Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului

Clasa a IX aA
Nr.1
Lucrare semestriala Sem II
1 .Se considera functia
f:R

R f(x) =x
2
-3x +1
.Sa se determine numerele reale m pentru care punctul A(m,-1)
apartine raficului functiei f.
2 Se considera ecuatia
x
2
+mx+2=! cu solutiile x1 ,x 2 .
Sa se determine "alorile reale m pentru care (x1 +x 2 )
2
-2x1 x 2
=#
3 Se considera functiile
f, :R

R f(x) =2x-1 si (x) = x


2
-3x+#
Sa se afle coordonatele punctului de intersectie ale celor doua
rafice.
4 Sa se determine numerele reale stiind ca "aloarea maxima a
functiei
f:R

R f(x) = -x
2
+2x-m+3 este eala cu 1!.
5 Sa se re$ol"e in R inecuatia :
(x-1)( x
2
-#x+%)

!
% Sa se determine aria unui triun&i A'( in care A'=# ,A(=%
si m()'A()=%!
!
7 Sa se calcule$e lunimea laturii '( a triun&iului A'(
stiind ca A'=%,A(=1! si m()A)=%!
!
8 Sa se calculeze cosx, stiind ca sinx=
#
3
,x

(0,90
!
).

Numele elevului
Clasa a IX aA
Nr.2
Lucrare semestriala Sem II
1. .Se considera functia
f:R

R f(x) =x
2
-2x +*
.Sa se determine numerele reale m pentru care punctul A(m,*)
aprtine raficului functiei f.
2. Se considera ecuatia
x
2
-mx+m+2=! cu solutiile x1 ,x 2 .
Sa se determine "alorile reale m pentru care x1 +x 2 =2x1 x 2
3. Se considera functiile
f, :R

R f(x) =x+* si (x) = x


2
-x+1
Sa se afle coordonatele punctului de intersectie ale celor doua
rafice.
*. Sa se determine numerele reale stiind ca "aloarea minima a
functiei
f:R

R f(x) = x
2
-2mx+3m este eala cu 2.
#. Sa se re$ol"e in R inecuatia :
(x+3)( x
2
-#x+*)

!
% Sa se determine aria unui triun&i A'( in care A'=*
,A(=2 si m()'A()=3!
!
7 Sa se calcule$e cosA a triun&iului A'( stiind ca
A'=3,A(=# sin '(=%
9 Sa se calculeze cosx, stiind ca sinx=
3
1
,x

(0,60
!
).