Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV anexa

FACULTATEA DE LITERE
CERERE PENTRU BURSA SOCIALA / AJUTOR OCAZIONAL
Susemnatul(a) stu!ent la
Fa"ultatea !e L#te$e% &$'($amul !e stu!#u anul %
)a $'( sa*m# a"'$!at#% &e semest$ul + al anulu# un#)e$s#ta$ ,-+.*,-+/%
(0u$sa s'"#ala s#/sau a1ut'$ s'"#al)2
DECLARATIE DE VENITURI
!e"la$ t'ate )en#tu$#le '0t#nute 3n 4am#l#e 5
A2 Ven#tu$# $eal#6ate
+2 Sala$## nete t'tale * mama le#/luna
(se )'$ t$e"e )en#tu$#le me!## &e ult#mele 7 lun#)
* tata le#/ luna
,2 Pens## * mama le#/ luna
* tata le#/ luna
(se )'$ t$e"e a#"# s# &ens##le !e u$mas% ment#'nan! "a$e &a$#nte este !e"e!at)
72 Al'"a8## !e stat &t2 "'&## le#/ luna
.2 Alte a1ut'a$e &$#m#te !e la stat le#/ luna
/2 Ven#tu$# !#n s&a8## &$'&$##
3n"9#$#ate le#/ luna
:2 Ven#tu$# !#n as'"#e$e la s'"#etat# "u "a&#tal &$#)at
(#n"lus#) !#)#!ente) le#/ luna
;2 Ven#tu$# !#n a($#"ultu$< le#/ luna
=2 Ven#t stu!ent le# / luna
Total venituri le#/ luna
B2 Numa$ul t'tal al &e$s'anel'$ a4late 3n 3nt$et#ne$e% !#n "a$e 5
* numa$ul ele)#l'$
* numa$ul stu!ent#l'$
* numa$ul "'&##l'$ &$ea"'la$#
C2 Ven#tul &e mem0$u !e 4am#l#e le#/ luna
Pent$u 1ust#4#"a$ea "el'$ !e"la$ate% anexe6 a!e)e$#nte sau "'&## le(al#6ate 5

De"la$ &e &$'&$#a $<s&un!e$e "< !atele #nse$ate ma# sus sunt $eale%
"un's">n! "< ne!e"la$a$ea )e*n#tu$#l'$ sau !e"la$a$ea 4als< a a"est'$a% at$a(e
!u&< s#ne &#e$!e$ea "al#t<8## !e stu!ent% $est#tu#$ea 0u$se# 3n"asate ?#
su&'$ta$ea "'nse"#n8el'$ le(ale2
SE@NATURA
Data

S-ar putea să vă placă și