Sunteți pe pagina 1din 13

CILE DESCENDENTE MOTORII.

FUNCIA DE CONDUCERE A MDUVEI SPINRII


CLASIFICARE dup origine i funcie:
CALEA PIRAMIDAL (bineuronal) cuprinde totalitatea fibrelor cu origine cortical care
coordoneaz otilitatea !oluntar i icrile fine:
" tractul cortico-spinal # de$tinat otoneuronilor din coarnele anterioare
% tractul cortico-bulbar # de$tinat nucleilor ai ner!ilor cranieni &II i 'II ce coordoneaz
otilitatea !oluntar facial i a libii
( tractul cortico-nuclear # de$tinat nucleilor otori ai ner!ilor cranieni III) I& i &I ce coordoneaz
otilitatea u$culaturii e*trin$eci a globilor oculari
CALEA EXTRAPIRAMIDAL (ultineuronal)
" totalitatea fibrelor cu origine cortical i $ubcortical) care nu aparin cii piraidale
% coordoneaz # otilitatea in!oluntar) autoata) tonu$ul u$cular) ec+ilibru) reflecti!itatea
edular) acte otorii globale) icri po$turale) refle*e integrate
C,ILE -ESCE.-E./E 01/1RII2 F3.C4IA -E C1.-3CERE A 0,-3&EI S5I.,RII
CLASIFICARE dupa localizarea otoneuronilor edulari ca de$tinaie a cilor otorii:
SISTEMUL DESCENDENT LATERAL
" cuprinde tractul cortico$pinal lateral care face $inap$ cu coloana otorie lateral
% coloana otorie lateral priete aferene de la ni!elul corte*ului otor) fie direct) fie prin
interediul grupului lateral de interneuroni
( a$igur icrile fine) !oluntare ale e*treitilor i tonu$ul po$tural pentru uc+ii articulaiilor
pro*iale) prin interediul a 6 nuclei: nucleul ventrolateral # uc+ii articulaiilor pro*iale , nucleul
dorsolateral # uc+ii articulailor interediare , nucleul retrodorsolateral - uc+ii articulaiilor di$tale

SISTEMUL DESCENDENT MEDIAL
" cuprinde tracturile cortico#$pinal edial (%78 din calea piraidal) i tracturile tecto#) rubro#)
!e$tibulo# i reticulo$pinale (calea e*trapiraidal)
% fac $inap$ cu coloana otorie edial fie direct) fie prin interediul grupului edial de
interneuroni
( coloana otorie edial cuprinde nucleii ventromedial i dorsomedial, de$tinai u$culaturii
a*iale (2 para!ertebrali) interco$tali i abdoinali antero#laterali) i a articulaiilor pro*iale 9n !ederea
a$igurrii tonu$ului po$tural2
TRACTUL CORTICO-SPINAL LATERAL
" cuprinde apro*iati! :78 din fibrele piraidale cu origine cortical care la liita inferioar a
bulbului) $e 9ncrucieaz realiz;nd decu$aia piraidal) dup care $e pla$eaz 9n cordonul lateral de
partea opu$) for;nd tractul piraidal 9ncruciat
% fibrele $ale cele ai $curte $unt $ituate edial) iar cele ai lungi lateral) 778 fiind de$tinate
$egentelor cer!icale) ("8 celor toracale i (78 celor lobare i $acrate
( e*ercit o influen facilitant a$upra otoneuronilor fle*ori # di$tali 9n !ederea e*ecutrii
icrilor fine i pro*iali 9n !ederea a$igurrii unui tonu$ po$tural
0 TRACTUL CORTICOSPINAL VENTRAL
" e$te alctuit din re$tul fibrelor piraidale (%78) care $e 9ncrucieaz la ni!el edular i care
ptrund 9n cordonul anterior) for;nd tractul piraidal direct
% fibrele $ale $e epuizeaz 9n $egentele cer!icale
( are efect facilitator a$upra otoneuronilor fle*ori de$tinai uc+ilor a*iali i ai articulaiilor
pro*iale2
TRACTUL TECTOSPINAL
e$te reprezentat de a*onii neuronilor din $traturile profunde ale coliculilor c!adrigeeni
$e pla$eaz 9n cordonul ventral i $e terin la ni!elul prielor < $egente cer!icale
con$tituie $uportul icrile capului i g;tului 9n cadrul refle*elor oculo#cefalogire iniiate de
$tiuli !izuali) dar i de $tiuli auditi!i i $oatici (refle*e de redre$are $tatice i $tato=inetice)
0 TRACTUL RUBROSPINAL
e$te reprezentat de a*onii neuronilor din nucleul rou
$e pla$eaz 9n cordonul lateral i parcurge du!a pe toat lungiea $a
are aciune facilitant pe otoneuronii fle*ori i in+ibitorie pe cei e*ten$ori2
0 TRACTUL VESTIBULOSPINAL
e$te alctuit predoinant din a*onii neuronilor din nucleul !e$tibular lateral) for;nd tractul
vestibulospinal lateral i 9n ai ic $ur) din nucleul !e$tibular edial) for;nd tractul
vestibulospinal medial
$e $itueaz 9n cordonul ventral) parcurg;nd du!a $pinrii pe toat lungiea $a pentru cel
lateral i oprindu#$e la i>locul regiunii toracice pentru cel edial
are aciune facilitant global pe otoneuronii e*ten$ori i in+ibitorie global pe cei fle*ori
are un rol iportant 9n a>u$tarea poziiei capului a$ociat cu odificri de acceleraie
liniar i angular
" TRACTURILE RETICULOSPINALE # au originea 9n foraiunea reticulat bulbo#pontin) $e
di$pun 9n cordonul anterior i $trbat du!a pe toat lungiea ei i contribuie la realizarea unor
cone*iuni difuze cortico#reticulo#$pinale2
" Tractul reticulospinal pontin alctuit din fibre cu originea 9n nucleii reticulai caudal i oral) are
un efect facilitator pe # otoneuronii u$culaturii a*iale) 9n $pecial la ni!elul cefei $i otoneuronii
uc+ii e*ten$ori ai articulaiilor pro*iale
" Tractul reticulospinal bulbar alctuit din a*oni ai neuronilor $ituai 9n poriunea edian a
foraiunii reticulate bulbare (in $pecial 9n nucleul gigantocelular)) are rol in+ibitor global a$upra
otoneuronilor e*ten$ori
CONTROLUL MOTOR CORTICAL
01/ILI/A/EA &1L3./AR,
-EFI.I4IE: reprezint acti!itatea otorie cu obiect i $cop bine deterinat) rezultat de obicei
9n ura unui proce$ de 9n!are
" 0A.IFES/,RI:
" eleentare ? orto$tati$ul i er$ul
% a>ore ? pra*iile (deprinderile)) e*priarea liba>ului) conceperea cortical a actului otor
" E/A5E @. E'EC3/AREA 3.EI 0IAC2 &1L3./ARE:
pro$pectarea $enzorial) 9n $pecial !izual) 9n $copul orientrii teporo#$paiale a icrii
pro$pectarea propriocepti! a poziiei corpului 9n raport cu icarea ce !a ura
tran$iterea de coenzi prin cile ner!oa$e otorii piraidale i e*trapiraidale
controlul perforanei otorii i optiizarea icrii 9n cur$ de de$furare
SIS/E0E 5AR/ICI5A./E:
" SISTEMUL SENZORIAL # ariile corticale $oato#$enziti!e care integreaz aferene
propriocepti!e) !e$tibulare) !izuale) auditi!e i tactile
% SISTEMUL MOTOR 5R15RI3#BIS # ariile corticale otorii care iniiaz i control2 R$pun$ul
( SISTEMUL RELATOR
" elementar medular reprezentat de bucla de autoreglare
% inte!rator superior reprezentat de $tructurile e*trapiraidale care a$igur # fondul tonic po$tural
i de ec+ilibru $i icrile autoate nece$are de$furrii actului !oluntar 2
" ARIILE C1R/ICALE iplicate 9n prograarea) de$furarea i controlul actului otor:
Ariile somatosen"itive din lobul parietal#
aria $oe$tezic I (ariile 6)% i ()
corte*ul parietal po$terior (ariile 7 i C)
aria $oe$tezic II
Ariile motorii din lobul $rontal sunt:
aria otorie principal (aria <)
aria preotorie
aria otorie $uplientar (aria D)
aria optic frontal (aria :)
CORTEXUL MOTOR
" ARIA 01/1RIE 5RI0AR, (aria <)
$ituat la ni!elul giru$ului precentral
con$iderat aria de origine a tracturilor cortico#$pinal lateral (piraidal 9ncruciat)) cortico#
bulbar i cortico#nuclear
la ace$t ni!el $e g$ete E103.C3L3S 01/1R:
Reprezentare cortical a fiecrui $egent al organi$ului ce poate participa la un act otor) dependent
de iportana funcional i de cople*itatea icrilor la ni!elul $egentul coandat2E$te cea ai
are reprezentare o au faa) ;na i policele2La ni!elul unei ei$fere e*i$t o predoinan a prii
contralaterale a corpului i ebrelor) cu e*cepia zonei cefalice care are o proiecie +oolateral e*tin$
" are rol 9n # controlul icrilor fine) !oluntare ale e*treitii di$tale a ebr2 ) integrarea
cople* a inforaiilor $oato#$enzoriale care perit 9n!area actelor otorii p;n la crearea unor
$tereotipuri dinaice $i optiizarea peranent a ace$tora) adec!at $ituaiei
ARIA 5RE01/1RIE $ituat anterior de aria <) la baza giru$ului precentral) e$te aria de origine
a tractului cortico#$pinal edial $i particip la pregtirea i iniierea r$pun$ului otor realizat de
aria <
ARIA 01/1RIE S35LI0E./AR, (aria D) $ituat anterior de aria <) 9n dreptul poriunii
$uperioare a giru$ului precentral ) e$te con$iderat aria de origine a fibrelor corticale cu de$tinaie
$tructuri e*trapiraidale $ubcorticale:
" tractul cortico#$triat i cortico#palidal pentru nucleii bazali
% tractul cortico#nigral pentru $ub$tana neagr
( tractul cortico#tectal pentru coliculii c!adrigeeni $uperiori
6 cortico#reticular pentru $ub$tana reticulat a trunc+iului cerebral
inter!ine 9n: # controlul icrilor eleentare coandate de aria <) controlul icrilor autoate
a$ociate cu !orbirea) controlul icrilor po$turale cople*e
ARIA 15/IC, FR1./AL, (aria :) e$te $ituat anterior de aria <) 9n dreptul regiunii de
proiecie a capului $i inter!ine 9n realizarea icrilor con>ugate ale globilor oculari) pe baza
inforaiilor priite de la aria %F occipital
LOBUL FRONTAL
SC1AR4A 5RECE./RAL, e$te otorie $i cuprinde ariile <) D) :) <<) <7 i <D
ariile <) : i D corte*ul otor
aria << # din ei$ferul doinant e$te centrul liba>ului articulat
aria <7 # din ei$ferul doinant e$te centrul de e*priare uzical
aria <D # din ei$ferul doinant e$te centrul $cri$ului
" SCOARA PREFRONTAL de a$ociaie ) reprezentat de re$tul lobului frontal ) cuprinde
ariile F) %") %%) %() 6( i (<) funciile $unt a$igurate de cone*iunile pe carele $tabilete cu:
aria ideomotoare din lobul parietal doinant pe care o in+ib
realizeaz analiza di$criinati! a ipul$urilor $enzoriale) le coreleaz cu ipre$iile $tocate )9n
final adapteaz r$pun$ul elaborat de aria ideootorie iar 9n ab$ena $coarei prefrontale aria
ideootoare ar induce r$pun$uri otorii pentru fiecare ipul$ $enzorial recepionat
alte arii corticale de asocia%ie # particip;nd la acti!iti cople*e corticale de tip >udecat)
rezol!area probleelor ateatice
&ipotalamusul 'i trunc&iul cerebral # realiz;nd a$ocierea reaciilor !egetati!e cu acti!itatea
intelectual
FIZIOLOGIA CEREBELULUI
S/R3C/3RA: substa!a "#u$%# organizat 9n:$coar cerebeloa$ $ituat la $uprafaa
$ub$tanei albe $i nuclei cerebeloi: dinat) ebolifor) globo$) fa$tigial $ituai 9n profunzie $i
substa!a a&b'
S3G-I&IBI3.EA C1R/E'3L3I CEREGEL1S
" anatomic # 9n plan antero#po$t2 ? 6 lobi # anterior) po$terior)floculonodular) $eparai prin dou
fi$uri a>ore (priar i po$tero#lateral)
% 9n plan $agital # !eri$ul pla$at edial) dou +ei$fere pla$ate lateral ) regiunea para!eral
$au inteediar) pla$ate 9ntre !eri$ i +ei$fere
( $ilo!enetic # ar+icerebelul) paleocerebelul i neocerebel
6 $unc%ional (criteriul cone*iunilor predoinante)
" !e$tibulocerebel (aferene !e$tibulare)) $pinocerebel (aferene propriocepti!e) ) corticocerebel
(aferene corticale)
" VESTIBULOCEREBELUL reprezint ar+icerebelul ) cuprinde # lobul floculonodular) o ic
parte din !eri$ $i regiunea interediar a lobului po$terior ) priete aferene de la H analiz2 !e$tibular
? tractul !e$tibulo#cerebelo$ $i analizatorul optic prin tractul tecto#cerebelo$
" 9i proiecteaz a*onii $pre foraiunea reticulat a trunc+iului cerebral prin nucleul fa$tigial $au
direct $pre nucleul !e$tibular lateral) otoneuronii fiind abordai pe calea tracturilor reticulo#$pinal pontin
i !e$tibulo#$pinal) iar nucleii ner!ilor cranieni III)I& i &I prin interediul proieciilor nucleului
!e$tibular lateral
% ()&* # 9n repartiia tonu$ului u$cular 9n !ederea a$igurrii ec+ilibrului ) particip la icrile
globului ocular a$ociate refle*elor de redre$are $tatice i $tato#=inetice
" leziuni ale ar+icerebelului deterin: # tulburri de ec+ilibru) tulburri de er$ (er$ ebrio$)
a$tazie # er$ cu o baz de $u$inere lrgit
" SPINOCEREBELUL reprezint paleocerebelul ) cuprinde H !eri$ul $i regiunea interediar a
lobului anterior i po$terior
priete # inforaii propriocepti!e pe calea tracturilor $pinocerebeloa$e Flec+$ig i IoJer$
$i aferene cu originea 9n alte $tructuri ner!oa$e ($ub$tana reticulat bulbo#pontin) oli!a
bulbar) ganglioni bazali) coliculi c!adrigeeni)
9i proiecteaz a*onii ctre nucleul ebolifor i globo$ ) $tabile$c cone*iunea cu nucleul
rou $i abordeaz otoneuronii prin tracul rubro$pinal
" inter!ine 9n: # a>u$tarea tonu$ului uc+ilor po$turali antigra!itaionali $i reducerea reflecti!itii
edulare # a tonu$ului 2 E*ten$ori
% leziunea produce: # +ipertonie u$cular) e*agerea R1/) tulburri de er$ i de ec+ilibru
CORTICOCEREBELUL reprezint neocerebelul ) cuprinde +ei$ferele cerebeloa$e $i e$te
$tr;n$ legat de $coara cerebral prin: aferena cortico#ponto#cerebeloa$ $i eferena dento#rubro#
talao#cortical
# prin ace$t circuit Kre!erberantL M de cone*iune in!er$) corticocerebelul:
e$te inforat a$upra coenzilor otorii corticale ) inforeaz corte*ul otor a$upra 9ndeplinirii
icrilor coandate pe baza inforaiilor propriocepti!e pe care le priete prin colaterale ale
tractului $pino#cerebelo$) copar Kintenia otorieL cu Kperforana e*ecuiei otorii L )
corecteaz erorile po$ibile) $e adre$eaz icrilor !oluntare fine) 9n cadrul crora
corticocerebelul inter!ine $tabilind o anuit !itez) $ucce$iune) for i direcie) calculeaz
durata nece$ar e*ecuiei icrii i in+ib ipul$urile otorii corticale e*cendentare
leziunile deterin: # +ipotonie u$cular) ata*ie # treuratur intenional declan2 de o ic2
&oluntar) di$etrie (alterarea probei inde*#na$) $i a$inergie (ipo$ibilitatea de a a$ocia ( ic2
$inergice)
FIZIOLOGIA NUCLEILOR BAZALI (ganglionii bazali) corpii $triai)
" $truct2 $ubcorticale interpu$e 9ntre: # corte*ul otor e*trapira2) talau$ ) foraiunea reticulat
1RIA.IBARE
structural(: # nucleul caudat ) nucleul lenticular # alctuit din putaen i globu$ pallidu$ (e*tern
i intern)
$unc%ional(: # nucleul caudat i putaen ? neostriatul (striatum) $i globu$ pallidu$ ?
paleostriatul $au pallidum
" F3.C4IE:
" rol reglatorNintegrator al otricitii ediate de $i$t2 otor de$cendent edial pri!ind ic2 de
an$ablu ale corpului a$ociate cu ic2 !oluntare
SRIA/30 # inter!ine 9n repartiia adec!at a ipul$urilor otorii corticale: 9n cond2 de repau$ pt2 a fi
en2 po$tura i $ nu rezulte nici o ic2 Si 9n tipul ic2 pt2 optiizarea rel2 dintre 2 e*ten$ori)
fle*ori i fi*atori
5ALLI-30 # a$igur tonu$ul u$cular de fond i repartiia adec!at a tonu$ului pentru uc+ii care nu
particip la icare
5AR/IC3LARI/,4I ALE CIRC3I/EL1R C1R/IC1#S3GC1R/ICALE:
" Sunt iplicate $orma%iuni subadiacente cu ar fi:
" talau$ul # nucleii !entro#anterior) !entro#lateral) conecteaz nucleii bazali la corte*ul otor
" nucleul $ubtalaic (corpul lui LuO$) # conecteaz nucleii bazali la foraiunea reticulat !entro#
edian $au $i$teul reticulat de$cendent in+ibitor
% $ub$tana neagr # conecteaz nucleii bazali la talau$ i nucleul $ubtalaic
*ropa!ararea unidirec%+ a e*cit2 de la nucleul caudat 9n$pre putaen i globu$ pallidu$
5AR/IC3LARI/,4I ALE CIRC3I/EL1R C1R/IC1#S3GC1R/ICALE:
Mediatori c&imici#
" neuronii neo$triatului de$carc doar atunci c;nd e$te acti!at de corte*ul otor prin eliberarea
glutaatului ca e$ager $inaptic
% ediatorul c+iic al $inap$elor neo$triatului cu paleo$triatul i $tructurile $ubcorticale e$te
IAGANcotran$itori (en=efalin) $ub$tana 5)
In$luen%ea"( activitatea nucleilor talamici 'i a corte,ului motor prin dou( c(i# direct #
acti!atoare $i indirect H in+ibitorie
Neuronii din substan%a nea!r( - pars compacta
$e proiecteaz pe neo$triat a!;nd ca ediator c+iic dopaina cu efect e*citator iar pierderea de
neuroni din acea$t zon $au deficitul 9n $inteza de dopain deterin in$talarea bolii 5ar=in$on
(treor) rigiditate u$cular i bradi=inezie)
SIS/E03L 01/1R E'/RA5IRA0I-AL
e$te reprezentat ce foraiuni ner!oa$e care: a$igur otilitatea in!oluntar $i 9ntrein i
controleaz tonu$ul po$tural) atitudinile i icrile autoate a$ociate cu er$ul) !orbirea)
$cri$ul
" calea e*trapiraidal e$te ultineuronal i e$te $tructurat pe 6 eta>e:
" eta-ul cortical - e$te alctuit din a>oritatea ariilor cortical) 9n od deo$ebit din # ariile D): i <
din lobul frontal) ariile ( i 7 din lobul parietal ) aria %F din lobul occipital $i de la ace$t ni!el porne$c
tracturi ctre alte foraiuni e*trapiraidale # nucleii bazali) nucleul rou) $ub$tana neagr) coliculii
c!adrigeeni) foraiunea reticulat bulbo#pontin) $coara cerebeloa$
eta-ul subcortical - cuprinde nucleii bazali
eta-ul dience$alo-me"ence$alic cuprinde # nucleii $ubtalaici (corpul lui LuO$)) $ub$tana neagr
(tractul nigro#$pinal)) nucleul rou (tractul rubro#$pinal)) coliculii c!adrigeeni (tractul
tecto$pinal) ) nucleii !e$tibulari (tractul !e$tibulo#$pinal) ) $ub$tana reticulat bulbo#pontin
(tractul reticulo#$pinal)
" ariile otorii corticale: preotorie) otorie $uplientar i aria optic frontal
funciile nucleilor bazali i relaia cu $ubtalau$ul i $ub$tana neagr
$i$teul otor de$cendent edial
poziia corpului i a di!er$elor $ale $egente $e a$igur pe baza repartiiei optie a tonu$ului
u$cular # po$tural 9n raport cu $olicitarea
odularea tonu$ului u$cular e$te nece$ar pentru de$furarea opti a oricrei icri
(!oluntar $au autoat)
" /1.3S3L 03SC3LAR e$te 9ntreinut la ni!el edular prin coponenta tonic $au $tatic a
refle*ului iotatic) $e $upune principiului iner!aiei reciproce $i $ufer adaptri 9n raport cu $ituaia $ub
ac2 zonelor de integraie $up2 care $tabile$c $inap$e cu otoneuronii alfa i gaa $tatici) i care $e
grupeaz 9n dou $i$tee:
Sistemul $acilitator # de rire a tonu$ului u$cular ) con$tituit din: # $ub$tana reticulat dor$o#lateral a
trunc+iului cerebral ($i$teul reticulat de$cendent acti!ator) $i nucleii !e$tibulari
Sistemul in&ibitor # de $cdere a tonu$ului u$cular) con$tituit din $ub$tana reticulat !entro#edian a
trunc+iului cerebral ($i$teul reticulat de$cendent in+ibitor) ? genereaz $tiuli in+ibitori $ub aciunea
foraiunilor $upre$oare din $coara cerebral) nucleii bazali) nucleul rou i cerebel2E$te calea final)
coun a tuturor $i$teelor in+ibit2 Si ac2 a$upra otoneuronilor prin celulele RE.SEAP
CEREGEL3L # acioneaz # facilitator prin corticocerebel ) in+ibitor prin $pinocerebel
/ALA03S3L acioneaz # facilitator prin nucleul !entro#edial conectat cu corticocerebelul
in+ibitor prin # nucleul !entro#lateral $i nucleul !entro#anterior conectat cu nucl2 Gazali $i prin
nucleul dor$o#edian care recepioneaz inforaii +ipotalaice tran$it $pre $coar influene
facilitatoare ale tonu$ului u$cular
.3CLEII GABALI au efect in+ibitor # central # cu participarea $coarei cerebrale $i periferic #
cu participarea for2 reticulate !entro#ed) paleo$triatul are ca funcie $pecific H deter2 unui
tonu$ u$c2 de fond $i repartiia tonu$ului u$c2 neparticipante 9n ic2 !oluntar
SC1AR4A 01/1RIE acioneaz # facilitator pe baza interelaiilor !e$tibulo#reticulare $i
in+ibitor pe baza interrelaiilor cu nucleii bazali (paleo$triatul)2
FIZIOLOGIA FORMAIUNII RETICULATE
1RIA.IBAREA F1R0A4I3.II RE/IC3LA/E
C1051.E./E o reea de celule i fibre ner!oa$e care 9ncepe 9n reg2 periependiar a du!ei
$pinrii) $e 9ntinde p;n la talau$ $i cuprinde 9n $tructura $a reeaua reticulat a# trunc+iului
cerebral a +ipotalau$ului po$t2 $i $ubtalau$ului
9n od curent prin foraiunea reticulat $e 9nelege $ub$tana reticulat din regiunea trunc+iului
cerebral i din +ipotalau$ul po$terior2
o ultitudine de nuclei care dup criterii $tructurale i funcionale pot fi 9prii 9n 7 grupe:
nuclei cu cone*iuni cerebeloa$e
nuclei for;nd ariile re$piratori bulbare) pre$oare i ariile de in+ibiie ale refle*ului iotatic
nuclei cu rol receptor i a$ociati!
nucleii rafeului edian din tegentul ezencefalic
nuclei core$punz;nd ariei libice a ezencefalului
C1.E'I3.I) foraiunea reticulat $tabilete cone*iuni corticale i $ubcorticale) aferente i
eferente
A.EREN/E# (a) $enzoriale # colaterale ale cilor aferente $pecifice
(b) cerebeloa$e
(c) diencefalice # de la talau$ i +ipotalau$) 9n $pecial de origine rinenecefalicQ
$ubtalau$
(d) neocorticale # directe c;t i prin colaterale ale cilor corticale cortico#ponto#
cerebeloa$e i cortico#$triato# corticale
E.EREN/E: (a) neocorticale # prin calea talaic # direct reprezentat de nucleii ne$pecifici cu
proiecie difuz i calea e*tratalaic # indirect prin +ipotalau$ul po$terior i $ubtalau$
(b) $pinal $i (c) cerebeloa$e
" /I53RI -E .E3R1.I # $e cla$ific 9n:
" catecolaminer!ici # $ituai 9n poriunile laterale ale trunc+iului cerebral) cu rol acti!ator
% serotoniner!ici # $ituai 9n partea edian a ezencefalului i bulbului) cu rol in+ibitor
F3.C4IILE F1R0A4I3.II RE/IC3LA/E
" Rolul $orma%iunii reticulate 0n controlul motricit(%ii somatice e$te ediat de cile reticulo#
$pinale) parte coponent a eferenelor $i$teului e*trapiraidal $i $e de$criu dou $i$tee care
realizeaz un control peranent a$upra reflecti!itii edulare i) 9n od deo$ebit) a$upra refle*elor
tonice i po$turale
SIS/E03L RE/IC3LA/ -ESCE.-.E/ FACILI/A/I1R $e g$ete 9n regiunea dor$olateral a
trunc+iului cerebral cu rol de 9ntrire a reflecti!itii edulare $i are un tonu$ propriu care tinde $
rea$c continuu e*citabilitatea centrilor edulari
SIS/E03L RE/IC3LA/ -ESCE.-E./ I.EIGI/1R din regiunea !entroedian a trunc+iului
cerebral reduce e*citabilitatea otoneuronilor edulari) nu are tonu$ propriu $i con$tituie o cale final
coun a centrilor ini+ibitori $upraadiaceni # $pinocerebel) nucleii bazali) nucleul rou) ariile $upre$oare
din $coara otorie frontal
" Rolul $orma%iunii reticulate 0n controlul $unc%iilor ve!etative e$te a$igurat de prezena centrilor
!egetati!i) a cror acti!itate e$te odulat de +ipotalau$ul po$terior i ediat de ci reticulo#$pinale2
Funciile !egetati!e reglate de foraiunea reticulat $unt: re$piraia) !a$ootricitatea) $ali!aia) !oa)
deglutiia) $ecreia i otilitatea ga$tro#inte$tinal) iciunea) i teroreglarea) i etaboli$ul
Rolul $orma%iunii reticulate 0n re!larea st(rii vi!ile 'i a comportamentului con$tituie $i$teul de
alertare a $coarei cerebrale $au sistemul reticulat ascendent activator cu aciune dubl a$upra
$coarei cerebrale:
FABIC, # de trezire i de 9ntrire a ateniei
/1.IC, # de eninere a $trii de !eg+e) are un fond autono bazat pe acti!itatea $i$teului
centrencefalic alctuit din: # $ub$tana reticulat ezencefalic) nucleii talaici ne$pecifici)
+ipotalau$ul po$terior) an$ablul de circuite neuronale care realizeaz o cone*iune a celor dou
ei$fere cerebrale cu poriunea $uperioar a trunc+iului cerebral i care prezint un pacea=er $ituat la
>onciunea ezencefalo#diencefalic
# e$te acti!at $au in+ibat prin 6 categorii de factori:
1+IN.LUEN/E UMORALE 2I SU3STAN/E 3IOLOI4 A4TI5E
" activatoare # +ipo*ia) +ipercapnia) $ipaticoieticele
% in&ibitoare # +ipocapnia) barbituricele i ane$tezicele generale
(2 SISTEMUL TALAMI4 4U *ROIE4/IE 6I.UZ7 reprezentat de nucleii talaici ne$pecifici ) pe baza
aferenelor pe cale le priete prin colaterale ale cilor a$cendente $pecifice poate a!ea a$upra corte*ului
un efect # de$icronizator # activator (sist+ talamic di$u" desincroni"+) ) sincroni"ator # in+ibitor (sistemul
talamic di$u" sincroni"+) cu efect +ipnogen
8+4ORTE9UL pe baza circuitelor cortico#reticulo#corticale a$ociate $i$teului talaic difuz
de$incornizator) 9i poate auto9ntreine tonu$ul cortical
FIZIOLOGIA SISTEMULUI LIMBIC
A2 1RIA.IBAREA F3.C4I1.AL, A SIS/E03L3I LI0GIC
C1051.E./E : totalitatea $tructurilor corticale i $ubcorticale care genereaz) regleaz i
integreaz coportaentul oti!aional) afecti!#eoional (creier eoional) i e*pre$ia
!i$cero#!egetati! (creier !i$ceral):
paleocorticale # +ipocapul) giru$ul +ipocapic i giru$ul cingulat care fac parte
din $tructura rinencefalului) aflat 9n relaie cu $i$teul olfacti!
neocorticale # polul anterior al lobilor teporali) lobul orbital) lobul in$ulei i
zonele ediale ale lobilor cerebrali
$ubcorticale # nucleul aigdalian) nucleii $eptali) corpii ailari) nucleii
anteriori ai talau$ului i nucleii +ipotalaici
" C1.E'I3.I ultiple ) ai iportante ? realiz2 de: # $orni, : unete +ipocapul cu corpii
ailar $i de tractul &icR d#AzOr ? unete corpii ailari cu nucleii anteriori ai talau$ului2 Cel ai
iportant circuit funcional e$te bucla 5apez (circuitul libic al eoiei) care cuprinde: +ipocap #
forni* # corpii ailari # nucleii talaici anteriori # giru$ul cingulat # +ipocap
CARAC/ERIS/ICILE IE.ERALE ALE CIRC3I/EL1R LI0GICE:
+ipocapul i nucleul aigdalian con$tituie canale de acce$ ale inforaiei 9n $i$teul libic)
eferenele ace$tor $tructuri $unt de$tinate predoinant +ipotalau$ului M centrul !egetati! al
$i$teului libic
nurul $czut de cone*iuni cu neocorte*ul a$igur autonoia $i$teului libic
propagarea inforaiei e$te unidirecional # din$pre $i$teul libic $pre corte*
e*i$tena fenoenului de po$tde$crcare prelungit
G2 F3.C4IILE SIS/E03L3I SIS/E03L3I LI0GIC
C1051R/A0E./3L AFEC/I&#E014I1.AL filtreaz $electi! inforaia 9n funcie de
tonalitile $ale eoionale: intere$e$antNonotonQ reuitNnereuitQ $ecuritateNin$ecuritateQ
aronieNconflict) plcereNneplcere $i e*cit corte*ul dup filtrul $u:
" inforaiile apreciate ca intere$ante a>ung ai repede la creier i $tiuleaz zonele corte*ului la
care $e refer inforaia poziti!) o inforaie negati! $ub a$pect afecti! poate fi blocat la ni!elul
+ipocapul) reacia inten$ a $i$teului libic (frica) eoiile puternice) bloc+eaz orice reacti!itate a
zonelor corticale
e$te ipereabil oricrei logici de tip raional fiind $ediul ipul$urilor) al aciunii iediate i
neg;ndite
prin zonele rinencefalului) calitatea i inten$itatea odorant a ediului influeneaz
coportaentul eoional i $e*ual
0E01RIA -E L3.I, -3RA/, $toc+eaz toate aintirile 9n funcie de caracterul
plcutNneplcut al e*perienelor de !ia) anticip;ndu#le pe cele poziti!e i e!it;ndu#le pe cele
negati!e) filtrul $i$teului libic funcioneaz dup aintiri agreabile i dezagreabile) aciunea
trit e$te trecut apoi prin corte* unde e$te tran$forat 9n reflecie2
" C1051R/A0E./3L ALI0E./AR ) pe fondul de foae brut +ipotalaic $i$teul libic
inter!ine prin crearea apetitului dicriinati! ipri;nd preferinele $au repul$iile pentru unele aliente)
iar prin $tructurile neocorticale $unt odulate obiceiurile alientare) coportaentul la a$)
preferinele de finee2
C1051R/A0E./3L SE'3AL :9n $i$teul libic $#au e!ideniat celule $teroido$en$ibile care
fi*eaz +oronii $e*uali) ofic;nd pragul de $tiulare i rata de de$crcare a neuronilor)
influene ner!oa$e libice acioneaz a$upra gonado$tatului +ipotalaic prin influeneaz
in$talarea pubertii: neuroni dopainergici $tiuleaz eliberarea LE i FSE i in+ib $ecreia de
prolactin $i neuroni $erotoninergici $tiuleaz $ecreia de prolactin
" C1051R/A0E./3L -E A3/1C1.SER&ARE # A5,RARE are la baz $enzaiile de plcere
# $uferin) dependente 9n fora lor eleentar de +ipotalau$) a$igur reaciile adec!ate 9n raport cu
$ituaiile trite $au po$ibile (iaginate) $i rolul principal 9l are nucleul aigdalian con$iderat centrul
agre$i!itii2
LOBUL TEMPORAL
poriune $enzorial pentru auz cuprinde ariile <%) <( # aria auditi! priar i aria aria (( # aria
audiop$i+ic 9n ei$ferul doinant
poriune $enzorial pentru ec+ilibru # giru$ul teporal $uperior
ariile de a$ociaie : ariile (") (%) (() 6D) 6C i 6: a$igur integrarea cople* a $enzaiilor !izuale)
lobul teporal drept are rol predoinant pentru percepia aterialului !izual neuzual # de$ene
geoetrice) figuri fr $en$) grupuri de puncte) lobul teporal $t;ng are rol 9n recunoaterea
obiectelor uzuale i a datelor alfabetice) a aterialului !izual ce pre$upune o !erbalizare
poriune care aparine $i$teului libic : (:) 67 i 6<) care 9preun cu aria de a$ociaie (< i cu
giru$ul +ipocapului reprezint $tructuri care inter!in 9n ecani$ele eoionale i odificrile
!egetati!e a$ociate percepiei auditi!e
LOBUL OCCIPITAL
" Aria %C # aria $triat $au aria !izual priar )retina $e proiecteaz punct cu punctQ aria !izual
priar a unei ei$fere priete inforaii de la >utatea teporal a retinei de aceeai parte i
>utatea nazal a retinei de partea opu$2Ea triite inforaii ariilor de a$ociaie %: i %F i priete la
r9ndul $u inforaii de la aria %: con$iderat iaginea K9n oglindL a ariei %C2
" Aria %: # aria peri$triat) are rol de a$ociaie ) 9preun cu aria %F particip la forarea
fa$ciculelor cortico#tectale i cortico#ezencefalice cu rol 9n reglarea icrilor refle*e ale oc+ilor i
capului 9n direcia $tiulului !izual $i 9preun cu aria %C a$igur iniierea refle*elor oculocefalogire)
urrirea unui obiect i fi*area pri!irii
Aria %F # aria para$triat) are rol 9n acoodaie $i 9preun cu aria %: foreaz ariile !izuo#
p$i+ice i !izuo#gnozice care a$igur integrarea inforaiilor tran$i$e din aria %C) realiz;ndu#$e
iaginea $paial) funciile de orientare) localizare 9n profunzie i 9ntindere) funcia de de
percepie a forelor i de reprezentare a iaginii corporale 2