Sunteți pe pagina 1din 71

NSSM 65 - pentru transportul si distributia energiei electrice

NSPM 65 pentru transportul si distributia energiei electrice


PREAMBUL
INSTRUCTIUNI PRPRII !E SECURITATE A MUNCII PENTRU INSTALATII ELECTRICE IN
E"PLATARE
Instructiunea proprie de securitatea #uncii este o regle#entare interna care cuprinde pre$ederi #ini#ale
obligatorii pentru des%asurarea principalelor acti$itati dintr&o unitate econo#ica'
Respectarea continutului acestei instructiuni nu absol$a persoanele (uridice si persoanele %i)ice* i#plicate in
procesul de #unca* de raspunderile* con%or# legislatiei in $igoare* pentru lipsa de pre$edere si asigurare a
oricaror altor #asuri de securitate a #uncii* adec$ate conditiilor concrete de des%asurare a acti$itatii
respecti$e'
Structura instructiunii proprii de securitate a #uncii are la ba)a abordarea siste#ica pentru orice proces de
#unca' Con%or# acestei abordari* procesul de #unca este tratat ca un siste# co#pus din ur#atoarele
co#ponente ce interactionea)a+
& E"ECUTANTUL+ o#ul i#plicat ne#i(locit in e,ecutarea unei sarcini de #unca-
& SARCINA !E MUNCA+ totalitatea actiunilor ce trebuie e%ectuate prin inter#ediul #i(loacelor de
productie si in anu#ite conditii de #ediu* pentru reali)area scopului procesului de #unca-
& MI.LACELE !E PR!UCTIE+ totalitatea #i(loacelor de #unca / ec0ipa#ente de #unca* instalatii*
utila(e* #asini* aparate* dispo)iti$e* unelte etc'1 si a obiectelor #uncii /#aterii pri#e* #ateriale etc'1* care se
utili)ea)a in procesul de #unca-
& ME!IUL !E MUNCA+ ansa#blul conditiilor %i)ice* c0i#ice* biologice si psi0osociale in care unul sau
#ai #ulti e,ecutanti isi reali)ea)a sarcina de #unca'
Regle#entarea #asurilor de securitate a #uncii in cadrul instructiunii proprii* $i)and global des%asurarea
uneia sau #ai #ultor acti$itati in conditii de securitate a #uncii* se reali)ea)a prin tratarea tuturor aspectelor
de asigurare a securitatii #uncii la ni$elul %iecarui ele#ent al siste#ului* e,ecutant&sarcina de #unca&
#i(loace de productie&#ediu de #unca* proprii proceselor de #unca din cadrul acti$itatilor care %ac obiect
de regle#entare'
Instructiunile proprii de securitate a #uncii pentru instalatiile electrice in e,ploatare trebuie aplicate corelat
si cu alte instructiuni* proprii celorlalte acti$itati cone,e* i#puse de te0nologie'
Este necesar ca la aplicarea pre)entei instructiuni proprii sa se tina sea#a si de standardele nationale de
securitate a #uncii si celelalte cerinte #ini#e pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor* cuprinse
in legislatia in $igoare* obligatorii ca docu#ente co#ple#entare'
Principiile de securitate stabilite prin instructiunile proprii de securitate a #uncii pentru instalatiile electrice
in e,ploatare trebuie preluate in toate instructiunile* elaborate de e,ecutantii de docu#entatii si lucrari in
aceste instalatii'
2' PRE3E!ERI 4ENERALE
2'2' Continut' Scop
Art' 2' & /21 Instructiunile proprii de securitate a #uncii pentru instalatii electrice in e,ploatare cuprind
pre$ederi #ini#ale obligatorii de securitate a #uncii pentru pre$enirea accidentelor de #unca* speci%ice
riscurilor din instalatiile electrice
/51 Pre$ederile pre)entei instructiuni proprii au in $edere* in principal* #asuri de protectie integrata pe care
trebuie sa le respecte organi)atorii lucrarilor si e,ecutantii acestora'
/61 Continutul pre)entei instructiuni proprii %ace re%erire la acti$itatea care se des%asoara in instalatiile
electrice in e,ploatare'
Art' 5' & /21 Instructiunile proprii de securitate a #uncii pentru instalatii electrice in e,ploatare aplica
principiul di$i)iunii #uncii in des%asurarea unei acti$itati* dese#narea concreta* bine deli#itata* a
participarii e,ecutantilor la aceasta si stabilirea raspunderii indi$iduale pe tot parcursul acti$itatii* de la
dispunerea actiunii la organi)area ei* e,ecutarea si receptia lucrarilor'
/51 Acti$itatile sau instalatiile care nu se regasesc in pre$ederile pre)entei instructiuni proprii* i#pun alte
instructiuni proprii speci%ice de securitate a #uncii* elaborate la ni$elul unitatii /subunitatii1 care e,ploatea)a
instalatiile respecti$e* aprobate de conducatorul unitatii'
/61 Pre$ederile pre)entelor instructiuni care nu satis%ac* in totalitate* prin continut* des%asurarea acti$itatii in
conditii de securitate si sanatate $or %i detaliate prin instructiuni proprii speci%ice* elaborate la ni$elul unitatii
/subunitatii1 care gestionea)a si7sau e,ploatea)a* intretine* repara sau construieste instalatiile respecti$e* cu
respectarea principiilor de securitate a #uncii din pre)entele instructiuni proprii'
/81 Continutul instructiunilor proprii speci%ice sau detalierea acestora* #entionate #ai sus* nu trebuie sa
contra$ina pre$ederilor Legii Securitatii si sanatatii in #unca nr' 62975::6* a Nor#elor Metodologice pentru
aplicarea Legii nr 62975::6 si a cerintelor #ini#e de securitate si sanatate in #unca
Art' 6' & rice incalcare a pre)entelor instructiuni $a %i anali)ata i#ediat dupa constatare* potri$it
pre$ederilor legale in $igoare'
Art' 8' & Instructiunile proprii de securitate a #uncii pentru instalatii electrice in e,ploatare au scopul
stabilirii pre$ederilor care* aplicate si respectate* constituie #asuri pre$enti$e de e$itare a riscurilor speci%ice
instalatiilor electrice* respecti$ de e$itare a accidentarii celor i#plicati in siste#ul de #unca cu speci%ic
electric'
2'5' !o#eniu de aplicare
Art' 5' & Pre)entele instructiuni Proprii se aplica pentru acti$itatile in instalatiile electrice in e,ploatare din
#edii nor#ale'
Art' 6' & Cunoasterea* respectarea si aplicarea pre)entelor instructiuni proprii de securitate a #uncii este
obligatorie pentru intregul personal angrenat in acti$itatile de e,ploatare* #entenanta* constructii&#onta(*
cercetare&proiectare si coordonare a instalatiilor electrice* con%or# atributiilor ce&i re$in'
Art' ;' & /21 Co#isiile de receptie* stabilite con%or# regle#entarilor in $igoare* nu $or a$i)a punerea in
%unctiune a instalatiilor electrice* daca acestea nu corespund conditiilor pre$a)ute in pre$ederile legale in
$igoare'
/51 Este inter)isa punerea in %unctiune a instalatiilor electrice daca nu respecta pre$ederile legale in $igoare'
5' E"ECUTANTUL /%orta de #unca1
5'2' Autori)area electricienilor din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca* pentru des%asurarea
acti$itatii in instalatiile electrice
Art' <' & Electricienii care isi des%asoara acti$itatea in instalatiile electrice trebuie sa %ie autori)ati din punct
de $edere al securitatii si sanatatii in #unca' Aceasta i#plica+
a1 sa %ie apti din punct de $edere %i)ic si psi0ic si sa nu aiba in%ir#itati care ar stan(eni acti$itatea speci%ica
sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane-
b1 sa aiba aptitudini pentru #eseria sau7si %unctia ce ur#ea)a a le %i incredintate* corelat cu co#ple,itatea si
ni$elul de te0nicitate a instalatiilor in care ur#ea)a a&si des%asura acti$itatea-
c1 sa posede cali%icarea pro%esionala si inde#anarea necesara pentru lucrarile ce li se incredintea)a*
corespun)ator %unctiei sau7si #eseriei detinute sau pe care ur#ea)a sa o detina-
d1 sa cunoasca* sa&si insuseasca si sa respecte pre$ederile de securitate a #uncii* te0nologiile si procedurile
care pri$esc %unctia lor si locul de #unca in care isi des%asoara acti$itatea-
e1 sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de acordare a pri#ului
a(utor '
Art' 9' & /21 Starea sanatatii /din punct de $edere %i)ic si psi0ic1 se constata prin e,a#en #edical de
specialitate respecti$ e,a#en psi0ologic* e%ectuat in unitatile sanitare de specialitate'
/51 E,a#inarea #edicala se e%ectuea)a* ca ur#are a cererii unitatilor /subunitatilor1* la anga(are* periodic si
ori de cate ori conducerea subunitatii aprecia)a ca %iind necesara'
Art' 2:' & E,a#inarea psi0ologica se e%ectuea)a obligatoriu la anga(are* periodic con%or# instructiunilor
speci%ice proprii sau la cererea unitatilor /subunitatilor1* in con%or#itate cu pre$ederile legale'
Art' 22' & /21 Ni$elul de cali%icare pro%esionala si de cunoastere a instructiunilor proprii de securitate a
#uncii* inclusi$ de acordare a pri#ului a(utor* se constata prin e,a#en la anga(are si periodic'
/51 E,a#inarea pentru autori)are din punct de $edere al securitatii si sanatatii in #unca se e%ectuea)a de
catre co#isii nu#ite prin deci)ii de catre conducatorul unitatii sau de ser$icii e,terne'
/61 Co#isiile constituite in $ederea e,a#inarii ni$elului de cunostinte pro%esionale si ale pre$ederilor de
securitate a #uncii trebuie sa contina cel putin un cadru te0nic cu pregatire superioara /subinginer sau
inginer1 in do#eniul electric si un lucrator dese#nat con%or# legii'
Art' 25' & Pentru e,ercitarea si a %unctiei de conducator de auto$e0icule sau autoutila(e /electrician&so%er*
electrician&#acaragiu etc'1* e,a#enele #edicale trebuie e%ectuate in con%or#itate si cu regle#entarile
pri$ind circulatia pe dru#urile publice* si ale nor#elor inspectiei de stat pentru controlul ca)anelor*
recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat / ISCIR 1* in $igoare'
Art' 26' & Instruirea de securitate si sanatate a #uncii trebuie sa se des%asoare in con%or#itate cu pre$ederile
legale in $igoare
5'5' Autori)area electricienilor din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca* pentru des%asurarea
acti$itatii in instalatiile electrice din e,ploatare
Art' 28' & /21 Muncitorii* #aistrii* te0nicienii* subinginerii si inginerii cu cali%icare de electrician sau asi#ilat
acestuia*/ electro#ecanic* electrote0nic* instalatii electrice in constructii sau atestat pro%esional de ANRE1
indi%erent de %unctie sau $ec0i#e* care isi des%asoara acti$itatea sau dispun lucrari si7sau #ane$re in
instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in e,ploatare ori in $ecinatatea acestora* unde e,ista riscuri de
natura electrica* trebuie sa %ie autori)ati din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca' !ispecerii
se supun procedurii de autori)are'
/51 Intrucat la elaborarea pre)entelor instructiuni nu e,ista un Regula#ent de autori)are elaborat de MMSS=*
autori)area se $a e%ectua con%or# pre)entelor instructiuni* ur#and ca la aparitia Regula#entului sa se aplice
pre$ederile acestuia'
/61 Personalul te0nic de specialitate si de conducere care are acti$itate de birou si nu prestea)a acti$itati
operati$e ca+ #ane$re* dispunere de lucrari* ad#itere la lucrari* e,ecutare de lucrari in instalatii electrice in
e,ploatare si alte si#ilare* nu se supune autori)arii din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca'
/81 Personalul te0nic de specialitate PRAM care e,ecuta nu#ai lucrari in in%or#atica de proces si7sau in
instalatii de protectie* co#anda si auto#ati)ari e,clusi$ digitale si care nu $in in contact direct cu instalatiile
electrice care au %actor de risc electric* nu se autori)ea)a din punct de $edere al securitatii #uncii
Art' 25' & Autori)area din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca atesta indeplinirea conditiilor
#ini#e necesare pentru des%asurarea acti$itatii in instalatiile electrice'
Art' 26' & /21 Autori)area din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca trebuie %acuta la anga(are*
in ca)uri speciale* /#odi%icari dispuse prin noi regle#entari* ree,a#inari in ur#a retragerii autori)arii* etc'1
sau la sc0i#barea grupei de autori)are si se actuali)ea)a anual'
/51 Aprobarea autori)arii din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca a personalului #entionat la
Art' 28 prin >=isa de e,a#inare pentru autori)are > /ane,a 6A1 este in co#petenta conducatorului unitatii sau
i#puternicitului acestuia' =isa se pastrea)a la unitate /subunitate1 ca docu#ent de re%erinta'
/61 !upa aprobarea **=isei de e,a#inare pentru autori)are ?? Conducatorul unitatii sau i#puternicitul
acestuia trebuie sa dispuna co#pletarea si e#iterea >Talonului de autori)are> /ane,a 6B1* in deplina
concordanta cu continutul %isei de e,a#inare pentru autori)are'
/81 Talonul de autori)are trebuie sa se a%le in per#anenta asupra personalului autori)at in ti#pul
progra#ului de lucru'
Art' 2;' & /21 4rupa de autori)are se poate retrage te#porar sau de%initi$ de catre cel care a aprobat&o* ca
ur#are a neindeplinirii uneia din cele trei conditii #entionate la Art' 2< de #ai (os sau a incalcarii ori
nerespectarii pre$ederilor instructiunilor proprii de securitate a #uncii'
/51 In ca)ul retragerii te#porare a grupei de autori)are* persoana respecti$a trebuie supusa unei noi
e,a#inari pri$ind cunoasterea instructiunilor proprii de securitate a #uncii' In %unctie de re)ultatul
e,a#inarii* se $a acorda grupa de autori)are corespun)atoare'
Art' 2<' & /21 Autori)area din punctul de $edere al securitatii si sanatatii in #unca si actuali)area anuala
trebuie sa aiba in $edere ca %iecare persoana in cau)a sa %ie supusa la ur#atoarele trei e,a#ene* care se
conse#nea)a in %isa de e,a#inare pentru autori)are si trebuie indeplinite cu#ulati$+
a1 e,a#inare #edicala* ur#are careia se atesta indeplinirea conditiilor speci%ice riscurilor acti$itatii-
b1 e,a#inare asupra cunostintelor pro%esionale si a deprinderilor practice* ur#are careia se atesta ni$elul de
cunoastere si co#petenta-
c1 e,a#inare asupra cunoasterii instructiunilor proprii de securitate a #uncii si a acordarii pri#ului a(utor in
ca) de electrocutare* ur#are careia se atesta grupa de autori)are'
/51 Atestarea aptitudinilor* te#pera#entului si caracterului persoanei in cau)a* respecti$ capacitatea de a
corespunde speci%icului acti$itatii se %ace prin conse#narea in **=isa de e,a#inare pentru autori)are a
re)ultatului obtinut in ur#a e,a#enului psi0ologic e%ectuat in con%or#itate cu Art'2: din pre)entele
instructiuni
/61 Unitatile trebuie sa solicite laboratoarelor speciali)ate deter#inarea ni$elului de aptitudini din punct de
$edere #edical si psi0ologic' Re)ultatul e,a#enului psi0ologic se conse#nea)a in %isa de e,a#inare pentru
autori)are* preci)andu&se daca persoana in cau)a are aptitudini corespun)atoare' !aca re)ultatul testului nu
este satis%acator* e,a#inarea se poate repeta inca o data' Lipsa aptitudinilor* constatata si a doua oara* %ace
inco#patibila autori)area persoanei respecti$e* in $ederea des%asurarii acti$itatii pentru care s&a solicitat
testarea psi0ologica'
Art' 29' & /21 In $ederea autori)arii din punct de $edere al securitatii #uncii* unitatile /subunitatile1 trebuie sa
preci)e)e in %isa de e,a#inare pentru autori)are /ane,a 6 A1* ni$elul de tensiune si conditiile de risc
speci%ice in care electricianul ur#ea)a sa lucre)e'
/51 Re)ultatul e,a#inarii #edicale* pentru conditii de risc speci%ice* inscris de #edicii de #edicina #uncii in
%isa de e,a#inare pentru autori)are* trebuie sa ateste daca electricianul in cau)a indeplineste conditiile
pentru care s&a solicitat e,a#inarea'
/61 Re)ultatul e,a#inarii #edicale e%ectuate asupra electricienilor care&si des%asoara acti$itatea in instalatii
sau asupra instalatiilor ori in $ecinatatea acestora* trebuie conse#nat de #edici in aceeasi %isa* atestand prin
aceasta daca persoana in cau)a este apta sau inapta sa&si des%asoare acti$itatea pentru care a %ost solicitata
e,a#inarea'
/81 !aca in acti$itatea unui electrician se constata de catre se%ul ierar0ic direct sau de catre personalul de
control nea(unsuri pri$ind starea sanatatii /%i)ica sau psi0ica1 sau asupra co#petentei te0nice ori
pro%esionale* electricianul in cau)a $a %i supus unei e,a#inari supli#entare pentru autori)are'
Art' 5:' & /21 E,a#inarea pro%esionala si $eri%icarea inde#anarii practice a personalului #entionat la Art' 28
consta din pre)entarea in scris a raspunsurilor la un set de intrebari sau la o baterie de teste* corespun)atoare
ni$elului te0nologic pentru care $a %i autori)at* respecti$ e,ecutarea unei lucrari practice'
/51 Ni$elul #ini# satis%acator pentru re)ultatul e,a#inarii* de la pct'/21 * este nota 6' !ocu#entul se
ane,ea)a %isei de e,a#inare pentru autori)are'
Art' 52' & /21 E,a#inarea pri$ind cunoasterea instructiunilor de securitate a #uncii si acordarea pri#ului
a(utor consta din pre)entarea in scris a raspunsului la un set de intrebari sau la o baterie de teste*
corespun)atoare grupei de autori)are pentru care se %ace e,a#inarea* respecti$ a co#petentelor si
raspunderilor ce re$in persoanelor in cau)a'
/51 Ni$elul #ini# satis%acator pentru re)ultatul e,a#inarii* adica pentru proba teoretica de securitate a
#uncii este nota ;' !ocu#entul scris se ane,ea)a %isei de e,a#inare pentru autori)are'
/61 Ni$elul #ini# satis%acator pentru re)ultatul e,a#inarii* adica pentru proba teoretica si practica de
acordare a pri#ului a(utor* este nota ;' !ocu#entul scris se ane,ea)a %isei de e,a#inare pentru autori)are'
/81 Atestarea ni$elului satis%acator de cunostinte in ca)ul acordarii pri#ului a(utor se certi%ica pe ba)a
e,ercitiului practic la #anec0inul si#ulator'
Art' 55' & /21 E,ecutantii care sunt autori)ati pentru lucrari in conditii speciale trebuie sa aiba aceste
#entiuni* atat in %isa de e,a#inare pentru autori)are* cat si in talonul de autori)are'
/51 Conditiile speciale pentru autori)are* din punctul de $edere al securitatii #uncii* sunt+
a1 lucrul sub tensiune-
b1 lucrul la inalti#e-
c1 incercarile cu tensiune #arita* de la o sursa independenta-
d1 de%ectoscopie* identi%icare de cabluri
e1 #asurari electrice
/61 Pri#ele doua conditii speciale de lucru trebuie con%ir#ate si de catre personalul #edical co#petent* iar
din punct de $edere pro%esional si al securitatii #uncii* toate conditiile speciale trebuie con%ir#ate de catre
co#isia /ser$iciul e,tern1 care a e%ectuat e,a#inarea'
/81 E,a#inarea personalului care ur#ea)a sa e,ecute incercari cu tensiune #arita de la o sursa independenta*
lucrari de de%ectoscopie sau identi%icari de cabluri $a consta din+
a1 $eri%icarea cunoasterii #etodelor de incercare cu tensiune #arita* de identi%icare a cablurilor /a traseelor
acestora1* cunoasterii te0nologiei speci%ice de%ectoscopiei* a aparaturii* a sc0e#elor de #onta( necesare
lucrarilor respecti$e-
b1 $eri%icarea deprinderilor practice pri$ind e,ecutarea acestor lucrari* cu ec0ipa#entele din dotare-
c1 $eri%icarea cunostintelor pri$ind interpretarea re)ultatelor #asurarilor si incercarilor-
d1 $eri%icarea insusirii instructiunilor proprii de securitate a #uncii speci%ice acestui gen de lucrari'
Art' 56' & In %isa de e,a#inare pentru autori)are trebuie #entionat si lucrul pe ba)a de ITI&PM'
Personalul care ur#ea)a sa e,ecute lucrari pe ba)a de ITI&PM trebuie e,a#inat cu pri$ire la cunostintele
re%eritoare la pre$ederile de securitate a #uncii speci%ice lucrarilor in do#eniu'
Art' 58' & Pentru personalul declarat corespun)ator in ur#a e,a#inarii* se con%ir#a acest lucru la rubrica
>conclu)ii> in >=isa de e,a#inare pentru autori)are>'
Art' 55' & /21 Personalul #entionat la Art' 28 trebuie sa %ie incadrat* din punctul de $edere al protectiei
#uncii* in una din ur#atoarele cinci grupe* ast%el+
& grupa a I&a & e,ecutant de lucrari in cadrul %or#atiei de lucru-
& grupa a II&a & e,ecutant de #ane$re-
& grupa a III&a & se% de lucrare-
& grupa a I3&a & ad#itent la lucrari si7sau responsabil de #ane$re
& grupa a 3&a & e#itent '
/51 4rupele superioare cu#ulea)a drepturile* respecti$ raspunderile grupelor in%erioare* per#itand
e,ecutarea de lucrari sau operatii speci%ice acestor grupe'
Art' 56' & In talonul de autori)are trebuie speci%icate ni$elele de tensiune ale instalatiilor in care detinatorului
i se per#ite accesul* pentru des%asurarea acti$itatii* e,ecutarea lucrarilor sau a unor operatii dispuse'
Art' 5;' & /21 Personalul de alta specialitate /deser$enti de utila(e* sudori* lacatusi* )ugra$i* $opsitori*
tinic0igii* dulg0eri si altii ase#enea1 precu# si personalul necali%icat* a carui pre)enta in instalatiile electrice
este necesara la e,ecutarea unor lucrari* nu trebuie sa detina talon de autori)are* deci nu trebuie autori)at ca
atare'
/51 Personalul #entionat #ai sus $a %i inclus in %or#atii de lucru* ca e,ecutanti* subordonandu&se se%ului de
lucrare sau supra$eg0etorului* dupa ca)'
Art' 5<' & Practicantilor /ele$i sau studenti1 nu trebuie sa li se acorde taloane de autori)are* si nu $or %i supusi
procedurii de autori)are* ei participand la lucrari in conditiile pre$a)ute la Art'5; /51 de #ai sus'
5'6' E,ecutarea lucrarilor in instalatii electrice din e,ploatare* de catre personalul delegat
Art' 59' & Acti$itatile des%asurate de catre personalul delegat in instalatii electrice ale unei unitati de
e,ploatare trebuie sa se incadre)e in una din ur#atoarele situatii+
a1 personalul delegat apartine altei unitati /subunitati1de e,ploatare-
b1 personalul delegat apartine unei unitati speciali)ate in lucrari la instalatiile electrice /constructii&#onta(*
#entenanta* etc'1-
c1 c1 personalul delegat apartine unei unitati speciali)ate in e,ecutarea unor lucrari de ser$ice* probe pentru
puneri in %unctiune* #oderni)ari in instalatii* e,peri#entari-
d1 personalul delegat apartine unei unitati de e,ploatare si e,ecuta lucrari si #ane$re la unitati ce au
instalatii electrice in gestiune* dar nu au organi)ate acti$itati de e,ploatare* pentru aceste instalatii sau o parte
a lor'
e1 personalul delegat apartine unei unitati de alta specialitate /de prestari ser$icii* constructii* instalatii
neelectrice etc'1'
Art' 6:' & /21 E,ecutarea unor lucrari sau 7 si #ane$re de catre personalul delegat apartinand unei unitati de
e,ploatare in instalatiile altei unitati de e,ploatare trebuie sa se %aca nu#ai pe ba)a con$entiilor de
e,ploatare si care din punctul de $edere al securitatii #uncii trebuie sa contina+
a1 deli#itarea instalatiilor intre cele doua unitati-
b1 lista lucrarilor si #ane$relor ce se $or e,ecuta de catre personalul delegat-
c1 deli#itarea responsabilitatilor pri$ind aplicarea pre)entelor instructiuni de securitatea #uncii la
e,ecutarea lucrarilor si #ane$relor in instalatiile respecti$e-
d1 #asurile organi)atorice de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor'
/51 Con$entiile de e,ploatare trebuie sa se inc0eie la ni$elul conducatorilor de unitati sau i#puternicitii
acestora* de regula* pe ter#en neli#itat si se actuali)ea)a ori de cate ori apar ele#ente care sa (usti%ice
aceasta'
Art' 62' & In cadrul con$entiilor de e,ploatare inc0eiate intre unitatile de e,ploatare trebuie sa se preci)e)e
#ane$rele* operatiile si lucrarile ce se pot e,ecuta de personalul delegat pe ba)a de atributii de ser$iciu /AS1
sau ITI&PM'
Art' 65' & Lucrarile e%ectuate de catre personalul delegat apartinand unei unitati speciali)ate /constructii&
#onta(* #entenanta1 trebuie sa se e,ecute pe ba)a de autori)atie de lucru /AL1* proces $erbal /P31 sau ITI&
PM si se incadrea)a in una din ur#atoarele situatii+
a1 lucrari de constructii&#onta(* #entenanta* #oderni)ari ale instalatiilor electrice in e,ploatare-
b1 lucrari de inter$entii pentru pre$enirea si lic0idarea ur#arilor unor incidente /deran(a#ente1'
Art' 66' & /21 Lucrarile #entionate la Art' 65' litera a1 trebuie sa se e,ecute in con%or#itate cu con$entiile de
lucrari inc0eiate intre unitatea speciali)ata si unitatea de e,ploatare* inainte de inceperea lucrarilor* ca ane,e
la contractul de e,ecutie' Aceste con$entii trebuie sa contina* dupa ca)+
a1 deli#itarile dintre instalatiile in care se $a lucra si cele ra#ase sub tensiune-
b1 responsabilitatile pri$ind #asurile de securitate a #uncii-
c1 obligatiile unitatii de e,ploatare a instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor speci%ice de
protectie a #uncii proprii instalatiei in care ur#ea)a a se e,ecuta lucrarile si conse#narea instrurii in %isa de
instrure colecti$a pri$ind securitatea si sanatatea in #unca / Ane,a nr' 25 din @4 2855 7 5::6 1 -
d1 obligatiile reciproce la e,ecutarea lucrarilor-
e1 nu#ele subcontractantilor* daca e,ista
%1 reali)area i#pre(#uirilor-
g1 respectarea )onei de lucru si* cand este ca)ul* conditiile de acces a personalului-
01 #asuri PSI si #odul de lucru cu %oc desc0is-
i1 depo)itarea #aterialelor-
(1 progra#e de lucrari-
A1 lista cu personalul autori)at la e,ecutarea lucrarilor* cu preci)area grupelor de autori)are-
l1 alte pre$ederi legate de #ediu si situatii de urgenta
/51 Prin con$entiile de lucrari inc0eiate la ni$elul conducatorilor de unitati sau i#puternicitii acestora se
ad#ite pre$ederea unor conditii in care personalul delegat este i#puternicit sa detina si %unctia de e#itent
si7sau sa e,ecute #ane$rele de scoatere si repunere sub tensiune in instalatiile electrice' I#puternicirea este
in co#petenta unitatii de e,ploatare si trebuie sa %ie acordata nu#ai in conditiile respectarii de catre
e,ecutanti a ni$elului de autori)are din punct de $edere al securitatii #uncii asa cu# este pre$a)ut in
pre)entele instructiuni' In aceste situatii trebuie sa se inc0eie si cate o con$entie de e,ploatare te#porara pe
perioada lucrarii* pentru )ona de instalatie $i)ata de lucrare'
/61 Con$entiile de lucrari inc0eiate intre unitatea de e,ploatare si antreprenorul general sau i#puternicitul
acestuia* $or %i insusite si se#nate si de catre toti subcontractantii
Art' 68' & Pentru ca)urile in care se lucrea)a pe ba)a de P3* in )one de lucru din incintele centralelor
electrice* statiilor sau posturilor de trans%or#are* trebuie luate ur#atoarele #asuri+
a1 asigurarea i#pre(#uirilor %ata de instalatiile ra#ase sub tensiune* ast%el incat sa %ie i#piedicata
accidentarea de natura electrica-
b1 asigurarea accesului direct* %ara a se parcurge teritoriul pe care se a%la instalatiile in e,ploatare' !aca nu
este posibila asigurarea accesului direct* %or#atia de lucru si utila(ele trebuie sa intre si sa iasa din )ona de
lucru i#pre(#uita nu#ai insotite de personalul de e,ploatare* care $a #entine incuiata poarta de co#unicatie
a acestei )one catre teritoriul cu instalatiile in e,ploatare-
c1 se inter)ice* in orice punct al )onei de lucru* sa se a%le instalatii electrice de inalta tensiune sub tensiune /la
sol sau la inalti#e1' Este per#is a se #entine sub tensiune nu#ai instalatiile de (oasa tensiune necesare
lucrarilor' Circuitele secundare care nu pot %i te0nologic scoase de sub tensiune $or %i prote(ate pentru a se
i#piedica atingerea directa a acestora-
d1 repunerea in %unctiune a instalatiei incredintate personalului delegat trebuie sa se %aca dupa $eri%icarea de
catre unitatea de e,ploatare a indeplinirii cerintelor legale de securitate si sanatate in #unca'
Art' 65' & La e,ecutarea lucrarilor #entionate la Art' 65' litera b1* unitatea speciali)ata trebuie sa ia toate
#asurile te0nice pentru e$itarea accidentelor indi%erent de natura lor'
Art' 66' & E,ecutarea lucrarilor de constructii #onta( ale unor instalatii electrice noi care nu se a%la in incinta
unor instalatii in e,ploatare si care nu se pot pune accidental sub tensiune* nee,istand legaturi %i)ice cu
instalatii a%late in e,ploatare* nu se incadrea)a in pre$ederile Art'65
Art' 6;' & /21 Lucrarile e,ecutate de catre personalul delegat apartinand unei unitati /subunitati1 speciali)ate
in lucrari de ser$ice* probe pentru puneri in %unctiune etc'* trebuie sa se incadre)e in una din ur#atoarele
categorii+
a1 lucrari de ser$ice* ce i#plica %or#atii de lucru speciali)ate sau dotari speciale-
b1 e%ectuarea probelor de punere in %unctiune a unor ec0ipa#ente-
c1 lucrari de #oderni)ari in instalatii /protectie* teleconducere* tele#ecanica* teleco#unicatii etc'1-
d1 e,peri#entari in instalatii pri$ind ec0ipa#ente* produse sau te0nologii noi'
/51 Aceste lucrari trebuie sa se e,ecute in con%or#itate cu con$entiile de lucrari* inc0eiate la ni$elul
conducatorilor de unitati sau i#puternicitii acestora intre unitatea speciali)ata si unitatea de e,ploatare a
instalatiilor in care ur#ea)a a se lucra* pe ba)a de AL* P3 sau ITI&PM' Con$entia de lucrari $a a$ea
continutul pre$a)ut la Art'66/21 din pre)enta instructiune proprie'
Art' 6<' & /21 Lucrarile e,ecutate de catre personalul unei unitati sau subunitatii de e,ploatare in instalatiile
electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati* institutii etc' care nu au organi)ate acti$itati de e,ploatare
a acestor instalatii sau o parte a lor* trebuie sa se incadre)e in una din ur#atoarele situatii+
a1 inter$entii pentru re#edierea unor incidente /deran(a#ente1-
b1 lucrari de e,ploatare* intretinere sau reparatii progra#ate'
/51 Lucrarile de intretinere* reparatii sau re#ediere a unor incidente /deran(a#ente1 trebuie sa se e,ecute in
con%or#itate cu con$entiile de lucrari* inc0eiate la ni$elul conducatorilor de unitati 7 i#puternicitilor
acestora* pe ba)a de AS* AL sau ITI&PM* dupa ca)* con$entia de lucrari $a a$ea continutul pre$a)ut la
Art'66/21 din pre)enta instructiune proprie
/61 Lucrarile de e,ploatare se e,ecuta in ba)a con$entiilor de e,ploatare inc0eiate intre cele doua unitati si
care $or a$ea continutul pre$a)ut la Art' 6: /21 '
/81 In aceste situatii* personalului delegat i se per#ite sa indeplineasca %unctiile de e#itent* ad#itent* se% de
lucrare sau e,ecutant de lucrari* responsabil si e,ecutant de #ane$re* raspun)and de asigurarea #asurilor
te0nice si organi)atorice de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor* in con%or#itate cu pre$ederile
pre)entelor instructiuni* daca acest lucru a %ost pre$a)ut in con$entia de e,ploatare inc0eiata intre cele doua
unitati
Art' 69' & /21 Lucrarile e,ecutate de catre personalul delegat apartinand unei unitati de alta specialitate* /de
prestari ser$icii* constructii* instalatii neelectrice etc'1 se incadrea)a in una din ur#atoarele situatii+
a1 lucrari de $opsitorie in instalatii electrice* desc0ideri de culoare ale liniilor electrice* cosit iarba in statii-
b1 lucrari de )ugra$eli* a#ena(ari sau reparatii la partea de constructii si instalatii neelectrice din statii*
posturi de trans%or#are etc'
c1 lucrari de teleco#unicatii* retele in%or#atice* instalatii de supra$eg0ere* tele$i)iune in circuit inc0is si alte
si#ilare
/51 Lucrarile respecti$e trebuie sa se e,ecute in con%or#itate cu con$entiile de lucrari* inc0eiate la ni$elul
conducatorilor de unitati sau subunitati sau i#puternicitii acestora* care $or contine+
a1 obligatia unitatii sau subunitati de e,ploatare de a instrui personalul delegat si a conse#na intr&un proces
$erbal conditiile speci%ice si obligatiile reciproce la e,ecutarea lucrarilor-
b1 deli#itarea raspunderilor pri$ind #asurile de securitate a #uncii* corelate cu pre$ederile Art'<2/51 lit' i si
2:6 al'/2 si 61-
c1 %or#a organi)atorica in ba)a careia se $or e,ecuta lucrarile sau inoportunitatea acesteia-
d1 nu#ele persoanelor de e,ecutie si a se%ului de ec0ipa-
e1 conditiile si #odul de acces in instalatiile electrice din e,ploatare-
%1 necesitatea e,ecutarii unor lucrari cu supra$eg0etor si no#inali)area acestora'
g1 #odul de inregistrare a accidentelor de #unca
01 alte pre$ederi legate de #ediu si situatii de urgenta
Art' 8:' & /21 Pentru a se e,ecuta lucrari in ba)a AL sau P3 e#ise de unitatea /subunitatea1 de e,ploatare*
unitatea care a contractat lucrarea trebuie sa supuna spre aprobare unitatii /subunitatii1 de e,ploatare un
progra# de lucrari care sa contina+
a1 locul /incinta1 unde ur#ea)a a se e,ecuta lucrarea-
b1 %or#a organi)atorica
c1 lucrarile care ur#ea)a a se e,ecuta-
d1 instalatia care trebuie separata electric sau scoasa de sub tensiune-
e1 data inceperii e,ecutiei si durata lucrarilor-
%1 nu#ele si prenu#ele se%ului de lucrare /ec0ipa1 si a e,ecutantilor si grupele de autori)are ale acestora-
g1 nu#ele si prenu#ele persoanei din partea unitatii de e,ecutie care raspunde de pregatirea si coordonarea
e,ecutarii lucrarii'
01 nu#ele si prenu#ele persoanei din partea unitatii de e,ploatare care raspunde de coordonarea e,ecutarii
lucrarii* daca este ca)ul
/51 Progra#ul se intoc#este si in ca)ul lucrarilor e,ecutate de %or#atii de lucru de alta specialitate'
/61 data cu aprobarea progra#ului de lucrari de catre persoanele stabilite prin con$entia de lucrari* unitatea
/subunitatea1 de e,ploatare si unitatea de e,ecutie trebuie sa stabileasca si persoanele care raspund* din
partea acestora* de pregatirea* coordonarea lucrarilor si respectarea celor stabilite in con$entia de lucrari'
/81 !atele de la punctele a* b* d* 0* de la alin'/21 $or %i %urni)ate de catre unitatea / subunitatea1 de e,ploatare
Art' 82' & /21 In ca)ul in care o unitate sau subunitatea de e,ploatare e,ecuta in instalatiile proprii lucrari care
necesita scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si de catre o a doua unitate sau subunitate de e,ploatare /ca
ur#are a %aptului ca aceste instalatii sunt ali#entate direct din statiile* posturile sau liniile electrice ale celei
de&a doua unitati de e,ploatare sau sunt necesare ca #asuri supli#entare de protectie1* trebuie ca pri#a
unitate sau subunitate de e,ploatare sa se adrese)e celei de&a doua unitati sau subunitati de e,ploatare
con%or# con$entiei de e,ploatare inc0eiata la ni$elul conducatorilor de unitati sau pe cale operati$a daca nu
e,ista con$entie inc0eiata* pentru e,ecutarea de #ane$re* preci)andu&se+
a1 instalatiile in care trebuie sa se e,ecute #ane$re si starea operati$a necesara pentru lucrari-
b1 lucrarile ce ur#ea)a a se e,ecuta in instalatiile proprii-
c1 data solicitata pentru inceperea e,ecutarii lucrarilor si durata lor-
d1 nu#ele si prenu#ele persoanei careia i se $a co#unica e,ecutarea #ane$relor* respecti$ inc0eierea
lucrarilor'
/51 Aprobarea inceperii lucrarilor se $a co#unica unitatii sau subunitatii de e,ploatare care a solicitat
scoaterea de sub tensiune* de catre persoana i#puternicita in acest sens si se $a conse#na in registrele
operati$e ale a#belor unitati sau subunitati de e,ploatare' Con%ir#area ter#inarii lucrarilor trebuie sa se %aca
de catre se%ul de lucrare* con%or# #etodologiei din pre)entele instructiuni'
Art' 85' & Mi(loacele de protectie necesare asigurarii )onei de lucru si e,ecutarii lucrarilor $or %i asigurate de
catre unitatea /subunitatea1 de care apartine personalul delegat sau de subunitatea de e,ploatare* con%or#
responsabilitatilor pri$ind reali)area #asurilor de securitate a #uncii ce le re$in prin con$entiile de lucrari '
5'8' Alte pre$ederi pri$ind %orta de #unca
Art' 86' & /21 Personalul este obligat sa e,ecute dispo)itiile se%ilor ierar0ici* in conditiile pre)entelor
instructiuni si este* de ase#enea* obligat a pre$eni sau opri orice actiune* care ar putea conduce la
accidentarea proprie sau7si a altor persoane'
/51 rice lucrare sau #ane$ra care pre)inta un pericol i#inent pentru personal nu trebuie intreprinsa* c0iar
daca nee,ecutarea ei ar putea conduce la incidente /deran(a#ente1 sau pagube #ateriale'
/61 rice dispo)itie data contrar pre$ederilor pre)entelor instructiuni de securitate a #uncii se re%u)a si se
aduce la cunostinta se%ului ierar0ic superior al celui care a e#is o'
Art' 88' & E,ecutantii sunt raspun)atori in #od solidar pentru nerespectarea* de catre oricare dintre ei sau
se%ul de lucrare* a pre$ederilor din pre)entele instructiuni* in cadrul lucrarii la care participa daca nu inter$in
pentru a pre$eni sau opri nerespectarea acestora'
Art' 85' & Personalul este obligat ca la constatarea unor abateri de la pre$ederile pre)entelor instructiuni * ale
instructiunilor te0nice interne* ale %iselor te0nologice etc'* precu# si a unor de%ecte in instalatiile electrice*
care ar putea pune in pericol securitatea oa#enilor* sa ia #asuri* in li#ita co#petentei sale* si sa co#unice
cele constatate se%ului direct sau ierar0ic superior* conducerii unitatii* iar in ca)ul in care nu se iau #asuri*
Inspectoratului Teritorial de Munca'
Art' 86' & /21 Electricienii care e,ecuta #ane$re si7sau lucrari in instalatiile electrice trebuie sa %ie dotati si sa
utili)e)e ec0ipa#entul indi$idual de protectie si #i(loacele de protectie respectand principiul >cel putin doua
#i(loace electroi)olante de protectie inseriate pe calea de curent* posibil a %i parcursa* ca ur#are a atingerii
accidentale directe>'
/51 Ec0ipa#entul indi$idual de protectie electroi)olant si #i(loacele de protectie electroi)olante trebuie
alese* $eri%icate si intretinute con%or# pre$ederilor Cap' 8 din pre)enta instructiune proprie
Art' 8;' & /21 Personalul care bene%icia)a de ec0ipa#ent si dispo)iti$e indi$iduale de protectie trebuie sa %ie
instruit si 7sau sa aibe la dispo)itie docu#entatii asupra caracteristicilor si #odului de utili)are a acestora si
are obligatia sa le pre)inte la $eri%icarile periodice pre$a)ute si sa solicite inlocuirea sau co#pletarea lor*
cand nu #ai asigura %unctia de protectie'
/51 Pentru restul ec0ipa#entului si dispo)iti$elor de protectie colecti$e* pre)entarea la $eri%icare si inlocuirea
sau co#pletarea* in situatiile care o i#pun* re$ine gestionarului /repre)entat prin+ se% de ec0ipa* #aistru de
sc0i#b* #aistru de %or#atie* se% de statie* se% de sectie etc'1 ec0ipa#entului'
6' SARCINA !E MUNCA
6'2' Masuri te0nice de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor* in instalatiile electrice din e,ploatare* cu
scoaterea acestora de sub tensiune
Art' 8<' & /21 Masurile te0nice obligatorii pentru reali)area unei lucrari in instalatiile electrice* cu scoaterea
acestora de sub tensiune* sunt+
a1 separarea electrica a instalatiei respecti$+
& intreruperea tensiunii si separarea $i)ibila a instalatiei sau a partii de instalatie* dupa ca)* la care ur#ea)a a
se lucra si anularea auto#ati)arilor-
& blocarea in po)itia desc0is a dispo)iti$elor de actionare ale aparatelor de co#utatie prin care s&a %acut
separarea $i)ibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de inter)icere pe aceste dispo)iti$e-
b1 identi%icarea instalatiei sau a partii din instalatie in care ur#ea)a a se lucra-
c1 $eri%icarea lipsei tensiunii si legarea i#ediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pa#ant si in
scurtcircuit-
d1 deli#itarea #ateriala a )onei de lucru-
e1 asigurarea i#potri$a accidentelor de natura neelectrica'
/51 Mane$rele necesare reali)arii #asurilor te0nice trebuie sa se e,ecute de catre una sau doua persoane* in
con%or#itate cu pre$ederile Art'25; si Art'25< din pre)entele instructiuni '
/61 Separarea electrica a instalatiei trebuie ur#ata de inc0iderea cutitelor de legare la pa#ant & CLP /acolo
unde acestea e,ista1* a%erente instalatiei sau partii din instalatia pri#ara la care ur#ea)a a se lucra /con%'
Art'65/611 '
/81 =oile de #ane$ra aprobate in scopul retragerii din e,ploatare* pentru lucrari* a unei instalatii sau parti a
acesteia trebuie sa contina inclusi$ operatiile de legare la pa#ant prin inc0iderea CLP /acolo unde acestea
e,ista1'
Art' 89' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor* potri$it pre$ederilor pre)entului capitol* trebuie scoase de sub
tensiune* dupa ca)+
a1 partile acti$e a%late sub tensiune la care ur#ea)a a se lucra-
b1 partile acti$e a%late sub tensiune la care nu se lucrea)a* dar se gasesc la o distanta #ai #ica decat li#ita
ad#isa / distanta de $ecinatate1 la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru / utila(e* unelte* etc'1
indicate in docu#entatia te0nica speci%ica-
c1 partile acti$e a%late sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta #ai #are decat li#ita ad#isa
/ distanta de $ecinatate1 dar care* datorita lucrarilor care se e,ecuta in apropiere* trebuie scoase de sub
tensiune
/51 Mari#ile li#itelor ad#ise /distantelor de $ecinatate1 sunt in %unctie de tensiunea no#inala a instalatiilor
ce ra#an sub tensiune si de %elul instalatiilor' Acestea trebuie sa %ie +
/61 In ca)ul instalatiilor de (oasa tensiune /inclusi$ a liniilor electrice aeriene & LEA1* distanta de $ecinatate
nu se nor#ea)a* dar este inter)isa atingerea directa a partilor a%late sub tensiune ale acestora'
/81 In ca)ul instalatiilor sau partilor de instalatie a$and i)olatii electrice solide* lic0ide sau ga)oase* acoperite
cu ecrane /in$elisuri #etalice1* legate la pa#ant /cabluri* bare capsulate* ec0ipa#ente cu 0e,a%luorura etc'1
sau a$and placi electroi)olante de separatie special destinate acestui scop* distanta de $ecinatate nu se
nor#ea)a* ecranele legate la pa#ant sau placile electroi)olante putand %i atinse direct in ti#pul lucrului'
Art' 5:' & Bona de lucru trebuie sa se asigure dupa separarea electrica* con%or# Art' 8< pct' a* prin e%ectuarea
succesi$a a ur#atoarelor #asuri te0nice* con%or# Art' 8< pct' b* c* d* e si anu#e +
& identi%icarea instalatiei sau a partii din instalatie in care ur#ea)a a se lucra-
& $eri%icarea lipsei tensiunii* ur#ata de legarea i#ediata a partii de instalatie la pa#ant si in scurtcircuit-
& deli#itarea #ateriala a )onei de lucru-
& asigurarea i#potri$a accidentelor de natura neelectrica'
Separarea electrica'
2' Intreruperea tensiunii si separarea $i)ibila a instalatiei sau a partii din instalatia electrica
Art' 52' & /21 Intreruperea tensiunii trebuie sa se reali)e)e dupa anularea auto#ati)arilor care conduc la
reconectarea intreruptoarelor* prin #ane$rarea aparatelor de co#utatie /intreruptoare* separatoare* sigurante
etc'1 ce separa instalatia sau partea din instalatie la care ur#ea)a a se lucra* de restul instalatiilor ra#ase sub
tensiune'
/51 !upa intreruperea tensiunii* in ca)ul in care prin #ane$rarea aparatelor de co#utatie cu care s&a reali)at
aceasta nu s&a e%ectuat si separarea $i)ibila* trebuie sa se e%ectue)e aceste separari %ata de toate partile de
unde ar putea sa apara tensiune in instalatia sau partea din instalatie* la care ur#ea)a a se lucra'
Art' 55' & /21 Separarea $i)ibila trebuie sa se reali)e)e prin desc0iderea separatoarelor* scoaterea patroanelor
sigurantelor %u)ibile* debrosarea intreruptoarelor* de)legarea cordoanelor la liniile electrice aeriene sau
de#ontarea unor parti acti$e ale instalatiei electrice /bare* conductoare1* de)legarea cablurilor de la aparata('
/51 In #od e,ceptional se ad#ite ca in ca)ul instalatiilor de (oasa tensiune* cand partea din instalatie la care
ur#ea)a a se lucra este pre$a)uta nu#ai cu intreruptor nedebrosabil ca ele#ent de co#utatie sau intreruptor
cu contacte a caror desc0idere nu este $i)ibila* separarea $i)ibila sa se reali)e)e nu#ai prin deconectarea
intreruptorului si $eri%icarea lipsei tensiunii in locul cel #ai apropiat iesirii din acesta'
/61 Separarea $i)ibila in ca)ul aparata(ului in constructii capsulate /S=6* $id etc'1 se considera reali)ata pe
ba)a indicatiilor proprii aparata(ului* de se#nali)are a acestei po)itii'
/81 Separarea $i)ibila in ca)ul aparatelor teleco#andate se considera reali)ata pe ba)a indicatiilor siste#ului
de co#anda central respecti$ se#nali)area po)itiei acestora a%isate pe displaC la punctul de teleco#anda'
/51 Pentru e$itarea tensiunii in$erse /din (oasa in inalta tensiune1 prin trans%or#atoarele de #asura* acestea
trebuie separate electric si pe partea de (oasa tensiune* dupa ca)* prin debrosarea intreruptoarelor* scoaterea
patroanelor sigurantelor %u)ibile sau deconectarea intreruptoarelor nedebrosabil'
Art' 56' & In instalatia separata electric din care se ali#entea)a #otoare electrice* care antrenea)a po#pe*
$entilatoare* co#presoare sau la care sunt racordate generatoare ori co#pensatoare pre$a)ute cu #otoare de
lansare* care nu pot %i separate $i)ibil* trebuie sa se reali)e)e ur#atoarele #asuri supli#entare+
a1 blocarea dispo)iti$elor de pornire a #otoarelor pri#are* pentru e$itarea producerii tensiunii de catre
generator sau co#pensator* c0iar la $ite)e reduse-
b1 blocarea cailor de patrundere a %luidelor in po#pe* $entilatoare si co#presoare* pentru e$itarea
%unctionarii in regi# de generator a #otoarelor ce le antrenea)a'
Separarea electrica'
5' Blocarea in po)itie desc0is a dispo)iti$elor de actionare a aparatelor prin care s&a reali)at separarea
$i)ibila a instalatiei sau a partii din instalatie si #ontarea indicatoarelor de securitate cu caracter de
inter)icere
Art' 58' & Blocarea in po)itie desc0is a dispo)iti$elor de actionare a aparatelor prin care s&a reali)at separarea
$i)ibila a instalatiei sau a partii din instalatie* in care ur#ea)a a se lucra* trebuie sa se reali)e)e prin+
a1 blocarea directa* dupa ca)* %olosind unul din ur#atoarele procedee+
& blocarea dispo)iti$elor de actionare #anuala ale separatoarelor cu lacate sau #i(loace special destinate
acestui scop-
& blocarea pe po)itie >scos> a carucioarelor intreruptoarelor* in ca)ul celulelor cu intreruptoare debrosabile*
%ara separatoare' Aceasta blocare consta din inc0iderea usii celulei dupa scoaterea caruciorului' !aca celula
nu este pre$a)uta cu usa* caruciorul reali)and el insusi inc0iderea celulei cand intreruptorul este brosat* dupa
scoaterea caruciorului se $a #onta pe partea %rontala a celulei un para$an #obil7bariera #obila /sau banda
$iu colorata1 si panou de se#nali)are de securitate-
& #ontarea unor capace /#anere1 electroi)olante* colorate in rosu* in locul patroanelor sigurantelor %u)ibile
de (oasa tensiune-
& #ontarea unor placi sau teci electroi)olante* re)istente din punct de $edere #ecanic* intre sau pe contactele
desc0ise ale separatoarelor sau intreruptoarelor atunci cand acestea sunt accesibile si ra#an sub tensiune-
b1 blocarea indirecta* dupa ca)* %olosind unul din ur#atoarele procedee+
& scoaterea patroanelor sigurantelor %u)ibile sau deconectarea intreruptorului de pe circuitul de ali#entare al
#otorului care antrenea)a dispo)iti$ul de actionare al separatorului* respecti$* la (oasa tensiune* al
intreruptorului-
& inc0iderea robinetului de ali#entare cu aer co#pri#at a dispo)iti$elor de actionare pneu#atice ale
separatoarelor si intreruptoarelor si descarcarea de presiune a circuitului de dupa robinet-
& de)legarea conductoarelor de la bobinele de actionare prin co#anda de la distanta a dispo)iti$elor de
actionare ale separatoarelor* respecti$ la (oasa tensiune ale intreruptoarelor-
& alte procedee+ procedee electronice D prin so%t* etc'
Art' 55' & Pe dispo)iti$ele de actionare blocate ale separatoarelor si in punctele in care blocarea aparatelor
prin care s&a reali)at separarea electrica s&a %acut prin celelalte procedee #entionate la Art' 56'b1* trebuie sa
se #onte)e panouri de se#nali)are a$and inscriptia >NU INC@I!E E SE LUCREABA> /respecti$ >NU
!ESC@I!EE SE LUCREABA>* in ca)ul robinetelor de aer co#pri#at prin care se ali#entea)a dispo)iti$e
de actionare pneu#atica1'
Art' 56' & /21 Separarea electrica este reali)ata de ad#itent /personalul de ser$ire operati$a a instalatiei acolo
unde acesta e,ista1 sau con%or# pre$ederilor din Con$entiile de e,ploatare 7 lucrari* inc0eiate intre terti'
/51 Separatoarele liniilor electrice aeriene a%late la distanta %ata de )ona de lucru si care in sc0e#a nor#ala
de %unctionare au po)itia >desc0is>* se pot considera blocate in aceasta po)itie' Se%ul de lucrare poate solicita
$i)uali)area i#preuna cu ad#itentul a acestei po)itii* a blocarii dispo)iti$ului de actionare si #ontarea de
panouri de se#nali)are de securitate'
Identi%icarea instalatiei sau a partii din instalatie la care ur#ea)a a se lucra
Art' 5;' & /21 Identi%icarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se reali)e)e de catre+
a1 ad#itent i#preuna cu se%ul de lucrare* in ca)ul in care BL este reali)ata de personalul de ser$ire operati$a-
b1 se%ul de lucrare in ca)ul in care BL se reali)ea)a de catre acesta'
Scopul identi%icarii este de a a$ea certitudinea ca #asurile te0nice ce trebuie luate pentru reali)area )onei de
lucru se $or aplica asupra instalatiei la care ur#ea)a a se lucra si la care se $ede* sau s&a con%ir#at prin
#esa(* ca instalatia a %ost scoasa de sub tensiune sau nu#ai separata electric'
/51 Identi%icarea se reali)ea)a $i)ual* obligatoriu la %ata locului* pe ba)a ur#atoarelor ele#ente dupa ca)+
a1 sc0e#a electrica a statiei* postului etc'-
b1 sc0e#a electrica de traseu a liniei /aeriene sau cablu1-
c1 sc0e#a electrica a %lu,urilor de cabluri /circuite1-
d1 caietul de #arca(e si etic0etari-
e1 inscriptii* nu#erotari* denu#iri-
%1 planuri* 0arti* planse si con%runtarea cu dispunerea in teren a instalatiilor-
g1 aparate sau instalatii de detectie-
01 aparate de #asura-
i1 alte ele#ente'
/61 Pe durata identi%icarii este inter)isa desc0iderea sau indepartarea oricarui tip de ingradire sau $eri%icarea*
prin actionare* a oricarei co#ponente a instalatiei'
3eri%icarea lipsei tensiunii ur#ata i#ediat de legarea la pa#ant si in scurtcircuit
/Aceasta este singura #asura sigura de protectie pre$enti$a a personalului i#potri$a riscului electric* la
e,istenta sau aparitia accidentala a tensiunii in )ona de lucruE1
Art' 5<' & 3eri%icarea lipsei tensiunii si legarea la pa#ant si in scurtcircuit trebuie sa se %aca la toate %a)ele
instalatiei* respecti$ la toate conductoarele liniei electrice aeriene e,istente pe corona#ent* inclusi$ pe nul'
In ca)ul intreruptoarelor* $eri%icarea lipsei tensiunii trebuie sa se %aca la toate cele sase borne accesibile ale
acestora'
Art' 59' & 3eri%icarea lipsei tensiunii in instalatiile de (oasa tensiune trebuie sa se %aca cu a(utorul aparatelor
portabile de #asurare a tensiunii sau cu a(utorul detectoarelor de tensiune' In instalatiile de inalta tensiune*
$eri%icarea trebuie sa se %aca cu a(utorul detectoarelor de tensiune* corespun)atoare tensiunii no#inale a
acestor instalatii'
Art' 6:' & 3eri%icarea lipsei tensiunii cu detectoare de tensiune nu este ad#isa pe ti#p de precipitatii
at#os%erice in instalatiile de tip e,terior* decat in ca)ul in care acest lucru este per#is prin instructiunile
producatorului de %olosire a detectoarelor si a pra(inilor electroi)olante* suport al acestora'
Art' 62' & In ca)ul ec0ipa#entelor si ele#entelor capsulate sau prote(ate* la care nu se pot utili)a detectoarele
de tensiune* $eri%icarea lipsei tensiunii trebuie sa se %aca potri$it instructiunilor %urni)orilor ec0ipa#entelor
sau ele#entelor respecti$e'
Art' 65' & 3eri%icarea lipsei tensiunii* in $ederea inc0iderii cutitelor de legare la pa#ant #ontate pe stalpii
liniilor electrice aeriene* se ad#ite a %i inlocuita prin $eri%icarea $i)uala a po)itiei desc0is a separatorului
prin care s&a reali)at separarea electrica'
Art' 66' & /21 Inainte de %iecare utili)are a detectorului de tensiune si i#ediat dupa aceasta* trebuie sa se
$eri%ice buna %unctionare a acestuia* prin #etoda indicata de producator* in instructiunile de %unctionare si
utili)are / cartea te0nica 1'
/51 In toate instalatiile* apropierea de acestea a detectorului de tensiune se %ace lent* iar atingerea directa se
$a %ace nu#ai dupa constatarea lipsei a$erti)arii lu#inoase si sonore a detectorului'
Art' 68' & /21 3eri%icarea lipsei tensiunii trebuie sa se e%ectue)e considerand ca instalatia este sub tensiune'
/51 Persoana care $eri%ica lipsa tensiunii in instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie sa detina #ini#u#
grupa a II&a de autori)are'
/61 In ca)ul in care pentru $eri%icarea lipsei tensiunii este necesara desc0iderea usilor celulelor sau
indepartarea ingradirilor este inter)isa depasirea cu $reo parte a corpului a planului deli#itat de acestea'
Art' 65' & /21 Legarea la pa#ant si in scurtcircuit se aplica pe toate %a)ele instalatiei sau partii din instalatie*
precu# si pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune* prin #ontarea dispo)iti$elor
#obile de scurtcircuitare si legare la pa#ant /scurtcircuitoare1 sau prin inc0iderea cutitelor de legare la
pa#ant'
/51 peratiile de #ontare a scurtcircuitoarelor trebuie sa se reali)e)e obligatoriu de catre doi electricieni'
Cle#ele scurtcircuitorului trebuie aplicate de electricianul cu grupa #ini#a de autori)are II' Succesiunea
operatiilor trebuie sa %ie ur#atoarea+
a1 legarea la pa#ant a scurtcircuitorului-
b1 $eri%icarea lipsei tensiunii* con%or# pre$ederilor Art' 5<&68 de #ai sus-
c1 #ontarea cle#elor scurtcircuitorului pe nul si pe %iecare %a)a'
/61 Alegerea punctului de legare la pa#ant trebuie reali)ata cu ur#atoarea prioritate+
a1 pri)a arti%iciala a instalatiei sau stalpului retelei electrice-
b1 pri)a naturala a stalpului retelei electrice-
c1 tarusul scurtcircuitorului'
/81 !e#ontarea scurtcircuitorului se e,ecuta in ordine in$ersa #ontarii'
/51 In ca)ul liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune* $eri%icarea lipsei tensiunii* respecti$ #ontarea
cle#elor scurtcircuitorului* se $a %ace incepand cu conductorul de nul* cu e,ceptia ca)urilor in care
conductorul de nul este #ontat pe partea superioara a corona#entului'
/61 In ca)ul legarii la pa#ant si in scurtcircuit prin CLP inc0iderea acestora trebuie reali)ata dupa $eri%icarea
lipsei de tensiune de catre un electrician a$and grupa de autori)are #ini# II' /;1 In ca)ul cablurilor electrice
a%late in e,ploatare si care din di$erse #oti$e se de)leaga de la bornele de racordare ale ec0ipa#entelor
pri#are la unul sau la a#bele capete* in tot acest inter$al de ti#p capetele respecti$e se $or lega la pa#ant si
in scurtcircuit' !ispo)iti$ul de legare la pa#ant si in scurtcircuit trebuie sa %ie certi%icat si sa %ie co#patibil
cu ele#entele de contact #ontate pe capetele cablului'
Art' 66' & Legarea la pa#ant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice de 22: D 8:: A3* se $a reali)a in
ur#atoarea ordine+
a1 se leaga la pa#ant cle#a scurtcircuitorului #onopolar-
b1 se $eri%ica lipsa tensiunii pe o %a)a-
c1 se #ontea)a cle#a scurtcircuitorului #onopolar pe %a)a respecti$a-
d1 operatiile de #ai sus se repeta* in acelasi #od* pentru celelalte %a)e'
Art' 6;' & /21 Montarea cle#elor scurtcircuitorului la %a)ele instalatiei* indi%erent de ni$elul de tensiune*
trebuie sa se e,ecute cu a(utorul pra(inilor* bastoanelor* #anerelor electroi)olante sau a altor ase#enea
dispo)iti$e destinate special acestei operatii* %unctie de tipul scurtcircuitorului si tensiunea instalatiei'
/51 In instalatiile interioare de inalta tensiune de pana la 5: A3 inclusi$* in locuri stabilite in scris de
conducerea unitatii /subunitatii1 de e,ploatare* si #arcate distinct in instalatii* unde nu este posibil sa se
%oloseasca pra(ina electroi)olanta /din lipsa de spatiu pentru #ane$rarea acesteia1* se ad#ite* in #od
e,ceptional* #ontarea cle#elor scurtcircuitorului %ara pra(ina electroi)olanta dar nu#ai dupa descarcarea
sarcinii capaciti$e* e%ectuata tot cu pra(ina electroi)olanta'
/61 In instalatiile de (oasa tensiune* cu e,ceptia liniilor electrice aeriene* este ad#isa #ontarea
scurtcircuitorului* %ara utili)area pra(inii electroi)olante si descarcarea sarcinii capaciti$e* cu utili)area
#i(loacelor de protectie electroi)olante
Art' 6<' & Se inter)ice sectionarea nulului liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune a%late sub tensiune daca
nu s&a reali)at* in prealabil* continuitatea prin suntare directa sau prin legare la pa#ant a celor doua parti
langa sectionare'
Art' 69' & /21 Pentru asigurarea )onei de lucru in ca)ul instalatiilor pre$a)ute cu cutite de legare la pa#ant*
acestea trebuie %olosite intotdeauna* in locul scurtcircuitoarelor'
/51 In ca)ul in care pentru asigurarea )onei de lucru este necesara si #ontarea unui scurtcircuitor #obil*
acesta se #ontea)a dupa inc0iderea CLP & ului'
/61 La inc0iderea cutitelor de legare la pa#ant #ontate pe un stalp* $eri%icarea lipsei de tensiune se poate
inlocui prin+ controlul $i)ual de catre personalul #ane$rant al integritatii circuitului de legare la pa#ant a
dispo)iti$ului de actionare si po)itia desc0is a separatorului'
Art' ;:' & /21 In statii si posturi de trans%or#are cle#ele /papucii1 scurtcircuitoarelor trebuie sa %ie %i,ate la
bornele* piesele* respecti$ locurile special pre$a)ute /#arcate1 in acest scop /puncte %i,e de cone,iune1' Este
inter)isa legarea conductorului scurtcircuitorului prin rasucire sau orice alt procedeu care nu asigura un
contact corespun)ator'
/51 In statiile electrice* la instalatia de legare la pa#ant * trebuie sa se lege si partile #etalice ale autoscarilor*
plat%or#elor de lucru si utila(elor din )ona de lucru* aducandu&le la acelasi potential* pre$enindu&se ast%el
aparitia tensiunilor induse periculoase' Legarea la pa#ant se %ace de catre se%ul de lucrare i#preuna cu
deser$etul ec0ipa#entului de lucru* %olosindu&se dispo)iti$ele de scrtcircuitare si piesele din dotarea
utila(ului sau a %or#atiei prestatorului de ser$icii'
/61 In ca)ul instalatiilor de inalta tensiune cu %a)e separate sau departate #ai #ult decat distanta de
$ecinatate / li#ita ad#isa1 este ad#is sa se reali)e)e legarea la pa#ant nu#ai la %a)a la care se $a lucra'
Art' ;2' & /21 3eri%icarea lipsei tensiunii si legarea i#ediata la pa#ant si in scurtcircuit con% Art'65&6;
trebuie sa se reali)e)e cu respectarea cu#ulati$a a ur#atoarelor conditii+
a1 cat #ai aproape de )ona de lucru* de o parte si de alta a acesteia* cu e,ceptia cablurilor electrice-
b1 catre deri$atiile LEA care se racordea)a la )ona de lucru* cu e,ceptia bransa#entelor electrice de (oasa
tensiune-
c1 cel putin o legatura la pa#ant si in scurtcircuit sa %ie $i)ibila din )ona de lucru /pre)enta conditie nu se
aplica in ca)ul lucrarilor din statii* posturi )idite si la cablurile electrice si la liniile electrice aeriene cu
conductoare i)olate1'
/51 In )ona de lucru partea din instalatie la care se lucrea)a trebuie sa %ie per#anent legata la pa#ant si in
scurtcircuit* cu e,ceptia situatiilor cand se %ac #asuratori si probe'
Art' ;5' & /21 Identi%icarea instalatiei* $eri%icarea lipsei tensiunii* legarea la pa#ant si in scurtcircuit* se
asigura de catre se%ul de lucrare* con%or# dispo)itiilor e#itentului sau con%or# pre$ederilor din Con$entiile
de lucrari'
/51 Electricienii care e,ecuta #asurile te0nice de scoatere de sub tensiune a instalatiilor /separarea electrica*
$eri%icarea lipsei tensiunii* legarea la pa#ant si in scurtcircuit1 trebuie sa utili)e)e* dupa ca)* ur#atoarele
ec0ipa#ente indi$iduale de protectie* respectand principiul stabilit la Art' 86 din pre)entele instructiuni+
casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei* #anusi electroi)olante* #aner cu #anson de
protectie a bratului pentru #ane$rarea sigurantelor de (oasa tensiune tip MPR* costu# din tesatura
ter#ore)istenta incalta#inte electroi)olanta sau co$or electroi)olant* pra(ina electroi)olanta'
/61 In ca)ul ec0ipa#entelor electrice la care producatorul pre$ede in instructiuni ec0ipa#entul indi$idual de
protectie speci%ic se $or respecta aceste pre$ederi'
!eli#itarea #ateriala a )onei de lucru
Art' ;6' & !eli#itarea #ateriala a )onei de lucru trebuie sa asigure pre$enirea accidentarii #e#brilor
%or#atiei de lucru* dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in )ona de lucru' !eli#itarea
#ateriala se reali)ea)a prin ingradiri pro$i)orii #obile* care sa e$identie)e clar )ona de lucru' Ingradirile
pro$i)orii #obile se $or %i,a sigur* pentru a nu cadea peste partile a%late sub tensiune ale instalatiei' Pe
ingradirile pro$i)orii #obile se $or #onta panouri de se#nali)are'
Art' ;8' & /21 Ingradirile pro$i)orii #obile trebuie sa se #onte)e la o distanta egala sau #ai #are decat li#ita
ad#isa* %ata de partile ra#ase sub tensiune' !aca aceste distante nu pot %i respectate* partile instalatiilor
situate la distante #ai #ici* $or %i scoase de sub tensiune'
/51 Ingradirile pro$i)orii #obile din #ateriale electroi)olante se pot a#plasa la distante #ai #ici decat li#ita
ad#isa / distanta de $ecinatate1* c0iar in atingere directa cu partile a%late sub tensiune* in ur#atoarele
conditii+
a1 tensiunea no#inala a instalatiei sa %ie de cel #ult 5; A3-
b1 partile instalatiei sa %ie situate in interior* iar in ca)ul in care sunt situate in e,terior* #ontarea* de#ontarea
si utili)area sa se %aca pe ti#p uscat-
c1 #ontarea si de#ontarea sa se reali)e)e sub supra$eg0erea unui electrician D supra$eg0etor de lucrare'
/61 In ca)ul in care nu se pot #onta ingradiri electroi)olante #obile* con%or# pre$ederilor alineatului
precedent* unitatea de e,ploatare trebuie sa stabileasca #odul de lucru* in conditii de securitate'
/81 !eli#itarea #ateriala a )onei de lucru se %ace de catre ad#itent in statii de trans%or#are* posturi de
trans%or#are in cabine si subterane* puncte de ali#entare* acolo unde* in aceeasi incinta ra#an instalatii sub
tensiune
Masuri te0nice de securitate a #uncii in )ona de lucru pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica
Art' ;5' & Aceste #asuri au rolul de a e$ita accidentarea de natura neelectrica a #e#brilor %or#atiei de lucru
si a altor persoane care ar putea patrunde accidental in )ona de lucru* ele aplicandu&se con%or#
instructiunilor speci%ice* pe genuri de lucrari si instalatii'
Art' ;6' & /21 Pentru e$itarea accidentelor de circulatie /cand este ca)ul1* )ona de lucru trebuie #arcata cu
panouri de se#nali)are de securitate sau ingradiri speciale* respectand pre$ederile regulilor de circulatie'
/51 Masurile te0nice de securitate a #uncii in )ona de lucru pentru e$itarea accidentelor de natura
neelectrica* sunt asigurate de se%ul de lucrare'
6'5' Masuri organi)atorice de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice din
e,ploatare
Art' ;;' & !in punct de $edere organi)atoric* lucrarile in instalatiile electrice din e,ploatare trebuie sa se
e,ecute in ba)a+
a1 autori)atiilor de lucru /AL1-
b1 instructiunilor te0nice interne de protectie a #uncii /ITI&PM1-
c1 atributiilor de ser$iciu /AS1-
d1 dispo)itiilor $erbale /!31-
e1 proceselor $erbale /P31'
Art' ;<' & La pregatirea si e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice din e,ploatare * corespun)ator celor
#entionate la articolul anterior* trebuie sa participe* dupa ca)+
a1 persoana care dispune e,ecutarea lucrarilor* denu#ita in cuprinsul pre)entelor instructiuni >e#itent> -
b1 persoana care ad#ite la lucrare* denu#ita in cuprinsul pre)entelor instructiuni >ad#itent>-
c1 persoana care conduce* controlea)a si supra$eg0ea)a %or#atia de lucru* denu#ita in cuprinsul pre)entelor
instructiuni >se% de lucrare>-
d1 persoanele care %ac parte din e%ecti$ul %or#atiei de lucru* denu#ite in cuprinsul pre)entelor instructiuni
>e,ecutanti>-
Art' ;9' & /21 E#itentul trebuie sa %aca parte din unitatea sau subunitatea care are in gestiune sau a preluat
prin con$entie instalatia electrica in cau)a* trebuie sa aiba grupa a 3&a de autori)are si sa %ie nu#it de catre
conducatorul unitatii de care apartine
/51 Instalatiile in care %iecare e#itent are dreptul sa dispuna e,ecutarea de lucrari* se $or stabili de catre
conducatorul unitatii
/61 E#itentul dese#nea)a ad#itentul si se%ul de lucrare* a$and grupe de autori)are corespun)atoare'
Art' <:' & /21 Ad#itentul trebuie sa aiba #ini#u# grupa a I3&a de autori)are si sa ad#ita la lucrare se%ii de
lucrari dese#nati de e#itent'
/51 Ad#itentul trebuie sa asigure* dupa ca)* #asurile te0nice pre$a)ute la Art'8< /21 din pre)entele
instructiuni'
/61 Ad#itentul reali)ea)a direct* partial sau in totalitate* #asurile te0nice #entionate la Art'8< /21 din
pre)entele instructiuni* in #asura in care este dese#nat in acest sens' Pentru #asurile te0nice pe care nu le ia
personal* ad#itentul pri#este con%ir#are de la treapta de co#anda operati$a'
/81 Masurile conse#nate la alineatul /61 din pre)entul articol* pe care ad#itentul nu le ia personal* trebuie sa
%ie con%ir#ate prin #esa( de catre cel ce le&a luat e%ecti$* si conse#nate in e$identele special destinate
acestui scop & inclusi$ in %or#ularul AL'
/51 Ad#itentul trebuie sa $eri%ice* prin con%runtarea con%ir#arilor pri#ite cu pre$ederile %or#ei de lucru
/AL* ITI&PM* P31* ca sunt luate toate #asurile te0nice necesare pentru reali)area separarii electrice* pe care
nu le&a reali)at personal'
/61 In ca)ul in care #asurile te0nice pentru reali)area separarii electrice sunt luate /asigurate1 de catre alta
persoana decat ad#itentul* aceasta persoana raspunde de reali)area corecta a tuturor #asurilor te0nice
dispuse pentru separarea electrica'
/;1 In ca)ul in care ad#itentul este se%ul de lucrare /se autoad#ite1 el trebuie sa reali)e)e sau sa asigure toate
#asurile te0nice pre$a)ute la Art'8< /21 din pre)entele instructiuni'
Art' <2' & /21 Se%ul de lucrare este o persoana care trebuie sa aiba #ini#u# grupa a III&a de autori)are si
trebuie dese#nat de e#itent pentru e,ecutarea lucrarii-
/51 In reali)area atributiunilor sale* se%ul de lucrare trebuie+
a1 sa stabileasca i#preuna cu e#itentul si se%ul ierar0ic nu#arul si ni$elul cali%icarii pro%esionale* inclusi$ al
grupelor de autori)are pentru #e#brii %or#atiei* %unctie de $olu#ul de lucrari* posibilitatile de e,ecutare
dispersata a lucrarii* co#ple,itatea si te0nicitatea lucrarii in con%or#itate cu pre$ederile %isei te0nologice sau
a instructiunii te0nice de lucru-
b1 sa sesi)e)e ad#itentului e$entualele #asuri te0nice necesare in plus %ata de cele reali)ate de acesta* pentru
a e,ecuta lucrarea %ara pericol de accidentare-
c1 sa respecte #ari#ea )onelor de lucru' In ca)ul in care considera necesar* $a reduce din proprie initiati$a
#ari#ea )onelor de lucru* ast%el incat sa asigure controlul acti$itatii %or#atiei de lucru sau supra$eg0erea in
ti#pul lucrului in #od corespun)ator-
d1 sa ia #asurile te0nice necesare pentru asigurarea )onei de lucru' In ca)ul in care aceste #asuri au %ost
luate de catre personalul de ser$ire operati$a* raspunde solidar cu acesta de su%icienta si corectitudinea lor-
e1 sa asigure conducerea e%ecti$a a lucrarii incredintate* %iind unicul responsabil de luarea tuturor #asurilor
te0nice si organi)atorice in )ona de lucru-
%1 sa instruiasca e,ecutantii asupra #asurilor de securitate a #uncii speci%ice care trebuie respectate in )ona
de lucru-
g1 sa e%ectue)e controlul acti$itatii %or#atiei de lucru si supra$eg0erea in ti#pul lucrului-
01 sa dea dispo)itii clare* %ara ec0i$oc si %ara a crea con%u)ii* con$ingandu&se ca e,ecutantul /e,ecutantii1
caruia /carora1 s&a adresat a /au1 inteles corect si co#plet continutul dispo)itiilor-
i1 sa ia #asuri in )ona de lucru* atunci cand indeplineste rolul de supra$eg0etor al unei %or#atii de lucru de
alta specialitate* ast%el incat sa se i#piedice accidentele de natura electrica /cu e,ceptia celor datorate
aparatelor electrice %olosite la lucrarea respecti$a de catre %or#atia de lucru de alta specialitate1' Se%ul
%or#atiei de lucru de alta specialitate trebuie sa ia toate #asurile* pri$ind e$itarea accidentelor de natura
neelectrica* precu# si a accidentelor de natura electrica din cau)a aparatelor si uneltelor electrice proprii
%olosite-
(1 sa %oloseasca autoritatea sa ad#inistrati$a si pro%esionala pentru respectarea te0nologiei de lucru si a
instructiunilor de securitate a #uncii* de catre toti #e#brii %or#atiei'
Art' <5' & /21 Persoanele care %ac parte din e%ecti$ul %or#atiei de lucru /e,ecutantii1 trebuie sa cunoasca si sa
aplice intoc#ai la lucrari instructiunile de securitate a #uncii speci%ice si sa respecte deli#itarea #ateriala a
)onei de lucru* des%asurandu&si acti$itatea in li#itele acesteia* con%or# instructa(ului se%ului de lucrare' Ele
sunt obligate sa sesi)e)e i#ediat orice abatere de la pre)entele instructiuni care poate conduce la accidente'
/51 In ca)ul in care la e,ecutarea lucrarii se %olosesc dispo)iti$e sau utila(e deser$ite de personal de alta
specialitate* acest personal trebuie sa se subordone)e se%ului de lucrare'
Art' <6' & La e,ecutarea unei lucrari* se ad#ite ca persoana a$and o grupa de autori)are superioara sa
cu#ule)e si atributii ale grupelor in%erioare* ast%el+
a1 e#itentul poate cu#ula+ %unctia de ad#itent si %unctia de se% de lucrare-
b1 ad#itentul poate cu#ula si %unctia se%ului de lucrare dar nu#ai pentru lucrarea la care acesta a %ost nu#it
ca atare-
c1 se%ul de lucrare poate cu#ula si %unctia de ad#itent pentru propria %or#atie* cu conditia sa detina grupa a
I3&a de autori)are si sa %ie dese#nat pentru aceasta de catre e#itent'
6'5'2' E,ecutarea lucrarilor in ba)a autori)atiilor de lucru
Art' <8' & Pentru e,ecutarea unei lucrari in instalatiile electrice din e,ploatare in ba)a autori)atiei de lucru*
trebuie sa se indeplineasca ur#atoarele #asuri organi)atorice+
a1 e#iterea autori)atiei de lucru si dispunerea e,ecutarii lucrarii-
b1 ad#iterea la lucrare-
c1 inceperea si des%asurarea lucrarii -
d1 indeplinirea %or#alitatilor in ca)ul intreruperii lucrarii-
e1 indeplinirea %or#alitatilor la ter#inarea lucrarii'
E#iterea autori)atiei de lucru si dispunerea e,ecutarii lucrarilor
Art' <5' & /21 Autori)atia de lucru /ane,a 6 C1 trebuie co#pletata clar* citet si %ara stersaturi sau corecturi* de
catre toti cei care operea)a in acest docu#ent /e#itent* ad#itent* se% de lucrare1'
/51 Autori)atia de lucru trebuie sa cuprinda si sc0e#a electrica a instalatiei pri#are sau portiunii din aceasta
la care ur#ea)a a se lucra' Pe sc0e#a electrica se $or indica+ separarile electrice cu CLP&urile care se inc0id*
legarile la pa#ant *inclusi$ )onele de lucru si alte ele#ente necesare de e$identiat* pentru asigurarea
securitatii #uncii la e,ecutarea lucrarii /ane,a 6 pct' 5'21'
Art' <6' & Autori)atia de lucru trebuie sa se e#ita pentru e,ecutarea unei /unor1 lucrari intr&o singura
instalatie electrica'
Art' <;' & Nu#erotarea autori)atiilor de lucru trebuie sa %ie unica / sectie* atelier* centru* laborator* statie
electrica* centrala electrica etc'1 ast%el incat sa se e,cluda in cadrul unei instalatii si lucrari* e,istenta #ai
#ultor autori)atii de lucru cu acelasi nu#ar'
Art' <<' & !e)legarea cordoanelor* de#ontarea unor portiuni de bare sau de)legarea conductoarelor de la
aparata(* in $ederea reali)arii separarilor $i)ibile* precu# si operatiile in$erse* constituie %iecare in parte o
lucrare independenta si trebuie sa se e,ecute in ba)a unei autori)atii de lucru separate cu e,ceptia e,ecutarii
acestor operatii de catre personalul de ser$ire operati$a* in ba)a AS'
Art' <9' & /21 Mari#ea )onelor de lucru trebuie stabilita de catre e#itent* consultandu&se in acest sens cu
se%ul de lucrare'
/51 Criteriul principal de stabilire a #ari#ii unei )one de lucru il constituie posibilitatea de control a
acti$itatii %or#atiei de lucru si7sau de supra$eg0ere a #e#brilor acesteia de catre se%ul de lucrare'
Art' 9:' & Este per#isa e,ecutarea lucrarii pe ba)a aceleiasi autori)atii de lucru* intr&o instalatie care se pune
repetat sub tensiune daca in perioada e,ecutarii lucrarii nu se operea)a nici o #odi%icare a sc0e#ei de
%unctionare a instalatiei /instalatiilor1 ast%el incat scoaterea de sub tensiune sa se %aca prin repetarea acelorasi
#ane$re'
Art' 92' & Lucrarea se incepe nu#ai dupa pri#irea aprobarii* de la ad#itent si se considera ter#inata nu#ai
dupa con%ir#area acestui %apt* ad#itentului* de catre se%ul de lucrare'
Art' 95' & /21 In ca)ul unor instalatii indepartate* care sunt in acelasi ti#p si locul de #unca al ad#itentului*
trans#iterea autori)atiei de lucru de la e#itent la ad#itent trebuie %acuta printr&un curier /care poate %i c0iar
se%ul de lucrare1' In aceasta situatie curierul $a se#na copia autori)atiei de lucru* ra#asa la e#itent* nu#ai
de pri#irea acesteia'
/51 In ca)uri speciale* se ad#ite trans#iterea indirecta a continutului autori)atiei de lucru* intoc#ita in
prealabil* cu respectarea ur#atoarelor conditii+
a1 trans#iterea continutului autori)atiei de lucru trebuie sa se %aca prin con$orbire directa intre e#itent si
ad#itent-
b1 dupa pri#irea continutului autori)atiei de lucru* ad#itentul ii $a citi e#itentului continutul pe care l&a
scris* ur#and ca acesta sa con%ir#e corectitudinea cu care ad#itentul l&a inteles' Prin aceasta se considera ca
autori)atia de lucru a %ost insusita de ad#itent'
/61 Toate pre$ederile autori)atiei de lucru* conse#nate de e#itent* trebuie anali)ate cu deosebita atentie de
catre ad#itent care $a con%ir#a insusirea lor* prin se#natura* la locul re)er$at in partea de e#itere'
/81 rice neintelegere sau nela#urire re%eritoare la continutul autori)atiei de lucru se $a clari%ica i#ediat*
ne%iind per#isa trecerea la %a)a ur#atoare /ad#iterea la lucru1 atat ti#p cat nu s&a inteles si insusit
continutul autori)atiei de lucru'
Ad#iterea la lucrare
Art' 96' & /21 Ad#iterea la lucrare trebuie sa se %aca dupa reali)area e%ecti$a a #asurilor te0nice de securitate
a #uncii* con%or# pre$ederilor Art'8< /21 & dupa ca) &* din pre)entele instructiuni la instalatia in care
ur#ea)a a se lucra'
/51 In acest scop ad#itentul si se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice corespondenta #asurilor te0nice dispuse
prin autori)atia de lucru cu cele reali)ate si sa le con%ir#e prin se#nare in autori)atia de lucru'
/61 Ad#iterea la lucrare a se%ului %or#atiei de lucru se considera ter#inata nu#ai dupa ce au %ost luate toate
#asurile te0nice dispuse pentru ad#itent
Art' 98' & Ad#itentul trebuie sa con%ir#e e,ecutarea tuturor #asurilor te0nice* prin co#pletarea autori)atiei
de lucru* nu#ai dupa ce a reali)at personal aceste #asuri sau a pri#it con%ir#area pri$ind e,ecutarea lor
con%or# Art' <:/81 sau din partea treptei de co#anda operati$a care are instalatia respecti$a in co#anda
ne#i(locita ori a treptei de coordonare'
Art' 95' & /21 In ca)ul trans#iterii directe a aprobarii de incepere a lucrarii* ad#itentul trebuie sa pre)inte
se%ului de lucrare /$erbal sau prin aratare directa1 #asurile te0nice reali)ate si partile de instalatie ce au
ra#as sub tensiune in apropiere'
/51 Se%ul de lucrare dupa ce a luat cunostinta* din autori)atia de lucru si7sau din teren* de #asurile te0nice
reali)ate si #ari#ea )onei /)onelor1 de lucru* daca aceasta /acestea1 a /au1 %ost e,ecutata /e,ecutate1 de catre
ad#itent* trebuie sa con%ir#e insusirea acestora se#nand in autori)atia de lucru la partea ce&i este re)er$ata'
!in acest #o#ent se%ul de lucrare de$ine responsabil asupra lucrarii incredintate'
/61 In ca)ul in care se%ul de lucrare considera ca #asurile te0nice nu sunt su%iciente* trebuie sa solicite
ad#itentului co#pletarea acestora* conse#nandu&le in autori)atia de lucru* la partea pri$ind >Inceperea si
des%asurarea lucrarii>' 3or se#na atat ad#itentul* cat si se%ul de lucrare* in rubricile re)er$ate in tabelul de la
pct'6' Reali)area )onelor de lucru si #utarea in acestea' !aca ad#itentul nu asigura #asurile solicitate atunci
se%ul de lucrare trebuie sa re%u)e ad#iterea la lucrare'
Art' 96' & /21 In ca)ul trans#iterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii* #esa(ele trebuie sa %ie inscrise
in e$identele operati$e sau in caietul de #esa(e de catre ad#itent* respecti$ in autori)atia de lucru de catre
se%ul de lucrare' Cel care pri#este #esa(ul radio sau tele%onic* trebuie sa con%ir#e intelegerea corecta a
acestuia* prin repetarea continutului sau'
/51 In ca)ul in care conditiile te0nice ale retelei de teleco#unicatii o i#pun* se ad#ite ca trans#iterea
#esa(ului radio sau tele%onic* intre ad#itent si se%ul de lucrare sa se %aca indirect* prin inter#ediul
personalului de ser$ire operati$a sau de co#anda operati$a' In aceste situatii* personalul care %ace
retrans#iterea $a conse#na #esa(ul in e$identele sale operati$e'
/61 Mesa(ul trebuie sa contina #asurile te0nice reali)ate precu# si data si ora trans#iterii aprobarii de
incepere a lucrarii'
/81 La pri#irea #esa(ului* se%ul de lucrare trebuie sa co#plete)e partea re)er$ata ad#itentului in autori)atia
de lucru' Apoi* se%ul de lucrare trebuie sa con%runte continutul #esa(ului cu pre$ederile e#itentului din
autori)atia de lucru* dupa care $a se#na in partea re)er$ata se%ului de lucrare la ad#iterea la lucru' !in acest
#o#ent se%ul de lucrare de$ine responsabil asupra lucrarii incredintate'
/51 In ca)ul #esa(ului scris* acesta se $a ane,a la autori)atia de lucru'
Inceperea si des%asurarea lucrarii
Art' 9;' & /21 !upa aprobarea inceperii lucrarii de catre ad#itent* se%ul de lucrare trebuie sa identi%ice
instalatia sau partea din instalatie la care se $a lucra cu respectarea pre$ederilor de la Art' 5; /51 si /61'
/51 Se%ul de lucrare i#preuna cu un #e#bru al %or#atiei trebuie sa reali)e)e )ona de lucru cu respectarea
#asurilor te0nice pre$a)ute la Art' 5< & ;6' In ca)ul in care )ona de lucru a %ost reali)ata de ad#itent* se%ul
de lucrare trebuie sa $eri%ice corectitudinea #asurilor luate acceptand sau nu preluarea acesteia* pe proprie
raspundere '
/61 Se%ul de lucrare si #e#brii %or#atiei trebuie sa cunoasca continutul %isei te0nologice sau a instructiunii
te0nice de lucru speci%ice lucrarii ce ur#ea)a sa o e,ecute' La %ata locului se%ul de lucrare %ace o instruire
succinta asupra acestora'
/81 Se%ul de lucrare i#preuna cu #e#brii %or#atiei de lucru trebuie sa organi)e)e si sa pregateasca conditiile
speci%ice pentru lucru la inalti#e* con%or# pre$ederilor Art'2;8 D 2<6 din pre)enta instructiune'
/51 Se%ul de lucrare trebuie sa instruiasca #e#brii %or#atiei de lucru* deser$entii de utila(e si personalul de
alta specialitate* asupra li#itelor )onei de lucru* a instalatiilor sub tensiune din $ecinatate* inclusi$ asupra
#asurilor de protectie a #uncii de natura neelectrica'
/61 Se%ul de lucrare trebuie sa co#plete)e %or#ularul autori)atiei de lucru si sa&l se#ne)e* con%ir#and
reali)area #asurilor ce ii re$in'
Art' 9<' & /21 In instalatiile electrice cu supra$eg0ere * #asurile te0nice pentru asigurarea )onei de lucru
trebuie sa %ie luate de catre personalul de ser$ire7conducere operati$a* care $a %ace si ad#iterea la lucru'
Pentru $eri%icarea lipsei tensiunii si legarea la pa#ant si in scurtcircuit trebuie sa se respecte pre$ederile
pre)entelor instructiuni'
/51 In ca)ul in care se%ul de lucrare %ace parte din categoria personal delegat* participarea acestuia la
reali)area #asurilor te0nice si organi)atorice se $a detalia in con$entia de lucrari' Se%ul de lucrare trebuie sa
$eri%ice luarea acestor #asuri si sa le con%ir#e prin se#natura in autori)atia de lucru'
/61 !aca se%ul de lucrare constata ca personalul de ser$ire7conducere operati$a nu a luat toate #asurile
te0nice necesare pentru asigurarea )onei de lucru* con%or# pre$ederilor pre)entei instructiuni proprii* el
trebuie sa solicite ad#itentului co#pletarea acestora* conse#nandu&le in autori)atia de lucru* la partea
pri$ind >Inceperea si des%asurarea lucrarii>' 3or se#na atat ad#itentul* cat si se%ul de lucrare* in rubricile
re)er$ate'
Art' 99' & In instalatiile electrice %ara supra$eg0ere * #asurile te0nice pentru asigurarea )onei de lucru trebuie
sa %ie luate de catre+ personalul propriu sau delegat dese#nat de e#itent
Art' 2::' & Toti #e#brii %or#atiei de lucru trebuie sa se#ne)e in autori)atia de lucru* dupa insusirea
instructa(ului e%ectuat de catre se%ul de lucrare* con%ir#and prin aceste se#naturi ca au luat cunostinta de
li#itele )onei de lucru* de #asurile de securitate a #uncii ce trebuie respectate si de sarcinile de lucru
incredintate'
Art' 2:2' & !upa indeplinirea tuturor celor de #ai sus este per#isa inceperea propriu&)isa a lucrarii in )ona
de lucru'
Art' 2:5' & Pe durata reali)arii )onei de lucru se%ul de lucrare trebuie sa ia #asuri pentru e$itarea accidentarii
sale sau a #e#brilor %or#atiei cu care reali)ea)a operatiile pregatitoare* respectand regle#entarile proprii'
Art' 2:6' & /21 In ti#pul e,ecutarii lucrarii* se%ul de lucrare trebuie sa se a%le in per#anenta in )ona de lucru
asigurand controlul acti$itatii %or#atiei de lucru* supra$eg0erea #e#brilor acesteia sau participarea la
lucrarea incredintata'
/51 In ca)ul in care in apropierea )onei de lucru* sub li#ita ad#isa /distanta de $ecinatate1* se gasesc
instalatii a%late sub tensiune* iar ingradirile acestora /plase* bariere* etc'1 per#it trecerea de sau prin ele a
obiectelor* uneltelor sau a altor #i(loace de #unca* se%ul de lucrare nu $a e,ecuta operatii in cadrul lucrarii*
e%ectuand doar supra$eg0erea per#anenta a #e#brilor %or#atiei de lucru' !aca in aceste situatii este
necesara participarea e%ecti$a a se%ului de lucrare la e,ecutarea unor operatii sau la $eri%icarea calitatii unei
operatii* el trebuie sa intrerupa acti$itatea %or#atiei de lucru* aceasta ra#anand in )ona de lucru %ara a #ai
e,ecuta $reo operatie' Intreruperea acti$itatii nu se $a conse#na in autori)atia de lucru'
/61 Se%ul de lucrare e,ecuta operatia sau controlul necesar* e$entual a(utat de un #e#bru al %or#atiei de
lucru' !upa ter#inarea operatiei sau controlului de catre se%ul de lucrare se poate relua* in #od nor#al
lucrul'
/81 In ti#pul e,ecutarii lucrarii* se%ului de lucrare si #e#brilor %or#atiei de lucru le este inter)isa
desc0iderea ingradirilor /%i,e sau #obile1 sau a $i)oarelor* capacelor etc' a%erente instalatiilor care nu %ac
parte din )ona de lucru'
Art' 2:8' & /21 Toti #e#brii %or#atiei de lucru trebuie sa se a%le in per#anenta in )ona de lucru' In ca)ul in
care natura lucrarilor o i#pune se ad#ite ca unii #e#bri ai %or#atiei de lucru sa lucre)e separat /la alt eta(*
in alta incapere* in statia e,terioara1'
/51 In acest ulti# ca)* subgrupa ce lucrea)a separat /c0iar o singura persoana1 trebuie sa aiba un instructa(
special %acut de catre se%ul de lucrare /%ara conse#nare1 si sa aiba conditii de lucru asigurate* ast%el incat sa
se e$ite pericolul de accidentare /usi incuiate spre parti a%late sub tensiune* ingradiri per#anente* indicatoare
de securitate etc'1' Subgrupa ce lucrea)a separat trebuie sa aiba in co#ponenta un electrician cu cel putin
grupa a III&a de autori)are* acesta din ur#a preluand prerogati$ele se%ului de lucrare' !aca subgrupa este
alcatuita dintr&o singura persoana* aceasta trebuie sa %ie electrician cu #ini# grupa a III&a de autori)are'
Art' 2:5' & In ca)ul in care se%ul de lucrare paraseste )ona de lucru* el trebuie sa e$acue)e #e#brii %or#atiei
din aceasta )ona* ne%iind per#is nici unei persoane sa re$ina in ea* in ti#pul cat lipseste se%ul de lucrare'
Art' 2:6' & /21 In )ona de lucru* %ara acceptul se%ului de lucrare* au acces* in a%ara de co#ponentii %or#atiei
de lucru* nu#ai ad#itentul si personalul cu drept de control'
/51 In )ona de lucru au acces nu#ai cu acceptul se%ului de lucrare* persoane cu drept de control al calitatii*
protectiei #ediului * al situatiilor de urgenta si persoane care ur#aresc e,ecutia lucrarilor'
/61 Se%ul de lucrare sau #e#brii %or#atiei de lucru trebuie sa inter)ica accesul altor persoane in )ona de
lucru care nu se regasesc in situatiile pre$a)ute la alineatele 2 si 5'
Art' 2:;' & /21 Se%ul de lucrare are dreptul sa #odi%ice co#ponenta %or#atiei proprii* in sensul scoaterii sau
introducerii de persoane* conse#nand aceasta in autori)atia de lucru la partea >Modi%icari in co#ponenta
%or#atiei de lucru>'
/51 Persoanele scoase /in ca)ul in care au %ost pre)ente la ad#iterea la lucru1 si cele introduse in %or#atia de
lucru* trebuie sa se#ne)e in autori)atia de lucru* con%ir#and prin aceasta ca nu $or #ai patrunde in )ona de
lucru* respecti$ ca li s&a %acut instructa( la introducerea in %or#atie'
Art' 2:<' & /21 Cand se%ul de lucrare supra$eg0ea)a in instalatii electrice o %or#atie de alta specialitate * el
trebuie sa reali)e)e sau sa asigure #asurile te0nice )onei de lucru* pentru a i#piedica accidentele de natura
electrica si sa instruiasca %or#atia de lucru'
/51 In ti#pul lucrarii* se%ul de lucrare care supra$eg0ea)a %or#atia de lucru de alta specialitate* trebuie sa %ie
in per#anenta in )ona de lucru* ur#arind ca #e#brii %or#atiei de lucru sa nu depaseasca li#itele acestei
)one'
/61 Conducerea %or#atiei de lucru de alta specialitate apartine se%ului acesteia* sub aspectul distribuirii
sarcinilor si e%ectuarea instructa(ului pentru pre$enirea accidentelor* altele decat cele de natura electrica*
speci%ice instalatiei'
Art' 2:9' & /21 Mutarea in alta )ona de lucru se %ace prin gri(a se%ului de lucrare' In noua )ona de lucru* se%ul
de lucrare trebuie sa reali)e)e toate #asurile te0nice necesare'
/51 Nu este per#isa stabilirea altor )one de lucru sau #arirea lor %ata de pre$ederile autori)atiei de lucru'
/61 Se%ul de lucrare trebuie sa conse#ne)e in autori)atia de lucru reali)area sau asigurarea #asurile te0nice
pentru noua )ona de lucru si trebuie sa instruiasca #e#brii %or#atiei de lucru* se#nand in autori)atia de
lucru in coloana pre$a)uta in acest scop si con%ir#and* in acest %el* ca s&au luat toate #asurile te0nice de
protectie a #uncii necesare in noua )ona de lucru si s&au instruit #e#brii %or#atiei de lucru' La ter#inarea
lucrului intr&o )ona de lucru* se%ul de lucrare trebuie sa supra$eg0e)e strangerea uneltelor* dispo)iti$elor de
lucru si utila(elor* sa de#onte)e #i(loacele de protectie #ontate prin gri(a sa si de ase#enea trebuie sa
e$acue)e #e#brii %or#atiei de lucru din )ona' Mi(loacele de protectie #ontate* care sunt co#une si necesare
ur#atoarei )one de lucru* pot ra#ane #ontate'
/81 In instalatiile electrice cu supra$eg0ere* #asurile te0nice pentru asigurarea unei noi )one de lucru se iau
de catre personalul de ser$ire operati$a* care $a %ace si ad#iterea la lucru* se#nand la coloana respecti$a din
autori)atia de lucru alaturi de se%ul de lucrare'
Indeplinirea %or#alitatilor in ca)ul intreruperii si reluarii lucrarii
Art' 22:' & /21 Intreruperea lucrarii este de co#petenta se%ului de lucrare* a ad#itentului sau a persoanelor cu
drept de control* dupa ca)' In %unctie de natura intreruperii aceasta poate %i+
a1 pentru #asa si odi0na-
b1 ca ur#are a i#posibilitatii de continuare a lucrarii-
c1 dispusa ca ur#are a nerespectarii nor#elor de protectie a #uncii-
d1 pentru utili)area %or#atiei de lucru la e,ecutarea unor lucrari urgente /re#edieri in ur#a unor incidente
etc'1-
e1 pentru e%ectuarea unor probe * incercari asupra instalatiei* $eri%icarea lucrarii-
%1 la s%arsitul progra#ului de lucru )ilnic* in ca)ul lucrarii cu o durata de e,ecutie #ai #are de o )i-
/51 !upa e$acuarea )onei de lucru* indi%erent din ce #oti$e* %iecarui #e#bru al %or#atiei de lucru ii este
inter)isa re$enirea* in ti#pul sau la inc0eierea perioadei de intrerupere a lucrarii* %ara a %i insotit de catre
se%ul de lucrare sau inainte ca acesta sa con%ir#e /dispuna1 reinceperea lucrarii' Se%ul de lucrare $a %ace u) si
in acest ca) de atributia preci)ata la Art' <2 /51 lit' (1 din pre)entele nor#e speci%ice'
Art' 222' & /21 Intreruperea pentru #asa si odi0na se %ace prin gri(a si pe raspunderea se%ului de lucrare'
/51 In ca)ul unei ast%el de intreruperi* #i(loacele de protectie si dispo)iti$ele din )ona de lucru nu trebuie
de#ontate* #e#brii %or#atiei de lucru asigurand pa)a )onei* pentru a nu per#ite accesul in interiorul ei a
altor persoane'
/61 Intreruperea lucrarii pentru #oti$ele conse#nate la al' /21 nu se conse#nea)a in autori)atia de lucru'
Art' 225' & /21 Intreruperea ca ur#are a i#posibilitatii de continuare a lucrarii se %ace prin gri(a si pe
raspunderea se%ului de lucrare* la initiati$a sa sau a unui #e#bru al %or#atiei de lucru* insusite de catre se%ul
de lucrare* la aparitia oricarui %eno#en sau situatie ce poate duce la accidentarea #e#brilor %or#atiei de
lucru* si anu#e+
a1 aparitia %urtunii-
b1 aparitia descarcarilor electrice in )ona-
c1 constatarea unei situatii in instalatie* nepre$a)ute in autori)atia de lucru-
d1 aparitia unei situatii te0nologice* ce pre)inta pericol de accidentare sau pentru care nu sunt conditii de
lucru* in concordanta cu pre$ederile instructiunilor speci%ice-
e1 nerespectarea disciplinei sau a nor#elor de protectie a #uncii de catre #e#brii %or#atiei de lucru'
/51 Intreruperea pentru unul din #oti$ele de #ai sus* nu necesita de#ontarea #i(loacelor de protectie si a
dispo)iti$elor din )ona de lucru'
/61 Pe durata intreruperii lucrarii* in instalatiile e,terioare neingradite a%late in situatiile conse#nate la
literele c1- d1 si e1 de #ai sus trebuie sa se ia #asuri de pa)a* prin care sa nu se per#ita accesul persoanelor
nea$i)ate in )ona de lucru'
/81 La re$enirea %or#atiei in )ona de lucru* dupa disparitia sau eli#inarea cau)ei care a condus la
intreruperea lucrarii* se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice e,istenta tuturor #i(loacelor de protectie #ontate in
)ona de lucru si nu#ai dupa aceea $a per#ite accesul #e#brilor %or#atiei in )ona de lucru'
/51 Intreruperea lucrarii precu# si reluarea acesteia* se conse#nea)a separat in autori)atia de lucru* la partea
re)er$ata in acest scop* notandu&se data si ora intreruperii* respecti$ reluarii lucrarii* se%ul de lucrare
se#nand in coloana respecti$a'
Art' 226' & /21 Personalul cu drept de control* ad#itentul sau personalul de ser$ire operati$a a instalatiei
respecti$e are co#petenta de a dispune se%ului de lucrare intreruperea lucrarii* in ca)ul in care se constata
nerespectarea pre$ederilor autori)atiei de lucru /depasirea )onei de lucru* neluarea #asurilor te0nice
necesare pentru reali)area )onei de lucru etc'1 sau a altor pre$ederi ale instructiunilor de protectie a #uncii
/neutili)area #i(loacelor indi$iduale de protectie* a ec0ipa#entelor te0nice corespun)atoare etc'1'
/51 !upa eli#inarea cau)elor care au condus la necesitatea intreruperii lucrarii* continuarea acesteia este
per#isa pe raspunderea se%ului de lucrare'
/61 In ca)ul nerespectarii de catre se%ul de lucrare a dispo)itiilor pri#ite* indi%erent de #oti$e* personalul de
control* ad#itentul sau personalul de ser$ire operati$a a instalatiei respecti$e trebuie sa e$acue)e %or#atia
de lucru* sa retraga autori)atia de lucru si sa anunte e#itentul pentru luarea #asurilor necesare in $ederea
continuarii lucrarilor'
/81 Intreruperea lucrarii dispuse con%or# celor de #ai sus $a %i conse#nata in autori)atia de lucru* notandu&
se data si ora intreruperii* iar se%ul de lucrare $a se#na in coloana re)er$ata in acest scop' Reluarea lucrarii
trebuie sa %ie conse#nata* de ase#enea* in autori)atia de lucru* notandu&se data si ora* iar se%ul de lucrare
trebuie sa se#ne)e in coloana corespun)atoare '
Art' 228' & /21 Necesitatea utili)arii %or#atiei de lucru pentru e,ecutarea unor lucrari urgente* i#pune
intreruperea te#porara a lucrarii* la dispo)itia ad#itentului sau a e#itentului'
/51 In aceasta situatie* %or#atia de lucru e$acuea)a )ona de lucru* iar #i(loacele de protectie si dispo)iti$ele
din aceasta )ona pot ra#ane #ontate'
/61 Pe durata intreruperii lucrarii* in instalatiile e,terioare neingradite* se%ul de lucrare trebuie sa ia #asuri de
pa)a* pentru a nu se per#ite accesul persoanelor nea$i)ate in )ona de lucru'
/81 La re$enirea %or#atiei in )ona de lucru dupa intreruperea lucrarii in alte situatii decat cele pre$a)ute la
alin' /61 de #ai sus* se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice e,istenta tuturor #i(loacelor de protectie pre$a)ute in
autori)atia de lucru si nu#ai dupa aceea $a per#ite accesul #e#brilor %or#atiei in )ona de lucru'
/51 Intreruperea si reluarea lucrarii trebuie conse#nata in autori)atia de lucru'
Art' 225' & /21 Personalul de ser$ire operati$a* in calitate de ad#itent* trebuie sa ceara se%ului de lucrare
intreruperea lucrarii* in instalatia in care se lucrea)a* cand sunt necesare probe* incercari sau re$enire la
sc0e#a nor#ala'
/51 In instalatiile %ara personal de supra$eg0ere* solicitarea intreruperii lucrarii poate %i data de ad#itentul*
e#itentul sau coordonatorul lucrarii'
/61 Ad#itentul* e#itentul sau coordonatorul lucrarii trebuie sa dispuna tuturor se%ilor de lucrare e$acuarea
personalului si* daca situatia o cere* de#ontarea #i(loacelor de protectie din )onele de lucru'
/81 Se%ii de lucrari sunt obligati sa respecte dispo)itiile ad#itentului* e#itentului sau coordonatorului*
re%eritoare la intreruperea lucrarilor si de#ontarea #i(loacelor de protectie din )onele de lucru* daca situatia
o cere si sa retraga #e#brii %or#atiei din aceste )one* con%ir#and aceasta prin co#pletarea autori)atiilor de
lucru la partea >Intreruperea si reluarea lucrarii>'
/51 In ti#pul e%ectuarii probelor* incercarilor etc' care se %ac de catre o alta %or#atie* cu autori)atie de lucru
proprie* se%ul de lucrare* a carui lucrare a %ost intrerupta* trebuie sa supra$eg0e)e in #od deosebit #e#brii
%or#atiei proprii* pentru a nu patrunde in )ona respecti$a* atat ti#p cat durea)a intreruperea lucrarii'
/61 Reluarea lucrarii este ad#isa nu#ai dupa pri#irea aprobarii in acest sens de la ad#itent* e#itent sau
coordonator si dupa co#pletarea autori)atiei de lucru la partea re)er$ata in acest scop'
/;1 In instalatiile electrice cu supra$eg0ere* se%ul de lucrare trebuie sa ia #asuri de asigurare i#potri$a
accidentelor de natura neelectrica'
/<1 Se%ul de lucrare este obligat ca la reluarea lucrarii sa ia toate #asurile te0nice necesare in )ona de lucru*
con%ir#and aceasta prin se#nare in autori)atia de lucru'
/91 In instalatiile electrice cu supra$eg0ere* de#ontarea si re#ontarea #i(loacelor de protectie in )ona de
lucru* ca ur#are a intreruperii lucrarii* pot %i e,ecutate de catre personalul de ser$ire operati$a sau de catre
se%ul de lucrare'
Art' 226' & /21 Se ad#ite ca in instalatiile electrice* se%ul de lucrare care e,ecuta lucrari de de%ectoscopie sau
incercari cu tensiune #arita* in ba)a autori)atiei de lucru* sa de#onte)e si sa re#onte)e #i(loacele de
protectie din )ona de lucru proprie'
/51 E#itentul trebuie sa conse#ne)e in autori)atia de lucru* /Cap' A* po)' 26 >Masuri supli#entare>1
lucrarile ce trebuie intrerupte pe ti#pul incercarilor si nu#ele se%ilor de lucrare'
/61 Se%ul de lucrare de incercari si de%ectoscopie trebuie sa solicite ad#itentului intreruperea lucrarilor din
instalatia ce ur#ea)a a %i supusa incercarilor si de#ontarea #i(loacelor de protectie in )onele de lucru* daca
situatia o cere'
/81 Se%ii de lucrari ai %or#atiilor de lucru care se retrag trebuie sa conse#ne)e intreruperea lucrarilor in
autori)atiile de lucru a%late asupra lor* ad#itentul $a retine aceste autori)atii de lucru la el' E%ectuarea
incercarilor este per#isa nu#ai dupa ce s&a %acut intreruperea lucrarilor la toate %or#atiile de lucru ce
lucrea)a la instalatia supusa incercarilor'
/51 !upa ter#inarea incercarilor* de#ontarea instalatiilor utili)ate la incercari si descarcarea de sarcina
capaciti$a* se%ul de lucrare pentru incercari si de%ectoscopie $a co#unica ad#itentului ter#inarea lucrarii si
posibilitatea reluarii lucrarilor de catre %or#atiile de lucru ale caror lucrari au %ost intrerupte'
/61 Se%ii de lucrari trebuie sa $eri%ice si sa reali)e)e din nou toate #asurile te0nice necesare in )onele de
lucru proprii* con%ir#and aceasta prin se#narea in autori)atia de lucru in partea re)er$ata in acest scop* la
reluarea lucrarii'
Art' 22;' & /21 Intreruperea lucrarii la s%arsitul progra#ului de lucru )ilnic* in ca)ul lucrarilor %ara scoatere de
sub tensiune sau cu scoatere de sub tensiune* dar %ara repunere )ilnica sub tensiune* trebuie sa se %aca prin
gri(a si pe raspunderea se%ului de lucrare* %ara anuntarea ad#itentului si %ara de#ontarea #i(loacelor de
protectie si a dispo)iti$elor din )ona de lucru' Se e,ceptea)a lucrarile in instalatiile electrice cu
supra$eg0ere* cand autori)atia de lucru se preda ad#itentului* care o pastrea)a pe durata intreruperii lucrarii'
/51 La re$enirea %or#atiei in )ona de lucru* se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice e,istenta tuturor #i(loacelor
de protectie pre$a)ute in autori)atia de lucru si nu#ai dupa aceea $a per#ite accesul #e#brilor %or#atiei in
)ona de lucru'
/61 Intreruperea si reluarea lucrarii trebuie conse#nata in autori)atia de lucru'
Art' 22<' & /21 Intreruperea lucrarii la s%arsitul progra#ului de lucru )ilnic* precu# si reluarea lucrarii intr&
una din )ilele ur#atoare* in ca)ul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune dar cu repunere )ilnica sub tensiune*
trebuie sa se %aca de catre se%ul de lucrare cu anuntarea si aprobarea ad#itentului'
/51 Se%ul de lucrare trebuie sa de#onte)e #i(loacele de protectie si dispo)iti$ele din )ona de lucru* la
s%arsitul progra#ului de lucru )ilnic'
/61 Se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice conditiile te0nice necesare repunerii sub tensiune a instalatiei /partii
din instalatie1 si sa e$acue)e #e#brii %or#atiei* conse#nand in autori)atia de lucru data si ora intreruperii
lucrarii si se#nand in partea re)er$ata in acest scop'
/81 Se%ul de lucrare trebuie sa co#unice ad#itentului intreruperea lucrarii* de#ontarea #i(loacelor de
protectie si dispo)iti$elor din )ona de lucru* #ontate prin gri(a sa* inclusi$ e$acuarea #e#brilor %or#atiei de
lucru* speci%icand ca instalatia poate %i pusa sub tensiune'
/51 Se%ul de lucrare trebuie sa anunte ad#itentul /direct sau prin tele%on ori radio1 ca intentionea)a sa reia
lucrarea'
/61 !upa luarea #asurilor te0nice pentru reali)area separarii electrice in instalatiile electrice cu
supra$eg0ere* ad#itentul trebuie sa trans#ita direct aprobarea de reincepere a lucrarii'
/;1 Se%ul de lucrare trebuie sa reali)e)e #asurile te0nice necesare in )ona de lucru si $a dispune #e#brilor
%or#atiei reluarea lucrarii* conse#nand in autori)atia de lucru data si ora reluarii lucrarii* si se#nand in
partea re)er$ata in acest scop'
/<1 In situatia in care se%ul de lucrare este si ad#itent* reluarea lucrarii se $a %ace pe proprie raspundere dupa
luarea tuturor #asurilor te0nice de securitate a #uncii pentru reali)area )onei de lucru si dupa conse#narea
reluarii lucrarii in autori)atia de lucru'
/91 Cand aprobarea de reluare a lucrarii se reali)ea)a prin trans#itere indirecta* se%ul de lucrare $a cere si $a
conse#na la capitolul E in %or#ularul autori)atiei de lucru* in coloana a%erenta se#naturii ad#itentului
nu#arul #esa(ului pentru #asurile te0nice pe care nu le&a e,ecutat personal'
/2:1 Nereluarea lucrarilor intrerupte dupa #ai #ult de trei )ile lucratoare consecuti$e conduce la pierderea
$alabilitatii %or#ularului autori)atiei de lucru' Reluarea lucrarii dupa #ai #ult de trei )ile trebuie reali)ata in
ba)a unei noi autori)atii de lucru'
Indeplinirea %or#alitatilor la ter#inarea lucrarii
Art' 229' & /21 La ter#inarea lucrarii* se%ul de lucrare trebuie sa asigure in succesiune* strangerea tuturor
#aterialelor si uneltelor* e,ecutarea curateniei* de#ontarea #i(loacelor de protectie #ontate i#preuna cu
%or#atia sa in )ona de lucru si e$acuarea tuturor #e#brilor %or#atiei din instalatie' Se%ul de lucrare trebuie
sa predea instalatia ad#itentului* e,ecutand i#preuna cu acesta probele %unctionale ale aparatelor re$i)uite*
posibil a %i e,ecutate inainte de punerea sub tensiune* dupa care co#pletea)a in autori)atia de lucru partea
ce&l pri$este la capitolul = >Ter#inarea lucrarii si predarea&pri#irea instalatiei> inclusi$ obtinerea
se#naturilor #e#brilor %or#atiei de lucru'
/51 In ca)ul in care %or#atia de lucru este de alta specialitate si e,ecuta lucrari in instalatii electrice* sub
supra$eg0erea unui electrician supra$eg0etor de lucrare* anuntarea ter#inarii lucrarii se $a %ace de catre
se%ul acestei %or#atii* supra$eg0etorului'
/61 Co#unicarea ter#inarii lucrarii se %ace de catre se%ul de lucrare /supra$eg0etor1 ad#itentului direct sau
indirect* prin #esa( radio sau tele%onic* conse#nat in e$identele operati$e sau in caietul de #esa(e' In ca)ul
in care aceasta co#unicare se %ace direct* ad#itentul $a retine autori)atia de lucru* iar in ca)ul co#unicarii
indirecte* se%ul de lucrare $a preda ulterior ad#itentului autori)atia de lucru'
/81 !in #o#entul co#unicarii ter#inarii lucrarii de catre se%ul de lucrare ad#itentului* este inter)is accesul
#e#brilor %or#atiei de lucru in instalatia /partea din instalatie1 la care au lucrat* aceasta putand %i pusa sub
tensiune'
/51 !upa pri#irea co#unicarii de ter#inare a lucrarii* din partea tuturor se%ilor de lucrare pe care i&a ad#is
la lucru /sau care au %ost ad#isi la lucru de catre personalul de ser$ire operati$a1* ad#itentul trebuie sa
anunte personalul de co#anda operati$a* care are instalatia respecti$a in co#anda ne#i(locita sau cel de
coordonare* despre ter#inarea lucrarii si posibilitatea punerii sub tensiune a instalatiei /partii din instalatie1'
Art' 25:' & /21 In ca)uri deosebite este per#is ca instalatia sau partea din instalatie sa %ie pusa sub tensiune*
inaintea ter#inarii nor#ale a lucrarii' In aceste situatii* personalul de co#anda operati$a sau de coordonare*
se adresea)a ad#itentului* singura persoana care are dreptul sa con%ir#e posibilitatea punerii instalatiei sau
partii din instalatie sub tensiune'
/51 !e ase#enea este per#is ca lucrarea sa se inc0eie %ara punerea sub tensiune a instalatiei' In aceste
situatii* ad#itentul con%ir#a inc0eierea lucrarii prin se#narea autori)atiei la cap = pct'22 si $a co#unica
dispecerului inc0eierea lucrarii %ara punerea sub tensiune a instalatiei'
/61 Se%ii de lucrari trebuie ca* la dispo)itia ad#itentului* sa inc0eie in cel #ai scurt ti#p lucrarile* sa
de#onte)e #i(loacele de protectie din )ona de lucru /#ontate prin gri(a lor1* sa e$acue)e #e#brii
%or#atiilor de lucru proprii din instalatie si sa co#unice ter#inarea lucrarilor per#itand punerea sub
tensiune a instalatiei sau partii din instalatie'
/81 Metodologia de con%ir#are a ter#inarii lucrarilor in aceste situatii este aceeasi ca in ca)ul ter#inarii
nor#ale'
/51 Pentru situatiile in care se%ii de lucrare* respecti$ #e#brii %or#atiilor de lucru* nu au %ost gasiti in )onele
de lucru* ad#itentul trebuie sa se asigure ca instalatia din punct de $edere te0nic* poate %i pusa sub tensiune
/nu sunt parti lipsa* nu sunt scurtcircuitoare #ontate* etc'* care ar putea conduce la accidente u#ane sau
te0nice1' In aceasta situatie ad#itentul trebuie sa asigure personal de pa)a* care sa i#piedice accesul
%or#atiilor in )ona de lucru' Personalul de pa)a nu are $oie sa paraseasca locurile %i,ate* pana cand se%ii de
lucrari* luand act de situatia sur$enita* $or conse#na in autori)atiile de lucru ter#inarea lucrarilor'
6'5'5' E,ecutarea lucrarilor %ara autori)atie de lucru
Art' 252' & In instalatiile electrice in e,ploatare se pot e,ecuta lucrari %ara autori)atie de lucru* in ba)a+
a1 instructiunilor te0nice interne de protectie a #uncii /ITI&PM1-
b1 atributiilor de ser$iciu /AS1-
c1 dispo)itiilor $erbale /!31-
d1 proceselor $erbale /P31'
Art' 255' & /21 E,ecutarea de lucrari in instalatiile electrice din e,ploatare %ara AL se %ace pe ba)a unei
dispo)itii a e#itentului'
/51 La e,ecutarea lucrarilor %ara AL se ad#ite cu#ulul de %unctii* con%or# pre$ederilor Art' <6 din
pre)entele instructiuni speci%ice'
/61 La e,ecutarea lucrarilor ara AL trebuie sa se respecte pre$ederile Art'2:6 /81 din pre)entele instructiuni
speci%ice'
6'5'6' E,ecutarea lucrarilor in ba)a instructiunilor te0nice interne de protectie a #uncii /ITI&
PM1
Art' 256' & E,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice din e,ploatare in ba)a ITI&PM* este per#isa
personalului autori)at in acest sens'
Art' 258' & ITI&PM se aproba de catre conducatorul unitatii care a elaborat instructiunea si se a$i)ea)a din
punct de $edere al #asurilor de securitate a #uncii de unitatea de e,ploatare la care se aplica- continutul ITI&
PM este structurat in ane,a 6 ! la pre)enta instructiune'
Art' 255' & /21 Lista categoriilor de lucrari ce se pot e,ecuta pe ba)a de ITI&PM* este pre)entata in ane,a8'
/51 Unitatile /subunitatile1 $or intoc#i liste cu lucrarile deri$ate din ane,a 8* care trebuie aprobate de
conducatorii acestora' Aceste liste pot %i co#pletate si cu alte lucrari* ce $or %i a$i)ate de ase#eni de
conducatorul unitatii /subunitatii1 de e,ploatare'
/61 Lista personalului care are dreptul de a e,ecuta lucrari in ba)a ITI&PM* a$and pentru %iecare lucrator
preci)ate nu#erele ITI&PM respecti$e* din lista cu denu#irile acestora* trebuie sa se a%le la sediul %or#atiei
de lucru care e,ecuta lucrari in ba)a lor si la sediul personalului care ad#ite la lucru'
/81 ITI&PM se $a a%la asupra se%ului de lucrare in ti#pul e,ecutarii lucrarii'
Art' 256' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor in ba)a ITI&PM* #asura organi)atorica de dispunere a lucrarii*
trebuie sa se reali)e)e* prin conse#narea lucrarilor de catre e#itent* intr&un registru special destinat acestui
scop a%lat la sediul unitatii /sau al subunitatii1 care are in e,ploatare instalatia in care ur#ea)a a se lucra*
notandu&se+
a1 instalatia in care ur#ea)a a se lucra-
b1 nu#arul ITI&PM in ba)a careia ur#ea)a a se e,ecuta lucrarea-
c1 nu#ele e#itentului* ad#itentului* se%ului de lucrare si al #e#brilor %or#atiei de lucru-
d1 data e,ecutarii lucrarii-
e1 se#naturile e#itentului si a se%ului de lucrare
%1 data si ora la care se%ul de lucrare a co#unicat personalului de ser$ire operati$a inceperea si ter#inarea
lucrarii'
/51 Pentru %or#atiile dispersate teritorial* dispo)itia de e,ecutare a lucrarilor in ba)a ITI&PM se poate da si
tele%onic* cu conse#narea si apoi con%ir#area prin se#natura in registrul a%erent* #entionat la pct' /21 e1 '
/61 In $ederea e,ecutarii unei lucrari pe ba)a ITI&PM in instalatii electrice* personalul de ser$ire operati$a
trebuie sa conse#ne)e in e$identele sale operati$e ur#atoarele+
a1 denu#irea instalatiei si a ec0ipa#entului /ele#entului1 la care se lucrea)a-
b1 nu#arul ITI&PM in ba)a careia se e,ecuta lucrarea-
c1 nu#ele se%ului de lucrare si nu#arul #e#brilor %or#atiei de lucru-
d1 #ane$rele e,ecutate-
e1 data si ora inceperii si ter#inarii lucrarii-
/81 La e,ecutarea unei lucrari in instalatii electrice in ba)a ITI&PM care necesita #ane$re /#odi%icari ale
sc0e#ei* intreruperi de tensiune1 sau a%ectea)a circuite secundare* se%ul de lucrare $a solicita personalului
operati$ e,ecutarea acestora' Aprobarea pentru e%ectuarea #ane$relor de catre personalul operati$ sau
#odi%icarea circuitelor secundare se da de catre treapta de conducere operati$a'
Art' 25;' & /21 =or#atia de lucru trebuie sa aiba con%or# pre$ederii ITI&PM* un nu#ar #ini# de e,ecutanti
cu grupe de autori)are necesare e,ecutarii #ane$relor si a lucrarii'
/51 =or#atia poate %i co#pletata cu personal de alta specialitate* se%ul de lucrare a$and obligatia instruirii
corespun)atoare lucrarii speci%ice care ur#ea)a sa se e,ecute'
/61 Masurile pri$ind autoad#iterea la lucrare* supra$eg0erea in ti#pul lucrarii* intreruperea lucrarii* #utarea
in alta )ona de lucru* se iau de catre se%ul de lucrare* %ara a %i conse#nate'
Art' 25<' & La e,ecutarea lucrarilor in ba)a ITI&PM in instalatiile electrice %ara supra$eg0ere* se inter)ice
autoad#iterea* daca in instalatia separata electric lucrea)a conco#itent si alte %or#atii de lucru'
6'5'8' E,ecutarea lucrarilor in ba)a atributiilor de ser$iciu /AS1
Art' 259' & Lucrarile in ba)a atributiilor de ser$iciu se e,ecuta nu#ai de catre personalul de ser$ire operati$a
a instalatiilor electrice'
Art' 26:' & La lucrarile e,ecutate in ba)a atributiilor de ser$iciu* #asura organi)atorica de indeplinire a
%or#elor de lucru se reali)ea)a prin se#natura de preluare a ser$iciului* in registrul operati$ /$a se#na
intreaga %or#atie de lucru1'
Art' 262' & Masurile organi)atorice pri$ind ad#iterea la lucru* supra$eg0erea in ti#pul lucrului* intreruperea
lucrarii* #utarea in alta )ona de lucru* trebuie sa %ie luate de catre se%ul de lucrare* %ara a %i conse#nate'
Art' 265' & Lista categoriilor de lucrari ce se pot e,ecuta in ba)a atributiilor de ser$iciu* este cuprinsa in
ane,a 8'
Art' 266' & /21 Unitatile /subunitatile1 $or intoc#i liste cu lucrarile concrete deri$ate din ane,a 8* care trebuie
aprobate de conducatorii acestora' Aceste liste pot %i co#pletate si cu alte lucrari'
/51 Lista lucrarilor ce se e,ecuta in ba)a atributiilor de ser$iciu* trebuie sa se a%le la sediul personalului de
ser$ire operati$a si trebuie cunoscuta de acesta'
6'5'5' E,ecutarea lucrarilor in ba)a dispo)itiilor $erbale /!31
Art' 268' & Categoriile de lucrari care se pot e,ecuta in ba)a dispo)itiilor $erbale sunt pre)entate in ane,a 8
la pre)entele instructiuni proprii* iar acestea nu sunt li#itati$e'
Art' 265' & /21 Lista lucrarilor ce se pot e,ecuta pe ba)a dispo)itiilor $erbale trebuie aprobata de
conducatorul unitatii si trebuie sa se a%le la sediul subunitatii si la personalul de ser$ire operati$a'
/51 E#itentii dispo)itiilor $erbale trebuie sa se con$inga ca acestea au %ost intelese co#plet si corect de catre
cel /cei1 caruia /carora1 le&au %ost dispuse'
6'5'6' E,ecutarea lucrarilor in ba)a proceselor $erbale /P31
Art' 266' & E,ecutarea lucrarilor in ba)a proceselor $erbale se ad#ite in instalatiile electrice scoase de sub
tensiune* in care instalatia sau partea din instalatie la care se lucrea)a este separata $i)ibil prin de)legari de
cordoane sau conductoare la liniile electrice aeriene* de#ontarea unor portiuni de bare sau de)legarea
conductoarelor de la aparata('
Art' 26;' & Ele#entele cuprinse in procesul $erbal sunt pre)entate in ane,a 6E* procedura de circulatie si
pastrare %iind con%or#a in acest sens cu cele ale autori)atiei de lucru din pre)entele instructiuni'
Art' 26<' & Aprobarea de incepere a lucrarii si co#unicarea pri$ind ter#inarea lucrarii trebuie sa se dea prin
trans#itere directa'
6'6' Masuri te0nice si organi)atorice de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in
instalatiile electrice din e,ploatare* %ara scoaterea acestora de sub tensiune
Art' 269' & /21 E,ecutarea lucrarilor %ara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice din e,ploatare este
ad#isa in situatia in care+
a1 )ona de lucru este situata la o distanta #ai #are decat li#ita ad#isa /distanta de $ecinatate1 stabilita la
Art' 89 /51 si sunt luate #asuri te0nice con%or# Art' 28: din pre)entele instructiuni-
b1 )ona de lucru sau o parte a acesteia se situea)a sub li#ita ad#isa/ distanta de $ecinatate1 %ata de partile
a%late sub tensiune ale instalatiilor electrice si sunt luate #asuri te0nice con%or# Art' 28: din pre)entele
instructiuni'
c1 )ona de lucru este situata in instalatiile electrice la care s&a intrerupt tensiunea si s&au reali)at separarile
electrice* dar care nu sunt legate la pa#ant si in scurtcircuit si sunt luate #asuri te0nice con%or# Art' 285 din
pre)entele instructiuni
d1 lucrarea se e,ecuta direct asupra instalatiei electrice sub tensiune si sunt luate #asuri te0nice con%or# Art'
285 sau 286 din pre)entele instructiuni'
/51 Conducatorul unitatii de e,ploatare trebuie sa aprobe lista lucrarilor ce se e,ecuta %ara scoatere de sub
tensiune precu# si a %or#ei organi)atorice con%or# pre$ederilor Art' ;; din pre)entele instructiuni* in ba)a
careia personalul este obligat sa le e,ecute'
/61 Lucrarile %ara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si ec0ipa#entelor electrice trebuie sa %ie e,ecutate
de catre personalul autori)at pentru lucrul sub tensiune'
Art' 28:' & Pentru e,ecutarea lucrarilor la distanta #ai #are decat li#ita ad#isa / distanta de $ecinatate1* %ata
de partile a%late sub tensiune ale instalatiilor electrice* trebuie sa se reali)e)e ur#atoarele #asuri te0nice+
a1 identi%icarea instalatiei /)onei1 la care ur#ea)a a se lucra-
b1 $eri%icarea $i)uala a continuitatii legarii la pa#ant a partilor #etalice care in #od nor#al nu trebuie sa %ie
sub tensiune-
c1 deli#itarea #ateriala a )onei de lucru* #ontarea panourilor de se#nali)are de securitate si 7sau #arcarea
li#itei de acces pe stalpii #etalici in ca)ul $opsirii sau lucrarilor de lacatuserie asupra acestora'
d1 luarea #asurilor pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica-
Art' 282' & In ti#pul e,ecutarii lucrarilor la distanta #ai #are decat li#ita ad#isa /distanta de $ecinatate1*
%ata de partile a%late sub tensiune ale instalatiilor electrice* sunt inter)ise+
a1 de#ontarea ingradirilor per#anente sau depasirea acestora-
b1 urcarea pe posturile de trans%or#are aeriene* pe suportul aparata(ului a%lat sub tensiune si pe ingradirile
per#anente ale acestuia'
Art' 285' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor sub li#ita ad#isa /distanta de $ecinatate1 %ata de partile a%late sub
tensiune ale instalatiilor electrice* trebuie sa se reali)e)e* cel putin* ur#atoarele #asuri te0nice+
a1 identi%icarea instalatiei /locului1 in care ur#ea)a a se lucra-
b1 $eri%icarea $i)uala a continuitatii legarii la pa#ant a partilor #etalice care in #od nor#al nu trebuie sa %ie
sub tensiune-
c1 $eri%icarea lipsei tensiunii* dupa ca)* la ele#entele #etalice ale instalatiilor din $iitoarea )ona de lucru
/stalpi #etalici* stela(e #etalice ale tablourilor de distributie* usi ale cutiilor de distributie* %iridelor de
bransa#ent etc'1* utili)and detectorul de (oasa tensiune-
d1 #ontarea de ingradiri electroi)olante #obile* dupa ca)
e1 deli#itarea #ateriala a )onei de lucru* dupa ca)* si #ontarea indicatoarelor de securitate-
%1 luarea #asurilor pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica-
Art' 286' & Pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice sau partile din instalatii separate electric
trebuie sa se reali)e)e ur#atoarele #asuri te0nice+
a1 identi%icarea instalatiei /locului1 in care ur#ea)a a se lucra-
b1 $eri%icarea integritatii legarii la pa#ant a carcaselor aparata(elor* a stalpilor si suportilor #etalici si de
beton /dupa ca)1-
c1 $eri%icarea lipsei tensiunii si descarcarea de sarcina capaciti$a a instalatiei la care ur#ea)a a se lucra-
$eri%icarea lipsei tensiunii se $a e%ectua* dupa ca)* si la ele#entele #etalice ale instalatiilor /stalpi #etalici*
stela(e #etalice ale tablourilor de distributie* usi ale cutiilor de distributie* %iridelor de bransa#ent etc'1-
d1 deli#itarea #ateriala a )onei de lucru si #ontarea panourilor de se#nali)are de securitate* dupa ca)-
e1 luarea #asurilor pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica-
%1 utili)area dispo)iti$elor si sculelor pentru lucru sub tensiune /dupa ca)1
Art' 288' & Lucrarile care se e,ecuta direct asupra partilor a%late sub tensiune ale instalatiilor electrice /de
catre personalul de ser$ire operati$a sau de #entenanta1* prin #etoda >in contact>* trebuie sa aiba la ba)a* ca
%or#a organi)atorica ITI&PM sau AS* iar cele care se e,ecuta prin #etoda > la potential> trebuie sa aiba la
ba)a* ca %or#a organi)atorica ITI&PM intoc#it in con%or#itate cu instructiunile te0nologice speci%ice
lucrarilor'
Art' 285' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune in contact la (oasa tensiune trebuie sa se reali)e)e
ur#atoarele #asuri te0nice+
a1 identi%icarea instalatiei /locului1 in care ur#ea)a a se lucra-
b1 $eri%icarea $i)uala a continuitatii legarii la pa#ant a partilor #etalice care in #od nor#al nu trebuie sa %ie
sub tensiune-
c1 $eri%icarea lipsei de tensiune e%ectuata la partile #etalice de la pct'b %acuta cu detectorul de (t
d1 deli#itarea #ateriala a )onei de lucru* dupa ca)* si #ontarea panourilor de se#nali)are de securitate-
e1 luarea #asurilor pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica-
%1 asigurarea de catre se%ul de lucrare si #e#brii %or#atiei ca in spate si in partile laterale nu sunt in
apropiere parti a%late sub tensiune neingradite sau neprote(ate* ast%el incat sa e,iste su%icient spatiu* care sa
per#ita e%ectuarea #iscarilor necesare la lucrare* in conditii de securitate
g1 utili)area dispo)iti$elor si sculelor pentru lucru sub tensiune /dupa ca)1
/51 Pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune in contact la inalta tensiune este necesara autori)area speciala a
personalului-
/61 E,ecutantii trebuie sa utili)e)e ec0ipa#entele indi$iduale de protectie la locul de #unca* dispo)iti$ele si
#i(loacele de protectie no#inali)ate in instructiunea te0nologica a%erenta -
/81 La %olosirea pentru lucrul la inalti#e a autoscarii #ecanice* pentru e$itarea pericolului de accidentare a
personalului deser$ent /so%eri sau electricieni&so%eri1* in ca)ul atingerii accidentale a autoscarii cu ele#entele
instalatiei sub tensiune* personalul respecti$ trebuie sa %ie dotat si sa utili)e)e in ti#pul coborarii si urcarii in
cabina autoscarii* precu# si la #ane$rarea acesteia* #anusi electroi)olante* incalta#inte electroi)olanta si
casca de protectie'
Art' 286' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor asupra instalatiilor a%late sub tensiune la potential* trebuie sa se
reali)e)e ur#atoarele #asuri te0nice+
a1 identi%icarea instalatiei /locului1 in care ur#ea)a a se lucra-
b1 luarea #asurilor pentru e$itarea accidentelor de natura neelectrica-
c1 utili)area dispo)iti$elor si uneltelor electroi)olante speciale'
/51 Pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune la potential la inalta tensiune este necesara autori)area speciala
a personalului'
/61 In ca)ul in care se lucrea)a sub tensiune pe o linie electrica aeriana de inalta tensiune* trebuie sa se scoata
din %unctiune instalatiile de reanclansare auto#ata* pe toata durata lucrarilor'
/81 Linia electrica aeriana de inalta tensiune la care se lucrea)a si care a declansat prin protectie* nu se $a
reconecta decat dupa ce s&au clari%icat #oti$ele declansarii* respecti$ ca acestea nu pro$in din )ona in care
se lucrea)a sub tensiune'
/51 E,ecutantii trebuie sa utili)e)e ec0ipa#entele indi$iduale de protectie la locul de #unca* dispo)iti$ele si
#i(loacele de protectie no#inali)ate in instructiunea te0nologica a%erenta'
6'8' Masuri de securitate a #uncii la ser$irea operati$a a instalatiilor electrice
Art' 28;' & Personalul de ser$ire operati$a trebuie sa indeplineasca ur#atoarele conditii+
a1 sa detina #ini#u# grupa a I3&a de autori)are daca isi des%asoara singur acti$itatea in instalatiile electrice-
b1 sa detina #ini#u# grupa a I3&a* respecti$ #ini#u# grupa a II&a de autori)are* daca instalatiile electrice
sunt ser$ite operati$ de doua sau #ai #ulte persoane'
Art' 28<' & In ca)uri (usti%icate si pe ti#p li#itat* se ad#ite ca la dispo)itia* sau cu aprobarea conducerii
subunitatii de e,ploatare* %or#atia de ser$ire operati$a de ser$iciu sa %ie #arita sau co#pletata* cu alt
personal de e,ploatare' In ase#enea ca)uri* introducerea si scoaterea din %or#atia de ser$ire operati$a de
ser$iciu a personalului supli#entar se $a conse#na de catre se%ul de tura in e$identele operati$e /nu#ele si
prenu#ele* )iua si ora* persoana care a dispus1' Persoanele introduse supli#entar in %or#atia de ser$ire
operati$a de ser$iciu trebuie sa se#ne)e in registrul operati$ si se subordonea)a se%ului de tura* a$and
raspunderi corespun)atoare atributiilor speci%ice %unctiei e,ercitate sau sarcinilor incredintate'
Art' 289' & /21 Personalului de ser$ire operati$a ii este inter)is sa de#onte)e ingradirile per#anente ale
instalatiilor electrice sub tensiune si sa patrunda dincolo de aceste ingradiri'
/51 Se per#ite desc0iderea ingradirilor /%i,e sau #obile1 sau a $i)oarelor* capacelor* etc'1 unor dispo)iti$e
/$i)oare* capace etc'1 special destinate pentru a crea posibilitatea controlului curent /$i)ual1 a
ec0ipa#entelor a%late in interiorul ingradirilor* %iind inter)isa depasirea catre interior a planului acestor
dispo)iti$e cu orice parte a corpului'
Art' 25:' & Personalul de ser$ire operati$a trebuie sa insoteasca in instalatiile electrice cu supra$eg0ere in
care&si des%asoara acti$itatea persoanele cu drept de control sau alt personal aprobat de conducerea unitatii'
Supra$eg0erea instalatiilor electrice
Art' 252' & Personalul de ser$ire operati$a care asigura nu#ai supra$eg0erea instalatiilor electrice* isi
des%asoara acti$itatea in ba)a atributiilor sale de ser$iciu* putand detine #ini#u# grupa a II&a de autori)are'
Controlul instalatiilor electrice
Art' 255' & /21 Controlul instalatiilor electrice se e%ectuea)a de catre una sau doua persoane'
/51 In ur#atoarele situatii controlul trebuie sa se e%ectue)e de catre doua persoane+
a1 instalatii no#inali)ate ca )ona de risc ridicat si speci%ic-
b1 instalatii subterane la care accesul se %ace prin trape-
c1 instalatii electrice e,terioare /LEA1 pe ti#p de noapte sau $i)ibilitate redusa /$iscol* %urtuna* ceata* ploi
torentiale1'
Art' 256' & /21 La controlul instalatiilor electrice de inalta tensiune a%late intr&o incinta* interioara sau
e,terioara* usa /poarta1 de intrare in incinta respecti$a trebuie sa %ie incuiata din interior* de catre cel ce
e,ecuta controlul* in asa %el incat sa nu se per#ita accesul unor persoane nea$i)ate* dar sa se per#ita in
sc0i#b iesirea rapida in ca) de necesitate' La e%ectuarea controlului in conditii de intuneric si noaptea* este
obligatorie aprinderea lu#inii din incinta sau %olosirea unei surse independente de lu#ina'
/51 In instalatiile electrice cu supra$eg0ere* se%ul de tura poate da dispo)itii pentru control in situatii
deosebite /%urtuna* ploaie* $iscol etc'1' In aceste situatii se%ului de tura respecti$ ii re$in responsabilitatile
e#itentului'
Art' 258' & /21 In ti#pul e%ectuarii controlului* celor care il e,ecuta le sunt inter)ise+
a1 e,ecutarea oricaror lucrari-
b1 de#ontarea ingradirilor per#anente ale instalatiilor electrice-
c1 urcarea pe stalpii liniei-
d1 urcarea pe structurile ec0ipa#entelor electrice'
/51 Se per#ite* la e%ectuarea controlului* aplicarea pre$ederilor Art'289 /51 de #ai sus'
/61 In ti#pul e,ecutarii controlului* instalatia /celula* linie* ec0ipa#ent1 trebuie considerata ca a%lata sub
tensiune* c0iar in ca)ul in care se cunoaste ca s&a intrerupt tensiunea* a$and in $edere posibilitatea punerii
instalatiei sub tensiune /$oita sau accidentala1'
Art' 255' & /21 In ca)ul in care la control se constata o punere la pa#ant /atingerea unei parti din instalatie
care se a%la sub tensiune cu ingradirea per#anenta* carcasa* stela(ul* peretii* pardoseala sau un conductor
ca)ut la pa#ant1* persoanei care e,ecuta controlul ii este inter)isa apropierea de locul de de%ect* inainte de
scoaterea instalatiei de sub tensiune'
/51 Este inter)isa parcurgerea pe sub conductoare a traseului unei linii electrice aeriene in cadrul controlului
de noapte sau care se e,ecuta* ca ur#are a unei declansari /c0iar RAR reusit1' Se e,ceptea)a liniile de 22:
A3* la care este per#isa parcurgerea pe sub conductoare a traseului* in ti#pul )ilei* in $ederea depistarii
de%ectelor la aceste linii'
/61 In ca)ul in care la controlul unei linii electrice aeriene se gaseste in localitati un conductor rupt* ca)ut la
pa#ant sau care atarna* persoana care %ace controlul este obligata sa ia #asuri de pre$enire a apropierii
trecatorilor de acesta /organi)area unei pa)e la locul de de%ect* %i,area pe tarusi a unor panouri de securitate
de inter)icere etc'1 si sa anunte i#ediat personalul de conducere operati$a pentru luarea de #asuri
corespun)atoare'
/81 In ca)ul in care conductorul rupt se a%la in a%ara localitatilor* persoana care %ace controlul trebuie sa
anunte personalul de conducere operati$a cat #ai repede posibil'
Art' 256' & In ti#pul controlului* in instalatiile electrice cu tensiuni sub 55: A3 inclusi$* personalul $a utili)a
casca de protectie a capului si incalta#inte de protectie electroi)olanta'
E,ecutarea #ane$relor in instalatiile electrice
Art' 25;' & Mane$rele in instalatiile electrice de inalta tensiune si (oasa tensiune se e,ecuta* in con%or#itate
cu pre$ederile >Regula#entului general de #ane$rare>* R4M & PE 22<'
Art' 25<' & La e,ecutarea #ane$relor* personalului ii este inter)is sa atinga direct partile conductoare a%late
sau destinate a se a%la sub tensiune'
Art' 259' & /21 Mane$rele in instalatiile electrice trebuie incepute nu#ai dupa+
& pri#irea aprobarii sau dispunerii de e,ecutare-
& identi%icarea instalatiei /ec0ipa#entului si ele#entului1 la care ur#ea)a sa se e,ecute #ane$ra'
/51 Se e,ceptea)a ca)urile de incidente /deran(a#ente1 precu# si ca)urile de pericole i#inente de accidente
u#ane sau de incendii* cand #ane$rele se e,ecuta %ara aprobare sau dispunere'
/61 Identi%icarea se reali)ea)a $i)ual* obligatoriu la %ata locului* pe ba)a ur#atoarelor ele#ente* dupa ca)+
a1 inscriptii* nu#erotari* denu#iri-
b1 aparate sau instalatii de detectie-
c1 aparate de #asura-
d1 sc0e#a electrica a statiei* postului* etc'-
e1 alte ele#ente'
/81 Mane$rele se considera ter#inate nu#ai dupa con%ir#area e,ecutarii lor catre persoana care le&a aprobat
sau le&a dispus'
/51 In ca)ul #ane$relor coordonate* este inter)is a se trece la e,ecutarea unei grupe distincte de operatii sau
a unei operatii distincte* %ara a a$ea dispo)itia treptei de co#anda operati$a care coordonea)a #ane$rele'
Treapta de co#anda operati$a care coordonea)a #ane$rele $a considera grupa distincta de operatii sau
operatia distincta dispusa ca e,ecutata* nu#ai dupa ce pri#este con%ir#area'
Art' 26:' & /21 E,ecutarea #ane$relor de catre o singura persoana este per#isa nu#ai in situatia in care
aceasta are #ini#u# grupa a I3&a de autori)are si se poate des%asura in ur#atoarele conditii+
a1 instalatia electrica este de (oasa tensiune /cu e,ceptia celor subterane la care accesul se %ace prin trape1-
b1 instalatiile de inalta tensiune cu supra$eg0ere sunt ser$ite operati$ de catre o singura persoana-
c1 la brosarea & debrosarea intrerupatoarelor-
d1 la $eri%icarea lipsei de tensiune
e1 la inc0iderea&desc0iderea cutitelor de legare la pa#ant-
%1 la actionarea de la distanta a ec0ipa#entelor de co#utatie pri#ara'
g1 la alte instalatii de inalta tensiune* stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii /subunitatii1 de
e,ploatare'
/51 In situatiile in care operatiile de brosare & debrosare sunt di%icile pentru o singura persoana* se ad#ite
participarea la #ane$re si a altei persoane* aceasta %iind se%ul de lucrare al %or#atiei sau un alt electrician cu
#ini# grupa a II&a de autori)are'
Art' 262' & /21 E,ecutarea #ane$relor de catre doi electricieni a$and #ini#u# grupele a I3&a si respecti$ a
II&a de autori)are* trebuie sa se des%asoare in conditiile in care electricianul cu grupa de autori)are in%erioara
/e,ecutantul de #ane$ra1 trebuie sa e,ecute #ane$ra* iar cel cu grupa superioara /responsabilul de #ane$ra1
trebuie sa indice e,ecutantului %iecare operatie pe care acesta trebuie sa o e%ectue)e* controland
corectitudinea intelegerii si e,ecutarii %iecarei operatii si respectand succesiunea necesara a acestora
/con%or# %oii de #ane$ra* cand #ane$ra trebuie sa se e,ecute ast%el1'
/51 peratiile de $eri%icare a lipsei tensiunii* a inc0iderii CLP&urilor si de #ontare a cle#elor
scurtcircuitoarelor* trebuie e%ectuate de catre electricianul a$and #ini#u# grupa a II &a de autori)are'
/61 A#bii electricieni trebuie sa cunoasca per%ect #ane$ra ce ur#ea)a a %i e,ecutata si raspund solidar de
corectitudinea e,ecutarii acesteia'
Art' 265' & Personalul care participa la #ane$re* trebuie sa utili)e)e #i(loacele indi$iduale de protectie
pre$a)ute la Art' ;5 din pre)entele instructiuni'
Art' 266' & Mane$rele de debrosare si brosare a intreruptoarelor #ontate pe carucior trebuie sa se e,ecute in
ur#atoarele conditii+
a1 utili)area castii de protectie a capului* #anusilor electroi)olante si a incalta#intei electroi)olante de
protectie-
b1 utili)area pentru #ane$re nu#ai a dispo)iti$ului special pre$a)ut de %abricant in acest scop'
Art' 268' & /21 Mane$rarea sub tensiune a sigurantelor de (oasa tensiune este per#isa nu#ai in ca)urile in
care nu e,ista pentru ele#entul prote(at prin sigurantele respecti$e un intreruptor /separator* contactor etc'1
propriu circuitului respecti$* care sa per#ita intreruperea tensiunii nu#ai la ele#entul in cau)a* ast%el incat
#ane$rarea sigurantelor sa se %aca %ara tensiune'
/51 Mane$rarea sigurantelor de .T tip MPR trebuie e%ectuata de un electrician al %or#atiei a$and #ini#
grupa a II&a de autori)are utili)and casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei* #aner pentru
actionarea sigurantelor cu #anson de protectie a bratului si i#braca#inte re)istenta la e%ectul ter#ic al
arcului electric' In ca)ul in care #ane$rarea sigurantelor tip MPR se e,ecuta de catre un singur electrician
acesta trebuie sa detina grupa #ini#a de autori)are I3'
/61 Este inter)isa #ane$rarea sigurantelor de inalta tensiune sub tensiune'
Art' 265' & /21 3eri%icarea lipsei tensiunii si #ontarea scurtcircuitoarelor pentru )ona de lucru* cu e,ceptia
situatiilor pre$a)ute la Art' 9< din pre)entele instructiuni se e,ecuta de catre un electrician a$and #ini#u#
grupa a II&a de autori)are' Acesta poate %i se%ul de lucrare sau un alt #e#bru al %or#atiei de lucru'
Supra$eg0erea operatiilor de #ontare a scurtcircuitoarelor trebuie sa se asigure de catre ad#itent '
/51 3eri%icarea lipsei tensiunii si #ontarea scurtcircuitoarelor in instalatiile electrice cu supra$eg0ere* ser$ite
operati$ de catre un singur electrician* se %ac de catre se%ul de lucrare* care ur#ea)a a %i ad#is la lucru*
supra$eg0eat de catre personalul operati$ '
/61 In ca)ul in care #ane$rele in instalatiile electrice %ara personal de supra$eg0ere se reali)ea)a de catre un
singur electrician&personal de ser$ire operati$a a$and #ini# grupa a I3&a de autori)are* $eri%icarea lipsei
tensiunii si #ontarea scurtcircuitoarelor se e,ecuta de catre se%ul de lucrare* supra$eg0eat de catre personalul
de ser$ire operati$a '
/81 In ca)ul in care se%ul de lucrare %ace parte din categoria personal delegat* participarea acestuia la
reali)area #asurilor te0nice si organi)atorice se $a detalia in con$entia de lucrari' In toate situatiile se%ul de
lucrare trebuie sa $eri%ice luarea acestor #asuri si sa le con%ir#e prin se#natura in autori)atia de lucru'
6'5' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in ca)ul incidentelor
/deran(a#entelor1 din instalatiile electrice
Art' 266' & Lucrarile pentru pre$enirea si re#edierea ur#arilor incidentelor /deran(a#entelor1 in instalatiile
electrice trebuie sa se e,ecute de catre personalul de ser$ire operati$a a instalatiilor respecti$e* in ba)a
atributiilor de ser$iciu* de catre personalul de e,ploatare sau delegat in ba)a AL* ITI&PM sau !3* dupa ca)*
con%or# con$entiei de lucrari inc0eiate'
Art' 26;' & /21 Lucrarile ce se e,ecuta in ca)ul incidentelor /deran(a#entelor1 de catre personalul de ser$ire
operati$a* trebuie sa se regaseasca in lista aprobata de conducerea unitatii / subunitatii1* con%or#
pre$ederilor Art' 265 din pre)entele instructiuni'
/51 Lucrarile ce se e,ecuta de catre personalul de e,ploatare sau delegat in ba)a ITI&PM sau !3 trebuie sa se
regaseasca in listele aprobate de catre conducerea unitatii /subunitatii1*con%or# pre$ederilor Art' 258 si Art'
268 din pre)entele instructiuni'
/61 In ca)ul in care ITI&PM este elaborat de catre personalul delegat* ITI&PM&ul $a %i $i)at si de conducatorul
unitatii in care personalul delegat ur#ea)a sa e,ecute lucrari
/81 In ca)ul in care ITI&PM este elaborat de catre unitatea in care personalul delegat ur#ea)a sa e,ecute
lucrari* ITI&PM&ul $a %i $i)at si de conducatorul unitatii personalului delegat'
Art' 26<' & La e,ecutarea lucrarilor de pre$enire si re#ediere a ur#arilor incidentelor /deran(a#entelor1* se
$or respecta #asurile te0nice speci%ice acestora* con%or# pre$ederilor pre)entelor instructiuni'
Art' 269' & /21 Se inter)ice e,ecutarea lucrarilor la corona#entele liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune*
prin urcarea directa pe stalpi* in ca)ul stalpilor #etalici* de beton sau de le#n asi#ilati acestora %ara
scoaterea liniei de sub tensiune'
/51 Lucrarile la corona#entele liniilor electrice aeriene a#plasate pe stalpii #entionati la aliniatul precedent*
%ara scoaterea liniei se sub tensiune* trebuie sa se e,ecute din cosul autoutila(ului* de pe autoscara sau de pe
scara' In ca)ul %olosirii scarii se $or respecta pre$ederile Art'2;5- 2;6 si 2<5 din pre)enta instructiune'
/61 Lucrarile la ele#entele a#plasate deasupra conductoarelor liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune
a%late sub tensiune* trebuie e,ecutate din cosul autoutila(ului sau de pe autoscara'
/81 La e,ecutarea lucrarilor* sub tensiune* la corona#entele stalpilor liniilor electrice aeriene de (oasa
tensiune cu console* trebuie $eri%icata lipsa tensiunii pe consola* cu detectorul de tensiune sau cu un aparat
de #asurare' La constatarea pre)entei tensiunii pe consola* trebuie sa se scoata linia de sub tensiune si sa se
re#edie)e de%ectiunea care a cau)at punerea sub tensiune a consolei* cu luarea tuturor #asurilor de protectie
a #uncii speci%ice lucrarii respecti$e* con%or# pre)entelor nor#e'
Art' 2;:' & In ur#atoarele ca)uri* lucrarile trebuie e,ecutate cu scoaterea de sub tensiune a liniei+
a1 ele#entele la care se lucrea)a sunt a#plasate intre %a)ele liniei de (oasa tensiune-
b1 nu se pot respecta distantele de $ecinatate #ini#e ad#ise %ata de liniile de inalta tensiune* pe stalpi
co#uni-
c1 e,istenta altor conditii periculoase pentru personalul care e,ecuta lucrarea'
Art' 2;2' & Lucrul la corona#entul liniilor electrice aeriene pe stalpi de le#n sau a celor din beton a%ectati
$i)ibil /degradari* lo$iri etc'1* este per#is nu#ai din cosul autoutila(ului* de pe autoscara sau de pe scara' In
acest ulti# ca)* stalpul se $a consolida prin dispo)iti$e de spri(inire sau de ancorare'
Art' 2;5' & La e,ecutarea lucrarilor noaptea sau in conditii de $i)ibilitate redusa* locul unde se lucrea)a
trebuie ilu#inat corespun)ator* iar pe dru#urile publice trebuie %olosite indicatoare rutiere* triung0iuri
re%lectori)ante* precu# si7sau giro%aruri pe auto$e0icule speciale'
Art' 2;6' & In instalatiile e,terioare* pe ti#p de ploaie torentiala* $iscol* ceata* te#peraturi sca)ute* este
per#isa e,ecutarea lucrarilor necesare pentru re#edierea ur#arilor incidentelor /deran(a#entelor1 cu
conditia dotarii corespun)atoare cu ec0ipa#ente si #i(loace de protectie si a luarii tuturor #asurilor de
securitate speci%ice situatiei' Aceste lucrari nu se $or e,ecuta pe durata descarcarilor at#os%erice'
Art' 2;8' & /21 Racordarea grupurilor electrogene #obile la instalatii de (oasa tensiune trebuie sa se reali)e)e
nu#ai dupa separarea instalatiei ce ur#ea)a a %i ali#entata de restul retelei electrice'
/51 Re#edierea de%ectiunilor la grupul electrogen* trebuie sa se e,ecute nu#ai dupa separarea $i)ibila %ata de
instalatia de (oasa tensiune pe care o ali#entea)a si cu #otorul pri#ar oprit* a$and pornirea blocata prin
c0eie'
6'6' Masuri de protectie a #uncii la e,ecutarea lucrarilor la inalti#e* speci%ice instalatiilor
electrice
Art' 2;5' & /21 rgani)area si e,ecutarea lucrarilor la inalti#e si sal$arii de la inalti#e trebuie sa tina sea#a
de conditiile concrete ale locului de #unca situat la inalti#e'
/51 rgani)area lucrarilor trebuie sa tina sea#a de speci%icul instalatiei electrice la care se $a lucra* de
te0nologia ce ur#ea)a a se aplica si de utila(ele* respecti$ dispo)iti$ele speci%ice* ce ur#ea)a a %i %olosite'
/61 !reptul personalului #uncitor* de a e,ecuta lucrari la inalti#e* $a %i atestat in ur#a controlului #edical
anual* de catre #edicul de #edicina #uncii'
Art' 2;6' & /21 Pentru urcarea* coborarea si pentru lucrul la inalti#e trebuie sa se utili)e)e* dupa ca)* utila(ele*
dispo)iti$ele si E'P' #entionate la Art'55:- 556 si 558/21 din pre)entele instructiuni'
/51 Alegerea co#ponentelor siste#ului utili)at i#potri$a caderii de la inalti#e este in responsabilitatea
se%ului de lucrare'
/61 In ti#pul urcarii* e,ecutarii lucrarilor si coborarii de la inalti#e e,ecutantul trebuie sa se asigure
per#anent i#potri$a caderii tinand sea#a de suportul pe care urca /stalp* scara* sc0ela* stela(* trans%or#ator*
etc'1 si caracteristicile acestuia* locul de #unca #unca /consola* rigla* i)olator etc'1 si dotarea e,istenta'
/81 I#potri$a caderii de la inalti#e pe durata urcarii si coborarii e,ecutantul trebuie sa utili)e)e o dotare
#ini#a D centura de po)itionare pre$a)uta cu doua cordoane / unul cu lungi#e %i,a D 5# si unul cu lungi#e
reglabila 1 '
/51 Acolo unde instalatiile per#it * e,ecutantul poate +
a1 sa se ec0ipe)e cu o centura de siguranta co#ple,a de al carei ele#ent de prindere destinat opririi caderii
/inel dorsal sau %rontal1 este cuplat un opritor de cadere cu alunecare-
b1 sa ancore)e de la sol* cu a(utorul unei pra(ini speciale* suportul de ancorare %le,ibil la un punct re)istent
#ecanic situat la inalti#e si sa cuple)e opritorul de cadere cu alunecare la aceasta-
c1 sa urce prin #etoda celor trei puncte /doua #aini si un picior sau doua picioare si o #ana1 %olosind pentru
acces buloanele sau )abrelele stalpilor #etalici )abreliti* al$eolele stalpilor din beton preco#pri#at /in ca)ul
in care acestia se incadrea)a in pre$ederile Art'2;;/51 din pre)enta instructiune1* scarile cladite ori spri(inite*
sau carligele cu g0iare ori ta#poane din cauciuc-
d1 sa se asigure i#potri$a caderii cu a(utorul unui #i(loc de legatura pentru po)itionare /%rang0ie cu
dispo)iti$ de reglare a lungi#ii sau cu lungi#e %i,a1 inainte de a intreprinde orice actiune care ar conduce la
utili)area #ainilor in alt scop decat cel de urcare& &coborare /a#plasarea unui opritor de cadere retractabil*
#utarea carligului a%erent suportului de ancorare %le,ibil sau e,ecutarea unei lucrari1'
Lungi#ea #i(locului de legatura pentru po)itionare cu sau %ara dispo)iti$ de reglare trebuie ast%el aleasa sau
reglata incat inalti#ea de cadere in gol sa nu %ie #ai #are de :*5 #'
e1 sa repete daca este ca)ul* succesi$ operatiile pre)entate la lit' b1* c1 si d1 de #ai sus pana a(unge la ni$elul
/cota1 la care ur#ea)a sa lucre)e sau sa se deplase)e pe ori)ontala'
A doua persoana care urca in scopul participarii la lucrare trebuie sa utili)e)e un opritor propriu de cadere cu
alunecare* pe care il cuplea)a la acelasi suport de ancorare %le,ibil'
Este inter)isa utili)area aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau #ai #ulte persoane in acelasi ti#p'
/61 La utili)area pentru urcare&coborare pana la inalti#ea necesara* a unei scari reali)ate prin cladire din
tronsoane al carei lon(eron repre)inta* din constructie* si suport de ancorare rigid dotat cu opritor de cadere
cu alunecare* e,ecutantul trebuie sa isi prinda de acesta din ur#a* inainte de inceperea urcarii* inelul lateral
al centurii co#ple,e'
/;1 In ca)ul utili)arii unei scari si#ple sau culisante /e,tensibile1 spri(inite de la sol* e,ecutantul trebuie sa
asigure #ai intai scara i#potri$a rasturnarii sau alunecarii'
/<1 Pentru deplasarea pe ori)ontala la inalti#e si e%ectuarea lucrarilor cand e,ista un punct de ancorare
re)istent #ecanic situat deasupra locului de #unca e,ecutantul trebuie+
a1 & sa ancore)e de acest punct* cu a(utorul unei piese de legatura un opritor de cadere retractabil
b1 & sa cuple)e capatul cablului opritorului la inelul dorsal sau %rontal al centurii co#ple,e proprii'
c1 & ast%el asigurat sa se deplase)e pe ori)ontala /pe consola* rigla* etc'1 pana la locul de #unca /i)olator*
cle#a de prindere a conductorului etc'1
/91 Pentru deplasarea pe ori)ontala si e%ectuarea lucrarilor cand nu e,ista un punct de ancorare re)istent
#ecanic situat deasupra locului de #unca e,ecutantul trebuie sa utili)e)e* dupa ca)* una din #etodele+
a1 asigurarea i#potri$a caderii de pe consola unui stalp al LEA prin trecerea peste unul din tirantii acesteia a
unui #i(loc de legatura / %rang0ie1 cu lungi#e %i,a sau reglabila cuplat de cele doua inele laterale ale centurii
de po)itionare /parte co#ponenta a centurii co#ple,e1-
b1 %i,area suportului de ancorare %le,ibil* cu a(utorul unei pra(ini speciale la un punct re)istent #ecanic*
situat la $ar%ul consolei* #ontarea unui opritor de cadere cu alunecare pe suportul de ancorare ast%el incat
acesta sa se bloc0e)e la tragerea* catre ba)a consolei* a oc0iului sau de prindere- %i,area oc0iului de prindere
al opritorului la un punct de ancorare* re)istent #ecanic* situat la ba)a consolei si tensionarea suportului de
ancorare %le,ibil prin tragerea de capatul liber al acestuia'
Se trece peste acest suport de ancorare un #i(loc de legatura cu lungi#e %i,a sau reglabila cuplat la cele doua
inele laterale ale centurii de po)itionare'
c1 utili)area a doua #i(loace de legatura / %rang0ii1 cu lungi#e %i,a* sau reglabila cuplate la unul din inelele
laterale ale centurii de po)itionare pe care e,ecutantul le trece succesi$ si alternati$ peste /printre1 )abrelele
consolei* riglei etc'* pe #asura ce se e%ectuea)a deplasarea spre locul de #unca /utili)area a doua %rang0ii
%i,e ca la trecerea peste obstacole1'
Pentru toate cele trei $ariante pre)entate #ai sus trebuie sa se utili)e)e acele #i(loace de legatura a caror
lungi#e reglata sau aleasa asigura o cadere in gol #ai #ica de :*5 #'
/ 2:1 Siste#ul de asigurare i#potri$a caderii de la inalti#e reali)at pentru un anu#e loc de #unca prin una
din #etodele pre)entate la alineatele /51* /61* /;1* /<1 si /91 ale pre)entului articol trebuie %olosit de %iecare
e,ecutant care accede la acelasi loc de #unca respectand principiul enuntat la alineatul /51 al acestuia'
Art' 2;;' & /21 Urcarea directa pe stalpi utili)and carlige este o operatie ad#isa* in ulti#a instanta si nu#ai
dupa ce se%ul de lucrare s&a con$ins ca utila(ele speciale sau scarile nu pot %i utili)ate si ca stalpul pre)inta
toate garantiile de stabilitate #ecanica' In ca) contrar* inainte de e,ecutarea lucrarii* acesta trebuie spri(init'
/51 Urcarea directa pe stalpii din beton pre$a)uti cu al$eole este ad#isa nu#ai daca acestia au %ost construiti
cu ase)area al$eolelor ast%el incat distanta pe inalti#e intre doua al$eole sa per#ita pasirea co#oda iar
lati#ea oricarei al$eole sa nu %ie #ai #ica decat talpa bocancului cu nu#arul cel #ai #are'
Art' 2;<' & /21 Stalpii sau adaosurile din le#n care pre)inta un grad pronuntat de putre)ire* stalpii sau
adaosurile din beton care pre)inta %isuri longitudinale ori trans$ersale pronuntate si pete speci%ice corodarii
ar#aturilor* stalpii #etalici care pre)inta coro)iune a ner$urii pro%ilelor de otel trebuie sa %ie #arcati $i)ibil
distinct* de gestionarii acestora* in $ederea pre$enirii personalului asupra pericolului e,istent'
/51 Urcarea pe acesti stalpi trebuie reali)ata con%or# pre$ederilor Art' 2;2 din pre)entele instructiuni'
Art' 2;9' & Se inter)ice urcarea directa pe stalpii din beton u)i sau acoperiti cu polei' In ca)ul acestor stalpi*
urcarea* coborarea si e,ecutarea lucrarii trebuie sa se %aca utili)and scara sau utila(e speciale'
Art' 2<:' & In ti#pul lucrului la inalti#e+
a1 este inter)isa e,ecutarea oricarei lucrari la %undatia stalpului-
b1 e,ecutantii trebuie sa respecte pe durata urcarii* e,ecutarii lucrarii si coborarii* pre$ederile subcapitolului
6'6 din pre)enta instructiune proprie'
c1 #e#brii %or#atiei de lucru* inclusi$ deser$entii autoutila(elor si persoanele in control $or %i ec0ipati tot
ti#pul cu casca de protectie'
Art' 2<2' & /21 In punctul de lucru a%lat la inalti#e* trebuie ridicate nu#ai #aterialele strict necesare'
Uneltele necesare e,ecutarii di%eritelor operatii trebuie pastrate in bu)unare speciale sau teci* prinse de
centura de siguranta'
/51 Uneltele* dispo)iti$ele si #aterialele $or %i urcate si coborate pe #asura necesitatilor cu %unia de a(utor*
inter)icandu&se aruncarea acestora de la sol la punctul de lucru sau in$ers'
/61 E,ecutantii nu trebuie sa ase)e* nici te#porar* unelte* dispo)iti$e sau #ateriale ne%i,ate pe ele#entele
stalpilor liniilor electrice aeriene in ti#pul lucrului'
Art' 2<5' & /21 La e,ecutarea lucrarilor de pe scara trebuie sa se aiba in $edere asigurarea acesteia cu
siste#ele pre$a)ute de %abricant i#potri$a alunecarii* desc0iderii sau rasturnarii'
/51 In ti#pul trecerii de pe scara pe consola stalpului si in$ers* inclusi$ la lucrul de pe scara* e,ecutantul
trebuie asigurat i#potri$a caderii'
/61 Este inter)is sa se e,ecute intinderi de conductoare de pe scari spri(inite'
/81 Este inter)isa supunerea scarilor la un e%ort care ar putea duce la ruperea sau rasturnarea lor* incalcandu&
se pre$ederile de solicitare din cartea te0nica a acestora'
/51 Persoana care e,ecuta lucrari de pe scara re#orcabila /scari pe roti cu actionare #anuala1 trebuie sa %ie
asigurata i#potri$a caderii'
/61 Scarile re#orcabile cu persoane urcate pe ele nu trebuie deplasate'
Art' 2<6' & La utili)area scarilor pentru lucru la inalti#e+
a1 trebuie respectate instructiunile de %olosire ale producatorului-
b1 scarile trebuie $eri%icate inainte de %olosire* inter)icandu&se %olosirea acelora care au ele#ente de%ecte sau
lipsa' Se inter)ice utili)area scarilor reparate de personal neautori)at de producator pentru aceasta'
c1 este inter)isa prelungirea scarilor prin legare i#pro$i)ata-
d1 scarile duble trebuie asigurate i#potri$a desc0iderilor accidentale si nu trebuie %olosite ca scari spri(inite'
e1 scarile duble nu trebuie sa %ie deplasate de e,ecutant din po)itia >stand pe scara> de la un loc de #unca la
altul sau dintr&o po)itie in alta in cadrul aceluiasi loc de #unca'
8' MI.LACE !E PR!UCTIE
Art' 2<8' & /21 bligatia asigurarii si dotarii cu #i(loace de productie corespun)atoare riscurilor acti$itatilor
re$ine conducatorului unitatii'
/51 Pentru e,ecutarea lucrarilor sau #ane$relor in instalatiile electrice este obligatorie dotarea nu#ai cu
#i(loace de productie certi%icate con%or# pre$ederilor legale
/61 Mi(loacele de productie trebuie sa %ie utili)ate con%or# instructiunilor producatorilor si a pre$ederilor
legale
Art' 2<5' & Este inter)isa utili)area E'M' si E'I'P' in situatiile in care nu #ai indeplinesc conditiile te0nice
pre$a)ute in standardele sau cartile te0nice ale acestora'
Art' 2<6' & Mi(loacele de productie* %olosite la lucrari sau #ane$re in instalatiile electrice trebuie sa %ie
certi%icate con%or# cerintelor legale si supuse unor incercari* dupa ca)* inaintea darii lor in %olosinta* dar si
periodic* dupa reparatie sau inlocuire a unor parti co#ponente si ori de cate ori e,ista indoieli asupra starii
te0nice* in con%or#itate cu pre$ederile standardelor de produs sau ale instructiunilor %urni)orului'
Art' 2<;' & /21 Mi(loacele de productie trebuie $eri%icate $i)ual inainte de %iecare %olosire' Este inter)isa
utili)area celor de%ecte sau al caror ter#en de incercare periodica este depasit'
/51 Mi(loacele de productie necorespun)atoare* ca ur#are a incercarilor* $or %i #arcate distinct de catre
laboratoarele speciali)ate care le&au incercat sau $or %i de)a%ectate de catre gestionar* ast%el incat sa %ie
scoase din circuitul de utili)are'
Mi(loace de protectie electroi)olante
Art' 2<<' & /21 Metodologia de incercare pro%ilactica a #i(loacelor de protectie electroi)olante trebuie
pre$a)uta in instructiuni de utili)are si intretinere* elaborate de producatori'
/51 In ca)ul in care instructiunile de utili)are nu pre$ad pro%ila,ia #i(loacelor de protectie* trebuie aplicate
periodicitatile #entionate in tabelul de #ai (os'
Art' 2<9' & Pre)entarea la incercari periodice sau oca)ionale /dupa reparatie sau inlocuirea unor parti
co#ponente si ori de cate ori e,ista indoieli asupra starii lor te0nice sau apar se#ne de deteriorare1 a
#i(loacelor de protectie electroi)olante a%late in dotare indi$iduala sau colecti$a* trebuie sa %ie in gri(a
persoanei care le are in in$entar /e,ecutant* se% de %or#atie de lucru* se% de statie etc'1' Pre)entarea la
incercari a #i(loacelor de protectie electroi)olante la darea lor in %olosinta /daca este ca)ul1 trebuie sa %ie in
gri(a conducatorului direct al locului de #unca /se% de %or#atie de lucru* se% de statie etc'1* unde $or %i
utili)ate'
Art' 29:' & /21 Incercarile #i(loacelor de protectie electroi)olante la darea lor in %olosinta* periodic* dupa
reparare sau inlocuire a unor parti co#ponente si cand e,ista indoieli asupra starii lor te0nice sau apar se#ne
de deteriorare* trebuie con%ir#ate prin buletine de incercari* ce se pastrea)a la sediul %or#atiei de lucru ce le
are in dotare' =iecare #i(loc de protectie electroi)olant incercat trebuie #arcat* de catre laboratorul de
specialitate /prin aplicarea directa sau prin etic0eta1* cu ur#atoarea notatie+ A!MIS sau RESPINS' Pentru
cele ad#ise* supli#entar se #ai conse#nea)a+
/51 Mi(loacele de protectie electroi)olante care nu au corespuns la incercari si nu pot %i reparate trebuie
scoase din u)' Acestea trebuie #arcate distinct si $i)ibil de catre laboratorul de specialitate care le&a incercat
notandu&se supli#entar >SCS !IN UB>' Mi(loacele electroi)olante scoase din u) $or %i* in #od
supli#entar* #arcate prin decuparea unor parti a acestora'
Art' 292' & /21 Inainte de %iecare utili)are a unui #i(loc de protectie electroi)olant* personalul care il %oloseste
este obligat sa %aca o $eri%icare $i)uala a acestuia pri$ind+
a1 tensiunea la care este per#isa utili)area si co#pararea acesteia cu tensiunea no#inala a instalatiei la care
ur#ea)a sa %ie utili)at-
b1 starea te0nica generala /lipsa de%ectelor e,terioare* starea de curatenie* lipsa de u#iditate etc'1-
c1 nedepasirea ter#enului de incercare periodica'
/51 !upa utili)are #i(loacele de protectie electroi)olante trebuie curatate si pastrate corespun)ator'
/61 A#balarea* transportul* pastrarea si utili)area #i(loacelor de protectie electroi)olante trebuie %acute in
con%or#itate cu instructiunile speci%ice de utili)are* intoc#ite de producator'
/81 In ti#pul %olosirii de la sol a pra(inilor electroi)olante de inalta tensiune* a clestilor electroi)olanti de
inalta tensiune* a detectoarelor de $eri%icare a lipsei tensiunii si a indicatoarelor de corespondenta a %a)elor*
precu# si la #ontarea si de#ontarea placilor si a tecilor electroi)olante de inalta tensiune* personalul
e,ecutant trebuie sa utili)e)e casca de protectie a capului* $i)iera de protectie a %etei* #anusi si incalta#inte
electroi)olanta sau co$orase electroi)olante' !etectoarele de (oasa tensiune bipolare trebuie utili)ate
i#preuna cu #anusi electroi)olante* cu e,ceptia situatiei cand se utili)ea)a ca indicator #onopolar de %a)a'
!e ase#enea* la #ontarea si de#ontarea placilor electroi)olante de (oasa tensiune* a tecilor electroi)olante
de (oasa tensiune* a %oliilor electroi)olante de (oasa tensiune si a degetarelor electroi)olante de (oasa
tensiune* personalul e,ecutant trebuie sa %ie ec0ipat cu #anusi electroi)olante'
Art' 295' & Pra(inile electroi)olante trebuie %olosite in scopul pentru care au %ost reali)ate de producatori*
inscris in instructiunile acestora' Printre aceste operatii se #entionea)a+
a1 #ane$rarea directa a separatoarelor* care nu au alte posibilitati de actionare-
b1 #ontarea si de#ontarea scurtcircuitoarelor-
c1 indepartarea unor obiecte de pe partile a%late sub tensiune sau in apropierea lor-
d1 descarcarea de sarcini capaciti$e-
e1 #ontarea si de#ontarea placilor sau tecilor electroi)olante in instalatii de inalta tensiune-
%1 $eri%icarea lipsei tensiunii cu detectorul* si a corespondentei de %a)a cu indicatorul #onopolar-
g1 ridicarea clapetelor de se#nali)are #ontate pe cabluri-
01 desprinderea electrocutatului de instalatia sub tensiune cu care este in contact si scoaterea /tragerea1
acestuia in a%ara distantei de $ecinatate pentru acordarea pri#ului a(utor-
i1 alte ase#enea operatii'
Art' 296' & Clestii electroi)olanti trebuie utili)ati pentru #ontarea si de#ontarea placilor electroi)olante* a
tecilor electroi)olante sau pentru alte operatii si#ilare* in instalatii de inalta tensiune pana la cel #ult 5; A3-
Art' 298' & /21 !etectoarele de inalta tensiune trebuie sa se %oloseasca pentru $eri%icarea pre)entei sau lipsei
tensiunii in instalatiile electrice si trebuie sa aiba siste# propriu de testare a starii de %unctionare'
/51 !etectoarele de inalta si (oasa tensiune trebuie sa se#nali)e)e optic si acustic pre)enta tensiunii
Art' 295' & /21 Indicatoarele de corespondenta a %a)elor se %olosesc nu#ai pentru deter#inarea uneia dintre
conditiile de punere in paralel a doua instalatii* a$and tensiunea no#inala de cel #ult 5: A3'
/51 La #ane$rarea indicatoarelor de corespondenta a %a)elor trebuie sa se respecte distantele de $ecinatate
pre$a)ute in pre)entele instructiuni' Mane$rarea lor se %ace cu a(utorul pra(inilor electroi)olante adec$ate
ni$elului de tensiune la care se utili)ea)a'
/61 Indicatoarele #ono si bipolare de corespondenta a %a)elor trebuie sa se#nali)e)e optic si acustic pre)enta
tensiunii si corespondenta sau necorespondenta de %a)a'
Art' 296' & /21 Placile electroi)olante trebuie sa se %oloseasca pentru a i#piedica inc0iderea unui separator*
con%or# Art' 58 din pre)entele instructiuni' !e ase#enea* placile electroi)olante se %olosesc pentru a
i#piedeca tensiunile produse de o instalatie de incercare sa deter#ine o a#orsare a arcului electric dinspre
instalatia incercata catre restul instalatiilor'
/51 Placile electroi)olante de inalta tensiune se pot #onta si de#onta %ara %olosirea pra(inilor electroi)olante
sau a clestilor electroi)olanti* daca sunt e,ecutate constructi$ in acest sens'
Art' 29;' & Tecile electroi)olante trebuie sa se %oloseasca la i)olarea unei parti a instalatiei ra#ase sub
tensiune la care ur#ea)a a se lucra'
Art' 29<' & Palariile electroi)olante trebuie sa se %oloseasca la i)olarea legaturilor electrice de langa
i)olatoarele liniilor electrice de (oasa tensiune si la i)olarea ele#entelor cutiilor de distributie subterane in
ti#pul e,ecutarii lucrarilor la parti in$ecinate* scoase de sub tensiune'
Art' 299' & =oliile electroi)olante trebuie sa se %oloseasca in instalatii pentru i)olarea partilor a%late sub
tensiune* corespun)ator ni$elului de tensiune' =oliile electroi)olante pot %i %olosite in locul tecilor
electroi)olante sau a palariilor electroi)olante'
Art' 5::' & !egetarele electroi)olante trebuie sa se %oloseasca in instalatiile de (oasa tensiune* prin aplicarea
directa pe capetele conductoarelor de)legate de la aparate* in ti#pul e,ecutarii lucrarilor la aparatele
respecti$e' Lungi#ea degetarelor electroi)olante trebuie ast%el aleasa* incat acestea sa acopere partea
nei)olata a conductoarelor* cat si o parte i)olata a acestora' Montarea si de#ontarea degetarelor
electroi)olante la circuitele secundare se pot %ace cu #ana libera* cu conditia ca personalul e,ecutant sa stea
cu picioarele pe co$or electroi)olant sau sa poarte incalta#inte electroi)olanta'
Art' 5:2' & Uneltele electroi)olante sau electroi)olate* pentru lucru sub tensiune* trebuie sa se %oloseasca la
e,ecutarea lucrarilor sub tensiune'
Art' 5:5' & /21 Manusile electroi)olante trebuie sa se %oloseasca intotdeauna asociate cu unul sau #ai #ulte
#i(loace de protectie electroi)olante* con%or# pre$ederilor Art' 86 din pre)entele nor#e'
/51 Manusile electroi)olante trebuie sa per#ita* in ti#pul %olosirii* i#bracarea pe sub ele a #anusilor de
bu#bac' !e ase#enea* trebuie sa %ie su%icient de largi* ast%el incat sa per#ita tragerea lor peste #aneca
0ainei'
/61 Manusile electroi)olante pot %i alese ast%el+
& cl :: D pentru utili)area la #ane$re si lucrari sub tensiune in contact in instalatii cu Un F 5:: 3
& cl : & pentru utili)area la #ane$re si lucrari sub tensiune in contact in instalatii cu Un F 2::: 3
& cl 2&8 & pentru utili)area la #ane$re in instalatii cu Un G 2 A3 con%or# ane,ei 2'
Art' 5:6' & Incalta#intea electroi)olanta trebuie sa se %oloseasca intotdeauna i#preuna cu unul sau #ai #ulte
#i(loace de protectie electroi)olante corespun)ator principiului pre)entat la Art' 86* cu e,ceptia ca)ului in
care aceasta se %oloseste ca #i(loc de protectie i#potri$a tensiunii de pas
Art' 5:8' & /21 In %ata si in spatele celulelor de inalta tensiune de interior* a panourilor de co#anda* protectie*
#asura si se#nali)are* panourilor de ser$icii interne si tablourilor de (oasa tensiune in statii de trans%or#are
si centrale electrice* se pot utili)a co$oare electroi)olante %i,e' Co$oarele electroi)olante portabile trebuie sa
aiba di#ensiuni #ini#e de 6:: , 6:: ##* iar cele %i,e* lati#ea #ini#a de 6:: ##'
/51 Co$oarele electroi)olante se %olosesc intotdeauna asociate cu unul sau #ai #ulte #i(loace de protectie
electroi)olante* pre$a)ute in pre)entele instructiuni* pe principiul preci)at la Art' 86'
Art' 5:5' & /21 Plat%or#ele electroi)olante se %olosesc atat in instalatii interioare* cat si in cele e,terioare*
asociate cu unul sau #ai #ulte #i(loace de protectie electroi)olante'
/51 La %olosirea plat%or#elor electroi)olante in e,terior* trebuie sa se a#ena(e)e* in prealabil locul de
a#plasare* pentru asigurarea stabilitatii plat%or#ei si e$itarea suntarii i)olatiei' Plat%or#ele electroi)olante
trebuie ase)ate la o distanta de cel putin 55: ## %ata de ingradirile de protectie ale instalatiilor sau %ata de
orice parte a acestor instalatii legate la pa#ant'
/61 Inalti#ea plat%or#elor electroi)olante* #asurata de la sol pana la supra%ata superioara* trebuie sa %ie de
cel putin 2:: ##'
/81 Plat%or#ele electroi)olante trebuie sa %ie re)istente si stabile si sa nu aiba parti #etalice de %i,are'
!i#ensiunile #ini#e ale plat%or#elor electroi)olante trebuie sa %ie de 5:: , 5:: ##'
!ispo)iti$e pentru legarea la pa#ant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice
Art' 5:6' & Scurtcircuitoarele trebuie sa corespunda pre$ederilor standardului in $igoare* si pot %i utili)ate si
pentru descarcarea de sarcini capaciti$e sau inducti$e din instalatiile electrice'
/21 Sectiunea #ini#a a conductoarelor si a cle#elor scurtcircuitoarelor trebuie sa %ie deter#inata pentru
%iecare loc de #onta(* in %unctie de #ari#ea curentului de scurtcircuit tri%a)at stabili)at la locul de #ontare si
de ti#pul corespun)ator protectiei de ba)a sau al protectiei de re)er$a a ele#entului pe care se #ontea)a
scurtcircuitorul* ti#p ales de catre unitatea care e,ploatea)a instalatiile respecti$e'
/51 In ca)ul liniilor electrice aeriene cu surse de la #ai #ulte capete* curentul de scurtcircuit luat in calculul
sectiunii #ini#e trebuie sa %ie cel al sursei cu aportul cel #ai #are la locul de #ontare a scurtcircuitorului'
/61 Sectiunea #ini#a a conductoarelor si a cle#elor scurtcircuitoarelor trebuie recalculata si $eri%icata
periodic si de %iecare data la cresterea curentilor de scurtcircuit' Sectiunea #ini#a a scurtcircuitoarelor poate
%i reali)ata si prin #ontarea in paralel a 5&6 scurtcircuitoare ale caror cle#e se #ontea)a una langa alta a
caror sectiune totala trebuie sa %ie cu cel putin 55H #ai #are decat cea re)ultata din calcul'
/81 Scurtcircuitoarele trebuie sa aiba #arcata sectiunea conductoarelor din %abricatie'
/51 Pentru utili)are scurtcircuitoarele $or %i #arcate pentru identi%icare'
Art' 5:;' & Scurtcircuitoarele trebuie $eri%icate a#anuntit* $i)ual* inaintea %iecarei plecari pe teren la lucrari
unde $or %i %olosite si inaintea #ontarii lor in instalatii' Se inter)ice #ontarea in instalatii a
scurtcircuitoarelor necorespun)atoare /conductoare deteriorate* cle#e deteriorate* cle#e lipsa* i#binari
necorespun)atoare etc'1'
Art' 5:<' & !ispo)iti$ele pentru descarcarea de sarcina capaciti$a a bateriilor de condensatoare si a
ele#entelor acestora trebuie utili)ate con%or# instructiunilor speci%ice ale producatorului'
Art' 5:9' & !ispo)iti$ele #obile pentru descarcare de sarcina capaciti$a a cablurilor dupa incercari trebuie sa
se utili)e)e con%or# pre$ederilor din instructiunile producatorilor'
Art' 52:' & /21 Atenuatoarele de inductie trebuie sa se utili)e)e in instalatiile electrice unde tensiunea indusa
depaseste 5:3'
/51 Sectiunea #ini#a a conductorului din cupru #ulti%ilar al atenuatoarelor de inductie trebuie sa %ie de 26
##5'
/61 Aplicarea cle#elor de %a)a a%erente atenuatoarelor trebuie sa se %aca utili)and pra(ina electroi)olanta'
Art' 522' & Mi(loacele de protectie i#potri$a e%ectelor ca#pului electric* respecti$ costu#ele de protectie
electroconductoare si incalta#intea cu talpa electroconductoare trebuie sa se %oloseasca la e,ecutarea
lucrarilor sub tensiune la potential pe liniile electrice aeriene de inalta tensiune* con%or# instructiunilor
te0nologice speci%ice' Acelasi ec0ipa#ent de protectie trebuie sa se %oloseasca si la e,ecutarea lucrarilor de
intretinere & reparatii din statiile de trans%or#are unde intensitatea ca#pului electric la sol depaseste 2:
A37#'
Mi(loace de protectie pentru deli#itarea #ateriala a )onei de lucru
Art' 525' & /21 Barierele rigide trebuie sa se %i,e)e pe suporturi speciale* re)istente #ecanic* %iind %olosite in
punctele in care este necesara i#piedicarea patrunderii in )ona de lucru a persoanelor nea$i)ate sau a
$e0iculelor'
/51 Barierele e,tensibile trebuie sa se %i,e)e pe (aloane /plantate ori ase)ate in acest scop1 sau pe ingradiri
per#anente ale aparata(ului in )ona'
Art' 526' & /21 =rang0iile pentru i#pre(#uire trebuie sa aiba dia#etrul de cel putin 25 ##' Ele trebuie sa se
#onte)e la apro,i#ati$ 2 # de la sol sau de la pardoseala* prin %i,are cu carlige de (aloane /plantate ori
ase)ate in acest scop1 sau prin legare de suporturile aparatelor care nu sunt sub tensiune'
/51 Ben)ile pentru i#pre(#uire trebuie sa %ie $iu colorate si cu lati#ea de #ini# 5: ##' Montarea lor se
%ace in #od si#ilar cu cea a %rang0iilor'
/61 Pe %rang0iile si ben)ile pentru i#pre(#uire trebuie ase)ate* la distante de cel #ult 2: #* panouri de
se#nali)are'
Art' 528' & /21 Panourile si para$anele #obile trebuie sa se %oloseasca in locurile in care personalul e,ecutant
ar putea a(unge accidental* direct sau prin inter#ediul unui obiect* la partile a%late sub tensiune* situate la
distante #ai #ici decat cele de $ecinatate pre$a)ute in pre)entele nor#e speci%ice precu# si in )onele cu
circulatie intensa'
/51 Panourile si para$anele #obile trebuie sa aiba di#ensiuni si siste#e de %i,are si rigidi)are adaptate
locului de #ontare'
Art' 525' & Panourile de se#nali)are* cu inscriptii si di#ensiuni con%or# regle#entarilor in $igoare* trebuie
a#plasate pentru a a$erti)a si se#nali)a $i)ual personalul asupra unor lucrari* si anu#e+
a1 pe ingradirile care deli#itea)a #aterial )ona de lucru* trebuie #ontate panouri de se#nali)are a$and spre
interior inscriptia >LIMITA !E BNA !E LUCRU' INTERBISA !EPASIREA >-
b1 pe ingradirile care deli#itea)a #aterial )ona de lucru trebuie #ontate panouri de se#nali)are a$and spre
e,terior* dupa ca)* inscriptia+ >STAIE INALTA TENSIUNE' PERICL !E ELECTRCUTARE> sau
>STAIE INALTA TENSIUNE' INCERCARI CU TENSIUNE MARITA ' PERICL !E
ELECTRCUTARE>-
c1 pe dispo)iti$ele a%late in )ona de lucru a caror desc0idere sau inc0idere poate pro$oca accidente* trebuie
#ontate panouri de se#nali)are a$and inscriptia >NU !ESC@I!E SE LUCREABA> sau >NU INC@I!E SE
LUCREABA>-
d1 pentru aducerea la cunostinta #e#brilor %or#atiei de lucru ca au %ost luate unele #asuri inaintea inceperii
lucrului* de locali)are a unui loc de #unca sau loc de acces* se $or #onta* dupa ca)* panouri de se#nali)are
a$and inscriptia+ >LE4AT LA PAMANT> sau > LUCRATI AICI>* > URCATI PE AICI>'
Mi(loace de protectie i#potri$a e%ectelor actiunii arcului electric si a trau#atis#elor #ecanice
Art' 526' & /21 3i)iera de protectie a %etei trebuie utili)ata in ti#pul #ane$relor din instalatiile electrice a%late
sub tensiune si al lucrarilor e,ecutate direct asupra partilor a%late sub tensiune' 3i)iera trebuie sa asigure
protectia %etei si a gatului'
Art' 52;' & /21 Casca de protectie trebuie utili)ata i#potri$a trau#atis#elor craniene* ea trebuind sa %ie
purtata obligatoriu de catre %iecare #e#bru al %or#atiilor de lucru* deser$entii autoutila(elor* conducatorii
acestora* precu# si de personalul care e%ectuea)a #ane$re sau controale* cu e,ceptia acti$itatilor din incinte
interioare %ara instalatii electrice de inalta tensiune /ca#ere de co#anda* cabine de relee* incaperi cu panouri
si tablouri de circuite secundare etc'1' Casca de protectie trebuie sa asigure protectia i#potri$a atingerii
directe si a e%ectului ter#ic al arcului electric'
/51 In ti#pul lucrului* casca de protectie trebuie %i,ata pe cap prin legarea curelei /snurului1 sub barbie si sa
aiba reglat in #od corespun)ator dispo)iti$ul de a#orti)are'
/61 La locurile de #unca cu te#peraturi sca)ute si in anoti#pul rece* casca se poate purta peste un capison'
In acest ca)* se $a $eri%ica regla(ul castii* ast%el incat sa asigure a#orti)area necesara si stabilitatea
corespun)atoare'
Art' 52<' & I#braca#intea din tesatura ter#ore)istenta se %oloseste cu prioritate de catre electricieni in ti#pul
e,ecutarii #ane$rarilor in instalatii electrice a%late sub tensiune si de catre personalul care e,ecuta operatiile
de #utare a cablurilor de inalta tensiune* a%late sub tensiune'
Art' 529' & Manerul pentru #ontarea & de#ontarea sigurantelor tip MPR * pre$a)ut cu #anson de protectie a
bratului* trebuie utili)at con%or# pre$ederilor producatorului* dar intotdeauna i#preuna cu $i)iera de
protectie a %etei'
!ispo)iti$e si ec0ipa#ente indi$iduale de protectie pentru urcare /coborare1 si pentru lucru la inalti#e
Art' 55:' & Pentru urcare /coborare1 si pentru lucru la inalti#e* trebuie sa se utili)e)e* dupa ca)* ur#atoarele
dispo)iti$e si7sau ec0ipa#ente indi$iduale de protectie+
a1 scari de di%erite tipuri si scari reali)ate prin cladire din tronsoane-
b1 suporturi de ancorare %le,ibile sau rigide
c1 dispo)iti$e de urcat /coborat1 pe stalpi /carlige cu g0eare sau cu ta#poane din cauciuc1-
d1 ec0ipa#ent indi$idual de protectie i#potri$a caderilor de la inalti#e co#pus din+ centura co#ple,a *
centura de po)itionare* #i(loc de legatura cu dispo)iti$ de reglare al lungi#ii* %rang0ia de po)itionare si
opritor de cadere cu sau %ara absorbitor de energie1
e1 dispo)iti$e pentru sc0i#barea lanturilor de i)olatoare-
%1 carucioare pasitoare pentru reglarea distantierelor la liniile electrice aeriene-
g1 sc0ele* plat%or#e de lucru si alte constructii pre$a)ute in instructiuni'
01 ec0ipa#ente de sal$are in ca)ul accidentarii la inalti#e'
Personalul care utili)ea)a ec0ipa#entul indi$idual de protectie pentru lucrul la inalti#e trebuie sa %ie
instruit* teoretic si practic* asupra cunoasterii ec0ipa#entului si utili)arii acestuia'
Art' 552' & /21 Scarile %olosite pentru urcare /coborare1 si pentru lucru la inalti#e* pot %i+
a1 si#ple* co#puse /duble* culisante* e,tensibile1 si %or#ate din tronsoane ce se #ontea)a sau se cladesc in
po)itie $erticala si se leaga de stalp* in %unctie de tipul constructi$ al stalpului si de natura lucrarii' Toate
scarile care se cladesc sau se spri(ina pe stalp trebuie asigurate prin legare de stalp pentru a pre$eni
deplasarea si caderea acestora'
b1 re#orcabile /#ecanice pe pneuri* cu actionare #anuala1'
/51 Toate scarile trebuie sa %ie calculate* di#ensionate si utili)ate pentru o incarcare $erticala statica de
#ini# 25: Ag'
Art' 555' & /21 !eci)ia pri$ind utili)area carligelor in locul utila(elor speciale sau a scarilor /spri(inite sau
cladite pe stalpi1* apartine se%ului de lucrare'
/51 La utili)area carligelor* pentru urcarea /coborarea1 pe stalpi de le#n sau de beton* trebuie sa se respecte
ur#atoarele+
a1 desc0iderea carligelor trebuie sa %ie corespun)atoare tipului si di#ensiunilor stalpilor de le#n sau de
beton pe care se %olosesc* %iind inter)isa #odi%icarea acestei desc0ideri prin de%or#are la rece-
b1 coltii de prindere trebuie sa %ie ascutiti* pentru patrunderea corespun)atoare in le#nul stalpilor-
c1 ta#poanele trebuie sa %ie in buna stare pentru asigurarea aderentei corespun)atoare pe stalpii din beton
centri%ugat sau preco#pri#at-
d1 curelele de prindere nu trebuie sa %ie degradate sau innadite-
e1 la %olosirea carligelor* personalul respecti$ trebuie sa %ie ec0ipat cu bocanci'
Art' 556' & /21 Centura de po)itionare sau centura co#ple,a /centura de po)itionare cu bretele de u#ar si de
coapse1 trebuie utili)ata ori de cate ori se lucrea)a la o inalti#e #ai #are de 5 # #asurata de la talpile
picioarelor lucratorului pana la ba)a de re%erinta naturala /solul1 sau orice alta ba)a de re%erinta arti%iciala*
ba)a %ata de care e,ista pericolul caderii in gol
/51 Centura de po)itionare sau centura co#ple,a trebuie sa se %oloseasca in %unctie de conditiile speci%ice ale
locului de #unca* asociate dupa ca) cu+
& un #i(loc de legatura /%rang0ie de po)itionare1 cu sau %ara dispo)iti$ de reglare a lungi#ii-
& un opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare %le,ibil sau rigid-
& un opritor de cadere retractabil-
& piese de legatura /carabiniere* carlige1-
& absorbitor de energie
/61 Asocierea co#ponentelor de #ai sus trebuie reali)ata con%or# instructiunilor de utili)are speci%ice si
re$ine se%ului de lucrare* inclusi$ e,ecutantului /lor1' Acestia trebuie sa aiba in $edere reali)area siste#ului
i#potri$a caderilor de la inalti#e /siste# de oprire a caderii si 7sau siste# de po)itionare 1 pentru toata
durata lucrarii* adica urcarea* e,ecutarea lucrarii si coborarea'
/81 Ec0ipa#entul indi$idual de protectie i#potri$a caderilor de la inalti#e trebuie $eri%icat intotdeauna
inainte de utili)are* con%or# instructiunilor producatorului sau ori de cate ori e,ista suspiciunea lipsei de
integritate a ec0ipa#entului* de catre o unitate ser$ice speciali)ata in acest sens'
/51 Se inter)ice #odi%icarea oricarui co#ponent al ec0ipa#entului indi$idual de protectie i#potri$a caderii
de la inalti#e /a(ustarea centurilor prin alte ele#ente decat cele proprii acestora sau scurtarea %rang0iilor prin
innodare'
/61 Co#ponentele ec0ipa#entului indi$idual de protectie i#potri$a caderilor de la inalti#e care pre)inta
de%ectiuni sau deteriorari trebuie #arcate si retrase din u)'
Art' 558' & /21 Plat%or#a de lucru la inalti#e este conceputa pentru a %i a#plasata sau spri(inita pe stalpi*
utili)and un siste# propriu de %i,are* si de pe care poate lucra o singura persoana'
/51 E,ecutantul urca pe stalp pentru #ontarea plat%or#ei asigurandu&se in tot acest ti#p Montarea plat%or#ei
o reali)ea)a e,ecutantul asigurandu&se i#potri$a caderii %unctie de tipul stalpului '
/61 Plat%or#ele cu suport de po)itionare la sol utili)ate pentru e,ecutarea lucrarilor la inalti#ea acestora in
instalatii electrice e,terioare / statii etc'1 trebuie pre$a)ute cu balustrada de protectie pentru e,ecutant
/ e,ecutanti1 si siste# de asigurare a e,ecutantilor pe durata urcarii si coborarii pe plat%or#a'
Unelte* dispo)iti$e si utila(e pentru lucru sub tensiune
Art' 555' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor direct asupra partilor a%late sub tensiune* trebuie %olosita
ur#atoarea dotare* dupa ca)+
a1 unelte electroi)olate de u) curent reali)ate dintr&un #aterial conductor' Acestea trebuie sa aiba partile
#etalice /conductoare1 acoperite integral sau partial cu #ateriale i)olante '
b1 unelte electroi)olante de u) curent si dispo)iti$e electroi)olante reali)ate integral din #ateriale
electroi)olante* care au %ost concepute sau adaptate in #od special pentru e,ecutarea lucrarilor direct asupra
partilor a%late sub tensiune-
c1 dispo)iti$e pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune* la potential* in instalatiile electrice de inalta
tensiune-
d1 scari electroi)olante pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune la potential in instalatiile electrice de inalta
tensiune-
e1 utila(e si dispo)iti$e speciale care sunt e,ecutate si certi%icate pentru lucru sub tensiune in instalatiile
electrice'
/51 Uneltele* dispo)iti$ele* scarile si utila(ele enu#erate la alin' /21 trebuie sa corespunda cerintelor #ini#e
de securitate si sanatate in #unca
Art' 556' & !ispo)iti$ele electroi)olante si scarile electroi)olante pentru e,ecutarea lucrarilor sub tensiune la
potential in instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie $eri%icate periodic con%or# instructiunilor
elaborate de producatori '
Uneltele electroi)olante si electroi)olate de (oasa tensiune* dispo)iti$ele electroi)olante de (oasa tensiune si
utila(ele speciale trebuie incercate la %abricare si periodic* con%or# instructiunilor producatorilor'
Art' 55;' & Uneltele electroi)olante si electroi)olate* dispo)iti$ele electroi)olante de (oasa tensiune si utila(ele
speciale trebuie %olosite nu#ai asociate cu alte #i(loace de protectie electroi)olante* in con%or#itate cu
pre$ederile Art' 86'
Art' 55<' & Uneltele electroi)olante si electroi)olate trebuie %olosite nu#ai prin apucare de #anerele de
prindere /%ara a depasi opritorul acestora1'
Scule si utila(e speciale
Art' 559' & Pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice este per#isa utili)area unor unelte sau
dispo)iti$e cu destinatie speciala /pistolul de i#plantat bolturi* %le,* presa de serti)are si dispo)iti$ul de taiat
cabluri1'
Art' 56:' & =olosirea uneltelor care utili)ea)a pentru acti$are e,plo)i$e trebuie %acuta in con%or#itate cu
legislatia pri$ind regi#ul #ateriilor e,plo)i$e si se incredintea)a persoanelor autori)ate* potri$it acestei
legislatii '
Art' 562' & Uneltele sau dispo)iti$ele cu destinatie speciala trebuie sa %ie insotite de cartea te0nica a acestora*
continand instructiuni de lucru* de intretinere si de protectie a #uncii' In e,ploatare* cartea te0nica se
pastrea)a in per#anenta in cutia sau trusa uneltei'
Art' 565' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor la inalti#e* in acti$itatile de #entenanta si constructii & #onta( in
instalatiile electrice* se pot utili)a* dupa ca)* ur#atoarele utila(e speciale in %unctie de conditiile de acces+
a1 autotelescoape-
b1 autoscari-
c1 autoplat%or#e'
/51 Personalul deser$ent al utila(elor speciale no#inali)ate la alineatul precedent din pre)enta instructiune
trebuie sa cunoasca* ur#are unei instruiri teoretice si practice* #ane$rarea acestora'
Art' 566' & /21 In situatiile in care )ona de lucru nu per#ite accesul utila(elor speciale pentru lucrul la
inalti#e sau #ane$rabilitatea acestora este restrictionata ori a%ectea)a securitatea e,ecutantilor si 7sau
instalatiilor trebuie adoptate din %a)a de organi)are a lucrarii* solutiile te0nice adec$ate /sc0ele sau
esa%oda(ul&podina1'
/51 Solutia te0nica de reali)are a unei sc0ele trebuie sa indeplineasca conditiile+
a1 sc0ela #odulara sa %ie certi%icata pentru con%or#itate din punct de $edere al protectiei #uncii-
b1 sc0ela sa %ie e,ecutata /asa#blata* #ontata1 de personal pregatit in acest scop /sc0elar1 autori)at %ie de
catre producatorul sc0elei* %ie de catre societatea careia ii apartine persoana-
c1 sc0ela se preda in utili)are pe ba)a unui proces&$erbal se#nat de catre sc0elar si se%ul de lucrare prin care
se con%ir#a calitatea de securitate a e,ecutiei acesteia' Procedura de predare&pri#ire prin proces&$erbal se
aplica si daca sc0elarul este un #e#bru al %or#atiei de lucru iar e,ecutia sau asa#blarea sc0elei se
reali)ea)a i#preuna cu ceilalti #e#bri* dar sub coordonarea acestuia' In ca)ul in care se%ul de lucrare este si
sc0elar* procesul&$erbal $a %i se#nat de catre acesta la a#bele %unctii'
/61 Solutia te0nica de reali)are a unui esa%oda( /unei plat%or#e1 trebuie sa indeplineasca conditiile+
a1 suportii de spri(in a $iitoarei plat%or#e sa %ie bine incastrati* sudati sau daca ur#ea)a sa %ie ase)ati pe sol
ori planseu* acesta din ur#a sa %ie drept si uscat-
b1 dulapii /scandurile1 sa %ie de grosi#ea de #ini#u# 8 c#* iar lungi#ea sa %ie de cca 5#'
c1 dulapii se $or ase)a ast%el pe #arginile de spri(in incat sa le depaseasca cu #ini#u# 2: c#
Art' 568' & La %olosirea utila(elor speciale trebuie sa se respecte ur#atoarele+
a1 in cos $or lucra cel #ult doua persoane a caror greutate i#preuna cu greutatea uneltelor si a #aterialelor
%olosite nu trebuie sa depaseasca sarcina #a,i#a ad#isibila inscrisa in cartea te0nica a utila(ului respecti$-
b1 pe toata durata lucrului la inalti#e* personalul e,ecutant trebuie sa se asigure i#potri$a caderii la cosul
autotelescopului* autoplat%or#ei sau la balustrada autoscarii-
c1 in ti#pul e,ecutarii lucrarilor* deser$entul trebuie sa ia #asuri i#potri$a deplasarii accidentale a utila(ului
si nu are $oie sa&l paraseasca- deser$entul trebuie sa %oloseasca ec0ipa#entul indi$idual de protectie'
d1 #ane$rarea utila(ului se $a %ace la co#anda uneia din persoanele care e,ecuta lucrari de pe scara sau din
cos-
e1 %olosirea acestor utila(e speciale este ad#isa nu#ai pe terenuri a caror inclinare* %ata de planul ori)ontal al
#i(locului de transport* nu depaseste 2:H sau cea pre$a)uta in cartile te0nice ale utila(elor respecti$e-
%1 scara* cosul nu trebuie solicitate la e%ort ori)ontal #ai #are decat cel ad#is de producator-
g1 deplasarea utila(ului special de la un punct de lucru la altul se $a %ace nu#ai dupa coborarea scarii* cosului
sau plat%or#ei si %ara personal pe* respecti$ in ele' Se ad#ite* daca instructiunile %urni)orului nu inter)ic*
deplasarea autotelescopului sau a autoutila(ului cu brat articulat cu personal in cos* nu#ai pe distante scurte
/intre doi stalpi consecuti$i la care se lucrea)a1 si cu ridicarea nu#ai a pri#ului tronson' !e ase#enea se
ad#ite deplasarea autoplat%or#elor cu personal pe acestea de&a lungul liniilor pentru transport electric urban
sau de cale %erata* cu respectarea instructiunilor speci%ice* elaborate in acest scop'
5' LUCRARI IN !I3ERSE ME!II !E MUNCA
5'2' Conditii te0nice pe care trebuie sa le indeplineasca #ediul de #unca* din punctul de
$edere al securitatii #uncii
5'2'2' !in proiectare
Art' 565' & /21 Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda* indi%erent de %a)a de proiectare*
pentru reali)area7e,ecutarea constructiilor si instalatiilor* te0nologii si solutii con%or#e pre$ederilor legale in
$igoare pri$ind securitatea si sanatatea in #unca* prin a caror aplicare sa %ie eli#inate sau di#inuate riscurile
de accidentare si i#bolna$ire pro%esionala* in #od deosebit de respectare a pre$ederilor @4 nr'
228676:':<'5::6 pentru utili)area in #unca de catre lucratori a ec0ipa#entelor de #unca'
/51 In ca)ul introducerii de noi te0nologii* ec0ipa#ente sau produse* proiectele instalatiilor electrice trebuie
sa e$identie)e consecintele acestora asupra securitatii si sanatatii in #unca deter#inate de alegerea %acuta /in
#od deosebit pentru )onele cu risc ridicat si speci%ic1* si sa cuprinda instructiunile de securitate a #uncii
speci%ice instalatiilor proiectate'
/61 Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda >Planul de securitate si sanatate> adaptat
continutului docu#entatiei in con%or#itate cu @4 nr' 6::75::6 Art'28* si care $a a$ea in continut cel putin
pre$ederile stipulate in Art' 29 si 5: din aceeasi 0otarare'
/81 In proiecte se $or pre$edea* pentru %iecare instalatie electrica in parte* dotarile si a#ena(arile necesare* in
$ederea des%asurarii sigure a acti$itatii de e,ploatare si #entenanta* din punctul de $edere al regle#entarilor
de securitate si sanatate in #unca in $igoare' Proiectele instalatiilor trebuie sa pre$ada* iar in instalatiile
e,istente trebuie sa se reali)e)e* borne /locuri1 special a#ena(ate pentru legarea scurtcircuitoarelor* necesare
reali)arii )onelor de lucru'
/51 Pentru retelele de 6&5: A3* acolo unde este ca)ul* trebuie sa se pre$ada* de regula* solutia de legare a
neutrului la pa#ant prin re)istenta* solutie care con%era personalului* prin #icsorarea duratei regi#ului de
de%ect* un grad sporit de protectie'
Art' 566' & Proiectele trebuie sa pre$ada protectia i#potri$a electrocutarii prin atingere directa si indirecta*
adaptata %iecarui tip de ec0ipa#ent te0nic sau co#ponenta de securitate'
Art' 56;' & Toate instalatiile electrice trebuie sa %ie ast%el proiectate incat sa satis%aca pre$ederile nor#elor de
securitate si sanatate in #unca in $igoare si sa pre$ina accidentarea personalului de specialitate cat si a celui
nea$i)at' In acest scop+
a1 liniile electrice aeriene trebuie sa respecte gabaritele pre$a)ute in prescriptiile te0nice in $igoare si sa %ie
pre$a)ute pe toti stalpii cu panouri speci%ice pri$ind inter)icerea accesului la ele#entele sub tensiune sau a
atingerii stalpilor sau conductoarelor ca)ute la pa#ant-
b1 instalatiile electrice interioare de (oasa si inalta tensiune sa respecte distantele de i)olare in aer si
distantele de protectie corespun)atoare prescriptiilor te0nice in $igoare si sa %ie pre$a)ute cu panouri de
se#nali)are speci%ice de inter)icere a accesului la ele#entele sub tensiune-
c1 retelele electrice de (oasa tensiune cu conductoare i)olate torsadate* $or %i proiectate ast%el incat sa per#ita
reali)area #asurii te0nice pre$a)ute la Art' 8< /21 litera c* coroborat cu pre$ederile Art' ;2 /21 literele a1 si
b1-
d1 carcasele si ingradirile de protectie ale instalatiilor sau ec0ipa#entelor te0nice de inalta tensiune trebuie
pre$a)ute cu blocari #ecanice sau electrice ast%el incat desc0iderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa
%ie posibila nu#ai dupa scoaterea de sub tensiune a ec0ipa#entului respecti$' Mane$rarea dispo)iti$elor de
blocare trebuie sa poata %i e%ectuata nu#ai cu o piesa /scula1 speciala-
e1 celulele de 6 D 5; A3 trebuie ast%el concepute incat $eri%icarea lipsei tensiunii sa %ie posibila %ara
indepartarea ingradirilor-
%1 retelele electrice cu tensiuni #ai #ari de 6 A3 inclusi$* trebuie pre$a)ute cu CLP la capetele acestora din
statii* posturi de trans%or#are si puncte de ali#entare'
Art' 56<' & Pentru e$itarea desc0iderii neconditionate a separatoarelor de bare* de cuple sau de linie* trebuie
sa se conceapa si sa se reali)e)e solutii sigure si %unctionale de blocare* %ata de po)itia relati$a dintre ele si
%ata de po)itia intrerupatoarelor'
Art' 569' & Instalatiile care se %olosesc pentru incercari cu tensiune #arita de la o sursa independenta trebuie
sa indeplineasca ur#atoarele conditii+
a1 autolaboratoarele si standurile de incercari trebuie sa %ie pre$a)ute cu doua co#parti#ente* separate prin
ingradiri %i,e* unul pentru pupitrul de co#anda si celalalt pentru instalatiile de inalta tensiune-
b1 usile de acces in co#parti#entul de inalta tensiune ale standurilor de incercari trebuie sa %ie pre$a)ute cu
dispo)iti$e de bloca( electric /ast%el ca instalatia sa nu poata %i pusa sub tensiune cand usile nu sunt corect
inc0ise1* precu# si cu se#nali)are optica de a$erti)are-
c1 carcasele #etalice* ingradirile #etalice %i,e de protectie* pupitrele de co#anda* cu$ele trans%or#atoarelor
si autotrans%or#atoarelor trebuie sa %ie legate la pa#ant prin conductoare a$and sectiuni corespun)atoare-
d1 circuitul de ali#entare trebuie sa %ie pre$a)ut cu doua spatii de intrerupere* din care cel putin unul sa
constituie separare $i)ibila* iar al doilea sa poata intrerupe rapid ali#entarea' Se reco#anda ca ali#entarea
sa se %aca prin inter#ediul unei c0ei de contact* tip auto* in e,e#plar unic* care sa se a%le in per#anenta la
se%ul de lucrare-
e1 #anetele* parg0iile* butoanele pupitrelor de co#anda trebuie pre$a)ute cu inscriptii care sa indice
destinatia si %elul co#en)ilor-
%1 co#parti#entul in care se a%la pupitrul de co#anda trebuie sa %ie pre$a)ut cu co$or electroi)olant-
g1 co#parti#entul in care se a%la pupitrul de co#anda trebuie sa %ie ast%el conceput incat* in ti#pul
regla(ului tensiunii standului de probe* sa&i per#ita se%ului de lucrare sa supra$eg0e)e operatiile de incercari*
iar la autolaboratoare* a#plasarea acestora sa&i per#ita sa supra$eg0e)e )ona cuprinsa intre autolaborator si
ec0ipa#entul supus incercarii' In ca) contrar trebuie sa&i per#ita obser$area persoanei celei #ai apropiate*
care asigura supra$eg0erea acestei )one* ast%el incat sa actione)e pro#pt in ca) de necesitate /deconectarea
sursei de ali#entare1-
01 co#parti#entul cu instalatiile de inalta tensiune in care se a%la si ec0ipa#entul supus incercarii* din cadrul
standului de incercari* trebuie ingradit cu plase din sar#a* a$and inalti#ea #ini#a de 5 #-
i1 pe toate laturile ingradirilor* precu# si pe usile de acces in standurile de incercari* $or %i #ontate panouri
de se#nali)are speci%ice'
Art' 58:' & /21 Incaperile in care sunt #ontate baterii de acu#ulatoare sau dulapuri cu baterii de
acu#ulatoare* cu e,ceptia celor din puncte de ali#entare si posturi de trans%or#are* trebuie sa %ie inc0ise'
/51 Aceste incaperi sau dulapuri trebuie pre$a)ute cu $entilatie naturala sau* daca situatia o i#pune* cu
$entilatie #ecanica ast%el incat sa nu e,iste posibilitatea de a se acu#ula ga)e' !aca %abricantul bateriei
pre$ede alte conditii se $or respecta acestea'
Art' 582' & /21 Este inter)is a se pre$edea #ontarea* te#porara sau de%initi$a* in incaperi co#une sau cu
$entilatie co#una* a bateriilor de acu#ulatoare cu acid sul%uric si a bateriilor de acu#ulatoare cu 0idro,id de
potasiu'
/51 Pe usile incaperilor in care se a%la baterii de acu#ulatoare trebuie #ontate panouri de se#nali)are cu
te,tele+ >NU INTRA CU =C>* iar in interiorul ca#erelor de acu#ulatoare se $or pre$edea inscriptii+
>=UMATUL SI =CUL STRICT INTERBISEE>'
Art' 585' & /21 Instalatiile de baterii stationare trebuie dotate* dupa ca)* cu #ateriale de #anipulare* din sticla
sau cauciuc* constand din+
& pipeta-
& cana de sticla de 2*5&5 litri* cu cioc-
& $ase cu solutie de neutrali)are alcalina /bicarbonat de sodiu 5H1 in ca)ul bateriilor cu acid sul%uric-
& $ase cu solutie de neutrali)are acida /acid boric sau acid acetic&esenta de otet & < parti apa si o parte acid1*
in ca)ul bateriilor cu 0idro,id de potasiu'
/51 !aca producatorul bateriei prin instructiunile sale pre$ede alte dotari se $or respecta acestea'
Art' 586' & Condensatoarele trebuie sa %ie pre$a)ute din %abricatie cu ur#atoarea inscriptie+ >ATENTIEE
INAINTE !E ATIN4EREA BRNELR CN!ENSATARELR* ACESTEA SE 3R LE4A LA
PAMANT SI IN SCURTCIRCUIT>'
Art' 588' & La toate bateriile de condensatoare $or %i #ontate panouri de se#nali)are pe partea e,terioara a
i#pre(#uirii si pe toate laturile acesteia cu aceleasi continut ca si cel pre$a)ut la Art' 582'
Art' 585' & Incintele in care %unctionea)a bateriile de condensatoare trebuie i#pre(#uite' Usile de acces in
aceste incinte trebuie pre$a)ute cu bloca(e' Usile si stati$ele #etalice* care prin constructie sunt i)olate %ata
de pa#ant* trebuie pre$a)ute cu panouri de se#nali)are cu te,tul+ >STAIE INALTA TENSIUNE' PERICL
!E ELECTRCUTARE>'
Art' 586' & Condensatoarele trebuie #ontate pe stati$e* ast%el incat placutele cu datele te0nice sa %ie usor
$i)ibile pentru personalul de e,ploatare* cel putin de la e,tre#itatile sirului de condensatoare'
Art' 58;' & Cu$ele condensatoarelor trebuie legate gal$anic la stati$ele #etalice* prin inter#ediul surubului
de legare la pa#ant* pre$a)ut in acest scop'
Stati$ele #etalice* cu e,ceptia celor i)olate constructi$ %ata de pa#ant* trebuie racordate la instalatia de
legare la pa#ant a bateriei de condensatoare'
Art' 58<' & Trans%or#atoarele de tensiune* #ontate pentru descarcarea bateriei* trebuie legate direct la
bornele acesteia'
Art' 589' & Instalatiile de tele%onie* telese#nali)are* teleco#anda si alte ase#enea in statiile de trans%or#are
trebuie sa indeplineasca din proiectare ur#atoarele conditii+
a1 partile #etalice ale instalatiilor si ec0ipa#entelor* care in #od accidental pot %i puse sub tensiune* trebuie
legate la pa#ant-
b1 in %ata si spatele ec0ipa#entelor de interior* ale caror parti #etalice ar putea %i puse accidental sub
tensiune* trebuie pre$a)ute co$oare electroi)olante %i,e-
c1 ec0ipa#entele trebuie #ontate ast%el incat sa per#ita accesul personalului la acestea* in ca) de ne$oie-
d1 in ca)ul in care ele#entele de cupla( ale ec0ipa#entelor de inalta %rec$enta sunt #ontate in e,terior*
acestea $or %i pre$a)ute cu i#pre(#uiri de protectie* din plasa de sar#a'
Art' 55:' & Suportul #etalic al antenelor statiilor de radio e#isie&receptie trebuie legat la o pri)a de pa#ant'
Art' 552' & Cablurile de coborare si de legare la pa#ant ale antenelor $or trebui sa respecte li#itele ad#ise
/distanta de $ecinatate1 ale pre)entelor instructiuni %ata de instalatiile electrice din e,ploatare'
Art' 555' & Usile #etalice ale dulapurilor* tablourilor* ale %iridelor de bransa#ent /principale si secundare1 si
alte ase#enea trebuie sa %ie racordate la bara de legare la pa#ant prin inter#ediul unui conductor %le,ibil de
cupru* cu sectiunea de 26 ##5* cu papuci la a#bele capete'
Pe %etele e,terioare ale usilor %iridelor de bransa#ent se $or aplica panouri de se#nali)are speci%ice*
con%or# regle#entarilor in $igoare'
Art' 556' & Mantaua #etalica si ecranele de protectie ale cablurilor se $or lega la pri)a de pa#ant la a#bele
capete'
Art' 558' & Conductorul de protectie al coloanelor electrice indi$iduale* altul decat conductorul de nul de
lucru* trebuie sa %ie legat in %iridele de bransa#ent la bara de legare la pa#ant'
5'2'5' LA MNTA.
Art' 555' & /21 Lucrarile de #ontare a ec0ipa#entelor te0nice si de reali)are a instalatiilor electrice trebuie sa
respecte pre$ederile @4 nr' 6::75::6 si sa se des%asoare in con%or#itate cu docu#entatiile te0nice de
e,ecutie a$i)ate * orice #odi%icare ur#and a se %ace nu#ai cu acordul scris al proiectantului'
/51 La #ontarea ec0ipa#entelor electrice se $a $eri%ica cu strictete indeplinirea cerintelor #ini#e de
securitate si sanatate in #unca si* dupa ca)* se $or respecta pre$ederile Art' 56; si 55; din pre)entele
instructiuni'
/61 3eri%icarile si incercarile ec0ipa#entelor si instalatiilor nou #ontate* e%ectuate inaintea predarii in
e,ploatare trebuie ast%el concepute* organi)ate si des%asurate* cu respectarea pre$ederilor din >Planul de
securitate si sanatate>* incat sa se pre$ina accidentele prin electrocutare* incendiile si e,plo)iile* in toate
situatiile concrete de inter$entie la ec0ipa#entele si instalatiile reali)ate'
Art' 556' & La e,ecutarea lucrarilor de #onta( in instalatiile electrice din e,ploatare* coordonatorul de lucrare
sau se%ul de ec0ipa trebuie sa respecte pre$ederile Art' 89 din pre)entele instructiuni' Conditiile concrete
speci%ice locului de #unca trebuie stabilite prin progra#ul de lucrari ane,a la con$entie'
5'2'6' IN E"PLATARE
Art' 55;' & Pentru #entinerea ni$elului de securitate al ec0ipa#entelor te0nice electrice si al instalatiilor
preluate in e,ploatare trebuie ca+
a1 pentru i#piedicarea patrunderii accidentale a personalului dincolo de ingradirile instalatiilor sau
ec0ipa#entelor te0nice interioare de 6 D 22: A3* din statii de trans%or#are si puncte de ali#entare*
desc0iderea acestora* inainte de separarea electrica a ec0ipa#entului respecti$* trebuie sa %ie blocata de un
siste# #ecanic* electric sau electro#agnetic si supli#entar poate %i %acuta si a$erti)area pre)entei tensiunii
printr&un siste# de alar#a optica si7sau acustica la desc0iderea ingradirii' Se e,ceptea)a de la aceasta
pre$edere ingradirile celulelor pre%abricate ec0ipate cu carucioare debrosabile-
b1 conditionarea actionarii separatoarelor de bare* cuple sau linii* %ata de po)itia relati$a dintre ele si %ata de
po)itia intrerupatoarelor sa %ie %unctionala'
c1 protectiile reali)ate con%or# proiectului sa %ie %unctionale si $eri%icate pro%ilactic la inter$ale de ti#p
stabilite prin instructiuni proprii* ast%el incat consecintele sa nu conduca la electrocutari* incendii sau
e,plo)ii-
d1 sa se stabileasca instalatiile electrice care $or %i deconectate auto#at la pri#a punere la pa#ant a unei
%a)e* in ca)ul retelelor cu neutrul i)olat sau legat la pa#ant si ti#pul #a,i# ad#is pentru %unctionarea
instalatiei cu un de%ect pe una din %a)e* in $ederea depistarii si eli#inarii de%ectului-
Art' 55<' & Instalatiile electrice te#porare /cu o durata de %unctionare li#itata 1 sau cele in %a)a de
e,peri#entare trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii* din punctul de $edere al protectiei i#potri$a
accidentarii* ca si instalatiile de%initi$e'
Art' 559' & Receptia lucrarilor e,ecutate in instalatii ori receptia ec0ipa#entelor electrice noi sau dupa
reparatii si punerea lor in %unctiune* trebuie reali)ata nu#ai dupa ce s&a constatat ca s&au respectat cerintele
de securitate a #uncii' Este inter)isa punerea in %unctiune a ec0ipa#entelor te0nice care nu indeplinesc in
totalitate cerintele de securitate* indi%erent daca acestea sunt noi sau au %ost retrase din e,ploatare pentru
reparatii'
Art' 56:' & /21 Conducatorul unitatii /subunitatii1 trebuie sa organi)e)e ast%el acti$itatea incat in ti#pul
e,ploatarii sau dupa intretinerea si repararea instalatiilor si ec0ipa#entelor te0nice electrice* sa %ie asigurata
starea de securitate a acestora'
/51 In sensul celor pre$a)ute la aliniatul /21 de #ai sus* in e,ploatare se $or respecta si pre$ederile Art' 565 &
558 din pre)entele instructiuni'
5'5' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in statii electrice
Art' 562' & /21 Lucrarile la intrerupatoarele debrosabile #ontate pe carucior trebuie sa se e,ecute nu#ai cu
caruciorul scos din celula /cu e,ceptia lucrarilor la dispo)iti$ele de actionare* cand e,ista separatoare* prin
care s&a reali)at separarea $i)ibila1'
/51 !upa scoaterea caruciorului din celula* usile acesteia trebuie inc0ise* iar pe siste#ul de inc0idere trebuie
#ontat un panou de se#nali)are adec$at'
/61 In ca)ul in care celula nu este pre$a)uta cu usi* caruciorul reali)and el insusi inc0iderea celulei cand
intrerupatorul este brosat* dupa scoaterea caruciorului* trebuie #ontata pe partea %rontala a celulei un
para$an #obil *bariera #obila* sau banda rosie* pe care se $a %i,a panoul de se#nali)are adec$at'
/81 In ca)ul in care scoaterea caruciorului din celula constituie o separare $i)ibila si pentru lucrari la alte
ele#ente decat intreruptorul celulei respecti$e* pe usile celulei* para$anul #obil* bariera #obila sau banda
rosie* dupa ca)* se $a #onta panoul de se#nali)are adec$at'
Art' 565' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor la cablurile de iesire din celulele ca#erelor de cone,iuni sau la
alte aparate #ontate in partea %i,a a celulelor cu intrerupatoare debrosabile* separarea $i)ibila trebuie
reali)ata prin scoaterea co#pleta a caruciorului din celula' In ca)urile in care scoaterea din celula a
caruciorului nu este i#pusa de natura lucrarii* separarea $i)ibila trebuie reali)ata prin separatorul de bare*
daca celula este pre$a)uta cu acest separator' In ca) contrar* separarea $i)ibila trebuie reali)ata prin
scoaterea co#pleta a caruciorului din celula'
/51 Se%ul de lucrare trebuie sa $eri%ice $i)ual* la lucrarile e,ecutate in co#parti#entul celulei cu carucior
debrosabil din care s&a scos caruciorul* ca s&au inc0is co#plet clapetele din tabla care acopera ori%iciile de
trecere a contactelor #obile ale intrerupatorului catre contactele %i,e'
/61 Pe partea %rontala a celulei trebuie sa se #onte)e un panou de se#nali)are adec$at* usile celulei /in ca)ul
in care acestea e,ista1 ra#anand desc0ise'
/81 Se inter)ic accesul si e,ecutarea lucrarilor in interiorul co#parti#entelor celulelor cu intrerupatoare
debrosabile* %ara separator de bare* cand intrerupatorul este debrosat* barele colectoare sunt sub tensiune si
nu e,ista un perete despartitor care sa i#piedice accesul persoanelor sau uneltelor la acestea' Se ad#ite
accesul in co#parti#entul intrerupatorului nu#ai dupa scoaterea de sub tensiune a barelor colectoare sau
#ontarea unor para$ane /sau placi electroi)olante dupa ca)1 con%or# pre$ederilor de la Art' ;8'
Art' 566' & /21 In ca)ul in care se e,ecuta lucrari in co#parti#entele celulelor cu intrerupator debrosabil*
pre$a)ute cu pereti continui* care i#piedica accesul persoanelor sau uneltelor la ele#entele conductoare
legate la barele colectoare /cand intrerupatorul este debrosat1* se per#ite a nu se #onta scurtcircuitor in
celula langa separarea $i)ibila pe partea spre barele colectoare'
/51 In ca)ul celulelor #etalice la care peretii laterali ai co#parti#entelor nu asigura protectia i#potri$a
apropierii sub li#itele ad#ise /distante de $ecinatate1 %ata de partile a%late sub tensiune din co#parti#entele
$ecine* pre$a)ute la Art' 89 /51* trebuie sa se ia cel putin una din ur#atoarele #asuri* in $ederea e,ecutarii
lucrarii+
a1 obturarea ori%iciilor* prin #ontarea de placi electroi)olante sau co$oare electroi)olante #obile-
b1 scoaterea de sub tensiune a partilor respecti$e din co#parti#entele $ecine'
Art' 568' & In ca)ul lucrarilor care se e,ecuta in celule cu intrerupator debrosabil* in portiunea din celula intre
intrerupator si racordarea la linie* legarea la pa#ant si in scurtcircuit se $a e,ecuta prin inc0iderea cutitelor
de legare la pa#ant a celulei' In ca)ul in care acestea lipsesc* se $a #onta un scurtcircuitor pe portiunea de
bara la care este racordata linia in celula' In a#bele ca)uri* se $a bloca in po)itie desc0is #aneta
dispo)iti$ului de actionare al separatorului de sectionare a liniei cel #ai apropiat de celula si pe care se $a
#onta indicator de securitate* %ara a %i necesara #ontarea si a unui scurtcircuitor langa aceasta separare
$i)ibila'
Art' 565' & In ca)ul lucrarilor ce se e,ecuta la cablurile de iesire din statie* ce %ac legatura cu liniile electrice
aeriene* inclusi$ la cutiile ter#inale ale acestora* a%late in celule /de orice %el1* reali)area separarii electrice
catre linie se %ace la separatorul cel #ai apropiat de statie* unde se iau toate #asurile te0nice pre$a)ute in
pre)entele instructiuni nor#e speci%ice'
Art' 566' & In $ederea e,ecutarii unor lucrari la intrerupatoare sau separatoare* dispo)iti$ele lor de actionare
trebuie blocate in po)itia deconectat sau desc0is /cu e,ceptia ca)urilor in care la unele operatii este necesara
po)itia conectat sau inc0is a acestora1* prin intreruperea circuitelor de co#anda' !e ase#enea* trebuie luate
prin gri(a ad#itentului sau a se%ului de lucrare* dupa ca)* ur#atoarele #asuri+
a1 la intrerupatoarele si separatoarele actionate cu aer co#pri#at* se $a inc0ide ad#isia aerului co#pri#at si
se $or bloca #ecanic electro$entilele prin care se %ace ad#isia aerului co#pri#at la dispo)iti$ul de actionare
al acestora* descarcandu&se de presiune circuitul din a$al %ata de robinetul de i)olare' In ca)ul in care nu se
poate e,ecuta blocarea #ecanica a electro$entilelor* este obligatorie golirea de aer co#pri#at a
re)er$oarelor proprii* robinetul de e$acuare a aerului co#pri#at ra#anand desc0is-
b1 la intrerupatoarele si separatoarele actionate electric* se $or scoate sigurantele prin inter#ediul carora se
ali#entea)a #otoarele* bobinele de actionare etc'-
c1 la intrerupatoarele cu dispo)iti$e de actionare cu lic0ide sub presiune /MP etc'1 se $or intrerupe
circuitele de ali#entare ale electropo#pelor si in ca)ul in care se lucrea)a la piese* ele#ente sau parti* in
#iscare sau sub presiune* se $a descarca de presiune circuitul de co#anda' In ca)ul in care dispo)iti$ul de
actionare cu %luid nu se descarca de presiune* lucrarea se $a e,ecuta in ba)a instructiunii proprii acestui ca)*
intoc#ita de %abricant sau bene%iciar-
d1 la intrerupatoarele actionate de dispo)iti$e cu resorturi* se $or detensiona resorturile respecti$e-
e1 pe c0eile sau $entilele de co#anda si pe robinetele de ad#isie a aerului co#pri#at se $or #onta panouri
de se#nali)are-
%1 daca in ca)ul lucrarii la intrerupator sau separator este necesar ca acesta sa %ie #ane$rat* se $a restabili
agentul de actionare sau circuitul curentului operati$* inter)icandu&se stationarea langa intreruptorul sau
separatorul al carui regla( se probea)a a oricarei persoane in a%ara celor care e,ecuta ne#i(locit proba si care
s&au asigurat ca #ane$ra se poate e%ectua %ara risc-
g1 in ca)ul in care si#ultan cu lucrarile la intrerupator sau separator se lucrea)a si in circuitul de co#anda*
scoaterea sigurantelor de pe circuitul de co#anda se inlocuieste cu intreruperea circuitului de la bobinele de
actionare* prin de)legarea acestora sau prin dispo)iti$e de deconectare* special pre$a)ute in acest scop'
Aceasta #asura se $a lua in co#un* atat de catre se%ul de lucrare de la intrerupator sau separator* cat si de
se%ul de lucrare de la circuitele secundare-
01 in ca)ul intrerupatoarelor sau separatoarelor teleco#andate* se $a #onta un panou de se#nali)are adec$at*
la punctul de teleco#anda* cand acest lucru este posibil'
Art' 56;' & =olosirea %lacarii desc0ise este per#isa nu#ai cu conditia ca distanta de la aceasta pana la partile
a%late sub inalta tensiune sa %ie #ai #are decat li#ita ad#isa /distantele de $ecinatate1 preci)ate la Art' 89
/51 din pre)entele instructiuni* plus :*< #'
Art' 56<' & /21 In ca)ul i)bucnirii unui incendiu in instalatiile electrice a%late in incinte* interioare sau
e,terioare* personalul de ser$ire operati$a este obligat a inter$eni* cu respectarea instructiunilor speci%ice
pentru stingerea incendiilor'
/51 Pentru pre$enirea producerii unor accidente de natura electrica in ti#pul inter$entiei cu #i(loace #obile
/portabile1 pentru stingerea incendiilor* se $a intrerupe tensiunea la partea de instalatie la care ur#ea)a a se
inter$eni si la alte instalatii* dupa ca)'
/61 Partea de instalatie de (oasa tensiune la care se inter$ine poate sa ra#ana sub tensiune* dar personalul de
inter$entie trebuie sa %oloseasca #anusi electroi)olante* incalta#inte electroi)olanta* casca de protectie cu
$i)iera sau #asca contra ga)elor in ca) de necesitate'
/81 Trebuie sa se e$ite apropierea e,tinctorului de instalatia electrica de (oasa tensiune ra#asa sub tensiune'
/51 In ca)ul inter$entiilor pentru stingerea incendiilor in instalatiile interioare trebuie utili)ata #asca de ga)e
din dotare'
Art' 569' & In statiile de trans%or#are si7sau de cone,iuni unde sunt locuri in care se constata prin #asurari ca
intensitatea ca#pului electric depaseste 2: A37# si sc0i#b /locuri stabilite de subunitatea de e,ploatare1*
personalul de ser$ire operati$a* precu# si cel care e,ecuta lucrari de intretinere & reparatii sau #onta( trebuie
sa %oloseasca #i(loace de protectie speci%ice* sau sa reduca ti#pul de e,punere'
Art' 5;:' & La e,ecutarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri /tunele* puturi1 din statiile si
din posturile de trans%or#are subterane* trebuie luate pre$enti$ ur#atoarele #asuri+
a1 aerisirea* $entilarea si $eri%icarea obligatorie a lipsei ga)elor' 3eri%icarea lipsei ga)elor co#bustibile /din
in%iltratie1 sau noci$e si a pericolului de e#anatii /sau acu#ulare a acestora1 trebuie sa se %aca cu a(utorul
detectoarelor #obile de ga)e* #entinute in %unctiune pe toata durata e,ecutarii lucrarilor' In ca)ul in care se
constata pre)enta ga)elor noci$e /o,id de carbon1 sau ga)e naturale cu concentratie apropiata de li#ita
in%erioara de e,plo)ie * se inter)ice orice acti$itate si se $or lua #asuri con%or# instructiunilor proprii-
b1 inter)icerea %olosirii la#pilor portati$e si a %lacarii desc0ise pana la constatarea* prin deter#inari* a lipsei
ga)elor co#bustibile-
c1 ingradirea si #ontarea panourilor de se#nali)are sau postarea unui supra$eg0etor din cadrul %or#atiei de
lucru* la gurile desc0ise /de $i)itare1 ale incaperilor* puturilor* tunelelor* canalelor sau posturilor de
trans%or#are subterane'
Art' 5;2' & In ti#pul e%ectuarii controlului si7sau e,ecutarii lucrarilor in puturi* tunele si galerii* trebuie
utili)at detectorul de ga)e' E#itentul si se%ul de lucrare trebuie sa stabileasca daca %iecare lucrator $a %i dotat
si cu aparat autono# de sal$are' Aparatul autono# se $a utili)a la pri#ul se#nal de a$erti)are* e#is de unul
dintre detectoarele de ga)e'
Art' 5;5' & Lucrarile cu %lacara desc0isa in gospodariile de cabluri din statiile de trans%or#are si posturile
subterane trebuie e,ecutate in conditiile li#itarii %lacarii* prin #ateriale re%ractare* dotarea e,ecutantilor cu
ec0ipa#ent de protectie adec$at si stingatoare adec$ate'
Art' 5;6' & E,ecutarea unei lucrari asupra unor parti din instalatiile situate in incaperi co#une cu alte
instalatii de inalta tensiune sau (oasa tensiune* ra#ase sub tensiune* daca nu e,ista ingradiri %i,e inspre
acestea* trebuie sa inceapa nu#ai daca se $or #onta ingradiri pro$i)orii #obile* iar pe acestea panouri de
se#nali)are de inter)icere'
Art' 5;8' & Inainte de a se atinge bara de nul a tablourilor de distributie* trebuie sa se $eri%ice $i)ual
continuitatea legaturii acesteia la instalatia de legare la pa#ant si se $a $eri%ica lipsa tensiunii'
Art' 5;5' & Este inter)isa $aruirea cu aparate de pul$eri)are sau stropire in interiorul statiilor electrice*
posturilor de trans%or#are /punctelor de ali#entare1 in care e,ista parti a%late sub tensiune sau in e,teriorul
acestora* pe partea unde se a%la instalatii sub tensiune'
Art' 5;6' & In ca)ul inundarii posturilor de trans%or#are /punctelor de ali#entare1 subterane* trebuie sa se
$eri%ice starea lor* %olosindu&se in acest scop o sursa independenta de lu#ina' !aca apa a atins partile a%late
sub tensiune sau se a%la in i#ediata apropiere a acestora* se inter)ice atingerea apei de catre e,ecutanti*
inaintea scoaterii de sub tensiune a instalatiei' Nu se $a cobori in apa* inaintea $eri%icarii adanci#ii acesteia'
Art' 5;;' & La lucrarile e,ecutate prin urcare pe constructiile posturilor de trans%or#are pe stalpi* trebuie
respectate pre$ederile pre)entelor instructiuni pri$ind urcarea si lucrul la inalti#e' !e ase#enea* trebuie sa
se $eri%ice starea esa%oda(ului si a balustradei postului* precu# si %i,area corespun)atoare a
trans%or#atorului' In ca)ul in care se constata un grad a$ansat de putre)ire a esa%oda(ului /plat%or#ei1* se $a
lucra nu#ai cu utila(e speciale pentru lucru la inalti#e sau con%or# instructiunilor te0nice de lucru'
Art' 5;<' & Nu este ad#is a se e,ecuta lucrari si#ultan la doua ni$eluri* decat daca e,ista para$ane
corespun)atoare* care sa&i asigure pe e,ecutantii de (os i#potri$a caderii accidentale a unor obiecte de la
ni$elul superior'
Art' 5;9' & /21 La ridicarea ec0ipa#entului electric cu a(utorul utila(elor* prinderea trebuie sa se reali)e)e
nu#ai de locurile special destinate acestui scop sau de cadrele #etalice ale aparatelor'
/51 Este inter)isa prinderea %uniilor sau a gaselor* la ridicare* de i)olatoare sau de caile de curent ale
aparatelor* de carligele de pe capacul trans%or#atoarelor de putere /destinate nu#ai pentru decu$are1* de
pro%ilele celulelor pre%abricate etc'
Art' 5<:' & Este inter)isa spri(inirea scarilor %ara dispo)iti$e de spri(inire sau agatare inclusi$ spri(inirea
#e#brilor %or#atiei de lucru de cai de curent /bare %le,ibile1 sau de i)olatoarele aparatelor electrice'
Art' 5<2' & !upa ter#inarea #ontarii si legarii cailor de curent la bornele trans%or#atoarelor* acestea trebuie
legate la pa#ant si in scurtcircuit* pana la e%ectuarea probelor si punerii in %unctiune* e$itandu&se in acest %el
accidentarea datorita tensiunilor in$erse sau induse'
Art' 5<5' & In ti#pul deplasarii trans%or#atoarelor* a celulelor etc' prin tractare cu cabluri este inter)isa
stationarea #e#brilor %or#atiei de lucru in $ecinatatea cablurilor* pentru a se e$ita accidentele in ca)ul
ruperii acestora' !aca ec0ipa#entul respecti$ se deplasea)a pe o cale de rulare* #e#brii %or#atiei de lucru
trebuie sa stea in spate sau lateral* ne%iind per#isa tragerea din %ata /din sensul deplasarii1'
Art' 5<6' & /21 Inainte de #ane$rarea separatoarelor cu a(utorul dispo)iti$elor de actionare #ecanice sau
pneu#atice* trebuie sa se $eri%ice ca nu e,ista nici o persoana in celula si* in special* ca nu lucrea)a ni#eni
la separator'
/51 Separatoarele se $or #anipula si #onta nu#ai in po)itia >inc0is>'
Art' 5<8' & La #ontarea intrerupatoarelor si a dispo)iti$elor de actionare cu resorturi trebuie sa se $eri%ice* in
prealabil* ca resorturile nu sunt ar#ate'
Art' 5<5' & In ti#pul actionarilor pentru regla(ul intrerupatoarelor este inter)is accesul #e#brilor %or#atiei
de lucru in apropierea acestora* iar e,ecutantului care e%ectuea)a regla(ul ii este inter)isa introducerea #ainii
intre #ecanis#e'
Art' 5<6' & Pentru lucrari pe traseele cablurilor racordate la cutiile de distributie supraterane inclusi$ cutiile
de trecere* %iridele principale de bransa#ent* cutiile de aprindere pentru ilu#inat public etc'* unde nu se pot
#onta scurtcircuitoare sau #ontarea acestora s&ar %ace in conditii periculoase pentru personalul #ane$rant
sau pentru personalul nea$i)at /datorita i#posibilitatii inc0iderii usilor etc'1* dupa intreruperea tensiunii pe
cabluri si separarea lor $i)ibila* in locul sigurantelor se $or #onta capace sau #anere electroi)olante colorate
in rosu si panouri de se#nali)are corespun)atoare'
Art' 5<;' & Pentru lucrari e,ecutate pe traseele cablurilor racordate la cutiile de distributie subterane* in care
nu se pot #onta scurtcircuitoare* dupa intreruperea tensiunii pe cabluri* trebuie #ontate palarii
electroi)olante si panouri de se#nali)are pe cutitele cutiilor ter#inale'
Art' 5<<' & In ca)ul lucrarilor la cutiile de distributie subterane* trebuie sa se asigure #asuri de deli#itare
#ateriala a )onei de lucru prin ingradirea cutiei de distributie cu panouri* para$ane sau ben)i si #ontarea* pe
acestea* a panourilor de se#nali)are de inter)icere in asa %el incat sa se e$ite accesul si accidentarea
persoanelor nea$i)ate' La intreruperea lucrarilor* cu deplasare de la locul de #unca a %or#atiei* cutia de
distributie desc0isa* c0iar daca este ingradita* nu trebuie lasata %ara supra$eg0ere'
Art' 5<9' & /21 Lucrarile la cutiile de distributie * legarea D de)legarea cablurilor* trebuie e,ecutate pe ba)a de
AL * A'S' sau ITI&PM* cu# stabileste e#itentul / dupa ca) 1'
Art' 59:' & Pentru lucrarile ce se e,ecuta direct asupra cutiilor de distributie subterane* la care nu se pot
#onta scurtcircuitoare* dupa intreruperea tensiunii pe cabluri* se $or reali)a aceleasi #asuri ca cele
pre$a)ute la Art'5<6'
Art' 592' & La #ane$rarea sigurantelor din cutiile de distributie* e,ecutantul trebuie sa utili)e)e ur#atoarele
#i(loace de protectie+ casca de protectie cu $i)iera de protectie a %etei* incalta#inte electroi)olanta* #anusi
electroi)olante sau co$or electroi)olant portabil /atunci cand #ane$ra se e,ecuta de pe #arginea cutiei de
distributie din po)itia in genunc0i1 si #inerul electroi)olant pentru #ontarea&de#ontarea sigurantelor MPR
cu #anson de protectie a bratului'
Art' 595' & Lucrarile de la cutiile de distributie subterane* %ara scoaterea de sub tensiune a tuturor ele#entelor
de instalatie din interiorul acestora* trebuie sa se e,ecute cu luarea ur#atoarelor #asuri+
a1 %olosirea pe toata durata lucrarii a ec0ipa#entului indi$idual de protectie speci%icat in articolul anterior-
b1 scoaterea sigurantelor de pe toate cablurile-
c1 #ontarea palariilor sau tecilor electroi)olante pe cutitele sau %urcile %i,e ale plecarilor* indi%erent daca sunt
sau nu sub tensiune-
d1 e,ecutarea pe rand* nu#ai la cate o %a)a* a re$i)iei contactelor la cutitele de pe plecari* celelalte ra#anand
i)olate cu teci-
e1 intreruperea tensiunii pe cablul racordat la cutia ter#inala la care se lucrea)a* in ca)ul lucrarilor de
inlocuire a acesteia-
%1 supra$eg0erea per#anenta a #e#brilor %or#atiei de lucru de catre se%ul de lucrare'
5'6' Masuri de securitate a #uncii pentru e,ecutarea lucrarilor la liniile electrice aeriene din
e,ploatare
E,ecutarea lucrarilor la sol* pe traseele liniilor si la ba)a stalpilor
Art' 596' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor in apropierea liniilor electrice aeriene a%late sub tensiune*
auto#acaralele* autoscarile* autotelescoapele* autoplat%or#ele etc' trebuie sa %ie ast%el a#plasate incat in
ti#pul #ane$rarii lor sa se asigure respectarea distantelor li#ita ad#isibile /de $ecinatate1 din pre)entele
instructiuni* dintre conductoarele linie si7sau oricare parte a acestora* sarcina #ane$rata si conductoarele
liniei' In ca)ul liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune* c0iar daca sunt scoase de sub tensiune* se inter)ice*
din #oti$e #ecanice* atingerea ele#entelor liniei cu autoutila(ele #entionate #ai sus'
/51 La a#plasarea autoscarilor se $a tine sea#a de #odi%icarea po)itiei scarii sub greutatea persoanei care se
urca si lucrea)a de pe scara'
/61 In ca)ul in care o parte oarecare a unui autoutila( a depasit distanta de li#ita ad#isibila /de $ecinatate1
%ata de conductoarele liniei a%late sub tensiune* se inter)ice coborarea sau urcarea personalului in autoutila(ul
respecti$* e#itandu&se se#nale corespun)atoare catre cei care au conditii sa asigure scoaterea de sub
tensiune a liniei'
Art' 598' & Masurarea gabaritelor si a sagetii conductoarelor liniilor electrice aeriene a%late sub tensiune este
per#isa nu#ai de la sol si nu#ai in ca)ul in care se e,ecuta cu a(utorul aparatelor special* construite in acest
scop' Personalul e,ecutant poate %i de alta specialitate decat cea de electrician si poate e,ecuta #asurarea
%ara supra$eg0ere si %ara autori)atie de lucru* cu conditia sa aiba instructa(ul %acut in acest sens'
Art' 595' & /21 In ca)ul lucrarilor de tundere a copacilor si de desc0idere a culoarelor liniilor electrice aeriene
a%late sub tensiune* e,ecutantii trebuie sa respecte distanta de li#ita ad#isibila /$ecinatate1 dintre
conductoare si sculele sau utila(ele %olosite* precu# si dintre conductoare si crengile sau copacii ce se $or
taia' In ti#pul taierii se $a tine sea#a de directia de cadere a crengilor sau a copacilor' E,ecutantii trebuie sa
%oloseasca in ti#pul lucrarii incalta#inte electroi)olanta* centura co#ple,a* casca de protectie a capului*
oc0elari de protectie si %rang0ii* dupa ca)'
/51 Pentru a se e$ita caderea crengilor sau a copacilor peste conductoarele liniei* taierea acestora trebuie sa
se %aca dupa legarea lor cu %rang0ii pentru diri(are'
/61 Utili)atorii %ierastraielor #ecanice cu lant trebuie sa %ie dotati si instruiti con%or# instructiunilor de
%olosire ale acestor utila(e'
Art' 596' & /21 La deplasarea #anuala a stalpilor de le#n* se%ul de lucrare /ec0ipa1 trebuie sa reparti)e)e in
#od egal sarcina pe e,ecutanti* acestia %iind ase)ati dupa inalti#e* purtand stalpul pe acelasi u#ar si pasind
in aceeasi cadenta' Co#anda de ridicare si de coborare a stalpului trebuie data de catre o singura persoana
/se%ul de lucrare sau de ec0ipa1* nu#ai dupa ce aceasta persoana s&a con$ins ca toti e,ecutantii se gasesc pe
aceeasi parte a stalpului si anu#e pe cea opusa locului de ridicare sau coborare' La aceste operatii nu $or %i
utili)ati tineri sub 26 ani' Se inter)ice deplasarea #anuala a stalpilor pe terenuri abrupte* accidentate sau
alunecoase /datorita apei sau a ing0etului1'
/51 Ridicarea #anuala este ad#isa nu#ai pentru stalpi sub 5:: Ag* %olosind capre speciale si %urci cu capete
#etalice* re)istente si bine ascutite' Stalpul ridicat trebuie spri(init in continuare pana la u#plerea gropii cu
pa#ant'
Art' 59;' & Este per#is a se e,ecuta ur#atoarele lucrari la ba)a stalpilor* cu linia electrica aeriana respecti$a
a%lata sub tensiune+
a1 #asurarea re)istentei de dispersie a pri)elor de pa#ant-
b1 lucrari de intretinere sau reparatii la %undatii* adaosuri* ancore etc'-
c1 $eri%icarea gradului de putre)ire a stalpilor din le#n* a gradului de corodare a stalpilor din #etal si a
ancorelor* a starii stalpilor din beton-
d1 co#pletarea si reconditionarea inscriptiilor'
Art' 59<' & /21 Masurarea re)istentei de dispersie a pri)elor de pa#ant de la liniile electrice aeriene trebuie sa
se e,ecute de catre #ini# doua persoane'
/51 peratiile de intrerupere si re%acere a racordarii pri)ei de pa#ant la stalp trebuie sa se e,ecute %olosind
incalta#inte electroi)olanta* #anusi electroi)olante si casca de protectie a capului'
/61 Masurarea re)istentei de dispersie a pri)ei de pa#ant* %ara intreruperea racordarii acesteia la stalp* trebuie
sa se %aca %olosind incalta#inte electroi)olanta sau gratar de egali)are a potentialului si casca de protectie a
capului'
/81 In ti#pul #asurarii re)istentei de dispersie a pri)ei de pa#ant cu intreruperea racordarii acesteia la stalp*
este inter)isa atingerea stalpului cu $reo parte a corpului'
/51 Este inter)isa #asurarea re)istentei de dispersie a pri)elor de pa#ant de la liniile electrice aeriene in
ti#pul descarcarilor at#os%erice'
Art' 599' & Lucrarile de plantare a adaosurilor* de sapare in (urul sau la picioarele %undatiilor* precu# si in
(urul stalpului* nu trebuie sa puna in pericol starea de ec0ilibru a stalpului'
Art' 6::' & Masurarea tensiunii #ecanice in ancorele liniilor electrice aeriene sub tensiune trebuie sa se %aca
utili)and dina#o#etrul in paralel cu ancora' Retensionarea ancorelor este per#isa nu#ai daca in ti#pul
acestei operatii se ur#areste per#anent* cu teodolitul* #entinerea $erticalitatii stalpului la ale carui ancore se
lucrea)a'
E,ecutarea lucrarilor prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune
Art' 6:2' & Lucrarile prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune trebuie sa se
e,ecute in con%or#itate cu %isele te0nologice sau instructiunile te0nice de lucru* care trebuie sa pre$ada si
co#ponenta %or#atiilor de lucru* dotarea cu utila(e* dispo)iti$e* unelte* ec0ipa#ent de protectie si de lucru'
Art' 6:5' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor la corona#entul liniilor de pe stalpii din beton preco#pri#at sau
centri%ugat* personalul trebuie sa %ie asigurat i#potri$a caderii si poate utili)a plat%or#e de lucru respectand
pre$ederile Art' 558 din pre)entele instructiuni speci%ice'
/51 Pentru e,ecutarea lucrarilor de intindere la sageata a conductoarelor sau de inlocuire a ancorelor la stalpii
de colt* intindere sau ter#inali* con%ectionati din beton* operatiile te0nologice de #arcare pe conductor si
%i,area acestuia in lantul de i)olatoare trebuie e%ectuate de catre e,ecutant nu#ai din cosul autotelescopului
sau al autoplat%or#ei cu brat articulat cu e,ceptia ca)urilor in care aceste utila(e speciale nu au acces in
apropierea lor' In aceasta ulti#a situatie este per#isa pre)enta personalului pe acesti stalpi* cu conditia ca
inainte de tragerea la sageata a conductoarelor sa se $eri%ice daca stalpii intre care se %ace tragerea sunt
ancorati in directia opusa acesteia'
Art' 6:6' & In ca)ul lucrarilor la conductoarele liniilor electrice aeriene de 8:: & ;5: A3 este per#isa
deplasarea e,ecutantilor pe conductoarele respecti$e* cu dispo)iti$e special construite in acest scop'
Art' 6:8' & Urcarea pe stalpii #etalici )abreliti se $a reali)a %olosind buloanele prinse special pentru acest
scop* acolo unde e,ista aceste buloane* sau pe $erticala unora din pro%ilele de re)istenta ale acestora*
utili)and #etode de asigurare a personalului i#potri$a caderii* con%or# pre$ederilor Art' 2;6 din pre)enta
instructiune speci%ica '
E,ecutarea lucrarilor prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene a%late sub tensiune
Art' 6:5' & 3opsirea stalpilor se %ace din interiorul sau din e,teriorul acestora* respectand distantele li#ita
ad#isibile /#ini#e de $ecinatate1 %ata de conductoarele a%late sub tensiune si deli#itate prin #arcare
con%or# pre$ederilor Art' 28: lit' c1'
Art' 6:6' & /21 Lucrarile de intretinere sau reparatii la un circuit scos de sub tensiune al unei linii electrice
aeriene cu #ai #ulte circuite #ontate pe stalpi co#uni* atunci cand unul sau #ai #ulte circuite ra#an sub
tensiune* se e,ecuta nu#ai in ca)ul in care intre conductoarele cele #ai apropiate ale circuitului la care se
lucrea)a si circuitul /circuitele1 a%lat /a%late1 sub tensiune in punctele de sageata #a,i#a* e,ista ur#atoarele
distante #ini#e+
a1 pe $erticala+
& 2*5 # %ata de liniile de 2&5: A3-
& 6*: # %ata de liniile de 5;&65 A3-
& 6*5 # %ata de liniile de 6:&22: A3'
b1 pe ori)ontala+
& 6*: # %ata de liniile de 2&65 A3-
& 8*: # %ata de liniile de 22: A3-
& 6*: # %ata de liniile de 55: A3-
& 2:*: # %ata de liniile de 8:: A3'
/51 In ca)ul circuitelor suprapuse* pe stalpi co#uni* nu sunt per#ise lucrari la circuitele a%late deasupra celor
ra#ase sub tensiune' =ac e,ceptie lucrarile ce se e,ecuta la circuitele a%late deasupra celor de radio%icare si
deasupra liniilor de contact pentru tractiune urbana* cu conditia ca la lucrarile si#ple e%ectuate la corpurile
de ilu#inat /inlocuirea becurilor arse* a globurilor sparte* a sigurantelor arse* a igniterelor de%ecte etc'1* sa se
%oloseasca dispo)iti$e sau utila(e speciale care sa per#ita e,ecutarea acestor lucrari %ara pericol' Pentru alte
categorii de lucrari la circuitele de ilu#inat public a%late deasupra liniilor de contact pentru tractiune urbana*
unitatea de e,ploatare trebuie sa stabileasca prin instructiuni proprii #asurile care trebuie luate* in %unctie de
particularitati* pentru ca lucrarile sa se poata e,ecuta %ara pericol'
/61 In ca)ul lucrarilor pe stalpii de beton ai liniilor electrice aeriene de 22: A3 si #ai #ult* urcarea trebuie sa
se reali)e)e cu autotelescopul* autoscara sau alt utila( si#ilar' Se ad#ite ca urcarea sa se %aca si cu a(utorul
scarilor* care se #ontea)a pe stalpi* prin #etoda cladirii* cu respectarea pre$ederilor instructiunilor speci%ice
ale scarilor* cat si a %iselor te0nologice'
In ca)ul unui circuit ra#as sub tensiune trebuie sa se pre$ina depasirea distantelor li#ita ad#isibila /de
$ecinatate1 %ata de acesta'
Art' 6:;' & La e,ecutarea lucrarilor la un circuit scos de sub tensiune al unei linii electrice aeriene cu #ai
#ulte circuite* atunci cand unul sau #ai #ulte dintre ele ra#an sub tensiune* %or#atia de lucru trebuie sa
respecte pre$ederile %iselor te0nologice sau ale instructiunilor te0nice de lucru'
Art' 6:<' & Sunt inter)ise de#ontarea* #ontarea si tragerea la sageata a conductoarelor circuitelor de (oasa
tensiune* #ontate pe stalpi co#uni cu alte circuite de (oasa sau inalta tensiune* ra#ase sub tensiune'
E,ecutarea lucrarilor la liniile electrice aeriene in conditii speciale de tra$ersari
Art' 6:9' & La e,ecutarea lucrarilor intr&o desc0idere a unei linii electrice aeriene* care este supratra$ersata
sau subtra$ersata de alta /alte1 linie /linii1 in e,ploatare* cu scoaterea de sub tensiune nu#ai a liniei la care se
lucrea)a* trebuie sa se tina sea#a de ur#atoarele conditii+
a1 sa nu se piarda ec0ilibrul stabil al stalpilor sau al conductoarelor* la linia care supratra$ersea)a-
b1 sa se asigure conductoarele liniei care subtra$ersea)a i#potri$a unui e$entual salt al acestora-
c1 sa se respecte distantele #ini#e pe $erticala intre conductoarele cele #ai apropiate ale liniei subtra$ersate
si ale liniei supratra$ersate* dupa cu# ur#ea)a+
& 2*5 # %ata de liniile de 2&5: A3-
& 6*: # %ata de liniile de 5;&65 A3-
& 6*5 # %ata de liniile de 6:&22: A3-
& 8*5 # %ata de liniile de 55: A3-
& 6*: # %ata de liniile de 8:: A3-
& 9*: # %ata de liniile de ;5: A3'
Masurarea acestor distante se $a %ace cu aparate speciale /teodolit* tele#etru etc'1'
Art' 62:' & La e,ecutarea lucrarilor la desc0ideri a%late in panoul unde e,ista intersectii cu alte linii electrice
aeriene in e,ploatare /subtra$ersari ori supratra$ersari1* insa la alte desc0ideri decat cele in care se lucrea)a*
trebuie sa se procede)e respectand pre$ederile articolului anterior si ale ur#atoarelor reguli+
a1 e,ecutarea lucrarilor care nu conduc la pierderea ec0ilibrului stabil al stalpilor sau al conductoarelor*
i#pune scoaterea de sub tensiune nu#ai a circuitului la care se lucrea)a* cu conditia respectarii distantelor
#ini#e pe $erticala intre cele doua linii* pre$a)ute la Art' 65: anterior corespun)atoare tensiunilor liniilor
care intersectea)a linia la care se lucrea)a' Masurarea acestor distante se $a %ace cu a(utorul aparatelor
speciale-
b1 e,ecutarea lucrarilor care conduc la pierderea ec0ilibrului stabil al stalpilor sau al conductoarelor trebuie
sa se reali)e)e cu scoaterea de sub tensiune nu#ai a liniei la care se lucrea)a* iar )onele de lucru trebuie sa
%ie ast%el stabilite* incat sa nu cuprinda desc0iderea /desc0iderile1 in care e,ista subtra$ersari sau
supratra$ersari' Se $or asigura ancorari la conductoare si stalpi intre desc0iderea la care se lucrea)a si
desc0iderea cu intersectii* inspre desc0iderea la care se lucrea)a'
Art' 622' & Pentru e,ecutarea lucrarilor la o linie electrica aeriana ce este supratra$ersata de alta linie
electrica aeriana cu circuite suprapuse este per#is ca scoaterea de sub tensiune* i#pusa prin pre$ederile
Art'6:9* sa se %aca nu#ai pentru circuitul in%erior al liniei ce supratra$ersea)a'
Art' 625' & La e,ecutarea lucrarilor pe liniile electrice aeriene care intersectea)a sau sunt situate in i#ediata
apropiere de cai %erate* dru#uri internationale* dru#uri nationale* dru#uri (udetene* rauri si canale
na$igabile* trebuie reali)ate pre$enti$+
a1 o con$entie cu organele co#petente ale cailor %erate sau de na$igatie* asupra inter$alelor de lucru si
pre)entei unor delegati* care* prin ase)area se#nalelor a$erti)oare si luarea altor #asuri* sa poata opri
circulatia trenurilor sau a na$elor pe ti#pul e,ecutarii lucrarii sau sa poata pre$eni la ti#p %or#atia de lucru
despre trecerea na$elor sau a trenurilor* cand lucrarea se $a opri pro$i)oriu* pana dupa trecerea acestora-
b1 o se#nali)are a$ansata /#ini#u# 5: # de o parte si de alta a punctului de lucru1 pe dru#urile cu
circulatie rutiera'
E,ecutarea lucrarilor la liniile electrice aeriene in conditii speciale de paralelis#
Art' 626' & La e,ecutarea lucrarilor asupra liniilor electrice aeriene la care $alorile din calcule si7sau #asurari
ale tensiunilor induse depasesc $alorile ad#ise* trebuie sa se aplice ur#atoarele #asuri+
a1 in ca)ul lucrarilor la conductoare+
& pre$ederile Art' 6:; din pre)entele nor#e speci%ice-
& inter)icerea in ti#pul lucrului a atingerii conco#itente a conductorului liniei sau a stalpului la care se
lucrea)a si a unui alt ele#ent #etalic a%lat in contact cu o )ona de potential nul /peste 5: # de stalp1-
& inter)icerea e,ecutarii lucrarilor in conditii de descarcari electrice in at#os%era-
& separarea gal$anica a legarii la pa#ant si in scurtcircuit din )ona de separare electrica a instalatiei* %ata de
legarea la pa#ant si in scurtcircuit din )ona /)onele1 de lucru /cu e,ceptia legaturii prin conductoarele de
protectie* acolo unde e,ista1-
& stabilirea in AL sau ITI&PM a nu#arului* locurilor si lungi#ii )onelor de lucru* inclusi$ a locurilor de
#ontare in )ona de lucru a atenuatoarelor daca aceasta este necesar* la linii electrice aeriene de 22: & ;5:
A3-
b1 in ca)ul lucrarilor la sol+
& %olosirea incalta#intei electroi)olante la apropierea de stalpii la care sunt e%ectuate legari la pa#ant si in
scurtcircuit in )ona de lucru sau in apropierea unor ele#ente #etalice care pot $eni in contact cu
conductoarele liniei scoase de sub tensiune'
Art' 628' & In ca)ul de#ontarii* #ontarii si intinderii la sageata a conductoarelor de pe liniile electrice
aeriene la care $alorile tensiunilor induse depasesc $alorile ad#ise* se $or respecta #asurile din %isele
te0nologice sau instructiunile te0nice de lucru* con%or# preci)arilor de la Art' 6:;'
Art' 625' & In ca)ul in care linia inductoare este de tractiune electrica* la care curentul de intoarcere catre
sursa trece prin pa#ant* lucrarile pe liniile electrice aeriene cu tensiune indusa se $or e,ecuta con%or#
instructiunilor proprii intoc#ite in acest scop'
Art' 626' & Inaintea intregirii unei linii aeriene intre un panou in care se lucrea)a si un panou cu tensiune
indusa trebuie reali)ata legarea la pa#ant a acestuia din ur#a inspre partea unde ur#ea)a sa se lege
cordoanele de intregire'
E,ecutarea lucrarilor la tronsoanele liniilor electrice aeriene separate $i)ibil prin de)legari de cordoane sau
conductoare
Art' 62;' & /21 !e)legarea cordoanelor tronsonului de linie electrica aeriana* la care ur#ea)a a se lucra un
ti#p #ai indelungat* de restul liniei care se repune sub tensiune* trebuie e%ectuata ast%el incat* dupa
repunerea sub tensiune a portiunii de linie la care nu se lucrea)a* cordoanele de)legate sa %ie prinse sigur de
conductoarele tronsonului pe care se lucrea)a* legat la pa#ant si in scurtcircuit in )ona de lucru'
/51 Se inter)ice #ontarea scurtcircuitoarelor la stalpul pe care s&au de)legat cordoanele dupa repunerea liniei
sub tensiune'
Art' 62<' & /21 Lucrarea pe tronsonul de linie separat $i)ibil prin de)legari de cordoane sau conductoare se $a
e,ecuta in ba)a unei AL* ITI&PM sau P3'
/51 Lucrarea de de)legare si legare a cordoanelor sau conductoarelor se $a e,ecuta pe ba)a unei AL distincte*
cu e,ceptia ca)ului in care lucrarea se e,ecuta de catre o %or#atie de ser$ire operati$a pe ba)a de AS'
/61 Pentru separarea $i)ibila a unui cablu* racordat la o linie electrica aeriana* prin de)legare* se $a proceda
in #od ase#anator pre$ederilor de #ai sus'
E,ecutarea lucrarilor la liniile electrice aeriene de (oasa tensiune cu conductoare i)olate torsadate
Art' 629' & /21 In ca)ul liniilor electrice aeriene de (oasa tensiune cu conductoare i)olate torsadate* #asurile
te0nice conse#nate la articolul 89 /21 litera a1* se iau in postul de trans%or#are si7sau in retea'
/51 Retelele electrice de (oasa tensiune cu conductoare i)olate torsadate* trebuie sa per#ita reali)area
#asurilor te0nice pre$a)ute la articolul 89 /21 litera c1 cat si la Art' ;2 /21 literele a1 si b1' In acest sens* cu
oca)ia lucrarilor asupra retelelor e,istente in e,ploatare* se $or e,ecuta adaptarile necesare'
Art' 65:' & In ca)ul in care o linie electrica aeriana de (oasa tensiune cu conductoare i)olate torsadate se
continua cu o portiune a$and conductoare nei)olate* la e,ecutarea lucrarilor pe aceasta portiune* cu scoatere
de sub tensiune* trebuie sa se reali)e)e )ona de lucru con%or# pre$ederilor pre)entelor instructiuni speci%ice'
Art' 652' & Lucrarile la liniile electrice aeriene de (oasa tensiune cu conductoare torsadate a%late sub tensiune
trebuie e,ecutate utili)and #anusi electroi)olante si unelte electroi)olante sau cu #anere electroi)olante
electroi)olate* considerandu&se ca aceste lucrari sunt e,ecutate sub tensiune in contact'
E,ecutarea lucrarilor la plantarea stalpilor si #ontarea i)olatoarelor
Art' 655' & In ca)ul %olosirii #acaralei* ridicarea sau coborarea stalpului trebuie sa se %aca lin si nu#ai prin
actionare $erticala' Tragerea oblica cu #acaraua este inter)isa'
Art' 656' & In ti#pul ridicarii stalpului si pana la %i,area lui in %undatie sunt inter)ise+
a1 stationarea sau trecerea pe sub stalp* pe sub bratul #acaralei sau pe sub cablurile tac0ela(ului-
b1 stationarea sau trecerea printre troliul de ridicare si capra /pilonul1 de ridicare'
Art' 658' & La intreruperea te#porara a procesului de ridicare a stalpului nu este per#isa lasarea acestuia in
po)itie suspendata'
Art' 655' & Utila(ele %olosite la ridicarea stalpului sau cablurile de sustinere si ancorare nu $or %i eliberate
decat dupa %i,area sigura a stalpului in %undatie'
Art' 656' & Este inter)isa urcarea $reunui #e#bru al %or#atiei de lucru pe un stalp care nu este de%initi$ %i,at
in %undatie'
Art' 65;' & rice operatie care periclitea)a stabilitatea stalpului* cu# ar %i de#ontarea buloanelor de prindere
a tronsoanelor* #odi%icari ale po)itiei ancorelor etc' nu $or %i e%ectuate decat dupa o ancorare supli#entara a
stalpului* capabila sa&i #entina stabilitatea' In ti#pul acestor operatii* urcarea* coborarea sau stationarea
#e#brilor %or#atiei de lucru pe sau langa stalp sunt inter)ise'
Art' 65<' & Ridicarea #anuala pe stalpi a i)olatoarelor si a ar#aturilor se $a %ace* dupa ca)* cu a(utorul
%rang0iilor* scripetilor sau palanelor' Scripetii se $or prinde de consola in i#ediata apropiere a locului de
%i,are a i)olatoarelor sau ar#aturilor' !etalierea si succesiunea operatiilor se $a %ace in %isa te0nologica sau
in instructiunea te0nica de lucru'
Art' 659' & Me#brii %or#atiei de lucru ce actionea)a %unia de a(utor sau dispo)iti$ul de ridicare a sarcinii $or
sta lateral* pentru a nu %i accidentati la caderea inta#platoare a i)olatoarelor sau ar#aturilor in curs de
ridicare'
Art' 66:' & In ti#pul ridicarii pe stalp a lanturilor de i)olatoare* %olosind un #i(loc de ridicare #ecani)at*
#e#brul %or#atiei de lucru a%lat pe stalp $a supra$eg0ea ridicarea* stand in partea interioara a stalpului
#etalic sau langa generatoarea stalpului din beton* asigurandu&se cu %rang0ia /cordonul1 centurii co#ple,e'
Art' 662' & La #ontarea i)olatoarelor si ar#aturilor la liniile electrice aeriene in )one locuite* se $or lua
#asuri de i#piedicare a accesului persoanelor nea$i)ate langa stalpii pe care se lucrea)a'
E,ecutarea lucrarilor la derularea* intinderea si #ontarea conductoarelor
Art' 665' & Lucrarile de intindere si7sau #ontare a conductoarelor trebuie sa se e,ecute in ba)a %iselor
te0nologice sau a instructiunilor te0nice de lucru* intoc#ite in concordanta cu pre$ederile pre)entelor
instructiuni'
Art' 666' & /21 In $ederea #anipularii ta#burelor si derularii conductoarelor de pe acestea trebuie utili)ate
dispo)iti$e speciale construite in acest scop'
/51 La derularea conductorului de pe ta#bur* #e#brul %or#atiei de lucru care %ace $eri%icarea conductorului
trebuie sa stea lateral* in a%ara )onei in care ar putea %i lo$it la rasturnarea accidentala a ta#burului si trebuie
sa poarte #anusi de protectie /pal#are1'
Art' 668' & La derularea #anuala* prin tragerea pe u#eri a conductorului* #e#brii %or#atiei de lucru trebuie
sa %ie ec0ipati cu u#erare de protectie si #anusi de protectie /pal#are1' Conductorul trebuie purtat de catre
toti #e#brii %or#atiei* angrenati la tragere* pe u#arul din aceeasi parte /pe acelasi u#ar1'
Art' 665' & La derularea conductoarelor* po)itia #e#brilor %or#atiei de lucru trebuie sa %ie ast%el stabilita de
catre se%ul de lucrare /ec0ipa1* incat la desprinderea accidentala dintr&o cle#a de prindere sau la ruperea
cablului de tractiune* conductorul sa nu&i lo$easca'
Art' 666' & Me#brii %or#atiei de lucru ce actionea)a %unia de a(utor sau dispo)iti$ul de ridicare a
conductorului trebuie sa stea lateral* pentru a nu %i accidentati la caderea inta#platoare a conductorului in
curs de ridicare'
Art' 66;' & In ti#pul ridicarii pe stalp a conductoarelor* %olosind un #i(loc de ridicare #ecani)at* #e#brul
%or#atiei de lucru a%lat pe stalp $a supra$eg0ea ridicarea* stand in partea interioara a stalpului #etalic sau
langa generatoarea stalpului din beton* asigurandu&se i#potri$a caderii de la inalti#e prin utili)area unei
co#ponente a ec0ipa#entului indi$idual de protectie speci%ic'
Art' 66<' & /21 In ti#pul derularii conductoarelor* e,ecutantii trebuie sa supra$eg0e)e trecerea pe role a
%irului pilot sau a conductorului'
/51 In ca)ul blocarii unei role sau a agatarii conductorului* derularea trebuie oprita si se $a relua dupa
indepartarea de%ectiunii'
Art' 669' & La liniile electrice aeriene de 22:&;5: A3* #ontarea cle#elor de sustinere a conductoarelor
trebuie e,ecutata de pe plat%or#a* scaunel* sau scarita de #onta(* #e#brul %or#atiei de lucru care e,ecuta
operatia asigurandu&se i#potri$a caderii in gol prin utili)area* dupa ca)* a co#binatiei de co#ponente
pre$a)ute de Art' 55: literele b1 si %1 din pre)enta instructiune speci%ica' In #od si#ilar se $a proceda si la
#ontarea cle#elor de %i,are a conductoarelor la i)olatoarele stalpilor de intindere' Aceste operatii se pot
e,ecuta si cu a(utorul autoutila(elor speciale* cu luarea #asurilor de asigurare corespun)atoare i#potri$a
caderii de la inalti#e a #e#brilor %or#atiei de lucru'
Art' 68:' & Pentru %i,area conductoarelor in cle#e sau pentru legarea cordoanelor la stalpii de intindere*
#e#brii %or#atiei de lucru care e,ecuta aceste operatii trebuie sa se asigure i#potri$a caderii de la inalti#e*
con%or# pre$ederilor Art'55: lit'b1 si %1
Art' 682' & Pentru lucrari la conductoare* in desc0idere* e,ecutate din carucior* #e#brii %or#atiei de lucru
care e,ecuta aceste operatii trebuie sa se asigure cu #i(locul de legatura /%rang0ia1 centurii la conductor'
Art' 685' & Lucrarile de #ontare a conductoarelor trebuie sa se e,ecute ast%el incat sa nu se #odi%ice
ec0ilibrul stalpilor'
Art' 686' & /21 La lucrarile de #ontare a conductoarelor in )onele locuite sau la tra$ersarile cailor de
circulatie/cai %erate* sosele* canale na$igabile etc'1* trebuie luate #asuri de i#piedicare a accesului
persoanelor nea$i)ate si a #i(loacelor de transport in )onele de lucru'
/51 !e la derularea si tragerea la sageata a conductoarelor si pana la %i,area acestora* in )onele populate* in
apropierea si tra$ersarea soselelor si a dru#urilor circulate* se $or posta #e#bri ai %or#atiei de lucru pentru
pa)a* care $or se#nali)a pericolul'
/61 La tra$ersarea soselelor cu tra%ic intens* in a%ara #asurilor de #ai sus* se $a reali)a o se#nali)are
a$ansata in a#bele sensuri de circulatie* la o distanta de #ini#u# 5: # de tra$ersare'
Art' 688' & Lucrarile de tra$ersare a cailor %erate se $or e,ecuta cu luarea #asurilor necesare stabilite prin
con$entie* con%or# Art' 625 din pre)entele instructiuni speci%ice* pentru e$itarea accidentelor in ti#pul
circulatiei %ero$iare* #asuri ce se $or stabili de co#un acord cu repre)entantii cailor %erate'
E,ecutarea lucrarilor la de#ontarea liniilor electrice aeriene
Art' 685' & !e)ec0iparea stalpilor care se pre)inta in situatiile #entionate la Art' 2;< din pre)entele nor#e
speci%ice trebuie sa se %aca+
a1 din cosul autoutila(ului sau de pe autoscara-
b1 prin urcare directa pe stalp* dupa ce stalpul a %ost ancorat ast%el incat sa se i#piedice caderea acestuia-
c1 prin urcare directa pe stalpul nou plantat langa cel care pre)inta nesiguranta in e,ploatare'
Art' 686' & /21 !e#ontarea conductoarelor trebuie ast%el e,ecutata incat sa nu se #odi%ice ec0ilibrul stabil al
stalpilor' Inainte de inceperea de#ontarii conductoarelor* se $or ancora stalpii de intindere /cu e,ceptia celor
de capat1 care li#itea)a panoul respecti$'
/51 Nu sunt per#ise taierea sau dega(area libera a conductoarelor'
/61 !e#ontarea conductoarelor trebuie stabilita prin %ise te0nologice sau instructiuni te0nice de lucru'
Art' 68;' & La de#ontarea stalpilor se $or lua aceleasi #asuri ca si la plantare* preci)ate #ai sus* sub
aspectul e$itarii accidentelor in ca) de prabusire accidentala a stalpului'
Art' 68<' & In ca)ul de#ontarii unui circuit de pe stalpi co#uni cu alte circuite ce nu se de#ontea)a* lucrarile
se $or e,ecuta cu toate circuitele scoase de sub tensiune'
Art' 689' & /21 !e#ontarea stalpilor #etalici sau din beton trebuie sa se %aca con%or# pre$ederilor %iselor
te0nologice' Acestea trebuie sa pre$ada in principal #etode de de)#e#brare din po)itia $erticala sau
aducerea in po)itie ori)ontala' In %unctie de #etoda trebuie reali)ata+
a1 asigurarea tronsonului #etalic sau al stalpului* cu %unii de diri(are* pe durata coborarii la sol-
b1 #entinerea in po)itie $erticala a stalpului /tronsonului1* cu a(utorul #acaralei* pe durata de#ontarii sau
de)#e#brarii ba)ei acestuia' Mentinerea cel putin a unui punct de spri(in la ba)a /bolt de protectie* doua &
trei co#ponente ale structurii longitudinale din %ier & beton1 care trebuie sa i#piedice desprinderea pe durata
inclinarii stalpului* pana la po)itia ori)ontala pe sol-
c1 de%initi$area de#ontarii sau de)#e#brarii si a ulti#ului punct de spri(in* operatie e,ecutata cu stalpul
/tronsonul1 situat la sol'
/51 !e#olarea stalpilor din #etal* beton sau le#n este per#isa nu#ai dupa de)gropare'
/61 4ropile re)ultate dupa indepartarea stalpilor trebuie astupate'
/81 !in #o#entul inclinarii stalpului de la ba)a* pana la ase)area acestuia pe sol nici o persoana nu trebuie
sa stea sub stalp sau in ra)a de cadere a acestuia' !iri(area stalpului in ti#pul coborarii la sol se $a %ace cu
a(utorul %rang0iilor* personalul %iind situat in a%ara ra)ei de actionare a bratului #acaralei si a stalpului'
5'8' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor la liniile electrice subterane
Art' 65:' & Lucrarile de constructii&#onta( la liniile electrice subterane* pe trasee noi* trebuie sa se e,ecute in
ba)a uneia din %or#ele pre$a)ute la Art' ;; din pre)entele instructiuni speci%ice' Lucrarile la cablurile
electrice a%late in e,ploatare* dupa decopertarea co#pleta a acestora* precu# si cele pentru re#edierea
de%ectelor la acestea* se $or e,ecuta nu#ai pe ba)a de autori)atie de lucru'
Art' 652' & /21 Cablurile si #ansoanele care ra#an suspendate in ur#a unor sapaturi #ai adanci decat po)itia
lor in pa#ant trebuie sa %ie sustinute prin consolidare pe scanduri* grin)i sau (g0eaburi pro$i)orii'
/51 Este inter)is a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte in$ecinate'
Art' 655' & /21 In ti#pul derularii si des%asurarii cablurilor* e,ecutantii trebuie sa isi prote(e)e #ainile*
utili)and #anusi de protectie /pal#are1'
/51 La po)area #anuala a cablurilor* prin sustinerea acestora pe u#ar* personalul e,ecutant trebuie sa poarte
u#erare* iar lungi#ea portiunii #ane$rate si nu#arul persoanelor trebuie ast%el alese* incat unei persoane sa&
i re$ina o greutate de cel #ult 6: Ag' In ti#pul po)arii unui cablu* prin acest procedeu* intregul personal $a %i
plasat pe aceeasi parte a cablului /santului1'
/61 La po)area #ecani)ata a cablurilor* se%ul de lucrare trebuie sa diri(e)e buna des%asurare a procesului
te0nologic'
/81 La po)area cablurilor in pro%ile e,istente cu alte cabluri decopertate* a%late sub tensiune* personalul
trebuie sa poarte obligatoriu casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei* incalta#inte
electroi)olanta si costu# din tesatura ter#ore)istenta'
/51 In ca)ul in care po)area cablurilor se %ace pe role* personalul e,ecutant care a(uta la tragerea cablurilor*
trebuie sa se ase)e cu %ata spre ta#bur* la o distanta de cel putin 2# %ata de rola din spate* pentru a se e$ita
prinderea #ainilor in role'
/61 Pentru a se e$ita o e$entuala rasturnare a ta#burului in ti#pul derularii cablului* acesta trebuie sa %ie
asigurat corespun)ator'
Art' 656' & La po)area subac$atica a cablurilor* se $or respecta pre$ederile din %isele te0nologice sau
instructiunile te0nice speci%ice* cu ur#atoarele preci)ari+
a1 a#barcatiunile %olosite la lucrari trebuie sa %ie in buna stare si sa %ie dotate cu un nu#ar su%icient de colaci
de sal$are* personalul e,ecutant %iind instruit asupra #odului de %olosire-
b1 pe toata durata operatiilor de po)are a cablurilor* circulatia %lu$iala trebuie co#plet intrerupta-
c1 in ti#pul utili)arii a#barcatiunilor na$ale* personalul e,ecutant trebuie sa %ie dotat si sa utili)e)e
ec0ipa#ent indi$idual de sal$are' Totodata personalului ii sunt inter)ise+
& scaldatul in albia %lu$iilor* raurilor sau lacurilor-
& tra$ersarea inot a cursurilor de apa-
& lucrul pe #alul apei* in ti#pul noptii sau in ca)ul %urtunilor* cetii* ploii si $alurilor #ari-
d1 se inter)ice ancorarea i#pro$i)ata a a#barcatiunilor na$ale'
Art' 658' & La prepararea si turnarea #aselor electroi)olante* a alia(elor de lipit si a altor #etode %olosite la
e,ecutarea #ansoanelor si capetelor ter#inale trebuie sa se respecte pre$ederile de securitate a #uncii din
%isele te0nologice'
Art' 655' & La incarcarea* descarcarea si #anipularea ta#burelor cu cabluri trebuie sa se respecte ur#atoarele
reguli+
a1 inaintea oricarei #anipulari se $a $eri%ica buna stare a in$elisului de protectie a ta#burelor si se $or
scoate cuiele proe#inente-
b1 operatiile de incarcare a ta#burelor se $or e,ecuta* de regula* cu a(utorul utila(elor de ridicare
/auto#acarale* autoincarcatoare etc'1 sau cu #i(loace de #ica #ecani)are /scripeti* palane etc'1* %olosind a,e
si cabluri* di#ensionate corespun)ator sarcinilor de ridicat-
c1 in autoca#ion sau re#orca ta#burele trebuie ase)ate ori)ontal* cu sensul de rostogolire pe directia de
circulatie' Pe plat%or#a autoca#ionului sau re#orcii ta#burele $or %i %i,ate prin ancorari sau pene solide si
su%icient de #ari' Se inter)ice transportul persoanelor pe aceeasi plat%or#a cu ta#burele-
d1 descarcarea ta#burelor se $a e,ecuta %ie cu auto#acaraua* %ie #anual pe un plan inclinat re)e#at pe
capre' Ta#burul trebuie retinut cu %rang0ii sau cabluri dinspre partea opusa #iscarii* ur#arindu&se
deplasarea corecta a ta#burului pe planul inclinat' Este inter)isa stationarea personalului in directia
deplasarii ta#burului sau in apropierea planului inclinat' Toate operatiile de corectare a deplasarii la sol
trebuie sa se e,ecute cu a(utorul unor rangi lungi sau al unor pene cu coada lunga-
e1 #anipularea ta#burelor se %ace con%or# cu %isele te0nologice sau cu instructiunile te0nice de lucru
elaborate in acest scop de unitatile producatoare ale cablurilor* corespun)ator tipurilor de cabluri* tensiunii*
i)olatiei utili)and dispo)iti$e speciale
%1 operatiile de legare&de)legare a ta#burelor si diri(area #acaragiului sau a dispo)iti$ului de ridicare
/scripetelui1 $or %i reali)ate de catre legatorul de sarcina'
E,ecutarea lucrarilor de re#ediere a de%ectelor pe cabluri
Art' 656' & Lucrarile la cablurile de (oasa sau inalta tensiune* a%late in e,ploatare* inclusi$ acelea asupra
#ansoanelor si capetelor ter#inale* trebuie sa se e,ecute in ba)a unei autori)atii de lucru' Se e,ceptea)a
sapaturile* pana la decopertarea co#pleta a cablurilor* care se pot e,ecuta pe ba)a de ITI&PM sau !3 si
$eri%icarea corespondentei %a)elor care se poate e,ecuta si pe ba)a de A'S'
Art' 65;' & In $ederea e,ecutarii lucrarilor de re#ediere a de%ectelor pe cabluri trebuie sa se reali)e)e
#asurile te0nice pre$a)ute la Art' 89 din pre)entele nor#e speci%ice'
Art' 65<' & /21 La e,ecutarea lucrarilor de re#ediere a de%ectelor pe cablurile ingropate sau po)ate pe rastel*
trebuie sa se reali)e)e ur#atoarele etape succesi$e+
a1 locali)area de%ectului sau stabilirea )onei de de%ect in ba)a AS /in ca)ul de%ectelor $i)ibile1 respecti$ AL
sau ITI&PM* cu a(utorul aparaturii sau a instalatiilor speciale* utili)ate de personalul autori)at distinct pentru
aceasta categorie de lucrari* denu#it in continuare >identi%icator>-
b1 #arcarea de catre identi%icator a locului /)onei1 unde ur#ea)a a se e,ecuta dupa ca)* sapatura in $ederea
identi%icarii cablului si locului de de%ect pe acesta-
c1 ingradirea locului de #unca si #ontarea panourilor de se#nali)are corespun)atoare operatiilor de
sapaturi* e,ecutarea sapaturilor la locul stabilit de identi%icator utili)andu&se #i(loace #ecani)ate sau
#anuale* pana la stratul protector sau a$erti)or de pe cabluri-
d1 decopertarea co#pleta a cablului sau %lu,ului de cabluri* utili)and nu#ai lopeti cu co)i de le#n' Miscarea
cablurilor e,istente in %lu, a caror banda de otel este aparenta trebuie e,ecutata utili)and #anusi
electroi)olante prote(ate cu pal#are* costu# din tesatura ter#ore)istenta* incalta#inte electroi)olanta si
casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei' In ca)ul cablurilor cu protectie e,terioara din P3C
utili)area #anusilor de protectie #ecanica este %acultati$a' Pe durata operatiilor de decopertare a cablurilor*
se $a e$ita lo$irea acestora cu scule sau unelte dure /lopeti* ca)#ale* tarnacoape* rangi etc'1' Personalul care
reali)ea)a decopertarea co#pleta si7sau repararea cablurilor trebuie sa %ie ec0ipat cu casca de protectie a
capului si cu incalta#inte electroi)olanta* in situatia in care* din cau)a a#plasa#entului* nu se poate e$ita
calcarea directa a cablurilor din %lu,-
e1 identi%icarea cablului de%ect din %lu,* de catre identi%icator* pe ba)a unei AL* prin+
& con%runtarea planurilor cu situatia din teren-
& obser$area cablurilor pri$ind dispunerea in pro%il* starea lor %i)ica si #arca(ul acestora-
& stabilirea locului de%ect* utili)and instalatii si #etode speciale* cu respectarea #asurilor pre$a)ute in
instructiunile speci%ice ale acestora* sau cele cuprinse in Art' 6;2&6<5 din pre)enta instructiune proprie'
Miscarea cablurilor in e,ploatare* din po)itia e,istenta in teren* in $ederea identi%icarii trebuie sa se %aca
nu#ai de catre personalul de identi%icare* utili)and ca #i(loace indi$iduale de protectie incalta#inte
electroi)olanta* #anusi electroi)olante prote(ate sau nu in %unctie de stratul e,terior al cablului cu #anusi de
protectie #ecanica* casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei si costu# din tesatura
ter#ore)istenta' !upa inc0eierea operatiilor de identi%icare* de #ai sus* identi%icatorul trebuie sa aduca
cablul in starea de legat la pa#ant si in scurtcircuit* la a#bele capete-
%1 etic0etarea distincta a cablului de%ect* pregatirea si sectionarea /taierea1 #ecanica* cu a(utorul unui
dispo)iti$ special destinat acestui scop* actionat de la distanta* operatii ce se e,ecuta de catre identi%icator''
La pregatirea taierii #ecanice si pe durata taierii* trebuie sa se %oloseasca #i(loacele indi$iduale de protectie
preci)ate la litera e1 de #ai sus' Pe durata pregatirii operatiei de taiere se inter)ice stationarea in )ona de
lucru a altui personal decat cel de identi%icare' Inainte de taierea propriu&)isa a cablului cu dispo)iti$ul de
taiat cabluri* identi%icatorul $a e$acua si personalul %or#atiei proprii-
g1 !upa taiere identi%icatorul trebuie sa $eri%ice* dupa ca)* de la locul de taiere cu detectorul* lipsa tensiunii
ast%el+
& pe a#bele parti ale %iecarei %a)e taiate* inainte de indepartarea /#utarea la alta %a)a1 a dispo)iti$ului de
taiat* in ca)ul cablurilor #ono%ilare-
& pe %a)ele a#belor parti ale cablului tri%a)at taiat* inainte de a indeparta dispo)iti$ul de pe acesta-
& dupa aceea* cu #ego0##etrul* din locul de taiere* catre a#bele capete ale %iecarei %a)e taiate sau cablului
taiat* $eri%icand legarea celuilalt capat al acestora la pa#ant sau* dupa ca)* la pa#ant si scurtcircuit'
3eri%icarea de #ai sus* e%ectuata in pre)enta se%ului de lucrare al %or#atiei de reparare cabluri* per#ite
ad#iterea acestuia la lucru* dupa co#pletarea acestuia in AL'
/51 In situatiile in care %or#atia de re#ediere a de%ectului pe cablu nu incepe lucrarea* identi%icatorul trebuie
sa conse#ne)e in propria autori)atie de lucru* la punctul B6*>cablul a %ost taiat>' Totodata trebuie sa $eri%ice*
inainte de inc0eierea lucrarii* starea corespun)atoare a ingradirii si se#nali)arii gropii* respecti$ sa le asigure
in ca) contrar' Identi%icatorul trebuie sa predea autori)atia de lucru unei persoane i#puternicite de catre
conducatorul subunitatii sau personalului de ser$ire operati$a* acesta conse#nand in registrul operati$ starea
in care a %ost lasat cablul'
/61 Se ad#ite ca lucrarile de re#ediere a de%ectului pe cablul taiat anterior* sa %ie incepute de catre se%ul de
lucrare* dese#nat ca ad#itent' Ad#itentul trebuie sa $eri%ice* din locul in care cablul a %ost taiat de
identi%icator* ca acesta nu este sub tensiune si este legat la pa#ant si in scurtcircuit la a#bele capete'
3eri%icarea se e,ecuta con%or# celor preci)ate la litera >g> de #ai sus'
/81 Se ad#ite de ase#enea ca %or#atia de reparatii cabluri sa %ie ad#isa la lucru de catre %or#atia de ser$ire
operati$a* sau de catre alta persoana dese#nata de e#itent ca ad#itent* acesta $eri%icand* con%or# celor
preci)ate la litera g1 de #ai sus * in pre)enta se%ului de lucrare* din locul in care cablul a %ost taiat* ca acesta
nu este sub tensiune si la a#bele capete este legat la pa#ant si in scurtcircuit'
Art' 659' & /21 Se%ul de lucrare al %or#atiei de reparatii cabluri poate cu#ula si %unctia de identi%icator* in
ca)ul e,istentei in pro%ilul respecti$ a unui singur cablu* a unui singur circuit %or#at din trei cabluri
#ono%a)ate sau a unui singur circuit de curent continuu %or#at din doua cabluri #ono%a)ate* situatie in care
identi%icarea este certa si se poate %ace in #od si#plu de la locul de de%ect'
/51 In ca)urile in care de%ectul se obser$a in #od e$ident /rupere a cablului* rete)are ca ur#are a
scurtcircuitului* e,plo)ie in #anson sau cutie ter#inala1* ad#itentul %or#atiei de reparatii cabluri trebuie sa
$eri%ice de la locul de de%ect in pre)enta se%ului de lucrare* con%or# celor preci)ate la litera g1 de #ai sus * ca
pe cablu nu este tensiune si la a#bele capete acesta este legat la pa#ant si in scurtcircuit* stare operati$a in
care cablul a %ost adus anterior' Aceasta $eri%icare repre)inta $eri%icarea lipsei tensiunii la locul de de%ect al
cablului'
Art' 66:' & !esc0iderea #ansoanelor la cablurile de 6 D 65 A3 * ca ur#are a de%ectului din interior* este
per#isa nu#ai dupa taierea prealabila a cablului in apropierea acestora* de catre identi%icator'
Art' 662' & In ca)ul lucrarilor la cablurile la care pot aparea curenti de circulatie prin #anta* este necesar ca
in )ona de lucru sa se asigure continuitatea atat a ar#aturii de protectie cat si a #antalei din plu#b /cupru1 a
cablului* #asura ce trebuie inscrisa de catre e#itent in autori)atia de lucru'
Art' 665' & /21 In ca)ul lucrarilor la capetele ter#inale* in celule din statiile sau posturile de trans%or#are*
trebuie sa se e#ita autori)atia de lucru de catre unitatea /subunitatea1 care e,ploatea)a cablul la care
ur#ea)a a se lucra' In ca)ul in care un capat sau a#bele capete sunt racordate la celule care nu sunt in
e,ploatarea subunitatii e#itente a autori)atiei de lucru* stabilirea separarilor $i)ibile trebuie sa se %aca
obligatoriu* cu consultarea subunitatii care are in e,ploatare celulele respecti$e'
/51 Masurile te0nice dispuse de e#itent trebuie asigurate de catre personalul caruia ii este atribuita co#anda
operati$a a instalatiei din care %ace parte cablul in cau)a' In acest scop* in ca)ul statiilor si a posturilor de
trans%or#are* #asurile te0nice $or %i dispuse de treapta de co#anda operati$a ce are in co#anda ne#i(locita
instalatia respecti$a si $or %i reali)ate de catre personalul de ser$ire operati$a din statii* respecti$ de catre
personalul de ser$ire operati$a al retelei careia ii apartin posturile de trans%or#are'
/61 Ad#iterea la lucrare trebuie sa se %aca de catre personalul de ser$ire operati$a a instalatiei unde este
situata celula care contine capatul ter#inal respecti$ si care pri#este* prin #esa(* con%ir#area luarii
#asurilor te0nice de protectie a #uncii la celalalt capat al cablului'
Art' 666' & Lucrarile la capatul ter#inal al unuia din cablurile ce se ali#entea)a din aceeasi celula* i#preuna
cu alt cablu cu destinatie di%erita* trebuie sa inceapa nu#ai dupa ce identi%icatorul $eri%ica si apoi
de#onstrea)a se%ului de lucrare ca ad#iterea la lucru se %ace la cablul de%ect /legat la pa#ant si in
scurtcircuit la celalalt capat1* %iind e,clusa con%undarea cu cablul nea%ectat' Aceste situatii trebuie tratate ca
acti$itati la locuri de #unca in conditii deosebite'
Art' 668' & !eplasarea cablurilor si #ansoanelor se %ace* de regula* cu scoaterea de sub tensiune a cablurilor
respecti$e'
In ca)urile in care acestea nu pot %i scoase de sub tensiune* se ad#ite* in #od e,ceptional* deplasarea lor* pe
distante #ici* sub tensiune* in pro%il* cu respectarea cu#ulati$a a ur#atoarele conditii+
a1 deplasarea se $a %ace #anual sau %olosind unelte adec$ate electroi)olante-
b1 daca pe portiunea de cablu care trebuie deplasata e,ista #ansoane* acestea $or %i* in prealabil* %i,ate pe
scanduri* ast%el incat sa se e,cluda posibilitatea atat a deteriorarii #ansoanelor* cat si a inco$oierii sau
intinderii cablului langa #ansoane-
c1 toti e,ecutantii $or purta incalta#inte electroi)olanta* #anusi electroi)olante* casca de protectie a capului*
$i)iera de protectie a %etei si costu# din tesatura ter#ore)istenta' In situatiile in care #anipularea se %ace
direct cu #ana* e,ecutantii $or purta si #anusi electroi)olante asociate cu #anusi pentru protectia #ecanica
/pal#are1'
Art' 665' & La e,ecutarea #ansoanelor si capetelor ter#inale* pe cablurile de 22: & 55: A3 cu ulei sub
presiune se%ul de lucrare trebuie sa ia ur#atoarele #asuri de protectie a #uncii+
a1 $eri%icarea inainte de inceperea lucrarilor* a %aptului ca cortul* sc0ela si podina au %ost #ontate
corespun)ator si au %ost ancorate i#potri$a rasturnarii* cau)ate de circulatia intensa sau de $ant-
b1 legarea la o pri)a de pa#ant corespun)atoare a sc0elelor #etalice si a utila(elor-
c1 #ane$rarea re)er$oarelor cu ulei sub presiune nu#ai cu a(utorul utila(elor de ridicat* %iind inter)isa
rostogolirea acestora'
Art' 666' & La po)area cablurilor de 22: & 55: A3 cu ulei sub presiune* se%ul de lucrare trebuie sa ia
ur#atoarele #asuri de protectie a #uncii+
a1 asigurarea bateriei de re)er$oare si a dega)i%icatorului de ulei cu stingatoare cu bio,id de carbon si
panouri cu #i(loace de stingere a incendiilor-
b1 legarea la o pri)a de pa#ant corespun)atoare a dega)i%icatorului de ulei'
Art' 66;' & E$entualele inter$entii succesi$e in aceeasi )ona de lucru sau in )one de lucru di%erite* ale
%or#atiei de reparatii cabluri si ale celei de identi%icare a locului de%ect* $or %i conse#nate in autori)atiile de
lucru ale celor doua %or#atii ca >intreruperi si reluari ale lucrarilor>'
Art' 66<' & La e,ecutarea lucrarilor de re#ediere a de%ectelor pe cablurile instalatiilor interioare* trebuie sa se
respecte pre$ederile articolelor 65; & 665* %acand abstractie de operatiile speci%ice cablurilor ingropate'
E,ecutarea lucrarilor de e,ploatare&reparatii la cablurile pilot sau tele%onice
Art' 669' & /21 E,ecutarea lucrarilor de re#ediere a de%ectelor pe cabluri pilot sau tele%onice ce se utili)ea)a
in instalatiile energetice pentru teleco#unicatii si de #asurari* co#en)i* se#nali)ari* tele#ecani)ari*
teleprotectie etc' se e,ecuta pe ba)a autori)atiilor de lucru sau ITI&PM' /51 Separarea electrica se reali)ea)a
nu#ai pentru circuitele racordate direct la instalatiile de curent continuu sau alternati$* din instalatiile intre
care se reali)ea)a legatura in cablu' Nu este obligatorie legarea la pa#ant si in scurtcircuit a capetelor
cablului'
/61 !upa identi%icarea cablului pilot sau tele%onic* sectionarea acestuia se poate reali)a utili)and #anusi
electroi)olante'
/81 Ad#itentul trebuie sa %aca parte din cadrul personalului care e,ploatea)a cablurile pilot sau tele%onice
respecti$e-
/51 In ca)ul in care circuitele nu sunt intrerupte si separate $i)ibil lucrarile se considera ca %iind e,ecutate
sub tensiune in contact-
/61 In ti#pul lucrului la conductoare trebuie de)i)olat nu#ai cate un singur conductor si nu se $a atinge
conductorul la care se lucrea)a cu in$elisul sau ar#atura #etalica a cablului' In acest scop* in prealabil* pe
durata lucrului* se $a i)ola cu banda i)olatoare in$elisul si ar#atura cablului* in )ona de lucru'
Art' 6;:' & In ca)ul in care* prin conductoarele cablurilor pilot sau tele%onice pot aparea tensiuni prin cupla(
re)isti$ sau inducti$ /deter#inate prin calcule prealabile de catre unitatea de e,ploatare1* care depasesc
li#itele #a,i#e ad#ise de standardele in $igoare* personalul e,ecutant $a %olosi incalta#inte electroi)olanta
si nu $a atinge direct* cu $reo parte a corpului nei)olata* pa#antul sau alte ele#ente legate de pa#ant'
Aceste situatii $or %i no#inali)ate in autori)atia de lucru sau ITI&PM respecti$e'
5'5' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor de de%ectoscopie si de incercari cu
tensiune #arita
Art' 6;2' & /21 In cadrul standurilor de probe* cand ec0ipa#entul supus incercarii se a%la in acelasi peri#etru
ingradit cu ec0ipa#entul de inalta tensiune* iar pupitrul de co#anda si e,ecutantii sunt in a%ara peri#etrului
respecti$* lucrarile de de%ectoscopie si de incercari cu tensiune #arita se pot e,ecuta de catre o singura
persoana a$and #ini#u# grupa a I3&a de autori)are* pe ba)a de ITI&PM'
/51 In ca)ul in care la aceste lucrari se %olosesc autolaboratoare* %or#atia de lucru trebuie alcatuita din
#ini#u# doua persoane* a$and cel putin grupele a I3&a* respecti$ a II&a de autori)are* lucrarile e,ecutandu&
se pe ba)a autori)atiei de lucru sau ITI&PM'
/61 Incercarile cu tensiune #arita sau de%ectoscopie ale caror sc0e#e utili)ea)a aparate dispersate
/intrerupatoare* $ariatoare de tensiune* trans%or#atoare ridicatoare etc'1 trebuie e,ecutate de catre #ini#u#
doua persoane a$and grupele a I3&a* respecti$ a III&a de autori)are' In aceste ca)uri* %iecare #e#bru al
%or#atiei de lucru trebuie sa actione)e cate un #icrointreruptor care conditionea)a inc0iderea circuitului
electric pentru punerea sub tensiune a sc0e#ei' !es%asurarea lucrarilor propriu&)ise trebuie sa se reali)e)e pe
ba)a AL sau ITI&PM'
/81 Incercarile cu tensiune #arita a #i(loacelor electroi)olante se $or e,ecuta in con%or#itate cu
instructiunile te0nice de lucru* elaborate in acest scop' In #od si#ilar se $a proceda in ca)ul incercarilor cu
tensiune #arita a trans%or#atoarelor re$i)uite sau reparate in ateliere de specialitate'
Art' 6;5' & Aprobarea* respecti$ dispunerea e,ecutarii lucrarilor de identi%icare a cablurilor* de de%ectoscopie
si de incercare cu tensiune #arita* este de co#petenta unui e#itent al subunitatii de e,ploatare'
Art' 6;6' & /21 Ec0ipa#entul sau aparata(ul care ur#ea)a a %i supus incercarilor trebuie sa %ie separat de
instalatiile ra#ase sub tensiune prin doua spatii de intrerupere* din care cel putin unul $i)ibil* ast%el+
a1 separator si intrerupator-
b1 separator si de#ontarea unei portiuni din barele de legatura dintre separator si ec0ipa#entul supus
incercarii'
/51 Se ad#ite un singur spatiu de intrerupere cu conditia ca pe cutitele separatorului sa se #onte)e teci sau
placi electroi)olante iar separatorul sa nu %ie #ontat ori)ontal* ast%el incat sa nu se poata inc0ide singur* in
ca)ul unei deblocari #ecanice'
Art' 6;8' & In instalatiile de interior* in care nu e,ista pereti despartitori %ata de celulele $ecine* trebuie sa se
#onte)e panouri sau para$ane #obile sau sa se scoata de sub tensiune instalatiile in$ecinate* pe toata durata
incercarilor'
Art' 6;5' & /21 In ca)ul in care un capat al unui cablu sau al instalatiei* in care ur#ea)a a se e%ectua incercari*
se a%la in a%ara incintei instalatiei* trebuie sa se ia #asuri de ingradire a )onei respecti$e cu ben)i de
i#pre(#uire si panouri de se#nali)are' In tot ti#pul incercarilor* ingradirile ast%el reali)ate $or %i
supra$eg0eate de catre o persoana cu cel putin grupa I de autori)are* a$and instructa( special in acest scop'
/51 In ca)ul in care celalalt capat al cablului care se incearca cu tensiune #arita se a%la in incinta unei statii
sau al unui post de trans%or#are* trebuie sa se #onte)e panouri de se#nali)are* ast%el+
a1 pe usa celulei /pe ingradirea per#anenta1* cand capatul cablului se a%la in celula-
b1 pe ingradirea pro$i)orie #obila* reali)ata in acest scop* cand capatul cablului este scos din celula /aceasta
a$and ingradirile per#anente #ontate1'
Art' 6;6' & In ca)ul in care un capat al cablului se a%la pe un stalp al unei linii electrice aeriene* se ad#ite ca
la acest capat sa se reali)e)e un singur spatiu de intrerupere $i)ibila* prin de)legarea cordoanelor de la
capatul ter#inal si legarea lor rigida la conductoarele liniei' !aca linia electrica aeriana trebuie repusa sub
tensiune* se pot e,ecuta incercari nu#ai cand intre bornele capatului ter#inal si conductoarele liniei se
reali)ea)a distantele li#ita /de $ecinatate1 pre$a)ute la Art' 89 /51'
Art' 6;;' & In ca)ul retelelor de cabluri de (oasa tensiune* se ad#ite reali)area unui spatiu de intrerupere
$i)ibila* prin scoaterea sigurantelor de la tablourile de distributie si #ontarea in locul acestora a capacelor
/#anerelor1 electroi)olante colorate in rosu si a indicatoarelor de securitate'
Art' 6;<' & In ca)ul in care in )ona unde ur#ea)a a se e%ectua incercari cu tensiune #arita sau lucrari de
de%ectoscopie la cabluri* lucrea)a si alte %or#atii de lucru* acestea trebuie sa %ie retrase* la cererea se%ului de
lucrare pentru incercari* con%or# pre$ederilor Art' 225 si 226* intreruperea lucrarilor %iind conse#nata in
autori)atiile de lucru ale %or#atiilor respecti$e'
Art' 6;9' & In ca)ul in care identi%icarea sau arderea se %ac din e,teriorul instalatiilor* autolaboratorul trebuie
ingradit cu ben)i de i#pre(#uire* pe care se $or #onta* cu %ata spre e,terior* panouri de se#nali)are cu
inscriptia >STAI E PERICL !E ELECTRCUTARE' INCERCARI CU TENSIUNE MARITA> '
Art' 6<:' & /21 Conductorul sau conductoarele scurtcircuitoarelor care i#piedica operatiile de identi%icare sau
de%ectoscopie a locului de de%ect* de #asurare a re)istentei de i)olatie sau de incercare cu tensiune #arita*
trebuie de#ontate pe perioada lucrarii* nu#ai dupa conectarea conductorului /conductoarelor1 prin care se
aplica tensiune cablului in cau)a si nu#ai cu instalatia de incercare neali#entata'
/51 Co#utarea pe alte %a)e trebuie sa se %aca* dupa ce* in prealabil* %a)a pe care s&a aplicat tensiunea a %ost
descarcata de sarcina capaciti$a si legata la pa#ant' !escarcarea de sarcina capaciti$a se %ace prin
re#ontarea %a)elor scurtcircuitorului* nu#ai cu a(utorul pra(inii electroi)olante' Se ad#ite ca in ca)ul
instalatiilor cu capacitati #ari %ata de pa#ant sau in ca)ul cablurilor de)legate de la instalatii sa se %oloseasca
o pra(ina electroi)olanta de descarcare* corespun)atoare ca di#ensiuni tensiunii aplicate* legata la pa#ant si
a$and la capatul acti$ o re)istenta de li#itare a curentului de descarcare' !escarcarea se %ace atingand
instalatia incarcata capaciti$ cu pra(ina* intai prin re)istenta si apoi direct* pra(ina ra#anand conectata pentru
descarcare pana dupa #ontarea scurtcircuitorului'
/61 !upa ter#inarea incercarilor* scurtcircuitorul se $a #onta la loc'
/81 !e#ontarea si re#ontarea scurtcircuitorului trebuie sa se %aca de catre+
a1 personalul de ser$ire operati$a
b1 se%ul de lucrare* in ca)ul in care scurtcircuitoarele deli#itea)a )ona de lucru si au %ost #ontate de acesta*
precu# si pentru ca)urile pre$a)ute la Art'226 din pre)entele instructiuni speci%ice'
Art' 6<2' & /21 Conductoarele de legatura intre bornele de inalta tensiune si ec0ipa#entul sau aparata(ul care
se supune incercarii* de la o sursa independenta* trebuie sa %ie bine %i,ate* ast%el incat sa se e$ite balansarea
si apropierea de instalatiile $ecine* a%late sub tensiune' !istantele intre conductoarele de legatura si
instalatiile $ecine trebuie sa %ie cel putin egale cu cele considerate ca nepericuloase* speci%icate la Art' 89
/51'
/51 In ti#pul #ontarii si de#ontarii conductorului de legatura* se inter)ic balansarile si intinderile bruste'
/61 In ca)ul in care conductorul are i)olatie corespun)atoare tensiunii de incercare si este ecranat cu tresa
#etalica* acesta poate %i lasat la sol* cu conditia ca tresa #etalica sa %ie legata la pa#ant la un capat'
Art' 6<5' & !istantele dintre partile conductoare de curent ale ec0ipa#entului sau aparata(ului ce ur#ea)a a %i
supus unei tensiuni #arite de la o sursa independenta si instalatiile in$ecinate ra#ase sub tensiune* trebuie sa
%ie cel putin egale cu cele pre$a)ute la Art' 89/51 pentru tensiunea i#ediat superioara tensiunii aplicate' Se
pot ad#ite distante #ai #ici in conditiile #entionate la Art' 6;6 si 6;8'
Art' 6<6' & /21 Bona in care se e,ecuta arderea de%ectelor pe cabluri sau incercarea cu tensiune #arita si care
cuprinde autolaboratorul* conductorul de legatura si ec0ipa#entul sau aparata(ul supus arderii sau incercarii*
trebuie ingradite si supra$eg0eate de catre una sau #ai #ulte persoane* care $or a$ea nu#ai aceasta
insarcinare'
/51 Ingradirile se #ontea)a de catre %or#atia de lucru care e,ecuta arderea sau incercarea' Pe ingradiri* pe
%iecare latura* se $or #onta* cu %ata spre e,terior* panouri de se#nali)are cu inscriptia >STAI E PERICL
!E ELECTRCUTARE' INCERCARI CU TENSIUNE MARITA>'
Art' 6<8' & /21 Inainte de inceperea arderilor de%ectelor pe cabluri sau a incercarii cu tensiune #arita* se%ul de
lucrare trebuie sa $eri%ice personal daca s&au luat #asurile de protectie a #uncii necesare lucrarilor* daca
personalul care e,ecuta alte lucrari a %ost e$acuat* daca persoanele insarcinate cu supra$eg0erea )onei de
incercare se a%la la locul lor* daca persoana de la capatul opus al cablului sau din alta incapere se a%la la locul
sau si stie ca $or incepe lucrarile' !upa ce #e#brii %or#atiei de lucru care e,ecuta arderea sau incercarea si&
au ocupat locurile* se%ul de lucrare $a %ace apel no#inal si $a intreba daca sunt gata pentru inceperea lucrarii*
iar dupa con%ir#area %iecaruia dintre acestia* ii $a a$erti)a cu cu$intele >APLIC TENSIUNEE> rostite cu
$oce tare si $a inc0ide sau $a dispune inc0iderea intrerupatorului sau 0eblului prin care se ali#entea)a
instalatia de ardere&incercare'
/51 !upa ter#inarea de%initi$a a arderii sau incercarii* se separa $i)ibil instalatia de la sursa de ali#entare* se
descarca de sarcina capaciti$a instalatia incercata sau cablul pe care s&a ars de%ectul si se #ontea)a la loc
scurtcircuitorul' !upa aceste operatii* se%ul de lucrare a$erti)ea)a cu $oce tare >S&A SCS !E SUB
TENSIUNEE>'
/61 In ti#pul operatiilor de ardere&incercare* personalul nu $a sta langa pri)a de legare la pa#ant sau langa
conductoarele conectate la aceasta'
/81 Pentru ca)urile in care personalul de supra$eg0ere si pa)a este dispersat la distante #ari si nu pot %i
receptate a$erti)arile de #ai sus ale se%ului de lucrare* $or %i utili)ate statii radio de e#isie&receptie'
Art' 6<5' & In ti#pul identi%icarii traseelor de cabluri sau de deter#inare a locului de de%ect pe cablu*
personalul care e,ecuta operatiile pe traseul acestuia isi $a lua toate #asurile pentru e$itarea accidentelor de
natura neelectrica si a accidentelor de circulatie' Acesta $a %i dotat cu ec0ipa#ent de $i)uali)are in traseu'
5'6' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor la circuite secundare
Art' 6<6' & /21 Lucrarile la circuitele secundare ale instalatiilor de protectie prin relee* auto#ati)ari* co#en)i*
se#nali)ari* #asurari* teleco#unicatii* tele#ecani)ari si siste#e de prelucrare auto#ata a datelor trebuie sa
se e,ecute in ba)a AL sau a ITI&PM'
/51 Lucrarile la circuitele secundare* care i#pun patrunderea in instalatiile pri#are* la distante #ai #ici
decat cele de li#ita ad#isibila /$ecinatate1 pre$a)ute la Art' 89 /51* trebuie sa se e,ecute cu scoaterea de sub
tensiune a partilor respecti$e din instalatiile pri#are'
Art' 6<;' & /21 =or#atia de lucru pentru e,ecutarea lucrarilor la circuitele secundare trebuie sa %ie* de regula*
co#pusa din doua persoane* din care una a$and #ini#u# grupa a III&a de autori)are'
/51 =or#atia constituita ca #ai sus $a e,ecuta si lucrari de de#ontare&re#ontare a aparatelor de #asurare*
co#anda* protectie* se#nali)are* auto#ati)are din circuitele secundare ale unor instalatii pri#are a%late sub
tensiune'
Art' 6<<' & La e,ecutarea lucrarilor in circuitele secundare trebuie sa se asigure #asuri de deli#itare
#ateriala a )onei de lucru* in asa %el incat acestea sa e$identie)e clar instalatiile la care se lucrea)a* %ata de
cele la care nu se lucrea)a' In ca)ul e,istentei in panou /siruri de cle#e1 a unor circuite a%erente si a altor
ele#ente decat cel /cele1 la care se lucrea)a* acestea nu se $or deli#ita* ci nu#ai panoul in ansa#blul sau'
Art' 6<9' & /21 Lucrarile de $eri%icare la instalatiile de circuite secundare trebuie sa se e,ecute* de regula* %ara
intreruperea tensiunii operati$e de curent continuu si alternati$ si a tensiunilor si curentilor de #asurare* cu
conditia ca personalul sa %oloseasca scule electroi)olante sau electroi)olate pentru lucru sub tensiune si
#i(loace indi$iduale de protectie electroi)olante'
/51 In )ona in care se lucrea)a la panourile cu circuite secundare* se $a utili)a incalta#inte electroi)olanta
sau co$oare electroi)olante %i,e ori portabile'
Art' 69:' & Lucrarile la circuitele secundare care necesita intreruperea tensiunii* trebuie sa se e,ecute nu#ai
dupa $eri%icarea lipsei acesteia* cu detectorul de (oasa tensiune sau cu alte aparate de #asurare'
Art' 692' & /21 In ti#pul lucrului* intreruperea circuitelor secundare ale trans%or#atoarelor de curent a%late in
sarcina se $a e,ecuta nu#ai dupa scurtcircuitarea lor prealabila prin blocurile de incercare sau prin reali)area
unor punti cu cle#e special pre$a)ute in acest scop* ast%el incat secundarul trans%or#atoarelor de curent sa
%ie per#anent inc0is'
/51 !upa reali)area acestei scurtcircuitari* este inter)isa e,ecutarea de lucrari la circuitele secundare ale
trans%or#atoarelor de curent* intre bornele si blocul de incercare sau cle#ele de scurtcircuitare'
5';' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea #asurarilor cu aparate portabile
Art' 695' & Masurarile cu aparate portabile in instalatiile electrice de (oasa si inalta tensiune se e,ecuta in
#od direct sau indirect* pe secundarul trans%or#atoarelor e,istente in instalatii'
Art' 696' & Se per#ite e,ecutarea unor #asurari %olosind trans%or#atoarele de #asura #ontate pro$i)oriu*
dar nu#ai pe ba)a autori)atiei de lucru* in care trebuie sa se stabileasca in #od concret #asurile de protectie
a #uncii ce trebuie luate'
Art' 698' & Masurarile directe in instalatiile de (oasa tensiune cu a#per#etrul* $olt#etrul* trusa Iatt#etrica*
contorul etalon si clestele a#per#etric se pot e,ecuta* dupa ca)* pe ba)a de ITI&PM* AS sau !3' =or#atia
#ini#a de lucru pentru aceste #asurari trebuie sa %ie de doi electricieni * se%ul de lucrare a$and cel putin
grupa a III&a de autori)are' Masurarile pri$ind continuitatea sigurantelor de la circuitele de tensiune si
#asurarile de tensiune la consu#atori se pot e,ecuta de catre un electrician cu #ini#u# grupa a III&a de
autori)are' Electricianul trebuie sa %ie ec0ipat cu #anusi electroi)olante* casca de protectie a capului si
$i)iera de protectie a %etei' In statii si posturi de trans%or#are se $a %olosi in plus incalta#inte electroi)olanta
sau co$or electroi)olant'
/51 Nu se per#ite %olosirea cle#elor tip crocodil la circuitele de curent'
Art' 695' & Nu se per#ite %olosirea cle#elor de tip crocodil la circuitele de curent'
Art' 696' & Masurarile directe cu #ego0##etrul asupra instalatiilor /aparata( electric* cabluri etc'1 trebuie sa
se e,ecute dupa ca) pe ba)a de ITI&PM* AS sau !3 in ur#atoarele conditii+
a1 instalatia respecti$a trebuie sa %ie separata electric si descarcata de sarcina capaciti$a* inaintea %iecarei
#asurari-
b1 celelalte lucrari asupra instalatiei respecti$e trebuie intrerupte si personalul e$acuat* in )ona ra#anand
nu#ai e,ecutantii #asurarii' In ca)ul in care instalatia supusa #asurarilor este separata prin de)legari de
cordoane* prin de)legari de conductoare de la aparata( sau prin de#ontarea unei portiuni de bare de restul
instalatiei care ra#ane legata la pa#ant si in scurtcircuit* lucrarile in aceste )one de lucru pot continua in
ti#pul #asurarii cu #ego0##etrul in instalatia de)legata-
c1 in punctele accesibile ale instalatiilor asupra carora se e%ectuea)a #asurarile si care nu sunt ingradite* in
incinte neincuiate* trebuie sa se poste)e personal de pa)a-
d1 %or#atia de lucru trebuie sa %ie %or#ata din cel putin doi electricieni dintre care unul a$and #ini# grupa a
III&a de autori)are-
e1 electricianul care aplica conductoarele #ego0##etrului pe ele#entul de incercat si care are cel putin
grupa a II&a de autori)are $a %i ec0ipat cu #anusi electroi)olante si incalta#inte electroi)olanta sau co$or
electroi)olant-
%1 este inter)isa atingerea bornelor aparatului* cordoanelor sau instalatiei incercate* inainte de descarcarea de
sarcina capaciti$a* a acesteia'
Art' 69;' & Masurarile directe* in instalatiile de inalta tensiune* cu clestele a#per#etric si $eri%icarile cu
indicatorul de corespondenta a %a)elor* trebuie sa se e,ecute de catre doi electricieni* dintre care unul are
#ini#u# grupa a III&a de autori)are* carora li s&a %acut instructa( in acest scop* cu luarea ur#atoarelor
#asuri+
a1 %olosirea de #anusi electroi)olante* incalta#inte electroi)olanta sau co$or electroi)olant* casca de
protectie a capului si $i)iera de protectie a %etei-
b1 pastrarea distantelor de li#ite ad#ise /#ini#e1* pre$a)ute la Art' 89 /51 din pre)entele instructiuni* intre
electricienii ce e,ecuta #asurarile si partile a%late sub tensiune-
c1 #ane$rarea clestelui sau indicatorului* %ara a se depasi li#itatorul si %ara spri(inirea acestor aparate de
ingradiri sau partile #etalice ale instalatiei-
d1 asigurarea unui ec0ilibru stabil e,ecutantului si unei po)itii co#ode* in ti#pul e,ecutarii #asurarilor-
5'<' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor la bateriile de acu#ulatoare
stationare
Art' 69<' & /21 Lucrarile la bateriile de acu#ulatoare se e,ecuta pe ba)a uneia din %or#ele pre$a)ute la Art'
;; din pre)entele instructiuni speci%ice* de catre personalul de #entenanta sau de ser$ire operati$a* special
instruit'
/51 =or#atia #ini#a de lucru pentru e,ecutarea lucrarilor de reparatii trebuie constituita* de regula* din doua
persoane* a$and grupele a III&a si* respecti$* a I&a de autori)are'
/61 Lucrarile si#ple de intretinere ca+ $eri%icarea prin sonda( a densitatii electrolitului* a tensiunii pe ele#ent*
curatarea e,terioara a o,idului de pe borne* ungerea cu $aselina a acestora* curatarea de u#iditate /condens1
a supra%etelor e,terioare a $aselor si i)olatoarelor suport* suntare unui ele#ent al bateriei care a pierdut
electrolit prin %isurarea $asului etc' se pot e,ecuta de catre o singura persoana* a$and #ini#u# grupa a II&a
de autori)are'
Art' 699' & Pentru e,ecutarea lucrarilor de intretinere si reparatii la bateriile de acu#ulatoare* personalul
trebuie sa %ie dotat si sa %oloseasca ec0ipa#ent de protectie corespun)ator* ast%el+
a1 #i(loace indi$iduale de protectie electroi)olante /#anusi si co$orase sau ci)#e din cauciuc1 si casca cu
$i)iera de protectie* pentru lucrari sub tensiune in contact-
b1 #i(loace de protectie i#potri$a electrolitului /$i)iera cu barbie pentru protectia %etei* sort de protectie*
ci)#e si #anusi de protectie1* pentru lucrari ce pri$esc continutul $aselor bateriei'
Art' 8::' & La e,ecutarea lucrarilor de reparatii a bateriilor de acu#ulatoare se $or respecta instructiunile
speci%ice corespun)atoare
Art' 8:2' & Sunt inter)ise pastrarea ali#entelor si consu#area lor in incaperea bateriei si de ase#enea
%olosirea pentru baut a $aselor in care se tin substante c0i#ice' Pau)ele* indi%erent cat de scurte* se $or %ace
in aer liber* iar inainte de #asa* se $or spala bine #ainile si se $a clati gura' !upa ter#inarea lucrului*
personalul trebuie sa se spele bine /inclusi$ sa&si curete dintii1'
Art' 8:5' & /21 Incaperile in care sunt #ontate baterii de acu#ulatoare sau dulapuri speciale continand baterii
de acu#ulatoare* cu e,ceptia celor din punctele de ali#entare si posturile de trans%or#are subterane trebuie
sa %ie per#anent incuiate* c0eile %iind detinute de catre personalul de ser$ire operati$a a respecti$ei instalatii'
Aceste incaperi sau dulapuri trebuie pre$a)ute cu $entilatie naturala sau* daca situatia o i#pune* cu $entilatie
#ecanica'
/51 In ca)ul $entilatiei #ecanice* incaperile sau dulapurile cu baterii trebuie aerisite periodic ast%el incat sa se
asigure per#anent e$acuarea ga)elor si a particulelor de electrolit antrenate de ga)e* in special in perioada de
incarcare a bateriei'
/61 3entilatia #ecanica $a %i pusa in %unctiune /respecti$ desc0iderea prin care se reali)ea)a $entilatia
naturala $a %i actionata la #a,i#u#1 in #o#entul inceperii incarcarii bateriei /sau %ierberii electrolitului in
ca)ul siste#elor de incarcare ta#pon1* precu# si la inceputul e,ecutarii lucrarilor la baterie si $a %i scoasa
din %unctiune /desc0idere redusa1 nu #ai de$re#e de 9: #inute dupa ter#inarea incarcarii* respecti$ i#ediat
dupa incetarea lucrului' In acest sens se $or respecta pre$ederile instructiunilor de pre$enire* stingere si
dotare i#potri$a incendiilor'
/81 In ca)ul opririi $entilatiei #ecanice* trebuie intrerupta incarcarea oca)ionala a bateriei'
Art' 8:6' & In incaperile unde se a%la baterii de acu#ulatoare* dulapuri de baterii de acu#ulatoare sau
#ateriale pentru bateriile de acu#ulatoare* sunt inter)ise %u#atul si intrarea cu %oc'
Art' 8:8' & /21 La e,ecutarea lucrarilor asupra partilor a%late sub tensiune /bare* borne* circuite1 ale bateriilor
de acu#ulatoare cu tensiunea no#inala #ai #are de 58 3* trebuie sa se aplice #asurile te0nice si
organi)atorice corespun)atoare #etodei de lucru sub tensiune in contact* pre$a)ute de pre)entele instructiuni
speci%ice'
/51 Este inter)is a se atinge si#ultan partile a%late sub tensiune de polaritati di%erite'
Art' 8:5' & Lucrarile cu %lacara desc0isa in incaperile cu baterii de acu#ulatoare sunt per#ise nu#ai in
ur#atoarele conditii +
a1 ad#iterea la lucru trebuie sa se %aca dupa cel putin doua ore de la ter#inarea incarcarii sau descarcarii*
ti#p in care $entilatia a %unctionat %ara intrerupere* sau in lipsa acesteia* s&a asigurat o $entilatie naturala
prin desc0iderea usilor si a %erestrelor-
b1 siste#ul de $entilatie $a ra#ane in %unctiune in tot ti#pul lucrului' !aca nu e,ista $entilatie* trebuie
#entinute desc0ise %erestrele si usile' Redresorul ce ali#entea)a bateria $a %i deconectat pana la ter#inarea
lucrarii-
c1 lucrarile se e,ecuta de catre persoane cali%icate* pe ba)a de autori)atie de lucru si de per#is de lucru cu
%oc* eliberat de e#itent'
Art' 8:6' & /21 Acidul sul%uric se pastrea)a in recipiente* depo)itate in incaperi special destinate acestui scop*
si in care nu se per#ite depo)itarea nici unui alt #aterial* cu e,ceptia apei distilate' !aca nu e,ista incaperi
speciale* se ad#ite depo)itarea c0iar in ca#era bateriei de acu#ulatoare'
/51 Recipientele in care se pastrea)a acidul sul%uric trebuie sa %ie er#etic inc0ise' Cele din sticla trebuie
prote(ate in cosuri* cu capac si #anere pentru ridicare si #anipulare'
/61 Toate $asele care contin sau sunt destinate pentru pastrarea acidului* a apei distilate si a solutiei alcaline
/de soda1 sau de acid boric trebuie sa poarte inscriptii cu denu#irea clara a substantei'
Art' 8:;' & /21 Transportul $aselor* continand acid trebuie sa se e,ecute de catre doua persoane cu a(utorul
unui dispo)iti$ /targa1* in care $asul sa se %i,e)e sigur la ni$elul a 576 din inalti#e'
/51 Trans$a)area acidului trebuie sa se %aca cu dispo)iti$e speciale sau cu a(utorul unui %urtun prin #etoda
si%onarii' In acest ca) se inter)ice categoric a#orsarea si%onului cu gura' A#orsarea se %ace prin u#plerea
anticipata a tubului de si%onare'
Art' 8:<' & /21 Prepararea electrolitului trebuie sa se %aca prin turnarea acidului cu cani de sticla de 2*5 & 5
litri in $asul cu apa distilata'
/51 Nu se $a turna niciodata apa peste acid* la prepararea electrolitului'
/61 In ti#pul prepararii electrolitului trebuie sa se respecte ur#atoarele #asuri+
a1 se $a supra$eg0ea ca $ana de acid turnata din cana sa %ie subtire si neintrerupta' In ti#pul turnarii se $a
a#esteca continuu solutia-
b1 se $a supra$eg0ea continuu te#peratura electrolitului care se prepara in $ase de sticla* care nu trebuie sa
depaseasca 8: oC-
c1 se $a asigura in i#ediata apropiere un $as cu solutie de neutrali)are'
Art' 8:9' & La operatiile de #ane$rare* trans$a)are sau preparare a electrolitului acid sau alcalin* personalul
e,ecutant $a %i ec0ipat cu costu# sau sort* #anusi si ci)#e de protectie* $i)iera cu barbie de protectie a %etei'
Acest ec0ipa#ent de protectie trebuie pastrat in dulapuri separate si in nici un ca) in incaperea bateriei de
acu#ulatoare sau cea pentru acid sul%uric'
Art' 82:' & !otarea pre$a)uta la Art' 585 din pre)entele instructiuni speci%ice* trebuie sa e,iste si sa %ie
#entinuta in stare per#anenta de utili)are'
5'9' Masuri de securitate a #uncii pentru e,ecutarea lucrarilor la baterii de condensatoare
Art' 822' & Condensatoarele* trebuie sa se transporte si sa se pastre)e in po)itie $erticala cu bornele in sus
scurtcircuitate si legate la cu$a' Se inter)ice #anipularea condensatoarelor prin apucarea de i)olatoare'
Art' 825' & /21 Se inter)ice depo)itarea condensatoarelor la soare* in apropierea surselor de caldura sau in
apropierea instalatiilor electrice de inalta tensiune din e,ploatare'
/51 In ca)ul depo)itarii condensatoarelor in interior* incaperile respecti$e trebuie sa nu pre)inte pericol de
incendii si e,plo)ii'
Art' 826' & Condensatoarele care pre)inta scurgeri de i#pregnant to,ic se $or pastra in %olie de polietilena'
I#pregnantul to,ic care se scurge* se $a acoperi cu ru#egus sau deseuri te,tile si trebuie distrus* con%or#
instructiunilor te0nice de lucru'
Art' 828' & Curatarea condensatoarelor acoperite cu i#pregnant to,ic se reali)ea)a cu sol$enti ca
tricloretilena sau ,ilina' Aceasta trebuie %acuta con%or# instructiunii %urni)orului* tinand sea#a ca
tricloretilena si ,ilina sunt substante to,ice si $olatile care pot patrunde in organis# prin ingerare sau
in0alare de $apori'
Art' 825' & Condensatoarele care nu au %ost legate la retea un ti#p #ai indelungat si cele care se depo)itea)a
sau se transporta pentru reparatie $or a$ea bornele scurtcircuitate si legate la carcasa'
Art' 826' & In %a)a de #onta(* condensatoarele trebuie sa aiba bornele scurtcircuitate si legate la cu$a'
Art' 82;' & Stati$ele i)olate constructi$ %ata de sol trebuie legate la pa#ant* nu#ai pe durata lucrarilor la
baterie* printr&un cutit de separator* actionat cu pra(ina electroi)olanta'
Art' 82<' & In ca)ul bateriilor de condensatoare cu i#pregnant to,ic* #ontate in interior* inainte de intrarea
personalului in incapere* se $a porni instalatia de $entilatie'
Art' 829' & /21 Este inter)isa atingerea cu #ana descoperita a condensatoarelor care pre)inta scurgeri de
i#pregnant to,ic' In acest ca) trebuie sa se %oloseasca #anusi de protectie'
/51 In scopul pre$enirii e$entualelor i#bolna$iri* ca ur#are a patrunderii accidentale a i#pregnantului to,ic
in organis#* prin piele sau prin aparatul respirator* se $or respecta instructiunile %urni)orului'
Art' 85:' & Lucrarile de intretinere si reparatii la bateriile de condensatoare trebuie e,ecutate pe ba)a de AL
si nu#ai cu scoaterea de sub tensiune a tuturor ele#entelor bateriei din incinta i#pre(#uita in care acestea
sunt #ontate'
Art' 852' & Succesiunea #ane$relor /operatiilor1 pentru scoaterea de sub tensiune a bateriilor de
condensatoare trebuie sa se conse#ne)e in instructiuni te0nice de lucru* elaborate si aprobate de unitatea de
e,ploatare'
5'2:' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in instalatiile de teleco#unicatii
a%erente retelelor electrice
Instalatii de tele%onie /de (oasa si inalta %rec$enta1
Art' 855' & Lucrarile la ele#entele de cupla( /bobine de cupla(* condensatoare de cupla(* separatoare %iltru
etc'1 se $or e,ecuta cu scoatere de sub tensiune* in ba)a AL'
Art' 856' & Lucrarile la instalatiile de tele%onie* de (oasa si inalta %rec$enta* cu e,ceptia ele#entelor de cupla(*
se $or e,ecuta de catre personalul din acti$itatea de teleco#unicatii* in ba)a AL sau ITI&PM* care $or
pre$edea e$itarea atingerii cu #ana a bornelor cu tensiuni periculoase din ec0ipa#ent /in ca)ul centralelor
tele%onice de (oasa %rec$enta* bornele pri#are si secundare ale trans%or#atorului de apel* contactele c0eilor
de co#utare* contactele si bornele releelor tele%onice1'
Art' 858' & Lucrarile la %iltrele de cupla( si la descarcatoarele %iltrelor de cupla( se pot e,ecuta pe ba)a de
autori)atie de lucru si %ara scoatere de sub tensiune cu inc0iderea prealabila a separatoarelor de legare la
pa#ant ale %iltrelor de cupla(* $eri%icandu&se corecta inc0idere a acestora' In ca)ul in care separatoarele
respecti$e nu se inc0id corect* ca si in ca)ul in care se lucrea)a direct la legatura dintre %iltru si condensator
/sau dintre %iltru si trans%or#atorul de tensiune capaciti$1* trebuie sa se #onte)e pe aceasta legatura un
scurtcircuitor'
Art' 855' & La e,ecutarea lucrarilor din instalatiile de tele%onie* trebuie sa se %oloseasca scule electroi)olante
sau electroi)olate* iar aparatele de #asurare si control* ali#entate de la retea* se $or lega la pa#ant* la
bornele special destinate acestui scop'
Art' 856' & Instalatiile de protectie de pe cablurile tele%onice nu se $or atinge decat dupa $eri%icarea lipsei
tensiunii'
Art' 85;' & La po)area cablurilor si circuitelor tele%onice pe peretii cladirilor* se $or identi%ica si e$ita traseele
circuitelor electrice sub tencuiala'
Art' 85<' & Locurile de trecere si spatiile din (urul ec0ipa#entelor de teleco#unicatii trebuie sa %ie #entinute
in per#anenta libere'
Instalatii de radio e#isie&receptie
Art' 859' & La statiile de radio e#isie&receptie cu tuburi electronice* carcasele statiilor trebuie legate la nulul
de protectie'
Art' 86:' & Pe ti#pul descarcarilor at#os%erice* este inter)is a se lucra la antena de radio e#isie&receptie'
Art' 862' & La e,ecutarea lucrarilor asupra instalatiilor de teleco#unicatii a%erente retelelor electrice se $or
respecta pre$ederile instructiunilor speci%ice corespun)atoare J66K'
5'22' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice de ilu#inat
Instalatii electrice de ilu#inat e,terior
Art' 865' & Lucrarile de intretinere si reparatii la reteaua si la corpurile de ilu#inat e,terior se e,ecuta cu sau
%ara scoatere de sub tensiune'
Art' 866' & !aca linia electrica aeriana de ilu#inat e,terior este pe stalpii de %olosinta co#una cu o linie de 6
& 5: A3* linia de inalta tensiune poate ra#ane sub tensiune* daca distanta pe $erticala intre cele doua linii /de
(oasa si inalta tensiune1 este de cel putin 5#' In acest ca) trebuie sa se respecte distantele li#ita ad#isibile
/de $ecinatate1 pre$a)ute la Art' 89 /51* iar la #ontarea sau inlocuirea ar#aturilor de %i,are pe stalpi a
corpurilor de ilu#inat e,terior* acestea nu trebuie apropiate la o distanta #ai #ica de 5 # %ata de
conductoarele liniei de inalta tensiune'
Art' 868' & /21 La e,ecutarea lucrarilor la care linia electrica aeriana de ilu#inat e,terior se a%la pe stalpi de
%olosinta co#una cu alte circuite cu conductoare nei)olate* e#itentul si se%ul de lucrare trebuie sa stabileasca
necesitatea scoaterii de sub tensiune a circuitelor respecti$e* cu respectarea pre$ederilor Art' 6:6 /51'
/51 Pentru lucrarile ce nu se incadrea)a in pre$ederile Art' 6:6 /51 se $or elabora instructiuni te0nice de
lucru'
Art' 865' & 3eri%icarea si reglarea instalatiilor de auto#ati)are a aprinderii si stingerii ilu#inatului e,terior se
$a %ace %ara scoaterea lor de sub tensiune* pe ba)a de ITI&PM' In prealabil* trebuie sa se $eri%ice lipsa
tensiunii pe carcasa panoului #etalic pe care sunt #ontate aparatele de auto#ati)are a aprinderii'
Art' 866' & Lucrarile la cutiile de aprindere pentru ilu#inatul e,terior* se $or e,ecuta in ba)a AL sau ITI&PM
si trebuie sa se reali)e)e ur#atoarele #asuri+
a1 separarea electrica se $a %ace prin scoaterea sigurantelor a%erente coloanei /cablului1 de ali#entare a
ilu#inatului e,terior* de la tabloul de distributie al postului de trans%or#are si legarea acestei coloane /cablu1
la pa#ant si in scurtcircuit' In ca)ul e,istentei #ai #ultor puncte de aprindere in aceeasi )ona sau localitate*
se $or separa* in plus* si retelele de ilu#inat e,terior* la pri#ele puncte de separare $i)ibila-
b1 respectarea pre$ederilor Art' 5<6 din pre)entele instructiuni speci%ice la lucrarile din tablourile de
distributie din posturi de trans%or#are* care cuprind si ec0ipa#entul de co#anda a aprinderii si stingerii
ilu#inatului e,terior-
c1 separarea electrica a circuitului de co#anda si legarea la pa#ant si in scurtcircuit in punctele de aprindere
adiacente* daca aprinderea si stingerea ilu#inatului public sunt co#andate de la distanta'
Art' 86;' & /21 In ti#pul e,ecutarii lucrarilor la instalatiile de ilu#inat %ara scoaterea de sub tensiune a
acestora* electricienii trebuie sa respecte pre$ederile articolului 286 din pre)entele instructiuni speci%ice* sa
%ie dotati si sa utili)e)e ec0ipa#entul indi$idual de protectie si scule speci%ice lucrarilor sub tensiune in
contact /casca de protectie a capului cu $i)iera de protectie a %etei* #anusi si incalta#inte electroi)olanta*
unelte electroi)olante sau electroi)olate1'
/51 Pentru protectia i#potri$a radiatiilor ultra$iolete e#ise de sursa de ilu#inat* electricienii $or utili)a
oc0elarii de protectie sau $i)iera de protectie speci%ice acestui scop'
Art' 86<' & La e,ecutarea celorlalte categorii de lucrari proprii instalatiilor de ilu#inat / plantare&de#ontare
stalpi* intindere&strangere conductoare electrice aeriene sau cabluri subterane1 trebuie sa se respecte
pre$ederile din pre)entele instructiuni speci%ice'
Instalatii electrice de ilu#inat interior
Art' 869' & /21 Lucrarile la ilu#inatul din incaperi /birouri* 0oluri* ca#ere de co#anda etc'1 trebuie sa se
e,ecute de catre #ini# un electrician* a$and cel putin grupa I de autori)are pe ba)a de atributii de ser$iciu
sau dispo)itii $erbale'
/51 Lucrarile la ilu#inatul din salile de cone,iuni* statiile electrice interioare* 0ale etc' se e,ecuta pe ba)a de
ITI&PM si AS' Cel putin un #e#bru al %or#atiei de lucru trebuie sa detina grupa a III&a de autori)are'
Art' 88:' & La e,ecutarea lucrarilor %ara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor de ilu#inat interior*
electricienii trebuie sa respecte pre$ederile Art' 286 din pre)entele instructiuni speci%ice* sa %ie dotati si sa
utili)e)e sculele si ec0ipa#entul indi$idual de protectie corespun)ator acestei categorii de lucrari
Art' 882' & La e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice de ilu#inat a%late la inalti#e trebuie sa se respecte
pre$ederile speci%ice acestui #ediu de lucru* utili)and utila(e si #i(loace de protectie adec$ate'
Art' 885' & Lucrarile la instalatiile electrice de ilu#inat a%late in salile de cone,iuni din statiile electrice si
posturile de trans%or#are interioare a#plasate la distante li#ita ad#isibila /de $ecinatate1 #ai #ici decat
cele pre$a)ute la Art'89/51* trebuie sa se e,ecute cu luarea #asurilor corespun)atoare'
5'25' Masuri de securitate a #uncii la e,ecutarea lucrarilor in instalatiile de ali#entare cu energie electrica a
consu#atorilor
Art' 886' & /21 Pentru e,ecutarea lucrarilor la %iridele de bransa#ent sau la cutiile de distributie ali#entate
prin cabluri electrice subterane /radial sau prin intrare & iesire1* separarea electrica trebuie sa se reali)e)e de
la capetele cablurilor respecti$e'
/51 In ca)ul %iridelor de bransa#ent sau al cutiilor de distributie ali#entate printr&un racord aerian* separarea
electrica se reali)ea)a de la pri#ul punct de separare $i)ibila din a#onte'
/61 In ca)ul %iridelor secundare /de palier1 separarea electrica se reali)ea)a de la %irida principala de
bransa#ent /nisa generala de bloc1* la punctul de separare $i)ibila a coloanei colecti$e'
/81 In ca)ul lucrarilor #entionate in acest articol* li#ita )onelor de lucru coincide cu li#ita separarii
electrice'
Art' 888' & /21 In ca)ul lucrarilor la coloanele electrice* separarea electrica trebuie sa se reali)e)e la capetele
coloanelor respecti$e* dinspre sursa de ali#entare* prin+
a1 separarea $i)ibila din %irida de bransa#ent din a#onte-
b1 #ontarea de capace /in ca)ul sigurantelor %u)ibile cu %ilet1 sau de #anere /in ca)ul sigurantelor cu #are
putere de rupere1 electroi)olante* colorate in rosu* in locul patroanelor de siguranta scoase'
/51 Cand cei doi electricieni ai %or#atiei de lucru* dintre care unul are #ini#u# grupa a III&a de autori)are*
lucrea)a la capetele coloanei* electricianul a$and grupa de autori)are superioara $a lucra la %irida dinspre
sursa'
/61 La intreruperea lucrului* usa %iridei dinspre sursa se $a incuia'
Art' 885' & 3eri%icarea instalatiilor de ali#entare noi si a celor in e,ploatare trebuie sa se %aca cu respectarea
ur#atoarelor reguli+
a1 la instalatiile de inalta tensiune din e,ploatare se $or pastra distantele li#ita ad#isibile /#ini#e de
$ecinatate1* pre$a)ute la Art' 89 /51 din pre)entele instructiuni speci%ice-
b1 e%ectuarea #asurarilor /pri$ind re)istenta la i)olatie* ni$elurile de tensiune etc'1 se $a %ace in con%or#itate
cu pre$ederile din Art' 6<;&695'
Art' 886' & La racordarea bransa#entelor* cu scoatere de sub tensiune* in ca)ul in care stalpul la care
ur#ea)a a se racorda bransa#entul este co#un si pentru alte linii electrice* se $or scoate de sub tensiune si
aceste linii' Se e,ceptea)a liniile de 6&5: A3 care au o distanta de cel putin 5 # pe $erticala %ata de linia de
(oasa tensiune la care ur#ea)a a se lucra* precu# si liniile de contact pentru transportul in co#un* daca se
respecta pre$ederile Art' 6:6 /51'
Art' 88;' & Inlocuirea contoarelor sub tensiune in contact sau cu reali)area separarii electrice se e,ecuta in
ba)a ITI&PM'
ANE"A 2
4@I! !E TERMINL4IE
2' Acti$itate de ser$ire operati$a este ansa#blul operatiilor* respecti$ #ane$rele si lucrarile pe care le
e,ecuta con%or# atributiilor* in ti#pul ser$iciului* personalul de ser$ire operati$a'
5' Ad#itent este persoana dese#nata de e#itent* pentru e,ecutarea separarii electrice a instalatiei la care
ur#ea)a a se lucra si scoaterea acesteia de sub tensiune* dupa ca)* inclusi$ predarea catre se%ul de lucrare'
6' Atributie de ser$iciu /A'S'1 este sarcina de #unca pe care trebuie sa o e,ecute personalul de ser$ire
operati$a a instalatiilor electrice* in con%or#itate cu lista lucrarilor aprobate de catre conducatorul unitatii
/subunitatii1 de e,ploatare'
8' Autori)atie de lucru /A'L'1 este docu#entul scris* intoc#it pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile
electrice din e,ploatare'
5' Autoad#itere este actiunea prin care un se% de lucrare e,ecuta operatiile pe care le e,ecuta un ad#itent in
$ederea reali)arii lucrarilor de catre propria %or#atie'
6' Coordonator de lucrari este persoana i#puternicita de conducatorul unitatii /subunitatii1* prin
no#inali)are in con$entia sau progra#ul de lucrari* pentru a raspunde de pregatirea si coordonarea
e,ecutarii lucrarilor'
;' !eran(a#ent L incident este un e$eni#ent nepre$a)ut* sur$enit in ti#pul e,ploatarii instalatiilor electrice*
caracteri)at prin de%ectarea sau7si deteriorarea unei 7 unor ec0ipa#ente sau parti din reteaua electrica* aceasta
perturband %unctionarea ei nor#ala'
<' !ecopertare co#pleta a cablurilor consta in indepartarea pa#antului si nisipului din prea(#a acestora*
ast%el incat sa %ie posibila obser$area intregii supra%ete a cablurilor in lungi#ea sapaturii reali)ate'
9' !ispo)itie $erbala /!'3'1 este dispo)itia data direct* prin $iu grai* de catre e#itent* pentru e,ecutarea unei
/unor1 lucrari'
2:' Li#ita ad#isa /!istanta de $ecinatate1 este distanta li#ita pana la care se pot apropia* %ara pericol*
persoanele* utila(ele* #aterialele sau uneltele pentru #ane$rare ori asigurarea )onei de lucru in instalatii
electrice a%late sub tensiune sau in ti#pul e,ecutarii lucrarilor in aceste )one'
22' E#itent este persoana i#puternicita in scris de catre conducatorul unitatii* care dispune e,ecutarea unor
lucrari in instalatiile electrice din e,ploatare pe ba)a uneia din %or#ele organi)atorice /A'L'- ITI&PM- A'S'-
!'3' si P'3'1'
25' E,ecutant de lucrari sau de #ane$ra este persoana co#ponenta a unei %or#atii de lucru sau #ane$ra*
subordonata din punctul de $edere al protectiei #uncii se%ului de lucrare sau responsabilului de #ane$re'
26' =isa te0nologica este docu#entatia co#ple,a* care pre)inta succesiunea operatiilor te0nologice a%erente
unei anu#ite lucrari* dispo)iti$ele* sculele si utila(ele necesare reali)arii acesteia inclusi$ #asurile speci%ice
de protectie a #uncii pentru e$itarea accidentarii sau i#bolna$irii pro%esionale* pe durata e,ecutarii
operatiilor te0nologice'
28' Identi%icator este electricianul* a$and cel putin grupa a I3&a de autori)are* care e,ecuta locali)area*
identi%icarea si sectionarea /taierea1 cablului de%ect* a%lat intr&un %lu, de cel putin doua cabluri in e,ploatare'
25' Instalatie electrica /pentru transportul7distributia energiei electrice1 este ansa#blul unitar de #asini*
aparate* conductoare* instru#ente si accesoriile lor /relee* dispo)iti$e de co#anda* se#nali)are* circuite
secundare* pri)e de pa#ant etc1 destinate trans%or#arii ni$elului de tensiune* transportului si distributiei
energiei electrice'
26' Instalatie electrica de (oasa tensiune este instalatia de curent alternati$ sau de curent continuu la care
tensiunea de lucru a partilor acti$e* in regi# nor#al de %unctionare* se a%la in ur#atoarele li#ite+
a1 cel #ult 55: 3 %ata de pa#ant* in ca)ul retelelor legate la pa#ant-
b1 cel #ult 2::: 3 intre partile acti$e* in ca)ul retelelor i)olate %ata de pa#ant'
2;' Instalatie electrica de inalta tensiune este instalatia la care tensiunea de lucru a partilor acti$e* in regi#
nor#al de %unctionare* este #ai #are decat $alorile indicate la pct' 26 de #ai sus'
2<' Instalatie electrica in e,ploatare este instalatia care a %ost pusa sub tensiune cel putin o singura data si
care poate %i repusa sub tensiune prin #ane$rarea aparata(ului de co#utatie* prin legarea cordoanelor la
liniile electrice aeriene* prin #ontarea unor portiuni de bare sau prin legarea conductoarelor la aparata('
29' Instalatie electrica cu supra$eg0ere /statii* ca#ere de co#anda etc'1 este instalatia in care personalul de
ser$ire operati$a asigura supra$eg0erea* controlul* reali)area #ane$relor si7sau a unor lucrari in ba)a AS*
!3 sau ITI&PM asupra acesteia prin una din ur#atoarele #odalitati+
a1 pre)enta directa in instalatie/ instalatie electrica cu supra$eg0ere per#anenta1
b1 pre)enta intr&un loc stabilit* unde personalul pri#este in%or#atii din instalatia respecti$a /instalatie
electrica teleco#andata sau supra$eg0eata de la do#iciliu1
5:' Instalatie separata electric este instalatia electrica retrasa din e,ploatare la care s&au luat ur#atoarele
#asuri te0nice +
a1 intreruperea tensiunii si separarea $i)ibila %ata de partile ra#ase sub tensiune* anularea auto#ati)arilor
care conduc la reanclansarea auto#ata a intrerupatoarelor-
b1 blocarea in po)itia >desc0is> a dispo)iti$elor de actionare ale aparatelor de co#utatie prin care s&a reali)at
separarea $i)ibila si aplicarea panouri de se#nali)are de securitate cu caracter de inter)icere'
52' Instalatie electrica scoasa de sub tensiune este instalatia separata electric care a %ost legata la pa#ant si in
scurtcircuit'
55' Instructiune te0nica interna de protectie a #uncii /ITI&PM1 este docu#entul scris* intoc#it pentru
e,ecutarea unor lucrari* in conditii te0nice si organi)atorice identice* in instalatii electrice a$and sc0e#e si
tipuri constructi$e si#ilare'
56' Instructiune te0nica de lucru este docu#entul* aprobat de conducatorul unitatii /subunitatii1* care pre)inta
succesiunea operatiilor te0nologice a%erente unei anu#ite lucrari* dispo)iti$ele* sculele si utila(ele necesare
reali)arii acesteia precu# si #asurile speci%ice de protectie a #uncii* care trebuie aplicate si7sau respectate
pentru e$itarea accidentarii sau i#bolna$irii pro%esionale* pe durata e,ecutarii operatiilor te0nologice'
58' Lucrare este un ansa#blu de operatii al carui scop este e,ecutarea* #odi%icarea* repararea sau
intretinerea unei instalatii electrice'
55' Lucrare de natura electrica este ansa#blul de operatii ce se e,ecuta asupra unei instalatii electrice sau a
unei parti din aceasta /parti acti$e* i)olatie* circuite* legaturi la pa#ant* alte parti co#ponente sau
protectoare1'
56' Lucrare de alta specialitate este ansa#blul de operatii ce se e,ecuta asupra acelei parti a instalatiei care
nu necesita e,ecutanti cu cali%icare in do#eniul electric /$opsitorie* )idarie* curatenie* lacatuserie etc1'
5;' Lucrare cu scoatere de sub tensiune este lucrarea pentru care se reali)ea)a separarea electrica si legarea
la pa#ant si in scurtcircuit a intregii instalatii electrice sau nu#ai a acelei parti la care ur#ea)a a se lucra'
5<' Lucrare %ara scoatere de sub tensiune este lucrarea care se e,ecuta in una din ur#atoarele situatii+
a1 la distanta %ata de partile a%late sub tensiune* la care personalul e,ecutant nu depaseste ingradirile %i,e de
protectie si nu se urca pe constructiile de sustinere ale instalatiilor electrice a%late sub tensiune-
b1 la distanta #ai #ica decat distanta de $ecinatate* la care personalul e,ecutant este i#piedicat sa se apropie
de partile a%late sub tensiune* prin ingradiri pro$i)orii #obile* prin i)olarea electrica a partilor a%late sub
tensiune* prin carcasarea ec0ipa#entelor sau* in #od cu totul e,ceptional* prin indicatoare de securitate-
c1 in instalatii la care s&a intrerupt tensiunea si s&au reali)at separarile electrice* dar care nu sunt legate la
pa#ant si in scurtcircuit-
d1 direct asupra partilor a%late sub tensiune /lucru sub tensiune1* utili)and una din ur#atoarele #etode de
lucru+
& in contact* care se aplica la e,ecutarea de lucrari in instalatiile electrice la care personalul e,ecutant
utili)ea)a #i(loace de protectie si unelte electroi)olante sau electroi)olate-
& la potential* care se aplica la e,ecutarea de lucrari la liniile electrice aeriene de 22: & ;5: A3 si la care
personalul e,ecutant %oloseste #i(loace de protectie special concepute si e,ecutate in acest scop'
59' Lucrari de intretinere&reparatii7 #entenanta sunt acti$itatile des%asurate in instalatiile electrice a%late in
e,ploatare* cu scopul #entinerii acestora in stare de %unctionare'
6:' Ec0ipa#ent indi$idual de protectie /EIP 1 este orice ec0ipa#ent destinat sa %ie purtat sau tinut de lucrator
pentru a&l prote(a i#potri$a unuia ori #ai #ultor riscuri care ar putea sa&i puna in pericol securitatea si
sanatatea la locul de #unca* precu# si orice ele#ent supli#entar sau accesoriu proiectat in acest scop'
62' Ec0ipa#ent de #unca / EM 1 este orice #asina* aparat* unealta sau instalatie %olosita la locul de #unca'
65' Mane$ra este un ansa#blu de operatii care conduce la sc0i#barea con%iguratiei unei instalatii electrice
prin actionarea unor aparate de co#utatie' In cadrul pre)entelor nor#e speci%ice* introducerea sau scoaterea
sigurantei de (oasa tensiune tip MPR sau inalta tensiune sunt considerate #ane$re'
66' Mi(loc de productie* in sensul pre)entei instructiuni proprii* se considera ec0ipa#entul indi$idual si
colecti$ de protectie* uneltele* dispo)iti$ele* sc0elele* plat%or#ele* utila(ele speciale'
68' Mi(loc de protectie electroi)olant este produsul destinat protectiei i#potri$a riscurilor de accidentare
pro$ocate de curentul electric in ti#pul des%asurarii acti$itatii in instalatiile electrice' !in categoria
#i(loacelor respecti$e %ac parte+
a1 pra(ini electroi)olante pentru (oasa si inalta tensiune-
b1 clesti electroi)olati pentru (oasa si inalta tensiune-
c1 detectoare de tensiune pentru (oasa si inalta tensiune-
d1 indicatoare de corespondenta a %a)elor-
e1 placi electroi)olante pentru (oasa si inalta tensiune-
%1 teci electroi)olante pentru (oasa si inalta tensiune-
g1 palarii electroi)olante pentru (oasa tensiune-
01 %olii electroi)olante pentru (oasa tensiune-
i1 degetare electroi)olante pentru (oasa tensiune-
(1 unelte electroi)olate sau electroi)olante pentru lucru sub tensiune
A1 #anusi electroi)olante-
l1 incalta#inte electroi)olanta-
#1 co$oare electroi)olante %i,e si portabile-
n1 plat%or#e electroi)olante'
65' !ispo)iti$ pentru legarea la pa#ant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice este #i(locul de pre$enire si
protectie colecti$a i#potri$a electrocutarii in ca)ul aparitiei accidentale a tensiunii in )ona de lucru' !in
categoria acestor #i(loace %ac parte+
a1 cutite de legare la pa#ant-
b1 dispo)iti$e #obile de legare la pa#ant si in scurtcircuit /scurtcircuitoare1-
c1 dispo)iti$e de descarcare a sarcinii capaciti$e din ele#entele bateriilor de condensatoare-
d1 dispo)iti$e pentru descarcarea de sarcina capaciti$a a cablurilor dupa incercari-
e1 atenuatoare de inductie'
66' Mi(loc de protectie pentru deli#itarea #ateriala a )onei de lucru este produsul care nu per#ite sau
i#piedica accesul in$oluntar al persoanelor nea$i)ate in aceasta )ona* precu# si parasirea sau depasirea
libera a ei de catre #e#brii %or#atiei de lucru' !in categoria acestor #i(loace %ac parte+
a1 bariere-
b1 %rang0ii si ben)i pentru i#pre(#uire-
c1 panouri si para$ane #obile-
d1 panouri de se#nali)are de securitate'
6;' Mi(loc de protectie i#potri$a actiunii arcului electric si a trau#atis#elor #ecanice este produsul care
prote(ea)a e,ecutantul de e%ectul ter#ic al arcului electric sau al lo$iturilor #ecanice' !in categoria acestor
#i(loace %ac parte +
a1 $i)iera de protectie a %etei-
b1 casca de protectie a capului-
c1 i#braca#inte din tesatura re)istenta la e%ectul ter#ic al arcului electric'
d1 #aner cu #anson de protectie pentru #ane$rarea sigurantelor tip MPR
6<' peratie este o co#ponenta dintr&o #ane$ra sau lucrare'
69' Personal de e,ploatare este personalul care %ace parte din subunitatea de e,ploatare si care e,ecuta o
acti$itate de ser$ire operati$a sau lucrari in instalatiile electrice'
8:' Personal de ser$ire operati$a este personalul de e,ploatare care e,ecuta in ti#pul ser$iciului* con%or#
atributiilor ce&i re$in* #ane$re* supra$eg0ere* control si7sau lucrari in instalatiile electrice* in ba)a AS* AL*
!3 si ITI&PM* conse#nand acti$itatea depusa intr&un registru operati$'
82' Personal de supra$eg0ere este personalul de ser$ire operati$a care e,ecuta in instalatiile electrice nu#ai
ur#arirea si inregistrarea #ari#ilor %i)ice* a se#nali)arilor sau7si a altor in%or#atii'
85' Personal de control este personalul din cadrul unitatilor /subunitatilor1 de e,ploatare* al organului
ierar0ic superior sau al inspectia Muncii precu# si alte categorii de personal pre$a)ute in docu#entele
o%iciale* carora le re$ine sarcina de a e,a#ina siste#ele de #unca* din punctul de $edere al respectarii
regle#entarilor legale in $igoare* pri$ind pre$enirea accidentelor de #unca si bolilor pro%esionale si
asigurarea securitatii #uncii'
86' Personal de intretinere&reparatii7#entenanta este personalul care e,ecuta lucrari de intretinere&reparatii in
instalatiile electrice'
88' Personal de constructii&#onta( este personalul speciali)at in lucrari de constructii&#onta('
85' Personal delegat este personalul care nu apartine unitatii care e,ploatea)a instalatia electrica* dar
ur#ea)a sa e,ecute lucrari in aceasta instalatie'
86' Personal autori)at din punct de $edere al securitatii #uncii este personalul care detine o per#isiune
scrisa /%isa de e,a#inare pentru autori)are si talon de autori)are1 obtinuta con%or# unei proceduri speci%ice
si care poate dispune sau e,ecuta lucrari si #ane$re in instalatii sau asupra instalatiilor electrice'
8;' Proces&$erbal /P'3'1 este docu#entul scris pe ba)a caruia se pot e,ecuta lucrari asupra instalatiilor
electrice din e,ploatare* separate $i)ibil prin de)legari de cordoane sau conductoare ale LEA* de#ontarea
unor portiuni de bare sau de)legarea conductoarelor de la aparata( si care nu poate %i pusa sub tensiune prin
#ane$rarea aparata(ului de co#utatie pri#ara''
8<' Responsabil de #ane$ra este persoana care asigura conducerea e%ecti$a a #ane$relor atat din punct de
$edere te0nologic cat si al protectiei #uncii'
89' Risc de natura electrica este pericolul posibil al curentului electric de a a%ecta securitatea persoanei /lor1
prin electrocutare sau prin e%ectul ter#ic al arcului electric'
5:' Subunitate de e,ploatare este %or#a organi)atorica in cadrul unitatii de e,ploatare* care e,ecuta lucrari si
e,ploatea)a instalatii electrice /sectie* atelier* centru* laborator* punct* district etc1'
52' Supra$eg0etor de lucrare este persoana autori)ata din punct de $edere al securitatii #uncii* insarcinata de
e#itent pentru a reali)a si* dupa ca)* a ur#ari reali)area #asurilor de e$itare a accidentelor de natura
electrica* la lucrari e,ecutate de personal delegat* sau propriu de alta specialitate* in instalatiile electrice din
e,ploatare'
55' Se% de lucrare este persoana autori)ata si dese#nata de catre e#itent pentru e,ecutarea unei lucrari* care
conduce* controlea)a si supra$eg0ea)a %or#atia de lucru si care asigura #asurile te0nice si organi)atorice de
protectie a #uncii in )ona de lucru'
56' Se% de ec0ipa este persoana i#puternicita sa coordone)e si7sau sa e,ecute lucrari asupra instalatiilor care
nu sunt in e,ploatare si nici in $ecinatatea acestora* unde nu e,ista riscuri de natura electrica'
58' Treapta de co#anda operati$a este un co#parti#ent cu personal organi)at in ture* care conduce
%unctionarea instalatiilor* prin coordonarea regi#urilor si a #ane$relor din siste# sau o parte din acestea* in
%unctie de autoritatea conducerii operati$e cu care este in$estita'
55' Unitate de e,ploatare este %or#a organi)atorica /organul de stat* institutia publica* asociatia de orice %el*
societatea co#erciala* u)ina* %abrica* %iliala* di$i)ia* sucursala si alte ase#enea1 careia ii re$ine obligatia prin
regula#entul propriu de organi)are si %unctionare sau prin statut sa e,ploate)e* sa intretina si sa repare
instalatiile electrice pe care le gestionea)a sau le&a preluat prin con$entie'
56' Bona de lucru este spatiul deli#itat #aterial si7sau i#aginar / tridi#ensional1 care cuprinde partea din
instalatia electrica la care se e,ecuta o lucrare la un #o#ent dat* pentru asigurarea careia sunt luate #asurile
te0nice de securitatea #uncii pre$a)ute in pre)enta instructiune* in $ederea eli#inarii7di#inuarii oricarui risc
de accidentare sau i#bolna$ire pro%esionala a #e#brilor %or#atiei de lucru'
ANE"A 5
PRINCIPALELE PRESCRIPTII CNE"E* CUPRINSE !E LE4ISLATIA IN 3I4ARE* PRI3IN!
PRTECTIA MUNCII PENTRU TRANSPRTUL SI !ISTRIBUTIA ENER4IEI ELECTRICE
2' Legislatie+
LE4EA securitatii si sanatatii in #unca nr' 62975::6
@TARARE nr' 2'855 din 22 octo#brie 5::6 pentru aprobarea Nor#elor #etodologice de aplicare a
pre$ederilor Legii securitatii si sanatatii in #unca nr' 62975::6
@TARARE nr' 22575::8 #odi%icat prin @4R <:975::5 pri$ind stabilirea cerintelor esentiale de securitate
ale ec0ipa#entelor indi$iduale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata-
@TARARE nr' 229 din 5 %ebruarie 5::8 pri$ind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
#asinilor industriale
@TARARE nr'2<;575::5 pri$ind protectia sanatatiie si securitatii lucratorilor %ata de riscurile datorate
e,punerii la a)best
@TARARE nr'2<;675::5 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate re%eritoare la e,punerea
lucratorilor la riscurile generate de $ibratii
@TARARE nr' 6:: din 5 #artie 5::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru santierele
te#porare sau #obile
@TARARE nr'89675::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru santierele te#porare sau
#obile
@TARARE nr' 9;275::6 pri$ind cerintele #ini#e pentru se#nali)area de securitate si7sau de sanatate la
locul de #unca
@TARARE nr' 2::;75::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate re%eritoare la asistenta
#edicala la bordul na$elor
@TARARE nr'2:5<75::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate in #unca re%eritoare la
utili)area ec0ipa#entelor cu ecran de $i)uali)are
@TARARE nr' 2':8< din 9 august 5::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru utili)area
de catre lucratori a ec0ipa#entelor indi$iduale de protectie la locul de #unca
@TARARE nr'2:8975::6 pri$ind cerintele #ini#e pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria e,tracti$a de supra%ata sau subteran
@TARARE nr'2:5:75::6 pri$ind cerintele #ini#e pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria e,tracti$a de %ora(
@TARARE nr' 2':52 din 9 august 5::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru
#anipularea #anuala a #aselor care pre)inta riscuri pentru lucratori* in special de a%ectiuni dorsolo#bare
@TARARE nr'2:5<75::6 pri$ind cerintele #ini#e pentru i#bunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot %i e,pusi unui potential risc datorat at#os%erelor e,plo)i$e
@TARARE nr'2:9275::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru locul de #unca
@TARARE nr'2:9575::6 pri$ind protectia lucratorilor i#potri$a riscurilor legate de e,punerea la agenti
biologici in #unca
@TARARE nr'2:9675::6 pri$ind stabilirea cerintelor #ini#e de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor i#potri$a riscurilor legate de e,punerea la agenti cancerigeni sau #utageni la locul de #unca
@TARARE nr'226575::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate in #unca la bordul na$elor de
pescuit
@TARARE nr'226675::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate re%eritoare la e,punerea
lucratorilor la riscuri generate de ca#puri electro#agnetice
@TARARE nr' 2'28675::6 pri$ind cerintele #ini#e de securitate si sanatate pentru utili)area in #unca de
catre lucratori a ec0ipa#entelor de #unca
5' Standarde+
R!IN nr' 6<8 din 55 iunie 5::8 pentru aprobarea Listei cuprin)and standardele ro#ane pri$ind asigurarea
securitatii utili)atorilor de ec0ipa#ente electrice de (oasa tensiune* care adopta standardele europene
ar#oni)ate
R!IN nr' 25 din 25 ianuarie 5::6 pri$ind aprobarea Listei organis#elor recunoscute care e%ectuea)a
e$aluarea con%or#itatii ec0ipa#entelor indi$iduale de protectie
R!IN nr' 585 din 56 #ai 5::8 pri$ind aprobarea Listei standardelor ro#ane care adopta standardele
europene ar#oni)ate re%eritoare la #asini industriale
ANE"A 6
M!ELE !E =RMULARE UTILIBATE LA APLICAREA PRE3E!ERILR INSTRUCTIUNILR!E
SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI IN INSTALATIILE ELECTRICE IN E"PLATARE
2' =RMULARE SPECI=ICE 3ERI=ICARII CUNSTINTELR SI AUTRIBARII PERSNALULUI
2'2' =isa de e,a#inare pentru autori)are
Autori)area personalului se %ace con%or# pre$ederilor din capitolul 5 al pre)entelor nor#e si se
conse#nea)a in >=isa de e,a#inare pentru autori)are>* al carei #odel se pre)inta in ane,a 6A'
Unitatea /subunitatea1 care solicita e,a#inarile pentru autori)are co#pletea)a partea introducti$a a %isei*
preci)and persoana si cerintele speci%ice pentru care aceasta trebuie e,a#inata* %unctia7ocupata si7sau locul
de #unca care i#pun satis%acerea %a$orabila a acestor cerinte'
Medicul si psi0ologul $or con%ir#a* prin se#natura si para%a* aptitudinile persoanei in cau)a pentru cerintele
speci%ice %unctiei* respecti$* pentru un anu#it grad de co#ple,itate al instalatiilor'
Co#isia de e,a#inare din cadrul unitatii* sau persoana %i)ica atestata pentru e,a#inare pro%esionala si de
protectie a #uncii notea)a* pe ba)a $eri%icarii raspunsurilor la lucrarea scrisa sau la bateria de teste* ni$elul
de cunostinte a celui e,a#inat'
4rupa de autori)are acordata in ur#a e,a#inarii si co#patibilitatile acesteia cu e,ecutarea #ane$relor si7sau
a lucrarilor* la ni$elul cerintelor* se inscriu la conclu)ii* in locul special re)er$at si prin #arcare cu se#nul
>"> in cadrul c0enarului respecti$ >M> /c0enarul in care nu se con%ir#a cerinta* se #arc0ea)a liniuta1'
Solicitarea unor noi cerinte sau necon%ir#area cerintelor speci%ice initiale i#pune e#iterea unei noi >=ise de
e,a#inare pentru autori)are>' !upa orice #odi%icare* con%ir#ata de co#isia de e,a#inare sau persoanele
abilitate si operata in >=isa de e,a#inare pentru autori)are>* se $a e#ite un nou talon de autori)are'
3eri%icarea cunostintelor se des%asoara si se conse#nea)a con%or# pre$ederilor capitolului 5 din pre)entele
nor#e speci%ice'
2'5' Talon de autori)are
Autori)area personalului se e$identia)a prin >Talonul de autori)are>* al carui continut este pre)entat in ane,a
6B'
Talonul* ca %isa de e,a#inare la purtator* trebuie sa aibe inscris se#nul >"> in interiorul c0enarului care
repre)inta co#petenta acordata* inscrisa in %isa de e,a#inare pentru autori)are* aprobata de conducatorul
unitatii' Pentru co#petentele care nu sunt acordate se inscrie o linie ori)ontala in c0enarul respecti$'
Autori)area periodica trebuie sa se e%ectue)e inaintea datei la care aceasta a a$ut loc* in anul anterior'
5' =RMULARE SPECI=ICE
PENTRU LUCRARI
5'2' Autori)atie de lucru
E,ecutarea lucrarilor in ba)a autori)atiei de lucru se %ace in con%or#itate cu pre$ederile subcapitolului 6'5'
din pre)entele nor#e' In ane,a 6C se pre)inta #odelul >Autori)atiei de lucru>' Aceasta contine ur#atoarele
capitole+
Cap' A' >!ispo)itia de e,ecutare a lucrarii>* parte care se co#pletea)a de catre e#itent' Acesta
no#inali)ea)a se%ul de lucrare /21 stabilit corespun)ator co#ple,itatii si pro%ilului lucrarii /pregatire si
e,perienta pro%esionala* grupa de autori)are1'
E#itentul stabileste i#preuna cu se%ul de lucrare detaliile te0nologice si de protectie a #uncii speci%ice
lucrarii incredintate si anu#e+
a1 instalatia in care se $a des%asura lucrarea /51* no#inali)and&o-
b1 partea din aceasta la care ur#ea)a a se lucra /61-
c1 continutul lucrarii /81-
E#itentul si se%ul de lucrare stabilesc durata de lucru /51* inscriind nu#arul )ilelor a%ectate pentru aceasta-
data inceperii lucrarii /61* aducerea instalatiei* la s%arsitul progra#ului )ilnic de lucru* in starea
corespun)atoare repunerii sub tensiune /;1* dupa ca)'
E#itentul si se%ul de lucrare stabilesc nu#arul )onelor de lucru /<1 si no#inali)area lor /91* ast%el incat
se%ului de lucrare sa&i %ie clare legarile la pa#ant si in scurtcircuit'
E#itentul si se%ul de lucrare stabilesc cerintele de protectie a #uncii /2:1* #arcandu&le cu >"> * in c0enarul
a%erent' !e ase#enea no#inali)ea)a instalatiile care nu respecta distantele de $ecinatate %ata de instalatia la
care ur#ea)a a se lucra si se stabileste starea in care trebuie aduse acestea /221'
Se conse#nea)a cine asigura separarea electrica a instalatiei* ca #od de e,ecutie* se stabileste si se
#arc0ea)a cu >"> in c0enarul corespun)ator /251* no#inali)andu&se toate locurile de operare' Tot e#itentul
stabileste ad#itentul dese#nandu&l la randul /2;1'
Masurile supli#entare apreciate ca %iind necesare* de catre e#itent si se%ul de lucrare se $or inscrie la
punctul 26'
E#itentul intoc#este clar si %ara #odi%icari sc0e#a electrica #ono%ilara a instalatiei pri#are sau partii din
instalatie la care ur#ea)a a se lucra* e$identiind #odi%icarile de la sc0e#a nor#ala de %unctionare* po)itia in
care trebuie aduse aparatele de co#utatie de catre ad#itent pentru reali)area separarii electrice* CLP care se
inc0id si scurtcircuitoarele #obile care trebuie #ontate pentru deli#itarea )onelor de lucru'
E#itentul $a #entiona personalul care e,ecuta legarile la pa#ant si in scurtcircuit co#pletand rubrica
corespun)atoare din autori)atia de lucru' Insusindu&si deci)ia si preluand responsabilitatea celor dispuse si
conse#nate* e#itentul se#nea)a sub propriul nu#e /251 si /261' Acelasi lucru il %ace si ad#itentul dupa
clari%icarea continutului autori)atiei de lucru* la preluarea %or#ularului /2;1 si /2<1 si se%ul de lucrare /291
/5:1'
Un e,e#plar al %or#ularului cuprin)and dispo)itia e#itentului /cap' A1 este retinut de acesta dupa predarea
celorlalte ad#itentului sub se#natura'
Cap'B' >Ad#iterea la lucru> re$ine ad#itentului si in situatia in care acesta ur#ea)a a %i si se% de lucrare'
Ad#itentul co#pletea)a in autori)atia de lucru* nu#arul %oii de #ane$ra /21 nu#erele #esa(elor pri#ite /51
si continutul acestora /sub sc0e#a electrica pre)entata pe %or#ular1'
In ca)ul e,ecutarii #ane$relor %ara %oaie de #ane$ra* ad#itentul conse#nea)a acest lucru #arcand cu >">
in c0enarul de la randul 6* dupa e,ecutare'
Ad#itentul con%ir#a reali)area #asurilor te0nice* conse#nand detaliat unde a reali)at separarile electrice
/81 si locurile unde a reali)at legarile la pa#ant si in scurt circuit prin inc0iderea CLP sau #ontarea
scurtcircuitoarelor #obile/51'
Ad#itentul trebuie sa conse#ne)e reali)area concreta a #asurilor supli#entare pe care le&a reali)at /61'
!upa ter#inarea #ane$relor si operatiilor ce&i re$in* inclusi$ reali)area dupa ca)* a )onei 7 )onelor de lucru*
daca sc0e#a electrica #ono%ilara di%era de cea preci)ata de e#itent* ad#itentul intoc#este sc0e#a electrica
#ono%ilara pri#ara pe care a reali)at&o cu %igurarea po)itiei aparatelor de co#utatie actionate si a punctelor
unde a reali)at legarea la pa#ant prin inc0iderea CLP sau #ontarea scurtcircuitoarelor #obile* inclusi$
#arcarea )onelor de lucru /221'
!aca scurtcircuitoarele pentru deli#itarea )onei de lucru se #ontea)a de ad#itent acesta co#pletea)a
tabelul de la cap' C* punctul 6 respecti$ se#nand i#preuna cu se%ul de lucrare'
In ca)ul in care nu a adus nici o #odi%icare sau co#pletare sc0e#ei reali)ate de e#itent* ad#itentul $a
con%ir#a* prin #arcare cu >"> in c0enarul randului 2:'
!upa punerea de acord intre ad#itent si se%ul de lucrare asupra corectitudinii si su%icientei #asurilor luate*
cei doi isi inscriu nu#ele si se#nea)a %or#ularul la randurile < si 9* conse#nand la randul ; data si ora
inc0eierii acestei etape'
Al doilea e,e#plar a%erent capitolului A si un e,e#plar a%erent capitolului B din %or#ularul autori)atiei de
lucru sunt retinute de ad#itent* iar originalele a%erente capitolelor A si B si e,e#plarele a%erente capitolelor
C* !* E si = se predau de catre ad#itent sub se#natura* se%ului de lucrare'
Cap'C' >Inceperea si des%asurarea lucrarii>* parte care se co#pletea)a de catre se%ul de lucrare' Inceperea
lucrarii este conditionata de +
a1 identi%icarea instalatiei la care se $a lucra si conse#narea acestei actiuni de #are raspundere pentru se%ul
de lucrare* prin #arcare cu >">* in c0enarul a%erent randului 2-
b1 con%ir#area* prin #arcare cu >">* in c0enarul a%erent randului 5* ca lucrarea se des%asoara in deplina
cunoastere a %isei te0nologice sau a instructiunii te0nice de lucru speci%ice* respecti$* a dotarii cu
dispo)iti$ele* sculele si #i(loacele de protectie proprii acesteia-
c1 e%ectuarea unui instructa(* co#plet si responsabil* #e#brilor %or#atiei de lucru /inclusi$ a deser$entilor
de utila(e sau persoanelor de alta specialitate1* reparti)area sarcinilor concrete %iecarui co#ponent al
%or#atiei si con%ir#area acestor actiuni in autori)atia de lucru prin #arcarea cu >"> a c0enarului a%erent
randului 6-
d1 con%ir#area recunoasterii* de catre se%ul de lucrare* a su%icientei si corectitudinii #asurilor de reali)are a
)onei de lucru luate de catre ad#itent /altul decat propria persoana1* prin #arcarea cu >"> a c0enarului de la
punctul 8-
e1 reali)area )onei de lucru /a pri#ei )one de lucru in ca)ul in care $or ur#a si altele1 prin e,ecutarea
#asurilor speci%ice con%or# pre$ederilor capitolului 6* subcapitolul 6'2' din pre)enta nor#a- conse#narea in
tabelul de la punctul 6 a locurilor de #ontare a scurtcircuitoarelor #obile sau inc0idere a CLP- a datei si orei
ad#iterii la lucrare si ter#inarii acesteia* inclusi$ se#natura de con%ir#are a #asurilor luate' In ca)ul in care
)ona de lucru a %ost reali)ata de ad#itent acesta $a se#na* de ase#enea* in tabelul de la punctul 6-
%1 conse#narea* in spatiul re)er$at de la punctul ;* a e$entualelor #asuri supli#entare de protectie a #uncii
pe care le&a luat se%ul de lucrare intr&una din )one-
g1 con%ir#area* prin #arcarea cu >">* in c0enarul a%erent randului 5* a reali)arii conditiilor speci%ice lucrului
la inalti#e* acolo unde este ca)ul* con%or# nor#elor speci%ice J65K' Aceasta actiune* de #are raspundere
pentru se%ul de lucrare* trebuie a$uta in $edere de la etapa pregatirii lucrarii* in sensul dotarii
corespun)atoare pentru reali)area la %ata locului a #asurilor necesare-
01 con%ir#area* prin se#natura* in spatiile re)er$ate de la punctele < si 9* de catre se%ul de lucrare si de catre
#e#brii %or#atiei de lucru* ca acestia au %ost instruiti* respecti$* au inteles conditiile in care se des%asoara
lucrarea si riscurile speci%ice acesteia* cunosc pre$ederile %isei te0nologice sau a instructiunii te0nice de
lucru proprie lucrarii ce ur#ea)a sa o e,ecute* au inteles care sunt sarcinile concrete ce le&au %ost reparti)ate
de catre se%ul de lucrare* cunosc si $or respecta li#itele )onei de lucru* obligatii pe care le $or respecta
intoc#ai'
!es%asurarea lucrarii consta din reali)area in succesiune* a operatiilor din %isa te0nologica sau instructiunea
te0nica de lucru cu respectarea #asurilor de protectie a #uncii* obligatie a %iecarui co#ponent al %or#atiei si
a se%ului de lucrare'
Cap'!' >Modi%icari in co#ponenta %or#atiei de lucru>' Aceasta actiune este la latitudinea se%ului de lucrare
si necesita o instruire te#einica* e%ectuata de catre acesta noului introdus in %or#atie* con%ir#ata* de a#bele
persoane* prin se#naturi in tabelul a%erent' 3or %i conse#nate nu#ai #odi%icarile de durata ale %or#atiei*
respecti$ scoaterile pe #oti$ de boala* indisponibilitate* indisciplina etc' sau introducerea pe #oti$ de
necesitate a supli#entarii %ortei de #unca* re$enirii la lucrare etc'
Cap' E' >Intreruperea si reluarea lucrarii>* parte care se co#pletea)a de catre se%ul de lucrare cu +
a1 nu#arul sau no#inali)area )onei de lucru in care se gaseste %or#atia in #o#entul intreruperii-
b1 data si ora intreruperii* insotita de se#natura se%ului de lucrare* care con%ir#a prin aceasta ca au %ost
e$acuati #e#brii %or#atiei de lucru* si prin se#natura ad#itentului /personal de ser$ire operati$a1 care
$eri%ica* la %ata locului* starea instalatiei la #o#entul intreruperii-
c1 data si ora reluarii lucrarii* con%ir#ate prin se#naturi* de catre ad#itent* ca nu a #odi%icat starea te0nica a
instalatiei ce %ace obiectul autori)atiei de lucru* si de catre se%ul de lucrare ca sunt asigurate conditiile de
securitate in )ona de lucru' !in acel #o#ent se%ul de lucrare isi reia atributiile la locul de #unca'
Cap'=' >Ter#inarea lucrarii si predarea&pri#irea instalatiei>* parte care se co#pletea)a de catre se%ul de
lucrare* prin care acesta con%ir#a luarea #asurilor necesare /#arcarea cu >"> in c0enarul randurilor a%erente
si se#narea de predare & pri#ire1* ast%el+
a1 strangerea sculelor si #aterialelor din )ona de lucru si indepartarea lor din aceasta /51-
b1 strangerea #i(loacelor de protectie %olosite pe durata e,ecutarii lucrarii /61-
c1 de#ontarea scurtcircuitoarelor #obile sau desc0iderea CLP #ontate sau actionate de %or#atia de lucru
pentru reali)area )onei de lucru sau din ratiuni de protectie supli#entara /61-
d1 retragerea sau de#ontarea #i(loacelor care au constituit #asuri supli#entare reali)ate pentru e,ecutarea
lucrarii* cu# ar %i+ plat%or#e* dispo)iti$e pentru asigurarea lucrarilor la inalti#e* balustrade etc' /51-
e1 e,ecutarea curateniei in )ona de lucru /;1-
%1 e$acuarea din )ona de lucru a #e#brilor %or#atiei si se#narea de catre acestia in %or#ularul autori)atiei
de lucru* luand la cunostinta de interdictia reintoarcerii sub nici un #oti$ in aceasta )ona /81 si /91-
g1 e%ectuarea probelor %unctionale* i#preuna cu ad#itentul* la aparatele la care s&a lucrat* con%ir#andu&se
buna lor %unctionare /<1' rice necesitate de reluare a lucrarii sau unele $eri%icari dictate de insuccesul
probelor %unctionale este posibil nu#ai pe ba)a unei alte aprobari pentru lucru* dispuse de e#itent* con%or#
pre$ederilor Art' <:-
01 con%ir#area de catre se%ul de lucrare a #odului in care a co#unicat ter#inarea lucrarii* cui a %acut&o si la
ce data* respecti$ ora /2:1-
i1 se#natura de predare a instalatiei la care a lucrat si se#natura de pri#ire a instalatiei de catre ad#itent cu
conse#narea datei si orei respecti$e /221 si /251'
!in acest #o#ent se%ul de lucrare se considera descarcat de responsabilitatile de protectie a #uncii pe care
le&a girat in tot inter$alul de ti#p de la se#narea autori)atiei de lucru pentru pri#irea instalatiei de la
ad#itent* in $ederea e,ecutarii lucrarii* si pana la predarea /inapoierea1 instalatiei ad#itentului'
Se%ul de lucrare $a preda >Autori)atia de lucru> ad#itentului sau e#itentului pentru ar0i$are'
=or#ularul autori)atiei de lucru se $a pastra in ar0i$a cel putin 6: de )ile'
NTA+
a1 #arcarea cu >"> in c0enare sau conse#narea in spatiile special re)er$ate se $a %ace dupa e%ectuarea
operatiilor respecti$e-
b1 in celelalte c0enare sau spatii speciale daca nu s&a reali)at actiunea* trebuie sa se traga linie / > & > 1*
respecti$ sa nu se lase spatiu sau c0enare libere-
c1 ci%rele din parante)ele te,tului a%erent capitolelor A * B si = repre)inta nu#arul de ordine al actiunilor
speci%ice %iecarui rand /punct1 din autori)atia de lucru'
5'5' Instructiuni te0nice interne de protectie a #uncii
E,ecutarea lucrarilor in ba)a ITI & PM se %ace in con%or#itate cu pre$ederile Art' 255&26: din pre)entele
nor#e speci%ice' In ane,a 6! se pre)inta continutul cadru al ITI & PM'
5'6' Proces $erbal de e,ecutare a lucrarilor
E,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice din e,ploatare in ba)a P3 se %ace in con%or#itate cu pre$ederile
Art'26< &282 din pre)entele nor#e speci%ice' In ane,a 6E se pre)inta #odelul P3* a carui co#pletare este
ase#anatoare descrierii pre)entate la punctul 5'2' de #ai sus'
ANE"A 5
ABRE3IERI
2' AL & autori)atie de lucru pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice'
5' AS & atributie de ser$iciu pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice'
6' CLP & cutite de legare la pa#ant'
8' c'a' & curent alternati$'
5' c'c' & curent continuu'
6' !3 & dispo)itie $erbala pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice'
;' 4T & g0id de ter#inologie pentru protectia #uncii in acti$itatea de transport si distributie a energiei
electrice'
<' IT & inalta tensiune'
9' ITI &PM & instructiune te0nica interna de protectie a #uncii pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile
electrice'
2:' ISCIR & Inspectia de stat pentru controlul ca)anelor* recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat'
22' ('t' & (oasa tensiune'
25' LEA & linie electrica aeriana'
26' LES & linie electrica subterana'
28' MMSS= & Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si =a#iliei'
25' P3 & proces $erbal pentru e,ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice'
26' BL & )ona de lucru'
2;' EIP D ec0ipa#ent indi$idual de protectie'
Read #ore+ 0ttp+77III'psiss#'in%o75:257257nss#&65&pentru&transportul&si'0t#lNi,))5c6npBP0