Sunteți pe pagina 1din 81

EmitentMITENT:

MUNICIPIUL TIRGU
MURESORADEACMPULUNG
REPREZENTAATA DE PRIMAR
Prospect de oferta publica initiala
primara de obligatiuni municipale emise de
MUNICIPIUL CMPULUNGTIRGU
MURESORADEA

Valoare nominalanominal a emisiunii: 1020 000 000 000 lei
Rata dobanziidobnzii:
variabila, [(BUBID
36M
+BUBOR
36M
)/2]+210,985%, calculataa
semestrimestrialtrial,

pentru prima perioadaa de calcul rata dobaanzii este de 187,51 1723% pe
an
Rambursarea iimprumutului obligatar:
iin cincicinci doua rate semestriale egale
(prima rataa la data de 29.05.152220.0512.200352003, a doua rataa la
data de 22.06.2004, a treia rataa la data de 22.12.2004, a patraa rataa la data
de 22.06.2005 ssi a doua rata la data de 28.11.2003, a treia rata la data de
28.05.2004, a patra rata la data de 29.11.2004, ultima rataa la data de
1522.12.05dupa 3 ani
adica la 27.05in a - 1080-a zi de la obtinerea atestatului
Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt,
Font color: Black

1
de inchidere a ofertei emis de catre CNVM .2005)
obligatiunilorobligaiunilor
30 de luni1080 zile de la obtinerea atestatului de inchidere emis de catre
CNVM.

Pentru structurarea acestei emisiuni de
obligatiuni,
Municipalitatea TIRGU MURES a beneficiat
de
Programul de asistenta LGA ROMANIA:
RTI/USAID Consultanta Financiara
Consultant financiar al emitentului: VMB
PARTNERS SA
Intermediar:
BCR Securities SA

GGrup de vanzarevanzare:
Banca Comercialaa Romaanaa


VIZA DE AUTORIZARE APLICATAA PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANTTIE
SSI NICI NU REPREZINTAA O ALTAA FORMAA DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA,
AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA
TRANZACTTIILE DE IINCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA
CERTIFICAA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IIN PRIVINTTA EXIGENTTELOR LEGII SI ALE
NORMELOR ADOPTATE IIN APLICAREA ACESTEIA.


1ACEASTAA PAGINAA A FOST LASATAA LIBERAA IIN MOD INTENTTIONATT

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 1
DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATTIUNI MUNICIPALE
1. Emitent: Municipiul CampulungOradea, cu sediul iin Municipiul OradeaCampulung, Piata UniriiStrada
Negru Voda nr. 1-2127, jud. BihorArges, Telefon: 0259.437.000 0248 511 034, cod fiscal: 4122361/17-03-
19934230487/7.07.93, reprezentat prin dl. George Balan - Primar
Municipiul Tirgu Mures, reprezentat prin Primaria Municipiului Tirgu Mures, cu sediul in Piata Victoriei nr. 3,
Tirgu Mures, jud. Mures, cod postal 4300, cod fiscal nr.4322823, avand contul nr.245102204322823 deschis la
Trezoreria Municipiului Tirgu Mures, reprezentat de domnul Dorin Florea, n calitate de primar.
2. Valoarea totalaa a emisiunii: 2100.000.000.000 lei.
3. NumarulNumarul de ObligatiunioObligatiuni emise iin vederea subscrierii:: 2100.000 ObligatiuniOb
obligatiuni.
4. Valoarea nominalanominala la emitere valoarea nominala este de 1.000.000 lei/Oobligatiune.
ImprumutulImprumutul obligatar se va rambursa iin 552 (cincicincidoua) rate semestriale egale. Valoarea unei
rate pentru o obligatiune este de 25200.000 lei, astfel ca la scadenmaturitate, imprumutulimprumutul va fi platit
integral catre investitori.
5. PretulPretul de emisiune: 1.000.000 obligattiune.
6. PretulPretul de vanzarevanzare: 1.000.000 obligattiune.
7. NumarNumar minim de ObligatiunioObligatiuni subscrise: 1 obligOattiune.
8. Perioada de derulare a ofertei: Subscrierea oOfertei se desfasoara pe parcursul a 10710 zile lucratoare (cu
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchideriiinchiderii anticipate iin condittiile reglementaarilor iin
vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice se va face la cererea emitentului, cu acordul
prealabil al CNVM ssi va fi facutafacuta publicaa printr-un anuntanunt, conform normelor iin vigoare.
9. Anunttul Publicitar: Anunttul publicitar de ofertaa va fi publicat iin douaa cotidiene de difuzare circulattie
nattionalaa timp de trei zile consecutiv, iin conformitate cu art. 69 din OUG 28/2002 si art. 31 dinaprobataa prin
Legea 525/2002.
10.Tranzacttionare pe piatapiata secundaraa: dupa confirmarea de catrecatre CNVM a raportului privind
rezultatul ofertei ssi inscriereainscrierea obligatiuniobligatiunilor la O.E.V.M., municipiul Tirgu
MuresOradeaCampulung va face toate demersurile necesare inscrieriiinscrierii la cota Bursei de Valori
BucurestiBucuresti a obligatiunilor municipale.
11. Rata dobanziidobanzii: variabilaa, recalculataa semestrial trimestrial dupaa formula
[(BUBID
36M
+BUBOR
36M
)/2] + 210,598%; rata dobanziidobanzii aferentaa primei perioade de plataa este
de178,5% 2317% pe an; dobandadobanda se calculeazacalculeaza incepandincepand cu data obtineriiobtinerii
atestatului de inchidereinchidere a ofertei publice de vanzarevanzare, emis de CNVM ssi se plaatesste
semestrialtrimestrial.
12. Perioada de rambursare a imprumutuluiimprumutului de catrecatre Emitent catrecatre investitori:
rambursarea se realizeaza iin cinci cincidoua rate semestriale egale - o cincime din valoarea fiecareifiecarei
obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadentaa la data de 22.12.2003, o cincime din valoarea
fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadentaa la data de 22.06.2004, o cincime din
valoarea fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadentaa la data de 22.12.2004, o
cincime din valoarea fiecareifiecarei obligattiuni (adicaadica 200.000) este scadentaa la data de 22.06.2005, ultima
cincime din valoarea fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadentaa la data
22.12.2005.prima rat la data de 29.05.200315.12.200320.05.2005, a doua rat la data de 28.11.2003, a treia rat la
data de 28.05.2004, a patra rat la data de 29.11.2004 i ultima rat la 27.05.2005a-1080-a zi de la obtinerea
atestatului de inchidere a ofertei publice de vanzare emis de CNVM.
15.12.2005.
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 2
13. Plata dobanziidobanzii ssi a imprumutuluiimprumutului catrecatre investitori:
Agentul de plata - BCR SECURITIES SA va plati atat dobanzile cat si principalul la scadenta, din fondurile puse la
dispozitie de catre Primaria CampulungTirgu MuresOradea astfel:
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligatiuni prin subscriere la unitatile Bancii Comerciale
Romane, precum si la sediul BCR Securities SA mentionate iin prospect si care nu au completat rubrica cont
plati ulterioare indicat pe formularul de subscriere, plata se va face iin numerar prin unitatile unde au fost
facute subscrierile; pentru persoanele fizice/juridice care au completat rubrica cont plati ulterioare indicat
pe formularul de subscriere, plata se face prin virament, iin contul si banca mentionate iin formularul de
subscriere ;
- pentru persoanele fizice/juridice care au cumparat oObligatiuni prin intermediul BVB, ca urmare a
tranzactionarii acestora la BVB, plata se poate realiza astfel:
prin transfer iintr-un cont bancar desemnat de detinatorul de obligatiuni iin situatia iin care acesta a
notificat Aagentul de plata (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a contului si bancii iin care
doreste sa efectueze varsamintele, cu cel putin 2 zile lucratoare iinainte de momentul iinceperii platilor;
iin numerar la ghiseele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a detinatorului, conform adresei specificata
iin Registrul detinatorilor de obligatiuni la data de referinta; iin cazul iin care iin localitatea de
domiciliu/sediu nu exista o unitate BCR sau exista mai multe unitati BCR, plata se va face prin sucursala
judeteana sau de sector a BCR aferenta localitatii sau sectorului de domiciliu/sediu a investitorului.
14. DestinatiaDestinatia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de ObligatiunioObligatiuni au iin
vedere finantarea proiectuluiului de investitiiinvestitii: "Modernizare strada Gheorghe Doja Tirgu
MuresModernizarea Bulevardului Negru VodaVod", "Modernizare strazistrzi Cartier Visoi" si "Modernizare
strazistrzi Cartier Grui"." - tronsonul cuprins ntre strada Budiului i strada Recoltei. Strada Gh. Doja face
legatura intre partea centrala a Municipiului Tirgu Mures si drumul E 60.Covor bituminos pe strazi din
Municipiul Campulung Muscel, judetul Arges".
15. GarantiiGarantii din partea Emitentului: Municipiul Tirgu MuresOradea Campulung garanteazaa
platiplatile dobaanzilor ssi rambursaarile principalului aferente obligatiuniobligatiunilor Municipiului Tirgu
MuresCampulungOradea, la termenele de scadentata, prin iintreaga sa putere fiscalaa ssi de impozitare, iin
condittiile legii, conform Acordului de garantare parte integrantaa a prezentului Prospect.
Municipiul Tirgu MuresOradeaCampulung, reprezentat de Primarul Municipiului, garanteazaa plata integralaa a
principalului ssi a dobaanzilor cu parte din creanttele pe care le are de iincasat, creante ce reprezintaa veniturile
curente si cotele defalcate din impozitul pe venitproprii (calculate conform OUG 45/2003) aferente bugetelor
locale pe anii 2003, 2004 si, si 2005 si 2006. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Tirgu
MuresOradeaCampulung garanteazaa anual este egal cu obligattiile de plataa a principalului, a dobaanzilor ssi a
comisioanelor referitoare la aceastaa emisiune de obligatiuniobligatiuni, aferente fiecaarui an: 2002, 2003, 2004 si,
si respectiv 2005 si respectiv 2006..
Veniturile care se constituie iin garanttie ssi care sunt iincasate la bugetul local vor fi supuse condittiilor Acordului
de Garantare, care se va aplica cu prioritate fatta de orice revendicaari ale unor tertti caatre Municipiul Tirgu
MuresOradeaCampulung, indiferent dacaa aceste tertte paartti cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare
iincheiat iintre Primarul Municipiului Tirgu MuresOradeaCampulung ssi Investitori.
16. Consilier financiar: VMB PARTNERS S.A.
176. Intermediar: BCR SECURITIES S.A.
178. Grup de vanzarevanzare: BANCA COMERCIALAA ROMAANA
S.A.
189. Modalitatea de efectuare a ofertei publice: pPlasament intermediat
1920. Metoda de intermediere: Mmetoda celei mai bune executiiexecutii
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 3
201. Comisionul de intermediere: 0.1% din valoarea emisiunii, adica 2035,.000,.000 lei comision fix de
intermediere si 0,94% aplicat la valoarea subscrisaa (valoarea de inchidereinchidere a ofertei) comision de
intermediere ssi vanzarevanzare.
212. Comisioanele grupului de vanzarevanzare: 0,6% la fiecare operatiuneoperatiune de incasareincasare iin
numerar dar nu mai putinputin de 10.000 lei/operatiune ssi un comision de 0,.5% la fiecare operatiuneoperatiune de
ridicare de numerar.
223. Data si nr. Deciziei CNVM de autorizare:
1186..______/15.04.2003__.__.2002..2660/05.08.2003______________.
234. Sinteza situatieisituatiei financiare curente a Emitentului:
20032: venituri totale anuale previzionate de 823.813.326177.656.726 mii lei, din care venituri curente
iin valoare de 195.635.00049.500.000 mii lei si venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II
din OUG 45/2003) curente plus cotea defalcatea din impozit pe venit de 454.920.25764.450.000 mii
lei;
Semestrul I 20022: venituri totale de 379.549.3021.183.618.027147.338.998 mii lei, din care venituri
curente iin valoare de 84.140.825286.367.14028.039.699 mii lei ssi venituri proprii (calculate conform
Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003calculate conform OUG 45/2003)curente plus cotea defalcatea din
impozit pe venit de 173.242.60443,181,919 43.172.996515.260.261 mii lei;
2001: venituri totale de 551.265.514 118.110.159947.993.467 mii lei, din care venituri curente iin
valoare de 121.313.05820.996.051293.366.414 mii lei ssi venituri proprii (calculate conform Anexa 1,
Cap. II din OUG 45/2003calculate conform OUG 45/2003) curente plus cotea defalcatae din impozit
pe venit de 403.800.29035,618,084 35.629.776510.345.658 mii lei;
2000: venituri totale de 244.698.508464.663.75459.359.414 mii lei, din care venituri curente in
valoare de 95.964.613211.837.22917.303.791 mii lei si , venituri proprii (calculate conform Anexa 1,
Cap. II din OUG 45/2003calculate conform OUG 45/2003) curente plus cotea defalcatae din impozit
pe venit de 203.275.80725.784.107344.195.27541,372,154 mii lei;


1999: venituri totale de 193.549.942 mii lei, venituri curente de 92.723.697 mii lei, venituri curente plus cota
defalcata din impozit pe venit si din impozitul pe salarii de 159.186.201mii lei.
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 4DefinitiiDefinitii:
Oferta publicaa
de vaanzare
Oferta unui Emitent de a vinde un numaar de obligatiuniobligatiuni, la prett fix, difuzataa prin
intermediul mijloacelor de informare iin masaa sau comunicataa pe alte caai ssi adresataa
publicului larg, sub condittia posibilitaattii egale de receptare de caatre minimum 100 de
persoane, nedeterminate iintr-un anume fel.
BUBID
36M
Reprezinta rata medie a dobanzii platite de o banca (dobanda pasiva) pentru depozitele atrase
pe o perioada de 6 luni de la alte banci de pe piata interbancara monetara.Nivelul de referinta
a ratei dobanziidobanzii pentru depozitele atrase pe o perioada de trei luni. Conform Normei
BNR nr.4/1995, Banca Nattionalaa a RomanieiRomaniei publicaa zilnic un nivel de referinta
pentru depozitele atrase (BUBID) ssi plasate (BUBOR) pe piatapiata monetara interbancara.a
monetara.
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 5
BUBOR
36M
Nivelul de referinta a ratei dobanziidobanzii pentru depozitele plasate pe o perioada de trei
luni.Reprezinta rata medie a dobanzii perceputa de o banca (dobanda activa) pentru depozitele
plasate pe o perioada de 6 luni la alte banci pe piata interbancara monetara.
Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Nattionalaa a Romaaniei publicaa zilnic un nivel de
referintareferinta pentru depozitele atrase (BUBID) ssi plasate (BUBOR) pe piatapiata
interbancarainterbancara monetaraa.
InformatiiInformatii privind nivelul ratelor BUBID si BUBOR se gasescgasesc zilnic pe
pagina de web a BNR (www.bnro.ro) ssi iin presa financiara aa.
CNVM Comisia Nattionalaa a Valorilor Mobiliare
Perioada
de derulare a
ofertei
10 zile lucratoare de la data .
18.04.2003...._________12.08.2003 ora 9,00 (ora Romaniei) pana la data de
0 8.05.2003..________ ,25.08.2003, ora 14,00 (cu
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchideriiinchiderii anticipate, conform normelor
iin vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate va fi facuta
publica printr-un anunt publicitar obligatoriu, iin aceleasi conditii ca si oferta, conform
legislatiei iin vigoare.
Emitentul Municipiul Tirgu MuresCampulungCampulung, reprezentat de Primarul Municipiului Tirgu
MuresCampulungCampulung.
GarantieGaranti
e
Municipiul Tirgu MuresCampulungCampulung, reprezentat de Primarul Municipiului,
garanteazaa plata integralaa a principalului ssi a dobaanzilor cu parte din creanttele pe care le
are de iincasat, creantte ce reprezintaa veniturile proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II
din OUG 45/2003calculate conform OUG 45/2003)curente si cotele defalcate din impozitul
pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 ssi si 2005. Cuantumul veniturilor cu
care Municipiul Tirgu MuresCaampulung garanteazaa anual este egal cu obligattiile de plataa
a principalului, a dobaanzilor ssi a comisioanelor referitoare la aceastaa emisiune de
obligatiuniobligatiuni, aferente fiecaarui an: 2003, 2004 ssi respectiv si respectiv 2005..
Grup
de
vanzarevanzare
BANCA COMERCIALAA ROMAANAA S.A.
Intermediarul BCR SECURITIES S.A.
Agentul de
plataa
BCR SECURITIES S.A.
IncheiereaInchei
erea
cu succes
Oferta va fi consideratarata ca fiind iincheiataa cu succes dacaa, la data inchideriiinchiderii
acesteia, au fost subscrise ssi platiplatite minim 60% din numarulnumarul de
ObligatiunioObligatiuni oferite public.
Confirmarea
raportului
priviind
rezultatele
Ofertei
CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare iin conditiileconditiile legii.
ObligatiuniObli
gatiunile
Cele 102.0000.000 ObligatiunioObligatiuni cu o valoare nominalanominala initialainitiala de
1.000.000 lei/obligatiune, care fac obiectul acestei Oferte.
OEVM Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.
Oferta Oferta faacutaa de Emitent pentru vanzareavanzarea unui numarnumar de 102.0000.000 de
ObligatiunioObligatiuni municipale, iin conditiileconditiile prevazuteprevazute de acest
Prospect de Ofertaa Publicaa.
Prospectul Acest prospect de oferta publicaa.
Rata Variabila, recalculata trimestrialsemestrial conform urmatoareiurmatoarei formule:
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 6
dobanziidobanzi
i
d =(BUBID
36M
+BUBOR
36M
)/2] + 01,52%; unde: ratele BUBID si BUBOR sunt ratele
dobanzilordobanzilor interbancare, considerate la 36 luni si se calculeazacalculeaza ca mediile
aritmetice ale valorilor inregistrateinregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucratoare
anterioare datei de referintareferinta.
Rata dobanziidobanzii aferenta primei perioade de plata este de 23%178,5% pe an.
DobandaDobanda se calculeazacalculeaza incepandincepand cu data obtineriiobtinerii
atestatului de inchidereinchidere a ofertei publice de vanzarevanzare, emis de CNVM si se ste
semestrialtrimestrial.
Rata dobanziidobanzii pentru urmatoareaurmatoarea perioada de plata se face publica printr-
un comunicat de presa si se afisseazaa la sediile intermediarului si la sediile grupului de
vanzarevanzare unde s-a efectuat vanzareavanzarea pe piatapiata primara a
ObligatiunioObligatiunilor si la sediile expres mentionatementionate de Intermediar. Nivelul
ratei dobanziidobanzii va fi comunicat OEVM si prin sistemul pieteipietei bursiere unde vor fi
cotate aceste obligatiuniobligatiuni.
DobandaDobanda de plata D = (d x N x VN)/360 zile, unde d este formula de calcul a ratei
dobanziidobanzii definita mai sus, N = nr. de zile corespunzatoarecorespunzatoare perioadei
pentru care se plaatesste dobandadobanda, VN = valoarea nominalanominala a
ObligatiunioObligatiunilor.
Scadenta
dobanziidobanzi
i
Dobanda va fi platiplatita semestrial trimestrial la urmatoarele date: 22.09.2003, 22.12.2003,
22.03.2004, 22.06.2004, 22.09.2004, 22.12.2004, 22.03.2005, 22.06.2005, 22.09.2005,
22.12.2005.prima rat la data de 29.05.2003, a doua rat la data de 28.11.2003, a treia rat la
data de 28.05.2004, a patra rat la data de 29.11.2004, ultima rat la 27.05.2005.
Scadenta
imprumutuluii
mprumutului
O cincime din valoarea Obligaiunii (adic 200.000 lei) este scadent la data de 29.05.2003, o
cincime din valoarea fiecrei Obligaiuni (200.000 lei) la data de 28.11.2003, o cincime din
valoarea fiecrei Obligaiuni (200.000 lei) la data de 28.05.2004, o cincime din valoarea
fiecrei Obligaiuni (200.000 lei) la data de 29.11.2004, ultima cincime din valoarea fiecrei
Obligaiuni (200.000 lei) la data de 27.05.2005.O cincime din valoarea fiecareifiecarei
obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadenta la data de 22.12.2003, o cincime din
valoarea fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadenta la data de
22.06.2004, oO cincime din valoarea fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica
200.000) este scadenta la data de 22.12.2004, Oo cincime din valoarea fiecareifiecarei
obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadenta la data de 22.06.2005, ultima
cincime din valoarea fiecareifiecarei obligatiuniobligatiuni (adicaadica 200.000) este scadenta
la data 22.12.2005.
Data cupon Reprezinta ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia emitentului de a efectua plata
unei dobanzi si/sau a unei cote parti din principal catre proprietarii de obligatiuniobligatiuni
inregistrati in Registrul detinatordetinatorilor de obligatiuniobligatiuni la data de
referintareferinta stabilita pentru strimestrulemestru respectiv.
Daata
de
referintareferint
a
Reprezinta data la care o persoana trebuie sa fie iinregistrataa iin Registrul Bursei ca
dettinaator de obligatiuniobligatiuninregistrat n Registrul Bursei ca deintor de obligaiuni
este ndreptait la ncasarea urmtorei trane din dobnda sau din princ pentru a fi
iindreptaattitaa la iincasarea urmaatoarei transse de dobaandaa sau din principalipal. Datele de
referinta sunt urmatoarele: 17.09.2003, 17.12.2003, 17.03.2004, 17.06.2004, 17.09.2004,
17.12.2004, 17.03.2005, 17.06.2005, 19.09.2005, 19.12.2005.22.05.2003, 21.11.2003,
21.05.2004, 22.11.2004 i 20.05.2005.
Valoare
nominalanomina
la
Reprezintaa valoarea principalului nerambursat.
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 7CUPRINS
DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE 1
DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE 147
1. EMITENTUL 189
1.1 Date de identificare a Emitentului 189
1.2 Generalitati 189
1.3 Executivul administratiei publice locale 2511
1.4 Administratia publica locala 3012
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 3613
2. DATE FINANCIARE 3913
2.1 Aspecte legale 3913
2.2 Contul de executie bugetara 4014
2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4) 22
2.4 Plafonul maximal de indatorare 2927
2.5 Imprumuturi/Garantii ale Emitentului 3027
3. INFORMATII PRIVIND OFERTA PUBLICA DE OBLIGATIUNI
MUNICIPALE 3228
3.1 Cadrul legal 3228
3.2 Hotararea Consiliului Local 3228
3.3 Caracteristicile ofertei publice de obligatiuni municipale 3228
3.4 Subscrierea, vanzarea, metoda de alocare 3731
Formatted: Font: 14 pt, Bold, Do not check
spelling or grammar, All caps

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 8
3.6 Elemente de siguranta si garantii din partea Emitentului 4135
3.8 Diseminarea informatiei 4236
3.9 Prescriere 4236
3.10 Impozitare 4236
3.11 Legea aplicabila 4236
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de obligatiuni 4236
4. FACTORI DE RISC 4437
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 4437
4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri 4437
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 4537
4.4 Riscuri generale 4538
5. GARANTII SI REMEDII IN CAZ DE NEPLATA 4638
6. ALTE INFORMATII 4638
6.1 Informatii semnificative neincluse in prospect 4638
6.2 Incapacitate de plata; litigii si procese in curs 4638
6.3 Responsabilitatea privind intocmirea prospectului 4739
6.4 Obtinerea si consultarea prospectului 4739
DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGAIUNI MUNICIPALE
DECLARAIE OFICIAL - ACORD DE GARANTARE
1. EMITENTUL
1.1 Date de identificare a Emitentului
1.2 Generaliti
1.3 Executivul administraiei publice locale
1.4 Administraia public local
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare
2. DATE FINANCIARE
2.1 Aspecte legale
2.2 Contul de execuie bugetar
2.3 Bilan privind execuia bugetului local (ANEXA 4) 28
2.4 Plafonul maximal de ndatorare 1
2.5 mprumuturi/Garanii ale Emitentului 1
3. INFORMAII PRIVIND OFERTA PUBLIC DE OBLIGAIUNI
MUNICIPALE 2
3.1 Cadrul legal 2
3.2 Hotrrea Consiliului Local 2
3.3 Caracteristicile ofertei publice de obligaiuni municipale 2
3.4 Subscrierea, vnzarea, metoda de alocare 5
3.6 Elemente de siguran i garanii din partea Emitentului 9
3.8 Diseminarea informaiei 10
3.9 Prescriere 10

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 9
3.10 Impozitare 10
3.11 Legea aplicabil 10
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de obligaiuni 10
4. FACTORI DE RISC 11
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 11
4.2 Riscuri ce afecteaz capacitatea Municipalitii de a realiza venituri 11
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 11
4.4 Riscuri generale 12
5. GARANII I REMEDII N CAZ DE NEPLAT 12
6. ALTE INFORMAII 12
6.1 Informaii semnificative neincluse n prospect 12
6.2 Incapacitate de plat; litigii i procese n curs 12
6.3 Responsabilitatea privind ntocmirea prospectului 13
6.4 Obinerea i consultarea prospectului 13
DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGAIUNI MUNICIPALE
DECLARAIE OFICIAL - ACORD DE GARANTARE
1. EMITENTUL
1.1 Date de identificare a Emitentului
1.2 Generaliti
1.3 Executivul administraiei publice locale
1.4 Administraia public local
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare
2. DATE FINANCIARE
2.1 Aspecte legale
2.2 Contul de execuie bugetar
2.3 Bilan privind execuia bugetului local (ANEXA 4)
2.4 Plafonul maximal de ndatorare
2.5 mprumuturi/Garanii ale Emitentului
3. INFORMAII PRIVIND OFERTA PUBLIC DE OBLIGAIUNI
MUNICIPALE
3.1 Cadrul legal
3.2 Hotrrea Consiliului Local
3.3 Caracteristicile ofertei publice de obligaiuni municipale
3.4 Subscrierea, vnzarea, metoda de alocare
3.6 Elemente de siguran i garanii din partea Emitentului
3.8 Diseminarea informaiei
3.9 Prescriere
3.10 Impozitare
3.11 Legea aplicabil
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de obligaiuni

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 10
4. FACTORI DE RISC
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii
4.2 Riscuri ce afecteaz capacitatea Municipalitii de a realiza venituri
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare
4.4 Riscuri generale
5. GARANII I REMEDII N CAZ DE NEPLAT
6. ALTE INFORMAII
6.1 Informaii semnificative neincluse n prospect
6.2 Incapacitate de plat; litigii i procese n curs
6.3 Responsabilitatea privind ntocmirea prospectului
6.4 Obinerea i consultarea prospectului
DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE
DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE 776
1. EMITENTUL 9
1.1 Date de identificare a Emitentului 9
1.2 Generalitati 9
1.3 Executivul administratiei publice locale 12
1.4 Administratia publica locala 13
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 19
2. DATE FINANCIARE 20
2.1 Aspecte legale 20
2.2 Contul de executie bugetara 21
2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4) 29
2.4 Plafonul maximal de indatorare 31
2.5 Imprumuturi/Garantii ale Emitentului 32
3. INFORMAII PRIVIND OFERTA PUBLIC DE OBLIGAIUNI
MUNICIPALE 33
3.1 Cadrul legal 33
3.2 Hotrrea Consiliului Local 33
3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaiuni municipale 33
3.4 Subscrierea, vnzarea, metoda de alocare 36
3.6 Elemente de siguran i garanii din partea Emitentului 40
3.8 Diseminarea informaiei 40
3.9 Prescriere 40
3.10 Impozitare 40
3.11 Legea aplicabil 41
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaiuni 41
4. FACTORI DE RISC 42
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 42

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 11
4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri 43
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 43
4.4 Riscuri generale 43
5. GARANII I REMEDII IN CAZ DE NEPLAT 44
6. ALTE INFORMAII 44
6.1 Informaii semnificative neincluse in prospect 44
6.2 Incapacitate de plat; litigii i procese in curs 44
6.3 Responsabilitatea privind intocmirea prospectului 44
6.4 Obinerea i consultarea prospectului 44
6.5 Anularea ofertei publice 45
77762020201920202019DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE
DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE
1. EMITENTUL
1.1 Date de identificare a Emitentului
1.2 Generalitati
1.3 Executivul administratiei publice locale
1.4 Administratia publica locala
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare
2. DATE FINANCIARE
2.1 Aspecte legale
2.2 Contul de executie bugetara
2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4)
2.4 Plafonul maximal de indatorare
2.5 Imprumuturi/Garantii ale Emitentului
3. INFORMAII PRIVIND OFERTA PUBLIC DE OBLIGAIUNI MUNICIPALE
3.1 Cadrul legal
3.2 Hotrrea Consiliului Local
3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaiuni municipale
3.4 Subscrierea, vnzarea, metoda de alocare
3.6 Elemente de siguran i garanii din partea Emitentului
3.8 Diseminarea informaiei
3.9 Prescriere
3.10 Impozitare
3.11 Legea aplicabil
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaiuni
4. FACTORI DE RISC
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii
4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 12
4.4 Riscuri generale
5. GARANII I REMEDII IN CAZ DE NEPLAT
6. ALTE INFORMAII
6.1 Informaii semnificative neincluse in prospect
6.2 Incapacitate de plat; litigii i procese in curs
6.3 Responsabilitatea privind intocmirea prospectului
6.4 Obinerea i consultarea prospectului
6.5 Anularea ofertei publiceDATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE 111111111
NOTA CATRE INVESTITORI 777777777
DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE (ANEXA 1) 888888888
1. EMITENTUL 101010101010101010
1.1 Date de identificare a Emitentului 101010101010101010
1.2 Generalitati 101010101010101010
1.3 Executivul administratiei publice locale 131313131313131313
1.4 Administratia publica locala 151515151515151515
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 202020202020202020
PROIECTUL DE INVESTITII 202020202020202020
2. DATE FINANCIARE 222222222222222221
2.1 Aspecte legale 222222222222222221
2.2 Contul de executie bugetara 232323232323232323
2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4) 35
2.4 Plafonul maximal de ndatorare 373737373737373737
2.5 mprumuturi/Garantii ale Emitentului 373737373737373738
2.6 Politica de investitii 383838383838383838
3. INFORMAII PRIVIND OFERTA PUBLIC DE OBLIGAIUNI MUNICIPALE 393939393939393939
3.1 Cadrul legal 39
3.2 Hotrrea Consiliului Local 39
3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaiuni municipale 393939393939393939
3.4 Subscrierea, vnzarea, metoda de alocare 424242424242424242
3.6 Elemente de siguran i garanii din partea Emitentului 464646464646464545
3.8 Diseminarea informaiei 46
3.9 Prescriere 46
3.10 Impozitare 46
3.11 Legea aplicabil 47
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaiuni 474747474747474747

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 13
4. FACTORI DE RISC 474747474747474747
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 474747474747474747
4.1.1 Risc generat de factori naturali 474747474747474747
4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri 474747474747474747
4.2.1 Risc generat de factori naturali 474747474747474747
4.2.2 Risc economic 484848484848484747
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 484848484848484848
4.3.1 Risc referitor la pre 484848484848484848
4.3.2 Risc de rata a dobanzii 484848484848484848
4.3.3. Risc generat de faptul ca Emitentul se afla la prima emisiune de obligatiuni 484848484848484848
4.4 Riscuri generale 484848484848484848
4.4.1 Risc monetar i valutar 484848484848484848
4.4.2 Risc datorat instabilitii legislative 484848484848484848
4.4.3 Risc datorat unificrii standardelor contabile 494949494949494848
4.4.4 Risc datorat fiscalitatii 494949494949494949
5. GARANII I REMEDII N CAZ DE NEPLAT 494949494949494949
5.1 Garanii 494949494949494949
5.2 Remedii n caz de neplat 494949494949494949
5. GARANII I REMEDII N CAZ DE NEPLAT 494949494949494949
5.1 Garanii 494949494949494949
5.2 Remedii n caz de neplat 494949494949494949
6. ALTE INFORMAII 494949494949494949
6.1 Informaii semnificative neincluse n prospect 494949494949494949
6.2 Incapacitate de plat; litigii i procese n curs 494949494949494949
6.3 Responsabilitatea privind ntocmirea prospectului 505050505050504949
6.4 Obinerea i consultarea prospectului 505050505050505050
6.5 Anularea ofertei publice 505050505050505050
6.6 Relevana informaiei 505050505050505050

Notaa caatre investitori
Municipalitatea si Intermediarul nu garanteaza informatiile si documentele necuprinse iin prezentul prospect si
furnizate de altcineva decat de municipalitate sau intermediar.
Intermediarul si municipalitatea sunt autorizati sa furnizeze informatii sau documente referitoare la prezentul
prospect. Nici o alta persoana fizica sau juridica nu a fost autorizata saa furnizeze informatii sau documente
referitoare la oferta publica descrisa iin prezentul prospect.
Acest prospect a fost elaborat numai iin legatura cu oferta de obligatiuni descrisa de acesta.
Investitorii iisi asuma responsabilitatea iin luarea deciziei de a investi iin valorile mobiliare oferite prin prezentul
prospect. Investitorul trebuie sa ia iin considerare atat avantajele cat si riscurile implicate de investitie iin baza
unei examinari proprii a termenilor ofertei.
CNVM a autorizat acest prospect prin Decizia nr. ___1186_ din
15.04.2003.________.... .
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 14
VIZA DE AUTORIZARE APLICATAA PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANTTIE
SSI NICI NU REPREZINTAA O ALTAA FORMAA DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA
OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR
PUTEA PREZENTA TRANZACTTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL
DECIZIEI; DECIZIA CERTIFICAA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IIN PRIVINTTA EXIGENTTELOR
LEGII SSI ALE NORMELOR ADOPTATE IIN APLICAREA ACESTEIA.
Oricare cumparator al obligatiunilor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor inin vigoare,
indiferent de legea aplicabila repectivei operatiuni privind obligatunile si sa obtina toate aprobarile si avizele
necesare pentru a se iincadra iin dispozitiile legii respective. Intermediarul nu va avea nici o responsabilitate iin
legatura cu aceasta.
Investitorii potentiali se vor informa iin legatura cu: (a) conditiile de impozitare iin vigoare si efectele acestora;
(b) cerintele cadrului juridic; si (c) orice restrictii privind regimul valutar ce pot avea relevanta iin cazul
subscriptiei, proprietatii sau renuntarii la obligatiuni.
Intermediarul nu face nici o interpretare si nu da nici o garantie, expresa sau implicita, iin legaturaa cu acuratetea
si integralitatea informatiilor din acest prospect si nimic din continutul acestui prospect nu este si nu trebuie sa fie
iinteles ca fiind o promisiune sau ca o interpretare facuta de catre intermediar.
Emitentul, Intermediarul si Grupul de Vanzare nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din oferta efectuata
iin conformitate cu acest prospect iin cazuri de forta majora (cazurile de forta reprezinta evenimente neprevazute,
inevitabile sau, iin orice caz, iin afara controlului unei parti, si includ, fara a se limita la acestea, stari de razboi,
insurectie, revolte, tulburari civile, calamitati, incendii, inundatii, furtuni, greve sau alte tulburari generale ale
procesului de munca).
Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui prospect ca pe o recomandare de investitie. Fiecare
investitor trebuie saa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri iin legatura cu aspectele juridice,
de impozitare, de afaceri, financiare sau iin legatura cu aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea
sau transferarea obligatiunilor.
Acest prospect a fost iintocmit pe baza documentelor puse la dispozitie de catre municipalitate i consultantul su
financiar sau provin din alte surse care au fost indicate iin Prospect.
Verificand continutul acestui prospect, municipiul TCampulungirgu Mures prin autoritatea sa locala, primarul,
accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt omisiuni sau declaratii neadevarate
referitoare la acest prospect.
DECLARATTIE OFICIALAA - ACORD DE GARANTARE
(ANEXA 1)
ACORD DE GARANTARE
IIntre:
Municipiul Tirgu MuresCaampulung, iin calitate de Emitent, reprezentat de Primar
si
Persoanele fizice si juridice detinatori ai obligatiunilor municipale emise de Municipiul Tirgu
MuresCaampulung iin baza prospectului de emisiune avizat de CNVM cu avizul nr. _______________,1186
...15.04.20032660/05.08.2003 si iinregistrati la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare, precum
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: Bold, Portuguese (Brazil)
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Romanian
Formatted
...
Formatted: Romanian
Formatted
...

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 15
si succesorilor iin drepturi ai acestora iinregistrati iin registrul detinatorilor de obligatiuniobligatiuni, iin calitate
de IImprumutaatori
AVAND I I N VEDERE:
A. ART. 59 DI N OUG NR. 45/ 2003 P RI VI ND FI NANTE LE P UBLI CE LOCALE , P RI N CARE
AUTORI TATI LE P UBLI CE LOCALE P OT GARANTA I MP RUMUTURI LE CONTRACTATE,
PRI N VENI TURI LE PROPRI I PREVAZUTE LA ART 5 ALI N ( 1) LI T. A) DI N OUG
45/ 2003ART. 6 I ART. 49 DI N LEGEA NR. 189/ 1998 P RI VI ND FI NANE LE P UBLI CE
LOCALE, CU MODI FI CRI LE ULTE RI OARE, P RI N CARE AUTORI TI LE P UBLI CE LOCALE
P OT GARANTA I MP RUMUTURI LE CONTRACTATE, P RI N ORI CE S URS DE VENI T
CONFORM LE GI I ;
B. PREVEDERI LE ART. 21 ALI N 2 DI N LEGEA NR. 215/ 2001 P RI VI ND ADMI NI S TRATI A
P UBLI CA LOCALAA, CU MODI FI CARI LE ULTERI OARE , PRI N CARE P RI MARUL
FUNCTTI ONEAZAA CA AUTORI TATE A ADMI NI S TRATTI EI P UBLI CE LOCALE ;
C. HOTARARI LEREA CONS I LI ULUI LOCAL ALE MUNI CI P I ULUI TI RGU
MURESCAAMP ULUNG NR. 23 DI N 27. 02. 2003 . 154. / 27. 08. 2002 , P RI VI ND
CONTRACTAREA UNUI I I MP RUMUT I I N VALOARE DE 2100. 000. 000. 000 LEI P RI NTR- O
EMI S I UNE DE OBLI GATI UNI MUNI CI P ALE , I I N CONDI TTI I LE P REVEDERI LOR OUG. NR.
28/ 2002, ALE LEGI I NR. 525/ 2002 S I A P REVEDERI LOR CNVM P RI VI ND OFE RTE LE
P UBLI CE DE VANZARE.
I I N CONSECI NTAA ACES TORA, A I NTERVENI T URMATORUL ACORD DE GARANTARE :
Art.1. Municipiul Tirgu MuresCaampulung consimte irevocabil si neconditionat sa garanteze obligatiile de
rambursare a principalului si dobanzilor aferente obligatiunilor Municipiului Tirgu MurCaampulunges, la
termenele de scadenta prevaazute iin prospectul de oferta publica, prin iintreaga sa putere fiscala si de impozitare,
iin conditiile legii.
Art.2. Toate platile dobanzilor si rambursarile principalului la termenele de scadenta aferente obligatiunilor
Municipiului Tirgu MuresCaampulung vor fi efectuate din veniturile proprii (calculate conform OUG
45/2003)curente la bugetul local i din cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local conform
legii si a prospectului de oferta publica de vanzare de obligatiuni municipale Tirgu MuresCaampulung autorizat de
catre CNVM.
Art.3. Veniturile care se constituie iin garantie si care sunt iincasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor
prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre Primaria
Municipiului Tirgu MuresCaampulung, indiferent dacaa aceste terte parti cunosc sau nu cunosc prezentul Acord de
Garantare.
Art.4. Municipiul Tirgu MuresCaampulung garanteaza plata integrala a principalului si a dobanzilor cu parte din
creantele pe care le are de iincasat, creante ce reprezinta veniturile proprii (calculate conform OUG 45/2003)
curente i cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 si i 2005, prin
cesionarea veniturilor Emitentului ce sunt evidentiate iin contul conturile nr.21340201
.., 21.03.02.02.4322823 i 21.34.02.01.4322823,, deschise la Trezoreria
Municipiului Tirgu MuresCampulung. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Tirgu MuresCaampulung
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Portuguese (Brazil), Small caps,
Expanded by 1.5 pt, Kern at 14 pt
Formatted: Portuguese (Brazil), Small caps,
Expanded by 1.5 pt, Kern at 14 pt
Formatted: Portuguese (Brazil), Small caps,
Expanded by 1.5 pt, Kern at 14 pt
Formatted: Portuguese (Brazil), Small caps,
Expanded by 1.5 pt, Kern at 14 pt
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 16
garanteaza anual este egal cu obligatiile de plata a principalului, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la
aceasta emisiune de obligatiuni, aferente fiecarui an: 2003, 2004 i respectiv 2005si respectiv 2005.
Art.5. Constituirea drept garantii a veniturilor prevaazute la art. 4 se face pentru garantarea obligatiunilor emise de
Municipiul Tirgu MuresCaampulung iin cadrul ofertei publice primare de vanzare de obligatiuni municipale pe
piata interna de capital, iin temeiul careia Municipiul Tirgu MuresCaampulung a iimprumutat suma de
2100.000.000.000 lei care urmeaza a fi rambursata iin cinci cinci rate egale ce vor fi platiplatite semestrial astfel:
prima rata la data de 29 mai 200322.12.2003,, a doua rat la 28 noiembrie 2003, a treia rat la data de 28 mai 2004,
a patra rat la data de 29 noiembrie 2004, iar ultima rat la data de 27 mai 2005.a doua rataa la data de 22.06.2004,
a treia rataa la data de 22.12.2004, a patra rataa la data de 22.06.2005 si ultima rataa la data de 22.12.2005.
Rata dobanzii aferenta acestui iimprumut va fi stabilita si platiplatita semestrial trimestrial conform formulei
[(BUBID
36M
+BUBOR
36M
)/2]+21,5%%, la urmatoarele date: 29 mai 2003; 28 noiembrie 2003; 28 mai 2004; 29
noiembrie 2004; 27 mai 2005.22.09.2003, 22.12.2003, 22.03.2004, 22.06.2004, 22.09.2004, 22.12.2004,
22.03.2005, 22.06.2005, 22.09.2005, 22.12.2005.

Art.6. Municipiul Tirgu MuresCaampulung garanteaza, iin mod irevocabil si neconditionat, detinatorilor de
obligatiuni ca sunt titularii creantelor prevazute la art. 4 si raspunde de colectarea, existenta si validitatea creantelor
din momentul constituirii acestora drept garantie.
Art.7. Municipiul Tirgu Mures Caampulung raspunde si garanteaza ca pana la data iinchiderii ofertei publice de
vanzare primara a obligatiunilor nu a intervenit nici o clauza de stingere assa cum este definitaa iin Codul Civil.
Art.8. Prezenta garantare prin venituri devine valabila si se aplica iincepand cu data confirmarii de catre Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare a raportului de iinchidere privind rezultatele ofertei publice de vanzare pe piata
primara a obligatiunilor municipale si pana iin momentul stingerii iintregii creante.
Art.9. Drepturile detinatorilor de obligatiuni municipale, iinregistratti la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare,
care decurg din prezentul Acord de Garantare, se vor transmite dobanditorilor ulteriori (persoane fizice/juridice).
Art.10. Obligatiile asumate prin prezentul act sunt independente de orice alte obligatii, iar Emitentul nu se va
prevala in nici un caz si nu va invoca alte obligatii reciproce sau numai ale detinatorilor de obligatiuni pentru a
exercita vreun drept de retentie asupra sumelor datorate sau a refuza executarea obligatiilor ce-i revin din prezentul
acord de garantare.
Art.11. Nerespectarea conditiilor si termenelor din prezentul Acord de Garantare iindreptateste detinatorii de
obligatiuni municipale emise de Municipiul Tirgu MuresCaampulung sa solicite Primarului realizarea acestora pe
cale amiabila. IIn caz contrar solutionarea va fi supusa instantelor competente iin materie.
Art.12. Executarea prezentului Acord de garantare va fi continuata de catre succesorii iin drepturi ai Municipiului
Tirgu MuresCaampulung.


Municipiul Tirgu MuresCaampulungProspect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 17
Primar
George BaalanDorin Florea

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 18
1. Emitentul
1.1 Date de identificare a Emitentului
Municipiul Tirgu MuresCampulungOradea, reprezentat prin George Balan - Primaria al Municipiului Tirgu
MuresOradeaCampulung, cu sediul iin CPiata Victoriei nr. 3, Tirgu MuresOradeaampulung, jud. Mures,
BihorArges,cod postal 4300, cod fiscal nr.43228234122361.,, avand contul nr.245102204322823 deschis la
Trezoreria Municipiului Tirgu Mures, reprezentat de domnul George BlanDorin FloreaPETRU FILIP,, in
calitate de primar.
1.2 Generalitaatti
Suprafata localitatii Tirgu Mures este de 4930 ha. Municipiului ii apartin 1171 ha teren arabil si 2858 ha teren
intravilan.
Cadru istoric
Cele mai vechi urme de cultura materiala, descoperite atat pe raza orasului, cat si in imprejurimile sale, dateaza din
perioada bronzului tarziu (1700-1600 i.d.Hr.). Astfel, la Pescareasa, in sudul orasului a fost descoperita o
necropola, dovada a existentei unei asezari omenesti. Urme de locuire geto-dacica, din sec. II-sec. I i.d.Hr. sunt
bine conturate in zona actualului oras.
Anul 106, anul cuceririi Daciei de catre romani, deschide o perioada distincta in istoria noastrorasului si implicit a
acestei zone, Campulung fiind asezat pe o linie de fortificatii cu rol de aparare a granitelor Imperiului Roman
impotriva atacurilor barbare. Aceasta linie de fortificatie continea 13 castre, dintre acestea cel de la Jidava (astazi
Apa Sarata, localitate inglobata in orasul Campulung), este singurul construit din piatra si caramida si, in acelasi
timp cel mai mare. Aceasta este o davada a importantei pe care o prezenta pentru Imperiul Roman aceasta asezare.
Ca si toate celelalte orase, Campulung a trecut in evolutia sa prin fazele de sat, targ, pentru ca la inceputul sec. XIV
sa devina oras. Aceasta evolutie a fost determinata de sporirea numarului de locuitori, de cresterea continua si
intensa a productiei mestesugaresti si a schimbului de marfuri. In primele decenii ale sec. XIII in Campulung incep
sa patrunda si sa se stabileasca negustori sasi.
Sunt istorici care sustin ca orasul Campulung a fost infiintat de cavalerii teutoni in prima jumatate a sec. XIII, iar
alti cercetatori, bazati pe traditie si mitologie, sustin localizarea orasului catre sfirsitul sec. XIII, in relatie cu
descalecatul lui Negru Voda (Radu Negru).
Din anul 1330, dupa victoria de la Posada impotriva regelui Ungariei Carol Robert, la Campulung isi stabileste
resedinta de scaun Basarab I (cca. 1310-1352), primul domnitor al statului independent Tara Romaneasca. Astfel
Campulung devine, pentru aproape patru decenii, centrul politic si administrativ al statului. Dupa mutarea centrului
politico-administrativ la Curtea de Arges, Campulung continua sa aiba calitatea de resedinta domneasca temporara.
Existenta unui numar mare de mestesugari (olari, blanari, cojocari, tabacari, pietrari, lemnari, morari, etc.)
organizati in bresle si grupati in cartiere distincte, si situarea orasului pe drumul de legatura cu Transilvania au
facut ca acesta sa joace un rol important in comertul intern si extern al Tarii Romanesti.
Pe langa insemnatatea economica si politica pe care a avut-o in istoria tarii, Campulung a avut un rol important si
in cultura romana. Existenta cancelariei domnesti, cu un numar mare de slujitori, a contribuit la raspandirea
scrisului si a stiintei de carte in oras si in imprejurimi. Domnitorul Matei Basarab (1632-1654) infiinteaza aici a
doua tipografie din Tara Romaneasca, menita a tiparii carti nu numai pentru tarile romane, ci si pentru cititorii din
alte tari. Tipografia a fost instalata in 1635, pe langa manastire si a functionat, cu unele intreruperi, pana in 1650.
Tot Matei Basarab, in 1643, infiinteaza la Campulung prima fabrica de hartie din tara.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 19
Forma cea mai eficienta de raspandire a culturii au constituit-o scolile. La Campulung a functionat una din cele mai
vechi scoli din Tara Romaneasca, infiintata in 1552 de doamna Chiajna, sotia domnului Mircea Ciobanu. Tot aici,
Antonie Voda (1669-1672) a infiintat prima scoala obsteasca cu invatatura in limba romana din Tara Romaneasca.
In acest mediu cultural si-au desfasurat activitatea mai multi copisti: Nicila Gramaticu, Panu Gramarticu, etc.
Dezvoltarea economica si culturala a orasului a fost incetinita uneori de calamitati naturale, de interventii din afara
tarii si de epidemii. In acest sens putem aminti: incursiunea lui Gabriel Batory in Tara Romaneasca in anul 1610,
ocuparea de catre trupele austriece conduse de printul Ludovic de Boden sau de printul Eugeniu de Savoia,
incendierea orasului de catre turci in 1737. In timpul razboiului austro-turc din 1787-1792, orasul are din nou de
suferit, numeroase locuinte si biserici fiind arse.
Marile evenimente ale istoriei moderne s-au facut simtite si la Campulung; izbucnirea revolutiei de la 1821,
condusa de Tudor Vladimirescu si masurile luate de catre acesta in favoarea maselor populare s-au bucurat de
adeziunea locuitorilor Campulungului. Si ideile revolutiei de la 1848 au patruns in randul campulungenilor. Aici au
activat in perioada de pregatire a revolutiei cateva figuri remarcabile ale culturii noastre: I.D. Negulici, C.D.
Aricescu, Apostol Aricescu. In razboiul de independenta, ostasii musceleni, sub comanda maiorului Dimitrie
Giurescu, au luptat cu eroism, iar populatia orasului a ajutat armata prin donatii si rechizitii. In vederea ingrijirii
soldatilor raniti, ei au organizat doua spitale cu 200 de paturi.
La Campulung si in imprejurimi, ostasii romani au dus , in 1916, in primul razboi mondial, lupte grele impotriva
trupelor germane. Mausoleul de la Mateias a ramas sa aminteasca vitejia ostasilor cazuti in luptele din zona Rucar,
Dragoslavele, Valea Mare-Pravat, Campulung, in toamna anului 1916, monumentul comemorativ a fost ridicat pe
muntele Mateias, in 1935.
In climatul spiritual fecund al Campulungului au crescut, s-au format si si-au realizat opera stiintifica sau artistica
numeroase personalitati ale culturii nationale: Constantin D. Aricescu, Stefan Golescu, Nicolae Golescu, Dimitrie
Nanu, Constantin I. Parhon, Ion Barbu, George Ulieru, Constantin Baraschi, Tudor Musatescu.
Prima mentionare documentara a toponimului Oradea (Varadinum) apare la 1113 intr-o diploma a abatiei
benedictine din Zobor, in care este mentionat numele episcopului Syxtus Vvaradiensis si al comitelui Saul de
Bychar.
Cetatea Oradei, ale carei vestigii se pot vedea si astazi, este mentionata intia oara in 1241, cu ocazia efectuarii
unor reparatii. Construirea ei este atribuita Regelui Ladislau I (1077-1095) care a hotart sa ridice o manastire in
cinstea Fecioarei Maria, pe un loc numit Varad - Cronica pictata de la Viena (Chronicon pictum Vindobonensae),
leaganul viitoarei episcopii catolice. In jurul vechii cetati, cea de forma neregulata, usor ovala, s-a ridicat noua
cetate, pentagonala, cu scopul protejarii edificiilor interioare si a asezarilor din jur. Abia in a doua jumatate a
secolului al XVI-lea, in plina ascensiune a Imperiului Otoman, incep lucrarile de fortificatii, lucrari ce vor dura
pna in 1618. Cetatea, in forma exterioara de azi, a fost asediata de mai multe ori dar n-a fost cucerita dect de
doua ori. In toamna lui 1598, cetatea a fost asediata cinci saptamni de ostile turcesti, fara a fi cucerita. Oradenii au
avut de partea lor pe domnul Tarii Romnesti, Mihai Viteazul, precum si ploile care au inundat tabara otomana si
bolile care au decimat-o.
Asa cum o dovedeste intreaga sa istorie, orasul Oradea nu este rezultatul unei intemeieri, ci al unei indelungate
evolutii, punctata de succesiunea unor evenimente ce i-au favorizat dezvoltarea sau, dimpotriva, i-au frnat-o. Ca
oras, Oradea s-a format in timp, parcurgnd diferite etape, de la faza asezarilor grupate in jurul cetatii, fiecare
avnd o administratie proprie, la orasul unificat, ajungnd apoi, iarasi, la separarea acestora pentru ca reuniunea
definitiva sa se realizeze abia la mijlocul veacului al XIX-lea.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 20
Zona centrala a orasului are o incarcatura deosebita sub aspectul valorii istorice, culturale si urbanistic-
arhitecturale, ea cuprinznd nuclee de asezari, vestigii arheologice si monumente de arhitectura si urbanism
incepnd cu secolul al XVI-lea.
Inginerul constructor vienez Franz Anton Hillebrandt a proiectat cele mai importante monumente in stil baroc.
Incepnd din 1752 s-au construit Catedrala romano-catolica, Sirul canonicilor si Palatul episcopal, azi, Muzeul
"Tarii Crisurilor.
Inundatii frecvente au produs pagube importante orasului, pna la mijlocul secolului al XIX-lea cnd autoritatile
locale au intarit digul Crisului Repede; inundatia din 1851 a distrus 555 de case, cota apelor fiind marcata si astazi
pe peretele bisericii Sf. Ana, de pe strada Republicii. Pe de alta parte, in 1836, un foc mistuitor a distrus aproape
toata zona centrala a Orasului Nou. Stilul cladirilor acelei vremi era stilul clasicist, un exemplu elocvent fiind
manastirea Capucinilor, de pe strada Gen. Mosoiu si biserica de pe aceeasi strada, stil caracterizat prin fatade cu
putine decoratiuni.
In Oradea Mare, formata prin unirea cartierelor, in 1870, stilul clasicist a fost abandonat incet in favoarea stilului
romantic, arhitectura din aceasta perioada manifestnd o tendinta de glorificare a stilurilor Evului Mediu, cu accent
pe elemente romanice si gotice. Astfel, Biserica Seminarului greco-catolic (din Parcul Traian, azi Biserica ortodoxa
Sf. Mare Mucenic Gheorghe a fost reconstruita in 1858, in stil neo-romanic, interiorul ramnnd baroc cu bolti
boeme, Manastirea Ursulinelor (azi Liceul Ady Endre), construita in stil baroc a fost transformata in stil neo-gotic,
Spitalul Orasenesc transformat si extins cu elemente neogotice si neoromanice, fatada Garii, construita in 1860 in
stil neo-romanic, a fost simplificata cu ocazia reconstructiilor.
In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, stilul romanic a fost inlocuit cu stilul eclectic, manifestat fie prin
recurgerea la un anumit stil istoric, fie prin folosirea elementelor apartinnd unor stiluri diferite: Sinagoga israelita
neologa (1878), Academia de drept (azi Liceul Mihai Eminescu, 1874), Scoala Reala Superioara de Stat (Liceul
Emanuil Gojdu, 1895), Camera de Comert (azi Facultatea de Medicina, 1894), Palatul Finantelor Publice (str.
Republicii nr. 35, 1890), Palatul Postelor (1894), Muzeul (1896), Palatul episcopal greco-catolic (1903), Tribunalul
(1901, azi, Prefectura). In 1890, Rimanczy Klman senior a construit aripa dinspre Cris a actualului hotel "Crisul
Repede", avnd la parter Baile Publice.
Una dintre cele mai reusite exemplare ale eclectismului in Oradea este Teatrul (1899-1900), cu fatada principala
neoclasica, cu un portic, coloane cu capiteluri compozite care sustin un fronton triunghiular decorat cu
basoreliefuri, avnd in fata doua statui alegorice.
In aceasta perioada s-a pus accent nu doar pe constructii, ci si pe imbunatatirea si modernizarea serviciilor catre
populatie. Din 1852 se introduce iluminatul stradal, primele 25 de lampi fiind montate in Piata Mica (Piata Unirii);
in 1870 s-a extins iluminatul stradal, cu lampi de gaz, modernizarea lui urmnd in 1907. In 1903 se construieste
Uzina Electrica, in 1906 se monteaza primele linii de tramvai si prima retea de canalizare. In a doua parte a
secolului al XIX-lea incepe pietruirea strazilor iar in 1913 se asfalteaza primele strazi. Sunt amenajate piete,
parcuri, pasaje, strazi, poduri si sunt instalate obiecte de arta monumentala.

Asezarea este pomenita in scris prima data in registrele papale inca din 1332 sub numele de Novum Forum
Siculorum. Existenta breslelor arata ca era oras inca de pe atunci: in arhivele orasului exista un act semnat de
Ludovic de Anjou, regele Ungariei, in care se acorda noi drepturi breslei blanarilor.
In 1405 regele Sigismund de Luxemburg rege al Ungariei acorda dreptul de a organiza Tirguri, iar in 1482, prin
semnatura regelui Matei Corvin al Ungariei, orasul devine oras regal. La 29 aprilie 1616, Gabriel Bethlen,

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 21
principele Transilvaniei semneaza actul prin care orasul devine Oras liber regesc (municipiu), schimbandu-si
numele din vechiul Szekelyvasarhely in Marosvasarhely (Tirgu-Mures).
Orasul este pentru secole resedinta scaunului Muresului, unul din cele 6 scaune secuiesti - entitati administrative
autonome ale secuilor. Pe parcursul secolelor numeroase Diete ale principatului Transilvaniei sunt tinute aici, mai
multi principi ai Transilvaniei sunt alesi sau inscaunati in acest municipiu.
n opozitie cu intentia principelui Janos Zsigmond, si in prezenta sa, la 6 ianuarie 1571 dieta de la Tirgu-Mures a
hotarat si codificat libertatea constiintei religioase in Transilvania a celor patru confesiuni - Romano Catolic,
Kalvinist, Lutheranian si Unitarian. Principele dorea o promovare deosebita a acesteia din urma. Acest eveniment a
constituit o contributie de dimensiune europeana la instalarea tolerantei religioase, model practicat peste secole in
Transilvania. (n aceea vreme biserica Ortodoxa nu avea acelasi statut cu celelalte mentionate).
Din 1754 se muta in oras Tabla Regala - Curtea Suprema Judecatoreasca a Transilvaniei, unde au functionat si
Gyorgy Aranka si Papiu Ilarian.
Cea mai veche constructie arhitecturala a orasului este biserica si cetatea. Cetatea are un zid cu 7 bastioane,
construite de breslele din oras. n interior se afla biserica reformata, cu caracteristicile stilului gotic, ale carei
inceputuri dateaza inca din 1492. Exista cladiri din secolele 16-18 printre care si cele ale Bibliotecii Teleki si
cladirea Tablei Regale.
n oras se afla numeroase biserici, cateva dintre ele dateaza din secolele 16-18. Ele reprezinta diversitatea de
confesiuni crestine specifice tuturor oraselor si satelor Transilvaniei - romano-catolic, reformat, evanghelic,
unitarian, ortodox, greco-catolic si altele - precum si cultul mosaic. Biserica ortodoxa de lemn, construita in 1793 si
pictata in 1814 este unica prin vechime in orasele Transilvaniei.
Orasul isi datoreaza infatisarea sa actuala primarilor Tamas Borsos si mai ales lui Gyorgy Bernady. La inceputul
secolului, datorita lui, in cativa ani au fost construite cladirile superbe ale Prefecturii, Palatului Culturii,
Univeristatii de Medicina, Universitatii Petru Maior, si ale multor licee. S-a introdus curentul electric, gazul metan,
canalizarea, s-au asfaltat strazi. Vechiul oras provincial devine municipiu modern, la nivelel cerintelor sec 20. Intre
cele doua razboaie mondiale procesul de modernizare este continuat si de primarul Emil Dandea prin construirea
celor doua biserici (Ortodoxa si Greco-Catolica) si a sediului actualei Primarii.
Cladirea in stil secesionist a Palatului Culturii are o vestita Sala de Oglinzi. Vitraliile aflate aici, reprezentand scene
din balade secuiesti, sunt considerate reprezentative pentru intreaga zona geografica. Sala de concerte cu orga de la
inceputul secolului, are o acustica deosebita.
Asezarea geograficaa
Municipiul Campulung, asezat la poalele muntior Iezer, Papusa si Voievodina - si in drumul vechii colonizari
ardelenesti venita dinspre Bran - in mijlocul depresiunii subcarpatice a Campulungului, este o straveche vatra de
cultura si civilizatie romaneasca. Prin oras - situat la confluenta latitudinii 45
0
16' cu longitudinea de 45
0
42' 33'' -
trece apa numita, din cele mai vechi timpuri, Raul Targului. Locuintele orasenilor sunt asezate langa albia acestui
rau, pe ambele maluri, indeosebi pe cel drept care este mai ridicat. Dealurile dinspre rasarit si apus au o inaltime ce
variaza intre 650-750 m. In partea de sud se afla ruinele vechii cetati Jidava, iar in partea de nord, la mica departare
se vad culmile muntilor acoperiti cu paduri intinse de brad si fag. Municipiul Campulung se intinde pe o suprafata
de 35,59 km
2
, avand o populatie de 38.285 locuitori, fiind situat la 146 km de Bucuresti, 56 km de Pitesti, 46 km de
Curtea de Arges, 74 km de Ramnicu Valcea, 71 km de Targoviste si 83 km de Brasov. Altitudinea moderata,
aproape 600 m deasupra nivelului marii, vecinatatea muntilor, asezarea geografica (intr-o depresiune subcarpatica),
clima moderata si aerul curat au atras Campulungului reputatia de statiune climaterica, considerata a doua in
Formatted
...
Formatted
...

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 22
Europa, dupa Davos (Elvetia), in ceea ce priveste cura afectiunilor aparatului respirator. Oradea se situeaza din
punct de vedere geomorphologic in depresiunea cu acelasi nume, incadrat la nord de muntii Plopis iar la sud de
muntii Padurea Craiului. Aceste unitati montane apartin muntilor Apuseni de Nord.
Oradea este traversata de la sud-est spre nord-vest de raul Crisul Repede.
Cea mai mare parte a municipiului Oradea s-a dezvoltat pe podul terasei de lunca si terasei I de pe ambele maluri
ale Crisului repede, cuprinse intre altitudinile 110 m si 146 m.
Municipiul este situat in centrul Transilvaniei intr-o ambianta geografica pitoreasca. Orasul este strabatut de raul
Mures, si este inconjurat de dealuri acoperite cu paduri de fag si stejar.
Protectia mediului
Municipiul Oradea intra in categoria asezarilor urbane medii ca dimensiune, populatie si respectiv complexitatea
activitatilor economice. Problematica mediului este considerat prioritara, problemele de mediu nefiind solutionate
integral.
Calitatea factorilor de mediu in municipiul Oradea este analizata de catre o serie de institutii cum ar fi Inspectoratul
de protectie a mediului, Directia de sanatate publica, etc.
Cele mai afectate areale din Oradea in privinta poluarii atmosferice sunt zona de vest (industriala), zona centrala si
punctual, Calea Clujului, cartierul Nufarul, Iosia si Episcopia Bihor.
Demografie
Municipiul CampulungOradea este un asezareoras cu aproximativ 206.52738.285 de locuitori ssi pe viitor se
assteaptaa ca populattia saa creascaa. si sa-si dezvolte economia.
Conform datelor statistice preliminare la nivelul anului 2002 structura populatiei pe grupe de varste se prezenta
astfel: intre 1 si 18 ani 28%, populatia iintre varsta de 18 - 618 si 62 ani 53%, peste 62 de ani 19%era in nuumar de
151.778.
Numaarul mediu de persoane angajatesalariati iin anul 20012 a fost deera de 93.10517.000 si cel al somerilor de
6.000.
Asigurarea Protectiei mediului pe teritoriul municipiului Tirgu Mures este realizata prin intermediul Inspectoratului
de Protectie a Mediului Mures care este reprezentantul in teritoriu al Ministerului apelor si protectiei mediului.
Principalele obiective ale inspectoratului de protectia mediului sunt:
Realizarea planului judetean de actiune pentru protectia mediului in colaborare cu Prefectura judetului Mures,
Consiliul Judetean si Consiliul Local al Municipiului Tirgu Mures;
Sprijinirea administratiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protectia mediului
Impulsionarea realizarii unor rampe ecologice pentru depozitarea deseurilor menajere;
Sustinerea implementarii unor proiecte care vizeaza reconstructia ecologica si protectia biodiversificatii.
Saanaatate
Pe teritoriul municipiului Caampulung functtioneazaa douaa spitale - unul Municipal ssi altul de
Pneumoftiziologie, primul cu 554 de paturi iar cel de al doilea cu 120 paturi.

Spitalul Municipal functtioneazaa cu secttii de boli interne, cardiologie, boli infecttioase, chirurgie, obstreticaa-
ginecologie, ATI, pediatrie, nou nascuti, precum ssi o serie de compartimente cum ar fi neurologie, reumatologie,
psihiatrie, boli infecttioase, etc.

Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 23

Pe raza municipiului Tirgu Mures functioneaza doua spitale si anume Spitalul municipal cu 21 de clinici avand
1250 de paturi de spitalizare si Spitalul Judetean cu 26 de clinici si 1750 de paturi.
In Municipiul Tirgu Mures isi desfasoara activitatea 1100 de medici (7,3 medici/1000 locuitori) si 2200 de
personal mediu sanitar.
IInvaattamaant, cultura, religie
Pe teritoriul municipiului Caampulung functtioneazaa 15 unittaatti de iinvaatatamaant presscolar, 7 unitaatti de
iinvaatatamaant gimnazial, douaa grupuri sscolare ssi cinci licee. IIn unittaattile de iinvaattaamaant preuniversitar
studiazaa iin anul 2003 un numaar de 10.665 elevi.

Numele a multor personalitati ale culturii se leaga de istoria orasului. Astazi functioneaza in oras un teatru national
cu sectii in limba romana si limba maghiara, o filarmonica, muzeu istoric cu sectie de stiinte ale naturii, biblioteci
publice, galerii de arte plastice.
De asemenea, functioneaza in oras cinci institutii de invatamant superior cu peste 8500 de studenti: Institutul de
Medicina si Farmacie, Universitatea Petru Maior (stiinte economice, administratie si inginerie), Universitatea
Dimitrie Cantemir (drept si psiho-pedagogie), Academia Szentegyorgy Istvan de teatru, regie si teatrologie si
Universitatea Sapiencia (stiinte tehnice).
O mostenire culturala de nepretuit a orasului este Biblioteca Teleki. A fost fondata in anul 1802 de catre contele
Samuel Teleki, cancelarul Transilvaniei, un om nu numai bogat dar si cult, care si-a perfectionat studiile la cateva
universitati europene. El si-a cheltuit mare parte din averea sa pentru cumpararea celor peste 40.000 de volume,
infiintand o Biblioteca Publica, deschisa tuturor, care astazi ii poarta numele. Fondul de carte are numeroase
incunabule, carti vechi rare, opere stiintifice reprezentative si manuscrise.
La Tabla Regala (Curtea Suprema de Justitie) au functionat Gyorgy Aranka, fondatorul (1793) Societatii Maghiare
de Cultivare a Limbii (Erdelyi Magyar Nyelvmivelo Tarsasag), Petru Maior, personalitate proeminenta a
iluminismului romanesc in spatiul Europei Centrale, Alexandru Papiu Ilarian, profesor de drept, autorul listei
monumentelor istorice romanesti si a unei istorii a romanilor in Dacia Superioara, precum si Avram Iancu, lider al
romanilor, in revolutia din 1848.
Dintre numeroasele scoli ale orasului Tirgu-Mures, Colegiul Reformat, astazi Liceul Bolyai Farkas, infiintat in
1557 este cel mai vechi. Acest liceu a functionat intre 1714 si 1889 ca institutie de invatamant de rang universitar.
Personalitatile care si-au gravat numele cel mai adanc in stiinta universala sunt matematicienii Farkas si Janos
Bolyai (tatal si fiul). Farkas Bolyai (1775-1856) profesor de matematica al Colegiului Reformat din 1804 pana la
moartea sa, este autorul lucrarii Tentamen, tiparit in tipografia liceului. Appendix-ul acesteia (1832) este celebra
lucrare a lui Janos Bolyai (1802-1860) el fiind (pe langa Lobacevski si Gauss) creatorul geometriilor neeuclidiene.
In municipiul functioneaza 17 licee si grupuri scolare cu circa 11500 de cursanti precum si 25 de scoli primare si
gimnaziale.
Demografie, omaj
Municipiului Tirgu Mures numara 149.577 locuitori, 38,2% dintre acestia fiind populatie activa. Din randul
populatiei active 40% lucreaza in industrie, 8,5% in constructii, 8,5% in invatamant, 11% in sanatate, 15% in
comert si 10% in transporturi.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 24
La sfarsitul anului 2001 rata somajului la nivelul Municipiului Tirgu Mures se situa la valoarea de 3,5% iar venitul
mediu la nivelul municipiului era de 3,6 milioane lei.
Populatia stabila a Municipiului Tirgu Mures este structurata dupa etnie astfel: romani 50,35%, maghiari 46,68%,
rromi 2,51%, germani 0,18% si alte nationalitati 0,27%.
Transporturi
Pe teritoriul municipiului Caampulung functtioneazaa societaatti private de transport iin comun iin sistem de taxi
ssi maxi-taxi.La Tirgu Mures se poate ajunge pe sosea, cu trenul si cu avionul, aeroportul avand atat trafic intern
cat si international.
Transportul urban de calatori este asigurat de doua societati: SC Transport Local SA si SC Siletina Impex SRL.
De la jumatatea anului 2001 cele doua societati au format un Consortiul Local de Transport. La inceputul
anului 2002 transportul urban de calatori era asigurat de 74 autobuze, 141 maxi-taxi si aproximativ 600 de
taxiuri.
Transportul feroviar - Municipiul Tirgu Mures nu este nod de cale ferata, insa este strabatut de linia feroviara
405 Deda - Razboieni, care face legatura cu magistralele 300 Bucuresti - Oradea si 400 Bucuresti - Baia Mare.
Orasul este deservit de trei gari si o agentie de voiaj. Calea ferata traverseaza orasul, generand 13 pasaje de
nivel, care ingreuneaza traficul rutier si legaturile intre cartiere.
Transportul aerian - In apropierea Municipiului la 14 Km se afla Aeroportul International TIRGU MURES.
Accesul din Municipiu TIRGU MURES spre Aeroport este asigurat de Strada Ghe. Doja si apoi de drumul
E60 spre Cluj-Napoca.
Situatia terenurilor din municipiul Tirgu Mures

Suprafata municipiului Tirgu Mures este de 4930 ha din care 2858 ha teren intravilan si 2072 ha teren intravilan.
Din punct de vederea al proprietatii terenurilor de pa suprafata municipiului Tirgu Mures acesta este distribuit
astfel: 32,5% domeniul public, 10% domeniu privat, 44% proprietate privata si 13,5% proprietate incerta.
Din punct de vedere al folosintei terenurilor acestea se folosesc astfel: zona centrala - 316,3 ha, zone locuite - 700,4
ha, zone pentru actiuni economice - 1430 ha, spatii verzi - 135,88 ha, zone de recreere/turism - 1,86 ha, transporturi
- 153,8 ha, servicii comunale - 78,4 ha, alte zone - 41,78 ha.
Economie
IIn municipiul CampulungOradea sunt iinregistrate un numaar de 61210.156 societatati comerciale din care 6.622
active si 3.534 societati inactivedintre care amintim cateva, respectiv (cele cu un numar de angajati mai mare de
200): ARO S.A. (3.480 angajati); Fabrica de Scule si Matrite Aro S.A. (883); Foresta Muscel (469); Fabrica de
Piese si Subansamble Auto-ARO S.A.(374); Centrul de Experimentari si Studii pentru Automobile Romanesti S.A.
(293); Muscelpan S.A. (202). .

75% din activitatea industriala desfasurata de intreprinderile existente pe suprafata Municipiului Tirgu Mures este
reprezentata de 4 ramuri: constructii masini, industrie chimica, confectii textile si prelucrarea lemnului.
Numarul agentilor economici din Tg.Mures inmatriculati la Oficiul Registrul Comertului la 30.06.2002 :

Tip agent economic Numar Structura capital Structura pe tip de activitate
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: French (France)

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 25
Privat De stat Stat+Privat Prelucrare Comert Servicii Exp.
Imp.
Constructii
Asoc. Familiale 1037 1037 0 0 155 879 476 15 2
Pers. fizice 1392 1392 0 0 80 589 831 27 6
Org. cooperatiste 24 24 0 0 14 15 21 13 2
Regii autonome 3 0 3 0 3 3 3 2 0
Societati pe actiuni 277 204 21 21 186 209 257 152 102
Societati in
comandita
17 17 0 0 10 15 17 13 3
Societati in nume
colec.
20 20 0 0 13 18 20 15 6
SRL-uri 8270 8248 1 3 6274 7791 7620 5484 2735
TOTAL 11040 10942 25 24 6735 9519 9245 5721 2856

Orase iinfraattite
Primaria municipiului Caampulung are relattii de iinfraattire cu urmaatoarele municipalitaatti:
SOISSON - Frantta, s-a iincheiat iin anul 1995, cele doua municipalitaatti s-au angajat iin favorizarea tuturor
schimburilor culturale, sportive ssi economice.
LUDVIKA - Suedia, s-a iincheiat iin anul 1998, cele douaa comunittaatti s-au angajat saa promoveze proiecte
de dezvoltare iin domeniile culturii, asiguraarilor mediacale, dezvoltare educattionalaa, iinvaattaamaant,
mediu, turism.
1. Municipiul Tirgu Mures este infratit cu urmatoarele orase:
Ungaria - Kecskemet, Szeged, Zalaegerszeg, Budapesta XI;
Germania - Ilmenau;
Marea Britanie - Bournemouth;
Turcia - Guzelcamli;
Republica Moldova - Chisinau.

1.3 Executivul administrattiei publice locale
Dorin Florea primarul municipiului Trgu-Mure, candidat din partea Conveniei Democrate din Romnia, s-a
nscut la 12 mai 1956, n municipiul Braov, unde i-a efectuat studiile primare i gimnaziale, fiind absolvent
al unui liceu cu renume naional - Andrei aguna din Braov. Ulterior, a urmat cursurile Facultii de
Medicin, din cadrul Institutului de Medicin i Farmacie din Trgu-Mure, pe care le-a absolvit n 1982.Petru
Filip George Balan - Primar al municipiului OradeaCampulung, validat iin functtia de pPrimar al
Mmunicipiului Oradea prin Sentintta civilaa nr. 55902285/21.06.2000., .Primarul este principalul ordonator de
credite.
Viceprimari ail municipiului sunestet: Csegzi SandorGeorge Sarbuhilea Gavrila, 45 ani, absolvent al
Facultatii de Fizica Bucuresti ales iin functtia de viceprimar prin hotararea consiliului local.
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 26
in urma HCL 313/31.10.2001, membru UDMR si Fodor Imre KarolyBiro Ibolya Rozalia, 65 ani, absolvent
al Facultatii de Energetica din cadrul Institutului Politehnic Bucurestialeasa in functia de viceprimar in urma
HCL nr. 311/31.10.2001, membru UDMR.
Secretar al Primariei Campulung Nicolae GhineaTirgu MuresOradea a fost numit prin ordin al prefectului
domnulamna la data de 01.08.1990.Cioban Florin MDaciuaria, 46 ani, absolvent al Facultatii de Drept
economic administrativ din Sibiu.
Autoritatea administrativa este reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Trgu MureOCampulungradea.
Acesta a fost declarat constituit iin urma sedintei din 243104-iulnieie-2000 conform Hot. C.L. nr.
102/2000710/04.07.2000 ssi H.C.L. nr. 3/2000172are, iin urma alegerilor locale din 2000, avand in prezent
avand urmatoarea cComponenta:
:


Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 27
Nume si prenume
Partid politic
Nr. crt.
Nume si prenume
Partid politic
Vagi Ladislau
UDMR
16
Lucian Ioan
PSD
Zegoicea Gabriela
UDMR
17
Nemes Gheorghe
PSD
Rais Istvan
UDMR
18
Cutus Lazar
PD
Szabo Stefan Geza
UDMR
19
Bradu Mircea
PD
Delorean Ion Iulius
UDMR
20
Lapadatu Nicusor
PD
Balogh Barnabas
UDMR
21
Petrut Vasile
PD
Foldes Adalbert
UDMR
22
Groza Mihai Dan
PD

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 28
Orban Mihaly
UDMR
23
Barsan Ioan
PD
Kis Gabor
UDMR
24
Pantea Ioan
PD
Sarb Gheorghe
PSD
25
Pusa Ioan
PRM
Pantea Florian
PSD
26
Husasan Ioan Sorin
PRM
Judea Ioan
PSD
27
Avram Gavril
UFD

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 29
Malinas Constantin
PSD
28
Tarta Marcel
UFD
Sacara Eva
PSD
29
Pop Miron
PNL
Mercea Pavel
PSD
30
Toie Aurel
PNTCD
Sim Teodor
Independent


Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 30
Nume si prenume Partid politic Nume si prenume Partid politic
Cotenescu Maria P.S.D. Dinitoiu Marian P.R.M.
Tiroiu Ioan-Liviu P.S.D. Coca Nicolae P.R.M.
Sirbu GheorgheCiortan Ion P.S.D. Bundoiu Lucian P.N.L.
Enoiu Nicolae P.S.D. Banzea Gheorghe P.N.L.
Nicolescu Ion-Cristinel P.S.D. Andrei Calin-Ioan P.N.L.
Oancea Ion-Cornel P.S.D. Oprisan Cornelia P.N.L.
Cotecu Ion Mirita
Constantin
P.S.D. Vocila Gheorghe A.p.R.
Bercu Eugeniu P.S.D. Smarandoiu Lorin A.p.R.
Mosteanu C-tin P.S.D. Ivan Constantin A.p.R.
Flogea Marinica P.R.M. Sipoteanu Dan Catalin A.p.R.
Lambrescu Emil-Bebe P.R.M. - -Ataat primarul caat ssi consilierii locali sunt alessi la fiecare patru ani prin vot direct de caatre locuitorii
Mmunicipiului. Viceprimarii sunt alessi prin vot secret de caatre consilierii locali din raandul acestora. Iar
secretarul este numit de caatre pPrefectul judetuluiMunicipiului. Urmaatoarele alegeri locale sunt programate
pentru anul 2004.
Condittiile pentru valabilitatea deliberaarilor cConsiliului lLocal ssi modul de exercitare a dreptului de vot sunt
stabilite de Legea 215/2001.


1.4 Administrattia publicaa localaa
Organigrama primaariei
Aparatul propriu al primariei CampulungConsiliului Municipal Tirgu MuresOradea conttine:
Conducere primarieDemnitari 33
Angajati cu functii de
conducereSecretar
81
Angajati cu functii de
executieFunctionari publicidin care:
51249
Angajati cu functii de deservire Conducere 446
Total Executiv 20673
Structura de personal a serviciilor publice se prezinta astfel:
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 31
Angajati cu functii de conducere 9
Angajati cu functii de executie 7
Angajati cu functii de deservire 128
Total 144
TOTAL PERSONAL 200, din care:
1. Demnitari 3
2. Functionari publici 183
- de conducere 30
- de executie 153

Principalii parteneri economici ai primariei
In strategia de dezvoltare a municipiului, primaria colaboreaza cu urmatorii parteneri:
SC Citadin Prest SA Tg. Mures intretinerea si administrarea retelei de drumuri ;
SC Contrascom Benta SA Tg. Mures lucrari de constructii ;
SC Acsa SA Campia Turzii lucrari de constructii ;
SC Socot SA Tg. Mures lucrari de constructii de drumuri.

DdetTinerile de capital ale mmunicipalitTaAtTii
Consiliu Local al Municipiului Caampulung are iin subordine douaa societaatti comerciale al caoror acttionar unic
este:
SC EDILUL CGA cu obiect de activitate de distributtie a apei potabile, menajere ssi industriale ataat pentru
populattie caat ssi pentru agenttii economici. Societatea are un capital social de 629.253 mii lei ssi este
iinregistrataa iin Registrul Comerttului sub nr. J03/709/1998.
SC CENTRALE TERMICE S.A. avaand obiect de activitate producerea ssi distribuirea energiei termice ssi a
apei calde ataat pentru consumatorii casnici caat ssi pentru agenttii economici. Societatea este iinscrisaa iin
Registrul Comerttului sub nr. J03/708/1998 ssi are un capital social iin valoare de 752.352 mii lei.
Subventtii ssi ajutoare acordate de Primaaria Municipiului Caampulung
Pentru iarna 2002 - 2003 Primaaria Municipiului Caampulung nu a acordat subventtii societatatii S.C. Centrale
Termice S.A. iintrucaat prettul nattional de referintata era mai mare decaat prettul de producttie ssi distributtie a
energiei termice caatre populattie. (ANEXA 8)
RA Aquaserv Tirgu Mures
Consiliul local al municipiului Tirgu Mures detine 100% din capitalul social al RA Aquaserv (J26/464/1998, CUI:
R10755074)). . Domeniul principal de activitate este captarea, tratarea si distributia apei potabile. Activitatea de
baza a regiei este captarea, tratarea, distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate, servicii de apa
potabile si canalizare, desfundari de canale interioare, executii de bransamente de apa si canal, inchirieri de utilaje,
verificari metrologice, etc.
SC Energomur SA
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Portuguese (Brazil)
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 32
Consiliul local al municipiului Tirgu Mures detine 100% din capitalul social al societatii Energomur SA
(J26/321/27.04.2001, CUI: R13854579). Capitalul social este n sum de 8.466.250 mii lei.Domeniul acesteia de
activitate este producerea, furnizarea si distributia energiei termice pentru incalzire si a apei calde pe teritoriul
municipiului. Activitatile societatii constau in producerea energiei termice sub forma de apa calda si agent termic
pentru incalzire prin exploatarea si intretinerea centralelor si punctelor termice din municipiu, distribuirea energiei
termice, alimentarea consumatorilor cu apa rece prin statiile de ridicare a presiunii - statii hidrofor.
SC Transport Local SA
Consiliul local al municipiului Tirgu Mures detine 66,66% din capitalul social al societatii Transport Local SA
(J26/628/1995, R1219301). Capitalul social este n sum de 5.263.200 mii lei. Domeniul acesteia de activitate fiind
transportul public de persoane. Activitatile principale desfasurate de SC Transport Local SA constau in realizarea
unui sistem public de transport de persoane care sa permita legaturi optime intre zonele de maxim interes din
Municipiul Tirgu Mures. Ca obiectiv secundar SC Transport Local SA Tirgu Mures urmareste realizarea unor
legaturi de transport intre municipiu si localitatile limitrofe.
SC Locativ SA
Consiliul local al municipiului Tirgu Mures detine 100% din capitalul social al societatii Locativ SA. Capitalul
social este n sum de 438.000 mii lei. Domeniul acesteia de activitate este administrarea fondului locativ de stat.
Activitatea de baza a societatii consta in administrarea si intretinerea fondului locativ de stat iar ca activitati
secundare societatea executa lucrari de intretinere si reparatii instalatii de incalzire si instalatii sanitare, lucrari de
tamplarie si dulgherie, lucrari de proiectare, productie de ambalaje de lemn, inchirieri de utilaje de constructii si
demolare cu personalul de deservire aferent, etc.

Societati comerciale subventionate de primarie
Valoarea subventiilor acordate de Primaria Municipiului Tirgu Mures societatilor comerciale la care este
actionar in anul 2001:
SC Energomur SA - 19.725.896 mii lei din care 7.591.579 mii lei reprezinta subventii - diferenta de pret energie
termica si 12.134.317 mii lei ajutoare banesti pentru populatie.
SC Transport Local SA - 9.684.784 mii lei din care 3.000.000 mii lei reprezinta subventii, 4.171.846 mii lei
gratuitati veterani, revolutionari, detinuti politici si 2.512.938 mii lei bilete gratuite pensionari.
Numarul beneficiarilor de astfel de gratuitati: - veterani de razboi 490 pers./luna, detinuti politici - 476
pers./luna, revolutionari - 300 pers./luna. Numarul de persoane cu varsta de peste 65 de ani care beneficiaza de
gratuitati pe transportul urban este de 1170.

Principalele servicii efectuate de administratia publica locala- - -
- - -

- -

- .
a)
- - - Invatamant - 20 de centre bugetare, municipalitatea suporta cheltuielile materiale, de personal si de capital;
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 33
b)Sanatate - 2 unitati sunt finantate de municipalitate:
oCentrul de transfuzii pentru donatori, municipalitatea suporta cheltuielile cu finantarea pentru donatori,
oCresa de cartier, care apartine de Spitalul Judetean, este finantata de municipalitate;
c)Asistenta sociala
oCantina de ajutor social (aproximativ 150 de portii zilnice de hrana pentru saraci),
oCaminul Betesda pentru copii cu handicap - finantare,
oAjutor social pentru aproximativ 300 de persoane,
oAlocatii pentru nastere, in medie 20 alocatii pe luna,
oAlocatii pentru copii,
oAjutoare pentru incalzirea locuintelor (conform legii) pentru aproximativ 100 de familii,
oAjutoare de urgenta valoarea lunara medie este de 100 mil. lei;
d)Transport urban calatori - municipalitatea finanteaza subventiile acordate de firma prestatoare pentru veterani de
razboi, elevi, studenti, persoane cu handicap;
e)Salubritate si spatii verzi - activitatile din acest domeniu sunt finantate prin intermediul Serviciului public (fara
personalitate juridica) din cadrul primariei;
f)Iluminat public - acest serviciu public a fost concesionat prin licitatie publica. Contractul cu numarul 17212 a fost
incheiat in luna octombrie 1998 cu firma S.C. Luxten Lighting S.A.;
g)Subventii pentru energia termica pentru populatie (55% din bugetul local si 45% din bugetul de stat).


Principalele obiective de dezvoltare economica si sociala a municipiului Tirgu-Mures in perioada 2001-2004


Primaaria Municipiului Caampulung a acordat pentru anul 2002 aAjutoare sociale persoanelor defavorizate iin
cuantum de aproximativ 6,5 miliarde lei iar pentru anul 2003 sunt propuse saa se acorde ajutoatre iin cuantum de
10,5 miliarde leild.
Politica de investitii a Administratiei Publice Locale a Municipiului Campulung - obiective prioritare
Administratia Locala a Municipiului Campulung, in functie de sursele de care dispune sau pe care le poate accesa,
in conformitate cu prevederile legale isi propune, in activitatea de investitii urmatoarele obiective:
1. Reabilitarea si reparatia drumurilor municipale in toate cartierele municipiului insumand peste 10 km.
2. Refacerea si extinderea retelei de apa si canalizare.
3. Reabilitarea statiei de tratare si a statiei de epurare apa a municipiului.
4. Continuarea extinderii retelei de gaze cu inca 5 Km in toate cartierele si pe toate strazile.
5. Dotarea serviciului public de intretinere drumuri, poduri si spatiu locativ cu mijloace de dezapezire si de
prelucrari asfaltice.
6. Dotarea domeniului public cu mobilier stradal si locuri de joaca.
7. Continuarea introducerii de gaze naturale in unitatile de invatamant preuniversitar si prescolar.

a.Relansarea economiei municipiului Tirgu-Mures
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 34
Realizarea unui parc industrial la Tirgu-Mures, in temeiul Legii nr. 134/2000, reprezinta o prioritate absoluta
pentru Primarie si Consiliul Local Municipal. Firme importante, de renume european si oameni de afaceri din
orasele infratite s-au aratat interesati de transpunerea in practica a unui astfel de demers. Un parc industrial ar
aduce venituri considerabile orasului de pe urma inchirierii sau concesionarii terenului, contribuind la dezvoltarea
economica a intregii zone de resedinta.
In acest sens, in vederea realizarii unui parc industrial, s-a inaintat Guvernului Romniei un proiect de hotarre prin
care s-a solicitat ca Primaria municipiului Tirgu-Mures sa reintre in posesia a 100 de ha, aflate, in prezent, in
administrarea Aeroclubului Tirgu-Mures. De altfel, parcul industrial va fi cuprins in Planul Urbanistic General al
municipiului care se afla in curs de elaborare.
S-a solicitat sprijin la Ministerul Transporturilor pentru obtinerea terenului aflat in administrarea Aeroclubului.
b.Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor
Intruct in municipiul Tirgu-Mures 80% din strazi nu corespund traficului greu si de intensitate mare, se pune
accent in urmatorii 4 ani pe refacerea infrastructurii rutiere, care se refera la lucrari de modernizare, reparatii
curente si capitale in valoare de 150 mld. lei, pe implementarea unui program de reabilitare, modernizare si
dezvoltare a infrastructurii de transport. In acest sens, au fost prevazute a fi realizate: reparatii curente si capitale in
valoare de 150 mld., programate a fi realizate din bugetul local, din care 30 mld. lei, pentru anul in curs.
1.Modernizarea strazii Gheorghe Doja, care face parte din drumul E 60, lucrare in valoare de 87 miliarde de
lei, in care pna in prezent Primaria municipiul Tirgu Mures a investit 11,5 mld. de lei.
S-a solicitat Ministerului Transportului sa asigure fondurile necesare, conform Legii nr. 118/1996, prin care acesta
aloca jumatate din valoarea totala a lucrarii. Pna in prezent, s-au facut o serie de demersuri la organele de resort,
care, insa, au ramas nesolutionate.
Prin Hotrrea CL 154/2002 din 27.08.2002 s-a stabilit finanarea acestui proiect de investitii prin emisiune de
Obligaiuni;
2.Modernizarea Bulevardului 1848, Revolutei si Gh. Marinescu, lucrari in valoare de 85 mld. lei pentru care se
solicita, conform legii, fonduri de la bugetul central.
3.Finalizarea lucrarii Prelungirea Caii Sighisoara
Cea mai importanta relatie de tranzit se desfasoara pe directia Cluj Sighisoara, iar pentru descongestionarea
traficului in municipiul Tirgu-Mures, in anii 1980-1982, s-a realizat o prima portiune de drum ocolitoare a
municipiului, cu o lungime de 3,7 km. Se impune continuarea lucrarilor pe o lungime de 4,55 km. Valoarea
investitiei se ridica la 89,2 mld. de lei, impunndu-se atragerea de fonduri.
4.Reparatii capitale ale podurilor peste prul Poklos
Pentru unele poduri, expertiza tehnica prevede impunerea unor restrictii de circulatie a masinilor de tonaj mare,
dar, din lipsa traseelor ocolitoare, se circula in continuare peste ele.
Din lipsa fondurilor, pentru anul 2001 sunt prevazute reparatii capitale din bugetul local la 3 poduri, in valoare de
5,8 mld. de lei.
5.Reabilitarea strazilor pietruite.
Pentru un numar de 62 de strazi din municipiul Tirgu-Mures, exista un studiu de prefezabilitate. Valoarea lucrarilor
se ridica la 55 mld. de lei.
6.Modernizarea transportului in comun.
In urma Hotarrii de Guvern privind trecerea pachetului majoritar de actiuni al S.C. Transport Local S.A. de la
Fondul Proprietatii de Stat la Consiliul local municipal Tirgu-Mures, se are in vedere imbunatatirea transportului in
comun in municipiul Tirgu-Mures.
a)Parcul auto existent este invechit si se constituie intr-o sursa poluatoare, necorespunznd traficului actual. In
vederea optimizarii transportului in comun, se intentioneaza innoirea parcul auto. In acest sens, se solicita
sprijin financiar pentru achizitionarea de noi mijloace de transport.
b)Realizarea unui dispecerat comun pentru coordonarea autobuzelor si maxi-taxi-urilor
7.Extinderea aeroportului Tirgu-Mures, modernizarea pavilionului flux plecari internationale.
Proiectul este in curs de implementare face parte din cadrul proiectului Euroconect 30, avnd valoarea de 16
mld. de lei. Pna in prezent, Primaria municipiului Tirgu-Mures, in calitate de co-finantator, a alocat suma de 1,5
miliarde de lei (aprox. 62.500 USD) pentru realizarea acestui proiect. Primaria este interesata de atragerea unor
fonduri de finantare.
c.Servicii publice
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 35
1.Termoficare
Realizarea contorizarii reprezinta o obligatie a furnizorului, dar, cu toate acestea, in municipiul Tirgu-Mures,
din totalul de 2082 de blocuri sunt contorizate doar 134 (reprezentnd 6,4%), o parte dintre acestea fiind realizate
de asociatiile de proprietari din fondurile proprii si pentru care furnizorul nu a asigurat nici deducerea cheltuielilor,
esalonat, asa cum prevad reglementarile.
Sursele de finantare pentru procurarea si montarea contoarelor principale de energie termica pentru incalzire si
apa calda menajera la populatie, conform legislatiei in vigoare, sunt: sursele proprii ale unitatilor distribuitoare,
alocatii de la bugetul local, transferurile din bugetul de stat, sume avansate de abonati pentru montarea
contoarelor, in devans fata de programul stabilit, credite bancare, alte surse.
Intregul program se ridica la 80 mld. Lei, suma esalonata pe o perioada de 5 ani (2001-2005).
In municipiul Tirgu-Mures, functioneaza 46 de centrale termice, dintre care, pentru 20, exista studii de
fezabilitate. Lucrarile de modernizare a acestora se ridica la valoarea de 82.170 mii EURO. Pentru un numar de 5
centrale termice, s-au executat lucrari de modernizare cu contributie de la bugetul local, finalizarea acestora
necesitnd 2.654 mii EURO.
2.Iluminatul public si arhitectural
a)Programul de modernizare si extindere a iluminatului public intocmit pentru perioada 2001-2005 prevede
inlocuirea corpurilor de iluminat public necorespunzatoare pe 100 de strazi si extinderea iluminatului public pe
10 strazi. Valoarea lucrarilor prevazute se ridica la 20 mld. de lei, lucrari care urmeaza a se realiza de catre un
investitor cu care se va incheia un contract cu credit de finantare prin licitatie publica ce va avea loc in cursul
lunii martie. Rambursarea creditului de catre Primaria municipiului Tirgu-Mures se va face din bugetul local
prin incasarile efectuate din taxa locala pentru iluminatul public.
b)Reparatii capitale la iluminatului public in Parcul Diamant. Lucrarile sunt prevazute in proiectele de executie
elaborate de S.C. ELECTRICA S.A. Tirgu-Mures, la valoarea de 130 mil. de lei, pentru care nu exista
fonduri.
3.Modernizarea fluxului tehnologic de tratare a apei la Tirgu-Mures (operator R.A. AQUASERV care
functioneaza in subordinea Consiliului local municipal Tirgu-Mures) proiect depus in cadrul programului
ISPA. Modernizarea fluxului tehnologic de tratare a apei in vederea potabilizarii consta in modernizarea liniei
tehnologice, in vederea eliminarii deficientelor si disfunctionalitatilor actuale din flux pentru imbunatatirea
considerabila a calitatii apei potabile produse si livrate catre populatie, astfel inct indicatorii de calitate ai apei
potabile sa se incadreze in standardele UE. Costurile estimative ale lucrarilor se ridica la cca. 13,7 milioane
EURO.
4.Modernizarea tehnologica a statiei de epurare la Tirgu-Mures (operator R.A. AQUASERV care functioneaza
in subordinea Consiliului local municipal Tirgu-Mures) proiect depus in cadrul programului ISPA.
Modernizarea statiei de epurare Tirgu-Mures consta in modernizarea liniei tehnologice de epurare a apei uzate,
astfel inct sa se respecte normele de calitate pentru efluent NTPA 001-1997. Costurile estimative ale lucrarilor
preconizate se ridica la cca.8.25 milioane EURO.
5.Extinderea retelelor de apa si canal pe 51 de strazi lipiste de aceste utilitati (17 km retele de apa si 27 retele de
canal) proiect depus in cadrul programului ISPA.
6. Schimbarea retelelor de apa canal pe 63 de strazi, suma totala 2.466 mii USD, 44 km retea de apa lucrari
care nu pot fi suportate din bugetul Primariei.
d.Protectia mediului inconjurator
Demararea investitiei depozit zonal, in colaborare cu Consiliul Judetean Mures si consiliile locale din Tirgu-
Mures, Tirnaveni, Ludus, Sovata, Iernut, Singiorgiu de Padure. Se impune intocmirea unui proiect, care va fi
depus la fondul ISPA si care va suporta 64% din valoarea investitiei, in cazul in care va fi acceptat.
Valoarea investitiei ce revine Consiliului local municipal Tirgu-Mures se ridica la 2,5 mld. lei si se solicita sprijin
la Ministerul Mediului.
e.Zone de agrement
1.Revitalizarea Cetatii Medievale.
Exista un studiu de fezabilitate care are avizul de principiu al Ministerului Culturii. Complexul este format din
mai multe corpuri care, conform unei Hotarri a Consiliului local municipal Tirgu-Mures vor fi date in concesiune
pentru a fi revitalizate si utilizate conform functiunilor prevazute. Prin acest proiect, se doreste includerea Cetatii
Medievale in circuitul turistic international.
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 36
2.Modernizarea si reamenajarea Complexului de Agrement si Sport Muresul.
In acest moment, Complexul se intinde pe o suprafata de 40 de ha, fiind prevazut cu sase bazine pentru inot,
lac de canotaj, terenuri de sport, spatii de joaca, cabane de vacanta, spatii comerciale. Proiectul are studiu de
fezabilitate, iar valoarea acestuia se ridica la 34 mld. lei (aprox. 1.420.000 USD), din care, pna in prezent, s-au
investit de la bugetul local 16 mld. lei (aprox. 670.000 USD).
3.Refacerea Teatrului de Vara, ca punct de atractie pentru desfasurarea spectacolelor de teatru si divertisment.
4.Reamenajarea Platoului Cornesti si a Gradinii Zoologice.
5.Reabilitarea zonei centrale a municipiului Piata Trandafirilor prin reamenajarea parcului central (trotuare,
spatii verzi ornamentale, mobilier urban, iluminat public, obiecte decorative, fntni arteziene, monumente).
6.Amenajare de parcuri prin fonduri atrase.
7.Parcari ecologice, garaje.
8.Renovarea fatadelor cladirilor cu statut de monument istoric.
f.Social
1.Reabilitarea Zonei Valea Rece sistematizarea zonei, utilare cu retele de apa, iluminat, canalizare, crearea unor
module de locuit. In vederea inceperii demersurilor necesare reabilitarii, sistematizarii zonei este necesar
elaborarea unui proiect de executie plan detaliat al zonei. Prin acest proiect, se doreste stabilirea
amplasamentelor constructiilor prevazute in perioada urmatoare, intr-o solutie de ansamblu pentru intreaga
zona. Prin acesta, se doreste rezolvarea:
Reglementarea situatiei sociale, urbane si juridice a zonei locuite in marea majoritate de rromi
Echiparea teritoriului cu retele tehnico edilitare. Asigurarea conditiilor urbane de locuire. Constructiile
existente sunt nelegale, solicitarea echiparii lor cu lucrari tehnico edilitare nu se poate justifica juridic.
Prin crearea conditiilor urbane de locuire si dotarea zonei cu retele tehnico edilitare, se ajunge, oarecum, la
un grad de civilizatie, iar prin infiintarea unei unitati de invatamnt si de sanatate, in colaborare cu alte organizatii
neguvernamentale, care au demarat deja actiuni de educare a populatiei, se va pune in aplicare un program de
coordonare si ajutorare a populatiei din aceasta zona.
Aceasta zona, aflata la marginea orasului, nu prezinta utilitati si este populata cu grupuri defavorizate.
In vederea reabilitarii, se are in vedere un proiect de sistematizare a zonei, aflat in faza de finalizare si care
prevede utilarea zonei cu retele de apa, de iluminat, canalizare, module de locuit, precum si programe destinate
grupurilor defavorizate someri, copii strazii, oameni fara adapost etc.
2.Reconfortizarea blocurilor 24 26 din cartierul Rovinari.
3.Constructia de locuinte prin fonduri MLPAT. Sunt in curs de executie 2 blocuri (de 28 de apartamente) sociale,
situate pe Bulevardul Pandurilor, care au fost incepute in anul 2000. Primaria Municipiului Tirgu-Mures a
alocat, pna in prezent, 1,5 miliarde lei pentru fiecare obiectiv in parte. Valoarea lucrarilor efectuate este de
1,46 miliarde lei, iar pentru finalizarea acestora sunt necesare 18,528 miliarde. In vederea finalizarii acestora,
solicitam MLPAT-ului continuarea finantarii partiale a obiectivelor mentionate si in anul 2001.
Consiliul Local Municipal a aprobat prin Hotarrea nr. 223 din 25.11.1999 modul de concesionare a 2.940 mp
pentru 62 de loturi pentru constructii de locuinte individuale. Pna in prezent, s-a semnat o conventie intre ANL si
Consiliul Local Municipal pentru realizarea proiectului propus.
Finalizarea unui bloc pe str. Negoiului cu 4 etaje si 2 scari, realizat in colaborare cu SC Locativ SA, in care,
pna in prezent, Primaria Municipiului Tirgu-Mures a investit 11,6 miliarde lei.
Planul de investitii de capital
Inca din 1995 a fost definitivat Proiectul de Urbanism al Municipiului, in acest document sunt prezentate
principalele directii si proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv investitiile prioritare pentru dezvoltarea Municipiului
Tirgu Mures.

1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare
Municipiul Tirgu MuresCampulung nu a emis iin trecut valori mobiliare.


Politica de investitii a Administratiei Publice Locale a Municipiului Campulung - obiective prioritare
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 37
Administratia Locala a Municipiului Campulung, in fuctie de sursele de care dispune sau pe care le poate
accesa, in conformitate cu prevederile legale isi propune, in activitatea de investitii urmatoarele obiective:
Reabilitarea si reparatia drumurilor municipale in toate cartierele municipiului insumand peste 10 km.
Refacerea si extinderea retelei de apa si canalizare.
Reabilitarea statiei de tratare si a statiei de epurare apa a municipiului.
Continuarea extinderii retelei de gaze cu inca 5 Km in toate cartierele si pe toate strazile.
Dotarea serviciului public de intretinere drumuri, poduri si spatiu locativ cu mijloace de dezapezire si de
prelucrari asfaltice.
Dotarea domeniului public cu mobilier stradal si locuri de joaca.
Continuarea introducerii de gaze naturale in unitatile de invatamant preuniversitar si prescolar.

Proiectul de Investitii
Municipiul Trgu Mure are n vedere refacerea si modernizarea strzii Gheorghe Doja - tronsonul cuprins ntre
strada Budiului i strada Recoltei. Proiectul a fost aprobat de Comisia de Urbanism. Proiectul are studiul de
fezabilitate care conine memoriu tehnic i devizul general.
NECESITATATEA I OPORTUNITATEA INVESTIIEI
Studiul de fezabilitate (ANEXA 2)
Strada Gheorghe Doja este una dintre arterele principale de penetrare ale municipiului Trgu Mure. Strada preia
fluxurile majore ale oraului n zona de sud-vest i asigur circulaia general nntre zonele funcionale (zon
industrial, aeroport, gar C.F., autogar) i zonele de locuit pe direcia principal de legtur cu drumul naional
DN 15 (Cluj-Napoca Sighioara) care traverseaz oraul cu traficul de tranzit.
Traficul rutier n aceast zon a avut un ritm de cretere foarte mare suprasolicitnd sistemul rutier actual care nu
are capacitatea portant de a prelua solicitrile transmise. Pe lng aceast suprasolicitare, degradarea acestei artere
de circulaie a fost favorizat i de spturile la lucrrile edilitare executate necorespunztor.
Prin deteriorarea rapid a sistemului rutier i a mbrcminii din pavaj de calupuri starea tehnic a strzii
Gheorghe Doja are efecte negative accentuate asupra desfurrii n siguran a circulaiei.
Capacitatea de circulaie a strzii este afectat i de urmtorii factori:
Limea prii carosabile de 2 x 9 m favorizeaz parcarea longitudinal neregulamentar a autovehiculelor,
micornd laimea prii carosabile i provocnd, astfel, perturbaii n desfurarea circulaiei pe dou benzi;
Inexistena interseciilor amenajate pentru virajul la stnga;
Inexistena staiilor de autobuze amenajate.
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
Suprafaa i situaia juridic a terenului ce urmeaz a fi ocupat de obiectivul de investiii:
Suprafaa 96,000 mp;
Teren neproductiv ce aparine domeniului public, fiind n administrarea Primriei Municipiului Trgu Mure.
Caracteristicile geo+fizice ale terenului de amplasament:
Zona seismic de calcul E (Ks = 0,12);
Perioada de col Tc=0,7 sec;
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 38
Natura terenului de fundare: roci argiloase, pietri cu bolovni.
Proiectul are n vedere realizarea unei intersecii tip giratoriu la intersecia cu strzile Reiei i Arcanului
asigurnd posibilitatea virajului la stnga cat i o eventual ntoarcere la mijlocul traseului.
Se mai are n vedere amenajarea interseciei cu strzile Bega i Rampei asigurnd posibilitatea virrii la stnga
(conform planurilor de situaie).
Partea carosabil va avea o laime de 14,0 m cu dou benzi de circulaie pe un sens 2 X 3,5 m lime, va fi
meninut zona verde de la mijloc de 1,5 m, iar trotuarele vor fi pe ambele pri i vor avea o lime variabil.
Sistemul rutier adoptat va fi un sistem rutier nerigid alctuit din:
Strat drenat din balast 10 cm grosime
Fundaie din balast stabilizat cu ciment 30 cm grosime
Mixtur asfaltic 7 cm grosime
Binder cu criblur 5 cm grosime
mbrcminte de beton asfaltic 4 cm grosime.
Total 56 cm grosime
STADIUL ACTUAL AL LUCRRILOR
Ealonarea investiiei se poate face n funcie de bugetul aprobat anual .
Durata de realizare a investiiei este de 16 luni.
VALOAREA I FINANAREA PROIECTULUI DE INVESTIII
Valoarea total a obiectivului de investiii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale
este de 87,241,613 mii lei, din care construcii montaj 80,461,632 mii lei.
Finanarea iniial a investiiei a fost stabilit la 50% din fondurile bugetului local i 50% din fondul special al
drumurilor publice. In anul 2002 Municipalitatea a primit din partea Fondului special al drumurilor publice suma
de 10.000.000.000 lei. Pentru acoperirea intregii valoari a investitiei se vor folosi resusele atrase prin emisiune de
obligatiuni si resurse locale.
Avizele necesare realizarii obiectivului de investiii sunt eliberate de organele i organizatiile competente. Avizele
existente sunt prezentate n anexa. In momentul incasarii fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de Emitent prin
prezenta emisiune, avizele vor fi reactualizate sau obtinute, dupa caz.


Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU
MURESORADEACAMPULUNG

Page of 4653 39
2. Date financiare
2.1 Aspecte legale
Principalelea reglementarei iin domeniul activitatatii financiare a autoritaattilor publice locale este apar iin
Llegea nr.189/1998 a finanttelor publice locale ssi modificaarile ulterioare.
Incepand cu data de 1.01.2004 vor intra in vigoare prevederile OUG 45/2003, cu exceptia art. 59 a caror
prevederi au intrat in vigoare la data aparitiei OUG 45/2003 in Monitorul Oficial.Anumite articole ale vechii legi a
finantelor locale, legea nr.27/1994, au ramas in vigoare.

La iinceputul fiecaarui exercittiu fiscal consiliile locale aprobaa bugetul local iintr-un format standardizat la
nivel nattional care pe langa valorile anuale mai conttine ssi o defalcare pe trimestre. Acest buget este rectificat iin
cursul anului pentru a fi pus de acord cu noile proiecte, cu veniturile efectiv iincasate ssi cheltuielile faacute.
Pe parcursul anului se urmaresste continuu starea financiaraa a autoritatatii locale prin iintocmirea conturilor de
executtie bugetaraa, iar la finalul exercittiului fiscal se iintocmesste contul de executtie bugetaraa anualaa. Un alt
raport iintocmit la final de exercitiuexercitiu financiar este bilanttul. Aceste douaa raportaari sunt incluse iin Darea
de Seamaa prezentataa de autoritatea localaa. Anual se intocmeste si bBilanttul contabil se intocmeste anual.
IIn baza OG 119/1999 ssi a Normelor Metodologice generale pentru organizarea ssi functtionarea auditului
intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorul intern din cadrul primaariei, ec. Ion PopescuAlexandru IgnatVasile
Puscas, a certificat bilantturile contabile ssi conturile de executtie bugetaraa anuale ale Primaariei Tirgu
MuresOradeaCampulung pentru anul 200110, 2002 si trimestrul I 20031, si la 28.06.2002. Raportul auditorului
pentru exercitiile fiscale 2001, 2002 si trimestrul I 2003 contin opinii pozitive despre activitatea emitentului si sunt
anexate acestui prospect.


Principalul raport financiar al unei autoritati locale este executia bugetara. De asemenea, acest raport financiar
este si principalul punct de plecare in analiza starii financiare a autoritatii locale. Structura executiei bugetare este
definita de legea 189/1998 a finantelor publice locale.
Contul de executie bugetara pentru exercitiile fiscale 2000, 2001, 2002 precum si pentru trimestrul I 2003 sunt
anexate..
n cazul existenei unor diferene ntre datele cuprinse n raportrile financiare anexate i datele prezentate n
analiza financiar, se vor lua n considerare situaiile financiare oficiale ale Primriei, aa cum sunt ele anexate
prezentului Prospect.
In cazul autoritatilor publice bilantul nu este un instrument important pentru analiza situatiei financiare a
emitentului. Acesta inregistreaza activele si pasivele la valoarea lor istorica de intrare, fara reevaluari si fara a
scadea amortizarea. Bilantul contabil pentru exercitiile fiscale 2000, 2001, 2002 si trimestrul I din 2003 sunt
anexate.
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 40 - - 40 -40Page 28 of 4653
2.2 Contul de executtie bugetaraaDatorita reformei legislatiei referitoare la finantele publice locale din anul 1998, sunt relevante raportarile financiare din 1999, 2000, 2001 si 20.06.2002. Aceste
raportari financiare, asa cum sunt ele organizate conform Legii 189/1998 si modificarile ulterioare, sunt prezentate in continuare.
Contul deexecuttiebugetaraa: (ANEXA 3)

Mii lei 2000 2001 2002 31.03.2003
DENUMIREA INDICATORILOR COD Realizat Realizat Realizat Realizat
VENITURI - TOTAL 1 59,.359,.414 118,.110,.159 147,.338,.998 46,.870,.278
VENITURI PROPRII - TOTAL (fara cotele defalcate din imp. pe salarii, cont 3202) 4802 39,.068,.479 23,.033,.602 34,.717,.001 13,.626,.552
I. VENITURI CURENTE 2 17,.303,.791 20,.996,.051 28,.039,.699 13,.519,.869
A. VENITURI FISCALE 3 12,.396,.941 16,.827,.537 22,.419,.195 12,.164,.088
A1. IMPOZITE DIRECTE 4 12,.125,.797 16,.508,.054 22,.215,.935 11,.028,.889
IMPOZITUL PE PROFIT 102 0 0 0
IMPOZITE si TAXE DE LA POPULATIE 302 7,.068,.965 10,.109,.445 13,.824,.610 5,.637,.864
Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice
independente si asociatiilor familiale
30201 100,.867 6,.406 5,.090 0
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 30202 4,.618,.828 7,.144,.877 9,.307,.163 3,.977,.268
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 30203 697,.214 854,.487 1,.483,.376 566,.754
Impozit pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari. 30204 35,.657 5,.286 8,.118 0
Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si
inovatorilor
30205 0 0 0 0
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 41 - - 41 -41Page 28 of 4653
Impozitul pe veniturile obtinute din premii si alte castiguri in bani sau in natura 30207 0 0 0 0
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate 30208 157,.351 0 0 0
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 30209 947,.657 1,.493,.444 2,.243,.882 917,.330
Alte impozite si taxe de la populatie 30230 511,.391 604,.945 776,.981 176,.512
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 402 15,.021 117,.637 67,.769 18,.906
IMPOZITUL PE CLADIRI, TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 502 2,.815,.790 3,.303,.375 4,.277,.398 4,.738,.600
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 50201 2,.550,.891 2,.875,.491 3,.503,.885 4,.258,.770
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 50202 264,.899 427,.884 773,.513 479,.830
ALTE IMPOZITE DIRECTE 802 2,.226,.021 2,.977,.597 4,.046,.159 633,.519
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 80205 660,.589 993,.437 1,.993,.722 304,.085
Impozitul pe venitul agricol 80206 0 0 0 0
Alte incasari si impozite directe 80230 1,.565,.432 1,.984,.160 2.0,.52.4,.437 329,.434
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 271,.144 319,.483 203,.259 1,.135,.199
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 13,.836 14,.945 28,.471 10,.047
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 257,.308 304,.538 174,.788 1,.125,.152
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxe judiciare de timbru
170203
170210
0

0 0 105,.421
363102
Taxe pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte
de control sau de impunere
170211 35 1.122
363.102
Taxe extrajudiciare de timbru 170213 257,.038 304,.503 174,.788
38804616.703
Alte incasari din impozite indirecte 170230 270 0 0
112238.804
B. VENITURI NEFISCALE 2000 4,.906,.850 4,.168,.514 5,.020,.504 1,.355,.781
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0 0 0 0
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 1,.495,.750 1,.901,.306 3,.122,.782 864,.480
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 356,.246 687,.542 1,.455,.835 442,.685
Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor
in sectorul vegetal,de la centrele locale pt.protectia plantelor
210207 0 0 0 0
Veniturile punctelor de insamantari artificiale 210208 0 0 0 0
Formatted
...
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 42 - - 42 -42Page 28 of 4653
Veniturile circumscriptiilor sanitar- veterinare 210209 0 0 0 0
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in
crese
210211 0 0 0 0
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 210212 0 0 0 0
Alte venituri de la institutiile publice 210230 1,.139,.504 1,.213,.764 1,.666,.947 421,.7995
DIVERSE VENITURI 2202 3,.411,.100 2,.267,.208 2,.497,.722 491,.301
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 220202 17,.457 26,.809 9,.938 1,.400
Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate potrivit dispozitiilor legale 220203 96,.434 153,.603 105,.502 22,.983
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 220205 2,.261,.272 94,.094 356,.831 6,.386
Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 403,.107 1,.007,.969 640,.693 27,.607
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 0 109 270 0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 220212 0 0 0 0
Incasari din alte surse 220230 632,.830 984,.624 1,.384,.488 432,.925
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 15,.881,.922 0 0 0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 15,.881,.922 0 0 0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 8,.750 0 0 0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 300203 0 0 0 0
Venituri din privatizare 300204 15,.873,.172 0 0 0
III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 3100 5,.882,.766 2,.037,.551 6,.677,.302 106,.683
VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 3102 5,.882,.766 2,.037,.551 6,.677,.302 106,.683
Taxe speciale 310201 0 0 0 0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 310202 0 0 22,.131 0
Venituri din fondul pentru drumurile publice 310203 0 900,.000 6,.000,.000 0
Venituri din fondul de interventie 310204 0 0 0
Venituri din fondul pentru locuinte 310205 5,.284,.476 203,.751 160,.571 104,.683
Donatii si sponsorizari 310208 197,.800 216,.940 244,.600 2,.000
Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor
actiuni de interes public
310209 400,.490 716,.860 250,.000 0
Venituri pt. finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
310211 0 0 0 0
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Italian (Italy)
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Italian (Italy)
Formatted
...
Formatted
...
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 43 - - 43 -43Page 28 of 4653
Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate in
administrarea spitalelor publice
310212 0 0 0 0
VENITURI DIN ALTE SURSE - TOTAL
IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 19,.021,.079 93,.663,.166 112,.621,.997 33,.243,.726
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 705,.745 155,.673 0 0
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE 3302 0 67,.968,.497 86,.400,.799 25,.384,.369
COTE si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: 3402 18,.315,.334 25,.538,.996 26,.221,.198 7,.859,.357
Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 8,.480,.316 14,.633,.725 15,.133,.297 4,.523,.018
Sume defalcate din impozitul pe venit pt. Echilibrarea bugetelor locale 340202 2,.654,.128 1,.331,.410 7,.991,.223 2,.885,.339
Sume defalcate din impozitul pe venit pt.subventionarea energiei termice livrate
populatiei
340203 5,.421,.404 4,.919,.992 756,.428 0
Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale 340204 1,.759,.486 4,.653,.869 2,.340,.250 451,.000
VI. SUBVENTII 1,.269,.856 1,.413,.391 0 0
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3702 0 1,.413,.391 0 0
Subventii primite de bugetele locale pt. investitii finantate partial din imprumuturi
externe
370203 0 0 0 0
Subventii primite de la bugetele locale pentru finantarea elaborarii si / sau
actualizarii planurilor urbanistice generale
370202 0 0 0 0
Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a
persoanelor cu handicap
370207 0 1,.359,.895 0 0
Subventii primite de la bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 0 53,.496 0 0
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 3902 1,.269,.856 0 0 0
Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pt. persoanele cu
handicap catre bugetele locale pt. sustinerea sistemului de protectie a dreptulrilor
copilului
390202 175,.039 0 0 0
Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pt. persoanele cu
handicap catre bugetele locale pt. sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
handicap
390203 1,.094,.817 0 0 0
VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0 0 0 0
IX. IMPRUMUTURI 4400 0 0 0 0
IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII 4402 0 0 0 0
Imprumuturi interne pentru investitii 440201 0 0 0 0
Formatted
...
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted
...
Formatted: Italian (Italy)
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 44 - - 44 -44Page 28 of 4653
CHELTUIELI - TOTAL 5002 58,.928,.441 119,.207,.297 147,.579,.524 40,.898,.620
I. SERVICII PUBLICE GENERALE 5100 6,.733,.807 6,.976,.467 8,.575,.344 2,.178,.660
AUTORITATI PUBLICE 5102 6,.733,.807 6,.976,.467 8,.575,.344 2,.178,.660
AUTORITATI EXECUTIVE 510205 6,.733,.807 6,.976,.467 8,.575,.344 2,.178,.660
II. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 5700 16,.170,.921 82,.861,.109 107,.292,.444 33,.068,.875
INVATAMANT 5702 11,.822,.034 77,.422,.382 95,.842,.218 29,.474,.669
Invatamant prescolar 570202 1,.714,.446 8,.852,.815 10,.350,.621 3,.361,.202
Invatamant primar si gimnazial 570203 2,.303,.779 26,.536,.201 31,.481,.006 9,.485,.422
Invatamant liceal 570204 7,.443,.809 39,.173,.004 49,.767,.399 15,.041,.266
Invatamant profesional 570205 360,.000 2,.860,.362 4,.243,.192 1,.586,.779
Internate, camine, cantine pentru elevi si studenti 570214 0 0 0 0
SANATATE 5802 0 0 0 0
Crese 580205 0 0 0 0
Alte institutii si actiuni sanitare 580250 0 0 0 0
CULTURA, RELIGIE si ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA si DE
TINERET
5902 2,.369,.640 2,.608,.989 3,.157,.299 1,.074,.187
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 590203 417,.720 555,.909 730,.691 216,.187
Muzee 590204 1,.428,.915 1,.468,.080 1,.786,.820 629,.500
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 590205 0 0 0 0
Case de cultura 590207 523,.005 585,.000 639,.788 228,.500
Culte religioase 590215 0 0 0 0
Activitatea sportiva 590220 0 0 0 0
Activitate de tineret 590221 0 0 0 0
Alte institutii si actiuni de culura, religie si activ. sport si de tineret 590250 0 0 0 0
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE si INDEMNIZATII 6002 1,.979,.247 2,.829,.738 8,.292,.927 2,.520,.019
Centre de ingrijire si asistenta 600202 0 0 0 0
Centre de integrare prin terapie ocupationala 600205 0 0 0 0
Cantine de ajutor social 600207 0 0 0 0
Ajutor social 600209 490,.852 413,.019 5,.468,.617 1,.572,.201
Indemnizatii de nastere 600216 46,.476 45,.314 0 0
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 45 - - 45 -45Page 28 of 4653
Camine pentru persoane varstnice 600242 0 0 0 0
Drepturile asistentului personal pt. copii si adulti cu handicap grav 600247 1,.441,.919 2,.371,.405 2,.824,.310 0
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 600250 0 0 0 947,.818
IV. SERVICII si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE 6300 29,.455,.649 25,.959,.575 24,.085,.204 5,.570,.798
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA si LOCUINTE 6302 29,.455,.649 25,.959,.575 24,.085,.204 5,.570,.798
Intretinerea si repararea strazilor 630202 5,.008,.804 5,.061,.044 6,.518,.096 1,.686,.106
Iluminat 630203 1,.859,.274 3,.007,.950 3,.973,.747 1,.270,.098
Salubritate 630204 820,.972 1,.415,.061 1,.917,.596 484,.559
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi si de agrement 630205 3,.477,.120 3,.724,.553 4,.305,.442 1,.486,.241
Locuinte 630208 277,.568 209,.648 115,.941 86,.526
Alimentari cu apa, statii de epurare ptr. ape uzate, colectoare, statii de pompare 630209 1,.543,.193 1,.064,.725 2,.280,.406 522,.744
Retele, centrale si puncte termice 630210 9,.380,.957 5,.633,.744 2,.117,.157 0
Canalizare 630211 0 0 357,.000 30,.000
Introducere de gaze naturale in localitati 630213 7,.081,.351 5,.842,.850 2,.329,.124 0
Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 630250 6,.410 0 170,.695 4,.524
V. ACTIUNI ECONOMICE 6700 350,.000 0 0 0
AGRICULTURA si SILVICUTURA 6702 0 0 0 0
Combaterea daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal - centre locale pentru
protectia plantelor
670204 0 0 0 0
Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) 670212 0 0 0 0
Centre locale de consultanta agricola 670213 0 0 0 0
TRANSPORTURI si COMUNICATII 6802 350,.000 98,.000 0 0
Drumuri si poduri 680205 0 0 0 0
Transportul in comun 680207 350,.000 98,.000 0 0
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0 0 0 0
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 690203 0 0 0 0
VI. ALTE ACTIUNI 7100 457,.883 86,.273 759,.027 1,.930
ALTE ACTIUNI 7202 457,.883 86,.273 759,.027 1,.930
Comandamente militare 720202 20,.063 19,.385 7,.771 1,.930
Protectie civila 720207 0 0 0 0
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 46 - - 46 -46Page 28 of 4653
Alte cheltuieli 720250 437,.820 66,.888 751,.256 0
Cheltuieli de capital 720270 0 0 0 0
VII. FONDURI DE GARANTARE si REDISTRIBUIRE 7600 0 0 0 0
FOND PT. GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZILOR si
COMISIOANELOR AFERENTE
7602 0 0 0 0
VIII. TRANSFERURI 8400 0 293,.928 249,.553 0
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 8402 0 293,.928 249,.553 0
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 840201 0 0 0 0
Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului munic.
Bucuresti catre consiliul judetean pt. sustinerea sistemului de protectie a copilului
840204 0 293,.928 249,.553 0
IX. IMPRUMUTURI ACORDATE 8600 0 0 0 0
IMPRUMUTURI 8602 0 0 0 0
X. PLATI DE DOBANZI si ALTE CHELTUIELI 8800 0 0 0 0
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE si ALTE CHELTUIELI 8802 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 0 0 0 0
PLATI DE DOBANZI 8902 0 0 0 0
XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9000 0 0 0 0
RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 9002 0 0 0 0
Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 900203 0 0 0 0
XII. FONDURI DE REZERVA 9500 0 0 0 0
FONDURI DE REZERVA 9502 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 950205 0 0 0 0
XIII. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 9600 5,.760,.181 2,.931,.945 6,.617,.952 78,.357
CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 9602 5,.760,.181 2,.931,.945 6,.617,.952 78,.357
Servicii publice finantate din taxe speciale 960201 0 0 0 0
Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 960202 0 900,.000 6,.000,.000 0
Cheltuieli din fondul de interventie 960203 0 0 0 0
Cheltuieli din fondul pentru locuinte 960204 5,.239,.238 998,.544 202,.678 0
Cheltuieli din donatii si sponsorizari 960207 195,.930 221,.725 165,.274 78,.357
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 47 - - 47 -47Page 28 of 4653
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
finantarea unor actiuni de interes public
960208 325,.013 792,.337 250,.000 0
Cheltuieli pt. finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
960210 0 0 0 0
Cheltuieli pt. achizitionarea de aparatura medicala pt. spitalele publice 960211 0 0 0 0
Cheltuieli pentru investitii din veniturile realizate din vanzarea unor bunuri
apartinand domeniului privat
960212 0 19,.339 0 0
EXCEDENT/DEFICIT 9800 0 0 5,.971,.658
EXCEDENT 9802 430,.973 0 0 5,.971,.658
Excedent 980201 430,.973 0 0 0
Fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 980204 308,.388 0 0 0
Rambursarea din excedentele bugetelor locale a imprumuturilor contractate in anii
precedenti
980205 0 0 0 0
Disponibil din taxe speciale 980207 0 0 0 0
Disponibil din venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 980208 0 0 0 0
Disponibil din venituri din fondul pt. drumurile publice 980209 0 0 0 0
Disponibil din veniturile din fd. de interventie 980210 0 0 0 0
Disponibil din venituri din fondul pt. .locuinte 980211 45,.238 0 0 0
Disponibil din amortizarea mijloacelor fixe 980212 0 0 0 0
Disponibil din venituri din fd. aviatiei civile 980213 0 0 0 0
Disponibil din donatii si sponsorizari 980214 1,.870 0 0 0
Disponibil din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
finantarea unor actiuni de interes public
980215 75,.477 0 0 0
Disponibil din venituri pt. finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale
si alimentarea cu apa a satelor
980216 0 0 0 0
Fond de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa 980217 0 0 0 0
Fond de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar 980218 0 0 0 0
Fond de rulment destinat finantarii unor investitii sau pentru dezvoltarea serviciilor
publice locale
980219 0 0 0 0
DEFICIT (rd. 230 ) 9902 0 1,.097,.138 240,.526 0
Deficit (rd.95-1) 990201 0 1,.097,.138 240,.526 0
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale CAMPULUNGTIRGU MURESORADEA
- 48 - - 48 -48Page 28 of 4653
Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 990202 0 202,.744 299,.876 0
Deficit acoperit din venituri cu destinatie speciala ramase disponibile din anii
precedenti
990203 0 894,.394 59,.350 0

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2215
Page of 53Page 40 of 46
2.3 Bilantt privind executtia bugetului local (ANEXA 4)

Nr. mii lei 2000 2001 2002 31.03.20032
Rd. ACTIV Cod
A. MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 103) 100 29,.400,.30511
1,921,762
63,.989,.697165,
245,034
95,.559,.669 127,.061,.1382
30.545.928
Mijloace fixe si terenuri (ct. 01) 101 28,.543,.72010
9,326,963
59,.409,.939136,
590,402
92,.150,.732 123,.470,.5521
69.766
Participattii la capitalul social 102 0 1,.604,.3054,000,
000
0 017.220.000
Obiecte de inventar (ct. 602+603+604) 103 856,.5852,954,
799
2,.975,.45324,65
4,632
3,.408,.937 3,.587,.28240.3
24.686
Imobilizari necorporale(licente,softuri),ct.02 105
1 05
3,.304
B. MIJLOACE BAANESSTI, DECONTAARI, CHELTUIELI SI MATERIALE
(cod 111 + 140)
110 28,.735,.61675,
509,632
19,.022,.810164,
607,827
21,.497,.821 124,.067,.6263
99.283.227
2 Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131) 111 1,.307,.1538,32
6,186
648,.219770,699 407,.693 4,.727,.97172.2
30.357
2.1 Disponibilitaattile bugetului local (cod 115 la 126) 112 1,.307,.1530 648,.219770,699 407,.693 6,.379,.35172.2
30.357
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct. 103) 115 00 00 0 5,.971,.6580
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct. 103.01) 116 766,.4047,990,
576
563,.660360,258 263,.784 263,.78414.983
.819
Disponibil din venituri cu destinattie specialaa (ct. 104) 123 540,.749335,61
0
84,.559410,441 143,.909 143,.9092.433.
608
IImprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207) 124 00 00 0 0
Decontaari din credite interne pentru investitii (ct. 214) 125 00 00 0 054.812.930
2.2 Cheltuielile bugetului local (cod (132 la 134) 131 00 00 0 40,.898,.6200
Cheltuieli curente ale bugetului local (ct. 400) 132 00 00 0 40,.820,.2630
Cheltuieli cu destinattie specialaa ale bugetului local (ct. 402) 134 00 00 0 78,.3570
Formatted: Font: Bold

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2315
Page of 53Page 40 of 46
3 Bugetele instituttiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260) 140 27,.428,.46367,
183,446
18,.374,.591163,
837,128
21,.090,.128 76,.789,.64932
7.052.870
3.1 Disponibilitaatti baanessti (cod 142 + 160) 141 240,.9943,944,
060
471,.60518,749,4
60
3,.632,.589 5,.539,.28523.3
08.430
Disponibilitaatti ale instituttiei publice (cod 143 la 150) 142 102,.1812,489,
999
339,.29413,981,6
47
717,.145 692,.10710.884
.730
Disponibil pentru procurarea valutei la instituttiile publice 144 00 00 0 07.278
Disponibil pt. sume de mandat si sume iin depozit (ct. 110) 145 6,.7262,462,94
2
5,.6115,403,963 3,.470 21,.6707.536.5
97
Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale 14501 40,.814
Disponibil iin lei a sumelor iincasate iin valutaa 148 1530 4941,494 9,.449 00
Disponibil al instituttiei publice finantate din venituri extrabugetare (ct. 120) 149 95,.30227,057 333,.6348,536,19
0
704,.226 629,.6233.340.
855
Disponibilitaatti din mijloace cu destinattie specialaa (cod 161 + 166) 160 138,.8131,454,
062
132,.3114,767,81
3
2,.915,.444 4,.847,.17812.4
23.700
Disponibil din fonduri cu destinattie specialaa si de redistribuire (ct. 119.01) 161 138,.813192,68
8
132,.311596,417 2,.915,.444 4,.847,.1783.72
0.663
Disponibil din fondul pentru garantarea iimprumuturilor externe, dobanzilor si
comisioanelor aferente (ct. 175)
166 01,261,374 04,171,396 0 8.703.037
3.2 Mijloace baanessti si alte valori (cod 191 la 193) 190 537,.1471,150,
912
1,.240,.4381,519,
864
1,.584,.102 1,.477,.8581.62
1.679
Casa (ct. 13) 191 07,814 027,175 0 420057.263
Acreditive 192 0 0 0 0219.344
Alte valori (ct. 159) 193 537,.1471,144,
095
1,.240,.4381,492,
689
1,.584,.102 1,.473,.6581.34
5.072
3.3 Decontaari si debitori (cod 202 la 209) 200 1,.083,.77732,3
12,579
1,.725,.15535,35
0,312
2,.010,.440 2,.043,.29549.8
02.995
Debitori (ct. 220) 205 1,.083,.777178,
298
1,.721,.2911,415,
253
2,.006,.576 2,.043,.2956.81
8.699
Clientti (ct. 225) 207 028,253,463 3,.86431,922,376 3,.864 042.034.296

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2415
Page of 53Page 40 of 46
TVA de recuperat 208 03,886,318 02,012,683 0 00
TVA neexigibilaa 209 0 0 0 0950.000
3.4 Cheltuieli (cod 221 + 240) 220 25,.027,.19827,
800,289
13,.322,.747101,
183,149
11,.499,.336 65,.328,.3
499243.211.27
1
Cheltuielile instituttiei publice (cod 222 la 226) 221 25,.027,.19827,
800,289
13,.322,.747101,
183,149
11,.499,.336 63,.764,.74224
3.211.271
Cheltuielile instituttiei publice finantate de la buget (ct. 410) 222 00 00 0 48,.766,.8170
Cheltuieli pentru investitii iin continuare (ct. 415) 225 25,.027,.19827,
800,289
13,.322,.747101,
183,149
11,.499,.336 11,.499,.33624
3.211.271
Cheltuielile instituttiei publice finantate din venituri extrabugetare (ct. 420) 226 00 00 0 3,.498,.5890
Cheltuieli din mijloace cu destinattie specialaa (cod 241) 240 00 00 0 1,.563,.7570
Cheltuieli din fonduri cu destinattie spec. (ct.4 21) 241 00 00 0 1,.563,.7570
3.5 Materiale (cod 261 la 273) 260 539,.3471,975,
106
1,.614,.6467,034,
343
2,.363,.661 2,.400,.7129.10
8.495
Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01) 261 00 1,.401958 594 531253
Materiale de intrettinere si gospodaarie (ct. 600.02) 262 212,.6541,474,
439
844,.3121,199,50
0
1,.076,.250 959,.2163.709.
706
Alimente si furaje (ct. 600.03) 263 0215,141 184,.5371,001,39
1
175,.043 144,.4101.290.
561
Materiale cu caracter functional (ct. 600.04) 264 82,.897195,113 48,.3802,219,882 34,.002 104,.5332.613.
723
Alte materiale (ct. 600.09) 265 243,.3063,366 461,.4242,461,67
7
462,.243 546,.4681.251.
128
Materiale iin prelucrare (ct. 601) 269 00 4,.9463,600 5,.284 5,.2845.682
Animale si paasaari (ct. 610 + 611) 272 087,047 69,.524129,296 114,.123 144,.148220.66
8
Produse (ct. 620) 273 4900 12218,039 496,.122 496,.12216.774
TOTAL ACTIV (cod 100 + 110) 280 58,.135,.92118
7,431,394
83,.012,.507829,
852,861
117,.057,.490 251,.128,.7586
29.829.155

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2515
Page of 53Page 40 of 46

PASIV
A. FONDURI (cod 303 + 307) 300 29,.400,.30511
1,921,762
63,.989,.697165,
245,094
95,.559,.669 127,.061,.1382
30.545.928
Fondul bunurilor care alcaatuiesc domeniul public al unitaattii administrativ-
teritoriale (ct. 308)
303 00 4,.530,.1011,195,
372
74,.510,.612 101,.775,.9724
6.780.477
Fondul bunurilor care alcaatuiesc domeniul privat al unitatatii administrativ-
teritoriale (ct. 309)
304 00 1,.621,.6716,988,
502
17,.640,.120 21,.694,.58011
2.755.474
Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct. 310) 305 28,.543,.72010
9,326,963
53,.258,.167129,
006,528
0 010.230.124
Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) 306 856,.5852,594,
799
2,.9975,.45324,6
54,633
3,.408,.937 3,.587,.28240.3
24.686
Fondul participattiilor la capitalul social 307 00 1,.604,.3054,000,
000
0 017.220.000
(ct. 312) 308 0 0 0 03.235.167
B. VENITURI, FINANTAARI DE LA BUGET, DECONTAARI SI ALTE SURSE
(cod 311 + 340)
310 28,.735,.61675,
509,632
19,.022,.810164,
607,827
21,.497,.821 124,.067,.6203
99.283.227
2 Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311
1,.307,.15308,3
26,186
648,.219770,699 407,.693 47,.277,.97172.
230.357
IImprumuturi pentru investitii (ct. 205) 314 00 00 0 054.812.930
Fondul de rulment (ct. 339) 317 766,.4047,990,
576
563,.660360,258 263,.784 263,.78414.983
.819
Venituri curente ale bugetului local (ct. 500) 318 00 00 0 46,.763,.5950
Fondul imobilizari necorporale
318131
8
3,. 304
Excedentul veniturilor cu destinattie specialaa (ct. 338) 326 540,.749335,61
0
84,.559410,441 143,.909 143,.9092.433.
608
Venituri cu destinattie specialaa ale bugetului local (ct. 502) 328 00 00 0 106,.6830

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2615
Page of 53Page 40 of 46
3 Bugetele instituttiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420) 340 27,.428,.46367,
183,446
18,.374,.591163,
837,128
21,.090,.128 76,.789,.64932
7.052.870
3.1 Finantarea instituttiilor (cod 342 + 343 + 350 la 359) 341 25,.376,.90931,
912,155
13,.882,.826110,
967,699
10,.598,.527 51,.493,.84724
5.152.012
Finantare de la buget privind anul curent (ct. 700), din care: 343 00 00 0 40,.898,.6200
Finantare din bugetul local (ct. 700.02) 347 0 0 0 40,.898,.620
Finantarea de la buget privind anii precedentti si alte surse (ct. 702) 350 25,.376,.90931,
912,155
13,.882,.826110,
967,699
10,.598,.527 10,.595,.22724
5.152.012
3.2 Venituri extrabugetare (cod 371 + 374) 370 160,.671631,88
9
641,.5669,303,09
2
1,.052,.605 4,.106,.7863.54
7.772
Venituri extrabugetare ale instituttiei publice (ct. 520) 371 4,.2285,130 192,.6711,652,47
9
472,.383 3,.049,.9801.38
1.222
Venituri din anii precedentti si alte surse (ct. 528) 374 156,.443626,75
9
448,.8957,650,61
3
580,.222 1,.056,.8062.16
6.550
3.3 Decontaari, creditori si alte surse (cod 391 la 404) 390 1,.751,.91732,6
49,503
3,.829,.37638,50
3,790
5,.058,.649 14,.165,.98465.
178.786
Alte decontari 391 00 9,.5662,384,816 22,.076 22,.0762.176.8
14
Decontaari cu salariatii (ct. 230) 393 00 01,630 0 2,.582,.1291.03
0
Creditori (ct. 231) 394 6,.7261,911,32
6
117,.3283,233,51
4
140,.772 904,.4404.886.
564
Decontaari cu bugetul statului (ct. 232) 395 0567,555 06,134,724 0 581,.31371.671
TVA de plataa 396 08,083 073,567 0 0240.752
TVA Neexigibil 397 0382,871 0173,976 0 02.136.941
Decontaari privind asiguraarile sociale 398 01,287 00 0 3,.307,.1400
Furnizori (ct. 234) 399 7,.0372,846,54
8
658,.0177,602,25
2
887,.222 1,.960,.42714.8
90.273
Decontaari privind contributtia la constituirea fondului de somaj (ct. 235) 400 00 00 0 315,.177
Diferente de curs valutar (ct. 412) 402 0 0 0 55,.369

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2715
Page of 53Page 40 of 46
Venituri anticipate 403 018,340,257 013,431,656 0 09.346.508
Venituri de realizat (ct. 531) 404 1,.738,.1549,72
6,686
3,.044,.46517,73
7,103
4,.008,.579 4,.437,.91331.4
27.633
3.4 Mijloace cu destinaattie specialaa si credite bancare (cod 421+450) 420 138,.9661,989,
899
20,.8235,062,547 4,.380,.347 7,.023,.03213.1
74.300
Mijloace cu destinattie specialaa (cod 422 la 431) 421 138,.9661,989,
899
20,.8235,062,547 4,.380,.347 7,.023,.03213.1
74.300
Fonduri cu destinattie specialaa 422 138,.966728,52
5
20,.823891,151 4,.380,.347 7,.023,.0324.47
1.263
Fonduri pentru garantarea iimprumuturilor externe, dobaanzilor, comisioanelor 428 01,261,374 04,171,396 0 08.703.037
Credite bancare 450 00 00 0 00
TOTAL PASIV 460 58,.135,.92118
7,431,394
83,.012,.507329,
852,861
117,.057,.490 251,.128,.7586
29.829.155


Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
2815
Page of 53Page 40 of 46
ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBERA IN MOD INTENTIONAT

29

Analiza situatiei financiare a autoritatii locale necesita reorganizarea raportarilor financiare
oficiale in functie de activitati: curente (buget operational), financiare si de investitii.
Principalul raport financiar al unei autoritati locale este executia bugetara. De asemenea, acest raport
financiar este si principalul punct de plecare in analiza starii financiare a autoritatii locale. Structura
executiei bugetare este definita de legea 189/1998 a finantelor publice locale. Contul de executie bugetara
pentru exercitiile fiscale 2000, 2001, si 2002 precum i pentru trimestrul I 2003 sunt anexate.
In cazul existentei unor diferente intre datele cuprinse in raportarile financiare anexate si datele
prezentate in analiza financiara, se vor lua in considerare situatiile financiare oficiale ale Primariei, asa cum
sunt ele anexate prezentului Prospect.
In cazul autoritatilor publice bilantul nu este un instrument important pentru analiza situatiei
financiare a emitentului. Acesta inregistreaza activele si pasivele la valoarea lor istorica de intrare, fara
reevaluari si fara a scadea amortizarea. Bilantul contabil pentru exercitiile fiscale 1999, 2000, 2001, sii
20012 i trimestrul I din 2003 sunt anexate.
Emitentul isi depoziteaza disponibilitatile financiare rezultate din incasari fiscale exclusiv in contul sau de
la Trezoreria Tirgu Mures.
Asupra activelor fixe ale emitentului nu greveaza nici un fel de sarcini.
Raportul auditorului pentru exercitiile fiscale 2000, si 2001, si 2002 i trimestrul I 2003 contin opinii
pozitive despre activitatea emitentului si sunt anexate acestui prospect.

Pentru a justifica capacitatea de rambursare a imprumutului obligatar va prezentam un calcul previzionat
al surplusului net de operare.
Specificatie 2003 2004 2005 2006
Venituri proprii 822.160 845.410 847.710 783.820
Cheltuieli operationale 563.160 543.675 524.875 510.175
Surplus net de operare 259.000 301.735 322.835 273.645

Municipalitatea mentioneaza ca gradul de realizare a veniturilor bugetare pe anii anteriori depaseste 90%.

2.4 Plafonul maximal de iindatorare

In Cconformitate cu Legii 189/1998Art. 59 din OUG 45/2003 privind finanttele publice locale si modificarile
ulterioare,. totalul datoriilor anuale reprezentaand ratele scadente lala iimprumuturile contractate ssi/sau garantate
aferente acestora., dobaanzile ssi comisioanele aferente acestora., inclusiv ale iimprumutului care urmeazaa saa fie
angajatcontractat si/sau garantat iin anul respectiv., nu trebuie saa depaasseascaa limita de 20% din totalul
veniturilor proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003calculate conform OUG 45/2003)curente
ale bugetelor locale,. inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
Conform datelor disponibilie din contul de executtie bugetaraa pe anul 20012,. limita maximaa a datoriei pentru
municipiul CampulungTirgu MuresOradea este de 8.63410362.1248.636 560.058 milioaneii lei.
Prezentaam iin continuare estimaarile pentru anii 2003, . 2004, si si 2005 si 2006 privind totalulrile de plataa
scadente anuale ssi veniturile proprii (calculate conform OUG 45/2003) ;curente anuale plus cotele defalcate
anuale din impozitul pe venit (s-a estimat o dobaandaa de plataa de 1877,5%,9825% - conform notificare M.F.):


Mii lei
Milioane lei
Indicator 2003 2004 2005
Comisioane 130.000 0 0

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3015
Page of 53Page 40 of 46
Plata dobanzi imprumut obligatar 925.000.000,.850.000
1.295.000.000,.,.1.190
.000
555.000.000,.510.000
Plata principal imprumut obligatar 2,.000,.0002.000.000 4,.000,.0004.000.000 4,.000,.0004.000.000
Total plata imprumut obligatar
3.055.000,.,.2.9
80.000
5.295.000,.,.5.190.000 4.555.000,.,.4.510.000
Venituri Venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din
OUG 45/2003) - calculate conform OUG 45/2003) curente + cote
defalcate din impozitul pe venit (2002)
43.172.996 43.172.996 43.172.996
20% din (veniturile proprii calculate conform Anexa 1, Cap. II din
OUG 45/2003 (calculate conform OUG 45/2003)curente si cotele
defalcate din impozitul pe venit la nivelul anului 2002)
8.634.5998.636.384 8.636.3848.634.599 8.636.3848.634.599
Total plata imprumuturi / Venituri proprii (calculate conform Anexa
1, Cap. II din OUG 45/2003) - (2002)
7.08% 12.26% 10.55%
Total plata imprumuturi/20% din veniturile proprii (calculate
conform OUG 45/2003)curente si cotele defalcate din impozitul pe
venit
35.37%,.34,51% 61.31%.,60,11% 52.74%.,52,23%


2.5 IImprumuturi/Garanttii ale Emitentului
Din anul 1990 si pana in prezent Municipiul Tirgu Mures a folosit fonduri atrase in doua cazuri:
in 1996 prin Hotararea nr. 2 a Consiliului Local s-a aprobat contractarea imprumutului de 300 mil. lei din Fondul
de Tezaur;
in 1997 prin Hotararea nr. 86 a Consiliului Local s-a aprobat contractarea imprumutului de 500 mil. lei din
Fondul de Tezaur.
Aceste imprumuturi au fost rambursate conform termenelor stabilite (ultima rata a fost achitata in septembrie
1998 conform graficului de plata).
Nu exista imprumuturi curente.
La momentul emiterii valorilor mobiliare ce fac subiectul acestui prospect nu exista creante asupra emitentului sau
a unitatilor din subordinea sa.
Milioane leiMunicipiul Tirgu Mures a acordat garantii pentru credite Regiei Aquaserv conform tabelului de mai
jos;

Datorie publica angajata la momentul emiterii de obligaiuni 2003 2004 2005 2006
Garantie MUDP II
*
* 3.776 3.688 3.599 3.510

* - RA Apaterm, regie autonoma cu subordonare locala, este beneficiara unui imprumut BERD pentru sectorul
de alimentare cu apa si apa reziduala in valoare de 9.651.000 USD, in cadrul Programului de dezvoltare a
utilitatilor municipale, etapa a II-a (MUDP II). Rambursarea imprumutului a inceput in anul 2000 si se va
finaliza in 2012. Imprumutul este contractat cu garantia Guvernului Romaniei, Consiliul Local avand obligatia
de a constitui un "Fond privind garantarea rambursarii ratelor scadente ale imprumutului subsidiar precum si
plii dobanzilor si comisioanelor aferente acestora, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al
obligatiilor de plata anuale ale RA APATERM.

Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3115
Page of 53Page 40 of 46
Contract ING BANK - pentru modernizare drum de centura 24.937 21.327 13.626 -
Total datorie angajata la 01.02.2003 28.713 25.015 17.225 3.510
La data emisiunii de obligatiuni municipiul Campulung nu are contractat nici un fel de imprumut si nu are in
derulare nici o garantie.
In estimarea datoriei publice locale, conform art. 51 din Legea 189/1998 modificata si completata, s-au
folosi rate fixe ale dobanzilor si cursurile BNR valoabile in data 17.01.2003, 1 EURO = 35.587 lei, respectiv 1
USD = 33.385 lei.
In luna iunie 2002 Consiliul Local Oradea a contractat cu ABN Amro Bank un imprumut in suma de
300.000 Euro, pentru finantarea proiectului de investitii "modernizare bazin mare Strand Municipal".
Imprumutul a fost rambursat in totalitate in 24.01.2003.
* - RA Apaterm, regie autonoma cu subordonare locala, este beneficiara unui imprumut BERD pentru sectorul
de alimentare cu apa si apa reziduala in valoare de 9.651.000 USD, in cadrul Programului de dezvoltare a
utilitatilor municipale, etapa a II-a (MUDP II). Rambursarea imprumutului a inceput in anul 2000 si se va
finaliza in 2012. Imprumutul este contractat cu garantia Guvernului Romaniei, Consiliul Local avand obligatia de
a constitui un "Fond privind garantarea rambursarii ratelor scadente ale imprumutuluisubsidiar precum si plii
dobanzilor si comisioanelor aferente acestora, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligatiilor de
plata anuale ale RA APATERM.2.6 Politica de investitii
Incepand cu 1992 principala orientare a Primariei Municipiului Tirgu Mures a fost axata pe dezvoltarea
economica a localitatii dar totodata s-a cautat sa fie asigurate conditii de viata civilizata pentru toti locuitorii sai.
Un accent deosebit s-a pus pe moderniozarea infrastructurii.Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3215
Page of 53Page 40 of 46
3. Informatii privind oferta publica de Obligatiuni municipale
3.1 Cadrul legal
1. Legea 215/2001 a administratiei publice locale;
2. Legea 738/2001 privind aprobarea Ordonantei de Uurgenta a Guvernului 74/2001 pentru completarea
articolului 152 din Legea administratiei publice locale 215/2001;
3. OUG 45/2003 privind finantele publice locale;
3.4. Legea 189/1998 privind finantele publice locale;
4.5. Legea 774/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 216/1999 pentru modificarea Legii
189/1998 privind finantele publice locale;
5.6. Legea 337/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 219/2000 pentru modificarea si
completarea Legii 189/1998 privind finantele publice locale;
6.7. Legea 81/1999 a datoriei publice;
7.8. Normele metodologice de aplicare a Legii 81/1999 aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor 1631/1999;
8.9. Ordinul Ministrului Finantelor 1987/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului
Finantelor 1631/1999;
10. Ordonantta de Uurgentta a Guvernului nr. 36/30.01.2002 privind impozitele ssi taxele locale;
11. Ordonantta de Urgentta nr. 146/2002 privind formarea ssi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului;
9.12. O.U.G. 28/2002 aprobataa prin Legea 525/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare
si pietele reglementate ssi modificaarile ulterioare;
10.Regulamentul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca
valori mobiliare; Regulamentul CNVM nr.6/1995.
3.2 Hotararea Consiliului Local
Emiterea de Oobligatiuni municipale ale Municipiului CampulungTirgu MuresOradea a fost decisa de catre
Consiliul Local pe data de 27 august 2002 prin Hotarirea Consiliului Local nr. 154/2002, 47623/27.02.2003.2 si
Hotrirea CL 4/2003.anexat la prezentul Prospect. (ANEXA 3)
3.3 Caracteristiciele ofertei publice de oObligatiuni municipale
Obiectul prezentei oferte publice: vanzarea unui numar de 1020.000 obligatiuni emise de Municipiul Tirgu
MuresOradeaCampulung,, cu o valoare nominala la data emisiuni de 1.000.000 lei/oObligatiune;
Tipul oObligatiunilor: valori mobiliare nominative, emise iin formaa dematerializata, evidentiate prin iinscriere
iin cont;
Valoarea nominala: - la data emisiunii 1.000.000 lei/oObligatiune.
- la data de 29.05.2003152220.0512.20035 valoarea nominala se reduce la
8800.000500.000 lei/o Obligatiune ca urmare a rambursarii catre investitori a
25020% din valoarea nominala initiala.
- la data de 1522.06.2004 valoarea nominala se reduce la 600.000 lei/obligatiune ca
urmare a rambursarii catre investitori a altor 20% din valoarea nominala initiala.
- la data de 1522.12.2004 valoarea nominala se reduce la 400.000 lei/obligatiune ca
urmare a rambursarii catre investitori a altor 20% din valoarea nominala initiala.
- la data de 1522.06.2005 valoarea nominala se reduce la 200.000 lei/obligatiune ca
urmare a rambursarii catre investitori a altor 20% din valoarea nominala initiala.

-la data de 28.11.2003 valoarea nominal se reduce la 600.000 lei/ Obligaiune ca urmare a rambursrii
ctre investitori a 20% din valoarea nominal.
-la data de 28.05.2004 valoarea nominal se reduce la 400.000 lei/ Obligaiune ca urmare a rambursrii
ctre investitori a 20% din valoarea nominal.
-la data de 29.11.2004 valoarea nominal se reduce la 200.000 lei/ Obligaiune ca urmare a rambursrii
ctre investitori a 20% din valoarea nominal.
Pretul de emisiune: 1.000.000 lei/oObligatiune;
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3315
Page of 53Page 40 of 46
Pretul de vanzare: 1.000.000 lei/oObligatiune;
Valoarea totala a emisiunii: 1020.000.000.000 lei;
Numarul minim de oObligatiuni subscrise: 1 oObligatiune;
Clauzaa de rascumpaarare ssi restituire: Nu existaa.
Scadentta obligattiunilor: O cincime din valoarea fiecaarei obligattiuni (adicaa 200.000) este scadentaa la data
de 22.12.2003, o cincime din valoarea fiecaarei obligattiuni (adicaa 200.000) este scadentaa la data de 22.06.2004,
Oo cincime din valoarea fiecaarei obligattiuni (adicaa 200.000) este scadentaa la data de 22.12.2004, oO cincime
din valoarea fiecaarei obligattiuni (adicaa 200.000) este scadentaa la data de 22.06.2005, ultima cincime din
valoarea fiecaarei obligattiuni (adicaa 200.000) este scadentaa la data 22.12.2005.
Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucratoare de la data ______________18.04.2003
.._________12.08.2003 ora 9.00 (ora Romaaniei) paanaa la data de ______________
.08.05.2003 .___________.25.08.2003 ora 14.00 (cu posibilitatea prelungirii acestei
perioade sau iinchiderii anticipate, conform normelor iin vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte
publice autorizate va fi facutaa publicaa printr-un anuntt publicitar obligatoriu, iin aceleassi condittii ca ssi oferta,
conform legislattiei iin vigoare. Programul de lucru cu publicul este iintre orele 9.00 ssi 14.00,. iin fiecare zi
lucraatoare, de luni paanaa vineri.
Intermediarul Ofertei: societatea de valori mobiliare BCR SECURITIES SA, cu sediul iin Bucuressti, Calea
Grivittei 160, sector 1, inregistrataiinregistrata la Registrul Comerttului sub nr. J40/4667/1996, cod unic de
iinregistrare 8612595;
Grupul de Vanzare: BANCA COMERCIALAA ROMAANAA, cu sediul iin Bucuressti, Bd. Regina Elisabeta
nr. 5, inregistrataiinregistrata iin Registrul Comerttului sub nr. J40/90/23.011991, cod unic de iinregistrare
361757;
Agent de transfer: BCR SECURITIES S.A. care se va ocupa de consolidarea registrului detinatordetinatorilor
de obligatiuniobligatiuni ssi transmiterea acestuia la Registrul Bursei.
Agentul de mentinere a registrului obligatarilor: BCR Securities S.A. pe perioada Ofertei.,. BCR Securities
S.A. va efectua transferul registrului obligattiunilor ssi obligatarilor la Registrul Bursei de Valori Bucuresti.
Agent de plata: Agentul de plataa a dobaanzilor ssi a iimprumutului este BCR SECURITIES S.A. care, dupaa
primirea de la Emitent ataat a sumelor reprezentaand plata dobaanzilor sau restituirea iimprumutului, caat ssi a
registrului de obligatiuniobligatiuni, va efectua platiplati caatre detinatordetinatorii de obligatiuniobligatiuni
rezidenti iinregistratti iin registrul de obligatiuniobligatiuni la datele de referintareferinta specificate iin prezentul
prospect.
Registrul de evidenta si transfer: Registrul de evidenta si transfer va fi tinut de Bursa de Valori Bucuresti.
Persoanele care pot subscrie obligatiuniobligatiuni: Orice persoanapersoana fizicaa sau juridicaa rezidentaa
sau nerezidentaa poate solicita cumpaararea obligatiuniobligatiunilor,. care fac obiectul prezentei ofertei publice
primare.
O persoanapersoana care solicitaa obligatiuniobligatiuni iin numele altei persoane fizice trebuie saa prezinte o
procuraa specialaa iin formaa autentificataa din partea persoanei pe care o reprezintaa.
O persoanapersoana care solicitaa obligatiuniobligatiuni iin numele unei persoane juridice trebuie saa prezinte o
iimputernicire iin orginial din partea persoanei juridice pe care o reprezintaa., iin cazul iin care aceasta nu este
reprezentantul legal al societaattii,. iinsottitaa de hotararea organului statutar care aprobaa investittia iin
respectivele obligatiuniobligatiuni.
Tranzactionare pe piata secundara: Dupa confirmarea de caatre C.N.V.M. a raportului privind rezultatul ofertei
ssi iinscrierea obligatiuniobligatiunilor la O.E.V.M.., municipiul CampulungTirgu MuresOradea va face toate
demersurile necesare iinscrierii la cota Bursei de Valori Bucuressti a obligatiunilor municipale.
Dreptul de proprietate asupra obligatiuniobligatiunilor : Dreptul de proprietate asupra
obligatiuniobligatiunilor subscrise,. platiplatite ssi alocate se transmite la data iinscrierii iin registrul obligatarilor
ssi este atestat de extrasul de cont de obligatiuniobligatiuni eliberat dupaa consolidarea registrului. Extrasele de
cont vor fi expediate detinatordetinatorilor de obligatiuniobligatiuni iin termen de maximum 7 zile de la obttinerea
atestatului de iinchidere a ofertei publice de vaanzare emis de C.N.V.M.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3415
Page of 53Page 40 of 46
Dobanda:
Rata dobanzii este variabila,. recalculata semestrialtrimestrial. la data de referinta., dupa formula
[(BUBID
63M
+BUBOR
36M
)/2]+120,598%; dobanda aferenta primei perioade de calcul este de
.17%178,5% pe an.23%;
Dobanda se calculeaza iincepand cu data confirmarii de catre CNVM a raportului de iinchidere privind
rezultatele ofertei si se plateste conform graficului de mai jos;
Au dreptul de iincasare a dobanzii detinatorii de oObligatiuni iinregistrati iin Registrul Detinatorilor de
Obligatiuni la datele de referinta*;
Datele de referinta pentru plata dobanzii sunt: 22.05.2003. 21.11.2003. 21.05.2004. 22.11.2004 i 20.05.2005.
1704.089.2003, 1704.112.2003, 1770.023.2004, 1770.056.2004, 1707.089.2004, 1770.121.2004,
1706.023.20005, 1707.065.2005, 1927.098.2005 si, 1692.112.2005, 15.02.2006 si a 1080-a zi de la obtinerea
atestatului de inchidere a ofertei emis de catre CNVM fara patru zile lucratoare((au dreptul la iincasarea
dobanzii aferente iimprumutului obligatar detinatorii de obligatiuni iinregistrati iin Registrul Detinatorilor
de Obligatiuni la datele de referinta prezentate mai sus).
Periodicitatea platii dobanzii: plata dobanzii se face semestrialtrimestrial.


Astfel:
Nr.
crt.
Data de
referinta
Data
cupon
(prima zi
de plat)
Interval de plata a
dobanzii*
Perioada pentru care se platesste
dobanda
1. 17.09.200310.09.
0314.08.200322.
05.2003
22.09.2003
15.09.0320
.08.200329
.05.2003
22.09.2003 - 30.09.2003
15.09.03-
23.09.0320.08.2003 -
28.08.200329.05.2003-
6.06.2003
IIncepand de la data obttinerii
atestatului de iinchidere a ofertei
publice de vaanzare, emis de CNVM si
pana la data de
2149.089.200328.05.2003
2.2. 17.12.200310.12.
0314.11.200321.
11.2003
22.12.2003
15.12.0320
.11.200328
.11.2003
22.12.2003 -
30.12.200315.12.03-
23.12.0320.11.2003 -
28.11.200328.11.2003-
8.12.2003
22.09.2003 - 21.12.200319.09.03-
14.12.0320.08.2003 -
19.11.200329.05.2003-27.11.2003
3.3 17.03.200410.03.
0417.02.200421.
05.2004
22.03.2004
15.03.0420
.02.200428
.05.2004
22.03.2004 -
30.03.200415.03.04-
23.03.0420.02.2004 -
01.03.200428.05.2004-
7.06.2004
22.12.2003 - 21.03.200415.12.03-
14.03.0420.11.2003 -
19.02.200428.11.2003-27.05.2004
4. 17.06.200410.06.
0417.05.2004
22.06.2004
15.06.0420
.05.2004
22.06.2004 -
30.06.200415.06.04-
23.06.0420.05.2004 -
28.05.2004
22.03.2004 - 21.06.200415.03.04-
14.06.0420.02.2004 - 19.05.2004
5. 17.09.200410.09.
0417.08.2004
22.09.2004
15.09.0420
.08.2004
22.09.2004 -
30.09.200415.09.04-
23.09.0420.08.2004 -
30.08.2004
22.06.2004 - 21.09.200415.06.04-
14.09.0420.05.2004 - 19.08.2004
6.4. 17.12.200410.12.
0417.11.200422.
22.12.2004
15.12.0420
22.12.2004 -
30.12.200415.12.04-
22.09.2004 - 21.12.200415.09.04-
14.12.0420.08.2004 -

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3515
Page of 53Page 40 of 46
11.2004 .11.200429
.11.2004
23.12.0422.11.2004 -
30.11.200429.11.2004-
7.12.2004
19.11.200428.05.2004-28.11.2004
7. 17.03.200510.03.
0516.02.2005
22.03.2005
15.03.0520
.02.2005
22.03.2005 -
30.03.200515.03.05-
23.03.0521.02.2005 -
01.03.2005
22.12.2004 - 21.03.200515.12.04-
14.03.0520.11.2004 - 19.02.2005
8. 17.06.200510.06.
0517.05.2005
22.06.2005
15.06.0520
.05.2005
22.06.2005 -
30.06.200515.06.0-
23.06.0520.05.2005 -
30.05.2005
22.03.2005 - 21.06.200515.03.05-
14.06.0520.02.2005 - 19.05.2005
9. 19.09.200512.09.
0517.08.2005
22.09.2005
15.09.0520
.08.2005
22.09.2005 -
30.09.200515.09.05-
23.09.0522.08.2005 -
30.08.2005
22.06.2005 - 21.09.200515.06.05-
14.09.0520.05.2005 - 19.08.2005
10. 19.12.200512.12.
0516.11.2005
22.12.2005
15.12.0520
.11.2005
22.12.2005 -
30.12.200515.12.05-
23.12.0521.11.2005 -
29.11.2005
22.09.2005 - 21.12.200515.09.05-
14.12.0520.08.2005 - 19.11.2005
*) Intervalul de plata se prelungeste cu numarul de zile declarate nelucratoare ulterior autorizarii acestui prospect.
Perioadele de rambursare a iimprumutului de catre Emitent catre investitori
Rambursarea principalului se realizeaza iin patru douacinci rate egale,. dupa cum urmeaza:

Data de referinta Data de plataa a pincipalului Intervalul de plataa a
principalului*
17.12.200310.12.03 22.12.200315.12.03 22.12.2003 -
30.12.200315.12.03-23.12.03
17.06.200410.06.04 22.06.200415.06.04 22.06.2004 -
30.06.200415.06.04-23.06.04
17.12.200410.12.04 22.12.200415.15.04 22.12.2004 -
30.12.200415.12.04-23.12.04
17.06.200510.06.0517.05.2005 22.06.200520.05.200515.06.05 22.06.2005 -
30.06.200515.06.05-
23.06.0520.05.2005 - 30.05.2005
19.12.200512.12.05a-1080-a zi de la
obtinerea atestatului de inchidere a
ofertei publice emis de catre CNVM
fara 4 zile lucratoare consecutive.
22.12.200515.12.05a-1080-a zi
de la obtinerea atestatului de
inchidere a ofertei publice emis
de catre CNVM (prima zi
lucratoare)
22.12.2005 - 30.12.20057 (sapte)
zile lucratoare consecutive
incepand cu a-1080-a zi de la
obtinerea atestatului de inchidere
a ofertei emis de catre
CNVM15.12.05-23.12.05
*) Intervalul de plata se prelungeste cu numarul de zile declarate nelucratoare ulterior autorizarii acestui prospect .
Data de referin pentru plata ratelor 22.05.2003, 21.11.2003, 21.05.2004, 22.11.2004, 20.05.2005 (au
dreptul de ncasare a ratei 1, ratei 2, ratei 3, ratei 4 i ratei 5 corespunztoare mprumutului obligatar.
deintorii de Obligaiuni nregistrai n Registrul Deintorilor de Obligaiuni la datele de referin menionate
mai sus).

Calculul dobanzii:
1. Rata dobanzii se calculeaza semestrialtrimestrial, la data de referinta, dupa formula :
[(BUBID
36M
+BUBOR
36M
)/2] + 1,50,982%;
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3615
Page of 53Page 40 of 46
unde: [...] semnifica partea iintreaga, iar ratele BUBID
63M
si BUBOR
63M
sunt ratele dobanzilor interbancare,
considerate la 3 luni ssi se calculeazaa ca mediile aritmetice ale valorilor iinregistrate pe parcursul ultimelor 5
zile lucraatoare anterioare datei de referinta.
2.sunt ratele dobnzilor interbancare, considerate la 6 luni.
1. Ratele BUBID
6M
i BUBOR
6M
se calculeaz ca mediile aritmetice ale valorilor nregistrate pe parcursul
ultimelor 5 zile lucrtoare anterioare datei de referin.
4.2. Rata dobanzii pentru urmatoarea perioada de plata se face publica printr-un comunicat de presaa si se afiseaza
la unitatile de distributie unde s-a efectuat vanzarea pe piata primara a oObligatiunilor ssi la sediile expres
menttionate de Intermediar. Nivelul ratei dobanzii va fi comunicat BVB si O.E.V.M..
Modalitaatti de plataa a dobaanzii ssi a iimprumutului obligatar caatre investitori
BCR SECURITIES SA va platiplati ataat dobaanzile caat ssi principalul la scadentta,. astfel:
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionatachizitionat obligatiuniobligatiuni prin subscriere la
unitaattile Baancii Comerciale Romaane,. precum ssi la sediul BCR Securities SA menttionate iin prospect ssi
care nu au completat rubrica cont platiplatti ulterioare indicat pe formularul de subscriere,. plata se face iin
numerar prin unitatatile unde au fost faacute subscrierile; plafonul maxim de plataa iin numerar este de
30.000.000 lei pentru persoanele juridice;
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizittionat obligatiuniobligatiuni prin subscriere la unitaatile
Baancii Comerciale Romaane,. precum ssi la sediul BCR Securities SA menttionate iin prospect ssi care au
completat rubrica cont platiplati ulterioare indicat pe formularul de subscriere,. plata se face prin virament.,
iin contul ssi banca menttionate iin formularul de subscriere;
- pentru persoanele fizice/juridice care au cumparat oObligatiuni prin intermediul BVB,. ca urmare a
tranzactionaarii acestora la BVB,. plata se poate realiza astfel:
prin transfer iintr-un cont bancar desemnat de detinatordetinatorul de obligatiuniobligatiuni iin
situattia iin care acesta a notificat Agentul de plataa (BCR Securities) asupra elementelor de
identificare a contului ssi baancii iin care doresste saa efectueze vaarsaamintele,. cu cel puttin 32 zile
lucraatoare iinainte de momentul iinceperii platiplatilor;
iin numerar la ghisseele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a detinatordetinatorului. conform
adresei specificataa iin Registrul detinatordetinatorilor de obligatiuniobligatiuni la data de
referintareferinta; iin cazul iin care iin localitatea de domiciuliu/sediu nu existaa o unitate BCR sau
existaa mai multe unitaatti BCR,. plata se va face prin sucursalaa judetteanaa sau de sector a BCR
aferentaa localittaattii sau sectorului de domiciliu/sediu al investitorului;
PlatiPlatile de dobaandaa sau principal iin numerar se efectueazaa pe o perioadaa de 7 zile lucraatoare de la
momentul iinceperii platiplatilor., conform prezentului prospect de ofertaa publicaa.
Sumele neridicate de investitori iin intervalul de plata a dobanzii., respectiv iimprumutului., vor fi disponibile la
sediul Agentului de plata (BCR SECURITIES SA)., pe perioada maturitatatii obligatiuniobligatiunilor., dar nu
mai mult de 31 zile de la data platiplatii ultimei rate a principalului. La expirarea termenului de 31 de zile., sumele
vor fi disponibile la sediul Emitentului (Primaria Municipiului CampulungTirgu MuresOradea) ssi se vor
prescrie conform legislattiei iin vigoare.
DetinatorDetinatorii de obligatiuniobligatiuni nu vor pretinde dobaanzi aferente zilelor de iintaarziere., pentru
sumele datorate de Emitent la momentul platiplatii principalului ssi a dobaanzilor ssi neridicate iin termenul de 7
zile anunttat.
Pentru a efectua plata principalului ssi a dobaanzilor conform prevederilor prospectului de ofertaa. Emitentul va
asigura existentta., iin contul Agentului de Plata - BCR SECURITIES SA a sumelor necesare platiplatii
dobaanzilor ssi a principalului, cu minimum 7 (ssapte) zile iinainte de termenele datele cupon stabilite iin
prezentul prospect.

Comisioane bancare
Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligatiuniobligatiunilor iin numerar de caatre clientti se suportaa
de caatre Emitent.
Comisioanele bancare percepute la inittierea ordinului de plataa (transfer bancar), vor fi suportate de catre
subscriitori.
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3715
Page of 53Page 40 of 46
IIn caz de suprasubscriere a ofertei publice de obligatiuniobligatiuni, Emitentul va suporta toate comisioanele
aferente restituirii iin numerar a sumelor ce reprezintaa contravaloarea obligatiuniobligatiunilor
subscrise/platiplatite si nealocate.
IIn cazul restituirii sumelor prin ordin de plataa comisioanele bancare aferente creditarii contului subscriitorilor
sunt suportate de caatre subscriitoracesstia.
Emitentul va plati comisionul bancar pentru transferul sumelor din contul Intermediarului in conturile
Grupului de vanzare, pentru plata in numerar.

DetinatorDetinatorul de obligatiuniobligatiuni va suporta la iincasarea iin numerar a dobaanzilor ssi a
principalului, comisioanele bancare de ridicare de numerar.


3.4 Subscrierea, vanzarea, metoda de alocare
Subscrierea:
Locuri de subscriere:
Intermediar: BCR Securities SA, Bucuresti, Calea Grivitei nr.160, tef. 021-2223703

GRUPUL DE VANZARE : Banca Comercialaa Romaana
Nr. crt. GRUPUL DE
VAANZARE
Adresa Telefon
Judettul Argess
1 Sucursala Judetteanaa
Argess
Str. Republicii nr. 83, Pitessti 0248-210.999
2 Sucursala Caampulung Str. Istrate Rizeanu nr. 4, Caampulung
Muscel
0248-512.321
3 Sucursala Curtea de Arges Str. Basarabilor nr. 97, Curtea de
Argess
0248-721.799
4 Agenttia Pitessti Str. Mircea Eliade nr. 10, Pitesti 0248-283.033
Alte judette
5 Sucursala Judetteanaa
Brassov
Bdul 15 Noiembrie nr. 90A, Brassov 0268-330.117/330.152
6 Sucursala Judetteanaa Cluj Str. George Barittiu nr. 10-12, Cluj 0264-191.850/191.227
7 Sucursala Judetteanaa
Constantta
Str. Traian nr. 68, Constantta 0241-617.896/638.200
8 Sucursala Judetteanaa
Timiss
Str. Calea Aradului nr. 11, Timisoara 0256-194.400
9 Sucursala Judetteanaa Arad Str. Peness Curcanul nr.14-16, Arad 0257-255.040
10 Sucursala Judetteanaa
Bacaau
Str. 9 Mai nr. 11, Bacaau 0234-135.314
11 Sucursala Jjudetteanaa Dolj Str. Al. I. Cuza nr. 1, Craiova 0251-416932/414047

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3815
Page of 53Page 40 of 46
Municipiul Bucuressti
14 Sucursala Izvor Bdul Libertaattii nr. 22, bl. 102, sector 5 335.19.50/335.19.51
15 Sucursala Unirea Bd. Unirii nr. 43-45, bl. E2-E3, sector 3 323.54.26/323.00.80
16 Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, sector 1 659.50.15/659.41.28
17 Sucursala Sector 2 Str. Popa Lazaar nr. 8, sector 2 252.79.59/252.79.86
18 Sucursala Sector 3 Bdulul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3 321.44.40/323.44.10
19 Sucursala Sector 4 Bdulul Unirii nr. 63, bl. F4, sector 3 323.38.91/323.20.67
20 Sucursala Sector 5 Bdulul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3 322.68.02/322.68.80
21 Sucursala Sector 6 Bdulul Timissoara nr. 4-6, sector 6 413.91.47/413.41.49
22 Sucursala Ghencea Bdul Ghencea nr. 158, sector 6 413.05.50/413.1149
23 Sucursala Plevna Calea Plevnei nr. 98, sector 6 637.28.89/635.35.77
24 Sucursala Libertaattii Bdul Libertaattii nr. 1, sector 5 335.53.80/335.57.00
25 Sucursala Bucuresstii Noi Bdul Bucurestii Noi nr. 170, sector 1 668.60.25/668.60.50
26 Sucursala Universitate Bdul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 312.16.78/312.61.85
27 Sucursala Pantelimon Sos. Pantelimon nr. 291, sector 2 255.77.01/255.77.00
28 Sucursala Doamnei Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3 310.31.59/310.31.95
29 Sucursala Lipscani Str. Eugen Carada nr. 1-3, sector 3 315.68.37/638.40.40
30 Sucursala Doctor Felix Str. Dr. Felix nr. 99-101, sector 1 650.36.81/650.32.21
31 Sucursala Stefan cel Mare Str. Stefan cel Mare nr. 60, bl. 41,
sector 2
210.35.17/210.41.16
32 Sucursala Crangassi Calea Crangassi nr. 10, bl. 19A, sector 6 221.28.06
33 Sucursala Mihai Bravu Sos. Mihai Bravu nr. 172, bl. 230,
sector 2
327.64.51/327.64.52
34 Sucursala Mossilor Calea Mossilor nr. 290, sector 2 210.21.45/210.31.36
Programul de lucru cu publicul pentru oferta este iintre orele 9:00 si 14:00, iin fiecare zi lucraatoare, de luni
paanaa vineri.
Subscrierile se pot efectua la sediul intermediarului ssi la sediile Grupului de vanzare pe baza platiplatilor
efectuate iin contul 2511.31-1055.822511.31-1055../.90 /ROL deschis pentru BCR SECURITIES SA la
Banca Comerciala Romana - Sucursala Grivita, Bucuresti fie prin ordin de plataa, fie prin depunere de
numerar.
Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirma citirea Prospectului si efectuarea subscrierii iin
conditiile prevaazute iin prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintaa acceptarea necondittionataa a
condittiilor Ofertei si a Acordului de Garantare.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
3915
Page of 53Page 40 of 46
Formularele de subscriere vor fi disponibile, fie tiparite, fie editate prin aplicattie informaticaa.
Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie iinsotite de urmatoarele documente:
1. Persoane fizice rezidente care subscriu iin nume propriu
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuaarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau numerar (copie chitanttaa);
2. Persoane fizice rezidente care subscriu iin numele altei persoane fizice
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuaarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau numerar (copie chitantata);
- Procura iin formaa autentica (original si copie)
3. Persoane fizice rezidente care subscriu iin numele copiilor minori
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau numerar (copie chitantata);
- Certificatul de nasstere si/sau dovada tutelei (original si copie)
4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernaamaant
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuaarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau numerar (copie chitanttaa);
- Actul juridic ce instituie curatela (original si copie)
5. Persoane fizice nerezidente care subscriu iin nume propriu
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Pasaport (original si copie)
- Dovada efectuaarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau numerar (copie chitantata);
- Dovada ca banii platiti la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende iincasate;
6. Persoane juridice rezidente care subscriu iin nume propriu
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Copii dupa codul fiscal si certificatul ce atestaa iinregistrarea la rRegistrul Comertului;
- Dovada efectuaarii platiplatii pentru plata prin virament (copiea ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare); sau in numerar, , iin limita prevaazutaa de lege (copie chitantata);
- IImputernicire iin original pentru persoanapersoana care semneaza formularul de subscriere;
7. Persoane juridice nerezidente
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
- Copii dupa codul fiscal si certificatul ce atesta iinmatricularea persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Dovada efectuarii platiplatii pentru plata prin virament (copiae ordinului de plataa vizat de banca
platiplatitoare) sau iin numerar, iin limita prevazutaa de lege (copie chitantata);
- IImputernicire iin original pentru persoanapersoana care semneaza formularul de subscriere (tradusa
si legalizata);
- Dovada caa banii platiti la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende iincasate;
8. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin iimputernicit
- Formular de subscriere completat;
- Pasaport (copie pentru persoana fizica nerezidentaa);
- Buletin sau carte de identitate (original si copie pentru iimputernicit);
- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plata catre unitatea Grupului de Vanzare la care se face
subscrierea, exemplarul verde avizat de bancaa din care se face plataa;
- Dovada ca banii platiti la subscriere au provenit din schimburi valutare, dividende iincasate sau
operatiuni pe piete de capital;

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4015
Page of 53Page 40 of 46
- Procura/mandatul prin care iimputernicitul poate efectua operattii iin numele ssi cu banii persoanei
fizice nerezidente (tradusa si legalizata)
9. Persoane juridice rezidente care subscriu iin numele altor persoane juridice nerezidente
- Formular de subscriere completat;
- Copie dupa codul fiscal si certificatul ce atesta iinmatricularea persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plata catre unitatea Grupului de Vanzare la care se face
subscrierea, exemplarul verde avizat de banca din care se face plata;
- Mandat iin original din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii;
- IImputernicire iin original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (tradusa si
legalizata);

Perioada de derulare a ofertei
10 zile lucratoare de la data ______________12.08.2003 ora 9,00 (ora Romaaniei) paanaa la data de
______________, 25.08.2003 ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau iinchiderii anticipate,
conform normelor iin vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate va fi facuta
publicaa prin anuntt publicitar obligatoriu, iin aceleassi condittii ca si oferta, conform legislattiei iin vigoare.

Revocarea subscrierii
Oferta publicSubscrierea este revocabila pana iin ultima zi de valabilitate a ofertei, iin conformitate cu
prevederile legale iin vigoare.
Revocarea subscrierii se poate face numai la acelassi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, subscriitorii vor
trebui saa completeze un formular de revocare a subscrierii. IIn caz de revocare a subscrierii, sumele aferente
obligatiuniobligatiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament iin contul bancar desemnat de
subscriitor la rubrica cont pentru platiplati ulterioare iin situatia iin care acesta este specificat de subscriitor iin
formularul de subcriere, fie iin numerar, la unitaattile unde s-a depus formularul de subscriere. PlatiPlatile
aferente revocaarilor se efectueazaa iincepaand cu a 10-a zi de la ultima zi de subscriere. Comisioanele si spezele
bancare vor fi suportate de Emitent.
Sumele aferente restituirilor iin numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile
lucraatoare dupa care vor fi returnate de intermediar emitentului, care le va platiplati prin mandat postal iin
termen de 10 zile lucraatoare. Aceste sume nu vor fi purtatoare de dobanda.

Alocarea Obligatiunilor
Alocarea obligatiuniobligatiunilor subscrise iin cadrul Ofertei se va efectua dupaa ultima zi a perioadei de
derulare a ofertei.
- IIn cazul iincheierii cu succes a ofertei iin cadrul caareia nNumarul obligatiuniobligatiunilor subscrise este
mai mic decaat Nnumarul obligatiuniobligatiunilor oferite, toate formularele iinregistrate si platiplatite vor fi
onorate integral, restul obligatiuniobligatiunilor nesubscrise urmaand a fi anulate.
- IIn caz de suprasubscriptie alocarea obligatiuniobligatiunilor participantilor la subscriere se va face conform
principiului "Primul venit, primul servit", iin ordinea iinregistraarii formularelor de subscriere (ttinand cont
de data, ora si minutul iinregistrate pe formularul de subscriere). (Pentru formulare depuse iin acelassi
moment se va lua iin considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea fiind dataa de
ordinea iin care sunt listate iin prezentul Prospect, iin capitolul 3.4 Subscrierea, vanzarea, metoda de
alocare.
Pentru obligatiuniobligatiunile nealocate restituirea sumelor se va face fie prin virament bancar, iin contul indicat
de subscriitor la rubrica cont pentru platiplati ulterioare specificat pe formularul de subscriere, fie iin numerar,
la unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, iincepand cu a 10-a zi lucraatoare de la ultima zi de
subscriere. Comisioanele si spezele bancare vor fi suportate de emitent. Sumele aferente restituirilor iin numerar
vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile lucraatoare dupaa care vor fi returnate
emitentului, care le va platiplati prin mandat posstal iin termen de 10 zile lucraatoare. Aceste sume nu vor fi
purtatoare de dobanda.
IIn caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor alaaturi de extrasul de cont si o informare
asupra numarului de obligatiuni alocate fata de cele subscrise/platiplatite.

Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4115
Page of 53Page 40 of 46
Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la iintarzieri iin procesarea datelor si iintocmirea
raportului privind OOferta sau la iinchiderea Ofertei prin obttinerea atestatului de iinchidere a ofertei publice de
vaanzare, emis de CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul si nici Emitentul nu iisi asuma nici o responsabilitate
iin caz de iintarziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor iin caz de suprasubscriere a Ofertei, iintarziere
provocata de motive independente de vointta acestora.

- IIn cazul iinchiderii faaraa succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori vor fi returnate iincepaand
cu a 10-a zi lucraatoare de la data obttinerii atestatului de iinchidere a ofertei publice de vaanzare, emis de
CNVM. Plata se va face fie prin virament bancar, iin contul indicat de subscriitor la rubrica cont pentru
platiplati ulterioare specificat pe formularul de subscriere, fie iin numerar, la unitatea unde s-a depus
formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi purtaatoare de dobanda. Comisioanele si spezele bancare vor
fi suportate de emitent. Sumele aferente restituirilor iin numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere
pentru un interval de 10 zile lucraatoare dupaa care vor fi returnate emitentului, care le va platiplati prin
mandat postal iin termen de 10 zile lucraatoare.

Anularea ofertei
IIn caz de constatare a unor iiregularitatati oferta publicaa poate fi anulataa iin termen de 90 de zile de la data
primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. IIn acest caz sumele vor fi returnate investitorilor
iincepaand cu a 10-a zi lucraatoare de la anularea ofertei de catre CNVM, prin aceleassi modalitaatti de plataa
folosite pentru plata dobanzilor si a iimprumtului, specificate la capitolul "Modalitaatti de plataa a dobaanzii ssi a
iimprumutului obligatar caatre investitori ", pagina 3046. Sumele aferente restituirilor iin numerar vor fi
disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucraatoare dupaa care vor fi returnate emitentului,
care le va platiplati prin mandat posstal. Comisioanele si spezele bancare vor fi suportate de emitent.
3.6 Elemente de siguranta si garantii din partea Emitentului
Municipiul Tirgu MuresCampulungOradea garanteaza platile dobanzilor si rambursarile principalului aferente
obligatiunilor Municipiului Tirgu MuresCampulungOradea. la termenele de scadenta,. prin iintreaga sa putere
fiscala si de impozitare,. iin conditiile legii. , conform Acordului de garantare din Anexa.
Municipiul Tirgu MuresOradeCampulunga reprezentat de Primarul Municipiului garanteaza plata integrala a
principalului si a dobanzilor cu parte din creantele pe care le are de iincasat,. creante ce reprezinta veniturile
proprii (calculate conform OUG 45/2003)curente i cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor
locale pe anii 2003,. 2004 si 2005. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Tirgu MuresCaampulung garanteaza
anual este egal cu obligatiile de plata a principalului,. a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la aceasta
emisiune de obligatiuni,. aferente fiecarui an: 2003,. 2004, i respectiv 2005si respectiv 2005.
IIn momentul iin care legea va permite,. mMunicipalitatea va platiplati lunar sume iintr-un cont bancar,. numit
fond de amortizare. La scadentta dobaanzilor ssi/sau ratelor de capital (principal) din acest cont se vor face
platiplati catre investitor.
3.7 Surse de returnare a iimprumutului:
Conform Legii nr. 189/1998 a finantelor publice locale iimprumutul contractat de autoritatea publica locala se
ramburseaza din resursele aflate la dispozittia autoritatatii publice locale, cu excepttia transferurilor de la bugetul
de stat cu destinattie specialaa.
Veniturile care se constituie iin garantie si care sunt iincasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor Acordului
de Garantare, care se va aplicaa cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti caatre Primaria Municipiului
Tirgu MuresCampulungOradea, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare.

In conformitate cu Art. 59 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale, totalul datoriilor anuale
reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente
acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, nu trebuie sa
depaseasca limita de 20% din totalul veniturilor proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003).
In conformitate cu legea nr.189/1998 privind finanele publice locale, cu modificrile ulterioare din OUG nr.
216/1999 i OUG nr. 219/2000 aprobat prin Legea nr. 337/2001 i urmtoarele. Emitentul nu are dreptul s
contracteze imprumuturi sau s garanteze orice fel de imprumuturi pentru rambursarea/garantarea crora ar
urma s plteasc anual sume mai mari de 20% din veniturile sale proprii (calculate conform OUG
45/2003)curente inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4215
Page of 53Page 40 of 46
IImprumutul obligatar care face obiectul acestui prospect de emisiune se iincadreaza iin prevederile legale de
mai sus.
3.8 Diseminarea informatiei
Emitentul va face public la iincheierea fiecarui exercitiu financiar anual /semesttrimestrialrial contul de executie
bugetara. Acesta va fi pus la dispozitia investitorilor la sediile intermediarului ssi la sediile grupului de vanzare
prin care s-a facut subscrierea, precum ssi la sediile expres menttionate de Intermediar si se vor transmite la
OEVM ssi BVB.
3.9 Prescriere
Obligatiile de plata a principalului si dobanzii se vor prescrie conform reglementarilor in vigoareiin conformitate
cu prevederile in vigoare.
3.10 Impozitare
Conform legii romane iin vigoare, dobanzile aferente obligatiunilor municipale detinute de persoane fizice
rezidente sunt scutite de impozit (conform Ordonantei nr. 7/2001 privind impozitul pe venit). IIn cazul
persoanelor fizice nerezidente, dobanzile primite sunt scutite de impozit daca prezinta certificatul de rezidenta
fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta, sau sunt impozabile cu cota de 10% iin cazul neprezentarii
acestui certificat.
Persoanele juridice romane sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobanzi, acestea fiind supuse
impozitului prevazut de legislatia romaneasca privind impozitul pe profit. Dobaanzile obttinute de persoanele
juridice nerezidente se impoziteaza conform cConventtiilor de evitare a dublei impuneri iincheiate de Romania cu
tara a carui rezident este persoanapersoana beneficiara a dobanzilor, cu conditia prezentarii certificatului de
rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din ttara de rezidentta, sau respectiv cu cota de 10% iin cazul
neprezentarii acestui certificat.
La vanzarea ObligatiunioObligatiunilor prin intermediul Bursei de Valori Bucuressti, vanzatorii de valori
mobiliare, persoane fizice, trebuie sa plateasca iin prezent un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1%
asupra castigului de capital din vanzarea valorilor mobiliare (reprezentand diferenta pozitiva dintre pretul de
vanzare si pretul de cumparare, diminuata dupa caz cu comisioanele datorate intermediarilor). Impozitul se
calculeaza si se retine de catre intermediar, iin momentul iinregistrarii castigului la data efectuarii tranzactiei.
3.11 Legea aplicabila
Prezentul Prospect privind emisiunea de oObligatiuni constituie contractul de iimprumut obligatar iintre Emitent
si investitori si este supus legii romane. Modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare poate surveni
exclusiv ca urmare a schimbarii bazei legale iin Romania.
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Oobligatiuni
Descrierea proiectului de investitii: Refacerea si modernizarea strzii Gheorghe Doja - tronsonul cuprins
ntre strada Budiului i strada RecolteiReabilitarea ssi modernizarea straazilor din Municipiul
OradeaCampulung.
Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Campulung nr. 69/29.05.2003 s-a aprobat studiul de
fezabilitate cu tema "Covor bituminos pe strazi din Municipiul Campulung Muscel, judetul Arges ".
Studiul respectiv a fost realizat de catre Societatea Comerciala EFTIMEX GRUP SRL si prevede executia de
lucrari de reabilitare si modernizare pe urmatoarele stazi: Gruiului, Dragalina, Colonel Stanescu, Dumitru Lazea,
Gh. Toparceanu, Bulevardul Bratianu, Negru Voda, Republicii, Lascar Catargiu, Matei Basarab, Sf. Ilie, Fratii
Golesti, C. Brancoveanu, I.L. Caragiale, Revolutiei.
Pe toate aceste strazi se vor executa urmatoarele lucrari:
Se va executa un covor bituminos in grosime de 4 cm;
Gaurile din asfalt se vor plomba, pe o grosime de 7 cm;
Se acorda un spor 2 cm la grosimea covorului bituminos pentru preluarea denivelarilor existente;
Se va asigura scrurgerea apelor pluviale si se vor reface marcaje longitudinale si transversale;

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4315
Page of 53Page 40 of 46
Suprafata totala a strazilor ce urmeaza a fi reabilitate este 62.562 mp ;
Costul investitiei conform devizului financiar este de 22.071.735 mii lei, sau 586.686 EURO la nivelul cursului
de schimb din 13 mai 2003.
Subscriitori in cadrul ofetei publice de obligatiuni emise de Municipiul Campulung autorizeaza B.C.R. Securities,
in calitate de intermediar al ofertei publice, sa deschida un cont de tip escrow* la Banca Comerciala Romana, in
conformitate cu prevederile O.G. 146/2002.
*Cont dechis de institutiile publice la banci, in baza unei intelegeri intre doua sau mai multe banci in care sunt pastrate la dispozitia
acestora anumite sume in lei sau in valuta intr-o limita si in conditiile convenite.
Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Campulung nr. 153/28.11.2002 s-a aprobat studiul de
fezabilitate cu tema "Modernizare Bulevard Negru Voda, in Municipiul Campulung Muscel, Judetul Arges".
Studiul respectiv a fost realizat de catre Societatea Comerciala EFTIMEX GRUP SRL.
Pe B-dul Negru Voda se vor executa urmatoarele lucrari:
Se va executa un covor bituminos in grosime de 4 cm, dupa ce in prealabil se vor executa reparatii
asfaltice si se vor inlocui bordurile la trotuare;
Se va reface imbracamintea bituminoasa si pe trotuare cu un covor de o grosime de 2 cm;
Se va asigura scrurgerea apelor pluviale si se vor reface marcaje longitudinale si transversale;
L = 1,95km (tronson intersectie cu strada Iezer - Manastire);
Costul investitiei conform devizului general estimativ este de 17.339.572.000 lei.
Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiul Campulung nr. 151/28.11.2002 s-a aprobat studiul de
fezabilitate cu tema: " Modernizarea strazi Cartier Visoi, in Municipiul Campulung Muscel, Judetul Arges"
realizat se SC EFTIMEX SRL.
Pe strazile G-ral Simonescu, Dumitru Lazea, George Toparceanu, Cuza Voda, cpt. Becleanu, dr. Falcoianu:
Se va executa un covor bituminos in grosime de 4 cm;
Se vor inlocui bordurile la trotuare;
Se va reface imbracamintea bituminoasa si pe trotuare cu un covor in grosime de 2 cm
Se va asigura scurgerea apelor pluviale si se vor reface marcajele longitudinale si transversale.
Costul investitiei conform devizului general general estimat este de 6.831.240.000 lei.
Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiul Campulung nr. 152/28.11.2002 s-a aprobat studiul de
fezabilitate cu tema: " Modernizare strazi cartier Grui, in Municipiul Campulung Muscel, Judetul Arges" realizat
se SC EFTIMEX SRL.
Pe strazile Revolutiei, Gruiului, Carpati, G-ral Grecescu, Ion Ticaloiu, Fundatura Carpati Iezer, Dragalina Noua:
Se va executa un covor bituminos in grosime de 4 cm;
Se vor inlocui bordurile la trotuare;
Se va reface imbracamintea bituminoasa si pe trotuare cu un covor in grosime de 2 cm
Se va asigura scurgerea apelor pluviale si se vor reface marcajele longitudinale si transversale.
Costul investitiei conform devizului general estimativ este de 6.099.450.000 lei.

Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4415
Page of 53Page 40 of 46

Proiectul are n vedere realizarea unei intersecii tip giratoriu la intersecia cu
strzile Reiei i Arcanului asigurnd posibilitatea virajului la stnga cat i o
eventual ntoarcere la mijlocul traseului.
Se mai are n vedere amenajarea interseciei cu strzile Bega i Rampei
asigurnd posibilitatea virrii la stnga (conform planurilor de situaie).
Partea carosabil va avea o laime de 14.0 m cu dou benzi de circulaie pe un
sens 2 X 3.5 m lime. va fi meninut zona verde de la mijloc de 1.5 m, iar
trotuarele vor fi pe ambele pri i vor avea o lime variabil.
Valoarea total a obiectivului de investiii, cu detalierea pe structura devizului
general, coform prevederilor legale este de 87.241.613 mii lei, din care
construcii montaj 80.461.632 mii lei.
Finanarea iniial a investiiei a fost stabilit la 50% din fondurile bugetului
local i 50% din fondul special al drumurilor publice.
4. Factori de risc
Recomandam potentialilor investitori ca iinainte de a subscrie iin cadrul prezentei Oferte publice sa ia iin
considerare si sa analizeze iimpreuna cu informatiile despre emitent si urmatorii factori de risc:
4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii
4.1.1 Risc generat de factori naturali
Nici una dintre aceste categorii de risc nu se prevede a influenta semnificativ Obiectivul de Investitii.
4.2 Riscuri ce afecteazaa capacitatea Municipalitatatii de a realiza venituri
4.2.1 Risc generat de factori naturali
Nici una din urmatoarele categorii de risc nu se prevede a influenta capacitatea Emitentului de a face fata cu
succes rambursarii capitalului si platii dobanzilor si comisioanelor.
Risc seismic:
Zona seismica a municipiului Campulung are, conform normativului STAS 111/1-93, gradul 7. Iar in conformitate
cu normativul P100/1992 se situeaza in zona siesmica D, coeficient K3=0,16, perioada de colt Tc=1,5.

Municipiul Trgu Mure se situeaz n conformitate cu normativul P100/1992 n zona seismic "E,
intensitatea VII, Ks=0,12 i perioada de colt Tc=0,07.
Risc de inundattii: risc redus.
Risc de alunecari de teren: Obiectivul de investitii se aflaa iintr-o zonaa de risc minim privind alunecarile de
teren.
Risc de seceta
Efectele pe care o eventuala seceta le poate provoca asupra Emitentului sunt considerate a fi neimportante,
ponderea veniturilor din agricultura fiind nesemnificativa.
4.2.2 Risc economic

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4515
Page of 53Page 40 of 46
Acest tip de risc este generat de posibila dependenta de un agent economic sau de modificari importante iin
structura demografica a populatiei pe parcursul existentei Oobligatiunilor, inclusiv ca urmare a migratiei si
imigratiei.
Primaria Municipiului Trgu MureCampulungOradea nu are iin evidenttele sale ca platiplatitor de impozite si
taxe locale nici un agent economic a caarui contributtie saa fie mai mare de 5% din totalul acestora.
Modificarile demografice preconizate sunt minore pentru perioada de timp pana la maturitatea oObligatiunilor,
iin 2005.
Emitentii, autoritati publice locale, nu sunt deocamdata analizati si ratificati de catre agentii de rating romanesti
sau internationale.
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare
4.3.1 Risc referitor la pret
Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intentioneaza sa pastreze Obligatiunile pana la
maturitatea acestora. Este posibil ca, iin cazul unei lichiditati scazute a acestor titluri la BVB, diferenta iintre
preturile bid si ask sa fie semnificativa. Variatiile de pret sunt limitate de recalcularea semestrial trimestrialaa a
dobanzii si de legarea acesteia de media ratelor BUBID si BUBOR la 63 luni.
4.3.2 Risc de rataa a dobaanzii
Se refera la fluctuattiile dobanzilor la 63 luni de pe piatta interbancara. Acest tip de risc a fost eliminat prin
corelarea dobanzii cu ratele dobanzilor interbancare.
4.3.3. Risc generat de faptul ca Emitentul se aflaa la prima emisiune de obligatiuniobligatiuni
Piatta obligatiuniobligatiunilor municipale iin Romaania se gasesste iintr-o fazaa incipientaa, valoarea totalaa a
sumelor atrase prin emisiune de obligatiuniobligatiuni municipale ridicaandu-se la o suma de aproximativ
61256,5009 mld. lei, iin timp ce iin Europa Centralaa ssi de Est finanttarea prin iimprumut obligatar este cu mult
superioaraa valoric piettei romaanessti. Valorile emisiunilor de obligatiuniobligatiuni municipale sunt iintr-o
continuaa cresstere.
Emisiunea de obligaiuni municipale Oradea este cea mai mare de pana acum.Astfel, daca primele municipalitati
s-au finantat cu sume intre cinci si zece miliarde de lei, in acest moment sunt in pregatire emisiuni de obligatiuni
cu valori mai mari de 20 mld. lei.
4.4 Riscuri generale
4.4.1 Risc monetar si valutar
Valoarea investitiei va fi influentata de rata de schimb valutar a leului fata de orice valuta convertibila. Trebuie
avut iin vedere ca moneda romaaneasca a cunoscut o devalorizare foarte puternica, iinsa exista semnale ca iin
perioada urmaatoare, iin conditiile stabilizarii inflatiei la valorile actuale, sa asistam la o devalorizare controlata,
fara salturi semnificative. Investitorii iin obligatiunile emise de Municipiul CampulungTrgu Mure Oradea sunt
protejati de fluctuatiile ratei dobanzii prin metoda de calcul folosita iin calcularea ratei dobanzii obligatiunilor
emise.
4.4.2 Risc datorat instabilitatii legislative
Perioada de tranzitie iin care se afla Romania se caracterizeaza prin modificari legislative care pot genera
incoerenta iin plan economic..
Legislatia iin domeniul administratiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finantele publice locale a fost
amendata iin ultimii ani. Aceste modificari legislative pot afecta activitatea autoritatilor publice locale. Astfel,
exista riscul transferarii de catre sStat a anumitor responsabilitati catre autoritatile locale cu acoperirea partiala a
resurselor necesare iindeplinirii acestora, sau riscul modificaarii legislattiei privind taxele si impozitele ce se fac
venit la bugetul local.
Legislatia privind valorile mobiliare a fost modificata recent printr-un pachet de legi, iin prezent se asteapta
aparitia regulamentelor CNVM de aplicare a acestor legi.
4.4.3 Risc datorat unificarii standardelor contabile

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4615
Page of 53Page 40 of 46
Normele contabile romanesti vor fi armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu
Standardele de Contabilitate Internationale.
IIn momentul realizarii acestei tranzitii este posibila aparitia de diferente iintre bugetele estimate si conturile de
executie obtinute de Municipalitate.
Tot datoritaa acestui tip de risc pot saa aparaa diferentte iintre veniturile estimate si cele obtinute de investitori
din acest tip de investitii.
4.4.4 Risc datorat fiscalitatatii
Modificarea fiscalitatatii este un risc specific economiilor iin tranzittie. Printr-o eventualaa cresstere a
fiscalitaattii se pot afecta veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obttine prin investittia iin
obligatiuniobligatiuni. Pe de altaa parte printr-o reducere semnificativaa a fiscalitaattii pot fi afectate veniturile
municipalitaattii si implicit capacitatea acesteia de a returna ratele si dobanzile aferente iimprumutului obligatar.

5. Garantii si remedii iin caz de neplata
5.1 Garantii
Emitentul garanteaza plata la termen a obligatiilor sale referitoare la oObligatiuni (principal,. dobanda.,
comisioane) iin conformitate cu Acordul de garantare.
5.2 Remedii in caz de neplata
IIn cazul neplatii la termen a uneia sau mai multor transe (dobanda si/sau principal) investitorii se pot organiza
iintr-o Adunare a Investitorilor care sa solicite executarea oricaror conturi ale Emitentului iin suma si iin
conditiile stipulate iin Acordul de garantare. 6. Alte informai
i
5. Garanii i remedii n caz de neplat
5.1 Garanii
Emitentul garanteaz plata la termen a obligaiilor sale referitoare la Obligaiuni (principal, dobnd, comisioane)
n conformitate cu Acordul de garantare.
5.2 Remedii n caz de neplat
n cazul neplii la termen a uneia sau mai multor trane (dobnd i/sau principal) investitorii se pot organiza
ntr-o Adunare a Investitorilor care s solicite executarea oricror conturi ale Emitentului n suma i n condiiile
stipulate n Acordul de garantare.
6. Alte informatii
6.1 Informatii semnificative neincluse iin prospect
Nu exista informatii semnificative neincluse iin prospect pe motivul confidentialitatii acestoraeia. IIn
conformitate cu legea 215/2001 privind organizarea activitatii autoritatilor publice locale, toate informatiile
referitoare la activitatile autoritatilor publice locale sunt publice.
6.2 Incapacitate de plata; litigii si procese iin curs
Primaaria Mmunicipiului OradeaCampulung declaraa ca nu se aflaa iin incapacitate de plataa ssi caa nu existaa
litigii comerciale iin care Primaaria sa se afle iin calitate de paaraat.
CampulungOradeaPrimria Municipiului Tirgu Mures are ca surse de venituri impozitele i taxele locale datorate
de contribuabilii persoane fizice i juridice a caror ncasare se efectueaza cu regularitate.
Litigiile comerciale a caror obiecti este evaluat in bani, aflate pe rol, in care Primaria Tirgu Mures este parata,
precum si valoarea acestora sunt urmatoarele (ANEXA 11):
SC Gener Invest SA / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 1148/2002 Tribunalul Mures -
3.008.549.741 lei;
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4715
Page of 53Page 40 of 46
SC MTS Company SRL / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 7037/2001 CSJ -
22.703.969.019 lei;
SC MTS Company SRL / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 544/2002 Curtea de Apel Tirgu
Mures - 12.560.127.623 lei.
6.3 Responsabilitatea privind iintocmirea prospectului
Acest prospect de emisiune a fost realizat de catre intermediar impreuna cu consultantul financiar al emitentului,
societate privat romn, neafiliat cu intermediarul sau grupul de vnzare. Acest prospect a fost intocmit pe baza
documentelor puse la dispozitie de catre municipalitate i consultantul sau financiar sau provenindvin din alte
surse care au fost indicate iin Prospect.
Intermediarul este exclusiv raspunzator pentru derularea ofertei publice primare de vanzare si pentru respectarea
normelor CNVM prinvind respectiva oferta publica.
6.4 Obtinerea si consultarea prospectului
Copii ale prospectului de oferta publica pot fi obtinute direct de la punctele de subscriere ale grupului de vaanzare,
de la societatea de intermediere ssi de la sediul emitentului.
Achizitionarea de valori mobiliare care formeaza obiectul acestui prospect va fi obligatoriu iinsotita de declaratia
cumparatorului referitoare la consultarea prospectului de oferta publica.
6.5 Anularea ofertei publice
IIn caz de constatare a unor iregularitaatti oferta publicaa poate fi anulataa iin termen de 90 de zile de la data
primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. IIn acest caz sumele vor fi returnate investitorilor
iincepaand cu a 10-a zi lucraatoare de la anularea ofertei de caatre CNVM, prin aceleassi modalitaatti de plataa
folosite pentru plata dobaanzilor ssi a iimprumtului. Sumele aferente restituirilor iin numerar vor fi disponibile la
sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucraatoare dupaa care vor fi returnate emitentului, care le va
platiplati prin mandat postal. Comisioanele ssi spezele bancare vor fi suportate de emitent.
6.6 Relevanta informatiei
Emitentul va informa investitorii si O.E.V.M., pe iintreaga durata de existenta a obligatiunilor, cu privire la
eventualele modificari importante ce pot surveni cu privire la proiectul de investitii sau la situatia financiara a
municipalitatii.Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4815
Page of 53Page 40 of 46ANEXELE FAC PARTE INTEGRANTAA DIN PREZENTUL PROSPECT DE OFERTAA PUBLICAA
SSI SUNT URMATOAARELE:
1. Acordul de garantare iintre Emitent si investitori;
2. Hotararea Consilului Local nr. 154/2002 din23476/2.1027.02.2003, privind emisiunea de obligatiuni
municipale;2 27.08.2002 si Hotararea CL 4/2003 referitoare la emiterea de Obligaiuni;
3. Contul de executie bugetara 1999, 2000, 2001,; sem .I 2002, 31.03.2003;
4. Bilanttul iincheiat 1999, 2000, 2001; sem.I 2002, 31.03.2003;
5. Raportul auditorului 2000, 2001,; 2002, 31.03.2003;
6. Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2002Hotararea CL 640/20.12.2002 privind aprobarea
bBugetului Llocal pe anul 2003;
7. Documentatia tehnico-economica a proiectului de investitii si avizele aferente;
8.Documente de identificare ale societatilor comerciale unde Consiliul Local al Municipiului Tirgu Mures
detine actiuni.
8. Certificat de iinregistrare fiscalaa.
10.Decalaratie privind imprumuturile curente si garantiile acordate.
11.Decalaratie privind litigiile.

9. Adresa informare Ministerul Finanttelor Publice cu privire la emisiunea de obligatiuni municipale ssi
Raaspunsul Ministerului Finanttelor Publice..
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
4915
Page of 53Page 40 of 46
10. Anuntt publicitar.
11. Formular de subscriere.
12. Formular de revocare.
Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
5015
Page of 53Page 40 of 46


IIn conformitate cu legislattia iin vigoare:
Verificaand conttinutul acestui prospect, Emitentul acceptaa responsabilitatea pentru conttinutul acestuia ssi
confirmaa ca nu sunt omisiuni majore ssi declarattii neadevaarate referitoare la acest Prospect, semnaand:
EMITENT

George BalanPetru FILIPDorin Florea
Primar
PRIMAARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURESORADECAMPULUNGA
Str. MarasestiStrada Negru Voda,Piata Unirii. nr. 61271-2, Tirgu MuresOradeaCampulung, jud. Tirgu
MuresBihorArges
http://www.oradea.ro/
Telefon: +40-265- 16 83 300259-437.0000248 511 034


Fax: +40-265- 16 69 63
INTERMEDIAR

Simona CONSTANTINESCU
Pressedinte/Director
BCR SECURITIES SA
Calea Grivittei 160, Sector 1, Bucuresti
fax: 021 222 74 04; tel: 021 222 737 04
web: www.bcrsecurities.ro
email: office@bcrsecurities.ro
CONSULTANT FINANCIAR AL EMITENTULUI / STRUCTURAREA OBLIGAIUNILOR

Viorel UDMA
Director General
V.M.B. Partners S.A.
Str. Mircea Vulcnescu nr.9, Sector 1, Bucureti
fax: 021 222 7275
email: vmb@VMBpartners.ro
http://www.VMBpartners.ro/

Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian
Formatted: Romanian

Prospect Oferta Publica Obligaiuni Municipale TIRGU MURESCAMPULUNGORADEA
5115
Page of 53Page 40 of 46


Emitentul se obliga sa ramburseze datoria si sa plateasca dobanzile si comisioanele aferente acestei datorii
numai din veniturile autoritatii administratiei publice locale, fara ca Guvernul sa aiba vreo obligatie de
plata si fara a fi folosita credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului pentru garantarea
rambursarii datoriei unitatii administrativ-teritoriale, a platii dobanzilor si comisioanelor aferente.


IIN CAZ DE CONSTATARE A UNOR NEREGULARITATI, OFERTA PUBLICA POATE FI
ANULATA IIN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA DATA PRIMIRII LA C.N.V.M. A
RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE ACESTEIA.