Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 1

o matrici; determinanti; rangul unei matrici; matrici inversabile; sistemg de ecuatii liniare.
.frerificatica
multimea matricelor patratice de ordinul
"'mgdrHflSH&i
corp comutativ K formeaaa
un gxup neabelian in raport cu inmultirea matricilor, numit grupul liniar general si notat G.[(rz, K).
y'Serificati
ca urmatoarele matrice sunt inversabile si determinati inversele lor:
A:( ?
:,
i).r,ro,, ,:(:ff
;::"i
)e.,rzz(m);
c:(A
l)eMz(zz)
\-r
2 t
/Re'ot'atiecuatia**'T'i*f"T',
/12
-B\
/o-1
-1
\
7'u,"u,u,ir*rsu,--""1:*:-:
)"(i,
f
):(l
i i)
':
(
i ;'
-'"
ti
)'
':
(;
:;
i;
i
)'"'.
,4f
Duti'u*"mple prin care sa ilustrati proprietatea rang(AB) < rang(A)rans@).
y'C*usunt
operatiile elementare ce se pot efectua asupra unei matrice astfel incat rangul acesteia sa nu se
/
schimbe?
7. Rezolvati urmatoarele sisteme de ecuatii liniare:
(2*t
-
12 +.rs
-
$4
:
I
.,, lr*r-x2-Zra
-2
to'1rr,
-xzrrt
:-3
lrrr*2a2-2rs*5ra --6
(*r-2*rlxstxs
-1
(rr+2*, :1
("){"r-2*z+x;-nq :-1 (ill;q-8rz
-1
lxr-Za2lra*lrq:6 lt*r*r*, -3
(z*t+nz-n3-x+*rs :1 (*r+o*r+2*,
-1
(e)
{or
-nz*ns+14-2ni
:0 (il
lzrrt2u2qas
:-1 undeo,plR.
(3rr+3x2-Zr3-3x++4rs
:2
[rt+rr-r,
:B
8. Demonstrati ca orice matrice antisimetrica de ordin numar impar are determinarrtul nul.
11 rl
I a ,a2
l,
u.rde ra este o radacina cubica complexa a unitatii.
I w2 al
(q+a2fzs
:
-l
(a)
lzq l_Sxz + ns
:
1
[nr,*9xztu,
:1
9. Calculati
t 2
-1
4l
3 1 4
-5 I
2 0 1
-1
l'
6
-5
4
-41
10. Calculati in doua moduri diferite determinantul