Sunteți pe pagina 1din 5

1. Care sunt elementele componente ale conceptiei despre lume?

tot ce exista ( natura, societate, gandire )


2. Dati definitia coceptiei despre lume.
Conceptia despre lume este unul dintre principalele componente ce reprezint in sine un fenomen
social si spiritual, adica nu se transmite prin ereditate dar se formeaz pe parcursul vietii lumesti.
3. Numiti tipurile istorice de conceptie despre lume si trasaturile lor principale
Tipurile istorice de conceptie despre lume: sunt forme specifice de reprezentare a lumii precum si
anumite perioade a evolutiei gandirii umane.
1. Conceptie despre lume mitologica -Trasatura principala a conceptiei despre lume mitologice este
personificarea si insufletirea naturii.
2. Conceptie despre lume religioasa -Trasatura principala este credinta in dogmee religioase ( dogma -
ceea ce este crezut, nu are nevoie sa fie argumentata ).
3. onceptie despre lume filosofica
4. Care sunt religiile mondiale si cind au aparut?
1. Budismul - !"" mln. #pare in $ndia #ntica sec $% i.&r. 'ntemeietor (ud)a.
2. Crestinismul - 2 mlrd. *ascut in imperiul +oman sec $ d.&r. se divizeaza in: catolicism, ortodoxism.
3. Islamul - ,2- mln. #pare la .ecca in #ra/ia 0audita. 1ste ultima relgie monoteista.
2. Iudaismul - 1! mln. 1ste religia evreilor sec %$$ i.&r. doctrina religioasa cu carti sfinte ca %ec)iul
Testament si Talmudul
!. Hinduismul - 3"" mln. este cunoscuta de circa 2" secole, astazi are cei mai multi adepti in $ndia
5. Cind si in care centre culturale antice apare filosifia. Etimologia cuintului filosofie
a forma a constiintei sociale, filosofia apare in sec. 4$$ i.&r., concomintent in 3 centre cultural
antice: $ndia #ntica, )ina #ntica si 5recia #ntica. Termenul filosofie este de origine greaca si
provine de la 2 cuvinte: p!ilein - a iu/i, sop!ia - 'n6elepciune, adica iu/itor de intelepciune.
". Dati definitia filosofiei
#ilosofia este o stiinta teoretica generala care studiaza principiile fundamentale ale existentei prin
intermediul carora lumea este interpretata ca un tot intreg.
$. Numiti principalele categorii filosofice.
1. E%istent- este ceia ce exista.
2. None%istenta- ceia ce nu exista.
3. #iinta- desemneaza tot ce este active si viu.
2. &elitatea- desemneaza ceia ce exista in present si se dezvolta in mod real, independent de om.
!. Constiinta- ceia ce exista in gindirea umana. 1a se dezvolta paralel cu memoria si reflecarea de sine.
7. 'ateria- ceia ce exista in mod o/iectiv.
3. (u)stanta- ceai ce cinstituie esenta comuna si sta/ila a lucrurilor.
,. (uflet- este o forma de manifestare ideala care isi gaseste prezenta in trup.
-. (pirit- o forma de existent nemateriala care isi gaseste manifestarea in afara trupului.
*. Care sint principalele domenii ale filosofiei?
a) +ntologia- este teoria generala a existentei
/) ,noseologia - este teoria generala a cunoasterii.
c) -%iologia - este reoria a valorilor umane.
d) .ra%ilogia- este teoria generala a a ctiunilor suficient umane.
/. Numiti stiintele filosofice si filosofiile stiintifice.
8ilosofii stiintifice:
1. 8ilosofia naturii
2. 8ilosofia stiintei
3. 8ilosofia te)nicii
2. 8ilosofia dreptului
!. 8ilosofia istoriei
7. 8ilosofia matematicii
3. 8ilosofia te)nologica
0tiinte filosofice:
a) 0ogica- stiinta despre formele, regulile si legile gindirii concrete.
/) Etica1stiinta despre moral.
c) Estetica- stiinta care studiaza arta si diferite genuri artistice. Trateaza categoriile de frumos, de tragic,
comic, su/lime si sentimentele pe care acestea le lasa noua.
12. Care sint functiile filosofiei?
#unctia conceptuala ,
#unctia conseologica
#unctia teoretica
#unctia metodologica
8unctia critica
11. Care este pro)lema fundamentala a filosofiei. 'aterialismul si Idealismul
.area pro/lema a filosofiei mai ales acelei modern este problema raportului dintre materie si constiinta,
dinte gindire si existenta sau raportul dintre lumea su/iectiva si lumea o/iectiva.
'aterialismul considera ca originia se esenta lumii este de natura materiala: material, natura constituie
factorul primar, iar constiinta, spiritual- factorul secundar.
Idealismul sustine ca originea si esenta lumii este de natura ideala: gindirea este factorul primar,
materia factorul secundar.
12. Ce inseamna ,nosticism3 stepticism si agnosticism?
13. Care sunt i4oarele teoretice ale filosofiei Indiene?
$zvoarele teoretice ale filosofiei indiene reprezinta literatura vedica alcatuita din carti numite ede
( cunoastere, conducere ).
14. Ce repre4inta 5panisadele?
5panisadele ( 9a sedea alaturi9) - initial a desemnat asezarea elevului langa invatatorul sau
pentru a primi invatatura. #cestea sunt primile manuale in caracter filosofic, aici se o/serva o
li/ertate in gandire, o li/ertate care uneori a:unge pana la ateism
15. Categoriile filosofice prin care se e%plica eli)erarea sufletului in filosofia indiana
antica?
1.Bra!ma
2. -tman
3. (amsara
2. 'o6sa
!. ;arma
1". Ce inseamna eli)erarea sufletului. Nirana?
onform filosofiei indiene, eli/erarea sufletului inseamna eli/erarea de su/ influenta legilor samsarei
si a ;armanului si contopirea lui #tman cu (ra)man. <unctul culminant al acestei eli/erari este o
stare psi)ica deose/ita su/ aspectul unui extaz mistic, care a capatat denumirea de *irvana.
1$. (tructura sociala a indiei antica
Bra!manii - casta superioara, preotii care se /ucura de toate drepturile, erau intretinuti de catre stat,
im/racaminte de culoare al/a
(atrii ( militarii ) - raz/oinicii, aristocratia, regii. <urtau im/racaminte rosie
7aisii - populatia linera, mestesugarii, profesorii etc. $m/racaminte gal/ena
(udrii - casta inferioara, tratata cu dispret, fara niciun drept: ro/ii, cersetorii
1*. Numiti principalele scoli filosofice in India antica
1. Inataturi filosofice ortodo%e - care sustineau vedele
#. 0am/a=a
(. >oga
. .imanza
?. %aisisica
1. %edanta
2. Inataturi filosofice Eterodo%e - care criticau vedele
#. (udismul
(. @ainismul
. AaBa=atmul
1/. Care sunt i4oarele teoretice ale filosofiei C!ine4e
1. artea istoriei
2. artea cantecelor
3. artea ritualelor
2. artea primaverii si a toamnei
!. artea sc)im/arilor
22. Numiti cele 2 particule uniersale in #ilosofia c!ine4a?
#. 8ang - este particula masculina, principiul al/, analog cu lumina, cu cerul, cu soarele, cu uscatulC
exprima ideia de pozitiv, de actiuneC
(. 8in - particula feminina, principiul negru, analog cu intunericul, cu pamantul, cu lumea, cu
recele, cu umedul - exprima ideia de negativ, de pasiv.
21. Care sunt premi4ele o)iectie si su)iectie ale aparitie filosofiei in ,recia antica?
.remisele o)iectie9
1. De4oltarea economica.
2. Calitatile innascut ale grecilor.
3. 0i)ertatea politica a 5reciei
2. 0i)ertatea religioasa.
!. -se4area geografica
.remisele su)iectie9
1. :eogoniile
2. Cosmogoniile
3. Dr)ismele
22. Numiti perioada aparitiei si de4oltarii filosofiei in ,recia si &oma antica si
su)perioadele
perioadele cuprinse intre sfrasitul sec. %$$ i.&r. pana in sec %$ d.&r (!2-)
1..erioada preclasica ( cosmologica )
2. .erioada clasica ( antropologica).
3. <erioada postclasica ( elenista
23. #ilosofia scolii din 'ilet. &epre4entantii. .ro)lema su)stantei.
<rima invatatura filosofica in 5recia antica a fost scoala de .ilet, care isi are originea la sf. sec %$$
i.&r. #ceasta scoala are 3 reprezentnti: :!ales, -na%imandru, -na%imede. *otiunea de su/stanta a
facut o revolutie in filosofie deoarece, ea devine categorie fundamentala a cunoasterei stiintifice, a
reflectarii teoretice a concretului,<rimul filosof care a pus pro/lema su/stantei a fost :!ales ( 72!-
!2! ).
24. Caracteristicele inataturii scolii din 'ilet.
<entru prima data in invatatura acestei scoli este formulata prima ideie filosofica si anume originea si
esenta lumii
25. :eoria numerilor in inatatura lui pitagora
1. Aa el Enul este unitate, par si impar - formeaza unitatea, iar unitatea formeaza numarul.. 0pre
exemplu: ! - era casatoria 3( /ar/atul ) , 2 (femeia) , 3- nr. favora/il. *r. 1" era un nr. sacru, care era
suma (1F2F3F2) sim/oliza perfectiunea, desavarsirea si coincidea cu univerul
2". .ro)lema miscarii inataturii lui Heraclit. #ocul. 0ogusul
0u/stanta primara la el este focul, insa focul nu este atat su/stanta cat miscare. ?in foc a aparut lumea
in ansam/lu si toate lucrurile.
.iscarea spune &eraclit nu se petrece )aotic ci este ordonata si armonioasa, care asculta de o lege
universala numita 90ogos9 sau ratiunea universala
2$. .ro)lema miscarii inataturii scolii din Eleia
1leatii sustineau, ca de fapt miscare nu exista. ?upa ei miscarea exista doar in neant.
2*. Notiunea de fiinta in filosofia lui .armenide.
?upa <armenide fiinta nu este data in organele senzoriale, ea nu este vazuta, auzita, pipaita, dar a
8iinta poate fi inteleasa cu a:utorul ratiunii
2/. Cine sunt intemeietorii dealecticii si a metafi4icii in filosofie
32. -tomii si caracteristica lor in filosofia lui democrit
#stfel dupa ?emocrit toate lucrurile sunt alcatuite din atomi asa precum cuvintele sunt alcatuite din
litere#tomii se deose/esc intre ei prin: forma, greutate, marime, prin ordinea in legatura data. 0i prin
pozitia in aceasta legatura
31. :eoria despre suflet in teoria Democrit
Aa ?emocrit sufletul nu este vesnic ci muritor. 1l moare odata cu corpul. .oartea sufletului este o
dezintegrare a atomilor.
32. Cine au fost sofiistii?
0ofistii au fost primii invataturi de filosofie.
33. .ro)lema adearului in inatatura sofistilor
<entu sofisti nu exista un adevar absolut. ?upa ei orice pozitie sla/a, poate fi transformata in una
puternica. Drice adevar poate fi transformat intr-un fals si invers. 0i aceasta pentru a castiga
34. Ce inseamna la protagoras ;; omul este masura tuturor lucrurilor;;
<rin aceasta teza filosoful comunica convingerea ca procesul cunoasterei este un act su/iectiv si nu
poate prezenta un adevar a/solut, vala/il pentru toti oamenii
35. Care este calea de cunoastere a adearului moral la (ocrate
alea cunoasterei adevarului moral este dialogul
3". Ce este maieutica in inatatura lui (ocrate
.etoda lui 0ocrate de cunoastere a adevarului moral este 9maieutica9, ce reprezinta modul logic de
deducere a adevarului, este 9arta mositului9 , ce reprezinta relatia magistru-elev.
3$. Ce este irtutea in inatatura lui (ocrate?
Aa 0ocrate virtutea este identica cu /inele
3*. Care este principala irtute in inatatura lui (ocrate si ce deria din ea?
<rincipala virtute la 0ocrate este intelepciunea, din care deriva alte 4 irtuti.
1. .ietatea - virtute care il a:uta pe om sa cunoasca si sa iu/easca zeiiC
2. Cura<ul - ii da omului cutezanta si vointaC
3. Dreptatea - il invata pe om cum sa se comporte fata de alti oameniC
2. Cumpatarea - ii da omului stapanire de sine si ec)ili/ru sufletesc.
3/. Ce repre4inta ideia in filosofia lui .laton?
<laton considera ca adevarul se gaseste in idei. *u lucrurile, nu opiniile descriu adevarul, ci ideile.
42. are sunt cele 2 lumii in filosofia lui <latonG
0umea ideilor - care este o lume eterna, imua/ila, perfecta, desavarsita, a/soluta, in afara timputlui si
spatiului.
0umea lucrurilor - care este o lume a simturilor, nedesavarsita, sc)im/atoare si trecatoare.
41. Ce este ideia de )ine suprem in filosofia lui .laton?
Aa <laton /inele suprem este principiul tuturor lucrurilor, este temelia existentei si el este
transcedental
42. :eoria despre suflet la .laton?
<laton afirma ca exista suflet universal, care da miscare cosmosului si suflete de stele, oameni,
animale, plante care pun in miscare corpurile corespunzatoare lor.
43. Componentele sufletului dupa .laton?
Aa <laton sufletul are urmatoarele componente.
1. &atiunea - care este elementul divin.
2. Cura<ul - o calitate a sufletului
3. 7ointa - o activitate cugetata si constienta
44. :eoria statului ideal a lui .laton?
$n /aza invataturii despre suflet <laton a ela/orat teoria =statului ideal=. $n acest stat tre/uie sa existe
urmatoarele categorii sociale:
1. Carmuitorii - care tre/uie sa fie filozofi
2. 'ilitarii - aparatorii statului mai dezvoltat cura:ul
3. +amenii li)eri - mai dezvoltata vointa.
45. Cine sunt intemeietorii curentelor materialist si idealist in filosofie?
<laton este considerat intemeietorul curentului idealist
Curentul materialist1 (ocrate
4". Comentati9 ;; .laton mie prieten dar adearul mie mai scump;;.
#ristotel a ela/orat o invatatura despre lumea reala in care traieste omul. 1l a inteles ca teoria ideilor
a lui <laton, nu poate sa explice existenta. # incercat sa uneasca aceste doua lumi separate de <laton.
#stfel #ristotel critica teoria ideilor a lui <laton si deci si filosofia acestuia. #ristotel spunea 9<laton
mi-e prieten, dar adevarul imi este mai scump9
4$. Clasificarea stiintelor la -ristotel.
(tiinte teoretice - matematica, fizica, metafizica sau filosofia.
(tiinte practice - economia, politica, etica
(tiinte poetice - arta, poezia, retorica.
4*. Cele 4 cau4e uniersale ale lucrurilor in filosofie ale lui -ristotel.
Cau4a materiala - materia sau su/stratul lucrului
Cau4a formala - legea sau tiparul care determina dezvoltarea.
Cau4a miscatoare - initiatorul sau agentul procesului
Cau4a finala - este rezultatul lucrului, scopul final
4/. Cele 2 principii pe care se intemeia4a filosofia lui -ristotel
'ateria primara ( fara forma )
#orma pura ( fara materie )
52. Numiti cele 3 legi ale gindirii logice la -ristotel.
0egea noncontradictiei
0egea identitatii
Aegea tertului exclus
51. Ce este %ilogismul in logica lui -ristotel?
8orma logica principala a cunoasterei adevarate, dupa #ristotel este %ilogismul, ca metoda de
deducerea a noi cunoastinte din altele de:a sta/ilite
52. :ipurile de suflet la -ristotel
(uflet egetati - caracteristic plantelorC
(uflet sen4iti - caracteristic animalelorC
(uflet rational - caracteristic oamenilor