Sunteți pe pagina 1din 85

UNIUNEA EUROPEANA

Fondul European de
Dezvoltare Regionala
GUVERNUL
ROMANIEI
Compania
Nationala de
Autostrazi si
Drumuri
Nationale din
Romania A
IN!RUMEN!E !RAN
!RUC!URALE

DENUMIRE INVESTITIE: VARIANTA DE OCOLIRE
GALATI
DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU
MEMORIU DE PREZENTARE
Proiectant: Asocierea SC. Tractebel Engineering S.A. S.C. Acciona!Ingenieria S.A.
BENE"ICIAR: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN
ROMANIA S.A.
SURSA DE "INANTARE: Proiect co fnantat de Uniunea Europeana prin ondu! European de De"#o!tare
Re$iona!a
Septe%&rie' ()*(
OBIECTI#: #arianta $e ocolire %alati
OBIECT: DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII ACORDULUI DE
MEDIU
MEMORIU DE PREZENTARE
CONTRACT: &'())*++ $in '*.,'.',)'
Nu%e Se%natura
SC Acciona+In$enieria SA
Re,pon,a&i! protectia %ediu!ui in$- Laura .i!i%on -----------------------
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1 / 85
CUPRINS
1 DENUMIREA PROIECTULUI........................................................................................................5
2 TITULAR............................................................................................................................................5
2.1 Numele companiei..................................................................................................................5
2.2 Elaboratorul stuiului............................................................................................................5
! DE"CRIEREA PROIECTULUI......................................................................................................5
!.1 "ituatia e#istenta....................................................................................................................5
!.2 Date te$nice ale in%estitiei..................................................................................................7
!.2.1 &ona si amplasamentul.............................................................................................7
!.2.2 Detalii pri%in alternati%ele stuiate....................................................................8
!.2.! "tatutul 'uriic al terenului ce urmea(a sa )ie ocupat si supra)ata
ocupata 9
!.2.* Caracteristicile principale ale constructiilor + situatia proiectata.............9
!.2., "i-uranta circulatiei..................................................................................................11
!.2.. Amena'arile intersectiilor rutiere.........................................................................11
!.2./ Pouri0 %iaucte0 pasa'e si poete......................................................................12
!.2.1 Lista lucrarilor e arta..............................................................................................13
!.! 2usti)icarea necesitatii proiectului..................................................................................59
!.* Resurse naturale )olosite in constructie si )unctionare..........................................60
!., Locali(area proiectului........................................................................................................61
!.. Descrierea caracteristicilor cu impact potential ale proiectului asupra
meiului..............................................................................................................................................61
!...1 E#tinerea impactului 3(ona -eo-ra)ica0 numarul
populatiei4$abitatelor4 speciilor a)ectate5.........................................................................62
!...2 Ma-nituinea si comple#itatea impactului.......................................................62
!...! Probabilitatea impactului........................................................................................63
!...* Durata0 )rec%enta si re%ersibilitatea impactului.............................................63
!..., Masurile e e%itare0 reucere sau ameliorare a impactului semni)icati%
asupra meiului...........................................................................................................................63
!.... Natura trans)rontiera a impactului......................................................................63
!.../ Relatia cu alte proiecte e#istente sau plani)icate..........................................63
* "UR"E DE POLUANTI "I IN"TALATII PENTRU RETINEREA0 E6ACUAREA "I
DI"PER"IA POLUANTILOR IN MEDIU..........................................................................................64
*.1 Protectia calitatii apelor.....................................................................................................64
*.1.1 "urse e poluare a apei 7i emisii e poluan8i 9n perioaa e e#ecutie 64
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2 / 85
*.1.2 "urse e poluare a apei 7i emisii e poluan8i 9n perioaa e operare..65
*.1.! Impactul prous asupra apelor 9n perioaa e e#ecutie............................65
*.1.* Impactul prous asupra apelor 9n perioaa e operare.............................65
*.1., M:suri e protec8ia apelor 9n perioaa e e#ecutie.....................................66
*.1.. M:suri e protec8ia apelor 9n perioaa e operare......................................66
*.2 Protectia aerului....................................................................................................................66
*.2.1 "urse e poluare a aerului 9n perioaa e e#ecutie....................................66
*.2.2 "urse e poluare a aerului in perioaa e operare......................................67
*.2.! M:suri e protec8ie a aerului 9n perioaa e e#ecutie................................69
*.2.* M:suri e protec8ie a aerului 9n perioaa e operare.................................70
*.! Protectia impotri%a (-omotului si %ibratiilor..............................................................70
*.!.1 "urse e (-omot si %ibratii in perioaa e e#ecutie....................................70
*.!.2 "urse e (-omot si %ibratii in perioaa e operare.....................................72
*.!.! Masuri e protectie impotri%a (-omotului in perioaa e e#ecutie.......72
*.!.* Masuri e reucere a (-omotului in perioaa e e#ploatare...................73
*.* Protec8ia 9mpotri%a raiatiilor..........................................................................................73
*., Protectia solului si a subsolului.......................................................................................73
*.,.1 "urse e poluare a solului 7i subsolului 9n perioaa e e#ecutie...........73
*.,.2 "urse e poluare a solului 7i subsolului 9n perioaa e operare.............74
*.. Protectia ecosistemelor terestre si ac%atice...............................................................75
*...1 "urse e poluare a )lorei 7i )aunei 9n perioaa e e#ecutie......................77
*...2 "urse e poluare a )lorei 7i )aunei 9n perioaa e operare.......................77
*...! Impactul prous asupra )lorei 7i )aunei 9n perioaa e e#ecutie............78
*...* M:suri e protec8ie a )lorei 7i )aunei 9n perioaa e operare...................78
*./ Protectia ase(arilor umane si a altor obiecti%e e interes public......................79
*.1 ;ospo:rirea e7eurilor.....................................................................................................79
*.1.1 Deseuri inerte si nepericuloase in perioaa e e#ecutie............................79
*.1.2 Deseuri nepericuloase in perioaa e e#ploatare.........................................80
*.1.! Moul e -ospoarire a eseurilor.....................................................................80
*.< ;ospo:rirea substantelor to#ice 7i periculoase......................................................82
*.<.1 Deseuri to#ice si periculoase in perioaa e e#ecutie................................82
*.<.2 Deseuri to#ice si periculoase in perioaa e e#ploatare............................82
, PRE6EDERI PENTRU MONITORI&AREA MEDIULUI.........................................................83
,.1 Planul e monitorin- 9n perioaa e construire........................................................83
,.2 Planul e monitorin- 9n perioaa e operare............................................................84
. LUCRARI DE RE=ACERE4RE"TAURARE A AMPLA"AMENTULUI..................................84
..1 "ituatii ienti)icate e risc potential..............................................................................84
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3 / 85
..2 Descrierea masurilor preconi(ate pentru pre%enirea si reucerea situatiilor
e risc..................................................................................................................................................85
..! Lucrari propuse pentru re)acerea amplasamentului...............................................85
/ ANE>E ? PIE"E DE"ENATE.......................................................................................................85
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. / 85
" DENUMIREA PROIECTULUI
Lucrarea intitulata Memoriu e pre(entare + pentru reali(area obiecti%ului e in%estitie@
ALUCRARI PRIVIND VARIANTA DE OCOLIRE GALATI s?a elaborat e catre
proiectantul e specialitate ASOCIEREA S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. & S.C.
ACCIONA-INGENIERIA S.A.
Lucrarea s?a reali(at con)orm Ane#ei , in Orinul 1!,42B1B ? al MMP + pri%in aprobarea
Metoolo-iei e aplicare a e%aluarii impactului asupra meiului pentru proiecte publice si
pri%ate0 si in con)ormitate cu Oronanta e Ur-enta pri%in Protectia Meiului Nr. 1<, in
22 Decembrie 2BB, aprobat: cu moi)ic:ri 7i complet:ri prin Le-ea nr. 2.,42BB.0 cu
moi)ic:rile ulterioare.
# TITULAR
2.1 Numele comp!"e"
Compania Nationala e Autostra(i si Drumuri Nationale in Romania ".A. 3CNADNR5
Aresa @ Cule%arul Dinicu ;olescu0 Nr.!10 "ect.10 Cucuresti0 Co B1B1/!0 Romania
2.2 El#o$%o$ul &%u'"ulu"
A"OCIEREA ".C. TRACTECEL EN;INEERIN; ".A. D ".C. ACCIONA?IN;ENIERIA ".A.
Responsabil pentru protectia meiului@ Lu$ ("l"mo!
Tele)on@ E *B /21 *,2 B</0 E?mail@ in)oFacciona?in-enieria.ro
) DESCRIEREA PROIECTULUI
$%" S"%u%" e*"&%e!%
In cele ce urmea(a0 se pre(inta situatia reala actuala si e %iitor in care se situea(a si se
%a situa municipiul ;alati0 care pre(inta interes0 nu numai local ci si interes national0
stiinu?se ca in municipiul ;alati sunt situate obiecti%e e interes national0 cum ar )i@
Combinatul sierur-ic ;alati0 Portul nou e mar)uri ;alati si Portul na%al cat si Portul
mineralier0 situate la Dunarea maritimaG si nu numai atat0 ar mai trebuie amintite si
%amile in estul Romaniei cum ar )i 6ama ;iur-iulesti si 6ama Oancea0 prin care trece
tra)icul spre Republica Molo%a0 Ucraina0 Rusia0 ;eor-ia0 A(erbai-ean0 etc.
Pentru a se intele-e mai bine situatia e#istenta in pre(ent si situatia e %iitor0 in
continuare se )ace o pre(entare mai in etaliu.
Dupa cum se stie0 municipiul ;alati se a)la in partea e su ? est a Romaniei0 pe partea
stan-a a Dunarii0 intre raurile "iret si Prut0 inainte e %arsarea lor in Dunare.
Desi orasul se a)la intre ape cur-atoare mari0 relie)ul este eluros0 bra(at e paraie si %ai
aanci0 cu i)erente mari e ni%el intre tal%e-ul acestora si (onele e platou.
Mai trebuie aratat ca in partea e su a municipiului ;alati0 la o istanta e circa 12 Hm0
se a)la situat un alt oras important si anume municipiul Craila0 amplasat tot pe malul
stan- al Dunarii0 insa pe un relie) plat.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5 / 85
Important este si )aptul ca cele oua municipii au porturi la Dunare e importanta
maritime.
Din punct e %eere al retelei rutiere0 se poate spune ca aceasta este ensa0 pe eoparte0
)acan le-atura in toate irectiile Romaniei0 cu cele oua municipii si porturile e mar)uri
respecti%e0 iar pe e alta parte0 le-atura cu Republica Molo%a si Ucraina0 prin 6amile
;iur-iulesti si Oancea 3prin DN 2.5.
Densitatea retelei rutiere se 'usti)ica prin )aptul ca0 asa cum se arata mai inainte0 catre
cele oua municipii 3espartite e raul "iret5 con%er- opt rumuri nationale0 acestea )iin@
DN21 inspre "lobo(ia ? Autostraa A2 3Cucuresti ? =etesti ? Constanta5G
DN2C inspre Cu(au 3DN20 DN1B ? Craso% ? Co%asna5G
DN22 inspre Ramnicu "arat 3DN25G
DN2! inspre =ocsani ? DN2 ? A'u 3DN11A5 ? Cacau sau O'ula?T-."ecuiesc ?
Mircurea Ciuc 3DN2D?DN11C?DN125G
DN2, inspre Tecuci ? Carla ? 6aslui ? IasiG
DN2*D inspre Carla 3DN2*5G
DN2. inspre Oancea ? Mur-eni ? Iusi ? IasiG
DN2C spre si inspre ;iur-iulesti 3punct e -ranita cu Casarabia si Ucraina5G
DN22C Craila ? ;alati.
La aceste rumuri se mai aau-a urmatoarele Drumuri 'uetene@ D22,10 D22210 D2221C0
D22,,A0 D22,,C.
In conclu(ie0 municipiul ;alati este puternic a)ectat e tra)icul e tran(it spre si inspre
Portul e mar)uri cat si spre si inspre Republica Molo%a0 Ucraina0 Rusia0 ;eor-ia0 etc.
prin 6amile ;iur-iulesti si Oancea.
Ca atare se impune reali(area unei 6ariante e ocolire a municipiului ;alati care sa preia
tra)icul e tran(it e pe cele opt Drumuri nationale si cele cinci Drumuri 'uetene.
Dupa cum se constata0 o parte in tra)icul e tran(it pro%ine e pe Drumurile nationale
care sunt situate pe teritoriul 'uetului Craila 3DN 210 DN 2C0 DN 220 DN 2!0 DN 22C5 si
este )iresc sa se puna problema reali(arii si a unei 6ariante e ocolire a municipiului Craila0
%arianta care a )ost stuiata in anii 2BB/ + 2BB1 sub enumirea JDrum e#pres Craila +
;alatiK0 in%estitorul )iin CNADNR. In consecinta cele oua noi artere rutiere si anume
6arianta e ocolire ;alati cat si Drumul e#pres Craila + ;alati0 trebuie sa aiba continuitate.
Cu aceasta oca(ie se atra-e atentia ca pentru Drumul e#pres Craila + ;alati se pre%ee
tra%ersarea "iretului intr?o (ona a-lomerata 3constructii e#istente0 epo(ite0 tria' e cale
)erata0 etc.50 cu un po ? pasa' e cca 1 Hm0 care se racorea(a la DN 2,0 asa cum se
arata0 )ara sa aiba nicio le-atura cu 6arianta e ocolire ;alati.
"e preci(ea(a ca in recunoasterile )acute in teren si in anali(ele )acute la Consiliul
2uetean ;alati0 sin-ura tra%ersare a "iretului este )e(abila in punct e %eere te$nico +
economic in (ona Traian + Cranistea0 o alta tra%ersare pana la %arsarea "iretului in Dunare
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. ! / 85
ar )i e#treme e costisitoare. Aceasta este 'usti)icarea pentru care esprinerea 6ariantei
e ocolire ;alati in DN 2,0 printr?un No rutier0 se propune in (ona Traian + Cranistea.
Ca atare0 se consiera ca amplasamentul Drumului e#pres Craila + ;alati0 trebuie
restuiat ast)el incat sa se reali(e(e continuitatea cu 6arianta e ocolire ;alati.
Trebuie sa se preci(e(e ca0 in pre(ent0 le-atura intre Drumurile nationale care con%er- in
(ona ;alati + Craila cu 6ama ;iur-iulesti se reali(ea(a prin DN 2C iar cu 6ama Oancea
prin DN 2C si DN 2..
Mentionam ca DN 2C se esprine in DN 2 la Cu(au0 se es)asoara pe la peri)eria
municipiului Craila0 tra%ersea(a raul "iret la "enreni0 iar e aici tra%ersea(a (one
populate si a-lomerate@ "enreni0 Mo%ileni0 (ona e su a Combinatului "ierur-ic ;alati0
Carbosi0 municipiul ;alati 3prin partea e %est0 nor ? %est0 nor si est50 apoi coboara si se
situea(a in (ona Lacului Crates si a Caii =erate 3;alati ? Carla50 tra%ersea(a (onele
Portului 6ec$i si Portului Nou e mar)uri ;alati0 se situea(a lan-a Calea =erata0
terminanu?se la ;iur-iulestiG esprinerea DN 2. spre Oancea in DN 2C se )ace in
municipiul ;alati0 e une re(ulta ca tra)icul -reu si )oarte -reu trece prin oras.
"e scoate in e%ienta ca DN 2C este e ubla importanta europeana@ E ,1* care )ace
le-atura cu R. Molo%a si E 1/ cu Ucraina0 Rusia0 ;eor-ia0 etc..
O problema )oarte importanta care trebuie a%uta in %eere in %iitor o constituie proiectul
AUTO"TRA&II INELARE MAREA NEA;RA care are le-atura irecta0 e pe teritoriile
Ucrainei0 Rusiei0 ;eor-iei0 etc.0 atat cu 6ama ;iur-iulesti0 cat si cu municipiul C$isinau +
Republica Molo%a.
In iscutiile purtate la Consiliul 2uetean ;alati s?a scos in e%ienta ca Ucraina are in curs
e e#ecutie Autostraa Tatarbunar + I(mail + Reni 3intre Oesa si Tatarbunar este e'a
construita autostraa5.
In etaliu0 )lu#urile e tra)ic -reu si )oarte -reu0 spre si inspre Cul-aria0 "erbia0 Un-aria0
in -eneral spre si inspre partea e su ? %est si %est a Europei0 %or continua sa se
es)asoare in partea e su a Ucrainei0 prin ;iur-iulesti ? 6arianta ;alati + %iitorul Drum
e#pres Craila ? DN 21 3"lobo(ia5 ? Autostraa A2 s.a.m... Este imposibil sa se presupuna
ca tra)icul -reu si )oarte -reu0 spre si inspre su ? %estul Europei0 se %a es)asura in
suul Ucrainei0 aica e la Oesa0 spre nor ? %est si anume0 spre C$isinau 3R. Molo%a50
e une sa coboare spre suul Romaniei pe Autostraa Molo%a0 prin Albita0 Carla0
=ocsani0 Cu(au0 s.a.m..0 istantele parcurse in plus )iin e orinul sutelor e HilometriiG
e%ient tra)icul respecti% se %a inrepta spre 6ama ;iur-iulesti0 iar e aici pe 6arianta e
ocolire ;alati si in continuare asa cum s?a aratat mai inainte.
$%# D%e %e+!"ce le "!,e&%"%"e"
3.2.1 -o! &" mpl&me!%ul
V$"!% 'e ocol"$e Gl%" se situea(a in a)ara municipiului si localitatilor in%ecinate0 cat
si a Combinatului "ierur-ic0 in partea e %est0 nor + %est0 nor si est a orasului0
teritoriul strabatut )iin situat in 'uetul ;alati.
Pentru stabilirea amplasamentului traseului0 au )ost stuiate mai multe %ariante e traseu
si supuse anali(ei Consiliului 2uetean ;alati in atele e 2B martie0 ! mai si . iulie 2B120
cele oua 6ariante e amplasament a-reate e C2 ;alati )iin pre(entate si in CTE +
CNADNR in ata e 2< mai 2B12.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. " / 85
).2.2 De%l"" p$","!' l%e$!%",ele &%u'"%e
In e(baterea care a a%ut loc la Consiliul 2uetean ;alati0 in ata e . iulie 2B120 noua
Conucere a 'uetului si Autoritatile locale0 a 6ariantei e ocolire ;alati in cele 2
amplasamente0 6arianta 1 + rosie si 6arianta 2 + albastraG cu alte cu%inte noua
Conucere a C2 ;alati a )ost in)ormata asupra obiecti%ului e in%estitie care urmea(a sa
se reali(e(e si anume 6arianta e ocolire ;alati. La e(baterea respecti%a s?au
pre(entat a%anta'ele si e(a%anta'ele celor oua %ariante e amplasament0 printre care
si )aptul ca 6arianta 1 + rosie este mai scurta0 a%an lun-imea e L L !!0.BB Hm0 insa
cu %iaucte si pouri mai lun-i0 iar 6arianta 2 + albastra are o lun-ime mai mare0 e L
L *10!BB Hm0 ar cu lun-imi e %iaucte si pouri mai scurte.
Din e(baterile respecti%e0 noua Conucere a C2 ;alati si?a e#primat acorul pentru
6arianta 1 + rosie0 preci(an ca pentru aceasta %arianta %a emite si Certi)icatul e
Urbanism0 solicitan totusi sa se )aca si o Comparatie Multicriteriala intre cele oua
amplasamente ale traseelor0 comparatie care0 e alt)el0 a )ost solicitata si e CNADNR in
seinta in ata 2< mai 2B12.
Urmare acorului at e C2 ;alati0 pentru 6arianta 1 + rosie0 Proiectantul a intocmit
ocumentatia necesara pentru obtinerea Certi)icatului e Urbanism care a )ost emis cu nr.
1/<4**BB in ata e B1 au-ust 2B12.
Proiectantul a pre(entat in CTE + CNADNR0 in ata e B1 au-ust 2B120 cele oua 6ariante
e amplasament ale traseului0 printr?o anali(a critica re(ultata in ocumentatia care se
re)erea la Anali(a Multicriteriala.
Anali(a respecti%a s?a re)erit la urmatoarele criterii@
+ costul in%estitiei0
+ impactul asupra meiului0
+ costul -enerali(at al utili(atorilor e rum0
+ punctul e %eere al Autoritatilor locale0
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 8 / 85
+ supra)ata e teren ocupata0
+ asi-urarea )luii(arii tra)icului e tran(it.
In )inal0 a re(ultat pentru@
+ 6arianta 1 + rosie0 1BB puncte0
+ 6arianta 2 + albastra0 <B.1B puncte0
%arianta e amplasament a traseului recomanata )iin 6arianta 1 + rosie0 pentru care a
)ost emis si ocumentul e a%i(are nr. *111 4 B1.B1.2B12.
Se me!%"o!e. c "! /"!l0 &- &%u'"% u! %$&eu c$e & /"e c% m" &cu$%0
V$"!% 1 1 $o&"e cu L2))03445m0 &%/el c %$&eul $e&pec%", %$,e$&e. '"$ec%
o &e$"e 'e ," &" p$"e0 $e.ul%!' "! co!&ec"!% ,"'uc%e lu!6". C o &olu%"e 'e
mpl&me!% opu&0 &- &%u'"% u! %$&eu c$e & %$,e$&e.e ,"le &" p$"ele pe
l o$"6"!e ce&%o$0 &u c+"$ & le e,"%e0 o#%"!!'u-&e V$"!% 2 1 l#&%$ cu
L2710)44 5m0 ce 'e 'ou ,$"!% /""!' m" lu!6 cu 8084 5m0 "!& cu o
lu!6"me "!&um% ,"'uc%elo$ m" &cu$%. 3a se %eea planul e situatie ane#at5.
In cele ce urmea(a0 se pre(inta 6arianta e ocolire ;alati cu traseul in amplasamentul 1 +
rosie0 aica %arianta e traseu scurta.
3.2.3 S%%u%ul 9u$"'"c l %e$e!ulu" ce u$me. & /"e ocup% &" &up$/% ocup%
6arianta e ocolire ;alati tra%ersea(a0 in -eneral0 terenuri cu estinatie a-ricola0 in mare
parte proprietati pri%ate0 restul )iin terenuri comunale.
"upra)ata totala a terenurilor ocupate pentru reali(area 6ariantei este e 1110/B $a.
3.2.4 C$c%e$"&%"c"le p$"!c"ple le co!&%$uc%""lo$ 1 &"%u%" p$o"ec%%
Cl& %e+!"c0 con)orm pre%eerilor NORMELOR TEINICE PRI6IND "TACILIREA CLA"EI
TEINICE A DRUMURILOR PUCLICE0 6arianta e ocolire ;alati0 %a )i un rum care se
incare(a in Clasa te$nica III0 cu 2 ben(i e circulatie0 a%an o intensitate meie a
tra)icului0 intre !,BB+ 1BBB %e$icule )i(ice si urmea(a sa )aca parte in Drumul european
E 1/ 3spre si inspre Ucraina5 si E ,1* 3spre si inspre R. Molo%a5G in %iitor urmea(a sa
)aca parte in Autostraa inelara a Marii Ne-re.
Cl& 'e "mpo$%!% este III0 iar cate-oria e importanta este C 3normala5.
Elementele -eometrice ale traseului0 atat in plan ori(ontal cat si in plan %ertical0 asi-ura
%ite(a e proiectare e 6L1BB Hm4$0 in con)ormitate cu pre%eerile STAS :3);1<:=
>Luc$$" 'e '$um0 ELEMENTE GEOMETRICE ALE TRASEELOR 1 P$e&c$"p%"" 'e
p$o"ec%$e.
T$&eul V$"!%e" 'e ocol"$e Gl%"0 "! pl! o$".o!%l0 are o lun-ime e LL!!0.BB Hm
si se esprine in DN 2, prin Noul rutier Traian0 supratra%ersea(a DN 2, si calea )erata
Tecuci ? ;alati0 tra%ersea(a 6aile Cranistea si Oobascu0 apoi 6alea Rusca Mare0 upa care
se inreapta spre nor + %est pe la ori-inea 6aii Obre'a0 iar e aici spre su + est0
tra%ersan Calta Malina tot pe la ori-ine0 la su e localitatea "maran. Dupa tra%ersarea
D2 2,1 ;alati ? "maran0 traseul se inreapta spre nor + est0 apoi printr?o curba la
reapta cu R L *BBB m si un aliniament trece e pe (ona e platou0 in campia Cratesului
si a Prutului. In continuare printr?o alta curba la reapta cu R L !,,B m0 trece prin
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. # / 85
apropierea coltului in nor a Lacului Crates0 inreptanu?se spre DN 2C une se
racorea(a prin e%ierea acestuia0 la cca. !., Hm inainte e 6ama ;iu-iulesti.
Trebuie mentionat ca DN 2C in (ona intersectiei cu 6arianta e ocolire0 este situat in
%ecinatatea caii )erate si in consecinta0 traseul e#istent trebuie eplasat in partea stan-a0
in scopul reali(arii racorarii printr?un sens -iratoriu.
T$&eul "! p$o/"l lo!6"%u'"!l0 are linia rosie cu ecli%itati cuprinse intre B.!M0 pe
sectorul cuprins intre calea )erata ;alati + Carla si DN 2C 3(ona Lacului Crates5 si !M0 pe
restul traseuluiG ecli%itatile respecti%e au )ost ast)el stabilite incat sa se obtina lucrari
minime e terasamente 3ramlee sau eblee5 si lun-imi e pouri si %iaucte cat mai
reuse.
L%"m"le "! p$o/"lul %$!&,e$&l sunt urmatoarele@
+ latimea partii carosabile@ 2 # !0,B m L /0BB mG
+ latimea plat)ormei@ 1B0BB m intre parapeteG
+ latimea acostamentelor@ 2 # 1.,Bm L !.BBmG
in care@
o 2 # B0/, m latimea ben(ilor e incarare.
o 2 # B0/, m latimea acostamentelor consoliate.
+ spatiu necesar0 in a)ara plat)ormei e 1Bm0 pentru amplasarea parapetului@ B0<,m
+ latimea banc$etei situate intre ri-ola si talu(ul e ebleu sau pana la ba(a )etei
%a(ute a (iului e ebleu0 B0,B mG
"e preci(ea(a ca partea carosabila are o inclinare unica spre partea stan-a0 asi-uranu?se
posibilitatea lar-irii 6ariantei e ocolire0 in perspecti%a0 la * ben(i e circulatie sau c$iar la
pro)il e autostraa.
Pe!%$u &cu$6e$e pelo$ plu,"le0 a%an in %eere si-uranta circulatiei0 pe e o parte0
si tipurile e#istente e pamanturi si anume loess?uri0 santurile in eblee sunt pre%a(ute a
)i pereate pe toata lun-imea0 )orma santurilor )iin trape(oiala0 cu inclinarea talu(ului
spre plat)orma rumului e 1@! 3in loc e 2@!5 si a talu(ului opus cu inclinarea e 1@1. Tot
in moti%ul pre%enirii ero(iunii terenului 3pamanturi loessoie5 si santurile e la piciorul
talu(elor e rambleu sunt pre%a(ute a )i pereateG cu alte cu%inte0 atat pe partea stan-a a
6ariantei e ocolire cat si pe partea reapta0 se pre%a santuri trape(oiale pereate pe
toata lun-imea 6ariantei.
3.2.5 S"6u$!% c"$cul%"e"
"i-uranta circulatiei este reali(ata0 in primul ran0 prin amena'area la ni%el sau eni%elat0
a intersectiilor rutiere 6ariantei e ocolire cu Drumurile nationale si 2uetene0 iar pe
Drumurile comunale0 a-ricole sau e e#ploatare sunt pre%a(ute pasa'e care
supratra%erse(a 6arianta e ocolire 3sau o subtra%ersea(a50 iar in al oilea ran0 sunt
pre%a(ute parapete metalice0 pe partea stan-a sau pe partea reapta0 la inaltimi e
rambleu e peste 2., m.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 10 / 85
Tot pentru si-uranta circulatiei0 se pre%a ca talu(ele inspre partea carosabila a santurilor
trape(oiale sa aiba inclinarea e 1@!.
In scopul eliminarii parcarii auto%e$iculelor pe mar-inea partilor carosabile si pe
acostamente0 la Hm 1*E,*, se pre%ee0 pe ambele parti ale 6ariantei e ocolire0 parcari
e scurta urata0 con)orm planului e situarie ane#at.
3.2.6 Ame!9$"le "!%e$&ec%""lo$ $u%"e$e
Amena'arile intersectiilor rutiere intre 6arianta e ocolire cu Drumurile nationale 2,0 2. si
2C cat si cu Drumul 'uetean 2,1 sunt pre%a(ute sa se reali(e(e eni%elat0 prin Nouri
rutiere sau la ni%el prin sensuri -iratorii0 tipul acestora re(ultan in calculele e
capacitate pri%in asi-urarea continua a circulatiei prin intersectiile respecti%em0 asa cum
se %a %eea in cele ce urmea(a@
No'ul $u%"e$ T$"! l 'e&p$"!'e$e V$"!%e" 'e ocol"$e '"! DN 2=
Dupa cum s?a mai aratat0 6arianta e ocolire ;alati0 se esprine in DN 2, ;alati +
Tecuci.
Din calculele e capacitate re(ulta ca aceasta intersectie rutiera trebuie amena'ata ca No
rutier0 a%an in %eere ca trebuie tra%ersata printr?un Pasa' superior calea )erata ;alati +
Tecuci0 care prin prelun-irea acestuia0 supratra%ersea(a si DN 2,G este )iresc ca intr?o
ast)el e situatie0 esprinerea 6ariantei e ocolire ;alati in DN 2, sa se reali(e(e printr?
un no rutier.
Se!&ul 6"$%o$"u l "!%e$&ec%" $u%"e$ "!%$e V$"!% 'e ocol"$e &" D? 2=1 Gl%" 1
Sm$'!
Dupa cum re(ulta in calculele e capacitate pentru stabilirea tipului e amena'are rutiera
la intersectia cu D2 2,10 se impune o solutie e amena'are care consta intr?un sens
-iratoriu.
Desi-ur la amena'area sensului -iratoriu respecti% s?au a%ut in %eere atat traseele in
plan ori(ontal cat si linia rosie proiectata pe )iecare 6arianta e ocolire. De mentionat este
ca ra(a inelului interior s?a pre%a(ut e R L 2B m0 iar calea inelara e l L / m cu spatii e
si-uranta laterale e 1.,B m si 1 m.
Mai trebuie preci(at ca latimea caii e intrare in sensul -iratoriu este e *.BB m0 iar cea e
iesire e *.,B m0 racorarea mar-inii caii e intrare cu mar-inea sensului -iratoriu a%an
ra(a e R L 12 m. Important este si )aptul ca inaltimea triun-$iului separator a )lucsurilor
e circulatie este e minim $ L !, m.
No'ul $u%"e$ V!%o$" l "!%e$&ec%" V$"!%e" 'e ocol"$e cu DN 23
Tot in calculele e capacitate pentru amena'area intersectiei mentionate0 a re(ultat ca
aceasta trebuie sa )ie e tip No Rutier0 prioritate a%an tra)icul e pe DN 2. care este e
circa 1/BB e %e$icule etalon4$. In consecinta intersectia rutiera respecti%a se pre%ee cu
un sens -iratoriu amplasat pe 6arianta e ocolire0 coborat cu circa 1m sub ni%elul actual al
DN 2.0 iar pe DN 2. se pre%a 2 Pasa'e care supratra%ersea(a cele 2 triun-$iuri
separatoare ale sensului -iratoriuG pentru accesul la cele oua pasa'e superioare se
pre%a rumuri laterale e acces cu o parte carosabila e / m si o plat)orm e < m.
Elementele -eometrice ale sensului -iratoriu sunt ientice cu cele ale sensului -iratoriu e
la intersectia cu D2 2,1.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 11 / 85
Se!&ul 6"$%o$"u l "!%e$&ec%" $u%"e$ "!%$e V$"!% 'e ocol"$e &" DN 2B 'e,"%
Dupa cum s?a mai aratat0 6arianta e ocolire ;alati0 se racorea(a la DN 2C la cca !., Hm
e 6ama ;iur-iulesti0 insa atorita e#istentei in %ecinatate a caii )erate0 traseul rumului
national trebuie e%iat ast)el incat sa se poata reali(a un sens -iratoriu..
3.2.7 Po'u$"0 ,"'uc%e0 p&9e &" po'e%e
Pe %arianta stuiata e traseu al 6ariantei e Ocolire ;alati s?au proiectat !/ lucrari e
pouri0 pasa'e si %iaucte care insumea(a o lun-ime e !.11.*Bm0 repre(entan 11M in
lun-imea totala a traseului.
Din punct e %eere al lun-imilor0 lucrarile e arta se impart in trei mari cate-orii0 at)el@
+ "tructuri cu esc$ieri mici0 intre 1B + !!m0 une intalnim ma'oritatea
pourilor in numar total e !1 lucrari e arta.
+ "tructuri cu lun-imi meii0 intre !B + 1,Bm0 * lucrari e arta.
+ "tructuri cu lun-imi mari0 intre 1,B + 1,BBm. In aceasta cate-orie s?au
proiectat un numar e ! %iaucte.
Toate lucrarile e arta proiectate sunt imensionate upa pre%eerile Euroco0 con%oiul e
calcul stabilinu?se con)orm "R EN 1<<1?2@2BB* cu %eri)icare con%oiului romanesc pri%in
clasa E e incarcare 3A!B si 61B5.
La proiectarea lucrarilor e arta s?au respectat toate normele in %i-oare le-ate e
-abaritul atat pe ori(ontala cat si pe %erticala.
Lun-imea pourilor a re(ultat in urma unui calcul $iraulic con)or normati%ului e calcul
PD <, + 2BB2 si a ebitelor )urni(ate e INI;A.
Con)orm Orinului "tas 1B1**41?<B0 6arianta e Ocolire ;alati este clasi)icata ca rum e
cate-oria III cu oua ben(i e circulatie.
Cate-oria e importanta pentru lucrari e arta
Re-ulamentul pri%in J"tabilirea cate-oriei e importanta a constructieiK con)orm I.;.
2.14<* 9ncarea(a obiecti%ul 9n cate-oria e lucrari e importanta JCK + Constructii e
importanta eosebita.
E#i-enta e calitate este A*0 C2 si D2.
).2.: L"&% luc$$"lo$ 'e $%
Pe %arianta traseului centurii e ocolire a municipiului ;alati au re(ultat ca necesare
urmatoarele lucrari e arta0 etaliate in continuare@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 12 / 85
1. Po peste paraul Carlael ? Creteaua A0 Hm BE211
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 13 / 85
Pentru a asi-ura conitii optime e es)asurare a tra)icului rutier0 cu accese )ara intersectii
e ni%el intre ben(ile e circulate0 s?a pre%a(ut reali(area unui noul rutier in (ona
localitatii Traian0 solutie care impune reali(area unui po peste paraul Carlael pe
breteaua A a noului rutier pe relatia e urcare inspre Tecuci3DN2,5 spre ;iur-iulesti pe
6arianta e Ocolire a Municipiului ;alati .
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 1!Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
*.,BM0 paraul Carlael este tra%ersat oblic la ,<N.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in ! -rin(i in beton armat
precomprimat e#ecutate monolit e LL!B.BBm si 1.,Bm inaltime. Lun-imea totala
3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 este e !1.2Bm
Ca sc$ema statica poul este -rina simplu re(emata.
Latimea partii carosabile este e /.1Bm care corespune unui po cu o sin-ura bana e
circulatie0 latimea totata a poului )iin e <.2Bm.
;rin(ile sunt soliari(ate prin intermeiul antretoa(elor oua pe rea(eme si una in camp.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e ..2Bm # <.BBm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !..,m.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e *.BBm si inaltimea e B.2.m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tipul T1;1 + *BB0 amplasate lan-a borura0 pre%a(ute
cu tuburi prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
Re(emarea -rin(ilor se )ace prin intermeiul aparatelor e rea(em in neopren si cu(ineti
in beton armat pre%a(uti cu opritori antiseismici.
Rosturile e ilatatie permit o eplasare in %ariatii e temperatura si seism e 1BBmm.
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2. Po peste canal e esecare CCD2? Creteaua C0 Hm BE.1,
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1 / 85
Pentru asi-urarea continuitatii rumului peste paraul Canalul e Desecare CCD2 la noului
rutier in (ona localitatii Traian pe breteau C s?a proiectat un po cu o esc$iere e
!B.BBm pe relatia e coborare ;iur-iulesti + ;alati pe DN2,.
Poul are suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i aerente e
LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 )iin
e !..BBm
In plan poul este amplasat in aliament0 panta trans%ersala unica )iin e 2.,BM iar
canalul e esecare este tra%ersat oblic la *<N.
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea partii carosabile este e /.1Bm care corespune unui po cu o sin-ura bana e
circulatie0 latimea totata a poului )iin e <.2Bm.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare cu o -rosime minima e 1,cm si
in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e <.<Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e 2.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tipul T1;1 + *BB0 amplasate lan-a borura0 pre%a(ute
cu tuburi prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
!. Po peste paraul Carlael ? Creteaua C0 Hm BE11<
Pentru asi-urarea continuitatii rumului peste paraul Carlael la noului rutier in (ona
localitatii Traian pe breteau C s?a proiectat un po similar ca si cel e pe breteau A.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 1!Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
*.,BM iar canalul este tra%ersat oblic la *1N.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 15 / 85
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in ! -rin(i in beton armat
precomprimat e#ecutate monolit e LL!!.BBm si 1..Bm inaltime. Lun-imea totala
3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 este e *2./Bm.
Ca sc$ema statica poul este -rina simplu re(emata.
Latimea partii carosabile este e /.1Bm care corespune unui po cu o sin-ura bana e
circulatie0 latimea totata a poului )iin e <.2Bm.
;rin(ile sunt soliari(ate prin intermeiul antretoa(elor oua pe rea(eme si una in camp.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e ..2Bm # <.BBm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e *.BBm si inaltimea e B.2.m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere amplasate lan-a borura0 pre%a(ute cu tuburi
prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
? mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
? beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
? protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
? 1cm membrana $iroi(olanta
Re(emarea -rin(ilor se )ace prin intermeiul aparatelor e rea(em in neopren si cu(ineti
in beton armat pre%a(uti cu opritori antiseismici.
Rosturile e ilatatie permit o eplasare in %ariatii e temperatura si seism e 1BBmm.
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
*. Po peste Canal e esecare C/* ? Creteaua C0 Hm BE,!!
Pentru asi-urarea continuitatii rumului peste Canalul e Desecare C/* la noului rutier
in (ona localitatii Traian pe breteau C s?a proiectat un po pe relatia e coborare
;iur-iulesti ? Tecuci.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e .Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
*.,BM iar canalul este tra%ersat oblic la *,N.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1! / 85
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in ! -rin(i in beton armat
precomprimat e#ecutate monolit e LL!B.BBm si 1.,Bm inaltime. Lun-imea totala
3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 este e *1.2B.
Ca sc$ema statica poul este -rina simplu re(emata.
Latimea partii carosabile este e /.1Bm care corespune unui po cu o sin-ura bana e
circulatie0 latimea totata a poului )iin e <.2Bm.
;rin(ile sunt soliari(ate prin intermeiul antretoa(elor oua pe rea(eme si una in camp.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e ..2Bm # <.BBm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ,.BBm si inaltimea e B.!2m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate si a
(iurilor e spri'in in continuare pe rampele e acces.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere amplasate lan-a borura0 pre%a(ute cu tuburi
prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
? mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
? beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
? protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
? 1cm membrana $iroi(olanta
Re(emarea -rin(ilor se )ace prin intermeiul aparatelor e rea(em in neopren si cu(ineti
in beton armat pre%a(uti cu opritori antiseismici.
Rosturile e ilatatie permit o eplasare in %ariatii e temperatura si seism e 1BBmm.
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
,. Po peste Canal e esecare C/* ? Creteaua D0 Hm BE2,,
Pentru asi-urarea continuitatii rumului peste Canalul e Desecare C/* la noului rutier
in (ona localitatii Traian pe breteau D s?a proiectat un po pe relatia e urcare inspre
;alati pe Dn2, catre ;iur-iulesti pe 6arianta e Ocolire a Municiului ;alati.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1" / 85
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e .Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
*.,BM iar canalul este tra%ersat oblic la *,N.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in ! -rin(i in beton armat
precomprimat e#ecutate monolit e LL!B.BBm si 1.,Bm inaltime. Lun-imea totala
3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 este e !1.2B.
Ca sc$ema statica poul este -rina simplu re(emata.
Latimea partii carosabile este e /.1Bm care corespune unui po cu o sin-ura bana e
circulatie0 latimea totata a poului )iin e <.2Bm.
;rin(ile sunt soliari(ate prin intermeiul antretoa(elor oua pe rea(eme si una in camp.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e ..2Bm # <.BBm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ,.BBm si inaltimea e B.!2m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate si a
(iurilor e spri'in in continuare pe rampele e acces.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere amplasate lan-a borura0 pre%a(ute cu tuburi
prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
Re(emarea -rin(ilor se )ace prin intermeiul aparatelor e rea(em in neopren si cu(ineti
in beton armat pre%a(uti cu opritori antiseismici.
Rosturile e ilatatie permit o eplasare in %ariatii e temperatura si seism e 1BBmm.
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
.. 6iauctul Traian 3Pasa' peste C= Tecuci + ;alati0 Pasa' peste DN2, si Po peste paraul
Carlael50 Hm 1E2B!
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 18 / 85
Pentru asi-urarea tra%ersarii peste DN2, ;alati + Tecuci0 peste paraul Carlael si peste
linia e cale )arata /B* Tecuci ? ;alati 3linie ubla si electri)icata5 s?a proiectant un %iauct
e ,BBm lun-ime si oua rampe e acces e 2B<.BBm )iecare.
Tra%ersarea liniei C= se )ace sub un un-$i e 11N0 -abaritul asi-urat pe %erticala este e
11.*BBmm iar -abaritul pe ori(onatala intre ele%atia cea mai apropiata si a#ul liniei C=
este e /.BBm.
;abaritul pe %erticala pre%a(ut pentru tra%ersarea DN2, este e ,.*Bm.
6iactul Traian )ace parte in noul rutier proiectat in (ona localitatii cu acelasi nume0
acesta asi-uran si circulatia pe bretelele e acces ale noului.
Ast)el %iauctul Traian asi-ura o parte carosabila e * ben(i e circulatie iar upa
tra%ersarea liniei e cale )erata se esprin bretele e acces C 3coborare ;iur-iulesti ?
Tecuci5 si D 3urcare ;alat ? ;iur-iulesti50 iar pentru tra%ersarea DN2, Tecuci + ;alati
6iauctul Traian asi-ura 2 ben(i e circulatie.
Lun-imea suprastructurii 6iauctului Traian este e ,BB.BBm alcatuita in 1 esc$ieri0
ast)el *Bm E / # .Bm E *Bm0 iar lun-imea totala a %iauctului este e ,1/.1Bm 3inclusi%
(iurile intoarse ale culeilor5.
Pe (onele bretelelor e acces suprastructura este )ormata in , esc$ieri e *Bm E 2 #
.Bm E*Bm insuman o lun-ime totala e 2B<.!Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Din punct e %eere al sc$emei statice0 %iauctul Traian este )ormat in -rin(i continui.
6iauctul tra%ersea(a paraul Carlael la un un-$i e <BN0 perpenicular DN 2, Tecuci +
;alati si la un un-$i e 12N linia C= /B* Tecuci + ;alati0 ubla electri)icata.
"uprastructura %iauctului Traian este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in
-rin(i metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e !/BBmm0
atat pe (ona e * ben(i e circulatie cat si pe (ona e 2 ben(i e circulatie0 re-larea latimii
pasa'ului e)ectuanu?se in marimea consolei e trotuar. Conlucrarea -rin(ilor metalice cu
placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin intermeiul unor conectori e tip
ri-i.
Pe (ona e 2 ben(i e circulatie0 pe / esc$ieri0 latimea suprastructurii este e 12.,Bm
care este )ormata in 1B.BBm parte carosabila si oua trotuare e 1.BBm la care se
aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m. Pe acesta (ona0 suprastructura este
)ormata in trei -rin(i metalice cu inima plina0 pre%a(ute cu antretoa(e0 contra%antuiri0
rii-i(ari ori(ontale si %erticale.
Pentru asi-urarea bretelelor e urcare si coborare ale noului rutier Traian0 latimea
6iauctului se mareste inainte e tra%ersarea peste linia C=0 suplimentar cu inca oua
ben(i0 re(ultan ast)el o latime e 1*.1Bm a partii carosabile.
Pe (ona e * ben(i e circulatie0 pe oua esc$ieri0 latimea suprastructurii este e 1/.!B
care este )ormata in * # !.,Bm parte carosabila0 e)ect e borura 2 # B.*Bm0 oua
trotuare e 1.BBm la care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan
ast)el o latime totala e 1/.!Bm0 pentru patru ben(i e circulatie. Pe acesta (ona
suprastructura este )ormata in cinci -rin(i metalice cu inima plina0 pre%a(ute cu
antretoa(e0 contra%antuiri0 rii-i(ari ori(ontale si %erticale
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1# / 85
Cretelele e acces asi-ura o latime e <.,Bm care este )ormata in /.BBm parte carosabila
si oua trotuare e 1.BBm la care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m.
Traseul bretelelor e acces este )ormat in oua curbe cu ra(a e .B.BBm si un
aliniament.
Opritor anti,ei,%ic
Eart/ua0e de#ice
Parapet %eta!ic pietona!
Sta!pi i!u%inat
Lighting poles
Sta!pi i!u%inat
Lighting poles
(
-
1
2
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5*6-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5*6-)) %
(-47
*-*4 8-64 8-64
*6-))
8-64 *-)) 8-64
(-)4 *-*4 8-))
*-*4 8-64 8-64
-
9
)
(
-
8
2
*
-
)
)
-
4
)
2
-
)
)
Grin"i continue %eta!ice :5(-() %
Continuou, ,tee! &ea%, :5(-() %
Parapet %eta!ic pietona!
Pedestrian steel guardrail
Tu&uri PVC 3*))%%
PVC pipes O100mm
Pedestrian steel guardrail
Le#e!in$ concrete
;eton de e$a!i"are
*9-4)
8-4) *-(4 (
-
)
)
-
*
)
(-47
8-4) 8-4)
8-64 *-))
(
-
)
)
-
*
)
8-4) -<)
8-64
8-4) 8-4) *-(4 8-4)
(-)4 8-)) *-*4 <-9)
*
-
)
)
8-4) -<)
*6-8)
*<-1)
SECTIUNE TRANSVERSALA A + A =
A + A CROSS SECTION
,c- *:*))
*-))-(4 *-)) -(4
=i-. 1. "ectiune trans%ersala %iauct Traian pe (ona cu * ben(i e circulatie
Sta!pi i!u%inat
Lighting poles
Sta!pi i!u%inat
Lighting poles
Le#e!in$ concrete
;eton de e$a!i"are
2-4)
8-4) 8-4) *-(4 *-(4
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5*6-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5*6-)) %
(
-
)
)
-
*
)
SECTIUNE TRANSVERSALA ; + ; =
; + ; CROSS SECTION
,c- *:*))
(
-
1
8
(-4) (-4) 8-64 8-64
8-(4 8-(4
*(-4)
*)-))
(-47
8-4) 8-4)
*-)) -(4
(-47
-
9
)
(
-
<
)
*
-
)
)
-
4
)
1
-
4
)
Opritor anti,ei,%ic
Eart/ua0e de#ice
8-64 8-64 *-)) *-))
8-))
2-4)
(
-
)
)
-
*
)
Grin"i continue %eta!ice :5(-() %
Continuou, ,tee! &ea%, :5(-() %
Parapet %eta!ic pietona!
Pedestrian steel guardrail
*-))-(4
=i-. 2. "ectiune trans%ersala %iauct Traian pe (ona cu 2 ben(i e circulatie
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 20 / 85
Tablierul metalic este )ormat in oua -rin(i metalice cu inima plina0 pre%a(ute cu
antretoa(e0 contra%antuiri0 rii-i(ari ori(ontale si %erticale. Distanta intre -rin(ile
principale este e ,*BBmm.
Pe toate cele trei (one ale %iauctului Traian0 inaltimea -rin(ilor metalice principale e
re(istenta este e 22BBmm. Panta partii carosabile pro)il AacoperisK pe toata lun-imea
%iauctului principal este e 2.,M0 iar pe bretelele e acces panta unica este %ariabila si
e ma#im *.,M.
Trotuarele au )ost pre%a(ute pentru acces la lucrarile e intretinere si reparatii0 circulatia
pietonala apreciin ca este )oarte reusa.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
SECTIUNE TRANSVERSALA C + C =
C + C CROSS SECTION
,c- *:*))
(-6) *-)) (-6) *-))
<-47
8-4)
*-))-(4
2-4)
8-4) *-)) 8-4)
-
9
)
(
-
<
1
*
-
)
)
-
6
4
**-))
Grin"i continue %eta!ice :5(-() %
Continuou, ,tee! &ea%, :5(-() %
Parapet %eta!ic pietona!
Pedestrian steel guardrail
(-)4 4-<) (-)4
(
-
1
9
Pi!oti orati 3*-4) %' L5*6-)) %
Le#e!in$ concrete
;eton de e$a!i"are
(
-
)
)
-
*
)
4-)) *-(4 *-(4
6-4)
#ar-
-(4
Opritor anti,ei,%ic
Eart/ua0e de#ice
Sta!pi i!u%inat
Lighting poles
=i-. !. "ectiune trans%ersala %iauct Traian pe (ona bretelelor e acces
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 2.BBm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..BBm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre /.BB si <.BBm iar lun-imea (iurilor intoarse
intre ..BBm si /.BBm.
In (ona %iauctului cu oua ben(i e circulatie0 pilele sunt reali(ate in beton armat0
)unate inirect in stratul e marna. Dimensiunile raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm #
..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in beton armat cu imensiunile e
!.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton armat cu console. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre ,.BB si 12.BBm.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 21 / 85
In (ona %iauctului cu patru ben(i e circulatie0 pilele sunt reali(ate in beton armat0
)unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1..,Bm # 2.BBm #
..2Bm. Ele%atia este )ormata in oi stalpi in beton armat cu imensiunile e !.BBm #
2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre 1.,B si 1!.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere amplasate lan-a borura0 pre%a(ute cu tuburi
prelun-itoare cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri0 in
a)ara (onei e si-uranta C=. De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm. "olutia propusa inlocuieste montarea
acestor tuburi e P6C in-lobat in trotuare0 solutie care in timp s?a o%eit e)icitara.
"?a pre%a(ut montarea stalpilor e iluminat straal in (ona noului rutier pentru marirea
%i(ibilitatii pe timp e noapte.
/. Po e Descarcare peste 6alea Cranistea Hm 2E*<2
Pentru tran(itarea apelor pro%enite in precipitatii care se )ormea(a pe 6alea Cranistea s?a
proiectat un po e escarcare peste prima in cele oua ra%ene ale 6aii Cranistei.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e **.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 1,Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
*.,BM.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 22 / 85
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm
1. Po e Descarcare peste 6alea Cranistea Hm 2E1.B
Pentru tran(itarea apelor pro%enite in precipitatii care se )ormea(a pe 6alea Cranistea s?a
proiectat un po e escarcare peste a oua ra%ena a 6aii Cranistei.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i cu cor(i aerente e
LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 )iin
e **.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 23 / 85
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e *.BBm si inaltimea e B.2.m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
<. Pasa' peste 6alul lui Traian
6arianta e ocolire a municipiului ;alati intersectea(a monumentul istoric enumit A6alul
lui TraianK.
Pro)ilul lon-ituinal al rumului in acesta (ona este in sapatura0 moti% pentru care pentru
prote'area0 pastrarea si mentinerea acestui monument este necesar reali(area unui pasa'
peste 6arianta e Ocolire ;alati.
Ast)el o )ost pre%a(ut un pasa' peste 6arianta e Ocolire.
Pasa'ul este amplasat in aliniament0 cu panta unica a sectiunii trans%ersale e 2.,M.
Ca sc$ema statica pasa'ul este caru cu stalpi inclinati.
Pasa'ul are ! esc$ieri e 1<./Bm E *2.BBm E 1<./Bm cu lun-imea suprastructurii e
11.*Bm.
A )ost aleasa acesta solutie care are a%anta'ul ca in)rastructurile nu bloc$ea(a %i(ibilitatea
participantilor la tra)ic in carul intersectiei -iratorii.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2 / 85
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
"uprastructura pasa'ului este )ormata intr?o ala e beton armat precomprimat turnat
monolit cu inaltimea e 2.BB la rea(eme si 1.*Bm in camp.
=unatiile sunt inirecte incastrate in stratul e ba(a. Ele%atiile in)rastructurii sunt
reali(ate in stalpi lameralari inclinati e beton armat.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe pasa' se %a reali(a irect0 pe la capetele acestuia0 ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele pasa'ului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Calea pe pasa' %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapete metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si
parapete metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
1B. 6iauct peste 6alea Oobascu0 Hm !E*1/
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm !E*1/ 6alea Oobascu pentru care a )ost
proiectat un %iauct e 1*Bm lun-ime.
6iauctul peste 6alea Oobascu este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E
*Bm a%an lun-imea totala e 1,..!Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 11,Bm0 panta trans%ersala unica )iin
e !.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 25 / 85
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre *.,Bm si <.BBm iar lun-imea (iurilor este e
1.BBm la ambele culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre 1B.BBm
si 12.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
11. Po peste Canal e Iri-atii CA Carbosi0 Hm ,E/!,
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm ,E/!, Canalul e Iri-atii CA Carbosi pentru
care a )ost proiectat un po e !!m lun-ime. Latimea canalului la ba(a mare este e
1B.BB0 aiacent acestuia )iin un rum e e#ploatare cu o latime e circa *.BBm.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2! / 85
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 2BBBm0 panta trans%ersala )iin unica
e 2.,BM0 tra%ersarea canalului )iin oblica la 2,N0 re(ultan ast)el o lun-ime a esc$ierii
e !!m.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!!.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e *..BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
12. Po e escarcare peste 6alea Rusca Mare0 Hm .EBBB
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm .EBBB 6alea Rusca Mare pentru care a )ost
proiectat un %iauct e 2BBm lun-ime.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2" / 85
6iauctul peste 6alea Oobascu este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E 2 # .Bm
E *Bm a%an lun-imea totala e 22B.*Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e 2BBBm0 panta trans%ersala unica )iin
e 2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Trotuarele au )ost pre%a(ute pentru acces la lucrarile e intretinere si reparatii0 circulatia
pietonala apreciin ca este )oarte reusa.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre /.BBm si /.,Bm iar lun-imea (iurilor este e
1B.BBm la ambele culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre <.BBm
si 1B.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 28 / 85
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
1!. 6iauct peste Calta Malina0 Hm <E1<<
Traseul 6ariantei intalneste la Hm <E1<< Calta Malina pentru care a )ost proiectat un
%iauct e ,<Bm lun-ime iar lun-imea totala a %iauctului este e .1B.*Bm 3inclusi%
(iurile intoarse ale culeilor5.
L le6e$e &olu%"e" %e+!"ce &- pu& m$e cce!% pe &pec%ul $+"%ec%u$l &"
e&%e%"c l co!&%$uc@"e"0 @"!A!' co!% 'e /p%ul cB ce&%B luc$$e po%e 'e,e!" o
em#lemB mu!"c"p"ulu" Gl%".
In apropierea 6iauctului Calta Malina0 la apro#imati% ! Hm in nor?%est este aprobat
reali(area unui parc eolian care are un impact %i(ual puternic pentru toata acesta (ona.
Pentru a )i in consens cu acest caru )ormat in cele *B e instalatii eoliene0 ele%atiile
%iauctului principal imita elicea unei asemenea instalatii eoliene0 tinan con e )aptul ca
%iauctul este in curba si permitan %i(uali(area in)rastructurilor e pe traseul 6ariantei e
Ocolire ;alati.
O-A- 59-2)
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5<)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5<)-)) %
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5<)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5<)-)) % Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5<)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5<)-)) % Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) % Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
4)-)) <)-)) <)-)) <)-))
<(2-4) -() *)-))
Grinda continua casetata
din beton armat precomprimat
Pre,tre,,ed concret continuou,
&o>$irder
A
A
9*)-<)
*-)) *42-4) *-)) **2-4)
-9
)
(
-4
) -9
)
(
-4
)
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5<)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5<)-)) %
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
2
?
2
4
8
-4
4
2
?
4
2
8
-8
4
2
?
9
)
8
-4
4
2
?
9
<
8
-4
4
2
?
9
1
8
-4
4
2
?
6
(
8
-4
4
2
?
6
9
8
-4
4
2
?
1
*
8
-4
4
2
?
1
1
8
-4
4
BRAILA
(
-)
)
Ca,iu
Side dic:
Scari
Stair,
1
-)
)
(
:8
Sert de con
S!ope f!! cone
9-()
-9
)
(
-4
)
*)-))
ELEVATIE = ELEVATION
,c- *:*)))
*)-))
*)-)) *)-)) *)-))
*)-)) *)-))
*)-)) *)-))
*)-))
*)-))
(
-)
)Ca,iu
Side dic:
Scari
Stair,
2
-)
)(
:8
Sert de con
S!ope f!! cone
9-()
VAMA
GIURGIULESTI
*)-)) -()
<)-)) <)-)) <)-)) <)-)) 4)-)) 6)-)) 6)-)) 6)-))
(
-4
)
*
*
-4
)
(
-4
)
*
4
-4
)
(
-4
)
*
6
-)
)
(
-4
)
*
4
-4
)
8
-)
)
*
*
-4
)
4
-)
)
8
-)
)
*
8
-4
)
4
-)
)
8
-)
)
*
<
-)
)
4
-)
)
8
-)
)
*
<
-)
)
4
-)
)
(
-4
)
*
4
-4
)
(
-4
)
*
6
-)
)
(
-4
)
*
4
-)
)
*
)
?
(
)
8
-6
4
*
)
?
*
2
8
-4
4
*
)
?
*
4
8
-4
4
*
)
?
*
*
8
-4
4
*
)
?
)
6
8
-4
4
*
)
?
)
(
8
-4
4
=i-. *. Ele%atie %iauct Calta Malina
6iauctul peste Calta Malina este alcatuit in %iauctul principal cu esc$ieri e ,Bm E !
# /Bm E ,Bm si %iaucte e acces la %iauctul principal cu esc$ieri e *#*Bm pentru
%iauctul e acces Craila si !#*Bm pentru %iauctul e acces ;iur-iulesti.
Din punct e %eere al sc$emei statice0 structura 6iauctului Traian este )ormata in
carul cu stalpi inclinati pentru %iauctul principal si -rina continua pentru %iauctele e
acces.
Reali(area 6iauctului principal in sc$ema statica caru cu stalpi inclinati si -rina
continua casetata in beton armat precomprimat cu , esc$ieri@ ,Bm E ! # /Bm E,Bm0
presupune e#ecutarea in)rastructurilor0 montarea co)ra'elor 3cu (one curbe5 si e#ecutarea
tablierului in consola.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2# / 85
6iauctele e acces au sc$ema statica alcatuita in -rin(a continua casetata in beton
armat precomprimat.
6iauctul %a asi-ura circulatia auto%e$iculelor pe cate o bana pe sens0 -eometria
sec8iunii asi-uran in sec8iune curent: urm:toarele %alori pentru cele oua irectii e
mers@
Carosabil m 2 # !.,B /.BB
Cana e -$ia'4incarare m 2 # 1.1B 2.2B
E)ect e borura m 2 # B.*B B.1B
Trotuar m 1 # 1.,B !.BB
Lisa trotuar ? parapet e tip )oarte -reu m 2 # B.2, B.,B
Total l:8ime sec8iune trans%ersal: m 1!.,B
In sectiune trans%ersala0 tablierul e beton armat este alcatuit intr?o -rina continua cu
o caseta0 cu inaltimea e 2.,Bm iar in sens trans%ersal panta este unica e *.,M.
Datorita )aptului ca %iauctul Calta Malina este amplasat in plan ori(ontal pe (ona e
curba cu ra(a e 1!Bm0 se propune ca curbura tablierului sa )ie reali(ata in co)rarea
acestuia0 si nu in linii )rante care sa se incrie pe acesta ra(a.
Prin solutia te$nica aoptata s?a permis reali(area unui structuri suple cu aceeasi inaltime
a suprastructurii e 2.,Bm pentru esc$ierile e *Bm ar si pentru esc$ierille e /Bm.
Acest lucru a putut )i reali(at atorita in)rastructurilor cu stalpi inclinati care )ormea(a un
A6K.
In)rastructurile %iauctului sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect prin
intermeiul pilotilor )orati cu iametrul mare.
Culeile sunt masi%e0 in beton armat0 )unate inirect0 ri-ii(ate la partea superioara prin
raier in beton armat cu inaltimea e 2.Bm. Acestea sunt pre%a(ute cu (iuri intoarse e
1Bm lun-ime la ambele culei.
Pilele %iauctului principal au ele%atiile lamelare0 in beton armat0 iar in sens lon-ituinal
)ormea(a care cu stalpi inclinati in )orma e A6K asi-uran re(emarea suprastructurii.
Acestea sunt )unate inirect prin intermeiul pilotilor )orati cu O1,BBmm0 ispuse pe trei
ranuri0 ri-ii(ate la partea superioara prin raier in beton armat cu inaltimea e !.BBm.
Pilele %iauctelor e acces au ele%atiile lamelare0 in beton armat0 asi-uran re(emarea
suprastructurii prin intermeiul aparatelor e rea(em. Acestea sunt )unate inirect prin
intermeiul pilotilor )orati cu O1,BBmm0 ispuse pe trei ranuri0 ri-ii(ate la partea
superioara prin raier in beton armat cu inaltimea e 2.,Bm.
Trecerea e pe suprastructura pe terasament se )ace prin intermeiul placilor e racorare
in beton armat cu lun-imea e ..Bm.
Trotuarele au )ost pre%a(ute pentru acces la lucrarile e intretinere si reparatii0 circulatia
pietonala apreciin ca este )oarte reusa.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 30 / 85
Caseta in beton armat se %a reali(a in elemente pre)abricate in beton armat care
ulterior se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet0 iar pentru e%ierea ra)elelor e %ant se
propun montarea unor sisteme e e)lectare.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm. "olutia propusa inlocuieste montarea
acestor tuburi e P6C in-lobat in trotuare0 solutie care in timp s?a o%eit e)icitara.
"?a pre%a(ut montarea stalpilor e iluminat straal pe toata lun-imea %iauctului pentru
marirea %i(ibilitatii pe timp e noapte si iluminatul ambiental al lucrarii.
1*. Po e Descarcare 6alea Coaa Malinei0 Hm 11E*!B
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm 11E*!B 6alea Coaa Malinei pentru care a
)ost proiectat un po e !Bm lun-ime. Poul este amplasat in plan in aliniament0 panta
trans%ersala )iin pro)il AacoperisK e 2.,BM0 tra%ersarea canalului )iin oblica la *BN0
re(ultan ast)el o lun-ime a esc$ierii e !Bm.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e *1.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 31 / 85
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e *.BBm si inaltimea e B.2.m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
1,. Po e Descarcare 6alea Trei =antani0 Hm 1!E,*,
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e *..BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 32 / 85
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2BBm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ..,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
1.. 2.1.1.Po peste 6alea Cuurului0 Hm 1/E2</
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm 1/E2</ 6alea Cuurului pentru care a )ost
proiectat un po e !Bm lun-ime. Poul este amplasat in plan in curba cu ra(a e *BBBm0
panta trans%ersala )iin pro)il AacoperisK e 2.,BM0 tra%ersarea canalului )iin oblica la
.BN0 re(ultan ast)el o lun-ime a esc$ierii e !Bm0 cu e%ierea locala a rumului a-ricol
pe sub poul proiectat.
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e *1.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ..,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 33 / 85
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
1/. Po e Descarcare peste 6alea "ultanului0 Hm 11E,<2
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e ,B.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3 / 85
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
11. Pasa' pe DN2. Mur-eni ? Oancea + ;alati0 Hm 1<E<!2
Pentru a asi-ura conitii optime e es)asurare a tra)icului rutier0 cu accese )ara intersectii
e ni%el intre DN2. care are un tra)ic important si traseul 6ariantei e Ocolire ;alati0 s?a
pre%a(ut reali(area unui noul rutier in (ona localitatii 6anatori0 solutie care impune
reali(area unui pasa' pe DN2. irectia Oancea + ;alati0 peste intersectia -iratorie e la
ni%el cu traseul 6ariantei e Ocolire.
Pasa'ul este amplasat in aliniament0 cu panta unica a sectiunii trans%ersale e 2.,M.
Ca sc$ema statica pasa'ul este caru cu stalpi inclinati.
Pasa'ul are ! esc$ieri e 1<./Bm E *2.BBm E 1<./Bm cu lun-imea suprastructurii e
11.*Bm.
A )ost aleasa acesta solutie care are a%anta'ul ca in)rastructurile nu bloc$ea(a %i(ibilitatea
participantilor la tra)ic in carul intersectiei -iratorii.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
"uprastructura pasa'ului este )ormata intr?o ala e beton armat precomprimat turnat
monolit cu inaltimea e 2.BB la rea(eme si 1.*Bm in camp.
=unatiile sunt inirecte incastrate in stratul e ba(a. Ele%atiile in)rastructurii sunt
reali(ate in stalpi lameralari inclinati e beton armat.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe pasa' se %a reali(a irect0 pe la capetele acestuia0 ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele pasa'ului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 35 / 85
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Calea pe pasa' %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapete metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si
parapete metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
1<. Pasa' pe DN2. ;alati ? Oancea ? Mur-eni0 Hm 2BEB12
Pentru a asi-ura conitii optime e es)asurare a tra)icului rutier0 cu accese )ara intersectii
e ni%el intre DN2. care are un tra)ic important si traseul 6ariantei e Ocolire ;alati0 s?a
pre%a(ut reali(area unui noul rutier in (ona localitatii 6anatori0 solutie care impune
reali(area unui pasa' pe DN2. irectia Oancea + ;alati0 peste intersectia -iratorie e la
ni%el cu traseul 6ariantei e Ocolire.
Pasa'ul este amplasat in aliniament0 cu panta unica a sectiunii trans%ersale e 2.,M.
Ca sc$ema statica pasa'ul este caru cu stalpi inclinati.
Pasa'ul are ! esc$ieri e 1<./Bm E *2.BBm E 1<./Bm cu lun-imea suprastructurii e
11.*Bm.
A )ost aleasa acesta solutie care are a%anta'ul ca in)rastructurile nu bloc$ea(a %i(ibilitatea
participantilor la tra)ic in carul intersectiei -iratorii.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
"uprastructura pasa'ului este )ormata intr?o ala e beton armat precomprimat turnat
monolit cu inaltimea e 2.BB la rea(eme si 1.*Bm in camp.
=unatiile sunt inirecte incastrate in stratul e ba(a. Ele%atiile in)rastructurii sunt
reali(ate in stalpi lameralari inclinati e beton armat.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe pasa' se %a reali(a irect0 pe la capetele acestuia0 ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele pasa'ului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Pe panta s)ertului e con in )ata culeilor0 s?au amena'at scari e acces0 pentru inter%entia
si accesul cu usurinta la aparatele e rea(em.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3! / 85
Calea pe pasa' %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapete metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si
parapete metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
2B. 6iauctul Crates 3Pasa' peste C= Carla + ;alati si Po peste raul C$ine'a50
Hm 2BE<2!
6iauctului Crates reali(ea(a coborarea in lunca Cratesului pe o panta lon-ituinala e
!.,M e la cota apro#imati% ., a intersectiei -iratorii proiectate pe DN2. la cotele e 2.,
in Lunca Cratesului.
Lun-imea suprastructurii e 1!<B.BBm cu lun-ime totala e 1*B*.1Bm 3inclusi% (iurile
intoarse ale culeilor5.
6iauctul Crates tra%ersea(a la un un-$i e 1*P Linia C= /B! Carla?;alati0 simpla
neelectri)icata in apropierea bornei C= / E <BB 3Hilometra' pe calea )erata5. ;abaritul
asi-urat pe %erticala este e !!.BBm. ;abaritul pe ori(onatala intre ele%atia cea mai
apropiata si a#ul liniei C= este e !1.1Bm.
De asemenea 6iauctul Crates tra%sersea(a canal e e%acurare C$ine'a0 i-ul e aparare
C$ine'a si canal ma-istral e iri-atii prin esc$ierea principala a %iauctului e 1,Bm.
6iauctul peste Crates este alcatuit in %iauctul principal cu , esc$ieri e .Bm E 1BBm
E 1,BmE1BBmE.Bm si %iaucte e acces la %iauctul principal cu ! esc$ieri e *B E 2
# .Bm pentru %iauctul e acces Craila si cu 1! esc$ieri e 12 # .Bm E*Bm pentru
%iauctul e acces ;iur-iulesti.
Din punct e %eere al sc$emei statice0 structura 6iauctului Crates este )ormata in
caru pentru %iauctul principal si -rina continua pentru %iauctele e acces.
Lun-imea suprastructurii pentru poul principal este e *.<.BBm0 1,<.,Bm pentru
%iauctul e acces Craila si /,1.,Bm pentru %iauctul e acces ;iur-iulesti
(:8
*
:(
Ca,iu
Side dic:
Sert decon
S!ope f!! cone
(
:8
*
:(
VAMA
GIURGIULESTI
(<-1)
8*-1)
A
> C
. G
a
!ati +
;
ar!a
d
N-S-S 52-<<
O-A- 5(-44 O-A- 5(-<)
Cana! de
e#acurare
C:ine@a
Di$ de
aparare
C:ine@a
Cana!
%a$i,tra! de
iri$atii
88-)) *8-)) 4)-))
2-))
*4-4)
*4-4)
*4-4)
*4-4)
*2-4)
*2-4)
(
)
?
(
(
)-89
()
?
((
6
-6
9
(
)
?
(
9
6-69
(
)
?
8
(
6-69
()
?
81
6
-6
9
()
?
<<
6
-6
9
(
)
?
4
<
6-69
(
)
?
9
2
6-69
()
?
62
6
-6
9
A
A
842-)) -<)6-))
9)-)) 9)-)) 9)-)) *))-)) *4)-)) *))-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) 9)-)) <)-))
()
?
14
6
-6
9
(
)
?
2
*
6-69
(
)
?
2
6
6-69
(*
?
)2
6
-6
9
(*
?
)8
6
-6
9
(*
?
9(
4
-*
9
(
*
?
9
*
6-69
(
*
?
4
6
6-69
(*
?
4*
6
-6
9
(*
?
<4
6
-6
9
(
*
?
8
2
6-69
(
*
?
8
8
6-69
(*
?
(6
6
-6
9
(
*
?
(
*
6-69
(
*
?
*
4
6-69
B
B
8
-)
)
2-)) 8
-)
)
8-))
2
-)
)
2-)) 8-))
*-)) 822-4)
*
*
-)
)
8
-4
)
2-4)
8-4)
*
8
-)
)
8
-4
)
*4
-)
)
8-4)1-4)
8-4)
BRAI LA
Ca,iu
Sidedic:
Sert decon
S!ope f!! cone
*2-4) *2-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4) *4-4)
8-4)
8-4)
8-4)
-<) 6-))
<)-))
*<)<-1)
*42-4) *-)) <92-)) *-))
ELEVATIE = ELEVATION
,c- * :()))
8
8
-)
)
4
-)
)
(2
-)
)
4-))
(
1
-)
)
4
-)
)
88
-)
)
4-))
(
8
-4
)
4
-)
)
8*
-)
)
4-))
*
1
-4
)
8
-4
)
*8
-)
)
8-4)
(2
-)
)
8-4)
(
6
-)
)
8
-4
)
(
<
-4
)
8
-4
)
((
-4
)
8-4)
(*
-)
)
8-4)
*
2
-)
)
8
-4
)*6
-)
)
8-4)
(-4)
(-4) (-4) (-4) (-4)
8-4) (-4) (-4) (-4) (-4)
8-4)
8-4) (-4)
=i-. ,. Ele%atie 6iauctul Traian
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3" / 85
Reali(area 6iauctului principal in sc$ema statica caru si -rina continua casetata in
beton armat precomprimat0 presupune e#ecutarea in)rastructurilor0 montarea co)ra'elor si
e#ecutarea tablierului in consola.
Pentru poul principal in carul 6iauctul Crates0 s?a aoptat solu8ia cu suprastructur:
in beton armat precomprimat e#ecutat in consola0 cu sectiune %ariabila.
"ectiune trans%sersala a poului principal este )ormata intr?o caseta in beton
precomprimat cu latimea e 1.BBm0 iar inaltimea este %ariabila e la <.BBm pe pilele
centrale la !.BBm in a#ul esc$ierii centrale si pe pilele laterale.
6iauctele e acces au sc$ema statica alcatuita in -rin(a continua casetata in beton
armat precomprimat.
6iauctul %a asi-ura circulatia auto%e$iculelor pe cate o bana pe sens0 -eometria
sec8iunii asi-uran in sec8iune curent: urm:toarele %alori pentru cele oua irectii e
mers@
Carosabil m 2 # !.,B /.BB
Cana e -$ia'4incarare m 2 # 1.1B 2.2B
E)ect e borura m 2 # B.*B B.1B
Trotuar m 1 # 1.,B !.BB
Lisa trotuar ? parapet e tip )oarte -reu m 2 # B.2, B.,B
Total l:8ime sec8iune trans%ersal: m 1!.,B
SECTI UNE TRANSVERSALA
VIADUCTE DE ACCES
,c- *:())
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L58)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L58)-)) %
*8-))
*-(4 8-4) 8-4) 8-4) *-(4
Parapet de ,i$uranta tip oarte $reu
VerA :ea#A ,aetA $uardrai!
*8-4)
*)-))
(-47
8-4) 8-4)
*-4) -(4 *-4)-(4
(-47
Grinda casetata din beton
armat precomprimat
Pre,tre,,ed concret &o>$irder
Opritor anti,ei,%ic
Eart/ua0e de#ice
8
)
:
*
4
-)
)
(
(
-
4
)
8
-)
)
-
4
)
=i-. .. "ectiune trans%ersala %iaucte e acces la 6iauctul Traian

Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 38 / 85
1-))
1
-)
)
*-6< 2-48 *-6<
*8-))
*-(4 8-4) 8-4) 8-4) *-(4
4
-)
)
(
1
-)
)
2
-)
)
*8-4)
*)-))
(-47
8-4) 8-4)
*-4) -(4 *-4)-(4
(-47
Dri!!ed pi!e, 3*-4) %' L5<)-)) %
Pi!oti orati 3*-4) %' L5<)-)) %
Parapet %eta!ic pietona!
Pedestrian steel guardrail
Grinda casetata din beton armat
precomprimat executata in consola
Canti!e#er pre,tre,,ed concret &o>$irder
-1) 9-<) -1)
8
)
:*
6-6)
SECTI UNE TRANSVERSALA REABEM
POD PRINCIPAL
,c- *:())
=i-. /. "ectiune trans%ersala pe rea(em %iauct principal la 6iauctul Traian
Caseta in beton armat se %a reali(a in elemente pre)abricate in beton armat care
ulterior se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
In)rastructurile %iauctului sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect prin
intermeiul pilotilor )orati cu iametrul mare.
Culeile sunt masi%e0 in beton armat0 )unate inirect0 ri-ii(ate la partea superioara prin
raier in beton armat cu inaltimea e !.,Bm. Acestea sunt pre%a(ute cu (iuri intoarse
e /m lun-ime la ambele culei.
Pilele %iauctului principal au ele%atiile lamelare0 casetate0 in beton armat0 asi-uran
re(emarea suprastructurii si )orman un no e caru la partea superioara. Acestea sunt
)unate inirect prin intermeiul pilotilor )orati cu O1,BBmm0 ispuse pe , ranuri0
ri-ii(ate la partea superioara prin raier in beton armat cu inaltimea e ,.BBm.
Pilele %iauctelor e acces au ele%atiile lamelare0 in beton armat0 asi-uran re(emarea
suprastructurii prin intermeiul aparatelor e rea(em. Acestea sunt )unate inirect prin
intermeiul pilotilor )orati cu O1,BBmm0 ispuse pe * ranuri0 ri-ii(ate la partea
superioara prin raier in beton armat cu inaltimea e !.,Bm.
Trecerea e pe suprastructura pe terasament se )ace prin intermeiul placilor e racorare
in beton armat cu lun-imea e ..Bm.
Trotuarele au )ost pre%a(ute pentru acces la lucrarile e intretinere si reparatii0 circulatia
pietonala apreciin ca este )oarte reusa.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3# / 85
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet0 iar pentru e%ierea ra)elelor e %ant se
propun montarea unor sisteme e e)lectare.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm. "olutia propusa inlocuieste montarea
acestor tuburi e P6C in-lobat in trotuare0 solutie care in timp s?a o%eit e)icitara.
"?a pre%a(ut montarea stalpilor e iluminat straal pe toata lun-imea %iauctului pentru
marirea %i(ibilitatii pe timp e noapte si iluminatul ambiental al lucrarii.
21. Po peste Canal e Iri-atie Hm 22E,<B
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e !<.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e *.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e *.BBm si inaltimea e B.2.m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 0 / 85
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
22. Po peste Canal e Desecare CCE20 Hm 22E/2/
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm 22E/2/ Canalul e Desecare CCE2 pentru
care a )ost proiectat un po e 1*Bm lun-ime.
Canalul area o latime e circa !1m a%an pe e o parte si pe cealalta parte0 rumuri e
acces a-ricole pentru care a )ost asi-urat un -abarit e *.,Bm.
"uprastructura este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E *Bm a%an
lun-imea totala e 1,..!Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan in aliniament0 panta trans%ersala e tip acoperis )iin e
2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre ,.BBm si ..BBm iar lun-imea (iurilor este e
1.BBm la ambele culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre 1B.BBm
si 12.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 1 / 85
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
2!. Po peste Canal e Desecare CCE,0 Hm 2*E/12
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i cu cor(i aerente e
LL2B.BBm si 1.1Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5 )iin
e 2..BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e 2.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 2 / 85
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2*. Po peste Canal0 Hm 2,EBB,
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!!.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e *2.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2,. Po peste Canal0 Hm 2.E12,
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 3 / 85
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e !<.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2.. Po peste Canal e Desecare CCC0 Hm 2.E<2,
Pentru tra%ersarea Canalului e Desecare CCC la Hm 2.E<2, s?a proiectat un po cu !
esc$ieri e 2!.*Bm E !..BBm E 2!.*Bm cu lun-imea suprastructurii e 12.1Bm si
lun-ime totala e <..<Bm Pasa'ul este amplasat pe o curba cu ra(a e *BBB si panta
trans%ersala unica e 2.,M0 tra%ersarea canalului se %a )ace sub un un-$i e *BN.
Canalul area o latime e circa 2/m pe oblic cu un rum e acces a-ricol pentru care a )ost
asi-urat un -abarit e *.,B.
Ca sc$ema statica poul este -rina continua cu trei esc$ieri.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. / 85
"uprastructura alcatuita in 1B -rin(i cu cor(i pre)abricate aerente e LL 22.BBm
respecti% LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime soliari(ate cu placa e suprabetonare si antretoa(e
puternice la capete.
Culeele sunt e tip masi% in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a.
Pilele au ele%atii lamelare in beton armat pre%a(ute cu ri-la la partea superioara0 )unate
inirect in stratul e ba(a prin intermeiul pilotilor )orati e iametru mare.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
"cur-erea apelor e pe pasa' se %a reali(a irect0 pe la capetele acestuia0 ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele pasa'ului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe pasa' %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2/. Po peste Canal0 Hm 2/E.21
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL2B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e !B.,Bm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e *.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ,.BBm si inaltimea e B.!2m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5 / 85
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
21. Po peste Canal e Desecare CCC0 Hm 2/E/1*
Pentru tra%ersarea Canalului e Desecare CCC la Hm 2/E/1* s?a proiectat un po cu !
esc$ieri e 2!.*Bm E !..BBm E 2!.*Bm cu lun-imea suprastructurii e 12.1Bm si
lun-ime totala e </.1Bm Pasa'ul este amplasat pe o curba cu ra(a e *BBB si panta
trans%ersala unica e 2.,M0 tra%ersarea canalului se %a )ace sub un un-$i e *BN.
Canalul area o latime e circa 21m pe oblic cu un rum e acces a-ricol pentru care a )ost
asi-urat un -abarit e *.,B.
Ca sc$ema statica poul este -rina continua cu trei esc$ieri.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
"uprastructura alcatuita in 1B -rin(i cu cor(i pre)abricate aerente e LL 22.BBm
respecti% LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime soliari(ate cu placa e suprabetonare si antretoa(e
puternice la capete.
Culeele sunt e tip masi% in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a.
Pilele au ele%atii lamelare in beton armat pre%a(ute cu ri-la la partea superioara0 )unate
inirect in stratul e ba(a prin intermeiul pilotilor )orati e iametru mare.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
"cur-erea apelor e pe pasa' se %a reali(a irect0 pe la capetele acestuia0 ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele pasa'ului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe pasa' %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. ! / 85
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
2<. Po peste Canal0 Hm 21E2.B
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL2B.BBm si 1.1Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e 2..BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e 2.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e .BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
!B. Po peste Canal0 Hm 21E11B
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e **.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. " / 85
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
!1. Po peste Canal e Desecare CE!,0 Hm 2<E!<!
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e **.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..,Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 8 / 85
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po..
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
!2. Po peste Canal e Iri-atie Hm !1E<1*
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL2B.BBm si 1.1Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e 21.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e 2.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. # / 85
!!. Po peste Canal e Desecare CCC0 Hm !BE*1/
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm !BE*1/ Canalul e Desecare CCC la un un-$i
e .2N0 pentru care a )ost proiectat un %iauct e 1*Bm lun-ime.
Canalul area o latime e circa *1m pe oblic )iin pre%a(ut cu un rum e acces a-ricol
petru care a )ost asi-urat un -abarit e *.,B.
6iauctul peste 6alea Oobascu este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E
*Bm a%an lun-imea totala e 1,...Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan in aliniament0 panta trans%ersala e tip acoperis )iin e
2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm si oua trotuare e 1.BBm0 la care
se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor )iin e ,.BBm iar lun-imea (iurilor este e 1.BBm la
ambele culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 50 / 85
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
!*. Po peste Canal0 Hm !1E,/2
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL2B.BBm si 1.1Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e 21.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea ele%atiilor
la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e !.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e !.BBm si inaltimea e B.2Bm.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 51 / 85
!,. Po peste Cratul ;$imia0 Hm !1E1<B
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm !1E1<B Cratul ;$imia sub un un-$i e 11N0
pentru care a )ost proiectat un po e 1*Bm lun-ime.
Canalul area o latime e circa !,.*Bm pe oblic si pe e o parte si pe cealalta parte
rumuri e acces a-ricole petru care au )ost asi-urate un -abarit e *.,Bm.
"uprastructura %iauctului este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E *Bm
a%an lun-imea totala e 1,...Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan in aliniament0 panta trans%ersala e tip acoperis )iin e
2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor %aria(a intre ,.,Bm si ..BBm iar lun-imea (iurilor este e
1.BBm la ambele culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e /.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 52 / 85
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
!.. Po peste Canal0 Hm !2E1<,
Poul are o esc$iere cu suprastructura alcatuita in 1B -rin(i pre)abricate cu cor(i
aerente e LL!B.BBm si 1.!Bm inaltime0 lun-imea totala 3inclusi% (iurile intoarse ale
culeilor5 )iin e **.BBm
Ca sc$ema statica poul este caru e beton armat.
Latimea totala a poului este e 11.*Bm care corespune unui po cu oua ben(i e
circulatie )ormat in parte carosabila e /.1Bm0 oua trotuare la acelasi ni%el cu partea
carosabila e 1.,Bm si 2 # B./Bm lisele e parapet.
;rin(ile sunt soliari(ate cu placa e suprabetonare si e in)rastructura.
Culeele sunt e tip masi% cu o -rosime a ele%atiilor e 1.,Bm0 )unate inirect in stratul
e marna. Dimensiunile raierelor sunt e 1B..Bm # ..2Bm # $L2.BBm. Inaltimea
ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e ,.,Bm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!.m.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po..
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
"?au pre%a(ut parapeti metalici e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile ancorati in
lisa e parapet.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 53 / 85
!/. Po peste Canal e Desecare CE*B ? Creteaua C0 Hm !!E!!B
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm !!E!!B pe breteaua e acces ;iur-iulesti +
Craila0 Canalul e Desecare CE*B sub un un-$i )oarte ascutit e 1<N0 pentru care a )ost
proiectat un po e 1*Bm lun-ime.
Canalul area o latime e circa 2.m la partea superioara0 pe ambele maluri a%an rumuri
e acces a-ricole pentru care au )ost asi-urate -abarit e *.,Bm.
"uprastructura %iauctului este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E *Bm
a%an lun-imea totala e 1,...Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e *,Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor )iin e ,.BBm iar lun-imea (iurilor este e 1.BBm la ambele
culei.
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e /.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5 / 85
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
!1. Po peste Canal e Desecare CE*B ? Creteaua A0 Hm BE,!1
Traseul 6ariantei e Ocolire intalneste la Hm BE,!1 pe breteau e acces Craila + ;alati0
Canalul e Desecare CE*B sub un un-$i )oarte ascutit e 1<N0 pentru care a )ost proiectat
un po e 1*Bm lun-ime.
Canalul area o latime e circa 2.m la partea superioara0 pe ambele maluri a%an rumuri
e acces a-ricole pentru care au )ost asi-urate -abarit e *.,Bm.
"uprastructura %iauctului este o -rina continua cu ! esc$ieri e *Bm E .Bm E *Bm
a%an lun-imea totala e 1,...Bm 3inclusi% (iurile intoarse ale culeilor5.
Poul este amplasat in plan pe o curba cu ra(a e *,Bm0 panta trans%ersala unica )iin e
2.,BM.
"uprastructura %iauctului este e tip mi#t0 cu structura e re(istenta alcatuita in ! -rin(i
metalice cu inima plina cu inaltimea e 22BBmm si platela' in beton armat0 cu care
conlucrea(a0 solutie mi#ta otel?beton. Distanta intre -rin(ile principale este e *2BBmm.
Conlucrarea -rin(ilor metalice cu placa e beton se )ace la ni%elul talpii superioare prin
intermeiul unor conectori e tip ri-i.
Latimea partii carosabile a %iauctului este e 1B.BBm care si oua trotuare e 1.BBm0 la
care se aau-a latimea liselor e parapet e 2 # B.2,m re(ultan ast)el o latime totala e
12.,Bm0 pentru oua ben(i e circulatie.
Platela'ul in beton armat se %a reali(a cu ale pre)abricate in beton armat care ulterior
se %or monoliti(a si precomprima lon-ituinal prin intermeiul cablelor e otel.
"uprastructura este po(ata pe aparate e rea(em in neopren armat cu i(olatori si opritori
seismici. Dimensiunile acestora %or )i stabilite prin proiect.
Culeele sunt e tip lamelar cu o -rosime a ele%atiilor e 1.1Bm0 )unate inirect in stratul
e ba(a. Dimensiunile raierelor sunt e 1B.*Bm # 2.BBm # ..2Bm. Inaltimea ele%atiilor la
ni%elul banc$etei cu(inetilor )iin e ,.BBm iar lun-imea (iurilor este e 1.BBm la ambele
culei.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 55 / 85
Pilele sunt reali(ate in beton armat0 )unate inirect in stratul e ba(a. Dimensiunile
raierelor sunt e <.,Bm # 2.BBm # ..2Bm. Ele%atia este )ormata intr?un sin-ur stalp in
beton armat cu imensiunile e !.BBm # 2.BBm cu racorari circulare si ri-la in beton
armat cu console. Inaltimea ele%atiilor la ni%elul banc$etei cu(inetilor este e /.BBm.
La ni%elul caii0 racorarea cu sistemul rutier al rampelor se %a reali(a prin intermeiul unor
placi e racorare cu terasamentele cu lun-imea e ..BBm si inaltimea e B.!1m.
Racorarea cu terasementele se )ace prin intermeiul s)erturilor e con pereate cu talu(e
e 2@! si 1@1.
"cur-erea apelor e pe po se %a reali(a irect0 pe la capetele poului ar si prin
intermeiul -urilor e scur-ere e tip T1;1 + *BB pre%a(ute cu tuburi prelun-itoare pe
lan-a in)rastructuri cu escarcare la teren.
La capetele poului0 apele pro%enite in ploi se %or e%acua prin intermeiul unor casiuri.
De asemenea se %or amena'a scari pentru accesul sub po.
Calea pe po %a )i alcatuita in urmatoarele straturi@
- Mi#tura as)altica MA"=1. cu -rosimea e *cmG
- beton as)altic CAP 1. cu -rosimea e !cmG
- protectia $iroi(olatiei in mortar as)altic CA1 + !cmG
- 1cm membrana $iroi(olanta
6or )i pre%a(ute casiuri pentru scur-erea apelor plu%iale0 si scari pietonale e acces.
"?au pre%a(ut parapete metalic e tip )oarte -reu la mar-inea p:r8ii carosabile si parapete
metalic pietonali ancorati in lisa e parapet.
E#terior lisei e parapet au )ost pre%a(ute spatii speciale estinate po(arii utilitatilor
)ormate in tuburi in P6C cu iametrul e 1BBmm.
$%$ ?u&%"/"c$e !ece&"%%"" p$o"ec%ulu"
Cresterea pro-resi%a a tra)icului in ultimii ani0 in special a tra)icului -reu0 a eterminat
incluerea construirii unor %ariante ocolitoare pentru principalele orase in Romania in
lista strate-iilor CNADNR.
Reali(area %ariantelor e ocolire are un impact )a%orabil0 intrucat se %or reali(a o serie e
e(ierate precum@
escon-estionarea tra)icului in orase0 eliminarea bloca'elor e tra)ic la
intrarea4iesirea in localitati si cresterea %ite(ei e eplasare 3in a)ara
localitatilor50 contribuin ast)el la reucerea timpului e transport si la cresterea
si-uranteiG
trans)erul tra)icului national si international in a)ara localitatilor0 ceea ce conuce
la reucerea impactului transportului asupra meiului.
sporirea consierabila a capacitatii e circulatie
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5! / 85
reucerea e-raarii si a u(urii arterelor e#istente0 atorita suprasolicitarilor
cau(ate e tra)icul -reu
reucerea semni)icati%a a poluarii meiului prin reucerea no#elor si
(-omotului
reali(area le-aturilor intre retelele e transport care atra- )lu#uri e mar)uri
"trate-ia retelei e rumuri in Romania0 asa cum este e)inita e catre Le-ea 2B!42BB!
3amenata e Le-ea ,1<42BB! si Le-ea *,142BB!50 republicata in ianuarie 2BB, in
Monitorul O)icial al Romaniei nr 1<42..B1.2BB,0 care moi)ica le-ea 2B!42BB!0 recunoaste
importanta retelei RTE?T3Retea e Trans?Europeana e Transport5 pentru economia si
comertul national0 si pre(inta obiecti%ul strate-ic e imbunatatire pro-resi%a a corioarelor
la stanar e autostraa.
Planul Operational "ectorial e Transport e(%oltat recent sublinia(a importanta e(%oltarii
retelei RTE?T si0 e asemenea0 recomana necesitatea construirii e %ariante ocolitoare.
Acesta recomanare aborea(a o problema ma'ora e tra)ic si anume )aptul ca multe
rumuri nationale tra%ersea(a e )apt centrul oraselor0 )apt care -enerea(a o serie e
probleme@
%ite(a reusa pentru tra)icul e tran(it0
contributie la con-estionarea tra)icului in centru0
aspecte e si-uranta0
poluarea atmos)erica in centru.
"olutia a%uta in %eere este aceea e a reali(a %arianta e ocolire0 menite sa separe
)lu#urile e tra)ic0 ast)el incat tra)icul e tran(it sa )ie irectionat spre %arianta e ocolire.
"e %a retine ca aceasta %arianta e ocolire se %a reali(a in primul ran pentru a )acilita
tra)icul e tran(it. Prin urmare0 principalul lui obiecti% nu este acela e a permite calatorii
mai rapie intr?o parte a orasului in cealalta parte. In acest sens0 %ariantele e ocolire se
%or istin-e e centuri care se aresea(a tra)icului local.
Principalul a%anta' al unei %ariante ocolitoare este %ite(a crescuta a tra)icului e tran(it.
Acest a%anta' re(ulta in )olosirea unei sectiuni e rum national0 cu %ite(ele le-ale si
meii a)erente0 in locul unei sectiuni urbane. De asemenea0 costurile e calatorie se reuc
pentru tra)icul care tran(itea(a orasele0 care repre(inta in pre(ent stran-ulari ma'ore ale
tra)icului0 atat pentru pasa-eri0 cat si pentru transportul e mar)a. In )inal0 ar nu in cele
in urma0 conitiile e si-uranta ale tra)icului sunt in mo %i(ibil imbunatatite.
Accesul in rumurile nationale spre centrul localitatilor si municipiilor este la ranul sQu
necorespun(ator0 iar ma'oritatea localitatilor situate e?a lun-ul rumurilor nationale si
europene nu au %ariante e ocolire.
Acest )apt se concreti(ea(a in@
bloca'e e tra)ic si0 pe cale e consecinta0 costuri riicate e e#ploatare pentru
utili(atorii in)rastructurii rutiere 3costul timpului si costurile e operare5G
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5" / 85
poluarea accentuate a )actorilor e meiu pe teritoriul localitatilor tra%ersate e
rumuri nationale 4 europene cu tra)ic intensG
cresterea poluarii )onice peste ni%elurile ma#ime amise0 pre%a(ute in $artile e
(-omot0 in interiorul localitatilor tran(itateG
cresterea numarului e acciente in interiorul localitatilor respecti%e.
Cea mai importanta in punct e %eere economic si al tra)icului e tran(it este reteaua
rumurilor internationale care tra%ersea(a Romania0 constituin rute inte-rate in Reteaua
Trans?Europeana e Transport 3RTE?T5 pe care se a#ea(a partial si pre(entul proiect.
Planul Operational "ectorial e Transport + PO"?T sublinia(a importanta e(%oltarii retelei
RTE?T si spri'ina construirea e %ariante ocolitoare.
V$"!% 'e ocol"$e Gl%" are ca scop e%ierea tra)icului e tran(it0 in a)ara
municipiului0 cunoscan ca in pre(ent le-atura rutiera intre DN 2, + DN 2. + DN 2*D + DN
2C cat si le-aturile rutiere cu 6amile ;iur-iulesti si Oancea0 se reali(ea(a prin tra%ersarea
municipiului ;alati0 pe stra(i estinate tra)icului -reu si )oarte -reu si pe i%erse stra(i
pentru tra)icul usor.
).7 Re&u$&e !%u$le /olo&"%e "! co!&%$uc%"e &" /u!c%"o!$e
Pentru e#ecutia stratului e )unare se %a utili(a balast. Calastul trebuie sa pro%ina in
roci stabile0 nealterate la aer0 apa sau in-$et0 nu trebuie sa contina corpuri straine0 %i(ibile
3bul-ari e pamant0 carbune0 lemn0 resturi %e-etale5 sau elemente alterate.
Ap necesara compactarii stratului e balast poate sa pro%ina in reteaua publica sau in
alte surse0 ar in acest in urma ca( nu trebuie sa contina nici un )el e particule in
suspensie.
).= Locl".$e p$o"ec%ulu"
6arianta e ocolire ;alati se situea(a in a)ara municipiului ;alati si localitatilor in%ecinate0
cat si a Combinatului "ierur-ic0 in partea e %est0 nor + %est0 nor si est a orasului0
teritoriul strabatut )iin situat in 'uetul ;alati.
Pentru stabilirea amplasamentului traseului0 au )ost stuiate mai multe %ariante e traseu
si supuse anali(ei Consiliului 2uetean ;alati in atele e 2B martie0 ! mai si . iulie 2B120
cele oua 6ariante e amplasament a-reate e C2 ;alati )iin pre(entate si in CTE +
CNADNR in ata e 2< mai 2B12.
"e mentionea(a ca in )inal0 s?a stuiat un traseu care sa )ie cat mai scurt0 6arianta 1 +
rosie cu LL!!0.BBHm0 ast)el ca traseul respecti% tra%ersea(a irect o serie e %ai si paraie0
re(ultan in consecinta %iaucte lun-i. Ca o solutie e amplasament opusa0 s?a stuiat un
traseu care sa tra%erse(e %aile si paraiele pe la ori-inea acestora0 sau c$iar sa le e%ite0
obtinanu?se 6arianta 2 + albastra cu LL*10!BB Hm0 cea e a oua %arianta )iin mai
lun-a cu /0/B Hm0 insa cu o lun-ime insumata a %iauctelor mai scurta. 3a se %eea planul
e situatie ane#at5.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 58 / 85
Amplasamentul siturilor Natura 2BBB 3"ursa@ RRR.natura2BBB.ro5
).3 De&c$"e$e c$c%e$"&%"c"lo$ cu "mpc% po%e!%"l le p$o"ec%ulu" &up$
me'"ulu"
Polu$e m!"/e&%% pe 'u$% luc$$"lo$ 'e co!&%$u"$e
Acest tip e poluare are caracter %empo$$0 atin-an %alori riicate in perioaa e
constructie. "ursele e poluare speci)ice perioaei e construire sunt@
&u$&e l"!"$e + repre(entate e tra)icul (ilnic es)asurat in carul santierului
3masini e transport0 utila'e0 etc.5G
&u$&e 'e &up$/% + repre(entate e )unctionarea utila'elor si ec$ipamentelor in
(ona e lucru.
Polu$e m!"/e&%% pe 'u$% /u!c%"o!$""
Acest tip e poluare are caracter permanent0 atin-an %alori riicate in perioaa e
e#ploatare. "ursele e poluare speci)ice perioaei e )unctionare sunt@
&u$&e l"!"$e + repre(entate e tra)icul (ilnic es)asurat in carul obiecti%ului e in%estitie
3masini e transport si mar)a0 etc.5.
Polu$e cc"'e!%l
Acest tip e poluare este at e piereri e $irocarburi 3ben(ina0 motorina0 ulei5 atorate
)isurarii accientale a re(er%oarelor utila'elor0 masinilor e transport si mar)a in perioaa
e construire a obiecti%ului0 precum si atorate e%entualelor acciente e circulatie.
3.6.1 E*%"!'e$e "mpc%ulu" C.o! 6eo6$/"c0 !um$ul popul%"e";+#"%%elo$;
&pec""lo$ /ec%%eD
Proiectul anali(at in carul acestui memoriu e pre(entare se re)era la reali(area unui nou
obiecti%0 ast)el ca impactul potential %a )i unul reus. De asemenea0 prin reali(area acestui
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 5# / 85
proiect se %or re(ol%a problemele e mana-ement al tra)icului0 )apt care %a uce0 pe lan-a
cresterea si-urantei si a con)ortului utili(atorilor %ariantei e ocolire ;alati0 la
imbunatatirea calitatii )actorilor e meiu.
Proiectul V$"!% 'e ocol"$e Gl%" asi-ura e%ierea tra)icului e tran(it0 in a)ara
municipiului0 cunoscan ca in pre(ent le-atura rutiera intre DN 2, + DN 2. + DN 2*D + DN
2C cat si le-aturile rutiere cu 6amile ;iur-iulesti si Oancea0 se reali(ea(a prin tra%ersarea
municipiului ;alati0 pe stra(i estinate tra)icului -reu si )oarte -reu si pe i%erse stra(i
pentru tra)icul usor0 iar impactul sau asupra (onelor locuite in apropiere %a )i unul po(iti%.
3.6.2 M6!"%u'"!e &" comple*"%%e "mpc%ulu"
Cantitatile e poluanti care %or a'un-e in mo obisnuit in perioaa e e#ecutie in cursurile
e apa nu %or a)ecta ecosistemele ac%atice sau )olosintele e apa. Numai prin e%ersarea
accientala a unor cantitati mari e combustibili0 uleiuri sau materiale e constructii s?ar
putea prouce aune meiului ac%atic.
In ceea ce pri%este posibilitatea e poluare a corpurilor e apa si a stratului )reatic0 se
aprecia(a ca si aceasta %a )i relati% reusa. "e %a impune epo(itarea carburantilor in
re(er%oare etanse0 intretinerea utila'elor 3spalarea lor0 e)ectuarea e reparatii0 sc$imburile
e piese0 e uleiuri0 alimentarea cu carburanti etc5 numai in locurile special amena'ate.
Tra)icul auto care se es):7oar: pe rum 7i 9ntr?o mai mic: m:sur: acti%it:8ile cone#e
proiectate -enerea(: 9n atmos)er: o serie e substan8e 7i compu7i c$imici 9ntre care cei
mai importan8i sunt NO
#
0 "O
2
0 CO0 Pb0 IAP0 C0 Cr0 Ni0 cu e)ecte to#ice cunoscute asupra
speciilor %e-etale 7i animale.
Poluan8ii men8iona8i se propa-: prin ispersie 9n meiul 9ncon'ur:tor0 a%9n e)ecte ma#ime
pe o )97ie e cca ,B m e o parte 7i e alta a rumului precum 7i 9n (onele 9n%ecinate
parc:rilor
3.6.3 P$o##"l"%%e "mpc%ulu"
Sn (onele a)late 9n pro#imitatea %ariantei e ocolire ;alati0 pot ap:rea situa8ii e poluare
pe termen scurt cu particule 9n suspensie 7i cu NO# consierate moerate in punct e
%eere al le-isla8iei na8ionale 7i mai intense in punct e %eere al le-isla8iei UE. Totoat:0
9n aceste (one pot apare situa8ii critice 3ep:7irea limitei sanitare5 -enerate e e)ectul
siner-ic al particulelor 9n suspensie cu NO2. Aceste situa8ii e poluare %or a%ea
probabilitatea e apari8ie 9n perioaa e e#ecu8ie a terasamentelor0 )iin -enerate e
aceste lucr:ri. Sn restul perioaei e e#ecu8ie ni%elurile e poluare se %or iminua
substan8ial.
3.6.4 Du$%0 /$ec,e!% &" $e,e$&"#"l"%%e "mpc%ulu"
In perioaa e e#ecutie a lucrarilor %or )i intreprinse masuri pentru pre%enirea si
reucerea poluarii atmos)erei cu pulberi0 pra) si no#e c$imice e orice )el0 prin transportul
si manipularea aec%ata e materii prime si materiale impotri%a actiunii %antului@
transportul materialelor e constructie si %rac 0 care pot )i antrenate in aer0 se %a )ace in
mi'loace e transport cu bena acoperita. Utila'ele0 ec$ipamentele0 %or )i perioic %eri)icate
in punct e %eere te$nic. =olosirea e utila'e0 %e$icule ec$ipamente e -eneratie noua0
pre%a(ute cu sisteme per)ormante e retinere a pulberilor.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !0 / 85
3.6.5 M&u$"le 'e e,"%$e0 $e'uce$e &u mel"o$$e "mpc%ulu" &em!"/"c%",
&up$ me'"ulu"
Nu este ca(ul
3.6.6 N%u$ %$!&/$o!%"e$ "mpc%ulu"
Nu este ca(ul
).3.8 Rel%" cu l%e p$o"ec%e e*"&%e!%e &u pl!"/"c%e
Nu este ca(ul
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !1 / 85
7 SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA0 EVACUAREA SI
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
7.1 P$o%ec%" cl"%%"" pelo$
Ape de suprafa
Principalele cursuri e ap: care str:bat 'ue8ul ;ala8i sunt@ Dun:rea0 "iretul0 Prutul0
Carlaul.
Lacuri i bli
Principalele lacuri 7i b:l8i in 'ue8ul ;ala8i sunt@ Lacul Crate70 Comple#ul e b:l8i Mata
R:eanu0 C:l8ile To%arca0
6la7cu8a situate in lunca Prutului in)erior0 C:l8ile M:lina0 CaltaT:l:basca0 Calta Potcoa%a +
(one umee in lunca "iretului in)erior.
7.1.1 Su$&e 'e polu$e pe" E" em"&"" 'e polu!@" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
In perioaa e e#ecutie sursele posibile e poluare a apelor sunt@ e#ecutia propriu?(isa a
lucrarilor0 tra)icul e santier si or-ani(area e santier.
T$/"cul 6$eu0 &pec"/"c &!%"e$ulu"0 etermina i%erse emisii e substante poluante in
atmos)era NO#0 CO0 "O# 3caracteristice carburantului motorina50 particule in suspensie
etc. De asemenea0 %or )i si particule re(ultate prin )recare si u(ura 3in calea e rulare0
in pneuri5. Atmos)era este si ea spalata e ploi0 ast)el incat poluantii in aer sunt
trans)erati in ceilalti )actori e meiu 3apa e supra)ata si subterana0 sol etc5.
In perioaa e e#ecutie %or e#ista conitii e poluare a apelor in amplasamentele pe care
se %or reali(a pouri noi si pasa'e0 pra-uri e )un0 amena'ari e albie0 protectii maluri. In
aceste amplasamente sursele e poluare ale apelor pot pro%eni in@
- E#ca%atii@ o mare parte in )ractiunile )ine %or ramane in suspensie0 proucan
tulburarea apei pe o lun-ime %ariabila0 irect proportionala cu e %ite(a e cur-ere
a apei.
- Pre(en8a utila'elor@ constituie o potentiala sursa e poluanti0 prin scur-eri
accientale e prouse petroliere 3motorina0 uleiuri etc.5.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !2 / 85
De asemenea0 utila'ele )olosite trebuie intretinute corespun(ator si sa )ie in per)ecta stare
e )olosire0 cu re%i(iile te$nice la (i.
In ceea ce pri%este or-ani(area e santier0 locul acesteia nu este inca stabilit. Trebuie
acorata o atentie sporita protectiei meiului in acesta locatie.
In cate-oria surselor potentiale e poluare a apelor trebuie inclusa si poluarea accientala
re(ultata in posibilele acciente e circulatie in care sunt implicate cisterne ce transporta
substante periculoase
7.1.2 Su$&e 'e polu$e pe" E" em"&"" 'e polu!@" F! pe$"o' 'e ope$$e
Potentiale surse e impuri)icare a apelor in perioaa e )unctionare sunt ate e@
epunerea irecta pe luciul apei e poluanti re(ultati e la transportG
e%ersari in emisari ai apelor potential poluate cu substante to#ice si4sau
periculoase re(ultate in acciente rutiere.
Debitele masice si natura substantelor poluante pro%enite in acciente rutiere0 posibil
poluatoare pentru cursurile e apa sau apele subterane0 nu pot )i e%aluate. In ca(uri e
acciente rutiere0 rapiitatea inter%entiei si e)icienta acesteia repre(inta elementele
principale e reucere a riscului e poluare.
7.1.) Impc%ul p$o'u& &up$ pelo$ F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
"e aprecia(a ca emisiile e substante poluante 3pro%enite e la tra)icul rutier speci)ic
santierului0 e la manipularea si punerea in opera a materialelor5 care ar putea a'un-e
irect sau inirect in apele e supra)ata sau subterane.
Cantitatile e poluanti care %or a'un-e in mo obisnuit in perioaa e e#ecutie in cursurile
e apa nu %or a)ecta ecosistemele ac%atice. Numai prin e%ersarea accientala a unor
cantitati mari e combustibili0 uleiuri sau materiale e constructii s?ar putea prouce
aune meiului ac%atic.
Pentru apele u(ate 3%or )i ape re(ultate e la -rupul social si 4sau ape u(ate te$nolo-ic5
care %or re(ulta e la or-ani(area e santier se %a impune respectarea in limitele impuse
e Normati% N.T.P.A BB242BB20 care stabile7te coni8iile e e%acuare a apelor u(ate in
re8elele e canali(are ale localit:8ilor si irect in sta8iile e epurare.
7.1.7 Impc%ul p$o'u& &up$ pelo$ F! pe$"o' 'e ope$$e
Sn etapa e operare0 apele meteorice impuri)icate colectate 9n lun-ul rumului constituie
principala surs: poten8ial: e poluare.
Pentru scur-erea apelor plu%iale0 a%an in %eere si-uranta circulatiei0 pe e o parte0 si
tipurile e#istente e pamanturi si anume loess?uri0 pe e alta parte0 santurile0 atat in
eblee cat si la piciorul talu(elor e rambleu0 se pre%a sa )ie pereate pe toata lun-imea
6ariantei0 santurile trape(oiale )iin e oua tipuri@
+ in eblee0 santurile trape(oiale sunt situate la ni%elul plat)ormei rumului0 talu(ul
santului inspre rum0 este amplasat la mar-inea acostamentului consoliat 3e B./,
m latime5 si are inclinarea0 pentru si-uranta circulatiei0 e 1@! 3in loc e 2@!50 iar
talu(ul opus are inclinarea e 1@10 e une urmea(a o banc$eta e B.,B m latime0
latimea )unului santului )iin e B.,B m.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !3 / 85
Pentru preluarea apelor0 e%entual in)iltrate in sistemul rutier0 sub )unul santului0 se
pre%ee un ren lon-ituinal sub sant.
+ in ramblee si in situatiile in care banc$eta santului0 inspre talu(ul e rambleu0 este cu
cel putin 1, cm sub punctul e intersectie re(ultat intre prelun-irea patului rumului si
talu(ul rambleului0 santurile trape(oiale au inclinari ale talu(elor e 2@! spre rum si
1@1 opus rumuluiG latimea )unului santului este e B.,B m 3aancimea santului
re(ulta in cotele e ni%el pentru scur-erea apelor in lun-ul rumului5. In ast)el e
situatii0 nu se pre%a renuri lon-ituinale sub sant0 eoarece apele plu%iale0 e%entual
in)iltrate in sistemul rutier0 sunt scurse pe patul rumului prelun-it pana in talu(ul e
rambleu cu inclinarea e *M0 in santul trape(oial.
7.1.= MB&u$" 'e p$o%ec@" pelo$ F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
Locul une %a )i construita or-ani(area e santier trebuie sa )ie ast)el stabilita incat sa nu
auca pre'uicii meiului natural sau uman 3prin emisii atmos)erice0 prin proucerea unor
acciente cau(ate e tra)icul rutier in santier0 e mane%rarea materialelor0 prin
escarcarea accientala a masinilor care transporta materialele in cursurile e apa e
supra)ata0 prin proucerea e (-omot etc5. Trebuie e%itata amplasarea lor in apropierea
unor (one sensibile 3lan-a cursurile e apa care constituie surse e alimentare cu apa0
lan-a captarile e apa subterana5 sau trebuie asi-urata respectarea conitiilor e protectie
a acestora. De asemenea0 se recomana ca ele sa ocupe supra)ete cat mai reuse0 pentru
a nu scoate in circuitul actual supra)ete prea mari e teren.
Apele u(ate mena'ere pro%enite e la or-ani(area e santier trebuie introuse intr?un
ba(in betonat %ian'abil care %a )i %ian'at perioic.
7.1.3 MB&u$" 'e p$o%ec@" pelo$ F! pe$"o' 'e ope$$e
M:surile care trebuie a%ute 9n %eere pentru asi-urarea unei e#ploat:ri corespun(:toare0
relati% la protec8ia corpurilor e ap: subterane 7i e supra)a8: au 9n %eere@
pre%enirea e%ers:rii 9n cursurile e ap: tra%ersate e ape plu%iale impuri)icate cu
suspensii sau alte substan8e periculoase pentru ecosistemele ac%aticeG
Cur:8irea perioic: a santurilor.
&%# P$o%ec%" e$ulu"
7.2.1 Su$&e 'e polu$e e$ulu" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
In perioaa e e#ecutie a rumului ocolitor0 acti%it:8ile in 7antier pot a%ea un impact
notabil asupra calitatii atmos)erei in (onele e lucru si in (onele aiacente acestora.
Emisiile e pra)0 care apar in timpul e#ecutiei sunt asociate lucrarilor e e#ca%are0 e
%e$iculare si punere in opera a pamantului si a materialelor e constructie0 e ni%elare si
talu(are0 precum si altor lucrari speci)ice.
De-a'arile e pra) in atmos)era %aria(a aesea substantial e la o (i la alta0 epin(an e
ni%elul acti%itatii0 e speci)icul operatiilor si e conitiile meteorolo-ice.
Natura temporara a lucrarilor e constructie0 speci)icul i)eritelor )a(e e e#ecutie0
moi)icarea continua a )ronturilor e lucru i)erentia(a net emisiile speci)ice acestor lucrari
e alte surse neiri'ate e pra)0 atat in ceea ce pri%este estimarea0 cat si controlul
emisiilor.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. ! / 85
"ursele principale e poluare a aerului speci)ice e#ecutiei lucrarii pot )i -rupate upa cum
urmea(a@
Activitatea utilajelor de construire
Acti%itatea utila'elor cuprine0 in principal lucrari e constructii@ punerea in opera a
betonului si a materialelor e constructie0 e ni%elare0 precum si altor lucrari speci)ice.
Poluarea speci)ica acti%itatii utila'elor se aprecia(a upa consumul e carburanti
3substante poluante NO#0 CO0 CO60 etc.5 si aria pe care se es)asoara aceste acti%itati
3substante poluante + particule materiale in suspensie si seimentabile5.
Transportul materialelor, prefabricatelor si personalului
Circulatia mi'loacelor e transport repre(inta o sursa importanta e poluare a meiului pe
santierele e constructii.
Poluarea speci)ica circulatiei %e$iculelor se aprecia(a upa consumul e carburanti
3substante poluante + NO#0 CO0 CO60 particule materiale in arerea carburantilor etc.5 si
istantele parcurse 3substante poluante + particule materiale riicate in aer e pe
supra)ata rumurilor5.
Activitatea din organizarea de santier
Poluarea speci)ica or-ani(area e santier este eterminata e )unctionarea centralelor
termice pentru incal(irea birourilor0 atelierelor etc.0 alimentarea cu apa 7i canali(area etc.
Poluarea este reusa.
Activitatea in statia/statiile de preparare a mixturilor asfaltice
Poluarea speci)ica acestei acti%itati cuprine e#clusi% )abricarea mi#turilor as)altice.
"e au in %eere emisiile re(ultate in arerea combustibilului necesar incal(irii bitumului si
a-re-atelor 3poluanti + NO#0 CO0 CO60 "O25 si prepararii mi#turilor as)altice 3poluanti +
particule materiale5.
Alte emisii speci)ice statiilor e mi#turi as)altice0 in principal CO6 in bitumul cal0 nu se
iau in consieratie. "e aprecia(a ca ebitele acestor emisii sunt reuse si a)ectea(a arii
reuse. Aceste arii %or )ace obiectul monitori(arii in timpul e#ecutiei.
4.2.2 Su$&e 'e polu$e e$ulu" "! pe$"o' 'e ope$$e
"ursele principale e poluare a aerului caracteristice pentru perioaa e operare a unui
proiect pentru reali(area unei in)rastructuri rutiere sunt surse mobile0 repre(entate e
%e$iculele otate cu motoare cu arere intern: implicate 9n tra)icul pe respecti%a arter: e
circula8ie.
Ansamblul auto%e$iculelor care circul: la un moment at pe o cale e tra)ic rutier
)ormea(: o surs: liniar: a c:rei -eometrie0 9n plan ori(ontal0 este similar: -eometriei
acestei c:i. Alte caracteristici importante ale acestui tip e surs:0 pentru comportarea
poluan8ilor 9n atmos)er:0 sunt@ 9n:l8imea e)ecti%: e emisie este eosebit e reus:0 )iin
)oarte apropiat: e ni%elul solului 3circa 2 m 9n:l8ime )a8: e carosabil50 iar poluan8ii sunt
emi7i liber 9n atmos)er:0 imprimUn acestei surse caracteristica e surs: liber:0 esc$is:.
Poluan8ii caracteristici tra)icului rutier sunt@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !5 / 85
precursori ai o(onului tropos)eric@ mono#i e carbon 3CO50 o#i(i e a(ot 3NO#50
compu7i or-anici %olatili nemetanici 3CO6nm5G
-a(e cu e)ect e ser:@ io#i e carbon 3CO250 metan 3CI*50 proto#i e a(ot
3N2O5G
-a(e care contribuie la acii)ierea atmos)erei@ io#i e sul) 3"O25 7i amoniac
3NI!5G
particule 3PM5 re(ultate 9n -a(ele e e7apament 39n principal particule cu iametre
aeroinamice ec$i%alente sub 20, Vm + PM20,0 )rac8ia PM1B + PM20, )iin
ne-li'abil:5 ca urmare a arerii carburan8ilor0 precum 7i particule pro%enite in
u(ura )rUnelor0 a pneurilor 7i a rumului 7i antrenate 9n aer e turbulen8a -enerat:
e tra)icG
substan8e canceri-ene 3$irocarburi aromatice policiclice + IAP 7i poluan8i or-anici
persisten8i + POP5G
substan8e to#ice 3io#ine 7i )urani5G
metale -rele 3Pb0 C0 Cu0 Cr0 Ni0 "e0 &n5 con8inute 9n particulele emise 9n -a(ele e
e7apament.
"e preci(ea(: c:0 particulele -enerate e u(ura )rUnelor0 a pneurilor 7i a rumului 7i care
se comport: ca particule 9n suspensie au un spectru imensional mult mai lar- ecUt cele
re(ultate in arerea carburan8ilor. Ast)el0 particulele 9n suspensie re(ultate in u(ura
)rUnelor0 a pneurilor 7i a rumului au iametre aeroinamice ec$i%alente e la !B Vm0
pUn: la W 20, Vm. "tuiile e)ectuate 9n state membre UE inic: )aptul c: )rac8ia W 1B Vm
in particulele totale 9n suspensie 3T"P5 este reus:0 )iin e circa 1B M.
Sn -eneral0 emisiile e particule totale 9n suspensie re(ultate in u(ur: au orine e
m:rime comparabile cu cele re(ultate in -a(ele e e7apament 7i con8in@
particule -enerate e u(ura )rUnelor@ substan8e or-anice 3r:7ini50 sul)a8i e bariu 7i
e stibiu0 )ibre metalice0 minerale0 ceramice sau e poliamie aromatice0 inclu(Un
o8el0 cupru0 alam:0 titanat e potasiu0 sticl:0 a(best0 -ra)it0 cauciucG
particule -enerate e u(ura pneurilor@ cauciuc natural0 cauciuc sintetic 39n principal
butaien + stirenic50 metale 39n special &n5G
particule -enerate e u(ura rumului 3stratului e u(ur:5@ 9n principal particule
minerale 3cu con8inut e compu7i amor)i e siliciu5 pro%enite e la u(ura
a-re-atelor 7i mici cantit:8i e substan8e or-anice pro%enite e la u(ura lian8ilor
bitumino7i in compo(i8ia mi#turii as)altice.
Pentru etapa e operare e#ist: o serie e surse secunare0 cu emisii incientale0 e scurt:
urat:0 asociate acti%it:8ilor e 9ntre8inere a arterei e circula8ie. Acestea sunt
repre(entate e@
auto%e$icule0 ma7ini 7i utila'e pentru lucrul e)ecti%G
alte ec$ipamente 3cu prec:ere ec$ipamente e mUn:5G
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !! / 85
7.2.) MB&u$" 'e p$o%ec@"e e$ulu" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
M:surile e reucere a emisiilor 7i a ni%elurilor e poluare 9n etapa e construc8ie %or )i
atUt te$nice0 cUt 7i opera8ionale0 %or )ace obiectul unui Plan e mana-ement al calit:8ii
aerului0 ca parte in Planul e mana-ement al meiului pentru etapa e construc8ie 7i %or
consta0 9n principal0 9n@
utili(area e sisteme e 9mpre'muire a amplasamentului or-ani(:rii e 7antier care
s: etermine minimali(area impactului pra)ului -enerat e mane%rarea 7i stocarea
a-re-atelor asupra (onelor in %ecin:tateG
)olosirea e utila'e e construc8ie moerne0 otate cu motoare ale c:ror emisii s:
respecte le-isla8ia 9n %i-oareG
9ntre8inerea corespun(:toare a utila'elor mobile motori(ate pentru a se e%ita
cre7terea emisiilor e poluan8iG
iminuarea la minimum a 9n:l8imii e esc:rcare a materialelor care pot -enera
emisii e particuleG
utili(area e betoane preparate 9n sta8ii speciali(ate0 e%itUnu?se utili(area e
materiale e construc8ie pul%erulente 9n amplasamentG
cur:8area ro8ilor %e$iculelor la ie7irea in 7antier pe rumurile publiceG
oprirea motoarelor utila'elor 9n perioaele 9n care nu sunt implicate 9n acti%itateG
oprirea motoarelor %e$iculelor 9n inter%alele e timp 9n care se reali(ea(:
esc:rcarea materialelor4ec$ipamentelorG
)olosirea e utila'e cu capacit:8i e prouc8ie aaptate la %olumele e lucr:ri
necesar a )i reali(ate0 ast)el 9ncUt acestea s: aib: asociate ni%eluri moerate e
emisieG
limitarea acti%it:8ilor e construc8ie 9n perioaele cu %Unt puternicG
ree%aluarea 7i 9mbun:t:8irea Planului e mana-ement al calit:8ii aerului atunci cUn
sunt semnalate situa8ii persistente e poluare a aerului ambiental
Instalatiile pentru retinerea si ispersia poluantilor in atmos)era@
- poluarea aerului prin o#iari si %olatili(ari este e scurta urata0 pe urata aplicarii
la temperaturi riicate a as)altului. In acest inter%al0 (ona e aplicare a as)altului %a
)i elimitata )i(ic pentru a nu se permite accesul persoanelor neautori(ate.
- Utila'ele 7i mi'loacele e transport %or )i %eri)icate s: )ie 9n stare te$nic: bun: 7i s:
nu emane no#e peste cele amise.
7.2.7 MB&u$" 'e p$o%ec@"e e$ulu" F! pe$"o' 'e ope$$e
"ursa principal: e poluare a aerului speci)ic: rumului ocolitor este repre(entata e
circula8ia auto%e$iculelor.
Poluarea aerului este reusa ca urmare a trecerii pe norme Euro ! si respecti% Euro *.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !" / 85
7.) P$o%ec%" "mpo%$", .6omo%ulu" &" ,"#$%""lo$
7.).1 Su$&e 'e .6omo% &" ,"#$%"" "! pe$"o' 'e e*ecu%"e
Surse de zgomot si vibratii
In perioaa e e#ecutie %or apare surse semni)icati%e e (-omot repre(entate e utila'ele
in )unctiune si e tra)icul auto e lucru. "e estimea(a ca ni%elurile e (-omot pot a'un-e
/B + <B C 3A5.
In (ona localitatilor se estimea(a ca ni%elurile ec$i%alente e (-omot0 pentru perioae re
re)erinta e 2* $0 nu %or epasi ,B C 3A5.
Procesele te$nolo-ice e e#ecutie a tronsonului e rum ocolitor 3ecapare strat %e-etal si
straturi contaminate0 umpluturi in corpul rumului e#ecu8ia sistemului rutier 7i a lucr:rilor
e art:0 %e$icularea materialelor e constructie etc.5 implica )olosirea unor -rupuri e
utila'e cu )unctii aec%ate. Aceste utila'e in lucru repre(inta tot atatea surse e (-omot
- (-omot si %ibratii in perioaa e e#ecutie.
Pentru o pre(entare corecta a i)eritelor aspecte le-ate e (-omotul prous e i)erite
instalatii0 trebuie a%ute in %eere trei ni%eluri e obser%are@
&-omot e sursaG
&-omot e camp apropiatG
&-omot e camp inepartat.
=iecaruia in cele trei ni%eluri e obser%are ii corespun caracteristici proprii.
In ca(ul (-omotului la surs: stuiul )iecarui ec$ipament se )ace separat si se presupune
plasat in camp liber. Aceasta )a(a a stuiului permite cunoasterea caracteristicilor
intrinseci ale sursei0 inepenent e ambianta ei e lucru.
Masurarile e (-omot la sursa sunt inispensabile atat pentru compararea ni%elurilor
sonore ale utila'elor in aceeasi cate-orie0 cat si e a a%ea o in)ormatie pri%itoare la
puterile acustice ale i)eritelor cate-orii e utila'e.
In ca(ul (-omotului in camp esc$is apropiat0 se tine seama e )aptul ca )iecare utila' este
amplasat intr?o ambian8: ce?i poate sc$imba caracteristicile acustice.
Pentru a a%ea sens %aloarea e presiune acustica inscrisa trebuie sa )ie insotita e
istanta la care s?a e)ectuat masurarea.
Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt e)ectuate la o anumita istanta e utila'e0
este e%ient ca in ma'oritatea situatiilor (-omotul in camp apropiat repre(inta0 e )apt0
(-omotul unui -rup e utila'e si mai rar al unui utila' i(olat.
Daca in ca(ul primelor oua ni%eluri e obser%are caracteristicele acustice sunt strans
le-ate e natura utila'elor si e ispunerea lor0 (-omotul in camp inepartat0 aica la
cate%a sute e metri e sursa0 epine in mare masura e )actori e#terni suplimentari
cum ar )i@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !8 / 85
=enomene meteorolo-ice si in particular@ %ite(a si irectia %antului0 -raientul e
temperatura si e %antG
Absorbtia mai mult sau mai putin importanta a unelor acustice e catre sol0
)enomen enumit Ae)ect e solKG
Absorbtia in aer0 epenenta e presiune0 temperatura0 umiitatea relati%a0
componenta spectrala a (-omotuluiG
Topo-ra)ia terenuluiG
6e-etatia.
La acest ni%el e obser%are constatarile pri%in (-omotul se re)era0 in -eneral0 la intre-ul
obiecti% anali(at.
Din cele e mai sus re(ulta o anumita i)icultate in aprecierea poluarii sonore in (ona unui
)ront e lucru.
Totusi pornin e la %alorile ni%elurilor e putere acustica ale principalelor utila'e )olosite si
numarul acestora intr?un anumit )ront e lucru0 se pot )ace unele aprecieri pri%in
ni%elurile e (-omot si istantele la care acestea se inre-istrea(a.
Utila'ele )olosite si puteri acustice asociate@
bulo(ere LR 11, C3A5
incarcatoare Xolla LR 112 C3A5
e#ca%atoare LR 11/ C3A5
compactoare LR 1B, C3A5
basculante LR 1B/ C3A5
)inisoare LR 11, C3A5
"uplimentar impactului acustic0 utila'ele e constructie0 cu mase proprii mari0 prin
eplasarile lor sau prin acti%itatea in punctele e lucru0 constituie surse e %ibratii.
A oua sursa principala e (-omot si %ibratii in santier este repre(entata e circulatia
mi'loacelor e transport. Pentru transportul materialelor 3pamant0 beton0 etc.5 se )olosesc
basculante4auto%e$icule -rele0 cu sarcina cuprinsa intre cate%a tone si mai mult e *B
tone.
4.3.2 Su$&e 'e .6omo% &" ,"#$%"" "! pe$"o' 'e ope$$e
Ni%elul e (-omot e#terior0 masurat la mar-inea p:rtii carosabile trebuie s: aib:
urm:toarele caracteristici 3con)orm "TA" 1BBB< + 11. + AAcustica urban:. Limite
amisibile ale ni%elului e (-omotK5@
ni%elul ec$i%alent e (-omot0 L L /, ? 1, C3A5G
ni%elul curbei e (-omot0 C L /B ? 1B CG
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. !# / 85
ni%elul e (-omot la %Ur)0 L L 1, ? <, C3A5.
7.).) M&u$" 'e p$o%ec%"e "mpo%$", .6omo%ulu" "! pe$"o' 'e e*ecu%"e
Limitarea traseelor ce strabat localitatile e catre utila'ele apartinan santierului si0 mai
ales0 e catre autobasculantele ce eser%esc santierul0 care e)ectuea(a numeroase curse
si au mase mari si emisii sonore importante.
Pentru amplasamentele in %ecinatatea localitatilor0 se recomana lucru numai in perioaa
e (i 3..BB ? 22.BB50 respectanu?se perioaa e oi$na a localnicilor.
Pentru protectia anti(-omot0 amplasarea unor constructii ale santierului se %a )ace in asa
)el incat sa constituie ecrane intre santier si localitate.
Depo(itele e materiale utile trebuie reali(ate in spri'inul constituirii unor ecrane intre
santier si (onele locuite.
Intretinerea permanenta a rumurilor contribuie la reucerea impactului sonor.
Ni%eluri e (-omot si %ibratii la limitele incintei obiecti%ului si la cel mai apropiat receptor
prote'at.
Pe ba(a atelor pri%in puterile acustice ale surselor e (-omot escrise anterior0 se
estimea(a ca in santier0 in (ona )ronturilor e lucru %or e#ista ni%eluri e (-omot e pana
la <B C3A50 pentru anumite inter%ale e timp. Do(ele e (-omot nu %or epasi %aloarea
e <B C3A50 amisa e normele e protectia muncii.
La trecerea autobasculantelor prin localitati pot aparea ni%eluri ale intensitatilor %ibratiilor
peste cele amise in con)ormitate cu le-islatia in %i-oare. 6alori pro-no(ate precise nu pot
)i )acute in cau(a marelui numar e )actori ce pot in)luenta aceste ni%eluri. Ni%elurile e
%ibratii se atenuea(a cu patratul istantei ast)el ca cele prouse in santier %or )i mai putin
sesi(ate in (onele locuite.
In timpul constructiei0 in )ronturile e lucru si pe anumite sectoare0 pe perioae limitate e
timp0 ni%elul e (-omot poate atin-e %alori importante0 )ara a epasi <B C3A5 e#primat
ca LeY. Aceste ni%eluri se incarea(a in limitele acceptate e normele e protectia muncii.
4.3.4 M&u$" 'e $e'uce$e .6omo%ulu" "! pe$"o' 'e e*plo%$e
Pentru ca(urile 9n care ni%elurile e (-omot e)ecti%e la mar-inea rumului ocolitor0 stabilite
prin m:sur:tori0 %or )i superioare celor pro-no(ate0 se %or aopta m:suri e protec8ie
sonor: la receptori 3triplarea )erestrelor0 -eamuri termopan0 ecrane locale5.
7.7 P$o%ec@" Fmpo%$", $'"%""lo$
Sursele de radiatii nu este ca(ul la obiecti%ul proiectat
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor nu este ca(ul.
&%' P$o%ec%" &olulu" &" &u#&olulu"
In 'uetul ;alati sunt soluri cerno(iomice0 cu pro)il normal sau cerno(iomuri e-raate0
eci cu pro)il e la moerat pana la puternic eroat0 soluri colu%iale sau alu%ionare e
panta si %ale precum si re-osoluri si psaneoro-osoluri.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "0 / 85
In conitiile unui relie) relati% )ra-mentat0 pe o i%ersitate mare e roci si sub un climat
semiari ?semiume0 se obser%a o succesiune clara e soluri (onale constituita in
cerno(iomuri carbonatice0 cerno(iomuri si cerno(iomuri cambice 3le%i-ate5.
In norul 'uetului0 pe relie)ul mai inalt 3Colinele =alciului50 se trece la soluri ar-iloilu%iale
3cerno(iomuri ar-iloilu%iale0 soluri cenusii si c$iar soluri brune e paure po(olite5.
Conturul supra)etelor ocupate e solurile (onale apare relati% antelat0 solurile mai putin
e%oluate inaintan spre nor0 e?a lun-ul culoarelor create e %ai.
"olurile mentionate 3cca. 2BBBBB $a50 la care se asocia(a )a(ele lor eroate 3cca 1B2BBB
$a5 in campia )ra-mentata a Co%urluiului si Piem. Nicorestilor0 in norul Campiei
Tecuciului0 s?au )ormat preominant pe loess sau epo(ite loessoie. Pe terasa in)erioara a
Carlaului apare o )asie intinsa cu soluri nisipoase 3cca 1!BBB $a50 in i)erite staii e
e%olutie0 )ormate pe epo(ite usor remaniate eolian.
Intru?cat teritoriul 'u. ;alati este relati% bine renat0 soluri )reatic + umee nu apar ecat
in suul Campiei Tecuciului0 pe supra)ete mici.
"olurile alu%iale0 asociate cu soluri $iromor)e0 ocupa supra)ete importante 3cca /*BBB
$a5 in luncile raurilor "iret0 Carla0 Prut0 6alea Corului etc.5. O parte in %ec$ile mlastini
si lacuri0 ineosebi in lunca Prutului 3Crates50 au )ost trans)ormate in terenuri culti%abile
prin lucrari e ini-uire si esecare.
"olurile salini(ate apar pe supra)ete reuse 3cca. ,BBB $a5 si sunt cantonate in lunca
Carlaului "iretului si Prutului.
4.5.1 Su$&e 'e polu$e &olulu" E" &u#&olulu" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
O sursa potentiala e poluare ispersa a solului si subsolului este repre(entata e
acti%itatea utila'elor in )ronturile e lucru. Utila'ele0 in cau(a e)ectiunilor te$nice0 pot
piere carburant si ulei. Neobser%ate si neremeiate0 aceste piereri repre(inta surse e
poluare a solului si subsolului.
Eroarea sau poluarea solului impieica e(%oltarea %e-etatiei pe supra)etele a)ectate.
Re)acerea %e-etatiei se prouce in perioae e timp e orinul anilor sau (ecilor e ani.
In incinta or-ani(arilor e santier trebuie sa se asi-ure scur-erea apelor meteorice0 care
spala o supra)ata mare0 pe care pot e#ista i%erse substante e la e%entualele piereri0
pentru a nu se )orma balti0 care in timp se pot in)iltra in subteran0 polu!' &olul &"
&%$%ul /$e%"c. E%acuarea lor poate )i )acuta la cel mai apropiat emisar sau c$iar pe
terenul incon'urator upa trecerea printr?un ba(in +ecantor.
Apele u(ate mena'ere pro%enite e la or-ani(area e santier trebuie introuse intr?un
ba(in betonat %ian'abil care %a )i %ian'at perioic.
Sn sinte(:0 principalii poluan8i ai solului pro%eni8i in acti%it:8ile e construc8ie ale
rumului s9nt -rupa8i up: cum urmea(:@
Poluan8i irec8i0 repre(enta8i 9n special e piererile e prouse petroliere care apar
9n timpul aliment:rii cu carburan8i0 a repara8iilor0 a )unc8ion:rii e)ectuoase a
utila'elor0 etc. La acestea se aau-: pulberile re(ultate 9n procesele e e#ca%are0
9nc:rcare0 transport0 esc:rcare a p:m9ntului pentru terasamente.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "1 / 85
Poluan8i ai solului prin intermeiul meiilor e ispersie0 9n special prin
seimentarea poluan8ilor in aer0 pro%eni8i in circula8ia mi'loacelor e transport0
)unc8ionarea utila'elor e construc8ii0 etc.
Poluan8i accientali0 re(ulta8i 9n urma unor e%ers:ri accientale la ni%elul (onelor
e lucru sau c:ilor e acces.
Poluan8i siner-ici0 9n special asocierea "O
2
cu particule e pra).
"ubstan8ele poluante pre(ente 9n emisii 7i susceptibile e a prouce un impact sesi(abil la
ni%elul solului s9nt "O
2
0 NO
#
7i metalele -rele.
Trebuie men8ionat 7i )aptul c: lucr:rile e terasamente e7i nu s9nt poluante0 conuc la
e-raarea solului 7i inuc moi)ic:ri structurale 9n pro)ilul e sol.
Poluan8ii emi7i 9n timpul perioaei e e#ecu8ie se re-:sesc 9n marea lor ma'oritate 9n
solurile in %ecin:tatea )ronturilor e lucru 7i a (onelor 9n care se es):7oar: acti%it:8i 9n
perioaa e e#ecu8ie. E#cep8ie )ac poluan8ii epu7i pe supra)e8ele betonate 7i colecta8i 9n
apa plu%ial: ulterior ecantat:.
"e aprecia(: c: terasamentele rumului %or absorbi ,B M in epunerile e poluan8i.
Restul e ,B M se re-:sesc 9n (onele limitro)e pe istan8e ce %aria(: p9n: la !B?,B m.
7.=.2 Su$&e 'e polu$e &olulu" E" &u#&olulu" F! pe$"o' 'e ope$$e
In perioaa e#ecutie proiectul poate sa conuca la risc e contaminare a solului e la @
mane%rarea sau e%ersarea e materiale periculoase3ben(ina0 motorina0 uleiuri e
motor5G
escarcarea e ape e canali(are 3)osa %ian'abila5.
In perioaa e e#ploatare nu sunt conitii e poluare a solului sau subsolului0 atorita
impermeabili(arii cu as)alt a supra)etei carosabile.
Alte surse e poluare@ epo(itarea necontrolata a eseurilor te$nolo-ice si mena'ere.
Lucrarile si otarile pentru protectia solului si a subsolului@ As)altarea precum si asi-urarea
scur-erii apelor meteorice au ca re(ultat reali(area conitiilor necesare pentru protectia
solului si subsolului. De asemenea0 utila'ele )olosite trebuie intretinute corespun(ator si sa
)ie in per)ecta stare e )olosire0 cu re%i(iile te$nice la (i.
Deseurile %or )i epo(itate in containere speciali(ate0 ce %or )i e%acuate prin -ri'a
constructorului0 e catre o unitate speciali(ata0 cu care constructorul %a inc$eia un
contract.
7.3 P$o%ec%" eco&"&%emelo$ %e$e&%$e &" c,%"ce
A)lat 9n partea central?estic: a RomUniei 3*,Z 2,[ 7i *.Z 1B[ latituine noric: 7i 9ntre 2/Z
2B[ si 21Z 1B[ lon-ituine estic:50 'ue8ul ;ala8i se a)l: la con)luen8a )lu%iului Dun:rea cu
cele ou: mari rUuri ale Molo%ei0 "iretul 7i Prutul 9n sectorul )lu%io?maritim al 8:rii.
"upra)a8a 'ue8ului este e *.*2, Hm.p.0 10< M in teritoriul RomUniei. Relie)ul (onei se
caracteri(ea(: prin unit:ti e cUmpie 7i pois0 cu 9n:l8imi ce %aria(: 9ntre 1B?2B m 39n su5
7i !1B m 39n nor50 cu o )ra-mentare mai accentuat: 9n partea noric: 7i mai slab: 9n cea
suic:0 istin-Unu?se0 cinci unit:8i -eomor)olo-ice@ Poi7ul Co%urluiului0 CUmpia
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "2 / 85
Tecuciului0 CUmpia Co%urluiului0 Lunca "iretului in)erior0 Lunca Prutului in)erior. Clima (onei
este temperat?continental:0 -:sinu?se sub in)luen8a maselor e aer continental estice 7i
mai pu8in suice. Principalele cursuri e ap: care str:bat 'ue8ul ;ala8i sunt@ Dun:rea0
"iretul0 Prutul 7i CUrlaul.
In continuare este pre(entata lista siturilor Natura 2BBB a)late pe teritoriului municipiului
;alati0 'uetul ;alati@
SIT NATURA 2444
Sup$/% u!"%B%"" 'm"!"&%$%",-%e$"%o$"le
cup$"!&B F! &"% CF! p$oce!%eD
RO"CIBB., Delta Dunarii 2uetul ;alati@ Gl%" CG1HD
RO"CIB1B, Lunca 2oasa a
Prutului
2uetul ;alati@ Ca%ainesti 311M50 =oltesti 3!M50
=rumusita 3,M50 Gl%" C8HD0 Mastacani 3!M50 Oancea
31,M50 "uce%eni 3.M50 Tulucesti 3W1M50 6laesti 3<M5
RO"PABB!1 Delta Dunarii si
Comple#ul Ra(im?"inoie
2uetul ;alati@ Gl%" CG1HD
RO"PABB/B Lunca Prutului?
6laesti?=rumusita
2uetul ;alati@ =oltesti 3,!M50 =rumusita 3,1M50
=artanesti 3W1M50 Gl%" CG1HD0 Mastacani 3!*M50
Oancea 3/M50 Tulucesti 3<M50 6laesti 32.M5
RO"PAB121 Lacul Crates 2uetul ;alati@ Gl%" C3)HD0 Tulucesti 3W1M50
6anatori 3W1M5
Re)eritor la siturile Natura 2BBB in (ona e actiune a proiectului K6arianta e ocolire
;alatiK acestea sunt@ ariile e protec8ie special: a%i)aunistic: RO"PA BB/1 Lunca "iretului
in)erior si RO"PAB121 Lacul Crates.
La inceputul %ariantei e ocolire ;alati 3Hm BEBBB50 in (ona noului rutier Traian0 aceasta
tra%ersea(a0 pe o supra)ata restransa0 aria e protec8ie special: a%i)aunistic: RO"PA BB/1
Lunca "iretului in)erior.
Pe portiunea e traseu intre localitatile 6anatori si Costi0 'uetul ;alati0 ocolin in (ona
norica si estica Lacul Crates0 traseul rutier tra%ersea(a aria e protec8ie special:
a%i)aunistic: RO"PAB121 Lacul Crates.
"ursele biblio-ra)ice pe compartimentul bioi%ersitate inica )aptul ca )lora 'ue8ului ;ala8i
cuprine 1**2 e specii 7i !B, subspecii0 apar8inUn la ,B2 -enuri 7i 1B1 )amilii e
plante superioareG intre acestea0 nou: specii sunt )eri-i0 ou: specii sunt -imnosperme
culti%ate0 iar 1*!1 specii sunt an-iosperme intre care *< specii sunt $ibrie0 iar 1< specii
sunt subspontane. =auna e %ertebrate inclue 2. specii e mami)ere0 2!< specii e
p:s:ri0 1! specii e reptile0 1* specii e am)ibieni. Con)orm atelor lui C:n:r:scu 31<<*50
i$tio)auna Dun:rii In)erioare este repre(entat: prin ,* specii e pe7ti.
In ceea ce pri%este vegetatia si tipurile de habitate in (ona stuiata si %ecinatati acestea
sunt repre(entate prin@ terenurile a-ricole culti%ate intensi%G supra)ete e pa'isti )olosite
ca p:7uniG buruienisuri si asocia8ii ruerale.
Terenurile a-ricole culti%ate intensi%. Acestea repre(int: principalul tip e $abitat in (ona
cercetat:. Pe supra)etele estinate a-riculturii0 speciile culti%ate sunt in -eneral@ -rau
3Triticum aestivum50 porumb 3Zea mays50 )loarea?soarelui 3Helianthum annuum5 s.a.
Culturile a-ricole e cele mai multe ori sunt insotite e plante ruerale0 care con%ietuiesc
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "3 / 85
cu plantele culti%ate pro)itan e conitiile speciale 3in-rasaminte0 prelucrarea solului
s.a.50 ce se crea(a in a-roecosisteme.
"upra)ete e pa'isti )olosite ca p:7uni. In (ona stuiata se a)l: mici supra)e8e acoperite e
pa'i7ti )olosite ca p:7uni. Principala cau(: este repre(entat: e supra?p:7unatul cau(at e
lipsa i(la(urilor e mare 9ntinere0 locurile )iin intens p:7unate.
Curuienisuri si asocia8ii ruerale. Acceste comunit:8i sunt locali(ate pe mar-inile
rumurilor0 c:r:rilor0 canalelor e iri-a8ii 7i terenurilor culti%ate.
"ub aspect )loristic se remarca 9n special pre(en8a masi%: a speciilor ruerale0 anuale i C
perene0 9n principal -raminee. Ast)el0 in speciile e plante preominante obser%ate pe
amplasment amintim e@ Carduus nutans + ciulin0 Carduus acanthoides + scaiete0 Iva
xanthifolia0 Matricaria recutita + mu e el0 C D Arctium lappa + brusture0 Artemisia vulgaris +
pelin ne-ru0 Amaranthus retroflexus + stir0 Agropyron repens + pir0 Cirsium arvense +
p:l:mia0 Conium maculata + cucut:0 Lolium perenne + (U(anie0 Agrostis capillaris +
iarba?%Untului0 Agrostis gigantea + iarba mare0 Calamagrostis sp.0 estuca rubra + p:iuC
ro u0 C !oa pratensis + )iru a0 D !oa supina. De asemenea0 sunt pre(ente canale e iri-a ii0 9n D
pre(ent neutili(at i esecat0 pe mar-inea c:ruia s?a instalat stu)ul 3 C !hragmites australis50
arbu ti e corcou 3 C C !runus cerasifera50 m:ce 3 C "osa canina5 i mur 3 C "ubus hirsutus5.
In con)ormitate cu KIabitatele in RomUniaK 3Doni8: et al.02BB,50 ce pre(int: principalele
tipuri e $abitate 9ntUlnite 9n RomUnia0 corelate cu sistemele e clasi)icare utili(ate la ni%el
european0 9n special cel utili(at pentru NATURA 2BBB0 au )ost ienti)icate tipurile e
$abitate in (ona e amplasament a %ariantei ocolitoare ;ala8i. Ast)el0 %e-eta8ia (onei a
)ost 9ncarat: 9n -rupa Terenurilor A-ricole 7i Peisa'e Arti)iciale0 Comunit:8i ruerale la
tipul e $abitat@ R1/B2 Iabitatul R1/B2 # Comunit:8i antropice cu $nopordum acanthium%
Carduus nutans &i Centaurea calcitrapa ' tip e $abitat pre(ent oca(ional% in terenuri
parloa-a0 mar-ini e rumuri0 terenuri a-ricole. R1/B! Comunit:8i antropice cu Agropyron
repens% Arctium lappa% Artemisia annua &i )allota nigra + tip e $abitat pre(ent la
mar-inea culturilor0 mar-inea rumurilor0 (ona localit:8ilorG pe terenurile nelucrate. =auna
este slab repre(entat:0 )iin ienti)icate pu ine specii e ne%ertebrate i %ertebrate. D C
"peciile e ne%ertebrate ienti)icate 9n (ona proiectului@ Aglais urticae ? ur(icarul% Apatura
ilia + apatura mic:% Argynnis adippe% Aricia agestis% Crocothemis erythraea% Cupido
minimus% !apilio machaon ? ma$aonul i C )ombus terrestris + bonarul s.a.
Dintre %ertebrate0 s?au ienti)icat speciile@ !elophylax *"ana+ ridibunda + broasca mare e
lac0 Lacerta agilis ? opUrla cenu ie0 C C Lacerta viridis + -u terul0 C ,atrix natrix ? arpele e C
cas:G !asser domesticus + %rabia e casa0 Corvus frugilegus + cioara e sem:n:tur:0
Corvus corone + cioara -ri%:0 !ica pica + co o)ana0 D Hirundo rustica ? rUnunica0 Merops
apiaster + pri-orie0 ciocarlie e camp + Alauda arvensis0 ciocarlan + -alerida cristata0
-u-ustiucul + .treptopelia decaocto% Cuculus canorus ' cuc0 Ardea cinerea ' starc
cenusiu0 Anas platyrhynchos + rata mare0 %anturel + alco tinnunculus% cartita ? Talpa
europaea0 soarece e camp ? Microtus arvalis0 iepure e camp ? Lepus europaeus0 %ulpe ?
/ulpes vulpes0 caprior ? Capreolus capreolus0 mistret ? .us scrofa s.a.
4.6.1 Su$&e 'e polu$e /lo$e" E" /u!e" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
Principalii poluanti pre(enti in meiu in %ecinatatea (onelor e lucru 3tra)icul rutier0
or-ani(area e santier5 sunt particulele e pra).
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. " / 85
Alaturi e acestea ar in cantitati mai mici %or )i pre(enti pe parcursul perioaei e
constructie urmatorii poluanti susceptibiii e a prouce e(a-remente asupra )ormelor e
%iata@ NO#0 "O20 CO 3acesta in urma in mai mica masura5.
Acti%itatile es)asurate in perioaa e e#ecutie0 ce se constituie in surse e poluare care
se mani)esta la ni%elul amplasamentului anali(at si in %ecinatatea acestuia sunt@
Inlaturarea componentelor biotice e pe amplasament prin lucrarile es)asurate
3ecopertare0 co)rare0 armare0 betonare0 as)altare0 etc5.
Reucerea proucti%itatii biolo-ice prin cresterea -raului e poluare in (ona.
Concentratii e particule in aer care sa pre(inte riscuri pentru %e-etatie pot )i
intalnite@
pe o istanta e ,B m in ambele parti ale amplasamentului rumului ocolitor in
timpul concentrarii ma#ime a lucrarilor e e#ecutieG
pe o istanta e pana la 1 Hm in 'urul or-ani(arii e santier.
In ceea ce pri%este 6arianta 1 + rosie in carul proiectului K6arianta e ocolire ;alatiK0
aceasta tra%ersea(a o (ona antopi(ata a 'uetului si municipiului ;alati0 puternic
moi)icata in ultimii ,B e ani0 urmare a acti%itatilor inustriale 3e#. Combinatul sierur-ic
Arcelor MITTAL ;alati5G practicarii unei a-riculturi intensi%e 3esecarea terenurilor in
lunca Prutului in)erior5G a altor acti%itati antropice speci)ice (onei stuiate0 inclusi%
pasunat0 %anatoare0 pescuit0 turism necontrolat etc.0 ce repre(inta un )actor cu in)luenta
ne-ati%a pentru i%ersitatea biolo-ica a (onei stuiate.
7.3.2 Su$&e 'e polu$e /lo$e" E" /u!e" F! pe$"o' 'e ope$$e
"ursele e poluare a )lorei 7i )aunei 9n perioaa e operare sunt urmatoarele@
- tra)icul rutierG
- acti%it:8ile in spa8iile e parcare 7i ser%icii.
Tra)icul auto care se es):7oar: pe rum ocolitor 7i 9ntr?o mai mic: m:sur: acti%it:8ile
cone#e proiectate -enerea(: 9n atmos)er: o serie e substan8e 7i compu7i c$imici 9ntre
care cei mai importan8i s9nt NO
#
0 "O
2
0 CO0 Pb0 IAP0 C0 Cr0 Ni0 cu e)ecte to#ice cunoscute
asupra speciilor %e-etale 7i animale.
Poluan8ii men8iona8i se propa-: prin ispersie 9n meiul 9ncon'ur:tor0 a%9n e)ecte ma#ime
pe o )97ie e cca ,B m e o parte 7i e alta a rumului ocolitor precum 7i 9n (onele
9n%ecinate parc:rilor.
Lucrarile0 otarile si masurile pentru protectia bioi%ersitatii0 monumentelor naturii si
ariilor prote'ate@ Lucrarile se %or e#ecuta cu respectarea normelor e protectie a meiului
speci)icate in proiect0 pentru restran-erea ariilor a)ectate.
7.3.) Impc%ul p$o'u& &up$ /lo$e" E" /u!e" F! pe$"o' 'e e*ecu%"e
M:surile e protec8ie a )lorei 7i )aunei pentru perioaa e e#ecutie se iau in )a(a e
proiectare 7i or-ani(are a lucr:rilorG ast)el@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "5 / 85
- Amplasamentul or-ani(:rilor e 7antier0 7i traseul rumurilor e acces sunt ast)el
stabilite 9nc9t s: auc: pre'uicii minime meiului natural.
"upra)a8a e teren ocupat: temporar 9n perioaa e e#ecutie trebuie limitat: 'uicios la
strictul necesar.
- Pentru e%itarea accientelor 9n care0 pe lan-: oameni pot )i implicate 7i animale0
constructorul %a pre%eea bariere )i(ice care s: opreasc: accesul 9n locuri
periculoase sau e#puse.
- Tra)icul e 7antier 7i )unc8ionarea utila'elor se limitea(: la traseele 7i pro-ramul e
lucru speci)icat.
- "e e%it: epo(itarea necontrolat: a sterilului 7i %e-eta8iei ce re(ult: 9n urma
lucr:rilor e terasamente respect9nu?se cu stricte8e epo(itarea 9n locurile stabilite
e autorit:8ile locale pentru protec8ia meiului.
- Colectarea 7i e%acuarea ritmic: a e7eurilor mena'ere 7i te$nolo-ice pentru a nu
tenta animalele 7i e%ita riscul e 9mboln:%ire 7i accientare a acestora.
"c$imbul e ulei 7i apro%i(ionarea cu carburan8i se %a )ace numai 9n locuri special
amena'ate0 pentru a nu se polua solul 7i apele subterane.
De asemenea0 utila'ele )olosite trebuie intretinute corespun(ator si sa )ie in per)ecta stare
e )olosire0 cu re%i(iile te$nice la (i.
7.3.7 MB&u$" 'e p$o%ec@"e /lo$e" E" /u!e" F! pe$"o' 'e ope$$e
Pentru protec8ia )lorei 7i )aunei 9n perioaa e operare o aten8ie eosebit: se %a acora
lucr:rilor e 9ntre8inere0 respecti% cur:8irea 7an8urilor0 respecti% colectarea selecti%a a
e7eurilor pentru a nu -enera %ectori e boal: pentru animale sau a stan'eni e(%oltarea
normal: a %e-eta8iei.
7.8 P$o%ec%" &e.$"lo$ um!e &" l%o$ o#"ec%",e 'e "!%e$e& pu#l"c
6arianta e ocolire ;alati0 la \m.!EB<B0 intersectea(a situl ar$eolo-ic 6ALUL LUI TRAIAN.
Deoarece0 in pre(ent0 pe 6alul lui Traian se es)asoara o circulatie locala0 pentru
mentinerea circulatiei respecti%e0 pe traseul 6alul lui Traian0 in proiect0 se pre%ee un
Pasa' peste 6alul lui Traian. Pro)ilul lon-ituinal al rumului in acesta (ona este in
sapatura0 moti% pentru care pentru prote'area0 pastrarea si mentinerea acestui monument
este necesar reali(area unui pasa' peste 6arianta e Ocolire ;alati0 care supratra%ersea(a
6arianta e ocolire0 )ara le-aturi rutiere intre cele oua cai e circulatie.
Luc$$"le0 'o%$"le &" m&u$"le pe!%$u p$o%ec%" &e.$"lo$ um!e &" o#"ec%",elo$
p$o%e9%e &";&u 'e "!%e$e& pu#l"c@ Prin reali(area rumului ocolitor se iminuea(a
consierabil actualele incon%enientele precum (-omotul0 %ibratiile0 pra)ul si emisiile e
-a(e e esapamentG Proprietatile in reptul (onelor eroate %or )i prote'ate e %iitoare
alunecari e teren.
7.: Go&po'B$"$e 'eEeu$"lo$
Deseurile prouse ca urmare a reali(arii si e#ploatarii traseului anali(at se estimea(a
separat pe cele oua etape ast)el@
- In perioaa e e#ecutieG
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "! / 85
- In perioaa e e#ploatare.
7.:.1 De&eu$" "!e$%e &" !epe$"culo&e "! pe$"o' 'e e*ecu%"e
Prin I.;. nr. 1,.42BB2 pri%in AE%ienta -estiunii eseurilor si pentru aprobarea listei
cuprin(an eseurile0 inclusi% eseurile periculoaseK se stabileste obli-ati%itatea pentru
a-entii economici si pentru orice alti -eneratori e eseuri0 persoane )i(ice sau 'uriice e
a tine e%ienta -estiunii eseurilor. E%ienta -estiunii eseurilor se %a tine pe ba(a Listei
nationale e eseuri acceptata in )iecare clasa e epo(it e eseuri pre(entata in I. ;.
1,.42BB2.
Con)orm Listei nationale0 eseurile in constructii se clasi)ica upa cum urmea(a@
? 1/.B1.BB beton0 carami(i0 materiale ceramice si materiale pe ba(a e -ipsG
? 1/.B2.BB lemn0 sticla0 materiale plastice si cauciucG
? 1/.B!.BB as)alt0 -uroane si prouse -uronateG
? 1/.B*.BB metale 3inclusi% alia'ele lor5G
? 1/.B,.BB pamant si materiale e#ca%ate sau ra-ateG
? 1/.B/.BB eseuri amestecate e materiale e constructie si eseuri in emolari.
Antreprenorul are obli-atia0 c). I.;. mentionata mai sus0 sa tina e%ienta lunara a
proucerii0 stocarii pro%i(orii0 tratarii si transportului0 reciclarii si epo(itarii e)initi%e a
eseurilor.
Pentru lucrarea anali(ata0 tipurile e eseuri re(ultate in acti%itatea e constructii se
incarea(a in pre%eerile I; 1,.42BB2.
Cantitatile e eseuri pot )i apreciate0 -lobal0 upa listele cantitatilor e lucrari. Cea mai
mare parte a acestor eseuri %or )i reciclate in lucrarile e terasamente0 atat pentru
constructii e)initi%e cat si pentru lucrari pro%i(orii e rumuri0 plat)orme etc.
In a)ara eseurilor pre%a(ute in proiect0 in ba(ele e utila'e in carul or-ani(arii e
santier se %or acumula eseuri speci)ice acti%itatii acestora. "e %or acumula cantitati
importante e uleiuri e motor e la intretinerea utila'elor0 piese metalice 3piese e
sc$imb e la reparatiile utila'elor50 cauciucuri0 resturi e betoane si as)alt0 etc.
Este i)icil e )acut o e%aluare cantitati%a a acestor eseuri0 te$nolo-iile aoptate e
antreprenor )iin prioritare in e%aluarea naturii si cantitatii e eseuri.
4.8.2 De&eu$" !epe$"culo&e "! pe$"o' 'e e*plo%$e
In etapa e operare 3e#ploatare 7i 9ntre8inere5 %or re(ulta urm:toarele tipuri e e7euri@
e7euri e la acti%it:8ile care se %or es):7ura 9n spa8iile e parcareG
e7euri speci)ice transportului rutierG
e7euri re(ultate e la cur:8area separatorului e prouse petroliere0 e7euri
atorate unui comportament neaec%at al participan8ilor la tra)icul rutier 3e7euri
mena'ere 7i asimilabil mena'ere5.
De asemenea0 9n etapa e operare %or re(ulta e7euri speci)ice acti%it:8ii e reali(are a
rumului ocolitor0 care %or )i e#ecutate e )irme e specialitate. De7eurile re(ultate %or )i
colectate 7i eliminate corespun(:tor prin operatori autori(a8i contracta8i e )irmele e
specialitate.
&onele e parcare %or )i otate cu pubele ecolo-ice pentru colectarea selecti%a a
e7eurilor.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "" / 85
Sn aceast: etap: %or re(ulta cantit:8i semni)icati%e e e7euri0 unele in aceste e7euri
)iin periculoase prin con8inutul e metale -rele 7i prouse petroliere.
;estionarea e7eurilor speci)ice etapei e operare %a )i responsabilitatea
aministratorului. E%acuarea e7eurilor %a constitui o acti%itate care trebuie inclus: 9n
Planul e operare 7i 9ntre8inere.
7.:.) Mo'ul 'e 6o&po'$"$e 'e&eu$"lo$
Moul e -ospoarire a eseurilor in perioaa e e#ecutie se pre(inta sintetic in tabelul e
mai 'os@
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "8 / 85
T#el 1. DeEeu$" 6e!e$%e pe pe$"o' 'e e*ecu%"e
De!um"$e
'eEeulu"
C!%"%%e
p$e,B.u%B
/" 6e!e$%B
S%$e /"."cB
CSol"'- S0
L"c+"' 1 L0
Sem"&ol"'-SS
Co'ul
'eEeulu"
Co'ul
p$","!'
p$"!c"pl
p$op$"e%%e
pe$"culo&B
Co'ul
cl&"/"cB$"u"
&%%"&%"ce
M!6eme!%ul 'eEeu$"lo$
c!%"%%e p$e,B.u%B /" 6e!e$%B-
C%;!D
,lo$"/"c%B el"m"!%B $Bm&B F! &%oc
Ampl&me!% luc$B$" &" O$6!".$e 'e E!%"e$
Mena'er sau
asimilabile
&ilnic
cca 1mc
" 2B B1 B1 I1! ? ? inte-ral ?
De7euri
metalice
Lunar " 1/ B* B/ ? ? inte-ral ? ?
De7euri
materiale
construc8ii
Lunar " 1/ B< B* ? ? inte-ral ? ?
Uleiuri
u(ate
Lunar L 1! B2 I2 ? inte-ral
In perioaa e e#ploatare a traseului anali(at %or re(ulta eseuri e la parcari0 e la celelalte acti%itati care se %or es)asura la
mar-inea rumului ocolitor.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. "# / 85
7.< Go&po'B$"$e &u#&%!%elo$ %o*"ce E" pe$"culo&e
7.<.1 De&eu$" %o*"ce &" pe$"culo&e "! pe$"o' 'e e*ecu%"e
"ubstantele to#ice si periculoase pot )i@ carburanti0 lubre)ianti necesar )unctionarii
utila'elor0 precum cele in %opseaua pentru marca'ul rutier.
Utila'ele si mi'loacele e transport %or )i ause pe santier in stare normala e )unctionare
a%an e)ectuate re%i(iile te$nice si sc$imburile e ulei in ateliere speciali(ate.
Aceeasi proceura se %a aplica si pentru operatiile e intretinere si incarcare acumulatori
etc.
6opseaua pentru marca'e %a )i ausa in recipienti etansi in care %a )i escarcata in
utila'ele e lucru respecti%e. Cioanele -oale %or )i restituite proucatorilor.
Prin moul e epo(itare a eseurilor nu se creea(a conitii e impact ne-ati% asupra
solului si subsolului0 ar se impun urmatoarele masuri@
- Colectarea uleiurilor u(ate se )ace 9n recipiente 9nc$ise etans0 re(istente la soc
mecanic si termic0 iar stocarea0 9n spa8ii corespun(Qtor amena'ate0 impre'muite si
securi(ate0 pentru pre%enirea scur-erilor necontrolateG
- Recipientele continan ulei u(at %or )i inscriptionate %i(ibil cu coul e eseu potri%it
clasi)icarii in ane#a I a I; 2!,42BB/ sau ane#a 2 in I; 1,.42BB2G
- Uleiurile u(ate %or )i preate in %eerea reutili(arii sau eliminarii in acest scop se %a
intocmi JDeclaratie pentru li%rarea uleiurilor u(ateK in con)ormitate cu I; 2!,42BB/
Ane#a 2G
- Eliminarea eseurilor nerecuperabile se %a )ace prin societati abilitateG
- Colectarea selecti%a a eseurilor in %eerea %alori)icarii lor con)orm cu
re-lementarile OU; !!41<<,G
7.<.2 De&eu$" %o*"ce &" pe$"culo&e "! pe$"o' 'e e*plo%$e
Lucrarile e intretinere a %ariantei e ocolire nu presupun utili(area unor cate-orii e
materiale care pot )i incarate in cate-oria substantelor to#ice si periculoase. Prousele
cele mai )rec%ent )olosite sunt@
- Cen(ina si motorina0 carburant utili(at e mi'loacele e transportG
- Lubre)ianti 3uleiuri0 %aselina5G
- Lacuri si %opsele0 iluanti + utili(ati in carul lucrarilor e intretinere0 protectie si
marca'e rutiere.
Pot sa apara unele probleme in timpul manipularii si utili(arii acestor prouse e catre
unitatile speciali(ate in lucrarile e intretinere si reparatii ale traseului anali(at. Personalul
an-a'at al acestora trebuie sa respecte normele speci)ice e lucru si e protectia muncii
pentru es)asurarea in si-uranta eplina a operatiilor respecti%e. Recipientii )olositi trebuie
recuperati si %alori)icati corespun(ator.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 80 / 85
' PREVEDERI PENTRU MONITORI-AREA MEDIULUI
Monitori(area este necesara in %eerea cuanti)icarii impactului reali(arii constructiilor
proiectate asupra )actorilor e meiu pentru aoptarea masurilor e protectie care se
impun.
Monitori(area )actorilor e meiu se )ace 9n perioaa e e#ecu8ie 7i 9n e#ploatare.
'%" Pl!ul 'e mo!"%o$"!6 F! pe$"o' 'e co!&%$u"$e
!n perioada de execuie monitorizarea va cuprinde
Etapa ini8ial:0 e stabilire a calit:8ii actuale a )actorilor e meiu care %or )i monitori(a8i0
respecti%@
- Solul prin prele%area e probe e pe traseul rumului ocolitor 7i in incinta or-ani(:rii
e 7antier.
"e %or e#amina metalele -rele 7i prousele petroliere0 ca poluan8i speci)ici acti%it:8ii e
transport rutier.
In situatia in care se epistea(a metale -rele si prouse petroliere peste limita pra-urilor
e alerta pentru soluri mai putin sensibile0 con)orm Orinului /,.41<</ se %or lua masuri
e epoluare.
- Ae$ul prin prele%are e probe e pe traseul rumului ocolitor. "e %or e#amina urm:torii
parametrii@ "O
#
0 NO
#
0 amoniacul0 pulberile totale 9n suspensie 7i pulberile seimentabile.
- -6omo%ul %a )i m:surat 9n reptul (onelor locuite.
- Ap subteran: 7i e supra)a8:0 prin prele%:ri e probe in cursurile e ap: tra%ersate e
rum0 po0 pasa'e 3sau care insotesc rumul5 7i in )UntUnile localit:8ilor apropiate e
traseu.
"e %or e#amina inicatorii c$imici -enerali0 inclusi% metalele -rele 7i substan8ele
e#tractibile.
Sn perioaa e construc8ie se monitori(ea(: )actorii e meiu@ sol0 ap:0 (-omot 7i %ibra8ii
prin m:sur:tori 9n teren0 prele%are e probe 7i anali(e e)ectuate 9n urm:toarele puncte@
? )iecare )ront e lucru e pe traseul rumului ocolitorG
? or-ani(area e 7antierG
Un alt capitol al monitori(:rii se re)er: la calitatea solului 7i apelor0 e supra)a8: 7i
subterane. "e %or prele%a perioic0 probe in apele u(ate in perimetrul or-ani(:rii e
7antier.
=rec%en8a e prele%are %a )i lunar:.
Acti%itatea e monitori(are se sinteti(ea(: lunar prin pre(entarea e rapoarte autorit:8ilor
locale pentru protec8ia meiului0 bene)iciarului 7i constructorului 9n %eerea stabilirii
e%entualelor m:suri pentru protec8ia )actorilor e meiu. Planul e monitori(are se
actuali(ea(: perioic0 e comun acor cu autorit:8ile locale e protec8ie a meiului.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 81 / 85
=.2 Pl!ul 'e mo!"%o$"!6 F! pe$"o' 'e ope$$e
Sn perioaa e operare monitori(area )actorilor e meiu )ace parte in acti%itatea e
e#ploatare 7i este or-ani(at: prin -ri'a bene)iciarului care trebuie s: aloce )onurile
necesare acestei acti%it:8i.
3 LUCRARI DE RE(ACERE;RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI
3.1 S"%u%"" "'e!%"/"c%e 'e $"&c po%e!%"l
Accidente potentiale in perioada de executie
Acestea sunt e tipul celor care se prouc pe santierele e constructii0 )iin -enerate e
inisciplina si nerespectarea e catre personalul an-a'at a re-ulilor si normati%elor e
protectia muncii sau4si e neutili(area ec$ipamentelor e protectie si ele sunt posibile in
le-atura cu urmatoarele acti%itati@
- lucrul cu utila'ele si mi'loacele e transport
- circulatia rutiera interna si pe rumurile e acces
- incenii in )elurite cau(e
- electrocutari0 arsuri0 orbiri e la aparatele e suura
- in$alari e pra) sau -a(e
- caeri e la inaltime sau in e#ca%atii
Aceste tipuri e acciente nu au e)ecte asupra meiului incon'urator0 a%an caracter
limitat in timp si spatiu0 ar pot prouce in%aliitate sau piereri e %ieti omenesti. De
asemenea ele pot a%ea si e)ecte economice ne-ati%e prin piereri materiale si intar(ierea
lucrarilor.
Acc"'e!%e po%e!%"le "! pe$"o' 'e e*plo%$e
Aceste acciente se atorea(a patrunerii animalelor omestice ori salbatice0 cearea sau
e-raarea unor elemente in amplasamentul in%estitiei0 care pot )i@
- acciente e circulatie propriu?(ise in cau(a nerespectarii re-lementarilor in
%i-oare.
- acciente atorate lucrarilor e constructie
- acciente -ra%e ca urmare a unor e)ectiuni te$nice la mi'loacele e transport@
e#plo(ii e pneuri0 cearea )ranelor0 ruperi ale i%erselor componente mecanice.
Acciente potentiale in perioaa e e#ploatare
Aceste acciente se atorea(a patrunerii animalelor omestice ori salbatice0 cearea sau
e-raarea unor elemente in amplasamentul in%estitiei0 care pot )i@
- acciente e circulatie propriu?(ise in cau(a nerespectarii re-lementarilor in
%i-oare.
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 82 / 85
- acciente atorate lucrarilor e constructie
- acciente -ra%e ca urmare a unor e)ectiuni te$nice la mi'loacele e transport@
e#plo(ii e pneuri0 cearea )ranelor0 ruperi ale i%erselor componente mecanice.
3.2 De&c$"e$e m&u$"lo$ p$eco!".%e pe!%$u p$e,e!"$e &" $e'uce$e &"%u%""lo$
'e $"&c
Masuri e pre%enire a accientelor in perioaa e e#ecutie
Aceste masuri trebuie luate e antreprenorul -eneral si e subcontractanti cu respectarea
le-islatiei romanesti pri%in Protectia Muncii0 Pa(a contra inceniilor0 Pa(a si Protectia
Ci%ila0 Re-imul eseurilor si altele. De asemenea se %or respecta pre%eerile Proiectelor e
e#ecutie0 a Caietelor e sarcini0 a Le-ilor si Normati%elor pri%in calitatea in constructii.
Masuri e pre%enire a accientelor in perioaa e e#ploatare
Reali(area lucrarilor in stricta con)ormitate cu pre%eerile ocumentatiilor si caietelor e
sarcini0 asi-urarea elementelor te$nice.
3.) Luc$$" p$opu&e pe!%$u $e/ce$e mpl&me!%ulu"
Re)acerea ecolo-ica a incintei or-ani(arii e santier.
In practica reali(arii si e#ploatarii rumurilor ocolitoare nu se pre%a lucrari e inc$iere si
monitorin- postinc$iere intrucat constructia are )unctiune permanenta.
8 ANEIE - PIESE DESENATE
1. Plan e incarare in (ona
2. Plan e situatie in cooronate "tereo [/B
!. Pro)il trans%ersal tip
Intocmit
In-. =ilimon Laura
Varianta de ocolire Galati Memoriu prezentare - acord mediu conform ordin 135/2010 Pag. 83 / 85