Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala gimnaziala Anastasie Fatu, Berezeni Avizat: Director

Biologie, clasa a VI a
2 ore/ spt. / O.. 3638/11.04.2001
!rograma "colar: O.M. Nr. 4875/22.07.2008
!ro#esor: !$nzaru An%reea &esponsa'il (..
!)A*IFI(A&+ (A)+*DA&IS,I(-
Semestrul I, 2./0 12./2
3*umai can% vei iu'i un animal vei simti
iu'irea cu toata inima.4
Anatole France
SEM.
NR.
CRT.
UNT!" #E
N$!"ARE COM%ETEN"E S%ECFCE CON"NUTUR
NR.
ORE SA%T O&SER$AT

36
ore
o
r
e
1.
&ecapitulare:
1recapitularea notiunilor insusite
in clasa a V a
1
2
I
15-19 IX
II
22-26 IX
,est initial. 1 II
22-26 IX
2.
NO"UN
NTRO#UCT$E
1.1 Identificarea unor grupe i specii
de animale
1.3 Stabilirea relaiilor ntre factorii
de mediu i di!ersitatea
animalelor"
#.1.$%ersarea utili&'rii unor surse de
informare
#.2 (tili&area adec!ata a teminolo-
giei specifice biologiei) in
diferite situatii de comunicare"
ntro'(cere )
-obiectul si importanta biologiei "
-notiuni generale de protectia
muncii in timpul lucrarilor
practice
-di!ersitatea lumii animale.
1 III
29 IX-3 X
$lemente generale de etologie.
1 III
29 IX-3 X
3.
A*C!TUREA
+ENERA*! A
UNU MAMFER
1.2.*ecunoaterea alc'tuirii generale
a unui mamifer
1.#.$%plicarea structurii i funciilor
organismului unor !ieuitoare.
#e la cel(l, la or-an./0 )
-obser!aii microscopice asupra
unor celule si tesuturi animale "
2
I+
6-1, X
2.2.*eali&area acti!it'ilor
e%perimentale i interpretarea
re&ultatelor
3.1.*epre&entarea structurii i
funciilor sistemelor biologice pe
ba&a modelelor
#.1.$%ersarea utili&'rii unor surse de
informare
#.2.(tili&ara adec!at' a terminolo -
giei) specific' biologiei) n
diferite situaii de comunicare.

.rgani&area general' a corpului unui
mamifer.
1 +
13-1/ X
F(nc1..le 'e rela1.e)
-miscarea0 -sistemul locomotor
-sensibilitatea0 -sistemul ner!os0
-organele de simt.
1
1
+
13-1/ X
+I
2,-2# X
F(nct..le 'e n(tr.t.e )
-digestia - sistemul digesti! "
-respiratia - sistemul respirator "
-circulatia - sistemul circulator
-e%cretia - sistemul e%cretor
1
2
+I
2,-2# X
+II
2/-31 X
2 +III
3-/ XI
F(nc1.a 'e re2ro'(cere
-reproducerea0
-sistemul reproduc'tor.
1 IX
1,-1# XI
&ecapitulare:
-structura i funciile organismului
animal
+valuare:
-test sumativ, fise de evaluare.
1
1
IX
1,-1# XI
X
1/-21 XI
4. CARACTERE
+ENERA*E
MORFOFUNCTO3
NA*E4
COM%ORTAMENT4
A#A%T!R 5
M%ORTAN"! A*E
UNOR +RU%E #E
$E"UTOARE
1.1.Identificarea unor grupe i specii
de animale.
1.2.*ecunoaterea alc'tuirii generale
a unui mamifer.
1.3.Stabilirea relaiilor ntre factorii
de medii i di!ersitatea
animalelor.
Re-n(l %rot./ta)
-%roto6oare) $uglena !erde
1miba.
2arameciul.
1
1
X
1/-21 XI
XI
2#-23 XI
Re-n(l An.0ale. Ne7erte8rate)
-S2on-.er.0 -4uretele de ap' dulce. 1
XI
2#-23 XI
-Celenterate) -5idra de ap' dulce.
-6edu&a
-7oralii
1
XII
1-5 XII
1.#.$%plicarea structurii i funciilor
organismului unor !ieuitoare.
1.5.Stabilirea relaiilor ntre tipurile
de comportament i procesul de
adaptare a organismului la mediu
3$.er0.
- lati0 +iermele de g'lbea&'.
8enia
-cilindrici 0 9imbricul. .%iurul.
-inelati0 -*:ma. 9ipitoarea.
1
2
XII
2-6 XII
XIII
3-12 XII
2.1.(tili&area metodelor i a
mi;loacelor adec!ate e%plor'rii
lumii animale
2.2.*eali&area acti!it'ilor
e%perimentale i interpretarea
re&ultatelor.
2.3.8ransferarea re&ultatelor
e%perimentale n acti!it'ile de
cretere i de ngri;ire a
animalelor
3.1.*epre&entarea structurii si
funciilor sistemelor biologice pe
ba&a modelelor.
3.2.$laborarea i aplicarea unor
algoritmi de identificare)
in!estigare) e%perimentare i
re&ol!are a unor situaii problem'.
#.1.$%ersarea utili&'rii unor surse de
informare.
#.2.(tili&ara adec!at' a terminologiei)
specific' biologiei) n diferite
situaii de comunicare.
5.1.*e&ol!area situaiilor problem' n
relaia dintre om i regnul animal.
3Mol(/te )
-<asteropode 0 6elci
-9amelibran=iate 0 Scoici
-7efalopode 0 Sepia. 7aracatita
2
1
XI+
15-19 XII
X+
5-9 I
3Artro2o'e )
3Ara9n.'e ) 2aia;enul.
Scorpionul
7apusa
1 X+
5-9 I
3Cr(/tacee ) *acul de rau 1 X+I
12-16 I
-n/ecte )
-7oleoptere0 7arabusul de mai
->iptere 0 6usca de casa
-5imenoptere 0 1lbina
-9epidoptere 0 ?luturi

1
2
+I
12-16 I
X+II
19-23 I
&ecapitulare. Sistematizare.
+valuare
- Nevertebrate
2 X+III
26-3, I
%ro:e/or4
%;n6ar( An'reea