Sunteți pe pagina 1din 128

MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE

COMISIA DE STAT PENTRU testarea SOIURILOR DE PLANTE

Catalogul

SOIURILOR DE PLANTE
pentru anul 2015


2015
Catalog
OF PLANT VARIETIES
FOR YEAR 2015

Ediie oficial
Chiinu, 2015

Registrul_2015.indd 1

19.02.2015 11:01:18

Responsabil de ediie Mihail Machidon,


preedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare

La elaborarea Catalogului Soiurilor de Plante au participat:


Mihail Machidon, dr. n agr. preedintele Cstsp;
Gheorghe Ploni, dr. n biol. vicepreedinte al Cstsp;
cercettorii-experimentatori principali:

Aurica TROFIM, Liudmila Mihalachi,


Ruslan Tabacari, Vasile GUAN

Registrul_2015.indd 2

19.02.2015 11:01:18

CUPRINS

Introducere.................................................................................................................... 6
I.

Cereale.......................................................................................................................... 9

II.

Leguminoase pentru boabe.......................................................................................... 18

III.

Plante oleaginoase....................................................................................................... 21

IV.

Plante tehnice............................................................................................................... 29

V.

Plante furajere.............................................................................................................. 32

VI. Plante aromatice i medicinale..................................................................................... 34


VII. Specii legumicole.......................................................................................................... 37
VIII. Plante ornamentale...................................................................................................... 62
IX. Pomi i arbuti fructiferi. Portaltoi pomicol.................................................................... 65
X.

Vi de vie. Portaltoi viticol............................................................................................ 77

XI.

Lista clonelor soiurilor de vi de vie i de portaltoi nregistrate

n Catalogul Soiurilor de Plante.................................................................................... 81

XII. Alte specii de cultur.................................................................................................... 86


XIII.. Lista soiurilor de plante admise n scopul producerii seminelor

pentru export............................................................................................................... 86

XIV. Lista soiurilor de plante de perspectiv nscrise pentru anul 2015............................. 94


XV. Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare n condiii
de producie..................................................................................................................95
XVI.

Lista soiurilor de plante radiate din Catalogul Soiurilor de Plante............................. 103

Anexa 1. Codificarea indicilor utilizai la descrierea soiurilor...................................... 108


Anexa 2. Lista originatorilor i menintorilor soiurilor de plante i adresele lor......... 113

Registrul_2015.indd 3

19.02.2015 11:01:18


.......................................................................................................................................
...................................................................................................................... 7
I.

...................................................................................................... 9

II.

............................................................................................. 18

III.

.................................................................................................. 21

IV.

................................................................................................. 29

V.

.................................................................................................... 32

VI. ......................................................... 34
VII. ..................................................................................................... 37
VIII. - ............................................................................. 62
IX. - . ........................................... 65
X. . .............................................................................. 77
XI. , c ............. 81
XII. ................................................................................................. 86
XIII. ,

.................................................................................................... 86

XIV. ,

2015 .................................................................................................................. 94

XV. ,

.................................................................................................................... 95

XVI. , .................. 103


1. , .............. 108

2. a........ 113

Registrul_2015.indd 4

19.02.2015 11:01:18

CONTENT

.Introduction.................................................................................................................... 8
I.

Cereals.......................................................................................................................... 9

II.

Legumes for grain......................................................................................................... 18

III.

Oil crops....................................................................................................................... 21

IV. Industrial crops............................................................................................................. 29


V.

Fodder crops................................................................................................................ 32

VI. Aromatic and medicinal plants...................................................................................... 34


VII. Vegetables.................................................................................................................... 37
VIII. Ornamental plants........................................................................................................ 62
IX. Fruit crops. Rootstocks of fruit crops............................................................................ 65
X. Grape. Rootstocks of grape.......................................................................................... 77
XI. List of the grape clones included in the Catalog of Plant Varieties............................... 81
XII. Other crops species...................................................................................................... 86
XIII. List of the registered varieties for seeds production for export..................................... 86
XIV. List of the perspective varieties for year 2015 included in the Catalog

of Plant Varieties........................................................................................................... 94

XV. List of varietes temporary admited for production testing............................................. 95


XVI. List of the varietes excluded from the Catalog of Plant Varieties................................ 103

Annex 1. Codes of the characteristics used for variety description............................. 108


Annex 2. Name and address list of the variety originators and maintainers................ 113

Registrul_2015.indd 5

19.02.2015 11:01:18

INTRODUCERE
Catalogul soiurilor de Plante al Republicii Moldova este o ediie oficial anual i
reprezint o baz de date despre soiurile de plante admise pentru cultivare n complexul
agroalimentar al Republicii Moldova.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecia
soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate n procesul de producie numai dup efectuarea
testrii oficiale de ctre Comisia de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante.
Includerea i radierea soiurilor din Catalogul Soiurilor de Plante se efectueaz n baza
deciziei Comisiei de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante.
Catalogul Soiurilor de Plante pentru anul 2015 include 2619 soiuri, dintre care nregistrate 2002, inclusiv 229 noi, 27 de perspectiv, pentru export 276, pentru testare n
condiii de producie 174 i 134 soiuri radiate.
Soiurile sunt clasificate pe specii i nsoite de urmtoarele informaii cifrate: numrul
de nregistrare (coloana 1), denumirea soiului (2), numrul originatorului (3), numrul
menintorului (4), anul nregistrrii (5), anul renregistrrii (6), caracteristicile morfologice
i de producie (715), descifrate n anexa 1, adresele originatorilor i menintorilor de
soiuri anexa 2.
n Catalogul Soiurilor de Plante nu sunt incluse soiuri modificate genetic (GMO).
Soiurile protejate prin brevet pentru soi de plant sunt indicate cu simbolul B i utilizarea
acestora fr autorizaia titularului de brevet constituie nclcare a drepturilor, ce decurg
din brevet conform Legii nr. 39 XVI/2008 privind protecia soiurilor de plante.
Varietile de plante reprezentate cu mai puin de 10 soiuri n Catalogul soiurilor sunt
marcate cu simbolul . Conform Legii despre semine nr. 68 din 05.04.2013, suplimentarea acestor varieti poate fi completat cu importul de soiuri care se regsesc n
Catalogul comun al soiurilor de plante al Uniunii Europene cu avizul Ministerului Agriculturii
i Industriei Alimentare.
Catalogul Soiurilor de Plante este destinat organelor de resort responsabile de importul, exportul, producerea i comercializarea seminelor i materialului sditor, precum i
agenilor economici, persoanelor fizice i juridice care utilizeaz soiurile de plante.

Adresa i telefoanele de contact


ale Comisiei de Stat pentru
testarea Soiurilor de Plante
MD 2004, Chiinu, bd. tefan cel Mare
i Sfnt, 162, tel. (37322) 220300,
211308, fax (37322) 211537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2015.indd 6

19.02.2015 11:01:18,
.
39-VI 29 2008
, .

c .
2015 c p 2619 , 2002, . . 229 , 27 ,
276, 174 134.
: ( 1), (2),
(3), (4), (5),
(6), - (715), 1,
, 2.
e
(GMO).
, , 39 XVI/2008 .
, 10 , - . 68 05.04.2013 ,
,
,
.
,
- ,
, , ,
.


2004, . ,
. , 162,
. (37322) 220 300, 211 308,
(37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2015.indd 7

19.02.2015 11:01:18

INTRODUCTION
The Catalog of Plant Varieties of Republic of Moldova is an official edition and represent a database that refers to the plant varieties admitted to use in Republic of Moldova.
According to Plant Varieties Protection Law of Republic of Moldova no. 39 XVI from
29 th february 2008 the plant varieties, can be use in production process only after the
official testing by State Commission for Crops Variety Testing.
The Catalog of Plant Varieties for 2015 year includes 2619 varieties, of which registered 2002, inclusive new varieties 229, 27 approved as perspective, for export 276,
for testing in production conditions 174 and excluded varietes 134.
The varieties are classified by species and included the following informations: registration number (column 1), variety denomination (column 2), originators number (column
3), maintainers number (column 4), year of registration (column 5), year of second time
registration (column 6), some morphological and commercial characteristics (columns
715), (annex 1). In annex 2, are indicated the addresses of originators and maintainers
of the varieties included in Catalog.
The Catalog of Plants Varieties doesnt include genetically modified varieties (GMO).
The varieties under the Protection of Plant Breeder Rights are indicated by the symbol
B and their use without the authorization of holder is a violation of Plant Breeder Rights,
deriving from the law no. 39 XVI/2008 on the Protection of Plant Varieties in Republic
of Moldova.
The varieties of plants presented with fewer than 10 varieties in the Catalogue of
varieties are marked with the symbol - . According to the Law on Seeds no. 68 of
05.04.2013, supplementation of these varieties may be completed by imports of varieties,
which can be found in the Common Catalogue of Plant Varieties of the European Union
approved by the Ministry of Agriculture and Food Industry.
The Catalog of Plant Varieties are addressing to competent who are responsible by
import, export, production and commercialization of seeds and planting material, economic
agents, physical and legal persons who use the plant varieties.

Address and the telephones of the State


Commission for Crops Variety Testing of
Republic of Moldova
MD 2004, Chisinau,
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 162,
tel. (37322) 220300, 211308,
fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2015.indd 8

19.02.2015 11:01:18

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

I. Cereale 285 soiuri

11

12

13

Indicii

GRU COMUN (Triticum aestivum L.) 44 soiuri


0012738

Akratos

117

17

2015

mj

0011916

Antonovka

29

266

2009

III

mj

0011534

apache

161

170

2009

mj

0013180

aTHLON

25

267

2015

mj

0011535

autan

161

170

2008

III

mj

0011536

azimut

161

170

2009

mj

0011451

Batina (B904) (B)

2009

II

mj

0012394

Blagodarca
Odesskaia

29

266

2013

III

mj

0012006

B-19-07 (B)

2013

III

mj

0010886

CPRIANA (B)

2006

mj

0012542

Chevalier

257

257

2013

0010888

COBRA

162

162

2007

0011914

dobropolka

29

266

2009

III

mj

0012739

Dromos

117

117

2014

mj

0010017

Dumbrvia

1998

mj

0011954

Esaul

190

227

2010

III

mj

0012303

Euclide

120

120

2011

mj

0013201

hYFI

25

267

2015

mj

F1

0011549

krasnoDarskaia 99

190

227

2008

III

mj

0010969

KUIALNIK

29

266

2005

mj

0011957

Lastocika

190

227

2010

III

0012007

LUTAR (B)

2012

mj

0011955

Liona

29

266

2011

III

mj

0012238

Meleag (B)

2013

II

mj

0012395

Missia odesskaia

29

266

2014

II-III

mj

0010635

Moldova 5

2003

mj

0011124

Moldova 11

2008

III

mj

0011959

Nota

190

227

2010

mj

2000

Registrul_2015.indd 9

19.02.2015 11:01:18

11

12

0011081

Psanka

29

266

2007

mj

0011817

Polevik

29

266

2011

IIIII

mj

0012544

Samurai

257

257

2013

0010843

Seleanka

29

266

2001

III

mj

0012359

Skagen

219

219

2013

III

0012530

Sobbel

268

269

2013

0012304

SOISSONs

120

120

2011

III

mj

0012531

Sorrial

268

269

2013

II-III

0011615

Talisman (B)

2013

III

mj

0011960

Tanea

190

227

2010

mj

0012393

Turunciuk

29

266

2013

III

mj

0011169

VATRA

2007

mj

0012602

VESTITOR (B-46/10)

2015

mj

0011913

zmina

29

266

2008

mj

0011917

Znahidka odesskaia

29

266

2009

mj

0012390

Zolotocolosa

20

266

2014

III

mj

13

GRU DURUM (Triticum durum Desf.) 8 soiuri


0041481

Arnaut 7

2008

mj

0020028

AURIU 273 (B)

2001

R cr, al t

mj

0020129

Hordeiforme 333 (B)

7,6

1998

R cr, al t

mj

0021123

Hordeiforme 335

2007

IIIII cr, al t

mj

0021781

laguna

29

266

2010

R cr, al t

mj

0042166

Meridiano

258

258

2012

III

al

mj

0041551

salsa

161

170

2008

al

mj

0042165

Saragolla

258

258

2012

II

al

mj

0053193

INSPECTOR

27

267

2015

b, fr

0051281

Zmbreni 70

2008

b, fr

0061125

INGEN 33

2006

b, fr

0061126

INGEN 35

2007

b, fr

mj

0062752

INGEN 40

2015

b, fr

0060130

INGEN 93 (B)

1996

b, fr

mj

0063191

Tulus

24

267

2015

b, fr

0061961

Valentin 90

190

227

2010

b, fr

2000

al

Secar (Secale cereale L.) 2 soiuri

Triticale (Triticosecale wittmack W.) 6 soiuri

2000

10

Registrul_2015.indd 10

19.02.2015 11:01:18

11

12

13

ORZ (Hordeum vulgare L.) 27 soiuri


0071170

B 1402

2009

b, fr

mj

0072387

campagne

120

120

2010

fr

mj

0071951

Dobrnea 3

190

227

2010

fr

mj

0071782

Dostoini

29

266

2010

b, fr

0072239

Excelent (B)

2014

fr

mj

0071952

Feodor

190

227

2010

fr

0080642

Ghetman

29

266

2003

br

mj

0081873

Inei

29

266

2010

b, fr p

mj

0080643

IONel

2002

br

0083141

kangoo

161

170

2015

I-II

br

0072388

karioka

120

120

2010

fr

mj

0082264

Komandor

29

266

2012

br

mj

0071953

kondrat

190

227

2010

fr

mj

0073188

Malwinta

26

267

2015

br

mj

0083134

marthe

24

267

2015

I-II

br

0073189

metaxa

21

267

2015

br

mj

0072139

Samson

190

227

2011

fr

mj

0072360

Scarpia

219

219

2011

fr

mj

0072283

Scnteia (B)

2012

0080210

SONOR

1999

0071788

Sperana

2014

0071617

Strlucitor (B)

2010

0072402

Tezaur (B)

2014

fr

mj

0083132

Thuringia

21

267

2014

br

mj

0081487

Vakula

29

266

2008

br

mj

0073190

wendy

24

267

2015

br

mj

0071122

Zimovi

29

266

2007

fr

b,fr

0101301

Sltre

2000

fr

br

fr

in

IIIII b, fr

OVZ (Avena sativa L.) 1 soi


7

2008

11

Registrul_2015.indd 11

19.02.2015 11:01:18

0161233

10 11

12

13

mei (Panicum miliaceum L.) 1 soi

SOIUZ

2007

PORUMB (Zea mays L.) 181 soiuri


0110244

Bemo 172 CRf

5,32

2000

8502633

Nemo 216 CRf

5,18

1991

02

HT

2000 R,E b, si 02

HD

0111233

Anjou 248 (LZM 146/11)

161

170

2007

8602085

Bemo 182 CRf*

5,32

1995

0113327

bonfire

33

30

2015

0113257

ES Concord (esz 1301)

160

30

2015

R,E

03

HT

2000 R, E b,sl 03

HD

03

HS

03

HS

03

HD

b,sl 03

HS

0112211

ES Cubus (esm 911)

160

160

2010

0111777

fantastic (lzm 1467)

161

170

2009

0113370

gw 2122

281

281

2015

0122251

Hard 1 (H 1/08)

181

181

2012

III

0112826

hc 2040

154

154

2014

03

HS

0112827

hc 2060

154

154

2014

03

HS

0112828

hc 2602

154

154

2014

03

HS

0112829

hc 2652

154

154

2014

03

HS

0113065

Kerberos (KXA 9474) (B)

122

122

2014

03

HS

0113154

LG 30325 (LZM 360/85)

161

170

2014

03

HS

0111426

LG 32.15 (Lzm 151/04)

161

170

2009

03

HT

0111557

LG 32.32 (Lzm 251/67)

161

170

2008

03

HT

0110563

Moldavschi 215 AMRf

2003

R, E b,sl 03

HD

8101604

Moldavschi 257 CRf

1985

2000 R, E b,sl 03

0112142

MTI 202 MRf

181

181

2012

03

HSM

0111912

MTI 241 MRf


(Experimental 241)

181

181

2010

IIIII

03

HSM

0112143

MTI 244 MRf

181

181

2012

03

HS

0112429

P8400 (X8S784)

125

125

2011

03

HS

0113035

P8688 (X85b084)

125

125

2015

03

HS

0110562

Porumbeni 212 CRf

2001

III

03

HT

0121008

Porumbeni 222 MRf (B)

2006

03

HT

0112039

PR38B12 (X0803A)

125

125

2010

03

HS

0113162

scanor

268

269

2014

03

HS

0112210

Splendis (ESM 909)

160

160

2010

03

HD

0112113

SUANITO

267

267

2011

03

HS

03

b,al 03

HS
HSM

HT

12

Registrul_2015.indd 12

19.02.2015 11:01:18

268

22

116

10 11

12

2015

03

HS

2015

04

HS

116

2010

R b, al 04

HS

0113356

viking

0122787

alimentar 325

0112063

Arobase (NX 1030)

0112768

Chiinu 295 wx1 wx1; yy

2015

0110204

chiiniovschi 297 WX

2000

0110972

Chiinu 333 WX

2008

IIIII

0110487

Clarica

125

125

2000

0113043

dkc 3623

150

152

2014

0112830

dkc 3811

150

152

0113046

dkc 4014

150

0113045

dkc 4717

0112162

Emilio (KXA 4352)

0113054

04

HS

wx 04

HS

04

HS

04

HS

04

HS

2015

III

04

HS

152

2014

04

HS

150

152

2014

04

HS

122

122

2011

IIIII

04

HS

es mosquito

160

160

2014

04

HT

0113007

futurixx (rh 08008)

260

260

2014

04

HS

0113369

gw 1282

281

281

2015

04

HS

0113372

gw 8002

281

281

2015

04

HS

0112150

Jodie (lzm 358/60)

161

170

2010

04

HS

0112761

kamarillas (kxa 8473)(B) 122

122

2015

04

HS

0112867

Kinemas (B)

122

122

2014

04

HS

0113064

Kompetas (kxb 1474) (B)

122

122

2015

04

HS

0113241

Korporalis (kxa 0471)

122

122

2015

04

HS

0111050

LG 22.89

161

170

2006

R b, si 04

HT

0111051

LG 23.06

161

170

2006

04

HT

0112619

lg 30290 (LZM 258/91)

161

170

2012

04

HT

0112621

lg 30360 (lzm 360/91)

161

170

2013

04

HT

0111725

MAG MRf (MTI 290)

181

181

2009

b,sI 04

HS

0111727

MTI 240

181

181

2008

04

HS

0111724

mtI 252

181

181

2008

04

HS

0112145

MTI 274 MRf

181

181

2012

III

04

HS

0112374

NK octet (Nx 24446)

116

116

2010

04

HS

0112592

nk olympic (nx 20416)

116

116

2013

04

HS

0112064

nk symba (nx 2904)

116

116

2009

04

HS

0111726

OLGA MRf (mtI 253)

181

181

2009

Iii

b,sl 04

HS

0112019

P9000 (X6R 221)

125

125

2011

04

HS

0112020

P9025 (X6R 239)

125

125

2011

04

HS

0113284

P9074 (X90B 216)

125

125

2015

04

HS

13

13

Registrul_2015.indd 13

19.02.2015 11:01:19

10 11

12

0113031

P9175 (X8R 687)

125

125

2014

04

HS

0112428

P9578 (X7P 215)

125

125

2011

04

HS

0111283

Porumbeni 262 MRf

2008

04

HS

0121010

Porumbeni 293 MRf

2006

04

HSM

0112561

PORUMBENI 294 MRf

2014

II

04

HT

0110019

Porumbeni 295 ACRf

1995

04

HSM

0112562

PORUMBENI 306 CRf

2014

04

HT

0112784

PORUMBENI 310

2015

04

HS

0121009

Porumbeni 331 MRf (B)

2007

04

HS

0121007

Porumbeni 397 MRf (B)

2007

04

HS

0111280

pr38A24

125

125

2006

04

HS

0111274

PR38R92

125

125

2007

04

HS

0112593

Sy Ondina (NX 27477)

116

116

2012

04

HS

0112630

Alexxandra (rh 0635)

260

260

2013

05

HS

0112347

Bora

182

182

2013

III

05

HS

0112154

Brixxo (RH 0634)

260

260

2011

05

HS

9100091

Chiiniovschi 307 pl

6,5

1995

bl

05

HS

0111305

Cisco (NX 4528)

116

116

2007

05

HS

0112225

DKC 3511

150

152

2011

05

HS

0112831

dkC 4590

150

152

2014

05

HS

0113048

dkC 4608

150

152

2014

05

HS

0113047

dkc 5007

150

152

2014

05

HS

2000

2000

0113166

dolton

268

269

2014

05

HD

0112769

es antonetti (esz 0408)

160

160

2014

05

HT

0112386

ES Flato

160

160

2011

05

HS

0111984

ES Garant (ESM 805)

160

160

2010

05

HD

0111364

ES ninfea (RM 33x)

160

160

2007

05

HS

0110688

Furio

116

116

1999

R b, sl 05

HS

0111466

futura (kxa 5376)

122

122

2008

I-II

0122252

Hard 2 (H 2/08)

181

181

2012

III

0112163

kolibris (KXA 7481)

122

122

2010

0111981

KOMANDOS (KXA 7472)

122

122

2011

III

0112548

krabas (kxa 7461)

122

122

2014

I-II

2000

05

HT

b,al 05

HS

05

HS

05

HS

05

HS

13

14

Registrul_2015.indd 14

19.02.2015 11:01:19

10 11

12
HS

0112868

krebs (B)

122

122

2014

05

0111427

Latizana (LZM 351/53)

161

170

2009

III

05

HT

0111053

Lg 23.72

161

170

2006

05

HS

0111428

LG 33.30 (LZM 352/61)

161

170

2008

05

HS

0111974

LG 33.50 (LZM 356/71)

161

170

2011

05

HS

0112871

Loubazi cs (csm 7769)

268

269

2014

05

HS

0111654

mas 33a (mas 123941)

153

153

2009

III

05

HS

0112762

mas 35k (mgm 185929)

153

153

2014

05

HS

0112381

MAS 36A (MGM 179310)

153

153

2011

05

HS

0112167

mas 38d (mgm 145664)

153

153

2013

III

05

HS

0112382

Mas 39T (MGm 184458)

153

153

2011

05

HS

0111924

MTI 360 MRF


(Experimental 390)

181

181

2011

05

HS

0112437

NK Kansas (NX 30536)

116

116

2011

05

HS

0112591

nk lucius (NX 34466)

116

116

2013

05

HS

0111307

Nk Thermo (Nx 3411)

116

116

2007

05

HS

0112631

oxxygen (RH 07109)

260

260

2013

05

HS

0113283

P0023 (X00C208)

125

125

2015

05

HS

0112606

P8745 (X8R652)

125

125

2015

05

HS

0113285

P9903 (X00C209)

125

125

2015

05

HS

0113032

P9915 (X8N323)

125

125

2014

05

HS

0112410

pardi CS (CSM 9712)

268

269

2013

I-II

05

HS

0110755

Porumbeni 346 CRf

2003

05

HSM

0110564

Porumbeni 348 AMRf

2002

al

05

HSM

0110566

Porumbeni 351 AMRf

2003

05

HSM

0112563

porumbeni 369

2014

I-II

05

HT

0112280

Porumbeni 374 MRf

2013

05

HT

0111135

porumbeni 375 AMRf (B)

2006

05

HS

0112564

porumbeni 378 mrf

2014

I-II

05

HT

0111136

porumbeni 379 AMRf

2006

05

HS

0112439

Porumbeni 383 CRf (B)

2013

05

HS

0120243

porumbeni 393 MRf

1998

al

05

HS

0112281

Porumbeni 395 MRf

2013

III

05

HT

0120757

porumbeni 396 MRf

2003

pc 05

HS

0122440

Porumbeni 402 MRf

2013

III

b,al 05

HS

0112786

Porumbeni 427

2015

05

HS

2000

13

15

Registrul_2015.indd 15

19.02.2015 11:01:19

10 11

12

0112348

prestije

182

182

2013

05

HS

0112042

PR37F73 (XO993A)

125

125

2011

05

HS

0112021

PR37K92 (X5P510)

125

125

2011

05

HS

0111920

pr38a79 (x5p515)

125

125

2010

05

HS

0112411

Realli CS (CSM3762)

268

269

2011

05

HS

0111923

Sbruch MRf
(Experimental 380)

181

181

2011

05

HS

0111311

Union

181

181

2007

05

HS

0110489

Vasilica 125

125

125

2000

R b, sl 05

HS

0112576

viatrix (MGM179295)

153

153

2013

05

HS

0110551

chiiniovschi 401 L

2002

bl

06

HS

0111552

Chiinu 403 WX1

2011

wx 06

HS

0110030

DebIut MRf

1998

06

HS

0112227

DKC 4685 (EE4605)

150

152

2012

b,sl 06

HS

0112228

DKC 5143

150

152

2011

06

HS

0113050

dkc 5276

150

152

2014

06

HS

0110689

Dolar

116

116

1999

IIIII

06

HS

0112577

gw 8008

281

281

2013

I-II

06

0122253

hard 3 (h 3/08)

181

181

2012

III

0112413

Labeli CS (CSM5870)

268

269

2011

06

HS

0111973

LG 33.95 (LZM 456/30)

161

170

2011

06

HS

0111559

LG 34.75 (LZM 553/82)

161

170

2008

06

HS

0112168

MAS 47P (MGM175393)

153

153

2012

06

HS

8602352

Moldavschi 450 MRf

1991

R b, sl 06

HS

0111312

Monica

181

181

2008

06

HS

0112182

MTI 390 MRf


(Experimental 421)

181

181

2011

III

06

HS

0112181

MTI 400 MRf


(Experimental 420)

181

181

2011

II

06

HS

0112375

NK Columbia (NX44166)

116

116

2012

06

HS

0112604

p0105 (x00a971)

125

125

2013

06

HS

0132255

POp 2 (Pop 2/08)

181

181

2012

pc 06

HS

0111456

Porumbeni 394 MRf

2008

pc 06

HS

0111847

Porumbeni 443 MRf

2011

06

HS

0110887

Porumbeni 457 AMRf

2004

2000

2000

II

b,al 06

IIIII b, sl 06

13

ir

HS
HSM

HSM

16

Registrul_2015.indd 16

19.02.2015 11:01:19

0110660

Porumbeni 458 CRf (B)

2001

0110661

Porumbeni 459 MRf (B)

2003

0111457

Porumbeni 461 MRf (B)

2008

0121608

Porumbeni 462 MRf

2011

0111279

PR36R10 (x 1007B)

125

125

0112427

PR36V52 (X5N150)

125

0112527

Quintal

14

0111167

ES Diademe (RM 23)

0111467
0111560
0112622

10 11

12

IIIII b, sl 06

HS

06

HS

06

HS

06

HS

2008

06

HS

125

2012

06

HS

14

2011

06

HS

160

160

2008

07

HS

ES sensor (ESM 54 X)

160

160

2008

07

HS

Lg 25.33 (LZM 549/06)

161

170

2008

07

HS

lg 30491 (LZM 559/02)

161

170

2012

07

HS

0111612

KWS 3381 (KXA 3381)

122

122

2009

III

07

HS

0111613

KWS amber (KXA 6378)

122

122

2009

III

07

HS

0112605

PR35F38 (X4M837)

125

125

2012

07

HS

13

Sorg (Sorghum bicolor L.) 15 soiuri


0152451

ES Alize

160

160

2012

mj

F1

0153040

es typhon

160

160

2014

mj

F1

0153167

fuego cs

268

269

2014

mj

F1

8203989

MCS 8203989

1983

2000

mt

F1

8402205

MoldavsChi 40

1987

2000

R b, cr

mj

F1

8603898

Moldavschi 51

1989

2000 II,III

mj

F1

9003894

Picevoi 1

1992

2000

R b, cr

mj

F1

0540242

Porumbeni 4

1999

2000

R sl, in

F1

0540423

Porumbeni 5

2001

III sl, in

F1

0150544

Porumbeni 7

2002

mj

F1

0151308

Porumbeni 8

2011

mj

F1

0153152

puma star (97524)

22

22

2014

mj

F1

0542691

sam-1

2013

R sl, in

F1

0542692

sam-2

2013

R sl, in

F1

0152892

sam 3

2015

I-II

mj

F1

17

Registrul_2015.indd 17

19.02.2015 11:01:19

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

II. Leguminoase pentru boabe 51 soiuri

Indicii

10 11

12

13

MAZRE (Pisum sativum L. sensu lato) 10 soiuri


0182770

astronaute

260

192

2014

0181199

Attika

161

170

2006

mj

0180883

gloria

2004

mj

0182472

Gregor

192

192

2012

mj

0181874

Lumina

161

170

2010

IIIII

mj

0181160

menhir

185

185

2008

III

0181790

MZ72006 (B)

2011

IIIII

mj

0181172

Sandrina (Sandra) (B)

2006

mj

0182219

Starter

192

192

2012

II

mj

0181447

valexa (mz52004) (B)

2008

II

mj

FASOLE (Phaseolus vulgaris L.) 5 soiuri

0210137

Crizantema (B)

2000

9101470

Floare

1995

0212403

garofia (f-33-09) (B)

0212833

maria

0211304

Nicolina (B)

1291152

Geca 5

2013

2015

2006

2000

Bob (Vicia faba L.) 1 soi


7

2008

18

Registrul_2015.indd 18

19.02.2015 11:01:19

0231546

10 11

12

2008

NUT (Cicer arietinum L.) 3 soiuri

0241033

BOTNA (B)

2005

0241034

ICHEL (B)

2005

0242220

oviDEL (B)

2012

13

LATIR (Lathyrus sativus L.) 1 soi

bogdan

Linte (Lens culinaris Medik) 3 soiuri

0251544

Aurie

2008

0250915

Cenureasa

2005

0251545

verzuie

2007

SOIA (Glycyne max (L.) Merrill) 27 soiuri


0263086

Anastasia

238

238

2015

03

0261875

Annushka

238

238

2010

03

0263087

mavca

238

238

2015

03

0262756

tanais

16

227

2014

03

0262753

cheremo

16

227

2014

04

0261791

deia (s2806) (B)

2010

I-II

04

0261488

Eldorado

29

266

2008

II

04

0261171

Enigma (B)

2008

III

04

0263401

ES-mentor

160

160

2015

04

0262754

korsak

16

227

2014

04

0262755

kuban

16

227

2014

04

0262757

terek

16

227

2014

04

0263365

vidra

117

117

2015

04

0261032

zODIAC (B)

2004

04

0261541

Albioara (B)

2010

05

0260421

Alina (B)

2002

IIIII

05

19

Registrul_2015.indd 19

19.02.2015 11:01:19

10 11

12

III

05

05

0261543

AmeliNa (B)

2010

0260209

Aura (B)

1999

0262873

banjo cs (csb 939)

268

269

2014

05

0263023

biser

117

117

2015

05

0261542

Clavera (B)

2010

III

05

0263024

dana

117

117

2015

05

0261770

Galina

154

227

2010

05

0261026

Indra (B)

2006

IIIII

05

0272404

magia (s-29-09) (B)

2013

II-III

fr

05

0262688

nadejda (B)

2014

05

0261769

Tihana

154

227

2010

III

05

0550251

2000

13

ALUNE DE PMNT (Arachis hypogaea L.) 1 soi

Fazenda 1 (B)

1999

2000 IIIII al

20

Registrul_2015.indd 20

19.02.2015 11:01:19

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

III. Plante oleaginoase 194 soiuri

Indicii

10 11

12

13

FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) 137 soiuri


0282371

rezon

270

270

2013

al

02

F1

0282249

Acord

270

270

2011

al

03

F1

0282010

AMULET

271

271

2011

III

al

03

F1

0282550

dacia (ms 211)

276

276

2014

II-III

al

03

F1

0282160

Ekllor (RA 1004049)

260

260

2011

al

03

F1

0283057

es niagara (esh 9027)

160

160

2015

al

03

F1

0282767

Grandis

270

270

2014

al

03

F1

0281778

HIDALGO (LHA 354/59)

161

170

2011

III

al

03

F1

0281714

kazanova

154

154

2010

III

al

03

F1

0283292

lg 5485 (lha 3360/32)

161

170

2015

al

03

F1

0282379

MAS 84E (MGT 27142)

153

153

2011

al

03

F1

0282378

MAS 90T (MGT 27141)

153

153

2011

al

03

F1

0282720

Olmedo

117

117

2013

al

03

F1

0282407

P63LE10 (XF 3020)

125

125

2013

al

03

F1

0281814

Pr64A15 (XF 4546)

125

125

2010

al

03

F1

0281470

Rigasol OR

116

116

2008

al

03

F1

0281715

sremac

154

154

2009

II-III

al

03

F1

0282549

talmaz (ms 210)

276

276

2015

I-II

al

03

F1

0282689

valeria (B)

2014

al

03

F1

0283010

zellko (ra 1006984)

260

260

2015

al

03

F1

21

Registrul_2015.indd 21

19.02.2015 11:01:20

276

276

10 11

12

2015

II

al

03

F1

2004

III

al

04

F1

0282552

zimbru (ms 215)

0281015

ana

0281060

Arena PR

116

116

2003

al

04

F1

0281472

Barolo RO

122

122

2008

al

04

F1

0282551

codru (ms 212)

276

276

2014

al

04

F1

0282765

doina (ms 220)

276

276

2014

al

04

F1

0281234

drofa (SNH 311)

134

276

2007

IIIII al

04

F1

0281383

ES Venicia (EST 41X)

160

160

2009

iii

al

04

f1

0281465

HS0428 (B)

2008

al

04

F1

0281175

Hs 9729 (B)

2007

al

04

F1

0281382

Leila (RT 32 x)

160

160

2008

al

04

F1

0281298

LG 53.80M (LHA 251/60)

161

170

2007

al

04

F1

0281430

Lg 54.12 (LHA 252/11)

161

170

2008

al

04

F1

0283025

lg 5525 (lha 257/13)

161

170

2014

IIIII al

04

F1

0282157

lg 55.80 (t50001)

161

170

2012

iii

al

04

f1

0281230

LG 56.65 m (LhA 451/11)

161

170

2006

al

04

f1

0280014

Luceafrul

1995

al

04

F1

0281902

Maria

239

255

2010

al

04

F1

0282169

mas 83r (mgt 27133)

153

153

2014

al

04

F1

0283290

mas 89m

153

153

2015

al

04

F1

0282223

mh 8369

116

116

2010

al

04

F1

0281332

NK armoni (NX 00997)

116

116

2007

al

04

F1

0281011

nk brio (nx 19012)

116

116

2006

al

04

F1

0281820

nk delfi (nx 01079)

116

116

2009

al

04

F1

0281334

NK Rocky (NX 90036)

116

116

2007

al

04

f1

0282822

ns fantazija

154

154

2014

al

04

F1

2000

13

22

Registrul_2015.indd 22

19.02.2015 11:01:20

10 11

12

0282821

ns-h-2063

154

154

2014

II-III

al

04

F1

0281775

ns-h-90103

154

154

2010

II-III

al

04

F1

0282823

ns orfej

154

154

2014

II-III

al

04

F1

0281061

Opera pr

116

116

2003

al

04

F1

0282792

p63le75 (xf3078)

125

125

2014

I-II

al

04

F1

0282794

p63ll06 (xf3822)

125

125

2014

al

04

F1

0282406

p64le11 (xf3021)

125

125

2013

III

al

04

F1

0283018

p64ll84 (xf4175)

125

125

2015

al

04

F1

0280777

PR63A90 (XF 475)

125

125

2003

al

04

f1

0281977

pr64G46 (xf4991)

125

125

2010

III

al

04

F1

0282881

reyna

182

182

2014

I-II

al

04

F1

0282159

Sellor (RA1001753)

260

260

2012

IIIII al

04

F1

0281648

simvol

29

266

2010

III

al

04

F1

0281516

Sirena

182

182

2008

al

04

F1

0282594

sy edenis (NX53177)

116

116

2013

al

04

F1

0282595

SY Subtil (NX54116)

116

116

2012

al

04

F1

0281235

Xenia (SNH 300)

134

276

2007

III

al

04

F1

0280694

Favorit

144

276

1999

2000 III

al

05

F1

0282005

Florisan (B)

2011

II

al

05

F1

0281027

HS 9505 (B)

2005

III

al

05

F1

0281562

lg 56.35 (lha 354/12)

161

170

2010

al

05

F1

0281656

mas 97a (mat 16934)

153

153

2010

al

05

F1

0282222

mh8367

116

116

2010

al

05

f1

0281819

Nk Kondi (NX 00989)

116

116

2009

III

al

05

F1

0280726

Performer

144

276

2003

al

05

F1

0282572

p64le25 (xf9004)

125

125

2014

al

05

F1

13

23

Registrul_2015.indd 23

19.02.2015 11:01:20

10 11

12

0282573

p64ll05 (xf4100)

125

125

2014

III

al

05

F1

0282795

p64ll82 (xf4078)

125

125

2014

I-II

al

05

F1

0281838

PR64A71 (XF 4223)

125

125

2010

III

al

05

F1

0281631

PR64A89 (XF 4418)

125

125

2009

al

05

F1

0282261

PR64e83 (XF 4419)

125

125

2010

al

05

F1

0282206

PR64F50 (XF4640)

125

125

2011

al

05

F1

0282207

PR64j80 (XF 4641)

125

125

2010

al

05

F1

0282683

Bond

275

275

2013

II-III

al

06

F1

0282202

ES Bayano (EGH654)

160

160

2012

al

06

F1

0282426

es bella (EGH1091)

160

160

2013

al

06

F1

0282203

ES Sherpa (EGH747)

160

160

2011

IIIII al

06

F1

0282435

Goldsun (M50902)

161

170

2012

al

06

F1

0282880

hornet

182

182

2015

IIIII al

06

F1

0282170

MAS 98M (MGT27138)

153

153

2011

al

06

F1

0282818

olleg

260

260

2014

al

06

F1

0283020

p64le20 (xf4042)

125

125

2015

al

06

F1

0283016

p64le99 (xf9002)

125

125

2015

al

06

F1

0280776

PR64A83 (xf4731)

125

125

2004

al

06

F1

0282260

PR64E71 (xF4647)

125

125

2011

IIIII al

06

F1

0282629

ra1005714

260

260

2013

al

06

F1

0282682

toledo

275

275

2013

III

al

06

F1

0280708

valentino

154

276

2002

al

06

F1

0282684

QC zorba

275

275

2013

II-III

al

06

F1

13

Grupa high-oleic
0282796

p63hh79 (xf4085)

125

125

2014

al

03

F1

0282433

lg5474ho (lha257/07)

161

170

2013

al

04

F1

24

Registrul_2015.indd 24

19.02.2015 11:01:20

10 11

12

0283293

lg5492ho cl
(lha361/101)

161

170

2015

al

04

F1

0282627

Mooglli CL

260

260

2013

al

04

F1

0282596

tutti (NX73008)

116

116

2013

II-III

al

04

F1

0281464

nk ferti (nx 33896)

116

116

2009

III

al

05

F1

IIIII al

03

F1

13

Grupa clearfield
0282345

ARMADA CL

182

182

2011

0283056

es novamis cl (ec089)

160

160

2015

al

03

F1

0282779

faro

117

117

2014

al

03

F1

0282763

mas 80ir

153

153

2014

al

03

F1

0282380

mas 92Ir (mgt34250)

153

153

2014

II

al

03

F1

0283406

meteor cl

182

182

2015

al

03

F1

0283017

p64lc108 (xf6003)

125

125

2015

al

03

F1

0282337

Paraiso 102 CL

267

267

2011

IIIII al

03

F1

0281990

Tristan (NX64005)

116

116

2011

al

03

F1

0282417

fushia CL (CSF9305)

268

269

2013

III

al

04

F1

0282416

Imeria CS (CSF 7603)

268

269

2012

al

04

F1

0282800

lg 5542 cl (m61032jm)

161

170

2014

III

al

04

F1

0282158

LG 55.43 CL (M61032)

161

170

2011

II

al

04

F1

0283294

LG 5631 CL (lha3354/12k)

161

170

2015

al

04

F1

0282618

lg 5633 cl (lha354/121)

161

170

2013

II-III

al

04

F1

0281972

lg 56.58 cl (lha356/28)

161

170

2010

al

04

f1

0282574

mas 91ir (mgt 32919)

153

153

2014

III

al

04

F1

0282436

NK Adagio (NX 65001)

116

116

2011

al

04

F1

0281989

NK Alego (NX 55018)

116

116

2011

al

04

F1

0281463

NK meldimi (nx 24092)

116

116

2008

al

04

F1

0281988

NK neoma (nx 55010)

116

116

2009

al

04

F1

25

Registrul_2015.indd 25

19.02.2015 11:01:20

11

12

0282819

ns h 496

154

154

2014

III

al

04

F1

0282628

sikllos cl

260

260

2014

al

04

F1

0281453

es artimis (EST 53x)

160

160

2008

al

05

F1

0282874

klarika cl (csf 9110)

268

269

2014

I-II

al

05

F1

0281563

lg 56.63 (lha 354/30)cl

161

170

2009

iii

al

05

F1

0282879

duet CL

182

182

2015

I-II

al

06

F1

0282771

es florimis (ec026)

160

160

2014

al

06

F1

0281652

es primis (est 64 x)

160

160

2009

al

06

F1

0282302

La Pampa

275

275

2012

al

06

F1

0282450

Maximus CL

182

182

2013

i-II

al

06

F1

0282797

p64lc53 (xf4096)

125

125

2014

III

al

06

F1

0282310

PF100

277

277

2012

III

al

06

F1

cf

03

F1

cf

06

iiiii cf

06

13

Grupa special
0282346

Confeta CL

182

182

2011

9003452

Donskoi Krupno
plodni

81

15

1993

0281720

lakomka

228

15

2009

2000

RAPI
(Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) 57 soiuri
0572350

Abakus

192

192

2012

al

F1

0561940

Ability

257

257

2011

al

0571530

Artus

192

192

2011

III

al

F1

0571531

BALDUR

192

192

2011

III

al

F1

0571942

Brise

257

257

2011

al

F1

0562473

campino

192

192

2014

al

0572418

Cindi CS (CSZ 3041)

268

269

2012

al

0572679

comfort (rap 0926)

257

257

2015

III

al

F1

26

Registrul_2015.indd 26

19.02.2015 11:01:20

11

12

0563383

cultus cl

192

192

2015

al

F1

0572455

dk exstorm (dgc 142)

150

152

2014

II-III

al

F1

0572454

dk imido cl (cwh 170)

150

152

2014

II-III

al

F1

0572344

DK sedona (Cwh114D)

150

152

2012

al

F1

0571935

DK sekure (CWHO86D)

150

152

2011

III

al

F1

0572131

DK Serenad (CWHO95D)

150

152

2011

IIIII al

F1

0572486

dynastie (wrh 321)

257

257

2014

al

F1

0571818

ELVIS Euralis

160

160

2011

III

al

F1

0572122

ES Alonso (ESC8683)

160

160

2011

III

al

F1

0571532

es hydromel (esc 6152)

160

160

2009

al

F1

0572121

ES MERCURE (ESC8682)

160

160

2011

III

al

F1

0571963

ES neptune (ESC7571)

160

160

2011

III

al

F1

0571937

Exagone

150

152

2010

al

F1

0572343

ExCel (CwH 072)

150

152

2012

al

F1

0571936

EXEcutive

150

152

2011

III

al

F1

0572130

Exotic (CWHO77)

150

152

2011

III

al

F1

0571731

Finesse

191

191

2011

III

al

F1

0562474

HaydN

192

192

2011

IIIII al

0561609

HidalGo

192

192

2012

al

F1

0571941

Hornet

257

257

2011

III

al

F1

0572126

hycolor (CE 6/02)

145

145

2010

al

F1

0561843

Jura

160

160

2011

al

F1

0562475

Kaliber

192

192

2011

al

0571929

NELSON (RnX3902)

116

116

2011

III

al

F1

0572125

NK Caravel (RNx3506)

116

116

2011

III

al

F1

0572123

NK Formula (RNx3301)

116

116

2011

III

al

F1

13

27

Registrul_2015.indd 27

19.02.2015 11:01:20

11

12

0571933

NK Petrol (RNX 3401)

116

116

2011

III

al

F1

0571931

NK Technic (RNX 3504)

116

116

2011

III

al

F1

0571948

Perla

265

265

2011

IIIII al

0572127

PR45D03 (X03w683C)

125

125

2012

al

F1

0572128

PR46w14 (xo3w6821c)

125

125

2010

al

F1

0572534

pt206 (x08w667c)

125

125

2015

al

F1

0572746

pt218 (x09w057c)

125

125

2015

al

F1

0572535

px104 (x08w830c)

125

125

2015

al

F1

0571926

Rohan

192

192

2010

III

al

F1

0572678

rumba (wrh 343)

257

257

2015

III

al

F1

0572134

Ryder

279

279

2012

al

F1

0572133

safran

257

257

2010

al

F1

0572736

Sherpa

192

192

2015

III

al

F1

0571943

Sitro

257

257

2010

II

al

F1

0572741

Sy cassidy

116

116

2015

III

al

F1

0573173

sy vesuvio (rnx3036)

116

116

2015

al

F1

0571813

TAsSILO (H903358)

122

122

2011

III

al

F1

0571930

Toccata (RNX3901)

116

116

2010

II

al

F1

0571728

Valesca

191

191

2011

III

al

0571730

Vectra

191

191

2011

III

al

F1

0572487

veritas cl (wrh 351)

257

257

2014

al

F1

0571927

Visby

192

192

2010

II

al

F1

0572349

Xenon

192

192

2012

al

F1

13

28

Registrul_2015.indd 28

19.02.2015 11:01:20

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

IV. Plante tehnice 74 soiuri

12

15

Indicii

SFECL pentru ZAHR


(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var altissima Doell) 64 soiuri
0293042

asketa (hi 0554)

116

116

2014

al

F1

20.08-10.11

0292597

Baikal

282

282

2013

al

F1

20.08-10.11

0292783

bartok

117

117

2014

al

F1

20.08-10.11

0291504

cantata (hi 0466)

116

116

2008

al

F1

20.08-10.11

0292567

Cesaria kws (1k176)

122

122

2013

al

F1

20.08-10.11

0292556

Damian

117

117

2013

al

F1

20.08-10.11

0291812

daria kws(7k06)

122

122

2010

al

F1

20.08-10.11

0292789

excepta kws (2k302)

122

122

2014

al

F1

20.08-10.11

0292376

Expert

119

119

2011

al

F1

20.08-10.11

0291482

HORIZON

119

119

2008

al

F1

20.08-10.11

0291331

IMPACT

119

119

2007

al

F1

20.08-10.11

0291236

LIBERO

117

117

2007

al

F1

20.08-10.11

0292231

Magister

119

119

2012

al

F1

20.08-10.11

0292232

Metis

119

119

2012

al

F1

20.08-10.11

0292790

raissa kws (2k315)

122

122

2014

al

F1

20.08-10.11

0292680

riselda (HI 1059)

116

116

2013

al

F1

20.08-10.11

0292600

Taifun

282

282

2013

al

F1

20.08-10.11

0292234

Taltos

119

119

2012

al

F1

20.08-10.11

0292781

tibor

117

117

2014

al

F1

20.08-10.11

0292559

VOK

117

117

2013

al

F1

20.08-10.11

0292568

Andromeda KWS

122

122

2013

al

F1

20.09-10.11

0292423

Antek (ST 12027)

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

29

Registrul_2015.indd 29

19.02.2015 11:01:20

12

15

0292046

Armin (SD 13829)

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0291798

Astral

119

119

2010

al

F1

20.09-10.11

0291329

BACCARA

119

119

2007

al

F1

20.09-10.11

0292774

bison

119

119

2014

al

F1

20.09-10.11

0292581

Cassidy (HI 0847)

116

116

2012

al

F1

20.09-10.11

0292208

Corrida KWS (8K13)

122

122

2012

al

F1

20.09-10.11

0291031

CROCODIL

119

119

2005

al

F1

20.09-10.11

0292557

Eike

117

117

2013

al

F1

20.09-10.11

0291483

FEDERICA

119

119

2008

al

F1

20.09-10.11

0292599

gallant (Ma 2034)

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0292377

Harmony

119

119

2011

al

F1

20.09-10.11

0292598

ilias

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0293239

jampol

273

273

2015

al

F1

20.09-10.11

0292806

janka (kta821)

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0292398

Janosik

273

273

2011

al

F1

20.09-10.11

0293066

janowa

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0293067

jasiek

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0291797

karizma

119

119

2010

al

F1

20.09-10.11

0292420

Kundera

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0290917

LAVINA (2 K 07)

122

122

2006

al

F1

20.09-10.11

0292218

Lenard

117

117

2012

al

F1

20.09-10.11

0290896

MERAK (STRU 1912)

117

117

2006

al

F1

20.09-10.11

0291344

NASTEA (4 K 25)

122

122

2007

al

F1

20.09-10.11

0292975

neutrino (ma4027)

282

282

2014

al

F1

20.09-10.11

0292209

OXANA KWS (9K51)

122

122

2011

al

F1

20.09-10.11

0292782

premiere

117

117

2014

al

F1

20.09-10.11

0292421

Sandor

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0292422

Tilman

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0292601

tinker

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0292189

Vedeta (HI 0553)

116

116

2012

al

F1

20.09-10.11

9005714

VICTORIA

1994

al

F1

20.09-10.11

2000

30

Registrul_2015.indd 30

19.02.2015 11:01:21

12

1998

2000

al

F1

20.09-10.11

2014

al

F1

20.09-10.11

0290035

VILIA (B)

0292775

zulu

119

119

15

0290361

ADELINE

120

120

1999

al

F1

20.10-10.11

0293061

argument

119

119

2014

al

F1

20.10-10.11

0291185

FD 0369

120

120

1999

al

F1

20.10-10.11

0292552

jagusia

273

273

2013

al

F1

20.10-10.11

0292570

Scorpion

119

119

2013

al

F1

20.10-10.11

0291795

RADA (ICCC 23) (B)

2008

al

F1

20.10-10.11

0291796

Vodolei (ICCC 25) (B)

2009

al

F1

20.10-10.11

0292571

wapiti

119

119

2013

al

F1

20.10-10.11

0292558

Wawilow (ST15140)

117

117

2013

al

F1

20.10-10.11

in

TUTUN (Nicotiana tabacum L.) 10 soiuri


9104518

Burley 320

1993

2000

8704066

Doina 211

1991

2000

in

0310971

JUBILEU M

2005

in

0311153

MoldavschI 237

2007

in

9005811

MoldavschI 272

1993

2000

in

8503699

MoldavschI 456

1989

2000

in

0312479

moldavschi 457

283

283

2013

in

0310013

Trapezond 209

1995

0311237

Virginia 263

2007

8605041

Virginia 401

1991

2000

2000

in

in

in

31

Registrul_2015.indd 31

19.02.2015 11:01:21

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

V. Plante furajere 35 soiuri

12

13

Indicii

SFECL FURAJER
(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba DC.) 6 soiuri
0301657

ciugur (N 4890) (B)

2010

3850153

Ekendorfskaia joltaia

90

1971

0300837

KASPER

162

162

0300366

Monro

120

3850145

Polusaharnaia belaia

0302446

Ruja

fr

fr

2004

fr

F1

120

1999

fr

F1

109

1973

fr

2013

fr

fr

fr

F1

2000

2000

Hibrid Sorg x iarb de sudan

(Sorghum saccharatum x S. sudanense) 2 soiuri


8604029

Mss 10

1991

0353142

sam 4

2015

2000

Mzriche (Vicia sativa L.) 3 soiuri

0381173

Lorina (B)

2006

fr

0381792

MP 12/06 (B)

2011

fr

0370691

Viola

1998

fr

2000

32

Registrul_2015.indd 32

19.02.2015 11:01:21

12

13

Lucern (Medicago sativa L.) 13 soiuri


0401232

Alpha (Derby)

183

183

2007

fr

0403367

cezara

144

266

2015

fr

0401025

H28 (B)

2007

fr

0400639

Ilan

2003

fr

0402219

Kamila

192

192

2013

fr

0402008

MeDisa (B)

2011

fr

0402241

Prosementi Bologna

258

258

2012

fr

0402262

PR54V09

125

125

2013

fr

0402263

PR54V46 (54V46)

125

125

2012

fr

0400161

Rassvet

1999

fr

0401659

Rosinka

29

266

2009

fr

0400801

Svitoci

29

266

2005

fr

0403328

victoria

30

30

2015

fr

Ciumrie (Galega orientalis L.) 2 soiuri

9102914

Antei

1994

2000

fr

0470162

Sperana

10

10

1998

2000

fr

0421692

Adam

29

266

2009

fr

0421693

Blsk (vitiazi)

29

266

2009

fr

Sparcet (Onobrychis viciaefolia Scop.) 2 soiuri

Hric de Sahalin (Poligonum sachalinense Fr. Schmidt) 1 soi

2492625

Gigant

2502626

Vital

0733203

amicu-1

23

23

2014

fr

0733204

amicu-2

23

23

2014

fr

0733131

solar

10

10

2014

fr

10

0723130

2012

fr

fr

Silfie (Silphium perfoliatum L.) 1 soi


10

10

2012

topinambur (Helianthus tuberosus L.) 3 soiuri

nalba de virginia (Sida hermafrodita Rusby L.) 1 soi

energo

0713129

10

10

10

2014

fr

fr

facelia (Phacelia tanacetifolia Benth L.) 1 soi

Melifera

10

10

2014

33

Registrul_2015.indd 33

19.02.2015 11:01:21

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VI. plante aromatice


i medicinale 36 soiuri

12

13

Indicii

ERLAI (Salvia sclarea L.) 6 soiuri

0642138

ambra plus (B)

2009

pf, md

0643226

balsam

2014

pf, md

0640004

Dacia 50

1994

pf, md

2000

0640740

Dacia 99 (B)

2004

pf, md

0641269

nATALY CLARY (B)

2006

pf, md

0641016

victor (B)

2004

pf, md

JALE DE GRDIN (Salvia officinalis L.) 1 soi

0641418

Miracol (B)

0652632

Peren1

2005

md

md

FENICUL (Foeniculum vulgare Mill.) 1 soi


10

10

2012

LEVNIC (Lavandula officinalis Chaix ex villars) 5 soiuri

0661421

ALBA 7 (B)

2005

8703973

CHiiniovscaia 90

1994

0663127

lavinie de grdin

10

10

2014

2000

pf, md

pf, md

pf, md

0661419

Moldoveanca 4 (B)

2005

pf, md

0661420

VIS MAGIC 10 (B)

2005

pf, md

pf, cf

8703949

TRANDAFIR pentru ulei (Roza L.) 1 soi

Lani

28

1990

MTCIUNE (Dracocephalum moldavica L.) 1 soi

8704244

Aroma 1

0700545

safir 1

1991

2000

pf

al

ISOP (Hyssopus officinalis L.) 1 soi


7

2001

34

Registrul_2015.indd 34

19.02.2015 11:01:21

12

Armurariu (Silybum marianum L.) 2 soiuri

0761036

Argintiu (B)

2004

md

0761292

fortificator

2004

md

glbenele (Calendula officinalis L.) 2 soiuri

0771268

DIANA (B)

2005

md

0771038

natalY (B)

2004

md

md

2131439

Mutar alb (Sinapis alba L.) 1 soi

Albumel

2005

Coriandru (Coriandrum sativum L.) 2 soiuri

0611438

De pacani

2005

pf, md

0612137

aromat (B)

2009

pf, md

2141440

In de cultur (Linum usitatissimum L.) 1 soi

In albastru

2001446

Deliciu

Lmi

viguros

2471968

agat

2482373

2005

md

md

md

md

md

Susan (Sesamun indicum L.) 1 soi


5

2005

Roini (Melissa officinalis L.) 1 soi


7

2361736

2191734

13

2006

Iarb mare (Inula helenium L.) 1 soi


7

2006

mac galben (Glaucium flavum Cr.) 1 soi


7

2009

pOLIMNIA (Polymnia Sonchi Falia Poepp) 1 soi

Savoare

10

10

2011

md

35

Registrul_2015.indd 35

19.02.2015 11:01:21

0622582

Moldcarvi

2512694

12

pf,
md, al

13

Chimen (Carum Carvi L.) 1 soi


7

2012

Cimbru de munte (Satureja montana) 1 soi

Alfa 14

2012

pf,
md, al

ment mentolic
(Mentha incana Willd. x Mentha sachalinensis Briq.Kudo) 1 soi
0632693

UsIgen

2003225

2012

pf,
md, al

pf,
md, al

anason (Pimpinella anisum) 1 soi

aroma dalba

2014

busuioc condimentar (Ocimum basilicum) 2 soiuri

0783125

creior

10

10

2014

al, md

0783126

opal-mini

10

10

2014

al, md

tomata verde de mexic (Physalis ixocarpa Jack. ex. Nees.) 1 soi

0673128

agat-gb

10

10

2014

al, md

36

Registrul_2015.indd 36

19.02.2015 11:01:21

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VII. Specii legumicole 697 soiuri

Indicii

10

11

12

13

1. Legume solanacee 202 soiuri


TOMATE (Solanum lycopersicum L.) 138 soiuri
a) pentru consum n stare proaspt
0841691 abellus

164 164 2009

cp

03

nd, rt

F1 tp, cd, psu

0843349 antalia rn

46

2015

cp

04

nd, rt

F1

tp, psu

0842989 aphen

186 186 2015

cp

03 nd, rt, rz F1

tp, psu

2009

cp

03

rt

0841477 arena
0842212 Atos

47

F1 tp, cd, psu

2011

cp

03

nd, rt

F1

tp

0841705 Aurelius

128

118 2010

cp

03

nd, rt

F1

tp

0842120 Axiom

138 138 2011

cp

03

nd, r

F1

tp

0831718 Baghera

186 186 2008

cp

03

rt

F1

cd

0842191 Baron

2011

cp

03

F1

tp, cd

0841674 Belle

188 188 2009

cp

03

F1

tp

0842864 belfast

188 188 2014

cp

02

nd, r

F1

tp

0841415 beril

164 164 2007

cp

05

rt

F1

tp

0841871 Bersola

188 188 2010

cp

03

nd, rt

F1

tp

0842086 Bizarr

128

118 2010

cp

03

nd,r

F1

tp

0841678 buran

188 188 2009

cp

03

rt

F1

tp

0842637 Cabinet

127 127 2014

cp

03

dt, r

F1

tp

2013

cp

03

nd, r

F1

tp, psu

0841845 Charanda

174 174 2010

cp

03

nd, oa

F1

tp

0842294 Cristal

186 186 2010

cp

03

nd, r

F1

tp, cd

0831703 Debut

128

118 2008

cp

02

F1

cd, tp

2005

cp

03 nd, rt, rz S

cd, tp

0843422 dimerosa

188 188 2015

cp

05 nd, r, rz F1

tp, psu

0842087 Enygma

128

118 2010

cp

03

0842464 carmelita

0831096 Dikaia Roza

nd, r

F1

tp

37

Registrul_2015.indd 37

19.02.2015 11:01:21

10

11

12

13

0832084 Equator

128

118 2012

cp

03

F1

cd

0842808 esmira

164 164 2014

cp

03 nd, r, rz F1

tp

0843433 fantom

50

2015

cp

04

nd, r

F1 tp, cd, psu

0843331 fenda

186 186 2015

cp

02

nd, rt

F1

tp

0842085 Flexxion

128

118 2010

cp

03

nd, rt

F1

tp, cd

0842853 gravitet

127 127 2014

cp

02

dt, rt

F1

tp

0842979 gryphon

138 138 2014

cp

04 nd, r, rz F1

0831765 Impala

174 174 2010

cp

03

0841641 Ivet

127 127 2009

cp

03

f1

tp

2010

cp, ps

03

F1,

cd, tp

0842287 Izmir

127 127 2010

cp

03

nd, r

F1

tp

0841844 Jadelo

174 174 2011

cp

03

nd, r

F1

tp

0841704 Jaguar

128

118 2010

cp

02

nd, r

F1

tp, cd

0832722 jampact

180 180 2013

cp

03

F1

cd

2009

cp

03

F1

tp, cd

0842838 lerac

174 174 2014

cp

03

nd, r

F1

tp

0842279 Lilos

164 164 2011

cp

02

nd, r

F1

tp

0832488 Linda

180 180 2012

cp

04

rt

F1

cd

0840932 Marfa

128

118 2002

cp

03

nd, r

F1

tp, cd

0842274 Marissa

128

118 2010

cp

03

nd, rt

F1

tp, cd

0842465 Markiza

2012

cp

04 nd, rt, rz f1

tp, cd

138 138 2015

0831801 Izabel

0841476 karnaval

0843395 menHir

50

F1

tp
cd, tp

cp

05

nd, rt

f1

tp

Mercurii

2005

cp

03

rt

F1

tp, cd

0841484 Metelia

2009

cp

05

nd, r

F1

tp, cd

0842489 Michele

180 180 2013

cp

03

nd, r

F1

tp

0832175 olga

174 174 2010

cp

03

F1

cd, tp

0841101

0831478 orion

2009

cp

04

cd

0843484 pandarosa

128

118 2015

cp

05 nd, rt, rz F1

tp

0843041 parto

280 280 2015

cp

04

tp

0843435 pink clair (htp11) 172 172 2015

cp

03 nd, rt, rz F1

tp, psu

0842674 pink paradise

cp

05 nd, rt, rz F1

tp

180 180 2014

nd, r

F1

38

Registrul_2015.indd 38

19.02.2015 11:01:21

10

11

12

cp

03 nd, r, rz F1

13

0841885 Pink unicum

128

118 2011

0841991 platus

128

118 2009

cp

03

rt

f1 tp, cd, psu

2008

cp

02

cd

0843302 qualitet

127 127 2015

cp

03

nd, rt

F1

tp, psu

0842675 soussia

180 180 2014

cp

03

nd, r

F1

tp

0841672 rally

188 188 2009

0831479 Primula

tp, cd

cp

03

f1

tp

0842213 Rapsodia

2011

cp

03

nd, rt

F1

tp

0843353 sacher

46

47

2015

cp

03 nd, r, mr F1

0831671 Sadeen

188 188 2011

cp

03

rt

F1

cd

2015

cp

03

nd, r

F1

tp

0843398 shannon

138 138 2015

cp

06

nd, rt

F1

tp, psu

0842468 Siluet

127 127 2012

cp

03

nd, r

F1

tp

0843118 saltan

0842809 stefani (B)

tp, psu

2015

cp

04 nd, r, rz S

0841886 Sunshine

128

118 2012

cp

03

rt

F1

tp, cd

0831493 Surya

174 174 2008

cp

04

ov

F1

cd, tp

0831639 shady lady

138 138 2009

cp

03

rt

f1

cd

0841702 Shakira

128

118 2010

cp

03

nd, rt

F1

tp, cd

0842244 Tolstoi

146 146 2010

cp

03

nd, r

F1

tp

0842849 valday

138 138 2014

cp

02

dt, r

F1

tp

03

oa

F1

0831800 viuga
0842482 VP1
0841600 Zinaida

tp

2010

cp, ps

174 174 2012

cp

02 nd, r, rz F1

tp, cd

2011

cp

03

tp, cd

3
3

3
3

F1

cd

b) pentru consum n stare proaspt i industrializare


0832812 albarossa

13

13

2014

cp, in

02

ro

F1

0830571 amulet

2001

cp, in

05

ci

0833110 anatolie

2015

cp, in

06

ro

0832396 Asterix

127 127 2012

cp, in

05

ov

F1

0832673 bella Rosa

180 180 2014

cp

04

F1

0832661 benito

146 146 2014

cp, in

05

oa

F1

0831186 Classic

138 138 2006

cp, in

03

oa

F1

0832677 diabolic

180 180 2014

cp, in

04

oa

F1

2007

cp, in

03

rt

0831157 Elvira

39

Registrul_2015.indd 39

19.02.2015 11:01:22

0832229 fenix

0833472 first

128

0833434 galilea
0833109 iulihirsutian
0831369 Jina

10

11

12

2013

cp, in

06

118 2015

cp, in

02

oa

F1

172 172 2015

cp, in

05

oa

F1

2015

cp, in

04

118 2007

cp, in

05

7
128

0831449 Jubiliar 60/20 (B)

2008

cp, in

06

ci

0830912 LAGUNA

2005

cp, in

06

ov

0832811 makrista (B)

2014

cp, in

05

r, rz

0832721 mary
gratefully (b)

2014

cp, in

04

0833348 meys

46

47

2015

cp, in

04

rt

F1

0831285 Mihaela

2006

cp, in

04

0831785 Milenium (b)

2011

cp, in

03

0832810 miloranj (b)

2014

cp, in

05

r, or

0830444 peto 86 Original

128

118 2001

cp, in

04

oa

0831804 Polbig

146 146 2009

cp, in

04

f1

0832882 polfast

146 146 2014

cp, in

03

f1

2009

cp, in

04

0832094 Red sky

138 138 2010

cp, in

04

ov

F1

0833259 retana

174 174 2015

cp, in

03

ci

F1

0830575 rio grande


Original

128

118 2001

cp, in

04

oa

0833223 roccia

13

13

2014

cp, in

05

oa

F1

0832923 sejk

280 280 2014

cp, in

02

ro

0831187 SOLEROSSO

138 138 2005

in, cp

02

F1

0831786 prestij (b)

0831475 Spartac

2009

in, cp

05

0831397 Sultan

146 146 2008

cp, in

06

rt

F1

0831253 SUNRISE

128

118 2006

cp, in

03

rt

F1

0832190 Tomi (B)

2011

cp, in

03

0832243 Topsport

146 146 2012

cp, in

05

F1

0832883 torbay

146 146 2014

cp

05

r, rz

F1

13

cd, tp

cd, tp

cd, tp

40

Registrul_2015.indd 40

19.02.2015 11:01:22

0832927 yana

12

12

0831837 yaqui

128

0831485 Zolotaia oseni

10

11

12

2014

cp, in

02

118 2013

cp, in

05

ov

F1

2007

cp, in

03

cia, r

13

c) pentru industrializare
0833471 docet

128

118 2015

in

06

oa

F1

0833473 fuzzer

128

118 2015

in

07

oa

F1

0832058 H9661

226 226 2011

in

02

ov

F1

0832057 H9775

226 226 2010

in

07

ov

F1

0832056 H 2206

226 226 2012

in

02

F1

0832172 Hypeel 108

128

118 2012

in

05

oa

F1

0833477 jag 8810

128

118 2015

in

04

oa

F1

0832499 jeirex

262 262 2013

in

04

ov

F1

0832641 Lampo

138 138 2013

in

03

ov

F1

0831368 Missouri
Original

128

118 2007

in

05

oa

1967 2000 R

in

05

ci

6601049 NovinkA
Pridnestrovia

0831370 Perfectpeel

128

118 2008

in

03

ov

Fi

0832991 pietrarossa

186 186 2015

in

05

ro

Fi

0831706 Progress

128

118 2009

in

03

oa

Fi

0832990 stellared

186 186 2015

in

05

ro

Fi

0831877 Vulcan

138 138 2011

in

03

oa

F1

d) tomate (cerry)
0831701 ceraso

128

0842611 delicios

0831883 6 punto 7

128

0831598 rozovaia
capelca

0831878 somma

118 2009

cp, in

03

f1

2013

cp, in

03

nd

118 2009

cp, in

03

ov

f1

2009

cp, in

03

nd, ov,
rz

138 138 2009

cp, in

03

f1

tp, psu

41

Registrul_2015.indd 41

19.02.2015 11:01:22

10

11

12

13

ARDEI (Capsicum annuum L.) 49 soiuri


0851602 Afrodita

2008

cp, in

04

fc

0852076 albatros

128

118 2010

cp, in

03

co

F1

0852928 antey

12

12

2014

cp, in

05

co

0852118 aristotle

128

118 2010

cp, in

03

fc

F1

0852929 atlant

12

12

2014

cp, in

03

co

0852289 Barbie

127 127 2010

cp

03

fc

F1

0853432 belo uvo

50

50

2015

cp, in

05

co

0850091 Bogatri

2000

cp, in

05

co

0923391 bucur

49

49

2015

cp, in

03

ap

2008 2011 R

0851458 Caolin

cd, tp

cp, in

05

co

0852458 century

164 164 2012

cp

03

co

F1

cd, tp

0852445 Claudio

138 138 2012

cp

03

fc

F1

cd, tp

0852612 cristi

2014

cp, in

03

co

0921249 excelent

2005 2011 r

cp, in

06

ap

0851248 Filde

2005 2011 R

cp, in

05

lu

0851717 Flamingo

cp

03

fc

F1

0851205 GALANT

186 186 2008


5

2005 2011 R

cp, in

04

cal

0851603 gladiator

2008

cp, in

05

ca

cd, tp

cp, in, cg 05

R
R

cd, tp

0853001 hercules

186 186 2015

fc

F1

cd, tp

0873334 impala

186 186 2015

cp, in

03

iu

F1

cd, tp

0921642 kabala

127 127 2010

cp, in

04

ap

f1

0852982 kaptur

128

118 2015

cp

04

co

F1

0853489 karpex

128

118 2015

cp

03

co

F1

2014

cp, in

03

co

cd, tp

188 188 2012

cp, in

02

co

F1

tp, cd

1993 2000 R

cp, in

03

co

0852607 limpa
0852590 Lotta
8902127 Lumina

0852119 maradonna

128

118 2010

cp

02

fc

F1

0852288 mintos

127 127 2010

cp

03

fc

F1

0851643 pirouet

127 127 2008

cp, in

03

co

F1

cd, tp

42

Registrul_2015.indd 42

19.02.2015 11:01:22

7002890 Podarok
Moldov

1973 2000 R

10

11

12

cp, in

05

co

0922265 pritavit

128

118 2011

cp, in

04

ap

F1

0852285 Promontor

252

19

2011

cp

03

co

F1

2013

cp, in

05

iu, cal

1980 2000 R

0872623 romano
7605994 rubinovi

13

cd, tp

cp, in

05

ap

0852728 salana

180 180 2014

cp

02

fc

F1

cd, tp

0852846 samander

138 138 2014

cp, in

03

co

F1

cd, tp

0852726 scrivia

180 180 2014

cp

05

fc

F1

0871864 shakira

188 188 2009

cp, in

03

iu,lu

F1

0852921 slavy

280 280 2014

cp, in

04

co

F1

0853431 slonovo uvo

50

50

2015

cp, in, cg 05

co

0852978 tabu

2014

cp, in

04

co

0853452 remus

13

13

2015

cp, in

05

fc

F1

0922922 tamina

280 280 2014

cp, in

04

ap

F1

0853439 telestar

172 172 2015

cp

05

fc

F1

0852614 toamna de aur

cd, tp
cd, tp
cd, tp

2014

cp, in

05

co,ga

0853419 teseo

188 188 2015

cp

05

co

F1

cd, tp

0851857 vedrana

188 188 2009

cp, in

05

fc

f1

cd, tp

2013

cp, in

04

co

146 146 2011

cp

03

co

F1

0852613 vitamin
0852246 Whitney

cd, tp

PTLGELE VINETE (Solanum melongena L.) 15 soiuri


0881361 ArroW

128

118 2007

03

0881882 bibo

128

118 2009

03

f1

0882297 Classic

186 186 2010

03

oa

F1

0881881 clorinda

128

118 2009

04

f1

0881256 epic

128

118 2006

03

f1

F1

0880648 Laura

2000 2011 R

05

0881250 magda

2004 2011 R

04

0883219 magnuri

12

12

2015

03

F1

0881867 mirca

188 188 2009

03

f1

0882484 Mirval

174 174 2011

03

F1

cd, tp

cd, tp

S
r

cd, tp

43

Registrul_2015.indd 43

19.02.2015 11:01:22

0880649 Rada
0882459 Sharapova
0880146 Vratic
0881846 nadia
0881601 nistru

10

2000 2011 R

03

03

F1

1998 2000 r

164 164 2011

11

12

03

174 174 2009

05

f1

2009

03

f1

13

cd, tp

cd,tp

2. Legume din grupa verzei 111 soiuri


VARZ ALB (Brassica oleracea L. convar. capitata var. alba D.C.)
77 soiuri
a) de la foarte timpurie spre timpurie
0912666 aigul

138 138 2014

cp

03

F1

0912443 anadol

138 138 2013

cp

03

F1

0912485 Artost

146 146 2012

cp

03

F1

0912197 Bourbon

172 172 2011

cp

03

F1

0912912 checkmate

146 146 2014

cp

03

F1

0911469 Elisa

180 180 2008

cp

02

F1

0912913 farao

146 146 2014

cp

03

F1

0910921 Gloria

127 127 2003

cp, in

03

F1

0913157 grepala

127 127 2014

cp

03

F1

0910789 Hermes

128

118 2003

cp

03

F1

0911497 Jetma

164 164 2008

cp

02

F1

0911830 Kevin

127 127 2011

cp

02

F1

0912987 legat

186 186 2015

cp

02

F1

0913030 magnus

172 172 2014

cp

03

F1

0912483 Nozomi

180 180 2012

cp

03

F1

0912052 oracle

186 186 2010

cp

03

F1

0911207 pandion

128

118 2004

cp

02

F1

0910783 parel

146 146 2003

cp

02

F1

0910920 Pruktor

127 127 2003

cp

03

F1

0912702 rayma

164 164 2013

cp

03

F1

44

Registrul_2015.indd 44

19.02.2015 11:01:22

10

11

12

0911831 Reactor

127 127 2010

cp

03

F1

0913147 sunta

17

2014

cp

03

F1

0912847 svirel

138 138 2014

cp

02

F1

0912662 tiara

146 146 2014

cp

02

F1

0912442 Yanisol

138 138 2012

cp

03

F1

0912266 Zakaz

128

118 2012

cp

03

F1

17

13

cd, tp

b) semitimpurie-mijlocie
0911494 attraction

172 172 2008

cp

05

F1

0912298 Bravo

186 186 2011

cp, in

05

F1

0912957 bronco

146 146 2015

cp, in

05

F1

0912711 bucharest

128

118 2015

cp

05

F1

1012930 caraflex

146 146 2013

cp

04

0912300 centurion

186 186 2014

0913146 cheers

17

2015

0911324 Cilema

164 164 2008

0913156 escazu

co

F1

cp, in, ps 05

F1

cp

05

F1

cp

04

f1

127 127 2015

cp

05

F1

0912491 Fieldglory

146 146 2012

R cp, mu, in 04

F1

0912914 fresco

146 146 2014

cp, mu

04

F1

0912643 gabriel

138 138 2013

cp, in

05

F1

0912723 Green Boy

180 180 2013

cp

04

F1

0911833 Gregorian

127 127 2011

cp

04

F1

0912196 Landini

172 172 2011

cp, in

05

F1

0912492 Megaton

146 146 2012

cp, in

05

F1

0912493 Multima (GZG254) 164 164 2012

cp, mu

05

F1

0913392 muntenia

49

R cp, in, mu 05

0911495 otorino

172 172 2008

05

F1

0912640 Quisor

127 127 2013

cp, in, ps 05

F1

0911208 RINDA

128

118 2006

cp, in, ps 05

F1

0912942 royal vantage

180 180 2014

04

f1

0912634 Sarmalin

127 127 2013

05

F1

17

49

2015

cp, in

cp
cp, mu,
in, ps

45

Registrul_2015.indd 45

19.02.2015 11:01:22

10

11

12

0911698 tobia

128

118 2010

cp, in

05

F1

0910574 vestri

128

118 2001

cp, in

05

F1

13

c) semitardiv-tardiv
0912384 Agressor

127 127 2011

cp, in, ps 07

F1

0911209 Ammon

128

118 2008

cp, in, ps 07

F1

0910908 AMTRAK

146 146 2005

cp, ps

07

F1

0911323 Ancoma

164 164 2007

cp, in

07

F1

0913174 aquarel

138 138 2014

cp, ps

06

F1

0911699 Arrivist

128

0912843 batal

118 2013
3

2014

cp, in, ps 06

F1

R cp, mu, ps 07

F1

cp, in

07

F1

0912466 Bloktor

127 127 2012

0912053 Brigadier

186 186 2010

cp, in

07

F1

0912528 coronet

180 180 2013

cp, ps

06

F1

0913487 ferro

128

118 2015

cp, in

06

F1

0912712 Fundaxy

128

118 2013

cp, ps

07

F1

0912911 expEct

146 146 2014

cp, ps

07

F1

0911696 galaxy

128

118 2009

cp, ps

07

F1

1991 2000 R

cp, in

07

S
F1

8702039 Ivolga (Volna)

0912915 jubilee

146 146 2014

R cp, in, mu 07

0911336 Lion

172 172 2007

cp, ps

07

F1

0912647 menzania

128

118 2015

cp, in

06

F1

7001886 Moldavanca

1979 2000 R

0911807 paradox

146 146 2009

0911686 selma

164 164 2009

0913120 shedevr

2015

0913410 strukta

17

17

2015

R
R

0912193 Vernisaj
zavadovskaia
0912854 zenon

cp, in

07

cp, ps

07

f1

cp, mu

06

f1

cp, in, ps 07

F1

06

F1

cp, ps

2011

cp, in, ps 07

F1

72

45

1971 2011 R cp, in, mu 07

127 127 2014

cp, in, ps 07

F1

VARZ ROIE (Brassica oleracea L. convar. capitata


var. rubra L.) 4 soiuri
0942903 ranchero

146 146 2014

ps

06

f1

0942070 Red Dynasty

128

118 2011

cp

03

F1

46

Registrul_2015.indd 46

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

0941337 Royale

172 172 2005

cp

04

F1

0941356 Roxy

128

118 2005

cp

07

F1

13

VARZ Crea (Brassica oleracea L. convar. capitata


var. sabauda L.) 3 soiuri
0952456 EstreMa

164 164 2011

cp, in

05

F1

0952904 melissa

146 146 2014

cp

05

f1

0951689 Morama

164 164 2008

cp, in

06

F1

VARZ CHINEZEASC (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) 3 soiuri


1092247 Bilko

146 146 2010

cp

04

F1

1092905 manoko

146 146 2014

cp

01

f1

1092671 Richi

180 180 2012

cp

03

F1

tp, cd

CONOPID (Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. botrytis) 18 soiuri
0962976 abeni

128

118 2014

0962909 altamira

146 146 2014

03

F1

cp, in, cg 06

F1

0961019 Amerigo

127 127 2003

cp, in

04

F1

0961210 Baldo

128

118 2004

0961338 BarCelona

172 172 2008

cp, in

02

F1

cp

05

F1

0962075 Casper
0961808 fargo

164 164 2012

cp, in

05

F1

146 146 2009

cp

05

F1

0963227 fiero

13

2014

cp

06

F1

0962908 flamenco
0963474 fortaleza

146 146 2014

cp, in

05

F1

128

118 2015

cp

05

F1

0963488 freedom

128

118 2015

cp

04

F1

0961084 Fremont

128

118 2003

cp

04

F1

0962943 kastor

180 180 2014

cp, in

06

F1

0963341 maybach

186 186 2015

cp

0962071 Planita

128

118 2011

0962910 skywalker

146 146 2014

0961211 vINSON

128

118 2004

0962724 White Excel

180 180 2013

13

cp, in

02

F1

cp, in, cg 05

F1

cp, in

06

F1

cp, in

02

F1

cp

03

F1

tp, cd

tp, cd

47

Registrul_2015.indd 47

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

13

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. cymosa) 5 soiuri
0972907 batavia

146 146 2014

cp

03

F1

0972906 fiesta

146 146 2014

cp, in

06

F1

0971695 ironman

128

118 2008

cp, in

03

F1

0972940 marathon

180 180 2014

cp, cg

05

F1

0972171 milady

128

118 2009

cp

03

f1

Gulie (Brassica oleracea L. convar. acephal avar. gongulodes) 1 soi


1002918 korist

146 146 2013

cp

03

F1

cd, tp

3. Legume tuberculifere 70 soiuri


CARTOF (Solanum tuberosum L.) 70 soiuri
a) cu tubercul de culoare galben
0812648 Adora

129 129 2013

al

02

ga

0810927 Agata

140 140 2003

al

02

ga

0812460 Alegria

261 261 2012

al

02

ga

0812476 Arizona

140 140 2012

al

05

ga

0810928 Arnova

140 140 2003

in, al

04

ga

0812061 artemis

140 140 2010

al, in

04

ga

0811521 bernadette

225 225 2009

al

04

ga

0813387 bernina

131 131 2015

al

05

ga

0813384 catania

131 131 2015

al

02

ga

0813385 cardinia

131 131 2015

al

03

ga

0812649 carlita

129 129 2013

al

02

ga

0812655 Colomba

129 129 2013

al

02

ga

0812952 concordia

131 131 2014

al

04

ga

0813095 damaris

225 225 2014

al

04

ga

0812362 estrella

225 225 2014

al

04

ga

0812002 ewelina

131 131 2010

al

04

ga

0812650 fabula

129 129 2014

al

06

ga

48

Registrul_2015.indd 48

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

0811662 finka

131 131 2010

al

03

ga

0812580 fioretta

225 225 2014

al

03

ga

0812514 Flavia

132 132 2012

al

02

ga

0810502 Gloria

131 131 1999

al

03

ga

0810830 Impala

140 140 2002

al

03

ga

0813209 Julinka

131 131 2015

al

03

ga

0812506 laperla

165 165 2013

al

02

ga

0810293 Latona

129 129 1999

al

03

ga

0813388 leandra

131 131 2015

al, f

04

ga

0813208 liliana

131 131 2014

al

02

ga

0812685 Magda

225 225 2013

al, in

02

ga

0811665 MArabel

131 131 2008

al

04

ga

0813210 mariola

131 131 2015

al

04

ga

0811086 Minerva

165 165 2005

al

02

ga

0812049 Miranda

132 132 2011

al, f

03

ga

0813094 osiris

225 225 2014

al

02

ga

0811391 riviera

140 140 2009

al

02

ga

SANTE

140 140 2004

al, in

06

ga

0812463 Solist

261 261 2011

al

02

ga

0811193 Sprint

165 165 2005

al

03

ga

0812654 Sylvana

129 129 2013

al

05

ga

0811093 Tresor

140 140 2004

al, in

03

ga

0810515 velox

132 132 2001

al

03

ga

0811194 Vitesse

165 165 2004

al

04

ga

0812951 viviana

131 131 2014

al

06

ga

0813445 volare

140 140 2015

al

06

ga

0812656 volumia

129 129 2013

al

02

ga

13

b) cu tubercul de culoare roie


0811899 aladin

140 140 2009

al

06

0811520 Alwara

225 225 2010

al

04

0810929 Amorosa

140 140 2003

al

04

49

Registrul_2015.indd 49

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

0812048 Arosa

132 132 2011

al, f

03

0810295 asterix

129 129 2001

al

06

0811663 bellarosa

131 131 2009

al

02

0810294 Cleopatra

129 129 1999

al

03

0812038 delphine

225 225 2013

al, ps

04

0810277 Desire

129 129 1998

al

05

0813444 esmee

140 140 2014

al

05

0812949 evolution

140 140 2014

al

04

0812201 Irga

253 253 2011

al

04

rz

0810722 Kondor

140 140 2002

al

04

0811092 Kuroda

140 140 2004

al

06

0812950 lusa

140 140 2014

al

07

0812478 manitou

140 140 2014

al

06

0811898 picasso

140 140 2009

al

07

0810733 Red Scarlett

129 129 2002

al

03

0812047 red lady

132 132 2010

al

05

0813207 red sonia

131 131 2014

al

02

0810834 Redstar

129 129 2003

in, al

06

0811406 rodeo

129 129 2009

al

07

0812062 Roko

140 140 2011

al

05

0811154 Romano

140 140 2004

al, in

05

0810513 rosara

132 132 2001

al

03

0812477 Rudolph

140 140 2012

al

06

F1

13

4. Legume rdcinoase 65 soiuri


MORCOV (Daucus carota L.) 29 soiuri
1181891 Abaco
7905920 Artek

128

118 2013

cp, in

03

co

1983 2000 R

cp, in

03

ci

1182896 baltimore

146 146 2015

cp, in

05

ci

F1

1182899 bangor

146 146 2015

cp, in

04

ci

F1

1181335 Bolero

174 174 2008

cp, in, ps 04

ci

F1

1182295 Boltex

186 186 2011

cp, in, ps 06

co

F1

1183269 canada

146 146 2015

06

co

F1

1182919 chamare

280 280 2014

cp, in, ps 04

co

50

Registrul_2015.indd 50

19.02.2015 11:01:23

3801080 CHantenay 2461

55

45

1181827 comet

172 172 2009

1182898 cordoba

146 146 2015

1182663 cupar

146 146 2015

1182308 Elegance

138 138 2012

8902216 Krasavka

1950 2011 R

1993 2000 R

10

11

12

cp, in

05

co

cp, in, ps 04

co

cp, in

05

co

f1

05

co

f1

cp, in, ps 05

ci

F1

cp, in

04

cia

S
F1

1182645 Laguna

138 138 2013

cp, in

03

ci

1181321 Monanta

164 164 2007

cp, in

04

ci

1180782 Napoli

146 146 2004

cp, in

03

ci

F1

1182836 olimpo

174 174 2014

cp, in

03

ci

F1

1181848 presto

174 174 2010

cp, in

03

ci

F1

1182096 Red core

138 138 2013

cp, in

03

co

1182703 Riga

164 164 2013

cp, in

06

ci

F1

1181213 Royal chanson

128

118 2004

cp, in

03

co

1181358 Royal Forto

128

118 2007

cp, in

05

ci

1182089 santa Cruz

128

118 2011

cp, in, ps 04

co

F1

1182994 saturno

186 186 2015

03

ci

F1

1182095 Sirkana

138 138 2010

cp, in, ps 05

ci

F1

2008

03

co

1181761 tim Tom

174 174 2008

cp, in, ps 04

ci

1181694 victoria

128

118 2009

03

ci

f1

1181605 Stella

cp

cp, in

cp, in

13

SFECL ROIE
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.) 14 soiuri
146 146 2011

05

ci

1191829 bonel

172 172 2009

04

1192894 boro

146 146 2014

06

f1

1193443 camaro

174 174 2015

03

F1

1191498 carillon
cilindric
Crasni ar
1191150 fORONO
1192490 Kestrel

164 164 2008


R
90
45 2004 2011 R
90
45 2004 2011 R
127 127 2004
R
180 180 2012
R

u
u
u
u
u

04
06
05
07
05

ci
ci
r
ci
r

S
S
S
S
F1

1192385

Alto

F1

51

Registrul_2015.indd 51

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

1192074 larka

164 164 2009

04

1191513 Lola

127 127 2008

03

1192073 loma

164 164 2010

05

ci

1192890 taunus

146 146 2015

05

ci

F1

1192495 Wodan

146 146 2013

cp

03

F1

r, ng

r, ng

13

RIDICHI DE IARN

(Raphanus sativus var. niger L.) 2 soiuri


5000912 Zimniaia
Kruglaia
ciornaia

48

1232924 panter

280 280 2013

45

1960 2011 R

cp, i

cp, ps

04

RIDICHI DE LUN
(Raphanus sativus L. var. sativus) 12 soiuri
1212307 Annabel

138 138 2011

cp

02

F1

tp, cd

1212839 celesta

188 188 2014

cp

03

F1

tp, cd

5600669 Krasni Velikan

79

1970 2011 R

cp

cia

1211350 marabelle

172 172 2006

cp

04

cd, tp

1213221 marta

12

2015

cp

03

cd, tp

1212856 rondar

127 127 2014

cp

03

F1

tp

1211192 Rondeel

164 164 2004

cp

03

1212889 rover

146 146 2015

cp

04

F1

1211802 rudolf

146 146 2010

cp

03

1210895 sora

138 138 2003

cp

03

cd, tp

1211869 tarzan

188 188 2009

cp

04

ro

f1

cd, tp

1212179 tinto

174 174 2009

cp

04

f1

45

12

cd

PTRUNJEL (Petroselinum crispum Mill.) 5 soiuri

1262242 Arat

146 146 2010

1262886 eagle

146 146 2014

05

rd

cp, in, ps 06

rd

cp, in

52

Registrul_2015.indd 52

19.02.2015 11:01:23

10

11

12

1262885 petra

146 146 2013

cp

05

cr

1262887 rialto

146 146 2014

cp, in

04

fr

1262866 Xenon

188 188 2013

cp

03

cr

13

ELIN (Apium graveolens L.) 2 soiuri

1241803 diamant

146 146 2009

cp, in

05

rd

1242931 tango

146 146 2013

cp

05

pt

1282878 Vector

Hrean (Armoracia rusticana l.) 1 soi


7

2013

cp

05

5. Legume bulboase 48 soiuri


CEAP comun (Allium cepa L.) 41 soiuri
1112078 Antelope

128

118 2010

cp, in

05

1113145 bonus

17

17

2014

cp, in

04

F1

1112639 Bosko

127 127 2013

cp, ps

04

F1

1111764 bronze
d'amposta

174 174 2009

cp, ps

05

1111763 burgos

174 174 2009

1110578 Candy

128

118 2002

1112059 daggo

226 226 2010

1110780 Daytona

146 146 2003

1112271 Diamant

241

2011

1122541 echo

180 180 2012

1112715 elbrus

128

118 2015

1112814 elenka

13

13

2014

1112995 espagnol

186 186 2014

1111890 Exacta

128

118 2010

1112917 gladstone

146 146 2014

9001875 Haledon

45

iu

F1

r, iu

cp, in, ps 04

iu

F1

cp

03

du

F1

cp, in

03

iu

F1

cp, in

04

si

F1

cp, in, ps 04

si

cp

03

to

cp, ps

04

f1

cp, in, ps 07

F1

cp, ps

05

cp, in

03

cp

07

cp, in

05

iu

cp, in

06

si

F1

1994 2000 R

1112900 katinka

146 146 2014

1112837 lorenzos

174 174 2014

cp, in, ps 04

1112245 Manas

146 146 2011

cp, in, ps 04

1112716 marguette

128

118 2015

cp, ps

04

f1

F1
F1

F1
du

F1
F1

53

Registrul_2015.indd 53

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

cp, in, ps 04

1112060 melody

226 226 2010

iu

F1

1111348 Nerato

172 172 2008

cp, ps

06

si

F1

1112555 Orizaba

128

118 2011

cp, in

04

si, a

F1

1112667 ovation

180 180 2013

cp, in, ps 07

1112305 Pandero

138 138 2011

cp, in, ps 05
cp, in, ps 04

F1
si

F1

1113124 patriot

44

2015

1112945 pegase

180 180 2014

cp

03

1112939 red baron

146 146 2014

cp, ps

05

1112916 red bull

146 146 2014

cp, ps

07

1111887 Red Zeppelin

128

118 2010

cp, in, ps 04

1112901 sedona

146 146 2014

cp, in, ps 06

1122136 sibir

146 146 2012

cp

03

to

1111359 Sterling

128

118 2005

cp, in

05

si,a

F1

90

45

1999 2011 R

cp, in

05

iu

cp

04

to

cp, in, ps 04

si

F1

si

F1

Stuttgarter
Riesen

44

1122135 Swift

146 146 2012

1111828 taresco

172 172 2009

1111387 Universo

138 138 2007

cp, ps

06

1112696 valenciana

182 182 2013

cp, in

05

1112920 wellina

280 280 2014

1122198 Wolf

172 172 2011

cp

04

1112717 zambezi

128

118 2014

cp, in

06

13

F1
F1
r

F1

F1

r, iu

F1
F1

F1

cp, in, ps 06

F1
to

F1
F1

CEAP PENTRU COZI (Allium fistulosum L.) 5 soiuri


1142067 baja verde

128

118 2009

cp, pz

03

cd, tp

1142718 Green Banner

128

118 2012

cp, pz

03

1142840 kaigaro

188 188 2013

cp, pz

03

F1

cd, tp

1142497 Parade

146 146 2011

cp, pz

03

cd, tp

1141496 sAVEL

172 172 2006

cp, pz

03

cd, tp

05

cd

1152496 Columbus

Praz (Allium porrum L.) 1 soi


146 146 2011

cp

usturoi (Allium sativum L.) - 1 soi


1172877 Izumrud

2013

cp, in

05

to

54

Registrul_2015.indd 54

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

13

cd, tp

6. Legume cucurbitacee 116 soiuri


CASTRAVETE (Cucumis sativus L.) 51 soiuri
a) cu polenizare entomofil
0890714 Ajax

138 138 2002

cp, in

03

F1

0891805 allianz

146 146 2009

cp, in

03

F1

0891244 Atlantis

146 146 2005

cp, in

03

F1

0892731 bohemia

280 280 2014

cp, in

03

F1

0891083 hektor

138 138 2004

cp, mu

03

F1

0890442 Levina

128

118 2000

cp, in

04

F1

0891708 nadusha

128

118 2009

cp, in

03

F1

0891219 natasja

128

118 2007

cp, in

03

F1

0890441 Octopus

127 127 2000

cp, in

04

F1

0892523 premio

180 180 2013

cp

03

F1

0892054 Regal

186 186 2011

R cp, in, mu 03

F1

cp, in

03

F1

0891682 Rocket

7509413 Rodnicioc

182 182 2008

cp, mu

03

F1

0891191 Sonate

164 164 2005

cp, in

04

F1

0891514 starex

182 182 2008

cp, in

05

f1

cp, in

1979 2000 R

cd, tp

0891593 Plai

2008

03

F1

cd, tp

0890913 zubreonok

2005

R cp, in, mu 04

F1

cd, tp

tp

b) partenocarpici
0901594 altair
0901146 aKORD

2009

cp

05

pr

F1

2006

cp, in

03

pr

F1

tp

0901398 Amour

146 146 2008

cp, in

03

pr

F1

tp, cd

0901879 aphina

138 138 2009

cp

03

pr

F1

tp

0902383 artist

146 146 2010

R cp, in, mu 05

pr

F1

tp

0902448 Bettina

138 138 2012

cp

03

pr

F1

tp

0903345 capricorn

46

2015

cp

03

pr

F1

tp

0891322 Componist

164 164 2007

0902609 ciuc
0890715 Delpina

47

R cp, in, mu 03

pr

F1

cd, tp

cp, in

03

pr

F1

tp

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

2013

138 138 2002

55

Registrul_2015.indd 55

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

13

2010

cp

05

pr

F1

tp

0903175 director

138 138 2014

cp

03

pr

F1

tp

0892469 Ekol

127 127 2012

R cp, in, mu 04

pr

F1

cd, tp

0891679 excelsior

188 188 2009

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0901596 DEVIZ

0902842 ghec

2014

cp, in

03

pr

F1

tp, cd

0892093 karaoke

164 164 2010

cp,in

03

pr

F1

cd, tp

0902457 Kybria

164 164 2012

cp

02

pr

F1

tp, cd

0902719 maresa

128

118 2013

cp

03

pr

F1

tp

0893205 maria

180 180 2014

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0890577 Marinda

128

118 2002

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0890925 Masha

128

118 2003

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0891709 merengue

128

118 2009

cp, in

02

pr

F1

cd, tp

0891218 Mila

128

118 2005

cp, in

02

pr

F1

cd, tp
cd, tp

0891416 Mirabelle

128

118 2007

cp, in

03

pr

F1

0903396 nemo

138 138 2015

cp

03

pr

F1

tp

0891020 pasamonte

127 127 2004

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0891690 presto

164 164 2009

cp, in

04

pr

F1

cd, tp

0892704 puccini

164 164 2013

cp, in

03

pr

F1

cd

0892470 Rytm

127 127 2012

R cp, in, mu 03

pr

F1

cd, tp

0901595 Salut
0892309 Satina
0891597 Scelcuncic

2010

cp, in

05

pr

F1

tp

138 138 2010

cp, mu

03

pr

F1

cd, tp

R cp, in, mu 05

pr

F1

cd, tp

3
3

3
3

2010

0893486 sv 4097cv

128

118 2015

cp

04

pr

F1

cd, tp

0893176 zircon

138 138 2014

cp, in

03

pr

F1

cd

PEPENE VERDE (Citrullus vulgaris sin.C. Ianatus) 33 soiuri


0443158 arashan

127 127 2014

cp

04

cs, oa

F1

0441345 Au-Producer

173 173 2006

cp

04

cs, oa

0442471 Baraka

127 127 2012

cp

04

cs, ov

F1

cd, tp

0442173 Bonta

128

118 2011

cp

02

cs, r

F1

cd, tp

0442082 Colosseo

128

118 2012

cp

03

cs, oa

F1

0442525 crimson ruby

180 180 2013

cp

04

cs, oa

F1

0441094 Crimson Sweet

127 127 2003

cp

04

cs, ro

0442524 crimstar

180 180 2013

cp

02

cs, r

F1

cd, tp

0440716 crisby

138 138 2001

cp

03

cs, r

F1

cd, tp

cd, tp

56

Registrul_2015.indd 56

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

13

cs, ov

F1

cd, tp

F1

0442946 crispeed

180 180 2014

cp

03

0441255 Eureka

128

118 2004

cp

02

cs, ov

0443442 extazy

172 172 2015

cp

04

cs,r, fs F1

0441835 Farao

127 127 2011

cp

04

cs, oa

F1

0442815 furia

13

2014

cp

03

cs, ro

F1

0440718 Lady

138 138 2002

cp

02

cs, oa

F1

0441527 Lantha

173 173 2007

cp

03

b, ro

F1

0442081 MElania

128

118 2012

cp

03

cs, oa

F1

0443492 othello

128

118 2015

cp

04

cs, ov

F1

0442500 prismatica

262 262 2012

cp

05

cs, ro

F1

0441640 Red Star

138 138 2008

cp

03

b, r

F1

0443159 romanza

127 127 2015

cp

04

cs, oa

F1

118 2006

cp

03

cs, ov

cd, tp

0442480 Sorento

127 127 2012

cp

02

cs, ro

F1

cd, tp

0443143 sprinter

172 172 2015

cp

04

cs, r

F1

0442670 sugar delicata

180 180 2014

cp

02

b, ro

F1

0441372 Royal crimson


sweet

128

13

0443224 sunsweet

13

2014

cp

07

cs, ro

F1

0442848 talisman

138 138 2014

cp, ps

04

cs, r

F1

0441021 topgun

127 127 2004

cp

03

cs, ro

F1

0442097 Trophy

138 138 2011

cp

03

cs, ro

F1

0442925 varda

172 172 2014

cp

05

cs, ov

F1

0442306 victoria

138 138 2013

cp

02

cs, r

F1

0441526 Viking

173 173 2008

cp

03

cs, ro

F1

0443261 ws 1041

174 174 2015

cp

03

cs, ov

F1

13

cd, tp

cd, tp

cd, tp
cd, tp

PEPENE GALBEN (Cucumis melo L.) 13 soiuri


1312055 amal

186 186 2009

cp

04

an, ov

f1

1312286 Bijour

174 174 2011

cp

03

an, oa

F1

1312036 Bisan

188 188 2011

cp

03

an, ov

F1

2004 2011 R

1311115 cAMELIA
1312992 credo
1311634 maria

cp

03

ov

186 186 2015

cp

03

an

F1

2009

cp

05

ov

5
3

7
3

57

Registrul_2015.indd 57

19.02.2015 11:01:24

1312230 Pamiati Pangalo

10

11

12

2011

cp

03

ov

1311346 pASSPORT

173 173 2006

cp

02

gl, r

F1

1312944 premacy

180 180 2014

cp

06

an, ov

F1

2000

cp

03

ov

1310449 Pridnestrov
sCaia

1312312 Samit

128

118 2011

cp

03

an, ov

F1

1312034 Sereen

188 188 2011

cp

03

gl, r

F1

1312646 sokkar

138 138 2014

cp

05

an, ov

F1

DOVLEAC muscat (Cucurbita moschata L.) 1 soi

0461395 CARAT

13

241

45

2006

cp, in

05

ro

DOVLEAC comestibil (Cucurbita maxima Duch.) 5 soiuri

0452725 Crown Prince

180 180 2012

cp, in

05

F1

0482513 Gleisdorfer ol
Kurbis

278 278 2012

sm

05

2009

sm, md

07

0452966 strong tosa

127 127 2013

F1

cd, tp

0453429 vitalley

127 127 2015

F1

cd

0482022 Maslicinaia 75

DOVLECEL (Cucurbita pepo L.) 13 soiuri


1332668 Aral

180 180 2013

cp, in

02

F1

1332037 Ardendo 174

188 188 2010

cp, in

03

F1

cd, tp

1332296 Asma

186 186 2011

cp, in

03

F1

cd, tp

2005 2011 R

cp, in

04

ga, ap

pr

F1

1341320 auriu

1331519 cavili

138 138 2007

cp, in

02

1331085 eskenderany

128

118 2004

cp, in

02

F1

1333144 ezra

172 172 2014

cp, in

02

F1

1331347 irina

173 173 2006

cp, in

02

F1

1333421 ismalia

188 188 2015

cp, in

03

F1

1995 2000 R

cp, in

03

F1

1330093 Lenua

1341756 Patty Green Tint 128

118 2008

cp, in

03

1332669 suha

180 180 2014

cp, in

03

1341525 sunny delight

128

118 2007

cp, in

02

ap

ga, ap

cd, tp

F1
F1

cd, tp

F1

cd, tp

58

Registrul_2015.indd 58

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

13

7. Legume pstioase 41 soiuri


MAZRE DE GRDIN (Pisum sativum L.) 29 soiuri
0202318 AbadOr

128

118 2012

cp, in

05

0201710 cabree

128

118 2008

cp, in

03

0201713 Combi

128

118 2008

cp, in

05

0202509 Crescendo

128

118 2012

cp, in

03

0202276 Dakota

127 127 2012

cp, in

03

0202290 Favorit

254 254 2011

cp, in

05

0201221 Frila

128

118 2005

cp, in

05

0201909 geneva

138 138 2009

cp, in

05

0200092 Gorn

1999

cp, in

07

127 127 2015

cp, in

07

1998

cp, in

05

0200807 Jof

127 127 2003

cp, in

06

0201911 karina

138 138 2009

cp, in

03

0202292 Korvin

254 254 2011

cp, in

03

0201711 masterfon

128

118 2008

cp, in

03

0201712 Milor

128

118 2008

cp, in

04

0203303 olinda

127 127 2015

cp, in

05

0203177 oskar

280 280 2014

cp, in

02

0202107 Resal

128

118 2012

cp, in

05

0202508 Salinero

128

118 2012

cp, in

03

0203304 grundy
0200143 Izumrudni

8902160 Sfera

1993

cp, in

03

0202103 Sherwood

128

118 2010

cp, in

03

0200806 Skinado

127 127 2002

cp, in

04

0202200 Talbot

128

118 2011

cp, in

03

0202293 Torda

254 254 2011

cp, in

05

0201893 Trilogy

128

118 2011

cp, in

05

0201910 vada

138 138 2009

cp, in

05

0202104 Vinco

128

118 2010

cp, in

04

0202291 Virtus

254 254 2011

cp, in

03

59

Registrul_2015.indd 59

19.02.2015 11:01:24

10

11

12

13

FASOLE DE GRDIN (Phaseolus vulgaris L.) 10 soiuri


0223393 bldana

49

49

2015

0222321 Beronia

128

118 2011

cp, in, cg 04
cp, in

ga

05

ve

0223339 crockett

186 186 2015

0222320 Etna

128

118 2011

cp, cg

03

ve

cp, in

03

0220808 Forum

127 127 2003

0221851 MV 680-02

174 174 2009

cp, in

03

ve

cp, in

03

ve

0222100 paulista

128

118 2011

cp, in

04

ve

0222270 Santinela

241

45

2012

cp, in

04

ve

0221762 sundance

174 174 2009

cp, in

03

ga

0222099 unidor

128

118 2011

cp, in

07

ga

psu
cd

FASOLI (Vigna unguiculata L.) 2 soiuri

1350849 Dina

2003

cp, in

07

ve

1351110 ina

2006

IIIII

cp, in

07

ve

8. Legume verdeuri 8 soiuri

SALAT (Lactuca sativa L.) 4 soiuri

1072714 Frillice

128

118 2012

cp

03

fr

1072248 locarno

164 164 2010

cp

03

sk

cd, tp

1072851 onyx

138 138 2013

cp

03

ve

cd, tp

1072850 revolution

138 138 2013

cp

03

cd, tp

spanac (spinacia oleracea L.) 1 soi


1032947 clipper

180 180 2013

cp

05

F1

sparanghel (Asparagus officinalis L.) 1 soi


2272852 cumulus

52

53

2015

cp, cg

03

F1

mrar (Anethum graveolens L.) 2 soiuri


1041037 ambasador (B)
1042865 goldkrone

2004

cp, in

03

188 188 2013

cp, in

03

cd, tp

9. Porumb zaharat 36 soiuri


PORUMB ZAHARAT (Zea mays L. convar. saccharata) 36 soiuri
0142773 agnes
7402651 Aurica

280 280 2013


3

cp, in

03

F1

1979 2000 R

cp, in

03

F1

0141760 Basin

128

118 2010

in

06

F1

0141257 Bonus

127 127 2005

cp, in

07

F1

60

Registrul_2015.indd 60

19.02.2015 11:01:25

10

11

12

0142278 Boston

127 127 2010

cp, in

04

F1

0142658 elite

127 127 2013

cp, in

05

F1

0142700 erica

182 182 2013

cp, in

03

F1

0142660 GH 6462

127 127 2013

cp, in

07

F1

0142857 gss 3287

127 127 2014

cp, in

07

f1

0143300 gss 5649

127 127 2015

cp, in

05

f1

0143428 gss 8529

127 127 2015

cp, in

07

f1

0141895 Harvest Gold

128

118 2011

in

05

F1

0142672 honey bantam 78 180 180 2013

cp

03

F1

cp, in

04

F1

7402660 Jemciug

1979 2000 R

0140810 Jubilee

127 127 2003

cp, in

04

F1

0143336 kokanee

186 186 2015

in, cg

04

F1

0141759 mercur

128

118 2010

in

06

F1

0142256 Nectar 1

181 181 2012

cp, in

03

F1

Nectar 3

181 181 2012

cp, in

05

F1

0142259 Nectar 4

181 181 2012

cp, in

05

F1

0142258

0141137 Porumbeni
198 mrf
0142441 Porumbeni
196 su
0140021 Porumbeni
200 mrf
0141982 porumbeni
280 MRf

2005

cp, in

03

F1

2012

cp, in

03

F1

1998

cp, in

03

F1

2010

cp, in

05

F1

1998

cp, in

04

F1

2005

cp, in

05

F1

2006

cp, in

06

F1

0140020 Porumbeni
340 mrf
0140761 Porumbeni
341 mrf
0141282 Porumbeni
342 MRf
0142284 PORUMBENI
343 MRf
0142999 rustler

2011

cp, in

06

F1

186 186 2015

in, cg

05

F1

0141757 Sheba

128

118 2010

cp

03

F1

0142311 Signet

128

118 2011

cp, in

02

F1

0142277 Spirit

127 127 2010

cp, in

03

F1

0142858 starshine

127 127 2014

cp, in

03

f1

0141896 Trophy

128

118 2011

cp, in

03

F1

0143430 union vp

50

50

2015

cp, in

04

F1

0142699 vega

182 182 2013

cp, in

03

F1

13

61

Registrul_2015.indd 61

19.02.2015 11:01:25

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VIII. Plante ornamentale 64 soiuri

Indicii

2
8

OCHIUL-BOULUI (Callistephus chinensis L. (Nees)) 3 soiuri

1740175 Nuvela

10

10

1998

2000

1740174 Rozetti

10

10

1998

2000

1740044 Sperana

10

10

1995

2000

CAN (Canna L.) 5 soiuri

1870106 Ctlina

10

10

1997

2000

1870104 Chiinu

10

10

1997

2000

1870103 Gama

10

10

1997

2000

1870061 Gingie

10

10

1995

2000

1870062 Lucica

10

10

1995

2000

CRIZANTEM (Chrysanthemum L.) 3 soiuri

1930117 Alb

10

10

1997

2000

1930121 Joc

10

10

1997

2000

t, n

1930539 Noroc

10

10

1999

2000

2000

t, n

STNJENEL (Iris L.) 19 soiuri


1860068 Alunel

10

10

1998

1860553 Bacovia

10

10

2003

t, n

1860260 calea izvoarelor

10

10

2001

t, n

1860075 Candela Memoriei

10

10

1998

t, n

1860261 Candida

10

10

2000

t, n

1860266 Candoare

10

10

2000

t, n

1860074 Doina Dorului

10

10

1998

t, n

2000

2000

62

Registrul_2015.indd 62

19.02.2015 11:01:25

1860267 drago vod

10

10

1860262 Fulguire stelar

10

1860073 Grafie Magic

2001

t, n

10

2000

t, n

10

10

1998

t, n

1860263 graiela

10

10

2001

t, n

1860558 ngerul vestitor

10

10

2003

t, n

1860067 Lanterna Magic

10

10

1998

2000

t, n

1860072 Lia Ciocrlia

10

10

1998

2000

t, n

1860071 Pecetea Latiniei

10

10

1998

2000

t, n

1860270 Rndunic-Rndunel

10

10

2000

t, n

1860069 Taina Luceafrului

10

10

1998

t, n

1860264 Veronica Micle

10

10

2000

t, n

1860070 Vraja Luminii

10

10

1998

t, n

2000

2000

2000

BUJOR (Paeonia L.) 25 soiuri


1890944 Adonis

10

10

2006

1890625 Amurg violet

10

10

2003

t, n

1890941 Angeline

10

10

2007

t, n

1890620 Balada

10

10

2003

t, n

1890945 Cetatea Alb

10

10

2006

t, n

1890186 Cntec etern

10

10

2000

t, n

1890946 DOCHIA

10

10

2007

t, n

1890628 DOINA

10

10

2004

t, n

1890626 DOMNIA

10

10

2005

t, n

1890624 Dulcele foc

10

10

2003

1890949 Eminesciana

10

10

2002

t, n

1890622 Haiducul BUJOR

10

10

2005

t, n

1890942 Horia

10

10

2007

t, n

1890188 Ilinca

10

10

2000

t, n

1890054 imensitate

10

10

2001

t, n

1890187 meterul manole

10

10

2001

t, n

63

Registrul_2015.indd 63

19.02.2015 11:01:25

1890183 Moldova

10

10

1890184 Muatina

10

1890623 nOCTURNA bACOVIAN

10

1890155 Prichindel

2000

t, n

10

2000

t, n

10

2004

t, n

10

10

2000

1890621 sMARANDA

10

10

2005

t, n

1890947 SOLO

10

10

2004

in

1890940 ValentinE

10

10

2006

t, in

1890182 veselie

10

10

2001

1890948 Viteazul

10

10

2002

t, n

CRIN GALBEN (Lilium L.) 7 soiuri

1980959 Auriu

10

10

2007

1980952 Avntul

10

10

2006

1980951 Columna

10

10

2006

1980958 Coral

10

10

2005

1980953 Farmec

10

10

2006

1980956 Lmi

10

10

2005

1980954 Licurici

10

10

2007

GLADIOL (Gladiolus L.) 1 soi

1832017 tandree

10

10

2009

t, n

t, n

Galtonia (galtonia Candicans) (Bak.) 1 soi

1792015 fulguiri estivale

10

10

2009

64

Registrul_2015.indd 64

19.02.2015 11:01:25

Durata pstrrii
fructelor (zile)

Epoca de
recoltare

Direcia de utilizare a fructelor

Zona de cultivare

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Denumirea soiului

Numrul
originatorului
Numrul menintorului (import.)

Nr. de
nregistrare

IX. Pomi i arbuti fructiferi 273 soiuri

14

15

mr (Malus domestica Borkh) 69 soiuri


1. Soiuri de var 13 soiuri
1383636 Discovery

88

2015

cp, in

1525

01 20.08

1383635 Early Geneva

107

2015

cp, in

37

15 25.07

7150628 Mantet

213

1989 2000

cp, in

510

25.07 05.08

3900827 Papirovka

87

1994 2000

cp, in

510

15 25.07

1380665 primula

204

2008

cp, in

1525

10 20.08

7150580 Quinte

215

1994 2000

cp, in

510

25.07 05.08

4150414 red melba

216

1980 2000

cp, in

510

25.07 05.08

1383630 Redfree

107

2015

cp, in

3050

15 25.08

introdus Romus 2

220

2008

cp, in

510

15 25.07

introdus Romus 3

220

2008

cp, in

1015

05 12.08

4805216 Slava peremojiam

58

1980 2000

cp, in

2025

20.08 05.09

4001257 afran de var

87

1958 2000

cp, in

1015

10 20.08

1383629 vista bella

107

2015

cp, in

510

20 30.07

2. Soiuri de toamn 16 soiuri


9150609 Akane

194

4804627 Calvil de Zpad

87

1380220 Coredana (B)


1380976 Coredem
1380862 coredis
1380979 Domneti
1380436a Generos

1993 2000
1988 2000

R cp, in
R

70-100 01 10.09

cp, in 70120 10 15.09

141;2

2001

cp, in 70100 25.08 05.09

2002

cp, in

2540

25.08 05.09

2;141

2013

cp, in

3040

05 15.09

87

2002

cp, in 70120 10 15.09

142

2001

cp, in 70120 10 20.09

1382024 izvora

2;141

2010

cp, in

1380980 nistre

87

2002

cp, in 70120 10 20.09

1381142 pioner

142

2003

cp, in 70100 01 10.09

7751819 Priam

204

2007

cp, in 90150 10 20.09

5060

01 10.09

65

Registrul_2015.indd 65

19.02.2015 11:01:25

7751818 Prima

204

4
2

1989 2000

14

15

cp, in

2540

25.08 05.09

1380436d Remo

141

2001

cp, in 90150 10 20.09

1380436c Rewena

141

2001

cp, in 90150 10 20.09

7150652 Spartan

217

1988 2000

cp, in 90150 10 20.09

1380981 iganca

87

2002

cp, in 70120 10 20.09

3. Soiuri de iarn 46 soiuri


4150325 Banan de iarn

201

1958 2000

cp, in 70120

15 20.09

1383637 braeburn

218

2015

III

cp, in 190220 01 20.10

1381425 campion

223

2007

cp, in 120170 20 25.09

1380982 Candil Sinap

109

2002

cp, in 120150 20 25.09

1383379 coop 39 (crimson Crisp) 157 159 2015

cp, in 190210 20 25.09

1380855 Coreagat (B)

2;141

2011

cp, in 160180 20.09.10.10

1380858 coreal (B)

2;141

2010

cp, in 150160 2030.09

1380854 corealor (B)

2;141

2010

cp, in 170190 2030.09

1380219 Coredar (B)

2;141

2001

cp, in 120150 20 25.09

1382025 coredova (B)

2;141

2010

cp, in 160170 2030.09

1380857 Corejuno (B)

2;141

2010

cp, in 170190 2030.09

1380650 Corelita (B)

2007

cp, in 120170 20 25.09

1380861 coreor (B)

2;141

2013

cp, in 150180 20.0905.10

1380859 coreprim

2;141

2013

cp, in 120150 2030.09

1380852 coretard (B)

2;141

2010

cp, in 190210 2025.09

1383378 dalinette

163 159 2015

cp, in 190210 2025.09

1383468 dalirene

163 159 2015

cp, in 190210 2025.09

4804422 delicious

107

1980 2000 IIIII cp, in 150180 20 25.09

8258805 Empire

107

1996 2000

1380436b Florina

197

2001

cp, in 120170 20 25.09

1383634 Fuji

102

2015

III

cp, in 190220 01 20.10

1383381 galaval

166 159 2015

cp, in 120150 1020.09

1380978 Gala Delicious

218

2002

cp, in 120150 10 20.09

6750125 Golden Delicious

210

1980 2000

cp, in 150180 25 30.09

7551894 Goldspur

198

1980 2000

cp, in 150180 25 30.09

1383633 granny smith

111

2015

III

cp, in 190220 01 20.10

7450915 Idared

200

1988 2000

cp, in 160190 25 30.09

cp, in 160190 25 30.09

66

Registrul_2015.indd 66

19.02.2015 11:01:25

14

15

1383374 jeromine

167 159 2015

cp, in 190210 20 25.09

1380977 Jonagold

199

2002

cp, in 160190 25 30.09

4850920 Jonathan

203

1958 2000

cp, in 120150 20 25.09

1383632 jonica

90

2015

cp, in 160190 25 30.09

3950310 Mantuaner

109

1980 2000

cp, in 120170 20 25.09

7751788 Melrose

207

1990 2000

cp, in 160190 25 30.09

1383631 mutsu (crispin)

102

2015

cp, in 150180 25 30.09

6450113 Red Jonathan


107
(Jonared)
1380983 Renet de Champagner 100

1980 2000

cp, in 120150 20 25.09

2002

cp, in 160200 25 30.09

4805089 Renet Simirenco

58

1988 2000

cp, in 160200 25.09 05.10

1383380 simmons gala (gala


buckey simmons)
1381141 Surprise (golden
rezistent)

168 159 2015

cp, in 120150 1020.09

204

2003

cp, in 70120

1994 2000

cp, in 120150 20 25.09

7850921 Starkspur
Red Delicious

209

1980 2000 IIIII cp, in 150180 25 30.09

1381005 SUPER CHIEF

107

2007

4050304 Wagener Premiat

107

1958 2000 IIIII cp, in 160190 25 30.09

7551886 Wellspur Delicious

211

1980 2000

cp, in 150180 25 30.09

1383628 wilmuta

97

2015

cp, in 160190 25 30.09

7850875 Yellospur Delicious 198

1980 2000

cp, in 150180 25 30.09

8406235 Sperana

05 15.09

cp, in 160190 25 30.09

Pr (Pyrus communus L.) 22 soiuri


4850211 Contesa de Paris

100

1958 2000

cp, in 90160 25.09 05.10

7450737 Cooc Starking


Delicious
1403627 cur

107

1994 2000

cp, in

1015

100

2015

cp, in

120

1400945 Decana de iarn

147

2002

cp, in 90120 25.09 05.10

1400986 Ducesa de Anguleme 100

2002

cp, in

4565

4150163 Favorita lui Clapp

107

1989 2000

cp, in

36

10 25.08

1403626 iliinca

109

2015

cp, in

57

11 30.07

1403572 Kieeffers Seedling

cp

4050

01 10.09

20.08 05.09
01.09
10 20.09

107

2010

8207747 moldovanca

1988 2000

cp, in 100200 25.09 05.10

5801044 Noiabrskaia

1980 2000

cp, in 120200 25.09 05.10

5801060 Otecestvennaia

1988 2000

cp, in 90120 25.09 05.10

100

2015

1403625 r x 1247

cp

90

20.09

67

Registrul_2015.indd 67

19.02.2015 11:01:25

7908083 Sokrovice

14

15

1980 2000

cp, in

2045

01 10.09

7450745 Starkrimson

107

1994 2000

cp, in

2045

20.08 05.09

4150040 Untoasa Bosc

100

1958 2000

cp, in

4565

10 20.09

4150066 Untoasa Giffard

100

1964 2000

cp, in

510

15 25.07

4150031 Untoasa Hardenpont


6950094 Untoasa precoce
Morettini
8007802 Vstavocinaia

98

1958 2000

cp, in 120180 01 10.10

103

1980 2000 III cp, in


IV

1980 2000

cp, in 45100 20 30.09

4150090 Williams

107

1958 2000

cp, in

1015

20.08 05.09

6950108 Williams Rouge


Delbard

107

1994 2000

cp, in

1015

20.08 05.09

1994 2000

cp, in

510

01 15.08

120

01 15.10

1400166 Zorka

510

01 15.08

GUTUI (Cydonia oblonga Mill) 10 soiuri


7806396 Auriu

1958 2000 IIIV

in

1601002 Codreanca

2002

IIIV

in

90

25.09 10.10

1620178 Cometa

1995 2000 IIIV

in

120

01 15.10

9806434 Iantarnaia Moldavii

1989 2000 IIIV

in

120

01 15.10

7806426 Iujanka

1988 2000 IIIV

in

120

01 15.10

1621566 olga

2013

IIIV

in

100

01 10.10

4901380 TurunciuKskaia

1958 2000 IIIV

in

120

01 15.10

1620988 Urojainaia

2002

IIIV

in

120

01 15.10

1620401 UrosoK

1995 2000 IIIV

in

120

01 15.10

1620167 Zarea

1995 2000 IIIV

in

120

01 15.10

PRUN (Prunus domestica L.) 28 soiuri


1422028 ajur-1

2013

cp, in

2030 20 30.08

4000200 Ana Spath

90

1958 2000

cl, in

3040 12 27.09

1423641 blue free

107

2015

cp, in

1420991 aanska NaJbolIa

221

2002

cl, in

2030 25.08 10.09

1423573 aanska lepotica

105

2013

cp, in

1020 01 10,08

1423254 aanska rana

221

2014

cp, in

1015 01 20.07

5900182 Kabardinskaia
ranniaia
1422963 centenar

60

1994 2000 III, cp, in


IV

510

05 20.08

96

2013

510

0110.08

cp, in

80

20 30.09

68

Registrul_2015.indd 68

19.02.2015 11:01:26

14

15

8010927 CHiiniovscaia
ranniaia

1980 2000 III, cp, in


IV

510

05 20.08

1423574 Crasa oseni

2010

4560

20 30.09

8703337 Pamiati Kostinoi

1987 2000 III

Pamiati Vavilova

2010

4050231 Piersikovaia

109

1958 2000 I, IV cp, in

1423640 pitetean

220

2015

cp, in

8703335 Pozdniaia Hramova

1994 2000

cp, in 60120 20.09 10.10

6250157 President

88

1994 2000

cp, in 60120 20.09 10.10

1420437 Ranniaia Hramova

1998 2000

cp, in

45

25.07 10.08

4050258 Renclod Althan

101

1958 2000

cp, in

2030

18.08 05.09

1420990 Ruth GersCHtetter

90

2002

cp

45

01 25.07

7202962 Sopernia

1980 2000 II, IV

in

1015

01 15.09

7751648 Stanley

cp, in
in
cp, in

40100 05 20.08
2025

20 30.09

45

20.07 05.08

25.07 10.08

202

1989 2000

cp, in 40100 05 20.09

1423255 super prezident

2014

cp, in 40100 15 20.09

8703361 Udlinionnaia

1994 2000

cp, in 40100 15 20.09

1422967 valor

95

2013

cp, in 30100 25.0805.09

8010935 Vengherka iubileinaia

1980 2000

cp, in

3050

18.08 05.09

6200362 Vengherka krupnaia


sladkaia

1980 2000

cp, in

3050

18.08 05.09

103

1988 2000

cp, in 40100 05 20.09

1995 2000

cp, in 40100 10 30.09

4000226 Vinete de Italia


4000218 Vinete de Moldova

PRUN JAPONEZ (Prunus salicina L.) 3 soiuri


1723643 angeleno

107 243 2015

cp, in

100

25.08 10.10

1723644 black amber

107 243 2015

cp, in

15

25.07 10.08

1723642 friar

107

2015

cp, in

30

01 10.08

CORCODU (Prunus cerasifera Ehrh.) 3 soiuri

1440389 Cernomorskaia

59

1997 2000

in

35

20 30.07

1440410 Podaroc druziam

59

1997 2000

in

35

01 10.07

1440400 Rubinovaia

59

1997 2000

in

35

10 20.07

69

Registrul_2015.indd 69

19.02.2015 11:01:26

14

15

CAIS (Prunus armeniaca L.) 20 soiuri


1510169 Bucuria
1510872 CR-263

1994 2000 IIIV

212

2003

IIIV cp, in

1513244 dacia
8406081 Detski

2014

IIIV cp, in 1520

1988 2000 IIIV cp, in

23

01 15.07

6701740 CHiiniovschi rannii

1980 2000 IIIV cp, in

35

01 10.07

6002552 Costiujenschii

1980 2000 IIIV cp, in

35

20 30.07

1512962 codrean

2014

IIIV cp, in

710

30.06 04.07

4901401 Krasnociokii

109

1958 2000 IIIV cp, in

35

10 20.07

1513610 kyoto

100

2015

8703655 Moldavschii Olimpie

1994 2000 IIIV cp, in

35

05 15.07

1510170 Nadejda

1994 2000 IIIV cp, in

23

05 15.07

1513611 nja 32 (a1, bhArd,


orange red)

107

2015

IIIII cp, in 1012

20.06 01.07

1513246 nja 42

107

2014

IIIV cp, in

57

05 12.06

1988 2000 IIIV cp, in

57

25.07 05.08

220

2003

IIIV

57

25.07 05.08

2014

IIIV cp, in 1520

25.07 05.08

1513609 tsunami (ea 5016)

100

2015

IIIII

cp

06 12.06

1510993 alah (Erevani)

2002

IIIV

in

23

05 15.07

149

2010

IIIV cp, in

35

1020.07

2013

IIIV cp, in

510

0211.07

8406120 Raduga
1511144 Sirena
1513245 sulmona

1513575 Umberto
1511752 vasile cociu

cp

23

15 25.06

23

25.06 10.07

IIIV cp, in 1520

in

05 10.07

10 15.07

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) 24 soiuri


1493252 alb timpuriu

2014

23

20 30.06

208

1980 2000 IIIV

in

23

20 30.07

1998 2000 IIIII

cp

23

20 30.07

6950159 Collins

204

1980 2000 IIIV

cp

23

15 25.07

6950191 favorita 1
(Favorita Morettini)

222

1998 2000 IIIII

cp

23

10 20.07

7508271 Flamingo

61

1980 2000 IIIV

in

23

6950140 Cardinal
7806663 Codru

6200320 Glbenica
4950208 Golden Jubilee
7806620 Iulski
6950132 Jerseyland

IIIV cp, in

20 30.07

1980 2000 IIIV

in

515 01 10.09

204

1958 2000 IIIV

in

25

1988 2000 IIIII

in

23

20 30.07

204

1997 2000 IIIV

in

23

20 30.07

1958 2000 IIIV


IIIII
IV

in

25

20 30.08

cp

714 20.06 10.07

4900235 Lebedev

61

1493613 maycrest (minastar)

107

2015

01 10.08

70

Registrul_2015.indd 70

19.02.2015 11:01:26

6200346 Moldavschii pozdnii


7806639 Moldova

1980 2000

14

15

III

in

1020

10 20.09

1997 2000 IIIV

in

25

15 20.08

1493612 red gold (stark red


gold)

107

2015

IIIII
IV

cp

714

11 30.08

6950175 Redhaven

205

1980 2000 IIIV

cp

25

01 10.08

4800354 Socini

61

1958 2000 IIIV

cp

23

20 30.07

1493251 sofia

2014

IIIV cp, in

23

01 15.08

1493576 Springold

2010

IIIV

cp

23

0110.07

1493639 Springcrest

107

2015

IIIII
IV

cp

714

01 10.07

7150407 Stark sunglo

206

1980 2000

III

cp

23

15 25.08

7806701 Urojaini jolti

1980 2000 IIIV

in

23

15 20.07

4950176 Valiant

214

1958 2000 IIIV

in

25

20 30.08

4850254 Veteran

214

1958 2000 IIIV

cp

25

20 30.08

CIRE (Cerasus avium L.) 36 soiuri


1473623 BigarreAu burlat

100

2015

cp

26

01 10.06

5150060 BigarreAu

63

1991 2000

cp

24

01 10.06

Oratovskogo
1473624 BigarreAu morro

100

2015

cp

26

01 10.06

7952082 Bigarreau producta


dELBARD
1473619 big star

100

1996 2000

cp

25

22 28.06

103

2015

cp, in

26

20 27.06

4150309 Cea mai timpurie

90

1958 2000

cp

13

25 31.05

cp

6702120 Chiineovscaia

1980 2000

13

25 31.05

6400620 Daghestanka

115

24

09 16.06

1473638 ferrovia

103

1998 2000 IIIII; cp, in


IV
2015
r cp, in

26

22 28.06

1470173 Hebros

94

1996 2000

in

36

29.06 05.07

5100232 Iunskaia ranniaia

63

1987 2000

cp, in

23

08 14.06

4150287 Jaboulay

100

1958 2000

cp

23

08 14.06

8456151 Katanka

88

1997 2000

cp

24

01 10.06

1473620 kordia

223

2015

26

22 29.06

1473621 lapins

95

cp, in

26

20 26.06

8703477 Livdeanca

24

10 18.06

8703493 Maslovskaia

1998 2000 IIIII; cp, in


IV
1998 2000 IIIII; cp, in
IV

25

11 21.06

243 2015

IIIII cp, in
r

71

Registrul_2015.indd 71

19.02.2015 11:01:26

5800323 Melitopolskaia
ciornaia

63

1470996 Napoleon roz


(Bigarreau Napoleon)

100

6902170 Poleana
7704771 Pozdniaia
Lermontova

14

15

1991 2000

cp

24

08 15.06

2002

cp

25

22 28.06

63

1991 2000

cp, in

36

29.06 05.07

115

1999 2000

III

in

36

06 12.07

5301424 Record

1964 2000

cp, in

36

29.06 05.07

1473615 regina

103

2015

cp, in

26

01 15.07

4800877 Rekordnaia

61

1964 2000

cp, in

36

29.06 05.07

1471143 Rosoanskaia
zolotaia

156

2003

cp

12

10 16.06

1473622 stella

107

2015

cp, in

26

10 20.06

1473618 skeena

95

2015

cp, in

26

23 30.06

1473616 sumit

95

2015

in

26

01 15.07

1473617 sweet heart

95

2015

cp, in

26

24 30.06

8703531 taina

110

36

29.06 05.07

1473250 techlovan

80

1998 2000 IIIII; cp, in


IV
2014
r cp, in

36

01 15.06

4150295 Timpuriu Kassins

90

1958 2000 iiiv

cp

23

08 14.06

5300290 Trueni 2

1958 2000

cp

12

10 17.06

5300193 Valerii Cikalov

63

1988 2000

cp

24

01 10.06

4902130 Vinca

63

1997 2000

cp, in

24

08 14.06

VIIN (Cerasus vulgaris Miller) 13 soiuri


7551762 Criana

96

1988 2000

cp, in

23

25.06 05.07

8456089 Erdi btermo


(Erdi urojainaia)

99

1993 2000

cp, in

23

20 30.06

8456062 Erdi Nagygy molcsu


(Erdi crupnoplodnaia)

99

1993 2000

cp, in

23

10 20.06

2008

cp, in

35

20.07 02.08

99

2013

IIIV cp, in

510

0712.06

1451569 mrioara

2013

IIIV cp, in

58

0510.06

1453614 nor star

90

2015

26

10 20.06

introdus

Lutowka

1452968 meteor korai

in

72

Registrul_2015.indd 72

19.02.2015 11:01:26

8456011 Oblacinska

105

3950158 Podbelski

90

14

15

1988 2000

cp, in

23

20 30.06

1958 2000

cp, in

23

25.06 05.07

23

04 12.06

6701744 Ranniaia 2

87

III;
1980 2000
cp, in
IV

3900614 panka ranniaia

87

1958 2000

in

23

15 25.06

1450232 umadinka

105

2003

cp, in

23

03 07.06

8456070 Uifehertoi fiurtosi

99

1993 2000

cp, in

23

10 20.06

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in
cp, in

1 an
1 an

septembrie
septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

1640784 lunguiee

175 175 2007


r
2
2 1980 2000 I (2,3)
IIIV
I (2,3)
2
2 1980 2000
IIIV
I (2,3)
2
2 1980 2000
IIIV
I (2,3)
2
2 1980 2000
IIIV
10 10 2006
r

cp, in

1 an

septembrie

1640439 Pescianski

175 175 2005

cp, in

1 an

septembrie

1641112 recea
6701949 Schinoschi

175 175 2006


r cp, in
2
2 1980 2000 I (2,3) cp, in
IIIV

1 an
1 an

septembrie
septembrie

NUC (Juglans regia L.) 14 soiuri

1641109 de briceni

175 175 2006

I (2,3)
IIIV
r
I (2,3)
IIIV
r

de fleti

175 175 2006

1640440a Cazacu

1640785 codrene

10

10 2006

1640440 Coglniceanu

1641111

1641113 iargara
6601740 CalarasCHi
6701825 CHiiniovschi
6701833 Corjeuchi
6601741 costiujenschi

2005

2005

alun (Corylus avellana L.) 1 soi

1363161 tonda gentile romana 169 176 2015

cp, in 18 luni

septembrie

MIGDAL (Amigdalus L.) 8 soiuri

1630225 alb moldovenesc

2008

IIIV cp, in 23 ani septembrie

1633248 cristina

2014

IIIV cp, in 68 ani septembrie

2008

IIIV cp, in 23 ani septembrie

1631570 f2 2052 (rihter 2052)


1633577 Hramov standard

2008

IIIV cp, in 23 ani septembrie

1633578 delicat

2008

IIIV cp, in 23 ani septembrie

2008

IIIV cp, in 23 ani septembrie

introdus

Meteor

73

Registrul_2015.indd 73

19.02.2015 11:01:26

1621003 Pervene Hramova

2002

IIIV cp, in 23 ani

septembrie

1621004 Victoria

2002

IIIV cp, in 23 ani

septembrie

14

15

CORN (Cornus mas. L.) 4 soiuri

1601571 Corn cu fructe mari

2006

cp, in

510

25.08 10.09

1600240a De Baimaclia

2003

cp, in

510

25.08 10.09

1600235 De Bucov

2003

cp, in

510

25.08 10.09

1600234 De Orhei

2003

cp, in

510

25.08 10.09

CURMAL DE CHINA (Ziziphus jujuba Mill.) 5 soiuri

1610878 Chiinu 3
1611572 Ia-zao

2002

IIIV cp, in 1030 25.09 15.10

108

2005

IIIV cp, in 1030 25.09 15.10

8258678 Kitaiski-60

108

1993 2000 IIIV cp, in 1030 25.09 15.10

1610877 Kitaiski-93

108

2002

cp, in 1030 25.09 15.10

1610010 Ta-Ian-Tzao

108

1993 2000

cp, in 1030 25.09 15.10

ZMEUR (Rubus idaeus L.) 2 soiuri

1570010 Barnaulskaia

64

1994 2000

cp, in

23

25.07 25.08

8204594 Skromnia

65

1994 2000

cp, in

23

25.07 25.08

COACZ NEGRU (ribes nigrum L.) 3 soiuri

6903525 Belarusskaia
Sladkaia

51

1993 2000

cp, in

35

20.06 12.07

6903568 Minai mriov

51

1988 2000

cp, in

35

16.06 25.07

1542776 Titania

2012

cp, in

35

16.0618.07

35

20.0630.06

COACZ Rou (Ribes rubrum L.) 1 soi

introdus Rou de olanda

2009

cp, in

AGRI (Ribes grossularia L.) 2 soiuri

1531272 donekii
crupno-plodni
1530246 donekii pervene

110

2004

cp, in

67

30.06 30.08

110

2004

cp, in

67

15.06 25.07

CPUN (Fragaria ananassa Duch.) 3 soiuri

7850794 Gorella
7751702 Red Gauntlet
6950361 Senga Sengana

97
88
90

2
2
2

1993 2000
1990 2000
1980 2000

r
r
r

cp, in
cp, in
cp, in

25
25
25

15.06 20.07
10.06 30.07
20.06 25.07

74

Registrul_2015.indd 74

19.02.2015 11:01:26

14

15

23

15.06 30.08

Mur (Rubus fruticosus L.) 1 soi

2522777 Thornfree cl.

2012

III

cp, in

SCORU NEGRU (Aronia melanocarpa (Michx) (Ell.) 1 soi

1373160 aronia nero cl 196

196 196 2015

cp, in

10-15

10.08 15.09

Portaltoi Pomicol 34 specii i biotipuri


Denumirea

Originatorul

Menintorul

Anul
nregistrrii

Cais (Armeniaca vulgaris L.)


Zarzr

2002

myrobalan 29 c
(Prunus cerasifera)

88

2015

2002

Cire (Prunus cerasus L.)


Cire slbatic, colt

2, 88

cire franc (Cerasus avium L.)

2015

gisela 5 (Prunus cerasus x Prunus canescens)

90

2015

gisela 6 (Prunus cerasus x Prunus canescens)

90

2015

Maxma 14 (Prunus mahaleb x


Prunus avium)

100

2015

Maxma 60 (Prunus mahaleb x


Prunus avium)

100

2015

2002

100

2002

2015

2002

Corn (Cornus mas L.)


Corn

Gutui (Cydonia oblonga Mill.)


Gutui tip BA 29
gutui franc (Cydonia oblonga
Mill.)

Mr (Malus domestica Borch.)


Mr de pdure i soiurile
omologate

75

Registrul_2015.indd 75

19.02.2015 11:01:26

M-4

88

2002

M-7

88

2002

M-9

88

2002

M-26

88

2002

M-106

88

2002

Bud 62-396

147

2002

2002

2002

2002

Migdal (Amygdalus L.)


Migdal

Nuc (Juglans regia L.)


Nuc comun

Pr (Pyrus communis L.)


Pr slbatic

Gutui tip A

100

2002

Gutui tip BA 29

100

2002

2015

Pr franc (Pyrus communis L. )

Piersic (Persica vulgaris Mill.)


Migdal

2002

piersic franc (Persica vulgaris


Mill.)

2015

Kubani 86 (Prunus persica x


Prunus cerasifera)

147

2015

sputnik (PG2, Prunus davidiana)

147

2015

gf 677 (Prunus persica x Prunus


amygdalus)

100

2015

Prun (Prunus domestica L.)


Corcodu

2002

myrobalan 29 c (Prunus cerasi


fera)

88

2015

Kubani 86

147

2015

vva 1 (Prunus tomentosa x Prunus cerasifera)

147

2015

2002

Viin (Cerasus vulgaris L.)


Mahaleb

76

Registrul_2015.indd 76

19.02.2015 11:01:27

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

X. Vi de vie (Vitis L.) 90 soiuri

Indicii

10

III

cp

06

Soiuri pentru mas cu boabe albe 23 soiuri


7606877

Alb de suruceni

6,2

1988

1673645

arcadia

43

2015

IIIIV

cp

02

8607558

Augustovski

2007

cp

01

5050898

Chasselas musqu

93

1946

III

cp

05

4950402

Chasselas (dOre)

93

1946

III

cp

05

4950410

Chasselas rose

93

1964

III

cp

05

7807490

Frumoasa alb

1991

III

cp

05

1671145

guzun

2004

III

cp

06

5850118

Irai Oliver

99

1946

5050650

Jemciug cSaba

99

1946

cp

01

8207887

Ialovenschi Ustoicivi

1994

III

cp

07

1670748

Iubilei Juravelea

5350115

Karaburnu

7606958

2000

2000

2000

cp, in 03

2000

III

cp

06

106

1946

cp

07

Leana

1987

III

cp

05

1671114

Mrgritar

2006

III

cp

03

7003358

Muscat Iantarni

1980

cp

01

8008973

Muscat jemciujni

43

1997

iii

cp

01

1670030a Muscat Timpuriu

2006

III

cp

01

1673647

original

43

2015

IIIIV

cp

03

1670417

Prezentabil

94

2005

cp

03

5003377

Regina viilor

99

1946

III

cp

03

7807406

Startovi

1994

III

cp

05

1673646

victoria

96

2015

IIIIV

cp

03

2000

2000

2000

77

Registrul_2015.indd 77

19.02.2015 11:01:27

10

III

cp

03

Soiuri pentru mas cu boabe negre 12 soiuri


6650198

Cardinal

8607540

Codreanca

1992

2000

cp

03

5301726

Coarn neagr

1946

2000

III

cp

07

1673649

kubani

114

2015

IIIIV

cp

03

7500080

Moldova

1980

III

cp

06

1670749

Muscat de Bugeac

2000

III

cp

06

5050707

Muscat de Hamburg

88

1946

III

cp

07

2006

III

cp

06

2015

IIIIV

cp

04

107

1670010a Osennii ciorni

1980

2000

1673648

pameati negrulea

1673650

prima

100

284

2015

IIIIV

cp

03

5301769

Rannii Magaracea

35

1980

III

cp

03

1672875

tudor

2015

III

cp

06

Apirene 7 soiuri
1670974

apiren Alb

2002

III

cp, in 03

1670975

apiren Roz

2002

III

cp, in 03

1673002

apiren roz timpuriu (b)

2015

III

cp, in 03

1671273

apiren negru de grozeti

2005

III

cp, in 05

8607559

Kimi lucisti

1992

2000

cp

03

7510055

Kimi moldovenesc

1988

2000

cp

06

1680973

Romulus

107

2002

in

05

in

05

in

07

Soiuri pentru vin cu boabe albe 27 soiuri


4950399

Aligote

7606850

Alb de Onicani

100

1946

1990

1680839
5050880

bianca

99

2001

in

05

Chardonnay

100

1946

III

in

05

5350158

Feteasc alb

99

1946

II

in

03

1683651

Feteasc regal

2015

IIIIV

in

06

1680875

Floricica

2006

III

1680416

Hibernal

90

2005

in

05

1683657

kerner

90

135

2015

IIIIV

in

05

1681128

Legenda

2003

III

in

06

2000

cp, in 05

78

Registrul_2015.indd 78

19.02.2015 11:01:27

10

1680840

luminia

2001

in

06

5003393

Muscat frontignan

89

1946

III

in

05

1680750

Muscat de Ialoveni

2000

III

in

06

5150086

Muscat Ottonel

100

1946

III

in

03

5050715

Mller Turgau

90

1946

II

in

05

1680960

Pervene magaracEa

35,2

2006

III

in

05

4050290

Riesling de RHin

90

1946

III

in

05

1680415

Riton

2000

III

in

05

5003415

Rkaiteli

91

1964

III

in

07

5050855

Sauvignon

100

1946

III

in

03

5050839

Silvaner

92

1946

II

in

03

1683654

solaris

90

286

2015

IIIIV

in

02

5901090

Suholimanski beli

43

1990

in

06

5050863

Traminer Rose

92

1946

III

in

03

1683653

ugni blanc

100

286

2015

IIIIV

in

07

1990

II

in

06

100

286

2015

IIIIV

in

06

7807260 Viorica (B)


1683655

viognier

2000

Soiuri pentru vin cu boabe negre 13 soiuri


5350107

Cabernet Sauvignon

100

1946

III

in

07

1683658

Cabernet franc

100

247

2015

IIIIV

in

05

1680412

Codrinski

2005

III

in

07

1683652

feteasc neagr

2015

IIIIV

in

06

8454850

Gammay freaux

100

1998

in

05

6050646

Malbec

100

1946

II

in

05

6050573

Merlot

100

1946

III

in

07

5501520

Pervomaiski

1964

II

in

06

5050758

Pinot gris

100

1946

II

in

05

5850177

Pinot noir

100

1946

III

in

05

5003423

Rar neagr

109

1946

in

07

5101204

Saperavi

43

1946

in

07

1683656

syrah

100

286

2015

IIIIV

in

07

79

Registrul_2015.indd 79

19.02.2015 11:01:27

10

in

07

Soiuri pentru produse alimentare 8 soiuri


7003323

Bastardo Magaraciski

35

1964

II

1670135

Drujba

94

1994

8607516

Iliciovski ciorni rannii

43

1992

5050901

Isabella

107

1998

cp, in 07

8454868

Lidia

107

1998

cp, in 05

1670682

Noah

107

1998

cp, in 07

7510101

Negru de Ialoveni

1990

8009007

Rubin Tairovski

43

1992

2000

cp, in 03
03

in

in

07

in

07

Portaltoi viticol 6 soiuri


Nr. de
nregistrare

Denumirea soiului

Numrul
Anul
Menintorul
originatorului
renregistrrii
3

1701130

Berlandieri x Riparia
Kobber 5bb

92

2003

1701131

Berlandieri x Riparia so4

92

2003

1701132

Berlandieri x Riparia
crciunel 2

96

2003

1701129

Riparia x Rupestris 101-14

100

2003

1701133

Ruggeri 140

103

2003

1701134

Chasselas x Berlandieri 41b

100

2003

80

Registrul_2015.indd 80

19.02.2015 11:01:27

XI. Lista clonelor soiurilor


de vi de vie i DE portaltoi nregistrate
n Catalogul soiurilor de plante 161 soiuri
Denumirea clonei

Anul
nregistrrii

ALIGOTE CL 01

2006

ALIGOTE CL 263

2003

ALIGOTE CL 264

2000

CABERNET FRANC CL 214

2006

CABERNET FRANC CL 327

2006

CABERNET FRANC CL 332

2006

CABERNET FRANC CL 409

2006

CABERNET FRANC CL 623

2006

CABERNET SAUVIGNON CL R 5

2000

CABERNET SAUVIGNON CL ISV-F5

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 07

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 15

2000

Cabernet SAUVIGNON CL E 153

2008

CABERNET SAUVIGNON CL 169

2003

CABERNET SAUVIGNON CL 191

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 216

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 337

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 338

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 341

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 685

2003

CARDINAL CL ISV VCR-26

2007

CARDINAL CL 80

2004

CARDINAL CL 81

2004

CODREANCA CL ISV 6

2007

CODREANCA CL ISV VCR-24

2007

CHARDONNAY CL 04

2005

CHARDONNAY CL VCR-4

2000

CHARDONNAY CL R-8

2000

81

Registrul_2015.indd 81

19.02.2015 11:01:27

CHARDONNAY CL VCR-10

2000

CHARDONNAY CL 75

2002

CHARDONNAY CL 76

2000

CHARDONNAY CL 96

2000

CHARDONNAY CL 116

2008

CHARDONNAY CL 117

2000

CHARDONNAY COLMAR CL 119

2002

CHARDONNAY CL 121

2005

CHARDONNAY CL 130

2004

CHARDONNAY CL 132

2000

CHARDONNAY CL 277

2000

CHARDONNAY CL 548

2005

CHARDONNAY CL 809

2000

CHASSELAS d Ore CL 19

2006

GAMMAY de BOUZE CL 223

2003

GAMMAY CL 01

2005

GAMMAY CL 509

2005

GAMMAY CL 656

2005

GAMMAY CL 787

2007

ITALIA CL ISV-6

2007

KARABURNU CL ISV 6

2007

MALBEC CL 594

2003

MALBEC CL 595

2000

MALBEC CL 596

2005

MALBEC CL 598

2003

Merlot cl mcr

2008

MERLOT CL R 3

2000

MERLOT CL ISV F 4

2000

MERLOT CL ISV FV 4

2001

MERLOT CL R 12

2006

MERLOT CL R 18

2000

MERLOT CL 102

2000

MERLOT CL 181

2004

82

Registrul_2015.indd 82

19.02.2015 11:01:27

MERLOT CL 184

2005

MERLOT CL 343

2000

MERLOT CL 346

2000

MERLOT CL 347

2004

MERLOT CL 348

2001

MERLOT CL 349

2002

MERLOT CL 519

2000

MUSCAT DE HAMBURG CL 195

2006

MUSCAT DE HAMBURG CL 202

2006

MUSCAT OTTONEL CL 01

2006

MUSCAT OTTONEL CL 16

2007

MUSCAT OTTONEL CL 25/28

2008

MUSCAT OTTONEL CL 26/31

2008

MUSCAT OTTONEL CL 59

2005

MUSCAT OTTONEL CL 256

2006

MUSCAT OTTONEL CL 455

2006

PINOT BLANC CL VCR 1

2000

PINOT BLANC CL VCR 5

2000

PINOT BLANC CL VCR 7

2000

PINOT GRIS CL VCR 5

2005

PINOT GRIS CL R 6

2000

PINOT GRIS CL 52

2000

PINOT GRIS CL 63 Wm

2002

PINOT NOIR CL M2

2008

PINOT NOIR CL R 4

2000

PINOT NOIR CL LB 4

2001

PINOT NOIR CL R 8

2001

PINOT NOIR CL FR 13L

2002

PINOT NOIR CL 23

2005

PINOT NOIR CL 70 Wm

2002

PINOT NOIR CL 82-3 Wm

2002

PINOT NOIR CL F 105

2002

PINOT NOIR CL 115 R 4

2005

PINOT NOIR CL SMA 201

2000

83

Registrul_2015.indd 83

19.02.2015 11:01:27

PINOT NOIR CL 375

2000

PINOT NOIR CL 386

2000

PINOT NOIR CL 667

2000

PINOT NOIR CL 777

2000

PINOT NOIR CL 792

2003

RIESLING de RHIN CL WA 01

2006

RIESLING de RHIN CL B 7 CVT

2007

RIESLING de RHIN CL 391 CVT


RIESLING RENANO CL R 2

2007
2000

RIESLING RENANO CL VCR 3

2000

RIESLING HEINZ CL 65

2002

RIESLING WEIS CL 21

2002

RIESLING WEIS CL 21-7

2002

RIESLING WEIS CL 21-30

2002

SAUVIGNON BLANC CL P 1 CVT

2007

SAUVIGNON BLANC CL Kt 10 CVT


SAUVIGNON CL 01

2007
2005

SAUVIGNON CL ISV F2

2000

SAUVIGNON CL R 3

2001

SAUVIGNON CL ISV F 5

2000

SAUVIGNON CL ISV FV 5

2006

SAUVIGNON CL 10

2008

SAUVIGNON CL 108

2000

SAUVIGNON CL 241

2000

SAUVIGNON CL 242

2000

SAUVIGNON CL 297

2001

SAUVIGNON CL 316

2002

SAUVIGNON CL 530

2005

TRAMINER ROSE CL WA 01

2006

TRAMINER CL R 1

2000

TRAMINER CL VCR 6

2007

TRAMINER CL GM-11

2000

VICTORIA CL ISV-6

2007

84

Registrul_2015.indd 84

19.02.2015 11:01:27

BXR SO4 CL Wu 2

2005

BXR SO4 CL ISV VCR 4

2001

BXR SO4 CL 5

2000

BXR SO4 CL ISV VCR 6

2001

BXR SO4 CL 09

2005

BXR SO4 CL Wu 18

2005

BXR SO4 CL 31 Opp

2003

BXR SO4 CL 60 GM

2003

BXR SO4 CL 73

2000

BXR SO4 CL Wu 102

2005

BXR SO4 CL 102

2000

BXR SO4 CL 201

2003

BXR SO4 CL 201 N

2005

BXR SO4 CL 204

2005

BXR SO4 CL 302

2003

BXR SO4 CL 762

2001

BXR Kobber 5 BB CL ISV 1

2001

BXR Kobber 5 BB CL Au 1

2005

BXR Kobber 5 BB CL 2

2005

BXR Kobber 5 BB CL 218Tk

2008

BXR Kobber 5 BB CL Mi k3

2008

BXR Kobber 5 BB CL 06

2006

BXR Kobber 5 BB CL 13 gm

2008

BXR Kobber 5 BB CL 77 fr

2008

BXR Kobber 5 BB CL 78

2000

BXR Kobber 5 BB CL 114

2001

BXR Kobber 5 BB CL Wu 137

2005

RXR 101-14 CL 01

2005

RXR 101-14 CL ISV 1

2000

RXR 101-14 CL 3

2001

RXR 101-14 CL SMA 705

2008

RXR 101-14 CL MGT 759

2001

RUGGERI 140 CL ISV 1

2001

85

Registrul_2015.indd 85

19.02.2015 11:01:27

Direcia de utilizare

Anul includerii n
Catalog

Numrul
menintorului
(import.)

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

XII. alte specii de cultur

salcia (salix L. (willow)) 1 soi


2543217 Inger (B)

143

217

2014

s.energ

193

2015

s.energ

paulownia 1 soi
2533216 paulownia clon in vitro 112

179

XIII. Lista soiurilor de plante admise


n scopul producerii seminelor
pentru export 276 soiuri*
PORUMB
intercras 250

BL 33C

mti 196 crf

intercras 275 MV
intercras 285

B 39/96
BL 82

mti 230
mti 251

intercras 375

BL 78

hmelnikii

pOCeAEVSKII 190 MV

BL 56

Porumbeni 176 Mrf (B)

mti 171 crf

Porumbeni 270 Mrf (B)

mti 195 mrf

Floarea-soarelui
OLEA F1

TALMAZ

mARVIC

DOINA

mANAD

IA 769 DMR

uKRAINSKII F1 (Lucezarni)

IR 135 DMR

uKRAINSKoe solnico (viteazi)

SNH 301

DACIA

san-luca

CODRU

divna

NISTRU

valin

ZIMBRU

BOL 446

*Includerea soiului n Catalog n scopul producerii seminelor pentru export este


valabil numai n perioada validitii contractului ncheiat ntre productorul i originatorul/
menintorul soiului nominalizat.

86

Registrul_2015.indd 86

19.02.2015 11:01:27

BOB
BOL 022

lucern
Lodi

Sorg
Porumbeni 6

SOIA
TANAIS

COLBI

TEREC

CUBANI

CEREMO

MEDISON

CORSAC

Castravete
crucheai F1

CUSTOVOI

CORAL

Izeani

Ianus F1

PUCCINI F1

Nejinschi

VERASENI

Zasolocini

CORALOVI RIF

DALNEVOSTOCINI 27

BOL 190

Ridichi de lun
DECA

BOL 11.075

Gostine

BOL 25500

PANTER

SMACINI

BOL 112

sfecl roie
84002 Fi
PRGAJUNEA

Tomate
MILJINAI

BOL 140

RICEAI

BOL 141

VILITIS

BOL 142

VITENU DIDEI

BOL 143

Petogro

BOL 144

BOL 097

BOL 28450

BOL 098

BOL 24520

BOL 099

87

Registrul_2015.indd 87

19.02.2015 11:01:27

Ardei
Reda

BOL 064

Gurman

BOL 066

Zolotisti

BOL 24350

Cubik KRASNI
Cubik jolti

Morcov
nantes 333-479-11

CHANTENAY ROYAL 333-235-72

nantes 04-S-4

680251 F1

AUTUMN KING 04-S-1

BOL 11.110

FORTE 04-S-3

LEAVONIHA

ROTE RICSEN 04-S-2

PAULINCA

KURODA CAR 002-2100114

Ceap
P 511 (56050)

P7

P 7251

P 360

P 20385

P 564132

P 20000

P 56052

P 385

P 56425

P 232301

P 56951

P 774601

P 56957

P 59190

p 56954

P 56055

P 57903

P 564013

P 57963

VETREAZI

Scarb-Litvinov

DIAMANT

CRVIKII RUJOVI

Mazre
sugar bon

BOL 34000

glorioza

BOL 33600

sud chelvedonu

BOL 023

BOL 33700

BOL 11.025

BOL 34500

Bol 025

Mrar
RanNee Ciudo

BOL 207

Soj

BOL 234

88

Registrul_2015.indd 88

19.02.2015 11:01:27

PEPENE Verde
BOL 187

BOL 00002

PEPENE GALBEN
ZOLOTISTAIA

BOL 00001

PtruNjel
Italianski Ghigant

Ptlgele vinete
Poteha

BOL 114

BOL 20720

Dovlecel
Ananasni

BOL 11.148

Zebra

JELTOPLODNI

BLACK BEAUTY

BESPLODNE

BOL 148

Dovleac
Zolotaia corona

CIRVONAIA

BOL 119

VITAMINAIA

BOL 120

JEMCIUJNAIA

DELITA

VOlJSKAIA SERAIA 92

Patison
Solnedar

VARZ TIMPURIE
RAYMA F1
MARA

RIDICHI DE IARN
PANTER

LEUTEAN
LOVAGE

coriandru
BOL 213

DAICON
JAROLA F1
KARMINA 3304

VARZ DE BRUXELLES
ROSELLA (1502)

89

Registrul_2015.indd 89

19.02.2015 11:01:27

BROCCOLI
LORD (0214)

SALAT
SALAT SMESI 3876

BOL 084

BOL 125

SALAT 3873

BOL 086

BOL 127

MINIKO SALAT 3856

BOL 087

BOL 164

BOL 081

BOL 101

BOL 165

BOL 082

BOL 123

BOL 26390

BOL 083

BOL 124

MCRI
ZAHRADNI

SPANAC
EMILIA

BOL 35620

BOL 095

VARZ CHINEZEASC
CONCORD

FASOLE de grdin
BOL 31800

BOL 017

BOL 30800

BOL 11.157

BOL 007

ZINULEA

BOL 010

MOSCOVSCAIA BELAIA

BOL 019

BOL 158

BOL 157

CONOPID
BOL 045

PORUMB ZAHARAT
BOL 096

ROINI
MEDUNKA

ROZMARIN
MENT
MATA

CIMBRIOR
FENICUL (Molur)
BOL 137

90

Registrul_2015.indd 90

19.02.2015 11:01:27

rucola (Eruca sativa)


wild rocket

BOL 078

facelia (phacelia tanacetifolia)


bol 305
bol 11.305

andive (Cichorum endiva)


bol 001

napi (brassica rapa subsp. campestris)


bol 074

purslane (Portulaca oleracea)

BOL 107

floarea-soarelui decorativ (helianthus annus)


bol 445

bol 446

orache de grdin (atriplex hortensis)


bol 103

busuioc (ocimum bassilicum)


bol 232

bol 236

asmui (anthriscus cerefolium)


bol 211

BOL 242

limba-mielului (Borago officinalis)


BOL 212

nsturelul (Nasturium officinale)


bol 228

adonis (Adonis aestivalis)


bol 401

porumb zizaNie (agrostema ginthago)


bol 403

anoda (anoda cristata)


bol 406

gura-leului (Antirrhinum majus)


bol 407

argemone (argemone polyanthemos)


BOL 409

GLBENELE (Calendula officinalis)


BOL 413

91

Registrul_2015.indd 91

19.02.2015 11:01:27

ASTR (Callistephus chinensis)


BOL 414

oFRNel (Carthamus tinetarius)


BOL 417

ALBSTRELE (Centaurea cyanus)


BOL 418

cerinthe major
BOL 419

Quinoa (Chenopodium quinoa)


BOL 420

delphinium grandiflorum
BOL 427
BOL 434

cosmos (Cosmos sulphureus)


BOL 429
BOL 430

Cinoglosum (Cynoglassum amabile)


BOL 433

Enchium plantagineum
BOL 348

eschOltzia caespitosa
BOL 439
BOL 440

GILIA leptantha
BOL 442

HIBISCUS TRIONUM
BOL 452

Ipomea purpurea (holbur albastr)


BOL 454

lathyrus odoratus
BOL 455

LAVATERA TRIMESTrIS
BOL 456

LoTUS EDULIS
BOL 462

92

Registrul_2015.indd 92

19.02.2015 11:01:28

LUPIN (Lupinus nanus)


BOL 463

MIRABILIS JALAPA
BOL 469

FLORI DE NU-M-IUTA (Nemophila insignis)


BOL 470

NEGRILIC (Nigella damascena)


BOL 747

SALVIE (Salvia horminum)


SILENE ARMERIA, SILENE COELI-RoSa
BOL 492

BOL 493

CRIE (Tagetis patula)


BOL 496

CRESON indian (Trophaelum majus)


BOL 505

AFIN (Vaccinum myrtillus)


duke
HANNAH'S CHOICE
BLUECROP

CIRE
CRUPNOPLODNAIA

Via de vie
Cocur beli

NUC
MIROSLAVA

BUCOVINSKAIA BOMBA

VELNIA

KLISKOVSKII

OVIDIU

PRICARPATSKII

ANICA

Bucovinskii

RUDOVSKII

93

Registrul_2015.indd 93

19.02.2015 11:01:28

Xiv. Lista soiurilor de plante de perspectiv


nscrise pentru anul 2015 27 soiuri
Cultura /
nr. de nregistrare
1

Denumirea soiului, hibridului

Soi/hibrid

Originatorul/
menintorul
4
37/267

porumb
0113080

drava 404

F1

0113150

gw0185

F1

281

0113079

ish 303

F1

36/267

0113063

kxb 1326

F1

122

0113153

lg30389 (lzm362/78)

F1

161/170

0113033

p9528 (x95a891)

F1

125

0113034

p9721 (x95a822)

F1

125

0113081

sum 405

F1

36/267

0113083

sy batanga (nx34239)

F1

116

floarea-soarelui
0283008

cllever

F1

260

0283055

es terramis cl (esh1161)

F1

160

0283267

es arcadia su (esh9019)

F1

160

0283123

goldimi

F1

275

0283009

kalluga (ra28224)

F1

260

0283295

lg5661 cl (lha1451/11j)

F1

161/170

0283085

sumiko (nx22216)

F1

116

0283121

zaporojskii conditerskii

F1

34/227

0293298

4k448

F1

122

0293036

hi 1344

F1

116

0293289

hi 1387

F1

116

0293022

st15340

F1

117

0843301

sandoline

F1

127

0833414

tomsk

F1

146

0843483

yigido

F1

128/118

itaca

F1

128/118

christel

F1

225

medusa

F1

17

sfecl de zahr

tomate

ptlgele vinete
0883491

cartof
0813382

ceap comun
1113409

94

Registrul_2015.indd 94

19.02.2015 11:01:28

XV. Lista soiurilor de plante admise


temporar pentru testare n condiii
de producie 173 soiuri
(fr drept de multiplicare i comercializare)
1. vi de vie (Vitis vinifera L.) 46 soiuri
Numrul
Denumirea soiului

originatorului

menintorului
(Importatorului)

Anul
includerii n
Catalog

Direcia
de utilizare

Grupa
de maturitate

10

Soiuri pentru mas 19 soiuri


carmen

68

284

2011

cp

03

Danlas

100

246

2008

cp

05

Dunav

148

242

2008

cp

04

Favorit

99

245

2008

cp

03

Isa

100

246

2008

cp

03

Italia

103

242

2006

cp

02

Jemciujenca
(Loose perlette)

107

242

2006

cp

01

Jupiter

107

284

2015

cp

03

Lora

148

242

2008

cp

01

Mecita

148

245

2009

cp

03

Monuca (Monukka)

107

242

2006

cp

05

Muscat Poloskey (Poloskey


muscotaly)

99

245

2008

cp

03

Novi Podaroc Zaporojiu

148

245

2009

cp

04

Odesskii suvenir

148

245

2009

cp

04

Plamenni bessemiani (Flame


seedless)

107

242

2006

cp

01

Sublima seedless

107

242

2006

cp

02

Thompson bessemiani
(Sultanin)

107

242

2006

cp

03

Vostorg

68

245

2009

cp

01

White flame cl.F 32-68

107

242

2008

cp

02

95

Registrul_2015.indd 95

19.02.2015 11:01:28

10

soiuri pentru vin 24 soiuri


aliberne

43

284

2001

in

07

bucovinca

288

287

2015

in

05

Carignan

100

244

2009

in

05

Carmenere

103

244

2009

in

05

Chenin Blanc

100

264

2010

in

04

early sauvignon

103

284

2015

in

05

Gamay noir

100

249

2006

in

04

glera (prosecco)

136

137

2015

in

Montepulciano

103

244

2009

in

05

Muscat petit grain

100

250

2006

in

06

Muscat roz

113

86

2013

in

06

petit cabernet

103

284

2015

in

07

petit merlot

103

284

2015

in

03

petit sauvignon

103

284

2015

in

06

Peti verdot

100

247

2006

in

06

Pinot blanc

100

244

2007

in

06

Pinot mener

100

247

2006

in

06

royal cabernet

103

284

2015

in

07

royal merlot

103

284

2015

in

07

sauvignon Dore

103

284

2015

in

07

Semilion

100

251

2007

in

07

Tempranillo

100

244

2008

in

07

tocai friulano (sauvignon vert)

136

137

2015

in

itronii magaracea

35

287

2015

in

05

soiuri pentru produse alimentare 2 soiuri


Concord

107

242

2006

al, in

03

Niagara

107

242

2006

al, in

03

Portaltoi viticol 2 soiuri


Freedom cl.01

107

242

2008

Malegue 44-53 cl.01

107

242

2008

96

Registrul_2015.indd 96

19.02.2015 11:01:28

2. culturi pomicole
i arbuti fructiferi 128 soiuri
Numrul
Denumirea soiului

originatorului

importatorului /
menintorului

Anul
includerii n
Catalog

Direcia
de utilizare

Epoca
de recoltare

15

MR (Malus domestica Borkh) 23 soiuri


BRAEBURN MARIRI RED***

88

2006

cp, in

0120.08

ELSTAR

98

2006

cp, in

1530.09

FUJI FUJICO

102

243

2009

cp, in

25.0920.10

FUGI KIKU

103

cp, in

25.0920.10

FUJI KIKU FUBRAX***

90

235

2009

cp, in

25.0915.10

FUJI ZHIN AZTEC (B)***

102

235

2009

cp, in

25.0915.10

GALA MUST

104

cp, in

0115.09

GALA BROOKFELD
BAIGENT (B)***

104

235

2009

cp, in

0115.09

GALA BUcKEYE
SIMMONS (B)***

107

235

2009

cp, in

0115.09

GLOSTER

90

2006

cp, in

2030.09

GOLD CHIEF

103

243

2009

cp, in

2030.09

GOLD CLONE (B)***

107

235

2009

cp, in

2030.09

GOLDEN REINDERS***

97

235

2009

cp, in

2030.09

GOLDEN SiMOOTHEE (B)***

107

235

2009

cp, in

2030.09

GRANNY CHALLENGER
DALIVAIR (B)***

100

235

2009

cp, in

0120.10

IMPERIAL GALA

104

cp, in

0115.09

MORENS JONAGORED

98

cp, in

2030.09

RED JONAGOLD**

107

2006

cp, in

20.0910.10

RED DELICOUS
SANDIDGE

107

235

2009

cp, in

2030.09

RED DELICOUS
CaMSPUR

107

235

2009

cp, in

2030.09

97

Registrul_2015.indd 97

19.02.2015 11:01:28

15

RED CHIEF

107

235

2009

cp, in

2030.09

ROMUS 1

96

2006

cp, in

1020.07

ROYAL GALA

104

232

2009

cp, in

0115.08

PR (Pyrus communis L.) 5 soiuri


ABATE FETEL

100

243

2009

cp, in

1530.09

CONCORDE

88

2006

cp, in

20-30.09

CONFERENCE

88

2006

cp, in

20-30.09

HIGHLAND

107

243

2009

cp, in

20-30.09

RECORD ISTCA COSTCA

147

2006

cp, in

20-30.08

PRUN (Prunus domestica L.) 2 soiuri


BLAK STAR

107

243

2009

cp, in

20.0715.08

empress

107

2015

cp, in

1020.09

CAIS (Prunus armeniaca L.) 7 soiuri


BEBECO

113

243

2009

cp, in

1120.07

big red (ea 4006)

100

2015

cp, in

0512.07

faralia

100

2015

cp, in

1220.08

farbaly

100

2015

cp, in

25.0705.08

LITORAL

96

2006

cp

25.0703.08

OLIMP

96

2006

cp, in

25.0706.08

TIRYNTHOS

113

243

2009

cp, in

0110.07

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) 18 soiuri


FAGET

100

234

2009

cp, in

GLADYS

100

234

2009

cp, in

0209.09

O HENRY

107

234

2009

cp, in

11.08

QUEEN CREST

107

234

2009

cp

25.06

RICH LADY

107

234

2009

cp

24.07

ROYAL GLORY

107

234

2009

cp

20.06

98

Registrul_2015.indd 98

19.02.2015 11:01:28

SIMPHONYE

100

234

2009

cp, in

21.08

SPRING BELLE

103

234

2009

cp

08.07

234

2006

cp

18.07

SUMER RICH

15

BIG TOP

107

234; 243

2009

cp

25.07

BIG BenG

107

234; 243

2009

cp

10.06

delta

96

2006

cp

0110.07

FIRE TOP

107

234

2009

cp

25.07

MORSIANI 51

103

243

2009

cp

MORSIANI 90

103

234

2009

cp

ORION

103

234

2009

cp

SWEET LADY

103

234

2009

cp

VENUS

103

234

2009

cp, in

29.08

25.08

CIRE (Cerasus avium L.) 3 soiuri


black star

103

2015

cp

1520.06

EARLY STAR

107

243

2009

cp

0816.06

VAN

107

2006

cp

1020.06

NUC OBINUIT (Juglans regia L.) 11 soiuri


ALOSANTIVANI 117

99

230

2006

cp, in

1030.09

carpatica

171

171

2015

cp, in

1030.09

FERENOR

100

233

2006

cp, in

1030.09

FRANQUETTE

100

233

2006

cp, in

20.0910.10

LARA

100

233

2006

cp, in

0120.09

lateral moldovenesc

139

139

2015

cp, in

0120.09

lateralul lui trifan

139

139

2015

cp, in

0120.09

MELOTOI 10

99

230

2006

cp, in

10 30.09

8-minunat

139

139

2015

cp, in

0120.09

ovata

171

171

2015

cp, in

0130.09

plin de rediu

139

139

2015

cp, in

0120.09

NUC POLENIZATOR 10 soiuri


CHANDLER

107

233

2006

cp, in

0120.09

CORNE DE PERIGORD

100

233

2006

cp, in

1030.09

99

Registrul_2015.indd 99

19.02.2015 11:01:28

15

FERGEAN

100

233

2006

cp, in

1030.09

FERNETTE

100

233

2006

cp, in

1030.09

HARTLEY

107

233

2006

cp, in

0120.09

MARBOT

100

233

2006

cp, in

1030.09

MEYLANNAISE

100

233

2006

cp, in

1030.09

PARISIENE

100

233

2006

cp, in

1030.09

PIERAL

100

233

2006

cp, in

1030.09

RONDE DE MONTIGNAC

100

233

2006

cp, in

1030.09

lemn

NUC FORESTIER 1 soi


MJ 209

100

233

2006

CASTAN COMESTIBIL (Castanea sativa L.) 5 soiuri


CA 90

100

233

2006

in

0120.10

MARAVAL

100

233

2006

in

1025.10

MIRIGOULE

100

233

2006

in

0115.10

MARLHAC

100

233

2006

in

0120.10

MARSOL

100

233

2006

in

0115.10

ALUN (Corylus avelana L.) 13 soiuri


ADGhEISkII 1

147

237

2009

cp, in

20.0815.09

ATA-BABA

112

2009

cp, in

20.0815.09

CERCESSkII 2

147

2009

cp, in

20.0815.09

DAR PAVLENkO

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

DNEPR 1

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

GF NR.1/2004

175

237

2009

cp, in

20.0815.09

LAZOVSkII AROVIDNI

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

MOSCOVSkII RUBIN

147

237

2009

cp, in

20.0815.09

NAHODkA

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

PANAHESkII

147

2009

cp, in

20.0815.09

100

Registrul_2015.indd 100

19.02.2015 11:01:28

15

POBEDA 74

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

ROMOVEL

96

237

2009

cp, in

20.0815.09

SENTEABRISkII

148

237

2009

cp, in

20.0815.09

CPUN (Fragaria L.) 8 soiuri


BETTY

66

236

2009

cp, in

CIREINE

66

236

2009

cp, in

CHARLOTTE

66

236

2009

cp, in

ELSANTA

67

236;240

2008

cp

0230.06

HONEOYE

107

240

2008

cp

25.0520.06

MARMOLADA

103

240

2008

cp

10.0605.07

POLKA

97

240

2008

cp

0230.06

SELVA

107

240

2008

cp

20.0730.10

01.0630.10

Ctin alb (hippopha rhamnoides L.) 8 soiuri


alei

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

altaiskaia

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

augustina

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

cecik

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

ciuiskaia

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

gnom

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

elizaveta

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

inea

177

178

2015

cp, in

10.0815.10

afin (Vaccinium L.) 6 soiuri


bluegold

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

bluecrop

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

blueray

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

101

Registrul_2015.indd 101

19.02.2015 11:01:28

15

brigitta blue

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

duke

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

earliblue

285

2015

cp, in

iulieseptembrie

coacz negru (Ribes nigrum L.) 5 soiuri


gofert

123

187

2015

cp, in

20.0625.07

ores

123

187

2015

cp, in

20.0625.07

ruben

123

187

2015

cp, in

20.0625.07

tiben

123

187

2015

cp, in

20.0625.07

tisel

123

187

2015

cp, in

20.0625.07

portaltoi pomicol 2 soiuri


st. julien a

224

231

2015

kwee adams

224

231

2015

alte specii de cultur


salcia (Salix L. (Willow)) 1 soi
tordis (B)

143

217

2014

s.energ

Not: *Importul materialului sditor se va admite doar la prezena contractelor de vnzarecumprare dintre cumprtor i titularul soiurilor, n care vor fi stipulate responsabilitile ambelor
pri privind riscurile posibile, iar nscrierea n Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare n condiii de producie prin Hotrrea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Plantaiile vor avea statut de loturi de testare n condiii de producie. Gestionarii, printr-un contract de colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, vor nominaliza o persoan
responsabil pentru testarea soiurilor i documentarea rezultatelor, conform metodologiilor aprobate.
Destinaia plantaiilor producerea produciei fr drept de multiplicare i comercializare a materialului sditor.
Suprafeele de plantare sunt limitate: 5 ha la un agent economic/localitate pentru un soi de
cultur de vi de vie i de culturi pomicole; 10 ha pentru soiurile de nuc obinuit, iar la soiurile de nuc
pentru polenizare, nuc forestier i castan n msura necesitii.
** Se recomand numai pentru zona de Sud a Republicii Moldova.
*** Clone de mr.

102

Registrul_2015.indd 102

19.02.2015 11:01:28

XVI. Lista soiurilor de plante radiate


din Catalogul Soiurilor de Plante
140 soiuri
Cultura

Originatorul

Denumirea soiului,
hibridului

Anul
i data
radierii

Comercializarea pn
la data

SFECL pentru ZAHR

122

aktivina kws

20.12.2014

20.12.2016

122

alla kws

20.12.2014

20.12.2016

116

amata

20.12.2014

20.12.2016

122

casimira kws

20.12.2014

20.12.2016

122

cassiopeia kws

20.12.2014

20.12.2016

122

glorianna kws

20.12.2014

20.12.2016

116

goldorac

20.12.2014

20.12.2016

116

veles

20.12.2014

20.12.2016

gru comun de toamn 190/227 batiko

orz de toamn

porumb

16.12.2013

16.12.2015

220/220 driada 1

16.12.2013

16.12.2015

190/227 fit

16.12.2013

16.12.2015

190/227 moskvici

16.12.2013

16.12.2015

aluni

20.12.2014

20.12.2016

avantaj

20.12.2014

20.12.2016

avnt

20.12.2014

20.12.2016

codreanca

20.12.2014

20.12.2016

117

lahertis

16.12.2014

16.12.2016

podoima

20.12.2014

20.12.2016

select

20.12.2014

20.12.2016

190/227 hutorok

16.12.2013

16.12.2015

190/227 sarmat

16.12.2013

16.12.2015

ciuluc

20.12.2014

20.12.2016

moldavschi 18

20.12.2014

20.12.2016

tighina

20.12.2014

20.12.2016

161/170 lg 23.05

16.12.2013

16.12.2015

161/170 lg 33.62

16.12.2013

16.12.2015

161/170 ademio (lzm 453/02)

16.12.2013

16.12.2015

103

Registrul_2015.indd 103

19.02.2015 11:01:28

161/170 lg 3488 (lzm 457/43)

16.12.2013

16.12.2015

161/170 dalgano (lzm 458/73)

16.12.2013

16.12.2015

260

luxxus

16.12.2013

16.12.2015

260

sillex

16.12.2013

16.12.2015

160

atalis (rm 32x)

16.12.2013

16.12.2015

160

cantabris (esm 44x)

16.12.2013

16.12.2015

160

kalis

16.12.2013

16.12.2015

160

fructis (rm 25)

16.12.2013

16.12.2015

122

amanda

20.12.2014

20.12.2016

122

basis

20.12.2014

20.12.2016

20.12.2014

20.12.2016

20.12.2014

20.12.2016

268/269 muzi cs

20.12.2014

20.12.2016

pr39k09

20.12.2014

20.12.2016

alisa

20.12.2014

20.12.2016

omega

20.12.2014

20.12.2016

lucern

avanta as

20.12.2014

20.12.2016

fasole

aluna

20.12.2014

20.12.2016

chiinu 15

20.12.2014

20.12.2016

concurent

20.12.2014

20.12.2016

tatiana

20.12.2014

20.12.2016

timpuriu

20.12.2014

20.12.2016

154/227 alisa

16.12.2013

16.12.2015

154/227 meli

16.12.2013

16.12.2015

268/269 cadurci cs
125

125
Mazre

soia

monalisa 3860

belcaia 82

20.12.2014

20.12.2016

chiiniovskaia 16

20.12.2014

20.12.2016

colina

20.12.2014

20.12.2016

104

Registrul_2015.indd 104

19.02.2015 11:01:28

2
1

glia

20.12.2014

20.12.2016

mida

20.12.2014

20.12.2016

153

mas 91a

16.12.2013

16.12.2015

134

oxana

16.12.2013

16.12.2015

134

vitalia

16.12.2013

16.12.2015

16.12.2013

16.12.2015

1
Floarea-soarelui

144/134 alcazar
160

aitana (rt 991)

16.12.2013

16.12.2015

160

alisson rm (rt 002)

16.12.2013

16.12.2015

160

allstar rm

16.12.2013

16.12.2015

160

almanzor (rt 994)

16.12.2013

16.12.2015

160

ariadna (est 42x)

16.12.2013

16.12.2015

160

es isabella (est 66x)

16.12.2013

16.12.2015

160

es vanilla (est 85)

16.12.2013

16.12.2015

andrian

20.12.2014

20.12.2016

bucium

20.12.2014

20.12.2016

116

dkf3554

20.12.2014

20.12.2016

122

heliasol ro

20.12.2014

20.12.2016

122

huracan

20.12.2014

20.12.2016

20.12.2014

20.12.2016

20.12.2014

20.12.2016

20.12.2014

20.12.2016

155/151 irma
116

nk singi

155/151 nova
125

p63ll88 (xf4184)

20.12.2014

20.12.2016

125

p64ll87 (xf4179)

20.12.2014

20.12.2016

125

pr64a44 (xf4917)

20.12.2014

20.12.2016

125

pr64a70 (xf4811)

20.12.2014

20.12.2016

125

pr64g10 (xf3004)

20.12.2014

20.12.2016

105

Registrul_2015.indd 105

19.02.2015 11:01:29

2
125

pr64h91 (xf4224)

20.12.2014

20.12.2016

268/269 robia cs

20.12.2014

20.12.2016

155/151 samanta

20.12.2014

20.12.2016

sanbred 254

20.12.2014

20.12.2016

272

ukrainscoe solnko

20.12.2014

20.12.2016

272

ukrainskii f1

20.12.2014

20.12.2016

192

taurus

16.12.2013

16.12.2015

192

trabant

16.12.2013

16.12.2015

116

nk aviator

20.12.2014

20.12.2016

116

nk karibik

20.12.2014

20.12.2016

191

orkan

20.12.2014

20.12.2016

39

tismeniki

20.12.2014

20.12.2016

259

umo-i

20.12.2014

20.12.2016

rapi de toamn

259

umo-ii

20.12.2014

20.12.2016

rapi de primvar

192

siesta

16.12.2013

16.12.2015

hric

134

leana

20.12.2014

20.12.2016

134

roma

20.12.2014

20.12.2016
20.12.2016

sfecl furajer

134

alexandra

20.12.2014

ovz

124

cory

20.12.2014

20.12.2016

38

skakun

20.12.2014

20.12.2016

184

burley hb 40p

20.12.2014

20.12.2016

184

virginia nc 100

20.12.2014

20.12.2016

187

cxd 219

16.12.2013

16.12.2015

dacia

20.12.2014

20.12.2016

lira

20.12.2014

20.12.2016

topspin

20.12.2014

20.12.2016

tutun

tomate

146
ardei
varz alb

amor

20.12.2014

20.12.2016

127

simone

16.12.2013

16.12.2015

164

chessma

20.12.2014

20.12.2016

164

erma

20.12.2014

20.12.2016

146

morris

20.12.2014

20.12.2016

106

Registrul_2015.indd 106

19.02.2015 11:01:29

48

slava 1305

20.12.2014

20.12.2016

146

surprize

20.12.2014

20.12.2016

146

cecile

20.12.2014

20.12.2016

164

marcello

20.12.2014

20.12.2016

146

ramada

20.12.2014

20.12.2016

164

tolsma

20.12.2014

20.12.2016

131

esprit

16.12.2013

16.12.2015

131

eurostarch

16.12.2013

16.12.2015

131

rosalind

16.12.2013

16.12.2015

182

efore f1

16.12.2013

16.12.2015

127

ophix f1

16.12.2013

16.12.2015

146

alibi

20.12.2014

20.12.2016

icar

20.12.2014

20.12.2016

164

vokal

20.12.2014

20.12.2016

146

carini

20.12.2014

20.12.2016

146

samson

20.12.2014

20.12.2016

ridichi de lun

146

reggae

20.12.2014

20.12.2016

ceap

182

sulov f1

16.12.2013

16.12.2015

pepene verde

182

bonus f1

16.12.2013

16.12.2015

pepene galben

138

roxolana

20.12.2014

20.12.2016

dovlecel

182

medusa f1

16.12.2013

16.12.2015

mazre de grdin

127

coral

16.12.2013

16.12.2015

fasole de grdin

263

goldmarie

20.12.2014

20.12.2016

263

magnum

20.12.2014

20.12.2016

263

sonesta

20.12.2014

20.12.2016

porumb zaharat

127

gh 3369 F1

16.12.2013

16.12.2015

piersic

195

cartof

castravete

morcov

nectarin kievski

16.12.2013

16.12.2015

moldavschii jolti

16.12.2013

16.12.2015

61

uspeh

16.12.2013

16.12.2015

107

Registrul_2015.indd 107

19.02.2015 11:01:29

Anexa 1

Codificarea indicilor utilizai la descrierea soiurilor


,
Codes of the characteristics used for variety description
1. Zona de cultivare / / region for cultivation coloana 7
A. Pentru culturile de cmp i legumicole /
/ field crops and vegetables
I Zona de Nord raioanele Briceni, Glodeni, Dondueni, Drochia, Edine,
Camenca, Ocnia, Rezina, Rbnia, Rcani, Soroca, Sngerei, Fleti, Floreti i
oldneti.
II Zona de Centru raioanele Clrai, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Streni, Teleneti, Ungheni, Hnceti i Ialoveni.
III Zona de Sud raioanele Basarabeasca, Vulcneti, Grigoriopol, Dubsari,
Cahul, Cantemir, Cueni, Comrat, Leova, Slobozia, Taraclia, Tighina, Ciadr-Lunga,
Cimilia i tefan-Vod.
R pe republic / /all the regions
E pentru export / / for export
B. Pentru cultura viei de vie / / for grapes
I regiunea vitivinicol Sud raioanele Basarabeasca,Cahul, Cantemir,
Cueni, Cimilia, Leova, tefan-Vod, Taraclia, Ciadr-Lunga, Comrat, Vulcneti.
II regiunea vitivinicol Centru raioanele Anenii Noi, Clrai, Criuleni,
Dubsari, Ialoveni, Hnceti, Nisporeni, Orhei, Streni, Ungheni, mun. Chiinu.
III regiunea vitivinicol Nord raioanele Fleti, Teleneti, Sngerei, mun. Bli.
IV regiunea vitivinicol Sud-Est raioanele Dubsari, Grigoriopol, Slobozia,
mun. Tiraspol.
R pe republic / /all the regions
C. Pentru culturile pomicole i arbuti fructiferi /
/ for fruit trees and shrubberies
I Zona de Nord
I.1 subzona de silvostep raioanele Briceni, Dondueni, Edine i Ocnia;
I.2 subzona de step raioanele Glodeni, Drochia, Rcani, Sngerei, Fleti
i Floreti;
I.3 subzona Nistrean raioanele Camenca, Rezina, Rbnia, Soroca i oldneti.
II Zona de Centru raioanele Clrai, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Streni, Teleneti, Ungheni, Hnceti i Ialoveni.
III Zona de Sud raioanele Basarabeasca, Vulcneti, Cahul, Cantemir, Comrat,
Leova, tefan-Vod, Taraclia, Ciadr-Lunga, Cimilia i Cueni.
IV Zona de Sud-Est raioanele Grigoriopol, Dubsari i Slobozia.
R pe republic
108

Registrul_2015.indd 108

19.02.2015 11:01:29

2. Direcia de utilizare / / use direction


coloana 8
Cod

romn

english

boabe

grain

sl

siloz

silage

fr

furaj

forage

pc

floricele (cucoei)

pop-corn

bl

bogat n lizin

highlyzin content

zaharat

sweet

wx

bogat n amilopectin

waxy

ba

bob alb

white grain

al

alimentaie

food

cr

crupe

cereals

in

industrializare

food industry

cp

consum n stare proaspt

fresh use

pz

pentru cozi

fresh use of leaf

sm

semine

seeds

cf

cofetrii

confectionery / candy

br

fabricarea berii

beer industry

mt

mturi

broom

tiere

fresh cutting

nverzire

landscape gardening

vz

ghivece

pot (flower)

mu

murat

salting

portaltoi

wilding

pf

parfumerie

perfumery

ps

pentru pstrare

for keeping

md

medicin

medicine

pt

puternic

coe

high gluten content

cg

pentru congelare

for carly forst

universal

universal

fri

french fries

se

soi energetic

variety of energy

109

Registrul_2015.indd 109

19.02.2015 11:01:29

Cod

romn

english

3. Tipul de dezvoltare / / type of gowing coloana 9


a

alternativ

alternative

primvar

spring

toamn

winter

4. Grupa de maturitate / / maturity group coloana 10

01

extratimpurie

very early

02

de la foarte timpurie

from very early

spre timpurie

to early

03

timpurie

early

04

semitimpurie

mid early

05

mijlocie

medium

06

semitardiv

mid late

07

tardiv

late

08

de la tardiv spre
foarte tardiv

from late to very late

09

foarte tardiv

very late

5. Tipul plantei, fructului / , / type of plant, fruit coloana 11


n

talie nalt

tall

mj

talie medie

middle high

talie joas

low

determinat

determinate

nd

nedeterminat

indeterminate

pl

cu plete lungi

vigorous

pm

cu plete medii

medium vigorous

ps

cu plete scurte

low vigorous

pr

partenocarpic

parthenocarpy

du

dulce

sweet

iu

iute

chilli

si

semiiute

medium chilli

va

de var

summer crop

110

Registrul_2015.indd 110

19.02.2015 11:01:29

Cod

romn

english

to

de toamn

autumn crop

ia

de iarn

winter crop

co

conic

moderately triangular

cal

conic-alungit

narrowly triangular

rotund

circular

rt

rotund-turtit

oblate

ca

conic-abrupt

truncated conical

ov

oval

ovate

ci

cilindric

cylindric

cia

cilindric-alungit

narrow oblong

oa

oval-alungit

long-ovate

ro

rotund-oval

elliptic

fc

form de cub

square

ve

verde

green

ga

galben

yellow

rou

red

or

oranj

orange

alb

white

ng

negru

black

rz

roz

pink

mr

maro

brown

cpn

head

sk

semicpn

semi head

cr

crea

bushy

fr

de frunze

for leafs

rd

de rdcin

for roots

an

ananas

pineapple

gl

galia

galia

cs

crimson sweet

crimson sweet

sugar baby

sugar baby

pt

peiol

for cerely

ap

aplatizat

flattened

111

Registrul_2015.indd 111

19.02.2015 11:01:29

Cod

romn

lu
fs

lung
fr semine

english

long
without seeds

6. Categoria / / type coloana 12


F1

hibrid I generaie

I-

hybrid Ist generation

HS

hibrid simplu

single cross (hybrid)

HSM
hibrid simplu modificat
hybrid

single modified
hybrid

HD

hibrid dublu

double hybrid

HT

hibrid triliniar

three way hybrid

HC

hibrid multiliniar

complex hybrid

SL
hibrid soi x linie

variety x line cross

S
L

variety
line

soi
linie

7. Condiii de cultivare / / conditions for cultivation


coloana 13

tp

teren protejat

green house

cd

cmp deschis

open field

gp

gospodrii particulare

private farm

psu

pe suport

on pylon

8. durata pstrrii fructelor, zile / c , / duration


of storage forfruits, days coloana 14
9. Epoca de recoltare, data / c , / period of harvest, date
coloana 15

112

Registrul_2015.indd 112

19.02.2015 11:01:29

Anexa 2

Lista originatorilor I menintorilor (importatorilor)


soiurilor de plante i adresele lor
/
Name and address list of the variety originators / maintainers
1.

Instituia Public Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia


mun. Bli, str. Calea Ieilor, 28

2.

Instituia Public Institutul tiinifico-Practic de Horticultur i Tehnologii


Alimentare
MD 2070 Chiinu, or. Codru, str. Vierul, 59

3.

Institutul de Cercetri tiinifice n domeniul Agriculturii


Moldova, mun. Tiraspol, str. Mira, 50

4.


, ., -, /

5.

Instituia Public ,,Institutul de Fitotehnie Porumbeni


Moldova, r-nul Criuleni, com. Pacani

6. Universitatea Agrar de Stat din Moldova


mun. Chiinu, str. Mirceti, 44
7.

Institutul de Genetic, Fiziologie i protecie a Plantelor al Academiei de tiine


a Republicii Moldova, mun. Chiinu, str. Pdurii, 20

10. Grdina Botanic (Institut) a Academiei de tiine a Moldovei


mun. Chiinu, str. Pdurii, 18
11. Semagri Holland B.V. platinastroat 2 8211 AR LELYSTAD. The Netherlands
t. (+313)20412711, f. (+313)20412912
12. Private enterprise Agrofirma Nasko, str. Vladimirskaya, 91.
Kiev, Ukraina, tel./fax: 380442884105
13. Cora Seeds srl, Via Boscone 1765/A
47522 Cesena, Italy (iT)
tel.: (+390)547-385166, fax (+390)547-380612,
email: info@coraseeds.com
113

Registrul_2015.indd 113

19.02.2015 11:01:29

14. Sempol s-pol s.r.o. Trnava. Slovensco


15. FPC TVIMEX SRL
mun. Chiinu, bul. Moscova, 9-73
16. Semences Prograin Inc., 145, Bas de la Riviere
Nord, St-Cesaire, Quebec, Canada, IOL 1 TO
17. Takii Europe B.V.,Netherlands
tel.: +31297345700, fax.: +31297345658
18. .
, ., -, . , /
19. Fructul SRL
mun. Chiinu, com. Trueni, str. Chicera, 11, tel.: +373 22717175
20. ,
21. Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Germania
22. Advanta Seed International
23. Micu Vasile Efim
24. nordsaat Saatzucht GmbH, Germania
25. Saaten Union Recherche SAS, Frana
26. W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Germania
27. Michaela Schlathoelter, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH
28.
, , . , . , 150
29. - A
, . , 36, , 3
30. semillas Fito S. A., spania
31.
, . , , 29, .
32. ,
33. Karl-Heinz CAMP Delley Semences et Plantes S. A. (DSP), CH, Elveia
34.
,
35.
334200, , . , . , 31
36. Agroalimentare Sud S.p.A., Italia
114

Registrul_2015.indd 114

19.02.2015 11:01:29

37. Agricultural Institute osijek, Croaia


38.

, ., -, /
39. -

, - ., -, .
43. -
. ..
, . -103
44. Maraldi Sementi di Daniele Maraldi

Via emilia, 2625-47521, Cesena, Italia
45. SC Diolsem SRL, of. 4, 133, str. Alecsandri, Chiinu, Moldova
46. yuksel tohumculuk tarim san ve tic. ltd. sti, kursunlu koyu madenler mah.
p.o. box 47, kiziltoprak - 07300 antalya, turcia
47. leDA AGRO LLC, 2/10, Melnicova str., Kiev 04050, PO Box, nr. 53,
Ukraina, tel.: +38044 4813006
48.
, . -, /
49. SC PATRU AGRO SRL, Ro - 060377, Ro - 15523574, str. Ceahlu, nr. 2A,

bl. 14, ap. 14, Sector 6, Bucureti, Romnia
50. Superior d.o.o., Bulevar Oslobodenja, 132
11320 Velika Plana, Serbia, tel.: +381265 21945, www.superior-seeds. co. rs.
51.
, ., -,
. , . , 2
52. Kreienbaum GmbH. Grblinger, Str. 62

D - 48336 Sassenberg, Germania
53. SRL Maestro Nut, str. M.Varlaam, 65

Chiinu, Moldova
55. - - -
, , . 29.
58.
, ., -, -1
59. -
60. -
115

Registrul_2015.indd 115

19.02.2015 11:01:29

61.
, , .
63.
, .,
64.
, , , 49
65. -
, ., / , .
66. Ciref Maison Jeannette
24140 Douville France, tl: (00 33) 5 53 80 39 33; fax: (00 33) 5 53 80 89 50
67. Institute for Horticultural Plant Breeding (IVT),

Wageningen Plant Research International, P. O. Box 16
6700 AA Wageningen, The Netherlands

tel.: 31(0)317 486001; fax.: 31(0)317 48 60 94
68. -
. . .

, , ., . , 166
71.
, , ., , .
72.
, ., . , . , 19
79.
, . 40, . ,9
80. Cehia
81. .
, ., -, /
86. FPC Asconi SRL
Moldova, r-nul Ialoveni, s. Puhoi, MD 6824 (tel.: 026864274)
87. Soiuri de selecie popular local
88. Marea Britanie
89. Siria
90. Germania
116

Registrul_2015.indd 116

19.02.2015 11:01:29

91. Georgia
92. Austria
93. Egipt
94. Bulgaria
95. Canada
96. Romnia
97. Olanda
98. Belgia
99. Ungaria
100. Frana
101. Slovacia
102. Japonia
103. Italia
104. Noua Zeeland
105. Jugoslavia
106. Turcia
107. SUA
108. China
109. Soiuri de provenien necunoscut
110.
, ., , . , . , 1
111. Australia
112. Azerbaidjan
113. Grecia
114.
115.
, . , / 19
117

Registrul_2015.indd 117

19.02.2015 11:01:29

116. Syngenta France SAS


12, chemin de LHobit, 31790 Saint Sauveur, France
117. Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrabe 138387 Sllingen
Sollingen Postfash 1353 BRD 38358 Schoningen
118. Monsanto Vegetable IP management BV, Leeuwenhoekweg 52,

2661 CZ bergschenhoek, the Netherlands
119. Sesvanderhave N. V./ S. A.
Industriepark 15, B 3300, Tienen, Belgium
120. Societ Florimond Despres
BP 41, Gappelle en Pevele 59242, Templeuve, France
121. SRL Slcua
mun. Chiinu, str. Sciusev 53, MD 2012 (tel.: 022245252)
122. KWS SAAT AG
vorm., Rabbethge and Giesecke Grimsehl, str. 31, BRD-37574 Einbeck
123. Institut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3, Maja 1/3

96-100 Skiernirwice, Poland, fax +48468333186
124. Euroceres

Moldova, mun. Chiinu
125. Pioneer HI Bred Seeds Agro S.R.L.
Bucureti, str. Luteran 24, ap. 20
126. Agra Societa del Seme S.R.L.
127. Syngenta Seeds B.V.
Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, the Netherlands
tel.: +31228366287, fax + 31228319744
128. Monsanto Holland BV
Westeinde 161, postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, the Netherlands,
fax +31 228 357 016
129. HZPC Holland B.V.
Edisonweg 5 NL-8501xG jouRE
fax + 31 513 489 800
131. Europlant Pflanzenzucht GmbH
Wuff-werum-str. 1, P.O. Box 1380/D 21303 Ziineburg, Germany
fax +49 413 174 805 83
132. Solana Agrar-Produkte Gmbh Cokg Albert Einstein Ring 5 22761
Hamburg, Germany, tel.: +49(0)40 414240-0 fax.+ 49(0) 40417716
118

Registrul_2015.indd 118

19.02.2015 11:01:29

133.
, ., -, /
134. .M. CC AMG Magroselect SRL
135. SRL Invinprom
UTA Gguzia, or. Comrat, str. Cozciuc, 20, MD 3805 (tel.: 069153569)
136. VIVAI COOP RAUSCEDO. Soc. Coop. AGRIC.

via Udine 39, tel.:0427948811, 33095 RAUSCEDO (pn). Part / VA e cod fisc.
00072080930
137. SC Agrogled SRL

MD 2043, or Chiinu,bd. Traian, 16,

e-mail: agrogled@mail.ru
138. Nunhems BV
P.O.Box 4005, 6080 AA Haelen, the Netherlands
tel.: +31 475 599 222, fax.+ 31 475 599 223
139. MDA Moldova, r-nul Fleti, s. Rediu de Sus

tel.: +37367253017, fax +37325970192
140. Agrico U..
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Netherlands
fax +31527639880
141. Institutul de Selecie Pomicol Dresden-Pillnitz
Sobrigener str.15, Dresden, Deutchland
142. Staiunea de Cercetri i Producie Pomicol Voineti
Romnia, jud. Dmbovia, 0262, Voineti
143. Kontrastwege SRL,

str. M. Eminescu nr. 1/7, Mercurea-ciuc, jud. harghita, Romnia, cod potal
530103, tel./fax 0266/244392, e-mail: info@ring.ro
144. Institutul de Cercetri pentru Cereale i Plante Tehnice Fundulea
Romnia, 8264 Fundulea, jud. Clrai
145. Monsanto Saaten GmbH Vogelsanger Weg 91 D-40470 Dusseldorf
146. Bejo Zaden B.V. Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, Holland
tel.: +31 226 396 162, fax.+ 31 226 396 346
147. Rusia
148. Ukraina
119

Registrul_2015.indd 119

19.02.2015 11:01:29

149. Armenia
150. Monsanto Technology LLC
151. I.C.S. Vitafort combifeed S.R.L.

mun. Chiinu, str. Petricani nr. 21, bl. 3, bir. 12
152. Monsanto Ukraine 103,
Patriotiv str. 03061, Kiev, Ukraine
153. Maisadour semences
Route de Saint Sever-40280 Haut Manco France
154.
Novi Sad, Serbia, 21000, M.Gorkog 30
155. Institutul de Cercetri n Producia Furajelor
al Universitii Kapovar, Ungaria
156. -
396600, , ., .
157. Purdue Research Foundation

300 Kent Avenue, West LAFAYETTE (in) 47907-1650 USA
159. or. Chiinu, str. Cuza Vod 29/2, ap. 36, tel.: +37379924532,

e-mail:cozmicradu@gmail.com
160. Euralis semences, Domaine de Sandreau,
31700, France, Mondonville
161. Limagrain Europe. Ferme de LEtang BP377390
Verneuil LEtang France
162. Malopolska Hodowla Roslin HBP Spolka 700
Poland, 30002 Krakow, ul. Zbozowa 4
163. SNC Elaris INRA 75, avenue jean Jox 49100 ANGRES,

France, INRA 147, rue de l'Universit 75338 Paris CEDEX 07
164. Rijk Zwaan Welver GmbH

Werler str.1, D 59514, Werler, Deutchland, t/fax + 4902384 501 161
165. Den Hartigh BV
Produktieweg 2, NL 8304 AV EMMELOORD
P.O. Box 2, 8300 AA Emmeloord, Netherlands
166. RICHARD ALBERT EARL Verges de Souzay,

49140, Corze, France
167. FEUILLET Jean-Jacques.

ferme de Pommiers, Baergfontaines 02600 OIGNY En VALOIS, France
120

Registrul_2015.indd 120

19.02.2015 11:01:29

168. Simmons Daniel, Daniel Jr. PaulPeace Valley Orchards, 5667 Adams Road, ROGERS, OHIO, SUA
169. Agricola Microumbra

ss. frz. Bianco, 61 Spoleto (PG) Italia ceel.: 3476706672
170. .C.S. Limagrain Moldova S.R.L.
mun. Chiinu, bd. t. cel Mare i Sfnt 162, of. 306.
171. MDA Moldova, mun. Chiinu,

str. Valea Trandafirilor 22, ap 25, tel.: +37369358996,

e-mail: olegtirsina@hotmail.com
172. Hazera Seeds B. V., 79837,

Israel, berurim M. P. Shikmim, tel.: +97 254 565 63 34
173. Hollar Seeds

P.O. Box 106, Rocky Ford, CO 81067, USA,

fax +719 254 3539
174. Vilmorin S.A.

Route de Manoir 49250 LA MENITRE-FRANCE
175. ntreprinderea pentru silvicultur IARGARA

MD 6321. or. Iargara, raionul Leova, str. tefan Vod, 180

tel.: 64-5-55
176. Goldaluni SRL

MD 2060, or. Chiinu, str. Belgrad 19/2, ap. (of) 30, tel.: +37379566335
177.

656045 , , . , , 49
178. Narsim SRL

or. Chiinu, Republica Moldova, str. calea orheiului 101/2,

tel.: +37379460114
179. Josep M grau i Camprubi, con INF 46118050 en calidad de Gerente de la
empresa In Vitro S. L. CIF B 58238940, sita en Riera de la Salut SN, 08980 st
Feliu de Llobregat (Barcelona)
180. Sakata Vegetables Europe S.A.S.

Domaine de Sablas, BP11 rue du Moulin 30620 Uchand, France
181. MTI SRL, satul Coernia, raionul Criuleni, MD4818,

Republica Moldova
121

Registrul_2015.indd 121

19.02.2015 11:01:29

182. May Agro, Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.Samanli Mahyigitler cad. No: 28 16280, Yildirim, Bursa, Turkeis

fax +022 43514518
183. Barenbrug Holand B. V.

Oosterhout Nijmegem

tel.: + 31 (0) 24 34 88 141,

fax + 31 (0) 24 34 88 149
184. Tutun CTC S.A.
185. Oseva Eximpo Praha s. r. o
Bzeuec 1436, 69681 Hodonin
tel.: 00420515271215
186. HM. Clause, Rue Louis Saillant - Z. I. La Motte,

26800 Portes-les-Valence, France, fax +33 (0) 475 573 494
187. SRL Tiferef

or. chiinu, str. Albioara 4, of. 1201, tel.: +373 67470047
188. Enza Zaden Beheer B.V.

P.O. Box 7 NL 1600 AA Enkhuizen, Haling 1E, the Netherlands
tel.: + 31(0) 228 35 0218, fax. + 31 (0)228 31 5960
190. . ..

, .
191. Bayer CropScience AG
192. Norddeuthsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG
193. Paulownia Group SRL

or. Chiinu, str. Academiei, nr. 10, ap. 29

tel.: +37379030304, Cervoneac Sergiu
194. Japonia, Staiunea experimental Tohoku
195. Ucraina. Academia de tiine. Kiev
196. Pinitilei Vitalie, or. Chiinu, tel.: +37369319134
197. Frana, Staiunea Pomicol Angers, INRA
198. SUA, Washington
199. SUA, Staiunea Agricol Experimental Genova
200. SUA, Staiunea Agricol, Idaho
122

Registrul_2015.indd 122

19.02.2015 11:01:29

201. SUA, Cass Country, Statul Indiana


202. SUA, Staiunea Agricol Experimental New York
203. SUA, Ulster, Woodstock, New York
204. SUA, Universitile Purdue, Rutgers, Ilinois, Massaciusets
205. SUA, Staiunea Agricol Experimental Micigan
206. SUA. Pepiniera Stark. Merced. Louisiana. Missouri
207. SUA, Staiunea Agricol Experimental, Wooster, Ohio
208. SUA. Staiunea Agricol Experimental Georgia, Fort Valley
209. SUA, localitatea Winthrop, Washington
210. SUA, Clay Country, Westvirginia
211. SUA, localitatea Wenatchee, Washington
212. SUA. Universitatea Rutgers, New Jersey, New Brunswick
213. Canada, Staiunea Agricol Experimental Manitoba
214. Canada, Institutul de Horticultur Vineland, Ontario
215. Canada, Staiunea Agricol Experimental Ontario
216. Canada, Staiunea Agricol Experimental, Ottawa
217. S.C. Biagro - Invest SRL,
or. Chiinu, str. Valea Trandafirilor 20, ap 153
tel.:+37368770076
218. Noua Zeeland, autor J.H. Kidd
219. SAATEN - UNION GmbH, Eisenstrae 12
30916 Isernhagen, Germania
220. Romnia, ICDP Piteti-Mrcineni, judeul Arge
221. Serbia, Institutul de Pomicultur aak
222. Italia, Centrul de ameliorare a Plantelor Pomicole, Firente
223. Republica Cehia, Holovousy, Institutul de Pomicultur
224. Vermeerderingsteir, Nederland,

Tienrayseweg 9a, 5961 nk Horst, info@vermeerdering steiner.nl

123

Registrul_2015.indd 123

19.02.2015 11:01:29

225. Saatzucht fritz Lange KG,Gutenberg strae 10, D 23611 Bad Schwartan, Germany

tel.: + 49 451 2904020, fax. + 49451 208924
226. Agro Tip, Handels - und Consultingges. mbH Zinnhuette 17,
D21255 Tostedt, Germany
227. "We Trade S.R.L.
MD 2019, R. Moldova, or Chiinu, str. Grenoble 128
228. H . . . o

, . , . 17
229. - ,,a,
73006, , . , . . 23
230. SC ,,AMG-KERNEL SRL
or. Soroca, str. Cosui, 35, MD 3001 Republica Moldova,
tel./fax: (+373230) 31 259, tel.: (+373230) 31 258
231. Filaro impreg service SRL

or. Chiinu, tel.: +37322288695; +37369121095
232. . Natur-Vit (M Moldo-Austriac ,,Natur-Vit SA)

or. Cupcini, r-nul Edine, Republica Moldova, MD 4600

tel.: (+373246) 22 446; (+373246) 22 203s
233. ,,Plai Nucifer SRL.
mun. Chiinu, com. Stuceni, str. A. Mateevici, 79 A,

MD 2050, tel.: (+37322)45 53 26, tel./fax: (+37322) 45 5325
234. Post direct market SRL.
str. Grenoble 193, Chiinu, MD 2043, tel.: (+37322)769491
235. SC ,,Vitalitifruct-Expo SRL

str. Tudor Vladimirescu, 65, Chiinu (Durleti), Republica Moldova

tel./fax: (+37322) 58 63 17, tel.: (+37322) 58 64 74
236. m ,,Pepiniera nucifer Linard SRL

mun. Chiinu, com. Stuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050

tel.: (+37322)92 83 11; 45 53 26; (+37322) 45 53 33
237. Uniunea Productorilor de culturi nucifere din Republica Moldova

mun. Chiinu, com. Stuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050

tel./fax: (+37322)45 53 25; tel.: (+37322) 45 53 26
124

Registrul_2015.indd 124

19.02.2015 11:01:29

238. -- ,,

. , 29 , . , , 25006
239.
. , 9520,
240. ntreprinderea mixt Moldo-Olandez. ,,Interconsult-MD S.R.L.
MD 2023 Republica Moldova, Chiinu, str. Calea Basarabiei, 18
tel./fax (+)373(22) 279365, tel.: 547699
241. Hortsem SRL, Moldova

tel/fax (+373)22228370
242. ntreprinderea mixt moldo-american ,,Sauron S.R.L.
MD 2069, str. Mesager 17, or. Chiinu,
Republica Moldova, tel./fax 373(22) 58-28-71
243. ,,Ampelos S.R.L. calitate fiabilitate, s. Crocmaz, r-nul tefan Vod
MD 4218 tel./fax (+373)2222-99-00
of. n or. Chiinu, str. Columna, 136; of. 3A, Md 2012
244. ntreprinderea mixt ,,Vinria Bostovan S.R.L.
Republica Moldova, Vulcneti, s. Etulia
of. n or. Chiinu, str. tefan cel Mare i Sfnt 202,

tel./fax: (+373)2274-32-69
245. Pepiniera viticol Elvitis - Com S.R.L.
mun. Chiinu, str. sf. Nicolae 47, tel./fax: 22-62-97
246. R. Moldova ,,AMVGrope S.R.L.,
or. Cahul, str. Lipcani 4, tel.: or. Chiinu 83-87-96
247. R. Moldova, or. Chiinu ,,Lion Gri Plus S.R.L., str. Vlaicu Prclab 35, ap. 5,
tel.: 21-21-72
248. R. Moldova, or. Chiinu ,,Codru ST, str. Bucureti 67, of. 106,

MD 2012, tel.: 21-22-39
249. S.R.L. ,,Loza Binom, r-nul Taraclia, com. Albota
250. R. Moldova, or. Chiinu ,,Basvinex SA, str. Studenilor 1/7,
MD 2068, tel.: 49-55-67, 49-17-92
251. ,,Cricova SA, or. Cricova, str. Ungureanu 1. Combinatul de vinuri Cricova
252. DunaR, KfT, 17.IX. str. Budapest 1224, Hungary, fax 0036-1-3622162
125

Registrul_2015.indd 125

19.02.2015 11:01:29

253. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Szyldaku sp. z.o.o.


Gdanska st.10, 14106 Szyldak, Poland t/f 896476664
254. zkI ( -
). 6000 Kecskemet.
Meszoly Gy. ut 6, Hungary, f. 36/76 481 333
255. SRL ,,don" AT Gguz-Eri, MD 6100, or. Ciadr-Lunga,
str. Lomonosov, 20, tel.: 029121833
257. Deutsche Saatveredelung AG
258. Societa Produttori Sementi S.p.A. Bologna. Via Macero N.1
Argelato bo Italy, tel.: (+39) 0518904211; fax (+39) 0518904215
259. Academia Internaional de Dezvoltare agricol

MD 2005, or. Chiinu, str. Pukin 62 A, tel.: 022 543922
260. R AGT 2n S.A.S., Rue Emile Singla, Site de Bourrau, 12033 Rodez Cedex 9,
France
261. Norika Nordring Kartoffelzucht-und Vermehrungs
GmbH fax +49 38 209 476 66
262. United Genetics Italia S.P.A. Via Traversetolo, 260 43123 Parma (Italy)
t. +39 0521 642059, fax + 390521 642498
263. Holland Farming Agro SRL
str. Dr. Lister 67, sect. 5, 050521, Bucureti, Romnia, fax 0040214100889
264. ntreprinderea mixt Colinele de la Redi SRL
r-nul oldneti, s. Vadul-Racov
265. S.C. ITC SRL, Bucureti, Romnia
266. C ,,Agrostoc", mun. Chiinu, str. Mesager, 1, bir. 701
267. SAATEN UNION Romnia SRL, Bucureti,
str. I.L. Caragiale, nr.3, tel.: +4(0)213186714
268. Caussade Senences SA, ZI de Meaux, 82303, Frana
269. SC Caussade Semences est Europa S.R.L.
Bucureti, Romnia
270. I.M. ,,AgroS-Sem" SRL, mun. Bli,
tel.: +373-231-3-01-52
271. SRL ,,Flora", Ukraina 65020, or. Odesa
126

Registrul_2015.indd 126

19.02.2015 11:01:29

272. OOO

, . , . +38044259-06-47
273. Kutnowsca Hodowla Buraka Cukrowego sp. zo.o.
Straszkow, 62-650 Klodawa, Poland
274. Woodstock KfT H 1221 Budapest, Peter Pal
U.51, Hungary
275. DONAU SAAT SRL

Romnia, Bucureti
276. AMG Agroselect Comer SRL
MD 2004, Moldova, mun. Chiinu, str. M. Viteazul 11
277. S.C. Procera Agrochemicals Romnia SRL, tel.: 0040242643488
278. Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft FN 64064 m,
LG Graz, Am Tirbernof 33 8200 Gleisdorf, Austria, tel.: +43(0)3112/2105-0
279. Terravita LTD, Ukraina, tel.: +38(044)2480228
280. Semo a.s., Cehia. fax +420 582 381 189
281. Golden West Seed Bulgaria Ltd.
282. Maribo Seed International ApS.
283. Calchei Elena, or. Chiinu, str. Ismail nr. 86, tel.: 452-314
284. R. Moldova, r-nul Streni, s. Cojuna, str. Calea Basarabiei, 18,
tel.: (373)22582278 (Pepiniera viticol FPC "Vitis-Cojuna SRL).
285. Reprezentana Companiei Development Alternatives Inc n Republica Moldova

bd. tefan cel Mare i Sfnt 202, mun. Chiinu, MD 2004, RM

tel./fax: +(373)22595265
286. MD - 3300, , , . 38

http://www. kvint.biz, tel.: (373-533)96170, 92025, fax: (373-233)96125
287. Agrodor Succes SRL, r-nul Streni, s. Cojuna,

str. Frunze 7, MD - 3715, tel./fax: 0237 92068, mob.: 069134088, 068914570
288. NVF Ampelos Ukraina

127

Registrul_2015.indd 127

19.02.2015 11:01:29

Redactor: Anatol Malev


Paginare computerizat: Lidia Mocanu
Coperta: Veaceslav Popescu

S Editura didactic de stat ,,Lumina",


bd. tefan cel Mare i Sfnt, nr. 180, MD 2004, Chiinu
Tel./fax. 29-58-67; 29-58-68; e-mail: luminamd@mail.ru
www.edituralumina.md
Tiparul executat la F.E.-P ,, Tipografia Central",
str. Florilor 1, MD-2068, Chiinu
Comanda nr. 4719
Tiraj 1500 ex.

Registrul_2015.indd 128

19.02.2015 11:01:29