Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala gimnaziala nr.

1 Ciorogarla- Ilfov Avizat: Director


Biologie, clasa a V a
1 or/ spt. / .!. 3638/11.04.2001
"rograma #colar O.M. Nr. 4875/22.07.2008
"rofesor: Ana Vo$ %esponsa&il C.!.
"'A(I)ICA%* CA'*(DA%IS+IC,
Semestr-l I, ./10 -./11

(at-ra n- a fost fc-t pentr- a fi sc2im&at.
Jerome K. Jerome
SEM.
NR.
CRT.
UNITI E
IN!"RE COM#ETENE S#ECI$ICE CONINUTURI
NR.
ORE
S#T.
O%SER!"TII
I
18
ore
1.
REC"#ITU&"RE
Re'()*+,-(re.
-recapitularea principalelor notiuni
insusite in ciclul primar la
disciplina Stiinte;
1 I
15-19 IX
Te.+ */*+*(-.
1 II
22-26 IX
2.
NOIUNI
INTROUCTI!E
1.1 Identificarea unor grupe i specii
din regnul Plantae;
1.2 Stailirea rela!iei factori de mediu-
plante;
2.1 "tili#area de metode i mi$loace
adec%ate e&plor'rii (in%estig)rii
lumii %egetale;
I/+ro0,'ere1
-oiectul si importanta iologiei;
-pre#entarea ec*ipamentelor de
laorator ;
-microscopul optic;
-e&ercitii de manuire a
ustensilelor de laorator;
-notiuni elementare de protectia
muncii in timpul lucrarilor
practice de iologie;
-mediul de %iata al plantelor;
-di%ersitatea lumii %egetale.

1 III
29 IX-+ X
3.
"&CTUIRE"
2ENER"& "
UNEI #&"NTE
CU $&ORI
C*'3'A SI
+*S3+3'
V*4*+A'
1., -&plicarea alc)tuirii generale a
plante cu flori;
2.1 "tili#area de metode i mi$loace
adec%ate e&plor)rii (in%estig'rii
lumii %egetale;
2.2 .eali#area de acti%it)!i
e&perimentale i interpretarea
re#ultatelor;
+.1 .epre#entarea structurii i func!iilor
sistemelor iologice pe a#a
modelelor;
,.1 "tili#area corect) a terminologiei
specifice iologiei /n diferite
situa!ii de comunicare;
,.2 Pre#entarea informa!iilor folosind
di%erse metode de comunicare;
Ce-,-( 3e4e+(-51
6definitie0 dimensiuni0 forme0
alcatuire;
-oser%a!ii microscopice si
macroscopice asupra celulei
1lucrare practica2;
1 I3
6-14 X
e.,+,r* 3e4e+(-e1
-clasificare0 functii5
-oser%a!ii microscopic;
-lucrare practica;
1 3
1+-16 X
E3(-,(re1
6+e.+ .,m(+*37 8*9e 0e e3(-,(re. 1
3I
24-2, X
4.
"&CTUIRE"
2ENER"& "
UNEI #&"NTE
CU $&ORI
%4A(* '*
V*4*+A+IV*
A'* 3(*I
"'A(+* C3
)'%I
1., Stailirea rela!iei factori de mediu-
Plante;
1.5 -&plicarea alc)tuirii generale a
plante cu flori;
2.1 "tili#area de metode i mi$loace
adec%ate e&plor)rii (in%estig'rii
lumii %egetale;
2.2 .eali#area de acti%it)!i
e&perimentale i interpretarea
re#ultatelor;
+.1 .epre#entarea structurii i func!iilor
sistemelor iologice pe a#a
modelelor;
R 505'*/(1
-oser%a!ii asupra tipurilor
morfologice de r)d)cini;
-alc)tuire e&tern);
1 3II
26-+1 X
-func!iile radacinii;
-e%iden!ierea rolului periorilor
asoran!i 1lucrare practica2

1 3III
+-6 XI
T,-)*/(1
6defini!ie;
-alcatuire e&terna;
1 IX
14-1, XI
-tipuri 7 clasificare simpl);
-func!ii5 e%iden!ierea circula!iei
se%ei rute prin tulpin);
-lucrare practica;
1 X
16-21 XI
,.1 "tili#area corect) a terminologiei
specifice iologiei /n diferite
situa!ii de comunicare;
,..2 Pre#entarea informa!iilor folosind
di%erse metode de comunicare;
$r,/:(1
-definitie0 alc)tuire e&tern);
-tipuri0 clasificare;
1 XI
2,-28 XI
-functiile frun#ei5
-fotosinte#a5 e&perien!e simple
de e%identiere;
-respira!ia5 e&perin!e simple
de e%identiere;
-transpira!ia5 e&perinte simple.
1 XII
1-5 XII
E3(-,(re1
-+e.+ .,m(+*3. 8*.e 0e e3(-,(re. 1
XIII
8-12 XII
5. "&C"TUIRE"
2ENER"&""
UNEI #&"NTE
CU $&ORI
%4A(*'* D*
I(!3'+I%*
A'* 3(*I
"'A(+* C3
)'%I
1.6 Stailirea rela!iei factori de mediu-
Plante ;
1.6 -&plicarea alc)tuirii generale a
plante cu flori;
2.1 "tili#area de metode i mi$loace
adec%ate e&plor)rii (in%estig'rii
lumii %egetale;
2.2 .eali#area de acti%it)!i
e&perimentale i interpretarea
re#ultatelor;
+.1 .epre#entarea structurii i func!iilor
sistemelor iologice pe a#a
modelelor;
,.1 "tili#area corect) a terminologiei
specifice iologiei /n diferite
situa!ii de comunicare;
,.2 Pre#entarea informa!iilor folosind
di%erse metode de comunicare;

$-o(re( 1
6alc)tuire0 tipuri0 clasificare;
-oser%a!ii asupra unor tipuri de
flori i inflorescen!e 1lucr)ri
practice2
1 XI3
15-19 XII
-func!iile florii5
-poleni#area i fecunda!ia;
1 X3
5-9 I
$r,'+,- .* .(m(/+(1
-alc)tuire0 tipuri0 clasificare0
tipuri morfologice 1lucr)ri
practice2;
1 X3I
12-16 I
C*'-,- 0e 3*(;5 (- ,/e* )-(/+e1
6oser%a!ii de lung) durat) asupra
influen!ei factorilor de mediu
asupra creterii i de#%olt)rii
plantelor 1fie de oser%are
indi%idual)2
1 X3II
19-2+ I
E3(-,(re1
6+e.+ .,m(+*37 8*.e 0e e3(-,(re
1 X3III
26-+4 I

#ro8e.or7 "/( !o05

S-ar putea să vă placă și