Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA...................................................................................................

.......................................................................................................................
DECONT DE CHELTUIELI nregistrat la nr..................................

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI


Nr.
crt.

Felul actului i emitentului

Nr. i data
actului

Sume

Subsemnatul ..............................................................................................
avnd funcia de.......................................i un salariu de......................lei
anexez prezentului.........................................acte justificative specificate
n borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data
de................................................................................................................
n baza ordinului de deplasare nr................................................................
Data i ora plecrii..........................Avans primit la plecare..................lei
Data i ora sosirii .....................Avans primit n timpul depl..................lei
TOTAL....................................
Chelt.conf. borderou de pe verso.............................lei
de primit
Diferena
.......................lei
de restituit
S-a depus cu chitana nr........................
Semntura titularului,
Certific ndeplinirea
obiectivului delegaiei

ef compartiment,

Verificat i gsit n
regul pentru suma
de lei......................
(..............................)
Majorri lei.............
....................20.........
Serv. Financiar,

Vizat

Contabil ef,

adic lei.

TOTAL
LEI

.. Semntura,..

Simbol
cont
coresp.

Evaluare