Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Cojocaru Petru
Adres(e) Slt. Adrian Carstea, nr 3 bloc 75, 568947, Bucuresti, Roania
Telefon(oane) Mobil: 75595!798
E-mail(uri) cj."etru#$a%oo.ro
&a'ionalitate(-t'i) Roania
Data naterii (! &oiebrie !994
Sex )asculin
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Inginer electric
Experiena profesional
Perioada )en'iona'i se"arat *iecare e+"erien' "ro*esional rele,ant, -nce".nd cu cea
ai recent dintre acestea. /rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
Funcia au !otul ocu!at
"cti#it$i i re!onabilit$i
!rinci!ale
Numele i adrea an%a&atorului
Ti!ul acti#it$ii au ectorul de
acti#itate
Educaie i formare
Pa%ina / - 'urriculum #itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaii de!re Euro!a acceai !a%ina: (tt!://euro!a)cedefo!)euro!a)eu
* +niunea Euro!ean$, -..---./. -0.1-./.
Perioada )en'iona'i se"arat *iecare *ora de -n,'.nt 2i "ro3ra de *orare
"ro*esional absol,ite, -nce".nd cu cel ai recent. /,e0i instruc'iunile1
'alificarea / di!loma obinut$
Dici!linele !rinci!ale tudiate /
com!etene !rofeionale
dob2ndite
Numele i ti!ul intituiei de
3n#$$m2nt / furni4orului de
formare
Ni#elul -n claificarea na'ional
sau interna'ional
/rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
Aptitudini i competene
personale
5imba(i) matern$(e) Precizai limba(ile) matern(e) /dac este ca0ul s"eci*ica'i a doua lib
atern, ,e0i instruc'iunile1
5imba(i) tr$in$(e) cunoscut/e1
"utoe#aluare nelegere or!ire "criere
Nivel european (*) Ascultare Citire Partici!are la
con#eraie
4iscurs oral Ex!rimare cri$
Lim!a
Lim!a
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
'om!etene i abilit$i ociale 4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
'om!etene i a!titudini
or%ani4atorice
4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
'om!etene i a!titudini te(nice 4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
'om!etene i a!titudini de
utili4are a calculatorului
4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
'om!etene i a!titudini artitice 4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
"lte com!etene i a!titudini 4escrie'i aceste co"eten'e 2i indica'i conte+tul -n care au *ost dob.ndite.
/Rubric *acultati,, ,e0i instruc'iunile1
Permi(e) de conducere )en'iona'i dac de'ine'i un "eris de conducere 2i cate3oria. /Rubric
*acultati,, ,e0i instruc'iunile1
Informaii suplimentare 5nclude'i aici orice alte in*ora'ii utile, care nu au *ost en'ionate anterior, de
e+e"lu6 "ersoane de contact, re*erin'e etc. /Rubric *acultati,, ,e0i
Pa%ina / - 'urriculum #itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaii de!re Euro!a acceai !a%ina: (tt!://euro!a)cedefo!)euro!a)eu
* +niunea Euro!ean$, -..---./. -0.1-./.
instruc'iunile1
Anexe 7nuera'i docuentele ane+ate C89ului. /Rubric *acultati,, ,e0i
instruc'iunile1
Pa%ina / - 'urriculum #itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaii de!re Euro!a acceai !a%ina: (tt!://euro!a)cedefo!)euro!a)eu
* +niunea Euro!ean$, -..---./. -0.1-./.