Sunteți pe pagina 1din 6

Atitudinea fata de starea de graviditate si sarcina in Transilvania

Primele ingrijiri acordate copilului


Actul nasterii si credintele asociate acestuia
Iulie 29th, 2009 by alunita

Au trecut cele 20 de !ile "i femeia trebuie s# nasc#$ %um se petrecea deci venirea pe lume&
'in sursele folosite reiese c# na"terea asistat# (n spitale se petrecea e)trem de rar "i numai (n
ca!uri de for*# major# +de e)emplu, fetele nec#s#torite r#mase gravide alegeau spitalul ca loc
de na"tere pentru a sc#pa de ru"ine "i de gura lumii,-./$ Prin urmare, femeile din Transilvania
continuau s# nasc# acas#, (n intimitatea propriului c#min "i ajutate de rude, vecine sau de
moa"#, atunci c0nd un asemenea personaj era disponibil$ 'in nou, scrierile etnografice
tratea!# (n detaliu acest eveniment, adesea (nfrumuse*0ndu1l, "i nu voi intra (n am#nunte de
acest tip$ 2ursele pe care le1am folosit atest# c#, (n general, nu se f#ceau preg#tiri speciale
pentru na"tere$ 3 odaie curat#, c0teva a"ternuturi +chiar paie, pe alocuri/, ap# cald# "i c0rpe
pentru sp#lat mama "i copilul, ap# pentru bote! (n eventualitatea unei na"teri cu probleme,
aceste elemente par s# fac# parte dintr1un inventar minimal necesar (n ceasul na"terii$ 4n
secolul anterior celui pe care (l anali!#m se pare c# femeia 5la !iua na"terii ei ea este vorbit#
cu vreo prieten# (ncre!ut# sau vreo stearp# a1i fi moa"#, care (n"tiin*at#, !iua, noaptea, alearg#
cu mama soacr#, celei (n chinuri ajut#6,2.$ 7a vremea la care facem referire, (n func*ie de
categoria social# din care f#cea parte, familia nou1n#scutului apela la medic sau la moa"a
satului$ Ale)andru 8aida 8oevod, e)ponentul unei categorii sociale mai (nst#rite "i (n mod
cert cultivate, el (nsu"i medic la vremea respectiv#, poveste"te c# na"terea primului s#u copil
s1a petrecut la 9arlsbad, (n compania unui medic obstetrician +5acu"erul 'r$ :un;6/ "i a unei
moa"e adus# special de c#tre acesta,<.$ 4ns# acela"i 8aida 8oevod depl0nge condi*iile
improprii (n care se derula na"terea la *ar#, faptul c# femeile nu apelau niciodat# la medic, ci
numai la 5moa"a mare6 "i c#, din cau!a condi*iilor neigienice (n care se petrecea procesul
na"terii, e)istau 5destule ca!uri de colpite, metrite "i alte inconveniente din bartolinite
+proceduri manuale efectuate pentru a provoca sau a gr#bi na"terea/, consecin*e de pe urma
na"terilor$ %um (ntreaga familie a autorului trecuse de mai multe ori prin e)perien*a trist# a
mor*ii mamei (n timpul na"terii sau la c0teva ore dup# na"tere +bunica "i mama lui 8aida
8oevod au murit ambele de febr# puerperal#/, 8aida 8oevod desf#"oar# pe toat# perioada
practicii la *ar# o campanie de convingere a femeilor s#1"i preg#teasc# pentru na"tere 5un
a"ternut curat (nlocuind paiele vechi "i ruf#ria !dren*uit# murdar# ce se folosea pentru
na"tere, cu cea mai frumoas# ruf#rie curat# de care dispuneau$ 4n privin*a aceasta cur0nd mi1
am dat seama c0t eram de singur "i de i!olat$ Prejudecata, aliat# cu e)perien*a "i supersti*ia,
cimentat# prin ignoran*#, re!istau argumentelor mele,=.$ 2itua*ia descris# mai sus este
surprins# pe viu la nivelul unui singur sat, (ns# nu e)ist# surse care s# demonstre!e c# aceasta
era o situa*ie particular#$ >)ist# (ns# "i suficiente relat#ri care atest# starea de nelini"te "i
incertitudine premerg#toare momentului na"terii$ Astfel, (n mare parte a Transilvaniei femeile
(ngreunate care "tiu c# se apropie ceasul na"terii nu se mai (ndep#rtea!# prea mult de cas#,
5iar c0nd se apropie durerile na"terii (ncepe a preg#ti toate cele trebuincioase pentru copil,
precum "i patul (n care are s# petreac# tot timpul c0t va fi bolnav# +a se remarca asocierea
na"terii cu starea de boal#/, iar b#rbatul e cel dint0i care alearg# dup# moa"#6,?.$ @olul
acesteia, (n prima fa!#, este de a se asigura c# are la (ndem0n# instrumentele necesare
na"terii, mai ales dac# aceasta se arat# a fi una cu probleme$ 2urprinde natura acestui
inventar, pre!ent at0t l0ng# patul gravidei, c0t "i (n pro)imitatea acestuiaA o *eav#, 5ca s#1i
poat# inspira aer pe gruma!6, o furc# de tors, un topor "i o m#ciuc#, pentru a stabili traseul
noului n#scut, o pu"c# cu care b#rbatul trage peste cas# dac# na"terea e grea "i de durat#,B.,
sau dou# topoare pe care b#rbatul le (nfige cruci" (ntr1unul din st0lpii casei,C.$ A"adar,
instrumente legate mai mult de destinul "i viitorul celui care se n#"tea dec0t de actul medical
(n sine$ 2e credea c# dac# moa"a e priceput#, na"terea se termina repede$ Priceput# (nsemna
s# "tie cum s# ascund# faptul c# cutare femeie na"teD se credea c#, dac# se afl# despre
iminen*a na"terii, atunci femeia se va chinui$ 'e asemenea, moa"a cuno"tea anumite tehnici
care s# reduc# durerile "i s# u"ure!e e)pul!areaA consumarea unor b#uturi, (ngenuncheatul,
at0rnatul de grind#$ 4n mod evident, unele procedau la e)tragerea copilului din canalul
na"terii dac# era ca!ul, lucru atestat de memoriile lui 8aida 8oevod, care depl0nge num#rul
mare de ca!uri de (mboln#viri "i chiar decese puse pe seama acestor proceduri incorect
e)ecutate$

Enele surse atest# participarea direct# a b#rbatului, de"i majoritatea lor indic# absen*a
acestuia, fie din cau!# c# femeia sau femeile implicate (n actul na"terii nu suport# (n preajma
lor vreo figur# masculin#, fie din cau!a timidit#*ii "i a 5milosteniei6 cu care se aprecia c# sunt
(n!estra*i b#rba*ii$ In Ion, (n timp ce femeia se chinuia s# nasc# 5b#rba*ii continuau s# secere
(nainte6,.$Relatri directe ale *#ranilor din p#r*ile 3ravi*ei atest# c# b#rbatul asista la na"tere
dac# se (nt0mpla s# fie prin preajm# "i c# unele femei nu puteau na"te dac# so*ii lor nu erau
de fa*#,9.$ Aceea"i surs# indic# faptul c# "i ceilal*i copii erau accepta*i uneori pentru scurt#
vreme (n camera de na"tere de"i, (n general, se evita acest lucru$ Ale)andru 8aida 8oevod
poveste"te pe scurt c# la na"terea primului copil, acea na"tere petrecut# (n pre!en*a unui
obstetrician la 9arlsbad, a asistat "i a ajutat la na"tere,-0.$ 4n leg#tur# cu na"terea celui de al
doilea copil, autorul este mai generos (n detaliiA aceasta se petrecea la un an "i opt luni dup#
prima na"tereD ca lucrurile s# mearg# bine, 5s# fim mai aproape de un medic specialist "i de
farmacie6, familia s1a stabilit la Fra"ov, la p#rin*ii 7encic#i, familia Popovici, cu aceast#
oca!ie$ Poveste"te c# au angajat devreme moa"a, pe Grau 2tHssl, ca "i medicul, un apropiat al
familiei, 'r$ Faiulescu$ 521au procurat "i sterili!at prin fierbere toate vasele necesare, s1a
preg#tit ruf#ria etc$ 7a primele semne de munci eram la datorie cu to*iiI$2olu*ie de
comprimat coro!iv (ntr1un lighean, alcool absolut (ntr1altul, ca la %linica %hroba;$
%earceafuri "i "tergare destule$ >u *ineam m0inile lui 7encica, 'r$ Faiulescu scutea, lege
artis, perineul6,--.$ 2e poate vedea, a"adar, c# la -90=, (n ca!ul anumitor persoane, se folosea
tehnica inci!iei perineului pentru a evita ruptura acestuia "i nepl#cerile ulterioare$ Ju am
g#sit date care s# ateste folosirea acestui procedeu de c#tre moa"ele de sat$

4n povestirea educativ# a lui 8asile Forgovanul, episodul na"terii se derulea!# "i se
situea!# cumva (ntre na"terea specific *#r#neasc# "i na"terea burghe!#$ >l ("i aminte"te c#
5ceasul a"teptat a sosit cu n#dejde "i cu fric#6,-2.$ Apoi, c0nd 5durerile neobicinuite de "ele6
s1au intensificat, so*ul a trimis dup# mama lui, care 5venind repede trimise (ndat# dup# moa"#
"i dup# soacr#1mea$ Iar noi am r0nduit odaea cea mai mare "i mai luminoas#Iam trimis pe
servitori, s# nu se fac# nici un !gomotIs# fie cea mai deplin# lini"te$ 4n pridvor venir# tata "i
socrul meu care a"teptar# acolo f#r# s# se mi"te "i f#r# s# fie observa*i de l#u!#6,-<.$ :oa"a
iposta!iat# de Forgovanul, spre deosebire de moa"ele ignorante "i murdare descrise de 8aida,
era 5curat# "i vesel# ca o porumbi*#6,-=.$ Aceasta a ajutat1o pe femeie s# se (ntind# pe pat, s#
se de!brace "i a (ncercat s# o lini"teasc#$ Apoi, 5durerile (ncepur# din nou "i cu mai mult#
iu*eal#$ @#sufletul bolnavei era sacadatD ochii "i fa*a i se aprinseser# mai tare "i pielea i se
acoperi de sudori6$ Travaliul este descris cu putere, *ipetele femeii str#bat pere*ii "i se aud (n
pridvor, (n curte, (n vecini$ Ju mai trece mult "i 5(n mijlocul acestei furtuneI$un sg0rciu
puternic a p0ntecelui "i scurgerea apeiIvestir# c# copilul poate s# vin# (n orice clip#6,-?.$
P0n# atunci pre!ent cu e)plica*ii "tiin*ifice l0ng# patul so*iei sale, la momentul ruperii apei
so*ul este rugat de c#tre moa"# s# p#r#seasc# (nc#perea$ Acesta se conformea!# "i a"teapt#
afar#, (nso*indu1"i a"teptarea cu rug#ciunile Tatl nostru, Nsctoare de Dumnezeu i
Miluiete-m Dumnezeule! 2e observ# (n aceste pasaje starea intermediar# ce traversea!#
lumea *#r#neasc#, cu condi*ii de na"tere considerate neigienice, de1a dreptul periculoase, "i
lumea burghe!#, unde na"terea, de"i se desf#"oar# acas#, beneficia!# de pre!en*a unui
obstetrician$ 4n lumea mic burghe!# a satului rom0nesc lucrurile nu sunt at0t de (napoiate ca
(n r0ndul *#ranilor obi"nui*i, pe seama c#rora literatura pune at0tea neajunsuri "i nici at0t de
avansate precum (n ca!ul celorla*i$ Forgovanul, e)ponentul acestei categorii de mijloc, nu
aduce medic obstetrician, (ns# moa"a lui e curat# "i priceput#, chiar cult#, dup# limbajD asist#
la na"tere "i ("i (ndeamn# so*ia s# re!iste tenta*iilor de a *ipa, averti!0nd c# cele mai noi c#r*i
consider# c# aceste *ipete ar crea o atmosfer# neprielnic#, chiar (nsp#im0nt#toare, pentru cel
care urmea!# s# se nasc# dar, (n acela"i timp, este convins c# rug#ciunile sale vor u"ura
durerile so*iei "i na"terea se va produce degrab#$

3 monografie1manuscris a localit#*ii 20ngeor!1F#i atest# c# (nainte de a se (nfiin*a (n
comun# %asa de Ja"teri, cu asistent# medical# "i cu moa"# calificat#, 5*#rancele n#"teau (n
casa lor, asistate de o femeie mai priceput#, f#r# o (ngrijire mai special# din punct de vedere
sanitaro1igienic6,-B.$ :anuscrisul identific# dou# categorii de moa"eA moa"a care asist# la
na"tere "i 5moa"a de co"arc#6, care are datoria 5de a duce !ilnic m0ncare "i *uic#6 lehu!ei, din
partea na"ei,-C.$ 'in literatura lui @ebreanu e)tragem acela"i fapt, care pare s# fie universal
valabilA 5Ca mai toate btrnele de la sate Kenobia se pricepea la moit r s-l i n!"at
+s#n#/,-.$

,-.8e!i detalii (n %apitolul 2 al acestei lucr#ri$

,2.Jicolae 2toica de La*eg, op# cit#, p$ -B0$

,<.Al$ 8aida 8oevod, op# cit#, p$ -0B$

,=.Ibidem, p$ 22<$

,?.2imion Glorea :arian, op#cit#, p$ =-$

,B.2imeon Glorea :arian, apud Clindarul $oporului pe anul comun %&&', An I8, 2ibiu, p$ C<$

,C.Ibidem, p$ =-$

,. 7iviu @ebreanu, Ion, p$ <0-#

,9.A$ Iana, 5%redin*e la na"teri din p#r*ile 3ravi*ei6, (n (amilia, an MM8, -9, nr$ =-, p$ =<$

,-0.Al$ 8aida 8oevod, op#cit#, p$ -0B$

,--. Ibidem, p$ --=$

,-2.8asile Nr$ Forgovanul, op#cit#, p$ =$

,-<.Ibidem, p$ ?$

,-=.Ibidem#

,-?.Ibidem, p$ B$

,-B.Aurel :illea, Monograia oraului )*ngeorz-+i, :ss p#strat la 'irec*ia Oude*ean# Fistri*a a Arhivelor
2tatului, Gond col$ >mil Precum, dosar <-B, fila C$

,-C.Ibidem, f$ $

,-. 7iviu @ebreanu, Ion, p$ <-0$

S-ar putea să vă placă și