Sunteți pe pagina 1din 4

5. MOMENTUL UNEI FOR!

E N RAPORT
CU UN PUNCT
5.". Defini#ie, observa#ii
O for!" care ac!ioneaz" asupra unui corp rigid nu poate fi definit" numai prin
proiec!iile sale, deoarece este un vector alunec"tor. Astfel, apare ca absolut
necesar" definirea no!iunii de moment al unei for!e n raport cu un punct.
Momentul n raport cu punctul O al unei for#e F aplicate n A,
este prin defini#ie entitatea mecanic$ vectorial$ exprimat$ prin
produsul vectorial:
M OA F
O
= . (5.#)
Vectorul M
O
se caracterizeaz" prin:
- m$rimea: M OA F OA F F d
O
= = sin( , ) , deoarece n triunghiul OAB
dreptunghic (fig. 5.#), s-a notat distan!a de la punctul O la suportul for!ei, OB=d
(bra!ul for!ei) $i OA OA F d = sin( , ) ;
- direc#ia perpendicular" pe planul determinat de for!a F $i punctul O;
- sensul stabilit cu regula minii drepte (fig. 5.2.) sau a $urubului drept;
- punctul de aplica#ie O.
M"rimea momentului se m"soar" n unit"!i de for!" nmul!ite cu unit"!i de
lungime (N%m), iar dimensiunea este MLT
-2
L=ML
2
T
-2
.
Semnifica!ia fizic" a momentului M
O
se poate g"si n tendin!a solidului rigid
de a se roti n jurul punctului O, presupus fix.
Fig. 5.#. Fig. 5.2.
A
x
d
z
F
O
M
o
B
y
z
y
x
36 Complemente de Mecanic!
n cazul n care for!a se afl" n planul xOy, vectorul M
O
este paralel cu axa
Oz $i deci se poate scrie:
M M k
O Oz
= (5.2)
n care M
Oz
este proiec!ia momentului pe axa OZ.
O serie de observa#ii sunt deosebit de utile calculului practic:
! Momentul este nul atunci cnd punctul O n raport cu care se calculeaz"
momentul, se afl" pe suportul for!ei (bra!ul for!ei este nul).
! Momentul M
O
r"mne acela$i, oricare ar fi punctul A de pe dreapta suport a
for!ei F . Se consider" for!a F aplicat" n alt punct A
#
de pe suportul s"u (fig. 5.3,
a) $i se calculeaz":
OA F OA AA F OA F AA F OA F M
O # # #
= + = + = = ( ) (produsul vectorial
AA F
#
= 0, pentru c" AA
#
este coliniar cu F ).
! Momentul unei for!e n raport cu un punct O fiind un vector legat, schimbarea
polului n care se calculeaz", din O n O
#
(fig. 5.3, b), conduce la urm"toarea
rela!ie:
M O A F O O OA F O O F OA F
O
#
# # #
= = + = + ( )
sau
M M OO F
O O
#
#
= + (5.3)
Deci, schimbnd polul, se schimb" momentul, dar numai n cazul n care noul
punct O
#
se afl" pe o dreapt" care trece prin O $i este paralel" cu for!a F
( O O F O O F
# #
0 = ), atunci rela!ia (5.3) devine M M
O O
#
= .
! Expresia analitic" a momentului for!ei F Xi Yj = + al c"rei suport trece prin
punctul A de coordonate x $i y, n raport cu originea sistemului de axe, O, este :
M M k xY yX k
O Oz
= = ( ) (5.4)
A
x
z
O
O
#
y
M
O#
F
M
O
b
Fig. 5.3.
A
x
z
O
A
#
y
M
o
F
a
Momentul unei for"e n raport cu un punct 37
Aceasta se poate stabili descompunnd for!a F n componente dup" axe ca
n figura 5.4 $i calculnd momentele acestora, astfel:
- componenta Y are bra!ul x, iar
semnul pozitiv al momentului acestuia este
dat de regula burghiului (tendin!a de rotire
n raport cu O este n sens antiorar,
suprapunnd pe drumul cel mai scurt axa
Ox peste Oy;
- componenta X are bra!ul y, iar
semnul negativ al momentului acesteia
rezult" din tendin!a de rotire n raport cu O,
n sens orar.
5.2. Aplica#ii
5.". S" se calculeze momentul for!ei F de 7.5 N n raport cu originea
(fig.5.5,a), $tiind c" suportul ei ntlne$te axele de coordonate n A(-3,0) $i B(0,4).
REZOLVARE: Se noteaz" cu P piciorul perpendicularei din O pe suportul for!ei, OP
reprezentnd bra!ul acesteia. n triunghiul dreptunghic OAB se calculeaz" n"l!imea:
OP
AO OB
AB
=

=

=
3 4
5
2 4 . m.
Tendin!a de rotire a for!ei este n sens orar $i deci, semnul momentului este negativ:
M F OP k k k M
O O
= = = = 7 5 2 4 #8 #8 , , , Nm.
O
x
y
X
M
O
A(x,y)
F
Y
x= bra"ul
componentei Y
y= bra"ul
componentei X
Fig. 5.4.
Fig. 5.5.
P
A(-3;0)
B(0;4)
x
y
F
O
a
A
B

y
3
F
O
4
Y
X
F
X
Y
x
b
38 Complemente de Mecanic!
Alt" posibilitate de rezolvare const" n a descompune for!a F n componente, ntr-un punct pe
suportul ei aflat la intersec!ia cu una din axele de coordonate.
F F i F j F
AO
AB
i
BO
AB
j i j i j = + = +

= +

= + cos sin , , . 7 5
3
5
4
5
4 5 6
Descompunnd astfel for!a n punctul A (fig. 5.5, b) componenta X are direc!ia originii O $i
deci momentul nul n raport cu punctul O, pe cnd componenta Y are bra!ul egal cu 3 m $i
rote$te orar, deci:
M Y
Oz
= = = 3 6 3 #8 Nm.
For!" F se poate descompune $i n B;componenta Y trece prin origine $i nu produce
moment, pe cnd cealalt" component" X are bra!ul egal cu 4 m $i rote$te orar, deci:
M X
Oz
= = = 4 4 5 4 #8 , Nm.
Se ob!ine acela$i rezultat folosind direct rela!ia (5.4).
5.2. S" se calculeze momentul for!ei F i j = + 2 5 4 5 , , n raport cu originea
O, $tiind c" suportul ei trece prin punctul A(2; 3,6). Dar dac" suportul acesteia trece
prin punctul B(-2; 3,6)? Unit"!ile de m"sur" sunt N $i m.
R$spuns: M x Y y X M x Y y X
O A A O B B
= = = = #8 0 Nm;
5.3. For!a F este paralel" cu axa Ox $i are proiec!ia pozitiv" X = #0 N.
$tiind c" n raport cu O, are un moment M
O
= #,25 Nm, s" se calculeze bra!ul
for!ei $i s" se determine ordonata punctului A de pe axa Oy prin care trece for!a F .
R$spuns: d = 0.#25 m; y
A
= -0,#25 m.
5.4. S" se determine for!a F al c"rei moment n raport cu originea O este
de -30 Nm, dreapta-suport ntlne$te axa Ox n punctul A de abscis" x
A
= #,5 m $i
proiec!ia for!ei pe axa Ox este pozitiv", X = 20 N. Care este ordonata punctului B
aflat pe axa Oy $i pe dreapta suport a for!ei?
R$spuns: Dup" ce se descompune F n A, se calculeaz" Y = M
O
/x
A
F i j F y
B
= = = 20 20 28 28 #5 ; . , N; m.
5.5. Cunoscnd F j = 5 $i M F k
O
( ) = #0 , se cere abscisa x
B
a punctului B
aflat pe axa Ox pentru care M F k
B
( ) = #0 . Unit"!ile de m"sur" sunt N $i m.
R$spuns: Se folose$te rela!ia (5.3) $i x
B
= 4 m.