Sunteți pe pagina 1din 2

SB 22 Redactarea unei lucrari: reguli de baza, structura generala, modalitati de ilustrare.

I. REGULI DE BA! ALE REDA"#!RII $#II%&I'I"E


- organizare pe seciuni:
Titlul
Autori (cu afiliere)
Textul propriu-zis
Mulumiri
Furnizarea de extrase
Referine bibliografice
Rezumat (incluznd cuinte-c!eie)
- obiectiul redact"rii #tiinifice: transmiterea unui mesa$ #tiinific% &n care primeaz" aloarea coninutului'
-redactarea #tiinific" se raporteaz" la principii care s-au dezoltat progresi #i care impun rigoare #tiinific"
( alegerea celei mai adecate formul"ri pentru ideile #i faptele care or fi raportate
- realizarea unei exprim"ri simple #i clare% care s" faciliteze lectura
- realizarea unei forme concise'
II.S#ILUL DE REDA"#ARE $#II%&I'I"!
- precis% clar% concis
- principii
( utilizare adecat" a timpurilor la care sunt puse erbele: timpul trecut pentru tot ceea ce exprim" experiena
personal" a autorului% timpul prezent pentru noiuni bine stabilite #i unanim acceptate
( utilizarea aceluia#i cunt pentru a desemna o aceea#i noiune% f"r" a$utorul sinonimelor care pot crea confuzii
( eitarea expresiilor literare #i a cuintelor inutile
( eitarea utiliz"rii diatezei pasie (atunci cnd poate crea impresia de anonimat priind autorul ) ca subiect logic
al construciei gramaticale) #i folosirea (neabuzi") a diatezei actie cu pronumele persoanei &ntia% uzual plural (care indic"
exact implicarea autorului &n realizarea studiului)
( precizia
( lipsa de precizie &n redactarea unui articol #tiinific ridic" suspiciuni asupra rigorii cu care a fost efectuat"
cercetare respecti"
- claritatea
( utilizarea cuintelor simple #i a unei sintaxe corecte
( limba &n care se scrie trebuie s" fie &neleas" #i de un str"in care nu are dect noiuni de baz" ale ocabularului'
- concizia
( eitarea ad$ectielor #i aderbelor inutile
( eitarea pleonasmelor
( semnalarea unui fapt se face direct% f"r" a specifica intenia de semnalare
( eitarea repetiiilor
III.")%"E*EREA #E+#ULUI ,%#R() LI-B! DE "IR"ULA&IE I%#ER%A&I)%AL!
- &n condiiile unor cuno#tine medii de limb"% se recomand":
-iniial% elaborarea unui text &n limba matern"
-traducerea textului de c"tre autor
-&n final% erificarea traducerii de c"tre un specialist
- traducerea implic" abilit"i de scriere &n limba respecti"% care s" garanteze att corectitudinea din punct de edere
ortografic #i gramatical% precum #i utilizarea terminologiei medicale adecate
I.. -)DALI#A#I DE ILUS#RARE
F*+,R* -* TA./0/
- tabelul: informaii numerice
- figura: reprezent"ri grafice (desene% curbe% diagrame)% ilustraii 1 fotografii
- reproducerea dintr-o alt" publicaie necesit" autorizaia titularului (drept de autor% cop2rig!t)
Figurile
- numerotate cu cifre arabe ) numerotarea corespunde ordinii de apariie &n text
- legend" subiacent"% coninnd toate elementele necesare &nelegerii figurii: explicaia simbolurilor% abreieri% scal"- uzual%
- &n etapa de manuscris% toate legendele sunt grupate pe o pagin" separat"% la sfr#itul manuscrisului
- modalitate de realizare asistat" de calculator: exploatarea facilit"ilor oferite de programe (medii soft3are) pentru
reprezent"ri grafice #i interpretare statistic"
Tipuri de reprezent"ri grafice
- diagrame cu sectoare de cerc (4camembert5% 4pie5) ) recomandat" pentru prezentarea procenta$elor (6 7 sectoare)
- diagrame cu coloane erticale sau orizontale (!istograme) ) recomandate pentru compararea static" a diferitelor cifre% poate
indica deiaia standard (6 7 zone)
- traiectorii (curbe de distribuie) ) x (abscisa ) ariabila independent") %2 (ordonata ) ariabila dependent") este ariabila de
m"surat sau explicat"8 graficul reprezint" &n manier" dinamic" eoluia ariabilei 2 &n funcie de x
- traiectorii (curbe de distribuie)
-reprezent"ri prin puncte (4scattergram5% 4nuages de points5)
*lustraii 1 fotografii
- prezentate sub form" de fotografii clasice sau imagini digitizate% alb-negru1color
- suplimentar% legenda ilustraiilor conine informaii specifice despre scala de referin"% ordinul de m"rire% coloraiile
!istologice
- pentru ilustraiile ce conin c!ipuri umane - acoperirea oc!ilor
Tabelele
-ce conin date comparabile trebuie s" prezinte acelea#i informaii% structurate &n aceea#i ordine #i folosind acelea#i unit"i de
m"sur"
- alinierea datelor este realizat" &n raport cu irgula1punctul zecimal% preciznd acela#i num"r de poziii zecimale pentru
ariabilele cu aceea#i semnificaie
- informaii lips" ) se precizeaz" 4absent5% eitnd simbolurile matematice (-% 9)
- pot conine abreieri

S-ar putea să vă placă și