Sunteți pe pagina 1din 198

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA I
NREGISTRAREA SOIURILOR

CATALOGUL OFICIAL
al soiurilor de la!"e de #ul"ur$
di! Ro%&!ia
Edi'ie #o%le"$ ()*(
+u#ure,"i
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Coordo!a"ori lu#rare- Dr. i!/. A!"o!ia IVACU
i!/. Mi0aela CIORA
Te0!oreda#"area a 1os" e2e#u"a"$ 3! #adrul +iroului de #al#ul al I.S.T.I.S.
2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CUPRINS
Pag.
Ordinul Ministrului nr. 3 din 05.01.2012 privind Catalogul oficial al soiurilor 5
!ne"
#ot................................................................................................................................. $
%oiuri &nscrise &n Catalogul oficial................................................................................... 13
Cereale .......................................................................................................................... 13
Plante oleaginoase 'i te"tile.......................................................................................... 23
Plante tu(erculifere 'i rdcinoase ............................................................................... 30
Plante fura)ere .............................................................................................................. 33
*utun ............................................................................................................................. 3$
Plante medicinale 'i aromatice ..................................................................................... 3+
%pecii legumicole ......................................................................................................... ,0
Pomi .............................................................................................................................. 5-
.i/a de vie ..................................................................................................................... $0
0ud 'i 1amei.................................................................................................................. $-
Plante ornamentale ....................................................................................................... $$
!lte specii de cultur...................................................................................................... ++
0escrierea soiurilor &nregistrate &n anul 2011.. +2
3ista men/intorilor soiurilor &nregistrate &n Catalogul oficial......................................... 1+2
3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CONTENTS
Pag.
Ministerial Order #o. 3405.01.2012 on t1e Official Catalogue ..................................... 5
!nne"
#ote............................................................................................................................... $
.arieties 3isted in t1e Romanian Official Catalogue ..................................................... 13
Cereals ......................................................................................................................... 13
Oil and 5i(re Plants....................................................................................................... 23
*u(er and Root Plants .................................................................................................. 30
5odder Plants ............................................................................................................... 33
*o(acco ........................................................................................................................ 3$
Medicinal and !romatic 6er(s ..................................................................................... 3+
.egeta(le species ....................................................................................................... ,0
5ruit trees ...................................................................................................................... 5-
.ine ............................................................................................................................... $0
Mul(err7 and 6op.......................................................................................................... $-
Ornamentals ................................................................................................................. $$
Ot1er crop species........................................................................................................ ++
0escription of t1e varieties registered in 2011. +2
*1e name of t1e person or institution responsi(le for maintaining t1e variet7 ......
1+2
,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
O R D I N
ri4i!d aro5area Ca"alo/ului o1i#ial
al soiurilor de la!"e de #ul"ur$ di! Ro%&!ia e!"ru a!ul ()*(
!vnd &n vedere Referatul de apro(are nr. +5,0 420.12.20118 al 9nstitutului de
%tat pentru *estarea 'i :nregistrarea %oiurilor8
&n (a;a prevederilor art. 22 alin. <1= 'i ale art. 3, alin. <2= lit. 1= din
3egea nr. 2--42002 privind producerea8 prelucrarea8 controlul 'i certificarea calit/ii8
comerciali;area semin/elor 'i a materialului sditor8 precum 'i testarea &nregistrarea
soiurilor de plante8 repu(licat8
&n temeiul prevederilor art. $ alin. <5= din 6otrrea >uvernului nr. $2542010
privind reorgani;area 'i func/ionarea Ministerului !griculturii 'i 0e;voltrii Rurale8
precum 'i a unor structuri aflate &n su(ordinea acestuia8 cu modificrile 'i completrile
ulterioare8
%i!is"rul a/ri#ul"urii ,i de64ol"$rii rurale emite pre;entul
ORDIN-
!rt. 1. ? %e apro( Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia
pentru anul 20128 prev;ut &n ane"a care face parte integrant din pre;entul ordin.
!rt. 2. ? Pre;entul ordin se pu(lic &n Monitorul Oficial al Romniei8 Partea 9.
Ministrul agriculturii 'i de;voltrii rurale7
Valeriu Ta5$r$
@ucure'ti8 05.01.2012
#r. 3
5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
A!e2$
N O T
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
cuprinde soiurile pentru cultur &n Romnia &n anul 2012.
:n catalogul oficial sunt &nscrise soiurile e"aminate &n re/eaua 9%*9% 'i
&nregistrate &n Registrul soiurilor.
Pentru fiecare soi sunt indicate A
coloana 1 ? denumirea soiuluiB
coloana 2 ? men/intorul soiuluiB
coloana 3 ? anul &nregistrriiB
coloana , ? anul re&nscrierii sau al radieriiB
coloana 5 ? data pn cnd este permis comerciali;area dup radiereB
coloana - ? o(serva/ii <men/iuni specifice=.
%oiurile apar/innd tuturor speciilor au fost testate din punct de vedere al
distinctivit/ii8 uniformit/ii 'i sta(ilit/ii8 iar soiurile din speciile de culturi de cmp 'i din
punct de vedere al valorii agronomice 'i de utili;are.
:nscrierea soiurilor &n catalog8 pe grupe de specii8 s?a fcut &n ordine
alfa(etic.
:n catalog este &nscris codificat numele persoanei sau institu/iei responsa(ile cu
men/inerea soiului. 3ista men/intorilor soiurilor se afl la sfr'itul ane"ei.
%oiurile din speciile de culturi de cmp8 legume 'i plante ornamentale anuale se
men/in &n Catalogul oficial timp de 10 ani8 iar soiurile din speciile pomicole8 vi/ de vie
'i ar(u'ti ornamentali timp de 15 ani8 dup care se radia;8 dac nu se solicit
re&nscrierea8 primul an fiind considerat anul &nscrierii &n catalog.
Re&nscrierea &n catalog se poate face numai la solicitarea autorului sau a
proprietarului soiului8 pentru perioade succesive de 5 ani.
:nregistrarea unui soi &n Catalogul oficial poate fi re&nnoit dac &n urma
efecturii testului 0C%8 soiul este &nc distinct8 suficient de uniform 'i sta(il8 pstrndu?
'i acelea'i caractere ca &n momentul &nregistrrii.
Cererile de re&nscriere 'i semintele necesare retestrii tre(uie depuse la 9%*9%
cu 2 ani &naintea termenului de e"pirare a &nregistrrii.
Ree"aminarea se va efectua contra cost8 conform tarifelor &n vigoare.
%mn/a 'i materialul sditor din soiurile din speciile de culturi de cmp 'i
legume radiate mai pot fi comerciali;ate pn la 30 iunie a anului al treilea de la
radiere. 0up e"pirarea perioadei respective8 soiurile se scot automat din catalog.
:n coloana DO(serva/iiD sunt &nscrise su( forma unor sim(oluri8 informa/ii privind
anumite caractere sau propriet/i ale soiurilor.
%oiurile modificate genetic poart aceast men/iune &n catalog.
Catalogul oficial con/ine un capitol special destinat descrierilor soiurilor
&nregistrate &n anul 20118 &n conformitate cu documenta/iile te1nice pe (a;a crora s?a
fcut &nregistrarea.
E"plica/ia sim(olurilor folosite &n caracteri;area soiurilor este urmtoarea A
a smn/a soiului poate fi pe de o parte certificat ca Fsmn/ de (a;G
sau Fsmn/ certificatG sau verificat ca Fsmn/ standardG
( smn/a soiului poate fi verificat numai ca Fsmn/ standardG
6 1i(rid
6% 1i(rid simplu
6* 1i(rid trilinial
60 1i(rid du(lu
3 popula/ie local
g; soiuri pentru ga;on
nsr numai pentru ser
nsl numai pentru solarii
$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
sr pentru cmp 'i ser
sl pentru cmp 'i solarii
srHsl pentru ser 'i solarii
@ ardei pentru (oia
d cre'tere determinat
sd cre'tere semideterminat
nd cre'tere nedeterminat
9c tip 9ce(erg
)l Iointless
>rupele de maturitate pentru soia A
000 soiuri e"tratimpurii
00 soiuri timpurii
0 soiuri semitimpurii
9 soiuri semitr;ii
99 soiuri tr;ii
>rupele de maturitate pentru cartof8 legume8 ar(u'ti fructiferi 'i plante ornamentaleA
e" soiuri e"tratimpurii
tm soiuri timpurii
stm soiuri semitimpurii
std soiuri semitr;ii
td soiuri tr;ii
ctn &nflore'te 'i rode'te continuu
Epoca de maturare la vi/a de vie A
9 1- ? 31 iulie
99 1 ? 15 august
999 1- ? 31 august
9. 1 ? 15 septem(rie
. 1- ? 30 septem(rie
.9 1 ? 15 octom(rie
*ipul de tutunA
MC Mare consum
@ @urle7
O Oriental
%O %emioriental
. .irginia
3a sfecla de ;a1r 'i sfecla fura)erA
M soiuri plurigerme
m soiuri monogerme
Ploidia A
0 diploid
P poliploid sau triploid
* tetraploid
3a sfecla de ;a1r 'i fura)er s?a specificat metoda de ameliorare astfel A
<1= 2n diploid
<2= 2n"2n diploid androsteril " diploid fertil
<3= ,n"2n tetraploid androsteril " diploid fertil
<,= 2n",n diploid androsteril " tetraploid fertil
<5= 2n"<2nH,n= diploid androsteril " anisoploid
<-= ,n tetraploid fr androsterilitate
<$= 2nH,n diploid fertil H tetraploid fertil
+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!lte sim(oluriA
<+= soiuri de toamn
<2= soiuri de primvar
<10= apomictic uniclonal
<11= ,2 cromo;omi
<12= 5- cromo;omi
<13= 1i(ri;i produ'i pe (a;a de androsterilitate citoplasmatic
<1,= re;isten/i la er(icide pe (a; de imida;olinone
<15= porum( pentru floricele
<1-= ssp. duriuscula
<1$= pentru (oa(e
<1+= pentru fura)
<12= ssp. tec1nicum <sorg pentru mturi=
<20= ssp. sacc1arat1um
<21= monoic
<22= !vena nuda
<23= pentru fi(r
<2,= pentru ulei
<25= fra acid erucic
<2-= ssp. ru(ra
<2$= ssp. commutata
<2+= ssp. tric1op17lla
<22= ardei gogo'ar
<30= ardei gras
<31= ardei iute
<32= ardei lung
<33= &nmul/ire prin altoire8 marcota) 'i (ut'ire
<3,= &nmul/ire prin altoire 'i (ut'ire
<35= grupa 1? frun;a A pe/iolul al(8 lim(ul verde?pal
<3-= grupa 2? frun;a A pe/iolul verde8 lim(ul verde?mediu
<3$= grupa ,? frun;a A pe/iolul ro;8 lim(ul verde?&nc1is
<3+= dioic
<32= soi modificat genetic
<,0= pentru smn/
<,1= soi energetic
Companii care au solicitat testarea &n vederea &nregistrrii soiurilor &n Catalogul oficialA
!p %.C. %aaten Cnion Romnia %R3 @ucure'ti ? 0200,18 %ector 2
%tr. 9.3.Caragiale nr.38 et. 38 ap. +

2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
N O T E
*1e Romanian Official Catalogue of t1e .arieties of Plant %pecies for t1e 7ear
2012 contains t1e varieties for cultivation in Romania in t1e 7ear 2012.
*1e varieties8 J1ic1 Jere c1ecKed in t1e 9%*9% netJorK8 are recorded in t1e
.ariet7 Register and are registered in t1e Official Catalogue. 5or ever7 variet7 it is
indicatedA
Column 1 L t1e nameB
Column 2 L t1e maintainerB
Column 3 L t1e 7ear of registrationB
Column , L t1e 7ear of reneJal or of t1e cancellationB
Column 5 L marKeting till <after deletion=B
Column - L ot1er specific mentions <o(servations=.
*1e varieties Jere tested for esta(lis1ing t1e distinctness8 uniformit7 and
sta(ilit7 and for t1e field crops variet7 species Jas also esta(lis1ed t1e value of
cultivation and use.
*1e registration into t1e catalogue8 (7 species8 Jas made in alp1a(etical order.
9n t1e catalogue8 t1e name of t1e person or t1e institution responsi(le for
maintaining a variet7 is recorded (7 a code. *1e list of t1e maintainers is at t1e end of
t1e anne".
*1e varieties of agricultural plant species8 vegeta(les and annual ornamental
plants are maintained in t1e Official Catalogue for 10 7ears8 J1ile varieties of fruit
trees8 vines and ornamental s1ru(s are maintained for 15 7ears8 after t1at t1e7 are
deleted8 if t1e reneJal 1asnMt (een solicited8 t1e first 7ear (een considered t1e 7ear of
registration in t1e catalogue.
*1e reneJal can onl7 (e made at t1e aut1orMs or oJnerMs reNuest8 for
successive 5 7ear periods.
*1e acceptance status of a variet7 ma7 (e reneJed if its 0C% test it is still
distinct8 sufficientl7 uniform and sta(le8 maintaining t1e same c1aracteristics as t1e7
Jere at t1e time of t1e registration.
*1e applications for reneJal and t1e necessar7 seeds for retesting s1all (e
applied 2 7ears (efore t1e e"piring of t1e registration.
*1e re?e"amination of t1e varieties for t1e reneJal is c1arged according to t1e
prices in force.
*1e seed and propagating material of t1e deleted varieties ma7 (e marKeted till
Iune 30 of t1e t1ird 7ear after deletion.
9n t1e column DO(servationD t1ere is information a(out c1aracteristics of t1e
varieties8 recorded (7 s7m(ols.
*1e geneticall7 modified varieties 1ave t1is mention in t1e Official Catalogue.
*1e Official Catalogue contains a special c1apter comprising t1e descriptions of
t1e varieties registered in t1e 7ear 20118 accordingl7 to t1e tec1nical documentations
from J1ic1 t1e registration Jas made.
Oe7 to s7m(ols used in t1e classification of varietiesA
a means t1at seed of t1at variet7 ma7 on one 1and (e certified as D(asic seedD
or Dcertified seedD or8 on t1e ot1er 1and8 (e controlled as Dstandard seedD
( means t1at seed of t1at variet7 ma7 onl7 (e controlled as Dstandard seedD
6 17(rid
6% simple 17(rid
6* triple cross 17(rid
60 dou(le 17(rid
3 landrace
g; for turf
nsr green1ouse onl7
10
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
nsl cover ground onl7
sr field and green1ouse
sl field and cover ground vegeta(les
srHsl for green1ouse and cover ground
@ for d7e
d determinate groJing
sd semi determinate groJing
nd indeterminate groJing
9c tip 9ce(erg
)l Ioint9ess
Maturit7 group for so7(eanA
000 ver7 earl7 variet7
00 earl7 variet7
0 semi earl7 variet7
9 semi late variet7
99 late variet7
Maturit7 group for potato8 vegeta(les and rootstocK treesA
e" ver7 earl7 variet7
tm earl7 variet7
stm semi earl7 variet7
std semi late variet7
td late variet7
ctn constantl7 floJering and (earing
*ime of maturit7 ? .ineA
9 1- ? 31 Iul7
99 1 ? 15 !ugust
999 1- ? 31 !ugust
9. 1 ? 15 %eptem(er
. 1- ? 30 %eptem(er
.9 1 ? 15 Octo(er
*o(acco t7peA
MC @roadleaf to(acco
@ @urle7
O Oriental
%O %emi oriental
. *urKis1 to(acco
5or @eta vulgaris 3. varietiesA
M multigerm variet7
m monogerm variet7
Ploid7A 0 diploid
P pol7ploid or triploid
* tetraploid
.arieties of @eta vulgaris are classified according to t1e (reeding met1odA
<1= 2n 0iploid Jit1out male sterilit7
<2= 2n"2n Male sterile diploid Jit1 a male diploid
<3= ,n"2n Male sterile tetraploid Jit1 a male diploid
<,= 2n",n Male sterile diploid Jit1 a male tetraploid
<5= 2n"<2nH,n= Male sterile diploid Jit1 a male anisoploid
<-= ,n *etraploid Jit1out male sterilit7
<$= 2nH,n 0iploid and tetraploid Jit1out male sterilit7
11
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Ot1er s7m(olsA
<+= season Jinter
<2= season spring
<10= apomidic uniclonal
<11= ,2 c1romosomes
<12= 5- c1romosomes
<13= c7toplasm male sterile 17(rids
<1,= tolerance to 1er(icides (elonging to t1e imida;olinone famil7
<15= popcorn
<1-= ssp. duriuscula
<1$= for seed
<1+= for fodder
<12= (roomcorn
<20= ssp. sacc1arat1um
<21= monoecious
<22= !vena nuda
<23= use fi(er
<2,= use oil
<25= Jit1out erucic acid
<2-= ssp. ru(ra
<2$= ssp. commutata
<2+= ssp. tric1op17lla
<22= (ell pepper
<30= sJeet pepper
<31= 1ot pepper
<32= semi?1ot pepper
<33= multiplication (7 grafting8 la7er and propagation (7 cutting
<3,= multiplication (7 grafting and propagation (7 cutting
<35= 1
t1
groupA leafA J1ite petiole8 lig1t green (lade
<3-= 2
nd
groupA leafA green petiole8 medium green (lade
<3$= ,
t1
groupA leafA pinK petiole8 darK green (lade
<3+= dioecious
<32= geneticall7 modified organism
<,0= for seed
<,1= energetic variet7
Companies t1at asKed for testing and registration of varieties into t1e Official CatalogueA
!p %.C. %aaten Cnion Romnia %R3 @ucure'ti ? 0200,18 %ector 2
%tr. 9.3.Caragiale nr.38 et. 38
ap. +
12
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
SOIURI NSCRISE N CATALOGUL OFICIAL
VARIETIES LISTED IN T8E ROMANIAN OFFICIAL CATALOGUE
I. CEREALE
CEREALS
GR9U ? Triticum aestivum 3.emend. 5iori et Paol. <P1eat=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
!le" 1002 122, 2011 <+=
!ndelKa 212- 2011 <+=
!ndino 2111 2011 <+=
!pac1e 2111 2005 <+=
!pullum 1005 1222 2002 <+=
!rdeal 1 1001 1222 2002 <+= %oi &n conservare
!rleNuin 2111 2011 <+=
!rie'an 1005 12+5 2002 <+=
!;imut 2111 2002 <+=
@andolero 212- 2011 <+=
@C Renata 2131 2010 <+=8 !p
@eti P9 100$ 200, 2002 <+= %oi &n conservare
@oema 1 1001 2000 2002 <+=
CQ;anne 2111 2000 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <+=
Ciprian 1002 2003 <+=
Crina 1001 2001 2011 <+=
Cri'ana 1021 2005 <+=
0ela(rad 2 1001 2002 2012 <+=
0or 5 1001 2002 2012 <+=
0ropia 1001 1223 2002 <+=
0um(rava 1005 2003 <+=
Eliana P9 100$ 122+ 2002 <+= %oi &n conservare
Enesco 2111 1222 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <+=
Esen/ial 1003 2001 2011 <+= %oi &n conservare
5aur 5 1001 200, <+=
5eli" 212- 2010 <+=8 !p
5lamura +5 1001 2011 <+=
>asparom 1003 122+ 2002 <+= %oi &n conservare
>O @ani 20,3 2011 <+=
>O Rlet 20,3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <+=
>O OalSs; 20,3 2003 <+=
>O MisKa 20,3 2005 <+=
>O Petur 20,3 2005 <+=
>losa
? O> OunglTria 1001 2005
<+=
>ruia 1001 2005 <+=
9a'i 2 100$ 2002 2012 <+=
9linca 212- 2002 <+=8 !p
9;vor 1001 200+ <+=
Oatarina 212- 2011 <+=
OisKun %erina 20,5 2002 2012 <+=
3itera 1001 2010 <+=
3ovrin 3, 1002 12+1 2002 <+=
Mi1aela 212- 2011 <+=
Miranda 1001 2011 <+=
13
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Mv Oolo 205- 2010 <+=
Mv Magvas 205- 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <+=
Mv Marsall 205- 200- <+=
Mv PSlma 205- 2003 <+=
Mv Regiment 205- 200$ <+=
Mv *o(or;T 205- 200$ <+=
Pdureni 1005 122+ 2002 <2= %oi &n conservare
PO@ Oristina 20$, 200, <+=
PO@ RodiKa 20$, 2010 <+=
PO@ Ro"anda 20$, 2010 <+=
PO@ .i;eliKa 20$, 2010 <+=
Po(eda 2012 200- <+=
Putna 1003 200, <+=
Renan 20-1 1222 2012 <+=
Renesansa 2012 2005 <+=
Romulus 3. 1002 122+ 2002 <+= %oi &n conservare
Uimnic 30 1015 12+$ 2002 <+= %oi &n conservare
Uimnic 50 1015 200,
*rivale 1012 1221 2002 <+=
*urda 2000 1005 2000 2011 <+=
Vim(ru 1003 122+ 2002 <+=
GR9U DURUM ? Triticum durum 0esf. <0urum J1eat=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Condurum 1001 1222 200+ <+=
>randur 50 1001 2011
<+=
Mv MaKarTni 205- 200$ <+=
#efer 10+$ 2005 <2=
Pandur 1001 122- 2002 <+= %oi &n conservare
%alsa 10+$ 2005 <2=
Pintergold 213+ 2011
<+=

IAR+ DE SUDAN ? Sorghum sudanense <Piper= %tapf. <%udan grass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
%a(in 1001 2003
%orin 1001 2001 2011
MEI ? anicum miliaceum 3. <Millet=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Marius 1001 2001 2011
Moldrom 1 100$ 200,
1,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
OREZ ? Ory!a sativa 3. <Rice=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii= Date of
renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Calliope 2132 2012
Cammeo 2132 2012
Catullo 2132 2012
Cellini 2132 2012
0unrea 1001 122+ 2002
Elida 1001 2001 2011
9mpuls 1001 2002
Magic 1001 2005
Poli;e'ti 2+ 1012 12$+ 2002
Vefir 1001 2003
ORZ ? "ordeum vulgare 3. <@arle7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
*. Or6oai#$ <2 roJ (arle7=
!dina %. 1003 122+ 2002 <2=
!donis 210, 2005 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2=
!nna(ell 210$ 2002 2012 <2=
!ndreea 1001 122, 200+ <+=
!spen 210, 2005 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2=
!uriga 2103 2005 <2=8 !p
@a(ette 2103 2002 <+=
@arKe 10$+ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <2=
@eatri" 2103 200$ <2=8 !p
@ogdana %. 1003 2001 2011 <2=
Carrero 210$ 200- radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <+=8 !p
CQcilia 2111 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2=
0aciana 1005 1222 2002 <2=
0anuta 2103 2002 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2=
6enriKe 2103 2010 <2=
Oeli(ia 2111 1225 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <+=
MalJinta 2121 2002 <+=8 !p
Marnie 212, 2002 <2=
Mart1e 2103 200+ <2=8 !p
Meta"a 210$ 2012 <+=
Romani/a 1005 200, <2=
%carlett 10$+ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <2=
%1aKira 210$ 2002 <2=
%tindard %. 1003 2003 <2= %oi &n conservare
%un(eam 210$ 200- radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <+=8 !p
%unrise 210, 200- radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <+=
%u 3ill7 2103 2012 <2=
*1uringia 210$ 2000 2012 <2=
Crsa 2103 2005 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2=
Wanadu 2103 200- <2=8 !p
(. Or6 <- roJ (arle7=
!mical 1001 1223 200+ <+=
Cardinal 50 1001 2003 <+=
0ana 1001 1223 200+ <+=
O6 *as 210- 200- <+=
3averda 210$ 2012 <+=
Mare'al 1001 122- 2002 <+=
15
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Mdlin 50 1001 122, 2002 <+= %oi &n conservare
#ell7 2103 2005 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <+=8 !p
%istem 1001 2000 2002 <2=
Cnivers 1001 200, <+=
OVZ ? #vena sativa 3. <Oat=
0enumirea
soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
>O PillangT 20,3 200, <2=
>O ValSn 20,3 200, <2= <22=
Ierem7 1002 2005 <2= %oi &n conservare
3ovrin 1 1002 2002 2012 <2=
Mure' 1005 1221 2002 <2= %oi &n conservare
PORUM+ ? $ea mays 3. <Mai;e=
0enumirea
1i(ridului
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
!nul re&nscrierii
<radierii=
Comerciali;are
pn la
O(serva/ii
Other specific mentions
Variety
Denomination Date of listing
Date of renewal
or of cancellation
Marketing till
(after deletion)
*ipul
1i(ridului
>rupa de
maturitate
%orma
"
5!O
&nde'
Maturitas
1 2 3 , 5 -
!acienda 2111 2002 6% 500
!carro 2111 200- 6% 500
!demio 2111 200$ 6* 500
!liacan 2111 2000 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 500
!linea 2123 2002 6% 500
!lp1a 20+2 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% ,00
!mand1a 2032 200- 60 ,00
!marillo 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 500
!ndreea 3. 1002 1222 2002 6% 300
!n)ou 25+ 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6* 300
!n)ou 2+1 2111 200, radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 300
!n)ou 2+5 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 200
!n)ou 222 2111 2001 2012 6% 300
!n)ou ,25 2111 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 500
!rper 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% -00
!rtu 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 500
@at; 20+, 2005 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 200
@rgan ,+ 102+ 2005 6% 500
@laKo 10+, 200, 6% 300
@onito 212$ 2003 6* 300 !p
@oris 5 20$, 2005 6% -00
@rate' 1001 2003 6% ,00
Cadurci C% 2122 2010 6% 300
Campion 50 1001 122+ 2002 6% 500
Carai(e 212$ 122$ radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6* 200
Ceda 2025 122+ 2002 6% ,00
CQlest 20+2 2003 6% ,00
Cera - 102+ 2005 6% ,00
Cera 10 102+ 2005 6% -00
Cera 250, 102+ 2010 6* ,50
Ciclon 1001 1221 2002 60 200
Clarica 202$ 122$ 200$ 6% 300
Coventr7 2111 2005 6% -00
Cri'ana 1001 2010 6% ,50
Cronus 212$ 2003 6% 500 !p
1-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
0almac 2025 2001 2011 6% 500
0anella 202$ 122+ 200+ 6% ,00
0anu(ian 1001 1223 200+ 6% ,00
0O 312 2101 2005 6% 300
0O315 20+1 2005 6% ,00
0O355 20+1 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 200
0O,,0 2005 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 300
0O ,$1 20+1 200, 6% 500
0O 52$ 2005 122$ radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 500
0O53$ 20+1 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 500
0OC3511 20+1 200- 6% 300
0OC,005 20+1 2002 6% 300
0OC,-2- 20+1 200, 6% ,00
0OC,2-, 20+1 2002 6% ,00
0OC,2-+X> 20+1 2011 6% 250 <32=
0OC51,3 20+1 200- 6% 500
0OC5$+3 20+1 2002 6% 500
Eli""ir 2101 200+ 6% 3$0
ErriKo 2025 200, 6% -00
E% !straKan 20+, 2002 6% 2-0
E% 0iademe 20+, 2010 6* 250
E% Oongress 20+, 2010 6* 230
E% Oristelle 20+, 2002 6* 230
E% #infea 20+, 2002 6* 200
E% %ensor 20+, 2010 6* 300
E% %igma 20+, 2011 6* 100
Es;ter 20,5 2001 2012 6% 200
Eurostar 20+, 2005 6% 200
Evelina 202$ 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% ,00
Evelina %@ 202$ 122$ 200$ 6% ,00 <13=
5,25M 1001 200- 6% 300
5aur 1001 122+ 2002 6% 500
5eliKe 10+, 2005 6% ,00
5iacre 2032 2005 6% ,00
5lorencia 202$ 1222 200$ 6% -00
5lorencia %@ 202$ 122$ 200$ 6% -00 <13=
5ructis 20+, 200- 6% 300
5undulea 322 1001 1220 200+ 6% ,00
5undulea 3-5 1001 1220 2002 6% -00
5undulea 3$- 1001 1220 200+ 6% 500
5undulea ,$5M 1001 200, 6% 300
5undulea 5,0 1001 122- 2002 6% 500
>ar(ure 2032 200, 6% 300
>avott 2032 200, 6% 200
>eneros 1001 2002 2012 6% 500
>ina 20,5 2001 2012 6* 300
>o;o 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6* 200
6elga 202$ 1220 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 300
6ella 20,5 2000 2012 6% 300
6ima 20,5 200$ 6% 500
9nagua 202+ 2005 6* 300
9rina 10+, 2003 6% 300
Iu""in 2101 2002 6% 350
Oaifus 2032 2002 6* 320
Oaliffo 2032 200$ 6% 510
Oalvados 2032 2011 6% 500
Oamelias 2032 2010 6% 350
Oapsus 2032 200+ 6% ,00
Oarmas 2032 2010 6% ,,0
Oinemas 2032 2011 6% 300
Oiris 2032 2010 6% 520
1$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
OisKun ,,2$ 20,5 200$ 6% 500
OisKun !li; 10+, 200, 6% 200
OisKun CiliKe 10+, 200, 6% 300
OisKun 0ori 10+, 200, 6% 200
OisKun Emma 20,5 2011 6% 250
OisKun >al)a 10+, 200, 6% 300
OisKun >itta 20,5 200- 6% 100
OisKun Oristof 20,5 200- 6% 100
OisKun #Tra 10+, 200, 6% ,00
OisKun OliKa 20,5 200- 6* 200
OisKun Piros 10+, 200, 6% 200
OisKun Ro7 20,5 200- 6% 200
OisKun %C 22$ 20,5 122+ 2002 6% ,00
OisKun %C ,320 20,5 2002 2012 6% 500
OisKun %C ,,,, 20,5 1222 200+ 6% 500
OisKun *C ,255 20,5 122+ 2002 6* 300
OisKun .anda 10+, 200, 6% 200
OisKun .ivien 20,5 200- 6% 200
OisKun Wintia 20,5 200- 6% 200
Oitt7 2032 2005 6% 500
OiJas 2032 2002 6% ,00
Oladdus 2032 2002 6% 300
Olausen 2032 2005 6% -00
Ooli(ris 2032 2010 6* ,00
Oornelius 2032 200+ 6% 3+0
Ora(as 2032 2011 6% 220
Orassus 2032 2002 6% 5$0
Ore(s 2032 2011 6% 500
Oris;tina 10+, 2003 6% 200
Oursus 2032 200- 6% ,00
Ou""ar 2101 2005 6% 300
OP% 23-0 2032 200- 6* 300
OP% 23$- 2032 200- 6% ,00
OP%0551 2032 200, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% -00
OP%1323 2032 2005 6% 500
OP%132, 2032 2005 6% 500
OP%33+1 2032 200$ 6* ,+0
OP% -,$1 2032 2010 6% 3+0
3ariss;a 20,5 200$ 6% 500
3aurQat 2032 2001 2012 6% 300
3aurina 20,5 2001 2011 6* 200
3a""ot 2101 2002 6% 300
3eila 20,5 2001 2011 6% ,00
3encsi 20,5 2001 2011 6% 300
3eonis 20+, 200- 6% ,00
3> 22.,, 2111 2002 2012 6* 200
3> 22+5 2111 2003 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 200
3> 23.05 2111 2005 6% 300
3> 23.0- 2111 2000 2011 6* 300
3> 25.30 2111 2000 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% -00
3> 2533 2111 2005 6% -00
3>3330 2111 200$ 6% ,00
3>3330X> 2111 2010 6% ,00 <32=
3>3350 2111 2010 6% 3$0
3>3355 2111 200+ radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% 350
3> 33-2 2111 2005 6% ,00
3>3325 2111 2010 6% ,20
3>3,02 2111 2005 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% ,00
3>3,$5 2111 200+ 6% ,$0
1+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
3>3,$5X> 2111 2010 6% ,$0 <32=
3>35,0 2111 2010 6% 500
3>35-2 2111 2005 6% -00
3idonia 2123 2010 6% 200
3osc 2032 200$ 6* 200
3ovrin ,00 1002 12-2 2002 6% 500
3u""us 2101 200+ 6% ,,0
Marianna 20,5 1222 2002 6% 300
M!% 3+0 2123 2010 6% 350
M!% ,1@ 2123 2011 6% 300
M!% ,,! 2123 2002 6% 300
M!% ,$P 2123 2011 6% ,00
M!% 555 2123 2011 6% 500
MiKado 2032 2001 2012 6% 500
Milcov 1001 1222 2002 6% 300
Monalisa 202$ 122+ 200+ 6% 300
Mosti'tea 1001 2010 6% 350
Mon;on 212$ 200, radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6% 500
Mv *C 2$$ 205- 2005 6* 300
#eptun 50 1001 122+ 2002 6% 300
#e""os 2101 2005 6% 200
#oriKa 20,5 200$ 6% 330
#%300 2012 2000 2002 6% ,00
#%5,0 2012 2003 6% 500
#%%C,20XC 2012 122, 2002 6% ,00
Octavian 1001 1223 2002 6% 500
Oitu; 1001 1222 2002 6% 300
Olimpius 1001 2002 2012 6% 300
Olt 1001 1223 200+ 6% ,00
Oneli C% 2122 2010 6% 550
Paltin 1001 1222 2002 6% ,00
Panciu 1001 2000 2002 6% ,00
Parti;an 1001 122+ 2002 6% ,00
Petra 20,5 200$ 6% 500
PirosKa 20,5 2001 2011 6* -00
Prisio X> 20+1 2011 6% ,00 <32=
Prolli" 2123 2010 6* 250
P001$ 202$ 2011 6* ,00
P0222 202$ 2011 6% ,00
P0$,- 202$ 2011 6% ,00
PR3553+ 202$ 2002 6% ,,0
PR35P12 202$ 2002 6% 500
PR35*0- 202$ 2002 6% ,00
PR35*11 2122 2010 6% ,00 <32=
PR35X5, 202$ 2005 6% 500
PR3-@0+ 202$ 200- 6% 500
PR3-@02 2122 2002 6% 500 <32=
PR3-0$2 202$ 2002 6% ,00
PR3-O-, 2122 2002 6% 500 <32=
PR3-O-$ 202$ 200$ 6% 500
PR3-#$0 202$ 2003 6% ,00
PR3-R10 202$ 2001 6% 500
PR3$022 2122 2002 6% ,00 <32=
PR3-.$+ 2122 2011 6% ,00 <32=
PR3$025 202$ 200, 6% ,00
PR3$5$3 202$ 200+ 6% ,20
PR3$M3,
? Ri(era 202$ 2001 2012 6% ,00
PR3$M3+ 202$ 2003 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6% ,00
<1,=
PR3$#01 202$ 2002 6% ,00
PR3$#02 2122 2010 6% ,00 <32=
12
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
PR3$P05 202$ 200- 6% ,00
PR3$X12 202$ 2002 6% 350
PR3+!2, 202$ 2002 2012 6% 300
PR3+!-$ 202$ 200, radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6% 300
PR3+!$- 2122 2011 6% 200 <32=
PR3+@12 202$ 200+ 6% 220
PR3+@+5 202$ 200$ 6% 320
PR3+5$0
? @enicia 202$ 2000 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 300
PR3+R22 202$ 200- 6% 300
PR32@$- 202$ 200+ 6% 200
PR320+1 202$ 2001 2012 6% 200
Ranc1ero 212$ 2000
radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6% ,00
RanKi C% 2122 2011 6% ,00
Rapid 1001 1221 2002 6% ,00
Rapsodia 1001 1225 2002 6% ,00
Rasa 10+, 2003 6% 500
%angria 2123 2002 6% 300
%atolas 2032 200, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 300
%erina 20,5 1222 2002 6% ,00
%inatra 2032 200$ 6% 3$0
%plendis 20+, 200$
radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6* 2-0
%taniYa 20$, 2002 2012 6% ,00
%tan;a 2032 200$ 6* ,20
%tar 1001 2001 2011 6% 500
%tira 202$ 1222 200- 6% ,00
%tira %@ 202$ 122+ 200+ 6% ,00 <13=
%uanito 212$ 2010 6* 250 !p
%u(ianca 212$ 2011 6% 3,0
%CM 0235 212$ 2002 6% 220 !p
%CM 02,3 212$ 2002 6% 330 !p
%CM 02,- 212$ 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% ,00 !p
%umer 212$ 2012 6% 300
%unerg7 212$ 2012 6* 300
%uper(ia 212$ 2012 6% 300
%urco 212$ 2011 6% -00
%u;uKa 212$ 2011 6% ,00
%;andra 20,5 1222 2002 6% ,00
%;egedi *C 2$$ 20,3 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6* 300
%;egedi %C 2$+
?*al(ot 20,3 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6% 300
%;egedi %C 352 20,3 200, 6% 300
%;egedi *C 3$$ 20,3 2003 6* ,00
%;egedi 3+$ 20,3 2010 6% 350
%;egedi ,$5 20,3 2010 6* ,00
%;ilvia 10+, 2003 6% ,00
%;oliani 10+, 200, 6% 200
%;on)a 20,5 2011 6% 200
*andil 212$ 2003 radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6% -00
*an)usKa 20,5 200$ 6% 5,0
*aranis 20+, 200+ 6% 350
*avas; 20,5 2001 2012 6% 500
*e""el X> 20+1 2011 6% ,00 <32=
*ilda 20,5 2001 2012 6% ,00
*raci C% 2122 2011 6% ,00
*urda 1-5 1005 2002 2012 6* 200
*urda 200 1005 12$- 2002 60 200
*urda 201 1005 2002 2012 6* 200
*urda 5avorit 1005 2001 2011 6% 300
20
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
*urda Mold 1++ 1005 2001 2011 6* 200
*urda %tar 1005 2005 6* 300
*urda %C1+2 1005 2000 2002 6% 200
.asilica 202$ 122- radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6* 500
.eracru; 2111 2005 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6% -00
.eritis 202+ 2005 6* 300
VP2$+ 2025 2002 2012 6% 300
VP335 2025 1225 2002 6% ,00
VP,02 2025 1222 2002 6* 500
VP,++ 2025 2000 2002 6% ,00
Vsu;sanna 20,5 2000 2012 6% 300
3-R10%. 202$ 200, 6% 500 <13=
3$M3,%% 202$ 2005 6% ,00 <13=
320+1%. 202$ 2005 6% 200 <13=

SECARA ? Secale cereale 3. <R7e=
0enumirea soiului
Variety Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
%uceveana 1003 122- 2002 <+=
SORG ? Sorghum (icolor <3.= Moenc1 <%org1um=
0enumirea soiului
Variety Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!lfZldi 1 20,3 200, 6% <1$=
0onaris 1001 2003 <12=
5135%* 1001 200, <20=
5undulea 21 1001 12$2 2002 6 % <1$=
5undulea 32 1001 12$2 2002 6 % <1$=
>O VsTfia 20,3 200, 6% <1$=
Monori Qdes 20-3 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6% <20=
[ue7ras 20+, 2005 6% <1$=
RTna 5 20,3 200, 6% <1+=
%iret 1001 122- 2002 <12=
%;egedi s;lovSK 20,3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <12=
%;egedi 1023 20,3 2005 <12=
%;egedi 1+5 20,3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <12=
8I+RIDUL SORG : IAR+ DE SUDAN ? Sorghum (icolor <3.=Moenc1 ' Sorghum
sudanense <Piper=%tapf. <67(rids resulting from t1e crossing of sorg1um and %udan grass=
0enumirea
soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Catinca 1001 122+ 2002
5undulea 235 1001 2003
>O Csa(a 20,3 200, 6
*arNuino 1022 2011
VZldZ;Zn 20-3 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
6
21
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
TRITICALE ? ' Triticosecale Pittm. <*riticale=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific mentions
Cascador 5 1001 200+ <+=
>orun 1 1001 2005 <+=
6aiduc 1001 200- <+=
Me;in 1001 2011 <+=
Plai 1001 1222 200+ <+=
%ilver 1003 1222 2002 <+=
%til 1001 2003 <+=
*itan 1001 122+ 200+ <+=
*rilstar 1001 2001 2011 <+= %oi &n conservare
\e(ea 1005 1221 2002 <+= %oi &n conservare
22
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
II. PLANTE OLEAGINOASE I TE:TILE
OIL AND FI+RE PLANTS
ALUNE DE PM9NT ? #rachis hypogaea 3. <Peanut=
0enumirea soiului
Variety Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
%olar 10$2 1222 2002
.enus 10$2 1222 2002

CAMELINA ? )amelina sativa 3. Crant;
0enumirea
soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Camelia 1001 2011
FLOAREA;SOARELUI ? "elianthus annuus 3. <%unfloJer=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
!itana 202+ 2005 6%
!le" 1001 122- 2012 6%
!lman;or 20+, 2003 6%
!lpin 21,3 2012 6%
!lvare; 1022 2011 6%
!migo %C 1022 2010 6%
!na(ela %C 2012 200+ 6%
]rpSd 2012 2003 6%
!tllas 2101 2011 6%
!ura 9*C 10$+ 2002 6%
!urasol
? Orasole 20+2 200, 6%
@etina 10$+ 200, 6%
Celia C3 2003 2010 6%8 !p
Codistar 2122 2011 6%
0alia C% 2122 2010 6%
0aniel 1001 200- 6%
0ia(olo PR 2111 200, 6%
0O5251, 20+2 2002 6%
0O5355, 20+2 2002 6%
0ur(an 2122 2010 6%
07son 2123 2012 6%
EKllor 2101 2012 6%
E% !mis 20+, 2012 6%
E% !lminar 20+, 2010 6%
E% !;acan 20+, 2010 6%
E% @a7ano 20+, 2010 6%
E% Camila 20+, 200+ radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
E% 9sa(ella 20+, 2002 6*
E% Maestra 20+, 2012 6%
E% #autic 20+, 2011 6*
E% Pratic 20+, 2010 6%
23
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
E% P1isK7 20+, 2010 6%
E% Vancara 20+, 2010 6%
E% Valema 20+, 2002 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
5avorit 1001 1222 2012 6%
5leuret 20,, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6%
5leuret OR 20+2 200, 6%
5lordani 1001 2002 6%
5lorencia C% 2122 2011
6%
5lormari 1001 2002 6%
5lornil 1001 2011 6%
5l7 20,, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
5ocus 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
5undulea 225 1001 122+ 200+ 6%
5undulea 211 1001 2012
6%
5us1ia C3 2122 2012 6%
>22, 10$+ 2010 6%
>eorgina 10$+ 2005 6%
>ina 9*C 10$+ 2002 6%
>O Mandala 20,3 2011
6%
>O Manuel 20,3 200$ 6%
>O Mara 20,3 200$ 6%
>O 3aura 20,3 2012
6%
>oldimi 1022 2011
6%
6eliacan 2032 200+ radiat 31.01.2011 30.0-.2013 6%
6Qliasol RO 2032 200, 6%
6eliasun RM 2032 200- radiat 31.01.2011 30.0-.2013 6%
6uracan 2032 2005 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
9meria C% 2122 2012 6%
9tanol 20+2 200- 6%
9;ora 20+2 2012 6%
Iupiter 1001 2005 6%
Oasol 20$- 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
Orisol 20$- 200, 6%
3a Pampa %C 1022 2010 6%
3eila 20+, 200+ 6*
3eti;ia 2123 2010 6%
3>53+0M 2111 200- 6%
3>5,12 2111 200+ 6%
3> 5,.20 M 2111 200, 6%
3>5,506O 2111 200+ 6%
3>5,$,6O 2111 2011
6%
3>5-33C3 2111 2011
6%
3> 5-.3, 2111 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
3>5-35 2111 2002 6%
3>5--3 C3 2111 2011
6%
3>5-55 2111 2002 6%
3> 5-.-0 2111 2001 2012 6%
3>5--5M 2111 200- 6%
3iliana 10$+ 2011
6%
3indor 20$- 2005 radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6%
3ovrin 33+ 1002 2003 6%
3ovrin -1, 1002 200- 6%
3ovrin -1+ 1002 200+ 6%
Mac1a 20,3 2002 radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6%
Magor 20,3 2003 radiat 01.0-.2002 01.0-.2012 6%
Manitou 20,3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
M!% +3R 2123 2011
6%
M!% +2O3 2123 2011
6%
M!% 20* 2123 2011
6%
M!% 219R 2123 2010 6%
M!% 229R 2123 2012 6%
2,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
M!% 259R 2123 2010 6%
M!% 25O3 2123 2012 6%
M!%2-O3 2123 2010 6%
M!% 2$! 2123 2002 6%
Masai 20,3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
Mateol RO 2032 2005 6%
Melod7 20+2 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6%
Minunea 1001 2001 2011 6%
Morena C3 2003 2011
6%
#alimi C3 2101 2010 6%
#eptun 1001 2005 6%
#o(el 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
#% @alKan 2012 2010 6%
#% 5alcon 2012 2012
6%
#% 5eli" 2012 2012
6%
#% Maestro 2012 2011
6%
#% Oliva 2012 200+ 6%
#% Oro 2012 2010 6%
#% Primi 2012 200+ 6%
#% *aurus 2012 2011
6%
#% .iKtoria 2012 200+ 6%
O(raia C% 2122 2010 6%
Ollean 2101 200+ 6%
Olsavil 202$ 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6%
O;iris; 10+, 2003 6%
Paraiso 102 C3 2003 200+ 6%8 !p
Paraiso 1000C3
Plus 2003 2012
6%8 !p
Passione 20+2 2012
6%
Patron 20+2 2011
6%
Performer 1001 122+ 200+ 6%
P-33E,2 202$ 2011
6%
P-33E5+ 202$ 2012
6%
P-,6E32 202$ 2010 6%
P-,3E11 202$ 2010 6%
P-,3E15 202$ 2010 6%
P-,3E12 202$ 2002 6%
P-,3E20 202$ 2002 6%
P-,3E21 202$ 2010 6%
P-,3E23 202$ 2010 6%
P-,3E25 202$ 2012 6%
P-,3E35 202$ 2011
6%
P-,3E-5 202$ 2012 6%
P-,3E$1 202$ 2012 6%
P5100 102+ 200+ 6%
Podium 20$- 2005 6%
Podu 9loaiei 2001 100$ 2005 6%
PollKa C3 2101 2011
6%
PRO111%C 102+ 2012
6%
PRO112%C 102+ 2012
6%
PRO222 102+ 2011
6%
Prominent 20+2 2011
6%
PR-3!+- 202$ 200+ 6%
PR-3!20 202$ 2000 2010 6%
PR-,!15 202$ 2002 6%
PR-,!22 202$ 2012
6%
PR-,!31 202$ 2012
6%
PR-,!,, 202$ 2003 6%
PR-,!5+ 202$ 200- 6%
PR-,!-3 202$ 200, 6%
PR-,!$1 202$ 2005 6%
25
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
PR-,!+3 202$ 2001 2010 6%
PR-,!+2 202$ 200$ 6%
PR-,E$1 202$ 200$ 6%
PR-,E+3 202$ 2005 6%
PR-,550 202$ 2011
6%
PR-,5-- 202$ 2011
6%
PR-,>,- 202$ 2011
6%
PR-,632 202$ 200+ 6%
PR-,63, 202$ 2011
6%
PR-,6,2 202$ 2012
6%
PR-,651 202$ 2003 6%
PR-,652 202$ 2011
6%
PR-,6-1 202$ 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6%
PR-,621 202$ 2005 6%
PR-,I+0 202$ 2012
6%
PR-,O+3 202$ 2010 6%
Rafale 2123 2010 6%
Rams;es; 20,5 2002 2012 6%
Rigasol 20$0 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
Rigasol OR 20+2 200, 6%
Rimisol 2012 200, 6%
Rum(asol OR 20+2 200- 6%
[C @ravo 1022 2012
6%
[C >ringo 1022 2011
6%
[C Rioleico 1022 2011
6%
[C *ango 1022 2002 6%
[C Vor(a 1022 2012
6%
%alut RM 2032 2002 radiat 31.01.2011 30.0-.2013 6%
%andrina 1001 2000 2010 6%
%aturn 1001 2003 6%
%a"o 20$- 2003 6%
%cer(oss 2122 2012 6%
%ellor 2101 2010 6%
%plendor 1001 2000 2010 6%
%C Clarissa 20,3 2010 6%
%C 9nessa 20,3 2011
6%
%ulfosol 1022 2011
6%
%unflora C3 2003 2002 6%8 !p
%unKo 20$- 2003 6%
%uperflor 20,3 2005 6%
%upersol 20,3 200$ 6%
%X Constan;a 20+2 2011 6%
%X Revelio 20+2 2012 6%
*amara C3 2003 200+ 6%8 !p
*eide 20+, 200, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6%
*ellia 2032 200$ radiat 31.01.2011 30.0-.2013 6%
*op $5 1001 2002 6%
*oro %C 1022 2010 6%
*regor 2111 200- 6%
Cnisol 20+2 2005 6%
.eloso 2123 2012 6%
.enus 1001 2002 2012 6%
.era 10$+ 200- 6%
.ioara 10$+ 2002 6%
VoltSn 2012 2003 6%

2-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IN ? *inum usitatissimum 3. <5la"43inseed=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!da 1003 2000 200+ <23=
!dria 1001 122+ 200+ <23=
!le"in 1001 1222 200+ <2,=
!lin 101$ 1222 2002 <23=
@a;il 101$ 2000 2002 <23=
@etalisa 101$ 2001 2011 <23=
Codru/a 101$ 1225 200+ <23=
Cosmin 101$ 1222 200+ <23=
Cristina 1001 2003 <2,=
Elan 50 1001 2010 <2,=
5erdinand 101$ 122+ 2002 <23=
5loriana 1001 122+ 200+ <2,=
5lorinda 1001 1222 200+ <2,=
5luin 1001 2000 2002 <2,=
9unia 2- 1001 2000 2002 <2,=
3irina 1001 122+ 200+ <2,=
3ouis 101$ 2000 2002 <23=
3uncav/ 101$ 122+ 200+ <23=
Monica 101$ 122+ 2002 <23=
#ineta 1001 2001 2011 <23=
Paula 101$ 2003 <23=
Rare' 101$ 1222 2002 <23=
%tar 50 1001 2010 <2,=
Uumuleu 1022 2001 2011 <23=
.asilelin 101$ 1222 2002 <23=

MUTAR AL+ ? Sinapis al(a 3. <P1ite mustard=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!le" 1020 200-
9dagold 2130 2010
Petrana 1020 200-
MUTAR +RUN ? +rassica ,uncea <3.= C;ern. <@roJn mustard=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Pacific >old 2130 2010
RAPI< ? +rassica napus 3. partim. <%Jede rape=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
!ppolon 2111 2010 <+= <25=
!rtus 2022 2005 6 <+= <25=
!strada 2020 2002 6 <+= <25=
@ellevue 2020 2010 <+= <25=
@olero 2020 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2= <25=
@ristol 20+0 2003 <+= <25=
@rutus 2032 2010 <+= <25=
2$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Capitol 20+0 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <+= <25=
Contact 20+0 2003 <+= <25=
0e"ter 2020 2003 6 <+= <25=
0iana 9*C 10$+ 200- <+= <1+= <2,= <25=
0igger 2032 200$ <+= <25=
0oina 10$+ 200- <+= <2,= <25=
0ou(lol 20+0 2003 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <+= <25=
Elite 202+ 200- <+= <25=
E% !lias 20+, 2002 6 <+=
E% !lonso 20+, 2010 6 <+= <25=
E% !rtist 20+, 2002 <+=
E% Mercure 20+, 2010 6 <+= <25=
E% #eptune 20+, 2010 6 <+= <25=
Elvis 202+ 200- <+= <25=
5inesse 2020 200$ 6 <+= <25=
6erKules 2020 2002 <+= <25=
6eros 2020 2003 <2= <25=
6unter 2020 2005 <2= <25=
3am(ada 2100 2005 <2= <25=
Manito(a 210, 2010 <+= <25=
Maria 9*C 10$+ 2010 <2=
Merano 2020 200+ 6 <+= <25=
Milena 2032 200$ <+= <25=
#% 9lia 2012 2011 <+= <2,= <25=
Olga 2100 2005 <2= <25=
Olifant 20+, 200$ radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <+= <25=
Ontario 210, 2010 <+= <25=
PR,5001 202$ 2002 6 <+= <25=
PR,5003 202$ 2010 6 <+= <25=
PR,-P10 202$ 2002 <+= <25=
PR,-P1, 202$ 2010 6 <+= <25=
PR,-P15 202$ 2010 6 <+= <25=
PR,-P31 202$ 2002 <+= <25=
Rall7 2135 2010 6 <+= <25=
Rasmus 2022 2005 <+= <25=
Rem7 2032 200$ <+= <25=
Ricco 2032 2010 <+= <25=
Rodeo 2032 200+ <+= <25=
Ro1an 2022 2011 <+= <2,= <25=
%itro 2135 2010 6 <+= <25=
%tar 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <2= <25=
*assilo 2032 2010 6 <+= <25=
*riangle 2032 200$ 6 <+= <25=
.alesca 2020 122$ 200$ <+= <25=
.ectra 2020 200- 6 <+= <25=
.iKing 2022 200- <+= <25=
Pinner 2020 200- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <+= <25=

RICIN ? -icinus communis 3. <Castor(ean=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0ragon 1011 200,
Cristian 1011 200,
Rivlas 1011 200,
*eleorman 1011 12++ 2002
.la'ca 1011 1221 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
2+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
SOIA . /lycine ma'. <3.= Merrill <%o7a @ean=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturit7 group
@alKan 2012 2003 9
@Tl7i ,, 2102 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 00
Crina 5 1001 2011 9
Cristina *0 1005 2012 00
Columna 1001 1225 2002 0
0aciana 1001 200- 0
0anu(iana 1001 12+3 2002 9
0arina *0 1005 2011 00
Eugen 1005 2002 2012 00
5eli" 1005 2005 00
>alina 2012 2011 9
9sidor 20+, 2010 9
Mlina *0 1005 2012 00
#eoplanta 2012 200, 0
#% Mercur7 2012 2011 9
#% Ru(in 2012 2011 9
#% *ri)umf 2012 2012 00
Oana 5 1001 2002 00
Oni" 1005 2002 2012 00
Perla 1005 122, 2002 000
ProteinKa 2012 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 0
P%1012 102+ 2010 9
P%1020 102+ 2010 9
Romnesc 22 1001 1222 2002 00
%> Eider 21,, 2012 9
*riumf 1001 122- 2002 9
.enerra 2012 200, 99
.igo 10$+ 2011 9
OFRNEL ? )arthamus tinctorius 3. <%affloJer=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion)
CP$, 2110 2002
CP++O3 2110 2002
CP1221 2110 2000 2002
CP,,,0 2110 2000 2002
%$12 212+ 2002
%,,02 212+ 2002
C9NEP ? )anna(is sativa 3. <6emp=
0enumirea soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion)
!rmanca 1002 2010 <3+=
0acia %ecuieni 101+ 2012 <21=
0enise 101+ 1222 2002 <21=
0iana 101+ 2001 2011 <21=
3ovrin 110 1002 200$ <3+=
%ilvana 1002 200$ <3+=
Venit 101+ 2000 2002 <21=
22
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
III. PLANTE TU+ERCULIFERE I RDCINOASE
TU+ER AND ROOT PLANTS
CARTOF ? Solanum tu(erosum 3. <Potato=
0enumirea soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturit7 group
!gata 102- 122$ 200$ tm
!l(ata 213- 2010 std
!l(ioana 10$- 2003 std
!lmera 102- 2003 stm
!lJara 20$5 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, stm
!micii 1022 2003 stm
!morosa 102- 2002 stm
!rmonia 10$- 2003 std
!rtemis 102- 2003 stm
!stral # 1003 2001 2011 stm
C1ristian 100+ 1222 2002 std
Claudiu 1003 2003 stm
Coval 10$- 1222 2002 std
Cumidava 100+ 1222 2002 std
Escort 201, 1225 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 stm
Eterna 1022 122+ 200+ stm
E"pres 1003 2011 td
5resco 102- 122, 200- tm
5rumoasa 1022 1222 200+ stm
>ared 10$- 200, td
6arg1ita 1022 1222 2002 std
Oondor 102- 1225 200- stm
Oronstad 100+ 2003 stm
3oial 1003 200, std
3ui;a 10$- 2000 200+ std
Magic 1003 2001 2011 stm
Maranca 201, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 stm
Molli 2055 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 stm
#ativ 1022 2000 2002 stm
#emere 10$- 1222 2002 std
Palma 20$5 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, stm
Productiv 10$- 2001 2011 std
Provento 102- 122- 200- std
Redsec 10$- 1222 200+ std
Ro(usta MC 1022 122+ 2002 std
Roclas @ra'ov 100+ 122, 2002 tm
Romano 102- 1225 200- stm
Ro;al MC 1022 2003 std
Rustic romnesc 100+ 2010 std
Ru"andra 100+ 1222 2002 std
%antQ 102- 122, 200- std
*mpa 100+ 2000 2002 std
*entant 1022 2001 2011 stm
*ransilvania 100+ 200- std
Vamol"is 100+ 2002 2012 stm
P1ite 3ad7 20-2 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 std
30
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
SFECL DE ZA8R ? +eta vulgaris 3. <%ugar @eet=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!KKu 2112 200+ 0 m <2=
!le"a 2032 2000
radiat
31.12.2002 30.0-.2012 P m <,=
!mata 20$$ 2005 0 m <2=
!ndra 100+ 122, radiat 31.12.2011 30.0-.201, P m <$=
!steria 20$$ 2001
radiat
31.12.2010 30.0-.2013 P m <,=
@aiKal 2132 2011 0 m <2=
@artos 20-5 2000
radiat
31.12.2002 30.0-.2012 P m <,=
@rsa 1 100+ 200$ 0 m <1=
@ellini 2132 2010 0 m <2=
@ianca 2032 2001
radiat
31.12.2010 30.0-.2013 0 m <2=
@uda 2112 2002 radiat 31.01.2011 30.0-.2013 0 m <2=
Casino 2132 200- 0 m <2=
Cercos 20-5 2000
radiat
31.12.2002 30.0-.2012 P m <,=
Cesar 20+2 2003 0 m <2=
Cronos 20$$ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 0 m <2=
0avis 20-+ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 P m <,=
0eleita 20$$ 2005 0 m <2=
0iamant 2132 200, 0 m <2=
EiKe 2112 2011 0 m <2=
Esprit 2112 200+ 0 m <2=
Evelina 2032 2003 0 m <2=
>eorgina 2032 2005 0 m <2=
>ina 2032 2000
radiat
31.12.2002 30.0-.2012 0 m <2=
9mperial 2132 2005 0 m <2=
Oassandra 2032 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, P m <,=
3aetitia 2032 200- 0 m <2=
3avina 2032 200- 0 m <2=
3eila 2032 200, 0 m <2=
3enora 2032 2005 0 m <2=
3i(ero 2112 200$ 0 m <2=
3u"omon 20-5 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 P m <,=
MeraK 2112 200, 0 m <2=
#anc7 2132 200+ 0 m <2=
Pingus 2132 200$ 0 m <2=
Porto 20,- 2002 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 0 m <2=
Remos 2112 2005 radiat 31.01.2011 30.0-.2013 0 m <2=
Rosita 20$$ 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 0 m <2=
Rustica 2032 200$ 0 m <2=
%afir 1021 200- 0 m <2=
%ne;ana 2032 200$ m <2=
.entura
? .enera 2132 200+ 0 m <2=
31
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
SFECL FURA=ER ? +eta vulgaris 3. <5odder @eet=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!(erna 10$+ 2003 0 M <1=
!gro?pol7 10$+ 2003 P M <,=
!ngo(a 10$+ 2003 P M <$=
@elmono 10$+ 2003 P m <,=
Oacper 20-- 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, P m <,=
OraKus 20-- 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 P m <,=
3ovrin 515 1002 2002 2012 * M <-=
3ovrin -2+ 1002 2002 2012 0 M <1=
ReKord Pol7 20-- 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, P M <$=
*7tan Pol7 20-- 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 P M <$=
Crsus Pol7 20-- 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 P M <$=
Ventaur Pol7 20-- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 P M <$=
32
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IV. PLANTE FURA=ERE
FODDER PLANTS
DUG8IE ? Setaria italica <3.= P.@. ssp. mocharicum !l. <5o"tail @ristle >rass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0e @u;u 10+2 2003 3
FESTULOLIUM ? W %estulolium !sc1ers et >rae(n.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
3ofa 20-, 2000 2011
FIRU< ? oa pratensis 3. <OentucK7 @luegrass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@aronial 20$2 200, g; <10=
Compact 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 g; <10=
Conni 2052 1222 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 g; <10=
Platini 2052 2001 2012 g; <10=
%Ki; 20-- 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
G8IZDEI ? *otus corniculatus 3. <@irdsfoot *refoil=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0acia 1 100, 2011
0oru 100- 200,
0ragotim 1013 200+
Mgurele + 100- 200$
#icol 1013 1225 2011
Oltim 1013 200,
GOLOM< ? Dactylis glomerata 3. <CocKsfoot=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!m(a 2052 1222 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
@aridana 20$2 2003
@arlegro 2133 2011
9ntensiv 100- 12++ 2010
Magda 100- 200,
Marius 1001 2002 2012
Ovidiu 1001 122, 2002
33
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IER+LU< ? halaris arundinacea 3. <Reed Canar7 >rass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Premier 100- 200,
LUCERN ? Medicago sativa 3. <3ucerne=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!din 1001 200-
!lina 1001 2001 2011
Catinca 1001 200-
Cosmina 1001 200,
0ais7 2052 2000 2011
0aniela 1001 2000 2002
0orinela 1001 2002 2012
Magnat 1001 122- 2002
Mdlina 1001 2002 2012
Mi1aela 1001 2002
PR5,.02 202$ 2012
PR5,.,- 202$ 2011
PR55.,+ 202$ 2011
Ro"ana 1001 2002
%andra 1001 2003

MAZRE ? isum sativum 3. <5ield Pea=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!t1os 2111 2005
!ttiKa 2111 2005
!urora 1001 2005
!ustin 2111 2005
0orica 1005 12+2 2002
Magistra 3iv 101$ 2002
Rodil 5 1001 2012
.edea *R 1011 1221 2002
MAZRIC8E ? Vicia sativa 3. <Common .etc1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0e %uceava 1003 2002 <2= %oi &n conservare
MOLEA< ? #grostis stolonifera 3. <Creeping @ent=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Oromi 2052 2001 2012 g;
3,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
O+SIG NEARISTAT ? +romus inermis 3e7ss. <%moot1 @rome=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0oina 101- 1225 2011
9ulia %afir 101- 2010
Mi1aela 101- 200,
Olga 101- 122+ 200+
PIU NALT ? %estuca arundinacea %c1re(er <*all 5escue=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!dela 100- 2001 2011
@arle"as 99 20$2 2005 g;
5inelaJn 2052 2001 2012 g;
Iucu 5 100, 2002 g;
Oora 20-, 2001 2012
Oorina 2052 2001 2012 g;
#apoca 2 100, 2012
*ransilvania - 100, 2012
.io Iucu 100, 200,

PIU DE LIVEZI ? %estuca pratensis 6udson <MeadoJ 5escue=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@araiKa 2133 2010
@arcr7pto 20$2 2002
3aura 2052 1222 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
Pradel 2105 2005
Rus1more 213$ 2011 g; <2$= <11=
%enu pa)()erg
? %enu 2052 2001 2012
*ransilvan 2 100- 12++ 2002
PIUUL OILOR ? %estuca ovina 3. <%1eep^s 5escue=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Ridu 2052 2001 2012 g; <1-=
PIU ROU ? %estuca ru(ra 3. <Red 5escue=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@arcroJn 20$2 2003 g; <2+= <11=
@argreen 20$2 2003 g; <2$= <11=
@arustic 20$2 2003 g; <2-= <12=
Cprioara 100- 2002 <1+= g;
Cristina @. 100- 2002 <1+= g;
Peisa) 100- 2005 g;
35
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PIR CRESTAT ? #gropyron pectiniforme R_%c1.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
5laviu 101- 200-
RAIGRAS ARISTAT ? *olium multiflorum 3am. <9talian R7egrass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!ncu/a 5 1001 1223 200+ *
9uliana 1001 122+ 200+ *
RAIGRAS 8I+RID ? *olium ' (oucheanum Ount1. <67(rid R7egrass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Ctlin 1001 200,
5lorentin 1001 122+ 2002
RAIGRAS PEREN ? *olium perenne 3. <Perennial R7egrass=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@arelan 20$2 2005 *
@arKama; 2133 2010
@artas)a 2133 2011 *
Cali(ra 2052 1222 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 *
0anilo 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 08 g;
Mara 100- 12+2 2010 0
Mgura @. 100- 122+ 2002
P1enom 213$ 2012 08 g;
%a(or 20$2 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 08 g;
*a7a 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 08 g;
*imi' +1 1013 2002
*ivoli 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 *
SPARCET ? Ono(rychis viciifolia %cop <%ainfoin=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!namaria 101- 200-
.lamar 100, 2011
TIMOFTIC ? hleum pratense 3. <*imot17=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Raru 1003 2002 2012
*irom 100- 12$2 2002
3-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
TRIFOI AL+ ? Trifolium repens 3. <P1ite Clover=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Carmencita 1013 122- 2002
Carpatin 100- 122- 2002
0anitim 1013 200,
Miori/a 100- 12+2 2002
Rivendel 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
TRIFOI DE ALE:ANDRIA ? Trifolium ale'andrinum 3. <Eg7ptian Clover=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
.iorel 1001 2005
TRIFOI ROU ? Trifolium pratense 3. <Red Clover=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
3ivada Ralu 101$ 2002 0
3ivada %ara 101$ 2002 *
Marga 3iv 101$ 2011 0
#ovac 101$ 200, *
Rotrif 101$ 1222 2002 0
Ro"ana 1 100, 2011 0
%tmrean 101$ 2001 2011 *
%elect 2 100, 2010
.esna 20-, 1222 2011 *
GULIE FURA=ER ? @rassica napus 3.var. napo(rassica < 3.= Rc1(. <%Jede=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!na Maria 1003 2002 2012
V. TUTUN ? 0icotiana ta(acum 3.
<*a(acco=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii <radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@rgan 1+5 10+- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 MC
@urle7 12, 10+- 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 @
@urle7 12- 10+- 2003 @
@urle7 235 10+- 1220 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 @
0)e(el 123 10+- 12$3 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 O
0)e(el 252 10+- 122, radiat 31.12.2002 30.0-.2012 O
>1impa/i 111 10+- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 %O
Molovata 155 10+- 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 O
*ennessee +- 10+- 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 @
.irginia 1$$ 10+- 200, .
.irginia 12- 10+- 1220 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .
3$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VI. PLANTE MEDICINALE I AROMATICE
MEDICINAL AND AROMATIC 8ER+S
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
ANG8INARE ? )ynara scolymus 3.
6of 10 1105 2010
ARMURARIU ? Sily(um marianum < 3.= Caertn.
0e Pra1ova 1001 12$5 2002 3
+USUIOC ? Ocimum (asilicum 3.
@asilica 1001 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 3
>eea 1001 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
6of 20 1105 2010
CASTRAVETE AMAR ? Momordica charantia 3.
6of 30 1105 2010
CIM+RU DE CULTUR ? Thymus vulgaris 3.
0e 0ol) 1001 12$3 2002 3
6of ,0 1105 2010
C8IMION L )arum carvi *.
0e >1im(av 1001 12$3 2002 3
CORIANDRU ? )oriandrum sativum 3.
Omagiu 1001 2000 2010
%andra 1001 12+$ 200$
DEGE<EL L9NOS ? Digitalis lanata E1r1.
*onic 1001 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
EC8INACEA ? 1chinacea angustifolia <0.C.= 6ell.
6of 55 1105 2010
EC8INACEA ? 1chinacea pallida #utt.
#apoca 100, 200-
EC8INACEA ? 1chinacea purpurea Moenc1.
Clu) 100, 2010
6of -0 1105 2010
FLOAREA PASIUNII ? assiflora incarnata 3.
6of $0 1105 2010
GL+ENELE ? )alendula officinalis 3.
6of +0 1105 2010
IPCRIGE ? /ypsophila paniculata 3.
0e Moara
0omneasc 1001 12$5 2002 3
ISOP ? "yssopus officinalis 3.
0e Ciorani 1001 12$5 2002 3
=ALE ? Salvia officinalis *.
0e Rsmire'ti 1001 12$5 2002 3
LAUR PROS ? Datura inno'ia Mill.
%ilvia 1001 1223 2002
LAVAND ? *avandula angustifolia Mill.
Codreanca 1001 1222 200$
Emilia 1001 2002
6of 20 1105 2010
LEMN DULCE ? /lycyrrhi!a gla(ra 3.
Iulide 10+1 2003
MAC IRANIAN ? apaver (racteatum 3indl.
0e Clra'i 1001 12+5 2012 3
3+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
MRAR ? #nethum graveolens 3.
!ndras 1001 2010
!utentic 1001 2010
MSELARI< ? "yoscyamus niger 3.
0e *imi' 1001 12$- 2002 3
MTCIUNE ? Dracocephalum moldavica 3.
0e Militari 1001 12$5 2002 3
MENT +UN ? Mentha piperita 3.
Coral 1001 2002
Cristal 1001 2000 2010
MENT CREA< ? Mentha spicata 3. var. crispa <@ent1.= Mansf.
Record 1001 1222 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
MO<UL CURCANULUI ? #maranthus caudatus 3.
6of 100 1105 2010
MUTAR NEGRU ? +rassica nigra <3.= Ooc1.
0e *imi'oara 1001 12$3 2002 3
NAL+ DE GRDIN ? #lthaea rosea <3.= Cav. var. nigra
0e @u;u 1001 12$5 2002 3
NEGRILIC ? 0igella sativa 3.
0e @rila 1001 12$5 2002 3
O+LIGEAN ? #corus calamus 3.
Crsula 10+1 2003
PTLAGIN NGUST ? lantago lanceolata 3.
0e Clu) 1001 12$5 2002 3
ROINI< ? Melissa officinalis 3.
0e 0o(rote'ti 1001 12$3 2002 3
SPUNARI< ? Saponaria officinalis 3.
0e !le"andria 1001 12$5 2002 3
SC8INDUF ? Trigonella foenum.graecum 3.
Ro(usta 1001 2000
SC8INEL ? )nicus (enedictus 3.
0e @rnceni 1001 12$5 2002 3
SUNTOARE ? "ypericum perforatum 3.
6of 120 1105 2010
ERLAI ? Salvia sclarea 3.
Rapsodia 1001 2010
%imfonia 1001 2010
TAR8ON ? #rtemisia dracunculus 3.
!rmonia 1001 2001 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
!rtemis 1001 2001 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
TTNEAS ? Symphytum officinale 3.
Corina 10+1 2003
TOPINAM+UR ? "elianthus tu(erosus 3.
6of 130 1105 2010
32
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VII. SPECII LEGUMICOLE
VEGETA+LE SPECIES
ARDEI ? )apsicum annuum 3. <Pepper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
1 2 3 , 5 -
!l(aregia 20$3 2003 <30= stm a
!le"andru 1023 2002 <32= td a
!maradia 1035 2002 <30= std a
!ndrada 10$2 2000 2010 <30= stm a
!ndreiKa 1023 2011
<30= tm a
!pollT 20$3 200, 6 <30= td a
!rdean 10$2 122+ 200+ <31= tm a
!rleNuin 202+ 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 <30= stm a
!roma 1022 12+2 2002 <30= stm a
!rtim 1023 200+ <30= stm a
!rum 1033 200+ <30= tm a
!steroid 1022 1222 2002 <22= stm a
@ar(ara 1023 200+ <30= stm a
@rsan 1022 200, <30= std a
@ianca 2012 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6<30= srHsl stm a
@ogdan 1035 1222 2002 <32= stm a
@u;u 10 1033 200+ <30= tm a
Ceres 1031 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <30= tm a
Cordial 10$2 2002 <32= td a
Cornel 1022 1223 2002 <22= stm a
Cosmin 1033 12+, 2010 <32= td a
Creola 1031 200, <22= tm a
0ariana @ac 1031 200+ <30= tm a
0arioc1ea 1031 2011
<30= td a
0e Uiria 1030 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <30= tm a
0ol)an 1035 2011
<32= std a
0ucu 102$ 200+ <30= stm a
Rdesalma 20$3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, <30= tm a
EsKimo 213, 2012 6<30= std a
E"port 1031 12$, 2002 <30= sl stm a
5e1QrZ;Zn 20$3 2003 <30= tm a
5ermier 102$ 2002 <32= td a
>al(en superior 1033 12$, 2002 <30= stm a
>igant 20$3 2005 6<30= sl td a
>ranat 10$2 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 <22= stm a
>re7go 20$3 200, <22= std a
6ildi 1023 200+ <30= stm a
9onel 1031 200$ <32= stm a
9'alni/a +5?. 1035 122$ 2012 <30= tm a
9'alni/a Rovine 10$2 200$ <30= tm a
9uliana @R 1102 2011 <30= std a
9ute delicios 10$2 122- 2011 <31= stm a
Iovial 1033 2011
<31= sl stm a
Oarola 1023 2011
<30= tm a
3ider 1031 2003 <22= stm a
3ung de 9'alni/a 1035 122$ 2012 <32= std a
Mini' 2$ 10$2 12$, 2002 <30= tm a
Mircea 1023 2010 <32= td a
Mure' 10$2 122+ 200+ <30= stm a
#ag7K`ti 211, 2005 <22= td a
,0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Opal 1022 1223 2002 <30= std a
Oran) 103, 1225 2010 <32= stm a
Orest 10$2 2003 <30= td a
Petru' 10$2 2002 <31= td a
Pintea 1023 2002 <31= std a
Portocaliu 10$2 12-5 2002 <31= tm a
Ro(ertus 10$2 2010 <31= std a
%ilv7 1033 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <30= stm a
%iret 1031 122$ radiat 31.12.2011 30.0-.201, <32= stm a
%plendens 1033 200+ <22= tm a
%plendid 1033 12+1 2010 <22= std a
Utef 1023 2012 <22= tm a
Uimnic $ 102$ 200+ <30= std a
*eodora 1022 2000 2010 <22= stm a
*udu 102$ 2002 <22= std a
.alentin 10$2 2002 <30= std a
.iosem 10$2 2002 <32= td a
.lad 1023 2002 <22= tm a
+AME ? #(elmoschus esculentus <3.= Moenc1 <>om(o=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!cme 1022 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 std a
Ela 1022 12+, radiat 31.12.2002 30.0-.2012 e" a
+ROCOLI ? +rassica oleracea 3.convar.(otrytis <3.= !lef.var.cymosa 0uc1.
<%prouting @roccoli=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
@estor 2032 2002 6 td a
C1ampor 2032 2002 6 stm a
0annor 2032 2002 6 stm a
5las1 201- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 stm a
Martor 2032 2002 6 td a
+USUIOC ? Ocimum (asilicum 3. <@asil=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
!nita 10$2 2010 stm a
!romat de @u;u 1033 2005 stm a
Condor 10$2 2010 stm a
,1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CASTRAVETE ? )ucumis sativus 3. <Cucum(er=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity
group
5RCC* 0E *9P COR#9UO# <>1erKin=
Codru/ 10$2 200+ stm a
Corni(ac 1031 122$ radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 stm a
Cornistar 10$2 122- 2011 stm a
Cri'an 1023 2002 tm a
9erprem 103, 200+ tm a
3ord 10$2 1222 2002 stm a
Mapamond 1031 200- tm a
Mo1iKSn 20$3 2003 6 tm a
Mondial 10$2 1225 2010 tm a
#irvana 213, 2012 6 tm a
Odette 213, 2012 6 tm a
%amurai 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, stm a
%irius 1033 200$ 6 nsl stm a
%lnic 1033 200- tm a
*riumf 1033 2005 6 sl tm a
Vita 20$3 2003 6 stm a
5RCC* %EM93C#> U9 3C#> <%emilong and 3ong=
!Kito 2012 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 nsr tm a
@eluga 2012 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 nsr tm a
ITKer 20$3 2003 6 stm a
3ong Io1n 2052 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 nsr tm a
Ritmo 20$3 200, 6 sr sl tm a
Rustic 10$2 1221 2011 tm a
%elect 1035 1223 2002 sl std a
CEAP ? #llium cepa 3. <Onion=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
1 2 3 , 5 2
09# !RP!>9C <.egetativel7 Propagated .arieties=
!le"andra 10$2 2002 tm a
Enigma 10$2 2005 tm a
5ilofteia 10$2 2005 stm a
3iliana 1022 2005 stm a
09# %aMb#\a <%eed Propagated .arieties=
!ncu/a 110, 2010 td a
!ndrada 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 td a
!nusKa 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 td a
!rie'ana 103, 200+ std a
!roma 20$3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, td a
@arito 201- 2003 6 stm a
@riliant 1022 200- std a
C1i(ed 103, 2010 std a
CsanSd 20$3 200, td a
0e @u;u 1033 12$$ 2002 std a
0elicioas 1022 2003 tm a
3uciana 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 td a
,2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Marrona 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 td a
Milena 1022 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6 td a
#icola 1022 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 6 td a
#iK7 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 td a
Ori;ont 1031 2005 td a
PannTnia 20$3 200, td a
Perie/i 10$2 200+ std a
Ro'ie de !rad 10$2 1222 2002 std a
Ro'ie de !rie' 103, 12-2 2002 stm a
Ru(iniu 1033 2002 tm a
.itQ; 20$3 2005 td a
CEAP DE TUNS ? #llium schoenoprasum 3. <C1ives=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
Mi1aela 1031 2010 stm a
CICOARE DE GRDIN ? )ichorium endivia 3. <Endive=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
var. latifolium "egi
Camelia 1033 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 tm a
var. crispum "egi
!ngela 1033 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 tm a
CIM+RIOR ? Thymus vulgaris 3. <Common *17me=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
Marcela 1031 2010 stm a
CIM+RIOR DE C9MP ? Thymus serpyllum 3.
0enumirea soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
5lorin 1031 2010 stm
CIM+RU DE GRDIN ? Sature,a hortensis 3. <%ummer %avor7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
0aria 1031 2005 a
5avorit 10$2 200$ stm a
Mircea 1033 2010 td a
,3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CONOPID ? +rassica oleracea 3.convar.(otrytis < 3.= !lef.var.(otrytis 3. <CaulifloJer=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
!viso 202+ 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 td a
Centrum 2032 2002 6 td a
VarKa 2032 2002 6 stm a
Vermo 2032 2002 6 stm a
Voran 2032 2002 6 td a
DOVLEAC COMESTI+IL ? )ucur(ita ma'ima 0uc1esne >PumpKin=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!l( mare 1035 12$3 2002 td a
0e @i1or 10$2 200- stm a
0oina 10$2 2010 <,0= td a
Mdra' 10$2 2010 <,0= td a
%alonta 10$2 2002 td a
*udor 1023 2012 td a

DOVLEAC PLCINTAR ? )ucur(ita moschata <0uc1.=0uc1 e" Poir. <C1eese PumpKin=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
0elicios 10$2 12++ 2002 tm a
DOVLECEL COMUN ? )ucur(ita pepo 3. <MarroJ=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
Compact 1022 2003
6 tm a
Cri'an 10$2 200+
tm a
0ias 2032 2010 6 tm a
6ap7 1033 200$
tm a
Oran) 1022 2005
6 tm a
Ori;ont 1022 2001 2011
tm a
Perfect 1022 2005 tm a
Radu 1023 2010 tm a
%alman 211$ 200$ 6 tm a
%telu/a 10$2 200$ tm a
.idra 102 1022 2001 radiat 30.0-.2010 30.0-.2013 6 tm a
,,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
FASOLE DE C9MP ? haseolus vulgaris 3. <5renc1 @ean=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!mi 1001 1221 radiat 30.0-.2010 30.0-.2013 a
!vans 1001 12+1 2002 a
0elia 1001 2003 a
5lorena 1001 1225 2010 a
3ec1in/a 103, 2011 e" a
3i;ica 1001 2005 a
Prut 1031 2011 e"8 nd a
%tarter 1001 12+2 2002 a
FASOLE PITIC DE GRDIN ? haseolus vulgaris 3.. var.nanus <3.= !sc1ers
<0Jarf 5renc1 @ean=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
%O9CR9 CC Pa%*!9! >!3@E#a <XelloJ Pod .arieties=
!urie de 0(uleni 10$3 200, tm a
0(uleni 10$3 200- e" a
9oana 1033 2005 e" a
9uliana 1035 2002 2012 stm a
Margareta 10$2 2002 e" a
Menuet 1033 2002 e" a
Mileniu 1031 2000 2010 tm a
Perlata 1031 2010 e" a
Raluca 10$2 12++ 2002 stm a
Rege 20$3 2003 stm a
%uper de Moldova 100$ 2005 tm a
*impurie de @acu 1031 2005 e" a
Cnidor 201- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 stm a
%O9CR9 CC Pa%*!9! .ER0E <>reen Pod .arieties=
!murg 10$2 2005 e" a
Cerasela 1031 2011 e" a
0elicioas de
Pasrea 1022 2001 2011 tm a
0ol)ana 1035 2005 tm a
5antastica 1022 2000 2010 stm a
5Zni" 20$3 200, tm a
9'alni/a ,3 1035 12$5 2002 tm a
3avinia 1022 12+5 radiat 30.0-.2010 30.0-.2013 td a
%cnteia 1 10$2 2000 2010 tm a
%maranda 10$2 200$ e" a

,5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
FASOLE URCTOARE DE GRDIN ? haseolus vulgaris 3.. var.vulgaris <3.=
<Clim(ing 5renc1 @ean=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
%O9CR9 CC Pa%*!9! >!3@E#a <XelloJ Pod .arieties=
!le"ia 102$ 200+ e" a
!uria @acului 1031 2005 e" a
!urie de @acu 1031 12+, radiat 31.12.2002 30.0-.2012 sl std a
@ldana 1111 2012 sl tm a
@rldeana 10$2 2002 sl e" a
Ecaterina 1023 2002 sl e" a
Mdr'eni 103, 2010 sl tm a
*escana 102$ 2002 sl tm a
.iltote'ti 10$2 2002 sl e" a
%O9CR9 CC Pa%*!9! .ER0E <>reen Pod varieties=
.er(a 1031 12++ 2002 sr tm a
.erdana 1031 2010 sl tm a
FASOLI< ? Vigna unguiculata <3.= Palp. su(sp.ses3uipedalis <3.= <CoJpea=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
Ofelia 10$3 122+ 200+
FENICUL ? %oeniculum vulgare Mill. <5ennel=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
!lin 1033 2010 stm a
GULIE ? +rassica oleracea *.convar.acephala <0C.= !lef.var.gongylodes <Oo1lra(i=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de
maturitate
Maturity group
>RCP! >C39O!RE <%mall Ko1lra(i group=
3igana 1031 2005 nsl e" a
#eisse 213, 2012 6 e" a
Productiv 10$2 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, tm a
%i(a 10$2 2005 stm a
>RCP! >C399 <Oo1lra(i group=
!l(astru de 9ernut 103, 2005 td a
Viridava 10$2 2005 td a
LEUTEAN ? *evisticum officinale P.0.I.Ooc1. <>arden 3ovage=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
9;vor 102$ 200$ a
Raru 1031 2005 a
%nagov 10$2 200$ a
,-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
LO+OD ? #triple' hortensis 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
forma al(a 3.
3iana 1022 2003 a
forma ru(ra 3.
Colina 10$2 2012 a
9rina 1022 2003 a
#iela 1022 2003 a
MANGOLD >S1e#l$ de e'iol ,i 1ru!6$? ? +eta vulgaris 3.ssp.vulgaris var.vulgaris <Mangel=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
6ortus 10$2 200, <3$= a
Opal 10$2 200, <35= a
%marald 10$2 200, <3-= a
MAZRE DE GRDIN ? isum sativum 3. <partim= <>arden Pea=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
@O@ V@bRC9* ? convar. medullare !lef.et 3e1m
!dela 1035 1225 2010 std a
!fila %C 1022 1222 2002 stm a
!rmonia 1022 1225 2010 std a
Constant 10$2 2005 stm a
Cornelia 10$2 12+, 2010 std a
0elioara 1022 122- radiat 30.0-.2010 30.0-.2013 std a
0iana 1022 2003 stm a
Ema 1022 1225 2010 stm a
5ertil 1030 2005 radiat 31.12.2011 30.0-.201, td a
>erola 1022 2000 2010 std a
>etica 1033 2005 stm a
9alomi/a 1 10$2 2000 2010 stm a
9'alni/a -0 1035 12+0 2002 e" <+= <2= a
Iu(ileum 20$3 2003 std a
Perla de Mai 1022 2003 e" a
*ulceana 10$2 2005 td a
c)ma)ori Korai 20$3 2003 stm a
c)ma)ori KZ;QpKorai 20$3 2003 stm a
.idra 1+$ 1022 1222 radiat 31.12.2011 30.0-.201, std a
MRAR ? #nethum graveolens 3. <0ill =
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
@rad 3 1031 2005 a
%ili'tea 10$2 200$ a
Utefan 1022 2002 2012 a
,$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
MORCOV ? Daucus carota 3. <Carrot=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!stral 1030 2005 td a
@ucovina 1022 2011 6 tm a
Cea1lu 1031 2005 stm a
Espredo 201- 2003 6 std a
Estival 1030 2003 radiat 31.12.2011 30.0-.201, std a
5lorin 1035 2005 stm a
Mileniu 3 10$2 2003 stm a
#a(uco 1033 2005 stm a
ReKord 20$3 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, td a
*riumf 1022 2005 6 stm a
NUT . )icer arietinum 3. <C1icK?pea=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
@urnas 1011 200,
Rodin 1011 200,
NEGRILIC ? 0igella sativa 3. <@alcK Cumin=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
.iorina 1033 2010 td a
PTLGELE VINETE ? Solanum melongena 3. <Eggplant=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
!le"andra 1023 2012 stm a
!ndra 1022 1222 2002 6 sl tm a
@elona 1022 2011 std a
Contesa 1022 122, 2002 stm a
0aniela 1022 1222 2002 sl stm a
0rgaica 1033 1221 2011 nsl tm a
5a(ina 202+ 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 stm a
5elicia 1022 200, 6 sl tm a
OecsKemQti 3ila 20$3 2003 stm a
3ui;a 1022 1222 2012 stm a
#iculina 10$2 2003 sl stm8 tm a
Pana cor(ului 3- 1033 12-5 2002 sl stm a
Rodica 1022 1222 2002 stm a
.iorica 10$2 12+5 2011 std a
Vara;a 1033 200+ stm a

,+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PST9RNAC ? astinaca sativa 3. <Parsnip=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!l( lung 103, 12-2 2011 std a
Rotund 10$2 122+ 200+ std a
%emilung 10$2 12+0 2002 std a
PTRUN=EL DE FRUNZ ? etroselinum crispum <Mill.= #7man e" !.P. 6ill <Parsle7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
0anu(iu 10$2 200$ a
Or7 1033 2005 a
PTRUN=EL DE RDCIN ? etroselinum crispum <Mill.= #7man e" !.P. 6ill
convar. radicosum < !lef.= 0anert. <Parsle7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
!rsem 10$2 200+ std a
5Ql1oss;` 20$3 2003 stm a
Oltis 1035 200$ std a
Va1arat 1031 12-2 2002 std a
PEPENE GAL+EN ? )ucumis melo 3. <Melon=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de
maturitate
Maturity group
@riliant 1031 2005 nsl tm a
Conte 3% 2032 2010 6 sl std a
Courier 211$ 200$ 6 std a
Crina 10$2 12++ 2002 e" a
0unrea 10$2 2005 sl stm a
5estiv 1022 1223 2002 stm a
5ondant 1033 122- 2011 tm a
6alona 211$ 200$ 6 nsl td a
Mila 2025 200, 6 nsl tm a
Ro"ana 10$2 200- td a
%u(lim 1030 2005 radiat 31.12.2011 30.0-.201, stm a
,2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PEPENE VERDE ? )itrullus lanatus <*1un(.= Matsum.et #aKai <Patermelon=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
@om(a7 21,0 2012 6 stm a
0e 0(uleni 10$3 12+- 2012 std a
0e Mini' 1030 12$1 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 std a
0enver 211$ 200$ 6 std a
0oc1i/a 1033 12+- 2012 stm a
0ulce de 0(uleni 10$3 12+2 2010 std a
0ulce de 9'alni/a 1035 2005 stm a
>eorgel 1022 1225 2010 td a
3ant1a 211$ 200$ 6 td a
3onci 20$3 2003 6 std a
Odem 2052 2003 6 stm a
Oltenia 10$3 2005 stm a
%aci 20$3 2005 68 sl stm a
.iKing 211$ 200$ 6 stm a
PORUM+ ZA8ARAT ? $ea mays 3.convar.saccharata <OZern.= <%Jeet corn=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
0acia 50 1001 2000 2010 60 tm
0eliciul verii 1005 200, 6% stm
0esert 50 1001 1221 2011 6% stm
0iamant 50 1001 1225 2010 60 std
0ulce de @acu 1031 200, stm
0ulcin 1005 12++ radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6* std
Estival *C 1005 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6* e"
>ina 50 1001 2003 60 e"
Prima *C 1005 1221 2011 6% e"
PRAZ ? #llium porrum 3. <3eeK=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
!lutus 1035 12-2 2002 td a
REVENT ? -heum rha(ar(arum 3. <R1u(ar(=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
3ivia 103, 2011 stm (
50
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
RIDIC8I DE LUN ? -aphanus sativus 3.var. sativus Pers. <Radis1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
@leni 1111 2012 std a
Redo 1022 12+, 2010 stm a
Rodica 10$2 200+ tm a
Rose 20$3 2003 tm a
Ro'ioar 1031 2005 tm a
RIDIC8I DE VAR I DE IARN ? -aphanus sativus 3.. var.niger <Mill.= %.Oerner
<Radis1 %ummer _ Pinter=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
@ianca 1031 2005 stm a
9ulia 1033 2010 stm a
#egre rotunde
?#oir gros round d^1iver 1035 12-2 2002 stm a
Ro'ie de 9ernut 103, 1221 2011 tm a
\epu' de @acu 1031 2005 tm a
SALAT ? *actuca sativa 3. <3ettuce=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
var.capitata 3.
Corisa 1035 12+, 2010 stm a
0e !rad 10$2 1222 2002 tm a
0ena 1022 12+, 2010 stm a
>ra/ia 1033 2005 stm a
9leana 1111 2012 stm a
9ordana 1022 2000 2010 stm a
Oo(aK 20$3 2003 std a
Marilena 1031 200$ std a
%alma 1022 1225 2010 stm a
%erata 1031 2005 nsr tm a
%ilvia 1031 12++ 2002 <+= td a
*oKio 213, 2010 std a
Vefir 1022 2000 2010 std a
SALVIA ? Salvia officinalis 3. <Common %age=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
>rupa de maturitate
Maturity group
9ulica 1031 2010 tm a
51
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
SFECL ROIE ? +eta vulgaris 3.ssp. vulgaris var.conditiva !lef. <>arden @eet=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
0e !rad 10$2 1221 2011 stm a
Regat 10$2 2005 tm a
Reta 1035 2005 tm a
Ru(in 20$3 200, tm a
Ru(iniu 1031 2005 tm a
SPANAC ? Spinacia oleracea 3. <%pinac1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!ndrei 1035 2005 stm a
Premier 1031 2005 stm a
Romnesc 1033 2005 stm a
%elect 10$2 200$ stm a
%marald 1022 12+, 2010 td a
OV9RF ? Origanum vulgare 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
0enis 1031 200+ td a
TEVIE ? -ume' patientia 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
Primina 10$2 2012
TOMATE ? *ycopersicon esculentum Mill. <*omato=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity group
1 2 3 , 5 -
PE#*RC CO#%CM :# %*!RE PRO!%Pa*a <for 5res1 Consumption=
!rge' 11 10-2 2012 d std a
!rge' 20 10-2 2012 d td a
!ugustina 10$2 122+ 200+ nd stm a
@ri; 211+ 200$ 6 nd sl stm a
@u;u 50 1033 200+ nd tm a
@u;u 1-00 1033 12$$ 2002 nd std a
Carisma 1033 200$ nd sl tm a
Coralina 1033 2002 nd sl tm a
0ol)(rid 1035 2002 2012
6 nsl
nd tm a
52
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
>alilea 21,2 2012 6 d sl td a
>eo 12 211+ 200$ 6 nd sl stm a
>1ittia 1023 2010 nd td a
6ector 202+ 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 nd tm a
9'alni/a 22 1035 12++ 2002 6 nd tm a
9'alni/a 50 1035 12+, 2010 6 nd tm a
Oalina 211+ 200$ 6 nd e" a
3illagro 1023 2012 nd tm a
3issete 21,2 2012 6 nd sl td a
Parris 211+ 200$ 6 nd sl tm a
Partner 20$3 200, 6 nsl tm a
Precos 211+ 200$ 6 d sl stm a
Rila 211+ 200$ 6 nd sl stm a
Ru(istar 1035 2002 6 nd sl e" a
Ruen 211+ 200$ 6 d e" a
%iriana 1033 200- 6 nd nsl stm a
.ite" 2032 2002 6 nd sl tm a
PE#*RC CO#%CM :# %*!RE PRO!%Pa*a U9 9#0C%*R9!39V!RE <for 5res1 Consumption and for
9ndustrial Processing=
@u;u 22 1033 12+0 2002 d std a
Clu) +0 10,2 12+0 2002 d tm a
Elisa(eta 1023 2010 nd tm a
6eliodor 1022 2003 d stm a
Orist7 ,$ 20-$ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 d tm a
Mo(il 20$3 2003 d stm a
#at7 10,2 2003 d stm a
Romani/a 1022 200, d tm a
Ro"irom 1022 1223 2002 d stm a
Utefania 10$2 2001 2011 d stm a
Cni(ac 1031 12+5 2011 d stm a
.erita(il 10$2 2005 d stm a
PE#*RC 9#0C%*R9!39V!RE <for 9ndustrial Processing=
@i(or 20$3 2005 6 d stm a
@u;u , 1033 200+ d e" a
@u;u ,$ 1033 12+0 2002 d stm a
0arsirius 1033 2002 d stm a
Emiliapon 1022 2005 d stm a
OecsKemQti 5,2 20$3 2003 d std a
Oristinica 1033 200- d tm a
Maratonus 1033 200+ d e" a
Moldoveanca 1031 2011 d stm a
Pdureanca 10$2 2010 d tm a
Ponor 1022 2005 d tm a
Pontica 1022 12++ 2002 d std a
Raluca 1023 2010 td a
Romec 55, ) 1035 12+, 2010 d )l std a
Ru"andra 1023 2012 d stm a
Cno 20$3 200, d td a
.iorica 1022 2001 2011 d std a
.ipon 1022 2001 2011 d std a
.itamina 10$2 12+5 2011 d tm a
PE#*RC %ERa <for >reen1ouse=
Cindel 2012 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 6 nd stm a
Euroser 103+ 200, 6 nd tm a
Mercur7 2051 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 nd tm a
53
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
<ELIN DE RDCIN ? #pium graveolens 3.var.rapaceum <Mill.= >aud. <Celer7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
@istri/a 1031 1222 2002 std a
0acia 1033 2005 stm a
6eg7KZi 20$3 2003 std a
Maria 1022 12+0 2002 std a
USTUROI ? #llium sativum 3. <>arlic=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de maturitate
Maturity group
!ger 102$ 2002 tm a <2=
Claudiu 10$2 2010 std a <+=
Eduard 10$2 2010 tm a <+=
VARZ AL+ ? +rassica oleracea 3.convar.capitata <3.= !lef.
var.capitata f.al(a 0.C . <P1ite Ca((age=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) >rupa de
maturitate
Maturity
group
!M!?0ane; 2032 2002 6 td a
@eaut7 @all 21,1 2012 6 e" a
@everl7 6ills 213, 2010 6 td a
@u;oiana 1033 200+ td a
0ana Cross 2032 2002 6 td a
0ana >reen 2032 2002 6 td a
0e @u;u 1033 12-2 2002 td a
0e 9'alni/a 1035 2005 td a
0e %ocodor 10$2 122+ 200+ td a
0oini/a 1022 2010 std a
5lavius 1031 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 tm a
5lig1t 213, 2012 6 e" a
>ala"7 201- 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 td a
>amma 2032 2002 6 td a
>lassor 2032 2002 6 td a
>redana 2032 2002 6 stm a
>uardian 202+ 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 6 tm a
6oll7Jood 213, 2010 6 td a
9stri/a 110, 2010 stm a
3aredia 103, 2005 std a
Mgura 1033 1223 2002 std a
Mocira 103, 1223 2002 td a
Poiana 103, 2002 td a
Productor 2032 2002 6 td a
Ronin 1031 200, 6 td a
Rovana 1031 2005 td a
%electa 10$2 2005 td a
*e"as 213, 2012 6 stm a
*impurie de !maradia 1035 2005 stm a
*impurie de .idra 1022 12+0 2002 tm a
CniNor 3055 2032 2002 6 td a
5,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VARZ ROIE . +rassica oleracea 3.convar.capitata <3.= !lef. var.capitata f. ru(ra 0.C.
<Red Ca((age=
0enumirea
soiului
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
!nul re&nscrierii
<radierii=
Comerciali;are
pn la
O(serva/ii
Other specific mentions
Variety Date of
listing
Date of renewal Marketing till
>rupa de maturitate
Denomination or of cancellation (after deletion)
Maturity group
Pelendava 1035 12-2 200$ td a
Red Pearl 213, 2012 6 std a
CIUPERC ? #garicus (la!ei Murill
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
Milena 102, 200$
55
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VIII. POMI
FRUIT TREES
CAIS ? runus armeniaca 3. <!pricot=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing renewal or of
cancellation
(after deletion) Maturitatea de consum
<luna4decada=
Maturity group
!dina 103+ 2003 .99942
!le"andru 103+ 200- .9942
!miral 10,3 200, .943
!ndrei 103+ 200- .9942
!ugustin 10,3 200, .99941 ? 2
!ura' 10,3 2003 .942
@i1oreana 1032 200- .9942 ? 3
Callatis 10,3 12+3 2002 .9942 ? 3
Carmela 103+ 2002 .942 ? 3
Cea mai (un de
Cngaria 10,3 12$1 2002 .9942 ? 3
Ceres 10,3 200$ .943
Comandor 103+ 12+, 200- .99942 ? 3
CR 2 ? -3 10,3 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .943
Cristal 10,3 2003 .942?3
0acia 103+ 12+2 2002 .9941 ? 2
0ana 10,3 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .9941
0anu(iu 10,3 2003 .942?3
Elmar 10,3 2011 .943
Eu"in 10,3 200$ .99942
E"celsior 103+ 12+$ 200$ .9943 ? .99941
5avorit 103+ 12+$ 200$ .99941 ? 2
5ortuna 10,3 200, .942 ? 3
>oldric1 10,3 1221 2011 .9942
6arcot 10,3 1221 2011 .942 ? 3
6istria 10,3 200$ .99942
9oana 1032 200- .9942 ? 3
3itoral 103+8 10,3 12+3 2002 .99942 ? 3
Mamaia 10,3 12$5 2002 .9943
Monica 1032 200- .9942 ? 3
#eptun 10,38103+ 12+0 2011 .9941 ? 2
#icu'or 103+ 2003 .9942
#I! 12 10,3 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .941 ? 2
#I! ,2 10,3 1223 200$ .941
Olimp 103+8 10,3 12+, 2011 .99942 ? 3
Ori;ont 10,3 200, .9941
Ovidius 10,3 2011 .9943
Rare' 103+ 2002 .942
Ro'ii de @neasa 103+ 12+2 2002 .9943
%aturn 10,38 103+ 12$2 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .9942 ? 3
%elena 103+8 10,3 12$2 200- .99941 ? 2
%ilvana 10,3 12+2 2002 .99941 ? 2
%irena 103+8 10,3 12$2 2011 .99941 ? 2
%ulina 103+8 10,3 12+0 200- .9943
%ulmona 103+8 10,3 12$2 2011 .99941 ? 2
*raian 10,3 1223 200$ .942 ? 3
*udor 10,3 1223 200$ .943
Cm(erto 10,3 12-+ 2002 .99941
.aleria 103+ 2003 .942
.iorica 103+ 2002 .943
5-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CASTAN ? )astanea sativa Mill. <C1estnut=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation deletion) Maturitatea de consum
luna4decada=
Maturity group
Romval 1052 2010 W42
*ismana 1051 12+2 2002 9W42 ? 3

CIRE ? runus avium <3.= 3. <%Jeet C1err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Maturitatea de consum
<luna4decada=
Maturity group
1 2 3 , 5 -
!le" 10,$ 2010 .942
!mar >alata 10,$ 122, 2002 .942
!mar Ma"ut 10,$ 122, 2002 .9941 ? 2
!na 10,0 1222 .941 ? 2
!nda 10,$ 2010 .942
!ndrei 10,$ 2011 .942
!ureea 10,2 2011 .942
@oam(e de Cotnari 10,$ 12$1 2002 .943 ? .9941
@ucium 10,$ 200- .942 ? 3
Ctlina 10,$ 2001 .941 ? 2
Cerna 103$ 12+, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .942 ? 3
Cet/uia 10,$ 1222 .942 ? 3
Clasic 103$ 122- 2002 .942 ? 3
Cociu 10,$ 2010 .942
Cristirin 111, 2012 .941
0aria 103$ 1223 200$ .9941 ? 2
>ermersdorf 10,$ 12$1 2002 .9941
>eorge 10,$ 200$ .9943
>loria 10,0 2002 .9943
>olia 10,$ 2001 .941 ? 2
6edelfinger 10,$ 12$1 2002 .9941 ? 2
9a'irom 10,$ 200- .942
9osif 10,$ 2011 .942
9va 10,0 122, 2002 .941 ? 2
9vona 10,0 2002 .9943
9;verna 103$ 12+2 200+ .942?3
Iu(ileu 10,0 12$+ 2002 .943
3udovic 10,$ 2010 .942
3ucia 10,$ 200$ .942
Margo 10,$ 2010 .9941
Maria 10,$ 1222 .943
Marina 10,$ 2001 .943 ? .9941
Mi1ai 10,$ 2011 .942
Oana 10,$ 200$ .942
Paul 10,$ 2011 .942
Ponoare 103$ 12+2 200+ .941
Radu 10,$ 200$ .942
Rivan 103$ 1221 2011 .41 ? 2
Ro'ii de @istri/a 10,0 12$+ 2002 .941 ? 2
Ro;e 10,0 122, 2002 .943
Ru(in 10,0 12+0 2011 .9941 ? 2
%corospelKa 103$ 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .43
5$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
%everin 103$ 1223 200$ .943
%ilva <amar= 103$ 12+3 2002 .943
%im(ol 103$ 122- radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .943
%ome'an 10,0 122, 2002 .943 ? .9941
%pectral 103$ 200+ .43
%plendid 10,2 1222 .943 ? .9941
%tella 10,$ 12$2 2011 .943 ? .9941
%u(lim 103$ 200- .941
%uper( 103$ 2002 .941 ? 2
Utefan 10,$ 200- .942
*entant 103$ 122- 2002 .942
*eodora 10,2 2011 .942
*ere;a 10,$ 200- .942
.an 10,$ 12+1 2011 .943 ? .9941
GUTUI ? )ydonia o(longa Mill. <[uince=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
!romate 1051 12+2 2002 W ? 9
!urii 1051 12+2 2002 W ? W99
@erec;Ki 1051 12$1 2002 W ? W9
C1ampion 1051 12$1 2002 W?W99
0e Constantinopol 1051 12$1 2002 9W ? W9
0e 6u'i 1051 12$, 2002 W ? 99
0e Portugalia 1051 12$, 2002 W?W99 <9=
Moldovene'ti 1051 12+2 2002 W ?W9
MR ? Malus domestica @orK1. <!pple=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
1 2 3 , 5 -
!le" 10,0 2005 W ? 9
!rdelean 10,2 12+0 2011 9W ? W9
!romat de var 10,2 12-- 2002 .99
!ura 10,0 1222 9W ? W9
!uriu de @istri/a 10,0 12+2 2002 W ? W99
!uriu de Clu) 10,2 2005 .9943
@istri/ean 10,0 2002 W ? W9
C1india 1053 200+ W?W9
Ciprian 1053 122+ W ? 999
Colmar 103$ 200- 9W ? W
Colonade 103$ 200$ 9W ? 99
0acian 1053 2002 9W?W99
0an7 10,0 2005 W ? W99
0elicios de .oine'ti 1053 12$3 2002 W9 ? 999
0iscoprim 1053 200+ 9W ? W9
0oina 10,0 2005 W9 ? 9
Estival 10,2 2005 .9943
5lticeni 10,5 12$2 2011 W ? W99
5+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
5lorina 103$ 1223 200$ W9 ? 999
5rumos de .oine'ti 1053 12-- 2002 W ? W99
>eneros 1053 12+5 2011 W9 ? 99
>loria 1051 12+2 2002 W ? W99
>olden 0elicious 103$ 12$1 2002 W ? 999
>oldprim 10,0 2003 9W ? W9
>oldspur 103$ 12-+ 2002 W ? 999
9dared 103$ 12$2 2011 W9 ? 9.
9nedit 1053 2002 W?W99
9onaprim 10,0 2000 W ? W99
9ris 1053 2005 9W41
9risem 1053 200- 9W ? W
Ionagold cl 103$ 2000 W ? 999
Ionat1an 103$ 12$1 2002 W9 ? 9.
Oalt1erer @Z1mer 103$ 12$1 2002 W9 ? 9
3i(ert7 <.f= 103$ 2000 W?999
3uca 1053 200- 9W ? W
Mutsu 103$ 12-, 2002 W ? 999
#icol 103$ 2005 W ? W9
Pionier 1053 12+5 2011 9W L W9
Pomona 1053 200+ W
Precoce de !rdeal 10,2 2005 .9943
Productiv de Clu) 10,2 2005 9W ? 9
Rd'eni 10,5 12$2 2011 W9 ? .
Real 1053 200$ 9W ? 9
Re(ra 103$ 2003 W99 ? 999
Redi" 1053 200, 99
Remar 1053 200+ 9W ? W9
Romus 1 103$ 12+, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .99
Romus 3 103$ 12+, 2011 .999
Romus , 103$ 1222 .999 ? 9W
Romus 5 103$ 2003 9W ? W
Rustic 103$ 200+ 9W43
%alva 10,0 2002 W ? W99
%aruman 10,2 200$ .99942?3
%tarKprim 10,0 2000 W?W99
%auron 10,2 200$ .99943
%ilvan 10,2 2010 9W43
%ome'an 10,2 2010 W ? 999
%tarKrimson 103$ 12-$ 2002 W99 ? 9
Utefano 10,2 2010 W ? W99
.oinea 1053 12+5 2011 9W ? W
.oinicel 1053 2002 9W?W
Pagener premiat 103$ 12$1 2002 W99 ? 9.<.=
MIGDAL . runus amygdalus @artocK <!lmond=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum
<luna4decada=
Maturity group
!dela 1032 200+ .99941?2
!na 1032 200- .99943
!pril 1032 200$ 9W41
Cristi 1032 200+ 9W43
#ico 1032 200+ .99941 ? 2
%a(ina 1032 200- .99943
%andi 1032 200- .99942 ? 3
.iola 1032 200- .99942 L 3
52
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
NECTARIN ? runus persica <3.= @atsc1 var. nucipersica <%ucKoJ= %c1neid. <#ectarine=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
!nemona 10,3 2010 .9943
Cora 10,3 1221 2011 .942
Costin 10,3 2002 .943
Creola 10,3 200$ .99941
Crimsongold 103+ 1221 200- .9941
0elta 10,3 1221 2011 .942 ? 3
5antasia 103+8 10,3 12-2 2002 .99942 ? 3
5lavortop 103+8 10,3 12-+ 2002 .9943 ? .99941
9ndependence 103+ 12-+ 2002 .9942 ? 3
3iana 10,3 200+ .9943
3iviu 10,3 2000 .99941 ? 3 dJarf
Marina 10,3 200$ .9942
Melania 10,3 2000 .99941 ? 2 dJarf
Mi1aela 103+ 2003 .99941
#ic 10,3 2003 .99941 ? 2 dJarf
#ectval 1052 2012 .99942
Oradea 11 1032 200- .99941 dJarf
Romamer 2 103+810,3 12+, 2011 .943
*ina 103+ 2003 .9942
.alerica 10,3 2003 .99941 ? 2 dJarf
NUC ? 4uglans regia 3. <Carpat1ian Palnut=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
1 2 3 , 5 -
!nica 10,$ 1222 9W42 ? 3
@ratia 103$ 12+, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 9W41 ? 2
Ca;acu 110$ 2010 9W42
C1i'inu 110$ 2010 W41
Ciprian 10,- 2003 9W43
Claudia 10,- 2003 9W41
Cor)eu/i 110$ 2010 9W42
Costiu)eni 110$ 2010 9W42
>eoagiu -5 10,- 12$2 2011 9W41 ? 2
>eoagiu +- 10,- 2003 9W42
>ermisara 10,- 12$2 2011 9W42 ? 3
Iupne'ti 103$ 12+, 2011 .99943 ? 9W41
Mi1aela 103$ 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 9W43 ? W41
Miroslava 10,$ 122, 2002 9W42 ? 3
#ovaci 1051 12$2 2011 W41
Ovidiu 10,$ 2001 9W41 ? 2
Ronute" 1101 2002 9W42?3
Ro"ana 103$ 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 9W43 ? W41
%c1inoasa 110$ 2010
%i(i'el ,, 10,- 12$2 2011 9W43 ? W41
%i(i'el 252 10,- 2003 9W42
Uu'i/a 1051 12$2 2011 W41
*imval 1052 2010 9W43
.alcris 1052 2010 9W43
-0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
.alcor 1052 1222 9W41 ? 2
.almit 1052 2000 9W41 ? 2
.alre" 1052 1222 9W41
.alstar 1052 2010 9W42
.elni/a 10,$ 122, 2002 9W42 ? 3
Cnival 1052 2010 9W42

PR ? yrus communis 3. <Pear=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum <luna4
decada=
Maturity group
!dria 10,2 2010 9W43
!niversare 1053 12$5 2002 9W ? W9
!rgessis 103$ 12+5 2011 .999
!romat de @istri/a 10,0 12$3 2002 .999
!rvena 10,2 200$ 9W?W
Carpica 103$ 12+2 2002 .999
Conference 103$ 125$ 2002 9W ? W9
Contesa de Paris 103$ 12$1 2002 W99 ? 999
Cristal 1053 2002 9W ? W
Corina 1053 2003 W
CurQ 103$ 12$1 2002 W99 ? 999
0aciana 103$ 12+2 2002 .99
0oina 10,2 12$2 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 9W
Ervina 103$ 2003 W ? W99
Euras 1053 122, 2002 999 ? 9. <.=
5avorita lui Clapp 103$ 12$1 2002 .999
>etica 103$ 122, 2002 .999
6a7deea 10,2 1223 200$ 9W ? W
9na?Estival 10,2 1222 .999
Iu(ileu 50 10,2 2003 .999
3atina 10,2 2002 W?W99
Meda 10,2 2002 W?W9
Milenium 10,2 2003 9 ? 99
Monica 103$ 122, 2002 W ? W99
#apoca 10,2 12$0 2002 .999
Olivier de %erres 103$ 12$1 2002 W99 ? 999
Ori;ont 1053 2003 W99 ? 999
Paradise 103$ 2010 W ? W99
Parado" 103$ 2010 W ? 9
Paramis 103$ 200+ 9W43
Primadona 10,2 2010 9W43
Repu(lica 1053 12$, 2002 W99 ? 999
Romcor 1053 2002 9W?W
Ro'ior de Clu) 10,2 2005 .99
*impurii de 0m(ovi/a 1053 12-$ 2002 .999
*ransilvania 10,2 2010 9W43
*riumf 103$ 12+5 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .99
*udor 1053 200$ W ? W9
Cntoas @osc 103$ 12$1 2002 9W ? W9
Cntoas de >eoagiu 10,- 12$, 2002 9W ? W9
Cntoas 6ard7 103$ 12$1 2002 9W ? W9
.irgiliu 1i(ernal 10,2 2000 9 ? 999
Pilliams 103$ 125+ 2002 9W
Pilliams ro'u 103$ 125+ 2002 9W
-1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PIERSIC ? runus persica <3.= @atsc1 <Peac1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
PE#*RC CO#%CM :# %*!RE PRO!%Pa*a <for 5res1 Consumption=
!le"ia 103+ 2002 .943
!malia 103+ 2002 .9941 ? 2
!ntonia 103+ 2002 .9942
Cardinal 103+810,3 12-, 2002 .9941
Cecilia 10,3 2000 .99941 ? 2 dJarf
Collins 103+8 10,3 12-0 2002 .9941 ? 2
Congres 103+ 12+5 200- .9943 ? .99941
Cri/a 10,3 2003 .9943 ? .99941 dJarf
0ida 103+ 2003 .9943 ? .99941
Eugen 103+ 2003 .9943
5lacra 103+ 12$0 2002 9W41 ? 2
Ierse7glo <#I 2,,= 103+8 10,3 12-, 2002 .99941
Ierse7land 10,38 103+ 12-, 2002 .9941 ? 2
Oradea 1+ 1032 200$ .9943 ? .99941
Oradea 12 1032 200- .9942 ? 3
Oradea 21 1032 200$ .9942 ? 3
Oradea 3, 1032 200- .9943 dJarf
Oradea ,0 1032 200- .9942 ? 3 dJarf
Oradea 55 1032 200- .9942 ? 3 dJarf
Puiu 10,3 2000 .99941 dJarf
Raluca 10,3 2001 .9941 ? 2
Red1aven 10,38 103+ 12-, 2002 .9942 ? 3
RedsKin 10,38103+ 12$2 200- .99942 ? 3
%out1land 103+810,3 12-, 2002 .9943
%plendid 103+ 12+2 2002 .9943
%pringcrest 103+8 10,3 12+$ 200$ .943 ? .9941
%pringold 103+8 10,3 12+$ 200$ .943? .9941
%uncrest 103+ 12$2 200- .9943 ? .99941
%uper( de toamn 103+ 12+2 2002 9W41 ? 2
*riumf 103+ 12+, 200- .99941 ? 2
.asilic 10,3 2003 .99941 ? 2 dJarf
.ictoria 103+ 12+5 200- .99942
PE#*RC CO#%ER.E <for Canning=
!le" 103+ 200- .99941 ? 2
Cat1erine sel 9 10,3 2001 .9943
5ilip 10,3 2002 .9942 ? 3
5lorin 10,3 2002 .9941
6erstru 103+ 200- .99942
3oring 103+ 1221 200- .9942 ? 3
Monica 10,3 200$ .9943 dJarf
#IC 10+ 10,3 1221 2011 .943 ? .9941
.esuvio 103+ 12-+ 2002 .9943 ? .99941
.eteran 103+ 125$ 2002 9W41 ? 2
-2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PRUN ? runus domestica 3. <Plum=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing Date of renewal or of
cancellation
(after deletion) Maturitatea de consum
<luna4decada=
Maturity group
!gent 103$ 200, .99943
!l(atros 103$ 12$2
radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .99943 ? 9W41
!lina 1052 1221 2011 .99941 ? 2
!lutus 1052 2010 .99942
!ndreea 1052 2000 .99942 ? 3
!nna %pdt1 103$ 12$1 2002 9W41 ? 2
Carpatin 103$ 12+3 2002 .9942 ? 3
Centenar 103$ 12$+ 2002 .99941 ? 2
0 !gen 103$ 12$1 2002 .99943 ? 9W41
0ani 10,0 200, .99942 ?3
0elia 10,0 2002 9W41 ? 2
0oina 10,0 200, .99941
Elena 10,0 2005 9W41
>eta 10,0 200, .99942 ?3
>ras ameliorat 103$ 12$1 2002 9W41 ? 2
>ras romnesc 103$ 12$1 2002 9W43
9alomi/a 103$ 12+2 2002 .9942
9ulia 10,0 2002 .99941 ? 2
9van 10,0 2003 .99941 ? 2
Iu(ileu 50 10,0 2003 .99942 ? 3
Matilda 10,0 200, 9W41 ? 2
Pescru' 103$ 12$2 2011 .99942 ? 3
Pite'tean 103$ 12+2 2002 .9943
Renclod !lt1an 103$ 12$1 2002 .9943 ? .99941
Rivers timpuriu 103$ 12$1 2002 .9941 ? 2
Roman 103$ 200, .99941
Romaner 10,0 2005 .99941
%tanle7 103$ 125$ 2002 .99943
*ita 1052 1221 2002 .9943 ? .99941
*opval 1052 2011 .99942
*uleu gras 103$ 12$1 2002 .99943
.lcean 1052 1221 2011 .9942 ? 3
.inete de 9talia 103$ 12$1 2002 9W41 ? 2
Vamfira 10,0 2005 .99943
VIIN ? runus cerasus 3. <%our C1err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing or of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
1 2 3 , 5 -
!mada 10,5 2005 .9941 ? 2
@ucovina 10,5 12+, 2011 .99941
Cri'ana 2 103$ 12$5 2002 .942 ? 3
0e @oto'ani 10,$ 122, 2002 .942 ? 3
Engle;e timpurii 103$ 12$1 2002 .942
-3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
9lva 10,0 12+2 2002 .9941
Mocne'ti 1- 103$ 12$5 2002 .9941 ? 2
#ort1star 103$ 1222 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 .9942 ? 3
Pitic 10,$ 12$+ 2002 .99941 ? 2
Rival 103$ 200, .942
%tmrean 10,2 122, 2002 .942
%c1attenmorelle 103$ 12$, 2002 .943 ? .9941
%cuturtor 105, 12+5 200- .9941 ? 2
%telar 103$ 200+ .942
*impuriu de Clu) 10,2 12$0 2002 .942 ? 3
*impurii de Pite'ti 103$ 12+2 2002 .941 ? 2
*impuriu de Osoi 10,$ 12+2 2002 .941
\arina 103$ 12+, 2011 .941 ? 2
.rncean 105, 12+5 200- .9942 ? 3
AR+UTI FRUCTIFERI
FRUIT +US8ES
AFIN ? Vaccinium corym(osum 3. <@lue(err7=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination listing of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum
<luna4decada=
Maturity group
!ugusta 103$ 1222 td
!;ur 103$ 122+ stm
@luera7 103$ 12-- 2002 stm
Compact 103$ 2002 stm
Coville 103$ 12-- 2002 td
0elicia 103$ 2001 stm
3a" 103$ 2002 tm
Pem(erton 103$ 12-- 2002 stm
Prod 103$ 200+ tm
%afir 103$ 122+ stm
%imultan 103$ 2001 stm
.ital 103$ 200+ tm
Pe7mout1 103$ 12-- 2002 tm
AGRI ; -i(es uva . crispa 3.var.sativum 0C. <>oose(err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
.erda 103$ 200$ std
.irens 103$ 200$ td
-,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
ALUN ? )orylus avellana 3. <6a;elnut=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing of cancellation (after deletion) Maturitatea de
consum
<luna4decada=
Maturity group
!rutela 1052 2005 .99943
Co;ia 1052 12+$ 200$ 9W41
#atval 1052 2010 9W41
Primval 1052 2010 9W41
Romavel 1052 1221 2011 9W41
Roverd 1052 2012 .99943
*onda delle 3ang1e 103$81052 125+ 2002 9W41
Cria'e de 6alle 103$ 12$1 2002 9W43
Cria'e de .lcea 1052 2002 9W41
.lcea 22 1052 12+0 2011 9W41
CPUN ? %ragaria ' anannassa 0uc1. <%traJ(err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing of cancellation (after deletion) Perioada de
maturare
<luna4decada=
Maturity group
@enton 103$ 1222 200$ td
Coral 103$ 1223 200$ tm
0elicios 10,2 2003 tm
>orella 103$ 12-+ 2002 stm
5loral 103$ 200, ctn
Magic 103$ 122+ stm
Mara 10,2 2003 tm
Premial 103$ 12+2 2002 e"
Ralu 10,2 2003 tm
R;van 10,2 122+ stm
Real 103$ 122+ tm
Red >auntlet 103$ 12-, 2002 stm
Ro"ana 10,2 2003 tm
%afir 10,2 2003 tm
%tmrean 10,2 122+ td
%enga %engana 103$ 12-0 2002 td
.iva 10,2 2003 tm
CTIN ? "ippopha5 rhamnoides 3. <%ea @ucKt1orn=
0enumirea
soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination listing of cancellation (after deletion)
1 2 3 , 5 -
!ndros 110- 2010 forma e
!ura' 1025 200+
Clara 110- 2010 stm
Cora 110- 2010 td
0iana 1025 200+
0ora 110- 2010 td
Mara 110- 2010 td
MiKi 1110 2011 std
Ovidiu 1025 200+
Pite'ti 1 103$ 200-
-5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Pite'ti 2 103$ 200-
%erpenta 1025 200+
%ilvia 1025 200+
Uerpeni 103$ 12+, 2011
*i(eriu 1025 200+
.ictoria 1025 200+
COACZ AL+ . -i(es niveum 3indl. <P1ite Currant=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing of cancellation (after deletion) Perioada de maturare
<luna4decada=
Maturity group
Mrgritar 10,2 12$2 2002 stm
COACZ NEGRU ? -i(es nigrum 3. <@lacK Currant=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
listing of cancellation (after deletion)
Perioada de maturare
<luna4decada=
Maturity group
!(anos 103$ 1222 stm
!murg 10,2 1222 stm
0eea 103$ 2000 stm
>eo 103$ 2003 stm
Padina 103$ 2003 stm
Perla #eagr 10,2 1222 stm
Polin 103$ 2010 stm
Record 10,2 12$2 2002 tm
Record 35 10,5 2001 stm
Roni" 103$ 2000 td
*inKer 103$ 12$0 2002 td
*sema 103$ 1223 200$ stm
COACZ ROU . -i(es ru(rum 3. <Red Currant=
0enumireasoiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
of cancellation (after deletion)
Perioada de
maturare
<luna4decada=
Maturity group
!(undent 10,2 12$2 radiat 31.12.2010 30.0-.2013 stm
6oug1ton Castle 103$ 12-$ 2002 td
IonK1eer van *ets 103$ 12-$ 2002 stm
Red 3aKe 103$ 12-$ 2002 stm
Ro'u timpuriu 10,2 12$2 2002 tm
LONICERA ? *onicera caerulea 3.var.edulis (6one7sucKle)
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
Comerciali;are
pn la
Marketing till
O(serva/ii
Other specific
mentions
or of cancellation (after deletion)
Perioada de maturare
<luna4decada=
Maturity group
Cera 103$ 200- e"
3oni 103$ 2003 e"
--
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
MCE ? -osa canina 3. <Common @riar=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii <radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Can 103$ 122- 2002
MUR ? -u(us sp. <@lacK(err7=
0enumirea soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
!nul re&nscrierii
<radierii=
Comerciali;are
pn la
O(serva/ii
Other specific mentions
Denomination Date of listing Date of renewal or of
cancellation
Marketing till (after
deletion)
Perioada de maturare
<luna4decada=
Maturity group
0ar + 103$ 200- tm
0ar 2, 103$ 200- tm
0arroJ 103$ 1223 200$ tm
5eli" 10,5 2001 stm
Orest 10,5 2005 stm
*1ornfree 103$ 12$+ 2011 td
SCORU NEGRU ? #ronia melanocarpa <Mic1".=<Ell.= <@lacK C1oKe(err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii <radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
#ero 103$ 1221 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
SOC ? Sam(ucus nigra 3. <Common Elder=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@rdet 103$ 12+, radiat 31.12.2010 30.0-.2013
9na 1052 12+, 2011
#ora 1052 12+, 2011
TRANDAFIR PENTRU PETALE ? -osa sp.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
-osa centifolia
!rge' 2 103$ 125$ radiat 31.12.2002 30.0-.2012
-osa damascena
!rge' 1 103$ 125$ 2002
ZMEUR ? -u(us idaeus 3. <Rasp(err7=
0enumirea soiului
Variety
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
!nul re&nscrierii
<radierii=
Comerciali;are
pn la
O(serva/ii
Other specific mentions
Denomination Date of
listing
Date of renewal
or of cancellation
Marketing till
(after deletion)
Perioada de
maturare
<luna4decada=
Maturity group
Ca7uga 103$ 125$ 2002 tm
Citria 103$ 122- 2002 tm
>ustar 103$ 2003 remontant
Malling E"ploit 103$ 12-2 2002 stm
Opal 103$ 2003 remontant
Ruvi 103$ 122- 2002 td
%tar 103$ 2000 tm
*1e 3at1am 103$ 125$ 2002 td
.el7 103$ 200+ tm
-$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PORTALTOI POMICOLI
FRUIT; GRO@ING STOCA
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
PORTALTOI GENERATIVI <>enerative %tocK=
PE#*RC C!9% <for !pricot=
!l(e mici 1032 1221 2011
Cais franc 103+8 10,3 12$1 2002
Constan/a 1, 10,3 122$
Constan/a 1- 10,3 122$
Corcodu' 10,3 12$1 2002 'i pentru prun
Var;r 103+810,3 12$1 2002
PE#*RC C!%*!# <for C1estnut=
Castan franc 1051 12$1 2002
Casval 1052 2010
PE#*RC C9REU <for C1err7=
Cire' franc din soiurile A
Pietroase 0Znissen 103$ 12$1 2002
Cire' sl(atic 103$ 12$1 2002
Ma1ale( 103$8 10,3 12$1 2002 'i pentru vi'in
Portavium 103$ 2010
%emavium 103$ 2000 'i pentru vi'in
PE#*RC MaR <for !pple=
P5 @istri/a 50 <Ma'ansKi= 10,0 12$0 2002
P5 Cre/esc 1053 12-+ 2002
PE#*RC M9>0!3 <for !lmond=
5eli" 1032 1221 2011
PE#*RC #CC <for Palnut=
4uglans regia sp. 103$ 12$1 2002
Portval 1052 2003
PE#*RC PaR <for Pear=
!lmi 103$ 12$1 2002
Cu mie; ro'u 103$ 12$1 2002
Pstrvioare 103$ 12$1 2002
Pepenii 103$ 12$1 2002
PE#*RC P9ER%9C <for Peac1=
@ucur 103+ 200-
Cosmin 1102 2002
0e @alc 1032 12+3 2002
Oradea 1 1032 12+3 2002
Oradea 2 1032 200- 'i pentru migdal
Oradea 3 1032 200- 'i pentru migdal
Oradea 5 1032 200- 'i pentru migdal
Piersic franc 103+810,3 12$1 2002 soiuri 'i popula/ii

locale cu
coacere tr;ie
*1- 10,3 12+2 2002
*itan 103+ 200-
*omis 1 10,3 122$
*omis 2+ 10,3 200,
*omis 32 10,3 200,
*omis $2 10,3 122$
PE#*RC PRC# <for Plum=
@# -+ 10,0 2001
@# , Or 10,0 2001 'i vegetativ
Miro(olan C5 103$ 1222 'i vegetativ
Miro(olan 0Jarf 103$ 1222
Ote'ani + 1052 12+0 2011
-+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
P5 Ro'ior vratec 1053 12-$ 2002
P5 .oine'ti @ 1053 12$- 2002
PE#*RC .9U9# <for %our c1err7=
.> 1 10,5 12+5 2011
.i'in franc 103$ 12$1 2002
soiuri cu
coacere tr;ie
PORTALTOI VEGETATIVI <.egetative %tocK=
PE#*RC C!9% <for !pricot=
!pricor 103$ 200-
PE#*RC C9REU <for C1err7=
9P?C2 103$ 1222
9P?C, 103$ 2002 'i pentru vi'in
9P?C5 103$ 2002 'i pentru vi'in
9P?C- 103$ 2005 'i pentru vi'in
9P?C$ 103$ 2011 'i pentru vi'in
PE#*RC >C*C9 <for [uince=
@# $0 10,0 12+, 2010
*ipul ! 103$ 12$1 2002
PE#*RC MaR <for !pple=
@# 11+ 10,0 2003
M 2 103$ 12$, 2002
M 2- 103$ 12$+ 2002
M 10- 103$ 12$+ 2002
M5 5 10,5 1222
M5 10 10,5 2000
.oine'ti 2 1053 122, 2002
PE#*RC P9ER%9C <for Peac1=
!dapta(il 103$ 2000
Miroper 103$ 2000
PE#*RC PRC# <for Plum=
Corval 1052 2005
Miroval 1052 122+
Oltval 1052 2005
Ote'ani 11 1052 12+$ 200$
Pinval 1052 2005
Rival 1052 2003
PE#*RC .9U9# <for %our c1err7=
9P?C3 103$ 2000 'i pentru cire'
.. 1 10,5 12+0 2011
-2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
I:. VI<A DE VIE ? Vitis sp.3. <.ine=
0enumirea soiului
Variety
0enumirea clonei
)lone
Men/i?
ntorul
Maintai.
!nul
&nregis?
trrii
!nul
re&nscrierii
<radierii=
Comerciali?
;are pn la
O(serva/ii
Other specific
mentions
Denomination Denomination ner Date of
listing
Date of
renewal or of
cancellation
Marketing till
(after deletion)
Culoarea
(o(ului
/rape
color
Epoca de
maturare
Maturity
group
1 2 3 , 5 -
PE#*RC M!%a <*a(le >rapes=
!fu; !li 10-- 12$1 2002 ! . ? .9
!fu; !li 1, >r. 1052 200+ ! . ? .9
!fu; !li 23 Mf. 10-- 12+0 2011 ! . ? .9
!ugusta 10528
10-2
12+, 2002 ! 99
!uriu de Utefne'ti 10-2 200$ ! 9
!;ur 10-2 12+, 2002 # 999
C1asselas de
@neasa 1052 12$+ 2002 ! 999 ? 9.
C1asselas dorQ 10-, 12$1 2002 ! 999
C1asselas dorQ
20 9'. 10-, 12+$ 200$ ! 999
C1asselas ro; 10-, R; 999
C1asselas ro; 1$ 9'. 10-, 1222 R; 999
Coarn neagr
selec/ionat 1052 12$0 2002 # . ? .9
>elu 10-, 1222 # 999
>reaca 1052 200+ ! .9
9stri/a 10-+ 122- ! 999
9talia 25 >r. 1052 200+ ! . ? .9
Milcov 10-$ 12++ 200$ # 999 ? 9.
Muscat de !dda 10-+8
10-2 12-2 2010 # 9. ? .
Muscat de !dda
5 Pt. 10-+ 1225 2002 # 9. ? .
Muscat de !dda
22 Ut. 10-2 2002 # 9.?.
Muscat de
6am(urg 10-+ 12$1 2002 #

9. ? .
Muscat de 6am(urg
, Pt. 10-+ 12+0 2011 # 9. ? .
Muscat de 6am(urg
,2, >r. 1052 200+ # 9. ? .
Muscat timpuriu de
@ucure'ti 1052 12$0 2002 ! 99
#apoca 10-0 12+, 2010 # 999
Oltean 10$2 2011 ! . ? .9
Paula 10-, 122$ ! 999
Perl de Csa(a
115 >r. 1052 200+ ! 9
Perl de 5eredeu 10-5 200$ ! 999 ? 9.
Ro; romnesc 1052 200+ R; .9
%elect 1052 12$0 2002 ! .9
%ilvania 10-5 12+0 2011 ! 9. ? .
%ome'an 10-0 12+$ 200$ # 9. ? .
%plendid 10-0 12+, 2010 Rn 9.
*amina 1052 200+ Rv . ? .9
*impuriu de Clu) 10-0 12$2 2011 ! 99 ? 999
*impuriu de
Pietroasa 10-+ 12+2 2002 # 99
$0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
*ransilvania 10-0 12+, 2010 # 9. ? .
.ictoria 10-2 12$+ 2002 ! 99 L 999
Wenia 1052 200+ ! . ?.9
!P9RE#E <%eedless=
Clina 10-2 12+5 2002 R; 9.
Centenar
Pietroasa 10-+ 1221 2011 ! 9 ? 99
Otilia 10-+ 12+$ 200$ # 99
Perlette 10-2 12-0 2002 ! 99 ? 999
Perlette 10 Ut. 10-2 200+ ! 99 ? 999
PE#*RC .9# <Pine >rapes=
!l( aromat 10-+ 122+ ! 9. ? .
!ligotQ 10-, 12$1 2002 ! 9. ? .
!ligotQ 5 9'. 10-, 12$+ 2002 ! .
!ligotQ 31 9'. 10-, 2002 ! .
!ligotQ -3 Ut. 10-2 2000 ! .
!lutus 10-2 2003 # .
!murg 10-0 12+2 2002 # . ? .9
!rca' 10-, 12+5 200- # .
!romat de 9a'i 10-, 12+0 200- ! 99 ? 999
!stra 10-0 1225 2010 ! . ? .9
@alada 10-$ 122, 2002 # . ? .9
@(easc gri 10-$ 12$5 2002 > .9
@(easc neagr 10-+ 12$1 2002 # .9
@(easc neagr
2, Pt. 10-+ 12$5 2011 # .9
@lasius 10-0 122, 2002 ! .
@urgund mare 10528
10-58
10-2
12$1 2002
# .
@urgund -3 Mn. 10-5 2002 # .
@urgund mare
+- Ut. 10-2 2002 # .
@usuioac de
@o1otin
10-+8
10-, 12$1 2002 .iv 9. ? .
@usuioac de
@o1otin 5 9'. 10-, 200, .iv

9. ? .
@usuioac de
@o1otin 2 Cot. 1103 2002 .iv

9. ? .
@usuioac de
@o1otin 2- Pt. 10-+ 2000 .iv

9. ? .
Ca(ernet franc 1052 2010 # . ? .9
Ca(ernet franc ,3 .l. 1052 2010 # . ? .9
Ca(ernet franc +1 .l. 1052 2010 # . ? .9
Ca(ernet %auvignon 1052 12$1 2002 # . ? .9
Ca(ernet
%auvignon , 9'. 10-, 12$+ 2002 #

. ? .9
Ca(ernet %auvignon
$ 0g. 10-2 12$- 2002 #

. ? .9
Ca(ernet %auvignon
30 .l. 1052 2010 # . ? .9
Ca(ernet %auvignon
33 .l. 1052 12+5 2011 #

. ? .9
Ca(ernet %auvignon
5, Mn. 10-5 200- #

. ? .9
Ca(ernet
%auvignon 131Ut. 10-2 2000 #

. ? .9
Cadarc 10-5 12$1 2002 # .9
Cadarc 123 Mn. 10-5 12$5 2002
# .9
Cadarc 2000 Mn. 10-5 2005
# .9
$1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
C1ardonna7 10-- 12$1 2002 ! .
C1ardonna7 15 Ut. 10-2 2000 ! .
C1ardonna7 25 Mf. 10-- 12+3 2002 ! .
Codan 10-$ 12$5 2002 # . ? .9
Columna 10-- 12+5 2011 ! .
Crmpo'ie
selec/ionat 10-2 12$3 2002 ! .
Crea/ 10-5 12$1 2002 ! .
Cristina 10-- 1223 200$ # .
0onaris 1052 200+ ! 9. ? .
5eteasc al( 10-28
10-,
12$1 2002
! 9. ? .
5eteasc al( 1 Od. 10-$ 2000 ! 9. ? .
5eteasc al( + 9'. 10-, 2002 ! 9. ? .
5eteasc al(
1+ Cot. 1103 2002 ! 9. ? .
5eteasc al( 22 @l. 10-0 200- ! 9. ? .
5eteasc al( 2$ Ut. 10-2 200+ ! 9. ? .
5eteasc al(
1,, Od. 10-$ 2011 ! 9. ? .
5eteasc neagr 10528
10-2
1222
# 9. ? .
5eteasc neagr
, .l. 1052 200- # 9. ? .
5etesc neagr
- Ut. 10-2 200+ # 9. ? .
5eteasc neagr
$ Od. 10-$ 2005 # 9. ? .
5eteasc neagr
2 Mf. 10-- 2002 # 9.?.
5eteasc neagr
10 Pt. 10-+ 200+ # 9. ? .
5eteasc neagr
21 Cot. 1103 2002 #

9. ? .
5eteasc neagr
,, *1. 1100 200+ # 9. ? .
5eteasc regal 10-08
10-58
10-2
12$1 2002
! . ? .9
5eteasc regal 19'. 10-, 2012 ! . ? .9
5eteasc regal 21@l. 10-0 12$2 2010 ! . ? .9
5etesc regal $2 Ut. 10-2 200+ ! . ? .9
5rncu' 10-$8
10-,
12$1 2002
! . ? .9
5rncu' 1, 9'. 10-, 200$ ! . ? .9
5rncu' 15 Od. 10-$ 2002 ! .?.9
5rncu' 23 Cot. 1103 2002 ! . ? .9
5urmint 10-5 ! . ? .9
5urmint 5+ Od. 10-$ 2012 ! . ? .9
5urmint de Mini' 10-5 12++ 200$ ! . ? .9
>al(en de
Odo(e'ti 10-$ 12$1 2002 ! . ? .9
>al(en de
Odo(e'ti 33 Od. 10-$ 12$2 2010 ! . ? .9
>al(en de
Odo(e'ti 50 Od. 10-$ 12+5 2011 ! . ? .9
>olia 10-, 1222 ! 9. ? .
>ras de Cotnari 10-+ 12$1 2002 ! .
>ras de Cotnari
1 Cot. 1103 2002 ! .
>ras de Cotnari ,Pt. 10-+ 12$5 2011 ! .
$2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
>ras de Cotnari
,5 Pt. 10-+ 12+2 2002 ! .
9ordan 10-5 ! . ? .9
9ordan 2?1 @l. 10-0 200- ! .
Ma)arc 10-5 12$1 2002 ! .
Ma)arc al( 20, Mn. 10-5 2003 ! . ? .9
Mamaia 10-- 1221 2011
# .
Merlot 10-58
10-2
12$1 2002
# .
Merlot $ .l. 1052 2010 # .
Merlot + .l. 1052 12+, 2010 # .
Merlot 1$ Od. 10-$ 12+, 2010 # .
Merlot 1,- Mn. 10-5 2011 # .
Merlot 202 Ut. 10-2 2002
# .
Miori/a 10-$ 12+0 2011 ! .9
Muscadelle 10-, 12$1 2002 ! .
Muscadelle 1 9'. 10-, 12+5 200- ! .
Muscat Ottonel 10-08
10-58
10-2
12$1 2002
! 9. ? .
Muscat Ottonel 12 @l. 10-0 1225 2010 ! 9. ? .
Muscat Ottonel 1- Ut. 10-2 200+ ! 9. ?.
Mustoas de
Mderat 10-5 12$1 2002 ! .
Mustoas de
Mderat $2 Mn. 10-5 12+$ 200$ ! .
#egru aromat 1052 12+$ 200$ # . ? .9
#egru de
0rg'ani 10-2 1223 200$ # 9. ? .
#eu(urger 10-0 12$1 2002 ! 9. ? .
#eu(urger 10 @l. 10-0 1223 200$ ! 9. ? .
#ovac 10-2 12+$ 200$ # .
Oana 10-5 200- !
Olivia 1052 2003 # .
Oporto 10-5 12$1 2002 # 9.
O;ana 10-, 12+2 2002 ! 99
Pinot gris 10-2 12$1 2002 > 9.
Pinot gris 13 Mf. 10-- 12+0 2011 > 9.
Pinot gris 1, Ut. 10-2 2002
> 9.
Pinot gris 3, @l. 10-0 12$5 2011 > 9.
Pinot noir 10-58
10-2
12$1 2002
# 9.
Pinot noir 3 Ut. 10-2 200- # 9.
Pinot noir 5 .l. 1052 12++ 200$ # 9.
Pinot noir 33 Mn. 10-5 2002 # 9.
Plvaie 10-$ 12$1 2002 ! . ? .9
Plvaie 1- Od. 10-$ 12$2 2010 ! . ? .9
Raluca 10-, 122, 2002 ! .
Riesling de R1in 10-0 12$1 2002 ! . ? .9
Riesling de R1in
$?2 @l. 10-0 200- ! .
Riesling italian 10-08
10-2
12$1 2002
! . ? .9
Riesling italian 3 @l. 10-08
10-5
12+3 2011
! . ? .9
Ro; de Mini' 10-5 12$2 2010 R; . ? .9
%angiovese 10-5 125$ 2002 # .
%auvignon gros 10-0 12$1 2002 ! .
%auvignon gros 2 @l. 10-0 12$5 2011 ! .
%auvignon petit 10-2 12$1 2002 ! .
%auvignon petit -20g. 10-2 12+, 2010 ! .
$3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
%auvignon petit
111 Ut. 10-2 2000 ! .
%elena 10-0 1225 2010 R; .
%teinsc1iller 10-5 12$1 2002 Rg . ? .9
%teinsc1iller 20 Mn. 10-5 2003 Rg . ? .9
Uar(a 10-$ 12$3 2002 ! .
Uar(a 3 Od. 10-$ 2011 ! .
Uirian 10-5 200- Rn .
*mioas
romneasc
10-+8
10-2 12$1 2002 ! 9. ? .
*mioas
romneasc 5 Pt. 10-+ 12+2 2002 !

9. ? .
*mioas
romneasc 2, Cot. 1103 2002 !

9. ? .
*mioas
romneasc 3- Pt. 10-+ 12+2 2002 ! 9. ? .
*mioas
romneasc 10, 0g. 10-2 12+2 2002 ! 9. ? .
*raminer ro; 10-0 12$1 2002 R; .
*raminer ro; -0 @l. 10-0 12$5 2011 R; .
Cnirea 10-, 12+2 2002 ! .
.ilarom 10-2 2003 ! 9. ? .
Vg1i1ar 10-, 2002 ! .
VJeigelt 10528
10-5
12+2 2002
# 9. ? .
PE#*RC P3!#*!\99 0E !>REME#* <!0M9%E *EMPOR!R=
.arieties *emporar7 !dmitted for Cultivation
!rgessis 10-2 2002 # 999 ? 9.
@ianca 1052 2003 ! .
@rumriu 10-0 12+3 2010 ! .9
Mara 10-, 2012 # 9.?.
Moldova 10-,8
10-5
1222 200$ # .9
Purpuriu 1052 12+5 2011 .r& .
Radames 10-0 1223 200$ Rg . ? .9
Rosina 1052 2003 R; .
Ru(in 10-0 200$ R; . ? .9
.aleria 1052 122, 2002 ! 99
! f al( <J1ite= Rg f ro'u?gri <red?gra7=
# f negru <(lacK= Rv f ro'u?violaceu <red?violaceous=
> f gri <gra7= Rn f ro'u cu nuan/e de negru <red Jit1 (lacK s1ade=
R; f ro; <pinK= .iv f violet &nc1is cu nuan/e vine/ii <darK purple Jit1 (lus1 s1ade=
.r& f violet ro'cat &nc1is <darK red purple=
$,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PORTALTOI
STOCA
0enumirea
soiului
Variety Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul
re&nscrierii
<radierii=
Date of
renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
5ercal 2,2 1052 2002
Oo(er 5 @@ <5 @@ = 10528 10-2 12$1 2002
Oo(er 5 @@ sel.Crciunel 2<Cr.2= 10-2 12$1 2002
Oo(er 5 @@ sel.Crciunel 2
sel.Crciunel 2- @l <Cr.2-= 10-2810-0 12$0 2002
Oo(er 5 @@ sel. M 5, 10-5 2003
*eleKi + @ sel.Crciunel $1 @l <Cr.$1= 1052810-0 12$0 2002
*eleKi + @ sel.0rg'ani 5$ 10-2 12+3 2002
*eleKi , selec/ia Oppen1eim , <%O,= ,= 10-58 10-2 12$, 2002
*eleKi , selec/ia Oppen1eim ,?, @l.<%O ,?,= 1052810-0 12$, 2002
@erlandieri " Riparia 125 !! 10528 10-2 12$1 2002
@erlandieri " Rupestris Ruggeri 1,0 <Ru1,0= 10528 10-2 12$1 2002
@erlandieri " Rupestris Ruggeri 1,0
sel. 52 .l <Ru 1,0 ? 52 .l= 1052810-2 12+5 2011
C1asselas " @erlandieri ,1 @ <,1 @ = 1052810-2 12$1 2002
C1asselas " @erlandieri ,1 @
sel. - .l <,1@- .l= 1052 2003
0rg'ani $0 M 10-2 2003
Precoce 10-5810-,8
10-2
1221 2011
Ruvis 1052 2003
$5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
:. DUD ? Morus sp. <Mul(err7=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii <radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Morus al(a *.
:nmul/irea prin altoire <multiplication (7 grafting=
Coca 10$0 2000 <3,=
Corus 10$0 2000
0ana 10$0 2000 <3,=
Ccraina 10$ 10$0 12-2 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 <33=
:nmul/irea prin marcota) 'i (ut'ire <multiplication (7 la7er and propagation (7 cutting=
0oina 10$0 2000
9c1inose 10$0 12$2 2002
Olva 10$0 2000
:I. 8AMEI ? "umulus lupulus 3. <6op=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!rdeal 100, 2005 amar
!roma 100, 12+, 2011 aromat
6gller @itterer 100, 12$$ 2002 aromat
@reJers >old 100, 12+2 2002 amar
Productiv 100, 12+2 2002 amar
*ransilvania 100, 12+, radiat 31.12.2010 30.0-.2013 amar
$-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
:II. PLANTE ORNAMENTALE
ORNAMENTALS
FLORI ANUALE <!nnual 5loJers=
C9RCIUMRESE ? $innia elegans IacN. <Vout1 and age=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Maria 10-0 200-
.ictorie 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
C8ICA VOINICULUI ? 0igella damascena 3. <0evil?in?a?(us1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Cellesta 1033 2000 2010

CRI<E ? Tagetes erecta 3. <!frican Marigold=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
5ocul 1031 200-

CRI<E ? Tagetes patula 3. <5renc1 Marigold=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!nda 1031 200+
0elia 1031 200-
5lacra 1031 2005
#anuK 1033 2011
CREASTA COCOULUI ? )elosia pyramidalys 3. <CocKscom(=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Crista 10-0 200-
DALIA ? Dahlia varia(ilis 3. <0a1lia=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Eleganta 1031 200-

DALIA ? Dahlia hi(rideu 3. <0a1lia=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Proca 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
$$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
DIMORFOTECA ? Dimorphotheca pluvialis .aill. e" Moenc1 <@itou=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
5rumoasa ;ilei 1033 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
FLOAREA MIRESII ? /ypsophila elegans 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Oana 1031 200-
FLOARE DE PIATR ? ortulaca grandiflora 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Poeta 1031 200-
FLOAREA SOARELUI ? "elianthus annuus 3. <%unfloJer=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Prin/esa 1031 2001 rediat 31.12.2010 30.0-.2013
GAROAFE C8A+AUD ? Dianthus caryophyllus 3. <Carnation=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
5euerKZning 1033 12$- 2002
GAZANIA ? /a!ania splendens 3. <*reasure?floJer=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
5ana 1031 200-
GURA LEULUI ? #ntirrhinum ma,us 3. (%napdragon)
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Prin/ul al( 1033 2000 2010
MRRI<E ? )osmos (ipinnatus Cav. <Cosmos=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Omt 1033 2000 2010
%en;a/ie 1022 2005
$+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
OC8IELE ? )oreopsis lanceolata 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
5avorita 1031 200-
OC8IELE ? )oreopsis speciosa 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Mgdu/a 1031 200-
OC8IUL +OULUI ? )allistephus chinensis <3.=#ees <C1ina !ster=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
@ianca 1031 2005
Cora 1031 2005
Pro"ima 1031 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
PETUNIA ? etunia hy(rida var. nana <Petunia=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
%uav 1031 200-
PETUNIA ? etunia hy(rida grandiflora .ilm. <Petunia=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
%orina 1031 200-

PUFULE<I ? #geratum me'icanum 3. <!geratum=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
!;uriu 1031 200-
#ina 10-0 200-
SALVIA ? Salvia splendens 3. <%carlet %age=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Carmen 1031 200-
$2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
FLORI +IENALE <@iennial 5loJers=
NAL+ DE GRDIN ? #lthae rosea 3.<Cav.=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
0oru 10$2 200,
3ola 1031 200+
FLORI PERENE <Perennial 5loJers=
GLADIOLA ? /ladiolus 3. <>ladiolus=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!le"andra 1022 200-
!pus de soare 100, 2012
!urora 1022 200,
Candida !li 100, 200+
Cipriana 100, 200,
Coral Pasion 10,2 2002
Corona 1022 2005
Cristina 10,2 12+1 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
0enisa 1022 200,
0iana 1022 2003
Elena 1022 2003
E"celsa 100, 200+
5istic 100, 2012
>a(riela 1022 200,
>a(rielle 10,2 2011
9ncandescent 10,2 2010
Marina 10,2 12+1 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
Medina 10,2 2002
Mellisa 10,2 2011
Melna 10,2 2011
Mileniu 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
Olipeta 1022 200-
Ramona 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
%peran/a 100, 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201,
%tar 1022 2005
LALEA ? Tulipa 3. <*ulip=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!le"andra 1022 2000 2010 %imple std
@ucure'ti 1022 200- Oaufmanniana
@ucurie 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 %imple std
Catifelat 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, 0arJin 6
>etica 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, %imple std
3umini/a 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 *ip crin
Primvara 1022 200$ %imple td
Recuno'tin/ 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 %imple td
%uav 1022 2005 %imple td
%upri; 1022 2002 radiat 31.12.2011 30.0-.201, %imple std
*eodora 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 %imple td
+0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
MARGARET ? )hrysanthemum leucanthemum 3.
0enumirea
soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii <radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0e Mai 10$2 2005
0iana 1031 200-
RUGI GAL+ENI . -ud(eckia sp. <Cone 5loJer=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Record 1031 2005
STELU< ? #ster novae angliae 3. <!ster=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Calea 3actee 1022 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
Maria 1022 1222 2002
%eptem(rie 1022 2000
radiat 31.12.2002 30.0-.2012
.ioleta 1022 122+ 200+
SUNTOARE ? "ypericum perforatum 3. >Rose o1 S0aro!?
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0ida 1031 200+
TU+EROZ ? olyanthes tu(erosa 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Maria 10+3 2003
PLANTE DE SER <>reen1ouse 5loJers=
ALSTROEMERIA ? #lstroemeria aurea 3. <!lstroemeria=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Oing Cardinal 103+ 12$$ radiat 31.12.2002 30.0-.2012
Regina 103+ 12$$
radiat 31.12.2002 30.0-.2012
CRIN DE IARN ? "ippeastrum hy(ridum 6er(. <!mar7llis=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Carmin 103+ 200,
+1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
CRIZANTEMA ? )hrysanthemum morifolium Ramat.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
!ccent 103+ 12$$ radiat 31.12.2010 30.0-.2013
0arK Pestland 103+ 12$$ radiat 31.12.2011 30.0-.201,
0octor .idra'cu 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
5red %1oesmit1 103+ 12$, radiat 31.12.2010 30.0-.2013
6omaro 103+ 12+2 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
3ucian Corneliu 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Mi1a 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Mi1aela 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Octo(re 6arvest 103+ 12$$ radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Olga 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
.iorica 10$, 1222 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
P1ite cr7stal 103+ 12$+ radiat 31.12.2010 30.0-.2013
FREZIA ? %reesia hy(rida EcKl.e" Olatt <5reesia=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
9nedit 103+ 200,

GAROAFA ? Dianthus caryophyllus 3. <Carnation=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Cosmina 10,2 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012 mov?ciclamen
GER+ERA ? /er(era Cass.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0ora 10,2 200$
Rosamia 10,2 200$
TUFNELE ? )hrysanthemum indicum hy(ride
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;ar
e pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
1 2 3 , 5 -
!pus 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
!rmonie 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
!utumnal 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
!;ur 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
@icolor 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
@rigitte 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Carmina 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Clara 10,2 2011
5lacra 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
>eneros 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
>lo(ul !uriu 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
9dila 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Paloma 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012
+2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Perla *oamnei 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Regina 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Rose 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
%plendoarea
*oamnei 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
*oamna 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
*oamn *impurie 10$, 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Cnirea 10$, 2000 radiat 31.12.2002 30.0-.2012

VIOLETA DE AFRICA ? Saintpaulia ionantha 6.Pendl. <!frican .iolet=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
#i #a 10$$ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
Olimpia 10$$ 2001 radiat 31.12.2010 30.0-.2013
.aleria 10++ 2005
AR+UTI ORNAMENTALI
ORNAMENTAL S8RU++ERB
CAIS ? runus armeniaca 3. <!pricot=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Radu 103+ 200,
C8IPAROS DE CALIFORNIA ? )hamaecyparis lawsoniana <Murr.= Part. <3aJson C7press=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!lumii 103$ 2005
!lumii >old 103$ 2005
ElJoodii 103$ 2005
C8IPAROS =APONEZ ? )hamaecyparis pisifera %co;.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@oulevard 103$ 2005
CORCODU ? runus cerasifera E1r1. <C1err7?plum=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or of
cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Pissardii 103$ 2005
+3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IENUPR AMERICAN L 4uniperus scopulorum %arg. <Iuniper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
@ogdan 103+ 200-
%K7rocKet 103$ 2005
IENUPR ? 4uniperus sa(ina 3. <%avin Iuniper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
5astuos de @neasa 103+ 200,
IENUPR ? 4uniperus communis 3. <Iuniper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
%uecica 103$ 2005
IENUPR ? 4uniperus hori!ontalis Moenc1. <Iuniper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Clin 103+ 2010
IENUPR C8INEZESC ? 4uniperus s3uamata @uc1?6am. <5laK7 Iuniper=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Me7eri 103$ 2005
Pfit;eriana >lauca 103$ 2005
Pfit;eriana !urea 103$ 2005
MR SI+ERIAN ? Malus pumila Mill.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Purpurea 103$ 2005
MOLID N<EPTOR ? icea pungens Engelm. <Pungent %pruce=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
>lauca !rgentea 103$ 2005
+,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
NECTARIN ? runus persica <3.= @atsc1 var. nucipersica <%ucKoJ= %c1neid. <#ectarine=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
0an 10,3 2000 dJarf
PIERSIC ? runus persica <3.= @atsc1 <Peac1=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are pn
la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
!li;eu 10,3 2002
>iuvaer 10,3 2002
3ivia 10,3 200$ semi dJarf
3oreta 10+2 2005
Paul 10,3 2000 dJarf
Purpuriu 10,3 2002
Ru(in 103$ 2011
*onia 103+ 200,
Vefir 10,3 2002
PRUN ? runus domestica 3. <Plum=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are pn
la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
!li 103+ 200,
!lion 103$ 200$
PBRACANT8A L yracantha )renatoserrata <6ance= Re1d. <5iret1orn=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal
or of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
Orange >loJ 103$ 2005
SCUMPIA ? )otinus coggygria %cop. <%moKe *ree=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
%imfonia verii 103$ 2002
SEDUM ? Sedum specta(ilis <9ceplant=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other
specific
mentions
@ar(u 103+ 200-
+5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
TRANDAFIR ? -osa 3. <Rose=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of
listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of
renewal or of
cancellation
Comerciali;ar
e pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific mentions
1 2 3 , 5 -
!frodita 10,2 2002
5lori(unda8 ro;?purpuriu
&nc1is
!le"an
103+ 2010
*1ea 17(rida8 al(astru
purpuriu
!lgolld 103+ 200-
5lori(unda8 gal(en
!murg 1022 200,
5lori(unda8 ro'u?&nc1is
catifelat
!na 1022 2003
5lori(unda8 gal(en?crem?
ro;
!ngela 103+ 200-
*1ea 17(rida8 ro;?lila
!roma 10,2 2011 !coperitor de sol8 ro;
!uriu de Clu) 10,2 1221 2012
Pol7ant1a 5lori(unda8
gal(en
!urora CI 10,2 2010 5lori(unda8 ro'u strlucitor
@accara 10,2 12$, 2002
*1ea 17(rida8 ro'u
@ell !ngie 103+ 200-
*1ea 17(rida8 ciclam?ro;
@ogdana 10,2 2012
5lori(unda8 ro'u viu
Carmen 10,2 2001
5lori(unda8 ro'u
Ce;ara 10,2 2010 5lori(unda8 ro'u strlucitor
Clu) 2010 110+ 2010
5lori(unda8 ro'u catifelat?
oran)
Compassion 103+ 200-
Crctor8 ro; desc1is
Cristiana 10,2 2002
5lori(unda8 ro;?purpuriu pal
Curcu(eu 10,2 2002
5lori(unda8 ro; &nc1is
0ame de Coeur 103+ 200-
*1ea 17(rida8 (ordo?ro'u
0enissa 103+ 2010 *1ea 17(rida8 ro'u carmin
0oamna &n mov 10,2 2005
*1ea 17(rida8 mov
Effel *oJer 103+ 200-
*1ea 17(rida8 lila
Elegant 1022 2005
*1ea 17(rida8 ro;
Europa^s Rosen
>arten 103+ 200-
5lori(unda8 ciclam?ro;
5oc de *a(r 10,2 12-2 2002
Pol7ant1a 5lori(unda8
ro'u
5ortuna 1022 200,
*1ea 17(rida8 ro;?intens
>olden Elegance 10,28103+ 2000
*1ea 17(rida8 gal(en
>olden 5iesta 10,2 200,
5lori(unda8 gal(en
9ncandescent 10,2 1221 2012
*1ea 17(rida8 ro'u
9nterme;;o 103+ 200-
*1ea 17(rida8 mov
9oana 1022 2002
5lori(unda8 al(?ro;
Iudit 10,2 2002
5lori(unda8 gal(en?armiu
Oarina 10,2 12$$ 2002
*1ea 17(rida8 ro;
3andora 10,2 12$$ 2002
*1ea 17(rida8 gal(en
3aura 1022 2003
*1ea 17(rida8 ro;?orange
3emon 103+ 200-
*1ea 17(rida8 gal(en
3uc1ian 10,2 12$, 2002
Pol7ant1a 5lori(unda8
ro'u
Mariana 1022 2002
*1ea 17(rida8 ro; liliac1iu
Mirela 10,2 2002
5lori(unda8 gal(en?crem?
ro;
#o(ilia 10,2 2001
5lori(unda8 ro; pal
#ostalgica 10,2 2002
5lori(unda8 ro; liliac1iu
Orange !ce 10,2 200,
*1ea 17(rida8 ro'u?ro;
Parfum 1022 2000
*1ea 17(rida8 amestec de
ro;
Pasiune 10,2 2002
5lori(unda8 purpuriu?ro;
Perla *ransilvaniei 10,2 200,
5lori(unda8 ro;?liliac1iu
Petrina 10,2 200$
5lori(unda8 ro; ciclam
+-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3 , 5 -
Puritate 10,2 2012
5lori(unda8 al( ro;
Red Cand7 10,2 2000
%emitrtor 5lori(unda8
ro;
Romana 10,2 2005
*1ea 17(rida8 ro'u aprins
Roman/a 1022 200$
*1ea 17(rida8 ro'u &nc1is
Romstar 10,2 1221 2012
*1ea 17(rida8 ro'u
Rosa(unda 10,2 12$2 2010
Pol7ant1a 5lori(unda8 ro;
Rosadoll 10,2 200$
5lori(unda8 purpuriu ro'u
Rosadora 10,2 2002
%emitrtor 5lori(unda8
ro;
Rosagold 10,2 2002
5lori(unda8 orange?crem
Rosal(a 1022 2000
5lori(unda8 al(
Rosalinda 10,2 122, 2002
Pol7ant1a 5lori(unda8 ro;
Rosana 1022 122- radiat 31.12.2011 30.0-.201,
>randiflora8 ro; (annan
Rosatop 10,2 200,
5lori(unda8 ro'u?carmin
&nc1is
Ru(in 1022 122-
*1ea 17(rida8 ro'u
purpuriu
Rusticana 10,2 2000
%emitrtor 5lori(unda8
ro;
%andra 10,2 2002
5lori(unda8 ro'u?purpuriu
intens
%elena 1022 2005
5lori(unda8 gal(en intens
%im(ol 1022 2000
*1ea 17(rida8 ro'u
%imfonie 10,2 12$+ 2002
*1ea 17(rida8 al(
%imina 10,2 2001
5lori(unda8 ro; intens
%irena 1022 200-
5lori(unda8 al(?ro;
%plendid 10,2 2001
5lori(unda8 gal(en
%teliana 10,2 200$
*1ea 17(rida8 ro'u
catifelat
*annour %tar 103+ 200-
*1ea 17(rida8 ro;?ro'u
*at)ana 103+ 200-
*1ea 17(rida8 (ordo
.eronica 10,2 2002
5lori(unda8 ro'u?purpuriu
.igorosa 10,2 122, 2002
Pol7ant1a 5lori(unda8 ro;
.ioleta 10,2 2011
!coperitor8 ro;
.ulcan 1022 2000
*1ea 17(rida8 amestec de
ro'u
V(urlici 10,2 2000
%emitrtor 5lori(unda8
ro;
TUIA ? Thu,a occidentalis 3. <*1u7a=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!dina 103+ 200,
Columnaris 103$ 2005
R1e7ngold 103$ 2005
%ilvia 103+ 200-
%uper(a 103+ 2010
TUIA ? Thu,a wareana 3. <*1u7a=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till
(after deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
Cati 103+ 200-
+$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
:III. ALTE SPECII DE CULTUR
O*6ER CROP %PEC9E%
IAR+A ELEFANTULUI ? Miscanthus sinensis 3.
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
!rt 1112 2012 <,1=
%a(le"ter 1113 2012 <,1=
SALCIA ? Sali' 3. <PilloJ=
0enumirea soiului
Variety
Denomination
Men/intorul
Maintainer
!nul
&nregistrrii
Date of listing
!nul re&nscrierii
<radierii=
Date of renewal or
of cancellation
Comerciali;are
pn la
Marketing till (after
deletion)
O(serva/ii
Other specific
mentions
>udrun 21,5 2012
<,1=
9nger 21,5 2012
<,1=
*ora 21,5 2012
<,1=
*ordis 21,5 2012
<,1=
++
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
I. CEREALE
GR9U COMUN DE TOAMN ? Triticum aestivum 3.emend. 5iori et Paol.
*. A!delCa
%oiul de gru de toamn !ndelKa a fost creat de 0epartment for Cereal
@reeding and >enetics Osi)eK8 Croa/ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect spre
intermediar. 5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este ridicat. Este un
soi de precocitate medie.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie 'i a lim(ului frun;ei steag este
a(sent. Cero;itatea spicului este medie8 iar a gtului paiului este foarte sla( spre
sla(.
Plantele sunt de &nl/ime foarte mic spre mic. Paiul &n sec/iune este su(/ire.
%picul are forma fusiform 'i densitatea este medie. Pre;int prelungiri aristiforme
scurte 'i culoarea al( la maturitate. >luma inferioar are l/imea umrului medie 'i
forma umrului este u'or &nclinat. Ciocul glumei inferioare este scurt spre mediu 'i
u'or cur(at. @o(ul este de culoare al(.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa 1000 de (oa(e medie de 3$ g.8 iar
masa 1ectolitric de $, Kg.
%oiul are re;isten/ foarte (un la cdere 'i la iernare 'i re;isten/ (un la
secet 'i ar'i/. Este re;istent finare 'i la rugina (run8 mi)lociu de re;istent la ptarea
(run reticular 'i este sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Poten/ialul de produc/ie al soiului !ndelKa
este foarte ridicat <10223 Kg41a=8 iar produc/ia medie8 &n 3 ani de testare8 a fost de
-$32 Kg41a.
%oiul are &nsu'iri de calitate (une pentru industria de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
(. A!di!o
%oiul de gru de toamn !ndino a fost creat de compania 3imagrain .erneuil
6olding8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a coleoptilului este medie. Portul
plantelor la &nfr/ire este intermediar. 5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag
recur(at este foarte sla( spre sla(. Epoca &nspicatului este timpurie.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie spre puternic8 iar a lim(ului frun;ei
steag <fa/a inferioar= este medie. Cero;itatea spicului este puternic 'i cero;itatea
gtului paiului este puternic spre foarte puternic.
Plantele au talia scurt8 iar paiul &n sec/iune este mediu spre gros. %picul are
forma fusiform8 este mediu compact8 cu prelungiri aristiforme foarte lungi 'i de culoare
al( la maturitate. >luma inferioar are umrul &ngust spre mediu lat 'i drept. Ciocul
glumei inferioare este lung spre spre foarte lung 'i u'or cur(at. @o(ul are culoarea
ro'ie8 iar colora/ia &n fenol este medie.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa 1000 de (oa(e medie de 32 g. 'i
masa 1ectolitric de $3 Kg.
+2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
%oiul are re;isten/ (un la condi/iile de iernare8 la cdere8 ar'i/ 'i secet.
Este re;istent la finare 'i la ptarea (run reticular8 mi)lociu de re;istent la rugina
(run 'i este sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul !ndino are o capacitate de produc/ie foarte
ridicat8 reali;nd &n medie8 &n 3 ani de testare8 o produc/ie de $+01 Kg41a.
0in punct de vedere al calit/ii pentru industria de panifica/ie8 soiul are calitate
satisfctoare.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
D. ArleEui!
%oiul de gru de toamn !rleNuin a fost creat de compania 3imagrain .erneuil
6oldin8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Pigmenta/ia antocianic a coleoptilului este a(sent.
Portul plantelor la &nfr/ire este intermediar spre semiculcat. 5recven/a plantelor cu
portul frun;ei steag recur(at este sc;ut spre medie. Este un soi timpuriu.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie spre puternic8 iar a lim(ului frun;ei
steag <fa/a inferioar= este medie spre puternic. Cero;itatea spicului 'i a gtului
paiului este medie spre puternic.
Plantele au talia scurt8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul are forma cu
marginile paralele8 este semila" spre semicompact8 cu prelungiri aristiforme scurte spre
mediu de lungi 'i de culoare al( la maturitate. 3/imea umrului glumei inferioare este
medie 'i forma umrului este u'or cur(at spre dreapt. Ciocul glumei inferioare este
scurt 'i u'or cur(at. @o(ul are culoarea ro'ie8 iar colora/ia &n fenol este &nc1is.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e medie de 32 g. 'i
masa 1ectolitric de $0 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la condi/iile de iernare 'i la cdere 'i re;isten/
mi)locie la secet 'i ar'i/. Este re;istent la finare 'i la ptarea (run reticular8
mi)lociu de re;istent la rugina (run 'i este sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul !rleNuin are un poten/ial de produc/ie foarte
ridicat8 reali;nd &n medie8 &n 3 ani de testare8 o produc/ie de $13, Kg41a.
%oiul are calitate satisfctoare pentru industria de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
F. +a!dolero
%oiul de gru de toamn @andolero a fost creat de 0epartment for Cereal
@reeding and >enetics Osi)eK8 Croa/ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect. 5recven/a
plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este medie spre mare. Precocitatea este
medie.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie8 a lim(ului frun;ei steag este foarte
sla( spre sla(. Cero;itatea spicului 'i a gtului paiului este puternic.
Plantele sunt de &nl/ime mic spre medie8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire.
%picul are forma fusiform8 este la" spre mediu de compact8 pre;int prelungiri
aristiforme foarte scurte spre scurte 'i culoarea al( la maturitate. >luma inferioar are
l/imea umrului mare. 5orma umrului este u'or &nclinat. Ciocul glumei inferioare
este scurt 'i u'or cur(at. @o(ul este de culoare al(.
20
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e medie de 32 g. 'i
masa 1ectolitric de $- Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 cdere8 secet 'i ar'i/.
%oiul este mi)lociu de re;istent finare 'i la rugina (run8 este mi)lociu de
sensi(il la ptarea (run reticular 'i este sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul @andolero a reali;at &n medie8 &n 3 ani de
testare8 o produc/ie de --,2 Kg41a.
%oiul are &nsu'iri (une pentru industria de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
G. GA +a!i
%oiul de gru de toamn >O @ani a fost creat de Cereal Researc1 #on?Profit
Compan7 %;eged8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect.
Pigmenta/ia antocianic a urec1iu'elor frun;ei steag este medie spre puternic.
5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este mare. Este un soi
semiprecoce.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este puternic spre foarte puternic 'i a lim(ului
frun;ei steag <partea inferioar= este medie. Cero;itatea spicului 'i a gtului paiului
este puternic.
Plantele sunt de &nl/ime medie8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul are
forma cu marginile paralele8 este de compactitate medie spre dens 'i pre;int
prelungiri aristiforme scurte spre medii. %picul la maturitate este de culoare al(.
>luma inferioar are l/imea umrului mare. 5orma umrului este u'or &nclinat. Ciocul
glumei inferioare este scurt 'i drept. @o(ul este de culoare al(.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e este de 32 g.8 iar masa
1ectolitric de $- Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 cdere8 secet 'i ar'i/. Este re;istent la
ptarea (run reticular 'i la rugina (run8 mi)lociu de re;istent la finare 'i este
sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de -,00 Kg41a. Cea mai mare produc/ie reali;at a fost de 2-31Kg41a.
%oiul >O @ani se &ncadrea; &n grupa soiurilor cu &nsu'iri foarte (une pentru
industria de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din toat /ar.
H. Aa"ari!a
%oiul de gru de toamn Oatarina a fost creat de 0epartment for Cereal
@reeding and >enetics Osi)eK8 Croa/ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este intermediar. 5recven/a
plantelor cu frun;a steag recur(at este foarte mic spre mic. Este un soi precoce.
Cero;itatea tecii frun;ei steag 'i a lim(ului frun;ei steag <partea inferioar= este
medie spre puternic. Cero;itatea spicului 'i a gtului paiului este medie.
Plantele sunt de &nl/ime mic8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul are
forma fusiform8 este mediu de compact8 are lungimea medie 'i pre;int prelungiri
aristiforme foarte scurte spre scurte. Culoarea spicului la maturitate este al(. >luma
21
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
inferioar are umrul &ngust spre mediu 'i drept. Ciocul glumei inferioare are lungimea
medie spre lung 'i este u'or cur(at. @o(ul este de culoare al(.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e are valoarea medie de
3$ g.8 iar masa 1ectolitric este de $5 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la cdere8 iernare8 secet 'i ar'i/. Este mi)lociu de
re;istent ptarea (run reticular8 mi)lociu de sensi(il la finare 'i la rugina (run 'i
este sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul Oatarina a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8
o produc/ie de -2$1 Kg41a. Cea mai mare produc/ie o(/inut a fost de 11221 Kg41a.
%oiul se &ncadrea; &n grupa soiurilor de calitate satisfctoare pentru industria
de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
I. Mi0aela
%oiul de gru de toamn Mi1aela a fost creat de 0epartment for Cereal
@reeding and >enetics Osi)eK8 Croa/ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect. 5recven/a
plantelor cu frun;a steag recur(at este sc;ut. Este un soi de precocitate medie.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie 'i a lim(ului frun;ei steag <partea
inferioar= este a(sent. Cero;itatea spicului este sla( spre medie8 iar a gtului
paiului este sla(.
%oiul are talia plantelor foarte mic8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul are
forma cu marginile paralele8 este scurt8 dens 'i pre;int prelungiri aristiforme scurte.
Culoarea spicului la maturitate este al(. >luma inferioar are umrul &ngust spre
mediu 'i &nclinat. Ciocul glumei inferioare este scurt 'i u'or cur(at. @o(ul este de
culoare al(.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e are valoarea medie de
,0 g.8 iar masa 1ectolitric este de $, Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 cdere8 secet 'i ar'i/. Este mi)lociu de
re;istent la ptarea (run reticular 'i la rugina (run. Este mi)lociu de sensi(il la
finare 'i sensi(il la septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul Mi1aela are un poten/ial de produc/ie ridicat8
reali;nd &n medie8 &n 3 ani de testare8 o produc/ie de --22 Kg41a.
0in punct de vedere al calit/ii pentru panifica/ie8 se &ncadrea; &n grupa
soiurilor de calitate satisfctoare spre (un.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
J. Mira!da
%oiul de gru de toamn Miranda a fost creat de 9nstitutul #a/ional de
Cercetare?0e;voltare !gricol 5undulea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect.
Pigmenta/ia antocianic a urec1iu'elor frun;ei steag este medie. 5recven/a
plantelor cu frun;a steag recur(at este medie. Este un soi semiprecoce.
22
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie 'i a lim(ului frun;ei steag <partea
inferioar= este sla(. Cero;itatea spicului este sla(8 iar a gtului paiului este medie
spre puternic.
Plantele au talia medie spre &nalt8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul are
forma piramidal8 este la" 'i pre;int ariste lungi. Culoarea spicului la maturitate este
al(. >luma inferioar are umrul de l/ime medie. 5orma umrului este te'it &n sus.
Ciocul glumei inferioare este de lungime medie 'i este u'or cur(at. :ntinderea pilo;it/ii
interne a glumei inferioare este sla(. @o(ul este de culoare ro'ie8 iar colora/ia &n fenol
este &nc1is spre foarte &nc1is.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e medie este de ,2 g.8 iar
masa 1ectolitric de $3 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 cdere8 secet 'i ar'i/. Este re;istent la
finare8 la rugina (run 'i la ptarea (run reticular 'i este mi)lociu de sensi(il la
septorio;.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul Miranda are un poten/ial de produc/ie foarte
ridicat reali;nd 11350 Kg41a8 iar &n medie &n 3 ani de testare a reali;at o produc/ie de
$1-1Kg41a.
%oiul se &ncadrea; &n grupa soiurilor de calitate (un spre foarte (un pentru
industria de panifica/ie.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului de toamn din sudul8 sud?
estul 'i vestul /rii.
GR9U DURUM DE TOAMN ? Triticum durum 0esf.
*. @i!"er/old
%oiul de gru durum de toamn Pintergold a fost creat de %gdJestdeutsc1e
%aat;uc1t >m(6 _ Co. O>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este intermediar.
5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este medie. %oiul are
precocitatea medie spre tardiv.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este medie spre puternic 'i a lim(ului frun;ei
steag <partea inferioar= este sla( spre medie. Cero;itatea spicului este medie8 iar a
gtului paiului este puternic. Pero;itatea nodului superior a paiului este sla(.
Plantele au talia medie8 iar paiul &n sec/iune este su(/ire spre mediu. %picul
este aristat 'i de compactitate medie. Culoarea spicului la maturitate este al(. >luma
inferioar este puternic alungit8 cu umrul &ngust 'i &nclinat. Ciocul glumei inferioare
este scurt 'i drept. @o(ul are forma semialungit8 iar lungimea peri'orilor pr/ii dorsale
este medie spre lung. Colora/ia &n fenol a (o(ului este a(sent.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e de ,2 g. 'i masa
1ectolitric de $- Kg.
%oiul are re;isten/ medie spre sla( la iernare8 re;isten/ (un la cdere 'i
secet 'i re;isten/ sla( la ar'i/. Este re;istent la septorio; 'i este sensi(il la rugina
(run.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein a fost &n medie de 13822 h %.C.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul Pintergold a reali;at &n medie8 &n 3 ani de
testare8 o produc/ie de -000 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii grului durum de toamn.
23
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
ORZ DE TOAMN ? "ordeum vulgare 3.
*. La4erda
%oiul de or; de toamn 3averda a fost creat de compania #OR0%!!*
%aat;uc1tgesellsc1aft >m(68 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semiculcat.
Pero;itatea tecii frun;ei (a;ale este pre;ent.
5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este mare spre foarte mare.
Cero;itatea tecii frun;ei steag este puternic8 iar a spicului este a(sent sau
foarte sla(. 9ntensitatea colora/iei antocianice a vrfurilor aristelor este a(sent sau
foarte sla(. Portul spicului este ori;ontal. Plantele sunt de &nl/ime scurt spre medie.
%picul are 'ase rnduri8 are forma cu marginile paralele8 este la" spre mediu compact
'i este de lungime scurt spre medie. 3ungimea primului segment al ra1isului este
medie8 iar cur(ura este a(sent sau foarte sla(.
3a spicule/ul median lungimea glumei 'i a aristei8 &n raport cu (o(ul8 este mai
lung. Pana (a;al pre;int peri lungi. @o(ul este &m(rcat8 colora/ia antocianic a
lemei este a(sent sau foarte sla(. 0enti/ia lateral intern a nervurilor fe/ei dorsale a
(o(ului este puternic spre foarte puternic. Pero;itatea 'n/ule/ului ventral al (o(ului
este a(sent. 0ispo;i/ia lodiculilor este lateral. !leurona este u'or colorat.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e de ,$ g. 'i masa
1ectolitric de -0 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 cdere8 secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire.
Re;isten/a la finare8 rugina (run 'i sf'ierea frun;elor este (un. 3a ptarea
(run reticular soiul este sensi(il.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein a fost de 283- h %.C.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul de or; 3averda se caracteri;ea; prin poten/ial
de produc/ie ridicat8 reali;nd &n medie8 &n 3 ani de testare8 o produc/ie de --1, Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii or;ului de toamn din toat /ara.
ORZOAIC DE TOAMN ? "ordeum vulgare 3.
*. Me"a2a
%oiul de or;oaic de toamn Meta"a a fost creat de compania !cKermann _ Co
%aat;uc1t >m(6 _ Co. O>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este intermediar.
Pero;itatea tecii frun;ei (a;ale este pre;ent.
5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag recur(at este sla(. Cero;itatea tecii
frun;ei steag este puternic spre foarte puternic. Este un soi semiprecoce. Colora/ia
antocianic a vrfurilor aristelor este a(sent sau foarte sla(. Cero;itatea spicului
este medie spre puternic. %picul are portul ori;ontal8 are dou rnduri8 forma cu
marginile paralele 'i este la" spre mediu. Primul segment al ra1isului este de lungime
medie spre lung8 iar cur(ura este medie spre puternic. %picule/ele sterile sunt
de;voltate 'i au portul paralel. 3a spicule/ul median8 lungimea glumei 'i a aristei este
egal cu (o(ul.
Pana (a;al a (o(ului are peri lungi. @o(ul este &m(rcat. Colora/ia
antocianic a lemei este a(sent. 0enti/ia lateral intern a nervurilor fe/ei dorsale a
2,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
lemei este a(sent 'i pero;itatea 'n/ule/ului ventral al (o(ului este a(sent.
0ispo;i/ia lodiculilor este lateral. !leurona (o(ului este al(icioas.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e de 51 g. 'i masa
1ectolitric de -3 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la iernare8 secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i re;isten/
mi)locie la cdere. Este re;istent la sf'ierea frun;elor8 mi)lociu de re;istent la finare 'i
sensi(il la ptarea (run reticular 'i septorio;.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein a fost de 1180+ h %.C.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de -$22 Kg41a. Cea mai mare produc/ie a fost de 102$+ Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii or;oaicei de toamn din toat /ara.
ORZOAIC DE PRIMVAR ? "ordeum vulgare 3.
*. Su LillK
%oiul de or;oaic de primvar %C 3ill7 a fost creat de compania #OR0%!!*
%aat;uc1tgesellsc1aft >m(68 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantelor la &nfr/ire este semierect spre
intermediar. Pero;itatea tecii frun;ei (a;ale este a(sent. Colora/ia antocianic a
urec1iu'elor frun;ei steag este puternic spre foarte puternic.
5recven/a plantelor cu portul frun;ei steag medie spre mare. Cero;itatea tecii
frun;ei steag este puternic. Este un soi precoce. 9ntensitatea colora/iei antocianice a
vrfurilor aristelor este puternic. Cero;itatea spicului este foarte sla( spre sla(.
Portul spicului este ori;ontal. Plantele au &nl/imea scurt spre medie. %picul are dou
rnduri8 forma piramidal cu marginile paralele 'i este la" spre mediu. !ristele au
lungimea medie spre mare. 3ungimea primului segment al ra1isului este medie 'i
cur(ura este medie. %picule/ele sterile sunt a(sente. 3ungimea glumei 'i a aristei
spicule/ului median este egal cu (o(ul.
Pana (a;al a (o(ului pre;int peri lungi. @o(ul este &m(rcat. Colora/ia
antocianic a lemei este sla( spre medie8 iar denti/ia lateral intern a nervurilor fe/ei
dorsale a lemei este a(sent sau foarte sla(. Pero;itatea 'n/ule/ului ventral al
(o(ului este a(sent. 0ispo;i/ia lodiculilor este lateral. !leurona (o(ului este
al(icioas.
*ipul de de;voltare este de primvar.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e de ,$ g. 'i masa
1ectolitric de 52 Kg.
%oiul are re;isten/ (un la secet8 ar'i/ 'i scuturare 'i este sensi(il la cdere.
Este re;istent la ptarea (run reticular 'i la sf'ierea frun;elor 'i mi)lociu de
re;istent la tciunele ;(urtor.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein a fost de 11h %.C.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de ,32$ Kg41a. Cea mai mare produc/ie reali;at a fost de +102 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii or;oaicei de primvar din toat
/ara.
25
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
OREZ ? Ory!a sativa 3.
*. Callioe
%oiul de ore; Calliope a fost creat de Eugenio >entinetta8 9talia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este medie.
Colora/ia antocianic a frun;ei este a(sent. Colora/ia antocianic a urec1iu'elor
frun;ei este a(sent. 3ungimea lim(ului frun;ei este medie spre lung8 iar l/imea este
medie. 5run;a steag are portul <o(serva/ie timpurie= erect. %oiul este de precocitate
medie spre tardiv. %terilitatea masculin este a(sent. Colora/ia antocianic a carenei
este a(sent8 la fel 'i a suprafe/ei de su( ape" 'i a ape"ului. Culoarea stigmatului este
al(.
Colora/ia antocianic a nodurilor 'i internodurilor este a(sent. Paniculul are
a"ul principal lung 'i nearistat 'i cu palei nepu(escente. Culoarea vrfului paleei este
gl(uie. Paniculul are portul semiaplecat. Portul ramifica/iilor este semierect. Paniculul
este moderat spre (ine e"ersat. Culoarea paleei la maturitate este aurie. Masa a 1000
de (oa(e este mic.
@o(ul &m(rcat este scurt 'i mediu de lat. @o(ul decorticat este scurt8 mediu lat8
semirotund8 de culoarea al(8 neglutinos 'i nearomat. Con/inutul de amila; este
sc;ut.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e este &n medie de 2$ g.
Este re;istent la cdere. Pre;int re;isten/ la 6elmint1osporium ssp. 'i la
P7ricularia spp.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein este de $8$$h %.C. !re un
randament la prelucrare de +2?+,h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. :n medie8 &n 2 ani de testare8 a reali;at o produc/ie
de -52- Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile pentru cultura ore;ului.
(. Celli!i
%oiul de ore; Cellini a fost creat de Eugenio >entinetta8 9talia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este medie.
Colora/ia antocianic a frun;ei 'i a urec1iu'elor frun;ei este a(sent. 3ungimea
lim(ului frun;ei este medie8 iar l/imea este &ngust. Portul frun;ei steag <o(serva/ie
timpurie= este erect8 iar la o(serva/ia tr;ie este semierect. %oiul este tardiv. %terilitatea
masculin este a(sent. Colora/ia antocianic a carenei paleei8 a suprafe/ei de su(
ape" 'i a ape"ului este a(sent. Culoarea stigmatului este al(. :nl/imea plantelor
este medie.
Colora/ia antocianic a nodurilor 'i internodurilor paiului este a(sent.
3ungimea a"ului principal al paniculului este scurt. Paniculul este aristat la vrf cu
ariste de lungime medie. Paleea spicule/ului este nepu(escent. Culoarea vrfului
paleei este gl(uie. Paniculul are portul u'or c;ut8 po;i/ia ramifica/iilor este
semierect. Paniculul este moderat spre (ine e"ersat. Masa a 1000 de (oa(e este
mic.
@o(ul &m(rcat 'i decorticat este scurt 'i mediu lat. 5orma (o(ului este u'or
fusiform8 culoarea al(8 neglutinos 'i nearomat.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e este de 2+ g. %oiul este
re;istent la cdere 'i la (olile specifice ore;ului.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein este de $825h %.C.
2-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. :n medie8 &n 2 ani de testare8 a reali;at o produc/ie
de -1+, Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile pentru cultura ore;ului.
D. Ca%%eo
%oiul de ore; Cammeo a fost creat de Eugenio >entinetta8 9talia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este verde desc1is.
5run;ele au lim(ul de lungime 'i l/ime medie. Portul lim(ului frun;ei steag <o(serva/ie
timpurie= este semierect8 iar la o(serva/ia tr;ie este ori;ontal spre recur(at. %oiul este
mediu precoce spre tardiv. %terilitatea masculin este a(sent. Colora/ia antocianic a
carenei paleei8 a suprafe/ei de su( ape" 'i a ape"ului este a(sent. Culoarea
stigmatului este al(. :nl/imea plantelor este scurt spre medie.
#odurile 'i internodurile paiului sunt colorate antocianic. Paniculul are a"ul
principal de lungime medie8 este aristat numai la vrf 'i artistele sunt scurte. Paleea
spicule/ului este nepu(escent8 cu vrful de culoare gl(uie. Paniculul are portul u'or
c;ut8 iar po;i/ia ramifica/iilor este semierect. Paniculul este moderat spre (ine
e"ersat. Masa a 1000 de (oa(e este mare.
@o(ul &m(rcat este lung8 de l/ime medie8 iar (o(ul decorticat este lung 'i de
l/ime medie spre lat. 5orma (o(ului este fusiform 'i culoarea (o(ului decorticat este
al(. Endospermul este de tip neglutinos 'i nearomat.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e este de ,3 g. %oiul este
re;istent la cdere 'i la (olile specifice ore;ului.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein este de $8+$h %.C.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. :n medie8 &n 2 ani de testare8 a reali;at o produc/ie
de 5551 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile pentru cultura ore;ului.
F. Ca"ullo
%oiul de ore; Catullo a fost creat de Eugenio >entinetta8 9talia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;ele au culoare verde &nc1is. 3im(ul frun;ei este
de lungime mic 'i l/ime medie. Portul lim(ului frun;ei steag este semierect att la
o(serva/ia timpurie8 ct 'i la o(serva/ia tr;ie. %terilitatea masculin este a(sent.
%oiul este mediu precoce spre tardiv. Colora/ia antocianic a carenei paleei8 a
suprafe/ei de su( ape" 'i a ape"ului este a(sent. Culoarea stigmatului este al(.
Plantele au &nl/imea medie spre &nalt.
#odurile 'i internodurile paiului nu sunt colorate antocianic. Paniculul are a"ul
principal de lungime medie 'i este nearistat. Paleea spicule/ului este nepu(escent8 cu
vrful de culoare gl(uie. Paniculul are portul u'or c;ut8 iar po;i/ia ramifica/iilor este
&mpr'tiat. E"er/ia paniculului este par/ial.
@o(ul &m(rcat 'i decorticat este lung 'i mediu lat. 5orma (o(ului este
fusiform spre lung 'i culoarea (o(ului decorticat este al(. Endospermul este de tip
neglutinos 'i nearomat.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. Masa a 1000 de (oa(e este de 35 g. %oiul are
re;isten/ (un la cdere 'i la (olile specifice ore;ului.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein este de $82-h %.C.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. :n medie8 &n 2 ani de testare8 a reali;at o produc/ie
de -5-5 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile pentru cultura ore;ului.
2$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PORUM+ ? $ea mays 3.
*. ES Si/%a
6i(ridul trilinial E% %igma a fost creat de compania Euralis %emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic spre mediu. #umrul
ramifica/iilor laterale primare este mic. Ramifica/iile au po;i/ia u'or recur(at spre
recur(at.
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Mtasea este sla( colorat antocianic. Utiuletele este mediu spre lung8 cu un numr
de rnduri de (oa(e mic spre mediu. @o(ul este de tip semiindurat8 cu vrful (o(ului
de culoare gal(en?portocalie. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mare cu 2 ;ile fa/ de
martorii *urda 2018 *urda 1-58 6elga 'i PR320+1 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
e"tratimpurii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 11125 Kg. (oa(e 41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a 'i a 999?a din Moldova 'i *ransilvania.
(. Aal4ados
6i(ridul simplu Oalvados a fost creat de compania OP% %!!* !>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt spre foarte &nalt. #umrul
ramifica/iilor laterale primare ale paniculului este mic spre foarte mic. Cng1iul dintre
a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mediu. Colora/ia antocianic a
glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Colora/ia antocianic a mtsii este
foarte sla(. Utiuletele este lung8 cu diametrul foarte mare 'i cu un numr mediu de
rnduri de (oa(e. *ipul (o(ului este dentat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en 'i
marginile dorsale portocalii. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt foarte puternic colorate
antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
timpurie spre medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de
martorii 5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de +12, Kg. (oa(e 41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 11,$0 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
D. Ai!e%as
6i(ridul simplu Oinemas a fost creat de compania OP% %!!* !>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic spre mediu. Ramifica/iile sunt drepte. Cng1iul dintre
a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic spre mediu. Colora/ia
2+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Colora/ia antocianic
a mtsii este foarte sla(. Utiuletele este lung 'i cu un numr mic spre mediu de
rnduri de (oa(e. *ipul (o(ului este dentat 'i are vrful (o(ului de culoare gal(en.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este timpurie spre medie 'i
a mtsitului timpurie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu o ;i fa/ de
martorii *urda %tar8 *urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
mi)locii pentru nordul /rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 11-50 Kg. (oa(e41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
F. AisCu! E%%a
6i(ridul simplu OisKun Emma a fost creat de compania OisKun Researc1
Center8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Paniculul
are un numr mediu de ramifica/ii laterale primare8 care au po;i/ia recur(at. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. Colora/ia antocianic
a glumelor paniculului este sla(8 iar anterele sunt colorate antocianic puternic spre
foarte puternic. Mtasea este foarte sla( colorat antocianic. Utiuletele este de form
cilindro?conic8 de lungime medie 'i are diametrul mediu. @o(ul este de tip
semiindurat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en 'i marginile dorsale portocalii.
Ra1isului 'tiuletelui are glumele mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire. 6i(ridul face parte din grupa
1i(ri;ilor timpurii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de peste 10200 Kg. (oa(e 41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania 'i sudul /rii.
G. Ara5as
6i(ridul simplu Ora(as a fost creat de compania OP% %!!* !>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt spre foarte &nalt. #umrul
ramifica/iilor laterale primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia u'or recur(at.
Cng1iul dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic spre mediu.
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Mtasea este sla( colorat antocianic. Utiuletele este de lungime medie spre lung.
@o(ul este de tip semiindurat spre dentat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en 'i
glumele ra1isului 'tiuletelui necolorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este timpurie 'i a
mtsitului foarte timpurie spre timpurie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de martorii
*urda %tar8 *urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii
pentru nordul /rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 11--1 Kg. (oa(e 41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
22
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
H. Are5s
6i(ridul simplu Ore(s a fost creat de compania OP% %!!* !>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie. Cng1iul dintre a"ul
principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mediu. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia u'or recur(at. Colora/ia antocianic a
glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Mtasea este sla( colorat
antocianic. Utiuletele este lung8 de form cilindro?conic 'i cu un numr mediu de
rnduri de (oa(e. @o(ul este de tip semiindurat spre dentat8 cu vrful (o(ului de
culoare gal(en. Colora/ia antocianic a glumelor ra1isului 'tiuletelui este puternic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
foarte medie spre tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de
martorii 5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 22,0 Kg. (oa(e 41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 122-2 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
I. MAS F*+
6i(ridul simplu M!% ,1@ a fost creat de compania Maisadour %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este foarte &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal
al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. #umrul ramifica/iilor laterale primare ale
paniculului este mic 'i au po;i/ia recur(at. Colora/ia antocianic a glumelor paniculului
este sla(. Mtasea este sla( colorat antocianic. Utiuletele este lung spre foarte lung
'i cu un numr mediu de rnduri de (oa(e. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful (o(ului
de culoare gal(en. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie spre tr;ie 'i a
mtsitului medie spre tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de
martorii 5undulea 3228 Paltin8 PR3$M3, 'i PR3$5$3 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
mi)locii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 22-- Kg. (oa(e 41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 12521 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii 'i &n ;ona a 99?a din sudul /rii.
J. MAS FIP
6i(ridul simplu M!% ,$P a fost creat de compania Maisadour %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic spre mediu. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia u'or recur(at. Colora/ia antocianic a
glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Mtasea este sla( colorat
antocianic. Utiuletele este lung 'i cu un numr mediu de rnduri de (oa(e. @o(ul este
100
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
de tip semiindurat spre dentat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en. >lumele ra1isului
sunt colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i frngere.
Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de martorii
5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de ++,3 Kg. (oa(e 41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 12$50 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
L. MAS GGF
6i(ridul simplu M!% 555 a fost creat de compania Maisadour %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mediu. #umrul ramifica/iilor laterale primare ale
paniculului este mic. Po;i/ia ramifica/iilor este recur(at spre foarte puternic recur(at.
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este sla(. Mtasea este foarte sla(
colorat antocianic. Utiuletele este lung spre foarte lung 'i cu un numr mediu spre
mare de rnduri de (oa(e. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful (o(ului de culoare
gal(en.
>lumele ra1isului sunt colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de martorii
5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de ++-2 Kg. (oa(e 41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 12+20 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
*). P))*I
6i(ridul trilinial P001$ a fost creat de compania Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie. #umrul ramifica/iilor
laterale primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia dreapt. Cng1iul dintre a"ul
principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. Colora/ia antocianic a glumelor
paniculului este puternic. Mtasea este colorat antocianic de intensitate medie.
Utiuletele este de lungime medie8 cu diametrul mic 'i cu un numr mic de rnduri de
(oa(e. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful de culoare gal(en. Marginele dorsale ale
(o(ului sunt gal(ene. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt puternic colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
medie spre tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 2 ;ile fa/ de
martorii 5undulea 3228 Paltin8 PR3$M3, 'i PR3$5$3 'i de asemenea8 fa/ de martorii
*urda %tar8 *urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii.
101
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie o produc/ie de 10-11 Kg.
(oa(e41a &n condi/ii de neirigare8 13123 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de irigare 'i 12-00 Kg.
(oa(e41a8 &n ;ona a 99?a.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii 'i &n ;ona a 99?a din sudul /rii.
**. P)(((
6i(ridul simplu P0222 a fost creat de compania Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mare. Po;i/ia ramifica/iilor este foarte puternic
recur(at. 0ensitatea spicule/elor paniculului este medie spre dens. Colora/ia
antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Mtasea nu este
colorat antocianic. Utiuletele este mic8 cu diametrul mic 'i cu un numr mare spre
foarte mare de rnduri de (oa(e. 5orma 'tiuletelui este cilindric. @o(ul este de tip
semiindurat spre dentat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en. >lumele ra1isului
'tiuletelui sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de martorii
5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 2,20 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare8 13$$3 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii
de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
*(. P)IFH
6i(ridul simplu P0$,- a fost creat de compania Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este foarte &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal
al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mare spre foarte mare. #umrul ramifica/iilor
laterale primare ale paniculului este mare spre foarte mare 'i au po;i/ia u'or recur(at.
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Mtasea nu este colorat antocianic. Utiuletele este de lungime medie 'i cu un numr
mare spre foarte mare de rnduri de (oa(e. 5orma 'tiuletelui este cilindro?conic.
@o(ul este de tip semiindurat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en 'i marginile dorsale
gal(ene. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt sla( colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este tr;ie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de
martorii 5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 2,1$ Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare8 13220 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii
de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
102
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
*D. Ra!Ci CS
6i(ridul simplu RanKi C% a fost creat de compania Caussade %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic spre foarte mic. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mare. 0ensitatea spicule/elor paniculului este
medie. Ramifica/iile au po;i/ia u'or recur(at. Colora/ia antocianic a glumelor
paniculului este a(sent sau foarte sla(. Mtasea este foarte sla( colorat antocianic.
Utiuletele este de lungime medie 'i cu un numr mare de rnduri de (oa(e.
5orma 'tiuletelui este cilindro?conic. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful (o(ului de
culoare gal(en. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este tardiv8 iar a
mtsitului este medie spre tardiv.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire. Perioada de vegeta/ie a
1i(ridului este egal sau mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de martorii 5undulea 3$-8 Olt8
5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 2000 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare8 1312- Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii
de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
*F. Su5ia!#a
6i(ridul simplu %u(ianca a fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mediu. #umrul
ramifica/iilor laterale primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia u'or recur(at spre
recur(at. Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Colora/ia antocianic a mtsii este foarte sla( spre sla(. Utiuletele este de
lungime medie8 cu un numr de rnduri de (oa(e mare spre foarte mare. 5orma
'tiuletelui este cilindric. @o(ul este de tip semiindurat8 cu vrful (o(ului 'i marigile
dorsale de culoare gal(en?portocalie. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt puternic
colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal cu a martorilor *urda %tar8
*urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii pentru nordul
/rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 11-2- Kg. (oa(e41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
*G. Su%er
6i(ridul simplu %umer a fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie. Cng1iul dintre a"ul
principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic8 iar cur(ura ramifica/iilor este a(sent sau foarte sla(.
103
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Colora/ia antocianic a mtsii este medie spre puternic. Utiuletele este lung 'i cu un
numr de rnduri de (oa(e mediu spre mare. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful
(o(ului de culoare gal(en.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este timpurie spre medie 'i
a mtsitului este timpurie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de a
martorilor *urda %tar8 *urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa
1i(ri;ilor mi)locii pentru nordul /rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 1153$ Kg. (oa(e41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
*H. Su!er/K
6i(ridul trilinial %unerg7 a fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. #umrul ramifica/iilor
laterale primare ale paniculului este mic spre mediu. Colora/ia antocianic a glumelor
paniculului este sla(. Mtasea este sla( colorat antocianic. Utiuletele este de
lungime medie 'i cu un numr de rnduri de (oa(e mic spre mediu. 5orma 'tiuletelui
este cilindric. @o(ul este de tip indurat?semiindurat8 cu vrful (o(ului de culoare
gal(en 'i marginile dorsale de culoare gal(en?portocalie. >lumele ra1isului 'tiuletelui
sunt puternic colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este timpurie 'i a
mtsitului este timpurie spre medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de a
martorilor *urda %tar8 *urda 2018 PR3$X12 'i PR3+!2, 'i face parte din grupa
1i(ri;ilor mi)locii pentru nordul /rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 10++2 Kg. (oa(e41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
*I. Suer5ia
6i(ridul simplu %uper(ia fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic spre mediu. #umrul ramifica/iilor laterale
primare ale paniculului este mic 'i au po;i/ia foarte u'or recur(at spre recur(at.
Colora/ia antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(.
Mtasea este sla( colorat antocianic. Utiuletele este lung 'i cu un numr mare de
rnduri de (oa(e. 5orma 'tiuletelui este cilindric. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful
(o(ului de culoare gal(en.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
este timpurie spre medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i
frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu 1?2 ;ile fa/ de a
10,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
martorilor 5undulea 3228 Paltin8 PR3$M3, 'i PR3$5$3 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor
mi)locii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 225- Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 12-02 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii 'i &n ;ona a 99?a din sudul /rii.
*J. Sur#o
6i(ridul simplu %uper(ia fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. 0ensitatea spicule/elor este medie. Po;i/ia
ramifica/iilor laterale primare ale paniculului este recur(at. Colora/ia antocianic a
glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Mtasea este colorat antocianic
de intensitate sla(. Utiuletele este scurt 'i cu un numr mediu de rnduri de (oa(e.
5orma 'tiuletelui este cilindric. @o(ul este de tip semiindurat spre dentat8 cu
vrful (o(ului de culoare gal(en 'i marginile dorsale gal(ene?portocalii. >lumele
ra1isului sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este
re;istent la cdere 'i frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este egal sau mai
mare fa/ de a martorilor 5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i PR35P12 'i face parte din
grupa 1i(ri;ilor tr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de +130 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 125-5 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
*L. Su6uCa
6i(ridul simplu %u;uKa fost creat de compania 0oJ !gro%ciences >m(68
>ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie. Paniculul are un numr
mediu de ramifica/ii laterale primare8 cu o densitate medie. Cng1iul dintre a"ul principal
al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mic. Paniculul are glumele colorate antocianic.
Mtasea este colorat antocianic8 cu intensitate sla( spre medie. Utiuletele
este de lungime medie 'i are diametrul mic. 5orma 'tiuletelui este cilindric 'i cu un
numr mic de rnduri de (oa(e. @o(ul este de tip dentat8 cu vrful (o(ului de culoare
gal(en. >lumele ra1isului sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este timpurie 'i a
mtsitului este medie spre tr;ie. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i
este re;istent la cdere 'i frngere. Perioada de vegeta/ie a 1i(ridului este mai mic cu
3?, ;ile fa/ de a martorilor 5undulea 3228 Paltin8 PR3$M3, 'i PR3$5$3 'i face parte
din grupa 1i(ri;ilor mi)locii pentru nordul /rii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de +2$2 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare 'i 12,12 Kg. (oa(e41a8 &n
condi/ii de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova 'i *ransilvania.
105
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(). S6o!Ma
6i(ridul simplu %;on)a a fost creat de OisKun Researc1 Center8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie. #umrul ramifica/iilor
laterale primare ale paniculului este mediu8 cu po;i/ia recur(at. Cng1iul dintre a"ul
principal al paniculului 'i ramifica/iile laterale este mare. Paniculul are glumele
paniculului sla( colorate antocianic 'i anterele mediu colorate antocianic. Mtasea este
foarte sla( colorat antocianic. Utiuletele este scurt8 cu diametrul mare si de form
cilindro?conic. #umrul de rnduri de (oa(e este mic spre mediu. @o(ul este de tip
semiindurat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en 'i marginile dorsale ale (o(ului de
culoare portocalie. Ra1isului 'tiuletelui are glumele puternic colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este
re;istent la cdere. 6i(ridul face parte din grupa 1i(ri;ilor timpurii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 101+0 Kg. (oa(e 41a. Poten/ialul de produc/ie al 1i(ridului este de peste
13000 Kg. (oa(e 41a.
%e poate cultiva &n ;ona a 99?a din Moldova *ransilvania 'i sudul /rii.
(*. Tra#i CS
6i(ridul simplu *raci C% a fost creat de compania Caussade %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Paniculul
are un numr mediu de ramifica/ii laterale primare8 puternic recur(ate. Colora/ia
antocianic a glumelor paniculului este a(sent sau foarte sla(. Utiuletele este foarte
scurt 'i cu un numr mare de rnduri de (oa(e. 5orma 'tiuletelui este conic. @o(ul
este de tip semiindurat spre dentat8 cu vrful (o(ului de culoare gal(en. >lumele
ra1isului 'tiuletelui sunt puternic colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire. Perioada de vegeta/ie a
1i(ridului este mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de martorii 5undulea 3$-8 Olt8 5lorencia 'i
PR35P12 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor semitr;ii.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 2200 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii de neirigare8 121-5 Kg. (oa(e41a8 &n condi/ii
de irigare.
%e poate cultiva &n ;ona 9 din sudul 'i vestul /rii.
PORUM+ ; 8I+RIZI MODIFICA<I GENETIC
*. DACFLHJBG
6i(ridul simplu modificat genetic 0OC,2-+X> a fost creat de compania
Monsanto %!%8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/ii este mic. #umrul ramifica/iilor laterale
ale paniculului este mediu. Ramifica/iile au po;i/ia dreapt. Colora/ia antocianic a
glumelor paniculului este sla(. Mtasea este foarte sla( colorat antocianic. Utiuletele
este lung8 de form cilindro?conic8 cu un numr mare de rnduri. @o(ul este dentat8
de culoare gal(en. >lumele ra1isului sunt sla( colorate antocianic.
10-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie.
6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere 'i frngere.
Perioada de vegeta/ie este mai mic cu 2?3 ;ile fa/ de martorii 5undulea 322 'i Paltin
'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii.
Evenimentul de transformare MO# +10 confer re;isten/ la atacul de Ostrinia
nu(ilalis.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 2 ani de testare8 o
produc/ie de $220 Kg (oa(e41a.
6i(ridul se va cultiva respectnd legisla/ia privind cultivarea organismelor
modificate genetic.
(. PRDHVIJ
6i(ridul simplu modificat genetic PR3-.$+ a fost creat de compania Pioneer
6i?@red 9nternational8 9nc.8 %C!
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt. Cng1iul dintre a"ul principal al
paniculului 'i ramifica/ii este mic. #umrul ramifica/iilor laterale primare este mediu 'i
po;i/ia lor este u'or recur(at. Colora/ia antocianic a glumelor este a(sent sau
foarte sla(. Mtasea este foarte sla( colorat antocianic. Utiuletele este lung8 de
form cilindric8 cu un numr mare de rnduri. @o(ul este dentat8 cu vrful de culoare
gal(en 'i marginile dorsale gal(en?portocalii. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt sla(
colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie
spre tr;ie. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere
'i frngere. Perioada de vegeta/ie este egal sau mai mic cu 2 ;ile fa/ de martorii
5undulea 3228 Paltin 'i PR3$M3, 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii.
Evenimentul de transformare 150$ <MO# +10= confer re;isten/ la atacul de
Ostrinia nu(ilalis.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de 2231 Kg (oa(e41a.
6i(ridul se va cultiva respectnd legisla/ia privind cultivarea organismelor
modificate genetic.
D. PRDJAIH
6i(ridul simplu modificat genetic PR3+!$- a fost creat de compania Pioneer
6i?@red 9nternational8 9nc.8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/ii este mare8 cu po;i/ia ramifica/iilor
recur(at. #umrul ramifica/iilor laterale primare este mediu. Colora/ia antocianic a
glumelor este a(sent sau foarte sla(. Colora/ia antocianic a mtsii este foarte
sla(. Utiuletele este mediu spre lung 'i are forma cilindro?conic8 cu un numr mare
de rnduri. @o(ul este semiindurat8 cu vrful de culoare gal(en. >lumele ra1isului
'tiuletelui sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este
timpurie spre medie. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent
la cdere 'i frngere. Perioada de vegeta/ie este mai mic cu 3 ;ile fa/ de martorii
*urda 201 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor timpurii.
Evenimentul de transformare 150$ <MO# +10= confer re;isten/ la atacul de
Ostrinia nu(ilalis.
10$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 3 ani de testare8 o
produc/ie de $52+ Kg (oa(e41a.
6i(ridul se va cultiva respectnd legisla/ia privind cultivarea organismelor
modificate genetic.
F. Prisio BG
6i(ridul simplu modificat genetic Prisio X> a fost creat de compania Monsanto
%!%8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/ii este mediu. #umrul ramifica/iilor
laterale primare este mediu. Po;i/ia ramifica/iilor este dreapt. >lumele sunt sla(
colorate antocianic8 iar mtasea este foarte sla( colorat antocianic. Utiuletele este
lung8 de form cilindro?conic8 cu un numr mare de rnduri. @o(ul este semiindurat8
cu vrful (o(ului gal(en?portocaliu 'i marginea dorsal gal(en. >lumele ra1isului sunt
sla( colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului este medie 'i a mtsitului
este medie. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere
'i frngere. Perioada de vegeta/ie este mai mic cu 2 ;ile fa/ de martorii 5undulea
322 'i Paltin 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii.
Evenimentul de transformare MO# +10 confer re;isten/ la atacul de Ostrinia
nu(ilalis.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul a reali;at &n medie8 &n 2 ani de testare8 o
produc/ie de $23- Kg (oa(e41a.
6i(ridul se va cultiva respectnd legisla/ia privind cultivarea organismelor
modificate genetic.
G. Te22el BG
6i(ridul simplu modificat genetic *e""el X> a fost creat de compania
Monsanto %!%8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de &nl/ime medie spre &nalt. Cng1iul
dintre a"ul principal al paniculului 'i ramifica/ii este mediu. Ramifica/iile au po;i/ia
dreapt. #umrul ramifica/iilor laterale primare este mediu spre mare. Colora/ia
antocianic a glumelor este foarte sla( spre sla(. Mtasea este foarte sla( colorat
antocianic. Utiuletele este lung8 de form cilindro?conic 'i numrul rndurilor de (oa(e
este mare. @o(ul este dentat8 cu vrful (o(ului gal(en 'i marginile dorsale ale (o(ului
al(e?gl(ui. >lumele ra1isului 'tiuletelui sunt mediu colorate antocianic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloritului paniculului 'i a mtsitului este medie
spre tr;ie. 6i(ridul este tolerant la secet8 ar'i/ 'i 'i'tvire 'i este re;istent la cdere
'i frngere. Perioada de vegeta/ie este mai mic cu 2 ;ile fa/ de martorii 5undulea
322 'i Paltin 'i face parte din grupa 1i(ri;ilor mi)locii.
Evenimentul de transformare MO# +10 confer re;isten/ la atacul de Ostrinia
nu(ilalis.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul reali;ea; &n medie8 &n 2 ani de testare8 o
produc/ie de $$+2 Kg (oa(e41a.
6i(ridul se va cultiva respectnd legisla/ia privind cultivarea organismelor
modificate genetic.
10+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
8I+RIDUL SORG : IAR+ DE SUDAN ? Sorghum (icolor <3.= Moenc1 "
Sorghum sudanense <Piper= %tap1.
*. TarEui!o
6i(ridul de sorg " iar( de %udan *arNuino a fost creat de 0aniel !rnalda8
!rgentina.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3a plantul8 pigmenta/ia antocianic a coleoptilului
este medie8 pigmenta/ia antocianic a fe/ei dorsale a primei frun;e este puternic 'i
pigmenta/ia antocianic a tecii primei frun;e este8 de asemenea8 puternic.
Pigmenta/ia antocianic a lim(ului frun;ei este a(sent. Perioada apari/iei paniculelor
este mi)locie spre tardiv. :nl/imea natural a folia)ului8 la apari/ia paniculelor8 este
&nalt. 5run;a are culoarea lim(ului verde &nc1is. 3a frun;a steag8 e"tinderea
decolora/iei nervurii principale este puternic. >luma are culoarea la &nflorit
verde?gl(uie 'i pigmenta/ia antocianic medie. >lumela este foarte sla( aristat.
%tigmatele au pigmenta/ia antocianic foarte sla( 'i colora/ia gal(en puternic.
%tigmatele sunt lungi. 5loarea peduncular este foarte lung. Paniculul este mediu
compact8 la sfr'itul &nfloritului. Culoarea staminei uscate8 la sfr'itul &nfloririi8 este (run
ro'cat. Planta are &nl/imea total foarte &nalt. 0iametrul tulpinii este mare. 3im(ul
celei de a treia frun;e8 cu plecare de la vrf8 este lung 'i lat. 3ungimea paniculului fr
peduncul este lung. Paniculul are lungimea ramifica/iilor medie8 este compact8 de
form piramidal. >luma are culoarea neagr la maturitate 'i este lung. Cariopsa8
dup treierat8 este de culoare maro desc1is. Masa a 1000 de (oa(e este medie. @o(ul
are forma fe/ei dorsale eliptic 'i forma privit din profil eliptic. Mrimea amprentei
germenului este mic. %uprafa/a (o(ului este acoperit de coa). *e"tura
endospermului este j finoas. Culoarea al(umenului sticlos este violacee.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 6i(ridul *arNuino este semitardiv spre tardiv. Capacitatea
de regenerare dup cosire este foarte (un. Pre;int re;isten/ la cdere 'i frngere 'i
este tolerant la (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 12821h &n fa;a
de (urduf 'i 1385$ h la maturitatea &n lapte.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. :n re/eaua 9%*9%8 produc/ia medie de su(stan/
uscat <recoltare &n fa;aA talia plantelor are &nl/imea de 120 L 1,0 cm= s?a situat &ntre
1$81 'i 2082 t41a8 iar produc/ia medie de su(stan/ uscat <recoltare &n fa;a de lapte?
cear= a variat &ntre 2080 L 2282 t41a.
%e poate cultiva &n ;ona favora(il 1i(ridului sorg " iar( de %udan din sudul
/rii 'i 0o(rogea.
TRITICALE ? ' Triticosecale Pitt.
*. Me6i!
%oiul de triticale de toamn Me;in a fost creat de 9nstitutul #a/ional de
Cercetare?0e;voltare !gricol 5undulea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul este 1e"aploid.
Portul plantei la &nfr/ire este intermediar. 5recven/a plantelor cu portul frun;ei
steag recur(at este sc;ut. Pigmenta/ia antocianic a urec1iu'elor frun;ei steag este
a(sent. %oiul este precoce.
Cero;itatea tecii frun;ei steag 'i a lim(ului frun;ei steag <partea inferioar= este
puternic8 iar cero;itatea spicului este puternic spre foarte puternic. Colora/ia
102
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
antocianic a anterelor este a(sent. 0ensitatea pero;it/ii gtului paiului este medie
spre puternic.
%picul este complet aristat8 cu lungimea aristelor la vrful spicului medie.
>luma inferioar are ciocul scurt spre mediu 'i pero;itatea fe/ei e"terne
a(sent. Paiul &n sec/iune este su(/ire. %picul este mediu spre lung 'i mediu compact.
Colora/ia &n fenol a (oa(elor este medie.
*ipul de de;voltare este de toamn.
!su,iri %or1o;1i6iolo/i#e. %oiul are masa a 1000 de (oa(e de 50 g. 'i masa
1ectolitric de -+ Kg.
%oiul are re;isten/ foarte (un la iernare8 cdere8 secet 'i ar'i/.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein este de 1085+h %.C.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Este un soi cu poten/ial de produc/ie ridicat8
reali;nd &n medie8 &n 3 ani de testare8 o produc/ie de $0,0 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;ona favora(il culturii de triticale.
110
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
II. PLANTE OLEAGINOASE I TE:TILE
CAMELINA ? )amelina sativa 3. Crant;
*. Ca%elia
%oiul de camelin Camelia a fost creat de 9#C0! 5undulea8 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %amn/a con/ine acid erucic. Planta are &nl/imea
medie 'i &nl/imea total <inclusiv ramifica/iile= mare. Ro;eta de frun;e are lungimea
<lim( 'i petiol= medie8 l/imea &ngust 'i denti/ia marginal sla(. 5run;a este de
culoare verde mediu 'i pero;itatea este pre;ent. Epoca &nfloritului este timpurie.
Petalele florii sunt de culoare gal(en8 scurte 'i &nguste. 3ungimea silicvei <&ntre
peduncul 'i vrf= este medie8 iar vrful acesteia este scurt.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Camelia pre;int re;isten/ (un la iernare8 secet8
'i scuturare. Masa a 1000 de (oa(e este de 182 g.8 iar masa 1ectolitric de -- Kg.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul de ulei &n semin/e este &n medie de 338+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. %oiul de camelin Camelia a reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 2210 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile camelinei din toat /ara.
FLOAREA;SOARELUI ? "elianthus annuus 3.
*. Ali!
6i(ridul de floarea?soarelui !lpin a fost creat de 0o(roud)a !gricultural 9nstitute8
@ulgaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mkrime medie8 de culoare verde mediu.
>ofrarea este medie 'i denti/ia medie spre grosierk. 5run;a are urec1iu'ele medii spre
mari8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
timpurie spre medie. 5lorile ligulate au culoarea gal(en?oran). Planta are talia scurtk
spre medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a puternic arcuit8 iar forma pr/ii cu
smn/ este deformatk. %mn/a are forma ovoid?larg8 este de culoare neagr8
cu dungi sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de
52 g.8 iar masa 1ectolitric de ,2 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. !lpin este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de
lasmopara halstedii . 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor a fost de ,182h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul !lpin a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 35$3 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
111
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(. Al4are6
6i(ridul de floarea?soarelui !lvare; a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu. >ofrarea este sla( 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele medii8 cu ung1iul
dintre nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este tardivk. 5lorile ligulate au culoarea
gal(en mediu. Planta este de talie &naltk. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a puternic
arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma ovoid?larg8
este de culoare neagr8 cu dungi sla( e"presive pe margine. Masa a 1000 de (oa(e
este de -, g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. !lvare; este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la homopsis helianthi 'i Sclerotinia sclerotiorum.
Este tolerant la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,,8,h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul !lvare; a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie de 3,15 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
D. A"llas
6i(ridul de floarea?soarelui !tllas a fost creat de firma R2n8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mick spre medie8 de culoare
verde mediu8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat este de culoare gal(en?oran). Planta este de talie medie. Capitulul are
portul aplecat8 cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a
are forma ovoid?larg8 este de culoare neagr8 cu dungi pe margine sla( e"presive 'i
deloc sau foarte sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de -$ g.8 iar
masa 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. !tllas este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i
mediu re;istent la lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este tolerant la atacul
de lupoaie <Oro(anche sp.=.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de imida;olinone.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,58-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul !tllas a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 30-0 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
F. Codis"ar
6i(ridul de floarea?soarelui Codistar a fost creat de firma Caussade %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea a(sent sau foarte sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele
mari 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
timpurie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/ime medie.
112
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este plat.
%mn/a are forma ovoid?larg 'i este de culoare neagr.
Masa a 1000 de (oa(e este de -2 g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Codistar este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate mi)locie spre tardivk. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este re;istent la Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,383 h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Codistar a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32$2 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie.
G. DKso!
6i(ridul de floarea?soarelui 07son a fost creat de firma Maisadour %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
medie8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat este de
culoare gal(en desc1is. Planta este de &nl/ime medie. Capitulul are portul
semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k.
%mn/a are forma ovoid?&ngust8 de culoare (run &nc1is8 cu dungi sla( e"presive
pe margine 'i deloc sau sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de
55 g.8 iar masa 1ectolitric de ,2 g.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 07son este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la homopsis
helianthi 'i lasmopara helianthi. Este re;istent la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,383h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 07son a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3$05 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
H. ECllor
6i(ridul de floarea?soarelui EKllor a fost creat de firma R2n8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mkrime mare8 de culoare verde mediu.
>ofrarea este sla(k 'i denti/ia este medie spre grosierk. 5run;a are urec1iu'ele medii
spre mari8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului
este medie spre tardivk. 5lorile ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta are
&nl/imea medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu
smn/ este u'or conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust8 culoarea neagr8 cu
dungi deloc sau foarte sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de
(oa(e este de 52 g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. EKllor este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 lasmopara helianthi
'i homopsis helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
113
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,,8+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul EKllor a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,+3 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
I. ES A%is
6i(ridul de floarea?soarelui E% !mis a fost creat de compania Euralis
%emences %.!.8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla( spre medie 'i denti/ia este grosier. 5run;a are urec1iu'ele
mari 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at
conve"k. %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare gri cu dungi sla(
e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -- g.8 iar masa 1ectolitric de ,3 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. E% !mis este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la lasmopara
helianthi. Este re;istent la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,283h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul E% !mis a reali;at &n 3 ani de testare &n
re/eaua 9%*9% o produc/ie medie de 3553 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
J. ES Maes"ra
6i(ridul de floarea?soarelui E% Maestra a fost creat de compania Euralis
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu spre &nc1is8 cu gofrarea sla(k spre medie 'i denti/ia este grosierk. 5run;a are
urec1iu'ele medii 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este medie. 5loarea ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este de
talie scurtk spre medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii
cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma ovoid?larg8 de culoare neagr8
cu dungi sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de
52 g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. E% Maestra este un 1i(rid simplu care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de
lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este re;istent la atacul de lupoaie
<Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,81h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul E% Maestra a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,+1 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
11,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
L. ES Nau"i#
6i(ridul de floarea?soarelui E% #autic a fost creat de compania Euralis
%emences %.!.8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mic spre medie8 de culoare verde &nc1is.
>ofrarea este medie 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii8 cu ung1iul
dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie. 5lorile
ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie spre &naltk. Capitulul
are portul aplecat8 cu ti)a puternic arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or
conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust8 culoarea neagr8 cu dungi puternic
e"presive pe margine 'i sla( e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5$ g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. E% #autic este un 1i(rid trilinear8 care face parte din grupa
de maturitate timpurie?mi)locie. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia
sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant
la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,582h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul E% P1isK7 a reali;at dup 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32+2 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
*). Flore!#ia CS
6i(ridul de floarea?soarelui 5lorencia C% a fost creat de compania Caussade
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea medie 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i
ung1iul format &ntre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie.
Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ u'or
conve"k. %mn/a are forma rotun)it8 de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive
pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ g.8 iar masa 1ectolitric
de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 5lorencia C% este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este re;istent la atacul Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,582 h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 5lorencia C% a reali;at &n 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,50 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
**. Flor!il FD
6i(ridul de floarea?soarelui 5lornil 50 a fost creat de 9#C0! 5undulea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mare8 de culoare verde
desc1is8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este fin. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are
culoarea gal(en oran). Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul
115
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma
ovoid?&ngust8 culoarea neagrk cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine 'i &ntre
margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitardivk. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu
re;istent la homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. Este re;istent la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,380h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 5lornil 50 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3215 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
*(. Fu!dulea L**
6i(ridul de floarea?soarelui 5undulea 211 a fost creat de 9#C0! 5undulea8
Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu.
>ofrarea este sla( 'i denti/ia este fin. 5run;a are urec1iu'ele medii8 iar ung1iul
dintre nervurile laterale este o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5lorile ligulate au
culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este plat. %mn/a are forma ovoid?larg
'i este de culoare neagrk8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este &n medie de -, g.8 iar masa 1ectolitric de ,1 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 5undulea 211 este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitardivk. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i
lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,282h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 5undulea 211 a reali;at &n 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 335, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare de lupoaie.
*D. Fus0ia CL
6i(ridul de floarea?soarelui 5us1ia C3 a fost creat de compania Caussade
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea a(sent sau foarte sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are
urec1iu'ele medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este
medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuitk8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or
conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi sla(
e"presive pe margine 'i deloc sau foarte sla( e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -3 g.8 iar masa 1ectolitric de ,, Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 5us1ia C3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv. 6i(ridul este mediu re;istent la lasmopara helianthi 'i
Sclerotinia sclerotiorum. 6i(ridul este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28- h.
11-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 5us1ia C3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3532 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie8 dar cu precau/ie.
*F. GA Laura
6i(ridul de floarea?soarelui >O 3aura fost creat de Cereal Researc1 #on?Profit
Compan7 %;eged8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mick8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea medie 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele mari8 cu ung1iul dintre
nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de talie medie. Capitulul are portul
aplecat8 cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este deformat. %mn/a are forma
alungit 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau foarte sla( e"presive pe
margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de -0 g.8 iar masa 1ectolitric de
,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. >O 3aura este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la Sclerotinia sclerotiorum. 6i(ridul este tolerant la atacul
de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,18-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul >O 3aura a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3202 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare puternick de lupoaie.
*G. GA Ma!dala
6i(ridul de floarea?soarelui >O Mandala a fost creat de Cereal Researc1
#on?Profit Compan7 %;eged8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu. >ofrarea este sla( 'i denti/ia este fin. 5run;a are urec1iu'ele mici8 iar ung1iul
dintre nervurile laterale este ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5lorile ligulate au
culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma
ovoid?&ngust8 culoarea (run &nc1is8 iar dungile lipsesc sau sunt foarte sla( e"presive.
Masa a 1000 de (oa(e este &n medie de -3 g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. >O Mandala este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate timpurie spre mi)locie. 6i(ridul are o re;isten/k (unk la secetk8
ar'i/k 'i frngere. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i
lasmopara helianthi 'i mediu re;istent la homopsis helianthi. 6i(ridul este sensi(il la
atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,182h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul >O Mandala a reali;at &n 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32-1 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
11$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
*H. Goldi%i
6i(ridul de floarea?soarelui >oldimi a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii8 ung1iul
dintre nervurile laterale este drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este tardiv.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este foarte &nalt. Capitulul are
portul rksturnat8 iar forma pr/ii cu smn/ este plat. %mn/a are forma ovoid?
&ngust 'i este de culoare neagr8 fkrk dungi pe margine. Masa a 1000 de (oa(e este
de 5- g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. >oldimi este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul este mediu re;istent la Sclerotinia sclerotiorum 7i
lasmopara helianthi 'i tolerant la homopsis helianthi. 6i(ridul este sensi(il la atacul
de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul >oldimi a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 323+ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
*I. I%eria CS
6i(ridul de floarea?soarelui 9meria C% a fost creat de compania Caussade
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde
desc1is8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este grosierk. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i
ung1iul dintre nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are
culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul semiaplecat8
cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma
ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i
&ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 9meria C% este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate mi)locie spre tardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este mediu re;istent la Sclerotinia sclerotiorum6 homopsis helianthi
'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este sensi(il la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,183 h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 9meria C% a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3-3+ Kg41a .
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
*J. I6ora
6i(ridul de floarea?soarelui 9;ora a fost creat de compania %7ngenta %!%8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
desc1is spre mediu8 cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia este fink. 5run;a
are urec1iu'ele medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept.
Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este
11+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
de talie medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuitk8 iar forma pr/ii cu
smn/ este plat. %mn/a are forma ovoid?larg 'i este culoare neagr8 cu dungi pe
margine sla( e"presive 'i &ntre margini deloc sau foarte sla( e"presive.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ g.8 iar masa 1ectolitric a fost de ,2 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 9;ora este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitardiv. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i lasmopara
helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,280h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 9;ora a reali;at dup 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,22 Kg41a .
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
*L. LGGFIF8O
6i(ridul de floarea?soarelui 3>5,$,6O a fost creat de compania 3imagrain
.erneuil 6olding8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie spre mick 'i de culoare
verde mediu. >ofrarea este medie 'i denti/ia este fink spre medie. 5run;a are
urec1iu'ele mici8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este medie. 5lorile ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta are talia
&naltk. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este
u'or conve"k.
%mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi sla(
e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -2 g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 3>5,$,6O este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitimpurie. 6i(ridul este re;istent la Sclerotinia sclerotiorum 'i
mediu re;istent la atacul de lasmopara halstedii 'i homopsis helianthi. 6i(ridul este
tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,,80h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 3>5,$,6O a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 35,+ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare de lupoaie.
(). LGGHDDCL
6i(ridul de floarea?soarelui 3>5-33C3 a fost creat de compania 3imagrain
.erneuil 6olding8 5ran/a. Este forma ameliorat a 1i(ridului 3>5-35.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie spre mare8 de culoare
verde mediu8 cu gofrarea sla(k 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii
spre mari 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului
este medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en oran). Planta este de &nl/ime mick.
Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or
conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi
puternic e"presive pe margine 'i &ntre margini.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 3>5-33C3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
112
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(*. LGGHHD CL
6i(ridul de floarea?soarelui 3>5--3 C3 a fost creat de compania 3imagrain
.erneuil 6olding8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mkrime medie spre mare8 de culoare
verde mediu. >ofrarea este sla(k spre medie 'i denti/ia grosierk. 5run;a are
urec1iu'ele mari8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este tardivk. 5lorile ligulate au culoarea gal(en?mediu. Planta are &nl/ime
scurtk spre medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu
smn/ este plat. %mn/a are forma ovoid?larg 'i este de culoare neagr8 cu dungi
puternic e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -+ g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 3>5--3 C3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitardivk. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia
sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de homopsis helianthi. 6i(ridul este re;istent
la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de 3+85h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 3>5--3 C3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 332- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
((. Lilia!a
6i(ridul de floarea?soarelui 3iliana fost creat de firma %.C. 9*C %R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde
desc1is8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul dintre
nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat este de culoare
gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg
arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este
de culoare neagrk8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i deloc sau sla( e"presive
&ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5- g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 3iliana este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. Este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i
tolerant la homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. Este sensi(il la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul 3iliana a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32,1 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
(D. MAS JDR
6i(ridul de floarea?soarelui M!% +3R a fost creat de firma Maisadour
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla(k 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele mici. Epoca
&nfloritului este medie spre tardiv. 5loarea ligulat este de culoare gal(en mediu.
Planta este de talie &naltk. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma
pr/ii cu smn/ este pronun/at conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de
120
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
culoare neagr8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i deloc sau sla( e"presive &ntre
margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5- g.8 iar masa 1ectolitric de ,1 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. M!% +3R este un 1i(rid simplu care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu
re;istent la atacul de lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este re;istent la
atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,585h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul M!% +3R a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,2+ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
(F. MAS JLOL
6i(ridul de floarea?soarelui M!% +2O3 a fost creat de firma Maisadour
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare
verdemediu8 cu gofrarea sla(k spre medie 'i denti/ia este fink spre medie. 5run;a are
urec1iu'ele mici. Epoca &nfloritului este medie spre tardiv. 5loarea ligulat este de
culoare gal(en oran). Planta este de talie medie spre &naltk. Capitulul are portul
semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este plat. %mn/a are forma
ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i deloc
sau sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de -, g.8 iar masa
1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. M!% +2O3 este un 1i(rid simplu care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu
re;istent la atacul de lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este tolerant la
atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,81h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul M!% +2O3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3312 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
(G. MAS L)T
6i(ridul de floarea?soarelui M!% 20* a fost creat de firma Maisadour
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla( spre medie 'i denti/ia este medie spre grosierk. 5run;a are
urec1iu'ele mici spre medii 'i ung1iul format &ntre nervurile laterale drept sau aproape
drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu.
Planta este de &nl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma
pr/ii cu smn/ pronun/at conve". %mn/a are forma ovoid?larg 'i este de culoare
neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla( e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. M!% 20* este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul
de lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,81h.
121
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul M!% 20* a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,0, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie.
(H. MAS L(IR
6i(ridul de floarea?soarelui M!% 20* a fost creat de firma Maisadour
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este &nkl/ime medie. Capitulul are portul
semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve"k. %mn/a
are forma alungitk 'i este de culoare (run mediu. Masa a 1000 de (oa(e este
de 55 g.8 iar masa 1ectolitric de ,2Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. M!% 229R este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. Este tolerant la atacul de lupoaie
<Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul M!% 229R a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32-2 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare de lupoaie.
(I. MAS LGOL
6i(ridul de floarea?soarelui M!% 20* a fost creat de firma Maisadour
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
&nc1is8 cu gofrarea foarte sla( 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele mici8 cu
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea mare. Capitulul are
portul aplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are
forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe
margine.
Masa a 1000 de (oa(e este de $, g.8 iar masa 1ectolitric a fost de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. M!% 25O3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum8 homopsis helianthi
'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,183h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul M!% 25O3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,2, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie8 dar cu precau/ie.
122
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(J. More!a CL
6i(ridul de floarea?soarelui Morena C3 a fost creat de firma #idera8 !rgentina.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mare8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea puternic 'i denti/ia este grosier. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are
culoarea gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma ovoid?
&ngust 'i este de culoare (run mediu8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i &ntre
margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Morena C3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. Este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6
homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. Este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Morena C3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3222 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare de lupoaie.
(L. NS Fal#o!
6i(ridul de floarea?soarelui #% 5alcon a fost creat de 9nstitute of 5ield and
.egeta(le Crops #ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla(k 'i denti/ia este fink. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
format &ntre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nl/ime foarte mare.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ u'or
conve"k. %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc
sau sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8
iar masa 1ectolitric de ,, Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. #% 5alcon este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la Sclerotinia sclerotiorum6 homopsis helianthi 'i
lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,38, h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul #% 5alcon a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 351- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele infestare de lupoaie.
D). NS Feli2
6i(ridul de floarea?soarelui #% 5eli" a fost creat de 9nstitute of 5ield and
.egeta(le Crops #ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla(k8 iar denti/ia este fink. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul
format &ntre nervurile laterale de la (a; o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea
ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este &naltk. Capitulul are portul aplecat8
cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma
123
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
ovoid?larg8 este de culoare neagrk8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine
'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ gr.8 iar masa 1ectolitric a fost de
,3 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. #% 5eli" este un 1i(rid simplu care face parte din grupa de
maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere. Este
re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la homopsis helianthi.
*otodat8 este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,58- h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul #% 5eli" a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,2- Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile florii?soarelui8 inclusiv pe solele cu
infestare de lupoaie.
D*. NS Maes"ro
6i(ridul de floarea?soarelui #% Maestro a fost creat de 9nstitute of 5ield and
.egeta(le Crops #ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
&nc1is8 cu gofrarea a(sentk sau foarte sla(k8 iar denti/ia este foarte fink spre fink.
5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul format &ntre nervurile laterale de la (a; este
drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este tardivk. 5loarea ligulat este de culoare
gal(en mediu. Planta este &naltk. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar
forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i
este de culoare neagrk8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i deloc sau sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -3 gr.8 iar masa 1ectolitric este de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. #% Maestro este un 1i(rid simplu care face parte din
grupa de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. *otodat8 este tolerant la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,180 h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul #% Maestro a reali;at &n 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 352$ Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile floarii?soarelui8 cu e"cep/ia solelor cu
infestare puternic de lupoaie.
D(. NS Taurus
6i(ridul de floarea?soarelui #% *aurus a fost creat de 9nstitute of 5ield and
.egeta(le Crops #ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
desc1is8 cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia este i;olat sau foarte fin.
5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape
drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat este de culoare gal(en mediu.
Planta este de &nl/me mare. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii
cu smn/ este pronun/at conve"k. %mn/a are forma ovoid?larg 'i este de culoare
neagr8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de
(oa(e este de 5- g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. #% *aurus este un 1i(rid simplu care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
12,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de
lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este sensi(il la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de 328+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul #% *aurus a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 350- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele de cultur favora(ile florii?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor infestate cu lupoaie.
DD. PHDLEF(
6i(ridul de floarea?soarelui P-33E,2 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-3!+-.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla(k 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul
dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este timpurie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en oran). Planta este de &nl/ime medie spre &naltk.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or
conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc
sau foarte sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini.
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-,3E35 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DF. PHDLEGJ
6i(ridul de floarea?soarelui P-33E5+ a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-,!15.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea medie 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de talie medie. Capitulul are
portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve".
%mn/a are forma ovoid?larg 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive
pe margine 'i sla( e"presive &ntre margini.
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-33E5+ este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DG. PHFLE(G
6i(ridul de floarea?soarelui P-,3E25 a fost creat de firma Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-,550.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mick8 de culoare verde mediu8
cu gofrarea a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia este medie. 5run;a are urec1iu'ele
mici 'i ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
mediie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de talie &naltk.
Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este
125
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
pronun/at conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu
dungi sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini.
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-,3E25 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DG. PHFLEDG
6i(ridul de floarea?soarelui P-,3E35 a fost creat la firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-3!20.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mare8 de culoare verde mediu8 cu
gofrarea a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia este fink. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
timpurie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or
conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i culoarea neagr.
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-,3E35 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DI. PHFLEHG
6i(ridul de floarea?soarelui P-,3E-5 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-,!+2.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mkrime foarte mare8 de culoare verde
desc1isk spre medie8 cu gofrarea sla(k spre medie 'i denti/ia este medie spre
grosierk. 5run;a are urec1iu'ele mari spre foarte mari 'i ung1iul dintre nervurile
laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie spre tardivk. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de talie &naltk. Capitulul are portul
aplecat8 cu ti)a arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve". %mn/a
are forma ovoid?larg 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe
margine 'i &ntre margini.
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-,3E-5 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DJ. PHFLEI*
6i(ridul de floarea?soarelui P-,3E$1 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Este forma ameliorat a 1i(ridului PR-,5--.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este mkrime medie8 de culoare verde desc1is8
cu gofrarea sla(k 'i denti/ia este fink. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul dintre
nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat are culoarea
gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a
dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve". %mn/a are forma
ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla(
e"presive &ntre margini.
12-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri 1i6iolo/i#e. P-,3E$1 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
DL. Paraiso *)))CL Plus
6i(ridul de floarea?soarelui Paraiso 1000C3 Plus a fost creat de firma #idera8
!rgentina.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu.
>ofrarea este medie 'i denti/ia grosier. 5run;a are urec1iu'ele mari8 cu ung1iul dintre
nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este tardivk. 5lorile ligulate
au culoarea gal(en mediu. Planta are talia scurtk. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a
dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve"k. %mn/a are forma ovoid?larg
'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5$ g.8 iar masa 1ectolitric de 3$ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Paraiso 1000C3 Plus este un 1i(rid simplu8 care face parte
din grupa de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum. 6i(ridul
este sensi(il la lupoaie <Oro(anche sp.=.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de imida;olinone.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,08-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Paraiso 1000C3 Plus a reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie de 332- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare cu lupoaie.
F). Passio!e
6i(ridul de floarea?soarelui Passione a fost creat de compania %7ngenta %!%8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mick8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul
are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a
are forma ovoid &ngustk 'i este de culoare neagrk8 cu dungi sla( e"presive pe margine
'i deloc sau sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5, g.8 iar
masa 1ectolitric de ,3 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Passione este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la homopsis
helianthi 'i lasmopara helianthi. Este re;istent la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,81h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Passione a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,,3 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
12$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
F*. Pa"ro!
6i(ridul de floarea?soarelui Patron a fost creat de compania %7ngenta %!%8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea a(sent sau foarte sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele
medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este tardivk. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de &nl/ime medie. Capitulul are portul
aplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este deformat. %mn/a are forma
alungit 'i este de culoare neagr8 cu dungi e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 53 g.8 iar masa 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Patron este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitardiv. 6i(ridul este mediu re;istent la homopsis helianthi 'i
Sclerotinia sclerotiorum. 6i(ridul este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,382 h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Patron a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,$, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie8 dar cu precau/ie.
F(. PollCa CL
6i(ridul de floarea?soarelui PollKa C3 a fost creat de firma R2n8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie spre mare8 de culoare
verde mediu8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia medie spre grosier. 5run;a are urec1iu'ele
mari 'i ung1iul dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este tardivk. 5loarea
ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este &nalt. Capitulul are portul aplecat8
cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a are forma
ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau foarte sla( e"presive pe
margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ g.8 iar masa 1ectolitric de
3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PollKa C3 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitimpurie. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum
'i mediu re;istent la lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este tolerant la
atacul de lupoaie.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de imida;olinone.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PollKa C3 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3213 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
FD. PRHFA(L
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,!22 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu8
cu gofrarea sla( 'i cu denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul dintre
nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat este de culoare
gal(en mediu. Planta este de &nl/me medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a
dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k. %mn/a are forma ovoid?
12+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine 'i
&ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5- g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,!22 este un 1i(rid simplu care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i tolerant la lasmopara helianthi 'i
homopsis helianthi. Este sensi(il la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,08+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,!22 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 35,- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele de cultur favora(ile florii?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor infestate cu lupoaie.
FF. PRHFAD*
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,!31 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu8
cu gofrarea sla( 'i denti/ia este fin. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul dintre
nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea
ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are
portul semiaplecat8 cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k.
%mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau foarte
sla( e"presive pe margine 'i sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este
de 52 g.8 iar masa 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,!31 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 mediu re;istent la
lasmopara helianthi 'i tolerant la homopsis helianthi. Este tolerant la atacul de
lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,18$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,!31 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 352- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele infestate cu lupoaie.
FG. PRHFFG)
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,550 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mick8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este tardivk.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este de talie &naltk. Capitulul are
portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k.
%mn/a are forma ovoid largk 'i este de culoare neagrk8 cu dungi puternic e"presive
pe margine 'i deloc sau sla( e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5583 g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,550 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. Este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 de
homopsis helianthi 'i de lasmopara helianthi. Este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,18,h.
122
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,550 a reali;at &n re/eaua 9%*9% o
produc/ie medie de 3-+5 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
FH. PRHFFHH
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,5-- a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie8 de culoare verde
desc1is8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul dintre
nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat are culoarea
gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a
dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k. %mn/a are forma ovoid
&ngustk 'i este de culoare neagrk8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -1 g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,5-- este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu
re;istent la homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. Este re;istent la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,38$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,5-- a reali;at &n re/eaua 9%*9% o
produc/ie medie de 3$22 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
FI. PRHFGFH
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,>,- a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia medie. 5run;a are urec1iu'ele
medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul
semiaplecat8 cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ u'or concav. %mn/a are
forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margini
'i sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 5, g.8 iar masa
1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,>,- este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul
de homopsis helianthi 'i de lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,082h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,>,- a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,,$ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie.
130
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
FJ. PRHF8DF
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,63, a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mick8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici8 cu
ung1iul dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat
are culoarea gal(en oran). Planta este &nalt. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a
puternic arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ u'or conve". %mn/a are forma alungit
'i este de culoare neagr8 cu dungi pe margini 'i &ntre margini puternic e"presive.
Masa a 1000 de (oa(e este de -0 g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,63, este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de homopsis helianthi6 Sclerotinia sclerotiorum
'i de lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,28-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,>,- a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9% o produc/ie medie de 3353 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie.
FL. PRHF8F(
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,6,2 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mick8 de culoare verde &nc1is8
gofrarea este a(sent sau foarte sla( 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele mici8 iar
ung1iul dintre nervurile laterale este drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
medie. 5loarea ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este de talie &naltk.
Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a arcuitk 'i forma pr/ii cu semin/e platk.
%mn/a are form alungit 'i este de culoare neagr8 cu dungi sla( e"presive pe
margine 'i deloc sau foarte sla( e"presive &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este
de -$ g.8 iar greutatea 1ectolitric de ,5 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,6,2 este un 1i(rid simplu8 din grupa de maturitate
semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere. Este mediu
re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i este sensi(il la atacul de lupoaie
<Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,8$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,6,2 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,23 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
G). PRHF8G(
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,652 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici 'i ung1iul dintre
nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat are culoarea
gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg
131
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma alungitk8 este de
culoare neagrk8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -5 g.8 iar masa 1ectolitric de ,3 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,652 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 mediu
re;istent la homopsis helianthi 'i tolerant la lasmopara helianthi. Este re;istent la
atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,8-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,652 a reali;at &n re/eaua 9%*9% o
produc/ie medie de 3--0 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
G*. PRHF=J)
6i(ridul de floarea?soarelui PR-,I+0 a fost creat de firma Pioneer Overseas
Corporation8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu. >ofrarea este a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia medie. 5run;a are
urec1iu'ele medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este medie. 5lorile ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta este de talie
scurtk. Capitulul are portul semiaplecat8 cu ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/
este u'or conve". %mn/a are forma larg ovoid 'i este de culoare neagr8 cu dungi
puternic e"presive pe margine 'i deloc sau foarte sla( e"presive &ntre margini. Masa a
1000 de (oa(e este de 55 g.8 iar masa 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PR-,I+0 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de homopsis helianthi 'i de Sclerotinia
sclerotiorum. Este re;istent la lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,18,h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PR-,I+0 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie de 3-2, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
G(. PRO***SU
6i(ridul de floarea?soarelui PRO111%C a fost creat de firma Procera
!groc1emicals8 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mare8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea puternic 'i denti/ia grosier. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul dintre
nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea
gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a
dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este pronun/at conve"k. %mn/a are forma ovoid
&ngustk 'i este de culoare neagrk8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 5+ g.8 iar masa 1ectolitric de ,2 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PRO111%C este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
lasmopara helianthi. Este tolerant la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
132
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,,82h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PRO111%C a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9% o produc/ie medie de 3,2- Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele infestate cu lupoaie.
GD. PRO**(SU
6i(ridul de floarea?soarelui PRO112%C a fost creat de firma Procera
!groc1emicals8 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime mare8 de culoare verde mediu8
cu gofrarea sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele medii 'i ung1iul dintre
nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea
gal(en mediu. Planta este de talie medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a puternic
arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve"k. %mn/a are forma ovoid
&ngustk 'i este de culoare neagrk8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -1 g.8 iar masa 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e PRO112%C este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
Este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 mediu re;istent la homopsis
helianthi 'i lasmopara helianthi. Este tolerant la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
6i(ridul este re;istent la tratamentele cu er(icide pe (a; de tri(enuron?metil.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,385h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PRO112%C a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 332+ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele infestate cu lupoaie.
GF. PRO((L
6i(ridul de floarea?soarelui PRO222 a fost creat de firma Procera
!groc1emicals8 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea foarte sla( 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mici8 cu ung1iul
dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are
culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve"k. %mn/a are forma ovoid?
&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi puternic e"presive pe margine 'i sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8 iar masa 1ectolitric a fost de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. PRO222 este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
homopsis helianthii. 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,38+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul PRO222 a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 32-5 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
133
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
GG. Pro%i!e!"
6i(ridul de floarea?soarelui Prominent a fost creat de firma %7ngenta %!%8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde &nc1is8
cu gofrarea a(sentk sau foarte sla( 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele mari8 cu
ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie.
5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este &nalt. Capitulul are portul
semiaplecat8 cu ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a
are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi pe margine 'i &ntre margini
sla( e"presive.
Masa a 1000 de (oa(e este de -3 g.8 iar masa 1ectolitric a fost de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Prominent este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardiv. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
homopsis helianthi. 6i(ridul este re;istent la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,28-h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Prominent a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,-3 Kg41a .
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie.
GH. NC +ra4o
6i(ridul de floarea?soarelui [C @ravo a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea medie 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele medii8 cu ung1iul
dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea
ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta este &nalt. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a dreapt8 iar forma pr/ii cu smn/ u'or conve". %mn/a are forma ovoid?
&ngust 'i este de culoare (run &nc1is8 cu dungi pe margini sla( e"presive 'i &ntre
margini deloc sau foarte sla( e"presive.
Masa a 1000 de (oa(e este de 53 g.8 iar masa 1ectolitric de ,1 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. [C @ravo este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i tolerant la
homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la atacul de lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,38+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul [C Vor(a a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 33+0 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 dar cu
precau/ie pe solele cu infestare de lupoaie.
GI. NC Gri!/o
6i(ridul de floarea?soarelui [C >ringo a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
&nc1is. >ofrarea este sla(k 'i denti/ia fin. 5run;a are urec1iu'ele mari8 cu ung1iul
dintre nervurile laterale o(tu;. Epoca &nfloritului este tardivk. 5lorile ligulate au culoarea
13,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
gal(en mediu. Planta este de talie &naltk. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg
arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma ovoid?larg 'i este
de culoare neagr8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine 'i &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -$ g.8 iar masa 1ectolitric de 35 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. [C >ringo este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate mi)locie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere. 6i(ridul
este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul de
homopsis helianthi. 6i(ridul este tolerant la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul [C >ringo a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie de 3225 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
pe solele cu infestare cu lupoaie.
GJ. NC Riolei#o
6i(ridul de floarea?soarelui [C Rioleico a fost creat de firma [ualit7 Crops
!gro %R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu8
cu gofrarea sla( 'i denti/ia este fin. 5run;a are urec1iu'ele mari 'i ung1iul dintre
nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat este de
culoare gal(en mediu. Planta este de &nkl/ime medie. Capitulul are portul aplecat8 cu
ti)a dreaptk8 iar forma pr/ii cu smn/ este platk. %mn/a are forma ovoid?larg 'i
este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau foarte sla( e"presive pe margine 'i &ntre
margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 53 g.8 iar masa 1ectolitric de 3+ Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. [C Rioleico este un 1i(rid simplu8 care face parte din
grupa de maturitate semitimpurie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i tolerant la
lasmopara helianthi 'i homopsis helianthi. Este sensi(il la atacul de lupoaie
<Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,38$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul [C Rioleico a reali;at &n 3 ani de testare8
&n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 31$1 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor infestate cu lupoaie.
GL. NC Zor5a
6i(ridul de floarea?soarelui [C Vor(a a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 cu gofrarea a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia este fink. 5run;a are
urec1iu'ele medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu. Planta are talia
&naltk. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a puternic arcuitk8 iar forma pr/ii cu smn/
plat. %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau
foarte sla( e"presive pe margini 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8
iar masa 1ectolitric de ,1 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. [C Vor(a este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i tolerant la
135
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
homopsis helianthi 'i la lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la atacul de
lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,185h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul [C Vor(a a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 33-, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 dar cu
precau/ie pe solele cu infestare de lupoaie.
H). S#er5oss
6i(ridul de floarea?soarelui %cer(oss a fost creat de firma Caussade
%emences8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 gofrarea este sla( 'i denti/ia medie. 5run;a are urec1iu'ele mici8 iar ung1iul
dintre nervurile laterale este o(tu;. Epoca &nfloritului este timpurie. 5loarea ligulat este
de culoare gal(en mediu. Planta are &nl/imea mare. Capitulul are portul semiaplecat8
cu ti)a dreapt 'i forma pr/ii cu semin/e u'or conve". %mn/a are form ovoid?larg
'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau sla( e"presive pe margine.
Masa a 1000 de (oa(e este de -, g.8 iar greutatea 1ectolitric de ,1 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %cer(oss este un 1i(rid simplu8 din grupa de maturitate
semitardiv. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere. 6i(ridul este
mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i homopsis helianthi 'i tolerant
la lasmopara helianthi. Este sensi(il la atacul de lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,182h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul %cre(oss a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,0- Kg41a .
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu e"cep/ia
solelor cu infestare de lupoaie.
H*. SU I!essa
6i(ridul de floarea?soarelui %C 9nessa a fost creat de Cereal Researc1 #on?
Profit Compan7 %;eged8 Cngaria.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu. >ofrarea este a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia este fin. 5run;a are
urec1iu'ele medii8 cu ung1iul dintre nervurile laterale drept sau aproape drept. Epoca
&nfloritului este precoce. 5lorile ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta are
&nl/imea medie. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu
smn/ este u'or conve". %mn/a are forma ovoid?&ngust 'i este de culoare
neagr. Masa a 1000 de (oa(e este de 5$ g.8 iar masa 1ectolitric de 32 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %C 9nessa este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate mi)locie. 6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i
mediu re;istent la atacul de lasmopara helianthi. 6i(ridul este re;istent la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,381h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul %C 9nessa a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie de 3123 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv &n
;onele cu infestare de lupoaie.
13-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
H(. Sul1osol
6i(ridul de floarea?soarelui %ulfosol a fost creat de firma [ualit7 Crops !gro
%R38 Romnia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mare8 de culoare verde mediu8
gofrarea este a(sent sau foarte sla( 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele medii8 iar
ung1iul dintre nervurile laterale este drept sau aproape drept. Epoca &nfloritului este
tardivk. 5loarea ligulat este de culoare gal(en mediu. Planta este de talie &naltk.
Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a puternic arcuitk 'i forma pr/ii cu semin/e u'or
concavk. %mn/a are form ovoid?&ngust 'i este de culoare neagr8 cu dungi sla(
e"presive att pe margine ct 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e a fost de -, g.8
iar greutatea 1ectolitric de 3- Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %ulfosol este un 1i(rid simplu 'i face parte din grupa de
maturitate semitimpurie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere. Este
mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i lasmopara helianthi.
Este tolerant la lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,28+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul %ulfosol a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 332, Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 dar cu
precau/ie pe solele cu infestare de lupoaie8.
HD. SB Co!s"a!6a
6i(ridul de floarea?soarelui %X Constan;a a fost creat de firma %7ngenta %!%8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime mick8 de culoare verde &nc1is8
gofrarea este sla( 'i denti/ia grosierk. 5run;a are urec1iu'ele medii8 iar ung1iul dintre
nervurile laterale este o(tu;. Epoca &nfloritului este tardivk. 5loarea ligulat este de
culoare gal(en mediu. Planta are &nl/imea mare. Capitulul are portul semiaplecat8 cu
ti)a dreapt 'i forma pr/ii cu semin/e u'or cove". %mn/a are form ovoid?&ngust 'i
este de culoare neagr8 cu dungi sla( e"presive pe margine 'i deloc sau foarte sla(
e"presive &ntre margini.
Masa a 1000 de (oa(e este de -0 g.8 iar greutatea 1ectolitric de ,0 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %X Constan;a este un 1i(rid simplu 'i face parte din grupa
de maturitate semitardiv. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este mediu re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum6 homopsis helianthi
'i lasmopara helianthi. 0e asemenea8 este tolerant la lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,,82h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul %X Constan;a a reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 355+ Kg41a .
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 inclusiv pe
solele cu infestare de lupoaie8 dar cu precau/ie.
HF. SB Re4elio
6i(ridul de floarea?soarelui %X Revelio a fost creat de %7ngenta %!%8 5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mkrime medie 'i de culoare verde
mediu. >ofrarea este a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia fink. 5run;a are urec1iu'ele
mici8 cu ung1iul dintre nervurile laterale ascu/it. Epoca &nfloritului este medie. 5lorile
ligulate au culoarea gal(en mediu. Planta are &nl/imea medie. Capitulul are portul
13$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma pr/ii cu smn/ este u'or conve". %mn/a
are forma ovoid?larg 'i este de culoare neagr8 cu dungi deloc sau foarte sla(
e"presive pe margine 'i &ntre margini. Masa a 1000 de (oa(e este de 52 g.8 iar masa
1ectolitric de ,2 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %X Revelio este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa
de maturitate timpurie spre mi)locie. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i
frngere. 6i(ridul este re;istent la Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la atacul
de homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la atacul de
lupoaie <Oro(anche sp.=.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n ulei al semin/elor este de ,285h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul %X Revelio a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,13 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
HG. Veloso
6i(ridul de floarea?soarelui .eloso a fost creat de firma Maisadour %emences8
5ran/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 5run;a este de mrime medie8 de culoare verde
mediu8 gofrarea este a(sentk sau foarte sla(k 'i denti/ia medie. 5run;a are
urec1iu'ele foarte mici 'i ung1iul format &ntre nervurile laterale drept sau aproape
drept. Epoca &nfloritului este medie. 5loarea ligulat are culoarea gal(en mediu.
Planta este de &nal/ime mare. Capitulul are portul aplecat8 cu ti)a larg arcuit8 iar forma
pr/ii cu smn/ plat. %mn/a are forma ovoid?larg8 este de culoare neagr8 cu
dungi puternic e"presive pe margine.
Masa a 1000 de (oa(e este de -3 g.8 iar masa 1ectolitric de ,2 Kg.
!su,iri 1i6iolo/i#e. .eloso este un 1i(rid simplu8 care face parte din grupa de
maturitate semitardivk. 6i(ridul are re;isten/k (unk la secetk8 ar'i/k 'i frngere.
6i(ridul este re;istent la atacul de Sclerotinia sclerotiorum 'i mediu re;istent la
homopsis helianthi 'i lasmopara helianthi. 6i(ridul este tolerant la lupoaie.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,381h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul .eloso a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3,0+ Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile pentru floarea?soarelui8 cu precau/ie
&n solele cu infestare de lupoaie.
RAPI< DE TOAMN PENTRU ULEI ? +rassica napus 3. partim.
*. NS Ilia
%oiul de rapi/ de toamn #% 9lia a fost creat la 9nstitute of 5ield and .egeta(le
Crops #ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %mn/a este lipsit de acid erucic. 5run;a este de
culoare verde mediu8 cu numrul lo(ilor mic spre mediu. 5run;a are denti/ia pe
margine sla(k spre medie. Epoca &nfloritului este medie. Culoarea petalelor florii este
gal(en. Planta are lungimea total <inclusiv ramifica/iile laterale= medie spre mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Este un soi cu re;isten/ (un la iernare8 secet8 ar'i/ 'i
scuturare. Masa a 1000 de (oa(e este de ,8, gr.8 iar masa 1ectolitric de -,81 Kg.
13+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,08$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. %oiul de rapi/ de toamn #% 9lia a reali;at &n 3 ani
de testare8 &n re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 2-,+ Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile rapi/ei de toamn.
(. Ro0a!
6i(ridul de rapi/ de toamn Ro1an a fost creat de firma #orddeutsc1e P6.
3em(Ke O>8 >ermania.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %mn/a este lipsit de acid erucic. 5run;a este de
culoare verde mediu cu numr mare de lo(i. 5run;a are denti/ia pe margine medie.
Epoca &nfloritului este timpurie. Culoarea petalelor florii este gal(en. Planta are
lungimea total <inclusiv ramifica/iile laterale= medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Ro1an este un 1i(rid cu o (un re;isten/ la secet8 ar'i/
'i scuturare. Masa a 1000 de (oa(e este de ,8, gr.8 iar masa 1ectolitric de -,81 Kg.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n ulei al semin/elor este &n medie de ,285h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. 6i(ridul Ro1an a reali;at &n 3 ani de testare8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 3030 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile rapi/ei de toamn.
SOIA ? /lycine ma'. (*.) Merrill
*. Cri!a F
%oiul de soia Crina 5 a fost creat de 9#C0! 5undulea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este a(sent.
*ipul de cre'tere al plantei este semideterminat. Portul plantei este semierect.
Culoarea peri'orilor este cenu'ie. Planta este foarte scurt spre scurt. 5run;a
pre;int gofrare medie. 5oliolele laterale sunt de form triung1iular 'i de mrime
medie spre mare. 9ntensitatea culorii ver;i este &nc1is. 5loarea este de culoare al(.
Pstaia este de culoare (run. %mn/a este de mrime mic 'i are forma sferic.
Culoarea de fond a tegumentului semin/ei este gal(en?ver;ui8 iar culoarea 1ilului este
(run desc1is. Culoarea funiculului este diferit de a tegumentului. Epoca &nceputului
&nfloritului este semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Crina 5 face parte din grupa soiurilor semitimpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu de protein (rut este de ,28,5h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 208,,h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 2+3, Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut a
fost de 1205 Kg41a8 iar produc/ia medie de ulei a fost de 251 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei.
132
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(. Cris"i!a TD
%oiul de soia Cristina *0 a fost creat de %C0! *urda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este nedeterminat. Portul plantei este erect spre semierect.
Culoarea peri'orilor este cenu'ie. Planta este scurt. 5run;a pre;int gofrare foarte
sla( sau a(sent. 5oliolele laterale sunt de form triung1iular 'i mici. 9ntensitatea
culorii ver;i este medie. 5loarea este de culoare violet. Pstaia este de culoare (run
&nc1is. %mn/a este de mrime mic 'i are form alungit. Culoarea de fond a
tegumentului semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului este gal(en. Culoarea
funiculului este diferit de a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este
semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Cristina *0 face parte din grupa soiurilor timpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,0h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 228,0h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 22-1 Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut a
fost de 10,+ Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de 5++ Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei din *ransilvania 'i Moldova.
D. Gali!a
%oiul de soia >alina a fost creat de 9nstitute of 5ield and .egeta(le Crops #ovi
%ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este
erect spre semierect. Culoarea peri'orilor este cenu'ie. Planta este scurt spre medie.
5run;a pre;int gofrare sla(. 5oliolele laterale au forma ovat?ascu/it 'i mrimea
medie. 5loarea este de culoare al(. Pstaia este de culoare (run desc1is. %mn/a
este de mrime mic 'i are forma sferic aplati;at. Culoarea de fond a tegumentului
semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului este gal(en. Culoarea funiculului este la fel
ca a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este timpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul >alina face parte din grupa soiurilor semitimpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 3285+h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 218--h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 321+ Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut a
fost de 12$+ Kg41a8 iar produc/ia medie de ulei a fost de 2+3 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei.
F. Dari!a TD
%oiul de soia 0arina *0 a fost creat de %C0! *urda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este
erect spre semierect. Culoarea peri'orilor este ro'iatic. Planta este &nalt. 5run;a
pre;int gofrare foarte sla(. 5oliolele laterale au forma ovat?ascu/it 'i mrimea
1,0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
medie. 9ntensitatea culorii ver;i este medie. 5loarea este de culoare violet. Pstaia este
de culoare (run &nc1is. %mn/a este mare 'i de form sferic. Culoarea de fond a
tegumentului semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului este cenu'ie. Culoarea
funiculului este diferit de a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este
semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul 0arina *0 face parte din grupa soiurilor timpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,2812h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 22801h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 312$ Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut a
fost de 131+ Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de -5- Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei din *ransilvania 'i Moldova.
G. M$li!a TD
%oiul de soia Mlina *0 a fost creat de %C0! *urda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este a(sent.
*ipul de cre'tere al plantei este nedeterminat. Portul plantei este semierect. Culoarea
peri'orilor este cenu'ie. Planta este de &nl/ime medie. 5run;a pre;int gofrare sla(.
5oliolele laterale au forma ovat?ascu/it 'i sunt de mrime medie. 9ntensitatea culorii
ver;i este medie. 5loarea este de culoare al(. Pstaia este de culoare (run &nc1is.
%mn/a este de mrime mic 'i de form sferic. Culoarea de fond a tegumentului
semin/ei este gal(en?ver;ui8 iar culoarea 1ilului este maro desc1is. Culoarea
funiculului este la fel ca a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Mlina *0 face parte din grupa soiurilor timpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,1825h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 228$0h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 2$2, Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut
o(/inut a fost de 1055 Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de 5$1 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei din *ransilvania 'i Moldova.
H. NS Mer#urK
%oiul de soia #% Mercur7 a fost creat de 9nstitute of 5ield and .egeta(le Crops
#ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este
erect. Culoarea peri'orilor este ro'iatic. Planta este scurt spre medie. 5run;a
pre;int gofrare sla( 'i are foliolele laterale de form ovat?rotun)it 'i de mrime
medie spre mare. 5loarea este de culoare violet. Pstaia este de culoare (run &nc1is.
%mn/a este de mrime mic spre medie 'i de form sferic. Culoarea de fond a
tegumentului semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului este (run &nc1is. Culoarea
funiculului este la fel ca a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este timpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul #% Mercur7 face parte din grupa soiurilor
semitimpurii. Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este
tolerant la secet 'i la principalele (oli.
1,1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 3285+h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 21831h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 3131 Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut
o(/inut a fost de 130$ Kg41a8 iar produc/ia medie de ulei a fost de 2$- Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei.
I. NS Ru5i!
%oiul de soia #% Ru(in a fost creat de 9nstitute of 5ield and .egeta(le Crops
#ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere a plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este
erect spre semierect. Culoarea peri'orilor este ro'iatic. Planta este de &nl/ime medie.
5run;a pre;int gofrare sla(8 cu foliolele laterale de forma ovat?ascu/it 'i mrime
medie. 5loarea este de culoare violet. Pstaia este de culoare (run. %mn/a este de
mrime mic 'i form sferic aplati;at. Culoarea de fond a tegumentului semin/ei este
gal(en8 iar culoarea 1ilului este gal(en. Culoarea funiculului este la fel ca a
tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul #% Ru(in face parte din grupa soiurilor semitimpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Pre;int toleran/ la
secet 'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu de protein este de 3285+h8 iar
con/inutul mediu de ulei este de 22830h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n re/eaua
9%*9% &n 3 ani de testare a fost de 32-0 Kg41a. Produc/ia medie de protein o(/inut a
fost de 13+- Kg41a8 iar produc/ia medie de ulei a fost de 313 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei.
J. NS TriMu%1
%oiul de soia #% *ri)umf a fost creat de 9nstitute of 5ield and .egeta(le Cops
#ovi %ad8 %er(ia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este nedeterminat. Portul plantei este erect spre semierect.
Culoarea peri'orilor este cenu'ie. Planta este de &nl/ime scurt spre medie. 5run;a
pre;int gofrare foarte sla( sau a(sent 'i are foliolele laterale de form ovat?ascu/it
'i mari. 9ntensitatea culorii ver;i este desc1is. 5loarea este de culoare violet. Pstaia
este de culoare (run. %mn/a este de mrime mic 'i form sferic. Culoarea de
fond a tegumentului semin/ei este gal(en?ver;ui8 iar culoarea 1ilului este gal(en.
Culoarea funiculului este diferit de a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este
semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul #% *ri)umf face parte din grupa soiurilor semitr;ii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,18$3h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 2282+h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 3250 Kg41a. Produc/ia medie de protein (rut
o(/inut a fost de 1,-- Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de +0- Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei.
1,2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
L. SG Eider
%oiul de soia %> Eider a fost creat de compania %> CERE%CO 9nc.8 Canada.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere a plantei este semideterminat. Portul plantei este erect. Culoarea
peri'orilor este cenu'ie. Planta este de &nl/ime medie. 5run;a pre;int gofrare sla( 'i
are foliolele laterale de form ovat?ascu/it 'i de mrime medie. 9ntensitatea culorii
ver;i este medie. 5loarea este de culoare violet. Pstaia este de culoare (run.
%mn/a este de mrime medie 'i form alungit?turtit. Culoarea de fond a
tegumentului semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului este tot gal(en. Culoarea
funiculului este la fel ca a tegumentului. Epoca &nceputului &nfloritului este medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul %> Eider face parte din grupa soiurilor medii.
Pre;int re;isten/ foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet 'i la
principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,083,h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 22823h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 31+, Kg41a. Produc/ia medie de protein o(/inut a
fost de 111, Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de -35 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei din *ransilvania 'i Moldova.
*). Vi/o
%oiul de soia .igo a fost creat de %.C. 9*C %.R.3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului este pre;ent.
*ipul de cre'tere al plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este
erect spre semierect. Culoarea peri'orilor este cenu'ie. Planta este scurt spre medie.
5run;a pre;int gofrare medie spre puternic 'i are foliolele laterale mari8 de form
ovat?rotun)it. 9ntensitatea culorii ver;i este medie. 5loarea este de culoare violet.
Pstaia este de culoare (run desc1is. %mn/a este de mrime mic 'i de form
sferic. Culoarea de fond a tegumentului semin/ei este gal(en8 iar culoarea 1ilului
este gal(en. Culoarea funiculului este diferit de a tegumentului. Epoca &nceputului
&nfloritului este semitimpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul .igo face parte din grupa soiurilor semitimpurii.
Pre;int re;isten/ (un spre foarte (un la cdere 'i scuturare. Este tolerant la secet
'i la principalele (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de ,082+h8 iar
con/inutul mediu &n ulei este de 22831h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de smn/ reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de 2++2 Kg41a. Produc/ia medie de protein o(/inut a
fost de 1120 Kg41a8 iar produc/ia de ulei a fost de 2+3 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii soiei din sudul 'i vestul /rii.
1,3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
C9NEP ? )ana(is sativa 3
*. Da#ia Se#uie!i
%oiul de cnep 0acia %ecuieni a fost creat de %C0! %ecuieni.
%oiul 0acia %ecuieni este de tip monoic.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Plantula pre;int o sla( pigmenta/ie antocianic a
vrfului de cre'tere. :nl/imea total a plantei la maturitate este &nalt. *ulpina are
lungimea te1nic mi)locie spre lung 'i pu(escen/ pre;ent. %tria/iile longitudinale pe
tulpin sunt pronun/ate. *ulpina are culoarea verde 'i este sla( ramificat. Cng1iul
pe/iolului frun;elor cu tulpina este mediu. 5run;ele sunt de mrime mi)locie spre mare8
cu l/imea foliolelor lat. Culoarea frun;elor este verde 'i pre;int pu(escen/ medie.
Epoca &nceputului &nfloritului este tardiv. 0ecala)ul &ntre desc1iderea florilor este
de $?10 ;ile. :n inflorescen/8 densitatea florilor este mi)locie. 5loarea are culoarea
stigmatelor al(. Epoca maturit/ii este tardiv. %mn/a este de culoare cenu'ie
&nc1is 'i pre;en/a mo;aicului este evident.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul de cnep 0acia %ecuieni este tardiv. %oiul este
tolerant la secet 'i la ar'i/.
!su,iri de #ali"a"e. %oiul de cnep 0acia %ecuieni are un con/inut mediu de
fi(r de 2$82h. Con/inutul de tetra1idrocana(inol <*6C= este situat su( 082h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. %oiul a reali;at &n 3 ani de testare8 &n re/eaua 9%*9%8
o produc/ie de 125+1 Kg41a tulpini 'i o produc/ie de fi(r de 3,03 Kg41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii de cnep din Moldova 'i
*ransilvania.
1,,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
III. PLANTE TU+ERCULIFERE I RDCINOASE
CARTOF ? Solanum tu(erosum *.
*. E2res
%oiul de cartof E"pres a fost creat de %C0! %uceava.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Col/ul la lumin este de form cilindric?&ngust8 de
mrime mare. 9ntensitatea colora/iei antocianice a (a;ei col/ului la lumin este medie.
Col/ul la lumin pre;int la (a; pero;itate medie8 iar la vrf pero;itate puternic.
Mrimea vrfului col/ului &n compara/ie cu (a;a este mi)locie. Planta este de tip
frun;os8 cu portul erect8 iar &nl/imea este medie. 3im(ul frun;ei este de mrime medie
'i de culoare verde desc1is. 9nflorescen/a este mic 'i florile au corola de mrime
mi)locie. Corola florii pre;int o intensitate sla( a colora/iei antocianice pe fa/a
interioar. *u(erculul este rotund8 cu oc1i de adncime medie. Culoarea co)ii este
ro'ie8 iar cea a pulpei este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul de cartof E"pres se &ncadrea; &n grupa soiurilor
semitr;ii. %oiul este tolerant la principalele (oli <man8 virusul X 'i virusul rsucirii=.
!su,iri de #ali"a"e. Calitatea culinar a soiului este (un8 &ncadrndu?se &n
clasa de folosin/ @ <pentru pr)it=.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. %oiul are capacitate de produc/ie (un8 reali;nd &n
medie 3182 t41a8 &n 3 ani de testare 'i $ localit/i.
%oiul se poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii cartofului din &ntreaga /ar.
SFECL DE ZA8R ? +eta vulgaris *.
*. +aiCal
6i(ridul de sfecl de ;a1r @aiKal a fost creat de compania Mari(o %eed
9nternational !p%8 0anemarca.
@aiKal este un 1i(rid diploid monogerm.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 6ipocotilul este de culoare ro;. Portul frun;elor este
erect spre semierect. 5run;a este de lungime medie8 iar l/imea este tot medie. 3im(ul
frun;ei este de culoare verde mediu spre &nc1is8 pre;int marginea mediu ondulat
spre puternic ondulat8 cu aspect u'or gofrat8 iar raportul dintre l/ime 'i lungime este
mediu. Culoarea coletului este verde desc1is8 iar culoarea pr/ii de deasupra solului
este al(?ver;ui.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 6i(ridul nu lstre'te. Este tolerant la cercosporio; &n
condi/ii de infestare natural.
!su,iri de #ali"a"e. 6i(ridul @aiKal a reali;at o produc/ie medie de ;a1r al(
de 108$ t41a.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de rdcini reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de -+8$ t41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele de cultur a sfeclei de ;a1r8 cu condi/ia irigrii
&n ;ona de sud a /rii.
1,5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(. EiCe
6i(ridul de sfecl de ;a1r EiKe a fost creat de compania %tru(e %aat >m(6
_ Co O>8 >ermania.
EiKe este un 1i(rid diploid monogerm.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 6ipocotilul este de culoare ro;. Portul frun;elor este
semierect. 5run;a este lung8 iar l/imea frun;ei este medie. 3im(ul frun;ei este de
culoare verde mediu8 pre;int marginea mediu ondulat8 cu aspect u'or gofrat8 iar
raportul dintre l/ime 'i lungime este mediu. Culoarea coletului este verde desc1is8 iar
culoarea pr/ii de deasupra solului este al(?ver;ui.
!su,iri 1i6iolo/i#e. 6i(ridul nu lstre'te. Este tolerant la cercosporio;8 &n
condi/ii de infestare natural.
!su,iri de #ali"a"e. 6i(ridul EiKe a reali;at o produc/ie medie de ;a1r al( de
1085 t41a.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de rdcini reali;at &n 3 ani de
testare8 &n re/eaua 9%*9%8 a fost de $28$ t41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele de cultur a sfeclei de ;a1r8 cu condi/ia irigrii
&n ;ona de sud a /rii.
1,-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IV. PLANTE FURA=ERE
G8IZDEI ? *otus corniculatus 3.
Da#ia *
%oiul de g1i;dei 0acia 1 a fost creat de C%!M. Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul 0acia 1 este diploid. 3/imea cotiledonului este
medie. Pe frun;8 peri'orii sunt la"i. Culoarea frun;ei este verde mediu. Portul plantei
este mediu. Planta are l/imea medie spre lat8 iar &nl/imea natural la &m(o(ocit este
medie spre &nalt. .igoarea de cre'tere &n iarn este sla(. 3a floare8 culoarea
(utonului floral este ro'ie 'i culoarea corolei este gal(en. Epoca &nfloritului este
mi)locie spre tardiv. 3a frun;8 foliola median are lungimea medie spre lung 'i este
lat. 3ungimea celei mai lungi tulpini este scurt. Ri;omii sunt pre;en/i. Masa a 1000
de (oa(e este medie spre mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul 0acia 1 se &ncadrea; &n grupa soiurilor mi)locii ca
precocitate. .igoarea de cre'tere &n primvar este (un spre foarte (un.
Capacitatea de regenerare dup cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la
factorii nefavora(ili din iarn este (un. %oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor.
Re;isten/a la cdere este foarte (un.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 208,3h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9%8 &n cei trei ani de testare este de 1381 t41a.
%e poate cultiva &n ;ona colinar din &ntreaga /ar.
GOLOM< ? Dactylis glomerata 3.
*. +arle/ro
%oiul de golom/ @arlegro a fost creat de compania @aren(rug 6olland @...8
Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul @arlegro este tetraploid. 5run;ele sunt fine.
*endin/a de a forma inflorescen/e <fr vernali;are= este medie. Culoarea frun;ei este
verde mediu. Epoca &nceputului &nfloritului este tr;ie. Portul plantei la &nspicat este
semierect. 3ungimea celei mai lungi tulpini este medie. Cltimul internod este scurt.
9nflorescen/a are lungimea medie. 5run;a steag are lungimea medie 'i l/imea medie
spre lat.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul @arlegro este tardiv. .igoarea de cre'tere &n
primvar este (un. Capacitatea de regenerare dup cosire este (un spre foarte
(un. Re;isten/a la iernare este (un. Pre;int toleran/ la secet 'i la (oli. Este
re;istent la cdere.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 13855h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9%8 &n cei trei ani de testare este de 128$ t41a.
%e poate cultiva &n ;ona favora(il golom/ului.
1,$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
MAZRE DE C9MP ? isum sativum 3. <partim=
*. Rodil F
%oiul de ma;re de cmp Rodil a fost creat la 9#C0! 5undulea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta are pigmenta/ia antocianic a(sent. *ulpina
are colora/ia antocianic la su(suoara frun;ei a(sent8 lungimea foarte lung 'i
numrul de noduri pn la nodul fertil mi)lociu.
5olia)ul are culoarea verde 'i intensitatea culorii este mi)locie. 3a frun;8
numrul ma"im de foliole este mi)lociu spre mare. 5oliola este de mrime foarte mare8
este lung 'i mi)lociu spre lat. 3a foliol8 po;i/ia pr/ii l/ite este puternic spre (a; 'i
denti/ia este a(sent sau foarte sla(. %tipela este lung 'i mi)lociu de lat. Mrimea
stipelei este mi)locie. 3ungimea de la a"il la vrf a stipelei este mi)locie. Ptarea este
pre;ent pe stipel. 3a stipel8 densitatea ptrii este foarte rar. Pe/iolul are lungimea
de la a"il la prima foliol sau crcel mi)locie spre lung.
Epoca de &nflorire este timpurie. Planta are dou flori la nod. Culoarea
stindardului florii este al(8 l/imea ma"im a stindardului este lat 'i forma (a;ei
stindardului este moderat &nl/at. 3/imea sepalei superioare este mi)locie.
%epala superioar8 a florii8 are forma vrfului la ascu/it. Pedunculul are
lungimea pintenului mi)locie 'i lungimea de la tulpin la prima pstaie mi)locie.
3ungimea &ntre prima 'i a doua pstaie este lung. Pstaia are lungimea mi)locie spre
lung 'i l/imea ma"im mi)locie. Pre;en/a stratului pergamentos este par/ial. Pstaia
are pre;ent &ngro'area peretelui. Pstaia are cur(ura sla( 'i culoarea verde.
9ntensitatea culorii ver;i a pstii este mi)locie. #umrul de ovule este mi)lociu. @o(ul
verde are culoarea verde desc1is.
%mn/a are forma cilindric. V(rcirea cotiledonului este a(sent. *ipul
granulelor de amidon este simplu. Culoarea cotiledonului este gal(en 'i culoarea
1ilului este aceea'i cu a tegumentului. %mn/a are greutatea mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul de ma;re de cmp Rodil 5 este tolerant la secet 'i
ar'i/. Pre;int re;isten/ foarte (un la scuturare. !re re;isten/ mi)locie la cdere.
%oiul este tolerant la (oli. %e &ncadrea; &n grupa soiurilor precoce spre mi)locii.
%oiul Rodil 5 este cu tipul de cre'tere nedeterminat.
!su,iri de #ali"a"e. %oiul de ma;re de cmp Rodil 5 are con/inutul &n protein
(rut de 2280-h %.C.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. %oiul a reali;at &n 3 ani de testare 'i 5 localit/i8 &n
re/eaua 9%*9%8 o produc/ie medie de 25$2 Kg41a.
%e poate cultiva &n toate ;onele favora(ile culturii ma;rii de cmp.
1,+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
LUCERN ? Medicago sativa *.
*. PRGFVFH
%oiul de lucern PR5,.,- a fost creat de compania Pioneer 6i?@red
9nternational 9nc.8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantei toamna8 &n primul an8 este erect spre
semierect. Planta are &nl/imea natural la 2 sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8
medie 'i &nl/imea natural la - sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8 medie.
Primvara8 &nl/imea natural a plantei este scurt spre medie. Epoca
&nceputului &nfloritului este medie. 3a floare8 frecven/a plantelor cu flori violet?al(astre
foarte &nc1is este medie spre ridicat8 frecven/a plantelor cu flori marmorate este sla(8
iar plantele cu flori crem8 al(e sau gal(ene sunt a(sente. 3ungimea tulpinii celei mai
lungi8 la &nfloritul deplin8 este medie. 3a plant8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup
prima coas este medie8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup a doua coas este
medie spre &nalt8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup a treia coas este medie
spre &nalt 'i &nl/imea natural la 3 sptmni dup a patra coas este medie.
:nl/imea natural a plantelor la 2 sptmni dup al doilea ec1inoc/iu de
toamn8 &n primul an8 este medie8 iar &nl/imea natural la - sptmni dup al doilea
ec1inoc/iu de toamn este scurt spre medie. Planta are tendin/a de cre'tere &n timpul
iernii la nivelul de dorman/ ,. Re;isten/a la )olletotrichum trifolii este foarte mare.
Re;isten/a la hytophthora medicaginis este foarte mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul PR5,.,- se &ncadrea; &n grupa soiurilor mi)locii ca
precocitate. .igoarea de cre'tere &n primvar este (un spre foarte (un.
Capacitatea de regenerare este (un. Comportarea la condi/iile nefavora(ile
din iarn este (un. %oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor 'i al duntorilor.
Re;isten/a la cdere este (un.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 208-5h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ie medie de su(stan/ uscat8 reali;at &n
re/eaua 9%*9% &n cei 3 ani de testare8 este situat &ntre 1$85 ?1282 t41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii lucernei din toat /ara.
(. PRGGVFJ
%oiul de lucern PR55.,+ a fost creat de compania Pioneer 6i?@red
9nternational 9nc.8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantei toamna8 &n primul an8 este semierect.
Planta are &nl/imea natural la 2 sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8 medie 'i
&nl/imea natural la - sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8 medie. Primvara8
&nl/imea natural a plantei este medie. Epoca &nceputului &nfloritului este medie.
3a floare8 frecven/a plantelor cu flori violet?al(astre foarte &nc1is este &nalt8
frecven/a plantelor cu flori marmorate este sla( 'i frecven/a plantelor cu flori crem8
al(e sau gal(ene este sla(. 3ungimea tulpinii celei mai lungi8 la &nfloritul deplin8 este
scurt spre medie. 3a plant8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup prima coas este
medie8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup a doua coas este medie spre &nalt8
&nl/imea natural la 3 sptmni dup a treia coas este medie spre &nalt 'i
&nl/imea natural la 3 sptmni dup a patra coas este medie spre &nalt. :nl/imea
natural a plantelor la 2 sptmni dup al doilea ec1inoc/iu de toamn8 &n primul an8
este medie8 iar &nl/imea natural la - sptmni dup al doilea ec1inoc/iu de toamn
este medie. Planta are tendin/a de cre'tere &n timpul iernii la nivelul de dorman/ 5.
1,2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Re;isten/a la )olletotrichum trifolii este mare. Re;isten/a la hytophthora
medicaginis este mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul PR55.,+ este mi)lociu ca precocitate. .igoarea de
cre'tere &n primvar 'i capacitatea de regenerare dup cosire sunt (une.
Comportarea la condi/iile nefavora(ile din iarn este (un spre foarte (un. %oiul este
tolerant la secet 'i la atacul (olilor 'i al duntorilor. Re;isten/a la cdere este (un
spre foarte (un.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 21820h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ie medie de su(stan/ uscat8 reali;at &n
re/eaua 9%*9% &n cei 3 ani de testare8 este situat &ntre 1-82 ? 208- t41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii lucernei din toat /ara.
D. PRGFV)L
%oiul de lucern PR5,.02 a fost creat de compania Pioneer 6i?@red
9nternational 9nc.8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Portul plantei toamna8 &n primul an8 este semierect
spre mediu. Planta are &nl/imea natural la 2 sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8
medie 'i &nl/imea natural la - sptmni dup ec1inoc/iu8 &n primul an8 medie.
Primvara8 &nl/imea natural a plantei este scurt spre medie. Epoca
&nceputului &nfloritului este medie. 3a floare8 frecven/a plantelor cu flori violet?al(astre
foarte &nc1is este &nalt8 frecven/a plantelor cu flori marmorate este sla( 'i frecven/a
plantelor cu flori crem8 al(e sau gal(ene este foarte sla(.
3ungimea tulpinii celei mai lungi8 la &nfloritul deplin8 este medie. 3a plant8
&nl/imea natural la 3 sptmni dup prima coas este medie8 &nl/imea natural la 3
sptmni dup a doua coas este medie8 &nl/imea natural la 3 sptmni dup a
treia coas este medie spre &nalt 'i &nl/imea natural la 3 sptmni dup a patra
coas este medie. :nl/imea natural a plantelor la 2 sptmni dup al doilea
ec1inoc/iu de toamn8 &n primul an8 este scurt spre medie8 iar &nl/imea natural la -
sptmni dup al doilea ec1inoc/iu de toamn este scurt spre medie. Planta are
tendin/a de cre'tere &n timpul iernii la nivelul de dorman/ 3.
Re;isten/a la )olletotrichum trifolii este foarte mare. Re;isten/a la hytophthora
medicaginis este foarte mare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul PR5,.02 este mi)lociu ca precocitate. .igoarea de
cre'tere &n primvar 'i capacitatea de regenerare dup cosire sunt (une spre foarte
(une. Comportarea la condi/iile nefavora(ile din iarn este (un spre foarte (un.
%oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor 'i al duntorilor. Re;isten/a la cdere
este foarte (un.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 2183$h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ie medie de su(stan/ uscat8 reali;at &n
re/eaua 9%*9% &n cei 3 ani de testare8 este situat &ntre 1-8$?128+ t41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii lucernei din toat /ara.
150
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PIU NALT ? %estuca arundinacea %c1re(.
*. Nao#a (
%oiul de piu' &nalt #apoca 2 a fost creat de C%!M. Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul #apoca 2 este 1e"aploid. 5olia)ul este mediu
spre grosier. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este desc1is. *endin/a plantei de a
forma inflorescen/e <fr vernali;are= este a(sent sau foarte sla(. 3a plant8
&nl/imea natural dup vernali;are <&n )urul a , sptmni dup &nceputul cre'terii
vegetative= este mi)locie spre &nalt. Epoca &nfloritului <dup vernali;are= este precoce.
Portul plantei la &nspicat este semierect. :nl/imea natural a plantei la &nspicat
este medie spre &nalt. 3ungimea celui mai lung lstar8 inclusiv inflorescen/a <la
sfr'itul cre'terii=8 este mi)locie spre lung. 3/imea frun;ei steag este &ngust 'i
lungimea este mi)locie. 9nflorescen/a este scurt.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul #apoca 2 se &ncadrea; &n grupa soiurilor precoce.
.igoarea de cre'tere &n primvar este (un spre foarte (un. Capacitatea de
regenerare dup cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la iernare este (un
spre foarte (un. %oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor. Pre;int re;isten/
(un la cdere.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein (rut este de 13853 h.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9% a fost de 128, t41a.
%e poate cultiva &n ;ona colinar8 &n amestecuri pentru p'uni 'i fne/e.
(. Tra!sil4a!ia H
%oiul de piu' &nalt *ransilvania - a fost creat de C%!M. Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul *ransilvania - este 1e"aploid. 5olia)ul este fin
spre mediu ca fine/e. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este desc1is spre medie.
*endin/a plantei de a forma inflorescen/e <fr vernali;are= este a(sent sau
foarte sla(. 3a plant8 &nl/imea natural8 dup vernali;are <&n )urul a , sptmni
dup &nceputul cre'terii vegetative=8 este &nalt. Epoca &nfloritului <dup vernali;are=
este tr;ie.
Portul plantei la &nspicat este semierect spre semiculcat. :nl/imea natural a
plantei la &nspicat este &nalt. 3ungimea celui mai lung lstar8 inclusiv inflorescen/a <la
sfr'itul cre'terii=8 este lung. 3/imea frun;ei steag este lat spre foarte lat 'i
lungimea este lung spre foarte lung. 9nflorescen/a este lung.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul *ransilvania - se &ncadrea; &n grupa soiurilor
tardive. .igoarea de cre'tere &n primvar este (un. Capacitatea de regenerare dup
cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la iernare este (un spre foarte (un.
%oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor. Pre;int re;isten/ (un la cdere.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein (rut este de 1285, h.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9% a fost de 1281 t41a.
%e poate cultiva &n ;ona colinar8 &n amestecuri pentru p'uni 'i fne/e.
151
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
PIU ROU ? %estuca ru(ra 3.
*. Rus0%ore
%oiul de piu' ro'u Rus1more a fost creat de compania !MP!C %EE0 CO8
%C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul Rus1more este 1e"aploid. *eaca frun;ei are
pigmenta/ia antocianic medie. :nl/imea natural a plantei este )oas8 iar portul este
semierect. 5run;a are lungimea scurt 'i l/imea &ngust. 9ntensitatea culorii ver;i a
frun;ei este &nc1is. Pero;itatea frun;ei este a(sent. 0e;voltarea ri;omilor este
medie. Epoca &nspicatului este timpurie. :nl/imea natural a plantei8 la &nspicat <lim(ul
ultimei frun;e e"clus=8 este medie. 5run;a steag are lungimea scurt 'i l/imea &ngust.
Raportul lungime4l/ime al frun;ei steag este mare. 3ungimea celei mai lungi
tulpini <inflorescen/a inclus= este medie. 3ungimea ultimului internod este scurt spre
medie. 9nflorecen/a are lungimea scurt. Pigmenta/ia antocianic a paniculului este
medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e ,i a/ro!o%i#e 3! #o!di'ii de /a6o!. .igoarea plantelor
este (un. 0ensitatea covorului vegetal este (un spre foarte (un. >radul de
acoperire al terenului este (un spre foarte (un. %oiul pre;int toleran/ la clcat foarte
(un. *oleran/a la secet este mi)locie spre (un 'i toleran/a la atacul (olilor este
(un. !spectul ga;onului este foarte frumos8 datorit densit/ii covorului vegetal8 a
frun;elor fine8 de culoare verde &nc1is.
%e poate cultiva &n amestecuri pentru ga;on <parcuri8 pelu;e8 grdini8 terenuri
de sport=.
RAIGRAS PEREN ? *olium perenne 3.
*. +ar"asMa
%oiul de raigras peren @artas)a a fost creat de compania @aren(rug 6olland
@...8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul @artas)a este tetraploid. Portul plantei &n stadiu
de cre'tere vegetativ <fr vernali;are= este mediu spre semiculcat. 5run;a are
lungimea <&n stadiul vegetativ= medie 'i l/imea medie spre lat. 5run;a are
intensitatea culorii ver;i medie. Planta are l/imea <dup vernali;are= medie.
Portul plantei &n stadiul vegetativ <dup vernali;are= este mediu spre semiculcat8
iar &nl/imea <dup vernali;are= este medie. *endin/a de a forma inflorescen/e <fr
vernali;are= este a(sent sau foarte sla(. Epoca &nspicatului <dup vernali;are= este
timpurie spre mi)locie. Planta are &nl/imea natural la &nspicare medie 'i l/imea la
&nspicare medie spre lat. 5run;a steag are lungimea medie 'i l/imea medie. 3a
frun;a steag8 raportul lungime4l/ime este mediu.
3ungimea tulpinii celei mai lungi8 inflorescen/a inclus <la completa de;voltare=8
este medie spre lung. 3ungimea ultimului internod al plantei este mediu spre lung.
9nflorescen/a este de lungime medie spre lung. #umrul de spicule/e la
inflorescen/ este mediu. 3a inflorescen/8 desimea este la" spre medie8 lungimea
glumei e"terioare de la spicule/ul (a;al este mi)locie spre medie 'i lungimea
spicule/ului (a;al8 e"clu;nd arista8 este medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul @artas)a este mi)lociu ca precocitate. .igoarea de
cre'tere &n primvar este (un spre foarte (un. Capacitatea de regenerare dup
152
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la condi/iile din iarn este (un.
Pre;int toleran/ (un la secet8 este re;istent la cdere 'i tolerant la (oli.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein (rut este de 128-- h.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n cei
3 ani de testare8 &n re/eaua 9%*9%8 s?a situat &ntre 28+L1-82 t41a.
%e poate cultiva &n ;ona colinar8 &n amestecuri pentru fne/e 'i p'uni.
(. P0e!o%
%oiul de raigras peren P1enom a fost creat de compania !MP!C %EE0 CO8
%C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul P1enom este diploid. Portul plantei &n stadiu de
cre'tere vegetativ <fr vernali;are= este semierect. 5run;a are lungimea <&n stadiul
vegetativ= scurt 'i l/imea medie. 5run;a are intensitatea culorii ver;i medie spre
&nc1is. Planta are l/imea <dup vernali;are= &ngust spre medie.
Portul &n stadiul vegetativ <dup vernali;are= este semierect8 iar &nl/imea <dup
vernali;are= este scurt. *endin/a de a forma inflorescen/e <fr vernali;are= este
a(sent sau foarte sla(. Epoca &nspicatului <dup vernali;are= este mi)locie. Planta
are &nl/imea natural8 la &nspicare8 medie 'i l/imea8 la &nspicare8 medie.
5run;a steag are lungimea scurt 'i l/imea &ngust. 3a frun;a steag8 raportul
lungime4l/ime este mare. 3ungimea tulpinii celei mai lungi8 inflorescen/a inclus <la
completa de;voltare=8 este scurt. 3ungimea ultimului internod al plantei este scurt
spre medie. 9nflorescen/a este scurt. #umrul de spicule/e &n inflorescen/ este mic.
9nflorescen/a este dens. 3ungimea glumei e"terioare de la spicule/ul (a;al este foarte
scurt spre scurt. 3ungimea spicule/ului (a;al8 e"clu;nd arista8 este foarte scurt
spre scurt.
!su,iri 1i6iolo/i#e ,i a/ro!o%i#e 3! #o!di'ii de /a6o!. .igoarea plantelor
este (un. 0ensitatea covorului vegetal este (un spre foarte (un. >radul de
acoperire al terenului este (un spre foarte (un. *oleran/a la clcat este foarte (un.
*oleran/a la secet este mi)locie spre (un 'i toleran/a la atacul (olilor este
(un. !spectul ga;onului este foarte frumos8 datorit densit/ii covorului vegetal8 a
frun;elor fine8 de culoare verde mediu spre verde &nc1is.
%e poate cultiva &n amestecuri pentru ga;on <parcuri8 pelu;e8 grdini8 terenuri
de sport=.
SPARCET ? Ono(rychis viciifolia %cop.
*. Vla%ar
%oiul de sparcet .lamar fost creat la C%!M. Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantulelor la 12 sptmni este medie spre
&nalt. Portul plantei este semierect. >radul de acoperire al terenului este mediu spre
mare. 5run;a este de culoare verde mediu spre verde &nc1is. Mrimea frun;ei
secundare este mare. 5run;a pre;int pero;itate pe partea inferioar. Epoca &nfloritului
este precoce spre mi)locie. :nl/imea plantei la &nflorit este medie. 5orma racemului
este alungit. 3ungimea florii este mare. 3a floare8 raportul stindardului <ve"illum=
fa/ de caren este egal cu carena. Culoarea florii este ro; violacee. :nl/imea plantei
la 3 sptmni dup prima coas este &nalt.
153
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri 1i6iolo/i#e. %e &ncadrea; &n grupa soiurilor precoce spre mi)locii.
.igoarea de cre'tere 'i capacitatea de regenerare sunt (une spre foarte (une.
Comportarea la factorii nefavora(ili din iarn este foarte (un. %oiul este
tolerant la secet 'i la atacul (olilor. Re;isten/a la cdere este foarte (un.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul mediu &n protein (rut este de 208$1h.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Produc/ie medie de su(stan/ uscat8 reali;at &n
re/eaua 9%*9%8 &n cei 3 ani de testare8 a fost de 1,8, t41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii sparcetei.
TRIFOI ROU ? Trifolium pratense 3.
*. Ma/da Li4
%oiul de trifoi ro'u Magda 3iv a fost creat la %C0! 3ivada.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul este diploid. %mn/a are culoarea tegumentului
multicolor. Cotiledonul este de lungime medie 'i de l/ime medie. :nl/imea natural a
plantei &n anul semnatului este medie spre &nalt. 5run;a este de culoare verde
mediu8 &n anul semnatului. Portul plantei toamna8 &n anul semnatului8 este mediu.
*endin/a de a &nflori &n anul semnatului este puternic. Planta are &nl/imea
natural &n primvar medie. 5run;a are intensitatea culorii ver;i8 &n primvar8 medie.
Epoca &nfloritului este precoce spre mi)locie. *ulpina are lungimea lung 'i din
punct de vedere al grosimi este groas. #umrul de internoduri al tulpinii este &nalt.
0ensitatea peri'orilor pe tulpin este sla(. 3a frun;8 forma foliolei mediane
este alungit8 lungimea foliolei mediane este medie 'i l/imea este medie. 9ntensitatea
marcrilor foliari al(i este medie. :nl/imea natural a plantei dup a doua coas este
medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Magda 3iv se &ncadrea; &n grupa soiurilor precoce
spre mi)locii. .igoarea de cre'tere &n primvar este (un 'i capacitatea de regenerare
dup cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la iernare este (un spre foarte
(un. %oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor. Pre;int re;isten/ (un la
cdere.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul &n protein (rut este de 2185, h.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9% s?a situat &ntre 158+ L 1$82 t41a.
%e poate cultiva &n ;ona colinar din *ransilvania 'i Moldova.
(. Ro2a!a *
%oiul de trifoi ro'u Ro"ana 1 a fost creat la C%!M. Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul este diploid. %mn/a are culoarea tegumentului
multicolor. Cotiledonul este de lungime medie 'i de l/ime medie. :nl/imea natural a
plantei &n anul semnatului este medie spre &nalt. 5run;a este de culoare verde
mediu8 &n anul semnatului. Portul plantei toamna8 &n anul semnatului8 este mediu.
*endin/a de a &nflori &n anul semnatului este puternic. Planta are &nl/imea
natural &n primvar medie. 5run;a are intensitatea culorii ver;i &n primvar medie.
Epoca &nfloritului este mi)locie spre tardiv. *ulpina are lungimea medie 'i din
punct de vedere al grosimi este medie. #umrul de internoduri al tulpinii este mic.
15,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
0ensitatea peri'orilor pe tulpin este sla(. 3a frun;8 forma foliolei mediane
este alungit8 lungimea foliolei mediane este scurt spre medie 'i l/imea este medie.
9ntensitatea marcrilor foliari al(i este puternic. :nl/imea natural a plantei dup a
doua coas este medie spre &nalt.
!su,iri 1i6iolo/i#e. %oiul Ro"ana 1 se &ncadrea; &n grupa soiurilor mi)locii.
.igoarea de cre'tere &n primvar este (un spre foarte (un. Capacitatea de
regenerare dup cosire este (un spre foarte (un. Comportarea la iernare este (un
spre foarte (un. %oiul este tolerant la secet 'i la atacul (olilor. Pre;int re;isten/
(un la cdere.
!su,iri de #ali"a"e. Con/inutul de protein (rut este de 228$$ h.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia medie de su(stan/ uscat reali;at &n
re/eaua 9%*9% s?a situat &ntre 1385 L 1583 t41a.
%e poate cultiva &n ;onele favora(ile culturii trifoiului ro'u.
155
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VII. SPECII LEGUMICOLE
ARDEI ? )apsicum annuum *.
*. A!dreiCa
%oiul de ardei gras !ndreiKa a fost creat la %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este mi)locie spre &nalt. 5orma frun;ei este lat eliptic 'i culoarea
este verde desc1is. Profilul frun;ei &n sec/iune transversal este moderat concav.
Portul pedunculului florii este erect. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de
recoltare8 este gal(en8 de intensitate desc1is. 5ructul este scurt8 cu diametrul mic
spre mediu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este trape;oidal. %uprafa/a
fructului este neted sau foarte u'or ridat. Culoarea fructului8 la maturitatea
fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate medie. 5orma vrfului fructului este moderat ascu/it.
#umrul predominant de lo)i seminale este &n propor/ie egal de trei 'i patru.
>rosimea pericarpului este medie 'i capsicina este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este tr;ie 'i a maturit/ii
de recoltare este timpurie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gras sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
(. Dario#0ea
%oiul de ardei gras 0arioc1ea a fost creat la %C03 @acu.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
Planta este &nalt spre foarte &nalt. 5orma frun;ei este lanceolat 'i culoarea
este verde &nc1is. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat concav. Portul
pedunculului florii este semiaplecat. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de
recoltare8 este verde8 de intensitate desc1is. 5ructul este de lungime medie 'i are
diametrul mare. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este trape;oidal.
%uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat. Culoarea fructului8 la
maturitatea fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate desc1is. 5orma vrfului fructului este
moderat adncit. #umrul predominant de lo)i seminale este &n propor/ie egal de trei
'i patru.
Pericarpul este gros 'i capsicina este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este tr;ie 'i a maturit/ii
de recoltare este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gras sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
D. DolMa!
%oiul de ardei lung 0ol)an a fost creat la %C03 9'alni/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este medie spre &nalt. 5orma frun;ei este lanceolat 'i culoarea este
verde &nc1is. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat concav.
15-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Portul pedunculului florii este semiaplecat. Culoarea fructului8 &nainte de
maturitatea de recoltare8 este gal(en8 de intensitate desc1is. 3ungimea fructului este
medie spre lung 'i diametrul este mediu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8
este moderat triung1iular. %uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat.
Culoarea fructului8 la maturitatea fi;iologic8 este portocalie8 de intensitate
desc1is 'i tent gl(uie. 5orma vrfului fructului este moderat ascu/it. #umrul
predominant de lo)i seminale este &n propor/ie egal de dou 'i trei. Pericarpul este
mediu spre gros 'i capsicina este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este medie spre tr;ie 'i
a maturit/ii de recoltare este tr;ie spre foarte tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei lung sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
F. EsCi%o
%oiul de ardei gras EsKimo a fost declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma Ping
%eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
Planta este foarte &nalt. 5orma frun;ei este lat eliptic 'i culoarea este verde
mi)lociu spre &nc1is. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat concav.
Portul pedunculului florii este semiaplecat. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de
recoltare8 este verde8 de intensitate mi)locie spre &nc1is. 3ungimea fructului este
scurt spre mi)locie 'i diametrul este foarte mare. 5orma fructului8 &n sec/iune
longitudinal8 este ptratic.
%uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat. Culoarea fructului8 la
maturitatea fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate mi)locie spre &nc1is.
5orma vrfului fructului este foarte adncit. #umrul predominant de lo)i seminale
este &n propor/ie egal de trei 'i patru. Pericarpul este foarte gros 'i nu pre;int capsicin.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nflorituli este mi)locie 'i a maturit/ii
de recoltare este tr;ie spre foarte tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gras sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
G. Iulia!a +R
%oiul de ardei gras 9uliana @R a fost creat la %C Petrosu %.!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este a(sent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este medie. 5orma frun;ei este lanceolat 'i culoarea este
verde desc1is. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat concav.
Portul pedunculului florii este erect. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de
recoltare8 este gal(en8 de intensitate foarte desc1is. 3ungimea fructului este medie
spre lung 'i diametrul este mic spre mediu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8
este moderat triung1iular. %uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat.
Culoarea fructului8 la maturitatea fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate mi)locie.
5orma vrfului fructului este moderat ascu/it. #umrul predominant de lo)i seminale
este de trei. Pericarpul este mediu spre gros 'i capsicina este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este tr;ie 'i a maturit/ii
de recoltare este mi)locie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gras sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
15$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
H. =o4ial
%oiul de ardei iute Iovial a fost creat la %C03 @u;u.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este medie. 5orma frun;ei este lanceolat 'i culoarea este
verde desc1is. Profilul frun;ei &n sec/iune transversal este moderat concav. Portul
pedunculului florii este aplecat. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de recoltare8
este gal(en8 de intensitate foarte desc1is. 3ungimea fructului este foarte lung 'i
diametrul este mic. 5orma fructului 8&n sec/iune longitudinal8 este &ngust triung1iular.
%uprafa/a fructului este u'or ridat. #umrul predominant de lo)i seminale este
de dou. Pericarpul este gros spre foarte gros 'i capsicina este pre;ent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este mi)locie8 la fel 'i a
maturit/ii de recoltare.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei iute sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
I. Aarola
%oiul de ardei gras Oarola a fost creat la %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic8 a 1ipocotilului &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este medie. 5orma frun;ei este lat eliptic 'i culoarea este
verde desc1is. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat concav. Portul
pedunculului florii este erect. Culoarea fructului8 &nainte de maturitatea de recoltare8
este gal(en8 de intensitate desc1is. 3ungimea fructului este scurt 'i diametrul este
mic spre mi)lociu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este trape;oidal.
%uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat. Culoarea fructului8 la
maturitatea fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate desc1is. 5orma vrfului fructului este
moderat ascu/it. #umrul predominant de lo)i seminale este de trei.
>rosimea pericarpului este medie 'i capsicina este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este tr;ie 'i a maturit/ii
de recoltare este timpurie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gras sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
J. "e1
%oiul de ardei gogo'ar Utef a fost creat la %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Planta nu pre;int internoduri scurte &n partea superioar.
:nl/imea plantei este medie spre &nalt. 5orma frun;ei este lanceolat 'i
culoarea este verde mediu. Profilul frun;ei8 &n sec/iune transversal8 este moderat
concav. Portul pedunculului florii este semiaplecat. Culoarea fructului8 &nainte de
maturitatea8 de recoltare este verde8 de intensitate desc1is. 3ungimea fructului este
scurt spre mi)locie 'i diametrul este foarte mare. 5orma fructului8 &n sec/iune
longitudinal8 este aplati;at. %uprafa/a fructului este neted sau foarte u'or ridat.
Culoarea fructului8 la maturitatea fi;iologic8 este ro'ie8 de intensitate medie
spre &nc1is. 5orma vrfului fructului este moderat adncit. #umrul predominant de
lo)ii seminale este &n propor/ie egal de trei 'i patru. Pericarpul este gros 'i capsicina
este a(sent.
15+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie spre
mi)locie 'i a maturit/ii de recoltare este foarte timpurie spre timpurie.
Des"i!a'ia. 5ructele de ardei gogo'ar sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
CASTRAVETE ? )ucumis sativus 3.
*. Nir4a!a
%oiul de castravete #irvana este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma Ping
%eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Cotiledonul pre;int gustul amar. *ipul de cre'tere al
plantei este nedeterminat. E"presia se"ului plantei este su(ginoic. Culoarea
ornamenta/iei ovarului este al(. Partenocarpia fructului este a(sent.
3ungimea fructului este mi)locie 'i raportul lungime4diametru este mic. 5orma
predominant a (a;ei fructului8 la maturitatea comercial8 este o(tu; 'i culoarea de
(a; a fructului este verde mediu spre &nc1is. 5ructul nu pre;int coaste 'i suturi.
5ructul pre;int dungi8 de intensitate foarte puternic.
*ipul ornamenta/iei epidermei este numai cu /epi de culoare al(. 5ructul
pre;int negi foarte mici 'i puncte de culoare mai desc1is. Culoarea fructului8 la
maturitatea fi;iologic8 este gal(en intens.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de de;voltare a florilor femele este timpurie.
Des"i!a'ia. 5ructele de castravete sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
(. Ode""e
%oiul de castravete Odette este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma Ping
%eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Cotiledonul pre;int gustul amar. *ipul de cre'tere al
plantei este nedeterminat. E"presia se"ului plantei este ginoic. Culoarea ornamenta/iei
ovarului este al(. Partenocarpia fructului este a(sent.
3ungimea fructului este mare 'i raportul lungime4diametru este mi)lociu. 5orma
predominant a (a;ei fructului8 la maturitatea comercial8 este o(tu; 'i culoarea de
(a; a fructului este verde mediu spre &nc1is. 5ructul nu pre;int coaste 'i suturi.
5ructul pre;int dungi8 de intensitate puternic. *ipul ornamenta/iei epidermei este
numai cu /epi de culoare al(. 5ructul pre;int negi mici 'i puncte de culoare mai
desc1is. Culoarea fructului8 la maturitatea fi;iologic8 este gal(en strlucitoare.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de de;voltare a florilor femele este timpurie.
Des"i!a'ia. 5ructele de castravete sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt 'i industriali;are.
152
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
DOVLEAC COMESTI+IL ? )ucur(ita ma'ima 0uc1esne
*. Tudor
%oiul de dovleac comesti(il *udor a fost creat la %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3ungimea tulpinii principale este lung spre foarte
lung. 9ntensitatea culorii ver;i a lim(ului frun;ei pe fa/a superioar este mi)locie.
3ungimea fructului este foarte scurt spre scurt 'i diametrul este mi)lociu spre
mare. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este mi)lociu transversal eliptic.
Po;i/ia pr/ii foarte late este la mi)locul fructului. Profilul (a;ei fructului este mi)lociu
apsat 'i a vrfului este apsat. 5ructul pre;int 'an/uri adnci. Culoarea principal a
fructului este gri. 5ormarea su(erului este a(sent sau foarte sla(.
Culoarea pulpei este gal(en8 cu tent portocalie.
%mn/a este mare 'i forma este lat eliptic. Culoarea tegumentului este al(8
cu tent gal(en.
Des"i!a'ia. 5ructele de dovleac sunt destinate pentru consum imediat 'i
pstrare &n depo;it frigorific.
FASOLE URCTOARE DE GRDIN ? haseolus vulgaris 3.
var. vulgaris <3.=
*. +&lda!a
%oiul de fasole urctoare de grdin @ldana a fost creat de %C Patru !gro %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este urctoare. 9ntensitatea
culorii ver;i a frun;ei este mi)locie. Culoarea stindardului florii 'i a aripilor este violet
desc1is. Pstaia este lung spre foarte lung. 5orma pstii8 &n sec/iune transversal8
este &ngust eliptic.
Culoarea de (a; a pstii este gal(en8 fr culoare secundar. Pstaia nu
pre;int filament pergamentos la sutura ventral. 3ungimea stilului pstii este mi)locie
spre lung.
Masa a 1000 de (oa(e este mare spre foarte mare. %mn/a este de culoare maro.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloririi este foarte timpurie spre timpurie.
Des"i!a'ia. Pstile de fasole sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
FASOLE PITIC DE GRDIN ? haseolus vulgaris 3.
var. nanus <3.= !sc1ers
*. Cerasela
%oiul de fasole pitic de grdin Cerasela a fost creat la %C03 @acu.
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este pitic. 9ntensitatea
culorii ver;i a frun;ei este desc1is. Culoarea stindardului florii 'i a aripilor este al(.
3ungimea pstii este mi)locie spre lung. 5orma pstii8 &n sec/iune
transversal8 este circular. Culoarea de (a; a pstii este verde mediu. Pstaia nu
pre;int filament pergamentos la sutura ventral. 3ungimea stilului pstii este scurt.
Masa a 1000 de (oa(e este foarte mic. %mn/a este de culoare al(.
1-0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloririi depline este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. Pstile de fasole sunt destinate pentru consum proaspt 'i
industriali;are.
FASOLE DE C9MP ? haseolus vulgaris 3.
*. Le#0i!'a
%oiul de fasole pitic de cmp 3ec1in/a a fost creat la %C03 9ernut.
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este pitic. 9ntensitatea
culorii ver;i a frun;ei este desc1is. Culoarea stindardului florii 'i a aripilor este al(.
3ungimea pstii este mi)locie. 5orma pstii8 &n sec/iune transversal8 este
&ngust eliptic. Culoarea de (a; a pstii este verde mediu. 5ilamentul pergamentos8
la sutura ventral a pstii8 este pre;ent. 3ungimea stilului pstii este scurt.
Masa a 1000 de (oa(e este mi)locie. Culoarea semin/ei este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloririi depline este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. %e utili;ea; (oa(ele uscate.
(. Pru"
%oiul de fasole urctoare de cmp Prut a fost creat la %C03 @acu.
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este urctoare. 9ntensitatea
culorii ver;i a frun;ei este &nc1is. Culoarea stindardului florii 'i a aripilor este al(.
3ungimea pstii este foarte scurt. 5orma pstii8 &n sec/iune transversal8 este de la
eliptic la ovat. Culoarea de (a; a pstii este verde desc1is. 5ilamentul
pergamentos8 la sutura ventral a pstii8 este pre;ent. 3ungimea stilului pstii este
mare. Masa a 1000 de (oa(e este foarte mare. Culoarea semin/ei este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloririi depline este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. %e utili;ea; (oa(ele uscate.
GULIOAR ? +rassica oleracea *.convar.acephala <0C.= !lef.
var.gongylodes
*. Neisse
%oiul de gulioar #eisse este declarat 1i(rid 518 a fost creat la firma Ping %eed
(.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a cotiledoanelor8 &n stadiul de
plantul8 este a(sent. 3ungimea pe/iolului este mi)locie. Portul lim(ului frun;ei este
semierect. 3ungimea lim(ului frun;ei este mi)locie 'i l/imea este &ngust spre mi)locie.
#umrul de inci;ii pn la nervura principal a lim(ului este mi)lociu spre mare.
>ofrarea lim(ului frun;ei este sla(. 9ntensitatea culorii ver;i a lim(ului este mi)locie8 cu
tent al(struie. Culoarea epidermei gulioarei este verde al(icioas.
5orma gulioarei8 &n sec/iune longitudinal8 este transversal eliptic.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada maturit/ii de recoltare este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. >ulioara este destinat pentru consum &n stare proaspt.
1-1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
LO+OD ? #triple' hortensis 3.
*. Coli!a
%oiul de lo(od Colina a fost creat la %C Cnisem %!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic8 a 1ipocotilului &n stadiul de
plantul8 este pre;ent8 de intensitate puternic. Mrimea lim(ului este mi)locie 'i
forma este triung1iular. Marginea lim(ului este cur(at 'i gofrarea este sla(.
Culoarea principal a lim(ului este purpurie 'i cea secundar este verde
gl(uie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. Plantele tinere sunt destinate pentru consum imediat.
MORCOV ? Daucus carota 3.
*. +u#o4i!a
%oiul de morcov @ucovina este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat de 9C035
.idra.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3ungimea frun;ei este foarte mare 'i divi;iunea este
mi)locie. 9ntensitatea culorii ver;i a frun;ei este &nc1is. Pe/iolul nu pre;int colora/ie
antocianic. 3ungimea morcovului este mi)locie 'i l/imea este mi)locie spre lat.
5orma morcovului &n sec/iune longitudinal este &ngust o(triung1iular. 5orma
umera/iei morcovului este plat 'i a vrfului este u'or ascu/it. Culoarea e"terioar
este portocalie8 de intensitate mi)locie. Colora/ia antocianic &n epiderma umera/iei este
a(sent. Crestarea suprafe/ei morcovului este mi)locie.
0iametrul cilindrului central8 &n raport cu diametrul total este mi)lociu spre mare.
9ntensitatea culorii cilindrului central este desc1is 'i &n raport cu a corte"ului este mai
desc1is.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de colorare a vrfului morcovului este timpurie.
Des"i!a'ia. Morcovii sunt destina/i pentru consum curent 'i pstrare &n depo;ite
frigorifice.
PTLGELE VINETE ? Solanum melongena 3.
*. Ale2a!dra
%oiul de ptlgele vinete !le"andra a fost creat de %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Portul plantei este semierect 'i tulpina nu pre;int colora/ie
antocianic. 3ungimea fructului este mi)locie 'i raportul lungime4diametru este mic.
5orma general a fructului este piriform. Culoarea principal a epidermei
fructului8 la maturitatea comercial8 este violet. 5ructul nu pre;int dungi 'i coastele
sunt a(sente sau foarte sla(e. Colora/ia antocianic su( 'i pe caliciu este pre;ent.
\epii sunt pre;en/i pe caliciu 'i sunt puternici. Culoarea pulpei fructului este
ver;uie?gl(ui.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum proaspt 'i industriali;are.
1-2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(. +elo!a
%oiul de ptlgele vinete @elona a fost creat la 9C035 .idra.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. Portul plantei este semierect 'i colora/ia antocianic a tulpinii
este pre;ent. 3ungimea fructului este mi)locie 'i raportul lungime4diametru ma"im este
mic spre mi)lociu. 5orma general a fructului este piriform.
Culoarea principal a epidermei fructului8 la maturitatea comercial8 este al(.
5ructul nu pre;int dungi 'i coastele sunt a(sente sau foarte sla(e. Colora/ia
antocianic su( 'i pe caliciu este a(sent. \epii sunt sla( pre;en/i pe caliciu.
Culoarea pulpei fructului este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum proaspt 'i industriali;are.
PEPENE VERDE ? )itrullus lanatus <*1un(.= Matsum. et #aKai
*. +o%5aK
%oiul de pepene verde @om(a7 este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma
!((ott _ Co(( 9nc8 %C!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. >radul de lo(are principal a marginii lim(ului este
mi)lociu spre puternic. Marmorarea lim(ului frun;ei este a(sent sau sla(. >reutatea
fructului este mi)locie spre mare. 5orma fructului &n sec/iune longitudinal este rotund.
Culoarea de fond a epidermei fructului este verde8 de intensitate mi)locie spre
&nc1is. 5orma pr/ii apicale este plat spre rotund. 5ructul pre;int dungi 'i
intensitatea culorii ver;i a dungilor este desc1is. 3/imea dungilor este mi)locie.
>rosimea pericarpului este mi)locie spre groas. Culoarea mie;ului este ro'ie8
de intensitate mi)locie spre &nc1is. %mn/a este mare 'i culoarea este (run8 cu
tent oran).
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nflorire femel deplin este mi)locie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
REVENT ? -heum rha(ar(arum 3.
*. Li4ia
%oiul de revent 3ivia a fost creat la %C03 9ernut.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3im(ul frun;ei este mic 'i culoarea este verde mi)lociu.
5orma vrfului lim(ului frun;ei este o(tu; 'i (a;a este &nc1is. #umrul de nervuri pe
pe/iol este de cinci 'i colora/ia antocianic a nervurii principale este sla( pre;ent.
Portul pe/iolului este semierect 'i lungimea este mi)locie spre lung. >rosimea
pe/iolului este mi)locie spre groas. Culoarea de fond a epidermei pe/iolului este ro'ie8
asociat cu verde reparti;at uniform. Culoarea interioar a pe/iolului este ro'ie.
Colora/ia antocianic a (utonilor florali este pre;ent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca apari/iei plantulei 'i epoca cre'terii plantei sun
mi)locii.
Des"i!a'ia. Pe/iolul este destinat prelucrrii.
1-3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
RIDIC8I DE LUN ? -aphanus sativus 3. var. sativus Pers.
*. +$le!i
%oiul de ridic1i de lun @leni a fost creat la %C Patru !gro %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent 'i mrimea cotiledonului este mi)locie spre mare. Portul frun;ei
este semierect 'i lungimea frun;ei este mi)locie spre mare. #umrul de lo(i ai frun;ei
este mare. Colora/ia antocianic a pe/iolului este sla( pre;ent.
5orma ridic1ii este circular 'i forma (a;ei este o(tu;. Culoarea e"terioar
este ro'ie8 cu nuan/ purpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada maturit/ii de recoltare este tr;ie 'i tendin/a de
dospire este sla(.
Des"i!a'ia. Ridic1ile sunt destinate pentru consum proaspt.
SALAT ? *actuca sativa 3.
*. Ilea!a
%oiul de salat 9leana a fost creat la %C Patru !gro %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Culoarea semin/ei este al(. Colora/ia antocianic a
plantulei este a(sent. 0iametrul plantei este foarte mare. Cp/na este desc1is 'i
forma &n sec/iune longitudinal este transversal eliptic. 5orma frun;ei este o(ovat 'i
culoarea frun;elor e"terioare este verde8 cu tent gl(uie8 foarte desc1is.
3uciul fe/ei superioare a frun;ei este mi)lociu. >ofrarea frun;ei este medie8
gradul de ondulare a marginii este mediu. !dncimea inci;iilor marginii frun;ei8 &n
partea apical8 este superficial.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada maturit/ii de recoltare este timpurie spre mi)locie
'i a (oltirii este tr;ie.
Des"i!a'ia. %alata este destinat pentru consum &n stare proaspt.
TEVIE ? -ume' patientia 3.
*. Pri%i!a
%oiul de 'tevie Primina a fost creat la %C Cnisem %!.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei tinere este mi)locie spre &nalt 'i
diametrul este mare. Portul frun;ei este semierect. 3ungimea frun;ei este mi)locie spre
lung 'i l/imea este mi)locie spre lat. Culoarea frun;ei este verde8 de intensitate
mi)locie spre &nc1is. 5orma lim(ului este ovat spre mediu lanceolat.
Ondula/ia marginii lim(ului este puternic 'i strlucirea este mi)locie. 3ungimea
pe/iolului este mi)locie spre lung.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca &nfloririi depline este tr;ie.
Des"i!a'ia. 5run;ele sunt destinate pentru consum curent 'i congelare.
1-,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
TOMATE ? *ycopersicon esculentum Mill.
*. Ar/e, **
%oiul de tomate !rge' 11 a fost creat de 9#C0@6 Utefne'ti.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent 'i are intensitatea medie. *ipul de cre'tere al plantei este
determinat. 3ungimea frun;ei este mi)locie8 l/imea este &ngust spre medie 'i
divi;iunea lim(ului este penat. Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i culoarea florii
este gal(en. Vona de a(scisie a pedunculului este a(sent. 5ructul este foarte mare
'i raportul &nl/ime4diametru este mi)lociu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8
este rectangular. Costarea la ;ona peduncular este medie.
Pericarpul este gros 'i numrul de lo)i seminale este &n propor/ie egal de trei
'i patru. 5ructul nu pre;int calot verde 'i intensitatea culorii ver;i8 &nainte de
maturitate8 este gl(uie desc1is. Culoarea fructului8 la maturitatea de recoltare8 este
ro'ie viu 'i a cavit/ii seminale este ro'u mediu. 5ructul este ferm.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie 'i a
maturit/ii de recoltare este tr;ie spre foarte tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
(. Ar/e, ()
%oiul de tomate !rge' 20 a fost creat de 9#C0@6 Utefne'ti.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic8 a 1ipocotilului &n stadiul de
plantul8 este pre;ent8 de intensitate medie. *ipul de cre'tere al plantei este
determinat. 5run;a este lung 'i lat. 0ivi;iunea lim(ului frun;ei este (ipenat.
Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i culoarea florii este gal(en. Vona de
a(scisie a pedunculului este a(sent. 5ructul este foarte mare 'i raportul
&nl/ime4diametru este mediu. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este
rectangular. Costarea la ;ona peduncular este mi)locie spre puternic.
Pericarpul este gros 'i numrul de lo)i seminale este &n propor/ie egal de trei 'i
patru. 5ructul nu pre;int calot verde 'i intensitatea culorii ver;i este desc1is.
Culoarea fructului8 la maturitate8 este ro'ie viu 'i a cavit/ii seminale este ro'ie
moderat. 5ructul este ferm.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie 'i a
maturit/ii de recoltare este tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
D. Galilea
%oiul de tomate >alilea este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat de firma 6a;era
>enetics8 9srael.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului &n stadiul de
plantul este pre;ent. *ipul de cre'tere al plantei este determinat. 5run;a este lung
'i lat. 0ivi;iunea lim(ului frun;ei este penat. Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i
culoarea florii este gal(en. Vona de a(scisie a pedunculului este pre;ent 'i lungimea
pedunculului este mi)locie. 5ructul este foarte mare 'i raportul &nl/ime4diametru este
mare spre foarte mare. 5orma fructului &n sec/iune longitudinal este rectangular.
Costarea fructului la ;ona peduncular este mi)locie. Pericarpul este gros 'i
numrul de lo)i seminale este &n propor/ie egal de trei 'i patru. 5ructul nu pre;int
calot verde 'i intensitatea culorii ver;i8 &naintea maturit/ii este gl(ui desc1is.
1-5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Culoarea fructului la maturitate este ro'u oran) 'i a cavit/ii seminale este ro'u viu.
5ructul este foarte ferm.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput &nflorit este timpurie 'i a maturit/ii de
recoltare este tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt pentru consum &n stare proaspt.
F. Lilla/ro
%oiul de tomate 3illagro a fost creat de %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent 'i are intensitatea medie. *ipul de cre'tere al plantei este
nedeterminat. 5run;a este lung 'i lat. 0ivi;iunea lim(ului frun;ei este penat.
Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i culoarea florii este gal(en. Vona de
a(scisie a pedunculului este pre;ent 'i lungimea pedunculului este mi)locie. 5ructul
este foarte mare 'i raportul &nl/ime4diametru este mic spre mi)lociu. 5orma fructului &n
sec/iune longitudinal este aplati;at. Costarea fructului8 &n ;ona peduncular8 este
puternic.
>rosimea pericarpului este mi)locie spre groas 'i numrul de lo)i seminale este
de patru8 cinci sau 'ase. 5ructul pre;int calot verde8 cu intensitate medie 'i suprafa/
mare. 9ntensitatea culorii ver;i a fructului8 &naintea maturit/ii8 este gl(uie desc1is.
Culoarea fructului la maturitatea comercial 'i a cavit/ii seminale este ro'ie viu.
5ermitatea fructului este mi)locie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie 'i a
maturit/ii de recoltare este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
G. Lisse"e
%oiul de tomate 3issete este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma 6a;era
>enetics8 9srael.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. *ipul de cre'tere al plantei este nedeterminat. 5run;a este
lung 'i lat. 0ivi;iunea lim(ului frun;ei este (ipenat. Pu(escen/a stilului florii este
a(sent 'i culoarea florii este gal(en. Vona de a(scisie a pedunculului este pre;ent.
5ructul este foarte mare 'i raportul &nl/ime4diametru este mare. 5orma
fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este o(ovat. Costarea fructului8 &n ;ona
peduncular8 este a(sent sau foarte sla(. Pericarpul este gros 'i numrul de lo)i
seminale este de dou. 5ructul nu pre;int calot verde &n ;ona peduncular8 iar pe
restul suprafe/ei intensitatea culorii ver;i este desc1is.
Culoarea fructului la maturitate este ro'ie viu 'i a cavit/ii seminale este ro'ie
puternic. 5ructul este foarte ferm.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie 'i a
maturit/ii de recoltare este foarte tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
1--
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
H. Moldo4ea!#a
%oiul de tomate Moldoveanca a fost creat la %C03 @acu.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a 1ipocotilului8 &n stadiul de
plantul8 este pre;ent. *ipul de cre'tere al plantei este determinat. 3ungimea frun;ei
este medie spre lung 'i l/imea este medie spre lat. 0ivi;iunea lim(ului este penat.
Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i culoarea florii este gal(en. Vona de
a(scisie a pedunculului este pre;ent. 5ructul este de mrime medie 'i raportul
&nl/ime4diametru este mediu spre mare. 5orma fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este
rotund.
Costarea fructului8 &n ;ona peduncular8 este a(sent sau foarte sla(.
Pericarpul este mediu spre gros 'i numrul de lo)i seminale este &n propor/ie egal de
dou sau trei. 5ructul nu pre;int calot verde &n ;ona peduncular8 iar pe restul
suprafe/ei intensitatea culorii ver;i este desc1is. Culoarea fructului8 la maturitate8 este
ro'ie viu 'i a cavit/ii seminale este ro'ie moderat.
5ermitatea fructului este medie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie 'i a
maturit/ii de recoltare este mi)locie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru industriali;are.
I. Ru2a!dra
%oiul de tomate Ru"andra a fost creat la %C !grosel %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic8 a 1ipocotilului &n stadiul de
plantul8 este pre;ent 'i are intensitatea mi)locie. *ipul de cre'tere al plantei este
determinat. 3ungimea frun;ei este mi)locie spre lung 'i l/imea este &ngust spre
mi)locie. 0ivi;iunea lim(ului este penat. Pu(escen/a stilului florii este a(sent 'i
culoarea florii este gal(en. Vona de a(scisie a pedunculului este pre;ent.
5ructul este foarte mare 'i raportul &nl/ime4diametru este mi)lociu. 5orma
fructului8 &n sec/iune longitudinal8 este u'or aplati;at. Costarea fructului8 &n ;ona
peduncular8 este a(sent sau foarte sla(. Pericarpul este mediu spre gros 'i
numrul de lo)i seminale este de patru8 cinci sau 'ase. 5ructul pre;int calot verde8 pe
suprafa/ mare8 &n ;ona peduncular8 iar pe restul fructului8 intensitatea culorii ver;i
este puternic desc1is. 9ntensitatea culorii fructului este verde desc1is luminos.
Culoarea fructului la maturitatea comercial 'i a cavit/ii seminale este ro'ie viu.
5ructul este ferm.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie spre
mi)locie 'i a maturit/ii de recoltare este tr;ie.
Des"i!a'ia. 5ructele sunt destinate pentru industriali;are.
1-$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VARZ AL+ ? +rassica oleracea 3. convar capitata <3.= !lef.
var. capitata f. al(a 0.C.
*. +eau"K +al
%oiul de var; al( @eaut7 @al este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma
MiKado %eeds MiKado 9nternational 9mc.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este )oas spre mi)locie. Portul
frun;elor e"terioare este semierect. 5run;a e"terioar este mi)locie spre mare.
>radul de gofrare al frun;ei e"terioare este a(sent sau foarte sla( 'i mrimea
gofrrilor este mic. Culoarea frun;ei e"terioare este verde?al(struie.
5orma cp/nii8 &n sec/iune longitudinal8 este larg ovat. 3ungimea cp/nii
este scurt 'i diametrul este mic. Culoarea frun;ei acoperitoare este verde cu tent
gal(en. Culoarea intern a cp/nii este al(icios gl(uie. Cp/na este dens.
3ungimea tulpinii interne este mi)locie spre lung. %terilitatea mascul este
a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca maturit/ii comerciale este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. Cp/nile sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
(. Fli/0"
%oiul de var; al( 5lig1t este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma Ping
%eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este foarte )oas. Portul frun;elor
e"terioare este semierect. Mrimea frun;ei e"terioare este mi)locie.
>ofrarea frun;ei e"terioare este moderat 'i gofrrile sunt mici. Culoarea
frun;ei e"terioare este verde?al(struie. 5orma cp/nii8 &n sec/iune longitudinal8
este transversal eliptic. 3ungimea cp/nii este scurt 'i diametrul este mic.
Culoarea frun;ei acoperitoare este verde desc1is. Culoarea intern a cp/nii
este gl(uie. 3ungimea tulpinii interne este lung. %terilitatea mascul este a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca maturit/ii comerciale este foarte timpurie.
Des"i!a'ia. Cp/nile sunt destinate pentru consum &n stare proaspt.
D. Te2as
%oiul de var; al( *e"as este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma Ping
%eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este foarte )oas. Portul frun;elor
e"terioare este semierect. 5run;a e"terioar este mi)locie spre mare.
>ofrarea frun;ei e"terioare este a(sent sau foarte sla( 'i gofrrile sunt mici.
Culoarea frun;ei e"terioare este verde al(struie. 5orma cp/nii8 &n sec/iune
longitudinal8 este transversal eliptic. 3ungimea cp/nii este scurt 'i diametrul este
mic. Culoarea frun;ei acoperitoare este verde gl(uie desc1is. Culoarea intern a
cp/nii este al(icioas. Cp/na este dens.
3ungimea tulpinii interne este mi)locie spre lung. %terilitatea mascul este
a(sent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca maturit/ii comerciale este mi)locie.
Des"i!a'ia. Cp/nile de var; sunt destinate pentru consum &n stare
proaspt pe perioada de var.
1-+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VARZ ROIE ? +rassica oleracea 3. convar capitata <3.=
!lef. var. capitata f. ru(ra 0.C.
*. Red Pearl
%oiul de var; ro'ie Red Pearl este declarat 1i(rid 51 'i a fost creat la firma
Ping %eed (.v.8 Olanda.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este foarte )oas. Portul frun;elor
e"terioare este semierect. >ofrarea frun;elor e"terioare este a(sent sau foarte sla(
'i gofrrile sunt mari. Culoarea frun;ei e"terioare este violet &nc1is.
5orma cp/nii8 &n sec/iune longitudinal8 este larg eliptic. 3ungimea
cp/nii este scurt 'i diametrul este mic. Culoarea frun;ei acoperitoare 'i a cp/nii
interioare este violet &nc1is. 0ensitatea cp/nii este mi)locie.
3ungimea tulpinii interne este lung. %terilitatea mascul este pre;ent.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca maturit/ii de recoltare este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. Cp/nile sunt destinate pentru consum curent 'i prelucrare.
1-2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
VIII. POMI
CAIS ; runus armeniaca *.
*. El%ar
%oiul de cais Elmar a fost creat la %C0P Constan/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr pre;int pigmenta/ie antocianic
mi)locie la nivelul vrfului. Pe ramura de un an8 mrimea suportului mugurelui vegetativ
este mi)locie. 3im(ul este de mrime mi)locie8 intensitatea culorii ver;i pe fa/a
superioar este mi)locie 'i are vrful scurt. 5orma (a;ei este trunc1iat8 ung1iul de la
vrf este puternic o(tu;8 marginea (idin/at 'i pe/iolul lung. >landele nectarifere sunt
mari 'i &n numr mai mare de trei. 5loarea este mi)locie8 cu petala de form circular 'i
culoarea fe/ei inferioare este ro;?desc1is. 5ructul este de mrime mi)locie8 are forma
oval8 cu cavitatea peduncular mi)lociu de profund 'i forma vrfului rotun)it.
Pu(escen/a este a(sent. Culoarea de fond a pieli/ei este oran) mi)lociu8 iar
nuan/a culorii acoperitoare este ro'ie8 de intensitate mi)locie. Pulpa este de culoare
oran) mediu8 are te"tura mi)locie 'i este moale.
Procentul de sm(ure este mi)lociu8 iar aderen/a sm(urelui la pulp este
a(sent sau foarte sla( spre sla(.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul este semiviguros cu portul etalat 'i gradul de
ramificare mi)lociu. Pre;int comportare (un la (olile specifice caisului <Monilinia
la"a8 %tigmina carpop1illa8 C7tospora cincta=.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Este precoce8 rode'te &ncepnd din anul al lll?lea
de la plantare. Produc/ia medie este de 31 Kg4pom 'i este constant.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. 5ructele ating maturitatea de consum &n a treia
decad a lunii iunie. !u cca. 5183 g.8 procentul de sm(ure este de 58+h8 su(stan/a
uscat A138$h 'i vitamina CA 1$mg 4100 g..
U"ili6are- Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
(. O4idius
%oiul de cais Ovidius a fost creat la %C0P Constan/a.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr pre;int pigmenta/ie antocianic
mi)locie la nivelul vrfului. Pe ramura de un an8 mrimea suportului mugurelui vegetativ
este mi)locie. 3im(ul este de mrime mi)locie8 intensitatea culorii ver;i pe fa/a
superioar este mi)locie 'i are vrful scurt. 5orma (a;ei este o(tu;8 ung1iul de la vrf
este moderat o(tu;8 marginea (idin/at 'i pe/iolul lung.
>landele nectarifere sunt mici 'i &n numr de la 0?1. 5loarea este mare8 cu
petala de form larg eliptic8 iar culoarea fe/ei inferioare este al(. 5ructul este de
mrime mare8 are forma triung1iular8 cu cavitatea peduncular adnc 'i forma
vrfului aplati;at. Pu(escen/a este a(sent. Culoarea de fond a pieli/ei este oran)
mi)locie8 iar nuan/a culorii acoperitoare este ro'ie?oran)8 de intensitate mi)locie.
Pulpa este de culoare oran) mediu8 are te"tura fin 'i este mi)lociu de ferm.
Procentul de sm(ure este mi)lociu8 iar aderen/a sm(urelui la pulp este sla(.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul este semiviguros8 cu portul etalat 'i gradul de
ramificare mi)lociu. Pre;int comportare (un la (olile specifice caisului <Monilinia
la"a8 %tigmina carpop1illa8 C7tospora cincta=.
1$0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Caa#i"a"ea de rodu#'ie. Este precoce8 rode'te &ncepnd din anul al lll?lea
de la plantare. Produc/ia medie este de 2-?32 Kg4pom 'i este constant.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. 5ructele ating maturitatea de consum &n a treia
decad a lunii iulie L prima decad a lunii august. !u cca. $$ g. Procentul de sm(ure
este de -8$h. %u(stan/a uscat este de 128+h 8 vitamina CA 15mg4100 g.
U"ili6are- Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
CIRE ? runus avium 3.
*. A!drei
%oiul de cire' !ndrei a fost creat la %C0P 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mic de lenticele8 lungimea internodiilor este normal 'i lstarul are vrful
mi)lociu pigmentat antocianic. 5run;a are lim(ul mi)lociu de lung 'i de lat8 are
intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar mi)locie 'i pe/iolul mi)lociu de lung. >landele
nectarifere sunt de culoare gal(en?oran). 5loarea are diametrul corolei mi)lociu8 petala
are forma mi)lociu o(ovat8 iar dispo;i/ia petalelor este li(er.
5ructele sunt foarte mari8 cordiforme 'i cu punctul pistilar &n relief. Epiderma
este de culoare ro'u (run8 cu un numr mare de lenticele de mrime mi)locie.
Pedunculul este scurt 'i are grosimea mi)locie. %m(urele are forma eliptic
mi)locie8 v;ut din partea ventral. Mrimea sm(urelui este mare.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea mi)locie8 portul semierect 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
Rode'te (ine asociat cu %tella8 .an8 Maria8 @oam(e de Cotnari. 9ntr pe rod &n
anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. !re re;isten/ medie la
antracno;8 (un la monilio; 'i ciuruire 'i grad de atac ;ero la afide. Este re;istent la
ger 'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Perioada de maturare a fructelor este mi)locie
<15?1$ iunie=. Produc/ia medie este de 1385 Kg4pom8 iar greutatea medie a unui fruct
este de cca. 1082 g. Pulpa este pietroas8 gustul este dulce acri'or 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
(. Aureea
%oiul de cire' !ureea a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mi)lociu de lenticele8 lungimea internodiilor este scurt 'i lstarul are vrful
mi)lociu pigmentat antocianic. 5run;a are lim(ul de lungime 'i l/ime mi)locie8
intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar este mi)locie 'i pe/iolul este mi)lociu de
lung. >landele nectarifere sunt de culoare gal(en?oran). 5loarea are diametrul corolei
mare8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar dispo;i/ia petalelor este li(er.
5ructele sunt mari8 cordiforme 'i cu punctul pistilar plat. Epiderma este (icolor8
cu un numr mare de lenticele8 de mrime mi)locie. Pedunculul este lung 'i are
grosimea mi)locie. %m(urele este de form eliptic mi)locie8 v;ut din partea ventral.
Mrimea sm(urelui este mi)locie.
1$1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul este semiviguros8 cu portul etalat 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
9ntr pe rod &n anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an.
Pre;int toleran/ ridicat la Monillinia 3a"a 'i Cocom7ces 6iemalis. Este
re;istent la ger 'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Perioada de maturare a fructelor este mi)locie
<20 iunie=. Produc/ia medie este de 1+8+ Kg4pom8 iar greutatea medie a unui fruct este
de cca. -85 g. Pulpa este semipietroas8 gustul este foarte dulce 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt8 dar mai ales pentru
industriali;are.
D. Cris"iri!
%oiul de cire' Cristirin a fost creat de @a;gan Constantin din 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mi)lociu de lenticele8 lungimea internodiilor este normal 'i pigmenta/ia
antocianic a vrfului lstarului este sla(. 5run;a are lim(ul lung 'i mi)lociu de lat8 are
intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar desc1is 'i pe/iolul lung.
>landele nectarifere sunt de culoare gal(en?ver;ui. 5loarea are diametrul
corolei mi)lociu8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar dispo;i/ia petalelor este li(er.
5ructele sunt mari8 reniforme 'i cu punctul pistilar adncit. Epiderma este de
culoare ro'ie &nc1is8 cu un numr mi)lociu de lenticele de mrime mic. Pedunculul
este scurt 'i mi)lociu de gros. %m(urele are forma larg eliptic8 v;ut din partea
ventral. Mrimea sm(urelui este mi)locie.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea mi)locie8 portul mutant 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
Rode'te (ine asociat cu %tella8 .an8 Maria 'i @oam(e de Cotnari. 9ntr pe rod
&n anii 999?9. de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. Este sla( atacat de monilio;
'i ciuruire8 este tolerant la antracno; 'i grad de atac ;ero la afide. Este re;istent la ger
'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Este un soi precoce. 5ructele a)ung la maturitate &n
perioada 10?12 iunie. Produc/ia medie este de 10?12 t41a8 iar greutatea medie a unui
fruct este de cca. $8,?+83 g. Pulpa este pietroas8 gustul este dulce acri'or 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
F. Iosi1
%oiul de cire' 9osif a fost creat la %C0P 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mi)lociu de lenticele8 lungimea internodiilor este normal 'i pigmenta/ia
antocianic a vrfului lstarului este a(sent sau foarte sla(. 5run;a are lim(ul
mi)lociu de lung 'i de lat8 are intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar mi)locie 'i
pe/iolul de lungime mi)locie. >landele nectarifere sunt de culoare gal(en?oran).
5loarea are diametrul corolei mi)lociu8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar
dispo;i/ia petalelor este intermediar.
5ructele sunt foarte mari8 cordiforme 'i cu punctul pistilar adncit. Epiderma
este de culoare ro'ie &nc1is8 cu un numr mic de lenticele de mrime mic. Pedunculul
este lung 'i mi)lociu de gros.
1$2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
%m(urele are forma eliptic mi)locie8 v;ut din partea ventral. Mrimea
sm(urelui este mi)locie.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea mi)locie8 portul semierect 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
Rode'te (ine asociat cu %tella8 .an8 Maria8 @oam(e de Cotnari 'i >olia. 9ntr
pe rod &n anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. !re re;isten/ medie la
antracno;8 re;isten/ (un la monilio; 'i ciuruire 'i grad de atac ;ero la afide. Este
re;istent la ger 'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Este un soi tr;iu. 5ructele a)ung la maturitate &n
perioada 25?2$ iunie. Produc/ia medie este de 1,82 Kg4pom8 iar greutatea medie a
unui fruct este de cca. 108+ g. Pulpa este pietroas8 gustul este dulce acri'or 'i
ec1ili(rat. %m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
G. Mi0ai
%oiul de cire' Mi1ai a fost creat la %C0P 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mi)lociu de lenticele8 lungimea internodiilor este normal 'i pigmenta/ia
antocianic a vrfului lstarului este a(sent sau foarte sla(. 5run;a are lim(ul lung 'i
mi)lociu de lat8 are intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar mi)locie 'i pe/iolul
mi)lociu de lung. >landele nectarifere sunt de culoare gal(en?oran).
5loarea are diametrul corolei mi)lociu8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar
dispo;i/ia petalelor este intermediar.
5ructele sunt foarte mari8 cordiforme 'i cu punctul pistilar adncit. Epiderma
este de culoare ro'ie (run8 cu un numr mic de lenticele de mrime mic. Pedunculul
este lung 'i mi)lociu de gros.
%m(urele are forma eliptic mi)locie8 v;ut din partea ventral. Mrimea
sm(urelui este mi)locie.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea mi)locie8 portul etalat 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
Rode'te (ine asociat cu %tella8 .an8 Maria8 @oam(e de Cotnari 'i @ucium. 9ntr
pe rod &n anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. !re re;isten/ medie la
antracno;8 re;isten/ (un la monilio; 'i ciuruire 'i grad de atac ;ero la afide. Este
re;istent la ger 'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Perioada de maturare a fructelor este mi)locie
<1-?1+ iunie=. Produc/ia medie este de 138+ Kg4pom8 iar greutatea medie a unui fruct
este de cca. +80 g. Pulpa este pietroas8 gustul este dulce acri'or 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i pentru
industriali;are.
H. Paul
%oiul de cire' Paul a fost creat la %C0P 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este de grosime mi)locie8 are un
numr mi)lociu de lenticele8 lungimea internodiilor este normal 'i pigmenta/ia
antocianic a vrfului lstarului este a(sent sau foarte sla(. 5run;a are lim(ul lung 'i
lat8 are intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar mi)locie 'i pe/iolul de lungime mic.
1$3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
>landele nectarifere sunt de culoare gal(en?ver;ui. 5loarea are diametrul
corolei mi)lociu8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar dispo;i/ia petalelor este
intermediar.
5ructele sunt foarte mari8 reniforme 'i cu punctul pistilar adncit. Epiderma este
(icolor8 cu un numr mare de lenticele de mrime mi)locie. Pedunculul este mi)lociu
de lung 'i de gros. %m(urele are forma circular8 v;ut din partea ventral. Mrimea
sm(urelui este mare.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea mi)locie8 portul semierect 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
Rode'te (ine asociat cu %tella8 .an8 Maria 'i @oam(e de Cotnari. 9ntr pe rod
&n anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. !re re;isten/ medie la
antracno;8 re;isten/ (un la monilio; 'i ciuruire 'i grad de atac ;ero la afide. Este
re;istent la ger 'i secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Perioada de maturare a fructelor este mi)locie
<1,?1+ iunie=. Produc/ia medie este de 1,8+ Kg4pom8 iar greutatea medie a unui fruct
este de cca. 282 g. Pulpa este pietroas8 gustul este dulce acri'or 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt8 dar mai ales pentru
industriali;are.
I. Teodora
%oiul de cire' *eodora a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an este groas8 are un numr mi)lociu
de lenticele8 lungimea internodiilor este scurt 'i lstarul8 are vrful puternic pigmentat
antocianic. 5run;a are lim(ul lung 'i lat8 are intensitatea culorii ver;i pe fa/a superioar
&nc1is 'i pe/iolul mi)lociu de lung. >landele nectarifere sunt de culoare purpurie.
5loarea are diametrul corolei mi)lociu8 petala are forma mi)lociu o(ovat8 iar
dispo;i/ia petalelor este li(er.
5ructele sunt mari8 cordiforme 'i cu punctul pistilar plat. Epiderma este
negricioas8 cu un numr mi)lociu de lenticele de mrime mic. Pedunculul are
lungimea 'i grosimea mi)locie. %m(urele are forma circular8 v;ut din partea
ventral. Mrimea sm(urelui este mare.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul este puternic viguros8 cu portul erect 'i
ramificarea mi)locie. Ramurile de rod predominante sunt cele mi"te 'i (uc1ete de mai.
9ntr pe rod &n anul . de la plantare 'i rode'te a(undent an de an. Pre;int
toleran/ ridicat la Monillinia 3a"a 'i Cocom7ces 6iemalis. Este re;istent la ger 'i
secet.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Perioada de maturare a fructelor este mi)locie
<15 iunie=. Produc/ia este de 1-8- Kg4pom8 iar greutatea medie a unui fruct este
de cca. 585 g. Pulpa este semipietroas8 gustul este foarte dulce 'i ec1ili(rat.
%m(urele este deta'a(il. #u este suscepti(il la crparea fructelor.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt8 dar mai ales pentru
industriali;are.
1$,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
NECTARIN ? runus persica <3.= @atsc1
var. nucipersica <%ucKoJ= %c1neid.
*. Ne#"4al
%oiul de nectarin #ectval a fost creat la %C0P .lcea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Pomul are portul semierect. Ramura mi"t este de
grosime mi)locie8 cu internodiile scurte 'i are intensitatea pigmenta/iei antocianice
mi)locie. Reparti;area general a mugurilor floriferi pe ramura mi"t este de cte doi
sau mai mul/i. 5loarea este de mrime mi)locie8 de tip ro;acee8 cu cinci petale larg
eliptice. 3im(ul este mi)lociu de lung 'i de lat 'i de culoare verde. Pe/iolul este de
lungime mi)locie 'i are mai mult de dou glande nectarifere reniforme.
5ructul este mi)lociu ca mrime8 de form rotund 'i cu e"tremitatea pistilar
u'or adncit. Cavitatea peduncular are adncimea 'i lrgimea mi)locie. Proeminen/a
suturii este mi)locie. Culoarea de fond a fructului este gal(en?ver;ui8 acoperit &n plci
continui de nuan/ ro'ie &nc1is8 mult e"tins. Pulpa este de culoare gal(en?
portocalie. %m(urele este eliptic8 de culoare (run &nc1is.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are talia foarte mic 'i este de vigoare sla(.
Pre;int comportare medie la atacul de *ap1rina deformans. #u pre;int simptome de
Plum po".
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul este productiv8 produc/ia medie o(/inut este
de 30 t41a. Este destinat pentru planta/iile superintensive <3330 plante 41a=.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Maturitatea de consum este mi)locie. 5ructele
a)ung la maturitate &n decada a 2?a a lunii august. >reutatea medie a fructului este de
peste +5 g.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt 'i procesare <compot
din fructe &ntregi8 gem8 nectar=.

PRUN ? runus domestica 3.
*. To4al
%oiul de prun *opval a fost creat la %C0P .lcea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Ramura de un an are portul semierect8 este groas 'i
are lungimea internodiilor mi)locie. Mugurele vegetativ este mic8 ascu/it 'i alipit de
ramur. Colora/ia antocianic a lstarului tnr este mi)locie. 5run;a are lim(ul o(ovat8
cu vrful drept 'i forma (a;ei o(tu;8 de culoare verde mi)lociu. Pe/iolul frun;ei este de
lungime mi)locie. Po;i/ia glandelor nectarifere este egal att la (a;a frun;ei ct 'i pe
pe/iol.
5loarea desc1is este de mrime mi)locie.
5ructul este foarte mare8 rotun)it v;ut din profil8 simetric8 cu sutura ctre
e"tremitatea peduncular. Profun;imea cavit/ii pedunculare este superficial.
Epiderma este de culoare violet desc1is8 iar pulpa este portocalie 'i ferm. %m(urele
este eliptic8 v;ut din profil8 cu caren mi)locie.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Pomul are vigoarea 'i densitatea coroanei mi)locie.
Pre;int sensi(ilitate la monilio; 'i la Plum po".
Caa#i"a"e de rodu#'ie. %oiul este productiv8 produc/ia medie fiind de
,2 Kg4pom8 ceea ce repre;int 21 t41a. 5ructele sunt foarte mari8 au greutatea medie
de -0 g 'i calit/i organoleptice deose(ite. 9ntr pe rod &n anul al 9.?lea de la plantare8
1$5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
rode'te (ine 'i constant an de an. 5ructele se maturea; &n a doua decad a lunii
august.
U"ili6are. Este destinat pentru consum &n stare proaspt sau pentru
industriali;are.
AR+UTI FRUCTIFERI
ALUN ? )orylus avellana 3.
*. Ro4erd
%oiul de alun Roverd a fost creat la %C0P .lcea.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %oiul Roverd are tufa de vigoare mi)locie. Planta este
cu portul semierect 'i densitatea ramurilor mi)locie. Ramura de un an este de grosime
mi)locie8 pilo;itatea este puternic8 iar densitatea lenticelelor mi)locie.
Mugurele are forma ovoid 'i este de culoare ro'ie. !men/ii sunt de culoare
(run?ro; 'i de lungime mi)locie8 iar stigmatul este de culoare ro'ie. 3im(ul are forma
circular8 mrimea mi)locie 'i pilo;itatea pr/ii inferioare sla(. 9nvolucrul are lungimea
mai mare &n raport cu lungimea fructului. #umrul cel mai frecvent de fructe &ntr?o
inflorescen/ este de la trei la patru.
5ructul este de mrime mic8 su(cilindric scurt8 de form eliptic &n sec/iune
transversal8 cu vrful plat8 mucronul este pu/in proeminent8 iar cur(ura cicatricei
(a;ale este conve". Mie;ul este mic8 de form cilindric scurt 'i cu tegumentul semi?
su(erificat. Persisten/a involucrului <dup cderea fructului= este mi)locie8 iar procentul
de mie; mare <5$81h=.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. %oiul este precoce 'i intr pe rod &n anul al patrulea.
!re comportare (un la ger. #u este atacat de @otr7tis 'i nici de Want1omonas.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Produc/ia o(/inut este (un 'i constant
<285?3 Kg4plant=.
Cara#"eri6are "e0!olo/i#$. Maturitatea de consum a fructelor este timpurie.
U"ili6are. 5ructele sunt pentru consum de mas 'i industriali;are.
%e pretea; pentru cultura intensiv &n ;ona su(carpatic a Olteniei 'i alte ;one
similare8 precum 'i &n grdini familiale.
CTIN ? "ippopha5 rhamnoides 3.
*. MiCi
@iotipul de ctin MiKi a fost creat de %C M9O !9 9MPEW %R38 Clu)?#apoca.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este de tip tuf8 cu un numr mi)lociu de lstari
'i po;i/ia ramifica/iilor semierect. 3starul de un an este de grosime mi)locie8 cu un
numr mi)lociu de g1impi. 3ungimea g1impilor este mi)locie.
Po;i/ia ramifica/iilor este semierect. 5run;a este de mrime mi)locie8 &ngust
eliptic8 de culoare verde mi)locie pe fa/a superioar8 iar ondula/ia este a(sent.
5ructul este de mrime mi)locie8 de form o(long8 are culoarea gal(en?
portocalie8 pu(escen/a este sla(. 3ungimea pedunculului este mi)locie.
Par"i#ulari"$'i 5iolo/i#e. Plantele sunt femele. Pomul are vigoarea mi)locie.
Comportarea fa/ de monilio; 'i antracno; este (un.
1$-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Perioada de maturare a fructelor este mi)locie. Capacitatea de refacere a
coroanei dup recoltare este (un.
Caa#i"a"e de rodu#'ie. Pre;int capacitate de produc/ie (un 'i relativ
constant8 reali;nd 12.500 Kg41a8 iar Masa a 1000 de (oa(e este de ,281 g.
U"ili6are- Este destinat pentru consum proaspt 'i industriali;are.
PORTALTOI POMICOLI
PORTALTOI VEGETATIV PENTRU CIRE I VIIN
IP;CI
Portaltoiul vegetativ pentru cire' 9P?C$ a fost selec/ionat la 9C0P Pite'ti
Mrcineni.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Pomul are portul erect 'i ramificarea ramurilor mi)locie.
3starul are grosimea mi)locie8 pigmenta/ia antocianic sla( 'i lungimea internodiilor
mi)locie. #umrul de lenticele de pe ramur este mi)lociu. 3im(ul frun;ei este scurt8 de
l/ime mi)locie8 de culoare verde desc1is pe suprafa/a superioar. !re mucronul lung
'i forma (a;ei o(tu;.
5run;a are un pe/iolul scurt8 pe care sunt pre;ente glandele nectarifere de
culoare ro'ie8 iar numrul predominant al acestora este de dou. 5lorile sunt pre;ente
pe pom.
Cara#"ere a/ro!o%i#e. Pre;int o capacitate mare de lstrire8 cu un numr
mediu de 5582 lstari pe plant din care se reali;ea; un numr mediu de +,8$ (uta'i
pentru &nmul/irea prin (ut'ire &n verde.
@uta'ii pu'i la &nrdcinare au un ritm rapid de formare a rdcinilor adventive
la (a;a acestora. @uta'ii &nrdcina/i8 dup transplantarea &n cmpul 98 &'i refac rapid
sistemul radicular 'i au un ritm (un de cre'tere &nct &n luna august sunt ap/i de altoit.
!re o compati(ilitate (un la altoire cu soiurile romne'tiA 0aria8 %everin8 Utefan
'i cu soiurile strine %tella 'i .an.
:n livad induce soiurilor altoite o vigoare medie8 precocitate de rodire 'i un
nivel ridicat 'i constant de produc/ie
#u s?a semnalat atac de patogeni la sistemul radicular. %oiurile altoite pe acest
portaltoi nu dra)onea; &n livad.
1$$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
I:. VI<A DE VIE ?Vitis sp. 3.
*. Mara
%oiul de vi/ de vie Mara a fost creat la %C0.. 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful semi?desc1is. Perii moi pe
vrf sunt mi)locii 'i cu pigmenta/ie antocianic a(sent sau foarte sla(. 5run;a tnr
are fa/a superioar a lim(ului de culoare ro'ie armie desc1is8 iar densitatea perilor
erec/i pe nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 este a(sent sau foarte
sla(. Perii moi &ntre nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt a(sen/i sau
foarte rari. 3starul este semierect &nainte de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a
internodului complet verde 'i verde cu dungi ro'ii pe partea ventralB crceii sunt scur/i.
5run;a matur este mare 'i cordiform. 3o(ii sinusurilor laterale superioare
sunt desc1i'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar foarte desc1i'i. 0in/ii sunt mi)lociu de lungi8 iar
forma este cu am(ele laturi conve"e. Pe fa/a inferioar a lim(ului8 densitatea perilor
erec/i este a(sent sau foarte rar8 pe nervurile principale. Pe/iolul este u'or mai scurt
dect nervura median.
%trugurele este mi)lociu8 cu compactitate mi)locie 'i cu pedunculul foarte scurt.
@o(ul este de mrime mi)locie8 troncovoid cu pieli/a groas8 de culoare neagr?
al(struie. Pulpa este suculent8 foarte ferm 'i fr gust particular. Coarda este de
culoare (run &nc1is.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie este superioar soiului Milcov.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare8 comparativ cu soiul martor. !spectul comercial este plcut8 datorat de mrimea
strugurelui 'i a (o(ului8 de culoarea pieli/ei 'i de particularit/ile gustului.
Pre;int comportare foarte (un la man8 finare 'i mi)locie la putregaiul
cenu'iu al strugurelui.
Dire#'ia de rodu#'ie- Completarea sortimentului de struguri de mas din
;ona Moldovei.
(. Ol"ea!
%oiul de vi/ de vie Oltean a fost creat la Cniversitarea din Craiova.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful semidesc1is. Perii moi pe vrf
sunt mi)locii 'i cu pigmenta/ia antocianic mi)locie. 5run;a tnr are fa/a superioar a
lim(ului de culoare verde8 cu ;one antocianice8 iar densitatea perilor erec/i pe nervurile
principale pe fa/a inferioar a lim(ului este a(sent sau foarte sla(. Perii moi &ntre
nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt rari. 3starul este semierect
&nainte de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului complet verde 'i
culoarea verde cu dungi ro'ii8 pe partea ventral. Crceii sunt mi)locii.
5run;a matur este mare 'i pentagonal. 3o(ii sinusurilor laterale superioare
sunt u'or suprapu'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar foarte desc1i'i. 0in/ii sunt mi)lociu de
lungi8 iar forma este rectilinie. Perii moi &ntre nervurile principale8 pe fa/a inferioar a
lim(ului8 sunt a(sen/i sau foarte rari8 densitatea perilor erec/i este a(sent sau foarte
rar. 3ungimea pe/iolului este egal cu lungimea nervurii mediane.
%trugurele este mare8 cu compactitatea mi)locie 'i cu pedunculul mi)lociu. @o(ul
este mare8 ovoid cu pieli/a mi)locie 'i de culoare verde?gl(uie. Pulpa este suculent8
foarte ferm 'i fr gust particular. Coarda este de culoare (run?gl(ui.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie este superioar soiurilor !uriu de Utefne'ti 'i !fu; !li.
1$+
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiurile martor. !spectul comercial este plcut8 datorat de
mrimea strugurelui 'i a (o(ului8 de culoarea pieli/ei 'i de particularit/ile gustului.
Dire#'ia de rodu#'ie- Completarea sortimentului de struguri de mas din
;ona Olteniei.
D. Fe"eas#$ al5$ *FF Od.
Clona de vi/ de vie 5eteasc al( 1,, Od. a fost selec/ionat la %C0..
Odo(e'ti.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful semi?desc1is. Perii moi pe
vrf sunt rari8 cu pigmenta/ia antocianic a(sent sau foarte sla(. 5run;a tnr are
fa/a superioar a lim(ului de culoare verde gl(uie8 iar densitatea perilor erec/i pe
nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 este a(sent sau foarte sla(. Perii
moi &ntre nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt a(sen/i sau foarte rari.
3starul este semierect &nainte de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului
complet verde 'i verde pe partea ventral. Crceii sunt mi)locii.
5run;a matur este mi)locie 'i pentagonal. 3o(ii sinusurilor laterale superioare
sunt desc1i'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar sunt foarte desc1i'i. 0in/ii sunt mi)lociu de
lungi 'i au forma rectilinie. Pe fa/a inferioar a lim(ului8 pe nervurile principale8
densitatea perilor erec/i este a(sent sau foarte rar. Pe/iolul este u'or mai scurt dect
nervura median.
%trugurele este de mrime mi)locie8 cu compactitate mi)locie 'i cu pedunculul
foarte scurt. @o(ul este mic8 glo(ulos8 cu pieli/a groas 'i de culoare verde?gl(uie.
Pulpa este suculent 'i moale sau u'or ferm8 fr gust particular. Coarda este de
culoare (run?gl(uie.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie a #lo!ei este mai mare dect a soiului 5eteasc
al(. Clona a reali;at o produc/ie medie pe (utuc de ,80 Kg8 respectiv 1,8+ t41a8 fa/
de 385 Kg4(utuc8 respectiv 1282 t41a la soiul 5eteasc al(.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiul. Epoca de maturare este 9.?..
Dire#'ia de rodu#'ie- Este destinat pentru vinuri al(e de calitate superioar8
vinuri spumante8 precum 'i vinuri de consum curent.
F. Fe"eas#$ re/al$ * I,.
Clona de vi/ de vie 5eteasc regal 19'. a fost selec/ionat la %C0.. 9a'i.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful complet desc1is. Perii moi pe
vrf sunt mi)locii 'i cu pigmenta/ia antocianic sla(. 5run;a tnr are fa/a superioar
a lim(ului de culoare verde gl(uie8 iar densitatea perilor erec/i pe nervurile principale8
pe fa/a inferioar a lim(ului8 este a(sent sau foarte sla(. Perii moi &ntre nervurile
principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt den'i. 3starul este semierect &nainte de
palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului complet verde 'i verde cu ro'u pe
partea ventral. Crceii sunt de mrime mi)locie.
5run;a matur este de mrime mi)locie 'i de form pentagonal. 3o(ii
sinusurilor laterale superioare sunt desc1i'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar foarte mult
desc1i'i. 0in/ii sunt mi)lociu de lungi8 iar forma este rectilinie. Pe fa/a inferioar a
lim(ului8 densitatea perilor erec/i este a(sent sau foarte rar pe nervurile principale.
Pe/iolul este u'or mai scurt dect nervura median.
%trugurele este de mrime mi)locie8 cu compactitate mi)locie 'i cu pedunculul
mi)lociu. @o(ul este mic8 are forma glo(uloas8 pieli/a de grosime mi)locie 'i culoarea
1$2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
verde?gl(uie. Pulpa este suculent8 moale sau u'or ferm 'i fr gust particular.
Coarda este de culoare (run?gl(uie.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie a #lo!ei este mai mare dect a soiului 5eteasc
regal. Clona a reali;at o produc/ie medie pe (utuc de ,8$+ Kg8 respectiv 1+810 t41a8
fa/ de ,81, Kg4(utuc8 respectiv 158-, t41a la soiul 5eteasc regal.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiul. Epoca de maturare este .?.9.
Dire#'ia de rodu#'ie- Este destinat pentru vinuri al(e de calitate superioar.
G. Fur%i!" GJ Od.
Clona de vi/ de vie 5urmint 5+ Od. a fost selec/ionat la %C0.. Odo(e'ti.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful semidesc1is. Perii moi pe vrf
sunt rari 'i cu pigmenta/ia antocianic a(sent sau foarte sla(. 5run;a tnr are fa/a
superioar a lim(ului de culoare verde gl(uie8 iar densitatea perilor erec/i pe nervurile
principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 este a(sent sau foarte sla(. Perii moi &ntre
nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt den'i. 3starul este erect &nainte
de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului verde cu ro'u 'i verde cu ro'u
pe partea ventral. Crceii sunt de mrime mi)locie.
5run;a matur este de mrime mi)locie 'i are forma pentagonal. 3o(ii
sinusurilor laterale superioare sunt desc1i'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar u'or suprapu'i.
0in/ii sunt mi)lociu de lungi8 iar forma este un amestec de dou laturi rectilinii 'i dou
conve"e. Pe fa/a inferioar a lim(ului8 pe nervurile principale8 densitatea perilor erec/i
este a(sent sau foarte rar. Pe/iolul este u'or mai scurt dect nervura median.
%trugurele este de mrime mi)locie8 cu compactitate mi)locie 'i cu pedunculul
scurt. @o(ul este mi)lociu8 de form glo(uloas8 cu pieli/a de grosime mi)locie 'i de
culoare verde?gl(uie. Pulpaeste suculent8 moale sau u'or ferm 'i fr gust
particular. Coarda este de culoare (run?ro'iatic.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie a #lo!ei este mai mare dect a soiului 5urmint.
Clona a reali;at o produc/ie medie pe (utuc de 38+ Kg8 respectiv 1, t41a8 fa/
de 380 Kg4(utuc8 respectiv 1181 t41a la soiul 5urmint.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiul. Epoca de maturare este .?.9.
Dire#'ia de rodu#'ie- Este destinat pentru vinuri al(e de calitate superioar.
H. Merlo" *FH M!.
Clona de vi/ de vie Merlot 1,- Mn. a fost selec/ionat la %C0.. Mini'.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful larg?desc1is. Perii moi pe vrf
sunt mi)locii 'i cu pigmenta/ia antocianic a(sent sau foarte sla(. 5run;a tnr are
fa/a superioar a lim(ului de culoare verde gl(uie8 iar densitatea perilor erec/i pe
nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 este a(sent sau foarte sla(. Perii
moi &ntre nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt den'i. 3starul este
semierect &nainte de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului verde cu ro'u
'i verde pe partea ventral. Crceii sunt de mrime mi)locie.
5run;a matur este mare 'i are forma pentagonal. 3o(ii sinusurilor laterale
superioare sunt desc1i'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar u'or desc1i'i. 0in/ii sunt mi)lociu de
lungi8 iar forma este cu am(ele laturi conve"e. Pe fa/a inferioar a lim(ului8 pe nervurile
principale8 densitatea perilor erec/i este a(sent sau foarte rar. Pe/iolul este u'or mai
lung dect nervura median.
1+0
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
%trugurele este de mrime mi)locie8 cu compactitata mi)locie 'i cu pedunculul
scurt. @o(ul este mic8 de form glo(uloas8 cu pieli/a de grosime mi)locie 'i de culoare
neagr?al(struie. Pulpa este suculent8 moderat ferm 'i fr gust particular. Coarda
este de culoare (run?ro'iatic.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie a #lo!ei este mai mare dect a soiului Merlot.
Clona a reali;at o produc/ie medie pe (utuc de ,8, Kg8 respectiv 1$8- t41a8 fa/
de 38- Kg4(utuc8 respectiv 1,8, t41a la soiul Merlot.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiul. Epoca de maturare este ..
Dire#'ia de rodu#'ie- Este destinat pentru vinuri ro'ii de calitate superioar.
I. ar5a D Od.
Clona de vi/ de vie Uar(a 3 Od. a fost selec/ionat la %C0.. Odo(e'ti.
Cara#"ere %or1olo/i#e. 3starul tnr are vrful semidesc1is. Perii moi pe vrf
sunt rari 'i cu pigmenta/ia antocianic a(sent sau foarte sla(. 5run;a tnr are fa/a
superioar a lim(ului de culoare verde gl(uie8 iar densitatea perilor erec/i pe nervurile
principale8 pe fa/a inferioar a lim(ulu8i este a(sent sau foarte sla(. Perii moi &ntre
nervurile principale8 pe fa/a inferioar a lim(ului8 sunt mi)locii. 3starul este semierect
&nainte de palisare 'i are culoarea pr/ii dorsale a internodului complet verde 'i verde
pe partea ventral. Crceii sunt de mrmime mi)locii.
5run;a matur este mare 'i are forma pentagonal. 3o(ii sinusurilor laterale
superioare sunt u'or suprapu'i8 iar lo(ii sinusului pe/iolar sunt semidesc1i'i. 0in/ii sunt
mi)lociu de lungi8 iar forma este cu am(ele laturi conve"e. Pe fa/a inferioar a lim(ului8
pe nervurile principale8 densitatea perilor erec/i este a(sent sau foarte rar. Pe/iolul
este egal cu nervura median.
%trugurele este de mrime mi)locie8 cu compactitata mi)locie 'i cu pedunculul
scurt. @o(ul este de mrime mi)locie8 are forma glo(uloas8 pieli/a de grosime mi)locie
'i de culoare verde. Pulpa este suculent8 moale sau u'or ferm 'i cu gust de muscat.
Coarda este de culoare (run?gl(uie.
Caa#i"a"ea de rodu#'ie a #lo!ei este mai mare dect a soiului Uar(a.
Clona a reali;at o produc/ie medie pe (utuc de ,85 Kg8 respectiv 1-8- t41a8 fa/
de ,82 Kg4(utuc8 respectiv 1580 t41a la soiul Uar(a.
Cali"a"ea rodu#'iei. Pre;int un poten/ial de acumulare a ;a1arurilor mai
mare comparativ cu soiul. Epoca de maturare este 9.?..
Dire#'ia de rodu#'ie- Este dstinat pentru vinuri al(e aromate de calitate
superioar.
1+1
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
:II. PLANTE ORNAMENTALE
CRI<E ? Tagetes patula 3.
*. Na!uC
%oiul de cri/ #anuK a fost creat de %C03 @u;u.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt 'i ramificarea este puternic.
*ulpina pre;int colora/ia antocianic cu intensitate puternic. 5run;a este de tip
penat8 este lung 'i &ngust. Culoarea frun;ei este verde &nc1is.
5loarea este de tip tu(uloas 'i ligulat. 0iametrul florii principale este mi)lociu
spre mare. #umrul de rnduri de ligule este mic 'i forma ligulei este plat. 3igula
e"terioar este lung 'i l/imea ligulei este mare. #umrul de culori ale florii principale
este de dou8 respectiv ro'u viu 'i gal(en &nc1is.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. Cri/a #anuK este destinat pentru decor &n parcuri 'i grdini.
GLADIOL ? /ladiolus 3.
*. Aus de Soare
%oiul de gladiol !pus de %oare a fost creat la C%!M. Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este mare 'i folia)ul este lung. %picul
este lung 'i diametrul a"ului la (a; este mi)lociu. #umrul de flori &n spic este mi)lociu
spre mare. 0ispo;i/ia florilor &n spic este &n ;ig?;ag. Colora/ia antocianic a (racteei
este a(sent sau foarte sla(. 5loarea este &n form de stea. Mrimea florii este
mi)locie spre mare. Culoarea principal a florii este ro;8 cu tent ro'ie desc1is.
5orma segmentului e"terior lateral este ovoid8 l/imea este mi)locie 'i
ondula/ia marginii este a(sent sau foarte sla(. Culoarea fe/ei interne este gal(en
desc1is8 su( form de dungi. Culoarea striurilor este ro;8 cu tent ro'ie desc1is.
%egmentul median e"terior are forma ovat8 este lat 'i culoarea este gal(en desc1is.
%triurile sunt lungi8 l/imea &ngust spre mi)locie 'i culoarea este ro; ro'u desc1is.
%egmentul lateral interior are forma lat ovoid 'i culoarea oran) desc1is.
%triurile sunt mi)locii spre lungi8 l/imea este &ngust spre mi)locie 'i culoarea ro;8 cu
tent ro'ie desc1is. %egmentul median interior are forma o(ovat8 este lat 'i culoarea
este oran) desc1is8 su( form de dungi 'i pete. 3ungimea tu(ului este scurt spre
mi)locie. Culoarea filamentului 'i a conectivului este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. >ladiola este destinat pentru decor &n grdini 'i ca floare tiat.
(. Fis"i#
%oiul de gladiol 5istic a fost creat la C%!M. Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt 'i lungimea folia)ului este scurt
spre mi)locie. 3ungimea spicului este mi)locie spre lung 'i diametrul a"ului la (a;
este mi)lociu. #umrul de flori &n spic este mi)lociu. 0ispo;i/ia florilor &n spic este &n ;ig?
;ag. Colora/ia antocianic a (racteei este a(sent sau foarte sla(. 5loarea este de tip
rotund 'i mrimea este mic spre mi)locie. Culoarea principal a florii este al(.
1+2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
5orma segmentului e"terior lateral este ovoid8 este lat 'i ondula/ia marginii
este puternic. Culoarea fe/ei interne este al(. %egmentul median e"terior are forma
ovat8 este lat 'i adncitura la vrf este mi)locie. Culoarea principal este al(.
%egmentul lateral interior are forma ovoid8 este lat 'i adncitura la vrf este sla(.
Culoarea principal este verde desc1is8 cu pat mic la (a;8 de culoare verde
gl(uie. %egmentul median interior are forma ovoid8 este lat 'i adncitura la vrf este
mi)locie.
3ungimea tu(ului este mi)locie spre lung. Culoarea filamentului 'i a
conectivului este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. >ladiola este destinat pentru decor &n grdini 'i ca floare tiat.
(. Ga5rielle
%oiul de gladiol >a(rielle a fost creat de %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt 'i lungimea folia)ului este mare.
3ungimea spicului este medie 'i diametrul a"ului la (a; este mediu. #umrul de flori
&n spic este mediu. 0ispo;i/ia florilor &n spic este pe dou rnduri. Colora/ia antocianic
a (racteei este a(sent sau foarte sla(. 5orma florii este rotund 'i mrimea este
mare spre foarte mare. Culoarea principal a florii este ro;?gl(ui moderat.
5orma segmentului e"terior lateral este ovoid 'i l/imea este medie. Ondula/ia
marginii este mi)locie 'i adncitura din vrf este sla(. Culoarea principal a fe/ei
interne este ro; gl(ui moderat. %egmentul median e"terior are forma ovat 'i l/imea
este mare. !dncitura la vrf este sla( 'i culoarea este ro; gal(en moderat.
Culoarea petei (a;ale este ro'ie?purpuriu &nc1is. %egmentul lateral interior are
forma o(ovat 'i l/imea este mare. !dncitura la vrf este foarte sla( 'i culoarea
este ro; moderat. %egmentul median interior are forma o(ovat 'i l/imea este medie.
!dncitura la vrf este foarte sla( 'i culoarea este ro; moderat. 3ungimea
tu(ului este medie spre lung. Culoarea principal a filamentului este ro; desc1is 'i a
conectivului este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. >ladiola este destinat pentru decor &n grdini 'i ca floare tiat.
F. Mellisa
%oiul de gladiol Mellisa a fost creat de %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. Planta este &nalt 'i lungimea folia)ului este mare.
3ungimea spicului este medie 'i diametrul a"ului la (a; este mic. #umrul de flori &n
spic este mediu. 0ispo;i/ia florilor &n spic este pe dou rnduri. Colora/ia antocianic a
(racteei este a(sent sau foarte sla(. 5orma florii este de stea 'i mrimea este
mi)locie. Culoarea principal a florii este purpurie. %egmentul e"terior lateral are forma
ovoid 'i l/imea este medie. Ondula/ia marginii este sla( spre mi)locie 'i adncitura
la vrf este profund. Culoarea este purpurie puternic8 su( form de dungi 'i pete.
Culoarea striurilor este purpurie luminoas. %egmentul median e"terior are
forma ovat 'i l/imea este mare. !dncitura la vrf este profund spre foarte
profund. Culoarea este purpurie luminoas. Pata (a;al este mare spre foarte mare
'i culoarea este ro; purpurie pal. 3ungimea striurilor este medie8 l/imea este &ngust
'i culoarea este purpuriu?ro'cat puternic. %egmentul lateral interior are forma o(ovat
'i l/imea este mare. !dncitura la vrf este mi)lociu profund. Culoarea este purpurie
luminoas
1+3
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
Culoarea petei (a;ale este al(?gl(uie. %triurile sunt scurte 'i &nguste.
Culoarea este purpuriu?ro'cat luminoas. %egmentul median interior are forma
eliptic 'i l/imea este mare. !dncitura la vrf este sla( spre mediu profund.
Culoarea este purpurie foarte luminos8 su( form de dungi 'i pete. %triurile sunt foarte
scurte 'i &nguste. 3ungimea tu(ului este medie. Culoarea filamentului 'i a conectivului
este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. >ladiola este destinata pentru decor &n grdini 'i ca floare tiat.
G. Mel!a
%oiul de gladiol Melna a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este medie spre &nalt 'i lungimea
folila)ului este medie. 3ungimea spicului este scurt 'i diametrul a"ului la (a; este
mic. #umrul de flori &n spic este mic. 0ispo;i/ia florilor &n spic este &n ;ig?;ag.
Colora/ia antocianic a (racteei este a(sent sau foarte sla(. 5orma florii este
triung1iular. Mrimea florii este mic spre medie. Culoarea principal a florii este
ro;?gl(uie &nc1is. %egmentul e"terior lateral are forma eliptic 'i l/imea este &ngust.
Ondula/ia marginii este puternic 'i adncitura la vrf este a(sent sau foarte
sla(. Culoarea principal este ro;?gl(uie puternic8 su( form de dungi 'i pete.
3ungimea striurilor este scurt8 l/imea este medie spre lat 'i culoarea este ro;
moderat. %egmentul median e"terior are forma eliptic 'i l/imea este &ngust.
Culoarea principal este gal(en luminos8 dup desc1iderea complet ro;?gl(uie
intens.
Mrimea petei este mi)locie spre mare 'i culoarea este ro'ie viu. %triurile sunt
foarte scurte8 l/imea este medie 'i culoarea ro'ie viu. %egmentul lateral interior are
forma eliptic 'i l/imea este medie spre lat. Culoarea principal este ro; gl(ui
luminos. Culoarea petei este ro'ie moderat. %triurile sunt foarte scurte8 late 'i culoarea
este ro'ie moderat. %egmentul median interior are forma eliptic 'i l/imea este medie.
Culoarea fe/ei interne este ro'ie intens8 dup care este ro;?gl(uie mediu8 su( form
de dungi 'i pete. 3ungimea tu(ului este mare. Culoarea filamentului este ro; desc1is 'i
a conectivului este al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Epoca de &nceput a &nfloritului este mi)locie.
Des"i!a'ia. >ladiola este destinat pentru decor &n grdini 'i ca floare tiat.
CRIZANTEM ? )hrysanthemum indicum hy(ride
*. Clara
%oiul de cri;antem Clara a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nl/imea plantei este scund 'i tipul de cre'tere este
stufos. Portul cre'terii plantei este semivertical. Raportul lungime4l/ime al frun;ei este
mediu spre mare. 3ungimea lo(ului terminal &n raport cu lungimea frun;ei este medie.
5orma predominant a (a;ei frun;ei este ascu/it. Culoarea fe/ei superioare a frun;ei
este verde &nc1is. Pu(escen/a fe/ei inferioare a frun;ei este medie 'i culoarea este
verde?gl(ui mediu. 5loarea principal este de tip du(l8 cu diametrul mediu.
#umrul de tipuri de ligule este mai mult de dou. *ipul predominant al ligulei
este incur(at 'i tipul secundar este spatulat. %uprafa/a superioar a petalelor discului
floral este dungat. 3ungimea tu(ului corolei este medie. Profilul ligulei &n sec/iune
1+,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
transversal este moderat concav. !"a longitudinal a ligulei este cur(at spre interior.
3ungimea ligulei este medie spre lung 'i l/imea este medie spre lat.
Culoarea principal a fe/ei superioare a ligulei este gal(en?ver;ui luminos.
Culoarea fe/ei e"terioare &n compara/ie cu cea interioar este aceea'i.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada &nfloririi este mi)locie.
Des"i!a'ia. Cri;antema este destinat pentru decor la g1ivece8 parcuri 'i
grdini.
PIERSIC ORNAMENTAL ? runus persica M.
*. Ru5i!
%oiul de piersic ornamental Ru(in a fost creat la 9C0P Mrcineni.
Cara#"ere %or1olo/i#e. .igoarea plantei este mi)locie. 5orma vrfului la
mugurele vegetativ de pe lstarul de un an este o(tu;. Ramificarea lstarului de un
an este medie.
3ungimea lim(ului frun;ei este mi)locie. 5orma lim(ului frun;ei este eliptic.
3ungimea vrfului lim(ului frun;ei este medie. 3ungimea pe/iolului frun;ei este scurt.
5run;a pre;int glande nectarifere8 care sunt &n numr de dou. Culoarea
glandei nectarifere este ro'ie 'i forma este rotund.
Des"i!a'ia. Piersicul este destinat pentru decor ca plant individual8 grupuri 'i
gard viu.
TRANDAFIR ? -osa 3.
*. Aro%a
%oiul de trandafir !roma a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este de tip masiv 'i portul
este semivertical. %trlucirea fe/ei superioare a frun;ei este puternic. Ondula/ia
marginii foliolei este sla( 'i forma lim(ului la foliola terminal este ovat.
*ipul florii este floare simpl 'i numrul de petale este foarte mic. Culoarea florii
este ro;. 0iametrul florii este foarte mic 'i forma este rotund. Profilul pr/ii superioare
al florii este plat 'i al pr/ii inferioare este concav. Prelungirile sepalei sunt sla(e spre
mi)locii 'i forma petalei este o(cordat. Mrimea petalei este foarte mic. 3ungimea
petalei este foarte scurt 'i l/imea foarte &ngust.
Culoarea este ro'ie viu 'i gal(en pal8 reparti;ate uniform. Culoarea petei
(a;ale este gal(en?ver;ui. Culoarea pe fa/a e"terioar este ro; purpuriu8 iar marginea
este ro'ie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este medie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. *randafirul este este destinat pentru decor &n parcuri 'i grdini.
1+5
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
(. +o/da!a
%oiul de trandafir @ogdana a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este de tip masiv 'i portul
este semivertical. %trlucirea fe/ei superioare a frun;ei este foarte puternic. Ondula/ia
marginii foliolei este sla(. 5orma lim(ului la foliola terminal este &ngust eliptic.
*ipul florii este floare du(l 'i numrul de petale este foarte mare. Culoarea
florii este ro'u viu 'i ro; &nc1is. Culoarea &n centrul florii este gal(en. 0iametrul florii
este foarte mic 'i forma este rotund. Profilul florii &n partea superioar 'i inferioar
este plat. Prelungirile sepalei sunt foarte puternice 'i forma petalei este o(ovat.
Mrimea petalei este mic. 3ungimea petalei este scurt 'i l/imea este foarte &ngust.
Culoarea principal pe fa/a interioar este ro'ie viu8 reparti;at uniform. Pata la
(a;a petalei este pre;ent 'i are culoarea al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nfloritului este timpurie.
Des"i!a'ia. *randafirul este destinat pentru decor &n parcuri 'i grdini.
D. Puri"a"e
%oiul de trandafir Puritate a fost creat de %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este de masiv 'i portul este
vertical. %trlucirea fe/ei superioare a frun;ei este mi)locie. Ondula/ia marginii este
a(sent sau foarte sla(. 5orma lim(ului frun;ei la foliola terminal este ovat.
*ipul florii este floare semidu(l 'i numrul de petale este foarte mic. Culoarea
florii este al(?gl(ui 'i ro;?gl(ui. 0iametrul florii este mic 'i forma este inegal
rotun)it. Profilul pr/ii superioare 'i inferioare al florii este plat. Prelungirile sepalei sunt
sla(e spre mi)locii. Rsfrngerea petalei8 una cte una8 este pre;ent. 5orma petalei
este o(ovat. Mrimea petalei este mi)locie. 3ungimea petalei este foarte scurt 'i
l/imea este foarte &ngust spre &ngust.
#umrul de culori pe fa/a interioar a petalei este de dou. Culoarea principal
este al(?gl(ui 'i cea secundar este ro;?gl(ui luminos8 reparti;at la vrf. Pata
(a;al pe fa/a interioar este pre;ent 'i este de culoare al(.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput &nflorit este timpurie.
Des"i!a'ia. *randafirul este destinat pentru decor &n parcuri 'i grdini.
F. Viole"a
%oiul de trandafir .ioleta a fost creat la %C0P Clu).
Cara#"ere %or1olo/i#e. *ipul de cre'tere al plantei este acoperitor 'i portul
este moderat intens. %trlucirea fe/ei superioare a frun;ei este puternic. Ondula/ia
marginii foliolei este a(sent sau foarte sla(. 5orma lim(ului la foliola terminal este
ovat. *ipul florii este floare simpl. #umrul de petale la floare este foarte mic.
Culoarea florii este ro;. 0iametrul florii este foarte mic 'i forma este inegal rotun)it.
Profilul pr/ii superioare al florii este plat 'i a celei inferioare este conve" aplati;at.
Prelungirile sepalei sunt sla(e spre mi)locii. 5orma petalei este o(cordat. Mrimea
petalei este foarte mic. 3ungimea este foarte scurt 'i l/imea este foarte &ngust.
Culoarea principal pe fa/a interioar este ro'ie?purpuriu intens. Pata (a;al pe
fa/a intern este pre;ent 'i este de culoare al(. Culoarea pe fa/a e"terioar este
ro'ie 'i marginea este purpurie.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada de &nceput a &nflorit ului este timpurie.
Des"i!a'ia. *randafirul este destinat pentru decor &n parcuri 'i grdini.
1+-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
:III. ALTE SPECII DE CULTUR
SALCIE ? Sali' 3.
*. Gudru!
%oiul de salcie >udrun a fost creat la firma %valZv Pei(ull8 %uedia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nfrun;irea &n primvar este timpurie. Portul lstarului
principal este u'or cur(at. #umrul de ramuri mai lungi de cinci centimetri8 pe lstarul
principal8 este mi)lociu. Cng1iul &ntre ramur 'i lstarul principal este mare. Portul
ramurii este cur(at &n sus. 3ungimea lim(ului frun;ei este mi)locie spre lung 'i l/imea
este foarte lat.
Culoarea fe/ei superioare este verde?gal(en. 3ungimea pe/iolului este lung
spre foarte lung. Culoarea ramurii este (run cu tent ro'ie.
Des"i!a'ia. %alcia este destinat pentru prelucrare industrial.
(. I!/er
%oiul de salcie 9nger a fost creat la firma %valZv Pei(ull8 %uedia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %e"ul plantei este dioic femel. :nfrun;irea &n
primvar este timpurie. Portul lstarului principal este drept. #umrul de ramuri mai
lungi de cinci centimetri8 pe lstarul principal8 este mare spre foarte mare. Cng1iul &ntre
ramur 'i lstarul principal este mediu. Portul ramurii este cur(at &n sus. 3ungimea
lim(ului frun;ei este scurt spre mi)locie. 3/imea lim(ului este mi)locie spre lat.
Culoarea fe/ei superioare a lim(ului este verde mi)lociu. 3ungimea pe/iolului
este scurt spre mi)locie. Culoarea ramurii este verde cu tent gal(en.
Des"i!a'ia. %alcia este destinat pentru prelucrare industrial.
D. Tora
%oiul de salcie *ora a fost creat la firma %valZv Pei(ull8 %uedia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. :nfrun;irea &n primvar este foarte timpurie spre
timpurie. Portul lstarului principal este u'or cur(at. #umrul de ramuri mai lungi de
cinci centimetri8 pe lstarul principal8 este mic. Cng1iul &ntre ramur 'i lstarul principal
este mi)lociu. Portul ramurii este cur(at &n sus. 3ungimea lim(ului frun;ei este mi)locie.
3/imea lim(ului este &ngust spre mi)locie. 3ungimea pe/iolului este foarte scurt.
Culoarea ramurii este (run cu tent ro'ie.
Des"i!a'ia. %alcia este pentru prelucrare industrial.
F. Tordis
%oiul de salcie *ordis a fost creat la firma %valZv Pei(ull8 %uedia.
Cara#"ere %or1olo/i#e. %e"ul plantei este dioic femel. :nfrun;irea &n
primvar este timpurie spre mi)locie. #umrul de ramuri mai lungi de cinci centimetri8
pe lstarul principal8 este mic. Cng1iul &ntre ramur 'i lstarul principal este mi)lociu
spre mare. Portul ramurii este cur(at &n sus. 3im(ului frun;ei este lung 'i l/imea este
lat spre foarte lat. Pe/iolul este lung spre foarte lung. Culoarea ramurii este (run cu
tent ro'ie.
Des"i!a'ia. %alcia este destinat pentru prelucrare industrial.
1+$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
IAR+A ELEFANTULUI ? Miscanthus sinensis 3.
*. Ar"
%oiul de iar(a elefantului !rt a fost creat la firma !rge Miscant1us.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a plantulei este mi)locie.
:nl/imea plantei la apari/ia paniculului este foarte &nalt. Culoarea frun;ei este verde
mediu. E"tinderea decolorrii la nervura principal a frun;ei steag este mare spre
foarte mare. 3ungimea ti)ei paniculului este lung.
*i)a pre;int colora/ie antocianic8 de intensitate medie. 3im(ul frun;ei este
lung spre foarte lung 'i l/imea este &ngust. Portul frun;ei este ori;ontal.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada apari/iei paniculului este mi)locie spre tr;ie.
Des"i!a'ia. Planta este destinat pentru prelucrare industrial.
(. Sa5le2"er
%oiul de iar(a elefantului %a(le"ter a fost creat la firma %a(le"ter %R3.
Cara#"ere %or1olo/i#e. Colora/ia antocianic a plantulei este mi)locie.
:nl/imea plantei la apari/ia paniculului este &nalt. Culoarea frun;ei este verde mi)lociu.
E"tinderea decolorrii la nervura principal a frun;ei steag este mare. 3ungimea ti)ei
paniculului este mi)locie.
*i)a pre;int colora/ie antocianic de intensitate medie. 3ungimea lim(ului
frun;ei este mi)locie spre lung 'i l/imea este mare. Portul frun;ei este semierect.
!su,iri 1i6iolo/i#e. Perioada apari/iei paniculului este tr;ie spre foarte tr;ie.
Des"i!a'ia. Planta este destinat pentru prelucrare industrial.
1++
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
LISTA MEN<INTORILOR SOIURILOR
NREGISTRATE N CATALOGUL OFICIAL
MAINTAINERS
MEN<INTORI DIN ROM9NIA

Cod De!u%irea Adresa

1 2 3
1001 9nstitutul #a/ional de Cercetare?0e;voltare 5undulea?215200
!gricol 5undulea Iude/ul Clra'i
1002 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Comuna 3ovrin?30$250
3ovrin Iude/ul *imi'
1003 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol %uceava?$202-2
%uceava @d.1 0ecem(rie 121+ nr.15
Iude/ul %uceava
100, Cniversitatea de Utiin/e !gricole 'i Clu)?#apoca?,003$2
Medicin .eterinar Calea Mn'tur nr. 3
Clu)?#apoca Iude/ul Clu)
1005 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol *urda?,01100
*urda %tr. !griculturii nr. 2$
Iude/ul Clu)
100- 9nstitutul de Cercetare?0e;voltare pentru @ra'ov?50012+
Pa)i'ti @ra'ov %tr. Cucului nr. 5
Iude/ul @ra'ov
100$ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Podu 9loaiei?$0$3-5
Podu 9loaiei %tr. #a/ional de %us nr. 1$+
Iude/ul 9a'i
100+ 9nstitutul #a/ional de Cercetare?0e;voltare @ra'ov?500,$0
pentru Cartof 'i %fecl de Va1r %tr. 5undturii nr. 2
@ra'ov Iude/ul @ra'ov
1011 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Comuna 0rgne'ti .la'ca?1,$135
*eleorman Iude/ul *eleorman
1012 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol @rila
@rila Uoseaua .i;irului Km 2
Iude/ul @rila
1013 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru *imi'oara?300$03
Pa)i'ti *imi'oara Calea Crseni nr. 32
Iude/ul *imi'
1015 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Uimnic?20000,
Uimnic Iude/ul 0ol)
101- %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru .aslui?$3000-
Pa)i'ti .aslui %tr. Utefan cel Mare nr. 25-
101$ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Comuna 3ivada?,,$1+0
3ivada %tr. @aia Mare nr. $
Iude/ul %atu Mare
101+ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Comuna %ecuieni?-1$,15
%ecuieni Iude/ul #eam/
1012 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol !l(ota?11$030
Pite'ti Iude/ul !rge'
1021 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare !gricol Oradea?,10223
Oradea Calea !radului nr.5
Iude/ul @i1or
1022 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Miercurea Ciuc?5302,0
Cartof Miercurea Ciuc %tr. Progresului nr. 22
Iude/ul 6arg1ita
1+2
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
1022 9nstitutul de Cercetare?0e;voltare pentru .idra?0$$1+5
3egumicultur 'i 5loricultur .idra Iude/ul 9lfov
1030 %.C. %CPER%EM %.!. !rad !rad?31022$
Calea *imi'orii nr. 212
Iude/ul !rad
1031 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru @acu?-003++
3egumicultur Calea @rladului nr. 220
@acu Iude/ul @acu
1033 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru @u;u?12002,
3egumicultur %tr. Mesteacnului nr. 23
@u;u Iude/ul @u;u
103, %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 9ernut?5,5100
3egumicultur %tr. *. .ladimirescu nr. ,
9ernut Iude/ul Mure'
1035 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 9'alni/a?20$3,0
3egumicultur 9'alni/a Iude/ul 0ol)
103$ 9nstitutul de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna Mrcineni?11$,50
Pomicultur Pite'ti?Mrcineni Iude/ul !rge'
103+ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru @ucure'ti?013+11
Pomicultur @?dul 9on 9onescu de la @rad
@neasa nr. ,8 %ector 1
1032 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Oradea?,10155
Pomicultur %tr. 0.@olintineanu nr. 1
@i1or Iude/ul @i1or
10,0 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru @istri/a
Pomicultur 0rumul 0umitrei #ou nr. 3
@istri/a Iude/ul @istri/a #sud
10,2 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Clu)?#apoca?,00,5$
Pomicultur %tr.6orticultorilor nr.5 CP?1?+-
Clu) Iude/ul Clu)
10,3 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna .alu lui *raian?20$300
Pomicultur %tr. Pepinierei nr. 1
Constan/a Iude/ul Constan/a
10,5 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 5lticeni?$25200
Pomicultur %tr. Plutonier >1ini/ nr. 10
5lticeni Iude/ul %uceava
10,- %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru >eoagiu?335,00
Pomicultur %tr. Romanilor nr. 1,1
>eoagiu Iude/ul 6unedoara
10,$ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 9a'i?$00-20
Pomicultur Uoseaua .oine'ti nr. 1$5
9a'i Iude/ul 9a'i
10,2 %ta/iunea de 0e;voltare Pomicol %atul 0ece(al?,,$35-
%atu Mare 0rumul Carei nr. 21,
Iude/ul %atu Mare
1051 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare *rgu Iiu?2101,2
6orticol Calea @ucure'ti nr. $2
*rgu Iiu Iude/ul >or)
1052 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Rmnicu .lcea
Pomicultur Calea lui *raian nr. ,-,
.lcea Iude/ul .lcea
1053 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna .oine'ti?13$525
Pomicultur .oine'ti Iude/ul 0m(ovi/a
105, %ta/iunea de 0e;voltare Pomicol 5oc'ani?-2003,
.rancea %tr. Cu;a .od nr. $2
Iude/ul .rancea
105$ %.C. %C9POM!R ? %! @aia Mare?,300-1
@aia Mare %tr. .ictoriei nr. 232
Iude/ul Maramure'
120
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
1052 9nstitutul de Cercetare?0e;voltare pentru .alea Clugreasc?10$-20
.iticultur 'i .inifica/ie .alea Clugreasc Iude/ul Pra1ova
10-0 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru @la)?515,00
.iticultur 'i .inifica/ie %tr. >1eorg1e @ari/iu nr. 2
@la) Iude/ul !l(a
10-2 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 0rg'ani?2,5$00
.iticultur 'i .inifica/ie %tr. >i( Mi1iescu nr. -,
0rg'ani Iude/ul .lcea
10-, %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru 9a'i?$00,+2
.iticultur 'i .inifica/ie !leea M.%adoveanu nr. ,+
9a'i Iude/ul 9a'i
10-5 %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna >1ioroc?31$135
.iticultur 'i .inifica/ie Mini' Iude/ul !rad
10-- %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Ora' @asara(i?205100
.iticultur 'i .inifica/ie Murfatlar Iude/ul Constan/a
10-$ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Odo(e'ti?-25300
.iticultur 'i .inifica/ie %tr. Utefan cel Mare nr. -1
Odo(e'ti Iude/ul .rancea
10-+ %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna Pietroasele?12$,$0
.iticultur 'i .inifica/ie Pietroasa Iude/ul @u;u
10-2 9nstitutul #a/ional de Cercetare?0e;voltare Comuna Utefne'ti?11$$15
pentru @iote1nologii &n 6orticultur Utefne'ti Iude/ul !rge'
10$0 %.C. D%ER9C!ROMD?%.!. @ucure'ti?013-+5
5iliala de cercetare ? proiectare Uos. @ucure'ti?Ploie'ti nr. -2
10$2 %.C. C#9%EM %! @ucure'ti?0200$1
@ucure'ti %tr. M. Eminescu nr. 5$
%ector 2
10$3 Centrul de Cercetare?0e;voltare pentru Comuna 0(uleni?20$220
Cultura Plantelor pe #isipuri 0(uleni Iude/ul 0ol)
10$, >rdina @otanic 9a'i?$00,+$
9a'i %tr. 0um(rava Ro'ie nr. $?2
Iude/ul 9a'i
10$- %ta/iunea de Cercetare?0e;voltare pentru *rgu %ecuiesc?525,00
Cartof %tr. !d7 Endre nr. 55
*rgu %ecuiesc Iude/ul Covasna
10$$ @utnaru >allia *imi'oara?30002,
%tr. @eet1oven nr. ,
Iude/ul *imi'
10$+ %.C. 9*C ? %R3 @ucure'ti?011,-,
@?dul Mr'ti nr. -18 %ector 1
10$2 Cniversitatea din Craiova8 Craiova?2005+3
5acultatea de !gricultur %tr. 3i(ert/ii nr. 15
Iude/ul 0ol)
10+1 9nstitutul #a/ional de Cercetare?0e;voltare *ulcea?+20112
0elta 0unrii %tr. @a(adag nr. 1-5
Iude/ul *ulcea
10+2 %.C. %empa) %.!. @u;u?12002,
@u;u %tr. 3t. col. >1. 9aco( nr. 2
Iude/ul @u;u
10+3 Ene 3ucian Com. %toene'ti 5lore'ti?0+$0$+
Iude/ul >iurgiu
10+, OisKun Romnia %R3 @i1aria?,1$050
%tr. %alcmilor nr. 10
Iude/ul @i1or
10+- %.C. >ala"7 *a(acco %.!. @ucure'ti
%ucursala Central de Cercetri pentru
Cultura 'i 9ndustriali;area *utunului @ucure'ti
@ucure'ti?013$21
@?dul Regiei nr. 2
%ector -
10+$ 3imagrain Romnia %! Otopeni?0$5100
Uoseaua @ucure'ti Ploie'ti Km 15.2
Iude/ul 9lfov
121
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
10++ %rac 9oan *imi'oara?300-3$
%tr. 5eli" nr. 21
Iude/ul *imi'
10+2 Cepoiu #icolae @ucure'ti?0-1-$-
%tr. C. *itel Petrescu nr. 2
%ectorul -
1020 %C M!. COMER\ %R3 @ucure'ti?011,-,
@?dul Mr'ti nr. -1
%ector 1
1021 %C Romsi; >1im(av >1im(av?50$0$5
Calea 5gra'ului nr. ,,
Iude/ul @ra'ov
1022 Popandron #iculai @ucure'ti?03233,
%tr. .alea @u;ului nr.12 (l. >22
%ector 3
1023 %C !grosel %R3 Cmpia *ur;ii?,05100
%tr. 3aminori'tilor nr.12
Iude/ul Clu)
102, %C Milenium Com %R3 .oluntari ? 0$$120
9ntrarea @ecleanului nr. 33
Iude/ul 9lfov
1025 %C 5RCC*EW %! @acu?-003$+
Calea Romanului nr. 23$
Iude/ul @acu
102- %.C. Rom!grico %.R.3. Covasna ? 52$120
V(ala nr. 22$
Iude/ul Covasna
102$ %C Mefim !gro %R3 Craiova ? 20010-
%tr. .iilor nr. 35
Iude/ul 0ol)
102+ %C Procera !groc1emicals Romnia %R3 5undulea?215200
%tr. Muncii nr. 11
Iude/ul Clra'i
1022 %C [ualit7 Crops !gro %R3 @ucure'ti ? 011225
%tr. Pu'Kin nr. 18 et. 18 ap. 28
%ector 1
1100 %C Comoara Pivni/ei %R3 @ucure'ti ? 0,0105
@?dul Cnirii nr. +
%ector ,
1101 9oana Rdescu Pite'ti ? 11005+
%tr. *rivale nr. 25
Iude/ul !rge'
1102 %C 5rasinu %! @u;u ? 1203-0
Uoseaua %lo(o;iei Km 2
Iude/ul @u;u
1103 %C Cotnari %! Cotnari ? $0$120
Iude/ul 9a'i
110, %C Mogo' !gro %R3 @u;u?12002,
%tr. 1 0ecem(rie 121+ nr. 2
Iude/ul @u;u
1105 %C 6ofigal e"?im %R3 @ucure'ti?0,212,
%tr. 9ntrarea %erelor nr. 28 %ector ,
110- %C Primagra %R3 !rad ? 310022
%tr. Metianu nr. $8 Iude/ul !rad
110$ %C @oss >roup %R3 %uceava ? $2021,
%trada Vamca nr. 22 (is
Iude/ul %uceava
110+ Pagner Utefan Clu)?#apoca ? ,00153
%tr. 9.P. .oite'ti nr. 1?38 ap. 11
Iude/ul Clu)
122
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
1102 %C Petrosu %! @rila ? +10225
@?dul 0oro(an/ilor nr. 52
Iude/ul @rila
1110 %C M9O !.9. impe" %R3 >1erla ? ,05300
%tr. Reformei nr.-
Iude/ul Clu)
1111 %C Patru !gro %R3 @ucure'ti ? 0-03$1
%tr. Cea1lu nr. 2!
%ector -
1112 !rge Miscant1us @ucure'ti ? 013+12
@?dul 9on 9onescu de la @rad nr. -1?-3
%ector 1
1113 %a(le"ter %R3 @ucure'ti ? 050,25
%tr. Va1aria Petrescu nr. +
%ector 5
111, @a;gan Constantin 9a'i ? $00303
!leea Mi1ail %adoveanu nr. ,,
Iude/ul 9a'i
123
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
MEN<INTORI DIN STRINTATE
Cod De!u%irea Adresa

1 2 3
2003 %.C. %aaten Cnion Romnia %R3 @ucure'ti ? 0200,18 %ector 2
%tr. 9.3.Caragiale nr.38 et. 38 ap. +
2005 0eKal( >enetics Corporation 3100 %7camore Road8
-01158 0EO!3@8 9llinois
C%!
200$ %es Europe #.4%! 9ndustrieparK8 %oldatenplein V28 158
@?3300 *ienen8
@elgium
200+ 0anisco L !4% Mari(o %eed 6o)(7gardve) 1,8
0O ,2-0 6ole(78
0enmarK
2002 %aat;uc1t [uedlin(urg >m(6 ErJin?@aur
0-,+, %tr. 23
>erman7
2011 %.!. 5lorimond 0espre; @.P.,18 5?522,28Cappelle en PQvlle
5rance
2012 9nstitute of 5ield and .egeta(le Crops MaKsima >orKog 308
21000 #ovi %ad8
%er(ia
201, !grico PO @o" $08 +300 !@ Emmeloord
6olland
201- %eminis .egeta(le %eeds Pesteinde 1-1 4 PO 22
<Ro7al %luis= 1-00 !! EnK1ui;en
6olland
201+ #ovartis %eeds @. Pesteinde -2 4 PO @o" 2
.egeta(les _ 5loJers 1-00 !! EnK1ui;en8 6olland
2012 En;a Vaden @. PO @o" $ EnK1ui;en
1-00 !! EnK1ui;en
6olland
2020 0e Ruiter %eeds 6oeKeindsJeg 32
PO @o" , @leisJi)K8 2--5 V.>.
@leisJi)K 6olland
2025 Mai;e Researc1 9nstitute Vemun Pol)e %lo(odana @a)ica 18
110+0 Vemun8 @eograd8
%er(ia and Montenegro
202+ Clause 9nternational %emences 18 !venue 3ucien Clause
5?21221 @rQtign7 sur Orge Cede"
5rance
2032 OP% %!!* !>. Postfac1 1, -38 0?3$5558
Ein(ecK
>erman7
203$ Pop .riend @. PO @o" 5
1-12 V> !ndi)K
6olland
203+ Clause 9nternational %emences 18 !venue 3ucien Clause
<0avis8 California ? C%!= 5?21221 @retign7 sur Orge Cede"
5rance
2032 3arsen %eeds CiKorieve) -+ !
0O?5220 Odense?%0
0enmarK
20,3 Cereal Researc1 #on?Profit Compan7 P.O. @o" 3218 6 -$01
%;eged %;eged8
6ungar7
20,, !sgroJ L 5rance %.!. !venue 5Qli" 3ouat8 @.P.+08 5?-030,
%enlis CQde"8
5rance
12,
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
20,5 OisKun Researc1 Center 6alas 5uses Pus;ta ,28
6?-,00 OisKun8 6ungar7
20,- 0elit;sc1 Pflan;en;uc1t >m(6 Po1lde8 Postfac1 12 2,8
0?2222$8 @ergen
>erman7
20,$ OutnoJsKa 6odoJla @uraKa CuKroJego Cl. Pre;em7sloJa 58 P3?22?3008
Outno
Poland
20,+ 0en 6artig1 @. PO @o" 38 .aartJeg ,,8 +300 !!
Emmeloord
6olland
2051 P.6.R.O. ul. V(icKa 32 Or;es;oJice
Or;es;oJice 32?0-5
Poland
2052 Veraim >edera PO @o" 103
>edera $0$508 9srael
2055 #oriKa ParKJeg ,8 0?1+120
>ro( 3gseJit;
>erman7
205- !gricultural Researc1 9nstitute of @runs;viK u. 28 PO @o" 128
t1e 6ungarian !gricultural !cadem7 of Martonvasar8 6 2,-28
%ciences Martonvasar 6ungar7
2052 035 *rifolium !4% 6oe)erupve) 318 PO @o" 12
0O ,--0 %tore 6eddinge8 0enmarK
20-1 9#R! <9nstitut #ational de la
Rec1erc1eomiNue=8 C4O !gri O(tentions
@.P. ,- c1emin de la Petite Minilre
Rec1erc1e !gronomiNue =8 $+0,2 >u7ancourt Cede"
C4O !gri O(tentions %.!. 5rance
20-3 !gros;emeK Oft %andor u. - 6 ? -$23
%;eged
6ungar7
20-, 035 *rifolium %.R.O. Vivotice CV $,2?,$ 69
Plant @reeding %tation C;ec1 Repu(lic
20-5 %aat(au 3in; %c1irmerstrasse 12
!?,021 3in;
!ustria
20-- MalopolsKa 6odoJla Roslin 6@P Cl. V(o;oJa ,8 P3?30?002 OraKoJ8
%polKa ;.o.o. Poland
20-$ Co" 5arms. 9nc $,+, Countr7 R0 $50 #ort1 >aston
9# ,$3,2 L 2$108 #ort1 >aston8 C%!
20-+ 9mperial 6oll7 Corporation 20500 6oll7 0r.8 PO @o" -0
C! 253$+8 *rac78 C%!
20-2 Cniversit7 of .ers;prem >erorgiKon Oest1el7
5acult7 of !griculture 6ungar7
20$0 Monsanto %.!.%. Croi" de Pardies
5?,0300 Pe7re1orade
5rance
20$1 %EMO %.R.O. %mr;ice ,1,8 CV ? $2+ 1$
C;ec1 Repu(lic
20$3 .egeta(le Crops Researc1 9nstitute Mes;Zl7 >7ula ut - OecsKemQt8 -000
Corporation <VKi Rt= 6ungar7
20$, PO@ 9#9 !groeKonomiK 112138 PadinsKa %Kela8 @eograd8
%er(ia
20$5 %aat;uc1t 5rit; 3ange O> >uten(erg str. 10
0 ? 23-11 @ad %c1Jartan8 >erman7
20$- Ooipesol %emillas %! !vd %an 5rancisco Iavier 2,8
E?,101+ %evilla8 %pain
125
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
20$$ %7ngenta %eeds !@ PO @o" 3028
%?2-1 23 3andsKrona8
%Jeden
20$2 @aren(rug Researc1 0uitseKampJeg -0
-+$,8 @W Polf1e;e
6olland
20+0 Monsanto %!% 0omaine de Mercie8
5?+21$0 ? Mon(eNui
5rance
20+1 Monsanto %!% 1 Rue IacNues Monod
Europarc du C1mne
-2-$3 @ron Cede"
5rance
20+2 %7ngenta %eeds %!% 12 c1emin de l^6o(it @P 2$8
5?31$208 %!9#*?%!C.ECR8
5rance
20+, Euralis %emences %.!. !venue >aston P1oe(us8
5?-,231 3escar Cede"8
5rance
20+2 Ou1n _ Co 9nternational @. Peter .ineloolaan 20
,-11 !n @ergen op Voom
6olland
2020 Raps >(r %aat;uc1t 3undsgaarder Peg 18
0 ? 2,2$$ >rund1of
>erman7
2025 0n1nfeldt 5aa(orgve) 2,+ @
Post(o" @o" 1+5
0O?5100 Odense C
0enmarK
202$ Pioneer 6i?@red %ervices >m(6 Pioneer %trasse 9ndustriegelaende
! ?$111 Parndorf8 !ustria
202+ Rustica 0omaine de %andreau
5?31$00 Mondonville
5rance
2022 #orddeutsc1e Pflan;en;uc1t 6o1enliet1
6ans?>eorg 3em(Ke O> 0?2,3-3 6oltsee
>erman7
2100 P. von @orries EcKendorf >m(6 _ Co @ielefelder %tr. 223
0?33+1+ 3eopolds1o1e
>erman7
2101 R2n !venue %aint Pierre8 %ite de
@ourran @P 333-8 5?12033
Rode;8 Cede" 028 5rance
2103 #OR0%!!* %aat;uc1tgesellsc1aft >m(6 6auptstrasse 1
0?3++25 @o1ns1ausen8 >erman7
210, #icKerson CO 3td. MarKet Rasen8 39#CO3# Rot1Jell8
3incs. 3#$ -0*8 CO
2105 %tation 5ederale des Rec1erc1es Postfac1 1-8 15-$ 0elle7 C6
!gronomiNues C1angings R!C and 0%P 3td. %Jit;erland
210- !gromag Oft IosiKa C. 10
6?-$22 %;eged8 6ungar7
210$ 0r. I. !cKermann _ Co Ringstr. 1$
0?2,3,2 9rl(ac14%trau(ing
>erman7
2102 @ol7i Me;oga;dasgi !d7 Endre C. 21
*ermelZ es OeresKedelmi R* 6?$$5, @ol78 6ungar7
2110 C!334PE%* %EE0% 3+001 Count7 Road 2$
Poodland?25-25 C!8
C%!
12-
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
2111 3imagrain .erneuil 6olding @P 1158 5 ? -3203
Riom Cede"8 5rance
211, OecsKQs IT;sef @QKe `t.0unaeg71S;a8 6C?-325
6ungar7
211$ 6ollar %eed Compan7 9nc. PO @o" 10-
+10-$?010- RocK7 5ord
Colorado8 C%!
211+ >eosemselect 3td Mladost 38 (l. 31,8 entr. ,
1$12 L %ofia8 @ulgar7
2112 %tru(e >m(6 & Co O> 6auptstr. 1
3+3+$ %Zllingen8 >erman7
2121 Pa)()erg !4% >rindsna(eve) 25 07ng(78 0O ? +300
Odder8 0enmarK
2122 Pioneer >enetiNue %!R3 C1emin de l^ Enseigure8 5? 31+,0
!ussonne8 5rance
2123 Maisadour %emences Route de %aint %ever8 5?,02+0
6aut Mauco8 5rance
212, %aat;uc1t Iosef @reun >d(R !nselJeg 18 0?210$,
6er;ogenaurac18 >erman7
2125 Mari(o %eed 6o)(7gardve) 318
,2-0 6ole(78 0enmarK
212- 0epartment for Cereal @reeding and Iusno predgrade 1$8 31103
>enetics Osi)eK8 Croa/ia
212$ 0oJ !gro%ciences >m(6 9m R1einfeld $8 0?$-,3$
Rastatt8 >erman7
212+ %EE0*EC P.O. @o" 2210
Poodland?25$$- C!8 C%!
2122 Caussade %emences V.9. 0e Meau"8 @P 102?+2303
Caussade Cede"8 5rance
2130 P%E%8 Cniversit7 9da1o MoscoJ 9da1o8 +3+,, ?2332
C%!
2131 @c 9nstitute for @reeding and Production of Marulicev trg 5498 10000 Vagre(8
5ield Crops d.d. Croatia
2132 Mari(o %eed 9nternational !p% 6o)(7gardve) 318 ,2-0 ? 6ole(78
0enmarK
2133 @aren(rug 6olland @... %tationsstraat ,08 Ooster1out?>30
P.O. @o" ,8 --$+?V>8 6olland
213, Ping %eed (.v. 0e %tar 23 68 1-01M68 EnK1ui;en
6olland
2135 0eutsc1e %aatveredelung !> Peissen(urger %trasse 58
Postfac1 1,0$8 5255$ 3ippstadt
>erman7
213- 9nterseed Potatoes >m(6 >ross C1arlottengroden -@8
2-,02 Pittmund
>erman7
213$ !mpac %eed Compan7 PO @o" 31+8 *angent
Oregon8 2$3+2
C%!
213+ %gdJestdeutsc1e %aat;uc1t >m(6 _ Co. O> 9m R1einfeld 1?13
$-,3$ Rastatt8
>erman7
2132 Eugenio >entinetta .ia @eri;;i8 15 @ergamo8
9tal7
21,0 !((ott _ Co(( 9nc. 5easterville8 P! 12053
P.O. @o" 30$
C%!
21,1 MiKado %eeds8 MiKado 9nternational 9nc. MiKado O7oJa 15?138
#anpeidai %1i(u7a?O8 *oKio 150?003-
Iapan
12$
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2012
1 2 3
21,2 6a;era >enetics @erurim
MP %1iKmin $2+3$
9srael
21,3 0o(roud)a !gricultural 9nstitute >eneral *os1evo8 2520
@ulgar7
21,, %> CERE%CO 9nc. C1emin de la >rande 3igne
%aint?Cr(an?Premier <[uQ(ec=8 I0% 1X0
Canada
21,5 3antmamen !groenergi !@ %tig 3arsson
%valZv Jei(ull8 !@ %E?2-++1
%Jeden
12+