Sunteți pe pagina 1din 15

Norme de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populaie i din procese tehnologice

Cuprins
Preambul
1. Prevederi generale
2. Prevederi comune tuturor activitilor de evacuare a apelor uzate
3. Exploatarea reelei de canalizare
4. Epurarea apelor
4.1. Reinerea suspensiilor mari prin grtare
4.2. Deznisiparea
4.3. epararea grsimilor
4.4. Decantarea
4.!. "ratarea apei cu reactivi
4.#. $iltrarea biologic a apei
4.%. &erarea apei
4.'. Decantarea prin decantoare eta(ate
4.). $ermentarea nmolului
4.1*. +nmagazinarea gazelor provenite din bazinele de ,ermentare
4.11. -lorizarea
4.12. Des.idratarea nmolului
4.12.1. Plat,orme /paturi0 de uscare a nmolului
4.12.2. 1nstalaii de vacuum 2 ,iltre
4.12.3. 1nstalaii de ,iltre 2 pres
!. +ntreinerea grupurilor sanitare publice
#. 3idan(area
%. Prevederi de proiectare
Anexa 1 4ista normelor speci,ice de securitate a muncii conexe 5i6sau complementare
Anexa 2 4ista standardelor conexe de securitate a muncii
Anexa 3 7.id de terminologie
Preambul
istemul naional de norme privind asigurarea securitii 5i sntii 8n munc este compus din9
2 :orme generale de protecie a muncii; care cuprind prevederi de securitate 5i medicin a muncii general valabile pentru
orice activitate<
2 :ormele speci,ice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activiti
sau grupe de activiti caracterizate prin riscuri similare.
Prevederile acestor norme se aplic cumulativ; indi,erent de ,orma de proprietate sau modul de organizare a activitilor
reglementate.
:ormele speci,ice de securitate a muncii sunt reglementri cu aplicabilitate naional; cuprinz=nd prevederi minimal
obligatorii pentru des,5urarea di,eritelor activiti 8n condiii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolv
persoanele (uridice sau ,izice de rspunderea ce le revine pentru asigurarea oricror altor msuri; corespunztoare
condiiilor concrete 8n care se des,5oar activitile respective; prin instruciuni proprii.
+ntruc=t; sistemul naional al normelor speci,ice este structurat pe activiti; persoanele (uridice sau ,izice vor seleciona 5i
aplica cumulativ normele speci,ice corespunztoare; at=t activitii de baz c=t 5i conexe sau complementare.
tructura ,iecrei norme speci,ice are la baz abordarea sistemic a aspectelor de securitate a muncii 2 practicat 8n cadrul
:ormelor generale 2 pentru orice proces de munc. -on,orm acestei abordri; procesul de munc este tratat ca un sistem;
compus din urmtoarele elemente ce interacioneaz reciproc9
2 Executantul 2 omul implicat nemi(locit 8n executarea unei sarcini de munc.
2 !arcina de munc"9 2 totalitatea aciunilor ce trebuie e,ectuate de executant; prin intermediul mi(loacelor de producie 5i
8n anumite condiii de mediu; pentru realizarea scopului procesului de munc.
2 #i$loace de producie9 2 totalitatea mi(loacelor de munc /instalaii; utila(e; ma5ini; aparate; dispozitive; unelte etc.0 5i a
obiectelor muncii /materii prime; materiale etc.0 care se utilizeaz 8n procesul de munc.
2 #ediul de munc"9 2 ansamblul condiiilor ,izice; c.imice; biologice 5i psi.osociale 8n care unul sau mai muli executani
85i realizeaz sarcina de munc.
Reglementarea msurilor de securitate a muncii 8n cadrul normelor speci,ice; viz=nd; global des,5urarea uneia sau mai
multor activiti 8n condiii de securitate; se realizeaz prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul
,iecrui element al sistemului 2 executant 2 sarcin de munc 2 mi(loace de producie 2 mediu de munc; propriu proceselor
de munc din cadrul activitii care ,ace obiect de reglementare.
Prevederile sistemului naional de reglementri normative pentru asigurarea securitii muncii constituie; alturi de
celelalte reglementri (uridice re,eritoare la sntatea 5i securitatea 8n munc; baza pentru9
2 activitatea de concepie a ec.ipamentelor de munc 5i a te.nologiilor<
2 autorizarea ,uncionrii unitilor<
2 cercetarea accidentelor de munc; stabilirea cauzelor 5i a responsabilitilor.
2 instruirea salariailor cu privire la securitatea muncii.
+n contextul celor prezentate mai sus; :ormele speci,ice de securitate a muncii pentru activitatea de evacuare a apelor
uzate rezultate de la populaie 5i din procesele te.nologice au ,ost elaborate in=nd cont de reglementrile existente pentru
aceast activitate; precum 5i de analiza 5i studiul proceselor de munc; 8n ,uncie de pericolele speci,ice; ast,el 8nc=t pentru
,iecare pericol; s existe cel puin o msur adecvat la nivelul ,iecrui element component al procesului de munc.
+n cuprinsul prezentei norme; prin activitatea de evacuare a apelor uzate se 8nelege ansamblul de lucrri 5i msuri pentru
colectarea; transportul; epurarea 5i evacuarea apelor uzate provenite de la centrele populate precum 5i a apelor meteorice.
Prile componente ale sistemului de evacuare a apelor uzate la care se re,er prezenta norm sunt cele prin care se
realizeaz9 exploatarea reelei de canalizare; epurarea apelor; 8ntreinerea grupurilor sanitare publice; vidan(area.
Pe l=ng anumite prevederi generale de securitate a muncii; care sunt comune tuturor locurilor de munc din cadrul
sistemelor de evacuare a apelor uzate; mai sunt stabilite 5i unele prevederi speci,ice ,iecrui tip de activitate.
$iind un instrument de lucru; normele sunt structurate pe capitole 5i subcapitole 8n ,uncie de activitile; respectiv
subactivitile reglementate; pe care utilizatorii le pot gsi rapid; servindu2 se de cuprins.
Pentru ,acilitarea 8nelegerii unor noiuni uzuale din domeniul securitii muncii s2 a procedat la explicarea acestora +n
cadrul unei anexe la prezentele norme.
1. Prevederi generale
Coninut% !cop
Art% 1
/10 :ormele speci,ice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaie 5i din procesele
te.nologice cuprind msuri de prevenire a accidentelor de munc 5i a bolilor pro,esionale; din cadrul ansamblurilor de
lucrri; construcii 5i instalaii de un anumit speci,ic care sunt utilizate la9 colectarea; transportul; epurarea 5i evacuarea
apelor uzate.
/20 Prile componente ale sistemelor de canalizare la care se re,er normele sunt9 reeaua de canale; staiile de pompare a
apelor uzate; bazine de retenie 5i staiile de epurare la care se adaug grupurile sanitare publice />-2 uri 5i pisoare0 5i
activitatea de vidan(are.
Art% 2
/10 Prezentele norme se re,er la apele uzate /industriale 5i mena(ere0 care se evacueaz prin reeaua public de canalizare
or5eneasc.
/20 &pele uzate industriale nu sunt admise 8n reeaua public de canalizare dec=t dac; dup procesul de preepurare;
indicatorii de calitate sunt la nivelul standardelor 8n vigoare; ast,el 8nc=t prin calitatea 5i cantitatea lor s nu a,ecteze igiena
5i sntatea public sau a personalului de exploatare; s nu degradeze construciile 5i instalaiile reelelor de canalizare 5i
ale staiilor de epurare; s nu 8mpiedice procesele de epurare.
Art% 3
4u=nd 8n considerare riscurile speci,ice activitii de evacuare a apelor uzate; :ormele speci,ice de securitate a muncii
pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaie 5i din procesele te.nologice au scopul de a contribui la des,5urarea
proceselor de munc 8n condiii de securitate.
&omeniu de aplicare
Art% '
:ormele speci,ice de securitate a muncii se aplic tuturor activitilor des,5urate de ctre persoanele (uridice care
exploateaz instalaiile de evacuare a apelor uzate; indi,erent de modul de organizare a acestora.
(elaii cu alte acte normative
Art% )
/10 Prezentele norme se aplic cumulativ cu :ormele generale de protecie a muncii.
/20 Pentru activitile nespeci,ice sau comple2 mentare activitii de evacuare a apelor uzate se vor aplica normele
speci,ice pentru respectivele activiti; con,orm anexei nr.1.
*nstruirea personalului
Art% +
?rganizarea 5i des,surarea activitii de instruire a lucrtorilor 8n domeniul securitii muncii se vor realiza potrivit
prevederilor :ormelor generale de protecie a muncii.
Echipamentul individual de protecie
Art% ,
Dotarea lucrtorilor cu ec.ipament individual de protecie 5i alegerea sortimentelor; 8n ,uncie de riscurile speci,ice
,iecrui tip de activitate sau lucrare; se va ,ace con,orm prevederilor :ormativului 2 cadru de acordare 5i utilizare a
ec.ipamentului individual de protecie; ast,el 8nc=t; protecia lucrtorilor s ,ie e,icient 5i s corespund ,actorilor de risc
speci,ici.
(evizuirea normei
Art% -
Prezentele norme speci,ice de securitate a muncii se revd periodic 5i se modi,ic ori de c=te ori este necesar; ca urmare a
modi,icrilor de natur legislativ survenite la nivel naional; a sc.imbrilor intervenite 8n te.nologia 5i particularitile
metodelor de lucru ce urmeaz a ,i reglementate din punctul de vedere al securitii muncii.
2. Prevederi comune tuturor activitilor de evacuare a apelor uzate
Art% .
"oate locurile de munc unde exist pericolul de intoxicare; su,ocare; electrocutare; cdere de la 8nlime etc. vor ,i
marcate cu indicatoare de avertizare; iar spaiul respectiv va ,i izolat 5i 8mpre(muit.
Art% 1/
"oate supra,eele pe care se circul /podee; pasarele; plat,orme etc.0 vor ,i 8n permanen meninute 8n stare de curenie;
8ndeprt=ndu2 se orice urm de noroi sau grsimi care ar putea provoca cderea prin alunecare a personalului de
exploatare.
Art% 11
upra,eele de circulaie 5i zonele 8n care se a,l aparatele de 8nregistrare a diver5ilor parametri vor ,i bine iluminate;
pentru a ,i oric=nd posibil distingerea clar a inscripiilor de pe cadranele aparatelor de msur 5i control a culorilor
convenionale ale conductelor 5i cablurilor; capacele 5i c.epengurile; scrile de acces; tbliele avertizoare etc.
Art% 12
/10 1ntrarea ec.ipelor de lucru 5i a personalului de exploatare 8n reeaua de canalizare /cmine; camere de deversare;
canale vizitabile etc.0 se va ,ace numai dup aerisirea spaiilor respective; timp de cel puin (umtate de or.
/20 &erisirea se va ,ace prin ridicarea capacelor de la cminele situate 8n zona 8n care se lucreaz; precum 5i de la cminele
din amonte; pentru a provoca cureni de aer.
/30 -onductorul ec.ipei de lucru este obligat s controleze dac s2 a ,cut aerisirea spaiilor de lucru; veri,ic=nd cu
aparatur adecvat lipsa substanelor nocive /oxid de carbon; dioxid de carbon; metan; .idrogen sul,urat etc.0 5i numai
dup aceea va dispune intrarea lucrtorilor.
Art% 13
1ntrarea lucrtorilor 8n canale; cmine; camere etc. se va ,ace numai cu masca de gaze< lucrtorii vor ,i dotai cu centuri de
siguran 5i ,r=ng.ie pentru a putea ,i sco5i rapid 8n caz de necesitate.
Art% 1'
/10 -obor=rea 8n cmine; 8n camere de vizitare; 8n oricare bazine /decantoare; bazine de aerare; rezervoare de ,ermentare
etc.0 se va ,ace numai dup veri,icarea strii scrilor de acces.
/20 +n cazul +n care construciile respective nu sunt prevzute cu scri ,ixate 8n perei se vor utiliza scri mobile; de
lungimi care s depseasc cu cel puin 1;* m ad=ncimea la care se coboar.
Art% 1)
&ccesul 8n spaiile 8n care se a,l instalaiile de alimentare cu energie electric nu este permis dec=t personalului de
exploatare care posed cali,icarea de electrician corespunztoare; personal dotat cu ec.ipamentul 5i materialele de
protecie prevzute; pentru ,iecare caz 8n parte; de normativele 5i instruciunile 8n vigoare.
Art% 1+
e interzice circulaia lucrtorilor pe conducte; indi,erent de diametrul acestora sau de 8nlimea la care se a,l montate; iar
trecerea peste conducte; c=nd nu exist o alt posibilitate; se va ,ace cu scri duble ,ixe; pasarele; podee; amena(ate 8n
punctele cu cel mai u5or acces 5i prevzute cu m=n curent.
Art% 1,
4ucrtorii vor ,i instruii asupra necesitii respectrii cerinelor de igien pentru a nu ,i expu5i pericolului contactrii unor
boli in,ecioase. +n acest scop; se vor lua urmtoarele msuri9
a0 vaccinarea antiti,ic 2 parati,ic 5i antitetanic la intervale stabilite de medici<
b0 curarea 8ntregului ec.ipament 5i a sculelor; imediat dup terminarea lucrului; punerea lor la uscat 5i
pstrarea 8n locurile special amena(ate pentru aceasta<
c0 pstrarea 8mbrcminii 8n dulapuri individuale; cu dou compartimente; pentru .ainele de strad 5i pentru
ec.ipamentul de lucru<
d0 splarea la ie5irea din sc.imb<
e0 interzicerea utilizrii ec.ipamentului individual de lucru 5i de protectie 8n alte locuri de munc dec=t la
lucrrile de canalizare; a cltoriei 8n .ainele de lucru cu mi(loacele de transport 8n comun; precum 5i a lurii
ec.ipamentului acas; c.iar dac aceasta s2 ar ,ace 8n vederea splrii<
,0 interzicerea servirii mesei cu m@inile nesplate sau purt=nd ec.ipamentul cu care s2 a lucrat 8n instalaiile de
canalizare<
g0 nerepartizarea lucrtorilor care au rni desc.ise pe m=ini sau pe ,a pentru a e,ectua lucrri 8n instalaiile de
canalizare<
.0 interzicerea de a duce m@inile murdare la oc.i; nas sau gur<
i0 dotarea ,iecrui loc de munc cu o trus sanitar de prim a(utor; conin=nd 5i alcool medicinal; pentru
dezin,ectarea zilnic a m=inilor.
Art% 1-
"oate locurile de munc 8n care exist posibilitatea cderii lucrtorilor 8n ap vor ,i prevzute cu balustrade; capace din
tabl striat; reborduri din beton etc.
Art% 1.
?peraiile de 8ncrcare; descrcare; transport; manipulare 5i depozitare se vor executa numai de lucrtori instruii special 8n
acest scop 5i sub supraveg.erea unui conductor al ,ormaiei de lucru care veg.eaz 5i 8ndrum la respectarea
instruciunilor speci,ice acestor operaii.
Art% 2/
e interzice ,olosirea tinerilor sub v=rsta de 1' ani la e,ectuarea operaiilor manuale de 8ncrcare; descrcare 5i transport.
Art% 21
/10 +nainte de 8nceperea operaiilor de 8ncrcare 5i descrcare a ve.iculelor la ramp; 8ntre acestea 5i ve.icul se va aseza un
pode de trecere.
/20 Podeele orizontale sau 8nclinate; destinate circulaiei 5i operaiilor de transport manual vor ,i dimensionate ast,el 8nc=t
s reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor ,i nealunecoase 5i prevzute cu dispozitive de prindere 5i ,ixare sigure; pentru
evitarea deplasrii lor 8n timpul lucrului.
Art% 22
+n cazul 8n care operaiile de 8ncrcare 5i descrcare a unor materiale se execut manual; podeele 8nclinate vor ,i prevzute
cu 5ipci transversale ,ixate la o distan de 3** 2 4** mm 8ntre ele sau cu alte mi(loace care s 8mpiedice alunecarea
lucrtorilor.
Art% 23
/10 +nainte de 8nceperea operaiilor de 8ncrcare 5i descrcare dintr2 un mi(loc de transport; acesta va ,i asigurat contra
deplasrii necomandate; prin ,r=nare pe teren orizontal 5i prin ,r=nare 5i saboi de oprire pe teren 8n pant.
/20 e interzice deplasarea ve.iculelor 8n timpul e,ecturii operaiilor de 8ncrcare 5i descrcare.
Art% 2'
Distana minim liber dintre dou mi(loace de transport alturate; ce se 8ncarc sau descarc simultan; se va stabili de la
caz la caz de ctre conductorul lucrrii; 8n ,uncie de ,elul mi(locului de transport; de caracteristicile materialelor
manipulate; de condiiile terenului etc.; ast,el 8nc=t s ,ie exclus posibilitatea de accidentare.
3. Exploatarea reelei de canalizare
Art% 2)
"asrile sau prbu5irile de pava( care se constat c s2 au produs 8n lungul traseului canalelor vor ,i semnalizate; at=t ziua
c=t 5i noaptea; p=n la adoptarea msurilor de remediere a avariilor sau de readucere a pava(ului la nivelul iniial.
Art% 2+
Ridicarea capacelor de la cminele de racord; de intersectie; de splare etc. se va ,ace numai cu t=rncopul sau c=rlige
speciale; ,iind interzis ridicarea cu m=na; iar picioarele vor ,i poziionate ast,el 8nc=t s se evite cderea accidental a
capacului peste ele.
Art% 2,
pturile necesare pentru remedierea avariilor sau pentru realizarea racordurilor la imobile vor ,i ast,el executate 5i
asigurate; 8nc=t s ,ie prevenit prbu5irea pereilor.
Art% 2-
4a ad=ncimi de tran5ee mai mari de 1;* 2 1;!m; 8n ,uncie de natura terenului; se va ,ace spri(inirea malurilor.
Art% 2.
4a cobor=rea sau urcarea din 5an nu este permis utilizarea 5praiurilor; ci numai a scrilor.
Art% 3/
"raversarea 5anurilor se ,ace numai pe podee prevzute cu balustrade.
Art% 31
&pa din tran5ee; provenit din in,iltraii; de la avarii sau din ploi va ,i evacuat 8nainte de 8nceperea lucrului.
Art% 32
Dac la executarea spturilor se detecteaz gaze sau alte substane periculoase; 5e,ul ec.ipei va evacua lucrtorii
8n5tiin=nd pe conductorul persoanei (uridice care; pentru continuarea lucrului; va stabili msurile necesare de eliminare a
cauzelor ce ar putea conduce la accidente de munc.
Art% 33
pturile 8n apropierea crora se circul vor ,i marcate; 8mpre(muite adecvat 5i dotate cu mi(loace de avertizare e,iciente
/inclusiv semnalizare luminoas pe timpul nopii0.
Art% 3'
Dac ad=ncimea spturilor este mai mare de 1 m; acestea vor ,i 8mpre(muite 5i vor ,i prevzute cu numrul necesar de
scri; care s permit evacuarea rapid a executanilor 8n caz de pericol.
Art% 3)
Pentru a se asigura 8ndeprtarea apei provenit din ploi; se va menine liber rigola strzii 5i gurile de scurgere; iar c=nd
este necesar se vor amena(a 5i 5anuri speciale spre exteriorul zonei 8n care se lucreaz.
Art% 3+
/10 +n cazul 8n care operaia de spare se execut sub o linie de tramvai sau de troleibuz; se va asigura prezena unui
delegat al unitii de transport respective; pe toat durata lucrrii; lu=ndu2 se msuri; dac este cazul; pentru consolidarea
liniei 8n zona a,ectat de lucrare.
/20 -irculaia va ,i diri(at de un lucrtor; cu a(utorul unui semnalizator stop; iar 8n timpul trecerii tramvaiului sau
troleibuzului; lucrtorii vor ie5i din tran5ee; 8ndeprt=ndu2 se de ve.iculul 8n trecere.
Art% 3,
e interzice lovirea; tierea sau deteriorarea instalaiilor electrice; tele,onice; de gaze naturale; de canalizare; de
termo,icare etc.; care s2 ar produce cu ocazia e,ecturii lucrrilor< la 8nt=lnirea unor asemenea instalaii lucrrile vor ,i
8ntrerupte; ,iind continuate numai 8n prezena delegatului unitii care are 8n exploatare instalaia respectiv. +n prealabil se
vor examina planurile cu toate reelele existente.
Art% 3-
/10 4ucrrile 8n interiorul canalelor vizitabile /evacuarea depunerilor; reparaii la tencuieli etc.0 se vor e,ectua 8n a5a ,el
8nc=t lucrtorii s nu ,ie surprin5i de cre5terea brusc a nivelului apei; datorit unei ploi toreniale.
/20 +n cazul 8n care se simte un curent de aer sau apare un miros de .idrogen sul,urat; lucrtorii sunt obligai s ias
imediat la supra,a.
/30 Reluarea lucrului se va ,ace numai dup ce se veri,ic c nu mai exist nici un pericol.
Art% 3.
+n timpul lucrului 8n canale; cmine etc. se interzice ,umatul; aprinsul c.ibritului sau iluminatul cu ,lacr desc.is
/lum=nri etc.0< iluminatul se va ,ace numai cu lmpi etan5e de tip miner sau cu lmpi portative cu tensiuni nepericuloase.
Art% '/
+nainte de intrarea personalului 8n cmine; dac se constat nmol pe ,undul acestora; se va ,ace o veri,icare cu aparate de
msur 5i control pentru a depista existena eventualelor gaze toxice.
Art% '1
Dup terminarea lucrului toate sculele; utila(ele 5i uneltele ,olosite se vor cura; spla 5i usca.
Art% '2
+n cazul currii canalelor cu dispozitive .idromecanice gen AscutA; montarea acestora se va ,ace ast,el 8nc=t lucrtorii s
nu stea 8n spatele dispozitivelor; pentru a nu ,i surprin5i de cre5terea brusc a apei< ori,iciile destinate evacurii provizorii
a apei se vor 8nc.ide numai dup ce dispozitivul este gata montat pentru lucru 5i lucrtorii asigurai.
Art% '3
+n cazul currii canalelor cu dispozitive .idromecanice gen A>?B&A; se interzice realizarea presiunii de lucru mai
8nainte ca extremitatea ,urtunului prevzut cu duz de splare s ,ie introdus 8n interiorul canalului de curat< de
asemenea; se interzice deplasarea ma5inii 8n timpul lucrului< ,urtunul va ,i introdus 8n canal numai cu a(utorul
dispozitivului de meninere ce se monteaz pe capacul cminului.
Art% ''
+n cazul currii canalelor nevizitabile cu unelte 5i dispozitive speciale /s,ere metalice; perii de s=rm; rngi; s=rme
groase; s,redele; pr(ini sau bastoane etc.0 se va proceda la manipularea acestora ast,el 8nc=t s nu s se produc 8nepturi;
zg=rieturi; tieri; rniri etc. care pot duce la in,ecii sau accidentri.
Art% ')
-apacele de ,ont ale gurilor de scurgere vor ,i ,ixate 8n poziie ridicat pe toat durata operaiei de curare; pentru a nu
cdea pe piciorul lucrtorului care manevreaz ,urtunul de curare.
Art% '+
e interzice lucrtorilor s stea pe scara ma5inii sau pe bara din ,a; 8n timpul deplasrii ma5inii de curat gurile de
scurgere.
Art% ',
Pornirea ma5inii se va ,ace numai dup ce lucrtorii vor veri,ica dac sunt ,ixate de ma5in sculele cu care lucreaz
/t=rncoape; rngi; c=rlige; ,urtunuri; cle5ti pentru extras corpuri tari din gura de scurgere etc.0.
Art% '-
4a staiile de pompare utilizate pentru re,ularea apelor uzate din zonele (oase ale localitilor 8n reeaua de canalizare;
accesul personalului de deservire 8n bazinele 2 tampon ale staiilor se va ,ace numai cu masca de gaze corespunztoare
,elului noxei posibile; cu centura de siguran legat cu ,r=ng.ie de un punct ,ix; rezistent 5i numai dup ventilarea
spaiului respectiv timp de minimum 4 ore.
Art% '.
e interzice 8ndeprtarea aprtorilor de la elementele mobile ale agregatelor de pompare 8n mi5care< acestea nu vor ,i
8ndeprtate dec=t 8n cazul reviziilor sau reparaiilor.
Art% )/
Cngerea pieselor 8n mi5care se va ,ace numai dup oprirea agregatelor respective.
Art% )1
e interzice depozitarea materialelor; sculelor; pieselor etc. +n (urul grupurilor de pompare sau a tablourilor electrice.
Art% )2
Banipularea agregatelor de pompare se va ,ace numai cu instalaii de ridicat adecvate; 8n raport cu greutatea pieselor care
trebuie deplasate; ,iind interzis staionarea lucrtorilor 8n raza de aciune a instalaiei de ridicat.
Art% )3
Personalul de exploatare care lucreaz 8n sala pompelor va avea ec.ipamentul de lucru str=ns pe corp 5i va ,i dotat cu
mi(loace individuale de protecie adecvate.
Art% )'
/10 e interzice montarea curelelor de transmisie 8n timpul ,uncionrii agregatelor acionate prin intermediul acestui tip de
transmisie.
/20 e interzice scoaterea sitei sau a aprtoarei de protecie.
Art% ))
/10 ?rice manevr 8n instalaiile electrice de (oas sau de 8nalt tensiune se va ,ace numai de personal cali,icat 5i autorizat
de ,iliala RE:E4; pentru categoria corespunztoare de tensiune 5i putere.
/20 Banevra se va ,ace de ctre cel puin doi electricieni; din care unul va supraveg.ea; iar cellalt va executa operaia;
numai pe baza ,oii de manevr; aprobat de 5e,ul staiei de pompare.
Art% )+
4a e,ectuarea lucrrilor de reparaii; revizii plani,icate etc. la agregatele de pompare; se va opri agregatul 5i se va 8ntrerupe
tensiunea de alimentare< la automatul de cuplare se va pune o tbli avertizoare cu textul A:C -CP4&D1; E
4C-RE&EFA.
4. Epurarea apelor
'%1% (einerea suspensiilor mari prin gr"tare
Art% ),
paiile din (urul grtarelor; sitelor 5i dezintegratoarelor vor ,i meninute libere; ,iind interzis depozitarea de materiale;
scule etc. pe o raz de minimum 1;! m 8n (urul acestora.
Art% )-
+n cazul currii manuale a grtarelor; operaia se va ,ace cu scule cu coad lung; din spatele balustradelor; ,iind interzis
aplecarea lucrtorilor peste marginea construciei.
Art% ).
/10 +n cazul 8n care grtarele 5i sitele sunt amplasate 8n construcii 8nc.ise; spaiile respective vor ,i 8n permanen
ventilate.
/20 e interzice ,umatul 8n spaiile de amplasare a grtarelor 5i sitelor.
Art% +/
/10 +n cazul 8n care este prevzut sortarea materialelor reinute pe grtare; operaia se va ,ace cu scule adecvate.
/20 e interzice sortarea manual a materialelor reinute pe grtare.
'%2% &eznisiparea
Art% +1
e interzice circulaia lucrtorilor pe marginea de beton a bazinelor; aceasta ,c=ndu2 se numai 8n lungul balustradelor.
Art% +2
+ndeprtarea nisipului se va ,ace numai cu respectarea instruciunilor speci,ice; 8n ,uncie de modul de lucru9 manual;
.idraulic; drgi; .idroelevator etc.
Art% +3
Banevrarea vanelor 5i stvilarelor se va ,ace numai de pe plat,ormele special amena(ate; prevzute cu balustrade.
'%3% !epararea gr"similor
Art% +'
Des,undarea plcilor poroase de nmol se va ,ace dup golirea bazinelor; ,iind interzis 8ncercarea de curare de la
supra,a; cu scule improvizate.
Art% +)
-urarea dispozitivelor de colectare a spumei se va ,ace ast,el 8nc=t s se evite posibilitatea de cdere 8n ap a lucrtorilor.
'%'% &ecantarea
Art% ++
e interzice circulaia lucrtorilor pe marginea de beton a bazinelor care constituie calea de rulare a podului raclor.
Art% +,
/10 -obor=rea 8n bazin; pentru revizuirea construciilor 5i a instalaiilor /de,lectoare; vane de perete; lamele podului raclor;
agitatoare; dispozitive pentru recircularea nmolului0 se va ,ace numai dup golirea complet a bazinului respectiv.
/20 4ucrtorii care execut revizuirea construciilor 5i a instalaiilor menionate la punctul /10; vor cobor8 8n bazine cu
a(utorul scrilor ,ixe 5i vor ,i dotai cu cizme de cauciuc; salopet 5i c5ti de protecie.
Art% +-
Revizuirea 5i repararea construciilor 5i a instalaiilor se va ,ace numai de pe sc.ele bine ,ixate pe ,undul 5i de pereii
decantorului; ,iind interzis ca lucrtorii s lucreze agtai de cabluri; ,unii sau pe e5a,oda(e improvizate.
Art% +.
Reglarea la oriziontal a pieselor metalice montate la marginea (g.eaburilor de colectare a apei decantate sau a tuburilor
utilizate 8n acela5i scop; se va ,ace numai de ec.ipe alctuite din cel putin doi lucrtori; dotai cu centuri de siguran
,ixate de parapetul decantorului sau de alte puncte rezistente.
Art% ,/
Banevrarea vanelor de reglare a debitului sau de evacuare a nmolului; situate la o 8nlime mai mare de 1.! m; se ,ace
numai de pe plat,ormele amena(ate 8n acest scop; prevzute cu balustrade.
Art% ,1
Recoltarea probelor de ap din zonele de limpezire ori de nmol; se ,ace numai de ctre personalul de specialitate al
laboratorului staiei de epurare; asistat 8n permanen de cel puin un lucrtor din personalul de exploatare a decantoarelor.
'%)% 0ratarea apei cu reactivi
Art% ,2
Racordarea recipienilor care conin substane toxice la aparatele de dozare etc. se va ,ace numai prin conducte ,ixe; ,iind
interzis utilizarea ,urtunurilor de cauciuc; c.iar dac acestea sunt prevzute cu brri de ,ixare sau racordarea se ,ace
numai de prob.
Art% ,3
Este interzis utilizarea recipienilor care nu au ,ost veri,icai 8n limita termenelor prevzute de organele de resort pentru
categoriile respective de recipieni.
Art% ,'
Pompele ,olosite pentru soluii corozive sau toxice vor avea aprtori speciale 5i vor ,i veri,icate din punctul de vedere al
etan5eitii la ,iecare pornire.
Art% ,)
"oi recipienii care conin substane toxice sau corozive vor avea marcat; la loc vizibil; denumirea complet a
substanelor pe care le conin /clorur ,eric; amoniac; acid sul,uric; acid clor.idric etc.0.
Art% ,+
/10 "oate locurile de munc 8n care se lucreaz cu substane toxice vor ,i dotate cu m5ti cu cartu5e ,iltrante speci,ice; care
vor ,i veri,icate periodic; curate 5i 8nlocuite 8nainte de expirarea termenului de 8ntrebuinare.
/20 4a toate locurile de munc menionate la punctul /10 va exista cel putin o masc izolant neautonom cu aduciune de
aer; pentru intervenii 8n cazurile de dep5ire accidental a concentraiilor; peste limita de e,icacitate a cartu5elor ,iltrante.
Art% ,,
&mbala(ele provenite de la substanele toxice vor ,i neutralizate 5i redate 8n ,olosin numai dup curarea lor 5i
veri,icarea de ctre laborator; iar cele care nu pot ,i neutralizate vor ,i distruse prin ardere sau prin proceduri aprobate de
organele sanitare.
'%+% 1iltrarea biologic" a apei
Art% ,-
3eri,icarea sprinGlerelor 5i curarea celor 8n,undate; a sistemelor de susinere a braelor 5i tiranilor; a si,onului
dispozitivului de dozare; se vor ,ace numai cu instalaia oprit.
Art% ,.
cari,icarea stratului super,icial al ,iltrului se va ,ace numai cu greble metalice; ,iind interzise alte scule improvizate< de
asemenea; se vor ,olosi unelte adecvate pentru curarea canalelor de colectare a apei trecut prin ,iltru.
Art% -/
4a manipularea 5i administrarea insecticidelor 8n scopul combaterii diverselor insecte /mu5te; =nari etc.0 se vor adopta
msuri de protecie speci,ice ,iecrei substane; con,orm indicaiilor productorului.
'%,% Aerarea apei
Art% -1
-irculaia lucrtorilor 8n zona dispozitivelor de aerisire se va ,ace numai pe pasarelele special amena(ate; pentru a se evita
atingerea acestora de stropii de ape uzate.
Art% -2
Revizuirea lagrelor; a mu,elor; a transmisiilor cu lan; a reductoarelor etc. se ,ace numai dup oprirea aeratoarelor.
Art% -3
Demontarea 5i remontarea aeratoarelor se va ,ace numai cu utila(e corespunztoare; 8n ,uncie de greutate 5i de gabaritele
pieselor respective /trepied cu palan; crucior mobil mecanizat; macarale 2 consol etc.0.
Art% -'
+n cazul instalaiilor cu insu,lare de aer; revizuirea dispozitivelor de distribuie a aerului se va ,ace numai dup oprirea
su,lantelor a,erente 5i; 8n ,uncie de dispozitiv; cu golirea prealabil a bazinului. &ccesul 8n interiorul bazinului sau
circulaia pe marginea de beton se va ,ace cu respectarea prevederilor de la articolele ##; #% si #'.
'%-% &ecantarea prin decantoare eta$ate
Art% -)
Des,undarea conductelor de evacuare a nmolului se va ,ace cu (et de ap curent< se interzice ,olosirea sculelor
improvizate pentru des,undarea conductelor.
Art% -+
-urarea ,antei 5i a supra,eei decantorului de spum; grsimi; plutitori etc. se va ,ace cu unelte cu coad lung; de pe
plat,ormele prevzute cu balustrad; la ,el proced=ndu2se 5i la msurarea 8nlimii nmolului din bazinul in,erior al
decantorului.
'%.% 1ermentarea n"molului
Art% -,
/10 Datorit ,aptului c gazele produse 8n rezervoarele de ,ermentare sunt nocive 2 as,ixiante; in,lamabile 5i 8n anumite
proporii cu oxigenul; explozive 5i in=ndu2 se seama c; exist pericolul unor ex,iltraii 8n special la 8mbinarea
armturilor; 8n camera vanelor se vor lua msuri de protecie a personalului de exploatare; at=t printr2 o ventilare natural;
c=t 5i una ,orat care va ,i pus 8n ,unciune cu cel puin 1* minute 8nainte de intrarea personalului 8n 8ncpere.
/20 -a msur suplimentar de protecie; staia de epurare va ,i dotat cu aparatur pentru detectarea gazelor.
Art% --
Exploatarea instalaiilor se va ,ace sub supraveg.erea 5i pe rspunderea unui instalator autorizat.
Art% -.
e interzice golirea c.iar 5i parial a bazinelor 8n vederea reparaiilor; 8n timpul ,uncionrii amestectoarelor< aceast
msur se ia pentru a preveni exploziile ce ar putea surveni ca urmare a unei sc=ntei 8ntre elicea amestectorului 5i tubul
de circulaie.
Art% ./
e va veri,ica periodic etan5eitatea tuturor prilor expuse scprilor de gaze; numai cu spun 5i ap.
Art% .1
e interzice utilizarea oricrei surse de aprindere 8n aproprierea acestor construcii.
Art% .2
&ccesul personalului de deservire; 8n bazinele de ,ermentare goale sau aproape golite se va ,ace cu adoptarea urmtoarelor
msuri de prevenire; 8n vederea evitrii pericolelor de explozie 5i de intoxicare cu vapori toxici9
a0 introducerea aerului condiionat de la o su,lant portabil printr2 o gur de acces; toate celelalte ,iind
desc.ise; ventilarea spaiului ,iind necesar 8n tot timpul lucrului +n interiorul cuvei<
b0 ec.ipa de intervenii va ,i ,ormat din cel puin trei persoane; care se vor supraveg.ea reciproc; 8n vederea
acordrii primului a(utor 8n caz de necesitate<
c0 personalul de deservire va ,i dotat cu centur de siguran; ,r=ng.ie 5i masc cu ,urtun conectat la o surs
exterioar de aer curat /se poate ,olosi o instalaie autonom de respirat tip subacvatic0.
Art% .3
e va menine 8n permanen o suprapresiune a gazelor 8n instalaie; pentru a evita accesul aerului 8n cuve 5i deci ,ormarea
amestecurilor explozive.
Art% .'
e interzice apropierea cu ,oc desc.is de domul cuvelor< instalaia electric va ,i 8n construcie antiex.
Art% .)
e interzice dotarea personalului de deservire a domului 5i a camerelor de manevr cu 8nclminte cu accesorii metalice;
pentru evitarea sc@nteilor.
Art% .+
e interzice dotarea personalului de exploatare cu 8mbrcminte; len(erie sau alte accesorii din ,ibre sintetice; la toate
locurile cu posibile scpri de gaze.
Art% .,
e interzice demontarea prilor componente ale instalaiilor c=nd bazinele sunt 8n ,unciune.
Art% .-
e interzic lovirea 5i ,orarea armturilor cu corpuri tari; c=nd instalaia este 8n ,unciune.
Art% ..
e interzice obturarea cu diverse materiale a golurilor de ventilare.
Art% 1//
e interzice intervenia personalului de exploatare la instalaia de ventilare mecanic a,lat 8n ,unciune.
Art% 1/1
Este obligatorie meninerea instalaiei de ventilare mecanic 8n stare de ,uncionare; prin veri,icri periodice.
Art% 1/2
3entilarea mecanic se va e,ectua cu cca. 1* minute 8nainte de intrarea personalului de exploatare 8n camera de manevr 5i
va ,i meninut 8n stare de ,uncionare pe tot timpul lucrului personalului 8n camera de manevr.
Art% 1/3
e vor veri,ica 5i menine 8n stare de ,uncionare toate conexiunile electrice de protecie prin legare la pm=nt.
Art% 1/'
Personalul de exploatare va veri,ica periodic integritatea tablourilor; circuitelor electrice 5i racordurilor la utila(e; 8n
vederea meninerii gradului de siguran proiectat; pentru ,iecare element8n parte; lu=nd 8n
considerare at=t circuitele electrice ,uncionale; c=t 5i cele de protecie; prin legare la pm=nt 5i paratrsnet.
Art% 1/)
e vor veri,ica periodic rezistenele de dispersie ale prizelor de pm=nt 8n raport cu cele proiectate.
Art% 1/+
3or ,i +nlocuite la timp componentele electrice care prezint uzur /sigurane; 8ntreruptoare; etc.0.
Art% 1/,
upapa de siguran din turnul de captare a gazului va ,i meninut 8n stare de ,uncionare; prin veri,icarea periodic a
nivelului apei care nu trebuie s ,ie mai mic de 3** mm.
Art% 1/-
Etilmercaptanul din dispozitivul de odorizare; va ,i meninut permanent la nivelul prevzut.
Art% 1/.
?pritorile de ,lcri prevzute pe reeaua exterioar de gaze vor ,i meninute 8n stare de ,uncionare; prin veri,icri
permanente.
Art% 11/
Dispozitivele de evacuare a condensului; prevzute pe ,iltrele de gaz vor ,i meninute 8n stare de ,uncionare.
Art% 111
Pe pereii bazinelor de ,ermentare; c=t 5i la toate locurile de acces spre bazine; la locurile cu posibile pierderi de gaz; vor ,i
a,i5ate tblie avertizoare cu inscripiile9 A&"E:D1E; PER1-?4 DE EHP4?E1EA< APER1-?4 DE 1:-E:D1CA< A:C
CBI4&D1 -C $?-A< A:C &PR1:DED1 D17&R& A etc.
Art% 112
+n cazul e,ecturii unor reparaii la camera de manevr se vor respecta urmtoarele prevederi9
a0 +nlocuirea unei vane; garnituri sau electro2 pompe se va ,ace prin izolarea circuitului respectiv cu a(utorul
celorlalte vane; desprinderea piesei 5i 8nlocuirea ei<
b0 pe tot parcursul operaiilor va ,unciona sistemul de ventilare ,orat; iar u5ile vor ,i larg desc.ise<
c0 se interzice executarea piesei ce urmeaz a ,i 8nlocuit 8n interiorul camerei de manevr< ea va ,i
con,ecionat 8n atelierul staiei de epurare 5i apoi va ,i montat<
d0 +n cazul executrii unor suduri; 8n incinta camerei de manevr vor ,i asigurate condiii de ventilare
corespunztoare a spaiului respectiv<
e0 8n cazul de,ectrii instalaiei de ventilare ,orat se va ,olosi o su,lant portabil de aer comprimat sau aer
comprimat de la o alt surs existent 8n zon<
,0 se interzice tr=ntirea pieselor 8nlocuite sau care urmeaz a ,i 8nlocuite<
g0 reparaiile privind instalaiile electrice se vor ,ace prin 8ntreruperea alimentrii cu energie electric.
Art% 113
+n cazul e,ecturii de reparaii la cuvele bazinelor de ,ermentare se vor respecta urmtoarele prevederi9
a0 reparaiile curente privesc 8n special instalaiile mecanice 5i electrice de deasupra cupolei<
b0 at=ta timp c=t piesele ce urmeaz a ,i reparate sau 8nlocuite nu necesit des,acerea pieselor ce asigur
etan5eitatea bazinelor; reparaiile se vor ,ace ca la camera de manevr<
c0 8n cazul necesitii des,acerii pieselor ce asigur etan5eitatea 5i deci posibilitatea accesului gazului 8n
atmos,er; se vor lua msuri suplimentare ca9
2 izolarea cuvei respective de metantanc; de gazometru 5i centrala termic prin 8nc.iderea vanei<
2 8ntreruperea alimentrii cu energie electric a instalaiei electrice de pe cupola bazinelor de
,ermentare<
2 controlul suplimentar al ec.ipamentului din dotarea personalului ce va opera 8n zona reparaiei<
2 instruirea suplimentar a personalului asupra modului de lucru 5i utilizrii sculelor 5i dotrilor; 8n
scopul evitrii producerii sc=nteilor prin lovire; ce ar putea provoca detonarea sau aprinderea gazului<
2 modul de lucru va evita lovirea pieselor metalice capabile s provoace sc=ntei<
2 nu se vor ,ace alimentri 5i recirculri cu nmol 8n perioada reparaiei.
'%1/% 2nmagazinarea gazelor provenite din bazinele de 3ermentare
Art% 11'
+n (urul gazometrului se vor a,i5a indicatoare de avertizare asupra pericolului de explozie; precum 5i indicatoare de
interzicere a ,umatului; la distan mai mic de 1* m de recipient.
Art% 11)
e interzice montarea unor corpuri de iluminat electric +n camera de vane 5i pe bordura recipientului de beton.
Art% 11+
e interzice accesul persoanelor neautorizate 8n camera de vane 5i pe bordura recipientului.
Art% 11,
e interzice accesul pe calota clopotului metalic cu gazometrul 8n ,unciune.
Art% 11-
e interzice dotarea personalului de exploatare a gazometrului cu 8mbrcminte sau alte accesorii din ,ibre sintetice.
Art% 11.
e interzice accesul personalului de exploatare; dotat cu 8nclminte cu accesorii metalice /blac.euri0 pe cupola 5i
bordura recipientului.
Art% 12/
Pentru prevenirea intoxicaiilor cu .idrogen sul,urat 5i oxid de carbon; gaze care pot intra 8n componena gazului de nmol
/de ,ermentare0 produs 8n metantanc; se vor lua urmtoarele msuri9
a0 +n cazul reviziei interioare a gazometrului; dup evacuarea apei se va ,ace ventilarea acestuia<
b0 personalul de intervenie va ,i dotat cu masc izolant neautonom cu aduciune de aer<
c0 lucrtorul care execut intervenia va ,i dotat cu centur de siguran 5i ,r=ng.ie 5i va ,i supraveg.eat; 8n mod
obligatoriu; de ctre un lucrtor care va sta 8n a,ara mediului nociv.
Art% 121
+n cazul reviziei interioare a gazometrului se va ,ace aerisirea total a spaiului; dup cum urmeaz9
a0 ventilarea natural; prin evacuarea total a apei din recipient 5i desc.iderea gurii de vizitare de pe calota
clopotului<
b0 robinetul de pe conducta de intervenie rm=ne desc.is; iar robinetul de pe conducta de acces gaze 8n
gazometru rm=ne 8nc.is. Durata de ventilare natural va ,i de minimum 24 de ore.
c0 obligatoriu se va proceda la asigurarea aerisirii totale 5i prin ventilare ,orat; cu ,urtun cu aer comprimat.
'%11% Clorizarea
Art% 122
/10 +nainte de cuplarea unui recipient de clor la aparatul de dozare se va veri,ica dac ventilul ,uncioneaz normal;
desc.iz=ndu2 l 5i 8nc.iz=ndu2 l de c=teva ori; timp 8n care piulia oarb din capul ventilului va ,i meninut 8n poziia 8nc.is
pentru a nu se produce scpri de clor.
/20 3entilul nu se va ,ora; 8n cazul 8n care este 8nepenit 5i nici nu va ,i lovit cu di,erite obiecte; ci va ,i des,cut cu
a(utorul unei c.ei de mrime corespunztoare sau prin 8nclzire cu ap cald.
/30 e interzice 8ncercarea de desc.idere a ventilelor blocate cu a(utorul lmpii de benzin; cu arztorul aparatului de
sudur sau a ,ocului sub orice ,orm; recipientele de,ecte ,iind trimise la ,urnizor; singurul 8n msur s asigure golirea 5i
repararea lor 8n condiii de securitate.
Art% 123
Bontarea buteliilor de clor pe c=ntar se ,ace 8n poziie vertical; iar a containerelor 8n poziie orizontal; ast,el ca ventilele
s ,ie pe vertical.
Art% 12'
/10 +nainte de punerea 8n ,unciune a aparatului de dozare se ,ace 8n mod obligatoriu veri,icarea etan5eitii acestuia /8n
cazul aparatelor care ,uncioneaz sub presiune0 prin badi(onarea tuturor punctelor de 8mbinare a pieselor componente cu
vat 8mbibat cu o soluie de amoniac.
/20 +n cazul 8n care sunt scpri de clor constatate prin ,ormarea unui ,um alb de clorur de amoniu; se 8nc.ide imediat
ventilul recipientului de clor 5i se remediaz neetan5eitatea prin str=ngerea piuliei ori sc.imbarea garniturii 8mbinrii ori
lipirea tubului de material plastic.
Art% 12)
/10 +n cazul 8n care se produc; 8n timpul ,uncionrii instalaiei; scpri de clor; personalul de exploatare va porni imediat
ventilatoarele din 8ncperile respective; dup care personalul va intra 8n 8ncpere cu m5tile de gaze; 8n vederea remedierii
avariei; instalaia de ventilare ,iind meninut 8n tot acest timp 8n ,unciune.
/20 4a scoaterea din ,unciune a instalaiei se 8nc.ide mai 8nt=i ventilul de la recipientul de clor; dup care se continu
,uncionarea instalaiei numai cu ap; timp de cca. 1* minute; pentru eliminarea total a clorului.
Art% 12+
+n cazul unor pierderi masive de clor; se va pune imediat 8n ,unciune instalaia de neutralizare a clorului 5i; dup cca. 1*
minute; se pune 8n ,unciune si instalaia de ventilare< numai dup aceste operaii va ,i permis accesul personalului de
exploatare 8n 8ncperile respective; dotat cu m5ti de gaze.
Art% 12,
"oate mi(loacele individuale de protecie vor ,i pstrate 8ntr2 o 8ncpere 8n care nu exist pericolul ptrunderii clorului 5i
care este u5or accesibil 8n caz de accident.
Art% 12-
4ucrtorii care ,ac veri,icarea recipientelor de clor vor ,i dotai 8n mod obligatoriu cu masc de gaze cu cartu5 ,iltrant
contra clorului; pe tot timpul operaiilor de veri,icare; aceste operaii av=nd loc 8ntotdeauna 8n aer liber.
Art% 12.
+n cazul unor scurgeri accidentale de vapori de clor din recipientele care nu pot ,i +nc.ise imediat prin manevrarea
ventilelor respective; acestea vor ,i imediat evacuate din 8ncperile staiei de clorizare 5i introduse 8n bazinul cu soluie
neutralizant.
Art% 13/
coaterea din ,unciune a recipientelor de clor se va ,ace la presiunea remanent; ele 8nlocuindu2 se cu recipiente pline< la
recipientul care se 8nlocuie5te se va 8nc.ide imediat ventilul acestuia; se va demonta racordul la aparatul de dozare 5i se va
8n5uruba piulia oarb la capul ventilului; dup care se va pune capacul de protecie.
Art% 131
"oate operaiile de veri,icare a recipientelor de clor; de montare 5i demontare a acestora; de neutralizare a eventualelor
scpri de clor; se vor e,ectua de ctre ec.ipe alctuite din minimum doi lucrtori; dotai; 8n mod obligatoriu; cu masc
izolant neautonom cu aduciune de aer< lucrtorii vor ,i instruii pentru a putea acorda primul a(utor +n caz de intoxicare
cu clor.
Art% 132
Iuteliile de clor se depoziteaz 8ntr2 o 8ncpere special destinat 8n acest scop; 8n poziie vertical; pe c=te dou r=nduri;
asigur=ndu2 se 8mpotriva rsturnrii 5i ls=nd un spaiu liber de acces pentru controlul lor< se interzice depozitarea
recipientelor cu clor +n subsoluri.
Art% 133
+n timpul descrcrii buteliilor cu clor se interzice tr=ntirea lor din camion sau din alt mi(loc de transport.
Art% 13'
"ransportul buteliilor cu clor din depozit la locul de ,olosire se va ,ace cu cruciorul; iar p=n la crucior transportul se va
,ace cu braele< se interzice t=r=rea buteliilor prin prinderea de capacul de protecie sau de ventil ori prin rostogolirea
acestora.
Art% 13)
Banevrarea containerelor cu clor se ,ace cu instalaii de ridicat 5i transport adecvate; ,iind interzis rostogolirea acestora.
Art% 13+
Depozitarea containerelor se ,ace 8n poziie orizontal; pe supori ,ixai 8n pardoseala 8ncperii ,olosit ca depozit.
Art% 13,
e interzice depozitarea recipientelor cu clor 8n aer liber; sub aciunea direct a razelor solare ori a5ezarea lor l=ng sobe;
calori,ere sau alte surse de cldur; ast,el 8nc=t temperatura acestora s nu dep5easc 4*
*
-.
Art% 13-
+n staiile de clorizare se vor ,olosi 8n mod obligatoriu toate aparatele de msur; control 5i de siguran stabilite de
proiectant; pe baza instruciunilor 1-1R 5i ale 1nstitutului :aional de Betrologie; aparate care vor ,i veri,icate con,orm
normativelor +n vigoare.
Art% 13.
+n cazul intoxicaiilor cu clor se va proceda con,orm instruciunilor concrete; elaborate de persoanele (uridice 8n acest scop
5i care vor ,i aduse la cuno5tina lucrtorilor. Periodic se vor e,ectua exerciii /alarme simulate0 cuprinz=nd modul concret
de aciune 8n aceste situaii.
'%12% &eshidratarea n"molului
'%12%1% Plat3orme 4paturi5 de uscare a n"molului
Art% 1'/
e interzice ,umatul 8n timpul splrii conductelor de alimentare cu nmol a plat,ormelor.
Art% 1'1
+n cazul ,olosirii benzilor transportoare pentru evacuarea nmolului uscat; acesta va ,i 8ncrcat pe band; cu lopei sau
,urci cu bare; 8n a5a ,el 8nc=t lucrtorii s nu ,ie prin5i de prile a,late 8n mi5care ale instalaiei respective.
'%12%2% *nstalaii de vacuum 6 3iltre
Art% 1'2
-urarea instalaiei; indi,erent de metoda ,olosit /cu aburi; cu peria sau cu soluie de detergeni0 se va ,ace numai dup
oprirea instalaiei.
Art% 1'3
+n cazul 8n care instalaiile de vacuum 2 ,iltre sunt completate cu instalaii de tratare cu reactivi; pentru modi,icarea
anumitor caracteristici ale nmolului; se vor respecta prevederile menionate la &rt. %2 2 %% ale prezentului proiect de
norme.
'%12%3% *nstalaii de 3iltre 6 pres"
Art% 1''
+n caz de de,eciuni la instalaiile de automatizare; 8ndeprtarea manual a nmolului se va ,ace numai dup scoaterea din
,unciune a instalaiei.
Art% 1')
&ccesul 8n sala ,iltrelor 2 pres este permis numai personalului specializat 5i autorizat pentru 8ntreinerea 5i exploatarea
acestor utila(e.
5. ntreinerea grupurilor sanitare publice
Art% 1'+
4ucrtorii din exploatarea grupurilor sanitare publice />-2 uri; pisoare0 sunt obligai s poarte 8n permanent
ec.ipamentul individual de protecie; con,orm :ormativului 2 cadru de acordare 5i utilizare a ec.ipamentului individual de
protecie.
Art% 1',
+n timpul iernii personalul de deservire este obligat s curee scrile de acces /8n cazul grupurilor sanitare subterane0 5i s
presare nisip sau sare pe trepte; 8n scopul evitrii pericolului producerii accidentelor prin alunecare.
Art% 1'-
1nstalaiile vor ,i dezin,ectate zilnic; substanele ori soluiile 8ntrebuinate 8n acest scop ,iind manipulate numai cu mnu5i
de cauciuc.
Art% 1'.
Dup ,iecare operaie de dezin,ectare sau de curenie curent a grupului sanitar; personalul se va spla pe m=ini cu ap 5i
spun.
Art% 1)/
e interzice ,umatul; butul 5i servirea mesei cu m=inile nesplate.
Art% 1)1
Des,undarea instalaiilor sanitare se va ,ace cu scule 5i unelte potrivite /pompe de cauciuc etc.0 ,iind interzis utilizarea
s=rmelor; c=rligelor sau a altor improvizaii.
Art% 1)2
Repararea instalaiilor sanitare de,ecte /robinete; ,lotoare; si,oane etc.0 ca 5i a celor electrice; se va ,ace de ctre personalul
de 8ntreinere al unitii de care depinde grupul sanitar respectiv; personalul acestuia e,ectu=nd aceste operaii numai 8n
cazul 8n care are cali,icarea corespunztoare; de instalator te.nico2 sanitar; respectiv electrician.
Art% 1)3
"oate spaiile de ,olosin public precum 5i scrile de acces vor ,i iluminate corespunztor pentru a evita accidentarea
publicului sau a personalului propriu de deservire.
Art% 1)'
Personalul de deservire al grupului sanitar este obligat s menin 8n ,unciune instalaiile de ventilare; pentru evitarea
acumulrilor de substane nocive.
. !idan"area
Art% 1))
?peraiile de vidan(are se e,ectueaz de ctre ec.ipe alctuite din minimum doi lucrtori.
Art% 1)+
+nainte de vidan(are se va ,ace o aerisire de minimum 3* minute< 8n tot timpul operaiei de curare se interzice ,umatul.
Art% 1),
4ucrtorii se vor spla; 8n mod obligatoriu; dup ,iecare operaie de vidan(are; iar la s,=r5itul sc.imbului vor ,ace o baie
general.
Art% 1)-
e interzice lucrtorilor s man=nce ,r a se spla pe m=ini sau s duc m=inile murdare la oc.i; nas 5i gur.
Art% 1).
e interzice cobor=rea 8n .azna sau aplecarea peste marginea acesteia; indi,erent de situaia depozitului din interior< pentru
intervenii se vor lua msuri speciale.
Art% 1+/
+n cazul vidan(rii cu mi(loace mecanice; se va proceda la 8mbinarea corect a tronsoanelor de ,urtun 5i a pieselor speciale;
pentru asigurarea unei etan5eiti corespunztoare 5i evitarea 8mpr5tierii materialelor scoase din .azna.
Art% 1+1
e interzice 8ncrcarea autovidan(ei peste nivelul admis; nivel ce va ,i marcat pe sticla de nivel a cisternei.
Art% 1+2
+n cazul 8n care autovidan(a staioneaz 8n ,aa unui imobil; pe partea carosabil se vor lua msuri pentru prote(area
pietonilor.
Art% 1+3
e interzice staionarea lucrtorilor pe scara ma5inii sau pe bara din ,a; 8n timpul deplasrii autovidan(ei de la un loc de
munc la altul.
Art% 1+'
3idan(ele vor ,i descrcate numai 8n punctele stabilite 8n acest scop; cu luarea msurilor corespunztoare pentru
pre8nt=mpinarea rsp=ndirii materialelor ce se descarc; zg=rierea sau murdrirea lucrtorilor ori alunecarea acestora.
Art% 1+)
-=nd vidan(area se ,ace 8n timpul nopii; se vor lua msuri pentru iluminatul corespunztor al locului de munc;
semnalizarea autovidan(ei pe spaiul public 5i marcarea ,urtunului; pentru a pre8nt=mpina 8mpiedicarea 5i cderea
lucrtorilor sau a pietonilor.
#. Prevederi de proiectare
Art% 1++
4a elaborarea documentaiilor 8n domeniul canalizarii 5i epurarii apelor uzate; proiectanii vor aplica prevederile :ormelor
generale de protecie a muncii; :ormelor speci,ice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la
populaie 5i din procesele te.nologice precum 5i a standardelor de securitate a muncii.
Art% 1+,
+n cadrul proiectelor se vor prevedea msurile te.nice 5i organizatorice care s asigure des,5urarea tuturor lucrrilor 8n
condiii de securitate.
Art% 1+-
Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerine de proiectare pentru des,5urarea activitilor din
domeniul canalizrii 5i epurrii apelor uzate; 8n condiii de securitate 5i nu exclud prevederea oricror altor soluii la
8ndem=na celor ce concep 5i proiecteaz aceste activiti; 8n vederea 8mbuntirii nivelului de securitate.
Art% 1+.
paiile 8nc.ise /camera vanelor rezervoare; galerii de conducte; subsoluri0 vor ,i prevzute cu ventilatoare pentru aerare.
Art% 1,/
Iazinele desc.ise; unde exist pericol de cdere /decantoare; ,iltre lente; ,iltre rapide; captri de supra,a0 vor ,i
8mpre(muite cu balustrade de protecie.
Art% 1,1
Pentru traversarea canalelor desc.ise se vor prevedea podee de trecere.
Art% 1,2
Podeele orizontale sau 8nclinate situate la 8nlimi mai mari de *;% m ,a de sol sau nivelul imediat in,erior; unde exist
pericol de cdere lateral; vor ,i prevzute cu balustrade 8nalte de 1;** m.
Art% 1,3
Pentru manevrarea /sau 8nlocuirea0 unor utila(e ,r pericol de accidentare; se vor prevedea instalaii de ridicat 5i transport
adecvate.
Art% 1,'
Pentru cobor=rea +n cmine; rezervoare; decantoare se vor prevedea scri de acces /dup caz0 cu m=n curent.
Art% 1,)
Eonele 8n care lucrrile de exploatare se e,ectueaz 5i noaptea vor ,i prevzute cu iluminat corespunztor.
Art% 1,+
&legerea amplasamentelor pentru elementele care compun sistemele de canalizare 5i epurare a apelor uzate se va ,ace
ast,el 8nc=t acestea s nu a,ecteze mediul 8ncon(urtor; sntatea 5i con,ortul populaiei; datorit speci,icului activitii de
evacuare a apelor uzate /prezena mirosurilor; aerosolilor; zgomotului etc.0.
$%E&$ 1
'ista %ormelor speci(ice de securitate a muncii conexe )i*sau complementare
1. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru lucrri geote.nice de excavatii; ,undaii; terasamente; nivelri 5i
consolidri de teren.
2. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru lucrri de izolaii termice; .idro,uge 5i protecii anticorozive.
3. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii te.nico 2 sanitare 5i de 8nclzire.
4. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru construcii .idrote.nice; portuare 5i canale navigabile.
!. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru excavaii 5i construcii subterane.
#. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru ,abricarea lmpilor electrice; tuburilor cinescop 5i a corpurilor de
iluminat.
%. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru producerea energiei electrice.
'. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru transportul 5i distribuia energiei electrice.
). :orme speci,ice de securitate a muncii pentru alimentarea cu ap a localitilor 5i pentru nevoi te.nologice /captare;
transport 5i distribuie0.
1*. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru activiti de exploatare; gospodrire a apelor; 8ntreinerea lucrrilor 5i a
cursurilor de ap; cadastrul apelor 5i a ,olosinelor legate de ape 5i aprarea 8mpotriva inundaiilor.
11. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru manipularea; transportul prin purtare 5i cu mi(loace nemecanizate 5i
depozitarea materialelor.
12. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru lucrul la 8nlime.
13. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize ,izico 2 c.imice 5i mecanice.
14. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru sudarea 5i tierea metalelor.
1!. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru lucrrile de prospeciuni 5i explorri geologice.
1#. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.
1%. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru ,abricarea; depozitarea 5i transportul produselor anorganice.
1'. :orme speci,ice de securitate a muncii pentru ,abricarea; depozitarea 5i transportul produselor organice /exclusiv
petroc.imice0.
P=n la apariia normelor prezentate 8n anex; rm=n valabile actualele norme departamentale existente 8n domeniu.
$%E&$ 2
'ista standardelor conexe de securitate a muncii
+,
"& 12')4 2 )* Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munc.
"& 12#*4 2 '% Protecia 8mpotriva electrocutrii. Prescripii generale.
"& 12#*46! 2 )* Protecia 8mpotriva electrocutrilor. 1nstalaii electrice ,ixe. Prescripii de
proiectare; execuie 5i veri,icare.
"& ))!461 2 %4 1nstalaii 5i ec.ipamente electrice 8n zone cu pericol de explozie datorit gazelor 5i
lic.idelor in,lamabile. Prescripii de proiectare 5i montare.
"& '13' 2 '3 Ec.ipament electric pentru ma5ini industriale. -ondiii te.nice generale.
R ##4#2 291))# 1luminatul arti,icial. -ondiii pentru iluminatul 8n spaiile de lucru.
"& -E1 !)' 2 2 2 222 )2 -orpuri de iluminat. Partea 29 -ondiii te.nice speciale. eciunea 229 -orpuri de
iluminat de siguran
"& 2)%61 2 '' -ulori 5i indicatoare de securitate. -ondiii te.nice generale.
"& 2)%62 2 )2 -ulori 5i indicatoare de securitate. Reprezentri.
R E: 2)22 291))% ecuritatea ma5inilor. -oncepte de baz; principii generale de proeictare. Partea 29
Principii 5i condiii te.nice.
R E: !**1491))! &paratur electric pentru atmos,ere potenial explozive. Prescripii generale
"& #'%%6' 2 '# Ec.ipamente electrice pentru atmos,ere potenial explozive. isteme electrice cu
siguran intrinsec i.
"& )1!3 2 )* -ulorile indicatoarelor luminoase de semnalizare; ale butoanelor de comand 5i ale
butoanelor de comand luminoase.
"& 1*#2% 2 %# 3entilatoare. Principii de securitate.
"& 1*')' 2 '! &limentri cu ap 5i canalizri. "erminologie.
J0 :?"&9Prezenta lista nu are caracter ex.austiv si cuprinde standardele care pot ,i aplicate 8n activitatea de evacure a
apelor uzate rezultate de la populatie si 8n procese te.nologice; 8n vigoare la data 3*.*#.1))%. +ntruc=t sistemul
standardelor de securitate a muncii este 8n curs de elaborare; este obligatorie consultarea periodica a Iuletinului
tandardizarii pentru completarea listei cu standardele care corespund cerintelor de proiectare 8n domeniu.
$%E&$ 3
-.id de terminologie
1% Noiuni din domeniul securit"tii muncii
1.1. Avarie9 eveniment survenit 8n utilizarea mi(loacelor de producie; caracterizat prin de,ectarea 5i deteriorarea acestora.
1.2. &e3ectare9 8ncetarea aptitudinii unei ma5ini; instalaii; utila(e etc.; de a2 5i 8ndeplini ,uncia speci,icat.
1.3. &ispozitiv de protecie9 dispozitiv care reduce sau elimin riscul; singur sau +n asociere cu un protector.
1.4. Echipament individual de lucru9 totalitatea obiectelor de 8mbrcminte; 8nclminte 5i de accesorii; cu care este
dotat salariatul 8n procesul de munc; 8n scopul prevenirii uzurii premature sau murdririi excesive a obiectelor personale.
1.!. Echipament individual de protecie9 totalitatea mi(loacelor individuale de protecie cu care este dotat executantul 8n
timpul 8ndeplinirii sarcinii de munc; 8n vederea asigurrii proteciei sale 8mpotriva pericolelor la care este expus.
1.#. Echipament tehnic9 orice ma5in; aparat; dispozitiv; mecanism; unealt sau instalaie etc.; utilizat 8n timpul muncii.
1.%. 1actor de risc9 ,actor propriu elementelor componente ale sistemului de munc 2 executant 2 sarcin de munc 2
mi(loace de producie 2 mediu de munc 2 5i care; 8n condiiile unei situaii periculoase; determin probabilitatea sau
gravitatea producerii unei leziuni sau a,ectri a sntii.
1.'. *ndicator de securitate9 mi(loc de in,ormare standardizat care; prin combinarea unei ,orme geometrice cu o culoare
de securitate 5i cu un simbol; ,urnizeaz o in,ormaie re,eritoare la securitatea muncii.
1.). *nstructa$ de securitate a muncii9 modalitate de instruire 8n domeniul securitii muncii care se des,soar la nivelul
unitilor 5i are ca scop 8nsu5irea de ctre salariai a cuno5tinelor 5i ,ormarea deprinderilor impuse de securitate a muncii;
speci,ice activitii pe care o realizeaz sau urmeaz a o realiza.
1.1*. *nstruciuni speci3ice de securitate a muncii 4instruciuni proprii59 componente ale sistemului de reglementri 8n
domeniul securitii muncii; ale cror prevederi sunt valabile numai pentru activitile des,5urate 8n cadrul unei uniti<
elaborarea lor; de ctre uniti /prin e,ort propriu sau colaborare cu institute de specialitate0; este obligatorie atunci c=nd
normele generale 5i speci,ice de securitate a muncii nu acoper totalitatea activitilor des,5urate 8n unitate; sau;
voluntar; atunci c=nd patronul consider necesar pentru 8mbuntirea securitii muncii; detalierea 5i completarea
normelor cu unele prevederi speci,ice unitii.
1.11. *nstruciuni de utilizare9 instruciuni a cror elaborare este obligatorie pentru orice produs; constituind parte
integrant a documentaiei pentru certi,icarea produsului 5i prin care; productorul; trebuie s prezinte toate in,ormaiile
necesare utilizrii produsului 8n con,ormitate cu scopul pentru care a ,ost creat 5i asigurrii securitii muncii.
1.12. #i$loc individual de protecie9 mi(loc de protecie /protector0 destinat pentru protecia unui singur executant 5i care
se aplic asupra acestuia.
1.13. Nocivitate9 proprietatea unei noxe de a produce e,ect duntor asupra organismului.
1.14. Nox" 4sinonim 3actor nociv59 agent ,izic; c.imic sau biologic cu aciune duntoare asupra organismului; 8n mediul
luat +n considerare.
1.1!. Pericol9 sursa unei posibile leziuni sau a,ectri a sntii.
:ot9
a0 +n domeniul securitii muncii termenul este utilizat 8n asociere cu ali termeni de,inind originea sau natura presupus a
posibilei leziuni sau a,ectri a sntii9 pericol de electrocutare; pericol de strivire; pericol de tiere; pericol de intoxicare
etc.
b0 Proprietatea inerent a unei substane; agent; surse de energie sau situaie cu potenial de a cauza evenimente nedorite
/accidente de munc sau boli pro,esionale0.
1.1#. Persoan" autorizat"9 o persoan competent 8mputernicit 8n scris /de ctre organe de specialitate abilitate 5i6sau de
ctre patron0 s 8ndeplineasc anumite activiti.
1.1%. Persoan" competent"9 o persoan care posed cuno5tintele 5i aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite
activiti.
1.1'. Prevenire9 ansamblul procedeelor 5i msurilor luate sau plani,icate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelor sau reducerea riscurilor.
1.1). Prevenire intrinsec"9 prevenire realizat 8n stadiul de concepie6proiectare; care const 8n92 evitarea sau reducerea
pericolelor; at=t c=t este posibil prin alegerea corespunztoare a unor caracteristici de concepie<2 limitarea expunerii
persoanelor la pericolele care nu au putut ,i evitate sau limitate su,icient; prin reducerea necesitii de intervenie a
executantului 8n zonele periculoase.
1.2*. Protecie9 ansamblul de msuri care constau 8n utilizarea unor mi(loace speci,ice; denumite mi(loace de protecie; cu
scopul prote(rii executanilor ,a de pericolele care nu au ,ost su,icient evitate sau limitate prin prevenire intrinsec.
1.21. Proces de munc"9 succesiunea 8n timp 5i spaiu a aciunilor con(ugate ale executantului 5i mi(loacelor de producie
8n sistemul de munc.
1.22. (isc9 probabilitatea asociat cu gravitatea unei posibile leziuni sau a,ectri a sntii; 8ntr2 o situaie periculoas.
1.23. (isc pro3esional9 risc 8n procesul de munc.
1.24. !ituatie periculoas"9 orice situaie 8n care o persoan este expus unuia sau mai multor pericole.
1.2!. !ubstan" periculoas"9 o substan care; 8n virtutea proprietilor sale c.imice sau ,izico 2 c.imice poate constitui
un pericol.
1.2#. 7on" periculoas"9 orice zon 8n care exist sau poate aprea un pericol.
1.2%. 7on" periculoas" a unui echipament tehnic9 orice zon situat 8n interiorul sau 8n (urul ec.ipamentului te.nic 8n
care o persoan este expus riscului de leziune sau a,ectare a sntii.
:ot9 Pericolul care genereaz riscul 8n,isat 8n aceast de,iniie9
2 poate ,i permanent prezent pe durata ,uncionrii prevzute a ec.ipamentului de munc /deplasarea elementelor mobile
periculoase; dega(are de substane periculoase; arc electric 8n timpul ,azei de sudur etc.0 sau
2 poate aprea nea5teptat /pornire neintenionat6 neprevzut etc.0
1.2'. 8ucru la 9n"lime9 activitate des,5urat la minimum 2 m; msurai de la tlpile picioarelor lucrtorului p=n la baza
de re,erin natural /solul0 sau orice alt baz de re,erin arti,icial; baze ,a de care nu exist pericolul cderii 8n gol.
Pentru locurile de munc amplasate p=n la 8nlimea de 2 m se consider Alucrul la 8nlime micA la care se vor adopta;
de la caz la caz; 8n ,uncie de pericolele existente; toate sau numai unele dintre msurile de securitate a muncii prevzute
pentru lucrul la 8nlime.