Sunteți pe pagina 1din 7

A doua sansa, o noua sansa,

Proiect strategic
finanat de ctre Uniunea European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar 2
Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu
piaa muncii, Domeniul major de intervenie 2.2
Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a
colii, ID 60909
Aplicant: Inspectoratul Scolar Caras-Severin
Parteneri: Inspectoratul Scolar Bihor, Fundaia
Ruhama si Asociatia Nevo Parudimos.

Obiectivul general:
Cresterea nivelului de educatie si formare
profesionala a resurselor umane printr-o
abordare de tip pe tot parcursul vietii in
contextul dezvoltarii durabile a societatii
bazata pe cunoastere.

Obiective specifice :

Crearea unui cadru funcional de natur s asigure
creterea nivelului de educaie i formare
profesional a resurselor umane

Dezvoltarea politicilor educationale incluzive care sa
favorizeze accesul grupurilor vulnerabile la educatie
atat la nivel judetean (strategia de dezvoltare a celor
doua judete) cat si la nivel local ( strategiile de
dezvoltare locala a comunitatilor din cele doua
judete)
Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii a
celor 2500 de elevi aflati in situatii de risc din scolile
celor doua judete

Reintegrarea in educatie a 500 de persoane care au
parasit timpuriu/abandonat scoala din cele doua
judete

Rezultate anticipate:
Reintegrarea in educatie a cel putin 500 de
persoane care au parasit timpuriu scoala care vor
fi cuprinsi in programele de tipul a doua sansa.

Reducerea riscului de abandon scolar pentru un
numar de cel putin 2500 de elevi prin programe
de tipul scoala de dupa scoala, gradinita estivala,
consiliere si orientare

Reducerea riscului de neinsriere in clasa intai la
timp si cresterea interesului pentru scoala pentru
un numar de cel putin 600 de copii care vor fi
cuprinsi in 20 de Gradinite estivale organizate
anual(60 de gadinite in total)

Rezultate anticipate:

Formarea a cel putin 200 de cadre didactice in vederea derularii
programului de tip A DOUA SANSA, inclusiv in munca cu adultii

Consilierea a cel putin 2000 de parinti in vederea cresterii
interesului acestora pentru educatia propriilor copii si implicare
in viata scolii

Asigurarea functionarii a 30 de Grupuri Locale de Sprijin active si
functionale care nu sunt altceva decat parteneriate intre scoli si
autoritati locale, organizatii nonguvernamentale, institutii
deconcentrate, agenti economici menite pe de o parte sa creasca
accesul absolventilor pe piata muncii iar pe de alta parte sa
razpunda cat mai bine nevoilor educationale diverse ale elevilor.

Asigurarea functionarii unor centre de resurse judetene pentru
programele de tipul scoala de dupa scoala, gradinita estivala si A
doua sansa care sa puna la dispozitia beneficiarilor(cadre
didactice, parinti si elevi) materiale informationale si nu numai
pentru o cat mai buna desfasurare a acestor programe.

Rezultate anticipate:

Asigurarea functionarii in fiecare judet a unui
Centru de de consiliere si sprijin pentru copii si
parinti
Formarea si certificarea unui numar de minim 28
lucratori sociali(14/regiune)
Asigurarea functionarii a cel putin 30 de Grupuri
de initiativa locale in comunitatile unde se
desfasoara proiectul
Acordarea unui numar de 600 de burse sociale
pentru prescolarii care vor incepe scoala care
provin din familii cu probleme inainte de
inceperea scolii pe timp de o luna.