceste date, Hntr*un studiu e9ide7io-o.ic efectuat
Hn orau- !atania, a fost .sit o rat a 9reva-enei de 55,5 -a 400.000
-ocuitori i un indice anua- de 2,2 -a 400.000 -ocuitori F'$!O#E$ A. i
co-a,., 2004G. 'u este nici un .radient Hntre $ta-ia continenta- i /ici-ia, cu
e>ce9ia /ardiniei. oate studii-e descri9tive conduse Hn aceast insu- Hn
u-ti7e-e dou decenii arat o du,-are a 9reva-enei i a incidenei /M, Hn
co79araie cu $ta-ia continenta-. /tudii-e din /ardinia fcute 9e un eantion
re9re;ent8nd o cinci7e din Hntrea.a 9o9u-aie a /ardiniei FBRA'$ER$ E. i
co-a,., 2000G, confir7 fa9tu- c riscu- /M este 7ai ridicat dec8t Hn restu-
$ta-iei i c Hntr*adevr este identic cu indice-e de risc .sit Hn 9re;ent Hn
7a:oritatea Re.atu-ui Unit i a a-tor 9ri din nordu- Euro9ei.
/ardinia re9re;int o 9o9u-aie o7o.en, distinct Hnc de -a
se9ararea .ru9u-ui cauca;ian, cu toate c nu se cunoate 9recis area-u-
9reistoric a- acestuia. !e- 7ai recent studiu efectuat Hn nordu- /ardiniei,
/assari, indic o 9reva-en de 466,6 -a 400.000 -ocuitori i o nota,i-
cretere a incidenei de*a -un.u- ti79u-ui FPUB#$A$ M. i co-a,.,
2004G. Aceste desco9eriri de7ontea; i9ote;a 9otrivit creia distri,uia
acestei ,o-i nu ur7rete .radientu- factor -atitudine, atenion8nd
asu9ra 9re;u7iei c frecvena
20
/M Hn /ardinia este una dintre ce-e 7ai ridicate din -u7e, indic8nd un
K/candinavian focusL Hn /M.
$ncidena i 9reva-ena /M a fost studiat cu aceeai asiduitate i Hn
continente-e: A7erica de 'ord, Austra-ia i Asia. Jn /tate-e Unite, Roc)ester,
incidena /M este de 6,4 -a fe7ei i 2,2 -a ,r,ai.
Jn !anada FEinni9e.G 2,1 -a fe7ei i 4,5 -a ,r,aiR Hn Austra-ia FPert)G,
3,3 -a fe7ei i 4,1 -a ,r,ai.
Preva-ena Hn /UA varia; de -a 22 -a 400.000 -ocuitori Hn sud, -a 412
-a 400.000 -ocuitori Hn nordR Hn !anada 00200 -a 400.000 -ocuitori, Hn
Austra-ia 23 -a 400.000 -ocuitori Hn nord i 13 -a 400.000 -ocuitori Hn sudR
Hn 'oua &ee-and 25 -a 400.000 -ocuitori Hn nord i 50 -a 400.000 -ocuitori
Hn sud FPA/!U $. i +"#AIA R., 4000G.
Cactoru- .enetic are un ro- i79ortant Hn a9ariia /M. $79-icarea acestui
factor Hn a9ariia ,o-ii se 9oate de7onstra 9rin ur7toare-e: riscu- de a face
/M -a rude-e de .radu- $ a-e 9acieni-or cu /M este de 20 de ori 7ai 7are
fa de 9o9u-aia .enera-R -a 9acineii cu /M s*a de9istat un 9rocent de
4020T care au ,o-nav un a-t 7e7,ru de fa7i-ieR 2020T dintre .e7enii
7ono;i.oi de;vo-t ,oa-a si7u-tanR iar .e7enii di;i.oi fac ,oa-a si7u-tan
doar Hn 9rocent de 2TR nu este nici o diferen a frecvenei /M, Hntre /M
con:u.a- i /M -a 9o9u-aia .enera-R riscu- de a face /M a unui co9i-
ado9tat nu este 7ai 7are ca riscu- -a 9o9u-aia .enera-R re;onana
7a.netic nuc-ear desco9er 7odificri ti9ice de /M Hn 9rocent de 40T
-a rude-e de .radu- $ sntoase a-e ,o-navi-or de /M. !u toate acestea
factoru- .enetic i rasia- nu 9ot s e>9-ice sin.uri diferene de
susce9ta,i-itate care e>ist Hntre ne.rii din A7erica de 'ord i A7erica de
/ud, sau Hntre ne.rii africani i cei a7ericani.
Jn ceea ce 9rivete asocierea ,o-ii cu anti.ene-e -eucocite-or u7ane
?.#.A., se constat un risc crescut de ,oa- -a 9o9u-aia nord euro9ean ce
9re;int anti.ene-e ?.#.A.=R2 i =E2. E>ist i deose,iri Hntre for7e-e
c-inice a /M, Hn ceea ce 9rivete asocierea -or cu anti.ene-e -eucocite-or
u7ane ?.#.A. Astfe-, -a for7a c-inic recurent*re7itent Hnt8-ni7 asocierea
?.#.A.*=R2, -a for7a c-inic 9ri7ar 9ro.resiv ?.#.A.*=R6 i ?.#.A.*=P+4*
0504 -a for7a o9tico*s9ina- ti9 =evic ce a9are frecvent -a asiatici.
Pe cro7o;o7u- 46 au fost -oca-i;ate .ene-e 9entru -anuri-e .re-e a-e
i7uno.-o,u-ine-or. 'u au fost .site asocieri constante cu 9rivire -a
9o-i7orfis7u- a-e-e-or .ene-or 9entru i7uno.-o,u-ine i /M.
%aria,i-itatea acestora 9oate fi una din cau;e-e diferene-or etnice
9rivind susce9ta,i-itatea 9entru /M FUW" /., 2002G.
Pentru co79-e7ent ar e>ista totui re-aii 7ai str8nse, Hn sensu- c
9re;ena unor a-e-e nu-e sau nonfunciona-e 9entru funcia !2 au fost asociate
20
cu /M. UW" /. F2002G re7arc fa9tu- c doar condiia .enetic nu este
suficient 9entru dec-anarea ,o-ii, dei aceasta survine 9e un anu7it ti9ar
de rs9uns i7un condiionat .enetic, -a care se adau. unii factori de
7ediu.
Jn ceea ce 9rivete diferene-e -e.ate de se> i v8rst, toate studii-e
avute -a Hnde78n de7onstrea; o 9re9onderen a ,o-ii -a fe7ei, dar
severitatea este 7ai 7are -a ,r,ai. Riscu- de /M este de dou ori 7ai 7are
-a fe7ei, 7ai a-es -a .ru9a de v8rst su, 60 de ani, du9 aceea tendina
fiind de e.a-i;are a ra9ortu-ui. %8rsta de de,ut este 7ai 7ic -a fe7ei, -a
,r,ai este 7ai 7are, ca i tendina de evo-uie 9ro.resiv cu acu7u-are
de )andica9uri. =u9 UW" /. F2002G Hn .enera-, de,utu- su, 20 ani este
9re;ent -a 540T din 9acieni, Hntre 2060 ani -a 1050T 9acieni, 9este
64 ani -a 4525T ca;uri. Au fost ra9ortate v8rste e>tre7e de de,ut c-inic
cu9rinse Hntre 44 -uni i 12 ani.
A-i autori F?UC/!?M$= A.R #Z!M$'B !.?. 2002G afir7 c
9reva-ena /M Hn Euro9a este Hntre 2050 -a 400.000 -ocuitori, ceea ce 7i
se 9are o cifr 9rea 7ic. Aceeai autori afir7 ca ra9ortu- fe7ei(,r,ai
este de 4,14, rude-e de .radu- $ au risc de H7,o-nvire crescut de 4525
ori, iar co79-e>u- 7a:or de )istoco79ati,i-itate este: ?.#.A.*=R2, ?.#.A.*
=E2, ?.#.A.*+1 i ?.#.A.*A2.
=u9 ROOA'A /CRE'W !OR'"WEA'U F2006G, /M afectea;
tinerii, de,utu- fiind -a cei cu v8rste Hntre 45 i 25 ani F7a>i7u7 fiind de 50
de aniG, iar v8rfu- v8rstei de de,ut Hnre.istr8ndu*se -a 2520 ani. E>ist i
e>ce9ii, re9re;entate de cei cu /M 9ri7ar 9ro.resiv, care sunt Hn 7od
o,inuit 7ai v8rstnici de 25 ani.
/M afectea; Hn s9ecia- a-,ii F7ai 7u-t de 00TG, Hn s9ecia- 9o9u-aii-e
din nordu- Euro9ei. #a asiatici, africani i nativii a7ericani, /M este
neo,inuit, Hn ti79 ce -a afroa7ericani date-e actua-e arat o frecven
situat Hntre cea a a-,i-or i cea a africani-or, su.er8nd astfe- c a7estecarea
9o9u-aii-or crete riscu- /M F=UPO' +., 4013G. /M r78ne e>tre7 de
rar Hn anu7ite 9o9u-aii i;o-ate, cu7 ar fi inuiii i )uterites din !anada i
-a9onii din Cin-anda. Aceast o,servaie susine Hns i ro-u- 7otenirii
.enetice.
/tudii 9rivind 7i.raia au indicat c riscu- de a de;vo-ta ,oa-a este
deter7inat de 7ediu- din co9i-rie FHnainte de 45 aniG. Unu- dintre ce-e 7ai
i79resionante studii de acest ti9 a fost ce- Hn care s*au studiat i7i.ranii din
$ndii-e de %est Hn #ondra, -a care s*a o,servat c, dei ei 9re;entau un risc
de ,oa- redus F9rovenind dintr*o ;on cu inciden sc;utG, co9iii -or
aveau un risc de H7,o-nvire ase7ntor cu vecinii -or din #ondra
F!ON#E P.M.,
2000G.
Jn Ro78nia se esti7ea; c aceast ,oa- are o 9reva-en de
24
a9ro>i7ativ 2560 -a 400.000 -ocuitori, aa cu7 re;u-t dintr*o serie de
22
eva-uri e9ide7io-o.ice efectuate Hn anii X50, a cror ana-i; siste7atic a
fost rea-i;at u-ti7a dat Hn ur7 cu 9este 40 ani de ctre Prof. =r.
/ta7atoiu
i co-a,oratorii Fcitat de +"PE'ARU O. i co-a,., 2006G.
Un studiu e9ide7io-o.ic efectuat de PERE/!U A. i %ER=EI
C#OR$!A Hn 4051 -a nive- de ar, arat c 9reva-ena /M Hn Ro78nia este
de 25 -a 400.000 -ocuitori.
=e atunci nu s*au 7ai fcut cercetri e9ide7io-o.ice -a nive- de ar,
ci doar Hn une-e :udee. Jntr*un studiu din 4006 fcut Hn :udeu- Mure de
ctre +E!U/ . i POPO%$!$U #. se .sete o 9reva-en a /M Hn acest
:ude de 20,01 -a 400.000 -ocuitori i 7orta-itatea 0,53 -a 400.000 -ocuitori.
Jn :udeu- Mures re9artiia 9e se>e este de 50, 3T fe7ei i 60,6T ,r,ai. Jn
ceea ce 9rivete re9artiia 9e 7ediu- de 9rovenien a fost .sit 55,06T Hn
7ediu- ur,an i 66,03T Hn 7ediu- rura-. Referitor -a v8rsta de de,ut, +E!U/
i POPO%$!$U au .sit ur7toare-e: de,ut Hntre 4540 ani, 3,20T, Hntre
2026 ani 20,45T, Hntre 2520 ani, 45,50T, Hntre 2026 ani, 26,50T,
Hntre 2520 ani, 40,21T, Hntre 6066 ani, 40,01T, Hntre 6560 ani, 2,40T,
Hntre 5056 ani 0,11T. =eci, iese Hn eviden fa9tu- c v8rsta 9redo7inant
afectat este Hntre 2060 ani, cu un 7a>i7 Hntre 2026 ani.
Jn :udeu- Arad, ?ERMA'' E. .sete Hn 4006 o frecve 9e se>e de
52T fe7ei i 61T ,r,ai. Jn ceea ce 9rivete v8rsta de de,ut ?ERMA''
E. .sete de,utu- 98n -a 20 de ani 63T, Hntre 2460 ani 65T, iar 9este
64 ani doar 0T.
Jntr*un studiu e9ide7io-o.ic recent F+O$A' M$'ER%A, 2002G
efectuat Hn :udeu- /i,iu se arat c incidena /M, Hn u-ti7ii 5 ani a crescut
7u-t, atin.8nd va-ori e.a-e sau 7ai 7ari dec8t Hn ;one-e cunoscute cu
inciden crescut din Ro78nia Fde -a 6,42 -a 3,31 -a 400000 -ocuitoriG.
Preva-ena /M Hn u-ti7ii 5 ani -a nive-u- :udeu-ui /i,iu este ur7toarea:
33,55 -a 400.000 -ocuitori activi Hn 4001, ea cresc8nd 9ro.resiv an de an,
a:un.8nd 50,30 Hn anu- 2004.
Jntr*un studiu din 4005, FM$?A'!EA P., M$?A'!EA !R$/$'A i
MA!"U #.G efectuat Hn :udeu- +i)or se o,serv o 9reva-en a /M
crescut Hn :uru- orae-or 7ari din :ude: Oradea, A-ed, +eiu i %a-ea -ui
Mi)ai. /e o,serv dease7enea o 9redo7inan a ,o-ii Hn ;ona de dea-
F9odiuriG.
O foarte interesant o,servaie a fost aceea c e>cesu- de a-u7iniu
din so- ar favori;a 9roducerea ,o-ii. Jn acest conte>t 9ute7 re7arca
frecvena crescut a ca;uri-or de /M 9e ce-e dou versante a-e Muni-or
+i)oru-ui, a- cror so- este foarte ,o.at Hn 7inereu de a-u7iniu
FM$?A'!EA P., 4005G.
22
Jn ceea ce 9rivete re9artiia 9e 7ediu de 9rovenien se o,serv o
frecven sensi,i- 7ai crescut Hn 7ediu- ur,an, fa de ce- rura-, res9ectiv
26
55,04T Hn 7ediu- ur,an i 64,05T Hn ce- rura-. Jn ceea ce 9rivete re9artiia
9e se>e s*a .sit un 9rocent de 53,62T -a fe7ei i 62,53T -a ,r,ai.
Referitor -a 9rofesia ,o-navi-or cu /M a7 9utea su,-inia c a fost notat
-a diferite 9rofesii un e>ces de ca;uri. P-ec8nd de -a aceast 9re7i; s*au
efectuat cercetri 9rivind re9artiia ,o-ii 9e 9rofesii F M$?A'!EA P. i co-a,.
4005G. /*au desco9erit ur7toare-e frecvene Hn ceea ce 9rivete 9rofesii-e:
inte-ectua-i 2,63T, funcionari 2,03T, e-evi, studeni, 9rofesori 4,65T, cadre
7edica-e 6,05T, 7uncitori 23,22T, casnice 1,62T, 9ensionari 62,51T
F7a:oritatea 9ensionari de ,oa-G, a.ricu-tori 5,06T, cei care -ucrea; Hn
do7eniu- 9restrii de servicii 2,65T i fr ocu9aie 4,65T.
Jn ceea ce 9rivete v8rsta de de,ut a ,o-ii ave7: de,ut 98n -a 20 ani
5T, Hntre 2022 ani 64,33T, Hntre 2660 ani 23,5T, Hntre 6450 ani 0,35T
i 9este 50 ani 2,53T. Jn ceea ce 9rivete v8rsta -a data u-ti7ei internri, a7
o,inut ur7toare-e: su, 20 ani 4,65T, Hntre 2420 ani 43,26T, Hntre 24
60 ani 23,46T, Hntre 6450 ani 22,33T, Hntre 5430 ani 44,25T, 9este 30
ani 0,00T.
/tarea civi- a 9ersoane-or din -ot a inc-us 53,2T cstorii, 2,01T
divorai i un 9rocent destu- de ridicat de 40,60T necstorii, ceea ce
9oate de7onstra i79-icaii-e socia-e a-e acestei ,o-i.
#e.at de nu7ru- de co9ii 9e care H- au ,o-navii, se 9oate o,serva c
,oa-a nu inf-uenea; nata-itatea, res9ectiv ferti-itatea, 9ersoane-e fr nici
un co9i- 9rovenind 7ai a-es din .ru9u- ce-or necstorii. Jn 25,22T din
ca;uri ,o-navii au un co9i-, Hn 25,22T din ca;uri doi co9ii, Hn 40,50T din
ca;uri trei co9ii, Hn 2,01T din ca;uri 9atru co9ii, Hn 0,50T din ca;uri 5 co9ii
i un 9rocent de 20,24T sunt fr co9ii.
Jn 2002 M$?A'!EA P. face un nou studiu e9ide7io-o.ic a- /M Hn
:udeu- +i)or Fdu9a 5 ani de -a ce- din 4006G. Preva-ena /M Hn :udeu-
+i)or crete de -a 51 -a 32 -a 400.000 -ocuitori, iar 9reva-ena Hn 7unici9iu-
Oradea crete de -a 60 -a 52 -a 400.000 -ocuitori. Jn 2002 incidena /M Hn
:udeu- +i)or este de 2,1 -a 400.000 -ocuitori.
Re9atiia 9e .ru9e de v8rst a ,o-navi-or este: su, 20 ani 6,5T, Hntre
2420 ani 22,1T, Hntre 2460 ani 25,3T, Hntre 6450 ani 23, 2T, Hntre
5430 ani 3,1T i 9este 30 ani 4,0T.
=istri,uia Hn funcie de se> este Hn favoarea fe7ei-or care sunt Hn
9rocent de 50, 36T, iar ,r,aii 60,23T.
Jn ceea ce 9rivete re9artiia 9e 7edii de via, se re7arc un 9rocent
7ai ridicat a- ,o-navi-or care triesc Hn 7ediu- ur,an, 55,21T, fa de cei
care triesc Hn 7ediu- rura- 66,12T.
=istri,uia ca;uri-or Hn funcie de 9rofesie este ur7toarea: 9ensionari
60,5T, a.ricu-tori 1T, 7uncitori 22,4T, casnice 5,1T, cadre 7edica-e 2,0T,
25
e-evi, 9rofesori, studeni 4,2T, funcionari 2T, inte-ectua-i 2,2T, 9restatori
de servicii 2,1T i fr ocu9aie, o7eri 2,2T.
/tarea civi- a ,o-navi-or din -ot a inc-us 51,25T cstorii, 2,32T
divorai, 5,31T necstorii i 0,52T vduvi.
#e.at de nu7ru- de co9ii 9e care H- au ,o-navii notri, se 9oate
o,serva c Hn 20,34T din ca;uri au un co9i-, 22,44T din ca;uri 2 co9ii,
40,30T din ca;uri trei co9ii, 2,05T din ca;uri 6 co9ii i 22,40T nu au
co9ii.
23
CAPITOLUL II
ETIOPATO+ENIA SCLEROZEI MULTIPLE ,SM-
A. 'oiuni .enera-e de i7uno.enetic
+. eorii etio9ato.enice Hn /M
!. Mecanis7e neuroi7uno-o.ice Hn /M
=. Encefa-o7ie-ita a-er.ic e>9eri7enta- FEAEG a c8ine-ui, 7ode-
7orfo9ato-o.ic, c-inic i i7unoc)i7ic 9entru /M
4. a,-ou- c-inic a- EAE -a c8ine
2. Modificri )isto7orfo-o.ice caracteristice EAE -a c8ine
2. Modificri i7unoc)i7ice Hn EAE -a c8ine
6. !o79araii )isto9ato-o.ice ntre EAE a c8ine-ui i /M
5. !o79araii i7uno9ato-o.ice Hntre EAE a c8ine-ui i /M
3. !o79araii c-inice Hntre EAE a c8ine-ui i /M
E. $nteraciuni etio9ato.enice, anato7o*9ato-o.ice, neurofi;io-o.ice, c-inice
i tera9eutice Hn /M.
A. Noiuni 0enerale /e i!uno0enetic'
Or.anis7u- u7an nor7a- este cea 7ai 9erfect fortrea, Hn care,
unii din du7anii si 9trund fr a 7ai 9utea avea vreo ans de sc9are.
Or.ane-e interne acionea; intercondiionat i i7ediat Hntr*o 9erfect
Hne-e.ere, de7n de invidiat de ctre orice strate.. =ei s*ar 9rea ciudat,
toate or.ane-e contri,uie -a a9rare fie 9rin 7ecanis7e -oca-e, fie inte.rate
.enera-. =e e>e79-u: creieru- se a9r 9rin ,ariera )e7atoencefa-ic F+?EG
i 7enin.e, .reu de str,tutR aa cu7 se tie 7duva osoas )e7ato.en
i ti7usu- au ro- de a crea Kar7e-eL su,stania-eR ficatu- 9oate s*i creasc
7eta,o-is7u- -a 7o7entu- o9ortunR .-ande-e endocrine secret )or7oni
care dec-anea; 7u-ti9-e aciuni contro-ate de )i9ofi; etc.
oate aceste 7ecanis7e, ui7itor de ,ine coordonate, ne dau
9osi,i-itatea de a acce9ta cu uurin ideea c, ce- 9uin din 9unct de vedere
a- K7aterieiL sunte7 o s9ecie su9erioar.
21
Este unani7 recunoscut c ceea ce ti7 actua-7ente des9re siste7u-
de a9rare a- or.anis7u-ui siste7u- i7un s*ar 9utea s fie Hnc insuficient.
=e*a -un.u- ti79u-ui s*au for7at diferite i9ote;e asu9ra ca9acitii
or.anis7u-ui de a contro-a invadarea cor9u-ui u7an de ctre a.eni strini.
Una din ce-e 7ai s9ectacu-oase desco9eriri, i care a deter7inat e>9-o;ia
de cunotine i7uno-o.ice de 7ai t8r;iu, a fost desco9erirea anticor9i-or Hn
4050 de ctre %on +E?R$'B i /?$+A/A+URO M$A/AO. Acetia au
o,servat c anticor9ii au anu7ite 9ro9rieti, care -e dau 9osi,i-itatea de a
neutra-i;a su,stane-e strine invadante.
Pentru a 9utea face 9ro.rese Hn do7eniu- i7uno-o.iei, cercettorii au
tre,uit s se Hntoarc 9uin Hna9oi 9e scara evo-utiv a siste7u-ui i7unitar
98n c)iar -a 7o7entu- conce9erii sa-e. /*a 9truns aadar i Hn do7eniu-
.eneticii, 7ai 7u-t, actua-7ente se 9oate vor,i de o i7uno-o.ie 7o-ecu-ar,
care o9erea; cu ter7eni de cod .enetic de -a cei 7ai cunoscui cro7o;o7i
i 98n -a e>on, intron, cod .enetic i c)iar )ri .enetice i cro7o;o7ia-e.
O scurt c-asificare a ro-uri-or siste7u-ui i7un arat c acesta 9resu9une
dou 7ari funcii i79ortante:
4G 7eninerea se-f*u-ui ce i79-ic recunoaterea i 7e7orarea
infor7aiei .enetice 9ro9rii or.anis7u-ui, Hn continuu- 9roces de reHnnoire
a- cor9u-ui, unde ave7 de*a face cu structuri-e .enetice su,ce-u-are.
2G a9rarea or.anis7u-ui 9rin factori s9ecifici i nes9ecifici -a aciunea
a.eni-or infectani, sau -a activitatea ce-u-e-or canceroase.
E>ist totui 9erico-u- de a su9ra-icita 9uterea i7uno-o.ic a acestui
siste7, 7er.8nd 98n -a dere.-ri Hn ec)i-i,ru- 7e7oriei ce-u-are i duc8nd
-a Ka,eraii strate.iceL a-e cor9u-ui, cu7 sunt ,o-i-e autoi7une.
=e ase7enea, tre,uie s recunoate7 foarte ,ine Kc)eiaL cu care vre7
s desc)ide7 9oarta unui 9roces i7un, 9entru c a7 avea noi 9osi,i-iti
de tera9ie, 9rin .refe-e de or.ane, evit8nd re:ectu- acestora.
Pornind de -a aceste considerente, vo7 9utea af-a 9ro,a,i-, 9osi,i-iti
de tera9ie a unor 7a-adii autoi7une Fca i /M, -u9usu- erite7atos dise7inat,
tiroidita ?as)i7oto, 9e7fi.usu- ,u-osG sau a canceru-ui.
E>ist dou ti9uri de a9rare a or.anis7u-ui s9ecific i nes9ecific.
2. I!unitatea nes&eci3ic' este re9re;entat de fa.ocito;, 9rocesu-
de di.estie a 7icro,i-or de ctre 7icro* i 7acrofa.e.
Microfa.e-e sunt re9re;entate de -eucocite nuc-eate, neutrofi-e Hn
s9ecia-. Macrofa.e-e sunt re9re;entate de 7onocite. Monocite-e san.vine
au i ro-u- de a 9re;enta su,stana anti.enic -i7focite-or, 9rintr*un 9roces
nu7it K9eri9o-ensisL. A:unse din ca9i-are Hn esuturi 9rin dia9ede;,
7onocite-e se transfor7 Hn 7acrofa.e 9ro9riu ;ise.
25
Acestor cate.orii de ce-u-e -i se a-tur ce-u-e-e siste7u-ui reticu-o*
endote-ia-R ce-u-e-e Du99fer din ficat, a-veo-ocite-e din 9-78n, 7acrofa.e-e
din 9eritoneu i s9-in, osteoc-aste-e.
Pe su9rafaa 7acrofa.u-ui e>ist rece9tori 9entru .ru9area anti.enic,
rece9tori 9entru co79-e7ent [!2 ,\, rece9tori 9entru .ru9area Cc a
i7uno.-o,u-ine-or, 9entru 9rocesu- de 9eri9o-ensis, 7artori denu7ii
co79-e> 7a:or de )istoco79ati,i-itate FM!?G, 9rin care anti.enu- este
9re;entat -i7focitu-ui #, rece9tori 9entru i7uno.-o,u-ine-e E Fi. EG.
Macrofa.u-, 9rin 9re;entarea anti.enu-ui -a -i7focite-e # sau #+,
intervine i Hn i7unitatea s9ecific.
4. I!unitatea s&eci3ic' este cea do,8ndit 9e 9arcursu- vieii, odat
cu contactu- or.anis7u-ui cu anti.enii i are dre9t su,strat 7ateria-
-i7focite-e + i .
#i7focite-e + au ori.inea Hn 7duva osoas din ce-u-e-e ste7, su,
inf-uena unor factori s9ecifici de 9ro-iferare c-ona-. Aceast ce-u- su
sau ste7 se orientea; s9re -inia -i7focitar i trec8nd 9rin 7ai 7u-te fa;e, -a
7aturaie devine -i7focite +, care vor 9o9u-a or.ane-e -i7foide secundare:
s9-in, .an.-ioni -i7fatici.
#i7focitu- Hi are ori.inea Hn ti7us unde, 9e 9arcursu- do,8ndirii de
7arDeri s9ecifici diferii, ce-u-e-e ste7 orientate 7onoc-ona- s9re seria
trec de -a # i7ature s9re diferite ti9uri de # 7ature: LT 3elper, LT 4iller,
LT citoto/ic supresoare.
Un 7ic nu7r de -i7focite circu-ante 9rovin direct din ce-u-a ste7,
neve)icu-ate 9rin ti7us i sunt nu7ite ce-u-e natural-killer.
=in 9unct de vedere a- s9ecificitii rs9unsu-ui i7un, #+ -i7focite-e
+ au ro- de a for7a anticor9i FAtcG iar # -i7focite-e intervin Hn
i7unitatea 7ediat ce-u-ar.
A7,e-e ti9uri de -i7focite 9re;int 9e su9rafaa -or rece9tori i
7arDeri. #i7focite-e + au 7arDeri i7uno.-o,u-ine-e $.M i $.=, ce :oac ro-
de rece9tori 9entru anti.eni FAt.G, de ase7enea rece9tori 9entru 9oriunea
Cc a i7uno.-o,u-ine-or B F$. BG i 9entru fraciuni de co79-e7ent: !2,,
!6 i
!42.
#i7focite-e au 7arDeri: 4],2],6] 9entru # )e-9er i 4],
2], 5] 9entru # citoto>ic su9resoare.
A7,e-e -i7focite 9re;int de ase7enea co79-e>u- 7a:or de
)istoco79ati,i-itate F!M?G ce :oac ro- Hn sc)i7,u- de infor7aie Hntre
7acrofa.e i # i #+.
Pe # )e-9er .si7 !M? c-asa a $*a, iar 9e # citostatic*su9resoare
!M? c-asa a $$*a.
=u9 K9eri9o-ensisL fiecare -i7focit Hi ur7ea; ca-ea fireasc de
a9rare:
20
#+ va avea ro- Hn i7unitatea s9ecific u7ora-. =u9 contactu- cu
7acrofa.u-, #+ sufer un 9roces de 9ro-iferare ,-astic, care are ca re;u-tat
for7area de 9-as7ocii*secretani de anticor9i s9ecifici 9entru anti.eni
s9ecifici din or.anis7 i #+ cu 7e7orie, ca9a,i-e s reacione;e -a noi
Hnt8-niri 9e viitor cu ace-ai anti.en.
Anticor9ii neutra-i;ea; anti.enii 9rin co7,inarea e9ito9i-or cu
9arato9ii.
#i7focite-e , Hn ur7a 9rocesu-ui de K9eri9o-ensisL, 9ro-iferea; c-ona-
i are -oc transfor7area -or Hn ce-u-e cu 7e7orie, care -a un nou contact cu
ace-ai anti.en au ro- Hn i7unitatea 7ediat ce-u-ar, at8t direct c8t i 9rin
e-i7inarea de su,stane:
factori activatori ai 7acrofa.e-or
factori c)e7otactici
factori 7ito.enici
interferoni
factoru- de necro; tu7ora-
inter-euDine etc.
#i7focite-e recunosc 7ai 7u-t fraciuni de 9roteine a-e anti.ene-or
sau 9e9tide for7ate din 545 a7inoaci;i, 9rovenite din 7u-ti9-icarea
intrace-u-ar vira-.
Jn anu7ite condiii survin deficiene a-e rs9unsu-ui i7un, ce 9ot fi
9ri7are sau secundare Fdo,8nditeG, 7anifestri 9ato-o.ice de ti9u- reacii-or
de )i9ersensi,i-itate.
A-terarea se-f*to-eranei, cu transfor7area 9roteine-or 9ro9rii Hn
su,stane i7uno.ene sunt re;u-tatu- ,o-i-or autoi7une.
Rs9unsu- autoi7un 9resu9une dou 7ecanis7e de .enerare de
i7uno.eni:
e-i,erarea de anti.eni ascuni
a-terri-e 9roteine-or i for7area de anticor9i crosreactani i7uno.eni
ce dec-anea; rs9unsu- i7un.
Jn u-ti7u- ti79 se ve)icu-ea; frecvent denu7iri 9entru a defini ter7enii
ce intervin Hn i7unitate. =u9 7u-te cercetri s*a reuit desco9erirea unui
sen;aiona- nod i7uno-o.ic: 9roteine-e co79-e>u-ui 7a:or de )istoco79a*
ti,i-itate F!M?G. =e -a e- 9ornesc toate aciuni-e i7uno-o.ice: de -a
recunoaterea 7o-ecu-e-or 9ro9rii or.anis7u-ui, -a activarea 9rocese-or de
a9rare.
Ii desco9eriri-e nu s*au o9rit aici: s*au studiat i e>9-icat Hn 9arte
interaciuni-e de ordin ,ioc)i7ic dintre rece9tori i anti.eni, a-turi de
9roteine-e !M?.
!M? re9re;int un set de .ene de 9e ,rau- scurt a- cro7o;o7u-ui 3.
Proteine-e codificate de aceste .ene se sinteti;ea; Hn ri,o;o7ii ce-u-e-or,
60
interreacionea; cu 9roteine sau 9e9tide anti.enice i 9rintr*un siste7
cana-icu-ar a:un. -a su9rafaa ce-u-ei, unde sunt recunoscute de ce-u-e-e
i7unitare.
Recunoaterea Kse-fL*u-ui fa de Knon*se-fL 9resu9une o interaciune
concordant Hntre 7u-ti9-e co79onente e>tra i intrace-u-are.
A9-icaia i7ediat a cunotine-or de to-eran .enetic a fost iniia-
.sirea co79ati,i-iti-or Hntre esuturi-e donoru-ui i acce9toru-ui, Hn vederea
efecturii unei .refe. U-terior s*a dovedit i o i79-icare a tuturor acestor
co79onente Hn 9rocese-e din ,o-i-e autoi7une.
#ocu- ocu9at de .ene-e !M? 9e ,rau- scurt a- cro7o;o7u-ui 3 este
caracteri;at de un 7are 9o-i7orfis7, derivat din e>istena a 7ai 7u-tor .ene
alele, for7ate su, inf-uena 9rocese-or de du9-icare sau 7utaie Hn .en.
Practic, re9re;int variante a-e ace-eiai .ene, de unde deriv 7area
varia,i-itate fenoti9ic.
/9re deose,ire de .ene-e 9entru rece9tori, care varia; de -a ce-u- -a
ce-u- Hntr*un or.anis7, .ene-e 9entru 9roteine-e !M? sunt ace-eai Hn toate
ce-u-e-e individu-ui dar difer de -a 9ersoan -a 9ersoan F!?AR#E/ A.,
PA'EEAN P.R. 4002G.
Bene-e !M? ocu9 -a nive-u- cro7o;o7u-ui 3 nite re.iuni denu7ite
re.iuni .enetice. Acestea sunt su,H79rite Hn 2 su,re.iuni cu 7ai 7u-te
-ocusuri care codific trei c-ase de 9roteine !M? identificate dre9t ?.#.A.
c-asa $, a $$*a sau a $$$*a F?.#.A. ^ )u7an -eucocite anti.en, desco9erit 9e
su9rafaa -eucocite-or u7ane, 9ornind de -a ideea e>istenei 9e su9rafaa
-or a unor anti.ene si7i-are ce-or de 9e )e7atiiG.
#a nive-u- unei .ene, 9ri-e cores9un;toare sinte;ei 9roteine-or se
nu7esc e>oni. Acetia sunt se9arai de introni, for7aiuni ce nu rs9und de
codificare Hn .enoti9.
Jn ceea ce 9rivete studiu- acestor 9roteine, ce-e ce a9arin !M? de
c-asa $*a se .sesc 9e a9roa9e toate ti9uri-e de ce-u-e u7ane i au ca ro-
9rinci9a- 9re;entarea fra.7ente-or de anti.en -i7focite-or !=, !=5],
care distru. ce-u-a infectat.
Proteine-e !M? c-asa a $$*a a9ar nu7ai 9e ce-u-e-e i79-icate Hn
rs9unsu- i7un, ca i 7acrofa.e-e i ce-u-e-e + Fa:utate de ce-u-e-e !=6
)e-9er ca s intervin Hn rs9unsu- i7unG i au ro- i79ortant Hn dec-anarea
,o-i-or autoi7une.
Bene-e 9roteine-or !M? c-asa a $$$*a sunt funciona-e: codific sinte;a
co79-e7entu-ui Ffraciunea !2 i !6G, en;i7a steroid 24*)idro>i-a;a i
factoru- de necro; tu7ora-.
64
!a structur ,ioc)i7ic 9roteine-e ?.#.A. sunt .-ico9roteine de
su9rafa, codificate de .ene din fa7i-ia i7uno.-o,u-ine-or. =eci vor fi
constituite Hn 7od si7i-ar, din -anuri .re-e i uoare.
Pentru studiu- de fa este necesar e>9-icarea, 7ai a-es a structurii
,ioc)i7ice a 7o-ecu-e-or !M? c-asa $ i $$*a. Acestea sunt a-ctuite si7i-ar,
din dou -anuri 9o-i9e9tidice -e.ate Hntre e-e 9rin -e.turi necova-ente. /unt
si7i-are ca structur, dar sunt codificate de re.iuni .enetice diferite:
9entru ?.#.A. c-asa $*a -anu- a-fa este codificat a-e-e-e ce ocu9
-ocusuri-e A, + i ! de 9e ,rau- scurt a- cro7o;o7u-ui 3 F9entru -ocusu- A
e>ist 25 de a-e-e, 9entru + 22 a-e-e i 9entru ! 44 a-e-eG.
9entru ?.#.A. c-asa $$*a, at8t -anu- a-fa c8t i ,eta sunt codificate de
-ocusuri-e =P, =U i =R. Bene-e ce codific -anu- a-fa sunt notate cu A iar
ce-e ce codific -anu- ,eta cu +.
Jn -ocusu- =P e>ist .ene-e A4 i A2 Fcu 6 a-e-eG 9entru -anu- a-fa i
.ene-e +4 i +2 Fcu 40 a-e-eG 9entru -anu- ,eta. Jn =U e>ist .ene-e A4 i
A2 Fcu 5 a-e-eG 9entru -anu- a-fa i +4 i +2 9entru -anu- ,eta.
Jn =R e>ist o sin.ur .en A4 cu o sin.ur a-e- dar i trei .ene +4,
+2, +2 Fcu 62 de a-e-e 9entru -anu- ,etaG.
!e-e dou su,re.iuni ce codific 9roteine-e !M? c-asa $*a i a $$*a,
Hncadrea; .ene-e ce codific !M? c-asa a $$$*a.
!a no7enc-atur du9 ?.#.A. se va trece -ocusu- care este ocu9at de
.en FA, +, !, =G ur7at de nu7ru- care indic nu7ru- .enei Hn -ocus.
E>e79-u: ?.#.A.*A44. Pentru a-e-e se va adu.a KAL FAorDs)o9G. E>e79-u:
?.#.A.*=RA40.
Mo-ecu-e-e ?.#.A. c-asa $*a sunt a-ctuite dintr*un -an 9o-i9e9tidic
a-fa denu7it K.reuL. A- doi-ea -an este denu7it ,eta 2*7icro.-o,u-ina F-an
uorG codificat de .ene 9-asate 9e cro7o;o7u- 45.
Aceast ,eta 2*7icro.-o,u-in este -oca-i;at e>trace-u-ar i nu conine
anti.eni. #anu- a-fa 9re;int trei re.iuni )idrofi-e: intrace-u-ar, trans*
7e7,ranar i e>trace-u-ar. U-ti7a 9oriune este su,H79rit Hn trei
do7enii: a-fa 4, a-fa 2, a-fa 2 ce au -e.turi disu-fidrice. =intre acestea, a-fa
2 confer sta,i-itatea necesar 7o-ecu-ei, a-turi de ,eta 2*7icro.-o,u-in i
este -ocu- de fi>are a- 7o-ecu-ei !=5] de 9e su9rafaa -i7focitu-ui, av8nd
un ro- i79ortant Hn K9eri9o-ensisL.
=eter7inanii anti.enici ai 7o-ecu-ei sunt ;one-e a-fa 4 i a-fa 2 F;ona
varia,i-G. Prin 9atru ,eta 9-icaturi i un a-fa )e-i> e-e rea-i;ea; o
concavitate Fdeseto9G Hn care se fi>ea; un sin.ur fra.7ent anti.enic.
Acest deseto9 re9re;int 9ractic 9artea varia,i- a 7o-ecu-ei ce confer
9o-i7orfis7u- accentuat a- !M?: a-fa 4 este varia,i- Hn a-fa )e-i>, iar
a-fa 2 Hn ,eta 9-icaturare.
62
Mo-ecu-e-e ?.#.A. c-asa a $$*a conin -anuri a-fa i ,eta i s9re
deose,ire de ?.#.A. c-asa $*a, aceste dou -anuri sunt codificate de .ene-e
e>istente 9e cro7o;o7u- 3. =e ase7enea, a7,e-e conin trei se.7ente:
e>trace-u-ar
i intrace-u-ar F)idrofi-eG i trans7e7,ranar F)idrofo,G. /e.7ente-e
e>trace-u-are conin -e.turi disu-furice care se9ar -anuri-e Hn a-fa 4, a-fa 2
i ,eta 4 i ,eta 2. &ona varia,i- a 7o-ecu-ei ?.#.A. c-asa a $$*a se reduce -a
do7eniu- funciona- ,eta 4 a- -anu-ui ,eta. =eseto9u- 7o-ecu-ei ?.#.A.
c-asa a $$*a este for7at din a-fa 4 i ,eta 4.
rans9ortu- 7o-ecu-e-or ?.#.A. c-asa $*a i a $$*a de -a ri,o;o7i, 9e
su9rafaa ce-u-ar, s9re a veni Hn contact cu ce-u-e-e i7unoco79etente, este
asi.urat 9entru ?.#.A. c-asa $*a de ,eta 2*7icro.-o,u-ina, iar 9entru ?.#.A.
c-asa a $$*a, de un a- trei-ea -an 9o-i9e9tidic, -oca-i;at intrace-u-ar, cu structur
invaria,i-.
$at 7odu- Hn care ce-e dou c-ase intervin Hn rs9unsu- i7un Fdu9
!. A. PA'EEANG.
?.#.A. sunt i79-icate Hn i7unitatea dec-anat de ce-u-e-e citoto>ice.
Proteine-e vira-e, 9roduse 9rin infecia unei ce-u-e cu un virus, sunt se9arate
Hn 9e9tide Hn co79arti7entu- citoso-ic. Aceste 9e9tide sunt cu9-ate Hn
reticu-u- endo9-as7atic cu 7o-ecu-e-e ?.#.A. c-asa $*a Hn dou eta9e:
9ri7a, -e.area 9e9tidu-u- anti.enic FABG Hn deseto9R
a9oi ?.#.A. Hncon:ur fra.7entu- anta.onic 9entru a*- 9rote:a de
)idro-i;.
Aceast interaciune crete sta,i-itatea structura- a 7o-ecu-ei ?.#.A..
A:uns -a su9rafaa ce-u-ei, Hn ca;u- interaciunii cu un -i7focit !=5,
acestea vor recunoate anti.enu- i vor dec-ana un rs9uns i7un ce va
distru.e ce-u-a infectat 9rin factori citoto>ici.
Micro,ii care nu se 9ot de;vo-ta Hn co79arti7entu- citoso-ic a- ce-u-ei,
ci Hn ve;icu-e Ffa.e;o7i sau -i;o;o7iG sunt se9arate de cito9-as7 9rintr*o
7e7,ran. Aceste ce-u-e a9arin c-asei 7acrofa.e-or. Proteine-e
7icro,iene sunt di.erate i de.radate Hn 9e9tide. Acestea vin Hn contact cu
9roteine-e ?#A c-asa a $$*a care 7i.rea; din ri,o;o7i Hn reticu-u-
endo9-as7atic. !ontactu- se rea-i;ea; Hntre 9e9tidu- anti.enic i situsu-
dintre do7enii-e a-fa 4 i ,eta 4.
PEER !RE/EE## de -a Universitatea Na-e a artat c e>ist un -an
a7inoacidic care ,-oc)ea; situsu- 9entru interaciunea cu anti.enu-, 98n
c8nd acesta a:un.e -a ve;icu-.
Proteine-e ?.#.A. c-asa a $$*a conduc 9e9tide-e anti.enice s9re
e>terioru- ce-u-ei, unde acestea sunt recunoscute de ce-u-e-e cu 7arDeri
s9ecifici !=6* ce-u-e-e )e-9er.
62
Aceste ce-u-e a:uttoare nu 9ot distru.e direct ce-u-e-e infectate. Une-e
ce-u-e denu7ite )4 9ot sti7u-a fa.ocito;a 7acrofa.u-ui. A-te-e, nu7ite
)2 acionea; asu9ra ce-u-e-or +. !8nd un anti.en intr Hn contact cu o
ce-u- +, -e.8ndu*se de rece9torii si anti.enici, se desface Hn 9e9tide ce
9ot fi recunoscute de ce-u-e-e )e-9er. Acestea sti7u-ea; 9rin -i7foDine
sinte;a de anticor9i 9rodui de -i7focite-e +.
Rece9torii -i7focitari sunt a-ctuii din 9roteine care 9rin reacii
,ioc)i7ice trans7it infor7aia 98n -a nuc-eu.
Aceste transfor7ri sunt -e.ate de co79ui de trans9ort Fde e>e79-u
Dina;eG care 9resu9un trans9orturi de .ru9ri fosfate.
=ar si79-u- contact rece9tor*anti.en nu este suficient 9entru
dec-anarea activrii -i7focitare. Este necesar un cofactor de sti7u-are:
acesta a fost denu7it 7o-ecu-a +1, care se 9roduce Hn 9ri7e-e fa;e a-e
infeciei.
Aceti factori acionea; Hn co7un, 9entru a9rarea or.anis7u-ui,
contra 9roteine-or i7uno.ene. !8nd ,acterii-e, viruii sau a-i a.eni
9ato.eni infectea; cor9u-, se ascund Hn -ocuri diferite. Ciecare co79onent a-
siste7u-ui i7un este ada9tat Hntr*un anu7e fe- 9entru -oca-i;area acestora.
B. Teorii etio&ato0enice 1n SM
Pentru a a:un.e -a actua-e-e teorii de 9ato.enitate Hn /M, tre,uie s
trece7 Hn revist cunotine-e i infor7aii-e anterioare 9rivitoare -a aceast
,oa- de7ie-ini;ant a siste7u-ui nervos centra- F/'!G.
Jn 9ri7u- r8nd, 9entru susinerea concret a dia.nosticu-ui de /M este
necesar s H7,in7 toate date-e aferente: ce-e c-inice Feste necesar s
eva-u7 ca;u- du9 ce- 9uin dou 9usee acuteG, Hn care 9redo7in
e>a7enu- neuro-o.ic, co79-etate cu date 9arac-inice i de -a,orator.
Un 9ri7 ca; Hn istoria 7edica-, 9resu9us /M a fost ce- a- -ui
#U=E$B de /?E=?AM F42504622G care a 9re;entat o ,oa- cu
7anifestri neuro-o.ice Hn 9usee, ur7at de 9erioade de re7isiune, care
nu ceda -a nici un trata7ent.
AUBU/ CRE=ER$! =XE/E 9o7enea Hn scrieri-e i :urna-u- su
des9re o ,oa- care a de,utat 9e fondu- unei nevrite o9tice cu 7u-ti9-e a-te
7anifestri neuro-o.ice Fincontinen urinar i feca-G cu evo-uie 9ro.resiv
stadia-.
Pri7e-e descrieri a-e ,o-ii din 9unct de vedere a- unui 7edic datea;
Hntre anii F452545254525G, 9un8ndu*se ,a; 7ai a-es, 9e -e;iuni-e
anato7ice F?OOPERR !RU$%E$##$ER sau !RA/EE##G.
otodat, anato7itii -ansea; 9ri7a sa-v de infor7aii care vor duce
u-terior -a no7enc-atura acestei ,o-i Fsc-ero;a 7u-ti9-G, ter7enii an.-ofoni
66
F7u-ti9-e sc-erosisG sau .er7anofoni F7u-ti9-e sD-eroseG, descriind -e;iuni
KHn 9eteL, sau KHn insu-eL cu structur caracteristic i de sine stttoare.
Autorii francofoni denu7esc ,oa-a Ksc-ero; Hn 9-ciL.
Odat -e;iunea desco9erit a intervenit inevita,i-u- Kde ceL _
trec8ndu*se -a e>9-icaii 9ato.enice.
Pri7a e>9-icaie ar fi fost teoria vascu-ar i inf-a7atorie F4032,
R$'=C#E$/!?G.
Ur7toarea e>9-icaie ar fi avut*o teoria infecioas care s*a 9us Hn
cau; odat cu de;vo-tarea viruso-o.iei i nici ast;i aceast teorie nu este
9e de9-in confir7at sau neconfir7at. Un contraar.u7ent a- acestei teorii
ar fi netrans7isi,i-itatea ,o-ii Hntr*un 7ediu fa7i-ia-. =e e>e79-u /!?AP$RO
i co-a,oratorii F4032G au .sit nu7ai 5 cu9-uri care sufereau de /M, 9e un
studiu de 40.000 de ,o-navi cu aceast ,oa-.
Odat cu de;vo-tarea i7uno-o.iei i Hne-e.erea co79-e> a ca9acitii
de a9rare a or.anis7u-ui, cu date-e coro,orate de -a,orator i ana7nestice,
s*a avansat i9ote;a unei teorii autoi7une.
Unii autori acce9t o teorie 7i>t autoi7uno*infecioas datorit
ase7nrii unei 9roteine ,a;ice 7ie-inice FP+MG cu structuri-e unor virui.
Jn sf8rit, studii efectuate asu9ra .e7eni-or 7ono* i di;i.oi, au scos
-a ivea- factoru- .enetic, care este considerat 7ai 7u-t factor favori;ant dec8t
etio-o.ic.
Crecvena cu care ce--a-t .ea7n este atins de /M de este de 2,5
9entru ca;u- 7ono;i.oi-or F!O'CA%REUO, 4004G.
Un a-t factor ce 9-edea; 9entru teoria .enetic este asociaia Hntre /M
i un anu7it .enoti9, Hn ceea ce 9rivete structura 7o-ecu-ar ?.#.A. c-asa $
i $$.
Pentru 7o-ecu-e-e c-asa $*a -e.tura a fost fcut cu ?.#.A. * A2 i +1,
iar 9entru ?.#.A. c-asa a $$*a, cu su,.ru9e-e anti.enice =RA45, 9entru =RY
i =RA3 9entru =UA4. Anti.enii =P nu 9ar s inf-uene;e susce9ti,i-itatea
-a /M.
otui, aceast asociere nu tre,uie -uat dre9t 7ode- de referin,
9entru c s*a o,servat o distri,uie 9e etnii a asocieri-or /M, cu diferite ?.#.A.
c-asa a $$*a. =e e>e79-u: 9entru 9o9u-aii-e ara,e anti.enii =R6 i 9entru
:a9one;i =RA3. =iferite asociaii au 7ai fost fcute Hntre /M i anu7ii
anti.eni deter7inani 9entru structura i7uno.-o,u-ine-or B F$. BG i a
rece9tori-or ce-u-e-or , dar acestea de9ind foarte 7u-t de fondu- .enetic
individua-, re;u-t8nd de aici 7u-ti9-e 9osi,i-iti de co7,inare, deci siste7e
i7une 7u-t diferite de -a 9ersoan -a 9ersoan.
Jn cadru- teoriei i7uno.enetice a ,o-ii tre,uie s se 9orneasc de -a
dou criterii de ,a; :
65
4. fondu- .enetic a- 9ersoanei
2. de;ordini-e suferite Hn cadru- siste7u-ui i7un.
Condu- .enetic este re9re;entet de 7o-ecu-e-e de ?.#.A. c-asa a $$*a Hn
s9ecia-, care creea; un 7ediu favori;ant a9ariiei /M, 7ai 7u-t dec8t -a
a-te 9ersoane, Hn 9ri7u- r8nd 9rin ro-u- 9e care H- are 9rocesu- de activare
-eucocitar.
=e;ordini-e -eucocitare re9re;int Hnce9utu- activrii ce-u-are a
siste7u-ui i7unoco79etent Hn sensu- unei )i9eractiviti a ce-u-e-or +
-i7focitare Fde7onstrat de 9re;ena 9-as7ocite-or i creterii sinte;ei de $B
B Hn -ic)idu- cefa-ora)idian F#!RG i /'! 9recu7 i distri,uirea o-i.oc-ona-
F7anifestat 9rin creterea nu7ru-ui de -i7focite , 7ai a-es 9urt8nd
rece9torii !=6 i !=20G.
Pro,-e7a, care se 9une, ar fi 9untea de -e.tur dintre aceti doi factori
Ffondu- .enetic i activarea ce-u-arG i care este, de fa9t, c)eia 9rocesu-ui
9ato.en, din 9cate insuficient cunoscut.
!a i Hn orice 9roces autoi7un, dec-anarea actu-ui 9ri7ordia- a- ,o-ii
9oate fi inter9retat ca un verita,i- arc ref-e> cu ce-e 2 co79onente
funda7enta-e:
4G calea aferent * anti.enu- este 9re;entat de ctre ?#A ce-u-e-or
i7unoco79etente care au rece9tori s9ecifici 9entru fiecare anti.en,
2G centrul de prelucrare * 9rocesu- co79-e> de descifrare i7uno*
.enetic de -a nive-u- ce-u-e-or i7unoco79etente,
2G calea eferent: ce-u-e-e 9ro-iferate s9re o anu7it -inie, cores9un*
;tor ti9u-ui de anti.en, con-ucrea; fie 9e -inie u7ora-, re;u-t8nd anticor9i
7onoc-ona-i, fie 9e -inie ce-u-ar re;u-t8nd ce-u-e citoto>ice.
Pentru a 9utea vor,i cu si.uran des9re o eventua- autoi7unitate
Hn /M, tre,uie c-arificat un -ucru foarte i79ortant i anu7e 9osi,i-itatea
7i.rrii ce-u-e-or i7unoco79etente din s8n.e Hn siste7u- nervos centra-.
/e tie c /'! este un co79arti7ent deose,it 9rin fa9tu- c este foarte
,ine i;o-at de ,ariera )e7atoencefa-ic F+?EG, situat du9 BO#=MA''
F4000G, -a nive-u- ca9i-are-or cere,ra-e.
=ou e>9eri7ente cu7u-ate au dus -a for7area acestui conce9t:
4G ER#$!? a in:ectat co-orani aci;i Hn ven i sin.uru- or.an Hn care
co-orantu- nu s*a fi>at, a fost creieru- Finter9retarea a fost 9us 9e sea7a
-i9sei de afinitate a creieru-ui 9entru acest co-orantG.
2G BO#=MA'' a fcut e>9eriena invers, a in:ectat K,-eu tr@ 9anL
Hn #!R i a constatat co-orarea nu7ai a siste7u-ui nervosR aceste date au
dus -a for7area conce9tu-ui de +?E.
Aceasta este i79er7ea,i- Hn 7od nor7a-, 9entru o serie de su,stane
care se .sesc Hn s8n.e, Hnce98nd de -a 9roteine -a ce-u-e-e co79onente
63
sau c)iar 7edica7ente, fa9t dovedit de 9re;ena foarte redus Hn 7od
nor7a- a ce-u-e-or san.uine F5 ce-u-e(c7
2
G Hn #!R. =in acestea 00T sunt
-i7focite.
Jn ca;u- inf-a7rii /'!, ,ariera )e7atoencefa-ic devine 9er7ea,i-
9entru 7ai 7u-te ti9uri de ce-u-e FPM', -i7fociteG. Astfe- se 9oate e>9-ica
a:un.erea Hn /'! a ce-u-e-or i7unoco79etente.
'u se cunoate Hnc, dac ce-u-e-e i7unoco79etente au venit Hn
contact 9rea-a,i- cu anti.enu- e-i,erat Hn s8n.e,sau dac e-e sunt activate
-oca-.
!ert este c 9rin in:ectarea Hn s8n.e de 9rotein ,a;ic 7ie-inic se
9oate induce un rs9uns ase7ntor /M, adic o encefa-it a-er.ic
e>9eri7enta- FEAEG.
Pre;ena de anticor9i Hn #!R 9oate fi secundar 9trunderii -i7focite-or
+ 9rin +?E, sau sinteti;rii -a nive- centra- a- i7uno.-o,u-ine-or. otui o
cretere Hn #!R a $.B nu 9oate fi 9ato.no7ic 9entru /M, 9entru c sunt
crescute i Hn afeciuni de ori.ine infecioas a /'!, ce- 7u-t 9oate fi fo-osit
ca dia.nostic diferenia-, 9entru c totui .a7a.-o,u-ine-e sunt 9re;ente Hn
00T din ca;uri-e de /M.
Ca9tu- c # str,at +?E a fost de7onstrat de ?AC#ER F4055G i
E$E'ER F4050G 9rin 9re-evri san.uine i reco-tri de #!R de -a ,o-navi
cu /M care au fost in:ectai cu anticor9i antirece9tori ai ce-u-e-or F!=2G.
Jn s8n.e s*a o,servat o cretere de anticor9i anti*!=2 du9 12 de
ore.
Jn 9ri7e-e 45 ore du9 9erfu;ie, creterea nu7ru-ui # cu anticor9i
anti*!=2 Hn #!R este evident.
Princi9a-a conc-u;ie care s*ar 9utea des9rinde de aici este c, Hn ca;u-
/M e>ist Hntr*adevr o reacie din 9artea siste7u-ui i7un i i7uno*
su9resoare-e ar 9utea sta.na 9rocesu- 9ro.resiv a- de7ie-ini;rii nervoase
a /'!, ce- 9uin c8tva ti79.
Odat a:unse -a nive-u- /'!, ce-u-e-e i7unoco79etente Hnce9 s*i
7anifeste aciunea contra autoanti.eni-or, care Hndrea9t aciunea siste7u-ui
9ro9riu de a9rare H79otriva 9ro9riei 7ie-ine.
!ea 7ai ,un dovad c Hn etio-o.ia /M ar 9utea intra o aciune
autoi7un este Hnsui fa9tu- c un trata7ent antiinf-a7ator, i 7ai a-es
i7unosu9resor dau re;u-tate ,une Hn ceea ce 9rivete re7isia feno7ene-or,
9e o oarecare durat de ti79.
Pro,-e7a de -a care tre,uie 9ornit Hns, este cu7 se activea; ce-u-e-e
i7unoco79etente, 9eriferic sau -oca-, care este anti.enu- ce deter7in
inducerea activrii -or i 9rin ce efectori se 9roduce de7ie-ini;area_ Af-area
acestor 9ro,-e7e ar re9re;enta c)eia etio-o.ic a /M.
Jn acest sens o serie de cercetri au efectuat diferite e>9eri7ente.
#ucrarea de fa 9re;int date-e de -a,orator i re;u-tate-e o,inute de
!?OCC#O' i co-a,oratorii de*a -un.u- ani-or.
Evidenierea 9rocese-or i7une Hn ti79u- evo-uiei /M a fost 9us 9rin
do;area i7uno.-o,u-ine-or sau anu7itor su,stane co-oida-e Hn #!R.
=o;area i7uno.-o,u-ine-or a de7onstrat, 9rin i7uno*e-ectrofore;, o
cretere a .a7a .-o,u-ine-or. /*a o,servat o cretere a $.B 7ai a-es -a nive-u-
#!R, Hn diferite-e 9rocese inf-a7atorii cere,ra-e ca: neurosifi-isu-, dar
concentraia -or -a acest nive- era 7ai 7are dec8t Hn ser. =ac s*ar
9resu9une o ru9ere FHntreru9ereG a +?E, atunci ce-e dou concentraii de
$.B ar fi e.a-e. Acest -ucru denot c ce-u-e-e 9roductoare de $.B str,at
se-ectiv +?E i 9ro-iferea; -a acest nive-.
=in teste-e de e-ectrofore; FE#COG Hn ser, 9rin 7i.rare -a Hnce9ut 9e
a.ar F$/E#$U/ 4051G a9oi 9entru #!R F#`EE'?A# ,40304036G
artau o distri,uie o-i.oc-ona- a .a7a.-o,u-ine-or, cu -ocu- de
7i.rare a .a7a.-o,u-ine-or cu 7u-ti9-e ,en;i, se9arate sau nu, ce traduc
o 9roducie -oca-, 9entru c Hn ser, aceast distri,uie nu a fost .sit
Fsinte; intrateca-G.
A9ro>i7ativ 10T din 9acienii ,o-navi ai -otu-ui de cercetat au
9re;entat sinte; intrateca- de $.B.
Aceast cretere a $.B Hn #!R, c)iar dac nu este 9ato.no7onic
9entru /M F9entru c s*a dovedit 9re;ena sa i Hn infecii cronice ca encefa-ita
-uetic, )er9etic, PE/, neurocisticerco;, sindro7 9araneo9-a;ic a- /'!G,
este totui de va-oare 9arac-inic, dar nu se tie dac sunt 9ractic 7arDeri ai
7a-adiei F9e -8n. 7u-i a-iiG, sau :oac ro- Hn 9ato.ene;_
Acest as9ect o-i.oc-ona- 9e E#CO, nu se Hnt8-nete ca 7orfo-o.ie
constant 9e E#CO a diferii 9acieni, dar 9e 9arcursu- evo-uiei ,o-ii -a ace-ai
individ, ea r78ne constant.
BO/EAM$ F4051G a .sit Hn #!R a- unui -ot restr8ns de ,o-navi de
/M, anticor9i contra structurii 9ara7i>ovirui-or Fanticor9i anti*/%5G Hn 55T
din acetia. PERRO' i co-a,oratorii F4050G au i;o-at un retrovirus F#M1
necunoscut 98n atunciG Hn -e9to7enin.e-e unor ,o-navi de /M. Pre;ena
acestui anticor9 Hn #!R, -a une-e 9ersoane cu /M, dar i a unui nu7r
considera,i- de 9ersoane sntoase, nu 9oate fi considerat se7nificativ.
otui, r78ne Hn continuare un se7n de Hntre,are 9entru teoria 7i>t
Fautoi7uno*infecioasG.
=e ase7enea, tot Hn #!R s*au desco9erit -anuri uoare D i -a7,da
a-e $.B, care nu sunt 9rodui de de.radarea $.B, ce 9roteine e-i,erate de
9-as7ocite FHn 50T din ca;uriG.
=eter7inri ase7ntoare cu ce-e Hn #!R au fost fcute Hn -acri7i,
datorit diferenei de co79o;iie a -or fa de ser.
Pre;ena acestor anticor9i Hn #!R nu se 9oare e>9-ica 9rin 9trunderea
-i,er a -or Fcare sunt 9roteineG 9rin +?E, ce i79-ic o difu;ie se-ectiv, Hn
9ri7u- r8nd a ce-u-e-or +, care a9oi vor 9ro-ifera i7uno,-astic. Aceast
9ro-iferare ar 9utea fi indus de nite factori sti7u-atori e-i,erai de -i7focite-e
. /e va vedea 7ai t8r;iu care este su,9o9u-aia -i7focite-or , desco9erit
Hn #!R a- ,o-navi-or de /M.
Jn ceea ce 9rivete -i7focite-e , se c-asific Hn -i7focite natural 4iller,
-i7focite 4iller, i -i7focite T 3elper. #i7focite-e natura- Di--er nu necesit Hn
9rea-a,i- un contact cu a.entu- i 9ot distru.e ce-u-e non*se-f.
Pentru o cunoatere 7ai ,un a se7ne-or c-inice a-e /M, s*a Hncercat
o,inerea e>9eri7enta-, ce- 9uin a- unor for7e ase7ntoare, care dau
7odificri anato7ice a9ro9iate.
E>9eri7ente-e au fost efectuate 9e co,ai, c8ini etc, fo-osind ca anti.en
7ie-ina i ad:uvantu- -ui Creud, 9rotein ,a;ic 7ie-inic FP+MG.
/ti7u-area ce-u-e-or 9resu9une 9ree>istena 9e su9rafaa -or a unor
rece9tori care 9ot 9re-ua infor7aia de -a 9re;entatorii de anti.en.
=ru7u- de sti7u-are se 9oate face 9rin rece9torii !=2(!R sau !=2.
Un factor de sti7u-are este 7o-ecu-a de )istoco79ati,i-itate c-asa a $$*
a.
Une-e din ce-e 7ai i79ortante 7ito.ene, care sti7u-ea; # s9ecific
sunt: fito)e7o.-utinina FP?AG, concara-ina A Fcon AG, anticor9i 7onoc-ona-i
-e.8nd co79-e>u- !=2(!R sau anti.ena de difereniere !=2, for,o-
7@strat*acetat FPMAG, asociat cu iono7icin sau inter-euDin 2.
O,servaia 9rinci9a- 9e care au fcut*o !?OCC#O' i co-a,oratorii,
a fost o di7inuare a activitii ce-u-e-or 7ononuc-eate Hn #!R, co79arativ
cu ce-e san.vine, dar acest -ucru a fost Hnt8-nit at8t Hn ca;u- ,o-navi-or de
/M, c8t i -a ,o-navi cu a-te ,o-i inf-a7atorii a-e /'!.
O i9ote; ar fi fost un nu7r insuficient de ce-u-e 9re;entatoare de
anti.en, adic de 7acrofa.e. =ar !?OCC#O' i co-a,oratorii au introdus
Hn #!R, 9rintr*o te)nic c-asic de aderen -a 9-astic, ce-u-e 7acrofa.e, i
du9 7rirea nu7ru-ui -or, ce-u-e-e au fost insuficient 9ro-iferate
s9ecific. !eea ce dovedete e>istena unui a-t ti9 de 7ecanis7.
!eea ce face difici- e>9-icarea oricrui 7ecanis7 de activare Hn /M
este fa9tu- c aceast ,oa- evo-uea; Hn 9usee. Un 9ri7 9useu este ur7at
de a-te-e, cu a.ravare din ce Hn ce 7ai 9ronunat a feno7ene-or c-inice
neuro-o.ice.
=in 9unct de vedere neuro-o.ic ne 9une7 9ro,-e7a eventua-itii
unei reacii ce-u-are.
Aceas idee 9resu9une e>istena unui 7esa: infor7aiona- re-uat
Hntr*un anu7it 7od, -a un anu7it contact cu un anti.en.
O interesant conc-u;ie a e>9eri7entu-ui condus de !?OCC#O' i
co-a,oratorii, a fost 9re;ena Hn #!R, 9redo7inant a ce-u-e-or citoto>ice,
)e-9er*inducer care ar distru.e esutu- nervos i o cantitate foarte 7ic de
ce-u-e su99ressor*inducer, ce-u-e ce ar sto9a efecte-e distructive.
Acest fa9t a fost 9us Hn eviden 9rin 9re;ena Hn #!R de ce-u-e
9redo7inante, av8nd 9e su9rafaa -or 7o-ecu-e-e: !=6]!=A20] i foarte
9uine ce-u-e de su9rafa !=6]!=65 RA].
/ti7u-area acestor dou ti9uri de ce-u-e a fost o,inut 9e cu-turi de
ce-u-e cu anti*!=2 i PMA.
Prin ad7inistrarea acestor anticor9i anti*!=2 -a ,o-navi cu /M s*a
o,inut o s-a, 9ro-iferare de ce-u-e !=6]!=A20] 9entru c sunt s-a,
re9re;entate Hn #!R.
Jn sc)i7,, ad7inistrarea -or -a ,o-navi cu 7a-adii inf-a7atorii a-e
/'!, este ur7at de o 9ro-iferare considera,i- a ce-u-e-or su99ressor*
inducer.
/cderea nu7ru-ui acestor ce-u-e se rea-i;ea; at8t Hn s8n.e c8t i Hn
#!R.
/e 9are c un ro- i79ortant Hn 9trunderea ce-u-e-or !=6]!=A20
a fost e>9-icat 9rin studiu- structurii 7o-ecu-ei !=A20] care ar 9utea trece
se-ectiv +?E.
Asociindu*se ce-u-e-or 9re;entatoare de anti.eni, aceast 7o-ecu- ar
favori;a ade;iunea ce-u-ei -a endote-iu- ca9i-ar i ar da o infor7aie 7ai
,un asu9ra funciei sa-e de )e-9er*inducer.
!e-u-a activat este recunoscut du9 o 7o-ecu- de anti.en situat
9e su9rafaa ei, nu7it a4 care nu se af- 9e ce-u-e-e neactivate. Aceast
7o-ecu- a fost desco9erit 9e su9rafaa ce-u-e-or din #!R, a- ,o-navi-or
de artrit reu7atoid i /M.
!e-u-e-e activate, care 9re;int 9e su9rafaa -or aceast 7o-ecu-, se
9resu9une c sunt ce-u-e cu 7e7orie, cu 9osi,i-itatea reactivrii aciuni-or
-or Hn ca;u- reHnt8-nirii -or cu ace-ai anti.en.
!?OCC#O' i co-a,oratorii au efectuat reacia auto-o. -i7focitar
7i>t FAM#RG, care 7soar 9uterea su9resiv a ce-u-e-or, 9e un -ot de 42
oa7eni sntoi i 3 ,o-navi de /M, efectu8nd cu-turi de ce-u-e san.vine
nuc-eate care au fost 9use Hn contact cu ce-u-e-e 9roductoare de $.B
sti7u-ate 9rin 9oDe Aeed 7ito.en FPEMG. Puterea su9resiv a fost e>9ri7at
9rocentua- 9rin for7u-a:
T su9resie ^
$. BFM'!]PEMG $. BFM'!]PE']ce--s 9ost AM#R G
a400
$. BFM'!]PEMG
unde:
$. BFM'!]PEMG^concentraia de $. B F7.(7-G Hn cu-tura de ce-u-e
7ononuc-eate FM'!G a-e donatoru-ui a-o.enic sti7u-ate cu 9oDe Aeed
7ito.en FPEMG ace-ai donator 9entru tot studiu-.
$. BFM'!]PEM]ce--s 9ost AM#RG^concentraia $. B F7.(7-G
din cu-tura de ce-u-e 7ononuc-eate a-e donatoru-ui a-o.enic, PEM i ce-u-e
9ost AMPR, a crei activiti su9resive vre7 s*o 7sur7.
Jn ur7a acestei reacii, s*a constatat o di7inuare a activitii su9resive
a ce-u-e-or reco-tate din #!R a- ,o-navi-or cu /M. !are ar fi efectorii acestui
9roces _ P8n acu7, doar teoretic, se consider 2 su,stane: 4G factoru- de
necro; tu7ora- a-fa FC' a-faG, 2G inter-euDine-e F$#G i interferonu-
.a77a F$C .a77aG.
/e tie c ce-u-e-e a.resate infecios, deter7in for7area de ce-u-e
activate ce secret aa nu7ite-e citoDine. Jn aceast cate.orie intr i ce-e
trei su,stane enu7erate 7ai sus. Aceste citoDine sunt i79ortante
7ediatoare de inf-a7aie i ca9a,i-e s 7odifice 9ro9rieti-e ce-u-e-or
endote-ia-e.
C' a-fa 9rodus de astrocite i de ce-u-e-e 7icro.-iei are 9uternice
efecte asu9ra ce-u-e-or /'!, fiind to>ic 9entru 7ie-in i o-i.odendrocite-e
9roductoare de 7ie-in. Acest factor 9oate aciona Hn siner.ie cu inter*
feronu- .a77a asu9ra 7o-ecu-e-or !M? c-asa $*a i a $$*a, care au i e-e
ro-u- -or Hn de7ie-ini;are.
Jn ra9ort cu diferite-e fa;e a-e ,o-ii F9useu acut sau re7isieG, 9e -otu-
e>9eri7enta- a- -ui !?OCC#O' s*au o,inut ur7toare-e date Hn ceea ce
9rivete concentraia de citoDine Hn ser FC' a-faG:
%'^462]25 9.(7- F-a sntoiG
124 ](* 55 9.(7- -a cei Hn re7isie Ffor7 cronic 9ro.resivG a
/M.
Jn #!R s*a deter7inat o cretere discret a C' a-fa Hn 9useu- acut a-
/M i o cretere foarte 7arcat a C' a-fa Hn for7a cronic 9ro.resiv.
Pre-evri u-terioare de s8n.e i #!R de -a 26 ,o-navi cu /M, din care
22 au -uat ca trata7ent unic 9rednison i unu- sin.ur cic-ofosfa7id, au
evideniat ur7toare-e:
din cei 22 de 9acieni ur7rii ,i-unar, 41 au 9re;entat 1 9usee,
du9 Hntreru9erea trata7entu-ui, de fiecare dat aceste 9usee fiind 9recedate
-a 26 s9t78ni de creteri i79ortante a C' a-fa.
-a 9acientu- ce -uase cic-ofosfa7id, 9e o 9erioad de 5 -uni,
concentraia de C' a fost constant. A 9recedat 9useu- o cretere a C',
concentraia 7enin8ndu*se crescut, 98n -a re-uarea trata7entu-ui
i7unosu9resor.
C' a-fa i C' .a77a au fost v;ute deci ca citoDine ca9a,i-e s
dec-ane;e un nou 9useu. Jn s9ri:inu- acestei idei a venit i o,servaia c Hn
ti79u- unui stress sau infecii vira-e, se a.ravea; si79to7e-e ,o-ii, toc7ai
9rin aceast )i9er9roducie de $C .a77a.
Ce ne determin i mai mult s considerm c (M este o boal
autoimun C
Ca9tu- c aceast ,oa- este -e.at direct de o de;ordine i7uno-o.ic,
asociat sau nu cu factori ereditari sau de 7ediu, fa9tu- c 7ode-u-
e>9eri7enta- a- /M, encefa-ita a-er.ic e>9eri7enta- FEAEG, se 9oate o,ine
9rin transferu- de ce-u-e sensi,i-i;ate -a P+M, de -a un ani7a- ,o-nav -a
unu- sntos F40.000 de ce-u-e in:ectate su,cutan sunt suficienteG, fa9tu- c
P+M acionea; ca o autoanti.en, evidenierea c-ar a trecerii +?E de
ctre ce-u-e-e activate 9eriferic, for7area co79-e>u-ui tri7o-ecu-ar Frece9tor
a- ce-u-e-or (!R]7o-ecu-e-e de )istoco79ati,i-itate M?! c-asa a
$$*a]anti.enu-G i 9re;ena de ce-u-e citoto>ice de ti9 )e-9*inducer cu
evidenierea de citoDine crescute Hn ser i #!R acestea sunt e-e7ente
concrete ce ne 9un Hn -e.tur cu eventua-itatea autoi7un a ,o-ii.
Jn u-ti7ii ani, o serie de ercetri au avut ca sco9 evidenierea unor
noi anti.ene, ca i 9e9tide-e sintetice din secvena P+M u7ane,
PM+]ad:uvantu- -ui Creud, 9roteo-i9ide FP#PG.
Jn 4000, OA i co-a,oratorii, au 9ornit un e>9eri7ent care avea ca i
conc-u;ie evidenierea unor ce-u-e s9ecifice ce rs9und -a P+M. Ca9tu- a
fost de7onstrat 7ai a-es 9entru fra.7entu- encefa-ito.en 56402 a- P+M
asociat cu frecvena crescut a =R2 i 9entru fra.7entu- 462*435 asociat
cu =RA44.
=eci ce- 7ai ,un anti.en 9entru evidenierea 7ode-u-ui e>9eri7enta-
a- /M, a fost P+M.
ot Hn s9ri:inu- c-asrii /M dre9t 7a-adie autoi7un, vin asocieri-e,
discrete, ce este dre9t, acestei ,o-i cu a-te-e, de:a recunoscute ca auto*
distructive: 9o-iartrita reu7atoid, tiroidita ?as)i7oto, -u9usu- erite7atos
dise7inat, 7iastenia .ravis, 9e7fi.usu- ,u-os.
!unoaterea diferite-or 7ecanis7e din a9roa9e Hn a9roa9e,
ur7rind i9otetic anu7ite reacii i efecte 9osi,i-e 7anifestate de diferite
anti.ene, s*ar 9utea ca Hntr*un viitor a9ro9iat s 9ute7 aciona cu
eficien asu9ra acestei ,o-i, nu nu7ai s Hi Hncetini7 evo-uia.
!ea 7ai i79ortant eta9 a 9rocesu-ui i7un este se-f*to-erana 9rin
care s*ar 9rea c autoanti.ene-e, venind Hn contact cu 7acrofa.u- i
-i7focitu- Hn co79-e> tri7o-ecu-ar, 9roces ce se desfoar Hn ti7us, ar
deter7ina distru.erea acestui co79-e> de nite 7ecanis7e foarte ,ine
sta,i-ite.
/*a conturat astfe- ideea unui trata7ent 9er os de autoanti.ene care
a:un. Hn s8n.e, sensi,i-i;ea; aceste 7ecanis7e distructive a-e auto*
co79-e>u-ui tri7o-ecu-ar i dau o sto9are a iniierii 9rocesu-ui autoi7un. Jn
acest sens s*a acionat nu nu7ai Hn direcia tratrii /M, dar i a a-tor 7a-adii
autoi7une.
Astfe-, din 4002 EE$'ER i co-a,oratorii a deter7inat un .ru9 de
,o-navi de /M s ia ;i-nic o do; de P+M ,ovin ora-, av8nd ca 9ri7e
re;u-tate Hncetinirea evo-uiei ,o-ii. Ad7inistrarea de anti.en /, 9e ca-e
ora- a su9ri7at uveita e>9eri7enta-, iar ad7inistrarea ora- de co-a.en
$$, sur9ri7 artrita e>9eri7enta-, indus de co-a.en i ad:uvantu- -ui
Creud F?OM/O' i co-a,oratorii, 4053R 'AB#ER, A'=ER/O' i
co-a,oratorii
4053, &A'B i co-a,oratorii 4000G.
rata7ente-e eficiente vor tre,ui astfe- s atin. toate tre9te-e
evo-uiei autoi7une: +?E, co79-e>u- tri7o-ecu-ar, se-f*to-erana,
9osi,i-itatea inducerii su9resiei, iar ca o,iective 7ai Hnde9rtate
re7ie-ini;area, re.enerarea a>ona- i de ce nu, o eventua- re.enerare
neurona-.
/e consider c /M este re;u-tatu- unei interaciuni co79-e>e Hntre
factorii dec-anatori de 7ediu Fcu7 ar fi infecii-eG, 9redis9o;iia .enetic i
activarea a,erant a ce-u-e-or siste7u-ui i7un FA#OA$+$ /., 2006G.
/tudii-e e9ide7io-o.ice su.erea; c e>9unerea a7,ienta- -a un
anu7it a.ent infecios tre,uie s se 9roduc Hntr*o fereastr de vu-nera,i-itate
i7uno-o.ic s9ecific v8rstei co9i-riei FA/!?ER$O A. i co-a,., 2000G.
%irusu- E9stein*+arr F%.E.+.G 9re;int un interes 9articu-ar. $nfecia
acut si79to7atic cu %E+ F7ononuc-eo; infecioasG se 9oate asocia cu
de7ie-ini;ri -a nive-u- siste7u-ui nervos centra- F+RAN P.C. i co-a,. 4002G.
=ei 7a:oritatea 9acieni-or adu-i cu /M nu au se7ne c-inice sau sero-o.ice
de 7ononuc-eo; acut, Hn 7o7entu- sta,i-irii dia.nosticu-ui de /M,
a9roa9e toi 9re;int 7arDeri sero-o.ici de infecie vec)e cu %E+ F#AR/E'
P.=. i co-a,. 4055R +RAN P.C. i co-a,. 4052G. !)iar dac asocierea dintre
infecia cu %E+ i /M -a adu-t este se7nificativ statistic, re-evana
etio9ato.enic a acestei o,servaii a fost 9us -a Hndoia-, c8t vre7e %E+
este 9re;ent -a 7ai 7u-t de 00T dintre 9o9u-aia adu-t sntoas din
societi-e occidenta-e FA/!?E$RO A. i co-a,., 2004G.
$nfecia cu %E+ survine Hn co9i-rie sau Hn ado-escen -a 50T dintre
indivi;i FE%A'/ A./. i co-a,. 4050G, cei-a-i contractea; virusu- Hn 9erioada
de adu-t t8nr. #a a9ro>i7ativ 5T din tota-u- 9acieni-or cu /M, ,oa-a
de,utea; Hnaintea v8rstei de 45 ani F=UUUEE P. i co-a,., 4051R
B?E&&$ A. i co-a,., 4001G.
=ac infecia cu %E+ este Hntr*adevr i79-icat Hn dec-anarea /M,
atunci co9iii cu /M tre,uie s ai, dove;i sero-o.ice a-e e>9unerii anterioare
-a %E+, Hn 7o7entu- sta,i-irii dia.nosticu-ui de /M, -a o v8rst -a care nu
au fost Hnc e>9ui -a virus.
Un studiu 9rivind re-aia dintre virusu- %E+ i /M a fost rea-i;at 9e 25
co9ii cu dia.nosticu- cert de /M Fdu9 criterii-e -ui PO/ER !.M.4052G
af-ai Hn evidena !-inicii de 'euro-o.ie Pediatric a /9ita-u-ui de
Pediatrie din oronto, !anada Hn fe,ruarie 2002 FA#OA$+$ B., 2006G.
/e-ecia -otu-ui 7artor s*a ,a;at 9e dis9oni,i-itatea re;u-tate-or sero-o.ice
9entru %E+ sau
a 9ro,e-or de ser conservat Hn cadru- de9arta7entu-ui de viruso-o.ie. Pentru
studiu- co9ii-or sntoi s*au a-es 9ro,e o,inute de -a donatorii de 7duv
osoas 9entru trans9-ant FMOG. Pentru a re;o-va cores9ondena de v8rst
s*au se-ectat 9ro,e de -a o serie de 9acieni care se 9re;entaser -a
de9arta7entu- de ur.en F=UG, ra9ortu- 7artori de aceeai v8rst F9acieni
cu /M fiind de 2(4G.
$nfecia vec)e de %E+ a fost desco9erit -a 52T dintre 9acienii cu
/M, fa de 62T dintre 7artorii MO i 62T dintre 7artorii sntoi cu
v8rste si7i-are din -otu- =U.
=oar 41T dintre 9acienii cu /M au fost serone.ativi 9entru %E+,
fa de 55T Hn .ru9u- donatori-or MO i res9ectiv 23T dintre su,iecii
contro- din =U. =u9 cu7 reiese, cea 7ai 7are rat a infecii-or recente
s*au Hnre.istrat Hn -otu- =U F22TG, Hn care teste-e sero-o.ice au fost
efectuate toc7ai datorit sus9iciunii c-inice de infecie acut cu %E+. #a
co9iii cu /M nu s*au desco9erit dove;i de infecie recent cu %E+, nici c)iar
-a cei -a care 9ro,a de s8n.e a fost 9re-evat Hn 7o7entu- 9ri7u-ui e9isod
de7ie-ini;ant. Jntre 9acienii cu /M i 7artori nu s*au Hnre.istrat diferene Hn
ceea ce 9rivete 9reva-ena anticor9i-or H79otriva 9aravirusu-ui +40, dar
9ro,a,i-itatea e>9unerii -a %?/ a fost 7ai 7ic -a co9iii cu /M dec8t -a
su,iecii contro-.
!o9iii cu /M au 9ro,a,i-itatea se7nificativ 7ai 7are de a fi infectai
cu %E+, dec8t su,iecii sntoi de aceeai v8rst. Re;u-tate-e 9ot fi
inter9retate Hn 7ai 7u-te 7oduri:
4. $nfecia cu %E+ iniia; sau Hntreine 9ato.ene;a /MR
2. /M Hn sine crete susce9ta,i-itatea -i7focite-or + de a fi infectat cu
%E+R
2. E>ist un 7ecanis7 co7un ce deter7in creterea susce9ti,i-itii
-a infecia 9recoce cu %E+ i -a /M cu de,ut 9recoce.
Jn 9ato.ene;a /M 9oate fi i79-icat rs9unsu- i7un -a diveri factori
de 7ediu, cu7 ar fi viruii cu care co9iii vin Hn contact Hn Kfereastra de riscL
s9ecific acestei v8rste FMARN' !.'. i co-a,., 4002R PO/MA'&ER =.!.,
4050R MARR$E R.A. i co-a,., 2000R ?AA?R /. i co-a,., 4001G.
O serie de caracteristici a-e %E+ fac 9osi,i-, din 9unct de vedere
,io-o.ic, i9ote;a confor7 creia acest virus ar 9utea :uca un ro- Hn
9ato.ene;a /M. E>9unerea -a %E+ are ca re;u-tat infecia 9ersistent a
-i7focite-or +, 9ro-ifererea c-one-or de ce-u-e + transfor7ate vira- i
sinte;a de anticor9i Hndre9tai H79otriva anu7itor anti.ene vira-eR totodat
ce-u-e-e + infectate se af- su, su9rave.)ere continu a -i7focite-or
F+RAN P.C. 4002G. Pre;ena -i7focite-or rs9un;toare -a sti7u-u-
anti.enic re9re;entat de %E+ nu are Hn 7od inerent se7nificaia
9ato-o.ic, Hntruc8t aceste ce-u-e sunt 9re;ente Hn stare -atent -a
7a:oritatea adu-i-or sntoi %E+ 9o;itivi.
Potenia-u- 9ato.en a- -i7focite-or necesit activarea acestora, 9osi,i- 9rin
7i7etis7 7o-ecu-ar. O secven 9enta9e9tidic desco9erit Hn structura
anti.enu-ui vira- nuc-ear 9re;int si7i-itudini cu un e9ito9 a- 9roteinei ,a;ice
7ie-inice, o co79onent 7a:or a tecii de 7ie-in. Mai 7u-t, %E+ induce
e>9resia 9e su9rafaa -i7focite-or + i a-fa + crista-in, o 9rotein
identificat recent dre9t un constituient autoanti.enic 7a:or, a crei
e>9resie este 7odificat Hn siste7u- nervos centra- a- 9acieni-or cu /M
F%A' 'OOR P.M. i co-a,., 2000G. Prin ur7are 9ute7 9resu9une c
e>9unerea -a %E+ 9oate induce un rs9uns i7un .reit direcionat a- .a;dei
H79otriva 9ro9rii-or anti.ene din siste7u- nervos centra-, 9recu7, a-fa +
crista-in sau 9roteina ,a;ic 7ie-inic.
%E+ nu este sin.uru- a.ent infecios i79-icat Hn 9ato.enia /M i Hn
7od si.ur nu este un factor dec-anator o,-i.atoriu, dovad cei 5 co9ii cu
/M, %E+*ne.ativi. Posi,i-u- ro- a- virusu-ui )er9etic u7an 3 F%?U*3G a fost
su.erat de e>9resia acestui virus -a nive-u- ce-u-e-or siste7u-ui nervos
centra-, ca i de titruri-e crescute de anticor9i anti %?U*3 Hn seru-
9acieni-or cu /M FM'OO M.M. i co-a,., 2000G. $nfecia cu virusu- )er9etic
u7an 3, varianta A duce -a activarea .eno7u-ui %E+ Hn -i7focite-e +
infectate F!UOMO #. i co-a,. 4005G, avans8nd 9osi,i-itatea aciunii
concertate a 7ai 7u-tor virusi. otui, date-e din -iteratur referitoare -a
%?U 3 sunt difici- de inter9retat, din cau;a diferene-or 7etodo-o.ice
dintre studii F/EA'+ORB R.?. i co-a,. 2002G i fa9tu-ui c a9roa9e
400T din 9o9u-aie este de:a infectat cu %?U 3 Hnainte de a H79-ini
v8rsta de 2 ani. =e 7ai 7are interes ar fi eva-uarea status*u-ui re9-icativ
F-atent a- %?U*3G, ce 9resu9une 7etode 7o-ecu-are 9recu7 te)nici-e de
a79-ificare .enetic FA##E' U.=. i co-a,.,
2004G. Pe viitor se 9reconi;ea; efectuarea unor astfe- de teste. =ei nu7eroi
a.eni vira-i, a-ii dec8t %E+ Finc-usiv !)-a7@dia 9neu7onieeG au fost
studiai din 9unct de vedere a- 9osi,i-u-ui ro- 9ato.enic Hn /M, nu se
dis9une Hnc de date certe Hn for7area anu7itor asocieri, fa9t datorat, ce-
9uin Hn 9arte, diferene-or dintre studii, Hn ceea ce 9rivete 7etodo-o.ia i
9acienii inc-ui FBRA'$ER$ E. i co-a,., 4001G. Este 9osi,i- ca asocierea
dintre infecia cu %E+ i /M s fie -e.at de intensitatea e>9unerii
-a virus sau de susce9ti,i-itatea crescut -a infecia cu %E+ a co9ii-or cu
/M, 7ai de.ra, dec8t s ref-ecte o -e.atur de ti9 cau;efect. otui,
co9iii cu /M nu 9ar s fie 7ai susce9ti,i-i sau 7ai e>9ui -a infecii vira-e Hn
.enera-, fa9t de7onstrat de rate-e si7i-are de sero9o;itivitate 9entru
9arvovirusu- +40, !M% i %%& Hnre.istrate -a 9acienii cu /M, res9ectiv -a
su,iecii contro-.
O a-t Hntre,are i79ortant este dac infecia cu %E+ iniia;, 7ai
de.ra, dec8t Hntreine, 9rocese-e i7uno-o.ice i79-icate Hn /M. Un studiu
asu9ra infeciei cu %E+ efectuat 9e 2 7i-ioane de cadre 7i-itare din ar7ata
/UA a evideniat o asociere 9o;itiv 9uternic Hntre 9re;ena anticor9i-or
anti*%E+ i riscu- de /M, 9ro,e-e de s8n.e ana-i;ate fiind 9re-evate cu 7ai
7u-t de 5 ani Hnaintea dia.nosticu-ui cu /M F#E%$' #. P. i co-a,., 2002G.
Mai 7u-te dove;i Hn favoarea ro-u-ui %E+ Hn iniierea 9ato.ene;ei /M 9ot fi
o,inute 9rin ana-i;a sero-o.iei %E+ -a co9iii ce se 9re;int cu un 9useu
acut iniia- de de7ie-ini;are -a nive-u- siste7u-ui nervos centra-: co9iii
dia.nosticai u-terior cu /M vor 9re;enta dove;i sero-o.ice de infecie vec)e
cu %E+ c)iar Hn 7o7entu- 9ri7u-ui 9useu de ,oa-.
O o,servaie interesant a studiu-ui Hntre9rins de A#OA$+$ /. i
co-a,. 2006, este fa9tu- c 9ro,a,i-itatea co9ii-or sntoi de a fi sero9o;itivi
9entru %?/ este 7ai 7are dec8t a ce-or cu /M. =ei 7etoda de -a,orator
fo-osit Hn studiu- a7intit nu 9er7ite difereniere Hntre %?/*4 i %?/*2,
7a:oritatea 9artici9ani-or -a studiu aveau v8rste su, 43 ani, 9rin ur7are
este 9uin 9ro,a,i- s fi fost activi se>ua-. Astfe-, re;u-tate-e sero-o.ice a-e
acestora ref-ect ce- 7ai 9ro,a,i- infecia anterioar cu %?/*4. /*a e7is
i9ote;a c i7unitatea fa de %?/*4 are efect 9rotector H79otriva /M
FMAR$' P.R., 4054G. =ac secvena e>9uneri-or vira-e Hn co9i-rie este
i79ortant 9entru fi;io9ato-o.ia /M, atunci este 9osi,i- ca 9acienii 9ediatrici
cu /M s fi contactat infecia cu %E+ fr a ,eneficia de 9rotecia conferit
de infecia anterioar cu %?/*4. =ei date-e de7o.rafice a-e su,ieci-or din
.ru9uri-e 7artor sunt -i7itate, este 9uin 9ro,a,i- ca diferene-e de7o.rafice
dintre 7artori i 9acienii cu /M s fie res9onsa,i-e de diferene-e 7arcate,
Hn ceea ce 9rivete re;u-tate-e sero-o.ice 9o;itive 9entru %E+. =e fa9t,
caracteristici-e de7o.rafice a-e ce-or 2 .ru9uri 7artor nu au fost se-ectate Hn
aa fe- Hnc8t s fie si7i-are, i totui sero9reva-ena %E+ a fost identic. Mai
7u-t, sero9reva-ena %E+ Hn r8ndu- 7artori-or a fost si7i-ar cu cea ra9ortat
Hn a-te .ru9uri 7artor 9ediatrice, dintr*o serie de studii nord*a7ericane
asu9ra infeciei cu %E+ FPAME/ /. A. i co-a,., 4001G.
Jn 9-us, dei eantionu- studiat a avut un nu7r -i7itat de su,ieci,
re;u-tate-e o,inute au fost se7nificative. %a-idarea acestor re;u-tate necesit
un studiu 7ai a79-u, de ti9 9ros9ectiv, cu care s se ana-i;e;e incidena
7ai 7u-tor a.eni vira-i -a co9ii sntoi, res9ectiv cu /M.
Etio-o.ia infecioas a fost 9resu9us, datorit studii-or e9ide*
7io-o.ice, dar i datorit si7i-itudini-or cu ,o-i-e infecioase de7ie-ini;ante.
otui, se 9are c a.enii infecioi for7u-ea; 7ai de.ra, rs9unsu- i7un
H79otriva anti.ene-or se-f i 9ot induce ,oa-a doar Hn anu7ite circu7stane,
dec8t s 9oat fi de7onstrat i79-icarea unui sin.ur 7icro, 9ato.en.
E>ist studii, care au sta,i-it cone>iuni Hntre infecii-e vira-e i
e>arcer,ri-e din /M, iar studii-e 7i.raii-or au de7onstrat 9osi,i-itatea
i79-icrii unor a.eni infecioi. +o-i-e de7ie-ini;ante vira-e ofer e>e79-e
des9re cu7 ar 9utea infecia vira- s 9roduc de7ie-ini;area. PRA E. i
MAR$' R. F2002G susin c de7ie-ini;area este 9rodus 9rintr*o infecie
vira- i afectarea direct a o-i.odendrocite-or. Ana-i;e recente neuro*
9ato-o.ice a-e -e;iuni-or din /M F#U!!?$'E$ !. i co-a,., 2000G au artat
ca 9atternu- de de7ie-ini;are, care se conturea; 9are a fi indus iniia- 9rin
9ertur,area o-i.odendrocite-or. Autorii e7it i9ote;a c acesta ar fi re;u-tatu-
unei infecii cu un virus necunoscut, sau o afectare 7ediat de o to>in
necunoscut i ea. A-te ,o-i infecioase, Hn care se 9roduce de7ie-ini;area
sunt: 9anencefa-ita sc-ero;ant su,acut, Hn care o-i.odendrocite-e infectate
vira- sunt inta afectri-or 7ediate i7un, encefa-o7ie-ita de7ie-ini;ant
9ostinfecioas, Hn care de7ie-ini;area este 7ai de.ra, 9rodus de un
rs9uns i7un H79otriva 7ie-inei, indus de virusuri-e ru:eo-ei, varice-ei,
vaccina-. Jn /M a fost de9istat Hn o-i.oden*drocite-e din 7duva s9inrii un
virus ase7ntor 9ara9are;ei s9astice tro9ica-e, ,oa-a care 7i7ea; /M.
=intre factorii 7icro,ieni, studii recente au ra9ortat o asociere a !)-a7@diei
9neu7onie cu /M. O a-t variant este cea Hn care a.enii infeciosi 9ot
dec-ana un rs9uns autoi7un 9rin infectarea esuturi-or int Fde e>.
o-i.odendrocite-eG, 9e ca-ea 7i7etis7u-ui 7o-ecu-ar FPRA E. i
MAR$' R., 2002G.
/e o,serv ca etio-o.ia /M este 7u-tifactoria-, af-at -a intersecia
interaciuni-or dintre factorii de 7ediu cu factorii .enetici FOM/E'+ERB P.
R. i co-a,., 2000G care confer susce9ta,i-itate -a ,oa- sau 7odific
evo-uia acesteia, duc8nd -a o e>9resie )etero.enic, care 9rivete as9ecte-e
c-inice, )isto9ato-o.ice i .enetice. F#U!!?$'E$ !. i co-a,., 2000R
+AR!E##O/ #.C. i co-a,., 2004G.
Jn acest 7o7ent, sin.ura asociere cert Hntre factorii .enetici i
susce9ti,i-itatea -a /M, este dovedit -a nive-u- )a9-oti9u-ui ?#A =R2
9entru a-e-e-e =R + 4504, =r +40404 si =U+4 0302, =UA4 0402, din
.ene-e !M? situate 9e cro7o;o7u- 3. Aceast asociere a fost
de7onstrat at8t 9rin -inDa:, c8t i 9rin asociere Hn studii fa7i-ia-e i ca;*
contro-, dar 7ecanis7u- e>act 9rin care aceast asociere deter7in
susceti,i-itatea -a ,oa- nu este 9e de9-in cunoscut. otui, se 9are c
.ene-e M?! ?#A =R +4 4504 i ?#A =R +4 0302 9ot codifica
7o-ecu-e-e de recunoatere c-asa $$, cu o 9redi-ecie 9entru -e.area
anti.ene-or 9e9tidice a-e 7ie-inei i sti7u-ea; ce-u-e-e encefa-ito.eneR
?#A =R a-fa 0404* =R ,eta 4504 )etero7er, care -ea. cu 7are
afinitate M+P Hn re.iunea re;iduuri-or 9e9tidice 55*00.
!rista-o.rafia cu ra;e O a co79-e>u-ui 9e9tidic =R*M+P re-ev o
structur 7o-ecu-ar diferit a =R ,eta 4504 fa de =Ra, Hn ceea ce 9rivete
re;iduuri-e ari-, care 9refer K,u;unaru-L P6 a- do7eniu-ui de -e.are a
9roteinei FBAU?$ER #. i co-a,., 4005R /M$? M. P. i co-a,., 4005G. Jn
9-us, 9e ce-e dou fee a-e -aturi-or 9e9tidice a-e 9oriunii P55*00 M.+.P.,
care a9arine 9e9tidu-ui i7unodo7inant, au fost .site %a-. 50 si P)e 02,
ca fiind ancore-e 9rinci9a-e i aceasta e>9-ic 7area afinitate de -e.are a
M+P -a ?#A*=R a-fa 0404(=R ,eta 4504. Ana-i;a structura- re-ev i fa9tu-
c doar 2 re;iduuri de contact 9ri7ar cu !R a-e M+P 955*00 au fost
conservate, 9entru a sti7u-a Hn 7od adecvat c-one-e de ce-u-e A. s9ecifice
F?AU/MA' /. i co-a,., 4000G. Aceasta su.erea; c 9e9tide-e 7icro,iene,
care 9re;int doar o secven -i7itat identic cu cea a unei 9e9tide 9ro9rii,
9ot activa ce-u-e-e autoreactive.
!a un coro-ar a- ce-or 9re;entate 7ai sus, s*a de7onstrat c -ocusu-
M?! 9re;int i asociere i -inDa: cu /M Hn studii ca;*contro- i fa7i-ia-e.
otui, ro-u- unei .ene din acea re.iune, Hn deter7inarea caracteristici-or
c-inice sau su,ti9uri-or de /M este Hnc nec-ar. !u toate acestea a fost
ra9ortat o asociere a ?#A*=R2 cu un de,ut 9recoce, sever de ti9 recurent*
re7isiv i cu o evo-uie 7ai ,-8nd a /M.
Jn 7ode-u- EAE, .ene-e M?! 9ar a inf-uena Hn 9ri7u- r8nd
susce9ti,i-itatea i 9enetrana, Hn ti79 ce a-i -oci 7odu-ea; s9ecific fenoti9u-,
cu7 ar fi -oca-i;area Hn creier sau 7duva s9inrii, de7ie-ini;area i
severitatea inf-a7aiei. Prin ana-o.ie ar fi de interes identificarea -ocusuri-or
i79-icate Hn eveni7ente-e 9ato.ene iniia-e a-e ,o-ii sau a ce-or ce
inf-uenea; de;vo-tarea acesteia. Aici sunt de -uat Hn consideraie .ene-e,
care din 9unct de vedere -o.ic au 9osi,i-itatea s :oace un ro- Hn
evo-uia ,o-ii, acestea fiind denu7ite .ene candidat. Pentru /M, acest ti9
de .ene sunt ce-e re9re;entate de ce-e care 9ot codifica citoDine-e,
rece9torii i7uno-o.ici, co79onene-e 7ie-inice i 9roteine i79-icate Hn
c-earence*u- vira- FMu-ti9-e /c-erosis Benetics .rou9 !a-ifornia at /an
Crancisco, 2002G.
!8teva studii e>a7inea; inf-uena unui astfe- de .ru9 de .ene, cu7
ar fi 4#*4R Fcare a fost asociat cu o for7a de ,oa- 7ai sever, care
9ro.resea; 7ai ra9id !ON#E P. M., 2000G , 'C, A90E, !#A6 i !!R5,
asu9ra cursu-ui i severitii /M i atea9t i a-te confir7ri.
=u9 ?UC/!?M$= /. i #Z!M$'B B. ?. F2002G rude-e de .radu- $
au un risc de H7,o-nvire crescut de 4525 ori.
C. Mecanis!e neuroi!unolo0ice 1n SM
=u9 UW" /. F2002G ,a;a de;vo-trii 7i:-oace-or tera9eutice
actua-e, de;vo-tate Hn Kdeceniu- creieru-uiL i a a-tor 7i:-oace tera9eutice
care sunt Hn curs de e-a,orare, o constituie cunoaterea 7ecanis7e-or
neuroi7uno-o.ice -e;iona-e din /M. Aceste 7ecanis7e se succed Hntr*o
anu7it succesiune. Acestea ar aciona Hn trei eta9e:
Eta9a $ de 9re;entare a anti.enu-uiR
Eta9a $$ de traversare de ctre -i7focite-e activate 9rin ,ariera
)e7atoencefa-icR
Eta9a $$$ nevra>ia- de a.resiune i7unoinf-a7atorie a>o7ie-ic.
Jn 9ri7a eta9 se for7ea; 7o-ecu-e 9roteice care se i79-ic ca
anti.en inductor Hn fa;e-e cascadei autoi7une din /M. Aceste anti.ene sunt
9roteina ,a;ic 7ie-ic, 9roteina 9roteo-i9idic, .-ico9roteina 7ie-ic
o-i.odendrocitic, 9roteina s9ecific o-i.odendrocitic i a-fa ,eta crista-in.
Jn ur7a unor a.resiuni fcute de anu7ii virui sau ,acterii asu9ra
siste7u-ui nervos centra-, iau natere aceste anti.ene. ot anti.ene sunt i
une-e fra.7ente 9roteice de a7inoaci;i, a9arintoare acestor virui i
,acterii. oate aceste anti.ene sunt 9re-uate de 7acrofa.e, 7icro.-ie, ce-u-e-e
+, Hn str8ns -e.atur cu 7o-ecu-e-e co79-e>u-ui de )istoco79ati,i-itate.
Acest co79-e> anti.enic este recunoscut de un rece9tor a- unor ce-u-e .
Aceast recunotere este 9ri7u- se7na- Hn reacii-e autoi7une, care se
dec-anea;. A- doi-ea se7na- activator activea; ce-u-e-e cu a:utoru- unor
-i.an;i. !itoc)ine-e au un efect 7odu-ator asu9ra acestui a- doi-ea se7na-.
=u9 9re;entarea anti.enu-ui ce-u-e-or , acestea se diferenia; Hn
ce-u-e efectorii. Aceste ce-u-e cu 7o-ecu-e !=6 9e su9rafa, nu7ite i
ce-u-e )e-9er se diferenia; Hn ce-u-e )e-9er 4 i ce-u-e )e-9er 2.
!e-u-e-e )e-9er 4 9roduc citoDine cu7 ar fi interferonu- .a7a, factoru- de
necro; tu7ora- a-fa, inter-euc)ina 2 i inter-euc)ina 42, 9roduc8nd
activarea 7acrofa.e-or. !e-u-e-e )e-9er 2 9roduc citoDine-e 4#6, 4#5,
4#40 i factoru- de cretere*transfor7are ,eta, activ8nd dease7enea i
aciunea ce-u-e-or + care 9roduc i7uno.-o,u-ine. Prin ur7are ce-u-e-e
)e-9er 4 au efect 9roinf-a7ator, iar ce-u-e-e )e-9er 2 au un efect
antiinf-a7ator i re.-ator. Rs9unsu- 9ato-o.ic i7un -a anti.ene-e s9ecifice
create se rea-i;ea; 9rin dou ci: o ca-e 9e care fra.7ente 9roteice vira-e,
ase7ntoare fra.7ente-or 9roteice 7ie-inice sunt recunoscute ca anti.en,
cu a9ariia unei reactiviti i7une Hncruciate, i o a doua ca-e Hn care
activitatea unui factor -e;iona- endo.en inf-a7ator, sau e>o.en Fvira-,
,acterianG, 9roduce fra.7ente 9e9tidice anti.enice 7ie-inice, sau a-e unor
a-te co79onente i79ortante din siste7u- nervos centra-, cu7 ar fi
o-i.odendrocite-e, dec-an8nd o 7u-i7e de reacii autoi7une. oate aceste
reacii se 9roduc 9e un teren de 9redis9o;iie .enetic, cu 9artici9area unor
factori de 7ediu, cu scderea i7unitii date de -i7focite-e .
/tudiind feno7ene-e ce a9ar Hn eta9a a $$*a de traversare a ,arierei
)e7atoencefa-ice de ctre -i7focite-e active, se 9oate o,serva c Hn 7od
nor7a- ce-u-e-e endote-ia-e a-e ca9i-are-or din siste7u- nervos centra-, sunt
i79er7ea,i-e 9entru -i7focite-e din esutu- san.vin. Jn ti79u- rs9unsu-ui
inf-a7tor, factoru- de necro; tu7ora- a-fa i interferonu- .a7a induce -a
nive-u- ce-u-e-or endote-ia-e feno7ene care fac 9osi,i- creterea
ade;ivitii ce-u-e-or . Astfe- a9ar infi-trate-e 9erivascu-are Hn :uru- vene-or
i ca9i-are-or care conin ce-u-e , aceste infi-trate fiind caracteristice /M i
EAE.
Aceste infi-trate sunt -i7itate e>tern de o 7atrice e>trace-u-ar. Pentru
a -e;a siste7u- nervos -i7focite-e din infi-trate-e 9erivascu-are tre,uie s
treac ,ariera 7atricei e>trace-u-are, care conine fi,re de co-a.en.
'euro9rotea;e-e 7atricea-e sunt en;i7e care de.radea; 7atricea
e>trace-u-ar i sunt i79-icate Hn 9roteo-i;a 7ie-inei Hn /M. =e ase7enea,
.e-atina;e-e :oac un ro- c)eie Hn 9enetrarea 7atricei e>trace-u-are de
ctre -i7focite-e activate. Aceste .e-atina;e sunt detecta,i-e Hn -ic)idu-
cefa-o*ra)idian, Hn ce-u-e-e endote-ia-e, 7acrofa.e i astrocite-e ,o-navi-or
cu /M. Be-atina;e-e 9roduc -e;area co-a.enu-ui din structura 7e7,ranei
,a;a-e, a:ut8nd -a 9enetrarea ,arierei )e7atoencefa-ice de ctre
-i7focite-e activate. =in cercetri-e efectuate Hn ti79u- ad7inistrrii de
interferon ,eta ,o-navi-or cu /M, s*a o,servat c acesta este un 9uternic
in)i,itor a- activitii .e-atina;e-or, -i7it8nd 9trunderea ce-u-e-or Hn
siste7u- nervos centra-.
Eta9a a $$$*a se 9etrece Hn siste7u- nervos centra- i const Hn
a.resiunea i7uno*inf-a7atorie a>o7ie-ic a anticor9i-or secrectai de
-i7focite-e +, H79otriva nu7eroase-or 9roteine 7ie-ice i -i9ide a-e
Hnve-iu-ui 7ie-ic.
Winte-e 9rinci9a-e a-e anticor9i-or sunt 9roteina ,a;ic 7ie-ic,
9roteina 9roteo-i9idic, .-ico9roteina 7ie-ic o-i.odendrocitar, 9roteina
s9ecific o-i.odendrocitar, 9recu7 i a-fa*,eta cr@sta-in, care a9are Hn teaca
de 7ie-in du9 dec-anarea rs9unsu-ui inf-a7ator Fnu7it i 9roteina de
stressG. Un 7ediator a- a.resiunii Hn afeciuni-e autoi7une este radica-u- -i,er
o>id nitric F'OG. E- este i79-icat Hn distrucia o-i.odendro.-iei de ctre
ce-u-e-e 7icro.-ia-e. O>idu- nitric a fost identificat Hn -e;iuni-e
de7ie-ini;ante din /M. $nterferonu- .a7a i factoru- de necro;
tu7ora- a-fa favori;ea; 9trunderea o>idu-ui nitric Hn 7icro.-ie,
osteocite i 7acrofa.e. Anticor9ii, o>idu- nitric i factoru- de necro;
tu7ora- a-fa distru. 7ie-ina i activea; 7acrofa.e-e 9entru a fa.ocita
co79onente-e 7ie-inice. !e-u-e-e activate
i 7acrofa.e-e 7ai 9roduc o su,stan nu7it osteopontin, care 7o,i-i;ea;
7ai 7u-te ce-u-e )e-9er 4 Hn 9roducia de citoDine 9roinf-a7atoare de
ti9u- interferon .a7a i 4#*42.
Osteo9ontinu- su9ri7 activitatea citoDine-or antiinf-a7atoare
9roduse de ce-u-e-e )e-9er 2. Astfe- se 9roduce un de;ec)i-i,ru Hntre
activitatea inf-a7atorie i distructiv a ce-u-e-or )e-9er 4 i cea
antiinf-a7atorie i re.-atoare a ce-u-e-or )e-9er 2, Hn favoarea 9ri7e-or. Jn
fe-u- acesta Hn siste7u- nervos centra- a9ar ;one Hntinse de de7ie-ini;are i
-e;iuni o-i.odendro.-ia-e.
Jn ti79u- inf-a7aiei din siste7u- nervos a- ,o-navi-or cu /M,
-i7focite-e , 7icro.-ii-e i 7acrofa.e-e 9un Hn -i,ertate cantiti 7ari de
.-uta7at, care activea; rece9torii a-fa*a7ino*2)idro>i*57eti-*6
iso>a;o-e9ro9ionic acid, 7ediind Fcresc8ndG to>icitatea indus de
neurotrans7itorii e>citatori ti9 .-uta7at. #e;iuni-e 7ediate de .-uta7at,
9rin inter7ediu- rece9tori-or a-fa*a7ino*2)idro>i*67eti- *
6iso>a;o-e9ro9ionic acid se 9roduc 9rintr*un inf-u> ridicat de ca-ciu
intrace-u-ar, cu -e;iuni necrotice a-e o-i.odendro.-iei i a a>oni-or. E>ist
su,stane ,-ocante a rece9tori-or a-fa*a7ino*2)idro>i*67eti- *
6iso>a;o-e9ro9ionic acid, care 9ot 9rote:a ce-u-e-e o-i.odendro.-ia-e i
a>onii fa de neurotrans7itorii e>citatori ti9 .-uta7at, dar nu 9ot ,-oca
rs9unsu- i7un fa de anti.ene-e 7ie-inice. Jn conc-u;ie, 9ute7 s9une c
reacii-e inf-a7ator*autoi7une distru. 7ie-ina 9rin aciunea direct a
7acrofa.e-or, dar i 9rin inter7ediu- autoanticor9i-or, citoc)ine-or i
co79-e7entu-ui.
=u9 cu7 a7 7ai afir7at, cau;a /M este necunoscut, dar se crede
c i79-ic trei factori: vu-nera,i-itatea .enetic F7otenire de 9rea 7u-te
.ene susce9ti,i-e i 9rea 9uine .ene de 9rotecieG, vreo for7 de e>9unere
-a unu- sau 7ai 7u-i a.eni 9ato.eni din 7ediu i de;vo-tarea rs9unsu-ui
i7uno-o.ic 9ato.en direcionat H79otriva siste7u-ui nervos centra- F/'!G.
P8n Hn u-ti7u- deceniu nu a e>istat trata7ent 9entru /M. =in 4002,
cinci tera9ii de 7odificare a ,o-ii F=MG au fost a9ro,ate. Patru sunt
i7uno7odu-atoare, iar unu- este i7unosu9resiv. oate tera9ii-e de
7odificare 9roduc efecte 7u-ti9-e asu9ra siste7u-ui i7unitar, care ar tre,ui
s a7e-iore;e /M. Jn etio9ato.enia /M e>ist cinci caracteristici: 4. natura
funda7enta- a 9rocesu-ui distinctiv se 9oate sc)i7,a Hn ti79R 2. $79-icarea
a>onu-ui i a neuroni-or este o trstur centra-R 2. !ea 7ai 7are 9arte a
activitii ,o-ii este ina9arent Fsu,c-inicGR 6. E>ist ano7a-ii 7icrosco9ice
e>tinse Hn esutu- creieru-ui cu a9aren nor7a-R 5. /M este etero.en Fde
natur diferit sau evo-uie diferitG.
=ei vu-nera,i-itatea .enetic este 9ro,a,i- cea 7ai i79ortant 9entru
de;vo-tarea /M, nu este suficient, Hn a,sena a-tori factori. !u un tr87
recunoscut sc;ut i ;one .eo.rafice cu risc ridicat de ,oa-, factorii de 7ediu
:oac Hn 7od c-ar un ro-. E>9unerea -a virui i ,acterii o,inuii, destu- de
ti79uriu Hn via, Hntr*un 7od care nu este Hnc Hne-es 9re.tete scena
9entru /M. $nfecii-e, 9ro,a,i- acionea; ca a.eni de ,oa-, dei infecia
continu activ neura- sau e>traneura- nu a fost e-i7inat ca factor de
,oa-, -a anu7ii 9acieni. /e crede, dei nu s*a dovedit, c reactivitatea
a.entu-ui infecios -a co79onenta 7ie-in iniia; /M, -a indivi;i
vu-nera,i-i
.enetic. =ou ti9uri de 7ecanis7e 9ot fi i79-icate: unu- inter7o-ecu-ar i
unu- intra7o-ecu-ar, Hn de;vo-tarea atacu-ui i7un F%A'=ER#UB !. #. i
co-a,., 2002G. Acest -ucru e>tinde atacu- i7un i intensific i 9er9etuea;
,oa-a autoi7un -a un anu7it or.an. UO?N %. M. i co-a,., F4001G
nu7ete aceast e>tindere rspndirea epitop i aceasta are -oc -a 7ode-e-e
ani7a-e de /M, iar date-e 9re-i7inare indic fa9tu- c este dease7enea
un factor etio9ato.enic Hn /M.
Rs98ndirea e9ito9 Hndre9tete Hnce9erea trata7entu-ui efectiv
a- /M c8t 7ai devre7e 9osi,i- Fidea- -a 9ri7u- atacG, 9entru a 7ini7a-i;a
e>9ansiunea i re9etarea 9rocesu-ui distructiv. Astfe-, tera9ia inci9ient
tre,uie s fie cu un s9ectru -ar. de i7unosu9ri7are, ur7at de tera9ie de
7eninere. Pro,a ce susine c 9rocesu- ti79uriu a- ,o-ii este critic, vine din
studiu- de istorie natura- a- 9ri7u-ui atac. #a 9acienii cu sindro7 c-inic
i;o-at, nu7ru- i vo-u7u- -e;iuni-or creieru-ui Hn 2 -a RM', sunt ce-e 7ai
9uternice core-ri de di;a,i-itate -a v8rsta de 46 ani, ur7ate de de;vo-tarea
-e;iunii RM' Hn ti79u- 9ri7i-or 5 ani de evo-uie a ,o-ii F+REO P. A. i
co-a,., 2002G.
/e crede c /M i79-ic un 9roces de ,oa- ,ifa;ic. =evre7e,
inf-a7aia este 9roe7inent, cores9un;8nd fa;ei de acuti;are i reversie a
/M. Mai t8r;iu e>ist tran;iie s9re o fa; neurode.enerativ 9ri7ar, care
coers9unde /M 9ro.resiv, cu deficite ireversi,i-e. =ei inf-a7aia i
neurode.enerarea sunt detectate Hn orice 7o7ent, un 9roces 9are a fi
do7inant. Acest conce9t este co79ati,i- cu studii-e de istorie natura- a
/M, deoarece 7a:oritatea 9acieni-or Hnce9 cu ,oa-a Hn fa;a acut, dar a9oi
trec -a ,oa-a 9ro.resiv secundar. Pre;ena fa;e-or /M distincte cere
tera9ia care este 9otrivit cu natura 9rocesu-ui ,o-ii. Jn 7od c-asic, /M e
considerat o ,oa- care i79-ic /'! Hn inf-a7aie i de7ie-ini;are. Este
c-ar din date-e directe 9ato-o.ice i ce-e indirecte neuroi7a.istice c ea
i79-ic i distru.erea a>oni-or i neuroni-or F!$CE##$ A. i co-a,., 2002R
MU?#MA' . i co-a,.,
2002G. At8t densitatea, c8t i vo-u7u- a>oni-or se reduc Hn /M, nu nu7ai Hn
9-ac, dar i Hn esutu- /'! cu a9aren nor7a- FRAPP +. =. i co-a,.,
4005R CERBU/O' +. i co-a,., 4001G. Ana-i;a '*acet@- as9artat F'AAG, un
7arc)er a>on(neuron, 7surat de RM' cu s9ectrosco9ie, indic fa9tu- c
Hntre. 'AA a- creieru-ui este redus, c)iar i Hn /M ti79urie FBO'E' O. i
co-a,., 2002G. Pierderea sau restr8n.erea a>oni-or e un contri,utor 7a:or
-a atrofia creieru-ui i 7duvei s9inrii. #a 9acienii cu /M, atrofia /'! este
9re;ent foarte devre7e, c)iar -a 9ri7u- atac c-inic F!?AR= =.. i co-a,.,
2002R =A#O' !. M. i co-a,., 2002G. $79ortana distru.erii a>oni-or Hn
/M nu 9oate fi e>a.erat, se crede Hns c este su,stratu- neuroanato7ic de
di;a,i-itate 9er7anent i de 9ro.resie a ,o-ii. =istru.erea a>oni-or ref-ect
fr Hndoia- factori 7u-ti9-i. /e distin. ce- 9uin c8teva din e-e7ente-e i7une
i inf-a7atoare care afectea; a>onii, de ce-e care distru. 7ie-ina. A>onii
sunt, ca i cana-e-e ionice i neurofi-a7entare, inta unui atac i7un direct
9ri7ar sau secundar. Anticor9ii -a co79onente-e neurofi-a7entare,
.an.-io;ide-e, .-uco9roteina din 7ie-ina o-i.odendrocite-or au fost -e.ate
de /M 9ro.resiv FBE'A$' !.P. i co-a,., 2002R /$#+ER E. i co-a,., 2002R
ANNE+E' /A=A$POUR +. i co-a,., 4005G. A-ternativ, distru.erea ar
9utea ref-ecta efecte trectoare secundare de -a factorii inf-a7atorii sau
to>ici e-i,erai Hn 7ediu- intern, 9rin ce-u-e intriseci F7icro.-ia, astro.-iaG
sau e>trinseci F-i7focite, 7acrofa.eG. Afectarea acut a a>oni-or, 7surat
de e>9resia K9rotein 9recursor a7@-oidL se core-ea; cu infi-trarea de
ce-u-e 7acrofa.e i !=5]. Jn 9-us 9ierderea continu de 7ie-in
face ru a>oni-or FHntreru9e trans9ortu- a>oni-or cu stress 7eta,o-ic crescut
asu9ra neuroni-or i a>oni-orG F?ER'=O' R. M., 2002G. #e.tura
si7,o-ic Hntre 7ie-in i a>oni Hnsea7n c Hnsi de7ie-ini;area este un
7ecanis7 de distru.ere de a>oni. Pierderea de 7ie-in,
dease7enea, afectea; funcionarea cana-e-or de ioni 9e su9rafaa
.o-it a a>oni-or. Aceste sc)i7,uri 9ot resta,i-i trans7iterea nervoas
sau 9roduce distru.erea a>oni-or FEAOMA' /. B., 2004G.
=eoarece inseria de noi cana-e de sodiu 9er7ite trans7iterea,
a9ariia 7ai ra9id i intensificat de astfe- de cana-e este un sco9 tera9eutic
dorit. Jn contrast, cana-e-e de ca-ciu Hn 7od nor7a- e>9ri7ate doar -a
ter7ina-u- a>onu-ui 9resina9tic 9oate de ase7enea fi inserat Hn 7e7,rana
de7ie-ini;at. =eoarece inserarea acestor cana-e duce -a distru.erea a>oni-or
F7ediai de ca-9aineG se va dori a se H79iedica refacerea -or. Mani9u-area
cana-e-or ionice 9oate fi inta tera9eutic viitoare Hn /M.
!8nd 7or neuronii, i a>onii se 9ierd. Un studiu recent a- unui
7ateria- de auto9sie a creieru-ui a e>a7inat ta-a7usu-, o re.iune cu 7aterie
cenuie ,o.at Hn neuroni. !reieru- cu /M a 9re;entat cu 2025T 7ai 9uin
neuroni dec8t esutu- creieru-ui nor7a- F!$CE##$ A. i co-a,., 2002G.
Msurtori-e RM' indic tu-,urri difu;e a-e 7ateriei cenuii, c)iar -a
9acienii cu /M ti79urie. /e7nificaia de9-in a i79-icrii neuroni-or Hn
/M este nec-ar, dar ar 9utea :uca ro- Hn tu-,urri-e co.nitive. Ca9tu- c
a>onii i neuronii sunt distrui, cu core-ri dovedite de di;a,i-itate c-inic
i 9ro.resie a ,o-ii /M i 9osi,i-e core-ri cu 9ierderea co.nitiv, indic
i79ortana -or ca int tera9eutic. /trate.ii-e neuro9rotectoare, factorii de
cretere neurotrofic, tera9ii-e i7uno7odu-atoare, trans9-antu- ce-u-e-or i
c)iar transferu- de .ene sunt a,ordri de viitor, 9entru a face neuronii i
a>onii 7ai 9uin vu-nera,i-i -a -e;iuni.
Prin definiie, 9acienii cu /M recidivant sunt sta,i-i Hntre atacuri-e
,o-ii. Jnainte se credea c /M a intrat Hn re7isie c-inic. A;i se tie c toi
9acienii cu /M triesc ,oa-a su,c-inic continuu, c)iar i c8nd nu au -oc
sc)i7,ri sau Hnrutiri Hn e>a7enu- neuro-o.ic a- 9acientu-ui. /tudii
frecvente de RM' indic fa9tu- c 5000T din -e;iuni-e creieru-ui sunt
asociate cu recidive c-inice sau sc)i7,ri detecta,i-e -a e>a7inare
FM$##ER =. ?. i co-a,., 4005G. #a indivi;ii cu /M netratat, -e;iuni-e din
creier cresc cu 540T anua- FM$##ER =. ?. i co-a,., 4005G. Atrofierea
acce-erat a creieru-ui este 9re;ent c)iar ti79uriu, -a 9acienii fr
acuti;ri cu scor MUR&E sta,i- FMA#MER/ '. C. i co-a,., 2002G. Este c-ar,
c criterii-e c-inice su,esti7ea; activitatea ,o-ii. !u e>ce9ia /M ,eni.ne,
studii-e de istorie natura- arat c toi 9acienii netratai de;vo-t
infir7itate. Mai 7u-t, /M ,eni.n nu a fost niciodat definit i i79-ic
9ro,a,i- ca7 540T din 9acieni F'O/EEOR?N P. ?. i co-a,., 2000G.
Jntr*un studiu, :u7tate din cei dia.nosticai cu /M ,eni.n -a 40 ani de -a
de,ut, aveau infir7itate se7nificativ du9 20 ani de evo-uie a ,o-ii
F?AEM$'/ /. A. i co-a,.,
4000G.
O,servaii-e c-inice su,esti7ea; 9rocesu- adevrat de distru.ere Hn
/M. #a fe- fac i investi.aii-e RM'. e)nici-e conveniona-e RM'
detectea; -e;iuni-e )i9erdense 2. e)nici-e noi neconveniona-e
9ot detecta sc)i7,ri-e 7icrosco9ice i fi;io-o.ice Hn esuturi-e /'!
cu a9aren nor7a-. Jn creieru- 9acieni-or cu /M, 98n -a 10T din
su,stana a-, cu a9aren nor7a- 9oate fi anor7a-. Ur7rirea
sc)i7,ri-or Hn esutu- cu a9aren nor7a-, 9oate fi un 7arc)er i79ortant
9entru severitatea ,o-ii i rs9unsu- -a tera9ie.
Jntr*o ana-i; recent sc)i7,ri-e 'AA anua-e Hn Hntre. creieru- au
H79rit 9acienii recidivani Hn trei .ru9e. !a7 20T din 9acieni aveau
nive-e 'AA sta,i-e, 55T 9re;entau o reducere 7oderat, 25T
9re;entau o reducere Hnse7nat Hn aceste nive-e FBO'E' O. i co-a,.,
2002G. Acetia din ur7, cu o distru.ere 7ai 7are de a>oni au ,oa-a
7ai sever, un 9ro.nostic 7ai ru i vor de;vo-ta o infir7itate 9ro.resiv
ra9id. $7a.istica RM' 9rin transfer de 7a.neti;aie se7na-ea; sc)i7,ri
Hn 7o-ecu-e-e f-uide
i fi>e Hn diferite re.iuni a-e siste7u-ui nervos centra-. RM' 9rin transfer de
7a.neti;aie 9er7ite 7surarea .ravitii -e;iuni-or cu c8t e 7ai sc;ut
transferu- de 7a.neti;aie cu at8t e 7ai 7are distru.erea esutu-ui.
Un conce9t fina- a- /M este c ,oa-a e etero.en Fse e>9ri7
diferitG. +oa-a de7onstrea; c-ar varia,i-itatea c-inic, ,a;at 9e su,ti9uri
c-inice distincte i 9e severitatea ,o-ii. E>ist i etero.enitate .enetic,
,a;at 9e ras, 9e ca9acitatea de a 9roduce 7ie-in. =oar 10T din
9acieni sufer re7ie-ini;area 9-ci-or de /M. Cactorii care H79iedic
re7ie-ini;area -a 20T din 9acieni nu sunt cunoscui, dei studii-e
su.erea; c 9re;ena 9recursori-or o-i.odendrocite-or, inte.ritatea
a>oni-or, e>9ri7area
7o-ecu-e-or de 9e su9rafaa a>oni-or sunt contri,utorii i79ortani F!?A'B
A. i co-a,., 2002R PO?' B. R. i co-a,., 2002R EO#/E$PM B. i co-a,.,
2002R MOR'EM +. i co-a,., 2004R #U!!$'E$ !.C. i co-a,., 4000G.
/tudii-e -ui #U!!$'E$ !. C. F2000G su.erea; etero.enitatea i7uno*
9ato-o.ic. Re;u-tate-e tuturor studii-or arat 9atru i7uno9ato-o.ii distincte:
ti9u- 4 cu frecvena de 40T are 7ecanis7 7ediat 7acrofa.ic i Hn care este
9re;ent re7ie-ini;areaR ti9u- 2 cu frecvena de 52T 7ediat de anticor9i i
co79-e7ent cu 9re;ena re7ie-ini;riiR ti9u- 2 cu frecvena de 23T Hn care
se .sete 7oartea a9o9totic a o-i.odendrocite-or, care scad ca nu7r i
Hn care nu se Hnt8-nete re7ie-ini;area i ti9u- 6 cu frecvena de 2T Hn care
9redo7in de.enerarea o-i.odendrocite-or Hn scdere verti.inoas i Hn care
nu se Hnt8-nete re7ie-ini;area. i9u- 2 se e>9ri7 c-inic cu ,oa-a +a-o
Fde7ie-ini;are concentricG, iar ti9u- 6 este core-at cu for7a c-inic de /M
9ri7ar 9ro.resiv.
Un nou studiu arat c sDnc tin 9rotein 9rodus de un virus care
a e>istat Hn 7ateria-u- .enetic u7an 9entru 7ai 7u-i ani 9oate fi asociat
cu distru.erea 7ie-inei ce se 9roduce Hn /M. =r. Pose9) Ant)on@
!)risto9)er PoAer FUniversitatea !a-.ar@, A-,ertaG i co-e.ii au ra9ortat
desco9eriri-e, Hn ediia din Octo7,rie 2006 a 'ature 'euroscience.
$nvesti.atorii au e>a7inat 7e7,rana creieru-ui 9entru un nu7r 7ic de
9ersoane cu /M i au desco9erit 7ai 7u-t 9rotein sDnc tin Hn 7e7,rana
ce-or cu /M, c8nd au co79arat 7e7,rana creieru-ui a-tor 9ersoane, cu
a-te ,o-i neuro-o.ice sau 9ersoane sntoase. =ease7enea, ei au 7ai .sit
sDnc tin Hn ;one unde distru.erea 7ie-inei se 9etrece activ.
/*a de7onstrat c 9roteina sDnc tin induce 9roducerea de o>idani,
7o-ecu-e, care 9ot fi to>ice 9entru une-e ce-u-e. !ercettorii au desco9erit
c, adu.8nd 9roteina sDnc tin 7ostre-or de ce-u-e 9roductoare de 7ie-in,
duce -a 7oartea acestor ce-u-e. Jn ca;u- unui co,ai, in:ectarea unui virus
9roductor de sDnc tin duce -a distru.erea 7i-einei i deteriorarea funciei
7otorii.
=in cau;a creterii vi;i,i-e a o>idani-or, cercettorii au ad7inistrat
acid fe-uric un antio>idant , ce-u-e-or 9roductoare de 7ie-in, tratate cu
sDnc tin i co,ai-or. Acest trata7ent a redus 7arcant 7oartea ce-u-e-or
9roductoare de 7ie-in i a H7,untit ano7a-ii-e 7otoare a-e co,ai-or
tratai cu sDnc tin.
Jntr*un editoria- Hnsoitor, =r. MarD Mattson i =ennis au, F'ationa-
$nstitute on A.in., +a-ti7oreG au desco9erit c, dei acest studiu a .sit o
asociere Hntre sDnc tin i 9rocese-e inf-a7atorii a9rute Hn /M, nu a sta,i-it
un ro- a- acestei 9roteine Hn 9rocese-e ,o-ii. Pentru a sta,i-i o -e.tur, sunt
necesare a-te studii, de e>e79-u, deter7inarea dac ,-ocarea 9roteinei sDnc
tin H7,untete starea co,ai-or cu /M i ce-u-e-e i7unitare de -a oa7eni
reacionea; -a aceast 9rotein.
!u toate acestea, dac re;u-tate-e interesante a-e acestui studiu 9ot fi
confir7ate i a9rofundate, se 9ot desc)ide noi ci de investi.are Hn
9ato-o.ia funda7enta- a /M i 9ot su.era 9iste 9entru noi a,ordri a-e
trata7entu-ui.
D. Ence3alo!ielita aler0ic' e5&eri!ental' ,EAE- a c"inelui$
!o/el !or3o&atolo0ic$ clinic 6i i!unochi!ic &entru SM
Pentru a .si un 7ode- e>9eri7enta- c8t 7ai a9ro9iat de ,o-i-e
de7ie-ini;ante u7ane, cercettorii au studiat 9osi,i-itatea 9roducerii
encefa-itei a-er.ice e>9eri7enta-e FEAEG 9e diferite s9ecii de ani7a-e. Astfe-
EAE a fost 9rodus -a ie9uri, co,ai, o,o-ani a-,i, 7ai7u, etc., 9rin
ad7inistrarea de e7u-sie de creier, -a care s*a adu.at ad:uvant CREU=,
for7at din 7icro,acterii o7or8te i a7estecate cu u-ei de 9arafin
M$/MO#!&N i co-a,oratorii F4032G dovedesc aciunea ad:uvant a
vaccinu-ui anti9ertusis, care ad7inistrat Hnaintea a7estecu-ui encefa-ito.en
7resc rece9tivitatea -a EAE a ani7a-e-or de -a,orator. !u aceast 7etod
ME#EME' F4035, 4010G reuete s 9rovoace -a co,ai, Hn 7od constant
EAE. #a ie9uri dec-anarea EAE a fost 7ai difici-, -a fe- i -a o,o-anii a-,i,
iar -a oareci ,oa-a nu s*a 9rodus. =e ase7enea i a-i cercettori din Hntrea.a
-u7e reuesc s 9roduc EAE -a diferite ani7a-e 7ici de -a,orator, dar aici
Hi a7intesc doar 9e cei din Ro78nia: +E!U/ ., 4031, =O'A %$!OR$A,
4012, =UMA i co-a,oratorii 4033, CE/&, 4035, BZ'=$/!?, 4033,
#A&"R, 4035, MARO/, 4034, PERE/!U, 4031, POPO%$!$U, 4031,
C#OR$!A %ER=EI, 4010, IER+A', 4010, EA$/UM, 4031, etc.
Ma:oritatea autori-or consider c EAE rea-i;at -a ani7a-e-e 7ici de
-a,orator nu este identic cu encefa-o7ie-ite-e de7ie-ini;ante u7ane,
ne9ut8nd fi fo-osite ca 7ode-e e>9eri7enta-e 9entru studiu- acestora. /*a
ivit necesitatea .sirii unui ani7a- de e>9erien 7ai a9ro9iat o7u-ui, a-
crui EAE s 9oat fi fo-osit ca 7ode- e>9eri7enta- 9entru ,o-i-e
de7ie-ini;ante u7ane.
A9roa9e toate EAE a ani7a-e-or 7ici de -a,orator sunt din 9unct de
vedere 7orfo-o.ic o encefa-it acut )e7ora.ic. !)iar dac Hn u-ti7u- ti79
s*au se-ecionat .enetic o serie de sue de co,ai care ar face o EAE foarte
ase7ntoare /M din 9unct de vedere 7orfo-o.ic i a- evo-uiei, noi crede7
c din 9unct de vedere i7uno-o.ic aceasta nu 9oate fi co79arat cu ,oa-a
-a o7, Hntruc8t ,a.a:u- i7uno-o.ic a- co,aiu-ui i o7u-ui se deose,esc destu-
de 7u-t. Or, toc7ai studii-e i7uno*.enetice sunt ace-ea, care Hn u-ti7u- ti79
au revo-uionat teorii-e 9rivind etio-o.ia i 9ato.enia /M. Jn cercetri de
7ai 7u-i ani, MARO/ i co-a,oratorii F4050, 4034, 4036, 4035, 4033,
4035G reuesc s de7onstre;e c EAE a c8ine-ui este cea 7ai a9ro9iat
7orfo-o.ic encefa-o7ie-ite-or u7ane. !ercetri asu9ra EAE a c8ine-ui s*au
fcut 9uine Hn -u7e, a7intind aici 9e /!?ERER, F4021G, dar acestea n*au
sesi;at 9osi,i-itatea 7are de ase7nare din 9unct de vedere i7uno-o.ic a
acesteia cu /M a o7u-ui.
Co-osind 7ode-u- -ui MARO/, noi a7 Hncercat s de7onstr7 c EAE
a c8ine-ui este ase7ntoare /M, at8t din 9unct de vedere 7orfoo.ic, dar
7ai a-es i7uno-o.ic i c-inic. Jn acest su,ca9ito- Hncerc7 s de7onstr7
acest -ucru:
Jn cercetri-e noastre a7 fo-osit 23 de ani7a-e H79rite Hn 6 -oturi.
#otu- M a cu9rins 3 ani7a-e fo-osite ca i 7artori. #otu- A a fost for7at din
40 ani7a-e, 9e care du9 9roducerea EAE s*au studiat 7odificri-e c-inice,
i7unoc)i7ice i )isto7orfo-o.ice a-e EAE a c8ine-ui. #otu- + a fost for7at
din 40 ani7a-e, crora du9 9rocerea EAE -i s*a ad7inistrat 0CT@, 9entru
a studia efectu- acestui 7edica7ent asu9ra 7odificri-or c-inice,
i7unoc)i7ice i )isto7orfo-o.ice a-e EAE a c8ine-ui. #otu- ! a fost for7at
din 40 ani7a-e, crora du9 9roducerea EAE -i s*a ad7inistrat ?muran
Fa;at)io9irinG, 9entru a o,serva efectu- ecestui 7edica7ent asu9ra
7odificri-or c-inice, i7unoc)i7ice i )isto7orfo-o.ice a-e EAE a c8ine-ui.
Pentru 9roducerea EAE -a c8ine a7 fo-osit o sus9ensie cere,ra-,
9re9arat du9 reeta 9rofesoru-ui dr. MARO/ F4036G. /u,stana nervoas
,ovin, Hn cantitate de 15 . a fost reco-tat de -a a,ator Hn condiii de
steri-itate. Aceasta a fost titrurat Hn 450 . so-uie feno-at 0,25T,
sus9ensiei astfe- o,inute adu.8ndu*i*se 225 . ad:uvant Creud.
Ad:uvantu- Creud -*a7 9re9arat din 245 7- u-ei de 9arafin, -a care a7
adu.at 6 7. ,aci-i Moc) u7ani o7or8i 9rin autoc-avare, -a fiecare 4 7-
de 9arafin. Astfe-, Hn fina-, Hn sus9ensia noastr, ,aci-ii Moc) au fost Hn
concentraie de 2 7. -a 4 7- a7estec encefa-ito.en. /us9ensiei astfe-
o,inute i*a7 adu.at i 40 7- tAeen. A7estecu- encefa-ito.en se 9oate
9stra ,ine Hn stic-e de cu-oare Hnc)is, -a fri.ider, fr a*i 9ierde
eficacitatea ti79 de 3 -uni. Jnainte de fo-osire, a7estecu- tre,uie a.itat i
Hnc-;it -a te79eratura cor9i-ui ani7a-u-ui.
+a;8ndu*ne 9e date-e 9u,-icate de MARO/ F4036,4035G, a7 reuit
s 7ri7 eficiena 7etodei de 9roducere a EAE -a c8ine, ad7inistr8nd do;e
7ici de anti.en Hn re.iunea cefei.
Jnainte de Hnce9erea ad7inistrrii a7estecu-ui encefa-ito.en, de -a
toate ani7a-e-e a7 reco-tat s8n.e i #!R 9entru deter7inri i7uno-o.ice.
Win8nd cont de ce-e artate de M$/MO#!&N i co-a,oratorii F4030,4032G,
9entru 7rirea susce9ti,i-itii a-er.ice a ani7a-e-or a7 ad7inistrat
intra9eritonea- -a toate ani7a-e-e 4 7- de vaccin diftero*tetano*9ertusis. #a
trei ;i-e de -a vaccinare, a7 Hnce9ut s ad7inistr7 c8te 4 7- sus9ensie
encefa-ito.en, in:ectarea fc8ndu*se -a interva- de 5 ;i-e Hn re.iunea cefei
i a s9ate-ui, intracutan.
=u9 a9ariia si79to7e-or c-inice de ,oa-, de -a ani7a-e-e ,o-nave
i c)iar de -a ce-e neH7,o-nvite, a7 reco-tat 9eriodic s8n.e i #!R, 9entru
investi.aii dina7ice i7uno-o.ice.
=e ase7enea, ani7a-e-e au fost su9rave.)eate i e>a7inate ;i-nic
9entru descrierea ta,-ouri-or c-inice a EAE -a c8ine, a9rute -a ani7a-e-e
noastre.
Ani7a-e-e din -otu- A au fost sacrificate du9 H7,o-nvire, 9entru
studiu- 7odificri-or )isto7orfo-o.ice Hn EAE -a c8ine. !e-e din -otu- + i !
au fost tratate du9 H7,o-nvire cu 0CT@ i res9ectiv cu ?muran, ti79 de
45 ;i-e. A!?*u- -*a7 ad7inistrat intra7uscu-ar, Hn do; de 5 u.i. 9e
M..cor9( ;i, iar $7uranu- -*a7 ad7inistrat 9er os Hn do; de 5 7.. 9e
M..cor9(;i. #a Hnc)eierea trata7entu-ui a7 sacrificat i aceste ani7a-e 9entru
a studia efectu- ce-or dou 7edica7ente asu9ra -e;iuni-or
)isto7orfo-o.ice din EAE -a c8ine. =e ase7enea a7 studiat ;i-nic efectu-
A!?*u-ui i $7uranu-ui asu9ra si79to7e-or c-inice a-e EAE -a ani7a-e-e
noastre.
!8inii au fost sacrificai Hn fa;a de a.ravare a ,o-ii, res9ectiv du9
ter7inarea trata7entu-ui, -a ani7a-e-e din -otu- + i ! 9rin in:ectarea
intracardiac de 40 7- for7a-in concentrat, su, narco;. =u9 sacrificare,
a7 reco-tat fra.7ente de esut din diferite 9ri a-e /'!, 9e care -e*a7 fi>at
Hn for7a-in 40T. /eciuni-e -a .)ea au fost co-orate 9entru 7ie-in du9
7etoda #A&"R F4055, 4030, 4033, 4031G. =ease7enea a7 fo-osit co-oraia
cu )e7ato>i-in * eo;in, co-oraia '$//# i i79re.naia ar.entinic.
2. Tabloul clinic al EAE la c"ine
Ani7a-e-e noastre au reacionat foarte variat -a a7estecu-
encefa-ito.en. Astfe-, a9te ani7a-e au fcut ,oa-a du9 42 ;i-e Fdou
inocu-riGR 9atru ani7a-e du9 46 ;i-e Ftrei inocu-riGR trei ani7a-e du9
24 de ;i-e Fcinci inocu-riGR nou ani7a-e du9 2520 de ;i-e Fase
inocu-riGR iar a9te ani7a-e nu au 9re;entat si79to7e c-inice de ,oa-,
nici du9 o9t s9t78ni de inocu-ri.
!e-e 7ai frecvente si79to7e Hnt8-nite au fost: deficite-e 7otorii,
const8nd Hn tetra9-e.ie, )e7i9-e.ie, 9ara9-e.ie, i di9-e.ie. Au ur7at, Hn
ordinea frecvenei, tu-,urri-e de coordonare i de ec)i-i,ru, Hnsoite de
tre7urturi cu caracter inteniona-, toate acestea contur8nd ta,-ou- c-inic a-
unei ata>ii de ti9 cere,e-os. Au ur7at a9oi: tu-,urri-e de vedere Fc)iar
cecitateG, 7ioc-onii -oca-i;ate sau .enera-i;ate, convu-sii tonico*c-onice,
contracturi Hn e>tensie a 7e7,re-or, uneori )i9otonie .enera-i;at i tu-,urri
ve.etative, dintre care ce- 7ai des Hnt8-nite au fost tu-,urri-e de res9iraie i
tu-,urri-e sfincteriene.
Ani7a-e-e care nu au 9re;entat se7ne c-inice o,iective neuro-o.ice,
aveau totui une-e 7odificri de co79orta7ent ca: irasci,i-itate, so7no-en,
a9atie, ina9eten i une-e a.resivitate 7arcat.
Privind intensitatea si79to7e-or, a7 avut ani7a-e cu for7e .rave de
,oa-, care au 9re;entat Hn .enera- un de,ut ,rusc, ani7a-e cu for7e 7edii
de ,oa- i for7e fruste, -a care de,utu- a fost -ent insidios. Re;u-t c Hn
e>9eri7entu- nostru, si79to7e-e ce-e 7ai des Hnt8-nite au fost: deficitu-
7otor, ata>ie, tu-,urri-e de vedere, i ce-e sfincteriene, si79to7e care se
Hnt8-nesc foarte frecvent i Hn /M FPOPO%$!$U, 4031, 4030, 4015GR
!QMPEA'U, 4016, IER+A', 4050G. #a fe- ca i Hn /M i Hn EAE -a
c8ine, a7 o,servat c factorii 7eteoro-o.ici au o inf-uen a.ravant. oate
aceste constatri su,-inia; 7area ase7nare c-inic dintre EAE -a c8ine i
/M.
Pornind de -a teoria 9ato.eniei i7unoa-er.ice a EAE, a7 cutat Hn
-ucrarea noastr s studie7 efectu- unor 7edica7ente antia-er.ice i
i7unosu9resoare asu9ra si79to7e-or c-inice a EAE -a c8ine, ad7inistr8nd
A!? i $7uran du9 7etodo-o.ia descris 7ai sus.
Jn ur7a ad7inistrrii A!?*u-ui, si79to7e-e c-inice a EAE s*au
a7e-iorat evident, -a 7a:oritatea ani7a-e-or. =e fa9t, acest 9re9arat se
fo-osete cu re;u-tate ,une i Hn c-inica u7an, 9entru co7,aterea 9usee-or
acute din /M.
=u9 ad7inistrarea $7uranu-ui, -a ani7a-e-e ,o-nave a7 constatat o
a7e-iorare ra9id a ,o-ii i c)iar vindecare c-inic, -a 7ai ,ine de :u7tate
din ani7a-e. R78ne ca i $7uranu- s fie Hncercat cu 7ai 7u-t cura: Hn
tratarea /M, res9ect8nd un do;a: i o durat de trata7ent -a care s nu a9ar
une-e efecte secundare Hnt8-nite -a ani7a-e-e noastre de e>9erien
Faccentuarea 9rocesu-ui infecios -a nive-u- 9-.i-or create -a -ocu- inocu-rii
a7estecu-ui encefa-ito.enG.
4. Mo/i3ic'rile histo!or3olo0ice caracteristice EAE la c"ine
/tudiind 9re9arate-e o,inute de -a cei 40 c8ini din -otu- A,
sacrificai du9 H7,o-nvire, a7 o,servat c 9rinci9a-e-e eta9e de
de;vo-tare a-e 7odificri-or )isto*7orfo-o.ice Hn EAE -a c8ine sunt:
di-atarea s9aii-or 9erivascu-areR a9ariia infi-trate-or )e7ato.ene
9erivascu-areR 9erivascu-ita acut sau su,acutR 9anvascu-itaR de7ie-ini;ri
9erivascu-are strict -i7itateR conto9irea focare-or de7ie-ini;ate
9erivascu-areR a9ariia e>trava;ate-or noi Hn interioru- sau Hn :uru- focaru-ui
de7ie-ini;ant de:a for7atR ede7u- 9erifoca- de*a -un.u- cruia 9rocesu- se
9ro9a. Hn sens centrifu.R a9ariia ede7u-ui
difu; Hnsoit frecvent de e>trava;are, inva;ii )e7ato.ene, eventua-e
7icro)e7ora.ii 9e teritorii-e inter9use focare-or de7ie-ini;anteR for7area
focare-or de de7ie-ini;are difu;. Aceste 7odificri )isto*7orfo-o.ice au
fost .site -a toate nive-e-e /'! a- ani7a-e-or ,o-nave de EAE. !)iar -a
ani7a-e-e far se7ne c-inice evidente de ,oa-, aceste 7odificri
)isto9ato-o.ice s*au Hnt8-nit Hn aa ;ise-e K;one 7uteL a-e /'! ca -o,u- fronta-
i te79ora-.
=in ana-i;a 9re9arate-or o,inute de -a c8inii ,o-navi de EAE i
netratai, re;u-t caracteru- i7unoa-er.ic a- 9rocesu-ui de encefa-o7ie-it.
Cocare-e infi-trative 9erivascu-are cu tendin de e>9ansiune centrifu.,
caracteru- 7i>t )e7ato7ononuc-ear Ffoarte varia,i-G, a7intesc de -e;iuni-e
Hnt8-nite -a o7 Hn for7e-e inci9iente a-e /M.
Mare 9arte a -e;iuni-or sur9rinse de noi cores9und 7orfo-o.ic unei
-eucoencefa-o7ie-ite su,acute cu tendin -a cronici;are, fr reacii
evidente din 9artea nevro.-iei. =e fa9t, aceasta este eta9a evo-utiv Hn care
i -a o7 ne 9ute7 ate9ta -a re;u-tate tera9eutice Hn ca;uri-e de /M. =ac
9rocesu- trece Hn fa;a de constituire a 9-ci-or sc-ero*nevro.-ice, evident
c orice tendin tera9eutic este sortit -a eec.
=e aceea, crede7 c ta,-ou- 7orfo-o.ic rea-i;at Hn e>9eriene-e de
fa 9oate fi socotit ca un 7ode- e>9eri7enta- 9entru ur7rirea efecte-or
dro.uri-or i7unosu9resive i antia-er.ice, Hn stadii-e inci9iente a-e /M.
Ana-i;a 7icrosco9ic a 9iese-or o,inute de -a ani7a-e-e din -otu-
tratat cu A!? i -otu- tratat cu $7uran, evidenia; o aciune
antia-er.ic i antiinf-a7atoare a a7,e-or 9re9arate.
Astfe-, Hn ca;u- tera9iei cu A!?, infi-trate-e ce-u-are 9erivascu-are
a9ar rar, teci-e de 7ie-in sunt ,ine confi.urate, iar arii-e de de7ie-ini;are
constituie o raritate. #a fe- i 9ericarionii au as9ect nor7a-, fr nici ce-e 7ai
discrete a-terriR focare-e 7icro)e7ora.ice se sc)iea; foarte rar.
=e ase7enea i -a ani7a-e-e tratate cu $7uran -i9sesc se7ne-e de
9erivascu-it, a-terarea 9ericarioni-or, i a teci-or de 7ie-in. Jn co79araie
cu -otu- tratat cu A!?, efecte-e 7ie-ino*9rotectoare a-e $7uranu-ui a9ar
7ai evidente, deoarece -a acest -ot nu a7 o,servat nici ce-e 7ai discrete
se7ne de de;inte.rare a 7ie-inei.
Re;u-t aadar, c ce-e dou su,stane testate inf-uenea; sensi,i-
e.a- Fi7uranu- ceva 7ai evidentG, 9rocesu- inf-a7ator i de7ie-ini;area
9erivascu-ar caracteristic EAE -a c8ine.
7. Mo/i3ic'rile i!unochi!ice 1n EAE la c"ine
+a;a ,io-o.ic a cercetrii noastre a constat din cei 20 de c8ini,
H79rii Hn trei -oturi, crora -i s*a 9rodus EAE. Martorii au fost aceiai 20
de c8ini, crora -i s*a 9re-evat s8n.e i #!R Hnainte de inocu-area
a7estecu-ui
encefa-ito.en, du9 a9ariia se7ne-or c-inice de ,oa- i du9 ter7inarea
trata7entu-ui cu $7uran i A!? F-a ce-e tratateG. Ani7a-e-or care nu au
fcut ,oa-a -i s*a reco-tat s8n.e i #!R 9eriodic, 9entru a o,serva i -a e-e
9re;ena sau a,sena 7odificri-or i7uno-o.ice.
Pentru studiu- s9ectru-ui 9roteic a- seru-ui i #!R*u-ui reco-tat de -a
ani7a-e-e ,o-nave de EAE netratate i tratate a7 fo-osit e-ectrofore;a i
i7unoe-ectrofore;a 9e .e- de a.aro;. Acest studiu -*a7 fcut tot ti79u-
co79arativ, Hntre seru- i #!R*u- de -a ani7a-e-e sntoase i ce-e ,o-nave,
Hntre seru- i -ic)idu- ani7a-e-or netratate i ce-e tratate.
E-ectrofore;a co79arativ dintre seru- ani7a-e-or sntoase i ce-e
,o-nave, evidenia; 9e de o 9arte, creterea fraciuni-or $$ i $% -a ani7a-e-e
,o-nave Fceea ce de7onstrea; un 9roces inf-a7atorG, i 9e de a-t 9arte
creterea fraciuni-or %$ i %$$, ceea ce de7onstra; o sinte; de anticor9iG.
Pe e-ectrofore;e-e seruri-or de -a ani7a-e-e ,o-nave i tratate cu A!?
i $7uran, a7 o,servat o scdere a fraciuni-or $$, $%, %$, %$$ F7ai evident -a
ani7a-e-e tratate cu $7uranG, ceea ce denot o inf-uien 9uternic a acestor
7edica7ente F7ai a-es a $7uranu-uiG asu9ra 9rocesu-ui inf-a7ator
i7uno-o.ic.
$7unoe-ectrofore;a seru-ui o,inut de -a ani7a-e-e ,o-nave,
evidenia; o fraciune 9rea-,u7inic net, neHnt8-nit Hn seru- ani7a-e-or
sntoase. Aceast fraciune 9rea-,u7inic este Hn concentraie 7u-t 7ai
7ic, sau a dis9rut tota- din seru- ani7a-e-or ,o-nave i tratate cu A!?,
res9ectiv $7uran.
Pentru deter7inarea i7uno.-o,u-inei B din seru- i -ic)idu- ani7a-e-or
a7 fo-osit i7unodifu;iunea radia- si79- F9entru serG i e-ectroi7uno*
difu;iunea F9entru #!RG.
!o79ar8nd dia7etre-e individua-e a-e rin.uri-or de 9reci9itare de -a
ani7a-e-e ,o-nave de EAE i de -a ce-e sntoase, se o,serv c Hn seru-
ce-or ,o-nave concentraia i7uno.-o,u-inei B este direct 9ro9oriona- cu
.ravitatea ,o-ii.
O co79ortare interesant a7 .sit*o -a c8inii tratai cu $7uran i
A!?, -a care nive-u- i7uno.-o,u-inei B serice scade Hn une-e ca;uri su,
va-ori o,inute -a c8inii sntoi. Aceast scdere a i7uno.-o,u-inei B -a
c8inii tratai 7ai a-es cu $7uran, atra.e atenia asu9ra 9erico-u-ui unui
trata7ent 9re-un.it cu acest 7edica7ent, fr contro-u- acestei
i7uno.-o,u-ine.
!u a:utoru- e-ectroi7unodifu;iunii a7 constatat Hn -ic)idu- ani7a-e-or
sntoase cantiti foarte 7ici sau necuantifica,i-e de i7uno.-o,u-in B,
s9re deose,ire de ani7a-e-e ,o-nave de EAE a- cror #!R conine cantiti
se7nificati v crescute de i7uno.-o,u-in B. Aceste cantiti de
i7uno.-o,u-in B au sc;ut se7nificativ din -ic)idu- ani7a-e-or, du9
trata7ent cu $7uran i A!?.
Pre;ena co79-e>e-or i7une circu-ante -a ani7a-e-e ,o-nave Hn ser i
#!R, ref-ect o reacie anti.en*anticor9, deci 9re;ena indirect a anticor9i-or
anti7ie-itici Hn seru- i -ic)idu- ani7a-e-or ,o-nave de EAE. =eter7inarea
co79-e>e-or i7une circu-ante s*a efectuat du9 7etoda descris de
?A/MO%A i co-a,oratorii, 7odificat de A+RU=A' i co-a,oratorii
F4050G. %a-oarea 7a>i7 e>9ri7at Hn uniti, 9e care a7 .sit*o Hn seru-
c8ini-or sntoi a fost de 50 u.i., cifr considerat ca nor7a-. %a-ori-e 9este
aceast cifr -e*a7 considerat 9ato-o.ice. #a c8inii care au fcut EAE,
va-oarea co79-e>e-or i7une este net su9erioar va-ori-or nor7a-e, -a
ani7a-e-e cu for7e .rave de EAE co79-e>e-e i7une atin.8nd cifra de 240
u.i. FM$?A'!EA i co-a,oratorii, 4050G.
!o79-e>e-e i7une deter7inate Hn seru- ani7a-e-or tratate cu $7uran
i A!? au avut va-ori 7ai 7ici dec8t ce-e o,inute Hn seru- c8ini-or
,o-navi de EAE i netratai, scderea fiind 7ai evident -a -otu- tratat cu
$7uran.
#a 9uine-e ca;uri -a care a7 9utut do;a co79-e>e-e i7une circu-ante
Hn #!R, a7 o,servat c acestea sunt 9re;ente Hn cantiti 7ai 7ari Hn -ic)idu-
ani7a-e-or ,o-nave, dec8t -a ce-e sntoase, 9recu7 i scderea acestor
cantiti Hn -ic)idu- ani7a-e-or ,o-nave, du9 trata7entu- cu $7uran i
A!?.
8. Co!&araii histo&atolo0ice 1ntre EAE a c"inelui 6i SM
a. /tudiind caracteru- 7orfoc)i7ic a- 9rocesu-ui de de7ie-ini;are
din EAE -a c8ine i /M, se constat c Hn a7,e-e afeciuni de7ie-ini;area
co79ort Hn 9rinci9a- 7odificri fi;ice i c)i7ice a-e 7ie-inei. =e;inte.rarea
fi;ic, ur7at de cea c)i7ic interesea; toi co79onenii c)i7ici ai tecii de
7ie-in. Jn a7,e-e afeciuni, i7a.inea )istoc)i7ic este do7inat de
co79ui sudanofi-i, care dau o reacie 9o;itiv 9entru esterii de co-estero- i
care re;u-t din desco779unerea -i9ide-or 7ie-inice. Procesu- de
de7ie-ini;are din a7,e-e ,o-i este iniiat de creterea activitii en;i7e-or
9roteo-itice i de scderea 9roteinei ,a;ice din teaca de 7ie-in.
,. !aracteristic 9entru EAE, c8t i 9entru /M este de7ie-ini;area de
ti9 9ri7ar, Hn care ce- 9uin Hn 9ri7e-e fa;e, sunt afectate nu7ai teci-e de
7ie-in. otui, inte.ritatea 9re-un.iri-or ci-indra>ia-e i a ce-u-e-or nu sunt
a,so-ute, Hn a7,e-e ,o-i.
c. At8t Hn EAE c8t i Hn /M a9ar -e;iuni 7orfo-o.ice i )istoc)i7ice
a-e o-i.odendro.-iei, astro.-iei i 7icro.-iei, une-e diferene 9rivind
intensitatea acestora i 9erioada c8nd a9ar. FM$?A'!EA 4011G
d. At8t Hn EAE c8t i Hn /M, cea 7ai caracteristic 7odificare
vascu-ar este 9re;ena infi-trate-or 9erivascu-are, cu ce-u-e 7ononuc-eare
de ti9 -i7fo* 9-as7ocitar Hn s9aii-e %irc)oA*Ro,in i 9arenc)i7u-
9aravascu-ar. Jn conte>tu- 7odificri-or vascu-are, at8t Hn EAE c8t i Hn /M
s*au 9us Hn eviden tu-,urri de 9er7ea,i-itate a ,arierei )e7atocere,ra-e
e. Jn EAE -a c8ine, -e;iuni-e 7orfo9ato-o.ice sunt situate 7ai a-es Hn
su,stana a-,, 7ai 9uin Hn cea cenuie a /'!, Hndeose,i Hn vecintatea
#!R. Jn /M, -e;iuni-e Hn a9aren sunt dis9use fr nici o ordine Hn
su,stana a-, din Hntre. /'!, dar 7ai a-es Hn a9ro9ierea #!R. 'u rareori
se constat -e;iuni de7ie-ini;ante i Hn su,stana cenuie FM-?A'!EA
4011G.
f. Privind structura -e;iuni-or de7ie-ini;ante i stadiu- -or evo-utiv Hn
ra9ort cu durata ,o-ii i 7o7entu- o,servaiei anato7o*9ato-o.ice, situaia
difer de -a EAE -a /M Hn sensu- c:
f4G Hn EAE -e;iuni-e de7ie-ini;ante se dis9un 9erivenos i sunt
Hn .enera- -i7itate -a teritorii-e infi-trate cu ce-u-e 7ononuc-eare i
9reci9itate 9-as7atice. Jn /M focare-e de de7ie-ini;are sunt i;o-ate sau
conf-uente, dis9use 9erivenos Hn for7 de 9-ciR
f2G Hn EAE -e;iuni-e de7ie-ini;ante se .sesc Hn aceeai eta9 de
de;inte.rare 7ie-inic, 9e c8nd Hn /M se re7arc stadii evo-utive diferite Hn
ra9ort cu 7o7entu- o,servaiei i durata ,o-iiR
f2G -e;iuni-e de7ie-ini;ante din EAE nu 9re;int caractere-e de
9ro.resie 9eriferic Hnt8-nite -a -e;iuni-e din /M.
9. Co!&araii i!uno&atolo0ice 1ntre EAE a c"inelui 6i
SM
Jntr*un studiu din 4015, MA!MAN, !ORMEU$E i !OAE/, sta,i-esc
ase ter7eni de co79araie i7uno-o.ic Hntre EAE i /M, 9e care i*a7
acce9tat i noi, co79ar8nd EAE -a c8ine cu /M.
a. E>istena unui anti.en cunoscut i caracteri;at. /e tie c Hn EAE
anti.enu- este cu9rins Hn 7o-ecu-a de 9rotein ,a;a- a 7ie-inei, cu o
structur cunoscut. Jn /M acest anti.en Hnc nu este cunoscut, e>ist8nd
7ai 7u-te i9ote;e cu 9rivire -a etio-o.ia ,o-ii Fteoria i7uno*.eneticR
autoi7unG.
,. /e 9une a9oi Hntre,area dac e>ist Hn aceste ,o-i un rs9uns i7un
fa de un anti.en s9ecific 9entru /'!. Jn EAE, rs9unsu- este diri:at
H79otriva 9roteinei ,a;a-e a 7ie-inei. Jn /M, nu s*au de7onstrat Hnc
anticor9i H79otriva unui anti.en neurona- sau .-ia-, Hn sc)i7, s*au
evideniat rs9unsuri i7un*u7ora-e. $ndirect 9rin creterea titru-ui de
i7uno.-o,u-ine, s*a de7onstrat e>istena anticor9i-or u7ora-i anti7ie-inici
FPOPO%$!$U
4031R +E!U/ 4031R /&A+b 4031G.
c. Privind e>istena unui rs9uns H79otriva unui anti.en neidentincat,
9ute7 s9une c Hn EAE nu e>ist Faici anti.enu- este cunoscutG, 9e c8nd Hn
/M e>ist un ase7enea rs9uns, 7anifest8ndu*se 9rin nive-u- crescut de
i7uno.-o,u-in B Hn 9-ci-e sc-eroase i Hn #!R*u- ,o-navi-or de /M.
Acestea sunt ar.u7ente 9entru a susine e>istena unui rs9uns i7un -a un
anti.en care 9oate fi e>trinsec Fvira-G sau intrinsec Fautoanti.enG.
d. E>istena unui rs9uns i7uno-o.ic ce-u-ar H79otriva anti.enu-ui
s9ecific cere,ra- a9ro9ie 7u-t EAE de /M. Acest rs9uns i7un ce-u-ar a
fost de7onstrat at8t Hn EAE c8t i Hn /M cu a:utoru- transfor7rii
-i7fo,-astice i a to>icitii -i7focite-or ani7a-e-or ,o-nave de EAE,
res9ectiv a ,o-navi-or de /M.
e. /tudiind efectu- i7unosu9resoare-or Hn EAE i /M, 9ute7 afir7a
c EAE este su9ri7at de aceste 7edica7ente FM-?A'!EA i MARO/
4050G. Jn /M e-e su9ri7 9usee-e acute, ,oa-a 9ut8nd reveni FPOPO%$!$U,
4010G.
f. EAE 9oate fi su9ri7at 9rin vaccinri cu do;e cresc8nde de 9rotein
,a;ic. Ii Hn /M s*au 9rodus diferite vaccinuri Fve;i fo-osirea co9o-i7eru-ui
4 i 9roteina ,a;a- ora-G.
Pro,-e7a care r78ne de re;o-vat Hn continuare, este .sirea
anti.enu-ui Hn /M, fa de care a9are rs9unsu- i7un u7ora- i ce-u-ar. Odat
cu .sirea etio-o.iei /M i crede7 c nu va trece 7u-t 98n atunci
7edica7ente-e 9entru tratarea acestei ,o-i nu vor Hnt8r;ia s a9ar.
:. Co!&araii clinice 1ntre EAE a c"inelui 6i SM
=in 9unct de vedere c-inic, EAE -a c8ine i /M se a9ro9ie foarte 7u-t.
At8t Hn EAE, c8t i Hn /M sunt Hnt8-nite si79to7e-e: deficite 7otorii
Ftetra9-e.ie, 9ara9-e.ie, )e7i9-e.ie, 7ono9-e.ie, di9-e.ieG, ata>ia
cere,e-oas, tu-,urri de vedere i tu-,urri sfincteriene. Jn a7,e-e afeciuni,
factorii 7eteoro-o.ici au o inf-uen ne.ativ. Evo-uia ce-or dou ,o-i difer
una de a-ta. =ac Hn EAE si79to7e-e dis9ar Hn ur7a trata7entu-ui, fr s
7ai revin Fdac nu se ad7inistrea; din nou a7estec encefa-ito.enG, Hn
/M ,oa-a evo-uea; Hn 9usee, vindecarea unui 9useu neHnse7n8nd
vindecare definitiv.
;. Conclu%ii
Re;u-tate-e o,inute 9rin cercetri-e 9ersona-e, re;u-tate care confir7
sau infir7 une-e date din -iteratur, aduc i date noi Hn ceea ce 9rivete
7odificri-e )isto7orfo-o.ice din EAE -a c8ine i 9osi,i-iti-e de inf-uenare
a -or 9rin une-e 7edica7ente. Re;u-tate-e o,inute Hn cercetri-e efectuate
9e ce- 7ai -a Hnde78n 7ode- e>9eri7enta-, 7u-t ase7ntor /M u7ane,
9er7it s tra.e7 ur7toare-e conc-u;ii:
a. Mode-u- nostru e>9eri7enta- nu este costisitor i se af- -a Hnde78na
tuturor cercettori-or, care doresc s studie;e 9ro,-e7atica ,o-i-or
de7ie-ini;ante.
. =in ce-e 20 ani7a-e crora -i s*a ad7inistrat a7estec encefa-ito.en,
a9te F25,5TG au fcut o for7 c-inic de ,oa- frust, -a ase ani7a-e
F20TG s*a 7anifestat o si79to7ato-o.ie c-inic de for7 7edie de ,oa-,
iar ;ece ani7a-e F55,6TG au 9re;entat o for7 .rav de EAE. Ia9te ani7a-e
F25,5TG nu au 9re;entat si79to7e c-inice o,iective de EAE.
,. Perioada care a trecut de -a Hnce9erea inocu-ri-or cu a7estec
encefa-ito.en, 98n -a a9ariia 9ri7e-or si79to7e c-inice de ,oa-, a variat
de -a dous9re;ece ;i-e Fa9te ani7a-e adic 25,5TG, 9atrus9re;ece ;i-e F9atru
ani7a-e, 45,5TGR dou;eci i una ;i-e Ftrei ani7a-e, 40TG, 98n -a dou;eci
i o9t ;i-e Fnou ani7a-e, 50TG.
c. Cor7e-e c-inice .rave de EAE Hn .enera- au a9rut nu7ai du9
dou sau trei inocu-ri, 9e c8nd for7e-e uoare, du9 cinci sau ase inocu-ri
de a7estec encefa-ito.en.
d. !e-e 7ai frecvente si79to7e Hnt8-nite -a ani7a-e-e ,o-nave de EAE
au fost: deficite-e 7otorii Ftetra9-e.ie, 9ara9-e.ie, 7ono9-e.ieG, tu-,urri de
coordonare i de ec)i-i,ru, tu-,urri de vedere, 7icri invo-untare de ti9u-
7ioc-onii-or i tre7urturi-or, contractur 7uscu-ar i tu-,urri ve.etative.
/e evidenia; c 7a:oritatea acestor si79to7e se Hnt8-nesc i -a o7, Hn /M.
e. At8t de,utu- c8t i evo-uia si79to7e-or c-inice a-e EAE -a c8ine au
fost inf-uenate Hn sens ne.ativ de ctre fronturi-e 7eteoro-o.ice. U7e;ea-a,
sc)i7,ri-e ,rute de te79eratur F7ai a-es c-duraG i infecii-e, se tie c
inf-uenea; ne.ativ i evo-uia /M -a o7.
f. A!?*u-, -a fe- ca Hn /M, are inf-uen favora,i- asu9ra si79to*
7ato-o.iei c-inice i evo-uiei EAE -a c8ine, de unde se 9oate conc-u;iona
fondu- a-er.ic a- a7,e-or ,o-i.
.. $7uranu- ofer o ,un 9rotecie Hn EAE -a c8ine, a7e-ior8nd*o,
unerori 98n -a dis9ariia si79to7e-or c-inice de ,oa-. /u,-inie7 c Hn
ti79u- trata7entu-ui cu $7uran a7 constatat accentuarea 9rocesu-ui
infecios -a nive-u- 9-.i-or create -a -ocu- inocu-rii a7estecu-ui
encefa-ito.en. Acestea s*au su9rainfectat 7ai 7u-t ca -a ani7a-e-e netratate
cu acest 7edica7ent. Prin ur7are, $7uranu- tre,uie ad7inistrat Hn cure
scurte i co7,inat cu 7edica7ente sti7u-atoare a-e )e7ato9oe;ei.
R78ne ca $7uranu- s fie Hncercat 7ai 7u-t Hn tratarea /M, res9ect8nd un
do;a: i o durat de trata7ent -a care s nu a9ar efecte-e secundare
7enionate 7ai sus.
). A-terri-e 7orfo-o.ice din /'! a- ani7a-e-or ,o-nave, 9oart
a79renta rs9unsu-ui i7unoa-er.ic, desfur8ndu*se 9e un fond vascu-ar
co79ro7is, -a care se asocia; reacii-e secundare de natur inf-a7atorie i
de7ie-ini;ant.
i. /u,stane-e cu efect antia-er.ic FA!?G i i7unosu9resor
F$7uranu-G, acionea; s9ectacu-ar asu9ra ta,-ou-ui 7orfo-o.ic a- EAE,
inf-uen8nd ca-itativ i cantitativ su,stratu- -e;iona- a- 9rocesu-ui 9ato-o.ic.
Efecte-e se traduc 9rin su9ri7area a9roa9e inte.ra- a reacii-or vascu-are i
a 9rocesu-ui inf-a7ator asociat, 9rin 9rote:area structuri-or 7ie-inice i
Hn-turarea de7ie-ini;rii 9erivascu-are, feno7en constant Hn EAE
netratat.
H. Privind 7odificri-e i7unoc)i7ice Hnt8-nite Hn EAE -a c8ine, 9ute7
s9une c se9ararea e-ectroforetic a 9roteine-or serice de -a c8inii ,o-navi
de EAE ar 9utea constitui o 7etod de 7onitori;are a dia.nosticu-ui i a
eficienei trata7entu-ui Hn ti79, desi.ur dac ace-eai 7odificri se 9ot
trans9une -a o7.
:. $7unoe-ectrofore;a #!R evidenia; net e>istena arcuri-or de
9reci9itare Hn ;one-e %$ i %--, care sunt a,sente -a ani7a-e-e sntoase sau
di7inuate F;ona %$$G -a ani7a-e-e tratate cu $7uran i A!?.
D. $7unoe-ectrofore;a co79arativ a seruri-or 9re-evate de -a c8inii
sntoi, ,o-navi tratai i netratai, 9re;int dou as9ecte care 7erit reinute:
creterea fraciuni-or 9rea-,u7inice Hn ca;u- ani7a-e-or ,o-nave i netratate,
co79arativ cu as9ectu- 9roteic a- seru-ui c8ini-or tratai, -a care 9rea-,u7ina
9re;int o concentraie se7nificativ 7ai 7ic. !onco7itent, se o,serv
scderea a-,u7inei tota-e -a ani7a-e-e ,o-nave co79arativ cu ani7a-e-e
sntoase.
-. $7unoe-ectrofore;a co79arativ din #!R i seru- ace-uiai ani7a-
,o-nav de EAE, re-ev 9re;ena 7a:oritii anti.eni-or serici i Hn #!R, cu
e>ce9ia fraciunii 9rea-,u7inice, -ucru de a-tfe- de7onstrat i 9rin
e-ectroi7unodifu;iunea 9racticat cu -ic)idu- concentrat de cinci ori, de -a
ani7a-e-e ,o-nave.
7. Pre;ena Hn #!R a fraciunii 9rea-,u7inice, cu di7inuarea ei Hn ser
du9 trata7entu- cu A!?, ar 9utea avea i79-icaii Hn a9recierea
eficienei acestui trata7ent. Re-evarea acestei o,servaii ar 9utea duce -a
conc-u;ia necesitii ur7ririi acestei fraciuni Hn -ic)idu- concentrat,
9e ti79u- trata7entu-ui.
n. E-ectroi7unodifu;iunea re9re;int un 7i:-oc de investi.aie, care
a-turi de ce-e-a-te investi.aii, d 9osi,i-itatea 7onitori;rii eficienei
trata7entu-ui Hn EAE -a c8ine, cu a9-icaii Hn 9ato.enia u7an, 9recu7 i
9ro.nostic asu9ra evo-uiei c-inice a ,o-ii.
o. =eter7inarea i7uno.-o,u-inei B Hn #!R Fcu a:utoru- e-ectro*
i7unodifu;iuniiG i Hn seru- Fcu a:utoru- i7unodifu;iunii radia-eG ani7a-e-or
,o-nave de EAE, ne*a evideniat creterea se7nificativ a acestei
i7uno.-o,u-ine, at8t Hn #!R c8t i Hn ser, ceea ce de7onstrea; natura
i7unoa-er.ic a acestei ,o-i.
9. Aceeai deter7inare a i7uno.-o,u-inei B Hn #!R i Hn seru-
ani7a-e-or ,o-nave de EAE, du9 ce au fost tratate cu A!?, res9ectiv cu
$7uran, re-ev c aceste dou 7edica7ente scad nive-u- i7uno.-o,u-inei
att Hn ser c8t i Hn #!R. /cderi 7ai se7nificative au a9rut -a -otu- tratat cu
$7uran.
Y. $79ortana deter7inrii i7uno.-o,u-inei B Hn seru- c8ini-or ,o-navi
de EAE netratai i tratai, re;u-t Hn fa9tu- c ofer 9osi,i-itatea ur7ririi
trata7entu-ui i Hntreru9erii -ui atunci c8nd concentraia i7uno.-o,u-inei B
scade su, va-ori critice.
r. =eter7inarea co79-e>e-or i7une aduce un nou 7i:-oc de
investi.aie, at8t Hn 9ato-o.ia e>9eri7enta-, c8t i Hn cea c-inic u7an.
Pre;ena co79-e>e-or i7une atest indirect 9re;ena anticor9i-or anti7ie-inici
Hn seru- i -ic)idu- ani7a-e-or ,o-nave de EAE. /e7nificaia 9re;enei
anticor9i-or anti7ie-inici este foarte ,ine cunoscut, dar evidenierea -or Hn
seru- i -ic)idu- ani7a-e-or ,o-nave necesit o te)nic foarte -a,orioas de
i7unof-uorescen, care nu este dis9oni,i- -a nive-u- tuturor uniti-or
sanitare din ar.
s. #a ani7a-e-e care au fcut EAE, va-oarea co79-e>e-or i7une Hn ser
este net su9erioar va-orii nor7a-e F50 u.i.G, -a ani7a-e-e cu for7e .rave de
EAE va-ori-e co79-e>e-or i7une atin.nd cifra de 240 u.
. #a 9uine-e ca;uri -a care a7 9utut 9ractica deter7inarea
co79-e>e-or i7une Hn #!R, Hn ti79u- ,o-ii, se de7onstrea; 9re;ena -or Hn
#!R*u- ani7a-e-or ,o-nave de EAE, dar certitudinea o vo7 9utea avea
nu7ai re9et8nd investi.aii-e, du9 une-e 7odificri 9e care consider7 c
tre,uie s -e aduce7 -a reco-tarea #!R.
t. !o79-e>e-e i7une deter7inate Hn seru- i -ic)idu- ani7a-e-or tratate
cu $7uran i A!? au avut va-ori 7ai 7ici dec8t ce-e o,inute de -a c8inii
,o-navi de EAE i netratai. =esi.ur, o scdere 7ai 7are a co79-e>e-or
i7une s*ar fi 9utut o,ine dac deter7inarea -or s*ar fi fcut 9e un interva-
de ti79 7ai -un..
. Jn 9ato-o.ia u7an, deter7inarea co79-e>e-or i7une ar 9utea avea
i79ortan deose,it Hn ur7rirea dina7ic a ,o-navi-or cu /M. Meninerea
unor nive-e ridicate Hn ti79, ar 9utea fi un indiciu de evo-uie nefavora,i-.
u. /tudiind for7e-e c-inice de EAE o,inute -a ani7a-e-e noastre i
nive-u- i7uno.-o,u-inei B, 9recu7 i a- co79-e>e-or i7une circu-ante, Hn
ser i #!R, o,serv7 c Hntre 7anifestri-e c-inice i ce-e i7unoc)i7ice
e>ist o core-aie direct. Cor7e-e .rave de EAE au avut se7nificativ
nive-uri ridicate de i7uno.-o,u-in B i co79-e>e i7une, iar for7e-e 7ai
uoare au 9re;entat nive-uri 7ai sc;ute a-e i7uno.-o,u-inei B i a
co79-e>e-or i7une. Ani7a-e-e crora -i s*a in:ectat a7estec encefa-ito.en,
dar n*au fcut ,oa-a c-inic, nu au avut 7odificri serice i -ic)idiene a-e
i7uno.-o,u-inei
B i co79-e>e-or i7une circu-ante.
v. !ore-aia direct 9ro9oriona- este 9re;ent i Hntre 7odificri-e
)isto7orfo-o.ice Hnt8-nite -a ani7a-e-e cu EAE netratate i nive-uri-e serice
i -ic)idiene a-e i7uno.-o,u-inei U i co79-e>e-or i7une circu-ante.
A. Ca9tu- c i7uno.-o,u-ina B i co79-e>e-e i7une au sc;ut du9
trata7ent cu $7uran, atest c acest 7edica7ent are o eficien ,un Hn
,o-i-e neuro-o.ice a-er.ice e>9eri7enta-e i tre,uie Hncercat cu 7ai 7u-t
cura: i Hn tratarea afeciuni-or neuro-o.ice u7ane cu 9ato.enie autoi7un.
>. !u a:utoru- acestui 7ode- e>9eri7enta- a7 rea-i;at un ta,-ou c-inic
7orfo9ato-o.ic i i7unoc)i7ic ase7ntor fa;e-or inci9iente a-e /M -a o7,
re7arc8nd o concordan a9roa9e 9erfect Hntre ce-e trei as9ecte studiate.
@. Mode-u- intuit i a9-icat de MARO/ i co-a,. F4036, 4035, 4033,
4031, 4035, 4015G este un instru7ent indis9ensa,i- Hn investi.area
e>9eri7enta- a 9ro,-e7aticii -ar.i a encefa-o7ie-itei a-er.ice -a c8ine,
afeciune cu fond i7unoa-er.ic 7u-t ase7ntoare c-inic, 7orfo-o.ic i
i7unoc)i7ic cu /M -a o7.
;. +oa-a e>9eri7enta- 9rovocat 9e aceast ca-e -a o s9ecie Fc8ineG
accesi,i- i cu 9ara7etri ,io-o.ici a9ro9iai de cei ai o7u-ui, 9re;int o
si79to7ato-o.ie c-inic, 7orfo-o.ic i i7unoc)i7ic ,ine conturat, uor
inter9reta,i- i 7sura,i- 9rin 7i:-oace-e de care dis9une7. Mode-u-
9ro7ovea; de;ideratu- ca ,oa-a s fie re9roducti,i- Hn 9ro9oria cifrei
re9re;entative, condiie esenia- a tuturor 7ode-e-or e>9eri7enta-e de
va-oare tiinific.
E. Interaciuni etio&ato0enetice$ anato!o&atolo0ice$ neuro<
3i%iolo0ice$ clinice 6i tera&eutice 1n SM
=e7ie-ini;area a>oni-or este -e;iunea anato7o9ato-o.ic s9ecific
Hn /M. Procesu- de de7ie-ini;are a fost studiat Hn diferite eta9e a ,o-ii 7ai
a-es 9e 7ode-e e>9eri7enta-e.
#a ,o-navii cu /M s*a constatat de 7u-te ori c 7anifestri-e c-inice
a-e ,o-ii nu cores9und de 7u-te ori cu -e;iuni-e dece-ate cu a:utoru-
7i:-oace-or 7oderne de investi.are Fre;onan 7a.netic nuc-earG sau c)iar
cu -e;iuni-e de7ie-ini;ante .site -a e>a7enu- anato7o*9ato-o.ic a-
siste7u-ui nervos centra-.
!E/ARO i =EBO/ F4004G descriu une-e 9articu-ariti anato7o*
9ato-o.ice i neurofi;io-o.ice a-e ;onei atinse de ,oa- din siste7u- nervos
centra-. Aceste 9articu-ariti sunt rs9un;toare de une-e 7anifestri a-e
,o-ii ca: for7e-e c-inice ,eni.ne, dei 9-ci-e se 9un Hn eviden doar Hn
/'! sau for7e c-inice severe fr 9rea 7ari -e;iuni anato7o*9ato-o.ice
etc.
Aceste 9articu-ariti ar :ustifica une-e tentative tera9eutice ce vi;ea;
nu7ai resta,i-irea conducerii nervoase fr ca aceste trata7ente s acione;e
direct asu9ra de7ie-ini;rii.
Pre;ena unor si79to7e Hn /M 9oate fi e>9-icat foarte si79-u din
9unct de vedere fi;io9ato-o.ic: o de7ie-ini;are antrenea; Hn ;ona atins o
o9rire a f-u>u-ui nervos -a ace- nive-. Odat 9erioada aceasta trecut, -a ace-
nive-, trecerea i79u-su-ui nervos 9oate r78ne definitiv afectat, sau a-teori
conducerea nervoas se 9oate resta,i-i, Hntruc8t -e;iunea a afectat teaca de
7ie-in, cru8nd fi,re-e nervoase Fdesociaie 7ie-ino*a>ona-G. Aceast
disociere ar 9utea e>9-ica 7u-te si79to7e ,i;are, sau dis9ariia ra9id a
a-tor si79to7e c-asice Hn /M. Merit s fie totui discutate: cu7 se e>9-ic
desco9erirea unor /M nu7ai 9rin auto9sii fcute siste7atic -a su,ieci fr
antecedente neuro-o.ice. =ease7enea, ne 9une7 Hntre,area cu7 une-e
-e;iuni F9-ciG 9use Hn eviden de R.M.'., 9otenia-e evocate sau a-te teste
r78n toat viaa 7ute fr s dea si79tone c-inice_ Este foarte difici- s
e>9-ic7 7ari-e variaii a-e 9usee-or de /M, une-e dur8nd doar c8teva ore,
iar a-te-e c8teva -uni. Rs9unsu- -a toate aceste Hntre,ri este foarte i79ortant
9entru dia.nosticarea ,o-ii i 9entru sta,i-irea unui trata7ent.
O e>9-icaie s*ar 9utea da 9rin a9ariia de7ie-ini;rii Hn aa nu7ite-e
;one 7ute, din 9unct de vedere c-inic, situate Hn siste7u- nervos centra-.
Aceast i9ote; e>9-ic totu-. Este 9osi,i- ca aceste -e;iuni 7ute s ai,
totui une-e 7anifestri neuro9si)o-o.ice 7inore 7ai a-es -a ca;uri-e recente
de /M i doar din -i9sa unor te)nici c-inice fine acestea s nu fie
evideniate.
/*a 9utut de7ostra c anu7ite -e;iuni fr e>9resie c-inic
9er7anent sunt situate Hn ;one funciona-e a-e /'!. Aceste -e;iuni -as s
a9ar si79to7e c-inice nu7ai Hn anu7ite oca;ii re9etitive cu7 ar fi de
e>e79-u creterea te79eraturii interne a ,o-navi-or.
/i79to7e-e de durat scurt nu 9ot fi dec8t e>9resia c-inic a unor
9-ci 9ree>istente. /e deduce 9ersistena conducerii nervoase Hn s8nu- unor
fi,re de7ie-ini;ate a-e /'! Hn cursu- /M. Aceasta se e>9-ic 9rin disocierea
7ie-ino*a>ona- caracteristic 9entru /M. Jn 7a:oritatea ca;uri-or,
distru.erea 7ie-inei -as intacte fi,re-e nervoase, ceea ce 9er7ite ca Hn
anu7ite condiii, conducerea i79u-su-ui nervos s fie asi.urat de aceste
fi,re de7ie-ini;ate.
Pentru a da rs9uns -a aceste 7u-ti9-e Hntre,ri s*au studiat 9e 7ode-e
de encefa-o7ie-it a-er.ic e>9eri7enta-, feno7ene-e iniia-e a-e for7rii
unor ;one de de7ie-ini;are. Pe aceste 7ode-e e>9eri7enta-e, fo-osind RM'
s*a 9us Hn eviden structura ,arierei )e7ato*encefa-ice foarte 9recoce,
aceast structur 9reced8nd cu 7u-t ti79 a9ariia de7ie-ini;rii. Atfe-, se
9ot o,serva -a ani7a-e-e cu EAE )i9erse7na-e Hn 2 se7n8nd cu ce-e a-e
,o-ii u7ane, c)iar atunci c8nd de7ie-ini;area anato7ic nu este Hnc
insta-at. =eci, ru9tura ,arierei )e7ato*encefa-ice, care antrenea; o
e>trava;are de a9 sesi;at 9rin RM' i ce-u-e i7unoco79etente, 9recede
a9ariia de7ie-ini;rii.
Anu7ite structuri nervoase, ca retina, nu 9osed 7ie-in. Jn ca;uri-e
de /M cu nevrit o9tic au fost o,servate -a fundu- de oc)i e>trava;ri, fr
s intervin -e;iuni de de7ie-ini;are, Hn ti79 ce sunt 9re;ente se7ne deficitare
su, for7 de scdere a acuitii vi;ua-e.
!onsecina e>trava;rii de ce-u-e i7unoco79etente este, du9 un
7ecanis7 9e care nu*- cunoate7 nici a;i foarte ,ine, crearea de 9-a:e de
distru.ere a 7ie-inei, care de,utea; 9rintr*o -r.ire a noduri-or -ui
RA'%$ER, ur7at de o fra.7entare i o to9ire a 7ie-inei, ur7at de o
distru.ere a o-i.odendrocite-or: ce-u-e care .enera; 7ie-ina. Ur7ea;
intervenia astrocite-or care duc -a feno7ene-e de sc-ero;. Jn centru- re.iunii
sc-ero;ate Fde7ie-ini;ateG este 9re;ent o venu- din care s*a 9rodus
e>trava;area.
#e;iuni-e situate de o,icei Hn a9ro9ierea ventricu-i-or, 9ot s
e>trava;e;e concentric, cu as9ect de de7ie-ini;are recent i sc-eroas Hn
centru. Jn une-e ca;uri -e;iunea 9oate antrena distru.erea tota- a a>onu-ui,
cu 7oartea nervu-ui, feno7en Hnt8-nit 7ai a-es 9e ci-e -un.i, unde a>onu-
este -e;at -a 7ai 7u-te nive-e.
=in 9unct de vedere fi;io-o.ic, Hn ti79u- de7ie-ini;rii se 9ot antrena
trei feno7ene neuro*fi;io*9ato-o.ice: ,-ocu- de conducere sau Hntreru9erea
inf-u>u-ui nervos, conducerea continu i aa nu7ite-e efa9se.
+-ocu- de conducere 9oate surveni atunci c8nd 7ie-ina nu este tota-
distrus i o,serv7 doar o -r.ire a 9oriuni-or dintre nodu-ii RA'%$ER. Jn
acest ,-oc de conducere intervine Hn 9ri7u- r8nd di7inuarea re;istenei
e-ectrice 7e7,ranoase, -e.at de distru.erea i;o-antu-ui e-ectric, adic a
7ie-inei. Pe de a-t 9arte, Hn acest feno7en intervin varia,i-iti de ca-i,ru
a-e se.7entu-ui fi,rei de7ie-ini;ate din cau;a ede7u-ui.
/e cunoate din fi;ic, c Hntr*un se.7ent conductor Fa>onu-G
str87tat, ,iocurentu- Fi79u-su- nervosG va fi trans7is 7ai .reu s9re un
se.7ent a>ona- di-atat. Aceasta se datorea; di7inurii i79edanei e-ectrice
a se.7entu-ui di-atat Hn ra9ort cu se.7entu- 7ai Hn.ustat.
Jn e>9eriene 7u-ti9-e s*a constatat c Hn 7ai 7u-te fi,re de7ie-i*
ni;ate, -ocu- de conducere este 9er7anent, e>9-icHndu*se astfe- a9ariia
se7ne-or c-inice deficitare 9er7anente. E9isodic, 9e anu7ite 9ri a-e
fi,re-or de7ie-ini;ate s*a o,servat c acestea asi.ur totui o conducere
nervoas continu cu toat -e;iunea.
!onducerea continu este a9ortu- conducerii s-ttoare a fi,re-or
nervoase 7ie-ini;ate. Jn aceste fi,re de7ie-ini;ate a>onu- este ace-a care, Hn
7od continuu fo-osete 7e7,rana -ui 9entru a .enera cureni trans*
7e7,ranari.
Pe fi,re-e recent de7ie-ini;ate, cana-e-e ioni-or de sodiu i de 9otasiu
au distri,uie deose,it de aceea a fi,re-or ne-e;ate. Pe ce-e ne-e;ate
Fnor7a-eG, cana-e-e de sodiu sunt concentrate Hn re.iunea noda-, Hn ti79
ce cana-e-e de 9otasiu sunt ascunse su, teaca de 7ie-in.
Cuncionarea e-ectrofi;io-o.ic a unor fi,re nor7a-e este contro-at
de teaca de 7ie-in i de ctre astrocite, care e7it 9re-un.iri Hn a9ro9ierea
nodu-i-or RA'%$ER. Astrocite-e sunt ca9a,i-e s re.-e;e 7ediu- ionic a-
nodu-i-or RA'%$ER.
Jn ti79u- de7ie-ini;rii, aceste structuri nu 7ai e>ercit contro-u- -or.
/e o,serv o redistri,uire a cana-e-or de sodiu de*a -un.u- fi,rei, cu a9ariia
unei conduceri continue. Restaurarea stocuri-or ionice intra* i e>tra ce-u-ar,
asi.urat de 9o79a de sodiu va tre,ui s se fac 9e toat -un.i7ea fi,rei, Hn
ti79 ce 9e o fi,r sntoas ea te,uie s se fac nu7ai -a nive-u- nodu-i-or
RA'%$ER. Aceast conducere continu este -ent F4 7(sec. fa de 30 7(
sec. -a fi,ra nervoasG, 9uin si.ur i consu7atoare de 7are ener.ie.
/e o,serv astfe- Hn feno7enu- de conducere continu o distorsiune
a 7esa:e-or, 9entru c e-e sunt ve)icu-ate cu vite;e diferite 9e un ansa7,-u
de fi,re care aveau Hnainte o conducere o7o.en. =istorsiunea trans7isiei
de 7esa:e ar 9utea e>9-ica anu7ite se7ne neuro-o.ice 9arado>a-e,
9aro>istice sau tran;itorii.
Ci,re-e de7ie-ini;ate sunt foarte sensi,i-e -a 7odificri-e 7ediu-ui
-oca-. /*au o,servat -ocuri de conducere 9uternice, induse de creterea
te79eraturii cu c8teva ;eci7i de .rad, Hn ti79 ce 9e o fi,r nor7a-
re;u-tatu- unei creteri ter7ice 9Hn -a 64S! nu este dec8t o acce-erare a
conducerii. Aceasta se e>9-ic 9rin acce-erarea feno7ene-or 7o-ecu-are
induse de creterea te79eraturii. Jn ca;u- unei fi,re nor7a-e, conducerea
se face 7ai re9ede, iar Hn ca;u- unei fi,re de7ie-ini;ate, cantitatea de curent
ce trece 9rin 7e7,ran este 7ai s-a, i devine insuficient 9entru a .enera
un 9otenia- de aciune.
Aceast conducere continu este inf-uenat de 7ediu- ionic
de7onstr8ndu*se c 9re;ena cationi-or e>trace-u-ari Hn e>ces face s creasc
9o-ari;area 7e7,ranar i di7inuea; conducerea. Poate fi astfe- antrenat
un ,-oc de conducere 9e o fi,r de7ie-ini;at 9rin creterea P?*u-ui,
creterea 9otasiu-ui sau 9rin creterea ca-ciu-ui e>trace-u-ar.
=ease7enea, o fi,r de7ieni-i;at, dac este sti7u-at -a frecven
Hna-t, se o,serv o Hntreru9ere a f-u>u-ui nervos nu7it K,-oc de Hna-t
frecvenL. Acest feno7en este -e.at de inca9acitatea Hn care se .sete
aceast fi,r de a e7ite 7esa:e cu frecvene ridicate din cau;a deteriorrii
7icri-or ionice 9e care -e 9oate asi.ura i 9osi,i- a cererii crescute de
ener.ie.
Pro,a,i- c e>ist un 7are nu7r de factori, unii necunoscui Hnc,
care 9ot s inf-uene;e aceast conducere nervoas continu a fi,re-or
de7ie-ini;ate. Aceasta ar 9utea e>9-ica varietatea circu7stane-or Hn care se
9oate dec-ana un 9useu acut Hn /M.
Efa9sa se datorete 9ierderii i;o-antu-ui e-ectric a- fi,re-or nervoase
de7ie-ini;ate. Mie-ina se9ar Hn 7od nor7a- fi,re-e 7ie-ini;ate une-e de
a-te-e i 9er7ite trecerea i79u-su-ui nervos de 9e una 9e a-ta. Cuncionarea
unei efa9se este ase7ntoare cu aceea a sina9se-or e-ectrice i Hn 9ractic,
e>citarea unei sin.ure fi,re 9artici9ant -a un ansa7,-u de efa9se 9oate
antrena e>citarea Hn ,-oc a unui Hntre. fascico- nervos.
Prin aceste feno7ene 9oate fi e>9-icat Hntrea.a si79to7a-o.ie
c-inic a /M Hn core-aie cu -e;iuni-e caracterstice. =eficite-e neuro-o.ice
dura,i-e survin atunci c8nd e>ist un ,-oc de conducere Hn 7od natura-,
adic, atunci c8nd e>ist o 9ierdere de a>oni sau se 9ot datora Hn anu7ite
ca;uri distorsiunii 7esa:u-ui trans7is 9rin fi,re de7ie-ini;ate, ce funcionea;
cu vite;e diferite.
Ceno7ene-e deficitare tran;itorii foarte frecvente Hn /M 7ai a-es Hn
ti79u- unui efort susinut Fscderea acuitii vi;ua-e du9 o -ectur
Hnde-un.at sau du9 fi>area Hnde-un.at a unei inte vi;ua-eG sunt e>9-icate
9rin aceste feno7ene. +o-navii cu /M sunt foarte sensi,i-i -a c-dur -ucru
de7onstrat i 9rin testu- ,ii ca-de descris -a ca9ito-u- cu si79to7ato-o.ia
,o-ii.
/tarea 7u-tor 9acieni se a.ravea; Hn ti79u- 9erioade-or de c-dur,
Hn ti79u- fe,rei. /e cunosc Hn c-inic ca;uri de 9ara9-e.ie tran;itorie sau
cecitate tran;itorie -a ,o-navii cu /M, du9 e>9unere -a soare. =ease7enea
a7 o,servat deficite-e neuro-o.ice acute, 9rovocate de efortu- fi;ic cu
)i9erter7ie. /e cunoate de ase7enea, c 9erioade-e 9ost9randia-e sunt
Hnsoite -a ,o-navii cu /M de o di7inuare a 9erfor7ane-or neuro-o.ice,
aceasta dator8ndu*se acido;ei i 9aria- )i9erter7ii din aceast 9erioad
9ost9randia-.
A fost descris de ctre M$R!EA . F4015G un ,o-nav cu /M care Hn
ti79u- no9ii avea o a7e-iorare a deficitu-ui 7otor -a 7e7,re-e inferioare.
!a;u- 9oate fi e>9-icat 9rin aceste feno7ene, 9osi,i- 9rin scderea
te79eraturii cor9u-ui ori a 7ediu-ui a7,iant sau 9rin Hnde9rtarea Hn ti79u-
no9ii a unor feno7ene -oca-e de -a nive-u- -e;iunii 7edu-are care Hn ti79u-
;i-ei creteau deficitu- 7otor.
Ceno7ene ca sen;aie de descrcare e-ectric Hn cor9 Hn ti79u-
f-ectrii .8tu-ui Fse7nu- -ui #?ERM$EG, 9areste;ii, se7ne 7otorii
9aro>istice ce sea7n cu 7ioc)i7ii-e sau 7ioc-onii-e sunt destu- de
frecvente Hn /M. Mu-i 9acieni se 9-8n. de nu7eroase si79to7e su,iective,
Hn s9ecia- sen;itive, c)iar dac e>a7enu- c-inic nu o,iectivi;ea; dec8t
7inore ano7a-ii. Aceste si79to7e su,iective se 9ot e>9-ica cu a:utoru-
efa9se-or. $nvadarea unui Hntre. fascicu- nervos cu oca;ia sti7u-rii unei
fi,re unice este fr Hndoia- cau;a acestor feno7ene nu7ite K9o;itiveL de
ctre !E/ARO i co-a,oratorii.
oate aceste constatri 9re;int interes 9entru dia.nostic, dar e-e
9er7it s se e>9-ice 9osi,i-itatea unui deficit fi;io-o.ic e>tre7 de tran;itoriu,
c)iar 7ai 9uin de 26 de ore Fcare nu constituie un 9useu acut a crui durat
este 9rin definiie 7ai 7are de 26 de oreG, sau re9etarea unor 9usee identice,
care nu au se7nificaia unei evo-uii a -e;iuni-or anato7ice.
Jn 9usee-e care atin. un nou teritoriu neuro-o.ic s*a .sit Hn -ic)idu-
cefa-o*ra)idian 9rotein ,a;ic encefa-ito.en, ceea ce dovedete o
distru.ere a 7ie-inei . Pusee-e sau a.ravri- e care re9roduc o
si79to7ato-o.ie vec)e -a ace-ai ,o-nav nu sunt Hnsoite de creterea
9roteinei ,a;ice Hn #!R. /e 9oate deci s9une c Hn /M 9ot e>ista dou fe-uri
de 9usee: unu- datorat atin.erii de noi teritorii a siste7u-ui nervos centra- i
a-tu- care nu este -e.at de o de7ie-ini;are, ci de feno7ene-e aa ;ise
K9o;itiveL. Acest -ucru are o 7are i79ortan din 9unct de vedere tera9eutic.
A7 discutat 98n Hn 9re;ent de ,-oc de conducere Hn fi,re-e
de7ie-ini;ate. Jn u-ti7u- ti79 se discut tot 7ai 7u-t de inc-uderea
feno7ene-or de ,-oc de conducere Hn fi,re-e fr de7ie-ini;are anato7ic.
Prin ur7are, sunt 9acieni -a care sunt ,-ocuri de conducere acute Hn a,sena
de7ie-ini;rii anato7ice, -ucru su.erat de o,servaii e>9eri7enta-e dar i
de ca;uri cu si79to7ato-o.ie tran;itorie i unde RM' n*a 9us Hn eviden
Hn siste7u- nervos centra- nici un se7n de -e;iune.
/e cunoate de e>istena unor factori ,-ocani circu-ani, universa-i,
care sunt 9osi,i- i7uno.-o,u-ine, necesit8nd intervenia co79-e7entu-ui.
Aceti factori 9ot fi e>trai din seru- ,o-navi-or cu /M i 9ot antrena ,-ocuri
de conducere 9e 9re9arate in vitro din 7duva s9inrii 9erfu;at. Aceti
factori ,-ocani sunt 9re;eni Hn concentraii 7ai 7ari -a ,o-navii cu /M,
dec8t -a ,o-navii cu a-te ,o-i neuro-o.ice, cu7 ar fi 9o-iradicu-onevrite-e,
sc-ero;a -atera- a7itrofic etc.
Mai recent s*a artat c 9ot fi creai e>9eri7enta- factori ,-ocani
ce-u-ari, i7uni;8nd -i7focite-e H79otriva 7ie-inei. Astfe-, se 9oate ,-oca
conducerea Hn nervu- o9tic 9erfu;at in vitro cu a:utoru- cu-turii de -i7focite
e>trase de -a ani7a-e sin.e7ice Fidentice .eneticG, i7uni;ate H79otriva
7ie-inei nervu-ui o9tic.
Pentru a fi 9ato.ene i a antrena un ,-oc de conducie, aceste
-i7focite tre,uie deci s recunoasc, 9e deo9arte deter7inanii anti.enici ai
7ie-inei, Hn s9ecia- 9roteine-e ,a;ice i 9e de a-t 9arte constituente-e
co79-e>u-ui 7a:or de )istoco79ati,i-itate, Hntruc8t nu sunt 9ato.ene dec8t
9e ani7a-e-e sin.enice.
!e-u-e a-e siste7u-ui nervos centra-, fie ce-u-e i7unoco79etente,
fie ce-u-e .-ia-e sunt ca9a,i-e s e>9ri7e anti.eni ai co79-e>u-ui de )isto*
co79ati,i-itate i sunt deci rece9ti,i-e a fi inta unui atac i7unitar ce-u-ar ce
ar antrena eventua- un ,-oc de conducere, Hn a,sena unei de7ie-ini;ri
anato7ice.
re,uie se7na-at totui c atunci c8nd se Hncearc core-area
i7a.ini-or 9ato-o.ice v;ute Hn i7a.ini-e de re;onan 7a.netic cu -e;iuni
anato7ice Hn ca;u- unei /M antefine7, ce a fcut o,iectu- unei auto9sii,
ansa7,-u- 9-ci-or anato7ic vi;i,i-e se traduce 9rintr*un )i9erse7na- Hn
2, dac une-e dintre aceste se7na-e nu cores9und dec8t unor ;one de
ede7, fr de de7ie-ini;are anato7ic. $9ote;a ,-ocu-ui de conducere acut
ar 9utea deci e>9-ica Hn anu7ite ca;uri si79to7e tran;itorii fr distru.ere
anato7ic a 7ie-inei.
Pute7 s9une c 9osi,i-itatea conducerii continue face teoretic 9osi,i-
un trata7ent si79to7atic a- ,o-ii, vi;8nd resta,i-irea funcionrii nervoase,
fr a trata ,oa-a Hnsi, aco-o unde nu este vor,a de un 9useu acut.
/e caut Hn 9re;ent 7o-ecu-e ca9a,i-e s a7e-iore;e conducerea
nervoas i cu une-e din e-e s*au o,inut c8teva re;u-tate c-inice
Hncura:atoare. =intre acestea a7inti7 6*a7ino*9iridina i u,aina. 6*a7ina*
9iridina in)i, f-u>u- de 9otasiu i face 7ai si.ur conducerea continu, Hn
ti79 ce u,aina in)i, 9o79a de sodiu i de9o-ari;ea; 9aria- neuronii.
Aceste su,stane au une-e incoveniente i anu7e, efecte 9ato.ene asu9ra
fi,re-or nervoase sntoase i asu9ra 7iocardu-ui, astfe- c e-e nu sunt Hnc
fo-osite Hn c-inic.
!unosc8nd efectu- te79eraturii i a 7ediu-ui ionic asu9ra conducerii
continue, tre,uie s s ne fac s ne sftui7 ,o-navii, 9entru a evita situaii
Hn care conducerea continu ar 9utea fi 9ertur,at, cu7 ar fi c-dura i
efortu- fi;ic. /*a de7onstrat astfe- efectu- ,enefic a- ,ii reci asu9ra 7u-tor
9acieni. /*ar 9utea Hncerca di7inuarea ca-ciu-ui e>trace-u-ar 9rin in:ectarea
de do;e 7ari de fosfai, sau creterea 9?*u-ui 9rin 9erfu;ii de ,icar,onai
care ar 9utea a7e-iora une-e si9to7e a-e ,o-ii. Aici s*ar 9utea e>9-ica une-e
succese tera9eutice Hn /M cu a:utoru- c)e-atoru-ui Rodi-e7id.
=u9 ce a fost de7onstrat conducerea continu Hn /M s*a 9er7is
o 7ai ,un cunoatere a si79to7ato-o.iei ,o-navi-or i ne 9er7ite s
ne sftui7 9acienii 9entru a evita feno7ene-e de a.ravare tran;itorie.
O 7ai ,un Hne-e.ere a e-ectrofi;io-o.iei fine a fi,re-or de7ie-ini;ate
i a 7icrofar7aco-o.iei -or tre,uie s 9er7it 9unerea -a 9unct a unor
7etode tera9eutice ce vi;ea; resta,i-irea conducerii, fr s tre,uiasc s
trat7 9rocesu- -e;iona- Hnsui. O 7ai ,un cunoatere a 9osi,i-iti-or de
,-oc de conducere, cu sau fr de7ie-ini;are, 9oate 9er7ite teoretic Hn
9re;ent, tratarea Hn 7od acut a anu7itor si79to7e a /M.
Princi9a-a 7odificare )isto9ato-o.ic Hn /M este a9ariia de7ie-ini;rii.
/*au descris 7ai 7u-te 7ode-e de de7ie-ini;are. Astfe- ave7 ti9u- 4,
caracteri;at 9rin su9ravieuirea i 9ro-iferarea o-i.odendrocite-or. Acest ti9,
-a r8ndu- -ui are 2 variante: de7ie-ini;area 7ediat de 7acrofa.e i ce-u-e
i de7ie-ini;area 9rodus de anticor9i i co79-e7ent.
i9u- 2 se caracteri;ea; 9rin distru.ere de o-i.odendrocite i are o
variant cu 7oarte a9o9totic o-i.odendrocitic i o a doua variant cu
de.enerarea o-i.odendrocite-or Hn su,stana a-, din :uru- 9-cii.
P-ci-e de de7ie-ini;are sunt 7u-ti9-e Fde unde i denu7irea ,o-ii de
/M dat de coa-a an.-o*sa>on de neuro-o.ieG, dise7inate 9e su9rafee
7ari Hn :uru- venu-e-or. !oe>ist 9-ci-e de de7ie-ini;are active F7oi,
ede7atoase, 9rost de-i7itate, de cu-oare trandafirieG, cu 9-ci-e vec)i, as9re,
tari, de cu-oare .ri. Jn stadiu- inci9ient se constat 9redo7inana
7acrofa.e-or cu coninut de 7ie-in Fce-u-e cu cor9i .ranu-oi i .rsoiG. Jn
stadii-e ur7toare se adau. -i7focite, 9erivenos 9ro-iferea; astrocite-e i
o-i.odendrocite-e. Jn 9-ci-e vec)i se constat -i9sa ce-u-e-or inf-a7atorii,
9redo7inana fi,re-or de7ie-ini;ate i .-io;a astrocitar. P-ci-e se -oca-i;ea;
cu 9redi-ecie Hn nervii o9tici, su,stana a-, 9eriventricu-ar, trunc)iu-
cere,ra-, cere,e-, su,stana a-, din -o,ii fronta-i i cordoane-e 9osterioare
7edu-are cervica-e F?UC/!?M$= A. i #Z!M$'B !. '., 2002G.
Pe -8n. de7ie-ini;are, Hn u-ti7u- deceniu sunt descrise Hn /M i -e;iuni
i 9ierderi a>ona-e, c)iar din fa;a de de,ut a ,o-ii. Acestea sunt evideniate
)isto-o.ic ca transseciuni a>ona-e, cor9i sferoida-i a>ona-i, reducerea
dia7etru-ui a>ona- i de.enerescena Aa-erian. Jn fa;e-e de cronici;are a-e
,o-ii sunt evidente 9ierderi a>ona-e c)iar Hn s9aii-e e>trace-u-are,
9eri-e;iona-. #e;iuni-e a>ona-e se rea-i;ea; 9rin dou 7ecanis7e: 9ri7a
9rin a.resiune direct a citoc)ine-or, co79-e7entu-ui, neuro9rotea;e-or,
radica-i-or -i,eri, o>idu- nitric i .e-atina;e-or. Prin aceast aciune se 9roduce
se9ararea a>onu-ui de cor9u- neurona-, cu 9ierderea su9ortu-ui 7eta,o-ic.
=ease7enea se 9roduce un inf-u> de ca-ciu -a -ocu- -e;iunii, care de.radea;
neurofi-a7ente-e a>onu-ui, ceea ce duce -a de.enerescena Aa-erian. A-
doi-ea 7ecanis7 -e;iona- este a9o9to;a. Aceste 7ecanis7e au fost descrise
de +U!MMA/ER i co-a,., 4005.
=e7ie-ini;area a-terea; trans7iterea i79u-suri-or nervoase de*a
-un.u- a>oni-or. =e7ie-ini;rii i se adau. i in)i,iia funcii-or a>ona-e,
9rin aciunea citoc)ine-or. /e 9ot 9roduce dou fe-uri de feno7ene:
Hncetinirea, a9oi ,-ocarea conducerii i79u-suri-or nervoase cu deficit
neuro-o.ic i feno7ene iritative cu a9ariia si79to7e-or 9aro>istice din /M.
=u9 ROOA'A /CRE'W*!OR'"WEA'U F2006G e>ist 6 7ecanis7e
do7inante Hn .ene;a i Hn diferite-e eta9e a-e evo-uiei /M i acestea sunt
re9re;entate de inf-a7aie, de7ie-ini;area reversi,i-, de7ie-ini;area
ireversi,i- i 9ierderea a>ona-.
Morfo-o.ic, s*a desco9erit c e>ist o varia,i-itate -ar., Hn ceea ce
9rivete pattern*u- 7odificri-or 7orfo9ato-o.ice, o,servate de -a 9acient
-a 9acient, ceea ce a fcut ca aceast a,ordare s fie difici-. =ificu-tatea a
a9rut i Hn ceea ce 9rivete dis9oni,i-itatea de -e;iuni acute, dei acest ti9
de -e;iune este 7ai uti-, nu nu7ai Hn furni;area de infor7aie asu9ra
eveni7ente-or 9ato-o.ice, ce 9re;int i o i79ortan c-inic i 9ro.nostic.
#U!!?$'E$ !. i co-a,. F2000G au sta,i-it e>istena a 9atru ti9uri de
7odificri )isto9ato-o.ice. i9u- 4 i 2 9re;int o 9ierdere a 7ie-inei
9erivenu-ar, cu o Hnfi-trare de ce-u-e , 7acrofa.e, conservarea re-ativ a
o-i.odendrocite-or cu re7ie-ini;are. i9u- 2, ce- 7ai co7un, este caracteri;at
9rin de9o;itarea de i7uno.-o,u-in i co79-e7ent, cu 9re;ena
9-as7ocite-or Hn -e;iune. i9uri-e 2 i 6 9re;int o de7ie-ini;are care nu
este centrat de venu-e i de Hnfi-trare ce-u-ar, e>ist8nd o 9ronunat afectare
i 7oarte a o-i.odendrocite-or. i9u- 2 difer de ti9u- 6, 9rin 9ierderea
9referenia- a .-ico9roteine-or, asociate 7ie-inei, 7ai 7are dec8t cea
o,servat Hn ti9u- 6, -a care Hnt8-ni7 o-i.odendro9atie 9ri7ar caracteri;at
de de.enerare 9ri7ar a o-i.odendrocite-or Hn su,stana a-, din :uru-
9-ci-or de /M, Hnfi-trare -e;iona- cu 7acrofa.e i ce-u-e 4 cu 9ierdere
tota- a o-i.odendrocite-or Hn -e;iune. !o79ararea caracteristici-or
)isto7orfo-o.ice i i7uno9ato-o.ice cu ce-e o,servate Hn 7ode-e-e
e>9eri7enta-e a-e ,o-ii FEAEG i cu de7ie-ini;ri-e vira-e i to>ice, su.erea;
cu trie c ti9uri-e 4 i 2 re;u-t dintr*un atac direct autoi7un, 7ediate de
ce-u-e H79otriva 7ie-inei. i9uri-e 2 i 6 re;u-t drintr*o o-i.odendrono9atie
cu de7ie-ini;are consecutiv.
Un as9ect i79ortant desco9erit Hn studiu- #U!!?$'E$ este
ce- 9rin care se de7onstrea; c fiecare 9acient 9re;int nu7ai un ti9
de -e;iune, dei e>ist o 7are varietate Hntre ti9u- de -e;iune Hnt8-nite -a
diferii 9acieni. Pe ,a;a acestor ti9uri diferite, autorii conc-u;ionea;
c /M are 7ai 7u-te 7ecanis7e 9ato-o.ice sau etio-o.ice, ar.u7ent8nd
i9ote;a c /M este o su7 de sindroa7e )etero.ene, ceea ce ridic
i79-icaii 9rivind tera9ia fiecrui 9acient. =ease7enea evo-uia c-inic
difer -a fiecare ti9 de 7odificare )isto*i7uno9ato-o.ic. Astfe- ti9u- 4
este 9re;ent 7ai a-es Hn for7a acut a /M i Hn boala Devic, ti9u- 2
este 9re;ent Hn for7a c-asic recurent*re7itent i for7a secundar
9ro.resiv, ti9u- 2 Hn for7e-e 9ri7ar 9ro.resive i sc-ero;a concentric
+a-o, iar ti9u- 6 este Hnt8-nit 7ai a-es Hn /M 9ri7ar 9ro.resiv.
=u9 PA/!U $. i +"#AIA RO=$!A F4000G 9ierderi-e a>ona-e Hn
-e;iuni-e acute i cronice din /M au devenit o certitudine Hn studii-e din
Kdeceniu- creieru-uiL. Aceste studii Hncearc s e>9-ice fa9tu- c Hn /M
tu-,urri-e c-inice se a.ravea; Hn ciuda 7u-ti9-e-or trata7ente i7uno*
7odu-atoare. Pierderi-e a>ona-e Hnt8-nite Hn 9usee-e acute din /M sunt destu-
de .reu de e>9-icat, at8ta ti79 c8t ave7 totui re7isiuni Hn evo-uia /M.
Afectarea conducerii nervoase a>ona-e Hn ;one-e de de7ie-ini;are este
deose,it de i79ortant Hn 9usee-e acute din /M. Afectarea a>ona- devine
7ai sever Hn -e;iuni-e cronice. Pierderi-e a>ona-e cronice sunt ,a;a
fi;io9ato-o.ic a deficite-or neuro-o.ice 9er7anente. Pentru ca o funcie
neuro-o.ic s dis9ar este necesar o afectare de 5505T din a>oni,
9rocent .reu de atins Hn -e;iuni-e din /M. #i7ita Hn ti79 dintre 9ierderi-e
a>ona-e i 7anifestri-e 9ato-o.ice este .reu de e>9-icat, 7ai a-es c e>ist
varia,i-iti re.iona-e a-e susce9ti,i-itii diferite-or ci de trans7itere.
Pierderi-e a>ona-e si7i-are din 9unct de vedere cantitativ Hn une-e ;one
cere,ra-e 9ot avea un ro- funciona- 7ai 7are Hn ceea ce 9rivete tu-,urarea
c-inic, fa de a-te ;one.
Un a>on de7ie-ini;at nu va 7ai fi -a fe- de 9uternic ca Hn 9erioada
c8nd era intact. Astfe- Hn ;one de7ie-ini;ate, ,-ocu- de conducere 9oate
induce o de.enerare a a>onu-ui i Hn ur7a unei tu-,urri e-ectrice 9re-un.ite.
=ease7enea -e;area 98n -a dis9ariie a o-i.odendrocite-or care secret
factori trofici 9entru su9ravieuirea neuroni-or, 9artici9 direct -a de.enerarea
a>ona- secundar. 'u se ie cu 9reci;ie dac -e;iuni-e a>ona-e sunt 9ri7are
sau secundare de7ie-ini;rii i a 9ierderi-or o-i.odendro.-ia-e. Este Hns
si.ur c aceste -e;iuni sunt 9re;ente destu- de ti79uriu Hn /M. Oricu7 noi-e
a,ordri a-e trata7entu-ui /M tre,uie s in sea7a c Hn /M e>ist i o
afectare serioas a a>oni-or ce-u-ei neurona-e.
#a e>a7inri-e )isto-o.ice a-e siste7u-ui nervos a- ,o-navi-or cu /M
se o,serv a-turi de ;one de de7ie-ini;are i ;one de 7ie-ini;are. Pentru a
Hncura:a a9ariia ;one-or de re7ie-ini;are tre,uie s se in cont de ti9uri-e
de de7ie-ini;are i de 7ecanis7e-e ce-u-are de re7ie-ini;are. Jn re7ie-ini;are
se 9une Hn eviden dua-is7u- aciunii 7acrofa.e-or i citoc)ine-or
astrocitare, i aciunea factori-or de cretere i difereniere, Hn a cror sinte;
a>onu- de7ie-ini;at este i79-icat. Cactorii de cretere sti7u-ea;
transfor7area, 9ro-iferarea, 7aturarea i diferenierea ce-u-e-or 9recursoare
a-e o-i.o*dendrocite-or s9re o-i.odendrocite care s sinteti;e;e 7ie-ina. eci-e
su,iri de re7ie-ini;are 9ot a:uta conducerea i79u-suri-or 9rin a>on. =atorit
fa9tu-ui c distana dintre noduri-e Ranvier de 9e a>oni re7ie-ini;ai este
7ai 7ic dec8t 9e a>onii nor7a-i, vite;a de conducere nervoas este 7ai
7ic Hn aceti a>oni re7ie-ini;ai.
Jn cercetri recente asu9ra re7ie-ini;rii au 9utut fi identificai factori
care H79iedic re7ie-ini;area. Acetia sunt: scderea ca9acitii de 9ro-iferare
a o-i.odendrocite-or sau scderea ce-u-e-or 9recursoare de o-i.odendrocite
din cau;a 9rocesu-ui inf-a7ator i7unR -e;iuni .rave ireversi,i-e a-e
o-i.odendrocite-or din cau;a -e;iuni-or acute i cronice din /MR 9re;ena
unor su,stane u7ora-e a-e siste7u-ui i7unitar, care H79iedic re7ie-i*
ni;areaR for7area de cicatrice .-ia-e astrocitare, care o9resc diferenierea
9recursori-or o-i.odendrocitariR a-terri a-e a>oni-or de7ie-ini;ai cu ,-ocarea
contacte-or ce-u-are necesare, cu 9recursorii o-i.odendrocite-or, ur7ate de
o9rirea 7aturrii acestora sau ur7ate de re7ie-ini;are a-terat ca-itativ care
este ineficient 9entru o funcie neura- nor7a-.
!unosc8nd factorii care in)i, re7ie-ini;area, cercetri-e viitoare Hn
do7eniu- trata7entu-ui /M tre,uie s fie diri:ate s9re uti-i;area de 9recursori
de o-i.odendrocite i factori de cretere care s 9stre;e inte.ritatea a>oni-or.
CAPITOLUL III
DIA+NOSTICUL SCLEROZEI MULTIPLE ,SM-
A. /e7ne c-inice a-e /M
+. =ia.nosticu- c-inic a- /M
!. 'oi-e criterii de dia.nostic a- /M, reco7andate de Bru9u- $nternaiona-
9entru =ia.nosticarea /M
=. =ia.nosticu- 9arac-inic a- /M
4. E>9-orri-e neuroradio-o.ice
2. E>a7enu- 9otenia-e-or evocate
2. E>a7inri-e ,io-o.ice de -a,orator.
E. =ia.nosticu- diferenia- a- /M
C. Cor7e-e c-inice a-e /M i evo-uia -or
A. Se!ne clinice ale SM
/M este ,oa-a adu-tu-ui t8nr, ea de,ut8nd Hntre
2060 de ani. =u9 MUR&ME, 30T din ,o-navi au de,utu- Hntre aceste
v8rste. Jntre 4020 de ani i 5030 de ani, de,utu- este considerat foarte rar
i sunt 9uine ca;uri verificate anato7ic cu de,ut -a acete v8rste. =e,utu-
du9 30 de ani este considerat de 7a:oritatea autori-or inacce9ta,i-.
+oa-a de,utea; ce- 7ai frecvent ,rusc, cu insta-area unui si79to7
sau a 7ai 7u-tor si79to7e din 7u-titudinea si79to7e-or Hnt8-nite Hn /M.
Jn 9ri7a descriere F!?AR!OG se se7na-ea; c de,utu- ce- 7ai frecvent
este ce- ,ruta-. =e,utu- ,ruta- 9oate fi cu un sin.ur si79to7 sau cu dou
sau 7ai 7u-te si79to7e. Mc A#P$' o,serv de,utu- nu7ai Hn 9ro9orie de
65T din ca;uri, ordinea si79to7e-or fiind: nevrita o9tic 23T, 9areste;ii
25T i deficitu- 7otor 23T. Jn cadru- de,utu-ui 9o-isi79to7atic, deficitu-
7otor este Hnt8-nit -a 50T din ca;uri, ur7at de 9areste;ii 23T i nevrita
o9tic 26T. =estu- de frecvent e>ist de,uturi cu si79to7ato-o.ie nu7ai
su,iectiv, nes9ecific unei ,o-i neuro-o.ice, re9re;entat 9rintr*un ta,-ou
nevrotic. 'u 9uine ca;uri a7 Hnt8-nit c8nd ,o-navii au fost tratai ani de
;i-e ca nevrotici, 9re;ent8nd 9areste;ii diverse, fati.a,i-itate 9si)ic i
fi;ic,
cefa-ee, a7ee-i, inso7nie. Acest ti9 de de,ut a fost nu7it de ctre
E$#/O' ti9 K9redise7inandL, 9ut8nd dura 7ai 7u-te -uni. O
e>a7inare atent neuro-o.ic i 9eriodic 9oate de9ista Hn acest
9erioad se7ne discrete neuro-o.ice: a,sena ref-e>e-or a,do7ina-e,
nista.7us e9ui;a,i-, ref-e>e osteotendinoase 7ai vii. Persona-, consider
acest de,ut destu- de frecvent
i -*a nu7i debut pseudoneuroastenic, caracteri;at 9rin dou 7ari si79to7e
crora de 7u-te ori neuro-o.u- nu -e d atenia cuvenit: astenie fi&ic
permanent i pareste&ii cu locali&are saltatorie. O e>a7inare neuro-o.ic
atent Hnsoit de e>a7inri 9arac-inice Fi7uno-o.ia -ic)idu-ui cefa-ora)idian,
re;onana 7a.netic nuc-earG ne a:ut s 9une7 dia.nosticu- de /M
9osi,i- Hn aceast fa;, evit8nd insta-area unor 7ari deficite neuro-o.ice.
=is9ariia asteniei i 9areste;ii-or du9 corticotera9ie este un se7n
de /MR 9ersistena acestora du9 corticotera9ie ne 9oate face s sus9ect7
9entru un ti79 acest dia.nostic.
A7 avut Hn trata7ent 9acieni -a care de,utu- s*a 9rodus Hn ti79u-
trata7ente-or ,a-neare )idroca-orice, ei fiind tri7ii Hn staiune 9entru
ta,-ouri de 9o-iartro; sau c)iar -o7,osciatic, 9re;ent8nd astenii,
7ia-.ii. Jn -iteratur, acest fe- de de,ut este descris ca de,ut
9seudoreu7atic.
u-,urri-e de vedere, uneori 9asa.ere, sunt o a-t for7 de de,ut
a- /M. Ave7 ca;uri Hn eviden care ani de ;i-e au 9re;entat tu-,urri de
vedere 9asa.ere, du9 e>9uneri -a soare, du9 eforturi fi;ice. $nteresant
este c une-e din e-e au fost v;ute i e>a7inate frecvent de ctre ofta-7o-o.
i nu au 9re;entat deco-orare 9a9i-ar, nu7ai du9 c8iva ani, c8nd au
de;vo-tat Hntre. ta,-ou- c-inic a- /M.
Coarte rare sunt ca;uri-e c8nd ,oa-a a de,utat cu si79to7e
9aro>istice: cri;e co7iia-e, nevra-.ii tri.e7ina-e sau un sindro7 verti.inos
de ti9 M<nier.
Jntre factorii favori;ani de dec-anare a /M a7inti7: infecii-e
res9iratorii, Hntreru9erea sarcinii, trava-iu- din ti79u- naterii, eforturi-e fi;ice
7ari, e>9uneri-e -a soare, diferite trata7ente )idroca-orice 9entru afeciuni
reu7atice, sur7ena:u- i a-te-e descrise Hn ca9ito-u- e9ide7io-o.ie.
=efiniia /M este anato7ic. P-ci-e sunt -oca-i;ate de 9referin Hn
re.iuni-e 7ie-ini;ate a,undent a-e siste7u-ui nervos centra-. Jn 7od i;o-at
nici unu- din si79to7e ori se7ne nu are va-oare si.ur 9entru dia.nosticare.
Jn sc)i7, evo-uia -or Hn ti79 i rs98ndirea Hn s9aiu sunt c8t se 9oate de
se7nificative.
o9o.rafia 9-ci-or e>9-ic a9roa9e toat si79to7ato-o.ia ,o-ii.
/i79to7e-e 9o-i7orfe se e>9-ic 9rin atin.erea su,stanei a-,e din Hntre.
siste7u- nervos centra-.
Astfe-, 9rin atin.erea ci-or 9ira7ida-e de -a ori.ine 98n -a centru,
din trunc)i i 7duv, a9ar tu-,urri de 7ers, deficite 7otorii, s9asticitate.
#a fe- coarne-e 9osterioare a-e 7duvei -atera-e 9ot da diferite
diseste;ii.
Atin.erea cere,e-u-ui i a -e.turi-or sa-e cu ce-e-a-te se.7ente a-e
siste7u-ui nervos centra- d ata>ie, tre7urturi etc.
Prinderea trunc)iu-ui cere,ra- st -a ori.inea tu-,urri-or de de.-utiie
de fonaie, ocu-o7otricitate etc.
=ac -e;iuni-e sunt 7u-ti9-e -a nive-u- e7isfere-or cere,ra-e, a9ar
tu-,urri de .8ndire, e7otivitate i a-te tur,urri 9si)ice 7ai 9uin studiate
Hn /M.
Prinderea for7aiuni-or e>tra9ira7ida-e 9ot da si79to7e din cadru-
sindroa7e-or e>tra9ira7ida-e.
!u7 siste7u- ve.etativ este rs98ndit Hn Hntre. siste7u- nervos
centra-, atin.erea acestuia de ctre 9rocesu- de de7ie-ini;are face s a9ar
Hn /M tu-,urri se>ua-e, tu-,urri sfincteriene, )i9er)idro; i a-te se7ne
ve.etative, a9roa9e -a toate or.ane-e.
!o7,inarea tuturor acestor si79to7e d ta,-ouri c-inice foarte
9o-i7orfe i )andica9uri foarte variate. 'ici unu- din aceste ta,-ouri nu este
caracteristic 9entru /M. Astfe- c, atunci c8nd descrie7 ta,-ou- c-inic a- acestei
,o-i nu 9ute7 face a-tceva dec8t s enu7er7 toate si79to7e-e care 9ot
a9are 9rin atin.erea unor for7aiuni din siste7u- nervos centra-, 9rin ur7are
vo7 descrie o se7io-o.ie foarte ,o.at a /M. %o7 Hncerca s descrie7
9rinci9a-e-e 7anifestri c-inice a-e /M.
!. <europatia optic retrobulbar cores9unde unei atin.eri a fi,re-or
7acu-are a-e nervu-ui o9tic. /e traduce 9rin a9ariia Hn c8teva ore a unor
scderi a acuitii vi;ua-e, a unui scoto7 i a unei tu-,urri a vederii co-orate
Fdiscro7ato9sie a a>ei rou*verdeG. Este 9recedat de dureri or,ita-e i
9erior,ita-e accentuate -a 7o,i-i;area .-o,i-or ocu-ari. E>a7enu-
ofta-7o-o.ic este nor7a- Hn 9ri7e-e ;i-e. otui, Hn 40T din ca;uri, du9
ME'ABE P., #E+$E& P. E. i co-a,oratorii, e>ist un ede7 9a9i-ar sau
9a9i-it. Pa-oarea 9a9i-ar cu 9redo7inan te79ora-, a9are deo,icei
Hnce98nd cu a doua s9t78n a evo-uiei. Pro.nosticu- funciona- a-
neuro9atiei o9tice retro,u-,are este ce- 7ai adesea favora,i-, recu9erarea
este ra9id Hn c8teva s9t78ni i a9roa9e co79-et Hn 7ai 9uin de ase
-uni, -a 7ai 7u-t de 15T din 9acieni. /e7ne de disfuncionare a nervu-ui
o9tic 9ot totui s revin. =in acestea, ce- 7ai frecvent este feno7enu-
U??OCC. Aceasta const Hntr*o denaturare a cu-ori-or sau o scdere a
acuitii vi;ua-e tran;itorie a9rute du9 un efort fi;ic. Jn /M, aceste tu-,urri
se o,serv uneori ca i sec)e-e du9 o nevrit o9tic retro,u-,ar. !reterea
te79eraturii cor9u-ui Hn ti79u- e>erciii-or fi;ice ar fi cau;a acestor tu-,urri.
!reterea te79eraturii cor9u-ui 9oate 9une Hn eviden -a ,o-navii
cu /M i a-te se7ne si-enioase. Aa este de e>e79-u testu- ,ii ca-de. Jn
4054 BU?R$E a descris acest test 9entru a e>teriori;a 7ai ,ine ano7a-ii-e
c-inice Hn /M. /e cunoate de 7ai 7u-t vre7e efectu- variaii-or de
te79eratur asu9ra anu7itor si79to7e a-e /M i acest feno7en este
o,servat curent, ra9ortat c)iar de ,o-nav. estu- const Hn a ridica te79eratura
centra- a cor9u-ui ,o-navu-ui cu 7ai 7u-t de 4,5S!. e79eratura 9rodus
antrenea; a.ravarea se7ne-or 9ree>istente Hn 30T din ca;uri, a9r8nd i
noi se7ne, Hn s9ecia- ocu-are FMA#?ARA, 4054G. Acest test, uneori uti- Hn
9ractica c-inic, Hn faa unor se7ne nesi.ure, nu 9oate totui s fie dec-arat
s9ecific. Poate fi cu9-at cu cercetarea 9otenia-e-or evocate vi;ua-e, auditive
sau so7este;ice.
=u9 nevrita o9tic, sec)e-e .rave sunt -a 7ai 9uin de 40T din
,o-navi. Atin.erea nervu-ui o9tic 9oate fi i si-enioas c-inic -a 60T din
ca;uri-e de /M. /in.ura dovad a atin.erii nervu-ui o9tic Hn aceste ca;uri
este deco-orarea 9a9i-ar sau o -aten a 9otenia-u-ui evocat vi;ua-.
/e 7ai descrie se7nu- -ui MAR!U/ BU'' ca un 7i:-oc de
evideniere a tu-,urri-or re;idua-e din nevrita o9tic retro,u-,ar. Jn ti79u-
stadiu-ui acut a- nevritei o9tice retro,u-,are, contracia 9u9i-ar Hn 7o7entu-
a9-icrii directe a f-u>u-ui -u7inos este 7ai 9uin 9uternic dec8t 9rin ref-e>u-
consensua-. Acest feno7en 9oate 9ersista du9 9useu- acut din /M, Hn ciuda
recu9errii acuitii vi;ua-e. $-u7inarea a-ternativ i re9etat a fiecrui oc)i
evidenia; aa nu7itu- Keapament pupilarL a- -ui MAR!U/ BU''.
Medicu- constat 9e 9artea atins o di-atare 9arado>a- a 9u9i-ei -u7inate,
cci aceast 9u9i- se .sea Hn 7o7entu- 9recedent Hn 7io; 7ai str8ns,
Hn ti79u- rs9unsu-ui ei consensua-.
'evrita o9tic nu Hnsea7n nea9arat dia.nostic de /M, 9entru c
ea 9oate fi i secundar unor factori infecioi sau carenia-i. Atunci c8nd ea
recidivea; sau este Hnsoit i de a-te se7ne neuro-o.ice 7inore, 9oate fi
considerat ca un si79to7 sau o for7 c-inic a /M.
Jn ansa7,-u- 7anifestri-or ofta-7o-o.ice a-e /M, nevrita o9tic nu
este sin.ura 7anifestare. /unt descrise i a-te 7anifestri ofta-7o-o.ice ca:
tro7,o;e de vene retiniene, uveite cronice, )e7ora.ii recidivante Hn vitros
i 9erif-e,ite.
2. Manifestri 7otorii. A9ar -a 4020T din ca;uri-e de /M i se
o,serv -a 7ai 7u-t de 50T din ca;uri, du9 7ai 7u-i ani de evo-uie.
Poate fi vor,a de un deficit 7otor de ti9 9are; sau 9-e.ie, de o e>acer,are
a ref-e>e-or osteo*tendinoase, de s9asticitate, de un se7n a -ui +A+$'/!?$
sau de o o,osea- e>acer,at. O,osea-a este unu- din ce-e 7ai Hnt8-nite
si79to7e Hn /M. Activiti-e si79-e, ca H7,rcatu-, 9ot fi o,ositoare 98n -a
e>tenuare -a unii ,o-navi, c)iar atunci cHnd fora 7uscu-ar este nor7a-
sau a9roa9e nor7a-. !aracteristic o,ose-ii din /M este c ea se accentuea;
-a creterea te79eraturii 7ediu-ui a7,iant, 9ro,a,i- secundar ,-ocrii
conducerii f-u>u-ui nervos 9re;ent Hn fi,re-e de7ie-ini;ate. oate ref-ect
atin.erea cii 9ira7ida-e. Aceste si79to7e 9ot s a9ar doar du9 un efort
7uscu-ar.
=eficitu- 7otor centra- afectea; Hn ordine descresc8nd ce-e dou
7e7,re inferioare F9ara9are;, 9-e.ieG, un sin.ur 7e7,ru, un )e7icor9
F)e7i9are;*9-e.ieG, sau toate 9atru 7e7,re-e Ftetra9are;*9-e.ieG.
$ntensitatea deficitu-ui 7otor este foarte varia,i-, de -a si79-a sen;aie de
.reutate a 7e7,ru-ui afectat 98n -a deficite s9astice sau f-asce cu insta-are
,rusc. Ref-e>e-e osteotendinoase sunt vii, iar Hn ca;u- Hn care deficitu- este
f-asc, e-e 9ot fi s-a,e sau a,o-ite. /9asticitatea are caracter 9ira7ida-, este
e>a.erat de 7icri vo-untare i 9oate 7asca uneori deficitu- de for
7uscu-ar. Ref-e>e-e cutanate a,do7ina-e sunt a,o-ite Hn 7od 9recoce -a
7ai 7u-t de 30T din ca;uri. E>ist ca;uri de /M unde ref-e>e-e osteo*
tendinoase au r7as tot ti79u- a,o-ite sau di7inuate. Acest -ucru se
datorea; de7ie-ini;rii se.7entu-ui 9ro>i7a- a- rdcini-or 9osterioare a-e
7duvei sau -e;rii conu-ui anterior a- 7duvei, odat cu -e;iuni-e
9ira7ida-e. =e o,icei, -a aceti ,o-navi a7 Hnt8-nit i atrofii 7uscu-are, Hnc
de -a Hnce9utu- ,o-ii.
2. Manifestri-e sen;itive se datorea; unor 7u-ti9-e 9rocese
de7ie-ini;ante, situate Hn cordoane-e 9osterioare a-e 7duvei. Aceste
7anifestri 7er. de -a sen;aia de Hne9turi, furnicturi, constricie ca de
7en.)in, Hne9eniri, sen;aia de rcea-, arsur, 98n -a a-.ii destu- de
9ronunate.
$ntensitatea i 7u-ti9-icitatea acestor si79to7e, uneori inva-idante
contrastea; adesea -a Hnce9utu- ,o-ii cu discreia sau a,sena tu-,urri-or
de sensi,i-itate o,iectiv de ti9 )i9o* sau aneste;ie. !8nd e>ist tu-,urri
de sensi,i-itate, acestea sunt 7ai a-es de ti9 9ro9rioce9tive i tacti-e,
de9endente de -e;iunea cordoane-or 9osterioare, rea-i;8nd ceea ce
MUR&ME nu7ete Kstereo aneste;ieL. Jn aceste ca;uri, 9ri7u- se7n este Hn
7od curent o di7inuare a sensi,i-itii vi,ratorii a 7e7,re-or inferioare,
care 9oate fi cau;a tu-,urri-or de 7ers i static. #a 7e7,re-e su9erioare,
aceast ata>ie sen;itiv d aa nu7ita K7Hn nefo-ositoareL descris de autorii
en.-e;i.
/e7nu- Kdescrcrii e-ectriceL, descris de #?ERM$E ca 9ato*
.no7onic 9entru /M este considerat de 7a:oritatea autori-or tot o tu-,urare
de sensi,i-itate, datorat unor -e;iuni de7ie-ini;ante a cordoane-or
9osterioare a-e 7duvei, -a nive-u- u7f-turi-or cervica-e. /e Hnt8-nete -a
2025 T din /M i const Hn a9ariia -a f-e>ia ra9id a ca9u-ui a unor
sen;aii ,rute ase7ntoare descrcrii e-ectrice -a nive-u- trunc)iu-ui,
7e7,re-or su9erioare i c)iar inferioare.
6. /indro7u- cere,e-os. A fost descris ca o 7anifestare caracteristic
Hn /M Hnc de !?AR!O i a fost introdus Hn tetrada si79to7atic 9entru
dia.nosticu- acestei ,o-i: sindro7 cere,e-os, 9ira7ida-, vesti,u-ar i nevrita
o9tic retro,u-,ar.
Atin.erea cere,e-oas este 7enionat Hn 40T din ca;uri. /e 7anifest
9rin tu-,urri a-e staticii i a-e 7ersu-ui Hn ca; de atin.ere a ver7i>u-ui
cere,e-os, sau 9rin incoordonare 7otorie Hn ca; de -e;iune e7isferic
cere,e-oas sau a ci-or cere,eroase. /indro7u- cere,e-os cinetic nu 9oate
fi confir7at c-inic nu7ai Hn a,sena unui deficit 7otor 9aria- a- 7e7,ru-ui
studiat. E- 9oate fi 7ascat de atin.ere ,i-atera- 9ira7ida- sever asociat.
Jn cursu- evo-uiei ,o-ii, sindro7u- cere,e-os static sau cinetic 9oate fi
aco79aniat de o di;artrie cere,e-oas i de un tre7or inteniona- care d
un .rav )andica9 funciona-.
5. u-,urri -e.ate de nervii cranieni. Jn afar de nervu- o9tic,
foarte frecvent atins Hn /M i a-i nervi cranieni 9ot fi 9rini de -e;iuni-e
caracteristice a /M. #e;iunea nu este 9e traiectu- 9eriferic a- nervu-ui,
ci se -oca-i;ea; totdeauna Hn trunc)iu- cere,ra-, -ocu- de e7er.en a
nervi-or cranieni $$$O$$.
!ei 7ai frecveni nervi cranieni atini de /M 9ar a fi nervii
ocu-o7otori. =i9-o9ia, se7nu- 9rinci9a- a- atin.erii ocu-o7otori-or se
Hnt8-nete Hn 40T din ca;uri-e de /M. Ea se datorea; 7ai frecvent atin.erii
nervu-ui a,duces. =culomotorul comun este mai rar afectat i de obicei cu
afectarea predilect a muc3iului drept intern, pto&a palpebral i afectarea
muc3ilor ridictori fiind mai rar. 'ervu- tro)-ear este forte rar i79-icat.
#a de,utu- /M, afectarea nervu-ui ocu-o7otor este de o,icei
uni-atera-, dar du9 7ai 7u-te 9useuri evo-utive, afectarea 9oate fi
,i-atera-, 9ut8nd 7er.e cu ti79u- 98n -a ofta-7o9-e.ie co79-et.
Ofta-7o9-e.ia inter-uc-ear este dat de -e;area ,ande-etei -on.i*
tudina-e 9osterioare. A9are de o,icei ,i-atera-. Ofta-7o9-e.ia internuc-ear
se traduce c-inic 9rintr*o -i7itare a adduciei unui oc)i i unui nista.7us
ori;onta- a- oc)iu-ui contra-atera- Hn a,ducie, c8nd conver.ena se 9strea;.
Jn evo-uia /M 9ot a9are i 9ara-i;ii a-e 7icri-or con:u.ate a-e .-o,u-ui
ocu-ari, at8t de -atera-itate, c8t i de vertica-itate.
Modificri 9u9i-are 9ot a9are 7ai a-es Hn for7e-e de /M cu nevrit
o9tic. E-e constau Hn mio&e, midria&e i ani&ocorii tran&itorii.
Atin.erea vesti,u-ar se Hnt8-nete -a 540T -a ca;uri-e de /M
inci9iente. /e7ne-e sunt a-e unui sindro7 vesti,u-ar centra-, dintre care
nista.7usu- este si79to7u- o,iectiv cu cea 7ai deose,it va-oare c-inic.
=u9 7ai 7u-te 9usee acute nista.7usu- devine unu- dintre si79to7e-e
frecvente i definitorii a-e /M. 'ista.7usu- 9oate fi ori;onta-, vertica-, rotativ
sau ori;onta-o*.irator.
Jn ceea ce 9rivete atin.erea co79onentei auditive a 9erec)ii a %$$$*a
de nervi cranieni, se consider 9atono.7onic Hn /M contrastu- Hntre
9re;ena
se7ne-or vesti,u-are i a,sena ce-or auditive. =ei, c-inic, ,o-navii nu se
9-8n. Hn .enera- de tu-,urri auditive, cu a:utoru- 9otenia-e-or evocate
auditive s*a de7onstrat de ctre RO+$'/O' i co-a,oratorii c e-e sunt
anor7a-e -a 54T din ,o-navii cu /M.
Para-i;ia facia- 9eriferic$ ca e>9resie c-inic a /M 9oate fi Hnt8-nit
Hn fa;e-e de de,ut. Jn 9-us s*au descris 7anifestri disc)inetice facia-e de ti9
7ioc)i7ii, )e7is9as7 uni-atera- sau c)iar Hn ,ascu-.
'ervii cranieni ,u-,ari 9ot fi 9rini -a de,ut, Hn for7e-e .rave de /M
sau ca si79to7e ter7ina-e Hn for7e-e cronice cu evo-uie 9ro.resiv. /e
7anifest cu tu-,urri de fonaie, de de.-utiie i 9ot fi Hnsoite de tu-,urri
cardiores9iratorii.
A7 -sat -a ur7 nervu- tri.e7en, 9entru c Hn :uru- i79-icrii -ui Hn
/M sunt 7u-ti9-e discuii. Mu-i autori susin c incidena nevra-.iei
tri.e7ina-e Hn /M este foarte rar. Autori ca ME'ABE i #E+$E& susin c
nevra-.ia tri.e7ina- Hnt8-nit Hn 7anifestri-e 9aro>istice de /M sunt destu-
de frecvente. otui, sindro7u- nevra-.ic facia- din /M are une-e
9articu-ariti: v8rsta re-ativ t8nr -a de,ut, a,sena 9uncte-or denu7ite
Ktri..er ;oneL i di7inuarea ref-e>u-ui cornean de 9artea nevra-.iei.
3. E9i-e9sia foca-i;at sau .enera-i;at este confor7 afir7aii-or
autori-or de 7ai sus, for7 de de,ut i a9oi si79to7 Hn /M. Jn afar de
nevra-.ia tri.e7ina- i e9i-e9sie, considerat de autorii de 7ai sus ca fiind
curente Hn cursu- /M, ei descriu i a-te 7anifestri 9aro>istice 7ai 9uin
frecvente Hn /M. Este vor,a, ce- 7ai adesea de cri;e tonice 9aro>istice ce
atin. un )e7icor9 sau uneori un sin.ur 7e7,ru. !otu- i Hnc)eietura 78inii
se fi>ea; Hn f-e>ie uoar, Hn ti79 ce de.ete-e se 9un Hn f-e>ie sau e>tensie.
Me7,ru- inferior se 9une Hn e>tensie cu o f-e>ie 9-antar a 9icioru-ui i a
de.ete-or -a,ei 9icioru-ui.
=ureri, 9areste;ii, ac)ine;ii, di;artrie, ata>ie, di9-o9ie, 9rurit sunt
si79to7e care 9ot Hnsoi cri;a tonic sau 9ot a9rea se9arat F9aro>is7G.
1. !ri;e-e 9aro>istice 9ot fi unice i oca;iona-e, re9re;ent8nd
si79to7e de de,ut. Acestea se 9ot re9eta ti79 de s9t78ni sau -uni, du9
care dis9ar s9ontan. 'ici una din e-e nu se consider de ori.ine e9i-e9tic,
fiindc nu se asocia; cu 7odificri de stri de cunotin, iar EEB din ti79u-
cri;e-or este nor7a-. Pot a9are 9areste;ii, 9roduc8nd sen;aia de arsur
sau c)iar durere acut. =urerea 9oate fi c)inuitoare i Hnsoit de tre7urturi,
sen;aie de 78ncri7e a 9ie-ii. /en;aia de 78ncri7e a 9ie-ii 9oate dura
de -a c8teva secunde 98n -a 20 7in. Pruritu- este Hn s9ecia- -a nive-u-
7e7,re-or i .8tu-ui.
=i;artria i ata>ia 9aro>istic durea; de o,icei 7ai 9uin de un 7inut
i se 9ot re9eta de 7ai 7u-te ori 9e ;i. Aceste si79to7e 9ot fi accentuate,
deter7in8nd o vor,ire neinte-i.i,i-, iar ata>ia este at8t de 9uternic Hnc8t
,o-navu- 9oate cdea. =i9-o9ia 9oate a9rea sin.u-ar, uneori c)iar de
400 de ori 9e ;i. A-te tu-,urri 9aro>istice sunt ac)ine;ia -oca-i;at Hntr*unu-
sau 7ai 7u-te 7e7,re, dur8nd c8teva secunde. ?e7iata>ia 9aro>istic i
9areste;ii Hncruciate sunt a-te for7e 7ai rare de 7anifestri 9aro>istice.
Mai sunt a7intite ca si79to7e 9aro>istice Hn /M: cri;e 9aro>istice
cardiace scurte, tu-,urri 9aro>istice a-e sudoraiei, tu-,urri de au; i .ust.
/e se7na-ea; de ase7enea sindroa7e a-terne de trunc)i cere,ra- i
sindroa7e +ROE'*/EUUAR=, toate 9aro>istice.
Asocierea acestor tu-,urri rea-i;ea; cri;e 7ai 7u-t sau 7ai 9uin
co79-e>e, dar 7ereu stereoti9ate -a un ,o-nav dat. oate aceste feno7ene
sunt scurte, dur8nd de -a c8teva secunde -a c8teva 7inute. /e re9et adesea,
de 4020 ori 9e ;i, iar uneori de 7ai 7u-t de 400 de ori -a unii ,o-navi.
/unt dec-anate de 7icri vo-untare. Jn cursu- accesu-ui nu e>ist nici o
7icare c-onic i nici o tu-,urare de cunotin, iar EEB este nor7a-.
Aceste feno7ene survin Hn cursu- unor 9erioade de ti79 de c8te o
s9t78n, 98n -a c8teva -uni, care 9ar a avea se7nificaia unui 9useu
acut a- ,o-ii. !aracteristic 9entru toate aceste 7anifestri 9aro>istice a-e
/M este c e-e cedau -a trata7entu- cu carbama&epin.
5. Cocare-e de de7ie-ini;are 9ot s a9ar Hn vecintatea nuc-ei-or
striai i a re.iunii su,ta-a7ice. Astfe- se e>9-ic a9ariia unor 7icri
invo-untare -a de,utu- /M sau Hn evo-uia ei. Acestea 9ot fi: fascicu-aii,
7ioc)i7ii, 7icri coreice, coreeo ateto;ic, 7ioc-onii ve-o9a-atine i c)iar
)e7i,a-is7 i a-te 7anifestri distonice a-e cor9u-ui.
0. u-,urri-e .enito*sfincteriene sunt Hnt8-nite 7ai rar -a de,utu-
/M i 7ai frecvent Hn for7e-e evo-utive a-e ,o-ii. /i79to7ato-o.ia
sfincterian se 7anifest at8t 9rin retenie c8t i 9rin incontinen, at8t a
sfincteru-ui ve;icii urinare c8t i a sfincteru-ui ana-.
Jn ceea ce 9rivete a9ariia 9ro,-e7ei urinare, /M este i79revi;i,i-
-a unii ,o-navi, tu-,urri-e 7iciona-e fiind 9e 9ri7u- 9-anR -a a-te 9ersoane
atinse de /M 9ro,-e7e-e urinare nu a9ar dec8t t8r;iu sau de-oc.
re,uie tiut c nu este uor de c-asat diverse-e si79to7e urinare Hn
.ru9e distincte. Astfe-, ace-ai si79to7 9oate avea diferite cau;e i se
Hnt879- ca diferite si79to7e s a9ar si7u-tan. /M este o ,oa- cu focare
7u-ti9-e, dise7inate Hn siste7u- nervos centra-. /e Hne-e.e uor caracteru-
9o-i7orf a- tu-,urri-or 7iciona-e du9 -oca-i;area focare-or de7ie-ini;ante
Hn siste7u- nervos.
=r. B$A''$ !A/A'O%A, 7edicu- ef a- c-inicii de uro-o.ie din
#UBA'O s*a 9reocu9at a7nunit de tu-,urri-e urinare Hn /M.
E- c-asific aceste tu-,urri Hn:
a. incontinen
,. nevoia frecvent de urinare
c. 7iciunea inco79-et
d. retenia urinar
e. a-te si79to7e
a. $ncontinena este 9ro,a,i- unu- dintre si79to7e-e ce-e 7ai
reduta,i-e Hn /M. 'u tre,uie considerat totui ca fiind ce- 7ai 9ericu-os.
$ncontinena se 9oate c-asa Hn dou cate.orii:
K/-,iciuni-eL ve;ica-e. Muc)ii ve;icii urinare se contract de
-a un nive- 7ic de u79-ere, sau din cau;a unor sti7u-ri e>terioare
Fstrnut, tuse, efortG. Re;istena sfinctere-or este de9it i cu oca;ia
unor 9ierderi de urin 9rin uretr. Aceste contracii invo-untare sau
s9as7odice 9ot da i79resia unei 7iciuni i79erioase. Uneori 9acientu-
nu si7te ni7ic, Hn s9ecia- Hn ca;uri-e c8nd circuite-e sen;itive sunt atinse,
ceea ce nu se Hnt879- rar Hn /M.
A-te cau;e 9ot fi -a ori.inea unei )i9eractiviti a ve;icii cu7 ar fi
infecii urinare, cor9i strini Hn ve;ic Fsond, ca-cu-iG.
K/-,iciuni-eL sfincteriene. /finctere-e nu se 7ai Hnc)id er7etic,
9ierderea urinar se dec-anea; doar Hn ti79u- accese-or 9uternice de tuse
sau strnut, uneori c)iar Hn 9o;iie cu-cat. Ori.inea acestor Ks-,iciuniL este
divers: tu-,urri a-e inervaiei sfinctere-or, distensia ve;ica- cu de;vo-tarea
unei 7e.ave;ici Hn ti79u- unei retenii cronice.
,. 'evoia F9reaG frecvent de a urina. =ou 7ecanis7e sunt 9re;ente:
ve;ica infor7ea; creieru- c este 9-in Hnainte de a fi cu adevrat, sau
creieru- inter9retea; .reit se7na-e-e venite de -a ve;ic i reacionea;
9recoce. Aceste feno7ene sunt si7ite Hn .enera- cu nevoie i79erioas i
dac toa-eta nu este suficient de a9roa9e, acest -ucru va da -oc unei
9ierderi Hn :et sau c)iar unei .o-iri co79-ete a ve;icii. O infecie urinar
sau cor9uri strine 9ot, dease7enea, s favori;e;e a9ariia acestor
feno7ene de 9ierdere.
c. Miciunea inco79-et. Este vor,a de tu-,urri Hnsoite de sen;aia
de .o-ire inco79-et a ve;icii. Jn 9rinci9iu, 7iciunea ar tre,ui s se fac
s9ontan i fr efort. Aceste dificu-ti ;ise Ko,structiveL, 9ot surveni din
cau;a unei insunficiene 7uscu-are a ve;icii, dar i c8nd sfincteru- nu se
re-a>ea; co79-et. !au;a cea 7ai frecvent a unei 7iciuni inco79-ete -a
,r,ai este creterea 9rostatei. Jn cadru- /M s*ar 9rea c un de;ec)i-i,ru
Hntre circuite-e neuro-o.ice in)i,itoare centra-e i faci-itatoare 9eriferice ar fi
-a ori.inea tu-,urri-or o,structive.
d. Retenia urinar 9oate fi acut sau cronic. #a o retenie urinar
acut, i79osi,i-itatea de dec-anare a 7iciunii se 9re;int ca un si79to7
ce a9are su,it, Hnsoit de dureri 9uterniceR dia.nosticarea se face foarte uor.
$nsta-area unei retenii cronice se face Hntr*un 7od 7ai 9uin evident i
9ro.resiv, d8nd adesea 9uine si79to7e directe. 'u se Hnt879- rar s ve;i
,o-navi cu un re;iduu 9ost 7iciona- de 7ai 7u-t de un -itru, care nu se
9-8n. de ni7ic. #a a-te 9ersoane, retenia cronic se 7anifest 9rin 9ierderi
constante, inter7itente de urin.
e. A-te si79to7e. !aracteru- o,inuit conforta,i- a- 7iciunii 9oate fi
7odificat. /e si7t dureri sau o sen;aie de arsur. Aceast si79to7ato-o.ie
evoc ce- 7ai adesea 9re;ena unei infecii. Pre;ena s8n.e-ui Hn urin tre,uie
-uat Hn serios, ori.inea -ui tre,uind s fie contro-at -a nive-u- rinic)iu-ui, a-
ve;icii sau 9rostatei.
u-,urri-e .enita-e sunt 7ai frecvente dec8t ce-e sfincteriene i se
7anifest 9rin i79oten se>ua-, e:acu-are 9recoce -a ,r,ai i fri.iditate
-a fe7ei. MUR&ME F4010G afir7 c une-e din tu-,urri-e .enita-e -a ,r,aii
cu /M au -a ori.ine factori 9si)o.eni.
40. =urerea Hn /M. Atunci c8nd !?AR!O descrie 9entru 9ri7a
dat F4532G si79to7e-e /M, 9rintre acestea se nu7r i si79to7e-e
sen;itive. Jn u-ti7a 9erioad, tot 7ai 7u-i cercettori i c-inicieni
a,ordea; sindroa7e-e dureroase din /M.
MAR!?E$ P. i co-a,. F2002G descriu a7nunit aceste sindroa7e
dureroase. =u9 aceti autori, /M cau;ea; durere -a ce- 9uin 4(2 din
9acienii afectai. Pe 7sur ce ,oa-a evo-uea;, durerea 9oate fi ra9ortat
-a 5010T din 9acieni. =urerea din /M are diverse cau;e i caracteristici.
%arietatea divers a durerii cores9unde 7ecanis7e-or care Hn une-e ca;uri
r78n i9otetice i difici- de tratat, dar Hn a-te-e 9ot fi uor re9erate i
vindecate. =urerea Hn /M are tendina s se Hnruteasc Hn stadiu- avansat
a- ,o-ii, Hn s9ecia- c8nd co-oana verte,ra- este afectat i s9asticitatea
este 7ai 9ronunat. Pacienii cu /M 9ot de;vo-ta i acu;e dureroase
-e.ate de afeciuni cronice s9ecifice v8rstei, inde9endent de ,oa-. Jn u-ti7a
9erioad, studiu- durerii neuro9ate a -uat un av8nt datorit Hne-e.erii
7ecanis7e-or fi;io9ato-o.ice, deriv8nd din cronicitatea durerii neuro9ate
i 9aria- 9entru c s*au desco9erit a.eni tera9eutici noi. Acest entu;ias7
renscut 7erit a9reciere, cu at8t 7ai 7u-t cu c8t 7u-te ,o-i neuro-o.ice
sunt dureroase F!ROOM P. i co-a,., 4056G.
Astfe-, ave7 nevra-.ia 9ost)er9etic, 7ono i 9o-ineuro9atii-e,
sirin.o7ie-ia, -e;iuni-e vascu-are isc)e7ice, trau7atis7e-e s9ina-e, stroDe*u-
ta-a7ic i du9 cu7 s*a s9us, /M.
=urerea Hn /M 7erit o a,ordare 7ai 9rofund. Jnt8i, /M e
res9onsa,i- 9entru o serie de dureri neuro9ate 9entru c afectea; 7u-te
ci anato7ice a-e siste7u-ui nervos. Aceasta se 9oate co7,ina cu o
7u-titudine de tu-,urri sen;oria-e, care adesea sunt -a fe- de ne9-cute ca
durerea Hnsi. Mai 7u-t, -e;iuni-e inf-a7atorii a-e ,o-ii 9ot cau;a durerea
nocice9tiv 9rin afectarea 7enin.e-ui. =e ase7enea 7u-te dureri 7uscu-o*
sc)e-etice i tendinoase 9ot fi cau;ate de s9asticitate i 9ostura anor7a-,
i79use de ,oa-. Jn u-ti7u- r8nd, 9acienii cu /M 9ot suferi de afeciuni
acute sau cronice care afectea; 9o9u-aia .enera-. Jn aceste situaii de
durere nocice9tiv, 9re;ena unor tu-,urri sen;oria-e 9oate a:uta -a
-oca-i;area i identificarea -ocu-ui anato7ic i a- ori.inii durerii. =in aceste
7otive e funda7enta- ca 7edicii care tratea; durerea 9acieni-or cu /M s
recunoasc dureri-e neuro9ate i nocice9tive, de care fiecare 9acient sufer
FMRAMER R. i co-a,., 4004G.
Recunoaterea diverse-or dureri e frecvent necesar 9entru un re7ediu
intit a- cau;ei, sau ce- 9uin 9entru se-ectarea ce-ui 7ai 9otrivit 7ana.e7ent
a- si79to7e-or. Recent, contienti;area tot 7ai 9rofund a ,o-i-or neuro-o.ice
dureroase a 7odificat statutu- studii-or e9ide7io-o.ice asu9ra durerii Hn /M.
'u doar 9u,-icaii-e Hn nu7r tot 7ai 7are, dar e>ist i o cretere a ce-or
care ra9ortea; o inciden crescut Hn cadru- ,o-ii. #ucrri 9u,-icate acu7
20 de ani au ra9ortat c durerea Hn /M era rar sau a,sent F!#$CCOR=
=.+., ROER P. #., 4056G, sau -i7itat -a 2T din ca;uri F%ERMOE R. i
co-a,., 4053G. =ate recente ra9ortea; incidena Hna-t a durerii Hn cadru-
/M, variind de -a 4(2 -a 2(6 din 9acienii afectai FAR!?$+A#= !. P. i co-a,.,
4006R CRN&E E. i co-a,., 2002G. =in 9cate, contienti;area Hna-t a durerii
neuro9ate ca o 9ro,-e7, nu este Hntotdeauna 9ara-e- cu H7,untirea
acurateii Hn identificarea diverse-or sa-e co79onente. !reterea e>9onenia-
a durerii ra9ortat Hn descrieri-e ca;uri-or de /M, r78ne u7,rit de definirea
7odest a criterii-or 9entru dia.nosticu- diferenia- i nu Hn u-ti7u- r8nd Hntre
co79onente-e neuro9ate i nocice9tive. Aceasta 9oate evidenia riscu- 9e
care o durere nocice9tiv, cu o cau; o,inuit, e etic)etat ca neuro9atic,
9entru c 9roduce durere -a un 9acient cu /M, ca; Hn care tera9ia 9oate fi
trecut cu vederea.
`/ER+ERB i co-a,., F4006G, au sta,i-it un standard 9entru
eva-uarea durerii Hn /M, su,-iniind 7u-titudinea ca-iti-or durerii Hn
diverse-e incidente a-e fiecror condiii dureroase, -a o 7are varietate
de 9acieni. Ei au cercetat se7ne-e durerii nocice9tive 9rin e>a7inarea
9rofund a ;onei dureroase i au efectuat teste sero-o.ice de -a,orator
9entru a e>c-ude ,o-i re.iona-e sau .enerate de cau;e non*neuro-o.ice.
E>a7inarea neuro-o.ic are sco9u- de a identifica -a nervu- 9eriferic
sau -a rdcini, se7ne i si79to7e care Hn ca; de Hndoia- 9ot fi
identificate e-ectro7io.rafic. estarea sen;oria- c-inic ca-itativ i
cantitativ este necesar Hntotdeauna. oate ti9uri-e de cefa-ee i durere
dorsa- sunt eva-uate Hn conte>tu- unei 9osi,i-e re-aii cu /M.
Jn 9ractica c-inic criteriu- 9rinci9a- de dia.nostic diferenia- se ,a;ea;
9e antecedente-e 9ato-o.ice i intesc identificarea diverse-or ca-iti a-e
durerii. riada e-ectric a ocuri-or, a sen;aii-or de .8di-are, eventua-
co7,inate cu o 9ertur,are a sen;oria-u-ui sunt 9articu-are durerii neuro*
9atice, Hn ti79 ce 7icarea, Hncrcarea cu .reuti i 9ostura inf-uenea;
durerea 7uscu-o*sc)e-etic. =e aceea ana7ne;a tre,uie s fie c8t 7ai 9recis
i orientat ca s distin. diverse-e ti9uri de durere. Este evident c
infor7aii-e diverse sunt cu-ese, Hntre,8nd ,o-navii cu /M, dac au avut
si79to7e de durere ar;8nd, ocuri e-ectrice, s9as7e, ticuri dureroase sau
nevra-.ie sciatic, sau se7nu- #)er7itte. Este dease7enea i79ortant s
identific7 dac durerea e s9ontan sau 9rovocat de sti7u-i, 9ost*7icare
i dac este a,o-it de so7n sau cau;at de Hntreru9erea so7nu-ui. =urerea
a,o-it de so7n sau cau;at de sti7u-area 7ecanic sau ter7ic fin, e ce-
7ai frecvent neuro9at F?A'//O' P.. i co-a,., 2004G. =urerea articu-ar
interacionea; at8t cu 7icri c8t i cu Hncrcarea de .reuti i deseori
Hntreru9e so7nu-.
Pacienii cu /M 9ot avea diverse cate.orii de durere F/E'ABER E.
i co-a,., 4004G. Jn a,sena unei Hne-e.eri 7ai 9rofunde a 7ecanis7e-or
fi;io9ato-o.ice res9onsa,i-e 9entru fiecare dintre ti9uri-e de durere este
necesar c-asificarea c-inic. Jn -iteratur nu se descriu diferene-e Hntre
durerea de ti9 9eriferic sau centra-, deoarece fiecare 9acient 9oate fo-osi
descrieri sen;oria-e discri7inative diferite F#E$PO' B. i co-a,., 4050G.
#a ,o-navii cu /M ana-i;a si79to7e-or ar tre,ui s 9er7it
recunoaterea at8t a durerii neuro9ate c8t i nocice9tive. Co-osind ace-eai
criterii, durerea neuro9at 9oate fi H79rit Hn durere tipic central,
durere central similar celei periferice sau durere neuropat periferic.
Pe ,a;a caracteristici-or si79to7atice i a re;u-tate-or 7anevre-or
9rovocate, durerea nocice9tiv 9oate fi a9oi dia.nosticat, fie ca una
inf-a7atorie, 7ecanic. #oca-i;area anato7ic a sursei durerii 9oate fi
considerat ca o a,ordare c-inic de9it, dar se 9oate s9une c va furni;a
o 7etod de -ucru 9entru .)idarea 7ana.e7entu-ui 9ractic a- acestor
,o-navi. =eoarece Hne-e.erea fi;io9ato-o.ic a durerii r78ne -i7itat,
c-asificarea ,a;at 9e 7ecanis7u- de 9roducere 9ro9us de EOO#C !. P.
i co-a,. F4005G r78ne ne9rotrivit 9entru conducerea strate.ii-or
tera9eutice a-e 9racticii 7edica-e curente FMAR!?E$ P. i co-a,., 2002G
/M cau;ea; -e;iuni directe a-e siste7u-ui nervos centra- i
dease7enea 9oate indirect afecta siste7u- nervos 9eriferic 9rin co79resia
datorit 9osturii, cure-e-or de -e.tur, fo-osirii unui scaun cu roti-e. Mai
7u-i ,o-navi cu /M 9ot suferi datorit unei sen;aii co7une, cu sindro7u-
de tune- car9ian sau radicu-o9atia cau;at de )ernie de disc i s9ondi-artrit,
care 9ot fi difici- de dia.nosticat, c8nd se su9ra9un 9este o disfuncie
sen;oria- 9ree>istent.
#e;iuni-e siste7u-ui nervos centra- 9ot cau;a durere centra- ti9ic,
atunci c8nd -e;iunea afectea; funcia s9inota-a7ic i durere centra- Kde
ti9 9erifericL, c8nd -e;iunea este Hn ;ona de intrare a rdcinii Hn 7duv
sau trunc)iu- cere,ra-. Jn acest tract Hn.ust su,stana a-, a 7duvei, ra7ura
centra- a 9ri7i-or neuroni sen;oria-i intr Hn diverse straturi a-e coarne-or
dorsa-e. O de7ie-ini;are a 7duvei -a nive-u- de intrare a ;onei cau;ea;
disfuncii sen;oria-e a-e tuturor 7oduri-or sen;oria-e, d8nd disfuncie disociat
sen;oria- a durerii centra-e ti9ice. =urerea centra- ti9ic are o 9reva-en
Hna-t. `/ER+ERB A. F4006G a ra9ortat un 9rocent de 22T inciden a
acestui ti9 de durere de ti9 centra- -a 225 ,o-navi cu /M. =urerea ti9ic
centra- e continu, fiind descris ca o str8n.ere, constricie, arsur. =urerea
7ecanic e re-ativ rar, Hn ti79 ce e>ist )i9era-.e;ie ter7a- i durere
ter7a- Hn s9ecia- -a sti7u-i reci. Ma:oritatea 9acieni-or cu durere centra-
ra9ortea; durere Hn a7,e-e 7e7,re inferioare. =urerea centra- Hn /M
i7it caracteru-
i -oca-i;area durerii centra-e datorate stroDe*u-ui, trau7atis7u-ui s9ina-,
tu7ori-or s9ina-e sau sirin.o7ie-iei. Jn toate aceste dureri centra-e, testarea
c-inic ca-itativ i cantitativ sen;oria- evidenia; disfuncii a-e tractu-ui
s9inota-a7ic unde 9erce9ia sc;ut -a rece, ca-d i 7ecanic este co7,inat
cu un .rad varia,i- de )i9oa-.e;ie -a sti7u-i 7ecanici i 7ai frecvent sti7u-i
ter7a-i FMOR$' !. i co-a,., 2002G. =isfuncia s9inota-a7ic 9roduce
frecvent a,eraii Hn su7aia te79ora- cu 9ierderea 9ro.resiv, .sit -a
9acienii cu /M, 9ro,a,i- favori;at de ,-oca:u- conducerii de*a -un.u-
9-ci-or de7ie-ini;ate. !u ti79u-, durerea centra- este sin.uru- si79to7
9re;ent a- ,o-ii i re;u-tate-e e>a7inrii neuro-o.ice sunt nor7a-e, cu e>ce9ia
disfunciei sen;oria-e.
=e7ie-ini;area rdcini-or de intrare Hn 7duv sau trunc)i F;ona de
intrare a rdciniiG cau;ea; durere cu caracter si7i-ar cu aceea cau;at de
nevra-.ia de ori.ine 9eriferic. =urerea 9eriferic cea 7ai co7un centra-
.enerat este nevra-.ia tri.e7ina- si79to7atic i care, dac este ,i-atera-
este a9roa9e 9ato.no7onic /M. A-te dureri cu caracter de oc e-ectric i
distri,uie se.7entar, de o,icei -oca-i;at Hn 7e7,re sunt consecutive
de7ie-ini;rii rdcini-or aferente s9ina-e.
Jn trecut, dureri-e si7i-are radicu-a-.ii-or au fost o cau; co7un Hn
ta,esu- dorsa-. Jn 9re;ent e-e sunt un se7n de 7ie-it ?.$.%. sau /M. Acest
durere 7i7ea; durerea neuro9atic 9eriferic. Aceast durere neuro-o.ic
este s9ontan, cu a9ariie ,rusc sau Hn e9isoade de sa-ve, care cu ti79u-
a9ar -a interva-e 7ici de ti79.
Jn c8teva ca;uri e9isoade-e 9aro>istice care 9roduc sen;aie de
usturi7e 9ot sau nu survine, f-uctu8nd Hn severitate. Crecvent durerea 9oate
fi evocat de sti7u-i 7ecanici de intensitate redus, d8nd sen;aie de 9eria:
sau -ovire. !8nd ;ona de intrare a rdcinii este 9strat i de7ie-ini;area
7duvei 9osterioare r78ne doar -a nive-u- co-oane-or dorsa-e, 9acienii
acu; si79to7e deran:ante, ne9-cute dar nedureroase F9areste;ii,
diseste;iiG. Pareste;ii-e s9ontane i diseste;ii-e sunt de o,icei 9aro>is7a-e,
7ai rar sunt continue. Jn ca;uri-e uoare sunt 9erce9ute ca )i9oeste;ie, care
Hn rea-itate e un feno7en sen;oria- anor7a- i nu ca o 9ierdere a sen;oriu-ui.
!o-oane-e 9osterioare de7ie-ini;ate sunt Hn 7od 9articu-ar 7ecanosen;itive
-a 7icri-e ca9u-ui i .8tu-ui. O diseste;ie ti9ic 9rovocat, denu7it
Kse7nu- #)<r7itteL ra9ortat -a 9acienii cu /M este ca un oc, ca o sen;aie
de curent e-ectric, Hnce98nd de -a .8t i radiind -a 7e7,re-e su9erioare,
ur78nd 7icri-e .8tu-ui. /i79to7e-e sen;oria-e de acest fe- sunt destu- de
frecvente, c)iar dac e>c-usive 9entru /M. /e datorea; descrcri-or
ecto9ice Hn ci-e 7ecanosen;oria-e de7ie-ini;ate i este ec)iva-entu- centra-
a- 9areste;ii-or .enerate de de7ie-ini;ri-e 9eriferice a-e 9o-ineuro9atii-or.
Pareste;ii-e i diseste;ii-e sunt si79to7e deran:ante, Hn s9ecia- c8nd sunt
a79-ificate de atin.ere sau -ovire, sau 9rovocate de 7icare. 'u ar tre,ui s
fie definite ca fiind dureroase din considerente de acuratee fi;io9ato-o.ic.
Pruritu- este a-t si79to7 care nu 9oate fi strict definit ca o durere. Este
de o,icei 9aro>is7a- i 9ro,a,i- este un si79to7 su,esti7at a- /M, care a
fost 9ri7a dat 7enionat Hn 4015 de O/ERMA' P.O. i co-a,oratorii.
Este re-ativ rar, MA?EE/ E.+. i co-a,oratorii -*au de9istat -a 41 9acieni
din 211, Hntr*un ca; a fost sin.uru- si79to7 a- /M. =ac este foarte intens
9oate fi deran:ant duc8nd -a o scr9inare continu, 9uternic cu e>coriaii
te.u7entare 7u-ti9-e. Pruritu- neuro-o.ic nu este nici e- 9ato.no7onic
/M, at8ta vre7e c8t a fost ra9ortat Hn 9o-ineuro9atii 9eriferice, nevra-.ie
)er9etic, 7ie-ita ?$%. Jn /M este 9ro,a,i- cu ori.ine Hn disfuncia tacti-
s9inota-a7ic.
Ceno7ene-e 9aro>is7a-*9o;itive datorate de7ie-ini;rii Hn ci-e
7otorii centra-e cau;ea; convu-sii Fcri;eG tonice sau s9as7e 7uscu-are
care, de9in;8nd de durat i intensitate 9ot deveni e>tre7 de dureroase. Jn
acest ca; durerea este 9ro,a,i- o co7,inaie de durere 7uscu-ar
neuro9at i nocice9tiv. !ra79e-e tonice 9aro>is7a-e sau distonia 9ot fi
s9ontane cu cri;e a9r8nd Hn Kciorc)ineL. Jn 9-us, sti7u-area sau 7icarea
9oate evoca aceste cri;e. E-e 9ot fi de ase7enea antici9ate de
sen;aii ne9-cute anor7a-e, de o,icei Hn 7e7,ru- contra-atera-, care
indic o trans7itere efa9tic Fconducere anor7a- Hntre a>onii distruiG a
activiti-or ecto9ice din ci-e s9inota-a7ice ctre ce-e 9ira7ida-e 9rin
7duv. Jn toate ca;uri-e, durerea neuro9atic este funda7enta- s fie
a,ordat cu dia.nosticu- cores9un;tor ti9u-ui, -oca-i;rii anato7ice i
cau;ei durerii. =e e>e79-u, o durere radicu-ar de e-on.are 9oate fi
cau;at de de7ie-ini;area ;onei de
intrare sau de )ernierea unui disc intervertre,a-, i ar fi de un s-a, a:utor
9rescrierea unei tera9ii cronice, c8nd re;o-varea s9ecific e cea
neuroc)irur.ica-.
O co79-icaie neuro7uscu-ar i neo,inuit care 9oate cau;a durere
i tu-,urri sen;oria-e i care este .reu de dia.nosticat, dar uor de tratat este
co79resia nervi-or 9eriferici 9rovocat de 9ostura de decu,it, 9resiunea
dat de cure-e-e de -e.are sau uti-i;area scaunu-ui cu roti-e. !ei 7ai e>9ui
-a co79resie sunt nervii: u-nar, 7edian i 9o9-iteu e>tern. =ia.nosticu-
-e;iunii nervi-or 9eriferici este difici- -a ,o-navii care Hn cursu- ,o-ii
su9er-icitea; si79to7e-e neuro-o.ice. !aracteru- K9erifericL a- si79to7e-or
neuro9ate Fo co7,inaie Hntre feno7ene-e-e 9o;itive de ti9 fi,re su,iri i
.roaseG ar tre,ui s ne oriente;e s9re o recunoatere te79ora- a cau;ei -or
i -a un dia.nostic diferenia- de durere centra- ti9ic Funde durerea e 7ai
des asociat cu ter7o*9erce9ia anor7a-G. Profi-u- te79ora- e dease7enea
i79ortant, s9re deose,ire de durerea centra- de ti9 9eriferic care este de
o,icei e9isodic, Hn neuro9atia 9eriferic tinde s fie continu. =ia.nosticu-
este .)idat de identificare a unui se7n ine- 9o;itiv, distri,uia anato7ic a
ano7a-ii-or sen;oria-e i de eventua- asociere a unei atrofii 7uscu-are
foca-e. Acest dia.nostic e confir7at de studii-e de conducere nervoas i
e-ectro7io.rafice.
Un .ru9 de cercettori ai $nstitutu-ui de 'euro-o.ie C .:esta din Mi-ano
a efectuat un studiu cu sco9u- de a 7sura du9 criterii-e ?nternational
@eadac3e (ocietD incidena, 9e durata vieii, a cefa-eei i a cefa-eei 9ri7are
-a 9acienii cu /M. Au fost ana-i;ate -e.turi-e dintre cefa-ee, caracteristici-e
c-inice a-e /M i tera9ia acestei afeciuni, Hntr*un studiu efectuat 9e un
eantion de 421 de 9acieni cu /M sta,i- c-inic. Un tota- de 55 de 9acieni
au ra9ortat cefa-ee, 24 dintre acetia du9 iniierea trata7entu-ui cu
$nterferon. $ncidena tuturor ti9o-o.ii-or de cefa-ee a fost de 51,1T.
?e7icrania a fost identificat -a 25T din ca;uri, iar cefa-eea -a 24,4T. =e
ase7enea, a fost .sit o se7nificativ core-aie Hntre cefa-ee i /M
recidivant. !efa-eea 9ri7ar este des Hnt8-nit 9rintre 9acienii afectai
F=XAM$!O =. i co-a,., 2006G.
A7 v;ut c frecvena sindroa7e-or dureroase din /M se situea; Hn
:uru- va-orii de 35T. Jn !-inica de 'euro-o.ie a /9ita-u-ui de 'euro-o.ie i
Psi)iatrie Oradea, a7 efectuat Hn 2006 un studiu a- frecvenei acestor
sindroa7e dureroase 9e un -ot de ,o-navi cu /M ce cu9rinde 250 de
,o-navi. Jn studiu- nostru a7 Hnt8-nit -a ,o-navii cu /M ur7toare-e
sindroa7e dureroase: nevra-.ia tri.e7ina- -a 2T dintre ,o-navi,
nevra-.ia .-osofarin.ian 0,5T, artra-.ia 23T, sindro7u- #)er7itte
22T, nevrita o9tic dureroas 40T, s9asticitatea dureroas 30T, s9as7e
sau cra79e
7uscu-are 45T, sindro7u- de 9o-ineuro9atie 9eriferic 41T, 7i.rena 42T
i osteo9oro;a a-.ic 21T.
44. u-,urri-e 9si)ice Hn /M sunt Hnt8-nite destu- de frecvent.
/tudii a-e -ui MO'REU$# i =EROU/'E F4004G arat c datorit
-e;iuni-or din e7isfere-e cere,ra-e, -a ,o-navii cu /M sunt 9re;ente
tu-,urri 9si)ice de intensitate uoar sau 7oderat, at8t -a de,ut, c8t
i 9e 9arcursu- evo-uiei ,o-ii.
=ac tu-,urri-e co.nitive 9ar s fie Hn ra9ort cu -e;iuni-e e7isfere-or
cere,ra-e, 9atofi;io-o.ia de;ordini-or afective 9are 7ai co79-e> i face s
intervin 9e de o 9arte -e;iuni-e cere,ra-e, 9e de a-t 9arte reacii-e -a ,oa-.
Efectu- acestor tu-,urri asu9ra vieii cotidiene a 9acieni-or :ustific
cercetarea -or siste7atic, 9entru a asi.ura o 7ai ,un inere su, o,servaie
i Hn.ri:ire a 9acieni-or i a fa7i-ii-or -or.
Pre;ena tu-,urri-or co.nitive i e7oiona-e Hn /M este 7enionat
Hnc Hn descrierea iniia- a ,o-ii de ctre !?AR!O, care scria: Ke/ist o
slbire accentuat a memoriei, concepiile sunt lente, facultile intelectuale
i afective slbite -n ansamblul lor. 0titudinea dominant a bolnavilor este
un fel de indiferen aproape stupid fa de orice. (e -ntmpl destul de
des s5i ve&i sau r&nd prostete fr nici un motiv, sau dimpotriv,
i&bucnind -n lacrimi, la fel de nemotivatL.
Este curios fa9tu- c Hn ciuda nu7eroase-or -ucrri a9rute 9e aceast
te7, tu-,urri-e 9si)ice asociate /M, au fost 98n Hn u-ti7ii ani ne.-i:ate Hn
9ractica neuro-o.ic, -ucru dovedit de s9aiu- 7ic care -e este acordat Hn
7anua-e-e de neuro-o.ie. Acest -ucru s*a datorat i H79ririi s9ecia-itii
7ari de neuro9si)iatrie Hn dou s9ecia-iti, se9arate, neurolo.ie i psi3iatrie,
fiecare av8nd tendina de a se ocu9a strict de do7eniu- su. Astfe-, /M,
fiind o ,oa- care se internea; -a neuro-o.ie a fost ne.-i:at de c-inicienii
neuro-o.i, 9rivind as9ecte-e 9si)iatrice a-e ei, iar 9si)iatrii s*au Hnt8-nit tot
7ai rar cu ,o-navi cu /M.
Mai sunt i a-te 7otive care e>9-ic aceast situaie: 9e de o 9arte
discordana re;u-tate-or studii-or ce -e*au fost consacrate, discordan dat
de diversitatea 7etode-or de studiu fo-osite i de varia,i-itatea eantioane-or
studiateR 9e de a-t 9arte, senti7entu- c a 9une accentu- 9e aceste tu-,urri
Hn a,sena unei tera9eutici eficiente nu face dec8t s a.rave;e situaia. otui,
Hn u-ti7a vre7e, su, i79u-su- de;vo-trii 9si)iatriei ,io-o.ice, a interesu-ui
9entru tu-,urri-e 9si)ice asociate cu /M, s*a reuit s se 9reci;e;e 7ai ,ine
i79ortana -or.
E>istena unor deficite co.nitive Hn /M a fost 7u-t vre7e controversat.
Esti7area frecvene-or varia astfe- de -a 2T -a 12T, aceste diver.ene se
datorea; unor 9ro,-e7e 7etodo-o.ice -e.ate de instru*7ente-e fo-osite
9entru a -e scoate Hn eviden, de eantionu- studiat i de .ru9u- de contro-.
otui, frecvena tu-,urri-or co.nitive a fost eva-uat, Hn 7od conver.ent,
Hn 7ai 7u-te -ucrri recente, Hn :ur de 5530T din ca;uri FREN/ER P. M. i
co-a,oratorii, 4050R RUE##E i co-a,oratorii, 4051G.
=eficitu- inte-ectua- evident -a e>a7enu- c-inic este 7ai rar Hnt8-nit Hn
/M. E- este esti7at -a 2T din ca;uri. Aceast cifr este a9ro9iat de
re;u-tate-e a dou studii recente: Hn a- -ui RA+$M/ P. %., uti-i;8nd un
eantion c-inic standarti;at FMini*Menta*/tate* E>a7inatton a- -ui
CO#/E$'G au a9rut scoruri deficitare Fsu, 26G Hn 5T din ca;uriR Hn
ce--a-t, a- -ui RUE##E i co-a,oratorii F4051G a fost re-evat un scor
de deter7inare -a scara de inte-i.en 9entru adu-t a- -ui
EE!?/#ER, EA$/ FEec)s-er Adu-t $nte--i.ence /ca-eG, se7nificativ Hn
40T din ca;uri. Jn rea-itate, ca7 :u7tate din 9acienii atini de /M,
considerai ca fiind nor7a-i din 9unct de vedere inte-ectua- de ctre
neuro-o.i ar 9re;enta un deficit inte-ectua- 7oderat, o,iectiva,i- 9rin
teste-e 9si)o7etrice.
Evidenierea eficiene-or co.nitive de9inde, de fa9t, de teste-e uti-i;ate
i de criterii-e re;u-tate 9entru a -e defini. Astfe-, -ucrri-e care au uti-i;at
E.A.$./., instru7entu- ce- 7ai adesea fo-osit 9entru a 7sura 9erfor7ane-e
incte-ectua-e, au .sit re;u-tate .-o,a-e care r78neau Hn -i7ite-e nor7a-itii,
atunci c8nd nu erau co79arate cu ce-e a-e unei 9o9u-aii 7artor. Jn sc)i7,,
studii-e ce co79araser scoruri-e 7etodei E.A.$./. o,inute de 9acienii
9re;ent8nd /M, cu ce-e a-e unei 9o9u-aii contro-, au a9rut re;u-tate
se7nificative inferioare -a 9ri7ii F!A##A'A' M. '. i co-a,oratorii, 4050G.
Aceste discordane sunt e>9-ica,i-e, 9e de o 9arte, 9rin caracteru- Hn 7od
o,inuit 7oderat a- deficite-or i 9e de a-t 9arte, 9rin fa9tu- c e-e nu sunt
o,servate -a toi 9acienii, aa cu7 arat -ucrarea -ui RUE##E F4051G, Hn
care scoruri-e o,inute -a E.A.-./. erau confor7 cu re;u-tate-e ate9tate Hn
funcie de nive-u- cu-tura- -a 56T din cei 64 de 9acieni, Hn ti79 ce -a cei
63T de 9acieni r7ai e-e erau deficitare Hn 7od .-o,a-. Jn afar de
aceasta, inte-i.ena .enera- 7surat 9rin E.A.$./., 9are a fi 7ai ,ine
9strat, Hn ti79 ce deficite-e ce-e 7ai accentuate ar fi -e.ate, 9e de o 9arte
de 9ro,e-e de 9erfor7an F9ro,a de cod fiind cea 7ai atinsG i 9e de
a-t 9arte de .8ndirea discursiv, raiona7entu- a,stract, e>9-orate de
teste cu7 ar fi Eate.orD Test, Fisconsin Card (ortin. Test sau Levin
Concept 8ormation Test. oate aceste teste sunt 9rea e>tinse 9entru a -e
descrie te)nica. =intre toate aceste teste Mini5Mental Test este ce- 7ai
si79-u i -a Hnde78n. KMini* teste-eL sunt 7u-t 7ai si79-e i su,iecii
Knor7a-iL tre,uie s o,in nota 7a>i7. Ra9iditatea i si79-ititatea
testu-ui 9er7it s se 9rocede;e -a eva-uare, fr a avea co79eten
9si)o-o.ic deose,it. !onsider7
dease7nea c testu- E.A.$./. este necesar a fi descris, datorit fo-osirii -ui
7ai frecvente.
/cara de inte-i.en a -ui EE!?/#ER 9entru adu-i Ftestu- E.A.$./.G
este o sca- co79o;it, eta-onat 9e v8rst, destinat iniia- s 7soare
inte-i.ena. Acest test cu9rinde 44 su,teste re9re;entate Hn 2 sca-e:
4G sca- ver,a- Finfor7aie, Hne-e.ere, arit7etic, si7i-itudini, 7e7oria
cifre-or, voca,u-arG,
2G sca-a de 9erfor7ane Fcoduri, co79-e7ent de i7a.ini, cu,uri,
aran:a7ent de i7a.ini, asa7,-are de o,iecteG.
Re;u-tate-e o,inute -a acest test 9ot fi :udecate Hn funcie de dou
as9ecteR ana-i;a cantitativ i ana-i;a ca-itativR ana-i;a cantitativ 9er7ite
Fdu9 transfor7area note-or -uate Hn note standard i Hn note standard 9e
v8rstG deter7inarea, Hn afara coeficientu-ui inte-ectua- ver,a- i a
coeficientu-ui inte-ectua- de 9erfor7an, de coeficientu- de deteriorare
ca-cu-at Hn fe-u- ur7tor:
sum teste '!) G sum teste '$)
GGGGGGGGGGGGGG
sum teste '! )
%a-oarea 9redictiv a coeficientu-ui de deter7inare r78ne s-a, Hn
neuro9si)o-o.ie, Hn s9ecia- 9entru deficite-e uoare. Mai interesant este
ana-i;a ca-itativ a re;u-tate-or, diferite-e strate.ii a9-icate, a ti9u-ui de erori
co7ise de 9acieni -a fiecare su,test. Aadar, nu7ai du9 o o,servare i
du9 o ana-i; fin, i du9 confruntarea re;u-tatu-ui testu-ui E.A.$./. cu
ace-ea o,inute -a a-te 9ro,e, va 9utea 9si)o-o.u- s9ecia-i;at Hn fo-osirea
acestei scri co79o;ite 9e de o 9arte i Hn neuro9si)o-o.ie 9e de a-t 9arte
s eva-ue;e ti9u- i i79ortana tu-,urri-or co.nitive.
!ea 7ai 7are 9arte a studii--or nu au .sit o core-aie Hntre tu-,urri-e
inte-ectua-e i durata ,o-ii, dei deficite-e co.nitive se a.ravea; cu evo-uia
,o-ii. /e tie c tu-,urri-e inte-ectua-e 9uteau fi si79to7e-e inau.ura-e Hn
/M, dar acest fa9t era considerat ca e>ce9iona-. #ucrri-e recente au
evideniat 9recocitatea tu-,urri-or inte-ectua-e. Astfe-, e-e erau 9re;ente -a
9acieni a cror ,oa- evo-ua de 7ai 9uin de doi ani i c)iar -a 9acienii ce
nu 9re;entau dec8t o nevrit o9tic, Hntr*o 9ro9orie ana-o. ce-ei o,servate
-a 9acienii 9urttori a unor /M, for7 dise7inat F#NO'*!AE' O., 4035G.
otui, e-e erau 7ai 9uin i79ortante -a su,iecii ce 9re;entau o atin.ere
neuro-o.ic i;o-at dec8t -a cei care erau atini de o /M dise7inat. 'ici o
core-aie nu a 9utut fi o,servat Hntre atin.erea inte-ectua- i .radu-
)andica9u-ui neuro-o.ic, v8rst, se> sau nive- cu-tura-. Jn sc)i7, se 9oate
sta,i-i o core-aie Hntre intensitatea deficite-or 9s)ice i vo-u7u- ventricu-i-or
cere,ra-i vi;ua-i;ai 9rin scanner, atrofia cor9u-ui ca-os, aria e>tensiei
-e;iuni-or de7ie-ini;ate, o,iectivate 9rin re;onan 7a.netic nuc-ear i
dease7enea, cu scderea 7eta,o-is7u-ui cere,ra- 7surat 9rin to7o.raf
co79uteri;at cu e7isie de 9o;itroni. Anu7ii autori au su.erat c deficite-e
inte-ectua-e ar 9utea fi Hn ra9ort, fie cu 9re;ena unor 9-ci -atente
neuro-o.ic, fie cu o 9ertur,are a activiti-or re.iuni-or fronta-e, -e.at de
-oca-i;area 9referenia- a 9-ci-or Hn re.iuni-e 9eriventricu-are, a9ro9iindu*
se astfe- de conce9tu- de Kde7en su,cortica-L. A-ii au su,-iniat
e>istena unei Hncetiniri a 9rocesu-ui de infor7aie, care ar 9utea fi -a
ori.inea deficiene-or o,servate F#$%A' i co-a,oratorii, 4055G.
aG u-,urri-e de 7e7orie sunt fr Hndoia- ce-e 7ai frecvente i ce-e
7ai studiate. A9ro>i7ativ 3050T din ,o-navii cu /M au tu-,urri 7ne;ice.
+o-navii cu /M 9re;int un coeficient 7ne;ic inferior cu 40 9uncte, Hn ra9ort
cu 9o9u-aia contro-, 9otrivit scrii de 7e7orie a -ui EE!?/#ER. =iferite
studii au evideniat o di7inuare a ca9acitii de Hnvare a unui 7ateria-
ver,a- sau non*ver,a-, care ar fi -e.at de o dificu-tate de Hncifrare se7antic
sau de o 9ertur,are a 7e7oriei de -ucru i un deficit a- 7e7ori;rii de
durat, Hn ti79 ce 7e7oria i7ediat 9are 9strat. Jn for7e-e 9ro.resive de
/M au fost o,servate a-terri a-e ca9aciti-or de recunoatere.
u-,urri-e de 7e7orie nu 9ar 7ai c-ar core-ate cu severitatea
)andica9u-ui neuro-o.ic 7surat cu scara MUR&ME, nici cu durata ,o-ii,
dei une-e studii au su,-iniat accentuarea -or Hn cursu- evo-uiei ,o-ii.
/tudii-e de .ru9 7asc)ea; etero.enitatea 9o9u-aiei. Astfe- RAO /. i
co-a,oratorii au distins trei .ru9e de 9acieni: unii 9re;entau
9erfor7ane 7ne;ice nor7a-e, cei-a-i aveau tu-,urri 7ne;ice 7oderate,
adesea asociate cu o de9resie, u-ti7ii 9re;entau tu-,urri de 7e7orie
accentuat care erau asociate cu 9ertur,ri a-e a-tor funcii co.nitive, Hntr*
un ta,-ou de deteriorare inte-ectua- .-o,a-. !e-e trei .ru9e nu se
deose,eau Hn funcie de durata sau severitatea ,o-ii. Aceste date au fost
confir7ate Hntr*un studiu efectuat de PE''EME'/*/!?$'ME# A. i
co-a,oratorii F4000G, 9e 9acieni cu distan Hntre 9usee. Jn acest studiu,
53T din 9acieni 9re;entau 9erfor7ane si7i-are cu su,iecii de contro-.
=in cei 66T r7ai F41 9acieniG, 2 erau a7ne;ici, iar 5 9re;entau deficite
co.nitive, Hn s9ecia- Hn 9ro,e-e de Hnvare auditivo*ver,a-e. u-,urri-e
de 7e7orie ar fi -e.ate de o Hncetinire a 9rocese-or de trata7ent a-
infor7aiei, evideniat cu un test s9ecia-.
/tudiu- tu-,urri-or co.nitive a fost 98n Hn 9re;ent a>at 9e tu-,urri-e
de 7e7orie i tu-,urri-e inte-ectua-e.
=es9re 9erfor7ane-e vi;uo*s9aia-e sau -in.vistice e>ist date 9uine
sau de-oc. /tudii-e care e>9-orea; 9rocese-e ateniona-e Hnt879in
dificu-ti
i79ortante: o a-terare a 9erfor7ane-or ateniona-e vi;ua-e i auditive a fost
totui considerat ca o dat 7a:or Hn Hne-e.erea tu-,urri-or co.nitive. O
tu-,urare a or.ani;rii dina7ice .estua-e a fost dease7enea evideniat,
Hntrind i9ote;a e>istenei unei disfuncii a re.iunii fronta-e, af-at -a ori.inea
tu-,urri-or co.nitive.
,. u-,urri-e ti7ice i e7oiona-e sunt 7ai .reu de studiat, datorit,
Hn 9ri7u- r8nd varia,i-itii ter7ino-o.iei fo-osite 9entru a -e descrie. Jn
-ucrri-e studiate a7 .sit trei ti9uri de feno7ene -e.ate de tu-,urri-e ti7ice
i e7oiona-e: euforia, r8su- i 9-8nsu- s9as7odic i de9resia. Unii autori
7ai descriu o stare nu7it -a,i-itatea e7oiona- i incontinena afectiv.
b!. Euforia este 7odificarea de dis9o;iie cea 7ai c-asic i cea 7ai
Hnt8-nit -a ,o-navii cu /M. Euforia ,o-navu-ui cu /M 9oate fi definit ca o
stare de ,un dis9o;iie, de fericire, de ,ine, Hn care 9acientu- a9are senin i
vese-, se descrie ca fiind sntos, este o9ti7ist Hn ceea ce 9rivete viitoru-.
Aceast stare se deose,ete de -a,i-itatea e7oiona- a r8su-ui s9as7odic,
Hntruc8t este vor,a de o dis9o;iie 9er7anent. 'u este Hnsoit de nici o
9ierdere a idei-or, nici de )i9eractivitate, ca Hn stri-e )i9o7aniaca-e.
Euforia contrastea; cu o ,un cunoatere a ,o-ii i a )andica9u-ui,
ceea ce 7er.e H79otriva unui 9roces de a9rare 9si)o-o.ic de ordinu-
refu;u-ui. Acest si79to7 a fost Hnre.istrat Hn 145T din ca;uri-e de /M. Este
core-at cu 9re;ena unor tu-,urri co.nitive, durata ,o-ii, o evo-uie
9ro.resiv i e>istena unei di-ataii a ventricu-i-or cere,ra-i, e-e7ent care
su.erea; ori.inea -ui neuro-o.ic, dovedit i de .ravitatea -ui Hn for7e-e
s9ina-e 9ure a-e /M. Jn studiu- -ui RA+$'/ i co-a,oratorii, 9acieni euforici
9re;entau totui ace-ai .rad de suferin e7oiona- ca i su,iecii non*
euforici. Acest -ucru 9oate fi inter9retat ca o discordan Hntre
co79orta7entu- e7oiona- s9ontan i reactivitatea e7oiona- care 9oate
evoca o discone>iune fronta-.
b$. Depresia este descris ca si79to7 Hnt8-nit Hn /M, Hn -ucrri 7ai
recente. /tudiu- ei ridic 9ro,-e7e 7etodo-o.ice deose,it de de-icate, care
9rivesc va-iditatea definiii-or de9resiei i instru7ente-e fo-osite 9entru a
7sura si79to7ato-o.ia de9resiv -a 9acienii 9urttori de -e;iuni or.anice
cere,ra-e, a cror se7io-o.ie o co9ia; 9aria- 9e aceea a de9resii-or 9ri7are.
Crecvena de9resiei varia; astfe- de -a 3T 98n -a 56T -a ,o-navii cu /M.
Jn -ucrarea -ui POU%E' R. i co-a,oratorii F4050G, e>istena unei de9resii,
definit 9rin criterii-e =./.M. $$$, a fost o,servat -a 55T din 9acienii a cror
,oa- evo-ua de 7ai 9uin de doi ani i 41T din 9acienii a cror ,oa- era
7ai vec)e de doi ani. /everitatea si79to*7ato-o.iei de9resiei, 7surat cu
scara -ui ?AM$#O', era de ase7enea 7ai accentuat -a 9acienii a cror
,oa- era 7ai recent. =e9resia este de o,icei 7oderat, 9acientu- fiind
irita,i-, descura:at, ne-initit, a.itat. Jnc)iderea Hn sine, senti7entu- de
vinovie, de;interesu-, sunt 7ai rare. /inuciderea a fost o,servat -a 25T.
Au fost 9ro9use 7ai 7u-te i9ote;e 9entru a e>9-ica de9resia asociat
/M. $9ote;a unei coincidene se -ovete de o 7ai 7are frecven a de9resiei
-a aceti 9acieni, dec8t -a 9o9u-aia .enera- i de a,sena 9redis9o;iii-or
fa7i-ia-e. /tudiu- -ui RA+$'/ i co-a,oratorii F4053G 7enionea; totui o
frecven anor7a- ridicat de 9si)o; ,i9o-ar -a 9acienii cu /M. $9ote;a
cea 7ai vec)e consider de9resia din /M ca o reacie 9s)i-o.ic, ca o reacie
-a ,oa-. Recent, 7ai 7u-te cercetri invoc ori.inea endo.en F,io-o.icG
a de9resiei, fiind -e.at de -e;iuni-e cere,ra-e din /M. Jn favoarea acestei
teorii 9-edea; ur7toare-e:
frecvena de9resiei este 7ai 7are -a ,o-navii ce 9re;int -e;iuni a-e
siste7u-ui nervos centra- dec8t -a 9o9u-aia .enera- sau -a ,o-navii a- cror
)andica9 nu este Hn ra9ort cu -e;iuni a-e siste7u-ui nervos centra- Fafeciuni
neuro7uscu-are sau s9ina-eG, dar tre,uie notat c aceste afeciuni nu au
caracteru- ,ruta- i i79revi;i,i- a- 9usee-or de /M i c i7a.inea acestor
,o-i este diferit de cea a /M, Hn antura:u- ,o-navi-or. =e9resia este
dease7enea rar Hn for7e-e s9ina-e 9ure a-e /MR
=e9resia 9oate 9receda a9ariia 7anifestri-or c-inice neuro-o.iceR
A9ariia de9resiei nu este core-at cu durata ,o-ii, nici cu severitatea
)andica9u-ui neuro-o.ic, dar 9otrivit -ucrrii -ui POU%E' i co-a,oratorii
F4055G, ea ar fi 7ai frecvent -a Hnce9utu- evo-uieiR
/i79to7ato-o.ia de9resiv este 7ai accentuat Hn ti79u- 9usee-or
,o-ii dec8t Hn 9erioade-e de atenuare, dar acest ar.u7ent este a7,i.uu,
cci accentuarea acestei si79to7ato-o.ii 9oate re;u-ta 9rin descura:are i
s9ai7. P8n Hn 9re;ent, nici un studiu nu a fost consacrat Hn 7od s9ecia-
trata7entu-ui de9resiei asociate sc-ero;ei 7u-ti9-e.
bH. ;sul i plnsul spasmodic. Au fost de:a se7na-ate Hn /M Hnc de
ctre !?AR!O. Adesea r8su- i 9-8nsu- s9as7odic sunt confundate cu
-a,i-itatea e7oiona-.
Jn sensu- 9ro9riu, aceti ter7eni dese7nea; accese s9as7odice de
r8s sau 9-8ns, care survin -a cea 7ai 7ic sti7u-are afectiv i 9e care
9acientu- -e 9oate cu .reu e>9-ica, Hntruc8t e-e nu sunt Hnsoite de trire
su,iectiv, de care e-e 9ot s fie disociate F,o-navu- s9une c este trist Hn
cursu- unui acces de r8sG. 'u este vor,a de un feno7en 9ur 7otor, Hntruc8t
dec-anarea -ui este doar e7oiona-, ci este vor,a de o verita,i- disociere
atin.nd e>9ri7area e7oiei Fcores9ondentu- facia-G i se7ti7entu- Hncercat
de 9acient. Prin acestea, r8su- i 9-8nsu- s9as7odic se deose,esc de
-a,i-itatea i de )i9ere>9resivitatea e7oiona-, 9e care -e vo7 descrie 7ai
t8r;iu, Hn care nu e>ist disociere Hntre e7oia Hncercat de 9acient i ceea ce
o,serv e>a7inatoru-. Acest si79to7 este considerat de ori.ine neuro-o.ic,
Hnt8-nindu*se Hn 140T din ca;uri-e de /M i ar necesita 9re;ena unor
-e;iuni ,i-atera-e, Hn s9ecia- 9ontine. Poate fi a7e-iorat destu- de ,ine
9rin do;e 7ici de a7itri9ti-in F2515 7.(;iG.
c. Labilitatea emoional i incontinena afectiv. /unt adesea
confundate cu r8su- i 9-8nsu- s9as7odic, sau descrise Hn cadru- de9resiei.
Jn rea-itate, e-e survin inde9endent i nu sunt core-ate cu de9resia. =ou
studii, fo-osind 7etodo-o.ii diferite au artat frecvena acestui ti9 de
tu-,urri e7oiona-e. Pri7u- studiu a- -ui #NO'*!AE' O. i co-a,oratorii
F4053G, fo-osind sca-a de dis9o;iie de9resiv a -ui POU%E' i
co-a,oratorii, a artat 9re;ena -a 50T din 9acieni, a unui factor de
)i9ere>9resivitate e7oiona-, cu9rin;8nd ur7toare-e: incontinen
afectiv, -a,i-itate e7oiona- i )i9ersensi,i-itate -a sti7u-i. A- doi-ea
studiu a- -ui RUE##E
i co-a,oratorii, uti-i;8nd sca-a A.M.=.P. FAsociaia de Metodo-o.ie i
=ocu7entaie Hn Psi)iatrieG a .sit -a 51T din 9acieni, e>istena unei stri
disforice caracteri;ate 9rin tensiune, irita,i-itate, inca9acitate de a contro-a
dis9o;iia.
Jn aceste dou studii, tu-,urri-e e7oiona-e erau co-a,orate cu
atin.erea co.nitiv, ceea ce su.era ori.inea -or or.anic.
/tudiu- -ui RA+$'/ i co-a,oratorii F4053G nu scoate Hn eviden ace-ai
-ucru, ci 9-edea; Hn favoarea unei 9redis9o;iii 9si)o-o.ice. Este cu at8t
7ai difici- s se9ari ceea ce este consecin a ,o-ii de tu-,urri-e
9ersona-itii anterioare, cu c8t un anu7it nu7r de fa9te 9-edea; Hn
favoarea e>istenei unei co79onente 9si)oso7atice Hn /M. Astfe-
URA$ i co-a,oratorii F4055G au artat c 1050T din su,iecii
9re;ent8nd /M triser, Hn anu- care 9receda a9ariia ,o-ii, de 2 ori 7ai
7u-te eveni7ente 9urttoare de o 9uternic Hncrctur e7oiona-, dec8t
su,iecii de contro-.
Un 9rocenta: ase7ntor a fost .sit eva-u8nd inf-uena factori-or de
stress asu9ra dec-anrii 9usee-or. A-tfe- s9us, ar e>ista o -e.tur Hntre viaa
e7oiona- a su,iectu-ui i e>9resia c-inic a ,o-ii, inde9endent c este
vor,a de a9ariia sau evo-uia ei. Aceast i9ote; .sete un s9ri:in Hn
de7onstrarea inf-uenei situaii-or de stress asu9ra reacii-or i7uno-o.ice.
!u toate acestea nici un studiu 9u,-icat nu furni;ea; e-e7ente ce 9er7it
s se eva-ue;e inf-uena diferite-or e-e7ente care intervin Hn situaia de stress
Fnatura surse-or de stress, vu-nera,i-itatea 9si)o-o.ic, natura reacii-or
su,iectu-ui Hn faa situaii-or de stress, su9ortu- socia- etc.G
Mai 7u-te studii au su,-iniat totui inf-uena ,enefic a 9si)otera9ii-or
asu9ra evo-uiei ,o-ii -a anu7ii ,o-navi cu /M. =e aceea, a7 de;vo-tat 7ai
9e -ar. Hn aceast -ucrare 9artea cu tu-,urri-e 9si)ice, 9si)otera9eutu- av8nd
-a Hnde78n s cunoasc toate 9osi,i-iti-e de tu-,urri -a ,o-navii cu /M.
/i.ur c asu9ra studii-or 9re;entate aici 9ute7 avea i une-e 7ici
re;erve, ca: 4G acestea se ,a;ea; 9e serii 7ici de 9acieni e>a7inai Hn
centre universitare i se i.nor frecvena rea- a tu-,urri-or 9si)ice Hn
r8ndu- 9o9u-aiei .enera-eR 2G Este vor,a de studii transversa-e, fiind astfe-
9osi,i- ca anu7ite tu-,urri s 9oat re.resa -a o anu7it distan de 9usee.
Pentru a sta,i-i 7ai ,ine core-aia Hntre aceste tu-,urri i evo-uia ,o-ii sunt
necesare studii -on.itudina-eR 2G este necesar ast;i s core-7 tu-,urri-e
9si)ice cu severitatea i -oca-i;area -e;iuni-or o,iectivate de re;onana
7a.netic nuc-ear. =ac aceast confruntare c-inico*radio-o.ic 9oate 9rea
suficient 9entru Hne-e.erea tu-,urri-or co.nitive, -ucru- nu este
va-a,i- 9entru tu-,urri-e afective. =ac este i79ortant s fie scoas Hn
eviden 9artici9area -e;iuni-or or.anice Hn tu-,urri-e afective,
Hne-e.erea -or i trata7entu-, necesit -uarea Hn consideraie a tuturor
9ara7etri-or succe9ti,i-i de a interveni Hn a9ariia -or: antecedente
9ersona-e i fa7i-ia-e, 9ersona-itate anterioar, su9ort socia-, 7oda-iti de
ada9tare. Este foarte i79ortant cu7 fo-osi7 7etode-e de investi.aii
9si)o-o.ice -a 9acienii 9urttori de -e;iuni cere,ra-e. E>9-orarea tu-,urri-or
-a un nive- 7ai e-e7entar dec8t -a su,iecii nor7a-i tre,uie s fie Hn
atenia 9si)o-o.i-or. Jn ciuda tuturor acestor incertitudini 7ici, dar
nu7eroase, nu se 7ai 9oate i.nora i79ortana tu-,urri-or co.nitive i
ti7ice -a ,o-navii cu /M. Aceste tu-,urri 9ot, -a anu7ii ,o-navi, s fie
res9onsa,i-e de dificu-ti de ada9tare Hn 7unc sau Hn fa7i-ie, 7ai
i79ortante dec8t ce-e 9e care -e antrenea; un )andica9 neuro-o.ic.
/coaterea -or Hn eviden i ana-i;a -or 9er7it ca aceti 9acieni
i fa7i-ii-e -or sa 9oat fi a:utai 7ai ,ine.
Jn Oradea e>ist un !entru de &i 9entru /M, frecventat de un .ru9
de 63 de ,o-navi cu /M. A7 efectuat un studiu 9entru de9istarea tu-,urri-or
9si)ice -a aceti ,o-navi. A7 studiat frecvena an>ietii, de9resiei, riscu-ui
suicidar i tu-,urri--e co.nitive. /u,ieci-or -i s*au dat instruciuni 9entru
co79-etarea c8t 7ai sincer a ,ateriei de teste, fr -i7it de ti79 i79us
Fe>ce9t8nd testu- de 7e7orieG.
/*a uti-i;at o ,aterie de teste care cu9rinde: sca-a de an>ietate F/A$G,
sca-a de de9resie +ecD, +=$, sca-a riscu-ui suicidar Fc)estionaru- 9entru -i9sa
de s9eran +?/G i testu- de 7e7orie Fdeficit 7ne;icG Re@.
Ur7rind re;u-tate-e o,inute de 9acinei -a testu- 9entru de9istarea
an>ietii o,serv7 c 26,5T dintre ei sufer de an>ietate, iar 35,2T din ei
nu au tu-,urri de ti9 an>ios. =intre 9acienii cu an>ietate 5,1T au un .rad
7oderat a- an>ietii, iar 23,4T un .rad ridicat. Bradu- uor i sever de
an>ietate nu se Hnt8-nete -a nici un ,o-nav.
/ca-a de de9resie a de9istat c 35,2T din ,o-navii notri sufer de
de9resie, din care cu de9resie uoar 42,0T, de9resie 7oderat 23,4T,
de9resie sever 23,4T i nici unu- cu de9resie crescut. #a 26,5T nu s*au
de9istat se7ne de de9resie.
Jn ceea ce 9rivete riscu- suicidar -a 30,0T din ,o-navi, acesta este
9re;ent Hn fe-u- ur7tor: 42,0T Hn .rad uor, 20,4T 7oderat i 5,5T sever.
Pacienii fr risc suicidar sunt Hn 9ro9orie de 20,4T.
=eficit 7ne;ic 9re;int 04,2T din ,o-navii notrii, du9 cu7 ur7ea;:
uor 26,5T, 7oderat 20,65T, crescut 42,0T i sever 42,0T. =oar 5,1T
din ,o-navi nu au tu-,urri co.nitive.
oate tu-,urri-e 9si)ice de9istate -a ,o-navii cu /M din !entru- de &i
/M Oradea sunt Hn 9rocente 7ai ridicate dec8t ce-e din -iteratura de
s9ecia-itate. Aceasta din cau; c -otu- nostru de ,o-navi este a-ctuit din
,o-navi cu vec)i7e a ,o-ii de 9este 540 ani, tiindu*se c odat cu evo-uia
Hn ti79 a /M, tu-,urri-e 9si)ice sunt 7ai frecvente.
+"PE'ARU O. i co-a,. F2006G face o siste7ati;are a si79to7ato-o.iei /M.
Manifestri-e c-inice 7ai su.estive a-e /M 9ot fi .ru9ate astfe-:
4. /i79to7e sen;itive su, for7 de: 9areste;ii, dureri i se7nu-
#)er7itteR
2. /i79to7e 7otorii re9re;entate de deficitu- 7otor de ti9
9ira7ida-, s9asticitate i contracii s9asticeR
2. /i79to7e vi;ua-e datorit nevritei o9tice care se 7anifest 9rin
9ierderea 7onocu-ar a vederii, Hnsoit destu- de des de durere
i scoto7 centra-R
6. /i79to7e cere,e-oase cu ata>ie, tu-,urri de coordonare,
tre7urtur de ti9 cere,e-oas, di;artrie cere,e-oasR
5. /i79to7e date de -e;area trunc)iu-ui cere,ra-: di9-o9ie, di;artrie,
disfonie, disfa.ie, 9areste;ii facia-e, 9are; facia-, ofta-7o9-e.ie
internuc-ear, nevra-.ie tri.e7ina- i verti:R
3. A-te si79to7e, care 7ai frecvent a9ar Hn stadii-e 7ai tardive a-e
/M: cri;e 9aro>istice cu durat de secunde sau 7inute, care a9ar
re9etat ti79 de 7ai 7u-te s9t78ni, tu-,urri sfincteriene,
tu-,urri se>ua-e i tu-,urri 9si)ice.
B. Dia0nosticul clinic al SM
=ia.nosticu- c-inic a- /M a suscitat 7u-te discuii Hntre 7u-i
c-inicieni neuro-o.i, fiecare din ei av8nd 9reri 7u-ti9-e des9re criterii-e de
dia.nostic c-inic. Jnainte de a discuta aceste criterii 9ro9une7 s defini7
9rinci9a-e-e stri c-inice a-e unor /M: puseul, remisiunea i
pro.resivitatea.
Un puseu este definit de a9ariia unor si79to7e sau a unor se7ne
neuro-o.ice cu sau fr confir7are o,iectiv, ce durea; ce- 9uin 26 de
ore, sau de a.ravarea sau rea9ariia unor si79to7e i a unor se7ne ce
re.resaser, se sta,i-i;ea; sau se a7e-iorea; ce- 9uin o -un.
O remisiune este o a7e-iorare de7onstrat i dura,i- Fti79 de
o -un ce- 9uinG, a unor si79to7e sau a unor se7ne ce au durat ce-
9uin 26 de ore. O pro.resie cores9unde unor evo-uii a ,o-ii
caracteri;at de un )andica9 cresc8nd cu 7a:orarea se7ne-or, fr
sta,i-i;are de ce- 9uin 3 -uni.
!?AR!O, Hn 4503 a fost 9ri7u- care a 9ro9us 6 criterii c-inice 9entru
dia.nosticu- /M. Aceast tetrad este re9re;entat de: mers cerebelo5spastic,
nista.mus, vorbire sacadat i tremor intenional. =e*a-un.u- ani-or
c-inicienii au sinteti;at si79to7e-e /M Hn trei 7ari sindroa7e: piramidal,
cerebelos i vestibular, dar 9re;ena acestor trei sindroa7e nu Hnsea7n
dia.nostic si.ur de /M. /indroa7e-e res9ective se .sesc conco7itent i Hn
a-te afeciuni neuro-o.ice.
=u9 consu-taii 7u-ti9-e -a diferite si79o;ioane internaiona-e,
+AUER F4050G a 9ro9us diferite criterii c-inice de dia.nostic Hn funcie de
stadiu- c-inic a- ,o-ii.
Astfe- a7 avea:
4G /M verificat -a e>a7enu- anato7ic.
2G /M definit c-inic:
a * evo-uie cu 9usee i re7isiuni de ce- 9uin dou ori, se9arate
de ce- 9uin o -un interva-R
, * 9ro.resie -ent sau Hn 9usee re9etate Hntin;8ndu*se 9e ce-
9uin ase -uniR
c * se7ne neuro-o.ice o,iectivi;ate care se 9ot datora a ce-
9uin dou -oca-i;ri anato7o*9ato-o.ice de atin.ere a
su,stanei a-,e din siste7u- nervos centra-.
d * 7odificri caracteristice Hn -ic)idu- cefa-o*ra)dian:
* creterea .a7a.-o,u-ine-or cu 9re;ena ,en;i-or
o-i.oc-ona-eR
* sinte;a i7uno.-o,u-inei B Hn siste7u- nervos centra- i
identificarea creterii nive-u-ui acesteia Hn -ic)idu- cefa-ora)idianR
* creterea 7ononuc-ee-or Hn #!RR
e * de,utu- si79to7e-or Hntre 40*50 aniR
f * -i9sa a-tor e>9-icaii neuro-o.ice 7ai ,uneR
2G /M c-inic 9osi,i- Fsu,.ru9 9osi,i- -a 9ri7u- e9isodG:
a * descrierea de 9usee i re7isiuni cu se7ne su.estive de /M,
fr a avea o,iectivi;area unor se7ne de ,oa- neuro-o.ic care
atin.e dise7inat su,stana a-,R
, * si79to7e o,iective docu7entate a-e unui sin.ur 9useu cu
se7ne de ,oa- neuro-o.ic, care atin.e dise7inat su,stana
a-,, cu re7isiune ,un, ur7ate de se7ne i si79to7e varia,i-eR
c * 7odificri 9ato-o.ice a-e #!R, dar fr a avea 9rofi-
o,-i.ator 9entru /MR
d * nici o e>9-icaie 7ai ,un neuro-o.icR
6G /M c-inic 9osi,i- Fsu,.ru9 9osi,i- -a 9ri7u- 9useuG
a * descriere de 9usee i re7isiuni fr docu7entare 9rin se7ne
o,iectiveR
, * se7ne neuro-o.ice o,iective descrise ca o sin.ur -oca-i;are
9ato-o.ic Hn siste7u- nervos centra-R
c * #!R 7odificat, dar nu caracteristic 9entru /MR
d * o nevrit o9tic retro,u-,ar 7onosi79to7aticR
e * nici o a-t e>9-icaie neuro-o.ic 7ai ,unR
O,serv7 c Hntre criterii-e date de +AUER sunt i criterii 9arac-inice,
9rin ur7are este vor,a de un dia.nostic c-inic i 9arac-inic. =e 7u-te ori
7edicii o9eree; 7ai uor i 7ai ra9id nu7ai cu criterii c-inice 7ai a-es c
une-e din investi.aii-e 9arac-inice sunt ina,orda,i-e 9entru une-e s9ita-e.
Astfe-, criterii-e -ui M! =O'A#= i ?A#$=AN F4011G ni se 9ar -a
Hnde78n tuturor 7edici-or. =u9 aceste criterii, /M 9oate fi:
4G /M sus9ect cu un sin.ur 9useu evocator, cu sau fr se7ne de
-e;iune neuro-o.ic.
2G /M 9osi,i- cu dou su,.ru9e:
a * 9osi,i- Hn de,utR
, * 9osi,i- Hn evo-uieR
2G /M cert c-inic.
6G /M confir7at 9rin dia.nostic sta,i-it necro9tic.
/M 9osi,i- cu9rinde:
* un e9isod su.estiv de /MR
* evidenierea a ce- 9uin dou -e;iuni a- siste7u-ui nervos
centra-R
* e>c-uderea a-tor cau;e 9entru -e;iuni-e evideniateR
/M cert c-inic Hnsea7n:
* v8rsta Hntre 4050 de aniR
* si79to7e caracteristice ,o-iiR
* evo-uie de ce- 9uin 4 anR
* ana7ne;a arat ce- 9uin dou 9usee i re7isiuniR
* evidenierea a ce- 9uin dou re.iuni a-e siste7u-ui nervos
atinse de de7ie-ini;areR
* -e;iuni-e s fie 9redo7inante Hn su,stana a-,R
Jn 4004 ME'ABE P., #E+$E& P. E. i #NO'*!AE' O. 9ro9un
dia.nosticarea c-inic a /M 9e ,a;a asocierii a 9atru criterii 9ur c-inice.
4G Pri7u- criteriu este dise7inarea se7ne-or c-inice Hn ti79 i s9aiu.
Aceasta Hnse7n c este necesar evo-uia se7ne-or Hn ti79 Fa9ariia a ce-
9uin dou 9usee se9arate de un ti79 -i,er de 7ai 7u-t de o -unG i
rs98ndirea -or Hn s9aiu Fatin.erea a ce- 9uin a dou re.iuni anato7ice
distincteG. Acest 9ri7 criteriu este esenia- Hn dia.nosticarea /M.
!u tit-u de e>e79-u, un ta,-ou neuro-o.ic caracteri;at 9rin a9ariia
unei 9ara9are;e re.resive, a9oi ur7at de furnicturi a-e 7e7,re-or
inferioare, cores9unde unei sin.ure -e;iuni Hn ter7eni de to9o.rafie, c)iar
dac are dou 9usee.
A9ariia unei scderi a acuitii vi;ua-e, a9oi 3 -uni 7ai t8r;iu, a unei
9ara-i;ii facia-e 9eriferice sunt re;u-tatu- a dou -e;iuni. Jn sf8rit a9ariia
si7u-tan a unei a7ee-i i a unor tu-,urri sfincteriene este e>9resia a dou
-e;iuni Hn cursu- unui sin.ur 9useu.
2G %8rsta a9ariiei ,o-ii este a- doi-ea criteriu. Marea 7a:oritate a /M
F50TG de,utea; Hntre 2560 de aniR v8rsta inf-uenea; va-oarea
dia.nosticu-ui i ca-itatea si79to7ato-o.iei. A9ariia, de e>e79-u a unei
scderi uni-atera-e a acuitii vi;ua-e -a o fe7eie t8nr este forte su.estiv
9entru dia.nostic. =i79otriv, o tu-,urare o7o-o. -a o fe7eie de 30 de
ani tre,uie s ne oriente;e s9re a-te cau;e 9osi,i-e Fvascu-are Hn s9ecia-G. /
adu.7 -a aceasta c si79to7ato-o.ia varia; du9 v8rsta de de,ut a /M.
Astfe- tu-,urri-e vi;ua-e, ocu-o7otorii, cere,e-oase i vesti,u-are sunt
re-evatorii -a un su,iect t8nr i evo-uia -or este re.resiv Hn 50T din ca;uri.
=u9 65 de ani, /M de,utea; adesea Hn 7od insidios, 9rin tu-,urri 7otorii
a-e 7e7,re-or inferioare, evo-u8nd Hn 7od 9ro.resiv F50T din ca;uriG. Pe
de a-t 9arte, Hntr*o tran de v8rst dat, anu7ite si79to7e au va-oare 7ai
7are dec8t a-te-e Hn sta,i-irea dia.nosticu-ui. E>ist o oarecare ierar)ie
si79to7atic: o neuro9atie o9tic retro,u-,ar sau o ofta7o-9-e.ie
intranuc-ear au o va-oare 7ai 7are Hn ceea ce 9rivete sta,i-irea
dia.nosticu-ui, dec8t o 9ara9are;.
2G A- trei-ea criteriu este -e.at de necesitatea ca se7na-e-e s
dovedeasc 9redo7inana -e;iuni-or Hn su,stana a-,. =in 9unct de vedere
c-asic, si79to7ato-o.ia este ref-ectarea to9o.rafiei -e;iuni-or care afectea;
re.iuni-e ,o.at 7ie-ini;ate Fnervu- o9tic, cere,e-u-, 7duva s9inriiG.
A9ariia 9recoce a unor se7ne -e.ate de o atin.ere a su,stanei cenuii
Fafa;ie, e9i-e9sieG este rar F4TG i tre,uie s ne duc cu .8ndu- -a un a-t
dia.nostic. otui, Hn cursu- evo-uiei, aceast re.u- uti- nu se 7ai
a9-ic, -e;iuni-e Hntin;8ndu*se dinco-o de su,stana a-,. Astfe-, o
e9i-e9sie survine Hn 6
5T din ca;uri du9 7ai 7u-i ani de evo-uie.
6G E>c-uderea ce-or-a-te dia.nostice 9osi,i-e este a- 9atru-ea criteriu.
Este vor,a de o re.u- for7a- 9e care fora o,inuinei nu tre,uie s ne
fac s o Hnc-c7. Brea-a ar fi, s 9une7 9rin e>ces dia.nosticu- de /M,
dac a7 considera de e>e79-u ca 9usee nite si79to7e sen;itive trectoare.
A-tfe- s9us, este 7ai ,ine s 9une7 dia.nosticu- de /M Hn -i9s de a-tceva,
dec8t din e>ces.
Este tiut c rs98ndirea te79ora- i s9aia- a se7ne-or nu este
9ro9rie /M i a-te afeciuni 9ot 9urta aceeai 7asc si79to7atic i
evo-utiv. %o7 descrie toate acestea -a ca9ito-u- dia.nostic diferenia-.
Asocierea a 9atru criterii c-inice ar fi suficient, du9 cu7 se vede -a
9unerea dia.nosticu-ui de /M. =ificu-ti-e dia.nostice a9ar Hn 7o7entu-
Hn care unu- sau 7ai 7u-te din aceste criterii -i9sesc. Jn aceste ca;uri tre,uie
nea9arat s recur.e7 -a e>a7inri-e co79-e7entare, 9arac-inice. 'ici
a9-icarea investi.aii-or 9arac-inice -a toate ca;uri-e de /M nu este strict
o,-i.atorie. Atitudinea 9ractic tre,uie s fie 7ai nuanat. A9-icarea tuturor
investi.aii-or 9arac-inice nu*i au rostu-, atunci c8nd ,oa-a evo-uea; de
7ai 7u-i ani i c8nd e>a7enu- c-inic aduce dovada dise7inrii -e;iona-e.
Adesea, e>a7ene-e co79-e7entare sunt un -u> 9entru c-inician, o Hncercare
9entru ,o-nav i o c)e-tuia- Hn 9-us 9entru asi.urri-e socia-e. Aceast re.u-,
de a face investi.aii-e 9arac-inice Hn Hntre.i7e, tre,uie s fie res9ectat -a
Hnce9utu- ,o-ii sau c8nd si79to*7ato-o.ia ,o-ii 9are foca-, 9ro.resiv, sau
c8nd e>ist o ati9ie in8nd de v8rsta de,utu-ui, de ca-itatea si79to7e-or
sau cu oca;ia Hncercri-or tera9eutice noi.
A7 v;ut c este 9osi,i- s 9reci;7 dac ,oa-a este si.ur
deter7inat sau 9osi,i-. =ia.nosticu- 9oate fi asi.urat .raie c-inicii F/M
dete7inat c-inic sau cu a:utoru- e>a7ene-or co79-e7entareG. =ia.nosticu-
9oate fi considerat ca 9osi,i- Hn ace-eai condiii. /*a recurs din ce Hn ce 7ai
des -a c-asificarea dia.nostic a- -ui PO/ER i co-a,oratorii F4052G,
H7,untit de !?OCC#O' M. F4002G. Aceast c-asificare dia.nostic
inc-ude 9entru dia.nosticarea /M i e>a7inri-e ,io-o.ice, e-ectrofi;io-o.ice
i radio-o.ice. Este vor,a de o contri,uie -a dia.nosticare a investi.aii-or
9arac-inice i este c-ar c aceste e>a7ene nu 9er7it niciodat sta,i-irea
dia.nosticu-ui doar 9rin e-e Hnse-e. 'u sta,i-i7 un dia.nostic de /M Hn ur7a
desco9eririi de ano7a-ii a-a re;onanei 7a.netice nuc-eare de e>e79-u, -a
un su,iect care nu a avut niciodat nici cea 7ai 7ic 7anifestare neuro-o.ic.
O,iectivu- acestei c-asificri este du,-u. Pri7u- este fo-osirea unui
-i7,a: co7un, care s 9er7it 7edici-or i cercettori-or af-ai Hn faa ,o-ii s
se refere -a definiii 9recise, at8t Hn ceea ce 9rivete a-ura evo-utiv a ,o-ii c8t
i 9entru .radu- de certitudine a dia.nosticu-ui.
A- doi-ea 7otiv este identificarea unei .ru9e s9ecia-e de /M denu7it
K/M deter7inat cu a:utoru- e>a7ene-or co79-e7entare F9arac-iniceGL. Jn
acest cadru, se .sesc /M Hn care istoria c-inic se -i7itea; -a un 9useu sau
dou i Hn care e>a7enu- c-inic nu arat adesea dec8t un se7n de -oca-i;are.
!-asificri-e dia.nostice a-e -ui PO/ER i a-e -ui !?OCC#O' M.
fo-osesc ur7toare-e criterii: nu7ru- 9usee-or, nu7ru- -e;iuni-or c-inice i
9arac-inice, 9recu7 i 9re;ena ,en;ii o-i.oc-ona-e sau creterea i7uno*
.-o,u-inei B Hn -ic)idu- cefa-ora)idian.
$at c-asificarea:
+ru&a A definit c-inic are dou for7e
A4 c8nd se 9un Hn eviden dou 9usee i dou -e;iuni Hn
siste7u- nervos centra- cu deter7inri c-iniceR
A2 c8nd se 9un Hn eviden Hn ana7ne; dou 9usee c-inice,
o -e;iune cu deter7inare c-inic i o 7odificare 9arac-inicR
+ru&a B definit cu a:utoru- e>a7inri-or 9arac-inice are trei for7e:
+4 cu dou 9usee Hn ana7ne;, o 7odificare -e;iona- c-inic
sau o 7odificare 9arac-inic i 9re;ena o,-i.atorie a ,en;i-or
o-i.oc-ona-e sau creterea i7uno.-o,u-inei B Hn #!RR
+2 cu un 9useu Hn antecedente, dou -e;iuni c-inice i
9re;ena ,en;i-or o-i.oc-ona-e sau creterea i7uno.-o,u-inei B
Hn #!RR +2 cu un 9useu c-inic, o -e;iune c-inic i o
7odificare 9arac-inic 9recu7 i 9re;ena ,en;i-or o-i.oc-ona-e
sau creterii i7uno.-o,u-inei B Hn #!RR
+ru&a C 9osi,i- c-inic are tei for7e:
!4 cu dou 9usee i o -e;iune c-inicR
!2 un 9useu i dou -e;iuni c-inice R
!2 un 9useu, o -e;iune c-inic i o 7odificare 9arac-inicR
+ru&a D 9ro,a,i- cu a:utoru- e>a7ene-or 9arac-inice are o sin.ur
for7:
=4 cu dou 9usee Hn antecedente i 9re;ena o,-i.atorie Hn
#!R a ,en;i-or o-i.oc-ona-e sau a creterii i7uno.-o,u-inei B
Jncercri-e tera9eutice, ne9ut8ndu*se a9-ica dec8t -a /M deter7inat,
adic for7e-or A4, A2, +4, +2, +2 este c-ar c dac ave7 de de7onstrat
eficacitatea unui 9rodus asu9ra cursu-ui evo-itiv a- /M, o 9ute7 face 9e
aceste for7e c-inice, dar cu 7are .reutate. =e aceea s*a ivit necesitatea unor
noi criterii de dia.nostic a- /M.
C. Noile criterii /e /ia0nostic al SM$ reco!an/ate /e +ru&ul
Internaional &entru Dia0nosticarea SM
=eoarece nici un se7n c-inic sau 9arac-inic nu 9oate sta,i-i sin.ur
dia.nosticu- de /M, criterii-e de dia.nostic tre,uie s inc-ud o co7,inaie
de e>a7inri c-inice i 9arac-inice F/!?UMA!?ER C. A. i co-a,., 4035R
PO/ER !.M. i co-a,., 4052G. U-ti7a revi;uire a criterii-or de dia.nostic a
/M a avut -oc Hn 4052 FPO/ER !.M. i co-a,., 4052G. Atunci .rade-e de
certitudine a dia.nosticu-ui au fost identificate 9rin cate.orii diferite, 7er.8nd
de -a dia.nostic si.ur c-inic, -a (M si.ur 9e ,a;a e>9-orri-or de -a,orator,
(M probabil clinic i (M probabil 9e ,a;a date-or de -a,orator, du9
cu7 a7 v;ut 7ai Hnainte.
Jn -una iu-ie 2000 s*a Hntrunit -a #ondra Bru9u- $nternaiona- 9entru
=ia.nosticarea /M, su, aus9icii-e /ocietii 'aiona-e de /M din /UA i a-e
Cederaiei $nternaiona-e a /ocieti-or de /M, 9entru a reeva-ua criterii-e
de dia.nostic e>istente i 9entru a reco7anda, -a nevoie, 7odificri-e ce
s*ar i79une. Bru9u- a Hncercat s cree;e criterii de dia.nostic care s fie
fo-osite de ctre 7edicii 9racticieni i care s 9oat fi i ada9tate i 9entru
stadii-e c-inice. Bru9u- i*a 7ai 9ro9us inte.rarea RM' Hn sc)e7a .-o,a-
de dia.nostic, din cau;a sensi,i-itii sa-e unice fa de 7odificri-e 9ato-o.ice
i e-a,orarea unei sc)e7e 9entru dia.nosticu- /M 9ri7ar 9ro.resive
Fcaracteri;at 9rin a,sena recderi-or sau a re7isiuni-or du9 de,utG,
deoarece nici unu- dintre aceste as9ecte nu era suficient definit sau inte.rat
Hn criterii-e e>istente. Bru9u- a 7ai Hncercat, de ase7enea, s c-arifice
anu7ite definiii fo-osite frecvent Hn dia.nosticu- /M i, 9e c8t 9osi,i-, s
si79-ifice c-asificarea i descrieri-e dia.nostice. Jn 9rocesu- de redefinire a
criterii-or dia.nostice, 9entru a ref-ecta 9ro.rese-e Hn Hne-e.erea ,o-ii
i noi-e te)no-o.ii, .ru9u- a dorit s 9stre;e c8t 7ai 7u-t din trsturi-e
uti-e a-e criterii-or de:a e>istente. !onc-u;ii-e .enera-e a-e de;,aterii
au fost ur7toare-e:
4. O,inerea dove;ii o,iective a dise7inrii Hn ti79 i s9aiu a
-e;iuni-or ti9ice de /M este esenia- 9entru un dia.nostic si.ur, ca i
e>c-uderea a-tor e>9-icaii 7ai ,une 9entru se7ne-e c-inice.
2. =ove;i-e c-inice de9ind Hn 9ri7u- r8nd de se7ne-e c-inice sta,i-ite
o,iectivR re-atri ana7nestice a-e unor si79to7e 9ot conduce -a sus9iciunea
de ,oa-, dar nu 9ot fi suficiente 9entru dia.nosticu- de /M. otui,
dia.nosticu- de /M 9e dove;i c-inice r78ne 9osi,i- dac e>ist dovada
dise7inrii Hn ti79 i s9aiu a -e;iuni-or.
2. E>9-orri-e i7a.istice i de -a,orator, inc-usiv RM', ana-i;a #!R i
9otenia-e-e evocate vi;ua-e FPE%G, 9ot co79-eta dia.nosticu- c-inic i 9ot fi
esenia-e Hn sta,i-irea dia.nosticu-ui, aco-o unde e>a7enu- c-inic sin.ur nu
9er7ite sta,i-irea acestuia. E>9-orri-e 9arac-inice au -i7ite-e -or de
sensi,i-itate i s9ecificitate, dar dintre e-e, ce-e i7a.istice sunt considerate
ce-e 7ai s9ecifice i sensi,i-e Hn dia.nosticu- /M. =eoarece #!R aduce i
a-t ti9 de infor7aii Fdes9re inf-a7aie, 7odificri i7uno-o.iceG, 9oate fi uti-
Hn situaii-e Hn care ta,-ou- c-inic este ati9ic, sau se Hntrunesc criterii-e
i7a.istice de dia.nostic.
PE% 9ot furni;a s9ri:in su9-i7entar, 7ai a-es Hn situaii-e Hn care
7odificri-e -a RM' sunt 9uine Fde e>e79-u -a 9acienii cu /M 9ri7ar
9ro.resiv cu 7ie-o9atie 9ro.resivG sau Hn care 7odificri-e -a RM' au
7ai 7ic s9ecificitate Fde e>e79-u -a 9acienii v8rstnici cu factori de risc
9entru ,oa- isc)e7ic 7icrovascu-arG sau -a 9acienii cu 7odificri
radio-o.ice ce nu satisfac criterii-e de s9ecificitate RM' 9entru dia.nostic.
A-te ti9uri de 9otenia-e evocate sunt considerate ca fiind 9uin uti-e Hn
dia.onsticu- /M.
6. #a ca9tu- unei eva-uri dia.nostice, un individ este de o,icei
c-asificat ca av8nd /M, fie ca neav8nd ,oa-a. Un 9acient cu ta,-ou- c-inic
ne.ativ care nu a fost Hnc eva-uat sau a crui eva-uare Hntrunete una, dar
nu toate criterii-e necesare este considerat ca av8nd K/M 9osi,i-c.
/u,cate.orii-e care definesc ti9u- de studii fo-osite Hn o9eraiunea de
dia.nosticare FKsi.ur c-inicL, Ks9ri:init de date-e de -a,oratorL, etcG nu 7ai
sunt necesare.
Pentru a c-arifica ter7enii ce vor fi uti-i;ai 9e 7ai de9arte Hn
dia.nosticu- /M, .ru9u- a revi;uit definiii-e uti-i;ate Hn criterii-e de
dia.nostic 7ai vec)i.
Pri7u- ter7en 9us Hn discuie a fost atacul. Atacu- Fe>acer,area,
recdereaG este un e9isod de 7odificri neuro-o.ice si7i-are ce-or Hnt8-nite
Hn /M, atunci c8nd studii-e c-inico*9ato-o.ice au sta,i-it c -e;iuni-e
cau;atoare sunt de natur inf-a7atorie sau de7ie-ini;ant. =ei au e>istat
une-e diver.ene de o9inie, .ru9u- a fost de acord c atacu-, definit fie 9rin
acu;e definite, fie 9rin acu;e su,iective, fie 9rin o,servaii o,iective tre,uie
s dure;e ce- 9uin 26 de ore 9entru a servi dia.nosticu-ui FPO/ER !.M. i
co-a,., 4052G. Aceasta 9resu9une c e>ist o e>9erti; c-inic a fa9tu-ui c
eventua- nu este un KpseudoatacL, ce ar 9utea fi cau;at de o 7odificare a
te79eraturii cor9u-ui sau de o infecie FU?OCC E., 4500G. Jn ti79 ce
sus9iciunea de atac 9oate fi susinut din ana7ne;a ,o-navu-ui, 9entru a
sta,i-i dia.nosticu- de /M sunt necesare dove;i c-inice o,iective a-e -e;iunii.
E9isoade 9aro>is7a-e i;o-ate Fde e>e79-u s9as7e toniceG nu constituie un
atac, dar e9isoade 7u-ti9-e ce survin 9e o 9erioad de 9este 26 de ore, sunt
considerate atacuri.
Jn definirea atacuri-or se9arate, 9entru sco9u- de a docu7enta
se9ararea Hn ti79 a unor astfe- de eveni7ente s*a convenit c Hntre de,utu-
9ri7u-ui atac i de,utu- ce-ui de*a- doi-ea tre,uie s treac ce- 9uin 20 de
;i-e. Aceast inter9retare are avanta:u- c este 7ai 9uin a7,i.u, dec8t
-uarea Hn considerare a Hnce9utu-ui ce-ui de*a- doi-ea, cu7 era su.erat Hn
definiia -ui PO/ER !.M. i co-a,. F4052G.
Bru9u- a sta,i-it cu7 se deter7in anor7a-itatea Hn teste-e 9arac-inice.
/*a convenit c 9entru dia.nosticarea /M tre,uie sta,i-ite criterii RM' stricte.
#e;iuni-e din creier detectate -a RM' 9ot furni;a dovada dise7inrii at8t Hn
ti79 c8t i Hn s9aiu. =intre ce-e 9ro9use Bru9u- -e*a a-es 9e ace-ea e>trase
din studii-e -ui +ARM?OC C. i co-a,. F4001G i a-e -ui $'ORE M. i
co-a,. F2000G, care cer e>istena a ce- 9uin trei dintre ur7toare-e 9atru
cate.orii de -e;iuni:
aG O -e;iune ca9tatoare de .ado-iniu7 sau 0 -e;iuni )i9erintense
2, dac nu e>ist -e;iuni ce ca9tea; .ado-iniu7.
,G !e- 9uin o -e;iune infratentoria-.
cG !e- 9uin o -e;iune :u>tacortica- Fi79-ic8nd fi,re-e U
su,cortica-eG.
dG !e- 9uin trei -e;iuni 9eriventricu-are.
#e;iuni-e vor fi 7ai 7ari de 2 77 Hn seciune transversa-. Aceste
criterii confer un .rad acce9ta,i- de sensi,i-itate, Hn 9ara-e- cu o 7ai 7are
s9ecificitate i acuratee, co79arativ cu criterii-e RM' 9ro9use de
CA&EMA/ C. i co-a,. F4002G i PAN =.E. i co-a, F4055G. re,uie
su,-iniat 9ro9unerea -ui +ARM?OC C. i $'ORE M., c o -e;iune
7edu-ar s 9oat Hn-ocui o -e;iune cere,ra-.
Au fost de ase7enea sta,i-ite criterii-e RM' 9entru dise7inare Hn
ti79 a -e;iuni-or. Aceste aunt ur7toare-e:
a- =ac 9ri7u- e>a7en RM' are -oc -a ce- 9uin 2 -uni de -a
de,utu- 7anifestri-or c-inice, 9re;ena unei -e;iuni ca9tatoare
de .ado-iniu7 este suficient 9entru a de7osntra dise7inarea
Hn ti79, cu condiia s nu se .seasc -a -ocu- i79-icat Hn
7anifestri-e c-inice iniia-e. =ac nu e>ist nici o -e;iune
ca9tant, este necesar un e>a7en de ur7rire, de o,icei du9
a-te 2 -uni F+REO =.A. i co-a,. 2004G. O nou -e;iune 2 sau
ca9tant Hn ace- 7o7ent Hnde9-inete criterii-e 9entru
dise7inarea Hn ti79.
b- =ac 9ri7u- e>a7en RM' are -oc 7ai devre7e de 2 -uni de
-a de,utu- 7anifestri-or c-inice, un a- doi-ea e>a7en, efectuat
-a ce- 9uin 2 -uni de -a de,utu- c-inic, care s arate o nou
-e;iune ca9tant furni;ea; suficiente dove;i 9entru dise7inarea
Hn ti79.
otui, dac nu se evidenia; nici o -e;iune Hn acest a- doi-ea e>a7en,
un nou e>a7en RM' -a ce- 9uin 2 -uni de -a 9ri7u-, care arat o nou
-e;iune 2 sau ca9tant de .ado-iniu7, este suficient 9entru dise7inarea
Hn ti79.
!riterii-e e>trase du9 +ARM?OC C. i co-a,. F4001G nu o9erea; cu
-e;iuni detectate Hn 7duva s9inrii. =ate-e 9ros9ective sunt deoca7dat
insuficiente 9entru a defini 7ai 9recis ro-u- -e;iuni-or 7edu-are Hn
dia.nostic.
otui, caracteristici-e i distri,uia -e;iuni-or 7edu-are din /M sunt ,ine
9reci;ate, ca i a,sena -or -a indivi;ii sntoi, c)iar v8rstnici F?OPE P.E
i co-a,., 4002G.
re,uie s nu e>iste inf-a7aie sau ea s fie 7ini7, dei a9ar i
e>ce9ii, iar -e;iuni-e s fie c-ar )i9erintense 9e i7a.ini-e 9onderate
2, s ai, ce- 9uin 2 77 dar su, dou se.7ente verte,ra-e Hn -un.i7e
i s ocu9e doar o 9arte din seciunea 7edu-ar transversa- FM$==
!. i co-a,., 4002G. !ores9un;tor, -e;iuni-e 7edu-are detectate -a
RM' 9ot Hn une-e situaii Fsindroa7e i;o-ate c-inic sau for7e 9ro.resive
+REO P.A. i co-a,., 4002G s su9-i7ente;e infor7aii-e inco79-ete
o,inute -a scanarea cere,ra-. Jn 9-us, este 9osi,i- ca Hn a,sena
-e;iuni-or cere,ra-e, dou sau 7ai 7u-te -e;iuni s9ina-e se9arate Hn
7od c-ar Hn ti79 i(sau s9aiu s satisfac criterii-e, dar date-e
9ros9ective Hn aceast direcie se -as Hnc ate9tate. /e s9er c odat
cu Hnc)eierea cercetri-or ce au -oc, vor a9rea infor7aii-e necesare
cu 9rivire -a sensi,i-itatea i s9ecificitatea -e;iuni-or 7edu-are Hn
dia.nosticu- /M.
Atunci c8nd criterii-e i7a.istice sunt insuficiente, c8nd -e -i9sete
s9ecificitatea Fde e>e79-u -a 9acienii v8rstniciG, sau c8nd ta,-ou- c-inic este
ati9ic, ano7a-ii-e -a ana-i;a -ic)idu-ui cefa-ora)idian F#!RG 9ot furni;a dove;i
Hn s9ri:inu- naturii i7une sau infa-a7atorii a -e;iuni-or. Ana-i;a #!R nu 9oate
aduce infor7aii des9re dise7inarea -e;iuni-or Hn ti79 i s9aiu. Ano7a-ii-e
#!R sunt definite 9rin 9re;ena de ,en;i $..B o-i.oc-ona-e diferite de orice
astfe- de ,en;i din ser i (sau 9rin 9re;ena unui inde> $..B ridicat
FA'=ER/O' M. i co-a,., 4006R #$'M ?. i co-a,., 4011G. P-eiocito;a
-i7focitar tre,uie s fie 7ai 7ic de 50(77
2
. !a-itatea ana-i;ei #!R difer
Hn funcie de -a,orator, re.iune sau ar. Este o,-i.aia 9racticianu-ui, atunci
c8nd inc-ude re;u-tate-e unui astfe- de ana-i;e s se asi.ure c este efectuat
Hn ce-e 7ai ,une condiii. A nu 9roceda astfe- ar 9utea avea ca re;u-tat o
7surtoare neconc-udent sau un dia.nostic .reit.
Potenia-e-e evocate vi;ua-e FPE%G anor7a-e, ti9ice 9entru /M Fcu
-aten, dar cu 9strarea for7ei undei, F?A##$=AN A.M., 4002G 9ot fi
fo-osite 9entru su9-i7entarea infor7aii-or furni;ate de e>a7enu- c-inic
FBRO'/E? B./. i co-a,., 2000G, 9entru a oferi dove;i o,iective a
e>stenei unei a doua -e;iuni, Hn condiii-e Hn care sin.ura -e;iune
identificat c-inic nu i79-ic ca-ea vi;ua-. #a fe- ca ana-i;e-e RM' i
#!R, inter9retarea corect a PE% este esenia-.
Jn sc)e7a de dia.nostic 9re;entat 7ai :os sunt artate criterii de
dia.nostic e-a,orate de .ru9u- Mc=ona-d E. Hn 2004.
Criteriile /e /ia0nostic
a. 'u sunt necesare teste adiiona-eR totui, dac se Hntre9rind teste
FRM', #!RG i sunt ne.ative, tre,uie avut 9rudena 7a>i7 Hnaintea
sta,i-irii dia.nosticu-ui de /M. re,uie -uate Hn considerare
dia.nostice a-ternative. re,uie s nu e>iste e>9-icaie 7ai ,un
9entru ta,-ou- c-inic dec8t /M.
,. =e7onstrarea RM' a dise7inrii Hn s9aiu tre,uie s Hntruneasc
criterii-e e>trase du9 +ARM?OC C. i co-a,. F4001G i $'ORE M.
i co-a,. F2000G.
c. #!R 9o;itiv, deter7inat 9rin ,en;i o-i.oc-ona-e deter7inate 9rin
7etode sta,i-ite F9refera,i- concentrare i;oe-ectricG, diferite de orice
,en;i si7i-are din ser sau 9rin inde> $..B crescut FA'=ER/O' M. i
co-a,., 4006R #$'M ?. i co-a,., 4011G.
d. =e7onstrarea RM' a dise7inrii Hn ti79 tre,uie s Hntruneasc
criterii-e e>9use 7ai Hnainte.
e. PE% anor7a-e de ti9u- ce-or o,servate Hn /M Fcu Hnt8r;iere i cu
9strarea for7ei undei ?A##$=AN A. M., 4002G.
=ac sunt Hnde9-inite criterii-e indicate, dia.nosticu- este de /MR dac
criterii-e nu sunt Hntrunite Hn tota-itate, dia.nosticu- este K/M 9osi,i-LR dac
criterii-e sunt e>9-orate 9e de9-in i nu sunt Hntrunite, dia.nosticu- este Kfr
/ML.
Bru9u- Mc=O'A#= E. este de 9rere c dia.nosticu- este ce- 7ai
si79-u de sta,i-it Hn ca;u- a dou atacuri i dovada c-inic a dou sau 7ai
7u-te -e;iuni Fc8nd dia.nosticu- este de /MG i devine tot 7ai difici-, 98n -a
9ro.resie neuro-o.ic insidioas su.estiv 9entru /M. !riterii-e adiiona-e
necesare 9entru sta,i-irea dia.nosticu-ui devin tot 7ai stricte odat ce
dove;i-e c-inice -a 9re;entare devin tot 7ai s-a,e. Eva-uri-e c-inice
su9-i7entare i investi.aii-e 9arac-inice, Hn s9ecia- RM' Hn ur7rirea
9acientu-ui sunt crucia-e, atunci c8nd dia.nosticu- nu 9oate fi sta,i-it doar
9e ,a;a criterii-or c-inice de -a 9ri7a 9re;entare.
Este necesar a -ua Hn discuie, se9arat, toate criterii-e de dia.nostic,
9re;entate Hn sc)e7a de 7ai sus.
2. Dou' sau !ai !ulte atacuri$ /o=a/' clinic' obiecti=' a
/ou' sau !ai !ultor le%iuni ,4<4-. =ou atacuri ti9ice de /M
docu7entate 9rin dovad o,iectiv a dou -e;iuni se9arate Hn ti79 i s9aiu,
9ot fi suficiente 9entru a sta,i-i dia.nosticu- de /M nu7ai 9e funda7ente
c-inice. 'u sunt necesare teste adiiona-e. otui, ar fi de ate9tat ca unu-
sau 7ai 7u-te astfe- de teste FRM', #!R, PE%G s fie anor7a-e dac sunt
efectuate. =ac aceste teste sunt totui efectuate i nu sunt anor7a-e Hn
7aniera ti9ic 9entru /M, tre,uie avut 7a>i7 9recauie Hn sta,i-irea
dia.nosticu-ui de /M. re,uie s e>iste o e>9-icaie 7ai ,un 9entru ta,-ou-
c-inic, dec8t /M.
4. Dou' sau !ai !ulte atacuri$ /o=a/' clinic' obiecti=' a
unei sin0ure le%iuni ,4<2-. Pentru a 9une dia.nosticu- de /M este
necesar dovada o,iectiv a unei a doua -e;iuni cu sco9u- de a
de7onstra dise7inarea Hn ti79. Aceasta 9oate fi furni;at de RM'
cere,ra-, Hnde9-inind criterii-e du9 +ARM?OC C. i co-a,. F4001G i
$'ORE M. i co-a,. F2000G. O -e;iune 7edu-ar 9oate Hn-ocui una
dintre -e;iuni-e cere,ra-e. Pe de a-t 9arte, dac date-e RM' nu
Hnde9-inesc aceste cerine, 9re;ena a ce- 9uin dou -e;iuni cere,ra-e,
sau a unei -e;iuni cere,ra-e i a uneia 7edu-are, su.estive 9entru /M,
a-turi de ana-i;a #!R anor7a- F9entru a evita dia.nosticarea .reit
a unei -e;iuni nes9ecifice vascu-are dre9t inf-a7atorieG, 9ot docu7enta
dise7inarea Hn ti79. !a o a-ternativ, dac nu se efectuea; RM',
a9ariia unui a- doi-ea atac, i79-ic8nd un -oc diferit din siste7u- nervos,
va Hnde9-ini criteriu- de dise7inare Hn s9aiu.
7. Un atac 6i /o=a/' clinic' a /ou' sau !ai !ultor le%iuni
,2<4-. Pentru a sta,i-i dia.nosticu- de /M, tre,uie de7onstrat
dise7inarea Hn ti79. Aceasta se 9oate face 9rin RM', dar tre,uie
acordat atenie -oca-i;rii Hn ti79 a eveni7entu-ui c-inic i a e>a7ene-or
RM' ce Hi ur7ea;. re,uie s treac 7ini7u7 trei -e;iuni Hntre
eveni7entu- c-inic i dovada unei noi -e;iuni Finterva-u- este ar,itrar, dar
reduce riscu- de a dia.nostica .reit dre9t /M o encefa-o7ie-it acut
dise7inat cu de,ut ,ruscG. !a a-ternativ, dac nu se efectua; RM',
a9ariia unui a- doi-ea atac c-inic este necesar 9entru a Hnde9-ini criterii-e
de dise7inare Hn ti79.
8. Un atac$ /o=a/' clinic' obiecti=' a unei sin0ure le%iuni
,2<2-. Pentru sta,i-irea dia.nosticu-ui de /M, va tre,ui de7onstrat
dise7inarea -e;iunii at8t Hn ti79 c8t i Hn s9aiu. /ituaia ti9ic este cea a
unui 9acient ce se 9re;int doar cu un sindro7 c-inic i;o-at, su.estiv 9entru
/M Faa*nu7ita 9re;entare 7onosi79to7aticG. =ia.nosticu- de /M cere
atunci:
aG dovada dise7inrii Hn s9aiu 9rin detectarea -e;iunii fo-osind
RM' aa cu7 este descris 7ai sus, sau, Hn -i9sa unei astfe- de
dove;i so-ide, 9re;ena a ce- 9uin dou -e;iuni cere,ra-e 9-us
#!R 9ato-o.ic.
,G dovada dise7inrii Hn ti79, de7onstrat ca 9entru 9acientu-
cu un atac i dovada c-inic a dou -e;iuni.
=e ase7enea, Hn aceast situaie, dac nu se efectuea; RM', a9ariia
unui a- doi-ea atac c-inic i79-ic8nd un sediu diferit, Hnde9-inete criterii-e de
dise7inare Hn ti79 i s9aiu.
9. Pro0resia neurolo0ic' insu/ioas' su0esti=' &entru SM.
Acesta este adesea o 9re;entare difici- 9entru dia.nosticu- de /M, Hn care
recderi-e ti9ice sunt a,sente iar dise7inarea Hn ti79 i s9aiu a
eveni7ente-or se9arate 9oate fi difici- de sta,i-it. Bru9u- a Hnt879inat
dificu-ti, Hndeose,i Hn atin.erea unui consens asu9ra criterii-or de dia.nostic
-a acest .ru9 c-inic, deoarece cantitatea de infor7aii 9u,-icate des9re e-
este 7u-t 7ai 7ic, dec8t Hn ca;u- ce-or-a-te ta,-ouri c-inice. =in acest 7otiv,
criterii-e stricte 9ro9use de ?OMP/O' A. P. i co-a,. F2000G au servit ca
,a; 9entru criterii-e de dia.nostic 9ro9use. Jn acest ta,-ou c-inic ar intra
/M 9ri7ar 9ro.resiv. Bru9u- recunoate c anu7ite 7odificri ar 9utea
deveni o9ortune odat cu acu7u-area de noi infor7aii. Jn acest 7od de
9re;entare c-inic, Bru9u- a considerat, Hn 7a:oritatea sa, c, 9entru a asi.ura
9reci;ia dia.nosticu-ui sunt necesare ano7a-ii #!R ce dovedesc natura
inf-a7atorie sau i7un a -e;iuni-or i dovada dise7inrii Hn ti79 F9rin RM'
sau 9ro.resia continu a disa,i-itii ti79 de un anG i s9aiu F9rin RM' sau
PE%G. !8nd se Hnde9-inesc aceste criterii se sta,i-ete dia.nosticu- de /M
9ri7ar 9ro.resiv. Bru9u- su,-inia; c, c)iar atunci c8nd studii-e 9arac-inice
i dove;i-e c-inice indic cu trie /M, tre,uie s nu e>iste o 7ai ,un
e>9-icaie 9entru ano7a-ii-e c-inice i 9arac-inice dec8t /M, 9entru a se
sta,i-i un dia.nostic si.ur.
=ia.nosticu- de /M s*a ,a;at Hn 7od tradiiona- 9e acu7u-area de
infor7aii c-inice i 9arac-inice, care s conduc -a un dia.nostic 9o;itiv i
s a:ute -a e-i7inarea dia.nostice-or a-ternative. Printre indicatorii c)eie se
af- dovada naturii inf-a7atorii a ,o-ii, 9ro.resive sau recurente. Bru9u-
reafir7 nevoia de a de7onstra dise7inarea -e;iuni-or i a eveni7ente-or
Hn ti79 i s9aiu, criteriu- crucia- Hn dia.nosticu- /M i Hntrea.a sc)e7 de
dia.nostic este or.ani;at Hn vederea su,-inierii acestui -ucru. !ererea unei
dove;i c-inice o,iective a atacu-ui sau 9ro.resiunii Fsi79to7e sin.ure nu
sunt de a:unsG este o nou su,-iniere, des9re care Bru9u- crede c este
esenia- 9rin i79-icaii-e sa-e Hn dia.nosticu- i trata7entru- /M.
!riterii-e 9re;entate 9ot fi uti-i;ate de ctre 7edicu- 9ractician i este
de ate9tat ca, Hn 7a:oritatea ca;uri-or, acesta s ai, acces -a te)no-o.ii-e
necesare Hn 9rocesu- de dia.nosticare. otui, se recunoate c Hn anu7ite
;one de 9e .-o,, accesu- -a te)no-o.ia avansat F7ai a-es RM'G este -i7itat.
Jn aceste ca;uri, dac nu sunt dis9oni,i-e nici a-ternative -a i7a.istic
Fana-i;a #!R sau PE%G se va 9une dia.nosticu- de /M 9osi,i-, 98n vor fi
Hntrunite criterii-e a ce- 9uin 2 atacuri i dovada c-inic a ce- 9uin 2 -e;iuni
se9arate.
=e ase7enea s*a recunoscut c sensi,i-itatea testri-or 9arac-inice i
7etode-e de -ucru varia; 7u-t 9e 7a9a7ond. Reco7andri-e Bru9u-ui se
,a;ea; 9e e>istena unei te)no-o.ii de u-ti7 or, de cea 7ai ,un ca-i-ate
Hn do7eniu- RM', a ana-i;e-or #!R i a Hnre.istrrii PE%. =e e>e79-u, Hn
uti-i;area i7a.isticii 9entru de7onstrarea dise7inri-or Hn ti79 9ot fi necesare
re9o;iionrii i coHnre.istrrii scanere-or, 9entru a deter7ina c o anu7e
-e;iune a9rut Hn ur7rire este nou FBA##AB?ER ?.#. i co-a,. 4001G.
=ac 7edicu- nu este si.ur de ca-itatea i re9roducti,i-itatea ana-i;e-or
9arac-inice, tre,uie s 7anifeste 7a>i7 9ruden Hn uti-i;area re;u-tate-or
res9ective 9entru susinerea dia.nosticu-ui de /M. /e s9er ca reco7andri-e
de 7ai sus s contri,uie -a o 7ai 7are unifor7itate i si.uran 9entru
dia.nostic, Hn fo-osirea acestor te)no-o.ii.
Reco7andri-e Bru9u-ui re9re;int o a,ordare 9ra.7atic ce 9er7ite
dia.nosticarea /M Hn ce-e 7ai ti9ice 9re;entri c-inice. Este i79ortant de
notat c reco7andri-e se ,a;ea; 9e date i e>9erine dis9oni,i-e 7ai a-es
9entru adu-i cu trsturi ti9ice 9entru /M i c aceste criterii se a9-ic ce-
7ai ,ine indivi;i-or Hntre 4050 ani, Hn ca;uri-e Hn care ta,-ou- c-inic este
suficient de su.estiv 9entru /M. /e cere 9ruden 7a>i7 Hn dia.nosticarea
/M -a 9acienii 7ai tineri sau 7ai v8rstnici, -a cei cu de,ut 9ro.resiv sau -a
cei cu se7ne neo,inuite sau cu ta,-ouri c-inice neo,inuite Fde7en,
afa;ie, e9i-e9sieG. Jn astfe- de ca;uri, dove;i su9-i7entare din ana-i;a #!R
sau PE% 9ot a:uta -a un .rad 7ai 7are de si.uran Hn dia.nostic, c)iar
dac acestea nu sunt necesare 9entru ca;uri-e ti9ice. $79ortana ur7ririi
atente a evo-uiei -a ca;uri-e neo,inuite nu 9oate fi su9raa9reciat.
/unt ca;uri de /M care 7anifest dificu-ti s9ecia-e Hn dia.nosticu-
,o-ii FMA?EE/ +., 4005G. A7inti7 une-e situaii care 9ot fi confundate
cu /M. Acestea inc-ud arii 7u-tifoca-e de isc)e7ie cere,ra- sau infarcti;are
-a tineri cu ,o-i ca: sindro7u- anticor9i-or fosfo-i9idici, #E/=, !A=A/$#,
,oa-a AMANA/?U, sifi-is 7enin.o*vascu-ar sau disecie de carotid, etc.
$nfecii diverse cu7 ar fi cea cu ?#% 4 sau ,oa-a #NME 9ot 9re;enta
ase7nri i;,itoare cu /M. Ata>ia cere,e-oas, ca 7anifestare 9ara*
neo9-a;ic -a tineri 9oate 9une 9ro,-e7e i 7ai 7ari, deoarece Hn acest ca;,
Hn #!R se Hnre.istrea; $..B crescute. +o-i-e de7ie-ini;ante 7onofa;ice cu7
ar fi encefa-o7ie-ita acut dise7inat, sindro7u- =E%$! 9ostvira- i une-e
ca;uri de 7ie-it transvers 9re;int i e-e dificu-ti s9ecia-e de dia.nostic.
Jn aceste circu7stane, nu tre,uie sta,i-it dia.nosticu- de /M, dac nu a9ar
noi si79to7e i se7ne sau ano7a-ii i7a.istice -a 2 -uni de -a de,utu- c-inic.
Unii autori consider ,o-i-e de7ie-ini;ante recurente cu7 ar fi:
encefa-o7ie-ita acut dise7inat, sindro7u- =E%$! Fneuro7ie-ita o9ticG
i 7ie-ita transvers recurent -on.itudina- e>tins, ca ,o-i se9arate
FE$'BER!?UM =.M. i co-a,., 4000G, Hn ti79 ce a-ii -e consider variante
de /M. #a anu7ite .ru9e de 9acieni F7ai a-es co9ii i ado-esceniG, tre,uie
-uate Hn considerare i ,o-i .enetice a-e 7ie-inei Fde e>e79-u -eucodistrofii-eG.
/tudii-e c-inice de eva-uare a noi-or a.eni tera9eutici i a-te 9rotocoa-e
c-inice e>9eri7enta-e 9ot necesita criterii diferite de inc-udere i e>c-udere
fa de 9aii de ,a; reco7andai actua-7ente. =atorit variaiei 7ari Hn
9re;entarea /M tre,uie s e>iste un .rad de f-e>i,i-itate Hn a9-icarea unei
noi sc)e7e dia.nostice. Un dia.nostic si.ur tre,uie s se ,a;e;e 9e
e-e7ente-e 9re;entate de Bru9u- $nternaiona- condus de Mc =O'A#= E.
re,uie Hntotdeauna avut Hn vedere s nu e>iste o e>9-icaie 7ai ,un 9entru
date-e c-inice i 9arac-inice o,inute dec8t /M.
=ei s*ar 9utea susine c un dia.nostic de certitudine a- /M 9oate fi
sta,i-it doar -a auto9sie FP?A=ME P.B. i co-a,., 4052G, sau oca;iona- -a
,io9sie, aco-o unde -e;iuni-e ti9ice 9entru /M 9ot fi detectate direct 9rin
te)nici )isto9ato-o.ice standard, /M este Hn 7od esenia- o 9ro,-e7 c-inic
i 9oate fi dia.nosticat fo-osind criterii c-inice i 9arac-inice. +io9sia este o
te)nic ce 9oate confir7a fa9tu- c o -e;iune este inf-a7atorie sau
de7ie-ini;ant, dar nu 9oate conduce sin.ur -a dia.nosticu- de /M i ar
tre,ui efectuat rar. $nter9retarea ei de ctre neuro-o.i e>9eri7entai Hn ,o-i-e
de7ie-ini;ante este crucia- 9entru a evita un dia.nostic .reit.
E>9-orri i7a.istice efectuate 9entru a-te sco9uri 9ot desco9eri
oca;iona- ,oa-a asi79to7atic. !8nd se desco9er astfe- de ca;uri, este de
dorit un anu7it .rad de 7onitori;are.
Bru9u- $nternaiona- 9entru !riterii-e de =ia.nosticare a /M s*a ,a;at
9e reco7andri dia.nostice ce au servit ,ine co7unitatea 7edici-or ti79
de decenii. Puncte-e c)eie inc-ud o su,-iniere continu a dise7inrii
-e;iuni-or Hn ti79 i s9aiu i a va-orii e>9-orri-or 9arac-inice, Hndeose,i de
i7a.istic. =ia.nosticu- este ce- 7ai ,ine sta,i-it de un e>9ert fa7i-iari;at cu
,oa-a i cu inter9retarea eva-uri-or 9arac-inice ca RM', ana-i;a #!R, PE%,
ce 9ot su9-i7enta 9rocesu- de dia.nostic FMc =O'A#= E. i co-a,., 2004G.
D. Dia0nosticul &araclinic al SM
Princi9a-e-e e>a7ene 9arac-inice fo-osite 9entru dia.nosticarea /M
sunt:
4. E>9-oarri neuroradio-o.ice
2. E>a7enu- 9otenia-e-or evocate
2. E>a7inri ,io-o.ice de -a,orator
2. E5&lor'rile neurora/iolo0ice
Jn aceast .ru9 de e>9-orri intr:
a. E>a7enu- radio-o.ic tradiiona- Hn care radio.rafii-e sunt ce-e 7ai
vec)i i 7ai fo-osite, ur7ate de 9neu7oencefa-o.rafie, 7ie-o.rafie i
an.io.rafie.
,. E>a7inri-e de 7edicin nuc-ear Fscinti.rafiaG
c. U-trasono.rafia
d. o7o.rafia co79uteri;at
e. Re;onana 7a.netic nuc-ear FRM'G
=intre aceste e>a7inri neuroradio-o.ice i79ortante 9entru
dia.nosticarea /M i, 7ai a-es, 9entru studiu- evo-uiei ei sunt to7o.rafia
co79uteri;at i re;onana 7a.netic nuc-ear FRM'G.
!e-e-a-te e>a7inri neuroradio-o.ice au o oarecare i79ortan Hn
dia.nosticarea unor afeciuni care 9ot i7ita 98n -a un anu7it 9unct /M.
o7o.rafia co79uteri;at este o 7etod de investi.aie care aduce
date noi Hn dia.nosticarea /M.
!u ea se 9ot evidenia -e;iuni care Hnainte de e>istena ei nu se 9uteau
evidenia dec8t -a e>a7inri-e )isto7orfo-o.ice. !u a:utoru- to7o.rafiei
co79uteri;ate s*au 9utut 9une Hn eviden Hn /M: )i9odensiti Hn su,stana
a-,, contraste anor7a-e Hn siste7u- nervos centra- dar i 7rirea s9aii-or
-ic)idiene ventricu-are sau e>traventricu-are, -ucru care de fa9t se 9utea
evidenia i 9rin radio.rafie si79- cranian e>ecutat du9 introducerea
de aer Hn aceste caviti. At8t 9neu7oencefa-o.rafia, c8t i an.io.rafia
cere,ra-, 7ie-o.rafia au de;avanta:u- c 9ot e>tracer,a 9rocesu- 9ato-o.ic
i sunt trau7ati;ante.
o7o.rafia co79uteri;at de9istea; Hn /M -e;iuni Hn su,stana a-,,
9eriventricu-ar, Hn centru- ova- i uneori Hn ;ona de trecere Hntre su,stana
a-, i cenuie. 'u se 9oate s9une c ;one-e de )i9odensitate descrise Hn
/M cu a:utoru- to7o.ra.iei co79uteri;ate au o caracteristic 9ato.no7ic
9entru /M, astfe- s se 9oat diferenia de a-te 9rocese 9ato-o.ice din
siste7u- nervos centra-.
Jn une-e ;one a-e siste7u-ui nervos centra- to7o.rafia co79uteri;at
are une-e -i7ite, ne9ut8nd evidenia ,ine ;one-e de )i9odensitate. Aceste
re.iuni sunt: nervii o9tici, ;one-e 9eriferice i de :onciune din siste7u- nervos
centra-, trunc)iu- cere,ra-, cere,e- i 7duva s9inrii.
=u9 ce s*a trecut -a efectuarea to7o.rafiei co79uteri;ate,
conco7itent cu ad7inistrarea su,stanei de contrast i aceste ;one a-e
siste7u-ui nervos centra- au devenit 7ai accesi,i-e 9entru e>a7inare.
Co-osind su,stane-e de contrast iodate, to7o.rafia co79uteri;at face 9osi,i-
i studiu- funciona-itii ,arierei )e7otoencefa-ice. =ac aceast ,arier
funcionea; ,ine, su,stana de contrast r78ne Hn 9atu- vascu-ar i nu se
acu7u-ea; Hn creieru- nor7a-. =ac ,ariera este afectat, ea devine
9er7ea,i- 9entru aceste su,stane iodate care trec i se de9un Hn arii-e
,o-nave a-e creeru-ui.
#e;iuni-e descrise cu to7o.rafia co79uteri;at efectuat cu su,stana
de contrast au o distri,uie ase7ntoare cu ce-e descrise -a to7o.rafia
co79uteri;at fr su,stan de contrast. Co-osirea to7o.rafiei co79uteri;ate
cu su,stan de contrast efectuat cu a9arate de 7are 9erfor7an a 9utut
de9ista -e;iuni-e din /M 98n -a un 9rocent de 52T, dac -e;iuni-e nu sunt
7ai vec)i de dou -uni F+ARRE #., 4055G.
=u9 desco9erirea re;onanei 7a.netice nuc-eare, to7o.rafia
co79uteri;at este 7ai 9uin fo-osit 9entru dia.nosticarea /M. $7a.eria
din RM' a ocu9at foarte ra9id un -oc i79ortant Hn eta9a sta,i-irii
dia.nosticu-ui /M, 9entru c ea scoate Hn eviden, cu 7are sensi,i-itate
i7a.ini-e -e;iona-e, oriunde s*ar .si e-e -oca-i;ate.
!879u- 7a.netic, fo-osit Hn RM', 9oate fi rotit Hn orice 9o;iie,
9ut8ndu*se vi;ua-i;a toate -e;iuni-e. Jn creieru- u7an nor7a-, coninutu- Hn
a9 difer de -a re.iune -a re.iune. Astfe-, Hn su,stana cenuie, coninutu-
Hn a9 este 7ai 7are cu 4520T fa de su,stana a-, care conine 7ie-in,
o su,stan )idrofo,. Prin distru.erea 7ie-inei Hn 9rocesu- de de7ie-ini;are
Hn /M, Hn su,stana a-, se 9oate acu7u-a a9. =atorit fa9tu-ui c 7o-ecu-a
de a9 are dou nuc-ee de ?, sc)i7,uri-e concentraiei a9ei Hn siste7u-
nervos centra-, 9recu7 i destinaia sa -a nive-u- esutu-ui, se7na-u- RM'
este inf-uenat 9uternic. Odat cu creterea coninutu-ui de a9 Hn su,stana
a-, de7ie-ini;at, nu7ru- 9rotoni-or crete, ceea ce deter7in o cretere
a intensitii se7na-u-ui atunci c8nd aco-o este o de7ie-ini;are. 'uc-ee-e
dintr*un 7ediu 7ai a9os au ti79 de re-a>are 2 7ai 7are dec8t ce-e 9re;ente
Hntr*un 7ediu uscat. Jn -ic)ide, nuc-ee-e de )idro.en necesit un ti79
Hnde-un.at 9entru atin.erea ec)i-i,ru-ui dina7ic, crete i ti79u- 4 Hn
;one-e de de7ie-ini;ate. %o7 vedea 9e 9arcurs c aceste 9ro9rieti ne
9er7it s a9recie7 i studiu- evo-utiv a- -e;iuni-or din /M. =atorit acestui
fa9t, /M a fost una din 9ri7e-e ,o-i studiat Hn RM'. !u acest 7etod se
9ot studia i disfuncii-e 7eta,o-ice i ,ioc)i7ice din siste7u- nervos centra-
Hn .enera- i Hn s9ecia- din /M. =eose,iri-e dintre nive-u- 7ie-inei nor7a-e
i 9-aca de 7ie-ini;are din /M este o a-t cau; care 9une Hn eviden cu
a:utoru- RM' 7odificri-e din aceast ,oa-. Me-ina nor7a- este for7at
Hn 9rocent de 50T din co-estero-, .a-acto-i9ide i fosfo-i9ide, 9-aca de
de7ie-ini;are acut are Hn co79o;iie -i9ide neutre re;u-tate din distru.erea
7ie-inei. P-aca vec)e conine o reea .-icodens. =iferena de co79o;iie a
acestor ;one se 9oate 9une Hn eviden de ctre RM'.
Jn afara a9ortu-ui su Hn dia.nosticarea /M, RM' este un 7i:-oc de
i7a.erie ce 9er7ite o 7ai ,un Hne-e.ere a fi;io9ato.eniei ,o-ii. Aceasta
se datorea; i 9erfecionrii te)nicii RM' fo-osindu*se o su,stan de
contrast, care const dintr*o su,stan 9ara7a.netic care 9roduce o
accentuare a re-a>rii 9rotoni-or cu scurtarea ti79i-or de re-a>are. Aceast
su,stan este .ado-iniu7 i s*a dovedit c ea se distri,uie Hn ace-eai re.iuni
a-e siste7u-ui nervos centra- ca i co79uii iodai, 9ut8nd fi astfe- fo-osit -a
detectarea ;one-or de inf-a7aie. Astfe-, cu a:utoru- acestor su,stane, RM'
9oate 9une Hn eviden 7ai a-es 9-ci-e de /M active.
Jn creieru- sntos aceast su,stan nu trece de ,ariera )e7oto*
encefa-ic. E>istena unui contrast vi;i,i- 7ai a-es 9e secvene-e 9onderate
Hn 4 se7na-ea; o ru9tur a acestei ,ariere )e7atoencefa-ice care este un
feno7en 9recoce a- reaciei inf-a7atorii af-ate -a ori.inea 9rocesu-ui de
de7ie-ini;are a su,stanei a-,e. Astfe-, -e;iuni de encefa-o7ie-it cronic
a-er.ic -a co,ai au fost studiate Hn RM' fr i cu .ado-iniu7, a9oi Hn
7icrosco9ie cu a:utoru- 7arcatori-or ,arierei )e7atoencefa-ice, cu atenie
deose,it 9entru noi-e -e;iuni caracteri;ate de 9re;ena unor ce-u-e
inf-a7atorii i a unui 9rodus de de.radare a 7ie-inei. O re-aie constant
Hntre contrast i inf-a7aia activ a fost de7onstrat de ?AEM$'/ P. i
co-a,oratorii F4000G. Mc. =O'A#= i +AR'E/ F4050G au 9ro9us o secven
de eveni7ente ce :ustific 7odificri-e RM' asociate cu 7odificri-e unei
9-ci. E>ist 7ai Hnt8i o ru9tur 9recoce a ,arierei )e7atoencefa-ice care
re;u-t 9rin 7odificri-e 9rovocate 9rin inf-a7area -a nive-u- endote-iu-ui
vascu-ar a- unei ce-u-e. Re;u-t un ede7 de ori.ine vascu-ar i de7ie-ini;area
a9are 9otrivit unui 7ecanis7 i7uno-o.ic. $nte.ritatea ,arierei )e7ato*
encefa-ice este restaurat Hn dou -uni i 7icorarea ede7u-ui se traduce
9rintr*o re.resie a i7a.ini-or de RM' Hn 9atru 98n -a o9t s9t78ni. Jn
sf8rit, a9are o 9ro-iferare de astrocite a cror ref-ectare RM' se traduce 9rin
-e;iuni cronice. Wine7 s su,-inie7, c toate aceste 7odificri )isto*7orfo*
9ato-o.ice au fost descrise de ctre MARO/ . i M$?A'!EA P. Hnc din
4050 Hn encefa-ita a-er.ic a c8ine-ui.
Pe secvene-e 4 contrastu- este vi;ua-i;at 7ai ,ine, Hntruc8t 9e
secvene-e din
2
)i9erse7na-u- 9unerii Hn contrast 9oate s se confunde cu
)i9erse7na-u- s9ontan a- 9-cii FMEM$E/ !.R +ERRN P.R MA'E#CE !. i
!#A'E M., 4004G. Jn .enera- 9uneri-e Hn contrast sunt o7o.ene, rotun:ite
i de di7ensiuni 7ici. Uneori e-e 9ot s ca9ete un as9ect deose,it construit
9rintr*o 9unere Hn contrast ine-ar, centrat de un )i9ose7na- i circu7scris
de un ni7, de )i9ose7na-i.
Puneri-e Hn contrast 9ot interesa o -e;iune vec)e sau o -e;iune nou.
otui, dac 9unerea Hn contrast a9are ca un )i9erse7na-, 9oate s fie vor,a
uneori de Hnt8-nirea unui )i9ose7na- Hn 4 Hn i;ose7na-, de unde interesu-
de a 9ractica un du,-u e>a7en fr i cu 9rodus de contrast. =urata 9unerii
Hn contrast este Hn .enera- 7ai 7ic de o -un, dar 9oate a:un.e 98n -a
ase -uni.
=ar s vede7 cu7 contri,uie RM' -a dia.nosticu- c-inic i
diferenia- a- /M. Iti7 c /M este o afeciune a crei dia.nostic este
susinut de ar.u7ente c-inice ,io-o.ice, e-ectrofi;io-o.ice i 7ai recent
7orfo-o.ice cu a:utoru- RM', care a c9tat Hn u-ti7ii ani un -oc
9re9onderent Hn sta,i-irea dia.nosticu-ui, Hntruc8t a fcut 9osi,i-
vi;ua-i;area i7a.ini-or -e;iona-e. Aceast vi;ua-i;are este de 7are
sensi,i-itate Hn interioru- su,stanei a-,e. Un interes c-inic co79-e7entar
este adus de a9recierea activitii -e;iuni-or o,iectivate 9rin contrastare
du9 in:ectarea 9roduse-or de contrast 9ara7a.netic F.ado-iniu7G.
/in.uru- e>a7en care 9er7ite vi;ua-i;area -e;iuni-or i evo-uia -or 9e
ti79u- vieii ,o-navu-ui este RM'.
Jn RM' a-e.erea te)nicii condiionea; Hn 7od deose,it ca-itatea
i7a.ini-or i 9reci;ia dia.nosticu-ui. =ou ti9uri de secvene sunt deo,icei
rea-i;ate: este vor,a de secvene-e 9onderate Hn 4 i secvene-e 9onderate
Hn 2. /ecvene-e Hn 4 sunt de o,icei rea-i;ate Hn seciuni sa.ita-e FHn for7
de s.eatG, 9er7i8nd o,servarea 7orfo-o.ic a cor9u-ui ca-os, secvene-e
9onderate Hn 2 sunt 7ai sensi,i-e Hn 9-anu- deteciei -e;iona-e. !u7 sco9u-
este de a de9ista -e;iuni 7ici, tre,uie 7icorat efectu- de vo-u7 9otenia-,
di7inu8nd .rosi7ea seciuni-or. Aceasta antrenea; o di7inuare a
ra9ortu-ui dintre se7na- i ;.o7ot. otui, o co79ensaie este 9osi,i-,
a-e.8nd 9entru secvene 9onderate Hn 2 FR 2000 7sG ti79i de ecou FEG
nu 9rea 9re-un.ii F2510 7sG. Menin8nd sensi,i-itatea de detecie -e;iona-,
aceti 9ara7etri 9er7it un contrast o9ti7a- Hntre su,stana a-,, su,stana
cenuie, -ic)idu- cefa-ora)idian i 9-ci. Co-osirea a dou ecouri 9er7ite o
7ai ,un difereniere a 9-ci-or su,cortica-e FMEM$E/ M. i co-a,oratorii,
4004G.
/ensi,i-itatea RM' Hn /M 9are c nu 7ai tre,uie de7onstrat,
9entru c nu7eroase studii Hn s9ecia- a -ui Mc. =O'A#= i +AR'E/
F4050G, au 9er7is scoaterea Hn eviden a -e;iuni-or su,stanei a-,e Hn 05T
din ca;uri-e de /M c-inic definite. Ei au artat c 10T din 9acienii
v;ui cu oca;ia 9ri7ei 7anifestri neuro-o.ice aveau de:a -e;iuni 7u-ti9-e
i difu;e, i-ustr8nd ,ine a,sena unei co-erri directe Hntre intensitatea
tu-,urri-or neuro-o.ice
i a -e;iuni-or 9e RM'.
P-ci-e se traduc 9rin ;one-e de se7na- i;o* sau )i9ointense 9e
secvene-e 9onderate Hn 4 i 9rintr*un se7na- )i9erintens 9e secvene-e
9onderate Hn 2. Aceasta este din cau;a c -e;iuni-e su,stanei a-,e sunt
Hnsoite de un ede7 de ori.ine vascu-ar sau citoto>ic. Ceno7enu- de
cicatri;are deter7in constituirea unei .-io;e astrocitare care este Hnsoit de
o -r.ire a s9aii-or interstiia-e i deci de o cretere a a9ei -i,ere, 9roces
i-ustrat 9rin RM'.
Morfo-o.ia -e;iuni-or este foarte varia,i-. Poate fi vor,a de -e;iuni
9unctifor7e sau conf-uente, c)iar 9seudotu7ora-e rs98ndite Hn interioru-
su,stanei a-,e a siste7u-ui nervos centra-.
o9o.rafia -or este sau 9eriventricu-ar, sau su,cortica-. Aceste
-e;iuni 9ot fi Hnt8-nite cu a:utoru- RM' c)iar Hn su,stana cenuie, Hntruc8t
e>ist aco-o un contin.ent de fi,re 7ie-inice.
=is9aritatea i varia,i-itatea -e;iuni-or su,stanei a-,e e>9-ic
nu7ru- 7are de dia.nostice diferenia-e 9osi,i-e. Mu-ti9-e condiii
9ato-o.ice, Hnce98nd de -a factori vascu-ari 98n -a co-a.eno;e, 9ot da
i7a.ini RM' cu )i9erintensitate 9unctifor7 Hn interioru- su,stanei a-,e,
i7it8nd /M. RM', oric8t de 9erfor7ant ar fi, nu 9er7ite sin.ur 9unerea
unui dia.nostic de /M Hn afara unor criterii stricte cu7 sunt criterii-e -ui
PO/ER.
Pe 9-an 7orfo-o.ic PAN a 9ro9us criterii-e ur7toare:
4. 9re;ena a ce- 9uin 9atru 9-ci Fdia.nostic foarte a9roa9e de
si.urGR
2. 9re;ena a trei 9-ci, din care dou 9eriventricu-are Fdia.nostic
su.eratGR
2. 9re;ena a dou 9-ci, din care una 9eriventricu-ar Fdia.nostic
9osi,i-G.
Jn 9-us 9entru ?U+ER, a,sena unei -e;iuni 9eriventricu-are ar 9une
su, se7nu- Hntre,rii dia.nosticu- de /M.
Pre;ena de )i9erse7na-e rs98ndite Hn interioru- su,stanei a-,e
nu este deci s9ecific /M. %o-u7u- -e;iona- este foarte varia,i- de -a un
9acient -a a-tu-. Aceasta f-uctuea; 7oderat Hn cursu- evo-uiei ,o-ii i
de9inde Hn s9ecia- de caracteru- ede7atos sau .-io;ic a- -e;iuni-or.
As9ectu- RM' nu este core-at totdeauna cu severitatea c-inic a ,o-ii.
Ace-ai -ucru este va-a,i- i 9entru -oca-i;area ,o-i-or. o9o.rafia -or nu este
core-at cu si79to7ato-o.ia c-inic. E>e79-u- ce- 7ai fra9ant este ace-a a-
nevritei o9tice retro,u-,are, 9entru care se re.sesc Hn 7a:oritatea ca;uri-or
-e;iuni de7ie-ini;ante Hn interioru- su,stanei a-,e encefa-ice. #e;iuni-e
nervu-ui o9tic nu 9ot fi dec8t rar scoase Hn eviden, doar dac se fo-osesc
secvene s9ecia-e. #a fe- stau -ucruri-e i cu for7e-e c-inice 7edu-are, Hn
care RM' encefa-ic d 7ai 7u-te infor7aii dec8t RM' 7edu-ar, care nu
evidenia; totdeauna -e;iunea ce cores9unde to9o.rafic si79to*7ato-o.iei
c-inice.
'e d7 astfe- sea7a c, din 9unct de vedere 9ractic, RM' encefa-ic,
Hn 9ri7a intenie cu secvene 9onderate Hn 2, este unu- din ar.u7ente-e
funda7enta-e Hn dia.nosticu- /M, c)iar dac si79to7ato-o.ia c-inic nu
este foca-i;at Hn creier. otui, 9entru a a7e-iora detecia 9-ci-or Hn for7e-e
7edu-are, se 9ot rea-i;a secvene centrate 9e 7duv sau secvene ce
su9ri7 )i9erse7na-u- .rsi7ii 9erior,ita-e 9entru nevrita o9tic
retro,u-,ar.
Morfo-o.ia, vo-u7u- -e;iona-, e>istena unei 9uneri Hn contrast -a
RM' cu oca;ia studii-or -on.itudina-e, ne fac s 9une7 Hntre,ri Hn
-e.tur cu core-ri-e Hntre -uarea de contrast sau vo-u7u- -e;iona- 9e
deo9arte i se7na-e-e c-inice i evo-utivitatea ,o-ii 9e de a-t 9arte.
Jn ciuda unor o,servaii contradictorii s*ar 9rea c 9uneri-e Hn
contrast sunt 7ai uor de o,servat Hn 9usee-e c-inice. FBO'&A#E/*
/!ARA'O C. i co-a,oratorii, 4051R BRO//MA' R. $. i co-a,oratorii,
4055G. otui, se Hnt879- ca 9usee c-inice autentice nu sunt Hnsoite de
9unere Hn contrast. Poate s fie vor,a de un 9useu 7edu-ar ce sca9
investi.aiei.
/ensi,i-itatea RM' 9oate s fie insuficient cu o re;o-vare s9aia-
ce nu 9er7ite detectarea -e;iuni-or de vo-u7 7ic. Jn sf8rit, o re9araie
9osi,i- a ,arierei )e7ato*encefa-ice ar 9utea H79iedica orice e>trava;are
de su,stan de contrast.
Aceast 9ro,-e7 de -uare de contrast i core-aia care e>ist Hntre
aceasta i evo-utivitarea ,o-ii r78n Hnc Hn de;,atere.
Jn ceea ce 9rivete vo-u7u- -e;iona-, $/AA! i co-a,oratorii F4055G
arat c su9rafaa tota- a -e;iuni-or 9e RM' nu este core-at Hn 7od
se7nificativ cu si79to7ato-o.ia c-inic, Hn ti79 ce +ORBE# i co-a,oratorii
F4053G .sete o core-aie se7nificativ Hntre su9rafaa -e;iona- -a RM' i
scoru- inva-iditii.
E$##OOB?+N E. E. i co-a,oratorii F4050G au 9utut arta c noi-e
-e;iuni creteau Hn di7ensiuni cu un 7a>i7u7 de 9atru s9t78ni i
scdeau 98n -a 7ini7u7 du9 o9t s9t78ni. E- e>9-ic varia,i-itatea
e>tre7 de ra9id a -e;iuni-or o,servate Hn cursu- re7isiunii ,o-ii astfe-:
aceste -e;iuni f-uctuante ar re9re;enta 9rocesu- iniia- inf-a7ator a- ,o-ii i
re9etiia acestui feno7en este aceea care va deter7ina for7area unei 9-ci
cronice. Autoru- a 9utut arta c a9reau noi -e;iuni 7ai frecvent dec8t se
credea, cu o 7edie
2,2 -e;iuni 9e 9acient i 9e an 9entru 0,52 9usee c-inice 9e 9acient i 9e an.
!ore-aia creterii di7ensiuni-or -e;iuni-or cu evo-utivitatea ,o-ii nu este ,ine
sta,i-it. Este deci difici- s 9ro9ui RM' ca un 7i:-oc de 9ro.nostic a ,o-ii.
Anu7ite ar.u7ente, cu7 ar fi 9unerea Hn contrast sau vo-u7u- -e;iona- nu
au 9utut fi core-ate Hn 7od se7nificativ cu evo-utivitatea afeciunii. Oricu7
ar fi acesta, RM' 9oate fi interesant Hn studiu- -e;iona- 9entru Hncercri
tera9eutice.
O 9ro,-e7 difici- este vi;ua-;area 9e RM' a -e;iuni-or 7edu-are.
#e;iuni-e s9ina-e 9ot fi Hnt8-nite -a o 7are 7a:oritate a 9acieni-or cu /M.
$nteresant este fa9tu- c -e;iuni-e s9ina-e 9ot fi dease7enea Hnt8-nite i -a
9acieni fr si79to7ato-o.ie c-inic 7edu-ar. #e;iuni c-inic si-enioase
au fost desco9erite -a 9acieni cu 9ri7 atac de nevrit o9tic. Jn s9ecia-,
-e;iuni-e 7edu-are si-enioase c-inic sunt frecvent Hnt8-nite Hn /M, dar foarte
rar Hn a-te ,o-i. Anor7a-iti-e 7edu-are Hn /M varia; de -a una sau c8teva
-e;iuni foca-e 98n -a o afectare difu; s9ina-. i9ic, -e;iuni-e 7u-ti9-e se
Hntind 9e o -un.i7e ceva 7ai 7ic dec8t Hn-i7ea a dou cor9uri verte,ra-e.
Pe seciuni-e a>ia-e, aceste -e;iuni, ti9ic, ocu9 co-oane-e -atera-e i
9osterioare a-e su,stanei a-,e. Rar, e-e deter7in Hn.rori foca-e 7edu-are.
Jn /M 7ai avansat, -e;iuni-e foca-e 9ot conf-ua Hn arii -ar.i de )i9erse7na-.
Unii 9acieni 9ot 9re;enta doar anor7a-iti difu;e. Acestea sunt ce-e 7ai
,ine vi;ua-i;ate cu uoare creteri a-e intensitii se7na-u-ui Hn P=, Hn ti79
ce e-e sunt 7ai 9uin ,ine recunoscute 9e secvene-e Hn 9onderaie
2
. Aceste
anor7a-iti difu;e sunt asociate cu 9re;ena si79to7ato-o.iei 7edu-are,
cu di;a,i-itate Hna-t i cu o evo-uie 9ri7ar 9ro.resiv.
$7a.istica 7edu-ar -a 9acienii cu /M este indicat Hn ur7toare-e
situaii: 9re;entarea unei afeciuni 7edu-are, Hn afar de -e;iuni co79resive,
-e;iuni ati9ice cere,ra-e i c8nd e>a7inarea ! cere,ra- este ne.ativ.
#e;iuni-e din /M au su,strate 7orfo-o.ice 7u-ti9-e ca: ede7,
inf-a7aie, de7ie-ini;are, 9ierdere a>ona-, .-io; i re7ie-ini;are FPA/!U
$. i +A#AIA RO=$!A, 4000G. Aceste -e;iuni au se7nificaii neuro-o.ice
diferite. Re;onana 7a.netic nuc-ear FRM'G nu 9oate evidenia toate aceste
7odificri 7orfo-o.ice, ceea ce face s -i7ite;e e>a7enu- conveniona- RM'
Hn dia.nosticu- i 7ai a-es Hn evo-uia /M.
=e aceea s*a Hncercat 9erfecionarea RM', a9r8nd noi te)nici a-e
acestei 7etode. Astfe-, au a9rut RM' 9rin s9ectrosco9ie, RM' 9rin transfer
de 7a.neti;are, RM' funciona- i RM' 9rin difu;iune.
=u9 AR'O#= =. #. i co-a,., F4005G e>a7enu- RM' c-asic are
-i7ite certe Hn sta,i-irea naturii 7orfo-o.ice a -e;iuni-or din /M. RM' 9rin
s9ectrosco9ie este o 7etod neinva;iv care 9er7ite caracteri;area seriat
a -e;iuni-or de /M 9rin ana-i;a 7odificri-or 7o-ecu-are de -a nive-u- 9-ci-or.
RM' 9rin s9ectrosco9ie furni;ea; infor7aii care definesc as9ecte s9ecifice
a-e de7ie-ini;rii i a-e 9ierderii a>ona-e. =e ase7enea acest 7etod 9oate
9une Hn eviden 7odificri-e ti79urii din siste7u- nervos centra- a-
,o-navi-or cu /M. Aceste 7odificri cu9rind creterea coninutu-ui de a9,
a9ariia 7arc)eri-or i7uno-o.ici ai inf-a7aiei. Jn ti79u- inf-a7aiei
neuro9rotea;a-e, H79reun cu a-te en;i7e cata,o-ice, sunt e-i,erate -oca-
de ctre 7acrofa.e, -i;o;o7i, conduc8nd -a a-terarea co79o;iiei Hn 9roteine
i -i9ide a 7ie-inei. Jn ti79u- de7ie-ini;rii, -oca- se acu7u-ea; esteri ai
co-estero-u-ui care -i9sesc Hn creieru- nor7a-. Pre;ena acestora Hn creier este
un indiciu a- de7ie-ini;rii recente. $7a.ini-e RM' 9rin s9ectrosco9ie a-e
9rotoni-or -oca-i;ai Hn creieru- ,o-navi-or, o,inute 9rin su9unere -a ti79i
de ecou -un.i, re-ev 9atru re;onane 7a:ore care cores9und -a: co-in,
creatinin sau fosfocreatinin, '*aceti- as9artat i -actat. =intre acestea
'*aceti- as9artat 9oate fi uti-i;at ca un 7arDer neurona-, fiind Hnt8-nit doar Hn
neuroni. #a 9acienii cu /M, scderea '*aceti- as9artatu-ui cere,ra-
Hnsea7n o afeciune neuro-o.ic 7ai sever. Jn -e;iuni-e din /M, Hn
9ri7e-e 3 s9t78ni se .sesc cantiti crescute de -actat, ceea ce indic
inf-a7aie, isc)e7ie -oca- i disfuncie 7itocondria- neurona-. A-te
-e;iuni au o cantitate crescut de co-in care su.erea; creterea turnover*
u-ui 7e7,ranar Hn ti79u- de7ie-ini;rii. =e ase7enea 9ot a9are
creteri anor7a-e a-e -i9ide-or, ceea ce indic 9re;ena de7ie-ini;rii.
=u9 ?OR/C$E#= M. A. i co-a,., F4005GR %A' EAE/+ERB?E P.
?. i co-a,., F4003G, re;onana 7a.netic nuc-ear 9rin transfer de
7a.neti;aie FMG se ,a;ea; 9e re-a>area Hncruciat Hntre 9rotonii i7o,i-i
-e.ai de 7acro7o-ecu-e i cei din a9. Acest transfer de 7a.neti;aie are
-oc Hn structuri, cu7 ar fi su9rafaa )idrofi- a 9roteine-or i -i9ide-or. =u9
autorii de 7ai sus, M se 9oate uti-i;a Hn dou sco9uri: creterea contrastu-ui
Hntre esuturi i s9orirea s9ecificitii i7a.ini-or 9entru recunoterea anu7itor
-e;iuni. !u a:utoru- RM' 9rin transfer de 7a.neti;aie se face diferenierea
Hntre su,stana a-, i cenuie.
RM' 9rin transfer de 7a.neti;aie este sc;ut Hn -e;iuni-e din /M.
Bradu- de reducere a RM' 9rin transfer de 7a.neti;atie difer Hn funcie de
-e;iuni, astfe- c e>ist 9osi,i-itatea de discri7inare Hntre diverse-e 7odificri
7orfo9ato-o.ice. RM' 9rin transfer de 7a.neti;aie 9une Hn eviden re.iuni
Hn creier su, nive-u- nor7a- de M, 9er7i8nd evidenierea Hntinderii
-e;iuni-or din /M, constatarea ire.u-aritii acestora i 9re;ena 9re-un.iri-or
di.itifor7e Hn esutu- nor7a- a- creieru-ui. =ease7enea, M arat c arii din
su,stana a-, nor7a- -a RM' c-asic, 9ot avea o re;onan M di7inuat.
Punerea Hn eviden a unor -e;iuni aa nu7ite Kocu-teL sau K.uri
ne.reL este fo-ositoare -a ur7rirea evo-uiei /M, cunosc8ndu*se astfe-
nu7ru- rea- a- -e;iuni-or active.
RM' funciona- se ,a;ea; 9e fa9tu- c activarea unei anu7ite arii
din corte>u- cere,ra- deter7in creterea 9erfu;iei san.uine Hn acea ;on.
Aceast cretere duce -a scderea concentraiei san.uine a deo>i)e7o*
.-o,inei care deter7in creterea se7na-u-ui 9e re;onana 7a.netic
nuc-ear funciona-. $nf-uena o>i.enrii san.uine cere,ra-e asu9ra
susce9ti,i-itii 7a.netice cere,ra-e 9er7ite uti-i;area unui ti9 de 9onderaie
a i7a.inii, care s ref-ecte K+-ood o>@.en -eve- de9endentL 9us Hn eviden
de RM' funciona-.
RM' 9rin difu;iune are -a ,a; 7surarea coeficientu-ui 9ro9riu de
difu;iune F?OR/C$E#= M.A. i co-a,., 4005G. oate 7o-ecu-e-e din -ic)ide
au o 7icare ,roAnian ca re;u-tat a- interaciuni-or cu a-te 7o-ecu-e. Un
.ru9 de 7o-ecu-e dintr*o anu7it ;on se 9ot H79rtia, 7ri7ea distanei
9arcurse fiind caracteri;at de acest coeficient de difu;iune. Jn une-e -e;iuni,
difu;ia 7o-ecu-e-or de a9 care difu;ea; Hn* i Hntre a>onii din siste7u-
nervos centra- Hntr Hn contact cu 7e7,rane-e ce-u-are, reduc8ndu*-e astfe-
7icarea. Jn consecin coeficientu- de difu;iune este redus. Acest coeficient
de difu;iune ref-ect 9ro9rieti-e structura-e a-e esuturi-or. Jn /M co7*
9onenta inf-a7atorie scade coeficientu- de difu;iune, 9e c8nd rarefierea
a>ona- i de7ie-ini;area cresc acest coeficient. =u9 PA/!U $. i +A#AIA
RO=$!A F4000G ,eneficii-e noi-or te)nici RM' sunt: reducerea ti79u-ui de
e>a7inare, scderea disconfortu-ui ,o-navu-ui, scderea nu7ru-ui
artefacte-or, creterea ra9ortu-ui cost,eneficiu, creterea sensi,i-itii Hn
detectarea -e;iuni-or -e.ate de activitatea i 9ro.resia ,o-ii i Hn ce-e din
ur7, creterea s9ecificitii RM' Hn detectarea -e;iuni-or din /M.
4. E5a!enul &otenialelor e=ocate
Jn conce9ia neurofi;io-o.iei c-inice, 9rin 9otenia- evocat se
Hne-e.e o 7odificare e-ectric detecta,i- Hn orice 9unct a- sca-9u-ui, ca
rs9uns -a un sti7u- a9-icat Hn 7od de-i,erat -a 9eriferia sau -a un
anu7it nive-, a- ci-or aferente. Modificri-e e-ectrice cortica-e sau de sca-9
induse 9rin a-te 7i:-oace, ca de 9i-d 9rin sti7u-ri e-ectrice a9-icate Hn orice
9arte a creieru-ui af-at Hn -e.tur cu aria cortica-, din care se cu-e.
rs9unsuri 9rin sti7u-are e-ectrico*cortica- direct sau 9rin sti7u-are
antidro7ic a neuroni-or corticofu.a-i intr Hn ace-ai conce9t de
9otenia-e, dar acestea sunt fo-osite 7ai a-es Hn cercetri-e neurofi;io-o.ice
e>9eri7enta-e.
=in istoria neurofi;io-o.iei re;u-t c 9otenia-e-e evocate au r7as
9entru a9ro>i7ativ 20 de ani o 7etod foarte 9reioas 9entru cercetarea
e>9eri7enta-, du9 care Hn 7od 9ro.resiv, Hnce98nd din 4065 au 9truns
Hn neurofi;io-o.ia c-inic, unde ast;i au devenit 7i:-oace 9reioase de
investi.aie 9arac-inic. #a acest c8ti. a contri,uit Hn 7od su,sania-
co79utere-e, fr de care 7ici-e 9otenia-e evocate de sca-9 ar 9utea nu7ai
foarte .reu s fie scoase Hn eviden din activitatea e-ectro*encefa-o.rafic
de fond.
/ti7u-ii fo-osii 9entru o,inerea 9otenia-e-or evocate cortica-e 9ot
fi 9eriferici Ftacti-i, nocice9tivi, vi;ua-i, acusticiG sau centra-i Fde o,icei e-ectriciG,
acetia din ur7 fiind fo-osii a9roa9e e>c-usiv Hn neurofi;io-o.ia
e>9eri7enta-.
!u-e.erea 9otenia-e-or evocate cortica-e se face 9rin inter7ediu-
unor e-ectro;i de diferite for7e, Hn derivaii 7ono9o-are sau ,i9o-are.
$nvesti.area 9otenia-e-or evocate cortica-e se face 9rin inter7ediu- unor
a79-ificatori de ti9 EEB, 9e )8rtie o,inuit sau foto.rafic, 9e osci-osco9
catodic, 9e 9-otter sau 9e ,and 7a.netic.
=eoarece 9otenia-e-e evocate cortica-e sunt cu-ese de 9e sca-9 i
deoarece, 9e deo9arte acestea au o a79-itudine de 2400 ori 7ai 7ic
dec8t a79-itudinea ;.o7otu-ui, care este a-ctuit din e-ectro*encefa-o.ra7
Ks9ontanL iar 9e de a-t 9arte, a7,e-e 9rocese se desfoar Hn aceeai
,and de frecven este necesar o 9re-ucrare a trasee-or, care s creasc
ra9ortu- se7na-*;.o7ot de fond Fse7na-u- fiind 9otenia-u- evocatG.
Potenia-u- evocat cortica- difer de activitatea e-ectro*encefa-o.rafic,
;is, Hn 7od conveniona- Ks9ontanL 9rin ur7toare-e:
e>ist o re-aie te79ora- definit Hntre 9otenia-u- evocat
cortica- i sti7u-R
e>ist o oarecare constant a 7ode-u-ui de rs9unsR
e>st un factor de rs9uns 7a>i7 9e sca-9.
Jn .enera- 9otenia-u- evocat cortica- are o co79onent 9recoce i
una tardiv. !o79onenta 9recoce este a-ctuit dintr*o secven de unde
9o;itive a-ternative cu unde ne.ative, denu7ite Hn 7od conveniona- P i
res9ectiv ' Fde e>e79-u: unda P4, P2, '4, '2, etcG, care Hn succesiunea -or
constituie rs9unsu- 9ri7ar i secundar.
#a .ene;a co79onentei 9recoce 9artici9 eveni7ente neura-e
9resina9tice, const8nd din i79u-suri 9e fi,re aferente i eveni7ente neura-e
9ostsina9tice, e>9resie a activrii neuroni-or -oca-i, cortica-i. !o79onenta
tardiv este a-ctuit de ce-e 7ai 7u-te ori dintr*o 9ostdescrcare c-asic de
as9ect osci-ator, cu o frecven de a9ro>i7atv 542 c(s.
Jn neurofi;io-o.ia c-inic, deoca7dat se ia Hn considerare i se
ana-i;ea; co79onenta 9recoce cu unde-e ei care a-ctuiesc rs9unsu-
9ri7ar i secundar a-e cror a-terri au c9tat se7nificaie c-inic 9rin
cunoaterea su,stratu-ui neura- care -e .enerea;. Ast;i, aceast afir7aie
r78ne totui 7ai si.ur 9entru co79onente-e ' i P. Potenia-u- evocat,
odat o,inut, este ana-i;at Hn 9rivina -atenei i a a79-itudinii unde-or.
=ac 7surtori-e de -aten nu ridic 9ro,-e7e, ce-e de a79-itudine sunt
7ai difici-eR e-e fc8ndu*se v8rf -a v8rf sau 7ai corect, -u8nd o -inie de ,a;
i nu7r8ndu*se a79-itudinea vHrf-inie de ,a;. Ast;i, Hn e9oca
co79utere-or, aceste -ucruri sunt fcute de ctre acestea.
Potenia-u- evocat este un e-e7ent foarte i79ortant a- dia.nosticrii
/M i se efectuea; siste7atic 9entru a detecta o suferin infrac-inic i
9entru a afir7a difu;iunea -e;iuni-or. Ano7a-ii-e 9otenia-e-or evocate nu
sunt totui s9ecifice unei afeciuni de7ie-ini;ante.
Jn c-inic, se fo-osesc, 9entru dia.nosticarea /M cinci fe-uri de
9otenia-e evocate:
a * 9otenia- evocat so7este;ic FPE/G
, * 9otenia- evocat cortica- vi;ua- FPE%G
c * 9otenia- evocat auditiv FPEAG
d * 9otenia- evocat 7otor FPEMG
e * 9otenia-e evocate 7u-ti7oda-e
a. Potenialul e=ocat cortical so!este%ic.
/tudiu- 9otenia-u-ui evocat so7este;ic cortica- Hn c-inic este
i79ortant Hn a9reciarea inte.ritii ci-or de trans7itere de -a 9eriferie i
98n -a corte>t, 9entru sensi,i-itatea 9rofund, -e;iuni a-e ci-or ter7oa-.ice
i tacti-e. %a-oarea acestei investi.aii Hn 9ato-o.ia nervu-ui 9eriferic este
deose,it i se fo-osete de 7ai 7u-t vre7e.
Jn 9ato-o.ia 7duvei, trunc)iu-ui cere,ra- i a-tor se.7ente a-e
siste7u-ui nervos centra-, ea se fo-osete de dat 7ai recent. #a ,o-navii
cu -e;iune de trunc)i cere,ra-, 7ai a-es Hn 7e;encefa- se 9oate face o
eva-uare a to9o.rafiei -e;iunii fr co-a,orarea contient a ,o-navu-ui i
indiferent de etio-o.ia -e;iunii.
Potenia-e-e evocate so7este;ice FPE/G sunt fo-osite i -a de9istarea
9recoce a -e;iuni-or de7ie-ini;ante de 9e ci-e sensi,i-itii, din /M.
PE/ se 9oate investi.a cu a:utoru- e-ectro;i-or 9-asai Hn 9unctu- ER+
-a nive-u- verte,rei !1 i corte>u- sen;itiv de 9artea o9us 9ri7e-or dou
9uncte. E-ectrodu- de referin se 9-asea; 7ediu s9ontan. E-ectrodu- de
sti7u-are este ce- de 9e 9unctu- ER+ Fdeasu9ra tune-u-ui car9ianG, care
sti7u-ea; nervu- 7edian, iar ce- de detecie este situat 9arieta- contra-atera-.
/ti7u-area se 9oate face i -a nive-u- .-e;nei i 9e '. ti,ia- 9osterior.
%a-oarea acestei investi.aii Hn 9ato-o.ia nervu-ui 9eriferic este
deose,it, 7ai a-es Hn ca;uri-e cu -e;iuni 7ai i79ortante a-e acestuia. /M
afectea; ci-e de trans7itere a-e sensi,i-itii -a nive-u- 7duvei, trunc)iu-ui
cere,ra- i diencefa-, unde se 9roduc de7ie-ini;ri i79ortante. oc7ai de
aceea, Hn 9ato-o.ia trunc)iu-ui cere,ra-, aceast e>9-orare are o deose,it
va-oare, 7ai a-es c /M afectea; Hntr*un 9rocent foarte ridicat sus,stana
a-, din trunc)iu- cere,ra-.
#a ,o-navii cu -e;iuni de trunc)i, 9redo7inante Hn 7e;encefa- se
9oate face cu a:utoru- PE/ o eva-uare a to9o.rafiei -e;iunii, fr co-a,orarea
contient a ,o-navu-ui.
$ntensitatea sti7u-u-ui tre,uie s fie cu 20T 7ai 7are dec8t
intensitatea unui sti7u-, care ar 9roduce o 7icare de o9o;iie a 9o-ice-ui.
Crecvena de sti7u-are este de 41cic-i(sec., 9entru fiecare testare
fiind a9-icai 98n -a 4000 de sti7u-i, ti79u- de ana-i; dur8nd 400 7s.
Ano7a-ii-e PE/ inc-ud: 9re-un.irea -atenei v8rfu-uiR 9re-un.irea
-atenei inter9otenia-eR di7inuarea a79-itudiniiR a,sena v8rfuri-or co7une
i 7odificarea 7orfo-o.iei 9otenia-u-ui Hn Hntre.i7e FP. #. MO#ER A. E.
PAE%OR B. BO#=+ERBR '. P. /P$E#?O#&, 4002G. Morfo-o.ia nor7a-
const Hntr*o und 9o;itiv -a 457s FP45G ur7at de o und ne.ativ -a
207s F'20G, a9oi dou unde 9o;itive tardive -a 257s i 60 7s FP25, P60G.
Pri7e-e co79onente sunt 7ai constante, 9e c8nd u-ti7e-e dou au o
varia,i-itate individua-.
/tudii-e PE/ -a 9acienii cu /M arat c ano7a-ii-e -or 9ot fi
dovedite Hntr*un 9rocent 7ai 7are F55TG dec8t 7odificri-e PE% sau PEA.
Pre-un.irea -atene-or v8rfu-ui sau a-e 9re-un.irii -atenei inter*
9otenia-e Finterv8rfG sunt 9rintre ce-e 7ai frecvente ano7a-ii, fiind 9re;ente
Hn 56T din studii-e efectuate -a e>tre7iti-e su9erioare a-e ,o-navi-or cu
/M i 36T din studii-e efectuate -a 7e7,re-e inferioare.
Jn 7sura Hn care /M sau sec)e-e-e ei 9ot afecta nervii 9eriferici
F7ai rarG, 7duva s9inrii sau siste7u- encefa-ic, 7odificri-e PE/ vor
dovedi diverse co7,inaii de ano7a-ii.
O di7inuare evident a a79titudinii, afect8nd ti9ic 7ai 7u-te
9otenia-e, este o constatare o,inuit Hn /M. Pe 7sur ce -atene-e se
9re-un.esc, v8rfuri-e sunt dis9ensate, a79-itudini-e sunt efectiv reduse i
9atternu- nor7a- de und este defor7at. Unde-e Hi 9ot 9ierde as9ectu-
ascuit sau, datorit a79-itudini-or -or reduse i a 7odificri-or -atenei
sunt .reu de vi;ua-i;at i tind s se uneasc una cu cea-a-t.
Jn /M definit dia.nostic, .radu- ano7a-iei este de 11T, Hn /M
9osi,i- 31T, iar Hn /M sus9ect 60T. PE/ sunt ce- 7ai frecvent a-terate Hn
for7 s9ina- a /M
b. Potenialul e=ocat cortical =i%ual ,PE(-
!a7 cu dou decenii Hn ur7, c8iva cercettori au o,servat c PE%
este 7odificat -a ,o-navii cu nevrit o9tic. =eoarece aceast stare este una
din 7anifestri-e ti79urii a-e /M, PE% s*a dovedit cur8nd a fi un instru7ent
Hn dia.nosticu- 9recoce a- acestei ,o-i.
PE% este cu-es Hn re.iunea occi9ita- du9 sti7u-area 7onoocu-ar,
9rin inversarea cu-ori-or unei ta,-e de a) a-, cu ne.ru. $nversiunea cu-ori-or
se face cu o frecven cu 4 sau 2 cic-i(sec. /e a9-ic 400200 de sti7u-ri -a
o testare, iar ti79u- de ana-i; este de 250 7s. E-ectro;ii de detecie se
9-asea; deasu9ra re.iunii occi9ita-e iar referina 9e -inia 7edian -a42 c7
de na;ion.
Morfo-o.ia PE% nor7a- este a-ctuit din 2 co79onente: una
9recoce cu -aten de 00400 7s i una tardiv, cu -aten de 2000 7s.
Ano7a-ii-e PE% Hnt8-nite Hn /M sunt foarte des -e.ate de nevrita
o9tic retro,u-,ar, afect8nd unu- sau a7,ii oc)i, cu un oc)i de o,icei
7ai 7u-t afectat dec8t ce--a-t.
Modificri-e PE% Hn /M sunt:
-aten P400 9re-un.it
diferene Hntre -atene-e interocu-are
di7inuarea re-ativ a a79-itudinii
dis9ersia sau 7odificarea duratei 9otenia-u-ui P400 i
7odificri-e 7orfo-o.iei undei.
Jn studiu- inte.ritii ci-or vi;ua-e s*au uti-i;at nu7ai 7surarea
co79-e>u-ui iniia- for7at din unda '10, P400 i '420. !e-e 7ai frecvente
7odificri a-e PE% Hnt8-nite -a de,utu- /M au fost 9re-un.irea undei P400
9este 440 7s i a-terri a-e 7orfo-o.iei Hntre.u-ui co79-e> de unde. /e
consider ca ce- 7ai sensi,i- se7n a- disfunciei nervu-ui o9tic, diferena
-atenei interocu-are.
A79-itudinea 9otenia-u-ui P400 este afectat de diveri factori
te)nici, 9-us factori -e.ai de acuitatea vi;ua-, erori-e de refracie, o9aciti-e
din 7edii-e ocu-are, ,o-i-e retinei, concentrarea 9acientu-ui, direcia 9rivirii
Hn .o-, intensitatea -u7inoas etc.
Prin sti7u-area c879u-ui vi;ua- co79-et, o a79-itudine tota- 7ai
7ic de 2 7icro% tre,uie considerat sus9ect, i o diferen de a79-itudine
Hntre cei doi oc)i 7ai 7are de 50T este considerat anor7a-. Este o,inuit
s se o,serve 9re-un.irea -atenei odat cu recderi asociate cu deter7inare
vi;ua-, dar dac recidiva nu este Hnsoit de nici un deficit vi;ua- re;idua-,
PE% r78ne ne7odificat. Asocierea ano7a-ii-or PE% cu /M sunt Hnt8-nite
Hn 6103T FP. #. !O#E i co-a,oratorii, 4002G. =u9 /AMAO$U $. i
co-a,oratorii, F4050G ano7a-ii a-e PE% se Hnt8-nesc Hn 52T Hn ca;uri-e de
/M si.uri c-inice, 12T din ca;uri-e 9ro,a,i-e i 51T din ca;uri-e 9osi,i-e.
c. Potenialul e=ocat cortical au/iti= < PEA
Acest 9otenia- este cu-es Hn re.iunea te79ora-, du9 sti7u-area
7onoauricu-ar cu frecvene de 4050 sti7u-i(sec., intensitate de 3055
deci,e-i, Hn funcie de 9ra.u- auditiv a- ,o-navu-ui. /e fac 40002000
sti7u-ri 9entru fiecare testare, durata nede9ind 400 7s. E-ectrodu- de
referin se 9-asea; 9e 7astoid. !e-e cinci unde o,inute Hn 7ai 9uin de
40 7s. cores9und sti7u-rii ci-or auditive de -a co)-ee 98n -a co-icu-u-
inferior. /e iau Hn considerare 7orfo-o.ia i a79-itudinea PEA, Hn s9ecia- a-
undei 6 i 5 F9o;itiv Hna-t a trunc)iu-ui cere,ra- cu -atene de 3 7sG i
dease7enea ti79u- Hntre unda 4 i 5 Hn 7od nor7a- 6,5 7s.
PEA s*a constatat a fi anor7a- -a 20T din 9acienii cu 9osi,i- /M,
64T -a 9acienii 9ro,a,i- cu /M i 31T din 9acienii cu /M sta,i-it c-inic.
Ano7a-ii-e 9rinci9a-e descise de !O#E P. #. i co-a,oratorii 4000 sunt:
a,sena unde-or v8rfu-ui 5
di7inuarea 9ronunat a a79titudinii unde-or
diferene crescute a-e -atenei interv8rfuri
inversarea ra9ortu-ui a79-itudinii undei 4(5.
Oricare dintre unde sau orice co7,inaie a -or, 9oate fi 9re-un.it,
atenuat, sau a,o-it, ce- 7ai frecvent i79-icat fiind v8rfu- 5 ur7at de v8rfu-
2.
E>acer,ri-e i 7odificri-e acute Hn evo-uia c-inic a ,o-ii sunt
deo,icei core-ate cu 7odificri frecvente a-e PEA. Av8nd Hn vedere
varia,i-itatea 7are a diveri-or 9acieni tre,uie s fi7 foarte ateni -a
inter9retarea unei ano7a-ii doar 9e ,a;a a79-itudinii. Pre-un.irea -atenei
Hnterv8rfu-ui este unu- dintre ce-e 7ai frecvente ano7a-ii Hn /M, cu diferena
25, Hn .enera- 7ai frecvent Hnt8-nit dec8t diferena 42. Modificri-e
ra9ortu-ui undei unu H79rit -a a79-itudinea undei 5 su.erea; un defect
de conducere rostra- -a nive-u- inferior a- 9unii.
=u9 /AMAO$U $. i co-a,oratorii F4050G PEA este a-terat Hn
9rocenta:u- ce- 7ai 7ic i tardiv Hn evo-uia /M. PEA este 7odificat Hn
acest studiu Hn 65T din ca;uri-e certe, 21T din ce-e 9ro,a,i-e i 2T din
ce-e 9osi,i-e.
!o79ar8nd ce-e trei fe-uri de 9otenia-e evocate !O#E i co-a,o*
ratorii F4002G su.erea; c PE/ este anor7a- Hn /M Hn ce- 7ai 7are 9rocent
F9este 60TG din ca;uri, PEA Hn ce- 7ai 7ic 9rocent F7ai 9uin de 25T G, iar
PE% este anor7a- Hn a9ro>i7ativ 21T din ca;uri. Aceste 9rocente 9ar a fi
Hn funcie de -un.i7ea cii de conducere studiate sau a cantitii su,stanei
a-,e testat i de ase7enea Hn funcie de susce9ti,i-itatea se7na-u-ui studiat
Fci studiateG -a de7ie-ini;are.
/ti7u-area e-ectric sau 7a.netic a corte>u-ui 9entru studierea
conducerii centra-e i 9eriferice -a su,iecii sntoi i -a ,o-navii cu /M a
dovedit conducerea 9eriferic nor7a- Hn a7,e-e .ru9e, 9e c8nd
conducerea Hn siste7u- nervos centra- a fost Hncetinit -a ,o-navii cu /M.
RM' a revo-uionat dia.nosticu- /M 9rin detectarea -e;iuni-or
de7ie-ini;ante c)iar i cu dia7etru- de 2 77 i s*a dovedit foarte eficient
Hn de;v-uirea -e;iuni-or 7u-ti9-e a-e 7duvei s9inrii. Jn aceast
circu7stan, este adesea su9erioar studii-or 9otenia-e-or evocate -a ca;uri-e
de /M 9ro,a,i-e. otui, Hn -e;iuni-e trunc)iu-ui cere,ra-, PEA este 7ai
9recis dec8t RM'. =ease7enea, Hn nevrita o9ric Hn /M, RM', a fost
deo,icei nor7a- 9e c8nd PE% au fost anor7a-e Hn 9ro9orie de 05T din
ca;uri. Preci;ia 9otenia-e-or evocate Hn cea 7ai studiat cate.orie dia.nostic
a /M, for7a 9osi,i-, a fost de 30T 9entru PE/, 53T 9entru PE%, i 22T
9entru PEA F!O#E i co-a,oratorii, 4002G. Prin ur7are, 9otenia-e-e evocate
r78n un e>ce-ent instru7ent de dia.nostic a- /M.
Evo-uia ,o-ii nu a dat natere totdeauna unei re-aii directe cu
ano7a-ii-e 9otenia-e-or evocate. Jncercri-e de 9ro.nosticare a evo-uiei
,o-ii uti-i;8nd studii-e 9otenia-e-or evocate n*au fost Hncununate cu succes
se7nificativ i in8nd cont de natura aceste ,o-i, acest fa9t nu este
sur9rin;tor.
Ma:oritatea autori-or susin c -a trecerea unui ,o-nav din .ru9a de
/M 9ro,a,i- sau 9osi,i- Hn .ru9a ce-or cu dia.nostic cert, tre,uie fo-osite
nea9rat investi.aii-e neurofi;io-o.ice din care ce-e 7ai i79ortante 9ar a fi
9otenia-e cortica-e evocate.
/. Potenial E=ocat Mototor ,PEM- sau sti!ularea !a0netic'
transcranian' ,SMT-
Jn u-ti7a 9erioad tot 7ai 7u-i cercettori i 7edici fo-osesc 9entru
dia.nosticu- /M, 9otenia-e evocate 7otorii FPEMG sau sti7u-area
7a.netic transcranian F/MG.
?UC/!?M$= A. i #U!M$'B !. M. F2002G arat c /M a9are
9ato-o.ic -a 50T din ,o-navii cu /M, 9rocent ase7ntor cu 9rocentu- de
50T sc;ut Hn 9otenia-e evocate vi;ua-e FPE%G. Potenia-u- so7este;ic
7edian i ti,ia- FPE/G este di7inuat -a 30T din ,o-navi, iar 9otenia-u-
evocat acustic FPEAG -a 60T din ,o-navii cu /M.
PEM Fsau /MG se o,in 9rin 9roducerea unui c879 7a.netic intens
9e o ;on cortica- cere,ra-. C-uctuaia c879u-ui 7a.netic .enerea; un
curent e-ectric ce de9o-ari;ea; neuronii cortica-i 7otorii din ;ona sti7u-at.
!e- 7ai frecvent se sti7u-ea; ;ona cortica- 7otorie, de unde 9-eac
fascicu-u- 9ira7ida-, care este foarte afectat Hn /M. !a9tarea sti7u-u-ui se
face 9e nervii 7otori sau 7uc)ii care 9ri7esc inervaia din ;ona cortica-
sti7u-at. Astfe- se 9oate ca-cu-a vite;a de conducere 7otorie din fi,re-e
7otorii 9ira7ida-e. Aceast vite; de conducere 7otorie centra- este
sc;ut -a ,o-navii cu /M. i79u- centra- 7otor de conducere 9entru
7e7,re-e su9erioare are o va-oare nor7a- de 0 7(s iar 9entru 7e7,re-e
inferioare de 41 7(s. Aceste va-ori varia; Hn funcie de v8rsta 9ersoanei i
Hn-i7ea 9acieni-or. FO+$MA/U /. i co-a,., 4005G. Aceste vite;e nu
sunt s9ecifice nu7ai /M, e-e 9ut8nd fi 7ai sc;ute i Hn a-te afeciuni
neuro-o.ice de.enerative, vascu-are sau neuro9atii 9eriferice.
e. Poteniale e=ocate !ulti!o/ale co!bin' re%ultatele /e la PE($
PES 6i PEA.
!?$APPA M. M. F4000G arat cu7 sunt 9otenia-e-e evocate Hn ce-e
trei for7e c-inice de /M: si.ur, 9ro,a,i- i 9osi,i-. Astfe- Hn /M si.ur,
PE% este di7inuat -a 55T din ca;uri, PEA 31T i PE/ 11T. Jn /M
9ro,a,i- 9rocente-e sunt PE% 55T, PEA 64T i PE/ 31T. Jn /M 9osi,i-
9rocente-e sunt 7ai 7ici, PE% 21T, PEA 20T i PE/ 60T.
7. E5a!in'ri biolo0ice /e laborator.
Pentru s9ri:inirea dia.nosticu-ui c-inic Hn /M un ro- deose,it H- au
investi.aii-e de -a,orator. Aceste investi.aii se fac din s8n.e, -ic)id cefa-o*
ra)idian i din -acri7i F!ON#E i co-a,oratorii, 4053, 4051R MA%RA i
co-a,oratorii, 4000R #$E=ME i co-a,oratorii, 4002G. =u9 OURE#OE
F4010G investi.aii-e -ic)idu-ui cefa-ora)idian au 9onderea cea 7ai .rea Hn
dia.nosticarea /M.
$7ediat du9 ce UU$'!ME Hn 4504 a 9racticat 9uncia -o7,ar, s*a
trecut -a efectuarea diferite-or reacii co-oida-e a-e 9reci9itate-or din #!R. Jn
4020, BU$##A$' i co-a,oratorii au 9us -a 9unct 9entru uti-i;are cotidian
Hn investi.aii-e #!R, te)nica reaciei ,en;oie co-oida-.
Reacia ,en;oie co-oida- FBU$##A$'* #ARO!?EG se face cu e7u-sie
de rin de ,en;oie, cu di-uii succesive de #!R Hn 43 tu,uri. C-ocu-area
tota- se notea; cu 2, cea 9aria- cu 4 i -i9sa de f-ocu-are 0. 'or7a- se
9roduce o f-ocu-are Hn tu,uri-e de -a 7i:-oc Fadic Hn tu,uri-e 5 i 0G.
Jn ca;uri-e de sifi-is nervos se notea; o f-ocu-are Hn 9ri7e-e tu,uri,
Hn 7enin.it Hn u-ti7e-e dou tu,uri iar Hn /M s*a descris o f-ocu-are cu
dou 7a>i7e FHn dro7aderG.
Reacii-e co-oida-e 9re;int Hn 15T din ca;uri cur,e de f-ocurare KHn
dro7aderL, sau deviate -a st8n.a.
Proteinora)ia 9oate fi nor7a- Hn /M. ?i9er9roteinora)ia a9are 7ai
frecvent Hn evo-uii -un.i de 9este 540 ani. ?AR F4052G .sete 9roteine-e
crescute Hn #!R -a 25T din ,o-navii cu /M.
=u9 7etoda de do;are a -ui #OER$, 50T din ,o-navii cu /M au o
uoar 9roteinora)ie crescut. !itora)ia este do7inat de creterea
-i7focite-orR reacii-e ce-u-are sunt situate Hntre 2050 ce-u-e 9e 77
2
. O
cretere 7ai 7are de 9este 5050 ce-u-e 9e 77
2
ar Hnde9rta dia.nosticu-
de /M.
Jn u-ti7u- ti79 se susine c nu cantitatea de -i7focite contea;
9entru dia.nosticarea /M, ci 7surarea 9uterii su9resive a ce-u-e-or din
ser, c8t i din #!R.
!?OCC#O' i co-a,oratorii F4002G au efectuat o reacie auto.en
-i7focitar 7i>t FAM#RG care 7soar 9uterea su9resiv a ce-u-e-or din
s8n.e i #!R. Reacia a fost efectuat 9e un -ot de 42 sntoi i 3 ,o-navi
cu /M, efectu8nd cu-turi de ce-u-e san.uine nuc-eate care au fost 9use Hn
contact cu ce-u-e-e 9roductoare de i7uno.-o,u-ine B F$..BG sti7u-ate 9rin
K9oDeAeed 7ito.enL FEMGR 9uterea su9resiv a fost e>9ri7at 9rocentua-
9rin for7u-a:
T su9resie^
$.BFM'!]PEMG$.BFM'!]PE'] ce- 9ost AM# R
a400
$.BFM'!]PEMG
M'! * 7ononuc-eate
PEM * 9oDeAeed 7ito.en
AM#R * reacie auto.en -i7focitar 7i>t
$.BFM'!]PE'G^concentraie de $.B e>9ri7ate Hn 7.(7- a cu-turii
de ce-u-e 7ononuc-eate sti7u-ate cu anti.en PEM.
$.BFM'!]PE']ce-u-e 9ost AM#RG^concentraia Hn 7.(7- a
cu-turii de ce-u-e sti7u-ate cu anti.en PE' i ce-u-e du9 reacia
auto.en -i7focitar 7i>t.
Jn /M s*a constatat o scdere a 9uterii su9resive a ce-u-e-or -i7focitare
!=6]!=65RA]. Jn 4062, MA+A ad7itea c ce-u-e-e 7ononuc-eate
str,at ,ariera )e7ato*cere,ra-, infi-trea; 9arenc)i7u- cere,ra- i
[ F G F G\
[F G F G F G\
sinteti;ea; aco-o i7uno.-o,u-ine. MA+A o,servase c Hn neurosifi-is,
9rocenta:u- de .a7a.-o,u-ine Hn #!R este net su9erior 9rocenta:u-ui net
seric. E- deducea din aceasta o for7are de .a7a.-o,u-ine Hn interioru-
9arenc)i7u-ui cere,ra-, de unde e-e erau revrsate Hn #!R.
=u9 25 de ani, MO?E' i +A''$/ER F4031G au de7onstrat
e>9eri7enta- o sinte; intrateca- de $.B, 9-ec8nd de -a -i7focite-e din #!R
a-e unor ,o-navi de /M.
Mai t8r;iu, un do;a: 7ai 9recis a- 9roteine-or tota-e din #!R 9rin
7etoda #OERN F4054G i Hn ce-e din ur7 9rintr*o 7etod i7uno-o.ic,
s*a 9er7is cuantificarea cu 9reci;ie a concentraii-or 9roteine-or, a-,u7ine-or
i i7uno.-o,u-ine-or Hn #!R.
Pornind de -a concentraii-e astfe- 7surate a-e a-,u7inei i
i7uno.-o,u-ine-or $.B Hn #!R i Hn ser, diverse for7u-e 7ate7atice 9er7it
ca-cu-area sinte;ei intrateca-e de $.B 9recu7 i cantitatea de $.B transudat
F/!?$##ER i /ABAR, 4052R /!?Z##ER i co-a,oratorii, 4051G.
Red7 for7u-a -ui /!?Z##ER:
/inte;a intrateca-^$.B d#!R 20]
A-,d#!R260 $.B /er
F7.r(-G
30 4000
MURN F4031G i MA'=#ER F4052G au o a-t for7u- 7ate7atic
9entru ca-cu-area sinte;ei $.B intrateca-e:
$.Bd#!R
$.B ser
A#+.#!R
A-, ser
0,62
$.B ser
>5
230 220 $.B#!R
Jn 9ara-e- cu eva-uarea cantitativ a sinte;ei intrateca-e, 9ri7e-e
e-ectrofore;e 9e a.ar, du9 concentrarea 9roteine-or din #!R F#`EE'*
?A#, 4036G, a9oi fo-osind i a-te su9orturi de 7i.rare, aveau s arate
diferite 9rofi-e.
&ona de 7i.raie a .a7a.-o,u-ine-or cu un as9ect rotun:it, de ta-ie
7ic i o7o.en, ;is 9o-ic-ona-, re9re;int su7a unui foarte 7are nu7r
de $.B cu caracteristici c-inice diferite ce- #!R*u-ui nor7a-. Unui 9rofi-
o-i.oc-ona-, 9recu7 ce- o,servat Hntr*o /M arat -a -ocu- 7i.rrii .a7a*
.-o,u-ine-or 7ai 7u-te ,en;i, 7ai 7u-t sau 7ai 9uin se9arate, su9ra*
9un8ndu*se Hn ;ona .a7a a 9rofi-u-ui e-ectroforetic o,servat. Acest as9ect
o-i.oc-ona-, Hn 7od o,inuit re.sit -a e-ectrofore;a seric, traduce o sinte;
-oca-, Hn co79arti7entu- siste7u-ui nervos centra-, nu7it sinte;
intrateca-.
E-ectrofore;a si79- a fost de cur8nd Hn-ocuit 9rin i;oe-ectro*
foca-i;are F$ECG. Proteine-e 7i.rea; 9e un su9ort de a.aro; sau de
9o-iacri-a7id, ce conine un .radient de 9?.
=evenite 9ro.resiv e-ectric ne.ative Hn cursu- 7i.rrii, i7uno*
.-o,u-ine-e se 9ot o9ri -a 9unctu- -or i;oe-ectric. Aceast u-ti7 te)nic s*a
dovedit de o 7are sensi,i-itate 9entru 9unerea Hn eviden a unei distri,uii
o-i.oc-ona-e. !o7,inat cu un i7uno,-ot 9e nitroce-u-o;, 9oate fi
de7onstrat natura i7uno.-o,u-ine-or F$.B sau $.MGR aceast distri,uie nu
este s9ecific 9entru /M. !u oca;ia unei e-ectrofore;e a #!R 9e .e- de
a.aro;, o distri,uire o-i.oc-ona- a i7uno.-o,u-ine-or B 7artor a unei
sinte;e intrateca-e este .sit -a 10T din 9acienii cu /M F/!?Z##ER i
co-a,oratorii, 4011G. =ac este uti-i;at te)nica i;oe-ectrofoca-i;rii, 7ai 7u-t
de 00T dintre /M 9re;int o distri,uire o-i.oc-ona- a #!R F?OMP/O'
i co-a,oratorii, 4010R MO/URA/ i co-a,oratorii, 4056R /E!M i
co-a,oratorii, 4053G.
MA/O' i co-a,oratorii F4054G au de7onstrat 9re;ena unei
distri,uii o-i.oc-ona-e Hn ser -a 7ai 7u-t de 21T din /M. Acest as9ect
o-i.oc-ona- a- #!R 9oate fi o,servat dac concentraii-e $.B*uri-or sunt
nor7a-e, e.a-e sau inferioare cu 507.(-. Aceast ano7a-ie, doar ca-itativ
H7,rac atunci o va-oare dia.nostic considera,i-. =ac 9re;ena unei
distri,uii o-i.oc-ona-e este foarte su.estiv 9entru /M, ea nu este, cu toate
acestea, s9ecific.
Jntr*adevr, o distri,uie o-i.oc-ona- 9oate fi re.sit Hn orice situaie
Hn care o sti7u-are anti.enic cronic este 9re;entR ce- 7ai adesea cu oca;ia
unei infecii sau a unei 9ara;ito;e a /'!.
O encefa-it*)er9etic F/M`'=E#+ERB i co-a,oratorii, 4054G, un
neurosifi-is F%AR=A# i co-a,oratorii, 4052G, o 9anencefa-it sc-ero;ant
su,acut F%A'=%$M i co-a,oratorii, 4013G, o neurosida FRE/'$!M i
co-a,oratorii, 4055R MA$/ER i co-a,oratorii, 4050G, o neurocisticerco;
FBO/E$' i co-a,oratorii, 4051G i un sindro7 9araneo9-a;ic a-
siste7u-ui nervos centra- FBREE'#EE i co-a,oratorii, 4053G 9ot fi Hnsoite
de o distri,uie o-i.oc-ona- Hn #!R.
Jn /M 9re;ena unei sinte;e intrateca- de i7uno.-o,u-ine r78ne
o eni.7 co79-et Hn ceea ce 9rivete se7nificaia sa. Aceste i7uno*
.-o,u-ine sunt ur7ri-e ,o-ii, sau :oac un ro- Hn 9ato.ene;a ei_ R78ne ca
cercetri-e ur7toare s -7ureasc acest -ucru Hn scurt ti79. /tructura $.B
din #!R arat ano7a-ii a-e re9artiiei -anuri-or din structura -or. Ra9ortu-
dintre -anuri-e de ti9 M i -a7,da este ridicat.
Aceasta ar evidenia c -anuri-e uoare sinteti;ate -oca- ar fi de ti9 M,
dar nici acest feno7en nu este s9ecific 9entru /M, e- Hnt8-nindu*se i Hn a-te
afeciuni inf-a7atorii a-e siste7u-ui nervos centra-.
Jn #!R nor7a- nu e>ist $.M i cantiti infi7e de $.A. Jn studii-e -ui
/!?Z##ER F4050G se .sesc creteri de $.A Hn 20T din ,o-navii de /M i
$.M Hn 2060T din ,o-navi.
/e 9oate s9une c Hn /M se .sesc va-ori crescute de $.M i $.A care
se datoresc tot sinte;ei intrateca-e.
Red7 7ai :os investi.aii-e care se efectuea; Hn -a,oratoru- de #!R
a- !-inicii de 'euro-o.ie din cadru- /9ita-u-ui !antona- Univesitar din
Beneva.
4. =o;area a-,u7ine-or din #!R F7.(-G, i7uno.-o,u-inei B din #!R
F7.(-G, i7uno.-o,u-inei B din ser F.(-G.
2. /e ca-cu-ea; a9oi $.B transudate i $.B sinteti;ate -oca-. /e a9-ic
for7u-a -ui /!?Z##ER 9entru ca-cu-area $.B sinteti;ate intrateca-.
Pentru ca-cu-u- $.B transudat sau $.B sinteti;at -oca- se 7ai
fo-osesc
i ra9ortu-
$.B#!R
$.B#!R
'or7a-^0,40,2 i $.B^
$.Bser
'or7a-e0,1
A-,.#!R
A-,.#!R
A#, ser
2. Re;u-tate-e 9ot arta un 9rofi- nor7a-, un 9rofi- de transudaie sau
un 9rofi- de site; -oca- caracteristic 9entru /M.
6. E-ectrofore;a 9e .e- de a.aro; este foarte fo-osit, dar Hn u-ti7u-
ti79 s*a trecut -a i;oe-ectrofoca-i;are.
5. $;oe-ectrofoca-i;area 9e .e- de a.aro; cu .radient de 9?. Jn aceast
7etod se 9oate fo-osi #!R concentrat sau neconcentrat. Jn u-ti7u-
ti79, acestor 7etode -i s*au adu.at i un i7uno,-od 9entru o
difereniere $.B i $.M.
3. Jn ce-e din ur7 se fac investi.aii cito-o.ice at8t Hn #!R c8t i ser.
/tudiu- 9o9u-aii-or de -i7focite este o 9reocu9are deose,it. /*a
constatat Hn /M o concentraie crescut Hn #!R a ce-u-e-or citoto>ice de
ti9 )e-9*inducer: !=6]!=E20] i foarte 9uine ce-u-e de ti9
su99ressor* inducer !=6]!=65RA].
Unii cercettori, 9rintre care i !?OCC#O' notea; Hn ti79u-
9erioade-or acute, o reducere a rs9unsuri-or -a sti7u-i 7ito.eni. Pe de a-t
9arte, s*a constatat -a unii ,o-navi o reducere a activitii su9resive a
-i7focite-or -a contactu- cu neuroanti.ene-e, de unde i i9ote;a c distru.erea
7ie-inic a9are ca ur7are a reducerii funciei su9resoare a -i7focite-or Fa
unor su,9o9u-aii de -i7focite , du9 cu7 a7 artat 7ai susG.
A-te studii arat o scdere a 9roducerii de interferoni de ctre
-i7focite-e ,o-nave 9use Hn contact cu anu7ii virui. oate aceste 9ro,-e7e
sunt o 9reocu9are, nu nu7ai a -a,oratoru-ui i7uno-o.ic din Beneva condus
de !?OCC#O', ci a unei ar7ate Hntre.i de cercettori.
A-turi de !ON#E i co-a,oratorii F4051G, MA%RA i co-a,oratorii
F4000G, #$E=!E i co-a,oratorii F4002G, Hn -a,oratoru- condus de
!?OCC#O' e>ist o 9reocu9are deose,it 9entru investi.aii-e i7uno-o.ice
din -acri7i-e ,o-navi-or cu /M. E>ist un avanta: 7a:or Hn studierea
-acri7i-or.Produse de .-anda -acri7a-, e-e sunt uor accesi,i-e. /-a,a -or
cantitate nu 7ai re9re;int un o,staco- de nede9it Hn ana-i;a -or. Pe
deasu9ra, aceste .-ande nu sunt Hn co79arti7entu- /'!, 9rote:ate sau i;o-ate
de ,ariera )e7atocere,ra-. !o79o;iia -or diferit de cea a seru-ui
Fcantitativ
i ca-itativG i79-ic fie o ,arier, fie 7ecanis7e 9ro9rii de secreie.
!o79arate cu ce-e a-e oa7eni-or sntoi, -acri7i-e ,o-navi-or cu /M au o
concentraie crescut Hn $.B i $.M, fr core-aie cu concentraia seric
i 9re;int -a e-ectrofore; -a 31T din ,o-navi o distri,uie o-i.oc-ona-.
Producerea factoru-ui a-fa a- necro;ei tu7ora-e ca un 9osi,i-
antici9ator a- recidivei, -a 9acienii cu /M este o 9reocu9are 9ri7ordia- a
co-ectivu-ui din !-inica de 'euro-o.ie a /9ita-u-ui Universitar din Beneva,
co-ectiv condus de M. !?OCC#O'.
Evo-uia /M este definit c-inic, fie 9rintr*o evo-uie recidivant*
a7e-iorant, fie 9rintr*o evo-uie 9ro.resiv. /uccesiunea e>arcer,rii i
re7isiunii si79to7e-or i se7ne-or neuro-o.ice datorate 9re;enei -e;iuni-or
de7ie-ini;ante 7u-ti9-e a-e /'!, ofer un 9unct de re9er dia.nosticu-ui
c-inic i evo-uiei ,o-ii. /inte;a intrateca- a i7uno.-o,u-ine-or F$.BG susine
dia.nosticu- . $7a.inea RM' contri,ui e -a dovedirea -e;iuni-or
de7ie-ini;ante, aa cu7 contri,uie 9otenia-e-e evocate. E>ist dove;i c
/M are o ,a; i7un. !e-u-e-e activate Hn vivo, reactive -a 9roteina ,a;ic
7ie-inic sau -e.turi-e ce-u-are care reacionea; cu un fra.7ent de
9rotein ,a;ic sunt .site Hn s8n.e-e 9acieni-or cu /M. Mecanis7u- 9rin
care ce-u-e-e activate duc -a -e;iuni inf-a7atoare i de7ie-ini;ante Hn /'!
r78ne inco79-et Hne-es.
Jn EAE sensi,i-i;area ce-u-e-or s9ecifice 9are s ai, -oc Hn
e>terioru- /'! i aceste ce-u-e 9ot transfera EAE ani7a-e-or sntoase. otui
9ro,-e7a de;,tut este, dac /M este o ,oa- i7un -oca-i;at a /'!
sau o ,oa- autoi7un siste7ic Hn /'!, cu o activitate
dec-anatoare Hn acest co79arti7ent.
'ici un 9ara7etru ,io-o.ic nu este Hn 7od curent accesi,i- ca un
se7n s9ecific a- /M sau c)iar a- activitii /M fie for7 recidivant
a7e-iorant, fie 9ro.resiv cronic, aa cu7 a fost eva-uat 9rin e>a7inarea
c-inic. =oar e>a7inarea c-inic 9oate 9reveni 9acientu- i 7edicu- Hn
9rivina unei noi recidive sau a Hnce9utu-ui unei re7isiuni.
=iverse citoc)ine sunt 9roduse de ce-u-e i7unoco79etente. =ou
dintre e-e: factoru- a-fa a- necro;ei tu7ora-e F'C a-fa Gi inter-euDin 4 +eta
F$#*4+G sunt, dease7enea 7ediatori i79ortani ai inf-a7aiei, ca9a,i-i s
7odifice 9rofund funcia ce-u-e-or endote-ia-e. 'C a-fa a fost descris ca o
9e9tid to>ic 9entru o-i.odendrocite-e Hn cu-tur.
Unii cercettori au dovedit un nive- crescut Hn ser i #!R a 'C a-fa
i $#*4+ Hn fa;a activ a /M i care se 7odific odat cu evo-uia c-inic.
'C a-fa 9oate fi 9rodus de astrocite i de ce-u-e-e 7icro.-ia-e i e>ercit
efecte 9uternice Hn cadru- /'!. 'C a-fa 9oate distru.e o-i.odendrocite-e
7ature.
/co9u- acestui studiu a fost de a se deter7ina dac o evo-uie a
inva-iditii neuro-o.ice este sau nu asociat cu un 9rofi- 7odificat a-
9roducerii acestor dou citoc)ine. Activitatea c-inic a ,o-ii a fost eva-uat
9rin sca-a E=// a- -ui MUR&ME. /8n.e-e tota- a fost sti7u-at cu
fito)e7a.-utinin FP?AG ti79 de dou ore -a 21S! i 9-as7a activat a fost
ana-i;at 9entru factoru- 'C a-fa i $#*4+.
Pacienii cu /M recidivant*a7e-iorant care au suferit o recidiv i
9acienii cu /M cronic 9ro.resiv au avut o ca9acitate 7ai 7are a 'C
a-fa Hn co79araie cu su,iecii sntoi, cu 9acienii af-ai Hntr*o 9erioad
sta,i- a ,o-ii sau cu 9acienii av8nd afeciuni neuro-o.ice, dar fr ,oa-
i7uno-o.ic sau inf-a7atoare Hn co79arti7entu- i7un 9eriferic.
Producia $#*4+ a fost dease7enea se7nificativ 7ai 7are, dar Hntr*o
7sur 7ai 7ic, Hn ace-eai condiii.
!oncentraia 'C a-fa a fost dease7nea constatat a fi se7nificativ
7ai 7are Hn #!R a 9acieni-or Hn /M cronic 9ro.resiv, dar i -a cei cu /M
recidivant*a7e-iorant Hn recidiv, Hn co79araie cu 9acienii Hn /M
recidivanta7e-iorant sta,i-i;at sau cei cu a-te ,o-i neuro-o.ice, Hn afar
de ,oa-a inf-a7atoare sau i7uno-o.ic a /'!.
!oncentraii-e $#*4+ au fost dease7enea se7nificativ 7ai 7ari Hn
/M cronic 9ro.resiv.
Jn 9-us Hntr*un studiu -on.itudina- 9ros9ectiv, 9rin ana-i;area ce-or
62 recidive o,servate -a cei 26 de 9acieni, 9e 9arcursu- a 26 de -uni de
ur7rire, 9roducia 'C a-fa a fost constatat anor7a- de 7are Hnc cu ase
s9t78ni Hnainte de detectarea recidivei c-inice. #a toi 9acienii, fiecare
recidiv c-inic a fost 9recedat de o cretere 7arcat a 9roduciei 'C
a-fa, su.er8nd o dec-anare siste7ic a recidivei. Aceste date su.erea;
c deter7inarea ca9acitii de 9roducie 'C a-fa sau $#*4+ ar 9utea fi
un 7i:-oc de 7onitori;are a activitii ,o-ii i 7ai 9articu-ar, de antici9are
a survenirii unei noi recidive -a 9acienii cu /M sau a unei 7odificri a
7odu-ui de evo-uie c-inic.
Jn studiu s*au o,servat c aceste citoc)ine scad Hn ser i #!R*u-
,o-navu-ui de /M cu c8teva s9t78ni Hnainte de a interveni o a7e-iorare
Hn evo-uia ,o-ii.
Mecanis7u- de intervenie a acestor citoc)ine este 7u-t discutat. E-e
ar 9utea activa ce-u-e uci.ae, ar face ,ariera )e7atoencefa-ic
9er7ea,i- 9entru aceste ce-u-e i Hn ce-e din ur7, e-e ar avea un efect
to>ic asu9ra 7ie-inei i o-i.odendro.-iei.
=u9 trata7ent cu corticosteroi;i i i7unosu9resoare, aceste
citoc)ine scad at8t Hn seru-, c8t i Hn #!R*u- ,o-navi-or.
/ca-a E=// a -ui MUR&ME nu este un instru7ent foarte sensi,i- de
eva-uare a activitii c-inice. =ove;i-e o,iective a-e activitii /M, 9recu7
RM' cere,ra- cu 7odificarea ca9acitii 9roduciei citoc)i7ice i scoru-
E=// sunt Hn 9re;ent su, investi.aie.
!uantificarea acestor 9roducii de 'C a-fa i $#*4+ re9re;int un
instru7ent 9ro7itor de 7onitori;are a activitii ,o-ii i de ur7rire a
efectu-ui trata7entu-ui. !unoaterea ca9acitii crescute a 9roduciei de
citoc)ine cu 7u-te s9t78ni Hnainte de noua recidiv ar 9utea fi uti- Hn
orientarea deci;iei tera9eutice i este 9osi,i- ca, instituind trata7entu- 7ai
ti79uriu s reduce7 .radu- -e;iuni-or tisu-are, s Hncetini7 evo-uia ,o-ii i
s atenu7 Hn ce-e din ur7 inva-iditatea.
Jn #!R*u- ,o-navi-or cu /M se de9istea; cantiti crescute de
9rotein ,a;ic 7ie-inic FP+MG. #AMER/ M. P. +. i co-a,., F4005GR
/E##E+/ERB C. i co-a,., F4005G arat c P+M 9oate fi de9istat -a 56T
din ,o-navii cu /M, Hn fa;a de 9useu i nu7ai -a 21T Hn fa;a de re7isiune.
Prin ur7are, ave7 un indicator a- activitii ,o-ii Hn /M i acesta este
deter7inarea P+M Hn #!R*u- ,o-navi-or. #EPER= =. i co-a,. F4005GR
B$O%A''O'$ B. F4005G arat c .e-atina;a + este crescut Hn #!R*u-
,o-navi-or de /M af-ai Hn 9useu. 'itraii i nitriii sunt Hn cantiti crescute Hn
#!R*u- ,o-navi-or cu /M, ceea ce de7onstrea; ro-u- 9e care H- are o>idu-
nitric Hn 9ato.enia /M.
R$E!MMA'' P. i co-a,. F4001G testea; ade;ivitatea ce-u-e-or
endote-ia-e Hn ser i #!R*u- ,o-navi-or cu /M i o .sete crescut. #a
a9ro>i7ativ :u7tate din ,o-navii cu /M se 9un Hn eviden co79-e>e
i7uno*circu-ante Hn #!R. Aceste co79-e>e i7uno*circu-ante sunt for7ate
din anticor9i, antio-i.odendrocite, anti*ce-u-e endote-ia-e i anti*-i7focite,
anti*P+M i anti*.a-actocere,ro;ide F/A=A$POUR +. . i co-a,., 4005G.
%a-ori-e crescute a-e co79-e>e-or i7ue circu-ante Hn ser, dar 7ai a-es Hn
#!R, re9re;int un 7arDer a- severitii /M.
E. Dia0nosticul /i3erenial al SM
Jn .enera- dia.nosticu- for7e-or ti9ice de /M este uor de sta,i-it, 9e
,a;a si79to7e-or cardina-e din seria 9ira7ida-, cere,e-oas i vesti,u-ar,
9e ,a;a 9recocitii a,o-irii ref-e>e-or cutanate a,do7ina-e Fdu9 unii autori
un si79to7 a9roa9e 9ato.no7onicG, 9e ,a;a a9ariiei -a indivi;ii tineri i a
evo-uiei Hn 9useuri cu re7isiuni trectoare a si79to7e-or Fs9ontane sau
tera9euticeG. Adesea Hns 9o-i7orfis7u- si79to7atic i confi.uraia ati9ic
a ta,-ou-ui c-inic, i79un dia.nosticu- diferenia- cu o serie de afeciuni.
MUR&ME H79arte ,o-i-e cu care tre,uie fcut dia.nosticu- diferenia-
c-inic a- /M Hn trei .ru9e.
4. +o-i cu -oca-i;ri 7u-ti9-e Hn siste7u- nervos centra- i se7ne
7u-ti9-e neuro-o.ice, dise7inate Hn ti79 i s9aiu, asociate cu suferina
nervu-ui o9tic. Jn cate.oria acestor ,o-i intr ,oa-a +E?!ER diferite
dis.-o,u-ine7ii, ane7ia 9enicioas cu se7ne neuro-o.ice, de.radri
centra-e s9inocere,e-oase, a-coo-is7u- cronic i co79-icaii-e sa-e
neuro-o.ice. !rede7 c a a7inti aici aterosc-ero;a cere,ra- i arterita
te79ora- nu face a-tceva dec8t a -un.i -ista ,o-i-or din aceast .ru9,
Hntruc8t a7,e-e ,o-i sunt caracteristice v8rstei 9este 30 de ani, c8nd /M
de,utea; e>tre7 de rar. Ea este Hnt8-nit -a aceste v8rste datorit
9re-un.irii duratei de via Hn /M, dar Hn ur7a unei evo-uii de ce- 9uin 20
de ani.
2. +o-i cu -oca-i;ri 7u-ti9-e Hn siste7u- nervos centra- i cu si79to7e
neuro-o.ice 7u-ti9-e, dise7inate Hn ti79 i s9aiu, fr se7ne de suferin a
nervu-ui o9tic.
Jn aceast .ru9 de ,o-i intr -euce7ii-e i -i7foa7e-e cu deter7inri
Hn siste7u- nervos centra-, cisticerco;a cere,ra-, -eucoencefa-o9atia
7u-tifoca- 9ro.resiv 9araneo9-a;ic, sarcoido;a cu deter7inri 7u-ti9-e,
-u9usu- erite7atos dise7inat, 7enin.ite-e cronice i Hn s9ecia- 7enin.ita
+!.
2. +o-i cu si79to7e 7u-ti9-e insta,i-e Hn decursu- ti79u-ui, dar fr
dise7inare s9aia-. Jn aceast .ru9 intr cea 7ai 7are 9arte a ,o-i-or
neuro-o.ice cu care se face dia.nosticu- diferenia- c-inic a- /M. Enu7er7
ur7toare-e: tu7ori intra i e>tra 7edu-are, sirin.o7ie-ia sau sirin.o,u-,ia,
7io9atii-e de toate ti9uri-e Fvascu-are, verte,ra-e, 9araneo9-a;ice, carenia-eGR
sc-ero;a -atera- a7iotrofic, tu7ori de fos cere,ra- 9osterioar, encefa-ita
de trunc)i sau ro7,encefa-ite-e, atacuri-e isc)e7ice cere,ra-e 7ai a-es ce-e
verte,ro*,a;i-are i diferite-e ti9uri de nevrite o9tice Finfecioase, to>ice,
ereditareG.
'oi consider7 c o .ru9 s9ecia- de ,o-i cu care tre,uie fcut
dia.nosticu- diferenia- a- /M Hnc de -a de,utu- ei, dac se 9oate, este .ru9a
ce-or-a-te ,o-i considerate de7ie-ini;ante.
Jn aceast .ru9, POPO%$!$U i co-a,oratorii F4015G inc-ude neuro*
7ie-ita o9tic acut Fofta-7o*neuro7ie-itaR ,oa-a -ui =E%$!G encefa-ita
F-eucoencefa-o7ie-itaG 9eria>ia- difu; sau ,oa-a -ui /!?$#=ER,
-eucoencefa-ita de7ie-ini;ant concentric sau ,oa-a -ui +A#O i encefa-ite-e
i encefa-o7ie-ite-e dise7inate, secundare ,o-i-or eru9tive i 9ostvaccina-e.
#a ora actua-, dia.nosticu- diferenia- a- /M fcut de ctre
MUR&ME 9e criterii e>-usiv c-inice este de9it, datorit a9ariiei de noi
investi.aii 9arac-inice Hn /M, care uurea; dia.nosticu- diferenia-.
Un 9ro.res Hn dia.nosticu- diferenia- a- /M sunt criterii-e -ui PO/ER
F4052G, care 9e -8n. si79to7ato-o.ia c-inic inc-ud i investi.aii
9arac-inice neurofi;io-o.ice F9otenia-e-e evocateGR e>a7inri-e din -ic)idu-
cefa-ora)idian i s8n.e, to7o.rafia co79uteri;at i cea 7ai 7odern,
re;onana 7a.netic nuc-ear a 7duvei i creieru-ui. Jn 2004, Mc=O'A#=
i co-a,. au sta,i-it noi criterii de dia.nostic a- /M, descrise Hntr*un ca9ito-
anterior.
!onsider7 c trecerea Hn revist a dia.nosticu-ui diferenia- a- /M,
cu toate afeciuni-e enu7erate Hn .ru9e-e de ,o-i descrise, este inuti-. %o7
trece Hn revist dia.nosticu- diferenia- a- /M cu afeciuni-e neuro-o.ice ce-e
7ai frecvent Hnt8-nite i nea9arat cu toate -eucoencefa-o7ie-ite-e
de7ie-ini;ante.
!o79resiuni-e 7edu-are 9ot avea Hn evo-uie i re7isiuni, dar ce-
7ai frecvent de,utu- -or este 9ro.resiv. !e-e situate cervica- 9ot s fie
confundate 7ai uor cu /M. !o79resiuni-e 7edu-are de,utea; cu o fa;
radicu-ar, c8nd ,o-navu- acu; dureri radicu-are uni* sau ,i-atera-e. Ur7ea;
fa;a de co79resiune 7edu-ar 9ro9riu*;is, care 9oate fi 9aria-,
7anifestat 9rintr*un sindro7 +ROE'*/EUUAR=, sau tota-, c8nd
9ractic ave7 un sindro7 9ara9-e.ic.
!o79resiuni-e 7edu-are vor fi e-i7inate din dia.nostic 9e ,a;a -i9sei
tu-,urri-or de sensi,i-itate caracteristice acestor co79resiuni i 9e ,a;a
evo-uiei. Este 9re;ent disociaia a-,u7ino*cito-o.ic. Jn /M 9ro,a
UUE!ME'/E= este nor7a-, iar 7ie-o.rafia cu -i9iodo- arat un tran;it
su,ara)noidian ,un, e>ce9t8nd ca;uri-e care de;vo-t o ara)noidit s9ina-
secundar.
Potenia-u- so7este;ic evocat i 7ai a-es, re;onana 7a.netic
nuc-ear a 7duvei vor fi uti-e 9entru 9reci;area dia.nosticu-ui.
/irin.o7ie-ia sau sirin.o,u-,ia 9une 9ro,-e7e de dia.nostic
diferenia-, cu for7a -ent 9ro.resiv a /M, 7ai a-es c de,utu- ei 9oate fi -a
orice v8rst. !aracteristic 9entru sirin.o7ie-ie este tu-,urarea de sensi,i-itate
de ti9 disociaie sirin.o7ie-ic 7ai rar Hnt8-nit Hn /M. o7o.rafia
co79uteri;at i re;onana 7a.netic nuc-ear ne vor 9reci;a Hn ce-e din
ur7 dia.nosticu-.
Ara)noidite-e s9ina-e vor fi Hnde9rtate 9rin e>a7enu- 7ie-o.rafic
cu -i9iodo-. Uneori se i79une dia.nosticu- diferenia- cu o 7ie-it s9ecific
sau nes9ecific. Jn 7ie-ita s9ecific, ana7ne;a i 9o;itivitatea reaciei
EA//ERMA'' Hn s8n.e i -ic)id sunt re-evatoare.
Para9-e.ia s9as7odic fa7i-ia- a -ui /RZMPE##*#ORRA$' se
caracteri;ea; 9rin 9re;ena 9ara9-e.iei cu 7are contractur, a,sena
se7ne-or cere,e-o*vesti,u-are i desi.ur, 9rin caracteru- fa7i-ia-.
Cor7e-e de /M cu 9redo7inana ata>iei i a se7ne-or cere,e-oase
tre,uie cu .ri: difereniate de ,oa-a -ui CR$E=RE$!? i de.enerescene-e
s9ino*cere,e-oase, 9e ,a;a e-e7ente-or caracteristice acestor ,o-i: caracteru-
fa7i-ia-, evo-uie 7ai -un., 7odificri trofice F9icior sco,it, cifo*sco-io;G,
ref-e>e-e osteotendinoase a,o-ite Hn ,oa-a -ui CR$E=RE$!?, etc.
/M cu tu-,urri de sensi,i-itate 9rofund tre,uie uneori difereniat
de ta,es i de sindro7u- de fi,re -un.i din ane7ia 9ernicioas. Jn ta,es
e>ist uneori tu-,urri de sensi,i-itate 9rofund, ata>ie, se7nu- -ui Ar.@--*
Ro,ertson, reacii 9o;itive 9entru -ues Hn s8n.e i -ic)idu- cefa-ora)idian.
Ane7ia 9ernicioas -a un ,o-nav t8nr cu tu-,urri de sensi,i-itate
9rofund, ata>ie i uneori se7ne 9ira7ida-e se diferenia; .reu de o /M.
E>a7enu- )e7ato-o.ic, inc-usiv a- 7duvei osoase, a- secreiei .astrice,
anticor9i anti7ucoas .astric vin Hn s9ri:inu- dia.nosticu-ui de ane7ie
9enicioas.
/c-ero;a -atera- a7iotrofic se 9oate confunda cu /M, atunci c8nd
Hn ta,-ou- c-inic 9redo7in se7ne-e din sindro7u- de neuron 7otor centra-.
A,sena oricrei tu-,urri de sensi,i-itate, 9re;ena furnicturi-or, e>a7enu-
e-ectro7io.rafic, ne a:ut s susine7 dia.nosticu- de sc-ero; -atera-
a7itrofic. =in .ru9u- 7ie-o9ati-or, ce-e 7ai Hnt8-nite sunt: 7ie-o9atia
verte,ra- i 7ie-o9atia 9araneo9-a;ic.
Cc8nd dia.nosticu- diferenia- Hntre 7ie-o9atia verte,ra- i /M
sunte7 a:utai de 7odificri-e radio-o.ice Hnt8-nite 9e a9roa9e toat co-oana
i v8rsta 7ai Hnaintat a ,o-navi-or cu 7ie-o9atie verte,ra-. $nsta-area
si79to7ato-o.iei neuro-o.ice este 9recedat de o 9erioad destu- de -un.
Hn care ,o-navii viitori de 7ie-o9atie acu; ta,-ou- c-inic a- s9ondi-o;ei,
discartro;ei i a a-tor 9rocese inf-a7atorii i de.enerative a-e co-oanei
verte,ra-e. Pentru un dia.nostic cert este nevoie de 7ie-o.rafie .a;oas
sau cu -i9iodo-.
Mie-o9atia 9araneo9-a;ic nu este .reu de dia.nosticat atunci c8nd
a9are du9 ce ti7 c ,o-navu- este 9urttoru- unui 9roces neo9-a;ic. Mai
.reu este de dia.nosticat atunci c8nd un 9roces canceros de,utea; 9rintr*o
co79-icaie de ti9 7ie-o9atie.
$nvesti.aii-e san.uine i i79re.naia 9araneo9-a;ic ne a:ut s
face7 dia.nosticu- diferenia- a- 7ie-o9atiei 9araneo9-a;ice -a un t8nr
de de,utu- /M. Ace-eai 9ro,-e7e se 9un i -a dia.nosticu- diferenia- a-
/M cu -eucoencefa-o9atia 7u-tifoca- 9ro.resiv, atunci c8nd a9are -a un
t8nr, dar aceast afeciune a9are de o,icei tardiv Hn cursu- carcinoa7e-or
i foarte rar ca feno7en inau.ura-.
+oa-a -ui +e)cet se 7anifest, Hn afar de se7ne neuro-o.ice de
trunc)i cere,ra-, care o asea7n cu /M i 9rin se7ne s9ecifice ei: uveit,
9re-ife,rit, )e7ora.ii retiniene, e9isoade de sto7atit, u-ceraii scrota-e i
fe,r.
a,-ou- c-inic a- sarcoido;ei, care cu9rinde i se7ne neuro-o.ice de
trunc)i cere,ra-, cere,e-oase, 9ira7ida-e 9oate da confu;ie cu /M.
Adeno9atii-e )i-are, -e;iuni-e ocu-are, cutanate uoare i 9arotidiene, care
a9ar Hn sarcoido;, ne a:ut Hn sta,i-irea dia.nosticu-ui.
#u9usu- erito7atos dise7inat i 9o-iartrita nodoas, 9rin
9o-i7orfis7u- -or evo-utiv, cu recidive, -e;iuni dise7inate Hn Hntre. siste7u-
nervos centra-, dac a9ar -a un t8nr, se 9ot confunda cu o /M. Ciind afectate
7ai 7u-te siste7e, Hn aceste ,o-i a9ar Hn 9-us fa de /M: fe,ra, 7anifestri
cutanate, articu-are, cardiovascu-are, rena-e, 9u-7onare etc.
!isticerco;a cere,ra-, 9rin 7anifestri-e ei recurente 9oate su.era o
/M. o7o.rafia co79uteri;at re9re;int ce- 7ai i79ortant 7i:-oc de
dia.nostic a- cisticerco;ei cere,ra-e.
u7ori-e cere,ra-e cu diferite -oca-i;ri, 9ot face .reu diferenierea,
7ai a-es -a de,ut, de o /M.
u7ori-e de fos cere,ra- 9osterioar: tu7ori de cere,e-, .-ioa7e
infi-trative de trunc)i, neurino7u- de acustic sunt ce-e 7ai frecvente tu7ori,
care 9ot fi confundate Hn fa;a iniia- cu de,utu- unei /M. Ast;i to7o.rafia
co79uteri;at i re;onana 7a.netic nuc-ear uurea; foarte 7u-t
dia.nosticu- diferenia- a- acestora fa de /M.
Encefa-ite-e de trunc)i i 7ai a-es ro7,encefa-ite-e se confund
frecvent cu de,utu- unei /M. Jn 7u-titudinea de si79toa7e neuro-o.ice,
une-e destu- de severe, se7ne-e afectrii 9ira7ida-e sunt 7ai 9uin e>9ri7ate
Hn aceste encefa-ite. !aracteristica -or este i evo-uia 9ro.resiv s9re
a7e-iorare 98n -a vindecare co79-et Hn 342 -uni.
Jn u-ti7u- ti79, datorit scderii v8rstei ,o-navi-or atini de
atacuri-e isc)e7ice vascu-are cere,ra-e, tot 7ai 7u-t se 9une 9ro,-e7a
dia.nosticu-ui diferenia- a- acestora Fcu deose,ire ce-e Hn teritoriu-
verte,ru-ui ,a;i-arG cu /M.
Ma:oritatea autori-or ar.u7entea; dia.nosticu- diferenia- a- acestor
afeciuni 9e 9re;ena se7ne-or de aterosc-ero; cere,ra- -a ,o-navii cu
atacuri isc)e7ice.
+a;ai 9e e>9erien Hnde-un.at Hn Hn.ri:irea i tratarea afeciuni-or
vascu-are cere,ra-e Fs9ita-u- nostru a tratat 9este 50.000 afeciuni vascu-are
cere,ra-e Hn a9roa9e 60 de aniG noi susine7 c, din ce Hn ce 7ai 7u-t,
aceste se7ne de aterosc-ero; cere,ra- nu sunt aa de evidente c-inic. %8rsta
,o-navi-or cu atacuri eisc)e7ice cere,ra-e a sc;ut verti.inos su, 60 de
ani. #a ora actua-, noi consider7 c dia.nosticu- diferenia- a- /M cu
atacuri-e isc)e7ice cere,ra-e este unu- dintre ce-e 7ai .reu de fcut, 7ai
a-es, c acestea din ur7, 7u-i ani sunt re9etitive, co79-et re.resive i cu
9erioade -un.i asi79to7atice Hntre atacuri.
E>a7inri-e u-trasono.rafice, i7uno-o.ice i arterio.rafice ne 9ot
a:uta s face7 c8t 7ai devre7e dia.nosticu- diferenia- a- /M fa de
atacuri-e isc)e7ice verte,ro,a;i-are, -a adu-tu- t8nr.
=e.erenescena )e9ato*-enticu-ar, Hn care 9redo7in se7ne-e
cere,e-oase se diferenia; de /M 9rin 9re;ena ine-u-ui Ma@;er*C-eisc)er,
tu-,urri-e 7eta,o-is7u-ui cu9ru-ui, scderea ceru-o9-as7inei serice i
atin.erea ficatu-ui.
/e tie c re-aia dintre nevrita o9tic i /M este destu- de
controversat. !ei 7ai 7u-i autori susin c nevrita o9tic retro,u-,ar este
o for7 ,eni.n de /M. A-i autori susin c nevrita o9tic recurent este o
identitate se9arat. otui, noi ave7 Hn o,servaia noastr ca;uri de nevrit
o9tic, care du9 c8iva ani au de;vo-tat un ta,-ou c-asic de /M. 'u 9rea
ave7 nevrit o9tic care nu a de;vo-tat o /M, 9ro,a,i- c i din 7otivu- c
aceti ,o-navi sunt Hn Hn.ri:irea ofta7o-o.i-or i uneori acetia nu*i
Hndru7ea; s9re noi, neav8nd acu;e neuro-o.ice sau, c)iar dac sunt tri7ii,
,o-navii nu vin, din ace-eai 7otive. =e fa9t, nu ave7 nici un e-e7ent si.ur
c-inic sau 9arac-inic care s 9er7it direfenierea unei nevrite o9tice, care
va r78ne i;o-at, de una care va evo-ua s9re o /M.
Asocierea unei nevrite o9tice ,i-atera-e cu o 7ie-it acut crea; du9
unii autori, un ta,-ou neuro-o.ic caracteristic ofta-7o*neuro7ie-itei sau ,oa-a
-ui =E%$!. Ma:oritatea autori-or sunt de acord c aceast ,oa- este o
neuroviro;. Unii autori o consider ca o afeciune a9arte, inde9endent,
a-ii susin c este o for7 9articu-ar de /M sau o c-asea; Hn cadru-
encefa-o7ie-itei acute dise7inate, Hntruc8t Hn afara feno7ene-or de 7ie-it
i nevrit o9tic, 9ot a9rea uneori i -e;iuni cere,ra-e de de7ie-ini;are.
+oa-a de,utea; de re.u- ,rusc, Hnsoit de un e9isod fe,ri-. a-teori
si79to7e-e se insta-ea; Hn c8teva ;i-e sau s9t78ni. /e insta-ea; nevrita
o9tic i un sindro7 7edu-ar, de ti9 7ie-it difu;. Evo-uia este diferit de
-a ca; -a ca;. Uneori evo-uea; cu 9ara-i;ia ascendent de ti9 #andr@ cu
sf8rit -eta-, a-teori e>ist 9osi,i-iti de vindecare cu re.resiune co79-et a
tuturor si79to7e-or. =e 7u-te ori, du9 c8teva -uni sau ani de re7isiune,
9ot s a9ar recidive o9tice sau 7edu-are, fa9t care ne face s ne .8ndi7 -a
o /M. Oricu7, trata7entu- este identic cu a- 9useu-ui acut a- /M.
Encefa-ita F-eucoencefa-o7ie-itaG 9eria>ia- difu; sau ,oa-a -ui
/c)i-der re9re;int o neuroinfecie de7ie-ini;ant de etio-o.ie foarte 9ro,a,i-
virotic Fatin.8nd a9roa9e si7etric su,stana a-, a e7isfere-or cere,ra-eG.
Mu-i autori afir7 c ,oa-a -ui /c)i-der re9re;int o for7 s9ecia-,
Fcere,ra-G a /M. +oa-a se o,serv Hn s9ecia- -a ado-esceni i tineri,
caracteri;8ndu*se 9rin variate si79to7e, care du9 cu7 9redo7in, crea;
diferite for7e c-inice a-e ,o-ii. /i79to7e-e 7ai Hnt8-nite sunt:
aG =eficiene 7otorii 9ira7ida-e, f-asce -a de,ut a9oi s9astice,
rea-i;8nd )e7i9-e.ii, 9ara9-e.ii, di9-e.ii cu se7ne 9ira7ida-e.
,G Afa;ie de diferite for7e c-inice i a9ra>ie.
cG u-,urri de vedere de ti9 )e7ia7o9sie sau cecitate de ti9
cortica-.
dG /i79to7e 9seudotu7ora-e cu cefa-ee, vrsturi, sta; 9a9i-ar
etc.
eG !ri;e e9i-e9tice sau de ti9 PacDsonian,.
fG u-,urri 9si)ice afect8nd Hn s9ecia- sfera inte-ectua-,
7er.8nd 98n -a de7en.
.G Uneori se 9ot asocia se7ne cere,e-oase sau se7ne de atin.ere
7edu-ar.
)G /indro7 fe,ri- 9re-un.it.
+oa-a 9oate evo-ua acut, su,acut sau cronic. Atunci c8nd evo-uea;
cronic, 9re;int 9useuri succesive, ca Hn /M. o7o.rafia co79uteri;at,
re;onana 7a.netic nuc-ear asociat 7etode-or 7oderne i7uno-o.ice
de investi.are a #!R ne 9ot a:uta Hn sta,i-irea dia.nosticu-ui.
#eocuencefa-ita de7ie-ini;ant concentric F,oa-a -ui +a-oG
re9re;int o afeciune de7ie-ini;ant difu; ase7ntoare cu ,oa-a -ui
/c)i-der. A fost i;o-at de aceasta datorit caracteristicii anato7o*9ato-o.ice
const8nd Hn de7ie-ini;area concentric 9erivascu-ar. /i79to7ato-o.ia ,o-ii
este ase7ntoare cu encefa-ita /c)i-der Fav8nd o evo-uie ra9id s9re e>itus
Hn 25 aniG.
Cor7e-e 7a-i.ne de /M descrise de /!?AP$RO ar 9utea fi de fa9t
aceste dou for7e de ,o-i de7ie-ini;ante descrise de /c)i-der res9ectiv de
+a-o.
POPO%$!$U i co-a,oratorii F4015G atra. atenia c de,utu- unei
/M 9oate fi confundat cu encefa-o7ie-ita dise7inat acut, o for7 9e
care autorii de 7ai sus o tratea; ca o entitate c-inic se9arat. =e,utea;
,ruta- 9rintr*o stare infecioas fe,ri-, insta-8ndu*se Hn scurt ti79 fe7o7ene-e
7ie-itice, Hnsoite de ce-e 7ai 7u-te ori de si79to7e cere,e-o*9onto*,u-,are
i uneori de un e9isod confu;iona-. Evo-uia 9oate fi -eta-, sau du9 un
stadiu acut 9oate s evo-ue;e cronic cu un ta,-ou ase7ntor /M, de care
nu 9oate fi deose,it 9ractic.
=atorit fa9tu-ui c encefa-ite-e sau encefa-o7ie-ite-e secundare 9ost
eru9tive Fru:eo-, ru,eo-, varice- etc.G i 9ost vaccina-e sunt considerate
afeciuni de7ie-ini;ante, tre,uie s face7 dia.nosticu- diferenia- a- /M i
cu aceste afeciuni.
Encefa-o7ie-ite 9ost eru9tive i 9ost vaccina-e sunt 9recedate de
res9ective-e ,o-i eru9tive sau de o vaccinare, 7ai a-es cea antira,ic. Aceast
constatare este un 9ri7 fa9t ce 9-edea; H79otriva /M. /e tie Hns c uneori,
/M 9oate de,uta du9 o viro; sau du9 o vaccinare, ceea ce Hn.reunea;
diferenierea acesteia de ctre o encefa-o*7ie-it 9ost vaccina-, de e>e79-u.
'u7ai evo-uia Hn ti79 a afeciunii 9oate s ne s9un c aceasta este o
encefa-o7ie-it secundar sau o /M verita,i-, vaccinarea sau viro;a eru9tiv
fiind doar un factor dec-anator.
Jn u-ti7a vre7e, datorit creterii frecvenei ca;uri-or de /$=A se
9une 9ro,-e7a i dia.nosticu-ui diferenia- Hntre aceast ,oa- F-a de,utG i
/M. Aici investi.aii-e de -a,orator sunt de rea- fo-os, /$=A ,eneficiind de
teste s9ecifice de dia.nostic.
Jn ce-e din ur7, cu toate c nu e>ist un test s9ecific de dia.nostic
a- /M, un c-inician e>9eri7entat 9oate sta,i-i un dia.nostic destu- de 9recis
9rintr*o ana7ne; 7inuioas i o e>a7inare c-inic foarte atent, ,a;8ndu*
se i 9e date-e 9arac-inice ca: re;onan 7a.netic, 9otenia-e evocate i
ana-i;a #!R.
Po-i7orfis7u- c-inic a- /M este at8t de 7are, Hnc8t dac dori7 s
9une7 un dia.nostic 9e se7ne-e c-inice, se cer ,o.ate cunotine c-inice
neuro-o.ice, de 7edicin intern, der7ato-o.ie etc. Astfe-, e>e79-ific8nd:
-a o fe7eie ,o-nav, a9ariia si7u-tan sau succesiv a unor tu-,urri vi;ua-e
i a unei atin.eri 7edu-are ar tre,ui s ne .8ndi7 -a un -u9us erite7atos
dise7inat F7ai a-es dac i se asocia; i tu-,urri a-e co79orta7entu-ui i(
sau e9i-e9sieG.
Asocierea unor se7ne de atin.erea a trunc)iu-ui cere,ra- i a unei
9-eiocito;e 9re;ente Hn -ic)idu- cefa-ora)dian ne*ar face s sus9ect7 o
sarcoido;.
'oiunea de Hne9tur de c9u a unui erite7 tran;itoriu Hnsoite
de artra-.ii evoc o ,oa- a- -ui #NME.
A9ariia de se7ne neuro-o.ice difu;e -a un 9acient nscut Hn Africa
de 'ord tre,uie s ne duc cu .8ndu- -a o ,oa- +e)cet.
Ana-i;a i7a.ini-or de RM' ne va evoca uneori dia.nosticu- de
accidente isc)e7ice vascu-are 7u-ti9-e, -e.ate de o vascu-it a siste7u-ui
nervos centra-, ca i ace-a de -i7foa7e cere,ra-e 7u-tifoca-e.
!8t des9re a9ariia 9ro.resiv a unei 9ara9are;e ne 9oate orienta,
Hn funcie de v8rst i conte>tu- c-inic, s9re o 9ato-o.ie a articu-aiei cranio*
cervica-e sau a 7duvei cervica-e i nu Hn ce-e din ur7 -a o 9ara9are;
-e.at de virusu- i7unodeficienei c8ti.ate.
/i.ur, -a sta,i-irea dia.nosticu-ui, c-inicianu- tre,uie s a9e-e;e i -a
e>a7inri-e 9arac-inice 9entru a 9une un dia.nostic e>act. !ontri,uie -a
de7onstrarea naturii inf-a7atorii i i7uno-o.ice a afeciunii e>a7enu-
-ic)idu-ui cefa-ora)idian. otui, tre,uie su,-iniat a,sena s9ecificitii
acestor 7odificri a-e -ic)idu-ui. Astfe- 7odificri a-e #!R co79ara,i-e cu
ce-e care sunt o,servate Hn cursu- /M se Hnt8-nesc i Hn a-te afeciuni
F7enin.ite, sindro7u- -ui Bui--an i +arr<G.
=ease7enea, ano7a-ii a-e 9otenia-e-or evocate sunt detectate de
fiecare dat c8nd o -e;iune, de orice natur ar fi, distru.e sau face s sufere
ca-ea e>9-oarat.
Pre;ena ;one-or de se7na- Hna-t Hn creier cu oca;ia RM' nu este
nici ea sinoni7 cu /M. A-tfe- s9us, ana-i;a re;u-tate-or furni;ate de
e>a7ene-e co79-e7entare este fcut Hn str8ns -e.tur cu aceea a
si79to7ato-o.iei c-inice, nu7ai dac acest de7ers este res9ectat, e>a7ene-e
9arac-inice 9ot fi considerate ca un a:utor 9o;itiv 9entru dia.nosticu-
diferenia- a- /M.
/M 7ai tre,uie difereniat de ur7toare-e ,o-i, Hnt8-nite 7ai rar:
Aranulomato&a Fe.ener se caracteri;ea; 9rintr*o vascu-it
necro;ant i inf-a7aii .ranu-o7atoase. =eter7inri-e neuro-o.ice a9ar -a
50T din ,o-navi, ce-e 7ai frecvente fiind neuro9atii-e 9eriferice, ur7ate de
deter7inri-e din 9artea siste7u-ui nervos centra-. Acestea din ur7 sea7an
din 9unct de vedere c-inic cu /M.
:oala F3ipple este o afeciune 7u-tisiste7ic 9rodus de 7icro*
or.anis7e sensi,i-e -a anti,iotice. /i79to7e-e de ,a; sunt tu-,urri
.astrointestina-e, artrite, -i7foadeno9atie, o,osea-, fe,r. /i79to7e-e
neuro-o.ice se Hnt8-nesc -a 40T din ,o-navi i se 7anifest 9rin de7en,
sindroa7e )i9ota-a7ice cu 9o-idi9sie, 9o-ifa.ii, e9i-e9sie, tu-,urri de so7n,
ina9eten, ofta-7o9-e.ie.
Encefa-o9atii-e 7itocondria-e care a9ar -a adu-tu- t8nr se diferenia;
foarte .reu de /M. =intre acestea ,oa-a ME#A/ este cea 7ai rs98ndit i
se 7anifest 9rin deficit 7otor, cri;e e9i-e9tice i ofta-7o9-e.ie e>tern.
Ma:oritatea encefa-o9atii-or 7itocondria-e sunt ereditare i de aceea se
deose,esc .reu de /M fa7i-ia-. !aracteristic 9entru ,oa-a ME#A/ este
creterea seric a acidu-ui -actic F?AR=$'B A.E. i co-a,., 4002R
MA?EE/ P. M. i co-a,., 4004G.
Malformaia 0rnold5C3iari cu de,ut c-inic Hn 9erioada ado-escenei
se diferenia; .reu de /M, 7ai a-es c uneori aceast 7a-for7aie se
7anifest 9rin 9usee i re7isiuni de sindro7 cere,e-os, sindroa7e ,u-,are,
cu insta-area Hn ce-e din ur7 a unei 9ara9are;e s9astice. =ia.nosticu- de
/M este 9us cu a:utoru- radio.rafii-or, to7o.rafii-or co79uteri;ate sau Hn
ce-e din ur7 cu RM'*u- articu-aiei cranio*cervica-e. =e ase7enea
e>a7enu- #!R este nor7a- FEO#PER /. M. i co-a,., 4051G.
Leucoencefalopatia arterosclerotic su,cortica- sau :oala :ins5
Ian.er se deose,ete foarte .reu de /M, 7ai a-es dac a9are -a o v8rst
su, 50 ani. +oa-a se 7anifest cu o de7en vascu-ar, i a9are 7ai frecvent
du9 50 de ani. Modificri-e RM' sunt foarte ase7ntoare, cu a9ariia
)i9erse7na-u-ui 2 situate su,cortica-, su,stana cenuie fiind intact. E>ist
Hns c8teva diferene RM' Hntre ,oa-a +insAan.er i /M. Jn ,oa-a
+insAan.ner 7odificri-e sunt 7ai frecvente Hn .an.-ionii ,a;a-i, iar Hn /M
7odificri-e sunt 7ai frecvente Hn cor9u- ca-os i 9unte F/ME?A' /. P. i
co-a,., 4005R !?A+R$A ?. i co-a,., 4001G.
Leucoencefalopati a multifocal pro.resiv este o ,o-
de7ie-ini;ant 9rodus de un virus din fa7i-ia Po9ova, care atac
o-i.odendrocitu-, ceea ce duce -a 9ierderea 7ie-inei. #e;iuni-e RM' se
-oca-i;ea; 7ai a-es Hn ;one-e su,cortica-e, de aceea dia.nosticu- diferenia-
fa de /M este foarte .reu de fcut. +oa-a este foarte rar i atac toate
v8rste-e.
0trofia optic Leber este o atrofie o9tic a9rut -a adu-tu- t8nr
F?AR=$'B A. E., 4002G, cu o ra9id 9ierdere a vederii. /e diferenia; fa
de neuro9atia o9tic retro,u-,ar din /M 9rin carcteru- su ereditar, 9rin
fa9tu- c se Hnsoete de un sindro7 9ira7ida- i cere,e-os.
Una dintre ce-e 7ai ase7ntoare ,o-i cu /M este parapare&a
spastic tropical. Aceasta, datorit fa9tu-ui c de,utea; Hn :uru- v8rstei
de 60 de ani, evo-uea; -ent 9ro.resiv -a fe- ca for7a 9ri7ar 9ro.resiv a
/M, Hn #!R se evidenia; ,en;i o-i.oc-ona-e, iar i7a.ini-e RM' sunt
a9roa9e identice cu ce-e din /M. Atunci c8nd ,o-navu- 9rovine din ;ona
tro9ica-, iar -e;iuni-e RM' sunt de di7ensiuni 7ai 7ici Hnc-in7 s9re
dia.nosticu- de 9ara9are; s9astic tro9ica-.
0drenoleucodistrofia le.at de cromo&omul J se 7anifest -a adu-tu-
t8nr ca adreno7ie-oneuro9atia F=OO#EN P. M. i co-a,., 4055G care
sea7an cu /M, 7ai a-es c uneori se 7anifest nu7ai 9rin 9ara9are;
s9astic i are ,en;i o-i.oc-ona-e Hn #!R. =etectarea Hn 9-as7 a aci;i-or
.rai cu -anuri foarte -un.i caracteristic adreno-eucodistrofiei, -7urete
dia.nosticu-.
Poliarterita nodoas afectea; arterio-e-e din siste7u- nervos centra-,
d8nd -e;iuni 7u-ti9-e Hn su,stana a-,, .reu de difereniat de ce-e din /M.
Uneori a9ar i ,en;i o-i.oc-ona-e Hn #!R. =ia.nosticu- 9oate fi 9us nu7ai
atunci c8nd a9ar ,ine conturate si79to7e-e 9o-iarteritei nodoase.
(indromul (1o.ren 9ri7ar se asea7n foarte 7u-t cu /M av8nd
si79to7e ase7ntoare cu aceasta: se7ne 7edu-are, cere,e-oase, tu-,urri
de vedere, ofta-7o9-e.ie internuc-ear. =e ase7enea, 9ot a9are Hn #!R
,en;i-e o-i.oc-ona-e. =iferena dintre ce-e dou ,o-i este fa9tu- c Hn
sindro7u- /:o.ren a9are o distrucie Hn .-ande-e sa-ivare i -acri7a-e, ceea
ce nu a9are Hn /M FA#EOA'=ER E. #. i co-a,., 4053R /A'=+ERB*
EO##?E$M M. i co-a,., 4002G.
(indromul Cadasil este o afeciune ereditar Hn care a9are o
arterio9atie cere,ra- autoso7a- do7inant cu infarcte su,cortica-e i Hn
su,stana a-, a e7isfere-or cere,ra-e F!?A+R$A ?. i co-a,., 4001G. /e
deose,ete de /M 9rin fa9tu- c a9are -a o v8rst 7ai Hnaintat dec8t
aceasta F6050 aniG, si79to7ato-o.ia c-inic este de atacuri isc)e7ice
recurente, du9 care se insta-ea; o de7en.
Jn -iteratura de s9ecia-itate sunt 9re;entate ca;uri de /M
7anifestate 9rin si79to7e c-inice 7ai 9uin Hnt8-nite. Astfe-,
+URBERMA' R. i co-a,. F4002G 9re;int ,o-navi cu /M 7anifestat
9rin si79to7ato-o.ia s9ondi-o;ei cervica-e.
MAO !. !. i co-a,., F4055G re-atea; ca;uri de /M cu 7icri
invo-untare de ti9 e>tra9ira7ida-. 'i se 9are 7ai ieit din co7un e>istena
de ,o-navi cu /M cu si79to7ato-o.ie c-inic de ti9 9si)o; cronic ati9ic
FMO?#ER P. i co-a,., 4055G sau c)iar de7en F#EN'E i co-a,., 2006G.
>. >or!ele clinice ale SM 6i e=oluia lor
Evo-uia /M este foarte variat i .reu de 9rev;ut. Pentru a 9utea
descrie diferite-e for7e c-inice de evo-uie 9ro9use de diveri autori este
necesar s redefini7 noiuni-e de 9useu, re7isiune i 9ro.resie. Aceasta
este necesar, datorit fa9tu-ui c indiferent care sunt autorii sau for7e-e
c-inice evo-utive descrise de acetia, toi au fo-osit Hn descrierea -or
varia,i-itatea Hn succesiune i intensitatea 9useu-ui, re7isiunii i
9ro.resivitii.
/*au .sit definiii a-e acestor noiuni care s satisfac 9e toi
cercettorii i c-inicienii. Un puseu este definit de a9ariia unor si79toa7e
i FsauG a unor se7ne neuro-o.ice, cu sau fr confir7are o,iectiv, ce
durea; ce- 9uin 26 de ore, sau de a.ravarea sau rea9ariia unor si79to7e
i FsauG a unor se7ne ce re.resea;, se sta,i-i;aser sau se a7e-ioraser de
ce- 9uin o -un.
O remisiune este o a7e-iorare de7onstrat i dura,i- Fti79 de o
-un ce- 9uinG a unor si79to7e i FsauG a unor se7ne ce au durat ce- 9uin
26 de ore.
O pro.resie cores9unde unei evo-uii a ,o-ii caracteri;at de un
)andica9 cresc8nd cu 7a:orarea se7ne-or, fr sta,i-i;are de ce- 9uin
3 -uni.
Unii autori, 9rentru a descrie for7e-e c-inice evo-utive, definesc Hn
9-us i noiunea de debut i stadiu latent FMc. A#P$'E, 4035G. Astfe- debutul
este 9ri7u- sau 9ri7e-e si79to7e a-e ,o-ii, iar stadiul latent este interva-u-
dintre 9useuri. =e,utu- 9oate fi latent insidios sau brutalR Hn .enera- de,utu-
-e;iuni-or Hn siste7u- nervos centra- nu coincide Hntodeauna cu 9ri7e-e
7anifestri c-inice a-e ,o-ii, 9e care noi H- consider7 de,utu- rea- a- ,o-ii.
Jn ceea ce 9rivete interva-u- dintre 9useuri, acesta 9oate dura de -a c8teva
s9t78ni 98n -a 7ai 7u-i ani. /unt descrise interva-e Hntre 9usee de 98n
-a 41 ani. Jn acest interva- ,oa-a este a9arent inactiv, unii 7ai nu7indu*- i
stadiu- -atent.
ME'ABE P. i co-a,oratorii F4004G, referindu*se -a aceste definiii
distin.e trei ti9uri de evo-uie a /M:
4G Cor7a re7itent FRGR
2G Cor7a 9ro.resiv FPGR
2G Cor7a re7itent*9ro.resiv FRPG.
Jn s8nu- acestor trei .ru9e 9rinci9a-e se 9ot identifica diferite
su,.ru9e. Astfe- Hn .ru9a KRL ,oa-a 9oate avea 7u-ti9-e accese a9ro9iate,
sau se 9oate re;u7a -a c8teva accese, c)iar -a una. Jn acest cadru autorii
situea; for7e-e ,eni.ne 9e care -e vo7 descrie 7ai t8r;iu. Jn .ru9a KPL
9artea evo-utiv a ,o-ii 9oate fi foarte varia,i-. Jn sf8rit, Hn .ru9a KRPL
9ro.resia F9e care accese-e vin eventua- s se .refe;eG 9oate surveni Hn
7o7ente forte diferite a-e evo-uiei Fde o,icei du9 40 ani de evo-uieG.
MAR+URB Fcitat de /AMAO$U, 4050G a recurs -a o c-asificare
acce9tat de 7u-i c-inicieni. Astfe- descrie: 4 for7a acut 7a-i.nR 2
for7a co7un re7itentR 2 for7a 9ro.resiv cu evo-uie cronic re;istent
tera9euticR 6 for7e ,eni.ne sau fruste. Aceste for7e ,eni.ne au fost 9rivite
7u-t ti79 cu re;erve, dar Hn 9re;ent e-e sunt conse7nate a9roa9e Hn toate
-ucrri-e su, diferite denu7iri:
4 * Cor7e a,ortive unde intr ca;uri-e cu re7isiuni s9ontane
du9 9ri7u- 9useu.
2 * Cor7e fruste cu si79to7e 9uine i a,ia evideniate c-inicR
2 * Cor7e si-enioase care au 9otenia- evo-utiv foarte 9uin.
/!?AP$RO R. . F4004G, descrie Hn funcie de evo-uie ur7toare
for7e de /M:
4 * /M ,eni.n care de;vo-t 7ici 9ro.resii
2 * Cor7a ,eni.n, cu 9usee i re7isiuni care 9re;int o
f-uctuaie a si79to7e-or i un )andica9 7ediu
2 * Cor7a cronic Hn 9usee, care se 7anifest 9rintr*o cretere
se7nificativ a )andica9u-ui du9 fiecare 9useu
6 * Cor7a cronic 9ro.resiv care se caracteri;ea; 9rin -i9sa
re7isiuni-or i o continu 9ro.resie a )andica9u-ui
5 * Cor7a acut 9ro.resiv care este definit 9rintr*o 9ro.resie
ra9id a )andica9u-ui i care 9oate duce ra9id -a e>itus. /e 7ai
nu7ete i for7a 7a-i.n.
=u9 !?OCC#O' F4002G, caracteristica cea 7ai re7arca,i- a /M
este evo-uia sa c-inic individua- i i79revi;i,i-. /9ontan i definitiv
re;o-utiv, evo-u8nd 9rin 9usee i re7isiuni succesive, 9rovoc8nd cu oca;ia
unei evo-uii cronice sec)e-e neuro-o.ice din ce Hn ce 7ai inva-idante sau
e>ce9iona- de ra9id 7orta- ca Hn sindro7u- -ui MAR+URB, /M ofer o
.a7 foarte variat de tu-,urri c-inice evo-utive.
Jn ciuda diversitii individua-e, c-inice este totui 9osi,i- s c-as7
9acienii ce sufer de /M Hn diferite cate.orii evo-utive.
A7 v;ut c8teva c-asificri a-e for7e-or evo-utive de /M. $at cu7
arat cate.orii-e evo-utive descrise de neuro-o.u- i i7uno-o.u- !?OCC#O'
M. F4002G de -a !-inica Universitar din Beneva.
0 * /M sus9ect
4 * Cor7a evo-utiv: 9useu*re7isie fr sec)e-e
2 * Cor7a 9useu*re7isie, Hn 9useu
2 * Cor7a 9useu*re7isie cu sec)e-e, Hn re7isie
6 * Cor7a 9useu*re7isie cu sec)e-e, Hn 9useu
5 * Cor7a cronic 9ro.resiv fr 9useu
3 * Cor7a cronic 9ro.resiv cu 9useu
=oar 9erioade de o,servaie, uneori 9re-un.ite 9er7it s se eva-ue;e
c-inic cate.oria evo-utiv. =u9 !?OCC#O' M. F4002G, 9erioade-or de
evo-uie c-inic deter7inate Hi cores9und 9erioade ,i-o.ic active sau inactive
Fsau 9uin inactiveG. !ate.orii-e ,io-o.ic active ar cores9und cate.orii-or
evo-utive 2, 6, 5, 3, iar cate.orii-e ,io-o.ic inactive Fsau 9uin activeG for7e-or
evo-utive 4 i 2.
!?OCC#O' M. F4002G aduce noi co79-etri noiuni-or de 9useu,
re7isie, 9ro.resivitate, 9erioad sta,i- etc. Astfe- puseul este definit ca un
e9isod Fe>acer,areG a- ,o-ii 7anifestat 9rin una sau 7ai 7u-te si79to7e
neuro-o.ice, cu sau fr confir7are o,iectiv, 9ut8nd fi i su,iective sau
c)iar ana7nestice F9areste;ii, di9-o9iiG, dar care tre,uie s fi durat 7ai 7u-t
de 26 de ore.
E/acerbarea 9oate fi 9rin se7ne noi sau 9rin a.ravarea unor se7ne
neuro-o.ice vec)i a-e ,o-navu-ui. Puseul tre,uie s 7odifice scara de
evo-uie MUR&ME cu 7ai 9uin de 0,5 9uncte, Hn inde>u- a7,u-ator cu
7ai 9uin de un 9unct. Modificri-e sca-ei -ui MUR&ME sau a indice-ui
a7,u-ator tre,uie s dure;e 7ai 7u-t de 5 ;i-e i 7ai 9uin de 5 s9t78ni.
;emisia este definit ca o a7e-iorare a se7ne-or i FsauG si79to7e-or
,o-ii, 9re;ente ce- 9uin 26 de ore. Re7isia, 9entru a fi se7nificativ, tre,uie
s dure;e ce- 9uin o -un.
Pro.resivitatea este o 9erioad c8nd -e;iuni-e i 9usee-e nu sunt
individua-i;ate, si79to7e-e i se7ne-e a9r8nd succesiv, constat8ndu*se o
a.ravare care durea; ce- 9uin 3 -uni. Pro.resivitatea 9oate fi -ent, c8nd
trecerea -a un a-t scor de evo-utivitate se face Hn 7ai 9uin de 2 ani i ra9id
c8nd scoru- de evo-utivitate se 7odific Hn 7ai 9uin de un an.
Perioada stabil este definit de !?OCC#O' ca o 9erioad de 4 an
sau 2 ani, fr 9ro.resivitate, fr 9usee i fr re7isii.
O,serv7 c din ce-e ase for7e evo-utive descrise de !?OCC#O',
9atru cate.orii F4, 2, 2, 6G sunt descrise ca for7e K9useu*re7isieL diferena
dintre ce-e 9atru for7e fc8ndu*se doar 9rin 9erioada ce ur7ea; du9
aces 9ri7 stadiu K9useu*re7isieLc. Astfe-, -a for7a 4 ur7ea; o recu9erare
co79-et fr sec)e-e, -a for7a evo-utiv 2 ur7ea; un nou 9useu, -a for7a
2 r78n sec)e-e i Hn re7isie 9e o 9erioad Hnde-un.at, iar -a for7a 6, o
9erioad de sec)e-aritate, 9este care ur7ea; un nou 9useu.
Cor7a cronic 9ro.resiv 9re-un.ete ce- 7ai adesea o evo-uie 9rin
9useu, dar 9oate i s se sta,i-easc dintr*o dat, 7ai a-es cu oca;ia unui
de,ut a- ,o-ii s9re 60 de ani i Hn asociere 9referenia- cu un )a9-oti9 =R6(
=UE5 FO=ERUB i co-a,oratorii citai de !?OCC#O'G. Jn acest ca;
re7isii-e
i 9usee-e nu 7ai sunt individua-i;ate Fsi79to7e-e i se7ne-e a9ar 9ro.resiv
i inva-iditatea se a.ravea; din ce Hn ce 7ai 7u-t, fr a cunoate nici o
sta,i-i;areG.
Ar,itrar, o form cronic5pro.resiv definete o a.ravare c-inic
constant ti79 de 3 -uni, ce- 9uin FEE$'ER i E##$/O',4052G. Aceast
a.ravare tre,uie s cores9und unei creteri de ce- 9uin 4 9unct 9e scara
-ui MUR&ME, care cuantific .radu- de invadi-itate 9e care*- 9re;int -a un
7o7ent dat a- istoriei ,o-ii. O for7 cronic*9ro.resiv, fr 9useu tre,uie
distins de o for7 cronic 9ro.resiv cu 9useu.
Pentru a ana-i;a ,io-o.ic /M, !?OCC#O' M. F4002G a-e.e cate.oria
cronic*9ro.resiv, fr 9useu. Acest a-e.ere este dictat de o 7ai ,un
o7o.enitate a ,o-navi-or ana-i;ai. %ite;a -or de a.ravare c-inic 9oate fi
varia,i-, dar aceti ,o-navi au Hn co7un o stare 9er7anent inf-a7atorie a
,o-ii -or. =ac este vor,a de o activitate ,io-o.ic constant sau din contr,
de o succesiune at8t de a9ro9iat a 9usee-or, Hnc8t c-inica nu 7ai 9oate s
-e individua-i;e;e, ni7eni nu o tie.
Jn for7e-e evo-utive, unde 9useu- se distin.e c-ar de re7isie, studierea
unor 9ara7etri c-inici i ,io-o.ici 9er7it cunoaterea 7ai din vre7e,
9re.tirea unui nou 9useu c-inic. Aceasta, datorit fa9tu-ui c 7odificri-e
,io-o.ice 9re7er. a9ariia se7ne-or c-inice.
+"PE'ARU O. i co-a,. F2006G 9re;int c-asificarea for7e-or de /M
Hn funcie de evo-uia c-inic. !ea 7ai frecvent for7 c-inic a /M este
for7a recurent*re7isiv F/MRRG. /e caracteri;ea; 9rin 9usee c-inice ,ine
definite cu re7isiune co79-et sau 9ersistena unor se7ne 7ini7e. Jntre
9usee nu se constat e-e7ente de 9ro.resivitate a ,o-ii.
Recidiva Frecurena, recderea sau 9useu-G Hnsea7n a9ariia de
se7ne c-inice sau rea9ariia ce-or anterioare, cu durat de 7ini7u7 26 de
ore. Recidive-e ti9ice se insta-ea; de o,icei Hn c8teva ;i-e, durea; c8teva
s9t78ni sau -uni, fiind ur7ate de re7isiuni. rei ti9uri de recidiv sunt
ti9ice 9entru /M. Acestea sunt nevrita o9tic, 7ie-o9atia i si79to7e din
9artea trunc)iu-ui cere,ra-.
Re7isiunea Hnsea7n recu9erarea co79-et sau 9aria-, dar
caracteri;at 9rin -i9sa de 9ro.resie a se7ne-or c-inice.
=u9 7ai 7u-te recidive, 9acienii 9re;int une-e deficite re;idua-e
9recu7: di9-o9ie, reducerea acuitii vi;ua-e, i79erfeciuni a-e 7icri-or
con:u.ate a-e .-o,i-or ocu-ari, sindro7 9ira7ida- cu 9re;ena ref-e>e-or
9ato-o.ice caracteristice a-e acestui sindro7, tu-,urri de 7ers, tu-,urri a-e
sensi,i-itii 9ro9rioce9tive F7ai a-es cea vi,ratorieG -a 7e7,re-e inferioare
i tu-,urri de 7iciune. Aceast for7 c-inic de,utea; Hn :uru- v8rstei de
20 ani i a9are 7ai a-es -a fe7ei.
Cor7a 9ri7ar cronic 9ro.resiv F/MPPG de -a Hnce9ut are o
9ro.resie -ent a si79to7e-or ,o-ii, fr o a.ravare ,rusc su, for7 de
9usse, cu fa;e te79orare de 9-atou i re7isiuni foarte discrete a-e
si79to7e-or ,o-ii. =e,utu- acestei for7e este -a o v8rst 7ai 7are F25 aniG,
rareori a9are nevrita o9tic ca si79to7 de de,ut, este frecvent 9ara9are;a,
-a e>a7inarea RM' se evidenia; -e;iuni 7ai 9uine i 7ai 7ici dec8t -a
/M recurent*re7isiv, foarte rar cu 9re-uare de su,stan de contrast, i
frecvent fr -e;iuni cere,ra-e. A9ro>i7ativ 40T din ,o-navi H7,rac aceast
for7 c-inic de evo-uie.
/c-ero;a 7u-ti9- secundar 9ro.resiv F/M/PG a9are iniia- su, for7
de 9usee, u-terior cu evo-uie 9ro.resiv cu sau fr 9usee, aco79aniat de
re7isiune inco79-et a 9usee-or. Re9re;int transfor7area ti9u-ui recurent*
re7isiv, du9 a9ro>i7ativ 40 ani de evo-uie. Une-e caracteristici a-e
for7e-or de /M recurent*re7isiv 9ot identifica riscu- crescut a- anu7itor
9acieni de a evo-ua ctre for7a secundar*9ro.resiv. Aceste caracteristici
sunt v8rsta 9este 25 ani -a de,ut, de,utu- cu deter7inri 7u-ti9-e FHn s9ecia-
cu tu-,urri 7otorii i sfincterieneG, 7ai 7u-t de dou recderi Hn 9ri7u- an,
creterea frecvenei recderi-or Hn u-ti7ii ani de evo-uie, re7isiune s-a,
du9 recdere, atin.erea unui scor de )andica9 E=// 7ai 7are de 2,5 -a
un 7o7ent dat a- evo-uiei, scor de )andica9 E=// 7ai 7are de 2,0 du9
2 ani de evo-uie, deficite 9ira7ida-e 7oderate i 9re;ena unui 7are nu7r
de -e;iuni -a e>a7enu- RM'. /e ad7ite c a9ro>i7ativ 50T din ,o-navii
cu /M recurent*re7isiv vor 9re;enta, du9 ce- 9uin 40 ani, for7a secundar
9ro.resiv.
Cor7a 9ro.resiv cu recuren a /M F/MPRG se caracteri;ea; 9rin
9ro.resie continu de -a de,ut, dar cu e9isoade acute de a.ravare a ta,-ou-ui
c-inic, cu sau fr recu9erare co79-et. Este o for7 a9arte de /M, Hn care
9oate evo-ua for7a 9ri7ar 9ro.resiv.
Aa du9 cu7 a7 descris i noi, +"PE'ARU O. i co-a,. F2006G
descriu dou for7e 9articu-are de /M, Hn funcie de severitatea c-inic: for7a
ra9id 9ro.resiv F7a-i.nG cu inva-iditate sever de -a Hnce9ut sau c)iar
deces i for7a ,eni.n, care este 7ai 7u-t o a9reciere 9ro.nostic dec8t o
for7 c-inic 9ro9riu*;is, dia.nosticat atunci c8nd -a 9este 40 ani de -a
de,ut nu e>ist o a.ravare c-inic sau nu s*a de9it scoru- de )andica9
E=// de 2,0.
=u9 ROOA'A !OR'"WEA'U F2006G, si79to7ato-o.ia i
evo-uia Hn ti79 a /M su.erea; dia.nosticu- corect Hn ce-e 7ai 7u-te ca;uri.
Cor7a recurent*re7isiv F9re;ena -a 50T din ca;uriG de,utea; cu tu-,urri
sen;oria-e, nevrit o9tic uni-atera-, di9-o9ie, 9areste;ii a-e trunc)iu-ui i
7e7,re-or, dec-anat de f-e>ia .8tu-ui Fse7nu- #)<r7itteG, -i9sa de
Hnde78nare, ata>ie i 7anifestri neuro.ene a-e ve;icii urinare i ,i-iare.
Evo-uia acestor se7ne i si79to7e durea; iniia- c8teva ;i-e, se sta,i-i;ea;
i a9oi starea se H7,untete s9ontan, sau cu rs9uns -a antiinf-a7atorii
nesteroide 9entru c8teva s9t78ni. /M*RR de,utea; Hn decada a $$*a sau
a $$$*a de via i 9redo7in -a fe7ei Hn ra9ort de 2(4. endina
antiinf-a7atoare-or nesteroide de a .r,i vindecri-e di7inuea; Hn ti79,
iar se7ne-e 9ersistente a-e disfuncii-or /'! se 9ot de;vo-ta i du9 cri;e,
,oa-a 9ut8nd s 9ro.rese;e i Hn cursu- 9erioade-or de re7isiune, ceea ce
dese7nea; for7a secundar 9ro.resiv F/M*/PG.
=intre ,o-navi, 20T 9re;int de -a Hnce9ut o for7 9ro.resiv
caracteri;at 9rintr*o evo-uie c-inic tre9tat 9ro.resiv, aceast for7
9re;ent8nd inciden e.a- -a ,r,ai i -a fe7ei F'O/EEOR?N P. ?. i
co-a,., 2000G.
A-te 7anifestri de de,ut, care tre,uie s su.ere;e acest dia.nostic
sunt: feno7ene scurte, re9etitive, de ti9u- dureri-or 9aro>istice sau a
9areste;ii-or, nevra-.ii tri.e7ina-e, di;artrii e9isodice i contracii tonice a-e
7e7,re-or 9ostura-e. /e7ne cortica-e 9roe7inente Fafa;ia, a9ra>ia, scderea
c879u-ui vi;ua-G, ca i ce-e e>tra9ira7ida-e Fcoree, i ri.iditateG do7in rar
ta,-ou- c-inic, 7u-t 7ai frecvent Hnt8-nite fiind tu-,urri-e co.nitive, -a,i-itatea
e7oiona-, disfa.ia, verti:u- i tetra9are;a 9ro.resiv. +o-navii, care se
9re;int cu /M 9ri7ar 9ro.resiv, adesea au -a de,ut un sindro7 de neuron
7otor centra-, care evo-uea; -ent. i9ic, situaia se a.ravea; 9ro.resiv, iar
tetra9are;a, dec-inu- co.nitiv, 9ierderea vederii, sindroa7e-e cere,ra-e i
cere,e-oase, ce-e care afectea; ve;ica urinar, intestinu- i difuncia se>ua-
se de;vo-t duc8nd -a e>itus.
=u9 ?UC/!?M$= A. i #Z!M$'B !. M. F2002G, un 9useu
Hnsea7n acuti;area si79to7e-or 9entru o 9erioad de 7ini7 26 de ore.
Un nou 9useu 9oate fi -uat Hn consideraie c8nd e>ist un interva- de 7ini7
o -un fa de 9recedentu-. Rata 9usee-or este Hn 7edie 0,24,2 9e an.
Aceeai autori evidenia; for7e-e ,eni.ne F20TG, dar du9 45 ani de ,oa-
au doar -e;iuni 7inore cuantificate cu 7ai 9uin de .radu- 2 9e /ca-a
MUR&ME Fuoar )e7i9are;, ata>ie 7oderatG. =e ase7enea, se
evidenia; for7e 7a-i.ne F7ai 9uin de 5TG -a care Hn decurs de 25 ani
a9are o reducere i79ortant a autono7iei Fde9endena de scaunu- cu
roti-eG. =e,utu- ,o-ii se face su, for7 de 9usee -a 50T din ca;uri, cu
9recdere Hnainte de 25 ani. Jn 9rocent de 20T de,utu- este cronic
9ro.resiv, cu 9recdere du9 60 ani.
A9ro>i7ativ 50T dintre 9acieni sufer a- 2*-ea 9useu Hn decurs de
2 ani FRU'MAMER +.R A'=ER/E' O., 4002G. 50T dintre 9usee se
H7,untesc s9ontan Hn decurs de 2 -uni, iar 50T dintre ca;uri-e cu evo-uie
Hn 9usee trec Hn decurs de 40 ani Hntr*o for7 cu evo-uie cronic. =u9 25
ani, 4(2 dintre ,o-navi Hnc sunt ca9a,i-i de 7unc i 2(2 9ot Hnc 7er.e.
Jn ti79u- sarcinii s*a constatat di7inuarea 9usee-or, feno7en Hnt8-nit
i Hn 9ri7e-e 23 -uni 9ost9artu7 F+$RM M. i co-a,., 4000G.
Pro.nosticu- ,o-ii de9inde de for7a evo-utiv -a de,ut, for7a cu
evo-uie Hn 9usee este 7ai favora,i- dec8t cea 9ro.resiv, for7e-e
7onosi79to7atice evo-uea; 7ai favora,i- dec8t ce-e 9o-isi79to7atice i
9-ci-e de de7ie-ini;are reduse nu7eric i de di7ensiuni 7ici constatate -a
RM' evo-ua; 7ai favora,i- dec8t 9-ci-e 7ari i .ru9ate. Pre;ena -a de,ut
a 7ai 7u-tor 9usee are se7nificaie nefavora,i-.
#a se>u- fe7inin evo-uia 9are 7ai favora,i- dec8t -a se>u- 7ascu-in,
dar nu7ai Hn 9ri7ii 5 ani. Jn ceea ce 9rivete v8rsta, -a ca;uri-e cu de,ut
Hnainte de 60 de ani evo-uia este 7ai favora,i- dec8t du9 aceast v8rst.
Re7isiunea a9roa9e co79-et i dura,i- du9 9ri7u- 9useu are
se7nificaie favora,i-.
=e,utu- -oca-i;at Fnerv o9tic, 7duva s9inriiG are se7nificaia unei
evo-uii 7ai favora,i-e Hn co79araie cu -e;iuni-e dise7inate.
A7 o,sevat c evo-uia ,o-ii este .reu de a9reciat. Pentru a 9utea
a9ecia evo-uia /M s*a 9rocedat -a diferite cotri cifrate i s*au introdus sca-e
de cuatificare a- )andica9u-ui funciona-. !u aceste sca-e se 9oate a9recia
nu nu7ai evo-uia ,o-ii ci i eficiena unor trata7ente. Avanta:u- c-inic a-
acestor cuantificri const Hn codificarea si79to7e-or /M i Hn 9osi,i-itatea
unor a9recieri 7ai e>acte a evo-uiei ,o-ii. /ca-e-e 7ai si79-e au avanta:u-
uti-i;rii, 7ai a-es Hn activitatea c-inic de -a 9atu- ,o-navu-ui.
PE=ER/E' F4015G 9ro9une o sca- si79- cu o cuatificare de -a 0
-a 3, -u8nd Hn eviden starea 7e7,re-or su9erioare, inferioare, starea
7enta-, acuitatea vi;ua-, sfincterian i eficiena 9ersona-.
O sca- ase7ntoare a 9ro9us i #?ERM$E F4012G, rein8nd
9entru a9recierea evo-uiei ,o-ii: deficite-e funciona-e a-e 7e7,re-or,
acuitatea vi;ua-, activitatea .enito*sfincterian, activitatea 7enta- i eficiena
9ersona-.
+E'E!ME F4050G a9recia; deficite-e 7otorii din /M du9 criterii
er.o7etrice i e-ectro7io.rafice.
/ca-a cea 7ai uti-i;at dar i cea 7ai co79-icat este sca-a -ui
MUR&ME, 9ro9us Hn 4035 i H7,unti Hn 4052. Aceast sca- a fot
ado9tat Hn vederea a9recierii evo-uiei /M de ctre Cederaia $ntrenaiona-
a /ocieti-or de /M cu sediu- -a #ondra i o7o-o.at a9oi de Or.ani;aia
Mondia- a /ntii. Ministeru- /ntii din Ro78nia a inc-us Hn fie-e
o,-i.atorii de dec-arare a /M, sca-a -ui MUR&ME 9entru a9recierea stadiu-ui
de evo-uie a ,o-ii. /iste7e-e funciona-e -uate Hn discuie de MUR&ME
sunt:
a: funcii-e 9ira7ida-e
,: funcii-e cere,e-oase
c: funcii-e trunc)iu-ui cere,ra-
d: funcii-e sen;oria-e Frevi;uite Hn 4052G
e: funcii-e intestina-e i ve;ica-e Frevi;uite Hn 4055G
f: funcii-e vi;ua-e
.: funcii-e cere,ra-e sau 9si)ice
): a-te funcii
Jn funcie de .ravitatea afectrii fiecare funcie are 3 tre9te de
afectare. %o7 descrie fiecare funcie Hn 9arte cu ase .rade de
afectare
a. >unciile &ira!i/ale?
0 * nor7a-e
4 * se7ne anor7a-e fr individua-itate cu7 ar fi +A+$'/!?$
sau a,sena ref-e>e-or a,do7ina-e
2 * inva-iditate 7ini7
2 * 9are; sau )e7i9are; uoare sau 7oderate, 7ono9are;
sever
6 * 9ara9are;e sau )e7i9are;e 9ronunateR tetra9are; 7oderat
sau 7ono9-e.ie
5 * 9ara9-e.ie, )e7i9-e.ie sau tetra9are; 9ronunat
3 * cvadri9-e.ie Ftetra9-e.ieG
% * necunoscut
b. >unciile cerebeloase?
0 *nor7a-e
4 * se7na-e anor7a-e fr inva-iditate: dis7etrie, adiadoco*
c)ine;ie, tre7or inteniona-, )i9otonie
2 * ata>ie uoar a trunc)iu-ui sau a unui 7e7,ru
2 * ata>ie 7oderat a trunc)iu-ui sau 7e7,re-or
6 * ata>ie sever -a toate 7e7,re-e sau a trunc)iu-ui
5 * inca9a,i- s efectue;e 7icri contro-ate datorit ata>iei foarte
severe
% * necunoscut
O * este uti-i;at du9 fiecare nu7r c8nd s-,iciunea Fdeficitu-
7otor 9este 2G st8n:enete testarea
c. >unciile trunchiului cerebral?
0 * nor7a-e
4 * doar se7ne 7inore unice
2 * nista.7us 7oderat sau a-t inva-iditate uoar
2 * nista.7us sever, s-,irea nervi-or ocu-o7otori, 9are;
9ronunat sau inva-iditate 7oderat a a-tor nervi cranieni
6 * disartrie 9ronunat sau a-t inva-iditate 9ronunat Ftu-,urri
de de.-utiieG, di9-e.ie facia-, ofta-7o9-e.ie
5 * inca9acitatea de a Hn.)ii sau vor,i
% * necunoscut
/. >unciile sen%iti=e ,re=i%uite 1n 2@A4-
0 * nor7a-e
4 * di7inuarea discret -a 42 7e7,re a si7u-ui vi,rator sau(i
di7inuarea discret a 9osi,i-itii de a scrie
2 * di7inuarea 7oderat -a 42 7e7,re a si7u-ui vi,rator i(
sau di7inuarea 7oderat a scrisu-ui i(sau di7inuarea discret
a sen;aiei de 9i9itR sau(i di7inuarea discret a sen;aiei de
durereR sau(i di7inuarea discret a si7u-ui de 9ostur
=i7inuarea discret -a 26 7e7,re a si7u-ui vi,ratorR sau(i
di7inuarea discret a 9osi,i-itii de a scrie.
2 * di7inuarea 7oderat -a 42 7e7,re a si7u-ui 9i9itu-ui
sau(i di7inuarea 7oderat a sen;aiei dureroaseR sau(i
di7inuarea 7oderat a si7u-ui de 9ostur sau(i a,o-ire a
si7u-ui vi,rator.
=i7inuarea discret -a 26 7e7,re a si7u-ui 9i9itu-uiR sau(i
di7inuarea discret a si7u-ui dureriiR sau(i di7inuarea
7oderat a si7u-ui de 9osturR sau(i di7inuarea 7oderat a
sensi,i-itii 9ro9rioce9tive.
6 * di7inuarea sever a si7u-ui 9i9itu-ui sau(i di7inuarea
sever a sen;aiei de durereR sau(i di7inuarea sever a
sensi,i-itii 9ro9rioce9tive -a 42 7e7,reR reducerea 7oderat
a si7u-ui 9i9itu-ui sau a dureriiR i(sau reducerea sensi,i-itii
9ro9rioce9tive severe -a 7ai 7u-t de dou 7e7,re
5 * 9ierderea tuturor 7oduri-or de sensi,i-itate -a unu- sau dou
7e7,re. =i7inuarea 7oderat a 9i9itu-ui sau a durerii sau(i
9ierderea sensi,i-itii 9ro9rioce9tive a Hntre.u-ui cor9 cu
e>ce9ia ca9u-ui.
3 * 9ierderea Hntre.ii sensi,i-iti 9entru toate 7oduri-e de
sensi,i-itate -a Hntre. cor9u-, cu e>ce9ia ca9u-ui
% * necunoscut
e. >unciile intestinale 6i =e%icale ,re=i%uite 1n 2@A4-?
0 * nor7a-e
4 * tu-,urri uoare a-e Hnce9utu-ui 7iciunii, 7iciuni i79erioase
sau rare sau retenii urinare
2 * nesi.uran 7oderat cu nevoie ur.ent de urinareR retenie
intestina- sau ve;ica-, rar incontien urinar
2 * incontinen urinar frecvent
6 * necesitatea de sonda:e ve;ica-e frecvente, retenie intestina-
sever, incontinen intestina- sever
5 * 9ierderea funciei sfincteru-ui ve;ica-
3 * 9ierderea funciei sfincteru-ui ve;ica- i intestina-
% * necunoscut
3. >unciile =i%uale ,o&tice-
0 * nor7a-e
4 * scoto7 cu acuitate vi;ua- 7ai ,un de 20(20 FcorectatG
2 * scoto7 cu acuitate vi;ua- FcorectatG de -a 20(20 -a 20(50
2 * scoto7 7are sau reducere 7oderat a c879uri-or vi;ua-e,
dar cu acuitate vi;ua- FcorectatG 7a>i7 de -a 20(30 -a 20(00
6 * reducerea 9ronunat a c879uri-or vi;ua-e i acuitatea vi;ua-
7a>i7 FcorectatG de -a 20(400 -a 20(200R sau .radu- 2 9-us o
acuitate vi;ua- 7a>i7 a oc)iu-ui 7ai ,un de 20(30 sau 7ai
9uin
5 * acuitatea vi;ua- 7a>i7, FcorectatG 7ai 7ic de 20(200R
sau .radu- 6 9-us acuitatea 7a>i7 vi;ua- a oc)iu-ui 7ai ,un
de 20(30 sau 7ai 9uin.
3 * .rad 5 9-us acuitatea vi;ua- 7a>i7 a oc)iu-ui 7ai ,un de
20(30 sau 7ai 9uin
% * necunoscut
O * se adau. -a .radu- 0*3 9entru 9re;ena deco-orrii
te79ora-e a 9a9i-ei
0. >unciile cerebrale ,sau &sihice<!entale-
0 * nor7a-e
4 * a-terarea strii suf-eteti Feuforie, de9resieG
2 * discret s-,ire a .8ndirii
2 * s-,ire 7oderat a .8ndirii
6 * scdere 9ronunat a .8ndirii Fsindro7 cere,ra- cronic
7oderatG cu de;orientare.
5 * de7en sau sindro7 cere,ra- cronic sever
% * necunoscut
h. Alte 3uncii?
0 * nici una
4 * orice a-te se7ne neuro-o.ice atri,uite /M: afa;ie, e9i-e9sie
etc
% * necunoscut
Jn /M, de ce-e 7ai 7u-te ori sunt atinse 7ai 7u-te funcii, fiecare
Hntr*un anu7it .rad, de aceea 9entru a 9utea 7ai ,ine sata,i-i stadiu- evo-utiv
i )andica9u- .enerat de /M, MUR&ME de;vo-t sca-a descris Hn 4035 i
creea; o sca- de;vo-tat a strii invadi-itii FE=// 4052G. Eta-onarea
deficitu-ui fiecrei funcii se face du9 o sca- de 40 9uncte. Pentru eta-onarea
c8t 7ai 9recis a deficite-or s*au introdus 7ai 7u-te .ru9e for78nd .ru9e
inter7ediare notate cu 4,5, 2,5, 2,5, i aa 7ai de9arte 98n -a 0,5, astfe- Hn
-oc de 40 .ru9e sca-a are 20 de .ru9e de inva-iditate. $at cu7 arat E=//
a -ui MUR&ME, F4052G, H7,untit de !?OCC#O' F4002G.
B. E5a!en neurolo0ic nor!al.
oate siste7e-e funciona-e sunt notate cu .radu- 0.
Poate fi acce9tat .radu- 4 -a siste7u- funciona- cere,ra- F7enta-G
M4. =u9 !?OC#O' 7ai 9ot fi acce9tate: deco-orare te79ora- 9a9i-ar,
9areste;ii i une-e si79to7e fu.are, dar fr se7ne neuro-o.ice
2.B Nici o in=ali/itate. /unt acce9tate se7ne discrete Hntr*un
sin.ur siste7 funciona-. /iste7u- funciona- cere,ra- F7enta-G M 9oate avea
4. !e-e-a-te siste7e tre,uie s fie notate cu 0. Un /C*4R /C. M4 a-te /C*0
2$9 >'r' in=ali/itate, se7ne discrete Hn 7ai 7u-te siste7e
funciona-e F/CG. Mai 7u-te /C*4R /C.M4 a-te /C*0
4.B In=ali/itate !ini!'. Jntr*un siste7 funciona- notat 2, ce-e-a-te
siste7e funciona-e 9ot fi notate cu 0 sau 4.
un /C*2 a-te /C0 sau 4
4$9 In=ali/itate !ini!' Hn dou siste7e funciona-e notate
a7,e-e cu 2R a-te siste7e funciona-e 9ot fi notate cu 0 sau 4
2 /C*2R a-te /f 0 sau 4
Jn cadru- inva-iditii 7ini7e ,o-navu- are discret o,osea- i astenie,
discret dificu-tate de a 7er.e, discret atin.ere a ocu-o*7otricitii i 7ini7e
se7ne i si79to7e Hn diferite siste7e funciona-e.
7.B In=ali/itate !o/erat'. Jntr*un siste7 funciona- care este notat
cu 2 ce-e-a-te siste7e funciona-e sunt notate 0 sau 4R sau inva-iditate 7ini7
Hn trei sau 9atru siste7e funciona-e restu- fiind notate cu 0 sau 4.
4 /C*2R a-te /C 0 sau 4
sau 2*6 /C*2
a-te-e 0 sau 4
+o-navu- se de9-asea; a7,u-ator ,ine.
7$9 In=ali/itate !o/erat' Hntr*un /C notat cu 2R 4 sau 2 siste7e
funciona-e notate cu 2, ce-e-a-te siste7e funciona-e notate cu 0 sau 4R
sau dou siste7e funciona-e notate 2 ce-e-a-te siste7e fiind notate 0 sau 4
sau 5 siste7e funciona-e notate 2 ce-e-a-te siste7e 0 sau 4
4 /C*2R 2. /C*2
unu- sau dou /C*2R sau ce-e-a-te 0 sau 4R
ce-e-a-te /C 0 sau 4R sau 5 /C*2 ce-e-a-te 0 sau 4
+o-navii cu inva-iditate 7oderat sunt co79-et de9-asa,i-i, 9ut8nd
9re;enta o 7ono9are;, discret )e7i9are;, discret ata>ie, tu-,urri de
sensi,i-itate, tu-,urri sfincteriene, tu-,urri ocu-are.
8.B In=ali/itate net'.
Un siste7 funciona- notat 6R ce-e-a-te 4 sau 0
sau
sau
sau
Mai 7u-te siste7e funciona-e atinse Hn .radu- 2
!o7,inaii de .rade 7ai 7ari de 2,5 -a siste7e-e funciona-e
un /C*6R ce-e-a-te /C*4 sau 0 sau 7ai 7u-te /C*2
!o7,inaii de /C cu .rade f2,5.
+o-navu- 9oate 7er.e 500 7 fr a:utor i fr re9ausR activitatea
casnic este 9osi,i-, ,o-navu- 9ut8nd sta scu-at din 9at a9ro>i7ativ 42
ore(;i. Munca ;i-nic se face cu dificu-tate. Un efort fi;ic 7ediu este 9osi,i-.
8$9 Aceea6i in=ali/itate ca 6i la 0ra/ul 8. Pacientu- tre,uie s
fie ca9a,i- s 7ear. fr a:utor sau re9aus 200 7 i s -ucre;e o ;i Hntrea.
o 7unc cu dificu-tate 7edie sau :u7tate de nor7.
9.B In=ali/itatea se=er' se 7anifest 9rin afectarea unui siste7
funciona- -a nive-u- .radu-ui 5, iar ce-e-a-te sunt notate 4 sau 0.
Mai e>ist 9osi,i-itatea afectrii 9rin co7,inaii a 7ai 7u-tor siste7e
funciona-e 9rintr*un .rad 7ai 7are dec8t 6.
4/C*5R ce-e-a-te /C*4 sau 0
sau
!o7,inaii de /C Hntr*un .rad f dec8t 6
+o-navu- tre,uie s 9oat s se de9-ase;e 200 de 7 fr a:utor sau
re9aus. $nva-iditatea nu*i 9er7ite s -ucre;e toat ;iua fr 7suri s9ecia-e.
Este necesar un re9aus 7ai -un. Hn ti79u- ;i-ei sau un -oc de 7unc cu
:u7tate de nor7. Activitatea casnic 9e o ;i Hntrea. este difici-.
9$9 In/icii /e a3ectare a siste7e-or funciona-e sunt -a fe- ca Hn
.radu- 5. +o-navu- 9oate s 7ear. 400 7 fr a:utor i fr re9aus, 9oate
s -ucre;e o :u7tate de ;i cu une-e 7suri s9ecia-e, activitatea casnic 9e
durata unei ;i-e este e>c-us.
:.B Mersul cu aCutor este 9osi,i-, dar 7ai 9uin de 400 7, cu sau
fr 9au;. A:utoru- te,uie s fie uni-atera-, inter7itent sau constant.
A:utoare-e uni-atera-e sunt: ,astonu-, c8r:a, 9rote;e-e, ,rete-e-e i se fo-osesc
Hn cea 7ai 7are 9arte a ti79u-ui. /e 9ot uti-i;a a:utoare-e ,i-atera-e, dar
inter7itent. A:utoru- unei a-te 9ersoane este considerat Ka:utor uni-atera-L.
Msura 9ri7ar necesar 9entru Hncadrarea Hn acest .rad este a,i-itatea de
a u7,-a cu a:utor 400 7. Cor7u-a afectrii siste7e-or funciona-e este: 2/C*
2, adic afectarea a dou siste7e funciona-e -a nive-u- .radu-ui 2.
:$9 Mersul necesit' aCutor 9e o distan 7ai 7ic de 20 de 7,
fr re9aus. !u a:utor ,i-atera- constant F,astoane, c8r:, ,rete-e, 9rote;e
sau a-te 9ersoaneG. Afectarea siste7e-or funciona-e tre,uie s fie Hn
co7,inaie, fiind necesare 7ai 7u-t de 2 siste7e afectate -a nive-u- .radu-ui
2. =ac ,o-navu- nu 9oate 7er.e 20 de 7 Hn condiii-e de 7ai sus, este 7ai
,ine s fie Hncadrat Hn .radu- 1 a- sca-ei E=//.
;.B I!obili%are 1n c'rucior. +o-navu- nu se de9-asea; dec8t cu
crucioru- standard 9e care 9oate s*- 7anevre;e sin.ur. +o-navu- este
ca9a,i- s se ridice din scaun vreo 42 ore(;i 9entru une-e nevoi 9ersona-e,
inc-usiv so7n. +o-navii nu tre,uie inui Hn cas i 9ot fi an.renai 9entru
7unci care se 9ot face din crucior. Uneori ,o-navu- 9oate 7er.e 5 7 cu
a:utor ,i-atera-. Practic ,o-navu- triete 42 ore din 26 9e crucior, 9ut8nd
iei cu e- oriunde sin.ur. Pacienii Hncadrai Hn acest .rad au ce- 9uin dou
siste7e funciona-e afectate -a nive-u- .radu-ui 6, sau 7ai rar av8nd afectat
doar siste7u- funciona- 9ira7ida- -a nive-u- .radu-ui 5.
2 /C*6R 4 /C F9@G*5
;$9 Bolna=ii sunt i!obili%ai Hn crucior, 7anevarea
crucioru-ui standard nu*- 9oate face o ;i Hntrea., de aceea 7u-i au
nevoie de crucior 7otori;at. +o-navii nu 9ot face dec8t c8iva 9ai i aceia
cu a:utor ,i-atera-.
A.B Bolna=ii i!obili%ai la &at dar cu fo-osirea eficient a ,rae-or.
=e o,icei ei se 9ot )rni sin.uri i Hi efectuea; o 9arte a toa-etei. Ei
9ot s stea Hn e;ut o 7are 9arte a ;i-ei, -ucru care este i indicat 9entru a
9reveni une-e co79-icaii. =u9 MUR&ME, ,o-navu- intuit -a 9at nu
Hnsea7n 9o;iie o,-i.ator ori;onta-. =e aici i une-e confu;ii Hn ceea ce
9rivete cerine-e de Hncadrare Hn E=//*5. Astfe-, 0ra/ul A.B tre,uie definit:
necesitatea ca 9acienii intuii -a 9at s 9oat fi 9ui Hn scaun sau 9asiv Hn
crucior o 7are 9arte a ;i-ei.
Privind afectarea siste7e-or funciona-e, aceti ,o-navi au afectat -a
nive-u- .radu-ui 6 7ai 7u-te siste7e.
7ai 7u-te /f*6
A$9 Bolna=ii i!obili%ai la &at a&roa&e toat' %iua. Ei nu
su9ort o 9erioad 9re-un.it s stea Hn crucior sau 9e scaun, 7n8nc cu
a:utor, Hi fac toa-eta cu a:utor, 9ut8nd s*i uti-i;e;e 9aria- unu- sau dou
7e7,re su9erioare. Atin.erea siste7e-or su9erioare sunt -a fe- ca i -a .radu-
5.0, dar Hn aceast .ru9 Hi 9ot efectua une-e funcii de autoHntreinere, 7ai
9uin dec8t -a .radu- 5.
@.B I!obili%ai la &at$ 3'r' a6i &utea utili%a !e!brele.
Pacienii 9ot co7unica eficient, 9ot 78nca cu a:utor dar nu 9ot 9rsi 9atu-.
Ciecare siste7 funciona- din ce-e o9t descrise este afectat -a nive-u- 9atru
sau 7ai 7u-t, deci fiecare /C*6 sau 7ai 7u-t.
@$9 Pacienii sunt intuii la &at total ne&utincio6i, nu 9ot
co7unica eficient, nu 9ot 78nca i nu 9ot Hn.)ii. oate /C f6
2B.B Deces /atorat SM. Acest deces 9oate fi acut, datorat i79-icrii
trunc)iu-ui cere,ra-, insuficienei res9iratoriiR sau deces survenit ca o
consecin a strii cronice de i7o,i-i;are -a 9at, care 9oate .enera
9neu7onie ter7ina-, se9tice7ii, ure7ie, inaniie. /e e>c-ud cau;e-e
decesu-ui survenit Hn cursu- unei a-te ,o-i. Jnainte de deces, 9acientu- este
Hncadrat deo,icei Hn .radu- 0, 7ai rar Hn .radu- 5.
=e9arta:area ,o-navi-or de /M Hn a9roa9e dou;eci de .ru9e este
foarte uti- 7ai a-es Hn studii de cercetare. Practic, noi consider7 c
Hncercarea -ui MUR&ME de a co7,ina une-e .ru9e ca de e>e79-u 5 i 3
sau 1*5*0, este ,inevenit 9entru c-inicieni. MUR&ME descrie .ru9area 5*
3 astfe-: 9acienii nu sunt deo,icei intuii -a 9at i Hn cas, 9ut8nd u7,-a.
Rareori este 9osi,i- o ;i cu nor7 Hntrea. de 7unc, fr 7suri s9ecia-e.
E>ist Hn .enera- o oarecare deteriorare Hn activiti-e cotidiene o,inuite.
#a aceti ,o-navi sunt 7ai sever atinse siste7u- 9ira7ida- i cere,e-os, ur7at
de sindro7u- sen;itiv i ce- a- trunc)iu-ui cere,ra-.
Bru9area .rade-or 1*0 9e sca-a MUR&ME cu9rinde ,o-navi sever
atini de ,oa-, care sunt a9roa9e invaria,i-i -i7itai -a scaunu- cu roti-e sau
-a 9at. /unt i79-icate 7ai a-es funcii-e ce au de*a face cu de9-asarea. !u
c8t ,o-navu- Hnaintea; de -a .radu- 1 s9re 0 are afectat 7ai 7u-t funcii-e
-e.ate de de9-asare i 7icare, a:un.8nd -a .radu- 0 cu 9ierderea 7icri-or
i 9entru 7e7,re-e su9erioare.
=r. !. %A'EN, 7edicu- ef de secie de -a !-inica de A-titudine
MO'A'A din E-veia, c-inic s9ecia-i;at 9entru trata7entu- recu9erator
a- /M, H79arte ,o-navii Hn 5 .ru9e. Aceast H79rire este 7u-t 7ai ,un
9entru un c-inician care se ocu9 cu recu9erarea ,o-navi-or de /M,
9ut8ndu* se evidenia 7ai ,ine evo-uia ,o-navu-ui Hn conte>tu- 7u-ti9-e-or
9roceduri de recu9erare din aceast c-inic. =e ase7enea 9roceduri-e de
trata7ent recu9erator se 9ot .ru9a i standardi;a 9e .ru9e de ,o-navi, astfe-
!. %A'EN H79arte ,o-navii Hn:
+ru&a A * ,o-navi care Hnc -ucrea; nor7a- sau 9aria-,
9ut8ndu*se de9-asa ,ine 9e 400 de 7R
+ru&a B * ,o-navii cu 7ers difici-, de9-asarea 9ut8ndu*se face
nu7ai cu 7i:-oace au>i-iareR
+ru&a C * ,o-navii fi>ai Hn crucior ru-ant, dar ca9a,i-i de a
face un transfer sin.urR
+ru&a D * ,o-navii fi>ai Hn crucior ru-ant, av8nd nevoie de
a:utor 9entru transferu- -orR
+ru&a E * ,o-navii cu i79oten funciona- Hn toate do7enii-e
de activitate cotidian.
Aceast c-asificare, ,a;at 7ai 7u-t 9e funcia 7otorie, a:ut 9entru
or.ani;area recu9erri-or Hntr*un centru s9ecia-i;at 9entru /M, aa cu7 este
c-inica din MO'A'A. Jn 9ractic se 7ai Hnt8-nesc i a-te 7oda-iti 7ai
si79-e, de a9reciere a evo-uiei /M. Astfe- !?OCC#O' F4002G descrie i
a-te 7oda-iti a-e a9recierii stadiu-ui /M i a evo-uiei ei.
O 7oda-itate este indice-e activitii 7e7,re-or su9erioare, care are
9atru .rade. Jnainte de a9recierea .rade-or este necesar s se tie dac
,o-navu- este dre9taci sau st8n.aci.
+ra/ul B * nor7a-
+ra/ul 2 * ,o-navu- are discrete 9ro,-e7e de coordonare -a
scris, desen i cusutR
+ra/ul 4 * ,o-navu- are 9ro,-e7e 7oderate de coordonare,
av8nd scrisu- neciti,i-R
+ra/ul 7 * ,o-navu- are 9ro,-e7e severe de coordonare,
ne9ut8nd s se a-i7ente;e, av8nd atinse sever 7e7,re-e
su9erioare. Aceast 7oda-itate se 9oate fo-osi -a ,o-navii care
au atins de ,oa- cu 9re9onderen siste7u- de coordonare.
O 7oda-itate si79- de a9reciere a strii de evo-uie a /M este
a9recierea 7ersu-ui Hn e>terior, a9reciere care se face Hn 9atru .rade:
4 * 7ersu- este 9osi,i- fr s9ri:inR
2 * 7ersu- 9osi,i- cu s9ri:in uni-atera-R
2 * 7ersu- 9osi,i- cu s9ri:in ,i-atera-R
6 * ,o-navu- se de9-asea; nu7ai cu crucior ru-ant.
O a-t a9reciere a evo-uiei /M este 7surarea ti79u-ui i descrierea
7ersu-ui 9e o anu7it distan. !?OCC#O' F4002G fo-osete distana de 5
7, iar %A'EN F4002G 40 7. Jn afara crono7etrrii ti79u-ui necesar
9arcur.erii acestei distane se descrie as9ectu- 7ersu-ui 9recu7 i necesitatea
de a fi sau nu a:utat ,o-navu-.
Este o 7etod e>tre7 de si79- af-at -a Hnde78na tuturor 7edici-or,
9ut8nd fi 9racticat oriunde, ,ineHne-es -a ,o-navii care se 9ot Hnc de9-asa
i au atins siste7u- funciona- 7otor F9ira7ida-G. O u-ti7 7oda-itate 9e
care o descrie7 i care ni se 9are su,iectiv, este i79resia 7edicu-ui sau a
9acientu-ui.
Metoda are 1 .rade: 2 9entru a.ravare, 2 9entru a7e-iorare i 4 care
arat starea nesc)i7,at. $at .ru9e-e acestei 7oda-iti:
4 * foarte a.ravat
2 * a.ravat
2 * 9uin a.ravat
6 * nesc)i7,at
5 * 9uin a7e-iorat
3 * a7e-iorat
1 * 7u-t a7e-iorat
oate aceste 7oda-iti, Hn 9ri7u- r8nd sca-a -ui MUR&ME, ne d
9osi,i-itatea de a Hncadra ,o-navu- 9e tot ti79u- evo-uiei ,o-ii, Hntr*o for7
c-inic de /M i s a9recie7 .radu- de invadi-itate.
/ca-a -ui MUR&ME a9recia; Hn 9ri7u- r8nd se7ne-e neuro-o.ice
a-e /M i inva-iditatea, create de aceasta. Cederaia $nternaiona- a
/ocieti-or de /M Hncearc s sta,i-easc i s teste;e o sca- tri9artit, care
s fie co7un Hn toate centre-e de /M. Acast sc)e7 tri9artit ur7ea; s
cu9rind Hn afara sca-ei neuro-o.ice o sca- 9entru Hnre.istrarea inva-i*
diti-or sau a deteriorri-or fi;ice i o sca- 9entru Hnre.istrarea inf-uenei
socio*econo7ice a ,o-ii. Aceast sc)e7 ur7ea; sc)e7a reco7andat
de OM/ 9entru c-asificarea consecine-or ,o-ii Hn funcie de ano7a-ii
neuro-o.ice, inva-iditi i )andica9uri.
#a o Hntrunire de -a /tocD)o-7 s*a considerat c 9entru ceea ce OM/
nu7ete deteriorare neuro-o.ic, sca-a MUR&ME din 4052, 9-us siste7e-e
funciona-e descrise, este cea 7ai adecvat 9entru a fi universa-i;at. A fost
dovedit Hn 7u-te studii -ar.a uti-i;are a aceste 7etode. Pentru deteriorri-e
sau inva-iditi-e fi;ice re;u-tate din ,oa- a fost divi;at o sca- a
Kinca9acitiiL, un ter7en de-i,erat se-ectat, deoarece n*a fost Hnc Hnsuit
de nici o a-t sc)e7. $nf-uena socia-, du9 OM/, K)andica9uriL a fost
ana-i;at 9rin ceea ce s*a nu7it o sca- socio*econo7ic. At8t sca-a
inva-iditi-or fi;ice c8t i a )andica9uri-or socio*econo7ice au fost su9use
7u-tor revi;uiri, 7ai a-es cea socio*econo7ic.
=u9 eforturi-e de9use de Cederaia $nternaiona-, 98n -a ur7 se va .si
o sc)e7 tri9artit co7un.
Eva-uarea i .radarea afectrii neuro-o.ice este i79ortant 9entru
a9recierea evo-uiei ,o-ii, dar i 9entru sta,i-irea .radu-ui de eficien a
sc)e7e-or de tera9ie, fie individua-, fie Hn ca;u- unor -oturi de ,o-navi din
tria-uri ce e>9-orea; noi tera9ii sau noi va-ene a-e 7edica7ente-or de:a
fo-osite. Este difici- fo-osirea unei sin.ure sca-e care s 9oat eva-ua i .rada
co79-e>itatea 7anifestri-or c-inice, 7otiv 9entru care au fost e-a,orate
diverse sca-e ce Hncearc s cu9rind se-ectiv une-e 7anifestri c-inice.
!ea 7ai fo-osit sca- este /ca-a MUR&ME sau MUR&ME
EOPA'=E= =$/A+$#$$U /AU/ /!A#E FE=//G. Aceasta a r7as de
9este 60 de ani cea 7ai fo-osit sca- de a9reciere .-o,a- a disa,i-itii i
inva-iditii ,o-navi-or cu /M, fiind 9osi,i- o eva-uare satisfctoare 9e
7u-ti9-e 9-anuri c-inice a acestora.
/coru- 9e sca-e-e de afectare a funcii-or neuro-o.ice F/AC'G
ana-i;ea; se9arat funcii-e 9ira7ida-e, funcii-e cere,ra-e, funcii-e de trunc)i
cere,ra-, funcii-e sen;itive, funcii-e urinare i a intestinu-ui, funcia vi;ua-,
funcia cere,ra-*7enta- i a-te funcii.
Aceste dou sca-e sunt e>9use 7ai sus. Un co-ectiv de e>9eri
euro9eni a Hncercat o ada9tare a scoru-ui E=// 9e o sca- de 40 9uncte,
care a .enerat E=MU/ Bradin. /ca-e, o sca- re-ativ si79-, dar cu une-e
e-e7ente 7ai 9recis e>9ri7ate fa de E=//.
O a-t sca- fo-osit din ce Hn ce 7ai frecvent -a ,o-navii cu /M i Hn
tria-uri-e internaiona-e este o sca- co79o;it re-ativ si79- nu7it Mu-ti9-e
/c-erosis Cunctiona- !o79osite FM/C!G, care a fost e-a,orat de un co-ectiv
internaiona- de e>9eri i cu9rinde trei co79onente 7a:ore:
aG eva-uarea ca9acitii a7,u-atorii, test care const Hn 7edia de
secunde a 2 Hncercri de a 9arcur.e Hn 7ers 1,3 7etriR
,G eva-uarea 9erfor7aei 7otorii i 9ro9rioce9tive, c8t i a
eventua-ei ata>ii a 7e7,re-or su9erioareR
cG eva-uarea 9erfor7ane-or co.nitive.
=ate-e o,inute -a ce-e trei eva-uri se introduc Hntr*o for7u-,
o,in8ndu*se scoru- &, care este nu7ru- uniti-or de deviere standard a-
unui ,o-nav 9e o sca-, deasu9ra sau su, scoru- 7ediu a- unei 9o9u-aii
standardi;ate.
Jn afar de aceste sca-e .-o,a-e e>ist nu7eroase scoruri i sca-e de
eva-uare a ,o-navi-or cu /M, Hn funcie de 9ara7etrii c-inici, care se doresc
a fi eva-uai Hn a7nunt du9 cu7 ar fi: sca-a de eva-uare a afectrii
neuro-o.ice, sca-e 9entru eva-uarea di;a,i-itii, sca-e 9entru eva-uarea
ca-itii vieii Hn /M, teste 9entru eva-uarea 9si)o-o.ic i co.nitiv, eva-uarea
funciei vi;ua-e, eva-uarea tu-,urri-or de sensi,i-itate su,iective, etc.
Jn evo-uia unei /M, de 7are i79ortan este studiu- factori-or care
9reci9it sau a.ravea; ,oa-a. =u9 /AMAO$U i co-a,oratorii F4050G,
acetia ar fi factorii a-er.i;ani, ,o-i infecioase intercurente, une-e vaccinri,
intervenii c)irur.ica-e, trau7atis7e fi;ice, stressu- 9si)ic i factori
c-i7aterici, dintre care e>9uneri-e Hnde-un.ate -a soare, i cure-e
,a-neare ter7a-e intensive, sunt de su,-iniat.
Jn u-ti7a 9erioad, studiu- for7e-or ,eni.ne a-e /M 9reocu9 tot
7ai 7u-i cercettori i c-inicieni. Aceasta i datorit credinei c e>ist une-e
9articu-ariti anato7ice, fi;io9ato-o.ice etc, care, dac ar fi favori;ate, a7
9utea inf-uena evo-uia ,o-ii, Hn sensu- o9ririi evo-uiei 9ro.resive i ra9ide.
Aceste 9articu-ariti ar fi ace-ea care a9ar Hn for7e-e ,eni.ne a-e /M. /unt
foarte i79ortant de conse7nat factorii care ne 9ot face s 9ro.nostic7
dac for7a de /M va evo-ua ,eni.n sau, di79otriv, 9revestesc o for7
evo-utiv, 9ro.resiv sau c)iar acut.
Poate 9rea ocant s asocie; ca-ificativu- ,eni.n, /M, Hntruc8t aceast
,oa- este resi7it de ctre 9acieni i un 7are nu7r de 7edici ca o
afeciune Hnainte de toate catastrofa-, conduc8nd -a o inva-iditate si.ur.
otui, 9osi,i-itatea e>istenei unei for7e ,eni.ne, a fost recunoscut Hnc
de -a descrierea ei c-inic de ctre !?AR!O. =e ase7enea, nu se
Hnt879- foarte rar sta.nri co79-ete a-e ,o-ii, care dau s9erana unei
vindecri definitive. Jn rea-itate, caracteru- derutant i i79revi;i,i- a- /M
cu for7e autentic ,eni.ne i o9use for7e-or ra9id inva-iditante, este ce- care
re9re;int o 9ro,-e7 Hnc nere;o-vat 9entru neuro-o.ii ce caut s
sta,i-eac un 9ro.nostic, care s*i a:ute Hn sta,i-irea unui trata7ent.
=efiniia for7ei ,eni.ne a /M este ar,itrar, retros9ectiv i varia,i-
Hn funcie de autori. EE$'/?E'MER i co-a,oratorii F4050G ar dori s re;erve
ter7enu- de for7 ,eni.n /M a crei evo-uie a artat 7ai 9uine
re9ercursiuni asu9ra vieii cotidiene 9e ti79u- Hntre.ii durate a ,o-ii, adic
du9 o o,servare de 7ai 7u-t de 20 de ani.
!ei 7ai 7u-i autori se refer -a evo-uia ,o-ii Hn cursu- 9ri7i-or 40
45 ani. Ei consider ca ,eni.ne /M 7ai 9uin inva-idante Hn ti79u- acestei
9erioadeR care n*au H79iedicat viaa socio*9rofesiona-, cu o ,un
autono7ie a 7ersu-ui, Hn o9o;iie cu istoria natura- a ,o-ii, 9e care dori7
s*o a7inti7 9uin.
Puine studii recente au fost 9u,-icate cu referire -a serii i79ortante,
-a .ru9e o7o.ene de ,o-i ur7rite o 9erioad suficient de 7are, 9entru a
9er7ite a9recierea evo-uiei natura-e a acestei ,o-i.
$nter9retarea date-or 9u,-icate des9re evo-uia /M tre,uie s ia Hn
considerare fa9tu- c studii-e ,a;ate 9e ca;uri-e ur7rite Hn 7ediu- s9ita-icesc
e>9un -a riscu- de a se-eciona ,o-navi atini ce- 7ai sever, i deci de a oferi
o infor7are 7ai 9esi7ist a acestei afeciuni.
Pe de a-t 9arte, studii-e, 9ornind de -a 9acienii ur7rii Hn a7,u-ator
de ctre neuro-o.i, 9ot s nu cunoasc for7e-e ce-e 7ai ,eni.ne Fcare nu
se 9re;int -a contro-G i for7e-e ce-e 7ai severe a-e 9acieni-or cu /M care
se adresea; 7ai 7u-t s9ita-e-or.
re,uie, de ase7enea, s ine7 sea7a de ori.inea .eo.rafic a
9o9u-aiei, care tre,uie s fie o7o.en, de 9rescri9ii-e tera9eutice eventua-e,
care 9ot s fi 7odificat cursu- natura- a- ,o-ii, de 9ro.rese-e Hn 7i:-oace-e de
dia.nosticare, Fre;onan 7a.netic nuc-ear 9er7ite afir7area 7ai 9recoce
i 7ai si.ur a dia.nosticu-ui /MG.
Aceste dificu-ti e>9-ic fa9tu-, c istoria natura- a /M nu este Hnc
9erfect cunoscut.
=ou studii, 9e care -e*a7 avut -a Hnde78n, 7erit s fie a7intite,
cci e-e aduc infor7aii uti-e 9entru a situa -ocu- for7e-or ,eni.ne Hn istoria
natura- a /M.
Pri7u- studiu este ce- a- -ui !O'CA%REUO !. i co-a,oratorii F4050G,
care ra9ortea; e>9eriena /erviciu-ui de 'euro-o.ie din #@on, 9rivitoare
-a 260 de 9acieni F460 ,r,ai i 400 fe7eiG, ur7rii Hn 7edie 0 ani. Jn
acest -ot, 52T au avut de,utu- ,o-ii -a o v8rst 7edie de 20 de aniR 45T au
avut de -a Hnce9ut o evo-uie 9ro.resiv, ,oa-a acestora de,ut8nd 7ai t8r;iu,
-a v8rsta 7edie de 25 de ani. !onsider8nd evo-uia .-o,a- a ,o-ii, 50T
din ,o-navi 9re;entau ce- 9uin o inva-iditate 7oderat Fdificu-ti de 7ers,
care este, totui, 9osi,i- cu un 7ic s9ri:inG, du9 3 ani de evo-uieR o
inva-iditate sever Fi7o,i-i;ai Hn scaun cu roti-e sau Hn 9atG du9 45 ani de
evo-uie i Hn sf8rit 50T 7uriser du9 20 de ani de evo-uie.
A9o>i7ativ 50T din ,o-navi au avut o evo-uie ,eni.n, definit
9rintr*o inva-iditate discret du9 4045 ani, sau o evo-uie 7oderat du9
4520 de ani.
A- doi-ea studiu este ce- a- -ui EE$'/?E'MER !. i co-a,oratorii
F4050G efectuat Hn !anada. /tudiu- este -on.itudina-, 9ornind de -a o
9o9u-aie, -u8nd Hn considerare ansa7,-u- /M dia.nosticate Hn s9ita- sau
nu, i cu9rinde 4000 ,o-navi. Ra9ortu- for7e-or atenuate sau cu recidive i
a- for7e-or 9ro.resive -a Hnce9utu- ,o-ii este ace-ai cu a- studiu-ui france;
din #@on.
!onsider8nd evo-uia .-o,a-, studiu- canadian aduce re;u-tate 7ai
o9ti7iste dec8t ce- a- studiu-ui france;, Hntruc8t ti79u- 7ediu 9entru a atin.e
o inva-iditate 7oderat este de 45 ani Hn studiu- canadianR 9entru a atin.e o
inva-iditate sever, de 9este 60 de ani, iar 7orta-itatea a9are 7ai 7ic,
Hntruc8t 55T din ,o-navi au o s9eran de via 7ai 7are de 60 de ani.
=8nd definiiei for7e-or ,eni.ne criteri i 7ai restrictive,
EE$'/?E'MER !. consider c a9ro>i7ativ 40T din /M vor avea o
inva-iditate discret du9 24 de ani de evo-uie sau o inva-iditate 7oderat
du9 25 de ani. Aceste diferene de a9reciere a frecvenei for7e-or ,eni.ne
i deci a-e .ravitii .enera-e a-e ,o-ii se re.sesc i Hn a-te studii, variind
du9 cu7 Hn studii-e res9ective este vor,a de un studiu e9ide7io-o.ic, care
9ornete de -a o 9o9u-aie .enera- Fca Hn studiu- canadianG, sau de un
studiu 9ornind de -a 9acieni ur7tii Hn 7ediu- s9ita-icesc Fca Hn studiu-
france;G.
Astfe-, Hn serii-e s9ita-i;ate, se esti7ea; c 45 98n -a 20T din /M
au 9strat 9osi,i-itatea de a 7er.e fr a:utor i de a -ucra 98n -a 45 ani
du9 Hnce9utu- ,o-ii. Aici a7inti7 studii-e -ui: Mc. A#P$'E =. F4034GR
+O'=UE##E M. F4010GR +AUER ?. F4035GR MUR&ME C. F4011G.
Jn studii-e e9ide7io-o.ice a-e -ui PER!N A. M. F4014GR /?EPPER
=. F4010GR PO/ER /. F4054G, 9rocenta:u- acestor 9acieni 7ai 9uini
inva-idai du9 4045 ani de -a Hnce9utu- ,o-ii, atin.e 98n -a 50T.
Oricu7 ar fi, o evo-uie ,-8nd a acestei ,o-i, este de9arte de a fi o
e>ce9ie. Este o rea-itate ce tre,uie cunoscut, -uat Hn considerare Hn
7o7entu- deci;iei tera9eutice i cu oca;ia Hncercrii unui nou trata7ent, de
unde necesitatea de a Hncerca s recunoate7 for7e-e ,eni.ne 7ai ,ine de
-a Hnce9ut. Jn aceasta const necesitatea de;,aterii 9rioritare -a recu*noaterea
unor factori, ce 9er7it 9reci;area unei for7e ,eni.ne de /M.
!are sunt factorii c-inici i ,io-o.ici 9revestitori ai ,eni.nitii_
'u7eroase studii i*au 9ro9us s deter7ine 9ara7etrii c-inici ce ar 9utea fi
indicatori ai unei evo-uii ,eni.ne a /M. =ei consensu- nu este tota-, un
anu7it nu7r de 9ara7etri au fost reinui.
%8rsta de,utu-ui ,o-ii este :udecat ca un factor de 9ro.nostic. Un
de,ut 9recoce este, 9entru unii autori, un indiciu de 9ro.nostic 7ai ,un
F%$//!?ER +. i co-a,., 4056R ?OMP/O' A. i co-a,., 4053G. Mai a-es
destu- de tardiv, du9 60 de ani, este un factor de 9ro.nostic ru FM`##ER
R. 4054R #E$+OE$& U. i co-a,., 4030R =EE#/ R. i co-a,., 4052R
!#ARM %.i co-a,., 4052R %ERPA'/ E. i co-a,., 4052G.
oi autorii sunt de acord Hn a confir7a inf-uena 7odu-ui evo-utiv
asu9ra 9ro.nosticu-ui ,o-ii. Cor7e-e evo-u8nd Hn 9usee au un risc de sec)e-e
definitive de .ravitate 7ai 7are. E-e se o9un for7e-or continue i re7itente
9ro.resive FHn s9ecia- c8nd fa;a 9ro.resiv a9are 9recoce Hn deru-area ,o-iiG
care au un 9otenia- evo-utiv 7ai 7are, cu a9ariia unui )andica9 7oderat
sau sever, Hntr*un ti79 de 2 ori 7ai scurt dec8t se o,serv -a for7e-e de
.ravitate 7i:-ocie. Astfe-, necesitatea de a fo-osi un su9ort 9entru 7ers este
o,servat Hn 7edie du9 45 ani de evo-uie, dar Hn 7ai 9uin de 5 ani Hn
for7e-e 9ro.resive de -a Hnce9ut.
/e 9une Hntre,area, care este ta,-ou- c-inic a- /M, favora,i-
,ene.nitii_ 'evrita o9tic retro,u-,ar ar fi 9ro.nosticu- ce- 7ai ,un, dac
este ur7at de o -un. atenuare iniia-. Un de,ut 9rin si79to7e sen;itive
ar fi un indiciu a- unei evo-uii 9uin severe. =inco-o de de,ut, se cunosc
for7e sen;itive a-e /M, caracteri;ate 9rin 9areste;ii i aneste;ii cutanate
-oca-i;ate, survenind 9rin 9usee ,ine individua-i;ate i care r78n ,eni.ne
9e tot 9arcursu- evo-uiei -or.
=urata 9ri7ei re7isiuni este -uat Hn considerare Hn a9recierea
,eni.nitii. !u c8t este 7ai -un. 9ri7a re7isiune, cu at8t 9ro.nosticu-
este 7ai ,un, dar acest 9ara7etru nu este reinut de #?ERM$E C. i co-a,.,
F4012G.
=i79otriv, du9 unii autori F?OMP/O' 4054R #E$+OE$& %.
4030G, e>istena unei atin.eri 9recoce deficitare, 9ira7ida- sau cere,e-oas
ar fi 9ro.nostic defavora,i-, -ucru 9e care noi H- infir77 9rin 7u-ti9-e-e
noastre o,servaii c-inice.
Jn sf8rit, anu7ii autori nu acord va-oare de 9ro.nostic nici
uneia din si79to7e-e iniia-e FMUR&ME i co-a,., 4011G. =u9
MUR&ME i co-a,., i79ortana )andica9u-ui re;idua- Hn cursu- 9ri7i-or
5 ani ar condiiona evo-uia Hn cursu- ur7tori-or 40 ani. Astfe- for7e-e
9uin evo-utive -a 5 ani, r78n -a fe- 9entru 2(2 din e-e, -a 45 ani de
evo-uie. 'u7ai 40T din e-e au un )andica9 sever, -a ca9tu- acestei
9erioade. =u9 ace-ai autor, caracteru- 9o-isi79to7atic a- atin.eri-or
neuro-o.ice, 9re;ena se7ne-or deficitare 9ira7ida-e i cere,e-oase, -a
5 ani de evo-uie, sunt criterii de 9ro.nostic ru.
Jn ceea ce 9rivete frecvena recidive-or, nu7ru- -or este inter9retat
Hn 7od contradictoriu: Hn for7e-e ,eni.ne nu7ru- recidive-or este 7ai ridicat
9entru !O'CA%REUO i este 7ai 7ic 9entru M!. A#P$'E i ?OMP/O'.
/tudiu- #!R i, Hn s9ecia-, 9re;ena i i79ortana secreiei intrateca-e
de i7uno.-o,u-ine sunt -i9site de interes 9entru 9ro.nostic, Hn cea 7ai 7are
9arte a studii-or FMUR&ME, 4011R ?OMP/O', 4053R %ERPA'/, 4052G
-a fe- ca i studiu- 9o9u-aii-or -i7focitare F%ERPA'/, 4052G.
Jn u-ti7a 9erioad !?OCC#O', neuro-o. i i7uno-o., arat c
for7e-e de /M care au 7odificri i7uno-o.ice i ce-u-are Hn #!R, nu7ite
de e- for7e ,io-o.ice active, au un 9ro.nostic 7ai ru. =EE#/ F4052G
co79ar evo-uia natura- a /M Hn dou re.iuni a-e /UA, aceaa a #os
An.e-es*u-ui, ;on cu 9reva-en 7are i aceea a Eas)in.tonu-ui, ;on cu
9reva-en 7ai 7are. Acest autor o,serv c severitatea /M a9are 7ai
7arcat Hn ;ona Eas)in.tonu-ui. /e 9oate su,-inia i79ortana i inf-uena
ori.inii .eo.rafice asu9ra evo-uiei /M.
O 9ro,-e7 i79ortant Hn ceea ce 9rivete -e.turi-e Hntre ti9u- de
)istoco79ati,i-itate i /M, este aceea a 9ro.nosticu-ui.
Jntr*un studiu a- -ui MA=$BA'= M. i co-a,. F4052G, re;u-tate-e
o,inute, tindeau s fac -e.tur Hntre fenoti9u- ?#A =R i for7a c-inic a
/M. Astfe-, ?#A =R2 a9rea 7ai frecvent Hn for7e-e ,eni.ne cu evo-uie
re7itent, iar ?#A =R2 9rea core-at cu for7e-e severe de evo-uie
9ro.resiv, 7er.8nd 9Hn -a a su.era 9osi,i-itatea a 2 ;one evo-utive de
/M, -e.ate de )a9-oti9uri ?#A diferite.
=u9 aceasta au fost 9u,-icate i a-te re;u-tate, 7u-te contradictorii.
Jn s9ecia- noiunea unei evo-uii diferite 9rintre .e7enii 7ono;i.oi, unu-
9ut8nd s ai, o for7 ,eni.n i ce--a-t o for7 sever, a fost inter9retat
ca un ar.u7ent H79otriva deter7inis7u-ui .enetic, a- severitii /M.
E=A' B. i /A+OURAU= O. F4004G au Hncercat s a-ea. criterii
7ai restrictive 9entru a se9ara for7a ,eni.n de for7a sever. Printre cei
250 de 9acieni ur7rii cu re.u-aritate au se-ecionat, du9 criterii-e 9ro9use
de EE$'/?E'MER, 23 de for7e ,eni.ne, definite ca av8nd o inva-iditate
discret du9 ce- 9uin 20 de ani de evo-uie i 20 de for7e severe, definite
9rintr*o inva-iditate sever Hnainte de 5 ani de evo-uie.
/*a co79arat a9oi frecvena diferii-or anti.eni ?#A =R definit
sero-o.ic. 'ici o diferen se7nificativ n*a 7ai fost atunci re.sit.
otui, O#ERUP F4050G, studiind 9o-i7orfis7u- ?#A =R i ?#A
=U -a nive- .eno7ic a scos Hn eviden o cretere a frecvenei anu7itor
)a9-oti9uri Hn for7a 9ro.resiv a /M i o cretere a frecvenei a-tori ?#A*
ti9uri Hn for7a re7itent, afir78nd, Hn conc-u;ie, e>istena unor entiti
evo-utive diferite de /M, 9e ,a;a 7etode-or ?#A. $79ortana acstei 9ro,-e7e
nu este at8t 9ractic, Fdia.nosticu- 9revi;i,i- de severitateG, c8t teoretic,
9entru a desco9eri 7ecanis7e-e care co7and severitatea sau ,eni.nitatea
i a9oi, 9entru a -e 9utea contro-a ori fo-osi.
=u9 9erfecionarea 7etodei re;onanei 7a.netice nuc-eare, r78ne
de 9reci;at -ocu- acesteia Hn a9recierea 9otnia-u-ui evo-utiv a- /M.
Puine studii au fost consacrate va-orii de 9ro.nostic a- i7a.ini-or
o,servate Hn RM'. =ac ana-i;a 9-ci-or F9-a:e de )i9erse7na-e a9r8nd Hn
2G este destu- de uoar -a nive-u- creieru-ui, ea r78ne insuficient -a
nive-u- trunc)iu-ui cere,ra- i 7ai a-es -a nive-u- 7duvii s9inrii, aceasta
din 7otive te)nice. Jntr*un viitor a9ro9iat, ar tre,ui s fi7 Hn 7sur s
eva-u7 -ocu- rea- a- acestui e>a7en, -u8nd Hn considerare 9ro.rese-e
deose,ite care a9ar ;i-nic Hn de;vo-tarea te)nici-or de i7a.erie.
E$##OUB?+N E. i co-a,. F4050G, au adus de:a c8teva e-e7ente
de rs9uns, Hn ceea ce 9rivete va-oarea de 9ro.nostic a i7a.ini-or o,servate
9e RM' cere,ra-. !o79ar8nd i7a.ini-e o,servate -a 22 de 9acieni av8nd
o for7 ,eni.n de /M i -a 22 de 9acieni av8nd o for7 de evo-uie
sever, i un .ru9 i ce--a-t av8nd o vec)i7e e.a- de a9ro>i7ativ 45 ani
de ,oa-, reiese c nu7ru- -e;iuni-or o,servate Hn fiecare .ru9 nu este 9rea
diferit. Jn sc)i7, 7odu- de distri,uire a i7a.ini-or o,servate 9are s -e
se9are. Este vor,a Hn 7a:oritate de 7ici -e;iuni so-itare Hn for7e-e ,eni.ne,
i de -e;iuni 7ari so-itare sau conf-uente -a 7ai 7u-t de 10T dintre e-e, Hn
for7e-e de evo-uie severe. Ace-ai autor cu ec)i9a sa, au efectuat studii
seria-e de RM', odat -a 45 ;i-e ti79 de 3 -uni, Hn for7e-e de evo-uie
re7itent i Hn for7e-e 9ro.resive. E-e au artat, c activitatea ,o-ii Fa9ariia
de -e;iuni noi sau creterea unei -e;iuni vec)iG este 7u-t 7ai accentuat Hn
for7e-e 9ro.resive. Jn s9ecia- nu7ru- de -e;iuni noi 9e 9acieni i 9e an
este esti7at -a 2 ani, Hn for7e-e re7itente Fa9ariia de i7a.ini noi fiind de
o,icei asi79to7aticG i -a 3 ani Hn for7e-e cronice 9ro.resive.
/tudii-e seria-e de RM' 9er7it s se 9revad a,sena unei
activiti Hn ter7en scurt. Astfe-, a,sena de eveni7ente noi de RM'
se9arate odat -a 45 ;i-e ti79 de 2 -uni, 9er7ite s se 9revad cu 4
-un 9ro,a,i-itatea a,senei de noi -e;iuni Hn ur7toare-e 2 -uni. Este
vor,a aici de o 9revi;iune Hnc scurt i de un 9rotoco- de su9rave.)ere
foarte .reu, care nu 9oate fi rea-i;at dec8t 9e un nu7r restr8ns de
9acieni, Hn cadru- unor cercetri c-inice.
Pute7 s9une Hn conc-u;ie c for7e-e ,eni.ne de /M e>ist. Crecvena
-or este de oridinu- 40T du9 criteriu- EE$'/?E'MER, adic 9rin a,sena
unei inva-iditi care s afecte;e viaa socia- du9 20 de ani de evo-uie.
E-e de,utea; 7ai a-es -a su,iecii tineri Hntre 20 i 20 de ani i 9re;int un
9rofi- c-inic s9ecia-, evo-uie 9rin 9usee, 7anifest8ndu*se, 7ai a-es, 9rintr*o
nevrit o9tic i si79to7e sen;itive Hn ti79u- 9ri7i-or 5 ani ai ,o-i.
re,uie insistat asu9ra incertitudinii care 9ersist Hn recunoaterea
cu 9rioritate a acestor for7e ,eni.ne. Pot e>ista totui sc)i7,ri dra7atice,
du9 ani Hntre.i de evo-uie ,eni.n, un 9useu 9oate antrena o inva-iditate
sever i definitiv, sau 9oate dec-ana o 9ro.resie continu, conduc8nd -a
un )andica9 i -a 9ierderea autono7iei.
Jn afar de for7e-e ,eni.ne a-e cror 9ro.nostic este ,un, tre,uie s
a7inti7 i 9ro.nosticu- for7e-or severe. Aceasta de9inde de foarte 7u-i
factori, inc-usiv de factoru- socio*econo7ic. =ac ,o-navii au 9osi,i-iti
socio*econo7ice ,une i 9ot fi ,ine Hn.ri:ii -a do7ici-iu sau 9rin diferite
a-te for7e de Hn.ri:ire or.ani;ate, Fcentre de ;i, centre de noa9te, etcG
9ro.nosticu- Kadvita7L 9oate fi H7,untit i -a for7e-e 7ai severe.
Cor7e-e 7a-i.ne FacuteG, descrise de 7u-i autori F/!?AP$RO, 4000G
au un 9ro.nostic foarte re;ervat i deseori infaust.
Coarte 7u-t de9inde 9ro.nosticu- /M de 9re;ena sau nu a
co79-icaii-or. Aceste co79-icaii sunt: se9tice, trofice, vascu-are i osoase.
!o79-icaii-e se9tice ce-e 7ai frecvente sunt infecii-e urinare, datorate
retenii-or cronice ve;ica-e, a sonda:e-or re9etate cu sonde neadecvate,
i7o,i-i;rii -a 9at. !u ti79u-, datorit infeciei urinare cronice, a9are
9ie-onefrita cronic, -itia;a rena- care accentuea; i ea infecia, toate acestea
duc8nd -a insuficien rena-, o cau; frecvent a decesu-ui -a ,o-navii cu
/M. ot datorit i7o,i-i;rii 9re-un.ite 9ot a9rea infecii ,ron)o*9u-7onare
i escare care se 9ot su9rainfecta.
!o79-icaii-e trofice constau Hn )i9otrofie sau atrofie a 7uscu-aturii
i te.u7ente-or etc, care cu ti79u- fac ca ,o-navu- s nu 7ai 9oat face nici
o 7icare. #i9sa 7icrii duce -a ,-ocarea articu-aii-or, care devin foarte
dureroase -a orice tentativ de 7icare. Aceste dureri se su9ra9un 9este
dureri-e osoase surde i 9er7anente datorate osteo9oro;ei insta-ate tot ca o
consecin a -i9sei 7o,i-i;rii.
=e fa9t, -i9sa 7icrii i i7o,i-i;area -a 9at crea; sta; a9roa9e Hn
toate or.ane-e 9ut8nd s a9ar co79-icaii de tot fe-u-, -a nive-u- -or.
!o79-icaii-e vascu-are constau Hn tro7,o;e, tro7,of-e,ite, e7,o-ii
-a nive-u- Hntre.u-ui ar,ore vascu-ar. Aceste co79-icaii 9ot e-e crea, Hn 9-us,
diferite )andica9uri neuro7otorii sau c)iar 7oartea ,o-navu-ui.
CAPITOLUL I(
TRATAMENTUL CLASIC
AL SCLEROZEI MULTIPLE ,SM-
A. A-i7entaia Hn /M
+. rata7entu- etio9ato.enic a- /M
!. rata7entu- de recu9erare Hn /M
4. rata7entu- si79to7e-or sec)e-are din /M
2. Ci;iotera9ia Hn /M
2. era9ia ocu9aiona- Hn /M
6. Educaia ,o-navu-ui cu /M i a fa7i-iei sa-e
5. Or.ani;area tera9iei recu9eratoare Hn/M
3. !osturi-e /M
Evo-uia unui nu7r destu- de 7are de /M, a7 v;ut c este ,eni.n.
Pe de a-t 9arte, se tie c trata7entu- etio-o.ic Hn /M nu e>ist, Hntruc8t nu
se cunoate etio-o.ia ,o-ii. Jn ca;uri-e ,eni.ne, ro-u- 7edicu-ui va fi de a
ca-7a i de a trata si79to7atic 9usee-e. Jn ca;uri-e 7ai .rave, e- va tre,ui s
a:ute 9acientu- s se ada9te;e -a )andica9u- -ui 9ro.resiv i s fie a-turi,
de*a -un.u- tuturor tu-,urri-or cau;ate de ,oa-, Hn viaa cotidian, fa7i-ia-
i 9rofesiona-. Aceast Hn.ri:ire .-o,a- este cu at8t 7ai uoar i 7ai 9uin
costisitoare cu c8t ,oa-a a fost e>9-icat de ctre 7edic i Hne-eas de ctre
9acieni i fa7i-ia -or.
#a ora actua- 9rin tot ceea ce face 7edicina Hn do7eniu- /M se
Hncearc 9revenirea 9usee-or, tratarea -or, 9re-un.irea re7isiuni-or, tratarea
co79-icaii-or ce 9ot a9rea, trata7entu- si79to7atic i ada9tarea c8t 7ai
,un -a )andica9u- -or, care uneori este 7ai 9ro.resiv. Aceste de;iderate se
ur7resc Hnce98nd cu trata7entu- i.ieno*dietetic i ter7in8nd cu trata7entu-
recu9erator a- ,o-navu-ui cu /M.
#a ora actua- toate aceste 7etode tera9eutice, care fac viaa
,o-navu-ui de /M 7ai uoar, sunt cu9rinse su, denu7irea de 7ana.e7ent
Hn /M.
%o7 trece Hn revist toate aceste 7etode Hnce98nd cu re.i7uri-e
a-i7entare Hn /M continu8nd cu trata7ente-e 7edica-e cunoscute a;i, cu
or.ani;area sanitar i 9reu- de cost a- trata7entu-ui Hn centre-e 7edica-e
9entru /M i ter7in8nd cu 7etodo-o.ii-e fo-osite de a atra.e ,o-navu- de
/M s 9artici9e activ -a toate aciuni-e care*i fac viaa 7ai a9roa9e de
nor7a-.
A. Ali!entaia 1n SM.
PU=N BRA?AM F4052G Hn cartea ei K/M o ,oa- a civi-i;aieiL
evidenia; c /M este 7ai frecvent Hn ri-e unde se consu7 7u-te .rsi7i
ani7a-e. Ea nu7ete aceste ri K;one a-e civi-i;aiei, ,erii i untu-uiL i
cu9rind /UA, !anada, An.-ia, Wri-e /candinave, +e-.ia, O-anda,
Ber7ania, 'ordu- Cranei i E-veiei, Austra-ia, 'oua &ee-and. Jn ;one-e
unde consu7u- de .rsi7e ani7a- este 7ai 7ic Hn detri7entu- consu7u-ui
de u-eiuri ve.eta-e i de 9ete, ;one denu7ite a-e Kvinu-ui i u-eiu-uiL, /M
este 7ai 9uin rs98ndit: /9ania, $ta-ia, /udu- Cranei, Brecia, Africa de
'ord. Autoarea nu face nici o -e.tur Hntre /M i 9roducerea ,erii,
res9ectiv a vinu-ui.
/tudii efectuate 9e teritoriu- unor ri FE-veia i 'orve.iaG scot Hn
eviden c Hn ;one-e a.rico-e 9roductoare de -a9te, unde se consu7
7u-te .rsi7i ani7a-e, incidena /M este 7u-t 7ai 7are dec8t Hn ;one-e
rii unde consu7u- acestor .rsi7i ani7a-e este 7ai 7ic, e-e fiind Hn-ocuite,
de e>e79-u Hn 'orve.ia, cu consu7u- de 9roduse din 9ete.
Jn nu7eroase studii s*a ur7rit, inde9endent de sectoru- .eo.rafic,
re-aia dintre /M i .rsi7i. /*a sta,i-it c 9ersoane-e atinse de /M au
9ro,-e7e -a nive-u- asi7i-rii .rsi7i-or, av8nd un deficit de aci;i .rai
esenia-i. #i9sa acestor aci;i 9ertur, 7eta,o-is7u- siste7u-ui nervos. =e
ase7enea, .rsi7i-e ani7a-e au un efect nociv asu9ra ,o-navi-or, di7inu8nd
o>i.enarea esuturi-or i or.ane-or acestora.
Aci;ii .rai esenia-i sunt necesari 9ersoane-or atinse de /M, ei servind
-a creterea i refacerea esutu-ui nervos i -a 7eninerea structurii sa-e.
Une-e studii au artat c su,stana a-, din siste7u- nervos a-
,o-navi-or cu /M, este srac Hn aci;i .rai esenia-i. Acest fa9t face ca 7ie-ina
din su,stana a-, a acestor ,o-navi s fie 7ai vunera,i- -a une-e a.resiuni
intra* sau e>trinseci.
A-te studii 9e ,o-navi cu /M au artat c a-turi de 7ie-in, Hn
.-o,u-e-e roii i a-,e, Hn 9-ac)ete-e san.uine -i9sesc Hn aceeai 7sur
aci;ii .rai esenia-i i 7ai a-es acidu- -ino-eic.
Aci;ii .rai esenia-i :oac un ro- funda7enta- Hn toate 7e7,rane-e
ce-u-are a-e cor9u-ui. =e cantitatea aci;i-or .rai esenia-i coninui Hn ce-u-e
de9inde e-asticitatea i f-e>i,i-itatea 7e7,ranei ce-u-are. /e 9rea 9oate c
activitatea -i7focite-or de9inde de starea 7e7,ranei ce-u-are i e>ist riscu-
de co79orta7ent diferit a- acestor -i7focite, dac 7e7,rana -or conine
7ai 9uin acid -ino-eic, cu7 de fa9t se Hnt8-nete Hn /M. Acest feno7en are
inf-uen asu9ra 9ro9rieti-or i7uno-o.ice a-e -i7focite-or.
/unt dou fa7i-ii de aci;i .rai esenia-i foarte i79ortani 9entru tinerii
atini de /M. Pri7a fa7i-ie este constituit de acidu- -ino-eic i derivaii si.
Jn ter7eni ,ioc)i7ici, ea se c)ea7 fa7i-ia O7e.a 3. A doua fa7i-ie este
aceea a acidu-ui a-fa-ino-eic i derivaii si, ,ioc)i7itii denu7ind*o fa7i-ia
O7e.a 2.
A-i7ente-e ,o.ate Hn acid -ino-eic sunt: u-eiu- de f-oarea soare-ui,
u-eiu- de 9oru7,, ficatu-, rinic)ii, creieru-, carnea s-a,, -e.u7inoase-e.
A-i7ente-e ,o.ate Hn acid a-fa-ino-eic sunt: -e.u7e-e ver;i, 9ete-e,
Fu-eiu- de 9eteG, scoici-e i u-eiuri-e de -e.u7inoase.
Printr*un 9roces ,ioc)i7ic co79-e>, ce-e dou fa7i-ii de aci;i
esenia-i .rai se transfor7 astfe-: acidu- -ino-eic Hn acid arac)idonic iar
acidu- a-fa-ino-eic Hn acid cervonic FservonicG. Acidu- arac)idonic :oac un
ro- vita- Hn structura ce-u-e-or sntoase i contri,uie -a 9roducerea de
9rosta.-andine. E- 9oate interveni Hn re.-area siste7u-ui i7unitar.
Prosta.-andine-e au 9ro9rieti ana-o.e cu ce-e a-e )or7oni-or, dei
nu sunt secretate de .-ande s9ecia-i;ate. E-e sunt 9roduse i uti-i;ate foarte
9ro79t c8nd este nevoie de e-e. Uti-i;area -or este foarte scurt. Prosta*
.-andine-e :oac dou ro-uri ,ine 9reci;ate Hn re-aia cu /M: e-e intervin Hn
a.-utinarea 9-ac)ete-or san.uine i Hn re.-area siste7u-ui i7unitar. Jn ca;uri-e
de /M s*a de7ostrat c 9-ac)ete san.uine se a.-utinea; anor7a-. /*a
de7onstrat c aci;ii .rai esenia-i din care se for7ea; 9rosta.-andine,
intervin Hn nor7a-i;area a.-utinrii 9-ac)ete-or san.uine -a ,o-navii atini
de /M. Este de de7onstrat intervenia siste7u-ui interi7unitar Hn
9ato.enia /M. !ecetri-e efectuate au e7is i9ote;a c 9rosta.-andine-e
care re.-ea; siste7u- i7unitar se .sesc Hn cantitate 9rea 7ic Hn
or.anis7u- 9ersoane-or atinse de /M. Prosta.-andine-e, fiind Hn cantitate
7ic, ar inf-uena ne.ativ activitatea -i7focite-or i a -i7focite-or
su9resoare. !ercetri-e au de7onstrat c su9resia se .sete Hn
cantitate foarte 7ic Hn or.anis7u- ,o-navi-or de /M Hn 7o7entu- unui
9useu. /e tie c 9rosta.-andine-e au efect in)i,itor asu9ra -i7focite-or,
care 9ot ataca 7ie-ina din siste7u- nervos centra-. $at cu7, -i9sa
9rosta.-andine-or datorat -i9sei din a-i7entaie a aci;i-or .rai esenia-i
9oate, 9e deo9arte s -ase -i7focite-e a.resive s atace 7ie-ina, iar 9e de
a-t 9arte -i9sa -or duce -a scderea e-e7ente-or -i7focitare su9resive, care
a:ut or.anis7u- Hn a9rarea i7unitar.
C$E#= E. P. a efectuat un studiu cu 9rivire -a efectu- acidu-ui -ino-eic
asu9ra -i7focite-or ,o-navu-ui cu /M. E- a de7ostrat c acest acid esenia-
neutra-i;ea; aciunea de distru.ere a -i7focite-or asu9ra 7ie-inei din siste7u-
nervos centra-. Au 7ai e>istat i a-te cercetri i a9roa9e toi au conc-u;ionat
c aci;ii .rai esenia-i au 9ro9rietatea de 7odificare a tuturor 7e7,rane-or
anor7a-e F,ineHne-es i a 7ie-ineiG 9ut8ndu*-e face s revin -a nor7a- Hn
7ai 9uin de 4 an.
Pornind de -a toate aceste cercetri i e>9eri7ente s*au creat diferite
re.i7uri a-i7entare 9e care ar fi tre,uit s -e fo-oseasc ,o-navii de /M.
Astfe- e>ist re.i7u- srac Hn .rsi7i a- -ui /EA'M, re.i7u- ,o.at Hn aci;i
.rai esenia-i a- -ui =r. !RAECOR=, re.i7u- =r. PAU# E%ER/, re.i7u-
-ui ROBER MA! =OUBA##, re.i7u- R$E$ BREER etc. Re.i7uri-e
a-i7entare dietetice Fune-eG in)i, reacii-e anti.en*anticor9.
Re.i7u- doctoru-ui neuro-o. a7erican RON /EA'M conine
7ini7u7 9atru -in.uri de u-eiuri esenia-e 9e ;i, 9ersoane-e care au o
activitate fi;ic 9ot -ua 98n -a 540 -in.urie 9e ;i. U-eiuri-e 9ot fi de f-oarea
soare-ui, soia, 9oru7,, 9ete.
A-i7ente-e autori;ate fr restricie sunt: a-,uu- de ou, 9ete-e,
crustacee-e, carnea de 9ui fr 9ie-e, -a9te-e de.resat, ,r8n;eturi-e a-,e,
iaurtu- fcut din -a9te de.resat, 98ine inte.ra-, cerea-e, ore;, 9ateuri, fin
de 7-ai, toate fructe-e 9roas9ete, toate -e.u7e-e 9roas9ete Fsau con.e-ateG,
du-cea, 7iere, 9r:ituri, sucuri i siro9uri natura-e, .e-atin, ceai, cafea,
,uturi .a;oase i a-coo-i;ate 7oderat. Uneori, -istei i s*a adu.at i
7ar.arina 9re9arat din ve.eta-e.
A-i7ente inter;ise sunt: -a9te .ras, s78nt8na, unt, Hn.)eat, ,r8n;a
.ras i toate 9roduse-e -actate care conin .rsi7i ani7a-e, 7ar.arina
sintetic so-id, cioco-ata, unt de cacao, nuca de cocos Fu-eiuri de nuc de
cocos i 9a-7ierG, cacao, ,iscuii, ci9suri, sticDsuri, 9re9arate-e i se7i*
9re9arate-e din carne, conserve-e, toate su9e-e cu cre7 sau 9roduse -actate.
/unt a-i7ente autori;ate Hn cantitate 7oderat, adic s nu conin
toate -a un -oc 7ai 7u-t de 2 -in.uri de .rsi7e 9e ;i. Aici 9ot intra: ficat,
rinic)i, -i7,, ou, ini7, carne de fa;an, ie9ure, vac, ra, .8sc i c)iar
9orc Hn cantitate de 30 .r(;i. Re.i7u- tre,uie co79-etat cu vita7ina E su,
for7 de ca9su-e sau .er7eni de .r8u, o -in.ur de u-ei de 9ete 9e ;i i o
ca9su- de 7u-tivita7ine i sruri 7inera-e.
O,serv7 c acest re.i7 nu este de ti9 ve.etarian, a9ortu- de 9roteine
fc8ndu*se 9rin consu7u- de carne roie, 9ete, ou, crustacee, carne de 9ui
fr 9ie-e. Aceste 9roduse cu carne tre,uie s fie consu7ate 7ai 9uin de 5
;i-e 9e s9t78n. A-coo-u- este 9er7is Hn cantitate 7ai 7ic. /e reco7and
o or de odi)n 9e ;i 7i7u7.
Jn 9ri7u- an, acest re.i7 avea inter;is co79-et carnea, nu7ai du9
aceea s*a 9er7is 7a>i7u7 400 .ra7e de carne 9e ;i Fcarne de vie-, 7ie-,
i 9orcG.
Re.i7u- =r. M$!?AE# !RAECOR=, ,ioc)i7ist Hn #ondra, Hi are
ori.inea Hn nu7eroase-e sa-e cercetri asu9ra aci;i-or .rai esenia-i. Re.i7u-
su a fost ur7at de 7e7,rii Asociaiei de /M din An.-ia FA.R.'./.G. Acest
re.i7 9ornete de -a ideea c /M este 7ai 9uin frecvent aco-o unde
9o9u-aia consu7 a-i7ente 7ai ,o.ate Hn acid a-fa-ino-eic i derivaii si,
7ai 9recis 9ete. Un a-t factor deter7inant 9entru e-a,orarea acestui re.i7
este ace-a c, creieru- ,o-navi-or cu /M este deficitar Hn aci;i .rai esenia-i,
deficit care s*a .sit u-terior i Hn s8n.e sau a-te or.ane.
Re.i7u- 9ro9une s corecte;e deficitu- de aci;i .rai esenia-i din
siste7u- nervos centra-, s8n.e i siste7u- i7unitar. Astfe-, 9rocese-e acute
din /M sunt 9revenite sau 7ai scurte. Acest re.i7 inc-ude toate e-e7ente-e
vita-e, 9roteine, )idrai de car,on, vita7ine i sruri 7inera-e. E- este un
re.i7 foarte sntos care convine tuturor ,o-navi-or.
Re.i7u- are c8teva re.u-i .enera-e:
4 * re,uie 78ncat ce- 9uin 250 .ra7e de ficat 9e s9t78n
F,o.at Hn acid arac)idonicG
2 * /e consu7 ce- 9uin 2 7ese 9e s9t78n ,a;ate 9e 9ete
F,o.at Hn acid servonicG
2 * /e consu7 -e.u7e ver;i Hn fiecare ;i Fs9anacG care conine
acid a-fa -ino-eic
6 * /e 7n8nc Hn fiecare ;i c8teva -e.u7e crude, sa-ate, cu u-ei
de s87,uri
5 * Jn fiecare ;i se consu7 c8teva ,oa,e de in
3 * re,uie consu7ate fructe 9roas9ete Hn fiecare ;i
1 * =e 9referin a-i7ente-e s fie 9roas9ete, evit8ndu*se 78n*
cruri-e 9re9arate
5 * /e a-e.e nu7ai carnea s-a,
0 * /e evit .rsi7i-e ani7a-e Funt, s-ninG i a-i7ente-e ,o.ate
Hn .rsi7i saturate Fs78nt8n, ,r8n; .ras, etcG
40 * /e consu7 cerea-e Hn Hntre.i7e i 98ine inte.ra-
44 * re,uie su9ri7ate ;a)ru- i 9roduse-e ;a)aroase
A-i7entaia 9oate s conin i carne s-a,: c9rioar, 9ot8rnic)e,
9oru7,e- etc. /e 9oate fo-osi i carne de ani7a-e 7ai 9uin .rase crescute
Hn fer7e s9ecia-i;ate: 9orc s-a,, vie-, 7.ar, ca-, 9ui de .in, .8sc, ie9ure
de cas. Jnainte de 9re9arare tre,uie de.resat i curat de 9ie-e. =e
ase7enea se 9ot consu7a or.ane F7runtaieG ca: ficat, rinic)i, creier care
conin 7u-t acid ara)idonic. !arnea de 9ete este reco7andat foarte 7u-t
H79reun cu fructe-e de 7are FcrustaceeG. $dea- este ca aceste 9re9arate s
fie proaspete, neconservate, se admite doar con.elarea.
Cructe-e i -e.u7e-e sunt 9re9arate 9roas9ete i 9ot fi asociate
FasortateG cu a-te a-i7ente de ,a;. /unt 9osi,i-e i cartofii, ciu9erci-e, na9ii.
Ar fi ,ine ca Hn fiecare ;i s se consu7e -a de:un o sa-at cu u-eiuri ve.eta-e
sau .er7eni de cerea-e. 'uci-e sunt reco7andate 9entru a9ortu- de u-eiuri.
Ber7enii de cerea-e, u-eiuri-e din .er7eni, i a-te u-eiuri ve.eta-e
sunt foarte i79ortante Hn acest re.i7. /e reco7and u-eiuri 9roas9ete sau
9strate Hn fri.ider ca: 7s-ine, 9oru7,, soia, f-oarea soare-ui.
P8inea tre,uie s fie inte.ra-. /e 9ot consu7a i a-te a-i7ente
co79-et natura-e ca: 7ierea de a-,ine, ore; ,run, ;a)r nerafinat, ou F98n
-a 6 ou 9e s9t78nG.
/e inter;ic 9roduse-e -actate .rase, ,r8n;a, untu-, s78nt8na, carnea
9re.tit industria-, conserve-e, ,iscuiii, 9r:ituri, cerea-e-e rafinate. Jn
cantiti 7ici se 9ot consu7a: -a9te de.resat, iaurtu-, ,r8n;a fr .rsi7e.
Re.i7u- =r. PAU# E%ER/. =octoru- E%ER/ conduce o c-inic de
trata7ent de /M 9rintr*un re.i7 a-i7entar s9ecia-. Acest re.i7 unete, din
anu7ite 9uncte de vedere, ce-e dou re.i7uri descrise Hnainte. !a i -a ce-e
dou re.i7uri a7intite, E%ER/ 9une accentu- 9e aci;ii .rai esenia-i i
9refer a-i7ente-e, care au -a ,a; ve.eta-e-e, dar Hn 9-us fa de re.i7u- -ui
/EA'M i a- -ui !ARECOR=, e- autori;ea; -a9te-e, 9roduse-e 9e ,a; de
-a9te, ,r8n;eturi-e i ou-e, cu condiia ca e-e s fie foarte 9roas9ete.
!aracteristici-e de ,a; a-e acestui re.i7 sunt: acordarea 9rioritii
7aterii-or ve.eta-e, 7a:oritatea .rsi7i-or consu7ate tre,uie s intre Hn
cate.oria aci;i-or .rai 9o-inesaturai i nesaturai, iar a-i7ente-e ,o.ate Hn
ca-orii sunt evitate. A-i7ente-e reco7andate a-e re.i7u-ui PAU# E%ER/
sunt: fructe-e crude, 9roas9ete sau uscate, se7ine Hntre.i, nuci 9roas9ete i
netratate, -e.u7e crude care conin i rdcini, 98ine neinte.ra-, 7iere
natura-, ou, -a9te i 9roduse -actate 9rovenite direct de -a ani7a-e
sntoase crescute Hn 9une, toate fe-uri-e de ,r8n;eturi natura-e fr sare
i ;a)r, unt de ar, u-eiuri ve.eta-e, u-eiuri de .er7eni de .r8u sau 9oru7,.
A-te a-i7ente 9ot fi introduse nu7ai du9 o a7e-iorare evident a
,o-ii. E-e sunt: carne afu7at, so7on 9roas9t, :a7,on crud, carne s-a,
crud, 9ete de a9 du-ce, 9re.tit Hn a,uri sau fri9t uor Hn u-ei de se7ine,
v8nat, 9sri de curte i toate fe-uri-e de ier,uri. oate aceste a-i7ente tre,uie
s fie 9roas9ete i natura-e 9e c8t 9osi,i-. re,uie ,ine 7estecate i
consu7ate de 9referin crude, se 9ot face sa-ate a7estec8nd -e.u7e crude
i fructe.
re,uie evitai )idraii de car,on rafinai, de ase7enea ;a)ru- a-,,
fina a-,, 9r:ituri-e, ,iscuiii, 9aste-e finoase, cioco-ata, a-i7ente-e
conservate, 7utaru-, oetu-, ;a)arina, cafeaua, i.arete-e. Un 9a)ar de vin
sau ,ere este to-erat -a oca;ii deose,ite. =r. E%ER/ reco7and a se ,ea
-a9te Hn ti79u- 7ese-or. Ber7enii de se7ine re9re;int unu- din a-i7ente-e
reco7andate Hn stadii de 7ici 9usee. /e 9ot 9re9ara .er7eni din .r8u sau
orice a-te se7ine v8ndute Hn 9ac)ete ce 9oart instruciuni, 9entru a 9utea
fi 9use -a Hnco-it.
Pre9ararea .r8u-ui Hnco-it se face astfe-: se 9un se7ine-e Hntr*un
9-atou u79-ut cu a9 seara. Jn fiecare di7inea se 9icur a9 9e e-e. Jn
ti79u- ;i-ei se -as se7ine-e aco9erite cu tifon. /eara vrsai a9 9e se7ine.
/9-ai se7ine-e di7ineaa, -a a7ia; i seara Hntr*un strecurtor. =u9 2
5 ;i-e a9are un 7ic co- verde su, fiecare s78n. A,ia Hn acest stadiu
se7ine-e se consu7. /fatu- nostru este de a -e consu7a 9roas9ete Hn
fiecare ;i. Pentru a avea Hn fiecare ;i .er7eni 9roas9ei tre,uie 9re.tite 7ai
7u-te 9-atouri Hn diferite stadii de .er7inaie.
Re.i7uri-e -ui MA! =OUBA## i a- R$E$ BREER intr Hn
cate.oria re.i7uri-or de e>c-udere. A78ndou inter;ic .-utenu-, du-ciuri-e
rafinate, .rsi7i-e saturate i -a a78ndou se adau., Hn co79-etarea
a-i7entaiei 7u-te vita7ine i sruri 7inera-e. =iferena dintre ce-e dou
re.i7uri este c re.i7u- R$A BREER e>c-ude 7ai 7u-te a-i7ente.
Aceste re.i7uri 9ornesc de -a ideea unui 7edic austra-ian, dr R.
/?A$', care susine c de7ie-ini;area siste7u-ui nervos este un efect
secundar a- into-eranei -a .-uten, -a nive-u- intestinu-ui su,ire. Or.anis7u-
acestor 9ersoane nu 9oate di.era .-utenu- care ar in)i,a transfor7area
acidu-ui -ino-eic Hn 9rosta.-andine, su,stane necesare 7ie-ini;rii.
Jn re.i7u- MA! =OUBA## sunt inter;ise: toate cerea-e-e care
conin .-uten i 9roduse-e sa-e industria-e: 98ine, 9r:ituri, ,iscuii, 9aste
finoase etc. /unt inter;ise du-ciuri-e F9r:ituri, du-ceuri, ,iscuii, ,o7,oane,
cioco-at, Hn.)eat, ,uturi du-ciGR .rsi7i saturate Funt, s78nt8n, -a9te
inte.ra-, ,r8n; .rasG, carnea .ras, sau carnea Hn tota-itateR fructe-e i
-e.u7e-e conservate, aro7e-e, condi7ente-e, co-orani artificia-i, ,uturi
9re9arate din cerea-e F,ere, A)isD@, .in, etcG, cafeaua.
/unt 9er7ise: cerea-e-e, care nu conin .-uten: ore;, 9oru7,, 7eiR
-e.u7e-e 9roas9ete, fructe 9roas9ete, u-eiuri-e ve.eta-e 9roas9ete, -a9te
de.resat, iaurt, ou, carnea s-a,, 9ete, 7iere de a-,ine, fructo;, toate
ier,uri-e co7esti,i-e i aro7e-e natura-e, ceai, cafea fr cofein, cidru, a9
7inera-, 7u-tivita7ine i sruri. /unt a,so-ut necesare vita7ine-e din .ru9u-
+, vita7ina !, vita7ina E, vita7ina C, -ecitin, a-i7ente-e ,o.ate Hn ;inc
Fficat, rinic)i, 9ete, fructe de 7are, fructe ver;iG, fier Fficat, -inte, 9iersici,
faso-eG, 7a.ne;iu Fsoia, nuciG, se-eniu Fcreier, ini7, rinic)i, ficatG, 7an.an
Fnuci, ceai, -e.u7e 9roas9eteG, etc.
Re.i7u- R$A BREER este 7ai drastic, e-i7in8nd -a9te-e, ou-e,
iaurtu-, une-e s9ecii de 9ete, 7ierea, carnea s-a,, 7runtaie-e.
A7 v;ut c sunt 5 re.i7uri indicate Hn /M. Jn rea-itate e-e au toate
c8teva 9ri co7une:
4 * oate e>c-ud .rsi7i-e saturateR
2 * Unani7itate 9entru 9eteR
2 * #e.u7e-e ver;i i -e.u7inoase-e sunt ,une toate
6 * Cructe-e 9roas9ete, neconservate, -e indic toi
5 * /unt reco7andate nuci-e, .er7enii i u-eiuri-e de se7ine
3 * 'u indic nici unu- )idraii de car,on i du-ciuri-e rafinate
1 * oate re.i7uri-e e>c-ud tutunu-
Jntre ce-e cinci re.i7uri e>ist i contradicii. Aceste contradicii Hntre
diferite-e re.i7uri sunt:
4 * B-utenu- coninut Hn cerea-e care este e>c-us Hn re.i7uri-e
M! =OUBA## i R$A BREER, contrar ce-or trei re.i7uriR
2 * !arnea s-a,, ficatu- i 7runtaie-e. oi cercettorii -e ad7it
cu e>ce9ia R$E$ BREERR
2 * =u-ciuri-e. oi ad7it 7ierea de a-,ine i du-ciuri-e ,rute, cu
e>ce9ia R$E$ BREERR
6 * Produse-e -actate sunt restricionate de ctre toi cu e>ce9ia
=r. E%ER/ care reco7and -a9te i 9roduse -actate 9rovenite
direct de -a ani7a-e care 9unea;R
5 * A-coo-u- este to-erat de a9roa9e toate re.i7uri-e Hn cantitate
7ic. otui une-e ridic 9ro,-e7a a-er.iei -a a-coo-, iar
re.i7uri-e de e>c-udere a- -ui MA! =OUBA## i R$A BREER
e>c-ud a-coo-u- 9rovenit din cerea-e-e care conin .-uten.
B. Trata!entul etio&ato0enic al SM
E>ist 7ai 7u-te teorii cu 9rivire -a 9ato.ene;a e>act a /M.
era9ii-e a9-icate curent, Hn 9usee-e acute, sunt controversate ra9ort8ndu*
se variaii 7ari a-e rs9unsuri-or o,inute.
/e 9oate afir7a c une-e variaii se datorea; unui 9ro.ra7 de studiu
s-a, Hntoc7it, dar Hnsui studii-e c-inice de Hncercare tera9eutic conduse cu
cea 7ai 7are acuratee, Hnt879in 7u-te dificu-ti, datorit 7ai 7u-tor
factori. Mai Hnt8i, fiind c nu e>ist un test s9ecific de dia.nostic, ,a 7ai
7u-t, uneori dia.nosticu- este incorect. A9oi, tera9ia din 9erioada ti79urie
a ,o-ii este difici-, fiindc este necesar trecerea ti79u-ui 9entru confir7area
dia.nosticu-ui. Jn a- doi-ea r8nd ,oa-a are for7e c-inice 7u-ti9-e ce 9ot fi
datorate sau nu unor 7ecanis7e 9ato.enice si7u-tane. Jn a- trei-ea r8nd, Hn
istoria natura- a ,o-ii se inc-ud 9usee-e i re7isiuni-e s9ontane, resor,ia
sau sta,i-i;area ,o-ii. Acest rs9uns natura- a- ,o-ii, a-e re7isiuni-or s9ontane
sau sta,i-i;rii, se confund uneori cu rs9unsu- tera9eutic favora,i-. Jn acest
fe-, 7u-te tera9ii a9-icate au ra9ortat efecte favora,i-e, dar studii-e tera9eutice
a9-icate 9e -oturi 7ari, sau ti79 Hnde-un.at au artat c erau fr efect.
Pusee-e se 9ot 9roduce Hn decurs de ore sau ;i-e, r78n staionare,
a9oi Hnce9 s se re7it Hn curs de s9t78ni sau -uni de ;i-e. =ac
e>acer,area este sever, ,o-navu- 9oate fi tratat cu 7edicaie i7uno*
su9resiv i antif-o.istic.
Une-e dintre 7edica7ente-e ce-e 7ai fo-osite din aceast .ru9 sunt
corticosteroi;ii i corticotro9ina. Asu9ra acestor 7edica7ente fo-osite 9entru
trata7entu- e9isoade-or acute a-e ,o-ii e>ist de:a un consens Hn a9recierea
eficienei -or 9e ter7en scurt, du9 cu7 re7arc 7a:oritatea cercetri-or
efectuate. E>ist o unani7itate -ar. de o9inii c acestor 7edica7ente -e
revine o indicaie nu7ai Hn 9usee-e acute. A9recirea este fondat 9e aciunea
-or antif-o.istic, antiede7atoas i i7unosu9resoare fa de 9rocesu-
inf-a7ator autoi7un.
Eficacitatea A!?*u-ui a fost de7onstrat at8t 9e ani7a-e crora -i
s*a 9rodus encefa-o7e-ita a-er.ic e>9eri7enta- FM$?A'!EA P., 4050G,
c8t i 9e un -ot de 401 de 9acieni cu /M, du9 o 7etodo-o.ie care este i
acu7 o referin FROU##E R., 4004G. A!?, dat Hn do;e care scad ti79
de dou s9t78ni, di7inuea; intensitatea i durata 9usee-or.
Efectu- este o,servat du9 dou s9t78ni de trata7ent, dar nici o
diferen nu 9ersist Hntre .ru9a de ,o-navi tratai cu A!? i .ru9a tratat
cu 9-ace,o, du9 trei -uni de -a trata7ent. 'u s*a constatat nici un ,eneficiu
a- acestui trata7ent asu9ra sec)e-e-or care 9ot re;u-ta din 9useu FROU##E
R., 4004G. Jn ur7a acestor studii corticoida-e, 7ai a-es ce-e de sinte;, au
fost fo-osite /@nact)ene, !ortros@n, etracorsatid. =o;e-e o9ti7e i
sc)e7e-e de trata7ent nu sunt ,ine studiate. !e-e 7ai 7u-te 9rotocoa-e de
trata7ent, 9entru 9usee-e acute, reco7and 2530 U.$. de A!? i.7. sau
Hn 9erfu;ie ti79 de 5 ore i continuat .radat ti79 de 26 s9t78ni.
=in 4052, 7ai 7u-te ec)i9e de studii au fo-osit 9entru trata7entu-
/M 7eti-9redniso-onu- Hn do;e foarte 7ari 9e ca-e intravenoas, do;a tota-
varia; Hntre 2 i 3 .ra7e ad7inistrate Hn 25 ;i-e. =ei o,inute cu un nu7r
7ic de 9acieni, re;u-tate-e indic un efect su9erior ce-ui a- 9-ace,o-ui i
co79ara,i- Hn intensitate cu a- A!?*u-ui F?OM/O' A.R ME''AR= !.R
/EA/? M., 4050G.
=u9 BA#E' M$!?E## F4002G 7eti-9redniso-unu- se ad7ini*
strea; i.v. Hn do; de 5004000 7.(;i, di7ineaa, ti79 de 5 ;i-e. /e 9oate
continua cu 9rednison 30 7.(;i, di7ineaa, ti79 de a-te 2 ;i-e, a9oi
descresc8ndu*se cu 40 7. -a fiecare 2 ;i-e, Hntr*un 7od re-ativ ra9id. /e
9are c 9rednisonu-, Hn acest fe-, 9revine a9ariia i7ediat a unui nou 9useu,
du9 Hntreru9rea ad7inistrrii de 7eti-9redniso-on.
Pe ter7en 7ediu, trata7entu- cu 7eti-9redniso-on nu are efect
9reventiv asu9ra )andica9u-ui. Efecte-e secundare a-e 7eti-9redniso-onu-ui,
dat Hn aceste condiii sunt 7inore: roeaa feii, ede7 a- .-e;ne-or, .ust
7eta-ic Hn ti79u- 9erfu;iei i Hn ore-e ur7toare F!OMP/O' A., 4055G.
Punctu- ce- 7ai de;,tut Hn 9rivina corticotera9iei cu 7eti-*
9redninso-on este necesitatea sau nu de a co79-eta acest trata7ent 9rintr*o
tera9ie 7ai c-asic, ti79 de c8teva s9t78ni, 9entru a evita feno7ene-e
de ricoeu, cu riscu- de a o,ine efecte-e secundare c-asice a-e corticotera9iei.
BA#E' M$!?E## F4002G este H79otriva tratrii 9usee-or nu7ai
cu 9rednison -uat ora-, fiindc studii-e de Hncercri tera9eutice a-e nevritei
o9tice au artat efectu- favora,i- a- 7eti-9redniso-onu-ui ur7at de 9rednison
ora-, 9e c8nd acesta din ur7 ad7inistrat sin.ur, a deter7inat creterea
frecvenei a9ariiei 9usee-or F+E!M R. E. i co-a,oratorii, 4002G.
Aceste tera9ii, 9entru 9erioade-e acute tre,uie a9-icate Hn 9usee-e
accentuate. +o-navii 9ot deveni re;isteni -a astfe- de tera9ie i nu e>ist
nici o dovad c u-ti7a a.ravare s fie inf-uenat de trata7ent.
Efecte-e date de 7eti-9redniso-on i A!? s*au studiat 9ara-e-. Un
sin.ur studiu, a- -ui +AR'E/ M. P. i co-a,oratorii F4055G, a artat c A!?
este su9erior, iar a-te dou studii, a-e -ui A++RU&&E/E B. i co-a,. F4052G
i ?OMP/O' A. F4050G au .sit un efect -a fe- de favora,i- a- a7,e-or
7edicaii.
!onsider7 totui c 7eti-9redniso-onu- este 9osi,i- su9erior,
consider8nd c necesit o a9-icare de nu7ai 21 ;i-e, 9e c8nd A!?*u-
este ad7inistrat 26 s9t78ni.
A!? 9oate fi ineficient, fiindc rs9unsu- cortica- -a A!? nu este
totdeauna consistent i se 9are c nu este 9ro79t, iar 9roducia endo.en
de steroi;i niciodat nu atin.e nive-u- reco7andat Hn .enera- de ,o-i-e
inf-a7atorii autoi7une.
Mecanis7u- de aciune a- corticotera9iei Hn /M este i79erfect
cunoscut, steroi;ii ar 9utea asfte- s acione;e, reduc8nd ede7u- 9re;ent Hn
-e;iuni-e recenteR 9rintr*o aciune direct asu9ra conducerii nervoase Hn fi,re-e
de7ie-ini;ate i 9rintr*un efect i7unosu9resor de scurt durat a 7eti-*
9redniso-onu-ui, di7inuea; secreia intrateca- de i7uno.-o,u-ine. 'u
crede7 c steroi;ii reduc -a nor7a- ,ariera )e7ato*cere,ra-, a-terat -a
,o-navii Hn /M Hn 9useu acut.
Un -ucru Hn 9re;ent este de:a de7onstrat. Acesta este a,sena de
efect a trata7entu-ui corticoid 9e ter7en -un., asu9ra for7e-or de /M
a.ravate 9ro.resiv. #a aceti 9acieni, corticotera9ia 9re-un.it nu are
indicaii i tre,uie a,andonat nea9arat, din cau;a ineficienei, a efecte-or
secundare dar 7ai a-es a ce-or 7eta,o-ice.
!orticotera9ia 9e ca-e intrateca- nu ofer avanta:e, Hn ra9ort cu
ad7inistrarea 9e ca-e .enera- i nu se 7ai fo-osete, iar corticotera9ia 9e
ter7en -un. nu are nici un efect favora,i- asu9ra evo-uiei ,o-ii.
Meti-9redniso-onu- Hn do;e foarte 7ari, Hn Crana nu este fo-osit
dec8t Hn 7ediu s9ita-icesc, dar se 9oate ad7inistra du9 ROU##E R.
F4004G, Hn cadru- s9ita-e-or de ;i. =eci;ia de s9ita-i;are de9inde i ea de
diferii factori, 9rintre care 9ierderea autono7iei este ce- 7ai i79ortant.
Atunci c8nd 9acientu- este tratat a7,u-ator, este 9refera,i- s
reco7and7 odi)na, dar aceast 7sur nu este ,ine 9ri7it i ur7at
de ctre 9acienii ce au un )andica9 7oderat.
/e 9une Hntre,area: ce 9usee necesit corticotera9ie_ er7enu- de
9useu aco9er situaii c-inice i fi;io9ato-o.ice diverse, a- cror rs9uns -a
trata7ent 9oate fi diferit. otdeauna tre,uie s ti7 dac este vor,a de un
verita,i- 9useu 9resu9us de a trda a9ariia unei noi -e;iuni de de7ie-ini;are,
sau de o a.ravare tran;itorie, 9rovocat de factori e>teriori Fefort fi;ic, stress,
creterea te79eraturii etc.G.
Jn faa unei a.ravri funciona-e de intensitate uoar sau 7edie,
este uneori 9refera,i- s a78n7 cu c8teva ;i-e deci;ia tera9eutic, -s8nd,
9acientu- s se odi)neasc i evit8nd Hn fe-u- acesta s trat7 K9rea
devre7eL nite si79to7e a-e cror evo-uie ar fi fost oricu7 re.resiv Hn
7od s9ontan
i ra9id. =oar a.ravri-e de o anu7it i79ortan i de o anu7it durat
:ustific un trata7ent i este uneori 9refera,i- s nu institui7 o corticotera9ie
9entru si79-e 9areste;ii, fr ecou funciona- c)iar dac, 9e de a-t 9arte,
cererea 9acientu-ui este 9resant. =ease7enea, 9usee-e insta-ate 9ro.resiv
9e 7ai 7u-te s9t78ni survenind -a 9acienii de:a 9urtrori a- unui
)andica9 nota,i-, 9ot anuna trecerea -a o evo-uie 9ro.resiv. Aa du9
cu7 a7 7ai s9us, aceste for7e de evo-uie sunt 7ai 9uin sensi,i-e -a
trata7ent i de aceea sunt for7e-e Hn care risc7 s vede7 insta-8ndu*se o
cortico*de9enden.
/e 9une 9ro,-e7a, du9 stin.erea 9useu-ui acut Hn 9erioada care
ur7ea;, ce trata7ent de fond tre,uie s face7 ,o-navi-or de /M, tiind c
ad7inistrarea 9re-un.it a corticotera9iei nu are ro- asu9ra evo-uiei ,o-ii,
e>9un8nd ,o-navu- i -a co79-icaii intro.ene, Hn s9ecia- 7eta,o-ice i
osoase_
A-e.eri-e tera9eutice sunt sta,i-ite du9 ana-i;a c-inic a evo-utivitii
.enera-e a ,o-ii i eva-uarea .ravitii )andica9u-ui. Astfe- indicaii-e tera*
9eutice se ,a;ea; a9roa9e nu7ai 9e intero.atoriu. Acesta tre,uie s
furni;e;e rs9unsuri -a 7ai 7u-te Hntre,ri: care este for7a evo-utiv a ,o-iiR
for7a cu 9usee ,ine conturate, sau for7a 9ro.resiv_ Jn ca; c este vor,a
de o for7 9ro.resiv tre,uie tiut dac 9anta evo-utiv este -ent sau ra9id_
=e ase7enea este foarte i79ortant cu7 este :udecat a.ravarea
)andica9u-ui de ctre 9acient i antura:u- -ui i dac aceast a.ravare
cores9unde unei 9ierderi de autono7ie i79ortante Faceea a 7ersu-ui de
e>e79-uG_
Practicianu- 9oate a-e.e trei eventua-iti:
4 * A,sena unui trata7ent de fond. Aceast atitudine este -o.ic
nu7ai Hn for7e-e ,eni.ne, Hn care )andica9u- funciona- este
7ini7 sau nu-, du9 4045 ani de evo-uie, i 9er7ite
9acientu-ui s ai, o activitate socia- i 9rofesiona- nor7a-.
ot Hn aceast .ru9 intr i for7e-e foarte 9recoce, Hn care nici
un criteriu de 9ro.nostic nu 9oate Hnc s fie eva-uat, din cau;a
incertitudinii dia.nosticu-ui. $nstituirea unui trata7ent de fond
nu se conce9e cu oca;ia unor 7anifestri co79ati,i-e cu un 9ri7
9useu de /M, oric8t de evocatoare ar fi e-e.
=e ase7enea trata7entu- de fond nu se institue nici Hn for7e-e
9ro.resive cu evo-uie foarte -ent Hn care a.ravarea funciona-
nu este 9erce9ti,i- dec8t de -a an -a an. #a toi aceti 9acieni
doar trata7ente-e si79to7atice sunt indicate.
2 * $nc-uderea Hntr*o 9ro, tera9eutic contro-at.
Pentru a introduce Hntr*o 9ro, tera9eutic contro-at, tre,uie
s fie Hnde9-inite anu7ite condiii 9rea-a,i-e. =ia.nosticu- tre,uie
s fie si.ur i 9acientu- infor7at 9e de9-in. E- s fie ca9a,i- s
Hne-ea. i s acce9te constr8n.eri-e 9ro,e-or, Hn s9ecia- durata
-or i necesitatea unui contro- care cu9rinde a9ro9e Hntotdeauna
un 9-ace,o. Evo-utivitatea c-inic tre,uie s fie evident. Jn
9ractic, doar 9acienii care au 9usee frecvente Funu- sau dou
9usee 9e an, ce- 9uinG sau o a.ravare 9ro.resiv ra9id, cu
a.ravarea net a )andica9u-ui 9erce9ti,i- 9e o 9erioad de
a9ro>i7ativ 3 -uni, 9ot fi inc-ui Hn 9ro,e-e tera9eutice contro-ate,
din cadru- trata7entu-ui de fond. Re;onana 7a.netic nuc-ear
va 9er7ite, inc-uderea 9acieni-or 7ai 9uini evo-utivi.
!onstr8n.eri-e, care a9as asu9ra 9ro,e-or tera9eutice contro-ate
Hn /M, sunt .re-e i nu7ru- 9acieni-or care Hn fina- vor fi inc-ui,
este adesea 7ic Hn 9ofida unui .ru9 de 9ornire nu7eros, c)iar
Hntr*un centru s9ecia-i;at.
2 * Pro9uneri-e 9entru trata7entu- de fond. =in cau;a de9en*
denei ce o creea; i a a-tor inconveniente a-e corticotera9iei,
sin.uru- trata7ent de fond ce a artat o oarecare eficien, c)iar
dac i79erfect cu oarecare efecte secundare, este trata7entu-
cu i7unosu9resoare. Aceste 7edica7ente 9ute7 s -e 9ro*
9une7 9entru trata7entu- de fond i 9acieni-or a cror ,oa-
este evo-utiv dar care nu doresc sau nu 9ot intra Hntr*o 9ro,
contro-at.
Jn for7e-e cu 9usee, a;at)io9irina Hn 9re9arate-e i7uran sau i7ure-,
9oate fi fo-osit Hn do; de 2,5 -a 2 7.(D. cor9(;i Hn trata7ent continuu 9e
ter7en -un. fr efect secundar 7a:or. /u9rave.)erea inc-ude de9istarea i
tratarea infecii-or eventua-e, ca i 9racticarea contro-u-ui nu7ru-ui
-eucocite-or san.uine, ce- 9uin odat 9e -un. !ifre-e -i7it reinute Hn
7od o,inuit sunt de 2.000 9entru -eucocite i 400.000 9entru
tro7,ocite.
Posi,i-itatea teoretic a creterii riscu-ui de cancer are dou conse*
cine: acest trata7ent tre,uie re;ervat for7e-or ra9id evo-utive, cu 9usee
frecvente i a.ravare a )andica9u-ui funciona- 9er7anentR i atunci c8nd a
fost o,inut o sta,i-i;are a ,o-ii, tre,uie -uat Hn considerare necesitatea
Hntreru9erii trata7entu-ui, -ucru care se face du9 25 ani de -a sta,i-itate.
/*a de;,tut as9ectu- dac, uoare-e efecte favora,i-e co79ensea;
efecte-e secundare a-e trata7entu-ui. $79resia -ui =. M$!?E## F4002G,
este c Hn ca;uri i;o-ate, cu for7 o,inuit, 9ro.resiv inter7itent, s*au
o,inut re;u-tate foarte ,une. =ac ,o-navu- are o 9ro.resie a ,o-ii ctre o
inva-iditate sever Hn 3 -uni sau 45 -uni, i se 9oate da a;at)io9irin. =ac
9ro.resivitatea ,o-ii este i 7ai 7are, autoru- de 7ai sus nu este de aceeai
9rere.
=u9 ROU##E F4004G, Hn ca; de evo-uie 9ro.resiv ra9id,
cic-ofosfa7ida Fendo>anG 9oate fi fo-osit Hn do;e 7ai 7ari 9e ca-e
intravenoas, Hn cure scurte de4045 ;i-e c8te 65 .r. rata7entu- necesit
ce- 9uin 22 s9t78ni de s9ita-i;are.
Co-osirea tera9eutic a acestui trata7ent este ast;i una dintre ce-e
7ai controversate tera9ii Hn /M. /*au efectuat 7ai 7u-te studii, une-e cu
do;e 7ari, a-te-e cu do;e 7ai 7ici, une-e studii au fost controlate, altele nu.
Ar.u7ente-e 7eninerii tera9iei cu cic-ofosfa7id Hn /M nu sunt ,ine
statuate. Mai 7u-te studii 7ici contro-ate sau nu, Hn care s*a ad7inistrat 9er
os -unar sau a-ternativ -unar, 9e o9erioad 7ai -un. de ti79, au artat
tendina o,inerii unor re;u-tate favori;a,i-e sau cert favori;a,i-e, 9rin
a9ariia unor 7ai rare 9usee Hn for7a de ,oa-, cu 9usee i re7isiuni i o
9ro.resiune 7ai Hnceat Hn for7a cronic 9ro.resiv.
Ciind vor,a de ,o-navi tineri nu tre,uie ne.-i:ate co79-icaii-e
trata7entu-ui: a-o9ecia tran;itorie a ca9u-ui, cistit )e7ora.ic, 7iocardit,
a9ariia de tu7ori 7a-i.ne, su9resia .onadic i a7enoree.
Un trata7ent i7unosu9resiv re9re;int 9entru ,o-navu- 7ascu-in
un risc .rav de steri-itate te79orar sau definitiv. Acest -ucru tre,uie s
constituie o,iectu- unei discuii sincere cu cu9-u- Hnaintea Hnce9erii
trata7entu-ui. otui, 9oate fi 9ro9us o a-ternativ 9rin auto*conservarea
s9er7ei Faco-o unde e>ist centre de conservare a s9er7ei i ovu-e-orG.
Jn Crana, s9er7a este con.e-at Hn 9aiete Hn cuve de a;ot -ic)id -a
403S!, costu- conservrii fiind su9ortat de ctre asi.urri-e socia-e Hn 9ri7ii
trei ani, a9oi tre,uie s 9-teasc i 9acientu- o su7 anua-, fr a 9utea
de9i 40 ani. Aceast s9er7, 9ro9rietate e>c-usiv a 9acientu-ui, este
distrus -a cererea sa, ori Hn eventua-itatea decesu-ui su. Jn nici un ca;,
du9 renunarea -a ea, aceasta nu 9oate servi -a Hns78narea artificia- Hn
,eneficiu- a-tui cu9-u.
!ic-os9orina este un 7eta,o-it fun.ic, ce intensific funcia su9resoare
a ce-u-e-or i reduce nu7ru- de ce-u-e )e-9er F%an +URE' M. . i
co-a,oratorii, 4052G. /tudii-e c-inice de Hncercare au .sit efecte s-a,e
favori;ante -a ,o-navii tratai, inc-usiv asu9ra 9ro.resivitii ,o-ii, a
frecvenei 9usee-or i a severitii acestora. Jn co79araie cu a;at)io9irina,
eficacitatea este si7i-ar, dar cic-os9orina are efecte secundare, de
dou ori 7ai nu7eroase. !ic-os9orina 9oate avea un efect s9orit dac
do;a:u- este crescut tre9tat de -a 57.(D. cor9 9e ;i -a 1,2 7.(D. cor9( ;i, dar
i efecte-e secundare sunt 7u-t 7ai 7ari. =eoarece a;at)io9irina 9roduce
7ai rar co79-icaii i cu ace-ai efect tera9eutic ca i cic-os9orina, =.
M$!?$E## i co-a,oratorii F4002G cred c 9ri7a re9re;int un
7edica7ent su9erior, iar cic-os9orina s fie eventua- ad7inistrat
,o-navi-or ce nu rs9und -a a;at)io9iran sau sunt a-er.ici -a acesta.
P-as7afere;a este un 9rocedeu 9rin care )e7atii-e i -eucocite-e se
se9ar de 9-as7, aceasta din ur7 fiind Hnde9ratat i Hn-ocuit cu una
nou sau cu a-,u7in u7an. Acest s8n.e nou este reintrodus Hn siste7u-
vascu-ar a- ,o-navu-ui. Procedeu- se re9et de 7ai 7u-te ori, -a anu7ite
interva-e de ti79. Acest 9rocedeu se ,a;ea; 9e i9ote;a c 9-as7a san.uin
a ,o-navi-or de /M este 9osi,i- s conin anticor9i ce 9ot -e;a 7ie-ina sau
Hncetini conducerea inf-u>u-ui nervos. Odat cu Hnde9rtarea 9-as7ei se
Hnde9rtea; i aceti 9osi,i-i anticor9i, o,in8ndu*se efecte favora,i-e Hn
9rocesu- 9ato-o.ic din /M.
Jn 7ai 7u-te studii s*a eva-uat eficacitatea 9-as7afere;ei Hn /M.
=ou dintre acestea nu au artat nici un re;u-tat se7nificativ Hn
ra9ort cu a;at)io9irina. EE$'ER i co-a,oratorii F4050G au ra9ortat
sti7u-area retrocedrii, si79to7e-or Hn 9usee-e din for7a de ,oa- cu 9usee
i re7isiuni, Hn ra9ort cu -otu- fa-s tratat cu aceast 7etod, atunci c8nd s*a
ad7inistrat conco7itent A!? i cic-ofosfa7id. 'u s*au Hnre.istrat
re;u-tate 9o;itive c-are 9ersistente 7ai 7u-t de un an. Jn for7a cronic
9ro.resiv, M?AR$ i co-a,oratorii F4004G, au ra9ortat re;u-tate 9o;itive
9rin trata7ent de 5 -uni cu 9-as7afere;.
/e 9oate s9une c 9-as7afere;a 9roduce une-e re;u-tate favora,i-e
9rin sta,i-i;area ,o-ii i scderea severitii 9usee-or, dar nu7ai atunci c8nd
se asocia; cu 7edica7ente su9resive. Este un 9rocedeu costisitor,
re9et8ndu*se -a c8teva ;i-e sau s9t78ni. Pot a9rea une-e riscuri ca de
e>e79-u: trans7iterea de ,o-i 9rin 9-as7a sc)i7,at. P-as7afere;a ar 9utea
fi de fo-os Hn ca;uri-e cu 9usee ce nu rs9und -a a-t tera9ie sau -a 9usee-e
accentuate din ti79u- sarcinii.
#i7focitofere;a este e>tra.erea -eucocite-or FHn s9ecia- -i7focite-orG
din s8n.e-e ,o-navi-or cu /M. Ciind 7ediat 9rin -i7focite-e ne ate9t7
ca du9 e>tra.erea -or din s8n.e evo-uia ,o-ii s se 7odifice favora,i-.
Acest 9rocedeu ca de fa9t i 9-as7afere;a 9ot fi considerate ca 9rocedee de
i7unosu9resie.
#i7focitofere;a a9-icat -a fiecare dou s9t78ni ti79 de 98n -a 3
s9t78ni a inf-uenat favora,i- for7a cronic*9ro.resiv. Jn for7a cu 9usee
i re7isiuni s*a dovedit a da re;u-tate favora,i-e, reduc8nd frecvena 9usee-or
-a 7ai 7u-t de :u7tate din ,o-navii ur7rii ti79 de 98n -a 2 ani. !a i
9-as7afere;a tre,uie re9etat 9entru a fi eficient, dar este un 9rocedeu
scu79. =ac ce-u-e-e se reduc 7u-t i 9e o 9erioad -un. Hn or.anis7,
e>ist riscu- infecii-or i c)iar a neo9-as7e-or.
/eru- anti-i7focitar, .-o,u-ina anti-i7focitar i antiti7ocitic se
,a;ea; 9e aciunea de distru.ere a -i7focite-or din cor9u- ,o-navi-or cu
/M, av8nd astfe- un efect i7uno*su9resor. Jn cursu- trata7entu-ui cu aceste
9re9arate a9ar 7u-ti9-e reacii adverse, ceea ce -e -i7itea; eficacitatea.
0nticorpii monoclonali repre&int anticorpi foarte s9ecifici fa
de co79onenii c)i7ici re9erai din 7e7,rana ce-u-e-or -i7focitare.
=atorit strictei -or s9ecificiti, 9rin ad7inistrarea acestui 9re9arat se
9oate e-i7ina efectiv orice 9o9u-aie se-ecionat de -i7focite, i79-icate
Hn 9roducerea /M.
/*au 9rodus anticor9i 7onoc-ona-i H79otriva tuturor su,c-ase-or de
ce-u-e , inc-usiv H79otriva ce-u-e-or )e-9er sau H79otriva rece9tori-or
ce-u-e-or . Recent s*au Hnc)eiat studii 9i-ot cu aceti anticor9i 7onoc-ona-i
anti 44, anti 42 i anti 6 i a-te studii sunt Hnc Hn curs.
Re;u-tate-e vor fi a9reciate du9 ce vor fi cunoscute toate studii-e.
=e ase7enea s*au 9rodus anticor9i 7onoc-ona-i s9ecifici 9entru
anti.ene-e auto-o.e F9ro9riiG ?#A. =ac este ,ine ,-ocat anti.enu- ?#A
9rintr*o ad7inistrare siste7ic de anticor9i 7onoc-ona-i s9ecifici, reacii-e
7ediate a-e ce-u-e-or sunt in)i,ate.
oi aceti anticor9i 7onoc-ona-i ar 9utea constitui for7e 7ai
s9ecifice de tera9ie i7un Hn /M. Aceste te)nici tera9eutice nu au fost -ar.
eva-uate. /*au 9rodus co79-icaii severe 9rin fo-osirea anticor9i-or
7onoc-ona-i fa de toate ce-u-e-e i fa de anti.ene-e auto-o.e ?#A.
!o79-icaia, care ani)i-ea; ra9id efectu- acestor anticor9i, este a9ariia de
anticor9i .a;d fa de anticor9ii 7onoc-ona-i.
$radierea -i7focitar tota- cu ra;e O este un 9rocedeu i7uno*
su9resor. /e su9une iradierii Hntrea.a 7as de .an.-ioni -i7fatici din
or.anis7 H79reun cu ti7usu- i s9-ina.
$radierea Hntre.u-ui cor9 su9ri7 funcia 7duvei osoase i a esutu-ui
-i7fatic, av8nd riscu- 9roducerii unei -euce7ii tardive.
$radierea nu7ai a esutu-ui -i7fatic este o 7etod 7ai si.ur din
acest 9unct de vedere i s*a fo-osit, 7ai a-es Hn for7e-e 9ro.resive de /M.
Une-e studii re7arc o9rirea 9ro.resivitii ,o-ii -a un nu7r de ,o-navi dar
nu Hntr*o 9ro9orie se7nificativ.
i7ecto7ia ar fi fost o 7etod care e-i7in une-e su,9o9u-aii de
-i7focite re.-atoare a reacii-or i7une Fcare sunt 9roduse de ti7us Hn cursu-
vieiiG. i7ecto7ia, sin.ur nu a avut nici un efect tera9eutic. !o7,inat
cu ad7inistrarea de a;at)io9rina sau 9redniso-on a dat une-e re;u-tate Hn
for7a cronic 9ro.resiv, dar nu 7ai 7u-te dec8t au ad7inistrarea sin.ure
aceste su,stane, fr a 7ai recur.e -a ti7ecto7ie, o9eraie 9e torace cu
une-e riscuri.
O a-t cate.orie de 7edica7ente fo-osite Hn trata7entu- 9ato.enetic
a- /M sunt 7edica7ente-e antiinf-a7atorii care acionea; direct sau 9rin
inter7ediu- 9rosta.-andine-or.
!o-c)icina este unu- dintre 7edica7ente-e a crui uti-i;are curent
este cunoscut a fi dintre ce-e 7ai Hnde-un.ate. Are aciune antiinf-a7atoare
i 7oderat i7unosu9resoare. O9rete evo-uia EAE, 9otenia; 9roducerea
9osta.-andine-or i aciunea ce-u-e-or su9resoare.
=ate-e o,inute 98n Hn 9re;ent arat c 7edica7ente-e ar 9utea fi
fo-osite c)iar Hn ca;uri-e cu evo-uie cronic 9ro.resiv. Une-e efecte
secundare a9rute Hn trata7ente-e Hnde-un.ate ca: nevrite, 7io9atie,
-euco9enie, -i7itea; fo-osirea co-c)icinei 9e o 9erioad Hnde-un.at.
$ndo7etacinu-, feni-,uta;ona, dic-ofenacu-, 9iro>ica7u- i a-te
7edica7ente antiinf-a7atorii nesteroidiene sunt fo-osite Hn toate stri-e
inf-a7atorii, i cu7 -e;iuni-e Hnt8-nite Hn /M sunt considerate de ti9
inf-a7ator, e-e sunt a9-icate Hn trata7entu- acestei ,o-i. 'u e>ist studii
fcute tiinific 9rivind efectu- -or asu9ra /M. Ciind asociate cu a-te
7edicaii Hn trata7entu- /M, nu s*a 9utut conc-u;iona care sunt efecte-e
care in de e-e i care de 7edicaia asociat. Oricu7 efectu- -or antia-.ic i
antiinf-a7ator este ,enefic Hn trata7entu- dureri-or 7uscu-are i articu-are,
Hn ca;uri-e de /M.
Medicaia antivira- a fost i ea Hncercat Hn trata7entu- /M.
=intre 7edica7ente-e Hncercate a7inti7: a7antadina F/@77etre-G,
acic-ovir F&ovira>G i i;o9rinosina.
A7antadina s*a fo-osit Hn trata7entu- /M Hntr*un studiu contro-at
du,-u or,.
Jn curs de 60 de s9t78ni s*au o,inut uoare a7e-iorri -a .ru9u-
tratat fa de .ru9u- 7artor, dar diferena nu a fost statistic se7nificativ. /*a
constatat Hns c a7antadina are inf-uene 9o;itiv asu9ra stri-or de
o,osea- Hnt8-nite Hn /M.
&ovira>u-, 7edica7ent a9-icat Hn infecii-e )er9etice i cu virusu- ;onei
;oster, nu 9roduce nici o a7e-iorare Hn /M.
$;o9rinosina este un 7edica7ent cu s9ectru -ar. antivirotic av8nd i
9ro9rieti i7uno7udu-atorii. /e fo-osete Hn co7,inaie cu steroi;ii.
$9ote;a c 9usee-e de /M 9ot fi dec-anate de infecii virotice ,ana-e
a fcut 9e c-inicieni s a9-ice Hn trata7entu- /M orice a.ent vira-. Une-e
cercetri indic o reducere a frecvenei 9usee-or acute din /M, du9
ad7inistrarea de i;o9rinosin.
!)i7iotera9ia cu 7edica7ente anti,acteriene i antifun.ice nu a
dat re;u-tate ,une i nu se reco7and acest trata7ent Hn /M.
rata7entu- de desensi,i-i;are este unu- din trata7ente-e de -a care
se atea9t re;u-tate s9ectacu-oase. Pentru desensi,i-i;are se fo-osesc
e>tracte din creieru- de 9orc sau vit care conin 9roteina ,a;ic
7ie-inic, cu 9ro9rieti anti.enice rs9un;toare de 9roducerea ,o-ii
e>9eri7enta-e FEAEG. Ponind de -a constatarea c do;e 7ari, re9etate
9ot 9reveni sau su9ri7a de;vo-tarea EAE, 9rin 9roducere de anticor9i
s9ecifici, s*a trecut -a a9-icarea 7etodei Hn trata7entu- /M. #a cea 7ai
7are 9arte dintre ,o-navi noi-e 9usee i 9ro.resia continu a ,o-ii nu au
fost Hn-turate, dar au fost c8teva ca;uri s9ectacu-os a7e-iorate. Acest
-ucru a dat s9erane, cercetri-e continu8nd, 7ai a-es c au a9rut
a7e-iorri te79orare a-e si79to7e-or neuro-o.ice. Astfe- a a9rut
co9o-i7eru- 4 F!OP4G care este un 9o-i9etid sintetic ase7ntor 9roteinei
,a;ice 7ie-inice. Este un 9o-i7er for7at din 6 a7inoaci;i ce reacionea;
i7uno-o.ic Hncruciat cu 9roteina ,a;ic 7ie-inic. Po-i7eru- nu
9roduce, dar 9oate o9ri 9rocesu- din EAE -a ani7a-e. !ercetri-e
continu Hn foarte 7u-te ri: /UA, Ber7ania, $srae-, +e-.ia etc.
Jntr*un studiu du,-u or, efectuat Hn /UA ti79 de 2 ani 9e ,o-navi cu
for7e uoare, Fscoru- sca-ei MUR&ME 2 sau 7ai 7icG sau o,inut o
descretere 7arcat a frecvenei 9usee-or -a .ru9u- de ,o-navi tratai. =e
ase7enea s*a o,inut o Hncetinire 7arcat a ,o-ii, Hn for7e-e 7edii. /e
efectuea; Hn diferite centre studii 9e for7 cronic*9ro.resiv de /M. !ostu-
trata7entu-ui este o,inuit, to>icitatea redus i se atea9t re;u-tate
Hncura:atoare din 9artea unor cercetri af-ate Hn curs. /e atea9t re;u-tatu-
unui studiu a79-u israe-ian.
=u9 7u-te Hncercri s*a reuit 9roducerea unui 9re9arat de 9rotein
,a;ic 7ie-inic din creieru- de vac, care 9oate fi ad7inistrat 9er os 9entru
i7uni;area ,o-navi-or. Este un fe- de 9re9arat ca i !OP4 dar natura- i care
se ad7inistra; 7ai uor 9er os. /e atea9t re;u-tate-e 7ai 7u-tor studii
Hnce9ute cu acest 9re9arat.
Jn 9re;ent se -ucrea; -a 9re9ararea unui vaccin Hn /M.
%accinu- este Hndre9tat H79otriva ce-u-e-or din s8n.e care atac
7ie-ina F7ie-inofa.eG. +o-navii au su9ortat ,ine vaccinu-. =esi.ur c
re;u-tate-e c-inice nu s*au 9utut Hnc eva-ua, fiind necesar un ti79 Hnde-un.at
9entru o,servarea evo-uiei acestora. /u,-inie7 c 7etoda const din
9re9ararea aa*;isu-ui vaccin 9entru fiecare ,o-nav Hn 9arte Fauto*vaccinG.
!ostu- este destu- de ridicat. =e;avanta:u- acestui vaccin este c se adresea;
Hntre.ii fa7i-ii de -i7focite , care dis9ar Hn tota-itate sau a9roa9e tota- din
s8n.e, -ucru care 9oate aduce une-e co79-icaii.
=esco9erirea fcut de un .ru9 de cercettori, condus de P.
OM/E'+ERB de -a Univesitatea /tanford F!a-iforniaG, 7arc)ea; un 9as
i79ortant Hn -u9ta H79otriva /M.
Ei Hncearc s identifice care din -i7focite-e sunt rs9un;toare de
distru.erea 7ie-inei i nu7ai ace-ea s fie distruse 9rintr*un eventua- tata7ent
F7edica7entos, vaccinG. Astfe- nu toate ce-u-e-e din s8n.e ar fi Hnde9rtate,
9reHnt879in8ndu*se astfe- o serie de co79-icaii.
!ercettorii a7ericani, e>a7in8nd focare-e inf-a7atorii din creieru-
unor 9ersoane decedate cu /M, au 9utut identifica anu7ite ce-u-e i7unitare
de un ti9 s9ecia- i 9e care H- Hnt8-ni7 foarte rar -a 9ersoane-e sntoase sau
suferind de a-te ,o-i dec8t /M.
Aceste ce-u-e a9arin unor su,*.ru9e a -i7focite-or . Pentru ca
-i7focite-e s*i Hnde9-ineasc sarcina de ani)i-are a unor cor9uri strine
din or.anis7, aceste cor9uri strine Fanti.eniiG tre,uie s fie 9re;entai Hntr*un
Ka7,a-a:L s9ecia-, definit din 9unct de vedere .enetic. A7,a-at astfe-,
anti.enu- va fi atunci recunoscut i Ko7or8tL F-e.atG de ce-u-e , cu a:utoru-
unor rece9tori, i ei s9ecifici. /e 9are c aceste ce-u-e cu rece9tori s9ecifici
de a distru.e 7ie-ina au fost 9use Hn eviden de ctre cercettorii a7ericani.
!are sunt consecine-e 9ractice a-e acestor desco9eriri_ 'u se 9oate
Hnc afir7a, firete, c s*a .sit ce-u-a res9onsa,i- de /M. Pre;ena unei
ce-u-e identice -a 5 9ersoane decedate de /M, nu ne 9er7it s conc)ide7
cu certitudine c aceste ce-u-e sin.ure sunt res9onsa,i-e de distru.erea
7ie-inei. E>ist 9ro,a,i- i a-te ce-u-e ce ur7ea; a fi desco9erite. =u9
identificarea cu 9reci;ie a tuturor acestor ce-u-e se va 9utea .si un trata7ent
s9ecific H79otriva -or.
/*au 7ai Hncercat i a-te fe-uri de vaccinuri Hn tera9ia /M: vaccin
stafi-ococic, vaccinu- cu virusu- ra,ic FMARBU#$/*/U+#A=&EG, vaccinu-
antiru:eo-ic, anti.ri9a-, dar fr re;u-tate.
Jn trata7entu- /M e>ist i o 7edicaie care sti7u-ea; conducerea
nervoas 9rin fi,re-e de7ie-ini;ate sau Hn u-ti7a 9erioad au a9rut
sus,stne care sti7u-ea; o-i.odendro.-ia 9entru a se Hn7u-i, astfe-
aceasta va re7ie-ini;a fi,re-e de7ie-ini;ate.
Pentru a7e-iorarea conducerii nervoase Hn fi,re-e de7ie-ini;ate
/ECO/M$ i co-a,oratorii F4051G a fo-osit 6 a7ino*9iridina. /*a a7e-iorat
acuitatea vi;ua-, ocu-o7otricitatea, fora 7uscu-ar, coordonarea etc. Efectu-
de a7e-iorare durea; Hntre 26 ore. Autorii conc-u;ionea; c 6 a7ino*
9iridina a7e-iorea; f-u>u- nervos nu7ai -a ,o-navii cu /M av8nd
de7ie-ini;ri a-e siste7u-ui nervos centra-, -a care cana-e-e de 9otasiu r78n
funciona-e. A7e-iorri-e 9roduse de 6 a7ino*9iridina sunt trectoare i ea
nu 9oate fi fo-osit nu7ai -a ,o-navii de /M se-ecionai, deoarece induce
uneori cri;e convu-sive.
/*a de7ostrat c o-i.odendro-ia, ce-u-a care 9roduce 7ie-in Hn
siste7u- nervos centra-, se 9oate re.enera. /*au cutat 7edica7ente care
s e>cite sau c)iar s 7u-ti9-ice o-i.odendro-ia, care astfe- vor 7ie-ini;a
a>onii atini de 9rocesu- s9ecific /M, de7ie-ini;area. O cerin a acestor
7edica7ente este s nu e>cite i a-te e-e7ente .-ia-e, cu7 ar fi astro.-ia,
astfe- 9roduc8ndu*se cicatrici sc-eroase. Un astfe- de 7edica7ent ar fi '.B.
CaDtoren care 9oate fi ad7inistrat Hn -ic)idu- cefa-ora)idian 9entru
7u-ti9-icarea i re.enerarea o-i.odendro-iei. Este 9rodus Hn condiii de
steri-itate deose,it.
/*a de7ostrat c dou for7e a-e $BC Ffactoru- de cretere de ti9
insu-inG sti7u-ea; de;vo-tarea 7ie-inei Hn 7ai 7u-te fe-uri. $BC 9oate
intensifica de;vo-tarea ce-u-e-or cere,ra-e i7ature, care se 9ot de;vo-ta
u-terior Hn o-i.odendrocite i sti7u-ea; aceste ce-u-e s se 7aturi;e;e. $BC
9oate de ase7enea re.-a cantitatea de 7ie-in 9e care o 9roduc
o-i.odendrocite-e.
Coarte controvesat i foarte re-evant, 9entru viitoare-e 9osi,i-iti
de tratare a /M, este constatarea -ui M! MORR$/, c ce- 9uin Hn
-a,orator, $BC 9oate sti7u-a noi o-i.odendrocite s se de;vo-te, du9 ce
ce-e e>istente au fost distruse.
PR$'EA/ a desco9erit c ;one-e indurate a-e esutu-ui cicatricia-,
o,servate Hn /M, re;u-t nu nu7ai dintr*un sin.ur i79act i7un ci, din
atacuri i7une, re9etate Hn aceeai ;on a creieru-ui sau a 7duvei s9inrii.
Aceste ;one indurate 9ot s Hnvin. orice Hncercare de re7ie-ini;are.
Astrocite-e
asociate cu a-te ce-u-e nervoase 9ot :uca un ro- ne,nuit Hn distru.erea
o-i.odendrocite-or.
RO=R$BUE& a constatat c tratarea oareci-or cu o 9rotein i7un
Fi7uno.ro,u-ina BR $.BG ar sti7u-a Hn 7are 7sur refacerea 7ie-inei, Hn
9re;ent 9re.tindu*se de testarea $.B Hntr*un e>9eri7ent c-inic 9e scar 7are.
oate aceste studii ofer 9ro7isiuni c 9ot fi .site noi tera9ii 9entru
a sti7u-a resta,i-irea esutu-ui nervos -e;at -a 9ersoane-e cu /M.
era9ia cu o>i.en )i9er,aric a fost i este una din tera9ii-e
controversate. =ac -a Hnce9ut s9erane-e au fost 7ari tre9tat acestea au
sc;ut. O dat cu a9ariia re;onanei 7a.netice nuc-eare cercetri-e au
fost re-uate. Astfe- re;u-tatu- tera9iei )i9er,arice cu o>i.en a fost contro-at
9rin RM'. /*au fcut ad7inistrri const8nd din 20 de edine cu durata
de 4 or fiecare, -a 9resiune cresc8nd de -a 4 -a 2 at7osfere. RM' a
Hnre.istrat a7e-iorri -a 7ai 7u-t din :u7tate din ,o-navii su9ui tera9iei
cu o>i.en )i9er,ar. Astfe-, aceast tera9ie revine Hn interesu- cercetri-or
i ,o-navi-or Hn /M.
$7unosti7u-area este o a-t 7etod tera9eutic de ti9 i7uno*
9ato.enic. =eoarece Hn /M se ,nuiete o dere.-are i7uno.enic Hn
-e.tur cu a9rarea antivira- 9osi,i-, s*au Hncercat nu7eroase
su,stane i7unosti7u-atoare.
#eva7iso-u- este un anti)e-7intic care a fost fo-osit ca i7uno*
7odu-ator -a 9acienii cu /M. /*au co7unicat c8teva efecte favora,i-e Hn
evo-uia ,o-ii, dar acestea nu 9ot fi considerate se7nificative
Met)iso9rino-u- este o a-t su,stan i7uno7odu-atoare fo-osit
Hntr*un studiu de 25 de ca;uri cu /M. Jn ur7a studiu-ui s*a co7unicat o
rrire a 9usee-or.
$7unosti7u-are s*a fcut i cu factoru- de transfer. Aceasta este o
su,stan e>tras din -i7focite-e circu-ante, ce 9oate transfera, 9rin in:ectare
-a o a-t 9ersoan, i7unitatea 7ediat ce-u-ar fa de virusu- sau a-i a.eni
infecioi i fa de care donatoru- este i7un.
/tudii-e efectuate cu factoru- de transfer Ffraciune -i7focitar
su,ce-u-arG nu s*au dovedit a avea un efect se7nificativ.
/e Hncearc studii cu transfer de -i7focite. ransferu- de -i7focite
san.uine se face de -a indivi;i sntoi -a ,o-navii cu /M cu anti.ene ?#A
co79ati,i-e fa de donator. Metoda ar 9utea avea succes c8nd transferu-
se face Hntre .e7eni 7ono;i.oi Funu- ,o-nav i unu- sntosG, studiu care
se i efectuea; Hn /UA. /e atea9t cu interes re;u-tate-e acestor cercetri.
Jn u-ti7ii ani s*au efectuat nu7eroase studii asu9ra tera9iei /M cu interferon.
/e tie c Hn /M Hn dec-anarea evo-utiv sau sto9area ei 9ot
interveni o serie de su,stane e-i,erate de ce-u-e. Aceste su,stane se nu7esc
citoc)ine, e-e 9ut8nd deine c)eia sto9rii /M. !itoc)ine-e 9ot fi factori
i7uni care inf-uenea; Hn ,ine sau Hn ru evo-uia /M.
$nterferonii sunt citoc)ine e-i,erate de ce-u-e infectate i care dein
un ro- i79ortant Hn i7unitatea nes9ecific, Hn s9ecia- Hn fa;a acut a
infeciei. $nterferonii se fi>ea; 9e 7e7,rana a-tor ce-u-e i H79iedic
7u-ti9-icarea virusu-ui Hn acest fe-.
#i7focite-e nu7ite Di--er 9roduc interferon a-fa, fi,ro,-aste-e 9roduc
interferon ,eta iar ce-u-e-e activi;ate 9roduc interferon .a7a.
/unt cunoscute ce- 9uin 20 de su,stane a9arin8nd fa7i-iei
interferonu-ui a-fa i nenu7rate a9arin8nd interferonu-ui ,eta i .a7a.
Activitatea ,io-o.ic a tuturor acestor interferoni nu este identic. Aceti
interferoni 9ot fi 9rodui i 9rin diferite 7etode de -a,orator Freco7,inare
cu A='G.
A9-icarea interferoni-or Hn /M se ,a;ea; 9e teoria c /M 9oate fi
dec-anat de infecii vira-e ,ana-e i 9e date, care su.erea; c ,o-navii au
o deficien Hn ca9acitatea de a 9roduce interferon ca rs9uns -a 9rovocarea
anti.eni-or vira-i.
Jn e>9eriene, interferonii au in)i,at 9rocesu- din EAE. /e studia;
i efecte-e 9osi,i-e-or co7,inaii a-e interferoni-or cu a-te su,stane.
!o7,inaia interferoni-or cu adeno;in*ara,ino;id s*a dovedit 7ai eficace
dec8t ad7inistrarea sin.ur de interferoni, Hn co7,aterea infecii-or cu
)e9atita +.
$nterferonu- .a7a 9rodus de ce-u-e-e sti7u-ate difer 7u-t de
interferonii a-fa i ,eta. Ro-u- su fi;io-o.ic Hn or.anis7 9are a fi de 7esa.er
a- inf-a7aiei, 9rovoc8nd intervenia ce-u-e-or i sti7u-8nd 9uternic
7acrofa.e-e. oc7ai de aceea acest ti9 de interferon nu 9oate fi fo-osit Hn
trata7entu- /M.
!ercetri-e efectuate cu interferoni a-fa natura- i a-fa reco7,inat nu
au dat re;u-tate-e s9erate. rata7ente-e au inf-uenat 9uin frecvena
9usee-or iar 9ro.resivitatea deficitu-ui neuro-o.ic ur7rit ti79 de 4 an 9are
c a fost 7ai 7are -a .ru9u- tratat dec8t -a ce- 7artor.
!ercetri-e cu interferoni natura-i, dar 7ai a-es reco7,inai din .ru9a
a-fa i ,eta au continuat.
/ocietatea naiona- de /M din /UA a anunat 9ri7a 9roducerea
unui nou interferon din .ru9a ,eta nu7it +etaseron, care a fost a9ro,at
9entru co7ercia-i;are Hn vederea tratrii Hn s9ita- sau a7,u-ator a 9usee-or
de /M. Este 9ri7a dat c8nd de9arta7entu- ad7inistrrii 7edica7ente-or
din /UA a9ro, un nou a.ent tera9eutic 9entru /M Hn u-ti7ii 25 de ani.
+etaseronu- este o 9rotein din c-asa interferoni-or ,eta 9rodus 9rin
in.inerie .enetic, de ori.ine ,acterian. Are funcie de re.u-ator i7un,
9ut8nd astfe- co7,ate 7ecanis7e-e i7une ce a.ravea; /M. otui
7ecanis7u- e>act de aciune a- 7edica7entu-ui Hn /M nu este ,ine 9reci;at,
!ercetri-e c)i7ice s*au efectuat 7ai 7u-t de 2 ani. +etaseronu- i
9-ace,o sau in:ectat F-a ce-e dou -oturi de ,o-naviG -a fiecare 2 ;i-e, -a 212
de ,o-navi a7,u-atori cu /M, for7a de evo-uie cu 9usee. /*a o,servat c
7edica7entu- reduce frecvena i severitatea e>acer,ri-or ca i acu7u-area
-e;iuni-or cere,ra-e detectate 9rin re;onan 7a.netic nuc-ear FRM'G.
Efecte-e secundare ce-e 7ai frecvente sunt uoare: fe,r, sen;aie de
o,ose-, dureri 7uscu-are sau cur,atur, cu tendina de a scdea du9
9ri7u- an de fo-osin. A9ar reacii uoare -a -ocu- in:ectrii , une-e dere.-ri
funciona-e a-e ficatu-ui Fcreterea uoar a transa7ina;e-orG 9recu7 i une-e
dere.-ri i7une.
=e9arta:area citoc)ine-or, cu aciune ,un de ce-e cu aciune
nefavora,i- Hn /M, este una din 7ari-e sarcini cu care se confrunt 7u-i
dintre cercettorii Hn do7eniu- /M. O citoc)in care 9oate fi vinovat de
a9ariia /M este factoru- a-fa a- necro;ei tu7ora-e F'CG. E- se .sete Hn
esutu- nervos inf-a7at a- 9ersoane-or cu /M i se dovedete a fi to>ic 9entru
ce-u-e-e 9roductoare de 7ie-in Fo-i.odendrociteG. =e ase7enea 'C
9oate intensifica EAE 'C crete 9re;ena 7o-ecu-e-or de ade;iune,
su,stane care 9er7it trecerea ce-u-e-or i7une destructive de 7ie-in
din s8n.e-e ,o-navi-or Hn creier i 7duva s9inrii.
/unt dove;i Hn 7u-te cercetri, c a-te dou citoc)ine 9ot sti7u-a
e-i,erarea de 'C de ctre astrocite-e din siste7u- nervos centra-, care a9oi
se Hn7u-esc i contri,uie -a cicatri;area esutu-ui nervos -e;at Hn /M.
A,ord8nd aceast 9ro,-e7 din un.)iuri diferite, c8iva cercettori
a7ericani Hncearc s e>9-oate;e citoc)ine-e 9otenia- ,une Hn /M, care
o9resc fore-e i7une distructive din or.anis7 sau s co7,at citoc)ine-e cu
aciune nefavora,i- Hn /M.
Astfe-, s*a a:uns -a crearea anticor9i-or anti 'C Ffactoru- necro;ei
tu7ora-eG care 9ot 9reveni EAE Fencefa-ita a-er.ic e>9eri7enta-G.
Co-osind o citoc)in cu efect ,un Hn /M, nu7it factoru- ,eta, de
transfor7are a creterii FBC ,etaG, s*a reuit s se su9ri7e EAE. =e:a s*a
trecut -a e>9eri7ente c-inice cu aceast su,stan.
/EP?E' !. RE$'BO#= de -a /ocietatea 'aiona- A7erican
M/ trece Hn revist noi-e ori;onturi ce se Hntre;resc Hn cercetri-e 7edica-e
Hn do7eniu- /M c8t i noi-e 9osi,i-iti de trecere de -a cercetri-e de
-a,orator Hn c-inic.
Prin finanarea de ctre diferite /ocieti i $nstitute de cercetri din
/UA, a9ar noi strate.ii de trata7ent.
/e a7intete de O?$O /AE U'$%ER/$N, !O#UM+U/, care au
e>9-orat i continu s e>9-ore;e eficiena trata7entu-ui cu 7ie-in ora-.
/tudii 9ro7itoare se Hntrevd cu i7uno.-o,u-ina B F$.BG care Hn EAE a
dat re;u-tate ,une.
/*a o,inut a9ro,area 9entru Hnce9erea unui e>9eri7ent -a scar
-ar. asu9ra aciunii $.B intravenos. /e va ur7ri dac $.B 9oate sau nu
reface funcia nervoas -a 9ersoane-e cu /M.
!ercettorii a7ericani au tratat cu succes EAE cu anticor9i de
co7and, care o9resc ce-u-e-e i7une s 9rseasc f-u>u- san.uin i s
9trund Hn siste7u- nervos centra- unde cau;ea; -e;iuni. Aceast -ucrare
a adus -a 9-anuri-e a ce- 9uin dou co79anii de 7edica7ente de a testa
si.urana unor astfe- de tera9ii Kanti*ade;iuneL ca un 9re-udiu -a 9osi,i-e-e
e>9eri7ente c-inice viitoare.
!u cHiva ani Hn ur7, studii-e 9ro7itoare de -a,orator asu9ra tera9iei
cu K9e9tideL Hn tratarea EAE au su.erat c fra.7ente-e 9roteinice s9ecifice,
sau 9e9tide-e, ar 9utea ,-oca rs9unsuri-e i7une anor7a-e i ar 9utea 9reveni
EAE i indirect /M. Aceast inter9retare de9inde de ideea c e>ist doar
c8teva ce-u-e i7une s9ecifice Fdin .ru9a ce-u-e-or G i79-icate Hn ,oa- i
c, 9rin ur7are, ar fi necasare doar c8teva 9e9tide s9ecifice care s
,-oc)e;e atacu- acestor ce-u-e H79otriva 7ie-inei. /e continu eforturi-e
de identificare a ce-u-e-or s9ecifice, i79-icate Hn /M i a fe-u-ui cu7 e-e
devin active. !ercetri-e de -a 7ai 7u-te institute a7ericane 9-anific testarea
7ai 7u-tor 9e9tide diferite, Hn .ru9e 7ici de 9ersoane cu diferite for7e de
/M.
Uti-i;8nd o a,ordare co79-et nou /E%E' #. E. %$'E fo-osete
9entru testare un nou trata7ent cu 24*a7inosteroi;i, care ar 9utea Hntreru9e
reacia Hn -an a feno7ene-or ,ioc)i7ice care 9ot contri,ui -a -e;area
7ie-inei.
Un a-t 9roiect a7erican testea; o nou cate.orie de 7edica7ente
nu7ite o-i.onuc-eotide care ar o9ri se-ectiv feno7ene-e distructive a-e
siste7u-ui i7un Hn EAE, Hnainte ca e-e s Hncea9.
rec8nd Hn revist trata7entu- 7edica7entos a- /M i noi-e tendine
Hn cercetri-e 9entru desco9erirea trata7entu-ui /M ave7 nde:dea c acest
trata7ent nu va Hnt8r;ia s a9ar i c e- va fi un trata7ent etio-o.ic.
C. Trata!entul /e recu&erare 1n SM
/M este tu-,urarea neuro-o.ic inva-idant cea 7ai frecvent
dia.nosticat a adu-i-or tineri i de v8rst 7i:-ocie, de ase7enea a treia
cau;a 9rinci9a- a inva-iditii Hn acest .ru9 de v8rst, du9 trau7atis7
i artrit.
Jn /UA, rs98ndirea /M este a9ro>i7ativ du,- fa de cea a
-e;iunii 7duvii s9inrii.
#e;iuni-e inf-a7atorii i de7ie-ini;ante difu;e a-e siste7u-ui nervos
centra- 9roduc diverse co7,inaii de deteriorri 7otorii, sen;oria-e, de
coordonare i co.nitive.
Pacienii cu /M 9ot duce o via 9roductiv satisfctoare Hn ciuda
inva-iditii -or 9otenia-e sau rea-e i a naturii 9ro.resive sau varia,i-e a
acestor inva-iditi.
Jn.ri:irea 7edica- i su9ortu- 9si)o*socia-, fra.7entate sau
inaccesi,i-e s9oresc dificu-ti-e asociate ,o-ii.
Recu9erarea co79re)ensiv care uti-i;ea; a,ordarea 9e ec)i9,
asi.ur ce- 7ai ,ine instruirea, instru7ente-e i strate.ii-e 9entru a face fa
cerine-or i sc)i7,ri-or cau;ate de /M.
Jn afar de trata7entu- 9ato.enetic descris anterior i care*i asi.ur
,o-navu-ui 9erioade de aa nu7it K-initeL Hn evo-uia ,o-ii, e>ist un
trata7ent recu9erator care se adresea; )andica9u-ui fi;ic, 9si)ic, socia-,
r7as du9 un 9useu evo-utiv a- ,o-ii. Jntre. corte.iu- de trata7ente
si79to7atice 7edica7entoase, fi;iotera9ice, 9si)otera9ice, tera9ie ocu9a*
iona- care co7,at s-,iciunea, fati.a,i-itatea, into-erana -a c-dur
s9asticitatea, tu-,urri-e de coordonare Fata>ie, tre7or, dis7etrieG, sin*
droa7e-e dureroase, tu-,urri-e sen;oria-e, tu-,urri-e de vedere, di;artria,
disfa.ia, disfuncii-e ve;icii urinare i a intestinu-ui, tu-,urri-e se>ua-e,
tu-,urri-e co.nitive i afective, tu-,urri-e de co7unicare, tu-,urri-e de
7o,i-itate, tu-,urri-e activitii e>istenei ;i-nice, tu-,urri-e de ada9tare Hn
societate i fa7i-ie, a-ctuiesc trata7entu- recu9erator a- /M. oate aceste
trata7ente a7e-iorea; condiii-e de via a-e ,o-navu-ui, sc;8nd i 9reu-
inva-iditii 9entru individ i societate.
Un studiu 9i-ot asu9ra costu- eficacitii de recu9erare efectuat Hn
/UA 9e un -ot de ,o-navi cu /M cu inva-iditi cronice, Hn anu- 4054 arat
c 7edia costu-ui anua- a- Hn.ri:irii -a do7ici-iu 9e ,o-nav a sc;ut de -a 25
7ii de do-ari FHnainte de recu9erareG -a 5 7ii de do-ari du9 a9-icarea
tera9iei de recu9erare. Reeducarea funciona- este uneori sin.ura
activitate fi;ic
Kr7asL -a 9acienii cu un )andica9 i79ortant i tre,uie ur7at re.u-at.
Un se:ur Hntr*un centru de reeducare s9ecia-i;at Hn Hn.ri:irea
9acieni-or ,o-navi de /M 9er7ite adesea un c8ti. funciona- care durea;
7ai 7u-te -uni du9 Hntoarcerea 9acientu-ui -a do7ici-iu. Acest -ucru este
va-a,i- 7ai a-es 9entru ,o-navii care au un )andica9 Hnse7nat i ai cror
,oa- este sta,i- sau -ent 9ro.resiv. Astfe- de centre sunt Hn E-veia, Crana,
Ber7ania, +e-.ia, An.-ia, /UA, =ane7arca etc.
Jn 7a:oritatea acestor centre, recu9erarea se face ,o-navi-or de /M
tri7ii 9entru o anu7it 9erioad. E>ist Hns i centre a7,u-atorii, aa
nu7ite centre de ;i, unde ,o-navii dintr*un anu7it teritoriu 9ot face trata7ent
recu9erator i de 7eninere a strii -or, 9er7anent.
/9re un ase7enea 7ode- de centru tinde7 i noi cu !entru- de ;i
/M construit Hn Oradea.
Avanta:e-e unui centru s9ecia-i;at 9entru recu9erarea ,o-navi-or de
/M este su,-iniat de 7a:oritatea autori-or.
%A'EN !. su,-inia; Hn cercetri-e sa-e de -a !-inica Montana*E-veia
c Hntr*un ase7enea centru, ,o-navii 9ot ,eneficia de un trata7ent
recu9erator s9ecia-i;at interdisci9-inar i ada9tat fiecrui ,o-nav Hn 9arte.
Jn !-inina Montana, ,o-navii sunt .ru9ai Hn funcie de s9ecificu-
)andica9u-ui, Hn 5 .ru9e, fiecrei .ru9e revenindu*i un anu7it s9ecific de
fi;iotera9ie sau tera9ie 7edica7entoas. Bru9u- A cu9rinde ,o-navii cei
7ai uor )andica9ai. Mu-i dintre ei Hnc -ucrea;, 9ut8ndu*se de9-asa destu-
de ,ine 9e 400 de 7. Acestor ,o-navi -e sunt dedicate e>erciii de a7e-iorare
a ec)i-i,ru-ui, a 7ersu-ui, e>erciii de re-a>are, 9si)otera9ie, 9ro.ra7e de
infor7are asu9ra ,o-ii.
+o-navii Hncadrai Hn Bru9u- + au 7ers difici-, nu7ai cu a:utoru-
7i:-oace-or au>i-iare. Aceti ,o-navi ,eneficia; de reeducarea -oco*
7otricitii cu a:utoru- 7ersu-ui, fr sau cu a:utoru- diferite-or 7i:-oace
au>i-iare Fc8r:e, foto-iu ru-antG, diferite e>erciii 9entru nor7a-i;area tonusu-
7uscu-ar. ?idrotera9ia 98n -a 20S! are un efect foarte ,un asu9ra acestor
,o-navi.
/9ecific 9entru !-inica Montana este tera9ia care uti-i;ea; c-ritu-
F)i9otera9iaG. Aceasta se face Hn aer -i,er Hn edine de 98n -a 2020 7in.
?i9otera9ia uti-i;ea; 7icri-e siste7atice a-e cor9u-ui ca-u-ui, 9entru
reeducarea ref-e>e-or de ec)i-i,ru, a 7o,i-itii ,a;inu-ui i are un efect de
reducere a s9asticitii 7uc)i-or ,a;inu-ui i 7e7,re-or inferioare.
Bru9a ! cu9rinde ,o-navi sta,i-i;ai Hn crucior, dar ca9a,i-i de a se
transfera de 9e crucior 9e a-te -ocuri. Acestui .ru9 Hi sunt re;ervate:
fi;iotera9ie 9entru contro-u- coordonrii trunc)iu-ui, a 7eninerii funcii-or
78inii Fer.otera9ieG, trata7entu- s9asticitii, at8t 7edica7entos c8t i
fi;iotera9ic.
/9ecific tot c-inicii din Montana este trata7entu- s9asticitii intense
Hnt8-nite -a aceti ,o-navi, cu a:utoru- ,i-or de .)ea.
A7 artat Hn ca9ito-e-e anterioare, efectu- nefavora,i- a- c-durii
asu9ra si79to7ato-o.iei neuro-o.ice din /M. E>ist i testu- ,ii ca-de care
scoate Hn eviden une-e -e;iuni neevideniate Hnc c-inic.
=e aici s*a trecut -a cercetarea efectu-ui fri.u-ui asu9ra ,o-navi-or cu
/M, i s*a constatat c 9rocedee-e de rcire a cor9u-ui ,o-navi-or su,
te79eratura nor7a- a cor9u-ui are un efect ,un asu9ra si79to7ato-o.iei
neuro-o.ice. E>9eri7enta-, s*a dovedit c fi,re-e nervoase -e;ate care sunt
-a -i7ita ca9acitii de trans7itere a i79u-su-ui nervos sunt ,-ocate de
c-dur, iar a-te-e, care sunt ,-ocate 9ot conduce i79u-su- nervos -a
te79eraturi sc;ute.
/*a trecut -a tera9ia /M, Hnsoit 7ai a-es de s9asticitate 7are, cu
a:utoru- ,i-or de .)ea, 9rocedeu foarte uti-i;at Hn c-inica Montana.
+o-navu- este cufundat Hntr*o ,aie cu a9 rece creia i s*au adu.at dou
.-ei de .)ea fr87iat. +o-navu- r78ne Hn aceast ,aie ti79 de 53
7in., 9ut8nd face une-e 7icri active, 9asive, uoare friciuni te.u7entare.
=u9 aceste ,i, s9asticitatea se a7e-iorea; 9e o 9erioad 7ai -un., do;e-e
de 7edica7ente antis9atice 9ot scdea, 9roduc8ndu*se o cretere a
ca9acitii 7otorii a ,o-navi-or.
Jn .ru9a = sunt introdui ,o-navii fi>ai Hn crucior, fr a avea
9osi,i-itatea de a*- 9rsi fr a:utor. Aceti ,o-navi ur7ea; e>erciii 9entru
7eninerea ortostaiunii, fortificarea trunc)iu-ui, di7inuarea tonusu-ui
7uscu-ar Fdesco9erirea surse-or de accentuare a s9asticitiiG, tera9ie
individua-.
Bru9a E cu9rinde ,o-navii cei 7ai .ravi, av8nd i79oten
funciona- Hn toate do7enii-e de activitate cotidiene. Jn studiu- -ui %A'EN
!. F4002G se su,-inia; c 9entru aceti ,o-navi, care sunt 20T din toi
,o-navii cu /M internai Hn c-inic se fo-osete 50T din 9ersona-u- de
Hn.ri:ire.
+o-navii ur7ea; 7o,i-i;ri 9asive 9entru 9revenirea co79-icaii-or
i accentuarea s9asticitii dureroase, 7icri active a-e 7e7,re-or 9entru
sti7u-area autono7iei F9entru a 78nca sin.uriG, trata7ente 7edi*
ca7entoase.
Re;u-tate-e tera9iei de reeducare Hn !-inica Montana sunt deose,ite,
Hncura:8nd crearea de c8t 7ai 7u-te uniti s9ita-iceti, dar 7ai a-es
a7,u-atorii, s9ecia-i;ate 9entru trata7entu- recu9erator a- /M.
2 < Trata!entul si!&to!elor sechelare /in SM.
Ocu9 un -oc i79ortant Hn tera9ia ,o-navi-or de /M. =eoarece, ce-e
7ai 7u-te si79to7e re;idua-e rs9und foarte ,ine -a trata7ente inter*
disci9-inare, vo7 -ua Hn discuie deta-iat fiecare si79to7 individua-.
(pasticitatea este o cretere a tonusu-ui 7uscu-ar, inf-uen8nd foarte
7u-t vite;a de 7icare. rata7entu- su de,utea; 9rin 9revenirea i
trata7entu- factori-or favori;ani: consti9aia, escare-e, dar 7ai a-es infecia
urinar i -itia;a urinar, care 9ot :uca ro-u- de .)i79e iritativ.
re,uie su,-iniat de -a Hnce9ut c 7eninerea unui anu7it .rad de
s9asticitate este indis9ensa,i- -a unii 9acieni, care au deficit 9ira7ida-
7oderat, Hntruc8t ea -e 9er7ite 7ersu-.
/u9ri7area ei 9oate fi cau;a unei a.ravri funciona-e. rata7entu-
s9asticitii tre,uie s se ,a;e;e 9e rs9unsu- funciona- a- 9acientu-ui -a
s9asticitatea descresc8nd. $nstituirea unui trata7ent 7edica7entos tre,uie
s fie foarte 9ro.resiv. /9asticitatea datorat -e;iuni-or 7duvei s9inrii
9are a fi 7ai sensi,i- -a trata7ent dec8t s9asticitatea datorat -e;iuni-or
cere,ra-e.
+ac-ofenu- este 7edica7entu- ce- 7ai eficace, du9 M$!?E## i
co-a,oratorii F4002G, 9entru reducerea s9asticitii, acion8nd centra- 9e
o.onitii BA+A.
Pre9aratu- #ioresa- este ce- 7ai cunoscut. Medica7entaia se Hnce9e
cu o do; 7ic de 40 7. -uat -a cu-care a9oi se trece 2a40 7. 9e ;i,
9ut8ndu*se crete Hncet s9t78na- sau ,is9t78na- cu c8te 40 7. du9
nevoie i to-eran, 98n -a do;a 7a>i7 de 50 7.(;i. Medica7entu- nu
tre,uie su9ri7at ,rusc, deoarece Hn aceast situaie 9ot a9are stri
confu;iona-e sau c)iar convu-sii.
Pentru une-e ca;uri de s9asticitate sever, Hn care +ac-ofenu- este
fr efect, adu.area unor 7ici do;e de =ia;e9a7 are un efect favora,i-.
=ac +ac-ofenu- nu este to-erat, ,en;odia;e9ine-e 9ot fi fo-osite i sin.ure
9entru co7,aterea s9asticitii. 'u sunt indicate Hn cure -un.i, 9re-un.ite,
9ut8nd da de9enden, Hntreru9erea trata7entu-ui tre,uie s se fac tre9tat.
=antriu7 F/i-da-urdtG se 9oate fo-osi c8nd ce-e-a-te 7edica7ente
nu au efect. Mecanis7u- de aciune este 9eriferic, o9un8ndu*se reducerii
contraciei 7io*fi,ri-are, ceea ce 9oate da s-,irea forei 7uscu-are. Acest
-ucru -i7itea; fo-osirea 7edica7entu-ui -a 7u-i ,o-navi care au de:a o
for 7uscu-ar di7inuat. A-t situaie Hn care este indicat =antriu7u-, cu
toat s-,irea accentuat a forei 7uscu-are este aceea Hn care se insta-ea;
o s9asticitate intens a 7e7,re-or inferioare, care nu 9er7ite fo-osirea -or.
/9asticitatea intens duce -a a9ariia contracturii Hn f-e>ie cu disco7fort 7are.
Jn aceast situaie se 9oate renuna -a inconvenientu- scderii forei 7uscu-are
Hn ,eneficiu- o,inerii scderii s9asticitii dureroase, d8ndu*i ,o-navu-ui
un confort s9orit. =o;a cu care se Hnce9e este de 25 7.(;i cresc8ndu*se
98n -a 200 7.(;i. Efecte-e secundare sunt: diareea, 9ericardita, 9-eurit,
scderea forei de contracie a 7uc)iu-ui cardiac i )e9atit to>ic.
Jn ca;uri-e Hn care nici un 7edica7ent nu inf-uenea; s9asticitatea
sau sunt contraindicate, se a9e-ea; -a intervenii c)irur.ica-e: -i;oto7ia,
neuroto7ia sciatic, neuro-i;a intra7uscu-ar, tenoto7ia, neurecto7ia,
7ie-oto7ia. ot 7ai frecvent se studia; Hn u-ti7u- ti79 ad7inistrarea
intrateca- a ,ac-ofenu-ui sau a-coo- i feno-.
R. P. MOCCEN F4002G a efectuat un studiu 9rivind efectu- ad7inistrrii
intrateca-e a ,ac-ofenu-ui asu9ra s9asticitii refractare de ori.ine s9ina- -a
,o-navii cu /M. Ad7inistrarea intrateca- cronic a ,ac-ofenu-ui se face
9rin uti-i;area unei 9o79e i79-antate i 9ro.ra7ate i a unor siste7e de
catetere ada9tat unui ac introdus i fi>at definitiv intrara)idian. Re;u-tate-e
Hn contro-u- s9asticitii i ri.iditii de 9rovenien s9ina- sunt 9ro7itoare.
Acest 7od de tera9ie re9re;int un 9ro.res se7nificativ fa de 9rocedee-e
c)irur.ica-e distructive -a 9acienii cu funcie 9strat sau -a cei ce nu vor s
acce9te fina-itatea a-tei -e;iuni a 7duvei s9inrii induse c)irur.ica-.
Procedeu- c)irur.ica- de i79-antare a 9o79ei i a cateteru-ui
este si.ur i nu 9re;int de fa9t nici un risc de 9roducere a unui deficit
neuro-o.ic 9er7anent nou sau crescut. $ncidena co79-icaii-or serioase
-e.ate de 7edica7ent sau de 7ecanis7u- de ad7inistrare
7edica7entoas a fost redus.
Jn afar de trata7entu- 7edica7entos, trata7entu- fi;iotera9ic are
-ocu- su ,ine definit Hn co7,aterea s9asticitii, aa du9 cu7 a7 v;ut -a
descrierea 9roceduri-or fi;iotera9ice fo-osite Hn !-inica MontanaE-veia.
Un 7are nu7r de 9acieni se 9-8n., c)iar Hn a,sena unui sindro7
de9resiv, de o sen;aie de o,osea-, diferit de deficitu- 7otor i de tendina
s9re o,osea-a care re;u-t din e-. Aceast o,osea- care 9are s9ecific ,o-ii,
este uneori 9e 9ri7u- -oc Hn acu;e-e 9acieni-or, astfe- /?AP$RO o Hncadrea;
Hn si79to7e-e 9ri7are a-e /M. O,osea-a osci-ea; de -a intensitate 7edie
-a foarte accentuat. Mecanis7u- o,ose-ii nu este cunoscut, fiind 9ro,a,i-
7u-tifactoria-. =eoarece 7u-i ,o-navi incri7inea; o cretere a o,ose-ii
Hnainte i Hn cursu- unui 9useu acut, un co79onent a- 7ecanis7u-ui
9ato-o.ic a- ei, s*ar 9utea 9une Hn -e.tur cu dere.-ri-e siste7u-ui i7un.
O,osea-a se accentuea; c8nd crete te79eratura a7,iant,
9ro,a,i- secundar ,-ocrii conducerii inf-u>u-ui nervos 9rin fi,re-e
de7ie-ini;ate. /9asticitatea i s-,irea forei 7uscu-are, dease7enea, 9ot
cau;a o,osea-a, iar oca;iona- se 9oate Hnsoi de o stare de9resiv.
+o-navu- tre,uie instruit a*i conserva ener.ia 9rintr*o :udicioas fo-osire
a ti79u-ui, econo7ia de efort i si79-ificare a activitii 9restate.
E>erciii-e fi;ice 7edica-e, 7enin condiia .enera- i 9revin sau
su9ri7 atrofia 7uscu-ar, dar nu s*a dovedit c afectea; direct o,osea-a
secundar -e;iuni-or neuroni-or 7otori centra-i.
otui, 9ro.ra7e-e de e>erciii 9entru su9ri7area o,ose-ii sunt
,enefice 9entru 9acienii sta,i-i;ai sau uor afectai. E>erciiu- 98n Hn
7o7entu- o,ose-ii nu este duntor, dar activitatea fi;ic 98n -a e>tenuare
9oate necesita o 9erioad 9re-un.it de resta,i-ire i 9oate a.rava te79orar
si79to7e-e vec)i. Activitatea fi;ic necesit -ocuri de desfurare rcoroase,
9entru a 7ini7a-i;a creterea te79eraturii cor9ora-e. Activiti-e funciona-e
tre,uie Hncura:ate 9entru toi 9acienii, c)iar i 9entru cei cu inva-iditi
severe. ?idrotera9ia Hn a9 7ai rece asi.ur avanta:e-e ,unei dis9o;iii.
!8nd o,osea-a este sever sau ra9id 9ro.resiv, 9acienii 9ot avea nevoie
de 9rote;e, ,rete-e i a-te instru7ente a:uttoare 9entru a 9rote:a i a:uta
7uc)ii atrofiai i Hnc)eieturi-e s-,ite.
Jn ti79u- unui 9ro.ra7 de recu9erare, 9acienii to-erea; 7ai ,ine
c8teva scurte edine tera9eutice, cu interva-e de odi)n re.u-at 9ro.ra7ate,
7ai de.ra, dec8t o sin.ur edin neHntreru9t de 2030 7in. Iedine-e
de recu9erare vor fi 9ro.ra7ate Hn 9erioade c8nd ener.ia este 7ai accesi,i-,
adic di7ineaa sau du9 9erioada de odi)n.
Au fost Hncercate 7ai 7u-te 7edica7ente 9entru co7,aterea
o,ose-ii -a ,o-navii cu /M: a7antadina, cofeina, 9e7o-ina etc.
0mantadina se 9oate ad7inistra Hn do;e de 200 7.(;i ,
discontinuu, dac nu se constat a7e-iorare ti79 de o -un. Pemolina
se 9oate reco7anda 9entru scurt ti79, 7ai a-es -a ,o-navii ce 9restea;
o activitate. =o;a iniia- este 45 7. di7ineaa 9ut8nd fi crescut
98n -a 2060 7.. Efecte-e sti7u-ante i a,u;u- 9oteniona- e>c-ud
fo-osirea 7edica7entu-ui 9e durat -un..
Medica7ente ca 6*a7ino*9iridina i 2, 6*dia7ino9iridina, din c-asa
,-ocani-or cana-e-or de 9otasiu au dat une-e re;u-tate 9ro7itoare Hn
a7e-iorarea o,ose-ii, e-e 7rind conducti,i-itatea Hn fi,re-e nervoase.
/tudii siste7ice recente au artat c dureri-e sunt 7ai frecvente dec8t
se credea Hn .enera- Hn /M F98n -a 50T din ca;uri-e studiate de autorii
france;iG. =urerea nu a9are de o,icei ca si79to7 de de,ut, dar a9are 9e
9arcursu- evo-uiei ,o-ii. A9ro>i7ativ 55T din ,o-navii de /M se 9-8n. de
dureri. =urerea 9oate avea caracter acut Hn 0T din ca;uri FM$!?E##,
4002G, caracter cronic, durere de ti9 dieste;ic a e>tre7iti-or, s9as7e
dureroase a-e 7e7,re-or inferioare, durere dorsa- Fdorsa-.iiG i durere
a,do7ina-. !e-e 7ai inva-idante dureri sunt dureri-e coordona-e a-e
7e7,re-or inferioare. Aceste dureri, H79reun cu durerea dieste;ic Fcu
caracter de arsurG rs9und ,ine -a 7edica7entaia antide9resiv ca
a7itri9ti-ina i i7i9ra7in, uneori Hn do;e 98n -a 400 7.(;i. Uneori este
necesar adu.area car,a7a;e9inei. =urerea de s9ate cedea; de 7u-te
ori -a 7edicaia antiinf-a7atoare nesteroidian F9iro>ica7, dic-ofenac etc.G.
'evra-.ia tri.e7ina- este durerea de ti9 acut cea 7ai Hnt8-nit -a
,o-navii cu /M. Medicaia de ti9 anticonvu-sivant Fcar,a7a;e9in, fenitoin,
,en;odia;e9ineG are un efect ,un Hn nevra-.ia tri.e7ena- de orice ti9. =ac
este re,e-, se 9oate a9e-a -a ter7ocoa.u-area .an.-ionu-ui Basser,
infi-traie a-coo-ic a ace-uiai .an.-ion. 'evra-.ia tri.e7ina-
a9are Hn
42T Hn ca;uri-e de /M. !aracteru- ei nu difer de nevra-.ia tri.e7ina-
c-asic. otui Hn /M, ea a9are -a ,o-navi tineri i este de 7u-te ori
,i-atera-. Poate avea i caracter ati9ic, 7anifest8ndu*se 9rintr*o durere cu
durat 7ai -un., Hntre cri;e-e dureroase r78n8nd uneori o uoar
durere.
=e 7u-te ori, dureri-e sunt re;u-tate de o s9asticitate intens, fo-osirea
anor7a- a 7e7,re-or, articu-aii anc)i-o;ate sau 9ur i si79-u de -a
contractur 7uscu-ar cronic indus de stress. Jn afar de 7edicaia
antis9astic, efect ,un Hn aceste ca;uri are trata7entu- fi;iotera9eutic. Jn /M
se insta-ea; i o durere centra- cronic foarte difici- de tratat. Pentru
co7,aterea ei tre,uie fo-osit Hntrea.a .a7 de trata7ente 7edica7en*
toase, fi;iotera9eutice, 9si)otera9ice. Acu9unctura d uneori re;u-tate ,une
Hn acest ti9 de durere, 9recu7 i Hn a-te ti9uri de durere Hnt8-nite -a ,o-navii
cu /M.
Jn afar de nevra-.ia tri.e7ina-, considerat tu-,urare 9aro>istic,
Hn /M sunt Hnt8-nite, du9 cu7 a7 v;ut, i a-te se7ne 9aro>istice, 9e care
-e*a7 discutat -a ca9ito-u- si79to7ato-o.ie c-inic. oate aceste 9aro>is7e
Fe9i-e9sie, contracturi tonice, se7nu- -ui #?ERM$E, di;artrie i ata>ie
9aro>istic etc.G rs9und 7ai 7u-t sau 7ai 9uin ,ine -a car,a7a;e9ina
200600 7.(;i, fenitoin, ,ac-ofen, aceta;o-a7id F%O$!U#E/!U %. i
co-a,oratorii, 4015G.
#e;iuni-e din cere,e-, cone>iuni-e cere,e-u-ui, trunc)iu- cere,ra-,
9ot cau;a 7ersu- ata>ic, tre7or a- ca9u-ui sau a- trunc)iu-ui, tre7or
inteniona- a- 7e7,re-or, res9iraie ata>ic, di;artrie i disfa.ie.
Pentru a co7,ate aceste si79to7e s*au Hncercat o serie de
7edica7ente. !-ona;e9a7u- 9oate di7inua a79-itudinea tre7oru-ui, dar
adesea cau;ea; sedare 9uternic. $;onia;ida, Hnsoit de 9irido>i;in
Fvita7ana +3G, cu 7onitori;area funciei )e9atice sau 9ro9ano-o-u- cu
7onitori;area 9u-su-ui i a tensiunii arteria-e, au fost Hncercate, dar 9re;int
riscuri se7nificative 9entru o a7e-iorare uoar. Pentru a o,ine un efect
favora,i- sunt necesare do;e 7ari, de 0004200 7.(;i i;onia;id, dar e>ist
riscu- to>icitii )e9atice. !ar7a,a;e9ina, 9ri7idonu- i .-uteti7idu- s*au
artat a avea efecte ,une asu9ra acestor si79to7e cere,e-oase. !)o-ina,
,eatina, ,ac-ofenu- au avut une-e succese -i7itate. At8rnarea unei .reuti
de 500 . de 7e7,ru- afectat de tre7or 9roduce une-e a7e-iorri.
oate 7edica7ente-e de 7ai sus tre,uie Hncercate 9entru 25 ;i-e.
=ac Hn aceast 9erioad nu a9ar a7e-iorri, 7edicaia nu tre,uie
continuat.
Une-e a9arate de sta,i-i;are a se.7ente-or afectate cresc sta,i-itatea
acestora i se 9ot fo-osi.
Pentru reeducarea coordonrii trunc)iu-ui, )i9otera9ia a dat re;u-tate
Hncura:atoare, -a fe- ca i er.otera9ia Hn reeducarea coordonrii 7e7,re-or.
Jn sf8rit, intervenii-e c)irur.ica-e stereota>ice 9e ta-a7us cu sti7u-are
cere,ra- 9rofund sunt 7u-t discutate i controversate. /*au o,servat
e>acer,ri du9 aceste intervenii c)irur.ica-e i este foarte difici- s
9ro.no;7 rs9unsu- ce se 9oate o,ine du9 acest ti9 de tera9ie.
=i;artria este datorat s-,iciunii, s9asticitii, ata>iei 7uscu-aturii
,uca-e, farin.iene, -arin.iene i res9iratorii. u-,urri-e de vor,ire inc-ud:
articu-area nedes-uit, i79recis dis7etric, sacadat, vo-u7u- redus,
re;onan na;a- sau strident i uneori voce forat. #a 6T din ,o-navii cu
/M survine vor,irea neinte-i.i,i-. %or,irea se 9oate H7,unti 9rin
contro-u- res9iraiei, Hncetinirea rit7u-ui i accentuarea cuvinte-or i79ortante.
Jn deteriorarea cronic sau 9ro.resiv a vor,irii, trata7entu- tre,uie
concentrat asu9ra 9strrii for7e-or eficiente de co7unicare. Mi:-oace-e de
co7unicare care necesit contro-u- 7e7,re-or sau a ca9u-ui au adesea o
eficien -i7itat, datorit coe>istenei ata>iei e>tre7iti-or, a trunc)iu-ui i
a cor9u-ui.
=isfa.ia survine -a 220T din ,o-navii cu /M i se datorea;
9ara-i;ii-or din teritoriu- nervi-or cranieni 5*1*0*40*42. /9asticitatea i s-*
,iciunea f-e>oru-ui .8tu-ui i a 7uc)i-or res9iratori i -arin.ieni contri,uie
de ase7enea -a disfa.ie. Pot a9are diverse ti9uri i co7,inaii de tu-,urri
de Hn.)iit. Reducerea sen;aiei farin.iene sau -arin.iene este foarte co7un,
9e c8nd reducerea funciei -in.ua-e a9are Hn stadii avansate a ,o-ii.
Jn /M 7estecatu- i Hn.)iitu- 9ot o,osi Hn ti79u- 9ri7u-ui fe- de
78ncare. !o79ensaii-e inc-ud reducerea consistenei dietei, consu7area
de ,uci 7ai 7ici de 78ncare, 78ncatu- unei 7ese 7ai ,o.ate Hn ti79u-
;i-ei sau 78ncatu- a 7ai 7u-tor 7ese 7ici 9e 9arcursu- unei ;i-e.
=eteriorarea vi;ua- Hn cadru- /M a9are Hn ti79u- unui 9useu acut
de nevrit o9tic retro,u-,ar sau datorit -e;iuni-or nuc-ei-or nervi-or
ocu-o7otori din trunc)i.
=e o,icei, acuitatea vi;ua- se resta,i-ete Hn 7are 7sur du9 un
9useu acut, dar sec)e-e-e nevritei o9tice sunt frecvente: fotofo,ie, scotoa7e,
durere ocu-ar, sensi,i-itate sc;ut -a contrast, vedere co-orat. Jn 9-us,
9acienii constat adesea c acuitatea vi;ua- scade -a c-dur i du9 efort.
=atorit -e;iuni-or din trunc)iu- cere,ra- a9ar di9-o9ie, nista.7us s9ontan
cu vedere du,-, dificu-ti Hn foca-i;area ra9id, ur7rirea r8nduri-or -a citit
este .rea, vedere 9eriferic nec-ar.
+anda:area unui oc)i e-i7in di9-o9ia, -enti-e-e 9ris7atice a:ut dac
.radu- s-,irii 7uscu-aturii .-o,i-or ocu-ari este sta,i-, iar cititu- 9oate s fie
7ai uor 9rin 7icarea unui .)id de -a un r8nd -a a-tu-.
=isfuncii-e urinare cau;ea; inva-iditate socia- se7nificativ.
=eoarece disfuncia ve;icii se de;vo-t a9roa9e -a toi 9acienii i 9oate
surveni Hn orice 7o7ent Hn ti79u- evo-uiei /M, toi 9acienii tre,uie
c)estionai 9recis Hn 9rivina si79to7e-or -or ve;ica-e, a istoricu-ui -or, a
o,iceiuri-or toa-etei i a restricii-or -ic)idiene 9entru contro-u- si79to7e-or.
=in 9unct de vedere c-inic, 9acientu- 9oate de;vo-ta una sau 7ai
7u-te din tu-,urri-e urinare descrise -a ca9ito-u- si79to7ato-o.ie.
Jnainte de insta-ara trata7entu-ui, tre,uie investi.at tot tractu- reno*
ve;ica- 9entru inventarierea tuturor tu-,urri-or. rata7entu- tre,uie s se
,a;e;e 9e 7ecanis7u- disfunciei, nu doar 9e si79to7e. rata7ente-e se
Hnce9 cu tratarea factori-or non*neuro.eni care dec-anea; disfuncii-e. Jntre
acetia, infecia tractu-ui urinar tre,uie tratat totdeauna adecvat Hnaintea
oricrei a-te testri. rata7entu- infeciei urinare se face cu anti,iotice sau
su-fa7ide confor7 anti,io.ra7ei efectuate 9e urocu-turi-e o,inute de -a
,o-navi.
!onsti9aia 9oate cau;a ref-e>, une-e si79to7e ve;ica-e. Restricia
sever a f-uide-or crete irita,i-itatea ve;icii. Mu-te 9roduse cu cofein i
7u-te 7edica7ente au efecte secundare asu9ra funciei ve;icii. O inca9a*
citate de efectuare a toa-etei 9oate duce -a incontinen c)iar i Hn disfuncii
ve;ica-e foarte uoare. =u9 tratarea iniia- a tuturor acestor factori,
tu-,urri-e 9ersistente necesit studiu urodina7ic 9recis. rata7ente-e ur7ate
Hn continuare de9ind de ti9u- disfunciei ve;ica-e: iritativ, o,structiv, sau
7i>t. Jn toate trata7ente-e sunt vi;ate dou o,iective: 9e de o 9arte s se
a7e-iore;e ca-itatea vieii 9acientu-ui, reduc8ndu*se intensitatea si79to7e-or
7iciona-e, iar 9e de a-t 9arte s se 9revin o atin.ere .rav a funcie rena-e.
/e tie c /M evo-uea; Hn 7od i79revi;i,i- i c asist7 -a a7e-iorri
s9ontane, c)iar -a dis9ariia co79-et a anu7itor tu-,urri. Jn 7o7entu- Hn
care ave7 Hn vedere 7suri tera9eutice, este i79ortatnt s ine7 cont de
reversi,i-itatea 9osi,i- a si79to7e-or. Jntr*o 9ri7 fa; se va 9ro9une aadar
fo-osirea 7edica7ente-or sau se va reco7anda fo-osirea unui autosonda:
inter7itent, Hnainte de a 9ro9une intervenii c)irur.ica-e cu caracter definitiv.
Ave7 trei cate.orii de 7edica7ente:
4 * Medica7ente av8nd o aciune antis9as7odic asu9ra ve;icii.
Astfe- de 7edica7ente sunt uti-e 9entru a di7inua )i9er*
ref-etivitatea ve;ica- cu toate consecine-e ei. %o7 evita fo-osirea
acestor su,stane Hn 9re;ena unui re;iduu 9ost 7iciona-
i79ortant. Efecte-e secundare a-e acestor 7edica7ente din c-asa
antico-ineri.ice-or se 7anifest -a nive-u- tu,u-ui di.estiv
Fconsti9aieG sau -a nive-u- oc)i-or Ftu-,urri de aco7odareG.
2 * Medica7ente ce sti7u-ea; ve;ica, se fo-osesc Hn 9re;ena
unui i79ortant re;iduu 9ost 7iciona- i e-e fortific 7uscu-atura
ve;ica-. Jn 7a:oritatea ca;uri-or totui, efectu- este 9uin
satisfctor i se 9ot asocia, acestor sti7u-atori ai ve;icii,
7edica7ente care re-a>ea; sfinctere-e. =ac contracia ve;ica-
r78ne s-a, se vor 9ro9une a-te for7e de trata7ent.
Pentru a se a:uta Hnce9utu- urinrii este nevoie a sti7u-a contracia
7uc)iu-ui detrusor 9rin 9roducerea unei 9resiuni -a nive-u-
9rii su9erioare a ve;icii urinare, 9res8nd cu 78na sau cu
9u7nu- re.iunea 9erete-ui a,do7ina- cores9un;tor ve;icii
F.o-irea !RE=EG, -ovind Hncet re.iunea su9ra9u,ian. =ac
7edica7ente-e nu sunt eficace, sin.ura so-uie r78ne sonda:u-
inter7itent. =ac aceasta nu se 9oate face se va a9-ica sonda
Co-e@ sau o 9un. de co-ectare a urinii Fcondo7G -a ,r,ai, sau
cateteru- su9ra9u,ian.
2 * Medica7ente ce acionea; asu9ra sfinctere-or ve;icii 9ot s
7reasc sau s 7icore;e tonusu- 7uscu-ar a- sfincteru-ui intern.
=i79otriv, nu e>ist dec8t 7edica7ente cu aciune re-a>ant
asu9ra sfincteru-ui e>tern.
Anu7ite 7suri fi;iotera9ice 9er7it totui, Hntr*o oarecare 7sur
fortificarea sfincteru-ui e>tern.
Jn afar de 7edica7ente, 98n a a:un.e -a 7etode c)irur.ica-e e>ist
i a-te 9osi,i-iti tera9eutice care 9ot co79-eta a9ortu- 7edica7ente-or.
Adesea 9uin cunoscute de ,o-navi i c)iar 7edici, aceste 7etode sunt
ne.-i:ate sau ins9ir o anu7it tea7.
Atunci c8nd ca-itatea vieii este afectat de tu-,urri-e urinare
neinf-uenate de 7edica7ente se va 9ro9une ,o-navu-ui autosonda:e-e
inter7itente. =u9 un scurt instructa:, 9ersoana Hn cau; va fi ca9a,i- s
efectue;e ea Hnsi acest sonda:. =u9 o toa-et 9rea-a,i-, sonda uretra-
steri- scoas din a7,a-a:, va fi uns cu un .e- aneste;ic, a9oi introdus
9rin uretre Hn ve;ic. re7urturi-e 9uternice a-e 78ini-or i o acuitate vi;ua-
redus 9oate face aceast 7etod difici-. O infir7ier -a do7ici-iu ar 9utea
a:uta 9ersoane-e cu dificu-ti Hn 9unerea sondei.
/e 9oate c -a Hnce9ut 9acienii s res9in. aceast 7oda-itate.
ea7a de infecie Hi face 9rudeni 9e ,o-navi Hn faa acestor sonda:e. Este
,ine s a7inti7 c este vor,a nu7ai de un sonda: ;is KcuratL i nu steri-.
Este suficient s se fac aceste 7ani9u-ri ur7rindu*se anu7ite re.u-i de
i.ien e-e7entar.
Mai 7u-i ani de e>9erien au artat c aceast 7etod dovedete
9e ter7en -un. 7ai 9uin 9ericu-o;itate dec8t 9-asarea Hn ve;ic a unei
sonde sta,i-e.
Jn !-inica Montana*E-veia 7etoda este curent fo-osit cu re;u-tate
deose,ite, re-atate de cercetrori i de ctre ,o-navii care vin aici 9entru
trata7ent recu9erator.
+io*feed,acD*u- este o 7etod reco7andat atunci c8nd 7iciunea
este foarte frecvent. /e caut re7edierea acestei inco7oditi
9ro9un8ndu*se o sc)i7,are de co79orta7ent sau fo-osirea de a9arate
si79-e. Metoda cea 7ai si79- const Hn a te ae;a i a te destinde Hn
7o7entu- Hn care 7iciunea devine i79erioas. !u ti79u-, ve;ica ar tre,ui
s*i reca9ete facu-tatea de a*i reine vo-u7e 7ai 7ari i nevoia de a urina
va deveni 7ai 9uin 9resant.
!u a:utoru- unor e>erciii fi;iotera9eutice, co7,inate cu o sti7u-are
e-ectric a 7uc)i-or 9e-visu-ui, se o,in uneori re;u-tate ,une, atunci c8nd
incontinena se datorea; unei s-,iciuni a sfincteru-ui.
Jn s9ita-u- nostru fo-osi7 i 7etoda aa nu7it Ki;ac)i7L. !onst Hn
9roducerea unor sti7u-i dureroi Hn re.iunea in.)ina- i 9e-vian, cu
a:utoru- unor in:ecii su,cutanate cu diferite 7edica7ente Fa9 disti-at i
ser fi;io-o.icG. Acestea vor dec-ana cu ti79u- o cretere a tonusu- sfinctere-or
care sunt s-,ite.
Purtarea unor condo7uri F9un.i de co-ectare a uriniiG s*a artat
eficient. Acest 7i:-oc este uti- Hn ti79u- c-torii-or -un.i, 9entru a evita
incontinena. Este i79ortant s se fac 9ro,e Hn 9rea-a,i- i s se a-ea.
ti9u- de fa,ricaie ce- 7ai 9otrivit.
$ntervenii-e c)irur.ica-e sunt 7etode-e care vor fi a9-icate Hn u-ti7u-
r8nd, atunci c8nd ,oa-a este avansat, funcia rena- co79ro7is i toate
trata7ente-e de 7ai sus au euat.
Mrirea vo-u7u-ui ve;icii 9rin i79-antu- unei 9ri a intestinu-ui este
o 9osi,i-itate de di7inuare a suferine-or. !u toate acestea, se Hnt879- Hn
ur7a acestei o9eraii ca .o-irea co79-et a ve;icii s necesite Hn 9-us sonda:.
!8nd )i9ercontracti,i-itatea sfinctere-or nu 7ai rs9unde -a 7edica*
7ente, este 9osi,i- s fie di-atate endosco9ic.
O9eraia de deviere a ci-or urinare este o a-t 7etod fo-osit.
Aceasta 9er7ite ieirea urinii 9rintr*o a-t desc)idere dec8t 7eatu- urinar.
P-asarea unui cateter su9ra9u,ian este cea 7ai si79- o9eraie. /e
introduce o 7ic sond 9rin 9ie-ea a,do7enu-ui direct Hn ve;ic. Odat
-a 3 s9t78ni, aceast sond tre,uie sc)i7,at. #a ,r,ai, aceast
7etod constituie o a-ternativ a9reciat, cci se tie c sonde-e sta,i-e
9rovoac uor inf-a7aii a-e 9rostatei sau a-e ve;icu-ei s9er7atice, 9entru
c este vor,a de un cor9 strin, adesea .reu to-erat. Jn 9-us, c8nd a9ortu-
)idric este insuficient, sonda va avea tendina de a se Hnfunda, ceea ce
9oate fi foarte su9rtor.
=isfuncia intestina- se 7anifest 9rin 7o,i-itate .astrointestina-
redus, consti9aie, scaune difici-e cu evacuri inco79-ete. O,iceiuri dietetice
nesntoase, inactivitatea fi;ic, efecte-e secundare a-e 7edicaiei, de9resia,
s-,iciunea 7uc)i-or a,do7ina-i, a78narea defecaiei datorit
i7o,i-itii, restricii-e -ic)idiene sunt factori care accentuea; disfuncii-e
neuro.ene. Pacienii tre,uie s sta,i-easc o,iceiuri intestina-e re.u-ate
devre7e, 9entru a 9reveni incontinena sau de9endena -a>ativ, care sunt
7u-t 7ai difici-e de re.-at.
=iareea i incontinena sunt 7ai rar Hnt8-nite i sunt 9ro,a,i- cau;ate
de afeciuni .astrointestina-e, 7odificarea dietei sau a 7edicaiei. $ncon*
tinena neuro.en 9ersistent 9oate fi tratat 9rin sta,i-irea evacurii
re.u-ate, care 7enine intestine-e re-ativ .oa-e.
=isfuncia se>ua- tran;itorie sau 9er7anent 9oate surveni Hn orice
7o7ent a- evo-uiei /M. =isfuncii-e se>ua-e, ve;ica-e i intestina-e sunt
adesea asociate. +r,aii 9re;int foarte frecvent 9ro,-e7e Hn rea-i;area i
7eninerea ereciei sau e:acu-rii, 9re;int sen;aie .enita- deteriorat,
o,osea-, tu-,urri a-e or.as7u-ui. Ce7ei-e 9re;int o,osea-, sen;aie
.enita- deteriorat, 7odificri a-e or.as7u-ui sau a -i,idou-ui, -u,rificare
va.ina- redus.
Ma:oritatea disfuncii-or se>ua-e Hn /M re;u-t dintr*o co7,inaie de
-e;iuni s9ecifice care afectea; activitatea se>ua-, tu-,urri sen;orio*7otorii
.enera-e, care H79iedic a,i-itatea de a fi se>ua- activ i 9ro,-e7e de ada9tare
9si)o-o.ic. Crecvent, 7edicaii-e au efecte secundare care afectea; -i,idou-
i 9erfor7ana. Cactorii care contri,uie inc-ud: o,osea-a .enera-,
s-,iciunea 7otorie, tu-,urri-e de sensi,i-itate, s9asticitatea, u-cere-e,
escare-e, disfuncia ve;ica- sau intestina- i deteriorarea co.nitiv.
O a,ordare tera9eutic si79- 9entru 9acienii cu disfuncie s9ecia-
este 7ode-u- P*#$*//*$.
P * 9er7isiunea de a e>9-ara
#$ * infor7aii -i7itate des9re o9iuni
// * su.estii s9ecifice des9re astfe- de -ucruri Fca te)nic,
7ecanis7e etc.G.
$ * tera9ie intensiv, dac este necesar.
!o7unicarea ,un Hntre 9arteneri tre,uie sta,i-it astfe- Hnc8t actu-
se>ua- s se concentre;e 7ai de.ra, 9e inti7itate dec8t 9e 9erfor7an.
Mu-te 9ro,-e7e se Hnv8rt 7ai 7u-t Hn :uru- re-aiei dec8t Hn :uru- actu-ui
se>ua- Hn sine, 7ai a-es aco-o unde sou- FsoiaG asi.ur Hn.ri:irea fi;ic.
re,uie tratate si79to7e-e asociate Ftu-,urri-e sfincteriene, s9asticitatea
etc.G. Un -u,rifiant va.ina- so-u,i- Hn a9 9oate fi uti-. Unii ,r,ai cu
disfuncie erecia- 9ot fo-osi 9er7anent o 9rote; 9enian. Activitatea
se>ua- tre,uie 9-anificat Hn 9erioada c8nd o,osea-a este 7ini7.
O 9ro,-e7 asociat este re9roducerea, Hn s9ecia- cu 9rivire -a
trans7iterea .enetic a /M, efecte-e asu9ra sarcinii 9recu7 i riscuri-e
sarcinii asu9ra fe7eii ,o-nave de /M. =eoarece, doar susce9ti,i-itatea
-a /M este 7otenit, nu ,oa-a Hnsi, riscu- 9e durata vieii a de;vo-trii
/M este doar uor crescut c8nd un 9rinte are /M. +oa-a nu crete
riscu- 7a-for7aii-or con.enita-e sau a- avorturi-or. Une-e 7edica7ente
fo-osite Hn /M 9recu7 dia;e9a7u- sau a;at)io9irina cresc riscu- i
tre,uie Hntreru9te Hn ti79u- sarcinii.
As9ecte-e sarcinii care 9ot ridica 9ro,-e7e te79orare sunt o,osea-a
crescut, incontinena i dificu-tatea 7ersu-ui, datorit unui centru de .reutate
a- cor9u-ui de9-asat. /arcina nu are efect de -un. durat asu9ra i7o,i-itii
sau a 9ro.nosticu-ui. =e fa9t, 9are a e>ista o 9rotecie re-ativ din 9artea
activitii /M Hn ti79u- sarcinii. E>ist totui tendina crescut -a e>acer,are
Hn 9erioada 9ost9artu7. Ca7i-ia tre,uie s 9-anifice dinainte Hn.ri:irea
co9i-u-ui i a 7a7ei Hn 9erioada 9ost9artu7. =8nd aceste infor7aii
,o-navi-or, deci;ia de a avea co9ii se ,a;ea; 9e va-ori-e 9ersona-e. Pre;ena
/M nu e>c-ude 9osi,i-itatea de a avea o fa7i-ie.
u-,urri-e neuro9si)ice sunt Hnt8-nite destu- de frecvent Hn /M i
e-e au fost discutate a7nunit -a ca9ito-u- si79to7ato-o.iei -e rea7inti7.
u-,urri-e neuro9si)ice inc-ud: starea de9resiv, -a,i-itatea e7otiv,
euforia, de7ena sau tu-,urri-e co.nitive, r8su- i 9-8nsu- 9ato-o.ic,
an>ietatea accentuat i uneori 9si)o;e.
=ei cercetri-e actua-e asu9ra eficacitii 7edica7ente-or Hn
tu-,urri-e 9si)ice din /M sunt -i7itate, o Hncercare tera9eutic cu anti*
de9resive tricic-ice se 9oate face. A7itri9ti-ina 9oate fi 7edica7entu- indicat,
fiindc are s-a,e efecte secundare antico-iner.ice, ,enefice uneori Hn
tu-,urri-e sfincteriene. /e 9oate Hnce9e cu 25 7. seara, cresc8ndu*se tre9tat
do;a ti79 de c8teva s9t78ni 98n -a 15400 7.(;i. =ac aceast do;
nu d re;u-tate du9 63 s9t78ni, se 9oate crete do;a -a 450200 7.(;i
Hn 7ai 7u-te 9ri;e.
O for7 deose,it de de9resie se Hnt8-nete uneori -a ,o-navii cu
/M, 7anifestat 9rintr*o co7,inaie de a fi 9osac cu co79orta7ent anti*
socia-, creterea a,u;u-ui de a-coo-, 9ro7iscuitate, tendina de sinucidere
cu uoare 7anifestri 7e-anco-ice sau an>ietate. Aceti ,o-navi 9ot rs9unde
favora,i- -a trata7ent cu car,a7a;e9in. /*a Hnre.istrat Hn /M i 9si)o;
7aniaco*de9resiv care rs9unde ,ine -a trata7entu- cu car,onat de -itiu.
Euforia nu necesit nici un trata7ent.
#a,i-itatea e7oiona-, de -a o c)icotea- 98n -a 9-8nsu- i r8su-
s9as7odic este ,ine inf-uenat de trata7entu- cu a7itri9ti-in. Ad7inistrarea
de -evodo9a sau ,ro7cri9tin se face dac a7itri9ti-ina nu este eficace
FM$!?E## i co-a,oratorii, 4002G. #a o 7ic 9arte dintre tratai a9are o
e>tre7 an>ietate. A-9ra;o-a7u- Hn do;e de 0,250,50 de 22 ori(;i 9oate
inf-uena favora,i- si79to7e-e. O a-ternativ este i dia;e9a7u-, Hn s9ecia-
dac ,o-navu- are i s9asticitate sever. Psi)o;e-e, dei rar, 9ot a9rea -a
,o-navii cu /M. Este ti9ic ca acestea s a9ar 7ai de.ra, asociate cu
de9resia a.itant sau ca o co79-icaie a tera9iei cu steroi;i dec8t ca un
feno7en i;o-at. Medicaia anti9si)otic fo-osit este cea cunoscut Hn ca;uri-e
9ure 9si)iatrice.
Este i79ortat ca toate aceste tu-,urri neuro9si)ice s fie desco9erite
Hn fa;e iniia-e, 9entru a fi tratate adecvat, o9rind deteriorarea 9si)ic a
9acieni-or. =atorit deficite-or 9acieni-or Hn re.-area 9ro9riu-ui -or co79or*
ta7ent, cei care asi.ur ocrotirea sntii 9rietenii i rude-e 9ot inter9reta
deficite-e de autore.-are a-e 9acieni-or ca fiind co79orta7ente -enee,
revendicative, de 7ani9u-are sau de 9ierdere a ateniei. /9ecia-itii 9si)iatri
9ot considera acete co79orta7ente a-e 9acieni-or ca re;u-tatu- unei tu-,urri
de 9ersona-itate i 9ot cuta e>9-icaii 9si)odina7ice.
era9euii recu9eratori 9ot .si 9acienii ne7otivai sau 9ot ra9orta
c Hn ciuda 7otivaiei a9arente, ei nu reuesc s ur7e;e Hntoc7ai sarcini-e.
O va-oare considera,i- Hn trata7entu- unor tu-,urri neuro9si)ice
o constituie 9si)otera9ia individua- sau de .ru9.
Mu-i 9acieni 9ar s rs9und favora,i- -a intervenii-e care
accentuea; te)nici-e co79ensatorii: strate.ii de 7e7orare, 9recu7
uti-i;area de ta,e-e, -iste, i7a.erie, res9iraie sau asociaii. Pentru a 9re;enta
va-oare, aceste strate.ii tre,uie 9racticate 98n Hn 7o7entu- Hn care uti-i;area
-or devine re-ativ auto7at, adic 98n sunt Hncor9orate ca 9rocese
9rocedura- Hnvate. Pacienii cu disfuncie fronta- se7nificativ 9ot fi
inca9a,i-i s 7unceasc activ -a Hnvarea acestor de9rinderi i 9ot necesita
7u-t su9rave.)ere Hn tera9ia -or i Hn sarcini-e de via de acas. Ca7i-ii-e
i 9acienii ,eneficia; de o Hne-e.ere a 9ro,-e7e-or i79-icrii co.nitive.
/9erane-e i 9-anuri-e 9ot fi adecvat ada9tate, 9ot fi de;vo-tate 7edii
structurate i 9ro.ra7e structurate, care 9er7it 9acientu-ui s fo-oseasc
9uterea co.nitiv.
$nva-iditi-e de co7unicare Hn /M se datoresc tu-,urri-or Hn sfera
rece9iei i e>9ri7rii. Aceste tu-,urri de co7unicare 9ot fi afectate de
coe>istena deficite-or co.nitive.
%ederea deteriorat i Hncetinirea Hn 9re-uarea auditiv centra- at8t
9entru e>citantu- vi;ua- c8t i 9entru ce- ver,a- 9ot H79iedica rece9ionarea.
=i;artria 9oate H79iedica e>9ri7area ver,a-. u-,urri-e sen;orio*7otorii
a-e e>tre7iti-or su9erioare 9ot deteriora e>9ri7area scris. $ncertitudinea
9re-urii centra-e se 9re;int su, for7 de dificu-ti Hn .sirea cuvinte-or.
Pentru a7e-iorarea co7unicrii este necesar trata7ent de recu9erare a
tuturor tu-,urri-or siste7e-or care 9artici9 Hn rea-i;area ei Fvedere, au;,
vor,ire, scris etc.G.
Una din ce-e 7ai deran:ante 9entru ,o-navii de /M este tu-,urarea
de 7o,i-itate. A9ro>i7ativ 10T din 9acienii cu /M 9re;int disfuncia
7o,i-itii, Hncadr8ndu*se Hntre re;isten sc;ut -a 7ersu- nor7a-, 98n -a
de9enden co79-et de 9at.
/-,iciunea, s9asticitatea, ata>ia, ec)i-i,ru- s-a,, verti:u-, fati.a*
,i-itatea, deficite-e sen;oria-e, a9ra>ia afectea; 7o,i-itatea. u-,urri-e de
7oti-itate cresc ca frecven i severitate odat cu v8rsta 9acientu-ui i cu
durata /M.
Antrenarea 7e7,ru-ui i a:utoare-e 9entru 7ers 9ot H7,unti
si.urana, 9ot reduce efortu- de9us i 9ot crete re;istena, eficiena, contro-u-
i vite;a de9-asrii. A:utoare-e 9entru 7ers sunt reinute ca si7,o-uri a-e
inva-iditii sau inde9endenei, ceea ce Hi face 9e ,o-navi s -e acce9te cu
.reu -a Hnce9ut. Este necesar ti79 i Hncura:are ca ,o-navii s -e acce9te ca
necesiti 9ersona-e, Hn ,eneficiu- si.uranei i 9strrii ener.iei -or. P8n -a
dou trei7i din 9acienii cu /M continu s u7,-e cu un sin.ur ,aston ;eci
de ani du9 dia.nosticarea ,o-ii. Un nu7r se7nificativ de ,o-navi 9refer
s de9ind de a:utoru- a-tor 9ersoane, s se s9ri:ine de 9erei sau 7o,i-
9entru a se de9-asa Hn -oc s u7,-e inde9endent cu a:utoru- 7i:-oace-or de
de9-asare a:uttoare. re,uie de7onstrat ,o-navi-or c dou c8r:e uoare
a-e ante,rau-ui fac 7ai ,un a,i-itatea de a 7er.e Hn ca; de s-,iciune i
ata>ie 7oderat. Jntritoare-e de 9-astic uoare sta,i-i;ea; .-e;ne-e i
.enunc)ii, 7ersu- 9ut8nd fi 9osi,i-.
Odat cu 9ro.resarea ,o-ii a9ar tu-,urri a-e trunc)iu-ui, at8t Hn ti79u-
ederii c8t i a de9-asrii. Este necesar o atenie s9orit Hn ti79u- antrenrii,
deoarece 9ot surveni cderi cu -e;iuni .rave. Pacienii tre,uie s rea-i;e;e
c8nd sunt ca9a,i-i de de9-asri si.ure fr a:utor Fde o,icei di7ineaa, c8nd
sunt 7ai ,ine odi)niiG i c8nd tre,uie s a9e-e;e -a a:utor.
=eoarece 7ersu- este foarte i79ortant 9entru 7u-i ,o-navi, 9oate fi
,enefic 9entru 9acieni s continue s u7,-e ca o for7 de e>erciiu, c)iar
i c8nd nu 7ai este rea-7ente funciona-.
Un scaun 9e roti-e sau a-t 7i:-oc de de9-asare 7otori;at 9e trei roi
9oate fi foarte uti- 9entru 9acienii cu /M a7,u-atorii. Aceste 7i:-oace de
de9-asare Hi a:ut Hn econo7isirea ener.iei i Hn de9-asare cu o vite; s9orit
9e distane 7ai 7ari. Prescrierea adecvat a scaunu-ui 9e roti-e ca
di7ensiune, su9ort 9o;iie, i as9ecte ada9tative este esenia- 9entru
7o,i-itatea o9ti7 cu a:utoru- scaunu-ui ru-ant. Ada9tri-e s9ecia-e
co79ensea; contro-u- necores9un;tor a- trunc)iu-ui sau s9as7e-e e>tre*
7iti-or inferioare.
=eficite-e cere,e-oase i co.nitive 9ot -i7ita uneori uti-i;area
inde9endent a scaunu-ui ru-ant. E-e tre,uie totui Hncercate i Hn ase7enea
situaii, deoarece de 7u-te ori, du9 un ti79, 7icri-e ata>ice se 9ot reduce.
#ista 7i:-oace-or au>i-iare 9entru de9-asarea ,o-navi-or cu /M a crescut an
de an, deoarece acestea sunt considerate 9o.rese considera,i--e Hn asistena
7edica- i socia- a ,o-navi-or.
Un -oc i79ortant Hn viaa ,o-navi-or cu /M este 9rofesia Focu9aiaG
i re-a>area.
Jn a9roa9e toate ri-e, ,o-navii cu /M Hi 9ierd serviciu- nu nu7ai
datorit inva-iditi-or, ci i datorit te7eri-or cau;ate de ,oa-. Cactorii
9rinci9a-i care H79iedic nor7a Hntrea. 9entru ,o-navii cu /M sunt
7o,i-itatea redus, necoordonarea, disfuncia ve;icii, o,osea-a, deficite-e
vi;ua-e, tu-,urri-e de 9erce9ie i co7unicare, dificu-ti-e de trans9ort,
de9resia, antici9area inva-iditii i te7eri-e 9atroni-or.
Pro,-e7e ocu9aiona-e a-e ,o-navi-or cu /M tre,uie 9use devre7e
F7ai a-es c ,o-navii sunt tineriG, deoarece este 7ai uor 9entru oa7eni
s*i 7enin, dec8t s*i reia ocu9aia sau c)iar s i*o sc)i7,e.
Ec)i9a interdisci9-inar care se ocu9 de reeducarea ,o-navu-ui a:ut
-a eva-uarea a,i-itii 9ersoanei ,o-nave de a*i continua activitatea Hn
do7eniu- su, sau de a se 9-anifica 9entru un transfer s9re o a-t ocu9aie.
Ec)i9a 9oate s a:ute 9atronii s Hne-ea. ca9aciti-e 9acieni-or cu /M.
Jn 7od idea-, 7eserii-e tre,uie s fie accesi,i-e, orientate 7ai de.ra, s9re
9erfor7ane de ca-itate, dec8t s9re 9erfor7ane de ti79.
/tressu- tre,uie s fie redus, activitatea s 9er7it 9erioade de odi)n
9ro.ra7ate, 7ediu- rcoros i cerine-e fi;ice uoare. !ores9un;tor acestor
reco7andri, 7a:oritatea 9acieni-or cu /M care r78n -a ocu9aia -or
iniia- au funcii de conducere sau e>ercit 9rofesii i79-ic8nd 7unc
inte-ectua-.
A9ro>i7ativ 1015T din 9ersoane-e cu /M sunt nean.a:ate, totui
o 9ro9orie se7nificativ a acestor 9acieni ar 9utea fi an.a:ate av8nd ,a;a
educaiona- 9uternic, durat nor7a- a vieii, a-terare co.nitiv 7ini7
sau de-oc, inva-iditate uoar 98n -a 7ini7, Hn .enera- 9ro.nostic ,un a-
,o-ii. Aici cred c -e.is-aia rii este cea care tre,uie s*i s9un i ea
cuv8ntu-. !reerea unor faci-iti Hntre9rinderi-or care an.a:ea; aceti
,o-navi ar fi o 7oda-itate de a nu 9rivi cu re;erv 9osi,i-iti-e de 7unc a
acestora.
Jn afara serviciu-ui, toate 9erioade-e de recreere a-e ,o-navu-ui cu
/M tre,uie ada9tate de ctre ec)i9a care conduce recu9erarea. Pacienii cu
/M 9ot acu7u-a -ent r,dare, Hi 9ot face 9-anu- de trata7ente recu9e*ratorii,
at8t ;i-nice, a7,u-atorii c8t i 9rin tri7itere -a centre de recu9erare i recreere
s9ecia-e Hn uniti s9ita-iceti s9ecia-i;ate 9entru ei.
Ro-u- fa7i-iei este decisiv Hn 7eninerea strii ,une a 9acientu-ui.
Ca7i-ia 9oate asi.ura su9ortu- e7oiona-, -e.turi-e socia-e i asistena
fi;ic a ,o-navu-ui cu /M.
Ec)i9a care se ocu9 de reeducarea ,o-navu-ui te,uie s asi.ure o
stare ,un a tuturor siste7e-or care s9ri:in ,o-navu-. Me7,rii de fa7i-ie se
confrunt cu e>9eriene e7oiona-e i socia-e si7i-are cu ce-e a-e
9acientu-ui: an>ietate, resurse financiare e9ui;ate, sc)i7,ri de ro-uri Hn
fa7i-ie i i;o-ri socia-e. Jn faa stressu-ui cronic dat de ,oa- i Hn ciuda
intenii-or ,une, rs9unsuri-e ne.ative a-e fa7i-iei se 9ot Hncadra Hntre
)i9er9rotecie i ne.-i:are sau c)iar 7a-tratare.
$ntervenia ec)i9ei tera9eutice a:ut 7e7,rii fa7i-iei s se ocu9e de
7odificri-e survenite odat cu ,oa-a, o9iuni-e noi, stressu- continuu i
9osi,i-iti-e de co7unicare 9e ter7en -un..
Este necesar a discuta desc)is des9re viitoru- ,o-navu-ui i a- fa7i-iei,
cu-9a,i-itate, de9resie, te7eri de a,andonare i de9endene. /ou- inva-idat
9oate necesita sfaturi asu9ra fe-u-ui Hn care s se revane;e 9entru a:utoru-
9ri7it de -a 9ersoane-e iu,ite i de -a cei care*- Hn.ri:esc, s 7enin 9rerea
,un des9re sine i s Hnvee s*i a:ute 9e cei care*- Hn.ri:esc, s se si7t
a9eciai. Me7,rii fa7i-iei cu /M i cei care ofer Hn.ri:ire tre,uie
Hncura:ai s caute a-inare suficient Hn fa9tu- c 9ot s 7enin ,o-navu-
Hn diferite activiti socia-e. !o9iii, Hn s9ecia-, necesit a:utor Hn Hne-e.erea
efectu-ui ce H- are /M asu9ra unui 9rinte. Ei tre,uie s fie des9ovrai de
9resu9usa cu-9 i asi.urai de 9re;ena continu a dra.ostei 9rinteti.
Jn ce-e din ur7, 9acieni-or tre,uie s -i se a7inteasc fa9tu- c este
7ai i79ortant cine sunt ei dec8t ce 9ot face ei.
Jn 7od 9articu-ar, ado-escenii 9ot avea o 9erioad difici- de
autoi;o-are. A,i-itatea de a iu,i, ascu-ta i Hndru7a nu se 7odific nici c8nd
deteriorri-e fi;ice se intensific. Este foarte i79ortant fe-u- cu7 ,o-navu-
9oate s i-ustre;e, Hn faa fa7i-iei sa-e confruntarea neca;uri-or cu s9erana,
cura:u- i de7nitatea.
Ada9tarea 9ersona- -a ,oa- :oac un ro- foarte i79ortant Hn fe-u-
cu7 se va desfura viaa ,o-navu-ui.
Ciecare 9acient tratea; rea-itatea unei ,o-i incura,i-e cu
inva-iditi-e sa-e Hn 7od i79revi;i,i-. Ce-u- Hn care o 9ersoan
reacionea; -a /M nu este totdeauna Hn concordan cu severitatea ,o-ii.
Ada9tarea este inf-uenat de ,oa-, dar i de factori 9si)osocia-i:
a9titudini-e 9ersona-e de ada9tare, 9rerea ,un des9re sine, siste7u-
socia-, .radu- a-tor factor stresani ai vieii, v8rsta, cunotine-e des9re /M.
Jn .enera-, ,o-navii ur7ea; s se ada9te;e 7ai ,ine -a ,oa- i
inva-iditate dac for7a evo-utiv este 7ai sta,i-, resurse-e financiare 7ai
7ari, fa7i-ia dornic s*i s9ri:ine, 9rieteni adevrai, credin re-i.ioas
so-id, senti7entu- des9re sine 7ai divers i a,i-itatea de a va-orifica c8t
7ai uti- funcii-e neafectate.
!a i -a a-te ,o-i cronice, sntatea 9si)ic este 9osi,i- c)iar i cHnd
nu e>ist sntate fi;ic.
Ada9tarea -a /M este un 9roces dina7ic cu e>acer,ri i re7isiuni
a-e ,o-ii. !8nd survin deficite noi, 9acienii se 9ot si7i vinovai, ruinai,
c nu s*au ada9tat odat 9entru totdeauna.
/enti7ente-e de tea7, an>ietate, 78nie i stressu- 9ot fi e-e Hnse-e
inva-idante. E-e 9ot st8n:eni 7e7oria, re;o-varea 9ro,-e7e-or, for7area
re-aii-or i a,i-itatea de a u;a de a:utor.
Ada9tarea ,un nu Hnsea7n a sc9a sau a 9re-ua aceste senti7ente.
Mai de.ra,, o 9arte a ada9trii 7ai ,une i79-ic c-arificarea suficient a
acestor senti7ente difici-e.
Pacienii i fa7i-ii-e -or Hnva s treac de -a un 7od trau7ati;ant de
.8ndire 9recu7 Kne*a7 a.at de aceasta 98n 9ute7 ter7ina cu eaL -a un
a-t 7od Hn care Hi vor da sea7a c tratarea /M este un 9roces continuu i
nu se ter7in 98n -a sf8ritu- vieii.
Pacienii devin ca9a,i-i s acce9te rea-itatea de a avea /M, at8t
9articu-ar c8t i Hn 9u,-ic. +o-navii tre,uie s tie c nu tre,uie s Hnvee s
-e 9-ac s ai,e /M.
Ei 9ot s*i e>9ri7e su9rarea Hn 7od adecvat H79otriva ,o-ii fr
s*i reverse acea su9rare 9e 9roria -or 9ersoan sau 9e 9ersoane-e care -e
sunt a9ro9iate.
$ntervenia Hnce9e cu Hnc o Hncura:are a 9acieni-or i a fa7i-ii-or -or
9entru a 9utea H7,ina senti7ente-e cu e>9eriene-e -or cu /M. Ec)i9a de
trata7ent Hi asi.ur de ase7enea c va fi or.ani;at cea 7ai ,un Hn.ri:ire,
7o,i-i;8nd toate resurse-e 9entru a rea-i;a acest -ucru. Pacientu- este Hncura:at
s*i asu7e res9onsa,i-itatea 9ersona- 9entru ace-e as9ecte a-e sntii
9e care, e- sau ea, -e 9oate contro-a. A:utoru- 9si)o-o.ic tre,uie oferit ca un
intru7ent de cretere a a9titudini-or de ada9tare.
Pentru 7u-i 9acieni, ada9tarea reuit i79-ic inter.rarea /M doar
ca o 9arte a e>istenei -or, 9er7i8ndu*-e s treac -a noi satisfacii 9ersona-e.
Pacienii c8ti. contro- asu9ra rs9unsuri-or -or -a o ,oa-, de a-tfe- Hn 7are
7sur necontro-a,i- i asu9ra se7nificaiei ei. Acetia au o ca9acitate 7ai
7are s si7t s9erana, s ai, 9-anuri 9entru viitor i s se si7t 7ai ,ine.
4. >i%iotera&ia 1n SM
u-,urri-e de 7o,i-itate sunt adesea 9ri7e-e se7ne vi;i,i-e -a o7u-
,o-nav cu /M. !8nd inva-iditatea 7otorie avansea;, creind un )andica9,
,o-navu- cu /M tre,uie Hndru7at s fac, 9e -8n. a-te trata7ente
F7edica7entoaseG i trata7ent fi;iotera9ic.
Pierderea a9titudini-or nor7a-e de 7icare are nu nu7ai un as9ect
fi;ic a- ,o-navu-ui cu /M, ci de ase7enea un 9rofund efect 9si)ic.
#a Hnce9utu- trata7entu-ui fi;iotera9ic, 7u-i 9acieni nu se vor
si7i conforta,i- Hn aceast situaie. Ci;iotera9eutu- 9oate fi 9rivit de ctre
,o-nav ca un 9rieten care 9oate s*- a:ute s de9easc inva-iditi-e fi;ice
sau ca un du7an care -*ar 9utea e>9une -a a-te suferine fi;ice. ratarea
,o-navu-ui cu /M necesit nu nu7ai a9titudini c-inice, ci i Hne-e.ere,
,unvoin de a*i 9etrece 7u-t ti79 -8n. ,o-nav i de a avea o 7are
r,dare. oate aceste ca-iti care in de 7aturitatea i e>9eriena
fi;iotera9eutu-ui, :oac ce- 7ai 7are ro- Hn o,inerea succesu-ui
trata7entu-ui.
Resta,i-irea i reeducarea tu-,urri-or de 9ostur i de 7o,i-itate
cau;ate de /M constituie activitatea 7a:or a fi;iotera9eutu-ui Hn acest
do7eniu. =atorit naturii 9ro.resive a ,o-ii este i79ortant ca fi;iotera9eutu-
s*i asu7e un ro- tera9eutic 9rofi-actic. Ci;iotera9euii tre,uie s evite s
insuf-e 9acieni-or, contient sau incontient, tea7a de ceea ce se 9oate
Hnt879-a Hn viitor, dar nu tre,uie s se fereasc de necesitatea i79-e7entrii
trata7ente-or 9rofi-actice aco-o unde sunt reco7andate.
O 9ro,-e7 deose,it se ridic atunci c8nd un trata7ent activ se
dovedete a fi neadecvat. /ituaia, 9recu7 o recidiv acut, cere
fi;iotera9eutu-ui s introduc une-e trata7ente de Hntreinere care au un
caracter 9asiv. Aceast datorit fa9tu-ui c o astfe- de situaie 9oate a:uta -a
risi9irea te7eri-or 9acieni-or c fi;iotera9eutu- se interesea; de ei doar
c8nd sunt ,ine i nu -e ofer a:utor atunci c8nd situaia -or se a.ravea;.
Pentru a trata cu succes 9acienii cu /M, fi;iotera9eutu- tre,uie s fie
7u-ti-atera- i intuitiv, 9entru a 9utea s*i asu7e diferite ro-uri, sau 9entru a
9utea co7,ina adecvat aceste ro-uri. Ci;iotera9eutu- tre,uie s fie ca9a,i-
i co79etent s 7odifice direcia de tratare, ca rs9uns -a noi-e condiii
9re;entate de f-uctuaii-e i eventua- 9ro.resarea /M.
Principiile fi&ioterapiei -n (M. rata7entu- fi;iotera9ic -a 9acienii
cu /M tre,uie s fie conce9ut i 9-anificat 9e ,a;a unui 9ro.ra7 9e ter7en
-un.. ri7iterea ti79urie -a fi;iotera9ie este esenia- 9entru 9-anificarea
unui 9ro.ra7 de trata7ent 9e ter7en -un. i 9entru 9re.tirea unor re.i7uri
tera9eutice 9reventive. Pro.ra7e-e de trata7ent 9e ter7en scurt sunt
neadecvate Hn Hn.ri:irea ,o-navi-or cu /M i nu duc -a H7,untirea i
7eninerea 7icrii. Un trata7ent continuu asi.ur ener.ie re.u-at din
9artea fi;iotera9eutu-ui, cu cantitatea i ti79u- de trata7ent variind Hn
intensitate i variat Fada9tatG du9 f-uctuaii-e ,o-ii FA/?+UR' i =E /OU&A,
4055G.
Princi9ii-e de ,a; a-e trata7entu-ui fi;iotera9eutic sunt:
4 * / Hncura:e;e de;vo-tarea strate.ii-or de 7icareR
2 * / Hncura:e;e de9rinderea a9titudini-or 7otoriiR
2 * / H7,unteasc ca-itatea 7icriiR
6 * / di7inue;e tonusu- 7uscu-arR
5 * / accentue;e a9-icarea funciona- a fi;iotera9ieiR
3 * / susin 9acientu- Hn sco9u- 7eninerii 7o,i-itii i co-a,o*
rrii, 9entru conso-idarea tera9ieiR
1 * / i79-e7ente;e tera9ia 9rofi-acticR
5 * / educe 9ersoana ,o-nav Hn sco9u- unei 7ai ,une
Hne-e.eri a si79to7e-or /M i a fe-u-ui Hn care e-e afectea;
activiti-e e>istenei ;i-nice.
=ei fiecare ,o-nav cu /M este o 9ersona-itate individua- i tre,uie
tratat ca atare, au fost sta,i-ite de ctre A/?+UR' i =E /OU&A F4055G,
9atru sco9uri 9rinci9a-e i co7une a-e trata7entu-ui fi;iotera9ic a-e /M.
Acestea sunt:
4 * / Hntrein i s creasc sfera 7icriiR
2 * / a:ute sta,i-itatea 9ostura-R
2 * / 9revin contracii-e 7uscu-are 9er7anenteR
6 * / 7enin i s Hncura:e;e 9urtarea 9ro9riei .reuti.
Eva-uarea i 9-anificarea tra7entu-ui. Pro.ra7e-e trata7entu-ui
fi;iotera9ic tre,uie a-ctuite 9entru fiecare ,o-nav, 9e ,a;a eva-urii 9recise
i deta-iate a tuturor funcii-or. Eva-uri-e o,iective, .radate a-e funciei
sen;itivo*7otorii a 7e7,re-or su9erioare i inferioare, a-e 7icri-or
funciona-e, i a-e activiti-or e>istenei ;i-nice tre,uie conse7nate i 9strate
ca o docu7entaie a 9ro.resu-ui unui ,o-nav i a rs9unsu-ui su -a o tera9ie.
re,uie identificate deficite-e 7otorii care contri,uie -a funcia 7otorie
a-terat i tre,uie testate 9e r8nd 9entru a indica 9osi,i-iti-e 9entru
trata7ent. re,uie acordat o atenie s9ecia- identificrii co79-icaii-or,
9recu7: contracturi-e 7uscu-are 9er7anente, defor7iti-e, atrofia 7uscu*
-ar, 7o,i-itatea redus articu-ar, 9ierderea contiinei 7icrii i scderea
sen;ioria-. oate acestea 9ot surveni Hn /M 9ur i si79-u 9rin -i9sa
7o,i-i;rii.
Pro.ra7e-e de trata7ent orientate s9re un sco9 9ot fi decise nu7ai
9e ,a;a unei ,une eva-uri a deficite-or. =eficite-e 9rinci9a-e a-e contro-u-ui
7otor care cau;ea; ano7a-ii de 9ostur, ec)i-i,ru, tonus 7uscu-ar i
coordonarea 7icrii, necesit resta,i-ire 9rin 9ro.ra7e fi;iotera9eutice.
oate 9ro.ra7e-e care necesit e>erciii active tre,uie s in cont de nive-u-
o,ose-ii ,o-navu-ui cu /M.
Reeva-uarea 9ro.rese-or i sec)e-e-or r7ase, fcut -a interva-e
re.u-ate, ne asi.ur de fa9tu- c 9ro.ra7e-e de trata7ent sunt ada9tate -a
si79to7e-e sc)i7,toare i evidenia; avanta:e-e o,inute i 9ro.resivitatea
,o-ii.!onse7nri-e 7edica-e a-e tuturor eva-uri-or asi.ur un istoric concret
a- si79to7ato-o.iei i trata7entu-ui efectuat de fiecare 9acient.
Ciecare eva-uare tre,uie s conc-u;ione;e 9rintr*o for7u-are c-ar
sco9uri-e trata7entu-ui 9entru ace- stadiu a- ,o-ii i fiecare eva-uare u-terioar
unui trata7ent tre,uie s esti7e;e c8t de 7u-t au fost atinse sco9uri-e. O
9arte a fiecrei eva-uri tre,uie s inc-ud i o autoeva-uare a ,o-navu-ui cu
/M.
O astfe- de autoeva-uare are 7ai 7u-te sco9uri. Astfe-, fi;iotera9eutu-
o,ine infor7aii va-oroase asu9ra fe-u-ui Hn care 9acientu- vede 9ro9rii-e
sa-e a,i-iti i ina,i-iti. !er8ndu*i 9acientu-ui s e>9un 9ro,-e7e-e sa-e
9rioritare, tera9eutu- devine contient de do7enii-e care sunt considerate
7ai i79ortante. Adesea, 9rioriti-e 9acientu-ui sunt diferite de ce-e a-e
fi;iotera9eutu-ui i tre,uie s ai, a-te discuii, astfe- Hnc8t, at8t fi;iotera9eutu-
c8t i ,o-navu- s fie de acord cu un 9ro.ra7 de trata7ent, a7,e-e 9ri
acion8nd H79reun 9entru a atin.e ace-eai sco9uri.
otui, eva-uri-e fi;iotera9eutice nu asi.ur so-uii-e definitive -a
9ro,-e7a trata7entu-ui ,o-navi-or cu /M. Eva-uarea este doar un instru7ent
c-inic uti-i;at de fi;iotera9eut 9entru o,inerea condiiei 9acientu-ui i a strii
sa-e funciona-e. Puterea acestui trata7ent const Hn a,i-itatea tera9eutu-ui
de a inter9reta eva-uarea i de a uti-i;a infor7aii-e Hn vederea e-a,orrii
unui 9-an de trata7ent a9-ica,i-, cu fo-os.
#a 9-anificarea 9ro.ra7e-or de trata7ent e>ist cinci ;one a-e funciei
sen;orio*7otorii, care tre,uie -uate Hn considerate. Aceste ;one c)eie sunt:
postura, ec3ilibrul, tonusul muscular, coordonarea, ata/ia i oboseala. E-e
for7ea; o ,a; 9entru reeducarea 7icrii i 9entru ti9u- te)nici-or
fi;iotera9eutice care vor fi uti-i;ate.
Postura. Princi9a-e-e ano7a-ii 9ostura-e Hnt8-nite -a ,o-navii cu /M
sunt: f-e>ia uni-atera- sau ,i-atera- a o-duri-or, )i9er-ordo;a -o7,ar,
cderea u7eri-or Hn fa, )i9ere>tensia uni-atera- sau ,i-atera- a .enun*
c)i-or i deficit de rotaie a trunc)iu-ui -a tentative de rotire a acestuia.
Jntinderea ;i-nic a .ru9e-or de 7uc)i afectai va a:uta -a 9revenirea
ano7a-ii-or 9ostura-e. Atenionarea ,o-navu-ui asu9ra tu-,urri-or 9ostura-e
va a:uta 9acientu- cu /M s recunoasc 9ostura ,un Hn 9o;iia e;8nd sau
Hn 9iciore i s Hnvee cu7 s corecte;e 9ostura nesatisfctoare Hn aceste
9o;iii.
Jn cadru- eva-urii ec3ilibrului este necasar s se sta,i-easc dac
reacii-e de ec)i-i,ru sunt sau nu nor7a-e, reduse sau a,sente. Eva-uarea
ec)i-i,ru-ui tre,uie fcut at8t Hn 9o;iii statice c8t i Hn ti79u- 7icrii.
Meninerea ec)i-i,ru-ui se ,a;ea; nu nu7ai 9e inte.ritatea
funciona- a a9aratu-ui vesti,u-ar ci i 9e i79u-suri-e sosite de -a rece9torii
de sensi,i-itate 9ro9rioce9tiv i de 9resiune. Prin ur7are, deficiene a-e
ec)i-i,ru-ui 9ot fi datorate deficiene-or nive-u-ui sen;itivo*sen;oria-.
Accentu- trata7entu-ui tre,uie s se 9un 9e Hncura:area 7icri-or
i activiti-or funciona-e, 9recu7 de9-asri-e, care vor faci-ita i sti7u-a
reacii-e de ec)i-i,ru. !ontro-u- 7otor a- ca9u-ui i trunc)iu-ui este c)eia
7eninerii ec)i-i,ru-ui at8t Hn 9o;iii statice c8t i Hn ti79u- 7icrii.
Puncte-e i79ortante a-e 7icrii sunt articu-aii-e 9ro>i7a-e deoarece
contracii-e -or a:ut -a sta,i-itatea centuri-or 7e7,re-or i -a 7eninerea
a>ei cor9u-ui.
Tonusul muscular. Poate fi anor7a- de crescut sau sc;ut Hn anu7ite
.ru9e 7uscu-are sau Hn toate. Mu-i 9acieni cu /M 9ot avea ano7a-ii a-e
tonusu-ui Hn a7,e-e direcii.
E>ist du9 O== F4052G, 9atru co79onente i79ortante 9entru
tratarea s9asticitii.
4 * Educarea necesitii de a evita 9o;iii-e i activiti-e care cresc
tonusu-R
2 * Mersu- 9e :os ;i-nic, sau 7eninerea 9ro9riei .reutiR
2 * Jntinderea re.u-at a .ru9e-or 7uscu-are )i9ertoniceR
6 * Evitarea consti9aiei, infecii-or urinare i a escare-or, care
9ot fi s9ini iritativi 9entru s9asticitate.
0ta/ia este o tu-,urare s9ecific a funciei 7otorii, care duce -a
deficitu- de coordonare i a- 7icri-or vo-untare. Este o tu-,urare care,
inde9endent de s-,iciunea 7otorie, 7odific direcia i .radu- 7icrii,
deterior8nd contracii-e vo-untare i contracii-e 7uscu-are ref-e>e, necesare
7eninerii 9osturii i a ec)i-i,ru-ui.
rata7entu- 9acieni-or ata>ici cu /M este difici- deoarece acetia se
sc)i7, Hn evo-uia ,o-ii ce- 7ai 7u-t. rata7entu- tre,uie Hndre9tat s9re
c8ti.area sta,i-itii 9ostura-e, s9re contro-u- vo-untar a- centru-ui de .reutate
a- cor9u-ui Hn 9o;iii-e de susinere a 9ro9riei .reuti i s9re 7icri-e de
de9-asare a 9ro9riei .reuti. re,uie Hncura:at o re.-are cor9ora- corect
a ca9u-ui i a trunc)iu-ui Hn 9o;iii-e statice i Hn ti79u- 7icrii, fiind
necesar reeducarea .ru9e-or 7uscu-are 9ro>i7a-e a-e 7e7,re-or Hn
vederea sta,i-i;rii centuri-or 7e7,re-or.
ratarea oboselii tre,uie inte.rat Hn 9ro.ra7e-e fi;iotera9eutice, 9rin
educarea 9acieni-or de a 9utea ine 9asu- cu Hntrea.a .a7 a activiti-or,
Hnv8ndu*i des9re va-oarea odi)nei i des9re 9strarea Fecono7isireaG
ener.iei. Pro.ra7e-e de e>erciii atent 9-anificate 9ot fi uti-i;ate -a creterea
re;istenei -a o,osea-, dar acestea tre,uie 7onitori;ate de ctre tera9eut -a
fiecare 9acient Hn 9arte.
/co9uri-e trata7entu-ui tre,uie s .enere;e un 9-an de fi;iotera9ie
care inc-ude toate ce-e cinci ;one descrise 7ai sus Hntr*un 9ro.ra7 coordonat
de reeducare a 7icrii.
O Hncercare de trata7ent ,a;at 9e Hnvarea sau reHnvarea
9ro.ra7e-or de 7icare F!ARR i /?E/?ER=, 4051G, este 9ro,a,i- cea
7ai ,un 7etod 9entru o ,oa- cronic cu7 este /M. Jnvarea i ada9tarea
-a sc)i7,ri sunt trsturi caracteristice siste7u-ui nervos centra-, foarte 7u-t
de;vo-tate -a 9ri7ate, 7ai a-es -a oa7eni. Mecanis7e-e neura-e a-e Hnvrii
sunt controversate, dar e>9eriene-e dovedesc c survin une-e 7odificri
structura-e 7ai a-es -a nive-u- sina9se-or FRA$/MA' i C$E##E, 4012R
EA##,
4050G.
Astfe- de 7odificri structura-e 9ot fi si7i-are cu ce-e considerate c
survin c8nd este do,8ndit o nou activitate 7otorie FB#OU+/ i co-a,.,
4012R BREE'OUB?, 4013G. O Hncercare de fi;iotera9ie care Hncor9orea;
Hnvarea noi-or a9titudini 7otorii, necesit re9etri a-e unor ti9uri de 7icare
i 9rin ur7are so-icit un .rad 7are de 7otivaie din 9artea 9acieni-or F=E
/OU&A, 4052G. Pentru 7eninerea 7otivaiei, e>erciii-e sta,i-ite tre,uie s
fie orientate s9re -u7ea rea- a 9acientu-ui, adic s9re activiti-e e>istenei
;i-nice.
Educarea 9acientu-ui cu 9rivire -a i79ortana e>erciii-or s9orete
cunotine-e sa-e des9re tratarea fi;ic a ,o-ii sa-e. Co-osirea educaiei ca un
au>i-iar a- tera9iei co79orta7enta-e este considerat a fi foarte va-oroas Hn
tratarea ,o-i-or cronice FMA&&U!A, 4052G.
!a -a toate 9rocese-e de Hnvare, 9erioade-e Hnvrii 7otorii sunt
ur7ate de 9erioade-e de conso-idare a cunotine-or recent do,8ndite.
Pe 9arcursu- 9erioade-or de conso-idare, 9acienii 9ar s nu fac
9ro.rese Hn tera9ie. Astfe- de 9erioade fr 9ro.rese 9ot fi fo-osite Hn tera9ie
at8t 9entru a reca9itu-a 7icri-e care au fost de:a Hnvate, c8t i ca 9erioade
de revi;uire a a9titudini-or 7otorii recent do,8ndite F=E /OU&A, 4052G.
Prin ur7are, c8nd 9acienii cu /M nu arat noi 9ro.rese Hn tera9ie este
indicat Hntrirea i conso-idarea tera9iei 9recedente i nu aa cu7 deseori
se Hnt879-, Hntreru9erea tera9iei. Perioade-or Hnvrii 7otorii i ce-e de
conso-idare varia; Hn 7are 7sur, dar 9ar s de9ind Hn .enera- de v8rsta,
de durata ,o-ii F=E /OU&A, 4056G.
Pentru a Hnva fora, direcia i Hnde9-inirea -a ti79 a 7icrii, tre,uie
e>ersat Hntrea.a 7icare. !orectarea .ree-i-or 9oate fi efectuat de tera9eut
i Hnvat de ,o-nav ca o 9arte a Hntre.ii 9osi,i-iti de 7icare. Aceast
a,ordare este 7u-t 7ai uor de Hnvat de ctre 9acient, dec8t 7etoda
Hnvrii 9e 7ai 7u-te co79onente de 7icare, care tre,uie a9oi reasa7,-ate
Hn secvena s9aia- i te79orar corect 9entru a .enera o 7icare uti-
FPO'E/, 4016G.
Iedine-e de trata7ent sunt uti-i;ate 9entru a*i Hnva 9e 9acieni
e>erciii-e i 7etode-e adecvate a-e contro-u-ui 7icrii, care vor in)i,a i
contracara si79to7e-e nedorite din /M. !ontro-u- 7otor este Hnvat 9e
,a;a fa9tu-ui c doar 7icarea vo-untar i efectu- fi;ic 9ot duce -a Hnvarea
sau reHnvarea strate.ii-or 7icrii. Micri-e asi7i-ate activ sunt fo-osite -a
9acienii .rav inva-idai, fi;iotera9eutu- asi.ur8nd cantitatea 7ini7 de
contact fi;ic necesar. F=E /OU&A, 4056G.
Ci;iotera9eutu- sta,i-ete i 7enine contro-u- str8ns cu 9acientu-,
fo-osind 7ai de.ra, a9titudini-e vocii dec8t a9titudini-e 78ini-or
FBAR=$'ER, 4013G, Hn acest fe-, 9e 7sur ce contro-u- 7icrii este Hnvat
de ,o-nav, acest fa9t este v;ut, 7ai de.ra,, ca un re;u-tat a- eforturi-or
9ro9rii a-e 9acientu-ui, dec8t un 9rodus a- te)nici-or 7ani9u-atoare a-e
fi;iotera9eutu-ui.
Aceast rea-i;are este e>tre7 de i79ortant, deoarece se atea9t ca
9acientu- s se su9un unui re.i7 de e>erciii 9entru acas, su,-iniindu*se
astfe- c e>ersarea individua- acas este necesar ;i-nic 9entru H7,untirea
7icrii. Pacientu-ui i se dau e>erciii scrise ca s e>erse;e acas i acestea
tre,uie efectuate Hn a,sena fi;iotera9eutu-ui. Astfe-, 9acientu- Hnva s
de9ind 7ai de.ra, de e- Hnsui Hn efectuarea trata7entu-ui, dec8t de
fi;iotera9eut.
'ive-e-e e>erciii-or 9entru acas sunt sta,i-ite totdeauna -a nive-e-e
9e care 9acientu- -e*a atins de:a H79reun cu fi;iotera9eutu-. Ci;iotera9eutu-
verific dac e>erciii-e 9entru acas sunt corect e>ecutate de 9acient. Pe
7sur ce e>erciii-e, 9o;iii-e sau te)nici-e de 7icare sunt Hnv8ate,
fi;iotera9eutu- d o e>9-icaie des9re i79ortana -or Hn activiti-e ;i-niceR
astfe- 9acientu- Hnva at8t 7icarea vo-untar, c8t i sco9u- 9racticrii ei. Jn
ce-e din ur7, 9acienii Hnva s a-ea. 7icri-e adecvate din re9ertoriu-
Hntre. de 7icri Hnvate, 9entru a -e 9otrivi -a si79to7e-e ;i-nice
sc)i7,toare a-e ,o-i-or F=E /OU&A, 4055G.
Jn fi;iotera9ia /M e>ist un 9ro.ra7 funda7enta- de e>erciii i un
9ro.ra7 s9ecific. Un e>e79-u a- unui 9ro.ra7 funda7enta- de e>erciii a
fost 9re;entat de A/?+UR' i =E /OU&A F4055G.
Jn cadru- acestui 9ro.ra7 se uti-i;ea; un set esenia- de e>erciii Hn
diferite sco9uri cu diferii 9acieni cu /M, 9rin sc)i7,area accentu-ui 7icrii.
Accentu- 7icrii 9oate fi Hn 9ri7u- r8nd 9e creterea unei serii active a
contro-u-ui vo-untar ur7at de un efort susinut -a ca9tu- seriei. A-ternativ,
7eninerea anu7itor 9osturi i 9o;iii va Hncura:a sta,i-itatea i va duce -a
Hntrirea 7uc)i-or. era9euii tre,uie s co7unice 9acieni-or c este 7ai
i79ortant ca-itatea 7icrii dec8t cantitatea re9etri-or o,inute.
Un set de e>erciii ce a-ctuiesc un 9ro.a7 funda7enta- este
considerat a avea o uti-i;are .enera- 9entru 7a:oritatea 9acieni-or cu /M
FA/?+UR' i =E /OU&A, 4055G.
otui, deoarece doi 9acieni cu /M nu vor avea ace-eai nive-e a-e
deficite-or sen;itivo*7otorii sunt necesare e>erciii s9ecifice fiecrui individ,
9e -8n. 9ro.ra7u- funda7enta- de ,a;.
=ori7 s trece7 Hn revist fi;iotera9ia s9ecific Hn /M cu si79to7e
9redo7inant s9astice ata>ice i Hn ce-e din ur7 fi;iotera9ia ,o-navu-ui cu
/M i7o,i-.
$niia-, s9asticitatea 9oate fi at8t de uoar Hnc8t 9oate sc9a o,ser*
vaiei fi;iotera9eutu-ui sau ,o-navu-ui. /e 9ot detecta doar )i9ertonii
tran;itorii a9rute Hn une-e 9o;iii a-e 7e7,re-or sau a-e trunc)iu-ui. Pacientu-
9oate re-ata s9as7e 7uscu-are inter7itente sau c)iar o sen;aie de Hncordare
sau ri.iditate Hntr*un 7uc)i sau Hntr*o articu-aie.
Eva-uri-e de rutin tre,uie s inc-ud e>a7inarea ano7a-ii-or
tonusu-ui 7uscu-ar. Ci;iotera9eutu- e>a7inea; tonusu- 9rin fo-osirea
7icri-or 9asive ra9ide i -ente, -a nive-u- tuturor articu-aii-or 7e7,re-or.
onusu- 9oate fi ur7tor: anor7a- de crescut sau de sc;ut. Orice 7odificare
de tonus tre,uie s fie Hnre.istrat i Hnsoit de denu7irea .ru9e-or
7uscu-are 9e care -e atin.e. Uneori 9ot fi uti-i;ate .radri a-e s9asticitii
9recu7 sca-a OsAestr@ FBOCC, 4013G sau diferite-e a,ordri a-e
s9asticitii revi;uite de ctre =E /OU&A i MU/A F4051G.
ratarea s9asticitii este necesar 9entru c H79iedic 7icri-e
vo-untare. Reducerea tonusu-ui 7uscu-ar crescut se face 98n -a un
nive- Hn care 7icarea vo-untar re;idua- 9oate fi fo-osit 9entru o
7o,i-itate 7ai ,un.
Prin Hntinderea 7uc)i-or afectai Hn 7od -ent i 7eninerea Hntinderii
9e o 9erioad -un. de ti79, s9asticitatea 9oate fi redus i eficiena 7ic*
ri-or vo-untare crescut F+O+A?, 4015R O=EE', 4054G.
Uti-i;area Hntinderii -ente a 7uc)i-or )i9ertonici 9oate fi ado9tat
9rin fo-osirea 9o;iii-or sau 9osturi-or Hn care .ru9e-e 7uscu-are afectate sunt
7eninute Hntr*o 9o;iie Hntins. Aceste 9o;iii sunt:
4 * !u-cat cu faa Hn :os, 9entru Hntinderea f-e>ori-or o-duri-orR
2 * /t8nd Hn K9o;iia croitoru-uiL, 9entru Hntinderea adductori-or
o-duri-orR
2 * Ie;8nd 7u-t cu 9icioare-e Hntinse 9entru Hntinderea f-e>ori-or
.enunc)i-orR
6 * Ie;8nd cu-cat 9e o 9arte, 9entru Hntinderea f-e>ori-or
trunc)iu-uiR
5 * /t8nd dre9t Hn 9icioare, 9entru Hntinderea f-e>ori-or 9-antari:
Bru9e-e 7uscu-are 7enionate 7ai sus sunt ce-e care 9re;int Hn
7od o,inuit tonus crescut Hn /M.
A-te te)nici, 9recu7 rcirea 9ie-ii 9e .ru9e 7uscu-are s9astice, cu
a:utoru- .)eii sau a9ei reci FMEA= i M'O, 4030R %A'EN, 4002G 9ot
dease7enea deter7ina o reducere te79orar a s9asticitii. otui, c8nd se
uti-i;ea; tera9ia rece 9entru reducerea s9asticitii tre,uie s se ai,e .ri:
ca circu-aia Hn e>tre7iti s fie 9re;ent i s fie 7eninut Hn ti79u- tera9iei.
Co-osirea .)eii sau a a9ei reci 9oate fi reco7andat dac 9acientu-
cu /M nu 9re;int e>tre7iti-e 7e7,re-or re7arca,i- de reci. =eci;ia
reducerii tonusu-ui i nive-u- reducerii ur7rite este o deci;ie ,un 98n
c8nd 9oate fi atins o funciona-itate 7ai 7are a 7e7,re-or. Jn une-e ca;uri
de /M reducerea s9asticitii va de;v-ui a-te si79to7e, 9recu7 ata>ia sau
s-,iciunea 7uscu-ar, care 9ot fi 7ai .reu de contro-at. Un oarecare tonus
crescut 9oate fi uti- 9ersoane-or cu /M i 9oate fi c)iar esenia- 9entru
7eninerea unei a,i-iti de a u7,-a sau de a se de9-asa.
Meninerea statu-ui Hn 9icioare i susinerea 9ro9riei .reuti c8t 7ai
7u-t ti79 9osi,i- este unu- dintre 9uncte-e c)eie Hn tratarea 9e ter7en -un.
a 9acientu-ui cu /M.
/usinerea 9ro9riei .reuti 9e 7e7,re-e inferioare este Hn sine o
7etod de contro-are a tonusu-ui 7uscu-ar anor7a- de crescut i este o
7etod 9reventiv de di7inuare a creterii tonusu-ui Hn .ru9e-e f-e>oare
a-e 7uc)i-or.
A9ariia s9asticitii f-e>ori-or reduce s9erana c ,o-navu- va 9utea
s*i 9stre;e 7o,i-itatea iniia-, i cu ti79u- nu va 9utea nici s stea dre9t.
#a 9acienii cu s9asticitate 9e 7uc)ii f-e>ori, accentu- trata7entu-ui c)ineto*
tera9eutic tre,uie Hndre9tat s9re reducerea tonusu-ui acestor 7uc)i,
9revenirea contracii-or f-e>oare 9er7anente i ori de c8te ori este 9osi,i-,
9e 7eninerea de9-asri-or 9e 9icioare.
Muc)iu- ce- 7ai res9onsa,i- de contracii-e 7uscu-are f-e>oare
9er7anente -a o-d este 9soasu- 7are. Msuri-e de 9revenire a de;vo-trii
tonusu-ui crescut Hn 7uc)iu- 9soasu- 7are tre,uie iniiate din 9ri7e-e stadii
a-e /M, 9rin fo-osirea 9o;iiei cu-cat cu faa Hn :os i 9rin sti7u-area
contraciei active a 7uc)i-or e>tensori ai o-du-ui. !8nd este desco9erit o
contracie a 7uc)iu-ui, acesta 9oate fi Hntins 9rin e>tinderea Hn 7od 9asiv
a o-du-ui afectat. #a 7anevre-e de e>tindere tre,uie avut .ri: ca ira
s9inrii Hn 9o;iia ei -o7,ar s r78n Hntr*o -ordo; nor7a-.
Orice se7n de )i9er-ordo; arat c 7uc)iu- nu este Hntins, ci doar
tras Hn 9uncte-e iniia-e s9ina-e. Un astfe- de feno7en tre,uie evitat, deoarece
e>it un 9erico- de -e;are a 7uc)iu-ui i a co-oanei verte,ra-e -o7,are
inferioare, care ar 9utea cau;a suferin inuti- sau su,-u>aii a-e verte,re-or
-o7,are.
Jn tratarea fi;iotera9eutic a 9acientu-ui cu si79to7e 9redo7inant
ata>ice tre,uie tiut c e>ist 7ai 7u-te ti9uri de ata>ii Hn /M. Eva-uarea
neuro-o.ic i c-asificarea diferite-or ti9uri de ata>ii au fost descrise de
MORBA' F4050G.
O,servarea 7icrii ata>ice cu oc)iu- -i,er sau Hnre.istrarea video
dovedete c si79to7u- se 7anifest Hn 7icri Hn care .ru9e-e 7uscu-are
sunt so-icitate s acione;e H79reun su, variate .rade de contracie.
u-,urri-e 9rinci9a-e de 7icare a-e 9acientu-ui ata>ic sunt
insta,i-itatea 9ostura- i deficitu- de coordonare a 7icrii.
Pentru a reHnva sta,i-itatea 9ostura-, fi;iotera9eutu- tre,uie s
sti7u-e;e 9acientu- s9re o,inerea contro-u-ui centru-ui .reutii cor9u-ui.
Jn .enera- 9acientu- ata>ic insta,i-, co,oar centru- .reutii s9re o-duri,
9rin Hncovoiere. Jn aceast 9ostur, 9acientu- se 9oate si7i 7ai sta,i-, dar
este de;avanta:at c8nd Hncearc s u7,-e. Jn 9-us, e>ist un risc a- de;vo-trii
contraciei f-e>ori-or FHn f-e>ieG -a nive-u- o-duri-or. Pacientu- 9oate Hncerca
s c8ti.e o nou sta,i-itate 9rin fi>area trunc)iu-ui i ,-ocarea .enunc)i-or
Hn )i9ere>tensie.
Pentru corectarea acestor 9osturi anor7a-e, fi;iotera9eutu- tre,uie
s oriente;e trata7entu- s9re reeducarea 7ai Hnt8i a 7uc)i-or e>tensori ai
o-du-ui. U-terior, tre,uie sti7u-at Hnc-inarea 9e-vian anterioar. Aceste
dou e>erciii 9ot fi Hncercate Hntr*o 9o;iie de Hn.enunc)ere 7are, Hnante
de se ridica Hn 9icioare, dac 9acientu- 9are 9rea insta,i- i se te7e de
cdere.
!8nd 9acientu- a o,inut un oarecare contro- a- e>etensiei o-du-ui
i a 9o;iiei 9e-visu-ui, tera9eutu-, tre,uie s 7ear. Hnainte cu trata7entu-
i s reeduce contro-u- 7uscu-ar a- 7icrii de rotaie intern a .enunc)i-or.
Jn acest stadiu tre,uie s ai, .ri: s se asi.ure dac este 7eninut
e>tensia
o-du-ui i 9o;iia 9e-vian, a-tfe- cor9u- 9acientu-ui se 9oate Hncovoia Hn
f-e>ie -a nive-u- o-duri-or.
%A'EN !. F4002G a introdus )i9otera9ia ca 7i:-oc de reeducare Hn
ata>ii-e trunc)iu-ui. Jn afar de efectu- ,un Hn ata>ii, c-ritu- inf-uenea;
9o;itiv 7o,i-itatea ,a;inu-ui i a 7e7,re-or inferioare, co7,t8nd
s9asticitatea 7uc)i-or ,a;inu-ui i Hn s9ecia- a adductori-or 7e7,re-or
inferioare.
Pentru reeducarea coordonrii tre,uie -uate Hn considerare dou
9ri i79ortante a-e contro-u-ui 7icrii. Pri7a 9arte i79-ic reeducarea
Hntre.ii 7icri cor9ora-e i se concentrea; 9e contro-u- 7icrii ca9u-ui
i a>ei cor9u-ui. A doua 9arte a reeducrii coordonrii i79-ic contro-u-
7icrii centuri-or 7e7,re-or fa de a>a cor9u-ui.
Aceste 7icri i79-ic 9osi,i-itatea rotaiei cor9u-ui Hn :uru- a>ei sa-e,
care este fo-osit ca 9unct de referin.
Ci;iotera9eutu- tre,uie s deter7ine 9re;ena sau a,sena diverse-or
ref-e>e de rotaie a-e cor9u-ui i ca9u-ui. oate activiti-e care vor sti7u-a
aceste ref-e>e tre,uie fo-osite de ctre fi;iotera9eut. Rotirea din 9o;iia cu
faa Hn sus Hn 9o;iia cu faa Hn :os, rotirea trunc)iu-ui Hn diverse
9o;iii, Hntoarcerea i 7icri-e de rsucire a:ut toate -a reeducarea
coordonrii.
A,i-itatea de a 7ica ca9u- i se.7ente-e trunc)iu-ui Hntr*o succesiune
te79oro*s9aia- nor7a- i de a se roti Hn :uru- a>ei cor9u-ui este esenia-
9entru 7icri-e funciona-e, 9recu7 de9-asarea i 7ersu-.
A doua 9arte a contro-u-ui 7icrii, care tre,uie -uat Hn considerare
este cea a reeducrii coordonrii .ru9e-or 7uscu-are a.onist*anta.oniste
a-e 7e7,re-or.
!e-e 7ai i79ortante 7etode s9re care tera9eutu- tre,uie s oriente;e
trata7ente-e 9entru reeducarea coordonrii .ru9e-or 7uscu-are sunt Hntin*
derea, -a 7e7,re-e su9erioare i 7ersu-, -a 7e7,re-e inferioare.
Puncte-e c)eie a-e contro-u-ui 7icrii 7e7,re-or sunt u7ru- i
o-du-. Muscu-atura rotatoare -a aceste articu-aii este co79-e> din 9unct
de vedere anato7ic i funciona-, dar a,i-itatea acestor .ru9e 7uscu-are de
a sta,i-i;a sau de a 7ica adecvat articu-aia 9ro>i7a- este cea care
deter7in ca-itatea 7icrii 7e7,re-or.
!oordonarea 7uc)i-or rotatori 9oate fi sti7u-at 9rin e>erciii active
sau asistate Hn care 7e7,ru- trece 9rintr*o circu7ferin a unui cerc cu centru-
situat 9e u7r -a 7e7,ru- su9erior i o-d -a 7e7,ru- inferior,
!ontactu- 7anua- fo-osit de fi;iotera9eut tre,uie s se fac nu7ai
9entru orientarea cursu-ui 7icrii i dac este necesar, o eventua-
re;isten 7anua-, 9entru sti7u-area coordonrii 7uscu-are -a articu-aii-e
9ro>i7a-e. Ci;iotera9eutu- tre,uie s evite s a9-ice 7ai 7u-t de o
re;isten 7anua- 7ini7 adecvat, deoarece ,o-navu- cu /M va o,osi
ra9id.
Ci;iotera9eutu- va o,serva c une-e 9o;iii a-e 7e7,ru-ui su9erior
Hn rotaie fac s fie 7ai sta,i-e. Acestea tre,uie notate ca 9o;iii Hn care s se
Hncerce a7e-iorri-e funcii-or 78inii i de.ete-or Hn vederea o,inerii unor
activiti a-e e>istenei ;i-nice 7ai ,une, 9recu7 ar fi 78ncatu- sau ,utu-.
!oordonarea .ru9e-or 7uscu-are a.onist*anta.oniste Hn :uru- a-tor
articu-aii a-e 7e7,re-or, dec8t ce-e 9ro>i7a-e, 9oate fi sti7u-at 9rin te)nici
care uti-i;ea; 7icri-e a-ternative rit7ice, sta,i-i;ri-e rit7ice i 7icarea
9endu-ar FBAR=$'ER, 4013G.
Unii autori au su.erat uti-i;area .reuti-or i a 7anete-or i
corsete-or .re-e a-e 7e7,re-or, 9entru 9acienii cu ata>ie 7are
FMORBA' i co-a,.,
4015G.
/e 9are c e>ist un efect i7ediat Hn reeducarea ata>iei 7e7,re-or
c8nd se recur.e -a o 7anet .rea FMORBA', 4050G, dar nu e>it dove;i
a-e unei a7e-iorri 9e ter7en -un.. E>9eriena acestui autor arat c
7uscu-atura 7e7,re-or se aco7odea; -a .reuti-e fo-osite 9e o 9erioad
de ti79, ata>ia r78n8nd esenia-7ente ne7odificat i a9oi se a.ravea;
9rin Hnde9rtarea u-terioar a .reuti-or.
=ac ,o-navii cu /M a:un. -e.ai de scaunu- cu roti-e sau de 9at,
trata7entu- fi;iotera9ic corect r78ne Hn continuare esenia- 9entru o 7ai
,un ca-itate a vieii i sntii -or.
$nsuficiena res9iratorie tre,uie 9revenit, astfe- Hnc8t s se evite
infecii-e 9u-7onare, co-a9su- 9u-7onar 9aria-, acu7u-area s9utei i
ciano;. re,uie sta,i-it o 7oda-itate corect de res9iraie 9rin Hnvarea
e>erciii-or de res9iraie 9rofund i Hn 9o;iie cu-cat, sau e;8nd i tre,uie
s se asi.ure accesu- aeru-ui Hn toate ;one-e 9-78ni-or.
re,uie evitat sta;a circu-atorie, 7ai a-es cea a 7e7,re-or inferioare,
deoarece crete riscu- tro7,o;ei venoase 9rofunde. E>erciii-e active de
contracie rit7ic i re-a>are a 7uscu-aturii 7e7,re-or, vor activa
circu-aia venoas. =ac nu este 9osi,i- nici o contracie 7uscu-ar
activ, este necesar 7ani9u-area 9asiv i 7asa:u-, sau tre,uie fo-osit un
7i:-oc au>i-iar 7ecanic. !ontracii-e 7uscu-are s9astice 9er7anente 9ot fi
9revenite 9rin 7o,i-i;area articu-aii-or cu a:utoru- serii-or de 7suri
co79-et 9asive.
Postura i 9o;iionarea corect 9entru asi.urarea Hntinderi-or
9re-un.ite a .ru9e-or 7uscu-are afectate de s9asticitate tre,uie s devin
o,inuite. !u-catu- ;i-nic cu faa Hn :os este esenia- 9entru 9acientu- i7o,i-.
Prevenirea escare-or este o 9arte vita- a 9ro.ra7u-ui de
trata7ent. /9ri:inirea i 9-asarea corect a cor9u-ui i a 7e7,re-or
9entru evitarea 9uncte-or de 9resiune este esenia- Hn 9revenirea
escare-or. Jntoarcerea sau sc)i7,area re.u-at a 9o;iiei este o,-i.atorie
;i i noa9te. Jn 9-us, evitarea cu succes a sta;ei res9iratorii i
circu-atorii, a s9asticitii i a defor7iti-or 7uscu-o*sc)e-etice va a:uta
de ase7enea -a 9revenirea escare-or.
Ci;iotera9euii vor tre,ui s*i asu7e un ro- educativ i de su9ra*
ve.)ere, trans7i8nd tuturor ce-or care Hn.ri:esc ,o-navu-, a9titudini de
trata7ent i diri:are, at8t 9rofesiona-e c8t i ne9rofesiona-e. Jn 9-us, tre,uie
9re;entate 7i:-oace si.ure i eficace de Hntoarcere, ridicare, i de9-asare a
9acientu-ui i7o,i-. Ur7rirea de ctre fi;iotera9eut este esenia- 9entru a
se asi.ura c instruciuni-e sunt corect e>ecutate, 9entru a 7odifica une-e
instruciuni dac circu7stane-e o cer i 9entru a oferi Hn.ri:itori-or s9ri:in.
rata7entu- fi;ic a- ,o-navu-ui cu /M i7o,i-, dei indicat i condus
de fi;iotera9eut, nu este e>c-usiv fcut 9e 9erioada edine-or tera9eutice.
Pacientu- i fa7i-ia tre,uie s fie foarte contiente de ceea ce constituie
7icare ,un i s fie Hncura:ate de fi;iotera9eut s*o rea-i;e;e corect. Prin
ur7are, fi;iotera9eutu- i 9acientu- tre,uie s acione;e H79reun ca
9erteneri astfe- Hnc8t ,eneficii-e tera9iei s fie trans9use Hn activiti-e uti-i;ate
9entru e>istena ;i-nic.
Asi.urarea ,o-navi-or cu /M cu 7i:-oace au>i-iare de 7ers 9re;int
avanta:e i de;avanta:e, care tre,uie -uate Hn considerare. Avanta:e-e constau
Hn a:utorarea 9acientu-ui de a 7er.e 7ai re9ede 9e distane 7ari i de a
avea un 7ers de o ca-itate a9ro9iat de ce- nor7a-. Mi:-oace-e au>i-iare de
7ers 9ot screte sta,i-itatea 9acientu-ui i 9ot reduce o,osea-a. Pentru 7u-i
,o-navi cu /M, fo-osirea 7i:-oace-or au>i-iare de 7ers 9oate da 9osi,i-itatea
s r78n 7o,i-i i 9oate a78na necesitatea uti-i;rii unui scaun 9e roti-e
tot ti79u-. Ci;iotera9eutu- tre,uie s fie contient de efecte-e duntoare
a-e asi.urrii cu 7i:-oace au>i-iare de 7ers i s 9ractice o Hn.ri:ire adecvat
i 7u-t 9recauie 9entru a -e 7ini7a-i;a.
Aceste efecte duntoare sunt descrise de O== F4052G. Jn 9ri7u-
rHnd, efectu- in)i,itor asu9ra s9asticitii de ctre susinerea 9ro9riei .reuti
9e 7e7,re-e inferioare va fi redus. Jn a- doi-ea r8nd, sc)i7,ri-e 9osturii
vor cau;a o 7odificare de -atera-i;are a trunc)iu-ui, dac se fo-osete un
su9ort uni-atera- sau f-e>ia anterioar a trunc)iu-ui 9rin f-ectarea o-duri-or,
c8nd se fo-osete su9ortu- ,i-atera-. Jn a- trei-ea r8nd, 9e 7sur ce 7icri-e
nor7a-e a-e ca9u-ui i trunc)iu-ui sunt reduse, va e>ista o reducere a
reacii-or ec)i-i,ru-ui, care -a r8ndu- -or 7odific tonusu- 7uscu-ar.
Efecte-e duntoare sunt 7ai e>arcer,ate dac 7i:-oace-e au>i-iare
sunt nesatisfctor ada9tate 9entru 9acient. Pe -8n. 7etode-e 9reventive
de trata7ent necesare s contracare;e efecte-e duntoare a-e uti-i;rii
7i:-oace-or au>i-iare de 7ers, fi;iotera9eutu- va tre,ui s i79-e7ente;e
tera9ia 9entru 7eninerea 7o,i-itii i creterea forei Hn 7e7,re-e
su9erioare. Acest fa9t este i79ortant i 9entru c 9acientu- cu /M ur7ea;
9ro,a,i- s devin 9ro.resiv 7ai de9endent de su9ortu- 7e7,re-or
su9erioare 9entru a*i 7enine 7o,i-itatea.
Jn ce-e din ur7, 9acienii care se ,a;ea; 9e su9ortu- 7e7,re-or
su9erioare 9entru 7o,i-itate sunt adesea 9redis9ui s9re -e;iuni a-e
7uc)i-or, tendoane-or i -i.a7ente-or, 7ai a-es a-e u7eri-or. Astfe- de
-e;iuni tre,uie activ testate de fi;iotera9eut c8nd sunt Hn fa; acut,
de;vo-tarea -e;iuni-or cronice tre,uind evitat 9e c8t 9osi,i-. =atorit naturii
f-uctuante i 9ro.resive a ,o-ii, ti9u- a:utoru-ui de 7ers 9us Hn circu-aie 9entru
9acieni tre,uie re.u-at revi;uit i ada9tat stadiu-ui ,o-ii.
Uti-i;area ate-e-or i uru,uri-or tre,uie evitat 9e c8t 9osi,i-,
tiindu*se c o dat ce o articu-aie este i7o,i-i;at 9rintr*o ate- sau uru,,
orice 7icare uni-atera- re;idua- a articu-aiei va fi 9ierdut. =ei o ate-
sau un uru, 9ot a7e-iora cu succes une-e tu-,urri de 7o,i-itate, a-te
si79to7e 7otorii, 9recu7 s9asticitatea, 9ot fi a.ravate.
Este i79ortant ca o,iective-e 9e ter7en scurt i 9-anu- de trata7ente
9e ter7en -un. s fie discutate cu 9acientu- i cu fa7i-ia sa. Mi:-oace-e
au>i-iare 9entru 7o,i-itate tre,uie introduse cu 7u-t tact, deoarece 7u-i
9acieni vd Hn e-e un si7,o- a- a.ravrii ,o-ii. Prin ur7are, fi;iotera9eutu-
tre,uie s Hncura:e;e o atitudine 9o;itiv 9entru uti-i;area 7i:-oace-or
au>i-iare 9entru 7ers, a:ut8nd ,o-navu- cu /M s a9recie;e avanta:e-e
7o,i-itii astfe- Hn,untit.
7. Tera&ia ocu&aional' 1n SM
era9ia ocu9aiona- cu9rinde Hntrea.a .a7 de activiti ;i-nice,
care fac ca ,o-navu- i fa7i-ia sa s triasc 7ai ,ine.
Ma:oritatea ,o-navi-or cu /M sunt 9ersoane cu o inva-iditate sau cu
un )andica9 9er7anent, adesea destu- de sever. Jnainte de a a:un.e -a
acest stadiu de inva-iditate e>ist Hn viaa ,o-navu-ui 9erioade Hn care tera9ia
ocu9aiona- tre,uie s -e ofere 7u-t avanta: Hn 7eninerea strii ,une. =in
9cate e>ist ca;uri c8nd tri7iteri-e -a tera9ia ocu9aiona- nu se fac din
ti79, 9acienii 9ier;8nd oca;ia de a fo-osi o resurs va-oaroas de trata7ent.
Astfe- ,o-navii a:un. -a tera9eut c8nd sunt inva-idai sever de ,oa-.
Jnc Hnainte de a fi atinse stadii-e inva-iditii severe, 7u-i 9acieni
cu /M au tu-,urri funciona-e care de-i7itea; ca9aciti-e de e>isten
inde9endent. era9ia ocu9aiona- adecvat duce ,o-navu- s9re creterea
a,i-iti-or funciona-e, a:ut -a e>tinderea ca9acitii e>istenei inde9endente
i desc)ide oca;ii 9entru 9ersoane-e cu /M de a a-e.e viaa 9e care doresc
s o triasc.
Mu-te dintre 9ri7e-e contacte, dintre ,o-navii cu /M i tera9ia ocu9a*
iona- au -oc Hn s9ita- c8nd 9acienii au suferit o e>acer,are a ,o-ii. /co9u-
9rinci9a- a- trata7entu-ui ocu9aiona- este resta,i-irea activiti-or e>istenei
;i-nice inde9endente -a nive-e c8t 7ai a9ro9iate 9osi,i- de ce-e nor7a-e
sau de ce-e 9e care -e*a avut 9acientu- cu /M Hnainte de recidiv.
Activiti-e 9recu7 s9-atu-, H7,rcatu-, Hn.ri:irea, toa-eta i 78ncatu-
F)rnireaG necesit Hnt8i eva-uarea i a9oi interveia c8t 7ai ti79urie a tera9iei
ocu9aiona-e.
Pe 7sur ce survine resta,i-irea, tre,uie sti7u-ate a-te activiti,
9recu7 de9-asarea. /e7ne-e unor a7e-iorri continue, indic 7odificarea
strate.ii-or de trata7ent astfe- Hnc8t s fie 9osi,i- o trecere s9re o 7ai 7u-t
inde9enden Hn activiti-e e>istenei ;i-nice.
Este i79ortant ca 9acienii s fie Hncura:ai i susinui de tera9eut, s
-u9te 9entru inde9enden Hn activiti-e de autoHn.ri:ire, c)iar din 9ri7e-e
stri du9 o recidiv.
Jn stadii-e u-terioare a-e 9ro.ra7u-ui tera9eutic va fi necesar o
reeva-uare a funcii-or, ur7at de reco7andri i trata7ent acas, 9entru
activiti-e de 7unc i ti79 -i,er.
O Hnre.istrare a c8ti.uri-or fina-e i co79arri-e cu nive-e-e de
inde9enden a 9acientu-ui de dinainte de recidiv, for7ea; ,a;a unui
ra9ort de e>a7inare, care tre,uie tri7is ec)i9ei de Hn.ri:ire a ,o-navu-ui.
!u 9uin ti79 Hnainte, sau i7ediat du9 Hntoarcerea acas din s9ita-
a ,o-navu-ui cu /M, va fi necesar o vi;it -a casa sa a ce-ui care se va ocu9a
de tera9ia -ui ocu9aiona-. /co9uri-e 9rinci9a-e a-e vi;itei acas sunt
o,servarea i eva-uarea 9osi,i-iti-or ,o-navu-ui cu /M de a efectua
activiti-e e>istenei ;i-nice, a9oi identificarea dificu-ti-or sau 9ro,-e7e-or
Hn 9rivina activiti-or i Hn ce-e din ur7 deter7inarea fa9tu-ui dac sunt
sau nu necesare 9entru activiti, a:utoare i ada9tri structura-e Hn cas.
Avanta:u- 9rinci9a- a- vi;itrii 9acieni-or Hn 9ro9ria -or cas este c 9ot fi
eva-uate a,i-iti-e Hn activiti-e ;i-nice Hn conte>tu- 7ediu-ui Hn care tre,uie
efectuate ;i-nic.
i9u- casei, a79-asarea diverse-or Hnc9eri, 9o;iii-e scri-or interioare
sau tre9te-or cu ,a-ustrad, a scri-or e>terioare, i H79re:7uiri-or tre,uie
o,servate i Hnre.istrate de tera9eut. re,uie s se o,serve, fr s 9ar
indiscreie ur7toare-e:
aG !are este ro-u- fiecrui 7e7,ru din fa7i-ia ,o-navu-ui Ftat,
7a7, co9i-, soG_
,G /e dorete de ctre fa7i-ie susinerea ,o-navu-ui cu /M_
cG !8te 9ersoane triesc Hn fa7i-ie_
dG !are i c8te sunt rude-e de9endente Fco9i-, 9ersoan Hn
v8rstG_
eG !ine sunt Hntreintorii i Hn.ri:itorii 9rinci9a-i ai ,o-navu-ui_
fG !ine este acas Hn ti79u- ;i-ei, c8nd i c8t ti79_
.G E>ist re-aii fa7i-ia-e Hn a9ro9iere F9rieten, rude etc.G_
Prin ur7are, Hn ti79u- vi;itei acas, tera9eutu- tre,uie s eva-ue;e
a,i-itatea 9acientu-ui cu /M de a*i asu7a 9osi,i-iti-e individua-e a-e
e>istenei -ui ;i-nice Hn conte>tu- vieii de fa7i-ie.
Activiti-e e>istenei ;i-nice inc-ud activiti-e de Hn.ri:ire 9ersona-,
9e care 7a:oritatea 9acieni-or tind s -e efectueu;e tota- inde9endent i
activiti-e 7ai .enera-e vieii -or socia-e.
Eva-uarea activiti-or e>istenei ;i-nice i reeva-uarea -or -a interva-e
re.u-ate, asi.ur o Hnre.istrare a nive-e-or de a,i-itate i inde9enden a
fiecrui 9acient cu /M. Aceste nive-e 9ot varia Hn ti79u- 9erioade-or de
recidiv i resta,i-ire.
E>ist nu7eroase for7e 9entru eva-uarea activiti-or e>istenei
;i-nice cu a:utoru- unor indici i sca-e FA/?+UR', 4053 i EAM$', 4050G.
Un 9ara7etru Hnre.istrat 9entru eva-uarea activiti-or e>istenei ;i-nice este
ti79u- necesar 9acieni-or 9entru ter7inarea sarcini-or. era9eutu- tre,uie
s cunoasc ti79u- necesar fiecrui 9acient 9entru Hnde9-inirea diverse-or
activiti i s dea reco7andri i strate.ii 9entru a a:uta 9e ,o-navi c8nd
sarcini-e consu7 un ti79 anor7a- de -un., 9entru a fi ter7inate. Cactoru-
ti79 are i79-icaii i79ortante, dac 9acientu- sufer de o,osea- i dac
sarcini-e care consu7 ti79 distru. ordinea fa7i-ia-. Co-osind ti79u- ca
9e un factor su9-i7entar a- eva-uri-or activiti-or ;i-nice, tera9eutu- 9oate
co7unica 9acientu-ui eventua-u- 9ro.res i astfe- 9oate asi.ura noi Hncura:ri.
Activiti-e i79-icate Hn e>istena ;i-nic nu sunt toate Hnre.istrate 9rin
eva-uri i indicii. Une-e activiti, 9recu7 -uatu- 7esei i H7,rcatu- sunt
co7une tuturor 9ersoane-or dar a-te-e 9recu7 condusu- 7ainii sau 9-ecarea
-a servici 9ot fi re-evante doar 9entru unii ,o-navi. Persoana care se ocu9
de tera9ia ocu9aiona-, este necesar s ai, a9titudini care 9ot a:uta
9acientu- cu /M i fa7i-ia sa Hn 9-anificarea e>istenei ;i-nice, 9entru sti-u-
de via 9e care doresc s*- ai,.
era9eutu- 9oate a:uta 9acienii s fac a-e.eri corecte 9entru ei,
-ucr8nd cu ei 9entru creerea unui 9-an ,ine .8ndit a- e>istenei ;i-nice. Pentru
aceasta tera9eutu- tre,uie s se fereasc s dicte;e ,o-navu-ui ce ar tre,ui
s fac, i cu7 ar tre,ui s 9rocede;e. E- tre,uie s fie atent s nu 9re;inte o
atitudine ne.ativ, a7intindu*i 9acientu-ui 9rea des de ceea ce se af- dinco-o
de 9osi,i-iti-e sa-e. Pe de a-t 9arte, tera9eutu- tre,uie s 9revin 9acientu-
asu9ra 9ractici-or nesi.ure i de 9osi,i-iti-e ne.ative a-e unor a-e.eri 9e
care dorete s -e fac. Jn 9-us, tera9eutu- tre,uie s fie 9re.tit 9entru
oca;ii-e Hn care 9acientu- nu*i va ur7a sfaturi-e i tre,uie s re;iste s nu
7anifeste de;a9ro,are sau do:an.
=e -a ,un Hnce9ut, tera9eutu- tre,uie s infor7e;e 9acientu- asu9ra
fe-u-ui Hn care a rea-i;at eva-uarea activitii e>istenei ;i-nice. Ei vor discuta
des9re diverse-e activiti i79ortante a-e unei ;i-e o,inuite. era9eutu-
tre,uie s sti7u-e;e 9acientu- s identifice sarcini-e necesare ;i-ei o,inuite
i s decid care sunt esenia-e.
Activiti-e esenia-e sunt ce-e care tre,uie Hnde9-inite din 7otive
9ersona-e, 9recu7 7ersu- -a toa-et sau -uarea 7eseiR sau din 7otive
fa7i-ia-e, 9recu7 dusu- sau adusu- co9ii-or -a coa-. Une-e sarcini esenia-e
9ot fi 7odificate Hn ceea ce 9rivete 7o7entu- din ti79u- ;i-ei c8nd tre,uie
fcute, 9e c8nd a-te-e 9ot fi Hnde9-inite Hntr*un 7o7ent s9ecific a- ;i-ei. A-te
activiti ;i-nice 9ot fi or.ani;ate Hn :uru- ce-or care sunt esenia-e.
era9eutu- tre,uie s deter7ine de -a Hnce9ut 7o7entu- ;i-nic a-
o,ose-ii ,o-navu-ui. Activiti-e care so-icit cea 7ai 7are ener.ie sau
concentrare tre,uie 9ro.ra7ate Hn 9erioade-e din ;i c8nd 9acientu- se si7te
ce- 7ai 9uin o,osit.
Pot fi reco7andate 9erioade de odi)n sau un scurt so7n -a a7ia;
9entru a reduce o,osea-a, astfe- Hnc8t sarcini-e s 9oat fi efectuate du9
a7ia;a sau seara. /*a o,servat c, 9acienii nu Hnde9-inesc toate activiti-e
e>istenei ;i-nice 9e care sunt ca9a,i-i s -e efectue;e F'$!?O#A/, 4013G.
/AP#E/ i #$'!O#' F4010G au o,servat discre9ane Hntre a,i-itatea
9acieni-or cu /M de a efectua activiti-e e>istenei ;i-nice, o,servate de
9referin Hntr*o unitate de recu9erare i activiti-e Hnde9-inite de 9acieni
-a do7ici-iu i re-atate de rude. Astfe- de discre9ane nu sunt e>c-usive
9entru /M, e-e au fot ra9ortate i -a ,o-navii cu accidente vascu-are
cere,ra-e FA'=RE%/ i =EEAR, 4010G. Aceste re;u-tate nu 9ot fi
s9ecifice .ru9e-or de dia.nostic studiate F/M i accidente-e vascu-are
cere,ra-eG, dar 9ot re9re;enta o trstur 7ai .enera- a co79orta7entu-ui
-or F#$'!O' 4054G.
Jn .enera-, 7a:oritatea oa7eni-or nu Hnde9-inesc toate sarcini-e
e>istenei ;i-nice de care sunt ca9a,i-i din 7ai 7u-te 7otive, unu- dintre e-e
fiind o divi;iune a 7uncii Hn fa7i-ie, 9e 7otiv de educaie a co9ii-or.
$79ortant este c diferite-e activiti necesare 9entru 7ersu- ,un a-
.os9odriei s fie fcute fr 9iedici, H79rite Hntre toi 7e7,rii fa7i-iei.
Pot e>ista Hns i a-te 7otive, 7ai su,ti-e, 9entru care 9acienii nu
Hnde9-inesc toate activiti-e de care sunt ca9a,i-i. Activiti-e 9ot fi 9rea
.re-e i o,ositoare sau 9ot s nu fie re;o-vate confor7 standarde-or de i.ien
a-e 9acientu-ui i nu sunt Hncercate de-oc F=E /OU&A, 4056G. Unii 9acieni
cu /M, 9oate nesi.uri Hn re-aii-e -or, 9ot s se co79orte Hn 7od de-i,erat
Hntr*o 7anier 7ai nea:utorat, 9entru a o,ine 7ai 7u-te contacte fi;ice i
inti7e cu 9artenerii -or.
!8nd 9acienii cu /M nu Hnde9-inesc toate activiti-e e>istenei ;i-nice
de care sunt ca9a,i-i, tre,uie cutat de ctre tera9eut care sunt cau;e-e.
Une-e 7otive sunt foarte serioase Hn cadru- conte>tu-ui fa7i-iei i a vieii
socia-e a unui individ i 9rin ur7are, nu se 9oate 9resu9une c nerea-i;area
sarcini-or se datorete /M. Aco-o unde /M este cau;a nerea-i;rii sarcini-or
9e care dorete s -e fac, tera9eutu- 9oate a:uta 9rin intervenii 9o;itive.
era9ia ocu9aiona- adecvat, reco7andri-e, a:utoare-e sau
dis9o;itive-e 9ot da 9acientu-ui cu /M 9osi,i-itatea de a rea-i;a activiti-e
dorite. =ac tera9eutu- ,nuiete c )i9erde9endena de Hn.ri:itor se
datorea; 7otive-or 9si)o-o.ice sau e7oiona-e, 9oate fi uti- tri7iterea -a
un 9si)otera9eut.
Pentru 7u-i 9acieni cu /M care a:un. cu un .rad 7ai 7ic sau 7ai
7are de inva-iditate datorit 9ro.resrii ,o-ii, uti-i;area 7i:-oace-or au>i-iare
9oate fi sin.uru- 7i:-oc de 7eninere a inde9endenei Hn activiti-e
e>istenei ;i-nice. Jnainte de 9rescrierea unui 7i:-oc au>i-iar tre,uiesc
e>a7inate:
aG de>teritatea 7anua- a ,o-navu-uiR
,G ca9acitatea -ui fi;icR
cG funcia sen;itivR
dG discri7inarea vi;ua-R
eG 7e7oria 9e ter7en scurt i cea 9e ter7en -un..
=ei a:utoare-e vor fi 9rescrise 9entru a co79ensa une-e deficite
fi;ice, vor fi necesare anu7ite a,i-iti fi;ice 9entru ca e-e s 9oat fi
uti-i;ate cu succes. Este i79ortant ca 9acientu- cu /M s recunoasc s
uti-i;e;e cu succes 7i:-ocu- au>i-iar 9rescris. Eecu- 9oate duce -a
res9in.erea de ctre 9acient a a:utoru-ui, senti7ent de de7ora-i;are i
sus9ectarea 7i:-oace-or au>i-iare care vor tre,ui introduse Hn viitor.
Pacientu- tre,uie Hncura:at de tera9eut s 9artici9e -a deci;ii-e
referitoare -a 7i:-oace-e au>i-iare, i dac este 9osi,i- s i se 9er7it s
a-ea. un a:utor dintr*o serie care este adecvat i accesi,i-.
Uti-i;area unui dis9o;itiv de a:utorare nu tre,uie forat, indiferent c8t de
necesar 9oate a9rea uti-i;area sa. R,darea i convin.erea sunt adesea
necesare 9entru cei cu /M care 9ot vedea necesitatea unui 7i:-oc au>i-iar
de a:utor ca un se7n c ,oa-a s*a a.ravat.
#a o 7are 9arte a ,o-navi-or cu /M, oferirea unui 7i:-oc au>i-iar
este doar Hnce9utu- 7uncii tera9eutu-ui. Unii ,o-navi vor avea nevoie doar
de o si79- e>9-icaie i de o sin.ur de7onstraie 9entru a fo-osi cu succes
a:utoru-. A-ii 9ot necesita instruciuni 7ai a79-e. !ei cu vederea s-a, 9ot
avea nevoie s -i se arate de 7ai 7u-te ori cu7 s uti-i;e;e un 7i:-oc au>i-iar
i 9oate de 7ai 7u-te instruciuni ver,a-e i Hncercri de fo-osire su,
su9rave.)ere.
Pacienii care au disfuncia 7e7oriei 9ot avea nevoie s -i se arate
de ctre tera9eut de 7ai 7u-te ori cu7 s fo-oseasc a:utoru-. Este uti- s se
dea instruciuni c-are, scrise, cu i7a.ini sau dia.ra7e dac este 9osi,i-.
Jntr*un 9-an de trata7ent 9e ter7en -un. va fi necesar s se ana-i;e;e
a:utoare-e uti-i;ate de fiecare 9ersoan -a interva-e re.u-ate. Pe 7sur ce
,oa-a 9ro.resea; une-e a:utoare 9ot deveni nefo-ositoare i tre,uie
sc)i7,ate cu a-te-e care sunt 7ai adecvate. O ana-i; re.u-at 9oate identifica
dis9o;itive-e de a:utorare care sunt de9ite sau scoase din u;. oate
dis9o;itive-e de a:utorare nefunciona-e tre,uie retrase de -a ,o-navi,
deoarece 9ot 9une Hn 9ri7e:die si.urana -or, dac 9acienii 9ersist s -e
uti-i;e;e.
Ada9tri-e -ocuinei sunt 9ro,-e7e deose,ite 9entru ,o-navii cu /M
at8t din 9unct de vedere 7edica- c8t i 7ateria-. Ma:oritatea 9acieni-or
inva-idai de /M necesit une-e ada9tri Hn c7ine-e -or. era9eutu-ui i se
cere s fac eva-uri i referate 9entru 7edicu- fa7i-iei i ec)i9a de ocrotire,
9recu7 i ce-or care vor efectua ada9tri-e acas Far)iteci, e-ectricieni,
constructor etc.G. Ada9tri-e casei vor avea avanta:e i de;avanta:e, dintre
care nu toate 9ot fi evideniate de -a Hnce9ut. =iscuii-e cu 9acientu- i fa7i-ia
sa sunt necesare. =eoarece 7u-te dintre ada9tri-e structura-e a-e -ocuinei
sunt costisitoare i Hn 7are 9arte ireversi,i-e, tera9eutu- tre,uie s fie convins
c ada9tarea este nu nu7ai necesar dar i dorit de 9acientu- cu /M i
fa7i-ia sa. re,uie reinut c -ocuine-e au, 9entru cei ce -ocuiesc Hn e-e,
va-oare e7oiona-, 9si)o-o.ic i socia-.
era9eutu- tre,uie s -u9te 9entru o deci;ie -uat de Hntrea.a fa7i-ie,
i s rein c -ocuina nu este doar un s9aiu Hn care se triete, ci i 7ediu-
Hn care 9ersoane-e cu /M i fa7i-ii-e -or 9ri7esc vi;itatori, au 7u-te ti9uri
diferite de re-aii i Hi cresc co9iii. re,uie s se ai, .ri: s se 9er7it c8t
7ai 7u-te a-e.eri 9osi,i-e, Hn funcie de sti-, desi.n, cu-ori 9referate etc.
Jn orice societate, case-e sunt una dintre investiii-e financiare 7a:ore
9entru cei care 9ot s fie 9ro9rietarii unei -ocuine. /unt une-e ada9tri,
9recu7 o toa-et su9-i7entar -a 9arter, care 9ot adu.a va-oare casei, dar
sunt a-te-e care Hi scad din va-oare, 9recu7 e-evatoare-e din ca7era de ,aie.
Modificri-e structura-e severe 9ot face difici- v8n;area casei, dac fa7i-ia
ar dori s o fac, sau dac va tre,ui s se 7ute. !8nd se fac reco7andri Hn
9rivina ada9tri-or 9entru viaa din cas, tera9eutu- va tre,ui s ia Hn sea7
toi aceti factori diveri, indicai de ,o-nav i fa7i-ia sa. !e- 7ai ,un sfat i
a:utor 9e care tera9eutu- -e 9oate oferi, 9oate fi furni;area cunotine-or i
infor7aii-or necesare 9entru a 9er7ite ,o-navu-ui cu /M i fa7i-iei sa-e s
ia 9ro9rii-e deci;ii.
Activitatea 9rofesiona- tre,uie s stea 9e 9ri7u- 9-an Hn atenia ce-ui
care conduce tera9ia ocu9aiona- a ,o-navi-or cu /M.
Ma:oritatea 9ersoane-or cu /M sunt adu-i tineri, unii cu studii-e
Hnc)eiate, a-ii nu. #a Hnce9utu- ,o-ii toi acce9t s fac 9arte din fora de
7unc i s 9oat s ur7e;e o carier. era9euii au ro-u- de a:uta
9acienii cu /M s*i e>9-oare;e ca9aciti-e de 7unc i interese-e.
Pentru a introduce tera9ia de rea,i-itare 9rofesiona-, tera9eutu-
tre,uie s eva-ue;e fiecare individ Hn 9arte. re,uie -uai Hn considerare
7u-i factori: as9iraii-e 9acientu-ui, dac sco9uri-e sunt rea-iste, .radu-
e>9erienei 9rofesiona-e i ti9u- de 7unc care este necesar Hn co7unitatea
-oca- etc.
O,iective-e ur7rite de tera9eui sunt:
aG estarea i eva-uarea ca9acitii de 7unc -e.ate de sarcini-e
s9ecifice 9rofesiunii doriteR
,G Eva-uarea ca9acitii de Hnvare a 9acientu-ui i
9osi,i-iti-or de 9strare a a9titudini-orR
cG Eva-uarea factori-or fi;ici, 9si)o-o.ici i socia-i, 9recu7 i to-e*
rarea 7uncii, o,iceiuri-e i ca-iti-e 9ersona-eR
Unii 9acieni 9ot fi sftuii s*i reoriente;e cariera -or Hntr*o direcie
uor diferit de 9ri7a -or 9referin. /i.ur c e>ist ,o-navi cu /M
inca9a,i-i de o activitate care s -e aduc un venit. !ei care sunt
9ensionai 9ot s ur7e;e, -a do7ici-iu sau Hntr*un centru de recu9erare
9entru /M, diferite for7e a-e tera9iei ocu9aiona-e 9entru 7eninerea
unor de>teritii -e.ate de 9rofesie sau 9entru rec8ti.area unor 7icri
necesare Hn activiti-e e>istenei ;i-nice.
!u cei care doresc s*i 9stre;e sau s*i c8ti.e une-e de>teriti
-e.ate de 9rofesia -or, tera9eutu- tre,uie s ur7e;e o tera9ie ocu9aiona-
individua-. Micri-e necesare oricrui fe- de activitate, 9recu7 i ce-e
necesare autoHn.ri:irii se 9ot recu9era i 7enine i 9rin o tera9ie
ocu9aiona- de .ru9.
'u tre,uie uitat de ctre tera9eut, or.ani;area ti79u-ui -i,er a-
,o-navu-ui cu /M. E>ist une-e tendine de Hnde9rtare a tera9eui-or de
activiti-e din ti79u- -i,er, unii consider8nd c acest -ucru este o 7etod
Hnvec)it.
$ntroducerea unei noi 7eserii sau unui nou )o,,@ 9oate aduce 7u-t
9-cere i o H7,untire a unor funcii a-e ,o-navu-ui cu /M. Pentru 7u-i
9acieni cu /M, care odat cu 9ro.resia ,o-ii au din ce Hn ce 7ai 7u-t ti79
-i,er, nu tre,uie su,esti7ate avanta:e-e Hnvrii noi-or activiti. Arte-e i
7eserii-e, ca un 7ediu tera9eutic de;vo-t a9titudini de de>teritate, 9reci;ie
i in.enio;itate, asi.ur8nd Hn ace-ai ti79 o 7oda-itate 9entru 7anifestri-e
e7oiona-e i creative a-e ,o-navi-or.
Pentru unii 9acieni, Hn s9ecia- fe7ei, a,i-itatea de a coase, ,roda,
ese i H79-eti 9oate constitui contri,uia -or 9ractic -a a:utorarea fa7i-iei
sau c)iar o surs su9-i7entar de c8ti..
Mu;ica, teatru-, 9ot asi.ura de ase7enea 7oda-iti de e>9ri7are
9entru 9acienii cu /M. Unii 9ot avea un ta-ent natura- 9entru astfe- de
activiti i tre,uie Hncura:ai i s9ri:inii, deoarece -e su,-inea; individua-i*
tatea i asi.ur un 7ediu 9entru contacte cu 9ersoane cu ace-eai idei i
9reocu9ri. E>ist 7u-te s9orturi Hn aer -i,er care sunt adecvate i accesi,i-e
9ersoane-or cu inva-iditi F!ROU!?ER ,4054G. Este de ase7enea i79or*
tant s se ofere a:utor 9acieni-or cu /M care doresc s inc-ud s9ortu- Hn
7odu- -or de via. Une-e activiti s9ortive 9recu7 Hnotu- FBE?#/E'R
BR$B/+N i E$'A', 4056G i c-ria F/ANEE##, 4015G 9ot asi.ura
7etode tera9eutice adecvate 9entru trata7ent. %A'EN fo-osete c-ritu-
ca 7etod de trata7ent c)iar 9e 9erioada internrii Hn c-inica de recu9erare.
'u toate activiti-e Hn aer -i,er necesit a,i-itate fi;ic sau efort 7are
i une-e, de e>e79-u 9escuitu- cu undia FEARRE', 4055G 9ot asi.ura
9-cere i re-a>are c)iar i 9entru ,o-navii severi inva-idai. =ansu- Hn foto-iu
ru-ant este un 7i:-oc e>traordinar de 9-cut 9entru ,o-navii cu /M. Ia)u-
9oate oferi c)iar i une-e 9osi,i-iti de afir7are neo,inuit a unor ,o-navi
cu /M. #a ora actua- se or.ani;ea; concursuri s9ortive 9entru ,o-navii
inva-idai, oca;ie cu care Hi 9ot dovedi une-e a9titudini.
uris7u- Hn .ru9 este un 7i:-oc de re-a>are i tera9ie 9entru 7u-i
,o-navi cu /M. Mu-te 9ersoane cu /M 9ot 9refera 9artici9area ca
s9ectatori -a diferite 7anifestri s9ortive, -ocuri de Hnt8-nire cu 9rieteni,
,o-navi sau sntoi.
era9ia ocu9aiona- nu tre,uie s -ase -a o 9arte 9acientu- cu /M
sever inva-idat.
Accentu- tera9iei ocu9aiona-e 9entru aceti ,o-navi, tre,uie s fie
9us 9e 7eninerea a,i-iti-or r7ase i 9e 9revenirea de;vo-trii co79-i*
caii-or. Uti-i;area re.u-at a eva-urii va a:uta -a identificarea a,i-itii r7ase
a-e 9acientu-ui i desco9erirea ti79urie a oricror co79-icaii care 9ot surveni.
Posi,i-iti-e i necesiti-e Hn.ri:itori-or tre,uie acu7 cu9rinse 7u-t
7ai 7u-t dec8t Hnainte Hntr*un 9-an de trata7ent. Jn aceste situaii, necesiti-e
Hn.ri:itori-or nu tre,uie su,esti7ate FO#$%ER, 4055G aco-o unde ,o-navu-
cu /M este 9er7anent de9endent de a-ii, tera9eutu- 9oate s Hnvee
Hn.ri:itorii cu te)nici noi de de9-asare i s asi.ure a:utoare Hn avanta:u-
Hn.ri:itori-or.
8. E/ucarea bolna=ului cu SM 6i a 3a!iliei sale
Educarea ,o-navu-ui i a fa7i-iei sa-e este una din c)ei-e succesu-ui
ec)i9ei de trata7ent. !o79onenta educativ a Hn.ri:irii co79re)ensive ofer
9reocu9ri 9ersona-e, infor7aii 7edica-e i te)nice, a9titudini de ada9tare
i cunotine de 9-anificare a vieii. Procesu- educaiona- este co79-icat i
.reu, c8nd sunt 9re;ente deteriorri co.nitive. $nfor7aii-e noi, date
9acieni-or, nu sunt Hnvate i Hn ca;uri foarte severe 9acienii nu 9ot fi
ca9a,i-i s -e Hnvee. Jn aceast situaie este foarte i79ortant ca ec)i9a de
trata7ent s inc-ud fa7i-ia Hn 9rocesu- educaiona-.
Coarte i79ortant este ca ,o-navii s Hnvee un -ucru esenia- i anu7e
a avea /M nu e>c-ude 9osi,i-itatea unei viei re;ona,i- de nor7a-e.
Ma:oritatea inva-iditi-or sunt fie te79orare, fie uoare 98n -a 7oderate
ca severitate i a9roa9e toate 9ro,-e7e-e /M sunt Hn oarecare 7sur,
trata,i-e. /co9u- 9rinci9a- a- tuturor aciuni-or Hntre9rinse 9entru 9ersoana
cu /M este s continue s triasc ,ine Hn 7ediu- su o,inuit. Pacienii
care stau cu fa7i-ia rea-i;ea; o ada9tare .enera- 7ai 7are i 9re;int 7ai
9uine inva-iditi dec8t cei care nu stau cu fa7i-ia.
P-asarea Hntr*un sanatoriu este adesea -e.at 7ai de.ra, de 9ro*
,-e7e-e fa7i-ia-e sau co.nitive dec8t de .radu- sau ti9u- deteriorrii fi;ice.
!)iar i cu inva-iditi severe, fa7i-ii-e 9ot 7enine 9acienii acas oferindu*-e
resurse fi;ice, financiare, i e7oiona-e adecvate. /unt ,o-navi care doresc
s triasc sin.uri, unii fo-osind resurse inde9endente de e>isten.
=u9 cu7 a7 v;ut, disfuncii-e urinare sunt o 9ro,-e7 frecvent
i serioas cu care se -u9t at8t ,o-navii cu /M, c8t i 7edicii care*i tratea;.
=r. !#AU=E %A'EN, efu- seciei de neuro-o.ie a !-inicii de Recu9erare
+E##%UE din Montana*E-veia 9ro9une ,o-navi-or cu /M afectai de
disfuncii urinare res9ectarea a ;ece sfaturi 9ractice.
4 * !onsu7ai Hn fiecare ;i 7ini7un doi -itri de -ic)id su, for7 de
,uturi ce cores9und ce- 7ai ,ine .usturi-or du7neavoastr.
O9iunea de a reduce a9ortu- de -ic)ide su, 9rete>tu- de a 7er.e
7ai rar -a toa-et s*a dovedit inadecvat, dat fiind c urina
concetrat irit i activea; i 7ai 7u-t ve;ica, s9orind riscuri-e de
infecieR
2 * Jnvai s cunoatei 9ro9rieti-e diuretice a-e diferite-or ,uturi
9e care -e consu7aiR
2 * Este ,ine s 7er.ei -a toa-et cu re.u-aritate Fde e>e79-u du9
2*2 oreG 9entru a evita s fii sur9rini de o nevoie i79erioas, du9
9rinci9iu- K7ai ,ine s 9revii, dec8t s vindeciL.
6 * Cc8ndu*v 9ro.ra7u- ;i-nic sau de c-torie, 9revedei dinainte
9au;e-e de toa-etR
5 * !8nd 7er.ei Hntr*un -oca- 9u,-ic, Hntre,ai de -a Hnce9ut unde se
.sesc toa-ete-e i Hncercai s v 9-asai Hn a9ro9iereR
3 * 'u riscai s v iritai ve;ica Hn 7od inuti- Fde e>e79-u ae;8ndu*
v 9e o 9iatr sau ci7entGR
1 * 'u ne.-i:ai Hn nici un ca; i.iena inti7 i re;ervai*i suficient
ti79R
5 * 'u uitai c KHn.ri:ireaL ve;icii cu9rinde ana-i;a urinei 9entru
desco9erirea unei infecii i e>a7enu- re;uduu-ui urinar din u-tra*
sono.rafie, un 9rocedeu si79-u i 9uin trau7ati;antR
0 * Mi:-oace-e au>i-iare, ca 9un.i-e de co-ectare a urinii, sonde-e sau
,en;i-e 9rotectoare nu au ni7ic :enant, ci 9ot di79otriv s a:ute
9ersoane-e incontinente s ias din i;o-are i s*i .seasc -ocu- Hn
societateR
40 * 'u considerai ve;ica du7neavoastr ca fiind un du7an, ci
ca un 9artener, desi.ur 9uin ca7 aca9arator de ti79, cu care va
tre,ui s v fa7i-ia-i;ai.
9. Or0ani%area tera&iei recu&eratorie 1n SM
Cuncionarea ec)i9ei interdisci9-inare, care este i79-icat Hn tratarea
/M tre,uie s fie c8t 7ai ire9roa,i-. Me7,rii ec)i9ei tre,uie s fie c8t 7ai
a9roa9e de ,o-navi i s*i trate;e 9e acetia ca i se7eni ai -or. /unt de
9referat Hn ec)i9 adu-i tineri ,ine educai Hn toate do7enii-e, necesiti-e
9acieni-or 9ut8nd fi enor7e. Pacienii Hi inter9retea; 9ro9rii-e senti7ente
9rin ce-e a-e ec)i9ei de trata7ent.
/enti7ente-e de disconfort 9ersona-, frustrare, ne9otrivire sau
indi.nare 9ot a9are inevita,i- c)iar Hn r8ndu- 7e7,ri-or ec)i9ei.
Jn afar de ca;u- c8nd senti7ente-e sunt adresate desc)is de ctre
,o-navi, e-e 9ot crea stress 7e7,ri-or ec)i9ei i dificu-ti Hn continuarea
Hn.ri:irii ,o-navi-or. Adesea, 7e7,rii ec)i9ei i.nor stressu- creat i ado9t
un sti- care -e ascunde senti7ente-e fa de 9acieni sau fa de a-i 7e7,ri
ai ec)i9ei. Aceste strate.ii duc doar -a 7ai 7u-te 9ro,-e7e, deoarece
stressu- i.norat nu este Hn-turat i senti7ente-e ascunse se 7anifest 98n
-a ur7. Jn 9-us ,o-navii sunt de 7u-te ori contieni de o oarecare
tinuire 9rivind ,oa-a -or i 9ot si7i un senti7ent crescut de i;o-are.
!o7unicri-e 9rofesiona-e desc)ise cu 9acienii asi.ur un 7ode-
9uternic 9entru de;vo-tarea a9titudini-or ada9tative ,une, asi.ur 9acienii
i fa7i-ii-e -or s do,8ndeasc s9erane rea-iste Hn 9ro.ra7u- de recu9erare
i asi.ur succes trata7entu-ui.
ratarea senti7ente-or difici-e necesit o ,un co7unicare Hn inte*
rioru- ec)i9ei i de 7u-te ori un a:utor venit din e>terioru- ei. Ec)i9a tre,uie
s de;vo-te sco9uri rea-iste, c-are fiecrui 9acient 9entru a o,ine i a se
,ucura de succese-e 9e care -e do,8ndesc ,o-navii. At8t ec)i9a de
trata7ent, c8t i ,o-navii ana-i;ea; care sunt re;u-tate-e recu9errii.
=ei 7ecanis7u- funda7enta- a- -e;iunii siste7u-ui nervos centra-
-e.at de /M este 98n acu7 netrata,i-, deteriorri-e neuro-o.ice 9ot fi adesea
tratate si79to7atic. Jn 9-us factorii care a.ravea; o deteriorare sunt
reversi,i-i Fsti7u-ii nocice9tivi care a.ravea; s9asticitatea 9ot fi Hnde9rtaiG.
$nva-iditi-e sunt 7u-t inf-uenate de recu9erare, Hn s9ecia- condiia
fi;ic .enera-, ec)i-i,ru-, efectuarea toa-etei, activiti-e e>istenei ;i-nice,
de9-asri-e, a9titudini-e 9entru scaunu- cu roti-e i antrenare 9entru 7ers
H7,untit, 9entru cei care Hnc u7,-.
Pro,-e7e-e care tre,uie ,ine eva-uate av8nd un rs9uns 7ai 9uin
si.ur -a recu9erare sunt: coordonarea, 9erce9ia, co.nitivitatea, i Hnvarea
nea7,u-atori-or s devin a7,u-atori.
?andica9uri-e au un 9otenia- 7are 9entru a7e-iorare du9 trata*
7entu- recu9erator, dei ,o-navii sunt adesea nesatifcui. Re;u-tate-e
recu9eratorii din acest 7o7ent sunt descrise de 7a:oritatea ce-or care se
ocu9 de aceast for7 de trata7ent ca Kdestu- de ,uneL. =ac tera9ia de
recu9erare asi.ur 9entru ,o-navii de /M o activitate crescut, un sti- de
via sntos, o ada9tare reuit caracteri;at de o uti-i;are ec)i-i,rat a
resurse-or inte-ectua-e, socia-e i s9iritua-e, noi tre,uie s ne dec-ar7
7u-i7ii i o9ti7iti.
/*a fcut un studiu 9rivind recu9erarea Hn /M ,a;at 9e un c)estionar
adresat ,o-navi-or internai Hn c-inici-e de recu9erare 9entru /M din Montana
i Ea-enstadt,er. din E-veia FC. +RO''$MA', 4002G. #a c)estionar au
rs9uns 560 de 9ersoane ,o-nave cu /M, din tota-u- de 4.202 crora -e*a
fost tri7is c)estionaru-.
=e -a Hnce9ut se 7enionea; c ,o-navii de /M sunt 7u-u7ii de
9restri-e oferite actua-7ente de E-veia, de ctre do7eniu- reada9trii.
/tructura 9e v8rst a ce-or c)estionai este: 42T 2026 de aniR 61T
2556 de aniR 64T 9este 55 de ani. A9ro>i7ativ 55T din cei ce ,eneficia;
de oferte de se:ur Hn c-inici sunt ,o-navi de v8rst 7edie s9re avansat. Jn
c-inica Ea-enstadt,er. au fost internai 23T, Hn !-inica Montana 63T, restu-
Hn a-te c-inici.
#a Hntre,area 9rivind 7otive-e 9rinci9a-e a-e se:uru-ui de recu9erare
s*a rs9uns Hn fe-u- ur7tor: 1 ,o-navi din 40 7enionea; oferta tera9euticR
6 din 40 oferta 7edica-R 6 din 40 9entru a sc)i7,a decoru- ;i-nicR 6 din 40
9entru a uura fa7i-ia i 2 din 40 9entru a se Hnt8-ni cu oa7eni noi. Aceste
rs9unsuri indic fa9tu- c as9ecte-e socia-e a-e unui se:ur de recu9erare Hn
c-inic nu sunt ne.-i:a,i-e. /e 9ro9une se9ararea reada9trii funciona-e de
reada9tarea socia-. Reada9tarea socia- ar tre,ui s se desfoare Hntr*un
cadru diferit.
Privind 7etode-e de trata7ent 9e care -e ur7ea; aceti ,o-navi Hn
vederea recu9errii, situaia se 9re;int astfe-:
5 din 40 fac fi;iotera9ie
2 din 40 fac re.u-at er.otera9ie
2 din 40 fac re.u-at )i9otera9ie
2 din 40 ur7ea; un re.i7 s9ecia-
2 din 40 fac )idrotera9ie
2 din 40 ur7ea; a-te trata7ente: 7asa:e, activiti s9ortive,
te)nici de re-a>are F@o.a, .8ndire 9o;itiv, 7editaie, naturo*
tera9ie, ref-e>o-o.ieG
5 din 40 fac ei Hnii ;i-nic e>erciii 9entru a*i 7enine 7o,i-itatea
5 din 40 ur7ea; trata7ente de reada9tare
Mai 7u-t de 50T din ,o-navi consider c sunt insuficieni de
infor7ai asu9ra ,o-ii, trata7ente-or e>istente i c ar dori s tie 7ai 7u-te
des9re aceste -ucruri.
/u,-inie7 c 0 din 40 ,o-navi sunt satisfcui de ec)i9a de co-a,orare
interdisci9-inar care se ocu9 de trata7entu- -or F7edici, 9si)o-o.i,
infir7iere, fi;iotera9eui, 9si)otera9eui etcG.
Ma:oritatea ,o-navi-or c)estionai ridicau 9ro,-e7a, 9e ,un
dre9tate, a fa9tu-ui c un se:ur de 63 s9t78ni 9e an este insuficient
9entru a asi.ura o ,un recu9erare. /e 9are c ar fi 7ai 9rofita,i- s se
9ractice aceste trata7ente de recu9erare Hn 7od 9er7anent, nu odat 9e
an Hn 7od intensiv. Jn .enera-, du9 un se:ur Hn c-inici de s9ecia-itate,
trata7entu- este ur7at nere.u-at din -i9s de ti79 i din -i9sa centre-or
a7,u-atorii s9ecia-i;ate 9entru recu9erarea /M.
%arianta care se 9ro9une 9entru H7,untirea trata7entu-ui
recu9erator a ,o-navi-or de /M este ca -a dou c-inici s9ecia-i;ate Hn /M s
fie centre 7adica-e de cercetare i trata7ente, e-e ur78nd s dea i79u-suri-e
necesare centre-or re.iona-e care ur7ea; a se crea. !-inici-e ar deter7ina
viitoru- conce9t tera9eutic i ar for7a viitori s9ecia-iti, care vor -ucra Hn
do7eniu- recu9errii /M.
Pe -8n. fiecare centru re.iona- sunt necesare 7ai 7u-te centre
a7,u-atorii FHn funcie de nu7ru- ,o-navi-orG care s 9ro7ove;e un
trata7ent recu9erator 9er7anent. $at cu7 i Hntr*o ar ca E-veia cu vec)i
tradiii Hn recu9erarea ,o-navi-or cu /M se si7te nevoia Hnfiinrii centre-or
a7,u-atorii 9entru /M. Un ase7enea centru de ;i a7 creat i noi -a Oradea,
care s 9ro7ove;e o tera9ie recu9eratorie ase7ntoare cu cea 9ro7ovat
Hn ri cu vec)i tradiii Hn acest do7eniu. Este necesar un efort -a nive- de
Hntrea. ar 9entru or.ani;area de centre ase7ntoare Hn fiecare :ude. Jn
acest efort tre,uie s se an.a:e;e Ministeru- /ntii, Ministeru- Muncii i
Proteciei /ocia-e etc.
/e si7te nevoia de ce- 9uin un co79arti7ent destinat /M Hntr*o
!-inic de Recu9erare Universitar, sau /9ita- de Recu9erare 9rofi-at 9e
/M situat Hntr*o ;on cu c-i7 rcoroas, ,enefic acestei ,o-i
:. Costurile SM
!osturi-e sunt 7ari at8t 9entru ,o-navi c8t i 9entru s9ita-e. Aceste
costuri cresc cu .radu- inva-iditii. Pri7e-e c)e-tuie-i se conturea; Hn :uru-
dia.nosticrii, c)e-tuie-i-e u-terioare vin cu Hn.ri:irea 7edica- i
recu9eratorie, c)e-tuie-i-e 9entru asisten i Hnsoitori, 7odificri-e casnice
i nu Hn ce-e din ur7, sa-arii-e 9ierdute. Un studiu a7erican a esti7at c
a9roa9e :u7ate din venitu- tota- 9entru un 9acient cu )andica9 7ediu de
/M a fost 9ierdut datorit ,o-ii.
Breuti-e sunt enor7e atunci c8nd 7u-i 9acieni sunt nea:utorai
sau devin o7eri. Asi.urarea 9articu-ar, Hn.ri:irea 7edica- i a:utoru-
7edica-, c)iar i c8nd sunt accesi,i-e, 9ot s nu fie suficiente 9entru a satisface
Hn.ri:irea cronic 9e durata Hnte.ii viei.
Ec)i9a de recu9erare tre,uie s eva-ue;e necesiti-e viitoare
9roiectate i tre,uie s de;vo-te une-e strate.ii 9entru a a:uta 9acientu- i
fa7i-ia s*i 9stre;e resurse-e financiare.
!ostu- ec)i9ei tre,uie s fie ca-cu-at fa de costu- Hn.ri:irii 7edica-e
fr recu9erare.
=oarece costu- /M crete cu .radu- inva-iditii, 7suri-e care reduc
inva-iditatea i cresc inde9endena 9ersona- tre,uie s reduc costu-.
/tudii-e fcute arat c recu9erarea ener.ic duce -a a9titudini
funciona-e H7,untite i cerine de Hn.ri:ire redus, care 9ot fi 7eninute
9erioade se7nificative de ti79. Jn.ri:irea or.ani;at, 9e toate -inii-e, so-icit
doar 9uin 9ersona- su9-i7entar Hn co79araie cu ocrotirea standard a
sntii i 9revine toate co79-icaii-e 7ini7a-i;8nd 7ai eficient
inva-iditi-e. Jn consecin, 9acienii i fa7i-ii-e -or necesit acas, 7ai
9uine ore de Hn.i:ire a sntii i 7ai 9uin ec)i9a7ent. !)iar
7odificri-e casnice, dei costisitoare, re9re;int doar a9ro>i7ativ 4(2 din
costu- instituiona-i;rii 9e durata vieii. Jn ce-e din ur7, Hn.ri:irea
co79re)ensiv, ,un, tre,uie s a:ute ,o-navii s*i 7enin 7ai ,ine
ocu9aia i su9ortu- fa7i-ia-.
Pstrarea i de;vo-tarea resurse-or este o 9ro,-e7 care tre,uie s
9reocu9e tot ti79u- ec)i9a de trata7ent. =eoarece /M este o ,oa- 9e
durata Hntre.ii viei, cu 7are i79act financiar, 7e7,rii ec)i9ei tre,uie s
.8ndeasc atent -a costu- i ,eneficii-e ate9tate de -a reco7andri-e -or.
Acest fa9t este rea- 7ai a-es dac ,oa-a intr Hntr*o fa; de inva-iditate
9ro.resiv, c8nd 9acienii i fa7i-ii-e se 9ot si7i 9resai s caute vindecare
sau a7e-iorare cu orice 9re.
Recu9erarea devine atunci una dintre 7u-te-e resurse 9e care
9acientu- tre,uie s Hnvee s -e fo-oseac.
Jn ri-e avansate, 7i:-oace-e au>i-iare sunt 9use -a dis9o;iia
,o-navu-ui de ctre Asi.urri-e /ocia-e. Merit a se trece Hn revist fe-u- cu7
re;o-v Asi.urri-e /ocia-e aceste 9ro,-e7e, 9entru ,o-navii cu /M din
E-veia. Este un e>e79-u de unde ar tre,ui s se ins9ire i cei care e-a,orea;
-e.ea asi.urri-or socia-e Hn Ro78nia.
#ista 7i:-oace-or au>i-iare 9use -a dis9o;ia ,o-navi-or )andica9ai
de ctre Asi.urri-e /ocia-e Cedera-e E-veiene este co79-etat 9eriodic.
oi )andica9aii au dre9tu- -a un foto-iu ru-ant i Hn anu7ite condiii -a un
foto-iu e-ectric. Asi.urri-e /ocia-e Hi asu7 c)e-tuie-i-e de Hntreinere a
7i:-oace-or au>i-iare Fneva-a,i- 9entru 7ainiG. Jn ceea ce 9rivete foto-ii-e
ru-ante, este vor,a Hn esen de Hn-ocuirea ca7ere-or i a 9neuri-or.
!ondiii-e 9entru concesiunea F9ri7ireaG unei 7aini sau 9entru
asu7area c)e-tuie-i-or de a7orti;are sunt: ,o-navu- asi.urat tre,uie s
e>ercite o activitate -ucrativ care s*i 9er7it s triasc i s fo-oseasc
ve)icu-u- 9entru a 7er.e -a -ucru.
Un ve)icu- cu 7otor sau c)e-tuie-i-e de a7orti;are sunt de acu7
9re-uate de asi.urri, c)iar dac o ter 9ersoan conduce ,o-navu- -a -ucru.
/unt finanate ada9tri-e necesare ,o-navu-ui, c)iar i atunci c8nd ve)icu-u-
nu este fo-osit 9entru a e>ercita o activitate -ucrativ.
Anu7ite activiti, ca 7unci-e 7ena:ere, sunt acu7 tratate ca
activiti -ucrative. Aceasta Hnsea7n c un asi.urat )andica9at
res9onsa,i- cu 7ena:u- are ace-eai dre9turi ca un sa-ariat, 7i:-oace-e
au>i-iare vi;Hnd s*i a7e-iore;e 9restri-e, aceasta inde9endent de fa9tu-
c 9ersoana este sau nu ,eneficiar a unei rente de asi.urri.
Coto-ii-e cu eni-e i ra79e-e erau 98n Hn 4050 finanate doar 9entru
a 9er7ite studii sau o activitate -ucrativ. Jn 9re;ent e-e sunt finanate 9entru
toi )andica9aii care nu*i 9ot 9rsi do7ici-iu- fr a:utor. =ease7enea,
sunt finanate 9entru activiti-e cotidiene F7ena:G, dis9o;itive de urcare a
scri-or i dis9o;iive-e de urcare a .reuti-or. +eneficiarii unei rente co79-ete
au de ase7enea acest dre9t.
ransfor7ri-e -a do7ici-iu necesare a H7,unti 7o,i-itatea
,o-navi-or Fada9tri -a c;i de ,aie, E!*uri, duuri, ui i 9erei des9ritoriG
sunt finanate de ctre asi.urri.
#ucrri-e se ,a;ea; 9e ceea ce este necesar 9entru o ,un 7o,i-itate
i 9entru a asi.ura o i.ien cor9ora- ,un ,o-navu-ui.
A9titudini-e de autoHn.ri:ire a ,o-navi-or de /M 9ot fi afectate, Hnc8t
s consu7e cantiti e>cesive de ener.ie i ti79. Co-osind Hntrea.a .a7 de
7i:-oace au>i-iare, acest ti79 9oate s scad 7u-t, fc8ndu*se econo7ie i
de ener.ie. Aceste a9titudini tre,uie s fie ,ine eva-uate 9rin vi;ite -a
do7ici-iu, ,o-navii fiind 9ui Hntr*o 7u-titudine de situaii at8t -a do7ici-iu
c8t i -a de9-asri-e necesare Hn activiti--e e>istenei ;i-nice.
CAPITOLUL (
PREZENT *I (IITOR DN TRATAMENTUL
SCLEROZEI MULTIPLE ,SM-
A. rata7entu- de fond i7uno7odu-ator, de 7odificare a evo-uiei /MR
4. Medica7ente cu reco7andare de nive- A
a. $nterferon ,eta *4a FAvone>G
,. $nterferon ,eta *4a FRe,ifG
c. $nterferon ,eta *4, F+etaferon, +etaseronG
d. B-utari7er acetat F!o9a>oneG
e. Mito>antrone F'ovantroneG
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- +
a. A;at)io9rina
,. Met)otre>at
c. $7uno.-,u-ine de u; intravenos
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- !
a. !ic-ofosfa7ida
,. !-adri,ine
c. !oc-os9orina
+. rata7entu- 9usee-or Hn /MR
!. rata7entu- si79to7atic Hn /MR
=. era9ia fi;ico*recu9eratorie FCi;ioc)inetotera9iaG Hn /MR
E. era9ia 9si)o*socia- Hn /MR
C. rata7ente Hn /M, af-ate Hn fa;a de e>9eri7ent Fstudii c-iniceG.
/c-ero;a 7u-ti9- F/MG este cea 7ai inva-idant ,oa- neuro-o.ic a
adu-tu-ui t8nr, -a care se adau. 9ro,-e7e-e -e.ate de ca-itatea vieii,
dificu-tatea de inte.rare Hn societate, riscu- de o7a:, 9ro,-e7e afective i
fa7i-ia-e, fiind evident necesitatea de cunotere a etio-o.iei i a cercetri-or
9entru identificarea so-uii-or tera9eutice o9ti7e 9entru aceti 9acieni.
!ercetri-e a7ericane Hn do7eniu- /M din 9erioada aa nu7itei
Kdecade a creieru-uiL F40002000G au adus re;u-tate deose,ite 9rivind
tra7anentu- /M. Aceste re;u-tate ofer 9re7i;e-e 9entru o,inerea unor
ar.u7ente 9entru continuarea cercetri-or, 7ai a-es Hn ceea ce 9rivete
tera9ia i7uno-o.ic Hn /M.
=eci;ia de trata7ent a ,o-navu-ui cu /M tre,uie s ia Hn considerare
un a-.orit7 co79-e>, cu 9arcur.erea ur7toare-or eta9e: sta,i-irea
dia.nosticu-ui de /M, eva-uarea for7ei c-inice i evo-utive, eva-uarea
severitii afectrii 9e sca-e c-inice 9entru a9recierea evo-uiei i tera9iei,
identificarea si79to7e-or ce 9ot fi tratate se9arate, su9rave.)erea evo-uiei,
identificarea cert a 9usee-or ,o-ii, sta,i-irea sc)e7ei tera9eutice, iden*
tificarea i tratarea eventua-e-or efecte adverse 7edica7entoase i ur7rirea
eficacitii i to-eranei trata7entu-ui.
rata7entu- cu9rinde ur7toare-e eta9e:
A. rata7entu- de fond i7uno7odu-ator, de 7odificare a
evo-uiei ,o-iiR
+. rata7entu- 9usee-or ,o-iiR
!. rata7entu- si79to7aticR
=. era9ia fi;ic recu9eratorieR
E. era9ia 9si)o*socia-R
C. rata7ente af-ate Hn fa;a de e>9eri7ent.
A. U-ti7ii ani au adus 9ro.rese Hnse7nate Hn trata7entu- ,o-navi-or
cu /M. Unu- dintre aceste 9ro.rese este .ru9u- de 7edica7ente i7uno*
7odu-atoare i i7unosu9resoare. Medica7ente-e i7uno7odu-atoare i
i7unosu9resoare uti-i;ate Hn trata7entu- /M 9ot fi c-asificate astfe-:
A. Me/ica!ente cu reco!an/are /e ni=el A. Aici intr:
a. $nterferon ,eta*4a FAvone>G
,. $nterferon ,eta*4a FRe,ifG
c. $nterferon ,eta*4, F+etaferon i +etaseronG
d. B-atira7er acetat F!o9a>oneG
e. Mito>antrone F'ovantroneG
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- +. Aici intr:
a. A;at)io9rina
,. Met)otre>at
c. $7uno.-o,u-ine de u; intravenos
2. Medica7ente cu reco7andare de nive- !. Aici intr:
a. !ic-ofosfa7ida
,. !-adri,ine
c. !ic-os9orina
2. Me/ica!ente cu reco!an/are /e ni=el A.
=u9 9u,-icarea Hn 4002 a studiu-ui 'ord*A7erican asu9ra inter*
feronu-ui ,eta*4, F$C'*4,G, c8teva studii 7a:ore 9rivind tera9ii-e care
7odific ,oa-a $C' + *4,, $C'+*4a i !o9o-@7er 4 F!o9 4G au artat une-e
,eneficii 9entru for7a recurent*re7isiv a /M F/MRRG, Hn ti79 ce doar unu-
9entru for7a secundar*9ro.resiv F/M/PG.
'evoia 9entru un consens internaiona- asu9ra fo-osirii a.eni-or
7odificatori ai ,o-ii Hn /M, a fost ridicat Hn ti79u- unor conversaii
infor7a-e 9rintre s9ecia-itii internaiona-i Hn /M. Un co7itet de conducere a
fost invitat de ctre 9roductori s 9re.teasc o sc)i iniia-.
A fost fcut o cercetare Hn -iteratura de s9ecia-itate 9entru a identifica
artico-e-e des9re 9ro,e tera9eutice cu a.eni 7odificatori Hn /M. !a i
co79-etare, co7itetu- a decis ca re;u-tate-e din studii-e contro-ate ar tre,ui
-uate Hn considerare. Un nu7r de 10 de s9ecia-iti Hn /M din toat -u7ea,
identificai de un co7itet de conducere, au fost invitai -a un ate-ier de -ucru
9entru a discuta sc)ia iniia- a docu7entu-ui i s*i s9un 9uncte-e de
vedere.
Rea-i;8nd fa9tu- c era i79osi,i- s fie invitai toi s9ecia-itii din toat
-u7ea, acest .ru9 iniia- a fost a-es s fie re9re;entativ 9entru ri-e -or, Hn
funcie de nu7ru- de 9acieni cu /M din aceste ri. !e-or 20 de s9ecia-iti
Hn /M din 25 de ri, care au rs9uns invitaiei de a 9artici9a -a ate-ieru- de
-ucru -i s*au tri7is co9ii du9 sc)ia te>tu-ui, Hnaintea Hnt8-nirii. Pe ,a;a
su.estii-or -or au fost fcute sc)i7,ri a-e docu7entu-ui Hnaintea Hnt8-nirii
acestor s9ecia-iti i a co7itetu-ui de conducere, -a ate-ieru- de -ucru, care a
avut -oc -a Paris Hn iunie 2000. #a acest ate-ier de -ucru, cei care au
co7entat sau au avut res9in.eri 9aria-e sau co79-etri asu9ra 9uncte-or
din sc)i, au fost invitai s*i 9re;inte 9uncte-e de vedere. !a i re;u-tat
a- discuiei, care a ur7at, coninutu- dec-araiei a fost 7odificat i
9artici9anii au votat dec-araia. =iscuii u-terioare i voturi-e au continuat
98n .ru9u- a a:uns -a un consens. Ciecare dintre reco7andri-e fcute au
fost acce9tate co79-et sau cu 7ici re;erve de ctre 05T din cei
9re;eni. Bru9u- din Paris a considerat c este i79ortant ca
reco7andri-e s ai, 9rerea unor e>9eri, care s asi.ure c toate
9uncte-e re-evante au fost aco9erite i re;o-vate. 'oua sc)i a dec-araiei
a fost deci tri7is ce-or 24 de s9ecia-iti care au fost ivitai -a Paris -a
ate-ieru- de -ucru, dar nu au 9utut 9artici9a direct i a-tor 52 de -ideri
internaiona-i Hn /M, 9entru co7entarii u-terioare. A fost totui decis ca
acest consens sta,i-it -a Paris s nu fie sc)i7,at Hn favoarea co7entarii-or,
dec8t dac au adus 9uncte noi, care s su,-inie;e ce nu a fost re;o-vat Hn
discuii-e anterioare. /*a )otr8t c 9acineii 9ro9ui 9entru Hnce9erea
tera9iei tre,uie:
4. / ai, un dia.nostic cu /M 9otrivit criterii-or Mc=ona-dR
2. / ai,a un curs a- ,o-ii, care s inc-ud atacuri c-inice Fe>c-u;8nd
/M 9ri7ar 9ro.resiv, 9entru care nici o tera9ie nu s*a dovedit a fi
eficientGR
2. / ai, ,oa-a continuu activ, indicat de istoricu- c-inic sau
e>a7inri RM'R
6. Pacienii tre,uie s fie de acord cu e>a7inri re.u-ate din 9artea
unui 7edicR
5. re,uie s fie fcut c-ar educarea Finfor7areaG 9acientu-ui Hnaintea
9rescri9iei i 9acientu- Fsau Hn anu7ite ca;uri Hn.ri:toru-G s Hne-ea.
9otenia-e-e ,eneficii i riscuri a-e trata7entu-uiR
3. Medicu- care face 9rescri9ia Fidea- este ca acesta s fie neuro-o.G
tre,uie s aran:e;e susinerea continu Hn ti79u- trata7entu-uiR
1. Revi;uirea 9eriodic a 9acieni-or tre,uie s cu9rind:
aG 7onitori;area eficienei trata7entu-ui i eva-uarea continurii
sau sc)i7,rii tera9ieiR
,G s asi.ure tot ti79u- acordu- ,o-navu-uiR
cG s 7onitori;e;e efecte-e secundare -a orice tera9ie
reco7andatR
5. Este cunoscut fa9tu- c indicaii-e i condiii-e su,-iniate 7ai sus 9ot
7er.e dinco-o de sfera o,inuit a 9racticii neuro-o.ice. Este
reco7andat, de aceea, ca deci;ii-e des9re a.enii 7odificatori Fcare
9acieni s 9ri7easc trata7entu-, care a.eni ar tre,ui fo-osii sau -a
care 9acieni trata7entu- ar tre,ui sc)i7,at sau Hntreru9tG s fie -uate
de neuro-o.i, care sunt e>9eri7entai Hn 7ana.e7entu- 9acieni-or
cu /MR
0. Este tiut c un su,.ru9 de 9acieni 9ot avea o istorie -un. de
inactivitate c-inic sau RM'. Jn ti79 ce aceti 9acieni nu sunt tratai,
/M este i79redicti,i-, i ei tre,uie ur7rii -a interva-e re.u-ate
9entru a detecta orice evident activitate a ,o-iiR
40. Medicii tre,uie s averti;e;e 9acienii asu9ra efectu-ui a.eni-or
7odificatori ai ,o-ii, asu9ra ferti-itii i des9re si.urana -or Hn ti79u-
.raviditii sau a-9trii, care nu a fost Hnc sta,i-it.
Reco7andri-e asu9ra trata7entu-ui sunt ur7toare-e:
4. rata7entu- tre,uie -uat Hn considerare -a Hnce9utu- ,o-ii -a toi
9acienii care se Hncadrea; Hn criterii-e de trata7ent.
2. oi a.enii 7odificatori ai /M 9entru care e>ist evidene convin*
.toare din 9ro,e 9rec-inice: $C' +*4a FAvone> i Re,ifG, $C' +*4,
F+etaferon i +etaseronG, i .-atira7er acetate F!o9a>oneG ar tre,ui
s fie dis9oni,i-i 7edici-or, astfe- Hnc8t ei s 9oat deter7ina a.entu-
9otrivit 9entru a fi fo-osit individua-.
2. E>ist o eviden a efectu-ui de rs9uns -a do; cu anu7ii a.eni
dintre acetia. Pentru a asi.ura cate.oria de o9iuni de trata7ente,
Hntrea.a cate.orie de do;e a fiecrei tera9ii ar tre,ui s fie dis9oni,i-e
7edici-or.
6. era9ia ar tre,ui s fie continu i doar dac este c-ar -i9sa ,ene*
ficiu-ui c-inic, sunt into-era,i-e efecte-e secundare, a9ar date noi care
desco9er a-te 7otive 9entru Hntreru9ere, sau o tera9ie 7ai eficient
este dis9oni,i-, atunci trata7entu- 9oate fi Hntreru9t.
5. Este re;ona,i- a se reco7anda fo-osirea a-tor a.eni 7odificatori de
,oa-, care s*au artat eficieni -a 9acienii care nu 9ot s fo-oseasc
7edica7ente 7odificatoare de ,oa- a9ro,ate, datorit efecte-or
secundare into-era,i-e sau dac se arat -i9sa unui rs9uns c-inic -a
trata7entu- cu aceste 7edica7ente 7odificatoare de ,oa- a9ro,ate.
3. Odat cu desco9erirea de noi trata7ente cu a-i a.eni tera9eutici
care vor deveni dis9oni,i-i, revi;ii-e 9eriodice i 7odificri-e acestei
dec-araii consensua-e de -a Paris, vor fi nevoite s rs9und -a
ase7enea sc)i7,ri.
Mai 7u-i factori ar 9utea indica iniierea trata7entu-ui -a 9acienii
individua-i;ai, cu7 ar fi creterea frecvenei 9usee-or, severitatea 9usee-or
i nu7ru- de -e;iuni 9e RM'. 'u7ru- 9usee-or este 7otivaia 9rinci9a-
9entru iniierea tera9iei -a 9acienii cu /M FPO#MA' !., PO&&$##$ !.,
2004G. =e*a -un.u- Euro9ei nu7ru- o,inuit de 9usee 9e care 9acientu- -e*
a avut Hnainte de iniierea tera9iei cu a.eni 7odificatori ai ,o-ii, a fost de
9atru. !e-e 7ai nota,i-e diferene Hntre ri sunt Hntre ri-e 7editeraneene
F/9ania, Brecia, $ta-iaG, unde 7edicii au tendina de a Hnce9e trata7entu-
cu a.eni 7odificatori ai ,o-ii, du9 c8teva 9usee, i ri-e din nordu-
Euro9ei unde 9acientu- Hnce9e trata7entu- atunci c8nd Hnce9e s se
deteriore;e. =e aceea, 7ai 7u-i 9acieni cu /M /P sunt tratai Hn aceste din
ur7 ri. Jn An.-ia i O-anda so-icitarea 9acieni-or 9entru trata7ent este
se7nificativ 7ai 7are dec8t Hn a-te ri euro9ene, art8nd i79ortana Hn
a-e.erea trata7entu-ui de ctre 9acient. Jn 9re;ent Hn Euro9a, a9ro>i7ativ
35T din 9acienii cu /M RR i 50T din 9acienii cu /M /P sunt 9e tera9ie
cu a.eni 7odificatori ai ,o-ii FAvone>, Re,if, +etaferon sau !o9a>oneG.
Reco7andarea tera9iei cu a.eni 7odificatori ai ,o-ii 9entru /M RR, cea
7ai ridicat este Hn $ta-ia, Ber7ania i Crana.
/ discut7 Hn 9arte fiecare 7edica7ent cu reco7andare -a nive- A.
a. Avonex este interferonul beta5!a, 9rodus 9rin te)nici de in.inerie
.enetic, Hn care .ena 9entru interferon ,eta*4a a fost indus Hn A='*u-
ce-u-e-or ovariene de )a7ster, re;u-tatu- fiind un interferon identic ca
structur cu ce- natura- u7an i co79-et .-ico;i-at. Avone> se 9re;int su,
for7 de f-acoane de 9u-,ere ce conin 20 7c. F3M$UG interferon ,eta*4a i
care se ad7inistrea; intra7uscu-ar o dat 9e s9t78n. !e- 7ai 7are
studiu euro9ean 7u-ticentric cu Avone> este ce- efectuat de !#A'E M. i
co-a,. F2002G. Pacienii au avut /M c-inic definit de ce- 9uin un an, for7a
c-inic recurent re7isiv cu sca-a E=// -a intrare Hn studiu Hntre 2 i 5,5,
av8nd ce- 9uin 2 9usee Hn u-ti7ii 2 ani anterior intrrii Hn studiu. Re;u-tate-e
studiu-ui au fost .ru9ate astfe-:
* eficacitatea trata7entu-ui cu Avone> 20 7c. i.7. o dat 9e s9t78n
s*a 7eninut constat 9e 9arcursu- a 6 ani de tera9ieR
* nu au fost diferene se7nificative statistic Hntre do;e-e de 20 7c. i
30 7c., 9rivind eficacitateaR
* du9 6 ani de trata7ent, 9rocenta:u- cu7u-rii de 9acieni -a care
di;a,i-itatea nu a 9ro.resat Fo,iectivu- 9ri7arG a fost de 52T -a .ru9u-
Avone> 20 7c. i.7. o dat 9e s9t78n i 51T -a .ru9u- cu
Avone>
30 7c. i.7. o dat 9e s9t78nR
* du9 6 ani de trata7ent, rata 7edie a 9usee-or a sc;ut de -a 4,2(an
anterior trata7entu-ui -a 0,16(an Fdo;a 20 7c.G i 0,15(an Fdo;a de
30 7c.GR
* 9rocenta:u- de 9acieni fr 9usee a fost de 45T -a 20 7c. i 40T -a
30 7c.R
* 9rocenta:u- de 9acieni care au Hntreru9t studiu- din cau;a efecte-or
adverse a fost de 6T -a do;a de 20 7c. i 3T -a do;a de 30 7c.R
* 9rocenta:u- de 9acieni care au de;vo-tat anticor9i neutra-i;ani cu
titru 9este 20, a fost de 2,2T 9entru do;a de 20 7c. si 5,5T 9entru
do;a de 30 7c..
Jn conc-u;ie, Avone> a redus se7nificativ rata de 9ro.resie Hn /M RR,
rata 9usee-or c-inice i RM' i de ase7enea atrofia cere,ra- cu 55T.
b. Rebif a fost testat 9entru uti-i;area Hn trata7entu- /M RR Hntr*un
tria- 7u-ticentric, du,-u or, cu contro- 9-ace,o FPR$/M/G cu scor E=// 7ai
7ic de 5 i 2 sau 7ai 7u-te 9usee Hn u-ti7ii 2 ani. +o-navii au fost tratai 2
ani, fie cu 9-ace,o, fie cu Re,if, Hn dou variante de do; F22 7c. ^ 3
M$U sau 66 7c. ^ 42 M$UG, ad7inistrat su,cutanat de trei ori 9e
s9t78n. !o79arat cu 9-ace,o, trata7entu- cu Re,if 23 M$U 9e
s9t78n a redus rata 9usee-or cu 22T i de ase7enea s*a redus
nu7ru- -e;iuni-or RM' evo-utive cu 15T. /tudii-e c-inice au de7onstrat
eficiena sa c-inic 9entru /M RR cu scor E=// 7ai 7ic de 5. =o;a de
ad7inistrare este de 66 7c. su,cutanat de 2 ori 9e s9t78n.
+"PE'ARU O. F2006G reco7and ca Hnce9erea trata7entu-ui s se fac Hn
9ri7a -un cu 22 7c. su,cutanat de 2 ori 9e s9t78n, 9entru a
7ini7a-i;a efecte-e secundare inerente iniia-.
Re;u-tate-e studiu-ui de 7ai sus a fost ase7ntor cu studiu- cu
Avone>, diferene se7nificative fiind doar Hn 9rivina anticor9i-or
neutra-i;ani, Hn titru 7u-t 7ai 7ic Hn ca;u- Avone>.
c. Interferonul beta-1b * care se co7ercia-i;ea; su, for7 de
9re9arate ti9i;ate ca +etaferon i +etaseron, a fost 9ri7a 7o-ecu- de
interferon ,eta sinteti;at 9rin in.inerie .enetic. Cor7a de 9re;entare este
ca 9u-,ere -iofi-i;at, do;a u;ua- fiind de 250 7c. F5M$UG su,cutanat, -a
fiecare dou ;i-e. +etaferonu- a fost uti-i;at Hn /M for7a RR -a ,o-navii cu
scor E=// 7ai 7ic sau e.a- cu 5,5, care aveau ce- 9uin dou 9usee Hn
u-ti7ii 2 ani. +o-navii au 9ri7it fie 9-ace,o, fie o do; 7ai 7ic F4,3 M$UG,
fie o do; 7ai 7are F5 M$UG de interferon ,eta 4, su,cutanat, co79arativ
cu 9-ace,o. !o79arativ cu 9-ace,o, ,o-navii care au 9ri7it do;a de 5 M$U
interferon ,eta *4,, du9 2 ani au avut o reducere a ratei 9usee-or cu 26T,
7edia nu7ru-ui de -e;iuni RM' 7ai 7ic cu 52T, iar vo-u7u- noi-or
-e;iuni RM' a fost redus cu 41,2T. Reducerea 9ro.resu-ui )andica9uri-or
nu a fost inf-uenat statistic se7nificativ du9 ad7inistrare de 2 ani, doar
du9 2 ani de trata7ent s*a o,servat o reducere a ratei 9ro.resiei
di;a,i-itii.
Jn conc-u;ie, studii-e c-inice au de7onstrat eficiena sa c-inic 9entru
/MRR cu scor E=// 7ai 7ic de 5,5 i 9entru /M/P cu scor E=// 7ai 7ic
de 3,5. /*a evideniat fa9tu- c +etaferonu- a redus se7nificativ rata 9usee-or
c-inice acute i a acu7u-rii de -e;iuni evideniate RM', dar efectu- asu9ra
-i7itrii 9ro.resiei inva-iditii a fost 7ai 9uin evideniat i aceasta du9
ce- 9uin 2 ani de trata7ent.
Jn u-ti7u- ti79 s*a studiat core-aia do;*efect Hn trata7entu- cu
interferon ,eta a /MRR. Mecanis7e-e 7o-ecu-are de aciune a interferonu-ui
+eta -a nive- ce-u-ar, studii-e far7acodina7ice i c-inice a interferonu-ui
+eta*
4a FAvone> i Re,ifG i interferon +eta*4, F+etaferon i +etaseronG
evidenia; o re-aie do;*efect a interferonu-ui +eta Hn /M. Re-aia do;*
efect nu este -inear, -a do;e 7ari sau ad7inistrri frecvente a9are un
feno7en de 9-afonare a efectu-ui ,io-o.ic. /tudii-e c-inice seria-e efectuate
cu fiecare din interferonii +eta af-ai Hn u;, au sta,i-it do;e-e o9ti7e 9entru
fiecare din 9roduse, do;e 9este care nu s*a 7ai o,inut o cretere a
eficacitii c-inice, ci una a efecte-or adverse i a creterii de anticor9i
neutra-i;ani.
Un i79edi7ent Hn trata7entu- /M cu $nterferon ,eta este a9ariia anti*
cor9i-or neutra-i;ani. A9ariia anticor9i-or neutra-i;ani 9are s de9ind de
structura anti.enic i .radu- de Knon se-fL a- fiecrei 7o-ecu-e de interferon
i e>ci9ienii uti-i;ai Fo sc)i7,are a e>ci9ieni-or -a 9re9aratu- Avone> a
adus scderea do;ei de anticor9i de -a 22T -a 5TG, .radu- de .-ico;i-are a
7o-ecu-ei de interferon, care K7asc)ea;L co79onenta 9roteic anti.enic
Ffor7e-e .-ico-i;ate sunt 7u-t 7ai 9uin anti.eniceG, frecvena ad7inistrrii
i do;a ad7inistrat are dease7enea -e.tur cu titru- anticor9i-or neutra*
-i;ani. Pre;ena antico9ri-or neutra-i;ani este una din cau;e-e scderii
,iodis9oni,i-itii interferonu-ui +eta. Aceti anticor9i 9ot a9rea Hnce98nd
cu 9ri7u- tri7estru de trata7ent, av8nd ca efecte ne.ative a,o-irea ,iodis9o*
ni,i-itii interferoni-or +eta i scderea eficienei tera9eutice, 98n -a un
nive- ase7ntor cu 9acienii netratai. itru- de -a care este evident acti*
vitatea defavora,i- c-inic i RM' a anticor9i-or este Hn .enera- 20 U'(7-.
=atorit structurii i7uno.enice, 7odu-ui de ad7inistrare i 9roducie
diferit, ce-e trei for7e co7ercia-e de interferon +eta au .enerat o inciden
diferit a a9ariiei anticor9i-or neutra-i;ani FAvone> 23T, Re,if 4625T,
+etaferon 2525TG. Anticor9ii neutra-i;ani acionea; Hncruciat cu diver*
se-e 9roduse de interferon +eta, indiferent de 9rodusu- care i*a .enerat,
du9 a9ariia acestora sc)i7,area unei for7e co7ercia-e cu a-ta fiind
ineficient.
/e 9une 9ro,-e7a duratei de trata7ent cu interferon +eta Hn /M RR.
/tudii-e PR$/M/ 6 i Euro9ean =ose*!o79arison au 9us Hn eviden fa9tu-
c eficacitatea 7edicaiei cu interferon +eta se 7enine 9e ter7en -un. Fc)iar
du9 6 aniG. ?otr8rea de continuare a tera9iei se face 9e ,a;a ana-i;ei
individua-e a fiecrui ,o-nav, ana-i;8nd ra9ortu- eficien*si.uran,
nee>ist8nd Hnc re.u-i tiinifice recunoscute. /tudiu- euro9ean 9rivind
interferonu- +eta*4+ 9entru +etaferon i studiu- $MPA! 9entru Avone>
au de7onstrat une-e efecte 9o;itive i 9entru for7a secundar 9ro.resiv a
/M. Astfe-, trecerea de -a for7a re7itent*recurent -a cea 9ro.resiv nu ar fi
un criteriu de o9rire a trata7entu-ui, 7ai a-es dac for7a 9ro.resiv secundar
este Hnsoit de 9usee.
Crecvena de 9este 6 9usee se7nificative 9e an FHn ti79u- trata*
7entu-uiG, 9usee ce au 7odificat ne.ativ scoru- de inva-iditate, Hnce98nd
cu a- doi-ea an de trata7ent ar fi un se7n de ineficien a interferonu-ui
,eta. /e tie c o 9ro9orie de 4243T din ,o-navi au -a Hnce9ut o
re;isten -a trata7entu- cu interferon +eta. =e9istarea acestora Hnaintea
Hnce9erii trata7entu-ui ar fi idea-, 9entru c acetia vor .enera un eec
tera9eutic. E>ist 7etode de de9istare a acestor ,o-navi, dar nu sunt Hnc
-ar. acce9tate
i sunt foarte scu79e. !riteriu- de Hntreru9ere a- trata7entu-ui este i a9ariia
anticor9i-or neutra-i;ani Hn do;a de 20U'(7-.
=ease7enea, se consider c 9ro.resia )andica9u-ui cu 7ini7u7
un 9unct -a 3 -uni, 9e sca-a E=// sau Hn ca;u- scoru-ui MC/!, scderea cu
9este 20T Hn 9erfor7ana activitii 78ini-or sau creterea cu 7ai 7u-t de
20 secunde a ti79u-ui de de9-asare -a 9arcur.erea a 1,5 7, ar fi condiii
suficiente 9entru a afir7a ineficiena tera9iei du9 ce- 9uin 4 an de
trata7ent
i ,ineHne-es 9osi,i-itatea Hntreru9erii acestuia. =esi.ur, 9re;ena unor
reacii
adverse severe, into-era,i-e sau care nu 9ot fi inf-uenate 9rintr*un trata7ent
ad:uvant, constituie un criteriu de Hntreru9ere a tera9iei. Crecvena efecte-or
adverse se citea; a fi Hntre 23T. !e- 7ai frecvent efect advers este citat ca
fiind starea 9seudo.ri9a-, ce a a9rut -a 2030T din ,o-navi. /e
caracteri;ea; 9rin cur,atur, 7ia-.ii, cefa-ee, fe,r, si79to7e care au
di7inuat de*a -un.u- trata7entu-ui. A doua cate.orie de reacii adverse au
fost reacii-e -oca-e -a -ocu- in:ectrii, care sunt 7ai frecvente -a ad7inistrarea
su,cutanat i -a do;e 7ari, fa de ad7inistrarea i.7. /e 7ai citea; ca
reacii adverse, dureri 9recordia-e i a,do7ina-e, astenie, ane7ie,
-i7fo9enie, neutro9enie, tro7,ocito9enie, ta)icardie, arit7ie, dis9nee i
inso7nie. Au 7ai fost Hnt8-nite, rar, creterea transa7ina;e-or, a-o9ecie,
tu-,urri 7enstrua-e i foarte rar, adeno9atie .enera-i;at, convu-sii i c)iar
oc anafi-actic.
Jn ti79u- trata7entu-ui a 7ai fost descris o a9arent accentuare a
unor si79to7e 9ree>istente: s9asticitatea s*a accentuat, a sc;ut acuitatea
vi;ua- sau au a9rut 9areste;ii accentuate. 'ecro;a cutanat a a9rut destu-
de rar, fiind 7ai frecvent -a ad7inistrarea su,cutanat fa de
ad7inistrarea i.7. /e citea; i 9re;ena -a ad7inistrare de interferon
+eta*4,, a dou ca;uri de sindro7 de dise7inare intravascu-ar, care au
decedat.
O situaie 7ai deose,it Hnt8-nit -a ,o-navii tratai cu interferon +eta
este a9ariia de9resiei sau c)iar suicidu-. /e 9une 9ro,-e7a dac de9resia
este un efect advers a- trata7entu-ui sau este considerat ca fiind 9rodus de
,oa-, 9rin 7ecanis7e -e;iona-e, dar i reactiv -a situaia sau 9ers9ectiva
de inva-idare. !ercettorii Hnc-in s9re a doua cau; i reco7and recu*
noaterea i trata7entu- 9recoce a- de9resiei -a ,o-navii cu /M, -a nevoie
Hntreru9erea trata7entu-ui cu interferon.
=e su,-iniat, c tera9ia cu interferon ,eta 9resu9une 7onitori;area
unor 9ara7etri ,io-o.ici. Astfe-, Hn tera9ia cu Avone> i Re,if se reco7and
e>ecutarea din 3 Hn 3 -uni a )e7o.ra7ei co79-ete i teste-or )e9atice, iar Hn
tera9ia cu +etaferon, )e7o.ra7a co79-et, teste-e )e9atice i do;area
)or7oni-or tiroidieni din 2 Hn 2 -uni.
!ontraindicaii-e Hn tera9ia cu interferon +eta sunt: sarcina, -actaia,
creterea de 2 ori a nive-u-ui transa7ina;e-or, )e9atita cronic, ciro;a )e9a*
tic, diferite reacii a-er.ice -a interferon sau a-,u7ina u7an, insuficiena
rena- i cronic, 9si)o;e-e de9resive Hn antecedente, e9i-e9sia, an.ina
9ectora-, ane7ia care nu 9oate fi core-at, .a7a9atii-e 7onoc-ona-e.
+o-navu- tre,uie infor7at des9re 9osi,i-itatea a9ariiei unor reacii
adverse i 7odu- de a -e co7,ate. Astfe-, sindro7u- 9seudo.ri9a- se co7,ate
9rin ad7inistrarea de 9araceta7o-, un co79ri7at cu dou ore Hnaintea
in:eciei cu interferon +eta, un co79ri7at -a ora in:ectrii, un co79ri7at -a
dou ore du9 in:ectare i un co79ri7at a doua ;i di7ineaa. =ac reacia
.ri9a- este Hnsoit de s-,iciune 7arcat, fe,r i 7ia-.ii, uti- este
ad7inistrarea de 9ento>ifi-in 600 de 22 ori 9e ;i, ti79 de 23 -uni. Jn -oc
de 9araceta7o- se 9ot ad7inistra i,u9rofen, na9ro>en sau c)iar 7eti-9red*
niso-on 43 7. sau 9rednison 20 7., Hn ca;uri severe 9ut8ndu*se ad7inistra
2 s9t78ni.
Accentuarea s9asticitii Hn ti79u- trata7entu-ui se 9oate co7,ate 9rin
ad7inistrarea ,ac-ofenu-ui.
=e9resia necesit trata7ent cu antide9resive, 9rescrise i su, o,ser*
vaia unui 9si)iatru. $nso7nia necesit ad7inistrarea 7atina- a interfe*
ronu-ui i Hn une-e ca;uri, ad7inistrarea de )i9notice F/ti-no> 4t,. searaG.
u-,urri-e de cic-u 7enstrua- se 9ot co7,ate 9rin ad7inistrarea de
anticonce9iona-e ora-e.
Jn 9rivina ana-i;e-or de -a,orator, -i7ite-e to-erate su, trata7ent cu
interferon +eta sunt: )e7o.-o,ina 9este 0,6.(d-, -eucocite 9este 2.000(77
2
,
.ranu-ocite 9este 4.500(77
2
, -i7focite 9este 4.000(77
2
, tro7,ocite 9este
15.000, ,i-iru,ina su, 2,5 ori va-oarea iniia- i fosfota;a a-ca-in su, 5 ori
va-oarea iniia-.
/e 9oate afir7a c 7edicaia cu interferon +eta este Hn .enera- ,ine
to-erat, dar e>ist 9osi,i-itatea unor rare efecte adverse, care tre,uie ,ine
cunoscute de 7edic i ,o-nav, fiind 9osi,i- evitarea sau tratarea -or, cu
7icorarea disco7fortu-ui fi;ic sau 9si)ic a- ,o-navu-ui, ce ar 9utea duce -a
a,andonarea ne:ustificat a tera9iei.
A7 descris 98n acu7 efectu- tera9eutic a- interferonu-ui +eta asu9ra
for7ei recurent*re7itent a /M, for7a su, care de,utea; 7a:oritatea
,o-navi-or. =intre acetia, 45T 9ot avea o evo-uie ,eni.n fr acu7u-area
unei di;a,i-iti severe Hn ti79. =ar 20T dintre ,o-navii cu /M au de,ut
-ent, evo-uia Hn continuare fiind -ent, cu o continu a.ravare a strii
c-inice, definind for7a c-inic 9ri7ar 9ro.resiv.
Mai devre7e sau 7ai t8r;iu i restu- ,o-navi-or cu /M RR evo-uea;
s9re esto79area 9usee-or i tendina de evo-uie continu s9re a.ravarea
)andica9uri-or, definind for7a c-inic secundar 9ro.resiv. E+ER/ F2004G
afir7 c du9 25 de ani de evo-uie a ,o-ii, 7a:oritatea ,o-navi-or evo-uea;
su, for7 secundar 9ro.resiv a /M. Jn u-ti7u- ti79 sunt destu- de frecvente
studii-e asu9ra efectu-ui interferonu-ui +eta asu9ra for7ei secundar 9ro*
.resiv a /M. !onc-u;ion8nd re;u-tate-e acestor studii, 9ute7 s9une c
tera9ia cu $nterferon +eta are ,eneficii 7odeste Hn for7 secundar 9ro.resiv
a /M. Une-e studii se7na-ea; c ,o-navii care, 9e fondu- 9ro.resiei continue
a )andica9u-ui neuro-o.ic, 7ai sc)iea; 9usee Ffor7a 9ro.resiv cu 9useeG,
9ar s rs9und 7ai ,ine -a tera9ia cu interferon +eta, dar 7ai a-es -a
tera9ia cu i7unosu9resoare.
Ana-i;a studii-or desfurate asu9ra inf-uenei tera9iei cu interferon
+eta Hn /M au fost sinteti;ate Hn 2002 de ctre Acade7ia A7erican de
'euro-o.ie. !onc-u;ii-e sunt c Hn .enera-, interferonii +eta au eficacitate Hn
/M RR Hn 9revenirea di;a,i-itii, reducerea ratei de 9usee i 7odificri-or
RM'. =in acest 9unct de vedere, diferene-e Hntre diferite-e ti9uri de
interferoni sunt 7ini7e. =iferene-e a9ar cu 9rivire -a ci-e i 7odu- de
ad7inistrare, a- efectu-ui asu9ra for7ei secundar 9ro.resive a /M i cu
9rivire -a rata de .enerare de anticor9i i 9revenirea de.radrii co.nitive.
+"PE'ARU O. i co-a,. F2006G sinteti;ea; indicaii-e i efecte-e
interferonu-ui +eta astfe-: are indicaii Hn for7a /M RR -a 9acienii cu
recidive c-inice, for7a /M /P, -a 9acienii cu recidive c-inice FHn for7a fr
recidive eficacitatea interferonu-ui +eta este incertG i Hn sindroa7e-e
c-inice i;o-ate cu 7are risc de a se de;vo-ta Hn /M Findicaie Hnre.istrat Hn
9re;ent doar 9entru Avone>, dar i ce-e-a-te for7e de interferon ,eta au Hn
deru-are studii c-inice avansate 9entru aceast indicaieG.
Efecte-e interferonu-ui ,eta sunt: scade frecvena 9usee-or F7surate
c-inic sau 9rin RM', scade severitatea ,o-ii, a9reciat ca Hncrcare de -e;iuni
Hn secvena 2 a e>a7enu-ui RM'G i Hncetinete rata de 9ro.resie a
inva-iditii. Eficacitatea ar 9utea fi 7ai 7are -a 9acienii cu ,oa-a -a de,ut
sau -a cei cu 9usee frecvente.
/. Jn .ru9u- 7edica7ente-or i7uno7odu-atoare de nive- A intr i
Glatiramer acetatul F9re9aratu- Co&a5oneG. #a Hnce9ut a fost cunoscut
su, denu7irea de co9o-@7er 4 i este sarea acetic a unei 7i>turi de
9o-@9e9tide sintetice, conin8nd 9atru a7inoaci;i. A9ro,at de C=A
Ad7inistraia 9entru A-i7entaie i Medica7ente Hn 4003, a fost introdus
9entru reducerea 9usee-or -a 9acienii cu /M RR. Re9re;int o a-ternativ -a
tera9ia cu interferon +eta i 9oate fi foarte uti- 9acieni-or care devin
re;isteni -a tera9ia cu interferon +eta.
Are un 9rofi- 7u-t 7ai favora,i- Hn ceea ce 9rivete efecte-e adverse,
co79arative cu a-i a.eni dis9oni,i-i cu care se tratea; /M i nu este
asociat cu riscu- a9ariiei de9resiei, tu-,urri-or 7enstrua-e sau cu
sc)i7,ri ai 9ara7etri-or )e7ato-o.ici sau ,ioc)i7ici. Eficiena c-inic,
si.urana i to-era,i-itatea in:ectrii su,cutanate ;i-nice a 20 7.r .-atira7er
acetat a fost docu7entat 9rin 7ai 7u-te studii contro-ate cu 9-ace,o
F+OR'/E$' M.+.
i co-a,., 4051R PO?'/O' M. P. i co-a,., 4005G.
+eneficiu- c-inic susinut a- !o9a>onu-ui a fost dease7enea ra9ortat
-a 9acienii cu /MRR, o,servai 9e o 9erioad de 3 ani. FPO?'/O' M.P. i
co-a,., 2000G. !8teva studii RM' au artat efectu- 9o;itiv a- !o9a>onu-ui
Hn -e;iuni-e 2 re-iefate cu .ado-iniu7 FMA'!AR=$ B.#. i co-a,., 4005R
BE N, BRO//MA' R. $. i co-a,., 2000G. Un studiu du,-u or, a-eator
9-ace,o*contro-at, 7u-ticentru euro9eano*canadian, cu o durat de 0 -uni,
a de7onstrat c este o reducere se7nificativ a -e;iuni-or re-iefate Hn
trata7entu- cu !o9a>one, co79arativ cu ad7inistrarea de 9-ace,o.
!o9a>one reduce se7nificativ activitatea ,o-ii 7sura,i- 9rin RM' i
9ovara acesteia. oate efecte-e cresc o dat cu ti79u- F!OM$ B., C$#$PP$ M.
i co-a,., 2004G.
POPE/!U !.=. F2006G arat c 9re9aratu- !o9a>one are un efect
favora,i- se7nificativ, co79arativ cu 9-ace,o, asu9ra evo-uiei atrofiei
cere,ra-e. Aceste efecte se e>9-ic 9rin du,-a aciune a !o9a>one:
antiinf-a7atoare i neuro9rotectoare 7ecanis7 unic. Efecte-e !o9a>one
asu9ra -e;iuni-or RM' sunt: reducerea vo-u7u-ui -e;iuni-or Hn 2 co79arativ
cu 9-ace,o, reducerea nu7ru-ui de -e;iuni care evo-uea; s9re K.uri
ne.reL, reducerea atrofiei cere,ra-e. Efecte-e RM' sunt sta,i-e Hn ti79 Fstudii
9e 45 -uniG. !e-e 7ai nu7eroase studii a !o9a>one au fost fcute 9e
,o-navii cu /M RR. Acesta se ad7inistrea; 9rin in:ecii su,cutanate ;i-nic,
Hn 9re;ent studiindu*se efectu- -ui 9rin ad7inistrare su,cutanat -a 2 ;i-e sau
for7e de ad7inistrare ora-. !o9a>one are i une-e reacii adverse, ce-e
7ai frecvente fiind -a -ocu- in:ectrii, unde 9ot a9are: erite7, durere,
inf-a7aie, 9rurit i ede7 -oca-, dar niciodat nu a dat necro; cutanat.
A-te efecte adverse au fost: vasodi-ataie .enera-i;at cu roea, dis9nee,
cefa-ee, astenie, infecii urinare, dureri 9recordia-e, 9areste;ii, .rea,
an>ietate, fe,ra, ra)ia-.ii i reacii a-er.ice. !e-e 7ai 7u-te din aceste reacii
a-er.ice se re;o-v s9ontan.
/*a studiat dease7enea a9ariia anticor9i-or H79otriva !o9a>one i
s*a constatat c acetia, dei a9ar din 9ri7a -un de trata7ent, atin. un
nive- 7a>i7 -a 6 -uni du9 Hnce9erea trata7entu-ui, nu sunt de ti9
neutra-i;ant, nu au inf-uenat nici du9 3 ani eficacitatea trata7entu-ui,
9acienii care nu au 7ai avut 9usee av8nd titruri Hna-te de anticor9i. Anticor9ii
nu au aciune Hncruciat cu 9rotein ,a;ic 7ie-inic i nici cu interferoni.
rata7entu- cu !o9a>one este de 65 ani, se indic -a ca;uri-e de /M RR
7onosi79to7atic, este ,ine to-erat, nefiind -i7itat de asocierea a-tor
afeciuni -a ,o-navii cu /M i nu necesit 7onitori;are 9eriodic a unor
9ara7etrii 9arac-inici. /e 9oate s9une c efecte-e favora,i-e a trata7entu-ui
/M RR 7onosi79to7atic cu !o9a>one, Hn ceea ce 9rivete reducerera
9usee-or acute, to-erana ,un i a,sena anticor9i-or neutra-i;ani, face din
acest trata7ent o a-ternativ ,un -a trata7entu- cu interferon ,eta -a ,o-navii
cu ,o-i asociate, care contraindic interferonu- ,eta i -a cei -a care a9ar
anticor9ii neutra-i;ani -a interferonu- ,eta.
=u9 +"PE'ARU O. F2006G studii-e efectuate 98n Hn 9re;ent cu
!o9a>one au de7onstrat eficiena c-inic 9entru /M RR cu scor E=// de
05,0 i nu e>ist dove;i certe asu9ra eficacitii sa-e Hn for7e-e 9ro.resive
de /M. Are ca efecte: scderea frecvenei 9usee-or Fnu7rate c-inic 9rin
RM'GR scderea severitii ,o-ii Fa9reciat cu KHncrcareL de -e;iuni Hn
secvena 2 a e>a7enu-ui RM' GR Hncetarea ratei de 9ro.resie a
inva-iditii. /9re deose,ire de interferonu- +eta, !o9a>one 9oate fi
fo-osit -a 9acienii cu de9resie, deoarece nu induce, de re.u-, o astfe- de
reacie secundar. =ac Hns Hn cursu- trata7entu-ui F9recoce sau tardivG,
a9ar reacii urticariene e>tinse se reco7and o9rirea !o9a>one i
Hn-ocuire cu un a-t i7uno* 7odu-ator Finc-usiv o for7 de interferon
+etaG.
=u9 cu7 a7 7ai artat, studii-e -ui #U!!?$'E$ !.C. F2000G
su.erea; c Hn etio9ato.enia /M e>ist 6 i7uno9ato-o.ii distincte. Acestea
vor avea i79-icaii tera9eutice diferite Ftrata7ente 7odificatoare de ,oa-:
=MG. =u9 !ON#E M.P. F2006G, toate aceste =M sunt costisitoare i
Hnainte de a -e fo-osi tre,uie studiate c8teva idei controversate: Ar tre,ui
=M reco7andat tuturor 9acieni-or cu /M_R !8t de ti79uriu ar tre,ui
Hnce9ut =M_R !u7 se se-ectea; care =M s fie fo-osit_R !u7 se
deter7in rs9unsu- s-a, sau eecu- trata7entu-ui_R !u7 se 9rocedea;
Hn ca; de rs9uns s-a, sau eec Hn trata7ent_R !are trata7ente de viitor
9ro7it re;u-tate 9ositive_R !are este ro-u- steroi;i-or ad7inistrai -a ,o-navii
cu /M_
/ocietatea 'aiona-a A7erican de /M face reco7andri-e 9entru
fo-osirea =M Hn /M FME=$!A# A=%$/ORN +OAR= OC 'M//, 2002G.
Astfe-, a9ro, fo-osirea i7uno7odu-atoare-or 9entru toate for7e-e acuti;ate
de /M i 9entru considerarea trata7entu-ui -a 9acienii se-ecionai, cu 9ri7u-
atac. =ac nu e>ist vreo contraindicaie, tera9ia e 9otrivit -a toi 9acienii
cu recidiv, cei 9ro.resivi secundari cu recidive, 9acieni-or cu recidiv
9ro.resiv i -a 7u-i 9acieni cu 9ri7u- atac. /in.ura e>ce9ie este /M
,eni.n, care nu e nevoie s fie tratat. =M este sin.uru- ,ine to-erat.
!ontraindicaii-e sunt sarcina, a-9tatu-, into-erana -a =M, a-er.ia -a
7edica7ente i ,o-i asociate severe.
Jn ceea ce 9rivete trata7entu- /M 9ri7ar 9ro.resiv, 98n Hn 9re;ent
nici un trata7ent cu =M n*a dus -a a7e-iorarea ,o-ii. /*a Hncercat un studiu
du,-u or, cu !o9a>one, dar nici 9acienii cu 9-ace,o i nici cei care au
9ri7it !o9a>one n*au rs9uns Hn 7sura 9rev;ut de studii-e de istorie
natura- a ,o-ii.
/tudii-e de fa; 2 cu interferon +eta Hn trata7entu- /M 9ri7ar 9ro*
.resiv s*au dovedit dece9ionante FMO'A$+A' O. i co-a,., 2002G. 'u
au fost ra9ortate 98n Hn 9re;ent re;u-tate din studii-e cu 7ito>antron.
Jn 2 studii, !?AMP/ i EOM/, 9acienii su9ui -a =M aveau o 7ai
7ic 9ro,a,i-itate a unui a- doi-ea atac, sau s se de;vo-te -e;iuni RM' Hn
creier Hn ti79u- 9erioadei de studiu, dec8t dac ar fi 9ri7it trata7ent 9-ace,o.
/tudiu- EOM/, care a fo-osit o do; foarte sc;ut de interferon ,eta 4a,
arat c 56T din 9acienii tratai aveau, fie o acuti;are c-inic, fie noi -e;iuni
RM', aa cu7 aveau 06T din cei ce au 9ri7it 9-ace,o. EOM/ su.erea;
c e 7ai uor s se trate;e devre7e, din 7o7ent ce do;a de interferon
+eta*4a fo-osit Hn acea 9ro, nu a 9utut trata /M recidivant sta,i-, Hn 9ro,a
cu interferon o dat 9e s9t78n FOE$M/ 4000G. Jn re;u7at
i7uno7odu-atoare-e =M ar tre,ui Hnce9ute Hndat ce e>ist un dia.nostic
si.ur a- unei for7e acuti;ate de /M. =ease7enea trata7entu- =M 9oate fi
a9-icat 9acieni-or -a 9ri7u- atac, care Hntrunesc criterii-e care indic
9osi,i-itatea 7are de /M. 'u este indicat a -sa 9acieni-or s*i a-ea. sin.uri
=M.
$nterferonu- ,eta *-a are eficiena 7ai 7are c8nd e ad7inistrat de c8teva
ori 9e s9t78n, fa de o dat 9e s9t78n. Crecvena do;rii 9oate fi
7ai i79ortant dec8t cantitatea do;ei F!#A'E M. i co-a,., 2002G. =intre
toate =M, !o9a>one are ce- 7ai ,un 9rofi- de efecte secundare.
Pacienii 9ot fi din 9unct de vedere ,io-o.ic su9erres9onderi, 9aria-
res9onderi sau c)iar non*res9onderi -a trata7ent. Rs9unsu- 9oate
dease7enea s se sc)i7,e Hn ti79. Jn .enera-, 9acienii care 7er. ,ine cu
=M 9re;int activitate c-inic sc;ut. Pacienii tre,uie s 9ri7easc
7edica7entu- o 9erioad -i7itat FHn .enera- 3 -uniG, Hnainte de a :udeca
rs9unsu- tera9eutic. !e- 7ai va-oros e>a7en 9arac-inic 9entru eva-uarea
rs9unsu-ui s-a, -a trata7ent FeecG este RM'*u- creieru-ui. =ei va-oarea
unei sin.ure scanri RM' a fost 9us su, se7nu- Hntre,rii, un .ru9 de
neuro-o.i i neuroradio-o.i au fost de accord s se fac RM'*u- -a 9acienii
cu /M care erau su, trata7ent, dar nu7ai -a care era o 9reocu9are Hn
9rivina rs9unsu-ui -a tera9ie FRA+OU#/EE ., 2002G. Ro-u-
anticor9i-or neutra-i;ani -a interferon +eta i rs9unsu- -a trata7ent este
nec-ar. 'u e>ist consens Hn 9rivina va-orii sau cadru-ui ti79 reco7andat
9entru a eva-ua anticor9ii neutra-i;ani. =ei nive-e-e Hna-te 9ro,a,i-
interferea; cu eficacitatea 7edica7entu-ui -a 7a:oritatea, acest -ucru nu
este cate.oric FMA+ of 'M// 2002G.
era9ia de inducie se a9-ic Hn 9re;ena deteriorrii ra9ide, Hn ciuda
tera9iei i7uno7odu-atoare re;ona,i-e. #a 9acieni cu deteriorare ra9id,
Hn ciuda trata7entu-ui cu un =M eficient, este 7ai ,ine s se Hntreru9
trata7entu- i s se trate;e c8teva -uni cu 7ito>antrone sau cic-ofosfa7id
i.v. =u9 o 9erioad de ti79 F3 -uni sau 7ai 7u-tG, Hndat ce ,oa-a este
st98nit, i7uno7odu-atoru- 9oate fi re-uat.
=atorit 9ro9rieti-or co79-e>e care 9rivesc at8t ,eneficii-e
tera9eutice, c8t i reacii-e secundare i -i7ite-e de uti-i;are a-e 7edica*
7ente-or i7uno7odu-atoare descrise, e>9erii Hn do7eniu au sta,i-it o serie
de 9rinci9ii care s .)ide;e fo-osirea -or, ado9tate Hn for7e s9ecifice de
une-e societi naiona-e de /M, 9recu7 ce-e din /UA, !anada, Austria,
Ber7ania, E-veia, care sunt ada9tate de ctre +"PE'ARU O. i co-a,. F2006G
-a 9articu-ariti-e Ro78niei.
Aceste 9rinci9ii ada9tate sunt:
4. Eva-uarea dia.nostic i sta,i-irea indicaii-or tera9eutice tre,uie
fcut nu7ai de ctre 7edici neuro-o.i cu e>9erien Hn Hn.ri:irea 9acieni-or
cu /M Fde 9referat Hn centre 7edica-e s9ecia-i;ateG.
2. $niierea tera9iei cu un i7uno7odu-ator este reco7andat c8t 7ai
cur8nd du9 sta,i-irea dia.nosticu-ui de certitudine de /M, confor7
criterii-or M! =ona-d av8nd evo-uie cu recurene i 9oate fi -uat Hn
discuie -a 9acienii se-ectionai du9 criterii su9-i7entare, -a 9acienii care
au suferit un 9ri7 9useu care au risc crescut 9entru a de;vo-ta /MR
2. $storicu- ,o-ii, e>a7enu- c-inic i RM' tre,uie s de7onstre;e c
,oa-a este activ, reco7and8ndu*se ca for7e-e ,eni.ne de /M s r78n
su, o,servaie i Hn situaia Hn care, -a un 7o7ent dat, ,oa-a ar deveni
activ, s se introduc trata7ent i7uno7odu-ator Fo9inie H79rtit de
7a:oritatea e>9eri-or, fr s fie Hns o interdicie tera9euticG.
6. Accesu- 9acieni-or nu tre,uie -i7itat de frecvena recderi-or, v8rst
i nive- de di;a,i-itate FHns Hn -i7ite-e 9entru care sunt Hnre.istrate de ctre
autoriti-e naiona-e indicaii-e i contraindicaii-e fiecrui ti9 de
7edica7entG.
5. Pacientu- tre,uie s fie de accord cu su9rave.)erea 7edica- 9e
ter7en -un..
3. Pacientu-ui tre,uie s i se e>9-ice Hn deta-iu avanta:e-e, dar i -i7ite-e
i riscuri-e unui astfe- de trata7ent.
1. Medicu- curant tre,uie s 7onitori;e;e 9osi,i-e-e reacii adverse.
5. oate 9re9arate-e 7edica7entoase de7onstrate ca fiind 7odifi*
catoare a-e evo-uiei ,o-ii tre,uie sa fie accesi,i-e, astfe- Hnc8t deci;ia de a
fo-osi unu- sau a-tu- dintre 7edica7ente s se fac strict individua-i;at 9e
criterii 7edica-e. E>ist une-e studii c-inice care au de7onstrat c 9entru
une-e dintre aceste 7edica7ente e>ist un efect do;*,eneficiu statistic
se7nificativ, ceea ce Hns nu e>c-ude individua-i;area trata7entu-ui.
0. rata7entu- nu tre,uie o9rit at8ta ti79 c8t asi.uratoru- eva-uea;
c 9oate aco9eri c)e-tuie-i-e -e.ate de trata7ent.
40. era9ia tre,uie continuat ti79 Hnde-un.at, nedefinit, cu e>ce9ia
ur7toare-or circu7stane Fo9rirea trata7entu-ui 9oate conduce -a o
revenire a activitii ,o-ii ca Hnainte de trata7entG:
aG A9are o -i9s c-ar a ,eneficiu-ui tera9euticR
,G A9ar efecte secundare into-era,i-eR
cG =ate noi 9un Hn eviden a-te raiuni de Hncetare a trata7entu-uiR
dG A9ar for7e tera9eutice 7ai ,une.
44. /e reco7and ca toate for7e-e tera9eutice s fie inc-use Hn
9ro.ra7e tera9eutice aco9erite financiar de un siste7 de asi.urri de
sntate, astfe- Hnc8t 7edicu- i 9acientu- s deter7ine H79reun, 9e o ,a;a
individua-, 7edicaia cea 7ai adecvat.
42. recerea de -a un 7edica7ent -a a-tu- este 9er7is i tre,uie s fie
9osi,i-, dac e>ist o raiune 7edica- 9entru a o face.
42. !e-e 7ai 7u-te condiii 7edica-e concurente nu contraindic
fo-osirea 7edica7ente-or i7uno7odu-atoare.
46. 'ici una din for7e-e de tera9ie a7intite nu este a9ro,at 9entru a
fi fo-osit de ctre fe7ei care doresc o sarcin, sunt Hnsrcinate sau a-a9tea;.
45. era9ia cu 7ito>antron 9oate fi -uat Hn discuie -a 9acieni
se-ectai ri.uros, care fac o for7 de ,oa- a.resiv cu recderi cu evo-uie
s9re a.ravare sau -a cei care nu rs9und -a interferoni sau !o9a>one.
!riterii-e de indicare a trata7entu-ui i7uno7odu-ator de nive- A du9
+:enaru O. i co-a,. F2006G sunt:
4. !ertitudinea dis.nosticu-ui de /MR
2. Cor7a recurent re7isiv a /M sau for7a secundar 9ro.resiv.
!ontraindicaii-e trata7entu-ui cu i7uno7odu-atoare de nive- A sunt:
4. #i9sa criterii-or de certitudine a dia.nosticu-ui de /MR
2. Cor7a 9ri7ar 9ro.resiv a /MR
2. =e9resiaR
6. /arcinaR
5. Afeciuni )e7ato-o.ice .raveR
3. Afeciuni )e9atice .raveR
1. 'eo9-a;ii
5. $nto-erana -a unu- dintre aceste 7edica7ente.
Eecu- tera9eutic cu unu- dintre i7uno7odu-atoare-e de nive- A este
definit c8nd su, trata7ent un 9acient face 2 sau 2 recderi Hn 3 -uni sau ce-
9uin 6 recderi Hntr*un an, 9ro.resia continu a ,o-ii sau reacii adverse
severe. Jn aceste condiii se iau Hn considerare Hntreru9erea trata7entu-ui
i7uno7odu-ator, sc)i7,area 7edica7entu-ui i7uno7odu-ator, asocierea
cu 7edica7ente de nive- + sau !, asocierea a-tor 7edica7ente si79to*
7atice, asocierea corticotera9iei de scurt durat.
!a-ea de ad7inistrare nu inf-uenea; funda7enta- eficacitatea
trata7entu-ui, dar 9oate inf-uena 9rofi-u- reacii-or adverse. E>ist re;u-tate
din 7ai 7u-te studii c-inice recente care de7osntrea; e>istena unei re-aii
do;*efect i 7ai a-es o cretere a eficacitii Hn re-aie cu frecvena do;e-or,
ceea ce favori;ea; ad7inistrarea unor do;e 7ai 7ari i 7ai frecvente. Aceste
consideraii sunt Hns orientative i nu e>c-ud nici unu- dintre ce-e 2
7edica7ente i7uno7odu-atoare de nive- A. Jn ce-e din ur7, criteriu-
funda7enta- Hn conduita tera9eutic este individua-i;area trata7entu-ui Hn
cadru- indicaii-or ad7ise i Hnre.istrate -a A.enia 'aiona- a Medica*
7entu-ui, Hn funcie de eficacitatea sa.
A9ariia anticor9i-or -a interferon +eta este 7ai frecvent -a fo-osirea
interferonu-ui ti9 4, dec8t -a ti9u- 4a, i -a do;e 7ai 7ari, dar se7nificaia
-or c-inic este incert, deoarece studii-e au de7onstrat c, Hn ti79, nive-u-
titru-ui seric de anticor9i are tendina s scad, c)iar 9e 7sur ce
trata7entu- continu s se desfoare nesc)i7,at. Medica7ente-e care sunt
7ai eficiente c-inic au i i7uno.enitate 7ai 7are, nee>ist8nd o re-aie
statistic Hntre 9re;ena anticor9i-or i eficacitatea c-inic. Eva-uarea
nive-u-ui de anticor9i este :ustificat doar Hn ca;uri individua-e 9articu-are,
Hn care -a un 7o7ent dat se constat o scdere rea- a eficacitii c-inice a
unei anu7ite for7e de interferon +eta. Jn a-te condiii, reco7andarea
actua- a e>9eri-or Hn do7eniu este c nu se :ustific titrarea de rutin,
siste7atic, a anticor9i-or -a interferonu- +, indiferent de ti9u- su.
Ur7rirea evo-uiei trata7entu-ui 9acieni-or cu /M, af-ai su, o for7
de trata7ent i7uno7odu-ator cu ce-e 6 7edica7ente de nive- A, este
reco7anda,i- a se face 9rin : e>a7en c-inic o dat -a 2 -uni Fsau ori de c8te
ori evo-uaia c-inic o i79uneG, eva-uarea scoruri-or de di;a,i-itate anua-
Fsau ori de c8te ori evo-uia c-inic o cereG, evidena anua- a nu7ru-ui de
recderi c-inice, e>a7en RM' anua- Fce- 9uin Hn 9ri7ii 2 ani de trata7ent,
a9oi, doar atunci c8nd e>ist ar.u7ente 7edica-e care s :ustifice indicaiaG.
e. =ei mitoxantrona F9re9aratu- NovantroneG este un i7uno*
su9resor, datorit aciunii -ui ,une Hn /M i a fo-osirii -ui 9e scar -ar., -*
a7 introdus Hntre 7edica7ente-e de nive- A a-turi de ce-e 6
i7uno7odu-atoare. Este sin.uru- i7unosu9resor Hnre.istrat de ctre C=A
Hn /UA i Hn a-te ri din Euro9a, ca 7odificator a- evo-uiei /M. /unt
cercetri care de7onstrea;,
9e -8n. aciunea -ui i7unosu9resoare i o aciune i7uno7odu-atoare.
=esco9erit 9ri7a oar Hn 4051 de ctre !or9oraia A7erican de
!iana7ide, 'ovantrone a fost a9ro,at 9entru a fi fo-osit Hn /UA din 4051.
'ovantrone, Hn asociere cu a-te 7edica7ente a9ro,ate, este indicat Hn
tera9ia de Hnce9ut a adu-i-or cu -euce7ie non-i7focitar acut. =e
ase7enea, 'ovantrone a fost a9ro,at 9entru a fi fo-osit Hn asociere cu
corticosteroi;i Hn trata7entu- durerii Hn canceru- avansat de 9rostat
)or7onorefractar. Este indicat i 9entru reducerea inva-iditii neuro-o.ice
i a frecvenei recderi-or c-inice -a 9acienii cu /M 9ro.resiv secundar,
recurent 9ro.resiv sau recurent re7isiv. 'ovantrone nu este indicat Hn
trata7entu- 9acieni-or cu /M 9ro.resiv 9ri7ar. !ercetri-e in vitro
confir7 activitatea 'ovantrone de 7edica7ent ce are at8t 9ro9rieti
i7unosu9resoare c8t i i7uno*
7odu-atoare F=E !A/RO /. i co-a,., 4005R R$=BE /.!. i co-a,., 4055R
'O/EEOR?N P. ?. i co-a,., 4004 i 4002R E=A' B. i co-a,., 4001R
M$##EC$OR$'$ E i co-a,., 4001R BO'/EE R.E. i co-a,., 4000 i 4003R
MAU!? E. i co-a,., 4002R ?ARU'B ?.P. i co-a,., 4000R MRAPC ?. i
co-a,., 4005R MAPPO/ #. i co-a,., 4000R C$#=ER i co-a,., 4053R
+E##O/$##O R i co-a,., 4005R #U+$' /. i co-a,., 4051R RUBBERO A. i
co-a,., 4002R REE+ . i co-a,., 4051R RUBBERO A. i co-a,., 4002R REE+
. i co-a,., 4005R ME/ARO/ i co-a,., 4005G.
Activitatea i7unosu9resoare se crede a fi dat de efecte-e anti9ro-i*
ferative asu9ra diferite-or co79onente ce-u-are a-e siste7u-ui i7un: ce-u-e
+, ce-u-e i 7acrofa.e. /*a de7onstrat c 'ovantrone in vitro reduce
nu7ru- de ce-u-e +, in)i, funcia ce-u-e-or , F!=6]G i o9rete
-eucocite-e 7ie-in*s9ecifice i 7acrofa.e-e 9eritonea-e s de.rade;e 7ie-ina
-a 7ode-u- ani7a- a- encefa-o7ie-itei a-er.ice e>9eri7enta-e FEAEG.
!a a.ent i7uno7odu-ator, 'ovantrone afectea; 9re;entarea
anti.enu-ui, in)i, secreia de .a7a interferon, factor a-fa de necro; tisu-ar
i inter-euDina 2 i crete activitatea ce-u-e-or su9resoare F!=5
]
G.
Jn studii-e de cercetare ce fo-osesc 7ode-u- ani7a- EAE, 'ovantrone
a de7onstrat efecte de su9resie sau Hnt8r;iere a de;vo-trii, at8t a EAE acut,
c8t i a recderi-or i a a7e-iorat si79to7e-e c-inice a-e EAE, furni;8nd
dove;i 9utenice 9entru ro-u- -ui tera9eutic Hn /.M. Jn aceste studii,
'ovantrone a fost ad7inistrat 9rin in:ecii intra9eritonea-e ca do; unic
sau re9etat Hn cantitate ce varia; Hntre 0,055 7.(D. 9e ;i.
'ovantrone ofer i 9rotecie H79otriva EAE. #a 7ode-u- de recdere
a EAE, o sin.ur do;a de 'ovantrone ad7inistrat du9 atac, 9revine sau
Hnt8r;ie recurena evideniat 9rin scderea se7ne-or c-inice i -e;iuni-or
active a-e EAE. Mai 7u-t, 'ovantrone interferea; funcii-e 7acrofa.e-or
care :oac un ro- crucia- Hn deter7inarea 7ie-inei Hn EAE. Jntr*un studiu de
e>tract de ce-u-e de oarece cu EAE, 'ovantrone a ,-ocat ca9acitatea
-eucocite-or 7ie-in*s9ecifice, a 7acrofa.e-or 9eritonea-e de a de.rada
7ie-ina.
A-turi de dove;i 9rec-inice care de7onstrea; activitatea 9otent a
'ovantrone Hn ,o-i-e autoi7une a-e /'!, o serie de studii 9i-ot au fost
rea-i;ate Hn u-ti7ii ani, Hn Euro9a i !anada. Re;u-tate-e de succes a acestor
investi.aii desc)ise au confir7at activitatea i7unosu9resoare a acestui a.ent
Hn /M i au susinut introducerea 'ovantrone Hn studii-e c-inice
su9-i7entare contro-ate.
!inci studii 9i-ot conduse Hn anii X00 au evo-uat 12 de 9acieni cu
/M 7anifest c-inic, 7a:oritatea cu un 9rofi- de ,oa- ra9id 9ro.resiv. =o;a
9entru 9erfu;ia intravenoas de 'ovantrone a variat de -a 5 -a 46 7.(7
2
,
cu interva-e Hntre cure de -a 2 s9t78ni -a 2 -uni.
Re;u-tate-e studii-or au de7onstrat efecte-e ,enefice a-e 'ovantrone.
A.entu- a fost Hn .enera- ,ine to-erat i efecte-e adverse au fost cu at8t 7ai
9uin frecvente, cu c8t interva-e-e Hntre cure-e tera9eutice au fost 7ai 7ari.
Aceste succese ne*au fcut i 9e noi s introduce7 Hn !-inica 'euro-o.ic
Oradea trata7entu- anu7itor for7e de /M cu 'ovantrone. =o;a de
'ovantrone ad7inistrat ,o-navi-or notri a fost de 42 7.(7
2
. Ad7inistrarea
a fost Hn 9erfu;ie scurt de 545 7inute -a fiecare 2 -uni i nu a de9it do;a
tota- de 460 7.(7
2
.
'ovatrone tre,uie ad7inistrat su, su9rave.)erea unui 7edic cu
e>9erien Hn uti-i;area a.eni-or c)i7iotera9iei citoto>ice. 'oi a7 a9e-at -a
7edicii de -a secia onco-o.ie. 'ovantrone tre,uie ad7inistrat -ent, Hntr*o
9erfu;ie intravenoas care cur.e -i,er, niciodat nu tre,uie ad7inistrat
su,cutanat, intra7uscu-ar, intrateca- sau intraarteria-. Medica7entu- tre,uie
di-uat Hn ce- 9uin 50 7- so-uie de c-orur de sodiu 0,0T, fie Hn so-uie de
de>tro;. 'u 9oate fi ad7inistrat Hn aceeai 9erfu;ie cu a-te 7edica7ente.
'ovantrone este ,enefic 9entru anu7ite ti9uri de ,o-navi cu /M i are efecte
secundare Hn .enera- uor de condus.
Ce7ei-e care ,io-o.ic sunt ca9a,i-e s r78n8 .ravide, c)iar dac
fo-osesc 7etode de contro- a sarcinii, tre,uie s fac un test de sarcin
Hnaintea ad7inistrrii fiecarei do;e de 'ovantrone, iar re;u-tate-e teste-or ar
tre,ui s fie cunoscute Hnaintea ad7inistrrii 7edica7entu-ui. 'ovantrone
ad7inistrat de noi Hn do;a de 42 7.(7
2
a avut un i79act se7nificativ asu9ra
inva-iditii neuro-o.ice, 9e care a redus*o. =ease7enea, ,o-navii notrii au
de7onstrat o reducere 7edie de 34T a deteriorrii inde>u-ui de
7o,i-itate FA.$. ^ A7,u-ation $nde>G. 'ovantrone a redus se7nificativ
nu7ru- 7ediu de recderi. A fost rea-i;at o reducere se7nificativ de
31T a nu7ru-ui 7ediu de recderi.
+o-navi-or care au 9ri7it 'ovantrone -i s*a efectuat -a Hnce9utu-
trata7entu-ui RM' i de ase7enea, du9 5 ad7inistrri de 'ovantrone
F400 7.rG. O,servaii-e fcute 9e ,a;a RM' au susinut i9ote;a
eficienei c-inice de7onstrat a 'ovantrone Hn acest studiu.
Jn studiu- nostru a7 avut -a Hnde78n, 9entru co79araie, 2 studii
efectuate cu 'ovantrone 9e ,o-navii cu /.M.: studiu- ita-ian i studiu-
france;. /tudiu- ita-ian a fost rea-i;at 9e o 9erioad de 2 ani 9e 54 de
9acieni cu /M. #a sf8ritu- trata7entu-ui F2 aniG i -a contro-u- -a 4 an s*au
Hnre.istrat reduceri sen7ificative statistic de 33T Hn ceea ce 9rivete
nu7ru- de e>acer,ri -a .ru9u- tratat cu 'ovantrone. Au e>istat diferene
se7nificative statistic a-e nu7ru-ui de ,o-navi tratai cu 'ovantrone, care
nu au Hnre.istrat recurene, at8t Hn 9ri7u- an, c8t i Hn ce- de*a- doi-ea an,
co79arativ cu 9-ace,o.
Procentu- de ,o-navi tratai cu 'ovantrone care au confir7at
9ro.resia ,o-ii Fe>., creterea cu un 9rocent a scoru-ui E=// a fost
se7nificativ redus -a eva-uarea de 26 de -uniG. =intre cei 62 de 9acieni
care au efectuat RM' Hn 9erioada de 2 ani, 9acienii tratai cu 'ovantrone
au Hnre.istrat o tendin de reducere a nu7ru-ui de -e;iuni 9e i7a.ini-e cu
Hncrcare 2.
Jn studiu- ita-ian, trata7entu- cu 'ovantrone are o eficien
se7nificativ 9entru 2 ani. 'u7ru- de e>acer,ri s*a redus cu 33T -a
a7,e-e eva-uri. /tudiu- ita-ian arat c 'ovantrone este indicat ca tera9ie
de 9ri7 -inie Hn reducerea inva-iditii neuro-o.ice Hn /M 9ro.resiv
secundar, recurent 9ro.resiv i recurent re7isiv a.ravant. 'ovantrone
nu este indicat Hn /M 9ro.resiv 9ri7ar. 'ovantrone Hn do;a de 42 7.(7
2
-a trei -uni este do;a:u- indicat 9entru ,o-navii cu /M. 'ovantrone
H7,untete se7nificativ scoru- E=// fa de Hnce9utu- trata7entu-ui,
co79arativ cu 9-ace,o i astfe- 9oate Hnsoi 9acienii Hn 7eninerea
inde9endenei funciona-e. =e ase7enea, 'ovantrone reduce se7nificativ
rata de recuren i 9re-un.ete 9erioada de ti79 98n -a 9ri7a recuren.
Pre9aratu- scade se7nificativ -e;iuni-e de intensificare a .ado-iniu7u-ui.
Un studiu 7u-ticentric, rando7i;at contro-at a fost rea-i;at Hn 5 centre
acade7ice din Crana. Acest studiu a eva-uat eficiena i to-era,i-itatea
'ovantrone Hn asociere cu Meti-9redniso-on versus Meti-9redniso-on Hn
7onotera9ie -a un .ru9 de ,o-navi cu /M cu activitate 7arcat, care au
Hnde9-init criterii-e Poser 9entru ,oa-a 7anifest c-inic i care au avut
deficiene neuro-o.ice re;idua-e.
Jn studiu au fost introdui 62 de 9acieni care au 9ri7it do;e -unare
de 42 7.(7
2
'ovantrone i.v. i 4 .r Meti-9redniso-on i.v., sau aceeai do;
Meti-9redniso-on Hn 7onotera9ie 9entru 3 -uni. oi cei 62 de ,o-navi
se-ectai 9rin rando7i;are au 9re;entat /M cu activitate Hna-t, severitate
7oderat. =urata ,o-ii a fost de 5,1 ani Hn .ru9u- tratat cu 'ovantrone i
3,0 ani Hn .ru9u- tratat cu 'ovantrone 9-us Meti-9redniso-on. Media de v8rst
a fost de 22 de ani i 23 au fost fe7ei i 43 ,r,ai. 'u au fost ra9ortate
diferene se7nificative Hntre ce-e dou .ru9e de trata7ent 9rivind
caracteristici-e de7o.rafice i caracteristici-e -e.ate de ,oa-. Per .-o,a-, 5
9acieni din .ru9u- tratat cu Meti-9redniso-on Hn 7onotera9ie nu au fina-i;at
studiu- din cau;a -i9sei de eficien a trata7entu-ui. 'ovantrone Hn asociere
cu Meti-9redniso-on a fost se7nificativ 7ai eficient dec8t Meti-9redniso-on
Hn 7onotera9ie asu9ra tuturor varia,i-e-or de eva-uare 9rinci9a-e i
secundare. 00T dintre ,o-navii din .ru9u- cu 'ovantrone 9-us
Meti-9redniso-on nu au Hnre.istrat nici o nou -e;iune, co79arativ cu 24T
din .ru9u- tratat doar cu Meti-9redniso-on.
/*au o,servat diferene se7nificative Hntre ce-e dou .ru9uri. 'u7ru-
7ediu de noi -e;iuni 9er 9acient -a 3 -uni a fost de 0,4 -a .ru9u- 'ovantrone
9-us Meti-9redniso-on, versus 2,0 -a .ru9u- cu Meti-9redniso-on Hn
7onotera9ie, deci o diferen de 05,5T. 'u7ru- 7ediu de noi -e;iuni i
-e;iuni 9ersistente -a 3 -uni a fost 4,6 -a .ru9u- 'ovantrone 9-us Meti-*
9redniso-on, versus 2,4 -a .ru9u- cu Meti-9redniso-on Hn 7onotera9ie, deci
o diferen de 56,5T.
Jn .ru9u- nostru de 45 ,o-navi, doi ,o-navi, du9 a dou do; de
'ovantrone au 9re;entat dureri i 9areste;ii Hn 7e7,re-e inferioare, care au
cedat -a trata7entu- cu Meti-9redniso-on 500 7.(;i ti79 de 5 ;i-e. Jn .ru9u-
nostru, ,o-navii tratai de noi cu 'ovantrone 42 7.(7
2
nu a fost nici o
recdere du9 o do; de 460 7.r.
Jn ti79u- 9erioadei de trata7ent de 3 -uni 9acienii din .ru9u-
france;, care au 9ri7it 'ovantrone 9-us Meti-9redniso-on au avut o 7edie
-unar consistent 7ai sc;ut a E==/, dec8t cei care au 9ri7it doar Meti-*
9redniso-on, iar 7odificari-e Hn E==/ fa de 7o7entu- iniia- au fost
se7nificativ 7ai 9uine -a .ru9u- 'ovantrone 9-us Meti-9redniso-on,
co79arativ cu .ru9u- cu Meti-9redniso-on, cu o rat de 0,1, res9ectiv 2.
/tudiind nu7ru- de recderi Hnre.istrate -unar s*a o,servat c ase
,o-navi au avut nevoie de trata7ent corticosteroid Hn do;e 7ari F1 cureG din
cau;a e>acer,ri-or Hn .ru9u- tratat cu 'ovantrone 9-us Meti-9redniso-on,
versus 44 ,o-navi F44 cureG din .ru9u- tratat cu Meti-9redniso-on Hn
7onotera9ie.
=ate-e 9rivind eficiena o,inut Hn acest studiu france; ,a;ate 9e
RM' i o,servaii-e c-inice au de7onstrat c 'ovantrone 9-us Meti-*
9redniso-on a fost se7nificativ 7ai eficient dec8t Meti-9redniso-on Hn
7onotera9ie. 'ovantrone reduce inva-iditatea neuro-o.ic, frecvena
recurene-or i scade se7nificativ nu7ru- de noi -e;iuni, ceea ce indic un
efect direct asu9ra 9rocesu-ui inf-a7ator din /'!. Jn contrast, 7onotera9ia
-unar cu Meti-9redniso-on 7odific foarte 9uin cursu- ,o-ii.
=u9 cu7 a7 7ai s9us, .ru9u- nostru de 45 ,o-navi a evo-uat foarte
,ine din 9unct de vedere c-inic, 7odificari-e Hn E==/ fa de 7o7entu-
iniia- au fost se7nificative. $7a.ini-e RM' -a .ru9u- nostru au fost discutate
doar -a introducerea ,o-navu-ui Hn studiu, ur78nd ca RM' s fie re9etat -a
do; tota- de 460 7.r.
Jn ceea ce 9rivete reacii-e adverse Hnt8-nite Hn studiu- nostru, ce-
ita-ian i ce- france;, 9ute7 s9une c 'ovantrone Hn 7onotera9ie, c8t i Hn
asociere cu Meti-9redniso-on se Hnsoete de efecte adverse uoare 98na -a
7oderate, care au fost Hn .enera- contro-a,i-e.
Jn studiu- nostru, ce-e 7ai o,inuite efecte adverse au fost .reaa,
sto7atita, arit7ia, diareea i consti9aia. Breaa a fost a9roa9e Hntotdeauna
auto-i7itat i contro-a,i- cu antie7etice. A-o9ecia Fuoar susinere a
9ru-uiG a fost Hn .enera- reversi,i- -a Hntreru9erea trata7entu-ui. A7enorea
a fost tran;itorie Hn toate ca;uri-e. =u9 cu7 a7 7ai s9us, Hn studiu- nostru
a7 o,servat 2 ,o-navi cu dureri i 9areste;ii Hn 7e7,re-e inferioare Fase7*
ntor cu o 9o-ineuro9atie sen;itivG, care au cedat du9 Meti-9redniso-on.
'ici un 9acient nu a avut se7ne c-inice de insuficien cardiac con.estiv
i nu a e>istat o scdere a funciei de evacuare a ventricu-u-ui st8n. FCE%/G.
Re;u78nd efecte-e adverse, contraindicaii-e i reco7andri-e de
7onitori;are Hn ti79u- trata7entu-ui cu 'ovantrone, 9ute7 s9une c acestea
sunt:
A. Efecte adverse:
4. !ardioto>icitatea, se 7anifest 9rin reducerea fraciei de e:ecie a
ventricu-u-ui st8n. FCE%/G i insuficiena cardiac con.estiv. Riscu- de
cardioto>icitate crete cu v8rsta sau cu 9ree>istena unei ,o-i cardiace. =e
aceea este necesar ur7rirea unor 9ara7etri ai funciei cardiace Hnainte, Hn
ti79u- i 98n -a 40 ani du9 trata7ent. E=A' B. 9ro9une ur7toru-
a-.orit7 9entru 7onitori;area funciei cardiace:
a. $storic fr antecedente de afeciuni cardiace sau 7edicaie
cardioto>icR
,. EMB fr as9ecte 9ato-o.iceR
c. Ecocardio.rafia tre,uie s 9un Hn eviden o CE%/ de ce- 9uin
50T -a Hnce9utu- trata7entu-ui i CE%/ s nu scad cu ce- 7u-t 40T fa de
9ri7a e>a7inare, Hn ti79u- trata7entu-uiR
d. rata7entu- va fi o9rit i7ediat dac 9e 9arcurs a9ar se7ne c-inice
de suferin cardiac.
2. Efecte-e 7ie-oto>ice constau Hn .ranu-ocito9enie, ane7ie, tro7,o*
cito9enie, -euco9enie. Jnainte de ad7inistrarea fiecrei do;e este necesar
ca nu7ru- de neutrofi-e s fie 9este 4.500(7- i tro7,ocite-e 9este
450.000(7-.
2. ?i9ofuncia .onadic 7anifest -a fe7ei 9rin a7enoree te79orar
sau definitiv, iar -a ,r,ai 9rin scderea nu7ru-ui i 7o,i-itii
s9er7ato;oi;i-or.
6. A-te efecte adverse sunt: .reuri, vrsturi, a-o9ecie, infecii
9u-7onare i urinare i creterea transa7ina;e-or )e9atice.
+. =atorit efecte-or adverse a 'ovantrone ave7 une-e contra*
indicaii de trata7ent.
Acestea sunt:
4. CE%/ 7ai 7ic de 50T sau o scdere cu 7ai 7u-t de 40T fa
de 9ri7a deter7inare Hnainte de trata7ent
2. !ardio9atii cu scderea CE%/, infarct 7iocardic, insuficien
cardiac, ?A
2. Asocierea cu 7edicaie cardioto>ic Fneuro-e9tice, -itiu,
antide9resiveG
6. 'eutro9enie 7ai 7ic de 4.500(7-, tro7,ocito9enie 7ai 7ic
de 450.000(7-
5. /tri infecioase
3. rata7ente anterioare cu 'ovantrone cu o do; cu7u-at
9este 460 7.
1. /arcina i a-9tarea
!. Ana-i;8nd efecte-e adverse i contraindicaii-e s*a a:uns -a sta,i-irea
sc)e7ei tera9eutice fo-osite Hn /M. Astfe-, do;a tota- ad7inistrat nu tre,uie
s de9easc 460 7.. =o;a 9e cur este de 42 7.(7
2
, ad7inistrat -a
interva- de 2 -uni i nu tre,uie s de9easc ca ti79 2 ani.
=. /*a sta,i-it c 'ovantrone se 9oate ad7inistra -a for7e-e secun*
dare 9ro.resive de /M, for7e-e recurent*re7itente cu evo-uie 9ro.resiv
s9re a.ravare i for7e-e 9ro.resive cu recderi, fiind vi;ai 7ai a-es ,o-navii
-a care tera9ia cu interferon ,eta sau !a9o>one nu a st98nit evo-uia
nefavora,i-. Unii cercettori afir7 c un trata7ent de Hnce9ut cu
'ovantrone ur7at de un trata7ent cu $nterferon ,eta sau !o9a>one, ar
9utea duce -a evo-uii 7ai ,une fa de tera9ia cu un sin.ur
i7uno7odu-ator.
4. Me/ica!ente cu reco!an/are /e ni=el B
Aici intr a;at)io9rina, 7etotre>atu- i i7uno.-o,u-ine-e de u;
intravenous Fi.v.G.
a. Azathiorina Hn 9re9aratu- $7uran a fost fo-osit de
M$?A'!EA P. F4054G 9entru trata7entu- EAE a c8ine-ui. Re;u-tate-e
au fost ,une, $7uranu- inf-uen8nd favora,i- 7odificri-e )isto9ato-o.ice,
c-inice i i7uno* c)i7ice a EAE a c8ine-ui. #a vre7ea aceea, fo-osirea
$7uranu-ui Hn tratarea /M era e>tre7 de puin F/E$'+UR' i
#$%ER/E=BE 4012G, cu P nesemnificativ. Aceasta ne*a fcut s nu
trece7 9e 7o7ent -a trata7entu- cu $7uran Hn /M. /tudii-e c-inice a-e
+R$$/? and =U!? M/ A;at)io9rine ria- Brou9 Hn 4055, E##$/OM i
co-a,. F4050G i BOO=M$' i co-a,. F4004G au de7onstrat o reducere a
ratei 9usee-or Hn /M RR i /M RP du9 ad7inistrarea de A;at)io9rin.
=ate-e o,inute su.erea; un efect 9e ter7en -un. a- $7uranu-ui Hn do;
7a>i7 de 2,5 7.(D.(;i, Hn Hncetinirea 9ro.resiei di;a,i-itii, dar nu7ru-
7ic de ,o-navi af-ai Hn studiu, cu durat 9este 2 ani, nu 9er7ite conc-u;ii
fer7e. PO&&$##$ !. i co-a,. afir7 Hn 2002, c a;at)io9rina este un
i7unosu9resor nes9ecific, care este Hnc -ar. uti-i;at Hn Euro9a 9entru
9acienii cu /M RR, care nu rs9und -a tera9ie cu interferon
+eta sau Hn ri-e din estu- Euro9ei unde dis9oni,i-itatea 9e 9ia a
interferonu-ui +eta este -i7itat.
O ,ine cunoscut 7eta*ana-i; a cinci studii a-eatorii du,-u*or,,
9-ace,o contro-at, s9ri:in conc-u;ia c a;at)io9rina ad7inistrat ora- F22
7.(D.(;iG reduce rata 9usee-or Hn /M, dar nu are nici un efect asu9ra 9ro*
.resiei di;a,i-itii -a 9acienii cu /M RR, /M PP i for7a re7itent 9ro.resiv
a /M FNU=M$' P.#. i co-a,., 4004G. Un studiu de ca; a de7osntrat c
riscu- .enera- de cancer 9rodus de a;at)io9rin este redus -a 9acienii cu
/M, cu toate c date-e su.erea; o re-aie do;*rs9uns i 9osi,i-itatea
creterii riscu-ui du9 o 9erioad de 40 ani de trata7ent continuu
F!O'CA%REUO !. i co-a,., 4003G.
Un studiu 7ai recent a artat 9re;ena efecte-or adverse du9
ad7inistrare de a;at)io9rin -a 55T dintre 9acieni. $nto-erana -a 7edi*
ca7ent 7anifestat -a Hnce9utu- tera9iei cau;ea; sindro7u- de KAit)draAa-L
Hn 9ri7e-e dou -uni de -a iniierea tera9iei F!RA'ER M.P. 2004G
Efecte-e secundare a9rute, inc-usiv riscu- de neo9-a;ii secundare
nu au Hncura:at c-inicienii Hn fo-osirea 9e scar -ar. a $7uranu-ui 9entru
trata7entu- /M. Reco7andarea de trata7ent cu acest 7edica7ent este
9entru ca;uri-e Hn care 7edicaia i7uno7odu-atoare nu este dis9oni,i-
FUW" /., 2002G sau evo-uia este 7oderat a.resiv su, trata7ent
i7uno7odu-ator, asocierea cu $nterferon +eta 9r8nd to-erat FMAPPO/ #.
i co-a,., 4003R MOREAU !., 4001G.
b. !ethotrexatul este un a-t 7edica7ent i7unosu9resor fo-osit Hn
trata7entu- /M. Jn ciuda fa9tu-ui c este dis9oni,i- de 7ai 7u-i ani, a fost
doar Hn 4005 eva-uat Hn tera9ia /M de ctre BOO=M$' =.E. rata7entu-
cu Met)otre>ate 9oate fi -uat Hn considerare -a 9acienii cu for7 9ro.resiv
de /M FHn s9ecia- for7a secundar 9ro.resivG, at8t ti79 c8t nici o a-t tera9ie
nu este dis9oni,i- 9entru acest .ru9. BOO=M$' =.E. i co-a,. F4005G au
ra9ortat date cu 9rivire -a un studiu du,-u*or, a-eator 9-ace,ocontro-at
care a inc-us 30 de 9acieni cu o for7 cronic 9ro.resiv de /M F62 cu
for7 secundar 9ro.resiv i 45 cu for7 9ro.resiv 9ri7arG. #a 30 de
9acieni s*a ad7inistrat a-eator 7et)otre>at 9e ca-e ora- Hntr*o do; de 1,5
7.r sau 9-ace,o, o dat 9e s9t78n ti79 de 2 ani. /*a o,servat o
9ro.resie di;a,i-itant se7nificativ 7ai sc;ut Hn .ru9u- cu 7et)otre>at dec8t
Hn .ru9u- 9-ace,o. =iferena Hn re;u-tat Hntre .ru9uri a fost evident du9 3
-uni de -a iniierea tera9iei i a fost susinut de*a -un.u- 9erioadei de 2 ani a-
studiu-ui. 'u au fost efecte adverse asociate acestui trata7ent. Jn interva-u-
de ti79 a- studiu-ui 54,3T din ,o-navii tratai cu 7et)otre>at au atins
nive-u- de eec tera9eutic. /*a conc-u;ionat c 7et)otre>atu- ar 9utea
-i7ita 9rocentu- de ,o-navi care de;vo-t anticor9i neutra-i;ani 9entru
interferon +eta, av8nd
un efect 9o;itiv Hn aceste situaii. Jn consecin, deoca7dat 7et)otre>atu-
nu a fost a9ro,at 9entru trata7entu- de rutin a /M.
c. Imuno"lobulina G intravenoas F$B$%G a fost fo-osit cu success
Hn 7ai 7u-te dere.-ri i7uno-o.ice i a devenit atractiv ca tera9ie a /M
datorit efectu-ui de inducere a re7ie-ini;rii, co7,inat cu aciunea
i7uno7odu-atoare. =ou studii au euat Hn dovedirea eficacitii $B$% -a
9acienii cu /M PR sau /M PP FCRA'!$/ B./. i co-a,., 4001R !OOM /.=.
i co-a,., 4002G
Un studiu austriac a- i7uno.-o,u-inei $% Hn /M, condus de
CA&EMA/ C. i co-a,. F4001G, a fost efectuat a-eator 9e 450 de 9acieni cu
/M RR, care au 9ri7it ori $B$% Hn do;e reduse de 0,45 -a 0,2 .(D. cor9 sau
so-uie sa-in Hn fiecare -un, ti79 de 2 ani. /coru- E=// a indicat o
H7,untire de un 9unct sau c)iar 7ai 7u-t -a 24T din 9acienii tratai cu
$B$%, co79arativ cu
46T Hn ca;u- .ru9u-ui cu 9-ace,o. rata7entu- cu $B$% a fost asociat cu
reducerea cu 50T a ratei anua-e a 9usee-or co79arativ cu 9-ace,o, iar
aceast scdere a ratei 9usee-or a fost re7arcat Hnc din 9ri7e-e 3 -uni de
trata7ent. Efecte secundare au fost rar o,servate FCA&EMA/ C. i co-a,.,
4001G. Un studiu efectuat de ctre A!?$RO' A. i co-a,., F4005G a ra9ortat
o reducere se7nificativ a ratei 9usee-or -a 9acienii cu /M RR care au 9ri7it
$B$% 0,6.(D. cor9 9erfu;a,i- ,i-unar, du9 o do; de Hncrcare de 0,6.(D.
cor9( ;i ti79 de 5 ;i-e, co79arativ cu .ru9u- 9-ace,o. A e>istat o tendin
Hns9re reducerea di;a,i-itii neuro-o.ice Hn .ru9u- $B$%, Hn ti79 ce o cretere
7ini7 a fost se7na-at Hn .ru9u- 9-ace,o. =istri,uia 7odificri-or
di;a,i-itii 9e durata 9erioadei a fost se7nificativ Hn favoarea trata7entu-ui
cu $B$%.
/ORE'/E' P./. i co-a,. F4005G au ur7rit efectu- $B$% asu9ra
activitii ,o-ii, fo-osind dese investi.aii RM', re-iefate cu .ado-iniu7, Hn
studii Hncruciate a 23 de 9acieni cu /M RR sau /M /P. rata7entu- cu
$B$% a constat Hn 9erfu;area a 4.(D. cor9(;i ti79 de dou ;i-e consecutive -a
interva-e de c8te o -un. Re;u-tate-e au artat c trata7entu- cu $B$% a 9rodus
o reducere se7nificativ a nu7ru-ui noi-or i Hn tota- a -e;iuni-or re-iefate
cu .ado-iniu7, cu a9ro>i7ativ 30T co79arative cu 9-ace,o. 'u a fost o
reducere se7nificativ a frecvenei 9usee-or Hntre ce-e dou .ru9uri.
#a do;e 7ai 7ici, efecte-e secundare sunt 7inore i au constat Hn
cefa-ee, .rea, frison, ta)icardie, artra-.ii i 9rurit. #a do;e-e 7ai 7ari
fo-osite de /ORE'/E' s*a se7na-at neate9tat de 7are nu7r de
eveni7ente acute
i cronice, 9e durata studiu-ui. Mai 7u-t de 50T dintre 9acieni au 9re;entat
unu- sau 7ai 7u-te eveni7ente adverse, Hn 9erioada trata7entu-ui. Aceste
efecte secundare au constat Hn tro7,o;e venoase i arteria-e Hn teritoriu-
9u-7onar i cere,ra- i )e9atite acute. otui autorii reco7and aceast
tera9ie -a ca;uri-e cu 9usee, -a care trata7entu- cu $nterferon ,eta sau
!o9a>one au euat i -a ca;uri-e -a care a9ariia anticor9i-or neutra-i;ani a
di7inuat eficacitatea interferonu-ui +eta. =u9 PO&&$##$ !. F2002G o u-ti7
reco7andare cu 9rivire -a trata7entu- $B$% Hn /M nu 9oate fi fcut Hn
9re;ent. Co-osirea .enera-, 9e scar -ar. a $B$% Hn /M ar tre,ui s ate9te
re;u-tate-e unor viitoare studii du,-u*or,, 9-ace,o*contro-ate, iar Hn 9re;ent
sc)e7a do;a:u-ui o9ti7 i 7odu- de aciune a- $B$% r78n nec-are.
7. Me/ica!ente cu reco!an/are /e ni=el C
a. #iclofo$famida este un a-c)i-ant fo-osit Hn trata7entu- unor
afeciuni autoi7une, cu efect i7unosu9resiv. !onsider8nd c Hn /M e>ist
7ecanis7e autoi7une, s*a introdus Hn trata7entu- /M. Au fost studii Hn
care !ic-ofos*fa7ida a dat re;u-tate ,une Hn tratarea /M 9ro.resiv
cronic, dar studiu- -ui #$MO/MN M. F4004G nu a confir7at aceste re;u-tate.
A r7as ca cic-ofosfa7ida s fie fo-osit Hn /M 9ro.resiv cu a.ravare ra9id
i Hn ca;uri-e care nu au rs9uns favora,i- -a a-te ti9uri de tera9ie. UW" /.
F2002G 9ro9une Hn aceste ca;uri o sc)e7 de ad7inistrare de
cic-ofosfa7id Hn 9u-s, tera9ie du9 cu7 ur7ea;:
aG )idratare ora- sau Hn 9erfu;ii cu ser fi;io-o.ic 4,5 2,5 -itri 9e
;i 9entru 65 de oreR
,G 9re7edicaie $.%. cu =e>ta7eta;on 207. i 7etoc-o9ra7id
0,2 0,5 7.(D.R
cG sedare -a nevoie, cu #ora;e9a7 42 7. $.%. sau $.MR
dG cic-ofosfa7id 4.r(7
2
Hn 250500 7- so-uie nor7a- sa-in,
Hn decurs de 4,52 ore, re9etat -a 42 -uniR
eG )idratare du9 trata7ent cu 4,52 - -ic)id 9er ora- sau ser Hn
9erfu;ieR
fG se efectuea; o a:ustare a do;e-or Hn funcie de nu7ru- de
-eucocite, tro7,ocite, )e7o.-o,in, creatinin, uree, e>a7en
de urin, e-ectro-ii, toate 7onitori;ate -a 2 s9t78ni.
Co-osind aceast sc)e7 tera9eutic, efecte-e secundare au fost:
a-o9ecia -a 2 s9t78ni de -a trata7ent, de o,icei reversi,i-, insuficien
cardiac con.estiv, 7iocardit )e7ora.ic, necro; 7iocardic, .reuri,
vrsturi, anore>ie, diaree, cistit )e7ora.ic, 7ie-osu9resie, fi,ro;
9u-7onar i uneori neo9-a;ii secundare.
+"PE'ARU O. i co-a,. F2006G afir7 c ad7inistrarea $.%. a
cic-ofosfa7idei ar 9utea fi uti- -a 9acienii tineri cu for7e 9ro.resive de /M,
Hn 9u-s tera9ie, re9etat -unar F9erfu;ie unic cu 500 7.(7
2
sau c)iar 7ai
7u-t, 98n -a o scdere contro-a,i- a nu7ru-ui tota- de -eucociteG.
Ad7inistrarea ora- a cic-ofosfa7idei nu este reco7andat, deoarece 9e
ter7en -un. este .revat de un risc crescut de a9ariie a a-tor neo9-as7e,
ceea ce nu s*a o,servat 98n Hn 9re;ent -a 9acienii tratai 9e ca-e $.%.
Crecvent e>ist afectarea funciei testicu-are i ovariene.
b. #ladribine este o su,stan i7unosu9resoare inc-us in 7edicaia
cu reco7andare de nive- !. E>ist dou studii, u-ti7u- Hn 4000, 9rivind
efectu- !-adri,ine au9ra /M secundar i 9ri7ar 9ro.resiv. Re;u-tate-e
c-inice sunt 7odeste. Ana-i;e-e RM' au evideniat un efect 9o;itiv doar -a
ca;uri-e de /M secundar 9ro.resiv. Medica7entu- a fost ,ine to-erat
evideniindu*se ca;uri-e de -i7focito9enie, tro7,ocito9enie, ane7ie i
infecii intercurente. c. #iclo$orina, su,stan i7unosu9resoare, a fost
ad7inistrat
Hn for7e-e 9ro.resive de /M cu un efect ,enefic 7odest, care este ec-i9sat
de reacii-e sa-e secundare severe, Hn s9ecia- ce-e nefroto>ice, aa c a fost
a,andonat Hn trata7entu- /M.
/tudii -a scar 7ic su.erea; c 9acienii care nu rs9und -a
7onotera9ie 9ot rs9unde -a tera9ii co7,inate. #a ora actua-, av8nd un
nu7r -i7itat de trata7ente dis9oni,i-e, sunt 9uine co7,inaii tera9eutice
9otenia-e. !o7,inarea vi;ea; Hn 7od idea- diferite as9ecte a-e 9ato-o.iei
,o-ii. Astfe-, aceste co7,inaii s ai, efecte secundare c8t 7ai discrete, sau
s fie e>c-use, i s -ucre;e siner.ic, ca s nu fie si79-e co7,inri de
9roduse. Aceste sc)e7e tera9eutice adesea nu 9ot fi testate 9e 7ode-e
ani7a-e, de aceea studii c-inice circu7stania-e ar tre,ui 9use H79reun Hn
7od siste7atic. Oricu7, co7,inaii-e de tera9ii ofer 9rovocri 9articu-are,
care tre,uiesc de9ite, inc-usiv 9o;iia etic cu 9rivire -a studii-e
9-ace,o*contro-ateR 7ri7ea studii-or necesare 9entru a de7onstra
,eneficii-e H7,untite a-e co7,inaii-or fa de 7onotera9ie. Mai 7u-t
dec8t at8t, tre,uie s ave7 Hn 7inte fa9tu- c tera9ii-e co7,inate ar 9utea
9roduce efecte ne9rev;ute, care ar 9utea c)iar Hnruti cursu- evo-utiv a-
,o-ii -a unii 9acieni. !ON#E M. PAR$!$A F2006G 9ro9une ur7toare-e
co7,inaii Hn trata7entu- /M:
4. $nterferon +eta ] !o9a>oneR
2. =.M.. ] i77unosu9resive
* ora- Fa;at)io9rina, 7et)otre>atG
* intravenous Fcic-ofosfa7ida, 7ito>antroneG
2. =M ] Pu-s era9ie
* .-ucocorticoi;i
* i7uno.-o,u-ine intravenos
* anticor9i antia.re.ani 7onoc-ona-i 7o-ecu-ari
6. =M ] A.eni neuro9rotectori
Jn Euro9a sunt Hn 9-anificare sau Hn curs de efectuare 7ai 7u-te studii
9rivind tera9ii-e co7,inate. Un studiu cu durata de 2 ani care eva-uea;
eficacitatea c-inic a interferonu-ui +eta *4a contra interferonu-ui +eta * 4a
] a;at)io9rina este Hn deru-are Hn Crana.
Un studiu 7u-ticentru Hn Crana i $ta-ia co79ar efectu-
7ito>antrone F'ovantroneG ad7inistrat -unar 9-us 7eti-9redniso-on, ur7at
de $nterferon +eta * 4,, contra 7eti-9redniso-on sin.ur, ur7at de $nterferon
+eta 4,, 9e o durat de 2 ani. Jntr*un studiu ita-ian 9u,-icat, -a 434 de
9acieni cu /M RR, care au fost H79rii Hn 7od a-eator Hn dou direcii de
tera9ie: 5 M$U de interferon +eta *4, su,cutanat ad7inistrat o dat -a 2
;i-e, fie si79-u, fie co7,inat cu 4000 7.r de 7eti-9redniso-on ad7inistrat
-unar FPO&&$##$ !., 2002G.
/co9u- 9rinci9a- a- studiu-ui a fost s investi.)e;e fa9tu- dac
co7,inarea de 7eti-9redniso-on i.v. ad7inistrat -unar i tera9ie cu $nterferon
,eta o 9erioad de 42 -uni de trata7ent, 9oate reduce frecvena neutra-i;rii
anticor9i-or H79otriva intreferonu-ui +eta, -a 9acienii cu /M RR. Ii 7ai
7u-t, studiu- a 9rodus date cu 9rivire -a si.urana i to-era,i-itatea acestei
co7,inaii tera9eutice. Re;u-tate-e au artat o 9ro,a,i-istic redus de a
de;vo-ta anticor9i neutra-i;ani, 9e durata 9ri7u-ui an, -a 9acienii tratai cu
co7,inaia tera9eutic, dec8t -a cei tratai doar cu $nterferon +eta.
B. Trata!entul &useelor bolii
!e-e 7ai fo-osite trata7ente 9entru 9usee-e acute din /M sunt
tera9ii-e de scurt durat cu steroi;i. Pusee-e sunt cau;ate de inf-a7area
;one-or din :uru- 9-ci-or de 9e teaca de 7ie-in. /teroi;ii sunt versiunea
sintetic a corti;onu-ui 9rodus de ctre or.anis7 9entru a reduce
inf-a7aii-e. Acestea nu sc)i7, cursu- evo-utiv a- ,o-ii, dar 9oate .r,i
9rocesu- de refacere, du9 un atac F9useuG.
/teroi;ii sintetici, cu7 ar fi 9rednisonu-, 9redniso-onu-, 7eti-9red*
niso-onu-, ,eta7eta;ona i de>ta7eta;ona, 9ot fi fo-osii 9entru a scurta
durata i severitatea unui 9useu. /teroi;ii sunt de re.u- ad7inistrai
intravenos 9e o durat de c8teva ;i-e. Jn une-e ca;uri, 7edicu- curant 9oate
sc)i7,a tera9ia, 9rin ad7inistrarea -or 9e ca-e ora-, reduc8nd tre9tat
do;a:u- de steroi;i 9e durata c8torva ;i-e, iar Hn a-te ca;uri se 9oate
reco7anda nu7ai for7a ora-. =ar s vede7 cu7 a evo-uat de*a
-un.u- ti79u-ui acest trata7ent.
Jn 4034 M$##ER ?. i co-a,. introduceau Hn trata7entu- encefa-itei
a-er.ice e>9eri7enta-e FEAEG i a9oi Hn /M u7an, trata7entu- cu A!?.
Jn 4054 M$?A'!EA P. studia; efectu- A!? asu9ra EAE a c8ine-ui. /e
de7onstrea; c A!?*u- are efect 9o;itiv asu9ra 7odificri-or )isto*
9ato-o.ice, c-inice i i7uno-o.ice a-e EAE a c8ine-ui. Autoru- introduce 9e
scar -ar. A!?*u- Hn trata7entu- 9usee-or acute din /M cu re;u-tate foarte
,une. Ur7ea; a9oi introducerea 9rednisonu-ui, 9redniso-onu-ui i Hn ce-e
din ur7 a 7eti-9redniso-onu-ui, Hn trata7entu- 9usee-or acute din /M.
+RU/ACERR$ C. i co-a,. F2000G i C$#$PP$'$ B. F2004G fo-osesc
7eti-9redniso-onu- Hn do;e 7ari 9entru tratarea 9usee-or, at8t 9e ca-e ora-,
c8t i $.%. !o79araii Hntre ad7inistrarea ora- i cea $.%. sunt studiate i de
/E##E+/ERB i co-a,. F4005G, A#AM i co-a,. F4002G, +AR'E/ i co-a,.
F4001G. /*a conc-u;ionat c a7e-iorarea 9usee-or este 7ai ,un Hn ca;u-
ad7inistrrii 7eti-9redniso-onu-ui fa de A!?. !a-ea $.%.