Sunteți pe pagina 1din 4
ADMITERE 2014 – nivel MASTER 1) Domeniul Educaţie fizică şi sport - specializarea Educaţie fizică,

ADMITERE 2014 – nivel MASTER

1)

Domeniul Educaţie fizică şi sport - specializarea Educaţie fizică, fitness şi agrement în

turism (limba română) cu frecvenţă - 4 semestre

2)

Domeniul Educaţie fizică şi sport - specializarea Antrenament şi performanţă sportivă

(limba română) cu frecvenţă - 4 semestre

3)

Domeniul Educaţie fizică şi sport - specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor

sportive (limba română) cu frecvenţă - 4 semestre

4)

Domeniul Educaţie fizică şi sport - specializarea Kinetoterapie în afecţiunile aparatului

locomotor (limba română) cu frecvenţă - 4 semestre

Concursul de admitere este format din:

1. Examen constând în: Test grilă - cu pondere 100% în media finală.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Media examenului de licenţă

2. Media anilor de studiu

Pentru toate specializările este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică

într-o limbă de circulaţie internaţională, conform Regulamentului UBB.

Calendarul admiterii:  14-16 iulie 2014  17 iulie 2014  18 iulie 2014 

Calendarul admiterii:

14-16 iulie 2014

17 iulie 2014

18 iulie 2014

21 iulie 2014

22 iulie 2014

23 iulie 2014

23-25 iulie 2014 – confirmarea locurilor

26 iulie 2014

28-29 iulie 2014 – confirmarea locurilor după redistribuiri

30 iulie 2014

afişarea rezultatelor

- înscrieri la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa

– procesarea datelor

- testul grilă

– procesarea datelor

- contestaţii

- redistribuiri

- afişarea rezultatelor finale

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

SPECIALIZARE: EDUCAȚIE FIZICĂ, FITNESS ŞI AGREMENT ÎN TURISM

Tematică:

1. Educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale

2. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului

3. Fitness-ul – sinteză a capacității de mișcare

4. Metodele în educaţie fizică şi sport

5. Tendinţe şi orientări metodologice în educaţie fizică şi sport

6. Rolul eredității și mediului în practicarea exercițiilor fizice

7. Proiectarea și realizarea demersului didactic

8. Forme de organizare și practicare a exercițiilor fizice și sportului în învățământul preuniversitar.

9. Aspecte metodice ale jocurilor dinamice.

Bibliografie:

Dragnea, A., Bota, A. (1999) – Teoria Activităţilor Motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.

Dragnea, A. & colab (2000) Teoria Cartea Şcolii.

Marolicaru, M., Boros-Balint, I., Gherțoiu, D.M., ( 2010) Jocuri pentru copii mari și mici. Cluj-Napoca, Editura Risoprint.

Sandor, I., (2008) – Bazele Generale ale Teoriei Educaţiei Fizice şi Sportului, Suport de Curs, Uz intern, Cluj-Napoca.

Scarlat, E., Scarlat, M.,B., (2002) Educație Fizică și Sport, București, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.

Todea, S., F., (2002) Jocurile mâine.

de mișcare, București, Editura Fundației România de

Educaţiei Fizice şi Sportului, Bucureşti, Editura

SPECIALIZARE: ANTRENAMENT ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ Tematică: 1. Conţinutul antrenamentului sportiv 2. Selecţia şi

SPECIALIZARE: ANTRENAMENT ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ

Tematică:

1. Conţinutul antrenamentului sportiv

2. Selecţia şi orientarea în sportul de performanţă

3. Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv

4. Modificări adaptative ale organismului în efortul fizic

5. Metode de studiu a capacităţii de performanţă

6. Particularităţile inducerii formei sportive în sportul de performanţă

7. Refacerea şi recuperarea după efort în antrenament şi competiţii sportive

Bibliografie:

1. Alexei, M. (2006) – Abordarea interdiciplinară în EFS, Editura Napoca Star

2. Baciu, A., Santa, A. - Teoria şi metodica antrenamentului sportiv (suport de curs), Biblioteca EFS

3. Balazsi, R. - Metodica cercetării performanţei sportive (suport de curs) , Biblioteca EFS

4. Bogdan, V. - Particularităţile inducerii formei sportive în sportul de performanţă,(suport de curs), Biblioteca EFS

5. Cârstea, Gh. (1993) - Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Universul, Bucureşti

6. Dragnea, A. (1996) - Antrenamentul sportiv, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

7. Monea, Gh. (2010) - Selecţia şi orientarea în sportul de performanţă. Editura Mido Print

8. Roman, Gh. (2007) - Antrenamentul sportiv, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca

9. Sandor, I. - Bazele generale ale teoriei educaţiei fizice şi sportului (suport de curs), Biblioteca EFS

10. Zamora, E., Kory-Mercea, M. (2003) - Fiziologia efortului fizic, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

SPECIALIZARE: MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

Tematică:

1. Organizaţiile sportive din România, structurile sportive din România.

2. Funcţiile managementului organizaţiilor sportive din România.

3. Factorii care înfluenţează managementul organizaţiilor sportive din România.

4. Finanţarea organizaţiilor cu obiect de activitate de educaţie fizică şi sport.

Bibiografie:

1.

coord.

general

Ovidiu

Nicolescu

Universitarea, Bucureşti.

(2011)

-

Dicţionar

de

management

-

Editura

Pro

2. Lador, I., Voicu, A.V., (1996) - Elemente de management şi legislaţie sportivă , Editura

2. Lador, I., Voicu, A.V., (1996) - Elemente de management şi legislaţie sportivă, Editura Inter-tonic, Cluj-Napoca.

3. Voicu, A. V., (1998) - Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

4. Voicu, A. V., (2005) - Bucureşti.

5. Voicu, A. V., (2007) - Curs de legislaţie, management şi marketing în educaţie fizică şi sport.

6. Voicu, A. V., (2012) - Curs de dreptul afacerilor (sportive), Cluj-Napoca, U. B. B.

Curs de management, marketing şi legislaţie sportivă, ANEFS

SPECIALIZARE: KINETOTERAPIE ÎN AFECŢIUNILE APARATULUI LOCOMOTOR

Tematică:

1. Biomecanica aparatului locomotor

Bibliografie

1. Albu, I. (1984) - Angiologie. Nervii spinali, Atelierul de multiplicare UMF, Cluj-Napoca;

2. Baciu, C. (1981) - Aparatul locomotor, Editura Medicală, Bucureşti;

3. Georgia, R. (1993) - Anatomia omului. Sistemul nervos central, Atelierul de multiplicare UMF, Cluj-Napoca;

4. Papilian, V. (1992) - Anatomia omului – vol. I, Editura ALL, Bucureşti

5. Papilian, V. (1992) - Anatomia omului – vol. II, Editura ALL, Bucureşti

6. Zamora, E., Ciocoi-Pop D.R. (2006) - Artrologie şi Biomecanică umană generală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

7. Zamora E., Crăciun, D.D. (2005) - Anatomia omului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

8. Zamora E., Crăciun, D.D. (2006) - Anatomia omului - aparatul locomotor. Artrologie şi biomecanică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.