Sunteți pe pagina 1din 14

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

viei i vinului
Nr.131-XIII din 0.0!."#
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.3/28 din 02.09.1994
* * *
C U P R I N S
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Productorii de ar! "iti#"i$icol.
R%pu$derea pe$tru re%pectarea le&ii
Articolul '. Arealele de culti"are a "i(ei de "ie
pe$tru %tru&uri ar!
Articolul ). Patrio$iul "iticol
Articolul *. Cada%trul "iticol
Articolul +. Protec(ia ediului ,$co$-urtor
Articolul .. I$!ora(iile %tati%tice pre/e$tate de a&e$(ii
eco$oici
,$ doe$iul "iticulturii 0i "i$i!ica(iei
Capitolul II
PRODUCIA 1I2ICOL3
Articolul 4. 5$cercarea 0i oolo&area %oiurilor de "i( de
"ie
Articolul 6. 7aterialul de ,$ul(ire "iticol8 %ditor
"iticol 0i producerea lui
Articolul 9. Producerea8 certi!icarea8 co$trolul 0i
coerciali/area aterialului de ,$ul(ire
0i %ditor "iticol
Articolul 1:. 5$!ii$(area pla$ta(iilor "iticole
Articolul 11. Re&lee$tarea te;$olo&iei de producere a
aterialului
de ,$ul(ire 0i %ditor "iticol8 a
%tru&urilor ar!
0i calit(ii lor
Articolul 1'. 2ere$ul de e<ploatare8 trecerea la pierderi
0i de!ri0area pla$ta(iilor "iticole
Capitolul III
PRODUCIA 1INICOL3
Articolul 1). 1i$urile $aturale 0i %peciale
Articolul 1*. 1i$urile de co$%u cure$t 0i de calitate
%uperioar
Articolul 1+. Atri=uirea de$uirii de ori&i$e "i$urilor
0i altor produ%e "i$icole
Articolul 1.. Particularit(ile preparrii "i$urilor 0i
altor
produ%e "i$icole cu de$uirea de ori&i$e
Articolul 14. Prelucrarea %tru&urilor ar!
Articolul 16. 7odul 0i particularit(ile de coerciali/are
a
"i$urilor 0i altor produ%e "i$icole
Articolul 19. 1i$urile 0i alte produ%e "i$icole de%ti$ate
e<portului
Articolul ':. Co$trolul calit(ii produ%elor "i$icole
Articolul '1. 5=utelierea8 etic;etarea 0i tra$%portarea
produ%elor "i$icole
Capitolul I1
SUSINEREA DE C32RE S2A2 A 1I2ICUL2URII
Articolul ''. I$"e%ti(ii pe$tru ,$!ii$(area pla$ta(iilor
"iticole
A$e< 7riea pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#proprietate
de %tat
la produc(ia alcoolic
Not: Vezi ot. !arl. nr.132"#$$$ din 02.0%.94 &!entru 'unerea
(n a'licare a )e*ii viei +i vinului&
Parlae$tul Repu=licii 7oldo"a adopt pre/e$ta le&e.
Le&ea repre/i$t actul $orati" !u$dae$tal care
re&lee$tea/
co$di(iile &e$erale 0i %peciale de produc(ie ,$
"iticultur 0i
"i$i!ica(ie8 precu 0i de coerciali/are a produ%elor
!i$ale pe$tru
%ati%!acerea cererii pie(ei i$ter$e 0i e<ter$e8 ,$trirea
eco$oiei
$a(io$ale 0i de/"oltarea e!icie$t a produc(iei "iti#
"i$icole di$
repu=lic.
Su= i$cide$(a le&ii cad per%oa$ele !i/ice 0i -uridice
productoare
de aterial de ,$ul(ire 0i %ditor "iticol8 de %tru&uri
ar! pe$tru
a% 0i "i$8 de "i$uri di$ %tru&uri 0i de alte produ%e
"i$icole8
i$di!ere$t de !or de prorietate. Le&ea deteri$ rela(iile
ace%tora cu
alte %tructuri eco$oice.
C$%i&'lul I
DISPOZIII GENERALE
Ar&i('lul 1. Productorii de ar! "iti#"i$icol.
R%pu$derea pe$tru re%pectarea le&ii
>1? Productori de ar! "iti#"i$icol %,$t a&e$(ii
eco$oici de
%tat8 cooperati0ti8 particulari8 alte per%oa$e -uridice8
precu 0i
per%oa$ele !i/ice care au pla$ta(ii "iticole ,$ %upra!a( de
pe%te :8+
;a8 i-loace te;$ice 0i te;$olo&ice pe$tru producerea
aterialului de
,$ul(ire 0i %ditor "iticol8 %tru&urilor ar!8 pe$tru
prepararea
"i$urilor di$ %tru&uri 0i altor produ%e "i$icole8 titulari ai
lice$(elor
re%pecti"e.
>'? Productorii de aterial de ,$ul(ire 0i %ditor
"iticol8 de
%tru&uri ar!8 de "i$uri di$ %tru&uri 0i de alte produ%e
"i$icole %,$t
o=li&a(i % re%pecte $orele te;$ice core%pu$/toare. 7odul de
ela=orare
0i de aplicare a $orelor te;$ice e%te %ta=ilit de Gu"er$.
>)? Per%oa$ele !i/ice 0i -uridice productoare de
aterial de
,$ul(ire 0i %ditor "iticol8 de %tru&uri ar!8 de "i$uri
di$ %tru&uri
0i de alte produ%e "i$icole care ,$calc pre"ederile
le&ii poart
r%pu$dere adi$i%trati"8 aterial 0i pe$al co$!or
le&i%la(iei ,$
"i&oare.
>*? 1e$iturile8 o=(i$ute de la coerciali/area
aterialului de
,$ul(ire 0i %ditor "iticol $ecore%pu$/tor $orelor
te;$ice8 a
"i$urilor 0i altor produ%e "i$icole cu ,$clcarea odului 0i
co$di(iilor
%ta=ilite de coerciali/are 0i e<port8 pri$ deci/ie
-udectorea%c %e
percep ,$ =u&etul de %tat.
,-rt.1 co.'letat 'rin )e*ea nr./09"#$$$ din 0%.03.9%1
Ar&i('lul . Arealele de culti"are a "i(ei de "ie
pe$tru %tru&uri ar!
Arealele de culti"are a "i(ei de "ie pe$tru %tru&uri
ar! %,$t
pod&oriile8 ce$trele 0i icroraioa$ele "iticole. Deliitarea
arealelor8
i$clu%i" a celor de culti"are a "i(ei de "ie de%ti$ate
produc(iei de
"i$uri cu de$uire de ori&i$e8 %e e!ectuea/ ,$ odul %ta=ilit
de Gu"er$.
Ar&i('lul 3. Patrio$iul "iticol
Patrio$iul "iticol e%te co$%tituit di$@
a? pla$ta(ii de "ii pe rod8 pla$ta(ii care i$tr pe rod8
pla$ta(ii
ti$ereA
=? pla$ta(ii de altoi 0i portaltoi8 0coli de "i( cu
a%olae$t
core%pu$/torA
c? tere$uri re/ultate ,$ ura de!ri0rii pla$ta(iilor
"iticole8
a!late ,$ perioada de pre&tire pe$tru pla$ta(ii $oiA
d? alte tere$uri di$ i$teriorul arealelor "iticole care
pot copleta
%au u$i!ica pla$ta(iile "iticole e<i%te$te.

Ar&i('lul #. Cada%trul "iticol
>1? 5$ cada%trul "iticol8 parte copo$e$t a cada%trului
!u$ciar8
%,$t %ta=ilite arealele "iticole8 %,$t (i$ute la e"ide$(
pla$ta(iile
"iticole 0i %,$t de%cri%e caracteri%ticile lor a&roeco$oice8
precu 0i
%,$t e$(io$ate tere$urile apte de a !i culti"ate cu "i( de
"ie.
>'? Cada%trul "iticol e%te %peci!icat cel pu(i$ o dat la
1: a$i.
Ar&i('lul ). Protec(ia ediului ,$co$-urtor
5$!ii$(area de pla$ta(ii "iticole8 ,$tre(i$erea lor8
acti"itatea
u$it(ilor "i$icole8 precu 0i alte lucrri di$ doe$iul
"iticulturii 0i
"i$i!ica(iei %e e!ectuea/ ,$ co$!oritate cu Le&ea pri"i$d
protec(ia
ediului ,$co$-urtor.
Ar&i('lul !. I$!ora(iile %tati%tice pre/e$tate de a&e$(ii
eco$oici
,$ doe$iul "iticulturii 0i "i$i!ica(iei
Per%oa$ele !i/ice 0i -uridice care %e ocup cu
producerea 0i
coerciali/area produ%elor ar! "iti#"i$icole pre/i$t
or&a$elor
%tati%tice de %tat i$!ora(ie ,$ odul %i tere$ele %ta=ilite
de Gu"er$.
C$%i&'lul II
PRODUCIA 1I2ICOL3
Ar&i('lul *. 5$cercarea 0i oolo&area %oiurilor de "i( de
"ie
>1? 5$cercarea 0i oolo&area %oiurilor de "i( de "ie %e
e!ectuea/
de ctre Coi%ia de Stat pe$tru 5$cercarea Soiurilor de
Pla$te8 ,$ odul
%ta=ilit de le&i%la(ie.
>'? 5$ produc(ie %e utili/ea/ $uai %oiurile oolo&ate
0i ,$%cri%e
,$ Re&i%trul %oiurilor 0i ;i=ri/ilor de pla$te.
,-rt./ (n redac2ia )e*ii nr.11%%"#$V din 2%.0/.20001
Ar&i('lul +. 7aterialul de ,$ul(ire "iticol8 %ditor
"iticol 0i producerea lui
>1? 7aterialul de ,$ul(ire "iticol co$%t di$ coarde
altoi 0i
portaltoi8 =uta0i altoi 0i =uta0i portaltoi.
>'? 7aterial %ditor "iticol %e co$%ider "i(e altoite8
"i(e pe
rdci$i proprii di$ %oiuri aeliorate 0i "i(e portaltoi.
>)? Producerea aterialului de ,$ul(ire "iticol %e
e!ectuea/ ,$
pla$ta(ii de altoi 0i portaltoi.
>*? Producerea aterialului %ditor "iticol %e e!ectuea/
,$ 0coli
de "i( cu a%olae$t core%pu$/tor.

Ar&i('lul ". Producerea8 certi!icarea8 co$trolul 0i
coerciali/area aterialului de ,$ul(ire
0i %ditor "iticol
>1? Producerea 0i coerciali/area aterialului de
,$ul(ire 0i
%ditor "iticol de cate&oriile pre=a/ 0i =a/ re"i$e
aelioratorului
%au e$(i$torului.
>'? Producerea 0i coerciali/area aterialului de
,$ul(ire 0i
%ditor "iticol de alte cate&orii %e e!ectuea/ de productor
,$ =a/ de
co$tract cu co$%uatorul.
>)? 2e%tarea %olului ,$ ce pri"e0te pre/e$(a
$eatodelor 0i a
aterialului de ,$ul(ire 0i %ditor "iticol ,$ ce pri"e0te
pre/e$(a
=olilor "irotice %e e!ectuea/ ,$ odul %ta=ilit de
7i$i%terul
A&riculturii 0i I$du%triei Prelucrtoare.
>*? Productorii de aterial de ,$ul(ire 0i %ditor
"iticol care
acti"ea/ ,$ =a/ de lice$( poart r%pu$dere8 ,$
co$!oritate cu
le&i%la(ia8 de puritatea8 "italitatea 0i %tarea !ito%a$itar a
ace%tuia.
>+? Certi!icarea 0i co$trolul producerii8 i$clu%i"
puritatea8 %tarea
!ito%a$itar 0i calitatea aterialului de ,$ul(ire 0i
%ditor "iticol8
%e e!ectuea/ de ctre I$%pectoratul de Stat pe$tru
Sei$(e 0i
%u=di"i/iu$ile lui teritoriale.
>.? Iportul 0i e<portul aterialului de ,$ul(ire
0i %ditor
"iticol %e e!ectuea/ ,$ odul %ta=ilit de le&i%la(ie.
,-rt.9 (n redac2ia )e*ii nr.11%%"#$V din 2%.0/.20001
Ar&i('lul 10. 5$!ii$(area pla$ta(iilor "iticole
>1? 5$!ii$(area de pla$ta(ii "iticole pe$tru produc(ia de
%tru&uri
ar! %e e!ectuea/ cu precdere pe tere$uri ,$ pa$t de pe%te
+ &rade.
>'? 5$!ii$(area de pla$ta(ii "iticole pe$tru produc(ia de
%tru&uri
ar! ,$ %upra!a( de :81+ ;a p,$ la :8+ ;a %e e!ectuea/
cu "i(e
altoite 0i pe rdci$i proprii cu %oiuri oolo&ate
pe$tru arealul
"iticol re%pecti" ,$ =a/a autori/a(iei eli=erat de or&a$ele
autori/ate
de 7i$i%terul A&riculturii 0i I$du%triei Prelucrtoare.
>)? 5$!ii$(area de pla$ta(ii "iticole pe$tru produc(ie de
%tru&uri
ar! ,$ %upra!a( de pe%te :8+ ;a la u$ proprietar %e
e!ectuea/ ,$
=a/a proiectului re%pecti".
>*? Se i$ter/ice !olo%irea aterialului %ditor "iticol
de ;i=ri/i
direct productori pe$tru i$!ii$(area de pla$ta(ii "iticole ,$
%upra!a(
de pe%te :81+ ;a la u$ proprietar8 precu 0i pe$tru
copletarea
&olurilor ,$ pla$ta(ii de "ii cu %oiuri oolo&ate.
>+? 5$locuirea pla$ta(iilor "iticole de!ri0ate %e
perite dup o
pre&tire core%pu$/toare a tere$ului ,$ decur%ul a cel pu(i$
. a$i de
la de!ri0area pla$ta(iei.
>.? Proiectarea pla$ta(iilor "iticole %e e!ectuea/ de
per%oa$e
-uridice autori/ate de 7i$i%terul A&riculturii 0i
I$du%triei
Prelucrtoare care8 ca 0i ace%ta8 poart r%pu$dere8 co$!or
le&i%la(iei
,$ "i&oare8 pe$tru erorile coi%e ,$ proiect.
,-rt.10 .odificat 'rin )e*ea nr.11%%"#$V din 2%.0/.20001
Ar&i('lul 11. Re&lee$tarea te;$olo&iei de producere a
aterialului
de ,$ul(ire 0i %ditor "iticol8 a
%tru&urilor ar!
0i calit(ii lor
>1? 2e;$olo&ia de producere a aterialului de ,$ul(ire
0i %ditor
"iticol8 a %tru&urilor ar! 0i calitatea lor %,$t
re&lee$tate pri$
i$druri a&rote;$ice8 %ta$darde8 $ore8 re&uli8
i$%truc(iu$i8
recoa$dri 0i pri$ alte acte $orati"e.
>'? Producerea %tru&urilor pe$tru prepararea "i$urilor
0i a altor
produ%e "i$icole cu de$uirea de ori&i$e %e e!ectuea/ ,$
co$!oritate
cu Re&ulae$tul apro=at de Gu"er$.
Ar&i('lul 1. 2ere$ul de e<ploatare8 trecerea la pierderi
0i de!ri0area pla$ta(iilor "iticole
>1? Pe$tru !olo%irea e!icie$t a i$"e%ti(iilor
capitale ,$
"iticultur8 pe$tru deteri$area ratei de aorti/are 0i a
tere$ilor de
trecere la pierderi 0i de de!ri0are a pla$ta(iilor
"iticole8 pe$tru
recuperarea pierderilor oca/io$ale8 pe$tru re/ol"area
pro=leelor ce (i$
de proprietate8 are$d8 o0te$ire etc. %e %ta=ile0te tere$ul
i$i de
e<ploatare a pla$ta(iilor de "ii pe rod e&al cu ': de a$i.
>'? 5$ ca/uri e<cep(io$ale trecerea la pierderi 0i
de!ri0area
pla$ta(iilor "iticole 0i %upra!a( de pe%te :81+ ;a %e
e!ectuea/ ,$
odul %ta=ilit de Gu"er$.
C$%i&'lul III
PRODUCIA 1INICOL3
Ar&i('lul 13. 1i$urile $aturale 0i %peciale
>1? 5$ !u$c(ie de te;$olo&ia de producere e<i%t "i$uri
$aturale 0i
"i$uri %peciale.
>'? 1i$urile $aturale %e o=(i$ pri$ !ere$tarea
alcoolic depli$
%au par(ial a %tru&urilor /dro=i(i %au $e/dro=i(i ori a
u%tului de
%tru&uri 0i co$(i$ alcool $atural.
>)? 1i$urile %peciale %e o=(i$ di$ %tru&uri /dro=i(i8
di$ u%t de
%tru&uri ori di$ "i$uri =rute pri$ aplicarea u$or a$uite
procedee.
Ace%te "i$uri po%ed ,$%u0iri &u%tati"e deo%e=ite8 ipriate
de ateria
pri 0i de te;$olo&ia de preparare.
Ar&i('lul 1#. 1i$urile de co$%u cure$t 0i de calitate
%uperioar
>1? 1i$urile8 ,$ !u$c(ie de caracteri%ticile lor
calitati"e 0i de
durata de aturare8 %,$t de co$%u cure$t 0i de calitate
%uperioar.
>'? 1i$urile de co$%u cure$t %e o=(i$ di$
%tru&uri dup o
te;$olo&ie &e$eral. 2ria alcoolic do=,$dit a "i$urilor
de co$%u
cure$t tre=uie % !ie de cel pu(i$ 68+ proce$te ,$ "olue.
>)? 1i$urile de calitate %uperioar %e o=(i$ di$ %oiuri
cu ,$%u0iri
calitati"e %uperioare dup o te;$olo&ie proprie 0i %e
aturea/ ,$ "a%e
te;$olo&ice ,$ decur%ul a cel pu(i$ . lu$i. 2ria alcoolic
do=,$dit a
"i$urilor de calitate %uperioar tre=uie % !ie de cel pu(i$
1: proce$te
,$ "olue.
>*? 1i$urile de calitate %uperioar aturate %uplie$tar
,$ %ticle
,$ decur%ul a cel pu(i$ '8+ a$i %e $ue%c "i$uri de colec(ie.
Ar&i('lul 1). Atri=uirea de$uirii de ori&i$e "i$urilor
0i altor produ%e "i$icole
De$uirea de ori&i$e %e atri=uie "i$urilor $aturale 0i
altor produ%e
"i$icole pro"e$ite di$tr#o a$uit /o$ &eo&ra!ic8 cu
calit(i
deo%e=ite8 deteri$ate e<clu%i" de !actorii $aturali 0iB%au
et$o&ra!ici
caracteri%tici /o$ei &eo&ra!ice re%pecti"e8 ,$
co$!oritate cu
Re&ulae$tul de producere a "i$urilor 0i a altor produ%e
"i$icole cu
de$uire de ori&i$e8 apro=at de Gu"er$.
,-rt.10 (n redac2ia )e*ii nr.10/9"#$V din 23.0%.20001
Ar&i('lul 1!. Particularit(ile preparrii "i$urilor 0i
altor
produ%e "i$icole cu de$uirea de ori&i$e
>1? 1i$urile 0i alte produ%e "i$icole cu de$uirea de
ori&i$e %e
o=(i$ di$ %tru&uri produ0i ,$ arealul deliitat pe$tru
de$uirea
re%pecti".
>'? Nu %e adite cupa-area8 co$di(io$area8 aturarea 0i
,=utelierea
"i$urilor 0i altor produ%e "i$icole cu de$uire de ori&i$e
,$ u$it(i
"i$icole di$ a!ara arealului ,$ care au !o%t produ0i
%tru&urii.
>)? Nu %e adite !olo%irea i$dica(iilor &eo&ra!ice ce
ide$ti!ic
"i$uri 0i alte produ%e "i$icole care $u %,$t ori&i$are
di$ locul
%peci!icat ,$ i$dica(ia &eo&ra!ic re%pecti"8 c;iar 0i ,$
ca/ul ,$ care
ori&i$ea ade"rat a produ%ului e%te e$(io$at %au ,$ ca/ul
,$ care
i$dica(ia &eo&ra!ic e%te !olo%it ,$ traducere ori e%te
,$%o(it de
e<pre%ii cu ar !i@ Cde &e$ulC8 Cde tipulC8 Cde %tilulC8
Ciita(ieC %au
altele.
,-rt.1% co.'letat 'rin )e*ea nr.10/9"#$V din 23.0%.20001
Ar&i('lul 1*. Prelucrarea %tru&urilor ar!
Prelucrarea %tru&urilor ar! %e e!ectuea/ ,$
localit(i de
producere a %tru&urilor de ctre productori %au cuprtori
de %tru&uri
ar!8 autori/a(i ,$ ace%t %cop8 ,$ u$it(i %peciali/ate. 5$
ca/ul c,$d
productorul %au cuprtorul de %tru&uri ar! $u di%pu$e de
co$di(ii
core%pu$/toare8 prelucrarea %tru&urilor %e e!ectuea/ ,$
alt u$itate
"i$icol.
Ar&i('lul 1+. 7odul 0i particularit(ile de coerciali/are
a
"i$urilor 0i altor produ%e "i$icole
>1? 1i$urile 0i alte produ%e "i$icole %e coerciali/ea/
,=uteliate
%au ,$ "rac.
>'? 7odul 0i co$di(iile %peciale de coerciali/are a
ace%tora %,$t
%ta=ilite de ctre Gu"er$.
>)? Se i$ter/ice coerciali/area "i$urilor 0i =uturilor
preparate
pe =a/ de u%t de %tru&uri8 "i$ 0i produ%e "i$icole
!al%i!icate.
Ar&i('lul 1". 1i$urile 0i alte produ%e "i$icole de%ti$ate
e<portului
>1? 1i$urile 0i alte produ%e "i$icole de%ti$ate
e<portului tre=uie
% core%pu$d criteriilor calitati"e8 de copo/i(ie 0i altor
paraetri
%ta=ili(i de $ore te;$ice8 %ta$darde 0i alte acte $orati"e8
precu 0i
de %ta$darde i$ter$a(io$ale.
>'? Pri$ acord co$tractual cu clie$tul e<ter$ %e pot
!olo%i 0i alte
practici ,$ te;$olo&ia de producere8 precu 0i alte liite de
copo/i(ie
autori/ate ,$ (ara iportatoare.
Ar&i('lul 0. Co$trolul calit(ii produ%elor "i$icole
Co$trolul calit(ii produ%elor "i$icole 0i eli=erarea
actelor
re%pecti"e le e!ectuea/ or&a$ele ,$"e%tite %pecial8 ate%tate
,$ odul
%ta=ilit de Gu"er$.
Ar&i('lul 1. 5=utelierea8 etic;etarea 0i tra$%portarea
produ%elor "i$icole
5=utelierea8 etic;etarea 0i tra$%portarea produ%elor
"i$icole8
i$clu%i" a celor de%ti$ate e<portului8 %e !ac ,$ co$!oritate
cu $orele
te;$ice8 cu %ta$dardele $a(io$ale 0i i$ter$a(io$ale.
C$%i&'lul IV
SUSINEREA DE C32RE S2A2 A 1I2ICUL2URII
Ar&i('lul . I$"e%ti(ii pe$tru ,$!ii$(area pla$ta(iilor
"iticole
>1? 5$ cadrul =u&etului de %tat %e creea/ !o$dul pe$tru
%u%(i$erea
,$!ii$(rii pla$ta(iilor "iticole.
>'? 1e$iturile !o$dului pe$tru %u%(i$erea ,$!ii$(rii
pla$ta(iilor
"iticole %e co$%tituie di$ ,$ca%rile acuulate la =u&etul de
%tat de la
plata pe$tru !olo%irea rcilor#proprietate de %tat la
produc(ia
alcoolic8 cu e<cep(ia "e$iturilor di$ perceperea
ace%tei pl(i8
utili/ate pe$tru &e%tio$area rcilor e$(io$ate.
>)? O=iectul pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#
proprietate de %tat
e%te produc(ia alcoolic.
>*? Su=iec(i ai pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#
proprietate de %tat
%,$t productorii de produc(ie alcoolic8 care aplic rcile
re%pecti"e
la produc(ia alcoolic li"rat.
>+? 7riea pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#proprietate
de %tat %e
%ta=ile0te co$!or a$e<ei la pre/e$ta le&e.
>.? 7i-loacele !o$dului pe$tru %u%(i$erea ,$!ii$(rii
pla$ta(iilor
"iticole %e utili/ea/ pe$tru cope$%area par(ial a
c;eltuielilor
%uportate de a&e$(ii eco$oici 0i per%oa$ele care au ,$!ii$(at
pla$ta(ii
"iticole pe o %upra!a( de cel pu(i$ + ;ectare. 7riea
cope$%rii %e
%ta=ile0te ,$ %u de '+ ii de lei pe$tru !iecare ;ectar
,$!ii$(at.
>4? 7i-loacele !o$dului pe$tru %u%(i$erea ,$!ii$(rii
pla$ta(iilor
"iticole $eutili/ate ,$ a$ul cure$t %e utili/ea/ ,$ acela0i
%cop ,$
a$ul urtor.
>6? 7odul &e%tio$rii i-loacelor !o$dului pe$tru
%u%(i$erea
,$!ii$(rii pla$ta(iilor "iticole 0i a i-loacelor
utili/ate pe$tru
&e%tio$area rcilor#proprietate de %tat re%pecti"e %e
%ta=ile0te
co$!or u$ui re&ulae$t apro=at de Parlae$t.
>9? Plata pe$tru utili/area rcilor#proprietate de
%tat la
produc(ia alcoolic e%te adi$i%trat de or&a$ele !i%cale
de %tat8
%iilar odului %ta=ilit pe$tru adi$i%trarea ipo/itelor 0i
ta<elor8
co$!or le&i%la(iei !i%cale.
>1:? Pe$tru $eac;itarea ,$ tere$ a pl(ii pe$tru
!olo%irea
rcilor#proprietate de %tat la produc(ia alcoolic8
or&a$ele !i%cale
"or aplica %urile de a%i&urare a %ti$&erii datoriilor8
e<ecutrii
%ilite 0i tra&erii la r%pu$dere8 pre"/ute de titlul 1
al Codului
!i%cal.
>11? Plata pe$tru !olo%irea rcilor#proprietate de %tat8
calculat
,$ co$!oritate cu "oluele de produc(ie alcoolic li"rate8 %e
tra$%!er
la co$tul tre/orerial al =u&etului de %tat8 lu$ar8 p,$ la
data de ): a
lu$ii iediat urtoare celei de &e%tiu$e.
,3a'.$V introdu4 'rin )e*ea nr.224"#V din 01.0/.045 (n vi*oare 01.01.001
,3a'.$V e6clu4 'rin )e*ea nr.103/"#V din 03.00.025 (n vi*oare
01.01.031
,-rt.22/1 .odificat 'rin )e*ea nr.1202"#V din 04.0/.20021
,-rt.22/1 introdi4 'rin )e*ea nr.11%%"#$V din 2%.0/.20001
,-rt.23 .odificat 'rin )e*ea nr.493"#$V din 09.0/.991
,7e 4u4'end (n anul 199/ ac2iunea art. 23 alin.829 'rin
)e*ea1
,nr.112/"#$$$ din 21.03.9/1
PREDEDIN2ELE
REPUELICII 7OLDO1A 7ircea SNEGUR
C;i0i$u8 ' iu$ie 199*.
Nr. 1)1#FIII.
A$e<
7riea pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#proprietate de
%tat
la produc(ia alcoolic
######################################################
Nr. G De$uirea rcii G 7riea pl(ii8 leiBdal
crt.G G
######################################################
1 G ' G )
######################################################
I. 7rci de "i$uri
1. Al= de codru 18*+
'. Al= de a% 18*+
). Ro/ de a% 18*+
*. Ro0u de a% 18*+
+. Auriu 18*+
.. Eu-orel 18*+
4. Codrea$ca 18*+
6. Codru 18*+
9. D$e%tro"%Hoe 18*+
1:. Iloare 18*+
11. Iloricica 18*+
1'. Ira&a 18*+
1). Ilorea%ca 18*+
1*. I/a=ela 18*+
1+. I/"ora0 18*+
1.. Joc 18*+
14. Lea$a 18*+
16. Lidia 18*+
19. Lidia oldo"e$ea%c 18*+
':. Lucea!r 18*+
'1. 7r&ritar 18*+
''. 7r(i0or 18*+
'). 7irea%a codrului 18*+
'*. 7orio$ 18*+
'+. 7u&urel 18*+
'.. Nectar 18*+
'4. Ne-$o%ti 18*+
'6. Noroc 18*+
'9. Pa%toral 18*+
):. Plai 18*+
)1. Polea$a 18*+
)'. Pri"ara 18*+
)). Proeteu 18*+
)*. Purpuriu 18*+
)+. Stolo"oe 18*+
).. 2ra$da!irul 7oldo"ei 18*+
)4. 2i$erel 18*+
)6. 1iorica 18*+
)9. 1ii0oara 18*+
*:. Ze!ira 18*+
II.7rci de di"i$uri >co$iacuri?
*1. ) %tele 1:8::
*'. * %tele 1:8::
*). + %tele 1:8::
**. Di"i$ '8::
*+. Eel,i Ai%t >Ear/a Al=? ':8::
III. 7rci de "i$uri %pua$te
*.. 7olda"%Hoe i&ri%toe 18)+
*4. Codri$%Hoe i&ri%toe 18)+
*6. Cra%$oe i&ri%toe 18)+
*9. So"iet%Hoe 0apa$%Hoe 18)+
+:. 7u%Hat$oe i&ri%toe 18)+
I1. 7rci de =uturi alcoolice
+1. Strlucitor '8::
+'. Stru&ura0 '8::
+). 7eri0or '8::
+*. Luci%toe '8::
++. Zolotaia o%e$i '8::
+.. Iluiera0 '8::
+4. Li"ada '8::
+6. Adira=il '8::
+9. Ilora '8::
1. 7rci de "i$uri di$ ere
.:. Di%co :84:
.1. Li"ada ,$!lorit :84:
.'. Li"ada 7oldo"ei :84:
.). Lucitor :84:
.*. 7irela :84:
.+. Aroa li"e/ii :84:
... Rai%Hoe ia=loHo :84:
.4. Roua li"e/ii :84:
.6. O%e$$ii %ad :84:
1I. 7rci de "otc
.9. E<tra +8::
4:. Staroru%%Haia +8::
41. P0e$ici$aia +8::
4'. Stolici$aia +8::
4). Po%ol%Haia +8::
1II. Si=oluri
4*. 7arca coercial CEar/a Al=C8
i$clu%i" lo&otipul 0i
deri"atele ei '8:
#########################################################
Not. 1. Su=iec(ii pl(ii pe$tru !olo%irea rcilor#
proprietate de
%tat la produc(ia alcoolic %,$t o=li&a(i % pre/i$te
or&a$elor !i%cale8
lu$ar8 darea de %ea pri"i$d calcularea 0i ac;itarea
pl(ilor $u ai
t,r/iu de data de ): a lu$ii iediat urtoare celei de
&e%tiu$e8
potri"it !orularului apro=at de I$%pectoratul Ii%cal
Pri$cipal de Stat.
'. Pe$tru produc(ia alcoolic li"rat ,$ "rac pe
teritoriul
Repu=licii 7oldo"a8 plata pe$tru utili/area rcilor#
proprietate de %tat
$u %e percepe.
). 5$ ca/ul ,$ care produc(ia %e li"rea/ ,$ "olue ce $u
core%pu$d
u$it(ii de %ur %ta=ilite pe$tru rcile#proprietate de
%tat8 plata
pe$tru !olo%irea ace%tora %e e!ectuea/ pe =a/a riii
apro=ate8 cu
recalcularea "oluelor ,$ u$itatea de %ur re%pecti".
,-ne6a introdu4 'rin )e*ea nr.224"#V din 01.0/.045 (n vi*oare 01.01.001
__________
Legile Republicii Moldova
131/02.06.94 viei i vinului
Monitorul Oicial 3/2!" 02.09.1994